Vaš novi
fotoaparat
Uporaba izbornika
Digitalni fotoaparat
Upute za uporabu/
pomoć u slučaju
problema
Uporaba izbornika za
podešavanje
Uporaba računala
Ispis fotografija
Spajanje fotoaparata
na TV prijemnik
"Prvo pročitajte"
Objašnjenje postupaka podešavanja i osnovnih radnji
za snimanje/reprodukciju.
U slučaju problema
Upute za uporabu
Prije uporabe molimo da pažljivo pročitate ove upute i zadržite
ih za buduću uporabu.
Ostale informacije
Korisniku
Broj modela i serijski broj se nalaze na donjem dijelu aparata.
Zapišite serijski broj na donju liniju. Navedite ove brojeve pri
svakom pozivanju ovlaštenog servisa ili zastupnika.
Broj modela DSC-T30
Serijski broj _____________________
© 2006 Sony Corporation
2-675-572-11(1)
Prvo pročitajte
Provjera isporuenog pribora
• Punjač baterije BC-CS3 (1)
• Mrežni kabel (1)
• Punjiva baterija NP-FR1 (1)/
Kutija za bateriju (1)
• USB, A/V, DC IN
višenamjenski kabel (1)
• Vrpca za nošenje (1)
• CD-ROM (s aplikacijskim
softverom za Cyber-shot
fotoaparat) (1)
• Upute za uporabu/U slučaju
problema (1)
"Memory Stick Duo" nije dio
isporuke.
Ovaj aparat ima vlastitu unutarnju memoriju (58 MB), no
svejedno preporučujemo da
kupite "Memory Stick Duo".
"Memory Stick Duo":
mogue je korištenje
"Memory Stick Duo" kartice
s vašim fotoaparatom.
"Memory Stick": nije
mogue korištenje
"Memory Stick" kartice s
vašim fotoaparatom.
Nije mogue korištenje
ostalih kartica.
• Detalji o "Memory Stick
Duo" t str. 104
Napomene
• Prije prve uporabe napunite isporučenu bateriju.
• LCD zaslon je proizveden visokopreciznom tehnologijom, tako da postotak efektivne uporabe
piksela iznosi više od 99,99%. Ipak, mogu se trajno pojaviti sitne crne i/ili svijetle točkice u boji
(bijela, crvene, plave ili zelene). To je normalno u procesu proizvodnje i ni na koji način ne utječe
na snimljeni materijal.
• Fotoaparat je precizan instrument. Pazite da ne udarite objektiv ili LCD zaslon te prilikom
rukovanja ne primjenjujte silu. Stavite ručnu vrpcu kako bi spriječili pad aparata itd.
Hvataljka
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na često postavljana pitanja (FAQ)
možete pronaći na našim internetskim stranicama za korisničku podršku.
http://www.sony.net/
Pripremite bateriju
A Umetnite bateriju.
Pažljivo gurnite stražnji dio baterije dok ne klikne.
Punjač baterije
C Na zidnu utičnicu.
Mrežni kabel
"aruljica CHARGE
B Spojite mrežni
kabel.
Svijetli: Punjenje je u tijeku
Ne svijetli: Punjenje je dovršeno (dovoljno za uporabu.)
Ukoliko nastavite s punjenjem otprilike sat vremena (tako da se baterija sasvim
napuni), trajat će nešto duže.
• Spojite punjač na lako dostupnu zidnu utičnicu.
• Čak i kad žaruljica CHARGE ne svijetli, punjač nije odspojen iz napajanja dok je god mrežni kabel
spojen na utičnicu. Pojavi li se problem tijekom uporabe punjača, odmah izvucite mrežni kabel iz utičnice.
• Po završetku punjenja izvucite mrežni kabel iz utičnice i izvadite baterije iz punjača.
• Potrebno vrijeme za potpuno punjenje sasvim prazne baterije pri temperaturi od 25 °C je otprilike 350
minuta, a vrijeme potrebno za punjenje dovoljno za rad potpuno praznih baterije je otprilike 290
minuta. U nekim uvjetima punjenje može trajati dulje.
D Umetnite napunjenu bateriju.
Preklopka za vađenje baterije
Otvorite baterijski/
"Memory Stick Duo"
pokrov.
Uložite bateriju uz pritiskanje
preklopke za vađenje baterije
vrškom baterije.
Zatvorite baterijski/
"Memory Stick Duo"
pokrov.
Uporaba AC adaptera
Aparat možete spojiti i na mrežni napon pomoću mrežnog adaptera AC-LS5K (opcija)
t str. 18. Pogledajte njegove upute za uporabu.
Provjera preostalog kapaciteta baterije
Otvorite pokrov objektiva ili pritisnite tipku POWER za uključenje aparata i provjerite
kapacitet baterije na LCD zaslonu.
Indikator preostalog
kapaciteta baterije
• Potrebna je otprilike jedna minuta dok se ne pojavi točno
vrijeme preostalog kapaciteta baterije.
• Indikator vremena preostalog kapaciteta u nekim
uvjetima možda neće biti sasvim precizan.
Preostalo vrijeme
Va,enje baterije
Otvorite pokrov baterijskog/"Memory Stick Duo" pretinca i pomaknite preklopku za vađenje
baterije u smjeru strelice. Izvadite bateriju držeći je za rubove. Kako bi spriječili ispadanje
baterije, ne držite fotoaparat s otvorom za bateriju okrenutim prema dolje kad je preklopka za
vađenje baterije vani.
Preklopka za
vađenje baterije
Uporaba aparata u stranim zemljama — izvori napajanja
Ovaj aparat, isporučeni punjač baterije i mrežni adapter AC-LS5K (opcija) možete koristiti u
bilo kojoj zemlji ili regiji s napajanjem između 100 V i 240 V AC, 50/60 Hz.
• Nemojte koristiti elektronički transformator (putni pretvarač) jer to može
prouzročiti kvar.
Ukljuite aparat/podesite tono vrijeme
A Odaberite !.
B Otvorite pokrov objektiva
ili pritisnite tipku POWER.
Svijetli
C Podesite točno vrijeme kontrolnim
tipkama.
1
Odaberite format datuma tipkama v/V, zatim
pritisnite z.
2
Odaberite pojedinačne parametre tipkama b/B,
brojčanu vrijednost podesite tipkama v/V, zatim
pritisnite z.
3
Odaberite [OK] tipkom B i pritisnite z.
• Za poništenje odaberite [Cancel] i pritisnite z.
Za promjenu datuma i vremena
Odaberite [Clock Set] u izborniku - (Setup) i izvedite postupak iz gore opisanog koraka 3
t (str. 51 i 62)
Prikaz tonog vremena
• Ponoć je prikazana kao 12:00 AM, a podne kao 12:00 PM.
• Ako ste u koraku 3-1 odabrali [D/M/Y], podesite 24-satni sustav prikaza vremena.
Kad ukljuujete fotoaparat
• Ako niste podesili točno vrijeme, nakon svakog uključenja aparata pojavit će se izbornik za
podešavanje točnog vremena (Clock Set).
• Prilikom drugog ili sljedećih uključenja, na LCD zaslonu se pojavi sljedeći prikaz:
Kod otvaranja pokrova objektiva
• Kod otvaranja pokrova objektiva pazite da ne dodirnete leću.
Za iskljuenje fotoaparata
Zatvorite pokrov objektiva ili ponovo pritisnite POWER.
• Koristite li baterijsko napajanje i aparat je neaktivan oko tri minute, on se automatski isključuje kako bi
se spriječilo trošenje baterije (funkcija Auto power-off).
Podešavanje jezika izbornika
Možete podesiti jezik izbornika. Za promjenu jezika pritisnite [MENU] kako biste uključili
izbornik. Kontrolnim tipkama odaberite - (Setup), zatim odaberite [O Language] u
izborniku K (Setup 1) te odaberite željeni jezik. t str. 59.
Umetnite "Memory Stick Duo" (opcija)
Strana s
priključcima
Umetnite "Memory Stick Duo"
dokraja dok ne klikne.
Kad nije ulo1en "Memory Stick Duo"
Reprodukcija/snimanje se odvijaju putem unutarnje memorije (58 MB). t str. 25.
Odaberite veliinu slike
B Pritisnite ./B (veličina slike).
A Odaberite željenu
funkciju.
C Odaberite veličinu tipkama
Fotografije:
v/V.
Odaberite !.
Videozapisi:
Odaberite ".
• Izbornik s gornje slike je za snimanje fotografija.
• Za videozapise odaberite [640(Fine)] (samo
"Memory Stick PRO Duo"), [640(Standard)] ili
[160].
D Pritisnite ./B (veličina slike)
za dovršetak podešavanja.
Tipka ./B
O veliini fotografija
Detalje o veličini slike potražite na str. 15.
Tvornička podešenja označena su sa J.
Veliina slike
J 7M
1)
2)
3)
Smjernice
Broj slika
Ispis
Manje
Viša kvaliteta
Više
Niža kvaliteta
Za ispis do formata A3.
3:21)
Za sliku formata 3:2.
5M
Za ispis do formata A4.
3M
Za ispis do veličine 13T18 cm.
2M
Za ispis do veličine 10T15 cm.
VGA
Za dodavanje slika e-mailovima.
16:92)
Za prikaz na TV prijemniku sa 16:9 zaslonom
koji podržava HDTV signal.3)
Slike su snimljene u istom formatu fotografskog papira za tiskanje tj. 3:2 ili razglednica itd.
Oba ruba slike se mogu odrezati tijekom tiskanja t str. 98
Možete gledati slike u višoj kvaliteti ako TV ima utor za Memory Stick ili je spojen putem USB-a.
O broju fotografija koje se mogu snimiti i vrijeme snimanja videozapisa
Broj fotografija koje se mogu snimiti i vrijeme snimanja videozapisa se razlikuje, ovisno o
odabranoj veličini slike.
Za detalje o broju fotografija koje se mogu snimiti ili vremenu snimanja t str. 24.
Fotografije
Videozapisi
Maks. broj fotografija
Maks. vrijeme snimanja
• Broj fotografija koje se mogu snimiti i vrijeme snimanja videozapisa se može razlikovati, ovisno o
uvjetima snimanja.
Va,enje "Memory Stick Duo" kartice
Žaruljica pristupa
Otvorite pokrov baterije/"Memory Stick Duo" kartice i
jednom pritisnite "Memory Stick Duo".
Kad 1aruljica pristupa svijetli
Nikad ne otvarajte pokrov baterije/"Memory Stick Duo"
kartice i ne isključujte fotoaparat jer se podaci mogu oštetiti.
Jednostavno snimite sliku
A Odaberite način
Dr1anje fotoaparata
snimanja.
Fotografije (automatsko
podešavanje):
Odaberite !.
Videozapisi:
Odaberite ".
Kadrirajte objekt tako da bude u središtu
okvira za izoštravanje.
Tipka K
(STEADY SHOT)
Tipka zuma
Tipka A (uključenje/isključenje
prikaza)
Kontrolne tipke
Uporaba kontrolnih tipaka
Uporaba bljeskalice
za fotografije
Provjera zadnje
snimljene slike
(Quick Review)
Snimanje izbliza
(Macro/Magnifying Glass)
Uporaba
self-timera
• Kad pritisnete kontrolnu tipku, nakratko su prikazani opisi funkcija. t str. 53
(automatsko podešavanje)
B Pritisnite okidač.
Snimanje fotografija:
Pritisnite dopola
i zadržite za
izoštravanje.
AE/AF lock indikator
Trepće t svijetli/oglašava
se zvučnim signalom
Pritisnite dokraja
Čuje se zvuk zatvarača.
Okvir automatskog izoštravanja (AF)
Snimanje videozapisa:
Pritisnite okidač
dokraja.
Za zaustavljanje snimanja ponovo pritisnite okidač dokraja.
Uporaba zuma
Tipka zuma
• Kad zum prijeđe 3T, aparat prelazi na digitalni zum [Digital Zoom].
Detalje o postavkama opcije [Digital Zoom] i kvaliteti slike potražite na str. 52.
• Tijekom snimanja videozapisa nije moguće zumiranje.
7 Provjera posljednje snimljene slike (Quick Review)
Pritisnite b (7) na kontrolnoj tipki.
Za odustajanje ponovo pritisnite b.
• Odmah nakon prikaza, slika može izgledati zrnato.
• Za brisanje te slike, pritisnite ./B (brisanje) i pomoću v odaberite [Delete] i zatim pritisnite tipku z.
( Odabir naina rada bljeskalice za fotografiranje
Prije koraka 2, više puta pritisnite kontrolnu tipku v (() dok ne odaberete željeni način rada
bljeskalice.
Bez indikatora
Automatska aktivacija
Aktivira se samo ako je mračno (tvornička postavka)
Uvijek se aktivira.
Slow synchro (u skladu s uvjetima)
Brzina zatvarača je manja na tamnim mjestima kako bi se jasno snimila
neosvijetljena pozadina.
Bljeskalica je iskljuena.
• Udaljenost snimanja (kad je opcija [ISO] podešena na [Auto])
W strana: oko 0,1 – 3,4 m
T strana: oko 0,25 – 2,7 m
• Bljeskalica se aktivira dvaput. Prvi bljesak služi podešavanju količine svjetla.
• Tijekom punjenja bljeskalice prikazan je indikator p.
* Snimanje krupnih kadrova (Macro/Magnifying Glass)
Prije koraka 2 pritisnite kontrolnu tipku B (*) dok ne odaberete željeni način rada.
Bez indikatora
Macro ukljuen
Magnifying glass ukljuen
Najmanja udaljenost snimanja od leće objektiva
Macro
Podešeno skroz na W stranu: oko 8 cm ili dalje.
Podešeno skroz na T stranu: oko 25 cm ili dalje.
Magnifying Glass
Fiksno na W strani: od 1 do 20 cm.
• Za snimanje na još manjim udaljenostima od * (Macro) snimanja, koristite ? (Magnifying Glass).
Macro
• Savjetujemo da podesite zum skroz na W stranu.
• Područje izoštravanja se sužava i možda se neće izoštriti cijeli objekt.
• Brzina automatskog izoštravanja se smanjuje.
Magnifying Glass
• Optički zum je fiksno na W strani i ne može se koristiti.
• Kad pritisnete tipku zuma, slika se uvećava uporabom digitalnog zuma.
) Funkcija Self-Timer
Prije koraka 2 pritisnite kontrolnu tipku V ()) više puta dok ne odaberete željeni način rada.
Bez indikatora
Self-timer je isključen
Self-timer s odgodom od 10 sekundi
Self-timer s odgodom od 2 sekunde
Pritisnite okidač. Žaruljica self-timera trepće uz zvučni
signal odbrojavanja dok se slika ne snimi.
Za prekid pritisnite V još jednom.
Žaruljica
self-timera
• Uporabom self-timera s odgodom od 2 sekunde možete
spriječiti zamućenje slike.
Ako je izoštravanje objekta otežano
• Ako je objekt udaljen manje od oko 50 cm, koristite Macro ili Magnifying Glass način snimanja
(prethodna stranica).
• Ako aparat ne može automatski izoštriti objekt, AE/AF lock indikator polagano trepće i zvučni signal
se ne čuje. Ponovo kadrirajte sliku i izoštrite.
Slučajevi u kojima je izoštravanje otežano:
− Objekt je taman i udaljen od aparata.
− Loš kontrast između objekta i pozadine.
− Objekt se nalazi iza stakla.
− Objekt se brzo kreće.
− Objekti sa sjajnom površinom ili od kojih se
odbija svjetlo
− Svjetleći objekti
− Objekt osvijetljen straga
Za svjetliji prikaz
t Potražite informacije na str. 23.
Funkcija spreavanja zamuenja
Fotoaparat ima funkciju kojom se sprečavanje zamućenje slike pri snimanju.
Za isključenje ove funkcije, podesite funkcijsku preklopku na neko od podešenja osim [Auto]
u izborniku ! (Camera) (sljedeća stranica), zatim pritisnite tipku K (STEADY SHOT)
(prikazana gore) za prikaz indikatora i. Za uključenje funkcije, ponovno pritisnite tipku
K (STEADY SHOT),
• Kad funkcijsku preklopku pomaknete na [Auto] u izborniku ! (Camera), ne možete odabrati funkciju
sprečavanja zamućenja.
• Možete promijeniti način sprečavanja zamućenja. t str. 55
Prepoznavanje indikatora na zaslonu
t Potražite informacije na str. 19.
Snimanje u skladu s uvjetima (Scene Selection)
A Odaberite !.
B Pritisnite MENU.
C Tipkom b odaberite !
(Camera), a zatim tipkama v/V
odaberite način.
Tipka MENU
• Podrobnije informacije o načinima snimanja potražite
na sljedećoj stranici.
• Podešenje ostaje pohranjeno čak i nakon isključivanja.
Kontrolne tipke
D Pritisnite MENU za isključenje
izbornika.
E Pritisnite okidač.
Za iskljuenje funkcije Scene Selection
Tipkama v/V odaberite opciju [Auto] ili [Program].
Scene Selection naini snimanja
Odaberite jedan od sljedećih načina snimanja u skladu s uvjetima.
s High sensitivity
4 Landscape
Snimanje u tamnim uvjetima
bez bljeskalice uz smanjeno
zamućenje.
Izoštrava samo udaljene objekte
pri snimanju krajolika.
P High speed shutter
Snimanje uz zaustavljanje na
dijelu pokreta objekta koji se
kreće.
2 Twilight*
Snimanje u tamnim uvjetima
bez bljeskalice.
3 Twilight portrait*
Snimanje portreta u tamnim
uvjetima uz uporabu
bljeskalice.
Y Soft snap
Snima objekte uz zamućenje
podloge.
E Beach
Snimanje uz vodene površine s
bogatim plavim tonovima.
D Snow
Jasno snimanje bijelih prizora.
O Fireworks*
Snimanje vatrometa u punom
sjaju.
* Brzina okidača je manja, stoga savjetujemo uporabu stativa.
Za uporabu funkcija podešenih kontrolnom tipkom uz znaajku Scene Selection
Prije snimanja u koraku 5, odaberite podešenja kontrolnom tipkom. Neke funkcije nisu
dostupne, ovisno o odabranom Scene Selection načinu. Kad pritisnete tipku za odabir
funkcija koje se ne mogu kombinirati sa značajkom Scene Selection, začuje se zvučni signal.
t str. 29.
Pregled/brisanje slika
A Odaberite #.
B Odaberite sliku tipkama b/B.
Tipka Y/e
Tipka f
Fotografija: prikazan je indikator veličine slike
Videozapis: prikazan je indikator "
" Videozapisi:
Za reprodukciju videozapisa pritisnite z.
Skala
reprodukcije
Tipka I
Tipka ./B
Kontrolne tipke
Natrag/naprijed: b/B
(Povratak na standardnu
reprodukciju: z)
Ugađanje glasnoće: v/V
Zaustavljanje reprodukcije: z
• Videozapisi veličine [160] izgledaju manji.
Brisanje slika
1 Prikažite sliku koju želite obrisati i pritisnite ./B (brisanje).
2 Tipkom v odaberite [Delete] i zatim pritisnite z.
Za odustajanje od brisanja
Odaberite [Exit ] i zatim pritisnite z.
Pregled uveane slike (zum pri reprodukciji)
Dok je prikazana fotografija, pritisnite f za njezino uvećavanje.
Za smanjenje pritisnite e.
Za povećavanje dijela slike: v/V/b/B
Za povratak na normalnu veličinu slike: z
Za pohranjivanje uvećanih slika: [Trimming] t str. 50
Reprodukcija niza slika (Slide Show)
Pritisnite I tijekom normalnog prikaza fotografija. Za isključenje pritisnite I ponovno.
• Možete mijenjati podešenja poput glazbenih datoteka. Za detalje o postupcima i podešenjima za Slide
Show t str. 30
Indeksni prikaz slika
Pritisnite Y (indeksni prikaz) i tipkama v/V/b/B odaberite sliku.
Za povratak na prikaz jedne slike pritisnite z. Za prikaz sljedeće (prethodne) grupe slika,
pritisnite b/B.
Za brisanje slika u indeksnom prikazu
1 Kad je uključen indeksni prikaz, pritisnite ./B (brisanje) i tipkama v/V odaberite [Select]
te zatim pritisnite z.
2 Odaberite sliku koju želite obrisati tipkama v/V/b/B i pritisnite z za pridjeljivanje
indikatora B (brisanje) odabranoj slici.
Zeleni okvir za odabir
Za poništenje odabira
Odaberite sliku koju ste već odredili za brisanje i pritisnite z za
brisanje indikatora B sa slike.
3 Pritisnite ./B (brisanje).
4 Pomoću B odaberite [OK] i zatim pritisnite z.
• Za brisanje svih slika u direktoriju, u koraku 1 umjesto [Select] pomoću v/V odaberite [All In This
Folder] i zatim pritisnite z.
UPOZORENJE
Za sprečavanje požara ili električkog
udara ne izlažite aparat utjecaju kiše
ili vlage.
2
VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE
Radi vlastite sigurnosti pročitajte ove upute
u cijelosti prije rukovanja uređajem i
sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.
Pažljivo se pridržavajte svih upozorenja,
mjera opreza i uputa za uporabu uređaja.
Uporaba
Izvori napajanja
Za ovaj uređaj smiju se koristiti samo izvori
napajanja označeni na naljepnici s tehničkim
podacima. Ukoliko niste sigurni koliki je napon
lokalne mreže, obratite se tvrtki za opskrbu
električnom energijom. Za uređaje koji koriste
baterijsko napajanje ili druge izvore, pogledajte
upute za uporabu.
Uzemljenje
Ovaj uređaj je potrebno spojiti na ispravno
uzemljenu mrežnu utičnicu s pravilno izvedenim
polaritetima.
Preoptereenje
Nemojte preopterećivati utičnice, produžne
kabele ili razdjelnike jer možete izazvati požar ili
električni udar.
Ulazak predmeta i tekuine
U otvore uređaja ne umećite strane predmete jer
mogu izazvati kratki spoj te tako izazvati požar
ili električni udar. Pripazite također da vam se po
uređaju ne prolije tekućina.
Pribor
S uređajem ne koristite nikakav pribor kojeg nije
preporučio proizvođač jer može uzrokovati kvar.
@išenje
Prije čišćenja, odspojite uređaj izvlačenjem
mrežnog kabela iz utičnice. Ne upotrebljavajte
sredstva za čišćenje u tekućini ili aerosolu. Za
čišćenje vanjskih površina uređaja koristite krpu
lagano navlaženu vodom.
Postavljanje
Voda i vlaga
Nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini vode, npr.
pokraj kade, umivaonika, sudopera, perilice,
bazena, u vlažnom podrumu, pored bazena, itd.
Zaštita mre1nog kabela
Mrežni kabel postavite tako da se po njemu ne
gazi i pazite da ga ne prikliještite drugim
predmetima. Osobito pazite na utikače i mjesto
gdje kabel izlazi iz uređaja.
Dodatni pribor
Uređaj ne postavljajte ne nestabilan nosač,
postolje, stativ ili stol jer bi mogao pasti i
ozlijediti vas ili se oštetiti. Postavljajte ga samo
na nosač, postolje, stativ ili stolić koji preporuča
proizvođač.
Ventilacija
Otvori na kućištu osiguravaju prozračivanje i
rashlađivanje uređaja. Kako bi se osigurao
pouzdan rad uređaja, ti otvori se ne smiju
prekrivati i zaklanjati.
− Ne prekrivajte otvore tkaninom ili drugim
materijalima.
− Ne blokirajte otvore stavljanjem uređaja na
krevet, kauč, tepih ili drugu sličnu površinu.
− Ne stavljajte uređaj na skučena mjesta,
primjerice na policu s knjigama, zatvoreni
ormarić i slična mjesta gdje je smanjena
ventilacija.
− Ne stavljajte uređaj pored radijatora ili grijalica,
ili na mjesta izložena izravnom sunčevom
svjetlu.
Nevrijeme
U slučaju nevremena ili duljeg nekorištenja,
odspojite uređaj iz mrežne utičnice te s
antenskog ili kabelskog sustava. Tako ćete
izbjeći opasnost oštećenja u slučaju udara groma.
