3-214-657-11(1)
Digitalni HD kamkorder
Napredne upute
HDR-CX6EK/CX7EK
© 2007 Sony Corporation
Uporaba
kamkordera
8
Početak
15
Snimanje/
Reprodukcija
24
Editiranje
46
Uporaba snimljenih
medija
54
Podešavanje
kamkordera
57
U slučaju problema
77
Dodatne informacije
87
Sažetak
98
Pročitajte prije uporabe kamkordera
Prije uporabe u cijelosti pročitajte ovaj
priručnik i sačuvajte ga za buduću uporabu.
Upute za uporabu (ovaj priručnik)
Osim ovih tiskanih uputa, uz kamkorder su
priloženi "Operation Guide" i "Handycam
Handbook" (na CD-ROM disku).
Uporaba snimaka iz kamkordera na
računalu
Pogledajte "Picture Motion Browser Guide"
priručnik na priloženom CD-ROM disku.
Napomene o vrsti "Memory Stick"
kartica koje možete koristiti uz ovaj
kamkorder
• Za snimanje videozapisa, savjetujemo
korištenje "Memory Stick PRO Duo" od
512 MB ili veće za sljedećim oznakama:
("Memory Stick
−
PRO Duo")
−
("Memory Stick
PRO-HG Duo").
• "Memory Stick PRO Duo" provjereno radi
s ovim kamkorderom.
• Pogledajte na str. 10 vrijeme snimanja za
"Memory Stick PRO Duo".
"Memory Stick PRO Duo"/"Memory Stick
PRO-HG Duo"
(Ovu veličinu je moguće koristiti s vašim
kamkorderom).
"Memory Stick"
(Veličina koju ne možete koristiti s
kamkorderom).
• Nije moguća uporaba nijedna druga vrsta
memorijske kartice osim "Memory Stick
PRO Duo".
• "Memory Stick PRO Duo" se može
koristiti samo uz "Memory Stick PRO"
kompatibilnom opremom.
• Ne lijepite naljepnice i slično na "Memory
Stick PRO Duo" ili Memory Stick Duo
adapter.
Prilikom korištenja "Memory Stick PRO
Duo" s "Memory Stick" kompatibilnom
opremom
Uložite "Memory Stick PRO Duo" u
Memory Stick Duo adapter.
Memory Stick Duo adapter
Napomene o uporabi kamkordera
• Nemojte držati kamkorder za sljedeće
dijelove:
LCD zaslon
Baterija
• Ovaj kamkorder nije nepropustan za prašinu,
vlagu i vodu. Pogledajte "O rukovanju
kamkorderom" (str. 93).
• Kako biste spriječili oštećivanje "Memory
Stick PRO Duo" kartice ili gubitak
snimljenog materijala, nemojte učiniti nešto
od sljedećeg kad svijetle indikatori preklopke
POWER (str. 20) ili ACCESS (str. 28):
– vaditi akumulatorsku bateriju ili AC adapter iz
kamkordera.
– izlagati kamkorder udarcima ili vibracijama.
• "Memory Stick PRO Duo" i "Memory
Stick PRO-HG Duo" su u ovim uputama
označeni kao "Memory Stick PRO Duo".
2
• Prije spajanja kamkordera kabelom na
drugi ureñaj, utaknite priključak kabela u
pravilnom smjeru. Ako silom utaknete
kabel u pogrešnom smjeru, priključak se
može oštetiti ili možete uzrokovati kvar
kamkordera.
• Spojite A/V spojni kabel ili komponentni
video kabel u Handycam Station kad
upotrebljavate kamkorder spojen na
Handycam Station.
• Odspojite AC adapter iz Handycam Station
postolja držeći istovremeno Handycam
Station i DC priključak.
• Obavezno pomaknite preklopku POWER u
položaj OFF (CHG) dok postavljate
kamkorder na Handycam Station ili ga
skidate s njega.
Napomene o opcijama izbornika, LCD
zaslonu i objektivu
• Zasjenjena opcija u izborniku nije
raspoloživa u uvjetima snimanja ili
reprodukcije koje upotrebljavate u tom
trenutku.
• LCD zaslon je proizveden visoko
preciznom tehnologijom, tako da postotak
efektivne uporabe piksela iznosi više od
99,99%. Ipak, na LCD zaslonu mogu trajno
biti vidljive sitne crne i/ili svijetle točkice
(bijele, crvene, plave ili zelene boje). To je
normalno i nema nikakav utjecaj na
kvalitetu snimke.
Crna točkica
Bijela, crvena, plava
ili zelena točkica
• Dugotrajno izlaganje LCD zaslona
izravnom suncu može prouzročiti kvarove.
• Nemojte usmjeravati kamkorder prema
suncu. To može prouzročiti kvarove. Želite
li snimati sunce, učinite to pri niskom
stupnju osvjetljenja, primjerice u suton.
O podešavanju jezika
• Izbornici na zaslonu su dostupni u više
jezika, a služe za objašnjenje postupka
rada. Po potrebi promijenite jezik izbornika
prije uporabe kamkordera (str. 21).
Napomene o snimanju
• Prije početka snimanja ispitajte funkciju
snimanja kako biste bili sigurni da su slika i
zvuk snimljeni bez problema.
• Ako uslijed kvara na kamkorderu niste
snimili željeno ili ako reprodukcija nije
moguća, Sony ne preuzima odgovornost i
nije dužan kompenzirati gubitak
nesnimljenog materijala.
• TV sustavi boja razlikuju se, ovisno o
zemlji/području. Za gledanje snimaka na
TV zaslonu potreban vam je TV prijemnik
s PAL sustavom.
• TV programi, videozapisi, videovrpce i
drugi materijali mogu biti zaštićeni
autorskim pravima. Neovlašteno snimanje
takvih materijala može biti u suprotnosti sa
zakonima o autorskim pravima.
O reprodukciji snimljenog materijala
na ostalim uređajima
• Kako bi gledali HD (high definition) sliku
na "Memory Stick PRO Duo" na drugim
ureñajima, ureñaj treba biti kompatibilan s
AVCHD formatom. U suprotnom nećete
moći gledati slike.
Pohranite snimljeni materijal
• Kako bi spriječili gubitak snimljenog
sadržaja, pohranite sve podatke na vanjski
medij. Savjetujemo da snimljeni sadržaj
pohranite na, primjerice DVD-R diskove
putem računala (str. 45).
Takoñer, snimljeni materijal možete
pohraniti putem videorekordera ili DVD/
HDD rekordera (str. 51).
3
• Savjetujemo da redovito nakon snimanja,
pohranite snimljeni materijal.
Napomene o bateriji/AV adapteru
• Dok pristupna lampica svijetli, izbjegavajte
sljedeće, kako biste spriječili kvar.
− Ne vadite bateriju
− Ne odspajajte AC adapter (kod koristite
kamkorder s vanjskim napajanjem)
− Ne vadite "Memory Stick PRO Duo"
• Odvojite bateriju ili AC adapter nakon
isključenja preklopke POWER.
Napomene o ovom priručniku
• Slike LCD zaslona u ovom priručniku
snimljene su digitalnim fotoaparatom, stoga
ti dijelovi u stvarnosti mogu izgledati nešto
drugačije.
• Dizajn i tehnički podaci medija za snimanje
i pribora podložni su promjeni bez
prethodne najave.
Carl Zeiss objektiv
Kamkorder je opremljen Carl Zeiss objektivom za visokokvalitetnu reprodukciju slika.
Ovaj objektiv zajednički su razvili tvrtka
Carl Zeiss iz Njemačke i Sony Corporation.
Primijenjen je MTF sustav mjerenja za
videokamere i nudi kvalitetu tipičnu za Carl
Zeiss objektive. Takoñer, objektivi za
kamkorder su presvučeni posebnim slojem
T$ koji umanjuje neželjenu refleksiju, te
realno prikazuje boje.
MTF je skraćenica od Modulation Transfer
Function. Broj vrijednosti označuje količinu
svjetla koje prodire u objektiv.
4
Sadržaj
Pročitajte prije uporabe kamkordera ....2
Primjeri objekata za snimanje i
rješenja ............................................ 7
Uporaba kamkordera
Redosljed postupaka......................... 8
"D HOME" i "E OPTION"
- Opcije dvaju izbornika................. 12
Početak
Korak 1: Provjera isporučenog
pribora ........................................... 15
Korak 2: Punjenje akumulatorske
baterije........................................... 16
Korak 3: Uključenje kamkordera i
podešavanje datuma i vremena .... 20
Promjena jezika ................................ 21
Korak 4: Podešavanja prije
snimanja ........................................ 21
Korak 5: Ulaganje "Memory Stick
PRO Duo"...................................... 22
Snimanje/reprodukcija
Jednostavno snimanje i reprodukcija
(Easy Handycam) .......................... 24
Snimanje.......................................... 28
Zumiranje ......................................... 30
Snimanje surround zvuka
(5.1-kanalni) ...................................... 30
Uporaba bljeskalice ............................ 31
Snimanje visokokvalitetnih fotografija
tijekom snimanja videozapisa
(Dual Rec)......................................... 31
Snimanje na tamnim mjestima
(NightShot) ....................................... 32
Podešavanje ekspozicije kod objekata
osvijetljenih straga ............................ 32
Snimanje u zrcalnom modu .............. 32
Usporeno snimanje objekata koji se
brzo kreću (SMTH SLW REC) ........... 33
Reprodukcija.................................... 34
Reprodukcija slika s licem
(G INDEX)....................................... 37
Uporaba zuma pri reprodukciji ......... 37
Traženje željenih slika po datumu
(Date Index)...................................... 37
Reprodukcija slika u nizu
(Slide show) ..................................... 38
Reprodukcija slike na zaslonu TV
prijemniku ...................................... 39
Pohrana snimaka ............................. 45
Editiranje
Kategorija F (OTHERS)...................... 46
Brisanje snimaka.............................. 46
Dijeljenje videozapisa....................... 48
Kreiranje playliste............................. 49
Presnimavanje na videorekorder ili
DVD/HDD rekorder ........................ 51
Ispis fotografija (PictBridge
kompatibilan pisač)........................ 52
Uporaba medija za snimanje
H (MANAGE MEMORY STICK)
kategorija ....................................... 54
Formatiranje "Memory Stick PRO
Duo" kartice ................................... 54
Provjera informacija o "Memory Stick
PRO Duo" kartici............................ 55
Obnavljanje datoteke s podacima o
slikama........................................... 56
Podešavanje kamkordera
Kako koristiti kategoriju '
(SETTINGS) u izborniku
D HOME ....................................... 57
Uporaba izbornika HOME................. 57
Lista opcija kategorije '
(SETTINGS)...................................... 58
5
MOVIE SETTINGS............................ 59
(Opcije za snimanje videozapisa)
PHOTO SETTINGS .......................... 63
(Opcije za snimanje fotografija)
VIEW IMAGES SET .......................... 65
(Opcije za podešavanje glasnoće i
prikaza)
SOUND/DISP SET ........................... 66
(Opcije za podešavanje zvučnog
signala i prikaza)
OUTPUT SETTINGS ........................ 67
(Opcije za spajanje drugih uređaja)
CLOCK/I LANG............................. 68
(Opcije za podešavanje sata i jezika)
GENERAL SET ................................. 69
(Ostale opcije za podešavanje)
Aktiviranje funkcija iz izbornika
E OPTION .................................... 70
Uporaba izbornika OPTION...............70
Opcije snimanja u izborniku
OPTION............................................71
Opcije reprodukcije u izborniku
OPTION............................................71
Funkcije podešene u izborniku
E OPTION .................................... 72
U slučaju problema
U slučaju problema .......................... 77
Indikatori i poruke upozorenja ......... 84
Dodatne informacije
Korištenje kamkordera u
inozemstvu..................................... 87
Datoteke na "Memory Stick PRO
Duo" kartici .................................... 89
Održavanje i mjere opreza ............... 90
O AVCHD formatu ............................90
O "Memory Stick" kartici ...................90
O "InfoLITHIUM" bateriji ....................92
O x.v.Color sustavu ..........................93
O rukovanju kamkorderom ...............93
6
Sažetak
Opis dijelova i kontrola.....................98
Indikatori vidljivi tijekom snimanja/
reprodukcije..................................103
Rječnik............................................105
Primjeri objekata za snimanje i rješenja
Provjera zamaha
golf palicom
7 SMTH SLW REC .................................. 33
Fotografiranje
tijekom snimanja
videozapisa
7 Dual Rec............................................. 31
Snimanje cvijeta
izbliza
7 PORTRAIT ........................................... 74
7 FOCUS ................................................ 72
7 TELE MACRO ...................................... 72
Fokusiranje psa
na lijevoj strani
zaslona
7 FOCUS ................................................ 72
7 SPOT FOCUS....................................... 72
Oštra snimka
skijaškog
spusta ili plaže
7 Backlight ............................................ 32
7 BEACH ................................................ 74
7 SNOW................................................. 74
Dijete na
predstavi pod
rasvjetom
7 SPOTLIGHT ......................................... 74
Raskoš
vatrometa
7 FIREWORKS ........................................ 73
7 FOCUS ................................................ 72
Usnulo dijete
pod prigušenim
svjetlom
7 NightShot............................................ 32
7 COLOR SLOW SHTR ............................ 75
7
Uporaba kamkordera
Redoslijed postupaka
B Priprema (str. 15)
• Uz "Memory Stick PRO Duo" možete koristiti sa svojim kamkorderom, pogledajte str. 11.
B Snimanje pomoću kamkordera (str. 28)
• Videozapisi i fotografije se snimaju na "Memory Stick PRO
Duo".
• Možete odabrati kvalitetu slike: HD (high definition) ili SD
(standard definition) (str. 59).
HD (high definition) kvaliteta slike
SD (standardna) kvaliteta slike
AVCHD format
MPEG2 format
Rezolucija slike: približno 3,75 puta
veća od SD (standard definition)
kvalitete slike.
Snimanje uz SD (standard
definition) kvalitetu slike.
b Napomena
• Ovaj kamkorder je kompatibilan s "1440T1080/50i" standardnom AVCHD formata (str. 90).
"AVCHD 1080i format" se u ovim uputama naziva "AVCHD", osim kad je potreban detaljniji opis.
8
B Reprodukcija snimaka (str. 34).
x Reprodukcija na high definition TV prijemniku (str. 39)
Možete uživati u videozapisima u HD (high definition) kvaliteti
slike uz jednaku kvalitetu slike kao i kod snimanja.
x Reprodukcija na normalnom TV prijemniku (str. 39)
Možete uživati u videozapisima u HD (high definition) kvaliteti slike, ali uz konverziju u SD
(standard definition) kvalitetu slike.
b Napomene
• Za gledanje HD (high definition) slike na "Memory Stick PRO Duo" na ostalim ureñajima, ureñaj
treba biti kompatibilan s AVCHD formatom. U suprotnom, neće biti moguće vidjeti sliku.
• Neki ureñaji AVCHD formata možda neće moći reproducirati sadržaj s "Memory Stick PRO Duo".
z Savjet
• Možete pogledati [TV CONNECT Guide] (str. 39) prikazan na zaslonu kod spajanja kamkordera s TV
prijemnikom.
B Pohranjivanje snimaka (str. 45)
x Pohrana snimaka na disk uporabom računala
x Kopiranje snimaka na računalo
x Presnimavanje na videorekorder ili DVD/HDD rekorder (str. 51)
z Savjeti
• Videozapise s HD (High Definition) kvalitetom slike možete gledati na
računalima, uporabom isporučenog "Picture Motion Browser" preglednika.
• Pogledajte "Picture Motion Browser Guide" za opis postupka rukovanja
slikama na računalu.
9
B Brisanje snimaka.
Kad se "Memory Stick PRO Duo" kartica napuni, ne možete više
snimati. Izbrišite snimke pohranjene na računalo ili s "Memory
Stick PRO Duo" kartice. Izbrišete li snimke, moći ćete dalje
snimati na "Memory Stick PRO Duo".
x Brisanje odabranih snimaka (str. 46).
x Brisanje svih snimaka ([b FORMAT], str. 54).
Vrijeme snimanja videozapisa
Vrijeme snimanja ovisi o kapacitetu "Memory Stick PRO Duo" i načinu snimanja (str. 59).
Približno vrijeme snimanja u minutama (Minimalno vrijeme snimanja u minutama)
Kapacitet "Memory
Stick PRO Duo" kartice
512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
HD (high definition) kvaliteta slike
AVC HD 15M (XP)
(najviša kvaliteta)
3* (3)
7 (7)
15 (15)
30 (30)
60 (60)
AVC HD 9M (HQ)
(visoka kvaliteta)
6 (4)
10 (10)
25 (20)
55 (40)
115 (80)
AVC HD 7M (SP)
(standardna kvaliteta)
8 (6)
15 (10)
30 (25)
65 (45)
140 (100)
AVC HD 5M (LP)
(dugotrajna reprodukcija)
10 (8)
20 (15)
45 (35)
85 (70)
175 (145)
SD (standard definition) kvaliteta slike
SD 9M (HQ) (visoka
kvaliteta)
6 (5)
10 (10)
25 (25)
55 (50)
115 (100)
SD 6M (SP) (standardna
kvaliteta)
10 (5)
20 (10)
40 (25)
80 (50)
170 (100)
SD 3M (LP) (dugotrajna
reprodukcija)
15 (10)
40 (25)
80 (55)
165 (105)
325 (215)
* Budući da je vrijeme snimanja kraće od 5 minuta, pojavi se ikonica e (str. 85).
z Savjet
• Vrijednosti poput 15M i 9M u tablici pokazuju prosječnu brzinu bita. M je skraćenica od "Mbps".
10
Vrste "Memory Stick" kartica koje možete koristiti s kamkorderom
• Za snimanje videozapisa, savjetujemo da koristite "Memory Stick PRO Duo" od 512 MB ili
veći, s oznakom:
−
("Memory Stick PRO Duo")
−
("Memory Stick PRO-HG Duo").
• "Memory Stick PRO Duo" 8 GB kartica provjereno pravilno radi s ovim kamkorderom.
• Posjetite sljedeći URL o informacijama o vrstama "Memory Stick" kartica koje možete
koristiti na svojem kamkorderu.
http://www.sony.net/memorystick/supporte/
• Informacije o broju snimljenih fotografija potražite na str. 63.
• Moguće je snimanje videozapisa s najviše 3,999 scena HD (high definition) kvalitete slike, i
9,999 scena SD (standard definition) kvalitete slike.
Vaš kamkorder koristi VBR (Variable Bit Rate) format za automatsko podešavanje kvalitete slike u
skladu sa snimanom scenom. Ova tehnologija uzrokuje promjenjivo vrijeme snimanja diska. Videozapis
koji sadrži složene scene s brzim pokretima snima se s većom brzinom bitova, smanjujući raspoloživo
vrijeme snimanja.
11
"D HOME" i "E OPTION"
- Opcije dvaju izbornika
Izbornik "D HOME MENU" - početna točka za uporabu kamkordera
! (POMOĆ)
Prikazuje opis opcije (str. 13)
Kategorija
B Kategorije i opcije izbornika HOME
Kategorija H (MANAGE MEMORY STICK)
Kategorija G (CAMERA)
Opcije
Stranica
Stranica
29
b FORMAT*
PHOTO*
29
b INFO
55
SMTH SLW REC
33
REPAIR IMG.DB F.
56
Kategorija I (VIEW IMAGES)
Opcije
VISUAL INDEX*
34
F INDEX*
35
G INDEX*
37
PLAYLIST
49
Opcije
DELETE*
54
Kategorija ' (SETTINGS)*
Stranica
Kategorija F (OTHERS)
12
Opcije
MOVIE*
Stranica
46
EDIT
48
PLAYLIST EDIT
49
PRINT
52
COMPUTER
46
TV CONNECT Guide*
39
Podešavanje kamkordera (str. 57).
* Opcije možete podesiti i tijekom uporabe Easy
Handycam funkcije (str. 24). Za opcije dostupne
u kategoriji ' (SETTINGS), pogledajte str. 58.
Uporaba izbornika HOME
1
4
Dok držite pritisnutom zelenu tipku
u sredini, zakrenite preklopku
POWER u smjeru strelice kako
biste uključili kamkorder.
5
Dodirnite opciju koju želite
koristiti.
Primjer: [EDIT]
Nastavite slijedeći upute sa
zaslona.
Za isključenje izbornika HOME
2
Dodirnite t.
Pritisnite D (HOME) A (ili B).
B Kada želite provjeriti funkciju svake
opcije u izborniku HOME - HELP
1
3
Dodirnite kategoriju koju želite
koristiti.
Primjer: kategorija F (OTHERS)
2
Pritisnite D (HOME).
Pojavi se izbornik HOME.
Dodirnite ! (HELP).
Donji dio tipke ! (HELP) postane
narančast.
13
3
Dodirnite opciju koju želite
provjeriti.
Nakon što dodirnete stavku, njen opis se
prikaže na zaslonu.
Za odabir opcije, dodirnite [YES], u
suprotnom dodirnite [NO].
Za isključenje pomoći (HELP)
Ponovo dodirnite ! (HELP) u koraku 2.
Uporaba izbornika OPTION
Dodirom zaslona tijekom snimanja ili
reprodukcije možete uključiti prikaz trenutno
dostupnih funkcija. Uvidjet ćete mogućnost
jednostavnih podešenja. Podrobnije
informacije potražite na str. 70.
14
Početak
Korak 1: Provjera isporučenog pribora
Provjerite da li je uz vaš kamkorder
isporučen sljedeći pribor.
Broj u zagradi označava koliko komada
pribora je isporučeno.
AC adapter (1) (str. 16)
Bežični daljinski upravljač (1) (str. 102)
S ugrañenom okruglom litijevom baterijom.
Akumulatorska baterija NP-FH60 (1)
(str. 16, 92)
Mrežni kabel (1) (str. 16)
"Memory Stick PRO Duo" 4 GB (1) (str. 22)
21-pinski adapter (1) (str. 44)
Handycam Station (1) (str. 16, 101)
Samo za modele s oznakom + na donjoj strani
kućišta.
CD-ROM "Handycam Application
Software" (1)
Komponentni video kabel (1) (str. 41)
– Picture Motion Browser (softver)
– Picture Motion Browser Guide
– Handycam Handbook (upute u PDF formatu)
"Upute za uporabu" (1)
A/V spojni kabel (1) (str. 41, 51)
USB kabel (1) (str. 52)
15
Korak 2: Punjenje akumulatorske baterije
Preklopka
POWER
DC IN priključnica
Indikator (/
CHG (punjenje)
DC utikač
Mrežni kabel
Akumulatorska baterija
AC adapter
"InfoLITHIUM" akumulatorsku
bateriju (serije H) (str. 92) možete
puniti u kamkorderu.
4
b Napomena
5
• Na ovaj kamkorder možete spojiti samo
"InfoLITHIUM" akumulatorsku bateriju serije H.
1
Spojite AC adapter na DC IN
priključak Handycam Station
postolja.
Oznaka v na DC utikaču treba biti
okrenuta prema gore.
2
3
16
U zidnu utičnicu
Spojite adapter na zidnu utičnicu
putem mrežnog kabela.
Pomaknite preklopku POWER u
smjeru strelice kako biste je
podesili na OFF (CHG)
(standardno podešenje).
Umetnite bateriju u smjeru
strelice dok ne klikne.
Sigurno postavite kamkorder na
Handycam Station, i, kao što je
prikazano iznad, uložite ga sve do
kraja.
Svijetli indikator (/CHG (punjenje) i
započinje punjenje. Indikator (/CHG
(punjenje) se isključuje kad je baterija do
kraja napunjena.
b Napomena
• Kod postavljanja kamkordera na Handycam
Station, zatvorite pokrov DC IN priključka.
Skidanje kamkordera s Handycam
Station postolja
Isključite napajanje i zatim skinite
kamkorder s Handycam Station postolja
držeći ih oba.
Vađenje baterije
Pomaknite preklopku POWER na OFF (CHG).
Pomaknite preklopku za otpuštanje baterije
(BATT) u smjeru strelice i izvadite bateriju.
BATT (baterija)
preklopka za otpuštanje
b Napomena
• Prilikom skidanja AC adaptera, provjerite da su
indikatori u (videozapis)/v (fotografija) (str. 20)
isključeni.
Punjenje baterije samo pomoću AC
adaptera
Isključite napajanje i zatim spojite AC
adapter izravno u DC IN priključak na
kamkorderu.
Preklopka POWER
Spremanje baterije
Istrošite bateriju dokraja kad je nećete koristiti
dulje vrijeme (pogledajte str. 93 za detalje o
spremanju).
Korištenje vanjskog izvora napajanja
Primijenite ista povezivanja kao kod punjenja
baterije. U tom slučaju se baterija neće prazniti.
Provjera preostalog kapaciteta baterije
(Battery Info)
DC utikač
DC IN priključak
Otvorite pokrov
priključka
Pomaknite preklopku POWER na OFF
(CHG), a zatim pritisnite DISP/BATT INFO.
Oznaka v
okrenuta lijevo
b Napomena
• Odspojite AC adapter s DC IN priključka držeći
i kamkorder i DC utikač.
Nakon nekog vremena pojavit će se približno
preostalo vrijeme snimanja i podaci o
kapacitetu baterije na 7 sekundi. Prikaz o
kapacitetu baterije možete zadržati 20 sekundi
tako da tijekom prikaza uzastopno pritišćete
DISP/BATT INFO.
17
* Tipično vrijeme snimanja pokazuje vrijeme uz
ponavljano započinjanje/zaustavljanje snimanja,
uključivanje/isključivanje kamkordera i
zumiranje.
Preostali kapacitet baterije (približno)
b Napomena
Kapacitet snimanja (približno)
Vrijeme punjenja (potpuno punjenje)
Približno vrijeme (u minutama) potrebno da
bi se sasvim napunila skroz prazna
akumulatorska baterija.
Akumulatorska baterija
Vrijeme punjenja
NP-FH50
NP-FH60 (isporučena)
135
NP-FH70
170
NP-FH100
390
Vrijeme reprodukcije
Približan broj minuta kod uporabe sasvim
napunjene baterije.
"HD" označava high definition kvalitetu
slike, a "SD" standardnu kvalitetu slike.
Akumulatorska baterija
Kvaliteta slike
LCD zaslon otvoren*
HD
SD
NP-FH50
120
140
Vrijeme snimanja
NP-FH60 (isporučena)
160
190
Približan broj minuta kod uporabe sasvim
napunjene baterije.
"HD" označava high definition kvalitetu
slike, a "SD" standardnu kvalitetu slike.
NP-FH70
255
300
NP-FH100
580
680
Akumulatorska
baterija
Kvaliteta slike
NP-FH50
18
135
• Sva vremena snimanja se odnose na snimanje u
sljedećim uvjetima:
– u SP modu snimanja
– kad je [G INDEX SET] podešen na [OFF]
– LCD osvjetljenje: [ON] (gore), [OFF] (dolje)
Kontinuirano
snimanje
HD
SD
Tipično vrijeme
snimanja*
HD
SD
70
75
80
85
35
35
40
40
NP-FH60
(isporučena)
95
100
110
115
45
50
55
55
NP-FH70
155
160
180
185
75
80
90
90
NP-FH100
360
370
405
415
180
185
200
205
* Kad se uključi osvjetljenje LCD zaslona.
O bateriji
• Prije promjene baterije preklopku POWER
pomaknite na OFF (CHG) te isključite indikator
u (videozapis)/v (fotografija) (str. 20).
• Tijekom punjenja trepće indikator (/CHG
(punjenje) ili informacije o bateriji (Battery Info,
str. 17) neće biti točno prikazane u sljedećim
slučajevima.
– Baterija nije ispravno stavljena.
– Baterija je oštećena.
– Baterija je sasvim prazna (samo informacije o
bateriji (Battery Info)).
• Baterija ne napaja kamkorder sve dok je AC
adapter spojen na DC IN priključak kamkordera
ili na Handycam Station, čak i ako je mrežni
kabel izvučen iz zidne utičnice.
• Kad je priključeno video-svjetlo (opcija), preporučamo uporabu baterije NP-FH70 ili NP-FH100.
• Ne preporučuje se uporaba NP-FH30 jer
omogućuje kraće vrijeme snimanja i
reprodukcije s ovim kamkorderom.
O vremenu punjenja/snimanja/reprodukcije
• Izmjereno vrijeme se odnosi na temperaturu od
25°C. (Preporučena temperatura je od 10 do
30°C.)
• Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće
ako koristite kamkorder pri niskim
temperaturama.
• Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće u
odreñenim uvjetima uporabe kamkordera.
O AC adapteru
• Pri uporabi AC adaptera koristite obližnju
utičnicu. Odmah ga odspojite u slučaju
neispravnog rada.
• AC adapter ne koristite u uskom prostoru,
primjerice izmeñu zida i pokućstva.
• DC utikač AC adaptera i priključke baterije
nemojte kratko spajati metalnim predmetima jer
možete uzrokovati kvar.
• Čak i ako je kamkorder isključen, AC napajanje
(utičnica) je i dalje aktivno preko AC adaptera.
19
Korak 3: Uključenje kamkordera i podešavanje
datuma i vremena
Prilikom prve uporabe podesite datum i
vrijeme. Ukoliko ne podesite vrijeme, kod
svakog uključenja kamkordera ili pomaka
preklopke POWER, na zaslonu će se pojaviti
izbornik [CLOCK SET].
Pokrov objektiva
3
4
5
Dodirnite
tipku na LCD
zaslonu.
6
Preklopka POWER
1
Dok držite pritisnutom zelenu tipku,
nekoliko puta zakrenite preklopku
POWER u smjeru strelice dok ne
počne svijetliti odgovarajući
indikator.
u (videozapis): Za snimanje videozapisa
v (fotografija): Za snimanje fotografija
Pojavi se izbornik [CLOCK SET].
7
Podesite [SUMMERTIME] i
dodirnite [NEXT].
Tipkama v/V podesite [Y] (godinu).
Tipkama b/B odaberite [M] i
tipkama v/V podesite mjesec.
Podesite [D] datum, sat i minute
na isti način, te dodirnite [NEXT].
Provjerite je li sat točno podešen,
a onda dodirnite j.
Sat je podešen.
Moguće je podesiti bilo koju godinu do
2037.
Isključenje kamkordera
Pomaknite POWER na OFF (CHG).
Resetiranje datuma i vremena
Odaberite D (HOME) t ' (SETTINGS)
t [CLOCK/I LANG] t [CLOCK SET],
i podesite datum i vrijeme.
b Napomene
2
20
Tipkama v/V odaberite
odgovarajuće geografsko
područje te dodirnite [NEXT].
• Ako ne koristite kamkorder približno 3
mjeseca, postavke datuma i točnog vremena
mogu se obrisati zbog pražnjenja ugrañene
akumulatorske baterije. U tom slučaju je napunite
i zatim iznova podesite datum i vrijeme (str. 95).
Korak 4: Podešavanja
prije snimanja
• Potrebno je nekoliko sekundi da kamkorder bude
spreman za snimanje nakon uključenja. Za to
vrijeme nije moguće korištenje kamkordera.
• Pokrov objektiva otvara se automatski kada se
kamkorder uključi. Zatvara se kada se odabere
zaslon za reprodukciju, ili kada se kamkorder
isključi.
• Kamkorder je standardno podešen na
automatsko isključenje u slučaju da ne pritisnete
nijednu tipku oko 5 minuta kako bi se štedjela
baterija. ([A.SHUT OFF], str. 69).
Podešavanje LCD zaslona
Otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva prema
kamkorderu (1) i zakrenite ga u željeni
položaj (2) za snimanje ili reprodukciju.
2 Maksimalno
90 stupnjeva
DISP/BATT INFO
z Savjeti
• Datum i vrijeme nisu prikazani tijekom
snimanja, no oni se automatski snimaju na
"Memory Stick PRO Duo", i mogu se prikazati
prilikom reprodukcije ([DATA CODE] str. 65).
• Za informacije o vremenskim zonama pogledajte
str. 88.
• Ukoliko tipke na zaslonu ne rade pravilno,
podesite LCD zaslon (CALIBRATION, str. 94).
Promjena jezika
Moguće je promijeniti jezik poruka na
zaslonu. Odaberite D (HOME) t '
(SETTINGS) t [CLOCK/I LANG] t
[I LANGUAGE SET] i odaberite jezik
(str. 68).
2 Maks. 180
stupnjeva
1 90 stupnjeva
prema kamkorderu
Zatamnjenje LCD zaslona radi štednje
baterije
Pritisnite i zadržite DISP/BATT INFO na
nekoliko sekundi dok se ne pojavi >.
Ova postavka je praktična kad kamkorder
koristite dok ima svjetlosti ili kad želite
uštedjeti bateriju. Postavka neće imati
utjecaja na snimljenu sliku. Za uključenje
pozadinskog osvjetljenja LCD zaslona
pritisnite i na nekoliko sekundi zadržite DISP/
BATT INFO dok ne nestane oznaka >.
b Napomena
• Pazite da pri otvaranju ili podešavanju slučajno
ne pritisnete tipke na LCD zaslonu ili okviru
LCD zaslona.
z Savjeti
• Ako otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva i zatim
ga zakrenete 180 stupnjeva prema objektivu,
možete ga zatvoriti tako da bude okrenut prema
van. To je prikladno kod reprodukcije.
• Dodirnite D (HOME) t ' (SETTINGS) t
[SOUND/DISP SET] t [LCD BRIGHT]
(str. 66) za podešavanje svjetline LCD zaslona.
• Informacije mogu biti prikazane ili skrivene
(prikaz y bez prikaza) kod svakog prikaza
DISP BATT/INFO.
21
Remen
Zategnite remen i pravilno uhvatite
kamkorder.
Korak 5: Ulaganje
"Memory Stick PRO
Duo"
Pogledajte na str. 11 o vrsti "Memory Stick"
kartica koje možete koristiti sa svojim
kamkorderom.
z Savjet
• Na sljedećim stranicama se nalaze informacije o
vremenu snimanja videozapisa i broju
fotografija.
– Videozapisi (str. 10)
– Fotografije (str. 63)
1
2
22
Otvorite LCD zaslon.
Pomaknite preklopku POWER
nekoliko puta dok indikator u
(videozapis) ne zasvijetli.
Ukoliko je isključeno napajanje,
pomaknite preklopku POWER dok držite
pritisnutom zelenu tipku.
3
4
Otvorite pokrov Memory Stick Duo
u smjeru strelice.
Uložite "Memory Stick PRO Duo" u
utor u odgovarajućem smjeru dok
ne klikne na mjesto.
5
Dodirnite [YES].
Za vađenje "Memory Stick PRO Duo"
kartice
Otvorite LCD zaslon i Memory Stick Duo
pokrov te pažljivo utisnite "Memory Stick
PRO Duo".
b Napomena
Pristupna lampica
Nakon što uložite novu "Memory Stick
PRO Duo" karticu, pojavi se prozor
[Create a new image].
• Kad pristupna lampica svijetli ili trepće,
kamkorder očitava/sprema podatke. Kako biste
spriječili oštećenje podataka, nemojte:
– tresti ili izlagati udarcima kamkorder
– uklanjati bateriju ili AC adapter
– vaditi "Memory Stick PRO Duo"
• Ukoliko silom gurate "Memory Stick PRO Duo"
u utor u krivom smjeru, "Memory Stick PRO
Duo", utor kartice ili pohranjeni podaci se mogu
oštetiti.
• Ukoliko se u koraku 4 pojavi poruka [Failed to
create a new Image Database File. It may be
possible that there is not enough free space.],
formatirajte "Memory Stick PRO Duo". Imajte na
umu da će se formatiranjem obrisati svi podaci s
kartice.
• Prilikom ulaganja ili vañenja "Memory Stick
PRO Duo" kartice budite pažljivi, kako kartice ne
bi iskočila i ispala.
• Ne otvarajte Memory Stick Duo pokrov tijekom
snimanja.
z Savjet
• Fotografije možete snimati bez kreiranja
upravljačke datoteke snimaka.
23
Snimanje/reprodukcija
Jednostavno snimanje i reprodukcija
(Easy Handycam)
Funkcija Easy Handycam omogućuje automatsko podešavanje gotovo svih parametara
kamkordera tako da možete snimati ili reproducirati s prikladnim postavkama. Takoñer
povećava veličinu slova na zaslonu i tako olakšava rukovanje.
Ako je preklopka POWER u položaju OFF
(CHG), okrenite je dok držite pritisnutom
zelenu tipku.
u
Videozapisi
1
2
Zakrenite preklopku
POWER I tako da se
uključi indikator u
(videozapis).
Pritisnite EASY A.
Fotografije
1
2
Zakrenite preklopku
POWER I tako da se
uključi indikator v
(fotografija).
Pritisnite EASY A.
Na LCD zaslonu se
prikazuje u.
3
Pritisnite START/STOP J (ili F)
za pokretanje snimanja.*
Na LCD zaslonu se
prikazuje u.
3
Lagano pritisnite PHOTO H za
izoštravanje A (čuje se zvučni
signal), a zatim pritisnite dokraja
B (čuje se klik zatvarača).**
[STBY] b [REC]
Za zaustavljanje snimanja ponovno pritisnite
START/STOP.
* Mod snimanja je unaprijed podešen na SP (str. 59).
** Postavka [\ QUALITY] je unaprijed podešena na [FINE] (str. 63).
24
v
Trepće b Svijetli
Reprodukcija snimljenih videozapisa/fotografija
1
2
Zakrenite preklopku POWER I za uključivanje kamkordera.
Pritisnite x (VIEW IMAGES) B (ili G).
Na LCD zaslonu pojavi se VISUAL INDEX izbornik. (Možda će biti potrebno neko
vrijeme za prikaz sličica snimaka.)
Pojavi se sa svakom snimkom na kartici koja se zadnji put reproducirala/
snimila (B za fotografije)
Za povratak na
prikaz snimanja
Pretraživanje snimaka
po datumu (str. 37)
Prethodnih 6 slika
Sljedećih 6 slika
Za povratak na
prikaz snimanja
Prikaz videozapisa s HD (High
Definition) kvalitetom.*
Prikaz fotografija
* S se prikazuje kod videozapisa sa SD (standard definition) kvalitetom slike. Za reprodukciju video
zapisa drugom kvalitetom, dodirnite D (HOME) t ' (SETTINGS) t [VIEW IMAGES SET] t
[R/S INDEX SET].
Reprodukcija iz F INDEX
Pritisnite F (Film Roll Index) C ili dodirnite D (HOME) t I (VIEW IMAGES) t [F
INDEX].
25
3
Pokrenite reprodukciju.
Videozapisi:
Dodirnite R ili S i zatim dodirnite željeni videozapis.
Dodirom prebacujete izmeñu pauze ili reprodukcije
Povratak (u izbornik
VISUAL INDEX)
Početak tekućeg/
prethodnog videozapisa
Sljedeći videozapis
Datum/vrijeme
snimke*
Zaustavljanje (povratak
u izbornik VISUAL
INDEX)
Naprijed/natrag
* Postavka [DATE CODE] je unaprijed podešena na [DATE/TIME] (str. 65).
z Savjeti
• Na zaslonu se ponovno pojavi VISUAL INDEX nakon što se reproduciraju videozapisi od odabranog do
zadnjeg na popisu.
• Dodirnite '/( u pauzi za usporenu reprodukciju videozapisa.
• Glasnoću možete podesiti odabirom opcija D (HOME) t ' (SETTINGS) t [SOUND SETTINGS]
t [VOLUME] i zatim tipkama [/\.
Fotografije:
Dodirnite v, i zatim dodirnite fotografiju koju želite prikazati.
Tipka slide show (str. 38)
Prijelaz u izbornik
VISUAL INDEX
Povratak (u izbornik
VISUAL INDEX)
Datum/vrijeme
snimanja*
Prethodni/sljedeći
* [DATE CODE] je unaprijed podešen na [DATE/TIME] (str. 65).
26
Isključivanje funkcije Easy Handycam
Ponovno pritisnite EASY A. Nestaje u
sa LCD zaslona.
Postavke izbornika kod uporabe Easy
Handycam funkcije
Pritisnite D (HOME) E (ili D) za prikaz
raspoloživih opcija izbornika kod
podešavanja (str. 12, 57).
b Napomene
• Većina opcija izbornika se automatski vraća na
standardne postavke. Postavke nekih opcija su
nepromjenjive. Podrobnosti potražite na str. 77.
• Ne možete koristiti izbornik E (OPTION).
• Isključite Easy Handycam ako želite dodavati
efekte na snimke ili promijeniti postavke.
Neaktivne tipke tijekom uporabe
funkcije Easy Handycam
Nije moguće upotrebljavati neke od tipaka/
funkcija uz Easy Handycam zato jer se
automatski podešavaju (str. 77). [Invalid
during Easy Handycam operation] se može
prikazati ako pokušate upotrijebiti funkciju
koja nije dostupna uz Easy Handycam.
27
Snimanje
Pokrov objektiva
Otvara se
automatski kad se
uključi napajanje.
Pristupna lampica
Indikator u
(videozapis)/ indikator
v (fotografija)
Indikator (/CHG
(punjenje)
Preklopka POWER C
Ako je preklopka POWER podešena na OFF (CHG),
pomaknite je dok držite pritisnutom zelenu tipku.
Vrste "Memory Stick" kartica koje
možete koristiti sa svojim
kamkorderom
• Za snimanje videozapisa, savjetujemo da
koristite "Memory Stick PRO Duo" od 512
MB ili veći, s oznakom:
−
("Memory Stick
PRO Duo")
−
("Memory Stick
PRO-HG Duo").
• "Memory Stick PRO Duo" 8 GB kartica
provjereno pravilno radi s ovim
kamkorderom.
• Posjetite sljedeći URL o informacijama o
vrstama "Memory Stick" kartica koje
možete koristiti na svojem kamkorderu.
http://www.sony.net/memorystick/supporte/
28
b Napomene
• Kad videozapis prijeñe 2 GB, kamkorder
automatski načini sljedeću datoteku.
z Savjeti
• Slobodan prostor "Memory Stick PRO Duo"
kartici možete provjeriti odabirom opcija D
(HOME) t H (MANAGE MEMORY
STICK) t [b INFO] (str. 55).
Snimanje videozapisa
u
Vrijeme snimanja provjerite na str. 10.
1
2
Snimanje fotografija
v
Broj fotografija koje se mogu snimiti
provjerite na str. 63.
Zakrenite preklopku POWER C
dok se ne uključi indikator u
(videozapis).
1
Pritisnite START/STOP B (ili F).
2
Zakrenite preklopku POWER C
dok se ne uključi indikator v
(fotografija).
Lagano pritisnite PHOTO E za
izoštravanje A (čuje se zvučni
signal), a zatim pritisnite dokraja
B (čuje se klik zatvarača).
Za zaustavljanje snimanja, ponovno
pritisnite START/STOP B (ili F).
Trepće b Svijetli
Prikazuje se * uz b. Kad nestane
*, fotografija je snimljena.
z Savjeti
• Snimanje videozapisa HD (high definition)
kvalitetom je originalno podešenje (str. 59).
• Prikazuje se G kad je [G INDEX SET]
podešen na [ON] (standardna postavka) tijekom
snimanja videozapisa (str. 62).
• Možete promijeniti mod snimanja dodirom na
D (HOME) A (ili D) t G (CAMERA) t
[MOVIE] ili [PHOTO].
• Za snimanje fotografija visoke razlučivosti
tijekom snimanja videozapisa, pogledajte str. 31.
• Moguće je kopiranje scena snimljenih videozapisa
kao fotografija na "Memory Stick PRO Duo"
uporabom isporučenog "Picture Motion Browser
Guide" na isporučenom CD-ROM-u.
29
Zumiranje
Zumiranje je moguće do 10 puta i moguće je
pomoću preklopke zuma ili tipke zuma ispod
okvira LCD zaslona.
Snimanje surround zvuka
(5.1-kanalni)
Zvuk kojeg prima ugrañeni mikrofon
pretvara se u 5.1-kanalni surround i snima.
Možete uživati u realističnom zvuku kod
reprodukcije videozapisa na ureñajima koji
podržavaju 5.1-kanalni zvuk.
Ugrađeni mikrofon
Za širi kut snimanja:
(širokokutni)
Dolby Digital 5.1 Creator, 5.1-kanalni surround
zvuk 1 Rječnik (str. 105).
b Napomene
Približavanje objekta: (telefoto)
Preklopku zuma lagano pomaknite za sporije
zumiranje, a malo više za brže zumiranje.
b Napomene
• Ne skidajte prst s preklopke zuma kad je
koristite jer će se u protivnom snimiti zvuk
pomicanja preklopke.
• Ne možete promijeniti brzinu zuma tipkama na
okviru LCD zaslona.
• Minimalna potrebna udaljenost izmeñu
kamkordera i objekta uz izoštrenu sliku je oko 1
cm za širokokutno i 80 cm za telefoto snimanje.
z Savjet
• Uz [DIGITAL ZOOM] (str. 60) možete zumirati
dalje od 10 puta kod snimanja videozapisa.
30
• 5.1-kanalni zvuk se pretvara u 2-kanalni zvuk
kod reprodukcije na kamkorderu.
• Za uživanje u 5.1-kanalnom surround zvuku
potreban vam je ureñaj kompatibilan s 5.1kanalnim surround zvukom.
• Pomoću isporučenog softvera možete na računalu
kreirati disk sa sadržajem snimljenim pomoću
ovog kamkordera. Ako reproducirate disk na
5.1-kanalnom surround sustavu, možete uživati
u realističnom zvuku.
• Pri snimanju/reprodukciji u 5.1-kanalnom modu
prikazana je oznaka ^5.1ch
5.1ch.
Uporaba bljeskalice
Indikator (/CHG (punjenje)
Snimanje visokokvalitetnih
fotografija tijekom snimanja
videozapisa (Dual Rec)
Bljeskalica
Pritisnite ( (bljeskalica) nekoliko puta za
odabir željene postavke.
Bez indikatora (automatska bljeskalica):
Automatsko osvjetljavanje u prostoru s
nedovoljnim osvjetljenjem.
r
( (uvijek aktivna bljeskalica): Uporaba
bljeskalice bez obzira na osvjetljenje u
prostoru.
r
, (bez bljeskalice): Snimanje bez
bljeskalice
b Napomene
A Pomaknite preklopku POWER dok ne
počne svijetliti indikator u (videozapis), a
zatim pritisnite START/STOP za pokretanje
snimanja videozapisa.
B Dokraja pritisnite tipku PHOTO.
Tijekom snimanja jednog videozapisa mogu
se snimiti 3 fotografije.
Narančasti
kvadratići
označavaju broj
snimaka. Kad
snimanje završi,
boja se mijenja u
narančastu.
• Preporučena udaljenost do objekta snimanja pri
korištenju ugrañene bljeskalice je 0,3 do 2,5 m.
• Prije uporabe uklonite prašinu s površine bljeskalice. Učinkovitost bljeskalice može oslabiti
uslijed zatamnjenja radi topline ili prašine.
• Indikator (/CHG (punjenje) trepće tijekom
punjenja bljeskalice te ostaje svijetliti dok se
potpuno ne napuni.
• Koristite li bljeskalicu na svijetlim mjestima,
primjerice tijekom snimanja objekta osvijetljenog
straga, ona možda neće imati efekta.
• Pričvrstite li na kamkorder konverzijski objektiv
(opcija) ili filter (opcija), bljeskalica se neće
aktivirati.
C Pritisnite START/STOP za završetak
snimanja videozapisa.
Pohranjene fotografije pojavljuju se jedna
za drugom i snimke se pohranjuju. Kad
oznaka * nestane, snimanje je završeno.
z Savjet
• Kada je preklopka POWER podešena na u
(Movie), fotografije se snimaju u veličinama &
4,6M (16:9 wide) ili 3.4M (4:3).
• Fotografije možete snimati u pripravnom stanju
snimanja na isti način kao i kad svijetli indikator
v (fotografija). Možete takoñer koristiti
bljeskalicu.
• Moguće je promijeniti svjetlinu bljeskalice
[FLASH LEVEL] (str. 62), ili možete spriječiti
pojavu crvenih očiju podešavanjem [REDEYE
REDUC] (str 62).
b Napomene
• Kad snimate fotografije na "Memory Stick PRO
Duo" nemojte ga vaditi iz kamkordera u fazi
nakon završetka snimanja videozapisa pa sve
dok se fotografije ne snime na njega.
• Tijekom Dual Rec postupka ne može se koristiti
bljeskalica.
z Savjeti
31
Snimanje na tamnim mjestima
(NightShot)
Podešavanje ekspozicije kod
objekata osvijetljenih straga
Infracrveni emiter
Podesite preklopku NIGHTSHOT na ON
(pojavi se o).
b Napomene
• Funkcije NightShot i Super NightShot koriste
infracrveno svjetlo. Stoga nemojte prekrivati
infracrveni emiter prstima ili drugim
predmetima.
• Uklonite konverzijski objektiv (opcija).
• Kad je automatsko izoštravanje otežano, sliku
izoštrite ručno ([FOCUS], str. 72).
• Nemojte koristiti funkcije NightShot ili Super
NightShot na svijetlim mjestima jer tako možete
uzrokovati kvarove.
Za podešavanje ekspozicije kod snimanja
objekata osvijetljenih straga, pritisnite
BACK LIGHT za prikaz oznake .. Za
isključenje ove funkcije, ponovno pritisnite
BACK LIGHT.
Snimanje u zrcalnom modu
z Savjet
• Za snimanje svjetlije slike koristite funkciju
Super NightShot (str. 75). Za snimanje slike sa
što realnijim prikazom boja, koristite funkciju
Color Slow Shutter (str. 75).
Otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva u
odnosu na kamkorder (1), zatim ga rotirajte
180 stupnjeva prema objektivu (2).
z Savjet
• Na LCD zaslonu se pojavljuje zrcalna slika objekta,
no slika će izgledati normalno kad je snimite.
32
Usporeno snimanje objekata koji
se brzo kreću (SMTH SLW REC)
Objekti koji se brzo kreću i koji se ne mogu
snimiti na standardni način mogu se snimati
usporeno otprilike 3 sekunde. To je korisno
kad snimate, primjerice, zamahe ruke kod
golfa ili tenisa.
A Zakrenite preklopku POWER tako da se
uključi kamkorder.
B Dodirnite D (HOME) t G (CAMERA)
t [SMTH SLW REC].
[3sec AFTER]
[3sec BEFORE]
• [RECORD SOUND]
Odaberite [ON] (kl) za naknadno snimanje
zvuka, primjerice razgovora, na usporenoj
snimci. (Standardna postavka je [OFF]).
Kamkorder snima zvuk otprilike 12 sekundi
dok je prikazana poruka [Recording...] u
koraku 3.
b Napomene
• Zvuk se ne snima tijekom 3 sekunde snimanja
videozapisa (pribl.).
• Kvaliteta snimke s funkcijom [SMTH SLW REC]
nije jednako dobra kao kod normalnog snimanja.
C Pritisnite START/STOP.
Zapis od tri sekunde (pribl.) snima se kao
12-sekundni usporeni isječak.
Kad poruka [Recording...] nestane, snimanje
je završeno.
Dodirnite p za isključenje usporenog
snimanja.
Promjena postavki
Na [SMTH SLW REC], dodirnite E
(OPTION) t karticu ', a zatim odaberite
postavku koju želite mijenjati.
• [TIMING]
Nakon pritiska na START/STOP odaberite
jednu od početnih točaka snimanja. Početna
postavka je [3sec AFTER].
33
Reprodukcija
Pokrov objektiva
Zatvara se kad se prikaže izbornik INDEX.
Preklopka zuma E
Preklopka POWER F
F (Fil Roll Index) D
1
Zakrenite preklopku POWER F za uključivanje kamkordera.
2
Prikažite željeni INDEX izbornik.
Reprodukcija preko VISUAL INDEX izbornika
Pritisnite x (VIEW IMAGES) C (ili G).
Na LCD zaslonu pojavi se izbornik VISUAL INDEX. (Možda će biti potrebno neko vrijeme za
prikaz sličica snimaka.)
Pojavi se sa svakom snimkom na kartici koja se zadnji put reproducirala/
snimila (B za fotografije)
Za povratak na
prikaz snimanja
Pretraživanje snimaka
po datumu (str. 37)
Prethodnih
6 slika
Sljedećih
6 slika
Za povratak na
prikaz snimanja
Prikaz videozapisa s HD
Prikaz fotografija
(high definition) kvalitetom slike.*
34
E (OPTION)
* S se prikazuje kod videozapisa sa SD (standard definition) kvalitetom slike. Možete promijeniti
kvalitetu slike videozapisa kojeg želite reproducirati dodirom na E (OPTION) t kartica Y t
[R/S INDEX SET] u izborniku INDEX.
z Savjet
• Pomakom preklopke zuma E mijenja se prikaz u izborniku VISUAL INDEX sa 6 do 12 slika prikazanih
istovremeno. Kako biste podesili broj slika, dodirnite D (HOME) A (ili B) t ' (SETTINGS) t
[VIEW IMAGES SET] t [Y DISPLAY] (str. 66).
Reprodukcija preko Film Roll Index izbornika
Pritisnite F (Film Roll Index) D.
Na LCD zaslonu pojavi se izbornik [F INDEX]. (Možda će biti potrebno neko vrijeme za
prikaz sličica snimaka.)
Videozapisi se mogu podijeliti po vremenu i prva scena iz svake grupe se prikazuje u INDEX
izborniku. Možete pokrenuti reprodukciju videozapisa odabirom sličice.
Prikaz prethodne/sljedeće sličice.
Za povratak na
prikaz snimanja
Pretraživanje snimaka
po datumu (str. 37)
Prethodna
scena
Sljedeća
scena
E (OPTION)
b Napomena
• [F INDEX] dostupan je samo za videozapise.
z Savjeti
• Dodirnite E (OPTION) t [F INTERVAL SET] za odabir trajanja (str. 66).
• Za prikaz videozapisa u SD (standard definition) kvaliteti, dodirnite E (OPTION) t [R/S INDEX
SET] u izborniku INDEX.
35
3
Pokrenite reprodukciju.
u
Reprodukcija videozapisa
Dodirnite karticu R ili S za reprodukciju videozapisa.
Odabir pauze ili reprodukcije
Povratak (u izbornik INDEX)
Početak tekuće/prethodne scene
Sljedeća scena
Zaustavljanje (povratak u INDEX)
E (OPTION)
Naprijed/natrag
z Savjeti
• Kada reprodukcija doñe do posljednjeg videozapisa, na zaslonu se ponovo pojavljuje izbornik INDEX.
• Dodirnite '/( tijekom pauze za usporenu reprodukciju videozapisa.
• Jednim dodirom na '/( reprodukcija se ubrzava unatrag/prema naprijed približno 5 puta, dva
dodira ubrzavaju približno 10 puta, tri dodira ubrzavaju približno 30 puta, a četiri dodira ubrzavaju
približno 60 puta.
v
Reprodukcija fotografija
U izborniku VISUAL INDEX dodirnite karticu v za reprodukciju fotografija.
Povratak (u izbornik VISUAL
INDEX)
Tipka slide show (str. 38)
E (OPTION)
Prijelaz u izbornik VISUAL
INDEX
Prethodni/sljedeći
Za podešavanje glasnoće videozapisa
Dodirnite E (OPTION) t kartica I t [VOLUME] i zatim podesite pomoću [/\.
z Savjet
• Možete promijeniti mod reprodukcije dodirom na D (HOME) A (ili B) t I (VIEW IMAGES) t
[VISUAL INDEX]/[F INDEX].
36
Reprodukcija slika s licem
(G INDEX)
Slike s prepoznatim licima prikazuju se u
indeksnom izborniku.
Možete reproducirati videozapis preko
odabrane slike s licem.
A Uključite kamkorder.
Uporaba zuma pri reprodukciji
Slike možete uvećati od 1,1 do 5 puta u
odnosu na izvornu veličinu.
Slike uvećavate pomoću preklopke zuma ili
tipaka zuma na okviru LCD zaslona.
B Dodirnite D (HOME) t I (VIEW
IMAGES) t [G INDEX].
Povratak na izbornik za snimanje
Prethodna/
sljedeća scena
Prethodni/
sljedeći prikaz
C Dodirnite v/V za odabir željene scene.
D Dodirnite b/B za traženje željene slike s
licem te zatim dodirnite snimku koju
želite reproducirati.
Reprodukcija započinje od odabrane
slike s licem.
A Pokrenite reprodukciju fotografija koje
želite uvećati.
B Fotografiju uvećajte pomoću opcije T
(telefoto).
Na LCD zaslonu se pojavi okvir.
C Dodirnite dio koji želite prikazati u
središtu LCD zaslona.
D Uvećanje podesite pomoću W (široki
kut)/T (telefoto).
Za isključivanje, dodirnite p.
b Napomena
• Ovisno o uvjetima snimanja, lica se možda neće
prepoznati.
Primjeri: osobe s naočalama ili pokrivalom na
glavi, lica okrenuta od objektiva i sl.
• Podesite [G INDEX SET] na [ON] (standardna
postavka) prije snimanja kako biste mogli
reproducirati iz [G INDEX] (str. 62).
Slike s licem se ne prikazuju ako se ne
prepoznaju lica.
Traženje željenih slika po datumu
(Date Index)
Željene snimke možete brzo pronaći
pretraživanjem po datumu snimanja.
z Savjet
• Možete promijeniti kvalitetu slike videozapisa
kojeg želite reproducirati dodirom na E
(OPTION) t [R/S INDEX SET] u
izborniku [G INDEX].
37
A Zakrenite preklopku POWER kako biste
uključili kamkorder, zatim pritisnite
tipku I (VIEW IMAGES).
Na LCD zaslonu pojavi se izbornik
VISUAL INDEX.
B Za traženje videozapisa dodirnite karticu
R ili S. Za traženje fotografija,
dodirnite karticu v.
Reprodukcija slika u nizu
(Slide show)
C Dodirnite [DATE].
Na zaslonu su prikazani datumi snimanja.
Povratak u izbornik VISUAL INDEX
Dodirnite - u izborniku za reprodukciju
fotografije.
Slide show počinje od odabrane fotografije.
Dodirnite - za zaustavljanje slide showa.
Za nastavak ponovno dodirnite -.
Tipka za odabir prethodnog/
sljedećeg datuma
D Dodirnite v/V kako biste odabrali
datum željene snimke.
E Dodirnite j dok je označen odabrani
datum željene snimke.
Snimke od odabranog datuma su
prikazane u izborniku VISUAL INDEX.
z Savjet
• U izborniku [F INDEX]/[G INDEX], možete
upotrijebiti traženje po datumu slijedeći korake
3 do 5.
• Za pretraživanje videozapisa druge kvalitete
slike, dodirnite E (OPTION) t kartica Y t
[R/S INDEX SET] u izborniku INDEX.
38
b Napomena
• Tijekom reprodukcije slide showa ne možete
koristiti zum.
z Savjeti
• Možete podesiti kontinuiranu reprodukciju slide
showa odabirom E (OPTION) t kartica I
t [SLIDE SHOW SET]. Standardno podešenje
je [ON] (kontinuirana reprodukcija).
• Takoñer možete pokrenuti slide show odabirom
E (OPTION) t kartica Y t [SLIDE
SHOW] u izborniku VISUAL INDEX.
Reprodukcija slike na zaslonu TV prijemniku
Način povezivanja i kvaliteta slike prikazane
na TV zaslonu razlikuje se ovisno o vrsti
spojenog TV prijemnika i njegovim
priključnicama.
Za ovaj postupak koristite AC adapter kao
izvor napajanja (str. 16).
Pogledajte upute za uporabu opreme koju
spajate.
b Napomena
• Kod snimanja, podesite [X.V.COLOR] na [ON]
za reprodukciju na x.v.Color kompatibilnom TV
prijemniku (str. 61). Tijekom reprodukcije možda
će biti potrebno podesiti neke postavke na TV
prijemniku. Podrobnosti potražite u uputama za
uporabu TV prijemnika.
Tijek postupka
Za pomoć pri povezivanju TV prijemnika i
kamkordera možete koristiti [TV CONNECT
Guide] prikazan na LCD zaslonu.
Na TV prijemniku odaberite kanal
priključnice koju koristite.
Pogledajte upute za uporabu TV prijemnika.
Handycam
Station postolje
r
Povežite kamkorder i TV prema
uputama [TV CONNECT Guide].
r
Izvedite potrebna podešavanja
izlaza kamkordera (str. 41).
b Napomene
• Samo je Handycam Station postolje opremljeno
COMPONENT OUT priključnicom.
• Handycam Station postolje i kamkorder su
opremljeni A/V OUT priključnicama. Spojite
A/V spojni kabel u Handycam Station ili
kamkorder, ovisno o podešenju. Ako spojite A/V
spojne kabele istovremeno na Handycam Station
i kamkorder, mogu se pojaviti smetnje u radu.
39
Odabir najprikladnijeg načina
povezivanja – [TV CONNECT Guide]
Kamkorder će vam savjetovati koji je
najprikladniji način povezivanja s TV
prijemnikom.
1
2
3
4
Uključite kamkorder i pritisnite D
(HOME).
Dodirnite F (OTHERS).
Dodirnite [TV CONNECT Guide].
Ako opcije nema na zaslonu, dodirnite
v/V za promjenu stranice.
Dodirnite odgovor na pitanje
prikazano na zaslonu.
U meñuvremenu možete spojiti kamkorder
na TV prijemnik na odgovarajući način.
40
Spajanje na high definition TV prijemnik
Snimke s HD (high definition) kvalitetom slike reproduciraju se u HD (high definition)
kvaliteti. Snimke sa SD (standard definition) kvalitetom slike reproduciraju se u SD (standard
definition) kvaliteti.
{ : Tok signala
Vrsta
Kamkorder
Kabel
TV
Komponentni video kabel
(isporučen)
(Zeleni) Y
(Plavi) PB/CB
(Crveni) PR/CR
A/V spojni kabel
(isporučen)
Postavka izbornika HOME
: (SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t[COMPONENT] t
[1080i/576i] (str. 68)
(Bijeli)
(Crveni)
(Žuti)
• Za izlaz audio signala takoñer je potreban A/V spojni kabel. Spojite bijeli i crveni priključak A/V
spojnog kabela na audio ulaz TV prijemnika.
41
{ : Tok signala
Vrsta
Kamkorder
Kabel
TV
Postavka izbornika HOME
HDMI kabel (opcija)
• Koristite HDMI kabel s HDMI logotipom.
• Upotrijebite HDMI mini konektor na kraju kabela za spajanje s kamkorderom i konektor prikladan za
spajanje u priključnicu na TV prijemniku.
• Videosignal ne izlazi iz priključnice HDMI OUT ako sadrži signale za sprečavanje kopiranja.
• Neki TV prijemnici možda neće raditi pravilno (npr. možda neće biti zvuka ili slike).
• Ne spajajte HDMI OUT priključnicu kamkordera na HDMI OUT priključnicu vanjskog ureñaja HDMI
kabelom. Time možete uzrokovati kvar.
Spajanje na 16:9 (wide) ili 4:3 TV prijemnik standardne razlučivosti
Snimke s HD (high definition) kvalitetom slike reproduciraju se u SD (standard definition)
kvaliteti. Snimke sa SD (standard definition) kvalitetom slike reproduciraju se u SD (standard
definition) kvaliteti.
Podešavanje formata slike prema spojenom TV prijemniku (16:9/4:3)
Podesite [TV TYPE] na [16:9] ili [4:3] prema formatu zaslona vašeg TV prijemnika (str. 67).
b Napomena
• Kad reproducirate videozapis snimljen sa SD (standard definition) kvalitetom slike na 4:3 TV prijemniku
koji ne podržava 16:9 signal, dodirnite D (HOME) t : (SETTINGS) t [MOVIE SETTINGS] t
[WIDE SELECT] t [4:3] na kamkorderu kod snimanja slike (str. 60).
42
{ : Tok signala
Vrsta
Kamkorder
Kabel
TV
Komponentni video kabel
(isporučen)
(Zeleni) Y
(Plavi) PB/CB
(Crveni) PR/CR
A/V spojni kabel
(isporučen)
(Bijeli)
(Crveni)
Postavka izbornika HOME
: (SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t[COMPONENT] t
[576i] (str. 68)
: (SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3]* (str. 67)
(Žuti)
• Za izlaz audio signala takoñer je potreban A/V spojni kabel. Spojite bijeli i crveni priključak A/V
spojnog kabela na audio ulaz TV prijemnika.
: (SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3]* (str. 67)
A/V spojni kabel za
S VIDEO (opcija)
(Bijeli)
(Crveni)
(Žuti)
• Kad spajate samo S VIDEO priključak (S VIDEO kanal), nema izlaza audio signala. Za izlaz audio
signala spojite bijeli i crveni priključak A/V spojnog kabela sa S VIDEO kabelom na audio ulaz TV
prijemnika.
• Ovaj način povezivanja daje slike visoke razlučivosti za razliku od A/V spojnog kabela (tip E).
A/V spojni kabel
(isporučen)
(Žuti)
(Bijeli)
(Crveni)
: (SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3]* (str. 67)
* Podesite prema TV prijemniku.
43
Kad je TV prijemnik spojen s videorekorderom
Spojite kamkorder na LINE IN ulaz videorekordera pomoću A/V spojnog kabela. Pomaknite
izbornik ulaznog signala videorekordera na LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, itd.).
Ako je TV prijemnik mono (ako TV ima samo jedan audio ulaz)
Spojite žuti utikač A/V kabela na video ulaz, a bijeli (lijevi kanal) ili crveni (desni kanal) utikač
na audio ulaz TV prijemnika ili videorekordera.
Ako vaš TV prijemnik/videorekorder ima 21-pinsku priključnicu (EUROCONNECTOR)
Upotrijebite 21-pinski adapter isporučen uz kamkorder (Samo kod modela s oznakom + na
donjoj strani). Ovaj adapter može se upotrebljavati samo za izlaz signala.
TV/Videorekorder
b Napomena
• Kod izlaza videosignala putem A/V spojnog kabela, slika će se prikazivati u SD (standard definition)
kvaliteti.
z Savjeti
• Spojite li kamkorder na TV prijemnik koristeći više od jedne vrste kabela za izlaz videosignala, redoslijed
prioriteta izlaznih signala je sljedeći:
HDMI t komponentni video t S VIDEO t audio/video
• Priključnica HDMI (High Definition Multimedia Interface) služi za slanje video signala i audio signala.
Spajanjem vanjskog ureñaja na priključnicu HDMI OUT dobit ćete visokokvalitetnu sliku i digitalni
zvuk. Možete automatski odabrati odgovarajuću kvalitetu slike ako spojite Sony TV s Video-A modom.
Pogledajte upute za uporabu TV prijemnika za podrobnosti.
44
Pohrana snimaka
Snimljene slike se pohranjuju na "Memory Stick PRO Duo" ovog kamkordera. Zbog njegova
ograničenog kapaciteta uvijek spremite kopiju slika/videozapisa na vanjski medij, poput DVDR diska ili računala.
Možete pohraniti slike snimljene kamkorderom prema opisu koji slijedi.
Pohrana snimaka uporabom računala
Uporabom softvera "Picture Motion Browser" s isporučenog CD-ROM diska, možete pohraniti
snimke na svoje računalo.
Ako je potrebno, HD (high definition) zapise možete ponovo snimiti s računala na kamkorder.
Izrada diska pomoću funkcije One Touch
(One Touch Disc Burn)
Slike snimljene kamkorderom možete jednostavno kopirati izravno
na disk.
Kopiranje slika na računalo (Easy PC Back-up)
Slike snimljene kamkorderom možete kopirati na tvrdi disk
računala.
Izrada diska s odabranim slikama
Slike kopirane na računalo možete snimiti na disk i editirati ih.
Slike se mogu pohraniti uz HD (high definition) kvalitetu slike ili SD
(standard definition) kvalitetu slike. Pogledajte "Picture Motion Browser
Guide" na priloženom CD-ROM disku.
Pohrana snimaka spajanjem kamkordera na druge uređaje za snimanje
Snimanje na videorekorder ili DVD/HDD rekordere
Kod spajanja pomoću A/V kabela, slike se mogu pohraniti uz SD
(standard definition) kvalitetu slike. Pogledajte "Presnimavanje na
videorekorder ili DVD/HDD rekordere" (str. 51).
45
Editiranje
Kategorija F (OTHERS)
Brisanje snimaka
Ova kategorija omogućuje editiranje
snimaka, ispis fotografija i spajanje
kamkordera na računalo.
Pomoću kamkordera možete izbrisati snimke
s "Memory Stick PRO Duo" kartice.
Preostali slobodan prostor na "Memory Stick
PRO Duo" kartici možete provjeriti
uporabom [b INFO] (str. 55).
b Napomene
Kategorija F (OTHERS)
Popis opcija
DELETE
Možete brisati snimke s "Memory Stick PRO
Duo" kartice (str. 46).
EDIT
• Obrisane snimke se ne mogu vratiti.
• Važne podatke spremite na vanjski medij (str. 45).
• Ne pokušavajte obrisati datoteke na "Memory
Stick PRO Duo" u kamkorderu uporabom
računala.
1
2
Možete editirati snimke na disku ili
"Memory Stick PRO Duo" kartici (str. 48).
PLAYLIST EDIT
Možete kreirati i editirati playlistu (str. 49).
3
U izborniku D (HOME) dodirnite
F (OTHERS) t [DELETE].
Dodirnite [R DELETE] ili [S
DELETE] za brisanje videozapisa
ili [\ DELETE] za brisanje
fotografija.
Dodirnite fotografiju koju želite
obrisati.
PRINT
Možete ispisati fotografije pomoću
priključenog PictBridge pisača (str. 52).
COMPUTER
Možete spojiti svoj kamkorder s računalom.
Pogledajte "Operating Guide" za opis
spajanja s računalom.
Odabrana fotografija je označena
znakom -.
Pritisnite i zadržite fotografiju na LCD
zaslonu za potvrñivanje odabira.
Dodirnite p za povratak na prethodni
izbornik.
TV CONNECT Guide
Kamkorder vam pomaže odabrati
najprikladniji način spajanja ureñaja (str. 39).
4
46
Dodirnite j t [YES] t j.
Za brisanje svih videozapisa ili
fotografija iste vrste (na svakoj kartici)
odjednom
U koraku 2 dodirnite [R DELETE ALL]/
[S DELETE ALL]/[\ DELETE ALL]
t [YES] t [YES] t j.
Za brisanje svih videozapisa ili fotografija snimljenih isti dan odjednom
z Savjeti
• Moguće je odabrati do 100 fotografija
odjednom.
• Moguće je brisanje snimke gledajući je
odabirom kartici E (OPTION) t Kartica !
t [DELETE] na zaslonu za reprodukciju.
• Kako biste obrisali sve snimke s "Memory Stick
PRO Duo" kartice, formatirajte "Memory Stick
PRO Duo" (str. 54).
A U izborniku D (HOME), dodirnite F
(OTHERS) t [DELETE]
B Dodirnite [R DELETE by date], [S
DELETE by date] ili [\ DELETE by
date], ovisno što želite obrisati.
Prethodni/sljedeći datum
C Dodirnite v/V kako biste odabrali
datum željene snimke.
D Dodirnite j dok je označen odabrani
datum željene snimke.
Snimke odabranog datuma su prikazane
na zaslonu.
Dodirnite snimku na LCD zaslonu kako
biste potvrdili odabir. Dodirnite p za
povratak na prethodni prikaz.
E Dodirnite j t [YES] t j.
b Napomene
• Nemojte odvajati bateriju, odspajati AC adapter
ili vaditi "Memory Stick PRO Duo" karticu od
kamkordera za vrijeme brisanja snimki jer može
doći do oštećenja "Memory Stick PRO Duo"
kartice.
• Ako je obrisani videozapis uključen u playlist
(str. 49), briše se i iz playliste.
• Nije moguće brisanje slika ukoliko je snimka
zaštićena nekim drugim ureñajem.
47
Dijeljenje videozapisa
Možete dijeliti videozapise na "Memory
Stick PRO Duo".
b Napomena
• Videozapise ne možete dijeliti tijekom uporabe
funkcije Easy Handycam. Prvo isključite
funkciju Easy Handycam (str. 24).
1
2
3
4
U izborniku D (HOME) dodirnite
F (OTHERS) t [EDIT].
Dodirnite [DIVIDE] t [R DIVIDE]/
[S DIVIDE].
Dodirnite videozapis kojeg želite
podijeliti.
Pokreće se reprodukcija odabranog
videozapisa.
Dodirnite } na mjestu gdje
želite podijeliti videozapis na
scene.
Videozapis se pauzira.
Precizno podesite mjesto dijeljenja nakon
odabira mjesta dijeljenja pomoću }.
Povratak na početak odabranog videozapisa.
Reprodukcija i pauza se izmjenjuju
pritiskom na tipku }.
5
48
Dodirnite j t [YES] t j.
b Napomene
• Videozapisi se ne mogu vratiti u prvobitno stanje
nakon dijeljenja.
• Nemojte odvajati bateriju ili odspajati AC
adapter od kamkordera, ili vaditi "Memory Stick
PRO Duo" za vrijeme editiranja jer može doći
do oštećenja "Memory Stick PRO Duo" kartice.
• Ako je podijeljeni videozapis uključen u playlistu,
bit će podijeljen i u playlisti.
• Može se pojaviti manje odstupanje izmeñu mjesta
gdje ste dodirnuli } i stvarnog mjesta reza jer
kamkorder odabire mjesto reza u intervalima od
približno pola sekunde.
• Videozapisi u playlisti se ne mogu dijeliti ako
ukupan broj videozapisa u playlisti prelazi
maksimum. U tom slučaju, prvo obrišite
videozapise iz playliste i zatim ih dijelite.
Kreiranje playliste
Playlista je popis umanjenih slika videozapisa
koje ste odabrali. Originalne scene se ne
mijenjanju čak i ako editirate ili obrišete
scene iz playliste.
b Napomene
• Nije moguće dodavati ili editirati videozapise
tijekom uporabe Easy Handycam funkcije. Prvo
isključite Easy Handycam funkciju (str. 24).
• Slike snimljene u HD (high definition) i SD
(standard definition) kvaliteti svrstavaju se u
zasebne Playliste.
Za dodavanje svih videozapisa
snimljenih istog dana u playlistu
A U izborniku D (HOME), dodirnite F
(OTHERS) t [PLAYLIST EDIT].
B Dodirnite [R ADD by date] ili [S
ADD by date].
Datumi snimanja fotografija se prikazuju
na zaslonu.
z Savjet
• Snimke snimljene ovim kamkorderom i pohranjene
na "Memory Stick PRO Duo", nazivaju se
"originali".
Prethodni/sljedeći datum
1
2
3
U izborniku D (HOME) dodirnite
F (OTHERS) t [PLAYLIST EDIT].
Dodirnite [R ADD] ili [S ADD].
Dodirnite scenu koju želite dodati
u playlistu.
C Dodirnite v/V kako biste odabrali
datum željene snimke.
D Dodirnite j dok je označen odabrani
datum željene snimke.
Snimke odabranog datuma su prikazane
na zaslonu.
Dodirnite snimku na LCD zaslonu kako
biste potvrdili odabir.
Dodirnite p za povratak na prethodni
prikaz.
E Dodirnite j t [YES] t j.
b Napomene
Odabrana scena je označena znakom -.
Pritisnite i zadržite snimku na LCD
zaslonu za potvrñivanje odabira.
Dodirnite p za povratak na prethodni
izbornik.
4
Dodirnite j t [YES] t j.
• Nemojte odvajati bateriju ili odspajati AC
adapter od kamkordera, ili vaditi "Memory Stick
PRO Duo" za vrijeme editiranja jer može doći
do oštećenja "Memory Stick PRO Duo" karticu.
• Fotografije se ne mogu dodati u playlistu.
z Savjeti
• U Playlistu možete dodati najviše 999
videozapisa HD (high definition) ili 99 zapisa
SD (standard definition) kvalitete.
• Možete dodati videozapis dok ga gledate
odabirom na kartici E (OPTION) t [U
ADD]/[V ADD]/[U ADD by date]/[V
ADD by date].
• Playlistu možete kopirati na disk koristeći
isporučeni softver.
49
Reprodukcija playliste
1
U izborniku D (HOME) dodirnite
I (VIEW IMAGES) t [PLAYLIST].
Na zaslonu se pojavljuje prikaz playliste.
Pritisnite i zadržite snimku na LCD
zaslonu za potvrñivanje odabira.
Dodirnite p za povratak u prethodni
izbornik.
D Dodirnite j t [YES] t j.
z Savjet
• Originalne snimke se ne mijenjaju čak i ako
obrišete snimke iz playliste.
Promjena redoslijeda unutar playliste
A U izborniku D (HOME), dodirnite F
(OTHERS) t [PLAYLIST EDIT].
2
Dodirnite scenu od koje želite
pokrenuti reprodukciju.
Playlista se reproducira od odabrane
scene do kraja te se zaslon vraća na
prikaz playliste.
B Dodirnite [U MOVE] ili [V MOVE].
C Odaberite snimku koju želite premjestiti.
z Savjet
• Možete promijeniti kvalitetu slike videozapisa
kojeg želite reproducirati dodirom na E
(OPTION) t kartica m t [R/S INDEX
SET].
Za brisanje nepotrebnih snimaka iz
playliste
A U izborniku D (HOME), dodirnite F
(OTHERS) t [PLAYLIST EDIT].
Odabrana snimka je označena -.
Pritisnite i zadržite snimku na LCD
zaslonu za potvrñivanje odabira.
Dodirnite p za povratak u prethodni
izbornik.
D Dodirnite j.
E Odaberite odredište pomoću
[u]/[v].
B Dodirnite [U ERASE] ili [V ERASE].
Za brisanje svih snimaka iz playliste,
dodirnite [U ERASE ALL]/[V
ERASE ALL] t [YES] t [YES] t
j.
C Dodirnite snimku koju želite obrisati.
Oznaka odredišta
F Dodirnite j t [YES] t j.
z Savjet
• Ako odaberete više snimaka, snimke se
premještaju prema rasporedu u playlisti.
Odabrana snimka je označena -.
50
Presnimavanje na videorekorder ili DVD/HDD
rekorder
Možete kopirati sliku s kamkordera na drugi ureñaj za snimanje kao npr. videorekorder ili
DVD/HDD rekorder. Spojite ureñaj na jedan od prikazanih načina.
Spojite kamkorder u zidnu utičnicu pomoću isporučenog AC adaptera (str. 16). Takoñer
pogledajte upute za uporabu ureñaja koje namjeravate spojiti.
b Napomene
• Videozapisi snimljeni uz HD (high definition) kvalitetu slike, presnimit će se uz SD
(standard definition) kvalitetu slike.
• Za kopiranje videozapisa snimljenog u HD (high definition) kvaliteti, instalirajte na računalo isporučeni
softver i zatim kopirajte slike s diska na računalo.
• S obzirom da se presnimavanje vrši na analogni način. kvaliteta slike može se smanjiti.
A/V OUT priključnica
(Žuta)
(Bijela) (Crvena)
(Žuta) (Bijela) (Crvena)
Uređaj sa S VIDEO priključnicom
{: Video/Tok signala
A A/V priključni kabel (isporučen)
Handycam Station i kamkorder imaju A/V
OUT priključke (str. 100, 101). Spojite
A/V priključni kabel na Handycam Station
ili na kamkorder, ovisno o potrebi.
B A/V priključni kabel sa S VIDEO
priključkom (opcija)
Kad spajate drugi ureñaj putem S VIDEO
priključka, koristeći A/V spojni kabel sa
S VIDEO kabelom (opcija), slike će se
reproducirati vjernije nego kod povezivanja
isporučenim A/V kabelom. Spojite bijeli i
crveni priključak (lijevi/desni audio) i S
VIDEO priključak (S VIDEO kanal) A/V
kabela (opcija). U tom slučaju nije
potreban žuti (standardni video) utikač.
Videorekorderi ili
DVD/HDD rekorderi
Uređaj bez S VIDEO
priključnice
Spojite li samo S VIDEO utikač, zvuk se
neće čuti.
b Napomene
• Nije moguće presnimavanje kod rekordera
spojenih HDMI kabelom.
• Za isključenje prikaza indikatora (poput brojača,
itd.) na zaslonu spojenog ureñaja, dodirnite D
(HOME) t ' (SETTINGS) t [OUTPUT
SETTINGS] t [DISP OUTPUT] t [LCD
PANEL] (standardno podešenje) (str. 68).
• Za snimanje datuma/vremena i podataka o
podešenju kamkordera, uključite njihov prikaz
na zaslonu (str. 65).
• Kad spajate kamkorder na mono ureñaj, spojite
žuti utikač A/V kabela na ulazni video priključak,
a crveni (desni kanal) ili bijeli (lijevi kanal)
utikač na ulazni audio priključak vanjskog
ureñaja.
51
Ispis fotografija
1
2
3
4
5
(PictBridge kompatibilan
pisač)
Uključite kamkorder i pritisnite I
(VIEW IMAGES).
Podesite [TV TYPE] u skladu s ureñajem
za reprodukciju (str. 67).
Uložite medij za snimanje u uređaj
za snimanje.
Ako ureñaj za snimanje ima preklopku
za odabir ulaza, postavite je na ulaz.
Spojite kamkorder na uređaj za
snimanje (videorekorder ili DVD/
HDD rekorder) A/V spojnim
kabelom (isporučen) A ili A/V
spojnim kabelom sa S VIDEO
priključkom (opcija) B.
Spojite kamkorder na ulazne priključke
ureñaja za snimanje.
Pokrenite reprodukciju na
kamkorderu i snimanje na uređaju
za snimanje.
Za detalje pogledajte upute za uporabu
dobivene uz ureñaj za snimanje.
Po završetku presnimavanja,
zaustavite uređaj za snimanje i
zatim kamkorder.
Fotografije možete bez uporabe računala
jednostavno otisnuti izravnim spajanjem
kamkordera na pisač koji podržava funkciju
PictBridge.
Za ovaj postupak spojite kamkorder u zidnu
utičnicu putem AC adaptera (str. 16).
Uključite pisač.
Za ispis fotografija s "Memory Stick PRO
Duo" kartice, uložite "Memory Stick PRO
Duo" na koji su snimljene u kamkorder.
1
2
3
4
Spojite Handycam Station u zidnu
mrežnu utičnicu isporučenim AC
adapterom.
Sigurno postavite kamkorder na
Handycam Station i zatim uključite
kamkorder.
Spojite pisač na + (USB) priključnicu kamkordera uporabom USB
kabela (str. 101).
Na zaslonu se automatski pojavi [USB
SELECT].
Dodirnite [PRINT].
Kad je uspostavljena veza, na zaslonu
se pojavi L (PictBridge veza).
Možete odabrati fotografiju na zaslonu.
52
5
Dodirnite fotografiju za ispis.
Odabrana snimka je označena -.
Pritisnite i zadržite snimku na LCD
zaslonu za potvrñivanje odabira.
Dodirnite p za povratak u prethodni
izbornik.
6
Dodirnite E (OPTION), podesite
sljedeće opcije i dodirnite j.
[COPIES]: Podesite broj kopija
fotografija koje želite otisnuti. Možete
podesiti do 20 kopija.
[DATE/TIME]: Odaberite [DATE],
[DAY&TIME] ili [OFF] (bez datuma/
vremena na ispisu).
[SIZE]: Odaberite veličinu papira.
Ako ne želite mijenjati postavke,
prijeñite na korak 7.
7
Dodirnite [EXEC] t [YES] t j.
Ponovno se pojavi izbornik fotografija.
• Kad je na zaslonu vidljiv indikator L, ne
pokušavajte izvoditi sljedeće postupke:
– Koristiti preklopku POWER
– Pritiskati tipku I (VIEW IMAGES)
– Skidati kamkorder s Handycam Station
postolja
– Odspajati USB kabel s Handycam Station
postolja ili pisača
• Ako pisač prestane raditi, odspojite USB kabel,
isključite i ponovno uključite pisač te opet
započnite postupak iz početka.
• Možete odabrati samo formate papira koje pisač
podržava.
• Kod nekih modela pisača, nedostajat će gornji i
donji ili lijevi i desni kraj slike. Ako ispisujete
fotografiju snimljenu u formatu 16:9 (wide),
lijevi i desni kraj slike mogu biti odrezani.
• Neki modeli pisača možda neće podržavati
funkciju ispisa datuma. Za detalje pogledajte
upute za uporabu pisača.
• Možda nećete moći otisnuti fotografije:
– obrañivane na računalu
– snimljene na drugim ureñajima
– veličine preko 3 MB
– dimenzija većih od 2 848 T 2 136 piksela.
z Savjeti
• PictBridge se temelji na standardu CIPA
(Camera & Imaging Products Association). Ispis
fotografija možete izvoditi bez uporabe računala,
izravnim spajanjem digitalne videokamere ili
digitalnog fotoaparata, bez obzira na model ili
proizvoñača.
• Fotografije možete ispisati dok ih gledate
odabirom E (OPTION) t kartica I t
[PRINT].
Za završetak ispisa
Dodirnite p u izborniku za odabir
fotografija.
b Napomene
• Funkcija se može jamčiti samo kod PictBridge
kompatibilnih modela.
• Pogledajte takoñer upute za uporabu pisača
kojeg ćete koristiti.
53
Uporaba medija za snimanje
H (MANAGE
MEMORY STICK)
kategorija
Formatiranje "Memory
Stick PRO Duo"
kartice
Ova kategorija omogućuje uporabu diska ili
"Memory Stick PRO Duo" kartice za
različite svrhe.
Formatiranje briše sve snimke s "Memory
Stick PRO Duo" kartice, te oslobaña
memoriju za nove snimke.
Spojite kamkorder u zidnu mrežnu utičnicu
isporučenim AC adapterom (str. 16).
b Napomene
• Kako bi spriječili brisanje važnih snimaka,
potrebno ih je pohraniti (str. 45), prije izvoñenja
postupka [b
b INFO].
H (MANAGE MEMORY STICK)
kategorija
Popis opcija
b FORMAT
"Memory Stick PRO Duo" možete
formatirati radi obnavljanja izvornog
kapaciteta (str. 55).
1
2
3
b INFO
Uključite kamkorder.
"Memory Stick PRO Duo" koji ćete
formatirati stavite u kamkorder.
U izborniku D (HOME) dodirnite
H (MANAGE MEMORY STICK)
t [b FORMAT].
Možete prikazati podatke o kapacitetu
"Memory Stick PRO Duo" kartice (str. 55).
REPAIR IMG.DB F.
Možete obnoviti podatke o održavanju
"Memory Stick PRO Duo" kartice (str. 56).
4
5
Dodirnite [YES] t [YES].
Kada se pojavi [Completed.],
dodirnite j.
b Napomene
• Obrisat će se i fotografije koje su nekim drugim
ureñajem zaštićene od slučajnog brisanja.
54
• Dok je na zaslonu prikazano [Executing...]
nemojte:
– dirati preklopku POWER ili tipke,
– vaditi "Memory Stick PRO Duo".
• Dok je uključena značajka [b
b FORMAT], ne
odspajajte AC adapter.
Provjera informacija o
"Memory Stick PRO
Duo" kartici
Možete prikazati podatke o "Memory Stick
PRO Duo" kartici i provjeriti vrijednost
slobodnog prostora na disku.
1
2
Uključite kamkorder.
U izborniku D (HOME), dodirnite
H (MANAGE MEMORY STICK)
t[b INFO].
Za isključenje zaslona
Dodirnite t.
b Napomene
• Ova funkcija prikazuje prostor na "Memory
Stick PRO Duo" kartici u jedinicama od 1 MB =
1 048 576 bajtova. Dijelovi manji od megabajta
ne uzimaju se u obzir kod prikaza prostora na
"Memory Stick PRO Duo" kartici kamkordera.
Prikazana veličina na "Memory Stick PRO Duo"
kartici će biti malo manja od veličine prikazane
u nastavku, unatoč tome što je prikazan i
slobodan i zauzeti prostor na "Memory Stick
PRO Duo" kartici.
• Budući da upravljačke datoteke zauzimaju
odreñeni prostor, zauzeti prostor neće biti 0 MB
nakon izvoñenja funkcije [b
b FORMAT] (str.
54).
55
Obnavljanje datoteke s podacima o slikama
Ova funkcija provjerava upravljačke podatke
i konzistentnost videozapisa i fotografija na
"Memory Stick PRO Duo" te popravlja
eventualne nedostatke.
1
2
3
Uključite kamkorder.
Dodirnite D (HOME) t [H
MANAGE MEMORY STICK] t
[REPAIR IMG.DB F.].
Prikazuje se izbornik [REPAIR
IMG.DB F.]
Dodirnite [YES].
Započinje provjera upravljačkih
podataka.
Dodirnite j za prekidanje postupka
obnavljanja ako nisu pronañeni
nedostaci.
4
5
56
Dodirnite [YES].
Nakon što se prikaže
[Completed], dodirnite j.
b Napomene
• Nemojte izlagati kamkorder udarcima ili
vibracijama za vrijeme ovog postupka.
• Nemojte odspajati AC adapter, vaditi bateriju ili
vaditi "Memory Stick PRO Duo" karticu tijekom
ovog postupka.
Podešavanje kamkordera
Kako koristiti kategoriju ' (SETTINGS) u
izborniku D HOME
Možete po želji promijeniti funkcije
snimanja i postavke upravljanja.
3
Uporaba izbornika HOME
1
Uključite računalo, zatim pritisnite
D (HOME).
4
Kategorija ' (SETTINGS)
2
Dodirnite željenu funkciju.
Ako funkcija nije vidljiva na zaslonu,
dodirnite v/V za promjenu stranice.
Dodirnite ' (SETTINGS).
5
Dodirnite željenu opciju.
Ako opcija nije vidljiva na zaslonu,
dodirnite v/V za promjenu stranice.
Promijenite podešenje, zatim
dodirnite j.
57
VIEW IMAGES SET (str. 65)
Lista opcija kategorije '
(SETTINGS)
MOVIE SETTINGS (str. 59)
Stranica
R/S INDEX SET*1
65
DATA CODE
65
Opcija
Stranica
R/S REC SET*1
59
R REC MODE
59
S REC MODE
60
NIGHTSHOT LIGHT
60
WIDE SELECT
60
DIGITAL ZOOM
VOLUME*1
66
60
STEADYSHOT
BEEP*
1
66
61
AUTO SLW SHUTTR
LCD BRIGHT
66
61
X.V.COLOR
LCD BL LEVEL
67
61
GUIDEFRAME
LCD COLOR
67
61
ZEBRA
61
u REMAINING
61
Opcija
Stranica
FLASH LEVEL
62
TV TYPE
67
REDEYE REDUC
62
DISP OUTPUT
68
G INDEX SET*1
62
COMPONENT
68
PHOTO SETTINGS (str. 63)
58
Opcija
Y DISPLAY
66
F INTERVAL SET*
1
66
SOUND/DISP SET*2 (str. 66)
Opcija
Stranica
OUTPUT SETTINGS (str. 67)
CLOCK/I LANG (str. 68)
Opcija
Stranica
Opcija
\ IMAGE SIZE*1
63
CLOCK SET*
\ QUALITY
63
AREA SET
FILE NO.
64
SUMMERTIME
68
NIGHTSHOT LIGHT
60
I LANGUAGE SET*1
68
STEADYSHOT
61
GUIDEFRAME
61
ZEBRA
61
FLASH LEVEL
62
REDEYE REDUC
62
Stranica
1
20
68
MOVIE SETTINGS
(Opcije za snimanje videozapisa)
GENERAL SET (str. 69)
Opcija
Stranica
DEMO MODE
69
REC LAMP
69
CALIBRATION
94
A.SHUT OFF
69
REMOTE CTRL
69
1
* Ove opcije možete takoñer podesiti tijekom
Easy Handycam postupka (str. 24)
*2 [SOUND SETTINGS] (tijekom Easy Handycam
postupka)
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite v/V za
promjenu stranice.
Kako podesiti
D (Izbornik HOME) t str. 57
E (Izbornik OPTION) t str. 70
Standardne postavke označene su sa B.
R/S REC SET
D E
Možete odabrati kvalitetu snimanja
videozapisa.
B R HD QUALITY
Snima u HD (high definition) kvaliteti.
S SD QUALITY
Snima u SD (standard definition) kvaliteti.
R REC MODE
D E
Možete odabrati mod snimanja za snimanje
uz HD (high definition) kvalitetu na 4 razine.
HD XP
Snima u najvišoj kvaliteti
(AVC HD 15M (XP))
HD HQ
Snima u visokoj kvaliteti
(AVC HD 9M (HQ))
B HD SP
Snima u standardnoj kvaliteti
(AVC HD 7M (SP))
59
HD LP
b Napomene
Produljeno vrijeme snimanja (Long Play)
(AVC HD 5M (LP))
• Ne prekrivajte infracrveni emiter prstima ili
drugim predmetima (str. 32).
• Uklonite konverzijski objektiv (opcija).
• Maksimalna udaljenost od objekta pri snimanju s
uporabom [NIGHTSHOT LIGHT] iznosi oko 3 m.
b Napomena
• Ako snimate u LP modu, detalji u scenama s
brzim pokretima će možda ispasti nejasni pri
reprodukciji.
z Savjet
• Očekivano vrijeme snimanja za svaki od ovih
modova navedeno je na str. 10.
S REC MODE
D E
Možete odabrati jednu od 3 razine SD
(standard definition) kvalitete za snimanje
videozapisa.
SD HQ
Snima u visokoj kvaliteti.
(SD 9M (HQ))
Pri snimanju sa SD (standard definition)
kvalitetom slike, možete odabrati omjer
širine i visine slike koji odgovara TV zaslonu
na kojem će slika biti prikazana. Takoñer
pogledajte upute za uporabu vašeg TV
prijemnika.
B 16:9 WIDE
Snima sliku za reprodukciju na TV
prijemniku sa zaslonom omjera 16:9
(wide).
Snima sliku za reprodukciju na TV
prijemniku sa zaslonom omjera 4:3.
Snima u standardnoj kvaliteti.
(SD 6M (SP))
b Napomena
SD LP
Produljuje vrijeme snimanja (Long Play).
(SD 3M (LP))
• Podesite [TV TYPE] prema vrsti TV prijemnika
spojenog za reprodukciju (str. 67).
DIGITAL ZOOM
b Napomena
• Ako snimate u LP modu, kvaliteta videozapisa
može biti slabija ili će prikaz detalja u scenama s
brzim pokretima biti lošiji.
z Savjet
• Očekivano vrijeme snimanja za svaki od ovih
modova navedeno je na str. 10.
D
Možete odabrati maksimalnu razinu zuma
ukoliko želite primijeniti faktor zuma veći od
10T (standardno podešenje) pri snimanju.
Imajte na umu da se kvaliteta slike smanjuje
kad koristite digitalni zum.
D
Kad snimate uz uporabu funkcija NightShot
(str. 32) ili [SUPER NIGHTSHOT] (str. 75),
možete snimiti jasnije slike ako
[NIGHTSHOT LIGHT], koji emitira
(nevidljive) infracrvene zrake, podesite na
[ON] (standardno podešenje).
60
D
4:3 (:)
B SD SP
NIGHTSHOT LIGHT
WIDE SELECT
Desna strana skale pokazuje područje
digitalnog zumiranja. Područje zumiranja
se pojavi kad odaberete razinu zuma.
B OFF
Zum do 10 T se izvodi optički.
20 (
z Savjet
Zum do 10 T se izvodi optički, a do 20 T
digitalno.
• Usmjeravanje objekta prema končanici okvira
omogućuje skladniju kompoziciju.
STEADYSHOT
D
Funkcija ublažava vibracije kamkordera
(standardno podešenje je [ON]).
Podesite [STEADYSHOT] na [OFF] (i) kad
koristite stativ (opcija). Slika biti prirodnija.
AUTO SLW SHUTTR
(automatski spori
zatvarač)
D
ZEBRA
D
Na dijelu zaslona gdje svjetlina odgovara
podešenoj razini pojavljuju se dijagonalne
linije, što je korisno pomagalo za prilagoñavanje svjetline. Kad mijenjate standardnu
postavku, prikazano je /. Uzorak zebre se
neće snimiti.
B OFF
Uzorak zebre nije prikazan.
Kod snimanja na tamnim mjestima, brzina
zatvarača se automatski smanjuje na 1/25
sekunde (standardna postavka je [ON]).
70
Uzorak zebre se pojavljuje na zaslonu
svjetline od otprilike 70 IRE.
100
X.V.COLOR
D
Kod snimanja, podesite na [ON] za snimanje
šireg raspona boja. Tako se bolje mogu reproducirati žive boje cvijeća ili plavetnilo mora.
b Napomene
• Podesite [X.V.COLOR] na [ON] samo ako će se
snimka reproducirati na x.v.Color kompatibilnom
TV prijemniku. U suprotnom odaberite [OFF]
(standardna postavka).
• Ako se reproducira videozapis snimljen uz
funkciju na [ON] na TV-u koji ne podržava
x.v.Color, boje se možda neće točno prikazati.
• [X.V.COLOR] se ne može podesiti na [ON]:
– kod snimanja uz SD (standard definition)
kvalitetu slike
– kod snimanja videozapisa.
GUIDEFRAME
D
Podesite li [GUIDEFRAME] na [ON],
možete vidjeti okvir za provjeru da li je
objekt horizontalan ili vertikalan. Okvir se ne
snima. Pritisnite DISP/BATT INFO da okvir
nestane (standardna postavka je [OFF]).
Uzorak zebre se pojavljuje na zaslonu
svjetline od otprilike 100 IRE ili više.
b Napomena
• Dijelovi zaslona na kojima je svjetlina veća od
100 IRE mogu se previše osvijetliti.
z Savjet
• IRE predstavlja svjetlinu zaslona.
u REMAINING
D
B AUTO
Prikazuje indikator preostalog vremena
diska na oko 8 sekundi u sljedećim
situacijama:
– Kad provjeravate preostali kapacitet
"Memory Stick PRO Duo" kartice s
preklopkom POWER podešenom na u
(videozapisi).
– Kad pritisnete DISP/BATT INFO za
uključenje indikatora dok je preklopka
POWER podešena na u (videozapisi).
– Kad odaberete funkciju snimanja
videozapisa u izborniku HOME.
61
ON
Indikator preostalog kapaciteta diska će
uvijek biti vidljiv.
b Napomena
• Kad za snimanje videozapisa preostane manje od
5 minuta vremena, indikator ostane na zaslonu.
FLASH LEVEL
D
Možete podesiti ovu funkciju kod uporabe
ugrañene bljeskalice ili vanjske bljeskalice
(opcija) kompatibilne s ovim kamkorderom.
HIGH ((+)
B NORMAL (()
LOW ((–)
Slabiji intenzitet bljeskalice.
D
Ovu funkciju možete podesiti kad koristite
ugrañenu bljeskalicu ili vanjsku bljeskalicu
(opcija) koja je kompatibilna s kamkorderom.
Možete spriječiti efekt crvenih očiju tako što
će se bljeskalica aktivirati prije snimanja.
Podesite [REDEYE REDUC] na [ON], zatim
pritisnite ( (bljeskalica) (str. 31) više puta za
odabir podešenja.
G (automatsko smanjenje efekta): Prije automatskog aktiviranja bljeskalice kad u prostoru
nema dovoljno svjetla aktivira se predbljesak.
r
G ( (aktivno smanjenje efekta): Bljeskalica i
predbljesak za smanjenje efekta crvenih očiju
se aktiviraju uvijek.
r
, (isključena bljeskalica): Snima se bez
bljeskalice.
b Napomena
• Funkcijom REDEYE REDUC ponekad se neće
postići željeni učinak, što ovisi o individualnim
razlikama i drugim uvjetima.
62
D
Standardna postavka je [ON] i omogućuje
vam traženje lica tijekom snimanja
videozapisa.
Ikone lica i njihovo značenje
G: Kad je podešeno na [ON].
H: Kad se prepozna prvo lice.
H: Kad je prepoznavanje lica dovršeno
(ikona trepće).
J: Ako se lice ne može prepoznati.*
* Ako je broj lica prevelik (maksimum je oko 100
lica), traženje lica se prekida.
Za reprodukciju preko Face Index izbornika,
pogledajte str. 37.
Jači intenzitet bljeskalice.
REDEYE REDUC
G INDEX SET
Kapacitet "Memory Stick PRO Duo"
kartice (MB) i broj slika za snimanje
PHOTO SETTINGS
(Opcije za snimanje fotografija)
Kad je preklopka POWER u položaju
v (fotografije)
6.1M
2848 T
2136
j
4.6M
2848 T
1602
m
3.1M
2048 T
1536
k
VGA
(0.3M)
640T
480
}
512MB
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite v/V za
promjenu stranice.
155
390
205
510
1GB
315
800
420
1 050
600 5 900
1 550 14 500
Kako podesiti
2GB
D (Izbornik HOME) t str. 57
E (Izbornik OPTION) t str. 70
650
1 600
860
2 150
1 200 12 000
3 150 30 000
4GB
1 250
3 200
1 700
4 250
2 400 23 500
6 300 59 000
8GB
2 550
6 400
3 400 4 900 48 000
8 500 12 500 115000
Standardne postavke označene su sa B.
\ IMAGE SIZE
D E
295
760
2 850
7 200
Kad je preklopka POWER u položaju
u (videozapisi)*
B 6.1M (j)
4.6M
2848 T 1602
m
3.4M
2136 T 1602
l
205
510
270
690
1GB
420
1050
550
1400
Odaberite za jasno snimanje većeg broja
fotografija relativno dobre kvalitete.
2GB
860
2150
1100
2850
VGA (0.3M) (})
4GB
Odaberite za snimanje maksimalnog broja
fotografija.
1700
4250
2250
5700
8GB
3400
8500
4500
11000
Odaberite za jasno snimanje fotografija.
& 4.6M (m)
Odaberite za jasno snimanje u formatu 16:9
(wide).
3.1M (k)
b Napomene
• [\ IMAGE SIZE] je moguće podesiti samo
tijekom pripravnog stanja snimanja.
\ QUALITY
D E
B FINE (FINE)
512MB
* Veličina slike je unaprijed podešena ovisno o
formatu snimljene slike:
– [& 4.6M] uz HD (high definition) kvalitetu
slike
– [& 4.6M] uz format 16:9 i SD (standard
definition) kvalitetu slike
Odaberite za snimanje fotografija bolje
kvalitete.
STANDARD (STD)
Odaberite za snimanje fotografija
standardne kvalitete.
63
– [3.4M] uz format 4:3 i SD (standard
definition) kvalitetu slike
b Napomene
• Izmjereno kod sljedećih podešenja:
Gore: [FINE] kvaliteta slike.
Dolje: [STANDARD] kvaliteta slike.
• Sve navedene vrijednosti odnose se na uporabu
"Memory Stick PRO Duo" tvrtke Sony
Corporation. Broj snimljenih slika i vrijeme
snimanje ovisit će o uvjetima snimanja i mediju
za snimanje.
• Razlučivost slike postiže se jedinstvenom
skupinom Sony ClearVid CMOS senzora i
sustava procesiranja slike (novi Enhanced
Imaging Processor).
• Za snimanje fotografija, možete koristiti
"Memory Stick PRO Duo" kapaciteta manjeg od
256 MB.
FILE NO.
D
B SERIES
Redom pridjeljuje brojeve datotekama čak i
nakon izmjene "Memory Stick PRO Duo"
kartice. Broj datoteka se resetira kod
kreiranja nove mape za snimanje ili ako se
mapa za snimanje zamijeni drugom.
RESET
Redom pridjeljuje brojeve datotekama, od
najvećeg broja postojeće datoteke na
trenutnom mediju za snimanje.
NIGHTSHOT LIGHT
D
Pogledajte str. 60.
STEADYSHOT
D
Pogledajte str. 61.
GUIDEFRAME
Pogledajte str. 61.
64
ZEBRA
D
Pogledajte str. 61.
D
FLASH LEVEL
D
Pogledajte str. 62.
REDEYE REDUC
Pogledajte str. 62.
D
VIEW IMAGES SET
DATE/TIME
(Opcije za podešavanje glasnoće i prikaza)
A Datum
B Vrijeme
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite v/V za
promjenu stranice.
CAMERA DATA
Videozapis
Kako podesiti
D (Izbornik HOME) t str. 57
E (Izbornik OPTION) t str. 70
Standardne postavke označene su sa B.
R/S INDEX SET
D E
Fotografija
Možete odabrati kvalitetu slike videozapisa
kojeg želite reproducirati.
B R HD QUALITY
Reprodukcija videozapisa snimljenog uz
HD (high definition) kvalitetu slike.
S SD QUALITY
Reprodukcija videozapisa snimljenog uz
SD (standard definition) kvalitetu slike.
DATA CODE
D E
Prikaz informacija koje se automatski
pohranjuju tijekom snimanja (data code).
B OFF
Za isključenje prikaza podataka o
snimanju.
DATE/TIME
Prikaz datuma i vremena.
CAMERA DATA (dolje)
Odaberite za prikaz podataka o podešenju
kamkordera.
C Funkcija SteadyShot isključena
D Svjetlina
E Ravnoteža bijele boje
F Pojačanje
G Brzina zatvarača
H Otvor blende
I Vrijednost ekspozicije
z Savjeti
• Za fotografiju snimljenu uporabom bljeskalice
pojavi se (.
• Ako spojite kamkorder na TV prijemnik, na
zaslonu TV prijemnika su prikazane informacije
o snimanju.
• Kod pritiska tipke DATA CODE na daljinskom
upravljaču sljedeći indikatori izmjenjuju se
navedenim redom: [DATE/TIME] t
[CAMERA DATA] t [OFF] (bez oznake).
65
SOUND/DISP SET
(Opcije za podešavanje zvučnog signala i
prikaza)
• Ovisno o stanju "Memory Stick PRO Duo"
kartici, pojavi se oznaka [--:--:--].
Y DISPLAY
D
Možete odabrati broj sličica koje se
pojavljuju u izborniku VISUAL INDEX.
B ZOOM LINK
Promijenite broj sličica (6 ili 12)
preklopkom zuma na kamkorderu.*
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite v/V za
promjenu stranice.
6IMAGES
Kako podesiti
Za prikaz 6 sličica u izborniku.
D (Izbornik HOME) t str. 57
E (Izbornik OPTION) t str. 70
12IMAGES
Za prikaz 12 sličica u izborniku.
* Možete koristiti tipke zuma na okviru LCD
zaslona ili tipke daljinskog upravljača.
F INTERVAL SET
D E
Možete podesiti vrijeme prikaza sličice od 3,
6, 12 sekundi ili 1 i 5 minuta. Standardna
postavka je [3 sec.].
Standardne postavke označene su sa B.
VOLUME
D E
Za podešavanje glasnoće dodirnite tipke
[/\ (str. 36).
BEEP
D
B ON
Melodija se oglašava kad pokrenete/
prekinete snimanje ili dodirujete zaslon.
OFF
Isključenje melodije.
LCD BRIGHT
D
Možete podesiti svjetlinu LCD zaslona
tipkama [/\.
A Svjetlinu podesite tipkama [/\.
B Dodirnite j.
z Savjet
• Ovo podešavanje ni na koji način ne utječe na
snimljenu sliku.
66
OUTPUT SETTINGS
(Opcije za spajanje drugih uređaja)
D
LCD BL LEVEL
Moguće je podesiti svjetlinu LCD zaslona.
B NORMAL
Standardna svjetlina.
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite v/V za
promjenu stranice.
BRIGHT
Posvjetljuje LCD zaslon.
b Napomene
• Kad kamkorder spojite na mrežni napon putem
AC adaptera, automatski se bira [BRIGHT].
• Kad odaberete [BRIGHT], vijek trajanja baterije
se smanji tijekom snimanja.
• Otvorite li LCD zaslon za 180 stupnjeva prema
van i prislonite ga uz kućište, automatski je
odabrano podešenje [NORMAL].
z Savjet
• Ovo podešavanje ni na koji način ne utječe na
snimljenu sliku.
LCD COLOR
D
Dodirnite [/\ za podešavanje boje na
LCD zaslonu.
Slabiji intenzitet
Kako podesiti
D (Izbornik HOME) t str. 57
E (Izbornik OPTION) t str. 70
Standardne postavke označene su sa B.
TV TYPE
D
Potrebno je odabrati omjer širine i visine
slike u skladu sa spojenim TV prijemnikom.
Snimke će se reproducirati kao na sljedećim
ilustracijama.
B 16:9
Odaberite za gledanje zapisa na 16:9 wide
TV prijemniku.
16:9 (wide) slika
4:3 slika
Jači intenzitet
z Savjet
• Ovo podešavanje ni na koji način ne utječe na
snimljenu sliku.
4:3
Odaberite za gledanje zapisa na 4:3
standardnom TV prijemniku.
16:9 (wide)
slika
4:3 slika
b Napomena
• Format slika snimljenih uz HD (high definition)
kvalitetu je 16:9.
67
CLOCK/I LANG
(Opcije za podešavanje sata i jezika)
DISP OUTPUT
D
B LCD PANEL
Odaberite za prikaz informacija poput
vremenske oznake na LCD zaslonu.
V-OUT/PANEL
Prikazuje informacije poput vremenske
oznake na TV zaslonu i LCD zaslonu.
COMPONENT
D
Odaberite [COMPONENT] kod spajanja
kamkordera s TV prijemnikom preko
komponentne ulazne priključnice.
576i
Odaberite kod spajanja kamkordera s TV
prijemnikom s komponentnom ulaznom
priključnicom.
B 1080i/576i
Odaberite kod spajanja s TV prijemnikom
koji ima komponentnu ulaznu priključnicu
i može prikazati 1080i signale.
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite v/V za
promjenu stranice.
Kako podesiti
D (Izbornik HOME) t str. 57
E (Izbornik OPTION) t str. 70
CLOCK SET
D
Pogledajte str. 20.
AREA SET
D
Možete podesiti vremensku razliku bez
zaustavljanja sata.
Podesite lokalno područje tipkama v/V kad
kamkorder koristite u drugoj vremenskoj zoni.
Za vremensku zonu pogledajte str. 88.
SUMMERTIME
D
Možete promijeniti ovo podešenje bez
zaustavljanja sata.
Podesite na [ON] za pomak vremena jedan
sat unaprijed.
I LANGUAGE SET
D
Moguće je odabrati jezik izbornika na LCD
zaslonu.
z Savjet
• Kamkorder nudi opciju [ENG[SIMP]]
(pojednostavljeni engleski) ukoliko ne možete
pronaći svoj materinji jezik.
68
GENERAL SET
(Ostale opcije za podešavanje)
A.SHUT OFF (automatsko
D
isključivanje)
B 5 min
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite v/V za
promjenu stranice.
D (Izbornik HOME) t str. 57
E (Izbornik OPTION) t str. 70
Standardne postavke označene su sa B.
D
Standardna postavka je [ON] i omogućuje
demo prikaz u trajanju od oko 10 minuta
nakon podešavanja preklopke POWER na
u (videozapisi).
z Savjeti
• Prikaz mogućnosti se prekida u dolje navedenim
slučajevima:
– Kad pritisnete START/STOP ili PHOTO.
– Kad tijekom prikaza mogućnosti dodirnete
zaslon. (Prikaz mogućnosti se pokreće ponovo
za približno deset minuta.)
– Kad izvadite ili umetnete "Memory Stick PRO
Duo".
– Kad podesite preklopku POWER na v
(fotografije).
– Kad pritisnete D (HOME)/I (VIEW
IMAGES).
REC LAMP (svjetlo za
snimanje)
NEVER
Odaberite za isključenje funkcije
automatskog isključenja.
Kako podesiti
DEMO MODE
Protekne li približno pet minuta bez
pokretanja neke od funkcija, kamkorder se
automatski isključuje.
b Napomena
• Kad spojite kamkorder na mrežno napajanje,
opcija [A.SHUT OFF] se automatski podesi na
[NEVER].
REMOTE CTRL (daljinski
upravljač)
D
Opcija je standardnim podešenjem uključena
([ON]) kako biste mogli koristiti isporučeni
daljinski upravljač (str. 102).
z Savjet
• Podesite opciju na [OFF] kako biste spriječili
kamkorder da reagira na naredbe poslane
daljinskim upravljačem drugog ureñaja za
snimanje.
D
Uključuje se prednje svjetlo za snimanje kad
je postavka standardno podešena na [ON].
CALIBRATION
D
Pogledajte str. 94.
69
Aktiviranje funkcija iz izbornika E OPTION
Izbornik E OPTION izgleda kao pop-up
prozor koji se pojavljuje kod desnog klika
miša na računalu. Prikazuju se različite
funkcije.
Uporaba izbornika OPTION
Kad željena opcija nije prikazana na
zaslonu
Dodirnite drugu karticu. Ako nigdje ne
možete pronaći tu opciju, to znači da
funkcija nije primjenjiva u toj situaciji.
b Napomene
1
Kad koristite kamkorder, dodirnite
E (OPTION) na zaslonu.
Kartica
2
3
70
Dodirnite željenu opciju.
Ako ne možete pronaći željenu opciju,
dodirnite drugu karticu kako biste
promijenili stranicu.
Promijenite podešenje, zatim
dodirnite j.
• Kartice i opcije koje se pojavljuju na zaslonu
ovise o statusu snimanja/reprodukcije na
kamkorderu u tom trenutku.
• Neke opcije su prikazane bez kartice.
• Izbornik E OPTION se ne može upotrebljavati
uz funkciju Easy Handycam.
Opcije snimanja u izborniku
OPTION
Opcije reprodukcije u izborniku
OPTION
D *1
Stranica
FOCUS
–
72
SPOT FOCUS
–
72
TELE MACRO
–
EXPOSURE
–
SPOT METER
D *1
Stranica
DELETE
a
46
DELETE by date
–
47
72
DELETE ALL
a
47
73
Kartica N
–
73
DIVIDE
a
48
SCENE SELECTION
–
73
ERASE
a
50
WHITE BAL.
–
74
ERASE ALL
a
50
COLOR SLOW SHTR
–
75
MOVE
a
50
SUPER NIGHTSHOT
–
75
-- (Kartica ovisi o situaciji/bez kartice)
Opcija
Kartica G
Opcija
Kartica !
Kartica L
U ADD*2
a
49
V ADD*2
a
49
FADER
–
75
U ADD by date*2
a
49
D.EFFECT
–
75
V ADD by date*2
a
49
PICT.EFFECT
–
76
PRINT
a
52
SLIDE SHOW
–
38
Kartica '
VOLUME
a
66
R/S REC SET
a
59
DATA CODE
a
65
R REC MODE
a
59
SLIDE SHOW SET
–
38
S REC MODE
a
60
R ADD
a
49
MICREF LEVEL
–
76
S ADD
a
49
\ IMAGE SIZE
a
63
R ADD by date
a
49
\ QUALITY
a
63
S ADD by date
a
49
SELF-TIMER
–
76
R/S INDEX SET
a
65
TIMING
–
33
COPIES
–
52
RECORD SOUND
–
33
DATE/TIME
–
52
SIZE
–
52
F INTERVAL SET
a
66
* Opcije koje su takoñer dostupne u izborniku
HOME.
* Opcije koje su takoñer dostupne u izborniku
HOME.
1
*2 Opcije koje su takoñer dostupne u izborniku
HOME, ali se nazivi opcija razlikuju.
71
Funkcije podešene u izborniku E OPTION
U nastavku su opisane opcije koje možete
podesiti samo u izborniku E OPTION.
Standardne postavke označene su sa B.
FOCUS
SPOT FOCUS
G
Moguće je odabrati i izoštriti točku izvan
središta kadra.
G
Sliku je moguće izoštriti ručno. Koristite ovu
funkciju kad želite izoštriti odreñeni objekt.
A Dodirnite [MANUAL].
Pojavi se oznaka 9.
B Dodirnite \ (izoštravanje bliskih
objekata)/] (izoštravanje udaljenih
objekata) za postizanje oštrijeg fokusa.
Oznaka m se pojavljuje kad ne možete više
izoštriti objekt u blizini, a oznaka R kad ne
možete više izoštriti objekt u daljini.
C Dodirnite j.
Za automatsko izoštravanje dodirnite
[AUTO] t j u koraku 1.
b Napomena
• Minimalna potrebna udaljenost izmeñu
kamkordera i objekta uz izoštrenu sliku je oko
1 cm za širokokutno i oko 80 cm za telefoto
snimanje.
z Savjeti
• Za lakše izoštravanje objekta pomaknite
preklopku zuma prema T (telefoto) dok ne
izoštrite i zatim prema W (široki kut) za
podešavanje zuma za snimanje. Želite li objekt
snimiti izbliza, pomaknite preklopku zuma
prema W (široki kut), zatim izoštrite sliku.
• Podatak o udaljenosti izoštravanja (udaljenost na
kojoj je objekt izoštren ako je taman ili se teško
izoštrava) prikazuje se na nekoliko sekundi u
sljedećim situacijama.
– Kad se način izoštravanja prebaci s
automatskog na ručni.
– Kod ručnog izoštravanja.
72
A Dodirnite točku koju želite izoštriti.
Pojavi se oznaka 9.
B Dodirnite [END].
Za automatsko izoštravanje dodirnite
[AUTO] t [END] u koraku 1.
b Napomena
• Ako podesite [SPOT FOCUS], opcija [FOCUS]
se automatski podesi na [MANUAL].
TELE MACRO
G
Ova funkcija je korisna za snimanje malih
objekata, primjerice cvijeća ili insekata.
Pozadina je nejasna, dok je objekt jasniji.
Kad opciju [TELE MACRO] podesite na
[ON] (T\), zum (str. 30) se automatski
pomiče u gornji dio strane T (telefoto) te
omogućuje snimanje objekata izbliza, do
približno 45 cm.
Za isključenje dodirnite [OFF] ili zum na
strani W (široki kut).
b Napomene
• Kad snimate udaljeni objekt, možda će ga biti
teže izoštriti i za to će trebati neko vrijeme.
• Izoštrite sliku ([FOCUS], str. 72) ručno kad ne
možete automatski.
EXPOSURE
G
Moguće je ručno podesiti ekspoziciju za
postizanje pravilne svjetline objekta. Podesite
svjetlinu ako je objekt presvijetao ili pretaman.
SCENE SELECTION
G
Omogućuje kvalitetno snimanje u različitim
situacijama.
B AUTO
Odaberite za automatsko snimanje kad ne
koristite funkciju [SCENE SELECTION].
TWILIGHT* (e)
Za odražavanje noćnog ugoñaja kod
snimanja udaljenih objekata u suton.
A Dodirnite [MANUAL].
Pojavljuje se w.
B Podesite ekspoziciju dodirom [/\.
C Dodirnite j.
TWILIGHT PORT. (i)
Za povratak na automatsko podešavanje
ekspozicije dodirnite [AUTO] t j u
koraku 1.
Za fotografiranje ljudi i pozadina noću.
SPOT METER (Flexible
spot meter)
G
Možete podesiti i zadržati ekspoziciju za
objekt tako da se snimi s odgovarajućom
svjetlinom čak i kad je zamjetan snažan
kontrast u odnosu na pozadinu (poput
objekata na pozornici).
CANDLE (f)
Za snimanje pod mekom svjetlosti svijeća.
SUNRISE&SUNSET* (g)
Za postizanje atmosfere izlaska i zalaska
sunca.
FIREWORKS* (h)
A Dodirnite točku na kojoj želite fiksirati i
podesiti ekspoziciju na zaslonu.
Pojavljuje se w.
B Dodirnite [END].
Za povratak na automatsko podešavanje
ekspozicije dodirnite [AUTO] t [END] u
koraku 1.
b Napomena
• Ako podesite [SPOT METER], opcija
[EXPOSURE] se automatski podesi na
[MANUAL].
Odaberite za spektakularne snimke
vatrometa.
LANDSCAPE* (4)
Za jasno snimanje udaljenih objekata. Ova
funkcija sprječava fokusiranje na staklo ili
metalnu površinu izmeñu kamkordera ili
objekta.
73
WHITE BAL.
(ravnoteža bijele boje)
PORTRAIT (Soft portrait) (Y)
Stvara mekanu pozadinu za objekte poput
ljudi ili cvijeća, istodobno ih ističući.
G
Moguće je podesiti tonove boja u skladu sa
svjetlinom okoliša.
B AUTO
Odaberite ako želite snimati s automatski
podešenom ravnotežom bijele boje.
SPOTLIGHT** (5)
Za objekte koji se nalaze pod reflektorom.
Ova funkcija sprječava učinak upadljive
bjeline lica.
BEACH** (E)
Odaberite za snimanje živih plavih nijansi
uz more ili jezero.
SNOW** (D)
Odaberite za snimanje svijetlih slika u
bijelom krajoliku.
* Kamkorder je podešen na izoštravanje samo
dalekih objekata.
** Kamkorder je podešen na izoštravanje samo
bliskih objekata.
b Napomena
• Postavka [WHITE BAL] se poništava kad
odaberete [SCENE SELECTION].
• Ako podesite [SCENE SELECTION] na
[TWILIGHT PORT.] i prebacite sa snimanja
fotografija na snimanje videozapisa, postavka se
vraća na [AUTO].
74
OUTDOOR (^)
Ravnoteža bijele boje se podešava na
odgovarajuću vrijednost za snimanje:
– na otvorenom,
– noću, za neonske znakove i vatromete,
– izlaska ili zalaska sunca,
– pod fluorescentnim svjetlom.
INDOOR (n)
Ravnoteža bijele boje se podešava na
odgovarajuću vrijednost za snimanje:
– u zatvorenim prostorima,
– na zabavama ili u studijima gdje se
svjetlosni uvjeti brzo mijenjaju,
– ispod videosvjetla u studiju, ili pod svjetlima
natrijevih žarulja ili klasične rasvjete.
ONE PUSH (&)
Odaberite kad želite da bijela boja bude u
skladu sa svjetlom okoliša.
A Dodirnite [ONE PUSH].
B Kadrirajte bijeli objekt poput komada
papira tako da ispuni kadar pod istim
osvjetljenjem kakvo ćete koristiti za
stvarno snimanje.
C Dodirnite [&].
Oznaka & ubrzano trepće. Kad je
balans bijelog podešen i pohranjen u
memoriju, indikator prestaje treptati.
b Napomene
• Podesite [WHITE BAL.] na [AUTO] ili podesite
boju u [ONE PUSH] kad snimate pod bijelim ili
hladnim bijelim fluorescentnim svjetlom.
• Kad odaberete [ONE PUSH], zadržite u kadru
bijeli predmet dok & trepće brzo.
• Oznaka & polagano trepće ako se [ONE
PUSH] ne može podesiti.
• Kad je odabran [ONE PUSH] i oznaka &
trepće nakon dodira tipke j, podesite opciju
[WHITE BAL.] na [AUTO].
• Podesite li [WHITE BAL.], [SCENE
SELECTION] se automatski vrati na [AUTO].
z Savjeti
• Ako ste promijenili bateriju o ili prenijeli
kamkorder iz otvorenog u zatvoreni prostor ili
obrnuto dok je bila odabrana opcija [AUTO],
usmjerite kamkorder na obližnji bijeli predmet s
[AUTO] otprilike 10 sekundi za postizanje
boljeg balansa boje.
• Ponovite [ONE PUSH] ako promijenite
postavku [SCENE SELECTION] ili unesete
kamkorder iz zatvorenog u otvoreni prostor ili
obrnuto tijekom postupka [ONE PUSH].
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
G
Kad podesite [COLOR SLOW SHTR] na
[ON], prikazuje se k i možete snimati slike
sa svjetlijom bojom čak i na tamnim
mjestima.
b Napomene
• Ako je automatsko izoštravanje otežano,
izoštrite sliku ručno ([FOCUS], str. 72).
• Brzina zatvarača kamkordera se mijenja, ovisno
o svjetlini. U toj fazi pokretni dijelovi slike
mogu se doimati usporeno.
SUPER NIGHTSHOT
G
Slika će se snimati s osjetljivošću do 16 puta
većom od NightShot na tamnim mjestima
ako podesite [SUPER NIGHTSHOT] na
[ON] dok je preklopka NIGHTSHOT
(str. 32) takoñer podešena na ON.
Na zaslonu se prikazuje So.
Za isključenje ove funkcije podesite [SUPER
NIGHTSHOT] na [OFF].
b Napomene
• Nemojte koristiti [SUPER NIGHTSHOT] na
svijetlim mjestima jer tako možete izazvati kvar.
• Ne prekrivajte infracrveni emiter prstima ili
drugim predmetima (str. 32).
• Uklonite konverzijski objektiv (opcija).
• Kad je automatsko izoštravanje otežano, sliku
izoštrite ručno ([FOCUS], str. 72).
• Brzina zatvarača kamkordera mijenja se ovisno
o svjetlini. U tom trenutku se kretanje slike može
usporiti.
FADER
L
Snimljenim slikama možete dodati sljedeće
efekte pretapanja:
A Odaberite željeni efekt tijekom pripravnog
stanja [STBY] (odtamnjenje) ili snimanja
(zatamnjenje) i dodirnite j.
B Pritisnite START/STOP.
Indikator zatamnjenja/odtamnjenja prestane
treptati i nestaje kad završi postupak.
Za poništenje postupka u koraku 1
dodirnite [OFF].
Podešenje će se poništiti kod ponovnog
pritiska tipke START/STOP.
zatamnjenje
odtamnjenje
WHITE FADER
BLACK FADER
D.EFFECT (digitalni efekt) L
Ako odaberete [OLD MOVIE], prikazuje se
' na zaslonu i možete snimati uz
atmosferu starog filma.
Za isključenje [D. EFFECT], odaberite
[OFF].
75
PICT.EFFECT (efekt slike) L
Slici je moguće dodati posebne efekte
tijekom snimanja ili reprodukcije. Pojavi se
simbol ).
B OFF
Odaberite ako ne želite koristiti
[PICT.EFFECT] efekte.
SEPIA
Slika je smeñe tonirana.
B&W (crno-bijelo)
Slika je crno-bijela.
PASTEL
Slika izgleda kao blijedi pastelni crtež.
MICREF LEVEL
(referentna razina
mikrofona)
'
Možete odabrati razinu mikrofona za
snimanje zvuka.
Odaberite [LOW] kad želite snimati žestok i
snažan zvuk u koncertnoj dvorani, itd.
B NORMAL
Snima zvukove iz okoline, konvertirajući ih
u zvuk jednake razine glasnoće.
LOW (#)
Vjerno snima zvukove u prostoru. Nije
prikladno za snimanje razgovora.
SELF-TIMER
'
Timer počne snimanje fotografije s odgodom
od oko 10 sekundi.
Pritisnite PHOTO kad je [SELF-TIMER]
podešen na [ON] te se vidi indikator 2.
Za prekid odbrojavanja dodirnite [RESET].
Za isključenje timera odaberite [OFF].
76
z Savjet
• Timer takoñer možete koristiti s tipkom PHOTO
na daljinskom upravljaču (str. 102).
U slučaju problema
U slučaju problema
Ako u radu s kamkorderom naiñete na bilo
kakav problem, pomoću sljedeće tablice
provjerite mogući kvar. Ako problem postoji
i dalje, odspojite izvor napajanja kamkordera
i obratite se ovlaštenom Sony servisu.
• Općenito/Easy Handycam/daljinski
upravljač ................................................. 77
• Baterije/izvori napajanja......................... 78
• LCD zaslon............................................. 79
• "Memory Stick PRO Duo" ..................... 79
• Snimanje................................................. 79
• Reprodukcija snimaka na
kamkorderu............................................. 81
• Editiranje snimaka na kamkorderu......... 81
• Reprodukcija "Memory Stick PRO Duo" na
drugim ureñajima ................................... 82
• Naknadno snimanje zvuka/spajanje
s drugim ureñajima................................. 82
• Funkcije koje se ne mogu
upotrebljavati istovremeno ..................... 82
Općenito/Easy Handycam/
daljinski upravljač
Kamkorder se ne uključuje.
• Priključite napunjenu bateriju na kamkorder
(str. 16).
• Odspojen je priključak AC adaptera iz zidne
utičnice. Spojite ga (str. 16).
• Pravilno učvrstite kamkorder na Handycam
Station (str. 16).
Kamkorder ne radi čak i kad je
uključen.
• Kamkorderu je potrebno nekoliko sekundi
nakon uključivanja dok bude spreman za
snimanje. Ta pojava nije kvar.
• Odspojite AC adapter iz zidne utičnice ili
odvojite akumulatorsku bateriju i zatim
spojite ponovo nakon jedne minute. Ako
funkcije i dalje ne rade, šiljatim predmetom
pritisnite tipku RESET (str. 100). (Pritisnete
li tipku RESET, sva podešenja, zajedno s
točnim vremenom, se vraćaju na standardne
vrijednosti.)
Tipke ne rade.
• Tijekom Easy Handycam postupaka (str. 24)
nisu raspoložive sve tipke/funkcije.
– Tipka BACK LIGHT (str. 32)
– Zum pri reprodukciji (str. 37)
– Uključivanje i isključivanje LCD
pozadinskog osvjetljenja (pritisnite i
zadržite tipku DISP/BATT INFO na
nekoliko sekundi) (str. 21)
Tipka E (OPTION) se ne prikazuje.
• OPTION MENU se ne može upotrebljavati
tijekom uporabe funkcije Easy Handycam.
Postavke izbornika su promijenjene.
• Većina opcija izbornika se automatski vraća
na standardne postavke kod uporabe
funkcije Easy Handycam.
• Sljedeće opcije su nepromjenjive tijekom
funkcije Easy Handycam:
– [R REC MODE]: [HD SP]
– [S REC MODE]: [SD SP]
– [\ QUALITY]: [FINE]
– [DATA CODE]: [DATE/TIME]
• Sljedeće opcije izbornika se vraćaju na
standardne vrijednosti kad se preklopka
POWER isključi na OFF (CHG) na dulje od
12 sati:
– [FOCUS]
– [SPOT FOCUS]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
– [SCENE SELECTION]
– [WHITE BAL.]
– [MICREF LEVEL]
Čak i ako pritisnete EASY, postavke
izbornika se ne vraćaju na standardne
postavke automatski.
• Sljedeće postavke zadržavaju svoje
vrijednosti čak i kod uporabe Easy
Handycam funkcije:
– [WIDE SELECT]
77
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
[X.V.COLOR]
[G INDEX SET]]
[FILE NO.]
[\ IMAGE SIZE]
[STILL MEDIA]
[R/S INDEX SET]
[Y DISPLAY]
[F INTERVAL SET]
[VOLUME]
[BEEP]
[TV TYPE]
[COMPONENT]
[CLOCK SET]
[AREA SET]
[SUMMERTIME]
[I LANGUAGE SET]
[DEMO MODE]
[TIMING] i [RECORD SOUND] u
[SMTH SLW REC]
Kamkorder se zagrijava.
• To je stoga što je kamkorder bio uključen
dulje vrijeme. To nije kvar.
Isporučeni daljinski upravljač ne radi.
• Podesite [REMOTE CTRL] na [ON] (str. 69).
• Umetnite bateriju u držač pazeći na pravilan
smjer polova +/– u skladu s oznakama +/–
(str. 102).
• Uklonite zapreke izmeñu daljinskog
upravljača i senzora na kamkorderu.
• Usmjerite daljinski upravljač suprotno od
jakih izvora svjetlosti, kao što je izravno
sunce ili rasvjeta. U protivnom daljinski
upravljač možda neće raditi pravilno.
Drugi DVD uređaj ne radi pravilno kad
upotrebljavate isporučeni daljinski
upravljač.
• Za DVD ureñaj odaberite mod daljinskog
upravljača koji nije DVD 2 ili pokrijte senzor
DVD ureñaja komadom crnog papira.
Baterije/izvori napajanja
Napajanje se iznenada isključuje.
78
• Kad proñe otprilike 5 minuta, a vi ne
dodirnete nijednu tipku kamkordera, on se
automatski isključuje (A.SHUT OFF).
Promijenite postavku [A.SHUT OFF]
(str. 69) ili ponovno uključite kamkorder ili
koristite AC adapter.
• Baterija je prazna. Napunite bateriju (str. 16).
Indikator (/CHG (punjenje) ne svijetli
tijekom punjenja baterije.
• Preklopku POWER postavite na OFF
(CHG) (str. 16).
• Ispravno uložite bateriju u kamkorder
(str. 16).
• Pravilno spojite mrežni kabel u zidnu
utičnicu.
• Punjenje je dovršeno (str. 16).
• Učvrstite kamkorder na Handycam Station
(str. 16).
Indikator (/CHG (punjenje) trepće
tijekom punjenja baterije.
• Pravilno stavite bateriju na kamkorder
(str. 16). Ako to ne rješava problem,
odspojite AC adapter iz utičnice i obratite se
Sony prodavatelju. Baterija je možda
oštećena.
Indikator preostalog kapaciteta
baterije nije točan.
• Temperatura okoliša je preniska ili
previsoka ili baterija nije dovoljno
napunjena. To nije kvar.
• Baterija se nije dovoljno napunila. Ponovo
napunite bateriju dokraja. Ako to ne rješava
problem, zamijenite bateriju novom jer je
možda oštećena (str. 16).
• Prikazani kapacitet možda nije točan ovisno
o mjestu uporabe.
Baterija se brzo prazni.
• Temperatura okoliša je preniska ili
previsoka ili baterija nije dovoljno
napunjena. To nije kvar.
• Ponovo napunite bateriju u potpunosti. Ako
to ne rješava problem, zamijenite bateriju
novom jer je možda oštećena (str. 16).
LCD zaslon
Opcije izbornika su označene sivo.
• Opcije označene sivo se ne mogu odabrati
uz trenutni način snimanja ili reprodukcije.
• Neke funkcije se ne mogu upotrebljavati
istovremeno (str. 82).
Na zaslonu osjetljivom na dodir se ne
pojavljuju tipke.
• Lagano dodirnite LCD zaslon.
• Pritisnite DISP/BATT INFO na kamkorderu
(ili DISPLAY na daljinskom upravljaču (str.
21, 102).
Tipke na zaslonu osjetljivom na dodir
ne rade ispravno ili uopće ne rade.
• Podesite zaslon ([CALIBRATION])
(str. 94).
"Memory Stick PRO Duo"
Ne možete upravljati funkcijama pri
uporabi "Memory Stick PRO Duo"
kartice.
• Koristite li "Memory Stick PRO Duo"
formatiran na računalu, formatirajte ga u
kamkorderu (str. 54).
Ne možete izbrisati ili formatirati
"Memory Stick PRO Duo".
• Maksimalan broj snimaka koje odjednom
možete obrisati je 100.
• Ne možete obrisati fotografije koje su
zaštićene od brisanja na drugom ureñaju.
Naziv datoteke je nepravilan ili trepće.
• Kamkorder ne podržava format datoteke.
Upotrebljavajte podržane formate (str. 90).
Snimanje
Takoñer pogledajte "Memory Stick PRO
Duo" (str. 79).
Kad pritisnete START/STOP ili
PHOTO, ne počne snimanje.
• Pojavio se reprodukcijski izbornik. Podesite
preklopku POWER na u (videozapis)/v
(fotografija) (str. 29).
• Kamkorder pohranjuje na "Memory Stick
PRO Duo" scenu koju ste upravo snimili. Za
to vrijeme nije moguće snimanje.
• Na "Memory Stick PRO Duo" kartici nema
više mjesta. Uložite novu, ili formatirajte
postojeću karticu (str. 54.) Ili, obrišite
nepotrebne snimke (str. 46).
• Ukupni broj videozapisa ili fotografija
prelazi kapacitet vašeg kamkordera (str. 10).
Izbrišite nepotrebne snimke (str. 46).
Ne možete snimati fotografiju.
• Pojavio se reprodukcijski izbornik.
Prebacite kamkorder u pripremno stanje za
snimanje (str. 29).
• Tijekom snimanja videozapisa možete
snimiti do 3 fotografije.
• Na "Memory Stick PRO Duo" nema više
mjesta. Koristite novi "Memory Stick PRO
Duo" ili formatirajte uloženi (str. 54). Ili
izbrišite nepotrebne snimke (str. 46).
• Fotografije ne možete snimati s:
– [SMTH SLW REC]
– [FADER]
– [D.EFFECT]
– [PICT.EFFECT]
Indikator ACCESS svijetli čak i kad
prestanete snimati.
• Datoteka je možda oštećena.
79
• Kamkorder pohranjuje na "Memory Stick
PRO Duo" karticu scenu koju ste upravo
snimili.
Kut snimanja izgleda drugačije.
• Kut snimanja može se razlikovati ovisno o
modu kamkordera. To nije kvar.
Bljeskalica ne radi.
• Ne možete snimati uz uporabu bljeskalice:
– kod izdvajanja fotografija kod snimanja
videozapisa
– kad je pričvršćen konverzijski objektiv
(opcija)
• Čak i kad je odabrana automatska
bljeskalica ili G (automatsko smanjenje
efekta), ne možete koristiti bljeskalicu s
opcijama:
– NightShot
– [SUPER NIGHTSHOT]
– [TWILIGHT], [CANDLE],
[SUNRISE&SUNSET], [FIREWORKS],
[LANDSCAPE], [SPOTLIGHT],
[BEACH] ili [SNOW] u [SCENE
SELECTION]
– [MANUAL] u [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
Stvarno vrijeme snimanja videozapisa
je manje od očekivanog približnog
vremena snimanja.
• Kad snimate objekt koji se brzo kreće,
vrijeme raspoloživo za snimanje može se
skratiti (str. 10, 59).
Postoji vremenska razlika između
pritiska na tipku START/STOP i
mjesta na kojem počne/završava
snimanje videozapisa.
• Pri uporabi kamkordera može postojati
blaga razlika izmeñu mjesta na kojem ste
pritisnuli tipku START/STOP i stvarnog
mjesta početka/završetka snimanja
videozapisa. To nije kvar.
80
Nije moguće promijeniti format slike
(16:9 (wide)/4:3).
• Format videozapisa je podešen na 16:9 kod
snimanja uz kvalitetu slike HD (high
definition).
Automatsko izoštravanje ne radi.
• Podesite [FOCUS] na [AUTO] (str. 72).
• Uvjeti snimanja nisu pogodni za automatsko
izoštravanje. Izoštrite sliku ručno (str. 72).
Funkcija [STEADYSHOT] ne radi.
• Podesite opciju [STEADYSHOT] na [ON]
(str. 61).
• Funkcija [STEADYSHOT] ponekad ne radi
uslijed prevelikog potresanja.
Ne radi funkcija pozadinskog
osvjetljenja (BACK LIGHT).
• Funkcija BACK LIGHT ne radi u Easy
Handycam modu.
Objekti koji se brzo kreću ispadaju
izobličeni.
• Pojava se naziva "ravnina izoštravanja" i ne
predstavlja kvar. Zbog načina na koji senzor
slike (CMOS) očitava signale, objekti koji
brzo prolaze kroz kadar mogu djelovati
izobličeno, ovisno o uvjetima snimanja.
Na zaslonu se pojavljuju male bijele,
crvene, plave ili zelene točkice.
• Točkice se pojavljuju kod snimanja u
[SUPER NIGHTSHOT] ili [COLOR SLOW
SHTR] modu. To nije kvar.
Boje slike nisu prikazane pravilno.
• Podesite preklopku NIGHTSHOT na OFF
(str. 32).
Slika je previše svijetla i objekt se ne
pojavljuje na zaslonu.
• Podesite preklopku NIGHTSHOT na OFF
(str. 32).
Slika je pretamna i objekt se ne
pojavljuje na zaslonu.
• Pritisnite i zadržite DISP/BATT INFO na
nekoliko sekundi za uključenje pozadinskog
osvjetljenja (str. 21).
Prikazuju se vodoravne pruge.
• Pojava je moguća kod snimanja uz rasvjetu
žaruljama kao što su fluorescentne, natrijeve
ili živine. To nije kvar.
[SUPER NIGHTSHOT] se ne može
upotrebljavati.
• Podesite preklopku NIGHTSHOT na ON
(str. 32).
[COLOR SLOW SHTR] ne radi pravilno.
• [COLOR SLOW SHTR] možda neće pravilno
raditi u potpunom mraku. Upotrijebite
NightShot ili [SUPER NIGHTSHOT].
Ne može se podesiti [LCD BL LEVEL].
• Ne može se podesiti [LCD BL LEVEL] u
sljedećim slučajevima:
– Kad je LCD zaslon zatvoren na
kamkorderu tako da je LCD zaslon
okrenut prema van.
– Kad se ureñaj napaja preko AC adaptera.
Reprodukcija snimaka na
kamkorderu
Nije moguća reprodukcija fotografija
pohranjenih na "Memory Stick PRO
Duo".
• Fotografije nije moguće reproducirati ako ste
izmijenili datoteke ili mape, ili ste podatke
obrañivali na računalu. (U tom slučaju trepće
naziv datoteke.) To je normalno (str. 92).
• Možda neće biti moguća reprodukcija
fotografija snimljenih drugim ureñajima. To
je normalno (str. 92).
Na slici u VISUAL INDEX prikazu je
vidljiva oznaka "!
!".
• Može se pojaviti na fotografijama
snimljenim drugim ureñajima, editiranim na
računalu, itd.
• Odspojili ste bateriju ili AC adapter prije
isključivanja indikatora ACCESS nakon
snimanja. Podaci se na taj način mogu
oštetiti i prikazuje se !.
Na slici u VISUAL INDEX izborniku se
prikazuje "T".
• Izvršite postupak [REPAIR IMG.DB F.]
(str. 56). Ako se indikator i dalje prikazuje,
obrišite sliku s T (str. 46).
Tijekom reprodukcije ne čuje se zvuk
ili je zvuk tih.
• Pojačajte glasnoću (str. 36).
• Zvuk se ne čuje kad je zatvoren LCD
zaslon. Otvorite LCD zaslon.
• Kad snimate zvuk s opcijom [MICREF
LEVEL] (str. 76) podešenom na [LOW],
teško će se čuti snimljeni zvuk.
• Sa [SMTH SLW REC], podesite [RECORD
SOUND] na [ON] (str. 33).
Editiranje snimaka na
kamkorderu
Nije moguće editiranje.
• Editiranje nije moguće zbog stanja u kojem
su snimke.
Videozapise nije moguće dodati u
playlistu.
• Nema slobodnog mjesta na "Memory Stick
PRO Duo" kartici.
81
• Možete dodati najviše 999 slika HD (high
definition) kvalitete ili 99 slika SD (standard
definition) kvalitete u playlistu. Obrišite
neželjene snimke iz playliste (str. 50).
• U playlistu se ne mogu dodati fotografije.
Nije moguće podijeliti videozapis.
• Videozapis je prekratak za dijeljenje.
• Videozapis za koji je podešena zaštita
pomoću drugog ureñaja ne može se dijeliti.
Nije moguće kopirati reproducirane
videozapise na "Memory Stick PRO
Duo" karticu.
• Nije moguće kopirati reproducirane
videozapise poput fotografija s kamkordera
na "Memory Stick PRO Duo" karticu.
• Koristite isporučeni "Picture Motion
Browser". Podrobnosti potražite u odjeljku
"Picture Motion Browser Guide" na
isporučenom CD-u.
Gledanje slika na TV prijemniku
Ne vide se slike niti se čuje zvuk na
TV prijemniku.
• Kad upotrebljavate komponentni video
kabel, podesite [COMPONENT] u skladu sa
zahtjevima spojenog ureñaja (str. 68).
• Kad upotrebljavate komponentni video
kabel, provjerite jesu li spojeni crveni i
bijeli priključak A/V kabela (str. 41, 42).
• Ako je slika snimljena sa signalom zaštite
od presnimavanja, slika se ne reproducira
preko priključnice HDMI OUT.
• Kad upotrebljavate S VIDEO priključak,
provjerite jesu li spojeni crveni i bijeli
priključak A/V spojnog kabela (str. 42).
Slika na TV prijemniku formata 4:3
izgleda izobličeno.
• Pojavljuje se kod gledanja slike snimljene u
formatu 16:9 (wide) na TV prijemniku
formata 4:3. Pravilno podesite opciju [TV
TYPE] (str. 67) i reproducirajte sliku.
82
Iznad i ispod slike na zaslonu formata
4:3 prikazuju se crne pruge.
• Pojavljuje se kod gledanja slike snimljene u
formatu 16:9 (wide) na TV prijemniku
formata 4:3. Pojava nije kvar.
Reprodukcija "Memory Stick PRO
Duo" na drugim uređajima
Uređaj ne reproducira ili ne očitava
"Memory Stick PRO Duo" karticu.
• Slike HD (high definition) možete
reproducirati na ureñajima kompatibilnima
s AVCHD formatom.
• Podrobnosti o ureñajima kompatibilnima s
AVCHD formatom, pogledajte odjeljak
"Prvo pročitajte" (poseban priručnik), ili
sljedeći URL: http://www.sony.net/
Naknadno snimanje zvuka/
spajanje s drugim uređajima
Ne možete ispravno naknadno snimiti
zvuk.
• Nije moguće naknadno snimanje zvuka
preko HDMI kabela.
• A/V spojni kabel nije ispravno priključen.
Provjerite je li spojen u ulaznu priključnicu
drugog ureñaja (str. 39).
Funkcije koje se ne mogu koristiti
istovremeno
Sljedeća tablica sadrži primjere funkcija i
opcija izbornika koje se ne mogu koristiti u
kombinaciji.
Ne možete koristiti
Zbog sljedećih podešenja
BACK LIGHT
[SPOT METER],
[FIREWORKS],
[MANUAL] u
[EXPOSURE]
Ne možete koristiti
Zbog sljedećih podešenja
[SCENE
SELECTION]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT], [COLOR
SLOW SHTR], [OLD
MOVIE], [TELE
MACRO], [FADER]
[SPOT METER]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[EXPOSURE]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[WHITE BAL.]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[ONE PUSH] u
[WHITE BAL.]
[SMTH SLW REC]
[SPOT FOCUS]
[SCENE SELECTION]
[SUPER
NIGHTSHOT]
[FADER], [D.EFFECT]
[COLOR SLOW
SHTR]
[FADER], [D.EFFECT],
[SCENE SELECTION]
[FADER]
[SUPER NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW SHTR],
[D EFFECT], [CANDLE],
[FIREWORKS]
[D.EFFECT]
[SUPER NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW SHTR],
[FADER]
[OLD MOVIE]
[SCENE SELECTION],
[PICT EFFECT]
[PICT.EFFECT]
[OLD MOVIE]
[TELE MACRO] [SCENE SELECTION]
[AUTO SLW
SHUTTR]
[SMTH SLW REC],
[D.EFFECT], [SCENE
SELECTION], [COLOR
SLOW SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT]
[WIDE SELECT] [OLD MOVIE]
83
Indikatori i poruke upozorenja
Dijagnostički pokazivač/
indikatori upozorenja
Ako se na LCD zaslonu pojave indikatori,
provjerite sljedeću tablicu.
Neke probleme možete sami riješiti. Ako ne
uspijete, obratite se prodavatelju ili
ovlaštenom Sony servisu.
E (indikator upozorenja za bateriju)
Sporo trepće
• Baterija je gotovo prazna.
• Ovisno o uvjetima ili stanju baterije,
indikator E može treptati čak i ako je
bateriji ostalo otprilike 20 minuta.
b (Upozorenje o "Memory Stick PRO
Duo")*
Sporo trepće
C: (ili E:) kk:kk (dijagnostički
pokazivač)
C:04:kk
• Koristili ste akumulatorsku bateriju koja
nije "InfoLITHIUM". Koristite
"InfoLITHIUM" bateriju (serija H) (str. 92).
• Čvrsto spojite DC utikač AC adaptera u
DC IN priključnicu Handycam Station
postolja ili kamkordera (str. 16).
C:13:kk / C:32:kk
• Odspojite izvor napajanja. Nakon
ponovnog uključenja rukujte
kamkorderom.
E:20:kk/E:31:kk/E:61:kk/
E:62:kk/E:91:kk/E:94:kk
• Pojavila se greška koju ne možete riješiti
sami. Obratite se Sony ovlaštenom
servisu i navedite svih pet znakova koda
koji počinje slovom "E".
101-0001 (indikator upozorenja za
datoteke)
Sporo trepće
• Datoteka je oštećena.
• Datoteka je nečitljiva.
84
• Premalo prostora za pohranjivanje
snimaka. Na str. 11 pogledajte koje vrste
Memory Stick kartice možete koristiti s
ovim kamkorderom.
• Nije uložen "Memory Stick PRO Duo"
(str. 22).
Brzo trepće
• Nema dovoljno slobodnog mjesta za
pohranjivanje snimaka. Obrišite
nepotrebne snimke, ili formatirajte
"Memory Stick PRO Duo" nakon
pohranjivanja snimaka na druge medije
(str. 45, 46, 54).
• Upravljačka datoteka je oštećen (str. 56).
c (indikator upozorenja za
formatiranje "Memory Stick PRO
Duo")*
• "Memory Stick PRO Duo" je oštećen.
• "Memory Stick PRO Duo" nije pravilno
formatiran (str. 54, 90).
f (indikator upozorenja za
nekompatibilni "Memory Stick PRO
Duo")*
• Uložen je nekompatibilan "Memory Stick
PRO Duo" (str. 90).
b H (indikator upozorenja za
zaštićeni "Memory Stick PRO Duo")*
• Pristup podacima na "Memory Stick PRO
Duo" je ograničen na drugom ureñaju.
K (indikator upozorenja o pokrovu
Memory Stick Duo pokrova)
• Otvoren je pokrov Memory Stick Duo
pokrov (str. 22).
( (indikator upozorenja za bljeskalicu)
Brzo trepće*
• Nešto nije u redu s bljeskalicom.
h (indikator koji upozorava na
vibracije)
• Osvjetljenje je nedovoljno pa je
kamkorder osjetljiv na vibracije. Koristite
bljeskalicu.
• Kamkorder može vibrirati ako količina
svjetla nije dostatna. Držite ga mirno
obadvjema rukama i snimajte. Meñutim,
imajte na umu na indikator upozorenja na
vibracije ne nestaje.
* Možete čuti signal upozorenja kad se indikatori
pojave na zaslon (str. 66).
Opis poruka upozorenja
Ako se na zaslonu pojave poruke, slijedite
upute.
x "Memory Stick PRO Duo"
c Reinsert the Memory Stick.
• Ponovno uložite "Memory Stick PRO
Duo" nekoliko puta. Ako indikator i dalje
trepće, "Memory Stick PRO Duo" je
možda oštećen. Pokušajte koristiti drugi
"Memory Stick PRO Duo".
c This Memory Stick is not
formatted correctly.
• Provjerite format, zatim formatirajte
"Memory Stick PRO Duo" u kamkorderu
ako je potrebno (str. 54, 90).
Memory Stick folders are full.
• Ne možete izrañivati mape koje prelaze
broj 999MSDCF. Ne možete stvarati ili
brisati mape uporabom ovog kamkordera.
• Trebat ćete formatirati "Memory Stick
PRO Duo" (str. 54), ili izbrisati snimke
uporabom računala.
This Memory Stick may not be able to
record or play movies.
• Koristite preporučeni "Memory Stick"
(str. 11).
This Memory Stick may not be able to
record or play images correctly.
• Obratite se Sony prodavaču ili lokalnom
ovlaštenom servisu.
Do not eject the Memory Stick during
writing. data may be damaged.
• Uložite "Memory Stick PRO Duo"
ponovo, te slijedite upute sa zaslona.
The Image Database File is damaged.
Do you want to create a new file?
HD movie management information is
damaged. Create new information?
• Upravljačka datoteka je oštećena. Kad
dodirnete [YES], kreira se nova datoteka.
Starije snimke na "Memory Stick PRO
Duo" nije moguće reproducirati (Slikovne
datoteke nisu oštećene). Ukoliko
provedete postupak [REPAIR IMG.DB
F.] nakon kreiranja nove informacije,
možda će se slike moći ponovo
reproducirati. Ukoliko ovo ipak ne uspije,
kopirajte sliku na računalo, uporabom
isporučenom softvera.
85
Inconsistencies found in Image
Database File. Movies cannot be
recorded or played. Do you want to
repair the Image Database File?
Inconsistencies found in Image
Database File. Cannot record or play
HD movies. Do you want to repair the
Image Database File?
• Image database datoteka je oštećena.
Dodirnite [YES] za popravak.
Recovering data
• Vaš kamkorder pokušava automatsko
popraviti podatke ukoliko snimanje
podataka nije pravilno izvedeno.
Cannot recover data
• Budući da pohranjivanje na "Memory
Stick PRO Duo" nije uspjelo, kamkorder
pokušava popraviti podatke, no ne
uspijeva. Možda neće biti moguće snimiti
ili editirati podatke na "Memory Stick
PRO Duo".
x PictBridge-kompatibilni pisač
Not connected to PictBridge
compatible printer.
• Isključite pisač i ponovno ga uključite,
zatim odspojite USB kabel (isporučen) i
ponovno ga spojite.
Cannot print. Check the printer.
• Isključite pisač i ponovno ga uključite,
zatim odspojite USB kabel (isporučen) i
ponovno ga spojite.
x Ostalo
No further selection is possible.
86
• Odjednom možete odabrati samo 100
snimaka za:
– brisanje
– kopiranje fotografija
– editiranje playliste videozapisa u HD
(high definition) kvaliteti
– ispis fotografija
Data protected.
• Pokušali ste obrisati datoteke zaštićene u
drugom ureñaju. Isključite zaštitu na tom
drugom ureñaju.
Dodatne informacije
Korištenje kamkordera u inozemstvu
Napajanje
O TV sustavima
Svoj kamkorder možete koristiti u bilo kojoj
zemlji ili području s isporučenim AC
adapterom pri 100 V do 240 V izmjenične
struje, 50/60 Hz.
Ovaj kamkorder je baziran na PAL sustavu.
Želite li reproducirati sliku na TV
prijemniku, on takoñer mora imati PAL
sustav i AUDIO/VIDEO ulazni priključak.
Gledanje slika snimljenih uz HD (high
definition) kvalitetu slike
Sustav
Koristi se u sljedećim zemljama
U zemljama/regijama koje podržavaju
1080/50i standard možete gledati snimke s
istom HD (high definition) kvalitetom slike
kao kod snimaka. Treba vam TV prijemnik
(ili monitor) s PAL sustavom koji podržava
1080/50i standard te ima AUDIO/VIDEO
ulazne priključnice. Potrebno je spojiti i
komponentni video kabel i A/V spojni kabel.
PAL
Australija, Austrija, Belgija,
Kina, Češka, Danska, Finska,
Njemačka, Nizozemska,
Hong Kong, Mañarska,
Italija, Kuvajt, Malezija, Novi
Zeland, Norveška, Poljska,
Portugal, Singapur, Slovačka,
Španjolska, Švedska,
Švicarska, Tajland, Velika
Britanija itd.
Gledanje slika snimljenih uz SD
(standard definition) kvalitetu slike
Za gledanje snimaka sa slikom SD (standard
definition) kvalitete, treba vam TV prijemnik
s PAL sustavom koji ima AUDIO/VIDEO
ulazne priključnice. Potrebno je spojiti A/V
spojni kabel.
PAL - M
Brazil
PAL - N
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
NTSC
Bahamsko otočje, Bolivija,
Kanada, Srednja Amerika,
Čile, Kolumbija, Ekvador,
Gvajana, Jamajka, Japan,
Koreja, Meksiko, Peru,
Surinam, Tajvan, Filipini,
SAD, Venezuela, itd.
SECAM
Bugarska, Francuska,
Gvajana, Iran, Irak, Monako,
Rusija, Ukrajina, itd.
87
Podešavanje sata prema vremenskoj zoni
Kad kamkorder koristite u inozemstvu, možete jednostavno podesiti sat na lokalno vrijeme
podešavanjem vremenske zone. Dodirnite D (HOME) t ' (SETTINGS) t [CLOCK/I
LANG] t [AREA SET] i [SUMMERTIME] (str. 68).
Vremenske zone
88
Vremenska
razlika
Područje
Vremenska
razlika
Područje
GMT
Lisabon, London
+11:00
Solomonski otoci
+01:00
Berlin, Pariz
+12:00
Fiji, Wellington
+02:00
Helsinki, Kairo, Istanbul
-12:00
Eniwetok, Kwajalein
+03:00
Moskva, Nairobi
-11:00
Otočje Midway., Samoa
+03:30
Teheran
-10:00
Havaji
+04:00
Abu Dabi, Baku
-09:00
Aljaska
+04:30
Kabul
-08:00
Los Angeles, Tijuana
+05:00
Karachi, Islamabad
-07:00
Denver, Arizona
+05:30
Kalkuta, New Delhi
-06:00
Chicago, Mexico City
+06:00
Almaty, Dhaka
-05:00
New York, Bogota
+06:30
Rangoon
-04:00
Santiago
+07:00
Bangkok, Jakarta
-03:30
St. John's
+08:00
Hong Kong, Singapur, Peking
-03:00
Brazilija, Montevideo
+09:00
Seul, Tokio
-02:00
Fernando de Noronha
+09:30
Adelaide, Darwin
-01:00
Azori, Zelenortsko otočje
+10:00
Melbourne, Sydney
Datoteke na "Memory Stick PRO Duo" kartici
Datoteke/mape imaju strukturu prikazanu u nastavku. Obično ne trebate poznavati strukturu
datoteka/mapa pri snimanju/reprodukciji na kamkorderu. Za uživanje u fotografijama ili
videozapisima spajanjem na računalo, pogledajte "Picture Motion Browser Guide" zatim
upotrijebite isporučenu aplikaciju.
A Upravljačke datoteke snimaka
Te datoteke su standardnim podešenjem
skrivene te obično nisu prikazane. Kad
izbrišete te datoteke, nije moguće
pravilno snimanje/reprodukcija.
B Direktorij za organizaciju podataka
o HD videozapisima
Taj direktorij sadrži podatke o snimanje
HD (high definition) videozapisa. Nemojte
ga pokušavati otvoriti ili pristupati
njegovim sadržajima s računala jer se
time mogu oštetiti slikovne datoteke ili
spriječiti njihova reprodukcija.
C Datoteke SD videozapisa (MPEG2
datoteke)
Te datoteke imaju ekstenziju ".MPG".
Njihova maksimalna veličina je 2 GB.
Kad kapacitet datoteke prijeñe 2 GB,
datoteka se podijeli.
Brojevi datoteke se povećavaju
automatski. Kad brojevi datoteka prijeñu
9 999, kreira se druga mapa za pohranu
novih videozapisa.
Broj naziva datoteke raste ovako:
[100PNV01] t [101PNV01]
D Datoteke fotografija (JPEG
datoteke)
Te datoteke imaju ekstenziju ".JPG".
Brojevi datoteke se povećavaju
automatski. Kad brojevi datoteka prijeñu
9 999, kreira se druga mapa za pohranu
novih videozapisa.
Broj naziva datoteke raste ovako:
[101MSDCF] t [102MSDCF]
• Odabirom opcije [b
b COMPUTER] u [USB
SELECT] (str. 52), možete pristupiti "Memory
Stick PRO Duo" kartici s računala spojenog
USB kabelom.
• Datoteke ili mape na kamkorderu ne mijenjajte
pomoću računala bez uporabe isporučenog
softvera jer biste mogli oštetiti snimke ili ih
nećete moći reproducirati.
• Sony nije odgovoran za sigurnost podataka na
"Memory Stick PRO Duo" karici u kamkorderu
ili računalu.
• Kad brišete slikovne datoteke, pogledajte korake
na str. 46. Nemojte brisati datoteke s "Memory
Stick PRO Duo" kartice s kamkordera izravno
na računalu.
• Ne formatirajte "Memory Stick PRO Duo"
karticu uporabom računala. Možda neće raditi
pravilno.
• Ne kopirajte datoteke na "Memory Stick PRO
Duo" karticu u kamkorderu s računala. Nije
zajamčeno pravilno funkcioniranje.
89
Održavanje i mjere opreza
O AVCHD formatu
Ovaj digitalni kamkorder omogućuje
snimanje u AVCHD formatu i MPEG 2
formatu.
Što je AVCHD format?
AVCHD format je format za digitalne
videokamere visoke razlučivosti koji se
koristi za snimanje HD (high definition)
signala 1080i specifikacije*1 ili 720p
specifikacije*2, primjenjujući učinkovitu
tehnologiju kompresijskog kodiranja
podataka. Za sažimanje videopodataka
koristi se MPEG-4 AVC/H.264 format, a za
sažimanje audiopodataka koristi se Dolby
Digital ili Linear PCM sustav.
MPEG-4 AVC/H.264 format omogućuje
učinkovitije sažimanje slikovnih podataka od
konvencionalnog kompresijskog formata.
MPEG-4 AVC/H.264 format omogućuje
kamkorderu snimanje videosignala visoke
razlučivosti (HD) na DVD diskove promjera
8 cm, ugrañeni tvrdi disk, flash memoriju i sl.
O "Memory Stick" kartici
"Memory Stick" je kompaktni, prenosivi IC
medij za snimanje velikog kapaciteta.
U ovom kamkorderu možete koristiti samo
"Memory Stick Duo" koji je velik otprilike
kao pola standardne "Memory Stick" kartice
Meñutim, ne možemo jamčiti ispravan rad
svih vrsta "Memory Stick Duo" kartica u
vašem kamkorderu (pogledajte donju tablicu
za detalje).
Snimanje/
reprodukcija
Vrsta Memory Stick kartice
"Memory Stick Duo"
(nekompatibilan s MagicGate)
"Memory Stick PRO Duo"*
1
a
a*1
Snimanje i reprodukcija na kamkorderu
"Memory Stick PRO-HG
Duo"*1
Koristeći AVCHD format, vaš kamkorder
snima sliku HD (high definition) kvalitete sa
sljedećim značajkama. Osim HD (high
definition) kvalitete slike, ovaj kamkorder
može snimati i uz SD (standard definition)
kvalitetu slike u konvencionalnom MPEG2
formatu.
*1 "Memory Stick" koji podržava brzi prijenos
podataka. Brzina prijenosa podataka ovisi o
ureñaju koji koristite.
Video signal:
AVCHD format 1440 T 1080/50i*3
Audio signal:
Dolby Digital 5.1 ch
Medij za snimanje:
"Memory Stick PRO Duo"
*1: 1080i specifikacija
90
Specifikacija visoke razlučivosti koja koristi 1080
efektivnih linija za prikaz slike i interlace sustav.
*2: 720p specifikacija
Specifikacija visoke razlučivosti uz 720 linija za
prikaz slike i progressive sustav.
*3: Podaci snimljeni u drugim AVCHD formatima
koji nisu gore spomenuti ne mogu se reproducirati
na ovom kamkorderu.
a*1
• Ureñaj nije kompatibilan s 8-bitnim paralelnim
prijenosom podataka.
• Ureñaj ne može snimati ni reproducirati podatke
koji koriste "MagicGate" tehnologije.
"MagicGate" je tehnologije koja snima i prenosi
sadržaj u kodiranom formatu.
• Ovaj ureñaj je kompatibilan s "Memory Stick
Micro" ("M2"). "M2" je kratica za "Memory
Stick Micro".
• Format fotografija: Vaš kamkorder komprimira i
snima slikovne podatke u JPEG (Joint
Photographic Experts Group) formatu.
Ekstenzija datoteke je ".JPG".
• Nazivi datoteka fotografija:
– 101-0001: Ovaj naziv datoteke pojavljuje se
na zaslonu vašeg kamkordera.
– DSC00001.JPG: Ovaj naziv datoteke
pojavljuje se na zaslonu vašeg računala.
• "Memory Stick PRO Duo" formatiran u računalu
(Windows OS/Mac OS) neće zajamčeno raditi s
vašim kamkorderom.
• Brzina čitanja/pisanja može se razlikovati ovisno
o kombinaciji "Memory Stick PRO Duo" kartice
i ureñaja koji s njim koristite.
Napomene o uporabi
Slikovni podaci mogu se uništiti u sljedećim
slučajevima (Sony ne preuzima odgovornost
i nije dužan kompenzirati gubitak
nesnimljenog materijala):
• Ako izvadite "Memory Stick PRO Duo" ili
isključite kamkorder, ili izvadite bateriju radi
zamjene, dok kamkorder očitava ili upisuje
slikovne podatke na "Memory Stick PRO Duo"
(dok indikator pristupa svijetli ili trepće).
• Ako koristite "Memory Stick PRO Duo" u
blizini magneta ili magnetskih polja.
Preporučamo izradu sigurnosnih kopija
važnih podataka na tvrdom disku računala.
x O rukovanju "Memory Stick PRO Duo"
karticom
Pri rukovanju "Memory Stick PRO Duo"
karticom pazite na sljedeće:
• Ne pritišćite jako kad pišete na naljepnicu
"Memory Stick PRO Duo" kartice.
• Ne lijepite naljepnicu izravno na "Memory Stick
PRO Duo" ili na adapter.
• "Memory Stick PRO Duo" nosite i spremajte u
isporučenu kutiju.
• Ne dodirujte priključke "Memory Stick PRO
Duo" rukom i pazite da ne doñe u dodir s
metalnim predmetima.
• Nemojte udarati, savijati "Memory Stick PRO
Duo" i pazite da vam ne ispadne.
• Nemojte rastavljati ili prerañivati "Memory Stick
PRO Duo".
• Pazite da se "Memory Stick PRO Duo" ne
smoči.
• Nemojte držati "Memory Stick PRO Duo"
nadohvat male djece. Mogli bi ga slučajno
progutati.
• U "Memory Stick PRO Duo" utor ne stavljajte
ništa osim "Memory Stick PRO Duo" kartice. U
protivnom možete uzrokovati kvar.
x O mjestu uporabe
Nemojte koristiti ili držati "Memory Stick
PRO Duo" na sljedećim mjestima:
• Vrućim mjestima, poput vozila parkiranog na
suncu.
• Mjestima izloženim izravnom suncu.
• Vlažnim mjestima ili mjestima s korozivnim
plinovima.
x O uporabi Memory Stick Duo adaptera
Kad uložite "Memory Stick PRO Duo" u
Memory Stick Duo adapter, možete ga
koristiti u "Memory Stick"-kompatibilnom
ureñaju.
• Kad s ureñajem koji prihvaća "Memory Stick"
koristite "Memory Stick PRO Duo", obvezno ga
uložite u Memory Stick PRO Duo adapter.
• "Memory Stick PRO Duo" ulažite u Memory
Stick Duo adapter u ispravnom smjeru i dokraja.
Nepravilnim ulaganjem možete uzrokovati kvar
ureñaja. Takoñer, uložite li "Memory Stick PRO
Duo" u Memory Stick Duo utor silom u
pogrešnom smjeru, možete oštetiti utor.
• Nemojte Memory Stick Duo adapter umetati bez
"Memory Stick PRO Duo" kartice u ureñaj jer to
može prouzročiti kvarove.
x Napomene o uporabi "Memory Stick PRO
Duo" kartice
S ovim kamkorderom možete koristiti
"Memory Stick PRO Duo" maksimalnog
kapaciteta od 8 GB.
Napomene o uporabi "Memory Stick
Micro" (opcija)
• Za uporabu "Memory Stick Micro" uz ovaj
kamkorder, potreban vam je Duo-sized M2
adapter. Umetnite "Memory Stick Micro" u
Duo-sized M2 adapter i zatim umetnite adapter u
utor za Memory Stick PRO Duo. Ako umetnete
"Memory Stick Micro" u kamkorder bez
uporabe Duo-sized M2 adaptera, možda ga
nećete moći izvaditi iz kamkordera.
91
• Nemojte ostavljati "Memory Stick Micro" u
dosegu male djece jer ga mogu slučajno
progutati.
O kompatibilnosti podataka
• Slikovni podaci snimljeni na "Memory Stick
PRO Duo" ovim kamkorderom usklañeni s
pravilima dizajna (Design rule for Camera File
system universal standard) univerzalnog
standarda koje je utemeljilo udruženje JEITA
(Japan Electric and Information Technology
Industries).
• U kamkorderu ne možete reproducirati
fotografije snimljene drugim ureñajima (DCRTRV900E ili DSC-D700/D770) koji nisu
usklañeni s univerzalnim standardom. (Ti modeli
se ne prodaju u nekim područjima.)
• Ako ne možete upotrijebiti "Memory Stick PRO
Duo" korišten u drugom ureñaju, formatirajte ga
svojim kamkorderom (str. 54). Ne zaboravite da
se formatiranjem brišu sve informacije s
"Memory Stick PRO Duo" kartice.
• U svom kamkorderu možda nećete moći
reproducirati materijale:
– obrañene na računalu,
– snimljene drugim ureñajima.
O "InfoLITHIUM" bateriji
Ovaj ureñaj je kompatibilan s
"InfoLITHIUM" akumulatorskom baterijom
(serije H) i radi samo s "InfoLITHIUM"
baterijom. "InfoLITHIUM" baterije serije H
.
imaju oznaku
Što je "InfoLITHIUM" baterija?
"InfoLITHIUM" baterija je litij-ionska
baterija koja izmjenjuje informacije o
komunikaciji izmeñu kamkordera i dodatnog
AC adaptera/punjača.
"InfoLITHIUM" baterija računa potrošnju
energije u skladu s radom kamkordera i
prikazuje preostalo vrijeme rada u minutama.
92
Kod uporabe AC adaptera/punjača, prikazuje
se preostalo vrijeme baterije i vrijeme
punjenja.
Punjenje baterije
Prije uporabe kamkordera uvijek napunite
bateriju.
● Savjetujemo punjenje pri temperaturama izmeñu
10 i 30°C, dok se indikator (/CHG ne isključi u
znak da je baterija sasvim napunjena. Punite li
bateriju van ovoga temperaturnog opsega, ona
možda neće biti učinkovito napunjena.
●
Učinkovita uporaba baterije
• Pri niskim temperaturama (10ºC ili manje)
učinkovitost baterije je smanjena. Stoga je u
takvim uvjetima vrijeme njezine uporabe
skraćeno. Za bezbrižnu i dulju uporabu
savjetujemo sljedeće:
– Stavite je u džep blizu tijela kako bi je
zagrijali i stavite je u kamkorder neposredno
prije snimanja.
– Koristite bateriju velikoga kapaciteta:
NP-FH70/NP-FH100 (opcija).
• Česta uporaba LCD zaslona ili pokretanje
reprodukcije te pretraživanje diska brže troše
bateriju.
Preporuča se korištenje baterije velikoga
kapaciteta: NP-FH70/NP-FH100.
• Kad ne snimate ili reproducirate, uvijek
postavite preklopku POWER na OFF (CHG).
Baterija se troši kad je kamkorder u pripravnom
stanju ili u pauzi reprodukcije.
• Pri ruci uvijek imajte rezervne baterije dostatne
za dva do tri puta dulje snimanje od očekivanog
i prije stvarnog snimanja načinite pokusne
snimke.
• Ne izlažite bateriju vodi jer nije vodootporna.
Indikator preostalog trajanja baterije
• Ako se kamkorder isključuje iako indikator
pokazuje da je ostalo dovoljno vremena za
snimanje, ponovo napunite bateriju u potpunosti
tako da indikatori budu točni. Ipak, točan prikaz
neće biti moguć ako dulje vrijeme koristite
kamkorder pri visokim temperaturama ili ako
učestalo koristite bateriju. Indikatori pokazuju
približno vrijeme snimanja.
• Oznaka E koja ukazuje na praznu bateriju
trepće čak i ako se baterija može koristiti još
5 do 10 minuta, ovisno o uvjetima snimanja ili
temperaturi okoliša.
Pohranjivanje baterije
• Čak i ako bateriju ne koristite dulje vrijeme,
jednom godišnje je sasvim napunite, ispraznite je
u kamkorderu. Izvadite je i pohranite na suhom i
hladnome mjestu.
• Bateriju skroz ispraznite tako da dodirnete D
(HOME) t ' (SETTINGS) t [GENERAL
SET] t [A.SHUT OFF] t [NEVER] i ostavite
kamkorder u pripravnom stanju snimanja dok se
ne isključi (str. 69).
Vijek trajanja baterije
• Vijek trajanja baterije je ograničen. Njezin
kapacitet s vremenom pomalo opada. Kad
primijetite značajno smanjenje vremena uporabe,
vjerojatno je potrebno kupiti novu bateriju.
• Vijek trajanja baterije varira ovisno o načinu
pohranjivanja i radnim uvjetima, te okolišu.
O x.v.Color sustavu
• x.v.Color je poznatiji naziv za xvYCC standard
kojeg je predložila tvrtka Sony i zaštitni je znak
tvrtke Sony.
• xvYCC je meñunarodni standard za prostor boje
u video sustavu. Ovaj standard može izraziti širi
raspon boja o trenutno korištenog sustava
emitiranja.
O rukovanju kamkorderom
O uporabi i održavanju
• Nemojte koristiti ili pohranjivati kamkorder na
sljedećim mjestima.
– Mjestima koja su izuzetno vruća ili hladna.
Nikad ne izlažite kamkorder temperaturama
iznad 60ºC, primjerice, blizu grijaćih tijela ili
u vozilu parkiranom na suncu jer to može
izazvati kvarove ili deformacije.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
– Blizu snažnih magnetskih polja ili pod
utjecajem mehaničkih vibracija. To može
izazvati kvarove.
– Blizu snažnih radio valova ili zračenja. Tada
možda neće biti moguće normalno snimanje.
– Blizu AM prijemnika i video opreme jer može
doći do smetnji.
– Na pješčanoj plaži i prašnjavim mjestima. Ako
u kamkorder dospije pijesak ili prašina, može
doći do nepopravljivih kvarova.
– Blizu prozora ili na otvorenom, gdje LCD
zaslon ili objektiv mogu biti izloženi izravnom
suncu. Na taj se način oštećuje unutrašnjost
LCD zaslona.
S kamkorderom možete raditi pri napajanju od
6,8 V/7,2 V (akumulatorska baterija) ili DC 8,4
V (AC adapter).
Pri uporabi istosmjernog (DC) ili izmjeničnog
(AC) napajanja, koristite samo dodatke koji se
preporučuju u ovom priručniku.
Pazite da se kamkorder ne smoči, primjerice, na
kiši ili u morskoj vodi jer u tom slučaju može
doći do nepopravljivih kvarova.
Ako u kućište dospije bilo kakav strani predmet
ili tekućina, isključite kamkorder i prije ponovne
uporabe odnesite na provjeru u Sony servis.
Izbjegavajte grubo rukovanje, rastavljanje,
modificiranje i mehaničke udarce. Pazite da vam
ureñaj ne ispadne i da ne stanete na njega.
Budite posebno pažljivi s objektivom.
Kad ne koristite kamkorder, prebacite preklopku
POWER u položaj OFF (CHG).
Nemojte umotavati kamkorder, primjerice, u
ručnik i tako ga koristiti jer se unutrašnjost može
zagrijati.
Prilikom odspajanja mrežnog kabela prihvatite
utikač, nemojte povlačiti sam kabel.
Nemojte stavljati teške predmete na mrežni
kabel jer se tako može oštetiti.
Metalne kontakte uvijek držite čistima.
Držite daljinski upravljač i bateriju izvan dohvata
djece. Doñe li do slučajnog gutanja baterije,
odmah se obratite liječniku.
U slučaju istjecanja elektrolita baterije:
– Obratite se ovlaštenom servisu.
– Isperite tekućinu s kože.
93
– Ako tekućina dospije u oči, isperite oči s
mnogo vode i obratite se liječniku.
x Ako nećete koristiti kamkorder dulje
vrijeme
• Povremeno ga uključite i aktivirajte reprodukciju
ili snimanje oko tri minute.
• Prije pohrane potpuno ispraznite bateriju.
Kondenzacija vlage
Ako se kamkorder unese izravno iz hladnog
u topli prostor, unutar njega se može
kondenzirati vlaga. U tom slučaju može doći
do nepravilnosti u radu.
x Ako se kondenzirala vlaga
Isključite kamkorder i ostavite ga otprilike 1
sat.
x Napomene o kondenzaciji vlage
Vlaga se može kondenzirati kad unesete
kamkorder s hladnog na toplo mjesto (ili
obrnuto) ili kad koristite kamkorder na
toplim mjestima u sljedećim slučajevima:
• Kamkorder je unesen sa skijališta u umjetno
zagrijani prostor.
• Kamkorder je iznesen iz klimatiziranog
automobila ili sobe u otvoreni topli prostor.
• Kamkorder se koristi nakon olujnog nevremena
ili pljuska.
• Kamkorder se koristi na vlažnom mjestu sa
visokom temperaturom.
x Kako spriječiti kondenzaciju vlage
Pri prenošenju kamkordera s hladnog na
toplo mjesto, stavite ga u plastičnu vrećicu i
čvrsto je zatvorite. Uklonite vrećicu kad
temperatura zraka u unutrašnjosti dosegne
temperaturu okoline (približno nakon jednog
sata).
LCD zaslon
• Nemojte suviše pritiskati LCD zaslon jer se tako
može oštetiti.
94
• Koristite li kamkorder na hladnome mjestu, na
LCD zaslonu se može pojaviti zaostala slika. To
nije kvar.
• Tijekom uporabe kamkordera, poleñina LCD
zaslona se može zagrijati, no to je uobičajeno.
x Čišćenje LCD zaslona
Ako se LCD zaslon zaprlja od otisaka prstiju
ili prašine, očistite ga odgovarajućom krpom.
Koristite li pribor za čišćenje LCD zaslona
(opcija), ne nanosite sredstvo za čišćenje
izravno na zaslon. Čistite ga papirom za
čišćenje navlaženim u tekućini za čišćenje.
x Podešavanje LCD zaslona (CALIBRATION)
Tipke na zaslonu možda neće raditi ispravno.
U tom slučaju slijedite niže opisani postupak.
Savjetujemo da tom prilikom koristite
mrežno napajanje putem isporučenog AC
adaptera.
A Uključite kamkorder.
B Dodirnite D (HOME) t ' (SETTINGS)
t [GENERAL SET] t [CALIBRATION].
D Dodirnite oznaku "T" na zaslonu rubom
"Memory Stick PRO Duo" kartice ili
sličnim predmetom. Položaj oznake "T" se
mijenja.
Dodirnite [CANCEL] za poništenje.
Ako niste pritisnuli pravu točku, ponovno
pokušajte izvesti kalibriranje.
b Napomene
• Za kalibriranje LCD zaslona ne koristite šiljati
predmet. Tako možete oštetiti površinu zaslona.
• Nije moguće kalibrirati LCD zaslon ako ste ga
zakrenuli ili namjestili prema van.
Čišćenje kućišta
• Ako je kućište zaprljano, očistite ga mekom
krpom lagano navlaženom u vodi, a zatim ga
posušite mekom suhom krpom.
• Izbjegavajte sljedeće jer tako se može oštetiti
kućište:
– Otapala poput razrjeñivača, benzina, alkohola,
kemijski tretiranih krpa i hlapljivih sredstava
poput insekticida.
– Dodirivanje navedenih sredstava rukama.
– Ne ostavljajte kućište u dugotrajnom kontaktu
s gumenim ili vinilnim predmetima.
x Postupci
Spojite kamkorder na napajanje pomoću
isporučenog AC adaptera i ostavite ga dulje
od 24 sata s preklopkom POWER u položaju
OFF (CHG).
Briga o objektivu i njegovo pohranjivanje
• Obrišite površinu leće objektiva mekom krpom u
sljedećim slučajevima.
– Kad su na leći otisci prstiju.
– Na vrućim ili vlažnim mjestima.
– Kod izlaganja objektiva slanom zraku,
primjerice, na plaži.
• Spremite objektiv na dobro prozračeno mjesto
na kojem neće biti izložen nečistoći ili prašini.
• Za sprečavanje nastanka plijesni, redovito
izvodite gore opisane postupke. Savjetujemo
uključivanje i rukovanje kamkorderom približno
jednom mjesečno za dugotrajni optimalan rad.
Punjenje ugrađene baterije za čuvanje
podataka
Vaš kamkorder je opremljen ugrañenom
akumulatorskom baterijom koja služi
pohranjivanju datuma i vremena itd., čak i
ako je preklopka POWER postavljena na
OFF (CHG). Baterija se puni uvijek kada je
kamkorder spojen na mrežno napajanje
putem AC adaptera ili kad je spojena
baterija. Ipak, ona se postupno prazni kad ne
koristite kamkorder, a potpuno se isprazni
ako približno tri mjeseca uopće ne koristite
kamkorder. Kamkorder ponovo koristite
nakon punjenja ugrañene punjive baterije.
Čak i ako akumulatorska baterija nije
napunjena, to ne utječe na rad kamkordera
sve dok ne snimate datum.
95
O zaštitnim znakovima
Napomene o licenciji
• "Handycam" i
su
zaštitni znaci Sony Corporation.
• "AVCHD" i "AVCHD" logotip su zaštitni
znakovi tvrtke Matsushita Electric Industrial
Co., Ltd. i Sony Corporation.
BILO KAKVA UPORABA OVOG PROIZVODA
OSIM ZA OSOBNU UPORABU U SKLADU S
MPEG-2 STANDARDOM ZA KODIRANJE
VIDEO-INFORMACIJA ZA PAKIRANE
MEDIJE IZRIČITO JE ZABRANJENA BEZ
LICENCIJE PREMA PRIMJENJIVIM
PATENTIMA U MPEG-2 PATENTNOM
RESORU. TA LICENCIJA JE RASPOLOŽIVA
KOD MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET,
SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.
• "Memory Stick",
•
•
•
•
•
•
•
•
•
, "Memory Stick Duo",
,"Memory Stick PRO Duo",
, "Memory Stick PROHG Duo", 01, "Memory Stick Micro",
"MagicGate",
, "MagicGate
Memory Stick" i "MagicGate Memory Stick
Duo" su zaštićeni znakovi Sony Corporation.
"InfoLITHIUM" je zaštićeni naziv tvrtke Sony
Corporation.
"x.v.Colour" je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
Dolby i simbol dvostrukog D su zaštitni znaci
tvrtke Dolby Laboratories.
Dolby Digital 5.1 Creator je zaštićen naziv
tvrtke Dolby Laboratories.
HDMI, HDMI logotip i High-Definition
Multimedia Interface su zaštitni znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI
Licensing LLC.
Microsoft, Windows i Windows Media,
Windows Vista i DirectX su registrirani za štitni
znaci ili zaštitni znaci tvrtke Microsoft
Corporation u SAD-u i/ili ostalim državama.
Macintosh je zaštitni znak tvrtke Apple
Computer, Inc. u SAD-u i ostalim državama.
Intel, Intel Core i Pentium su zaštićeni ili
registrirani nazivi tvrtke Intel Corporation ili
njezinih podružnica u SAD-u i drugim
državama.
Adobe, Adobe logo i Adobe Acrobat su
registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi
tvrtke Adobe Systems Inc. u SAD-u i/ili ostalim
državama.
Nazivi svih drugih proizvoda koji se spominju u
ovom priručniku su zaštićeni nazivi odgovarajućih
tvrtki. Nadalje, oznake ™ i "®" nisu uvijek
navedene u ovom priručniku.
Macintosh je zaštitni znak tvrtke Apple Computer,
Inc. u SAD-u i ostalim državama.
96
OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN ZA
KORISNIKE PREMA LICENCIJI AVC
PATENTA ZA OSOBNU I
NEKOMERCIJALNU UPORABU ZA:
(i) ENKODIRANJE VIDEOMATERIJALA U
SKLADU S AVC STANDARDOM ("AVC
VIDEO”) I/ILI
(ii) DEKODIRANJE AVC VIDEO
MATERIJALA KOJI JE ENKODIRAO
KORISNIK TIJEKOM PRIVATNE I
NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI I/ILI KOJI
JE DOBIVEN OD VIDEOPROVIDERA
LICENCIRANOG ZA PRODAVANJE AVC
VIDEO MATERIJALA. NIKAKVA LICENCIJA
SE NE IZDAJE ILI ĆE BITI IMPLICIRANA ZA
BILO KAKVU DRUKČIJU UPORABU.
DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI
OD MPEG LA, L.L.C.
POGLEDAJTE <HTTP://MPEGLA.COM>
Uz ovaj fotoaparat isporučen je softver "C Library",
"Expat", "zlib" i "libjpeg". Prilažemo ovaj softver
na temelju licenčnog ugovora s vlasnicima
autorskih prava. Na temelju zahtjeva vlasnika
autorskih prava, dužni smo obavijestiti vas o
sljedećem. Molimo da pažljivo pročitate sljedeće
odlomke.
Pročitajte "license1.pdf" u mapi "License" na
CD-ROM disku. Pronaći ćete licenčni ugovor (na
engleskom) za "C Library", "Expat", "zlib" i
"libjpeg" softver.
O GNU GPL/LGPL softveru
Uz fotoaparat je priložen softver koji se smatra
GNU General Public License (u nastavku "GPL")
ili GNU Lesser General Public License (u
nastavku "LGPL").
Ovime vas obavještavamo da imate pravo na
pristup, preinake i distribuciju izvornog koda za
ovaj softver u skladu s uvjetima za GPL/LGPL.
Izvorni kôd je dostupan na Internetu. Za njegovo
preuzimanje, posjetite sljedeću stranicu i odaberite
HDR-SR7 kao model kamkordera.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Molimo da nam se ne obraćate u svezi sadržaja
izvornog koda.
Pročitajte "license2.pdf" u mapi "License" na
CD-ROM disku. Pronaći ćete licenčni ugovor (na
engleskom) za "GPL" i "LGPL" softver.
Za čitanje PDF dokumenata, potreban je Adobe
Reader. Ako nije instaliran na vaše računalo,
možete ga preuzeti na Adobe Systems stranici:
http://www.adobe.com/
97
Sažetak
Opis dijelova i kontrola
Brojevi u ( ) se odnose na stranicama u uputama.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
98
Preklopka zuma (30, 37)
Tipka PHOTO (29)
Preklopka POWER (20)
Tipka START/STOP (29)
Baterija (16)
Ugrañeni mikrofon (30)
Active Interface Shoe-kompatibilan
mikrofon (opcija) će imati prednost kad
je spojen.
Indikatori u (videozapis)/v
(fotografija) (20)
Indikator (/CHG (punjenje) (16)
Tipka ( (bljeskalica) (31)
Hvataljka remena (22)
Navoj za stativ
Stativ (opcija: vijak mora biti kraći od 5,5
mm) pričvrstite u pripadajući navoj
pomoću vijka.
Preklopka BATT (oslobañanje baterije)
(17)
A Active Interface Shoe
Ova priključnica napaja dodatni pribor,
primjerice video svjetlo, bljeskalicu ili
mikrofon. Pribor možete isključiti ili
uključiti preklopkom POWER na
kamkorderu. Pogledajte pripadajuće
upute za uporabu za detalje.
Active Interface Shoe ima sigurnosnu
sklopku za dobro pričvršćenje. Za
spajanje pribora pritisnite i gurnite
dokraja te pričvrstite vijak. Za skidanje
pribora olabavite vijak, pritisnite i
povucite pribor prema sebi.
• Kod snimanja videozapisa uporabom
vanjske bljeskalice (opcija) spojene na
priključnicu za pribor, isključite je kako
biste spriječili snimanje zvuka punjenja.
• Ne možete istovremeno koristiti vanjsku
bljeskalicu (opcija) i ugrañenu bljeskalicu.
• Kad je spojen vanjski mikrofon (opcija), on
ima prednost pred ugrañenim mikrofonom
(str. 30).
B Prsten za učvršćenje remena
Pričvrstite remen za nošenje na ramenu
(opcija).
99
A Tipka DISP/BATT INFO (17, 21)
B Tipka BACK LIGHT (32)
C Tipka RESET
Resetiranje svih postavki, uključujući
datum i točno vrijeme.
D LCD zaslon osjetljiv na dodir (21)
E Tipka D (HOME) (13, 57)
F Tipke zuma (30, 37)
G Tipka START/STOP (29)
H Memory Stick Duo utor (22)
I Indikator ACCESS (22)
J Tipka F (Film Roll Index) (35)
K Tipka x (VIEW IMAGES) (34)
L Priključnica HDMI OUT (41)
M A/V OUT priključnica (41)
N DC IN priključnica (16)
O Tipka EASY (23)
P Zvučnik
Za reprodukciju zvuka. Za podešavanje
glasnoće pogledajte str. 36.
Q Preklopka NIGHTSHOT (32)
100
Handycam Station:
A Bljeskalica (31)
B Objektiv (Carl Zeiss) (4)
C Svjetlo snimanja (69)
Svijetli crveno tijekom snimanja. Trepće
kad su kapacitet "Memory Stick PRO
Duo" kartice ili napon baterije mali.
D Senzor daljinskog upravljača/Infracrveni
emiter
Za upravljanje kamkorderom usmjerite
daljinski upravljač (str. 102) prema
senzoru.
A Tipka DISC BURN (45)
B Spojni priključak
C + (USB) priključnica (52)
HDR-CX6EK: Nije moguć ulaz podataka
kroz ovu priključnicu.
D COMPONENT OUT priključnica (41)
E A/V OUT priključnica (41)
F DC IN priključnica (16)
101
Daljinski upravljač
b Napomene
• Prije uporabe daljinskog upravljača, izvucite
izolaciju.
Izolacija
• Daljinski upravljač usmjerite prema senzoru za
upravljanje kamkorderom (str. 101).
• Kad daljinski upravljač ne šalje nikakav signal
neko vrijeme, narančasti okvir nestane. Kad
ponovno pritisnete neku od tipaka b/B/v/V ili
ENTER, okvir se pojavi na mjestu gdje je bio
zadnje prikazan.
• Neke tipke na LCD zaslonu se ne mogu odabrati
tipkama b/B/v/V.
Zamjena baterije daljinskog upravljača
A Tipka DATA CODE (65)
Prikazuje datum i vrijeme ili podešenje
izrañenih snimaka kad pritisnite tijekom
reprodukcije.
B Tipka PHOTO (29)
Slika na zaslonu će se pritiskom na ovu tipku
snimiti kao fotografija.
A Dok pritišćete graničnik, noktom izvadite
baterijski pretinac.
B Uložite novu bateriju s oznakom + prema
gore.
C Vratite baterijski pretinac u daljinski
upravljač dok ne klikne na mjesto.
C Tipke SCAN/SLOW (36)
D Tipke . > (prethodni/sljedeći)
(36)
E Tipka PLAY (36)
F Tipka STOP (36)
G Tipka DISPLAY (21)
H Predajnik
I Tipka START/STOP (29)
J Tipke zuma (30, 37)
K Tipka PAUSE (36)
L Tipka VISUAL INDEX (34)
Uključuje VISUAL INDEX kad je pritisnete
tijekom reprodukcije.
M Tipke b/B/v/V/ENTER
Kad pritisnete bilo koju tipku u [VISUAL
INDEX]/[F INDEX]/[G INDEX]/Playlist
izborniku, na LCD zaslonu se pojavi
narančasti okvir. Odaberite željenu tipku ili
opciju s b/B/v/V i pritisnite ENTER za
potvrdu.
102
Graničnik
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati ako se njome
ne rukuje ispravno. Nemojte je puniti,
rastavljati ili baciti u vatru.
• Kad litijska baterija oslabi, može se smanjiti
radni domet daljinskog upravljača ili isti možda
neće raditi pravilno. U tom slučaju zamijenite
bateriju Sony litijevom baterijom CR2025.
Uporaba druge baterije može uzrokovati
opasnost od požara ili eksplozije.
Indikatori vidljivi tijekom snimanja/reprodukcije
Snimanje videozapisa
Snimanje fotografija
Gledanje videozapisa
Gledanje fotografija
A Kvaliteta snimanja (HD/SD) (59) i mod
snimanja (XP/HQ/SP/LP) (59)
B Tipka HOME (13)
C Preostali kapacitet baterije (približno)
(17)
D Status snimanja ([STBY] (pripravno
stanje) ili [REC] (snimanje))
E Brojač (sati: minute: sekunde)
F Tipka OPTION (14)
G Dual Rec (31)
H Tipka VIEW IMAGES (34)
I Postavka Face Index (37)
J Snimanje 5.1-kanalnog surround zvuka
(30)
K Kvaliteta ([FINE] ili [STD]) (63)
L Veličina slike (63)
M Pojavljuje se pri snimanju fotografije.
N Mapa za snimanje
O Tipka za povratak
P Reprodukcija
Q Broj tekućeg videozapisa/Ukupan broj
videozapisa
R Tipka za odabir prethodnog/sljedećeg
zapisa (36)
S Tipke funkcija videozapisa (36)
T Kvaliteta reprodukcije slike
U Broj trenutnih fotografija/Ukupan broj
snimljenih fotografija
V Tipka slide showa (38)
W Naziv datoteke
X Tipka VISUAL INDEX (34)
z Savjeti
• Kako se broj fotografija snimljenih na "Memory
Stick PRO Duo" povećava, automatski se
kreiraju nove mape za njihovu pohranu.
• Kad koristite funkciju Dual Rec, prikazani su
indikatori za snimanje i videozapisa i fotografija.
Položaj prikaza razlikuje se malo od onog
tijekom normalnog rada.
103
Indikatori kod promjene opcija
Sljedeći indikatori su prikazani kod
promjene opcija ili tijekom snimanja i
reprodukcije.
Gornji lijevi
Središnji
Gornji desni
Gornji desni
Indikator
Značenje
Zatamnjivanje (75)
Osvjetljenje LCD zaslona je
isključeno (21)
>
Donji
Donji
Gornji lijevi
Značenje
)
Efekt slike (76)
'
Digitalni efekt (75)
9Rm
Ručno izoštravanje (72)
e i f g
h 4 Y 5
E D
SCENE SELECTION (73)
Indikator
Značenje
.
Pozadinsko osvjetljenje (32)
^5.1ch
5.1-kanalno surround
snimanje/reprodukcija (30)
^n&
Ravnoteža bijele boje (74)
2
Snimanje pomoću selftimera (76)
i
Funkcija SteadyShot
isključena (61)
(G(+(–,
Bljeskalica (31), REDEYE
REDUC (62)
w
SPOT METER
(73)/EXPOSURE (73)
Niska MICREF LEVEL
razina (76)
T\
Tele macro (72)
#
:
WIDE SELECT (60)
/
(
G
Središnji
104
Indikator
Indikator
Značenje
|
Podešavanje slide showa
(38)
o
NightShot (32)
So
Super NightShot (75)
k
Color Slow Shutter (75)
L
PictBridge veza (52)
Eeh
Indikatori upozorenja (84)
Zebra (61)
)
X.V.COLOR (61)
Face Index postavka (37)
Podaci o snimanju (DATA CODE)
Vrijeme i datum snimanja te podaci o
podešenjima kamkordera automatski se
snimaju na "Memory Stick PRO Duo". Ne
vide se na zaslonu tijekom snimanja ali ih
možete provjeriti tijekom reprodukcije
odabirom opcije [DATA CODE] (str. 65).
Rječnik
x 5.1ch surround zvuk
x MPEG-4 AVC/H.264
Sustav koji reproducira zvuk na 6 zvučnika: 3
sprijeda (lijevi, desni i središnji) i 2 straga (desni i
lijevi) s dodatnim niskopropusnim subwooferom
koji se računa kao 0.1 kanal za frekvencije od
120 Hz ili niže.
Najnoviji format kodiranja slike kojeg su zajedno
standardizirale dvije meñunarodne organizacije za
standardizaciju: ISO-IEC i ITU-T godine 2003. U
usporedbi s konvencionalnim MPEG2 formatom,
MPEG-4 AVC/H.264 ima više nego dvostruko
veću učinkovitost. Ovaj kamkorder upotrebljava
MPEG-4 AVC/H.264 za kodiranje videozapisa u
high definition formatu.
x AVCHD format
Format visoke definicije za digitalne video kamere
koji se upotrebljava za snimanje HD (high
definition) signala uz uporabu formata MPEG-4
AVC/H.264.
x Dolby Digital
Sustav komprimiranja (sažimanja) digitalnog
zvuka koji je razvila korporacija Dolby
Laboratories.
x Dolby Digital 5.1 Creator
Tehnologija komprimiranja zvuka koju je razvila
korporacija Dolby Laboratories. Učinkovito
sažima zvukovne podatke uz očuvanje visoke
kvalitete zvuka. Omogućuje snimanje 5.1-kanalnog
surround zvuka uz učinkovitiju uporabu
diskovnog prostora. Diskove izrañene Dolby
Digital 5.1 Creatorom moguće je reproducirati na
ureñaju kompatibilnom s diskom snimljenim u
kamkorderu.
x Sličica (thumbnail)
Umanjene slike koje omogućuju prikaz više
snimaka istovremeno. Izbornici [VISUAL
INDEX]/[F INDEX]/[G INDEX] koriste sustav
prikaza sa sličicama.
x VBR
VBR je kratica za Variable Bit Rate (promjenjiva
brzina bitova). Ta funkcija omogućuje
Handycamu da automatski podesi brzinu bitova
(tj. količinu podataka snimljenih u jedinici
vremena) u skladu sa svakom snimljenom scenom.
Za videozapis koji sadrži scene s brzim kretanjem,
koristi se mnogo prostora na "Memory Stick PRO
Duo" kartici kako bi se dobila jasna slika pa je
vrijeme snimanja kratko.
x JPEG
JPEG je kratica za Joint Photographic Experts
Group, tj. standard formata kompresije (smanjenja
kapaciteta podataka) fotografija. Vaš kamkorder
snima fotografije u JPEG formatu.
x MPEG
MPEG je skraćenica od Moving Picture Experts
Group, skupinu standarda za kodiranje
(kompresiju slike) videozapisa (filma) i zvuka.
Postoje formati MPEG1 i MPEG2. Vaš kamkorder
snima videozapise sa slikom SD (standard
definition) kvalitete u MPEG2 formatu.
105
Dodatne informacije o ovom proizvodu i
odgovore na često postavljana pitanja
(FAQ) možete pronaći na našim web
stranicama za korisničku podršku.
http://www.sony.net/
Download PDF