Sony | BC-TRG | Sony BC-TRG TRG Adapter za izmjeničnu struju/punjač Upute za upotrebu

2-673-804-21(1)
Punjač baterija
Upute za uporabu
Zbrinjavanje starih elektrinih i elektronikih ureaja (primjenjuje se
u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za
detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu
gdje ste kupili proizvod.
UPOZORENJE
Kako biste sprijeili opasnost od poara ili elektrinog udara, ne izlaite ureaj
kiši ili vlazi.
Kako biste sprijeili elektrini udar, ne otvarajte ku!ište.
Sva popravke prepustite kvalificiranom osoblju.
BC-TRG
© 2006 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Napomene o uporabi
Ureaj nije otporan na prašinu, prskanje i vodu.
• Punjač baterija BC-TRG može se upotrebljavati samo za punjenje litijionskih baterija (tip G).
• Uređaj je dizajniran za uporabu uz Sony kompatibilne baterije.
• Uređaj nije moguće koristiti za punjenje nikal-kadmij baterija ili nikal
metal-hidridnih baterija.
Indikator CHARGE
Baterija
Oznaka BATTERY V
Oznaka CHARGER V
Mjere opreza
• Spojite kabel napajanja punjača u zidnu utičnicu. Uređaj je pod naponom čak i
ako indikator CHARGE ne svijetli. U slučaju bilo kakve nepravilnosti u radu,
isključite punjač iz napajanja.
• Nemojte stavljati punjač tijekom rada u uske prostore, primjerice između
namještaja i zida.
• Uređaj nije odspojen od napajanja sve dok je utikač spojen u zidnu utičnicu,
čak i ako je uređaj isključen.
• Uređaj nije moguće koristiti za punjenje nikal-kadmij baterija ili nikal metalhidridnih baterija.
• Prilikom punjenja čvrsto spojite bateriju na punjač.
• Pravilno spojite bateriju na punjač kako ne biste oštetili priključe.
• U svrhu zaštite, skinite bateriju s odmah nakon punjenja.
• Punjač zaštitite od mehaničkih udaraca i pada.
• Punjač udaljite od TV ili AM prijemnika.
U suprotnom bi mogao uzrokovati smetnje.
• Ukoliko punjač ne planirate koristiti dulje vrijeme, odspojite ga od napajanja.
Prilikom odspajanja iz utičnice, povucite utikač, a ne kabel.
• Pripazite da nikakav metalni predmet ne dođe u dodir s metalnim dijelovima
punjača. U suprotnom može doći do kratkog spoja i oštećenja punjača.
• Baterija i punjač se mogu zagrijati tijekom punjenja ili nakon punjenja.
Neprikladna mjesta
AC prikljuak
Bez obzira je li punjač uključen ili ne, nemojte ga ostavljati na sljedećim
mjestima kako biste spriječili kvar:
• Ostavljanje uređaja na mjesta koja su pod utjecajem izravne sunčeve svjetlosti,
kao na upravljačkoj ploči automobila, ili u blizini grijaćih uređaja može
uzrokovati deformacije ili kvar punjača.
• Mjesta s izraženim vibracijama.
• Mjesta podložna jakom elektromagnetskom polju ili zračenju.
• Pjeskovita mjesta.
Na mjestima poput plaža ili sličnih terena s pijeskom, ili gdje su moguće
pješčane oluje, zaštitite punjač od prašine i pijeska kako se ne bi oštetio.
Održavanje
• Ukoliko je potrebno, obrišite uređaj mekom suhom krpom.
• Ukoliko je uređaj jako zaprljan, obrišite ga mekom krpom namočenom u
otopinu vode i neutralnog sredstva za čišćenje te ga osušite suhom krpom.
• Nemojte koristiti razrjeđivač, benzin, alkohol i sl. kako ne biste oštetili
površinu.
• Pridržavajte se uputa za uporabu prilikom korištenja kemijskih sredstava za
čišćenje.
• Uporaba agresivnih sredstava, poput insekticida, ili izlaganje površine punjača
materijalima poput gume ili vinilne plastike kroz dulje vrijeme, može
uzrokovati istrošenost ili oštećenje na uređaju.
Punjenje baterije
Tehnički podaci
Baterija se puni priključenjem na punjač.
1 Prikljuite bateriju (Pogledajte sliku A)
Poravnajte oznaku baterije BATTERY V sa smjerom oznake punjača
CHARGER V te je uložite u smjeru strelice (Pogledajte sliku A-1).
Kad ste uložili do kraja, lagano pritisnite u smjeru strelice dok ne klikne na
mjesto (Pogledajte sliku A-2).
2 Spojite mreni kabel u punja i zidnu utinicu (Pogledajte sliku B).
Indikator CHARGE svijetli (narančasto) i počinje punjenje.
Kad se indikator CHARGE isključi, punjenje je gotovo (Normalno punjenje).
Za punjenje koje omogućuje dulje korištenje baterije, ostavite bateriju u
punjaču još otprilike sat vremena (Potpuno punjenje).
Ulazna snaga:
100 - 240 V AC 50/60 Hz
8 W 0,13 A
Izlazna snaga:
Baterijski priključak za punjenje:
4,2 V DC 1,5 A
Radna temperatura:
0 °C do 40 °C
Temperatura skladištenja: -20 °C do +60 °C
Dimenzije:
Približno 48 T 36 T 81 mm
Masa:
Približno 85 g
Isporučeni pribor:
Punjač (BC-TRG) .......... (1)
AC mrežni kabel ............ (1)
Upute za uporabu
Vađenje baterije
Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni bez prethodne najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Podignite bateriju i skinite je.
Vrijeme punjenja
U sljedećoj tablici je prikazano vrijeme punjenja za potpuno praznu bateriju.
Baterija
NP-BG1
Trajanje potpunog punjenja
150
Trajanje normalnog punjenja
(90)
• Približan broj minuta za potpuno punjenje prazne baterije (potpuno punjenje
baterije).
• Broj u zagradama označava trajanje normalnog punjenja (normalno punjenje
baterije).
• Točan radni vijek baterije potražite u uputama za uporabu digitalnog
fotoaparata kojeg koristite.
• Radni vijek baterije se razlikuje ovisno o stanju baterije ili temperaturi okoline.
Temperatura pri punjenju
Raspon temperature pri punjenju baterije je od 0 °C do 40 °C. Ipak, za
najbolji učinak baterije preporučeni raspon temperature pri punjenju je
između 10 °C i 30 °C.
Za brzo korištenje baterije
Bateriju možete izvaditi iz punjača i koristiti je iako nije puna do kraja. Ipak,
trajanje baterije će ovisiti o trajanju punjenja.
Napomene
Napomene
• Ukoliko indikator CHARGE ne svijetli, provjerite je li baterija čvrsto
priključena na punjač.
• Kad je priključena potpuno puna baterija, indikator CHARGE će zasvijetliti
jednom, i nakon toga se isključiti.
• Za punjenje baterije koja se nije drugo koristila, možda je potrebno nešto više
vremena nego obično.
Ne priključujte punjač na adapter (putni ispravljač) na dalekim putovanjima.
Opasnost od pregrijavanja ili kvarova.
U slučaju problema
Ako indikator CHARGE trepće, provjerite sljedeću tablicu.
Uklonite bateriju koja se puni i ponovo je stavite na punjač.
Indikator CHARGE ponovo trep!e:
Priključite drugu bateriju.
Indikator CHARGE ponovo trep!e:
Problem je u punjaču.
Obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Indikator CHARGE svijetli i ne trep!e:
Ukoliko se indikator CHARGE
isključio jer je baterija puna, problem
je riješen.
Indikator CHARGE svijetli i ne trep!e:
Ukoliko se indikator CHARGE
isključio jer je baterija puna, problem
je bio u prvoj bateriji.
Download PDF

advertising