3
Servisiranje
Kvarovi koji zahtijevaju servis
Odspojite uređaj iz mrežne utičnice i odnesite ga
na popravak u ovlašteni servis u sljedećim
slučajevima:
− Ukoliko se ošteti mrežni kabel ili priključak.
− U slučaju da se po uređaju prolije tekućina ili u
njega upadne neki strani predmet.
− Ukoliko je bio izložen kiši ili vodi.
− U slučaju da je uređaj pao ili se kućište oštetilo
na neki drugi način.
− Ukoliko uređaj ne radi ispravno čak i kada se u
cijelosti pridržavate uputa za uporabu.
Podešavajte sam one kontrole koje su navedene
u uputama za uporabu. Nepravilnim
podešavanjem drugih kontrola možete
uzrokovati oštećenja koja obično zahtijevaju
opsežne popravke u servisu kako bi uređaj opet
radio normalno.
− Kad se performanse uređaja osjetno pogoršaju
– to je siguran pokazatelj da je potrebno
servisiranje.
U sluaju kvara
Nemojte otvarati uređaj jer u njemu nema
dijelova koje biste mogli sami popraviti, a mogli
biste se izložiti visokom naponu ili drugim
opasnostima. Sve popravke i održavanje
prepustite ovlaštenom servisu.
Zamjenski dijelovi
Kad je potrebno zamijeniti oštećene dijelove
uređaja, zahtijevajte od servisera uporabu
zamjenskih dijelova koje propisuje proizvođač i
koji imaju iste značajke kao izvorni dijelovi.
Neodgovarajući dijelovi mogu uzrokovati požar,
električni udar i druge opasnosti.
Sigurnosna provjera
Nakon popravka zamolite servisera da izvrši
rutinsku provjeru sigurnosti uređaja (prema
proizvođačevoj preporuci).
4
Prvo pročitajte
OPREZ
Ispražnjenu bateriju zamijenite isključivo
baterijom odgovarajućeg tipa. Drukčija
baterija može uzrokovati požar ili ozljede.
UPOZORENJE
Upozoravamo vas da bilo kakve promjene ili
preinake koje nisu izričito odobrene u ovom
priručniku mogu uzrokovati probleme pri
uporabi aparata.
5
Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je
usklađenost sa smjernicom EMC za uporabu
spojnih kabela kraćih od 3 m.
Pa1nja
Elektromagnetsko polje na određenim
frekvencijama može utjecati na sliku i zvuk ovog
digitalnog fotoaparata.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam
prouzroči prekid prijenosa podataka, ponovo
pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo spojite
komunikacijski kabel (USB, i sl.).
Zbrinjavanje starih elektrinih i
elektronikih ure,aja (primjenjuje se
u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namjenu predviđenom mjestu za
reciklažu električke ili elektroničke opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate
okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih.
Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se
okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
6
Napomene o uporabi fotoaparata
Vrste "Memory Stick" kartica koje
mo1ete koristiti s aparatom (opcija)
Ovaj fotoaparat koristi "Memory Stick
Duo" kao medij za snimanje. Postoje dvije
vrste "Memory Stick" kartice.
"Memory Stick Duo": S ovim aparatom
mo1ete koristiti "Memory Stick Duo".
"Memory Stick": S ovim aparatom ne
mo1ete koristiti "Memory Stick".
• Ukoliko bateriju ne namjeravate koristiti duže
vrijeme, iskoristite preostali kapacitet i izvadite
je iz aparata te je pohranite na hladno, suho
mjesto. Na taj ćete način osigurati njezinu
funkciju (str. 106).
• Za detaljnije informacije o baterijama koje
smijete koristiti pogledajte str. 106.
O Carl Zeiss objektivu
Vaš fotoaparat ima objektiv Carl Zeiss koji
kvalitetno reproducira sliku uz odličan
kontrast.
Objektiv ovoga fotoaparata uz strogu
kontrolu kvalitete proizvela je tvrtka Carl
Zeiss prema standardu kvalitete tvrtke Carl
Zeiss iz Njemačke.
Izjava
S ovim aparatom nije mogue
koristiti ostale kartice.
• Za detalje o "Memory Stick Duo" kartici
pogledajte str. 104.
Prilikom korištenja "Memory Stick
Duo" s "Memory Stick"
kompatibilnom opremom
"Memory Stick Duo" karticu možete
koristiti uz Memory Stick Duo adapter
(opcija).
Memory Stick Duo Adapter
Napomene o "InfoLITIHIUM" bateriji
• Prije prve uporabe napunite bateriju
(isporučena). (t korak 1 u "Prvo pročitajte")
• Bateriju možete puniti čak i ako nije potpuno
prazna. Također je možete koristiti kad je
polupuna.
Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan
kompenzirati gubitak nesnimljenog
materijala zbog nemogućnosti snimanja ili
reprodukcije uslijed kvara fotoaparata ili
medija za snimanje, ili zbog nekog drugog
razloga.
Sigurnosna kopija unutarnje memorije
i "Memory Stick Duo" kartice
Ukoliko isključite napajanje otvaranjem
pretinca za bateriju ili "Memory Stick Duo"
kartice kad je upaljena žaruljica pristupa,
možete oštetiti podatke unutarnje memorije.
Obavezno napravite sigurnosne kopije
podataka kako ih ne bi nepovratno izbrisali.
Za detalje o sigurnosnim kopijama
pogledajte str. 26.
Napomene o snimanju/reprodukciji
• Fotoaparat nije otporan na prašinu, vodu i
prskanje. Pročitajte mjere opreza (str. 108)
prije uporabe aparata.
• Prije snimanja važnih događaja izvedite probno
snimanje kako bi se uvjerili da aparat radi dobro.
• Pazite da se fotoaparat ne smoči. Ukoliko voda
dospije u aparat, može uzrokovati kvarove koji
se u pojedinim slučajevima možda neće moći
popraviti.
• Aparat ne usmjeravajte prema suncu ili drugim
izvorima svjetlosti. To može uzrokovati
nepopravljivo oštećenje aparata.
7
• Aparat ne koristite u blizini uređaja s jakim
radiovalovima ili zračenjima, jer u tom slučaju
uređaj neće dobro snimati ili reproducirati.
• Uporaba aparata na pješčanim i prašnjavim
lokacijama može uzrokovati kvarove.
• Ukoliko dođe do kondenzacije vlage, pričekajte
da nestane prije uporabe aparata (str. 108).
• Nemojte tresti ili udarati aparat. Osim kvarova
i nemogućnosti snimanja fotografija može se
dogoditi da više ne možete upotrebljavati medij
za snimanje ili da se slikovni podaci oštete,
izgube ili izbrišu.
• Prije uporabe očistite površinu bljeskalice.
Toplina pri radu bljeskalice može uzrokovati
prljanje površine bljeskalice ili lijepljenje
prašine po površini što će rezultirati
nedovoljnim svjetlom.
O kompatibilnosti podataka
Napomene o LCD zaslonu, tra1ilu
(za modele s LCD tra1ilom) i objektivu
Slike iz prirunika
• LCD zaslon i LCD tražilo su proizvedeni
visoko preciznom tehnologijom tako da preko
99,99% piksela radi ispravno. Ipak, mogu se
trajno pojaviti sitne crne i/ili svijetle točkice u
boji (bijele, crvene, plave ili zelene). To je
normalno u procesu proizvodnje i ni na koji
način ne utječe na snimljeni materijal.
Crne (bijele/crvene/
plave/zelene) točke
• Ako LCD zaslon, tražilo ili objektiv duže
vrijeme izlažete izravnoj sunčevoj svjetlosti,
možete uzrokovati kvar. Budite pažljivi kod
ostavljanja aparata u blizini prozora ili na
otvorenom.
• Nemojte jako pritiskati LCD zaslon jer to može
prouzročiti neravnine na njegovoj površini i
kvarove.
• Pri niskim temperaturama na zaslonu se mogu
pojaviti zaostale slike, no to je uobičajeno u
takvim uvjetima.
• Pazite da ne udarate objektiv i da ga ne
pritišćete.
8
• Ovaj fotoaparat je usklađen s pravilima dizajna
(“Design rule for Camera File system universal
standard) univerzalnog standarda koje je
utemeljilo udruženje JEITA (Japan Electric and
Information Technology Industries).
• Reprodukcija slika snimljenih ovim
fotoaparatom na drugoj opremi i reprodukcija
slika snimljenih ili editiranih na drugoj opremi
na ovom fotoaparatu nije zajamčena.
O autorskim pravima
TV programi, filmovi, videovrpce i drugi
materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima.
Neovlašteno snimanje takvih materijala može
biti u suprotnosti zakonima o autorskim pravima.
Slike prikazane u ovim uputama su navedene kao
primjeri, a ne stvarne fotografije snimljene ovim
aparatom.
Za optimalnu uporabu digitalnog fotoaparata
Pripremite fotoaparat i snimajte na jednostavan način
"Prvo proitajte"
Pripremite bateriju
Ukljuite fotoaparat/podesite sat
Uloite "Memory Stick Duo" (opcija)
Odaberite veliinu slike
Jednostavno snimite sliku (automatsko podešavanje)
Snimanje u skladu s uvjetima (Scene Selection)
6 Pregledajte/obrišite slike
1
2
3
4
5
Upoznajte svoj novi fotoaparat
• Snimajte uz uporabu omiljenih postavki (programirano
automatsko snimanje) t str. 28
• Zabavljajte se uz Slide Show t str. 30
• Uživajte u raznim mogućnostima snimanja/reprodukcije
pomoću izbornika t str. 33
• Promijenite tvorničke postavke t str. 51
Priključite fotoaparat na računalo ili pisač
• Kopirajte slike na računalo i mijenjate ih po želji t str. 63
• Otisnite fotografije na pisaču koji je izravno spojen na foto-
aparat (samo pisači koji podržavaju PictBridge) t str. 81
9
Sadržaj
Prvo pročitajte...............................................................................................5
Napomene o uporabi fotoaparata ................................................................7
Iskoristite mogunosti fotoaparata
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika .......................................13
Izoštravanje — Uspješno izoštravanje objekta.................................................. 13
Ekspozicija — Podešavanje intenziteta svjetla ................................................. 14
Boja — O efektima svjetla ................................................................................. 15
Kvaliteta — O kvaliteti i veličini slike ................................................................. 15
Dijelovi fotoaparata.....................................................................................17
Indikatori na zaslonu ..................................................................................19
Promjena prikaza na zaslonu .....................................................................23
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa ..........................................24
U slučaju da nemate "Memory Stick Duo" (snimanje pomoću ugrađene
memorije)....................................................................................................25
Vijek trajanja baterije i broj slika koje možete snimiti/pregledati ................27
Značajke fotoaparata..................................................................................28
Funkcija Slide Show ...................................................................................30
Uporaba izbornika
Uporaba opcija izbornika ...................................................................33
Opcije izbornika ....................................................................................34
Izbornik snimanja .......................................................................................36
! (Camera)
COLOR (Color Mode)
$ (EV)
9 Focus (izoštravanje)
% Metering Mode
WB (White Bal)
ISO (osjetljivost)
6 P.Quality (kvaliteta slike)
Mode (način snimanja)
BRK (Bracket Step)
M (Interval)
(± Flash Level (razina bljeskalice)
6 Contrast (kontrast)
L Sharpness (oštrina)
- Setup (podešavanje)
10
Izbornik reprodukcije ..................................................................................45
! Folder (direktorij)
H Protect (zaštita)
DPOF (oznaka za tiskanje)
E Print (tiskanje)
I Slide (prezentacija)
C Resize (promjena veličine)
J Rotate (okretanje)
H Divide (rezanje)
- Setup (podešavanje)
Trimming (snimanje uvećane slike)
Uporaba izbornika Setup
Uporaba opcija izbornika Setup .......................................................51
N Camera 1 ..............................................................................................52
AF Mode (automatsko izoštravanje)
Digital Zoom (digitalni zum)
Function Guide (funkcijski vodič)
Red Eye Reduction (smanjenje efekta crvenih očiju)
AF Illuminator (svjetlo automatskog izoštravanja)
Auto Review (automatski pregled)
M Camera 2 ..............................................................................................55
STEADY SHOT
g Internal Memory ....................................................................................56
Format (formatiranje)
u Memory Stick .......................................................................................57
Format (formatiranje)
Create REC. Folder (izrada direktorija za snimanje)
Change REC. Folder (promjena direktorija za snimanje)
Copy (kopiranje)
K Setup 1...................................................................................................59
Download Music
Format Music
LCD Backlight (osvjetljenje zaslona)
Beep (zvučni signal)
L Language (jezik)
Initialize (vraćanje tvorničkih postavki)
2 Setup 2...................................................................................................61
File Number (broj datoteke)
USB Connect (USB priključak)
Video Out (video izlaz)
Clock Set (podešavanje sata)Uporaba računala............................................................... 63
11
Uporaba raunala
Mogućnosti sustava Windows ....................................................................63
Instalacija softvera (isporučen)...................................................................65
Kopiranje snimaka na računalo ..................................................................66
Pregled slikovnih datoteka pohranjenih na računalo u fotoaparatu
(pomoću "Memory Stick Duo" kartice)........................................................72
Uporaba softvera "Cyber-shot Viewer" (isporučen) ...................................73
Uporaba softvera "Music Transfer" (isporučen) .........................................77
Za korisnike Macintosh računala................................................................78
Ispis fotografija
Kako otisnuti fotografije ..............................................................................80
Izravan ispis slika na pisaču koji podržava funkciju PictBridge..................81
Ispis slika u fotolaboratoriju ........................................................................85
Spajanje fotoaparata na TV prijemnik
Pregled slika na TV zaslonu.......................................................................87
U sluaju problema
Problemi pri rukovanju................................................................................89
Indikatori i poruke upozorenja ..................................................................101
Ostale informacije
O "Memory Stick" kartici...........................................................................104
O bateriji ...................................................................................................106
O punjaču baterije ....................................................................................107
Mjere opreza.............................................................................................108
Tehnički podaci.........................................................................................110
12
Iskoristite mogu$nosti fotoaparata
Osnovne tehnike
tehnike za postizanje kvalitetnijih
slika
Izoštravanje
Ekspozicija
Boja
Kvaliteta
U ovom poglavlju su opisane osnove uporabe
fotoaparata kako bi u potpunosti mogli uživati
u njegovim značajkama. Objasnit ćemo vam
kako koristiti razne funkcije poput funkcijske
preklopke (str. 28), izbornika (str. 33), itd.
Izoštravanje
Uspješno izoštravanje objekta
Kad pritisnete okidač dopola, aparat automatski izoštrava objekt (AF). Nemojte zaboraviti da
tipku treba pritisnuti samo dopola.
Odmah pritisnite
okidač dokraja.
Pritisnite okidač
dopola.
Indikator AE/AF blokade
trepće , svijetli/
Zatim pritisnite
oglašava se zvukom
okidač dokraja.
Za snimanje fotografije koju je teško izoštriti t [Focus] (str. 38)
Ako je slika nejasna čak i nakon izoštravanja, možda je u pitanju tresenje aparata.
t Pogledajte "Savjeti za sprečavanje nejasnih slika" (u nastavku).
Savjeti za spreavanje nejasnih slika
Čvrsto držite aparat s obje ruke. Aparat možete također umiriti prislanjajući se uz
obližnje drvo ili zgradu. Pri snimanju može pomoći primjena self-timera s 2-sekunde
odgode, uključenje funkcije sprečavanja zamućenja ili uporaba stativa. Za snimanje u
uvjetima slabog svjetla također preporučujemo uporabu bljeskalice.
13
Ekspozicija
Podešavanje intenziteta svjetla
Možete snimiti razne slike podešavanjem ekspozicije i ISO osjetljivosti. Ekspozicija je
količina svjetlosti koja prodire u aparat kad otpustite okidač.
Ekspozicija:
Brzina zatvarača = vrijeme tijekom kojeg u
fotoaparat dopire svjetlo
Otvor blende = veličina otvora kroz koji ulazi svjetlo
ISO = osjetljivost pri snimanju
Preeksponiranost
= previše svjetla
bijela slika
Ekspozicija se automatski podešava na
odgovarajuću vrijednost u funkciji automatskog podešavanja. No, možete je podesiti i
ručno pomoću niže navedenih funkcija.
Ispravna vrijednost
ekspozicije
EV:
Omogućuje podešavanje ekspozicije koju je
procijenio aparat t str. 37
Podeksponiranost
= premalo svjetla
tamna slika
Mjerenje svjetla:
Omogućuje promjenu dijela objekta koji će
vam poslužiti za mjerenje svjetla pri
određivanju ekspozicije t str. 40
Podešavanje ISO osjetljivosti
ISO je mjerna jedinica (osjetljivost) u kojoj je izražena procjena svjetlosti kojoj će biti
izložen element za snimanje slike (primjerice, fotografski film). Slike se mogu razlikovati,
ovisno o ISO osjetljivosti, čak i kod iste ekspozicije.
Podešavanje ISO osjetljivosti t str. 41
Velika ISO osjetljivost
Slika će biti svijetla čak i ako je snimite u uvjetima slabe svjetlosti, no vjerojatno
će biti neujednačena.
Mala ISO osjetljivost
Slika će biti ujednačena, iako vjerojatno malo tamnija.
14
Boja
O efektima svjetla
Uvjeti svjetla utječu na boju objekta.
Primjer: Boja slike ovisno o izvorima svjetlosti
Vrijeme/svjetlost
Danje svjetlo
Oblačno
Fluorescentno
svjetlo
Električna
žarulja
Karakteristike svjetla
Bijelo
(standardno)
Plavkasto
S primjesama
plave
Crvenkasto
Tonovi boja se automatski podešavaju u načinu automatskog podešavanja.
No, tonove boje možete podesiti i ručno pomoću [White Bal] (str. 40).
Kvaliteta
O kvaliteti i veliini slike
Digitalna slika je sastavljena od malih točaka koje se nazivaju pikseli.
Što je više piksela u slici, to je ona veća, zauzima više memorije, a slika je detaljno prikazana.
Veličina slike se prikazuje brojem piksela. Iako razlike nisu uočljive na zaslonu fotoaparata,
detalji i vrijeme obrade podataka se razlikuju na tiskanoj slici i slici prikazanoj na zaslonu
računala.
Opis piksela i veličine slike
A Veličina slike: 7M
3072 piksela T 2304 piksela = 7 077 888 piksela
B Veličina slike: VGA (E-Mail)
640 piksela T 480 piksela = 307 200 piksela
Pikseli
15
Odabir veliine slike (t
t korak 4 u "Prvo proitajte")
Piksel
Veliki broj
(kvalitetna slika i veći
zapis)
Primjer: Tiskanje do
veličine A3
Mali broj (slabija
kvaliteta i manji zapis)
Primjer: za slanje
slike u privitku
e-maila.
Tvorničko podešenje je označeno oznakom J.
Veliina slike
J 7M (3072T2304)
Za
Veći
Za ispis do formata A3.
3:21) (3072T2048)
Za sliku formata 3:2.
5M (2592T1944)
Za ispis do formata A4.
3M (2048T1536)
Za ispis do veličine 13T18 cm.
2M (1632T1224)
Za ispis do veličine 10T15 cm.
VGA (640T480)
Manji
16:92) (1920T1080)
Za dodavanje slika e-mailovima.
Za prikaz na TV prijemniku sa 16:9 zaslonom koji
podržava HDTV signal.3)
1) Slike su snimljene u formatu 3:2, kao fotografski papir za tiskanje, razglednica itd.
2) Oba ruba slike se mogu odrezati tijekom tiskanja (str. 98).
3) Možete gledati slike u višoj kvaliteti ako TV ima utor za Memory Stick ili je spojen putem USB-a.
Veliina slike
Broj slika u sekundi
640(Fine) (640T480)
oko 30
Prikaz na TV ekranu (visoka kvaliteta).
J 640(Standard) (640T480)
oko 17
Prikaz na TV ekranu (standardno).
oko 8
Za dodavanje slika e-mailovima.
160 (160T112)
Za
• Što je slika veća, veća je i kvaliteta.
• Što je veći broj slika u sekundi, reproducirana slika je bolja.
Odabir kvalitete slike (opsega kompresije) u kombinaciji (str. 41)
Opseg kompresije možete odabrati kad pohranite digitalne slike. Ako odaberete veliki opseg
kompresije, neće biti prikazani detalji slike, ali će zapis biti manje veličine.
16
Dijelovi fotoaparata
Za detalje o rukovanju pogledajte stranice
navedene u zagradama.
A Tipka K (STEADY SHOT) (t korak
5 u "Prvo pročitajte")
B Okidač (t korak 5 u "Prvo pročitajte")
C Tipka/indikator POWER (t korak 2 u
"Prvo pročitajte")
D Otvor za ručnu vrpcu (t"Prvo
pročitajte")
E Mikrofon
F Bljeskalica (t korak 5 u "Prvo
pročitajte")
G Objektiv
H Žaruljica self-timera (t korak 5 u
"Prvo pročitajte")/svjetlo automatskog
izoštravanja (54)
I Pokrov objektiva (t korak 2 u "Prvo
pročitajte")
A Funkcijska preklopka (28)
B LCD zaslon (23)
C Za snimanje: Tipka zuma (W/T)
(t korak 5 u "Prvo pročitajte")
Za gledanje: Tipka e/f (pri zum
reprodukciji)/Y (indeks) (t korak 6 u
"Prvo pročitajte")
D Tipka MENU (33)
E Tipka A (za uključenje/isključenje
prikaza) (23)
F Kontrolna tipka.
Izbornik uključen: v/V/b/B/z
(t korak 2 u "Prvo pročitajte")
Izbornik isključen: (/)/7/*
(t korak 5 u "Prvo pročitajte")
G Tipka I (Slide Show) (30)
H Tipka ./B (veličina slike/brisanje)
(t korak 4 i 6 u "Prvo pročitajte")
I Pokrov baterijskog/"Memory Stick
Duo" pretinca (t korak 1 i 3 u "Prvo
pročitajte")
J Indikator pristupa (t korak 4 u "Prvo
pročitajte")
K Utor kartice "Memory stick Duo"
(t korak 3 u "Prvo pročitajte")
17
L Utor za ulaganje baterije
(t korak 1 u "Prvo pročitajte")
M Ručica za izbacivanje baterije
(t korak 1 u "Prvo pročitajte")
N Višenamjenski priključak (na dnu)
Prilikom korištenja mrežnog adaptera
AC-LS5K (opcija)
Na višenamjenski
priključak
Na DC IN
priključak
Kabel za višenamjenski
v oznaka
priključak
(isporučen)
Na zidnu utičnicu
• Spojite li mrežni adapter AC-LS5K, ne
možete puniti bateriju. Za punjenje baterije
koristite punjač. t korak 1 u "Prvo
pročitajte"
O Zvučnik
P Navoj za stativ (na donjoj strani uređaja)
• Vijak stativa mora biti kraći od 5,5 mm.
U suprotnom ne možete sigurno pričvrstiti
stativ, a vijak može oštetiti fotoaparat.
18
Indikatori na zaslonu
Za detalje o svakom postupku pogledajte
stranice navedene u zagradama.
Kod snimanja fotografija
Indikator
s
2 3 Y Način snimanja (Scene
4 P E Selection) (t korak 5 u
"Prvo pročitajte")
D O
P
(
Način snimanja
(programirano) (28)
G ,
p
Kod snimanja videozapisa
A
Znaenje
(1.3
A
C
Način rada bljeskalice
(t korak 5 u "Prvo
pročitajte")
Punjenje bljeskalice
Uvećanje zuma (t 52,
korak 5 u "Prvo
pročitajte")
G
Funkcija smanjenja efekta
crvenih očiju (53)
L
Oštrina (44)
6
Kontrast (44)
0
AF osvjetljenje (54)
% ;
Način mjerenja svjetla (40)
VIVID
NATURAL
SEPIA B&W
Podešenje boje (36)
B
Indikator
Znaenje
y 60min
Preostalo trajanje baterije
(t korak 1 u "Prvo
pročitajte")
z
AE/AF lock (t korak 5 u
"Prvo pročitajte")
M BRK a
"
Način snimanja (28, 42)
qn V
= <
Ravnoteža bijele boje (40)
STBY
REC
Pripravno stanje/snimanje
videozapisa
(t korak 5 u "Prvo
pročitajte")
Indikator
Znaenje
\?
