Sony | BC-TRP | Sony BC-TRP TRP Adapter za izmjeničnu struju/punjač Upute za upotrebu

3-089-566-21(1)
UPOZORENJE
Kako biste sprijeili opasnost od poara ili elektrinog udara, ne izlaite ureaj
kiši ili vlazi.
Kako biste sprijeili elektrini udar, ne otvarajte ku!ište.
Sva popravke prepustite kvalificiranom osoblju.
Punjač baterija
Napomene o uporabi
Upute za uporabu
Mjere opreza
BC-TRP
© 2004 Sony Corporation
http://www.sony.net/
• Spojite mrežni kabel punjača u zidnu utičnicu. Uređaj je pod naponom čak i
ako indikator CHARGE ne svijetli. U slučaju bilo kakve nepravilnosti u radu,
isključite punjač iz napajanja.
• Uređaj nije moguće koristiti za punjenje nikal-kadmij baterija ili nikal metalhidridnih baterija.
• Prilikom punjenja čvrsto spojite bateriju na punjač.
• Pravilno spojite bateriju na punjač kako ne biste oštetili priključe.
• U svrhu zaštite, skinite bateriju s punjača unutar 24 sata od početka punjenja.
• Punjač zaštitite od mehaničkih udaraca i pada.
• Punjač udaljite od TV ili AM prijemnika.
U suprotnom bi mogao uzrokovati smetnje.
• Ukoliko punjač ne planirate koristiti dulje vrijeme, odspojite ga od napajanja.
Prilikom odspajanja iz utičnice, povucite utikač, a ne kabel.
• Pripazite da nijedan metalni predmet ne dođe u dodir s metalnim dijelovima
punjača. U suprotnom može doći do kratkog spoja i oštećenja punjača.
Neprikladna mjesta
• Punjač baterija BC-TRP je prikladan za punjenje samo litij-ionske baterije
"InfoLITHIUM" (tip P).
• Ovaj punjač se ne može upotrebljavati za punjenje nikal-kadmij niti nikal
metal-hidridnih baterija.
• Baterije tipa "InfoLITHIUM" P imaju oznaku
.
• "InfoLITHIUM" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
Baterija
Bez obzira je li punjač uključen ili pohranjen, ne ostavljajte ga na sljedećim
mjestima kako biste spriječili kvar.
• Mjesta s povišenom temperaturom
Unutar vozila sa zatvorenim prozorima ljeti ili za sunčana vremena temperatura
može vrlo narasti. Ako u vozilu ostavite punjač, mogao bi se deformirati ili
pokvariti.
• Na izravnom suncu ili u blizini uređaja za grijanje
Uređaj se može deformirati ili pokvariti.
• Mjesta s izraženim vibracijama
• Mjesta podložna jakom elektromagnetskom polju ili zračenju
• Pjeskovita mjesta
Na mjestima poput plaža ili sličnih mjesta s pijeskom ili gdje su moguće
pješčane oluje, zaštitite punjač od prašine i pijeska kako se ne bi oštetio.
Održavanje
Indikator CHARGE
Oznaka CHARGER V
Oznaka BATTERY V
AC prikljuak
• Ukoliko je potrebno, obrišite uređaj mekom suhom krpom.
• Ukoliko je uređaj jako zaprljan, obrišite ga mekom krpom namočenom u blagu
otopinu vode i sredstva za čišćenje te ga osušite suhom krpom.
• Ne koristite razrjeđivač, benzin, alkohol i sl. kako ne biste oštetili površinu.
• Pridržavajte se uputa za uporabu prilikom korištenja kemijskih sredstava za
čišćenje.
• Uporaba agresivnih sredstava poput insekticida, ili izlaganje površine punjača
materijalima poput gume ili vinilne plastike dulje vrijeme može uzrokovati
istrošenost ili oštećenje na uređaju.
Izjava o snimljenim sadržajima
Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog
materijala u slučaju greške u radu punjača, baterije i sl.
Zbrinjavanje starih elektrinih i elektronikih ureaja (primjenjuje se
u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za
detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu
gdje ste kupili proizvod.
Punjenje baterije
Tehnički podaci
Baterija se puni priključenjem na punjač.
1 Prikljuite bateriju (Pogledajte sliku A)
Poravnajte oznaku na bateriji V sa smjerom oznake na punjaču V te je uložite
u smjeru strelice dok ne sjedne na mjesto.
2 Spojite mreni kabel u punja i mrenu utinicu (Pogledajte sliku B).
Indikator CHARGE svijetli (narančasto) i počinje punjenje.
Kad se indikator CHARGE isključi, punjenje je gotovo (Normalno punjenje).
Za punjenje koje omogućuje dulje korištenje baterije, ostavite bateriju u
punjaču još otprilike sat vremena (Potpuno punjenje).
Ulazni napon:
Izlazni napon:
Vađenje baterije
Pomaknite bateriju u suprotnom smjeru od umetanja.
Vrijeme punjenja
U sljedećoj tablici je prikazano vrijeme punjenja za potpuno praznu bateriju.
Baterija
NP-FP50
NP-FP70
Trajanje potpunog punjenja
185
315
NP-FP90
490
Trajanje normalnog punjenja
(125)
(255)
(430)
• Približan broj minuta za potpuno punjenje prazne baterije (potpuno punjenje
baterije).
• Broj u zagradama označava trajanje normalnog punjenja (normalno punjenje
baterije).
• Točan radni vijek baterije potražite u uputama za uporabu digitalnog
fotoaparata koji koristite.
• Vrijeme punjenja baterije se razlikuje ovisno o stanju baterije i temperaturi
okoline.
Temperatura pri punjenju
Raspon temperature pri punjenju baterije je od 0 °C do +40 °C. Ipak, za
najbolji učinak baterije preporučeni raspon temperature pri punjenju je
između +10 °C i 30 °C.
Za brzo korištenje baterije
Bateriju možete izvaditi iz punjača i koristiti je iako nije puna do kraja. Ipak
trajanje baterije će ovisiti o trajanju punjenja.
Napomene
• Ukoliko indikator CHARGE ne svijetli, provjerite je li baterija čvrsto
priključena na punjač.
• Kad je priključena potpuno puna baterija, indikator CHARGE će zasvijetliti
jednom i nakon toga se isključiti.
• Za punjenje baterije koja se nije drugo koristila možda je potrebno nešto više
vremena nego obično.
Ne priključujte punjač na adapter (putni ispravljač) na dalekim putovanjima.
Opasnost od pregrijavanja ili kvarova.
U slučaju problema
Ako indikator CHARGE trepće, provjerite sljedeću tablicu.
Uklonite bateriju koja se puni i ponovo je stavite na punjač.
Indikator CHARGE ponovo trep!e:
Priključite drugu bateriju.
Indikator CHARGE ponovo trep!e:
Problem je u punjaču.
Obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Indikator CHARGE svijetli i ne trep!e:
Ukoliko se indikator CHARGE
isključio jer je baterija puna, problem
je riješen.
Indikator CHARGE svijetli i ne trep!e:
Ukoliko se indikator CHARGE
isključio jer je baterija puna, problem
je bio u prvoj bateriji.
100 - 240 V AC 50/60 Hz 5 W
Baterijski priključak za punjenje:
8,4 V DC 350 mA
Radna temperatura:
0 °C do +40 °C
Temperatura skladištenja: -20 °C do +60 °C
Dimenzije:
Približno 42 T 32 T 76 mm (š/v/d)
Masa:
Približno 60 g
Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni bez prethodne najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Download PDF

advertising