Sony | HDR-UX1E | Sony HDR-UX1E Upute za upotrebu

2-696-729-12(1)
Digitalni kamkorder
Upute za uporabu
HDR-UX1E
© 2006 Sony Corporation
Uporaba kamkordera
12
Početak
25
Snimanje
36
Reprodukcija
44
Editiranje
54
Presnimavanje i ispis
61
Korištenje medija za
snimanje
65
Podešavanje kamkordera
76
Uporaba računala
96
U slučaju problema
103
Dodatne informacije
123
Sažetak
138
Prvo pročitajte
Prije uporabe u cijelosti pročitajte ovaj
priručnik i zadržite ga za buduću uporabu.
UPOZORENJE
Za spreavanje poara ili elektrikog
udara ne izlaite ure'aj kiši ili vlazi.
OPREZ
Uporaba optičkih instrumenata s ovim
proizvodom će povećati opasnost od ozljede
oka. Primjenom kontrola, ugañanja, načina
rada ili postupaka koji nisu navedeni u ovim
uputama možete se izložiti opasnom
zračenju.
Bateriju zamijenite isključivo baterijom
odgovarajućeg tipa. U protivnom postoji
opasnost od požara ili ozljeda.
Za korisnike u Europi
PA+NJA
Elektromagnetska polja odreñenih
frekvencija mogu utjecati na zvuk i sliku
ovoga digitalnog kamkordera.
Ovaj proizvod je ispitan i dokazano usklañen
s ograničenjima prema smjernici EMC o
uporabi spojnih kabela kraćih od 3 m.
Napomena
Ako doñe do prekida prijenosa podataka
uslijed statičkog elektriciteta ili
elektromagnetizma, ponovno pokrenite
aplikaciju ili odspojite i ponovno spojite
komunikacijski kabel (USB, itd.).
Zbrinjavanje starih
elektrinih i elektronikih
ure'aja (primjenjuje se u
Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s
posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviñenom
mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih
bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu
lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač
2
OPREZ
Upozoravamo da bilo kakve izmjene i
prerade ureñaja koje nije izričito odobrio
proizvoñač imaju za posljedicu gubitak
jamstva.
Napomene o uporabi
Kamkorder je isporuen s dva
prirunika za uporabu
– "Upute za uporabu" (ovaj priručnik).
– "First Step Guide" – priručnik za uporabu
isporučenog softvera (na isporučenom CDROM-u).
Napomene o uporabi kamkordera
Možete koristiti samo sljedeće diskove:
–
–
–
–
8cm DVD-R
8cm DVD-RW
8cm DVD+RW
8cm DVD+R DL
Koristite diskove sa sljedećim oznakama. Za
detalje pogledajte str. 16.
Za pouzdano i trajno snimanje/reprodukciju
preporučamo da s DVD Handycam
kamkorderom koristite Sonyjeve diskove ili
* (for VIDEO
diskove s oznakom
CAMERA).
Primjena drugih diskova može rezultirati
nezadovoljavajućim snimanjem/reprodukcijom
ili ponekad nećete moći izvaditi disk iz DVD
Handycama.
* Ovisno o mjestu kupnje, disk može imati
oznaku
.
●
Nastavlja se ,
3
Prvo proitajte (nastavak)
Vrste Memory Sticka koje moete
koristiti u kamkorderu
Postoje dvije veličine Memory Sticka.
Možete koristiti Memory Stick Duo označen
s
ili
(str. 128).
Tražilo
LCD zaslon
Memory Stick Duo (ovu veličinu možete
koristiti sa svojim kamkorderom)
Baterija
Memory Stick
(Ne možete koristiti s ovim kamkorderom.)
Ne možete koristiti nijednu drugu vrstu
memorijske kartice osim Memory Sticka
Duo.
● Memory Stick PRO i Memory Stick PRO
Duo mogu se koristiti samo s Memory
Stick PRO-kompatibilnom opremom.
●
Kad koristite Memory Stick Duo s
opremom koja podrava Memory Stick
Uložite Memory Stick Duo u Memory Stick
Duo adapter.
Memory Stick Duo adapter
Ovaj kamkorder nije nepropustan za
prašinu, vlagu i vodu. Pogledajte
"Održavanje i mjere opreza" (str. 131).
● Kako bi spriječili oštećivanje diskova ili
gubitak snimljenog materijala, nemojte
učiniti nešto od sljedećeg kad svijetle
žaruljice preklopke POWER (str. 29) ili
žaruljica ACCESS (str. 33):
– vaditi akumulatorsku bateriju ili AC
adapter iz kamkordera.
– izlagati kamkorder mehaničkim
udarcima ili vibracijama.
● Prije spajanja kamkordera na drugi ureñaj
uporabom HDMI kabela, komponentnog
videokabela ili USB kabela, utaknite
priključak kabela u pravilnom smjeru.
Ako silom utaknete kabel u pogrešnom
smjeru, priključak se može oštetiti ili
možete uzrokovati kvar kamkordera.
●
Napomene o opcijama izbornika, LCD
zaslonu i objektivu
Zasjenjena opcija u izborniku nije raspoloživa u uvjetima snimanja ili reprodukcije koje upotrebljavate u tom trenutku.
● LCD zaslon je proizveden visoko
preciznom tehnologijom, tako da postotak
efektivne uporabe piksela iznosi više od
99,99%. Ipak, na LCD zaslonu ili u tražilu
mogu trajno biti vidljive sitne crne i/ili
svijetle točkice (bijele, crvene, plave ili
zelene boje). To je normalno i ni na koji
način ne utječe na snimanje.
●
Napomene o uporabi kamkordera
●
4
Nemojte držati kamkorder za sljedeće
dijelove:
Napomene o ovom priruniku
Slike LCD zaslona i tražila u ovim
uputama snimljene su digitalnim
fotoaparatom, stoga ti dijelovi u stvarnosti
mogu izgledati nešto drugačije.
● Dizajn i tehnički podaci medija za
snimanje i pribora podložni su promjeni
bez prethodne najave.
● Riječ disk u ovim uputama označava DVD
disk promjera 8 cm.
● Izbornici prikazani u ovim uputama su na
engleskom jeziku. Meñutim, jezik
izbornika možete promijeniti po želji (str.
20).
●
Crna točkica
Bijela, crvena, plava
ili zelena točkica
Dugotrajno izlaganje LCD zaslona, tražila
ili objektiva izravnom suncu može
prouzročiti kvarove. Budite pažljivi kad
kamkorder stavljate pored prozora ili u
vanjskom prostoru.
● Nemojte usmjeravati kamkorder prema
suncu. To može prouzročiti kvarove. Želite
li snimati sunce, učinite to pri niskom
stupnju osvjetljenja, primjerice u suton.
●
Napomene o snimanju
Prije snimanja ispitajte funkciju snimanja
kako biste bili sigurni da su slika i zvuk
snimljeni bez problema. Ne možete
obrisati slike kad ih jednom snimite na
DVD-R/DVD+R DL. Za probno snimanje
koristite DVD-RW/DVD+RW (str. 16).
● Ako uslijed kvara na kamkorderu ili
mediju za pohranu niste snimili željeno ili
ako reprodukcija nije moguća, Sony ne
preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala.
● TV sustavi boja razlikuju se, ovisno o
zemlji/području. Za gledanje snimaka na
TV zaslonu potreban vam je TV prijemnik
s PAL sustavom.
● TV programi, videozapisi, videovrpce i
drugi materijali mogu biti zaštićeni
autorskim pravima. Neovlašteno snimanje
takvih materijala može biti u suprotnosti
sa zakonima o autorskim pravima.
Kamkorderom ne možete presnimavati
materijale zaštićene od kopiranja.
●
O reprodukciji diska u drugim ure'ajima
Carl Zeiss objektiv
Kamkorder je opremljen Carl Zeiss
objektivom za visokokvalitetnu reprodukciju
slika. Objektiv ovoga kamkordera zajednički
su razvili tvrtka Carl Zeiss iz Njemačke i
Sony Corporation. Primijenjen je MTF
sustav mjerenja za videokamere i nudi
kvalitetu tipičnu za Carl Zeiss objektive.
Takoñer, leća objektiva ovog kamkordera
ima T$ oblogu koja sprečava pojavu
neželjenih odbljesaka i vjerno reproducira
boje.
MTF je skraćenica od “Modulation Transfer
Function”. Broj vrijednosti označuje
količinu svjetla koje prodire u objektiv.
O oznakama koje se koriste u ovim
uputama
●
Raspoložive opcije ovise o tome koji
disk koristite. Za različite DVD formate
koriste se sljedeće oznake.
●
Ove oznake pokazuju koje diskove
možete koristiti pri snimanju s HD (high
definition) kvalitetom slike.
Diskove snimljene sa slikom HD (high
definition) kvalitete možete reproducirati ili
formatirati samo u ureñajima koji
podržavaju AVCHD format.
5
Sadržaj
Prvo pročitajte........................................................................................... 2
Primjeri i rješenja .................................................................................... 10
Uporaba kamkordera
Tijek postupaka....................................................................................... 12
Iskusite ljepotu HD (high definition) snimaka .......................................... 14
Odabir odgovarajućeg diska ................................................................... 16
D HOME i E OPTION
- Dvije vrste izbornika .................................................................... 18
Poetak
Korak 1: Provjera isporučenog pribora ................................................... 25
Korak 2: Punjenje akumulatorske baterije .............................................. 26
Korak 3: Uključenje kamkordera ............................................................. 29
Korak 4: Podešavanje LCD zaslona i tražila........................................... 30
Korak 5: Podešavanje datuma i vremena ............................................... 31
Korak 6: Umetanje diska ili Memory Sticka Duo ..................................... 33
Snimanje
Snimanje kamkorderom .......................................................................... 36
Uporaba zuma
Snimanje surround zvuka (5.1-kanalno surround snimanje)
Uporaba bljeskalice
Snimanje visokokvalitetnih fotografija tijekom snimanja videozapisa (Dual Rec)
Snimanje na tamnim mjestima (NightShot)
Podešavanje ekspozicije za objekte osvijetljene straga
Snimanje u zrcalnom načinu
SMTH SLW REC (usporeno snimanje bez trzaja)
Ručno podešavanje slike kontrolnim kotačićem
6
Reprodukcija
Gledanje snimaka ................................................................................... 44
Uporaba zuma pri reprodukciji
Reprodukcija fotografija u nizu (slide show)
Gledanje slike na TV prijemniku ............................................................. 48
Editiranje
Kategorija F (OTHERS)........................................................................ 54
Brisanje snimaka .................................................................................... 54
Dijeljenje snimaka................................................................................... 56
Izrada Playliste ....................................................................................... 57
Kopiranje/ispis
Kategorija J (SELECT DEVICES) ....................................................... 61
Kopiranje diska ....................................................................................... 61
Kopiranje na videorekorder ili DVD/HDD rekorder.................................. 62
Ispis snimljenih fotografija (PictBridge-kompatibilan pisač) .................... 63
Korištenje medija za snimanje
Kategorija K (MANAGE DISC/MEMORY)........................................... 65
Priprema diska za reprodukciju na drugom ureñaju ili računalu
(finaliziranje) ............................................................................ 66
Reprodukcija diska na drugim ureñajima................................................ 70
Traženje odgovarajućeg diska - DISC SELECT GUIDE ......................... 71
Brisanje svih snimaka na disku (formatiranje) ........................................ 72
Snimanje dodatnih scena nakon finaliziranja (definaliziranje)................. 74
Provjera informacija o disku.................................................................... 75
Nastavlja se ,
7
Podešavanje kamkordera
Kako koristiti kategoriju : (SETTINGS) u izborniku HOME .................. 76
Uporaba izbornika HOME
Lista opcija kategorije : (SETTINGS)
MOVIE SETTINGS ................................................................................. 78
(Opcije za snimanje videozapisa)
PHOTO SETTINGS ................................................................................ 81
(Opcije za snimanje fotografija)
VIEW IMAGES SET................................................................................ 84
(Opcije za podešavanje glasnoće i prikaza)
SOUND/DISP SET ................................................................................. 85
(Opcije za podešavanje zvučnog signala i prikaza)
OUTPUT SETTINGS .............................................................................. 86
(Opcije za spajanje drugih ureñaja)
CLOCK/LLANG...................................................................................... 87
(Opcije za podešavanje sata i jezika)
GENERAL SET....................................................................................... 87
(Ostale opcije za podešavanje)
Aktiviranje funkcija uporabom izbornika E OPTION ............................. 88
Uporaba izbornika OPTION
Opcije snimanja u izborniku OPTION ..................................................... 89
PROGRAM AE, FADER, SPOT METER, itd.
Opcije reprodukcije u izborniku OPTION ................................................ 95
VOLUME, SLIDE SHOW, SLIDE SHOW SET, itd.
Uporaba raunala
Mogućnosti sustava Windows................................................................. 96
Instalacija softvera i uputa "First Step Guide"......................................... 98
Pregled uputa "First Step Guide" .......................................................... 101
Uporaba Macintosh računala ................................................................ 101
8
U sluaju problema
U slučaju problema ............................................................................... 103
Indikatori i poruke upozorenja............................................................... 118
Dodatne informacije
Korištenje kamkordera u inozemstvu.................................................... 123
O disku .............................................................................................. 125
O AVCHD formatu ................................................................................ 127
O Memory Stick kartici.......................................................................... 128
O "InfoLITHIUM" bateriji........................................................................ 130
Održavanje i mjere opreza.................................................................... 131
Tehnički podaci..................................................................................... 134
Saetak
Dijelovi i kontrole................................................................................... 138
Indikatori vidljivi tijekom snimanja/reprodukcije .................................... 143
Rječnik .............................................................................................. 146
9
Primjeri i rješenja
Snimanje
Provjerite svoj golf zamah
B Usporeno snimanje bez trzaja .............42
Snimajte cvije=e izbliza
B Meki portret........................................91
B Izoštravanje ........................................90
B Telemakro...........................................90
Izoštrite psa na lijevoj strani kadra
B Izoštravanje ........................................90
B Spot izoštravanje ................................90
Izoštrite udaljenije objekte
B Snimanje krajolika ..............................92
B Izoštravanje ........................................90
Izdvojite fotografije pri snimanju
videozapisa
B Dual Rec .............................................40
Za dobre snimke na skijalištu ili plai
B Backlight ............................................41
B Beach&Ski..........................................91
10
Dijete na pozornici obasjano
reflektorom
B Spotlight.............................................91
Vatromet u svojem punom blještavilu
B Sunset&Moon ....................................91
B Izoštravanje ........................................90
Dijete koje spava uz prigušeno
svjetlo
B NightShot ...........................................41
B Color Slow Shutter .............................92
Reprodukcija
Gledanje na TV zaslonu
.................................. 48
Reprodukcija diska na drugom ure'aju .................................
70
Editiranje i ostalo
Brisanje nepotrebnih snimaka
.................................. 54
Kopiranje diska prijatelju
.................................. 61
Ponovna uporaba diska
.................................. 72
Uporaba kamkordera na putovanju
.................................. 123
11
Uporaba kamkordera
Tijek postupaka
B Raspakirajte kamkorder i isporueni pribor.
B Pripremite odgovaraju=i disk (str. 16).
Za pomoć pri odabiru odgovarajućeg diska možete koristiti
[DISC SELECT GUIDE] (str. 71) prikazan na zaslonu.
B Formatirajte disk (str. 33).
Kad formatirate disk, možete odabrati kvalitetu snimanja
slike: HD (visoka razlučivost) ili SD (standardna
razlučivost).
B Snimajte kamkorderom (str. 36).
Videozapisi se snimaju na disk, a fotografije na Memory
Stick Duo.
12
Uivanje u videozapisima snimljenim s HD (high definition)
kvalitetom slike
B Moete gledati videozapise u HD (high definition) kvaliteti (str. 48).
b Napomena
●
Slike snimljene u SD (standard definition)
kvaliteti nije moguće konvertirati u HD
(high definition) kvalitetu.
z Savjeti
Ako nemate TV prijemnik visoke
razlučivosti, videozapisi sa slikom HD (high
definition) kvalitete prikazivat će se u SD
(standard definition) kvaliteti.
● Za pomoć pri povezivanju TV prijemnika i
kamkordera možete koristiti [TV
CONNECT Guide] (str. 48) prikazan na
zaslonu.
●
B Reprodukcija diskova na ure'ajima koji podravaju AVCHD format (str. 70).
Važna napomene o diskovima snimljenim u AVCHD formatu
Kamkorder snima sliku visoke razlučivosti u AVCHD formatu. DVD medij koji sadrži AVCHD
snimku možda se neće moći koristiti u standardnim DVD ureñajima ili rekorderima, kao što DVD
ureñaj/rekorder možda neće moći izbaciti takav medij ili će izbrisati njegov sadržaj bez upozorenja.
B Editiranje i kopiranje sadraja diska (str. 62).
Videozapise sa slikom HD (high definition) kvalitete možete presnimiti tako što ćete
kamkorder spojiti na DVD ureñaj. Meñutim, presnimljeni zapisi će imati sliku SD (standard
definition) kvalitete.
Uporabom računala možete editirati ili kopirati
videozapise snimljene sa slikom HD (high
definition) kvalitete.
b Napomena
●
Najprije na računalo instalirajte isporučeni softver.
13
Iskusite ljepotu HD (high definition)
snimaka
B Vaš kamkorder omogu=uje AVCHD i DVD formate snimanja.
Format snimanja ovisi o kvaliteti slike, HD (high definition) ili SD (standard definition). Odaberite
kvalitetu slike kad koristite novi disk na svom kamkorderu (str. 33).
b Napomene
●
●
●
Ne možete promijeniti kvalitetu slike na disku naknadno.
Sliku snimljenu u SD (standard definition) kvaliteti nije moguće konvertirati u HD (high definition) kvalitetu.
Vaš kamkorder podržava "1440 T 1080/50i” standard AVCHD formata (str. 127).
"AVCHD 1080i format" u ovim uputama skraćeno nazivamo "AVCHD", osim kad je potreban
podrobniji opis.
B HD (high definition) kvaliteta slike
B SD (standard definition) kvaliteta
slike
AVCHD format
DVD format
Razlučivost slike:
oko 3,75 veća nego kod SD
(standard definition) kvalitete
Za snimanje slike visoke razlučivosti.
Preporuča se bez obzira imate li TV
prijemnik visoke razlučivosti ili ne.
Takav disk je moguće reproducirati samo
na ureñajima koji podržavaju AVCHD
format (str. 70).
b Napomena
●
AVCHD snimke nije moguće reproducirati na
većini trenutno dostupnih DVD ureñaja, budući
da ne oni ne podržavaju AVCHD format.
z Savjet
●
AVCHD snimke je moguće gledati čak i na TV
prijemnicima koji nemaju prikaz u visokoj
razlučivosti. Meñutim, kvaliteta slike je tada
kao kod snimke u SD (standard definition)
kvaliteti (str. 48).
14
Za snimanje slike standardne razlučivosti.
Preporuča se ako vam je važna
mogućnost reprodukcije na različitim
ureñajima.
Takav disk je moguće reproducirati u
DVD ureñajima.
b Napomena
●
DVD-RW (VR mod) diskovi mogu se
reproducirati samo u kompatibilnim ureñajima.
Vrijeme snimanja
Oekivano vrijeme snimanja na jednu stranu diska
HD (high definition) kvaliteta slike
AVCHD format
(): minimalno vrijeme
snimanja
Približno vrijeme snimanja (min)
Način snimanja
AVC HD 12M (HQ+) (najviša
kvaliteta)
15 (14)
27 (26)
AVC HD 9M (HQ) (visoka
kvaliteta)
20 (14)
35 (26)
AVC HD 7M (SP) (standardna
kvaliteta)
25 (18)
45 (34)
AVC HD 5M (LP) (povećava
vrijeme snimanja)
32 (26)
60 (50)
SD (standard definition) kvaliteta slike
DVD format
(): minimalno vrijeme
snimanja
Približno vrijeme snimanja (min)
Način snimanja
SD 9M (HQ) (visoka kvaliteta)
20 (18)
35 (32)
SD 6M (SP) (standardna
kvaliteta)
30 (18)
55 (32)
SD 3M (LP) (povećava vrijeme
snimanja)
60 (44)
110 (80)
z Savjeti
●
Vrijednosti poput 12M i 9M u tablici pokazuju prosječnu brzinu bita. M označava Mbps.
●
Ako koristite dvostrani disk, možete snimati na obje njegove strane (str. 125).
Vaš kamkorder koristi VBR (Variable Bit Rate) format za automatsko podešavanje kvalitete slike u
skladu sa snimanom scenom. Ova tehnologija uzrokuje promjenjivo vrijeme snimanja diska. Videozapis
koji sadrži složene scene s brzim pokretima snima se s većom brzinom bitova, smanjujući raspoloživo
vrijeme snimanja.
15
Odabir odgovaraju=eg diska
U kamkorderu možete koristiti DVD-R, DVD-RW, DVD+RW i DVD+R DL diskove
promjera 8 cm. Što ćete kasnije moći činiti s sa snimkama ovisi o kvaliteti slike, HD (high
definition) ili SD (standard definition), i o vrsti odabranog diska.
B Odabir odgovaraju=eg diska
Za pomoć vam je raspoloživo sljedeće:
● [DISC SELECT GUIDE] (str. 71).
● Značajke diskova objašnjene na ovoj stranici.
HD (high definition) kvaliteta slike
Vrsta diska
Što možete činiti na kamkorderu koristeći ovu
vrstu diska
(Oznake diska)
Brisanje snimaka kamkorderom (54)
a
a
-
-
Editiranje snimaka kamkorderom (56)
a
a
-
-
Za reprodukciju na drugim ureñajima potrebno
je finaliziranje (66)
a
a
a
a
Moguće dodatno snimanje na finalizirani disk
(74)
a
a
-
-
Formatiranje korištenog diska i ponovna
uporaba (72)
a
a
-
-
Duže snimanje na jednu stranu diska
-
-
a
-
( ) označava stranice s podrobnijim uputama.
b Napomena
●
Slika snimljena u HD (high definition) kvaliteti ima 16:9 (wide) omjer visine i širine.
16
SD (standard definition)
kvaliteta slike
Vrsta diska
Što možete činiti na kamkorderu
koristeći ovu vrstu diska
(Oznake diska)
Snimanje videozapisa sa 16:9 (wide) i
4:3 slikom na disk (34)
a
a
-
a
a
Brisanje snimaka kamkorderom (54)
-
a
-
-
-
Editiranje snimaka kamkorderom (56)
-
a
-
-
-
Za reprodukciju na drugim ureñajima
potrebno je finaliziranje (66)
a
a
-*2
a
a
Moguće dodatno snimanje na
finalizirani disk (74)
a
a
a
-
-
Oblikovanje DVD izbornika tijekom
finaliziranja (66)
a
-
a
a
a
Formatiranje korištenog diska i
ponovna uporaba (72)
a
a
a
-
-
Duže snimanje na jednu stranu diska
-
-
-
a
-
( ) označava stranice s podrobnijim uputama.
*1 Za DVD-RW postoje 2 formata snimanja, VIDEO mod i VR mod.
*2 Finaliziranje je potrebno za reprodukciju diska u DVD pogonu računala. Nefinalizirani DVD+RW može
uzrokovati probleme u radu računala.
17
D HOME i E OPTION
- Dvije vrste izbornika
Izbornik D HOME - polazište za sve postupke na kamkorderu
Kad želite podesiti svoj kamkorder, otvorite izbornik HOME. Taj izbornik omogućuje pristup
svim funkcijama vašeg kamkordera. Za detalje pogledajte str. 20.
Ne želim zadržati ove fotografije.
Što bih trebala učiniti?
Pokušaj primijeniti [DELETE] iz
[EDIT] u izborniku HOME.
Možeš ih sve odabrati i izbrisati
odjednom.
Prikazuje opis opcije (str. 22).
Kategorija (str. 23)
18
Izbornik E OPTION omogu=uje izravni pristup funkcijama
Tijekom snimanja ili reprodukcije jednostavno dodirnite na zaslonu funkcije raspoložive u tom
trenutku. To će vam olakšati razna podešavanja. Za detalje pogledajte str. 24.
Želim biti sigurna koju fotografiju
brišem. Što bih trebala učiniti?
Uključi izbornik OPTION prilikom
gledanja snimaka, zatim primijeni
[DELETE]. Možeš izbrisati snimku
na zaslonu.
Aha, opcije izbornika
OPTION se mijenjaju prema
tome što radim.
19
x O uporabi izbornika
Dlanom lijeve ruke poduprite poleñinu LCD
zaslona (osjetljivog na dodir), zatim palcem
dodirnite tipke prikazane na zaslonu.
Uporaba izbornika HOME
Za primjer je objašnjen odabir i brisanje
fotografije u izborniku za editiranje.
1 Pomaknite preklopku POWER za
uključenje kamkordera.
Kad pritišćete tipke na okviru LCD zaslona
izvedite iste radnje koje su opisane gore.
● Pazite da pri uporabi zaslona osjetljivog
na dodir ne pritisnete tipke na okviru
zaslona.
● Ako tipke ne reagiraju pravilno na dodir,
podesite LCD zaslon (CALIBRATION)
(str. 132).
2 Pritisnite D (HOME) A (ili B).
Odabir jezika izbornika
Možete promijeniti jezik izbornika kako bi
opcije i poruke bile prikazane na željenom
jeziku. Za odabir jezika izbornika dodirnite
: (SETTINGS) t [CLOCK/LLANG]
t [L LANGUAGE SET] (str. 87).
Izbornik HOME
Kategorija (str. 23)
20
3 Dodirnite kategoriju F (OTHERS).
7 Dodirnite sliku koju želite izbrisati.
4 Dodirnite [EDIT].
8 Dodirnite j t [YES] t j.
5 Dodirnite [b DELETE].
6 Dodirnite [\ DELETE].
21
B Kad elite saznati nešto o funkciji
svake opcije izbornika HOME - HELP
1 Pritisnite D (HOME).
Prikazuje se izbornik HOME.
2 Dodirnite ! (HELP).
Donja strana tipke ! (HELP) postane
narančasta.
3 Dodirnite opciju čiji sadržaj želite
upoznati.
Kad dodirnete željenu opciju, zaslon
prikazuje njeno objašnjenje.
Za primjenu te opcije dodirnite [YES]. U
protivnom dodirnite [NO].
Za iskljuenje HELP-a
Dodirnite ! (HELP) u koraku 2.
22
B Kategorije i opcije izbornika HOME
Kategorija
Opcija
CAMERA
MOVIE (str. 37)
PHOTO (str. 38)
SMTH SLW REC (str. 42)
VIEW IMAGES
VISUAL INDEX (str. 46)
PLAYLIST (str. 57)
OTHERS
EDIT (str. 54)
PLAYLIST EDIT (str. 57)
PRINT (str. 63)
SELECT DEVICES
COMPUTER (str. 61)
TV CONNECT Guide (str. 48)
PRINTER (str. 63)
MANAGE DISC/MEMORY
SETTINGS
FINALIZE (str. 66)
DISC SELECT GUIDE (str. 71)
% FORMAT (str. 72)
b FORMAT (str. 73)
UNFINALIZE (str. 74)
DISC INFO (str. 75)
Za podešavanje kamkordera (str. 76).
23
Uporaba izbornika OPTION
3 Dodirnite [DELETE] t [YES] t
j.
Za primjer je objašnjeno brisanje fotografije
tijekom prikaza.
1 Dok gledate fotografiju koju želite
izbrisati, dodirnite E (OPTION) na
zaslonu.
Opcije izbornika OPTION
Pogledajte stranice 89 i 95.
Kad na zaslonu nije prikazana eljena
opcija
Dodirnite drugu karticu. Ako nigdje ne
možete pronaći željenu opciju, ta funkcija
nije primjenjiva u trenutnoj situaciji.
Izbornik OPTION
Kartica
2 Dodirnite B.
24
b Napomene
Kartice i opcije koje se pojavljuju na zaslonu
ovise o statusu snimanja/reprodukcije na
kamkorderu u tom trenutku.
● Neke opcije se pojavljuju bez kartice.
●
Poetak
Korak 1: Provjera isporučenog pribora
Provjerite da li je s vašim kamkorderom
isporučen sljedeći pribor.
Ako neki od sljedećih predmeta nedostaje,
obratite se prodavaču.
Akumulatorska baterija NP-FM50 (1) (str. 26,
130)
AC adapter (1) (str. 26)
CD-ROM "Handycam Application
Software" (1) (str. 96)
Upute za uporabu kamkordera (ovaj
priručnik) (1)
Mrežni kabel (1) (str. 26)
b Napomena
●
Diskovi i Memory Stick Duo nisu isporučeni.
Komponentni videokabel (1) (str. 49)
A/V spojni kabel (1) (str. 49, 62)
USB kabel (1) (str. 63)
Bežični daljinski upravljač (1) (str. 142)
S ugrañenom okruglom litijevom baterijom.
25
Korak 2: Punjenje akumulatorske baterije
InfoLITHIUM akumulatorsku bateriju
(serije M) (str. 130) možete puniti u
kamkorderu.
DC IN
priključnica
3 Spojite AC adapter na DC IN
priključnicu kamkordera.
Otvorite pokrov DC IN priključnice
kako biste spojili AC adapter.
Preklopka
POWER
Pokrov priključnice
Žaruljica
CHG
(punjenje)
Baterija
DC utikač
Pokrov priključka
Mrežni kabel
Oznaka v na DC
utikaču treba biti u
ravnini s oznakom
v na kamkorderu.
AC adapter
U zidnu utičnicu
1 Pomaknite preklopku POWER u
smjeru strelice na OFF (CHG)
(tvorničko podešenje).
4 Spojite adapter na zidnu utičnicu
putem mrežnog kabela.
Svijetli žaruljica CHG (punjenje) i
počne punjenje. Žaruljica CHG
(punjenje) se isključi kad je baterija
sasvim napunjena.
2 Pomaknite bateriju u smjeru
strelice dok ne klikne.
5 Odspojite AC adapter iz priključka
DC IN na kamkorderu.
b Napomena
●
26
Odspojite AC adapter s priključnice DC IN
držeći i kamkorder i DC utikač.
z Savjet
●
Pričvrstite li bateriju ili spojite AC adapter kad
je preklopka POWER podešena na OFF (CHG),
kamkorder se uključi, zatim se ponovno isključi
nakon nekoliko sekundi.
Va'enje baterije
Pomaknite preklopku POWER na OFF
(CHG). Pomaknite preklopku za otpuštanje
baterije (BATT) u smjeru strelice i izvadite
bateriju.
Ubrzo će se na zaslonu pojaviti prikaz
približnog raspoloživog vremena za
snimanje u odabranom formatu i informacije
o bateriji. Prikaz će trajati oko 7 sekundi.
Informacije o bateriji će ostati prikazane do
20 sekundi pritisnete li ponovno tipku DISP/
BATT INFO tijekom prikaza.
Preostalo vrijeme (približno)
Vrijeme snimanja (približno)
Preklopka
BATT
b Napomena
●
Pri uklanjanju baterije pazite da ne svijetli žaruljica
u (videozapisi)/v (fotografije) (str. 29).
Spremanje baterije
Vrijeme punjenja
Približno vrijeme u minutama potrebno da
bi se dokraja napunila sasvim prazna
akumulatorska baterija.
Akumulatorska baterija
Vrijeme punjenja
NP-FM50 (isporučena)
150
Istrošite bateriju dokraja kad je nećete
koristiti duže vrijeme (pogledajte str. 130 za
detalje o spremanju).
NP-QM71D
260
NP-QM91D
360
Korištenje vanjskog izvora napajanja
Vrijeme snimanja
Primijenite ista povezivanja kao kod punjenja
baterije. U tom slučaju se baterija neće
prazniti.
Približan broj minuta kod uporabe sasvim
napunjene baterije.
Provjera preostalog kapaciteta baterije
Akumulatorska
baterija
Podesite preklopku POWER na OFF
(CHG), zatim pritisnite DISP/BATT INFO.
HD (high definition) kvaliteta slike
Neprekidno
snimanje
Tipi5no
snimanje*
NP-FM50
(isporučena)
95
100
95
50
55
50
NP-QM71D
235
245
240
125
130
130
Nastavlja se ,
27
Korak 2: Punjenje akumulatorske baterije (nastavak)
Akumulatorska
baterija
NP-QM91D
Neprekidno
snimanje
Tipi5no
snimanje*
360
375
365
195
205
200
SD (standard definition) kvaliteta slike
Akumulatorska
baterija
Neprekidno
snimanje
Tipi5no
snimanje*
NP-FM50
(isporučena)
120
125
120
65
65
65
NP-QM71D
300
305
300
165
165
165
NP-QM91D
455
465
455
250
255
250
* Tipično vrijeme snimanja pokazuje vrijeme uz
ponavljano pokretanje/zaustavljanje snimanja,
uključivanje/isključivanje kamkordera i
zumiranje.
b Napomena
●
Navedena vremena snimanja izmjerena su u
[SP] načinu snimanja u sljedećim uvjetima:
Gornji broj: kad se uključi osvjetljenje LCD
zaslona.
Srednji broj: kad se isključi osvjetljenje LCD
zaslona.
Donji broj: vrijeme kod snimanja s tražilom
dok je LCD zaslon zatvoren.
Vrijeme reprodukcije
Približan broj minuta kod uporabe sasvim
napunjene baterije.
HD (high definition) kvaliteta slike
Akumulatorska
baterija
LCD zaslon
otvoren*
LCD zaslon
zatvoren
NP-FM50
(isporučena)
125
125
NP-QM71D
305
305
NP-QM91D
465
465
28
SD (standard definition) kvaliteta slike
Akumulatorska
baterija
LCD zaslon
otvoren*
LCD zaslon
zatvoren
NP-FM50
(isporučena)
140
145
NP-QM71D
340
355
NP-QM91D
520
535
* Kad se uključi osvjetljenje LCD zaslona.
O bateriji
● Prije promjene baterije preklopku POWER
pomaknite na OFF (CHG) i isključite žaruljicu
u (videozapisi)/v (fotografije) (str. 29).
● Tijekom punjenja trepće žaruljica CHG ili
informacije o bateriji (BATTERY INFO, str. 27)
neće biti točne u sljedećim slučajevima.
– Baterija nije ispravno stavljena.
– Baterija je oštećena.
– Baterija je sasvim prazna (samo informacije
o bateriji (BATTERY INFO)).
● Baterija ne napaja kamkorder sve dok je AC
adapter spojen na DC IN priključnicu
kamkordera, čak i ako je mrežni kabel izvučen
iz zidne utičnice.
● Kad je priključeno videosvjetlo (opcija),
preporučamo uporabu baterije NP-QM71D ili
NP-QM91D.
● S ovim kamkorderom ne savjetujemo uporabu
baterije NP-FM30 jer ona omogućuje samo
kratka vremena snimanja i reprodukcije.
O vremenu punjenja/snimanja/reprodukcije
● Izmjereno vrijeme se odnosi na temperaturu od
25 °C. (Preporučena temperatura je od 10 do
30 °C.)
● Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće
ako koristite kamkorder pri niskim
temperaturama.
● Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće,
ovisno o uvjetima uporabe kamkordera.
Korak 3: Uključenje
kamkordera
O AC adapteru
● Pri uporabi AC adaptera koristite obližnju
utičnicu. Odmah ga odspojite u slučaju
neispravnog rada.
● AC adapter ne koristite u uskom prostoru,
primjerice izmeñu zida i pokućstva.
● DC utikač AC adaptera i priključke baterije
nemojte kratko spajati metalnim predmetima jer
možete uzrokovati kvar.
Za snimanje pomaknite preklopku POWER
više puta kako biste uključili odgovarajuću
žaruljicu.
Prilikom prve uporabe pojavi se izbornik
[CLOCK SET] (str. 31).
Pokrov leće
Preklopka POWER
OPREZ
● Čak i ako je kamkorder isključen, AC napajanje
(utičnica) je i dalje aktivno preko AC adaptera.
Uključite kamkorder pomakom
preklopke POWER u smjeru strelice
držeći pritisnutom zelenu tipku u
sredini.
Zelena
tipka
Za snimanje ili reprodukciju pomaknite
preklopku POWER u smjeru strelice dok ne
počne svijetliti odgovarajuća žaruljica.
u (videozapisi): Za snimanje videozapisa
v (fotografije): Za snimanje fotografija
Nastavlja se ,
29
Korak 3: Ukljuenje kamkordera
(nastavak)
Korak 4: Podešavanje
LCD zaslona i tražila
Iskljuenje kamkordera
Pomaknite preklopku POWER na OFF
(CHG).
b Napomene
Kamkorder će biti spreman za snimanje
nekoliko sekundi nakon uključenja. Prije toga
ne možete upravljati njime.
● Pri uključenju kamkordera automatski se otvara
pokrov objektiva. Pokrov se zatvara kad
odaberete reprodukcijski prikaz ili kad
isključite kamkorder.
● Kamkorder je tvornički podešen na automatsko
isključenje u slučaju da ne pritisnete nijednu
tipku oko 5 minuta kako bi se štedjela baterija.
([A.SHUT OFF], str. 88).
Podešavanje LCD zaslona
Otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva prema
kamkorderu (1) i zakrenite ga u željeni
položaj (2) za snimanje ili reprodukciju.
●
2 Maksimalno
90 stupnjeva
2 Maks. 180
stupnjeva
DISP/BATT INFO
1 90 stupnjeva prema
kamkorderu
Zatamnjenje LCD zaslona radi dueg
trajanja baterije
Pritisnite i zadržite DISP/BATT INFO na
nekoliko sekundi dok se ne pojavi >.
Ova postavka je praktična kad kamkorder
koristite dok ima svjetlosti ili kad želite
uštedjeti bateriju. Postavka neće imati utjecaja
na snimljenu sliku. Za uključenje pozadinskog
osvjetljenja LCD zaslona pritisnite i na
nekoliko sekundi zadržite DISP/BATT
INFO dok ne nestane oznaka >.
Iskljuenje indikatora na zaslonu
Pritisnite DISP/BATT INFO za
uključenje/isključenje prikaza indikatora
(primjerice, vremenskog koda).
b Napomena
●
30
Pazite da pri otvaranju ili podešavanju slučajno
ne pritisnete tipke na LCD zaslonu.
Korak 5: Podešavanje
datuma i vremena
z Savjeti
Ako otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva i
zatim ga zakrenete 180 stupnjeva prema
objektivu, možete ga zatvoriti tako da bude
okrenut prema van. To je prikladno kod
reprodukcije.
● U izborniku HOME dodirnite : (SETTINGS)
t [SOUND/DISP SET] t [LCD BRIGHT]
(str. 85) za podešavanje svjetline LCD zaslona.
●
Podešavanje traila
Kod snimanja možete koristiti tražilo kako
biste smanjili trošenje baterije ili kad je slika
na LCD zaslonu loša.
Prije prve uporabe kamkordera podesite
datum i točno vrijeme. Ako ne podesite
datum i vrijeme, nakon svakog uključenja
kamkordera ili promjene položaja preklopke
POWER pojavi se izbornik [CLOCK SET].
b Napomene
●
Ako ne koristite kamkorder približno 4
mjeseca, postavke datuma i točnog vremena
mogu se obrisati zbog pražnjenja ugrañene
akumulatorske baterije. U tom slučaju je
napunite i zatim iznova podesite datum i vrijeme
(str. 133).
Preklopka POWER
Tražilo
Preklopka za
podešavanje leće
tražila
Pomaknite je dok slika
ne postane jasna.
Prijeñite na korak 5 kad prvi put podešavate
točno vrijeme.
1 Dodirnite D (HOME) A (ili B) za
prikaz izbornika HOME.
z Savjet
●
Možete podesiti svjetlinu tražila odabirom opcije
: (SETTINGS) t [SOUND/DISP SET] t
[VF B.LIGHT] u izborniku HOME (str. 85).
2 Dodirnite : (SETTINGS).
Nastavlja se ,
31
Korak 5: Podešavanje datuma i vremena (nastavak)
3 Odaberite opciju [CLOCK/LLANG]
10 Pravilno podesite sat ureñaja,
zatim dodirnite j.
tipkama v/V i dodirnite je.
Uključili ste sat.
Moguće je podesiti bilo koju godinu do
2037.
z Savjeti
Datum i vrijeme nisu prikazani tijekom
snimanja, no oni se automatski snimaju kako
biste ih mogli prikazati pri reprodukciji tako da
podesite [DATA CODE] na [DATE/TIME]
(str. 84).
● Za informacije o vremenskim zonama pogledajte
str. 124.
●
4 Dodirnite [CLOCK SET].
5 Tipkama v/V odaberite željeno
zemljopisno područje, zatim
dodirnite [NEXT].
6 Podesite [SUMMERTIME] (ljetno
vrijeme), zatim dodirnite [NEXT].
7 Tipkama v/V podesite [Y] (godina).
8 Odaberite [M] tipkama b/B, zatim
podesite mjesec.
9 Na isti način podesite [D] (dan),
sat i minute, zatim dodirnite
[NEXT].
32
Korak 6: Umetanje diska ili Memory Sticka Duo
Preklopka za otvaranje pokrova diska
Umetanje diska
Za snimanje je potrebno uložiti u kamkorder
novi DVD-R, DVD-RW, DVD+RW ili
DVD+R DL disk promjera 8 cm (str. 16).
Leća lasera
b Napomena
●
Prije ulaganja uklonite prašinu ili otiske prstiju
s diska mekanom krpom (str. 126).
Preklopka POWER
Kad se pokrov diska malo otvori, otvorite
ga dokraja.
3 Umetnite disk stranom za
Žaruljica ACCESS (disk)
1 Provjerite je li kamkorder uključen.
snimanje okrenutom prema
kamkorderu, zatim pritisnite
središte diska dok ne klikne.
2 Pomaknite preklopku za otvaranje
pokrova diska u smjeru strelice
(OPEN B).
Na LCD zaslonu se pojavi
[PREPAIRING TO OPEN]. Tad se
jednom čuje melodija otvaranja i
kamkorder se oglasi zvučnim signalom.
Kad se zvučni signal prekine, pokrov
uložnice diska se automatski otvara.
Kad koristite jednostrani disk, strana s
naljepnicom treba biti okrenuta prema van.
4 Zatvorite pokrov diska.
Pojavi se prikaz [DISC ACCESS].
Ovisno o vrsti i stanju diska, ureñaju će
možda trebati neko vrijeme kako bi
prepoznao disk.
Nastavlja se ,
33
Korak 6: Umetanje diska ili Memory Sticka Duo (nastavak)
Prijeñite na korak 6 kad koristite DVDR/ DVD+R DL.
5 Kad koristite DVD-RW/DVD+RW,
dodirnite [Use DISC SELECT
GUIDE].
Ako ste odabrali SD (standard
definition) kvalitetu slike
Kad koristite DVD-RW, automatski će mu
se pridijeliti [VIDEO] ili [VR] mod
snimanja (str. 17).
● Kad koristite DVD+RW, odaberite željeni
omjer širine i visine slike, [16:9 WIDE] ili
[4:3].
●
Va'enje diska
Izvedite korake 1 i 2 za otvaranje pokrova
diska, zatim izvadite disk.
6 Dodirnite [Record HD (high
b Napomene
●
definition) images.].
Dodirnite [Record SD (standard
definition) images.] za snimanje sa
slikom SD (standard definition)
kvalitete.
Prikazane opcije razlikuju se ovisno o
statusu kamkordera ili o vrsti uloženog
diska.
b Napomene
Kvalitetu slike (HD (high definition) ili SD
(standard definition)) nije moguće mijenjati
naknadno.
● Pogledajte str. 14 za detalje o HD (high
definition)/SD (standard definition) kvaliteti
slike.
●
●
●
●
7 Dodirnite odgovarajuću opciju na
●
●
●
zaslonu.
Disk će se formatirati s odabranom
kvalitetom slike i načinom snimanja. Po
dovršetku formatiranja možete početi
snimati na disk.
●
Pazite da ne ometate otvaranje ili zatvaranje
pokrova uložnice diska rukom ili drugim
predmetima. Pomaknite remen na donju stranu
kamkordera, zatim otvorite ili zatvorite pokrov
diska.
Zahvatite li remen kod zatvaranja pokrova
diska, to može uzrokovati kvar kamkordera.
Ne dirajte stranu za snimanje na disku ili leću
lasera (str. 133).
Kad koristite dvostrani disk, pazite da mu ne
zaprljate površinu otiscima prstiju.
Zatvorite li pokrov kad je disk uložen
nepravilno, možete uzrokovati kvar ureñaja.
Tijekom formatiranja nemojte odspajati bateriju
ili AC adapter s kamkordera.
Ne izlažite kamkorder vibracijama ili udarcima:
– dok svijetli žaruljica ACCESS
– dok trepće žaruljica ACCESS
– dok je na LCD zaslonu prikazano [DISC
ACCESS] ili [PREPARING TO OPEN].
Za vañenje diska će vam ponekad trebati neko
vrijeme, ovisno o stanju diska ili snimljenim
materijalima.
Za vañenje diska će možda trebati proći i do 10
minuta ako je disk oštećen ili zaprljan otiscima
prstiju, itd. U tom slučaju disk može biti oštećen.
z Savjeti
Disk možete izvaditi kad je izvor napajanja
spojen na kamkorder čak i kad je kamkorder
isključen. Meñutim, neće početi postupak
prepoznavanja diska (korak 4).
● Za brisanje svih prethodno snimljenih slika s
DVD-RW/DVD+RW-a i za ponovno snimanje
na njega, pogledajte "Brisanje svih scena na
disku (formatiranje)" na str. 72.
●
34
●
Za pomoć pri odabiru odgovarajućeg diska
možete koristiti [DISC SELECT GUIDE] (str. 71)
u izborniku HOME.
Ulaganje Memory Sticka Duo
Možete koristiti samo Memory Stick Duo
ili
označen s
(str. 128).
1 Otvorite LCD zaslon.
b Napomene
Dok žaruljica pristupa svijetli ili trepće, vaš
kamkorder očitava/upisuje podatke. Tada
nemojte tresti kamkorder, isključivati ga, vaditi
Memory Stick Duo ili odspajati bateriju jer
time možete oštetiti slikovne podatke.
● Utiskivanjem pogrešno okrenutog Memory
Sticka Duo u utor silom možete oštetiti utor,
karticu ili snimljene podatke.
● Pazite da Memory Stick Duo ne iskoči ili
ispadne kod vañenja ili ulaganja u kamkorder.
●
z Savjet
●
Broj mogućih snimaka ovisi o kvaliteti i
veličini slike. Za detalje pogledajte str. 81.
2 Umetnite Memory Stick Duo u
pripadajući utor u pravom smjeru
dok ne klikne.
Žaruljica pristupa
("Memory Stick Duo")
Va'enje Memory Sticka Duo
Otvorite LCD zaslon i jednom lagano
pritisnite Memory Stick Duo.
35
Snimanje
Snimanje kamkorderom
Pokrov objektiva
Otvara se u skladu s
podešenjem preklopke
POWER.
Preklopka POWER
Privrš=ivanje remena
36
b Napomena
●
Ako je žaruljica ACCESS (str. 33, 35)
uključena po završetku snimanja, kamkorder
još uvijek upisuje podatke na disk ili na
Memory Stick Duo. Tada nemojte tresti
kamkorder ili odspajati bateriju ili AC adapter.
u Snimanje videozapisa
Videozapisi se snimaju na disk.
Pomaknite preklopku POWER u smjeru strelice kako bi se
uključila žaruljica u (videozapisi).
Pomaknite preklopku POWER u smjeru strelice
držeći pritisnutom zelenu tipku samo kad je
preklopka POWER u položaju OFF (CHG).
Pritisnite START/STOP A (ili B).
Za zaustavljanje snimanja ponovno pritisnite START/STOP.
Za snimanje fotografija visoke razlučivosti na Memory Stick Duo tijekom
snimanja videozapisa (Dual Rec)
t Pogledajte str. 40.
Za prelazak na snimanje videozapisa uporabom tipke D (HOME)
A Pritisnite D (HOME) C (ili D) kad je kamkorder uključen.
B Dodirnite kategoriju G (CAMERA) u izborniku HOME.
C Dodirnite [MOVIE].
Nastavlja se ,
37
Snimanje kamkorderom (nastavak)
v Snimanje fotografija
Videozapisi se snimaju na Memory Stick Duo.
Pomaknite preklopku POWER u smjeru strelice za uključenje
žaruljice v (fotografije).
Pomaknite preklopku POWER u smjeru strelice
držeći pritisnutom zelenu tipku samo kad je
preklopka POWER u položaju OFF (CHG).
Lagano pritisnite PHOTO za izoštravanje A, zatim pritisnite
dokraja B.
Zvučni signal
Klik
Trepće b Svijetli
Čuje se zvuk zatvarača. Kad nestane oznaka *, slika je snimljena.
Za prelazak na snimanje fotografija uporabom tipke D (HOME)
A Pritisnite D (HOME) C (ili D) kad je kamkorder uključen.
B Dodirnite kategoriju G (CAMERA) u izborniku HOME.
C Dodirnite [PHOTO].
38
Uporaba zuma
Slike možete uvećati od 1,1 do 10 puta u
odnosu na izvornu veličinu. Slike uvećavate
pomoću ručice zuma ili tipaka zuma na
donjoj strani okvira LCD zaslona.
Snimanje surround zvuka (5.1kanalno surround snimanje)
Zvuk sniman uporabom ugrañenog 4kanalnog mikrofona konvertira se pri
snimanju u 5.1-kanalni surround zvuk.
Active Interface Shoe
Ugrañeni 4-kanalni mikrofon
Širi kut:
(širokokutni – W)
Uporabom kamkordera i Dolby Digital 5.1
Creatora možete snimanjem dobiti 5.1kanalni surround zvuk. Kad disk
reproducirate na opremi koja podržava 5.1kanalni surround zvuk, možete uživati u
iznenañujuće realističnom zvuku.
Dolby Digital 5.1 Creator i 5.1-kanalni
surround zvuk 1 "Rječnik" (str. 146).
b Napomene
Za reprodukciju diska snimljenog s HD (high
definition) kvalitetom slike, i za uživanje u 5.1kanalnom surround zvuku, trebate ureñaj koji
podržava AVCHD format i 5.1-kanalni
surround (str. 70).
● 5.1-kanalni surround zvuk će se konvertirati u
2-kanalni izlazni audiosignal pri reprodukciji na
vašem kamkorderu.
● Pri snimanju/reprodukciji u 5.1-kanalnom
modu prikazana je oznaka ^5.1ch.
●
Približavanje
objekta: (telefoto – T)
Preklopku zuma lagano pomaknite za
sporije zumiranje, a malo više za brže
zumiranje.
b Napomene
Ne skidajte prst s preklopke zuma kad je
koristite jer će se u protivnom snimiti zvuk
pomicanja preklopke.
● Ne možete promijeniti brzinu zuma tipkama na
okviru LCD zaslona.
● Minimalna potrebna udaljenost izmeñu
kamkordera i objekta uz izoštrenu sliku je oko
1 cm za širokokutno i 80 cm za telefoto
snimanje.
●
z Savjeti
●
Možete podesiti [DIGITAL ZOOM] (str. 79)
ako želite veća podešenja zuma od 10 T.
Snimanje bežičnim mikrofonom
Spojite li na Active Interface Shoe (str. 139)
bežični mikrofon (opcija)* možete snimati
zvuk iz daljine.
Tako snimljen zvuk rasporeñuje se u prednji
središnji dio 5.1-kanalnog surround zvuka i
miješa se sa zvukom snimljenim ugrañenim
4-kanalnim mikrofonom. Zvuk će biti
realističniji reproducirate li disk na ureñaju
koji podržava 5.1-kanalni surround.
Nastavlja se ,
39
Snimanje kamkorderom (nastavak)
Detalje potražite u uputama za uporabu
bežičnog mikrofona.
z Savjet
●
* Dodatno nabavljiv bežični mikrofon nije
dostupan u svim zemljama/regijama.
Uporaba bljeskalice
Snimanje visokokvalitetnih
fotografija tijekom snimanja
videozapisa (Dual Rec)
Bljeskalica
Žaruljica punjenja
bljeskalice
Možete promijeniti svjetlinu bljeskalice podešavanjem opcije [FLASH LEVEL] (str. 83), ili
možete spriječiti efekt crvenih očiju podešavanjem
opcije [REDEYE REDUC] (str. 83).
Tijekom snimanja videozapisa na disk mogu
se snimiti visokokvalitetne fotografije na
Memory Stick Duo.
Pritisnite ( (bljeskalica) više puta za odabir
podešenja.
Bez indikatora (automatska bljeskalica):
Bljeskalica se aktivira automatski kad u
prostoru nema dovoljno svjetla.
r
( (aktivna bljeskalica): Bljeskalica se aktivira
uvijek, bez obzira na svjetlinu prostora.
r
, (bljeskalica isklju5ena): Snimanje se odvija
bez bljeskalice.
b Napomene
●
●
●
●
●
Kod snimanja s uporabom ugrañene bljeskalice
preporuča se udaljenost od 0,5 do 2,5 m izmeñu
kamkordera i objekta.
Uklonite prašinu s površine bljeskalice prije
uporabe. Promjene boje uslijed zagrijavanja ili
prašina mogu smanjiti učinkovitost bljeskalice.
Signalna žaruljica punjenja bljeskalice trepće
tijekom punjenja i ostane svijetliti kad se
baterija sasvim napuni.
Bljeskalica možda neće biti učinkovita ako je
koristite na svijetlim mjestima, primjerice kod
snimanja objekta sa svjetlom u pozadini.
Bljeskalica ne radi kad je pričvršćena
konverzijska leća (opcija) ili filter (opcija).
A Pritisnite START/STOP za početak
snimanja videozapisa.
B Dokraja pritisnite PHOTO.
Nakon završetka snimanja, i prije
završetka, možete odabrati do 3 kadra
fotografija iz videozapisa.
Narančasti
kvadratići
označavaju broj
snimaka. Kad
snimanje završi,
boja se mijenja u
narančastu.
C Pritisnite START/STOP za završetak
snimanja videozapisa.
Pohranjene fotografije pojavljuju se jedna
za drugom i snimke se pohranjuju na
Memory Stick Duo. Kad oznaka *
nestane, snimanje je završeno.
b Napomene
Nemojte vaditi Memory Stick Duo iz
kamkordera u fazi nakon završetka snimanja
videozapisa pa sve dok se fotografije ne snime
na Memory Stick Duo.
● Tijekom Dual Rec snimanja ne možete koristiti
bljeskalicu.
●
40
z Savjeti
Podešavanje ekspozicije za
objekte osvijetljene straga
Kad je preklopka POWER postavljena na u
(videozapisi), fotografije će se snimati u
veličini od & 2.3M (16:9 wide) ili 1.7M (4:3).
● Fotografije možete snimati u pripravnom stanju
snimanja kao i kad je preklopka POWER
postavljena na v (fotografije). Takoñer možete
koristiti bljeskalicu.
●
Snimanje na tamnim mjestima
(NightShot)
Za podešavanje ekspozicije kod snimanja
objekata pozadinskim osvjetljenjem,
pritisnite BACK LIGHT za prikaz oznake
.. Za isključenje ove funkcije, ponovno
pritisnite BACK LIGHT.
Snimanje u zrcalnom nainu
Infracrvena priključnica
Podesite preklopku NIGHTSHOT na ON.
(Pojavi se o.)
b Napomene
NightShot i Super NightShot koriste
infracrveno svjetlo. Stoga nemojte prekrivati
infracrveni emiter prstima ili drugim
predmetima.
● Kad je automatsko izoštravanje otežano, sliku
izoštrite ručno ([FOCUS], str. 90).
● Nemojte koristiti funkcije NightShot i Super
NightShot na svijetlim mjestima jer tako
možete uzrokovati kvarove.
●
z Savjet
●
Za snimanje svjetlije slike koristite funkciju
Super NightShot (str. 93). Za snimanje svjetlije
slike pri prigušenom svjetlu, koristite funkciju
Color Slow Shutter (str. 92).
Otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva u
odnosu na kamkorder (1), zatim ga
rotirajte 180 stupnjeva prema objektivu
(2).
z Savjet
●
Na zaslonu se pojavljuje zrcalna slika objekta,
no slika će izgledati normalno kad je snimite.
Nastavlja se ,
41
Snimanje kamkorderom (nastavak)
SMTH SLW REC (usporeno
snimanje bez trzaja)
Odaberite jednu od sljedećih početnih
točaka snimanja.
Objekti koji se brzo kreću i koji se ne mogu
snimiti na standardni način mogu se snimati
usporeno oko 3 sekunde. To je korisno kad
snimate, primjerice, zamahe ruke kod golfa
ili tenisa.
b Napomena
●
A Pomaknite preklopku POWER za
uključenje kamkordera.
B Pritisnite D (HOME) A (ili B) u
izborniku HOME.
C Dodirnite G (CAMERA).
D Dodirnite [SMTH SLW REC].
Nije moguće snimati zvuk.
Runo podešavanje slike
kontrolnim kotai=em
Kontrolnom kotačiću možete pridijeliti
jednu od često korištenih funkcija izbornika.
Budući da je kontrolnom kotačiću tvornički
pridijeljena funkcija izoštravanja, u nastavku
se opisuje kako ga koristiti za izoštravanje.
Kontrolni kotačić kamkordera
E Pritisnite START/STOP.
Zapis od tri sekunde snima se kao 12sekundni usporeni isječak.
Kad poruka [Recording...] nestane,
snimanje je završeno.
Dodirnite p za isključenje usporenog
snimanja.
Odabir poetne toke
Tvorničko podešenje je [3sec AFTER].
A Dodirnite E (OPTION) u [SMTH SLW
REC] prikazu.
B Dodirnite :.
C Dodirnite [TIMING].
42
A Pritisnite tipku MANUAL za aktivaciju
ručnog podešavanja.
Pritiskom na tipku MANUAL izvodi se
prebacivanje izmeñu automatskog i ručnog
podešavanja.
B Zakrenite kontrolni kotačić kamkordera za
izoštravanje.
Funkcije koje moete pridijeliti
kontrolnom kotai=u kamkordera
− [FOCUS] (str. 90)
− [EXPOSURE] (str. 91)
− [AE SHIFT] (str. 78)
− [WB SHIFT] (str. 78)
Pridjeljivanje opcija izbornika
kontrolnom kotai=u
A Pritisnite i zadržite MANUAL nekoliko
sekundi.
Pojavljuje se izbornik [RING SETTING].
B Zakrenite kontrolni kotačić kamkordera i
odaberite opciju koju želite pridijeliti.
C Pritisnite MANUAL.
z Savjeti
Funkcije opcija koje je moguće pridijeliti
kontrolnom kotačiću kamkordera su iste kao u
postupcima unutar izbornika.
● Odaberete li [RESET] tijekom ručnog
podešavanja, sva ručno izvedena podešenja
vratit će se na tvorničke vrijednosti.
● Opciju izbornika možete pridijeliti kontrolnom
kotačiću tako da u izborniku HOME odaberete
: (SETTINGS) t [MOVIE
SETTINGS]/[PHOTO SETTINGS] t [RING
SETTING] (str. 80).
●
43
Reprodukcija
Gledanje snimaka
Pokrov objektiva
Zatvara se u skladu s x
(VIEW IMAGES).
Preklopka
POWER
x (VIEW IMAGES) B
x (VIEW IMAGES) A
Pomaknite preklopku POWER za uključenje kamkordera.
Pritisnite x (VIEW IMAGES) A ili (B).
Na LCD zaslonu pojavi se VISUAL INDEX. (Možda ćete trebati malo pričekati za
VISUAL INDEX prikaz.)
Pojavi se sa svakom snimkom koja se zadnji put
reproducirala/snimila (B za fotografije).
Za povratak na
prikaz snimanja
Vrsta diska
Prethodnih
12 slika
Sljedećih
12 slika
E (OPTION)
Za povratak na
prikaz snimanja
Prikaz videozapisa
44
Prikaz fotografija
u Reprodukcija videozapisa
U VISUAL INDEX prikazu dodirnite karticu u i zatim videozapis koji
želite reproducirati.
Odabir pauze ili reprodukcije
Povratak (u VISUAL
INDEX)
Početak tekuće/
prethodne scene
Sljedeća scena
Zaustavljanje (prelazak
na VISUAL INDEX)
E (OPTION)
Naprijed/natrag
Za usporenu reprodukciju videozapisa
Dodirnite '/( u pauzi reprodukcije.
Za podešavanje glasno=e zvuka
Dodirnite E (OPTION) t karticu H t [VOLUME], zatim podesite glasnoću s [/\.
z Savjeti
Dotaknete li '/(, reprodukcija unatrag/unaprijed se ubrza oko 5 puta, a dodirnete li dvaput,
ubrza se oko 10 puta (oko 8 puta ako koristite DVD+RW sa SD (standard definition) kvalitetom slike).
● Na zadnjem reproduciranom videozapisu vidljiva je oznaka i. Kada dodirnete taj videozapis, možete
ga reproducirati od dijela na kojem je bio zaustavljen.
●
Nastavlja se ,
45
Gledanje snimaka (nastavak)
v Gledanje fotografija
U VISUAL INDEX prikazu dodirnite karticu v i zatim fotografiju koju
želite reproducirati.
Povratak (u VISUAL
INDEX)
E (OPTION)
Prelazak na VISUAL
INDEX
Prethodna/sljedeća
Za prelazak na reprodukciju uporabom tipke D (HOME)
A Pritisnite D (HOME) C (ili D) kad je kamkorder uključen.
B Dodirnite kategoriju I (VIEW IMAGES) u izborniku HOME.
C Dodirnite [VISUAL INDEX].
46
Uporaba zuma pri reprodukciji
Reprodukcija fotografija u nizu
(slide show)
Slike možete uvećati od 1,1 do 5 puta u
odnosu na izvornu veličinu.
Slike uvećavate pomoću ručice zuma ili
tipaka zuma na okviru LCD zaslona.
A Pokrenite reprodukciju slike koju želite
uvećati.
B Sliku uvećajte pomoću opcije T
Dodirnite - na prikazu za reprodukciju
fotografije.
Slide show počinje od odabrane fotografije.
Dodirnite - za zaustavljanje slide
showa. Za nastavak ponovno dodirnite
-.
(telefoto). Na LCD zaslonu se pojavi
okvir.
C Dodirnite dio koji želite prikazati u
središtu LCD zaslona.
D Uvećanje podesite s W (široki kut)/T
(telefoto).
z Savjeti
Za poništenje dodirnite p.
●
●
Možete podesiti kontinuiranu reprodukciju
slide showa koristeći [SLIDE SHOW SET] u
E (OPTION). Početno podešenje je [ON]
(kontinuirana reprodukcija).
b Napomene
Tijekom reprodukcije slide showa ne možete
koristiti zum.
b Napomena
●
Brzinu zumiranja ne možete promijeniti
tipkama zuma na okviru LCD zaslona.
47
Gledanje slike na TV prijemniku
Način povezivanja i kvaliteta slike prikazane
na TV zaslonu razlikuje se ovisno o vrsti
spojenog TV prijemnika i njegovim
priključnicama.
Spojite kamkorder na zidnu utičnicu
uporabom AC adaptera (str. 26).
Pogledajte upute za uporabu opreme koju
spajate.
Tijek postupaka
Za pomoć pri povezivanju TV prijemnika i
kamkordera možete koristiti [TV
CONNECT Guide] prikazan na zaslonu.
Na TV prijemniku prebacite na kanal
priključnice koju koristite.
Pogledajte upute za uporabu TV prijemnika.
r
Povežite kamkorder i TV prema
uputama [TV CONNECT Guide].
r
Odabir najprikladnijeg naina
povezivanja - TV CONNECT
Guide
Kamkorder će vam savjetovati koji je
najprikladniji način povezivanja s TV
prijemnikom.
1 Uključite kamkorder i pritisnite D
(HOME).
2 Dodirnite J (SELECT DEVICES).
3 Dodirnite [TV CONNECT Guide].
4 Dodirnite na zaslonu
odgovarajuću opciju.
Izvedite potrebna podešavanja
izlaza kamkordera (str. 49)
Prikljunice na kamkorderu
Otvorite pokrov priključnice i spojite kabel.
U meñuvremenu možete spojiti
kamkorder na TV prijemnik na
odgovarajući način.
48
Spajanje na TV prijemnik visoke razluivosti
Snimke s HD (high definition) kvalitetom slike reproduciraju se u HD (high definition)
kvaliteti. Snimke sa SD (standard definition) kvalitetom slike reproduciraju se u SD (standard
definition) kvaliteti.