Macro/Magnifying Glass
(t korak 5 u "Prvo
pročitajte")
S AF M AF
AF način rada (52)
o nf
AF tražilo (38)
p
1.0m
Podešena vrijednost fokusa
(38)
i
STEADY SHOT isključen
(t korak 5 u "Prvo
pročitajte")
19
C
Indikator
Znaenje
>;B
@v?
A<
E FG
Veličina slike (t korak 4
u "Prvo pročitajte")
FINE STD
Kvaliteta slike (41)
I
Direktorij za snimanje (57)
g
Preostali kapacitet
unutarnje memorije (25)
C
Preostali kapacitet "Memory
Stick" kartice (24)
00:00:00
[00:28:05]
Vrijeme snimanja [najveće
vrijeme snimanja] (24)
1/30"
Interval funkcije Multi
Burst (43)
400
Preostali broj slika za
snimanje (24)
ED
Self-timer (t korak 5 u
"Prvo pročitajte")
Dijagnostički pokazivač
(101)
ISO400
ISO broj (41)
±0.7EV
Bracket Step vrijednost (43)
D
Indikator
Znaenje
h
Upozorenje na vibracije (13)
• Upozorava da zbog vibracija
nećete snimiti jasnu sliku.
Čak i kad se ovaj indikator
pojavi, možete nastaviti sa
snimanjem. No, preporučujemo vam da uključite
funkciju sprečavanja zamućenja i koristite bljeskalicu
radi bolje osvijetljenosti te
da stabilizirate aparat stativom ili na neki drugi način.
E
20
Znaenje
+
Nitni križ za mjerenje
ekspozicije (40)
Okvir AF tražila (38)
• ? je prikazano samo dok
je aktivirana funkcija Multi
Burst.
• Ne pojavljuje se kod uporabe
unutarnje memorije.
C:32:00
Indikator
Slaba baterija (27, 101)
E
Indikator
Znaenje
Histogram (23, 37)
D
NR slow shutter
• Kad brzina zatvarača iznosi
1/25 sekunde ili manje,
automatski se aktivira
funkcija NR slow shutter
kako bi se smanjile smetnje
slike.
125
Brzina zatvarača
F3.5
Otvor blende
+2.0EV
Ekspozicija (37)
Izbornik (33)
(nije prikazan
na zaslonu na
prethodnoj
stranici)
Kod reprodukcije fotografija
Kod reprodukcije videozapisa
A
Indikator
Znaenje
y 60min
Preostalo trajanje baterije
(t korak 1 u "Prvo
pročitajte")
M "
Način snimanja (28, 42)
>;B
@v?
A<
E FG
Veličina slike (t korak 4
u "Prvo pročitajte")
-
Zaštita snimke (46)
I
Oznaka za tiskanje (DPOF)
(85)
i j k
Promjena direktorija (45)
• Ne pojavljuju se kod uporabe unutarnje memorije.
$1.3
Stupanj zuma pri
reprodukciji (t korak 6 u
"Prvo pročitajte")
Step 12/16
Indikator reprodukcije sliku
po sliku (42)
N
Indikator reprodukcije
(t korak 6 u "Prvo
pročitajte")
VOL. J
Indikator glasnoće
(t korak 6 u "Prvo
pročitajte")
B
Indikator
Znaenje
101-0012
Broj direktorija-datoteke (45)
Skala reprodukcije
(t korak 6 u "Prvo
pročitajte")
21
C
E
Indikator
Znaenje
D
PictBridge veza (82)
I
Direktorij za snimanje (57)
Indikator
Histogram (23, 37)
• Oznaka : se pojavljuje
kad uključite prikaz
histograma.
• Ne pojavljuje se kod uporabe unutarnje memorije.
H
Direktorij za reprodukciju
(45)
• Ne pojavljuje se kod uporabe unutarnje memorije.
g
Indikator preostalog
kapaciteta unutarnje
memorije (25)
C
Indikator preostalog
kapaciteta "Memory
Sticka" (24)
8/8 12/12
Broj slike/broj snimljenih
slika u odabranom
direktoriju
C:32:00
Dijagnostički indikator
(101)
00:00:12
Indikator brojača
(t korak 6 u "Prvo
pročitajte")
D
Indikator
Znaenje
F
PictBridge veza (83)
• Ne odspajajte višenamjenski
kabel dok je prikazana ova
ikona.
+2.0EV
Ekspozicija (37)
ISO400
ISO broj (41)
%
;
Način mjerenja (40)
(
,
Bljeskalica
qn V
= <F
Ravnoteža bijele boje (40)
500
Brzina zatvarača
F3.5
Otvor blende
Slika za reprodukciju
(t korak 6 u "Prvo
pročitajte")
22
Znaenje
2006 1 1
9:30 AM
Datum snimanja/vrijeme
reprodukcije slike
Izbornik (33)
z PAUSE
z PLAY
Reprodukcija Multi Burst
slika u seriji (42)
Y BACK/
NEXT
Odabir slika
) VOLUME
Podešavanje glasnoće
Promjena prikaza na zaslonu
Svaki put kad pritisnete A (tipka za
uključenje/isključenje prikaza) prikaz se
mijenja na sljedeći način:
Histogram je uključen
Prikaz histograma (str. 37)
Indikatori su isključeni
• Dužim pritiskom tipke A (uključenje/
isključenje prikaza) možete povećati
osvjetljenje zaslona.
• Kad uključite histogram, tijekom reprodukcije
se prikazuju podaci o slici.
• Histogram se ne pojavljuje kod snimanja u
sljedećim situacijama:
Pri snimanju
− dok je prikazan izbornik,
− pri snimanju videozapisa.
Pri reprodukciji
− dok je prikazan izbornik,
− u indeksnom prikazu,
− pri uporabi zuma kod reprodukcije,
− kod rotiranja fotografija.
− tijekom reprodukcije videozapisa
• Može doći do velike razlike u histogramu
prikazanom tijekom snimanja ili reprodukcije
kod:
− aktiviranja bljeskalice,
− male ili velike brzine zatvarača.
• Histogram se možda neće prikazati kod slika
snimljenih drugim fotoaparatima.
Indikatori su uključeni
23
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa
Tablice prikazuju približan broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa koji stanu na
"Memory Stick Duo" formatiran u ovom fotoaparatu. Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno
o uvjetima snimanja.
Za detalje o veličini i kvaliteti slike pogledajte korak 4 u "Prvo pročitajte" te str. 15.
Broj fotografija (kvaliteta slike je [Fine] u gornjem redu i [Standard] u donjem.)
(Jedinice: Slike)
Kapacitet
Veliina slike
32MB
7M
3M
2M
VGA
16:9
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
9
18
37
67
137
279
573
18
36
73
132
268
548
1125
9
18
37
67
137
279
573
18
36
73
132
268
548
1125
12
25
51
92
188
384
789
23
48
96
174
354
723
1482
20
41
82
148
302
617
1266
37
74
149
264
537
1097
2250
33
66
133
238
484
988
2025
3:2
5M
64MB
61
123
246
446
907
1852
3798
196
394
790
1428
2904
5928
12154
491
985
1975
3571
7261
14821
30385
33
66
133
238
484
988
2025
61
123
246
446
907
1852
3798
• Broj slika se odnosi na situaciju u kojoj je [Mode] podešen na [Normal].
• Ako je broj preostalih slika veći od 9999, na LCD zaslonu se prikazuje ">9999".
• Veličinu slike možete promijeniti kasnije ([Resize], str. 47).
Vrijeme snimanja za videozapise
Kapacitet
Veliina slike
640(Fine)
32MB
64MB
(Jedinice: sati: minute: sekunde)
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
–
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:20
0:25:10
640(Standard)
0:01:20
0:02:50
0:05:50
0:10:40
0:21:40
0:44:20
1:31:0
160
0:22:40
0:45:30
1:31:30
2:51:20
5:47:00
11:44:20 24:18:20
• Videozapise veličine [640(Fine)] možete snimiti samo na "Memory Stick PRO Duo".
• Kod reprodukcije fotografija snimljenih ranijim Sonyjevim modelima fotoaparata u ovom aparatu,
prikaz na zaslonu se može razlikovati od stvarne veličine slike.
24
U slučaju da nemate "Memory Stick Duo"
(snimanje pomoću ugrađene memorije)
Aparat ima 58 MB unutarnje memorije koju ne možete izvaditi. Čak i ako u aparat ne uložite
"Memory Stick Duo", možete snimati slike u unutarnju memoriju.
• Videozapise veličine [640(Fine)] ne možete snimati u unutarnju memoriju.
Kad ulo1ite "Memory Stick Duo" (opcija)
[Recording]: Slike se snimaju na "Memory Stick Duo".
[Playback]: Reproduciraju se slike s "Memory Stick Duo"
kartice.
[Menu, Setup, etc]: Na slikama pohranjenima na
"Memory Stick Duo" možete primjenjivati različite
funkcije.
Ukoliko nije ulo1en "Memory Stick Duo"
[Recording]: Slike se snimaju u ugrađenu memoriju.
[Playback]: Reproduciraju se slike iz ugrađene memorije.
[Menu, Setup, etc]: Na slikama pohranjenim u unutarnju
memoriju možete primjenjivati različite funkcije.
Unutarnja
memorija
Broj slika i trajanje videozapisa koje možete snimiti u unutarnju memoriju nalaze se u
sljedećim tablicama.
Broj fotografija (kvaliteta slike je [Fine] u gornjem redu i [Standard] u donjem.)
(Jedinice: Slike)
Veliina slike
Kapacitet
58MB
7M
3:2
5M
3M
2M
VGA
16:9
16
16
23
37
60
357
60
33
33
43
67
111
892
111
Vrijeme snimanja za videozapise
(Jedinice: sati: minute: sekunde)
Veliina slike
Kapacitet
58MB
640 (Standard)
160
0:02:30
0:42:40
25
O podacima pohranjenim u unutarnju memoriju
Preporučujemo da napravite sigurnosnu kopiju podataka koristeći se jednim od sljedećih
postupaka.
Kopiranje podataka na "Memory Stick Duo"
Pripremite "Memory Stick Duo" kapaciteta 64 MB ili više i izvedite postupak iz poglavlja
Kopiranje [Copy] (str. 58).
Kopiranje podataka na tvrdi disk raunala
Izvedite postupak na stranicama 66 – 70 bez umetanja "Memory Stick Duo" kartice u aparat.
• Ne možete premjestiti podatke s "Memory Stick Duo" kartice u unutarnju memoriju.
• Spajanjem fotoaparata i računala pomoću kabela možete kopirati podatke pohranjene u unutarnju
memoriju računala, no ne možete kopirati podatke s računala u unutarnju memoriju.
26
Vijek trajanja baterije i broj slika koje možete
snimiti/pregledati
Tablica prikazuje približan broj fotografija
koje možete snimiti/pregledati i vijek trajanja baterije kod snimanja slika u načinu
[Normal] s punim kapacitetom isporučene
baterije i temperaturom od 25 °C. Broj slika
koje možete snimiti ili pregledati podrazumijeva promjenu "Memory Stick Duo"
kartice ukoliko je potrebno. Stvarne
vrijednosti mogu biti manje od navedenih
ovisno o načinu uporabe.
• Kapacitet baterije se vremenom smanjuje
(str. 106).
• Broj slika koje možete snimiti/pregledati i vijek
trajanja baterije se smanjuju u sljedećim
uvjetima:
− niska temperatura;
− učestala uporaba bljeskalice;
− učestalo uključenje/isključenje aparata;
− česta uporaba zuma;
− uključeno osvjetljenje LCD zaslona;
− opcija [AF Mode] je podešena na [Monitor];
− [STEADY SHOT] je podešen na
[Continuous];
− kapacitet baterije je slab.
Kod pregleda fotografija
Br. slika
Kapacitet baterije (min)
Približno 8000
Približno 400
• Pregled fotografija redom u intervalima od oko
tri sekunde.
Kod snimanja videozapisa
Kapacitet baterije (min)
Približno 200
• Neprestano snimanje videozapisa veličine [160].
Pri snimanju fotografija
Br. slika
Kapacitet baterije (min)
Približno 420
Približno 210
• Snimanje u sljedećim uvjetima:
− 6: opcija [P.Quality] podešena na [Fine];
− opcija [AF Mode] podešena na [Single];
− [STEADY SHOT] je podešen na [Shooting];
− jedan pritisak na okidač svakih 30 sekundi;
− zum se automatski prebacuje između W i T;
− jedno aktiviranje bljeskalice svaka dva
snimanja;
− jedno uključenje/isključenje svakih deset puta.
• Postupak mjerenja se temelji na standardu CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Broj slika za snimanje/trajanje baterije se ne
mijenja, bez obzira na veličinu slike.
27
Značajke fotoaparata
Podesite funkcijsku preklopku na željenu funkciju.
Naini snimanja fotografija
Auto: Automatsko podešavanje
Omogućuje jednostavno snimanje uz automatsko podešavanje postavki. t korak 5 u
"Prvo pročitajte"
Program: Programirano snimanje
Omogućuje snimanje uz automatsko podešavanje ekspozicije (brzine zatvarača i
otvora blende). Osim toga je moguće podesiti željene funkcije putem izbornika.
(Za detalje o dostupnim funkcijama t str. 34)
s 2 3 Y 4 P E D O : Snimanje u skladu s uvjetima
(Scene Selection)
Omogućuje snimanje s podešenim postavkama, ovisno o kadru. t korak 5 u "Prvo
pročitajte"
• Za promjenu načina snimanja t str. 33
Reprodukcija/editiranje
Snimanje videozapisa
t korak 6 u "Prvo pročitajte"
t korak 5 u "Prvo pročitajte"
Funkcijska preklopka
Kontrolne tipke
Nakon stranice 36, raspoloživost opcija izbornika za određene položaje funkcijske preklopke
označena je na sljedeći način.
Nije raspoloživo Raspoloživo
28
Snimanje u skladu s uvjetima (Scene Selection)
Za detalje t korak 5 u "Prvo pročitajte"
Za snimanje slike u skladu s uvjetima aparat bira određenu kombinaciju postavki.
(I: možete odabrati željenu postavku)
s
Macro/
Magnifying
Glass
Flash
AF range
finder
Focus
preset
White
balance
Flash Level
Burst/
Exposure Bracket/
Multi Burst
I/—
,
I
I
I
—
I
2
—/—
,
I
9
I
—
—
3
I/—
F
I
I
Auto/q
I
—
Y
I/—
I
I
I
I
I
I
4
—/—
(/,
I
9
I
I
I
P
I/—
(/,
I
I
I
I
I
E
I/—
(/,
I
I
I
I
I
D
I/—
(/,
I
I
I
I
I
O
—/—
,
—
9
<
—
—
29
Funkcija Slide Show
Za prikaz niza fotografija uz glazbu (Slide Show), jednostavno pritisnite I.
A Podesite funkcijsku
preklopku na #.
B Pritisnite I.
C Počinje Slide Show
reprodukcija.
Za uga,anje glasnoe glazbe
Pritisnite v/V za ugađanje glasnoće.
Za pauzu Slide Show reprodukcije
Pritisnite kontrolnu tipku z. Za nastavak Slide Show reprodukcije odaberite [Continue],
zatim pritisnite z.
• Slide Show se nastavlja od slike na kojoj je zaustavljen, no glazba počinje ispočetka.
Za prikaz prethodne/sljedee slike
Pritisnite b/B u pauzi.
Za završetak Slide Show reprodukcije
Pritisnite I ili odaberite [Exit] tipkom V u pauzi, zatim pritisnite z.
• Slide Show reprodukcija nije moguća kad je aparat spojen na PictBridge pisač.
Podešavanje Slide Show opcija
Možete odabrati željeno podešenje Slide Show reprodukcije. Također možete ponovno
pokrenuti Slide Show.
A Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
30
B Odaberite I (Slide) kontrolnim tipkama b/B, zatim pritisnite z.
C Tipkama v/V odaberite parametar koji želite podesiti, zatim odaberite željenu opciju
tipkama b/B.
D Odaberite [Start] tipkama V/B i pritisnite z.
Počne Slide Show reprodukcija.
Ako ne želite da Slide Show počne odmah, pritisnite [Cancel].
• Odabrana podešenja ostanu sve dok ih ne promijenite.
Možete podesiti sljedeće opcije.
Tvorničke postavke su označene s J.
Effects
Simple
Jednostavan Slide Show pogodan za široku paletu slika.
Nostalgic
Atmosferični Slide Show filmskog ugođaja.
J Stylish
Elegantni Slide Show srednjeg tempa.
Active
Ubrzani Slide Show pogodan za dinamične slike.
Normal
Osnovni Slide Show s određenim vremenskim intervalom.
• Kod efekata [Simple], [Nostalgic], [Stylish] i [Active],
− prikazuju se samo fotografije.
− ako su slike snimljene u Multi Burst načinu, prikazuje se samo prva slika.
• Kad je odabran mod [Normal], ne čuje se glazba (podešena je na [Off]) već samo zvuk videozapisa.
Music
Svaki od efekata je popraćen glazbom.
Music 1
Tvorničko podešenje za [Simple] Slide Show.
Music 2
Tvorničko podešenje za [Nostalgic] Slide Show.
J Music 3
Tvorničko podešenje za [Stylish] Slide Show.
Music 4
Tvorničko podešenje za [Active] Slide Show.
Off
Podešenje za [Normal] Slide Show. Bez glazbe.
31
Image
J Folder
All
Reprodukcija svih slika u odabranom direktoriju.
Reprodukcija svih slika na "Memory Stick Duo" kartici.
Repeat
J On
Off
Kontinuirana reprodukcija slika.
Nakon reprodukcije svih slika, Slide Show završava.
Interval
J 3 sec
5 sec
Podešava interval između prikaza slika tijekom [Normal] .
Slide Show reprodukcije.
10 sec
30 sec
1 min
Start
J Cancel
Početak Slide Show reprodukcije.
Isključenje Slide Show reprodukcije.
z Dodavanje/promjena glazbenih datoteka
Možete kopirati željenu glazbu (glazbene datoteke) s CD-a ili iz MP3 kolekcije u aparat za reprodukciju
uz Slide Show. To možete učiniti pomoću opcije [Download Music] u izborniku - (Setup) pomoću
isporučenog softvera "Music Transfer". Potražite detalje na str. 77 i 79.
• Možete snimiti do četiri glazbena isječka (odnosno, njima je moguće zamijeniti postojeće glazbene
isječke (Music 1 - 4)).
• Maksimalno trajanje glazbenih isječaka za reprodukciju na aparatu je 180 sekundi.
• Ako ne možete reproducirati glazbenu datoteku jer je oštećena ili zbog drugih problema, izvedite
postupak [Format Music] (str. 59) i kopirajte ponovo.
32
Uporaba izbornika
Uporaba opcija izbornika
Tipke b/B/v/V
Funkcijska
preklopka
Tipka z
Tipka MENU
Kontrolne tipke
1 Uključite aparat i podesite položaj funkcijske preklopke.
Dostupne opcije ovise o položaju preklopke i postavki izbornika ! (Camera).
2 Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
3 Odaberite željenu opciju kontrolnim tipkama
b/B.
• Ukoliko ne vidite željenu opciju, pritišćite b/B
dok se ne pojavi na zaslonu.
• Pritisnite z nakon podešavanja opcije kad je funkcijska
preklopka podešena na #.
4 Tipkama v/V odaberite postavku.
Aparat zumira i ugađa odabranu postavku.
5 Pritisnite MENU za isključenje izbornika.
Prelazak s tekue funkcije na snimanje
Možete također pritisnuti okidač dopola kako biste isključili izbornik.
• U slučaju da pojedina opcija nije prikazana, na rubu mjesta gdje se obično pojavljuje u izborniku je
prikazana oznaka v/V. Za prikaz opcije koja nije prikazana na zaslonu odaberite oznaku kontrolnom
tipkom.
• Ne možete odabrati zasjenjene opcije.
33
Za detalje o rukovanju 1 str. 33
Opcije izbornika
Dostupne opcije izbornika ovise o položaju funkcijske preklopke. Na zaslonu su prikazane
samo dostupne opcije.
(I: dostupno)
!
Polo=aj funkcijske preklopke:
"
#
—
—
—
I
—
I
I
—
I
I
—
I
I
—
I
I
I
—
I
I
—
—
—
I
I
—
—
I
I
I
—
—
—
I
I*
—
—
—
I
I*
—
—
(± (Flash Level)
—
I
I*
—
—
6 (Contrast)
—
I
—
—
—
Auto
Program
Scene
! (Camera)
I
I
I
COLOR (Color Mode)
—
I
$ (EV)
—
I
9 (Focus)
—
I
% (Metering Mode)
—
I
WB (White Bal)
—
ISO
—
6 (P. Quality)
Mode (REC Mode)
BRK (Bracket Step)
M (Interval)
Izbornik za snimanje (str. 36)
34
L (Sharpness)
—
I
—
—
—
- (Setup)
I
I
I
I
—
Za detalje o rukovanju 1 str. 33
Izbornik za reprodukciju (str. 45)
! (Folder)
—
—
—
—
—
I
- (Protect)
—
—
—
—
—
I
DPOF
—
—
—
—
—
I
E (Print)
—
—
—
—
—
I
I (Slide)
—
—
—
—
—
I
C (Resize)
—
—
—
—
—
I
J (Rotate)
—
—
—
—
—
I
H (Divide)
—
—
—
—
—
I
- (Setup)
—
—
—
—
—
I
Trimming**
—
—
—
—
—
I
* Postupak je ograničen ovisno o funkciji snimanja u skladu s uvjetima (Scene) (str. 29).
** Dostupno samo tijekom reprodukcije uvećane slike.
35
Izbornik snimanja
Za detalje o rukovanju 1 str. 33
Tvornička postavka je označena sa J.
! (Camera)
Odaberite način snimanja fotografija. t korak 5 u "Prvo pročitajte"
COLOR (Color Mode)
Možete promijeniti svjetlinu slike uz dodatak efekata.
B&W (B & W)
Slika će biti crno-bijela.
Sepia (SEPIA)
Slika će biti smeđe tonirana.
Natural (NATURAL)
Slika će biti blagih boja.
Vivid (VIVID)
Slika će biti živih boja.
J Normal
• Za snimanje videozapisa možete odabrati samo [B&W] i [Sepia].
• Kad je odabrana funkcija [Multi Burst], boja je podešena na Normal.
36
Za detalje o rukovanju 1 str. 33
$ (EV)
Ručno podesite ekspoziciju.
Prema –
Prema +
M +2.0EV
Prema +: svjetlija slika.
J 0EV
Fotoaparat automatski podešava ekspoziciju.
m –2.0EV
Prema –: tamnija slika.
• Za detalje o ekspoziciji t str. 14.
• Vrijednost je moguće podesiti u koracima od 1/3EV.
• Ukoliko snimate objekt u vrlo svijetlim ili tamnim uvjetima, odnosno koristite bljeskalicu, podešavanje
ekspozicije možda neće biti učinkovito.
z Podešavanje [EV] prikazom histograma
Tamno
Svijetlo
Histogram je grafički prikaz svjetline slike. Više
puta pritisnite A (uključenje/isključenje prikaza
na pokazivaču) za prikaz histograma. Krivulja
grafa pada prema desno kad je slika svijetla, ili
prema lijevo kad je slika tamna. Podesite
kontrolnu preklopku u položaj ! te podesite EV
dok histogramom provjeravate ekspoziciju.
A Broj piksela
B Svjetlina
• Histogram se također pojavljuje u sljedećim slučajevima, no tada ne možete podesiti ekspoziciju:
− Kad je opcija ! (Camera) podešena na [Auto];
− Kod reprodukcije jedne slike;
− Tijekom funkcije Quick Review.
37
Za detalje o rukovanju 1 str. 33
9 Focus (izoštravanje)
Možete promijeniti način izoštravanja. Ako je automatsko izoštravanje otežano, poslužite se
izbornikom.
9 (neograniena udaljenost)
7,0 m
3,0 m
Izoštrava objekt na osnovi prethodno podešene udaljenosti
od objekta (podešavanje žarišta).
• Kod snimanja objekta kroz mrežu ili prozor teško je dobiti
ispravno žarište u načinu automatskog izoštravanja. U tim
slučajevima poželjna je uporaba opcije [Focus].
