Sony | DSC-QX10 | Sony DSC-QX10 Lens-Style fotoaparat DSC-QX10 sa senzorom s 18 megapiksela Upute za upotrebu

4-480-203-12(1) (HR)
DSC-QX10/QX100
Digitalni fotoaparat
Priručnik s uputama
©2013 Sony Corporation
DSC-QX10/QX100
Priručnik s uputama
Softver za upravljanje slikama „PlayMemories Home” možete preuzeti
na sljedećoj URL adresi.
http://www.sony.net/pm/
Vlasnikova evidencija
Broj modela i serijski brojevi nalaze se na stražnjoj strani. Upišite serijski
broj na mjesto u nastavku. Ti će vam brojevi trebati prilikom kontaktiranja
s prodavačem tvrtke Sony u vezi s ovim proizvodom.
Broj modela DSC-QX10/DSC-QX100
Serijski broj
2
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
HR
OPREZ
Komplet baterija
Ako se kompletom baterija pogrešno rukuje, može eksplodirati, izazvati požar
ili čak kemijske opekline. Pridržavajte se sljedećih mjera opreza.
 Ne rastavljajte.
 Ne razbijajte i ne izlažite komplet baterija udarcima ili sili, na primjer
udarcima čekića, te pazite da vam ne ispadne i da ga ne nagazite.
 Nemojte izazivati kratki spoj i nemojte dopustiti da metalni predmeti
dođu u dodir s priključcima baterije.
3
 Ne izlažite visokim temperaturama iznad 60 °C, na primjer ostavljanjem
na izravnom sunčevom svjetlu ili u automobilu parkiranom na suncu.
 Nemojte spaljivati ili bacati u vatru.
 Nemojte rukovati litij-ionskom baterijom ako je oštećena ili curi.
 Obavezno punite komplet baterija originalnim punjačem baterija Sony
ili uređajem koji služi za punjenje kompleta baterija.
 Držite komplet baterija izvan dohvata male djece.
 Držite komplet baterija na suhom.
 Zamijenite samo jednakom ili odgovarajućom vrstom proizvoda koju
preporučuje tvrtka Sony.
 Upotrijebljeni komplet baterija pravovremeno odložite, kao što je opisano
u uputama.
Adapter za izmjeničnu struju
Pri upotrebi adaptera za izmjeničnu struju služite se zidnom utičnicom
u blizini. Ako dođe do nekih smetnji pri upotrebi uređaja, odmah isključite
adapter za izmjeničnu struju iz zidne utičnice.
4
Za korisnike u Europi
HR
Ovime tvrtka Sony Corporation izjavljuje da je digitalni fotoaparat DSC-QX10/
QX100 u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama
direktive 1999/5/EZ. Pojedinosti potražite na sljedećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Napomena za korisnike u državama koje primjenjuju direktive EU-a
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan
Za informacije o usklađenosti proizvoda sa zakonodavstvom EU-a:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka
5
Napomena
Ako se zbog statičkog elektriciteta ili elektromagnetskih smetnji prijenos
podataka ne dovrši do kraja (neuspješan prijenos), ponovno pokrenite
aplikaciju ili isključite i ponovno priključite komunikacijski kabel (USB itd.).
Ovaj je proizvod ispitan i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima
propisanima odredbom EMC za upotrebu kabela za povezivanje kraćih
od 3 metra.
Elektromagnetska polja na određenim frekvencijama mogu utjecati na sliku
i zvuk ove jedinice.
6
Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj
uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima za prikupljanje
otpada)
HR
Simbol na proizvodu ili njegovom pakiranju označava da se
proizvod ne smije odlagati kao kućanski otpad. Umjesto toga
mora se odložiti na odgovarajuće odlagalište za recikliranje
električne i elektroničke opreme. Ispravnim odlaganjem ovog
proizvoda pomažete u sprječavanju mogućih negativnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći
neispravnim odlaganjem ovog proizvoda. Recikliranje materijala
pomaže u očuvanju prirodnih resursa. Dodatne informacije o recikliranju
ovog proizvoda zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne službe
za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
7
Odlaganje iskorištenih baterija (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim
europskim državama s odvojenim sustavima za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na pakiranju označava da se baterija
priložena s proizvodom ne smije odlagati kao kućanski otpad.
Na određenim baterijama ovaj se simbol može pojaviti
u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živu
(Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži više od 0,0005%
žive ili 0,004% olova.
Ispravnim odlaganjem baterija pomažete u sprječavanju mogućih negativnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim
odlaganjem baterije. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih
resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga integriteta
podataka zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom, tu bateriju može
zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje.
8
Da biste osigurali da se s baterijom ispravno postupa, proizvod nakon
isteka trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne
HR
i elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome kako sigurno ukloniti bateriju
iz proizvoda. Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje
iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije zatražite
od lokalne gradske uprave, komunalne službe za zbrinjavanje otpada
ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
9
O fotoaparatu
Fotoaparat je dizajniran za
spajanje s pametnim telefon
putem Wi-Fi veze. Možete
prenijeti fotografije na pametni
telefon na licu mjesta, odmah
nakon snimanja.
Provjerite isporučene artikle
 Komplet baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja NP-BN (1)
 Mikro USB kabel (1)
 Traka za nošenje oko ručnog
zgloba (1)
 Priključak za pametni telefon (1)
 Vodič za pomoć s uputama (ovaj
priručnik) (1)
10
Nazivi glavnih dijelova
 Gumb za napajanje
 Mikrofon
 Zaslon
: pokazuje da memorijska
kartica nije umetnuta.
: pokazuje preostali
kapacitet baterije
 Kukica za traku
 Priključak za tronožac
 Prsten za upravljanje (DSC-QX100)
 Žaruljica napajanja/punjenja/
videozapisa
Zeleno: napajanje UKLJUČENO
Narančasto: punjenje
Crveno: snimanje videozapisa
 Poluga zuma
 Gumb zatvarača
 Višestruki terminal
 Gumb RESET
HR
DSC-QX10
DSC-QX100
11
Punjenje baterije
Napunite bateriju prije upotrebe
fotoaparata. Za napajanje
upotrijebite mikro USB kabel
(priloženo) i spojite fotoaparat
na računalo.
 Tijekom punjenja baterije isključite
napajanje.
 Ako nemate računalo, upotrijebite
adapter za izmjeničnu struju
AC-UD10 ili AC-UD11 (oba se
prodaju zasebno). AC-UD11
(prodaje se zasebno) možda nije
dostupan u nekim državama/
regijama.
12
Poklopac baterije
Umetanje memorijske kartice
Prije snimanja umetnite microSD memorijsku karticu
ili „Memory Stick Micro” (M2) medije.
microSD
memorijska
kartica
Otisnuta strana
DSC-QX10
microSD
memorijska
kartica
DSC-QX100
HR
„Memory
Stick Micro”
mediji
Strana s terminalom
„Memory
Stick Micro”
mediji
Otisnuta strana
Strana s terminalom
13
Instaliranje aplikacije „PlayMemories Mobile”
Prije upotrebe fotoaparata
instalirajte aplikaciju
„PlayMemories Mobile”
na pametni telefon.
Ako je aplikacija „PlayMemories
Mobile” već instalirana,
ažurirajte je na najnoviju verziju.
 Android
Potražite aplikaciju „PlayMemories
Mobile” na web-mjestu Google Play
i instalirajte je.
 iPhone
Pojedinosti o aplikaciji
„PlayMemories Mobile”
potražite na
stranici podrške
http://www.sony.net/
pmm/
14
Potražite aplikaciju „PlayMemories
Mobile” na web-mjestu App Store
i instalirajte je.
Spajanje fotoaparata i pametnog telefona putem Wi-Fi veze
Načini spajanja se razlikuju
ovisno o vrsti pametnog
telefona. Provjerite koju vrstu
pametnog telefona imate
i izvršite spajanje putem
Wi-Fi veze.
 Unesite lozinku koja je otisnuta
na istoj oznaci (samo prvi put).
HR
Android
 Uključite napajanje fotoaparata.
 Pokrenite aplikaciju
„PlayMemories Mobile”
na pametnom telefonu.
 Odaberite SSID koji je otisnut na
unutarnjoj strani poklopca baterije
fotoaparata ili na naslovnici ovog
priručnika.
Nastavak 
15
Spajanje fotoaparata i pametnog telefona putem Wi-Fi veze (nastavak)