Ulazne priključnice na TV prijemniku
t (str. 50)
t (str. 49)
{ : Tok signala
Vrsta
Kamkorder
Kabel
TV
Podešenje izbornika HOME
: (SETTINGS)
Komponentni videokabel
(isporučen)
(Zeleni) Y
[OUTPUT SETTINGS]
t[COMPONENT] t
[1080i/576i] (str. 86)
(Plavi) PB/CB
(Crveni) PR/CR
A/V spojni kabel
(isporučen)
(Crveni)
(Bijeli)
(Žuti)
b Napomena
● Za
izlaz audiosignala takoñer je potreban A/V spojni kabel. Spojite bijeli i crveni priključak A/V
spojnog kabela na audioulaze TV prijemnika.
Nastavlja se ,
49
Gledanje slike na TV prijemniku (nastavak)
{ : Tok signala
Vrsta
Kamkorder
Kabel
TV
Podešenje izbornika HOME
HDMI kabel (opcija)
b Napomene
●
●
●
●
Koristite HDMI kabel s HDMI logotipom.
Videosignal ne izlazi iz priključnice HDMI OUT ako sadrži signale za sprečavanje kopiranja.
Vaši TV prijemnici možda neće raditi pravilno (npr. možda neće biti zvuka ili slike).
Ne spajajte HDMI OUT priključnicu kamkordera na HDMI OUT priključnicu vanjskog ureñaja HDMI
kabelom. Time možete uzrokovati kvar.
50
Spajanje na 16:9 (wide) ili 4:3 TV prijemnik standardne razluivosti
Snimke s HD (high definition) kvalitetom slike reproduciraju se u SD (standard definition)
kvaliteti. Snimke sa SD (standard definition) kvalitetom slike reproduciraju se u SD (standard
definition) kvaliteti.
Ulazne priključnice na TV prijemniku
t (str. 52)
t (str. 52)
t (str. 52)
Podešavanje formata slike prema spojenom TV prijemniku (16:9/4:3)
Podesite [TV TYPE] na [16:9] ili [4:3] prema formatu zaslona vašeg TV prijemnika (str. 86).
b Napomene
●
Kad reproducirate videozapis snimljen sa SD (standard definition) kvalitetom slike na 4:3 TV
prijemniku koji ne podržava 16:9 signal, otvorite izbornik HOME, zatim odaberite : (SETTINGS) t
[MOVIE SETTINGS] t [WIDE SELECT] t [4:3] na kamkorderu kod snimanja slike (str. 79).
Nastavlja se ,
51
Gledanje slike na TV prijemniku (nastavak)
{ : Tok signala
Vrsta
Kamkorder
Kabel
TV
Komponentni videokabel
(isporučen)
(Zeleni) Y
(Plavi) PB/CB
(Crveni) PR/CR
A/V spojni kabel
(isporučen)
(Crveni)
(Bijeli)
(Žuti)
Podešenje izbornika HOME
: (SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [COMPONENT] t
[576i] (str. 86)
: (SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [TV TYPE] t
[16:9]/[4:3] (str. 86)
b Napomena
● Za
izlaz audiosignala takoñer je potreban A/V spojni kabel. Spojite bijeli i crveni priključak A/V
spojnog kabela na audioulaze TV prijemnika.
A/V spojni kabel sa S VIDEO
priključkom (opcija)
: (SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [TV TYPE] t
[16:9]/[4:3] (str. 86)
(Crveni)
(Bijeli)
(Žuti)
b Napomene
● Kad
spajate samo S VIDEO priključak (S VIDEO kanal), nema izlaza audiosignala. Za izlaz
audiosignala spojite bijeli i crveni priključak A/V spojnog kabela sa S VIDEO kabelom na audioulaze
TV prijemnika.
● Ovaj način povezivanja daje slike visoke razlučivosti za razliku od A/V spojnog kabela (tip E).
A/V spojni kabel
(isporučen)
52
(Crveni)
(Bijeli)
(Žuti)
: (SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [TV TYPE] t
[16:9]/[4:3] (str. 86)
Kad je TV prijemnik spojen s videorekorderom
Spojite kamkorder na LINE IN ulaz videorekordera pomoću A/V spojnog kabela. Pomaknite
izbornik ulaznog signala videorekordera na LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, itd.), ako
videorekorder ima takav izbornik.
Ako je TV prijemnik mono (ako ima samo jedan audioulaz)
Spojite žuti utikač A/V kabela na videoulaz, a bijeli (lijevi kanal) ili crveni (desni kanal) utikač
na audioulaz TV prijemnika ili videorekordera. Kad želite reproducirati zvuk u mono modu,
koristite spojni kabel za tu namjenu.
Ako vaš TV prijemnik/videorekorder ima 21-pinsku prikljunicu
(EUROPRIKLJUHNICA)
Za spajanje kamkordera na TV prijemnik radi gledanja snimaka, koristite 21-pinski adapter
(opcija).
TV/Videorekorder
b Napomena
●
Kod izlaza videosignala putem A/V spojnog kabela, slika će se prikazivati u SD (standard definition)
kvaliteti.
z Savjeti
Spojite li kamkorder na TV prijemnik koristeći više od jedne vrste kabela za izlaz videosignala,
redoslijed prioriteta izlaznih signala je sljedeći:
HDMI t komponentni video t S VIDEO t audio/video
● Priključnica HDMI OUT služi za slanje videosignala i audiosignala. Spajanjem vanjskog ureñaja na
priključnicu HDMI OUT dobit ćete visokokvalitetnu sliku i digitalni zvuk.
●
53
Editiranje
Kategorija F
(OTHERS)
Brisanje snimaka
Ova kategorija omogućuje editiranje
snimaka na disku ili Memory Sticku Duo.
Možete izbrisati snimke s diska ili Memory Sticka
Duo uporabom kamkordera.
Uložite snimljeni disk ili Memory Stick Duo u
kamkorder.
Brisanje videozapisa na disku
Kategorija F (OTHERS)
Lista opcija
EDIT
Možete urediti snimke na disku ili Memory
Sticku Duo (str. 54, 55).
1 Uključite kamkorder i zatim
pritisnite D (HOME).
2 Dodirnite F (OTHERS) t [EDIT].
PLAYLIST EDIT
Možete izraditi i urediti Playlistu (str. 57).
PRINT
Možete tiskati fotografije na spojenom
PictBridge pisaču (str. 63).
3 Dodirnite [% DELETE].
4 Dodirnite [u DELETE].
5 Dodirnite sliku koju želite izbrisati.
Odabrana scena je označena s -.
54
Pritisnite i zadržite sliku na LCD
zaslonu za potvrdu slike.
Dodirnite p za povratak na prethodni
prikaz.
6 Dodirnite j t [YES] t j.
Za brisanje svih videozapisa na disku
odjednom
Brisanje fotografija na Memory
Sticku Duo
1 Uključite kamkorder i zatim
pritisnite D (HOME).
2 Dodirnite F (OTHERS) t [EDIT].
U koraku 4 dodirnite [u DELETE ALL]
t [YES] t [YES] t j.
b Napomene
●
●
●
●
●
●
Izbrisane snimke više nije moguće obnoviti.
Ne odspajajte bateriju ili AC adapter iz
kamkordera tijekom editiranja snimaka. Takvi
postupci mogu oštetiti disk.
Ovaj postupak je moguć samo s DVD-RW (VR
mod) diskom za SD (standard definition)
kvalitetu slike.
Ako je izbrisani videozapis uključen u Playlistu
(str. 57), takoñer se briše iz nje.
Čak i ako izbrišete nepotrebne snimke s diska,
preostali kapacitet diska možda se neće
povećati toliko da biste mogli dalje snimati.
Za brisanje svih snimaka s diska i obnavljanje
izvornog kapaciteta diska, formatirajte ga (str. 72).
z Savjeti
●
●
Možete odabrati do 100 snimaka odjednom.
Snimku koju gledate možete izbrisati
primjenom opcije [DELETE] u E (OPTION).
3 Dodirnite [b DELETE].
4 Dodirnite [\ DELETE].
5 Dodirnite fotografiju koju želite
izbrisati.
Odabrana scena je označena s -.
Pritisnite i zadržite fotografiju na LCD
zaslonu kako biste je potvrdili.
Dodirnite p za povratak na prethodni
prikaz.
Nastavlja se ,
55
Brisanje snimaka (nastavak)
Dijeljenje snimaka
6 Dodirnite j t [YES] t j.
Za brisanje svih fotografija na
Memory Sticku Duo
U koraku 4 dodirnite [\ DELETE ALL]
t [YES] t [YES] t j.
b Napomene
●
●
Izbrisane fotografije više nije moguće obnoviti.
Brisanje nije moguće kad je graničnik za zaštitu
Memory Sticka Duo u položaju za sprečavanje
pisanja (str. 128) ili kad je za fotografije
podešena zaštita drugim ureñajem.
z Savjeti
Možete odabrati do 100 fotografija odjednom.
Fotografiju koju gledate možete izbrisati
primjenom opcije [DELETE] u E (OPTION).
● Za brisanje svih fotografija na Memory Sticku
Duo možete ga formatirati (str. 73).
●
●
1 Uključite kamkorder i zatim
pritisnite D (HOME).
2 Dodirnite F (OTHERS) t [EDIT].
3 Dodirnite [DIVIDE].
4 Dodirnite videozapis koji želite
podijeliti.
Kamkorder pauzira videozapis.
5 Dodirnite } na mjestu gdje
želite podijeliti videozapis na
scene.
Kamkorder pauzira videozapis.
Povratak na početak odabranog
videozapisa.
Precizno podešavanje mjesta dijeljenja nakon
odabira mjesta dijeljenja s }.
Reprodukcija i pauza izmjenjuju se
pritiskom na }.
Za podešavanje glasnoće dodirnite E
(OPTION) t [VOLUME].
6 Dodirnite j t [YES] t j.
56
Izrada Playliste
b Napomene
●
●
●
●
●
Kad jednom podijelite videozapis, ne možete ga
vratiti na stanje u kojem je bio prije dijeljenja.
Ne odspajajte bateriju ili AC adapter iz
kamkordera tijekom editiranja snimaka. Takvi
postupci mogu oštetiti disk.
Ovaj postupak je moguć samo s DVD-RW (VR
mod) diskom za SD (standard definition)
kvalitetu slike.
Ako je videozapis dodan Playlisti, dijeljenje
izvornog videozapisa ne utječe na videozapis u
Playlisti.
Moguća je blaga razlika izmeñu mjesta na
kojem ste dodirnuli } i stvarnog mjesta
dijeljenja zapisa jer ga kamkorder odabire u
koracima od pola sekunde.
Playlista je popis naslovnih sličica
videozapisa koje ste odabrali. Izvorne
snimke se ne mijenjaju editiranjem ili
brisanjem snimaka u Playlisti.
Playlista 1 "Rječnik" (str. 147)
Uložite snimljeni disk u kamkorder.
b Napomene
●
Ovaj postupak možete izvoditi samo s DVDRW (VR mod) diskom za SD (standard
definition) kvalitetu slike.
1 Uključite kamkorder i zatim
pritisnite D (HOME).
2 Dodirnite F (OTHERS) t
[PLAYLIST EDIT].
3 Dodirnite [u ADD].
4 Dodirnite snimku koju ćete dodati
u Playlistu.
Odabrana snimka je označena s -.
Pritisnite i zadržite sliku snimke na LCD
zaslon radi potvrde odabira. Dodirnite
p za povratak na prethodni prikaz.
Nastavlja se ,
57
Izrada Playliste (nastavak)
5 Dodirnite j t [YES] t j.
3 Dodirnite snimku od koje želite
početi reprodukciju.
Dodavanje svih videozapisa na disku
u Playlistu istovremeno
U koraku 3 dodirnite [u ADD ALL] t
[YES] t [YES] t j.
b Napomene
●
Ne odspajajte bateriju ili AC adapter iz
kamkordera tijekom editiranja Playliste. Takvi
postupci mogu oštetiti disk.
z Savjeti
U Playlistu možete dodati najviše 999
videozapisa.
● Videozapis koji gledate možete dodati
primjenom opcije [| ADD] u E (OPTION).
Playlista se reproducira od odabrane
snimke do kraja, zatim se ponovno
pojavi izbornik Playlist.
Brisanje neeljenih snimaka iz
Playliste
1 Uključite kamkorder i zatim
pritisnite D (HOME).
●
Reprodukcija Playliste
Uložite u kamkorder disk sa snimkama
dodanim u Playlistu.
1 Uključite kamkorder i zatim
2 Dodirnite F (OTHERS) t
[PLAYLIST EDIT].
3 Dodirnite [ERASE].
4 Dodirnite snimku koju ćete
izbrisati iz liste.
pritisnite D (HOME).
2 Dodirnite I (VIEW IMAGES) t
[PLAYLIST].
Odabrana snimka je označena s -.
Pritisnite i zadržite sliku snimke na LCD
zaslon radi potvrde odabira.
Dodirnite p za povratak na prethodni
prikaz.
5 Dodirnite j t [YES] t j.
58
Brisanje svih snimaka iz Playliste
U koraku 3 dodirnite [ERASE ALL] t
[YES] t [YES] t j.
6 Odaberite željeno mjesto s
[T]/[t].
z Savjet
●
Izvorne snimke se ne mijenjaju brisanjem iz
Playliste.
Promjena redoslijeda unutar
Playliste
Skala pomaka
Pritisnite i zadržite sliku snimke na LCD
zaslon radi potvrde odabira.
1 Uključite kamkorder i zatim
pritisnite D (HOME).
7 Dodirnite j t [YES] t j.
2 Dodirnite F (OTHERS) t
[PLAYLIST EDIT].
z Savjet
●
3 Dodirnite [MOVE].
4 Odaberite snimku koju ćete
Kad odaberete više snimaka, one se premještaju
redoslijedom prikazanim u Playlisti.
Dijeljenje videozapisa unutar
Playliste
premjestiti.
1 Uključite kamkorder i zatim
pritisnite D (HOME).
2 Dodirnite F (OTHERS) t
Odabrana snimka je označena s -.
Pritisnite i zadržite sliku snimke na LCD
zaslon radi potvrde odabira.
Dodirnite p za povratak na prethodni
prikaz.
5 Dodirnite j.
[PLAYLIST EDIT].
3 Dodirnite [DIVIDE].
4 Dodirnite videozapis koji želite
podijeliti.
Počne reprodukcija odabranog
videozapisa.
Nastavlja se ,
59
Izrada Playliste (nastavak)
5 Dodirnite } na mjestu gdje želite
podijeliti videozapis.
Kamkorder pauzira videozapis.
Reprodukcija i pauza izmjenjuju se
pritiskom na }.
6 Dodirnite j t [YES] t j.
b Napomena
●
Moguća je blaga razlika izmeñu mjesta na
kojem ste dodirnuli } i stvarnog mjesta
dijeljenja zapisa jer ga kamkorder odabire u
koracima od pola sekunde.
z Savjet
●
Dijeljenje videozapisa unutar Playliste ne utječe
na izvorni videozapis.
60
Kopiranje/ispis
Kategorija J
(SELECT DEVICES)
Kopiranje diska
Ova kategorija omogućuje korištenje
kamkordera spojenog na drugi ureñaj.
Spojite li kamkorder na videorekorder,
DVD/HDD rekorder ili računalo, možete
presnimiti sadržaj diska.
b Napomene
Želite li reproducirati disk na većini trenutno
dostupnih DVD ureñaja, diskove snimajte tako
da se kvaliteta slike konvertira u SD (standard
definition).
● Sliku snimljenu u SD (standard definition)
kvaliteti nije moguće konvertirati u HD (high
definition) kvalitetu.
●
Kategorija J (SELECT DEVICES)
Lista opcija
COMPUTER
Kvaliteta slike presnimljene na
druge ure'aje
Kamkorder možete spojiti na računalo
(str. 96).
Kod presnimavanja s diska na videorekorder
ili DVD/HDD rekorder (str. 62):
TV CONNECT Guide
Kvaliteta izvorne
snimke
Kamkorder vam savjetuje najprikladniji
način povezivanja s TV prijemnikom kako
biste snimke gledali na TV zaslonu (str. 48).
PRINTER
Možete tiskati fotografije na spojenom
PictBridge pisaču (str. 63).
Kvaliteta
presnimljene snimke
HD
t
SD
SD
t
SD
Kvaliteta slike presnimljene na
raunalo
Na računalo je potrebno instalirati aplikaciju
Picture Motion Browser s isporučenog CDROM-a (str. 98).
Kvaliteta izvorne
snimke
Kvaliteta
presnimljene snimke
HD
t
HD ili SD
SD
t
SD
Kopiranje cijelog diska
Koristite "Disc Copier" s isporučenog CDROM-a.
Kvaliteta izvorne
snimke
Kvaliteta
presnimljene snimke
HD
t
HD ili SD
SD
t
SD
HD: High definition
SD: Standard definition
61
Kopiranje na videorekorder ili DVD/HDD rekorder
Možete kopirati sliku s kamkordera na drugi ureñaj za snimanje (videorekorder, DVD/HDD
rekorder, itd.). Spojite kamkorder na bilo koji od sljedećih dvaju načina.
Spojite kamkorder na zidnu utičnicu pomoću isporučenog AC adaptera (str. 26). Takoñer
pogledajte upute za uporabu ureñaja koje namjeravate spojiti.
b Napomene
Videozapisi snimljeni u HD (high definition) kvaliteti kopirat će se u SD (standard
definition) kvaliteti.
● Budući da se kopiranje odvija analogno, presnimljena slika može biti lošije kvalitete.
● Za kopiranje diska snimljenog u HD (high definition) kvaliteti, instalirajte na računalo isporučeni
softver (str. 98), i zatim kopirajte snimke s diska na računalo.
●
Priključnica A/V OUT
(žuti)
(bijeli) (crveni)
Spojite ga na ulaznu priključnicu drugog
ureñaja..
B A/V prikljuni kabel sa S VIDEO
prikljukom (opcija)
Kad spajate drugi ureñaj putem S VIDEO
priključnice, koristeći A/V spojni kabel sa S
VIDEO kabelom (opcija), slike će se
reproducirati vjernije nego kod povezivanja
isporučenim A/V kabelom. Spojite bijeli i
crveni priključak (lijevi/desni audio) i S
VIDEO priključak (S VIDEO kanal) A/V
kabela (opcija). U tom slučaju nije potreban
žuti (standardni video) utikač. Spojite li samo
S VIDEO utikač, zvuk se neće čuti.
62
(bijeli) (crveni)
Videorekorderi ili
DVD/HDD rekorderi
l: Tok signala
A A/V prikljuni kabel (isporuen)
(žuti)
b Napomene
Ne možete snimati na rekordere spojene HDMI
kabelom.
● Za isključenje prikaza indikatora (poput
brojača, itd.) na zaslonu spojenog ureñaja,
podesite : (SETTINGS) t [OUTPUT
SETTINGS] t [DISP OUTPUT] t [LCD
PANEL] (tvorničko podešenje) u izborniku
HOME (str. 86).
● Za snimanje datuma/vremena i podataka o
podešenju kamkordera, uključite njihov prikaz
na zaslonu (str. 84).
● Kad spajate kamkorder na mono ureñaj, spojite
žuti utikač A/V kabela na ulaznu
videopriključnicu, a crveni (desni kanal) ili
bijeli (lijevi kanal) utikač na ulaznu
audiopriključnicu ureñaja.
●
Ispis snimljenih
fotografija (PictBridge1 Uložite snimljeni disk u kamkorder.
2 Uključite kamkorder i pritisnite x
kompatibilan pisač)
Fotografije možete bez uporabe računala
jednostavno otisnuti izravnim spajanjem
kamkordera na pisač koji podržava funkciju
PictBridge.
(VIEW IMAGES).
Podesite [TV TYPE] u skladu s
ureñajem za reprodukciju (str. 86).
3 Uložite medij za snimanje u ureñaj
za snimanje.
Za ovaj postupak spojite kamkorder u zidnu
utičnicu putem AC adaptera (str. 26).
Uložite u kamkorder Memory Stick Duo na
koji su snimljene fotografije i uključite
pisač.
Ako ureñaj za snimanje ima preklopku
za odabir ulaza, postavite je na ulaz.
4 Spojite kamkorder na ureñaj za
snimanje (videorekorder ili
DVD/HDD rekorder) A/V spojnim
kabelom (isporučen) A ili A/V
spojnim kabelom sa S VIDEO
priključkom (opcija) B.
Spajanje kamkordera na pisa
1 Uključite kamkorder.
2 Spojite pisač na + (USB)
priključnicu kamkordera
uporabom USB kabela (isporučen)
(str. 140).
Spojite kamkorder na ulazne
priključnice ureñaja za snimanje.
5 Pokrenite reprodukciju na
kamkorderu i snimanje na drugom
ureñaju.
Na LCD zaslonu se pojavi [USB
SELECT].
3 Dodirnite [b PRINT].
Kad je uspostavljena veza, na zaslonu se
pojavi L (PictBridge veza).
Pogledajte upute za uporabu ureñaja koji
snima.
6 Po završetku, zaustavite ureñaj
koji snima i kamkorder.
Prikazana je jedna od fotografija
pohranjenih u Memory Stick Duo.
b Napomena
●
Nije zajamčeno da će svi modeli biti
PictBridge-kompatibilni.
Nastavlja se ,
63
Ispis snimljenih fotografija (PictBridge-kompatibilan pisa) (nastavak)
Ispis
1 Dodirnite fotografiju za ispis.
b Napomene
●
●
●
Odabrana snimka je označena s -.
Pritisnite i zadržite sliku snimke na LCD
zaslon radi potvrde odabira.
Dodirnite p za povratak na prethodni
prikaz.
●
●
●
2 Dodirnite E (OPTION), podesite
sljedeće opcije, zatim dodirnite
j.
[COPIES]: Podesite količinu u kojoj će
fotografija biti otisnuta. Možete podesiti
do 20 primjeraka.
[DATE/TIME]: Odaberite [DATE],
[DAY&TIME] ili [OFF] (bez ispisa
datuma/vremena).
[SIZE]: Odaberite veličinu papira.
Ako ne mijenjate ta podešenja, prijeñite
na korak 3.
3 Dodirnite [EXEC] t [YES] t j.
Ponovno se pojavi izbornik snimaka.
Za dovršetak ispisa
Dodirnite p za povratak na prikaz za
odabir snimke.
64
●
●
Pogledajte takoñer upute za uporabu pisača koji
ćete koristiti.
Kad je na zaslonu vidljiv indikator L, ne
pokušavajte izvoditi sljedeće postupke jer
možda neće funkcionirati pravilno:
– koristiti preklopku POWER,
– pritisnuti x (VIEW IMAGES),
– odspajati USB kabel (isporučen) s pisača,
– vaditi Memory Stick Duo iz kamkordera.
Ako pisač prestane raditi, odspojite USB kabel
(isporučen), isključite i ponovno uključite pisač
te opet započnite postupak otpočetka.
Možete odabrati samo veličine papira na koje
pisač može ispisivati.
Kod nekih modela pisača možda će nedostajati
gornji, donji, desni i lijevi rub slike. Pri ispisu
fotografije snimljene u formatu 16:9 (wide)
može nedostajati lijevi i desni rub slike.
Neki modeli pisača možda neće podržavati
funkciju ispisa datuma. Za detalje pogledajte
upute za uporabu pisača.
Nije zajamčen ispis fotografija snimljenih
drugim ureñajem.
Nije moguć ispis fotografija većih od 2 MB ili
2304 T 1728 piksela, a koje su snimljene
drugim ureñajima.
z Savjeti
PictBridge se temelji na standardu CIPA
(Camera & Imaging Products Association).
Ispis fotografija možete izvoditi bez uporabe
računala, izravnim spajanjem digitalne
videokamere ili digitalnog fotoaparata, bez
obzira na model ili proizvoñača.
● Sliku koju gledate možete ispisati uporabom
opcije [PRINT] u E (OPTION).
●
Korištenje medija za snimanje
Kategorija K (MANAGE DISC/MEMORY)
Ova kategorija omogućuje editiranje
snimaka na disku ili Memory Sticku Duo.
Kategorija K (MANAGE
DISC/MEMORY)
Lista opcija
FINALIZE
Možete finalizirati disk kako bi se mogao
reproducirati u drugim ureñajima (str. 66).
DISC SELECT GUIDE
Kamkorder vam savjetuje odgovarajući disk
za željenu namjenu (str. 71).
% FORMAT
Možete formatirati disk i koristiti ga
ponovno (str. 72).
b FORMAT
Možete formatirati Memory Stick Duo i
koristiti ga ponovno (str. 73).
UNFINALIZE
Možete definalizirati disk kako biste dodali
još snimaka na njega (str. 74).
DISC INFO
Možete prikazati informacije o disku (str. 75).
65
Priprema diska za reprodukciju na drugom
uređaju ili računalu (finaliziranje)
Finaliziranje omogućuje reprodukciju snimljenog DVD-a u DVD ureñajima i DVD pogonima
računala.
Tijekom finaliziranja možete odabrati vrstu izbornika diska kako biste vidjeli sadržaj diska
(str. 68).
b Napomene
●
●
Nije zajamčena mogućnost reprodukcije na svim ureñajima.
Samo ureñaji koji podržavaju AVCHD format mogu reproducirati diskove snimljene s HD (high
definition) kvalitetom slike (str. 70). Trenutno raspoloživi DVD ureñaji ne mogu reproducirati te
diskove.
Diskovi snimljeni s HD (high definition) kvalitetom slike
Sve vrste diskova je potrebno finalizirati.
Diskovi snimljeni sa SD (standard definition) kvalitetom slike
●
●
Finalizirajte DVD-R/DVD+R DL/DVD-RW.
Finalizirajte DVD+RW u sljedećim slučajevima:
– kako biste izradili DVD izbornik,
– za reprodukciju u DVD pogonima računala,
– ako je snimka kratka (5 minuta ili manje u HQ modu, 8 minuta ili manje u SP modu i 15 minuta ili
manje u LP modu).
b Napomene
●
●
U slučaju SD (standard definition) kvalitete slike, umjesto izbornika diska kreira se DVD izbornik.
Za DVD-RW (VR mod) ne kreira se DVD izbornik.
66
Tijek postupaka
Sljedeći postupci su za disk snimljen s HD (high definition) kvalitetom slike.
Za prvu reprodukciju diska na drugom ure'aju (str. 68)
Reprodukcija na
drugom ureñaju
AVCHD-kompatibilan
ureñaj
Finalizirajte
Računalo
Izvedite željena
podešavanja.
B Izbornik diska
Za dodavanje snimaka na finalizirani disk (str. 74)
Nije moguće dodavanje
snimaka.
Izradite novu
snimku
Nije moguće dodavanje
snimaka.
Ako se kreirao izbornik diska, u
potvrdnom izborniku možete
Nastavlja se ,
67
Priprema za reprodukciju na drugom ure'aju ili raunalu (finaliziranje)
(nastavak)
Za reprodukciju diska na drugom ure'aju nakon dodavanja snimke (str. 68)
Reprodukcija na
drugom ureñaju
AVCHD-kompatibilan
ureñaj
Finalizirajte
Računalo
Izvedite željena
podešavanja.
B Izbornik diska
Finaliziranje diska
b Napomene
Postupak finaliziranja diska može trajati od
minute do nekoliko sati. Što je manja količina
snimljenog materijala, disku će trebati više
vremena za finaliziranje.
● Tijekom finaliziranja koristite AC adapter kao
izvor napajanja kako biste spriječili prekid.
● Kad finalizirate dvostrani disk, svaku stranu je
potrebno finalizirati zasebno.
●
1 Stavite kamkorder u stabilan
položaj i spojite AC adapter na DC
IN priključnicu kamkordera.
2 Uključite kamkorder pomakom
preklopke POWER.
3 Umetnite disk koji ćete finalizirati.
68
4 Pritisnite D (HOME).
5 Dodirnite K (MANAGE DISC/
MEMORY) t [FINALIZE].
Za odabir vrste izbornika diska,
dodirnite E (OPTION) t [DISC
MENU] (str. 69).
Prijeñite na korak 6 ako želite
finalizirati disk koristeći [STYLE1]
(tvorničko podešenje).
Izbornik diska 1 "Rječnik" (str. 146)
6 Dodirnite [YES] t [YES].
Počinje finaliziranje.
7 Kad se pojavi [Completed.],
dodirnite j.
b Napomene
Tijekom finaliziranja ne izlažite kamkorder
udarcima ili vibracijama i ne odspajajte AC
adapter.
Kad trebate odspojiti AC adapter, isključite
kamkorder te provjerite je li isključena žaruljica
u (videozapisi) ili v (fotografije).
Finaliziranje ponovno počinje kad spojite AC
adapter i uključite kamkorder.
Ne možete izvaditi disk prije dovršetka
finaliziranja.
● Kad koristite sljedeće diskove, po dovršetku
finaliziranja trepće u pripravnom stanju
kamkordera na zaslonu z Z. Izvadite disk iz
kamkordera.
– Diskovi snimljeni s HD (high definition)
kvalitetom slike.
– Diskovi snimljeni sa SD (standard definition)
kvalitetom slike, osim DVD-RW (VR mod).
Odabir vrste izbornika diska
A U koraku 4, dodirnite E (OPTION) t
[DISC MENU].
B Odaberite željenu vrstu izmeñu 4
ponuñena uzorka pomoću [T]/[t].
●
Odaberite [NO MENU] ako nećete
kreirati izbornik diska.
C Dodirnite j.
b Napomena
●
Ovaj postupak nije primjenjiv na DVD-RW
(VR mod) za SD (standard definition) kvalitetu
slike.
z Savjeti
Kad izvedete podešavanje koje omogućuje
izradu izbornika diska (ili DVD izbornika) te
zatim finalizirate disk, izbornik diska će se
tijekom finaliziranja diska pojaviti na nekoliko
sekundi.
● Nakon finaliziranja diska vidjet će se indikator
diska i format snimanja na sljedeći način:
●
DVD-R
DVD+R DL
DVD+RW
DVD-RW (HD (high
definition) kvaliteta slike)
DVD-RW (SD (standard
definition) kvaliteta slike)
(VIDEO mod)
DVD-RW (SD (standard
definition) kvaliteta slike)
(VR mod)
69
Reprodukcija diska na drugim uređajima
Reprodukcija diska na drugim
ure'ajima
Kakav ćete ureñaj moći koristiti za reprodukciju
ovisi o kvaliteti slike (HD (high definition) ili SD
(standard definition)) odabranoj za snimanje
diska. Za detalje pogledajte upute isporučene s
ureñajem.
Diskovi snimljeni sa slikom HD (high
definition) kvalitete
Ove diskove možete reproducirati samo na
ureñajima koji podržavaju AVCHD format.
Budući da DVD ureñaji i DVD rekorderi ne
podržavaju AVCHD format, ne mogu
reproducirati diskove snimljene sa slikom HD
(high definition) kvalitete.
Takoñer, uložite li u te ureñaje disk sa slikom
kvalitete HD (high definition) snimljen u
AVCHD formatu, možda ga nećete moći izvaditi.
Ako ste disk snimljen u AVCHD formatu uložili
u DVD ureñaj, možda ga nećete moći snimati ni
reproducirati pravilno na kamkorderu.
z Savjeti
DVD ureñaji koji podržavaju titlove mogu
prikazati datum i vrijeme snimanja tamo gdje se
obično pojavljuju titlovi (str. 80). Takoñer
pogledajte upute svog DVD ureñaja.
● Ako ste izradili izbornik diska (str. 68), možete
izabrati željenu scenu u izborniku.
● Ako je disk snimljen sa slikom HD (high
definition) kvalitete, možete na drugim
ureñajima takoñer reproducirati Playlistu (str.
57). Najprije kreirajte Playlistu na svom
kamkorderu, zatim odaberite | u izborniku
diska.
●
Reprodukcija diska na raunalu
b Napomene
Provjerite može li DVD pogon računala
reproducirati DVD promjera 8 cm.
● S DVD-om promjera 8 cm nemojte koristiti 8centimetarski CD adapter jer može uzrokovati
kvar.
● Disk morate finalizirati (str. 66). U protivnom
može uzrokovati smetnje.
●
Diskovi snimljeni sa slikom SD
(standard definition) kvalitete
Reprodukcija diska snimljenog sa
slikom HD (high definition) kvalitete
Te diskove možete reproducirati u DVD
ureñajima. Meñutim, ne jamčimo mogućnost
reprodukcije na svim DVD ureñajima.
Za reprodukciju videozapisa instalirajte na
računalo Picture Motion Browser s
isporučenog CD-ROM-a (str. 98).
b Napomene
z Savjet
S DVD-om promjera 8 cm nemojte koristiti 8centimetarski CD adapter jer može uzrokovati
kvar.
● Okomito postavljen ureñaj treba biti u takvom
položaj da se disk može staviti vodoravno.
● Pogledajte upute isporučene s ureñajem za
reprodukciju ili se obratite prodavaču.
● Na nekim ureñajima nije moguća reprodukcija
diska, disk se "zamrzava" na trenutak izmeñu
scena ili neke funkcije nisu raspoložive.
●
●
70
Za detalje o postupcima pogledajte "First Step
Guide" na isporučenom CD-ROM-u (str. 101).
Reprodukcija diska snimljenog sa
slikom HD (high definition) kvalitete
Disk možete reproducirati na računalu ako
je instalirana aplikacija za DVD
reprodukciju.
A Uložite finaliziran disk u DVD pogon
računala.
B Započnite reprodukciju diska uporabom
odgovarajuće aplikacije.
b Napomene
Snimljeni disk se možda nećete moći
reproducirati ili će slika videozapisa na nekim
računalima biti neravnomjerna.
● Ne možete reproducirati ili editirati videozapise
kopirane s DVD-a na tvrdi disk računala. Za
detalje pogledajte "First Step Guide" na
isporučenom CD-ROM-u.
●
Podaci o disku snimljenom sa slikom
SD (standard definition) kvalitete
Snima se datum prve uporabe diska.
<npr.>
Ako je disk prvi put upotrijebljen 1. siječnja
2006. u 18:00:
2006_01_01_06H00M_PM
Podaci o disku
z Savjeti
●
Snimke sa slikom SD (standard definition)
kvalitete pohranjuju se u sljedeće direktorije:
– DVD-RW (VR mod)
DVD_RTAV direktorij
– Drugi diskovi i modovi
VIDEO_TS direktorij
Traženje
odgovarajućeg diska DISC SELECT GUIDE
Odaberite na zaslonu odgovarajuću opciju,
zatim će vam kamkorder predložiti
odgovarajući disk za željenu namjenu.
1 Uključite kamkorder i pritisnite D
(HOME).
2 Dodirnite K (MANAGE DISC/
MEMORY).
3 Dodirnite [DISC SELECT GUIDE].
4 Dodirnite odgovarajuću opciju na
zaslonu.
Kad odgovorite na sva pitanja, dobit
ćete informacije o odgovarajućem disku.
Kad uložite disk kakav je predložio
kamkorder, formatirat će se s odabranim
opcijama.
71
Brisanje svih snimaka na disku (formatiranje)
Formatiranje diska
3 Uložite disk koji će se finalizirati u
kamkorder.
Formatiranje je postupak kojim se brišu svi
podaci snimljeni na disk kako bi se na njega
moglo ponovno snimati. Tim postupkom
vraća se puni kapacitet diska.
DVD-R/DVD+R DL disk nije moguće
formatirati. Zamijenite ga novim
diskom.
4 Dodirnite D (HOME).
5 Dodirnite K (MANAGE
DISC/MEMORY) t [% FORMAT].
Formatiranje finaliziranog diska
Formatiranje briše sve snimke s finaliziranog
diska. Na zaslonu se pojavi ikona
ili
, no
nije potrebno ponovno finalizirati disk prije
reprodukcije na ureñaju koji podržava AVCHD
format.*
b Napomena
●
Formatiranje diska sa SD (standard
definition) kvalitetom slike
DVD-RW (VIDEO mod) disk je moguće
definalizirati i ponovno finalizirati kako bi
se mogao reproducirati da drugom
ureñaju.
● U slučaju DVD-RW (VR mod) diska,
formatiranje briše sve snimke s
finaliziranog diska. Na zaslonu se pojavi
ikona
ili
, no nije potrebno
finalizirati disk prije gledanja u DVD
ureñaju.*
●
* Za uporabu izbornika diska na DVD+RW
disku, disk treba biti finaliziran (str. 66).
Poruke na zaslonu će biti drukčije ako je disk
formatiran u SD (standard definition) kvaliteti u
prethodnom formatiranju. Slijedite upute na
zaslonu.
6 Dodirnite [YES].
Za snimanje sa SD (standard definition)
kvalitetom slike, dodirnite [SD].
b Napomene
Ne možete promijeniti format snimanja usred
postupka.
● Za detalje o AVCHD formatu/DVD formatu
pogledajte str. 14.
●
1 Spojite AC adapter u priključnicu
DC IN na kamkorderu, zatim
spojite mrežni kabel u zidnu
utičnicu.
7 Dodirnite odgovarajuću opciju na
zaslonu.
2 Uključite kamkorder.
72
Disk će se formatirati s odabranom
kvalitetom slike i modom.
Kad je disk formatiran, možete početi
snimati na njega.
4 Dodirnite K (MANAGE
DISC/MEMORY) t [b FORMAT].
Za formatiranje diska u SD (standard
definition) kvaliteti slike
Odaberite mod snimanja, VIDEO mod ili
VR mod, za DVD-RW (str. 17).
● Odaberite omjer širine i visine slike, [16:9
WIDE] ili [4:3], za DVD+RW.
●
b Napomene
●
●
●
●
●
Tijekom formatiranja koristite AC adapter da
kamkorder ne ostane bez napajanja.
Tijekom formatiranja ne izlažite kamkorder
udarcima ili vibracijama i ne odspajajte AC
adapter.
Na dvostranom disku je formatiranje potrebno
izvršiti za svaku stranu zasebno. Svaku stranu
možete formatirati s drugom kvalitetom slike i
modom.
U slučaju DVD+RW diska sa slikom SD
(standard definition) kvalitete, ne možete
promijeniti omjer širine i visine slike naknadno.
Formatirajte disk ponovno za promjenu omjera
visine i širine (aspect ratio).
Ne možete formatirati disk koji je zaštićen
drugim ureñajima. Poništite zaštitu izvornim
ureñajem, zatim formatirajte disk.
5 Dodirnite [YES] t [YES].
6 Kad se pojavi [Completed.],
dodirnite j.
b Napomene
Brišu se i fotografije za koje je u drugom
ureñaju podešena zaštita od slučajnog brisanja.
● Ne pokušavajte izvoditi sljedeće postupke kad
je na zaslonu [Executing...].
– koristiti preklopku POWER ili tipke,
– vaditi Memory Stick Duo.
●
Formatiranje Memory Sticka
Duo
Formatiranje briše sve snimke s Memory
Sticka Duo.
1 Uključite kamkorder.
2 Uložite u kamkorder Memory Stick
Duo koji želite formatirati.
3 Pritisnite D (HOME).
73
Snimanje dodatnih scena nakon finaliziranja
(definaliziranje)
4 Dodirnite [YES] t [YES].
Na finalizirane DVD-RW/ DVD+RW
diskove možete snimati dodatne materijale
prema sljedećim uputama ako na disku ima
dovoljno slobodnog mjesta.
5 Dodirnite j kad se pojavi
[Completed.].
b Napomene
Tijekom ovog postupka koristite AC adapter da
kamkorder ne ostane bez napajanja.
● Tijekom postupka ne izlažite kamkorder
udarcima ili vibracijama i ne odspajajte AC
adapter.
● Briše se izbornik diska izrañen tijekom
finaliziranja.
● Na dvostranom disku je potrebno definalizirati
svaku stranu zasebno.
●
1 Spojite AC adapter u priključnicu
DC IN na kamkorderu, zatim
spojite mrežni kabel u zidnu
utičnicu.
2 Pomaknite preklopku POWER za
uključenje žaruljice u
(videozapisi).
3 Uložite finaliziran disk u
kamkorder.
Pojavi se izbornik u kojem trebate
potvrditi da želite snimiti dodatne scene.
74
Za diskove snimljene sa SD (standard
definition) kvalitetom slike
Kad koristite finalizirani DVD-RW (VR mod),
novi materijal možete snimati na disk bez
dodatnih koraka.
● Za definaliziranje DVD-RW (VIDEO mod)
diska, izvedite K (MANAGE DISC/
MEMORY) t [UNFINALIZE] u izborniku
HOME.
● Ako ste izradili DVD izbornik tijekom
finaliziranja (str. 68) DVR+RW diska, pojavi se
dijaloški okvir s upitom želite li snimati
dodatne scene kad pomaknete preklopku
POWER za uključenje žaruljice u
(videozapisi).
●
b Napomena
●
DVD-R/DVD+R DL diskove ne možete
definalizirati, niti možete na njih dodatno
snimati.
Provjera informacija o
disku
1 Uključite kamkorder, zatim
pritisnite D (HOME).
2 Dodirnite K (MANAGE DISC/
MEMORY) t [DISC INFO].
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite
m/n za promjenu stranice.
Prikazane su sljedeće informacije.
●
●
●
●
●
Vrsta medija
Format snimanja
Naslov diska
Datum i vrijeme prve uporabe diska
Snimljeno područje
Za iskljuenje prikaza
Dodirnite t.
z Savjet
●
Za DVD+RW sa SD (standard definition)
kvalitetom slike takoñer je prikazan omjer
širine i visine slike.
75
Podešavanje kamkordera
Kako koristiti kategoriju : (SETTINGS) u
izborniku HOME
Možete po želji promijeniti funkcije
snimanja i postavke upravljanja.
Uporaba izbornika HOME
3 Dodirnite željenu funkciju.
Ako funkcija nije na zaslonu, dodirnite
v/V za promjenu stranice.
1 Uključite računalo, zatim pritisnite
D (HOME).
4 Dodirnite željenu opciju.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite
v/V za promjenu stranice.
Kategorija : (SETTINGS)
5 Promijenite podešenje, zatim
dodirnite j.
2 Dodirnite : (SETTINGS).
76
Lista opcija kategorije :
(SETTINGS)
VIEW IMAGE SET (str. 84)
MOVE SETTINGS (str. 78)
Opcija
Stranica
HD REC MODE
SD REC MODE
AE SHIFT
WB SHIFT
NS LIGHT
WIDE SELECT
DIGITAL ZOOM
STEADYSHOT
EXP.FOCUS
GUIDEFRAME
ZEBRA
u REMAINING
78
SUB-T DATE
RING SETTING
78
Opcija
Stranica
VOLUME
84
DATA CODE
84
SOUND/DISP SET (str. 85)
78
Opcija
Stranica
78
BEEP
85
79
LCD BRIGHT
85
79
LCD BL LEVEL
85
79
LCD COLOR
85
VF B.LIGHT
85
79
79
80
80
80
OUTPUT SETTINGS (str. 86)
Opcija
Stranica
TV TYPE
86
DISP OUTPUT
86
COMPONENT
86
80
80
PHOTO SETTINGS (str. 81)
CLOCK/LLANG (str. 87)
Opcija
Stranica
\ IMAGE SIZE
\ QUALITY
FILE NO.
AE SHIFT
WB SHIFT
NS LIGHT
EXP.FOCUS
GUIDEFRAME
ZEBRA
FLASH LEVEL
REDEYE REDUC
RING SETTING
IMAGE SIZE
RING SETTING
81
Opcija
Stranica
83
CLOCK SET
31
83
AREA SET
87
78
SUMMERTIME
87
78
L LANGUAGE SET
87
79
79
GENERAL SET (str. 87)
80
Opcija
Stranica
80
DEMO MODE
87
REC LAMP
87
80
CALIBRATION
132
81
A.SHUT OFF
88
80
REMOTE CTRL
88
83
83
77
MOVIE SETTINGS
(Opcije za snimanje videozapisa)
SD REC MODE
DE
Možete odabrati jednu od 3 razine SD
(standard definition) kvalitete za snimanje
videozapisa.
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite v/V za
promjenu stranice.
SD HQ
Snima u visokoj kvaliteti.
(SD 9M (HQ))
B SD SP
Snima u standardnoj kvaliteti.
(SD 6M (SP))
Kako podesiti
D (Izbornik HOME) t str. 76
E (Izbornik OPTION) t str. 88
Tvorničke postavke označene su sa B.
HD REC MODE
DE
Možete odabrati jednu od 4 razine HD (high
definition) kvalitete za snimanje
videozapisa.
b Napomena
●
Ako snimate u LP modu, kvaliteta slike može
se smanjiti ili će se u scenama s brzim
pokretima pojaviti smetnje pri reprodukciji
diska.
z Savjet
Očekivano vrijeme za svaku od navedenih
razina kvalitete pogledajte na str. 15.
Snima u najvišoj kvaliteti.
(AVC HD 12M (HQ+))
AE SHIFT
Snima u visokoj kvaliteti..
(AVC HD 9M (HQ))
B HD SP
Snima u standardnoj kvaliteti.
(AVC HD 7M (SP))
HD LP
Povećava vrijeme snimanja (Long Play).
(AVC HD 5M (LP))
b Napomena
Ako snimate u LP modu, detalji u scenama s
brzim pokretima će možda ispasti nejasni pri
reprodukciji diska.
z Savjet
●
Povećava vrijeme snimanja (Long Play).
(SD 3M (LP))
HD HQ+
HD HQ
●
SD LP
Očekivano vrijeme za svaku od navedenih
razina kvalitete pogledajte na str. 15.
●
DE
Odaberite [ON] za podešavanje ekspozicije
tipkama [ (tamno)/\ (svijetlo). Kad
se vrijednost za [AE SHIFT] razlikuje od
standardne, prikazano je 0 i tekuća
vrijednost.
z Savjeti
Dodirnite \ ukoliko je objekt bijele boje ili je
pozadinsko osvjetljenje snažno, ili dodirnite
[ ako je objekt taman ili je osvjetljenje
prigušeno.
● Moguće je podesiti automatsku svjetliju ili
tamniju ekspoziciju kad je opcija
[EXPOSURE] podešena na [AUTO].
● Ovu funkciju možete takoñer podesiti ručno,
kontrolnim kotačićem kamkordera (str. 42).
●
WB SHIFT (White Balance Shift)
DE
Odaberite [ON] za podešavanje balansa
bijelog tipkama [/\.
78
Kad opcija [WB SHIFT] nije podešena na
standardnu vrijednost, prikazan je indikator
u i podešena vrijednost.
z Savjeti
Kad je ravnoteža bijele boje podešena na nižu
vrijednost, slike imaju plavkasti ton, dok viša
vrijednost rezultira crvenkastim tonovima.
● Ovu funkciju možete takoñer podesiti ručno uporabom kontrolnog kotačića kamkordera (str. 42).
●
DIGITAL ZOOM D
Možete odabrati maksimalnu razinu zuma
ukoliko želite primijeniti faktor zuma veći
od 10T (standardno podešenje) pri snimanju.
Tijekom snimanja na disk imajte na umu da
se kvaliteta slike smanjuje kad koristite
digitalni zum.
NS LIGHT (NightShot Light) D
Kad snimate uz uporabu funkcija NightShot
(str. 41) ili [SUPER NS] (str. 93), možete
snimiti jasnije slike ako [NS LIGHT], koji
emitira (nevidljive) infracrvene zrake,
podesite na [ON] (tvorničko podešenje).
b Napomene
Ne prekrivajte infracrveni emiter prstima ili
drugim predmetima (str. 41).
● Uklonite konverzijsku leću (opcija).
● Maksimalna udaljenost od objekta pri snimanju
s uporabom funkcije [NS LIGHT] iznosi
otprilike 3 m.
●
WIDE SELECT
D
Pri snimanju sa SD (standard definition)
kvalitetom slike, možete odabrati omjer
širine i visine slike koji odgovara TV
zaslonu na kojem će slika biti prikazana.
Takoñer pogledajte upute za uporabu vašeg
TV prijemnika.
B 16:9 WIDE
Snima sliku za reprodukciju na TV
prijemniku sa zaslonom omjera 16:9.
4:3 (:)
Snima sliku za reprodukciju na TV
prijemniku sa zaslonom omjera 4:3.
b Napomene
Podesite [TV TYPE] prema vrsti TV
prijemnika spojenog za reprodukciju (str. 86).
● Omjer širine i visine slike nije moguće
mijenjati na DVD+RW disku naknadno.
●
Desna strana skale pokazuje područje
digitalnog zumiranja. Područje zumiranja se
pojavi kad odaberete razinu zuma.
B OFF
Zum do 10 T se izvodi optički.
20 T
Zum do 10 T se izvodi optički, a do 20 T
digitalno.
80 T
Zum do 10 T se izvodi optički, a do 80 T
digitalno.
STEADYSHOT
D
Ova funkcija je korisna kad želite ublažiti
vibracije kamkordera (standardno podešenje
je [ON]). Opciju [STEADYSHOT] podesite
na [OFF] (i) kad koristite stativ ili
konverzijsku leću (opcija).
EXP.FOCUS (Expanded focus)
DE
Odaberite [ON] kako bi se slika na LCD
zaslonu povećala oko dva puta kod ručnog
izoštravanja (str. 90). Slika se vrati na
izvornu veličinu automatski kad završi
izoštravanje. Dodirnite [OFF] za isključenje
ove funkcije.
Nastavlja se ,
79
MOVIE SETTINGS (nastavak)
b Napomene
Ovu funkciju ne možete aktivirati tijekom
snimanja.
● Ova funkcija se isključi koristite li zum.
u REMAINING
●
GUIDEFRAME
B AUTO
Prikazuje otprilike 8 sekundi indikator
preostalog vremena diska u sljedećim
situacijama:
− Kad provjeravate preostali kapacitet
diska s preklopkom POWER podešenom
na u (videozapisi).
− Kad pritisnete DISP/BATT INFO za
uključenje indikatora dok je preklopka
POWER podešena na u (videozapisi).
− Kad odaberete funkciju snimanja
videozapisa u izborniku HOME.
DE
Podesite li [GUIDEFRAME] na [ON],
možete vidjeti okvir za provjeru da li je
objekt horizontalan ili vertikalan. Okvir se
ne snima. Pritisnite DISP/BATT INFO da
okvir nestane.
z Savjet
●
Usmjeravanje objekta prema končanici okvira
omogućuje skladniju kompoziciju.
ZEBRA
b Napomena
●
Kad za snimanje videozapisa preostane manje
od 5 minuta vremena, indikator ostane na zaslonu.
SUB-T DATE
D
70
Uzorak zebre se pojavljuje na zaslonu
svjetline od otprilike 70 IRE.
b Napomena
Uzorak zebre nije prikazan.
100
Uzorak zebre se pojavljuje na zaslonu
svjetline od otprilike 100 IRE ili više.
b Napomena
Dijelovi zaslona gdje svjetlina prelazi 100 IRE
mogu se previše osvijetliti.
z Savjet
●
Indikator preostalog kapaciteta diska će
uvijek biti vidljiv.
Podesite na [ON] (standardno podešenje) za
prikaz datuma i vremena snimanja pri
reprodukciji diska na DVD ureñaju s
funkcijom prikaza titla. Pogledajte takoñer
upute za uporabu DVD ureñaja.
B OFF
●
ON
DE
Na dijelu zaslona gdje svjetlina odgovara
podešenoj razini pojavljuju se dijagonalne
linije, što je korisno pomagalo za prilagoñavanje svjetline. Kad mijenjate tvorničku
postavku, prikazano je /. Uzorak zebre se
neće snimiti.
D
IRE predstavlja svjetlinu zaslona.
●
Diskovi snimljeni sa slikom HD (high definition)
kvalitete mogu se reproducirati samo u ureñajima
koji podržavaju AVCHD format (str. 70).
RING SETTING
D
Kontrolnom kotačiću kamkordera možete
pridijeliti opciju koju želite podešavati ručno
uporabom tog kotačića.
B FOCUS
Pridjeljuje funkciju [FOCUS] (str. 90)
kontrolnom kotačiću kamkordera.
EXPOSURE
Pridjeljuje funkciju [EXPOSURE] (str. 91)
kontrolnom kotačiću kamkordera.
80
PHOTO SETTINGS
(Opcije za snimanje fotografija)
AE SHIFT
Pridjeljuje funkciju [AE SHIFT] (str. 78)
kontrolnom kotačiću kamkordera.
WB SHIFT
Pridjeljuje funkciju [WB SHIFT] (str. 78)
kontrolnom kotačiću kamkordera.
z Savjet
Ova podešavanja možete takoñer izvesti tako
da zadržite pritisnutom tipku MANUAL.
● Pogledajte str. 42 za detalje o kontrolnom
kotačiću kamkordera.
● Podesite li [EXPOSURE] nakon ručnog podešavanja funkcije [AE SHIFT], [EXPOSURE] će
poništiti podešenje za [AE SHIFT].
●
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite v/V za
promjenu stranice.
Kako podesiti
D (Izbornik HOME) t str. 76
E (Izbornik OPTION) t str. 88
Tvorničke postavke označene su sa B.
\ IMAGE SIZE
DE
B 4.0M (/)
Odaberite za jasno snimanje fotografije.
& 3.0M (.)
Odaberite za jasno snimanje fotografije
formata 16: (wide).
1.9M (~)
Odaberite za jasno snimanje većeg broja
fotografija relativno dobre kvalitete.
VGA (0.3M) (})
Odaberite za snimanje maksimalnog broja
fotografija.
b Napomena
●
[\ IMAGE SIZE] je moguće podesiti samo
tijekom pripravnog stanja snimanja.
Nastavlja se ,
81
PHOTO SETTINGS (nastavak)
Kapacitet Memory Sticka Duo (MB) i
broj slika koje moete snimiti
Kad je preklopka POWER podešena
na v (fotografije)
4.0M
2304 T
1728
/
3.0M
2304 T
1296
.
1.9M
1600 T
1200
~
VGA
640 T
480
}
16MB
7
18
10
24
16
37
96
240
32MB
15
37
20
48
32
75
190
485
64MB
31
75
41
98
65
150
390
980
128MB
63
150
83
195
130
300
780
1970
256 MB
110
270
150
355
235
540
1400
3550
512 MB
230
550
305
720
480
1100
2850
7200
1 GB
475
1100
620
1450
980
2250
5900
14500
2 GB
970
2300
1250
3000
2000
4650
12000
30000
Kad je preklopka POWER podešena
na u (videozapisi)*
2.3M
2016 T 1134
y
16MB
1.7M
1512 T 1134
2
13
32
17
40
27
65
36
85
64MB
54
130
72
170
128MB
105
260
145
340
256MB
195
470
260
590
512MB
400
960
530
1200
32MB
82
2.3M
2016 T 1134
y
1.7M
1512 T 1134
2
1GB
820
1950
1050
2450
2GB
1650
4000
1800
4300
* Opcija [\ IMAGE SIZE] je podešena na
sljedeće vrijednosti ovisno o kvaliteti slike
odabranoj za snimanje:
– [& 2.3M] s HD (high definition) kvalitetom
slike,
– [& 2.3M] u formatu 16:9 sa SD (standard
definition) kvalitetom slike,
– [1.7] u formatu 4:3 sa SD (standard
definition) kvalitetom slike.
b Napomene
Sve vrijednosti se odnose na sljedeća
podešenja:
Gornji broj u tablici: odabrana je kvaliteta slike
[FINE].
Donji broj u tablici: odabrana je kvaliteta slike
[STANDARD].
● Kad koristite Memory Stick Duo tvrtke Sony
Corporation, broj snimljenih slika ovisit će o
uvjetima snimanja.
●
Priblina veliina slike (kB)
Omjer širine i visine slike 4:3
4.0M
1.9M
1.7M
VGA
1980
960
860
150
830
420
370
60
Omjer širine i visine slike 16:9
3.0M
●
2.3M
1500
1150
640
480
Svi brojevi su izmjereni u sljedećim uvjetima:
Gornji broj: Za kvalitetu slike je odabrano
[FINE].
Donji broj: Za kvalitetu slike je odabrana opcija
[STANDARD].
\ QUALITY
DE
B FINE (FINE)
Odaberite za snimanje fotografija bolje
kvalitete.
FLASH LEVEL
Funkciju možete podesiti kad koristite
ugrañenu bljeskalicu, ili vanjsku bljeskalicu
(opcija) koja je kompatibilna s kamkorderom.
HIGH (( +)
STANDARD (STD)
Odaberite za snimanje fotografija
standardne kvalitete.
FILE NO.
D
Odaberite za jači intenzitet bljeskalice.
B NORMAL (()
LOW (( –)
Odaberite za slabiji intenzitet bljeskalice.
B SERIES
Redom pridjeljuje brojeve datotekama čak i
nakon izmjene diska ili Memory Sticka Duo.
RESET
Odaberite za resetiranje broja datoteke na
0001 nakon svake izmjene diska ili
Memory Sticka Duo.
AE SHIFT
DE
REDEYE REDUC
/ (automatsko smanjenje efekta): Prije
automatskog aktiviranja bljeskalice kad u
prostoru nema dovoljno svjetla aktivira se
predbljesak.
r
/ ( (aktivno smanjenje efekta): Bljeskalica i
predbljesak za smanjenje efekta crvenih očiju
se aktiviraju uvijek.
r
, (isključena bljeskalica): Snima se bez
bljeskalice.
WB SHIFT (White Balance Shift)
DE
Pogledajte str. 78.
NS LIGHT (NightShot Light) D
Pogledajte str. 79.
DE
Pogledajte str. 79.
GUIDEFRAME
DE
Pogledajte str. 80.
ZEBRA
DE
Funkciju možete podesiti kad koristite
ugrañenu bljeskalicu, ili vanjsku bljeskalicu
(opcija) koja je kompatibilna s kamkorderom.
Možete spriječiti efekt crvenih očiju tako što
će se bljeskalica aktivirati prije snimanja.
Podesite [REDEYE REDUC] na [ON],
zatim pritisnite ( (bljeskalica) (str. 40) više
puta za odabir podešenja.
Pogledajte str. 78.
EXP.FOCUS
DE
●
Funkcijom REDEYE REDUC ponekad se neće
postići željeni učinak, što ovisi o individualnim
razlikama i drugim uvjetima.
RING SETTING
D
Pogledajte str. 80.
DE
Pogledajte str. 80.
83
VIEW IMAGES SET
(Opcije za podešavanje glasno=e i
prikaza)
CAMERA DATA
Videozapis
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite v/V za
promjenu stranice.
Fotografija
Kako podesiti
D (Izbornik HOME) t str. 76
E (Izbornik OPTION) t str. 88
Tvorničke postavke označene su sa B.
VOLUME
C Funkcija SteadyShot isključena
D Svjetlina
E Ravnoteža bijele boje
F Glasnoća
G Brzina zatvarača
H Otvor blende
I Vrijednost ekspozicije
DE
Za podešavanje glasnoće dodirnite tipkama
[/\ (str. 45).
DATA CODE
DE
Prikaz informacija koje se automatski
pohranjuju tijekom snimanja (data code).
B OFF
Za isključenje prikaza podataka o snimanju.
DATE/TIME
Prikaz datuma i vremena snimaka.
CAMERA DATA
Odaberite za prikaz podataka o podešenju
kamkordera.
DATE/TIME
A Datum
B Vrijeme
84
z Savjeti
Za fotografiju snimljenu uporabom bljeskalice
trepće (.
● Ako spojite kamkorder na TV prijemnik, na
zaslonu TV prijemnika su prikazane
informacije o snimanju.
● Kod pritiska tipke DATA CODE na daljinskom
upravljaču sljedeći indikatori izmjenjuju se
navedenim redom: [DATE/TIME] t
[CAMERA DATA] t [OFF] (bez oznake).
● Ovisno o stanju diska, pojavi se oznaka [--:--:--].
●
SOUND/DISP SET
(Opcije za podešavanje zvunog
signala i prikaza)
b Napomene
Kad kamkorder spojite na mrežni napon putem
AC adaptera, automatski se bira [BRIGHT].
● Kad odaberete [BRIGHT], vijek trajanja
baterije se smanji tijekom snimanja.
● Otvorite li LCD zaslon za 180 stupnjeva prema
van i prislonite ga uz kućište, automatski je
odabrano podešenje [NORMAL].
●
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite v/V za
promjenu stranice.
z Savjet
●
Kako podesiti
D (Izbornik HOME) t str. 76
E (Izbornik OPTION) t str. 88
Ovo podešavanje nikako ne utječe na snimljenu
sliku.
D
LCD COLOR
Dodirnite [/\ za podešavanje boje na
LCD zaslonu.
Tvorničke postavke označene su sa B.
BEEP
D
Slabiji intenzitet
Jači intenzitet
z Savjet
B ON
Melodija se oglašava kad pokrenete/
prekinete snimanje ili dodirujete zaslon.
●
OFF
Ovo podešavanje nikako ne utječe na snimljenu
sliku.
VF B.LIGHT
Isključenje melodije.
D
Moguće je podesiti svjetlinu tražila.
LCD BRIGHT
D
B NORMAL
Standardna svjetlina.
Možete podesiti svjetlinu LCD zaslona.
A Svjetlinu podesite tipkama [/\.
B Dodirnite j.
z Savjet
●
Odaberite za svjetlije tražilo.
b Napomene
Kad kamkorder spojite na mrežni napon putem
AC adaptera, automatski se bira [BRIGHT].
● Kad odaberete [BRIGHT], vijek trajanja
baterije se smanji tijekom snimanja.
●
Ovo podešavanje nikako ne utječe na snimljenu
sliku.
LCD BL LEVEL
BRIGHT
D
Moguće je podesiti svjetlinu LCD zaslona.
z Savjet
●
Ovo podešavanje nikako ne utječe na snimljenu
sliku.
B NORMAL
Standardna svjetlina.
BRIGHT
Odaberite za svjetliji LCD zaslon.
85
OUTPUT SETTINGS
(Opcije za spajanje drugih ure'aja)
DISP OUTPUT
D
B LCD PANEL
Odaberite za prikaz informacija poput
vremenske oznake na LCD zaslonu i u
tražilu.
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite v/V za
promjenu stranice.
Kako podesiti
D (Izbornik HOME) t str. 76
E (Izbornik OPTION) t str. 88
Tvorničke postavke označene su sa B.
TV TYPE
D
Potrebno je odabrati omjer širine i visine
slike u skladu sa spojenim TV prijemnikom.
Snimke će se reproducirati kao na sljedećim
ilustracijama.
B 16:9
Odaberite za gledanje zapisa na 16:9 wide
TV prijemniku.
Snimke sa 16:9 slikomSnimke sa 4:3
slikom
4:3
Odaberite za gledanje zapisa na 4:3
standardnom TV prijemniku.
Snimke sa 16:9 slikomSnimke sa 4:3
slikom
b Napomena
●
Slika koja se snima u HD (high definition)
kvaliteti ima 16:9 omjer širine i visine slike.
86
V-OUT/PANEL
Prikazuje informacije poput vremenske
oznake na TV zaslonu, LCD zaslonu i u
tražilu.
COMPONENT
D
Odaberite [COMPONENT] kad kamkorder
spajate na TV prijemnik putem komponentne
ulazne priključnice.
576i
Odaberite ako ste spojili kamkorder na TV
prijemnik s komponentnim ulazom.
B 1080i/576i
Odaberite ako ste spojili kamkorder na TV
prijemnik s komponentnim ulazom putem
kojeg je moguće prenositi 1080i signal.
CLOCK/LLANG
GENERAL SET
(Opcije za podešavanje sata i jezika)
(Ostale opcije za podešavanje)
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite v/V za
promjenu stranice.
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite v/V za
promjenu stranice.
Kako podesiti
Kako podesiti
D (Izbornik HOME) t str. 76
E (Izbornik OPTION) t str. 88
D (Izbornik HOME) t str. 76
E (Izbornik OPTION) t str. 88
D
CLOCK SET
Tvorničke postavke označene su sa B.
DEMO MODE
Pogledajte str. 31.
D
AREA SET
Možete podesiti vremensku razliku bez
zaustavljanja sata.
Podesite lokalno područje tipkama v/V kad
kamkorder koristite u drugoj vremenskoj
zoni.
Za vremensku zonu pogledajte str. 124.
SUMMERTIME
D
Možete promijeniti podešenje bez
zaustavljanja sata.
Podesite na [ON] za pomak vremena jedan
sat unaprijed.
LLANGUAGE
SET
D
Moguće je odabrati jezik izbornika na
zaslonu.
z Savjet
●
Kamkorder nudi opciju [ENG[SIMP]]
(pojednostavljeni engleski) ukoliko ne možete
pronaći svoj materinji jezik.
D
Tvornička postavka je [ON] i omogućuje
vam demo prikaz u trajanju oko 10 minuta
nakon podešavanja preklopke POWER na
u (videozapisi).