1,0 m
0,5 m
Spot AF (p)
Automatsko izoštravanje izrazito sitnog objekta ili suženog
prostora.
• Ovo je korisno kod izoštravanja izrazito sitnih objekata ili
suženih prostora. Uporaba s funkcijom AF lock omogućuje
snimanje željene kompozicije na slici. Mirno držite fotoaparat
kako objekt ne bi izašao iz okvira tražila.
AF okvir
Indikator AF okvira
Center AF
(o)
Automatsko izoštravanje objekta blizu središta okvira.
• Uporaba ove funkcije s funkcijom AF lock omogućuje
snimanje željene kompozicije na slici.
AF okvir
Indikator AF okvira
J Multi AF
(Multipoint AF)
(Still image n)
(Movie P)
Automatsko izoštravanje svih dijelova slike unutar AF okvira.
• Ovaj način je koristan kad objekt nije u središtu okvira.
AF okvir
Indikator AF okvira
38
Za detalje o rukovanju 1 str. 33
• AF je skraćenica od Auto Focus (automatsko izoštravanje).
• Podaci o podešavanju udaljenosti u opciji [Focus] su približni. Ako objektiv usmjerite prema gore ili
dolje, odstupanja su veća.
• Kad snimate videozapise, preporučujemo uporabu funkcije [Multi AF] budući da AF radi čak i uz
određenu količinu vibracija.
• Kod uporabe funkcije [Digital Zoom] ili [AF Illuminator] prednost pri izoštravanju imaju objekti
unutar ili blizu središta okvira. U tom slučaju trepće indikator n, o ili p te AF okvir nije vidljiv.
• Odabir udaljenosti je ograničen ovisno o funkciji snimanja u skladu s uvjetima (str. 29).
z Ukoliko je objekt izvan žarišta
Kod snimanja objekta na rubu kadra (ili zaslona) ili kod korištenja funkcije [Center AF] ili [Spot AF],
fotoaparat možda neće izoštriti objekt na rubu kadra. U tom slučaju postupite na načine navedene u
nastavku.
A Postavite objekt u središte AF okvira i pritisnite okidač dopola za izoštravanje objekta (AF lock).
Indikator AE/AF lock
AF okvir tražila
Sve dok okidač ne pritisnete dokraja, postupak možete ponoviti onoliko puta koliko želite.
B Kad AE/AF indikator prestane treperiti i svijetli, vratite se na željenu kompoziciju kadra i
pritisnite okidač dokraja.
39
Za detalje o rukovanju 1 str. 33
% Metering Mode
Ova funkcija omogućuje odabir načina mjerenja svjetla u skladu s uvjetima i objektom
snimanja.
Spot (Spot metering) (%)
Svjetlo se mjeri samo za dio objekta.
• Na taj način možete podesiti ekspoziciju objekta čak i kad je
osvijetljen odostraga ili je kontrast između objekta i pozadine
naglašen.
Nitni križ za mjerenje
ekspozicije u točki
Usmjerite na objekt.
Center (Center-weighted
metering) (;)
Aparat određuje ekspoziciju na temelju svjetline objekta
blizu središta slike u skladu s udaljenošću.
J Multi (Multi-pattern metering)
Slika je podijeljena na više područja i svjetlo se mjeri za
svako zasebno. Aparat mjeri položaj objekta i svjetlinu
pozadine, te određuje pogodnu ekspoziciju.
• Za detalje o ekspoziciji t str. 14.
• Kad koristite Spot metering ili Center-weighted, savjetujemo da podesite [9] (Focus) na [Center AF]
kako bi se izoštrila željena točka (str. 38).
WB (White Bal)
Podešava tonove boje u skladu sa svjetlinom okoliša, primjerice kad boje slike djeluju neobično.
q (bljeskalica)
Podešavanje u skladu sa statusom bljeskalice.
• Ovu opciju ne možete odabrati kad snimate videozapise.
n (Incadescent)
Podešavanje na mjestima na kojima se uvjeti osvjetljenja
brzo mijenjaju, primjerice disko-klub ili pri jakom
osvjetljenju, primjerice, u fotografskom studiju.
V (Fluorescent)
Podešavanje kod fluorescentnog osvjetljenja.
= (Cloudy)
Podešavanje u uvjetima oblačnog neba.
< (Daylight)
Podešavanje kod snimanja na otvorenom, noćnog snimanja,
snimanja pod neonskim svjetlom, vatrometa, izlaska sunca
ili slika prije i nakon zalaska sunca.
J Auto
Automatsko podešavanje bijele boje.
• Za detalje o podešavanju ravnoteže bijele boje t str. 15.
• Pod fluorescentnim svjetlom koje trepće, podešavanje ravnoteže bijele boje možda neće ispravno raditi
iako ste odabrali [V] (fluorescentno svjetlo).
• Osim kod [q] (bljeskalica), [WB] automatski podešava na [Auto] nakon uključivanja bljeskalice.
• Neke opcije nisu raspoložive ovisno o Scene modu (str. 29).
40
Za detalje o rukovanju 1 str. 33
ISO (osjetljivost)
Odabir osjetljivosti na svjetlo u jedinicama ISO. Što je veći broj, to je veća osjetljivost.
1000
800
Odaberite veći broj za snimanje na tamnim mjestima ili za
snimanje objekta koji se kreće velikom brzinom. Malu
vrijednost odaberite kad želite postići visoku kvalitetu slike.
400
200
100
80
J Auto
• Za detalje o ISO osjetljivosti t str. 14.
• Imajte na umu da će slika imati više smetnji što je veći ISO broj.
• Opcija ISO je podešena na [Auto] u Scene modu.
• Kod snimanja svjetlijih prizora, aparat automatski povećava reprodukciju tonova i pomaže u smanjenju
bljedoće slike (osim kad je opcija [ISO] podešena na [80] ili [100]).
6 P.Quality (kvaliteta slike)
Odabir kvalitete fotografije.
J Fine (FINE)
Standard (STD)
Snimanje materijala visoke kvalitete (mala kompresija).
Snimanje materijala standardne kvalitete (velika kompresija).
• Za detalje o kvaliteti slike t str. 15.
41
Za detalje o rukovanju 1 str. 33
Mode (nain snimanja)
Odabir između kontinuiranog i običnog snimanja kod pritiska na okidač.
Multi Burst (M)
Ova funkcija omogućuje snimanje 16 okvira zaredom
jednim pritiskom na okidač.
• To je praktično za snimanje, primjerice, sportskih natjecanja.
• Možete odabrati interval okidača funkcije Multi Burst u načinu
[Interval] (str. 43).
Exp Brktg (BRK)
Snimanje serije od 3 slike s automatski podignutim
vrijednostima ekspozicije.
• Možete odabrati sliku s odgovarajućom ekspozicijom nakon
snimanja ukoliko niste snimili kvalitetnu fotografiju ovisno o
svjetlini objekta.
Burst (a)
Snimanje maksimalnog broja slika zaredom (pogledajte
tablicu na sljedećoj stranici) kod pritiska i držanja okidača.
• Kad nestane poruka "Recording", ne možete snimiti sljedeću
sliku.
J Normal
Isključeno kontinuirano snimanje.
O funkciji [Multi Burst]
• Slike snimljene u načinu [Multi Burst] možete reproducirati na sljedeći način:
− Za pauzu/nastavak reprodukcije: pritisnite z na kontrolnoj tipki.
− Za reprodukciju kadar po kadar: pritisnite b/B u pauzi reprodukcije. Pritisnite z za nastavak
reprodukcije.
• Tijekom [Multi Burst] snimanja nije moguće koristiti sljedeće funkcije:
− Smart zum
− Snimanje s bljeskalicom
− Dijeljenje serije slika snimljenih uporabom funkcije [Multi Burst]
− Brisanje jedne od niza slika snimljenih uporabom funkcije [Multi Burst]
− Podešavanje intervala izmjene slika na neku drugu opciju osim [1/30] kad je opcija ! (Camera)
podešena na [Auto].
• Kod reprodukcije serije slika snimljenih uporabom funkcije [Multi Burst] na računalu ili aparatu koji
nema funkciju Multi Burst, slika se prikazuje u 16 okvira.
• Veličina slike snimljene u načinu [Multi Burst] je 1M.
• Možda nećete moći snimati slike u načinu [Multi Burst] ovisno o načinu Scene (str. 29).
O funkciji [Exp Brktg]
• Bljeskalica je podešena na , (isključena).
• Fokus i uravnoteženje bijele boje su podešeni po prvoj slici, a te postavke se ujedno koriste i za ostale.
• Kad je ekspozicija ručno podešena (str. 37), pomiče se ovisno o podešenoj svjetlini.
• Interval snimanja iznosi otprilike 1 sekundu.
• Ukoliko je objekt previše osvijetljen ili previše zatamnjen, nećete moći napraviti pravilan snimak s
odabranim korakom promjene ekspozicije.
• Neće biti moguće snimati u Exposure Bracket načinu ovisno o Scene načinu (str. 29).
42
Za detalje o rukovanju 1 str. 33
O funkciji [Burst]
• Bljeskalica je podešena na , (bljeskalica isključena).
• Kad koristite self-timer, svakim pritiskom na okidač snima se maksimalno pet slika zaredom.
• Interval snimanja je približno 0,92 sekunde.
• Kad je slab kapacitet baterije ili kad je "Memory Stick Duo" pun, Burst se zaustavlja.
• Možda nećete moći snimati slike zaredom, ovisno o načinu Scene (str. 29).
NajveHi broj ukupnih snimaka
(Jedinica: slike)
Kvaliteta
Veliina
7M
Fine
Standard
5
8
3:2
5
8
5M
6
11
3M
9
17
2M
15
27
VGA
85
100
16:9
15
27
BRK (Bracket Step)
Snima niz od tri slike s automatskom promjenom ekspozicije.
±1.0EV
Promjena vrijednosti ekspozicije plus ili minus 1.0EV.
J ±0.7EV
Promjena vrijednosti ekspozicije plus ili minus 0.7EV.
±0.3EV
Promjena vrijednosti ekspozicije plus ili minus 0.3EV.
• BRK (Bracket Step) nije prikazan u nekim Scene načinima.
M (Interval)
Odabir intervala prikaza slika u načinu [Multi Burst] (str. 42).
1/7.5 (1/7.5")
1/15 (1/15")
• Ovu postavku nije moguće podesiti kad je [Mode] (REC Mode)
u izborniku podešen na neku drugu opciju osim [Multi Burst].
J 1/30 (1/30")
• M (Interval) nije prikazan u nekim načinima snimanja.
43
Za detalje o rukovanju 1 str. 33
(± Flash Level (razina bljeskalice)
Podešavanje količine svjetla bljeskalice.
+ ((+)
Prema +: jače svjetlo bljeskalice.
J Normal
– (( –)
Prema –: slabije svjetlo bljeskalice.
• Za promjenu intenziteta bljeskalice t korak 5 u "Prvo pročitajte".
• Možda neće biti moguće podesiti Flash Level ovisno o načinu Scene (str. 29).
6 Contrast (kontrast)
Podešava kontrast slike.
+ (6)
Prema +: pojačava kontrast.
J Normal
– (6)
Prema –: smanjuje kontrast.
L Sharpness (oštrina)
Podešava oštrinu slike.
+ (L)
Prema +: pojačava oštrinu.
J Normal
– (L)
- Setup (podešavanje)
Pogledajte str. 51.
44
Prema –: smanjuje oštrinu.
Izbornik reprodukcije
Za detalje o rukovanju 1 str. 33
Tvorničke postavke su označene sa J.
! Folder (direktorij)
Odabir direktorija u kojem je slika koju želite reproducirati kad aparat koristite s "Memory
Stick Duo" karticom.
OK
J Cancel
Pogledajte sljedeći postupak.
Poništenje odabira.
A Odaberite željeni direktorij kontrolnim tipkama b/B.
B Odaberite [OK] pomoću v, zatim pritisnite z.
z O direktorijima
Fotoaparat pohranjuje slike u određen direktorij na "Memory Stick Duo" kartici (str. 57). Možete
promijeniti direktorij ili izraditi novi.
• Za izradu novog direktorija t [Create REC. Folder] (str. 57).
• Za promjenu direktorija za snimanje slika t [Change REC. Folder] (str. 58).
• Kad na mediju za snimanje izradite više direktorija i prikaže se prva ili zadnja slika u direktoriju,
pojavljuju se sljedeći indikatori:
i: prijelaz na prethodni direktorij.
j: prijelaz na sljedeći direktorij.
k: prijelaz na prethodni ili sljedeći direktorij.
45
Za detalje o rukovanju 1 str. 33
H Protect (zaštita)
Zaštita slika od slučajnog brisanja.
J Protect (H)
Exit
Pogledajte sljedeći postupak.
Izlaz iz funkcije zaštite.
Zaštita pojedinanih slika
A Prikažite sliku koju želite zaštititi.
B Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
C Kontrolnim tipkama b/B odaberite [-] (Protect) i pritisnite tipku z.
Prikazana slika je zaštićena i na zaslonu je vidljiv indikator H.
D Za zaštitu ostalih slika odaberite željenu sliku tipkama b/B i pritisnite tipku z.
Zaštita slika u indeksnom prikazu
A Pritisnite Y za prikaz skupine slika.
B Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
C Tipkama b/B odaberite [-] (Protect) i pritisnite tipku z.
D Tipkama v/V odaberite [Select] i pritisnite tipku z.
E Tipkama v/V/b/B odaberite sliku koju želite zaštititi i pritisnite tipku z.
Na odabranoj slici pojavi se zeleni indikator H.
(zeleno)
F Ponovite korak 5 za zaštitu ostalih slika.
G Pritisnite tipku MENU.
H Tipkom B odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Indikator H mijenja boju u bijelu. Odabrane slike su zaštićene.
• Za zaštitu svih slika u direktoriju, u koraku 4 odaberite [All In This Folder] i pritisnite tipku z. Zatim
tipkom B odaberite [On] i pritisnite tipku z.
46
Za detalje o rukovanju 1 str. 33
Poništenje zaštite
Kod prikaza jedne slike
U koraku 3 ili 4 poglavlja "Zaštita pojedinačnih slika" pritisnite z.
U indeksnom prikazu
A Odaberite sliku s koje želite skinuti zaštitu u koraku 5 poglavlja "Zaštita slika u indeksnom
prikazu".
B Pritisnite z kako bi indikator H postao siv.
C Ponovite gornji postupak za sve slike s kojih želite skinuti zaštitu.
D Pritisnite tipku MENU, odaberite [OK] tipkom B i pritisnite z.
Poništenje zaštite svih slika u direktoriju
U koraku 4 poglavlja "Zaštita slika u indeksnom prikazu" odaberite [All In This Folder] i
pritisnite tipku z. Zatim pomoću B odaberite [Off] i pritisnite tipku z.
• Obratite pozornost da se formatiranjem kartice "Memory Stick Duo" s nje brišu svi podaci, uključujući
i zaštićene slike. Ti se podaci ne mogu vratiti.
• Potrebno je neko vrijeme za zaštitu slike.
DPOF (oznaka za tiskanje)
Dodaje oznaku za tiskanje I (Print order) slikama koje želite otisnuti (str. 85).
E Print (tiskanje)
Pogledajte str. 81.
I Slide (prezentacija)
Pogledajte str. 30.
C Resize (promjena veliine)
Moguće je promijeniti veličinu slika i snimiti ih kao nove datoteke. Po završetku postupka
promjene veličine slika se vraća na izvornu veličinu.
7M
5M
Veličina slike je vrijednost zadana isključivo kao primjer.
t korak 4 u "Prvo pročitajte"
3M
2M
VGA
J Cancel
Poništenje promjene veličine.
47
Za detalje o rukovanju 1 str. 33
A Prikažite sliku kojoj želite promijeniti veličinu.
B Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
C Pomoću b/B odaberite [C] (Resize) i pritisnite tipku z.
D Pomoću v/V odaberite željenu veličinu i pritisnite tipku z.
Slika kojoj ste promijenili veličinu snima se u direktorij za snimanje kao najnovija datoteka.
• Za detalje o funkciji [Image Size] t korak 4 u "Prvo pročitajte".
• Nije moguće promijeniti veličinu videozapisa, Multi Burst slika.
• Kad mijenjate veličinu na veću od originalne, kvaliteta slike je lošija.
• Slika veličine 3:2 ili 16:9 se ne može promijeniti.
• Pokušate li promijeniti veličinu 3:2 ili 16:9 slike, na vrhu i dnu slike pojave se crne pruge.
J Rotate (okretanje)
Rotiranje fotografije.
EF
Rotira fotografiju. Pogledajte postupak u nastavku.
OK
Određuje rotaciju. Pogledajte postupak u nastavku.
J Cancel
Poništava rotaciju.
A Prikažite sliku koju želite okrenuti.
B Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
C Kontrolnim tipkama b/B odaberite [J] (Rotate) i pritisnite tipku z.
D Pomoću v odaberite [E F] i okrenite sliku tipkama b/B.
E Pomoću v/V odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
• Nije moguće okretati zaštićene slike, videozapise, te Multi Burst slike.
• Slike snimljene drugom opremom možda se neće moći okretati u ovom fotoaparatu.
• Kod gledanja slika na osobnom računalu, informacija o okretanju slike možda neće biti vidljiva, ovisno
o softveru.
H Divide (rezanje)
Moguće je skratiti ili obrisati nepotrebne dijelove videozapisa. To se preporučuje ako je
kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice nedovoljan ili ako zapise želite
dodati e-mail porukama.
• Obratite pažnju da se kod rezanja originalni videozapis briše i preskače se jedan broj. Ne možete
vratiti datoteke kojima izrežete dio.
OK
J Cancel
48
Pogledajte postupak u nastavku.
Poništava rezanje.
Za detalje o rukovanju 1 str. 33
Primjer: rezanje videozapisa s brojem 101_0002
U ovom poglavlju je naveden primjer rezanja videozapisa 101_0002 i brisanje u sljedećoj
konfiguraciji datoteke.
1 Rezanje prizora A.
Dijeljenje
101_0002 se dijeli na 101_0004 i 101_0005.
2 Rezanje prizora B.
Dijeljenje
101_0005 se dijeli na 101_0006 i 101_0007.
3 Obrišite prizore A i B ako su nepotrebni.
Obrišite
Obrišite
4 Ostaju samo željeni prizori.
Postupak
A Prikažite sliku čije dijelove želite izrezati.
B Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
C Kontrolnim tipkama b/B odaberite [H] (Divide) i pritisnite tipku z.
D Tipkom v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Počinje reprodukcija videozapisa.
49
Za detalje o rukovanju 1 str. 33
E Pritisnite z na dijelu kojeg želite izrezati.
• Želite li podesiti točku reza, koristite [c/C] (pomicanje okvira prema naprijed/natrag) i
podesite točku reza pritiskom kontrolne tipke b/B.
• Želite li odabrati drugu točku, odaberite [Cancel]. Reprodukcija zapisa počinje iznova.
F Odaberite [OK] tipkama v/V i pritisnite tipku z.
G Odaberite [OK] tipkom v i pritisnite tipku z.
Videozapis je izrezan.
• Izrezanim videozapisima se pridjeljuju novi brojevi, zapisi se snimaju kao najnovija datoteka u
odabranom direktoriju za snimanje.
• Nije moguće rezati sljedeće datoteke:
− Fotografije
− Nedovoljno duge datoteke (ispod dvije sekunde)
− Zaštićene videozapise (str. 46).
- Setup (podešavanje)
Pogledajte str. 51.
Trimming (snimanje uveane slike)
Ova funkcija omogućuje snimanje uvećane slike (t korak 6 u "Prvo pročitajte") kao nove
datoteke.
Trimming
J Return
Pogledajte postupak u nastavku.
Poništava rezanje.
A Pritisnite tipku MENU nakon zumiranja tijekom reprodukcije za prikaz izbornika.
B Kontrolnom tipkom B odaberite [Trimming] i pritisnite tipku z.
C Odaberite veličinu slike tipkama v/V, te pritisnite tipku z.
Slika će biti snimljena, a na LCD zaslon se nakon snimanja vraća normalna veličina slike.
• Uvećana slika se snima kao nova datoteka u odabrani direktorij, a originalna slika ostaje sačuvana.
• Kvaliteta uvećane slike se može pogoršati.
• Nije moguće snimiti uvećanu sliku veličine 3:2 ili 16:9.
• Nije moguće uvećati slike prikazane funkcijom Quick Review.
50
Uporaba izbornika Setup
Uporaba opcija izbornika Setup
Možete promijeniti tvorničke postavke u izborniku -.
Tipke b/B/v/V
Funkcijska preklopka
Tipka z
Tipka MENU
Kontrolne tipke
1 Uključite fotoaparat.
2 Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
3 Nakon pritiska kontrolne tipke B odaberite - (Setup) parametar, zatim
ponovno pritisnite B.
4 Kontrolnim tipkama v/V/b/B odaberite opciju koju želite podesiti.
Okvir odabrane opcije postaje žut.
5 Pritisnite z za unos postavke.
Za isključenje - (Setup) prikaza pritisnite MENU.
Za povratak na izbornik iz prikaza - (Setup), nekoliko puta pritisnite kontrolnu tipku b.
• Pritisnite okidač dopola za zatvaranje izbornika - (Setup) i povratak na snimanje.
Kad izbornik nije prikazan
Pritisnite MENU duže za prikaz izbornika - (Setup).
Za brisanje - (Setup) postavke
Odaberite [Cancel] ako se pojavi, a zatim z na kontrolnoj tipki. Ukoliko se ne pojavi,
ponovno odaberite prethodnu postavku.
• Postavka ostaje pohranjena čak i kad isključite aparat.
51
N Camera 1
Za detalje o rukovanju 1 str. 51
Tvorničke postavke su označene s J.
AF Mode (automatsko izoštravanje)
Odabir načina automatskog izoštravanja.
J Single (S AF)
Aparat automatski izoštrava sliku kad okidač pritisnete
dopola. Ovaj način rada je koristan za snimanje mirnih
objekata.
Aparat automatski izoštrava sliku prije nego okidač
pritisnete dopola. Ovaj način skraćuje vrijeme potrebno za
izoštravanje.
Monitor (M AF)
• Potrošnja baterije je brža nego u načinu [Single].
Digital Zoom (digitalni zum)
Bira digitalni zum. Aparat uvećava sliku optičkim zumom (do 3T). Kad zumiranje premaši
3T, aparat se prebacuje na smart ili precizni digitalni zum.
J Smart
(Smart zum)
(@)
Digitalno uvećava sliku gotovo bez ikakvih izobličenja
Funkcija nije dostupna kad je veličina slike podešena na
[7M] ili [3:2].
• U sljedećoj tablici je prikaz maksimalne skale zuma Smart
zuma.
Precision
(Precision digitalni zum)
(B)
Uvećava sve slike do maksimalno 6T, no kvaliteta slike je
slabija.
Off
Digitalni zum je isključen.
Veličina slike i maksimalna skala zuma pri uporabi funkcije Smart zum
Veliina
Maksimalna skala zuma
5M
Oko 3,6T
3M
Oko 4,5T
2M
Oko 5,6T
VGA
Oko 14T
16:9
Oko 4,8T
52
Za detalje o rukovanju 1 str. 51
• Kad pritisnete tipku zuma, pojavljuje se indikator skale zuma:
Na strani W linije je optički zum,
a na strani T je digitalni zum
Indikator zumiranja
• Najveći smart zum i precizni digitalni zum uključuju optički zum.
• AF okvir tražila se ne pojavljuje pri uporabi digitalnog zuma. Trepću indikatori n, o ili p, a AF
će raditi s prioritetom na objektima u blizini središta kadra.
• Pri uporabi funkcije smart zum slika na zaslonu može izgledati zrnato, no to neće imati nikakav učinak
na snimljenu sliku.
Function Guide (funkcijski vodi)
Pri rukovanju aparatom pojavljuju se upute za različite funkcije.
J On
Off
Funkcijski vodič će se pojavljivati na zaslonu.
Funkcijski vodič se neće pojavljivati na zaslonu.
Red Eye Reduction (smanjenje efekta crvenih oiju)
Efekt crvenih očiju se smanjuje pri uporabi
bljeskalice. Odaberite ovu funkciju prije
snimanja.
