Vaš novi
fotoaparat
Uporaba izbornika
Digitalni fotoaparat
Upute za uporabu/
pomoć u slučaju
problema
Uporaba izbornika za
podešavanje
Uporaba računala
Ispis fotografija
Spajanje fotoaparata
na TV prijemnik
"Prvo pročitajte"
Objašnjenje postupaka podešavanja i osnovnih radnji
za snimanje/reprodukciju.
U slučaju problema
Upute za uporabu
Prije uporabe molimo da pažljivo pročitate ove upute i zadržite
ih za buduću uporabu.
Ostale informacije
Korisniku
Broj modela i serijski broj se nalaze na dnu aparata. Zapišite
serijski broj na donju liniju. Navedite ove brojeve pri svakom
pozivanju ovlaštenog servisa ili zastupnika.
Broj modela DSC-T9
Serijski broj _____________________
© 2005 Sony Corporation
2-656-807-11(2)
Prvo pročitajte
Provjera isporuenog pribora
• Punjač baterije BC-CS3 (1)
• Mrežni kabel (1)
• Punjiva baterija NP-FT1 (1)/
Kutija za bateriju (1)
• USB, A/V, DC IN
višenamjenski kabel (1)
• Vrpca za nošenje (1)
• CD-ROM (s aplikacijskim
softverom za Cyber-shot
fotoaparat) (1)
• Upute za uporabu/U slučaju
problema (1)
"Memory Stick Duo" nije dio
isporuke.
Ovaj aparat ima vlastitu unutarnju memoriju (58 MB), no
svejedno preporučujemo da
kupite "Memory Stick Duo".
"Memory Stick Duo":
mogue je korištenje
"Memory Stick Duo" kartice
s vašim fotoaparatom.
"Memory Stick": nije
mogue korištenje
"Memory Stick" kartice s
vašim fotoaparatom.
Nije mogue korištenje
ostalih kartica.
• Detalji o "Memory Stick
Duo" t str. 97
Napomene
• Prije prve uporabe napunite isporučenu bateriju NP-FT1.
• LCD zaslon je proizveden visokopreciznom tehnologijom, tako da postotak efektivne uporabe
piksela iznosi više od 99,99%. Ipak, mogu se trajno pojaviti sitne crne i/ili svijetle točkice u boji
(bijela, crvene, plave ili zelene). To je normalno u procesu proizvodnje i ni na koji način ne utječe
na snimljeni materijal.
• Fotoaparat je precizan instrument. Pazite da ne udarite objektiv ili LCD zaslon te prilikom
rukovanja ne primjenjujte silu. Stavite ručnu vrpcu kako bi spriječili pad aparata itd.
Hvataljka
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na često postavljana pitanja (FAQ)
možete pronaći na našim internetskim stranicama za korisničku podršku.
http://www.sony.net/
Pripremite bateriju
A Umetnite bateriju.
Pažljivo gurnite stražnji dio baterije dok ne klikne.
Punjač baterije
C Na zidnu utičnicu.
Mrežni kabel
B Spojite mrežni
"aruljica CHARGE
kabel.
Svijetli: Punjenje je u tijeku
Ne svijetli: Punjenje je dovršeno (dovoljno za uporabu.)
Ukoliko nastavite s punjenjem otprilike sat vremena (tako da se baterija sasvim
napuni), trajat će nešto duže.
• Spojite punjač na lako dostupnu zidnu utičnicu.
• Čak i kad žaruljica CHARGE ne svijetli, punjač nije odspojen iz napajanja dok je god mrežni kabel
spojen na utičnicu. Pojavi li se problem tijekom uporabe punjača, odmah izvucite mrežni kabel iz utičnice.
• Po završetku punjenja izvucite mrežni kabel iz utičnice i izvadite baterije iz punjača.
• Potrebno vrijeme za potpuno punjenje sasvim prazne baterije pri temperaturi od 25 °C je otprilike 330
minuta, a vrijeme potrebno za punjenje dovoljno za rad potpuno praznih baterije je otprilike 270
minuta. U nekim uvjetima punjenje može trajati dulje.
D Umetnite napunjenu bateriju.
Preklopka za vađenje baterije
Otvorite baterijski/
"Memory Stick Duo"
pokrov.
Uložite bateriju uz pritiskanje
preklopke za vađenje baterije
vrškom baterije.
Zatvorite baterijski/
"Memory Stick Duo"
pokrov.
Uporaba AC adaptera
Aparat možete spojiti i na mrežni napon pomoću mrežnog adaptera AC-LS5K (opcija)
t str. 15. Pogledajte njegove upute za uporabu.
Provjera preostalog kapaciteta baterije
Otvorite pokrov objektiva ili pritisnite tipku POWER za uključenje aparata i provjerite
kapacitet baterije na LCD zaslonu.
Indikator preostalog
kapaciteta baterije
• Potrebna je otprilike jedna minuta dok se ne pojavi
točno vrijeme preostalog kapaciteta baterije.
• Indikator vremena preostalog kapaciteta u nekim
uvjetima možda neće biti sasvim precizan.
Preostalo vrijeme
Va,enje baterije
Otvorite pokrov baterijskog/"Memory Stick Duo" pretinca i pomaknite preklopku za vađenje
baterije u smjeru strelice. Izvadite bateriju držeći je za rubove. Kako bi spriječili ispadanje
baterije, ne držite fotoaparat s otvorom za bateriju okrenutim prema dolje kad je preklopka za
vađenje baterije vani.
Preklopka za
vađenje baterije
Uporaba aparata u stranim zemljama — izvori napajanja
Ovaj aparat, isporučeni punjač baterije i mrežni adapter AC-LS5K (opcija) možete koristiti u
bilo kojoj zemlji ili regiji s napajanjem između 100 V i 240 V AC, 50/60 Hz.
• Nemojte koristiti elektronički transformator (putni pretvarač) jer to može
prouzročiti kvar.
Ukljuite aparat/podesite tono vrijeme
A Odaberite !.
B Podesite POWER.
Svijetli
C Podesite točno vrijeme kontrolnim
tipkama.
1
Odaberite format datuma tipkama v/V, zatim
pritisnite z.
2
Odaberite pojedinačne parametre tipkama b/B,
brojčanu vrijednost podesite tipkama v/V, zatim
pritisnite z.
3
Odaberite [OK] tipkom B i pritisnite z.
• Za poništenje odaberite [Cancel] i pritisnite z.
Za promjenu datuma i vremena
Odaberite [Clock Set] u izborniku - (Setup) i izvedite postupak iz gore opisanog koraka 3
t (str. 47 i 57)
Prikaz tonog vremena
• Ponoć je prikazana kao 12:00 AM, a podne kao 12:00 PM.
• Ako ste u koraku 3-1 odabrali [D/M/Y], podesite 24-satni sustav prikaza vremena.
Kad ukljuujete fotoaparat
• Ako niste podesili točno vrijeme, nakon svakog uključenja aparata pojavit će se izbornik za
podešavanje točnog vremena (Clock Set).
• Prilikom drugog ili sljedećih uključenja, na LCD zaslonu se pojavi sljedeći prikaz:
Kod otvaranja pokrova objektiva
• Kod otvaranja pokrova objektiva pazite da ne dodirnete leću.
Za iskljuenje fotoaparata
Zatvorite pokrov objektiva ili ponovo pritisnite POWER.
• Koristite li baterijsko napajanje i aparat je neaktivan oko tri minute, on se automatski isključuje kako bi
se spriječilo trošenje baterije (funkcija Auto power-off).
Podešavanje jezika izbornika
Možete podesiti jezik izbornika. Za promjenu jezika pritisnite [MENU] kako biste uključili
izbornik. Kontrolnim tipkama odaberite - (Setup), zatim odaberite [O Language] u
izborniku K (Setup 1) te odaberite željeni jezik. t str. 55.
Umetnite "Memory Stick Duo" (opcija)
Strana s
priključcima
Umetnite "Memory Stick Duo"
dokraja dok ne klikne.
Kad nije ulo1en "Memory Stick Duo"
Reprodukcija/snimanje se odvijaju putem unutarnje memorije (58 MB). t str. 22.
Odaberite veliinu slike
A Odaberite željenu
B Pritisnite ./B (veličina slike).
funkciju.
C Odaberite veličinu tipkama
Fotografije:
v/V.
Odaberite !.
Videozapisi:
Odaberite ".
• Izbornik s gornje slike je za snimanje fotografija.
• Za videozapise odaberite [640(Fine)] (samo
"Memory Stick PRO Duo"), [640(Standard)] ili
[160].
• Broj mogućih fotografija ili raspoloživo vrijeme za
snimanje videozapisa prikazano je desno od [Image
Size].
D Pritisnite ./B (veličina slike)
za dovršetak podešavanja.
Tipka ./B
O veliini fotografija
Detalje o veličini slike potražite na str. 12.
Tvornička podešenja označena su oznakom J.
Veliina slike
Smjernice
J 6M (2816T2112)
3:2* (2816T1872)
Broj slika
Za tiskanje slika u formatu A4 ili slika velike
gustoće piksela u formatu A5
Manje
Ispis
Viša
kvaliteta
3M (2048T1536)
1M (1280T960)
Za tiskanje slike u veličini razglednice
VGA (E-Mail)
(640T480)
Za tiskanje većeg broja slika
Za dodavanje slika e-mailovima ili za
oblikovanje web stranica
Više
16:9(HDTV)**
(1920T1080)
Niža
kvaliteta
Za gledanje slika na širokom (widescreen) TV
zaslonu ili TV-u kompatibilnom sa sustavom
High-vision***
* Slike su snimljene u istom formatu fotografskog papira za tiskanje tj. 3:2 ili razglednica itd.
** Oba ruba slike se mogu odrezati tijekom tiskanja t str. 91
*** Možete gledati slike u višoj kvaliteti ako TV ima utor za Memory Stick ili je spojen putem USB-a.
O broju fotografija koje se mogu snimiti i vrijeme snimanja videozapisa
Broj fotografija koje se mogu snimiti i vrijeme snimanja videozapisa se razlikuje, ovisno o
odabranoj veličini slike.
Detalje o tome potražite na str. 21.
Fotografije
Maks. broj fotografija
Videozapisi
Maks. vrijeme snimanja
• Broj fotografija koje se mogu snimiti i vrijeme snimanja videozapisa se može razlikovati, ovisno o
uvjetima snimanja.
Va,enje "Memory Stick Duo" kartice
Žaruljica pristupa
Otvorite pokrov baterije/"Memory Stick Duo" kartice i
jednom pritisnite "Memory Stick Duo".
Kad 1aruljica pristupa svijetli
Nikad ne otvarajte pokrov baterije/"Memory Stick Duo"
kartice i ne isključujte fotoaparat jer se podaci mogu oštetiti.
Jednostavno snimite sliku
A Odaberite način
Dr1anje fotoaparata
snimanja.
Fotografije (automatsko
podešavanje):
Odaberite !.
Videozapisi:
Odaberite ".
Kadrirajte objekt tako da bude u središtu
okvira za izoštravanje.
Tipka K
(STEADY SHOT)
Tipka zuma
Tipka A (uključenje/isključenje
prikaza)
Kontrolne tipke
Uporaba kontrolnih tipaka
Uporaba bljeskalice za
fotografije
Provjera zadnje
snimljene slike
(Quick Review)
Snimanje izbliza
(Macro)
Uporaba
self-timera
(automatsko podešavanje)
B Pritisnite okidač.
Snimanje fotografija:
Pritisnite dopola i
zadržite za izoštravanje.
AE/AF lock indikator
Trepće t svijetli/oglašava
se zvučnim signalom
Pritisnite dokraja
Čuje se zvuk zatvarača.
Okvir automatskog izoštravanja (AF)
Snimanje videozapisa:
Pritisnite okidač
dokraja.
Za zaustavljanje snimanja ponovo pritisnite okidač dokraja.
Uporaba zuma
Tipka zuma
• Kad zum prijeđe 3T, aparat prelazi na digitalni zum [Digital Zoom].
Detalje o postavkama opcije [Digital Zoom] i kvaliteti slike potražite na str. 48.
• Tijekom snimanja videozapisa nije moguće zumiranje.
7 Provjera posljednje snimljene slike (Quick Review)
Pritisnite b (7) na kontrolnoj tipki.
Za odustajanje ponovo pritisnite b.
• Odmah nakon prikaza, slika može izgledati zrnato.
• Za brisanje te slike, pritisnite ./B (brisanje) i pomoću v odaberite [Delete] i zatim pritisnite tipku z.
( Odabir naina rada bljeskalice za fotografiranje
Prije koraka 2, više puta pritisnite kontrolnu tipku v (() dok ne odaberete željeni način rada
bljeskalice.
Bez indikatora
Trepće ako je mračno (tvornička postavka)
Uvijek se aktivira.
Slow synchro (u skladu s uvjetima)
Brzina zatvarača je manja na tamnim mjestima kako bi se jasno snimila
neosvijetljena pozadina.
Bljeskalica je iskljuena.
• Udaljenost snimanja (kad je opcija [ISO] podešena na [Auto])
W strana: oko 0,1 – 2,8 m
T strana: oko 0,25 – 2,3 m
• Bljeskalica se aktivira dvaput. Prvi bljesak služi podešavanju količine svjetla.
• Tijekom punjenja bljeskalice prikazan je indikator p.
* Snimanje krupnih kadrova (Macro)
Prije koraka 2 pritisnite kontrolnu tipku B (*).
Za poništenje, ponovno pritisnite B.
• Savjetujemo da podesite zum na W stranu.
• Područje izoštravanja se sužava i možda se neće izoštriti cijeli objekt.
• Brzina automatskog izoštravanja se smanjuje.
• Za snimanje na još manjim udaljenostima od snimaka izbliza (Macro), koristite g (Magnifying glass)
u Scene načinu.
Najmanja udaljenost snimanja od leće objektiva
Kad je zum podešen na W stranu: oko 8 cm.
Kad je zum podešen na T stranu: oko 25 cm.
) Funkcija Self-Timer
Prije koraka 2, pritisnite V ()) na kontrolnoj tipki.
Pritisnite okidač. Žaruljica self-timera trepće uz zvučni signal odbrojavanja dok se slika ne
snimi (oko 10 sekundi kasnije).
Za prekid pritisnite V još jednom.
Žaruljica self-timera
• Savjetujemo uporabu stativa (opcija).
Ako je izoštravanje objekta otežano
• Ako je objekt udaljen manje od oko 50 cm, koristite Macro način snimanja (prethodna stranica).
• Ako aparat ne može automatski izoštriti objekt, AE/AF lock indikator polagano trepće i zvučni signal
se ne čuje. Ponovo kadrirajte sliku i izoštrite.
Slučajevi u kojima je izoštravanje otežano:
− Objekt je taman i udaljen od aparata.
− Loš kontrast između objekta i pozadine.
− Objekt se nalazi iza stakla.
− Objekt se brzo kreće.
− Objekti sa sjajnom površinom ili od kojih se
odbija svjetlo
− Svjetleći objekti
− Objekt osvijetljen straga
Za svjetliji prikaz
Ako je slika nejasna pri jakom svjetlu, npr. vani, možete povećati svjetlinu LCD zaslona.
Svakim pritiskom tipke A (uključenje/isključenje prikaza) (prikazana na gornjoj slici),
LCD zaslon se uključuje i isključuje na sljedeći način.
Ukljueno osvjetljenje tUkljuen histogram tIskljueni indikatori tUkljueni indikatori
t Potražite informacije na str. 20.
Funkcija spreavanja zamuenja
Fotoaparat ima funkciju kojom se sprečavanje zamućenje slike pri snimanju.
Za isključenje ove funkcije, podesite funkcijsku preklopku na neko od podešenja osim [Auto]
u izborniku ! (Camera) (sljedeća stranica), zatim pritisnite tipku K (STEADY SHOT)
(prikazana gore) za prikaz indikatora i. Za uključenje funkcije, ponovno pritisnite tipku
K (STEADY SHOT),
• Kad funkcijsku preklopku pomaknete na [Auto] u izborniku ! (Camera), ne možete odabrati funkciju
sprečavanja zamućenja.
• Možete promijeniti način sprečavanja zamućenja. t str. 51
Prepoznavanje indikatora na zaslonu
t Potražite informacije na str. 16.
Snimanje u skladu s uvjetima (Scene Selection)
A Odaberite !.
B Pritisnite MENU.
C Tipkom b odaberite !
(Camera), a zatim tipkama v/V
odaberite način.
Tipka MENU
• Podrobnije informacije o načinima snimanja potražite
na sljedećoj stranici.
• Podešenje ostaje pohranjeno čak i nakon isključivanja.
D Pritisnite MENU za isključenje
Kontrolne tipke
izbornika.
E Pritisnite okidač.
Za iskljuenje funkcije Scene Selection
Tipkama v/V odaberite opciju [Auto] ili [Program].
Scene Selection naini snimanja
Odaberite jedan od sljedećih načina snimanja u skladu s uvjetima.
g Magnifying glass
Y Soft snap
Na LCD pokazivaču se
pojavljuje 3,5T uvećan objekt.
U ovom načinu postiže se
prirodan i topao ton kože.
Fokus je mekši, tako da
fotografije ljudi ili cvijeća
izgledaju kako treba.
Udaljenost od objekta
1 cm
2 cm
5 cm
10 cm
20 cm
Uve$anje
3,5T
2,2T
1,1T
0,5T
0,3T
• Žarišna duljina do objekta iznosi približno 1 do
20 cm.
• Optički zum je zaključan na W stranu i nije ga
moguće koristiti.
• Kad pritisnete tipku zuma, slika se uvećava
digitalnim zumom.
4 Landscape
Izoštrava samo udaljene
objekte pri snimanju krajolika.
P High speed shutter
Snimanje objekata u pokretu
vani i na osvijetljenim
mjestima.
E Beach
Prilikom snimanja na morskoj
plaži ili pokraj jezera,
plavetnilo vode jasno se snima.
2 Twilight*
U tamnim uvjetima pomoću
ove funkcije možete snimati
kvalitetne fotografije.
D Snow
3 Twilight portrait*
Pri snimanju na snijegu ili
sličnim mjestima, koristite ovo
podešenje kako bi se snimila
jasna i oštra slika.
Pogodno za snimanje portreta
noću.
O Fireworks*
f Candle*
Snimanje vatrometa u punom
sjaju.
Na zabavi, u prostoru
osvijetljenom svijećama i
slično, možete snimati bez
gubitka efekta takve svjetlosti.
* Brzina okidača je manja, stoga savjetujemo uporabu stativa.
Za uporabu funkcija podešenih kontrolnom tipkom uz znaajku Scene Selection
Prije snimanja u koraku 5, odaberite podešenja kontrolnom tipkom. Neke funkcije nisu
dostupne, ovisno o odabranom Scene Selection načinu. Kad pritisnete tipku za odabir
funkcija koje se ne mogu kombinirati sa značajkom Scene Selection, začuje se zvučni signal.
t str. 26.
Pregled/brisanje slika
A Odaberite #.
B Odaberite sliku tipkama b/B.
Fotografija: prikazan je indikator veličine slike
Videozapis: prikazan je indikator "
Tipka Y/e
Tipka f
" Videozapisi:
Za reprodukciju videozapisa pritisnite z.
Skala
reprodukcije
Tipka I
Tipka ./B
Kontrolne tipke
Natrag/naprijed: b/B
(Povratak na standardnu
reprodukciju: z)
Ugađanje glasnoće: v/V
Zaustavljanje reprodukcije: z
• Videozapisi veličine [160] izgledaju manji.
Brisanje slika
1 Prikažite sliku koju želite obrisati i pritisnite ./B (brisanje).
2 Tipkom v odaberite [Delete] i zatim pritisnite z.
Za odustajanje od brisanja
Odaberite [Exit ] i zatim pritisnite z.
Pregled uveane slike (zum pri reprodukciji)
Dok je prikazana fotografija, pritisnite f za njezino uvećavanje.
Za smanjenje pritisnite e.
Za povećavanje dijela slike: v/V/b/B
Za povratak na normalnu veličinu slike: z
Za pohranjivanje uvećanih slika: [Trimming] t str. 46
Reprodukcija niza slika (Slide Show)
Pritisnite I tijekom normalnog prikaza fotografija. Za isključenje pritisnite I ponovno.
• Možete mijenjati podešenja poput glazbenih datoteka. Za detalje o postupcima i podešenjima za Slide
Show t str. 27
Indeksni prikaz slika
Pritisnite Y (indeksni prikaz) i tipkama v/V/b/B odaberite sliku.
Za povratak na prikaz jedne slike pritisnite z. Za prikaz sljedeće (prethodne) grupe slika,
pritisnite b/B.
Ponovnim pritiskom tipke pojavi se
indeksni prikaz 16 slika.
Za brisanje slika u indeksnom prikazu
1 Kad je uključen indeksni prikaz, pritisnite ./B (brisanje) i tipkama v/V odaberite [Select]
te zatim pritisnite z.
2 Odaberite sliku koju želite obrisati tipkama v/V/b/B i pritisnite z za pridjeljivanje
indikatora B (brisanje) odabranoj slici.
Zeleni okvir za odabir
Za poništenje odabira
Odaberite sliku koju ste već odredili za brisanje i pritisnite z za
brisanje indikatora B sa slike.
3 Pritisnite ./B (brisanje).
4 Pomoću B odaberite [OK] i zatim pritisnite z.
• Za brisanje svih slika u direktoriju, u koraku 1 umjesto [Select] pomoću v/V odaberite [All In This
Folder] i zatim pritisnite z.
UPOZORENJE
Za sprečavanje požara ili električkog
udara ne izlažite aparat utjecaju kiše
ili vlage.
OPREZ
Upozoravamo vas da bilo kakve promjene ili
preinake koje nisu izričito odobrene u ovom
priručniku mogu uzrokovati probleme pri
uporabi aparata.
2
Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je
usklađenost sa smjernicom EMC za uporabu
spojnih kabela kraćih od 3 m.
Pa1nja
Elektromagnetsko polje na određenim
frekvencijama može utjecati na sliku i zvuk ovog
digitalnog fotoaparata.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam
prouzroči prekid prijenosa podataka, ponovo
pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo spojite
komunikacijski kabel (USB, i sl.).
Zbrinjavanje starih elektrinih i
elektronikih ure,aja (primjenjuje se
u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu
namjenu predviđenom mjestu za reciklažu
električke ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i
brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i
zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
3
Napomene o uporabi fotoaparata
Vrste "Memory Stick" kartica koje
mo1ete koristiti s aparatom (opcija)
Ovaj fotoaparat koristi "Memory Stick
Duo" kao medij za snimanje. Postoje dvije
vrste "Memory Stick" kartice.
"Memory Stick Duo": S ovim aparatom
mo1ete koristiti "Memory Stick Duo".
"Memory Stick": S ovim aparatom ne
mo1ete koristiti "Memory Stick".
• Ukoliko bateriju ne namjeravate koristiti duže
vrijeme, iskoristite preostali kapacitet i izvadite
je iz aparata te je pohranite na hladno, suho
mjesto. Na taj ćete način osigurati njezinu
funkciju (str. 99).
• Za detaljnije informacije o baterijama koje
smijete koristiti pogledajte str. 99.
O Carl Zeiss objektivu
Vaš fotoaparat ima objektiv Carl Zeiss koji
kvalitetno reproducira sliku uz odličan
kontrast.
Objektiv ovoga fotoaparata uz strogu
kontrolu kvalitete proizvela je tvrtka Carl
Zeiss prema standardu kvalitete tvrtke Carl
Zeiss iz Njemačke.
