Sony | AC-E30HG | Sony AC-E30HG Upute za upotrebu

3-758-144-21
AC-E30HG
AC mrežni adapter
Upute za uporabu
1
Spojite adapter na DC priključnicu
(promjera 2,35 mm) Walkmana itd.
Spojite na zidnu
utičnicu
2m
Polaritet priključka
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u
Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba
biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš
i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava
se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje
ste kupili proizvod.
UPOZORENJE
C Za sprečavanje opasnosti od požara ili električkog
udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Mjere opreza
C Kad adapter nije u uporabi, odspojite ga iz zidne
utičnice i uređaja.
C Nemojte koristiti adapter s uređajima koji nemaju
DC priključnicu jedinstvenog polariteta.
C Prilikom odspajanja iz zidne utičnice uvijek prihvatite priključak, nemojte povlačiti kabel.
C Nemojte prekrivati AC adapter krpom ili slično
tijekom uporabe jer to može izazvati deformacije
kućišta i kvarove.
Tehnički podaci
Nazivni ulazni napon: AC 220-230 V, 50/60 Hz
Nazivni izlazni napon: 3 V DC
Nazivna izlazna struja: 700 mA
Potrošnja energije: 8 W
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama
bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Download PDF

advertising