On (G)
Smanjuje efekt crvenih očiju.
• Bljeskalica se dvaput aktivira prije snimanja.
J Off
Isključena funkcija smanjenja efekta crvenih očiju.
• Budući da je potrebna otprilike sekunda dok se ne aktivira okidač, držite fotoaparat čvrsto kako biste
spriječili pomicanje. Također, zamolite osobu koju snimate da se ne pomiče.
• Smanjivanje efekta crvenih očiju možda neće dati željene rezultate, ovisno o udaljenosti objekta, u
slučaju da osoba ne vidi predbljesak ili u nekim drugim slučajevima.
53
Za detalje o rukovanju 1 str. 51
AF Illuminator (svjetlo automatskog izoštravanja)
AF osvjetljenje omogućuje izoštravanje objekta u tamnim uvjetima snimanja. AF osvjetljenje
emitira crveno svjetlo kad se okidač pritisne napola što omogućuje lakše izoštravanje dok se
ne podesi fiksno žarište. Istovremeno se na zaslonu pojavljuje indikator 0.
J Auto
Off
Uporaba AF osvjetljenja.
Isključeno AF osvjetljenje.
• Ako AF osvjetljenje nedovoljno osvijetli objekt ili ako objekt nema kontrast, slika se neće izoštriti.
(Preporučuje se približna udaljenost od oko 2,7 m (zum: W)/2,5 m (zum: T).)
• Izoštrena slika se postiže sve dok svjetlo AF osvjetljenja dopire do objekta čak i ako svjetlo nije u
sredini objekta.
• Kod automatskog izoštravanja (str. 38) AF osvjetljenje ne radi.
• Okvir AF izoštravanja se ne prikazuje. Ikone n, o ili p će treperiti, a AF će raditi s prioritetom
na objektima u blizini središta.
• AF osvjetljenje ne radi ako ste odabrali 2 (Twilight), 4 (Landscape), P (High-speed shutter) ili
O (Fireworks) u Scene modu.
• AF osvjetljenje emitira vrlo snažno svjetlo. Izravno gledanje u AF emiter izbliza nije preporučljivo
iako ne predstavlja sigurnosni rizik.
Auto Review (automatski pregled)
Prikaz snimljene slike na zaslonu na otprilike 2 sekunde neposredno nakon snimanja.
J On
Uključena funkcija automatskog pregleda slika.
Off
Isključena funkcija automatskog pregleda slika.
• Ukoliko okidač pritisnete dopola tijekom ovog perioda, nestaje prikaz snimljene slike i odmah možete
snimiti sljedeću.
54
M Camera 2
Za detalje o rukovanju 1 str. 51
Tvorničke postavke su označene sa J.
STEADY SHOT
Uključenje funkcije sprečavanja zamućenja.
J Shooting
Continuous
Aktivira funkciju sprečavanja zamućenja kad pritisnete
okidač dopola.
Uvijek aktivira funkciju sprečavanja zamućenja. Slike
možete stabilizirati i pri zumiranju udaljenog objekta.
• Baterije se troše brže nego u modu [Shooting].
• Pri snimanju videozapisa aktivira se [Continuous] iako ste odabrali [Shooting].
• Možete isključiti funkciju sprečavanja zamućenja uporabom tipke K (STEADY SHOT) kad opcija
! (Camera) nije podešena na [Auto]. (t korak 5 u “Prvo pročitajte”)
• Funkcija sprečavanja zamućenja možda neće raditi pravilno u sljedećim slučajevima:
− Kad prejako tresete fotoaparat;
− Pri malim brzinama zatvarača, npr. pri noćnom snimanju.
55
g Internal Memory
Za detalje o rukovanju 1 str. 51
Ova postavka se ne pojavljuje kad je u aparat uložen "Memory Stick Duo".
Tvorničke postavke su označene s J.
Format (formatiranje)
Formatiranje unutarnje memorije.
• Formatiranjem ćete nepovratno izbrisati sve podatke iz unutarnje memorije, čak i zaštićene slike.
OK
Pogledajte postupak u nastavku.
J Cancel
Isključena funkcija formatiranja.
A Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Pojavi se poruka "All data in internal memory will be erased Ready?".
B Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Formatiranje je dovršeno.
56
u Memory Stick
Za detalje o rukovanju 1 str. 51
Ova postavka se pojavljuje samo kad je u aparat uložen "Memory Stick Duo".
Tvorničke postavke su označene sa J.
Format (formatiranje)
Formatiranje "Memory Stick Duo" kartice. Komercijalno nabavljivi "Memory Stick Duo" je
već formatiran i možete ga odmah koristiti.
• Formatiranjem ćete nepovratno izbrisati sve podatke na "Memory Stick Duo" kartici, čak i zaštićene
slike.
OK
Pogledajte postupak u nastavku.
J Cancel
Isključena funkcija formatiranja.
A Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Pojavi se poruka "All data in i Memory Stick will be erased Ready?".
B Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Formatiranje je dovršeno.
Create REC. Folder (izrada direktorija za snimanje)
Ova funkcija omogućuje izradu direktorija za snimanje na "Memory Stick Duo" kartici.
OK
J Cancel
Pogledajte postupak u nastavku.
Poništenje izrade direktorija.
A Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Pojavi se izbornik za izradu direktorija.
B Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Izrađuje se novi direktorij s jednim brojem većim od posljednjeg načinjenog direktorija. To
ujedno postaje i direktorij za snimanje.
Za detalje o direktoriju pogledajte str. 45.
U slučaju da ne želite izraditi novi direktorij, kao direktorij za snimanje se odabire "101MSDCF".
Možete izraditi direktorij "999MSDCF".
Slike se snimaju u novi direktorij dok ne izradite ili odaberete novi direktorij.
Ne možete izbrisati direktorij pomoću fotoaparata. Za brisanje direktorija koristite računalo itd.
U direktorij možete pohraniti do 4000 slika. Kad premašite kapacitet direktorija, automatski se
izrađuje novi direktorij.
• Za detaljnije informacije pogledajte poglavlje "Mjesta za pohranu datoteka i nazivi datoteka" (str. 71).
•
•
•
•
•
•
57
Za detalje o rukovanju 1 str. 51
Change REC. Folder (promjena direktorija za snimanje)
Mijenja direktorij koji se trenutno koristi za snimanje slika.
OK
J Cancel
Pogledajte postupak u nastavku.
Poništenje izrade direktorija.
A Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Pojavi se izbornik za izradu direktorija.
B Odaberite željeni direktorij kontrolnom tipkom b/B, odaberite [OK] tipkom v i pritisnite z.
• Kao direktorij za snimanje možete odabrati "100MSDCF".
• Snimljene slike ne možete premjestiti u drugi direktorij.
Copy (kopiranje)
Kopiranje svih slika iz unutarnje memorije na "Memory Stick Duo" karticu.
OK
J Cancel
Pogledajte postupak u nastavku.
Poništenje kopiranja.
A Uložite "Memory Stick Duo" karticu kapaciteta 64 MB ili više.
B Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Pojavi se poruka "All data in internal memory will be copied Ready?".
C Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Kopiranje počinje.
• Koristite potpuno napunjene baterije ili mrežni adapter (opcija). Namjeravate li kopirati slike dok su
uložene gotovo prazne baterije, može se dogoditi da se u potpunosti isprazne, što će uzrokovati prekid
kopiranja i moguć gubitak podataka.
• Ne možete kopirati pojedinačne slike.
• Izvorne slike unutarnje memorije ostaju pohranjene čak i nakon kopiranja. Za brisanje sadržaja
unutarnje memorije izvršite naredbu [Format] u izborniku g (Internal Memory Tool) (str. 56).
• Ne možete odabrati direktorij kopiran na "Memory Stick Duo".
• Oznaka I (Print order) koju dodate slici se briše kad kopirate podatke.
58
K Setup 1
Za detalje o rukovanju 1 str. 51
Tvorničke postavke su označene sa J.
Download Music
Download glazbe za Slide Show.
Pogledajte str. 32, 77 i 79.
Format Music
Ako ne možete reproducirati glazbenu datoteku za Slide Show, ona je možda oštećena. U
takvom slučaju izvedite [Format Music].
Postupkom [Format Music] brišu se sve glazbene datoteke. Kopirajte glazbu pomoću opcije
[Download Music] koristeći isporučeni softver "Music Transfer".
Pojavi se poruka "All data will be erased Ready"?
OK
J Cancel
Formatiranje glazbenih datoteka. Svi ostali podaci osim
glazbenih datoteka ostaju nepromijenjeni.
Isključena funkcija formatiranja.
LCD Backlight (osvjetljenje zaslona)
Odaberite svjetlinu LCD zaslona kad aparat koristite s baterijskim napajanjem.
Bright
Za svijetli zaslon.
J Normal
• Podešenje možete promijeniti dužim pritiskom tipke A (uključenje/isključenje prikaza).
• S opcijom [Bright] se brže troši baterija.
Beep (zvuni signal)
Odabir zvučnog signala koji se javlja kad rukujete aparatom.
Shutter
J On
Off
Uključuje se zvuk zatvarača kad pritisnete okidač.
Uključuje se zvučni signal/zvuk zatvarača kad pritisnete
kontrolnu tipku/okidač.
Zvučni signal/zvuk zatvarača je isključen.
L Language (jezik)
Odabir jezika za prikaz opcija izbornika, upozorenja i poruka.
59
Za detalje o rukovanju 1 str. 51
Initialize (vraanje tvornikih postavki)
Resetiranje svih postavki na tvorničke vrijednosti.
OK
J Cancel
Resetira sve postavke na tvorničke vrijednosti.
Poništava resetiranje.
A Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Pojavljuje se poruka "Initialize all settings Ready?".
B Odaberite [OK] tipkom v, a zatim pritisnite z.
Postavke se resetiraju na tvorničke.
• Tijekom resetiranja ne smije biti odspojeno napajanje.
60
2 Setup 2
Za detalje o rukovanju 1 str. 51
Tvorničke postavke su označene sa J.
File Number (broj datoteke)
Odabir načina za pridjeljivanje brojeva datotekama.
J Series
Reset
Dodjeljivanje brojeva datotekama prema redoslijedu čak i
ako je promijenjen direktorij za snimanje na "Memory Stick
Duo". (Kad zamijenjeni "Memory Stick Duo" sadrži
datoteku broja većeg od posljednjeg dodijeljenog, pridjeljuje
se za jedan veći broj.)
Podešavanje brojanja datoteka od 0001 svaki put kad se
promijeni direktorij. (Ako direktorij za snimanje sadrži
datoteku, dodjeljuje se za jedan veći broj.)
USB Connect (USB prikljuak)
Odabir USB načina za uporabu prilikom spajanja aparata na računalo ili pisač kompatibilan s
funkcijom PictBridge pomoću višenamjenskog kabela.
PictBridge
Spajanje aparata s PictBridge kompatibilnim pisačem (str. 81).
PTP
Kad podesite [PTP] (Picture Transfer Protocol) i aparat spojite
na računalo, slike u direktoriju za snimanje se kopiraju na
računalo (koje podržava Windows XP i Mac OS X.).
Mass Storage
Uspostavljanje Mass Storage veze između fotoaparata i
računala ili drugog USB uređaja (str. 67).
J Auto
Fotoaparat automatski prepoznaje i uspostavlja vezu s računalom ili PictBridge kompatibilnim pisačem (str. 67 i 81).
• Ukoliko fotoaparat i PictBridge kompatibilni pisač nije
moguće povezati kad je uključena postavka [Auto],
promijenite je na [PictBridge].
• Ukoliko fotoaparat i računalo ili drugi USB uređaj nije
moguće povezati kad je uključena postavka [Auto],
promijenite je na [Mass Storage].
61
Za detalje o rukovanju 1 str. 51
Video Out (video izlaz)
Podešava izlazni videosignal prema priključenoj opremi. Različite države i regije koriste
različite sustave boja. Želite li gledati slike na TV zaslonu, provjerite na str. 88 sustav boje za
državu ili regiju u kojoj se fotoaparat koristi.
NTSC
Podešavanje izlaznog videosignala na NTSC (npr. SAD,
Japan).
PAL
Podešavanje izlaznog videosignala na PAL (npr. Europa).
Clock Set (podešavanje sata)
Podešavanje datuma i vremena.
OK
J Cancel
62
Pritiskom kontrolne tipke v odaberite [OK] i pritisnite z.
Zatim izvedite postupak objašnjen u poglavlju "Podešavanje
točnog vremena" (t korak 2 u "Prvo pročitajte").
Poništava postavke točnog vremena.
Uporaba raunala
Mogućnosti sustava Windows
Za detalje o uporabi Macintosh računala pogledajte
"Uporaba Macintosh računala" (str. 78).
U ovom poglavlju prikazani su izbornici na
engleskom jeziku.
Najprije instalirajte softver (isporučen) (str. 65)
Kopiranje snimaka na računalo (str. 66)
Pregled slika na računalu
Uporaba aplikacija "Cyber-shot Viewer" i "Music Transfer" (str. 73, 77)
• Pregled snimaka pohranjenih na računalo
• Pregled snimaka prema datumu
• Obrada snimaka
• Dodavanje/mijenjanje glazbe uporabom aplikacije
"Music Transfer"
Ispis fotografija
63
Preporuena konfiguracija
raunala
Ukoliko računalo priključujete na fotoaparat,
preporučujemo sljedeću konfiguraciju.
Preporuena konfiguracija za
kopiranje slika
OS (preinstaliran): Microsoft Windows
2000 Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition ili
Windows XP Professional.
• Za navedene operativne sustave pravilan
rad nije zajamčen kod nadogradnje sustava
ili kod multi-boot sustava.
USB priključak: Standardni
Preporuena konfiguracija za
uporabu softvera "Cyber-shot
Viewer" i "Music Transfer"
OS (preinstaliran): Microsoft Windows
2000 Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition ili
Windows XP Professional.
Zvučna kartica: 16 bita, stereo, sa
zvučnicima
Procesor/Memorija: Pentium III 500 MHz
ili brži, 128 MB RAM-a ili više
(Preporuča se: Pentium III 800 MHz ili
brži, s 256 MB RAM-a ili više)
Softver: DirectX 9.0c ili noviji
Tvrdi disk: Prostor na disku za instalaciju
—200 MB ili više
Monitor:
Razlučivost: 800 T 600 točaka ili više
Boje: High Color (16-bitna boja, 65 000
boja) ili više
• Ovaj softver je kompatibilan s DirectX
tehnologijom. "DirectX" mora biti instaliran.
64
Napomene o prikljuenju fotoaparata
na raunalo
• Ispravan rad nije zajamčen u svim prethodno
opisanim preporučenim sustavima.
• Ispravan rad nije zajamčen u ako na jedno
računalo istodobno spojite dva ili više USB
uređaja. Ovisno o tipu USB opreme koju
koristite istovremeno, neki od uređaja,
uključujući i fotoaparat, možda neće raditi.
• Ispravan rad nije zajamčen pri uporabi USB
huba.
• Priključenje aparata pomoću USB sučelja koje
podržava Hi-Speed USB (USB 2.0) omogućuje
naprednu brzinu prijenosa budući da ovaj
fotoaparat podržava Hi-Speed USB (USB 2.0).
• Postoje tri načina USB priključenja, odnosno,
[Auto] (tvorničko podešenje), [Mass Storage] i
[PTP] priključenje. Ovo poglavlje opisuje
[Auto] i [Mass Storage] način. Za podrobnosti
o PTP priključenju, pogledajte str. 61.
• Komunikacija između fotoaparata i osobnog
računala možda se neće uspostaviti istovremeno
nakon suspend ili pripravnog stanja.
Tehnika podrška
Dodatne informacije o ovom proizvodu
i odgovore na najčešća pitanja možete
pronaći na Sonyjevim web stranicama
za pomoć korisnicima.
http://www.sony.net/
Instalacija softvera (isporučen)
Softver (isporučen) možete instalirati
primjenom sljedećih koraka.
• Kad koristite Windows 2000/Me, ne spajajte
aparat na računalo prije instalacije.
• Na računalu s Windows 2000/XP sustavom
logirajte se kao Administrator.
• Kad se instalira isporučeni softver, automatski
se instalira i USB driver.
1 Uključite računalo i uložite CDROM (isporučen) u CD-ROM
uređaj.
Pojavljuje se instalacijski izbornik.
4 Slijedite upute na zaslonu kako
biste dovršili instalaciju.
Kad se pojavi dijaloški okvir sa
zahtjevom za restartanje, restartajte
računalo prema uputama na zaslonu.¸
• Ovisno o operativnom sustavu, DirectX
softver je već možda instaliran.
5 Po dovršetku instalacije izvadite
CD-ROM iz računala.
• Ako se ne pojavi izbornik za instalaciju,
dvaput kliknite na
(My Computer) t
(CYBERSHOTSOFT).
2 Kliknite na [Install].
Pojavljuje se izbornik "Choose Setup
Language".
3 Odaberite željeni jezik i kliknite
[Next].
Prikazuje se "License Agreement".
Pažljivo pročitajte ugovor. Ako
prihvaćate uvjete ugovora, kliknite
kvadratić [I accept the terms of the
license agreement] i nakon toga [Next].
65
Kopiranje snimaka na računalo
U ovom poglavlju je opisan postupak
kopiranja snimaka s aparata na računalo pri
uporabi Windows računala.
Raunalo s utorom za "Memory Stick"
2 Uložite napunjenu bateriju u
aparat ili ga priključite na zidnu
utičnicu mrežnim adapterom
(opcija).
Izvadite "Memory Stick Duo" iz aparata i
uložite ga u Memory Stick Duo adapter.
Zatim umetnite Memory Stick Duo adapter u
pripadajući utor računala i kopirajte snimke.
Ako računalo ne prepozna "Memory Stick
PRO Duo", pogledajte str. 97.
Raunalo bez utora za "Memory Stick"
Za kopiranje slika slijedite postupak opisan
u koracima od 1 do 4 na stranicama 66 – 70.
• Kad koristite Windows 2000/Me, prije nastavka
instalirajte isporučeni softver. Kod Windows
XP sustava nije potrebno instalirati softver.
• Izbornici prikazani u ovom poglavlju služe
samo kao primjer za kopiranje slika s
"Memory Stick Duo" kartice na računalo.
Korak 1: Priprema fotoaparata i
raunala
1 Umetnite "Memory Stick Duo" sa
snimljenim slikama u fotoaparat.
• Kad kopirate slike iz unutarnje memorije,
ovaj korak nije potreban
66
• Kad kopirate slike na računalo uz uporabu
baterijskog napajanja, kopiranje možda neće
uspjeti ili se podaci mogu oštetiti uslijed
isključenja aparata tijekom prijenosa.
3 Podesite funkcijsku preklopku na
# za uključenje fotoaparata i
računala.
2 Podesite preklopku na priključku
višenamjenskog kabela na
"CAMERA".
• U sustavu Windows XP na radnoj površini
računala se pojavljuje AutoPlay Wizard.
Na zaslonu fotoaparata pojavi se poruka
"USB Mode Mass Storage".
Korak 2: Spajanje fotoaparata i
raunala
1 Spojite fotoaparat na računalo.
Indikatori
pristupa*
Nakon prvog USB povezivanja, računalo
automatski pokreće program za prepoznavanje fotoaparata. Pričekajte neko vrijeme.
* Tijekom komunikacije indikatori pristupa
mijenjaju boju u crvenu. Nemojte rukovati
računalom dok indikator ne postane bijel.
• Ako se poruka "USB Mode Mass Storage" ne
pojavi, podesite [USB Connect] na [Mass
Storage] (str. 61).
Na višenamjenski
priključak
Na USB priključak
Višenamjenski
kabel
Korak 3-A: Kopiranje slika na
raunalo
• Za Windows 2000/Me slijedite postupak opisan
u koraku 3-B: kopiranje slika na računalo na
str. 69.
• Za Windows XP, ukoliko se na zaslonu
automatski ne pojavi wizard, slijedite postupak
opisan u koraku 3-B: kopiranje slika na
računalo na str. 69.
U ovom poglavlju je opisan primjer
kopiranja slika u direktorij "My
Documents".
67
1 Nakon USB povezivanja iz koraka
2, kliknite na [Copy pictures to a
folder on my computer using
Microsoft Scanner and Camera
Wizard] t [OK] dok se na radnoj
površini automatski pojavljuje
wizard.
4 Odaberite naziv i odredište za
snimke, zatim kliknite na [Next].
Počinje kopiranje. Po završetku kopiranja
pojavi se prozor "Other Options".
• Poglavlje opisuje primjer kopiranja slika u
direktorij "My Documents".
Pojavi se "Scanner and Camera Wizard".
2 Kliknite na [Next].
Pojave se slike sadržane na "Memory
Stick Duo" kartici.
5 Kliknite na kružić pored [Nothing.
I'm finished working with these
pictures], a zatim na [Next].
• Ako nije uložen "Memory Stick Duo",
pojavljuju se slike iz unutarnje memorije.
3 Kliknite na kvadratić za isključenje
oznaka svih slika koje ne želite
kopirati, a zatim na [Next].
Pojavi se prozor "Completing the
Scanner and Camera Wizard".
Pojavi se prozor "Picture Name and
Destination".
68
6 Kliknite na [Finish].
Wizard se zatvara.
• Želite li nastaviti s kopiranjem ostalih slika,
odspojite višenamjenski kabel (str. 70).
Zatim slijedite postupak iz poglavlja
"Korak 2: Spajanje fotoaparata i računala"
na str. 67.
2 Dvaput kliknite na direktorij u
kojem su pohranjene slike koje
želite kopirati.
Zatim desnom tipkom miša kliknite
na sliku za prikaz izbornika i
kliknite na [Copy].
Korak 3-B: Kopiranje slika na
raunalo
• Za Windows XP slijedite postupak opisan u
poglavlju "Korak 3-A: Kopiranje snimaka na
računalo" na str. 67.
U ovom poglavlju je opisan primjer
kopiranja slika u direktorij "My
Documents".
1 Dvaput kliknite na [My Computer]
t [Removable Disk] t [DCIM].
• Za odredište slikovnih datoteka pogledajte
str. 71.
3 Dvaput kliknite na direktorij "My
Documents" zatim u njemu desnom
tipkom miša kliknite za prikaz
izbornika i kliknite na [Paste].
• Ako nije prikazana ikona "Removable
Disk" pogledajte str. 95.
Slike se kopiraju u direktorij "My
Documents".
69
• Ako odabrani direktorij već sadrži datoteku
istog naziva, pojavi se poruka s pitanjem
želite li zamijeniti datoteku. Zamijenite li
datoteku novom, izvorna datoteka se briše.
Za kopiranje slikovne datoteke na računalo
bez zamjene promijenite njezin naziv.
Obratite pozornost da se datoteka
promijenjenog naziva možda neće moći
reproducirati na ovom aparatu (str. 72).
2 Dvaput kliknite na željenu
slikovnu datoteku.
Korak 4: Pregled slika na
raunalu
U ovom poglavlju je opisan postupak
pregleda slika u direktoriju "My
Documents".
1 Kliknite na [Start] t [My
Documents].
Prikazuje se slika.
Za brisanje USB veze
Sljedeći postupak izvedite kad:
• odspajate višenamjenski kabel;
• vadite "Memory Stick Duo";
• ulažete "Memory Stick Duo" u aparat nakon
kopiranja slika s unutarnje memorije;
• isključujete aparat.
x Za korisnike sustava Windows
2000/Me/XP
A Dvaput kliknite na ikonu
zadataka.
u traku
Prikazuje se sadržaj direktorija "My
Documents".
• Ako ne koristite Windows XP, dvaput
kliknite na [My Documents] na radnoj
površini.
Dvaput kliknite ovdje
B Kliknite na
(Sony DSC) t [Stop].
C Potvrdite u prozoru i kliknite na [OK].
D Kliknite na [OK].
Uređaj je odspojen.
• Korak 4 nije potreban u Windows XP
sustavu.
70
Mjesta za pohranu slikovnih
datoteka i nazivi datoteka
Slikovne datoteke snimljene fotoaparatom
se grupiraju u direktorije na "Memory Stick
Duo" kartici.