Izjava
S ovim aparatom nije mogue
koristiti ostale kartice.
• Za detalje o "Memory Stick Duo" kartici
pogledajte str. 97.
Prilikom korištenja "Memory Stick
Duo" s "Memory Stick"
kompatibilnom opremom
"Memory Stick Duo" karticu možete koristiti
uz Memory Stick Duo adapter (opcija).
• Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan
kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala
zbog nemogućnosti snimanja ili reprodukcije
uslijed kvara fotoaparata ili medija za snimanje,
ili zbog nekog drugog razloga.
Sigurnosna kopija unutarnje memorije
i "Memory Stick Duo" kartice
• Ukoliko isključite napajanje otvaranjem pretinca
za bateriju ili "Memory Stick Duo" kartice kad
je upaljena žaruljica pristupa, možete oštetiti
podatke unutarnje memorije. Obavezno
napravite sigurnosne kopije podataka kako ih
ne bi nepovratno izbrisali. Za detalje o
sigurnosnim kopijama pogledajte str. 23.
Napomene o snimanju/reprodukciji
Memory Stick Duo Adapter
Napomene o "InfoLITIHIUM" bateriji
• Prije prve uporabe napunite NP-FT1
(t korak 1 u "Prvo pročitajte")
• Bateriju možete puniti čak i ako nije potpuno
prazna. Također je možete koristiti kad je
polupuna.
4
• Fotoaparat nije otporan na prašinu, vodu i
prskanje. Pročitajte mjere opreza (str. 102)
prije uporabe aparata.
• Prije snimanja važnih događaja izvedite probno
snimanje kako bi se uvjerili da aparat radi dobro.
• Pazite da se fotoaparat ne smoči. Ukoliko voda
dospije u aparat, može uzrokovati kvarove koji
se u pojedinim slučajevima možda neće moći
popraviti.
• Aparat ne usmjeravajte prema suncu ili drugim
izvorima svjetlosti. To može uzrokovati
nepopravljivo oštećenje aparata.
• Aparat ne koristite u blizini uređaja s jakim
radiovalovima ili zračenjima, jer u tom slučaju
uređaj neće dobro snimati ili reproducirati.
• Uporaba aparata na pješčanim i prašnjavim
lokacijama može uzrokovati kvarove.
• Ukoliko dođe do kondenzacije vlage, pričekajte
da nestane prije uporabe aparata (str. 102).
• Nemojte tresti ili udarati aparat. Osim kvarova
i nemogućnosti snimanja fotografija može se
dogoditi da više ne možete upotrebljavati medij
za snimanje ili da se slikovni podaci oštete,
izgube ili izbrišu.
• Prije uporabe očistite površinu bljeskalice.
Toplina pri radu bljeskalice može uzrokovati
prljanje površine bljeskalice ili lijepljenje
prašine po površini što će rezultirati
nedovoljnim svjetlom.
O kompatibilnosti podataka
Napomene o LCD zaslonu, tra1ilu (za
modele s LCD tra1ilom) i objektivu
Slike iz prirunika
• LCD zaslon i LCD tražilo su proizvedeni
visoko preciznom tehnologijom tako da preko
99,99% piksela radi ispravno. Ipak, mogu se
trajno pojaviti sitne crne i/ili svijetle točkice u
boji (bijele, crvene, plave ili zelene). To je
normalno u procesu proizvodnje i ni na koji
način ne utječe na snimljeni materijal.
• Ovaj fotoaparat je usklađen s pravilima dizajna
(“Design rule for Camera File system universal
standard) univerzalnog standarda koje je
utemeljilo udruženje JEITA (Japan Electric and
Information Technology Industries).
• Reprodukcija slika snimljenih ovim
fotoaparatom na drugoj opremi i reprodukcija
slika snimljenih ili editiranih na drugoj opremi
na ovom fotoaparatu nije zajamčena.
O autorskim pravima
TV programi, filmovi, videovrpce i drugi
materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima.
Neovlašteno snimanje takvih materijala može
biti u suprotnosti zakonima o autorskim pravima.
Slike prikazane u ovim uputama su navedene kao
primjeri, a ne stvarne fotografije snimljene ovim
aparatom.
Crne (bijele/crvene/
plave/zelene) točke
• Ako LCD zaslon, tražilo ili objektiv duže
vrijeme izlažete izravnoj sunčevoj svjetlosti,
možete uzrokovati kvar. Budite pažljivi kod
ostavljanja aparata u blizini prozora ili na
otvorenom.
• Nemojte jako pritiskati LCD zaslon jer to može
prouzročiti neravnine na njegovoj površini i
kvarove.
• Pri niskim temperaturama na zaslonu se mogu
pojaviti zaostale slike, no to je uobičajeno u
takvim uvjetima.
• Pazite da ne udarate objektiv i da ga ne
pritišćete.
5
Za optimalnu uporabu digitalnog fotoaparata
Pripremite fotoaparat i snimajte na jednostavan način
"Prvo proitajte"
Pripremite bateriju
Ukljuite fotoaparat/podesite sat
Uloite "Memory Stick Duo" (opcija)
Odaberite veliinu slike
Jednostavno snimite sliku (automatsko podešavanje)
Snimanje u skladu s uvjetima (Scene Selection)
6 Pregledajte/obrišite slike
1
2
3
4
5
Upoznajte svoj novi fotoaparat
• Snimajte uz uporabu omiljenih postavki (programirano
automatsko snimanje) t str. 25
• Zabavljajte se uz Slide Show t str. 27
• Uživajte u raznim mogućnostima snimanja/reprodukcije
pomoću izbornika t str. 30
• Promijenite tvorničke postavke t str. 47
Priključite fotoaparat na računalo ili pisač
• Kopirajte slike na računalo i mijenjate ih po želji t str. 58
• Otisnite fotografije na pisaču koji je izravno spojen na
fotoaparat (samo pisači koji podržavaju PictBridge)
t str. 74
6
Sadržaj
Napomene o uporabi fotoaparata ................................................................4
Iskoristite mogunosti fotoaparata
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika .......................................10
Izoštravanje — Uspješno izoštravanje objekta.................................................. 10
Ekspozicija — Podešavanje intenziteta svjetla ................................................. 11
Boja — O efektima svjetla ................................................................................. 12
Kvaliteta — O kvaliteti i veličini slike ................................................................. 12
Dijelovi fotoaparata.....................................................................................14
Indikatori na zaslonu ..................................................................................16
Promjena prikaza na zaslonu .....................................................................20
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa ..........................................21
U slučaju da nemate "Memory Stick Duo" (snimanje pomoću ugrađene
memorije)....................................................................................................22
Vijek trajanja baterije i broj slika koje možete snimiti/pregledati ................24
Značajke fotoaparata..................................................................................25
Funkcija Slide Show ...................................................................................27
Uporaba izbornika
Uporaba opcija izbornika ...................................................................30
Opcije izbornika ....................................................................................31
Izbornik snimanja .......................................................................................33
! (Camera)
$ (EV)
9 Focus (izoštravanje)
% Metering Mode
WB (White Bal)
ISO (osjetljivost)
6 P.Quality (kvaliteta slike)
Mode (način snimanja)
BRK (Bracket Step)
M (Interval)
(± Flash Level (razina bljeskalice)
PFX (efekt slike)
5 Saturation (zasićenost)
6 Contrast (kontrast)
L Sharpness (oštrina)
- Setup (podešavanje)
7
Izbornik reprodukcije ..................................................................................41
! Folder (direktorij)
H Protect (zaštita)
DPOF (oznaka za tiskanje)
E Print (tiskanje)
I Slide (prezentacija)
C Resize (promjena veličine)
J Rotate (okretanje)
H Divide (rezanje)
- Setup (podešavanje)
Trimming (snimanje uvećane slike)
Uporaba izbornika Setup
Uporaba opcija izbornika Setup .......................................................47
N Camera 1 ..............................................................................................48
AF Mode (automatsko izoštravanje)
Digital Zoom (digitalni zum)
Date/Time (datum/vrijeme)
Red Eye Reduction (smanjenje efekta crvenih očiju)
AF Illuminator (svjetlo automatskog izoštravanja)
Auto Review (automatski pregled)
M Camera 2 ..............................................................................................51
Enlarged Icon (uvećana ikona)
STEADY SHOT
g Internal Memory ....................................................................................52
Format (formatiranje)
u Memory Stick .......................................................................................53
Format (formatiranje)
Create REC. Folder (izrada direktorija za snimanje)
Change REC. Folder (promjena direktorija za snimanje)
Copy (kopiranje)
K Setup 1...................................................................................................55
Download Music
Format Music
Beep (zvučni signal)
L Language (jezik)
Initialize (vraćanje tvorničkih postavki)
2 Setup 2...................................................................................................56
File Number (broj datoteke)
USB Connect (USB priključak)
Video Out (video izlaz)
Clock Set (podešavanje sata)
8
Uporaba raunala
Mogućnosti sustava Windows ....................................................................58
Kopiranje slika na računalo ........................................................................60
Pregled slikovnih datoteka pohranjenih na računalo u fotoaparatu
(pomoću "Memory Stick Duo" kartice)........................................................67
Uporaba isporučenog softvera ...................................................................68
Za korisnike Macintosh računala................................................................70
Ispis fotografija
Kako otisnuti fotografije ..............................................................................73
Izravan ispis slika na pisaču koji podržava funkciju PictBridge..................74
Ispis slika u fotolaboratoriju ........................................................................78
Spajanje fotoaparata na TV prijemnik
Pregled slika na TV zaslonu.......................................................................80
U sluaju problema
Problemi pri rukovanju................................................................................82
Indikatori i poruke upozorenja ....................................................................94
Ostale informacije
O "Memory Stick" kartici.............................................................................97
O bateriji .....................................................................................................99
O punjaču baterije ....................................................................................100
Uporaba Cyber-shot Stationa...................................................................101
Mjere opreza.............................................................................................102
Tehnički podaci.........................................................................................104
9
Iskoristite mogu$nosti fotoaparata
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Izoštravanje
Ekspozicija
Boja
Kvaliteta
U ovom poglavlju su opisane osnove uporabe
fotoaparata kako bi u potpunosti mogli
uživati u njegovim značajkama. Objasnit
ćemo vam kako koristiti razne funkcije
poput funkcijske preklopke (str. 25),
izbornika (str. 30), itd.
Izoštravanje
Uspješno izoštravanje objekta
Kad pritisnete okidač dopola, aparat automatski izoštrava objekt (AF). Nemojte zaboraviti da
tipku treba pritisnuti samo dopola.
Odmah pritisnite
okidač dokraja.
Pritisnite okidač
dopola.
Indikator AE/AF blokade
trepće , svijetli/
Zatim pritisnite
oglašava se zvukom
okidač dokraja.
Za snimanje fotografije koju je teško izoštriti t [Focus] (str. 34)
Ako je slika nejasna čak i nakon izoštravanja, možda je u pitanju tresenje aparata.
t Pogledajte "Savjeti za sprečavanje nejasnih slika" (u nastavku).
Savjeti za spreavanje nejasnih slika
Čvrsto držite aparat s obje ruke. Aparat možete umiriti prislanjajući se uz obližnje drvo
ili zgradu. Za snimanje u uvjetima slabog svjetla preporučujemo uporabu stativa i
bljeskalice te uključenje funkcije sprečavanja zamućenja.
10
Ekspozicija
Podešavanje intenziteta svjetla
Možete snimiti razne slike podešavanjem ekspozicije i ISO osjetljivosti. Ekspozicija je
količina svjetlosti koja prodire u aparat kad otpustite okidač.
Ekspozicija:
Brzina zatvarača = vrijeme tijekom kojeg u
fotoaparat dopire svjetlo
Otvor blende = veličina otvora kroz koji ulazi svjetlo
ISO = osjetljivost pri snimanju
Preeksponiranost
= previše svjetla
bijela slika
Ispravna vrijednost
ekspozicije
Podeksponiranost
= premalo svjetla
tamna slika
Ekspozicija se automatski podešava na
odgovarajuću vrijednost u funkciji
automatskog podešavanja. No, možete je
podesiti i ručno pomoću niže navedenih
funkcija.
EV:
Omogućuje podešavanje ekspozicije koju je
procijenio aparat t str. 33
Mjerenje svjetla:
Omogućuje promjenu dijela objekta koji će
vam poslužiti za mjerenje svjetla pri
određivanju ekspozicije t str. 36
Podešavanje ISO osjetljivosti
ISO je mjerna jedinica (osjetljivost) u kojoj je izražena procjena svjetlosti kojoj će biti
izložen element za snimanje slike (primjerice, fotografski film). Slike se mogu razlikovati,
ovisno o ISO osjetljivosti, čak i kod iste ekspozicije.
Podešavanje ISO osjetljivosti t str. 37
Velika ISO osjetljivost
Slika će biti svijetla čak i ako je snimite u uvjetima slabe svjetlosti, no vjerojatno
će biti neujednačena.
Mala ISO osjetljivost
Slika će biti ujednačena, iako vjerojatno malo tamnija.
11
Boja
O efektima svjetla
Uvjeti svjetla utječu na boju objekta.
Primjer: Boja slike ovisno o izvorima svjetlosti
Vrijeme/svjetlost
Danje svjetlo
Oblačno
Fluorescentno
svjetlo
Električna
žarulja
Karakteristike svjetla
Bijelo
(standardno)
Plavkasto
S primjesama
plave
Crvenkasto
Tonovi boja se automatski podešavaju u načinu automatskog podešavanja.
No, tonove boje možete podesiti i ručno pomoću [White Bal] (str. 36).
Kvaliteta
O kvaliteti i veliini slike
Digitalna slika je sastavljena od malih točaka koje se nazivaju pikseli.
Što je više piksela u slici, to je ona veća, zauzima više memorije, a slika je detaljno prikazana.
Veličina slike se prikazuje brojem piksela. Iako razlike nisu uočljive na zaslonu fotoaparata,
detalji i vrijeme obrade podataka se razlikuju na tiskanoj slici i slici prikazanoj na zaslonu
računala.
Opis piksela i veličine slike
Pikseli
12
A Veličina slike: 6M
2816 piksela T 2112 piksela = 5 947 392 piksela
B Veličina slike: VGA (E-Mail)
640 piksela T 480 piksela = 307 200 piksela
Odabir veliine slike (t korak 4 u "Prvo proitajte")
Piksel
Veliki broj (kvalitetna
slika i veći zapis)
Primjer: Tiskanje do
veličine A4
Mali broj (slabija
kvaliteta i manji zapis)
Primjer: za slanje
slike u privitku
e-maila.
Tvorničko podešenje je označeno oznakom J.
Veliina slike
J 6M (2816T2112)
Za
Veći
3:2* (2816T1872)
Za pohranjivanje važnih slika, tiskanje u formatu A4 ili
slika velike gustoće piksela u formatu A5.
3M (2048T1536)
Za tiskanje slike u veličini razglednice
1M (1280T960)
VGA (E-Mail)
(640T480)
16:9(HDTV)**
(1920T1080)
Manji
Za tiskanje većeg broja slika
Za dodavanje slika e-mailovima ili web stranicama
Za gledanje slika na širokom (widescreen) TV zaslonu
ili TV-u kompatibilnom sa sustavom High-vision***
* Slike su snimljene u istom formatu fotografskog papira za tiskanje tj. 3:2 ili razglednica itd.
** Oba ruba slike se mogu odrezati tijekom tiskanja (str. 91).
*** Možete gledati slike u višoj kvaliteti ako TV ima utor za Memory Stick ili je spojen putem USB-a.
Odabir kvalitete slike (opsega kompresije) u kombinaciji (str. 37)
Opseg kompresije možete odabrati kad pohranite digitalne slike. Ako odaberete veliki opseg
kompresije, neće biti prikazani detalji slike, ali će zapis biti manje veličine.
13
Dijelovi fotoaparata
Za detalje o rukovanju pogledajte stranice
navedene u zagradama.
A Tipka K (STEADY SHOT) (t korak
5 u "Prvo pročitajte")
B Okidač (t korak 5 u "Prvo pročitajte")
C Bljeskalica (t korak 5 u "Prvo
pročitajte")
D Žarulja self-timera (t korak 5 u "Prvo
pročitajte")/svjetlo automatskog
izoštravanja (50)
E Indikator POWER (t korak 2 u "Prvo
pročitajte")
F Tipka POWER (t korak 2 u "Prvo
pročitajte")
G Mikrofon
H Objektiv
I Pokrov objektiva (t korak 2 u "Prvo
pročitajte")
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
14
Funkcijska preklopka (25)
Zvučnik
LCD zaslon (20)
Tipka A (za uključenje/isključenje
prikaza) (20)
Tipka MENU (30)
Tipka ./B (veličina slike/brisanje)
(t korak 4 i 6 u "Prvo pročitajte")
Za snimanje: Tipka zuma (W/T)
(t korak 5 u "Prvo pročitajte")
Za gledanje: Tipka e/f (pri zum
reprodukciji)/Y (indeks) (t korak 6 u
"Prvo pročitajte")
Pokrov baterijskog/"Memory Stick
Duo" pretinca (t korak 1 i 3 u "Prvo
pročitajte")
Omča za ručnu vrpcu (t"Prvo
pročitajte")
Kontrolna tipka.
Izbornik uključen: v/V/b/B/z
(t korak 2 u "Prvo pročitajte")
Izbornik isključen: (/)/7/*
(t korak 5 u "Prvo pročitajte")
Tipka I (Slide Show) (27)
L Indikator pristupa (t korak 4 u "Prvo
pročitajte")
M Utor kartice "Memory stick Duo"
(t korak 3 u "Prvo pročitajte")
N Utor za ulaganje baterije
(t korak 1 u "Prvo pročitajte")
O Ručica za izbacivanje baterije
(t korak 1 u "Prvo pročitajte")
P Višenamjenski priključak (na dnu)
Prilikom korištenja mrežnog adaptera
AC-LS5K (opcija)
Na višenamjenski
priključak
Kabel za višenamjenski priključak v oznaka
(isporučen)
Na DC IN
priključak
Na zidnu
utičnicu
Q Navoj za stativ (na donjoj strani uređaja)
• Vijak stativa mora biti kraći od 5,5 mm. U
suprotnom ne možete sigurno pričvrstiti
stativ, a vijak može oštetiti fotoaparat.
15
Indikatori na zaslonu
Za detalje o svakom postupku pogledajte
stranice navedene u zagradama.
Kod snimanja fotografija
Indikator
g 2 3 f Način snimanja (Scene
Y 4 P Selection) (t korak 5 u
E D O "Prvo pročitajte")
P
(
Način snimanja
(programirano) (25)
G
p
, Način rada bljeskalice (t
korak 5 u "Prvo pročitajte")
Punjenje bljeskalice
Uvećanje zuma (t 48,
korak 5 u "Prvo pročitajte")
(1.3
A
@
Kod snimanja videozapisa
Znaenje
G
Funkcija smanjenja efekta
crvenih očiju (49)
L
Oštrina (40)
5
Zasićenost (40)
6
Kontrast (40)
0
AF osvjetljenje (50)
%
;
r
Način mjerenja svjetla (36)
Efekt slike (39)
B
A
Indikator
Znaenje
Indikator
Znaenje
\
y 60min
Preostalo trajanje baterije
(t korak 1 u "Prvo
pročitajte")
Makro snimanje (t korak
5 u "Prvo pročitajte")
S AF
AE/AF lock (t korak 5 u
"Prvo pročitajte")
p
z
M BRK a Način snimanja (25, 37)
"
q n V Ravnoteža bijele boje (36)
= <
STBY
REC
16
Pripravno stanje/snimanje
videozapisa
(t korak 5 u "Prvo
pročitajte")
M AF
AF način rada (48)
o n f AF tražilo (34)
1.0m
Podešena vrijednost fokusa
(34)
i
STEADY SHOT isključen
(t korak 5 u "Prvo
pročitajte")
C
Indikator
Znaenje
Indikator
Znaenje
+
Nitni križ za mjerenje
ekspozicije (36)
r ; @ Veličina slike (t korak 4
? A < u "Prvo pročitajte")
E F G
FINE STD
Kvaliteta slike (37)
I
Direktorij za snimanje (53)
• Ne pojavljuje se kod uporabe
unutarnje memorije.
g
Preostali kapacitet unutarnje
memorije (22)
C
Preostali kapacitet "Memory
Stick" kartice (21)
00:00:00
[00:28:05]
Vrijeme snimanja [najveće
vrijeme snimanja] (21)
1/30"
Interval funkcije Multi
Burst (39)
400
Preostali broj slika za
snimanje (21)
)
Self-timer (t korak 5 u
"Prvo pročitajte")
C:32:00
Dijagnostički pokazivač
(94)
1
Datum/vrijeme (49)
ISO400
ISO broj (37)
±0.7EV
Bracket Step vrijednost (39)
D
Indikator
Znaenje
h
Upozorenje na vibracije (10)
• Upozorava da zbog vibracija nećete snimiti jasnu
sliku. Čak i kad se ovaj
indikator pojavi, možete
nastaviti sa snimanjem. No,
preporučujemo vam
uporabu bljeskalice radi
bolje osvijetljenosti ili
uporabu stativa ili drugih
načina stabiliziranja aparata.
E
Okvir AF tražila (34)
E
Indikator
Znaenje
Histogram (20, 33)
D
NR slow shutter
• Pri uporabi nekih brzina
zatvarača*, automatski se
aktivira funkcija NR slow
shutter kako bi se smanjile
smetnje slike.
* Kad brzina zatvarača
iznosi 1/6 sekunde ili
manje (kad je [ISO]
podešen na [Auto], [80],
[100] ili [200]).
Kad brzina zatvarača
iznosi 1/25 sekunde ili
manje (kad je [ISO] podešen na [400] ili [640]).
125
Brzina zatvarača
F3.5
Otvor blende
+2.0EV
Ekspozicija (33)
(nije prikazan
na zaslonu na
prethodnoj
stranici)
Izbornik/izbornik Guide
(30)
Slaba baterija (24, 94)
17
Kod reprodukcije fotografija
A
Indikator
Znaenje
y 60min
Preostalo trajanje baterije
(t korak 1 u "Prvo
pročitajte")
M
Način snimanja (25, 37)
"
r ; @ Veličina slike (t korak 4
? A < u "Prvo pročitajte")
E F G
Kod reprodukcije videozapisa
-
Zaštita snimke (42)
I
Oznaka za tiskanje (DPOF)
(78)
i j k Promjena direktorija (41)
• Ne pojavljuju se kod uporabe unutarnje memorije.
l
Stupanj zuma pri
reprodukciji (t korak 6 u
"Prvo pročitajte")
Step 12/16
Indikator reprodukcije sliku
po sliku (37)
N
Indikator reprodukcije
(t korak 6 u "Prvo
pročitajte")
VOL. J
Indikator glasnoće
(t korak 6 u "Prvo
pročitajte")
B
Indikator
Znaenje
101-0012
Broj direktorija-datoteke
(41)
Skala reprodukcije
(t korak 6 u "Prvo
pročitajte")
18
C
E
Indikator
Znaenje
D
PictBridge veza (75)
I
Direktorij za snimanje (53)
Indikator
Indikator histograma
(20, 33)
• Oznaka : se pojavljuje
kad uključite prikaz
histograma.
• Ne pojavljuje se kod uporabe unutarnje memorije.
H
Direktorij za reprodukciju
(41)
• Ne pojavljuje se kod uporabe unutarnje memorije.
g
Indikator preostalog
kapaciteta unutarnje
memorije (22)
C
Indikator preostalog
kapaciteta "Memory
Sticka" (21)
8/8 12/12
Broj slike/broj snimljenih
slika u odabranom
direktoriju
C:32:00
Dijagnostički indikator (94)
00:00:12
Indikator brojača
(t korak 6 u "Prvo
pročitajte")
Znaenje
2005 1 1
9:30 AM
Datum snimanja/vrijeme
reprodukcije slike (49)
Izbornik/izbornik Guide (30)
z PAUSE
z PLAY
Reprodukcija Multi Burst
slika u seriji (37)
Y BACK/
NEXT
Odabir slika
) VOLUME
Podešavanje glasnoće
D
Indikator
Znaenje
F
Ne odspajajte kabel s višenamjenskog priključka (76)
+2.0EV
Ekspozicija (33)
ISO400
ISO broj (37)
%
;
Način mjerenja (36)
(
,
Bljeskalica
q n V Ravnoteža bijele boje (36)
= <F
500
Brzina zatvarača
F3.5
Otvor blende
Slika za reprodukciju
(t korak 6 u "Prvo
pročitajte")
19
Promjena prikaza na zaslonu
Svaki put kad pritisnete A (tipka za
uključenje/isključenje prikaza) prikaz se
mijenja na sljedeći način:
Uključeno osvjetljavanje zaslona
Histogram je uključen
Indikatori su isključeni
Indikatori su uključeni
20
Prikaz histograma (str. 33)
• Kad gledate slike vani na jakom svjetlu,
podesite svjetlinu LCD zaslona.
Međutim, tada se baterija jače troši.
• U sljedećim slučajevima, izmjenjuju se
sljedeća stanja
Histogram uključen t Indikatori isključeni
t Indikatori uključeni.
− kad je aparat spojen na TV (str. 80)
− kad koristite mrežni adapter
• Kad uključite histogram, tijekom reprodukcije
se prikazuju podaci o slici.
• Histogram se ne pojavljuje kod snimanja u
sljedećim situacijama:
Pri snimanju
− dok je prikazan izbornik,
− pri snimanju videozapisa.
Pri reprodukciji
− dok je prikazan izbornik,
− u indeksnom prikazu,
− pri uporabi zuma kod reprodukcije,
− kod rotiranja fotografija.
− tijekom reprodukcije videozapisa
• Može doći do velike razlike u histogramu
prikazanom tijekom snimanja ili reprodukcije
kod:
− aktiviranja bljeskalice,
− male ili velike brzine zatvarača.
• Histogram se možda neće prikazati kod slika
snimljenih drugim fotoaparatima.
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa
Tablice prikazuju približan broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa koji stanu na
"Memory Stick Duo" formatiran u ovom fotoaparatu. Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno
o uvjetima snimanja.
Broj fotografija (kvaliteta slike je [Fine] u gornjem redu i [Standard] u donjem.)
(Jedinice: Slike)
Kapacitet
Veliina slike
32MB
6M
3:2
3M
1M
VGA (E-mail)
16:9 (HDTV)
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
10
21
42
77
157
322
660
19
39
79
142
290
592
1215
10
21
42
77
157
322
660
19
39
79
142
290
592
1215
20
41
82
148
302
617
1266
37
74
149
264
537
1097
2250
50
101
202
357
726
1482
3038
93
187
376
649
1320
2694
5524
196
394
790
1428
2904
5928
12154
491
985
1975
3571
7261
14821
30385
33
66
133
238
484
988
2025
61
123
246
446
907
1852
3798
• Broj slika se odnosi na situaciju u kojoj je [Mode] podešen na [Normal].
• Veličina fotografije je 1M kad je [Mode] podešen na [Multi Burst].
• Ako je broj preostalih slika veći od 9999, na LCD zaslonu se prikazuje ">9999".
• Veličinu slike možete promijeniti kasnije ([Resize], str. 43).
Vrijeme snimanja za videozapise
Kapacitet
Veliina slike
640(Fine)
32MB
64MB
(Jedinice: sati: minute: sekunde)
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
–
–
–
0:02:57
0:06:02
0:12:20
0:25:18
640(Standard)
0:01:27
0:02:56
0:05:54
0:10:42
0:21:47
0:44:27
1:31:09
160
0:22:42
0:45:39
1:31:33
2:51:21
5:47:05
11:44:22 24:18:25
• Videozapise veličine [640(Fine)] možete snimiti samo na "Memory Stick PRO Duo".
• Detalje o veličini i kvaliteti slike pogledajte str. 12.
• Kod reprodukcije fotografija snimljenih ranijim Sonyjevim modelima fotoaparata u ovom aparatu,
prikaz na zaslonu se može razlikovati od stvarne veličine slike.
21
U slučaju da nemate "Memory Stick Duo"
(snimanje pomoću ugrađene memorije)
Aparat ima 58 MB unutarnje memorije koju ne možete izvaditi. Čak i ako u aparat ne uložite
"Memory Stick Duo", možete snimati slike u memoriju.
• Videozapise veličine [640(Fine)] ne možete snimati u unutarnju memoriju.
Kad ulo1ite "Memory Stick Duo" (opcija)
[Recording]: Slike se snimaju na "Memory Stick Duo".
[Playback]: Reproduciraju se slike s "Memory Stick
Duo" kartice.
[Menu, Setup, etc]: Na slikama pohranjenima na
"Memory Stick Duo" možete primjenjivati različite
funkcije.
Ukoliko nije ulo1en "Memory Stick Duo"
[Recording]: Slike se snimaju u ugrađenu memoriju.
[Playback]: Reproduciraju se slike iz ugrađene
memorije.
[Menu, Setup, etc]: Na slikama pohranjenim u
unutarnju memoriju možete primjenjivati različite
funkcije.
Unutarnja
memorija
Broj slika i trajanje videozapisa koje možete snimiti u unutarnju memoriju nalaze se u
sljedećim tablicama.
Broj fotografija (kvaliteta slike je [Fine] u gornjem redu i [Standard] u donjem.)
(Jedinice: Slike)
Veliina slike
Kapacitet
6M
3:2
3M
1M
VGA
16:9
58MB
19
19
37
91
357
60
35
35
67
170
892
111
Vrijeme snimanja za videozapise
(Jedinice: sati: minute: sekunde)
Veliina slike
Kapacitet
58MB
22
640 (Standard)
160
0:02:40
0:42:47
O podacima pohranjenim u unutarnju memoriju
Preporučujemo da napravite sigurnosnu kopiju podataka koristeći se jednim od sljedećih
postupaka.
Kopiranje podataka na "Memory Stick Duo"
Pripremite "Memory Stick Duo" kapaciteta 64 MB ili više i izvedite postupak iz poglavlja
Kopiranje [Copy] (str. 54).
Kopiranje podataka na tvrdi disk raunala
Izvedite postupak na stranicama 60 – 65 bez umetanja "Memory Stick Duo" kartice u aparat.
• Ne možete premjestiti podatke s "Memory Stick Duo" kartice u unutarnju memoriju.
• Spajanjem fotoaparata i računala pomoću kabela možete kopirati podatke pohranjene u unutarnju
memoriju računala, no ne možete kopirati podatke s računala u unutarnju memoriju.
23
Vijek trajanja baterije i broj slika koje možete
snimiti/pregledati
Tablica prikazuje približan broj fotografija
koje možete snimiti/pregledati i vijek trajanja baterije kod snimanja slika u načinu
[Normal] s punim kapacitetom isporučene
baterije i temperaturom od 25 °C. Broj slika
koje možete snimiti ili pregledati podrazumijeva promjenu "Memory Stick Duo"
kartice ukoliko je potrebno. Stvarne
vrijednosti mogu biti manje od navedenih
ovisno o načinu uporabe.
• Kapacitet baterije se vremenom smanjuje
(str. 99).
• Broj slika koje možete snimiti/pregledati i vijek
trajanja baterije se smanjuju u sljedećim
uvjetima:
− niska temperatura;
− učestala uporaba bljeskalice;
− učestalo uključenje/isključenje aparata;
− česta uporaba zuma;
− uključeno osvjetljenje LCD zaslona;
− opcija [AF Mode] je podešena na [Monitor];
− [STEADY SHOT] je podešen na [Continuous];
− kapacitet baterije je slab.
Pri snimanju fotografija
Br. slika
Kapacitet baterije (min)
Približno 240
Približno 120
• Snimanje u sljedećim uvjetima:
− 6: opcija [P.Quality] podešena na [Fine];
− opcija [AF Mode] podešena na [Single];
− [STEADY SHOT] je podešen na [Shooting];
− jedan pritisak na okidač svakih 30 sekundi;
− zum se automatski prebacuje između W i T;
− jedno aktiviranje bljeskalice svaka dva
snimanja;
− jedno uključenje/isključenje svakih deset puta.
• Postupak mjerenja se temelji na standardu CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Broj slika za snimanje/trajanje baterije se ne
mijenja ovisno o veličini slike.
24
Kod pregleda fotografija
Br. slika
Kapacitet baterije (min)
Približno 3800
Približno 190
• Pregled fotografija redom u intervalima od oko
tri sekunde.
Kod snimanja videozapisa
Kapacitet baterije (min)
Približno 100
• Neprestano snimanje videozapisa veličine
[160].
Značajke fotoaparata
Podesite funkcijsku preklopku na željenu funkciju.
Naini snimanja fotografija
!: Auto: Automatsko podešavanje
Omogućuje jednostavno snimanje uz automatsko podešavanje postavki. t korak 5
u "Prvo pročitajte"
Program: Programirano snimanje
Omogućuje snimanje uz automatsko podešavanje ekspozicije (brzine zatvarača i
otvora blende). Osim toga je moguće podesiti željene funkcije putem izbornika.
(Za detalje o dostupnim funkcijama t str. 31)
g 2 3 f Y 4 P
(Scene Selection)
E D
O : Snimanje u skladu s uvjetima
Omogućuje snimanje s podešenim postavkama, ovisno o kadru. t korak 5 u "Prvo
pročitajte"
#: Reprodukcija/editiranje
t korak 6 u "Prvo pročitajte"
": Snimanje videozapisa
t korak 5 u "Prvo pročitajte"
Funkcijska preklopka
Kontrolne tipke
25
Snimanje u skladu s uvjetima (Scene Selection)
Za detalje t korak 5 u "Prvo pročitajte"
Za snimanje slike u skladu s uvjetima aparat bira određenu kombinaciju postavki.
(I: možete odabrati željenu postavku)
g
Macro
Flash
AF range
finder
Focus preset
Bracket
Step
White
balance
Flash
Level
Burst/
Exposure Bracket/
Multi Burst
—
(/,
I
—
—
I
I
—
2
—
,
I
9
—
I
—
—
3
I
F
I
I
—
Auto/q
I
—
f
—
,
—
<
—
—
Y
I
I
I
I
I
I
I
I
4
—
(/,
I
9
I
I
I
I
P
I
(/,
I
I
I
I
I
I
E
I
(/,
I
I
I
I
I
I
D
I
(/,
I
I
I
I
I
I
O
—
,
—
9
—
<
—
—
26
Središnji 0,5 m/1,0 m/
AF
3,0 m/7,0 m
Funkcija Slide Show
Za prikaz niza fotografija uz glazbu (Slide Show), jednostavno pritisnite I.
A Podesite funkcijsku
preklopku na #.
B Pritisnite I.
C Počinje Slide Show
reprodukcija.
Za uga,anje glasnoe glazbe
Pritisnite v/V za ugađanje glasnoće.
Za pauzu Slide Show reprodukcije
Pritisnite kontrolnu tipku z. Za nastavak Slide Show reprodukcije odaberite [Continue],
zatim pritisnite z.
• Slide Show se nastavlja od slike na kojoj je zaustavljen, no glazba počinje ispočetka.
Za prikaz prethodne/sljedee slike
Pritisnite b/B u pauzi.
Za završetak Slide Show reprodukcije
Pritisnite I ili odaberite [Exit] tipkom V u pauzi, zatim pritisnite z.
• Slide Show reprodukcija nije moguća kad je aparat spojen na PictBridge pisač.
Podešavanje Slide Show opcija
Možete odabrati željeno podešenje Slide Show reprodukcije. Također možete ponovno
pokrenuti Slide Show.
A Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
27
B Odaberite I (Slide) kontrolnim tipkama b/B, zatim pritisnite z.
C Tipkama v/V odaberite parametar koji želite podesiti, zatim odaberite željenu opciju
tipkama b/B.
D Odaberite [Start] tipkama V/B i pritisnite z.
Počne Slide Show reprodukcija.
Ako ne želite da Slide Show počne odmah, pritisnite [Cancel].
• Odabrana podešenja ostanu sve dok ih ne promijenite.
Možete podesiti sljedeće opcije.
Tvorničke postavke su označene s J.
Effects
Simple
Jednostavan Slide Show pogodan za široku paletu slika.
Nostalgic
Atmosferični Slide Show filmskog ugođaja.
J Stylish
Elegantni Slide Show srednjeg tempa.
Active
Ubrzani Slide Show pogodan za dinamične slike.
Normal
Osnovni Slide Show s određenim vremenskim intervalom.
• Kod efekata [Simple], [Nostalgic], [Stylish] i [Active],
− prikazuju se samo fotografije.
− ako su slike snimljene u Multi Burst načinu, prikazuje se samo prva slika.
• Kad je odabran mod [Normal], ne čuje se glazba (podešena je na [Off]) već samo zvuk videozapisa.
Music
Svaki od efekata je popraćen glazbom.
Music 1
Tvorničko podešenje za [Simple] Slide Show.
Music 2
Tvorničko podešenje za [Nostalgic] Slide Show.
J Music 3
Tvorničko podešenje za [Stylish] Slide Show.
Music 4
Tvorničko podešenje za [Active] Slide Show.
Off
Podešenje za [Normal] Slide Show. Bez glazbe.
28
Image
J Folder
All
Reprodukcija svih slika u odabranom direktoriju.
Reprodukcija svih slika na "Memory Stick Duo" kartici.
Repeat
J On
Off
Kontinuirana reprodukcija slika.
Nakon reprodukcije svih slika, Slide Show završava.
Interval
J 3 sec
5 sec
Podešava interval između prikaza slika tijekom [Normal] .
Slide Show reprodukcije.
10 sec
30 sec
1 min
Start
J Cancel
Početak Slide Show reprodukcije.
Isključenje Slide Show reprodukcije.
z Dodavanje/promjena glazbenih datoteka
Možete kopirati željenu glazbu (glazbene datoteke) s CD-a ili iz MP3 kolekcije u aparat za reprodukciju
uz Slide Show. To možete učiniti pomoću opcije [Download Music] u izborniku - (Setup) pomoću
isporučenog softvera "Music Transfer". Potražite detalje na str. 69.
• Možete snimiti do četiri glazbena isječka (odnosno, njima je moguće zamijeniti postojeće glazbene
isječke (Music 1 - 4)).
• Maksimalno trajanje glazbenih isječaka za reprodukciju na aparatu je 180 sekundi.
• Ako ne možete reproducirati glazbenu datoteku jer je oštećena ili zbog drugih problema, izvedite
postupak [Format Music] (str. 55) i kopirajte ponovo.
29
Uporaba izbornika
Uporaba opcija izbornika
Tipke b/B/v/V
Funkcijska
preklopka
Tipka z
Tipka MENU
Kontrolne tipke
1 Uključite aparat i podesite položaj funkcijske preklopke.
Dostupne opcije ovise o položaju preklopke i postavki izbornika ! (Camera).
2 Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
3 Odaberite željenu opciju kontrolnim tipkama
b/B.
• Ukoliko ne vidite željenu opciju, pritišćite b/B
dok se ne pojavi na zaslonu.
• Pritisnite z nakon podešavanja opcije kad je funkcijska
preklopka podešena na #.
4 Tipkama v/V odaberite postavku.
Aparat zumira i ugađa odabranu postavku.
5 Pritisnite MENU za isključenje izbornika.
• U slučaju da pojedina opcija nije prikazana, na rubu mjesta gdje se obično pojavljuje u izborniku je
prikazana oznaka v/V. Za prikaz opcije koja nije prikazana na zaslonu odaberite oznaku kontrolnom
tipkom.
• Ne možete odabrati zasjenjene opcije.
30
Za detalje o rukovanju t str. 30
Opcije izbornika
Dostupne opcije izbornika ovise o položaju funkcijske preklopke. Na zaslonu su prikazane
samo dostupne opcije.
(I: dostupno)
!
Polo=aj funkcijske preklopke:
"
#
I
—
—
I
I
I
—
I
I
I
—
—
I
I
I
—
—
I
I
I
—
ISO
—
I
I
—
—
6 (P. Quality)
—
I
I
—
—
Mode (REC Mode)
I
I
I
—
—
BRK (Bracket Step)
—
I
I*
—
—
M (Interval)
—
I
I*
—
—
(± (Flash Level)
—
I
I*
—
—
Auto
Program
Scene
! (Camera)
I
I
$ (EV)
—
9 (Focus)
—
% (Metering Mode)
WB (White Bal)
Izbornik za snimanje (str. 33)
PFX (P. Effect)
—
I
I
I
—
5 (Saturation)
—
I
—
—
—
6 (Contrast)
—
I
—
—
—
L (Sharpness)
—
I
—
—
—
- (Setup)
I
I
I
I
—
31
Za detalje o rukovanju t str. 30
Izbornik za reprodukciju (str. 41)
! (Folder)
—
—
—
—
—
I
- (Protect)
—
—
—
—
—
I
DPOF
—
—
—
—
—
I
E (Print)
—
—
—
—
—
I
I (Slide)
—
—
—
—
—
I
C (Resize)
—
—
—
—
—
I
J (Rotate)
—
—
—
—
—
I
H (Divide)
—
—
—
—
—
I
- (Setup)
—
—
—
—
—
I
Trimming**
—
—
—
—
—
I
* Postupak je ograničen ovisno o funkciji snimanja u skladu s uvjetima (Scene) (str. 26).
** Dostupno samo tijekom reprodukcije uvećane slike.
32
Za detalje o rukovanju t str. 30
Izbornik snimanja
Tvornička postavka je označena sa J.
! (Camera)
Odaberite način snimanja fotografija. t korak 5 u "Prvo pročitajte"
$ (EV)
Ručno podesite ekspoziciju.
Prema –
Prema +
M +2.0EV
Prema +: svjetlija slika.
J 0EV
Fotoaparat automatski podešava ekspoziciju.
m –2.0EV
Prema –: tamnija slika.
• Za detalje o ekspoziciji t str. 11.
• Vrijednost je moguće podesiti u koracima od 1/3EV.
• Ukoliko snimate objekt u vrlo svijetlim ili tamnim uvjetima, odnosno koristite bljeskalicu, podešavanje
ekspozicije možda neće biti učinkovito.
z Podešavanje [EV] prikazom histograma
Tamno
Svijetlo
Histogram je grafički prikaz svjetline slike. Više
puta pritisnite A (uključenje/isključenje prikaza
na pokazivaču) za prikaz histograma. Krivulja
grafa pada prema desno kad je slika svijetla, ili
prema lijevo kad je slika tamna. Podesite
kontrolnu preklopku u položaj ! te podesite EV
dok histogramom provjeravate ekspoziciju.
A Broj piksela
B Svjetlina
• Histogram se također pojavljuje u sljedećim slučajevima, no tada ne možete podesiti ekspoziciju:
− Kad je opcija ! (Camera) podešena na [Auto];
− Kod reprodukcije jedne slike;
− Tijekom funkcije Quick Review.
33
Za detalje o rukovanju t str. 30
9 Focus (izoštravanje)
Možete promijeniti način izoštravanja. Ako je automatsko izoštravanje otežano, poslužite se
izbornikom.
9 (neograniena
udaljenost)
Izoštrava objekt na osnovi prethodno podešene udaljenosti
od objekta (podešavanje žarišta).
7,0 m
• Kod snimanja objekta kroz mrežu ili prozor teško je dobiti
ispravno žarište u načinu automatskog izoštravanja. U tim
slučajevima poželjna je uporaba opcije [Focus].
3,0 m
1,0 m
0,5 m
Spot AF (p)
Automatsko izoštravanje izrazito sitnog objekta ili suženog
prostora.
• Ovo je korisno kod izoštravanja izrazito sitnih objekata ili
suženih prostora. Uporaba s funkcijom AF lock omogućuje
snimanje željene kompozicije na slici. Mirno držite fotoaparat
kako objekt ne bi izašao iz okvira tražila.
AF okvir
Indikator AF okvira
Center AF
(o)
Automatsko izoštravanje objekta blizu središta okvira.
• Uporaba ove funkcije s funkcijom AF lock omogućuje
snimanje željene kompozicije na slici.
AF okvir
Indikator AF okvira
J Multi AF
(Multipoint AF)
(Still image n)
(Movie P)
Automatsko izoštravanje svih dijelova slike unutar AF
okvira.
• Ovaj način je koristan kad objekt nije u središtu okvira.
AF okvir
Indikator AF okvira
34
Za detalje o rukovanju t str. 30
• AF je skraćenica od Auto Focus (automatsko izoštravanje).
• Podaci o podešavanju udaljenosti u opciji [Focus] su približni. Ako objektiv usmjerite prema gore ili
dolje, odstupanja su veća.
• Kad snimate videozapise, preporučujemo uporabu funkcije [Multi AF] budući da AF radi čak i uz
određenu količinu vibracija.
• Kod uporabe funkcije [Digital Zoom] ili [AF Illuminator] prednost pri izoštravanju imaju objekti
unutar ili blizu središta okvira. U tom slučaju trepće indikator n, o ili p te AF okvir nije vidljiv.
• Odabir udaljenosti je ograničen ovisno o funkciji snimanja u skladu s uvjetima (str. 26).
z Ukoliko je objekt izvan žarišta
Kod snimanja objekta na rubu kadra (ili zaslona) ili kod korištenja funkcije [Center AF] ili [Spot AF],
fotoaparat možda neće izoštriti objekt na rubu kadra. U tom slučaju postupite na načine navedene u
nastavku.
A Postavite objekt u središte AF okvira i pritisnite okidač dopola za izoštravanje objekta (AF
lock).
Indikator AE/AF lock
AF okvir tražila
Sve dok okidač ne pritisnete dokraja, postupak možete ponoviti onoliko puta koliko želite.
B Kad AE/AF indikator prestane treperiti i svijetli, vratite se na željenu kompoziciju kadra i
pritisnite okidač dokraja.
35
Za detalje o rukovanju t str. 30
% Metering Mode
Ova funkcija omogućuje odabir načina mjerenja svjetla u skladu s uvjetima i objektom
snimanja.
Spot (Spot metering) (%)
Svjetlo se mjeri samo za dio objekta.
• Na taj način možete podesiti ekspoziciju objekta čak i kad je
osvijetljen odostraga ili je kontrast između objekta i pozadine
naglašen.
Nitni križ za mjerenje
ekspozicije u točki
Usmjerite na objekt.
Center (Center-weighted
metering) (;)
J Multi (Multi-pattern
metering)
Aparat određuje ekspoziciju na temelju svjetline objekta
blizu središta slike u skladu s udaljenošću.
Slika je podijeljena na više područja i svjetlo se mjeri za
svako zasebno. Aparat mjeri položaj objekta i svjetlinu
pozadine, te određuje pogodnu ekspoziciju.
• Za detalje o ekspoziciji t str. 11.
• Kad koristite Spot metering ili Center-weighted, savjetujemo da podesite [9] (Focus) na [Center AF]
kako bi se izoštrila željena točka (str. 34).
WB (White Bal)
Podešava tonove boje u skladu sa svjetlinom okoliša, primjerice kad boje slike djeluju neobično.
q (bljeskalica)
Podešavanje u skladu sa statusom bljeskalice.
• Ovu opciju ne možete odabrati kad snimate videozapise.
n (Incadescent)
Podešavanje na mjestima na kojima se uvjeti osvjetljenja
brzo mijenjaju, primjerice disko klub ili pri jakom
osvjetljenju, primjerice, u fotografskom studiju.
V (Fluorescent)
Podešavanje kod fluorescentnog osvjetljenja.
= (Cloudy)
Podešavanje u uvjetima oblačnog neba.
< (Daylight)
Podešavanje kod snimanja na otvorenom, noćnog snimanja,
snimanja pod neonskim svjetlom, vatrometa, izlaska sunca
ili slika prije i nakon zalaska sunca.
J Auto
Automatsko podešavanje bijele boje.
• Za detalje o podešavanju ravnoteže bijele boje t str. 12.
• Pod fluorescentnim svjetlom koje trepće, podešavanje ravnoteže bijele boje možda neće ispravno raditi
iako ste odabrali [V] (fluorescentno svjetlo).
• Osim kod [q] (bljeskalica), [WB] automatski podešava na [Auto] nakon uključivanja bljeskalice.
• Neke opcije nisu raspoložive ovisno o Scene modu (str. 26).
36
Za detalje o rukovanju t str. 30
ISO (osjetljivost)
Odabir osjetljivosti na svjetlo u jedinicama ISO. Što je veći broj, to je veća osjetljivost.
640
400
Odaberite veći broj za snimanje na tamnim mjestima ili za
snimanje objekta koji se kreće velikom brzinom. Malu
vrijednost odaberite kad želite postići visoku kvalitetu slike.
200
100
80
J Auto
• Za detalje o ISO osjetljivosti t str. 11.
• Imajte na umu da će slika imati više smetnji što je veći ISO broj.
• Opcija ISO je podešena na [Auto] u Scene modu.
6 P.Quality (kvaliteta slike)
Odabir kvalitete fotografije.
J Fine (FINE)
Standard (STD)
Snimanje materijala visoke kvalitete (mala kompresija).
Snimanje materijala standardne kvalitete (velika kompresija).
• Za detalje o kvaliteti slike t str. 12.
Mode (nain snimanja)
Odabir između kontinuiranog i običnog snimanja kod pritiska na okidač.
Multi Burst (M)
Ova funkcija omogućuje snimanje 16 okvira zaredom
jednim pritiskom na okidač.
• To je praktično za snimanje, primjerice, sportskih natjecanja.
• Možete odabrati interval okidača funkcije Multi Burst u načinu
[Interval] (str. 39).
Exp Brktg (BRK)
Snimanje serije od 3 slike s automatski podignutim
vrijednostima ekspozicije.
• Možete odabrati sliku s odgovarajućom ekspozicijom nakon
snimanja ukoliko niste snimili kvalitetnu fotografiju ovisno o
svjetlini objekta.
Burst (a)
Snimanje maksimalnog broja slika zaredom (pogledajte
tablicu na sljedećoj stranici) kod pritiska i držanja okidača.
• Kad nestane poruka "Recording", ne možete snimiti sljedeću
sliku.
J Normal
Isključeno kontinuirano snimanje.
37
Za detalje o rukovanju t str. 30
O funkciji [Multi Burst]
• Slike snimljene u načinu [Multi Burst] možete reproducirati na sljedeći način:
− Za pauzu/nastavak reprodukcije: pritisnite z na kontrolnoj tipki.
− Za reprodukciju kadar po kadar: pritisnite b/B u pauzi reprodukcije. Pritisnite z za nastavak
reprodukcije.
• Tijekom [Multi Burst] snimanja nije moguće koristiti sljedeće funkcije:
− Smart zum
− Snimanje s bljeskalicom
− Snimanje datuma i vremena
− Dijeljenje serije slika snimljenih uporabom funkcije [Multi Burst]
− Brisanje jedne od niza slika snimljenih uporabom funkcije [Multi Burst]
− Podešavanje intervala izmjene slika na neku drugu opciju osim [1/30] kad je opcija ! (Camera)
podešena na [Auto].
• Kod reprodukcije serije slika snimljenih uporabom funkcije [Multi Burst] na računalu ili aparatu koji
nema funkciju Multi Burst, slika se prikazuje u 16 okvira.
• Veličina slike snimljene u načinu [Multi Burst] je 1M.
• Možda nećete moći snimati slike u načinu [Multi Burst] ovisno o načinu Scene (str. 26).
O funkciji [Multi Burst]
• Bljeskalica je podešena na , (isključena).
• Fokus i uravnoteženje bijele boje su podešeni po prvoj slici, a te postavke se ujedno koriste i za ostale.
• Kad je ekspozicija ručno podešena (str. 33), pomiče se ovisno o podešenoj svjetlini.
• Interval snimanja iznosi otprilike 0,8 sekundi.
• Ukoliko je objekt previše osvijetljen ili previše zatamnjen, nećete moći napraviti pravilan snimak s
odabranom vrijednosti otvorom blende.
• Neće biti moguće snimati u Exposure Bracket načinu ovisno o Scene načinu (str. 26).
O funkciji [Burst]
• Bljeskalica je podešena na , (bljeskalica isključena).
• Kad koristite self-timer, svakim pritiskom na okidač snima se maksimalno pet slika zaredom.
• Kad je slab kapacitet baterije ili kad je "Memory Stick Duo" pun, Burst se zaustavlja.
• Možda nećete moći snimati slike zaredom, ovisno o načinu Scene (str. 26).
Najve$i broj ukupnih snimaka
(Jedinica: slike)
Kvaliteta
Fine
Standard
6M
7
12
3:2
7
12
3M
12
21
1M
29
53
VGA(E-Mail)
100
100
16:9(HDTV)
19
35
Veliina
38
Za detalje o rukovanju t str. 30
BRK (Bracket Step)
Snima niz od tri slike s automatskom promjenom ekspozicije.
±1.0EV
Promjena vrijednosti ekspozicije plus ili minus 1.0EV.
J ±0.7EV
Promjena vrijednosti ekspozicije plus ili minus 0.7EV.
±0.3EV
Promjena vrijednosti ekspozicije plus ili minus 0.3EV.
• BRK (Bracket Step) nije prikazan u nekim Scene načinima.
M (Interval)
Odabir intervala prikaza slika u načinu [Multi Burst] (str. 37).
1/7.5 (1/7.5")
1/15 (1/15")
• Ovu postavku nije moguće podesiti kad je [Mode] (REC
Mode) u izborniku podešen na neku drugu opciju osim [Multi
Burst] (str. 37).
J 1/30 (1/30")
• M (Interval) nije prikazan u nekim načinima snimanja.
(± Flash Level (razina bljeskalice)
Podešavanje količine svjetla bljeskalice.
+ ((+)
Prema +: jače svjetlo bljeskalice.
J Normal
– (( –)
Prema –: slabije svjetlo bljeskalice.
• Za promjenu intenziteta bljeskalice t korak 5 u "Prvo pročitajte".
• Možda neće biti moguće podesiti Flash Level ovisno o načinu Scene (str. 26).
PFX (efekt slike)
Omogućuje snimanje slike s posebnim efektima.
B & W (r)
Snima crno-bijelu sliku.
Sepia (r)
Snima sliku s efektom stare fotografije (smeđe tonirana).
J Off
Isključen efekt.
• Ova postavka ne ostaje pohranjena kad isključite fotoaparat.
39
Za detalje o rukovanju t str. 30
5 Saturation (zasienost)
Podešava zasićenost slike.
+ (5)
Prema +: svjetlija boja.
J Normal
– (5)
Prema –: tamnija boja.
6 Contrast (kontrast)
Podešava kontrast slike.
+ (6)
Prema +: pojačava kontrast.
J Normal
– (6)
Prema –: smanjuje kontrast.
L Sharpness (oštrina)
Podešava oštrinu slike.
+ (L)
Prema +: pojačava oštrinu.
J Normal
– (L)
- Setup (podešavanje)
Pogledajte str. 47.
40
Prema –: smanjuje oštrinu.
Izbornik reprodukcije
Za detalje o rukovanju t str. 30
Tvorničke postavke su označene sa J.
! Folder (direktorij)
Odabir direktorija u kojem je slika koju želite reproducirati kad aparat koristite s "Memory
Stick Duo" karticom.
OK
J Cancel
Pogledajte sljedeći postupak.
Poništenje odabira.
A Odaberite željeni direktorij kontrolnim tipkama b/B.
B Odaberite [OK] pomoću v, zatim pritisnite z.
z O direktorijima
Fotoaparat pohranjuje slike u određen direktorij na "Memory Stick Duo" kartici (str. 53). Možete
promijeniti direktorij ili izraditi novi.
• Za izradu novog direktorija t [Create REC. Folder] (str. 53).
• Za promjenu direktorija za snimanje slika t [Change REC. Folder] (str. 54).
• Kad na mediju za snimanje izradite više direktorija i prikaže se prva ili zadnja slika u direktoriju,
pojavljuju se sljedeći indikatori:
i: prijelaz na prethodni direktorij.
j: prijelaz na sljedeći direktorij.
k: prijelaz na prethodni ili sljedeći direktorij.
41
Za detalje o rukovanju t str. 30
H Protect (zaštita)
Zaštita slika od slučajnog brisanja.
J Protect (H)
Exit
Pogledajte sljedeći postupak.
Izlaz iz funkcije zaštite.
Zaštita pojedinanih slika
A Prikažite sliku koju želite zaštititi.
B Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
C Kontrolnim tipkama b/B odaberite [-] (Protect) i pritisnite tipku z.
Prikazana slika je zaštićena i na zaslonu je vidljiv indikator H.
D Za zaštitu ostalih slika odaberite željenu sliku tipkama b/B i pritisnite tipku z.
Zaštita slika u indeksnom prikazu
A Pritisnite Y za prikaz skupine slika.
B Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
C Tipkama b/B odaberite [-] (Protect) i pritisnite tipku z.
D Tipkama v/V odaberite [Select] i pritisnite tipku z.
E Tipkama v/V/b/B odaberite sliku koju želite zaštititi i pritisnite tipku z.
Na odabranoj slici pojavi se zeleni indikator H.
(zeleno)
F Ponovite korak 5 za zaštitu ostalih slika.
G Pritisnite tipku MENU.
H Tipkom B odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Indikator H mijenja boju u bijelu. Odabrane slike su zaštićene.
• Za zaštitu svih slika u direktoriju, u koraku 4 odaberite [All In This Folder] i pritisnite tipku z. Zatim
tipkom B odaberite [On] i pritisnite tipku z.
42
Za detalje o rukovanju t str. 30
Poništenje zaštite
Kod prikaza jedne slike
U koraku 3 ili 4 poglavlja "Zaštita pojedinačnih slika" pritisnite z.
U indeksnom prikazu
A Odaberite sliku s koje želite skinuti zaštitu u koraku 5 poglavlja "Zaštita slika u indeksnom
prikazu".
B Pritisnite z kako bi indikator H postao siv.
C Ponovite gornji postupak za sve slike s kojih želite skinuti zaštitu.
D Pritisnite tipku MENU, odaberite [OK] tipkom B i pritisnite z.
Poništenje zaštite svih slika u direktoriju
U koraku 4 poglavlja "Zaštita slika u indeksnom prikazu" odaberite [All In This Folder] i
pritisnite tipku z. Zatim pomoću B odaberite [Off] i pritisnite tipku z.
• Obratite pozornost da se formatiranjem kartice "Memory Stick Duo" s nje brišu svi podaci, uključujući
i zaštićene slike. Ti se podaci ne mogu vratiti.
• Potrebno je neko vrijeme za zaštitu slike.
DPOF (oznaka za tiskanje)
Dodaje oznaku za tiskanje I (Print order) slikama koje želite otisnuti (str. 78).
E Print (tiskanje)
Pogledajte str. 74.
I Slide (prezentacija)
Pogledajte str. 27.
C Resize (promjena veliine)
Moguće je promijeniti veličinu slika i snimiti ih kao nove datoteke. Po završetku postupka
promjene veličine slika se vraća na izvornu veličinu.
6M
3M
1M
Veličina slike je vrijednost zadana isključivo kao primjer.
t korak 4 u "Prvo pročitajte"
VGA
J Cancel
Poništenje promjene veličine.
43
Za detalje o rukovanju t str. 30
A Prikažite sliku kojoj želite promijeniti veličinu.
B Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
C Pomoću b/B odaberite [C] (Resize) i pritisnite tipku z.
D Pomoću v/V odaberite željenu veličinu i pritisnite tipku z.
Slika kojoj ste promijenili veličinu snima se u direktorij za snimanje kao najnovija datoteka.
• Za detalje o funkciji [Image Size] t korak 4 u "Prvo pročitajte".
• Nije moguće promijeniti veličinu videozapisa, Multi Burst slika.
• Kad mijenjate veličinu na veću od originalne, kvaliteta slike je lošija.
• Slika veličine 3:2 ili 16:9 se ne može promijeniti.
• Pokušate li promijeniti veličinu 3:2 ili 16:9 slike, na vrhu i dnu slike pojave se crne pruge.
J Rotate (okretanje)
Rotiranje fotografije.
EF
Rotira fotografiju. Pogledajte postupak u nastavku.
OK
Određuje rotaciju. Pogledajte postupak u nastavku.
J Cancel
Poništava rotaciju.
A Prikažite sliku koju želite okrenuti.
B Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
C Kontrolnim tipkama b/B odaberite [J] (Rotate) i pritisnite tipku z.
D Pomoću v odaberite [E F] i okrenite sliku tipkama b/B.
E Pomoću v/V odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
• Nije moguće okretati zaštićene slike, videozapise, te Multi Burst slike.
• Slike snimljene drugom opremom možda se neće moći okretati u ovom fotoaparatu.
• Kod gledanja slika na osobnom računalu, informacija o okretanju slike možda neće biti vidljiva, ovisno
o softveru.
H Divide (rezanje)
Moguće je skratiti ili obrisati nepotrebne dijelove videozapisa. To se preporučuje ako je
kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice nedovoljan ili ako zapise želite
dodati e-mail porukama.
• Obratite pažnju da se kod rezanja originalni videozapis briše i preskače se jedan broj. Ne možete
vratiti datoteke kojima izrežete dio.
OK
J Cancel
44
Pogledajte postupak u nastavku.
Poništava rezanje.
Za detalje o rukovanju t str. 30
Primjer: rezanje videozapisa s brojem 101_0002
U ovom poglavlju je naveden primjer rezanja videozapisa 101_0002 i brisanje u sljedećoj
konfiguraciji datoteke.
1 Rezanje prizora A.
Dijeljenje
101_0002 se dijeli na 101_0004 i 101_0005.
2 Rezanje prizora B.
Dijeljenje
101_0005 se dijeli na 101_0006 i 101_0007.
3 Obrišite prizore A i B ako su nepotrebni.
Obrišite
Obrišite
4 Ostaju samo željeni prizori.
Postupak
A Prikažite sliku čije dijelove želite izrezati.
B Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
C Kontrolnim tipkama b/B odaberite [H] (Divide) i pritisnite tipku z.
D Tipkom v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Počinje reprodukcija videozapisa.
45
Za detalje o rukovanju t str. 30
E Pritisnite z na dijelu kojeg želite izrezati.
• Želite li podesiti točku reza, koristite [c/C] (pomicanje okvira prema naprijed/natrag) i
podesite točku reza pritiskom kontrolne tipke b/B.
• Želite li odabrati drugu točku, odaberite [Cancel]. Reprodukcija zapisa počinje iznova.
F Odaberite [OK] tipkama v/V i pritisnite tipku z.
G Odaberite [OK] tipkom v i pritisnite tipku z.
Videozapis je izrezan.
• Izrezanim videozapisima se pridjeljuju novi brojevi, zapisi se snimaju kao najnovija datoteka u
odabranom direktoriju za snimanje.
• Nije moguće rezati sljedeće datoteke:
− Fotografije
− Nedovoljno duge datoteke (ispod dvije sekunde)
− Zaštićene videozapise (str. 42).
- Setup (podešavanje)
Pogledajte str. 47.
Trimming (snimanje uveane slike)
Ova funkcija omogućuje snimanje uvećane slike (t korak 6 u "Prvo pročitajte") kao nove
datoteke.
Trimming
J Return
Pogledajte postupak u nastavku.
Poništava rezanje.
A Pritisnite tipku MENU nakon zumiranja tijekom reprodukcije za prikaz izbornika.
B Kontrolnom tipkom B odaberite [Trimming] i pritisnite tipku z.
C Odaberite veličinu slike tipkama v/V, te pritisnite tipku z.
Slika će biti snimljena, a na LCD zaslon se nakon snimanja vraća normalna veličina slike.
• Uvećana slika se snima kao nova datoteka u odabrani direktorij, a originalna slika ostaje sačuvana.
• Kvaliteta uvećane slike se može pogoršati.
• Nije moguće snimiti uvećanu sliku veličine 3:2 ili 16:9.
• Nije moguće uvećati slike prikazane funkcijom Quick Review.
46
Uporaba izbornika Setup
Uporaba opcija izbornika Setup
Možete promijeniti tvorničke postavke u izborniku -.
Tipke b/B/v/V
Funkcijska
preklopka
Tipka z
Tipka MENU
Kontrolne tipke
1 Uključite fotoaparat.
2 Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
3 Nakon pritiska kontrolne tipke B odaberite - (Setup) parametar, zatim
ponovno pritisnite B.
4 Kontrolnim tipkama v/V/b/B odaberite
opciju koju želite podesiti.
Okvir odabrane opcije postaje žut.
5 Pritisnite z za unos postavke.
Za isključenje - (Setup) prikaza pritisnite MENU.
Za povratak na izbornik iz prikaza - (Setup), nekoliko puta pritisnite kontrolnu tipku b.
Za brisanje - (Setup) postavke
Odaberite [Cancel] ako se pojavi, a zatim z na kontrolnoj tipki. Ukoliko se ne pojavi,
ponovno odaberite prethodnu postavku.
• Postavka ostaje pohranjena čak i kad isključite aparat.
47
N Camera 1
Za detalje o rukovanju t str. 47
Tvorničke postavke su označene s J.
AF Mode (automatsko izoštravanje)
Odabir načina automatskog izoštravanja.
J Single (S AF)
Aparat automatski izoštrava sliku kad okidač pritisnete
dopola. Ovaj način rada je koristan za snimanje mirnih
objekata.
Aparat automatski izoštrava sliku prije nego okidač
pritisnete dopola. Ovaj način skraćuje vrijeme potrebno za
izoštravanje.
Monitor (M AF)
• Potrošnja baterije je brža nego u načinu [Single].
Digital Zoom (digitalni zum)
Bira digitalni zum. Aparat uvećava sliku optičkim zumom (do 3T). Kad zumiranje premaši
3T, aparat se prebacuje na smart ili precizni digitalni zum.
J Smart
(Smart zum)
(&)
Digitalno uvećava sliku gotovo bez ikakvih izobličenja
Funkcija nije dostupna kad je veličina slike podešena na
[6M] ili [3:2].
• U sljedećoj tablici je prikaz maksimalne skale zuma Smart
zuma.
Precision
(Precision digitalni zum)
(')
Uvećava sve slike do maksimalno 6T, no kvaliteta slike je
slabija.
Off (()
Digitalni zum je isključen.
Veličina slike i maksimalna skala zuma pri uporabi funkcije Smart zum
Veliina
Maksimalna skala zuma
3M
Oko 4,1T
1M
Oko 6,6T
VGA(E-Mail)
Oko 13T
16:9(HDTV)
Oko 4,4T
• Kad pritisnete tipku zuma, pojavljuje se indikator skale zuma:
Na strani W linije je optički zum,
a na strani T je digitalni zum
Indikator zumiranja
48
Za detalje o rukovanju t str. 47
• Najveći smart zum i precizni digitalni zum uključuju optički zum.
• AF okvir tražila se ne pojavljuje pri uporabi digitalnog zuma. Trepću indikatori n, o ili p, a AF
će raditi s prioritetom na objektima u blizini središta kadra.
• Pri uporabi funkcije smart zum slika na zaslonu može izgledati zrnato, no to neće imati nikakav učinak
na snimljenu sliku.
Date/Time (datum/vrijeme)
Odabir načina snimanja datuma ili vremena na sliku. Odaberite prije snimanja.
• Datum i vrijeme se ne pojavljuju tijekom snimanja. Umjesto tih podataka se pojavljuje indikator 1.
Datum i vrijeme se pojavljuju u crvenoj boji u donjem desnom uglu zaslona samo tijekom
reprodukcije.
Day&Time
Snimanje datuma, sata i minuta na sliku.
Date
Snimanje godine, mjeseca i dana.
• Datum se snima odabranim redoslijedom (t korak 2 u "Prvo
pročitajte")
J Off
Ne snima datum i vrijeme.
• Ne možete snimiti datum i vrijeme na videozapise ili slike u načinu Multi Burst.
• Snimljeni datum i vrijeme kasnije ne možete obrisati.
Red Eye Reduction (smanjenje efekta crvenih oiju)
Efekt crvenih očiju se smanjuje pri uporabi
bljeskalice. Odaberite ovu funkciju prije
snimanja.
On (G)
Smanjuje efekt crvenih očiju.
• Bljeskalica se dvaput aktivira prije snimanja.
J Off
Isključena funkcija smanjenja efekta crvenih očiju.
• Budući da je potrebna otprilike sekunda dok se ne aktivira okidač, držite fotoaparat čvrsto kako biste
spriječili pomicanje. Također, zamolite osobu koju snimate da se ne pomiče.
• Smanjivanje efekta crvenih očiju možda neće dati željene rezultate, ovisno o udaljenosti objekta, u
slučaju da osoba ne vidi predbljesak ili u nekim drugim slučajevima.
49
Za detalje o rukovanju t str. 47
AF Illuminator (svjetlo automatskog izoštravanja)
AF osvjetljenje omogućuje izoštravanje objekta u tamnim uvjetima snimanja. AF osvjetljenje
emitira crveno svjetlo kad se okidač pritisne napola što omogućuje lakše izoštravanje dok se
ne podesi fiksno žarište. Istovremeno se na zaslonu pojavljuje indikator 0.
J Auto
Off
Uporaba AF osvjetljenja.
Isključeno AF osvjetljenje.
• Ako AF osvjetljenje nedovoljno osvijetli objekt ili ako objekt nema kontrast, slika se neće izoštriti.
(Preporučuje se približna udaljenost od oko 2,4 m (zum: W)/2,3 m (zum: T).)
• Izoštrena slika se postiže sve dok svjetlo AF osvjetljenja dopire do objekta čak i ako svjetlo nije u
sredini objekta.
• Kod automatskog izoštravanja (str. 34) AF osvjetljenje ne radi.
• Okvir AF izoštravanja se ne prikazuje. Ikone n, o ili p će treperiti, a AF će raditi s prioritetom
na objektima u blizini središta.
• AF osvjetljenje ne radi ako ste odabrali 2 (Twilight), 4 (Landscape), P (High-speed shutter) ili
O (Fireworks) u Scene modu.
• AF osvjetljenje emitira vrlo snažno svjetlo. Izravno gledanje u AF emiter izbliza nije preporučljivo
iako ne predstavlja sigurnosni rizik.
Auto Review (automatski pregled)
Prikaz snimljene slike na zaslonu na otprilike 2 sekunde neposredno nakon snimanja.
J On
Uključena funkcija automatskog pregleda slika.
Off
Isključena funkcija automatskog pregleda slika.
• Ukoliko okidač pritisnete dopola tijekom ovog perioda, nestaje prikaz snimljene slike i odmah možete
snimiti sljedeću.
50
M Camera 2
Za detalje o rukovanju t str. 47
Tvorničke postavke su označene sa J.
Enlarged Icon (uveana ikona)
Privremeno uvećava indikator postavke kad se pritisne ( (bljeskalica), ) (self-timer) ili *
(Macro).
J On
Off
Uvećava indikatore.
Isključena funkcija uvećavanja indikatora.
STEADY SHOT
Uključenje funkcije sprečavanja zamućenja.
J Shooting
Continuous
Aktivira funkciju sprečavanja zamućenja kad pritisnete
okidač dopola.
Uvijek aktivira funkciju sprečavanja zamućenja. Slike
možete stabilizirati i pri zumiranju udaljenog objekta.
• Baterije se troše brže nego u modu [Shooting].
• Pri snimanju videozapisa aktivira se [Continuous] iako ste odabrali [Shooting].
• Možete isključiti funkciju sprečavanja zamućenja uporabom tipke K (STEADY SHOT) kad opcija
! (Camera) nije podešena na [Auto]. (t korak 5 u “Prvo pročitajte”)
• Funkcija sprečavanja zamućenja možda neće raditi pravilno u sljedećim slučajevima:
− Kad prejako tresete fotoaparat;
− Pri malim brzinama zatvarača, npr. pri noćnom snimanju.
51
g Internal Memory
Za detalje o rukovanju t str. 47
Ova postavka se ne pojavljuje kad je u aparat uložen "Memory Stick Duo".
Tvorničke postavke su označene s J.
Format (formatiranje)
Formatiranje unutarnje memorije.
• Formatiranjem ćete nepovratno izbrisati sve podatke iz unutarnje memorije, čak i zaštićene slike.
OK
Pogledajte postupak u nastavku.
J Cancel
Isključena funkcija formatiranja.
A Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Pojavi se poruka "All data in internal memory will be erased Ready?".
B Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Formatiranje je dovršeno.
52
u Memory Stick
Za detalje o rukovanju t str. 47
Ova postavka se pojavljuje samo kad je u aparat uložen "Memory Stick Duo".
Tvorničke postavke su označene sa J.
Format (formatiranje)
Formatiranje "Memory Stick Duo" kartice. Komercijalno nabavljivi "Memory Stick Duo" je
već formatiran i možete ga odmah koristiti.
• Formatiranjem ćete nepovratno izbrisati sve podatke na "Memory Stick Duo" kartici, čak i zaštićene
slike.
OK
Pogledajte postupak u nastavku.
J Cancel
Isključena funkcija formatiranja.
A Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Pojavi se poruka "All data in i Memory Stick will be erased Ready?".
B Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Formatiranje je dovršeno.
Create REC. Folder (izrada direktorija za snimanje)
Ova funkcija omogućuje izradu direktorija za snimanje na "Memory Stick Duo" kartici.
OK
J Cancel
Pogledajte postupak u nastavku.
Poništenje izrade direktorija.
A Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Pojavi se izbornik za izradu direktorija.
B Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Izrađuje se novi direktorij s jednim brojem većim od posljednjeg načinjenog direktorija. To
ujedno postaje i direktorij za snimanje.
Za detalje o direktoriju pogledajte str. 41.
U slučaju da ne želite izraditi novi direktorij, kao direktorij za snimanje se odabire "101MSDCF".
Možete izraditi direktorij "999MSDCF".
Slike se snimaju u novi direktorij dok ne izradite ili odaberete novi direktorij.
Ne možete izbrisati direktorij pomoću fotoaparata. Za brisanje direktorija koristite računalo itd.
U direktorij možete pohraniti do 4000 slika. Kad premašite kapacitet direktorija, automatski se
izrađuje novi direktorij.
• Za detaljnije informacije pogledajte poglavlje "Mjesta za pohranu datoteka i nazivi datoteka" (str. 66).
•
•
•
•
•
•
53
Za detalje o rukovanju t str. 47
Change REC. Folder (promjena direktorija za snimanje)
Mijenja direktorij koji se trenutno koristi za snimanje slika.
OK
J Cancel
Pogledajte postupak u nastavku.
Poništenje izrade direktorija.
A Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Pojavi se izbornik za izradu direktorija.
B Odaberite željeni direktorij kontrolnom tipkom b/B, odaberite [OK] tipkama v i pritisnite z.
• Kao direktorij za snimanje možete odabrati "100MSDCF".
• Snimljene slike ne možete premjestiti u drugi direktorij.
Copy (kopiranje)
Kopiranje svih slika iz unutarnje memorije na "Memory Stick Duo" karticu.
OK
J Cancel
Pogledajte postupak u nastavku.
Poništenje kopiranja.
A Uložite "Memory Stick Duo" karticu kapaciteta 64 MB ili više.
B Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Pojavi se poruka "All data in internal memory will be copied Ready?".
C Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Kopiranje počinje.
• Koristite potpuno napunjene baterije ili mrežni adapter (opcija). Namjeravate li kopirati slike dok su
uložene gotovo prazne baterije, može se dogoditi da se u potpunosti isprazne, što će uzrokovati prekid
kopiranja i moguć gubitak podataka.
• Ne možete kopirati pojedinačne slike.
• Izvorne slike unutarnje memorije ostaju pohranjene čak i nakon kopiranja. Za brisanje sadržaja
unutarnje memorije izvršite naredbu [Format] u izborniku g (Internal Memory Tool) (str. 52).
• Ne možete odabrati direktorij kopiran na "Memory Stick Duo".
• Oznaka I (Print order) koju dodate slici se briše kad kopirate podatke.
54
K Setup 1
Za detalje o rukovanju t str. 47
Tvorničke postavke su označene sa J.
Download Music
Download glazbe za Slide Show.
Pogledajte str. 29, 69 i 71.
Format Music
Ako ne možete reproducirati glazbenu datoteku za Slide Show, ona je možda oštećena. U
takvom slučaju izvedite [Format Music].
Postupkom [Format Music] brišu se sve glazbene datoteke. Kopirajte glazbu pomoću opcije
[Download Music] koristeći isporučeni softver "Music Transfer".
Pojavi se poruka "All data will be erased Ready"?
OK
J Cancel
Formatiranje glazbenih datoteka. Svi ostali podaci osim
glazbenih datoteka ostaju nepromijenjeni.
Isključena funkcija formatiranja.
Beep (zvuni signal)
Odabir zvučnog signala koji se javlja kad rukujete aparatom.
Shutter
J On
Off
Uključuje se zvuk zatvarača kad pritisnete okidač.
Uključuje se zvučni signal/zvuk zatvarača kad pritisnete
kontrolnu tipku/okidač.
Zvučni signal/zvuk zatvarača je isključen.
L Language (jezik)
Odabir jezika za prikaz opcija izbornika, upozorenja i poruka.
Initialize (vraanje tvornikih postavki)
Resetiranje svih postavki na tvorničke vrijednosti.
OK
J Cancel
Resetira sve postavke na tvorničke vrijednosti.
Poništava resetiranje.
A Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Pojavljuje se poruka "Initialize all settings Ready?".
B Odaberite [OK] tipkom v, a zatim pritisnite z.
Postavke se resetiraju na tvorničke.
• Tijekom resetiranja ne smije biti odspojeno napajanje.
55
2 Setup 2
Za detalje o rukovanju t str. 47
Tvorničke postavke su označene sa J.
File Number (broj datoteke)
Odabir načina za pridjeljivanje brojeva datotekama.
J Series
Reset
Dodjeljivanje brojeva datotekama prema redoslijedu čak i
ako je promijenjen direktorij za snimanje na "Memory Stick
Duo". (Kad zamijenjeni "Memory Stick Duo" sadrži
datoteku broja većeg od posljednjeg dodijeljenog, pridjeljuje
se za jedan veći broj.)
Podešavanje brojanja datoteka od 0001 svaki put kad se
promijeni direktorij. (Ako direktorij za snimanje sadrži
datoteku, dodjeljuje se za jedan veći broj.)
USB Connect (USB prikljuak)
Odabir USB načina za uporabu prilikom spajanja aparata na računalo ili pisač kompatibilan s
funkcijom PictBridge pomoću višenamjenskog kabela.
PictBridge
Spajanje aparata s PictBridge kompatibilnim pisačem (str. 74).
PTP
Kad podesite [PTP] (Picture Transfer Protocol) i aparat spojite
na računalo, slike u direktoriju za snimanje se kopiraju na
računalo (koje podržava Windows XP i Mac OS X.).
Mass Storage
Uspostavljanje Mass Storage veze između fotoaparata i
računala ili drugog USB uređaja (str. 62).
J Auto
Fotoaparat automatski prepoznaje i uspostavlja vezu s
računalom ili PictBridge kompatibilnim pisačem (str. 62 i 74).
• Ukoliko fotoaparat i PictBridge kompatibilni pisač nije
moguće povezati kad je uključena postavka [Auto],
promijenite je na [PictBridge].
• Ukoliko fotoaparat i računalo ili drugi USB uređaj nije
moguće povezati kad je uključena postavka [Auto],
promijenite je na [Mass Storage].
56
Za detalje o rukovanju t str. 47
Video Out (video izlaz)
Podešava izlazni videosignal prema priključenoj opremi. Različite države i regije koriste
različite sustave boja. Želite li gledati slike na TV zaslonu, provjerite na str. 81 sustav boje za
državu ili regiju u kojoj se fotoaparat koristi.
NTSC
Podešavanje izlaznog videosignala na NTSC (npr. SAD,
Japan).
PAL
Podešavanje izlaznog videosignala na PAL (npr. Europa).
Clock Set (podešavanje sata)
Podešavanje datuma i vremena.
OK
J Cancel
Pritiskom kontrolne tipke v odaberite [OK] i pritisnite z.
Zatim izvedite postupak objašnjen u poglavlju "Podešavanje
točnog vremena" (t korak 2 u "Prvo pročitajte").
Poništava postavke točnog vremena.
57
Uporaba raunala
Mogućnosti sustava Windows
Za detalje o uporabi Macintosh računala pogledajte
"Uporaba Macintosh računala" (str. 70).
Priprema
Kopiranje slika na računalo (str. 60)
Pregled slika na računalu
Instalacija USB drivera.
• Ova vrsta instalacije nije potrebna
kod uporabe sustava Windows XP.
Obrada slika pomoću programa PicturePackage (str. 68)
Pregled slika pohranjenih na
računalo
Instalacija programa
PicturePackage (str. 68).
Pohrana slika na CD-R
Izrada glazbenog video prikaza/
prezentacije
Dodavanje/mijenjanje glazbenih
datoteka za Slide Show
programom "Music Transfer"
Ispis slika
Izrada video CD-a pomoću programa ImageMixer (str. 68)
Izrada Video CD-a
58
"ImageMixer VCD2" se instalira
automatski kad instalirate
"PicturePackage".
Preporuena konfiguracija
raunala
Ukoliko računalo priključujete na
fotoaparat, preporučujemo sljedeću
konfiguraciju.
Preporuena konfiguracija za
kopiranje slika
OS (preinstaliran): Microsoft Windows 98,
Windows 98SE, Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition ili
Windows XP Professional.
• Za navedene operativne sustave pravilan
rad nije zajamčen kod nadogradnje sustava
ili kod multi-boot sustava.
CPU: MMX Pentium 200 MHz ili više
USB priključak: Standardni
Monitor: 800 T 600 točaka ili više, High Color
(16-bitna boja, 65 000 boja) ili više
Preporuena konfiguracija za uporabu
programa "PicturePackage"/"Image
Mixer VCD2"
• Potreban je poseban softverski program za
rukovanje uređajem za snimanje na CD-R
diskove.
Napomene o prikljuenju fotoaparata
na raunalo
• Ispravan rad nije zajamčen u svim prethodno
opisanim preporučenim sustavima.
• Ispravan rad nije zajamčen u ako na jedno
računalo istodobno spojite dva ili više USB
uređaja. Ovisno o tipu USB opreme koju
koristite istovremeno, neki od uređaja,
uključujući i fotoaparat, možda neće raditi.
• Ispravan rad nije zajamčen pri uporabi USB
huba.
• Priključenje aparata pomoću USB sučelja koje
podržava Hi-Speed USB (USB 2.0) omogućuje
naprednu brzinu prijenosa budući da ovaj
fotoaparat podržava Hi-Speed USB (USB 2.0).
• Postoje tri načina USB priključenja, odnosno,
[Auto] (tvorničko podešenje), [Mass Storage] i
[PTP] priključenje. Ovo poglavlje opisuje
[Auto] i [Mass Storage] način. Za podrobnosti
o PTP priključenju, pogledajte str. 56.
• Komunikacija između fotoaparata i osobnog
računala možda se neće uspostaviti istovremeno
nakon suspend ili pripravnog stanja.
Softver: Macromedia Flash Player 6.0 ili
noviji, Windows Media Player 7.0 ili
noviji, DirectX 9.0b ili noviji
Zvučna kartica: 16 bita, stereo, sa
zvučnicima
Memorija: 64 MB ili više (128 MB ili više je
preporučljivo)
Tvrdi disk: Prostor na disku za instalaciju:
otprilike 500 MB
Grafička kartica: videokartica (koja
podržava Direct Draw driver) s 4 MB
VRAM-a
• Pri automatskoj izradi glazbenog video prikaza/
prezentacije (Slide Show) (str. 68), potrebno je
računalo Pentium III 500 MHz CPU ili jače.
• Pri uporabi programa "ImageMixer VCD2"
preporučuje se Pentium III 800 MHz CPU ili
brži.
• Ovaj softver je kompatibilan s DirectX
tehnologijom. "DirectX" mora biti instaliran.
59
Kopiranje slika na računalo
U ovom poglavlju je opisan postupak
kopiranja slika s aparata na računalo pri
uporabi Windows računala.
2 Stavite isporučeni CD-ROM u
računalo i kliknite na [USB Driver]
u instalacijskom izborniku.
Raunalo s utorom za "Memory Stick"
Izvadite "Memory Stick Duo" iz aparata i
uložite ga u pripadajući utor računala, zatim
kopirajte slike.
Raunalo bez utora za "Memory Stick"
Za kopiranje slika slijedite postupak opisan
u koracima od 1 do 5 na stranicama 60 – 65.
• Izbornici pri kopiranju slika s "Memory Stick
Duo" kartice na računalo služe samo kao
primjer.
Korak 1: Instalacija USB drivera
• Driver je softver koji omogućuje pravilan rad
opreme spojene na računalo.
• Ukoliko imate Windows XP, počnite od
koraka 2.
• Ukoliko ste već instalirali "PicturePackage",
počnite od koraka 2.
Pojavljuje se izbornik "InstallShield
Wizard".
• Ako se ne pojavi izbornik za instalaciju,
dvaput kliknite na
(My Computer) t
(PICTUREPACKAGE).
3 Kliknite na [Next].
NAPOMENA: U ovom koraku još
nemojte spajati fotoaparat.
1 Zatvorite sve aktivne programe.
• Kod sustava Windows 2000 logirajte se kao
Administrator (ovlašteni administratori).
60
Pokreće se instalacija USB drivera. Po
završetku instalacije pojavi se prozor s
potvrdom o završenoj instalaciji.
4 Kliknite na [Yes, I want to restart
my computer now] kako biste ga
odabrali i kliknite na [Finish].
2 Uložite napunjenu bateriju u
aparat ili ga priključite na zidnu
utičnicu mrežnim adapterom
(opcija).
Računalo se isključuje i ponovno
uključuje. Nakon toga je moguće USB
povezivanje.
Po završetku instalacije izvadite CD-ROM
iz računala.
Korak 2: Priprema fotoaparata i
raunala
1 Umetnite "Memory Stick Duo" sa
• Kad kopirate slike na računalo uz uporabu
baterijskog napajanja, kopiranje možda neće
uspjeti ili se podaci mogu oštetiti uslijed
isključenja aparata tijekom prijenosa.
snimljenim slikama u fotoaparat.
• Kad kopirate slike iz unutarnje memorije,
ovaj korak nije potreban
61
3 Funkcijsku preklopku postavite
na #, zatim uključite aparat i
računalo.
• Podesite preklopku na isporučenom
višenamjenskom kabelu na položaj
"CAMERA".
• U sustavu Windows XP na radnoj površini
računala se pojavljuje AutoPlay Wizard.
Na zaslonu fotoaparata pojavi se poruka
"USB Mode Mass Storage".
Indikatori
pristupa*
Korak 3: Spajanje fotoaparata i
raunala
Nakon prvog USB povezivanja, računalo
automatski pokreće program za prepoznavanje fotoaparata. Pričekajte neko vrijeme.
* Tijekom komunikacije indikatori pristupa
mijenjaju boju u crvenu. Nemojte rukovati
računalom dok indikator ne postane bijel.
• Ako se poruka "USB Mode Mass Storage" ne
pojavi, podesite [USB Connect] na [Mass
Storage] (str. 56).
Korak 4-A: Kopiranje slika na
raunalo
Na višenamjenski priključak
Na USB priključak
Kabel za višenamjenski priključak
(isporučen)
62
• Za Windows 98/98SE/2000/Me slijedite
postupak opisan u koraku 4-B: kopiranje slika
na računalo na str. 64.
• Za Windows XP, ukoliko se na zaslonu
automatski ne pojavi wizard, slijedite postupak
opisan u koraku 4-B: kopiranje slika na
računalo na str. 64.
U ovom poglavlju je opisan primjer
kopiranja slika u direktorij "My
Documents".
1 Nakon USB povezivanja iz koraka
3 kliknite na [Copy pictures to a
folder on my computer using
Microsoft Scanner and Camera
Wizard] t [OK] dok se na radnoj
površini automatski pojavljuje
wizard.
4 Odaberite datoteke i direktorije u
koje ih želite kopirati i kliknite na
[Next].
Počinje kopiranje. Po završetku
kopiranja pojavi se prozor "Other
Options".
Pojavi se "Scanner and Camera Wizard".
2 Kliknite na [Next].
Pojave se slike sadržane na "Memory
Stick Duo" kartici.
• Poglavlje opisuje primjer kopiranja slika u
direktorij "My Documents".
5 Kliknite na kružić pored [Nothing.
I'm finished working with these
pictures], a zatim na [Next].
• Ako nije uložen "Memory Stick Duo",
pojavljuju se slike iz unutarnje memorije.
3 Kliknite na kvadratić za isključenje
oznaka svih slika koje ne želite
kopirati, a zatim na [Next].
Pojavi se prozor "Completing the
Scanner and Camera Wizard".
Pojavi se prozor "Picture Name and
Destination".
63
6 Kliknite na [Finish].
Wizard se zatvara.
• Želite li nastaviti s kopiranjem ostalih
slika, odspojite višenamjenski kabel (str.
65) i ponovno ga spojite. Zatim slijedite
postupak iz poglavlja u koraku 3: spajanje
fotoaparata i računala, na str. 62.
2 Dvaput kliknite na direktorij u
kojem su pohranjene slike koje
želite kopirati.
Zatim desnom tipkom miša kliknite
na sliku za prikaz izbornika i
kliknite na [Copy].
Korak 4-B: Kopiranje slika na
raunalo
• Za Windows XP slijedite postupak opisan u
koraku 4-A: kopiranje slika na računalo na
str. 62.
U ovom poglavlju je opisan primjer
kopiranja slika u direktorij "My
Documents".
1 Dvaput kliknite na [My Computer]
t [Removable Disk] t [DCIM].
• Ako nije prikazana ikona "Removable
Disk" pogledajte str. 88.
64
• Za odredište slikovnih datoteka pogledajte
str. 66.
3 Dvaput kliknite na direktorij "My
Documents" zatim u njemu desnom
tipkom miša kliknite za prikaz
izbornika i kliknite na [Paste].
Slike se kopiraju u direktorij "My
Documents".
• Ako odabrani direktorij već sadrži datoteku
istog naziva, pojavi se poruka s pitanjem
želite li zamijeniti datoteku. Zamijenite li
datoteku novom, izvorna datoteka se briše.
Za kopiranje slikovne datoteke na računalo
bez zamjene promijenite njezin naziv.
Obratite pozornost da se datoteka
promijenjenog naziva možda neće moći
reproducirati na ovom aparatu (str. 67).
2 Dvaput kliknite na željenu
slikovnu datoteku.
Korak 5: Pregled slika na
raunalu
U ovom poglavlju je opisan postupak
pregleda slika u direktoriju "My
Documents".
1 Kliknite na [Start] t [My
Documents].
Prikazuje se slika.
Za brisanje USB veze
Sljedeći postupak izvedite kad:
• odspajate višenamjenski kabel;
• vadite "Memory Stick Duo";
• ulažete "Memory Stick Duo" u aparat nakon
kopiranja slika s unutarnje memorije;
• isključujete aparat.
x Za korisnike sustava Windows
2000/Me/XP
A Dvaput kliknite na ikonu
zadataka.
u traku
Prikazuje se sadržaj direktorija "My
Documents".
• Ako ne koristite Windows XP, dvaput
kliknite na [My Documents] na radnoj
površini.
Dvaput kliknite ovdje
B Kliknite na
(Sony DSC) t [Stop].
C Potvrdite u prozoru i kliknite na [OK].
D Kliknite na [OK].
Uređaj je odspojen.
• Korak 4 nije potreban za korisnike
Windows XP sustava.
65
x Za korisnike sustava Windows 98/
98SE
Provjerite jesu li indikatori pristupa (str.
62) promijenili boju u bijelu. Ukoliko
su indikatori promijenili boju u bijelu,
uređaj je odspojen s računala.
Mjesta za pohranu slikovnih
datoteka i nazivi datoteka
Slikovne datoteke snimljene fotoaparatom se
grupiraju u direktorije na mediju za snimanje.
Primjer: pregled direktorija u sustavu
Windows XP
A Direktorij koji sadrži slikovne datoteke
snimljene fotoaparatom bez funkcije
izrade direktorija.
B Direktorij koji sadrži slikovne datoteke
snimljene ovim fotoaparatom. Ako nisu
načinjeni novi direktoriji,
− za "Memory Stick Duo" postoji samo
"101MSDCF";
− za unutarnju memoriju postoji samo
direktorij "101_SONY".
C Direktorij koji sadrži videozapise itd.,
snimljene fotoaparatom bez funkcije
izrade direktorija.
66
• Nije moguće snimati u direktorij "100MSDCF".
On služi samo za reprodukciju.
• Nije moguće snimati u direktorije "MSSONY"
• Slikovne datoteke imaju nazive koje ćemo
objasniti u nastavku. ssss označuje bilo
koji broj između 0001 do 9999. Brojčani dio
naziva videozapisa snimljenog u video modu i
odgovarajuće indeksne datoteke je jednak.
− Datoteke s fotografijama:
DSC0ssss.JPG
− Videozapisi: MOV0ssss.MPG
− Datoteka indeksnih prikaza istovremeno
snimljenih videozapisa MOV0ssss.THM
• Više informacija o direktorijima potražite na
stranicama 41 i 53.
Pregled slikovnih datoteka pohranjenih na
računalo u fotoaparatu (pomoću "Memory
Stick Duo" kartice)
Kao primjer je navedeno računalo sa
sustavom Windows.
Kad slikovnu datoteku kopirate na računalo
i više je nema na "Memory Stick Duo"
kartici, sliku možete ponovno vidjeti u
fotoaparatu tako da je kopirate s računala
na "Memory Stick Duo".
• Ako niste promijenili naziv datoteke pridijeljen
u aparatu, preskočite korak 1.
• Slika se možda neće moći reproducirati, ovisno
o veličini.
• Slike editirane na računalu ili one snimljene
drugim aparatom možda se neće moći
reproducirati u ovom fotoaparatu.
• Ako nema direktorija u koji se može pohraniti
datoteka, načinite novi (str. 53) i zatim
kopirajte datoteku.
2 Kopirajte slikovnu datoteku u
direktorij na "Memory Stick Duo"
kartici na sljedeći način.
A Desnom tipkom miša kliknite na naziv
datoteke, a zatim na [Copy].
B Dvaput kliknite na [Removable Disk]
ili [Sony MemoryStick] unutar [My
Computer].
C Desnom tipkom miša kliknite na
direktorij [sssMSDCF] unutar
[DCIM] i kliknite na [Paste].
• sss označuje bilo koji broj između
100 do 999.
1 Desnom tipkom miša kliknite na
naziv datoteke i zatim kliknite na
[Rename]. Promijenite naziv
datoteke u "DSC0ssss".
Unesite broj između 0001 do 9999 za
ssss.
• Pojavi li se poruka upozorenja za zamjenu
podataka, unesite druge brojeve u koraku 1.
• Može biti vidljiva ekstenzija datoteke,
ovisno o tome kako je podešeno računalo.
Ekstenzija datoteke za fotografije je "JPG",
a za videozapise "MPG". Nemojte mijenjati
ekstenziju.
67
Uporaba isporučenog softvera
Kao primjer je navedeno računalo sa
sustavom Windows.
Pregled isporuenog softvera
Isporučeni CD-ROM sadrži dvije aplikacije
"PicturePackage" i "ImageMixer".
PicturePackage
1 Uključite računalo i umetnite
isporučeni CD-ROM u uložnicu.
Pojavljuje se izbornik za instalaciju.
• Ako se ne pojavi izbornik za instalaciju,
dvaput kliknite na
(My Computer)
t
(PICTUREPACKAGE).
2 Kliknite na [PicturePackage].
Mogućnosti:
A
B
C
D
Pohranjivanje slika na CD-R.
Izrada glazbenih video prikaza/prezentacije
Pregled videozapisa i slika na računalu
Prženje Video CD diskova
Pojavi se prozor "ImageMixer VCD2".
E Prijenos Slideshow glazbe.
Pokretanje funkcija:
Kliknite na jednu od opcija označenih s
A-E, zatim kliknite na tipku u donjem
desnom uglu zaslona.
Instalacija softvera
Pogledajte postupak instalacije programa
"PicturePackage" i "ImageMixer VCD2".
• Ako još niste instalirali USB driver (str. 60),
nemojte spajati aparat s računalom prije instaliranja softvera "PicturePackage" (osim kod
Windows XP).
• U Windowsima 2000/XP logirajte se kao
administrator.
• Kad instalirate "PicturePackage", automatski se
instalira USB driver.
68
Pojavljuje se izbornik "Choose Setup
Language".
3 Odaberite željeni jezik i dvaput
kliknite na [Next].
Ovaj odlomak prikazuje izbornike na
engleskom jeziku. Prikazuje se "License
Agreement". Pažljivo pročitajte ugovor.
Ako prihvaćate uvjete ugovora, kliknite
na kvadratić [I accept the terms of the
license agreement] i nakon toga na
[Next].
4 Slijedite upute na zaslonu za
dovršenje instalacije.
• Ukoliko još niste instalirali "ImageMixer
VCD2" i "DirectX", učinite to sada.
• Kad se pojavi poruka o potvrdi restartanja,
odobrite postupak slijedeći upute na
zaslonu.
5 Izvadite CD-ROM iz računala.
Prikazuju se ikonice za
"PicturePackage Menu" i
"PicturePackage destination
Folder".
4 Tipkom v/B odaberite [OK] i
pritisnite z.
Pojavi se poruka "Connect to PC".
5 Povežite aparat i računalo putem
USB-a.
Za pokretanje softvera
• Dvaput kliknite na ikonu "PicturePackage
Menu" na radnoj površini.
Za detaljnije informacije o uporabi
softvera
Kliknite na [?] u gornjem desnom uglu
zaslona za prikaz računalne pomoći.
6 Pokrenite "Music Transfer".
7 Slijedite upute na zaslonu za
dodavanje/promjenu glazbenih
datoteka.
• Za vraćanje tvornički pohranjene glazbe
Dodavanje/promjena glazbe
pomou programa "Music
Transfer"
Glazbene datoteke tvornički pohranjene u
aparat možete zamijeniti željenom glazbom.
Također ih možete obrisati ili dodati kad
god poželite.
Formati glazbe koju možete kopirati
pomoću programa "Music Transfer" jesu
sljedeći:
• MP3 datoteke s tvrdog diska računala.
• Glazba s CD-a.
• Glazba pohranjena u aparatu.
1 Pritisnite MENU za prikaz
izbornika.
2 Kontrolnom tipkom B odaberite
- (Setup).
u aparat
A Izvedite postupak [Format Music] (str. 55).
B Izvedite [Restore defaults] u programu
"Music Transfer".
Sve glazbene datoteke vraćaju se na
tvorničke vrijednosti i opcija [Music] u
izborniku [Slide] se podesi na [Off].
C Odaberite odgovarajuću glazbenu datoteku
za Slide Show efekt (str. 28).
Glazbene datoteke možete resetirati na
tvorničke vrijednosti pomoću opcije
[Initialize], no time će se resetirati i druga
podešenja.
• Detalje o uporabi programa "Music Transfer"
potražite u njegovoj on-line Help datoteci.
Tehničku pomoć za "PicturePackage"/
"ImageMixer VCD2" pruža Pixela
User Support Center. Za podrobnosti
pogledajte informacije na priloženom
CD-ROM-u.
3 Kontrolnim tipkama v/V odaberite
K (Setup 1), zatim tipkom v/B
odaberite [Download Music].
69
Za korisnike Macintosh računala
Pomoću isporučenog softvera "ImageMixer
VCD2" možete kopirati slike na računalo i
izraditi Video CD ili promijeniti željenu
glazbu pomoću programa "Music Transfer".
Preporuena konfiguracija
Preporuena konfiguracija za
kopiranje slika
OS (preinstaliran): Mac OS 9.1, 9.2 ili Mac
OS X (v10.0 ili kasnija)
USB priključak: Standardni
• Savjetujemo da imate preinstaliran QuickTime
6 ili noviji.
Preporuena konfiguracija za uporabu
programa "ImageMixer VCD2"/
"Music Transfer"
OS (preinstaliran): Mac OS X (v10.15 ili
noviji) za "ImageMixer", Mac OS X
(v10.3 ili noviji) za "Music Transfer"
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook,
PowerMac serije G3/G4/G5, Mac mini
Memorija: 128 MB ili više (256 MB ili više
je preporučljivo) za "ImageMixer", 64 MB
ili više (128 MB ili više je preporučljivo)
za "Music Transfer"
Tvrdi disk: Prostor na disku za instalaciju
—otprilike 250 MB
Zaslon: 1024 T 768 točaka ili više, 32 000
boja ili više za "ImageMixer"
Napomene o prikljuenju fotoaparata
na raunalo
• Ispravan rad nije zajamčen u svim prethodno
opisanim preporučenim sustavima.
• Ispravan rad nije zajamčen u ako na jedno
računalo istodobno spojite dva ili više USB
uređaja. Ovisno o tipu USB opreme koju
koristite istovremeno, neki od uređaja,
uključujući i fotoaparat, možda neće raditi.
• Ispravan rad nije zajamčen pri uporabi USB
huba.
70
• Priključenje aparata pomoću USB sučelja koje
podržava Hi-Speed USB (USB 2.0) omogućuje
naprednu brzinu prijenosa budući da ovaj
fotoaparat podržava Hi-Speed USB (USB 2.0).
• Postoje tri načina USB priključenja, odnosno,
[Auto] (tvorničko podešenje), [Mass Storage] i
[PTP] priključenje. Ovo poglavlje opisuje
[Auto] i [Mass Storage] način. Za podrobnosti
o PTP priključenju, pogledajte str. 56.
• Komunikacija između fotoaparata i osobnog
računala možda se neće uspostaviti istovremeno
nakon suspend ili pripravnog stanja.
Kopiranje i pregled slika na
raunalu
1 Pripremite fotoaparat i Macintosh
računalo.
Izvedite isti postupak iz poglavlja
"Korak 2: Priprema fotoaparata i
računala" na str. 61.
2 Priključite višenamjenski kabel.
Izvedite isti postupak iz poglavlja
"Korak 3: Spajanje fotoaparata i
računala" na str. 62.
3 Kopirajte slikovne datoteke na
Macintosh računalo.
A Dvaput kliknite na novu prepoznatu
ikonu t [DCIM] t direktorij u koji
su pohranjene slike koje želite kopirati.
B Povucite i ispustite slikovne datoteke u
ikonu tvrdog diska.
Datoteke se kopiraju na tvrdi disk.
• Za detalje o mjestu za pohranu snimaka i o
nazivima datoteka pogledajte str. 66.
4 Pregledajte slike na računalu.
Dvaput kliknite na ikonu tvrdog diska
t željenu slikovnu datoteku u
direktoriju koji sadrži kopirane datoteke.
Za brisanje USB veze
Sljedeći postupak izvedite kad:
• odspajate višenamjenski kabel;
• vadite "Memory Stick Duo";
• ulažete "Memory Stick Duo" nakon kopiranja
slika iz unutarnje memorije;
• isključujete aparat.
Povucite i ispustite ikonu kartice
"Memory Stick Duo" u ikonu "Trash".
Fotoaparat je odspojen s računala.
• Ako koristite Mac OS X v10.0, izvedite gornji
postupak nakon isključenja računala.
Izrada Video CD diska pomou
programa "ImageMixer VCD2"
Instalacija programa "ImageMixer
VCD2"
• Prije instalacije ovog programa zatvorite sve
ostale aplikacije.
• Postavke zaslona bi trebale biti 1024 T 768
točaka ili više i 32 000 boja ili više.
A Uključite Macintosh računalo i uložite
isporučeni CD-ROM u uložnicu.
B Dvaput kliknite na ikonu CD-ROM.
C Kopirajte datoteku [IMXINST.SIT] u
direktoriju [MAC] u ikonu tvrdog diska.
D Dvaput kliknite na datoteku
[IMXINST.SIT] u copy-to direktoriju.
E Dvaput kliknite na otvorenu datoteku
[ImageMixer VCD2_Install].
F Nakon pojavljivanja izbornika s
korisničkim informacijama, unesite
željeno ime i zaporku.
Pokreće se instalacija softvera.
Za pokretanje programa "ImageMixer
VCD2"
Otvorite [Image Mixer] u [Application],
zatim dvaput kliknite na [ImageMixer
VCD2].
Za detaljnije informacije o uporabi
programa
Kliknite na [?] u gornjem desnom uglu
zaslona za prikaz računalne pomoći.
• Možete izraditi slikovnu datoteku kompatibilnu
s funkcijom izrade Video CD-a. Za pohranu
podataka u Video CD formatu na CD-R disku
trebate program Toast (opcija) tvrtke Roxio.
Dodavanje/promjena glazbe
pomou programa "Music
Transfer"
Glazbene datoteke tvornički pohranjene u
aparat možete zamijeniti željenom glazbom.
Također ih možete obrisati ili dodati kad
god poželite.
Formati glazbe koju možete kopirati pomoću
programa "Music Transfer" jesu sljedeći:
• MP3 datoteke s tvrdog diska računala,
• glazba s CD-a,
• glazba pohranjena u aparatu.
71
Instalacija programa "Music Transfer"
• Prije instalacije zatvorite sve aktivne programe.
• Logirajte se kao Administrator.
A Uključite Macintosh računalo i umetnite
isporučeni CD-ROM u CD-ROM uređaj
računala.
B Dvaput kliknite
(PICTUREPACKAGE).
C Kopirajte datoteku [Music Transfer.pkg] u
direktorij [MAC] na tvrdom disku.
D Dvaput kliknite na datoteku [Music
Transfer.pkg] u copy-to direktoriju.
Počinje instalacija softvera.
Za dodavanje/promjenu glazbenih
datoteka
Pogledajte "Dodavanje/promjena glazbe
pomoću programa Music Transfer" na str. 69.
Tehničku pomoć za "ImageMixer
VCD2"/"Music Transfer" pruža Pixela
User Support Center. Za podrobnosti
pogledajte priložene informacije na
CD-ROM-u.
72
Ispis fotografija
Kako otisnuti fotografije
Kad tiskate fotografije snimljene u [16:9(HDTV)]
modu, oba ruba mogu biti odrezana,
stoga provjerite prije ispisa (str. 91).
Izravan ispis (pisač koji podržava PictBridge) (str. 74)
Fotografije možete otisnuti izravnim spajanjem fotoaparata i
pisača koji podržava PictBridge.
Izravan ispis na pisaču koji podržava "Memory Stick" karticu
Fotografije možete otisnuti pomoću pisača koji podržava
"Memory Stick" karticu. Za podrobnosti pogledajte upute za
uporabu pisača.
Ispis preko računala
Fotografije pohranjene u računalo možete otisnuti pomoću
programa "PicturePackage".
Izrada fotografija u fotografskom studiju (str. 78)
Jednostavno odnesite medij za snimanje u fotografski studio.
Također možete označiti fotografije koje želite otisnuti
oznakom I (Print order).
73
Izravan ispis slika na pisaču koji podržava
funkciju PictBridge
Ako nemate računalo, možete jednostavno
otisnuti fotografije izravnim spajanjem
fotoaparata na pisač koji podržava funkciju
PictBridge.
• PictBridge se temelji na standardu CIPA
(Camera & Imaging Products Association)
Korak 1: Priprema fotoaparata
Pripremite fotoaparat za spajanje na pisač
višenamjenskim kabelom. Kod spajanja
fotoaparata na printer koji je prepoznat kad
je [USB Connect] podešen na [Auto],
korak 1 je nepotreban.
Tipka indeksa
Kod prikaza jedne slike
Možete otisnuti jednu sliku na papiru.
Tipka MENU
Kontrolne tipke
U indeksnom prikazu
Možete otisnuti nekoliko slika umanjene
veličine na jednom papiru. Možete otisnuti
ili više istih slika (1) ili različitih slika (2).
• Preporučljivo je koristiti sasvim napunjenu
bateriju ili mrežni adapter (opcija) kako biste
izbjegli opasnost da se aparat isključi tijekom
tiskanja fotografija.
1 Pritisnite tipku MENU za prikaz
izbornika.
2 Kontrolnom tipkom B odaberite
- (Setup).
3 Kontrolnom tipkom V odaberite
• Ovisno o pisaču možda nećete moći koristiti
funkciju indeksnog ispisa.
• Broj fotografija koje se mogu otisnuti kao
indeksni prikaz ovisi o pisaču.
• Ne možete tiskati videozapise.
• Ako spojeni pisač pošalje poruku o pogrešci,
indikator D trepće oko 5 sekundi. Provjerite
priključeni pisač.
2 (Setup 2), zatim pomoću v/V/B
odaberite [USB Connect].
4 Pomoću B/v odaberite
[PictBridge], zatim pritisnite z.
USB mod je podešen.
74
Korak 2: Prikljuenje
fotoaparata na pisa
Uključite fotoaparat i pisač.
Nakon uspostave veze
pojavi se indikator D.
Povežite višenamjenski priključak
fotoaparata i USB priključak na
pisaču isporučenim višenamjenskim
kabelom.
Aparat je podešen na reprodukciju, a na
zaslonu se pojavljuje slika i izbornik za ispis.
U višenamjenski
priključak
Korak 3: Ispis
Bez obzira na položaj funkcijske preklopke,
nakon završetka koraka 2 prikazuje se
izbornik za ispis.
1 Odaberite željeni način ispisa
tipkama v/V i pritisnite z.
U USB
priključak
Kabel za višenamjenski
priključak (isporučen)
[All in This Folder]
Ispis svih fotografija iz direktorija.
[DPOF image]
Ispis svih fotografija s oznakom I
(Print order) (str. 78), bez obzira na
trenutno prikazanu sliku.
• Podesite preklopku na isporučenom
višenamjenskom kabelu u položaj "CAMERA"
[Select]
Odabir slika i ispis odabranih slika.
A Odaberite sliku koju želite otisnuti
tipkama b/B i pritisnite z.
Oznaka A prikazuje se pored
odabrane slike.
• Ponovite ovaj korak za označavanje
ostalih slika.
B Odaberite [Print] tipkom V i
pritisnite z
75
[This image]
Ispis trenutno prikazane slike.
• Ako odaberete [This image] i podesite
[Index] na [On] u koraku 2, možete ispisati
niz istih slika u indeksnom prikazu.
2 Odaberite postavke ispisa
tipkama v/V/b/B.
3 Odaberite [OK] tipkama V/B i
pritisnite z.
Tiska se fotografija.
• Nemojte odspajati višenamjenski kabel dok
je na zaslonu prikazan indikator F (Do
not disconnect the cable for multi-use
terminal).
Indikator F
[Index]
Odaberite [On] za ispis indeksnog
prikaza.
[Size]
Odabir željene veličine papira.
[Date]
Za umetanje datuma i vremena na slike
odaberite [Day&Time] ili [Date].
• Ako odaberete [Date] za podešavanje
datuma, datum će se prikazati na odabrani
način (t korak 2 u "Prvo pročitajte").
Funkcija datuma možda neće biti dostupna,
ovisno o pisaču.
[Quantity]
Kad je [Index] podešen na [Off]:
Odaberite broj papira za sliku koju
želite otisnuti. Bit će otisnuta jedna
slika.
Kad je [Index] podešen na [On]:
Odaberite broj slika koje želite otisnuti
u indeksnom prikazu. Odaberete li [This
image] u koraku 1, odaberite broj
otisaka iste slike koji se može otisnuti
na jednom listu.
• Ovisno o broju slika, možda neće biti
moguće smjestiti sve slike na isti list.
76
Ispis ostalih slika
Odaberite [Select] i željene slike tipkama
v/V nakon koraka 3. Zatim izvedite
postupak od koraka 1.
Ispis slika u indeksnom prikazu
Izvedite "Korak 1: Priprema fotoaparata"
(str. 74) i "Korak 2: Spajanje fotoaparata i
pisača" (str. 75), zatim proslijedite na način
opisan u nastavku.
Kad spojite fotoaparat s pisačem, prikazuje
se izbornik za ispis. Odaberite [Cancel] za
izlaz iz izbornika za ispis i učinite kako
slijedi.
A Pritisnite Y (Index).
Pojavi se indeksni prikaz.
B Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
C Odaberite [E] (Print) tipkom B i
pritisnite z.
D Odaberite željeni način ispisa tipkama
v/V i pritisnite z.
[Select]
Odabir slika i ispis svih odabranih slika.
Odaberite fotografiju koju želite otisnuti
tipkama v/V/b/B i pritisnite z za
prikaz oznake A. (Ponovite postupak
za odabir ostalih slika.) Zatim pritisnite
MENU.
[DPOF image]
Ispis svih slika s oznakom I (Print
order) bez obzira na trenutno prikazanu
sliku.
[All In This Folder]
Ispis svih fotografija u direktoriju.
E Izvedite korake 2 i 3 iz poglavlja "Korak 3:
Ispis" (str. 75).
77
Ispis slika u fotolaboratoriju
"Memory Stick Duo" na kojem su
pohranjene slike snimljene fotoaparatom
možete odnijeti u fotolaboratorij. Ako
fotolaboratorij podržava uslugu ispisa
označenih slika, možete označiti slike
pomoću I (Print order) tako da ih ne
morate birati u fotolaboratoriju.
Oznaavanje pojedinanih slika
Tipka MENU
Kontrolne tipke
• U fotolaboratoriju ne možete izravno s aparata
otisnuti slike snimljene u unutarnju memoriju.
Kopirajte slike na "Memory Stick Duo" i njega
odnesite u fotolaboratorij.
Što je DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) je
funkcija koja omogućuje obilježavanje
slika na "Memory Stick Duo" kartici koje
želite otisnuti oznakom I (Print order).
• Slike s oznakom I (Print order) možete
otisnuti na pisaču koji podržava DPOF ili
PictBridge.
• Nije moguće označiti videozapise.
• Ako označite slike snimljene u [Multi Burst]
modu, sve slike se tiskaju na jednom listu u 16
okvira.
1 Prikažite sliku koju želite ispisati.
2 Pritisnite tipku MENU za prikaz
izbornika.
3 Odaberite DPOF tipkama b/B i
pritisnite z.
Na odabranoj slici se prikazuje oznaka
I.
Kad "Memory Stick Duo" odnesete u
fotolaboratorij
• Kontaktirajte fotolaboratorij i provjerite koje
vrste "Memory Sticka Duo" kartica podržava.
• Ako odabrani studio ne podržava "Memory
Stick Duo", slike snimite na CD-R ili sličan
medij i odnesite ih u fotolaboratorij.
• Svakako ponesite i Memory Stick Duo adapter.
• Napravite sigurnosnu kopiju podataka prije
odlaska u fotolaboratorij.
• Ne možete podesiti broj kopija.
4 Za označavanje ostalih slika
prikažite željenu sliku tipkama
b/B i pritisnite z.
Uklanjanje oznake na pojedinanoj
slici
Pritisnite z u koraku 3 ili 4.
78
Oznaavanje slika u indeksnom
prikazu
1 Uključite indeksni prikaz
(t korak 6 u "Prvo pročitajte")
2 Pritisnite tipku MENU za prikaz
izbornika.
Za poništavanje odaberite [Cancel] u
koraku 4 ili odaberite [Exit] u koraku 8 i
pritisnite z.
Uklanjanje oznake u indeksnom
prikazu
Odaberite slike s kojih želite ukloniti
oznake u koraku 5 i pritisnite z.
Uklanjanje svih oznaka u direktoriju
3 Odaberite DPOF tipkama b/B i
pritisnite z.
Odaberite [All In This Folder] u koraku 4 i
pritisnite z. Odaberite [Off] i pritisnite z.
4 Odaberite [Select] tipkama v/V,
zatim pritisnite z.
• Oznaka I ne može se staviti na [All In
This Folder].
5 Odaberite sliku koju želite
označiti tipkama v/V/b/B i
pritisnite z.
Zelena oznaka I prikazuje se na
odabranoj slici.
Zelena
oznaka I
6 Ponovite korak 5 za obilježavanje
ostalih slika.
7 Pritisnite MENU.
8 Odaberite [OK] tipkom B i
pritisnite z.
Oznaka I postaje bijela.
79
Spajanje fotoaparata na TV prijemnik
Pregled slika na TV zaslonu
Slike možete gledati na TV zaslonu ako
spojite fotoaparat na TV prijemnik.
Isključite aparat i TV prijemnik prije
spajanja ova dva uređaja.
1 Priloženim višenamjenskim
kabelom spojite fotoaparat i TV
prijemnik.
3 Uključite TV prijemnik i podesite
preklopku za odabir ulaza TV/
video na "video".
