Sony | DSC-RX10M2 | Sony DSC-RX10M2 Fotoaparat RX10 II s objektivom sa zumiranjem od 24 – 200 mm i otvorom blende F2,8 Upute za upotrebu

4-574-924-11(1) (HR)
Digitalni fotoaparat
Upute za rukovanje
„Priručnik“ (mrežni priručnik)
U dokumentu „Priručnik“ potražite
detaljne upute o mnogim funkcijama
fotoaparata.
http://rd1.sony.net/help/dsc/1540/h_zz/
DSC-RX10M2
Hrvatski
Saznajte više o fotoaparatu („Priručnik”)
„Priručnik” je mrežni priručnik. „Priručnik” možete čitati
na računalu ili pametnom telefonu.
U njemu potražite detaljne upute o mnogim funkcijama
fotoaparata.
URL:
http://rd1.sony.net/help/dsc/1540/h_zz/
Pregled vodiča
Fotoaparat je opremljen ugrađenim vodičem s uputama.
In-Camera Guide
Možete upotrijebiti [Custom Key Settings] da biste vodič kroz fotoaparat
dodijelili željenom gumbu.
Ugrađeni vodič prikazuje objašnjenja za trenutno odabranu funkciju ili
postavku izbornika.
1 Gumb MENU t
(Custom Settings) t [Custom Key Settings] t
Odaberite željeni gumb dodijeljen funkciji. t [In-Camera Guide]
2 Pritisnite gumb MENU i upotrijebite kotačić za upravljanje kako biste
odabrali stavku u MENU za koju želite pročitati objašnjenje i zatim
pritisnite gumb kojem je dodijeljena funkcija [In-Camera Guide].
HR
2
Vlasnikova evidencija
Broj modela i serijski broj nalaze se na dnu. Upišite serijski broj na mjesto u nastavku.
Ti će vam brojevi trebati prilikom kontaktiranja s prodavačem proizvoda tvrtke Sony u vezi
s ovim proizvodom.
Broj modela WW136512 (DSC-RX10M2)
Serijski broj ____________________________
Broj modela AC-UB10C/AC-UB10D
Serijski broj ____________________________
UPOZORENJE
Kako biste umanjili opasnost od požara ili strujnog udara,
jedinicu nemojte izlagati kiši ili vlazi.
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE
-SAČUVAJTE OVE UPUTE
OPASNOST
DA BISTE SMANJILI RIZIK OD POŽARA ILI STRUJNOG
UDARA, PAŽLJIVO SLIJEDITE OVE UPUTE
Ako oblik utikača ne odgovara strujnoj utičnici, upotrijebite dodatni adapter za utikač čija
je konfiguracija odgovarajuća za strujnu utičnicu.
OPREZ
[ Komplet baterija
Ako se kompletom baterija pogrešno rukuje, može eksplodirati, izazvati požar ili čak
kemijske opekline. Pridržavajte se sljedećih mjera opreza.
• Ne rastavljajte.
• Ne razbijajte i ne izlažite komplet baterija udarcima ili sili, na primjer udarcima čekića
te pazite da vam ne ispadne i da ga ne nagazite.
• Nemojte izazivati kratki spoj i nemojte dopustiti da metalni predmeti dođu u dodir
s priključcima baterije.
• Ne izlažite visokim temperaturama iznad 60°C, na primjer ostavljanjem na izravnom
sunčevom svjetlu ili u automobilu parkiranom na suncu.
• Nemojte spaljivati ili bacati u vatru.
• Nemojte rukovati litij-ionskom baterijom ako je oštećena ili curi.
• Obavezno punite komplet baterija originalnim punjačem baterija Sony ili uređajem
koji služi za punjenje kompleta baterija.
HR
3
• Držite komplet baterija izvan dohvata male djece.
• Držite komplet baterija na suhom.
• Zamijenite samo jednakom ili odgovarajućom vrstom proizvoda koju preporučuje
tvrtka Sony.
• Upotrijebljeni komplet baterija pravovremeno odložite, kao što je opisano u uputama.
[ Adapter za izmjeničnu struju
Pri upotrebi adaptera za izmjeničnu struju služite se zidnom utičnicom u blizini.
Odmah isključite adapter za izmjeničnu struju iz zidne utičnice ako dođe do ikakvih
smetnji pri upotrebi uređaja.
[ Napomena za kupce u državama u kojima se primjenjuju direktive EU.
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan
Za informacije o usklađenosti proizvoda sa zakonodavstvom EU-a:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka
Ovime tvrtka Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema u skladu s osnovnim
zahtjevima i relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ. Dodatne informacije potražite
na sljedećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
[ Napomena
Ako se zbog statičkog elektriciteta ili elektromagnetskih smetnji prijenos podataka
ne dovrši do kraja (neuspješan prijenos), ponovno pokrenite aplikaciju ili isključite
i ponovno priključite komunikacijski kabel (USB itd.).
Ovaj je proizvod ispitan i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima propisanima
odredbom EMC za upotrebu kabela za povezivanje kraćih od 3 metra.
Elektromagnetska polja na određenim frekvencijama mogu utjecati na sliku i zvuk
ove jedinice.
HR
4
[ Zbrinjavanje iskorištenih baterija te električne i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama
s odvojenim sustavima za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju označava da se
proizvod i baterija ne smiju odlagati kao kućanski otpad. Na određenim
baterijama ovaj se simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim
simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim
zbrinjavanjem proizvoda i baterija pridonosite sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo
doći neispravnim zbrinjavanjem otpada. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju
prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga integriteta podataka
zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom, tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno
servisno osoblje. Da biste omogućili pravilno postupanje s baterijom te električnom
i elektroničkom opremom, proizvode po isteku vijeka trajanja odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme. Za sve ostale baterije pogledajte
odjeljak o tome kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda. Bateriju odložite na
odgovarajuće odlagalište za recikliranje iskorištenih baterija. Dodatne informacije
o recikliranju ovog proizvoda ili baterije zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne
službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
HR
5
Provjera isporučenih artikala
Broj u zagradi označava broj komada.
• Fotoaparat (1)
• Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-FW50 (1)
• Mikro USB kabel (1)
• Adapter za izmjeničnu struju (1)
• Kabel za napajanje (mrežni vod) (ne isporučuje se u SAD-u i Kanadi) (1)
• Traka za nošenje na ramenu (1)
• Poklopac objektiva (1)
• Sjenilo za objektiv (1)
• Poklopac nosača (1) (pričvršćen na fotoaparat)
• Poklopac okulara (1) (pričvršćen na fotoaparat)
• Upute za rukovanje (ovaj priručnik) (1)
• Vodič za Wi-Fi vezu/povezivanje jednim dodirom (NFC) (1)
U vodiču su objašnjene funkcije koje zahtijevaju Wi-Fi vezu.
Pojedinosti o funkcijama Wi-Fi veze/povezivanja jednim dodirom (NFC)
potražite u „Vodiču za Wi-Fi vezu/povezivanje jednim dodirom (NFC)”
(priloženo) ili „Priručnik” (str. 2).
O postavkama jezika
Prije upotrebe kamere, po potrebi promijenite jezik zaslona (str. 17).
HR
6
Identifikacija dijelova
A Prekidač ON/OFF (napajanje)
B Gumb okidača
C Za snimanje: ručica W/T
(zumiranje)
Za gledanje:
Ručica
(kazalo)/zumiranje reprodukcije
D Žaruljica samookidača/AF
osvjetljivač
E Oznaka otvora blende
F Objektiv
G Ručni prsten
• Dok je uključen način Auto
Focus, zumirati možete
pomoću ručnog prstena. Dok
je uključen način Manual
Focus ili Direct Manual Focus,
fokus možete prilagođavati
pomoću ručnog prstena.
H Kotačić kompenzacije
ekspozicije
I Bljeskalica
J Nosač za više sučelja*
K Kotačić za odabir načina
(Auto Mode)/
(Program Auto)/
(Aperture Priority)/
(Shutter Priority)/
(Manual Exposure)/
(Memory recall)/
(Movie)/
(High Frame Rate)/
(Sweep Panorama)/
(Scene Selection)
L Kukica za traku za nošenje
na ramenu
M Kotačić za odabir načina
izoštravanja
N Prsten otvora blende
A Gumb
(osvjetljenje ploče
zaslona)
B Mikrofon
C Tražilo
D Kotačić za prilagodbu dioptra
E Gumb MOVIE (videozapis)
F Gumb (iskakanje bljeskalice)
G Ploča zaslona
HR
7
H Gumb C1 (prilagođeno 1)
I Kukica za traku za nošenje
na ramenu
J Utor memorijske kartice
K Poklopac memorijske kartice
L Pristupna žaruljica
L Za snimanje: Gumb AEL
(zaključavanje automatske
ekspozicije)
Za gledanje: Gumb
(zumiranje reprodukcije)
M Za snimanje: Gumb Fn
(funkcija)
Za gledanje: Gumb
(Send to
Smartphone)
N Za snimanje: Gumb C2
(prilagođeno 2)
Za gledanje: Gumb (brisanje)
O Gumb
(reprodukcija)
A Gumb MENU
B Zvučnik
C Priključak m (za mikrofon)
• Kada je spojen vanjski mikrofon,
fotoaparat se prebacuje
s unutarnjeg mikrofona
na vanjski mikrofon. Ako se
vanjski mikrofon napaja preko
priključka, fotoaparat služi kao
izvor napajanja mikrofona.
D Priključak i (za slušalice)
E Multi/Mikro USB terminal*
• Podržava uređaje kompatibilne
s mikro USB uređajem.
HR
8
F HDMI mikro priključak
G Žaruljica punjenja
H Senzor okulara
I Monitor
J Kotačić za upravljanje
K Birač za upravljanje
A Prekidač na klik otvora blende
• Prilikom snimanja videozapisa
prekidač na klik otvora blende
postavite na OFF. Ako
promijenite vrijednost otvora
blende pri snimanju videozapisa
dok je prekidač na klik otvora
blende postavljen na ON, snimit
će se zvuk prstena otvora blende.
B Wi-Fi antena (ugrađena)
C
(N-oznaka)
• Dodirnite ovu oznaku kada
spajate fotoaparat s pametnim
telefonom koji je opremljen
funkcijom NFC.
• NFC (Near Field
Communication) je
međunarodni standard
tehnologije za bežičnu
komunikaciju kratkog dometa.
D Ručica za zaključavanje baterije
E Utor za umetanje baterije
F Poklopac priključka
* Pojedinosti o dodatnoj opremi
kompatibilnoj s nosačem za više
sučelja i terminalu Multi/Micro USB
potražite na web-mjestu tvrtke Sony
ili se obratite svom prodavaču
proizvoda tvrtke Sony ili ovlaštenom
lokalnom servisu tvrtke Sony.
Možete upotrijebiti i dodatnu
opremu koja je kompatibilna
s nosačem za dodatnu opremu.
Ne možemo jamčiti ispravan rad
s dodatnom opremom drugih
proizvođača.
Upotrijebite ga kada upotrebljavate
adapter za izmjeničnu struju
AC-PW20 (prodaje se zasebno).
Umetnite priključak u odjeljak
za bateriju i provedite kabel kroz
poklopac priključka kao što je
prikazano dolje.
• Provjerite da kabel nije
prikliješten kada zatvorite
poklopac.
G Poklopac baterije
H Rupa priključka za tronožac
• Upotrebljavajte tronožac
s vijkom kraćim od 5,5 mm.
U protivnom nećete moći
pričvrstiti fotoaparat i može
doći do oštećenja fotoaparata.
HR
9
Umetanje kompleta baterija
Ručica za zaključavanje baterije
1
2
HR
10
Otvorite poklopac.
Umetnite komplet baterija.
• Umetnite komplet baterija dok držite pritisnutu ručicu za zaključavanje
baterije kao na slici. Provjerite je li ručica za zaključavanje baterije
zaključana nakon umetanja.
• Zatvaranje poklopca s neispravno umetnutom baterijom može oštetiti
fotoaparat.
Punjenje kompleta baterija
Za korisnike u SAD-u i Kanadi
Kabel za napajanje
(mrežni vod)
Za korisnike u drugim državama/
regijama osim SAD-a i Kanade
1
2
Žaruljica punjenja
Upaljena: punjenje
Ugašena: punjenje završeno
Treperi:
pogreška punjenja ili je
punjenje privremeno
zaustavljeno jer temperatura
fotoaparata nije unutar
zadanog raspona
Priključite kameru na adapter za izmjeničnu struju
(priloženo) pomoću mikro USB kabela (priloženo).
Priključite adapter za izmjeničnu struju u zidnu utičnicu.
Žaruljica punjenja svijetli narančasto i punjenje započinje.
• Isključite fotoaparat dok punite bateriju.
• Komplet baterija možete napuniti čak i kada je djelomično napunjen.
• Dok žaruljica punjenja treperi i punjenje nije završeno, uklonite
i ponovno umetnite komplet baterija.
HR
11
Napomene
• Ako žaruljica punjenja na fotoaparatu treperi kada je adapter za izmjeničnu struju
uključen u zidnu utičnicu, to znači da je punjenje privremeno zaustavljeno jer
je temperatura izvan preporučenog raspona. Punjenje se nastavlja kada se
temperatura vrati unutar odgovarajućeg raspona. Preporučujemo vam da komplet
baterija punite pri temperaturi okoline od 10°C do 30°C.
• Ako je odjeljak terminala baterije prljav, komplet baterija neće se učinkovito
puniti. U tom slučaju lagano obrišite prašinu mekom krpom ili štapićem za
uši kako biste očistili odjeljak terminala baterije.
• Priključite adapter za izmjeničnu struju (priloženo) u najbližu zidnu utičnicu.
Ako dođe do smetnji pri upotrebi adaptera za izmjeničnu struju, odmah ga
isključite iz zidne utičnice kako biste isključili izvor napajanja.
• Nakon završetka punjenja isključite adapter za izmjeničnu struju iz zidne utičnice.
• Upotrebljavajte samo originalne komplete baterija, mikro USB kabel (priloženo)
i adapter za izmjeničnu struju (priloženo) marke Sony.
• Fotoaparat se napaja tijekom snimanja/reprodukcije ako je priključen u zidnu
utičnicu pomoću adaptera za izmjeničnu struju AC-PW20 (prodaje se zasebno).
x Vrijeme punjenja (potpuno punjenje)
Vrijeme punjenja je oko 310 min. ako upotrebljavate adapter za izmjeničnu
struju (priloženo). Nakon umetanja do kraja napunjenog kompleta baterija,
žaruljica punjenja se pali i zatim gasi.
Napomene
• Gore navedeno vrijeme punjenja vrijedi za punjenje potpuno ispražnjenog
kompleta baterija pri temperaturi od 25°C. Punjenje može potrajati duže ovisno
o okolnostima upotrebe i uvjetima.
HR
12
x Punjenje priključivanjem na računalo
Komplet baterija može se puniti priključivanjem fotoaparata na računalo
pomoću mikro USB kabela. Spojite fotoaparat na računalo dok je fotoaparat
isključen.
Na USB priključak
Napomene
• Ako je fotoaparat spojen s prijenosnim računalom koje nije spojeno s izvorom
napajanja, razina baterije prijenosnog računala se smanjuje. Ne punite dulje
vrijeme.
• Kada je između računala i fotoaparata uspostavljena USB veza, nemojte
uključivati/isključivati ili ponovno pokretati računalo ili pokretati računalo
iz stanja pripravnosti. To može uzrokovati kvar fotoaparata. Prije uključivanja/
isključivanja, ponovnog pokretanja ili pokretanja računala iz stanja pripravnosti,
isključite fotoaparat iz računala.
• Punjenje pomoću ručno složenih ili prilagođenih računala nije zajamčeno.
HR
13
x Trajanje baterije i broj slika koje se mogu snimiti
i reproducirati
Snimanje (fotografije)
Monitor
Vijek trajanja baterije
Broj slika
—
Pribl. 400 slika
Tražilo
—
Pribl. 360 slika
Uobičajeno snimanje
videozapisa
Monitor
Pribl. 65 min.
—
Tražilo
Pribl. 65 min.
—
Neprekidno snimanje
videozapisa
Monitor
Pribl. 130 min.
—
Tražilo
Pribl. 135 min.
—
Pribl. 315 min.
Pribl. 6300 slika
Pregledavanje (fotografije)
Napomene
• Gore navedeni broj slika vrijedi kada je komplet baterija potpuno napunjen.
Broj slika može se smanjiti ovisno o uvjetima upotrebe.
• Broj slika koje se mogu snimiti vrijedi za snimanje u sljedećim uvjetima:
– Upotreba medija Sony Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) (prodaje se zasebno)
– Komplet baterija upotrebljava se pri temperaturi okoline od 25°C.
– Opcija [Display Quality] postavljena je na [Standard]
• Broj za „Snimanje (fotografije)” temelji se na standardu CIPA i vrijedi za snimanje
u sljedećim uvjetima:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– Opcija DISP postavljena je na [Display All Info.].
– Jedno snimanje svakih 30 sekundi.
– Zum se naizmjenično prebacuje između krajeva W i T.
– Bljeskalica se aktivira jednom svaka dva puta.
– Napajanje se uključuje i isključuje jednom nakon svakih deset snimanja.
• Brojevi minuta za snimanje videozapisa temelje se na standardu CIPA i vrijede
za snimanje u sljedećim uvjetima:
–[
Record Setting]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
– Uobičajeno snimanje videozapisa: Trajanje baterije ovisi o uzastopnom
pokretanju/zaustavljanju snimanja, zumiranju, uključivanju/isključivanju i sl.
– Neprekidno snimanje videozapisa: trajanje baterije temelji se na neprekidnom
snimanju dok se ne dosegne ograničenje (29 minuta), a zatim se nastavlja
ponovnim pritiskom gumba MOVIE. Ostale se funkcije, primjerice zumiranje,
ne upotrebljavaju.
x Napajanje
HR
14
Za napajanje fotoaparata tijekom snimanja i reprodukcije možete upotrijebiti
adapter za izmjeničnu struju (priloženo) čime ćete smanjiti potrošnju kompleta
baterija.
Napomene
• Ako baterija nije dovoljno napunjena, fotoaparat se neće uključiti. Umetnite
dostatno napunjen komplet baterija u fotoaparat.
• Ako upotrebljavate fotoaparat dok je priključen u zidnu utičnicu, provjerite
prikazuje li se ikona (
) na monitoru.
• Ne vadite komplet baterija dok je uključeno napajanje putem zidne utičnice.
Ako izvadite komplet baterija, fotoaparat će se isključiti.
• Ne vadite komplet baterija dok je upaljena pristupna žaruljica (str. 8).
Mogu se oštetiti podaci na memorijskoj kartici.
• Sve dok je uključeno napajanje komplet baterija neće se puniti čak ni ako
se fotoaparat priključi u adapter za izmjeničnu struju.
• U određenim je uvjetima moguće dodatno napajanje iz baterije čak i kada
upotrebljavate adapter za izmjeničnu struju.
• Dok se napaja putem USB priključka temperatura u fotoaparatu se podiže
i moguće je skraćivanje vremena neprekidnog snimanja.
Umetanje memorijske kartice (prodaje se zasebno)
Pazite da kosi kut bude
okrenut na pravu stranu.
1
2
3
Otvorite poklopac.
Umetnite memorijsku karticu.
• Umetnite memorijsku karticu tako da sjedne na mjesto pazeći pri tome
da kosi kut bude okrenut na stranu kao na slici.
Zatvorite poklopac.
HR
15
x Memorijske kartice koje se mogu upotrebljavati
Memorijska kartica
Memory Stick PRO Duo
Za
fotografije
Za videozapise
MP4
AVCHD
XAVC S
(samo
Mark2)
(samo
Mark2)
—
Memory Stick PRO-HG
Duo™
Memory Stick Micro™ (M2)
SD memorijska kartica
—
(samo
Mark2)
(samo
Mark2)
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
SDHC memorijska kartica
SDXC memorijska kartica
—
—
*2
microSD memorijska kartica
microSDHC memorijska
kartica
microSDXC memorijska
kartica
*1
*2
—
*2
SD klasa brzine 4:
ili brža ili UHS klasa brzine 1:
ili brža
Memorijske kartice koje ispunjavaju sve sljedeće uvjete:
– Kapacitet od 64 GB ili veći
– SD klasa brzine 10:
ili UHS klasa brzine 1:
ili brža
Prilikom snimanja brzinom od 100 Mbps ili više, kartica UHS klasa brzine 3:
obvezna je.
• Pojedinosti o broju snimljenih fotografija i mogućem trajanju videozapisa
potražite na stranicama od 32 do 33. U tablicama potražite memorijsku karticu
odgovarajućeg kapaciteta.
Napomene
• Ne jamčimo da će sve memorijske kartice ispravno funkcionirati. U slučaju
memorijskih kartica koje nije proizvela tvrtka Sony, obratite se proizvođaču tih
proizvoda.
• Prilikom korištenja medija Memory Stick Micro medij ili microSD memorijskih
kartica s ovim fotoaparatom provjerite koristite li odgovarajući adapter.
HR
16
x Uklanjanje memorijske kartice/kompleta baterija
Memorijska kartica: jednom gurnite memorijsku karticu unutra da biste
je izbacili.
Komplet baterija: klizno pomaknite ručicu za zaključavanje baterije.
Nemojte ispustiti komplet baterija.
Napomene
• Nikada ne uklanjajte memorijsku karticu/komplet baterija kada pristupna
žaruljica (str. 8) svijetli. To može oštetiti podatke na memorijskoj kartici.
Postavljanje jezika i sata
ON/OFF (napajanje)
Kotačić za upravljanje
Odaberite stavke: v/V/b/B
Postavite brojčanu vrijednost
datuma i vremena v/V/ /
Postavite: z
1
2
Postavite prekidač ON/OFF (napajanje) u položaj ON.
Kada prvi put uključite fotoaparat, prikazuje se zaslon s postavkama
jezika.
• Može proći neko vrijeme prije nego što se uključi napajanje
i omogući rad.
Odaberite željeni jezik, a zatim pritisnite z na kotačiću
za upravljanje.
Prikazat će se zaslon s postavkama datuma i vremena.
HR
17
3
Provjerite je li na zaslonu odabrano [Enter], a zatim
pritisnite z.
4
Odaberite željenu geografsku lokaciju prema uputama na
zaslonu, a zatim pritisnite z.
5
Postavite [Daylight Savings], [Date/Time] i [Date Format],
a zatim pritisnite z.
• Kada postavljate [Date/Time], ponoć je 12:00 AM, a podne je 12:00 PM.
6
HR
18
Provjerite je li odabrana opcija [Enter], a zatim pritisnite z.
Snimanje fotografija/videozapisa
Gumb okidača
Kotačić za
odabir načina
Ručica W/T
(zumiranje)
: Auto Mode
: Movie
W: smanjivanje
T: povećavanje
MOVIE
Snimanje fotografija
1
Pritisnite gumb okidača dopola da biste fokusirali.
2
Pritisnite gumb okidača do kraja da biste snimili sliku.
Kada je slika fokusirana, čut ćete zvučni signal i upalit će se indikator z
ili
.
Snimanje videozapisa
1
Pritisnite gumb MOVIE (videozapis) za početak snimanja.
2
Ponovno pritisnite gumb MOVIE za zaustavljanje snimanja.
• Pomoću ručice W/T (zumiranje) promijenite skalu zumiranja.
Napomene
• Nemojte ručno povlačiti bljeskalicu prema gore. To može uzrokovati kvar.
• Kada upotrebljavate funkciju zuma prilikom snimanja videozapisa, snimit će se
zvuk rada fotoaparata. Zvuk s kamere pogotovo se snima kada je [Zoom Speed]
postavljeno na [Fast] te kada je [Zoom Func. on Ring] postavljeno na [Quick].
Zvuk rada gumba MOVIE može također biti snimljen kada se dovrši snimanje
videozapisa.
• Maksimalno neprekidno snimanje videozapisa moguće je približno 29 minuta
odjednom uz zadane postavke fotoaparata i kada je temperatura okoline otprilike
25°C. Kada se snimanje videozapisa dovrši, možete ponovno pokrenuti snimanje
ponovnim pritiskom gumba MOVIE. Ovisno o temperaturi okoline, snimanje
se može zaustaviti kako bi se zaštitio fotoaparat.
HR
19
Prikaz slika
W: smanjivanje
T: povećavanje
Kotačić za upravljanje
(reprodukcija)
C2/
1
Odaberite slike: B (sljedeće)/b (prethodno) ili
okrenite kotačić za upravljanje
(brisanje) Postavite: z
Pritisnite gumb
(reprodukcija).
x Odabir sljedeće/prethodne slike
Odaberite sliku pritiskom na B (sljedeće)/b (prethodno) na kotačiću za
upravljanje ili okretanjem kotačića za upravljanje. Pritisnite z na sredini
kotačića za upravljanje da biste prikazali videozapise.
x Brisanje slike
1 Pritisnite gumb C2/ (brisanje).
2 Odaberite [Delete] dok je odabrano v na kotačiću za upravljanje, a zatim
pritisnite z.
x Povratak na snimanje slika
Pritisnite gumb okidača dopola.
HR
20
Uvod u ostale funkcije
MENU
Birač za upravljanje
Fn (funkcija)
Kotačić za upravljanje
x Kotačić za upravljanje
DISP (prikaz sadržaja): Omogućuje promjenu prikaza na zaslonu.
z (Standard): Prema zadanoj postavci [Lock-on AF] je dodijeljeno ovom
gumbu.
x Gumb Fn (funkcija)
Omogućuje vam registriranje 12 funkcija i pozivanje tih funkcija prilikom
snimanja.
1 Pritisnite gumb Fn (funkcija).
2 Odaberite željenu funkciju pritiskom v/V/b/B na kotačiću za upravljanje.
3 Odaberite vrijednost postavke okretanjem kotačića za upravljanje.
x Birač za upravljanje
Možete odmah promijeniti odgovarajuću postavku za svaki način snimanja
jednostavnim okretanjem birača za upravljanje.
HR
21
x Stavke izbornika
(Camera Settings)
Image Size
Odabire veličinu fotografija.
Aspect Ratio
Odabire razmjer proporcija fotografija.
Quality
Postavlja kvalitetu slike za fotografije.
Img. Size(Dual Rec)
Postavlja veličinu snimljenih fotografija prilikom
snimanja videozapisa.
Quality(Dual Rec)
Postavlja kvalitetu slike snimljenih fotografija
prilikom snimanja videozapisa.
File Format
Odabire format datoteke videozapisa.
Record Setting
Odabire veličinu snimljenog kadra videozapisa.
Dual Video REC
HFR Settings
HR
Služi za podešavanje postavki snimanja
High Frame Rate.
Panorama: Size
Odabire veličinu panoramskih slika.
Panorama: Direction
Postavlja smjer snimanja za panoramske slike.
Drive Mode
Postavlja način uzastopnog snimanja, primjerice za
neprekidno snimanje.
Bracket Settings
Postavlja snimanje sa samookidačem u način skupa
ekspozicije, redoslijed snimanja za snimanje uz skup
ekspozicije i snimanje uz skup ekspozicije za balans
bijele boje.
Flash Mode
Postavlja postavke bljeskalice.
Flash Comp.
Prilagođava intenzitet bljeskalice.
Red Eye Reduction
Ublažava efekt crvenih očiju pri upotrebi bljeskalice.
Focus Area
Odabire područje fokusiranja.
AF Illuminator
22
Postavlja je li potrebno istodobno snimati XAVC S
videozapis i MP4 videozapis ili AVCHD videozapis
i MP4 videozapis.
Postavlja AF osvjetljivač kojim se osvjetljava tamni
prizor radi lakšeg izoštravanja.
Exposure Comp.
Kompenzira svjetlinu cijele slike.
ISO
Prilagođava osjetljivost na svjetlo.
ISO AUTO Min. SS
Postavlja najmanju brzinu okidanja pri kojoj se ISO
osjetljivost prebacuje u način rada [ISO AUTO].
ND Filter
Postavlja funkciju koja smanjuje količinu svjetla.
Možete postaviti nižu brzinu okidanja, smanjiti
vrijednost otvora blende, itd.
Metering Mode
Odabire način mjerenja svjetline.
White Balance
Prilagođava tonove boje slike.
DRO/Auto HDR
Automatski kompenzira svjetlinu i kontrast.
Creative Style
Odabire željenu obradu slike. Osim toga, možete
prilagoditi kontrast, zasićenje i oštrinu.
Picture Effect
Odabire željeni efekt filtra za postizanje impresivnijeg
ili umjetničkog izraza.
Picture Profile
Mijenja postavke pri snimanju, primjerice boju
i nijansu.
Focus Magnifier
Povećava sliku prije snimanja kako biste mogli
provjeriti fokus.
Long Exposure NR
Postavlja obradu smanjenja šuma za snimke uz brzinu
okidača od 1/3 sekunde ili bržu.
High ISO NR
Postavlja obradu smanjenja šuma za snimanje visoke
osjetljivosti.
Center Lock-on AF
Postavlja funkciju praćenja objekta i nastavlja
izoštravanje kada pritisnete središnji gumb na zaslonu
za snimanje.
Smile/Face Detect.
Odabire automatsko prepoznavanje lica i prilagodbu
različitih postavki. Postavlja automatsko otpuštanje
otvora blende kada se otkrije osmijeh.
Auto Dual Rec
Postavlja automatsko otvaranje blende ako se tijekom
snimanja videozapisa otkrije impresivna kompozicija
koja sadrži neku osobu.
Soft Skin Effect
Postavlja efekt nježnog tena i razinu efekta.
Auto Obj. Framing
Analizira prizor prilikom snimanja lica, krupnih
planova ili objekata koje prati funkcija Lock-on AF
i automatski smanjuje i sprema drugu kopiju slike
s impresivnijom kompozicijom.
HR
23
Auto Mode
Možete snimati tako da odaberete način snimanja
Intelligent Auto ili Superior Auto.
Scene Selection
Odabire memorirane postavke koje odgovaraju
raznim uvjetima prizora.
High Frame Rate
Odabire način ekspozicije tijekom snimanja
s funkcijom High Frame Rate prilagođen odabranom
objektu ili efektu.
Movie
Odabire način ekspozicije koji odgovara vašem
objektu ili efektu.
SteadyShot
Postavlja SteadyShot za snimanje fotografija.
Smanjuje zamućenost zbog trešnje fotoaparata
kod snimanja kad fotoaparat držite u rukama.
SteadyShot
Postavlja SteadyShot za snimanje videozapisa.
Color Space
Mijenja raspon boja koje se mogu prikazati.
Auto Slow Shut.
Postavlja funkciju koja automatski prilagođava brzinu
okidača svjetlini okoline u načinu videozapisa.
Audio Recording
Postavlja želite li snimati zvuk prilikom snimanja
videozapisa.
Audio Rec Level
Podešava razinu snimanja zvuka tijekom snimanja
videozapisa.
Audio Out Timing
Podešava vrijeme audio izlaza tijekom snimanja
videozapisa.
Wind Noise Reduct.
Smanjuje šum vjetra tijekom snimanja videozapisa.
Memory recall
Odabire unaprijed registriranu postavku kada je
kotačić za odabir načina postavljen na MR (pozivanje
iz memorije). Skala optičkog zumiranja itd. može
se registrirati.
Memory
Registrira željene načine ili postavke fotoaparata.
(Custom Settings)
Delete
MF Assist
Focus Magnif. Time
HR
24
Prikazuje trake za prilagođavanje svjetline.
Prikazuje povećanu sliku kod ručnog fokusiranja.
Postavlja vrijeme prikazivanja povećane slike.
Grid Line
Postavlja mrežni prikaz radi poravnavanja
sa strukturnim obrisima.
Marker Display
Određuje hoće li se prikazati oznaka na monitoru
tijekom snimanja videozapisa.
Marker Settings
Određuje hoće li se prikazati oznaka na monitoru
tijekom snimanja videozapisa.
Audio Level Display
Postavlja želite li prikazivati razinu zvuka na zaslonu
ili ne.
Auto Review
Postavlja automatski pregled za prikazivanje
snimljene slike nakon snimanja.
Gumb DISP
Odabire vrstu informacija koje će se prikazati
na monitoru ili u tražilu pritiskom gumba DISP
na kotačiću za odabir načina.
Peaking Level
Naglašava rub raspona u fokusu s određenom bojom
kod ručnog izoštravanja.
Peaking Color
Postavlja boju koja se upotrebljava za funkciju
za prilagodbu obrisa boje.
Exposure Set. Guide
Postavlja vodič koji se prikazuje kada se na zaslonu
snimanja promijene postavke ekspozicije.
Live View Display
Postavlja želite li na prikazu zaslona vidjeti postavke
kao što je kompenzacija ekspozicije.
Pre-AF
Postavlja želite li provođenje automatskog fokusiranja
prije nego što se gumb okidača pritisne dopola.
Zoom Speed
Prilikom upravljanja ručicom zuma, postavlja brzinu
zumiranja.
Zoom Setting
Postavlja želite li kod zumiranja upotrebljavati Clear
Image Zoom i digitalno zumiranje.
FINDER/MONITOR
Postavlja način prebacivanja između tražila
i monitora.
Release w/o Card
Određuje je li moguće otpuštanje zatvarača kada
memorijska kartica nije umetnuta.
AEL w/ shutter
Postavlja želite li provođenje AEL-a kada je gumb
okidača pritisnut dopola. Ovo je korisno ako želite
odvojeno prilagoditi fokus i ekspoziciju.
HR
25
Shutter Type
Postavlja hoće li se upotrijebiti mehanički ili
elektronički otvor blende prilikom snimanja
fotografija.
Exp.comp.set
Određuje hoće li se na prikazu zaslona vidjeti
postavke poput vrijednosti kompenzacije ekspozicije
za kompenzaciju bljeska.
Reset EV Comp.
Određuje hoće li se zadržati vrijednost ekspozicije
postavljene bez korištenja kotačića za ekspoziciju ili će
se vrijednost ekspozicije pri isključivanju fotoaparata
ponovno postaviti na 0.
Face Registration
Registrira ili mijenja osobu koja ima prednost
u fokusu.
Write Date
Postavlja želite li na fotografiji zabilježiti datum
snimanja.
Function Menu Set.
Prilagođava koja se funkcije prikazuju pritiskom
gumba Fn (funkcija).
Custom Key Settings
Dodjeljuje željenu funkciju gumbu i kotačiću.
Zoom Func. on Ring
Postavlja funkciju zumiranja ručnog prstena.
Kada odaberete [Quick], položaj zuma premješta
se u skladu sa stupnjem zakretanja ručnog prstena.
Kada odaberete [Step], možete pomaknuti položaj
zumiranja na fiksni interval žarišne duljine.
Gumb MOVIE
Postavlja želite li uvijek uključiti gumb MOVIE.
Dial/Wheel Lock
Postavlja želite li privremeno onemogućiti birač
za upravljanje pomoću gumba Fn prilikom snimanja.
Birač za upravljanje možete onemogućiti/omogućiti
tako da pritisnete i držite gumb Fn.
(Wireless)
HR
26
Send to Smartphone
Prenosi slike za prikaz na pametnom telefonu.
Send to Computer
Sigurnosno kopira slike prijenosom na računalo
povezano s mrežom.
View on TV
Slike možete prikazati na TV-u koji je povezan
s mrežom.
One-touch(NFC)
Dodjeljuje aplikaciju funkciji Jedan dodir (NFC).
Tijekom snimanja možete pozvati aplikaciju tako
da dodirnete fotoaparat pametnim telefonom koji
je opremljen funkcijom NFC.
Airplane Mode
Možete postaviti da ovaj uređaj ne upotrebljava
bežičnu komunikaciju.
WPS Push
Pristupnu točku možete jednostavno registrirati
na fotoaparatu pritiskom gumba WPS.
Access Point Set.
Pristupnu točku možete registrirati ručno.
Edit Device Name
Pod Wi-Fi Direct možete promijeniti naziv
uređaja itd.
Disp MAC Address
Prikazuje MAC adresu fotoaparata.
SSID/PW Reset
Ponovno postavlja SSID i lozinku veze pametnog
telefona.
Reset Network Set.
Ponovno postavlja sve mrežne postavke.
(Application)
Application List
Prikazuje popis aplikacija. Možete odabrati aplikaciju
koju želite upotrebljavati.
Introduction
Prikazuje upute za upotrebu aplikacije.
(Playback)
Delete
Briše sliku.
View Mode
Postavlja način kako se slike grupiraju
za reprodukciju.
Image Index
Prikazuje više slika u isto vrijeme.
Display Rotation
Postavlja smjer reprodukcije snimljene slike.
Slide Show
Prikazuje dijaprojekciju.
Rotate
Okreće sliku.
Enlarge Image
Protect
Povećava reproducirane slike.
Štiti slike.
HR
27
Motion Interval ADJ
Prilagođava interval za prikaz praćenja objekata
u opciji [Motion Shot Video], gdje će praćenje
kretanja objekta biti prikazano tijekom
reprodukcije videozapisa.
Specify Printing
Dodaje fotografiji oznaku redoslijeda ispisa.
(Setup)
Monitor Brightness
Postavlja svjetlinu monitora.
Viewfinder Bright.
Postavlja svjetlinu elektroničkog tražila.
Finder Color Temp.
Postavlja temperaturu boje tražila.
Volume Settings
Postavlja jačinu zvuka za reprodukciju videozapisa.
Audio signals
Postavlja zvuk rada fotoaparata.
Upload Settings
Postavlja funkciju prijenosa fotoaparata prilikom
upotrebe Eye-Fi kartice.
Tile Menu
Postavlja želite li prikazivati izbornik pločica svaki put
kada pritisnete gumb MENU.
Mode Dial Guide
Uključuje ili isključuje vodič za kotačić za odabir
načina (objašnjenje pojedinih načina snimanja).
Delete confirm.
Postavlja je li na zaslonu potvrde brisanja prethodno
odabrano Brisanje ili Poništavanje.
Display Quality
Postavlja kvalitetu prikaza.
Pwr Save Start Time
Postavlja vremenske intervale za automatsko
prebacivanje na način rada za uštedu energije.
NTSC/PAL Selector
Ako promijenite TV format uređaja, omogućit će
se snimanje u drugom formatu videozapisa.
Demo Mode
Uključivanje/isključivanje pokazne reprodukcije
videozapisa.
TC/UB Settings
Postavlja vremenski kod (TC) i korisnički bit (UB).
HDMI Settings
4K Output Sel.
HR
28
Postavlja HDMI postavke.
Postavlja način snimanja i emitiranja 4K videozapisa
putem HDMI funkcije dok je fotoaparat povezan s
vanjskim snimačem/reproduktorom koji podržava 4K.
USB Connection
Postavlja USB način spajanja.
USB LUN Setting
Poboljšava kompatibilnost ograničavanjem funkcija
USB veze. Postavite na [Multi] u uobičajenim
uvjetima, a na [Single] samo kada nije moguća
uspostava veze između fotoaparata i računala ili
AV komponente.
USB Power Supply
Postavlja treba li se upotrebljavati napajanje
putem USB priključka dok je fotoaparat povezan
s računalom ili USB uređajem putem mikro
USB kabela.
Language
Odabire jezik.
Date/Time Setup
Postavlja datum i vrijeme i ljetno računanje vremena.
Area Setting
Postavlja mjesto upotrebe.
Copyright Info
Postavlja informacije o zaštiti autorskih prava
za fotografije.
Format
Formatira memorijsku karticu.
File Number
Postavlja način dodjele brojeva datoteka
fotografijama i videozapisima.
Select REC Folder
Mijenja odabranu mapu za pohranu slika
i videozapisa (MP4).
New Folder
Stvara nove mape za spremanje fotografija
i videozapisa (MP4).
Folder Name
Postavlja format mape za fotografije.
Recover Image DB
Oporavlja datoteku baze podataka slika i omogućuje
snimanje i reprodukciju.
Display Media Info.
Prikazuje preostalo vrijeme snimanja videozapisa
i broj fotografija koje se mogu snimiti na memorijsku
karticu.
Version
Prikazuje verziju softvera fotoaparata.
Setting Reset
Vraća postavke na njihove zadane vrijednosti.
HR
29
Upotreba softvera
Ako softver iz nastavka instalirate na računalo, upotreba fotoaparata postat
će jednostavnija.
• PlayMemories Home™: Uvozi slike na vaše računalo i omogućuje vam da
ih upotrebljavate na različite načine (str. 31).
• Image Data Converter: Prikazuje slike u RAW formatu i obrađuje ih.
• Remote Camera Control: Upravlja fotoaparatom povezanim s računalom
putem USB kabela.
Ovaj softver možete preuzeti i instalirati na računalo sa sljedećih URL adresa.
1
Posjetite jednu od sljedećih URL adresa u web-pregledniku
na svom računalu i slijedite upute na zaslonu za
preuzimanje željenog softvera.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Potrebna je internetska veza.
• Pojedinosti o upotrebi potražite na stranicama korisničke podrške
ili stranicama za pomoć softvera.
Napomene
• Prilikom upotrebe funkcije Remote Camera Control odaberite gumb MENU t
(Setup) t [USB Connection] t [PC Remote] i zatim povežite fotoaparat sa
svojim računalom.
HR
30
Uvoz slika na računalo i njihova upotreba
(PlayMemories Home)
Softver PlayMemories Home omogućuje uvoz fotografija i videozapisa
na računalo i njihovu upotrebu. PlayMemories Home je potreban za uvoz
XAVC S videozapisa i AVCHD videozapisa na računalo.
http://www.sony.net/pm/
Reprodukcija uvezenih
slika
Uvoz slika s fotoaparata
Za sustav Windows dostupne su i sljedeće funkcije:
Dijeljenje slika na servisu
PlayMemories Online™
Prikaz slika
u kalendaru
Stvaranje
Prijenos slika na
diskova s
mrežne usluge
videozapisima
Napomene
• Za upotrebu softvera PlayMemories Online ili drugih mrežnih usluga potrebna
je internetska veza. PlayMemories Online ili druge mrežne usluge nisu dostupne
u svim državama ili regijama.
• Ako je na vašem računalu već instaliran softver PMB (Picture Motion Browser)
koji se isporučivao s modelima plasiranima na tržište prije 2011., preko njega će
se instalirati softver PlayMemories Home tijekom instalacije. Upotrijebite
PlayMemories Home, nasljednika softvera PMB.
• U softver PlayMemories Home mogu se instalirati nove funkcije. Povežite
fotoaparat s računalom čak i ako je softver PlayMemories Home već instaliran
na računalu.
• Nemojte isključivati mikro USB kabel (priloženo) iz fotoaparata dok se prikaže
zaslon rada ili zaslon pristupa. To može dovesti do oštećenja podataka.
• Da biste prekinuli vezu fotoaparata i računala, na traci zadataka kliknite
,
a zatim kliknite [Eject DSC-RX10M2].
HR
31
Dodavanje funkcija fotoaparatu
Fotoaparatu možete dodati željene funkcije povezivanjem s web-mjestom za
preuzimanje aplikacije
(PlayMemories Camera Apps™) putem interneta.
http://www.sony.net/pmca/
• Nakon instalacije aplikaciju možete pozvati tako da pametnim telefonom
sa sustavom Android koji podržava tehnologiju NFC dodirnete oznaku N
na fotoaparatu pomoću funkcije [One-touch(NFC)].
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa
Broj fotografija i vrijeme snimanja može se razlikovati ovisno o uvjetima
snimanja i memorijskoj kartici.
x Fotografije
[
Image Size]: L: 20M
Kada je [
Aspect Ratio] postavljeno na [3:2]*
Kapacitet
Quality
Standard
Fine
Extra fine
RAW & JPEG
RAW
8 GB
64 GB
1150 slika
690 slika
510 slika
235 slika
355 slika
9600 slika
5500 slika
4150 slika
1900 slika
2850 slika
* Kada je funkcija [
Aspect Ratio] postavljena na nešto drugo osim [3:2], možete
snimiti više slika nego što je gore prikazano. (Osim kada je funkcija [
Quality]
postavljena na [RAW].)
x Videozapisi
U tablici u nastavku prikazan je približan broj ukupnog vremena snimanja
upotrebom memorijske kartice formatirane ovim fotoaparatom. Vrijeme
snimanja XAVC S i AVCHD videozapisa jednako je vremenu snimanja dok
je funkcija [Dual Video REC] postavljena na [Off].
HR
32
(h (sat), min. (minuta))
Kapacitet
Record Setting
30p 100M/25p 100M
30p 60M/25p 60M
24p 100M*
24p 60M*
60p 50M/50p 50M
30p 50M/25p 50M
24p 50M*
120p 100M/100p 100M
120p 60M/100p 60M
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
1920×1080 60p 28M/
1920×1080 50p 28M
1920×1080 30p 16M/
1920×1080 25p 16M
1280×720 30p 6M/
1280×720 25p 6M
8 GB
64 GB
—
—
—
—
—
—
—
—
—
40 min.
55 min.
35 min.
40 min.
55 min.
1 h 15 min.
2 h 5 min.
1 h 15 min.
2 h 5 min.
2 h 35 min.
2 h 35 min.
2 h 35 min.
1 h 15 min.
2 h 5 min.
6h
8 h 15 min.
5 h 5 min.
6h
8 h 15 min.
35 min.
5 h 20 min.
1h
8 h 25 min.
2 h 35 min.
22 h
* samo kada je [NTSC/PAL Selector] postavljeno na [NTSC]
• Maksimalno neprekidno snimanje videozapisa moguće je približno 29 minuta
odjednom uz zadane postavke fotoaparata i kada je temperatura okoline otprilike
25°C. Maksimalno kontinuirano vrijeme snimanja videozapisa u formatu MP4
(28M) je oko 20 minuta (s ograničenjem veličine datoteke od 4 GB).
• Vrijeme snimanja videozapisa razlikuje se jer je fotoaparat opremljen funkcijom
VBR (varijabilna brzina prijenosa) koja automatski prilagođava kvalitetu slike
ovisno o sceni koja se snima. Kada snimate objekt koji se brzo kreće, slika je
jasnija, ali vrijeme snimanja je kraće jer je potrebno više memorije za snimanje.
Vrijeme snimanja ovisi i o uvjetima snimanja, objektu ili postavkama kvalitete/
veličine slike.
HR
33
Napomene za upotrebu fotoaparata
Funkcije ugrađene u fotoaparat
• Ovaj fotoaparat kompatibilan je s videozapisima u formatu 1080 60p ili 50p.
Za razliku od dosadašnjih standardnih načina snimanja koji upotrebljavaju
isprepleteni način, ovaj fotoaparat snima pomoću progresivnog načina. Time se
povećava rezolucija i nastaje uglađenija i realističnija slika. Videozapisi snimljeni
u formatu 1080 60p/1080 50p mogu se reproducirati samo na uređajima koji
podržavaju format 1080 60p/1080 50p.
• Ovaj fotoaparat kompatibilan je s videozapisima u formatu 4K 30p/4K 25p/
4K 24p. Videozapisi se mogu snimati u rezoluciji većoj od HD formata.
• Pri ukrcavanju u zrakoplov postavite [Airplane Mode] na [On].
O upotrebi i održavanju
Izbjegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, preinake, fizičke udarce ili udaranje,
ispadanje ili gaženje proizvoda. Budite posebno oprezni s objektivom.
Napomene o snimanju/reprodukciji
• Prije početka snimanja obavite probno snimanje kako biste bili sigurni da
fotoaparat radi ispravno.
• Ovaj fotoaparat nije vodootporan iako je osmišljen s namjerom da bude otporan
na prašinu i vlagu.
• Fotoaparat ne izlažite sunčevom svjetlu ili ne snimajte u smjeru sunca duže vrijeme.
Može doći do oštećenja unutarnjeg mehanizma.
• Ako dođe do kondenzacije vlage, uklonite je prije upotrebe fotoaparata.
• Nemojte tresti ni udarati fotoaparat. To može uzrokovati kvar te nećete moći
snimati slike. Osim toga, medij za snimanje može postati neupotrebljiv ili se
slikovni podaci mogu oštetiti.
Ne upotrebljavajte/pohranjujte fotoaparat na sljedećim mjestima
• Na iznimno vrućem, hladnom ili vlažnom mjestu
Na mjestima kao što je automobil parkiran na suncu kućište fotoaparata može
se deformirati te to može uzrokovati kvar.
• Na izravnom sunčevom svjetlu ili blizu grijača
Kućište fotoaparata može izgubiti boju ili se deformirati te to može
uzrokovati kvar.
• Na mjestima podložnim jakim vibracijama
• Blizu mjesta koje proizvodi jake radiovalove ili emitira zračenje ili je pod
utjecajem magneta. U protivnom fotoaparat neće moći ispravno snimati ili
reproducirati slike.
• Na pješčanim ili prašnjavim mjestima
Pripazite da pijesak ili prašina ne uđu u fotoaparat. To može uzrokovati kvar
fotoaparata koji u nekim slučajevima može biti nepopravljiv.
HR
34
Objektiv ZEISS
Fotoaparat je opremljen objektivom ZEISS koji može reproducirati oštre slike
s izvrsnim kontrastom. Objektiv za fotoaparat proizveden je unutar sustava
zajamčene kvalitete koji je certificirala tvrtka ZEISS u skladu sa standardima
kvalitete tvrtke ZEISS u Njemačkoj.
Napomene o monitoru, elektroničkom tražilu i objektivu
• Monitor i elektroničko tražilo proizvedeni su pomoću visoko precizne tehnologije
i više od 99,99% piksela ispravno je i spremno za upotrebu. Međutim, moguće
je da se pojave sitne crne i/ili svijetle točke (bijele, crvene, plave ili zelene boje)
na monitoru i elektroničkom tražilu. Te točke su normalna posljedica
proizvodnog postupka i ni na koji način ne utječu na snimanje.
• Nemojte držati fotoaparat za monitor.
• Kada upotrebljavate objektiv, pazite da vam prsti ili drugi predmeti ne zapnu
u objektivu.
Napomene o snimanju s tražilom
Fotoaparat je opremljen elektroničkim OLED tražilom visoke rezolucije i visokog
kontrasta. Tražilo postiže široki kut gledanja i ne zamara oko. Fotoaparat je izrađen
tako da omogući jednostavno gledanje kroz tražilo uspostavljanjem ravnoteže
između raznih elemenata.
• Slika može biti lagano izobličena u blizini kutova tražila. Ne radi se o kvaru. Kada
želite provjeriti svaku pojedinost cijele kompozicije, možete upotrijebiti i monitor.
• Ako pomičete fotoaparat dok gledate u tražilo ili pomičete pogled, slika u tražilu
može biti iskrivljena ili se boje slike mogu promijeniti. To je karakteristika
objektiva ili uređaja za prikaz i nije kvar. Preporučujemo da prilikom snimanja
slike gledate u središnji dio tražila.
Napomene o bljeskalici
• Nemojte nositi fotoaparat držeći ga za bljeskalicu ili primjenjivati silu na njoj.
• Ako voda, prašina ili pijesak uđu u otvorenu bljeskalicu, može doći do kvara.
• Pazite da prst ne zasmeta kada pritišćete bljeskalicu prema dolje.
Dodatna oprema Sony
Upotrebljavajte samo originalnu dodatnu opremu marke Sony jer u suprotnom
može doći do kvara. Dodatna oprema marke Sony možda neće biti dostupna na
tržištima nekih država ili regija.
O temperaturi fotoaparata
Fotoaparat i baterija se mogu zagrijati neprekidnom upotrebom, no ne radi
se o kvaru.
HR
35
O zaštiti od pregrijavanja
Ovisno o temperaturi fotoaparata i baterije, možda nećete moći snimati videozapise
ili će se napajanje automatski isključiti kako bi se zaštitio fotoaparat.
Prikazat će se poruka na zaslonu prije nego što se isključi napajanje ili više nećete
moći snimati videozapise. U tom slučaju ostavite fotoaparat isključen i pričekajte da
se temperatura fotoaparata i baterije spusti. Ako uključite napajanje prije nego što se
fotoaparat i baterija dovoljno ohlade, napajanje se može ponovno isključiti i možda
nećete moći snimati videozapise.
O punjenju baterije
• Ako punite bateriju koja dugo nije punjena, možda je nećete moći napuniti
do punog kapaciteta.
Uzrok tome su karakteristike baterije. Ponovno napunite bateriju.
• Baterije koje nisu bile u upotrebi duže od godine dana mogu oslabjeti.
Upozorenje o autorskim pravima
• Televizijski programi, filmovi, videovrpce i drugi materijali mogu biti zaštićeni
autorskim pravima. Neovlašteno snimanje takvih materijala može biti protivno
zakonu o autorskim pravima.
• Kako biste spriječili ilegalnu upotrebu [Copyright Info], ostavite [Set Photographer]
i [Set Copyright] prazno prilikom posuđivanja ili preprodaje fotoaparata.
• Sony ne snosi odgovornost za probleme ili oštećenja nastale uslijed neovlaštene
upotrebe [Copyright Info].
Nema jamstva za oštećen sadržaj ili kvar u snimanju
Sony ne može dati jamstvo u slučaju kvara u snimanju ili gubitka ili oštećenja
snimljenih fotografija ili audiopodataka zbog kvara fotoaparata ili medija za
snimanje itd. Preporučujemo sigurnosno kopiranje važnih podataka.
Čišćenje površine fotoaparata
Očistite površinu fotoaparata mekom krpom lagano navlaženom vodom, a zatim
obrišite površinu suhom krpom. Da biste spriječili oštećivanje završnog sloja ili
kućišta:
– Ne izlažite fotoaparat kemijskim proizvodima poput razrjeđivača, benzina, alkohola,
jednokratnih krpa, repelenta, sredstva za zaštitu od sunca ili insekticida itd.
Održavanje monitora
• Krema za ruke ili ovlaživač na monitoru može razgraditi njegov premaz.
Ako nešto od toga završi na monitoru, odmah to obrišite.
• Grubo brisanje papirnatim ručnikom ili drugim materijalima može oštetiti
premaz.
• Ako se na monitoru nađu otisci prstiju ili prljavština, preporučujemo da pažljivo
uklonite prljavštinu i zatim obrišete monitor mekom krpom.
Napomene o bežičnom LAN-u
HR
36
Ako izgubite fotoaparat ili vam ga ukradu, ne snosimo nikakvu odgovornost za
gubitak ili štetu uzrokovanu ilegalnim pristupom ili upotrebom pristupne točke
registrirane na fotoaparatu.
Napomene o sigurnosti pri korištenju proizvoda koji koriste bežičnu
LAN mrežu
• Kako biste spriječili hakiranje, upade zlonamjerne treće strane ili druge ranjive
točke, provjerite koristite li zaštićenu bežičnu LAN mrežu.
• Kada koristite bežičnu LAN mrežu, važno je postaviti sigurnosne postavke.
• Ako pri upotrebi bežične LAN mreže nastane sigurnosni problem jer nisu
postavljene sigurnosne mjere opreza ili zbog bilo kakve okolnosti koja se nije
mogla izbjeći, tvrtka Sony ne snosi nikakvu odgovornost za gubitak ili oštećenje.
Napomene o snimanju High Frame Rate
Brzina reprodukcije
Brzina reprodukcije je promjenjiva i ovisi o pridruženim funkcijama [
Rate] i [
Record Setting].
Frame Rate
24p 50M
*
240fps/250fps
10 puta sporije
480fps/500fps
20 puta sporije
960fps/1000fps
40 puta sporije
Record Setting
30p 50M/
25p 50M
8 puta sporije/
10 puta sporije
16 puta sporije/
20 puta sporije
32 puta sporije/
40 puta sporije
Frame
60p 50M/
50p 50M
4 puta sporije/
5 puta sporije
8 puta sporije/
10 puta sporije
16 puta sporije/
20 puta sporije
* samo kada je [NTSC/PAL Selector] postavljeno na [NTSC].
[
Priority Setting] i trajanje snimanja
Priority Setting
Quality Priority
Shoot Time Priority
Frame Rate
240fps/250fps
480fps/500fps
960fps/1000fps
240fps/250fps
480fps/500fps
960fps/1000fps
Efektivan broj
piksela očitan sa Trajanje snimanja
slikovnog senzora
1824 × 1026
1676 × 566
pribl. 2 sekunde
1136 × 384
1676 × 566
1136 × 384
pribl. 4 sekunde
800 × 270
Napomene
• Zvuk neće biti snimljen.
• Videozapis će biti snimljen u XACV S HD formatu.
HR
37
Specifikacije
Fotoaparat
[Sustav]
HR
38
Uređaj za slike: 13,2 mm × 8,8 mm
(vrsta 1.0) CMOS senzor
Efektivni broj piksela fotoaparata:
pribl. 20,2 megapiksela
Ukupan broj piksela fotoaparata:
pribl. 21,0 megapiksela
Objektiv: objektiv za zumiranje ZEISS
Vario-Sonnar T 8,3×
f = 8,8 mm – 73,3 mm (24 mm –
200 mm (ekvivalent filma od
35 mm))
F2.8
Kod snimanja videozapisa
(HD 16:9): 26 mm – 212 mm*1
Kod snimanja videozapisa
(4K 16:9): 28 mm – 233 mm*1
*1
Kada je funkcija
[
SteadyShot] postavljena
na [Standard]
SteadyShot: optički
Format datoteke (fotografije): JPEG
(DCF, Exif, MPF Baseline)
kompatibilno, RAW (Sony ARW
2.3 Format), DPOF kompatibilno
Format datoteke (videozapis):
XAVC S format (u skladu
s formatom XAVC S):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: LPCM 2 kanala (48 kHz
16 bit)
AVCHD format (kompatibilno
s formatom AVCHD verz. 2.0):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2-kanalni,
opremljen tehnologijom Dolby
Digital Stereo Creator
• Proizvedeno pod licencom tvrtke
Dolby Laboratories.
Videozapisi (MP4 format):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Mediji za snimanje: Medij memory
Stick PRO Duo, Memory Stick
Micro medij, SD kartice, microSD
memorijske kartice
Bljeskalica: raspon bljeskalice (ISO
osjetljivost (preporučena razina
ekspozicije) postavljena na
automatski):
Pribl. 1,0 m do 10,2 m
[Ulazne i izlazne priključnice]
Priključnica HDMI: HDMI mikro
priključak
Multi/mikro USB terminal*:
USB komunikacija
USB komunikacija: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
Priključak za mikrofon: stereo mini
utikač od 3,5 mm
Priključak za slušalice: stereo mini
utikač od 3,5 mm
* Podržava uređaje kompatibilne
s mikro USB uređajem.
[Tražilo]
Vrsta: elektroničko tražilo
(organska elektroluminescencija)
Ukupan broj točaka:
2 359 296 točaka
Pokrivanje kadra: 100%
Povećanje: pribl. 0,70 × (ekvivalent
formata 35 mm) s objektivom od
50 mm na beskonačno, –1 m–1
Udaljenost oka od okulara: pribl.
23 mm od okulara, pribl. 21,5 mm
od okvira okulara na –1 m–1
Prilagodba dioptra:
–4,0 m–1 do +3,0 m–1
[Monitor]
[Bežični LAN]
LCD zaslon:
7,5 cm (vrsta 3.0) TFT pogon
Ukupan broj točaka:
1 228 800 točaka
Podržani standard: IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencija: 2,4 GHz
Podržani sigurnosni protokoli: WEP/
WPA-PSK/WPA2-PSK
Način konfiguracije: Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS) / ručno
Način pristupa: infrastrukturni način
NFC: usklađeno s oznakom NFC
Forum Type 3 Tag
[Napajanje, općenito]
Napajanje: komplet baterija
s mogućnošću ponovnog punjenja
NP-FW50, 7,2 V
Adapter za izmjeničnu struju
AC-UB10C/UB10D, 5 V
Potrošnja energije:
Približno 2,3 W (kod snimanja
s monitorom)
Približno 2,6 W (kod snimanja
s tražilom)
Radna temperatura: 0°C do 40°C
Temperatura pohrane:
–20°C do +60°C
Dimenzije (u skladu s CIPA) (pribl.):
129,0 mm × 88,1 mm × 102,2 mm
(Š/V/D)
Težina (u skladu s CIPA) (približno):
813 g (uključujući NP-FW50
komplet baterija, Medij memory
Stick PRO Duo)
Mikrofon: Stereo
Zvučnik: Monaural
Exif Print: Kompatibilno
PRINT Image Matching III:
Kompatibilno
Broj modela WW136512
Adapter za izmjeničnu struju
AC-UB10C/UB10D
Preduvjeti napajanja: AC 100 V do
240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Izlazni napon: 5 V istosmjerne struje,
0,5 A
Komplet baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja NP-FW50
Vrsta baterije: Litij-ionska baterija
Maksimalan napon: 8,4 V istosmjerne
struje
Nazivni napon: 7,2 V istosmjerne struje
Maksimalan napon punjenja: 8,4 V
istosmjerne struje
Maksimalna jakost struje pri punjenju:
1,02 A
Kapacitet: 7,3 Wh (1 020 mAh)
Dizajn i specifikacije podložni su
promjenama bez prethodne najave.
HR
39
Zaštitni znaci
HR
40
• Memory Stick i
zaštitni su znaci
ili registrirani zaštitni znaci tvrtke
Sony Corporation.
• XAVC S i
registrirani su
zaštitni znaci tvrtke
Sony Corporation.
• „AVCHD Progressive” i logotip
„AVCHD Progressive” zaštitni su
znaci tvrtki Panasonic Corporation
i Sony Corporation.
• Dolby i simbol dvostrukog D zaštitni
su znaci tvrtke Dolby Laboratories.
• Pojmovi HDMI i HDMI HighDefinition Multimedia Interface
HDMI i logotip HDMI zaštitni su
znaci ili registrirani zaštitni znaci
tvrtke LLC u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
• Windows je registrirani zaštitni znak
ili zaštitni znak tvrtke Microsoft
Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
državama.
• Mac je registrirani zaštitni znak ili
zaštitni znak tvrtke Apple Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
• iOS registrirani je zaštitni znak tvrtke
Cisco Systems, Inc.
• iPhone i iPad registrirani su zaštitni
znaci tvrtke Apple Inc. u Sjedinjenim
Državama i drugim državama.
• Logotip SDXC zaštitni je znak tvrtke
SD-3C, LLC.
• Android i Google Play zaštitni su
znaci tvrtke Google Inc..
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi, Wi-Fi
Protected Setup registrirani su
zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.
• N Mark je zaštitni znak ili registrirani
zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
• DLNA i DLNA CERTIFIED zaštitni
su znaci tvrtke Digital Living
Network Alliance.
• Facebook i logotip "f" zaštitni su znaci
ili registrirani zaštitni znaci tvrtke
Facebook, Inc.
• YouTube i logotip YouTube zaštitni
su znaci ili registrirani zaštitni znaci
tvrtke Google Inc.
• Eye-Fi je zaštitni znak tvrtke
Eye-Fi, Inc.
• Osim toga, nazivi sustava i proizvoda
upotrijebljeni u ovom priručniku
općenito su zaštitni znaci ili
registrirani zaštitni znaci
odgovarajućih razvojnih programera
ili proizvođača. Međutim, oznaka ™
ili ® ne upotrebljavaju se u svim
slučajevima u ovom priručniku.
Dodatne informacije o ovom
proizvodu i odgovore na često
postavljena pitanja potražite na
našem web-mjestu za korisničku
podršku.
© 2015 Sony Corporation
Download PDF