Primjer: pregled direktorija u sustavu
Windows XP
• Slikovne datoteke imaju nazive koje ćemo
objasniti u nastavku. ssss označuje bilo
koji broj između 0001 do 9999. Brojčani dio
naziva videozapisa snimljenog u video modu i
odgovarajuće indeksne datoteke je jednak.
− Datoteke s fotografijama:
DSC0ssss.JPG
− Videozapisi: MOV0ssss.MPG
− Datoteka indeksnih prikaza istovremeno
snimljenih videozapisa MOV0ssss.THM
• Više informacija o direktorijima potražite na
stranicama 45 i 57.
A Direktorij koji sadrži slikovne datoteke
snimljene fotoaparatom bez funkcije
izrade direktorija
B Direktorij koji sadrži slikovne datoteke
snimljene ovim fotoaparatom
Ako nisu načinjeni novi direktoriji:
− za "Memory Stick Duo" postoji samo
"101MSDCF";
− za unutarnju memoriju postoji samo
direktorij "101_SONY".
• Nije moguće snimati u direktorij "100MSDCF".
On služi samo za reprodukciju.
• Nije moguće snimati u direktorij "MISC".
71
Pregled slikovnih datoteka pohranjenih na
računalo u fotoaparatu (pomoću "Memory
Stick Duo" kartice)
Kao primjer je navedeno računalo sa
sustavom Windows.
Kad slikovnu datoteku kopirate na računalo
i više je nema na "Memory Stick Duo"
kartici, sliku možete ponovno vidjeti u
fotoaparatu tako da je kopirate s računala
na "Memory Stick Duo".
• Ako niste promijenili naziv datoteke pridijeljen
u aparatu, preskočite korak 1.
• Slika se možda neće moći reproducirati, ovisno
o veličini.
• Slike editirane na računalu ili one snimljene
drugim aparatom možda se neće moći
reproducirati u ovom fotoaparatu.
• Ako nema direktorija u koji se može pohraniti
datoteka, načinite novi (str. 57) i zatim
kopirajte datoteku.
1 Desnom tipkom miša kliknite na
naziv datoteke i zatim kliknite na
[Rename]. Promijenite naziv
datoteke u "DSC0ssss".
Unesite broj između 0001 do 9999 za
ssss.
• Pojavi li se poruka upozorenja za zamjenu
podataka, unesite druge brojeve.
• Može biti vidljiva ekstenzija datoteke,
ovisno o tome kako je podešeno računalo.
Ekstenzija datoteke za fotografije je "JPG",
a za videozapise "MPG". Nemojte mijenjati
ekstenziju.
72
2 Kopirajte slikovnu datoteku u
direktorij na "Memory Stick Duo"
kartici na sljedeći način.
A Desnom tipkom miša kliknite na naziv
datoteke, a zatim na [Copy].
B Dvaput kliknite na [Removable Disk]
ili [Sony MemoryStick] unutar [My
Computer].
C Desnom tipkom miša kliknite na
direktorij [sssMSDCF] unutar
[DCIM] i kliknite na [Paste].
• sss označuje bilo koji broj između
100 do 999.
Uporaba softvera "Cyber-shot Viewer"
(isporučen)
Primjenom isporučenog softvera možete
uživati u snimljenim fotografijama i
videozapisima više no ikad prije.
Ovo poglavlje kratko opisuje program
"Cyber-shot Viewer" i daje osnovne upute.
Osnovne upute
Primjenom sljedećih koraka možete
importirati i pregledati snimke s fotoaparata.
Importiranje snimaka
Pregled softvera "Cyber-shot
Viewer"
Uporabom programa "Cyber-shot Viewer"
možete:
• importirati snimke s fotoaparata i prikazati ih
na monitoru računala;
• organizirati snimke na računalu u kalendar za
gledanje prema datumu snimanja;
• retuširati, tiskati i slati fotografije u privitku emaila, promijeniti datum snimanja, i još mnogo
toga.
• Za detalje o programu "Cyber-shot Viewer"
pogledajte izbornik Help.
Za otvaranje izbornika Help, kliknite na
[Start] t [Programs] (u Windows XP, [All
Programs]) t [Sony Picture Utility]
t [Help] t [Cyber-shot Viewer].
1 Provjerite je li uključen "Media
Check Tool"*.
* "Media Check Tool" je program koji
automatski prepoznaje i importira snimke
kad uložite "Memory Stick" ili spojite
fotoaparat.
Potražite ikonu
(Media Check Tool)
u traku zadataka.
• Ako nema ikone : Kliknite na [Start] t
[Programs] (u Windows XP, [All Programs])
t [Sony Picture Utility] t [Cyber-shot
Viewer] t [Tools] t [Media Check Tool].
2 Spojite aparat na računalo
višenamjenskim kabelom.
Kad računalo automatski prepozna
aparat, pojavi se izbornik [Import
Images].
Pokretanje i izlazak iz programa
"Cyber-shot Viewer"
Pokretanje programa "Cyber-shot
Viewer"
Dvaput kliknite na ikonu (Cyber-shot
Viewer) na radnoj površini.
Ili iz izbornika Start: Kliknite na [Start] t
[Programs] (u Windows XP, [All Programs])
t [Sony Picture Utility] t [Cyber-shot
Viewer].
Izlazak iz programa "Cyber-shot
Viewer"
Kliknite na
zaslona.
• Ako koristite utor za "Memory Stick", first
najprije pogledajte str. 66.
• U sustavu Windows XP na radnoj površini
računala se pojavljuje AutoPlay Wizard.
u gornjem desnom uglu
73
3 Importirajte snimke.
Za početak importiranja snimaka
kliknite na [Import].
2 Gledanje snimaka u "Viewed
folders" raspoređenih po datumu
snimanja u kalendaru.
A Kliknite na karticu [Calendar].
Navedene su godine snimanja.
B Kliknite na godinu.
Snimke se standardnim podešenjem
importiraju u direktorij označen
datumom importiranja i stvoren u "My
Pictures".
• Upute o promjeni direktorija za
importiranje potražite na str. 76.
Gledanje snimaka
1 Provjera importiranih snimaka.
Kad završi importiranje, pokreće se
"Cyber-shot Viewer". Prikazane su
sličice importiranih snimaka.
• Direktorij "My Pictures" je podešen kao
standardni direktorij u "Viewed folders".
• Za prikaz same snimke dvaput kliknite na
njenu sličicu.
74
Prikazane su slike snimljene te
godine, raspoređene u kalendaru
prema datumu snimanja.
C Za prikaz snimaka prema mjesecu,
kliknite na željeni mjesec.
Prikazane su sličice snimaka od tog
mjeseca.
D Za prikaz snimaka prema vremenu,
kliknite na željeni datum.
Prikazane su sličice snimaka od tog
dana, raspoređene prema satima
snimanja.
Izbornik za prikaz po godinama
Izbornik za prikaz po mjesecima
Izbornik za prikaz po satima
4 Prikaz slika na cijelom zaslonu
Za prikaz slide showa tekućih slika na
cijelom zaslonu, kliknite na .
• Za prikaz snimaka iz određene godine ili
mjeseca, kliknite na to razdoblje u lijevom
stupcu izbornika.
3 Prikaz pojedinačnih slika
U izborniku za prikaz po satima, dvaput
kliknite na željenu sličicu za prikaz
same slike u zasebnom prozoru.
• Za reprodukciju ili pauzu slide showa,
kliknite na
u donjem lijevom uglu
zaslona.
• Za zaustavljanje slide showa, kliknite na
u donjem lijevom uglu zaslona.
• Prikazane slike možete obraditi klikom na
.
75
Ostale funkcije
Priprema snimaka pohranjenih na
raunalo za gledanje
Za gledanje, registrirajte direktorij koji
sadrži željene snimke kao jedan od
"Viewed folders".
U izborniku [File] odaberite [Register
Viewed Folders...] za prikaz podizbornika
za registraciju u "Viewed folders".
Promjena direktorija za importiranje
Za promjenu direktorija za importiranje,
otvorite izbornik "Import Settings". Za
prikaz izbornika "Import Settings" odaberite
[Image Import Settings...] u izborniku [File].
Odaberite direktorij za importiranje.
• Za importiranje možete odabrati direktorije
registrirane u "Viewed folders".
Kliknite na [Add...], zatim odaberite
direktorij s importiranim snimkama kako
biste ga registrirali u "Viewed folder".
• Također se registriraju snimke u poddirektorijima direktorija za "Viewed folders".
A1uriranje informacija o registraciji
snimaka
Za ažuriranje informacija o snimkama odaberite [Update Database] u izborniku [Tools].
• Ažuriranje baze podataka može trajati neko
vrijeme.
• Promijenite li naziv slikovnih datoteka ili
direktorija u "Viewed Folders", ovaj softver ih
neće moći prikazati. U tom slučaju ažurirajte
bazu podataka.
Deinstalacija softvera "Cybershot Viewer"
A Kliknite na [Start] t [Settings] t
[Control Panel], zatim dvaput kliknite na
[Add or Remove Programs]. (Za Windows
XP: kliknite na [Start] t [Control Panel],
zatim dvaput kliknite na [Add or Remove
Programs].)
B Odaberite [Sony Picture Utility], zatim
kliknite na [Change/Remove] (Za Windows
XP: [Remove]) za deinstaliranje.
76
Uporaba softvera "Music Transfer" (isporučen)
Glazbene datoteke tvornički pohranjene u
aparat možete zamijeniti željenom glazbom
pomoću programa "Music Transfer" s CDROM-a (isporučen). Također ih možete
obrisati ili dodati kad god poželite.
Dodavanje/promjena glazbe
pomou programa "Music
Transfer"
Formati glazbe koju možete kopirati pomoću
programa "Music Transfer" jesu sljedeći:
• MP3 datoteke s tvrdog diska računala.
• Glazba s CD-a.
• Glazba pohranjena u aparatu.
1 Pritisnite MENU za prikaz
• Za vraćanje tvornički pohranjene glazbe
u aparat
A Izvedite postupak [Format Music] (str. 59).
B Izvedite [Restore defaults] u programu
"Music Transfer".
Sve glazbene datoteke vraćaju se na
tvorničke vrijednosti i opcija [Music] u
izborniku [Slide] se podesi na [Off].
C Odaberite odgovarajuću glazbenu
datoteku za Slide Show efekt (str. 31).
Glazbene datoteke možete resetirati na
tvorničke vrijednosti pomoću opcije
[Initialize], no time će se resetirati i druga
podešenja.
• Detalje o uporabi programa "Music Transfer"
potražite u njegovoj on-line Help datoteci.
izbornika.
2 Kontrolnom tipkom B odaberite
- (Setup).
3 Kontrolnim tipkama v/V odaberite
K (Setup 1), zatim tipkom v/B
odaberite [Download Music].
4 Tipkom v/B odaberite [OK] i
pritisnite z.
Pojavi se poruka "Connect to PC".
5 Povežite aparat i računalo putem
USB-a.
6 Pokrenite "Music Transfer".
7 Slijedite upute na zaslonu za
dodavanje/promjenu glazbenih
datoteka.
77
Za korisnike Macintosh računala
Snimke možete s fotoaparata kopirati na
računalo.
• "Cyber-shot Viewer" nije kompatibilan s
Macintosh računalima.
Preporuena konfiguracija
Za računalo na koje namjeravate spojiti
fotoaparat preporuča se sljedeća
konfiguracija.
Preporuena konfiguracija za
kopiranje snimaka
OS (preinstaliran): Mac OS 9.1, 9.2 ili Mac
OS X (v10.0 ili kasnija)
USB priključak: Standardni
Preporuena konfiguracija za
uporabu programa "Music Transfer"
OS (preinstaliran): Mac OS X (v10.3 ili
noviji)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook,
PowerMac serije G3/G4/G5, Mac mini
Memorija: 64 MB ili više (128 MB ili više je
preporučljivo)
Tvrdi disk: Prostor na disku za instalaciju
—otprilike 250 MB
Napomene o prikljuenju fotoaparata
na raunalo
• Ispravan rad nije zajamčen u svim prethodno
opisanim preporučenim sustavima.
• Ispravan rad nije zajamčen u ako na jedno
računalo istodobno spojite dva ili više USB
uređaja. Ovisno o tipu USB opreme koju
koristite istovremeno, neki od uređaja,
uključujući i fotoaparat, možda neće raditi.
• Ispravan rad nije zajamčen pri uporabi USB
huba.
• Priključenje aparata pomoću USB sučelja koje
podržava Hi-Speed USB (USB 2.0) omogućuje
naprednu brzinu prijenosa budući da ovaj
fotoaparat podržava Hi-Speed USB (USB 2.0).
78
• Postoje tri načina USB priključenja, odnosno,
[Auto] (tvorničko podešenje), [Mass Storage] i
[PTP] priključenje. Ovo poglavlje opisuje
[Auto] i [Mass Storage] način. Za podrobnosti
o PTP priključenju, pogledajte str. 61.
• Komunikacija između fotoaparata i osobnog
računala možda se neće uspostaviti istovremeno
nakon suspend ili pripravnog stanja.
Kopiranje i pregled slika na
raunalu
1 Pripremite fotoaparat i Macintosh
računalo.
Izvedite isti postupak iz poglavlja
"Korak 1: Priprema fotoaparata i
računala" na str. 66.
2 Priključite višenamjenski kabel.
Izvedite isti postupak iz poglavlja
"Korak 2: Spajanje fotoaparata i
računala" na str. 67.
3 Kopirajte slikovne datoteke na
Macintosh računalo.
A Dvaput kliknite na novu prepoznatu
ikonu t [DCIM] t direktorij u koji
su pohranjene slike koje želite kopirati.
B Povucite i ispustite slikovne datoteke u
ikonu tvrdog diska.
Datoteke se kopiraju na tvrdi disk.
• Za detalje o mjestu za pohranu snimaka i o
nazivima datoteka pogledajte str. 71.
4 Pregledajte slike na računalu.
Dvaput kliknite na ikonu tvrdog diska
t željenu slikovnu datoteku u
direktoriju koji sadrži kopirane datoteke.
Za brisanje USB veze
Sljedeći postupak izvedite kad:
• odspajate višenamjenski kabel;
• vadite "Memory Stick Duo";
• ulažete "Memory Stick Duo" nakon kopiranja
slika iz unutarnje memorije;
• isključujete aparat.
A Uključite Macintosh računalo i umetnite
isporučeni CD-ROM u CD-ROM uređaj
računala.
B Dvaput kliknite na
(CYBERSHOTSOFT).
C Dvaput kliknite na datoteku
[MusicTransfer.pkg] u direktoriju [MAC].
Počinje instalacija softvera.
Za dodavanje/promjenu glazbenih
datoteka
Pogledajte "Dodavanje/promjena glazbe
pomoću programa "Music Transfer"" na
str. 77.
Povucite i ispustite ikonu kartice
"Memory Stick Duo" u ikonu "Trash".
Tehnika podrška
Fotoaparat je odspojen s računala.
Dodatne informacije o ovom proizvodu
i odgovore na najčešća pitanja
možete pronaći na Sonyjevim web
stranicama za pomoć korisnicima.
http://www.sony.net/
• Ako koristite Mac OS X v10.0, izvedite gornji
postupak nakon isključenja računala.
Dodavanje/promjena glazbe
pomou programa "Music
Transfer"
Glazbene datoteke tvornički pohranjene u
aparat možete zamijeniti željenom glazbom.
Također ih možete obrisati ili dodati kad
god poželite.
Formati glazbe koju možete kopirati pomoću
programa "Music Transfer" jesu sljedeći:
• MP3 datoteke s tvrdog diska računala,
• glazba s CD-a,
• glazba pohranjena u aparatu.
Instalacija programa "Music Transfer"
• Prije instalacije zatvorite sve aktivne programe.
• Logirajte se kao Administrator.
79
Ispis fotografija
Kako otisnuti fotografije
Kad tiskate fotografije snimljene u [16:9]
modu, oba ruba mogu biti odrezana,
stoga provjerite prije ispisa (str. 98).
Izravan ispis (pisač koji podržava PictBridge) (str. 81)
Fotografije možete otisnuti izravnim spajanjem fotoaparata i
pisača koji podržava PictBridge.
Izravan ispis na pisaču koji podržava "Memory Stick" karticu
Fotografije možete otisnuti pomoću pisača koji podržava
"Memory Stick" karticu. Za podrobnosti pogledajte upute za
uporabu pisača.
Ispis preko računala
Fotografije pohranjene u računalo možete otisnuti pomoću
programa "PicturePackage".
Izrada fotografija u fotografskom studiju (str. 85)
Jednostavno odnesite medij za snimanje u fotografski studio.
Također možete označiti fotografije koje želite otisnuti
oznakom I (Print order).
80
Izravan ispis slika na pisaču koji podržava
funkciju PictBridge
Ako nemate računalo, možete jednostavno
otisnuti fotografije izravnim spajanjem
fotoaparata na pisač koji podržava funkciju
PictBridge.
• PictBridge se temelji na standardu CIPA
(Camera & Imaging Products Association)
Korak 1: Priprema fotoaparata
Pripremite fotoaparat za spajanje na pisač
višenamjenskim kabelom. Kod spajanja
fotoaparata na printer koji je prepoznat kad
je [USB Connect] podešen na [Auto], korak
1 je nepotreban.
Tipka indeksa
Kod prikaza jedne slike
Možete otisnuti jednu sliku na papiru.
Tipka MENU
Kontrolne tipke
U indeksnom prikazu
Možete otisnuti nekoliko slika umanjene
veličine na jednom papiru. Možete otisnuti
ili više istih slika (1) ili različitih slika
(2).
• Preporučljivo je koristiti sasvim napunjenu
bateriju ili mrežni adapter (opcija) kako biste
izbjegli opasnost da se aparat isključi tijekom
tiskanja fotografija.
1 Pritisnite tipku MENU za prikaz
izbornika.
2 Kontrolnom tipkom B odaberite
- (Setup).
3 Kontrolnom tipkom V odaberite
• Ovisno o pisaču možda nećete moći koristiti
funkciju indeksnog ispisa.
• Broj fotografija koje se mogu otisnuti kao
indeksni prikaz ovisi o pisaču.
• Ne možete tiskati videozapise.
• Ako spojeni pisač pošalje poruku o pogrešci,
indikator D trepće oko 5 sekundi. Provjerite
priključeni pisač.
2 (Setup 2), zatim pomoću v/V/B
odaberite [USB Connect].
4 Pomoću B/v odaberite [PictBridge],
zatim pritisnite z.
USB mod je podešen.
81
Korak 2: Prikljuenje
fotoaparata na pisa
1 Spojite fotoaparat na pisač.
Na višenamjenski
priključak
3 Uključite fotoaparat i pisač.
Nakon uspostave veze
pojavi se indikator D.
Aparat je podešen na reprodukciju, a na
zaslonu se pojavljuje slika i izbornik za ispis.
Korak 3: Ispis
Bez obzira na položaj funkcijske preklopke,
nakon završetka koraka 2 prikazuje se
izbornik za ispis.
Na USB
priključak
Višenamjenski
kabel
1 Odaberite željeni način ispisa
tipkama v/V i pritisnite z.
[All In This Folder]
Ispis svih fotografija iz direktorija.
2 Preklopku na priključku višena-
[DPOF image]
Ispis svih fotografija s oznakom I
(Print order) (str. 85), bez obzira na
trenutno prikazanu sliku.
mjenskog kabela podesite na
"CAMERA".
[Select]
Odabir slika i ispis odabranih slika.
A Odaberite sliku koju želite otisnuti
tipkama b/B i pritisnite z.
Oznaka A prikazuje se pored
odabrane slike.
• Ponovite ovaj korak za označavanje
ostalih slika.
B Odaberite [Print] tipkom V i pritisnite z
82
[This image]
Ispis trenutno prikazane slike.
• Ako odaberete [This image] i podesite
[Index] na [On] u koraku 2, možete ispisati
niz istih slika u indeksnom prikazu.
2 Odaberite postavke ispisa
tipkama v/V/b/B.
3 Odaberite [OK] tipkama V/B i
pritisnite z.
Tiska se fotografija.
• Nemojte odspajati višenamjenski kabel dok
je na zaslonu prikazan indikator F (Do
not disconnect the cable for multi-use
terminal).
Indikator F
[Index]
Odaberite [On] za ispis indeksnog
prikaza.
[Size]
Odabir željene veličine papira.
[Date]
Za umetanje datuma i vremena na slike
odaberite [Day&Time] ili [Date].
• Ako odaberete [Date] za podešavanje
datuma, datum će se prikazati na odabrani
način (t korak 2 u "Prvo pročitajte").
Funkcija datuma možda neće biti dostupna,
ovisno o pisaču.
[Quantity]
Kad je [Index] podešen na [Off]:
Odaberite broj papira za sliku koju želite
otisnuti. Bit će otisnuta jedna slika.
Kad je [Index] podešen na [On]:
Odaberite broj slika koje želite otisnuti
u indeksnom prikazu. Odaberete li [This
image] u koraku 1, odaberite broj otisaka
iste slike koji se može otisnuti na
jednom listu.
Ispis ostalih slika
Odaberite [Select] i željene slike tipkama
v/V nakon koraka 3. Zatim izvedite
postupak od koraka 1.
Ispis slika u indeksnom prikazu
Izvedite "Korak 1: Priprema fotoaparata"
(str. 81) i "Korak 2: Spajanje fotoaparata i
pisača" (str. 82), zatim proslijedite na način
opisan u nastavku.
Kad spojite fotoaparat s pisačem, prikazuje
se izbornik za ispis. Odaberite [Cancel] za
izlaz iz izbornika za ispis i učinite kako
slijedi.
A Pritisnite Y (Index).
Pojavi se indeksni prikaz.
B Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
C Odaberite [E] (Print) tipkom B i
pritisnite z.
D Odaberite željeni način ispisa tipkama
v/V i pritisnite z.
• Ovisno o broju slika, možda neće biti
moguće smjestiti sve slike na isti list.
83
[Select]
Odabir slika i ispis svih odabranih slika.
Odaberite fotografiju koju želite otisnuti
tipkama v/V/b/B i pritisnite z za
prikaz oznake A. (Ponovite postupak
za odabir ostalih slika.) Zatim pritisnite
MENU.
[DPOF image]
Ispis svih slika s oznakom I (Print
order) bez obzira na trenutno prikazanu
sliku.
[All In This Folder]
Ispis svih fotografija u direktoriju.
E Izvedite korake 2 i 3 iz poglavlja "Korak 3:
Ispis" (str. 82).
84
Ispis slika u fotolaboratoriju
"Memory Stick Duo" na kojem su
pohranjene slike snimljene fotoaparatom
možete odnijeti u fotolaboratorij. Ako
fotolaboratorij podržava uslugu ispisa
označenih slika, možete označiti slike
pomoću I (Print order) tako da ih ne
morate birati u fotolaboratoriju.
Oznaavanje pojedinanih slika
Tipka MENU
Kontrolne tipke
• U fotolaboratoriju ne možete izravno s aparata
otisnuti slike snimljene u unutarnju memoriju.
Kopirajte slike na "Memory Stick Duo" i njega
odnesite u fotolaboratorij.
Što je DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) je
funkcija koja omogućuje obilježavanje
slika na "Memory Stick Duo" kartici koje
želite otisnuti oznakom I (Print order).
• Slike s oznakom I (Print order) možete
otisnuti na pisaču koji podržava DPOF ili
PictBridge.
• Nije moguće označiti videozapise.
• Ako označite slike snimljene u [Multi Burst]
modu, sve slike se tiskaju na jednom listu u 16
okvira.
1 Prikažite sliku koju želite ispisati.
2 Pritisnite tipku MENU za prikaz
izbornika.
3 Odaberite DPOF tipkama b/B i
pritisnite z.
Na odabranoj slici se prikazuje oznaka
I.
Kad "Memory Stick Duo" odnesete u
fotolaboratorij
• Kontaktirajte fotolaboratorij i provjerite koje
vrste "Memory Sticka Duo" kartica podržava.
• Ako odabrani studio ne podržava "Memory
Stick Duo", slike snimite na CD-R ili sličan
medij i odnesite ih u fotolaboratorij.
• Svakako ponesite i Memory Stick Duo adapter.
• Napravite sigurnosnu kopiju podataka prije
odlaska u fotolaboratorij.
• Ne možete podesiti broj kopija.
