2-586-561-11(1)
Digitalni fotoaparat
Upute za uporabu/
pomoć u slučaju
problema
Upute za uporabu
Prije uporabe molimo da pažljivo pročitate ove upute i
zadržite ih za buduću uporabu.
Korisniku
Broj modela i serijski broj se nalaze na dnu aparata. Zapišite serijski
broj na donju liniju. Navedite ove brojeve pri svakom pozivanju
ovlaštenog servisa ili zastupnika.
Vaš novi fotoaparat
Uporaba izbornika
Uporaba izbornika za
podešavanje
Uporaba računala
Broj modela DSC-W5/W7/W15/W17
Serijski broj _________________________
DSC-W5/W7/
W15/W17
Ispis mirnih slika
Spajanje fotoaparata na
TV prijemnik
U slučaju problema
Ostale informacije
"Prvo pročitajte"
Objašnjenje postupaka podešavanja i osnovnih radnji za
snimanje/reprodukciju.
© 2005 Sony Corporation
Prvo pročitajte
Provjera isporučenog pribora
• Punjač Ni-MH baterija BC-CS2A/
CS2B (1)
• USB kabel (1)
• CD-ROM (s aplikacijskim
softverom za Cyber-shot
fotoaparat) (1)
• "Prvo pročitajte" (ove upute) (1)
• Upute za uporabu/U slučaju
problema (1)
• Mrežni kabel (1)
• A/V kabel (1)
• HR6 (veličina AA) nikal-metal
hidridne baterije (DSC-W5/W7
(2), DSC-W15/W17 (4))
• Meka torbica za nošenje (1)
(samo DSC-W15/W17)
• Kutija za baterije (DSC-W5/W7
(1), DSC-W15/W17 (2))
• Ručna vrpca (1)
Memory Stick nije dio isporuke.
Ovaj aparat ima vlastitu unutarnju
memoriju (32 MB), no svejedno
preporučujemo da kupite Memory
Stick..
Napomene prije uporabe
• Prije prve uporabe napunite isporučene baterije.
• Fotoaparat je precizan instrument. Pazite da ne udarite leću ili LCD zaslon te prilikom rukovanja ne primjenjujte
silu. Stavite ručnu vrpcu kako bi spriječili pad aparata itd.
Hvataljka
Dodatne informacije o ovom proizvodu te odgovore na često postavljana pitanja možete pronaći na
našim web stranicama.
http://www.sony.net/
1
A
Pripremite bateriju
Umetnite baterije.
Stavite baterije
pazeći na oznake
polariteta 3/#.
Punjač baterija
C
Na zidnu utičnicu
Mrežni kabel
aruljica CHARGE
Svijetli: Punjenje je u tijeku
Ne svijetli: Punjenje je dovršeno (izvadite baterije.)
B
Spojite mrežni kabel
• Spojite punjač na lako dostupnu zidnu utičnicu.
• Čak i kad žaruljica CHARGE ne svijetli, punjač nije odspojen iz napajanja dok je god mrežni kabel
spojen na utičnicu. Pojavi li se problem tijekom uporabe punjača, odmah izvucite mrežni kabel iz
utičnice.
• Po završetku punjenja izvucite mrežni kabel iz utičnice i izvadite Ni-MH baterije iz punjača.
Nikal-metal hidridna baterija
Vrijeme punjenja
NH-AA-DAT2
Oko 6 sati
• Vrijeme potrebno za punjenje sasvim praznih Ni-MH baterija pri temperaturi od 25°C. U nekim
uvjetima punjenje može trajati duže.
• Žaruljica CHARGE može ostati upaljena duže od šest sati, no to ne predstavlja kvar.
D
Umetnite napunjene baterije.
Dno aparata
Dok držite pritisnutom tipku
OPEN, otvorite pokrov.
Stavite baterije
pazeći na oznake
polariteta 3/#.
Baterije koje možete koristiti
Možete koristiti i HR/15/51:HR6 (veličina AA) nikal-metal hidridne baterije/R6 (veličina AA) alkalne
baterije/ZR6 (veličina AA) oksi-nikal primarne baterije t str. 91.
Uporaba AC adaptera
Aparat možete spojiti i na mrežno napajanje pomoću AC-LS5K AC adaptera (nije isporučen) t str. 16.
Pogledajte njegove upute za uporabu.
Provjera preostalog kapaciteta baterije
Pritisnite tipku POWER za uključenje aparata i provjerite kapacitet baterije na LCD zaslonu.
Indikator
preostalog
kapaciteta baterije
Značenje
Kapacitet baterije
je dostatan.
Baterija je
napola puna.
Baterija je slaba.
Zamijenite baterije novima
Snimanje/reprodukcija ili sasvim napunjenima
će se uskoro zaustaviti. nikal-metal hidridnim
baterijama. (Indikator
upozorenja trepće.)
• Indikator preostalog kapaciteta u nekim uvjetima možda neće biti sasvim precizan.
• Kad koristite alkalne/oksi-nikal primarne baterije, indikator preostalog kapaciteta možda neće biti sasvim precizan.
• Kad koristite AC adapter (opcija), indikator preostalog kapaciteta baterije nije prikazan.
Vađenje baterija
Okrenite aparat tako da je pokrov baterijskog pretinca okrenut prema gore, otvorite pretinac i izvadite
baterije. Pazite da vam pritom ne ispadnu.
Uporaba aparata u stranim zemljama — izvori napajanja
Ovaj aparat, punjač baterija i AC adapter (nije dio isporuke) možete koristiti u bilo kojoj zemlji ili regiji s
napajanjem između 100 V i 240 V AC, 50/60 Hz. Ako je potrebno, koristite komercijalno nabavljivi
adapter za utikač [a], ovisno o izgledu zidne utičnice [b].
• Nemojte koristiti elektronički transformator (putni pretvarač)
jer to može prouzročiti kvar.
2
A
Ukljuite aparat/podesite tono vrijeme
B
Odaberite !.
Pritisnite POWER.
Svijetli
C
Podesite točno vrijeme pomoću kontrolne tipke.
1 Odaberite format datuma tipkama v/V, a zatim pritisnite z.
2 Odaberite svaki od parametara tipkama b/B, podesite brojčanu
vrijednost pomoću v/V i zatim pritisnite z.
3 Tipkom B odaberite [OK] i zatim pritisnite z.
• Za poništenje odaberite [Cancel] i pritisnite z.
Za promjenu datuma i vremena
Odaberite [Clock Set] u izborniku - (Setup) i izvedite postupak iz gore opisanog koraka 3 t str. 54.
Prikaz točnog vremena
• Ako ste u koraku 3-1 odabrali [D/M/Y], podesite 24-satni sustav računanja vremena.
• Ponoć je prikazana kao 12:00 AM, a podne kao 12:00 PM.
Kad uključujete fotoaparat
• Ako niste podesili točno vrijeme, nakon svakog uključenja aparata pojavit će se izbornik za podešavanje točnog
vremena (Clock Set).
• Nemojte dodirivati leću kad je izvučena. Također, ne ostavljajte aparat duže vrijeme s izvučenom lećom jer to može
prouzročiti kvar.
• Prilikom drugog ili sljedećih uključenja, pojavi se sljedeći prikaz na LCD zaslonu:
Za isključenje fotoaparata
Ponovo pritisnite POWER.
• Koristite li baterijsko napajanje i aparat je neko vrijeme neaktivan, on se automatski isključuje kako bi se spriječilo
trošenje baterija (funkcija Auto power-off).
Podešavanje jezika izbornika
Možete podesiti jezik izbornika. Za promjenu jezika, pritisnite MENU za prikaz izbornika. Kontrolnom
tipkom odaberite - (Setup), odaberite [O Language] u izborniku K (Setup1) i odaberite željeni jezik.
t str. 52.
3
Umetnite Memory Stick (nije dio isporuke)
Strana s priključcima
Umetnite Memory Stick do kraja dok ne klikne.
Kad nije uložen Memory Stick
Reprodukcija/snimanje se odvijaju putem unutarnje memorije (32 MB). t str. 23.
4
A
Odaberite veliinu slike
Odaberite način
snimanja.
Fotografije:
B
C
Pritisnite ./B (veličina slike).
Odaberite veličinu slike pomoću
v/V.
Odaberite !.
Videozapisi:
Odaberite ".
• Gornja slika prikazuje izbornik za snimanje fotografija.
Za videozapise odaberite [640(Fine)] (samo Memory Stick
PRO), [640(Standard)] ili [160].
D
Tipka ./B
Pritisnite ./B (veličina slike) za
dovršetak podešavanja.
O veličini fotografija
Detalje o veličini slike potražite na str. 13.
Veliina slike
Smjernice
Broj slika
7M (3072T2304)
(tvornička postavka za
DSC-W7/W17)
Za tiskanje slika velike gustoće piksela u
formatima A3 ili A4.
Ispis
Manje
Viša kvaliteta
Više
Niža kvaliteta
3:2 (3072T2048)
(samo DSC-W7/W17)*
5M (2592T1944)
(tvornička postavka za
DSC-W5/W15)
Za tiskanje slika velike gustoće piksela u
formatima A4 ili A5.
3:2 (2592T1728)
(samo DSC-W5/W15)*
3M (2048T1536)
1M (1280T960)
VGA (E-Mail) (640T480)
Za tiskanje slike u veličini razglednice
Za tiskanje većeg broja slika
Za dodavanje slika e-mailovima ili za web stranice
* Slike su snimljene u istom formatu fotografskog papira za tiskanje tj. 3:2 ili razglednica itd.
O broju fotografija koje se mogu snimiti i vrijeme snimanja videozapisa
Broj fotografija koje se mogu snimiti i vrijeme snimanja videozapisa se razlikuje, ovisno o odabranoj
veličini slike.
Detalje o tome potražite na str. 22.
Fotografije
Maks. broj fotografija
Videozapisi
Maks. vrijeme snimanja
• Broj fotografija koje se mogu snimiti i vrijeme snimanja videozapisa se može razlikovati, ovisno o uvjetima snimanja.
Vađenje Memory Sticka
Žaruljica
pristupa
Otvorite pokrov pretinca Memory Sticka i jednom pritisnite Memory Stick.
Kad žaruljica pristupa svijetli
Nikad ne otvarajte pokrov pretinca i ne isključujte fotoaparat jer se podaci mogu oštetiti.
5
Jednostavno snimanje
(pomou automatskih podešenja)
A
Držanje fotoaparata
Odaberite način snimanja.
Fotografije (automatsko podešavanje):
Odaberite !.
Videozapisi:
Odaberite ".
Kadrirajte objekt tako da bude u središtu.
Tipka
zuma
Kontrolna tipka
Uporaba kontrolne tipke
Uporaba bljeskalice
za fotografiranje
Provjera posljednje
snimljene slike
(Quick Review)
Snimanje izbliza
(Macro)
Uporaba
self-timera
B
Pritisnite okidač.
Snimanje fotografija:
Pritisnite do pola
i zadržite za
izoštravanje
AE/AF lock indikator
Trepće t svijetli/oglašava
se zvučnim signalom
Pritisnite do kraja
Čuje se zvuk zatvarača.
Okvir tražila automatskog
izoštravanja (AF)
Snimanje videozapisa:
Pritisnite do kraja
Za zaustavljanje snimanja ponovo pritisnite okidač do kraja.
Uporaba zuma
Tipka zuma
• Tijekom snimanja videozapisa nije moguće zumiranje.
• Kad zum prijeđe 3T, aparat prelazi na digitalni zum [Digital Zoom].
Detalje o podešenjima opcije [Digital Zoom] i kvaliteti slike potražite na str. 45.
7 Provjera posljednje snimljene slike (Quick Review)
Pritisnite b (7) na kontrolnoj tipki.
Za odustajanje, ponovo pritisnite b.
• Odmah nakon prikaza, slika može izgledati zrnato.
• Za brisanje te slike, pritisnite ./B (brisanje) i pomoću v odaberite [Delete] i zatim pritisnite tipku z.
( Odabir načina rada bljeskalice za fotografiranje
Prije koraka 2, više puta pritisnite v (() na kontrolnoj tipki dok ne odaberete željeni način rada
bljeskalice.
Bez indikatora
Aktivira se predbljesak ako je mračno ili u kontra-svjetlu (tvornička postavka)
Uvijek se aktivira
Slow synchro (u skladu s uvjetima)
Brzina zatvarača je manja na tamnim mjestima kako bi se jasno
snimila neosvijetljena pozadina.
Bljeskalica je iskljuena.
• Udaljenost snimanja (kad je opcija [ISO] podešena na [Auto])
W strana: oko 0,2 do 4,5 m
T strana: oko 0,3 do 2,5 m
• Bljeskalica se aktivira dvaput. Prvi bljesak služi podešavanju količine svjetla.
* Snimanje izbliza (Macro)
Prije koraka 2, pritisnite B (*) na kontrolnoj tipki
Za poništenje ponovo pritisnite B.
• Savjetujemo da podesite zum na W stranu.
• Područje izoštravanja se sužava i možda se neće izoštriti cijeli objekt.
• AF brzina pada.
Najmanja udaljenost snimanja od površine leće
Kad je zum podešen na W stranu: oko 6 cm.
Kad je zum podešen na T stranu: oko 30 cm.
) Funkcija self-timer
Prije koraka 2, pritisnite V ()) na kontrolnoj tipki.
Pritisnite okidač. Žaruljica self-timera trepće uz zvučni signal odbrojavanja dok se slika ne snimi (oko 10
sekundi kasnije).
Žaruljica self-timera
Ako je izoštravanje objekta otežano
• Ako je objekt udaljen manje od oko 50 cm, koristite Macro način snimanja (prethodna stranica).
• Ako aparat ne može automatski izoštriti objekt, AE/AF lock indikator polagano trepće i zvučni signal se ne čuje.
Ponovo kadrirajte sliku i izoštrite.
Slučajevi u kojima je izoštravanje otežano:
−
−
−
−
Objekt je taman i udaljen od aparata.
Loš kontrast između objekta i pozadine.
Objekt se nalazi iza stakla.
Objekt se brzo kreće.
− Objekti sa sjajnom površinom ili od kojih se odbija
svjetlo
− Svjetleći objekti
− Objekt osvijetljen straga
Prepoznavanje indikatora na zaslonu
Potražite informacije na str. 17.
Isključenje LCD zaslona
Više puta pritisnite A (uključenje/isključenje prikaza/LCD zaslona). Koristite tražilo kako bi uštedjeli
bateriju ili za snimanje ako je kadriranje pomoću LCD zaslona otežano.
Tipka A
Snimanje u skladu s uvjetima (Scene Selection)
A
Odaberite željeni način snimanja
(2, 3, f, m, E, 4, Y).
• Detalje o načinima snimanja potražite u nastavku.
B
Pritisnite okidač.
Za isklju(enje funkcije Scene Selection
Zakrenite kontrolni kotačić u neki drugi položaj.
Scene Selection načini snimanja
Odaberite jedan od sljedećih načina snimanja u skladu s uvjetima.
2 Twilight*
E Beach
U tamnim uvjetima pomoću ove
funkcije možete snimati kvalitetne
fotografije.
Prilikom snimanja na morskoj plaži
ili pokraj jezera, plavetnilo vode
jasno se snima.
3 Twilight portrait*
4 Landscape
Pogodno za snimanje portreta noću.
Izoštrava samo udaljene objekte pri
snimanju krajolika.
f Candle*
Y Soft snap
Na zabavi, u prostoru osvijetljenom
svijećama i slično, možete snimati
bez gubitka efekta takve svjetlosti.
U ovom načinu postiže se prirodan i
topao ton kože. Fokus je mekši, tako
da fotografije ljudi ili cvijeća
izgledaju kako treba.
m Snow
Prilikom snimanja prizora na snijegu
ili sličnim mjestima, koristite ovo
podešenje kako bi se snimila jasna i
oštra slika.
* Brzina zatvarača je manja, stoga savjetujemo uporabu tronošca.
Za uporabu funkcija podešenih kontrolnom tipkom uz značajku Scene Selection
Prije snimanja u koraku 2, odaberite podešenja kontrolnom tipkom. Neke funkcije nisu dostupne, ovisno
o odabranom Scene Selection načinu. Kad pritisnete tipku za odabir funkcija koje se ne mogu kombinirati
sa značajkom Scene Selection, začuje se zvučni signal. t str. 26.
6
Pregled/brisanje slika
A
B
Odaberite #.
Odaberite sliku tipkama b/B.
Fotografija: prikazan je indikator veličine slike
Tipka f
Videozapis: prikazan je indikator "
Tipka Y/e
" Videozapisi:
Za reprodukciju videozapisa pritisnite z.
B
Skala
reprodukcije
Natrag/naprijed: b/B
(Povratak na standardnu reprodukciju: z)
Ugađanje glasnoće: v/V
Zaustavljanje reprodukcije: z
Tipka ./B
Kontrolna tipka
• Videozapisi veličine [160] izgledaju manji.
Brisanje slika
1 Prikažite sliku koju želite obrisati i pritisnite ./B (brisanje).
2 Tipkom v odaberite [Delete] i zatim pritisnite z.
Za odustajanje od brisanja
Odaberite [Exit ] i zatim pritisnite z.
Pregled uvećane slike (zum pri reprodukciji)
Dok je prikazana fotografija, pritisnite f za njezino uvećavanje.
Za smanjenje pritisnite e.
Za povećavanje dijela slike: v/V/b/B
Za povratak na normalnu veličinu slike: z
Za pohranjivanje uvećanih slika: [Trimming] t str. 43
Indeksni prikaz slika
Pritisnite Y (indeksni prikaz) i tipkama v/V/b/B odaberite sliku.
Za povratak na prikaz jedne slike pritisnite z. Za prikaz sljedeće (prethodne) grupe slika, pritisnite b/B.
Ponovnim pritiskom tipke pojavi se
indeksni prikaz 16 slika.
Za brisanje slika u indeksnom prikazu
1 Kad je uključen indeksni prikaz, pritisnite ./B (brisanje) i tipkama v/V odaberite [Select] te zatim
pritisnite z.
2 Odaberite sliku koju želite obrisati tipkama v/V/b/B i pritisnite z za pridjeljivanje indikatora B
(brisanje) odabranoj slici.
Za poništenje odabira
Odaberite sliku koju ste već odredili za brisanje i pritisnite z za brisanje
indikatora B sa slike.
3 Pritisnite ./B (brisanje).
4 Pomoću B odaberite [OK] i zatim pritisnite z.
• Za brisanje svih slika u direktoriju, u koraku 1 umjesto [Select] pomoću v/V odaberite [All In This Folder] i zatim
pritisnite z.
UPOZORENJE
Za sprečavanje požara ili električkog
udara ne izlažite aparat utjecaju kiše ili
vlage.
Ovaj simbol upozorava na prisutnost
visokog napona u unutrašnjosti
aparata koji predstavlja opasnost od
električkog udara.
Ovaj simbol upozorava na
prisutnost važnih uputa za uporabu
i održavanje isporučenih uz aparat.
OPREZ
Upozoravamo vas da bilo kakve promjene ili preinake
koje nisu izričito odobrene u ovom priručniku mogu
uzrokovati probleme pri uporabi aparata.
2
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviđenom
mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem
starog proizvoda čuvate okoliš i brinete
za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš
i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu
gdje ste kupili proizvod.
Napomena:
Ovaj aparat je provjeren i zadovoljava zahtjeve
digitalnih uređaja klase B prema FCC propisima,
poglavlje 15. Ova ograničenja postoje radi zaštite od
štetnog utjecaja smetnji na postojeću instalaciju. Ovaj
aparat stvara, koristi i emitira energiju u području
radijskih frekvencija i, ako nije ugrađen ili ako se ne
koristi prema uputama, može uzrokovati štetne smetnje
kod radijskih komunikacija. Naravno, nije moguće
jamčiti da se smetnje neće pojaviti kod određene vrste
instalacija. Ako ovaj aparat uzrokuje štetne smetnje kod
radijskog i televizijskog prijema, što se može ustanoviti
isključenjem i uključenjem aparata, korisniku
predlažemo uklanjanje smetnji na jedan od sljedećih
načina:
− Zakrenite ili promijenite položaj prijemne antene.
− Odmaknite aparat od prijemnika.
− Priključite aparat na zidnu utičnicu koja je udaljena
od zidne utičnice na koju je priključen prijemnik.
− Zatražite pomoć od prodavača ili iskusnog
radijskog, odnosno televizijskog tehničara.
Za korisnike u Europi
Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je usklađenost sa
smjernicom EMC za uporabu spojnih kabela kraćih od
3 m.
Pažnja
Elektromagnetsko polje na određenim frekvencijama
može utjecati na sliku i zvuk ovog digitalnog fotoaparata.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prouzroči
prekid prijenosa podataka, ponovo pokrenite aplikaciju
ili odspojite i ponovo spojite USB-kabel.
S ovim aparatom potrebno je koristiti oklopljeni spojni
kabel preporučen u ovom uputama, što je u skladu s
ograničenjima za digitalne uređaje na koje se odnosi
podčlanak poglavlja B 15 FCC pravila.
3
Napomene o uporabi fotoaparata
Vrste Memory Sticka koje možete koristiti
(nije dio isporuke)
Ovaj fotoaparat koristi Memory Stick kao medij
za snimanje. Postoje dvije vrste Memory Sticka
• Memory Stick: S ovim aparatom možete koristiti
Memory Stick.
Izjava
• Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan
kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala.
Sigurnosne kopije
• Kako bi izbjegli potencijalnu opasnost od gubitka
podataka, uvijek ih kopirajte (pohranite) na još jedan
medij.
Sigurnosna kopija unutarnje memorije
• Memory Stick Duo: S ovim aparatom možete koristiti
Memory Stick Duo ako ga uložite u adapter Memory
Sticka Duo.
• Ukoliko isključite napajanje otvaranjem pretinca za
baterije/Memory Stick, itd. kad je upaljena žarulja
pristupa, možete oštetiti podatke unutarnje memorije.
Obavezno napravite sigurnosne kopije podataka kako
ih ne bi nepovratno izbrisali. Za detalje o sigurnosnim
kopijama pogledajte stranu 23.
Napomene o snimanju/reprodukciji
Adapter Memory Sticka Duo
• Za detalje o Memory Sticku pogledajte str. 89.
Napomene o nikal-metal hidridnoj bateriji
• Prije prve uporabe kamkordera napunite obje baterije
Ni-MH. (t korak 1 uputa "Prvo pročitajte").
• Baterije možete puniti čak i kada nisu potpuno prazne.
Također ih možete koristiti kada su polupune.
• Ukoliko baterije ne namjeravate koristiti duže vrijeme,
iskoristite preostali kapacitet i izvadite ih iz aparata te
ih pohranite na hladno, suho mjesto. Na taj ćete način
osigurati njihove funkcije (strana 91).
• Za detaljnije informacije o baterijama koje smijete
koristiti pogledajte stranu 91.
O Carl Zeiss leći
Vaš fotoaparat ima leću Carl Zeiss koja kvalitetno
reproducira sliku uz odličan kontrast.
Leću ovoga fotoaparata uz strogu kontrolu kvalitete
proizvela je tvrtka Carl Zeiss prema standardu kvalitete
tvrtke Carl Zeiss iz Njemačke.
4
• Fotoaparat nije otporan na prašinu, vodu i prskanje.
Pročitajte mjere opreza (strana 93) prije uporabe
aparata.
• Prije snimanja važnih događaja izvedite probno
snimanje kako bi se uvjerili da aparat radi dobro.
• Pazite da se fotoaparat ne smoči. Ukoliko voda
dospije u aparat, može uzrokovati kvarove koji se u
pojedinim slučajevima možda neće moći popraviti.
• Aparat ne usmjeravajte prema suncu ili drugim
izvorima svjetlosti. To može uzrokovati nepopravljivo
oštećenje vida ili aparata.
• Aparat ne koristite u blizini uređaja s jakim radiovalovima ili zračenjima, jer u tom slučaju uređaj neće
dobro snimati ili reproducirati.
• Uporaba aparata na pješčanim i prašnjavim
lokacijama može uzrokovati kvarove.
• Ukoliko dođe do kondenzacije vlage, pričekajte da
nestane prije uporabe aparata (strana 93).
• Nemojte tresti ili udarati aparat. Osim kvarova i
nemogućnosti snimanja mirnih slika može se dogoditi
da više ne možete upotrebljavati medij za snimanje ili
da se slikovni podaci oštete, izgube ili izbrišu.
• Prije uporabe očistite površinu bljeskalice. Toplina pri
radu bljeskalice može uzrokovati prljanje površine
bljeskalice ili lijepljenje prašine po površini što će
rezultirati nedovoljnim svjetlom.
Napomene o LCD zaslonu i tražilu (za modele s
LCD tražilom) i leći
• LCD zaslon i LCD tražilo su proizvedeni visoko
preciznom tehnologijom tako da preko 99,99% piksela
radi ispravno. Ipak, mogu se trajno pojaviti sitne crne
i/ili svijetle točkice u boji (bijele, crvene, plave ili
zelene). To je normalno u procesu proizvodnje i ni na
koji način ne utječe na snimljeni materijal.
• Ako LCD zaslon, tražilo ili leću duže vrijeme izlažete
izravnoj sunčevoj svjetlosti, možete uzrokovati kvar.
Budite pažljivi kod ostavljanja aparata u blizini
prozora ili na otvorenom.
• Nemojte jako pritiskati LCD zaslon jer to može
prouzročiti neravnine na njegovoj površini i kvarove.
• Pri niskim temperaturama na zaslonu se mogu pojaviti
zaostale slike, no to je uobičajeno u takvim uvjetima.
• Uređaj ima zum leću. Pazite da je ne udarate i da je ne
pritišćete.
O kompatibilnosti podataka
• Ovaj fotoaparat je usklađen s pravilima dizajna
(“Design rule for Camrea File system universal
standard) univerzalnog standarda koje je utemeljilo
udruženje JEITA (Japan Electric and Information
Technology Industries).
• Reprodukcija slika snimljenih ovim fotoaparatom na
drugoj opremi i reprodukcija slika snimljenih ili
editiranih na drugoj opremi na ovom fotoaparatu nije
zajamčena.
O autorskim pravima
TV programi, filmovi, video vrpce i drugi materijali
mogu biti zaštićeni autorskim pravima. Neovlašteno
snimanje takvih materijala može biti u suprotnosti
zakonima o autorskim pravima.
Slike iz priručnika
Slike prikazane u ovim uputama su navedene kao
primjeri, a ne stvarne fotografije snimljene ovim
aparatom.
5
Za optimalnu uporabu digitalnog fotoaparata
Pripremite fotoaparat i snimajte u načinu auto. podešavanja
"Prvo pročitajte"
1
2
3
4
5
Pripremite bateriju
Uključite fotoaparat/podesite sat
Uložite Memory Stick (nije dio isporuke)
Odaberite format slike
Jednostavno snimite sliku (način automatskog podešavanja)
Snimite sliku (odabir prizora)
6 Pregledajte slike/obrišite slike
Upoznajte svoj novi fotoaparat
Ovaj priručnik
• Snimajte i pri tome upotrebljavajte omiljene postavke
(programirano automatsko snimanje/ručno snimanje) t strana 25
• Uživajte u raznim mogućnostima snimanja/
reprodukcije pomoću izbornika t strana 28
• Promijenite tvorničke postavke t strana 44
Priključite fotoaparat na računalo ili pisač
Ovaj priručnik
• Kopirajte slike na računalo i mijenjate ih po želji t strana 55
• Tiskajte slike na pisaču koji je izravno spojen na fotoaparat
(samo pisači koji podržavaju PictBridge) t strana 68
6
Sadržaj
Napomene o uporabi fotoaparata.................................................................................. 4
Iskoristite mogućnosti fotoaparata
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika......................................................... 10
Izoštravanje — Uspješno izoštravanje objekta ....................................................................... 10
Ekspozicija — Podešavanje intenziteta svjetla....................................................................... 11
Boja — O efektima svjetla....................................................................................................... 12
Kvaliteta — O kvaliteti i veličini slike ....................................................................................... 13
Dijelovi fotoaparata...................................................................................................... 15
Indikatori na zaslonu.................................................................................................... 17
Promjena prikaza na zaslonu ...................................................................................... 21
Broj mirnih slika i vrijeme snimanja video zapisa ........................................................ 22
U slučaju da nemate Memory Stick (snimanje pomoću ugrađene memorije) ............. 23
Vijek trajanja baterije i broj slika koje možete snimiti/ pregledati................................. 24
Uporaba kontrolnog kotačića....................................................................................... 25
Uporaba izbornika
Uporaba opcija izbornika ...................................................................................... 28
Opcije izbornika ....................................................................................................... 29
Izbornik za snimanje.................................................................................................... 30
$ (EV)
9 Focus (izoštravanje)
% Metering Mode (mjerenje svjetla)
WB (ravnoteža bijele boje)
ISO (osjetljivost)
6 P. Quality (kvaliteta slike)
REC Mode (način snimanja)
M (Interval)
( ± Flash Level (razina bljeskalice)
PFX (efekt slike)
5 Saturation (zasićenost)
6 Contrast (kontrast)
L Sharpness (oštrina)
- Setup (podešavanje)
7
Pregled izbornika......................................................................................................... 37
! Folder (direktorij)
H Protect (zaštita)
DPOF (oznaka za tiskanje)
E Print (tiskanje)
I Slide (prezentacija)
C Resize (promjena veličine)
J Rotate (okretanje)
H Divide (rezanje)
- Setup (podešavanje)
Trimming (snimanje uvećane slike)
Uporaba izbornika Setup
Uporaba opcija izbornika Setup .......................................................................... 44
N (Camera 1) ............................................................................................................. 45
AF Mode (automatsko izoštravanje)
Digital Zoom (digitalni zum)
Date/Time (datum/vrijeme)
Red Eye Reduction (smanjenje efekta crvenih očiju)
AF Illuminator (AF osvjetljenje)
Auto Review (automatski pregled)
M (Camera 2) ............................................................................................................. 48
Enlarged Icon (uvećana ikona)
g Internal Memory Tool ............................................................................................. 49
Format
u Memory Stick Tool ................................................................................................ 50
Format
Create REC. Folder (izrada direktorija za snimanje)
Change REC. Folder (promjena direktorija za snimanje)
Copy (kopiranje)
K (Setup 1) ................................................................................................................. 52
LCD Backlight (pozadinsko osvjetljenje zaslona)
Beep (zvučni signal)
L Language (jezik)
Initialize (vraćanje tvorničkih postavki)
2 (Setup 2) ................................................................................................................. 53
File Number (broj datoteke)
USB Connect (USB priključak)
Video Out (video izlaz)
Clock Set (podešavanje sata)
8
Uporaba računala
Mogućnosti sustava Windows ..................................................................................... 55
Kopiranje slika na računalo ......................................................................................... 57
Pregled slikovnih datoteka pohranjenih na računalo u fotoaparatu
(pomoću Memory Sticka)............................................................................................. 63
Uporaba isporučenog softvera .................................................................................... 64
Za korisnike Macintosh računala ................................................................................. 66
Ispis mirnih slika
Kako otisnuti mirne slike.............................................................................................. 68
Izravan ispis slika na pisaču koji podržava funkciju PictBridge ................................... 69
Ispis slika u fotolaboratoriju ......................................................................................... 72
Spajanje fotoaparata na TV prijemnik
Pregled slika na TV zaslonu ........................................................................................ 74
U slučaju problema
Problemi pri rukovanju................................................................................................. 76
Ostale informacije
O Memory Sticku ......................................................................................................... 89
O punjaču i baterijama................................................................................................. 91
Mjere opreza................................................................................................................ 93
Tehnički podaci............................................................................................................ 94
9
Iskoristite mogućnosti fotoaparata
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Izoštravanje
Ekspozicija
Boja
Kvaliteta
U ovom poglavlju su opisane osnove uporabe
fotoaparata kako bi u potpunosti mogli uživati u
njegovim karakteristikama. Objasnit ćemo vam
kako koristiti razne funkcije poput kontrolnog
kotačića (strana 25), izbornika (strana 28) itd.
Izoštravanje Uspješno izoštravanje objekta
Kad pritisnete tipku zatvarača dopola, aparat automatski izoštrava objekt (Auto Focus). Nemojte
zaboraviti da tipku treba pritisnuti samo dopola.
Odmah pritisnite
do kraja
Pritisnite dopola,
a zatim
Trepće , svijetli/
oglašava se zvukom
Pritisnite do kraja
Za snimanje mirne slike koju je teško izoštriti t [Focus] (strana 31)
Ako je slika nejasna čak i nakon izoštravanja, možda je u pitanju tresenje aparata. t Pogledajte "Savjeti
za sprečavanje nejasnih slika" (ispod).
Savjeti za sprečavanje nejasnih slika
Čvrsto držite aparat s obje ruke. Aparat možete umiriti prislanjajući se uz obližnje drvo ili zgradu.
Preporučujemo uporabu tronošca i bljeskalice u uvjetima slabog svjetla.
10
Ekspozicija Podešavanje intenziteta svjetla
Možete snimiti razne slike podešavanjem ekspozicije i ISO osjetljivosti. Ekspozicija je količina svjetlosti
koja prodire u aparat kad otpustite okidač.
Ekspozicija:
Brzina zatvarača = vrijeme tijekom kojeg u fotoaparat
dopire svjetlo
Otvor blende = veličina otvora kroz koji ulazi svjetlo
ISO = osjetljivost pri snimanju
Preeksponiranost
= previše svjetla
bijela slika
Ispravna vrijednost
ekspozicije
Podeksponiranost
= premalo svjetla
tamna slika
Ekspozicija se automatski podešava na
odgovarajuću vrijednost kod načina automatskog
podešavanja. No, možete je podesiti i ručno
pomoću niže navedenih funkcija.
[Ručna ekspozicija]:
Omogućuje ručno podešavanje brzine zatvarača i
otvora blende t strana 26
[EV]:
Omogućuje podešavanje ekspozicije koju je
procijenio aparat t strana 30
[Mjerenje svjetla]:
Omogućuje promjenu dijela objekta koji će vam
poslužiti za mjerenje svjetla pri određivanju
ekspozicije t strana 32
Svojstva brzine zatvarača
Svojstva otvora blende (vrijednost F)
Brže
Objekti u pokretu
izgledaju kao da su
zaustavljeni.
Otvoreno
Opseg izoštravanja
se sužuje straga i
sprijeda.
Sporije
Objekti u pokretu
izgledaju kao da se
nastavljaju kretati.
Zatvoreno
Opseg izoštravanja se širi
straga i sprijeda.
11
Podešavanje ISO osjetljivosti
ISO je mjerna jedinica (osjetljivost) u kojoj je izražena procjena svjetlosti kojoj će biti izložen element za
snimanje slike (primjerice, fotografski film). Slike se mogu razlikovati, ovisno o ISO osjetljivosti, čak i
kod iste ekspozicije.
[ISO] podešava osjetljivost t strana 33
Velika ISO osjetljivost
Slika će biti svijetla čak i ako je snimite u uvjetima slabe svjetlosti, no vjerojatno će biti
neujednačena.
Mala ISO osjetljivost
Slika će biti ujednačena, iako vjerojatno malo tamnija.
Boja
O efektima svjetla
Uvjeti svjetla utječu na boju objekta.
Primjer: Boja slike ovisno o izvorima svjetlosti
Vrijeme/svjetlost
Karakteristike svjetla
Danje svjetlo
Oblačno
Fluorescentno svjetlo
Električna žarulja
Bijelo (standardno)
Plavkasto
S primjesama plave
Crvenkasto
Tonovi boja se automatski podešavaju u načinu automatskog podešavanja.
No, tonove boje možete podesiti i ručno pomoću [White Bal] (strana 33).
12
Kvaliteta
O kvaliteti i veličini slike
Digitalna slika je sastavljena od malih točaka koje se nazivaju pikseli.
Što je više piksela u slici, to je ona veća, zauzima više memorije, a slika je detaljno prikazana. Veličina
slike se prikazuje brojem piksela. Iako razlike nisu uočljive na zaslonu fotoaparata, detalji i vrijeme
obrade podataka se razlikuju na tiskanoj slici i slici prikazanoj na zaslonu računala.
Opis piksela i veličine slike
A Veličina slike 7 M (samo za DSC-W7/W17)
3072 piksela x 2304 piksela = 7 077 888 piksela
B Veličina slike 5 M
2592 piksela x 1944 piksela = 5 038 848 piksela
C Veličina slike VGA (e-mail)
640 piksela x 480 piksela = 307 200 piksela
13
Odabir veličine slike (t korak 4 u "Prvo pročitajte")
Piksel
Veliki broj (kvalitetna slika i
veći zapis)
Primjer: Tiskanje do veličine A3
Mali broj (slabija kvaliteta i
manji zapis)
Primjer: dodana slika za slanje
e-mailom
Veličina slike
7M (3072×2304) (samo za
DSC-W7/W17: tvornička
postavka)
Za
Veći
Za tiskanje slika velike gustoće piksela u formatima A3 ili A4.
3:2 (3072×2048) (samo za
DSC-W7/W17)*
Za tiskanje slika velike gustoće piksela u formatima A4 ili A4.
5M (2592×1944) (DSC-W5/
W15: tvornička postavka)
3:2 (2592×1728) (samo za
DSC-W5/W15)*
3M (2048×1536)
1M (1280×960)
VGA(e-mail)
(640×480)
Manji
Za tiskanje slike u veličini razglednice
Za tiskanje većeg broja slika
Za dodavanje slika e-mailovima ili za početne stranice (home pages)
* Slike su snimljene u istom formatu fotografskog papira za tiskanje tj. 3:2 ili razglednica itd.
Odabir kvalitete slike (opsega kompresije) u kombinaciji (strana 33)
Opseg kompresije možete odabrati kad pohranite digitalne slike. Ako odaberete veliki opseg kompresije,
neće biti prikazani detalji slike, ali će zapis biti manje veličine.
14
Dijelovi fotoaparata
Za detalje o rukovanju pogledajte stranice
navedene u zagradama.
A Okidač (t korak 5 u "Prvo pročitajte")
B Kontrolni kotačić (25)
C Mikrofon
D Žarulja self-timera (t korak 5 u "Prvo
pročitajte")/AF osvjetljenje (47)
E Bljeskalica (t korak 5 u "Prvo pročitajte")
F Leća
G Indikator POWER (t korak 2 u "Prvo
pročitajte")
H Tipka POWER (t korak 2 u "Prvo
pročitajte")
I Pokrov priključka
J A/V OUT (MONO) priključak (74)
K + (USB) priključak (58)
L Prozor tražila
A AE/AF lock žaruljica/žaruljica self-timera
(zelena) (t korak 5 u "Prvo pročitajte")
B (/žaruljica snimanja (narančasta) (t korak 5
u "Prvo pročitajte")
C Tražilo (t korak 5 u "Prvo pročitajte")
D LCD zaslon
E Tipka A (za uključenje/isključenje
prikaza/LCD zaslona) (21)
F Tipka MENU (28)
G Tipka ./B (veličina slike/brisanje) (t korak
4 i 6 u "Prvo pročitajte")
H Kontrolna tipka.
Izbornik uključen: v/V/b/B/z (t korak 2 u
"Prvo pročitajte")
Izbornik isključen: (/)/7/* (t korak 5 u
"Prvo pročitajte")
Kontrolni kotačić "M": brzina zatvarača/otvor
blende (26)
15
I Za snimanje: tipka zuma (W/T) (t korak 5 u
"Prvo pročitajte")
Za pregled: tipka e/f (zum pri reprodukciji)
/tipka Y (indeks) (t korak 6 u "Prvo
pročitajte")
J Hvataljka za ručni remen (t "Prvo
pročitajte")
K Pristupna žaruljica (t korak 4 u "Prvo
pročitajte")
L Pokrov priključka kabela AC adaptera
Za uporabu AC-LS5K adaptera (nije dio
isporuke)
Pazite da ne prikliještite kabel kod zatvaranja
pokrova
16
M Zvučnik
N Navoj za tronožac (na dnu uređaja)
• Vijak tronošca mora biti kraći od 5,5 mm. U
suprotnom ne možete sigurno pričvrstiti tronožac,
a vijak može oštetiti fotoaparat.
O Pokrov pretinca baterije/Memory Sticka
(t korak 1 i 3 u "Prvo pročitajte")
P Tipka OPEN (na dnu uređaja) (t korak 1 u
"Prvo pročitajte")
Indikatori na zaslonu
Za detalje o svakom postupku pogledajte stranice
navedene u zagradama.
Kod snimanja mirnih slika
Kod snimanja video zapisa
A
Indikator na zaslonu Značenje
y
Indikator preostalog trajanja
baterije (t korak 1 u "Prvo
pročitajte")
z
Indikator AE/AF lock (t
korak 5 u "Prvo pročitajte")
Ma"
Način snimanja (25, 34)
(WB n V
=<
Ravnoteža bijele boje (33)
STBY
REC
Indikator pripravnog stanja/
snimanja video zapisa
(t korak 5 u "Prvo pročitajte")
23fD
E4Y
Indikator kontrolnog kotačića
(odabir zapisa) (t korak 5 u
"Prvo pročitajte")
PM
Kontrolni kotačić (25)
(F,
Indikator bljeskalice (t korak
5 u "Prvo pročitajte")
G
Indikator smanjenja efekta
crvenih očiju (46)
L
Indikator oštrine (36)
5
Indikator zasićenosti (36)
6
Indikator kontrasta (36)
0
Indikator AF osvjetljenja (47)
%;
Indikator načina mjerenja (32)
r
Indikator efekta slike (36)
B
Indikator na zaslonu Značenje
)Y
Ručno podešavanje ekspozicije
(26)
\
Indikator makro (t korak 5 u
"Prvo pročitajte")
S AF MAF
Indikator AF načina rada (45)
onf
Indikator AF tražila (31)
1.0m
Podešena vrijednost fokusa (31)
z Return
Indikator ručne ekspozicije (26)
17
C
Indikator na zaslonu Značenje
Indikator na zaslonu Značenje
> (samo za
DSC-W7/W17)
B=@
?A
EFG
Indikator veličine slike (t
korak 4 u "Prvo pročitajte")
FINE STD
Indikator kvalitete slike (33)
I
Indikator direktorija za
snimanje (50)
Okvir AF tražila (31)
E
Indikator na zaslonu Značenje
Indikator histograma (21, 30)
• Ne pojavljuje se kod uporabe
unutarnje memorije.
g
Indikator preostalog kapaciteta
unutarnje memorije (22)
D
Indikator NR brzine zatvarača
(26)
C
Indikator preostalog kapaciteta
Memory Sticka (22)
125
Indikator brzine zatvarača (26)
F3.5
Indikator otvora blende (26)
00:00:00
[00:28:05]
Indikator vremena snimanja
[najveće vrijeme snimanja] (22)
+2.0EV
Indikator EV vrijednosti (30)
1/30"
Indikator intervala funkcije
Multi Burst (35)
400
Indikator preostalog broja slika
za snimanje (22)
)
Indikator funkcije self-timer
(t korak 5 u "Prvo pročitajte")
C:32:00
Dijagnostički indikator (86)
1
Indikator datuma/točnog
vremena (46)
ISO400
Indikator ISO broja (33)
D
Indikator na zaslonu Značenje
h
Upozorenje na vibracije (10)
• Upozorava da zbog vibracija
nećete snimiti jasnu sliku. Čak
i kad se ovaj indikator pojavi,
možete nastaviti sa snimanjem.
