Sony | DSC-RX10M3 | Sony DSC-RX10M3 RX10 III s objektivom sa zumiranjem velikog otvora blende F2,4 – 4, 24 – 600 mm Upute za upotrebu

4-591-691-11(1) (HR)
Digitalni fotoaparat
Priručnik s uputama
„Priručnik” (mrežni priručnik)
U dokumentu „Priručnik” potražite
detaljne upute o mnogim funkcijama
fotoaparata.
http://rd1.sony.net/help/dsc/1610/h_zz/
DSC-RX10M3
Hrvatski
Saznajte više o fotoaparatu („Priručnik”)
„Priručnik” je mrežni priručnik. „Priručnik” možete čitati
na računalu ili pametnom telefonu.
U njemu potražite detaljne upute o mnogim funkcijama
fotoaparata.
URL:
http://rd1.sony.net/help/dsc/1610/h_zz/
Pregled vodiča
Fotoaparat je opremljen ugrađenim vodičem s uputama.
Vodič kroz fotoap.
Možete upotrijebiti [Prilag. tipka(Snim.)] da biste vodič kroz fotoaparat
dodijelili željenom gumbu.
U vodiču kroz fotoaparat prikazana su objašnjenja za trenutno odabranu
funkciju ili postavku izbornika.
1 Gumb MENU t
(Prilag. postavke) t [Prilag. tipka(Snim.)] t
Odaberite željeni gumb dodijeljen funkciji. t [Vodič kroz fotoap.]
2 Pritisnite gumb MENU i upotrijebite kotačić za upravljanje kako biste
odabrali stavku u izborniku MENU za koju želite pročitati objašnjenje te
zatim pritisnite gumb kojem je dodijeljena funkcija [Vodič kroz fotoap.].
HR
2
Vlasnička evidencija
Broj modela i serijski broj (koji se nalaze
na proizvodu) zabilježite u prostor
u nastavku. Ti će vam brojevi trebati
prilikom kontaktiranja s prodavačem
proizvoda tvrtke Sony u vezi s ovim
proizvodom.
Broj modela DSCSerijski broj ____________________
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od
požara ili strujnog udara,
ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
VAŽNE SIGURNOSNE
UPUTE
-SAČUVAJTE OVE UPUTE
OPASNOST
DA BISTE SMANJILI RIZIK
OD POŽARA ILI STRUJNOG
UDARA, PAŽLJIVO
SLIJEDITE OVE UPUTE
Ako oblik utikača ne odgovara strujnoj
utičnici, upotrijebite dodatni adapter za
utikač čija je konfiguracija odgovarajuća
za strujnu utičnicu.
OPREZ
[ Komplet baterija
Ako se kompletom baterija pogrešno
rukuje, može eksplodirati, izazvati požar
ili čak kemijske opekline. Pridržavajte se
sljedećih mjera opreza.
• Ne rastavljajte.
• Ne razbijajte i ne izlažite komplet baterija
udarcima ili sili, na primjer udarcima
čekića, te pazite da vam ne ispadne i da
ga ne nagazite.
• Nemojte izazivati kratki spoj i nemojte
dopustiti da metalni predmeti dođu
u dodir s priključcima baterije.
• Ne izlažite visokim temperaturama
iznad 60 °C, na primjer ostavljanjem
na izravnom sunčevom svjetlu ili
u automobilu parkiranom na suncu.
• Nemojte spaljivati ili bacati u vatru.
• Nemojte rukovati litij-ionskom
baterijom ako je oštećena ili curi.
• Obavezno punite komplet baterija
originalnim punjačem baterija Sony
ili uređajem koji služi za punjenje
kompleta baterija.
• Držite komplet baterija izvan dohvata
male djece.
• Držite komplet baterija na suhom.
• Zamijenite samo jednakom ili
odgovarajućom vrstom proizvoda
koju preporučuje tvrtka Sony.
• Upotrijebljeni komplet baterija
pravovremeno zbrinite na način
opisan u uputama.
Pri upotrebi priloženog ili preporučenog
adaptera za izmjeničnu struju/punjača
baterija služite se zidnom utičnicom
u blizini. Ako dođe do smetnji pri
upotrebi ovog proizvoda, odmah ga
isključite iz zidne utičnice kako biste
isključili izvor napajanja.
Ako upotrebljavate proizvod sa žaruljicom
punjenja, imajte na umu da proizvod nije
isključen iz izvora napajanja čak ni kada
se žaruljica isključi.
HR
3
[ Napomena
Ako se zbog statičkog elektriciteta ili
elektromagnetskih smetnji prijenos
podataka ne dovrši do kraja (neuspješan
prijenos), ponovno pokrenite aplikaciju
ili isključite i ponovno priključite
komunikacijski kabel (USB itd.).
Ovaj je proizvod ispitan i utvrđeno je da
je u skladu s ograničenjima propisanima
odredbom EMC za upotrebu kabela za
povezivanje kraćih od 3 metra.
Elektromagnetska polja na određenim
frekvencijama mogu utjecati na sliku
i zvuk ove jedinice.
[ Napomena za kupce
u državama u kojima se
primjenjuju direktive EU.
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan
Informacije o usklađenosti proizvoda
sa zahtjevima EU-a: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgija
Ovime tvrtka Sony Corporation izjavljuje
da je ova oprema u skladu s osnovnim
zahtjevima i relevantnim odredbama
Direktive 1999/5/EZ. Dodatne informacije
potražite na sljedećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
HR
4
[ Odlaganje iskorištenih baterija
te električne i elektroničke
opreme (primjenjivo
u Europskoj uniji i drugim
europskim državama
s odvojenim sustavima
za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na
proizvodu, bateriji ili
na pakiranju označava
da se proizvod
i baterija ne smiju
odlagati kao kućanski
otpad. Na određenim
baterijama ovaj se simbol može pojaviti
u kombinaciji s kemijskim simbolom.
Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb)
dodan je ako baterija sadrži više od
0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim
zbrinjavanjem proizvoda i baterija
pridonosite sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje do kojih bi moglo doći
neispravnim zbrinjavanjem otpada.
Recikliranje materijala pomaže
u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih,
izvedbenih ili razloga integriteta podataka
zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom,
tu bateriju može zamijeniti samo
ovlašteno servisno osoblje. Da biste
omogućili pravilno postupanje s baterijom
te električnom i elektroničkom opremom,
proizvode po isteku vijeka trajanja
odložite na odgovarajuće odlagalište za
recikliranje električne i elektroničke
opreme. Za sve ostale baterije pogledajte
odjeljak o tome kako sigurno ukloniti
bateriju iz proizvoda. Bateriju odložite
na odgovarajuće odlagalište za recikliranje
iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog
proizvoda ili baterije zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe za
zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj
ste kupili proizvod ili bateriju.
Provjera isporučenih artikala
Broj u zagradi označava broj komada.
• Fotoaparat (1)
• Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-FW50 (1)
• Mikro USB kabel (1)
• Adapter za izmjeničnu struju (1)
• Kabel za napajanje (mrežni vod) (priložen u nekim državama/regijama) (1)
• Traka za nošenje na ramenu (1)
• Poklopac objektiva (1)
• Sjenilo za objektiv (1)
• Poklopac nosača (1) (pričvršćen na fotoaparat)
• Poklopac okulara (1) (pričvršćen na fotoaparat)
• Priručnik s uputama (ovaj priručnik) (1)
• Vodič za Wi-Fi vezu/povezivanje jednim dodirom (NFC) (1)
U vodiču su objašnjene funkcije koje zahtijevaju Wi-Fi vezu.
Detalje o funkcijama Wi-Fi veze/povezivanja jednim dodirom (NFC)
potražite u „Vodiču za Wi-Fi vezu/povezivanje jednim dodirom (NFC)”
(priloženo) ili „Priručnik” (str. 2).
O postavkama jezika
Prije upotrebe kamere, po potrebi promijenite jezik zaslona (str. 16).
HR
5
Identifikacija dijelova
(Movie)/
(Visoka
frekv. okvira)/
(Panoram.
snimanje)/
(Odabir scene)
M Kukica za traku za nošenje
na ramenu
N Tipka Zadrž. izošt.
O Birač načina izoštravanja
P Prsten otvora blende
HR
6
A Prekidač ON/OFF (napajanje)
B Gumb zatvarača
C Za snimanje: ručica W/T
(zumiranje)
Za gledanje: Poluga
(kazalo)/zumiranja
reprodukcije
D Žaruljica samookidača/
AF osvjetljivača
E Oznaka otvora blende
F Objektiv
G Prednji prsten za objektiv
H Stražnji prsten za objektiv
I Birač kompenzacije ekspozicije
J Bljeskalica
K Nosač za više sučelja*
L Kotačić za odabir načina
(Automatski način)/
(Programirana automatika)/
(Prioritet otv. blende)/
(Prioritet zatvarača)/
(Ručna ekspozicija)/
(Pozivanje memorije)/
A Mikrofon
B Tražilo
C Senzor okulara
D Kotačić za prilagodbu dioptra
E Gumb MOVIE (videozapis)
F Gumb (iskakanje bljeskalice)
G Gumb
(osvjetljenje ploče
zaslona)
H Zaslon
I Gumb C2 (Prilagođena tipka 2)
J Gumb C1 (Prilagođena tipka 1)
K Kukica za traku za nošenje na
ramenu
L Utor memorijske kartice
M Poklopac memorijske kartice
N Pristupna žaruljica
M Središnja tipka
N Za snimanje: Gumb C3
(Prilagođena tipka 3)
Za gledanje: Gumb (brisanje)
O Gumb
(reprodukcija)
A Gumb MENU
B Zvučnik
C Priključak m (za mikrofon)
• Kada je spojen vanjski mikrofon,
fotoaparat se prebacuje
s unutarnjeg mikrofona na
vanjski mikrofon. Ako se
vanjski mikrofon napaja preko
priključka, fotoaparat služi kao
izvor napajanja mikrofona.
D Priključak i (za slušalice)
E Multi/Mikro USB terminal*
• Podržava uređaje kompatibilne
s mikro USB kabelom.
F HDMI mikro priključak
G Žaruljica punjenja
H Monitor
I Za snimanje: gumb Fn (funkcija)
Za gledanje: Gumb
(Poš. na
smartphone)
J Birač za upravljanje
K Za snimanje: Gumb AEL
(zaključavanje automatske
ekspozicije)
Za gledanje: Gumb
(zumiranje reprodukcije)
L Kotačić za upravljanje
A Prekidač na klik otvora blende
• Prilikom snimanja videozapisa
prekidač na klik otvora blende
postavite na OFF. Ako
promijenite vrijednost otvora
blende pri snimanju videozapisa
dok je prekidač na klik otvora
blende postavljen na ON, snimit
će se zvuk prstena otvora blende.
B Wi-Fi antena (ugrađena)
C
(N Mark)
• Dodirnite ovu oznaku kada
spajate fotoaparat s pametnim
telefonom koji je opremljen
funkcijom NFC.
• NFC (Near Field
Communication) je
međunarodni standard
tehnologije za bežičnu
komunikaciju kratkog dometa.
D Ručica za zaključavanje baterije
E Utor za umetanje baterije
HR
7
F Poklopac priključka
Upotrijebite ga kada upotrebljavate
adapter za izmjeničnu struju
AC-PW20 (prodaje se zasebno).
Umetnite priključak u odjeljak
za bateriju i provedite kabel kroz
poklopac priključka kao što je
prikazano dolje.
• Provjerite da kabel nije
prikliješten kada zatvorite
poklopac.
G Poklopac baterije
H Rupa priključka za tronožac
• Upotrebljavajte tronožac
s vijkom kraćim od 5,5 mm.
U protivnom nećete moći
pričvrstiti fotoaparat i može
doći do oštećenja fotoaparata.
HR
8
* Detalje o dodatnoj opremi
kompatibilnoj s nosačem za više
sučelja i terminalu Multi/Micro USB
potražite na web-mjestu tvrtke Sony
ili se obratite svom prodavaču
proizvoda tvrtke Sony ili ovlaštenom
lokalnom servisu tvrtke Sony.
Možete upotrijebiti i dodatnu
opremu koja je kompatibilna
s nosačem za dodatnu opremu.
Ne možemo jamčiti ispravan rad
s dodatnom opremom drugih
proizvođača.
Umetanje kompleta baterija
Ručica za zaključavanje baterije
1
2
Otvorite poklopac.
Umetnite komplet baterija.
• Umetnite komplet baterija dok držite pritisnutu ručicu za zaključavanje
baterije kao na slici. Provjerite je li ručica za zaključavanje baterije
zaključana nakon umetanja.
• Zatvaranje poklopca s neispravno umetnutom baterijom može oštetiti
fotoaparat.
HR
9
Punjenje kompleta baterija
Žaruljica punjenja
Uključena: punjenje
Isključena: punjenje završeno
Treperi:
pogreška punjenja ili je punjenje privremeno
zaustavljeno jer temperatura fotoaparata nije
unutar zadanog raspona
1
2
HR
10
Priključite kameru na adapter za izmjeničnu struju
(priloženo) pomoću mikro USB kabela (priloženo).
Priključite adapter za izmjeničnu struju u zidnu utičnicu.
Žaruljica punjenja svijetli narančasto i punjenje započinje.
• Isključite fotoaparat dok punite bateriju.
• Komplet baterija možete napuniti čak i kada je djelomično napunjen.
• Ako žaruljica punjenja treperi i punjenje nije završeno, uklonite
i ponovno umetnite komplet baterija.
• U nekim državama/regijama priključite kabel za napajanje u adapter
za izmjeničnu struju, a zatim adapter za izmjeničnu struju priključite
u zidnu utičnicu.
Napomene
• Ako žaruljica punjenja na fotoaparatu treperi kada je adapter za izmjeničnu
struju uključen u zidnu utičnicu, to znači da je punjenje privremeno zaustavljeno
jer je temperatura izvan preporučenog raspona. Punjenje se nastavlja kada se
temperatura vrati unutar odgovarajućeg raspona. Preporučujemo vam da komplet
baterija punite pri temperaturi okoline od 10°C do 30°C.
• Ako je odjeljak terminala baterije prljav, komplet baterija neće se učinkovito
puniti. U tom slučaju lagano obrišite prašinu mekom krpom ili štapićem za uši
kako biste očistili odjeljak terminala baterije.
• Priključite adapter za izmjeničnu struju (priloženo) u najbližu zidnu utičnicu.
Ako dođe do smetnji pri upotrebi adaptera za izmjeničnu struju, odmah ga
isključite iz zidne utičnice kako biste isključili izvor napajanja.
• Nakon završetka punjenja isključite adapter za izmjeničnu struju iz zidne utičnice.
• Upotrebljavajte samo originalne komplete baterija, mikro USB kabel (priloženo)
i adapter za izmjeničnu struju (priloženo) marke Sony.
• Fotoaparat se napaja tijekom snimanja/reprodukcije ako je priključen u zidnu
utičnicu pomoću adaptera za izmjeničnu struju AC-PW20 (prodaje se zasebno).
x Vrijeme punjenja (potpuno punjenje)
Vrijeme punjenja je oko 150 min. ako upotrebljavate adapter za izmjeničnu
struju (priloženo). Nakon umetanja do kraja napunjenog kompleta baterija,
žaruljica punjenja se pali i zatim gasi.
Napomene
• Gore navedeno vrijeme punjenja vrijedi za punjenje potpuno ispražnjenog
kompleta baterija pri temperaturi od 25°C. Punjenje može potrajati duže ovisno
o okolnostima upotrebe i uvjetima.
HR
11
x Punjenje priključivanjem na računalo
Komplet baterija može se puniti priključivanjem fotoaparata na računalo
pomoću mikro USB kabela. Spojite fotoaparat na računalo dok je fotoaparat
isključen.
Na USB priključak
Napomene
• Ako je fotoaparat spojen s prijenosnim računalom koje nije spojeno s izvorom
napajanja, razina baterije prijenosnog računala se smanjuje. Ne punite dulje
vrijeme.
• Kada je između računala i fotoaparata uspostavljena USB veza, nemojte
uključivati/isključivati ili ponovno pokretati računalo ili pokretati računalo iz
stanja pripravnosti. To može uzrokovati kvar fotoaparata. Prije uključivanja/
isključivanja, ponovnog pokretanja ili pokretanja računala iz stanja pripravnosti,
isključite fotoaparat iz računala.
• Punjenje pomoću ručno složenih ili prilagođenih računala nije zajamčeno.
HR
12
x Trajanje baterije i broj slika koje se mogu snimiti
i reproducirati
Vijek trajanja baterije
Broj slika
—
Pribl. 420 slika
Pribl. 370 slika
Snimanje
(fotografije)
Monitor
Tražilo
—
Uobičajeno
snimanje
videozapisa
Monitor
Pribl. 65 min.
—
Tražilo
Pribl. 70 min.
—
Neprekidno
snimanje
videozapisa
Monitor
Pribl. 120 min.
—
Tražilo
Pribl. 130 min.
—
Pribl. 315 min.
Pribl. 6300 slika
Pregledavanje (fotografije)
Napomene
• Gore navedeni broj slika vrijedi kada je komplet baterija potpuno napunjen.
Broj slika može se smanjiti ovisno o uvjetima upotrebe.
• Broj slika koje se mogu snimiti vrijedi za snimanje u sljedećim uvjetima:
– Upotreba medija Sony Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) (prodaje se zasebno)
– Komplet baterija upotrebljava se pri temperaturi okoline od 25°C.
– Opcija [Kvaliteta zaslona] postavljena je na [Standardno]
• Broj za „Snimanje (fotografije)” temelji se na standardu CIPA i vrijedi za snimanje
u sljedećim uvjetima:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– Opcija DISP postavljena je na [Prikaz svih info.].
– Jedno snimanje svakih 30 sekundi.
– Zum se naizmjenično prebacuje između krajeva W i T.
– Bljeskalica se aktivira jednom svaka dva puta.
– Napajanje se uključuje i isključuje jednom nakon svakih deset snimanja.
• Brojevi minuta za snimanje videozapisa temelje se na standardu CIPA i vrijede
za snimanje u sljedećim uvjetima:
–[
Postavka snim.]: XAVC S HD 60p 50M/50p 50M
– Uobičajeno snimanje videozapisa: Trajanje baterije ovisi o uzastopnom
pokretanju/zaustavljanju snimanja, zumiranju, uključivanju/isključivanju i sl.
– Neprekidno snimanje videozapisa: trajanje baterije temelji se na neprekidnom
snimanju dok se ne dosegne ograničenje (29 minuta), a zatim se nastavlja
ponovnim pritiskom gumba MOVIE. Ostale se funkcije, primjerice zumiranje,
ne upotrebljavaju.
x Napajanje
Za napajanje fotoaparata tijekom snimanja i reprodukcije možete upotrijebiti
adapter za izmjeničnu struju (priloženo) čime ćete smanjiti potrošnju kompleta
baterija.
HR
13
Napomene
• Ako baterija nije dovoljno napunjena, fotoaparat se neće uključiti. Umetnite
dostatno napunjen komplet baterija u fotoaparat.
• Ako upotrebljavate fotoaparat dok je priključen u zidnu utičnicu, provjerite
prikazuje li se ikona (
) na monitoru.
• Ne vadite komplet baterija dok je uključeno napajanje putem zidne utičnice.
Ako izvadite komplet baterija, fotoaparat će se isključiti.
• Ne vadite komplet baterija dok je upaljena pristupna žaruljica (str. 6). Mogu se
oštetiti podaci na memorijskoj kartici.
• Sve dok je uključeno napajanje komplet baterija neće se puniti čak ni ako se
fotoaparat priključi u adapter za izmjeničnu struju.
• U određenim je uvjetima moguće dodatno napajanje iz baterije čak i kada
upotrebljavate adapter za izmjeničnu struju.
• Dok se napaja putem USB priključka temperatura u fotoaparatu se podiže
i moguće je skraćivanje vremena neprekidnog snimanja.
Umetanje memorijske kartice (prodaje se zasebno)
Pazite da kosi kut bude okrenut
na pravu stranu.
1
2
3
HR
14
Otvorite poklopac.
Umetnite memorijsku karticu.
• Umetnite memorijsku karticu tako da sjedne na mjesto pazeći pri tome
da kosi kut bude okrenut na stranu kao na slici.
Zatvorite poklopac.
x Memorijske kartice koje se mogu upotrebljavati
Memorijska kartica
Memory Stick PRO Duo
Za
fotografije
Za videozapise
MP4
AVCHD
XAVC S
(samo
Mark2)
(samo
Mark2)
—
*1
Memory Stick PRO-HG Duo™
Memory Stick Micro™ (M2)
(samo
Mark2)
(samo
Mark2)
—
SD memorijska kartica
*2
*2
SDHC memorijska kartica
*2
*2
*3
SDXC memorijska kartica
*2
*2
*3
microSD memorijska kartica
*2
*2
microSDHC memorijska
kartica
*2
*2
*3
microSDXC memorijska
kartica
*2
*2
*3
*1
*2
*3
—
—
Videozapisi se ne mogu snimati brzinom od 100 Mbps ili više.
SD klasa brzine 4:
ili brža ili UHS klasa brzine 1:
ili brža
Memorijske kartice koje ispunjavaju sve sljedeće uvjete:
– Kapacitet od 4 GB ili veći
– SD klasa brzine 10:
ili UHS klasa brzine 1:
ili brža
Prilikom snimanja brzinom od 100 Mbps ili više, kartica UHS klasa brzine 3:
obvezna je.
• Detalje o broju snimljenih fotografija i mogućem trajanju videozapisa potražite na
stranicama od 32 do 33. U tablicama potražite memorijsku karticu odgovarajućeg
kapaciteta.
Napomene
• Kada se SDHC memorijska kartica upotrebljava za snimanje XAVC S videozapisa
tijekom duljih vremenskih razdoblja, snimljeni videozapisi bit će razdijeljeni
u datoteke veličine 4 GB. Razdijeljene datoteke mogu se integrirati u jedinstvenu
datoteku pomoću funkcije PlayMemories Home™.
• Ne jamčimo da će sve memorijske kartice ispravno raditi. U slučaju memorijskih
kartica koje nije proizvela tvrtka Sony, obratite se proizvođaču tih proizvoda.
• Prilikom korištenja medija Memory Stick Micro medij ili microSD memorijskih
kartica s ovim fotoaparatom provjerite koristite li odgovarajući adapter.
HR
15
x Uklanjanje memorijske kartice/kompleta baterija
Memorijska kartica: jednom gurnite memorijsku karticu unutra da biste
je izbacili.
Komplet baterija: klizno pomaknite ručicu za zaključavanje baterije.
Nemojte ispustiti komplet baterija.
Napomene
• Nikada ne uklanjajte memorijsku karticu/komplet baterija kada pristupna
žaruljica (str. 6) svijetli. To može oštetiti podatke na memorijskoj kartici.
Postavljanje jezika i sata
ON/OFF (napajanje)
Kotačić za upravljanje
Odaberite stavke: v/V/b/B
Postavite brojčanu vrijednost
datuma i vremena: v/V/ /
Postavite: z
1
2
Postavite prekidač ON/OFF (napajanje) u položaj ON.
Kada prvi put uključite fotoaparat, prikazuje se zaslon s postavkama
jezika.
• Može proći neko vrijeme prije nego što se uključi napajanje
i omogući rad.
Odaberite željeni jezik, a zatim pritisnite z na kotačiću
za upravljanje.
Prikazat će se zaslon s postavkama datuma i vremena.
HR
16
3
Provjerite je li na zaslonu odabrano [Unos], a zatim
pritisnite z.
4
Odaberite željenu geografsku lokaciju prema uputama na
zaslonu, a zatim pritisnite z.
5
Postavite [Dnevno svjetlo], [Datum/Vrijeme] i [Format
datuma], a zatim pritisnite z.
• Kada postavljate [Datum/Vrijeme], ponoć je 12:00 AM, a podne je
12:00 PM.
6
Provjerite je li odabrana opcija [Unos], a zatim pritisnite z.
Snimanje fotografija/videozapisa
Gumb zatvarača
Kotačić za
odabir načina
Ručica W/T
(zumiranje)
: Automatski način
: Movie
W: smanjivanje
T: povećavanje
MOVIE
HR
17
Snimanje fotografija
1
Pritisnite gumb zatvarača dopola da biste fokusirali.
2
Pritisnite tipku zatvarača do kraja da biste snimili sliku.
Kada je slika fokusirana, čut ćete zvučni signal i upalit će se indikator z
ili
.
• Ako fotoaparat ne može automatski izoštriti sliku, indikator
izoštravanja z treperi.
Snimanje videozapisa
1
Pritisnite gumb MOVIE (videozapis) za početak snimanja.
2
Ponovno pritisnite gumb MOVIE za zaustavljanje snimanja.
• Pomoću ručice W/T (zumiranje) promijenite skalu zumiranja.
Napomene
• Nemojte ručno povlačiti bljeskalicu prema gore. To može uzrokovati kvar.
• Maksimalni otvor blende ovisi o žarišnoj duljini. Otvor blende ne može se otvoriti
više od maksimalne dopuštene razine, čak i ako postavite manju vrijednost
upotrebom prstena otvora blende. Provjerite je li na monitoru prikazana ispravna
vrijednost otvora blende.
• Kada upotrebljavate funkciju zuma prilikom snimanja videozapisa, snimit će se
zvuk rada fotoaparata. Zvuk s kamere pogotovo se snima kada je [Brzina zuma]
postavljeno na [Brzo] te kada je [Zumiran. na prstenu] postavljeno na [Brzo].
Moguće je da će se snimiti zvuk rada gumba MOVIE prilikom završetka snimanja
ili zvuk rada [Pomoć pri zumiranju].
• Maksimalno neprekidno snimanje videozapisa moguće je približno 29 minuta
odjednom uz zadane postavke fotoaparata i kada je temperatura okoline otprilike
25°C. Kada se snimanje videozapisa dovrši, možete ponovno pokrenuti snimanje
ponovnim pritiskom gumba MOVIE. Ovisno o temperaturi okoline, snimanje se
može zaustaviti kako bi se zaštitio fotoaparat.
HR
18
Prikaz slika
W: smanjivanje
T: povećavanje
Kotačić za upravljanje
(reprodukcija)
C3/
1
(brisanje)
Pritisnite gumb
Odaberite slike:
B (sljedeće)/b (prethodno) ili
okrenite kotačić za upravljanje
Postavite: z
(reprodukcija).
x Odabir sljedeće/prethodne slike
Odaberite sliku pritiskom na B (sljedeće)/b (prethodno) na kotačiću za
upravljanje ili okretanjem kotačića za upravljanje. Pritisnite z na sredini
kotačića za upravljanje da biste prikazali videozapise.
x Brisanje slike
1 Pritisnite gumb C3/ (brisanje).
2 Odaberite [Brisanje] dok je odabrano v na kotačiću za upravljanje, a zatim
pritisnite z.
x Povratak na snimanje slika
Pritisnite gumb zatvarača dopola.
HR
19
Uvod u ostale funkcije
MENU
Birač za upravljanje
Fn (funkcija)
Kotačić za upravljanje
x Kotačić za upravljanje
DISP (prikaz sadržaja): Omogućuje promjenu prikaza na zaslonu.
z (Stand. izoštravanje): ako pritisnete ovaj gumb kada je [Područje izoštrav.]
postavljeno na [Fleksibilni spot] ili [Proširi fleksib. spot], možete promijeniti
položaj područja izoštravanja pritiskom na v/V/b/B na kotačiću za
upravljanje. Također možete promijeniti položaj područja izoštravanja
tijekom snimanja fotografija. Ovisno o opcijama odabranima u izborniku
[Područje izoštrav.] ili [Centrir. AF zadrži-na], funkcije koje su dostupne
prilikom pritiska tipke razlikuju se.
x Gumb Fn (funkcija)
Omogućuje vam registriranje 12 funkcija i pozivanje tih funkcija prilikom
snimanja.
1 Pritisnite gumb Fn (funkcija).
2 Odaberite željenu funkciju pritiskom v/V/b/B na kotačiću za upravljanje.
3 Odaberite vrijednost postavke okretanjem kotačića za upravljanje.
• Pojedine postavke mogu se dodatno prilagoditi okretanjem birača za
upravljanje.
x Birač za upravljanje
HR
20
Možete odmah promijeniti odgovarajuću postavku za svaki način snimanja
jednostavnim okretanjem birača za upravljanje.
x Stavke izbornika
(Postavke fotoaparata)
Veličina slike
Odabire veličinu fotografija.
Razmjer proporcija
Odabire razmjer proporcija za fotografije.
Kvaliteta
Postavlja kvalitetu slike za fotografije.
Vel. slike(Dual Rec)
Postavlja veličinu snimljenih fotografija prilikom
snimanja videozapisa.
Kvaliteta(Dual Rec)
Postavlja kvalitetu slike snimljenih fotografija
prilikom snimanja videozapisa.
Format datoteke
Odabire format datoteke videozapisa.
Postavka snim.
Odabire veličinu snimljenog kadra videozapisa.
Dvostr. snim. videoz.
Postavke HFR-a
Postavlja je li potrebno istodobno snimati XAVC S
videozapis i MP4 videozapis ili AVCHD videozapis
i MP4 videozapis.
Služi za podešavanje postavki snimanja uz visoku
frekvenciju okvira.
Panorama: veličina
Odabire veličinu panoramskih slika.
Panorama: smjer
Postavlja smjer snimanja za panoramske slike.
Način okidanja
Postavlja način okidanja, primjerice za neprekidno
snimanje.
Postavke skupa eks.
Postavlja snimanje sa samookidačem u način skupa
ekspozicije, redoslijed snimanja za snimanje uz skup
ekspozicije i snimanje uz skup ekspozicije za balans
bijele boje.
Način bljeskalice
Postavlja postavke bljeskalice.
Komp. bljeskalice
Prilagođava intenzitet bljeskalice.
Smanj. ef. crv. očiju
Ublažava efekt crvenih očiju pri upotrebi bljeskalice.
Područje izoštrav.
Odabire područje izoštravanja.
AF osvjetljivač
Komp. ekspozicije
Postavlja AF osvjetljivač kojim se osvjetljava tamni
prizor radi lakšeg izoštravanja.
Kompenzira svjetlinu cijele slike.
HR
21
HR
22
ISO
Postavlja ISO osjetljivost.
ISO AUTO min. BZ
Postavlja najmanju brzinu zatvarača pri kojoj se ISO
osjetljivost prebacuje u način rada [ISO AUTO].
Način mjer. svjetla
Odabire način mjerenja svjetline.
Balans bijele boje
Prilagođava tonove boje slike.
DRO/Autom. HDR
Automatski kompenzira svjetlinu i kontrast.
Kreativni stil
Odabire željenu obradu slike. Osim toga, možete
prilagoditi kontrast, zasićenost i oštrinu.
Foto efekat
Odabire željeni efekt filtra za postizanje impresivnijeg
ili umjetničkog izraza.
Profil slike
Mijenja postavke, primjerice boju i nijansu.
Ras. pomoći za zum.
Odabire raspon smanjivanja pomoću funkcije
[Pomoć pri zumiranju].
Povećalo za izoštr.
Povećava sliku prije snimanja kako biste mogli
provjeriti fokus.
Sm. š. duge eks.
Postavlja obradu smanjenja šuma za snimke uz brzinu
zatvarača od 1/3 sekunde ili bržu.
Vis. ISO uz sm. š.
Postavlja obradu smanjenja šuma za snimanje visoke
osjetljivosti.
Centrir. AF zadrži-na
Postavlja funkciju praćenja objekta i nastavlja
izoštravanje kada pritisnete središnju tipku na
zaslonu za snimanje.
Osmijeh/Otkr. lica
Odabire automatsko prepoznavanje lica i prilagodbu
različitih postavki. Postavlja automatsko otpuštanje
otvora blende kada se otkrije osmijeh.
Automatski Dual Rec
Postavlja automatsko otvaranje blende ako se tijekom
snimanja videozapisa otkrije impresivna kompozicija
koja sadrži neku osobu.
Efekt nježnog tena
Postavlja efekt nježnog tena i razinu efekta.
Autom. kadr. obj.
Analizira prizor prilikom snimanja lica, krupnih
planova ili objekata koje prati funkcija AF zadrži-na
i automatski smanjuje i sprema drugu kopiju slike
s impresivnijom kompozicijom.
Automatski način
Možete snimati odabirom opcije Inteligentno
automatsko ili Superior automatsko.
Odabir scene
Odabire memorirane postavke koje odgovaraju
raznim uvjetima prizora.
Visoka frekv. okvira
Odabire način ekspozicije tijekom snimanja
s visokom frekvencijom okvira prilagođen
odabranom objektu ili efektu.
Movie
Odabire način ekspozicije koji odgovara vašem
objektu ili efektu.
SteadyShot
Postavlja SteadyShot za snimanje fotografija.
Smanjuje zamućenost zbog trešnje fotoaparata
kod snimanja kad fotoaparat držite u rukama.
SteadyShot
Postavlja SteadyShot za snimanje videozapisa.
Color Space
Mijenja raspon boja za reprodukciju.
Aut. polag. zatv.
Postavlja funkciju koja automatski prilagođava brzinu
zatvarača svjetlini okoline u načinu videozapisa.
Snimanje zvuka
Postavlja želite li snimati zvuk prilikom snimanja
videozapisa.
Razina snim. zvuka
Podešava razinu snimanja zvuka tijekom snimanja
videozapisa.
Vrijeme audio izlaza
Postavlja vrijeme emitiranja zvuka tijekom snimanja
videozapisa.
Smanj. šuma vjetra
Smanjuje šum vjetra tijekom snimanja videozapisa.
Pozivanje memorije
Odabire unaprijed registriranu postavku kada je
birač načina postavljen na MR (Pozivanje memorije).
Skala optičkog zumiranja itd. može se registrirati.
Memorija
Registrira željene načine rada ili postavke fotoaparata.
HR
23
(Prilag. postavke)
Zebra
MF pomoć
Vrijeme pov. izoštr.
Postavlja vrijeme prikazivanja povećane slike.
Početno povećalo
za izoštr.
Postavlja početno povećanje kada se uvećana slika
prikazuje pomoću [Povećalo za izoštr.].
Mreža
Postavlja mrežni prikaz radi poravnavanja sa
strukturnim obrisima.
Prikaz markera
Određuje hoće li se prikazati oznaka na monitoru
tijekom snimanja videozapisa.
Postavke markera
Određuje hoće li se prikazati oznaka na monitoru
tijekom snimanja videozapisa.
Razina zvuka
Postavlja želite li prikazivati razinu zvuka na zaslonu
ili ne.
Automatski pregled
Postavlja automatski pregled za prikazivanje
snimljene slike nakon snimanja.
Tipka DISP
Odabire vrstu informacija koje će se prikazati na
monitoru ili u tražilu pritiskom gumba DISP na
kotačiću za upravljanje.
Maksimalna razina
Naglašava rub raspona u fokusu s određenom bojom
kod ručnog izoštravanja.
Maksimalna boja
Postavlja boju koja se upotrebljava za funkciju za
prilagodbu obrisa boje.
Vodič za post. eksp.
Postavlja vodič koji se prikazuje pri promjeni postavki
ekspozicije na zaslonu snimanja.
Zaslon Prikaz uživo
Postavlja hoće li se na zaslonu za prikaz održavati
postavke poput kompenziranja ekspozicije.
Pre-AF
HR
24
Prikazuje trake za prilagođavanje svjetline.
Prikazuje povećanu sliku kod ručnog fokusiranja.
Postavlja hoće li se izvesti automatsko izoštravanje
prije nego što se zatvarač pritisne dopola.
Brzina zuma
Prilikom upravljanja polugom zuma, postavlja brzinu
zumiranja.
Postavka zumiranja
Postavlja želite li kod zumiranja upotrebljavati
Clear Image Zoom i Digitalni zum.
FINDER/MONITOR
Postavlja način prebacivanja između tražila
i monitora.
Otpusti bez kartice
Određuje je li moguće otpuštanje zatvarača kada
memorijska kartica nije umetnuta.
AEL sa zatvar.
Postavlja treba li izvršiti AEL kada je tipka zatvarača
dopola pritisnuta. Ovo je korisno ako želite odvojeno
prilagoditi fokus i ekspoziciju.
Vrsta zatvarača
Postavlja hoće li se upotrijebiti mehanički ili
elektronički otvor blende prilikom snimanja
fotografija.
Postavi komp. eksp.
Određuje hoće li se na prikazu zaslona vidjeti
postavke poput vrijednosti kompenzacije ekspozicije
za kompenzaciju bljeska.
Vrać. izvor. EV komp.
Određuje hoće li se zadržati vrijednost ekspozicije
postavljene bez korištenja kotačića za ekspoziciju ili će
se vrijednost ekspozicije pri isključivanju fotoaparata
ponovno postaviti na 0.
Registriranje lica
Registrira ili mijenja osobu koja ima prednost
u fokusu.
Zapis datuma
Određuje hoće li se na fotografiji zabilježiti datum
snimanja.
Način svjetla videoz.
Određuje postavku osvjetljenja za HVL-LBPC LED
svjetlo (prodaje se zasebno).
Post. izbor. funkcija
Prilagođava koja se funkcije prikazuju pritiskom na
gumb Fn (funkcija).
Prilag. tipka(Snim.)
Dodjeljivanje funkcija različitim tipkama omogućuje
vam brže izvođenje radnji pritiskanjem tipki prilikom
snimanja fotografija.
Prilagođ. tipka(Rep.)
Dodjeljivanje funkcija tipkama omogućuje vam brže
izvođenje radnji pritiskanjem tipki prilikom
reprodukcije fotografija.
Post. prst. objektiva
Postavlja koja će se funkcija izoštravanja ili zumiranja
dodijeliti prednjem prstenu objektiva i stražnjem
prstenu objektiva.
HR
25
Rotacija prst. za izoš.
Dodjeljuje dulje i kraće izoštravanje smjerovima
rotacije prstena za objektiv kojima je dodijeljena
funkcija izoštravanja.
Rotac.prstena za zum
Dodjeljuje funkciju povećavanja/smanjivanja smjeru
rotacije prstena za objektiv kojima je dodijeljena
funkcija zumiranja.
Zumiran. na prstenu
Postavlja funkciju zumiranja prstena objektiva.
Kada odaberete [Brzo], položaj zuma premješta se
u skladu sa stupnjem zakretanja prstena objektiva.
Kada odaberete [Korak], možete pomaknuti položaj
zumiranja na fiksni interval žarišne duljine.
Tipka MOVIE
Postavlja želite li uvijek uključiti gumb MOVIE.
Zaklj. birača/kotač.
Postavlja želite li privremeno onemogućiti kotačić za
upravljanje pomoću gumba Fn prilikom snimanja.
Birač i kotačić za upravljanje za upravljanje možete
onemogućiti/omogućiti tako da pritisnete i držite
gumb Fn.
(Bežično)
HR
26
Poš. na smartphone
Prenosi slike za prikaz na pametnom telefonu.
Pošalji na računalo
Sigurnosno kopira slike prijenosom na računalo
povezano s mrežom.
Prikaži na TV-u
Slike možete prikazati na TV-u koji je povezan
s mrežom.
Jedan dodir(NFC)
Dodjeljuje aplikaciju funkciji Jedan dodir (NFC).
Tijekom snimanja možete pozvati aplikaciju tako
da dodirnete fotoaparat pametnim telefonom koji je
opremljen funkcijom NFC.
Zrakoplovni mod
Možete postaviti da ovaj uređaj ne upotrebljava
bežičnu komunikaciju.
WPS dugme
Pristupnu točku možete jednostavno registrirati na
fotoaparatu pritiskom na gumb Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS).
Post. pristupne točke
Pristupnu točku možete registrirati ručno.
Uredi naziv uređaja
Pod Wi-Fi Direct možete promijeniti naziv
uređaja itd.
Prikaži MAC adresu
Prikazuje MAC adresu fotoaparata.
Vrati izv. SSID/loz.
Vraća izvorni SSID i lozinku veze za smartphone
Vrati izv. post. mreže
Ponovno postavlja sve postavke mreže.
(Aplikacija)
Popis aplikacija
Prikazuje popis aplikacija. Možete odabrati aplikaciju
koju želite upotrebljavati.
Uvod
Prikazuje upute za upotrebu aplikacije.
(Reprodukcija)
Brisanje
Briše sliku.
Način prikaza
Postavlja način na koji se slike grupiraju za
reprodukciju.
Indeks slika
Prikazuje više slika u isto vrijeme.
Rotacija zaslona
Postavlja smjer reprodukcije snimljene slike.
Dijaprojekcija
Prikazuje dijaprojekciju.
Rotacija
Okreće sliku.
Uvećaj sliku
Uvećava slike za reprodukciju.
Uvećaj poč. poveć.
Postavlja početno povećanje prilikom povećavanja
slike tijekom reprodukcije.
Uvećaj poč. pol.
Postavlja početni položaj prilikom povećavanja
slike tijekom reprodukcije.
Zaštita
Štiti slike.
Pod. traj. traga kret.
Prilagođava interval za prikaz praćenja objekata
u načinu [Snimka kretanja], gdje će praćenje kretanja
objekta biti prikazano tijekom reprodukcije
videozapisa.
Označi za tiskanje
Dodaje fotografiji oznaku redoslijeda ispisa.
Snimanje slike
Snima željeni prizor s videozapisa radi spremanja
u obliku fotografije.
HR
27
(Postavke)
Svjetlina monitora
Postavlja svjetlinu monitora.
Svjetlina tražila
Postavlja svjetlinu elektroničkog tražila.
Temp. boje tražila
Postavlja temperaturu boje tražila.
Pom. za prik. Gamma
Pretvara S-Log sliku u sliku ekvivalentnu formatu
ITU709 i prikazuje ju na tražilu monitora.
Postavke glasnoće
Postavlja jačinu zvuka za reprodukciju videozapisa.
Zvučni signali
Postavlja zvuk rada fotoaparata.
Postavke učitavanja
Postavlja funkciju prijenosa fotoaparata prilikom
upotrebe Eye-Fi kartice.
Izbornik pločica
Postavlja želite li prikazivati izbornik pločica svaki
put kada pritisnete gumb MENU.
Vodič za birač
Uključuje ili isključuje vodič za birač načina
(objašnjenje pojedinih načina snimanja).
Potvrda brisanja
Postavlja je li na zaslonu potvrde brisanja prethodno
odabrano Brisanje ili Odustajanje.
Kvaliteta zaslona
Postavlja kvalitetu prikaza.
Vrij. poč. ušt. ener.
Postavlja vremenske intervale za automatsko
prebacivanje na način rada za uštedu energije.
Birač NTSC/PAL*
Promjenom TV formata uređaja moguće je snimanje
u drugom formatu videozapisa.
Pokazni način rada
Uključivanje/isključivanje pokazne reprodukcije
videozapisa.
Postavke TC/UB
Postavlja vremenski kod (TC) i korisnički bit (UB).
HDMI postavke
Odabir 4K izlaza
USB veza
HR
28
Postavlja HDMI postavke.
Postavlja način snimanja i emitiranja 4K videozapisa
putem HDMI funkcije dok je fotoaparat povezan
s vanjskim snimačem/reproduktorom koji
podržava 4K.
Postavlja USB način spajanja.
USB LUN Podešav.
Poboljšava kompatibilnost ograničavanjem funkcija
USB veze. Postavite na [Višestruko] u uobičajenim
uvjetima, a na [Jedno] samo kada nije moguća
uspostava veze između fotoaparata i računala ili
AV komponente.
USB napajanje
Postavlja treba li se upotrebljavati napajanje
putem USB priključka dok je fotoaparat povezan
s računalom ili USB uređajem putem mikro USB
kabela.
Jezik
Odabire jezik.
Postavke dat./vrem.
Postavlja datum i vrijeme te ljetno vrijeme.
Postavka područja
Postavlja mjesto upotrebe.
Inf. o autor. pravima
Postavlja informacije o zaštiti autorskih prava za
fotografije.
Formatiraj
Formatira memorijsku karticu.
Broj datoteke
Postavlja način dodjele brojeva datoteka
fotografijama i videozapisima.
Postavi naziv datot.
Mijenja prva 3 znaka naziva datoteke za fotografije.
Odaberite mapu REC
Mijenja odabranu mapu za pohranu fotografija
i videozapisa (MP4).
Nova mapa
Stvara nove mape za spremanje fotografija
i videozapisa (MP4).
Naziv mape
Postavlja format mape za fotografije.
Regeneriraj BP slike
Oporavlja datoteku baze podataka slika i omogućuje
snimanje i reprodukciju.
Info o mediju
Prikazuje preostalo vrijeme snimanja videozapisa
i broj fotografija koje se mogu snimiti na memorijsku
karticu.
Verzija
Prikazuje verziju softvera fotoaparata.
Post. vrać. na izvorno
Vraća postavke na izvorne.
* Ako uključite ovu stavku, bit će potrebno formatirati memorijsku karticu na
odgovarajući način kako bi bila kompatibilna sa sustavom PAL ili NTSC.
Imajte na umu također kako možda neće biti moguće reproducirati videozapise
snimljene u sustavu NTSC na TV-u sa sustavom PAL.
HR
29
Upotreba softvera
Ako softver iz nastavka instalirate na računalo, upotreba fotoaparata postat
će jednostavnija.
• PlayMemories Home: uvozi slike na vaše računalo i omogućuje vam da ih
upotrebljavate na različite načine (str. 31).
• Image Data Converter: prikazuje slike u RAW formatu i obrađuje ih.
• Remote Camera Control: upravlja fotoaparatom povezanim s računalom
putem USB kabela.
Ovaj softver možete preuzeti i instalirati na računalo sa sljedećih URL adresa.
1
Posjetite jednu od sljedećih URL adresa u web-pregledniku
na svom računalu i slijedite upute na zaslonu za
preuzimanje željenog softvera.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Potrebna je internetska veza.
• Detalje o upotrebi potražite na stranicama korisničke podrške ili
stranicama za pomoć softvera.
Napomene
• Prilikom upotrebe funkcije Remote Camera Control odaberite gumb MENU t
(Postavke) t [USB veza] t [Daljinski PC] i zatim povežite fotoaparat
s računalom.
HR
30
Uvoz slika na računalo i njihova upotreba
(PlayMemories Home)
Softver PlayMemories Home omogućuje uvoz fotografija i videozapisa
na računalo i njihovu upotrebu. PlayMemories Home je potreban za uvoz
XAVC S videozapisa i AVCHD videozapisa na računalo.
http://www.sony.net/pm/
Reprodukcija
uvezenih slika
Uvoz slika s fotoaparata
Za sustav Windows dostupne su i sljedeće funkcije:
Dijeljenje slika na servisu
PlayMemories Online™
Prikaz slika
u kalendaru
Stvaranje
diskova
s videozapisima
Prijenos slika na
mrežne usluge
Napomene
• Za upotrebu softvera PlayMemories Online ili drugih mrežnih usluga potrebna
je internetska veza. PlayMemories Online ili druge mrežne usluge nisu dostupne
u svim državama ili regijama.
• Ako je na vašem računalu već instaliran softver PMB (Picture Motion Browser)
koji se isporučivao s modelima plasiranima na tržište prije 2011., preko njega će
se instalirati softver PlayMemories Home tijekom instalacije. Upotrijebite
PlayMemories Home, nasljednika softvera PMB.
• U softver PlayMemories Home mogu se instalirati nove funkcije. Povežite
fotoaparat s računalom čak i ako je softver PlayMemories Home već instaliran
na računalu.
• Nemojte isključivati mikro USB kabel (priloženo) iz fotoaparata dok se prikaže
zaslon rada ili zaslon pristupa. To može dovesti do oštećenja podataka.
• Da biste prekinuli vezu fotoaparata i računala, na traci zadataka kliknite
,
a zatim kliknite [Izbaci DSC-RX10M3].
HR
31
Dodavanje funkcija fotoaparatu
Fotoaparatu možete dodati željene funkcije povezivanjem s web-mjestom za
preuzimanje aplikacije
(PlayMemories Camera Apps™) putem interneta.
http://www.sony.net/pmca/
• Nakon instalacije aplikaciju možete pozvati tako da pametnim telefonom sa
sustavom Android koji podržava tehnologiju NFC dodirnete oznaku N na
fotoaparatu pomoću funkcije [Jedan dodir(NFC)].
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa
Broj fotografija i vrijeme snimanja može se razlikovati ovisno o uvjetima
snimanja i memorijskoj kartici.
x Fotografije
U tablici u nastavku prikazan je približan broj slika koje se mogu snimiti
na memorijsku karticu formatiranu ovim fotoaparatom. Vrijednosti su
definirane testiranjem standardnih memorijskih kartica tvrtke Sony.
[
Veličina slike]: L: 20M
Kada je funkcija [
Kvaliteta
Standardno
Fino
Ekstra fino
RAW i JPEG
RAW
Razmjer proporcija] postavljena na [3:2]*
Broj fotografija
8 GB
64 GB
1150 slika
9600 slika
690 slika
5500 slika
510 slika
4150 slika
235 slika
1900 slika
355 slika
2850 slika
* Kada je [
Razmjer proporcija] postavljeno na nešto drugo osim [3:2], možete
snimiti više slika nego što je gore prikazano. (Osim kada je funkcija [
Kvaliteta]
postavljena na [RAW].)
HR
32
x Videozapisi
U tablici u nastavku prikazan je približan broj ukupnog vremena snimanja
upotrebom memorijske kartice formatirane ovim fotoaparatom. Vrijeme
snimanja XAVC S i AVCHD videozapisa jednako je vremenu snimanja dok
je funkcija [Dvostr. snim. videoz.] postavljena na [Isključeno].
Format
datoteke
XAVC S
4K
XAVC S
HD
AVCHD
MP4
Vrijeme snimanja
(s (sat), min. (minuta))
Postavka snim.
8 GB
32 GB
64 GB
30p 100M/25p 100M
9 min.
35 min.
1 s 15 min.
30p 60M/25p 60M
15 min.
1s
2 s 5 min.
24p 100M*/ –
9 min.
35 min.
1 s 15 min.
24p 60M*/ –
60p 50M/50p 50M
15 min.
15 min.
1s
1 s 15 min.
2 s 5 min.
2 s 35 min.
30p 50M/25p 50M
15 min.
1 s 15 min.
2 s 35 min.
24p 50M*/ –
15 min.
1 s 15 min.
2 s 35 min.
120p 100M/100p 100M
9 min.
35 min.
1 s 15 min.
120p 60M/100p 60M
15 min.
1s
2 s 5 min.
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
40 min.
3s
6s
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
55 min.
4 s 5 min.
8 s 15 min.
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
35 min.
2 s 30 min.
5 s 5 min.
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
40 min.
3s
6s
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
1920×1080 60p 28M/
1920×1080 50p 28M
1920×1080 30p 16M/
1920×1080 25p 16M
1280×720 30p 6M/
1280×720 25p 6M
55 min.
4 s 5 min.
8 s 15 min.
35 min.
2 s 35 min.
5 s 20 min.
1s
4 s 10 min.
8 s 25 min.
2 s 35 min. 10 s 55 min.
22 s
* samo kada je [Birač NTSC/PAL] postavljeno na [NTSC]
• Maksimalno neprekidno snimanje videozapisa moguće je približno 29 minuta
odjednom uz zadane postavke fotoaparata i kada je temperatura okoline otprilike
25°C. Maksimalno kontinuirano vrijeme snimanja videozapisa u formatu MP4
(28M) je oko 20 minuta (s ograničenjem veličine datoteke od 4 GB).
• Vrijeme snimanja videozapisa razlikuje se jer je fotoaparat opremljen funkcijom
VBR (varijabilna brzina prijenosa) koja automatski prilagođava kvalitetu slike
ovisno o sceni koja se snima. Kada snimate objekt koji se brzo kreće, slika je
jasnija, ali vrijeme snimanja je kraće jer je potrebno više memorije za snimanje.
Vrijeme snimanja ovisi i o uvjetima snimanja, objektu ili postavkama kvalitete/
veličine slike.
HR
33
Napomene za upotrebu fotoaparata
Funkcije ugrađene u fotoaparat
• Ovaj fotoaparat kompatibilan je s videozapisima u formatu 1080 60p ili 50p.
Za razliku od dosadašnjih standardnih načina snimanja koji upotrebljavaju
isprepleteni način, ovaj fotoaparat snima pomoću progresivnog načina. Time se
povećava rezolucija i nastaje uglađenija i realističnija slika. Videozapisi snimljeni
u formatu 1080 60p/1080 50p mogu se reproducirati samo na uređajima koji
podržavaju format 1080 60p/1080 50p.
• Ovaj fotoaparat kompatibilan je s videozapisima u formatu 4K 30p/4K 25p/
4K 24p. Videozapisi se mogu snimati u rezoluciji većoj od HD formata.
• Pri ukrcavanju u zrakoplov postavite [Zrakoplovni mod] na [Uključeno].
O upotrebi i održavanju
Izbjegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, preinake, fizičke udarce ili udaranje,
ispadanje ili gaženje proizvoda. Budite posebno oprezni s objektivom.
Napomene o snimanju/reprodukciji
• Prije početka snimanja obavite probno snimanje kako biste bili sigurni da
fotoaparat radi ispravno.
• Ovaj fotoaparat nije vodootporan iako je osmišljen s namjerom da bude otporan
na prašinu i vlagu.
• Nemojte izravno izlagati objektiv zrakama kao što su laserske zrake. Mogu oštetiti
slikovni senzor i dovesti do kvara fotoaparata.
• Fotoaparat ne izlažite sunčevom svjetlu i ne snimajte u smjeru sunca duže vrijeme.
Može doći do oštećenja unutarnjeg mehanizma.
• Ako dođe do kondenzacije vlage, uklonite je prije upotrebe fotoaparata.
• Nemojte tresti ni udarati fotoaparat. To može uzrokovati kvar te nećete moći
snimati slike. Osim toga, medij za snimanje može postati neupotrebljiv ili se
slikovni podaci mogu oštetiti.
Ne upotrebljavajte/pohranjujte fotoaparat na sljedećim mjestima
HR
34
• Na iznimno vrućem, hladnom ili vlažnom mjestu
Na mjestima kao što je automobil parkiran na suncu kućište fotoaparata
može se deformirati te to može uzrokovati kvar.
• Na izravnom sunčevom svjetlu ili blizu grijača
Kućište fotoaparata može izgubiti boju ili se deformirati te to može
uzrokovati kvar.
• Na mjestima podložnim jakim vibracijama
• Blizu mjesta koje proizvodi jake radiovalove ili emitira zračenje ili je pod
utjecajem magneta. U protivnom fotoaparat neće moći ispravno snimati
ili reproducirati slike.
• Na pješčanim ili prašnjavim mjestima
Pripazite da pijesak ili prašina ne uđu u fotoaparat. To može uzrokovati
kvar fotoaparata koji u nekim slučajevima može biti nepopravljiv.
Objektiv ZEISS
Fotoaparat je opremljen objektivom ZEISS koji može reproducirati oštre slike
s izvrsnim kontrastom. Objektiv za fotoaparat proizveden je unutar sustava
zajamčene kvalitete koji je certificirala tvrtka ZEISS u skladu sa standardima
kvalitete tvrtke ZEISS u Njemačkoj.
Napomene o monitoru, elektroničkom tražilu i objektivu
• Monitor i elektroničko tražilo proizvedeni su pomoću visoko precizne tehnologije
i više od 99,99% piksela ispravno je i spremno za upotrebu. Međutim, moguće je
da se pojave sitne crne i/ili svijetle točke (bijele, crvene, plave ili zelene boje) na
monitoru i elektroničkom tražilu. Te točke su normalna posljedica proizvodnog
postupka i ni na koji način ne utječu na snimanje.
• Nemojte držati fotoaparat za monitor.
• Kada upotrebljavate objektiv, pazite da vam prsti ili drugi predmeti ne zapnu
u objektivu.
Napomene o snimanju s tražilom
Fotoaparat je opremljen elektroničkim OLED tražilom visoke rezolucije i visokog
kontrasta. Tražilo postiže široki kut gledanja i ne zamara oko. Fotoaparat je izrađen
tako da omogući jednostavno gledanje kroz tražilo uspostavljanjem ravnoteže
između raznih elemenata.
• Slika može biti lagano izobličena u blizini kutova tražila. Ne radi se o kvaru. Kada
želite provjeriti svaki detalj cijele kompozicije, možete upotrijebiti i monitor.
• Ako pomičete fotoaparat dok gledate u tražilo ili pomičete pogled, slika u tražilu
može biti iskrivljena ili se boje slike mogu promijeniti. To je karakteristika
objektiva ili uređaja za prikaz i nije kvar. Preporučujemo da prilikom snimanja
slike gledate u središnji dio tražila.
Napomene o bljeskalici
•
•
•
•
Nemojte nositi fotoaparat držeći ga za bljeskalicu ili primjenjivati silu na njoj.
Ako voda, prašina ili pijesak uđu u otvorenu bljeskalicu, može doći do kvara.
Pazite da prst ne zasmeta kada pritišćete bljeskalicu prema dolje.
Nemojte upotrebljavati nosač za više sučelja s komercijalno dostupnom
bljeskalicom koja upotrebljava napon od 250V ili veći ili s obrnutim polaritetom
od fotoaparata. To može uzrokovati kvar.
Dodatna oprema Sony
Upotrebljavajte samo originalnu dodatnu opremu marke Sony jer u suprotnom
može doći do kvara. Dodatna oprema marke Sony možda neće biti dostupna na
tržištima nekih država ili regija.
O temperaturi fotoaparata
Unutrašnjost kamere i baterija mogu se zagrijati prilikom upotrebe. To je normalno.
HR
35
O zaštiti od pregrijavanja
Ovisno o temperaturi kamere i baterije, snimanje videozapisa možda neće biti
moguće ili će se napajanje automatski isključiti, radi zaštite kamere.
Prikazat će se poruka na zaslonu prije nego što se isključi napajanje ili više nećete
moći snimati videozapise. U tom slučaju ostavite fotoaparat isključen i pričekajte
da se temperatura fotoaparata i baterije spusti. Ako uključite napajanje prije nego
što se fotoaparat i baterija dovoljno ohlade, napajanje se može ponovno isključiti
i možda nećete moći snimati videozapise.
O punjenju baterije
• Ako punite bateriju koja dugo nije punjena, možda je nećete moći napuniti
do punog kapaciteta.
Uzrok tome su karakteristike baterije. Ponovno napunite bateriju.
• Baterije koje nisu bile u upotrebi duže od godine dana mogu oslabjeti.
Upozorenje o autorskim pravima
• Televizijski programi, filmovi, videovrpce i drugi materijali mogu biti zaštićeni
autorskim pravima. Neovlašteno snimanje takvih materijala može biti protivno
zakonu o autorskim pravima.
• Kako biste spriječili ilegalnu upotrebu [Inf. o autor. pravima], ostavite [Postavi
ime fotografa] i [Post. vlas. aut. prava] prazno prilikom posuđivanja ili preprodaje
fotoaparata.
• Sony ne snosi odgovornost za probleme ili oštećenja nastale uslijed neovlaštene
upotrebe [Inf. o autor. pravima].
Nema jamstva za oštećen sadržaj ili kvar u snimanju
Sony ne može dati jamstvo u slučaju kvara u snimanju ili gubitka ili oštećenja
snimljenih fotografija ili audiopodataka zbog kvara fotoaparata ili medija za
snimanje itd. Preporučujemo sigurnosno kopiranje važnih podataka.
Čišćenje površine fotoaparata
Očistite površinu fotoaparata mekom krpom lagano navlaženom vodom, a zatim
obrišite površinu suhom krpom. Da biste spriječili oštećivanje završnog sloja ili
kućišta:
– Ne izlažite fotoaparat kemijskim proizvodima poput razrjeđivača, benzina,
alkohola, jednokratnih krpa, repelenta, sredstva za zaštitu od sunca ili
insekticida itd.
Održavanje monitora
• Krema za ruke ili ovlaživač na monitoru može razgraditi njegov premaz.
Ako nešto od toga završi na monitoru, odmah to obrišite.
• Grubo brisanje papirnatim ručnikom ili drugim materijalima može oštetiti
premaz.
• Ako se na monitoru nađu otisci prstiju ili prljavština, preporučujemo da pažljivo
uklonite prljavštinu i zatim obrišete monitor mekom krpom.
HR
36
Napomene o bežičnom LAN-u
Ako izgubite fotoaparat ili vam ga ukradu, ne snosimo nikakvu odgovornost za
gubitak ili štetu uzrokovanu ilegalnim pristupom ili upotrebom pristupne točke
registrirane na fotoaparatu.
Napomene o sigurnosti pri korištenju proizvoda koji koriste bežičnu
LAN mrežu
• Kako biste spriječili hakiranje, upade zlonamjerne treće strane ili druge ranjive
točke, provjerite koristite li zaštićenu bežičnu LAN mrežu.
• Kada koristite bežičnu LAN mrežu, važno je postaviti sigurnosne postavke.
• Ako pri upotrebi bežične LAN mreže nastane sigurnosni problem jer nisu
postavljene sigurnosne mjere opreza ili zbog bilo kakve okolnosti koja se nije
mogla izbjeći, tvrtka Sony ne snosi nikakvu odgovornost za gubitak ili oštećenje.
HR
37
Napomene o snimanju s visokom frekvencijom
okvira
Brzina reprodukcije
Brzina reprodukcije je promjenjiva i ovisi o pridruženim funkcijama [
prijenosa] i [
Postavka snim.].
Brzina
prijenosa
Brzina
Postavka snim.
24p 50M*
240fps/250fps
10 puta sporije
480fps/500fps
20 puta sporije
960fps/1000fps
40 puta sporije
30p 50M/
25p 50M
8 puta sporije/
10 puta sporije
16 puta sporije/
20 puta sporije
32 puta sporije/
40 puta sporije
60p 50M/
50p 50M
4 puta sporije/
5 puta sporije
8 puta sporije/
10 puta sporije
16 puta sporije/
20 puta sporije
* samo kada je [Birač NTSC/PAL] postavljeno na [NTSC].
[
Postavke prioriteta] i trajanje snimanja
Postavke
prioriteta
Prioritet je kvaliteta
Prioritet je vrij.
snim.
Brzina
prijenosa
240fps/250fps
480fps/500fps
960fps/1000fps
240fps/250fps
480fps/500fps
960fps/1000fps
Efektivan broj
piksela očitan sa
slikovnog senzora
1824 × 1026
1676 × 566
1136 × 384
1676 × 566
1136 × 384
800 × 270
Trajanje snimanja
pribl. 2 sekunde
pribl. 4 sekunde
Napomene
• Zvuk neće biti snimljen.
• Videozapis će biti snimljen u XACV S HD formatu.
• Ako je objekt preblizu, kao tijekom makrosnimanja, slika više nije izoštrena.
Snimajte s najkraće udaljenosti (W strana: pribl. 3 cm, T strana: pribl. 72 cm
(od objektiva).
HR
38
Specifikacije
Kamera
[Sustav]
Uređaj za slike: 13,2 mm × 8,8 mm
(vrsta 1.0) CMOS senzor
Efektivni broj piksela fotoaparata:
pribl. 20,1 megapiksela
Ukupan broj piksela fotoaparata:
pribl. 21,0 megapiksela
Objektiv: objektiv za zumiranje
ZEISS Vario-Sonnar T 25×
f = 8,8 mm – 220 mm
(24 mm – 600 mm (ekvivalent
filma od 35 mm))
F2.4 (W) – F4 (T)
Kod snimanja videozapisa
(HD 16:9): 26 mm – 630 mm*1
Kod snimanja videozapisa
(4K 16:9): 28 mm – 680 mm*1
*1
Kada je funkcija
[
SteadyShot] postavljena
na [Standardno]
SteadyShot: optički
Format datoteke (fotografije):
JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline)
kompatibilno, RAW (Sony ARW
2.3 Format), DPOF kompatibilno
Format datoteke (videozapis):
XAVC S format (u skladu
s formatom XAVC S):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: LPCM 2 kanala (48 kHz
16 bit)
AVCHD format (kompatibilno
s formatom AVCHD verz. 2.0):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2-kanalni,
opremljen tehnologijom Dolby
Digital Stereo Creator
• Proizvedeno pod licencom tvrtke
Dolby Laboratories.
Videozapisi (MP4 format):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Mediji za snimanje: Medij memory
Stick PRO Duo, Memory Stick
Micro medij, SD kartice, microSD
memorijske kartice
Bljeskalica: raspon bljeskalice
(ISO osjetljivost (preporučena
razina ekspozicije) postavljena
na automatski):
Pribl. 1,0 m do 10,8 m (W)/
Pribl. 1,0 m do 6,5 m (T)
[Ulazne i izlazne priključnice]
HDMI priključnica: HDMI mikro
priključak
Multi/mikro USB terminal*:
USB komunikacija
USB komunikacija:
USB velike brzine (USB 2.0)
Priključak za mikrofon: stereo mini
utikač od
3,5
Priključak za slušalice: stereo mini
utikač od
3,5
* Podržava uređaje kompatibilne
s mikro USB uređajem.
[Tražilo]
Vrsta: elektroničko tražilo (organska
elektroluminescencija)
Ukupan broj točaka:
2 359 296 točaka
Pokrivanje kadra: 100%
Povećanje: pribl. 0,70 × (ekvivalent
formata 35 mm) s objektivom od
50 mm na beskonačno, –1 m–1
HR
39
Udaljenost oka od okulara (u skladu
s CIPA): pribl. 23 mm od okulara,
pribl. 21,5 mm from od okvira
okulara at –1 m–1
Prilagodba dioptra:
–4,0 m–1 do +3,0 m–1
[Monitor]
LCD monitor:
7,5 cm (vrsta 3.0) TFT pogon
Ukupan broj točaka:
1 228 800 točaka
[Napajanje, općenito]
Napajanje: Komplet baterija
s mogućnošću ponovnog punjenja
NP-FW50, 7,2 V
Adapter za izmjeničnu struju
AC-UUD12/UUE12, 5 V
Potrošnja energije:
Približno 2,3 W (kod snimanja
s monitorom)
Približno 2,6 W (kod snimanja
s tražilom)
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
Temperatura pohrane:
–20 °C do +60 °C
Dimenzije (u skladu s CIPA) (pribl.):
132,5 mm × 94,0 mm × 127,4 mm
(š/v/d)
Težina (u skladu s CIPA) (približno):
1095 g (uključujući NP-FW50
komplet baterija, Medij memory
Stick PRO Duo)
Mikrofon: Stereo
Zvučnik: Monaural
Exif Print: Kompatibilno
PRINT Image Matching III:
Kompatibilno
HR
40
[Bežični LAN]
Podržani standard: IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencija: 2,4 GHz
Podržani sigurnosni protokoli:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Način konfiguracije: Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS)/ručno
Način pristupa: infrastrukturni
način rada
NFC: usklađeno s oznakom NFC
Forum Type 3 Tag
Broj modela WW411000
Adapter za izmjeničnu struju
AC-UUD12/UUE12
Preduvjeti napajanja: AC 100 V do
240 V, 50 Hz/60 Hz, 0,2 A
Izlazni napon: 5 V istosmjerne struje,
1,5 A
Komplet baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja NP-FW50
Vrsta baterije: Litij-ionska baterija
Maksimalan napon: 8,4 V istosmjerne
struje
Nazivni napon: 7,2 V istosmjerne struje
Maksimalan napon punjenja: 8,4 V
istosmjerne struje
Maksimalna jakost struje pri punjenju:
1,02 A
Kapacitet: 7,3 Wh (1 020 mAh)
Dizajn i specifikacije podložni su
promjenama bez prethodne najave.
Zaštitni znaci
• Memory Stick i
zaštitni su znaci
ili registrirani zaštitni znaci tvrtke
Sony Corporation.
• XAVC S i
registrirani su
zaštitni znaci tvrtke
Sony Corporation.
• „AVCHD Progressive” i logotip
„AVCHD Progressive” zaštitni su
znaci tvrtki Panasonic Corporation
i Sony Corporation.
• Dolby i simbol dvostrukog D zaštitni
su znaci tvrtke Dolby Laboratories.
• Pojmovi HDMI i HDMI
(multimedijsko sučelje visoke
rezolucije) HDMI i logotip HDMI
zaštitni su znaci ili registrirani
zaštitni znaci tvrtke LLC
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
• Windows je registrirani zaštitni
znak ili zaštitni znak tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
državama.
• Mac registrirani je zaštitni znak
ili zaštitni znak tvrtke Apple Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
• iPhone i iPad registrirani su zaštitni
znaci tvrtke Apple Inc. u Sjedinjenim
Državama i drugim državama.
• Logotip SDXC zaštitni je znak tvrtke
SD-3C, LLC.
• Android i Google Play zaštitni su
znaci tvrtke Google Inc..
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi i Wi-Fi
Protected Setup registrirani su
zaštitni znaci ili zaštitni znaci
udruženja Wi-Fi Alliance.
• Oznaka N Mark je zaštitni znak
ili registrirani zaštitni znak tvrtke
NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
državama.
• DLNA i DLNA CERTIFIED zaštitni
su znaci tvrtke Digital Living
Network Alliance.
• Facebook i logotip „f” zaštitni su
znaci ili registrirani zaštitni znaci
tvrtke Facebook, Inc.
• YouTube i logotip YouTube zaštitni
su znaci ili registrirani zaštitni znaci
tvrtke Google Inc.
• Eye-Fi je zaštitni znak tvrtke
Eye-Fi, Inc.
• Osim toga, nazivi sustava i proizvoda
upotrijebljeni u ovom priručniku
općenito su zaštitni znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi
odgovarajućih razvojnih programera
ili proizvođača. Međutim, oznaka ™
ili ® ne upotrebljavaju se u svim
slučajevima u ovom priručniku.
HR
41
O primijenjenom softveru
GNU GPL/LGPL
Softver koji je pogodan za sljedeću
licencu GNU General Public License
(u nastavku „GPL”) ili GNU Lesser
General Public License (u nastavku
„LGPL”) uključen je u proizvod.
To znači da imate pravo pristupa,
izmjene i redistribucije izvornog
koda ovih softverskih programa
sukladno uvjetima koje određuju
GPL/LGPL.
Izvorni se kôd nalazi na internetu.
Upotrijebite sljedeću URL adresu
za preuzimanje.
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Ako je moguće, nemojte nas
kontaktirati u vezi sa sadržajem
izvornog koda.
Licence (na engleskom) snimljene su
u unutarnjoj memoriji proizvoda.
Uspostavite masovnu pohranu vezu
između proizvoda i računala da biste
pročitali licence u mapi
„PMHOME” – „LICENSE”.
Dodatne informacije o ovom
proizvodu i odgovore na najčešće
postavljana pitanja možete naći na
našem web-mjestu za korisničku
podršku.
HR
42
© 2016 Sony Corporation
Download PDF

advertising