4 Za označavanje ostalih slika
prikažite željenu sliku tipkama
b/B i pritisnite z.
Uklanjanje oznake na pojedinanoj slici
Pritisnite z u koraku 3 ili 4.
85
Oznaavanje slika u indeksnom
prikazu
1 Uključite indeksni prikaz
(t korak 6 u "Prvo pročitajte")
2 Pritisnite tipku MENU za prikaz
izbornika.
Uklanjanje oznake u indeksnom
prikazu
Odaberite slike s kojih želite ukloniti
oznake u koraku 5 i pritisnite z.
Uklanjanje svih oznaka u direktoriju
3 Odaberite DPOF tipkama b/B i
pritisnite z.
4 Odaberite [Select] tipkama v/V,
zatim pritisnite z.
• Oznaka I ne može se staviti na [All In
This Folder].
5 Odaberite sliku koju želite označiti
tipkama v/V/b/B i pritisnite z.
Zelena oznaka I prikazuje se na
odabranoj slici.
Zelena
oznaka I
6 Ponovite korak 5 za obilježavanje
ostalih slika.
7 Pritisnite MENU.
8 Odaberite [OK] tipkom B i
pritisnite z.
Oznaka I postaje bijela.
86
Za poništavanje odaberite [Cancel] u
koraku 4 ili odaberite [Exit] u koraku 8 i
pritisnite z.
Odaberite [All In This Folder] u koraku 4 i
pritisnite z. Odaberite [Off] i pritisnite z.
Spajanje fotoaparata na TV prijemnik
Pregled slika na TV zaslonu
Slike možete gledati na TV zaslonu ako
spojite fotoaparat na TV prijemnik.
Isključite aparat i TV prijemnik prije
spajanja ova dva uređaja.
1 Spojite fotoaparat na TV
prijemnik.
3 Uključite TV prijemnik i podesite
preklopku za odabir ulaza TV/
video na "video".
• Podrobnije detalje potražite u uputama za
uporabu isporučenim uz TV prijemnik.
4 Postavite funkcijsku preklopku na
# i uključite fotoaparat.
Funkcijska preklopka
Na audio/video ulaze
Na višenamjenski
priključak
Kontrolne tipke
Višenamjenski kabel
• Postavite fotoaparat sa zaslonom okrenutim
prema gore.
• Ako vaš TV prijemnik ima stereo ulaze, spojite
audio priključak (crni) višenamjenskog kabela
na lijevi audio priključak.
Na zaslonu TV prijemnika se pojavljuju
slike snimljene fotoaparatom.
Odaberite sliku pritiskom kontrolne
tipke b/B.
• Kad koristite aparat u stranoj zemlji, možda
će biti potrebno podesiti izlazni videosignal
u skladu s vašim TV sustavom (str. 62).
2 Podesite preklopku na višenamjenskom kabelu u položaj "TV".
87
O sustavima boje
Ako želite reproducirati sliku na TV
zaslonu, potreban je TV prijemnik koji ima
ulaznu videopriključnicu i videokabel
(isporučen). Sustav boja TV prijemnika
mora biti jednak sustavu boja fotoaparata.
Provjerite sljedeći popis:
NTSC sustav
Bahamsko otočje, Bolivija, Kanada, Srednja
Amerika, Čile, Kolumbija, Ekvador, Jamajka,
Japan, Koreja, Meksiko, Peru, Surinam,
Tajvan, Filipini, SAD, Venezuela, itd.
PAL sustav
Australija, Austrija, Belgija, Kina, Češka,
Danska, Finska, Njemačka, Nizozemska,
Hong Kong, Mađarska, Italija, Kuvajt,
Malezija, Novi Zeland, Norveška, Poljska,
Portugal, Singapur, Slovačka, Španjolska,
Švedska, Švicarska, Tajland, Velika
Britanija, itd.
PAL-M sustav
Brazil
PAL-N sustav
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM sustav
Bugarska, Francuska, Gvajana, Iran, Irak,
Monako, Rusija, Ukrajina, itd.
88
U sluaju problema
Problemi pri rukovanju
U slučaju problema s fotoaparatom, pokušajte sa sljedećim rješenjima.
A Provjerite opcije na stranicama 90 – 100.
Ako se na zaslonu pojavi oznaka "C/E:ss:ss", pogledajte str. 101.
B Izvadite bateriju i ponovno je ulo1ite nakon otprilike jedne minute te
ukljuite aparat.
C Resetirajte postavke (str. 60).
D Obratite se Sonyjevom prodavatelju ili najbli1em Sonyjevom servisu.
Molimo da obratite pažnju na činjenicu da odnošenjem fotoaparata na servis ovlašćujete
osoblje da po potrebi provjeri sadržaj unutarnje memorije.
89
Baterija i napajanje
Nije moguće uložiti bateriju u aparat.
• Bateriju uložite tako da vrhom gurate ručicu za izbacivanje baterije prema donjem dijelu
aparata (t korak 1 u "Prvo pročitajte").
• Pravilno stavite bateriju (t korak 1 u "Prvo pročitajte").
Prikaz preostalog trajanja baterija nije ispravan ili se aparat prebrzo isključuje
iako indikator pokazuje da je preostali kapacitet baterija dostatan.
• Dugo vremena ste koristili fotoaparat na iznimno visokoj ili niskoj temperaturi (str. 106).
• Došlo je do odstupanja u prikazu preostalog trajanja baterije. Potpuno ispraznite, a zatim
napunite baterije.
• Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju (t korak 1 u "Prvo pročitajte").
• Baterija je prazna (str. 106). Zamijenite bateriju novom.
Baterija kratko traje.
• Sasvim napunite bateriju (t korak 1 u "Prvo pročitajte").
• Koristili ste aparat pri jako niskim temperaturama (str. 106).
• Kontakti baterije su zaprljani, pa se baterija ne puni dovoljno. Obrišite kontakte vatom itd.
• Baterija je istrošena (str. 106). Zamijenite je novom.
Aparat se ne može uključiti.
• Pravilno stavite bateriju (t korak 1 u "Prvo pročitajte").
• Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju (t korak 1 u "Prvo pročitajte").
• Baterija je istrošena (str. 106). Zamijenite je novom.
Fotoaparat se odjednom isključuje.
• Ako ne koristite fotoaparat približno tri minute dok je uključen, on se automatski isključuje
kako bi se spriječilo trošenje baterije. Uključite aparat (t korak 2 u "Prvo pročitajte").
• Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju (t korak 1 u "Prvo pročitajte").
90
Snimanje fotografija/videozapisa
Fotoaparat ne snima slike.
• Provjerite kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice (str. 24, 25). Ako je
pun, postupite na jedan od sljedećih načina:
− Izbrišite nepotrebne slike (t korak 6 u "Prvo pročitajte").
− Promijenite "Memory Stick Duo".
• Koristite "Memory Stick Duo" sa zaštitnom preklopkom koja je podešena u položaj LOCK.
Podesite preklopku u položaj za snimanje (str. 104).
• Ne možete snimati slike dok punite bljeskalicu.
• Kad snimate fotografije podesite funkcijsku preklopku na !.
• Kad snimate videozapise podesite funkcijsku preklopku na ".
• Kod snimanja videozapisa veličina slike je podešena na [640(Fine)]. Postupite na jedan od
sljedećih načina:
− Veličinu slike podesite na neku drugu vrijednost osim [640(Fine)].
− Uložite "Memory Stick PRO Duo" (str. 104).
Objekt se ne vidi na zaslonu.
• Funkcijsku preklopku postavite u neki drugi položaj osim # (str. 28).
Snimanje traje dugo.
• Uključili ste funkciju NR slow shutter (str. 20). Nije riječ o kvaru.
Slika nije izoštrena.
• Objekt je preblizu. Odaberite * (Macro) snimanje. Pri snimanju obratite pozornost da
objektiv bude udaljen od objekta više od iznosa najmanje udaljenosti snimanja, odnosno
otprilike 8 cm (W)/25 cm (T). Ili odaberite ? (Magnifying Glass) i izoštrite s udaljenosti
otprilike 1 do 20 cm od objekta (t korak 5 uputa "Prvo pročitajte").
• Tijekom fotografiranja podešena je funkcija ? (Magnifying Glass) ili je odabrano Scene
podešenje 2 (Twilight), 4 (Landscape) ili O (Fireworks).
• Odabrali ste ručno izoštravanje. Odaberite automatsko izoštravanje (str. 38).
• Pogledajte poglavlje "Ako objekt nije izoštren" na stranici 39.
Ne radi optički zum.
• Kad je odabrana funkcija ? (Magnifying Glass), nije raspoloživ optički zum.
Ne radi precizni digitalni zum.
• Postavite [Digital Zoom] na [Precision] (str. 52).
• Ova se funkcija ne može koristiti za snimanje videozapisa.
91
Ne radi smart zum.
• Postavite [Digital Zoom] na [Smart] (str. 52).
• Ovu funkciju ne možete koristiti:
− Kad je veličina slike podešena na [7M] ili [3:2].
− Kod snimanja u načinu Multi Burst.
− Kod snimanja videozapisa.
Ne radi bljeskalica.
• Bljeskalica je podešena na , (isključena) (t korak 5 u "Prvo pročitajte").
• Bljeskalicu ne možete koristiti:
− Kad je opcija [Mode] (REC Mode) podešena na [Burst], [Exp Brktg] ili [Multi Burst] (str. 42).
− U Scene načinu je odabran s (High sensitivity), 2 (Twilight mode) ili O (Fireworks mode)
(str. 29).
− Kad je funkcijska preklopka podešena na ".
• Podesite bljeskalicu na ( (stalno aktiviranje) kad je podešena funkcija ? (Magnifying
Glass) ili ste u načinu Scene odabrali 4 (Landscape), D (Snow), E (Beach) ili P
(High-speed shutter) (t korak 5 u "Prvo pročitajte").
Nejasne čestice se pojavljuju na slikama prilikom korištenja bljeskalice.
• Čestice prašine u zraku su se reflektirale od svjetla bljeskalice i pojavile na slici. To ne
predstavlja kvar.
Ne radi funkcija snimanja izbliza (Macro).
• U načinu Scene ste odabrali 2 (Twilight), 4 (Landscape) ili O (Fireworks) (str. 29).
Datum i vrijeme nisu prikazani.
• Datum i vrijeme nisu prikazani tijekom snimanja, već su vidljivi samo tijekom reprodukcije.
Datum i vrijeme nisu ispravno snimljeni.
• Podesite ispravan datum i vrijeme (t korak 2 u "Prvo pročitajte").
Indikatori otvora blende (F) i brzine zatvarača trepću kad pritisnete i zadržite
okidač dopola.
• Neispravno je podešena ekspozicija. Ispravite je (str. 37).
Slika je pretamna.
• Snimali ste s izvorom svjetla iza objekta. Odaberite način mjerenja svjetla (str. 40) ili
podesite ekspoziciju (str. 37).
• Zaslon je premalo osvijetljen. Podesite svjetlinu LCD zaslona (str. 23).
92
Slika je presvijetla.
• Snimali ste na tamnome mjestu pod jakom rasvjetom, poput pozornice. Podesite ekspoziciju
(str. 37).
• LCD zaslon je presvijetao. Podesite svjetlinu LCD zaslona (str. 23).
Boje na slici nisu odgovarajuće.
• Podesite [Color Mode] na [Normal] (str. 36).
Pri snimanju vrlo svijetlog objekta na slici se pojavljuju okomite pruge.
• Pojava "efekta razmazivanja". To nije kvar.
Kod gledanja LCD zaslona na tamnom mjestu pojave se smetnje.
• Aparat privremeno osvjetljuje LCD zaslon kako biste mogli provjeriti sliku na tamnome
mjestu. To nema utjecaja na snimljenu sliku.
Pojavljuje se efekt crvenih očiju.
• U izborniku - (Setup) postavite [Red Eye Reduction] na [On] (str. 53).
• Objekt snimite s manje udaljenosti od preporučene i koristite bljeskalicu (t korak 5 u "Prvo
pročitajte").
• Uključite svjetlo u prostoriji i snimite objekt.
Točke se pojavljuju i ostaju na zaslonu.
• To nije kvar. Ove točke se ne snimaju (str. 8, t "Prvo pročitajte").
Nije moguće kontinuirano snimanje.
• Kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice je pun. Izbrišite nepotrebne
slike (t korak 6 u "Prvo pročitajte").
• Baterija je gotovo prazna. Uložite napunjenu bateriju.
Pregled slika
Pogledajte i poglavlje "Računala" (str. 95).
Fotoaparat ne može reproducirati slike.
• Funkcijsku preklopku postavite na # (str. 28).
• Promijenili ste naziv direktorija/datoteke na računalu (str. 72).
• Gledanje slike na aparatu nije zajamčeno ako je slika obrađena na računalu ili snimljena
drugim fotoaparatom.
• Aparat je u USB načinu rada. Obrišite USB vezu (str. 70).
93
Datum i vrijeme nisu prikazani.
• Pritisnite tipku A (uključenje/isključenje prikaza) (str. 23).
Slika je zrnata odmah nakon pokretanja reprodukcije.
• Ta pojava je posljedica procesiranja slike i nije riječ o kvaru.
Slika se ne pojavljuje na zaslonu tijekom USB veze.
• Preklopka na višenamjenskom kabelu je podešena na "TV". Odspojite ga ili podesite
preklopku na "CAMERA" (str. 67).
Slika se ne pojavljuje na TV zaslonu.
• Provjerite [Video Out] kako biste vidjeli je li video izlaz aparata podešen na sustav boje TV
prijemnika (str. 62).
• Provjerite da li ste ispravno priključili uređaje (str. 87).
• Preklopka na višenamjenskom kabelu je podešena na "CAMERA". Podesite je na "TV"
(str. 87).
Brisanje/editiranje slika
Fotoaparat ne može obrisati sliku.
• Isključite zaštitu slike (str. 47).
• Zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" je u položaju LOCK. Postavite ga u položaj za
snimanje (str. 104).
Slučajno ste obrisali sliku.
• Nakon brisanja sliku nije moguće vratiti. Savjetujemo da zaštitite sliku (str. 46) ili da zaštitni
graničnik na "Memory Stick Duo" kartici postavite u položaj LOCK (str. 104) kako bi
spriječili slučajno brisanje.
Ne radi funkcija promjene veličine.
• Videozapisima, Multi Burst slikama nije moguće promijeniti veličinu.
Nije moguće prikazati oznaku za tiskanje DPOF (Print order).
• Nije moguće upisati oznake za tiskanje za videozapise.
Nije moguće skratiti videozapise.
• Zapis nije dovoljno dug (kraći je od dvije sekunde).
• Poništite zaštitu (str. 47).
• Fotografije se ne mogu kratiti.
94
Raunala
Niste sigurni je li operativni sustav vašeg računala kompatibilan s fotoaparatom.
• Pogledajte "Preporučena konfiguracija" (str. 64) za sustav Windows i istoimeno poglavlje za
sustav Macintosh (str. 78).
Na zaslonu fotoaparata tijekom USB veze nema nikakvog prikaza.
• Preklopka na višenamjenskom kabelu je podešena na "TV". Podesite je na "CAMERA" (str. 67).
Računalo ne prepoznaje fotoaparat.
• Uključite aparat (t korak 2 u "Prvo pročitajte").
• Kad je baterija preslaba, uložite punu bateriju (t korak 1 u "Prvo pročitajte") ili koristite
mrežni adapter (opcija) (str. 18).
• Koristite isporučeni višenamjenski kabel (str. 67).
• Odspojite višenamjenski kabel iz računala i aparata i ponovno ga spojite. Provjerite je li na
zaslonu prikazana poruka "USB Mode Mass Storage" (str. 67).
• Podesite [USB Connect] na [Mass Storage] u izborniku - (Setup) (str. 61).
• Odspojite svu USB opremu osim aparata, tipkovnice i miša.
• Izravno povežite aparat i računalo bez uporabe USB huba ili nekog drugog uređaja (str. 67).
• Nije instaliran softver (isporučen). Instalirajte softver (str. 65).
• Računalo ne prepoznaje uređaj, jer ste spojili višenamjenski kabel prije instalacije softvera
(isporučen). Obrišite pogrešno prepoznat uređaj s računala, zatim instalirajte softver
(pogledajte nastavak).
Na zaslonu računala se ne pojavljuje ikona "Removable disk" kad računalo
spojite na aparat.
• Slijedite donji postupak za ponovnu instalaciju USB drivera. Sljedeći postupak vrijedi za
računalo OS-a Windows.
1 Desnom tipkom miša dvaput kliknite na [My Computer] za prikaz izbornika i kliknite na
[Properties].
Pojavi se prozor "System Properties".
2 Kliknite na [Hardware] t [Device Manager].
• Za Windows Me kliknite na karticu [Device Manager].
Pojavi se "Device Manager".
3 Desnom tipkom miša dvaput kliknite na [ Sony DSC], zatim na [Uninstall] t [OK].
Deinstalirali ste uređaj.
4 Instalirajte softver (str. 65).
Također se instalira USB driver.
95
Ne možete kopirati slike.
• Pravilno spojite aparat i računalo isporučenim višenamjenskim kabelom za priključak
(str. 67).
• Slijedite postupak kopiranja u skladu s operativnim sustavom (str. 67, 78).
• Možda nećete moći snimati pomoću "Memory Stick Duo" formatiranog u računalu. Koristite
"Memory Stick Duo" formatiran u fotoaparatu (str. 57).
Nakon USB povezivanja, "Cyber-shot Viewer" se ne pokreće automatski.
• Pokrenite "Media Check Tool" (str. 73).
• Izvedite USB povezivanje kad je računalo uključeno (str. 67).
Ne možete reproducirati slike na računalu.
• Koristite li "Cyber-shot Viewer", pogledajte Help.
• Obratite se proizvođaču softvera ili računala.
Pri reprodukciji videozapisa na osobnom računalu javljaju se smetnje u slici i
zvuku.
• Videozapis reproducirate izravno s unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice.
Kopirajte videozapis na tvrdi disk osobnog računala i pokrenite ga izravno s tvrdog diska
(str. 66).
Ne možete otisnuti sliku.
• Provjerite postavke pisača.
Slike prethodno kopirane na računalo ne mogu se gledati na fotoaparatu.
• Kopirajte ih u direktorij koji će aparat prepoznati, primjerice "101MSDCF" (str. 71).
• Ispravno izvedite postupak (str. 72).
Cyber-shot Viewer
Nije moguć prikaz snimaka uporabom softvera "Cyber-shot Viewer".
• Direktorij sa snimkama registrirajte u "Viewed folders". Ako računalo ne prikazuje snimke
čak i kad je direktorij registriran u "Viewed folders", ažurirajte bazu podataka (str. 76).
Ne možete pronaći snimke importirane pomoću softvera "Cyber-shot Viewer".
• Pogledajte u direktorij "My Pictures".
• Ako ste promijenili početna podešenja, pogledajte "Promjena direktorija za importiranje" na
str. 76 i provjerite koji direktorij se koristi za importiranje.
96
Želite promijeniti direktorij za importiranje.
• Otvorite izbornik "Import Settings" za promjenu direktorija za importiranje. Možete odrediti
drugi direktorij nakon uporabe softvera "Cyber-shot Viewer" za registriranje u "Viewed
folders" (str. 76).
Sve importirane slike su prikazane u kalendaru s datumom January 1 (1. siječnja).
• Na fotoaparatu još nije podešen datum. Podesite ga (t korak 2 u "Prvo pročitajte").
"Memory Stick Duo"
Ne možete uložiti "Memory Stick Duo".
• Umetnite ga pravilno (t korak 3 u "Prvo pročitajte").
Ne možete snimati na "Memory Stick Duo".
• Zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" kartici je u položaju LOCK. Postavite ga u
položaj za snimanje (str. 104).
• "Memory Stick Duo" je popunjen. Obrišite nepotrebne slike (t korak 6 u "Prvo pročitajte").
• Uložite "Memory Stick PRO Duo" (str. 24) kad snimate videozapise veličine [640(Fine)].
Ne možete formatirati "Memory Stick Duo".
• Zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" kartici je u položaju LOCK. Postavite ga u
položaj za snimanje (str. 104).
Greškom ste formatirali "Memory Stick Duo".
• Sve slike na "Memory Stick Duo" kartici se formatiranjem brišu i ne mogu se vratiti.
Savjetujemo da zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" kartici postavite u položaj LOCK
(str. 104) kako bi spriječili slučajno brisanje.
Računalo ne prepoznaje "Memory Stick PRO Duo" s "Memory Stick" utorom.
• Provjerite da li računalo i čitač kartica podržavaju "Memory Stick PRO Duo". Korisnicima
računala i čitača kartica drugih proizvođača savjetujemo konzultiranje tih tvrtki.
• Ukoliko "Memory Stick PRO Duo" nije podržan, spojite kameru na računalo (stranice 67 do
78). Računalo prepoznaje "Memory Stick PRO Duo".
Unutarnja memorija
Ne možete reproducirati materijal iz unutarnje memorije.
• U aparat je uložen "Memory Stick Duo". Izvadite ga (t korak 4 u "Prvo pročitajte").
97
Ne možete snimati slike u unutarnju memoriju.
• U aparat je uložen "Memory Stick Duo". Izvadite ga (t korak 4 u "Prvo pročitajte").
Slobodan prostor u unutarnjoj memoriji se ne povećava kad kopirate materijal
pohranjen u unutarnju memoriju na "Memory Stick Duo".
• Materijal se ne briše nakon kopiranja. Izvršite naredbu [Format] (str. 56) za formatiranje
unutarnje memorije nakon kopiranja materijala.
Ne možete kopirati materijal pohranjen u unutarnju memoriju na "Memory
Stick Duo".
• "Memory Stick Duo" je popunjen. Provjerite kapacitet (savjetujemo 64 MB ili više).
Ne možete kopirati materijal s "Memory Stick Duo" kartice ili računala u
unutarnju memoriju.
• Materijal s "Memory Stick Duo" kartice ili računala ne možete kopirati u unutarnju memoriju.
Ispis
Također pogledajte odjeljak "Pisač koji podržava funkciju PictBridge" (u nastavku) sa
sljedećim temama.
Slike se ispisuju s oba odrezana kraja.
• Kod ispisa slike veličine [16:9], može se dogoditi da su odrezani rubovi.
• Kod ispisa slika koristeći vlastiti pisač, pokušajte isključiti postavku rezanja rubova ili ispisa
bez rubova. Konzultirajte proizvođača pisača o tim opcijama.
• Kod ispisa slike u digitalnom fotolaboratoriju, raspitajte se u studiju o mogućnosti ispisa bez
rezanja rubova.
Pisa koji podr1ava funkciju PictBridge
Nije moguće uspostaviti vezu između pisača i aparata.
• Aparat ne možete spojiti izravno na pisač koji ne podržava standard PictBridge. Provjerite s
prodavateljem da li pisač podržava PictBridge ili ne.
• Provjerite da li je pisač uključen i može li se spojiti na aparat.
• Opciju [USB Connect] podesite na [PictBridge] u izborniku - (Setup) (str. 61).
• Odspojite i spojite kabel za višenamjenski priključak. Ako se na pisaču pojavi poruka
pogreške, pogledajte njegove upute za uporabu.
Ništa se ne pojavljuje na zaslonu aparata kod USB veze.
• Preklopka na višenamjenskom kabelu je podešena na "TV". Podesite na "CAMERA"
(str. 82).
98
Nije moguće otisnuti slike.
• Provjerite jesu li pisač i aparat pravilno povezani višenamjenskim kabelom.
• Uključite pisač. Više informacija potražite u njegovim uputama za uporabu.
• Odaberete li [Exit] tijekom ispisa, možda nećete moći ispisati slike. Odspojite i spojite
višenamjenski kabel. Ako ispis i dalje nije moguć, odspojite kabel, isključite pisač, ponovno
ga uključite i spojite kabel.
• Nije moguć ispis videozapisa.
• Slike obrađene na računalu ili slike snimljene drugim aparatom se možda neće moći otisnuti.
Ispis se zaustavlja.
• Odspojili ste kabel s višenamjenskim priključkom dok je bila prikazana oznaka F (ne
odspajajte višenamjenski kabel).
Nije moguće otisnuti datum i vrijeme na sliku u indeksnom prikazu.