• Podrobnije detalje potražite u uputama za
uporabu isporučenim uz TV prijemnik.
4 Postavite funkcijsku preklopku na
# i uključite fotoaparat.
Funkcijska preklopka
Na audio/video ulaze
Na višenamjenski
priključak
Višenamjenski kabel
(isporučen)
• Postavite fotoaparat sa zaslonom okrenutim
prema gore.
• Ako vaš TV prijemnik ima stereo ulaze, spojite
audio priključak (crni) višenamjenskog kabela
na lijevi audio priključak.
2 Podesite preklopku na višenamjenskom kabelu u položaj "TV".
80
Kontrolne tipke
Na zaslonu TV prijemnika se pojavljuju
slike snimljene fotoaparatom.
Odaberite sliku pritiskom kontrolne
tipke b/B.
• Kad koristite aparat u stranoj zemlji, možda
će biti potrebno podesiti izlazni videosignal
u skladu s vašim TV sustavom (str. 57).
O sustavima boje
Ako želite reproducirati sliku na TV
zaslonu, potreban je TV prijemnik koji ima
ulaznu videopriključnicu i videokabel
(isporučen). Sustav boja TV prijemnika
mora biti jednak sustavu boja fotoaparata.
Provjerite sljedeći popis:
NTSC sustav
Bahamsko otočje, Bolivija, Kanada,
Srednja Amerika, Čile, Kolumbija, Ekvador,
Jamajka, Japan, Koreja, Meksiko, Peru,
Surinam, Tajvan, Filipini, SAD, Venezuela,
itd.
PAL sustav
Australija, Austrija, Belgija, Kina, Češka,
Danska, Finska, Njemačka, Nizozemska,
Hong Kong, Mađarska, Italija, Kuvajt,
Malezija, Novi Zeland, Norveška, Poljska,
Portugal, Singapur, Slovačka, Španjolska,
Švedska, Švicarska, Tajland, Velika
Britanija, itd.
PAL-M sustav
Brazil
PAL-N sustav
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM sustav
Bugarska, Francuska, Gvajana, Iran, Irak,
Monako, Rusija, Ukrajina, itd.
81
U sluaju problema
Problemi pri rukovanju
U slučaju problema s fotoaparatom, pokušajte sa sljedećim rješenjima.
A Provjerite opcije na stranicama 83 – 93.
Ako se na zaslonu pojavi oznaka "C/E:ss:ss", pogledajte str. 94.
B Izvadite bateriju i ponovno je ulo1ite nakon otprilike jedne minute te
ukljuite aparat.
C Resetirajte postavke (str. 55).
D Obratite se Sonyjevom prodavatelju ili najbli1em Sonyjevom servisu.
Molimo da obratite pažnju na činjenicu da odnošenjem fotoaparata na servis ovlašćujete
osoblje da po potrebi provjeri sadržaj unutarnje memorije.
82
Baterija i napajanje
Nije moguće uložiti bateriju u aparat.
• Bateriju uložite tako da vrhom gurate ručicu za izbacivanje baterije prema objektivu
(t korak 1 u "Prvo pročitajte").
• Pravilno stavite bateriju (t korak 1 u "Prvo pročitajte").
Prikaz preostalog trajanja baterija nije ispravan ili se aparat prebrzo isključuje
iako indikator pokazuje da je preostali kapacitet baterija dostatan.
• Dugo vremena ste koristili fotoaparat na iznimno visokoj ili niskoj temperaturi (str. 99).
• Došlo je do odstupanja u prikazu preostalog trajanja baterije. Potpuno ispraznite, a zatim
napunite baterije.
• Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju (t korak 1 u "Prvo pročitajte").
• Baterija je prazna (str. 99). Zamijenite bateriju novom.
Baterija kratko traje.
• Sasvim napunite bateriju (t korak 1 u "Prvo pročitajte").
• Koristili ste aparat pri jako niskim temperaturama (str. 99).
• Kontakti baterije su zaprljani, pa se baterija ne puni dovoljno. Obrišite kontakte vatom itd.
• Baterija je istrošena (str. 99). Zamijenite je novom.
Aparat se ne može uključiti.
• Pravilno stavite bateriju (t korak 1 u "Prvo pročitajte").
• Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju (t korak 1 u "Prvo pročitajte").
• Baterija je istrošena (str. 99). Zamijenite je novom.
Fotoaparat se odjednom isključuje.
• Ako ne koristite fotoaparat približno tri minute dok je uključen, on se automatski isključuje
kako bi se spriječilo trošenje baterije. Uključite aparat (t korak 2 u "Prvo pročitajte").
• Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju (t korak 1 u "Prvo pročitajte").
83
Snimanje fotografija/videozapisa
Fotoaparat ne snima slike.
• Provjerite kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice (str. 21, 22). Ako je
pun, postupite na jedan od sljedećih načina:
− Izbrišite nepotrebne slike (t korak 6 u "Prvo pročitajte").
− Promijenite "Memory Stick Duo".
• Koristite "Memory Stick Duo" sa zaštitnom preklopkom koja je podešena u položaj LOCK.
Podesite preklopku u položaj za snimanje (str. 97).
• Ne možete snimati slike dok punite bljeskalicu.
• Kad snimate fotografije podesite funkcijsku preklopku na !.
• Kad snimate videozapise podesite funkcijsku preklopku na ".
• Kod snimanja videozapisa veličina slike je podešena na [640(Fine)]. Postupite na jedan od
sljedećih načina:
− Veličinu slike podesite na neku drugu vrijednost osim [640(Fine)].
− Uložite "Memory Stick PRO Duo" (str. 97).
Objekt se ne vidi na zaslonu.
• Funkcijsku preklopku postavite u neki drugi položaj osim # (str. 25).
Snimanje traje dugo.
• Uključili ste funkciju NR slow shutter (str. 17). Nije riječ o kvaru.
Slika nije izoštrena.
• Objekt je preblizu. Odaberite makro snimanje. Pri snimanju obratite pozornost da objektiv
bude udaljen od objekta više od iznosa najmanje udaljenosti snimanja, odnosno otprilike 8
cm (W)/25 cm (T). Ili odaberite g (Magnifying glass mode) i izoštrite s udaljenosti
otprilike 1 do 20 cm od objekta (t korak 5 uputa "Prvo pročitajte").
• Tijekom fotografiranja je kontrolna preklopka postavljena na g (Magnifying glass mode),
2 (Twilight mode), 4 (Landscape mode) ili O (Fireworks mode).
• Odabrali ste ručno izoštravanje. Odaberite automatsko izoštravanje (str. 34).
• Pogledajte poglavlje "Ako objekt nije izoštren" na stranici 35.
Ne radi optički zum.
• Nije moguće zumiranje kod snimanja videozapisa.
• Kod snimanja fotografija odaberite neki drugi način osim g (Magnifying glass mode).
Ne radi precizni digitalni zum.
• Postavite [Digital Zoom] na [Precision] (str. 48).
• Ova se funkcija ne može koristiti za snimanje videozapisa.
84
Ne radi smart zum.
• Postavite [Digital Zoom] na [Smart] (str. 48).
• Ovu funkciju ne možete koristiti:
− Kad je veličina slike podešena na [6M] ili [3:2].
− Kod snimanja u načinu Multi Burst.
− Kod snimanja videozapisa.
Ne radi bljeskalica.
• Bljeskalica je podešena na , (isključena) (t korak 5 u "Prvo pročitajte").
• Bljeskalicu ne možete koristiti:
− Kad je opcija [Mode] (REC Mode) podešena na [Burst], [Exp Brktg] ili [Multi Burst] (str. 37).
− U Scene načinu je odabran 2 (Twilight mode), f (Candle mode) ili O (Fireworks mode)
(str. 26).
− Kad je funkcijska preklopka podešena na ".
• Za snimanje fotografija bljeskalicu podesite na ( (stalno aktiviranje) (t korak 5 u "Prvo
pročitajte") kad ste u načinu Scene odabrali g (Magnifying glass), 4 (Landscape), D
(Snow), E (Beach) ili P (High-speed shutter).
Nejasne čestice se pojavljuju na slikama prilikom korištenja bljeskalice.
• Čestice prašine u zraku su se reflektirale od svjetla bljeskalice i pojavile na slici. To ne
predstavlja kvar.
Ne radi funkcija snimanja izbliza (Macro).
• Tijekom fotografiranja je za Scene mod odabran g (Magnifying glass), 2 (Twilight), 4
(Landscape) f (Candle) ili O (Fireworks) (str. 26).
Datum i vrijeme nisu ispravno snimljeni.
• Podesite ispravan datum i vrijeme (t korak 2 u "Prvo pročitajte").
Indikatori otvora blende (F) i brzine zatvarača trepću kad pritisnete i zadržite
okidač dopola.
• Neispravno je podešena ekspozicija. Ispravite je (str. 33).
Slika je pretamna.
• Snimali ste s izvorom svjetla iza objekta. Odaberite način mjerenja svjetla (str. 36) ili
podesite ekspoziciju (str. 33).
• Zaslon je premalo osvijetljen. Podesite svjetlinu LCD zaslona (str. 20).
85
Slika je presvijetla.
• Snimali ste na tamnome mjestu pod jakom rasvjetom, poput pozornice. Podesite ekspoziciju
(str. 33).
• LCD zaslon je presvijetao. Podesite svjetlinu LCD zaslona (str. 20).
Boje na slici nisu odgovarajuće.
• Uključena je funkcija Picture Effect. Isključite je (str. 39).
Pri snimanju vrlo svijetlog objekta na slici se pojavljuju okomite pruge.
• Pojava "efekta razmazivanja". To nije kvar.
Kod gledanja LCD zaslona na tamnom mjestu pojave se smetnje.
• Aparat privremeno osvjetljuje LCD zaslon kako biste mogli provjeriti sliku na tamnome
mjestu. To nema utjecaja na snimljenu sliku.
Pojavljuje se efekt crvenih očiju.
• U izborniku - (Setup) postavite [Red Eye Reduction] na [On] (str. 49).
• Objekt snimite s manje udaljenosti od preporučene i koristite bljeskalicu (t korak 5 u "Prvo
pročitajte").
• Upalite svjetlo u prostoriji i snimite objekt.
Točke se pojavljuju i ostaju na zaslonu.
• To nije kvar. Ove točke se ne snimaju (t korak 5 u "Prvo pročitajte").
Nije moguće kontinuirano snimanje.
• Kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice je pun. Izbrišite nepotrebne
slike (t korak 6 u "Prvo pročitajte").
• Baterija je gotovo prazna. Uložite napunjenu bateriju.
Pregled slika
Pogledajte i poglavlje "Računala" (str. 88).
Fotoaparat ne može reproducirati slike.
• Funkcijsku preklopku postavite na # (str. 25).
• Promijenili ste naziv direktorija/datoteke na računalu (str. 67).
• Gledanje slike na aparatu nije zajamčeno ako je slika obrađena na računalu ili snimljena
drugim fotoaparatom.
• Aparat je u USB načinu rada. Obrišite USB vezu (str. 65).
86
Slika je zrnata odmah nakon pokretanja reprodukcije.
• Razlog tome je obrada slike i nije riječ o kvaru.
Slika se ne pojavljuje na TV zaslonu.
• Provjerite [Video Out] kako biste vidjeli je li video izlaz aparata podešen na sustav boje TV
prijemnika (str. 57).
• Provjerite da li ste ispravno priključili uređaje (str. 80).
• Preklopka na višenamjenskom kabelu je podešena na "CAMERA". Podesite je na "TV"
(str. 80).
Slika se ne pojavljuje na zaslonu tijekom USB veze.
• Preklopka na višenamjenskom kabelu je podešena na "TV". Odspojite ga ili podesite
preklopku na "CAMERA" (str. 62).
Brisanje/editiranje slika
Fotoaparat ne može obrisati sliku.
• Isključite zaštitu slike (str. 43).
• Zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" je u položaju LOCK. Postavite ga u položaj za
snimanje (str. 97).
Slučajno ste obrisali sliku.
• Nakon brisanja sliku nije moguće vratiti. Savjetujemo da zaštitite sliku (str. 42) ili da zaštitni
graničnik na "Memory Stick Duo" kartici postavite u položaj LOCK (str. 97) kako bi
spriječili slučajno brisanje.
Ne radi funkcija promjene veličine.
• Videozapisima, Multi Burst slikama nije moguće promijeniti veličinu.
Nije moguće prikazati oznaku za tiskanje DPOF (Print order).
• Nije moguće upisati oznake za tiskanje za videozapise.
Nije moguće skratiti videozapise.
• Zapis nije dovoljno dug (kraći je od dvije sekunde).
• Poništite zaštitu (str. 43).
• Fotografije se ne mogu kratiti.
87
Raunala
Niste sigurni je li operativni sustav vašeg računala kompatibilan s fotoaparatom.
• Pogledajte "Preporučena konfiguracija" (str. 59) za sustav Windows i istoimeno poglavlje za
sustav Macintosh (str. 70).
Ne možete instalirati USB driver.
• Logirajte se kao Administrator (ovlašteni Administratori) u sustavu Windows 2000 (str. 60).
Na zaslonu fotoaparata tijekom USB veze nema nikakvog prikaza.
• Preklopka na višenamjenskom kabelu je podešena na "TV". Podesite je na "CAMERA" (str. 62).
Računalo ne prepoznaje fotoaparat.
• Uključite aparat (t korak 2 u "Prvo pročitajte").
• Kad je baterija preslaba, uložite punu bateriju (t korak 1 u "Prvo pročitajte") ili koristite
mrežni adapter (opcija) (str. 15).
• Koristite isporučeni višenamjenski kabel (str. 62).
• Odspojite višenamjenski kabel iz računala i aparata i ponovno ga spojite. Provjerite je li na
zaslonu prikazana poruka "USB Mode Mass Storage" (str. 62).
• Podesite [USB Connect] na [Mass Storage] u izborniku - (Setup) (str. 56).
• Odspojite svu USB opremu osim aparata, tipkovnice i miša.
• Izravno povežite aparat i računalo bez uporabe USB huba ili nekog drugog uređaja (str. 62).
• USB driver nije instaliran. Instalirajte USB driver (str. 60).
• Računalo ne prepoznaje uređaj, jer ste spojili višenamjenski kabel prije instalacije USB
drivera s isporučenog CD-ROM-a. Obrišite pogrešno prepoznat uređaj s računala, zatim
instalirajte USB driver (pogledajte nastavak).
Na zaslonu računala se ne pojavljuje ikona "Removable disk" kad računalo
spojite na aparat.
• Slijedite donji postupak za ponovnu instalaciju USB drivera. Sljedeći postupak vrijedi za
računalo OS-a Windows.
1 Desnom tipkom miša dvaput kliknite na [My Computer] za prikaz izbornika i kliknite na
[Properties].
Pojavi se prozor "System Properties".
2 Kliknite na [Hardware] t [Device Manager].
• Za Windows 98/98SE/Me kliknite na karticu [Device Manager].
Pojavi se "Device Manager".
3 Desnom tipkom miša dvaput kliknite na [ Sony DSC], zatim na [Uninstall] t [OK].
Deinstalirali ste uređaj.
4 Instalirajte USB driver (str. 60).
88
Ne možete kopirati slike.
• Pravilno spojite aparat i računalo isporučenim višenamjenskim kabelom za priključak
(str. 62).
• Slijedite postupak kopiranja u skladu s operativnim sustavom (str. 62, 70).
• Možda nećete moći snimati pomoću "Memory Stick Duo" formatiranog u računalu. Koristite
"Memory Stick Duo" formatiran u fotoaparatu (str. 53).
Nakon USB povezivanja "PicturePackage" se ne pokreće automatski.
• Pokrenite "PicturePackage Menu" i provjerite [Settings].
• Izvedite USB povezivanje kad je računalo uključeno (str. 62).
Ne možete reproducirati slike na računalu.
• Koristite li "PicturePackage", kliknite na Help u gornjem desnom uglu svakog prozora.
• Obratite se proizvođaču softvera ili računala.
Pri reprodukciji videozapisa na osobnom računalu javljaju se smetnje u slici i
zvuku.
• Videozapis reproducirate izravno s unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice.
Kopirajte videozapis na tvrdi disk osobnog računala i pokrenite ga izravno s tvrdog diska
(str. 60).
Ne možete otisnuti sliku.
• Provjerite postavke pisača.
Slike prethodno kopirane na računalo ne mogu se gledati na fotoaparatu.
• Kopirajte ih u direktorij kojeg će aparat prepoznati, primjerice "101MSDCF" (str. 66).
• Ispravno izvedite postupak (str. 67).
"Music Transfer" ne može prepoznati aparat.
• "Write-in" područje glazbene datoteke aparata je neispravno. Izvedite [Format Music] (str. 55).
"Memory Stick Duo"
Ne možete uložiti "Memory Stick Duo".
• Umetnite ga pravilno (t korak 3 u "Prvo pročitajte").
89
Ne možete snimati na "Memory Stick Duo".
• Zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" kartici je u položaju LOCK. Postavite ga u
položaj za snimanje (str. 97).
• "Memory Stick Duo" je popunjen. Obrišite nepotrebne slike (t korak 6 u "Prvo pročitajte").
• Uložite "Memory Stick PRO Duo" (str. 21) kad snimate videozapise veličine [640(Fine)].
Ne možete formatirati "Memory Stick Duo".
• Zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" kartici je u položaju LOCK. Postavite ga u
položaj za snimanje (str. 97).
Greškom ste formatirali "Memory Stick Duo".
• Sve slike na "Memory Stick Duo" kartici se formatiranjem brišu i ne mogu se vratiti.
Savjetujemo da zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" kartici postavite u položaj LOCK
(str. 97) kako bi spriječili slučajno brisanje.
Računalo ne prepoznaje "Memory Stick PRO Duo" s "Memory Stick" utorom.
• Provjerite da li računalo i čitač kartica podržavaju "Memory Stick PRO Duo". Korisnicima
računala i čitača kartica drugih proizvođača savjetujemo konzultiranje tih tvrtki.
• Ukoliko "Memory Stick PRO Duo" nije podržan, spojite kameru na računalo (stranice 60 do
62). Računalo prepoznaje "Memory Stick PRO Duo".
Unutarnja memorija
Ne možete reproducirati materijal iz unutarnje memorije.
• U aparat je uložen "Memory Stick Duo". Izvadite ga (t korak 4 u "Prvo pročitajte").
Ne možete snimati slike u unutarnju memoriju.
• U aparat je uložen "Memory Stick Duo". Izvadite ga (t korak 4 u "Prvo pročitajte").
Slobodan prostor u unutarnjoj memoriji se ne povećava kad kopirate materijal
pohranjen u unutarnju memoriju na "Memory Stick Duo".
• Materijal se ne briše nakon kopiranja. Izvršite naredbu [Format] (str. 52) za formatiranje
unutarnje memorije nakon kopiranja materijala.
Ne možete kopirati materijal pohranjen u unutarnju memoriju na "Memory
Stick Duo".
• "Memory Stick Duo" je popunjen. Provjerite kapacitet (savjetujemo 64 MB ili više).
90
Ne možete kopirati materijal s "Memory Stick Duo" kartice ili računala u
unutarnju memoriju.
• Materijal s "Memory Stick Duo" kartice ili računala ne možete kopirati u unutarnju memoriju.
Ispis
Također pogledajte odjeljak "Pisač koji podržava funkciju PictBridge" (u nastavku) sa
sljedećim temama.
Slike se ispisuju s oba odrezana kraja.
• Kod ispisa slike veličine [16:9(HDTV)], može se dogoditi da su odrezani rubovi.
• Kod ispisa slika koristeći vlastiti pisač, pokušajte isključiti postavku rezanja rubova ili ispisa
bez rubova. Konzultirajte proizvođača pisača o tim opcijama.
• Kod ispisa slike u digitalnom fotolaboratoriju, raspitajte se u studiju o mogućnosti ispisa bez
rezanja rubova.
Pisa koji podr1ava funkciju PictBridge
Nije moguće uspostaviti vezu između pisača i aparata.
• Aparat ne možete spojiti izravno na pisač koji ne podržava standard PictBridge. Provjerite s
prodavateljem da li pisač podržava PictBridge ili ne.
• Provjerite da li je pisač uključen i može li se spojiti na aparat.
• Opciju [USB Connect] podesite na [PictBridge] u izborniku - (Setup) (str. 56).
• Odspojite i spojite kabel za višenamjenski priključak. Ako se na pisaču pojavi poruka
pogreške, pogledajte njegove upute za uporabu.
Ništa se ne pojavljuje na zaslonu aparata kod USB veze.
• Preklopka na višenamjenskom kabelu je podešena na "TV". Podesite na "CAMERA"
(str. 75).
Nije moguće otisnuti slike.
• Provjerite jesu li pisač i aparat pravilno povezani višenamjenskim kabelom.
• Uključite pisač. Više informacija potražite u njegovim uputama za uporabu.
• Odaberete li [Exit] tijekom ispisa, možda nećete moći ispisati slike. Odspojite i spojite
višenamjenski kabel. Ako ispis i dalje nije moguć, odspojite kabel, isključite pisač, ponovno
ga uključite i spojite kabel.
• Nije moguć ispis videozapisa.
• Slike obrađene na računalu ili slike snimljene drugim aparatom se možda neće moći otisnuti.
91
Ispis se zaustavlja.
• Odspojili ste kabel s višenamjenskim priključkom dok je bila prikazana oznaka F (ne
odspajajte višenamjenski kabel).
Nije moguće otisnuti datum i vrijeme na sliku u indeksnom prikazu.
• Pisač nema te funkcije. Upitajte proizvođača pisača o raspoloživosti te funkcije.
• Datum se ne može umetnuti u indeksnom načinu, ovisno o pisaču. Obratite se proizvođaču
pisača.
Na mjestu ispisa datuma ispisuje se oznaka "---- -- --".
• Nije moguće otisnuti datum na slikama koje ga nemaju. Podesite [Date] na [Off] i otisnite
sliku (str. 76).
Ne možete odabrati veličinu kod ispisa.
• Upitajte proizvođača pisača o raspoloživosti te funkcije.
Ne možete otisnuti sliku u veličini koju ste odabrali.
• Odspojite višenamjenski kabel i ponovno ga spojite uvijek kad promijenite veličinu papira
nakon što pisač spojite na aparat.
• Postavke ispisa aparata se razlikuju od istih postavki pisača. Promijenite postavke aparata ili
pisača (str. 76).
Kad poništite ispis ne možete koristiti fotoaparat.
• Pričekajte trenutak dok pisač poništava ispis jer to može potrajati (ovisno o pisaču).
92
Ostalo
Fotoaparat ne radi.
• Koristite bateriju kompatibilnu s ovim aparatom (str. 99).
• Baterija je slaba ili prazna (pojavi se indikator E). Napunite bateriju (t korak 1 u "Prvo
pročitajte).
Aparat je uključen ali ne radi.
• Ugrađeni mikroprocesor ne radi ispravno. Izvadite i nakon jedne minute ponovo uložite
bateriju, te uključite aparat.
Ne razumijete indikator na zaslonu.
• Pogledajte stranicu 16.
Leća objektiva je zamagljena.
• Došlo je do kondenzacije vlage. Ostavite aparat oko sat vremena i pokušajte ga ponovo
koristiti (str. 102).
Fotoaparat se zagrijava nakon dulje uporabe.
• Nije riječ o kvaru.
Kad uključite fotoaparat pojavljuje se prikaz za podešavanje točnog vremena.
• Ponovno podesite datum i vrijeme (t korak 2 u "Prvo pročitajte").
93
Indikatori i poruke upozorenja
Dijagnostiki pokaziva
Ovaj aparat ima autodijagnostičku funkciju
koja se prikazuje u obliku slova i koda.
Posljednje dvije oznake (označene s ss)
se razlikuju ovisno o stanju fotoaparata.
Ako ne možete riješiti problem čak ni
nakon što nekoliko puta izvedete opisane
postupke, obratite se Sonyjevom zastupniku
ili ovlaštenom servisu.
Poruke
Ako se pojave sljedeće poruke, slijedite
upute.
E
• Baterija je preslaba. Napunite je (t
korak 1 u "Prvo pročitajte). Ovisno o
uvjetima uporabe ili vrsti baterije,
indikator može treptati čak i ako je
preostalo još 5 do 10 minuta.
C:32:ss
• Problem je u samom fotoaparatu.
Isključite i uključite fotoaparat.
C:13:ss
• Aparat ne može očitati ili upisati podatke
na "Memory Stick Duo". Izvadite i
ponovo uložite "Memory Stick Duo"
nekoliko puta.
• Došlo je do problema s formatiranjem
unutarnje memorije ili ste umetnuli
neformatirani "Memory Stick Duo".
Formatirajte unutarnju memoriju ili
"Memory Stick Duo" (str. 53).
• Uloženi "Memory Stick Duo" nije
moguće koristiti s ovim fotoaparatom ili
su podaci na njemu oštećeni. Uložite
novi "Memory Stick Duo" (str. 97).
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
• Došlo je do nepravilnosti u radu aparata.
Resetirajte ga (str. 55) i ponovno ga
uključite.
For use with compatible battery only
• Uložena baterija nije "InfoLITHIUM".
System error
• Isključite i ponovo uključite fotoaparat
(t korak 2 u "Prvo pročitajte").
Internal memory error
• Isključite i ponovo uključite fotoaparat
(t korak 2 u "Prvo pročitajte").
Reinsert the Memory Stick
• Stavite "Memory Stick Duo" pravilno.
• Uloženi "Memory Stick Duo" se ne može
koristiti s ovim fotoaparatom (str. 97).
• "Memory Stick Duo" je oštećen.
• Priključci "Memory Sticka Duo" su
zaprljani.
Memory Stick type error
• Uloženi "Memory Stick Duo" se ne može
koristiti s ovim fotoaparatom (str. 97).
Format error
• Ponovno formatirajte medij za snimanje
(stranice 52 i 53).
94
Memory Stick locked
• Zaštitni graničnik na "Memory Stick
Duo" kartici je postavljen na LOCK.
Postavite ga u položaj za snimanje
(str. 97).
Cannot record
• Snimanje u odabranom direktoriju nije
moguće. Odaberite drugi direktorij
(str. 54).
File error
No memory space in internal memory
No memory space in Memory Stick
• Obrišite nepotrebne slike ili datoteke
(t korak 6 u "Prvo pročitajte").
Read only memory
• U ovom aparatu ne mogu se snimati ili
brisati slike s "Memory Stick Duo".
• Problem kod reprodukcije.
File protect
• Isključite zaštitu (str. 43).
Image size over
• Pokušali ste reprodukciju slike u veličini
koju nije moguće reproducirati ovim
fotoaparatom.
No file
• U unutarnjoj memoriji nema snimljenih
slika.
No file in this folder
• U direktoriju nema snimljenih slika.
• Niste ispravno kopirali slike s računala
(str. 67).
Cannot divide
• Datoteka nije dovoljna velika za podjelu
(videozapis traje manje od 2 sekunde).
• Datoteka nije videozapis.
Invalid operation
• Pokušali ste reproducirati datoteku
načinjenu na drugoj opremi.
Folder error
• Na "Memory Stick Duo" kartici već
postoji direktorij s iste prve tri znamenke.
(Primjerice, 123MSDCF i 123ABCDE).
Odaberite druge direktorije ili načinite
novi (str. 53).
Cannot create more folders
• Na "Memory Stick Duo" kartici već
postoji direktorij s prve tri znamenke
"999". Nije moguće izraditi još
direktorija.
h (indikator koji upozorava na
vibracije)
• Fotoaparat može vibrirati ako količina
svjetla nije dostatna. Koristite
bljeskalicu, postavite aparat na stativ ili
ga učvrstite na neki drugi način.
640(Fine) is not avaliable
• Ova veličina slike kompatibilna je samo
s medijem "Memory Stick PRO Duo".
Uložite "Memory Stick PRO Duo" ili
odaberite drugu veličinu slike.
95
Enable printer to connect
• Opcija [USB Connect] je podešena na
[PictBridge], međutim fotoaparat je
priključen na uređaj koji ne podržava
PictBridge. Provjerite uređaj.
• Nije moguće uspostaviti vezu. Odspojite
i ponovno spojite višenamjenski kabel.
Ako je na pisaču prikazana poruka o
grešci, pogledajte upute za uporabu
isporučene s pisačem.
Connect to PictBridge device
• Pokušali ste tiskati slike prije nego je
uspostavljena veza s pisačem. Spojite
aparat na pisač koji podržava PictBridge.
No printable image
• Pokušali ste izvesti [DPOF image] bez
upisa oznake DPOF na sliku.
• Pokušali ste izvesti [All In This Folder],
a odabrali ste direktorij koji sadrži samo
videozapise. Nije moguće ispisati
videozapise.
Printer busy
Paper error
No Paper
Ink error
Low Ink
No Ink
• Provjerite pisač.
Printer error
• Provjerite pisač.
• Provjerite je li željena slika oštećena.
F
• U tijeku je prijenos podataka u pisač.
Nemojte odspajati kabel za
višenamjenski priključak.
96
Processing
• Pisač poništava postupak ispisa u tijeku.
Ne možete nastaviti s ispisom dok ne
završi, a to može potrajati neko vrijeme,
ovisno o pisaču.
No image for Slide Show
• Odabrani direktorij ne sadrži datoteku
koja se može reproducirati u Slide Show
načinu s glazbom.
Music Error
• Obrišite glazbenu datoteku ili je
zamijenite valjanom.
• Izvedite [Format Music] i zatim
download novih glazbenih datoteka.
Format Music Error
• Ponovo izvedite [Format Music].
Ostale informacije
O "Memory Stick" kartici
"Memory Stick" je novi kompaktni,
prenosivi IC medij za snimanje. "Memory
Stick" kartice koje možete koristiti u ovom
aparatu su popisane u donjoj tablici. Ne
možemo jamčiti ispravan rad svih funkcija
"Memory Stick" kartice.
Vrsta "Memory Stick" kartice
Memory Stick
(nekompatibilan s MagicGate)
Napomene o uporabi "Memory Stick"
kartice (opcija)
• Nije moguće snimati ili brisati slike kad je
zaštitni graničnik postavljen na LOCK.
Priključak
Snimanje/
reprodukcija
—
Memory Stick
(MagicGate kompatibilan)
—
Memory Stick Duo
(nekompatibilan s MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(MagicGate kompatibilan)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2*3
*1
"Memory Stick Duo", "MagicGate Memory
Stick Duo" i "Memory Stick PRO Duo" imaju
MagicGate tehnologiju zaštite od neovlaštenog
kopiranja koja koristi sustav enkripcije
podataka. Ovaj fotoaparat ne podržava
snimanje/reprodukciju koja zahtijeva
MagicGate standarde.
*2
Podržava brzi prijenos podataka putem
paralelnog priključka.
*3
Možete snimati videozapise veličine
[640(Fine)].
• "Memory Stick Duo" formatiran u računalu
možda neće raditi u ovome fotoaparatu.
• Vrijeme upisa/čitanja podataka razlikuje se,
ovisno o kombinaciji "Memory Stick" kartice i
uređaja.
Zaštitni
graničnik
Mjesto za naljepnicu
Položaj i/ili oblik graničnika može se
razlikovati, ovisno o "Memory Stick Duo"
kartici.
• Nemojte vaditi "Memory Stick Duo" tijekom
očitavanja ili upisivanja podataka.
• Podaci se mogu uništiti u sljedećim situacijama:
− Ako izvadite "Memory Stick Duo" ili
isključite aparat tijekom očitavanja ili
upisivanja podataka.
− Ako koristite "Memory Stick Duo" na mjestu
izloženom statičkom elektricitetu ili
smetnjama.
• Savjetujemo pohranjivanje važnih podataka na
rezervni medij.
• Ne pritišćite jako kad pišete na naljepnicu.
• Ne lijepite naljepnicu izravno na "Memory
Stick Duo" ili na adapter.
• "Memory Stick Duo" nosite i spremajte u
isporučenu kutiju.
• Ne dodirujte priključke "Memory Stick Duo"
rukom ili metalnim predmetom.
• Nemojte udarati, savijati "Memory Stick Duo"
i pazite da vam ne ispadne.
• Nemojte rastavljati ili mijenjati značajke
"Memory Stick Duo" kartice.
• Pazite da se "Memory Stick Duo" ne smoči.
• Nemojte držati "Memory Stick Duo" na
dohvatu male djece. Mogli bi ga slučajno
progutati.
97
• Nemojte koristiti ili držati "Memory Stick
Duo" na sljedećim mjestima:
− Vrućim mjestima, poput vozila parkiranog na
suncu.
− Mjestima izloženim izravnom suncu.
− Vlažnim mjestima ili mjestima s korozivnim
supstancama
Napomene o uporabi Memory Stick
Duo adaptera (opcija)
• Kad s ovim aparatom koristite "Memory Stick
Duo", obvezno koristite Memory Stick Duo
adapter. Ako "Memory Stick Duo" stavite bez
adaptera u aparat, možda ga nećete moći
izvaditi.
• "Memory Stick Duo" ulažite u Memory Stick
Duo adapter u ispravnom smjeru i dokraja.
Nepravilnim ulaganjem možete uzrokovati
kvar.
• Kad koristite "Memory Stick Duo" uložen u
Memory Stick Duo adapter u kompatibilnom
uređaju, uložite ga u pravilnom smjeru.
Pogrešno umetanje može prouzročiti oštećenje
opreme.
• Nemojte Memory Stick Duo adapter umetati
bez "Memory Stick Duo" kartice u uređaj jer to
može prouzročiti kvarove.
Napomene o uporabi "Memory Stick
PRO Duo" kartice (opcija)
S ovim aparatom možete koristiti "Memory Stick
PRO Duo" kapaciteta do 2 GB.
98
O bateriji
Fotoaparat radi s "InfoLITHIUM"
baterijom (tip T).
Indikator preostalog kapaciteta
akumulatorske baterije
Što je "InfoLITHIUM" akumulatorska
baterija?
Ako se napajanje isključi iako indikator
preostalog trajanja akumulatorske baterije
pokazuje da je preostao dovoljan kapacitet
baterije, ponovo potpuno napunite
akumulatorsku bateriju kako bi indikator
prikazivao stvarno stanje. Međutim, ponekad
indikator neće prikazivati ispravno stanje baterije
ako se dugo vremena koristi na niskim
temperaturama ili ako se baterija ostavi potpuno
napunjena ili ako često koristite bateriju.
"InfoLITHIUM" je litij-ionska baterija koja
može razmjenjivati podatke o potrošnji s
fotoaparatom. "InfoLITHIUM"
akumulatorska baterija proračunava
potrošnju u skladu s uvjetima rada vašeg
fotoaparata i prikazuje preostalo trajanje
baterije u minutama.
Punjenje akumulatorske baterije
Preporučujemo punjenje akumulatorske baterije
pri temperaturi okoliša između 10 °C i 30 °C.
Ako punite akumulatorsku bateriju na nižim ili
višim temperaturama, punjenje možda neće biti
učinkovito.
Uinkovita uporaba akumulatorske
baterije
• Učinkovitost baterije se smanjuje na nižim
temperaturama. Zato je na hladnim mjestima
vijek trajanja akumulatorske baterije kraći. Za
dužu uporabu akumulatorske baterije
savjetujemo sljedeće:
− Stavite je u džep blizu tijela kako bi je
zagrijali i stavite je u fotoaparat neposredno
prije snimanja.
• Česta uporaba zuma ili bljeskalice ima za
posljedicu brže trošenje baterije.
• Preporučujemo da ponesete rezervne baterije
koje će omogućiti dva ili tri puta duže snimanje
od očekivanog i da prije pravog snimanja
načinite pokusnu snimku.
• Nemojte izlagati akumulatorsku bateriju
utjecaju vode. Akumulatorska baterija nije
otporna na vodu.
• Ne ostavljajte bateriju na iznimno toplim
mjestima, poput automobila ili pod izravnim
djelovanjem sunčeve svjetlosti.
Tuvanje akumulatorske baterije
• Ako duže vrijeme ne koristite akumulatorsku
bateriju, jednom godišnje je napunite dokraja i
zatim je sasvim ispraznite i spremite na suho i
hladno mjesto kako biste očuvali njeno
normalno funkcioniranje.
• Za pražnjenje baterije u fotoaparatu, ostavite ga
uključenim u Slide Show reprodukciji (str. 27)
dok se ne isključi.
• Kako bi spriječili mrlje na priključku, kratko
spajanje i sl., koristite isporučenu kutiju za
nošenje i čuvanje.
Vijek trajanja baterije
• Vijek trajanja baterije je ograničen. Što više
koristite akumulatorsku bateriju, njen vijek
trajanja se sve više skraćuje. Kad se znatno
skrati vijek trajanja akumulatorske baterije,
vjerojatno je istekao njen životni vijek. Kupite
novu akumulatorsku bateriju.
• Vijek trajanja baterije ovisi o načinu
pohranjivanja, uvjetima rada i okolišu.
99
O punjaču baterije
x O punjau
• Isporučeni punjač koristite isključivo za
punjenje "InfoLITHIUM" baterija. Ostale
baterije mogu procuriti, pregrijati se ili
eksplodirati u punjaču, te uzrokovati ozlijede i
opekotine.
• Uklonite napunjenu bateriju iz punjača.
Nastavite li je puniti, riskirate curenje,
pretjerano zagrijavanje, eksploziju ili električni
šok.
• Kad indikator CHARGE počne treptati, znači
da je uložena baterija s greškom ili kriva vrsta
baterije. Provjerite vrstu baterije. Ukoliko se u
punjaču nalazi baterija specifirane vrste,
izvadite je, zamijenite novom ili drugom te
provjerite da li punjač radi. Ukoliko radi,
baterija ima grešku.
• Prljav punjač neće ispravno raditi. Očistite
bateriju suhom tkaninom, i sl.
100
Uporaba Cyber-shot Stationa
Cyber-shot Station (opcija) omogućuje lako
punjenje fotoaparata. Jednostavno ga stavite
u Cyber-shot Station i punjenje počinje
automatski. Tijekom punjenja baterije
možete provjeriti njezinu razinu pomoću
CHARGE žaruljica na Cyber-shot Stationu.
Uz Cyber-shot Station se isporučuje i
daljinski upravljač koji omogućuje sljedeće
funkcije.
− Gledanje slika na TV-u
− Slide Show
− Zum pri reprodukciji
− Snimanje uvećanih slika (Trimming)
Osim toga, kad je spojen PictBridge kompatibilan pisač, slike možete ispisati pomoću
jednostavnih operacija na daljinskom
upravljaču. Detaljnije informacije potražite
u uputama za uporabu Cyber-shot Stationa.
101
Mjere opreza
x Nemojte aparat ostavljati na
sljedeim mjestima
• Na jako vrućim mjestima, primjerice u
automobilu parkiranom na izravnom suncu.
Moglo bi se deformirati kućište fotoaparata ili
može doći do kvara.
• Pod izravnim sunčevim svjetlom ili pored
radijatora. Moglo bi doći do gubitka boje ili
deformiranja kućišta, što može prouzročiti kvar.
• Na mjestima izloženim jakim vibracijama.
• Pored jakih magneta.
• Na pješčanim ili prašnim mjestima. Pazite da u
aparat ne uđe pijesak ili prašina, što može
uzrokovati kvar, u nekim slučajevima
nepopravljiv.
x O nošenju
Ne sjedajte u stolicu ili drugo mjesto s
fotoaparatom u stražnjem džepu hlača ili suknje,
jer se tako aparat može oštetiti.
x O išenju
Čišćenje LCD zaslona
Čistite površinu zaslona priborom za čišćenje
LCD zaslona (opcija) za uklanjanje otisaka
prstiju, prašine itd.
Čišćenje leće objektiva
Otiske prstiju, prašinu itd. brišite mekom krpom.
Čišćenje vanjskih dijelova fotoaparata
Očistite površinu aparata mekom krpom lagano
navlaženom u vodi, zatim je obrišite suhom
krpom. Nemojte koristiti sljedeća sredstva jer
mogu oštetiti kućište.
• Kemijski proizvodi: razrjeđivač, benzin,
alkohol, jednokratne krpe ili kemikalije poput
agresivnih insekticida.
• Aparat ne smije doći u kontakt s gore
navedenim sredstvima.
• Aparat ne smije biti u dugotrajnom kontaktu s
gumom ili plastikom.
102
x O radnoj temperaturi
Fotoaparat se može koristiti na temperaturi od
0 °C do 40 °C. Snimanje na izuzetno niskim ili
visokim temperaturama izvan spomenutog
opsega se ne preporučuje.
x O kondenzaciji vlage
Ako fotoaparat unesete izravno iz hladnog u topli
prostor ili ga ostavite u jako vlažnoj prostoriji,
unutar njega ili na vanjskim dijelovima može se
kondenzirati vlaga. Dođe li do toga, aparat neće
ispravno raditi.
Do kondenzacije vlage dolazi kad:
• Fotoaparat unesete izravno iz hladnog u topli
prostor, primjerice, sa skijališta u toplu
prostoriju.
• Fotoaparat iznesete iz klimatizirane prostorije
ili automobila na vrućinu.
Sprečavanje kondenzacije vlage
Kod prenošenja aparata iz hladnog u topli prostor,
stavite ga u plastičnu vrećicu i ostavite ga neko
vrijeme radi prilagodbe na sobnu temperaturu
(približno jedan sat).
Ako dođe do kondenzacije vlage
Isključite fotoaparat i pričekajte približno jedan
sat da vlaga ishlapi. Obratite pozornost da
snimanje jasnih slika nije moguće ako pokušate
snimati dok je u unutrašnjosti objektiva ostala
vlaga.
x O ugra,enoj punjivoj bateriji
Ovaj fotoaparat ima ugrađenu punjivu bateriju
kako bi se sačuvao podatak o datumu i vremenu
bez obzira na to je li fotoaparat uključen ili
isključen.
Ta se baterija uvijek puni sve dok koristite
fotoaparat. Međutim, ako koristite aparat samo
nakratko, ona se postupno prazni, a isprazni se
potpuno nakon približno mjesec dana
nekorištenja fotoaparata. U tom slučaju prije
uporabe fotoaparata svakako napunite bateriju.
Ipak, ako ova baterija nije napunjena, još uvijek
možete koristiti fotoaparat sve dok ne snimate
datum i vrijeme.
Punjenje
Uložite napunjenu bateriju u aparat ili priključite
aparat na zidnu utičnicu pomoću mrežnog
adaptera (opcija) i ostavite fotoaparat
isključenim 24 sata ili duže.
Punjenje "InfoLITHIUM" baterije
t korak 1 u "Prvo pročitajte"
103
Tehnički podaci
Fotoaparat
[Sustav]
Osjetilo slike
7,181 mm (tip 1/2,5) CCD u
boji, primarni filter boje
Ukupan broj piksela
Približno 6 183 000 piksela
Efektivni broj piksela
Približno 6 003 840 piksela
Objektiv
Carl Zeiss Vario-Tessar
3 T zum
f = 6,33 – 19 mm (38 – 114 mm
kod pretvorbe u 35 mm format
slike)
F3,5 – 4,3
Kontrola ekspozicije
Automatska ekspozicija, Scene
Selection (10 modova)
Ravnoteža bijele boje
Automatski, Daylight, Cloudy,
Fluorescent, Incandescent, Flash
Format datoteka (DCF)
Fotografije: Exif Ver. 2.2,
JPEG kompatibilnost, DPOF
kompatibilnost
Videozapisi: MPEG1 (mono)
Medij za snimanje
Unutarnja memorija (58 MB)
"Memory Stick Duo"
Bljeskalica
Preporučena udaljenost (kad je
ISO postavljen na Auto):
otprilike od 0,1 m do 2,8 m (W)
/0,25 m do 2,3 m (T)
[Ulazni i izlazni prikljuci]
Višenamjenski priključak
USB komunikacija
Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilan)
[LCD zaslon]
Površina zaslona 6,2 cm (tip 2,5) TFT
Ukupan broj točaka
230 400 (960 T 240)
104
[Napajanje, openito]
Baterija
Punjiva baterija NP-FT1; 3,6 V
AC-LS5K mrežni adapter
(opcija); 4,2 V
Potrošnja (tijekom snimanja)
1,1 W
Radna temperatura
od 0 °C do +40 °C
Temperatura čuvanja
od –20 °C do +60 °C
89,7 T 54,9 T 20,6 mm
(Š/V/D, bez dijelova koji strše)
Masa
Približno 159 g (uključujući
NP-FT1 bateriju i vrpcu za
nošenje, itd.)
Mikrofon
Elektret kondenzatorski
mikrofon
Zvučnik
Piezo-električni zvučnik
Exif Print
Kompatibilan
PRINT Image matching III
Kompatibilan
PictBridge
Kompatibilan
Dimenzije
Punja BC-CS3
Napajanje
od 100 do 240 V~, 50/60 Hz
3,2 W
Izlazni napon
DC 4,2 V; 500 mA
Radna temperatura
od 0 ° do +40 °C
Temperatura pohranjivanja
od –20 °C do +60 °C
Dimenzije
Masa
Približno 66 T 23 T 91 mm
(Š/V/D)
Približno 70 g
Punjiva baterija NP-FT1
Baterija
Najveći napon
Nazivni napon
Kapacitet
Litij-ionska baterija
DC 4,2 V
DC 3,6 V
2,4 Wh (680 mAh)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni
bez prethodnog upozorenja.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
105
Zaštieni znakovi
i Cyber-shot Station su zaštitni
znaci Sony Corporation.
• "Memory Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
,"Memory Stick PRO
Duo",
,"MagicGate" i
su zaštićeni znakovi Sony
Corporation.
• "InfoLITHIUM" je zaštićeni znak Sony
Corporation".
• Picture Package je zaštićeni znak Sony
Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Media i
DirectX su registrirani zaštićeni znakovi ili
zaštitni znakovi Microsoft Corporation u SAD
i/ili drugim zemljama.
• Macintosh. Mac OS, QuickTime, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac i eMac su zaštićeni
znakovi Apple Computer, Inc.
• Macromedia i Flash su zaštićeni znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi Macromedia, Inc. u
SAD-u i/ili drugim zemljama.
• Intel, MMX i Pentium su zaštićeni znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi Intel Corporation.
• Osim toga, nazivi sustava i proizvoda u ovom
priručniku su zaštićeni ili registrirani znakovi
odgovarajućih proizvođača. Ipak, oznake  ili
® nisu navedene u svakom slučaju u ovom
priručniku.
•
106
Dodatne informacije o ovom proizvodu i
odgovore na često postavljana pitanja
(FAQ) možete pronaći na našim web
stranicama za korisničku podršku.
http://www.sony.net/
Download PDF