Gumb za
napajanje

Android (kompatibilan
s NFC-om)
 Oznakom

16

(oznaka N)
na pametnom telefonu dodirnite
oznaku N na fotoaparatu.
Napajanje uključeno: nastavite
dodirivati (1 do 2 sekunde) bez
pomicanja sve dok se ne pokrene
softver „PlayMemories Mobile”.
Napajanje isključeno: nastavite
dodirivati fotoaparat pametnim
telefonom sve dok ne iziđe
objektiv fotoaparata.
iPhone
 Uključite napajanje fotoaparata.
 Na pametnom telefonu odaberite
[Settings], a zatim odaberite
[Wi Fi].
 Odaberite SSID koji je otisnut na
unutarnjoj strani poklopca baterije
fotoaparata ili na naslovnici
ovog priručnika.
 Unesite lozinku koja je otisnuta
na istoj oznaci (samo prvi put).
 Provjerite vezu s pristupnom
točkom (SSID) fotoaparata.
 Vratite se na početni zaslon,
a zatim pokrenite aplikaciju
„PlayMemories Mobile”.

Gumb za
napajanje
HR

Nastavak 
17
Spajanje fotoaparata i pametnog telefona putem Wi-Fi veze (nastavak)

18


Spajanje fotoaparata i pametnog telefona
Spojite pametni telefon nakon
što pričvrstite fotoaparat na
priključak za pametni telefon
(priloženo).

 Pričvrstite fotoaparat
Oznaka Sony
HR
na priključak.
Postavite fotoaparat u utor
priključka poravnavajući oznaku,
a zatim okrećite priključak dok
ne klikne.
Priključak za
pametni telefon
Oznaka (-)
Nastavak 
19
Spajanje fotoaparata i pametnog telefona (nastavak)
 Otvorite stezaljke priključka.
 Raširite stezaljke i pričvrstite

pametni telefon.
 Nemojte ljuljati fotoaparat dok
je na njega pričvršćen pametni
telefon jer pametni telefon može
ispasti iz priključka.
 Pazite da pričvršćenim pametnim
telefonom ne pritisnete neki gumb.
20

Uklanjanje priključka za pametni
telefon
HR
Pomaknite ručicu za uklanjanje
prema strani s objektivom i okrenite
priključak.
Ručica za uklanjanje
21
Snimanje slika
 Pokrenite aplikaciju
„PlayMemories Mobile”
na pametnom telefonu.
 Snimajte slike pomoću gumba
zatvarača fotoaparata ili aplikacije
„PlayMemories Mobile”. Gumb
zatvarača na fotoaparatu nije
dostupan tijekom snimanja
videozapisa.
[2M] slike automatski se prenose
na pametni telefon. [18M] slike
spremaju se na memorijsku karticu
fotoaparata (zadana postavka).
22
Zaslon aplikacije
„PlayMemories Mobile”
 Prebacivanje načina ekspozicije
 Postavke
 Gumb zatvarača/videozapisa
 Prebacivanje između fotografije/
videozapisa
 Zumiranje
Prekid
 Prekinite aplikaciju „PlayMemories
HR
Mobile” da biste se vratili na
početni zaslon.
 Isključite napajanje fotoaparata.
 Ako isključite napajanje
fotoaparata prije prekida aplikacije
„PlayMemories Mobile”, prikazat
će se poruka o pogrešci. Ne radi
se o kvaru.