No, preporučujemo vam da
fotoaparat držite mirno kako bi
se isključio indikator i prestale
vibracije.
E
Indikator niskog napona
baterije (24)
+
Končanica za mjerenje
ekspozicije (32)
18
Izbornik/izbornik Guide (28)
(nije prikazan na
zaslonu na prethodnoj stranici)
Kod reprodukcije mirnih slika
A
Indikator na zaslonu Značenje
y
Indikator preostalog trajanja
baterije (t korak 1 u "Prvo
pročitajte")
>B=
@?A
EFG
Indikator veličine slike (t
korak 4 u "Prvo pročitajte")
M"
Način snimanja (25, 34)
N
Indikator reprodukcije (t
korak 6 u "Prvo pročitajte")
VOL. J
Indikator glasnoće (t korak 6
u "Prvo pročitajte")
-
Indikator zaštite (38)
Kod reprodukcije video zapisa
I
Oznaka za tiskanje (DPOF) (72)
ijk
Indikatori promjene direktorija
(37)
• Ne pojavljuju se kod uporabe
unutarnje memorije.
l
Indikator stupnja zuma pri
reprodukciji (t korak 6 u
"Prvo pročitajte")
Step 12/16
Indikator reprodukcije sliku po
sliku (34)
B
Indikator na zaslonu Značenje
101-0012
Broj direktorija-zapisa (37)
Skala reprodukcije (t korak 6
u "Prvo pročitajte")
C
Indikator na zaslonu Značenje
D
Indikator PictBridge veze (70)
I
Indikator direktorija za
snimanje (50)
• Ne pojavljuje se kod uporabe
unutarnje memorije.
H
Indikator reprodukcije (37)
• Ne pojavljuje se kod uporabe
unutarnje memorije.
g
Indikator preostalog kapaciteta
unutarnje memorije (22)
C
Indikator preostalog kapaciteta
Memory Sticka (22)
19
Indikator na zaslonu Značenje
8/8 12/12
Broj slike/broj snimljenih slika
u odabranom direktoriju
C:32:00
Dijagnostički indikator (86)
00:00:12
Indikator brojača (22)
D
Indikator na zaslonu Značenje
F
Indikator protiv prekidanja
USB veze (71)
+2.0EV
Indikator EV vrijednosti (30)
ISO400
Indikator ISO broja (33)
%;
Indikator načina mjerenja (32)
(,
Indikator bljeskalice
(WB n V
=<
Indikator ravnoteže bijele boje
(33)
500
Indikator brzine zatvarača (26)
F3.5
Indikator otvora blende (26)
Indikator slike za reprodukciju
(t korak 6 u "Prvo pročitajte")
E
Indikator na zaslonu
Značenje
Indikator histograma (21, 30)
• Oznaka : se pojavljuje kad
uključite prikaz histograma.
2005 1 1
Datum snimanja/vrijeme
reprodukcije slike (46)
Y BACK/
NEXT
Odabir slika
) VOLUME
Podešavanje glasnoće
Izbornik/izbornik Guide (28)
20
Promjena prikaza na zaslonu
Svaki put kad pritisnete A (tipka za
uključenje/isključenje prikaza/LCD zaslona,
prikaz se mijenja na sljedeći način:
Histogram je uključen
• Može doći do velike razlike u histogramu prikazanom
tijekom snimanja ili reprodukcije kod:
− aktiviranja bljeskalice;
− male ili velike brzine zatvarača.
• Histogram se možda neće prikazati kod slika
snimljenih drugim fotoaparatima.
• Kad isključite LCD zaslon, digitalni zum ne radi
(strana 45), a [AF Mode] se podešava na [Single]
(strana 45). Kad odaberete ( (bljeskalicu)/) (selftimer)/* (makro), slika se prikazuje na oko dvije
sekunde.
Prikaz histograma
(strana 30)
Indikatori su isključeni
Isključen LCD zaslon
Indikatori su uključeni
• Kad uključite histogram, tijekom reprodukcije se
prikazuju podaci o slici.
• Histogram se ne pojavljuje kod snimanja u sljedećim
situacijama
− prikaza izbornika;
− snimanja video zapisa.
Tijekom reprodukcije u sljedećim slučajevima
− kod prikaza izbornika;
− u indeksnom prikazu;
− pri uporabi zuma kod reprodukcije;
− kod rotiranja mirnih slika;
− reprodukcije video zapisa.
21
Broj mirnih slika i vrijeme snimanja video zapisa
Tablica prikazuje približan broj mirnih slika i vrijeme snimanja video zapisa koji stanu na Memory Stick
formatiran u ovom fotoaparatu. Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o uvjetima snimanja.
Broj slika koje možete snimiti u unutarnju memoriju je jednak kapacitetu Memory Sicka od 32 MB.
Broj mirnih slika (kvaliteta slike je [Fine] u gornjem redu i [Standard] u donjem.) (Slike)
Kapacitet
Veličina slike
32MB
7M (samo za
DSC-W7/W17)
3:2 (samo za
DSC-W7/W17)
5M
3:2 (samo za
DSC-W5/W15)
256MB
512MB
1GB
2GB
9
18
37
67
137
279
573
18
36
73
132
268
548
1125
9
18
37
67
137
279
573
18
36
73
132
268
548
1125
12
25
51
92
188
384
789
23
48
96
174
354
723
1482
12
25
51
92
188
384
789
48
96
174
354
723
1482
20
41
82
148
302
617
1266
37
74
149
264
537
1097
2250
50
101
202
357
726
1482
3038
93
187
376
649
1320
2694
5524
196
394
790
1428
2904
5928
12154
491
985
1975
3571
7261
14821
30385
1M
•
•
•
•
128MB
23
3M
VGA (e-mail)
64MB
Broj slika se odnosi na situaciju u kojoj je [Mode] podešen na [Normal].
Veličina mirne slike je 1M kada je [Mode] podešen na [Multi Burst].
Ako je broj preostalih slika veći od 9999, na LCD zaslonu se prikazuje ">9999".
Veličinu slike možete promijeniti kasnije (funkcija promjene veličine slike [Resize]; pogledajte stranu 40).
Vrijeme snimanja za video zapise (sati: minute: sekunde)
Kapacitet
Veličina slike
640(Fine)
32MB
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
–
–
–
0:02:57
0:06:02
0:12:20
0:25:18
640(Standard)
0:01:27
0:02:56
0:05:54
0:10:42
0:21:47
0:44:27
1:31:09
160
0:22:42
0:45:39
1:31:33
2:51:21
5:47:05
11:44:22
24:18:25
• Video zapise veličine [640(Fine)] možete snimiti samo na Memory Stick PRO.
• Za veličinu i kvalitetu slike pogledajte stranu 13.
• Kod reprodukcije slika snimljenih ranijim Sonyjevim modelima fotoaparata u ovom aparatu, prikaz na zaslonu se
može razlikovati od stvarne veličine slike.
22
U slučaju da nemate Memory Stick
(snimanje pomoću ugrađene memorije)
Aparat ima 32 MB unutarnje memorije koju ne možete izvaditi. Čak i ako u aparat ne uložite Memory
Stick, možete snimati slike u memoriju.
• Video zapise veličine [640(Fine)] ne možete snimati u unutarnju memoriju.
Kad uložite Memory Stick (nije dio isporuke)
[Recording]: Slike se snimaju na Memory Stick.
[Playback]: Reproduciraju se slike s Memory Sticka.
[Menu, Setup, etc]: Na slikama pohranjenima na Memory Stick
možete primjenjivati različite funkcije.
Ukoliko nije uložen Memory Stick
[Recording]: Slike se snimaju u ugrađenu memoriju.
Ugrađena
memorija
[Playback]: Reproduciraju se slike iz ugrađene memorije.
[Menu, Setup, etc]: Na slikama pohranjenim u unutarnju
memoriju možete primjenjivati različite funkcije.
O podacima pohranjenima u unutarnju memoriju
Preporučujemo da napravite sigurnosnu kopiju podataka koristeći se jednim od sljedećih postupaka.
Kopiranje podataka na Memory Stick
Pripremite Memory Stick kapaciteta 32 MB ili više i izvedite postupak iz poglavlja Kopiranje [Copy]
(strana 51).
Kopiranje podataka na tvrdi disk računala
Izvedite postupak na stranama od 57 do 61 bez umetanja Memory Sticka u aparat.
• Ne možete premjestiti podatke s Memory Sticka u unutarnju memoriju.
• Spajanjem fotoaparata i računala pomoću USB kabela možete kopirati podatke pohranjene u unutarnju memoriju
računala, no ne možete kopirati podatke s računala u unutarnju memoriju.
23
Vijek trajanja baterije i broj slika koje možete snimiti/
pregledati
Tablica prikazuje približan broj mirnih slika koje
možete snimiti/pregledati i vijek trajanja baterije
kod snimanja slika u načinu [Normal] s punim
kapacitetom baterije i temperaturom od 25°C.
Broj slika koje možete snimiti ili pregledati
podrazumijevaju promjenu Memory Sticka,
ukoliko je potrebno. Stvarne vrijednosti mogu biti
manje od navedenih ovisno o načinu uporabe.
• Kapacitet baterije se vremenom smanjuje (strana 91).
• Broj slika koje možete snimiti/pregledati i vijek
trajanja baterije se smanjuju u sljedećim uvjetima:
− niska temperatura;
− uporaba bljeskalice;
− učestalo uključenje/isključenje aparata;
− česta uporaba zuma;
− opcija [LCD Backlight] je podešena na [Bright];
− opcija [AF Mode] je podešena na [Monitor];
− kapacitet baterije je nizak.
Kod snimanja mirnih slika
Baterija
LCD zaslon
• Postupak mjerenja se temelji na standardu CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Asociation)
• Broj slika za snimanje se ne mijenja ovisno o veličini
slike.
Kod pregleda mirnih slika
Baterija
Br. slika
Kapacitet baterije
(min)
oko
8800
oko
440
oko
9200
oko
460
DSC-W7/W17
Ni-MH
(isporučena)
DSC-W5/W15
Ni-MH
(isporučena)
• Pregled mirnih slika redom u intervalima od oko tri
sekunde.
Kod snimanja video zapisa
Br. slika
(cca.)
Kapacitet
baterije
(min)
Baterija
Uključen LCD
zaslon
Isključen LCD
zaslon
oko
180 min
oko
250 min
oko
220 min
oko
300 min
DSC-W7/W17
DSC-W7/W17
Ni-MH
(isporučena)
uključen
380
190
isključen
500
250
Alkalna
uključen
70
35
isključen
130
65
Ni-MH
(isporučena)
DSC-W5/W15
Ni-MH
(isporučena)
DSC-W5/W15
Ni-MH
(isporučena)
uključen
420
210
isključen
580
290
Alkalna
uključen
80
40
isključen
150
75
• Snimanje u sljedećim uvjetima:
− 6: opcija [P.Quality] podešena na [Fine];
− opcija [AF Mode] podešena na [Single];
− jedan pritisak na okidač svakih 30 sekundi;
− zum se automatski prebacuje između W i T;
− jedno aktiviranje bljeskalice svaka dva snimanja;
− jedno uključenje/isključenje svakih deset puta.
24
• Neprestano snimanje video zapisa veličine [160].
Uporaba kontrolnog kotačića
Podesite kontrolni kotačić na željenu funkciju.
Kontrolni kotačić
Kontrolna tipka
": Snimanje video zapisa
t korak 5 u "Prvo pročitajte"
#: Reprodukcija/editiranje
t korak 6 u "Prvo pročitajte"
Načini snimanja mirnih slika
!::
Automatsko podešavanje
Omogućuje jednostavno snimanje uz automatsko podešavanje postavki. t korak 5 u
"Prvo pročitajte"
2 3 f m E 4 Y : Snimanje u skladu s uvjetima
Omogućuje snimanje uz podešavanje opcija u skladu s uvjetima. t korak 5 u "Prvo
pročitajte"
P:
Programirano snimanje
Omogućuje snimanje uz automatsko podešavanje ekspozicije (brzine zatvarača i otvora
blende). Osim toga je moguće podesiti željene funkcije putem izbornika.
(Za detalje o dostupnim funkcijama t strana 29)
M:
Ručno podešavanje ekspozicije
Omogućuje snimanje uz ručno podešavanje ekspozicije (brzine zatvarača i otvora blende)
(strana 26).
Osim toga možete podesiti željene funkcije snimanja putem izbornika.
(Za detalje o dostupnim funkcijama t strana 29)
25
Snimanje u skladu s uvjetima (Scene Selection)
Za detalje t korak 5 u "Prvo pročitajte"
Za snimanje slike u skladu s uvjetima aparat odabire određenu kombinaciju postavki.
(I: možete odabrati željenu postavku)
Makro
Bljeskalica
Domet okvira
AF izoštravanja
Izoštravanje
Ravnoteža bijele
boje
Burst/Multi Burst
2
—
,
I
9
I
—
3
I
F
I
I
Auto/(WB
—
f
—
,
Središnji AF
0,5 m/1,0 m/
3,0 m/7,0 m
<
—
m
I
(/,
I
I
I
I
E
I
(/,
I
I
I
I
4
—
(/,
I
9
I
I
Y
I
I
I
I
I
I
Ručno podešavanje ekspozicije
A Pritisnite z na kontrolnoj tipki kad je kontrolni kotačić postavljen na M.
Podesite indikator "Set" u donji lijevi dio zaslona. Indikator se mijenja u "Return" i aparat ugađa ručno
podešavanje ekspozicije.
B Podesite opcije pomoću kontrolne tipke.
b/B: Otvor blende (vrijednost F)
v/V: Brzina zatvarača
"Return"
Otvor blende
Brzina zatvarača
Kad je zum podešen na stranu W, možete odabrati otvor F2.8 ili F5.6
Kad je zum podešen na stranu T, možete odabrati otvor F5.2 ili F10.
Možete odabrati brzinu zatvarača od 1/1000 do 30 sekundi.
Razlika između postavki i odgovarajuće ekspozicije koju procijeni fotoaparat se na zaslonu pojavljuje kao
EV vrijednost (strana 30). 0EV označava vrijednost koju je fotoaparat procijenio kao najprikladniju.
C Snimite sliku.
• Za uporabu funkcije Quick Review, Macro (snimanje izbliza) ili self-timer te za promjenu načina bljeskalice pritisnite
z za poništavanje ručnog podešavanja ekspozicije nakon koraka A. (Oznaka "Return" se mijenja u "Set".)
• Bljeskalica je podešena na ( (uključena) ili , (isključena).
26
• Kad je brzina zatvarača podešena na jednu sekundu ili više, iza vrijednosti je vidljiva oznaka ["], primjerice, 1".
• Kad podesite manju brzinu zatvarača, preporučujemo uporabu tronošca za smanjenje vibracija.
• Kad je brzina zatvarača podešena na 1/6 ili manje, aparat automatski prelazi u NR Slow shutter način rada za
uklanjanje smetnji i pokraj indikatora brzine zatvarača se pojavi "NR".
• Odaberete li manje brzine zatvarača, potrebno je neko vrijeme za obradu podataka.
27
Uporaba izbornika
Uporaba opcija izbornika
Tipka v/V/b/B
Tipka z
Kontrolni kotačić
Tipka MENU
Kontrolna tipka
1 Uključite aparat i podesite položaj kontrolnog kotačića.
Dostupne opcije ovise o položaju kotačića.
2 Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
3 Odaberite željenu opciju pomoću b/B na
kontrolnoj tipki.
• Ukoliko ne vidite željenu opciju, pritišćite b/B dok se
ne pojavi na zaslonu.
• Pritisnite z nakon odabira opcije kad je kontrolni kotačić
postavljen na #.
4 Odaberite postavku pomoću v/V.
Aparat zumira i ugađa odabranu postavku.
5 Pritisnite MENU za isključenje izbornika.
• U slučaju da pojedina opcija nije prikazana, na rubu mjesta gdje se obično pojavljuje u izborniku je prikazana oznaka
v/V. Za prikaz opcije koja nije prikazana na zaslonu odaberite oznaku kontrolnom tipkom.
• Ne možete odabrati zasjenjene opcije.
28
Za detalje o rukovanju t strana 28
Opcije izbornika
Dostupne opcije izbornika ovise o položaju kontrolnog kotačića. Na zaslonu su prikazane samo dostupne
opcije.
(I: dostupno)
!
P
M
Scene
"
#
$ (EV)
—
I
—
I
I
—
9 (Focus)
—
I
I
I
I
—
% (Metering Mode)
—
I
I
I
I
—
WB (White Bal)
—
I
I
I
I
—
ISO
—
I
I
I
—
—
6 (P. Quality)
—
I
I
I
—
—
Mode (REC Mode)
I
I
I
I
—
—
M (Interval)
—
I
I
I*
—
—
( ± (Flash Level)
—
I
I
I*
—
—
PFX (P. Effect)
—
I
I
I
I
—
5 (Saturation)
—
I
I
—
—
—
6 (Contrast)
—
I
I
—
—
—
L (Sharpness)
—
I
I
—
—
—
- (Setup)
I
I
I
I
I
I
! (Folder)
—
—
—
—
—
I
- (Protect)
—
—
—
—
—
I
DPOF
—
—
—
—
—
I
E (Print)
—
—
—
—
—
I
I (Slide)
—
—
—
—
—
I
C (Resize)
—
—
—
—
—
I
J (Rotate)
—
—
—
—
—
I
H (Divide)
—
—
—
—
—
I
- (Setup)
—
—
—
—
—
I
Trimming**
—
—
—
—
—
I
Položaj kontrolnog kotačića:
Izbornik za snimanje (strana 30)
Izbornik za pregled slika (strana 37)
* Postupak je ograničen ovisno o funkciji snimanja u skladu s uvjetima (Scene) (strana 26).
** Dostupno samo tijekom reprodukcije uvećane slike.
29
Za detalje o rukovanju t strana 28
Izbornik za snimanje
Tvornička postavka je označena sa J.
$ (EV)
Ručno podesite ekspoziciju.
Prema –
Prema +
M +2.0EV
Prema +: svjetlija slika.
J 0EV
Fotoaparat automatski podešava ekspoziciju.
m –2.0EV
Prema –: tamnija slika.
• Za detalje o ekspoziciji t strana 11.
• Vrijednost je moguće podesiti u koracima od 1/3EV.
• Ukoliko snimate objekt u vrlo svijetlim ili tamnim uvjetima, odnosno koristite bljeskalicu, podešavanje ekspozicije
možda neće biti učinkovito.
z Podešavanje [EV] prikazom histograma
Histogram je grafički prikaz svjetline slike.
Kontrolni kotačić postavite na P ili Scene, zatim više
puta pritisnite A za prikaz histograma. Krivulja
grafa pada prema desno kad je slika svijetla, ili
prema lijevo kad je slika tamna. Histogram možete
koristiti za provjeru ekspozicije i podešavanje [EV].
Tamno
Svijetlo
A Broj piksela
B Svjetlina
• Histogram se također pojavljuje u sljedećim slučajevima, no tada ne možete podesiti ekspoziciju:
− kad je kontrolni kotačić postavljen na ! ili M;
− kod reprodukcije jedne slike;
− Tijekom funkcije Quick Review.
30
Za detalje o rukovanju t strana 28
9 Focus (izoštravanje)
(izoštravanje)
Možete promijeniti način izoštravanja. Poslužite se izbornikom kada je otežano automatsko izoštravanje.
9 (neograničena udaljenost)
7,0 m
3,0 m
1,0 m
Izoštrava objekt na osnovi prethodno podešene udaljenosti od objekta
(podešavanje žarišta).
• Kod snimanja objekta kroz mrežu ili prozor teško je dobiti ispravno
žarište u načinu automatskog izoštravanja. U tim slučajevima poželjna je
uporaba opcije [Focus].
0,5 m
Center AF
(o)
Automatsko izoštravanje objekta blizu središta okvira.
• Uporaba ove funkcije s funkcijom AF lock omogućuje snimanje željene
kompozicije na slici.
AF okvir tražila
Indikator AF okvira tražila
J Multi AF
(Multipoint AF)
(Still image n)
(Movie P)
Automatsko izoštravanje svih dijelova slike unutar AF okvira.
• Ovaj način je koristan kad objekt nije u središtu okvira.
AF okvir tražila
Indikator AF okvira tražila
• AF znači automatsko izoštravanje.
• Podaci o podešavanju udaljenosti u opciji [Focus] su približni. Ako leću usmjerite prema gore ili dolje, odstupanja su
veća.
• Odabir udaljenosti je ograničen ovisno o funkciji snimanja u skladu s uvjetima (strana 26).
• Kad snimate video zapise, preporučujemo uporabu funkcije [Multi AF] budući da AF radi čak i uz određenu količinu
vibracija.
• Kod uporabe funkcije [Digital Zoom] ili [AF Illuminator] prednost pri izoštravanju imaju objekti unutar ili blizu
središta okvira. U tom slučaju trepće indikator n ili o te AF okvir nije vidljiv.
31
Za detalje o rukovanju t strana 28
z Ukoliko je objekt izvan žarišta
Kod snimanja objekta na rubu kadra (ili zaslona) ili kod korištenja funkcije [Center AF], fotoaparat možda neće izoštriti
objekt na rubu kadra. U tom slučaju postupite na načine navedene u nastavku.
A Postavite objekt u središte AF okvira i pritisnite okidač do pola za izoštravanje objekta (AF lock).
Indikator AE/AF lock
AF okvir tražila
Sve dok okidač ne pritisnete do kraja postupak možete ponoviti onoliko puta koliko želite.
B Kad AE/AF indikator prestane treperiti i svijetli, vratite se na željenu kompoziciju kadra i pritisnite okidač do
kraja.
% Metering Mode (mje
(mjerenje
mjerenje svjetla)
Odabir načina mjerenja koji određuje koji će se dio objekta uzeti kao mjera za podešavanje ekspozicije.
Spot (Spot metering)
(%)
Mjeri samo dio objekta.
• Ova funkcija je korisna kad je objekt osvijetljen straga ili kad postoji velik
kontrast između objekta i pozadine.
Končanica za mjerenje ekspozicije
Na objektu.
Center (Center-weighted metering) Mjeri središnji dio slike i određuje ekspoziciju na temelju osvjetljenja
tog dijela.
(;)
J Multi (Multi-pattern metering)
Dijeli sliku na više dijelova i mjeri svaki od njih. Fotoaparat određuje
dobro izbalansiranu ekspoziciju.
• Za detalje o ekspoziciji t strana 11.
• Kod uporabe funkcije mjerenja u točki ili mjerenja središnjeg dijela slike preporučujemo da podesite [9] (Focus) na
[Center AF] za izoštravanje položaja mjerenja (strana 31).
32
Za detalje o rukovanju t strana 28
WB (ravnoteža bijele boje)
Podešava tonove boje u skladu s osvjetljenjem u određenim uvjetima snimanja, primjerice kad boje na
slici izgledaju čudno.
(WB (bljeskalica)
Podešavanje u skladu sa statusom bljeskalice.
• Ovu opciju ne možete odabrati kad snimate video zapise.
n (Incadescent)
Podešavanje na mjestima na kojima se uvjeti osvjetljenja brzo
mijenjaju, primjerice disko klub ili pri jakom osvjetljenju, primjerice, u
fotografskom studiju.
V (Fluorescent)
Podešavanje kod fluorescentnog osvjetljenja.
= (Cloudy)
Podešavanje u uvjetima oblačnog neba.
< (Daylight)
Podešavanje kod snimanja na otvorenom, noćnog snimanja, snimanja
pod neonskim svjetlom, vatrometa, izlaska sunca ili slika prije i nakon
zalaska sunca.
J Auto
Automatsko podešavanje bijele boje.
• Za detalje o funkciji [WB] t strana 12.
• Pod fluorescentnim svjetlom koje trepće podešavanje ravnoteže bijele boje možda neće ispravno raditi iako ste
odabrali V (fluorescentno svjetlo).
• Kad se aktivira bljeskalica, automatski se uključuje automatsko podešavanje bijele boje [Auto] osim u načinu [(WB].
ISO (o
(osjetljivost)
Odabir osjetljivosti na svjetlo u jedinicama ISO. Što je veći broj, to je veća osjetljivost.
400
200
Kod snimanja u tamnom okolišu ili snimanja objekta koji se brzo kreće
koristite viši broj. Kod snimanja visokokvalitetnih slika koristite niži
broj.
100
J Auto
• Za detalje o funkciji [ISO] osjetljivost t strana 12.
• Slika će imati više smetnji kod povećanja osjetljivosti.
• U načinu Scene [ISO] se podešava na [Auto].
6 P. Quality (kvaliteta slike)
slike)
Odabir kvalitete mirne slike.
J Fine (FINE)
Standard (STD)
Snimanje materijala visoke kvalitete (mala kompresija).
Snimanje materijala standardne kvalitete (velika kompresija).
• Za detalje o kvaliteti slike t strana 13.
33
Za detalje o rukovanju t strana 28
REC Mode (način snimanja)
Ova funkcija omogućuje odabir između kontinuiranog i običnog snimanja kod pritiska na okidač.
Multi Burst (M)
Ova funkcija omogućuje snimanje 16 okvira zaredom jednim pritiskom
na okidač.
• To je praktično za snimanje, primjerice, sportskih natjecanja.
• Možete odabrati interval okidača funkcije Multi Burst u načinu [Interval]
(strana 35).
Burst (a)
Snimanje maksimalnog broja slika zaredom (pogledajte tablicu) kod
pritiska i držanja okidača.
• Kad nestane poruka "Recording", ne možete snimiti sljedeću sliku.
J Normal
Isključeno kontinuirano snimanje.
O funkciji [Multi Burst]
• Slike snimljene u načinu [Multi Burst] možete reproducirati na sljedeći način:
− Za pauzu/nastavak reprodukcije: pritisnite z na kontrolnoj tipki.
− Za reprodukciju kadar po kadar: pritisnite b/B u pauzi reprodukcije. Pritisnite z za nastavak reprodukcije.
• Tijekom [Multi Burst] snimanja nije moguće koristiti sljedeće funkcije:
− Smart zoom
− Snimanje s bljeskalicom
− Snimanje datuma i vremena
− Dijeljenje serije slika snimljenih uporabom funkcije [Multi Burst]
− Brisanje okvira u seriji slika snimljenih uporabom funkcije [Multi Burst]
− Podešavanje intervala izmjene slika na neku drugu opciju osim [1/30] kad je kontrolni kotačić postavljen na !
− Podešavanje intervala za prikaz slika na neki drugi način osim 1/30 sekundi kad je kontrolni kotačić podešen na M
• Kod reprodukcije serije slika snimljenih uporabom funkcije [Multi Burst] na računalu ili aparatu koji nema funkciju
Multi Burst, slika se prikazuje u 16 okvira.
• Veličina slike snimljene u načinu [Multi Burst] je 1M.
• Možda nećete moći snimati slike u načinu [Multi Burst] ovisno o načinu Scene (strana 26).
O funkciji [Burst]
• Bljeskalica je podešena na , (bljeskalica isključena).
• Kad koristite funkciju self-timer, svakim pritiskom na okidač snima se maksimalno pet slika zaredom.
• Kada je kontrolni kotačić podešen na M, brzinu zatvarača u načinu [Burst] ne možete podesiti na 1/6 sekundi ili manje.
• Kad je slab kapacitet baterije ili kad je Memory Stick pun, [Burst] se zaustavlja.
• Možda nećete moći snimati slike zaredom, ovisno o načinu Scene (strana 26).
34
Za detalje o rukovanju t strana 28
Maksimalan broj slika koje možete snimiti
(jedinica: slika)
DSC-W5/W15
Kvaliteta slike
DSC-W7/W17
Fine
Standard
Fine
Standard
7M
—
—
5
8
3:2
—
—
5
8
5M
9
15
6
11
3:2
9
15
—
—
3M
13
24
9
17
1M
32
59
22
41
VGA (e-mail)
100
100
85
100
Veličina slike
M (Interval)
Odabir intervala prikaza slika u načinu [Multi Burst] (strana 34).
1/7.5 (1/7.5")
1/15 (1/15")
• Ovu postavku nije moguće podesiti kad je [Mode] (REC Mode) u
izborniku podešeno na neku drugu opciju osim [Multi Burst] (strana 34).
J 1/30 (1/30")
( ± Flash Level (razina bljeskalice)
bljeskalice)
Podešavanje količine svjetla bljeskalice.
+ (( +)
Prema +: jače svjetlo bljeskalice.
J Normal
– (( –)
Prema –: slabije svjetlo bljeskalice.
• Za promjenu intenziteta bljeskalice t korak 5 u "Prvo pročitajte".
35
Za detalje o rukovanju t strana 28
PFX (efekt
(efekt slike)
Omogućuje snimanje slike s posebnim efektima.
B & W (r)
Snima crno-bijelu sliku.
Sepia (r)
Snima sliku s efektom stare fotografije.
J Off
Isključen efekt.
• Ova postavka ne ostaje pohranjena kad isključite fotoaparat.
5 Saturation
Saturation (zasićenost)
Podešava zasićenost slike.
+ (5)
Prema +: svjetlija boja.
J Normal
– (5)
Prema –: tamnija boja.
6 Contrast (kontrast)
Podešava kontrast slike.
+ (6)
Prema +: pojačava kontrast.
J Normal
– (6)
Prema –: smanjuje kontrast.
L Sharpness (oštrina)
Podešava oštrinu slike.
+ (L)
Prema +: pojačava oštrinu.
J Normal
– (L)
- Setup (podešavanje)
Pogledajte stranu 44.
36
Prema –: smanjuje oštrinu.
Za detalje o rukovanju t strana 28
Pregled izbornika
Tvornička postavka je označena sa J.
! Folder (direktorij)
(direktorij)
Odabir direktorija u kojem je slika koju želite reproducirati (samo kod uporabe Memory Sticka).
OK
J Cancel
Pogledajte sljedeći postupak.
Poništenje odabira.
A Odaberite željeni direktorij pomoću b/B na kontrolnoj tipki.
B Odaberite [OK] pomoću v, zatim pritisnite z.
z U opciji [Folder]
Fotoaparat pohranjuje slike u određen direktorij na Memory Sticku (strana 50). Možete promijeniti direktorij ili izraditi
novi.
• Za izradu novog direktorija t [Create REC. Folder] (strana 50).
• Za promjenu direktorija za snimanje slika t [Change REC. Folder] (strana 51).
• Kad na Memory Sticku izradite više direktorija i prikaže se prva ili zadnja slika u direktoriju, pojavljuju se sljedeći
indikatori:
i: prijelaz na prethodni direktorij.
j: prijelaz na sljedeći direktorij.
k: prijelaz na prethodni ili sljedeći direktorij.
37
Za detalje o rukovanju t strana 28
H Protect (zaštita)
Zaštita slika od slučajnog brisanja.
J Protect (H)
Exit
Pogledajte sljedeći postupak.
Izlaz iz funkcije zaštite.
Zaštita pojedinačnih slika
A Prikažite sliku koju želite zaštititi.
B Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
C Pomoću b/B na kontrolnoj tipki odaberite [-] (Protect) i pritisnite tipku z.
Prikazana slika je zaštićena i na zaslonu je vidljiv indikator H.
D Za zaštitu ostalih slika odaberite željenu sliku tipkama b/B i pritisnite tipku z.
Zaštita slika u indeksnom prikazu
A Pritisnite Y za indeksni prikaz devet slika.
B Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
C Pomoću b/B na kontrolnoj tipki odaberite [-] (Protect) i pritisnite tipku z.
D Pomoću v/V odaberite [Select] i pritisnite tipku z.
E Pomoću v/V/b/B odaberite sliku koju želite zaštititi i pritisnite tipku z.
Na odabranoj slici pojavi se zeleni indikator H.
(zeleno)
F Ponovite korak 5 za zaštitu ostalih slika.
G Pritisnite tipku MENU.
H Pomoću B odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Indikator H mijenja boju u bijelu. Odabrane slike su zaštićene.
• Za zaštitu svih slika u direktoriju u koraku 4 odaberite [All In This Folder] i pritisnite tipku z. Zatim pomoću B
odaberite [On] i pritisnite tipku z.
38
Za detalje o rukovanju t strana 28
Poništenje zaštite
Kod prikaza jedne slike
U koraku 3 ili 4 poglavlja "Zaštita pojedinačnih slika" pritisnite z.
U indeksnom prikazu
A Odaberite sliku s koje želite skinuti zaštitu u koraku 5 poglavlja "Zaštita slika u indeksnom prikazu".
B Pritisnite z kako bi indikator H postao siv.
C Ponovite gornji postupak za sve slike s kojih želite skinuti zaštitu.
D Pritisnite tipku MENU, odaberite [OK] tipkom B i pritisnite z.
Poništenje zaštite svih slika u direktoriju
U koraku 4 poglavlja "Zaštita slika u indeksnom prikazu" odaberite [All In This Folder] i pritisnite tipku
z. Zatim pomoću B odaberite [Off] i pritisnite tipku z.
• Obratite pozornost da se formatiranjem medija za snimanje s njega brišu svi podaci, uključujući i zaštićene slike. Ti se
podaci ne mogu vratiti.
• Potrebno je neko vrijeme za zaštitu slike.
DPOF (oznaka za tiskanje)
Dodaje oznaku za tiskanje I (Print order) slikama koje želite otisnuti (strana 72).
E Print (tiskanje)
Pogledajte stranu 69.
I Slide (prezentacija)
Reprodukcija snimljenih slika redom (slide show).
Interval
J 3 sec
Podešava interval između prikaza slika tijekom prezentacije.
5 sec
10 sec
30 sec
1 min
39
Za detalje o rukovanju t strana 28
Image (slika)
J Folder
All
Reprodukcija svih slika u odabranom direktoriju.
Reprodukcija svih slika pohranjenih na Memory Stick.
Repeat (ponavljanje)
J On
Kontinuirana reprodukcija slika.
Off
Nakon reprodukcije svih slika, prezentacija završava.
Start
Pogledajte sljedeći postupak.
J Cancel
Poništenje prezentacije.
A Odaberite [Interval], [Image] i [Repeat] pomoću v/V/b/B na kontrolnoj tipki.
B Odaberite [Start] tipkama V/B, zatim pritisnite z.
Počinje prezentacija.
Za prekid prezentacije pritisnite z, tipkom B odaberite [Exit] i pritisnite z.
• Tijekom prezentacije možete prikazati prethodnu/sljedeću sliku tipkama b/B.
• Vrijeme podešeno u opciji [Interval] je zadano isključivo kao primjer i može se razlikovati ovisno o veličini slike itd.
C Resize (pr
(promjena veličine)
Moguće je promijeniti veličinu slika i snimiti ih kao nove datoteke. Po završetku postupka promjene
veličine slika se vraća na izvornu veličinu.
7M (samo DSC-W7/W17)
5M
Veličina slike je vrijednost zadana isključivo kao primjer.
t korak 4 u "Prvo pročitajte".
3M
1M
VGA
J Cancel
Poništava funkciju promjene veličine.
A Prikažite sliku kojoj želite promijeniti veličinu.
B Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
C Pomoću b/B odaberite [C] (Resize) i pritisnite tipku z.
D Pomoću v/V odaberite željenu veličinu i pritisnite tipku z.
Slika kojoj ste promijenili veličinu snima se u direktorij za snimanje kao najnovija datoteka.
• Za detalje o funkciji [Image Size] t korak 4 u "Prvo pročitajte".
• Video zapisima ili Multi Burst slikama nije moguće promijeniti veličinu.
• Kad mijenjate veličinu na veću od originalne, kvaliteta slike je lošija.
40
Za detalje o rukovanju t strana 28
• Slika veličine 3:2 ne može se promijeniti.
• Pokušate li promijeniti veličinu 3:2 slike, na vrhu i dnu slike pojave se crne pruge.
J Rotate (okretanje)
Okretanje mirne slike.
EF
Okreće sliku. Pogledajte postupak u nastavku.
OK
Određuje rotaciju. Pogledajte postupak u nastavku.
J Cancel
Poništava okretanje.
A Prikažite sliku koju želite okrenuti.
B Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
C Pomoću b/B na kontrolnoj tipki odaberite [J] (Rotate) i pritisnite tipku z.
D Pomoću v odaberite [E F] i okrenite sliku tipkama b/B.
E Pomoću v/V odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
• Nije moguće okretati zaštićene slike, video zapise, te Multi Burst slike.
• Slike snimljene drugom opremom možda se neće moći okretati u ovom fotoaparatu.
• Kod gledanja slika na osobnom računalu, informacija o okretanju slike možda neće biti vidljiva, ovisno o softveru.
H Divide (rezanje)
(rezanje)
Moguće je skratiti ili obrisati nepotrebne dijelove video zapisa. To se preporučuje ako je kapacitet
unutarnje memorije ili Memory Sticka nedovoljan ili ako zapise želite dodati e-mail porukama.
• Obratite pažnju da se kod rezanja originalni video zapis briše i preskače se jedan broj. Ne možete vratiti datoteke
kojima izrežete dio.
OK
J Cancel
Pogledajte postupak u nastavku.
Poništava rezanje.
41
Za detalje o rukovanju t strana 28
Primjer: rezanje video zapisa s brojem 101_0002
U ovom poglavlju je naveden primjer rezanja video zapisa 101_0002 i brisanje u sljedećoj konfiguraciji
datoteke.
1 Rezanje prizora A.
Dijeljenje
101_0002 se dijeli na 101_0004 i 101_0005.
2 Rezanje prizora B.
Dijeljenje
101_0005 se dijeli na 101_0006 i 101_0007.
3 Obrišite prizore A i B ako su nepotrebni.
Obriši
Obriši
4 Ostaju samo željeni prizori.
Postupak
A Prikažite sliku čije dijelove želite izrezati.
B Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
C Pomoću B na kontrolnoj tipki odaberite [H] (Divide) i pritisnite tipku z.
D Pomoću v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Počinje reprodukcija video zapisa.
42
Za detalje o rukovanju t strana 28
E Pritisnite zna dijelu kojeg želite izrezati.
• Želite li podesiti točku reza, koristite [c/C] (pomicanje okvira prema naprijed/natrag) i podesite točku reza
pritiskom kontrolne tipke b/B.
• Želite li odabrati drugu točku, odaberite [Cancel]. Reprodukcija zapisa počinje iznova.
F Odaberite [OK] tipkama v/V i pritisnite tipku z.
G Odaberite [OK] tipkom v i pritisnite tipku z.
Video zapis je izrezan.
• Izrezanim video zapisima se pridjeljuju novi brojevi, zapisi se snimaju kao najnovija datoteka u odabranom
direktoriju za snimanje.
• Nije moguće rezati sljedeće datoteke:
− Mirne slike
− Nedovoljno duge datoteke (ispod dvije sekunde)
− Zaštićene video zapise (strana 38).
- Setup (podešavanje)
Pogledajte stranu 44.
Trimming
Trimming (snimanje uvećane slike)
Ova funkcija omogućuje snimanje uvećane slike (t korak 6 u "Prvo pročitajte") kao nove datoteke.
Trimming
J Return
Pogledajte postupak u nastavku.
Poništava funkciju.
A Pritisnite tipku MENU nakon zumiranja tijekom reprodukcije za prikaz izbornika.
B Odaberite [Trimming] pomoću B na kontrolnoj tipki i pritisnite tipku z.
C Odaberite veličinu slike tipkama v/V, te pritisnite tipku z.
Slika će biti snimljena, a na LCD zaslon se nakon snimanja vraća normalna veličina slike.
•
•
•
•
Uvećana slika se snima kao nova datoteka u odabrani direktorij, a originalna slika ostaje sačuvana.
Kvaliteta uvećane slike se može pogoršati.
Nije moguće snimiti uvećanu sliku veličine 3:2.
Nije moguće snimiti uvećanu sliku prikazanu funkcijom Quick Review.
43
Uporaba izbornika Setup
Uporaba opcija izbornika Setup
Možete promijeniti tvorničke postavke u izborniku Setup.
Tipka v/V/b/B
Kontrolni kotačić
Tipka z
Tipka MENU
Kontrolna tipka
1 Uključite fotoaparat.
2 Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
3 Pritisnite B na kontrolnoj tipki za odabir - (Setup).
4 Pritisnite v/V/b/B na kontrolnoj tipki za odabir
opcije koju želite podesiti.
Okvir odabrane opcije postaje žut.
5 Pritisnite z za unos postavke.
Za isključenje izbornika Setup - pritisnite MENU.
Za brisanje postavke Setup Odaberite [Cancel] ako se pojavi, a zatim z na kontrolnoj tipki. Ukoliko se ne pojavi, ponovno odaberite
prethodnu postavku.
• Postavka ostaje pohranjena čak i kad isključite aparat.
44
N (Camera 1)
Za detalje o rukovanju t strana 44
Tvorničke postavke su označene s J.
AF Mode (automatsko izoštravanje)
Odabir načina automatskog izoštravanja.
J Single (S AF)
Monitor (M AF)
Aparat automatski izoštrava sliku kad okidač pritisnete dopola. Ovaj
način rada je koristan za snimanje mirnih objekata.
Aparat automatski izoštrava sliku prije nego okidač pritisnete dopola.
Ovaj način skraćuje vrijeme potrebno za izoštravanje.
• Potrošnja baterije je brža nego u načinu [Single].
• Kod snimanja pomoću tražila (dok je isključen LCD zaslon), aparat radi u načinu [Single].
Digital Zoom (digitalni zum)
Odaberite digitalni zum. Aparat uvećava sliku optičkim zumom (do 3x). Kad zumiranje premaši 3x, aparat
se prebacuje na smart ili precizni digitalni zum.
J Smart (Smart zoom) (&)
Digitalno uvećava sliku gotovo bez ikakvih izobličenja Funkcija nije
dostupna kad je veličina slike podešena na [7M] (DSC-W7/W17), [5M]
(DSC-W5/W15), ili [3:2].
• U sljedećoj tablici je prikaz maksimalne skale zuma Smart zuma.
Precision (Precision zoom)
(')
Uvećava sve slike do maksimalno 6x, no kvaliteta slike je slabija.
Off (()
Digitalni zum je isključen.
Veličina slike i maksimalna skala zuma pri uporabi funkcije Smart zoom
Veličina
DSC-W5/W15
DSC-W7/W17
Maksimalna skala zuma
Maksimalna skala zuma
5M
—
Oko 3,6x
3M
Oko 3,8x
Oko 4,5x
1M
Oko 6,1x
Oko 7,2x
VGA (e-mail)
Oko 12x
Oko 14x
45
Za detalje o rukovanju t strana 44
• Kad pritisnete tipku zuma, pojavljuje se indikator skale zuma:
Na strani W linije je optički zum, a na strani T je digitalni zum
Indikator zumiranja
• Najveći smart zum i precizni digitalni zum uključuju optički zum.
• AF okvir tražila se ne pojavljuje pri uporabi digitalnog zuma. Trepću indikatori n ili o, a AF će raditi s
prioritetom na objektima u blizini središta kadra.
• Pri uporabi funkcije smart zum slika na zaslonu može izgledati zrnato, no to neće imati nikakav učinak na snimljenu
sliku.
Date/Time (datum/vrijeme)
Odabir načina snimanja datuma ili vremena na sliku. Odaberite prije snimanja.
• Datum i vrijeme se ne pojavljuju tijekom snimanja. Umjesto tih podataka se pojavljuje indikator 1. Datum i
vrijeme se pojavljuju u crvenoj boji u donjem desnom uglu zaslona samo tijekom reprodukcije.
Day&Time
Snimanje datuma, sata i minuta na sliku.
Date
Snimanje godine, mjeseca i dana.
• Datum se snima odabranim redoslijedom (t korak 2 u "Prvo pročitajte")
J Off
Ne snima datum i vrijeme.
• Ne možete snimiti datum i vrijeme na video zapise ili slike u načinu [Multi Burst].
• Snimljeni datum i vrijeme kasnije ne možete obrisati.
Red Eye Reduction (smanjenje efekta crvenih očiju)
Efekt crvenih očiju se smanjuje pri uporabi bljeskalice.
Odaberite ovu funkciju prije snimanja.
On (G)
Smanjuje efekt crvenih očiju.
• Bljeskalica se dvaput aktivira prije snimanja.
J Off
Isključena funkcija smanjenja efekta crvenih očiju.
• Budući da je potrebna otprilike sekunda dok se ne aktivira okidač, držite fotoaparat čvrsto kako biste spriječili
pomicanje. Također, zamolite osobu koju snimate da se ne pomiče.
• Smanjivanje efekta crvenih očiju možda neće dati željene rezultate, ovisno o udaljenosti objekta, u slučaju da osoba
ne vidi predbljesak ili u nekim drugim slučajevima.
46
Za detalje o rukovanju t strana 44
AF Illuminator (AF osvjetljenje)
AF osvjetljenje omogućuje izoštravanje objekta u tamnim uvjetima snimanja. Hologram AF emitira
crveno svjetlo kad se okidač pritisne napola što omogućuje lakše izoštravanje dok se ne podesi fiksno
žarište. Istovremeno se na zaslonu pojavljuje indikator 0.
J Auto
Off
Uporaba AF osvjetljenja.
Isključeno AF osvjetljenje.
• Ako hologram AF nedovoljno osvijetli objekt ili ako objekt nema kontrast, slika se neće izoštriti. (Preporučuje se
približna udaljenost od oko 3,5 m (W)/2,5 m (T).)
• Izoštrena slika se postiže sve dok svjetlo AF osvjetljenja dopire do objekta čak i ako svjetlo nije u sredini objekta.
• Kod ručnog izoštravanja (str. 31) AF osvjetljenje ne radi.
• Okvir AF izoštravanja se ne prikazuje. Ikone n ili o će treperiti, a AF će raditi s prioritetom na objektima u blizini
središta.
• Hologram AF ne radi ako ste u načinu Scene odabrali 2 (Twilight) ili (Landscape) 4.
• AF osvjetljenje emitira vrlo snažno svjetlo. Izravno gledanje u hologram AF emiter izbliza nije preporučljivo iako ne
predstavlja sigurnosni rizik.
Auto Review (automatski pregled)
Prikaz snimljene slike na zaslonu na otprilike 2 sekunde neposredno nakon snimanja.
J On
Uključena funkcija automatskog pregleda slika.
Off
Isključena funkcija automatskog pregleda slika.
• Tijekom prikaza slika dok je uključena funkcija Auto Review ne možete snimiti sljedeću sliku. Ukoliko okidač
pritisnete dopola tijekom ovog perioda, nestaje prikaz snimljene slike i odmah možete snimiti sljedeću.
47
M Camera 2
Za detalje o rukovanju t strana 44
Tvorničke postavke su označene sa J.
Enlarged Icon (uvećana ikona)
Privremeno uvećava indikator postavke kad se pritisne ( (Flash), ) (Self-timer) ili * (Macro).
J On
Off
48
Uvećava indikatore.
Isključena funkcija uvećavanja indikatora.
g Internal Memory Tool
Za detalje o rukovanju t strana 44
Ova postavka se ne pojavljuje kad je u aparat uložen Memory Stick.
Tvorničke postavke su označene sa J.
Format
Formatiranje unutarnje memorije.
• Formatiranjem ćete nepovratno izbrisati sve podatke iz unutarnje memorije, čak i zaštićene slike.
OK
J Cancel
Pogledajte postupak u nastavku.
Isključena funkcija formatiranja.
A Pritiskom kontrolne tipke v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Pojavi se poruka "All data in internal memory will be erased Ready?".
B Pritiskom tipke v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Formatiranje je dovršeno.
49
u Memory Stick Tool
Za detalje o rukovanju t strana 44
Ova postavka se pojavljuje samo kad je u aparat uložen Memory Stick.
Tvorničke postavke su označene sa J.
Format
Formatiranje Memory Sticka. Komercijalno nabavljivi Memory Stick je već formatiran i možete ga
odmah koristiti.
• Formatiranjem ćete nepovratno izbrisati sve podatke na Memory Sticku, čak i zaštićene slike.
OK
J Cancel
Pogledajte postupak u nastavku.
Isključena funkcija formatiranja.
A Pritiskom kontrolne tipke v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Pojavi se poruka "All data in Memory Stick will be erased Ready?".
B Pritiskom tipke v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Formatiranje je dovršeno.
Create REC. Folder (izrada direktorija za snimanje)
Ova funkcija omogućuje izradu direktorija za snimanje na Memory Sticku.
OK
J Cancel
Pogledajte postupak u nastavku.
Isključena funkcija izrade direktorija.
A Pritiskom kontrolne tipke v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Pojavi se izbornik za izradu direktorija.
B Pritiskom tipke v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Izrađuje se novi direktorij s jednim brojem većim od posljednjeg načinjenog direktorija. To ujedno postaje i
direktorij za snimanje.
•
•
•
•
•
•
•
Za detalje o direktoriju pogledajte stranu 37.
U slučaju da ne želite izraditi novi direktorij, kao direktorij za snimanje se odabire "101MSDCF".
Možete izraditi direktorij "999MSDCF".
Slike se snimaju u novi direktorij dok ne izradite ili odaberete novi direktorij.
Ne možete izbrisati direktorij pomoću fotoaparata. Za brisanje direktorija koristite računalo itd.
U direktorij možete pohraniti do 4000 slika. Kad premašite kapacitet direktorija, automatski se izrađuje novi direktorij.
Za detaljnije informacije pogledajte poglavlje "Mjesta za pohranu datoteka i nazivi datoteka" (strana 62).
50
Za detalje o rukovanju t strana 44
Change REC. Folder (promjena direktorija za snimanje)
Promijenite trenutno korišteni direktorij za snimanje slika.
OK
J Cancel
Pogledajte postupak u nastavku.
Isključena funkcija promjene direktorija.
A Pritiskom kontrolne tipke v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Pojavi se izbornik za promjenu direktorija.
B Odaberite željeni direktorij tipkama b/B, a zatim tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
• Direktorij "100MSDCF" ne možete odabrati kao direktorij za snimanje.
• Snimljene slike ne možete premjestiti u drugi direktorij.
Copy (kopiranje)
Kopiranje svih slika iz unutarnje memorije na Memory Stick.
OK
J Cancel
Pogledajte postupak u nastavku.
Isključena funkcija kopiranja.
A Uložite Memory Stick kapaciteta 32 MB ili više.
B Pritiskom kontrolne tipke v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Pojavi se poruka "All data in internal memory will be copied Ready?".
C Odaberite [OK] tipkom v, a zatim pritisnite z.
Počinje kopiranje.
• Koristite potpuno napunjene nikal metal hidridne baterije ili AC adapter (nije dio isporuke). Namjeravate li kopirati
slike dok su uložene gotovo ispražnjene baterije, može se dogoditi da se u potpunosti isprazne, što će uzrokovati
prekid kopiranja i moguć gubitak podataka.
• Ne možete kopirati pojedinačne slike.
• Izvorne slike unutarnje memorije ostaju pohranjene čak i nakon kopiranja. Za brisanje sadržaja unutarnje memorije
izvadite Memory Stick nakon kopiranja i izvršite naredbu [Format] u izborniku g Internal Memory Tool (strana 49).
• Ne možete odabrati direktorij kopiran na Memory Stick.
• Oznaka I (Print order) koju dodate slici se briše kad kopirate podatke.
51
Za detalje o rukovanju t strana 44
K Setup 1
Tvorničke postavke su označene sa J.
LCD Backlight (pozadinsko osvjetljenje zaslona)
Odabir svjetline LCD zaslona kod uporabe aparata s baterijama.
Bright
Svjetlije.
J Normal
Dark
Tamnije.
• Postavka [Bright] brže prazni bateriju.
Beep (zvučni signal)
Odabir zvučnog signala koji se javlja kad rukujete aparatom.
Shutter
J On
Off
Uključuje se zvuk zatvarača kad pritisnete okidač.
Uključuje se zvučni signal/zvuk zatvarača kad pritisnete kontrolnu
tipku/okidač.
Isključuje se zvučni signal/zvuk zatvarača.
L Language (jezik)
Odabir jezika za prikaz opcija izbornika, upozorenja i poruka.
Initialize (vraćanje tvorničkih postavki)
Resetirajte sve postavke na tvorničke.
OK
J Cancel
Pogledajte postupak u nastavku.
Poništava resetiranje.
A Pritiskom kontrolne tipke v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Pojavljuje se poruka "Initialize all settings Ready?".
B Odaberite [OK] tipkom v, a zatim pritisnite z.
Postavke se resetiraju na tvorničke.
• Tijekom resetiranja ne smije biti odspojeno napajanje.
52
Za detalje o rukovanju t strana 44
2 Setup 2
Tvorničke postavke su označene sa J.
File Number (broj datoteke)
Odabir načina za pridjeljivanje brojeva datotekama.
J Series
Reset
Dodjeljivanje brojeva datotekama prema redoslijedu čak i ako je
promijenjen direktorij za snimanje na Memory Sticku. (Kad zamijenjeni
Memory Stick sadrži datoteku broja većeg od posljednjeg dodijeljenog,
pridjeljuje se za jedan veći broj.)
Podešavanje brojanja datoteka od 0001 svaki put kad se promijeni
direktorij. (Ako direktorij za snimanje sadrži datoteku, dodjeljuje se za
jedan veći broj.)
USB Connect (USB priključak)
Odabir USB načina za uporabu prilikom spajanja aparata na računalo ili pisač kompatibilan s funkcijom
PictBridge pomoću USB kabela.
PictBridge
Spajanje aparata s PictBridge kompatibilnim pisačem (strana 69).
PTP
Kad podesite [PTP] (Picture Transfer Protocol) i aparat spojite na
računalo, slike u direktoriju za snimanje se kopiraju na računalo (koje
podržava Windows XP i Mac OS X.).
J Normal
Spajanje aparata na računalo (strana 58).
Video Out (video izlaz)
Podešava izlazni video signal prema priključenoj opremi.
NTSC
Podešavanje izlaznog video signala na NTSC (npr. SAD, Japan).
PAL
Podešavanje izlaznog video signala na PAL (npr. Europa).
53
Za detalje o rukovanju t strana 44
Clock Set (podešavanje sata)
Podešavanje datuma i vremena.
OK
J Cancel
54
Pritiskom kontrolne tipke v odaberite [OK] i pritisnite tipku z. Zatim
izvedite postupak objašnjen u poglavlju "Podešavanje točnog vremena"
(t korak 2 u "Prvo pročitajte").
Poništava postavke točnog vremena.
Uporaba računala
Mogućnosti sustava Windows
Za detalje o uporabi Macintosh računala pogledajte
"Uporaba Macintosh računala" (strana 66).
Kopiranje slika na računalo (strana 57)
Pregled slika na računalu
Priprema
Instalacija USB drivera.
• Ova vrsta instalacije nije potrebna
kod uporabe sustava Windows XP.
Obrada slika pomoću programa PicturePackage (strana 64)
Pregled slika pohranjenih na
računalo
Instalacija programa
PicturePackage (strana 64).
Pohrana slika na CD-R
Izrada glazbenog video prikaza/
prezentacije
Ispis slika
Izrada video CD-a pomoću programa ImageMixer (strana 64)
Izrada video CD-a
ImageMixer VCD2 se instalira
automatski kad instalirate
PicturePackage.
55
Preporučena konfiguracija računala
Ukoliko računalo priključujete na fotoaparat,
preporučujemo sljedeću konfiguraciju.
Preporučena konfiguracija za kopiranje slika
OS (preinstaliran): Microsoft Windows 98, Windows
98SE, Windows 2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP Home Edition
ili Windows XP Professional.
• Za navedene operativne sustave pravilan rad nije
zajamčen kod nadogradnje sustava ili kod multiboot sustava.
CPU: MMX Pentium 200 MHz ili više
USB priključak: Standardni
Monitor: 800 x 600 točaka ili više, High Color (16bitna boja, 65 000 boja) ili više
Preporučena konfiguracija za uporabu
programa PicturePackage/Image Mixer VCD2
Softver: Macromedia Flash Player 6.0 ili noviji,
Windows Media Player 7.0 ili noviji, DirectX
9.0b ili noviji
Zvučna kartica: 16 bita, stereo, sa zvučnicima
Memorija: 64 MB ili više (128 MB ili više je
preporučljivo)
Tvrdi disk: Prostor na disku za instalaciju: otprilike
500 MB
Grafička kartica: video kartica (Direct Draw driver
kompatibilna) s 4 MB VRAM
• Pri automatskoj izradi glazbenog video
prikaza/prezentacije (slide show) (strana 64), potrebno
je računalo Pentium III 500 MHz CPU ili jače.
• Pri uporabi programa ImageMixer VCD2 preporučuje
se Pentium III 800 MHz CPU ili brži.
• Ovaj softver je kompatibilan s DirectX tehnologijom.
"DirectX" mora biti instaliran.
• Potrebno je posebno sučelje za rukovanje uređajem za
snimanje na CD-R diskove.
56
Napomene o priključenju fotoaparata na
računalo
• Ispravan rad nije zajamčen u svim prethodno opisanim
preporučenim sustavima.
• Ispravan rad nije zajamčen u ako na jedno računalo
istodobno spojite dva ili više USB uređaja. Ovisno o
tipu USB opreme koju koristite istovremeno, neki od
uređaja, uključujući i fotoaparat, možda neće raditi.
• Ispravan rad nije zajamčen pri uporabi USB huba.
• Priključenje aparata pomoću USB sučelja koje
podržava Hi-Speed USB (USB 2.0) omogućuje
naprednu brzinu prijenosa budući da ovaj fotoaparat
podržava Hi-Speed USB (USB 2.0).
• Postoje dva načina USB priključenja, odnosno,
[Normal] i [PTP] priključenje. Tvorničko podešenje je
[Normal]. Ovo poglavlje opisuje [Normal] način. Za
podrobnosti o PTP priključenju, pogledajte stranu 53.
• Komunikacija između fotoaparata i osobnog računala
možda se neće uspostaviti istovremeno nakon
Suspend ili Sleep stanja.
Kopiranje slika na računalo
U ovom poglavlju je opisan postupak kopiranja
slika s aparata na računalo pri uporabi Windows
računala.
3 Kliknite na [Next].
Računalo s utorom za Memory Stick
Izvadite Memory Stick iz aparata i uložite ga u
pripadajući utor računala, zatim kopirajte slike.
Računalo bez utora za Memory Stick
Za kopiranje slika slijedite postupak opisan u
koracima od 1 do 5 na stranama 57 – 61.
• Izbornici pri kopiranju slika s Memory Sticka na
računalo služe samo kao primjer.
Korak 1: instalacija USB drivera
• Driver je softver koji omogućuje pravilan rad opreme
spojene na računalo.
• Ukoliko imate Windows XP, počnite od koraka 2.
• Ukoliko ste već instalirali PicturePackage, korak 1 je
nepotreban.
Pokreće se instalacija USB drivera. Po
završetku instalacije pojavi se prozor s
potvrdom o završenoj instalaciji.
4 Kliknite na [Yes, I want to restart my
computer now] i kliknite na [Finish].
NAPOMENA: u ovom koraku još nemojte
spajati fotoaparat.
1 Zatvorite sve aktivne programe.
• Kod sustava Windows 2000 logirajte se kao
Administrator (ovlašteni administratori).
2 Stavite isporučeni CD-ROM u računalo
i kliknite na [USB Driver] u
instalacijskom izborniku.
Pojavljuje se izbornik "InstallShield Wizard".
• Ako se ne pojavi izbornik za instalaciju, dva puta
kliknite na
(My Computer) t
(PICTUREPACKAGE).
Računalo se isključuje i ponovno uključuje.
Nakon toga je moguće USB povezivanje.
Po završetku instalacije izvadite CD-ROM iz
računala.
Korak 2: priprema fotoaparata i
računala
1 Umetnite Memory Stick sa snimljenim
slikama u fotoaparat.
• Kad kopirate slike iz unutarnje memorije, ovaj
korak nije potreban.
57
2 Uložite napunjene nikal-metal hidridne
baterije u aparat ili ga priključite na
zidnu utičnicu AC adapterom (nije
isporučen).
Korak 3: spajanje fotoaparata i
računala
Na + (USB)
priključak
USB kabel
Na USB priključak
• Kad kopirate slike na računalo uz uporabu
baterijskog napajanja, kopiranje možda neće
uspjeti ili se podaci mogu oštetiti uslijed
isključenja aparata tijekom prijenosa.
3 Kontrolni kotačić postavite na #,
zatim uključite aparat i računalo.
• U sustavu Windows XP na radnoj površini
računala se pojavljuje AutoPlay Wizard.
Na zaslonu fotoaparata pojavi se poruka "USB
Mode Normal".
Indikatori
pristupa*
Nakon prvog USB povezivanja, računalo
automatski pokreće program za prepoznavanje
fotoaparata. Pričekajte neko vrijeme.
* Tijekom komunikacije indikatori pristupa mijenjaju
boju u crvenu. Nemojte rukovati računalom dok
indikator ne postane bijel.
• Ako se poruka "USB Mode Normal" ne pojavi,
odaberite [USB Connect] i postavite na [Normal]
(strana 53).
58
Korak 4-A: kopiranje slika na računalo
• Za Windows 98/98SE/200/Me slijedite postupak
opisan u koraku 4-B: kopiranje slika na računalo na
strani 60.
3 Kliknite na kvadratić za isključenje
oznaka svih slika koje ne želite kopirati,
a zatim na [Next].
U ovom poglavlju je opisan primjer kopiranja
slika u direktorij "My Documents".
1 Nakon USB povezivanja iz koraka 3
kliknite na [Copy pictures to a folder on
my computer using Microsoft Scanner
and Camera Wizard] t [OK] dok se na
radnoj površini automatski pojavljuje
izbornik wizard.
Pojavi se prozor "Picture Name and
Destination".
4 Odaberite datoteke i direktorije u koje
ih želite kopirati i kliknite na [Next].
Pojavi se "Scanner and Camera Wizard".
2 Kliknite na [Next].
Pojave se slike sadržane na Memory Sticku.
• Ako nije uložen Memory Stick, pojavljuju se slike
iz unutarnje memorije.
Počinje kopiranje. Po završetku kopiranja
pojavi se prozor "Other Options".
• Poglavlje opisuje primjer kopiranja slika u
direktorij "My Documents".
59
5 Kliknite na kružić pored [Nothing. I'm
finished working with these pictures], a
zatim na [Next].
Pojavi se prozor "Completing the Scanner and
Camera Wizard".
6 Kliknite na [Finish].
Wizard se zatvara.
• Želite li nastaviti s kopiranjem ostalih slika,
odspojite USB kabel (strana 62) i ponovno ga
spojite. Zatim slijedite postupak iz poglavlja u
koraku 3: spajanje fotoaparata i računala na
strani 58.
1 Dva puta kliknite na [My Computer] t
[Removable Disk] t [DCIM].
• Ako nije prikazana ikona "Removable Disk"
pogledajte stranu 82.
2 Dva puta kliknite na direktorij u kojem
su pohranjene slike koje želite kopirati.
Zatim dva puta kliknite na sliku za
prikaz izbornika i kliknite na [Copy].
Korak 4-B: kopiranje slika na računalo
• Za Windows XP slijedite postupak opisan u koraku 4-A:
kopiranje slika na računalo na strani 59.
U ovom poglavlju je opisan primjer kopiranja
slika u direktorij "My Documents".
• Za informacije o mjestu pohrane datoteka
pogledajte stranu 62.
60
3 Dva puta kliknite na "My Documents" i
1 Kliknite na [Start] t [My Documents].
desnom tipkom miša kliknite na isti
direktorij za prikaz izbornika i odaberite
[Paste].
Prikazuje se sadržaj direktorija "My
Documents".
Slike se kopiraju u direktorij My Documents.
• Ako odabrani direktorij već sadrži datoteku istog
naziva, pojavi se poruka s pitanjem želite li
zamijeniti datoteku. Zamijenite li datoteku novom,
izvorna datoteka se briše. Za kopiranje slikovne
datoteke na računalo bez zamjene promijenite
njezin naziv. Obratite pozornost da se datoteka
promijenjenog naziva možda neće moći
reproducirati na ovom aparatu (strana 63).
• Ako ne koristite Windows XP, dvaput kliknite na
[My Documents] na radnoj površini.
2 Dvaput kliknite na željenu slikovnu
datoteku.
Korak 5: pregled slika na računalu
U ovom poglavlju je opisan postupak pregleda
slika u direktoriju "My Documents".
Prikazuje se slika.
Za brisanje USB priključka
Sljedeći postupak izvedite kad:
• odspajate USB kabel;
• vadite Memory Stick;
• ulažete Memory Stick nakon kopiranja slika s
unutarnje memorije;
• isključujete aparat.
61
x Za korisnike sustava Windows 2000/Me/XP
A Dva puta kliknite na ikonu
Primjer: pregled direktorija u sustavu Windows XP
radne površine.
Dva puta kliknite ovdje
B Kliknite na
(Sony DSC) t [Stop].
C Potvrdite u prozoru i kliknite na [OK].
D Kliknite na [OK].
• Korak 4 nije potreban za korisnike Windows XP
sustava.
E Odspojite USB kabel, izvadite Memory Stick ili
isključite aparat. Kad kopirate slike s Memory
Sticka nakon kopiranja s unutarnje memorije na
računalo uložite Memory Stick.
x Za korisnike sustava Windows 98/98SE
A Provjerite jesu li indikatori pristupa (strana 58) na
LCD zaslonu promijenili boju u bijelu.
B Odspojite USB kabel, izvadite Memory Stick ili
isključite aparat. Kad kopirate slike s Memory
Sticka nakon kopiranja s unutarnje memorije na
računalo uložite Memory Stick.
Mjesta za pohranu slikovnih datoteka i
nazivi datoteka
Slikovne datoteke snimljene fotoaparatom se
grupiraju u direktorije na Memory Sticku.
A Direktorij koji sadrži slikovne datoteke snimljene
fotoaparatom bez funkcije izrade direktorija.
B Direktorij koji sadrži slikovne datoteke snimljene
ovim fotoaparatom. Ako nisu načinjeni novi
direktoriji, preostaje vam "101MSDCF". Za
unutarnju memoriju postoji samo direktorij
"101_SONY".
C Direktorij koji sadrži datoteke video zapisa i sl.
snimljene fotoaparatom bez funkcije izrade
direktorija
• Nije moguće snimati u direktorije "100MSDCF" ili
"MSSONY". Ti direktoriji služe samo za reprodukciju.
• Više informacija o direktorijima potražite na stranama
37 i 50.
• Slikovne datoteke imaju nazive koje ćemo objasniti u
nastavku. ssss označuje bilo koji broj između
0001 do 9999. Brojčani dio naziva datoteke video
zapisa snimljenog u video modu i odgovarajuće
indeksne datoteke je jednak.
− Datoteke s mirnim slikama: DSC0ssss.JPG
− Video zapisi: MOV0ssss.MPG
− Datoteka indeksnih prikaza istovremeno snimljenih
video zapisa MOV0ssss.THM
62
Pregled slikovnih datoteka pohranjenih na računalo u
fotoaparatu (pomoću Memory Sticka)
Kao primjer je navedeno računalo sa sustavom
Windows.
Kad slikovnu datoteku kopirate na računalo i više
je nema na Memory Sticku, sliku možete ponovno
vidjeti u fotoaparatu tako da je kopirate s računala
na Memory Stick.
• Ako niste promijenili naziv datoteke pridijeljen u
aparatu, preskočite korak 1.
• Slika se možda neće moći reproducirati, ovisno o
veličini.
• Slike editirane na računalu ili one snimljene drugim
aparatom možda se neće moći reproducirati u ovom
fotoaparatu.
• Ako nema direktorija u koji se može pohraniti
datoteka, načinite novi (strana 50) i zatim kopirajte
datoteku.
2 Kopirajte slikovnu datoteku u direktorij
na Memory Sticku.
A Desnom tipkom miša kliknite na naziv
datoteke, a zatim na [Copy].
B Dvaput kliknite na [Removable Disk] ili
[Sony MemoryStick] unutar [My Computer].
C Desnom tipkom miša kliknite na direktorij
[sssMSDCF] unutar [DCIM] i kliknite na
[Paste].
• sss označuje bilo koji broj između 100 do
999.
1 Desnom tipkom miša kliknite na naziv
datoteke i zatim kliknite na [Rename].
Promijenite naziv datoteke u
"DSC0ssss".
Unesite broj između 0001 do 9999 za
ssss.
• Pojavi li se poruka upozorenja za zamjenu
podataka, unesite druge brojeve u koraku 1.
• Može biti vidljiva ekstenzija datoteke, ovisno o
tome kako je podešeno računalo. Ekstenzija
datoteke mirne slike je "JPG", a video zapisa
"MPG". Nemojte mijenjati ekstenziju.
63
Uporaba isporučenog softvera
Kao primjer je navedeno računalo sa sustavom
Windows.
Pregled isporučenog softvera
Isporučeni CD-ROM sadrži dvije aplikacije
PicturePackage i ImageMixer.
PicturePackage
1 Uključite računalo i umetnite
isporučeni CD-ROM u uložnicu.
Pojavljuje se izbornik za instalaciju.
• Ako se ne pojavi izbornik za instalaciju, dva puta
(My Computer) t
kliknite na
(PICTUREPACKAGE).
2 Kliknite na [PicturePackage].
Pojavljuje se izbornik "Choose Setup
Language".
3 Odaberite željeni jezik i dvaput kliknite
Mogućnosti:
A Prženje Video CD diskova
Pojavi se prozor "ImageMixer VCD2".
B Izrada glazbenih video prikaza/prezentacije
C Pohrana slika na CD-R disk
D Pregled video zapisa i slika na računalu
Pokretanje funkcija:
Kliknite na jednu od opcija označenih s A-D,
zatim kliknite na tipku u donjem desnom uglu
zaslona.
Instalacija softvera
Pogledajte postupak instalacije programa
PicturePackage i ImageMixer VCD2.
• Ako još niste instalirali USB driver (strana 57),
nemojte spajati aparat s računalom prije instaliranja
softvera PicturePackage (osim kod Windows XP).
• U Windowsu 2000/XP logirajte se kao administrator.
• Kad instalirate PicturePackage, automatski se instalira
USB driver.
64
na [Next].
Ovaj odlomak prikazuje izbornike na
engleskom jeziku. Prikazuje se License
Agreement. Pažljivo pročitajte ugovor. Ako
prihvaćate uvjete ugovora, kliknite na
kvadratić [I accept the terms of the license
agreement] i nakon toga na [Next].
4 Slijedite upute na zaslonu za dovršenje
instalacije.
• Ukoliko još niste instalirali ImageMixer VCD2 i
DirectX, učinite to sada.
• Kad se pojavi poruka o potvrdi restartanja,
odobrite postupak slijedeći upute na zaslonu.
5 Izvadite CD-ROM iz računala. Prikazuju
se prečice za PicturePackage Menu i
PicturePackage destination Folder.
Za pokretanje softvera
• Dva puta kliknite na ikonu PicturePackage Menu na
radnoj površini.
Za detaljnije informacije o uporabi softvera
Kliknite na [?] u gornjem desnom uglu zaslona za
prikaz računalne pomoći.
Tehničku pomoć za PicturePackage/
ImageMixer VCD2 pruža Pixela User
Support Center. Za podrobnosti pogledajte
priložene informacije na CD-ROM-u.
65
Za korisnike Macintosh računala
Pomoću isporučenog softvera ImageMixer VCD2
možete kopirati slike na računalo i izraditi video
CD.
Preporučena konfiguracija
OS (preinstaliran): Mac OS 9.1, 9.2 ili Mac OS X
(v10.0-v10.3)
USB priključak: Standardni
Preporučena konfiguracija za uporabu
programa ImageMixer VCD2
OS (preinstaliran): Mac OS X (v10.15 ili noviji)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook, PowerMac
serije G3/G4
Memorija: 128 MB ili više (256 MB ili više je
preporučljivo)
Tvrdi disk: Prostor na disku za instalaciju: otprilike
250 MB
Zaslon: 1024 x 768 točaka ili više, 32 000 boja ili
više
• Mora biti instaliran QuickTime 4 ili noviji
(preporučujemo QuickTime 5).
Napomene o priključenju fotoaparata na
računalo
• Ispravan rad nije zajamčen u svim prethodno opisanim
preporučenim sustavima.
• Ispravan rad nije zajamčen u ako na jedno računalo
istodobno spojite dva ili više USB uređaja. Ovisno o
tipu USB opreme koju koristite istovremeno, neki od
uređaja, uključujući i fotoaparat, možda neće raditi.
• Ispravan rad nije zajamčen pri uporabi USB huba.
• Priključenje aparata pomoću USB sučelja koje
podržava Hi-Speed USB (USB 2.0) omogućuje
naprednu brzinu prijenosa budući da ovaj fotoaparat
podržava Hi-Speed USB (USB 2.0).
• Postoje dva načina USB priključenja, odnosno,
[Normal] i [PTP] priključenje. Tvorničko podešenje je
[Normal]. Ovo poglavlje opisuje [Normal] način. Za
podrobnosti o PTP priključenju, pogledajte stranu 53.
• Komunikacija između fotoaparata i osobnog računala
možda se neće uspostaviti istovremeno nakon
Suspend ili Sleep stanja.
66
Kopiranje i pregled slika na računalu
1 Pripremite fotoaparat i Macintosh
računalo.
Izvedite isti postupak iz poglavlja "Korak 2:
priprema fotoaparata i računala" na strani 57.
2 Priključite USB kabel.
Izvedite isti postupak iz poglavlja "Korak 3:
spajanje fotoaparata i računala" na strani 58.
3 Kopirajte slikovne datoteke na
Macintosh računalo.
A Dvaput kliknite na novu prepoznatu ikonu t
[DCIM] t direktorij u koji su pohranjene
slike koje želite kopirati.
B Povucite i ispustite slikovne datoteke u ikonu
tvrdog diska. Datoteke se kopiraju na tvrdi
disk.
• Za detalje o mjestu za pohranu slika i naziva
datoteka pogledajte stranu 62.
4 Pregledajte slike na računalu.
Dvaput kliknite na ikonu tvrdog diska t
željenu slikovnu datoteku u direktoriju koji
sadrži kopirane datoteke.
Odspajanje USB kabela/vađenje Memory
Sticka/isključenje fotoaparata
Povucite i ispustite ikonu pogonske jedinice ili
ikonu Memory Stick u ikonu Trash i odspojite
USB kabel, izvadite Memory Stick ili isključite
aparat.
• Ako koristite Mac OS X v10.0, izvedite gornji
postupak nakon isključenja računala.
Izrada video CD diska pomoću
programa ImageMixer VCD2
Za pokretanje programa ImageMixer VCD2
Otvorite [Image Mixer] u [Application], zatim
dvaput kliknite na [ImageMixer VCD2].
Za detaljnije informacije o uporabi programa
Kliknite na [?] u gornjem desnom uglu zaslona za
prikaz računalne pomoći.
Tehničku pomoć za ImageMixer VCD2
pruža Pixela User Support Center. Za
podrobnosti pogledajte priložene
informacije na CD-ROM-u.
• Možete izraditi slikovnu datoteku kompatibilnu s
funkcijom izrade video CD-a. Za pohranu podataka u
video CD formatu na CD-R disku trebate program
Toast (nije isporučen) tvrtke Roxio.
Instalacija programa ImageMixer VCD2
• Prije instalacije ovog programa zatvorite sve ostale
aplikacije.
• Postavke zaslona bi trebale biti 1024 x 768 točaka ili
više i 32 000 boja ili više.
A Uključite Macintosh računalo i uložite isporučeni
CD-ROM u uložnicu.
B Dvaput kliknite na ikonu CD-ROM.
C Kopirajte datoteku [IMXINST.SIT] u direktoriju
[MAC] u ikonu tvrdog diska.
D Dva puta kliknite na datoteku [IMXINST.SIT] u
mapi copy-to.
E Dva puta kliknite na otvorenu datoteku
[ImageMixer VCD2_Install].
F Nakon pojavljivanja izbornika s korisničkim
informacijama, unesite željeno ime i zaporku.
Pokreće se instalacija softvera.
67
Ispis mirnih slika
Kako otisnuti mirne slike
Izravan ispis (pisač koji podržava PictBridge) (strana 69)
Fotografije možete otisnuti izravnim spajanjem fotoaparata i pisača koji
podržava PictBridge.
Izravan ispis (pisač koji podržava Memory Stick)
Fotografije možete otisnuti pomoću pisača koji podržava Memory Stick.
Pogledajte upute za uporabu uz pisač za podrobnosti.
Ispis preko računala
Fotografije pohranjene u računalo možete otisnuti pomoću programa
PicturePackage.
Izrada fotografija u fotografskom studiju (strana 72)
Jednostavno odnesite Memory Stick u fotografski studio. Također možete
označiti fotografije koje želite otisnuti oznakom I (Print order).
68
68
Izravan ispis slika na pisaču koji podržava funkciju
PictBridge
Ako nemate računalo, možete jednostavno
otisnuti fotografije spajanjem fotoaparata izravno
s pisačem koji podržava funkciju PictBridge.
Korak 1: pripremanje fotoaparata
Pripremite fotoaparat za spajanje na pisač USB
kabelom.
Tipka MENU
• PictBridge se temelji na standardu CIPA (Camera &
Imaging Products Association)
Indeksna tipka
Kod prikaza jedne slike
Možete otisnuti jednu sliku na papiru.
Kontrolna tipka
• Preporučljivo je koristiti AC adapter (nije dio isporuke)
kako biste izbjegli opasnost da se aparat isključi
tijekom tiskanja fotografija.
U indeksnom prikazu
Možete otisnuti nekoliko slika umanjene veličine
na jednom papiru. Možete otisnuti ili više istih
slika (1) ili različitih slika (2).
1 Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
2 Pritisnite B na kontrolnoj tipki za
odabir - (Setup).
3 Odaberite [2] (Setup 2) tipkom V, zatim
odaberite [USB Connect] tipkama v/V/B.
4 Odaberite [PictBridge] tipkama B/v i
• Ovisno o pisaču možda nećete moći koristiti funkciju
indeksnog ispisa.
• Broj fotografija koje se mogu otisnuti na indeksni
prikaz ovisi o pisaču.
• Ne možete tiskati video zapise.
• Ako spojeni pisač pošalje poruku o pogrešci, indikator
D trepće oko 5 sekundi. Provjerite priključeni pisač.
pritisnite z.
Podešen je USB mod.
69
Korak 2: priključenje fotoaparata na
pisač
1 Spojite + (USB) priključak aparata i
USB priključak pisača isporučenim
USB kabelom.
Na + (USB)
priključak
Korak 3: ispis
Bez obzira na položaj kontrolnog kotačića nakon
završetka koraka 2 prikazuje se izbornik za ispis.
1 Odaberite željeni način ispisa tipkama
v/V i pritisnite z.
[All in This Folder]
Ispis svih fotografija iz direktorija.
[DPOF image]
Ispis svih fotografija s oznakom I (Print
order) (strana 72), bez obzira na trenutno
prikazanu sliku.
USB kabel
Na USB priključak
[Select]
Odabir slika i ispis odabranih slika.
A Odaberite sliku koju želite otisnuti tipkama
b/B i pritisnite z.
Oznaka A prikazuje se pored odabrane slike.
• Ponovite ovaj korak za označavanje ostalih
slika.
B Odaberite [Print] tipkom V i pritisnite z.
2 Uključite fotoaparat i pisač.
Nakon priključka se
pojavljuje indikator D.
[This image]
Ispis trenutno prikazane slike.
• Ako odaberete [This image] i podesite [Index] na
[On] u koraku 2, možete ispisati niz istih slika u
indeksnom prikazu.
2 Odaberite postavke ispisa tipkama
v/V/b/B.
Aparat je podešen na reprodukciju, a na
zaslonu se pojavljuje slika i izbornik za ispis.
[Index]
Odaberite [On] za ispis indeksnog prikaza.
70
[Size]
Odabir željene veličine papira.
[Date]
Za umetanje datuma i vremena na slike
odaberite [Day&Time] ili [Date].
• Ako odaberete [Date] za podešavanje datuma,
datum će se prikazati na odabrani način (t korak
2 u "Prvo pročitajte"). Funkcija datuma možda
neće biti dostupna, ovisno o pisaču.
[Quantity]
Kad je [Index] podešen na [Off]:
Odaberite broj papira za sliku koju želite
otisnuti. Bit će otisnuta jedna slika.
Ispis slika u indeksnom prikazu
Izvedite "Korak 1: priprema fotoaparata" (strana
69) i "Korak 2: spajanje fotoaparata i pisača"
(strana 70), zatim proslijedite na način opisan u
nastavku.
Ako spojite fotoaparat s pisačem, prikazuje se
izbornik za ispis. Pritisnite [Cancel] za izlaz iz
izbornika za ispis i učinite kako slijedi.
A Pritisnite Y (Index) za indeksni prikaz.
B Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
C Odaberite [E] (Print) tipkom B i pritisnite z.
D Odaberite željeni način ispisa tipkama b/B i
pritisnite z.
Kad je [Index] podešen na [On]:
Odaberite broj slika koje želite otisnuti u
indeksnom prikazu.
Odaberete li [This image] u koraku 1,
odaberite broj otisaka iste slike koji se može
otisnuti na jednom listu.
• Ovisno o broju slika, možda neće biti moguće
smjestiti sve slike na isti list.
3 Odaberite [OK] tipkama V/B i
pritisnite z.
Tiska se fotografija.
• Nemojte odspajati USB kabel dok je na zaslonu
prikazan indikator F (Do not disconnect the
USB cable).
Indikator F
[Select]
Odabir slika i ispis svih odabranih slika.
Odaberite fotografiju koju želite otisnuti
tipkama v/V/b/B i pritisnite z za prikaz
oznake A. (Ponovite postupak za odabir
ostalih slika.) Zatim pritisnite MENU.
[DPOF image]
Ispis svih slika s oznakom I (Print order)
bez obzira na trenutno prikazanu sliku.
[All In This Folder]
Ispis svih fotografija u direktoriju.
E Izvedite korake 2 i 3 iz poglavlja "Korak 3: ispis"
(strana 70).
Ispis ostalih slika
Odaberite [Select] i željene slike tipkama v/V
nakon koraka 3. Zatim izvedite postupak od
koraka 1.
71
Ispis slika u fotolaboratoriju
Memory Stick na kojem su pohranjene slike
snimljene fotoaparatom možete odnijeti u
fotolaboratorij. Ako fotolaboratorij podržava
uslugu ispisa označenih slika, možete označiti
slike pomoću I (Print order) tako da ih ne
morate birati na mjestu.
Označavanje pojedinačnih slika
• U fotolaboratoriju ne možete izravno s aparata otisnuti
slike snimljene u unutarnju memoriju. Kopirajte slike
na Memory Stick i njega odnesite u fotolaboratorij.
Što je DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) je funkcija
koja omogućuje obilježavanje slika koje želite
otisnuti oznakom I (Print order).
• Slike s oznakom I (Print order) možete otisnuti na
pisaču koji podržava DPOF ili PictBridge.
• Video zapise nije moguće označiti.
• Ako označite slike snimljene u Multi Burst modu, sve
slike se tiskaju na jednom listu u 16 okvira.
Kad Memory Stick odnesete u fotolaboratorij
• Kontaktirajte fotolaboratorij i provjerite koje vrste
Memory Sticka podržava.
• Ako odabrani studio ne podržava Memory Stick, slike
snimite na CD-R ili sl. medij i odnesite ih u
fotolaboratorij.
• Svakako ponesite i Memory Stick Duo adapter.
• Napravite sigurnosnu kopiju podataka prije odlaska u
fotolaboratorij.
• Ne možete podesiti broj kopija.
Kontrolna tipka
Tipka MENU
1 Prikažite sliku koju želite ispisati.
2 Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
3 Odaberite DPOF tipkama b/B i
pritisnite z.
Na odabranoj slici se prikazuje oznaka I.
4 Za označavanje ostalih slika prikažite
željenu sliku tipkama b/B i pritisnite z.
Uklanjanje oznake na pojedinačnoj slici
Pritisnite z u koraku 3 ili 4.
72
Označavanje slika u indeksnom prikazu
1 Uključite indeksni prikaz (t korak 6
Za poništavanje odaberite [Cancel] u koraku 4 ili
odaberite [Exit] u koraku 8 i pritisnite z.
Uklanjanje oznake u indeksnom prikazu
Odaberite slike s kojih želite ukloniti oznake u
koraku 5 i pritisnite z.
uputa "Prvo pročitajte")
2 Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
3 Odaberite DPOF tipkama b/B i
Uklanjanje svih oznaka u direktoriju
Odaberite [All In This Folder] u koraku 4 i
pritisnite z. Odaberite [Off] i pritisnite z.
pritisnite z.
4 Odaberite [Select] tipkama v/V, zatim
pritisnite z.
• Oznaka I ne može se staviti na [All In This
Folder].
5 Odaberite sliku koju želite označiti
tipkama v/V/b/B i pritisnite z.
Zelena oznaka I prikazuje se na odabranoj
slici.
Zelena oznaka
I
6 Ponovite korak 5 za obilježavanje
ostalih slika.
7 Pritisnite MENU.
8 Odaberite [OK] tipkom B i pritisnite z.
Oznaka I postaje bijela.
73
Spajanje fotoaparata na TV prijemnik
Pregled slika na TV zaslonu
Slike možete gledati na TV zaslonu ako spojite
fotoaparat na TV prijemnik.
3 Postavite kontrolni kotačić na # i
uključite fotoaparat.
Isključite aparat i TV prijemnik prije priključenja
ova dva uređaja pomoću A/V kabela.
Kontrolni kotačić
1 Priloženim A/V kabelom povežite A/V
OUT (MONO) priključnicu fotoaparata s
audio/video ulazima TV-a.
Na audio/video ulaze
Kontrolna tipka
Na zaslonu se pojavljuju slike snimljene
fotoaparatom.
Odaberite sliku pritiskom kontrolne tipke b/B.
A/V kabel
Na A/V OUT
(MONO) priključak
• Ako vaš TV prijemnik ima stereo ulaze, spojite audio
priključak (crni) A/V kabela na lijevu audio
priključnicu.
2 Uključite TV prijemnik i postavite
preklopku TV/video na "video".
• Detalje potražite u uputama za uporabu TV
prijemnika.
74
• Kad koristite aparat u stranoj zemlji, možda će biti
potrebno podesiti izlazni video signal u skladu s
vašim TV sustavom (strana 53).
O sustavima boje
Ako želite reproducirati sliku na TV zaslonu,
potreban je TV prijemnik koji ima video ulaznu
priključnicu i A/V kabel (isporučen). Sustav boja
TV prijemnika mora biti jednak sustavu boja
fotoaparata. Provjerite sljedeći popis:
NTSC sustav
Bahamsko otočje, Bolivija, Kanada, Srednja
Amerika, Čile, Kolumbija, Ekvador, Jamajka,
Japan, Koreja, Meksiko, Peru, Surinam, Tajvan,
Filipini, SAD, Venezuela, itd.
PAL sustav
Australija, Austrija, Belgija, Kina, Češka, Danska,
Finska, Njemačka, Nizozemska, Hong Kong,
Mađarska, Italija, Kuvajt, Malezija, Novi Zeland,
Norveška, Poljska, Portugal, Singapur, Slovačka,
Španjolska, Švedska, Švicarska, Tajland, Velika
Britanija, itd.
PAL-M sustav
Brazil
PAL-N sustav
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM sustav
Bugarska, Francuska, Gvajana, Iran, Irak,
Monako, Rusija, Ukrajina, itd.
75
U slučaju problema
Problemi pri rukovanju
U slučaju problema s fotoaparatom, pokušajte sa sljedećim rješenjima.
A Provjerite opcije na stranama od 77 do 85.
Ako se na zaslonu pojavi oznaka "C/E:ss:ss", pogledajte stranu 86.
B Izvadite baterije i ponovno ih uložite nakon otprilike jedne minute te uključite aparat.
C Resetirajte postavke (strana 52).
D Obratite se Sonyjevom prodavatelju ili najbližem Sonyjevom servisu.
Molimo da obratite pažnju na činjenicu da odnošenjem fotoaparata na servis ovlašćujete osoblje da po
potrebi provjeri sadržaj unutarnje memorije.
76
Baterije i napajanje
Prikaz preostalog trajanja baterija nije ispravan ili se napajanje odmah isključuje iako
indikator pokazuje da je preostali kapacitet baterija dostatan.
• Dugo vremena ste koristili fotoaparat na iznimno visokoj ili niskoj temperaturi (strana 91).
• Baterije su prazne. Stavite napunjene baterije (t korak 1 uputa "Prvo pročitajte").
• Kontakti baterije ili pokrova pretinca su zaprljani pa se baterije ne pune dovoljno. Obrišite kontakte vatom
itd. (str. 91).
• Došlo je do odstupanja u prikazu preostalog trajanja baterije (strana 91). Potpuno ispraznite, a zatim
napunite baterije.
• Baterije su prazne (strana 91). Zamijenite baterije novima.
Baterije kratko traju.
• Napunite baterije (t korak 1 uputa "Prvo pročitajte").
• Koristili ste aparat na jako niskim temperaturama (strana 91).
• Baterije su istrošene (strana 91). Zamijenite ih novima.
Aparat se ne može uključiti.
• Pravilno stavite baterije (t korak 1 uputa "Prvo pročitajte").
• Baterije su prazne. Stavite napunjene baterije (t korak 1 uputa "Prvo pročitajte").
• Baterije su istrošene (strana 91). Zamijenite ih novima.
Fotoaparat se odjednom isključuje.
• Ako ne koristite fotoaparat približno tri minute dok je uključen, on se automatski isključuje kako bi se
spriječilo trošenje baterija. Uključite aparat (t korak 2 uputa "Prvo pročitajte").
• Baterije su prazne. Stavite napunjene baterije (t korak 1 uputa "Prvo pročitajte").
Snimanje mirnih slika/video zapisa
Zaslon se ne uključuje kad uključite fotoaparat.
• Uključite zaslon (strana 21).
Fotoaparat ne snima slike.
• Provjerite kapacitet unutarnje memorije ili Memory Sticka (strana 18). Ako je pun, postupite na jedan od
sljedećih načina:
− Izbrišite nepotrebne slike (t korak 6 uputa "Prvo pročitajte").
− Promijenite Memory Stick.
• Zaštitni graničnik na Memory Sticku postavite u položaj za snimanje (strana 89).
• Ne možete snimati slike dok punite bljeskalicu.
• Kontrolni kotačić postavite u neki drugi položaj osim # i " kad snimate mirne slike.
• Kad snimate video zapise podesite kontrolni kotačić na ".
77
• Kod snimanja video zapisa veličina slike je podešena na [640(Fine)]. Postupite na jedan od sljedećih
načina:
− Veličinu slike podesite na neku drugu vrijednost osim [640(Fine)].
− Uložite Memory Stick PRO (strana 89).
Objekt se ne vidi na zaslonu.
• Kontrolni kotačić postavite u neki drugi položaj osim # (strana 25).
Snimanje traje dugo.
• Uključili ste funkciju NR slow shutter (strana 26). Nije riječ o kvaru.
Slika nije izoštrena.
• Objekt je preblizu. Odaberite makro snimanje. Pri snimanju obratite pozornost da leća bude udaljena od
objekta više od iznosa najmanje udaljenosti snimanja, odnosno otprilike 6 cm (W)/30 cm (T) (t korak 5
uputa "Prvo pročitajte").
• Tijekom fotografiranja je kontrolni kotačić postavljen na 2 ili 4.
• Odabrali ste ručno izoštravanje. Odaberite automatsko izoštravanje (str. 31).
• Pogledajte poglavlje "Ako objekt nije izoštren" na strani 32.
Ne radi zum.
• Nije moguće zumiranje kod snimanja video zapisa.
Ne radi precizni digitalni zum.
• Postavite [Digital Zoom] na [Precision] (strana 45).
• Ova se funkcija ne može koristiti za snimanje video zapisa.
Ne radi smart zum.
• Postavite [Digital Zoom] na [Smart] (strana 45).
• Ovu funkciju ne možete koristiti:
− Kad je veličina slike podešena na [7M] (DSC-W7/W17), [5M] (DSC-W5/W15) ili [3:2].
− Kod snimanja u načinu [Multi Burst].
− Kod snimanja video zapisa.
Ne radi bljeskalica.
• Bljeskalica je podešena na , (isključena) (t korak 5 uputa "Prvo pročitajte").
• Bljeskalicu ne možete koristiti:
− Kad je opcija [Mode] (REC Mode) podešena na [Burst] ili [Multi Burst] (strana 34).
− Kad je tijekom fotografiranja kontrolni kotačić postavljen na 2 ili f u načinu Scene ili je odabrana
opcija " kod snimanja mirnih slika (t korak 5 uputa "Prvo pročitajte").
• Za snimanje mirnih slika bljeskalicu podesite na ( (Forced Flash) kad ste u načinu Scene odabrali 4, m
ili E.
78
Ne radi funkcija snimanja izbliza (Macro).
• Tijekom fotografiranja je kontrolni kotačić postavljen na 2, 4 ili f (strana 26).
Datum i vrijeme nisu ispravno snimljeni.
• Podesite ispravan datum i vrijeme (t korak 2 uputa "Prvo pročitajte").
Indikatori otvora blende i brzine zatvarača trepću kad pritisnete i zadržite okidač do pola.
• Neispravno je podešena ekspozicija. Ispravite je (strana 30).
Slika je pretamna.
• Snimali ste s izvorom svjetla iza objekta. Odaberite način mjerenja svjetla (strana 32) ili podesite
ekspoziciju (strana 30).
• Zaslon je premalo osvijetljen. Podesite svjetlinu LCD zaslona (strana 52).
• Uključite zaslon (strana 21).
Slika je presvijetla.
• Snimali ste na tamnome mjestu pod jakom rasvjetom, poput pozornice. Podesite ekspoziciju (strana 30).
• LCD zaslon je presvijetao. Podesite svjetlinu LCD zaslona (strana 52).
Boje na slici nisu odgovarajuće.
• Uključena je funkcija Picture Effect. Isključite je (strana 36).
Pri snimanju vrlo svijetlog objekta na slici se pojavljuju okomite pruge.
• Pojava "efekta razmazivanja". To nije kvar.
Kod gledanja LCD zaslona na tamnom mjestu pojave se smetnje.
• Aparat privremeno osvjetljuje LCD zaslon kako biste mogli provjeriti sliku na tamnome mjestu. To nema
utjecaja na snimljenu sliku.
Pojavljuje se efekt crvenih očiju.
• U izborniku - (Setup) postavite [Red Eye Reduction] na [On] (strana 46).
• Objekt snimite s manje udaljenosti od preporučene i koristite bljeskalicu (t korak 5 uputa "Prvo
pročitajte").
• Upalite svjetlo u prostoriji i snimite objekt.
79
Slika koju vidite kroz tražilo ne prikazuje stvarni položaj objekta.
• Radi se o efektu paralakse do kojeg dolazi kad je objekt preblizu. Ako objekt želite vidjeti ispravno,
koristite zaslon.
Nije moguće kontinuirano snimanje.
• Kapacitet unutarnje memorije ili Memory Sticka je pun. Izbrišite nepotrebne slike (t korak 6 uputa
"Prvo pročitajte").
• Baterije su gotovo prazne. Uložite napunjene baterije.
Pregled slika
Pogledajte i podnaslov "Računala" na sljedećoj strani.
Fotoaparat ne može reproducirati slike.
• Kontrolni kotačić postavite na # (strana 25).
• Promijenili ste naziv direktorija/datoteke na računalu.
• Gledanje slike na aparatu nije zajamčeno ako je slika obrađena na računalu ili snimljena drugim
fotoaparatom.
• Aparat je u USB načinu rada. Prekinite USB vezu (strana 61).
Slika je zrnata odmah nakon pokretanja reprodukcije.
• Razlog tome je obrada slike i nije riječ o kvaru.
Slika se ne pojavljuje na TV zaslonu.
• Provjerite [Video Out] kako bi vidjeli da li je video izlazni signal aparata podešen ma sustav boje TV
prijemnika (strana 53).
• Provjerite da li ste ispravno priključili uređaje (strana 74).
• Priključen je USB kabel. Pravilno ga odspojite (strana 61).
Slika se ne pojavljuje na zaslonu
• Ako ste spojili AV kabel, odspojite ga (strana 74).
Brisanje/editiranje slika
Fotoaparat ne može obrisati sliku.
• Isključite zaštitu slike (strana 39).
• Zaštitni graničnik na Memory Sticku postavite u položaj za snimanje (strana 89).
80
Slučajno ste obrisali sliku.
• Nakon brisanja sliku nije moguće vratiti. Savjetujemo da zaštitite sliku (strana 38) ili da zaštitni graničnik
na Memory Sticku postavite u položaj LOCK (strana 89) kako bi spriječili slučajno brisanje.
Ne radi funkcija promjene veličine.
• Video zapisima i MultiBurst slikama nije moguće promijeniti veličinu.
Nije moguće prikazati oznaku za tiskanje DPOF (Print order).
• Nije moguće upisati oznake za tiskanje za video zapise.
Nije moguće odrezati video zapise.
• Zapis nije dovoljno dug (kraći je od dvije sekunde).
• Poništite zaštitu (strana 39).
• Mirne slike ne mogu se rezati.
Računala
Niste sigurni da li je operativni sustav vašeg računala kompatibilan s fotoaparatom.
• Pogledajte "Preporučena konfiguracija" (strana 56) za sustav Windows i istoimeno poglavlje za sustav
Macintosh (strana 66).
Ne možete instalirati USB driver.
• Logirajte se kao administrator (ovlašteni administratori) u sustavu Windows 2000 (strana 57).
Računalo ne prepoznaje fotoaparat.
• Uključite aparat (t korak 2 uputa "Prvo pročitajte").
• Kad su baterije preslabe, uložite pune baterije (t korak 1 uputa "Prvo pročitajte") ili koristite AC
adapter (nije isporučen).
• Koristite isporučeni USB kabel (strana 58).
• Odspojite USB kabel iz računala i aparata i ponovno ga spojite. Provjerite je li na LCD zaslonu prikazana
poruka "USB Mode Normal" (strana 58).
• Podesite [USB Connect] na [Normal] u izborniku - (Setup) (strana 53).
• Odspojite svu USB opremu osim tipkovnice i miša.
• Izravno povežite aparat i računalo bez uporabe USB huba ili nekog drugog uređaja (strana 58).
• USB driver nije instaliran. Instalirajte USB driver (strana 57).
• Računalo ne prepoznaje uređaj, jer ste spojili USB kabel prije instalacije USB drivera s isporučenog
CD-ROM-a. Obrišite pogrešno prepoznat uređaj s računala, zatim instalirajte USB driver (pogledajte
nastavak).
81
Na zaslonu računala se ne pojavljuje ikona za vađenje diska kad računalo spojite na
aparat.
• Slijedite donji postupak za ponovnu instalaciju USB drivera. Sljedeći postupak vrijedi za računalo OS-a
Windows.
1 Desnom tipkom miša dvaput kliknite na [My Computer] za prikaz izbornika i kliknite na [Properties].
Pojavi se prozor "System Properties".
2 Kliknite na [Hardware] t [Device Manager].
• Za Windows 98/98SE/Me kliknite na [Device Manager].
Pojavi se "Device Manager".
3 Desnom tipkom miša dvaput kliknite na [ Sony DSC], zatim na [Uninstall] t [OK].
Deinstalirali ste uređaj.
4 Instalirajte USB driver (strana 57).
Ne možete kopirati slike.
• Pravilno spojite aparat i računalo USB kabelom (strana 58).
• Slijedite postupak kopiranja u skladu s operativnim sustavom (strane 59, 66).
• Možda nećete moći snimati pomoću Memory Sticka formatiranog u računalu. Koristite Memory Stick
formatiran u fotoaparatu (strana 50).
Nakon USB povezivanja "PicturePackage" se ne pokreće automatski.
• Pokrenite "PicturePackage Menu" i provjerite [Settings].
• Izvedite USB povezivanje kad je računalo uključeno (strana 58).
Ne možete reproducirati slike na računalu.
• Koristite li "PicturePackage", pročitajte Help u gornjem desnom uglu svakog prozora.
• Obratite se proizvođaču softvera ili računala.
Pri reprodukciji video zapisa na osobnom računalu javljaju se smetnje u slici i zvuku.
• Video zapis reproducirate izravno s unutarnje memorije ili Memory Sticka. Kopirajte video zapis na tvrdi
disk osobnog računala i pokrenite ga izravno s tvrdog diska (strana 57).
Ne možete otisnuti sliku.
• Provjerite postavke pisača.
Slike prethodno kopirane na računalo ne mogu se gledati na fotoaparatu.
• Kopirajte ih u direktorij kojeg će aparat prepoznati, primjerice "101MSDCF" (strana 62).
• Ispravno izvedite postupak (strana 63).
82
Memory Stick
Ne možete uložiti Memory Stick.
• Umetnite ga pravilno (t korak 3 uputa "Prvo pročitajte").
Ne možete snimati na Memory Stick.
• Zaštitni graničnik na Memory Sticku postavite u položaj za snimanje (strana 89).
• Memory Stick je pun. Obrišite nepotrebne slike (t korak 6 uputa "Prvo pročitajte").
• Uložite Memory Stick PRO (strana 22) kad snimate video zapise veličine [640(Fine)].
Ne možete formatirati Memory Stick.
• Zaštitni graničnik na Memory Sticku postavite u položaj za snimanje (strana 89).
Greškom ste formatirali Memory Stick.
• Sve slike na Memory Sticku se formatiranjem brišu i ne mogu se vratiti. Savjetujemo da zaštitni graničnik
na Memory Sticku postavite u položaj LOCK (strana 89) kako bi spriječili slučajno brisanje.
Unutarnja memorija
Ne možete reproducirati materijal iz unutarnje memorije.
• U aparat je uložen Memory Stick. Izvadite ga (t korak 3 uputa "Prvo pročitajte").
Ne možete snimati slike u unutarnju memoriju.
• U aparat je uložen Memory Stick. Izvadite ga (t korak 3 uputa "Prvo pročitajte").
Slobodan prostor u unutarnjoj memoriji se ne povećava kad kopirate materijal pohranjen
u unutarnju memoriju na Memory Stick.
• Materijal se ne briše nakon kopiranja. Izvršite naredbu [Format] (strana 49) za formatiranje unutarnje
memorije nakon kopiranja materijala.
Ne možete kopirati materijal pohranjen u unutarnju memoriju na Memory Stick.
• Memory Stick je pun. Provjerite kapacitet.
Ne možete kopirati materijal s Memory Sticka ili računala u unutarnju memoriju.
• Materijal s Memory Sticka ili računala ne možete kopirati u unutarnju memoriju.
83
Pisač koji podržava funkciju PictBridge
Nije moguće uspostaviti vezu između pisača i aparata.
• Aparat ne možete spojiti izravno na pisač koji ne podržava standard PictBridge. Provjerite s prodavateljem
da li pisač podržava PictBridge ili ne.
• Provjerite da li je pisač uključen i može li se spojiti na aparat.
• Opciju [USB Connect] podesite na [PictBridge] u izborniku - (Setup) (strana 53).
• Odspojite i spojite USB kabel. Ako se na pisaču pojavi poruka pogreške, pogledajte njegove upute za
uporabu.
Nije moguće otisnuti slike.
• Provjerite jesu li pisač i aparat pravilno povezani USB kabelom.
• Uključite pisač. Više informacija potražite u njegovim uputama za uporabu.
• Odaberete li [Exit] tijekom ispisa, možda nećete moći ispisati slike. Odspojite i spojite USB kabel. Ako
ispis i dalje nije moguć, odspojite USB kabel, isključite pisač, ponovno ga uključite i spojite USB kabel.
• Nije moguć ispis video zapisa.
• Slike obrađene na računalu ili slike snimljene drugim aparatom se možda neće moći otisnuti.
Ispis se zaustavlja.
• Odspojili ste USB kabel dok je bila prikazana oznaka F (ne odspajajte USB kabel).
Nije moguće otisnuti datum i vrijeme na sliku u indeksnom prikazu.
• Pisač nema te funkcije. Upitajte proizvođača pisača o raspoloživosti te funkcije.
• Datum se ne može umetnuti u indeksnom načinu, ovisno o pisaču. Obratite se proizvođaču pisača.
Na mjestu ispisa datuma ispisuje se oznaka "---- -- --".
• Nije moguće otisnuti datum na slikama koje ga nemaju. Podesite [Date] na [Off] i otisnite sliku (strana 71).
Ne možete odabrati veličinu kod ispisa.
• Upitajte proizvođača pisača o raspoloživosti te funkcije.
Ne možete otisnuti sliku u veličini koju ste odabrali.
• Odspojite USB kabel i ponovno ga spojite uvijek kad promijenite veličinu papira nakon što pisač spojite
na aparat.
• Postavke ispisa aparata se razlikuju od sitih postavki pisača. Promijenite postavke pisača (ili aparata)
(strana 71).
Kad poništite ispis ne možete koristiti fotoaparat.
• Pričekajte trenutak dok pisač poništava ispis jer to može potrajati (ovisno o pisaču).
84
Ostalo
Fotoaparat ne radi.
• Koristite baterije koje smijete koristiti za ovaj aparat (strana 91).
• Baterije su slabe ili prazne (pojavi se indikator E). Napunite baterije (t korak 1 uputa "Prvo
pročitajte").
Aparat je uključen ali ne radi.
• Ugrađeni mikroprocesor ne radi ispravno. Izvadite i nakon jedne minute ponovo uložite baterije, te
uključite aparat.
Ne razumijete indikator na LCD zaslonu.
• Pogledajte stranu 17.
Leća je zamagljena.
• Došlo je do kondenzacije vlage. Ostavite aparat oko sat vremena i pokušajte ga ponovo koristiti (strana 93).
Fotoaparat se zagrijava nakon dulje uporabe.
• Nije riječ o kvaru.
Leća se ne pomiče kad isključite fotoaparat.
• Baterije su prazne. Zamijenite ih napunjenima (t korak 1 uputa "Prvo pročitajte") ili koristite AC
adapter (nije dio isporuke).
Kad uključite fotoaparat pojavljuje se prikaz za podešavanje točnog vremena.
• Ponovno podesite datum i vrijeme (t korak 2 uputa "Prvo pročitajte").
85
Indikatori i poruke upozorenja
Dijagnostički pokazivač
Ovaj aparat ima autodijagnostičku funkciju koja
se prikazuje u obliku slova i koda. Posljednje
dvije oznake (označene s ss) se razlikuju
ovisno o stanju fotoaparata.
Ako ne možete riješiti problem čak ni nakon što
nekoliko puta izvedete opisane postupke, obratite
se Sonyjevom zastupniku ili ovlaštenom servisu.
C:32:ss
• Problem je u samom fotoaparatu. Isključite i
uključite fotoaparat.
C:13:ss
• Aparat ne može očitati ili upisati podatke na
Memory Stick. Izvadite i ponovo uložite
Memory Stick nekoliko puta.
• Umetnuli ste neformatirani Memory Stick.
Formatirajte Memory Stick (strana 50).
• Uloženi Memory Stick nije moguće koristiti s
ovim fotoaparatom ili su podaci na njemu oštećeni. Uložite novi Memory Stick (strana 89).
Poruke
Ako se pojave sljedeće poruke, slijedite upute.
Turn the power off and on again
• Problem s lećom prouzročio je pogrešku.
E
• Baterije su preslabe. Napunite ih (t korak 1
uputa "Prvo pročitajte"). Ovisno o uvjetima
uporabe ili vrsti baterija, indikator može
treptati čak i ako je preostalo još 5 do 10
minuta.
System error
• Isključite i ponovo uključite fotoaparat
(t korak 2 uputa "Prvo pročitajte").
Internal memory error
• Isključite i ponovo uključite fotoaparat
(t korak 2 uputa "Prvo pročitajte").
Memory Stick error
E: 61:ss
E: 91:ss
E: 92:ss
• Došlo je do kvara u aparatu. Resetirajte ga
(strana 52) i ponovno ga uključite.
• Stavite Memory Stick pravilno.
• Uloženi Memory Stick se ne može koristiti s
ovim fotoaparatom (strana 89).
• Memory Stick je oštećen.
• Priključci Memory Sticka su zaprljani.
Memory Stick type error
• Uloženi Memory Stick se ne može koristiti s
ovim fotoaparatom (strana 89).
Format error
• Ponovno formatirajte medija za snimanje
(strane 49, 50).
86
Memory Stick locked
• Zaštitni graničnik na Memory Sticku je
postavljen na LOCK. Postavite ga u položaj za
snimanje (strana 89).
No memory space in internal memory
No memory space in Memory Stick
• Obrišite nepotrebne slike ili datoteke
(t korak 6 uputa "Prvo pročitajte").
Read only memory
• U ovom aparatu ne mogu se snimati ili brisati
slike s Memory Sticka.
No file
• U unutarnjoj memoriji nema snimljenih slika.
No file in this folder
• U direktoriju nema snimljenih slika.
• Niste ispravno kopirali slike s računala
(strana 63).
Folder error
• Na Memory Sticku već postoji direktorij s iste
prve tri znamenke. (Primjerice, 123MSDCF i
123ABCDE). Odaberite druge direktorije ili
načinite novi (strana 50).
Cannot create more folders
File error
• Problem kod reprodukcije.
File protect
• Isključite zaštitu (strana 39).
Image size over
• Pokušali ste reprodukciju slike u veličini koju
nije moguće reproducirati ovim fotoaparatom.
Cannot divide
• Datoteka nije dovoljna velika za podjelu.
• Datoteka nije video zapis.
Invalid operation
• Pokušali ste reproducirati datoteku načinjenu
na drugoj opremi.
h (indikator koji upozorava na vibracije)
• Fotoaparat može vibrirati ako količina svjetla
nije dostatna. Koristite bljeskalicu, postavite
aparat na tronožac ili ga učvrstite na neki
drugi način.
640(Fine) is not available
• Ova veličina slike kompatibilna je samo s
medijem "Memory Stick PRO". Uložite
"Memory Stick PRO" ili odaberite drugu
veličinu slike.
• Na Memory Sticku već postoji direktorij s
prve tri znamenke "999". Nije moguće izraditi
još direktorija.
Cannot record
• Snimanje u odabranom direktoriju nije
moguće. Odaberite drugi direktorij (strana 51).
87
Enable printer to connect
• Opcija [USB Connect] je podešena na
[PictBridge], međutim fotoaparat je priključen
na uređaj koji ne podržava PictBridge.
Provjerite uređaj.
• Nije moguće uspostaviti vezu. Odspojite i
ponovno spojite USB kabel. Ako je na pisaču
prikazana poruka o grešci, pogledajte upute za
uporabu isporučene s pisačem.
Connect to PictBridge device
• Pokušali ste tiskati slike prije nego je
uspostavljena veza s pisačem. Spojite se na
pisač koji podržava PictBridge.
No printable image
• Pokušali ste izvesti [DPOF image] bez upisa
oznake DPOF na sliku.
• Pokušali ste izvesti [All In This Folder], a
odabrali ste direktorij koji sadrži samo video
zapise. Nije moguće ispisati video zapise.
Printer busy
Paper error
No Paper
Ink error
Low Ink
No Ink
• Provjerite pisač.
Printer error
• Provjerite pisač.
• Provjerite je li željena slika oštećena.
F
• U tijeku je prijenos podataka u pisač. Nemojte
odspajati USB kabel.
88
Processing
• Pisač poništava postupak ispisa u tijeku. Ne
možete nastaviti s ispisom dok ne završi, a to
može potrajati neko vrijeme, ovisno o pisaču.
Ostale informacije
O Memory Sticku
Memory Stick je novi kompaktni, prenosivi IC
medij za snimanje. Memory Stickovi koje možete
koristiti u ovom aparatu su popisani u donjoj
tablici. Ne možemo jamčiti ispravan rad svih
funkcija Memory Sticka.
Vrsta Memory Sticka
Snimanje/
reprodukcija
Memory Stick
}
Memory Stick (MagicGate/
brži prijenos podataka)
}
Memory Stick Duo
*1
}
*2*3
MagicGate Memory Stick
}
*2
}
*2
}
*2*3*4
}
*2*3*4
Memory Stick PRO
Memory Stick PRO Duo
*1
*2
*3
*4
*1
Priključak
Zaštitni
graničnik
Memory Stick Duo (MagicGate/
*1
brži prijenos podataka)
*1
• Nije moguće snimati ili brisati slike kad je zaštitni
graničnik postavljen na LOCK.
*2*3
}
MagicGate Memory Stick Duo
Napomene o uporabi Memory Sticka (nije
isporučen)
Mjesto za naljepnicu
Kad koristite Memory Stick Duo, potrebno je koristiti
i Memory Stick Duo adapter.
MagicGate Memory Stick i Memory Stick PRO imaju
MagicGate tehnologiju zaštite od neovlaštenog
kopiranja koja koristi sustav enkripcije podataka. Ovaj
fotoaparat ne podržava snimanje/reprodukciju koja
zahtijeva MagicGate standarde.
Podržava brzi prijenos podataka putem paralelnog
priključka.
Možete snimati video zapise veličine [640(Fine)].
• "Memory Stick" formatiran u računalu možda neće
raditi u ovome fotoaparatu.
• Vrijeme upisa/čitanja podataka razlikuje se, ovisno o
kombinaciji Memory Sticka i uređaja.
Položaj ili oblik graničnika može se razlikovati,
ovisno o Memory Sticku.
• Nemojte vaditi Memory Stick tijekom očitavanja ili
upisivanja podataka.
• Podaci se mogu uništiti u sljedećim situacijama:
− Ako izvadite Memory Stick ili isključite aparat
tijekom očitavanja ili upisivanja podataka.
− Ako koristite Memory Stick na mjestu izloženom
statičkom elektricitetu ili smetnjama.
• Savjetujemo pohranjivanje važnih podataka na tvrdi
disk računala.
• Na mjesto za naljepnicu nemojte lijepiti bilo kakav
drugi materijal.
• Isporučenu naljepnicu uvijek nalijepite na za to
namijenjeno mjesto. Pazite da naljepnica ne strši.
• Memory Stick nosite i spremajte u isporučenu kutiju.
• Ne dodirujte priključke Memory Sticka rukom ili
metalnim predmetom.
• Nemojte udarati, savijati Memory Stick i pazite da
vam ne ispadne.
• Nemojte rastavljati ili mijenjati značajke Memory
Sticka.
• Pazite da se Memory Stick ne smoči.
• Nemojte koristiti ili držati Memory Stick na sljedećim
mjestima:
− Vrućim mjestima, poput vozila parkiranog na suncu.
− Mjestima izloženim izravnom suncu.
− Vlažnim mjestima ili mjestima s korozivnim
supstancama.
89
Napomene o uporabi Memory Sticka Duo (nije
isporučen)
• Kad s ovim aparatom koristite Memory Stick Duo,
obvezno koristite Memory Stick Duo adapter. Ako
stavite Memory Stick Duo u aparat bez adaptera,
nećete moći izvaditi Memory Stick Duo.
• Provjerite je li Memory Stick Duo umetnut u
ispravnom smjeru u Memory Stick Duo adapter.
• Provjerite je li Memory Stick Duo umetnut u
ispravnom smjeru. Pogrešno umetanje može
prouzročiti oštećenje opreme.
• Nemojte umetati Memory Stick Duo bez Memory
Stick Duo adaptera jer to može prouzročiti kvarove.
• Kad formatirate Memory Stick Duo, umetnite ga u
Memory Stick Duo adapter.
• Ako Memory Stick Duo ima zaštitni graničnik,
postavite ga u položaj za snimanje.
Napomene o uporabi Memory Sticka PRO (nije
isporučen)
• S ovim aparatom možete koristiti Memory Stick PRO
kapaciteta do 2 GB.
90
O punjaču i baterijama
x O punjaču
x O nikal-metal hidridnim baterijama
• U isporučenom punjaču nemojte puniti nijedne druge
baterije osim Sonyjevih nikal-metal hidridnih.
Punjenje drugih baterija (manganskih, alkalnih,
litijevih, Ni-Cd, itd.) može prouzročiti istjecanje
elektrolita, eksploziju ili pregrijavanje, kao i ozljede.
• Napunjene baterije izvadite iz punjača. Ako ih
nastavite puniti, može doći do istjecanja elektrolita,
pregrijavanja, eksplozije ili udara.
• Prilikom punjenja drugih baterija visokog kapaciteta,
one možda neće doseći pun kapacitet.
• Kad trepće žaruljica CHARGE, možda ste umetnuli
bateriju s greškom ili bateriju nepoznatog tipa.
Provjerite da su baterije ispravne vrste. Ako se baterije
mogu koristiti s ovim punjačem, izvadite sve baterije
iz punjača, umetnite nove baterije i provjerite radi li
punjač kako treba. Ako je sve u redu s punjačem,
problem je u baterijama.
• Ako je punjač prljav, punjenje možda neće biti
uspješno. Punjač očistite suhom krpom, itd.
• Nemojte odljepljivati vanjsku izolaciju baterija i
pazite da ih ne oštetite. Nikada ne koristite baterije s
kojih je potpuno ili djelomično odlijepljena izolacija
ili baterije koje su na bilo koji način oštećene. To
može uzrokovati istjecanje elektrolita, eksploziju ili
zagrijavanje baterije kao i ozljede osoba i punjača.
• Nikal-metal hidridne baterije uvijek nosite u
isporučenoj kutiji jer u suprotnom može doći do
kratkog spajanja + i – polova u dodiru s metalnim
objektima, što može uzrokovati pregrijavanje ili požar.
• Ako su priključci baterija prljavi, baterije se možda
neće dobro puniti. Obrišite priključke suhom krpom.
• Kad kupite baterije ili ako ih ne koristite duže vrijeme,
možda se neće u potpunosti napuniti. To je svojstveno
ovim baterijama i nije kvar. U tom slučaju nekoliko
puta napunite i potpuno ispraznite baterije i
najvjerojatnije ćete otkloniti problem.
• Ako nikal-metal hidridne baterije počnete puniti prije
negoli se potpuno isprazne, indikator koji upozorava
na slab kapacitet baterije će se možda pojaviti prije od
očekivanog vremena. To se zove "efekt memorije"*.
Ako dođe do ovog problema, riješit ćete ga tako da
baterije napunite tek kad se skroz isprazne.
* "Efekt memorije" – kapacitet baterije je privremeno
slabiji od uobičajenog.
• Za potpuno pražnjenje baterije uključite prezentaciju
(slide-show) na fotoaparatu (strana 39) i ostavite ga u
tom načinu rada dok se baterije ne isprazne.
• Ne miješajte stare i nove baterije.
• Baterije ne izlažite vodi jer nisu vodonepropusne.
Baterije koje možete koristiti u ovom
fotoaparatu
HR 15/51:HR6 (veličina AA) nikal-metal hidridne
baterije (2)
• NH-AA-DA (2) isporučene
• NH-AA-2DB par (nisu isporučene) itd.
R6 (veličina AA) alkalne baterije (2)
Baterije koje ne smijete koristiti u ovom
fotoaparatu
Mangan baterije
Litijske baterije
Ni-Cd baterije
Ako koristite navedene baterije, ne možemo jamčiti
ispravan rad aparata i baterija.
Učinkovita uporaba nikal-metal hidridnih
baterija
• Baterije se prazne čak i kada ih ne koristite.
Preporučujemo vam da ih napunite prije uporabe
aparata.
• Učinkovitost baterije se smanjuje na nižim
temperaturama. Zato je na hladnim mjestima vijek
trajanja akumulatorske baterije kraći. Za dužu uporabu
akumulatorske baterije preporučujemo da stavite
akumulatorsku bateriju u džep blizu tijela kako bi je
zagrijali i stavite je u fotoaparat neposredno prije
snimanja.
91
• Ako su polovi baterija i priključci baterijskog pretinca
prljavi, vijek trajanja baterije se može drastično
smanjiti. Povremeno ih obrišite suhom krpom.
• Česta uporaba zuma ili bljeskalice ima za posljedicu
brže trošenje baterije.
• Preporučujemo da ponesete rezervne baterije za dva ili
tri puta dulje snimanje od očekivanog i da prije pravog
snimanja načinite pokusno snimanje.
Vijek trajanja nikal-metal hidridnih baterija
• Vijek trajanja baterije je ograničen. Što više koristite
bateriju, njezin vijek trajanja se sve više skraćuje. Kad
se vijek trajanja baterije znatno skrati, to vjerojatno
znači da je dotrajala.
• Vijek trajanja baterije ovisi o načinu pohranjivanja,
uvjetima rada i okolišu, a razlikuje se od baterije do
baterije.
O alkalnim baterijama
• Alkalne baterije imaju kraći vijek trajanja od nikalmetal hidridnih. Stoga se aparat može isključiti čak i
kad indikator kapaciteta baterije pokazuje dovoljnu
vrijednost.
• Učinkovitost baterije ovisi o proizvođaču i vrsti
baterije, a u pojedinim slučajevima može biti izuzetno
kratkog vijeka. Posebice na niskim temperaturama.
Nećete moći snimati na temperaturama ispod 5ºC.
• Ne miješajte stare i nove baterije.
• Indikator preostalog kapaciteta baterije ne prikazuje
ispravne informacije kad koristite alkalne baterije.
• Zbog karakteristika alkalnih baterija postoji velika
razlika između dostupnog vremena za snimanje i
reprodukciju. Stoga se aparat može isključiti dok je
leća izvučena kad podesite kontrolni kotačić. U tom
slučaju zamijenite baterije novima ili potpuno
napunjenim nikal-metal hidridnim baterijama.
92
Mjere opreza
x Nemojte aparat ostavljati na sljedećim
mjestima
• Na jako vrućim mjestima, primjerice u automobilu
parkiranom na izravnom suncu. Moglo bi se
deformirati kućište fotoaparata ili može doći do kvara.
• Pod izravnim sunčevim svjetlom ili pored radijatora.
Moglo bi se deformirati kućište fotoaparata ili može
doći do kvara.
• Na mjestima izloženim jakim vibracijama.
• Pored jakih magneta.
• Na pješčanim ili prašnim mjestima. Pazite da u aparat
ne uđe pijesak ili prašina, što može uzrokovati kvar, u
nekim slučajevima nepopravljiv.
x O čišćenju
Čišćenje LCD zaslona
Čistite površinu zaslona priborom za čišćenje LCD
zaslona (nije isporučen) za uklanjanje otisaka prstiju,
prašine itd.
Čišćenje leće
Otiske prstiju, prašinu itd. brišite mekom krpom.
Čišćenje vanjskih dijelova fotoaparata
Očistite površinu aparata mekom krpom lagano
navlaženom u vodi, zatim je obrišite suhom krpom.
Nemojte koristiti sljedeća sredstva jer mogu oštetiti
kućište.
• Kemijski proizvodi: razrjeđivač, benzin, alkohol,
jednokratne krpe ili kemikalije poput agresivnih
insekticida.
• Aparat ne smije doći u kontakt s gore navedenim
sredstvima.
• Aparat ne smije biti dugotrajno u kontaktu s gumom
ili plastikom.
x O radnoj temperaturi
Fotoaparat se može koristiti na temperaturama od 0°C
do 40°C. (U slučaju alkalnih baterija temperatura treba
biti između 5°C i 40°C. Snimanje na izuzetno niskim ili
visokim temperaturama se ne preporučuje.
x O kondenzaciji vlage
Ako fotoaparat unesete izravno iz hladnog u topli
prostor ili ga ostavite u jako vlažnoj prostoriji, unutar
njega ili na vanjskim dijelovima može se kondenzirati
vlaga. Dođe li do toga, aparat neće ispravno raditi.
Do kondenzacije vlage dolazi kad:
• Fotoaparat unesete izravno iz hladnog u topli prostor,
primjerice, sa skijališta u toplu prostoriju.
• Fotoaparat iznesete iz klimatizirane prostorije ili
automobila na vrućinu.
Sprečavanje kondenzacije vlage
Kod prenošenja aparata iz hladnog u topli prostor,
stavite ga u plastičnu vrećicu i ostavite ga neko vrijeme
radi prilagodbe na sobnu temperaturu (približno jedan sat).
Ako dođe do kondenzacije vlage
Isključite fotoaparat i pričekajte približno jedan sat da
vlaga ishlapi. Obratite pozornost da snimanje jasnih
slika nije moguće ako pokušate snimati dok je u
unutrašnjosti leća ostala vlaga.
x O ugrađenoj punjivoj bateriji
Ovaj fotoaparat ima ugrađenu punjivu bateriju kako bi
se sačuvao podatak o datumu i vremenu bez obzira na to
da li je fotoaparat uključen ili isključen.
Akumulatorska baterija se uvijek puni sve dok koristite
fotoaparat. Međutim, ako koristite aparat samo na kratko,
ona se postupno prazni, a isprazni se potpuno nakon
približno mjesec dana nekorištenja fotoaparata. U tom
slučaju prije uporabe fotoaparata svakako napunite
bateriju.
Ipak, ako ova baterija nije napunjena, još uvijek možete
koristiti fotoaparat sve dok ne snimate datum i vrijeme.
Punjenje
Uložite napunjene baterije u aparat ili priključite aparat
na zidnu utičnicu pomoću AC mrežnog adaptera (opcija)
i ostavite fotoaparat isključenim 24 sata ili duže.
93
Tehnički podaci
Fotoaparat
[Ulazni i izlazni priključci]
[Sustav]
A/V OUT (MONO) priključak (mono)
Mini priključak
Video: 1 Vp-p, 75 Ω, nesimetrični,
negativni sinkro signal
Audio: 327 mV (pri opterećenju
od 47 kΩ)
Izlazna impedancija 2,2 kΩ
Osjetilo slike
DSC-W7/W17:
9,11 mm (tip 1/1,8) CCD u boji,
primarni filter boje
DSC-W5/W15:
9,04 mm (tip 1/1,8) CCD u boji,
primarni filter boje
Ukupan broj piksela DSC-W7/W17:
Približno 7 410 000 piksela
DSC-W5/W15:
Približno 5 255 000 piksela
Efektivni broj piksela DSC-W7/W17:
Približno 7 201 000 piksela
DSC-W5/W15:
Približno 5 090 000 piksela
Leća
Carl Zeiss Vario-Tessar
3 T zum
f = 7,9 – 23,7 mm (od 38 do 114
mm kod pretvorbe u 35 mm
format slike)
F2,8 – 5,2
Kontrola ekspozicije Automatska ekspozicija, ručno
podešavanje ekspozicije, Scene
Selection (7 modova)
Ravnoteža bijele boje Automatski, Daylight, Cloudy,
Fluorescent, Incadescent, Flash
Format datoteka (DCF)
Mirne slike: Exif Ver. 2.2, JPEG,
DPOF kompatibilnost
Video zapisi: MPEG1 (mono)
Medij za snimanje unutarnja memorija 32 MB
Memory Stick
Bljeskalica
Preporučena udaljenost (kad je
ISO postavljen na Auto): od 0,2
do 4,5 m (W)/od 0,3 do 2,5 m (T)
USB priključak
mini-B
USB komunikacija
Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilnost)
[LCD zaslon]
Površina zaslona
6,2 cm (tip 2.5) TFT drive
Ukupan broj točaka
115 200 (480x240)
[Napajanje, općenito]
Napajanje
HR 15/51:HR6 (veličina AA)
nikal-metal hidridne baterije (2);
2,4 V
R6 (veličina AA) alkalne baterije
(2, nisu isporučene), 3 V AC-LS5K
AC adapter (nije isporučen); 4,2 V
Potrošnja
(tijekom snimanja s uključenim LCD zaslonom)
DSC-W7/W17: 1,2 W
DSC-W5/W15: 1,1 W
Radna temperatura
od 0°C do +40°C
Temperatura pohranjivanja
od –20°C do +60°C
Dimenzije
91 x 60 x 37,1 mm
(Š/V/D, bez dijelova koji strše)
Masa
Približno 253 g (uključujući dvije
baterije i remen)
Mikrofon
Elektret kondenzatorski mikrofon
Zvučnik
Dinamički zvučnik
Exif print
Kompatibilan
PRINT Image matching III
Kompatibilan
PictBridge
94
Kompatibilan
BC-CS2A/CS2B Ni-MH punjač baterija
Napajanje
AC 100 do 240 V, 50/60 Hz
3W
Izlazni napon
AA: DC 1,4 V 400 mA x 2
AAA: DC 1,4 V 160 mA x 2
Radna temperatura
od 0° do +40°C
Temperatura pohranjivanja
od –20°C do +60°C
Dimenzije
Približno 71 x 30 x 91 mm
(Š/V/D)
Masa
Približno 90 g
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
prethodnog upozorenja.
95
Zaštićeni znakovi i nazivi
•
Corporation.
• Memory Stick,
je zaštićeni znak tvrtke Sony
, Memory Stick PRO,
, Memory Stick Duo,
, Memory Stick Pro Duo,
, MagicGate i
su zaštićeni znakovi tvrtke
Sony Corporation.
• PicturePackage je zaštićeni znak tvrtke Sony
Corporation.
• Microsoft, Windows, WindowsMedia i DirectX su
registrirani ili zaštićeni znakovi Microsoft Corporation
u SAD i/ili drugim zemljama.
• Macintosh. Mac OS i QuickTime, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac i eMac su zaštićeni znakovi
tvrtke Apple Computer, Inc.
• Macromedia i Flash su zaštićeni znakovi Macromedia,
Inc. u SAD-u i/ili drugim zemljama.
• Intel, MMX i Pentium su zaštićeni nazivi tvrtke Intel
Corporation.
• Osim toga, nazivi sustava i proizvoda u ovom
priručniku su zaštićeni ili registrirani znakovi
odgovarajućih proizvođača. Ipak, oznake  ili ® nisu
navedene u svakom slučaju u ovom priručniku.
Download PDF

advertising