• Pisač nema te funkcije. Upitajte proizvođača pisača o raspoloživosti te funkcije.
• Datum se ne može umetnuti u indeksnom načinu, ovisno o pisaču. Obratite se proizvođaču
pisača.
Na mjestu ispisa datuma ispisuje se oznaka "---- -- --".
• Nije moguće otisnuti datum na slikama koje ga nemaju. Podesite [Date] na [Off] i otisnite
sliku (str. 83).
Ne možete odabrati veličinu kod ispisa.
• Upitajte proizvođača pisača o raspoloživosti te funkcije.
Ne možete otisnuti sliku u veličini koju ste odabrali.
• Odspojite višenamjenski kabel i ponovno ga spojite uvijek kad promijenite veličinu papira
nakon što pisač spojite na aparat.
• Postavke ispisa aparata se razlikuju od istih postavki pisača. Promijenite postavke aparata ili
pisača (str. 83).
Kad poništite ispis ne možete koristiti fotoaparat.
• Pričekajte trenutak dok pisač poništava ispis jer to može potrajati (ovisno o pisaču).
99
Ostalo
Fotoaparat ne radi.
• Koristite bateriju kompatibilnu s ovim aparatom (str. 106).
• Baterija je slaba ili prazna (pojavi se indikator E). Napunite bateriju (t korak 1 u "Prvo
pročitajte).
Aparat je uključen ali ne radi.
• Ugrađeni mikroprocesor ne radi ispravno. Izvadite i nakon jedne minute ponovo uložite
bateriju, te uključite aparat.
Ne razumijete indikator na zaslonu.
• Pogledajte stranicu 19.
Leća objektiva je zamagljena.
• Došlo je do kondenzacije vlage. Ostavite aparat oko sat vremena i pokušajte ga ponovo
koristiti (str. 108).
Fotoaparat se zagrijava nakon dulje uporabe.
• Nije riječ o kvaru.
Kad uključite fotoaparat pojavljuje se prikaz za podešavanje točnog vremena.
• Ponovno podesite datum i vrijeme (t korak 2 u "Prvo pročitajte").
100
Indikatori i poruke upozorenja
Dijagnostiki pokaziva
Ovaj aparat ima autodijagnostičku funkciju
koja se prikazuje u obliku slova i koda.
Posljednje dvije oznake (označene s ss)
se razlikuju ovisno o stanju fotoaparata.
Ako ne možete riješiti problem čak ni
nakon što nekoliko puta izvedete opisane
postupke, obratite se Sonyjevom zastupniku
ili ovlaštenom servisu.
Poruke
Ako se pojave sljedeće poruke, slijedite
upute.
E
• Baterija je preslaba. Napunite je (t
korak 1 u "Prvo pročitajte). Ovisno o
uvjetima uporabe ili vrsti baterije,
indikator može treptati čak i ako je
preostalo još 5 do 10 minuta.
C:32:ss
• Problem je u samom fotoaparatu.
Isključite i uključite fotoaparat.
C:13:ss
• Aparat ne može očitati ili upisati podatke
na "Memory Stick Duo". Izvadite i
ponovo uložite "Memory Stick Duo"
nekoliko puta.
• Došlo je do problema s formatiranjem
unutarnje memorije ili ste umetnuli
neformatirani "Memory Stick Duo".
Formatirajte unutarnju memoriju ili
"Memory Stick Duo" (str. 57).
• Uloženi "Memory Stick Duo" nije
moguće koristiti s ovim fotoaparatom ili
su podaci na njemu oštećeni. Uložite
novi "Memory Stick Duo" (str. 104).
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
• Došlo je do nepravilnosti u radu aparata.
Resetirajte ga (str. 60) i ponovno ga
uključite.
For "InfoLITHIUM" battery only
• Uložena baterija nije "InfoLITHIUM".
System error
• Isključite i ponovo uključite fotoaparat
(t korak 2 u "Prvo pročitajte").
Internal memory error
• Isključite i ponovo uključite fotoaparat
(t korak 2 u "Prvo pročitajte").
Reinsert the Memory Stick
• Stavite "Memory Stick Duo" pravilno.
• Uloženi "Memory Stick Duo" se ne može
koristiti s ovim fotoaparatom (str. 104).
• "Memory Stick Duo" je oštećen.
• Priključci "Memory Sticka Duo" su
zaprljani.
Memory Stick type error
• Uloženi "Memory Stick Duo" se ne može
koristiti s ovim fotoaparatom (str. 104).
Format error
• Ponovno formatirajte medij za snimanje
(stranice 56 i 57).
101
Memory Stick locked
• Zaštitni graničnik na "Memory Stick
Duo" kartici je postavljen na LOCK.
Postavite ga u položaj za snimanje
(str. 104).
Cannot record
• Snimanje u odabranom direktoriju nije
moguće. Odaberite drugi direktorij
(str. 58).
File error
No memory space in internal memory
No memory space in Memory Stick
• Obrišite nepotrebne slike ili datoteke
(t korak 6 u "Prvo pročitajte").
Read only memory
• U ovom aparatu ne mogu se snimati ili
brisati slike s "Memory Stick Duo".
• Problem kod reprodukcije.
File protect
• Isključite zaštitu (str. 47).
Image size over
• Pokušali ste reprodukciju slike u veličini
koju nije moguće reproducirati ovim
fotoaparatom.
No file
• U unutarnjoj memoriji nema snimljenih
slika.
No file in this folder
• U direktoriju nema snimljenih slika.
• Niste ispravno kopirali slike s računala
(str. 72).
Cannot divide
• Datoteka nije dovoljna velika za podjelu
(videozapis traje manje od 2 sekunde).
• Datoteka nije videozapis.
Invalid operation
• Pokušali ste reproducirati datoteku
načinjenu na drugoj opremi.
Folder error
• Na "Memory Stick Duo" kartici već
postoji direktorij s iste prve tri znamenke.
(Primjerice, 123MSDCF i 123ABCDE).
Odaberite druge direktorije ili načinite
novi (str. 57).
Cannot create more folders
• Na "Memory Stick Duo" kartici već
postoji direktorij s prve tri znamenke
"999". Nije moguće izraditi još
direktorija.
102
h (indikator koji upozorava na
vibracije)
• Fotoaparat može vibrirati ako količina
svjetla nije dostatna. Koristite
bljeskalicu, postavite aparat na stativ ili
ga učvrstite na neki drugi način.
640(Fine) is not avaliable
• Ova veličina slike kompatibilna je samo
s medijem "Memory Stick PRO Duo".
Uložite "Memory Stick PRO Duo" ili
odaberite drugu veličinu slike.
Enable printer to connect
• Opcija [USB Connect] je podešena na
[PictBridge], međutim fotoaparat je
priključen na uređaj koji ne podržava
PictBridge. Provjerite uređaj.
• Nije moguće uspostaviti vezu. Odspojite
i ponovno spojite višenamjenski kabel.
Ako je na pisaču prikazana poruka o
grešci, pogledajte upute za uporabu
isporučene s pisačem.
Connect to PictBridge device
• Pokušali ste tiskati slike prije nego je
uspostavljena veza s pisačem. Spojite
aparat na pisač koji podržava PictBridge.
No printable image
• Pokušali ste izvesti [DPOF image] bez
upisa oznake DPOF na sliku.
• Pokušali ste izvesti [All In This Folder],
a odabrali ste direktorij koji sadrži samo
videozapise. Nije moguće ispisati
videozapise.
Processing
• Pisač poništava postupak ispisa u tijeku.
Ne možete nastaviti s ispisom dok ne
završi, a to može potrajati neko vrijeme,
ovisno o pisaču.
No image for Slide Show
• Odabrani direktorij ne sadrži datoteku
koja se može reproducirati u Slide Show
načinu s glazbom.
Music Error
• Obrišite glazbenu datoteku ili je
zamijenite valjanom.
• Izvedite [Format Music] i zatim download
novih glazbenih datoteka (str. 59).
Format Music Error
• Ponovo izvedite [Format Music] (str. 59).
Printer busy
Paper error
No Paper
Ink error
Low Ink
No Ink
• Provjerite pisač.
Printer error
• Provjerite pisač.
• Provjerite je li željena slika oštećena.
F
• U tijeku je prijenos podataka u pisač.
Nemojte odspajati kabel za
višenamjenski priključak.
103
Ostale informacije
O "Memory Stick" kartici
"Memory Stick" je novi kompaktni,
prenosivi IC medij za snimanje. "Memory
Stick" kartice koje možete koristiti u ovom
aparatu su popisane u donjoj tablici. Ne
možemo jamčiti ispravan rad svih funkcija
"Memory Stick" kartice.
Vrsta "Memory Stick" kartice
Memory Stick
(nekompatibilan s MagicGate)
• Nije moguće snimati ili brisati slike kad je
zaštitni graničnik postavljen na LOCK.
Priključak
Snimanje/
reprodukcija
—
Memory Stick
(MagicGate kompatibilan)
—
Memory Stick Duo
(nekompatibilan s MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(MagicGate kompatibilan)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2*3
*1
"Memory Stick Duo", "MagicGate Memory
Stick Duo" i "Memory Stick PRO Duo" imaju
MagicGate tehnologiju zaštite od neovlaštenog
kopiranja koja koristi sustav enkripcije
podataka. Ovaj fotoaparat ne podržava
snimanje/reprodukciju koja zahtijeva
MagicGate standarde.
*2
Podržava brzi prijenos podataka putem
paralelnog priključka.
*3
Možete snimati videozapise veličine
[640(Fine)].
• "Memory Stick Duo" formatiran u računalu
možda neće raditi u ovome fotoaparatu.
• Vrijeme upisa/čitanja podataka razlikuje se,
ovisno o kombinaciji "Memory Stick" kartice i
uređaja.
104
Napomene o uporabi "Memory Stick"
kartice (opcija)
Zaštitni
graničnik
Mjesto za naljepnicu
Položaj i/ili oblik graničnika može se
razlikovati, ovisno o "Memory Stick Duo"
kartici.
• Nemojte vaditi "Memory Stick Duo" tijekom
očitavanja ili upisivanja podataka.
• Podaci se mogu uništiti u sljedećim situacijama:
− Ako izvadite "Memory Stick Duo" ili
isključite aparat tijekom očitavanja ili
upisivanja podataka.
− Ako koristite "Memory Stick Duo" na mjestu
izloženom statičkom elektricitetu ili
smetnjama.
• Savjetujemo pohranjivanje važnih podataka na
rezervni medij.
• Ne pritišćite jako kad pišete na naljepnicu.
• Ne lijepite naljepnicu izravno na "Memory
Stick Duo" ili na adapter.
• "Memory Stick Duo" nosite i spremajte u
isporučenu kutiju.
• Ne dodirujte priključke "Memory Stick Duo"
rukom ili metalnim predmetom.
• Nemojte udarati, savijati "Memory Stick Duo"
i pazite da vam ne ispadne.
• Nemojte rastavljati ili mijenjati značajke
"Memory Stick Duo" kartice.
• Pazite da se "Memory Stick Duo" ne smoči.
• Nemojte držati "Memory Stick Duo" na
dohvatu male djece. Mogli bi ga slučajno
progutati.
• Nemojte koristiti ili držati "Memory Stick
Duo" na sljedećim mjestima:
− Vrućim mjestima, poput vozila parkiranog na
suncu.
− Mjestima izloženim izravnom suncu.
− Vlažnim mjestima ili mjestima s korozivnim
supstancama
Napomene o uporabi Memory Stick
Duo adaptera (opcija)
• Kad s ovim aparatom koristite "Memory Stick
Duo", obvezno koristite Memory Stick Duo
adapter. Ako "Memory Stick Duo" stavite bez
adaptera u aparat, možda ga nećete moći
izvaditi.
• "Memory Stick Duo" ulažite u Memory Stick
Duo adapter u ispravnom smjeru i dokraja.
Nepravilnim ulaganjem možete uzrokovati
kvar.
• Kad koristite "Memory Stick Duo" uložen u
Memory Stick Duo adapter u kompatibilnom
uređaju, uložite ga u pravilnom smjeru.
Pogrešno umetanje može prouzročiti oštećenje
opreme.
• Nemojte Memory Stick Duo adapter umetati
bez "Memory Stick Duo" kartice u uređaj jer to
može prouzročiti kvarove.
Napomene o uporabi "Memory Stick
PRO Duo" kartice (opcija)
S ovim aparatom možete koristiti "Memory Stick
PRO Duo" kapaciteta do 2 GB.
105
O bateriji
Fotoaparat radi s "InfoLITHIUM"
baterijom (tip R).
Što je "InfoLITHIUM" akumulatorska
baterija?
"InfoLITHIUM" je litij-ionska baterija koja
može razmjenjivati podatke o potrošnji s
fotoaparatom. "InfoLITHIUM"
akumulatorska baterija proračunava
potrošnju u skladu s uvjetima rada vašeg
fotoaparata i prikazuje preostalo trajanje
baterije u minutama.
Punjenje akumulatorske baterije
Preporučujemo punjenje akumulatorske baterije
pri temperaturi okoliša između 10 °C i 30 °C.
Ako punite akumulatorsku bateriju na nižim ili
višim temperaturama, punjenje možda neće biti
učinkovito.
Uinkovita uporaba akumulatorske
baterije
• Učinkovitost baterije se smanjuje na nižim
temperaturama. Zato je na hladnim mjestima
vijek trajanja akumulatorske baterije kraći. Za
dužu uporabu akumulatorske baterije
savjetujemo sljedeće:
− Stavite je u džep blizu tijela kako bi je
zagrijali i stavite je u fotoaparat neposredno
prije snimanja.
• Česta uporaba zuma ili bljeskalice ima za
posljedicu brže trošenje baterije.
• Preporučujemo da ponesete rezervne baterije
koje će omogućiti dva ili tri puta duže snimanje
od očekivanog i da prije pravog snimanja
načinite pokusnu snimku.
• Nemojte izlagati akumulatorsku bateriju utjecaju
vode. Akumulatorska baterija nije otporna na
vodu.
• Ne ostavljajte bateriju na iznimno toplim
mjestima, poput automobila ili pod izravnim
djelovanjem sunčeve svjetlosti.
106
Indikator preostalog kapaciteta
akumulatorske baterije
Ako se napajanje isključi iako indikator preostalog
trajanja akumulatorske baterije pokazuje da je
preostao dovoljan kapacitet baterije, ponovo
potpuno napunite akumulatorsku bateriju kako bi
indikator prikazivao stvarno stanje. Međutim,
ponekad indikator neće prikazivati ispravno
stanje baterije ako se dugo vremena koristi na
niskim temperaturama ili ako se baterija ostavi
potpuno napunjena ili ako često koristite bateriju.
@uvanje akumulatorske baterije
• Ako duže vrijeme ne koristite akumulatorsku
bateriju, jednom godišnje je napunite dokraja i
zatim je sasvim ispraznite i spremite na suho i
hladno mjesto kako biste očuvali njeno
normalno funkcioniranje.
• Za pražnjenje baterije u fotoaparatu, ostavite ga
uključenim u Slide Show reprodukciji (str. 30)
dok se ne isključi.
• Kako bi spriječili mrlje na priključku, kratko
spajanje i sl., koristite isporučenu kutiju za
nošenje i čuvanje.
Vijek trajanja baterije
• Vijek trajanja baterije je ograničen. Što više
koristite akumulatorsku bateriju, njen vijek
trajanja se sve više skraćuje. Kad se znatno
skrati vijek trajanja akumulatorske baterije,
vjerojatno je istekao njen životni vijek. Kupite
novu akumulatorsku bateriju.
• Vijek trajanja baterije ovisi o načinu
pohranjivanja, uvjetima rada i okolišu.
O punjaču baterije
x O punjau
• Isporučeni punjač koristite isključivo za punjenje
"InfoLITHIUM" baterija. Ostale baterije mogu
procuriti, pregrijati se ili eksplodirati u punjaču,
te uzrokovati ozlijede i opekotine.
• Uklonite napunjenu bateriju iz punjača.
Nastavite li je puniti, riskirate curenje, pretjerano
zagrijavanje, eksploziju ili električni šok.
• Kad indikator CHARGE počne treptati, znači
da je uložena baterija s greškom ili kriva vrsta
baterije. Provjerite vrstu baterije. Ukoliko je u
punjaču baterija odgovarajuće vrste, izvadite je,
zamijenite novom ili drugom te provjerite da li
punjač radi. Ukoliko radi, baterija ima grešku.
• Prljav punjač neće ispravno raditi. Očistite
bateriju suhom tkaninom, i sl.
107
Mjere opreza
x Nemojte aparat ostavljati na
sljedeim mjestima
• Na jako vrućim mjestima, primjerice u
automobilu parkiranom na izravnom suncu.
Moglo bi se deformirati kućište fotoaparata ili
može doći do kvara.
• Pod izravnim sunčevim svjetlom ili pored
radijatora. Moglo bi doći do gubitka boje ili
deformiranja kućišta, što može prouzročiti kvar.
• Na mjestima izloženim jakim vibracijama.
• Pored jakih magneta.
• Na pješčanim ili prašnim mjestima. Pazite da u
aparat ne uđe pijesak ili prašina, što može
uzrokovati kvar, u nekim slučajevima
nepopravljiv.
x O nošenju
Ne sjedajte u stolicu ili drugo mjesto s
fotoaparatom u stražnjem džepu hlača ili suknje,
jer se tako aparat može oštetiti.
x O išenju
Čišćenje LCD zaslona
Čistite površinu zaslona priborom za čišćenje
LCD zaslona (opcija) za uklanjanje otisaka
prstiju, prašine itd.
Čišćenje leće objektiva
Otiske prstiju, prašinu itd. brišite mekom krpom.
Čišćenje vanjskih dijelova fotoaparata
Očistite površinu aparata mekom krpom lagano
navlaženom u vodi, zatim je obrišite suhom
krpom. Nemojte koristiti sljedeća sredstva jer
mogu oštetiti kućište.
• Kemijski proizvodi: razrjeđivač, benzin,
alkohol, jednokratne krpe ili kemikalije poput
agresivnih insekticida.
• Aparat ne smije doći u kontakt s gore
navedenim sredstvima.
• Aparat ne smije biti u dugotrajnom kontaktu s
gumom ili plastikom.
108
x O radnoj temperaturi
Fotoaparat se može koristiti na temperaturi od
0 °C do 40 °C. Snimanje na izuzetno niskim ili
visokim temperaturama izvan spomenutog
opsega se ne preporučuje.
x O kondenzaciji vlage
Ako fotoaparat unesete izravno iz hladnog u topli
prostor ili ga ostavite u jako vlažnoj prostoriji,
unutar njega ili na vanjskim dijelovima može se
kondenzirati vlaga. Dođe li do toga, aparat neće
ispravno raditi.
Do kondenzacije vlage dolazi kad:
• Fotoaparat unesete izravno iz hladnog u topli
prostor, primjerice, sa skijališta u toplu
prostoriju.
• Fotoaparat iznesete iz klimatizirane prostorije
ili automobila na vrućinu.
Sprečavanje kondenzacije vlage
Kod prenošenja aparata iz hladnog u topli prostor,
stavite ga u plastičnu vrećicu i ostavite ga neko
vrijeme radi prilagodbe na sobnu temperaturu
(približno jedan sat).
Ako dođe do kondenzacije vlage
Isključite fotoaparat i pričekajte približno jedan
sat da vlaga ishlapi. Obratite pozornost da
snimanje jasnih slika nije moguće ako pokušate
snimati dok je u unutrašnjosti objektiva ostala
vlaga.
x O ugra,enoj punjivoj bateriji
Ovaj fotoaparat ima ugrađenu punjivu bateriju
kako bi se sačuvao podatak o datumu i vremenu
bez obzira na to je li fotoaparat uključen ili
isključen.
Ta se baterija uvijek puni sve dok koristite
fotoaparat. Međutim, ako koristite aparat samo
nakratko, ona se postupno prazni, a isprazni se
potpuno nakon približno mjesec dana
nekorištenja fotoaparata. U tom slučaju prije
uporabe fotoaparata svakako napunite bateriju.
Ipak, ako ova baterija nije napunjena, još uvijek
možete koristiti fotoaparat sve dok ne snimate
datum i vrijeme.
Punjenje
Uložite napunjenu bateriju u aparat ili priključite
aparat na zidnu utičnicu pomoću mrežnog
adaptera (opcija) i ostavite fotoaparat
isključenim 24 sata ili duže.
Punjenje "InfoLITHIUM" baterije
t korak 1 u "Prvo pročitajte"
109
Tehnički podaci
Fotoaparat
[Sustav]
Osjetilo slike
7,20 mm (tip 1/2,5) CCD u
boji, filter primarnih boja
Ukupan broj piksela
Približno 7 410 000 piksela
Efektivni broj piksela
Približno 7 201 000 piksela
Objektiv
Carl Zeiss Vario-Tessar
3T zum
f = 6,33 – 19 mm (38 – 114
mm kod pretvorbe u 35 mm
format slike)
F3,5 – 4,3
Kontrola ekspozicije
Automatska ekspozicija, Scene
Selection (9 modova)
Ravnoteža bijele boje
Automatski, Daylight, Cloudy,
Fluorescent, Incandescent,
Flash
Format datoteka (DCF)
Fotografije: Exif Ver. 2.21,
JPEG kompatibilnost, DPOF
kompatibilnost
Videozapisi: MPEG1 (mono)
Medij za snimanje
Unutarnja memorija (58 MB)
"Memory Stick Duo"
Bljeskalica
Preporučena udaljenost (kad je
ISO postavljen na Auto):
otprilike od 0,1 m do 3,4 m (W)
/0,25 m do 2,7 m (T)
[Ulazni i izlazni prikljuci]
Višenamjenski priključak
USB komunikacija
Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilan)
[LCD zaslon]
Površina zaslona
7,5 cm (tip 3) TFT
Ukupan broj točaka
230 400 (960T240)
110
[Napajanje, openito]
Baterija
Punjiva baterija NP-FR1; 3,6 V
AC-LS5K mrežni adapter
(opcija); 4,2 V
Potrošnja (tijekom snimanja)
1,1 W
Radna temperatura
od 0 °C do +40 °C
Temperatura čuvanja
od –20 °C do +60 °C
Dimenzije
95T56,5T23,3 mm
(Š/V/D, bez dijelova koji strše)
Masa
Približno 169 g (uključujući
NP-FR1 bateriju i vrpcu za
nošenje, itd.)
Mikrofon
Elektret kondenzatorski
mikrofon
Zvučnik
Dinamički zvučnik
Exif Print
Kompatibilan
PRINT Image matching III
Kompatibilan
PictBridge
Kompatibilan
Punja BC-CS3
Napajanje
od 100 do 240 V~, 50/60 Hz
3,2 W
Izlazni napon
DC 4,2 V; 500 mA
Radna temperatura
od 0 ° do +40 °C
Temperatura pohranjivanja
od –20 °C do +60 °C
Dimenzije
Masa
Približno 66T23T91 mm
(Š/V/D)
Približno 70 g
Punjiva baterija NP-FR1
Baterija
Najveći napon
Nazivni napon
Kapacitet
Litij-ionska baterija
DC 4,2 V
DC 3,6 V
4,4 Wh (1 220 mAh)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni
bez prethodnog upozorenja.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
111
Zaštieni znakovi
je zaštitni znak Sony
Corporation.
• "Memory Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
,"Memory Stick PRO
Duo",
,"MagicGate" i
su zaštićeni znakovi Sony
Corporation.
• "InfoLITHIUM" je zaštićeni znak Sony
Corporation".
• Microsoft, Windows i DirectX su registrirani
zaštićeni znakovi ili zaštitni znakovi Microsoft
Corporation u SAD i/ili drugim zemljama.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac i eMac su zaštićeni znakovi Apple
Computer, Inc.
• Intel, MMX i Pentium su zaštićeni znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi Intel Corporation.
• Osim toga, nazivi sustava i proizvoda u ovom
priručniku su zaštićeni ili registrirani znakovi
odgovarajućih proizvođača. Ipak, oznake  ili
® nisu navedene u svakom slučaju u ovom
priručniku.
•
Dodatne informacije o ovom proizvodu i
odgovore na često postavljana pitanja
(FAQ) možete pronaći na našim web
stranicama za korisničku podršku.
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising