Sony | DSC-WX1 | Sony DSC-WX1 WX1 Digitalni kompaktni fotoaparat Upute za upotrebu

Sadržaj
Pretraga
operacija
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
Priručnik za fotoaparat Cyber-shot
DSC-WX1
© 2009 Sony Corporation
4-150-182-91(1)
HR
Kako se koristi ovaj priručnik
Sadržaj
Pritisnite gornju desnu tipku za prelazak na odgovarajuću stranicu.
To je praktično kad tražite funkciju koju želite pregledati.
Sadržaj
Pretraga podataka po funkciji.
Kazalo
Pretraga podataka pomoću ključne
riječi.
Korišteni znakovi i označavanje informacija
MENU/Pretraga
postavki
MENU/Pretraga
postavki
Pretraga podataka među opcijama
MENU/postavkama.
Pretraga
operacija
Pretraga
operacija
Pretraga podataka po operaciji.
Kazalo
U ovom priručniku redoslijed operacija
je prikazan strelicama (t). Pri radu s
fotoaparatom držite se prikazanog
redoslijeda. Prikazani znakovi
odgovaraju izvornim postavkama
fotoaparata.
Izvorne postavke označene su znakom
.
Označava upozorenja i ograničenja koja
su važna za pravilno rukovanje
fotoaparatom.
z
Označava informacije koje je
korisno znati.
2HR
»Memory Stick«: Ne
možete koristiti
»Memory Stick«.
• Podrobnije informacije o »Memory Stick
Duo« naći ćete na stranici 126.
Prilagodnik za
»Memory Stick
Duo«
Napomene o bateriji
• Prije prvog korištenja fotoaparata napunite
bateriju (isporučeno).
• Možete puniti bateriju i kad nije potpuno
prazna. Osim toga, i kad baterija nije skroz
puna, možete koristiti njezin postojeći
kapacitet.
• Ako bateriju ne kanite koristiti tijekom
dužeg vremena, ispraznite upotrebom, zatim
je izvadite iz fotoaparata i pohranite na
suhom i hladnom mjestu. Cilj ovoga je
čuvanje funkcija baterije.
• Podrobnije informacije o baterijskoj jedinici
naći ćete na stranici 128.
Crne, bijele, crvene, plave ili
zelene točke
• Izlaganje suncu LCD zaslona ili objektiva
tijekom dužeg vremena može za posljedicu
imati neispravan rad. Pazite na to prilikom
odlaganja fotoaparata blizu prozora ili na
otvorenom.
• Ne izlažite LCD zaslon pritisku. Zaslon
može promijeniti boju, što za posljedicu
može imati neispravan rad.
• Slike se mogu razmazati prema hladnijem
dijelu LCD zaslona. Ne radi se o
neispravnom radu.
• Čuvajte pokretni objektiv od slučajnih
udaraca i ne primjenjujte silu.
Kazalo
Korištenje »Memory Stick Duo« s
opremom koja podržava »Memory
Stick«
»Memory Stick Duo« možete koristiti ako
ga prethodno umetnete u prilagodnik za
»Memory Stick Duo« (prodaje se
zasebno).
• LCD zaslon proizveden je tehnologijom
najveće preciznosti tako da je ispravnost
piksela iznad 99,99%. Usprkos tome, na
LCD zaslonu ipak se može pojaviti nekoliko
crnih ili svijetlih točaka (bijele, crvene, plave
ili zelene boje). Ove točke su normalni
rezultat proizvodnog postupka i ne utječu na
kvalitetu snimka.
MENU/Pretraga
postavki
Ostale memorijske kartice se ne mogu
koristiti.
Napomene o LCD zaslonu i objektivu
Pretraga
operacija
Napomene vezane za vrste »Memory
Stick« kartica koje možete koristiti
(prodaje se zasebno)
»Memory Stick Duo«: S ovim
fotoaparatom možete koristiti
»Memory Stick Duo«.
Sadržaj
Napomene vezane za korištenje
fotoaparata
O kondenzaciji vlage
• Ako se fotoaparat prenese s hladnog na
toplo mjesto, u unutrašnjosti ili na površini
fotoaparata može se kondenzirati vlaga.
Kondenzirana vlaga može prouzročiti
neispravnosti u radu fotoaparata.
• Ako dođe do kondenzacije pare isključite
fotoaparat i pričekajte oko sat vremena da
vlaga ispari. Ako pokušate snimati dok je
unutrašnjost objektiva zamagljena od vlage,
slika koju snimite neće biti jasna.
Fotografije korištene u ovom
priručniku
Fotografije u ovom priručniku samo su
primjeri i nisu stvarne slike snimljene ovim
fotoaparatom.
3HR
Sadržaj
Sadržaj
Napomene vezane za korištenje
fotoaparata
Pretraga
operacija
MENU/Pretraga
postavki
Kako se koristi ovaj priručnik ································ 2
Napomene vezane za korištenje fotoaparata········ 3
Pretraga operacija················································· 7
MENU/Pretraga postavki ···································· 10
Dijelovi fotoaparata ············································· 13
Pregled ikona koje se pojavljuju na zaslonu ······· 14
Korištenje birača moda ······································· 16
Izmjena DISP (postavki zaslonskog prikaza)······· 17
Korištenje unutarnje memorije ···························· 19
Kazalo
Snimanje
Inteligentno autom. podeš. ································· 20
Jednostavno snimanje ········································ 21
Programska automatika ······································ 23
Panoramsko snimanje········································· 24
Bez zamaglj. u pokretu ······································· 26
Sumrak iz ruke ···················································· 27
Odabir scene······················································· 28
Snimanje filma····················································· 30
Zum ····································································· 31
Bljeskalica ··························································· 32
Okidanje na osmjeh (Smile Shutter) ···················· 33
Samookidač ························································ 34
Burst/bracket snimanje ······································· 35
4HR
MENU (snimanje)
MENU (pregledavanje)
Opcije MENU (pregledavanje) ····························· 11
MENU/Pretraga
postavki
Opcije MENU (snimanje) ····································· 10
Pretraga
operacija
Pregledavanje fotografija ···································· 37
Reprodukcijski zum············································· 38
Indeksni prikaz ···················································· 39
Brisanje ······························································· 40
Reprodukcija videozapisa ··································· 41
Sadržaj
Pregledavanje
Kazalo
Postavke
Popis postavki····················································· 12
TV
Pregledavanje slika na TV prijemniku ··············· 101
Računalo
Uporaba s vašim računalom ····························· 104
Korištenje softvera ············································ 105
Spajanje fotoaparata na računalo ·························108
Prikaz uputa »Prošireni vodič za fotoaparat
Cyber-shot« ······················································ 110
5HR
Sadržaj
Ispis
Ispis fotografija·················································· 111
Rješavanje problema
Mjesta za pohranu imena slikovnih datoteka···· 125
»Memory Stick Duo« ········································· 126
Baterijska jedinica ············································· 128
Punjač baterije ·················································· 129
Inteligentni zakretač ·········································· 130
MENU/Pretraga
postavki
Ostalo
Pretraga
operacija
Rješavanje problema········································· 113
Poruke i indikatori upozorenja ·························· 121
Kazalo
Kazalo
Kazalo ······························································· 131
6HR
Pretraga operacija
Meko snimanje ····················································· 28
Portret u sumrak ·················································· 28
Okidanje na osmjeh (Smile Shutter)··············· 33
Prepoznavanje scena ········································· 58
Otkrivanje lica ······················································· 61
Smanjenje zatvaranja očiju ······························· 64
Smanjenje ef. crvenih očiju ······························ 65
Snimanje panoramskih Panoramsko snimanje ······································· 24
fotografija
Kućni ljubimci ······················································· 28
Snimanje pokretnih
objekata
Snimanje filma ······················································ 30
Brzo snimanje ················································· 35, 47
Snimanje bez
zamućenja
Bez zamaglj. u pokretu ······································ 26
Sumrak iz ruke ····················································· 27
Visoka osjetljivost ················································ 28
Samookidač sa zadrškom od 2 s ··················· 34
ISO ··········································································· 50
SteadyShot···························································· 66
Kazalo
Snimanje najboljih
fotografija kućnog
ljubimca
MENU/Pretraga
postavki
Snimanje portreta
Pretraga
operacija
Inteligentno autom. podeš. ······························ 20
Odabir scene ························································ 28
Prepoznavanje scena ········································· 58
Sadržaj
Sampodešavanje
postavki
Snimanje u protusvjetlu Prisilno aktiviranje bljeskalice ·························· 32
Prepoznavanje scena ········································· 58
DRO ········································································· 63
7HR
Podešavanje
ekspozicije
Histogram ······························································ 18
EV ············································································· 49
Promjena položaja
žarišta
Izoštravanje ··························································· 54
Otkrivanje lica ······················································· 61
Brisanje ····························································· 40, 73
Format ···································································· 93
Uvećani prikaz slika
Reprodukcijski zum ············································ 38
Obrezivanje ··························································· 72
Uređivanje slika
Retuširanje····························································· 72
Kazalo
Brisanje slika
MENU/Pretraga
postavki
Promjena veličine slike Veličina slike ························································· 44
Pretraga
operacija
Bez zamaglj. u pokretu ······································ 26
Visoka osjetljivost ················································ 28
Polagana sinkronizacija ····································· 32
ISO ··········································································· 50
Sadržaj
Snimanje na tamnim
mjestima
Reprodukcija niza slika Dijaprojekcija ························································ 67
po redu
Jednostavno snimanje ······································· 21
Snimanje/
pregledavanje s
uvećanim indikatorima
Ispis slika s datumom
Uporaba »PMB (Picture Motion Browser)«
softvera ······························································· 105
Izmjena datuma i
vremena
Postavka područja ·············································· 99
Postav. dat. i vrem. ··········································· 100
Povratak na izvorne
postavke
Pokretanje······························································ 87
8HR
Ispis slika
Ispis ······································································· 111
Sadržaj
Pregledavanje na TV-u Pregledavanje slika na TV prijemniku·········· 101
Informacije o
dodatnom priboru
Pretraga
operacija
»Prošireni vodič za fotoaparat
Cyber-shot« ························································ 110
»Inteligentni zakretač«······································ 130
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
9HR
MENU/Pretraga postavki
Sadržaj
Opcije MENU (snimanje)
Pomoću tipke MENU možete lako odabrati različite funkcije snimanja.
1 Za prikaz izbornika pritisnite tipku MENU.
Kontrolna tipka
Pretraga
operacija
2 Odaberite željenu opciju iz izbornika pomoću
v/V/b/B na kontrolnoj tipki.
3 Za zatvaranje prikaza izbornika pritisnite tipku
MENU.
Tipka MENU
Birač moda
Opcije izbornika
Odabir scene
—
—
—
—
—
—
Način snimanja filma
—
—
—
—
—
—
Smjer snimanja
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
MENU/Pretraga
postavki
U tablici dolje, označava dostupnu funkciju. Znakovi
[ ] i [ ] označavaju dostupne modove.
—
Veličina slike
Bljeskalica
—
—
EV
—
—
—
—
—
ISO
—
—
Balans bijele boje
—
—
Bijeli bal. za podv.
snimanje
—
—
Izoštravanje
—
—
Način mjerenja svjetla
—
—
Postavke skupa
ekspozicije
—
—
Prepoznavanje scena
—
Osjetljivost otkr. osmijeha
—
Otkrivanje lica
—
DRO
—
—
Smanjenje zatvaranja očiju
—
—
Smanjenje ef. crvenih
očiju
SteadyShot
(Postavke)
—
—
—
—
Kazalo
Brzo snimanje
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Napomena
• Na zaslonu će biti prikazane samo opcije koje su dostupne u pojedinom modu.
10HR
Opcije MENU (pregledavanje)
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
(reprodukcija).
Kontrolna tipka
Sadržaj
Pomoću tipke MENU možete lako odabrati različite funkcije pregledavanja.
2 Za prikaz izbornika pritisnite tipku MENU.
4 Pritisnite z u središtu kontrolne tipke.
U tablici dolje,
Tipka
(reprodukcija) Tipka MENU
označava dostupnu funkciju.
Opcije izbornika
»Memory Stick Duo«
Prikaz datuma
Prikaz mape
Unutarnja memorija
Prikaz mape
(Dijaprojekcija)
(Način prikaza)
—
(Prikažu gr. brzo snim.
fotogr.)
—
MENU/Pretraga
postavki
Način prikaza
Pretraga
operacija
3 Odaberite željenu opciju iz izbornika pomoću
v/V/b/B na kontrolnoj tipki.
—
(Retuširanje)
(Zaštita)
DPOF
—
Kazalo
(Brisanje)
(Ispis)
(Rotacija)
(Odabir mape)
—
—
(Postavke)
Napomene
• Na zaslonu će biti prikazane samo opcije koje su dostupne u pojedinom modu.
• Ako pritisnete MENU dok je birač moda na
(Jednostavno snimanje), pojavit će se prikaz za
brisanje. Možete odabrati [Izbriši jednu sliku] ili [Izbriši sve slike].
11HR
Popis postavki
(Postavke).
1 Za prikaz izbornika pritisnite tipku MENU.
Kontrolna tipka
3 Odaberite željenu kategoriju pomoću v/V, zatim
pritisnite B za odabir pojedine postavke, zatim z.
4 Odaberite željenu postavku, zatim pritisnite z.
Kategorije
Opcije
AF osvjetljivač
Mreža
Digitalni zum
Autom. orijentacija
Upoz. o zatv. očima
Glavne postavke
Zvučni signal
MENU/Pretraga
postavki
Postavke snimanja
Tipka MENU
Pretraga
operacija
2 Odaberite
(Postavke) pomoću V na kontrolnoj
tipki, zatim pritisnite z u središtu kontrolne tipke
za prikaz popisa postavki.
Sadržaj
Postavke možete izmijeniti na prikazu popisa
Language Setting
Pokazni način rada
Pokretanje
Kazalo
Funkcijski vodič
COMPONENT
Videoizlaz
USB povezivanje
Preuzimanje glazbe
Formatiranje glazbe
Alat mod. "Memory
Stick"
Format
Stvar. mape za sn.
Prom. mape za sn.
Izbr. mapu za snim.
Kopiranje
Broj datoteke
Alat interne memorije
Format
Broj datoteke
Postavke sata
Postavka područja
Postav. dat. i vrem.
Napomene
• [Postavke snimanja] pojavljuje se samo kad se prikaz postavki otvori iz moda snimanja.
• [Alat mod. "Memory Stick"] pojavljuje se samo kad je u fotoaparat umetnut »Memory Stick
Duo«, a [Alat interne memorije] pojavljuje se samo kad »Memory Stick Duo« nije umetnut.
12HR
Dijelovi fotoaparata
J Za snimanje: Tipka zuma W/T (31)
Za pregledavanje: tipka
(reprodukcijski zum)/tipka (indeks)
(38, 39)
L Otvor za vrpcu za nošenje*
M Tipka
N Tipka
(reprodukcija) (37)
(brisanje) (40)
Pretraga
operacija
K Birač moda (16)
Sadržaj
I LCD zaslon
O Tipka MENU (10)
Q Navoj za tronožac
R Poklopac za bateriju/»Memory Stick
Duo«
S Višenamjenska priključnica
MENU/Pretraga
postavki
P Kontrolna tipka
Izbornik uključen: v/V/b/B/z
Izbornik isključen: DISP/ / /
T Utor za »Memory Stick Duo«
U Svjetlo pristupa podacima
W Utor za umetanje baterije
* Korištenje vrpce za nošenje
Kazalo
V Polugica za vađenje baterije
Pričvrstite vrpcu na fotoaparat i provucite ruku
kroz petlju da bi spriječili pad i oštećenje
fotoaparata.
Šipkica za
pričvršćivanje vrpce
A Okidač
B Tipka
(Burst/bracket) (35)
C Bljeskalica
D Mikrofon
E Tipka napajanja ON/OFF
F Zvučnik
G Svjetlo samookidača/indikator
okidanja na osmjeh/AF svjetlo
H Objektiv
13HR
Sadržaj
Pregled ikona koje se pojavljuju
na zaslonu
Ikone koje su prikazane na zaslonu pokazuju status fotoaparata.
Prikaz na zaslonu možete promijeniti pomoću DISP (postavke zaslonskog prikaza) na
kontrolnoj tipki.
A
Prikaz
Značenje
Preostali kapacitet baterije
Kapacitet baterije nizak
Pretraga
operacija
Kod snimanja fotografija
Veličina slike
Kod snimanja videozapisa
MENU/Pretraga
postavki
• U modu
(Jednostavno snimanje), broj
ikona koje se prikazuju je ograničen.
Odabir scene
Kazalo
Birač moda (Inteligentno
samopodešavanje,
samoprogramiranje, široka
panorama, sprečavanje
zamućenja zbog pomicanja,
sumrak iz ruke, snimanje
videozapisa)
Ikona funkcije prepoznavanja
scene
Mod video snimanja
Za vrijeme reprodukcije
Balans bijelog
Mod mjerenja
SteadyShot
Vibracije
Prepoznavanje scene
DRO
Indikator osjetljivosti
detekcije osmjeha
14HR
Nastavak r
Prikaz
Značenje
Prikaz
Značenje
AF osvjetljivač
Spajanje PictBridge
Smanjenje učinka crvenih
očiju
Mod mjerenja
Zaštita
Mod bljeskalice
Nalog za ispis (DPOF)
Punjenje bljeskalice
Reprodukcijski zum
ISO 400
ISO vrijednost
Datoteka baze podataka je
puna
B
Značenje
z
Indikator blokade AE/AF
ISO400
ISO vrijednost
Smanjenje šuma kod dugog
vremena ekspozicije
D
Prikaz
Značenje
Samookidač
C:32:00
Samodijagnostička funkcija
125
Vrijeme ekspozicije
Odredište
F3.5
Otvor zaslona
Upozorenje o pregrijanosti
+2.0EV
Vrijednost ekspozicije
Detekcija lica
Indikator okvira AF tražila
Burst/bracket snimanje
Video snimanje aktivno / na
čekanju
0:12
Vrijeme snimanja (min:sek)
101-0012
Broj mape-datoteke
2009 1 1
9:30 AM
Datum / vrijeme snimanja
reproducirane slike
z STOP
z PLAY
Funkcijski vodič za
reprodukciju slika
bB BACK/
NEXT
Odabiranje slika
V VOLUME
Podešavanje glasnoće
Postavke skupa ekspozicije
Okvir AF tražila
Oznaka za točku mjerenja
C
Prikaz
Datoteka baze podataka je
puna
Značenje
+2.0EV
Vrijednost ekspozicije
500
Vrijeme ekspozicije
F3.5
Otvor zaslona
Spajanje PictBridge
Mapa za snimanje
N
Mapa za reprodukciju
96
Kazalo
SNIMANJE
Na čekanju
MENU/Pretraga
postavki
Prikaz
Pretraga
operacija
Balans bijelog
Prikaz skupine burst snimaka
Glavna slika u skupini
Sadržaj
Omjer uvećanja zuma
Broj slika koje se još mogu
snimiti
12/12
Broj slike / broj snimaka u
odabranoj mapi
100Min
Preostalo vrijeme snimanja
Memorijski medij za snimanje /
reprodukciju (»Memory Stick
Duo«, unutarnja memorija)
Mijenjanje mape
Reprodukcija
Reprodukcijska traka
35° 37’ 32” N
139° 44’ 31” E
Zemljopisna širina i dužina
Histogram
• Kad je prikaz histograma
onemogućen prikazuje se
.
Glasnoća
15HR
Korištenje birača moda
Birač moda
Sadržaj
Namjestite birač moda na željenu funkciju.
Pretraga
operacija
(Jednostavno
snimanje)
Omogućuje snimanje/prikaz fotografija s uvećanim
indikatorima (str. 21).
(Programska
automatika)
Omogućuje snimanje s automatskim podešavanjem ekspozicije
(podešavanje vremena ekspozicija i otvora zaslona) (str. 23).
Pomoću izbornika možete podesiti razne funkcije.
(Panoramsko
snimanje)
Omogućava snimanje panoramske slike spajanjem uzastopno
snimljenih kadrova (str. 24).
(Bez zamaglj. u
pokretu)
Omogućava snimanje sa smanjenjem zamućenja bez bljeskalice
kad se uzastopni kadrovi snimaju velikom brzinom (str. 26).
(Sumrak iz ruke)
(Odabir scene)
(Snimanje filma)
Omogućava snimanje sa smanjenjem zamućenja kod slabog
osvjetljenja bez tronošca kad se uzastopni kadrovi snimaju
velikom brzinom (str. 27).
Kazalo
Omogućuje snimanje s automatskim podešavanjem postavki
(str. 20).
MENU/Pretraga
postavki
(Inteligentno autom.
podeš.)
Omogućuje snimanje s podešenim postavkama, ovisno o kadru
(str. 28).
Omogućuje snimanje videozapisa sa zvukom (str. 30).
16HR
Sadržaj
Izmjena DISP (postavki
zaslonskog prikaza)
1 Pritisnite DISP (postavke zaslonskog prikaza) na kontrolnoj tipki.
2 Kontrolnom tipkom odaberite željeni mod.
(Svijetlo +
histogram)
Podešava zaslon na veće osvjetljenje i
prikazuje graf svjetline slike.
Podaci o slici također se prikazuju prilikom
reprodukcije.
(Svijetlo)
Podešava zaslon na veće osvjetljenje i
prikazuje informaciju.
Kazalo
(Uobičajeno) Podešava zaslon na standardno osvjetljenje
i prikazuje informaciju.
MENU/Pretraga
postavki
Podešava zaslon na veće osvjetljenje i
prikazuje samo slike.
Pretraga
operacija
(Svijetlo +
samo slika)
Napomena
• Kad pregledavate slike u uvjetima jakog vanjskog svjetla, pojačajte osvjetljenje zaslona.
Međutim, u tom slučaju će se baterija brže prazniti.
17HR
Histogram
Sadržaj
Histogram je graf koji prikazuje svjetlinu slike. Kad je graf viši zdesna to znači da je slika
svijetla, kad je viši slijeva znači da je slika tamna.
A Broj piksela
B Osvjetljenje
A
Svijetlo
1 Pritisnite DISP (postavke zaslonskog prikaza) na kontrolnoj tipki, zatim
odaberite [Svijetlo + histogram].
Kazalo
• Histogram se također pojavljuje kod reprodukcije pojedinačne slike ali se tada ne može podesiti
ekspozicija.
• Histogram se neće pojaviti prilikom:
– Snimanja videozapisa
– Reprodukcije videozapisa
– Pregledavanja slika u okomitoj orijentaciji
– Rotacije fotografija
– Snimanja široke panorame
– Pregledavanja panoramskih slika
– Pregledavanja glavnih slika
• Velika razlika između histograma prikazanog tijekom snimanja i histograma prikazanog tijekom
reprodukcije obično nastaje zbog:
– Aktiviranja bljeskalice.
– Prevelikog ili premalog vremena ekspozicije.
• Histogram se možda neće pojaviti prilikom pregledavanja slika snimljenih drugim fotoaparatom.
MENU/Pretraga
postavki
Napomene
Pretraga
operacija
B
Tamno
18HR
Korištenje unutarnje memorije
B
Kad »Memory Stick Duo« nije umetnut
[Snimanje]: Slike se snimaju u unutarnju memoriju.
[Reprodukcija]: Slike snimljene u unutarnju memoriju
se reproduciraju.
[Izbornik, postavke, itd.]: Na slikama iz unutarnje
memorije mogu se primjenjivati različite funkcije.
O slikovnim podacima pohranjenim u unutarnjoj
memoriji
Sigurnosno kopiranje podataka na tvrdi disk računala
Primijenite postupak na stranicama od 108 do 109 bez »Memory Stick Duo« kartice u
fotoaparatu.
Kazalo
Preporučujemo vam da napravite sigurnosnu kopiju podataka bez pogrešaka korištenjem
jednog od sljedećih postupaka.
MENU/Pretraga
postavki
B
Unutarnja
memorija
Pretraga
operacija
Kad je »Memory Stick Duo« umetnut
[Snimanje]: Slike se snimaju na »Memory Stick Duo«.
[Reprodukcija]: Slike s »Memory Stick Duo« kartice se
reproduciraju.
[Izbornik, postavke, itd.]: Na slikama s »Memory Stick
Duo« kartice mogu se primjenjivati različite funkcije.
Sadržaj
Fotoaparat ima približno 11 MB unutarnje memorije. To je memorija koja se ne može
izvaditi. Čak i bez »Memory Stick Duo« u fotoaparatu, možete snimati slike u ovu
unutranju memoriju.
Sigurnosno kopiranje na »Memory Stick Duo«
Pripremite »Memory Stick Duo« dostatnog slobodnog kapaciteta i primijenite postupak
iz poglavlja [Kopiranje] (str. 97).
Napomene
• Slikovni podaci s »Memory Stick Duo« kartice ne mogu se prebaciti u unutarnju memoriju.
• USB spajanjem fotoaparata i računala višenamjenskim kabelom podatke pohranjene u
unutarnjoj memoriji možete prebaciti na računalo. Međutim, podaci s računala ne mogu se
prebacivati u unutranju memoriju.
19HR
Inteligentno autom. podeš.
1 Namjestite birač moda na
(Inteligentno autom. podeš.).
Sadržaj
Omogućuje snimanje fotografija s automatskim podešavanjem postavki.
2 Pritisnite okidač.
Napomena
zO funkciji prepoznavanja scene
Pretraga
operacija
• Bljeskalica je postavljena na [Autom.] ili [Isključeno].
Funkcija prepoznavanja scene radi u modu inteligentnog samopodešavanja. Pomoću
ove funkcije fotoaparat automatski prepoznaje uvjete snimanja i snima sliku.
zAko je na objektu kojeg snimate teško izoštriti
Kazalo
Fotoaparat prepoznaje (Sumrak),
(Portret u sumrak),
(Sumrak pomoću
stativa),
(Protusvjetlo),
(Portret na protusvjetlu),
(Krajolik),
(Makrosnimanje) ili
(Portret) i na LCD zaslonu prikazuje pripadajuću ikonu i
upute nakon što prepozna scenu.
Podrobnije informacije naći ćete na stranici 58.
MENU/Pretraga
postavki
Kad je prikazana ikona funkcije
prepoznavanja scene (Upute)
• Najmanja udaljenost za snimanje iznosi oko 5 cm (W), 50 cm (T) (mjereno od leće
objektiva).
• Kad fotoaparat ne može automatski izoštriti, indikator blokade AE/AF počinje polagano
treperiti i nema zvučnog signala. Tada je potrebno prilagoditi kadar ili promijeniti način
izoštravanja (str. 54).
Izoštravanje može biti otežano u sljedećim prilikama:
– Osvijetljenost je slaba i udaljenost do objekta jako velika.
– Slab je kontrast između objekta i pozadine.
– Objekt se nalazi iza stakla.
– Objekt se brzo kreće.
– Površine objekta su sjajne ili se snima u reflektirajućem svjetlu.
– Objekt je osvijetljen odostraga ili se snima pri isprekidanom svjetlu.
20HR
Jednostavno snimanje
Sadržaj
Omogućuje snimanje fotografija s minimumom potrebnih funkcija.
Veličina teksta se poveća, te se indikatori bolje vide.
1 Namjestite birač moda na
(Jednostavno snimanje).
2 Pritisnite okidač.
• Baterija se brže troši zbog automatskog povećanja osvjetljenja zaslona.
zFunkcije dostupne u načinu jednostavnog snimanja
MENU t [Veličina slike] t z na kontrolnoj tipki t
željeni mod t z
Odaberite veličinu [Velika] ili [Mala].
Samookidač:
na kontrolnoj tipki t željeni mod
Odaberite [10 sekundi] ili [Isključeno].
Bljeskalica:
na kontrolnoj tipki t željeni mod
Odaberite [Autom.] ili [Isključeno].
Okidanje na osmjeh
(Smile Shutter):
na kontrolnoj tipki
Kazalo
MENU t [Bljeskalica] t z na kontrolnoj tipki t željeni
mod t z
Odaberite [Autom.] ili [Isključeno].
MENU/Pretraga
postavki
Veličina slike:
Pretraga
operacija
Napomena
zO funkciji prepoznavanja scene
Funkcija prepoznavanja scene radi u modu jednostavnog snimanja. Pomoću ove
funkcije fotoaparat automatski prepoznaje uvjete snimanja i snima sliku.
Ikona funkcije prepoznavanja scene
Fotoaparat prepoznaje (Sumrak),
(Portret u sumrak),
(Sumrak pomoću
stativa),
(Protusvjetlo),
(Portret na protusvjetlu),
(Krajolik),
(Makrosnimanje) ili
(Portret) i na LCD zaslonu prikazuje odgovarajuću ikonu
kad identificira scenu.
Podrobnije informacije naći ćete na stranici 58.
21HR
Nastavak r
Kad pritisnete tipku reprodukcije
s biračem moda na
(Jednostavno
snimanje), tekst na zaslonu reprodukcije se poveća te ga je lakše čitati. Nadalje, broj
funkcija dostupnih u ovom modu je ograničen.
Tipka
(brisanje)
Tipka MENU
• Mod prikaza postavljen je na [Prikaz mape]. Ako birač moda namjestite na bilo koji drugi
mod osim
(Jednostavno snimanje) a zatim reproducirate slike, slike će biti prikazane u
prethodno odabranom načinu prikaza.
Pretraga
operacija
Možete izbrisati sliku trenutno prikazanu na zaslonu.
Odaberite [U redu] t z.
Možete izbrisati sliku trenutno prikazanu na zaslonu pomoću
[Izbriši jednu sliku] i izbrisati sve slike iz mape pomoću
[Izbriši sve slike].
Sadržaj
zO modu jednostavnog pregledavanja
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
22HR
Programska automatika
1 Namjestite birač moda na
Sadržaj
Omogućuje snimanje s automatskim podešavanjem ekspozicije (podešavanje vremena
ekspozicija i otvora zaslona). Također možete odabrati odgovarajuće postavke preko
izbornika.
(Programska automatika).
2 Pritisnite okidač.
Pretraga
operacija
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
23HR
Panoramsko snimanje
1 Namjestite birač moda na
snimanje).
(Panoramsko
Ovaj dio neće biti snimljen
3 Zakrenite fotoaparat horizontalno dokraja
slijedeći upute na LCD zaslonu.
Napomene
Kazalo
• Ako ne napravite puni horizontalni okret fotoaparata oko objekta unutar zadanog vremena, na
konačnoj snimci će se pojaviti siva površina. U tom slučaju ponovite snimanje bržim okretanjem
fotoaparata kako bi panoramska slika bila kompletna.
• Budući je nekoliko snimaka spojeno zajedno, dijelovi koji se preklapaju neće biti jasni.
• U uvjetima slabog osvjetljenja panoramske snimke mogu biti zamućene.
• Pod treperavim svjetlom, primjerice fluorescentnim, svjetlina ili boja spojene slike neće uvijek
biti jednolika.
• Kad se puni kut kod panoramskog snimanja jako razlikuje od fiksnog kuta što se tiče osvjetljenja,
boje i oštrine, snimanje neće biti uspješno. U tom slučaju promijenite fiksni kut i ponovite
snimanje.
• Široka panorama snimanja nije pogodna za:
– Snimanje pokretnih objekata
– Snimanje bliskih objekata
– Snimanje prizora s uzrokom koji se ponavlja, primjerice zidnih pločica, i slika sa slabim
kontrastom, primjerice neba, pješčane plaže ili travnjaka
– Snimanje prizora koje se stalno mijenjaju, primjerice valova ili vodopada
• Panoramske slike nije moguće snimiti u sljedećim slučajevima:
– Prebrzog ili presporog horizontalnog zakretanja fotoaparata
– Prevelikog potresanja fotoaparata
MENU/Pretraga
postavki
Traka
uputa
Pretraga
operacija
2 Držite fotoaparat tako da možete jasno vidjeti
LCD zaslon, zatim pritisnite okidač dokraja.
Sadržaj
Omogućava snimanje panoramske slike spajanjem uzastopno snimljenih kadrova.
zPromjene smjera snimanja ili veličine panoramske slike
Smjer snimanja:
Veličina slike:
MENU t [Smjer snimanja] t odaberite [Desno], [Lijevo],
[Gore] i [Dolje] t z
MENU t [Veličina slike] t odaberite [Standardno] ili
[Široki] t z
24HR
Nastavak r
Horizontalno zakrećite fotoaparat stalnom brzinom.
Horizontalno zakrećite fotoaparat u smjeru označenom na LCD zaslonu.
Odaberite kadar i pritisnite okidač dopola kako biste fiksirali ekspoziciju i balans bijelog.
Prilagodite spajanje kadrova tako da najraznolikiji prizor bude središte slike.
zPomicanje prikazanih panoramskih slika
MENU/Pretraga
postavki
•
•
•
•
Horizontalni smjer
Pretraga
operacija
Vertikalni smjer
Najmanji mogući
promjer
Sadržaj
zSavjeti za snimanje panoramskih slika
Dok se prikazuju, panoramske slike možete pomicati pritiskom na z na kontrolnoj
tipki.
Opis
z (na kontrolnoj tipki) Pomicanje/zaustavljanje slika
b/B/v/V (na
kontrolnoj tipki)
Pomicanje slika
Tipka W (zum)
Prikaz cijele panoramske slike
Kazalo
Radna tipka
Prikaz uvećanog dijela
panoramske slike
• Reprodukcija panoramskih slika pomoću isporučenog softvera »PMB« (str. 105).
25HR
Bez zamaglj. u pokretu
1 Namjestite birač moda na
Sadržaj
Prikladno za snimanje u zatvorenom prostoru bez bljeskalice za smanjenje zamućenja
objekta.
(Bez zamaglj. u pokretu).
2 Pritisnite okidač dokraja.
Napomene
MENU/Pretraga
postavki
• Kad se zvučni signal zatvarača oglasi 6 puta slika je snimljena.
• Smanjenje zamućenja neće imati učinka kod:
– Prizora s objektima koji se previše pomiču
– Prizora s glavnim objektom preblizu fotoaparatu
– Prizora s premalo kontrasta, primjerice neba, pješčane plaže ili travnjaka
– Snimanje prizora koje se stalno mijenjaju, primjerice valova ili vodopada
• Okidanje na osmjeh ne može se koristiti.
• Kod korištenja treperavog izvora svjetla, primjerice fluorescentnog, može doći do kompresijskog
šuma. U tim slučajevima podesite funkciju odabira scene na
(Visoka osjetljivost).
Pretraga
operacija
Snima se brzi niz slika i primjenjuje obrada slike za smanjenje zamućenja i šuma.
Kazalo
26HR
Sumrak iz ruke
1 Namjestite birač moda na
Sadržaj
Iako su noćni prizori podložni zamućenju zbog potresanja fotoaparata, ovaj mod vam
omogućava snimanje noćnih scena s manje šuma i zamućenja bez korištenja tronošca.
(Sumrak iz ruke).
2 Pritisnite okidač dokraja.
Napomene
MENU/Pretraga
postavki
• Kad se zvučni signal zatvarača oglasi 6 puta slika je snimljena.
• Smanjenje zamućenja bit će manje učinkovito u sljedećim slučajevima:
– Prizora s objektima koji se previše pomiču
– Prizora s glavnim objektom preblizu fotoaparatu
– Prizora s premalo kontrasta, primjerice neba, pješčane plaže ili travnjaka
– Snimanje prizora koje se stalno mijenjaju, primjerice valova ili vodopada
• Okidanje na osmjeh ne može se koristiti.
• Kod korištenja treperavog izvora svjetla, primjerice fluorescentnog, može doći do kompresijskog
šuma. U tim slučajevima podesite funkciju odabira scene na
(Visoka osjetljivost).
Pretraga
operacija
Snima se brzi niz slika i primjenjuje obrada slike koja smanjuje učinke potresanja
fotoaparata i šum.
Kazalo
27HR
Odabir scene
Sadržaj
Omogućuje snimanje s postavkama podešenim prema vrsti scene.
1 Namjestite birač moda na
(Odabir scene).
2 Pomoću kontrolne tipke odaberite željeni mod t z.
Ako želite prijeći na drugu vrstu scene pritisnite tipku MENU.
Pretraga
operacija
(Visoka
osjetljivost)
Omogućuje snimanje bez bljeskalice
u uvjetima slabog osvjetljenja
smanjujući zamućenje.
(Meko snimanje) Omogućuje snimanje slika s mekšim ozračjem,
(Krajolik)
(Portret u
sumrak)
(Sladokusac)
(Kućni ljubimci)
(Plaža)
(Snijeg)
(Vatromet)
Omogućuje jednostavno snimanje udaljenih prizora,
izoštrava na udaljenim objektima. Snima nebesko
plavetnilo i biljni pokrov u živim bojama.
Omogućuje snimanje oštrih slika osoba na noćnoj
pozadini bez gubitka kvalitete slike pozadine.
Kazalo
(Sumrak)
MENU/Pretraga
postavki
prikladno za portrete, cvijeće i sl.
Omogućuje snimanje jako udaljenih noćnih prizora
bez gubitka kvalitete slike okruženja.
Može se prijeći na makro mod koji omogućuje
snimanje serviranih jela u prekrasnim jarkim
bojama.
Omogućuje snimanje slika vašeg kućnog ljubimca s
najboljim postavkama.
Kod snimanja na obali mora ili jezera omogućuje
vjerno snimanje plavetnila vode.
Omogućuje snimanje jasnih i oštrih slika kod
snježnih ili drugih scena kad cijeli zaslon izgleda
bijelo.
Omogućuje snimanje vatrometa u svoj njegovoj
ljepoti.
28HR
Nastavak r
(Podvodno)
Sadržaj
Omogućuje podvodno snimanje u prirodnim bojama
fotoaparatom u kućištu za podvodno snimanje
(Komplet za podvodno snimanje, itd.).
Napomena
• Kod snimanja slika u
(Portret u sumrak), (Sumrak) ili
(Vatromet) modu, vrijeme
ekspozicije je duže i slike su podložne zamućenju. Za sprečavanje nastanka zamućenja
preporučuje se uporaba tronošca.
Bljeskalica
Otkrivanje
lica/
Okidanje
na osmjeh
Burst/
bracket
snimanje
—
*2
Balans
bijele boje
*1
Smanjenje
ef. crvenih
očiju
Smanjenje
zatvaranja
očiju
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*3
—
—
—
—
Kazalo
—
—
SteadyShot
MENU/Pretraga
postavki
Kako bi se snimanje izvršilo u skladu s uvjetima snimanja fotoaparat sam bira
kombinaciju odgovarajućih funkcija. označava dostupnu funkciju. Znakovi
[Bljeskalica] označavaju opcije dostupne za bljeskalicu.
Neke funkcije nisu dostupne, ovisno o odabranoj vrsti scene.
Pretraga
operacija
Funkcije dostupne u modu prepoznavanja scene
—
*1 Funkcija [Bljeskalica] nije dostupna u [Balans bijele boje].
*2 Funkcija [Isključeno] nije dostupna u [Otkrivanje lica].
*3 Umjesto [Balans bijele boje], možete koristiti [Bijeli bal. za podv. snimanje].
29HR
Snimanje filma
1 Namjestite birač moda na
(Snimanje filma).
Sadržaj
Omogućava snimanje videozapisa sa zvukom.
2 Pritisnite okidač dokraja.
3 Za zaustavljanje snimanja ponovno dokraja pritisnite okidač.
Pretraga
operacija
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
30HR
Zum
1 Pritisnite tipku zuma W/T.
Sadržaj
Dok snimate, možete povećati sliku. Funkcija optičkog zuma fotoaparata može povećati
slike i do 5 puta.
Tipka T
Pritisnite tipku T za povećanje i tipku W za smanjenje
slike.
Pretraga
operacija
• Za zumiranje veće od 5× vidjeti stranicu 80.
Tipka W
MENU/Pretraga
postavki
Napomene
• Prilikom snimanja u modu širokokutne panorame tipka zuma je fiksno na W strani.
• Prilikom snimanja videozapisa može biti snimljen zvuk rada objektiva.
Kazalo
31HR
Bljeskalica
(Bljeskalica).
2 Kontrolnom tipkom odaberite željeni mod.
(Autom.)
(Polagana
sinkronizacija)
(Isključeno)
Bljeskalica automatski bljeska na tamnim mjestima i kod
pozadinskog osvjetljenja.
Bljeskalica je uvijek uključena.
Bljeskalica je uvijek uključena.
Vrijeme ekspozicije je dugo da bi se na tamnom mjestu jasno
snimila pozadina do koje ne dopire svjetlo bljeskalice.
Pretraga
operacija
(Uključeno)
Sadržaj
1 Na kontrolnoj tipki pritisnite
Bljeskalica nije uključena.
•
•
•
•
Bljeskalica se aktivira dva puta. Prvim bljeskom se povećava osvijetljenost objekta.
Dok se bljeskalica puni na zaslonu je prikazano
.
Bljeskalica se ne može koristiti kod burst i bracket snimanja.
[Uključeno] i [Polagana sinkronizacija] nisu dostupni kad je fotoaparat u modu inteligentnog
samopodešavanja.
• U Jednostavno snimanje modu, možete odabrati samo [Autom.] ili [Isključeno].
• U modu sprečavanja zamućenja zbog pomicanja, sumraka iz ruke ili panoramskog snimanja,
bljeskalica je podešena na [Isključeno].
bljeskalicom
Kazalo
zPojava »bijelih točaka« na slikama snimljenim s
MENU/Pretraga
postavki
Napomene
Uzrok su čestice prašine, polena i sl., koje lebde blizu objektiva. Kad se osvijetle
bljeskom, na slici ostanu bijele točke.
Fotoaparat
Objekt
Čestice prašine, polena i sl. u zraku
Kako se mogu izbjeći »bijele točke«?
• Osvijetlite sobu i snimite objekt bez bljeskalice.
• Odaberite (Visoka osjetljivost) u modu odabira scene. (Fotoaparat automatski odabire
[Isključeno].)
32HR
Sadržaj
Okidanje na osmjeh
(Smile Shutter)
Kad fotoaparat detektira osmjeh dolazi do automatskog okidanja.
1 Na kontrolnoj tipki pritisnite
(osmjeh).
Pretraga
operacija
2 Pričekajte da fotoaparat detektira osmjeh.
Kad razina osmjeha prijeđe b točku na indikatoru,
fotoaparat automatski snima sliku.
Ako se pritisne okidač dok traje detekcija osmjeha,
fotoaparat će snimiti sliku, a zatim se vratiti u mod
okidanja na osmjeh.
Okvir detekcije lica
Indikator osjetljivosti detekcije
osmjeha
Napomene
zSavjeti za bolju detekciju osmjeha
Kazalo
• Snimanje u modu okidanja na osmjeh automatski prestaje kad ponestane prostora na »Memory
Stick Duo« ili u unutarnjoj memoriji.
• Ovisno o uvjetima, fotoaparat možda neće pravilno prepoznati osmjeh.
• Ne možete koristiti funkciju digitalnog zuma.
• Kad je odabran mod sprečavanja zamućenja, sumraka iz ruke, panoramskog snimanja ili
snimanja videozapisa, funkcija okidanja na osmjeh ne može se koristiti.
MENU/Pretraga
postavki
3 Da biste zaustavili snimanje, ponovno pritisnite
(osmjeh).
Neka vam pramenovi kose ne pokrivaju na oči.
Neka vam lice ne zaklanjaju šeširi, maske, naočale i
sl.
2 Okrenite lice prema fotoaparatu tako da bude što
više u razini s njim. Blago spustite kapke.
3 Nasmijte se jasno, otvorenih usta. Smijeh se lakše
detektira kad se vide zubi.
1
• Zatvarač se otvara kad se nasmije bilo koja osoba u kadru.
• Pomoću [Otkrivanje lica] možete odabrati i registrirati osobu kojoj ćete dati prednost pri
detekciji lica. Kad se odabrano lice registrira u memoriji fotoaparata, funkcija detekcije
osmjeha bit će primijenjena samo na njega. Da biste mogli primijeniti detekciju osmjeha na
neko drugo lice, promijenite lice s prednošću pomoću z na kontrolnoj tipki (str. 61).
• U slučaju da osmjeh nije detektiran, podesite [Osjetljivost otkr. osmijeha] u izborniku
postavki.
33HR
Samookidač
(Samookidač).
2 Kontrolnom tipkom odaberite željeni mod.
(Isključeno)
Sadržaj
1 Na kontrolnoj tipki pritisnite
Bez samookidača.
Odabire samookidač sa zadrškom od 10 s.
Kad pritisnete gumb okidača zatreperit će indikator
samookidača i oglasiti zvučni signal (bip) koji će prestati kad
dođe do okidanja.
Za poništavanje odabira ponovno pritisnite .
(2 sekundi)
Odabire samookidač sa zadrškom od 2 s.
• U modu jednostavnog snimanja možete odabrati samo [10 sekundi] ili [Isključeno].
• Samookidač neće raditi u modu široke panorame.
zSmanjenje zamućenja pomoću samokidanja sa
zadrškom od 2 sekunde
Kazalo
Za smanjenje zamućenja slike koristi se samookidanje sa zadrškom od 2 sekunde. Do
okidanja dolazi 2 sekunde nakon pritiska na gumb okidača što smanjuje učinak
potresanja fotoaparata.
MENU/Pretraga
postavki
Napomene
Pretraga
operacija
(10 sekundi)
34HR
Burst/bracket snimanje
1 Pritisnite tipku
(Burst/bracket).
2 Odaberite način snimanja pomoću tipke
(Burst/bracket).
(Isključeno)
Snima jednu sliku.
(Visoka)
Snima u nizu do 10 slika u sekundi.
(Srednje)
Snima u nizu do 5 slika u sekundi.
(Niska)
Snima u nizu do 2 slika u sekundi.
Pretraga
operacija
Način snimanja može se također odabrati pomoću kontrolne tipke.
Snima niz od 3 slike s automatskom promjenom vrijednosti
ekspozicije. Podrobnije informacije o postavljanju inkrementa
ekspozicije naći ćete na str. 57.
Napomene
Kazalo
• Bracket, snimanje s promjenom vrijednosti ekspozicije, nije
dostupno u modu inteligentnog sampodešavanja, jednostavnog
snimanja, snimanja videozapisa, sumraka iz ruke, sprečavanja
zamućenja zbog pomicanja, snimanja širokokutne panorame ili
okidanja na osmjeh.
• Bljeskalica je postavljena na [Isključeno].
• Postavke za izoštravanje, balans bijelog i ekspoziciju podešene za
prvu sliku, bit će primijenjene na ostale snimke.
• Kad se ekspozicija podešava ručno, vrijednost ekspozicije ovisit će
o podešenoj svjetlini.
• Kad su uvjeti snimanja loši, interval snimanja će se povećati.
• Ako je objekt previše svijetao ili previše taman, možda ga nećete
uspjeti pravilno snimiti s odabranom vrijednošću koraka korekcije.
• Prilikom snimanja u unutranju memoriju, veličina slike bit će
podešena na [VGA].
MENU/Pretraga
postavki
(Skup
ekspozicije)
Sadržaj
Za način snimanja može se odabrati normalni (jedna slika), burst ili bracket način. Način
također možete odabrati pomoću tipke MENU (str. 47).
Burst snimanje
Snima do 10 slika zaredom, pri čemu okidač treba stalno držati pritisnut.
1 Pritisnite tipku
(Burst/bracket).
2 Odaberite [Visoka], [Srednje] ili [Niska].
3 Pritisnite okidač.
35HR
Nastavak r
Napomene
MENU/Pretraga
postavki
Kod burst snimanja snimljene će se slike prikazati u okvirima na LCD zaslonu. Kad
se popune svi okviri, snimanje je završeno.
Snimanje se može zaustaviti odabirom [U redu] pomoću z na kontrolnoj tipki.
Nakon toga će se snimiti slika u indeksnom prikazu i slike čija je obrada u tijeku.
Pretraga
operacija
zO snimanju burst snimaka
Sadržaj
• Burst snimanje nije dostupno u načinu jednostavnog snimanja, široke panorame, sprečavanja
zamućenja, sumraka iz ruke, snimanja videozapisa ili okidanja na osmjeh.
• Bljeskalica je postavljena na [Isključeno].
• Kod burst snimanja samookidačem može se snimiti niz od najviše pet slika.
• Kas je vrijeme ekspozicije veliko, učestalost okidanja kod burst snimanja može biti smanjena.
• Prilikom snimanja u unutranju memoriju, veličina slike bit će podešena na [VGA].
• Kad baterija oslabi ili kad se unutarnja memorija i »Memory Stick Duo« napuni, burst snimanje
će prestati.
• Žarište, balans bijelog i ekspozicija fiksirani su na vrijednosti za prvu sliku.
Kazalo
36HR
Pregledavanje fotografija
(reprodukcija).
2 Kontrolnom tipkom odaberite sliku.
Sadržaj
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
Napomena
zPregledavanje slika snimljenih drugim fotoaparatom
»Reproduciraj samo registrirane slike«: Slike se reproduciraju u odabranom
načinu pregledavanja. Možda neće biti moguća reprodukcija pojedinih slika
snimljenih nekim drugim fotoaparatom.
»Reprod. sve slike s prikazom mapa«: Način pregledavanja prelazi u način
prikaza mape i sve se slike reproduciraju.
MENU/Pretraga
postavki
Ako u ovaj fotoaparat umetnete »Memory Stick Duo« sa slikama snimljenim ovim i
nekim drugim fotoaparatom, na njemu će se pojaviti zaslon za odabir načina
reprodukcije.
Pretraga
operacija
• Kad je birač moda namješten na
(Jednostavno snimanje), slike se reproduciraju u modu
prikaza mape, a broj dostupnih funkcija je ograničen. Ako želite imati na raspolaganju sve
funkcije pregledavanja, namjestite birač na bilo koji drugi mod osim
.
Kazalo
37HR
Reprodukcijski zum
Sadržaj
Reproducira uvećanu sliku.
1 Prilikom reprodukcije fotografija pritisnite tipku
(reprodukcijski zum).
Slika je uvećana dva puta, prikazan je središnji dio slike.
3 Promijenite uvećanje pomoću tipke zuma W/T.
Pritisnite tipku (T stranu) za povećanje, i W stranu za
smanjenje slike.
Pritisnite z za povratak na normalnu veličinu slike.
Označava dio slike
koji je uvećan
Uvećanu sliku možete spremiti u memoriju uz pomoć trimming funkcije.
Pritisnite MENU t [Retuširanje] t [Obrezivanje].
MENU/Pretraga
postavki
zPohranjivanje uvećanih slika
Pretraga
operacija
2 Podesite položaj pomoću kontrolne tipke.
Kazalo
38HR
Indeksni prikaz
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
2 Pritisnite indeksnu tipku
(reprodukcija).
za prelazak na indeksni prikaz.
3 Za povratak na pojedinačni prikaz odaberite sliku pomoću kontrolne
tipke, zatim pritisnite z.
Napomena
Pretraga
operacija
Svakim pritiskom tipke broj slika u indeksnom prikazu se povećava. Još jednim
pritiskom na tipku možete pregledati slike pomoću kalendara.
• Kad je birač moda podešen na
Sadržaj
Prikazuje više slika istovremeno.
(Jednostavno snimanje), indeksni prikaz slika nije dostupan.
Pomoću kontrolne tipke odaberite lijevu okomitu traku,
zatim odaberite željeni datum / mapu pomoću v/V.
Kazalo
zPregledavanje slika pomoću kalendara
Za pregled slika pomoću kalendara možete pritisnuti tipku
prikaza popisa u prikazu datuma.
MENU/Pretraga
postavki
zPrikazivanje slika željenog datuma / mape
(indeks) tijekom
• Odaberite mjesec snimanja slika koje želite pregledati / .
• Za zatvaranje kalendara odaberite
pomoću kontrolne
tipke, zatim pritisnite z.
39HR
Brisanje
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
2 Tipka
Sadržaj
Omogućava odabir slika koje želite izbrisati. Slike je također moguće izbrisati preko
izbornika pomoću tipke MENU (str. 73).
(reprodukcija).
(brisanje) t željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Briše sliku prikazanu u pojedinačnom načinu prikaza.
Višestruke slike
Možete odabrati i izbrisati više slika odjednom.
Nakon koraka 2 postupite na sljedeći način.
2MENU t [U redu] t z
Sve u ovoj mapi
Sve u rasponu datuma
Sve u toj grupi
Briše odjednom sve slike u odabranoj mapi, rasponu
datuma ili burst skupini.
Nakon koraka 2 pritisnite [U redu] t z.
Sve slike osim ove
Briše sve slike iz burst skupine osim slike koja je
odabrana u prikazu burst skupine.
Izlaz
Poništava brisanje.
• Kad je birač moda namješten na
(Jednostavno snimanje) možete izbrisati samo sliku koja je
trenutno prikazana na zaslonu.
• Kad se za snimanje slika koristi unutarnja memorija, način pregledavanja je postavljen na [Prikaz
mape].
Kazalo
Napomene
MENU/Pretraga
postavki
1Odaberite sliku, zatim pritisnite z.
Ponavljajte postupak dok ne ostane ni jedna slika za
brisanje. Odaberite sliku pomoću oznake ,
poništite odabir ponavljanjem oznake .
Pretraga
operacija
Ova slika
zPrilikom odabira slika možete prelaziti između
pojedinačnog i indeksnog prikaza
U indeksnom modu pritisnite tipku (stranu T tipke zuma
W/T) da biste se prešli u mod pojedinačnog prikaza, u
modu pojedinačnog prikaza pritisnite indeksnu tipku
(stranu W) da biste prešli u indeksni mod.
• Prelazak između indeksnog i moda pojedinačnog prikaza
također je moguć u [Zaštita] i [DPOF] načinima.
40HR
Reprodukcija videozapisa
(reprodukcija).
2 Pomoću kontrolne tipke odaberite videozapis.
Sadržaj
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
3 Pritisnite z.
Započinje reprodukcija videozapisa.
Reprodukcijska funkcija
z
Pauza
B
Premotavanje unaprijed
b
Premotavanje unatrag
V
Prikazuje kontrolni izbornik glasnoće. Podesite
glasnoću pomoću v/V.
Pretraga
operacija
Kontrolna tipka
zO zaslonu za prikaz videozapisa
Na zaslonu za prikaz videozapisa pojavit će se
,
ili
Ikona koja će se pojaviti može ovisiti o veličini i kvaliteti slike.
.
Kazalo
Sliku koju želite prikazati odaberite pomoću b/B na kontrolnoj tipki, zatim pritisnite
z.
Pojavit će se traka reprodukcije, možete provjeriti reprodukcijski status videozapisa.
MENU/Pretraga
postavki
Napomena
• Slike snimljene drugim fotoaparatom možda nećete moći izravno reproducirati.
Reprodukcijska traka
41HR
Način snimanja filma
1 Namjestite birač moda na
2 MENU t
(Snimanje filma).
Sadržaj
Omogućuje snimanje videozapisa s unaprijed podešenim postavkama, ovisno o sceni.
(Način snimanja filma) t željeni mod
(Autom.)
Snima pod vodom u prirodnim bojama s fotoaparatom u
kućištu za podvodno snimanje (Komplet za podvodno
snimanje, itd.).
Pretraga
operacija
(Podvodno)
Automatski podešava postavke.
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
42HR
Smjer snimanja
1 Namjestite birač moda na
2 MENU t
[Panoramsko snimanje].
Sadržaj
Za snimanje panoramskih slika podesite smjer horizontalnog zakretanja fotoaparata.
(Smjer snimanja) t željeni smjer
Horizontalno zakretanje slijeva nadesno.
(Lijevo)
Horizontalno zakretanje zdesna nalijevo.
(Gore)
Vertikalno zakretanje odozdo prema gore.
(Dolje)
Vertikalno zakretanje odozgo prema dolje.
Pretraga
operacija
(Desno)
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
43HR
Veličina slike
1 MENU t
Sadržaj
Veličina fotografije određuje veličinu pripadajuće slikovne datoteke koja će se snimiti
prilikom fotografiranja.
Što je slika veća, nakon ispisa na papiru velikog formata vidjet će se više detalja. Što je
slika manja, broj slika koje se mogu snimiti bit će veći.
(Veličina slike) t željena veličina
Pretraga
operacija
Kod snimanja fotografija
Veličina slike
(3648×2736)
Upute za korištenje
Br. slika
Za ispis do veličine A3+
Za ispis do veličine A4
(2048×1536)
Za ispis do veličine L/2L
(640×480)
Za privitke elektronske pošte
(3648×2432)
Format 3:2, kao kod fotopapira i
razglednica
(3648×2056)
Za pregledavanje na televiziji
visoke razlučivosti
Kazalo
(2592×1944)
Visoka
rezolucija
MENU/Pretraga
postavki
Manje
Ispis
Više
Niska
rezolucija
Manje
Visoka
rezolucija
Manje
Visoka
rezolucija
(1920×1080)
Više
Niska
rezolucija
Napomena
• Kod ispisa slika snimljenih u formatu 16:9 možda će nedostajati rubovi snimke.
44HR
U modu jednostavnog snimanja
Snima slike veličine [10M].
Mala
Snima slike veličine [3M].
Sadržaj
Velika
Prilikom snimanja panoramskih slika
(Vertikalni smjer: 3424×1920)
(Horizontalni smjer: 4912×1080)
Snimanje slika u širokom formatu.
(Široki)
Kod snimanja videozapisa
Što su veće dimenzije slike, veća je kvaliteta. Što je veći broj podataka u sekundi
(prosječni protok bitova u sekundi), reproducirana slika bit će jasnija.
Ovaj fotoaparat snima videozapise u MPEG-4: mp4 format, AAC, progresivan, približ.
30 slika/sek.
Prosječni
protok bitova
Upute za korištenje
9 Mb/s
Snimanje videozapisa najviše
kvalitete za reprodukciju na HDTV
1280×720(standardno) 6 Mb/s
Snimanje videozapisa standardne
kvalitete za reprodukciju na HDTV
1280×720(kvalitetno)
VGA
3 Mb/s
Kazalo
Veličina videozapisa
MENU/Pretraga
postavki
(Vertikalni smjer: 4912×1920)
(Horizontalni smjer: 7152×1080)
Pretraga
operacija
Snimanje slika u standardnom formatu.
(Standardno)
Snimanje videozapisa veličine
pogodne za prijenos na Internet
Napomene
• Kad se za snimanje videozapisa odabere veličina slike [VGA] rezultat će biti telefoto snimak.
• Videozapisi veličine podešene na [1280×720] mogu se snimati samo na »Memory Stick PRO
Duo«. Kad snimate na bilo koji drugi medij osim »Memory Stick PRO Duo«, podesite veličinu
videozapisa na [VGA].
45HR
Nastavak r
Digitalna slika sastoji se od malih točaka koje se zovu pikseli.
Što je veći broj piksela, slika je veća, zauzima više memorije i ima više detalja.
»Veličina slike« prikazuje se brojem piksela. Iako se na zaslonu fotoaparata ne vidi
nikakva razlika, razlika u preciznosti detalja i vremenu potrebnom za obradu
podataka postaje očita kod ispisa slike i njezinom prikazu na zaslonu računala.
Veličina slike: 10M
3648 piksela × 2736 piksela = 9.980.928 piksela
2 Veličina slike: VGA
640 piksela × 480 piksela = 307.200 piksela
1
Pikseli
Veliki broj piksela
(kvalitetnija slika i veća datoteka)
Mali broj piksela
(lošija kvaliteta slike i manja datoteka)
MENU/Pretraga
postavki
Piksel
Pretraga
operacija
Opis piksela i veličine slike
Sadržaj
zO »odnosu kvalitete« i »veličine slike«
Kazalo
46HR
Brzo snimanje
1 MENU t
(Brzo snimanje) t željeni mod
Snima jednu sliku.
(Visoka)
Snima u nizu do 10 slika u sekundi.
(Srednje)
Snima u nizu do 5 slika u sekundi.
(Niska)
Snima u nizu do 2 slika u sekundi.
MENU/Pretraga
postavki
Snima niz od 3 slike s automatskom promjenom vrijednosti
ekspozicije. Podrobnije informacije o postavljanju inkrementa
ekspozicije naći ćete na str. 57.
Pretraga
operacija
(Isključeno)
(Skup
ekspozicije)
Sadržaj
Za način snimanja može se odabrati normalni (jedna slika), burst ili bracket način. Mod
također možete odabrati pomoću tipke
(Burst/bracket) (str. 35).
Kazalo
47HR
Bljeskalica
1 Namjestite birač moda na
Sadržaj
U modu jednostavnog snimanja postavku bljeskalice također možete odabrati pomoću
tipke MENU.
(Jednostavno snimanje).
2 MENU t [Bljeskalica] t z na kontrolnoj tipki
Autom.
Bljeskalica automatski bljeska na tamnim mjestima i kod
pozadinskog osvjetljenja.
Isključeno
Bez bljeskalice.
Pretraga
operacija
3 Odaberite željeni mod t z.
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
48HR
EV
1 MENU t
Sadržaj
Ekspozicija se može podesiti ručno u koracima od 1/3 EV u intervalu od –2,0 EV do
+2,0 EV.
(EV) t željena EV postavka
Napomene
zPodešavanje ekspozicije za bolji izgled slika
Smanjenje EV postavke –
Ispravna ekspozicija
Podeksponiranost = premala količina svjetlosti
Tamnija slika
Kazalo
Povećanje EV postavke +
MENU/Pretraga
postavki
Preeksponiranost = prevelika količina svjetlosti
Blijeda slika
Pretraga
operacija
• U modu jednostavnog snimanja postavka EV se ne može podesiti.
• Kod snimanja u pretjerano svijetlim ili tamnim uvjetima, ili kod uporabe bljeskalice, podešavanje
ekspozicije možda neće imati učinka.
49HR
ISO
1 Birač moda namjestite na (Programska automatika) ili
scene) t
(Podvodno).
2 MENU t
(ISO) t željeni mod
/
Možete smanjiti zamućenje slike zbog slabog osvjetljenja ili
micanja objekta povećanjem ISO osjetljivosti (odaberite veću
vrijednost).
/
/
• U burst ili bracket modu i kad je [DRO] podešen na [DRO plus] ne mogu se odabrati druge ISO
postavke osim [ISO AUTO], i [ISO 160] do [ISO 800].
zPodešavanje ISO osjetljivosti (preporučenog indeksa
ekspozicije)
Velika ISO osjetljivost
Slika će biti svijetla čak i pri uvjetima slabe svjetlosti a
smanjenjem vremena ekspozicije smanjuje se zamućenje.
Međutim velika će osjetljivost povećati šum slike.
Kazalo
ISO osjetljivost je mjerna jedinica količine svjetlosti za medije snimanja sa
svjetlosnim senzorom koji prima svjetlost. Čak i kod iste ekspozicije, snimci će se
razlikovati u ovisnosti o ISO osjetljivosti.
MENU/Pretraga
postavki
Napomena
Pretraga
operacija
ISO osjetljivost se podešava automatski.
(Autom.)
/
/
(Odabir
Sadržaj
Podešavanje osjetljivosti na svjetlost.
Niska ISO osjetljivost
Slika će biti ujednačena.
Međutim, kad je ekspozicija nedostatna slika će biti tamnija.
50HR
Balans bijele boje
1 MENU t
Sadržaj
Podešava tonova boje prema postojećim uvjetima osvjetljenja. Koristite ovu funkciju kad
boje na snimku izgledaju neprirodno.
(Balans bijele boje) t željeni mod
(Autom.)
(Oblačno)
(Fluorescentna
rasvjeta 2)
Podešavanje kod snimanja pri oblačnom vremenu ili u sjeni.
[Fluorescentna rasvjeta 1]: Postavka za bijelo fluorescentno
osvjetljenje.
[Fluorescentna rasvjeta 2]: Postavka za prirodno bijelo
fluorescentno osvjetljenje.
[Fluorescentna rasvjeta 3]: Postavka za dnevno bijelo
fluorescentno osvjetljenje.
(Fluorescentna
rasvjeta 3)
Podešavanje za osvjetljenje električnom žaruljom ili jako
osvjetljenje, primjerice u fotografskom studiju.
(Bljeskalica)
Podešavanje prema statusu bljeskalice.
(Jedan dodir)
Podešavanje balansa bijeloga u ovisnosti o izvoru svjetla.
Bijela boja pohranjena u [Post. rada jednim dodirom] modu
postaje osnovna bijela boja. Ovaj mod koristite kad u
[Autom.] ili nekom drugom modu nije moguće ispravno
podesiti boju.
(Post. rada
jednim dodirom)
Kazalo
n (Svjetlo sa
žarnom niti)
MENU/Pretraga
postavki
(Fluorescentna
rasvjeta 1)
Podešavanje kod snimanja na otvorenom pri sunčevoj
svjetlosti, snimanju večernjih prizora, noćnih scena, neonskih
znakova, vatrometa i sl.
Pretraga
operacija
(Dnevno
svjetlo)
Automatski podešava balans bijelog pa boje na snimku
izgledaju prirodno.
Pohranjuje osnovnu bijelu boju za uporabu u [Jedan dodir]
modu.
Napomene
• [Balans bijele boje] ne može se podesiti u modu inteligentnog podešavanja ni i modu
jednostavnog snimanja.
• Ne možete podesiti [Bljeskalica] u [Balans bijele boje] u modu panoramskog snimanja, sumraka
iz ruke, sprečavanja zamućenja zbog pomicanja ili snimanja videozapisa, te kad je odabir scene
podešen na
(Visoka osjetljivost).
• Pod treperavim fluorescentnim svjetlom, funkcija balansa bijelog možda neće dati
zadovoljavajuće rezultate čak i ako se odabere [Fluorescentna rasvjeta 1], [Fluorescentna
rasvjeta 2] ili [Fluorescentna rasvjeta 3].
• Kod snimanja s bljeskalicom u bilo kojem modu osim [Bljeskalica] moda, [Balans bijele boje] će
biti podešen na [Autom.].
• Kad je bljeskalica podešena na [Uključeno] ili [Polagana sinkronizacija], balans bijelog može se
podesiti samo na [Autom.], [Bljeskalica], [Jedan dodir], ili [Post. rada jednim dodirom].
• [Post. rada jednim dodirom] se ne može odabrati za vrijeme punjenja bljeskalice.
51HR
1 U kadar uhvatite neki bijeli objekt, primjerice list papira pod istim uvjetima
osvjetljenja pod kojima namjeravate snimati sliku.
Sadržaj
Za hvatanje osnovne bijele boje u [Post. rada
jednim dodirom] modu
2 MENU t [Balans bijele boje] t [Post. rada jednim dodirom] t z na
kontrolnoj tipki
Napomene
zUčinci uvjeta osvjetljenja
Vrijeme/
osvjetljenje
Značajke svjetlosti
Dnevna svjetlost
Oblačno
Fluorescentno
Svjetlost žarulje
Bijela
(standardna)
Plavkasta
Zelenkasta
Crvenkasta
Kazalo
Uvjeti osvjetljenja utječu na boje objekta na snimku.
Nijanse boja se podešavaju automatski ali se mogu podesiti i ručno pomoću funkcije
balansa bijelog.
MENU/Pretraga
postavki
• Ako za vrijeme snimanja treperi indikator
, balans bijelog ili nije podešen ili se ne može
podesiti. Koristite automatsko podešavanje balansa bijelog.
• Nemojte tresti ni udarati po fotoaparatu dok je aktivno [Post. rada jednim dodirom].
• Kad je mod bljeskalice podešen na [Uključeno] ili [Polagana sinkronizacija], balans bijelog je
podešen na uvjete kad bljeskalica radi.
• Podaci za balans bijelog dobiveni pomoću [Balans bijele boje] i [Bijeli bal. za podv. snimanje]
pohranjeni su odvojeno.
Pretraga
operacija
3 Zaslon snimanja će se odmah zacrniti da bi se ponovno pojavio nakon
što balans bijelog bude podešen i pohranjen u memoriju.
52HR
Bijeli bal. za podv. snimanje
1 MENU t
(Podvodno) modu ili u
(Podvodno)
Sadržaj
Podešava tonove boje kad je fotoaparat u
modu za video snimanje.
(Bijeli bal. za podv. snimanje) t željeni mod
(Podvodno 1)
Podešavanje kod podvodnog snimanja kad je naglašena plava
boja.
(Podvodno 2)
Podešavanje kod podvodnog snimanja kad je naglašena
zelena boja.
(Jedan dodir)
Podešavanje balansa bijeloga u ovisnosti o izvoru svjetla.
Bijela boja pohranjena u [Post. rada jednim dodirom] modu
postaje osnovna bijela boja. Ovaj mod koristite kad u
[Autom.] ili nekom drugom modu nije moguće ispravno
podesiti boju.
(Post. rada
jednim dodirom)
Pohranjuje osnovnu bijelu boju za kasniju uporabu u [Jedan
dodir] modu (str. 52).
MENU/Pretraga
postavki
Fotoaparat automatski podešava tonove boje pod vodom
kako bi snimak izgledao prirodno.
Pretraga
operacija
(Autom.)
Napomene
Kazalo
• Ovisno o boji vode, podvodni balans bijelog možda neće dati očekivani rezultat čak i ako
odaberete [Podvodno 1] ili [Podvodno 2].
• Kad je bljeskalica podešena na [Uključeno], podvodni balans bijelog može se podesiti samo na
[Autom.], [Jedan dodir] ili [Post. rada jednim dodirom].
• [Post. rada jednim dodirom] se ne može odabrati za vrijeme punjenja bljeskalice.
• Podaci za balans bijelog dobiveni pomoću [Balans bijele boje] i [Bijeli bal. za podv. snimanje]
pohranjeni su odvojeno.
53HR
Izoštravanje
1 Birač moda namjestiti na
filma).
(Izoštravanje) t željeni mod
(Višestruki
AF)
(Snimanje
Pretraga
operacija
2 MENU t
(Programska automatika) ili
Sadržaj
Možete promijeniti način izoštravanja. Ako automatsko izoštravanje ne daje dovoljno
oštru sliku, upotrijebite izbornik.
AF je kratica za »Auto Focus«, funkciju za automatsko izoštravanje.
• Kad je aktivna funkcija detekcije lica,
Okvir AF tražila
prednost kod automatskog izoštravanja
(Samo za fotografije)
imaju lica.
• Kad je odabir scene podešen na
(Podvodno) izoštravanje je
prilagođeno podvodnim uvjetima snimanja. Kad je slika izoštrena
pritiskom dopola na gumb okidača veliki okvir promijenit će boju u
zelenu.
Kazalo
(Središnji AF) Automatski izoštrava središnji dio slike u
okviru tražila. U kombinaciji s funkcijom
blokade AF omogućuje kadriranje slike
po želji.
MENU/Pretraga
postavki
Automatski izoštrava sve dijelove slike
unutar okvira tražila.
Prilikom snimanja fotografija, kad se
okidač pritisne dopola, pojavi se zeleni
okvir oko pravilno izoštrenog dijela slike.
Okvir AF tražila
(Spot AF)
Automatski izoštrava na objektima i
površinama malih dimenzija. U
kombinaciji s funkcijom blokade AF
omogućuje kadriranje slike po želji.
Kako objekt ne bi izišao iz okvira AF
tražila, fotoaparat mora biti potpuno
stabilan.
Okvir AF tražila
Napomene
• Kad se odabere [Digitalni zum] ili [AF osvjetljivač], okvir AF tražila nestaje i na njegovom
mjestu se pojavljuje isprekidana crta. U tom slučaju fotoaparat će izoštravati na objektima u
središtu kadra.
• Odaberete li bilo koji drugi mod osim [Višestruki AF], funkcija detekcije lica neće biti dostupna.
• Način izoštravanja fiksno je postavljen na [Višestruki AF] u modu jednostavnog snimanja,
sprečavanja zamućenja zbog pomicanja, sumraka iz ruke, snimanja videozapisa ili okidanja na
osmjeh.
54HR
Nastavak r
Ako objekt nije oštar, postupite na sljedeći način:
Okvir AF tražila
2Kad indikator blokade AE/AF prestane
treperiti i neprekinuto zasvijetli, vratite se na
kadriranu sliku i pritisnite okidač dokraja.
• Sve dok dokraja ne pritisnete okidač, postupak
možete ponoviti koliko god puta želite.
Pretraga
operacija
Indikator
blokade AE/AF
1Kadrirajte sliku tako da objekt bude u središtu
okvira AF tražila i pritisnite okidač dopola
kako biste izoštrili na njemu (AF blokada).
Sadržaj
zIzoštravanje na objektima uz rub kadra
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
55HR
Način mjerenja svjetla
1 Birač moda namjestiti na
filma).
(Snimanje
(Način mjerenja svjetla) t željeni mod
Dijeli kadar u više područja i vrši mjerenje u svakom od njih.
Fotoaparat određuje ravnomjernu ekspoziciju (mjerenje na
više uzoraka).
(Središnje)
Mjeri svjetlo u središtu slike i na osnovu rezultata određuje
ekspoziciju (mjerenje u središtu).
(Spot)
Mjeri svjetlo samo na dijelu objekta
(mjerenje u točki). Ova funkcija je
korisna kad je objekt osvijetljen
odostraga ili kad postoji jak kontrast
između objekta i pozadine.
Mjerenje u točki s
oznakom
MENU/Pretraga
postavki
(Višestruko)
Pretraga
operacija
2 MENU t
(Programska automatika) ili
Sadržaj
Odabir načina mjerenja svjetla koji određuje koji dio objekta će služiti za podešavanje
ekspozicije.
Određuje dio objekta
Kazalo
Napomene
• Opcija [Spot] ne može se odabrati u video modu.
• Ako mod mjerenja podesite na bilo koju drugu opciju osim [Višestruko], funkcija detekcije lica
ne može se koristiti.
• U modu jednostavnog snimanja i okidanja na osmjeh mod mjerenja je fiksno postavljen na
[Višestruko].
56HR
Postavke skupa ekspozicije
Sadržaj
Vrstu bracket snimanja možete podesiti pomoću tipke
(Burst/bracket). U bracket
načinu snimanja možete snimiti niz od 3 slike s različitim postavkama. Kasnije možete
odabrati sliku koja vam najviše odgovara.
1 MENU t [Postavke skupa ekspozicije] t željeni mod
(EXP±0.7)
(EXP±1.0)
Snimanje niza od 3 slike s ekspozicijom koja se mijenja na
sljedeći način: svijetlo, standardno, tamno.
Što je veća vrijednost koraka korekcije, vrijednost ekspozicije
više će se povećati.
Pretraga
operacija
(EXP±0.3)
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
57HR
Prepoznavanje scena
Fotoaparat prepoznaje sljedeće vrste scena. Kad
fotoaparat odredi koja je scena najprikladnija, na
zaslonu se pojavi pripadajuća ikona scene i upute.
(Sumrak),
(Portret u sumrak),
(Sumrak
pomoću stativa),
(Protusvjetlo),
(Portret na
protusvjetlu),
(Krajolik),
(Makrosnimanje),
(Portret)
2 MENU t
(Autom.)
(Napredno)
(Inteligentno autom. podeš.).
(Prepoznavanje scena) t željeni mod
Kad fotoaparat prepozna scenu prelazi na najprikladnije
postavke i snima sliku.
• Kad uzastopno snimite dvije slike, znak + na ikoni
promijenit
će boju u zelenu.
• Kad snimite dva kadra, odmah po snimanju prikazat će se obje
slike jedna do druge.
• Kad je na zaslonu prikazano [Smanjenje zatvaranja očiju]
automatski se snimaju 2 slike i automatski odabire ona s otvorenim
očima. Podrobnije informacije o funkciji detekcije zatvorenih očiju
(anti blink), naći ćete u odjeljku »Što je funkcija detekcije
zatvorenih očiju (anti blink)?«.
Kazalo
Kad fotoaparat prepozna scenu prelazi na najprikladnije
postavke. Kad fotoaparat prepozna scenu kao (Sumrak),
(Portret u sumrak),
(Sumrak pomoću stativa),
(Protusvjetlo) ili (Portret na protusvjetlu), automatski
mijenja postavke i snima sljedeću sliku.
MENU/Pretraga
postavki
1 Namjestite birač moda na
Pretraga
operacija
Primjer slike snimljene s aktiviranom opcijom
(Protusvjetlo).
Kad je prikazana ikona funkcije
prepoznavanja scene (Upute)
Sadržaj
Fotoaparat automatski prepoznaje uvjete snimanja i snima. Kad se prepozna pokret, ISO
osjetljivost će se povećati u ovisnosti o pomaku da bi se smanjila zamućenost slike
(detekcija pomaka).
Napomene
• Prepoznavanje scene nije dostupno kad se koristi digitalni zum.
• Kad je mod snimanja podešen na burst snimanje ili kad je aktivna funkcija okidanja na osmjeh,
prepoznavanje scene fiksno je podešeno na [Autom.].
• Za bljeskalicu su dostupne opcije [Autom.] i [Isključeno].
• Prepoznavanje scene kao
(Sumrak pomoću stativa) neće biti uspješno u uvjetima kad se
okolne vibracije prenose na fotoaparat iako je pričvršćen na stativ.
• Rezultat prepoznavanja scene kao
(Sumrak pomoću stativa) može biti povećanje vremena
ekspozicije. Pobrinite se da se fotoaparat ne pomiče tijekom snimanja.
• U ovisnosti o uvjetima, scenu možda neće biti moguće prepoznati.
58HR
Nastavak r
U [Napredno] načinu, kad fotoaparat prepozna scenu koju je teško snimiti
( (Sumrak), (Portret u sumrak),
(Sumrak pomoću stativa), (Protusvjetlo) i
(Portret na protusvjetlu)), mijenja postavke na način koji slijedi i snima dvije slike,
omogućujući vam da odaberete onu koja vam se više sviđa.
Snimanje s polaganom
sinkronizacijom
Snimanje s povećanom osjetljivošću i
smanjenjem učinka potresanja
Snimanje s polaganom
sinkronizacijom uz korištenje lica na
koje bljeskalica bljesne kao
referentnog
Snimanje s povećanom osjetljivošću s
referentnim licem i smanjenjem učinka
potresanja
Snimanje s polaganom
sinkronizacijom
Snimanje s još većim vremenom ekspozicije
bez povećanja osjetljivosti
Snimanje s bljeskalicom
Snimanje s podešenim pozadinskim
osvjetljenjem i kontrastom (DRO plus)
Snimanje s korištenjem lica na koje
bljeskalica bljesne kao referentnog
Snimanje s podešenim osvjetljenjem i
kontrastom referentnog lica i pozadine (DRO
plus)
* Bljeskalica je postavljena na [Autom.].
Kad je podešen na [Napredno], fotoaparat automatski snima dvije slike zaredom*
kad prepozna
(Portret). Fotoaparat će odabrati, prikazati i snimiti sliku na kojoj
se oči nisu automatski zatvorile. Ako oči zatvorene na obje slike, pojavit će se poruka
»Otkriveno zatvoreno oko«.
Kazalo
zŠto je funkcija detekcije zatvorenih očiju (anti blink)?
MENU/Pretraga
postavki
Druga slika
Pretraga
operacija
Prva slika*
Sadržaj
zSlike snimljene pomoću opcije [Napredno]
* osim kad bljeskalica bljesne / kod male brzine zatvarača
59HR
Osjetljivost otkr. osmijeha
1 MENU t
(Osjetljivost otkr. osmijeha) t željeni mod
Detektira široki osmjeh.
(Normalan
osmijeh)
Detektira normalni osmjeh.
(Blag osmijeh) Detektira lagani osmjeh.
Pretraga
operacija
(Velik
osmijeh)
Sadržaj
Podešava osjetljivost funkcije okidanja na osmjeh.
Napomene
MENU/Pretraga
postavki
• Ovisno o uvjetima, fotoaparat možda neće pravilno prepoznati osmjeh.
• [Osjetljivost otkr. osmijeha] se ne može odabrati u modu jednostavnog snimanja, široke
panorame, sprečavanja zamućenja, sumraka iz ruke ili snimanja videozapisa.
Kazalo
60HR
Otkrivanje lica
Sadržaj
Detektira lica osoba koje snimate i podešava postavke za izoštravanje, bljeskalicu,
ekspoziciju, balans bijelog i smanjenje učinka crvenih očiju.
Okvir detekcije lica (narančasti)
Okvir detekcije lica (bijeli)
1 MENU t
(Otkrivanje lica) t željeni mod
(Autom.)
Bez funkcije detekcije lica.
Odabire lice na kojem će fotoaparat automatski izoštravati.
(Djeca kao
prioritet)
Detektira i snima s prednošću izoštravanja na dječjem licu.
(Odrasli kao
prioritet)
Detektira i snima s prednošću izoštravanja na licu odrasle
osobe.
MENU/Pretraga
postavki
(Isključeno)
Pretraga
operacija
Kad fotoaparat detektira više od jedne osobe u kadru donijet će odluku kojoj će od
njih dati prednost pri izoštravanju. Okvir detekcije lica za odabranu osobu postat
će narančast. Ako pritisnete okidač dopola okvir odabran za izoštravanje postat će
zelen.
Napomene
Kazalo
• [Otkrivanje lica] se ne može odabrati u modu jednostavnog snimanja, širokokutne panorame ili
snimanja videozapisa.
• [Otkrivanje lica] se može odabrati samo kad je mod izoštravanja podešen na [Višestruki AF] ili
mod mjerenja na [Višestruko].
• Funkcija detekcije lica nije dostupna kad se koristi digitalni zum.
• Može detektirati do 8 lica.
• Ovisno o uvjetima snimanja, lica odraslih i djece možda neće biti ispravno detektirana.
• Tijekom snimanja s funkcijom okidanja na osmjeh, funkcija [Otkrivanje lica] se automatski
podešava na [Autom.] čak i ako je prethodno bila podešena na [Isključeno].
61HR
Nastavak r
lica)
Kad je aktivna funkcija [Otkrivanje lica] fotoaparat automatski odabire lice na kojem
će izoštravati, ali lice s prednošću izoštravanja možete odabrati i markirati i ručno.
1Pritisnite z na kontrolnoj tipki dok je aktivna funkcija detekcije lica. Time je prvo
lice slijeva markirano kao lice s prednošću i okvir
mijenja boju u narančastu
( ).
3Za poništavanje markiranja (isklj.) dovedite narančasti okvir na prvo lice zdesna i
ponovno pritisnite z.
Kazalo
• Prilikom vađenja baterije markiranje lica će se poništiti.
• Kad narančasti okvir nestane s LCD zaslona, odabir lica za izoštravanje ponovno će vršiti
funkcija [Otkrivanje lica]. Kad se narančasti okvir ponovno pojavi na LCD zaslonu,
fotoaparat će izoštravati na markiranom licu.
• U nekim slučajevima neće biti moguće detektirati markirano lice, npr. u uvjetima jakog
svjetla, kad osoba ima neobičnu frizuru i sl. U tom slučaju promijenite mjesto snimanja i
markirajte lice u novim uvjetima.
• Kad se koristi funkcija okidanja na osmjeh skupa s okvirom detekcije lica, detekcija osmjeha
vršit će se samo na markiranom licu.
• U modu jednostavnog snimanja ne može se markirati lice s prednošću.
MENU/Pretraga
postavki
2Svakim pritiskom na z okvir prednosti se pomiče za jedno lice udesno. Pritisnite
z nekoliko puta dok narančasti okvir ( ) ne pomaknete na lice koje želite
markirati.
Pretraga
operacija
Okvir prednosti isključen
Sadržaj
zMarkiranje lica s prednošću (Pohranjivanje odabranog
62HR
DRO
1 Namjestite birač moda na
(Programska automatika).
(DRO) t željeni mod
(Isključeno)
(DRO
standard)
Fotoaparat automatski podešava svjetlinu i kontrast slika.
Fotoaparat automatski i značajno podešava svjetlinu i kontrast
slike.
Napomene
• Ovisno o uvjetima snimanja, slika se možda neće moći ispraviti.
• Samo [ISO AUTO] ili vrijednosti od [ISO 160] do [ISO 800] su na raspolaganju za odabir ISO
osjetljivosti kad je odabrano [DRO plus].
MENU/Pretraga
postavki
(DRO plus)
Nema podešavanja.
Pretraga
operacija
2 MENU t
Sadržaj
Fotoaparat analizira scenu i automatski ispravlja svjetlinu i kontrast za bolju kvalitetu
slike.
DRO je kratica za »Dynamic Range Optimizer«, funkciju koja automatski optimizira
razlike između svijetlih i tamnih dijelova slike.
Kazalo
63HR
Smanjenje zatvaranja očiju
1 Namjestite birač moda na
2 Odaberite
(Odabir scene).
(Meko snimanje).
(Smanjenje zatvaranja očiju) t željeni mod
(Autom.)
Kad je aktivna detekcija lica, funkcija sprečavanja zatvorenih
očiju osigurava snimanje slika osobe sa otvorenim očima.
(Isključeno)
Bez funkcije sprečavanja zatvorenih očiju.
Kazalo
• Funkcija sprečavanja zatvorenih očiju neće raditi u sljedećim slučajevima.
– Kad se koristi bljeskalica
– Prilikom burst i bracket snimanja
– Kad nije aktivna funkcija detekcije lica
– Kad je aktivna funkcija okidanja na osmjeh
• Ponekad funkcija sprečavanja zatvorenih očiju neće radi u ovisnosti o situaciji.
• Kad je funkcija sprečavanja zatvorenih očiju podešena na [Autom.] i kad se unatoč tome snimaju
samo slike na kojima osoba ima zatvorene oči, na LCD zaslonu će se pojaviti poruka »Otkriveno
zatvoreno oko«. Po potrebi ponoviti snimanje.
MENU/Pretraga
postavki
Napomene
Pretraga
operacija
3 MENU t
Sadržaj
Kod snimanja fotografija, kad je odabir scene podešen na
(Meko snimanje) fotoaparat
će automatski snimiti dvije slike zaredom. Fotoaparat će odabrati, prikazati i snimiti sliku
na kojoj se oči nisu automatski zatvorile.
64HR
Smanjenje ef. crvenih očiju
1 MENU t
Sadržaj
Bljeskalica bljesne dva ili više puta prije okidanja kako bi se smanjio učinak crvenih očiju
od bljeska pri okidanju.
(Smanjenje ef. crvenih očiju) t željeni mod
Kad se aktivira funkcija detekcije lica, bljeskalica automatski
bljesne kako bi se smanjio učinak crvenih očiju.
(Uključeno)
Bljeskalica će uvijek bljesnuti kako bi se smanjio učinak
crvenih očiju.
(Isključeno)
Bez smanjenja učinka crvenih očiju.
Pretraga
operacija
(Autom.)
Napomene
Kazalo
zŠto uzrokuje učinak crvenih očiju?
MENU/Pretraga
postavki
• [Smanjenje ef. crvenih očiju] se ne može odabrati u modu jednostavnog snimanja, široke
panorame, sprečavanja zamućenja, sumraka iz ruke, snimanja videozapisa ili okidanja na osmjeh.
• Za smanjenje zamućenja slike za vrijeme okidanja treba čvrsto držati fotoaparat. Okidanje
obično nastupi sekundu nakon pritiska na okidač. Pobrinite se da se osoba za to vrijeme ne
pomakne.
• Funkcija smanjenja učinka crvenih očiju možda neće postići očekivani rezultat. To će ovisiti
pojedinačnim razlikama i uvjetima kao što su udaljenost objekta, je li osoba u trenutku
predbljeska skrenula pogled i sl.
• Ako ne koristite funkciju detekcije lica, funkcija smanjenja učinka crvenih očiju neće raditi čak ni
kad je podešena na [Autom.].
U tami se zjenice rašire. Svjetlost bljeskalice odbija se od kapilara u pozadini oka
(mrežnica) uzrokujući »učinak crvenih očiju«.
Fotoaparat
Oko
Mrežnica
Drugi načini da se smanji učinak crvenih očiju
• Odaberite (Visoka osjetljivost) u modu odabira scene. (Bljeskalica je automatski
postavljena na [Isključeno].)
• Pojavu crvenih očiju na slici možete ispraviti pomoću funkcije [Retuširanje] t [Ispravak
efekta crvenih očiju] u izborniku pregledavanja slika ili pomoću isporučenog softvera
»PMB«.
65HR
SteadyShot
1 MENU t
(SteadyShot) t željeni mod
(Snimanje)
Aktivira funkciju sprečavanja zamućenja kad se okidač
pritisne dopola.
Bez funkcije smanjenja zamućenja.
Pretraga
operacija
(Kontinuirano) Uvijek aktivira funkciju sprečavanja zamućenja. Slike možete
stabilizirati čak i pri zumiranju udaljenog objekta.
(Isključeno)
Sadržaj
Odabire način sprečavanja zamućenja.
Napomene
MENU/Pretraga
postavki
• Kad se u modu inteligentnog samopodešavanja, jednostavnog snimanja ili odabiru scene odabere
(Sladokusac), [SteadyShot] je fiksno podešen na [Snimanje].
• [SteadyShot] je fiksno podešeno na [Kontinuirano] u modu široke panorame ili je aktivirana
funkcija okidanja na osmjeh.
• Kod video snimanja dostupne su samo postavke [Kontinuirano] i [Isključeno]. Izvorna postavka
za videozapise je [Kontinuirano].
• Baterija se brže troši kod [Kontinuirano] nego kod [Snimanje] načina.
zSavjeti za sprečavanje zamućenja
Kazalo
Fotoaparat se slučajno pomaknuo za vrijeme snimanja. To se zove »potresanje
fotoaparata«. Za razliku od micanja fotoaparata, kad se za vrijeme snimanja
pomakne objekt to se zove »zamućenje objekta«. Nadalje, potresanje fotoaparata i
zamućenje objekta često nastaju u uvjetima slabog osvjetljenja i dugog vremena
ekspozicije kao u (Portret u sumrak) ili (Sumrak) modu. U tom slučaju snimajte
vodeći računa o savjetima koji slijede.
Potresanje fotoaparata
Za vrijeme snimanja tresu vam se ruke ili
tijelo i cijeli prizor je zamućen.
• Koristite stativ ili stavite fotoaparat na ravnu
površinu kako se ne bi micao.
• Snimajte pomoću samookidanja sa zadrškom
od 2 sekunde i stabilizirajte fotoaparat u mjestu
tako što ćete ga nakon pritiskanja okidača rukama čvrsto držati sa strane.
• Snimanje pomoću funkcije sumrak iz ruke.
Zamućenje objekta
Iako je fotoaparat nepomičan, objekt se
pomiče tijekom okidanja pa na slici izgleda
zamućeno. Učinak trzaja fotoaparata će se
automatski smanjiti zahvaljujući funkciji
sprečavanja zamućenja. Međutim, funkcija
neće učinkovito ukloniti zamućenje.
• Odaberite sprečavanje zamućenja ili
(Visoka osjetljivost) u modu odabira scene.
• Odaberite veću ISO osjetljivost kako bi smanjili vrijeme ekspozicije i pritisnite okidač prije
nego što se objekt pomakne.
66HR
Dijaprojekcija
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
2 MENU t
(reprodukcija).
(Dijaprojekcija) t željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Reproducira sve slike jednu za drugom.
(Dijaprojekcija s
glazbom)
Reproducira slike jednu za drugom uz specijalne
efekte i glazbu.
1 Kontrolnom tipkom odaberite sliku za prezentaciju.
(Dijaprojekcija) t [Kontinuirana reprodukcija] t z
Reprodukcijska funkcija
z
Pauza
v
Odabire postavke prikaza.
V
Prikazuje kontrolni izbornik glasnoće. Podesite
glasnoću pomoću v/V.
b
Pomiče sliku unatrag
B
Pomiče sliku unaprijed
Kazalo
Kontrolna tipka
MENU/Pretraga
postavki
Kontinuirana reprodukcija
Pretraga
operacija
(Kontinuirana
reprodukcija)
2 MENU t
Sadržaj
Slike se automatski reproduciraju jedna za drugom.
Napomena
• Kad je [Prikažu gr. brzo snim. fotogr.] podešeno na [Prikaži samo glavnu sliku], bit će prikazana
samo glavna slika.
zPregledavanje panoramskih slika u neprekinutoj
reprodukciji
Cijela panoramska slika prikazana je tijekom 3 sekunde.
Panoramsku sliku možete pomicati gore-dolje pritiskom na z.
Ako se za vrijeme pomicanja gore-dolje ponovno pritisne z na zaslonu će se
ponovno pojaviti cijela panoramska slika.
67HR
Dijaprojekcija s glazbom
Prikaz zaslona s postavkama.
Sadržaj
1 MENU t
(Dijaprojekcija) t [Dijaprojekcija s glazbom] t z na
kontrolnoj tipki
2 Odaberite željenu postavku.
3 [Početak] t z
Pretraga
operacija
4 Pritisnite z za okončanje prezentacije slika.
Napomene
• Videozapse i panoramske slike ne možete reproducirati.
• Sve postavke osim [Slika] bit će pohranjene i aktivne do sljedeće promjene.
Sve
Prezentacija svih fotografija po redoslijedu.
Ovaj datum
Prezentacija svih fotografija snimljenih unutar trenutno
odabranog intervala datuma kad je mod pregledavanja
podešen na
(Prikaz datuma).
Mapa
Prezentacija svih fotografija unutar trenutno odabrane mape
kad je mod pregledavanja podešen na
(Prikaz mape).
Kazalo
Napomene
• Kad se za pohranjivanje slika koristi unutarnja memorija, fiksni odabir ove postavke je [Mapa].
• Kad je [Prikažu gr. brzo snim. fotogr.] podešeno na [Prikaži samo glavnu sliku], bit će prikazana
samo glavna slika.
MENU/Pretraga
postavki
Slika
Odabire grupu fotografija za prezentaciju.
Efekti
Odabire brzinu izmjene slajdova i atmosferu za prezentacije.
Jednostavno
Jednostavna prezentacija gdje je prethodno podešen interval
između slajdova.
Interval između slajdova može se podesiti u [Interval] pa
možete istinski uživati u svojim slikama.
Nostalgično
Prezentacija koja reproducira atmosferu filmske scene.
Elegantno
Elegantna prezentacija koja se odvija umjerenom brzinom.
Aktivno
Brza prezentacija prikladna za prikaz aktivnosti.
Napomene
• Kad je odabrano [Nostalgično], [Elegantno] i [Aktivno], burst skupina sadrži više od 3 slike i
[Prikažu gr. brzo snim. fotogr.] je podešeno na [Prikaži samo glavnu sliku], bit će reproducirane 3
slike uključujući glavnu.
• Kad je [Prikažu gr. brzo snim. fotogr.] podešeno na [Prikaži samo glavnu sliku] slike iz burst
skupine bit će prikazane na sljedeći način:
– Kad su efekti podešeni na [Jednostavno], bit će prikazana samo glavna slika.
– Kad su efekti podešeni na bilo koju opciju osim [Jednostavno] i kad u burst skupini ima najviše
dvije slike bit će prikazana samo glavna slika.
– Kad su efekti podešeni na bilo koju opciju osim [Jednostavno] bit će prikazana glavna slika te
prethodna i sljedeća slika.
68HR
Nastavak r
Bez BGM.
Music1
Izvorna postavka za [Jednostavno] prezentaciju.
Music2
Izvorna postavka za [Nostalgično] prezentaciju.
Music3
Izvorna postavka za [Elegantno] prezentaciju.
Music4
Izvorna postavka za [Aktivno] prezentaciju.
Interval
Interval između slajdova. Kad [Jednostavno] prezentacija nije podešena na [Efekti],
fiksni odabir postavke je [Autom.].
3 sekunde
Podešava interval između slajdova za [Jednostavno]
prezentaciju.
5 sekundi
10 sekundi
Autom.
Podešena vrijednost intervala odgovara odabiru opcije
[Efekti].
Uključeno
Neprekidno ponavlja prezentaciju.
Isključeno
Nakon što se izmijene svi slajdovi prezentacija završava.
Kazalo
Ponavljanje
Isključuje i uključuje ponavljanje prezentacije.
MENU/Pretraga
postavki
1 sekunda
Pretraga
operacija
Isključi zvuk
Sadržaj
Glazba
Određuje popratnu glazbu za prezentaciju. Možete odabrati više od jednog popratnog
glazbenog zapisa. Pritisnite V na kontrolnoj tipki za prikaz zaslona kontrole glasnoće,
zatim pritisnite v/V za podešavanje glasnoće.
zOdabir popratne glazbe
Željenu glazbenu datoteku sa CD-ova ili iz MP3 mape možete prebaciti na
fotoaparat i iskoristiti za popratnu glazbu uz prezentaciju. Za prijenos glazbe,
instalirajte »Music Transfer« softver (isporučeno) za računalo. Podrobnije
informacije naći ćete na stranicama 105 i 107.
• U fotoaparat možete pohraniti najviše četiri glazbena broja. (Četiri glazbena broja koja se
već nalaze u fotoaparatu (Music1 – Music4) možete zamijeniti prebačenim glazbenim
datotekama.)
• Na fotoaparatu se mogu reproducirati glazbene datoteke u trajanju do oko 5 minuta.
• Ako glazbenu datoteku ne možete reproducirati zbog oštećenja ili loše kvalitete, pokrenite
program [Formatiranje glazbe] (str. 92) i ponovite prijenos.
69HR
Način prikaza
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
2 MENU t
(reprodukcija).
Sadržaj
Omogućuje odabir formata prikaza za pregledavanje više slika istovremeno.
(Način prikaza) t željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Prikazuje slike po datumu snimanja.
(Prikaz
mape)
Slike su prikazane i organizirane u mape.
Kad je mapa za snimanje već izrađena, odaberite [Odabir
mape] iz izbornika (Menu) za odabir mape za prikaz.
Pretraga
operacija
(Prikaz
datuma)
Napomene
Prikazivanje kalendara
(Način prikaza) t
2 Pritisnite indeksnu tipku
kalendar.
(Prikaz datuma) t z na kontrolnoj
nekoliko puta dok se na zaslonu ne pojavi
Odaberite mjesec snimanja slika koje želite pregledati
Kazalo
1 MENU t
tipki
MENU/Pretraga
postavki
• Kad se koristi unutarnja memorija, način prikaza podešen je na [Prikaz mape].
• Fotografije snimljene drugim fotoaparatima koje se ne mogu reproducirati na ovom fotoaparatu
moguće je prikazati u [Prikaz mape].
• Pregledavanje slika po događaju nije dostupno na ovom fotoaparatu.
/ .
zPregledavanje slika snimljenih drugim fotoaparatom
Ako u ovaj fotoaparat umetnete »Memory Stick Duo« sa slikama snimljenim ovim i
nekim drugim fotoaparatom, na njemu će se pojaviti zaslon za odabir načina
reprodukcije.
»Reproduciraj samo registrirane slike«: Slike se reproduciraju u odabranom
načinu pregledavanja. Možda neće biti moguća reprodukcija pojedinih slika
snimljenih drugim fotoaparatom.
»Reprod. sve slike s prikazom mapa«: Fotoaparat prelazi u način pregledavanja
mape i reproducira sve slike.
70HR
Prikažu gr. brzo snim. fotogr.
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
(reprodukcija).
• Kad se prepoznavanje lica vrši u modu burst snimanja fotoaparat
odabire najuspjeliju sliku kao glavnu i prikazuje je. Ako nije
aktivno prepoznavanje lica, prva slika u burst skupini se prikazuje
kao glavna slika.
Reproducira sve burst slike pojedinačno.
Napomena
• Kad je [Način prikaza] podešeno na [Prikaz mape], ova postavka je fiksirana na [Prikaži sve].
zPrikaz burst slika zajedno
MENU/Pretraga
postavki
(Prikaži sve)
Grupira burst slike, zatim reproducira samo glavnu sliku.
Pretraga
operacija
2 MENU t
(Prikažu gr. brzo snim. fotogr.) t željena postavka t z
na kontrolnoj tipki
(Prikaži samo
glavnu sliku)
Sadržaj
Tijekom reprodukcije možete odabrati prikaz burst slika po skupinama ili prikaz svih
slika.
U modu [Prikaži samo glavnu sliku], slike iz burst skupine mogu se prikazati jedna do
druge.
Kazalo
Prikaz burst slika.
Na kontrolnoj tipki pritisnite z.
Burst skupine prikazane su jedna do druge na dnu LCD zaslona.
3 Odaberite slike pomoću b/B.
Prikažite ili sakrijte indeks pomoću V i pritisnite z za povratak
na pojedinačnu reprodukciju.
1
2
71HR
Retuširanje
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
2 MENU t
(reprodukcija).
(Retuširanje) t željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Sprema sliku uvećanu
reprodukcijskim zumom.
(Ispravak
efekta crvenih
očiju)
Odaberite [U redu] pomoću
kontrolne tipke t z.
• U ovisnosti o slici možda nećete
moći ispraviti učinak crvenih očiju.
1
Izoštrava sliku unutar
odabranog okvira.
Kazalo
(Maskiranje
neoštrina)
Ispravlja učinak crvenih očiju
prilikom upotrebe bljeskalice.
MENU/Pretraga
postavki
Pritisnite tipku (T stranu) za
povećanje i W stranu za
poništenje povećanja.
2 Podesite središte zuma pomoću kontrolne tipke.
3 MENU t odaberite veličinu slike t z
4 [U redu] t z
• Uvećana slika može biti slabije kvalitete od izvorne.
• Veličina izreza slike ovisit će o izvornoj slici.
1
Pretraga
operacija
3 Obradite sliku prema postupku u ovisnosti o modu.
(Obrezivanje)
Sadržaj
Dodaje specijalne efekte ili obrađuje snimljenu sliku i sprema je u novu datoteku.
Izvorna snimka ostaje.
Odaberite dio (unutar okvira)
željene slike koju želite retuširati
pomoću kontrolne tipke t
MENU.
2 [U redu] t z
• Ovisno o slici, možda
primijenjena obrada neće dati
zadovoljavajući rezultat i kvaliteta slike će se pogoršati.
1
Napomena
• Dolje navedene vrste slika se ne mogu retuširati.
– Videozapisi
– Panoramske slike
– Slike prikazane u burst skupini
72HR
Brisanje
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
2 MENU t
(reprodukcija).
(Brisanje) t željeni mod t z na kontrolnoj tipki
(Ova slika)
Briše sliku prikazanu u pojedinačnom načinu prikaza.
(Višestruke slike) Možete odabrati i izbrisati više slika odjednom.
Nakon koraka 2 postupite na sljedeći način.
2MENU t [U redu] t z
(Sve u ovoj mapi) Briše odjednom sve slike u odabranoj mapi, rasponu datuma
ili burst skupini.
(Sve u rasponu
datuma)
(Sve u toj grupi)
Briše sve slike iz burst skupine osim slike koja je odabrana u
prikazu burst skupine.
Napomena
• Kad je birač moda namješten na
sliku] ili [Izbriši sve slike].
Kazalo
(Sve slike osim
MENU/Pretraga
postavki
1Odaberite sliku, zatim pritisnite z.
Ponavljajte postupak dok ne ostane ni jedna slika za
brisanje. Odaberite sliku pomoću oznake , poništite
odabir ponavljanjem oznake .
Pretraga
operacija
3 [U redu] t z
ove)
Sadržaj
Omogućava odabir slika koje želite izbrisati. Slike je također moguće izbrisati pomoću
tipke (Brisanje) (str. 40).
(Jednostavno snimanje), možete odabrati [Izbriši jednu
73HR
Zaštita
Sadržaj
Zaštita snimaka protiv nenadanog brisanja.
Označene slike bit će obilježene znakom .
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
2 MENU t
(Višestruke
slike)
(Zaštita) t željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Briše sliku trenutno prikazanu u pojedinačnom načinu
prikaza.
Možete odabrati i zaštititi više slika odjednom.
Nakon koraka 2 postupite na sljedeći način.
2MENU t [U redu] t z
zZa skidanje zaštite
Kazalo
Odaberite sliku s koje želite skinuti zaštitu i pritisnite z na kontrolnoj tipki,
postupak je isti kao kod postavljanja zaštite.
Indikator
će nestati i zaštita je skinuta.
MENU/Pretraga
postavki
1Odaberite sliku, zatim pritisnite z.
Ponavljajte postupak dok ne ostane ni jedna slika koju biste
željeli zaštititi. Odaberite sliku pomoću oznake , poništite
odabir ponavljanjem oznake .
Pretraga
operacija
(Ova slika)
(reprodukcija).
74HR
DPOF
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
(reprodukcija).
t željeni mod t z na kontrolnoj tipki
(Ova slika)
(Višestruke
slike)
Daje nalog za ispis slike trenutno prikazane u pojedinačnom
načinu prikaza.
Možete odabrati i naložiti ispis više slika odjednom.
Nakon koraka 2 postupite na sljedeći način.
2MENU t [U redu] t z
Napomene
• Oznaku naloga za ispis
• Oznakom naloga za ispis
MENU/Pretraga
postavki
1Odaberite sliku, zatim pritisnite z.
Ponavljajte postupak dok ne ostane ni jedna slika koju biste
željeli ispisati. Odaberite sliku pomoću oznake , poništite
odabir ponavljanjem oznake .
Pretraga
operacija
2 MENU t
Sadržaj
DPOF (Digital Print Order Format) je funkcija koja omogućuje da unaprijed odredite
slike na »Memory Stick Duo« kartici za kasniji ispis.
Na označenim slikama pojavit će se oznaka naloga za ispis
.
ne možete dodati videozapisima ni slikama u unutarnjoj memoriji.
može se označiti najviše 999 slika.
Odaberite sliku s koje želite izbrisati DPOF oznaku, zatim pritisnite z na kontrolnoj
tipki, istim postupkom kao kod označavanja
oznakom.
Oznaka
nestaje i nalog za ispis (DPOF) je izbrisan.
Kazalo
zBrisanje oznake DPOF
75HR
Rotacija
2 MENU t
(reprodukcija).
(Rotacija) t z na kontrolnoj tipki
Pretraga
operacija
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
Sadržaj
Služi za zakretanje fotografija. Koristi se za prikaz u vodoravnoj orijentaciji slike
snimljene u okomitoj orijentaciji.
3 Zakrenite sliku pomoću [ / ] t b/B.
Napomene
Kazalo
• Dolje navedene vrste slika se ne mogu zakretati.
– Videozapisi
– Zaštićene fotografije
– Slike prikazane u burst skupini
• Slike snimljene drugim fotoaparatom možda nećete moći zakrenuti.
• Ovisno o softveru, podatak o zakrenutosti slike možda neće biti dostupan prilikom pregledavanja
slika na računalu.
MENU/Pretraga
postavki
4 [U redu] t z
76HR
Odabir mape
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
(Način prikaza) t
3 MENU t
(Odabir mape) t z
(reprodukcija).
(Prikaz mape) t z na kontrolnoj
4 Odaberite mapu pomoću b/B.
Pretraga
operacija
2 MENU t
tipki
Sadržaj
Kad je na »Memory Stick Duo« izrađeno više mapa, pomoću ove funkcije možete
odabrati mapu koju želite pregledati.
Korak 2 nije potreban kad je odabran [Prikaz mape].
5 [U redu] t z
zPregledavanje slika kroz više mapa
Kazalo
Kad postoji više mapa, na prikazima prve i posljednje slike u pojedinoj mapi pojavit
će se sljedeći indikatori.
: Povratak na prethodnu mapu
: Prelazak na sljedeću mapu
: Prelazak na prethodnu ili sljedeću mapu
MENU/Pretraga
postavki
Napomena
• Ova opcija nije dostupna kad se za pohranjivanje slika koristi unutarnja memorija.
77HR
AF osvjetljivač
Sadržaj
AF osvjetljenje priskrbljuje dodatno svjetlo za lakše izoštravanje u tamnim uvjetima.
Kad se okidač pritisne dopola, AF osvjetljenje emitira crvenu svjetlost pomoću koje
fotoaparat lakše izoštrava, dok se ne podesi fiksno žarište. Tada će se pojaviti indikator
.
1 Podesite fotoaparat na mod snimanja.
Autom.
Sa AF osvjetljenjem.
Isključeno
Bez AF osvjetljenja.
Kazalo
• Sliku je moguće izoštriti uvijek kad AF osvjetljenje dosegne objekt iako ne dosegne njegovo
središte.
• AF osvjetljenje ne radi kad je:
– Snimanje u modu široke panorame
–
(Krajolik), (Sumrak),
(Kućni ljubimci) ili (Vatromet) mod je odabran u odabiru
scene.
• Kad koristite AF osvjetljenje, umjesto uobičajenog okvira AF tražila pojavit će se isprekidana
crta. Objekti bliži središtu okvira imaju prednost pri izoštravanju AF funkcijom.
• AF osvjetljenje vrlo je snažno. Iako nije štetno po zdravlje, ipak nemojte izravno gledati izbliza u
emitirani snop svjetlosti.
MENU/Pretraga
postavki
Napomene
Pretraga
operacija
2 MENU t
(Postavke) t
(Postavke snimanja) t [AF osvjetljivač]
t željeni mod t z na kontrolnoj tipki
78HR
Mreža
1 Podesite fotoaparat na mod snimanja.
Sadržaj
Pomoću mreže linija moguće je lakše okomito i vodoravno poravnanje objekta na snimci.
2 MENU t
(Postavke) t
(Postavke snimanja) t [Mreža] t
željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Prikazuje mrežu linija. Mreža linija neće se vidjeti na snimci.
Isključeno
Bez mreže linija.
Pretraga
operacija
Uključeno
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
79HR
Digitalni zum
Sadržaj
Odabire mod digitalnog zuma. Pomoću optičkog zuma fotoaparat uvećava sliku do 5×.
Za veća uvećanja koristit će ili inteligentni ili precizni digitalni zum.
1 Podesite fotoaparat na mod snimanja.
Pametno (
Preciznost (
)
Uvećava slike svih veličina sa skalom uvećanja od približno
10×, uključujući optički zum 5×. Primijetite međutim da će se
kvaliteta slike pogoršati kad se premaši skala optičkog zuma
(precizni digitalni zum).
Bez digitalnog zuma.
Napomene
• Funkcija digitalnog zuma ne radi kod panoramskog snimanja, snimanja videozapisa ili kad je
aktivna funkcija okidanja na osmjeh.
• Inteligentni zum nije dostupan kad je veličina slike podešena na [10M], [3:2(8M)] ili [16:9(7M)].
• Funkcija detekcije lica nije dostupna kad se koristi digitalni zum.
Kazalo
Ukupna skala uvećanja pri korištenju
inteligentnog zuma (uključujući skalu optičkog
zuma od 5×)
MENU/Pretraga
postavki
Isključeno
Digitalno uvećava sliku unutar raspona u kojem se neće
izobličiti, ovisno o veličini slike (inteligentni zum).
)
Pretraga
operacija
2 MENU t
(Postavke) t
(Postavke snimanja) t [Digitalni zum]
t željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Podržani omjeri uvećanja se razlikuju u ovisnosti o veličini slike.
Veličina
Ukupna skala uvećanja
5M
Približno 7,0×
3M
Približno 8,9×
VGA
Približno 28×
16:9(2M)
Približno 9,5×
80HR
Autom. orijentacija
Sadržaj
Kad zakrenete fotoaparat za snimanje portreta (okomita orijentacija), uređaj detektira
promjenu položaja i prikazuje sliku u okomitoj orijentaciji.
1 Podesite fotoaparat na mod snimanja.
Uključeno
Snima slike pravilne orijentacije.
Isključeno
Bez automatske orijentacije.
Pretraga
operacija
2 MENU t
(Postavke) t
(Postavke snimanja) t [Autom.
orijentacija] t željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Napomene
zZakretanje već snimljenih slika
U slučaju nepravilne orijentacije slike možete koristiti opciju [Rotacija] na zaslonu
Menu za prikaz slike u okomitoj orijentaciji.
MENU/Pretraga
postavki
• Slijeva i zdesna okomito orijentirane slike prikazat će se crni rub.
• U ovisnosti o kutu za koji je zakrenuta fotoaparat, slike možda neće biti pravilno orijentirane.
• Ne možete koristiti funkciju automatske orijentacije slike kad je u modu odabira scene ili u modu
snimanja videozapisa odabrano
(Podvodno).
Kazalo
81HR
Upoz. o zatv. očima
Sadržaj
Kad se snimi slika lica sa zatvorenim očima dok je aktivno prepoznavanje lica, prikazat će
se poruka »Otkriveno zatvoreno oko«.
1 MENU t
(Postavke) t
(Postavke snimanja) t [Upoz. o zatv.
očima] t željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Prikaz poruke »Otkriveno zatvoreno oko«.
Isključeno
Nema prikaza poruke.
Pretraga
operacija
Autom.
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
82HR
Zvučni signal
1 MENU t
(Postavke) t
(Glavne postavke) t [Zvučni signal] t
željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Uključuje zvučni signal kod otvaranja zaslona prilikom
okidanja.
VIsoko
Nisko
Uključuje bip/zvučne signale kod pritiska na okidač/kontrolnu
tipku.
Ako želite smanjiti glasnoću signala, odaberite [Nisko].
Isključeno
Isključuje bip/zvučne signale.
Pretraga
operacija
Zatvarač
Sadržaj
Odabire ili isključuje zvučne signale koji prate rad fotoaparata.
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
83HR
Language Setting
1 MENU t
(Postavke) t
(Glavne postavke) t [Language Setting]
t željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Sadržaj
Odabir jezika za prikaz opcija izbornika, upozorenja i poruka.
Pretraga
operacija
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
84HR
Funkcijski vodič
1 MENU t
(Postavke) t
(Glavne postavke) t [Funkcijski vodič]
t željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Sa funkcijskim vodičem.
Isključeno
Bez funkcijskog vodiča.
Pretraga
operacija
Uključeno
Sadržaj
Možete odabrati želite li ili ne prikaz funkcijskog vodiča za vrijeme rada fotoaparatom.
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
85HR
Pokazni način rada
Sadržaj
Možete uključiti demonstraciju rada funkcija okidanja na osmjeh i prepoznavanja scene.
Ako vam demonstracija nije potrebna, odaberite [Isključeno].
1 MENU t
(Postavke) t
(Glavne postavke) t [Pokazni način
rada] t željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Prikazuje demo moda prepoznavanja scene.
Demo način 2
Automatski aktivira demo okidanja na osmjeh kad se s
fotoaparatom ne radi tijekom 15 sekundi.
Isključeno
Bez demonstracije.
Pretraga
operacija
Demo način 1
Napomena
MENU/Pretraga
postavki
• Pritiskom na okidač tijekom demonstracije funkcije okidanja na osmjeh okidač se aktivira ali se
neće snimiti slika.
Kazalo
86HR
Pokretanje
Sadržaj
Resetira na tvorničke postavke.
Uporabom ove funkcije ne brišu se slike pohranjene u fotoaparatu.
1 MENU t
(Postavke) t
(Glavne postavke) t [Pokretanje] t
[U redu] t z na kontrolnoj tipki
Pretraga
operacija
Napomena
• Pazite da za vrijeme resetiranja ne isključite fotoaparat.
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
87HR
COMPONENT
HD(1080i)
Ovu opciju odaberite za spajanje fotoaparata s TV
prijemnikom koji može prikazivati 1080i HD signal.
SD
Ovu opciju odaberite za spajanje fotoaparata s TV uređajem
koji ne može prikazivati HD(1080i) signal.
MENU/Pretraga
postavki
Napomena
• Prilikom snimanja videozapisa kad je fotoaparat spojen s TV prijemnikom adapterskim kabelom
HD izlaza (prodaje se zasebno), videozapis čije je snimanje u tijeku neće se vidjeti na zaslonu TV
prijemnika.
Pretraga
operacija
1 MENU t
(Postavke) t
(Glavne postavke) t [COMPONENT] t
željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Sadržaj
Odabire vrstu izlaznog signala između SD i HD(1080i) kad spojite fotoaparat na TV
prijemnik preko adapterskog kabela HD izlaza (prodaje se zasebno), ovisno o
priključenom TV prijemniku. Upotrijebiti adapterski kabel HD izlaza kompatibilan s
Type1a.
Kazalo
88HR
Videoizlaz
NTSC
Podešava izlazni video signal na NTSC (npr. za SAD i Japan).
PAL
Podešava izlazni video signal na PAL (npr. za Europu i Kinu).
Pretraga
operacija
1 MENU t
(Postavke) t
(Glavne postavke) t [Videoizlaz] t
željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Sadržaj
Podešava izlazni video signal prema TV sustavu boja spojene video opreme. TV sustavi
boja razlikuju se u ovisnosti o državi i regiji.
Za pregledavanje slika na zaslonu TV prijemnika provjerite sustav boja u državi ili regiji
u kojoj koristite fotoaparat (str. 103).
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
89HR
USB povezivanje
Sadržaj
Odabire USB način spajanja pomoću višenamjenskog kabela fotoaparata s računalom ili
pisačem koji podržava PictBridge.
1 MENU t
(Postavke) t
(Glavne postavke) t [USB povezivanje]
t željeni mod t z na kontrolnoj tipki
PictBridge
Spaja fotoaparat na pisač koji podržava PictBridge.
PTP/MTP
Kad spojite fotoaparat s računalom, pokrenut će se AutoPlay
Wizard i slike iz mape za snimanje fotoaparata bit će kopirane
u računalo. (za Windows Vista/XP, Mac OS X)
Mass Storage
Uspostavlja vezu za prijenos podataka između fotoaparata i
medija velikog kapaciteta pohranjivanja tj. računala ili USB
uređaja.
Napomene
Kazalo
• Ako ne možete spojiti fotoaparat s pisačem koji podržava PictBridge pomoću postavke [Autom.],
odaberite postavku [PictBridge].
• Ako ne možete spojiti fotoaparat s računalom ili USB uređajem pomoću postavke [Autom.],
odaberite postavku [Mass Storage].
• Kad je [USB povezivanje] podešen na [PTP/MTP], slike se ne mogu prebacivati na računalo. Za
prebacivanje videozapisa na računalo podesite [USB povezivanje] na [Autom.] ili [Mass Storage].
MENU/Pretraga
postavki
Fotoaparat automatski prepoznaje i uspostavlja vezu s
računalom ili pisačem koji podržava PictBridge.
Pretraga
operacija
Autom.
90HR
Preuzimanje glazbe
1 MENU t
(Postavke) t
(Glavne postavke) t [Preuzimanje
glazbe] t z na kontrolnoj tipki
Sadržaj
Možete koristiti »Music Transfer« na CD-u (isporučeno) za promjenu popratne glazbe.
Pojavit će se poruka »Promjena glazbe za dijaprojekciju Povezivanje s računalom«.
3 Za promjenu glazbenih datoteka slijedite upute na zaslonu.
Pretraga
operacija
2 Uspostavite USB vezu između fotoaparata i računala, zatim pokrenite
»Music Transfer«.
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
91HR
Formatiranje glazbe
Sadržaj
Možete izbrisati sve datoteke s popratnom glazbom koje se nalaze u fotoaparatu. Može se
koristiti u slučajevima kad su datoteke s popratnom glazbom oštećene ili se ne mogu
reproducirati.
1 MENU t
(Postavke) t
(Glavne postavke) t [Formatiranje
glazbe] t [U redu] t z na kontrolnoj tipki
Za vraćanje na izvorne glazbene datoteke možete koristiti »Music Transfer« na CD-u
(isporučeno).
2Pokrenite »Music Transfer«, zatim povratite izvorne glazbene datoteke.
• Za podrobnije informacije o korištenju funkcije »Music Transfer« vidjeti »help« u »Music
Transfer«.
MENU/Pretraga
postavki
1Izvršite [Preuzimanje glazbe] i uspostavite USB vezu između fotoaparata i
računala.
Pretraga
operacija
z Vraćanje na izvorne glazbene datoteke
Kazalo
92HR
Format
Sadržaj
Formatira »Memory Stick Duo« ili unutranju memoriju. »Memory Stick Duo« dostupan
u trgovinama već je formatiran i može se odmah koristiti.
1 MENU t
(Postavke) t
(Alat mod. "Memory Stick") ili
(Alat
interne memorije) t [Format] t [U redu] t z na kontrolnoj tipki
Pretraga
operacija
Napomena
• Imajte na umu da formatiranje nepovratno briše sve podatke uključujući i zaštićene slike.
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
93HR
Stvar. mape za sn.
Sadržaj
Izrađuje mapu za snimanje slika na »Memory Stick Duo« kartici.
Slike se snimaju u novu mapu dok ne izradite sljedeću ili odaberete drugu postojeću.
1 MENU t
(Postavke) t
(Alat mod. "Memory Stick") t [Stvar.
mape za sn.] t [U redu] t z na kontrolnoj tipki
Nakon izrade nove mape možete promijeniti mapu za pohranu (str. 95) i odabrati
mapu za pregledavanje slika (str. 77).
MENU/Pretraga
postavki
zO mapama
Pretraga
operacija
Napomene
• Ova opcija nije dostupna kad se za pohranjivanje slika koristi unutarnja memorija.
• Kad u fotoaparat umetnete »Memory Stick Duo« prethodno korišten s drugom opremom, može
doći do automatske izrade nove mape.
• U jednu mapu moguće je snimiti do 4.000 slika. Kad se premaši kapacitet mape, automatski se
izrađuje nova.
Kazalo
94HR
Prom. mape za sn.
1 MENU t
(Postavke) t
mape za sn.]
(Alat mod. "Memory Stick") t [Prom.
Sadržaj
Promjena mape na »Memory Stick Duo« koja se trenutno koristi za snimanje slika.
2 Odaberite mapu pomoću b/B na kontrolnoj tipki.
Napomene
MENU/Pretraga
postavki
• Ova opcija nije dostupna kad se za pohranjivanje slika koristi unutarnja memorija.
• Sljedeće mape ne mogu se odabrati kao mapa za snimanje.
– Mapa »100«
– Mapa s brojem koji ima samo »sssMSDCF« ili »sssMNV01«.
• Snimljene slike ne možete premjestiti u drugu mapu.
Pretraga
operacija
3 [U redu] t z
Kazalo
95HR
Izbr. mapu za snim.
1 MENU t
(Postavke) t
mapu za snim.]
(Alat mod. "Memory Stick") t [Izbr.
Sadržaj
Briše mapu za snimanje slika na »Memory Stick Duo« kartici.
2 Odaberite mapu pomoću b/B na kontrolnoj tipki.
Napomene
MENU/Pretraga
postavki
• Ova opcija nije dostupna kad se za pohranjivanje slika koristi unutarnja memorija.
• Ako pomoću [Izbr. mapu za snim.] izbrišete mapu koja je postavljena kao mapa za snimanje,
automatski se odabire mapa s najvećim brojem kao nova mapa za snimanje.
• Možete izbrisati samo prazne mape. Ako mapa sadrži slike ili datoteke koje se ne mogu
reproducirati na fotoaparatu, najprije izbrišite slike i datoteke, zatim izbrišite mapu.
Pretraga
operacija
3 [U redu] t z
Kazalo
96HR
Kopiranje
1 U fotoaparat umetnite »Memory Stick Duo« dostatnog slobodnog
kapaciteta.
Napomene
MENU/Pretraga
postavki
• Neka baterija bude napunjena do kraja. Ako pokušate kopirati slikovne datoteke baterijom
slabog kapaciteta može doći do njezinog pražnjenja te kopiranje neće uspjeti a datoteke će se
vjerojatno oštetiti.
• Slike se ne mogu pojedinačno kopirati.
• Slike izvorno snimljene u unutarnju memoriju ostaju u njoj čak i nakon kopiranja. Za brisanje
sadržaja unutarnje memorije, nakon završenog kopiranja izvadite »Memory Stick Duo«, zatim
formatirajte unutranju memoriju ([Format] u [Alat interne memorije]).
• Na »Memory Stick Duo« kartici bit će izrađena nova mapa u koju će biti kopirani svi podaci.
Kopirati ne možete u mapu odabranu po vašoj želji.
Pretraga
operacija
2 MENU t
(Postavke) t
(Alat mod. "Memory Stick") t
[Kopiranje] t [U redu] t z na kontrolnoj tipki
Sadržaj
Kopira sve slike s unutarnje memorije na »Memory Stick Duo«.
Kazalo
97HR
Broj datoteke
1 MENU t
(Postavke) t
(Alat mod. "Memory Stick") ili
(Alat
interne memorije) t [Broj datoteke] t željeni mod t z na kontrolnoj
tipki
Vrati izvorno
Svaki put kad se promijeni mapa počinje od 0001. (Ako u
mapi za snimanje već postoji datoteka, novoj datoteci bit će
pridijeljen broj za jedan veći najvećeg do tada pridijeljenog
broja.)
