Sony | BC-TRA | Sony BC-TRA Upute za upotrebu

2-582-596-21(1)
Punjač baterija
Upute za uporabu
Zbrinjavanje starih elektrinih i elektronikih ureaja (primjenjuje se
u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za
detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu
gdje ste kupili proizvod.
UPOZORENJE
Kako bi sprijeili opasnost od poara ili elektrinog udara, ne izlaite ureaj kiši
ili vlazi.
BC-TRA
© 2005 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Kako bi sprijeili elektrini udar, ne otvarajte ku!ište.
Sva popravke prepustite kvalificiranom osoblju.
Napomene o uporabi
Mjere opreza
• Punjač baterija BC-TRA je prikladan za punjenje litij-ionske baterije
"InfoLITHIUM" (serije A).
• Uređaj nije moguće koristiti za punjenje nikal-kadmij baterija ili nikal
metal-hidridnih baterija.
• "InfoLITHIUM" baterija tipa A ima oznaku
.
• "InfoLITHIUM" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
Indikator CHARGE
Neprikladna mjesta
Oznaka CHARGER V
Oznaka BATTERY V
AC prikljuak
Baterija
• Spojite kabel napajanja punjača u zidnu utičnicu. Uređaj se napaja čak i ako
indikator CHARGE ne svijetli. U slučaju bilo kakve nepravilnosti u radu,
isključite punjač iz napajanja.
• Ne koristite punjač na skučenom mjestu, kao npr. između zida i namještaja.
• Uređaj nije moguće koristiti za punjenje nikal-kadmij baterija ili nikal metalhidridnih baterija.
• Prilikom punjenja čvrsto spojite bateriju na punjač.
• Pravilno spojite bateriju na punjač kako ne bi oštetili priključke.
• U svrhu zaštite, skinite bateriju s punjača 24 sata nakon punjenja.
• Punjač zaštitite od mehaničkih udaraca i pada.
• Punjač udaljite od TV ili AM prijemnika.
U suprotnom bi mogao uzrokovati smetnje.
• Ukoliko punjač ne planirate koristiti dulje vrijeme, odspojite ga s napajanja.
Prilikom odspajanja iz utičnice, povucite utikač, a ne kabel.
• Osigurajte da nijedan metalni predmet ne dođe u dodir s metalnim dijelovima
punjača. U suprotnom može doći do kratkog spoja i oštećenja punjača.
Bez obzira da li je punjač uključen, ne ostavljajte ga na sljedećim mjestima, kako
bi spriječili kvar:
• Ostavljanje uređaja na mjesta koja su pod utjecajem izravne sunčeve svjetlosti,
kao na upravljačkoj ploči automobila, ili u blizini grijaćih uređaja može
uzrokovati deformacije ili kvar punjača.
• Na izravnom utjecaju sunčeva svjetla ili blizu grijalice
Opasnost od deformacije ili kvara.
• Mjesta pretjeranih vibracija.
• Mjesta podložna jakom elektromagnetskom polju ili isijavanju.
• Pjeskovit teren.
Na mjestima poput plaža ili sličnih terena s pijeskom, ili gdje su moguće
pješčane oluje, zaštitite punjač od prašine i pijeska kako se ne bi oštetio.
Održavanje
• Ukoliko je potrebno, obrišite uređaj mekom suhom krpom.
• Ukoliko je uređaj jako zaprljan, obrišite ga mekom krpom namočenom u blagu
otopinu vode i sredstva za čišćenje, te ga osušite suhom krpom.
• Ne koristite razrjeđivač, benzin, alkohol i sl., kako ne bi oštetili površinu.
• Pridržavajte se uputa za uporabu prilikom korištenja kemijskih sredstava za
čišćenje.
• Uporaba agresivnih sredstava poput insekticida, ili izlaganje površine punjača
materijalima poput gume ili vinilne plastike dulje vrijeme, može uzrokovati
istrošenost ili oštećenje na uređaju.
Jamstvo za snimljeni materijal
Snimku nije moguće kompenzirati ukoliko snimka ili reprodukcija nije uspjela
zbog nepravilnosti baterije, punjača itd.
Punjenje baterije
Tehnički podaci
Baterija se puni priključenjem na punjač.
1. Prikljuite bateriju (Pogledajte sliku A)
Poravnajte oznaku baterije V sa smjerom oznake punjača V te je uložite u
smjeru strelice dok ne klikne na mjesto.
2. Spojite mreni kabel u punja i mrenu utinicu (Pogledajte sliku B).
Indikator CHARGE svijetli (narančasto) i počinje punjenje.
Kad se indikator CHARGE isključi, punjenje je gotovo (Normalno
punjenje).
Za punjenje koje omogućuje dulje korištenje baterije, ostavite bateriju u
punjaču još otprilike sat vremena (Potpuno punjenje).
Ulazna snaga:
Izlazna snaga:
Vađenje baterije
Podignite bateriju u suprotnom smjeru i skinite je.
Vrijeme punjenja
U sljedećoj tablici je prikazano vrijeme punjenja za potpuno praznu bateriju.
Baterija
NP-FA50
NP-FA70
Trajanje potpunog punjenja
185
275
Trajanje normalnog punjenja
(125)
(215)
• Približan broj minuta za potpuno punjenje prazne baterije (potpuno punjenje
baterije).
• Broj u zagradama označava trajanje normalnog punjenja (normalno punjenje
baterije).
• Točan radni vijek baterije potražite u uputama za uporabu digitalnog
fotoaparata koji koristite.
• Radni vijek baterije se razlikuje ovisno o stanju baterije ili temperaturi okoline.
Temperatura pri punjenju
Raspon temperature pri punjenju baterije je od 0 °C do +40 °C. Ipak, za
najbolji učinak baterije preporučeni raspon temperature pri punjenju je
između +10 °C i 30 °C.
Za brzo korištenje baterije
Bateriju možete izvaditi iz punjača i koristiti je iako nije puna do kraja. Ipak
trajanje baterije će ovisiti o trajanju punjenja.
Napomene
• Ukoliko indikator CHARGE ne svijetli, provjerite da li je baterija čvrsto
priključena na punjač.
• Kad je priključena potpuno puna baterija, indikator CHARGE će zasvijetliti
jednom, i nakon toga se isključiti.
• Za punjenje baterije koja se nije drugo koristila možda je potrebno nešto više
vremena nego obično.
Ne priključujte punjač na adapter (putni ispravljač) za dulja putovanja.
Opasnost od pregrijavanja ili kvarova.
U slučaju problema
problema
Ako indikator CHARGE trepće, provjerite sljedeću tablicu.
Uklonite bateriju koja se puni i ponovo je stavite na punjač.
Indikator CHARGE ponovo trep!e:
Priključite drugu bateriju.
Indikator CHARGE ponovo trep!e:
Problem je u punjaču.
Obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Indikator CHARGE svijetli i ne trep!e:
Ukoliko se indikator isključio jer je
baterija puna, problem je riješen.
Indikator CHARGE svijetli i ne trep!e:
Ukoliko se indikator isključio jer je
baterija puna, problem je bio u prvoj
bateriji.
100 - 240 V AC 50/60 Hz 5 W
Baterijski priključak za punjenje:
8,4 V DC 350 mA
Radna temperatura:
0 °C do +40 °C
Temperatura skladištenja: -20 °C do +60 °C
Dimenzije:
Približno 42 T 37 T 75 mm
Masa:
Približno 65 g
Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni bez prethodne najave. Proizvođač
ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Download PDF

advertising