Sony | DSC-RX10 | Sony DSC-RX10 Fotoaparat RX10 s objektivom od 24 – 200 mm, F 2,8 Upute za upotrebu

4-477-083-42(2) (HR)
Digitalni fotoaparat
Priručnik s uputama
DSC-RX10
Hrvatski
Saznajte više o fotoaparatu („Vodič za pomoć”)
„Vodič za pomoć” je mrežni priručnik. U njemu potražite
detaljne upute o mnogim funkcijama fotoaparata.
1 Posjetite stranicu podrške tvrtke Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Odaberite državu ili regiju.
3 Pretražite naziv modela vašeg fotoaparata na stranici
podrške.
• Provjerite naziv modela na dnu fotoaparata.
Pregled vodiča
Fotoaparat je opremljen ugrađenim vodičem s uputama.
MENU
(brisanje)
Vodič fotoaparata
Fotoaparat prikazuje objašnjenja za stavke MENU i vrijednosti postavki.
1 Pritisnite gumb MENU ili gumb Fn (funkcija).
2 Odaberite željenu stavku, a zatim pritisnite gumb (brisanje).
HR
2
Vlasnikova evidencija
Broj modela i serijski brojevi nalaze se na dnu. Upišite serijski broj na mjesto u nastavku.
Ti će vam brojevi trebati prilikom kontaktiranja s prodavačem proizvoda tvrtke Sony
u vezi s ovim proizvodom.
Broj modela WW808143 (DSC-RX10)
Serijski broj ____________________________
Broj modela AC-UB10/AC-UB10B/AC-UB10C/AC-UB10D
Serijski broj ____________________________
DSC-RX10 Broj modela WW808143
HR
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj
kiši ili vlazi.
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE
-SAČUVAJTE OVE UPUTE
OPASNOST
DA BISTE SMANJILI RIZIK OD POŽARA ILI STRUJNOG
UDARA, PAŽLJIVO SLIJEDITE OVE UPUTE
Ako oblik utikača ne odgovara strujnoj utičnici, upotrijebite dodatni adapter za utikač
čija je konfiguracija odgovarajuća za strujnu utičnicu.
OPREZ
[ Komplet baterija
Ako se kompletom baterija pogrešno rukuje, može eksplodirati, izazvati požar ili
čak kemijske opekline. Pridržavajte se sljedećih mjera opreza.
• Ne rastavljajte.
• Ne razbijajte i ne izlažite komplet baterija udarcima ili sili, na primjer udarcima čekića
te pazite da vam ne ispadne i da ga ne nagazite.
• Nemojte izazivati kratki spoj i nemojte dopustiti da metalni predmeti dođu u dodir
s priključcima baterije.
• Ne izlažite visokim temperaturama iznad 60°C (140°F), na primjer ostavljanjem
na izravnom sunčevom svjetlu ili u automobilu parkiranom na suncu.
• Nemojte spaljivati ili bacati u vatru.
• Nemojte rukovati litij-ionskom baterijom ako je oštećena ili curi.
HR
3
• Obavezno punite komplet baterija originalnim punjačem baterija Sony ili uređajem koji
služi za punjenje kompleta baterija.
• Držite komplet baterija izvan dohvata male djece.
• Držite komplet baterija na suhom.
• Zamijenite samo jednakom ili odgovarajućom vrstom proizvoda koju preporučuje
tvrtka Sony.
• Upotrijebljeni komplet baterija pravovremeno odložite, kao što je opisano u uputama.
[ Adapter za izmjeničnu struju
Pri upotrebi adaptera za izmjeničnu struju služite se zidnom utičnicom u blizini.
Ako dođe do nekih smetnji pri upotrebi uređaja, odmah isključite adapter za izmjeničnu
struju iz zidne utičnice.
Za korisnike u Europi
[ Napomena za korisnike u državama koje primjenjuju direktive EU-a
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan
Za informacije o usklađenosti proizvoda sa zakonodavstvom EU-a:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka
Ovime tvrtka Sony Corporation izjavljuje da je digitalni fotoaparat WW808143 u skladu
s osnovnim zahtjevima i relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ. Dodatne informacije
potražite na sljedećem URL-u:
http://www.compliance.sony.de/
[ Napomena
Ako se uslijed statičkog elektriciteta ili elektromagnetskih smetnji prijenos podataka
ne dovrši do kraja (neuspješan prijenos), ponovno pokrenite aplikaciju ili isključite
i ponovno priključite komunikacijski kabel (USB itd.).
Ovaj je proizvod ispitan i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima propisanima
odredbom EMC za upotrebu kabela za povezivanje kraćih od 3 metra (9,8 stopa).
Elektromagnetska polja na određenim frekvencijama mogu utjecati na sliku i zvuk ove
jedinice.
HR
4
[ Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo
u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim
sustavima za prikupljanje otpada)
Simbol na proizvodu ili njegovom pakiranju označava da se proizvod
ne smije odlagati kao kućanski otpad. Umjesto toga mora se odložiti
na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke
opreme. Ispravnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprječavanju
mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih
bi moglo doći neispravnim odlaganjem ovog proizvoda. Recikliranje
materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa. Dodatne informacije
o recikliranju ovog proizvoda zatražite od lokalne gradske uprave,
komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj
ste kupili proizvod.
HR
[ Odlaganje iskorištenih baterija (primjenjivo u Europskoj uniji
i drugim europskim državama s odvojenim sustavima
za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na pakiranju označava da se baterija priložena
s proizvodom ne smije odlagati kao kućanski otpad.
Na određenim baterijama ovaj se simbol može pojaviti u kombinaciji
s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb)
dodan je ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Ispravnim odlaganjem baterija pomažete u sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim
odlaganjem baterije. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga integriteta podataka
zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom, tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno
servisno osoblje. Da biste osigurali da se s baterijom ispravno postupa, proizvod nakon
isteka trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome kako sigurno ukloniti bateriju
iz proizvoda.
Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije zatražite od lokalne gradske
uprave, komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
HR
5
Provjera isporučenih stavki
Broj u zagradi označava broj dijelova.
• Fotoaparat (1)
• Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-FW50 (1)
• Mikro USB kabel (1)
• Adapter za izmjeničnu struju AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D (1)
• Kabel za napajanje (mrežni vod) (ne isporučuje se u SAD-u i Kanadi) (1)
• Traka za nošenje na ramenu (1)
• Poklopac objektiva (1)
• Sjenilo za objektiv (1)
• Poklopac nosača (1) (pričvršćen na fotoaparat)
• Poklopac okulara (1) (pričvršćen na fotoaparat)
• Priručnik s uputama (ovaj priručnik) (1)
HR
6
Identifikacija dijelova
A Prekidač ON/OFF (napajanje)
B Gumb okidača
C Za snimanje: Ručica W/T
(zumiranje)
Za gledanje: Ručica
(kazalo)/zumiranje
reprodukcije
D Žaruljica mjerača vremena/
AF indikator
E Oznaka otvora blende
F Objektiv
G Ručni prsten
• Ručni prsten omogućuje
zumiranje u načinu automatskog
fokusiranja. Možete prilagoditi
fokus pomoću ručnog prstena
u načinu ručnog fokusiranja
ili u načinu izravnog ručnog
fokusiranja.
H Kotačić kompenzacije
ekspozicije
I Bljeskalica
J Nosač za više sučelja*
K Kotačić za odabir načina
(Auto Mode)/
(Program Auto)/
(Aperture Priority)/
(Shutter Priority)/
(Manual Exposure)/
1/2 (Memory recall)/
(Movie)/
(Sweep Panorama)/
(Scene Selection)
L Kukica za traku za nošenje
na ramenu
M Kotačić za odabir načina fokusa
N Prsten otvora blende
A Gumb
(osvjetljenje ploče
zaslona)
B Mikrofon
C Tražilo
D Kotačić za prilagodbu dioptra
E Gumb MOVIE (film)
F Gumb (iskakanje bljeskalice)
G Display panel
H Gumb C (prilagođeno)
HR
HR
7
I Kukica za traku za nošenje
na ramenu
J Utor memorijske kartice
K Poklopac memorijske kartice
L Pristupna žaruljica
L Za snimanje: Gumb AEL
(zaključavanje automatske
ekspozicije)
Za gledanje: Gumb
(zumiranje reprodukcije)
M Za snimanje: Gumb Fn
(funkcija)
Za gledanje: Gumb
(Send to
Smartphone)
N Gumb (brisanje/Vodič
fotoaparata)
O Gumb
(reprodukcija)
A Gumb MENU
B Speaker
C Priključak m (za mikrofon)
• Kada je spojen vanjski
mikrofon, fotoaparat se
prebacuje s unutarnjeg
mikrofona na vanjski mikrofon.
Ako je vanjski mikrofon vrste
koja prima napajanje preko
priključka, fotoaparat služi
kao izvor napajanja mikrofona.
D Priključak i (za slušalice)
E Višestruki terminal
• Podržava uređaje kompatibilne
s mikro USB-om.
HR
8
F HDMI mikro priključak
G Žaruljica punjenja
H Svjetlosni senzor
I LCD zaslon
J Kotačić za upravljanje
K Kotačić za upravljanje
A Prekidač (na klik) otvora blende
• Postavite prekidač (na klik)
otvora u isključeni položaj OFF
prilikom snimanja filmova.
Ako promijenite vrijednost
otvora blende prilikom snimanja
filma dok je prekidač (na klik)
otvora blende postavljen
u uključeni položaj ON, snimit
će se zvuk prstena otvora blende.
B Wi-Fi senzor (ugrađen)
C
(N oznaka)
• Dodirnite ovu oznaku kada
spajate fotoaparat s pametnim
telefonom koji je opremljen
funkcijom NFC.
• NFC (Near Field
Communication) je međunarodni
standard tehnologije za bežičnu
komunikaciju kratkog dometa.
D Ručica za izbacivanje baterije
E Utor za umetanje baterije
F Poklopac priključka
* Pojedinosti o dodatnoj opremi
kompatibilnoj s nosačem za više
sučelja potražite na web-mjestu
tvrtke Sony ili se obratite svom
prodavaču proizvoda tvrtke Sony ili
ovlaštenom lokalnom servisu tvrtke
Sony. Možete upotrijebiti i dodatnu
opremu koja je kompatibilna
s nosačem za dodatnu opremu.
Ne možemo jamčiti ispravan rad
s dodatnom opremom drugih
proizvođača.
HR
Upotrijebite ga kada upotrebljavate
adapter za izmjeničnu struju
AC-PW20 (prodaje se zasebno).
Umetnite priključak u odjeljak
za bateriju i provedite kabel kroz
poklopac priključka kao što
je prikazano dolje.
• Provjerite da kabel nije
prikliješten kada zatvorite
poklopac.
G Poklopac baterije
H Rupa priključka za tronožac
• Upotrebljavajte tronožac
s vijkom kraćim od 5,5 mm.
U protivnom nećete moći
pričvrstiti fotoaparat i može
doći do oštećenja fotoaparata.
HR
9
Umetanje kompleta baterije
Ručica za izbacivanje baterije
1
2
HR
10
Otvorite poklopac.
Umetnite komplet baterija.
• Umetnite komplet baterija dok držite pritisnutu ručicu za izbacivanje
baterije kao na slici. Provjerite je li ručica za izbacivanje baterije
zaključana nakon umetanja.
• Zatvaranje poklopca s neispravno umetnutom baterijom može oštetiti
fotoaparat.
Punjenje kompleta baterija
Za korisnike u SAD-u i Kanadi
HR
Kabel za napajanje
(mrežni vod)
Za korisnike u drugim državama/
regijama osim SAD-a i Kanade
1
2
Žaruljica punjenja
Upaljena: punjenje
Off: punjenje završeno
Treperi:
pogreška punjenja ili
je punjenje privremeno
zaustavljeno jer temperatura
fotoaparata nije unutar
zadanog raspona
Priključite kameru na adapter za izmjeničnu struju
(priloženo) pomoću mikro USB kabela (priloženo).
Priključite adapter za izmjeničnu struju u zidnu utičnicu.
Žaruljica punjenja svijetli narančasto i punjenje započinje.
• Isključite fotoaparat dok punite bateriju.
• Komplet baterija možete napuniti čak i kada je djelomično napunjen.
• Dok žaruljica punjenja treperi i punjenje nije završeno, uklonite
i ponovno umetnite komplet baterija.
HR
11
Napomene
• Ako žaruljica punjenja na fotoaparatu treperi kada je adapter za izmjeničnu struju
uključen u zidnu utičnicu, to znači da je punjenje privremeno zaustavljeno jer
je temperatura izvan preporučenog raspona. Punjenje se nastavlja kada se
temperatura vrati unutar odgovarajućeg raspona. Preporučujemo vam da komplet
baterija punite pri temperaturi okoline od 10°C do 30°C (50°F to 86°F).
• Ako je odjeljak terminala baterije prljav, komplet baterija neće se učinkovito
puniti. U tom slučaju lagano obrišite prašinu mekom krpom ili štapićem za uši
kako biste očistili odjeljak terminala baterije.
• Priključite adapter za izmjeničnu struju (priloženo) u najbližu zidnu utičnicu.
Ako dođe do smetnji pri upotrebi adaptera za izmjeničnu struju, odmah
ga isključite iz zidne utičnice kako biste isključili izvor napajanja.
• Nakon završetka punjenja isključite adapter za izmjeničnu struju iz zidne utičnice.
• Upotrebljavajte samo originalne komplete baterija, mikro USB kabel (priloženo)
i adapter za izmjeničnu struju (priloženo) marke Sony.
• Nema napajanja tijekom snimanja/reprodukcije ako je fotoaparat priključen
u zidnu utičnicu pomoću isporučenog adaptera za izmjeničnu struju. Za napajanje
fotoaparata tijekom snimanja/reprodukcije upotrijebite adapter za izmjeničnu
struju AC-PW20 (prodaje se zasebno).
x Vrijeme punjenja (potpuno punjenje)
Vrijeme punjenja je oko 310 min. ako upotrebljavate adapter za izmjeničnu
struju (priloženo).
Napomene
• Gore navedeno vrijeme punjenja vrijedi za punjenje potpuno ispražnjenog
kompleta baterija pri temperaturi od 25°C (77°F). Punjenje može potrajati
duže ovisno o okolnostima upotrebe i uvjetima.
HR
12
x Punjenje spajanjem na računalo
Komplet baterija može se puniti priključivanjem fotoaparata na računalo
pomoću mikro USB kabela.
HR
Na USB priključak
Napomene
• Prilikom punjenja putem računala imajte na umu sljedeće:
– Ako je fotoaparat spojen s prijenosnim računalom koje nije spojeno s izvorom
napajanja, razina baterije prijenosnog računala se smanjuje. Ne punite dulje
vrijeme.
– Kada je između računala i fotoaparata uspostavljena USB veza, nemojte
uključivati/isključivati ili ponovno pokretati računalo ili pokretati računalo
iz stanja pripravnosti. To može uzrokovati kvar fotoaparata. Prije uključivanja/
isključivanja, ponovnog pokretanja ili pokretanja računala iz stanja pripravnosti,
isključite fotoaparat iz računala.
– Punjenje pomoću ručno složenih ili prilagođenih računala nije zajamčeno.
HR
13
x Trajanje baterije i broj slika koje se mogu snimiti
i reproducirati
Snimanje (fotografije)
Trajanje baterije
Broj slika
LCD zaslon
Pribl. 210 min.
Pribl. 420 slika
Tražilo
Pribl. 170 min.
Pribl. 340 slika
Uobičajeno snimanje
filmova
LCD zaslon
Pribl. 70 min.
—
Tražilo
Pribl. 70 min.
—
Kontinuirano
snimanje filmova
LCD zaslon
Pribl. 145 min.
—
Tražilo
Pribl. 145 min.
—
Pribl. 315 min.
Pribl. 6300 slika
Pregledavanje (fotografije)
Napomene
• Gore navedeni broj slika vrijedi kada je komplet baterija potpuno napunjen.
Broj slika može se smanjiti ovisno o uvjetima upotrebe.
• Broj slika koje se mogu snimiti vrijedi za snimanje u sljedećim uvjetima:
– Upotreba „Memory Stick PRO Duo” (Mark2) mediji marke Sony (prodaje
se zasebno)
– Komplet baterija se koristi pri temperaturi okoline od 25°C (77°F).
– Opcija [Display Quality] postavljena je na [Standard]
• Broj za „Snimanje (fotografije)” temelji se na standardu CIPA i vrijedi za snimanje
u sljedećim uvjetima:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– Opcija DISP postavljena je na [Display All Info.].
– Jedno snimanje svakih 30 sekundi.
– Zum se naizmjenično prebacuje između krajeva W i T.
– Bljeskalica se aktivira jednom svaka dva puta.
– Napajanje se uključuje i isključuje jednom nakon svakih deset snimanja.
• Brojevi minuta za snimanje filmova temelje se na standardu CIPA i vrijede
za snimanje u sljedećim uvjetima:
–[
Record Setting]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
– Uobičajeno snimanje filmova: Trajanje baterije ovisi o uzastopnom pokretanju/
zaustavljanju snimanja, zumiranju, uključivanju/isključivanju i sl.
– Kontinuirano snimanje filmova: Trajanje baterije temelji se na neprekidnom
snimanju dok se ne dosegne ograničenje (29 minuta), a zatim se nastavlja
ponovnim pritiskom gumba MOVIE. Ostale funkcije, primjerice zumiranje,
ne koriste se.
HR
14
Umetanje memorijske kartice (prodaje se zasebno)
HR
Pazite da kosi kut bude
okrenut na pravu stranu.
1
2
3
Otvorite poklopac.
Umetnite memorijsku karticu (prodaje se zasebno).
• Umetnite memorijsku karticu tako da sjedne na mjesto pazeći pri tome
da kosi kut bude okrenut na stranu kao na slici.
Zatvorite poklopac.
HR
15
x Memorijske kartice koje se mogu upotrebljavati
Memorijska kartica
Za fotografije
Za filmove
Memory Stick XC-HG Duo
A
Memory Stick PRO Duo
(samo Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
B
C
D
Memory Stick Micro (M2)
(samo Mark2)
SD memorijska kartica
(klasa 4 ili brža)
SDHC memorijska kartica
(klasa 4 ili brža)
SDXC memorijska kartica
(klasa 4 ili brža)
microSD memorijska kartica
(klasa 4 ili brža)
microSDHC memorijska kartica
(klasa 4 ili brža)
microSDXC memorijska kartica
(klasa 4 ili brža)
• U ovom se priručniku proizvodi u tablici zajednički nazivaju:
A: „Memory Stick PRO Duo” mediji
B: „Memory Stick Micro” mediji
C: SD kartica
D: microSD memorijska kartica
Napomene
• Prilikom korištenja medija „Memory Stick Micro” mediji ili microSD memorijskih
kartica provjerite koristite li odgovarajući adapter.
x Uklanjanje memorijske kartice/kompleta baterija
Memorijska kartica: Jednom gurnite memorijsku karticu unutra da biste
je izbacili.
Komplet baterija: Klizno pomaknite ručicu za izbacivanje baterije.
Nemojte ispustiti komplet baterija.
Napomene
• Nikada ne uklanjajte memorijsku karticu/komplet baterija kada pristupna
žaruljica (str. 7) svijetli. To može oštetiti podatke na memorijskoj kartici.
HR
16
Postavljanje sata
ON/OFF (napajanje)
Kotačić za upravljanje
HR
Odaberite stavke: v/V/b/B/ /
Postavite: z
1
Postavite prekidač ON/OFF (napajanje) u uključen
položaj ON.
Kada prvi put uključite fotoaparat, prikazuje se postavka datuma
i vremena.
• Može proći neko vrijeme prije nego što se uključi napajanje
i omogući rad.
2
Provjerite je li na zaslonu odabrano [Enter] i zatim
na kotačiću za upravljanje pritisnite z.
3
Odaberite željenu geografsku lokaciju prema uputama
na zaslonu, a zatim pritisnite z.
4
Postavite [Daylight Savings], [Date/Time] i [Date Format],
a zatim pritisnite z.
• Kada postavljate [Date/Time], ponoć je 12:00 AM, a podne je 12:00 PM.
5
Provjerite je li odabrano [Enter], a zatim pritisnite z.
HR
17
Snimanje fotografija/filmova
Gumb okidača
Kotačić za
odabir načina
Ručica W/T
(zumiranje)
: Auto Mode
: Movie
W: smanjivanje
T: povećavanje
MOVIE
Snimanje fotografija
1
Pritisnite gumb okidača do pola da biste fokusirali.
2
Pritisnite gumb okidača do kraja da biste snimili sliku.
Kada je slika fokusirana čut ćete zvučni signal i upalit će se indikator z
ili
.
Snimanje filmova
1
Pritisnite gumb MOVIE (film) za početak snimanja.
2
Ponovno pritisnite gumb MOVIE za zaustavljanje snimanja.
• Pomoću ručice W/T (zumiranje) promijenite skalu zumiranja.
Napomene
HR
18
• Nemojte ručno povlačiti bljeskalicu prema gore. To može uzrokovati kvar.
• Kada upotrebljavate funkciju zuma prilikom snimanja filma, snimit će se zvuk
rada fotoaparata. Zvuk rada gumba MOVIE može također biti snimljen kada
se dovrši snimanje filma.
• Kontinuirano snimanje filmova moguće je približno 29 minuta odjednom uz
zadane postavke fotoaparata i kada je temperatura okoline otprilike 25 °C (77 °F).
Kada se snimanje filma dovrši, možete ponovno pokrenuti snimanje ponovnim
pritiskom gumba MOVIE. Ovisno o temperaturi okoline, snimanje se može
zaustaviti kako bi se zaštitio fotoaparat.
Prikaz slika
W: smanjivanje
T: povećavanje
Kotačić za upravljanje
HR
Odaberite slike: B (sljedeće)/
b (prethodno) ili okrenite
kotačić za upravljanje
Postavite: z
(Reprodukcija)
(Brisanje)
1
Pritisnite gumb
(reprodukcija).
x Odabir sljedeće/prethodne slike
Odaberite sliku pritiskom na B (sljedeće)/b (prethodno) na kotačiću
za upravljanje ili okretanjem kotačića za upravljanje. Pritisnite z na sredini
kotačića za upravljanje da biste prikazali filmove.
x Brisanje slike
1 Pritisnite gumb (brisanje).
2 Odaberite [Delete] dok je odabrano v na kotačiću za upravljanje, a zatim
pritisnite z.
x Povratak na snimanje slika
Pritisnite gumb okidača do pola.
HR
19
Uvod ostalih funkcija
Ostalim funkcijama možete upravljati pomoću kotačića za upravljanje,
gumba MENU i sl.
MENU
Kotačić za upravljanje
Fn (funkcija)
Kotačić za upravljanje
x Kotačić za upravljanje
DISP (Prikaz sadržaja): Omogućuje vam promjenu prikaza zaslona.
z (Eye AF): Fokusira oči osobe kada pritisnete gumb. Snimajte slike pritiskom
gumba okidača dok pritišćete z.
x Gumb Fn (funkcija)
Omogućuje vam registriranje 12 funkcija i pozivanje tih funkcija prilikom
snimanja.
1 Pritisnite gumb Fn (funkcija).
2 Odaberite željenu funkciju pritiskom v/V/b/B na kotačiću za upravljanje.
3 Odaberite vrijednost postavke okretanjem kolačića za upravljanje.
x Kotačić za upravljanje
Možete odmah promijeniti odgovarajuću postavku za svaki način snimanja
jednostavnim okretanjem kotačića za upravljanje.
HR
20
x Stavke izbornika
(Camera Settings)
Image Size
Odabire veličinu fotografija.
Aspect Ratio
Odabire omjer širine i visine fotografija.
Quality
Postavlja kvalitetu slike za fotografije.
Panorama: Size
Odabire veličinu panoramskih slika.
Panorama: Direction
Postavlja smjer snimanja za panoramske slike.
File Format
Odabire format datoteke filma.
Record Setting
Odabire veličinu snimljenog kadra filma.
Drive Mode
Postavlja način uzastopnog snimanja, primjerice
za kontinuirano snimanje.
Flash Mode
Postavlja postavke bljeskalice.
Flash Comp.
Prilagođava intenzitet bljeskalice.
Red Eye Reduction
Ublažava efekt crvenih očiju pri upotrebi bljeskalice.
Focus Area
Odabire područje fokusiranja.
AF Illuminator
Postavlja AF indikator kojim se osvjetljava tamni
prizor radi lakšeg fokusiranja.
ISO
Prilagođava svjetlosnu osjetljivost.
ND Filter
Postavlja funkciju koja smanjuje količinu svjetla.
Možete postaviti nižu brzinu okidanja, smanjiti
vrijednost otvora blende, itd.
Metering Mode
Odabire način mjerenja koji određuje koji dio objekta
treba mjeriti radi utvrđivanja ekspozicije.
White Balance
Prilagođava tonove boje slike.
DRO/Auto HDR
Automatski kompenzira svjetlinu i kontrast.
Creative Style
Odabire željenu obradu slike.
Picture Effect
Odabire željeni efekt filtra za postizanje impresivnijeg
ili umjetničkog izraza.
Focus Magnifier
Povećava sliku prije snimanja kako biste mogli
detaljno provjeriti fokus.
Long Exposure NR
HR
Postavlja obradu smanjenja šuma za snimke uz brzinu
okidača od 1/3 sekunde ili bržu.
HR
21
High ISO NR
HR
22
Postavlja obradu smanjenja šuma za snimanje visoke
osjetljivosti.
Lock-on AF
Postavlja funkciju praćenja objekta i nastavljanje
fokusiranja.
Smile/Face Detect.
Odabire automatsko prepoznavanje lica i prilagodbu
različitih postavki. Postavlja automatsko otpuštanje
otvora blende kada se otkrije osmijeh.
Soft Skin Effect
Postavlja efekt meke kože i razinu efekta.
Auto Obj. Framing
Analizira prizor prilikom snimanja lica, krupnih
planova ili objekata koje prati funkcija Lock-on AF
i automatski smanjuje i sprema drugu kopiju slike
s impresivnijom kompozicijom.
Auto Mode
Možete snimati tako da odaberete ili Pametno
automatsko snimanje ili Superiorno automatsko
snimanje.
Scene Selection
Odabire memorirane postavke koje odgovaraju
raznim uvjetima prizora.
Movie
Odabire način ekspozicije koji odgovara vašem
objektu ili efektu.
SteadyShot
Postavlja SteadyShot za snimanje fotografija.
Smanjuje zamućenost zbog trešnje fotoaparata
kod snimanja kad fotoaparat držite u rukama.
SteadyShot
Postavlja SteadyShot za snimanje filmova.
Color Space
Mijenja raspon boja koje se mogu prikazati.
Auto Slow Shut.
Postavlja funkciju koja automatski prilagođava brzinu
okidanja svjetlini okoline.
Audio Recording
Postavlja želite li snimati zvuk prilikom
snimanja filma.
Audio Rec Level
Postavlja razinu snimanja zvuka tijekom
snimanja filma.
Audio Out Timing
Postavlja tempiranje audio izlaza tijekom
snimanja filma.
Wind Noise Reduct.
Smanjuje šum vjetra tijekom snimanja filmova.
Memory
Registrira željene načine ili postavke fotoaparata.
(Custom Settings)
Zebra
MF Assist
Prikazuje trake za prilagođavanje svjetline.
Prikazuje povećanu sliku kod ručnog fokusiranja.
Focus Magnif. Time
Postavlja vrijeme prikazivanja povećane slike.
Grid Line
Postavlja prikaz mreže kako bi se omogućilo
poravnavanje.
Audio Level Display
Postavlja želite li prikazivati razinu zvuka na zaslonu.
Auto Review
Postavlja automatski pregled za prikazivanje
snimljene slike nakon snimanja.
DISP Button
Postavlja načine zaslonskog prikaza koji se mogu
odabrati pritiskom gumba DISP na kotačiću
za upravljanje.
Peaking Level
Naglašava rub raspona u fokusu s određenom bojom
kod ručnog fokusiranja.
Peaking Color
Postavlja boju koja se upotrebljava za funkciju
za prilagodbu obrisa boje.
Exposure Set. Guide
Postavlja vodič koji se prikazuje kada se na zaslonu
snimanja promijene postavke ekspozicije.
Live View Display
Postavlja želite li na prikazu zaslona vidjeti postavke
kao što je kompenzacija ekspozicije.
Pre-AF
Postavlja želite li provođenje automatskog fokusiranja
prije nego što je gumb okidača pritisnut do pola.
Zoom Setting
Postavlja želite li kod zumiranja upotrebljavati
Clear Image Zoom i digitalno zumiranje.
FINDER/MONITOR
Postavlja način prebacivanja između tražila i zaslona.
AEL w/ shutter
Postavlja želite li provođenje AEL-a kada je gumb
okidača pritisnut do pola.
Exp.comp.set
Postavlja želite li da se vrijednost kompenzacije
ekspozicije odražava na kompenzaciju bljeskalice.
Bracket order
Postavlja redoslijed snimanja za nosač ekspozicije
i nosač podešavanja bijele boje.
Face Registration
Registrira ili mijenja osobu koja ima prednost
u fokusu.
Write Date
HR
Postavlja želite li na fotografiji zabilježiti datum
snimanja.
HR
23
Function Menu Set.
Prilagođava koja se funkcije prikazuju prilikom
pritiska gumba Fn (funkcija).
Custom Key Settings
Dodjeljuje željenu funkciju gumbu i kotačiću.
Zoom Func. on Ring
Postavlja funkciju zumiranja ručnog prstena.
Kada odaberete [Step], možete pomaknuti
položaj zumiranja na fiksni interval žarišne duljine.
MOVIE Button
Postavlja želite li uvijek uključiti gumb MOVIE.
Dial/Wheel Lock
Postavlja želite li privremeno onemogućiti kotačić
za upravljanje pomoću gumba Fn prilikom snimanja.
Kotačić za upravljanje možete onemogućiti/
omogućiti tako da pritisnete i držite gumb Fn.
(Wireless)
HR
24
Send to Smartphone
Prenosi slike za prikaz na pametnom telefonu.
Send to Computer
Sigurnosno kopira slike prijenosom na računalo
povezano s mrežom.
View on TV
Slike možete prikazati na TV-u koji je povezan
s mrežom.
Ctrl w/ Smartphone
Snima fotografije tako da se fotoaparatom upravlja
daljinski pomoću pametnog telefona.
Airplane Mode
Možete postaviti da ovaj uređaj ne upotrebljava
bežičnu komunikaciju.
WPS Push
Pristupnu točku možete jednostavno registrirati
na fotoaparatu pritiskom gumba WPS.
Access Point Set.
Pristupnu točku možete registrirati ručno.
Edit Device Name
Pod Wi-Fi Direct možete promijeniti naziv uređaja itd.
Disp MAC Address
Prikazuje MAC adresu fotoaparata.
SSID/PW Reset
Ponovno postavlja SSID i lozinku veze pametnog
telefona.
Reset Network Set.
Ponovno postavlja sve mrežne postavke.
(Playback)
Delete
Briše sliku.
View Mode
Postavlja način kako se slike grupiraju
za reprodukciju.
Image Index
Prikazuje više slika u isto vrijeme.
Display Rotation
Postavlja smjer reprodukcije snimljene slike.
Slide Show
Prikazuje dijaprojekciju.
Rotate
Okreće sliku.
Enlarge Image
HR
Povećava reproducirane slike.
4K Still Image PB
Prikazuje fotografije u 4K rezoluciji na TV-u koji
podržava 4K i koji je povezan putem HDMI-standarda.
Protect
Štiti slike.
Specify Printing
Dodaje fotografiji oznaku redoslijeda ispisa.
(Setup)
Monitor Brightness
Postavlja svjetlinu zaslona.
Viewfinder Bright.
Prilikom upotrebe elektroničkog tražila postavlja
svjetlinu elektroničkog tražila.
Finder Color Temp.
Postavlja temperaturu boje tražila.
Volume Settings
Postavlja jačinu zvuka za reprodukciju filmova.
Audio signals
Postavlja zvuk rada fotoaparata.
Upload Settings
Postavlja funkciju prijenosa fotoaparata prilikom
upotrebe Eye-Fi kartice.
Tile Menu
Postavlja želite li prikazivati izbornik pločica svaki put
kada pritisnete gumb MENU.
Mode Dial Guide
Uključuje ili isključuje vodič za kotačić načina rada
(objašnjenje za svaki način snimanja).
Delete confirm.
Postavlja je li na zaslonu potvrde brisanja prethodno
odabrano Izbriši ili Poništi.
Display Quality
Postavlja kvalitetu prikaza.
Pwr Save Start Time
Postavlja vrijeme do automatskog isključivanja
fotoaparata.
HR
25
PAL/NTSC Selector
(samo za modele
kompatibilne sa
standardom 1080 50i)
Ako promijenite TV format uređaja, omogućit
će se snimanje u drugom formatu filma.
Demo Mode
Uključivanje/isključivanje pokazne reprodukcije filma.
HDMI Resolution
Postavlja rezoluciju kada je fotoaparat povezan
s HDMI TV-om.
CTRL FOR HDMI
Upravljanje fotoaparatom putem TV-a koji podržava
„BRAVIA” Sync.
HDMI Info. Display
Odabire prikazuju li se na TV-u informacije
kada je povezan s TV-om koji je kompatibilan
sa standardom HDMI.
USB Connection
Postavlja USB način spajanja.
USB LUN Setting
Poboljšava kompatibilnost ograničavanjem funkcija
USB veze.
Language
HR
26
Odabire jezik.
Date/Time Setup
Postavlja datum i vrijeme i ljetno računanje vremena.
Area Setting
Postavlja mjesto upotrebe.
Format
Formatira memorijsku karticu.
File Number
Postavlja način dodjele brojeva datoteka
fotografijama i filmovima.
Select REC Folder
Mijenja odabranu mapu za pohranu slika.
New Folder
Stvara novu mapu za pohranu fotografija
i filmova (MP4).
Folder Name
Postavlja format mape za fotografije.
Recover Image DB
Oporavlja datoteku baze podataka slika i omogućuje
snimanje i reprodukciju.
Display Media Info.
Prikazuje preostalo vrijeme snimanja filmova i broj
fotografija koje se mogu snimiti na memorijsku
karticu.
Version
Prikazuje verziju softvera fotoaparata.
Setting Reset
Vraća postavke na njihove zadane vrijednosti.
Značajke softvera „PlayMemories Home”
Softver „PlayMemories Home” omogućuje vam uvoz fotografija i filmova
na računalo i njihovu upotrebu. „PlayMemories Home” je potreban za uvoz
AVCHD filmova na računalo.
Reprodukcija
uvezenih slika
HR
Uvoz slika s fotoaparata
Za Windows su dostupne i sljedeće funkcije.
Dijeljenje slika na servisu
„PlayMemories Online”
Prikaz slika
u kalendaru
Stvaranje
diskova
s filmom
Prijenos slika
na mrežne usluge
z Instaliranje softvera „PlayMemories Home”
„PlayMemories Home” možete preuzeti na sljedećoj URL adresi:
www.sony.net/pm/
Napomene
• Za instalaciju softvera „PlayMemories Home” potrebna je internetska veza
• Za korištenje softvera „PlayMemories Online” ili drugih mrežnih usluga potrebna
je internetska veza. „PlayMemories Online” ili druge mrežne usluge nisu dostupne
u svim državama ili regijama.
• Softver za Mac potražite na sljedećoj URL adresi:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Ako je na vašem računalu instaliran softver „PMB (Picture Motion Browser)”,
isporučen uz modele plasirane na tržište prije 2011., preko njega će se instalirati
softver „PlayMemories Home”. Koristite „PlayMemories Home”, nasljednik
softvera „PMB”.
HR
27
x Instaliranje softvera „PlayMemories Home” na računalo
1
Pomoću internetskog preglednika na računalu idite
na sljedeći URL, a zatim kliknite [Install] t [Run].
www.sony.net/pm/
2
Slijedite upute na zaslonu da biste dovršili instalaciju.
• Pojedinosti o softveru „PlayMemories Home” potražite na stranici
za podršku softvera PlayMemories Home (samo na engleskom):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
z Dodavanje dostupnih funkcija
softveru „PlayMemories Home”
Kada spojite fotoaparat s računalom,
možda će se softveru „PlayMemories
Home” dodati funkcije. Preporučujemo
da fotoaparat spojite s računalom čak
i ako je softver „PlayMemories Home”
već instaliran na računalo.
Na višestruku
priključnicu
Na USB priključak
Napomene
• Nemojte isključivati mikro USB kabel (priloženo) iz fotoaparata dok se prikazuje
zaslon rada ili zaslon pristupa. To može dovesti do oštećenja podataka.
• Da biste prekinuli vezu fotoaparata i računala, na traci zadataka kliknite ,
a zatim kliknite
(ikona prekida veze). Za sustav Windows Vista, kliknite
na traci zadataka.
HR
28
Značajke softvera „Image Data Converter”
U nastavku su primjeri funkcija dostupnih prilikom upotrebe softvera „Image
Data Converter”.
• Možete uređivati slike RAW formata pomoću raznih funkcija ispravljanja,
primjerice tonske krivulje ili oštrine.
• Možete prilagoditi slike podešavanjem bijele boje, svjetline i funkcijom
Creative Style itd.
• Možete spremiti fotografije koje su prikazane i uređene na računalo.
HR
Postoje dva načina spremanja slika RAW formata: sliku možete spremiti
i ostaviti u RAW formatu ili u standardnom formatu datoteke.
• Možete prikazati i usporediti slike formata RAW i JPEG koje su snimljene
tim fotoaparatom.
• Slikama možete dodijeliti 5 ocjena.
• Možete postaviti oznake u boji.
HR
29
x Instaliranje softvera „Image Data Converter”
1
Preuzmite softver na sljedećoj URL adresi i instalirajte ga
na računalo.
Windows: http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
x Pregledavanje softvera „Vodič za Image Data Converter”
Pojedinosti o upotrebi softvera „Image Data Converter” potražite u vodiču
„Vodič za Image Data Converter”.
1
Za Windows:
Kliknite [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t
[Help] t [Image Data Converter Ver.4].
Za Mac:
Pokrenite Finder t [Applications] t [Image Data
Converter] t [Image Data Converter Ver.4] t Na traci
izbornika odaberite „Help” t „Vodič za Image Data
Converter”.
• Za Windows 8 pokrenite „Image Data Converter Ver.4” t Na traci
izbornika odaberite „Help” t „Vodič za Image Data Converter”.
• Pojedinosti o softveru „Image Data Converter” možete potražiti
i u vodiču fotoaparata „Vodič za pomoć” (str. 2) ili na sljedećoj stranici
za podršku softvera „Image Data Converter” (samo na engleskom):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
HR
30
Broj fotografija i vrijeme snimanja filmova
Broj fotografija i vrijeme snimanja može se razlikovati ovisno o uvjetima
snimanja i memorijskoj kartici.
x Fotografije
[
Image Size]: L: 20M
Kada je [
Aspect Ratio] postavljeno na [3:2]*
Kapacitet
Quality
HR
2 GB
Standard
295 slika
Fine
170 slika
Extra fine
125 slika
RAW & JPEG
58 slika
RAW
88 slika
* Kada je [
Aspect Ratio] postavljen na nešto drugo osim [3:2], možete snimiti
više slika nego što je prikazano gore. (Osim kada je [
Quality] postavljen na
[RAW].)
x Filmovi
Tablica u nastavku prikazuje približna maksimalna vremena snimanja.
To su ukupna vremena za sve datoteke filmova. Kontinuirano snimanje
moguće je otprilike 29 minuta (propisano ograničenje proizvoda).
Maksimalno kontinuirano vrijeme snimanja filma u formatu MP4 (12M)
je oko 15 minuta (s ograničenjem veličine datoteke od 2 GB).
(h (sat), m (minuta))
Kapacitet
Record Setting
2 GB
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
10 m
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
10 m
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
9m
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
10 m
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
10 m
1440×1080 12M
VGA 3M
15 m
1 h 10 m
HR
31
• Vrijeme snimanja filmova razlikuje se jer je fotoaparat opremljen funkcijom VBR
(varijabilna brzina prijenosa) koja automatski prilagođava kvalitetu slike ovisno
o prizoru koji se snima. Kada snimate objekt koji se brzo kreće, slika je jasnija,
ali vrijeme snimanja je kraće jer je potrebno više memorije za snimanje.
Vrijeme snimanja ovisi i o uvjetima snimanja, objektu ili postavkama kvalitete/
veličine slike.
Napomene o upotrebi fotoaparata
Funkcije ugrađene u fotoaparat
• Priručnik opisuje uređaje kompatibilne s formatom 1080 60i i 1080 50i.
Da biste provjerili je li vaš fotoaparat kompatibilan s formatom 1080 60i
ili 1080 50i, potražite sljedeće oznake na dnu fotoaparata.
Uređaj kompatibilan s formatom 1080 60i: 60i
Uređaj kompatibilan s formatom 1080 50i: 50i
• Ovaj fotoaparat kompatibilan je s filmovima u formatu 1080 60p ili 50p. Za razliku
od dosadašnjih standardnih načina snimanja koji koriste isprepleteni način, ovaj
fotoaparat snima pomoću progresivnog načina. Time se povećava rezolucija
i nastaje uglađenija i realističnija slika.
O upotrebi i njezi
Izbjegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, vršenje preinaka, fizičke udarce ili udarce,
primjerice, čekićem te pazite da vam proizvod ne ispadne i da ga ne nagazite. Budite
posebno oprezni s objektivom.
Napomene o snimanju/reprodukciji
• Prije početka snimanja obavite probno snimanje kako biste bili sigurni
da fotoaparat radi ispravno.
• Ovaj fotoaparat je otporan na prašinu i vlagu, ali nije otporan na vodu
i zapljuskivanje.
• Ne usmjeravajte fotoaparat prema suncu ili drugom jarkom svjetlu. To može
uzrokovati kvar fotoaparata.
• Ako dođe do kondenzacije vlage, uklonite je prije upotrebe fotoaparata.
• Nemojte tresti ni udarati fotoaparat. To može uzrokovati kvar te nećete moći
snimati slike. Osim toga, medij za snimanje može postati neupotrebljiv ili se
slikovni podaci mogu oštetiti.
Ne upotrebljavajte/pohranjujte fotoaparat na sljedećim mjestima
HR
32
• Na iznimno vrućem, hladnom ili vlažnom mjestu
Na mjestima kao što je automobil parkiran na suncu kućište fotoaparata može
se deformirati te to može uzrokovati kvar.
• Na izravnom sunčevom svjetlu ili blizu grijača
Kućište fotoaparata može izgubiti boju ili se deformirati te to može
uzrokovati kvar.
• Na mjestima podložnim jakim vibracijama
• Blizu mjesta koje proizvodi jake radiovalove ili emitira zračenje ili je pod utjecajem
magneta. U protivnom fotoaparat neće moći ispravno snimati ili reproducirati slike.
• Na pješčanim ili prašnjavim mjestima
Pripazite da pijesak ili prašina ne uđu u fotoaparat. To može uzrokovati kvar
fotoaparata te u nekim slučajevima taj kvar može biti nepopravljiv.
Objektiv Carl Zeiss
Fotoaparat je opremljen objektivom Carl Zeiss koji može reproducirati oštre slike
s izvrsnim kontrastom. Objektiv za fotoaparat proizveden je unutar sustava
zajamčene kvalitete koji je certificirala tvrtka Carl Zeiss u skladu sa standardima
kvalitete tvrtke Carl Zeiss u Njemačkoj.
HR
Napomene o zaslonu, elektroničkom tražilu i objektivu
• Zaslon i elektroničko tražilo proizvedeni su pomoću visoko precizne tehnologije
i više od 99,99% piksela je ispravno i spremno za upotrebu. Međutim, moguće
je da se pojave sitne crne i/ili svijetle točke (bijele, crvene, plave ili zelene boje)
na zaslonu i elektroničkom tražilu. Te točke su normalan rezultat proizvodnog
postupka i ni na koji način ne utječu na snimanje.
• Kada upotrebljavate objektiv, pazite da vam prsti ili drugi predmeti ne zapnu
u objektivu.
Napomene o snimanju s tražilom
Fotoaparat je opremljen elektroničkim OLED tražilom visoke rezolucije i visokog
kontrasta. Tražilo postiže široki kut gledanja i ne zamara oko. Fotoaparat je izrađen
za osiguranje tražila koje se lako koristi tako što su uravnoteženi razni elementi.
• Slika može biti lagano izobličena u blizini kutova tražila. Ne radi se o kvaru.
Kada želite provjeriti svaku pojedinost cijele kompozicije, možete upotrijebiti
i LCD zaslon.
• Ako okrećete fotoaparat i pri tom gledate u tražilo i pomičete oči, slika u tražilu
može biti iskrivljena i boje slike mogu se mijenjati. To je karakteristika objektiva
ili uređaja za prikaz i nije kvar. Preporučujemo da prilikom snimanja slike gledate
u središnji dio tražila.
Napomene o bljeskalici
• Nemojte nositi fotoaparat držeći ga za bljeskalicu ili primjenjivati silu na njoj.
• Ako voda, prašina ili pijesak uđu u otvorenu bljeskalicu, može doći do kvara.
• Pazite da prst ne zasmeta kada pritišćete bljeskalicu prema dolje.
O temperaturi fotoaparata
Fotoaparat i baterija se mogu zagrijati neprekidnom upotrebom, no ne radi
se o kvaru.
HR
33
O zaštiti od pregrijavanja
Ovisno o temperaturi fotoaparata i baterije, možda nećete moći snimati filmove ili
će se napajanje automatski isključiti kako bi se zaštitio fotoaparat.
Prikazat će se poruka na zaslonu prije nego što se isključi napajanje ili više nećete
moći snimati filmove. U tom slučaju ostavite fotoaparat isključenim i pričekajte da
se temperatura fotoaparata i baterije spusti. Ako uključite napajanje prije nego što se
fotoaparat i baterija dovoljno ohlade, napajanje se može ponovno isključiti i možda
nećete moći snimati filmove.
O punjenju baterije
Ako punite bateriju koja dugo nije punjena, možda je nećete moći napuniti
do punog kapaciteta.
To je karakteristika baterije i nije kvar. Ponovno napunite bateriju.
Upozorenje za autorska prava
Televizijski programi, filmovi, videovrpce i drugi materijali mogu biti zaštićeni
autorskim pravima. Neovlašteno snimanje takvih materijala može kršiti propise
zakona o autorskim pravima.
Nema jamstva za oštećen sadržaj ili kvar u snimanju
Sony ne može dati jamstvo u slučaju kvara u snimanju ili gubitka ili oštećenja
snimljenog sadržaja zbog kvara fotoaparata ili medija za snimanje itd.
Čišćenje površine fotoaparata
Očistite površinu fotoaparata mekom krpom lagano navlaženom vodom, a zatim
obrišite površinu suhom krpom. Da biste spriječili oštećivanje završnog sloja
ili kućišta:
– ne izlažite fotoaparat kemijske proizvodima poput razrjeđivača, benzina, alkohola,
jednokratnih krpa, repelenta, sredstva za zaštitu od sunca ili insekticida itd.
Održavanje zaslona
• Krema za ruke ili ovlaživač na zaslonu može razgraditi njegov premaz. Ako nešto
od toga završi na zaslonu, odmah to obrišite.
• Grubo brisanje papirnatim ručnikom ili drugim materijalima može oštetiti premaz.
• Ako se na zaslonu nađu otisci prstiju ili prljavština, preporučujemo da pažljivo
uklonite prljavštinu i zatim obrišete zaslon mekom krpom.
Napomene o bežičnom LAN-u
Ako izgubite fotoaparat ili vam ga ukradu, ne snosimo nikakvu odgovornost
za gubitak ili štetu uzrokovanu ilegalnim pristupom ili upotrebom pristupne točke
registrirane na fotoaparatu.
Napomene o odlaganju/prijenosu fotoaparata
Da biste zaštitili osobne podatke, učinite sljedeće prilikom odlaganja ili prijenosa
fotoaparata.
• Ponovno postavite sve postavke fotoaparata pomoću [Setting Reset] (str. 26).
• Izbrišite sva registrirana lica osoba iz [Face Registration] (str. 23).
HR
34
Specifikacije
Fotoaparat
[System]
Uređaj za slike: 13,2 mm × 8,8 mm
(vrsta 1.0 ) Exmor R CMOS senzor
Ukupan broj piksela fotoaparata:
Pribl. 20,9 megapiksela
Efektivni broj piksela fotoaparata:
Pribl. 20,2 megapiksela
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
8,3× objektiv za zumiranje
f = 8,8 mm – 73,3 mm
(24 mm – 200 mm (ekvivalent
filma od 35 mm))
F2.8
Kod snimanja filmova (16:9):
26 mm – 212 mm*1
Kod snimanja filmova (4:3):
31 mm – 259 mm*1
*1
Kada je [
SteadyShot]
postavljen na [Standard]
SteadyShot: Optički
Kontrola ekspozicije: Automatska
ekspozicija, prioritet otvora blende,
prioritet okidača, ručna
ekspozicija, odabir prizora
Podešavanje bijele boje: Automatski,
dnevno svjetlo, sjena, oblačno,
inkandescentno, fluorescentno
(topla bijela/hladna bijela/dnevna
bijela/dnevna svjetlost), bljeskalica,
temperatura boje/filtar boje,
prilagođeno
Format datoteke:
Fotografije: JPEG (DCF, Exif, MPF
Baseline) kompatibilno, RAW
(Sony ARW 2.3 Format), DPOF
kompatibilno
Filmovi (AVCHD format):
Kompatibilno s formatom
AVCHD Ver. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2ch,
opremljen tehnologijom
Dolby Digital Stereo Creator
• Proizvedeno pod licencom tvrtke
Dolby Laboratories.