MENU/Pretraga
postavki
Pridjeljuje datotekama brojeve u neprekinutom rastućem nizu
čak i kad se promijeni mapa za snimanje ili »Memory Stick
Duo« kartica. (Kad se promijeni »Memory Stick Duo« kartica,
broj prve datoteke na njoj bit će veći za jedan od najvećeg do
tada pridijeljenog broja.)
Pretraga
operacija
Serija
Sadržaj
Odabire način pridjeljivanja brojeva slikovnim datotekama.
Kazalo
98HR
Postavka područja
1 MENU t
(Postavke) t
(Postavke sata) t [Postavka područja]
t željena postavka t z na kontrolnoj tipki
Fotoaparat obično koristite u području u kojem živite.
Kad se područje na koje je fotoaparat podešen razlikuje od
vašeg morate promijeniti lokalnu postavku.
Odredište
Fotoaparat koristite podešen na vrijeme odredišta.
Podesite odredišno područje.
Postavka odredišta koje često posjećujete omogućava lako podešavanje vremena
prilikom posjete.
1Odaberite područje koje odgovara [Odredište], zatim pritisnite z na kontrolnoj
tipki.
Kazalo
Indikator za ljetno/zimsko
računanje vremena
MENU/Pretraga
postavki
zPromjena lokalne postavke
Pretraga
operacija
Početna str.
Sadržaj
Podešava vrijeme na lokalno vrijeme odabranog područja.
2Odaberite područje sa b/B na kontrolnoj tipki, i odaberite zimsko/ljetno vrijeme
sa v/V.
99HR
Postav. dat. i vrem.
1 MENU t
(Postavke) t
(Postavke sata) t [Postav. dat. i vrem.]
t željena postavka t z na kontrolnoj tipki
Sadržaj
Ponovno podešava datum i vrijeme.
2 [U redu] t z na kontrolnoj tipki
Možete odabrati format prikaza datuma i vremena.
Ljetno vrijeme
Možete odabrati ljetno/zimsko računanje vremena isključeno
ili uključeno.
Dat. i vrijeme
Možete podesiti datum i vrijeme.
• Fotoaparat nema mogućnost umetanja datuma u slike. Korištenjem »PMB« s CD-a (isporučeno),
možete tiskati ili pohranjivati slike s datumom.
MENU/Pretraga
postavki
Napomena
Pretraga
operacija
Format dat. i vrem.
Kazalo
100HR
Sadržaj
Pregledavanje slika na TV
prijemniku
Slike možete pregledavati na zaslonu TV prijemnika ako ga spojite s fotoaparatom.
Spajanje ovisi o vrsti TV prijemnika na koji se spaja fotoaparat.
Vidjeti također upute za rukovanje priložene uz TV prijemnik.
Pretraga
operacija
Pregledavanje slika kad je fotoaparat spojen s TV
prijemnikom preko isporučenog višenamjenskog
kabela
1 Isključite fotoaparat i TV prijemnik.
Tipka
(reprodukcija)
1 U A/V ulazne priključnice
Kazalo
2 U višenamjensku priključnicu
MENU/Pretraga
postavki
2 Spojite fotoaparat pomoću višenamjenskog kabela (isporučeno) na TV
prijemnik.
Višenamjenski kabel (isporučeno)
3 Uključite TV prijemnik i podesite ulaz.
4 Uključite fotoaparat pritiskom na tipku za reprodukciju
.
Slike snimljene fotoaparatom prikazuju se na TV zaslonu. Kontrolnom tipkom
odaberite željenu sliku.
Napomene
• Kad koristite fotoaparat u inozemstvu može biti potrebno podešavanje video signala prema
lokalnom sustavu boja TV-a (str. 89).
• Za vrijeme video snimanja kad je fotoaparat spojen na TV, snimak neće biti istovremeno
prikazan na TV zaslonu.
• Kad je fotoaparat spojen na TV nije moguće jednostavno pregledavanje.
101HR
Slika snimljena fotoaparatom može se gledati na HD (High Definition) TV prijemniku
kad je spojen s fotoaparatom preko adapterskog kabela HD izlaza (prodaje se zasebno).
Upotrijebiti adapterski kabel HD izlaza kompatibilan s Type1a.
Sadržaj
Pregledavanje slika kad je fotoaparat spojen s HD
TV prijemnikom
1 Isključite fotoaparat i TV prijemnik.
Pretraga
operacija
2 Spojite fotoaparat na HD (High Definition) TV prijemnik preko
adapterskog kabela s HD izlazom (prodaje se zasebno).
Tipka
Zelena/Plava/Žuta
(reprodukcija)
Bijela/Crvena
2 U višenamjensku priključnicu
Kazalo
Adapterski kabel HD izlaza
(prodaje se zasebno)
MENU/Pretraga
postavki
1 U A/V ulazne priključnice
COMPONENT AUDIO
VIDEO IN
3 Uključite TV prijemnik i podesite ulaz.
4 Uključite fotoaparat pritiskom na tipku za reprodukciju
.
Slike snimljene fotoaparatom prikazuju se na TV zaslonu. Kontrolnom tipkom
odaberite željenu sliku.
Napomene
• Podesite [COMPONENT] na [HD(1080i)] (str. 88).
• Slike snimljene u [VGA] veličini ne mogu se reproducirati u HD formatu.
• Prilikom snimanja videozapisa kad je fotoaparat spojen s TV prijemnikom adapterskim kabelom
HD izlaza (prodaje se zasebno), videozapis čije je snimanje u tijeku neće se vidjeti na zaslonu TV
prijemnika.
• Kad koristite fotoaparat u inozemstvu može biti potrebno podešavanje video signala prema
lokalnom sustavu boja TV-a (str. 89).
• Kad je fotoaparat spojen na TV nije moguće jednostavno pregledavanje.
102HR
Nastavak r
Ovaj fotoaparat kompatibilan je s »PhotoTV HD« standardom.
Spajanjem Sony PhotoTV HD kompatibilnih uređaja pomoću HD adapterskog
kabela (prodaje se zasebno) možete uživati u novom svijetu fotografije u izvanrednoj
punoj HD kvaliteti.
O TV sustavima boje
NTSC sustav
Bahami, Bolivija, Čile, Ekvador, Filipini, Jamajka, Japan, Kanada, Kolumbija, Koreja,
Meksiko, Peru, SAD, Srednja Amerika, Surinam, Tajvan, Venezuela, itd.
Kazalo
PAL sustav
Australija, Austrija, Belgija, Češka, Danska, Finska, Hong Kong, Hrvatska, Indonezija,
Italija, Kina, Kuvajt, Mađarska, Malezija, Nizozemska, Norveška, Novi Zeland,
Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Singapur, Slovačka, Španjolska, Švedska,
Švicarska, Tajland, Turska, Velika Britanija, Vijetnam, itd.
MENU/Pretraga
postavki
Ako želite reproducirati slike na TV zaslonu, morate imati TV prijemnik s ulaznom video
priključnicom i višenamjenskim kabelom. Sustav boja TV prijemnika mora odgovarati
sustavu boja digitalnog fotoaparata. Za sustav boja u zemlji ili regiji u kojoj koristite svoj
fotoaparat pogledajte sljedeći popis.
Pretraga
operacija
• PhotoTV HD vam pruža kvalitetan prikaz detalja, blagih tekstura i boja u fotokvaliteti.
• Također je potrebno podesiti TV prijemnik. Više detalja naći ćete u priručniku za korištenje
TV prijemnika.
Sadržaj
z»PhotoTV HD«
PAL-M sustav
Brazil
PAL-N sustav
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM sustav
Bugarska, Francuska, Grčka, Gvajana, Irak, Iran, Monako, Rusija, Ukrajina, itd.
103HR
Uporaba s vašim računalom
Sadržaj
CD (isporučeno) sadrži »PMB« i druge aplikacije koje omogućuju raznovrsniju uporabu
slika snimljenih vašim Cyber-shot fotoaparatom.
Preporučena konfiguracija računala (Windows)
Za rad s »PMB« i
»Music Transfer«
aplikacijams te
kopiranje slika
potrebno je
Ostalo
MENU/Pretraga
postavki
Microsoft Windows XP*1 CPU: Intel Pentium III 800 MHz ili
više (za reprodukciju/obradu
SP3/Windows Vista*2
SP2
videozapisa u visokoj razlučivosti:
Intel Pentium 4 2,8 GHz ili više/ Intel
Pentium D 2,8 GHz ili više/ Intel Core
Duo 1,66 GHz ili više/ Intel Core 2
Duo 1,20 GHz ili više)
Radna memorija: 512 MB ili više (za
reprodukciju/uređivanje videozapisa u
visokoj razlučivosti: 1 GB ili više)
Čvrsti disk: kapacitet diska potreban
za instalaciju—približno 500 MB
Zaslon: rezolucija: 1.024 × 768 ili više
Pretraga
operacija
OS (instaliran)
*1 64-bitne inačice i Starter (Edition) (inačica za početnike) nisu podržane.
Kazalo
Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 ili kasnija kako bi se mogla koristiti funkcija za
izradu diskova.
*2 Starter (Edition) inačica nije podržana.
Preporučena konfiguracija računala (Macintosh)
Za rad s »Music
Transfer« i
kopiranje slika
OS (instaliran)
Ostalo
Mac OS X (v10.3 do
v10.5)
Radna memorija: Potrebno je
najmanje 64 MB radne memorije
(preporučljivo je 128 MB ili više)
Čvrsti disk: kapacitet diska potreban
za instalaciju—približno 50 MB
Napomene
• Nije zajamčen pravilan rad kod nadograđenih konfiguracija navedenih operativnih sustava ni
konfiguracija od više operativnih sustava.
• Ako istovremeno priključite dva ili više USB uređaja na isto računalo, neki uređaji, uključujući
fotoaparat, možda neće pravilno raditi, ovisno o vrsti USB uređaja.
• Spajanje fotoaparata preko USB sučelja koje podržava Hi-Speed USB (kompatibilan s USB 2.0)
omogućava prijenos podataka velikom brzinom, jer fotoaparat podržava Hi-Speed USB
(kompatibilan s USB 2.0).
• Kad računalo nastavi rad nakon prekida ili moda mirovanja, veza s fotoaparatom možda neće biti
uspostavljena u istom trenutku.
104HR
Korištenje softvera
Sadržaj
Instalacija »PMB (Picture Motion Browser)« i
»Music Transfer« (Windows)
1 Uključite računalo i umetnite CD (isporučeno) u CD pogon.
• Ako se prikaz ne pojavi, dvaput kliknite na [Computer] (računalo) (u Windows XP, [My
Computer] (moje računalo)) t
(SONYPICTUTIL).
• Ako se pojavi izbornik AutoPlay, odaberite »Run Install.exe« i slijedite upute na zaslonu.
2 Kliknite na [Instaliranje].
Pretraga
operacija
Pojavit će se prikaz izbornika za instalaciju.
Pojavit će se izbornik »Choose Setup Language« (postavi jezik).
Na zaslonu će se pojaviti »License Agreement« (licenčni ugovor).
4 Pažljivo pročitajte ugovor, označite odgovarajući kružić (
prihvaćanje uvjeta, zatim pritisnite [Next] (sljedeće).
t
) za
5 Za dovršenje instalacije slijedite upute na zaslonu.
• Kad se pojavi poruka da potvrdite ponovno pokretanje računala, učinite to slijedeći upute na
zaslonu.
• DirectX je možda već instaliran, ovisno o sistemskoj konfiguraciji vašeg računala.
MENU/Pretraga
postavki
3 Odaberite jezik a zatim prijeđite na sljedeći zaslonski prikaz.
6 Kad instalacija završi izvadite CD.
Za pokretanje »PMB«, kliknite na
(PMB) na radnoj površini.
Za detaljan opis rada kliknite na
(PMB Guide).
Za pokretanje »PMB« iz izbornika Start, odaberite [Start] (početak) t [All Programs]
(svi programi) t [Sony Picture Utility].
Kazalo
7 Pokrenite softver.
Napomene
• Prijavite se kao administrator.
• Prije pokretanja »Music Transfer«, izvršite MENU t
(Postavke) t [Glavne postavke] t
[Preuzimanje glazbe] i spojite fotoaparat na računalo.
• Prilikom prvog pokretanja »PMB« na zaslonu će se pojaviti poruka za potvrdu Informacijskog
uslužnog programa. Odaberite [Start] (početak).
105HR
Nastavak r
»Music Transfer« vam omogućuje zamjenu glazbenih datoteka tvornički pohranjenih
u fotoaparat vašim omiljenim melodijama te brisanje i dodavanje glazbenih datoteka.
Također je moguće povratiti melodije tvornički pohranjene u fotoaparat.
Pomoću »Music Transfer« mogu se kopirati sljedeće vrste glazbenih zapisa.
Za podrobnije informacije vidjeti 'help' u »Music Transfer«.
Kazalo
• MP3 datoteke pohranjene na tvrdom disku računala
• Glazbeni CD zapisi
• Glazba tvornički pohranjena u fotoaparatu
MENU/Pretraga
postavki
zUvod u primjenu »Music Transfer«
Pretraga
operacija
• »PMB« vam omogućuje kopiranje slika snimljenih s kamerom za prikaz na računalu.
Uspostavite USB vezu između fotoaparata i računala i kliknite na [Import] (kopiraj).
• Slike s računala se mogu prebaciti na »Memory Stick Duo«, i prikazane na fotoaparatu.
Uspostavite USB vezu između fotoaparata i računala, kliknite na
u gornjem dijelu
zaslona, zatim kliknite na [Export] (prebaci).
• Slike možete pohraniti i ispisati s datumom.
• Slike pohranjene u računalu možete prikazati po datumu snimanja u prikazu kalendara.
• Možete ispraviti greške na fotografijama (smanjenje učinka crvenih očiju, i sl.) i promijeniti
datum i vrijeme snimanja.
• Možete izraditi diskove s CD ili DVD pogonom za snimanje.
• Možete izvršiti prijenos slika na medijske servise. (Potrebna je veza s Internetom.)
• Za podrobnije informacije vidjeti
(PMB Guide).
Sadržaj
zUvod u primjenu »PMB«
106HR
Instalacija »Music Transfer« (Macintosh)
2 Dvaput kliknite na
(SONYPICTUTIL).
Sadržaj
1 Uključite Macintosh računalo i umetnite CD (isporučeno) u CD pogon.
3 Dvaput kliknite na datoteku [MusicTransfer.pkg] u mapi [Mac].
Započinje instalacija softvera.
zUvod u primjenu »Music Transfer«
»Music Transfer« vam omogućuje zamjenu glazbenih datoteka tvornički pohranjenih
u fotoaparat vašim omiljenim melodijama te brisanje i dodavanje glazbenih datoteka.
Također je moguće povratiti melodije tvornički pohranjene u fotoaparat.
MENU/Pretraga
postavki
• »PMB« nije kompatibilan s računalima Macintosh.
• Za podrobnije informacije o korištenju »Music Transfer« vidjeti 'help' u »Music Transfer«.
• Prije pokretanja »Music Transfer«, izvršite MENU t
(Postavke) t [Glavne postavke] t
[Preuzimanje glazbe] i spojite fotoaparat na računalo.
• Prije nego što započnete s instalacijom »Music Transfer« softvera zatvorite sve aplikacijske
programe.
• Ako želite izvršiti instalaciju morate se prijaviti kao administrator.
Pretraga
operacija
Napomene
Pomoću »Music Transfer« mogu se kopirati sljedeće vrste glazbenih zapisa.
Za podrobnije informacije vidjeti 'help' u »Music Transfer«.
Kazalo
• MP3 datoteke pohranjene na tvrdom disku računala
• Glazbeni CD zapisi
• Glazba tvornički pohranjena u fotoaparatu
107HR
Spajanje fotoaparata na računalo
2 Uključite računalo, zatim pritisnite tipku za reprodukciju
.
3 Spojite fotoaparat na računalo.
• Kad se USB veza uspostavi prvi put, računalo odmah pokreće program za prepoznavanje
fotoaparata. Pričekajte trenutak.
Pretraga
operacija
• Upotrijebite ulazni USB/AV/istosmjerni strujni kabel (prodaje se zasebno) kompatibilan s
Type1a.
Sadržaj
1 U fotoaparat umetnite napunjenu baterijsku jedinicu ili ga spojite na
gradsku mrežu (zidna utičnica) preko ispravljača AC-LS5K/AC-LS5
(prodaje se zasebno) i prikopčajte USB/AV/istosmjerni strujni kabel za
višenamjensku utičnicu (prodaje se zasebno).
MENU/Pretraga
postavki
1 U USB priključnicu računala
2 U višenamjensku priključnicu
Kazalo
Višenamjenski kabel
Prebacivanje slika na računalo (Windows)
»PMB« vam omogućuje jednostavno prebacivanje slika na računalo.
Podrobnije informacije o »PMB« funkcijama naći ćete u »PMB Guide«.
Kopiranje slika na računalo bez »PMB«
Kad se nakon uspostavljanja USB veze između fotoaparata i računala pojavi AutoPlay
Wizard, kliknite na [Open folder to view files] (otvorite mapu za pregled datoteka) t
[OK] t [DCIM] t presnimite željene slike na računalo.
108HR
Prebacivanje slika na računalo (Macintosh)
Sadržaj
1 Najprije spojite fotoaparat na vaše Macintosh računalo. Dvaput kliknite
na novonastalu ikonu t [DCIM] t mapa u koju se kopiraju slike.
2 Slikovne datoteke dovucite mišem i ispustite na ikonu tvrdog diska.
Slikovne datoteke se kopiraju na tvrdi disk.
• Više o mjestu pohrane i nazivima datoteka naći ćete na stranici str. 125.
Fotografija je prikazana.
Pretraga
operacija
3 Dvaput kliknite na ikonu tvrdog diska t željena slikovna datoteka u mapi
s kopiranim datotekama.
Brisanje USB veze
•
•
•
•
Odspojite višenamjenski kabel.
Izvadite »Memory Stick Duo«.
Umetnete »Memory Stick Duo« u fotoaparat nakon kopiranja slika iz unutarnje memorije.
Isključite fotoaparat.
1 Dvaput kliknite na ikonu za sigurno odspajanje
u statusnom retku.
3 Potvrdite u prozoru, zatim kliknite na [OK].
Windows XP
Kazalo
2 Kliknite na (USB Mass Storage Device) (USB
uređaj za brzi prijenos podataka) t [Stop]
(stani).
Windows Vista
MENU/Pretraga
postavki
Primijenite postupak od 1 do 3 prije nego:
Ikona za sigurno odspajanje
Napomena
• Ako koristite Macintosh računalo, prethodno dovucite i ispustite ikonu »Memory Stick Duo« ili
ikonu pogona na »Trash« ikonu prije prilključivanja fotoaparata.
109HR
Sadržaj
Prikaz uputa »Prošireni vodič za
fotoaparat Cyber-shot«
»Prošireni vodič za fotoaparat Cyber-shot« dalje objašnjava uporabu fotoaparata i
dodatnog pribora.
»Prošireni vodič za fotoaparat Cyber-shot« se instalira pri instalaciji »Priručnik za
fotoaparat Cyber-shot«.
1 Dvaput kliknite na
Pretraga
operacija
Pregledavanje na Windows računalu
(Prošireni vodič) na radnoj površini.
Pregledavanje na Macintosh računalu
1 Kopirajte mapu [stepupguide] u [stepupguide] na računalu.
3 Kad je kopiranje gotovo, dvaput kliknite na »stepupguide.hqx« u mapi
[stepupguide] kako biste izvršili dekompresiju, zatim kliknite na nastalu
datoteku »stepupguide«.
Kazalo
2 Odaberite [stepupguide], [language], zatim mapu [HR] na CD-u
(isporučeno) i kopirajte sve datoteke iz mape [HR] u mapu [img] u mapi
[stepupguide] kopiranoj na računalo u koraku 1. (Zamijenite datoteke u
mapi [img] datotekama iz mape [HR].)
MENU/Pretraga
postavki
Za pristup »Prošireni vodič« iz izbornika Start, kliknite na [Start] (početak) t [All
Programs] (svi programi) t [Sony Picture Utility] t [Prošireni vodič].
Napomena
• Ako nije instaliran alat za dekompresiju .hqx datoteka, instalirajte Stuffit Expander.
110HR
Ispis fotografija
Pretraga
operacija
Napomene
Sadržaj
Fotografije možete ispisivati koristeći jedan od sljedećih postupaka.
• Izravno ispisivanje na pisaču koji podržava PictBridge
• Izravno ispisivanje na pisaču koji podržava »Memory Stick«
Podrobnije informacije naći ćete u uputama za uporabu pisača.
• Ispis preko računala
Pomoću isporučenog softvera »PMB« možete kopirati slike na računalo i ispisati ih.
Fotografije također možete ispisati s datumom. Podrobnije informacije naći ćete u
»PMB Guide«.
• Ispis u fotolaboratoriju (str. 112)
• Uzmite u obzir da kod ispisa fotografija snimljenih u [16:9] modu oba ruba mogu biti odrezana.
• Ovisno o pisaču, možda se neće moći ispisivati panoramske slike.
Za ispis fotografija nije nužno imati računalo. Fotoaparat se može izravno spojiti na pisač
koji podržava PictBridge.
MENU/Pretraga
postavki
Izravno ispisivanje na pisaču koji podržava
PictBridge
»PictBridge« se temelji na CIPA standardu. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Kazalo
1 U fotoaparat umetnite dostatno napunjenu baterijsku jedinicu.
2 Spojite fotoaparat na pisač.
1 U USB priključnicu
pisača
2 U višenamjensku
priključnicu
Višenamjenski kabel
3 Uključite fotoaparat i pisač.
Nakon uspostavljanja veze na zaslonu će se pojaviti indikator .
Ako na zaslonu fotoaparata treperi indikator
(obavijest o pogrešci), provjerite
pisač.
111HR
Nastavak r
4 MENU t
(Ispis) t željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Ispisuje sliku prikazanu u pojedinačnom načinu prikaza.
Višestruke slike
Za ispis možete odjednom odabrati više slika.
Nakon koraka 4, proslijedite na sljedeći način.
Sadržaj
Ova slika
1Odaberite sliku, zatim pritisnite z.
Ponavljajte postupak dok ne ostane ni jedna slika koju biste
željeli ispisati.
5 Željena opcija t [Početak] t z
Količina
Odabir broja primjeraka željene slike.
• Ovisno o broju slika, svi primjerci možda neće stati na jedan list.
Odabir broja slika koje želite ispisati na jedan list.
Veličina
Odabir željene veličine papira.
Datum
Odabir [Datum] ili [Dan i vrijeme] za dodavanje datuma i
vremena na slike.
• Kad odaberete [Datum], datum će biti dodan u formatu koji je
prethodno podešen pomoću [Postav. dat. i vrem.] na fotoaparatu.
Ovisno o pisaču, ova funkcija možda neće biti dostupna.
MENU/Pretraga
postavki
Izgled
Pretraga
operacija
2MENU t [U redu] t z
Napomene
Kazalo
• Videozapisi se ne mogu ispisivati.
• Ako niste uspjeli spojiti fotoaparat na pisač, provjerite da je [USB povezivanje] u izborniku
(Glavne postavke) podešeno na [PictBridge].
• Nemojte odspajati višenamjenski kabel dok je na zaslonu prikazan indikator
(PictBridge
uspostavlja vezu).
Ispis u fotolaboratoriju
»Memory Stick Duo« karticu sa snimljenim fotografijama možete odnijeti u
fotolaboratorij za ispis fotografija. Ako uređaj za ispis fotografija u fotolaboratoriju
podržava DPOF, na željene slike možete unaprijed staviti
(nalog za ispis) znak u
izborniku moda reprodukcije tako da ih ne morate ponovno odabirati u fotolaboratoriju.
Napomene
• Na uređajima za ispis u fotolaboratoriju nije moguće ispisati slike pohranjene u unutarnjoj
memoriji fotoaparata. Kopirajte slike na »Memory Stick Duo« (str. 97), zatim odnesite »Memory
Stick Duo« u fotolaboratorij.
• Raspitajte se u svom lokalnom fotolaboratoriju s kojim vrstama »Memory Stick Duo« kartica
rade.
• Ako u vašem fotolaboratoriju ne rade s »Memory Stick Duo« karticom, kopirajte slike koje želite
ispisati na drugi medij, primjerice CD, i ponesite ga u fotolaboratorij.
• Možda će vam biti potreban prilagodnik za »Memory Stick Duo« karticu (prodaje se zasebno).
Raspitajte se u lokalnom fotolaboratoriju.
• Prije odlaska obvezno napravite sigurnosnu kopiju podataka na tvrdom disku.
• Ne možete podesiti broj ispisa.
• Ako želite na fotografije staviti datume, raspitajte se u fotolaboratoriju je li to moguće.
112HR
Rješavanje problema
1 Identificirajte problem na stranicama 113 do 120.
Sadržaj
U slučaju problema s fotoaparatom isprobajte sljedeća rješenja.
Ako se na zaslonu pojavi npr. »C/E:ss:ss«, vidjeti str. 121.
Pretraga
operacija
2 Izvadite baterijsku jedinicu, pričekajte oko minutu,
vratite baterijsku jedinicu i uključite fotoaparat.
