Sony | DSC-QX10 | Sony DSC-QX10 Lens-Style fotoaparat DSC-QX10 sa senzorom s 18 megapiksela Referentni vodič

4-474-752-11(1)
Digitalni fotoaparat
Za korisnike u Europi
IID5
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je digitalni fotoaparat DSC-QX10/
QX100 usklađen s osnovnim zahtjevima i drugim primjenjivim odredbama
smjernice 1999/5/EC. Za detalje posjetite sljedeći URL:
http://www.compliance.sony.de/
Referentne upute
Napomena za korisnike u zemljama koje primjenjuju EU smjernice
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan
Za usklađenost s EU direktivama: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka
DSC-QX10/QX100
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prouzroči prekid prijenosa
podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo spojite komunikacijski kabel (USB, i sl.).
© 2013 Sony Corporation
Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je usklađenost sa smjernicom EMC za
uporabu spojnih kabela kraćih od 3 m.
Elektromagnetsko polje na određenim frekvencijama može utjecati na sliku
i zvuk ovog uređaja.
Hrvatski
Možete preuzeti softver za upravljanje snimkama “PlayMemories Home”
sa sljedećeg URL-a.
http://www.sony.net/pm/
Bilješka za korisnika
Broj modela i serijski broj nalaze se na poleđini uređaja. Zabilježite serijski
broj na dolje naznačeno mjesto. Ove brojeve upotrijebite svaki put kad
kontaktirate svog Sony prodavatelja u vezi s ovim proizvodom.
Br. modela DSC-QX10/DSC-QX100
Serijski broj
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, nemojte
izlagati uređaj kiši ili vlazi.
OPREZ
Baterija
Ako se baterijom ne rukuje pravilno, može eksplodirati te uzrokovati požar
ili kemijske opekline. Obratite pozornost na sljedeća upozorenja.
• Nemojte rastavljati.
• Nemojte bateriju drobiti ili je izlagati udarcima ili sili poput udaranja, bacanja ili
gaženja po njoj.
• Nemojte kratko spajati i ne dopustite da metalni predmeti dospiju u doticaj s
kontaktima baterije.
• Ne izlažite visokoj temperature preko 60 °C, primjerice izravnom sunčevom svjetlu
ili u vozilu parkiranom na suncu.
• Nemojte spaljivati ili bacati u vatru.
• Nemojte koristiti litij-ionske baterije koje su oštećene ili koje cure.
• Punite bateriju u originalnom Sonyjevom punjaču ili uređaju koji može puniti
akumulatorsku bateriju.
• Držite bateriju izvan dosega male djece.
• Čuvajte bateriju suhom.
• Zamijenite samo istom ili ekvivalentnom baterijom koju preporučuje Sony.
• Istrošene baterije odložite odmah prema opisu u ovim uputama.
AC adapter
Kod uporabe punjača upotrijebite obližnju zidnu utičnicu. Odmah odspojite punjač iz
zidne utičnice ako se tijekom uporabe uređaja pojave problemi.
Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala zbog nemogućnosti snimanja ili reprodukcije uslijed kvara uređaja ili medija
za snimanje, ili zbog nekog drugog razloga.
SONY - DSC-QX10_QX100 Digitalni fotoaparat_Referentne upute.indd 1
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u
Europskoj Uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
pomažete
u sprječavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje, do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja proizvoda.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Zbrinjavanje starih baterija (primjenjuje se u Europskoj Uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim sustavima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija
koja je isporučena uz ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. Na određenim baterijama uz ovu oznaku može
se pojaviti kemijski simbol. Kemijski znak za živu (Hg) ili olovo
(Pb) stavlja se na bateriju ako ona sadrži više od 0,0005% žive
ili 0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija pomažete u sprječavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih
može doći uslijed nepravilnog odlaganja baterija. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora.
U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili
ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu
valja povjeriti isključivo ovlaštenom servisu. Kako bi se zajamčilo pravilno
rukovanje baterijom, na kraju njezina radnog vijeka je odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o tome kako sigurno
izvaditi bateriju iz uređaja. Bateriju odnesite na odlagalište za recikliranje
dotrajalih baterija. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili
baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Tehnički podaci
Dimenzije (prema standardu CIPA):
DSC-QX100: 62,5 mm × 62,5 mm × 55,5 mm (Š/V/D)
DSC-QX10: 62,4 mm × 61,8 mm × 33,3 mm (Š/V/D)
Masa (prema standardu CIPA) (s baterijom NP-BN, “Memory Stick Micro”
medijem):
DSC-QX100: Oko 179 g
DSC-QX10: Oko 105 g
Napajanje: Punjiva baterija NP-BN; 3,6 V
Potrošnja (tijekom snimanja): 1,1 W
9/9/2013 11:29:31 AM
Trajanje baterije i broj snimaka koje možete snimiti
Trajanje baterije
Broj slika
Oko 110 min
Približno 220 slika
Snimanje (videozapisa)
Oko 25 min
-
Kontinuirano snimanje
(videozapisa)
Oko 55 min (DSC-QX100)
Oko 65 min (DSC-QX10)
-
Fotografiranje
• Broj se temelji na CIPA standardu. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
• Gore navedeni broj razlikuje se ovisno o vrsti pametnog telefona i tome kako ga
koristite.
Zaštićeni nazivi
• Sljedeći znaci vlasništvo su tvrtke Sony Corporation:
, “Cyber-shot”, “Memory Stick”,
, “Memory Stick Micro”,
, “PlayMemories Home”.
• Logotip microSDXC je zaštićeni znak tvrtke SD-3C, LLC.
• Android i Google Play su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi tvrtke
Google Inc.
• Wi-Fi, Wi-Fi logo i Wi-Fi PROTECTED SET-UP su zaštićeni znakovi ili registrirani
zaštićeni znakovi udruženja Wi-Fi Alliance.
• N Mark je zaštićeni znak ili registrirani zaštićeni znak tvrtke NFC Forum, Inc. u
SAD-u i drugim zemljama.
• Osim toga, nazivi sustava i proizvoda u ovom priručniku su zaštićeni ili registrirani
znakovi odgovarajućih proizvođača. Ipak, oznake ™ ili ® nisu navedene u svakom
slučaju u ovom priručniku.
•
Napomene o uporabi fotoaparata
Napomene o uporabi fotoaparata
Pri spajanju nastavka za pametni telefon na fotoaparat pazite da si ne stisnete
prst.
O temperaturi fotoaparata
Fotoaparat i baterija se mogu zagrijati pri dužoj neprekidnoj uporabi, no to
je normalno.
O zaštiti od pregrijavanja
Ovisno o temperaturi fotoaparata i baterije, možda nećete moći snimati
videozapise ili se fotoaparat može automatski isključiti radi zaštite.
U tom slučaju ostavite fotoaparat isključenim i pričekajte da se i on i
baterija ohlade. Uključite li fotoaparat ne dopuštajući se on i baterija
dovoljno ohlade, može se ponovno isključiti ili možda nećete moći snimati
videozapise.
O uporabi i održavanju
Izbjegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, preinake, mehaničko naprezanje ili udarce poput udaranja, pada ili stajanja na uređaj. Posebno pripazite
na objektiv.
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na često postavljana
pitanja možete pronaći na Sonyjevoj stranici za podršku korisnicima
(Customer Support).
http://www.sony.net/
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodne najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
SONY - DSC-QX10_QX100 Digitalni fotoaparat_Referentne upute.indd 2
9/9/2013 11:29:31 AM
Download PDF

advertising