Zaslon za aplikaciju podložan
je promjenama u budućim
nadogradnjama bez prethodne
obavijesti.
23
Pogledajte Vodič za pomoć
Vodič za pomoć je mrežni
priručnik. Pogledajte Vodič za
pomoć ako želite saznati više
pojedinosti o postavkama
i radnjama aplikacije
„PlayMemories Mobile”
i mjerama opreza.
http://rd1.sony.net/help/dsc/1310/h_zz/
24
Pitanja i odgovori
Zašto se fotoaparat ne puni?
 Isključite napajanje.
Kako se mogu vratiti
na zadanu postavku?
Zašto žaruljica napajanja
treperi crveno?
 Uključite napajanje fotoaparata,
 Memorijska kartica nije ispravno
Kako mogu promijeniti
postavke veličine slike itd.?
umetnuta. Umetnite je u pravilnom
smjeru.
Kako mogu ispraviti datum/
vrijeme?
 Kada se uspostavi Wi-Fi veza
između fotoaparata i pametnog
telefona, datum/vrijeme
na fotoaparatu automatski
se postavlja na datum/vrijeme
pametnog telefona.
HR
a zatim pritisnite gumb RESET.
 Promjene možete izvršiti na
zaslonu za postavljanje aplikacije
„PlayMemories Mobile”.
Kako mogu vidjeti broj slika ili
informacije o fotoaparatu?
 Pogledajte odjeljak „Specifikacije”
ovog priručnika ili „Vodiča za
pomoć (HTML)”.
Nastavak 
25
Pitanja i odgovori (nastavak)
Zašto se napajanje
fotoaparata neočekivano
uključilo?
 Ako se u blizini fotoaparata
nalazi pametni telefon opremljen
funkcijom NFC, može doći do
slučajnog uključivanja napajanja.
Ne radi se o kvaru.
Zašto se nakon snimanja
slika ne prenosi na pametni
telefon?
 Videozapisi se snimaju na
memorijsku karticu, ali ne
prenose se automatski.
26
Ne mogu se sjetiti svoje
lozinke. Gdje je mogu pronaći?
 Lozinka i SSID otisnuti su na
unutarnjoj strani poklopca baterije
ili na naslovnici ovog priručnika.
Specifikacije
HR
Dimenzije (u skladu s CIPA)
DSC-QX100: 62,5 mm × 62,5 mm × 55,5 mm
(2 1/2 inča × 2 1/2 inča × 2 1/4 inča) (Š/V/D)
DSC-QX10: 62,4 mm × 61,8 mm × 33,3 mm
(2 1/2 inča × 2 1/2 inča × 1 5/16 inča) (Š/V/D)
Težina (u skladu s CIPA) (uključujući komplet baterija NP-BN,
„Memory Stick Micro” medije):
DSC-QX100: pribl. 179 g (6,3 oz)
DSC-QX10: pribl. 105 g (3,7 oz)
Napajanje: komplet baterija s mogućnošću ponovnog
punjenja NP-BN, 3,6 V
Potrošnja energije (tijekom snimanja): 1,1 W
27
Trajanje baterije i broj slika koje se mogu snimiti
Trajanje baterije
Broj slika
Pribl. 110 min.
Pribl. 220 slika
Stvarno snimanje (videozapisi)
Pribl. 25 min.
-
Kont. snimanje (videozapisi)
Pribl. 55 min.
(DSC-QX100)
Pribl. 65 min.
(DSC-QX10)
-
Snimanje (fotografije)
 Broj se temelji na standardu CIPA
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
 Navedeni broj se razlikuje ovisno o vrsti pametnog telefona i njegovoj
upotrebi.
28
Zaštitni znaci
HR
 Sljedeće oznake zaštitni su znaci tvrtke Sony Corporation.
, „Cyber-shot”, „Memory Stick”,
, „Memory Stick Micro”,
, „PlayMemories Home”.
 microSDXC logotip zaštitni je znak tvrtke SD-3C, LLC.
 Android i Google Play zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke
Google Inc.
 Wi-Fi, logotip Wi-Fi i Wi-Fi PROTECTED SET-UP zaštitni su znaci ili registrirani
zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.
 N Mark zaštitni je znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
 Osim toga, nazivi sustava i proizvoda upotrijebljeni u ovom priručniku
općenito su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi odgovarajućih
razvojnih programera ili proizvođača. Međutim ™ ili ® oznake ne
upotrebljavaju se u svim slučajevima u ovom priručniku.
29
Napomene o upotrebi fotoaparata
Napomene o upotrebi fotoaparata
Kada pričvršćujete priključak za pametni telefon na fotoaparat, pazite da ne
prikliještite prst.
O temperaturi fotoaparata
Fotoaparat i baterija se mogu zagrijati neprekidnom upotrebom, no ne radi
se o kvaru.
O zaštiti od pregrijavanja
Ovisno o temperaturi fotoaparata i baterije, možda nećete moći snimati
videozapise ili će se napajanje automatski isključiti kako bi se zaštitio
fotoaparat.
U tom slučaju ostavite fotoaparat isključenim i pričekajte da se temperatura
fotoaparata i baterije spusti. Ako uključite napajanje prije nego što se
fotoaparat i baterija dovoljno ohlade, napajanje se može ponovno isključiti
i možda nećete moći snimati filmove.
30
O upotrebi i održavanju
Izbjegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, vršenje preinaka, fizičke udarce ili
udarce, primjerice čekićem te pazite da vam proizvod ne ispadne i da ga ne
nagazite. Budite posebno oprezni s objektivom.
HR
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na često postavljena
pitanja potražite na našem web-mjestu za korisničku podršku.
http://www.sony.net/
31
4-480-203-12(1) (HR)
DSC-QX10/QX100
Digitalni fotoaparat
Priručnik s uputama
©2013 Sony Corporation
DSC-QX10/QX100
Download PDF

advertising