3 Vratite postavke na tvorničke vrijednosti (str. 87).
Prilikom popravka fotoaparata u slučaju potrebe može biti provjerena unutarnja
memorija i svi podaci na njoj. Tvrtka Sony se obvezuje da neće kopirati ni pohranjivati
takve podatke.
Kazalo
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovori na najčešća pitanja mogu se naći
na internetskim stranicama tvrtke Sony za podršku korisnicima (Sony Customer
Support Website).
http://www.sony.net/
MENU/Pretraga
postavki
4 Obratite se ovlaštenom prodavaču ili Sony tehničkom
servisu.
Baterijska jedinica i napajanje
Baterijska jedinica se ne može umetnuti.
• Umetnite baterijsku jedinicu tako da gurnete polugicu za vađenje baterije.
Fotoaparat se ne može uključiti.
• Nakon umetanja baterijske jedinice potrebno je neko vrijeme dok fotoaparat ne proradi.
• Pravilno umetnite baterijsku jedinicu.
• Baterijska jedinica je ispražnjena. Umetnite napunjenu baterijsku jedinicu.
• Koristite preporučenu baterijsku jedinicu.
Fotoaparat se neočekivano isključuje.
• Ovisno o fotoaparatu i temperaturi baterije, fotoaparat se može automatski isključiti iz
sigurnosnih razloga. U tom će se slučaju na LCD zaslonu prethodno pojaviti obavijest o
sigurnosnom isključivanju.
• Ako se uključeni fotoaparat ne koristi tijekom približno 2 minute, doći će do automatskog
isključivanja kako bi se spriječilo trošenje baterije. Ponovno uključite fotoaparat.
113HR
• Ova pojava nastaje kad se fotoaparat koristi na mjestima s pretjerano visokom ili niskom
temperaturom.
• Kad dođe do odstupanja između prikaza preostalog vremena rada baterije i stvarnog stanja.
Da biste uklonili odstupanje između prikaza preostalog vremena rada baterije i stvarnog
stanja, ispraznite bateriju do kraja.
• Baterijska jedinica je istrošena (str. 128). Zamijenite je novom.
• Baterijsku jedinicu ne možete puniti pomoću ispravljača izmjenične struje AC-LS5K/AC-LS5
(prodaje se zasebno). Za punjenje koristite punjač baterije.
Pretraga
operacija
Baterijska jedinica se ne puni.
Sadržaj
Došlo je do odstupanja između prikaza preostalog trajanja baterije i stvarnog
stanja.
Tijekom punjenja baterije treperit će CHARGE indikator.
Snimanje fotografija/videozapisa
MENU/Pretraga
postavki
• Izvadite baterijsku jedinicu i ponovno je umetnite pazeći da to učinite ispravno.
• Možda je temperatura neprimjerena za punjenje. Ponovite punjenje baterijske jedinice pri
temperaturi unutar odgovarajućeg raspona (10°C – 30°C).
• Za podrobnije informacije vidjeti str. 129.
Fotoaparat ne snima slike.
Kazalo
• Provjerite slobodni kapacitet unutarnje memorije ili »Memory Stick Duo«. Ako nema
slobodnog prostora, postupite na jedan od sljedećih načina:
– Izbrišite nepotrebne slike (str. 40).
– Zamijenite »Memory Stick Duo«.
• Fotoaparat ne može snimati slike dok se puni bljeskalica.
• Videozapisi veličine podešene na [1280×720] mogu se snimati samo na »Memory Stick PRO
Duo«. Kad snimate na bilo koji drugi medij osim »Memory Stick PRO Duo«, podesite
veličinu videozapisa na [VGA].
• Podesite [Pokazni način rada] na [Isključeno] (str. 86).
Ne radi funkcija okidanja na osmjeh.
• Ako se ne detektira osmjeh ne može se snimiti slika.
• Podesite [Pokazni način rada] na [Isključeno] (str. 86).
Ne radi funkcija za sprečavanje zamućenja.
• Kad funkcija sprečavanja zamućenja ne radi, na zaslonu je prikazano
.
• Kod noćnog snimanja funkcija sprečavanja zamućenja možda neće raditi ispravno.
• Snimajte nakon što pritisnete okidač dopola.
Snimanje predugo traje.
• Kad se brzina zatvarača padne ispod određene granice u uvjetima slabog svjetla, automatski
će se aktivirati funkcija za smanjenje šuma pri malim brzinama zatvarača. U takvim uvjetima
snimanje traje predugo.
• Aktivna je funkcija sprečavanja snimanja zatvorenih očiju. Vratite [Smanjenje zatvaranja
očiju] na [Isključeno] (str. 64).
114HR
Slika nije izoštrena.
Sadržaj
• Objekt je preblizu. Pri snimanju pazite da udaljenost između objekta i objektiva bude veća od
minimalne udaljenosti snimanja (oko 5 cm (W)/50 cm (T) od objektiva).
• Kod snimanja fotografija u modu odabira scene odabrano je (Sumrak),
(Krajolik) ili
(Vatromet).
Ne radi zum.
Pretraga
operacija
• Ne možete koristiti optički zum kod snimanja široke panorame.
• Inteligentni zum ne radi za neke veličine slike (str. 80).
• Digitalni zum se ne može koristiti kod:
– Snimanja videozapisa.
– Kad je aktivna funkcija okidanja na osmjeh.
Funkcija detekcije lica nije dostupna.
Ne radi bljeskalica.
Na slikama snimljenim s bljeskalicom pojavljuju se »bijele točke«.
Kazalo
• Bljeskalica neće raditi u sljedećim slučajevima:
– Odabran je burst ili bracket način (str. 35).
–
(Visoka osjetljivost), (Sumrak) ili (Vatromet) je postavljeno u modu odabira scene.
– Snimanje u modu široke panorame, snimanja videozapisa, sprečavanja zamućenja zbog
pomicanja ili sumraka iz ruke.
• Podesite bljeskalicu na (Uključeno) (str. 32) kad je mod odabira scene podešen na
(Krajolik), (Sladokusac),
(Kućni ljubimci),
(Plaža), (Snijeg) ili
(Podvodno).
MENU/Pretraga
postavki
• Detekcija lica može se odabrati samo kad je mod izoštravanja podešen na [Višestruki AF] a
mod mjerenja na [Višestruko].
• Čestice koje lebde u zraku (prašina, polen, itd.) reflektiraju svjetlost bljeskalice i pojavljuju se
na slici kao bijele točke. Ne radi se o neispravnom radu.
Ne radi funkcija snimanja izbliza (macro).
• Fotoaparat automatski podešava žarište. Pritisnite dopola i zadržite okidač. Podešavanje
žarišta kod snimanja bliskih objekata može malo potrajati.
• Kod snimanja u modu odabira scene odabrano je (Krajolik), (Sumrak) ili (Vatromet).
Na LCD zaslonu nisu prikazani datum i vrijeme.
• Datum i vrijeme se ne prikazuju za vrijeme snimanja. Prikazuju se samo za vrijeme
reprodukcije.
Na slike se ne može dodati datum.
• Fotoaparat nema mogućnost stavljanja datuma na slike. Pomoću »PMB« mogu se tiskati ili
pohranjivati slike s datumom (str. 105).
Indikatori otvora zaslona (F) i brzine zatvarača trepere kad se dopola pritisne
okidač.
• Ekspozicija nije ispravno podešena. Podesite ekspoziciju (str. 49).
Boje slike nisu prirodne.
• Podesite balans bijelog (str. 51).
115HR
U uvjetima lošeg osvjetljenja na slici reproduciranoj na zaslonu vidi se šum.
Pojavljuje se učinak crvenih očiju.
Točke se pojavljuju i ostaju na zaslonu.
• Ne radi se o neispravnom radu. Ove točke nisu snimljene.
• U unutarnjoj memoriji ili na »Memory Stick Duo« kartici nema slobodnog prostora. Izbrišite
nepotrebne slike (str. 40).
• Kapacitet baterije je nizak. Umetnite napunjenu baterijsku jedinicu.
Više puta se snima ista slika.
• Podesite [Brzo snim./skup ekspozicije] na [Uobičajeno] (str. 35).
• [Prepoznavanje scena] je podešen na [Napredno] (str. 58).
Nije moguće reproducirati slike.
Kazalo
Pregledavanje slika
MENU/Pretraga
postavki
Nije moguće uzastopno snimanje slika.
Pretraga
operacija
• Podesite [Smanjenje ef. crvenih očiju] na [Autom.] ili [Uključeno] (str. 65).
• Kad koristite bljeskalicu snimajte objekt s udaljenosti manjoj od dosega bljeska.
• Osvijetlite prostor i snimite objekt.
• Retuširajte sliku pomoću [Retuširanje] t [Ispravak efekta crvenih očiju] u izborniku
pregledavanja (str. 72) ili je popravite pomoću »PMB«.
Sadržaj
• Fotoaparat pokušava povećati vidljivost zaslona privremenim posvjetljivanjem slike u
uvjetima slabog svjetla. To nema nikakvog utjecaja na snimljenu sliku.
• Promijenili ste naziv mape/datoteke na računalu.
• Ne daju se nikakva jamstva da će na ovom fotoaparatu biti moguća reprodukcija slikovnih
datoteka obrađenih na računalu ili snimljenih drugim fotoaparatima.
• Fotoaparat je u USB načinu rada. Obrišite USB vezu (str. 109).
• Možda nećete moći reproducirati slike s »Memory Stick Duo« kartice snimljene drugim
fotoaparatom. Reproducirajte ih u modu pregledavanja mape (str. 70).
• To je posljedica kopiranja slika s računala na »Memory Stick Duo« bez uporabe »PMB«.
Reproducirajte ih u modu pregledavanja mape (str. 70).
Datum i vrijeme nisu prikazani.
• Zaslon je podešen samo za prikaz slika. Pritisnite tipku DISP (postavke zaslonskog prikaza)
za prikaz informacije (str. 17).
Prikaz slike odmah nakon pokretanja reprodukcije je zrnat.
• Procesuiranje prikaza još nije završeno. Ne radi se o neispravnom radu.
Slijeva i zdesna slike prikazan je crni rub.
• [Autom. orijentacija] je podešen na [Uključeno] (str. 81).
Ne mogu se reproducirati slike u indeksnom modu.
• Birač moda namješten je na
(Jednostavno snimanje). Podesite ga na neki drugi mod
kako biste mogli reproducirati slike.
116HR
Tijekom prezentacije ne čuje se glazba.
Sadržaj
• Za prebacivanje glazbenih datoteka u fotoaparat upotrijebite »Music Transfer« (str. 105, 107).
• Provjerite jesu li postavke za glasnoću i prezentaciju ispravne (str. 67).
• Prezentacija se reproducira pomoću [Kontinuirana reprodukcija]. Odaberite [Dijaprojekcija s
glazbom] i reproducirajte.
Slika se ne pojavljuje na TV zaslonu.
Fotoaparat ne može izbrisati sliku.
• Isključite zaštitu slike (str. 74).
Računala
MENU/Pretraga
postavki
Brisanje
Pretraga
operacija
• Provjerite [Videoizlaz] kako bi se uvjerili da je izlazni video signal s fotoaparata podešen na
sustav boja TV prijemnika (str. 89).
• Provjerite ispravnost priključka (str. 101).
• Ako je USB priključak višenamjenskog kabela priključen na drugi uređaj, odspojite ga
(str. 109).
• Slika videozapisa koji se snimaju dok je fotoaparat priključen na TV prijemnik neće biti
prikazana na TV zaslonu.
Računalo s »Memory Stick« utorom ne prepoznaje »Memory Stick PRO Duo«.
Kazalo
• Provjerite podržavaju li računalo i »Memory Stick« čitač/pisač »Memory Stick PRO Duo«
karticu. Korisnici računala i »Memory Stick« čitača/pisača koji nisu marke Sony, trebaju se
raspitati kod proizvođača.
• Ako »Memory Stick PRO Duo« nije podržan, na računalo spojite fotoaparat (str. 108, 109).
Računalo prepoznaje »Memory Stick PRO Duo«.
Računalo ne prepoznaje fotoaparat.
• Kad je baterija prazna umetnite punu ili koristite ispravljač (prodaje se zasebno).
• Podesite [USB povezivanje] na [Autom.] ili [Mass Storage] (str. 90).
• Koristite višenamjenski kabel (isporučeno).
• Odspojite višenamjenski kabel s računala i fotoaparata i ponovno ga spojite čvrsto.
• Odspojite svu opremu osim fotoaparata, tipkovnice i miša s USB priključnica računala.
• Spojite fotoaparat izravno na računalo bez uporabe USB huba ili drugih uređaja.
Ne možete kopirati slike.
• USB spajanje fotoaparata i računala izvedite pravilno (str. 108).
• Ako »Memory Stick Duo« karticu formatirate u računalu, naknadno snimljene slike možda
nećete moći kopirati na računalo. Snimajte s »Memory Stick Duo« karticom formatiranom u
fotoaparatu (str. 93).
Nakon izvršenog USB spajanja »PMB« se ne pokreće automatski.
• Izvršite USB spajanje s uključenim računalom.
Računalo ne može reproducirati slike.
• Ako koristite »PMB«, vidjeti »PMB Guide« (str. 105).
• Obratite se proizvođaču računala ili softvera.
117HR
Reprodukciju videozapisa na računalu prate smetnje slike i zvuka.
Slike prethodno prebačene na računalo ne mogu se pregledavati na fotoaparatu.
Pretraga
operacija
• Prebacite ih u mapu koju će fotoaparat prepoznati, npr. »101MSDCF« (str. 125).
• Ako koristite bilo koji fotopreglednik osim »PMB«, izmijenjeni podaci možda neće biti
ispravno ažurirani i može doći do pomaka boja prema plavom ili neispravnog prikaza slike.
Ne radi se o neispravnom radu.
• Kad se pojave plave slike, pregledavajte ih u modu prikaza mape ili ih jednostavno izbrišite na
fotoaparatu.
• Pregledavanje slika po događaju nije dostupno na ovom fotoaparatu.
Sadržaj
• Videozapis se reproducira izravno s unutarnje memorije ili »Memory Stick Duo«. Kopirajte
videozapis na tvrdi disk i reproducirajte ga s računala (str. 105).
»Memory Stick Duo«
• Umetnite »Memory Stick Duo« s prave strane.
Greškom ste formatirali »Memory Stick Duo«.
• Formatiranjem »Memory Stick Duo« izbrisani su svi podaci. Nema načina da ih povratite.
MENU/Pretraga
postavki
»Memory Stick Duo« se ne može umetnuti.
Unutarnja memorija
• U fotoaparat je umetnuta »Memory Stick Duo« kartica. Izvadite je.
Kazalo
Slike se ne mogu snimati u unutranju memoriju niti reproducirati iz nje.
Podaci s unutarnje memorije ne mogu se kopirati na »Memory Stick Duo«.
• »Memory Stick Duo« je pun. Kopirajte na »Memory Stick Duo« dostatnog kapaciteta.
Podaci s »Memory Stick Duo« kartice ili računala ne mogu se kopirati u unutarnju
memoriju.
• Ova značajka nije dostupna.
Ispis
Vidjeti »Pisač koji podržava PictBridge« i nastavak.
Nije moguće ispisati sliku.
• Vidjeti korisnički priručnik pisača.
Slike se ispisuju odrezanih rubova.
• Kod nekih pisača može se dogoditi da budu odrezani svi rubovi slika. Posebno će biti odrezani
bočni rubovi snimaka veličine [16:9].
• Kod ispisa slika na pisaču poništite opcije trimming i ispis bez rubova. Provjerite kod
proizvođača raspolaže li pisač ovim funkcijama ili ne raspolaže.
• Kad slike dajete na ispis u digitalni fotolaboratorij, po mogućnosti zatražite ispis bez rezanja
bočnih rubova.
118HR
Na slikama se ne može ispisati datum.
Veza se ne može uspostaviti.
Nije moguć ispis slika.
Kazalo
• Provjerite jesu li fotoaparat i pisač pravilno spojeni višenamjenskim kabelom.
• Uključite pisač. Podrobnije informacije naći ćete u uputama za uporabu isporučenim uz pisač.
• Ako tijekom ispisa odaberete [Izlaz], slike se vjerojatno neće ispisati. Odspojite i ponovno
spojite višenamjenski kabel. Ako i dalje ne možete ispisivati slike, odspojite višenamjenski
kabel, isključite pa uključite pisač, zatim ponovno spojite višenamjenski kabel.
• Videozapisi se ne mogu ispisivati.
• Slike snimljene drugim fotoaparatima ili obrađene na računalu možda se neće moći ispisivati.
• Ovisno o pisaču panoramske slike se možda neće moći ispisivati ili će se ispisivati u normalnoj
veličini.
MENU/Pretraga
postavki
• Fotoaparat se ne može izravno spojiti na pisač koji ne podržava PictBridge standard.
Provjerite kod proizvođača podržava li pisač PictBridge ili ne podržava.
• Provjerite je li pisač uključen i može li se priključiti na fotoaparat.
• Podesite [USB povezivanje] na [PictBridge] (str. 90).
• Odspojite i ponovno spojite višenamjenski kabel. Ako pisač dojavi pogrešku, vidjeti upute za
uporabu pisača.
Pretraga
operacija
Pisač koji podržava PictBridge
Sadržaj
• Datum će se moći ispisivati ako koristite »PMB« (str. 105).
• Fotoaparat nema mogućnost umetanja datuma u slike. S obzirom da slike snimljene ovim
fotoaparatom već uključuju podatak o datumu snimanja, ispis datuma na slikama bit će moguć
ako pisač ili softver podržava Exif format. Raspitajte se kod proizvođača podržava li pisač ili
softver exif format.
• Ako koristite uslugu ispisa fotografija u fotolaboratoriju, zatražite ispis datuma na slikama.
Ispisivanje je poništeno.
• Odspojili ste višenamjenski kabel prije nego što je nestalo oznake
vezu).
(PictBridge uspostavlja
Ne može se dodati datum niti ispisivati slike u indeksnom prikazu.
• Pisač ne raspolaže ovim funkcijama. Provjerite kod proizvođača raspolaže li pisač ovim
funkcijama ili ne raspolaže.
• Ovisno o pisaču, datum se možda neće moći dodati u indeksnom prikazu. Raspitajte se kod
proizvođača printera.
Na mjestu za ispis datuma pojavljuje se »---- -- --«.
• Slika nema datuma snimanja pa ne može ni biti dodan. Podesite [Datum] na [Isključeno] i
ponovite ispis (str. 111).
Ne može se ispisati slika odabranog formata.
• Kad želite promijeniti veličinu papira za ispis, odspojite i ponovno spojite višenamjenski
kabel, zatim ispisujte slike.
• Postavke za ispis fotoaparata razlikuju se od postavki na pisaču. Promijenite postavke
fotoaparata (str. 111) ili pisača.
• Raspitajte se kod proizvođača pisača o mogućnosti ispisa željenog formata.
119HR
Nakon poništenja ispisa fotoaparat odjednom ne radi.
Ostalo
Sadržaj
• Pričekajte dok pisač ne završi poništenje. To može potrajati, ovisno o pisaču.
Objektiv je zamagljen.
• U objektivu je došlo do kondenzacije vlage. Isključite fotoaparat i pričekajte oko sat vremena
prije ponovne uporabe.
• Baterijska jedinica je ispražnjena. Umetnite napunjenu bateriju i ponovno uključite
fotoaparat.
• Nepomični objektiv nemojte gurati silom.
• Ne radi se o neispravnom radu.
Prikaz za podešavanje vremena pojavljuje se nakon uključivanja fotoaparata.
• Ponovno podesite datum i vrijeme (str. 100).
• Unutarnja punjiva sigurnosna baterija se ispraznila. Umetnite napunjenu bateriju i nemojte
uključivati fotoaparat 24 sata.
• Lokalne postavke ne odgovaraju vašoj trenutnoj lokaciji. Promijenite postavke s MENU t
[Postavke] t [Postavke sata] t [Postavka područja].
Kazalo
Datum i vrijeme nisu točni.
MENU/Pretraga
postavki
Nakon duže uporabe fotoaparat se zagrijava.
Pretraga
operacija
Fotoaparat se isključuje dok je objektiv izvučen.
120HR
Poruke i indikatori upozorenja
C:32:ss
Pretraga
operacija
Kad se na zaslonu pojavi šifra koja počinje abecednim znakom, aktivirana je
samodijagnostička funkcija fotoaparata. Dvije zadnje znamenke (umjesto kojih stoji ss)
razlikovat će se u ovisnosti o problemu.
Ako problem ne uspijete riješiti ni ponovljenim izvođenjem opisanih postupaka,
vjerojatno se radi o ozbiljnom kvaru.
Obratite se ovlaštenom prodavaču ili Sony tehničkom servisu.
Sadržaj
Samodijagnostička funkcija
• Problem je fizičke prirode. Isključite i uključite fotoaparat.
• Fotoaparat ne može čitati/zapisivati podatke na »Memory Stick Duo«. Ponovno isključite i
uključite fotoaparat ili nekoliko puta izvadite i umetnite »Memory Stick Duo«.
• Došlo je do greške pri formatiranju unutarnje memorije ili umetnuta »Memory Stick Duo«
kartica nije formatirana. Formatirajte unutranju memoriju ili »Memory Stick Duo« (str. 93).
• Umetnuta »Memory Stick Duo« ne može se koristiti s ovim fotoaparatom ili su podaci na njoj
oštećeni. Umetnite novu »Memory Stick Duo« karticu.
MENU/Pretraga
postavki
C:13:ss
E:61:ss
E:91:ss
Kazalo
E:62:ss
• Došlo je do nepravilnosti u radu fotoaparata. Vratite fotoaparat na izvorne postavke (str. 87),
zatim je uključite.
Poruke
U slučaju pojave sljedećih poruka, slijedite navedene upute.
• Kapacitet baterije je nizak. Odmah napunite baterijsku jedinicu. Ovisno o uvjetima i vrsti
baterijske jedinice, kad indikator započne treperiti preostalo je kapaciteta za još 5 do
10 minuta rada.
Koristi se samo s kompatibilnom baterijom
• Umetnuta baterija nije NP-BG1 (isporučeno)/NP-FG1 (prodaje se zasebno).
Pogreška sustava
• Isključite i uključite fotoaparat.
121HR
• Fotoaparat se zagrijao. Fotoaparat će se vjerojatno sam isključiti ili neće biti moguće snimanje
videozapisa. Odložite fotoaparat na hladno mjesto dok mu se temperatura ne spusti.
Sadržaj
Aparat se pregrijava
Pustite da se ohladi
Pogreška u internoj memoriji
• Isključite i uključite fotoaparat.
• Umetnuta »Memory Stick Duo« kartica ne može se koristiti s ovim fotoaparatom (str. 126).
• Kontakti »Memory Stick Duo« kartice su zaprljani.
• »Memory Stick Duo« je oštećena.
Pretraga
operacija
Ponovo umetnite "Memory Stick"
Pogreška u vrsti "Memory Stick" modula
Taj "Memory Stick" možda neće snimati ili reproducirati
• Umetnuta »Memory Stick Duo« kartica ne može se koristiti s ovim fotoaparatom (str. 126).
Pogreška pri formatiranju interne memorije
Pogreška pri formatiranju modula "Memory Stick"
MENU/Pretraga
postavki
• Umetnuta »Memory Stick Duo« kartica ne može se koristiti s ovim fotoaparatom (str. 126).
• Ponovno formatirajte memorijski medij (str. 93).
• Koristite »Memory Stick Duo« karticu s preklopkom zaštite od upisa u položaju LOCK.
Prebacite preklopku u položaj za snimanje.
Kazalo
"Memory Stick" zaključan
Memorija samo za čitanje
• Fotoaparat ne može pohranjivati ni brisati slike s ove »Memory Stick Duo« kartice.
Nema slika
• U unutarnjoj memoriji nema snimljenih slika koje se mogu reproducirati.
• U ovoj mapi kartice »Memory Stick Duo« nema snimljenih slika koje se mogu reproducirati.
• Fotografije snimljene drugim fotoaparatima koje se ne mogu reproducirati na ovom
fotoaparatu moguće je pregledati u modu prikaza mape (str. 70).
Nema fotografija
• Odabrana mapa ne sadrži datoteku koja se može reproducirati u prezentaciji.
Pronađena je datoteka koja nije prepoznata
• Pokušali ste izbrisati mapu s datotekom koja se ne može reproducirati na ovom fotoaparatu.
Izbrišite datoteku u računalu, zatim izbrišite mapu.
Pogreška u mapi
• Mapa s istim prvim trima znamenkama u nazivu već postoji na »Memory Stick Duo« (npr. kao
123MSDCF i 123ABCDE). Odaberite ili izradite drugu mapu (str. 94, 95).
122HR
Stvaranje dodatnih mapa nije moguće
Isprazni sadržaj mape
Sadržaj
• Mapa čiji naziv počinje s »999« već postoji na »Memory Stick Duo«. U tom slučaju ne možete
izrađivati mape.
• Pokušali ste izbrisati mapu koja sadrži jednu ili više datoteka. Najprije izbrišite sve datoteke u
mapi, zatim izbrišite mapu.
• Pokušali ste izbrisati mapu koja je izrađena samo za iščitavanje na osobnom računalu ili
nekom drugom uređaju.
Pretraga
operacija
Zaštićena mapa
Pogreška u datoteci
Mapa samo za čitanje
• Odabrali ste mapu koja se ne može postaviti kao mapa za snimanje na ovom fotoaparatu.
Odaberite drugu mapu (str. 95).
MENU/Pretraga
postavki
• Došlo je do greške kod reprodukcije slike.
Ne daju se nikakva jamstva da će na ovom fotoaparatu biti moguća reprodukcija slikovnih
datoteka obrađenih na računalu ili snimljenih drugim fotoaparatima.
Datoteka zaštićena
• Isključite zaštitu slike (str. 74).
• Pokušali ste reproducirati sliku veličine koju ovaj fotoaparat ne može reproducirati.
Kazalo
Veličina slike prekoračila je ograničenje
Nije moguće otkriti lice za retuširanje
• U ovisnosti o slici, možda neće biti moguće retuširanje.
(indikator vibracija)
• Fotoaparat je osjetljiviji na pomicanje u uvjetima nedovoljnog osvjetljenja. Upotrijebite
bljeskalicu, uključite funkciju sprečavanja zamućenje ili postavite fotoaparat na stativ.
1280×720 (kvalitetno) nije dostupno
1280×720 (standardno) nije dostupno
• Samo »Memory Stick PRO Duo« podržava videozapise čija je veličina slike [1280×720].
Koristite »Memory Stick PRO Duo« ili podesite veličinu slike videozapisa na [VGA].
Isključite napajanje i ponovo ga uključite
• Problem s objektivom.
Maksimalan broj slika već je odabran
• Kad koristite [Višestruke slike], možete odabrati do 100 datoteka.
• Možete dodati
(nalog za ispis) oznake na najviše 999 datoteka. Poništite odabir.
123HR
Obrada…
• Pisač poništava ispis koji je u tijeku. Ne možete koristiti pisač dok postupak poništavanja ne
završi. Vrijeme koje je potrebno ovisi o pisaču.
Sadržaj
• Nije još završen prijenos podataka u pisač. Nemojte odspajati višenamjenski kabel.
Pogreška pri reprodukciji glazbe
Pogreška pri formatiranju glazbe glazbe
Pretraga
operacija
• Izbrišite glazbenu datoteku ili je zamijenite sa drugom neoštećenom glazbenom datotekom.
• Pokrenite [Formatiranje glazbe], zatim učitajte novu glazbenu datoteku.
• Pokrenite [Formatiranje glazbe].
• Nije moguća obrada niti primjena drugih funkcija uređivanja na slikovne datoteke prethodno
obrađene na računalu ili snimljene drugim fotoaparatima.
Povrat datoteke slikovne baze podataka…
• Kad se slike izbrišu pomoću računala i sl., fotoaparat će povratiti podatke o datumu.
Nije preostalo nimalo interne memorije
Želite li izbrisati slike?
Kazalo
• Broj slika je prevelik da bi fotoaparat mogao izvršiti njihovu organizacija po datumu u
datoteci baze podataka. Izbrišite slike iz prikaza po datumu.
MENU/Pretraga
postavki
Postupak se ne može izvršiti na datotekama koje nisu podržane
• Unutarnja memorija je puna. Da biste opet mogli snimati u unutranju memoriju, odaberite
[Da] i izbrišite nepotrebne slike.
Pogreška datoteke slikov. baze podat.
Podatke je nemoguće povratiti
• Kopirajte sve slike na računalo pomoću »PMB«, zatim formatirajte »Memory Stick Duo« ili
unutranju memoriju (str. 93).
Ako ne možete kopirati sve slike pomoću »PMB«, učinite to bez »PMB« (str. 108).
Za ponovno pregledavanje svih slika na fotoaparatu, prebacite kopirane slike na njega
pomoću »PMB«.
Funkcija snimanja nije dostupna zbog povišene interne temperature
• Fotoaparat se zagrijao. Snimanje nije moguće dok se fotoaparat dovoljno ne ohladi.
Snimanje je zaustavljeno zbog povišene temperature fotoaparata
• Snimanje je zaustavljeno zbog porasta temperature tijekom video snimanja. Molimo pričekati
dok temperatura ne padne.
• Fotoaparat će se početi zagrijavati ako video snimanje predugo traje. Prekinite video
snimanje.
124HR
Sadržaj
Mjesta za pohranu imena
slikovnih datoteka
Slikovne datoteke snimljene fotoaparatom
Primjer: pregledavanje mapa u OS
organizirane su u mape na »Memory Stick Duo« ili Windows Vista
u unutarnjoj memoriji.
Pretraga
operacija
AMapa koja sadrži slikovne podatke snimljene
fotoaparatom koji nema funkciju za izradu mapa
BMapa koja sadrži slikovne podatke snimljene
ovim fotoaparatom
CMapa koja sadrži video podatke snimljene ovim
fotoaparatom
MENU/Pretraga
postavki
• Slike se ne mogu snimati u mape »100MSDCF« i »100MNV01«. Slike koje se nalaze u ovim
mapama mogu se samo pregledavati.
• U mapu »MISC« ne možete snimati niti iz nje reproducirati slike.
• Slikovne datoteke imaju sljedeće nazive:
– Datoteke fotografija: DSC0ssss.JPG
– Videozapisi
1280×720: M4H0ssss.MP4
VGA: M4V0ssss.MP4
– Indeksne datoteke koje se snimaju istodobno s videozapisma
1280×720: M4H0ssss.THM
VGA: M4V0ssss.THM
ssss zamjenjuje bilo koji broj između 0001 i 9999. Brojčani dio naziva videozapisa, snimljenog u
video modu, i naziva njegove indeksne datoteke se podudaraju.
Kazalo
Napomene
125HR
»Memory Stick Duo«
Vrsta »Memory Stick« kartice
Memory Stick Duo (bez MagicGate)
Sadržaj
»Memory Stick Duo« je kompaktan, prenosiv IC memorijski medij. Vrste »Memory Stick
Duo« koje se mogu koristiti s ovim fotoaparatom navedene su u donjoj tablici. Ne
možemo jamčiti ispravan rad svih funkcija »Memory Stick Duo« kartice.
Snimanje/reprodukcija
a*1
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3
a*2*3*4
Pretraga
operacija
Memory Stick Duo (sa MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
Napomene
Kazalo
• Ovaj proizvod podržava »Memory Stick Micro« (»M2«). »M2« je oznaka za »Memory Stick
Micro«.
• »Memory Stick Duo« kartica formatirana na računalu možda neće raditi u ovom fotoaparatu.
• Brzina čitanja/zapisivanja podataka će se razlikovati u ovisnosti o korištenoj kombinaciji
»Memory Stick Duo« i ostale opreme.
• Nemojte vaditi »Memory Stick Duo« dok traje čitanje/zapisivanje podataka.
• Podaci se mogu oštetiti u sljedećim slučajevima:
– Kad se iz fotoaparata izvadi »Memory Stick Duo« ili kad se fotoaparat isključi tijekom
postupka čitanja/zapisivanja
– Kod uporabe »Memory Stick Duo« na mjestima jakog statičkog elektriciteta ili električnog
šuma
• Preporučuje se napraviti sigurnosnu kopiju važnih podataka.
• Nemojte pritiskivati dok pišete na naljepnicu.
• Naljepnicu nemojte lijepiti izravno na »Memory Stick Duo« ni na »Memory Stick Duo«
prilagodnik.
• »Memory Stick Duo« nosite i odlažite spremljenog u kutiju s kojom se isporučuje.
• Ne dodirujte kontakte »Memory Stick Duo« kartice rukom ni metalnim predmetima.
• Nemojte udarati, savijati ni bacati »Memory Stick Duo«.
• Nemojte rastavljati ni mijenjati »Memory Stick Duo«.
• Čuvajte »Memory Stick Duo« da se ne smoči u vodi.
• Ne ostavljajte »Memory Stick Duo« karticu u blizini male djece. Mogli bi je slučajno progutati.
• U »Memory Stick Duo« utor nemojte umetati ništa osim »Memory Stick Duo« kartice. U
protivnom ćete prouzrokovati kvar.
• Nemojte koristiti niti držati »Memory Stick Duo« na sljedećim mjestima:
– Vrućim mjestima, npr. u vozilu parkiranom na suncu
– Mjestima izravno izloženim suncu
– Vlažnim mjestima ili mjestima na kojima ima korozivnih tvari
MENU/Pretraga
postavki
*1 Nije podržan brzi prijenos podataka putem paralelnog priključka.
*2 »Memory Stick Duo«, »MagicGate Memory Stick Duo« i »Memory Stick PRO Duo« raspolažu
MagicGate funkcijama. MagicGate je tehnologija zaštite intelektualnog vlasništva koja koristi
enkripciju. Snimanje/reprodukcija podataka za koje su potrebne MagicGate funkcije nije
moguća ovim fotoaparatom.
*3 Mogu se snimati videozapisi veličine [1280×720].
*4 Fotoaparat ne podržava 8-bitni paralelni prijenos podataka. Podržava isti 4-bitni paralelni
prijenos podataka kao »Memory Stick PRO Duo«.
126HR
Nastavak r
S ovim fotoaparatom možete koristiti »Memory Stick PRO Duo« kapaciteta do 16 GB.
Napomene vezane za korištenje »Memory Stick Micro«
(prodaje se zasebno)
Kazalo
• Za korištenje »Memory Stick Micro« u fotoaparatu pazite da umetnete »Memory Stick Micro« u
»M2« prilagodnik koji je istih dimenzija kao i za duo. Ako u fotoaparat umetnete »Memory Stick
Micro« bez »M2« prilagodnika istih dimenzija kao za duo, možda ga više nećete moći izvaditi iz
fotoaparata.
• Ne ostavljajte »Memory Stick Micro« karticu u blizini male djece. Mogli bi je slučajno progutati.
MENU/Pretraga
postavki
Napomene vezane za korištenje »Memory Stick PRO Duo«
(prodaje se zasebno)
Pretraga
operacija
• Kod uporabe »Memory Stick Duo« s »Memory Stick« kompatibilnim uređajima uvijek umetnite
»Memory Stick Duo« u »Memory Stick Duo« prilagodnik. Ako umetnete »Memory Stick Duo« u
»Memory Stick« kompatibilan uređaj bez »Memory Stick Duo« prilagodnika, možda ga više
nećete moći izvaditi iz uređaja.
• Kod umetanja »Memory Stick Duo« u »Memory Stick Duo« prilagodnik pazite da »Memory
Stick Duo« umetnete na pravu stranu, zatim gurnite do kraja. Nepravilno umetnuta kartica može
prouzročiti kvar.
• Kod korištenja »Memory Stick Duo«, umetnutog u »Memory Stick Duo« prilagodnik, s
»Memory Stick« kompatibilnim uređajem, pazite da »Memory Stick Duo« prilagodnik umetnete
na pravu stranu. Pogrešno umetanje može prouzročiti oštećenje opreme.
• Nemojte umetati »Memory Stick Duo« prilagodnik bez »Memory Stick Duo« kartice u »Memory
Stick« kompatibilan uređaj. To može prouzročiti neispravan rad jedinice.
Sadržaj
Napomene vezane za korištenje »Memory Stick Duo«
prilagodnika (prodaje se zasebno)
127HR
Baterijska jedinica
Preporučujemo punjenje baterijske jedinice pri okolnoj temperaturi od 10°C do 30°C. Izvan ovog
raspona temperatura baterijska jedinica se možda neće napuniti do punog kapaciteta.
Sadržaj
O punjenju baterijske jedinice
Pravilno korištenje baterijske jedinice
O vremenu trajanja baterije
Kazalo
• Ako baterijsku jedinicu ne planirate koristiti na duže vrijeme, ispraznite je do kraja i pohranite
na hladnom i suhom mjestu. Kako biste očuvali funkcije baterije preporučljivo je barem jednom
godišnje dokraja napuniti bateriju i potpuno je isprazniti u fotoaparatu.
• Za pražnjenje baterije u fotoaparatu praktično je uključiti mod prezentacije i čekati dok se
baterija ne istroši.
• Za sprečavanje prljanja i kratkog spajanja kontakata baterije koristite u isporučenu kutiju za
nošenje i čuvanje.
MENU/Pretraga
postavki
Čuvanje baterijske jedinice
Pretraga
operacija
• Niske okolne temperature smanjuju kapacitet baterije. Zato će na hladnim mjestima vrijeme
rada baterije biti kraće. Za produžetak vremena rada baterije preporučujemo sljedeće:
– Držite baterijsku jedinicu u unutarnjem džepu, blizu tijelu i umetnite je u fotoaparat
neposredno prije upotrebe.
• Imajte na umu da će se baterija brzo potrošiti ako često koristite bljeskalicu i zum.
• Preporučujemo da pripremite rezervne baterije ukupnog vremena rada tri puta većeg od
planiranog vremena snimanja i da ih isprobate prije snimanja.
• Čuvajte baterijsku jedinicu da se ne smoči u vodi. Jedinica nije vodootporna.
• Ne ostavljajte baterijsku jedinicu na iznimno toplim mjestima, primjerice u automobilu ili na
suncu.
• Vrijeme trajanja baterije je ograničeno. Kapacitet punjenja baterije opada s vremenom i čestom
uporabom. Ako dođe do značajnog pada vremena rada baterije između punjenja, vjerojatno je
treba zamijeniti novom.
• Vrijeme trajanja baterije ovisi o načinu pohranjivanja, uvjetima rada i okolini u kojoj se koristi.
Kompatibilnost baterije
• NP-BG1 (isporučeno) može se koristiti samo za Cyber-shot modele kompatibilne s tipom G.
• Ako koristite bateriju NP-FG1 (prodaje se zasebno), kraj indikatora preostalog vremena rada
baterije također će biti prikazane minute (
60 Min).
128HR
Punjač baterije
Sadržaj
Pretraga
operacija
MENU/Pretraga
postavki
• U punjaču baterije (isporučeno) mogu se puniti samo baterije tipa NP-BG ili NP-FG (i nijedne
druge). Ostale baterije mogu procuriti, pregrijati se i rasprsnuti u punjaču i tako prouzročiti
ozljede i opekotine.
• Izvadite napunjenu bateriju iz punjača baterije. Ako napunjena baterija ostavite u punjaču može
joj se smanjiti vrijeme trajanja.
• Indikator CHARGE na isporučenom punjaču baterije može treperiti brzo ili sporo:
– Brzo treperenje: Svjetlo se pali i gasi s intervalom od 0,15 sekundi.
– Sporo treperenje: Svjetlo se pali i gasi s intervalom od 1,5 sekundi.
• Kad indikator CHARGE treperi brzo, izvadite bateriju koja se puni i ponovno je pažljivo
umetnite u punjač. Ako indikator CHARGE nastavi brzo treperiti, to može značiti da je došlo do
greške baterije ili se radi o pogrešnom tipu baterije koji se ne može puniti u ovom punjaču.
Provjerite tip baterije. Ako je baterija tipa koji se može puniti, izvadite je, zamijenite novom i
provjerite radi li punjač ispravno. Ako punjač radi ispravno znači da je možda došlo do greške
baterije.
• Kad indikator CHARGE treperi sporo znači da je punjenje privremeno prekinuto ili je na
čekanju. Punjač baterije automatski prekida punjenje i prelazi u mod čekanja kad je vanjska
temperatura van intervala radne temperature punjača. Kad se temperatura vrati u radni interval
radne temperature, punjač nastavlja punjenje i indikator CHARGE ponovno svijetli
neisprekidano. Preporučujemo punjenje baterijske jedinice pri okolnoj temperaturi od 10°C do
30°C.
Kazalo
129HR
Inteligentni zakretač
Sadržaj
Inteligentni zakretač (prodaje se zasebno) vam omogućuje automatsko snimanje slika
kad fotoaparat prepozna lice osobe.
Podrobnije informacije naći ćete u uputama za uporabu inteligentnog zakretača.
Pretraga
operacija
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
130HR
Kazalo
I
AF osvjetljivač .................................................................78
Indeksni prikaz................................................................39
Autom. orijentacija.......................................................81
Instalirati...........................................................................105
Sadržaj
A
Inteligentni zakretač ..................................................130
Inteligentni zum..............................................................80
Balans bijele boje...........................................................51
Inteligentno autom. podeš. ......................................20
Baterijska jedinica .......................................................128
ISO .........................................................................................50
Bez zamaglj. u pokretu ...............................................26
Ispis ................................................................................75, 111
Bijeli bal. za podv. snimanje....................................53
Ispravak efekta crvenih očiju..................................72
Birač moda ........................................................................16
Izbr. mapu za snim. .......................................................96
Bljeskalica ....................................................................32, 48
Izoštravanje .......................................................................54
Brisanje ..........................................................................40, 73
J
Broj datoteke ...................................................................98
Jednostavno pregledavanje......................................22
Brzo snimanje ............................................................35, 47
Jednostavno snimanje .................................................21
C
K
CD ........................................................................................104
Kalendar .............................................................................70
COMPONENT ...............................................................88
Kontinuirana reprodukcija ......................................67
Kopiranje ............................................................................97
Datum.................................................................................112
Krajolik ................................................................................28
Digitalni zum ....................................................................80
Kućni ljubimci..................................................................28
Kazalo
Kontrolna tipka ..............................................................13
D
MENU/Pretraga
postavki
Bracket.................................................................................35
Pretraga
operacija
B
Dijaprojekcija ..................................................................67
Dijaprojekcija s glazbom ...........................................68
L
Dijelovi fotoaparata .....................................................13
Language Setting ...........................................................84
DISP ......................................................................................17
DPOF ...................................................................................75
M
DRO ......................................................................................63
Macintosh računalo ....................................................104
Mapa
E
Brisanje ........................................................................96
Ekspozicija.........................................................................49
Izrada mape ...............................................................94
EV...........................................................................................49
Odabiranje..................................................................77
Promjena mape ........................................................95
F
Maskiranje neoštrina ...................................................72
Format ..................................................................................93
Mass Storage ....................................................................90
Formatiranje glazbe .....................................................92
Meko snimanje ................................................................28
Funkcijski vodič ..............................................................85
»Memory Stick Duo« ................................................126
H
MENU .................................................................................10
Mjerenje na više uzoraka ..........................................56
HD(1080i) ..........................................................................88
Mjerenje u središtu .......................................................56
Histogram...........................................................................18
Mjerenje u točki .............................................................56
Mreža ....................................................................................79
131HR
MTP .......................................................................................90
Programska automatika.............................................23
Music Transfer ......................................................105, 107
Prom. mape za sn...........................................................95
PTP.........................................................................................90
Način mjerenja svjetla.................................................56
Punjač baterije ...............................................................129
Sadržaj
Promjena prikaza na zaslonu ..................................17
N
Način prikaza ...................................................................70
NTSC ....................................................................................89
Računalo ...........................................................................104
O
Računalo sa sustavom Windows .........................104
Obrezivanje .......................................................................72
Reprodukcija ....................................................................37
Odabir mape .....................................................................77
Reprodukcijski zum .....................................................38
Odabir scene .....................................................................28
Retuširanje ........................................................................72
Okidanje na osmjeh (Smile Shutter)..................33
Rješavanje problema .................................................113
Okvir AF tražila .............................................................54
Rotacija ...............................................................................76
Prebacivanje slika.........................................108, 109
Optički zum .................................................................31, 80
OS .........................................................................................104
S
Osjetljivost otkr. osmijeha........................................60
Samodijagnostička funkcija ...................................121
Otkrivanje lica .................................................................61
Samookidač .......................................................................34
Oznaka naloga za ispis........................................75, 112
SD ...........................................................................................88
MENU/Pretraga
postavki
R
Pretraga
operacija
Način snimanja filma ...................................................42
Sladokusac .........................................................................28
Smanjenje ef. crvenih očiju ......................................65
PAL .......................................................................................89
Smanjenje zatvaranja očiju ......................................64
Panoramsko snimanje .................................................24
Smjer snimanja ................................................................43
PC .........................................................................................104
Snimanje
PictBridge...................................................................90, 111
Kazalo
P
Fotografija ..................................................................20
Piksel .....................................................................................46
Videozapis ..................................................................30
Plaža ......................................................................................28
Snimanje filma ...........................................................30, 41
PMB.....................................................................................105
Snijeg.....................................................................................28
Podvodno ...........................................................................29
Softver ................................................................................105
Pohranjivanje odabranog lica .................................62
Spajanje
Pokazni način rada ........................................................86
Pisač..............................................................................111
Pokretanje ..........................................................................87
Računalo....................................................................108
Polagana sinkronizacija..............................................32
TV..................................................................................101
Portret u sumrak ............................................................28
Spot AF ...............................................................................54
Poruke i indikatori upozorenja............................121
Središnji AF ......................................................................54
Postav. dat. i vrem. ......................................................100
SteadyShot .........................................................................66
Postavka područja .........................................................99
Stvar. mape za sn. ..........................................................94
Postavke ..............................................................................12
Sumrak .................................................................................28
Postavke sata ..................................................................100
Sumrak iz ruke ................................................................27
Postavke skupa ekspozicije ......................................57
Precizni digitalni zum ..................................................80
T
Prepoznavanje scena....................................................58
TV .........................................................................................101
Preuzimanje glazbe .......................................................91
Prikaz izbornika..............................................................10
Prikažu gr. brzo snim. fotogr. .................................71
132HR
U
Upoz. o zatv. očima ......................................................82
USB povezivanje............................................................90
Sadržaj
Unutarnja memorija ....................................................19
V
Vatromet.............................................................................28
Veličina slike ....................................................................44
Videoizlaz...........................................................................89
Visoka osjetljivost .........................................................28
Višenamjenska priključnica ...................101, 108, 111
Pretraga
operacija
VGA......................................................................................44
Višestruki AF ...................................................................54
Zaslon ...................................................................................17
Zaštita...................................................................................74
Zum .......................................................................................31
Zvučni signal ....................................................................83
MENU/Pretraga
postavki
Z
Kazalo
133HR
Napomene o licencama
Kazalo
O softveru na koji se primjenjuje GNU GPL/LGPL
MENU/Pretraga
postavki
NE PODRAZUMIJEVA SE NITI SE IZDAJE LICENCA U BILO KOJE DRUGE
SVRHE.
DODATNE INFORMACIJE, UKLJUČUJUĆI INFORMACIJE VEZI S
PROMOTIVNIM, INTERNIM I KOMERCIJALNIM KORIŠTENJEM I
LICENCIRANJEM, MOGU SE DOBITI OD MPEG LA, LLC.
VIDJETI
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Pretraga
operacija
OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN JE POD MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO LICENCOM ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU UPORABU OD
STRANE KORISNIKA ZA:
(i) KODIRANJE VIDEOZAPISA PREMA MPEG-4 VISUAL STANDARDU
(»MPEG-4 VIDEO«)
ILI
(ii) DEKODIRANJE MPEG-4 VIDEOZAPISA KOJI SU KODIRANI OD STRANE
KORISNIKA I SNIMLJENI U OSOBNE I NEKOMERCIJALNE SVRHE ILI
NABAVLJENI OD DOBAVLJAČA KOJI RASPOLAŽE LICENCOM MPEG ZA
DISTRIBUCIJU MPEG-4 VIDEOZAPISA.
Sadržaj
Uz ovaj fotoaparat isporučen je softver pod licencama »C Library«, »Expat« i »zlib«.
Navedeni softver isporučen je na temelju licenčnih ugovora s vlasnicima autorskih prava.
U skladu sa zahtjevima vlasnika ovih programskih aplikacija dužni smo vas obavijestiti o
sljedećem. Molimo vas da pročitate sljedeće dokumente.
Pročitajte »license1.pdf« u mapi »License« na priloženom CD-u. Naći ćete licenčne
ugovore (eng. verzija) za »C Library«, »Expat«, »zlib«, »dtoa«, »pcre« i »libjpeg« softver.
U fotoaparatu je isporučen softver kompatibilan s sljedećim GNU General Public
License (u nastavku »GPL«) ili GNU Lesser General Public License (u nastavku
»LGPL«).
Ovim vas obavještavamo da imate pravo na pristup, preinake i distribuciju izvornog koda
za ovaj softver u skladu s uvjetima GPL/LGPL.
Izvorni kôd je dostupan na Internetu. Za preuzimanje, posjetite sljedeću stranicu:
http://www.sony.net/Products/Linux/
Molimo vas da nas ne kontaktirate u vezi sa sadržajem izvornog koda.
Pročitajte »license2.pdf« u mapi »License« na priloženom CD-u. Naći ćete licenčne
ugovore (eng. verzija) za »GPL«, i »LGPL« softver.
Za čitanje .pdf datoteka potreban je Adobe Reader. Ako ga nemate na računalu, možete
ga preuzeti s Adobe Systems stranice:
http://www.adobe.com/
O licenci za »Music Transfer« koja se nalazi na CD-u
(isporučeno)
MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and
Thomson.
134HR
Download PDF

advertising