Filmovi (MP4 format):
HR
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Mediji za snimanje: „Memory Stick
PRO Duo” mediji, „Memory Stick
Micro” mediji, SD kartice,
microSD memorijske kartice
Bljeskalica: Raspon bljeskalice
(ISO osjetljivost (preporučena
razina ekspozicije) postavljena
na automatski):
Približno 1 m to 10,2 m
(3,28 ft. to 33,46 ft.)
[Input and Output connectors]
Priključnica HDMI: HDMI mikro
priključak
Višestruka priključnica*:
USB komunikacija
USB komunikacija: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
Priključak za mikrofon: Stereo mini
utikač od 3,5mm
Priključak za slušalice: Stereo mini
utikač od 3,5mm
* Podržava uređaje kompatibilne
s mikro USB-om.
HR
35
[Viewfinder]
Vrsta: Elektroničko tražilo
Ukupan broj točaka:
1 440 000 točaka
Pokrivanje kadra: 100%
Povećanje: 0,70 × (ekvivalent formata
35 mm) s objektivom od 50 mm
na beskonačno, –1 m–1 (diopter)
Udaljenost oka od okulara:
Približno 23 mm od okulara,
21,5 mm od okvira okulara
na –1 m–1 (diopter)
Prilagodba dioptra:
–4,0 m–1 do +3,0 m–1 (diopter)
[Screen]
LCD zaslon:
7,5 cm (vrsta 3.0) TFT pogon
Ukupan broj točaka:
1 228 800 točaka
[Power, general]
Napajanje: Komplet baterija
s mogućnošću ponovnog
punjenja NP-FW50, 7,2 V
Adapter za izmjeničnu struju
AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D,
5V
Potrošnja energije:
Približno 2,1 W (kod snimanja
s LCD zaslonom)
Približno 2,7 W (kod snimanja
s tražilom)
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
(32 °F do 104 °F)
Temperatura pohrane: –20 °C
do +60 °C (–4 °F do +140 °F)
Dimenzije (kompatibilne s CIPA
tehnologijom)
129,0 mm × 88,1 mm × 102,2 mm
(5 1/8 inches × 3 1/2 inča ×
4 1/8 inča) (Š/V/D)
HR
36
Težina (kompatibilno s CIPA)
(približno):
813 g (1 lb 12,7 oz) (s kompletom
baterija NP-FW50, „Memory Stick
PRO Duo” mediji)
Mikrofon: Stereo
Zvučnik: Monaural
Exif Print: Kompatibilno
PRINT Image Matching III:
Kompatibilno
[Wireless LAN]
Podržani standard: IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencija: 2,4 GHz
Podržani sigurnosni protokoli: WEP/
WPA-PSK/WPA2-PSK
Metoda konfiguracije WPS (Wi-Fi
Protected Setup) / ručno
Način pristupa: Infrastrukturni način
NFC: Usklađeno s oznakom NFC
Forum Type 3 Tag
Adapter za izmjeničnu struju
AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D
Zahtjevi napajanja: AC 100 V do 240 V,
50 Hz/60 Hz, 70 mA
Izlazni napon: 5 V istosmjerne struje,
0,5 A
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
(32 °F do 104 °F)
Temperatura pohrane: –20 °C do
+60 °C (–4 °F do +140 °F)
Dimenzije (pribl.):
50 mm × 22 mm × 54 mm
(2 inča × 7/8 inča × 2 1/4 inča)
(Š/V/D)
Komplet baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja NP-FW50
Vrsta baterije: Litij-ionska baterija
Maksimalan napon: 8,4 V istosmjerne
struje
Nazivni napon: 7,2 V istosmjerne struje
Maksimalan napon punjenja: 8,4 V
istosmjerne struje
Maksimalna jakost struje pri punjenju:
1,02 A
Kapacitet: Uobičajeno 7,7 Wh
(1 080 mAh)
Minimalno 7,3 Wh (1 020 mAh)
Maksimalne dimenzije (pribl.):
31,8 mm × 18,5 mm × 45 mm
(1 5/16 inča × 3/4 inča ×
1 13/16 inča) (Š/V/D)
Dizajn i specifikacije podložni su
promjenama bez prethodne najave.
Zaštitni znakovi
• Sljedeće oznake zaštitni su znakovi
tvrtke Sony Corporation.
, „Cyber-shot”,
„Memory Stick XC-HG Duo”,
„Memory Stick PRO Duo”, „Memory
Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick
Duo”, „Memory Stick Micro”,
„PlayMemories Home”, logotip
„PlayMemories Home”,
HR
„PlayMemories Online”, logotip
„PlayMemories Online”,
„PlayMemories Mobile”, logotip
„PlayMemories Mobile”
• „AVCHD Progressive” i logotip
„AVCHD Progressive” zaštitni su
znaci tvrtki Panasonic Corporation
i Sony Corporation.
• Dolby i simbol dvostrukog D zaštitni
su znaci tvrtke Dolby Laboratories.
• Pojmovi HDMI i HDMI
High-Definition Multimedia
Interface HDMI i logotip HDMI
zaštitni su znaci ili registrirani
zaštitni znaci tvrtke LLC
u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
• Windows je registrirani zaštitni
znak ili zaštitni znak tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
državama.
• Mac je registrirani zaštitni znak
tvrtke Apple Inc.
• iOS registrirani je zaštitni znak ili
zaštitni znak tvrtke Cisco Systems, Inc.
i/ili njezinih partnera u Sjedinjenim
Američkim Državama i određenim
drugim državama.
• iPhone i iPad registrirani su zaštitni
znaci tvrtke Apple Inc. u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
državama.
HR
37
• Logotip SDXC je zaštitni znak
tvrtke SD-3C, LLC.
• Android, Google Play zaštitni
su znaci tvrtke Google Inc.
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi, Wi-Fi
PROTECTED SET-UP registrirani su
zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.
• N Mark je zaštitni znak ili registrirani
zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
• DLNA i DLNA CERTIFIED zaštitni
su znaci tvrtke Digital Living
Network Alliance.
• Facebook i logotip „f” zaštitni su
znaci ili registrirani zaštitni znaci
tvrtke Facebook, Inc.
• YouTube i logotip YouTube zaštitni
su znaci ili registrirani zaštitni znaci
tvrtke Google Inc.
• Eye-Fi je zaštitni znak tvrtke
Eye-Fi, Inc.
• Osim toga, nazivi sustava i proizvoda
upotrijebljeni u ovom priručniku
općenito su zaštitni znaci ili
registrirani zaštitni znaci
odgovarajućih razvojnih programera
ili proizvođača. Međutim ™ ili ®
oznake ne upotrebljavaju se u svim
slučajevima u ovom priručniku.
Dodatne informacije o ovom
proizvodu i odgovore na često
postavljena pitanja potražite na
našem web-mjestu za korisničku
podršku.
HR
38
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising