Sony | BC-V615 | Sony BC-V615 Upute za upotrebu

3-864-060-13(1)
Punjač baterija
Upute za uporabu
Zbrinjavanje starih elektrinih i elektronikih ureaja (primjenjuje se
u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za
detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu
gdje ste kupili proizvod.
UPOZORENJE
Kako biste sprijeili opasnost od po%ara ili elektrinog udara, ne izla%ite ureaj
kiši ili vlazi.
Bilješka za korisnika
Model i serijski broj navedeni su na donjoj strani uređaja. Zapišite serijski broj na
crtu dolje. Ove podatke upotrijebite kad kontaktirate svog Sony prodavatelja u
svezi s ovim uređajem.
Broj modela: BC-V615/V615A
Serijski broj: ___________________________
BC-V615/V615A
Sony Corporation © 1998
Ova oznaka treba upozoriti korisnika na postojanje neizoliranog
"opasnog napona" unutar kućišta uređaja, dovoljne snage da
uzrokuje opasnost od električnog udara.
Ova oznaka treba upozoriti korisnika na postojanje važnih uputa
za uporabu i održavanje (servisiranje) navedenih u materijalu
isporučenom uz uređaj.
Prije uporabe uređaja, pozorno pročitajte upute i sačuvajte ih za buduću uporabu.
BC-V615/V615A punjač baterija može se upotrebljavati za punjenje litij-ionskih
baterija (primjerice, NP-F530).
UPOZORENJE
Kako biste spriječili električni udar, ne otvarajte kućište.
Sve popravke prepustite kvalificiranom osoblju.
Indikator CHARGE
(naranasto)
Mre%ni kabel smije zamijeniti samo kvalificirano servisno osoblje.
Ovisno o obliku zidne utičnice, upotrijebite komercijalno nabavljiv adapter
utikača (nije isporučen).
Zidna utinica
Adapter utikaa
(nije isporuen)
Pokrov kontakata
Ovaj simbol označava da je ovaj proizvod originalna dodatna
oprema za Sony video uređaje. Kod kupovine Sony video uređaja,
Sony preporučuje kupovinu dodatne opreme s oznakom
"GENUINE VIDEO ACCESSORIES".
http://www.world.sony.com/
Napomene
Napomene
Napomene o uporabi
Kod punjenja
• Upotrebljavajte isključivo litij-ionske akumulatorske baterije (osim za NP-F100/
F200). Ovim uređajem ne mogu se puniti nikal-kadmij baterije.
• Pripazite na pravilno umetanje baterije.
• Bateriju punite na ravnoj površini koja nije podložna vibracijama.
Temperatura pri punjenju
Raspon temperature pri punjenju baterije je od 0 °C do 40 °C. Ipak, za
najbolji učinak baterije, preporučeni raspon temperature pri punjenju je
između 10 °C i 30 °C.
Tehnički podaci
Općenito
• Naljepnica s podacima o priključnom naponu, snazi i sl. nalazi se s donje
strane uređaja.
• Dok je uređaj spojen u zidnu utičnicu, kroz njega prolazi određena količina
električne struje.
• Ukoliko punjač ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, odspojite ga od
napajanja. Prilikom odspajanja iz utičnice, povucite utikač, a ne kabel.
• Nemojte upotrebljavati uređaj ako je pao ili ako su punjač ili priključni kabel
oštećeni.
• Pripazite da nikakav metalni predmet ne dođe u dodir s metalnim dijelovima
punjača. U suprotnom može doći do kratkog spoja i oštećenja punjača.
• Metalni kontakti moraju uvijek biti čisti.
• Nemojte rastavljati ili modificirati uređaj.
• Punjač zaštitite od mehaničkih udaraca i pada.
• Uređaj se zagrijava tijekom rada. Pojava je normalna i ne predstavlja kvar.
• Punjač udaljite od radioprijemnika jer može uzrokovati smetnje u prijemu.
• Čuvajte uređaj od:
− visoke temperature i velike hladnoće
− prašine i zaprljanja
− vlage
− vibracija
Ako se pojave bilo kakvi problemi, odspojite uređaj i obratite se svom Sony
prodavatelju.
Punjenje baterije
Punjenje priključivanjem baterije na punjač
Pogledajte sliku.
sliku.
1 Spojite mre%ni kabel u punja i zidnu utinicu.
2 Prikljuite bateriju.
Poravnajte završni dio baterije na kojem je oznaka V s rubom pokrova
kontakata na punjaču. Nakon toga postavite bateriju na punjač i pomaknite je
u smjeru strelice.
Svijetli indikator CHARGE (narančasto) i započinje punjenje.
Kad se isključi indikator CHARGE, završeno je normalno punjenje. Za punjenje
koje omogućuje dulje korištenje baterije, baterija se može potpuno napuniti tako
da ostane priključena na punjač još približno sat vremena.
Bateriju možete izvaditi iz punjača kad god želite jer se može upotrebljavati i dok
nije potpuno napunjena.
Vađenje baterije
Pomaknite bateriju u smjeru suprotnom od strelice na slici.
Vrijeme punjenja
U sljedećoj tablici je prikazano vrijeme punjenja za potpuno praznu bateriju.
Baterija
• Ako se priključi potpuno napunjena baterija, indikator CHARGE će zasvijetliti
jednom i nakon toga se isključiti.
• Kod punjenja baterije koja nije upotrebljavana dulje vrijeme, indikator
CHARGE može treptati.
• Dok je baterija priključena na punjač, mogući su sljedeći slučajevi. Pri tome
kontaktirajte najbližeg Sony prodavatelja ili ovlašteni servis.
− Indikator CHARGE trepće bez prestanka ili se ne uključuje.
− Indikator CHARGE se ne isključuje ni nakon 10 sati od početka punjenja.
• Možete priključiti utikač mrežnog kabela u priključak uređaja bez obzira na
oblik.
NP-F330
NP-F530
NP-F550 NP-F730H/F750 NP-F950
Vrijeme punjenja 210 (150) 225 (165) 240 (180)
420 (360)
600 (540)
• Približno vrijeme u minutama za potpuno punjenje prazne baterije (potpuno
punjenje).
• U zagradama je navedeno vrijeme za normalno punjenje (normalno punjenje).
• Točan radni vijek baterije potražite u uputama za uporabu video uređaja kojeg
koristite.
• Radni vijek baterije se razlikuje ovisno o stanju baterije i temperaturi okoline.
Ulazni napon
Potrošnja
Izlazni napon
Vrsta baterije
Radna temperatura
Temperatura skladištenja
Dimenzije
Masa
Duljina kabela
Isporučeni pribor
100 - 240 V AC 50/60 Hz
12 W
10 VA (100 V AC), 17 VA (240 V AC)
Priključak za punjenje baterije:
8,4 V, 0,6 A
Sony baterija NP-F330/F530/F550/F730H/F750/
F950
0 °C do 40 °C
–20 °C do 60 °C
Približno 56 T 44 T 107 mm (š/v/d) uključujući
dijelove koji strše
Približno 120 g
Približno 2 m
Mrežni kabel
Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni bez prethodne najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Download PDF