Sony | NP-F970 | Sony NP-FM50 FM50 Baterija s mogućnošću ponovnog punjenja Upute za upotrebu

Što je "InfoLITHIUM" baterija?
InfoLITHIUM punjive baterije
"InfoLITHIUM" je litij-ionska akumulatorska baterija koja može izmjenivati
podatke o svom kapacitetu s kompatibilnim elektronskim uređajima. Sony
preporučuje uporabu "InfoLITHIUM" akumulatorskih baterija uz elektronske
uređaje s oznakom
.
Koristite li bateriju s elektronskim uređajima koji nemaju
preostali kapacitet baterije neće biti izražen u minutama.*
Upute za uporabu
oznaku,
* Indikator preostalog kapaciteta baterije možda neće biti sasvim točan, ovisno o
uvjetima i okruženju korištenja baterije.
"InfoLITHIUM" je zaštitni znak Sony Corporation.
Pridržavajte se sljedećih uputa
NP-FT1/FR1
NP-F970
NP-FM50
NP-QM71
NP-QM71D/QM91D
• Na spajajte kratko kontakte.
• Kako bi spriječili opasnost kratkog spoja, ne dozvolite kontakt metanih
predmeta i kontakata.
• Kako bi spriječili koroziju, kratko spajanje priključaka i sl., bateriju koju ne
koristite čuvajte u isporučenoj zaštitnoj kutiji.
• Čuvajte bateriju od vatre.
• Ne izlažite bateriju temperaturama preko 60 °C, kao primjerice u automobilu
parkiranom na suncu ili pod izravnom sunčevom svjetlošću.
• Bateriju držite suhom.
• Ne izlažite bateriju mehaničkim udarcima.
• Ne rastavljajte i ne modificirajte bateriju.
• Čvrsto spojite bateriju na elektronski uređaj.
• Podrobnije informacije potražite u uputama za uporabi elektronskog uređaja.
Punjenje baterije
• Koristite isključivo preporučeni punjač ili odgovarajući uređaj s funkcijom
punjenja.
• Za postizanje najvećeg kapaciteta punjenja, baterije punite uz temperaturu
okoline između 10°C i 30°C.
Uporaba baterije
http://www.sony.net/
• Prije uporabe napunite bateriju.
• Radni učinak baterije se smanjuje pri niskim temperaturama, te je radni vijek
baterije kraći na hladnijim mjestima. Za bolji i pouzdaniji učinak, savjetujemo
da bateriju uvijek držite na toplom, primjerice u džepu, te da je uložite u
fotoaparat neposredno prije snimanja.
• Uvijek imajte rezervne baterije za dva ili tri puta veći kapacitet od planiranog
snimanja, i prije snimanja napravite pokusne snimke.
• U slučaju prekida napajanja, iako indikator može prikazivati pun kapacitet
baterije, ponovo i do kraja napunite bateriju kako bi se ispravio prikaz
preostalog kapaciteta baterije. Imajte na umu da indikator preostalog kapaciteta
neće biti sasvim točan ukoliko ste potpuno punu bateriju koristili dulje vrijeme
pri visokim temperaturama ili ukoliko ste je učestalo koristili. Indikator
preostalog kapaciteta baterije uzmite kao okvirno vrijeme.
Čuvanje baterije
Ukoliko ne planirate koristiti bateriju dulje vrijeme, jednom godišnje provedite
sljedeći postupak kako bi održali pravilan rad.
1. Napunite bateriju do kraja.
2. Ispraznite bateriju do kraja u elektronskom uređaju.
3. Izvadite bateriju iz uređaja, te je spremite na suho i hladno mjesto.
Radni vijek baterije
• Radni vijek baterije je ograničen. S vremenom i korištenjem i radni vijek
baterije se sve više skraćuje. Ukoliko se radni kapacitet napunjene baterije
znatno skratio, vjerojatan je uzrok istrošena baterija. Molimo vas, kupite novu
bateriju.
• Radni vijek svake baterije ovisi o uvjetima čuvanja, uporabe i okolini.
Izjava o snimljenim materijalima
Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog
materijala u slučaju greške u radu punjača, baterije i sl.
Zbrinjavanje starih elektrinih i elektronikih ureaja (primjenjuje se
u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za
detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu
gdje ste kupili proizvod.
Zahvaljujemo na kupnji Sony punjive baterije.
Nije potrebno potpuno isprazniti bateriju prije punjenja.
Punjenje baterije s nešto preostalog kapaciteta neće utjecati na originalan
kapacitet baterije.
Dizajn i podaci podložni su promjeni bez prethodne najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Download PDF

advertising