●
Prikaz mogućnosti se prekida u dolje
navedenim slučajevima:
– Kad tijekom prikaza mogućnosti dodirnete
zaslon. (Prikaz mogućnosti se pokreće
ponovo za približno deset minuta.)
– Kad pomaknete preklopku OPEN na pokrovu
diska.
– Kad izvadite ili umetnete Memory Stick Duo.
– Kad podesite preklopku POWER na v
(fotografije).
– Kad pritisnete D (HOME)/x (VIEW
IMAGES).
REC LAMP (Recording lamp) D
Signalna žaruljica snimanja neće se uključiti
tijekom snimanja kad je ova opcija podešena
na [OFF]. (Opcija je tvorničkim podešenjem
uključena, tj. [ON].)
CALIBRATION
D
Pogledajte str. 132.
Nastavlja se ,
87
GENERAL SET (nastavak)
A. SHUT OFF (Auto shut off) D
B 5 min
Protekne li približno pet minuta bez
pokretanja neke od funkcija, kamkorder se
automatski isključuje.
Aktiviranje funkcija
uporabom izbornika
E OPTION
Izbornik OPTION pojavljuje se baš kao
pop-up prozor koji se pojavljuje kod desnog
klika miša na računalu. Prikazuju se različite
funkcije, ovisno o trenutnom statusu
kamkordera.
NEVER
Odaberite za isključenje funkcije
automatskog isključenja.
●
Kad spojite kamkorder na mrežno napajanje,
opcija [A.SHUT OFF] se automatski podesi na
[NEVER].
REMOTE CTRL (Remote control)
D
Opcija je tvorničkim podešenjem uključena
([ON]) kako biste mogli koristiti daljinski
upravljač (str. 142).
●
Uporaba izbornika OPTION
b Napomene
Kartice i opcije koje se pojavljuju na zaslonu
ovise o statusu snimanja/reprodukcije na
kamkorderu u tom trenutku.
● Neke opcije su prikazane bez kartice.
●
1 Kad koristite kamkorder, dodirnite
E (OPTION) na zaslonu.
Podesite opciju na [OFF] kako biste spriječili
kamkorder da reagira na naredbe poslane
daljinskim upravljačem druge opreme.
Kartica
2 Dodirnite željenu opciju.
Ako ne možete pronaći željenu opciju,
dodirnite drugu karticu kako biste
promijenili stranicu.
88
Opcije snimanja u
izborniku OPTION
3 Promijenite podešenje, zatim
dodirnite j.
Kad eljena opcija nije prikazana na
zaslonu
Dodirnite drugu karticu. Ako nigdje ne
možete pronaći tu opciju, to je stoga što
funkcija nije primjenjiva u toj situaciji.
Za podešavanje pogledajte str. 88.
Opcija
Kartica G
FOCUS
SPOT FOCUS
EXP.FOCUS
TELE MACRO
EXPOSURE
SPOT METER
AE SHIFT
PROGRAM AE
WHITE BAL.
WB SHIFT
COLOR SLOW S
SUPER NS
Kartica L
FADER
D.EFFECT
PICT.EFFECT
Kartica :
HD REC MODE
SD REC MODE
MICREF LEVEL
GUIDEFRAME
ZEBRA
FLASH LEVEL
REDEYE REDUC
\ IMAGE SIZE
\ QUALITY
SELF-TIMER
TIMING
D*
Stranica
-
90
-
90
a
-
79
90
-
91
-
91
a
-
78
91
-
92
a
-
78
92
-
93
-
93
-
93
-
94
a
78
a
-
94
a
80
a
80
a
83
a
83
a
81
a
-
94
-
42
78
83
* Opcije koje su takoñer dostupne u izborniku
HOME.
Nastavlja se ,
89
Opcije snimanja u izborniku OPTION (nastavak)
U nastavku su opisane opcije koje možete
podesiti samo u izborniku OPTION.
SPOT FOCUS
G
Moguće je odabrati i izoštriti točku izvan
središta kadra.
Kako podesiti
D (Izbornik HOME) t str. 76
E (Izbornik OPTION) t str. 88
Tvorničke postavke označene su sa B.
FOCUS
G
Sliku je moguće izoštriti ručno u skladu s
uvjetima snimanja. Koristite ovu funkciju
kad želite izoštriti odreñeni objekt.
A Dodirnite točku koju želite izoštriti.
Pojavi se oznaka 9.
B Dodirnite [END].
Za automatsko izoštravanje dodirnite
[AUTO] t [END] u koraku 1.
Ako podesite [SPOT FOCUS], opcija [FOCUS]
se automatski podesi na [MANUAL].
● Podešenje se vrati na [AUTO] kad je preklopka
POWER podešena na OFF (CHG) duže od 12
sati.
●
A Dodirnite [MANUAL].
Pojavi se oznaka 9.
B Dodirnite \ (izoštravanje bliskih
objekata)/] (izoštravanje udaljenih
objekata) za postizanje oštrijeg fokusa.
Oznaka m se pojavljuje kad ne možete više
izoštriti objekt u blizini, a oznaka R kad ne
možete više izoštriti objekt u daljini.
C Dodirnite j.
Za automatsko izoštravanje dodirnite
[AUTO] t j u koraku 1.
Za lakše izoštravanje objekta pomaknite
preklopku zuma prema T (telefoto) dok ne
izoštrite, i zatim prema W (široki kut) za
podešavanje zuma za snimanje. Želite li objekt
snimiti izbliza, pomaknite preklopku zuma
prema W (široki kut), zatim izoštrite sliku.
● Minimalna potrebna udaljenost izmeñu
kamkordera i objekta uz izoštrenu sliku je oko
1 cm za širokokutno i oko 80 cm za telefoto
snimanje.
● Podešenje se vrati na [AUTO] kad je preklopka
POWER podešena na OFF (CHG) duže od 12
sati.
● Izoštravati možete i ručno, koristeći kontrolni
kotačić kamkordera (str. 42).
●
90
TELE MACRO
G
Ova funkcija je korisna za snimanje malih
objekata, primjerice cvijeća ili insekata.
Pozadina je nejasna, dok je objekt jasniji.
Kad opciju [TELE MACRO] podesite na
[ON] (T\), zum (str. 39) se automatski
pomiče u gornji dio strane T (telefoto) te
omogućuje snimanje objekata izbliza, do
oko 37 cm.
Za isključenje dodirnite [OFF] ili zum na
strani W (široki kut).
Kad snimate udaljeni objekt, možda će ga biti
teže izoštriti i za to će trebati neko vrijeme.
● Izoštrite sliku ([FOCUS], str. 90) ručno kad ne
možete automatski.
●
EXPOSURE
G
Moguće je ručno podesiti ekspoziciju za
postizanje najravnomjernije svjetline
objekta. Primjerice, prilikom snimanja u
zatvorenom prostoru za sunčanog dana,
možete izbjeći pojavu sjena iza osoba koje
stoje pokraj prozora ručnim podešavanjem
ekspozicije u skladu sa zidom prostorije.
Za povratak na automatsko podešavanje
ekspozicije dodirnite [AUTO] t [END] u
koraku 1.
Ako podesite [SPOT METER], opcija
[EXPOSURE] se automatski podesi na
[MANUAL].
● Podešenje se vrati na [AUTO] kad je preklopka
POWER podešena na OFF (CHG) duže od 12 sati.
●
PROGRAM AE
G
Uporabom funkcije [PROGRAM AE]
možete učinkovito snimati u različitim
situacijama.
B AUTO
A Dodirnite [MANUAL].
Odaberite za automatsko snimanje kad ne
koristite funkciju [PROGRAM AE].
Pojavljuje se w.
B Podesite ekspoziciju dodirom na [/\.
C Dodirnite j.
Za povratak na automatsko podešavanje
ekspozicije dodirnite [AUTO] t j u
koraku 1.
Podešenje se vrati na [AUTO] kad je preklopka
POWER podešena na OFF (CHG) duže od 12 sati.
● Ekspoziciju možete takoñer podešavati ručno,
koristeći kontrolni kotačić kamkordera (str. 42).
●
SPOT METER
G
Možete podesiti i zadržati ekspoziciju za
objekt tako da se snimi s odgovarajućom
svjetlinom čak i kad je zamjetan snažan
kontrast u odnosu na pozadinu (poput
objekata na pozornici).
SPOTLIGHT* (pod reflektorom) (5)
Za objekte koji se nalaze pod reflektorom.
Ova funkcija sprečava učinak upadljive
bjeline lica.
PORTRAIT (mekani portreti) (Y)
Stvara mekanu pozadinu za objekte poput
ljudi ili cvijeća, istodobno ih ističući.
BEACH&SKI* (morska obala i skijanje) (6)
Odaberite kako biste spriječili da ljudska
lica izgledaju tamna kad su obasjana jakom
ili reflektirajućom svjetlošću, primjerice, na
morskoj obali ljeti ili na skijanju zimi.
A Dodirnite točku na kojoj želite fiksirati i
podesiti ekspoziciju na zaslonu.
Pojavljuje se w.
B Dodirnite [END].
SUNSET&MOON (zalazak sunca i
mjeseina)** (8)
Nastavlja se ,
91
Opcije snimanja u izborniku OPTION (nastavak)
Za postizanje atmosfere pri snimanju
objekata u tamnoj okolini, primjerice pri
zalasku sunca ili vatrometu te općenito pri
noćnom snimanju.
ONE PUSH (&)
Odaberite kad želite da bijela boja bude u
skladu sa svjetlom okoliša.
A Dotaknite [ONE PUSH].
B Kadrirajte objekt poput komada papira
tako da ispuni kadar pod istim
osvjetljenjem kakvo ćete koristiti za
stvarno snimanje.
C Dodirnite [&].
Oznaka & ubrzano trepće. Kad
podešenje bijele boje bude podešeno i
pohranjeno u memoriju, indikator
prestaje treptati.
LANDSCAPE** (krajolik) (4)
Za jasno snimanje udaljenih objekata. Ova
funkcija sprečava fokusiranje na staklo ili
metalnu površinu izmeñu kamkordera ili
objekta.
Opcije s jednom zvjezdicom (*) se mogu podesiti
za izoštravanje objekata na maloj udaljenosti.
Opcije s dvije zvjezdice (**) se mogu
podešavati za izoštravanje udaljenih objekata.
● Podešenje se vrati na [AUTO] kad je preklopka
POWER podešena na OFF (CHG) duže od 12 sati.
●
WHITE BAL. (ravnotea bijele
boje)
G
Moguće je podesiti tonove boja u skladu sa
svjetlinom okoliša.
B AUTO
Odaberite ako želite snimati s automatski
podešenom ravnotežom bijele boje.
OUTDOOR (^)
Ravnoteža bijele boje se podešava na
odgovarajuću vrijednost za snimanje:
− na otvorenom,
− noću, za neonske znakove i vatromete,
− izlaska ili zalaska sunca,
− pod fluorescentnim svjetlom.
● Nemojte
tresti kamkorder dok oznaka
& ubrzano trepće.
● Kad oznaka & polagano trepće, ne
možete podesiti ravnotežu bijele boje.
● Ako oznaka & trepće nakon dodira
tipke j, podesite opciju [WHITE
BAL.] na [AUTO].
Kad izvadite bateriju radi zamjene, ili kad
prenesete kamkorder iz zatvorenog prostora na
otvoreno ili obrnuto dok je odabrana opcija
[AUTO], usmjerite kamkorder na obližnji bijeli
objekt oko 10 s za postizanje boljeg balansa
boje.
● Ponovite postupak [ONE PUSH] ako promijenite
postavku [PROGRAM AE] ili unesete
kamkorder iz zatvorenog u otvoreni prostor ili
obrnuto tijekom postupka [ONE PUSH].
● Podesite [WHITE BAL.] na [AUTO] ili
podesite boju u [ONE PUSH] kad snimate pod
bijelim ili hladnim bijelim fluorescentnim
svjetlom.
● Podešenje se vrati na [AUTO] kad je preklopka
POWER podešena na OFF (CHG) duže od 12 sati.
●
INDOOR (n
n)
Ravnoteža bijele boje se podešava na
odgovarajuću vrijednost za snimanje:
− u zatvorenim prostorima,
− na zabavama ili u studijima gdje se
svjetlosni uvjeti brzo mijenjaju,
− ispod videosvjetla u studiju, ili ispod
natrijeve svjetiljke ili klasične rasvjete.
COLOR SLOW S (Color Slow
Shutter)
G
Kad podesite [COLOR SLOW S] na [ON],
možete snimati slike sa svjetlijom bojom
čak i na tamnim mjestima.
Na zaslonu se pojavljuje k.
Za isključenje funkcije [COLOR SLOW S]
dodirnite [OFF].
●
92
Ako je automatsko izoštravanje otežano, ručno
izoštrite sliku ([FOCUS], str. 90).
●
Brzina zatvarača kamkordera se mijenja, ovisno
o svjetlini. U toj fazi pokretni dijelovi slike
mogu se doimati usporeno.
WHITE FADER
SUPER NS (Super NightShot)
G
BLACK FADER
Slika će se snimati s osjetljivošću do 16 puta
većom od NightShot na tamnim mjestima.
Podesite [SUPER NS] na [ON] dok je
preklopka NIGHTSHOT takoñer podešena
na ON (str. 41).
Na zaslonu trepće So.
Za isključenje ove funkcije podesite
[SUPER NS] na [OFF].
●
●
●
●
●
Nemojte koristiti NightShot i [SUPER NS] na
svijetlim mjestima jer tako možete izazvati kvar.
Ne prekrivajte infracrveni emiter prstima ili
drugim predmetima (str. 41).
Uklonite konverzijsku leću (opcija).
Kad je automatsko izoštravanje otežano, sliku
izoštrite ručno ([FOCUS], str. 90).
Brzina zatvarača kamkordera mijenja se ovisno
o svjetlini. U tom trenutku može se usporiti
kretanje slike.
FADER
L
Trenutno snimljenim slikama možete dodati
sljedeće efekte:
A Odaberite željeni efekt tijekom pripravnog
stanja (odtamnjenje) ili snimanja
(zatamnjenje) i dodirnite j.
B Pritisnite START/STOP.
Indikator zatamnjenja/odtamnjenja prestane
treptati i nestaje kad završi postupak.
Za poništenje postupka u koraku 1
dodirnite [OFF].
Podešenje će se poništiti kod ponovnog
pritiska tipke START/STOP.
zatamnjenje
D. EFFECT (digitalni efekt) L
Možete dodati digitalni efekt snimkama.
Pojavi se '.
A Dodirnite željeni efekt.
B Kad odaberete [LUMI. KEY], podesite efekt
dodirom tipaka [/\ i dodirnite j.
Slika vidljiva na zaslonu kad dodirnete j
pohranjuje se kao fotografija.
C Dodirnite j.
Pojavi se oznaka '.
Za isključenje [D. EFFECT] (digitalnog
efekta) odaberite [OFF] u koraku 1.
LUMI. KEY (luminance key)
Svjetliji dio prethodno snimljene fotografije,
poput pozadine iza osobe, zamjenjuje se
videozapisom.
OLD MOVIE
Videozapisi izgledaju kao stari filmovi.
Slika se snima sa 16:9 (wide) omjerom
širine i visine.
●
Kad je odabrana opcija [OLD MOVIE], nije
moguće promijeniti omjer širine i visine slike
videozapisa.
odtamnjenje
Nastavlja se ,
93
Opcije snimanja u izborniku OPTION (nastavak)
PICT. EFFECT (efekt slike) L
Slici je moguće dodati posebne efekte
tijekom snimanja. Pojavi se simbol ).
B OFF
Odaberite ako ne želite koristiti efekte.
SEPIA
Slika je smeñe tonirana.
B&W
Slika je crno-bijela.
PASTEL*
Slika izgleda kao blijedi pastelni crtež.
MICREF LEVEL
:
Možete odabrati razinu mikrofona za
snimanje zvuka.
Odaberite [LOW] kad želite snimati žestok i
snažan zvuk u koncertnoj dvorani, itd.
B NORMAL
Snima različite zvukove iz okoline, konvertirajući ih u zvuk jednake razine glasnoće.
LOW (#)
Vjerno snima zvukove u prostoru. Ovo
podešenje nije prikladno za snimanje
razgovora.
●
Podešenje se vrati na [NORMAL] kad je
preklopka POWER podešena na OFF (CHG)
duže od 12 sati.
SELF-TIMER
:
Timer počne snimanje fotografije s
odgodom od oko 10 sekundi.
Pritisnite PHOTO kad je opcija [SELFTIMER] podešena na [ON] te je prikazan
indikator 2.
Za poništenje odbrojavanja dodirnite
[RESET]. Za isključenje self-timera
odaberite [OFF].
94
●
Timer takoñer možete koristiti s tipkom
PHOTO na daljinskom upravljaču (str. 142).
Opcije reprodukcije u
izborniku OPTION
Za podešavanje pogledajte str. 88.
Opcija
D*
Stranica
Kartica B
DELETE
a
54
DELETE ALL
a
55
DIVIDE
a
56
ERASE
a
58
ERASE ALL
a
59
MOVE
a
59
Kartica
-- (Kartica ovisi o situaciji)
| ADD
a
58
| ADD ALL
a
58
PRINT
a
63
SLIDE SHOW
-
47
VOLUME
a
84
DATA CODE
a
84
SLIDE SHOW SET
-
47
u ADD
a
57
u ADD ALL
a
58
COPIES
-
64
DATE/TIME
-
64
SIZE
-
64
DISC MENU
(DVD MENU za SD
(standard
definition)
kvalitetu slike)
a
69
-- (Bez kartice)
* Opcije koje su takoñer dostupne u izborniku
HOME.
95
Uporaba raunala
Mogućnosti sustava Windows
Kad instalirate softver Picture Motion Browser
s isporučenog CD-ROM-a na Windows
računalo, možete spojiti kamkorder na
računalo i koristiti sljedeće značajke.
x Snimanje diska u AVCHD formatu
z Savjet
x Kopiranje diska
t Video Disc Copier
●
Za uporabu Macintosh računala pogledajte str. 101.
Možete odabrati željeni importirani
videozapis i snimiti disk u HD (high
definition) kvaliteti.
Možete kopirati sve snimke s diska
snimljenog ovim kamkorderom.
O uputama "First Step Guide"
Glavne funkcije
x Reprodukcija diska u AVCHD
formatu t Player za AVCHD
Videozapise snimljene kamkorderom na
disk u AVCHD formatu možete
reproducirati tako da disk uložite u DVD
pogon računala.
b Napomena
●
Čak i kad su zadovoljeni sistemski zahtjevi, pri
reprodukciji videozapisa će možda nedostajati
neki kadrovi.
x Importiranje videozapisa snimljenih
kamkorderom
Videozapise snimljene s HD (high
definition) kvalitetom slike možete
importirati onakve kakvi jesu.
x Gledanje videozapisa importiranih
na raunalo
Možete upravljati videozapisima i fotografijama prema datumu i vremenu snimanja, ili
odabirati videozapise ili fotografije koje
želite gledati kao umanjene slike. Te umanjene slike se mogu uvećati i reproducirati
kao slide show.
96
"First Step Guide" je uputa koju možete
pročitati na računalu. Ovdje opisujemo
osnovne funkcije, od prvog povezivanja
kamkordera i računala preko podešavanja do
općih postupaka prilikom uporabe softvera
Picture Motion Browser s isporučenog CDROM-a. Nakon stavljanja CD-ROM-a u
računalo i čitanja poglavlja "Instalacija
softvera i uputa "First Step Guide"" (str. 98),
pokrenite "First Step Guide" i slijedite
upute.
O Help datotekama softvera
Help datoteke sadrže objašnjenja svih funkcija
svih softverskih aplikacija. Pojedinosti
potražite u Help datotekama nakon što
pažljivo pročitate "First Step Guide".
Za otvaranje Help datoteka kliknite na
simbol [?] na zaslonu.
Sistemski zahtjevi
Za uporabu Picture Motion Browsera
OS: Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition ili Windows
XP Professional
Potrebna je standardna instalacija. Ispravan
rad nije zajamčen kod nadogradnje gore
spomenutih sustava ili kod multi-boot
sustava.
CPU: Intel Pentium 4 2.8 GHz CPU ili brži
(Preporuča se Pentium 4 3.6 GHz ili brži.)
Samo za procesuiranje SD (standard
definition) kvalitete slike potreban je Intel
Pentium III 1 GHz ili brži.
Aplikacija: DirectX 9.0c ili noviji (ovaj
proizvod se bazira na DirectX tehnologiji,
stoga je nužno imati instaliran DirectX.)/
.Net Framework 1.1 (instaliran s Picture
Motion Browserom, ovisno o konfiguraciji
računala)
Zvučni sustav: Direct Sound-kompatibilna
zvučna kartica
Memorija: 512 MB ili više (preporuča se
1GB ili više)
Samo za procesuiranje SD (standard
definition) kvalitete slike potrebno je 256
MB memorije ili više.
Tvrdi disk:
Potrebna memorija za instalaciju:
Oko 800 MB ili više (Za snimanje diskova
AVCHD formata možda će trebati 10 GB
ili više.)
Prikaz: Grafička kartica koja podržava
DirectX 7 ili noviji, minimalno 1024 T 768
točaka, High Color (16-bitna boja)
Ostalo: + (USB) priključnica (standardna,
preporuča se Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibilna)), optički diskovni pogon
(CD-ROM pogon je potreban za instalaciju)
b Napomene
S nekima od spomenutih konfiguracija nije
zajamčen pravilan rad.
Primjerice, ako su otvorene druge aplikacije ili
rade u pozadini, mogu smanjiti performanse
proizvoda.
● Čak i s konfiguracijom u kojoj je rad zajamčen,
može izostati pokoji kadar kod videozapisa sa
slikom HD (high definition) kvalitete, uslijed
čega može slika trzati. Meñutim, to neće
utjecati na importirane snimke i snimke na
disku.
●
z Savjeti
Ako vaše računalo ima utor za Memory Stick,
stavite Memory Stick Duo na koji su snimljene
fotografije u Memory Stick Duo adapter
(opcija), zatim stavite u utor računala kako
biste kopirali fotografije na tvrdi disk.
● Kad koristite Memory Stick PRO Duo i vaše
računalo ga ne podržava, ne koristite utor za
Memory Stick na računalu već spojite
kamkorder USB kabelom.
●
Za reprodukciju fotografija snimljenih
na Memory Stick Duo na računalu
OS: Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition ili Windows
XP Professional
Potrebna je standardna instalacija. Ispravan
rad nije zajamčen kod nadogradnje gore
spomenutih sustava.
CPU: MMX Pentium 200 MHz ili brži
Ostalo: + (USB) priključnica (standardna)
97
Instalacija softvera i uputa "First Step Guide"
Softver s isporučenog CD-ROM-a je
potrebno instalirati na Windows računalo
prije spajanja kamkordera na
računalo. Nakon toga više nije potrebna
instalacija. Softver koji ćete koristiti ovisi o
operativnom sustavu.
4 Kliknite [FirstStepGuide].
z Savjet
●
Za uporabu Macintosh računala pogledajte str.
101.
Instalacija uputa "First Step
Guide"
5 Odaberite jezik iz padajućeg
izbornika.
1 Provjerite da kamkorder nije
spojen na računalo.
2 Uključite računalo.
●
●
Za instalaciju se logirajte kao Administrator.
Prije instalacije softvera zatvorite sve
aktivne programe.
6 Kliknite [FirstStepGuide(HTML)].
3 Stavite isporučeni CD-ROM u
diskovni pogon računala.
Pojavi se instalacijski izbornik.
Instalacija počinje.
Kad se pojavi [Save is complete,
kliknite [OK] za dovršetak instalacije.
Za instalaciju First Step Guide uputa u
PDF formatu
Ako se instalacijski izbornik ne pojavi
U koraku 4 kliknite [FirstStepGuide(PDF)].
A Kliknite [Start], zatim kliknite [My
Computer]. (Za Windows 2000, dvaput
kliknite [My Computer].)
B Dvaput kliknite [SONYPICTUTIL
(E:)] (CD-ROM) (diskovni pogon).*
Za instalaciju softvera "Adobe
Reader" radi prikaza PDF datoteke
* Nazivi diskovnog pogona (poput
(E:)), mogu se razlikovati, ovisno o
računalu.
98
U koraku 4 kliknite [Adobe(R) Reader(R)].
Instalacija softvera
1 Izvodite korake 1 – 3 iz "Instalacija
5 Pročitajte [License Agreement],
odaberite [I accept the terms of
the license agreement] za
potvrdu, zatim kliknite [Next].
softvera i uputa "First Step
Guide"" (str. 98).
2 Kliknite [Install].
6 Odaberite videosustav
kamkordera, zatim kliknite [Next].
3 Odaberite jezik za aplikaciju koja
će se instalirati i kliknite [Next].
7 Odaberite kamo ćete pohraniti
softver, zatim kliknite [Next].
4 Kliknite [Next].
8 Kliknite [Install] u [Ready to Install
the Program].
Počinje instalacija Picture Motion
Browsera.
Nastavlja se ,
99
Instalacija softvera i uputa "First Step Guide" (nastavak)
Na desktopu se pojave ikone prečaca,
primjerice (Picture Motion Browser).
9 Pojavit će se jedan od sljedećih
instalacijskih izbornika, ovisno o
konfiguraciji. Provjerite na zaslonu
i instalirajte potreban softver
prema prikazanim uputama.
x Sonic UDF Reader
Softver potreban za prepoznavanje diska
AVCHD formata.
x Windows Media Format 9
Series Runtime (Windows 2000
only)
Softver potreban za snimanje DVD-a.
x Microsoft .NET Framework 1.1
Softver potreban za AVCHD snimanje.
x Microsoft DirectX 9.0c
Softver potreban za upravljanje
videozapisima.
10 Označite kružić pokraj [Yes, I
want to restart my computer now.]
i kliknite [Finish].
Računalo se jednom isključuje i zatim
ponovo automatski uključuje (Restart).
100
11 Izvadite CD-ROM iz računala.
Pregled uputa "First
Step Guide"
Uporaba Macintosh
računala
z Savjet
Možete kopirati fotografije s Memory Sticka
Duo na Macintosh računalo. Instalirajte
"First Step Guide" s isporučenog CD-ROMa.
●
Za uporabu Macintosh računala pogledajte str.
101.
Za gledanje "First Step Guide" uputa
preporučujemo uporabu Microsoft Internet
Explorera Ver.6.0 ili novijeg.
Dva puta kliknite ikonu [HDR-UX1 First
Step Guide (HTML)] na desktopu.
b Napomene
Isporučeni softver Picture Motion Browser ne
radi na Mac OS-u.
● Pogledajte "First Step Guide" za detalje o
spajanju kamkordera na računalo i kopiranju
fotografija.
●
Sistemski zahtjevi
Za kopiranje fotografija s Memory
Sticka Duo
Takoñer možete kliknuti na [Start], [Programs]
([All Programs] za Windows XP), [Sony
Picture Utility], [First Step Guide], [HDRUX1], zatim [HDR-UX1 First Step
Guide.html].
● Za pregledavanje uputa "First Step Guide" u
HTML formatu bez automatske instalacije,
kopirajte na računalo mapu željenog jezika iz
mape [FirstStepGuide] na CD-ROM-u i zatim
dvaput kliknite na [Index.html].
● Pogledajte "FirstStepGuide.pdf" u sljedećim
slučajevima:
– Kod ispisa uputa "First Step Guide".
– Kad upute "First Step Guide" nisu ispravno
prikazane zbog postavki pretraživača bez
obzira na ispravan sustav.
– Kad se HTML verzija uputa "First Step
Guide" ne instalira automatski.
●
OS: Mac OS 9.1/9.2 ili Mac OS X (v10.1/
v10.2/v10.3/v10.4).
Ostalo: + (USB) priključnica (standardna)
O uputama "First Step Guide"
"First Step Guide" je uputa koju možete
pročitati na računalu. Ovdje opisujemo
osnovne funkcije, od prvog povezivanja
kamkordera i računala do podešavanja.
Postupite prema uputama iz odjeljka
"Instalacija uputa "First Step Guide"", zatim
pokrenite "First Step Guide" i slijedite
upute.
Instalacija uputa "First Step
Guide"
Kopirajte na svoje računalo
"FirstStepGuide(PDF)" pohranjen na
željenom jeziku u direktorij
[FirstStepGuide].
Nastavlja se ,
101
Uporaba Macintosh raunala (nastavak)
Gledanje FirstStepGude uputa
Dva puta kliknite na "FirstStepGude(PDF)".
Za pregled PDF datoteka potreban vam
je Adobe Reader. Ako ga nemate, možete
ga prenijeti s adrese
http://www.adobe.com/
102
U sluaju problema
U slučaju problema
Ako u radu s kamkorderom naiñete na bilo kakav problem, pomoću sljedeće tablice provjerite
mogući kvar. Ako problem postoji i dalje, odspojite izvor napajanja kamkordera i obratite se
ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Op=enito
Kamkorder ne radi čak i kad je uključen.
• Kamkorder je spreman za snimanje tek nekoliko sekundi nakon uključivanja. To je normalno.
• Odspojite AC adapter iz zidne utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju i zatim spojite
ponovo nakon jedne minute. Ako funkcije i dalje ne rade, šiljatim predmetom pritisnite tipku
RESET (str. 140). (Pritisnete li tipku RESET, sva podešenja, zajedno s točnim vremenom
(osim opcija izbornika Personal) se vraćaju na početne vrijednosti.)
• Kamkorder se jako zagrijao. Isključite ga i ostavite neko vrijeme na hladnom mjestu.
[DEMO MODE] se ne pokreće.
• Podesite preklopku POWER na u (videozapis).
Kamkorder vibrira.
• Vibracije može uzrokovati disk i to je normalno.
Tijekom rukovanja kamkorderom osjetite vibraciju u ruci ili čujete slab zvuk.
• To je normalno.
Iz kamkordera se povremeno čuje zvuk motora.
• To je normalno.
Iz kamkordera se čuje zvuk motora kad je pokrov diska zatvoren a nije uložen
disk.
• Kamkorder pokušava prepoznati disk. To je normalno.
Kamkorder se zagrije.
• To je stoga što je kamkorder bio uključen dugo vrijeme. To nije kvar. Isključite kamkorder i
ostavite ga neko vrijeme na hladnom mjestu.
Baterije/Izvori napajanja
Nije moguće uključiti kamkorder.
• Akumulatorska baterija nije pričvršćena na kamkorder. Pričvrstite je (str. 26).
• Akumulatorska baterija je ispražnjena ili slaba. Napunite je (str. 26).
• Utikač AC adaptera je odspojen iz zidne utičnice. Spojite ga u zidnu utičnicu (str. 26).
Nastavlja se ,
103
U sluaju problema (nastavak)
Napajanje se iznenada isključuje.
• Kad proñe otprilike 5 minuta, a vi ne dodirnete nijednu tipku kamkordera, on se automatski
isključuje (A.SHUT OFF). Promijenite postavku [A.SHUT OFF] (str. 88) ili ponovno
uključite kamkorder ili koristite AC adapter.
• Baterija je ispražnjena ili slaba. Napunite je (str. 26).
Kamkorder se isključio ubrzo nakon uključivanja.
• Spojite li bateriju ili AC adapter na kamkorder dok je preklopka POWER podešena na OFF
(CHG), kamkorder se jednom uključi, zatim se nakon nekoliko sekundi isključi. To je
normalno.
Žaruljica CHG (punjenje) ne svijetli tijekom punjenja baterije.
•
•
•
•
Preklopku POWER postavite na OFF (CHG) (str. 26).
Ispravno uložite bateriju u kamkorder (str. 26).
Pravilno spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
Punjenje je dovršeno (str. 26).
Žaruljica CHG (punjenje) trepće tijekom punjenja baterije.
• Pravilno stavite bateriju na kamkorder (str. 26). Ako to ne rješava problem, odspojite AC adapter iz
utičnice i obratite se Sonyjevom prodavatelju. Baterija je možda oštećena.
Često dolazi do prekida napajanja iako indikator kapaciteta baterije pokazuje da
je dovoljno napunjena.
• Došlo je do problema u prikazu indikatora kapaciteta ili baterija nije dovoljno napunjena.
Potpuno je napunite kako bi se promijenio prikaz indikatora (str. 26).
Indikator preostalog kapaciteta baterije nije točan.
• Temperatura okoliša je preniska ili previsoka ili baterija nije dovoljno napunjena. To nije kvar.
• Baterija se nije dovoljno napunila. Ponovo napunite bateriju dokraja. Ako to ne rješava
problem, zamijenite bateriju novom jer je možda oštećena (str. 26).
• Prikazani kapacitet možda nije točan ovisno o mjestu uporabe. Kad otvorite ili zatvorite
LCD zaslon, potrebna je otprilike jedna minuta za točan prikaz kapaciteta baterije.
Baterija se brzo prazni.
• Temperatura okoliša je preniska ili previsoka ili baterija nije dovoljno napunjena. To nije kvar.
• Ponovo napunite bateriju u potpunosti. Ako to ne rješava problem, zamijenite bateriju
novom jer je možda oštećena (str. 26).
Problemi u radu kad je kamkorder spojen na AC adapter.
• Isključite kamkorder i odspojite AC adapter iz zidne utičnice te ga zatim ponovo spojite.
104
LCD zaslon/Trailo
Na zaslonu ili tražilu je nepoznata slika.
• Kamkorder je u [DEMO MODE] načinu rada (str. 87). Dodirnite LCD zaslon kako biste
isključili [DEMO MODE].
Na zaslonu je nepoznat indikator.
• Pogledajte tablicu s indikatorima i porukama upozorenja (str. 118).
Slika ostaje na LCD zaslonu.
• To se dogaña ako odspojite AC adapter iz zidne utičnice ili izvadite bateriju bez prethodnog
isključenja kamkordera, no u tom slučaju je to uobičajena pojava.
Na zaslonu osjetljivom na dodir se ne pojavljuju tipke.
• Lagano dodirnite LCD zaslon.
• Pritisnite DISP/BATT INFO (ili DISPLAY na daljinskom upravljaču) (str. 30).
Tipke na zaslonu osjetljivom na dodir ne rade ispravno ili uopće ne rade.
• Podesite zaslon ([CALIBRATION]) (str. 132).
Slika u tražilu je nejasna.
• Podesite objektiv tražila pomoću preklopke za podešavanje tražila (str. 31).
Slika u tražilu je nestala.
• Slika se ne vidi u tražilu kad je LCD zaslon otvoren. Zatvorite LCD zaslon. (str. 31).
Disk
Nije moguće izvaditi disk.
•
•
•
•
Pravilno spojite izvor napajanja (bateriju ili AC adapter) (str. 26).
Odspojite bateriju s kamkordera, zatim je ponovno spojite (str. 27).
Spojite napunjenu bateriju na kamkorder (str. 26).
Disk je oštećen ili je zaprljan otiscima prstiju, itd. U tom slučaju vañenje diska može
potrajati do 10 minuta.
• Kamkorder se jako zagrijao. Isključite ga i ostavite neko vrijeme na hladnom mjestu.
• Na disku se kondenzirala vlaga. Isključite kamkorder i ostavite ga otprilike 1 sat (str. 132).
• Finaliziranje je prekinuto isključivanjem kamkordera. Uključite kamkorder i izbacite disk po
završetku finaliziranja (str. 68).
Nastavlja se ,
105
U sluaju problema (nastavak)
Nije moguće izbrisati snimke.
• U indeksnom prikazu možete odjednom izbrisati najviše 100 snimaka.
• Neke vrste i modovi diska ne omogućuju brisanje snimaka (str. 16).
Nije prikazan indikator preostalog kapaciteta diska.
• Podesite [u REMAINING] na [ON] kako bi indikator preostalog kapaciteta diska bio
uvijek vidljiv (str. 80).
Indikatori vrste diska i formata snimanja na LCD zaslonu su sivi.
• Disk je možda snimljen drugim ureñajem. Možete ga reproducirati u kamkorderu, no ne
možete na njega snimati dodatne scene.
Memory Stick Duo
Ne možete upravljati funkcijama pri uporabi Memory Sticka Duo.
• Uložite Memory Stick Duo u kamkorder (str. 35).
• Koristite li Memory Stick Duo formatiran na računalu, formatirajte ga u kamkorderu (str. 73).
Nije moguće izbrisati fotografije.
• Zaštitni graničnik na Memory Stick Duo kartici postavite u položaj za snimanje (str. 128).
• U indeksnom prikazu možete odjednom izbrisati najviše 100 snimaka.
• Nije moguće izbrisati snimke zaštićene drugim ureñajem. Koristite izvorni ureñaj kako biste
poništili zaštitu.
Ne možete izbrisati sve fotografije odjednom.
• Zaštitni graničnik na Memory Stick Duo kartici postavite u položaj za snimanje (str. 128).
Ne možete formatirati Memory Stick Duo.
• Zaštitni graničnik na Memory Stick Duo kartici postavite u položaj za snimanje (str. 128).
Naziv datoteke s podacima je prikazan nepravilno.
• Prikazan je samo naziv datoteke ako struktura direktorija nije usklañena s univerzalnim
standardom.
• Datoteka je oštećena.
• Kamkorder ne podržava format datoteke (str. 128).
Naziv datoteke s podacima trepće.
• Datoteka je oštećena.
• Kamkorder ne podržava format datoteke (str. 128).
106
Snimanje
Takoñer pogledajte "Podešavanje slike tijekom snimanja" (str. 109).
Kad pritisnete START/STOP, ne počne snimanje videozapisa na disk.
• Pojavi se reprodukcijski izbornik. Podesite kamkorder u pripravno stanje snimanja (str. 38).
• Kamkorder pohranjuje na disk scenu koju ste upravo snimili.
• Na disku nema više mjesta. Koristite novi disk ili formatirajte uloženi (samo DVDRW/DVD+RW, str. 72). Umjesto toga možete izbrisati nepotrebne snimke (str. 54).
• Kad koristite jedan od sljedećih diskova nakon što ste ga finalizirali, definalizirajte ga kako
biste mogli ponovno snimati na njega (str. 74) ili upotrijebite novi disk.
− DVD+RW
− DVD-RW snimljen sa slikom HD (high definition) kvalitete
− DVD-RW (VR mod) sa slikom SD (standard definition) kvalitete
• Kamkorder se jako zagrijao. Isključite ga i ostavite neko vrijeme na hladnom mjestu.
• Na disku se kondenzirala vlaga. Isključite kamkorder i ostavite ga otprilike 1 sat (str. 132).
Ne možete snimati fotografije.
• Pojavi se reprodukcijski izbornik. Podesite kamkorder u pripravno stanje snimanja (str. 38).
• Zaštitni graničnik na Memory Stick Duo kartici postavite u položaj za snimanje (str. 128).
• Na Memory Sticku Duo nema više mjesta. Koristite novi Memory Stick Duo ili formatirajte
uloženi (str. 73). Ili izbrišite nepotrebne snimke (str. 55).
• Fotografije ne možete snimati s opcijama:
− [SMTH SLW REC]
− [FADER]
− [D.EFFECT]
− [PICT.EFFECT]
• Fotografije ne možete snimati na disk u kamkorderu.
Žaruljica ACCESS svijetli čak i kad prestanete snimati.
• Kamkorder pohranjuje na disk scenu koju ste upravo snimili.
Kut snimanja razlikuje se ovisno o podešenju preklopke POWER.
• Kut snimanja za fotografije je širi od kuta za videozapise.
Kod snimanja fotografije ne čuje se zvuk zatvarača.
• Podesite [BEEP] na [ON] (str. 85).
• Zatvarač se ne čuje pri uporabi funkcije Dual Rec.
Bljeskalica ne radi.
• Bljeskalicu ne možete koristiti sa sljedećim opcijama:
Nastavlja se ,
107
U sluaju problema (nastavak)
− Kod izdvajanja fotografija tijekom snimanja videozapisa
− [SMTH SLW REC]
− [FADER]
− [PICT.EFFECT]
− [D.EFFECT]
− Kad je pričvršćena konverzijska leća (opcija)
• Čak i ako je uključena automatska bljeskalica ili G (smanjenje efekta crvenih očiju), nije
moguće koristiti ugrañenu bljeskalicu s:
− NightShot
− [SUPER NS]
− [SPOTLIGHT], [SUNSET&MOON] ili [LANDSCAPE] u [PROGRAM AE]
− [MANUAL] u [EXPOSURE]
− [SPOT METER]
Vanjska bljeskalica (opcija) ne radi.
• Vanjska bljeskalica je isključena ili nije ispravno spojena.
Nije moguće kontinuirano snimanje fotografija.
• Ovaj kamkorder ne omogućuje kontinuirano snimanje fotografija.
Stvarno vrijeme snimanja videozapisa je manje od očekivanog približnog
vremena snimanja.
• Kad snimate objekt koji se brzo kreće, vrijeme raspoloživo za snimanje može se skratiti
(str. 15, 78).
Snimanje se zaustavi.
• Kamkorder se jako zagrijao. Isključite ga i ostavite neko vrijeme na hladnom mjestu.
• Na disku se kondenzirala vlaga. Isključite kamkorder i ostavite ga otprilike 1 sat (str. 132).
Postoji vremenska razlika izmeñu pritiska na tipku START/STOP i mjesta na
kojem počne/završava snimanje videozapisa.
• Pri uporabi kamkordera može postojati blaga razlika izmeñu mjesta na kojem ste pritisnuli
tipku START/STOP i stvarnog mjesta početka/završetka snimanja videozapisa. To je
normalno.
Nije moguće promijeniti omjer širine i visine slike videozapisa.
• Slika koja se snima u HD (high definition) kvaliteti ima omjer širine i visine 16:9.
• Nije moguće promijeniti omjer širine i visine slike za DVD+RW disk koji se snima u SD
(standard definition) kvaliteti. Formatirajte disk ponovno kako biste promijenili omjer širine
i visine slike.
108
Podešavanje slike tijekom snimanja
Takoñer pogledajte "Izbornik" (str. 112).
Automatsko izoštravanje ne radi.
• Podesite [FOCUS] na [AUTO] (str. 90).
• Uvjeti snimanja nisu pogodni za automatsko izoštravanje. Izoštrite sliku ručno (str. 90).
Funkcija [STEADYSHOT] ne radi.
• Podesite opciju [STEADYSHOT] na [ON] (str. 79).
• Funkcija [STEADYSHOT] ponekad ne uspijeva kompenzirati preveliko potresanje.
Ne radi funkcija pozadinskog osvjetljenja.
• Funkcija BACK LIGHT se poništava sa sljedećim podešenjima:
− kad [EXPOSURE] podesite na [MANUAL] (str. 91),
− kad odaberete [SPOT METER] (str. 91).
Objekti koji vrlo brzo prolaze kroz kadar izgledaju izobličeno.
• Posrijedi je tzv. efekt žarišne plohe i to ne predstavlja nepravilnost. Zbog načina na koji
osjetilo slike (CMOS senzor) očitava signale slike, objekti koji brzo prelaze preko okvira
mogu se doimati izobličenima, ovisno o uvjetima snimanja.
Na LCD zaslonu se pojavljuju male bijele, crvene, plave ili zelene točkice.
• Točkice se pojavljuju kod snimanja u [SUPER NS] ili [COLOR SLOW S] modu. To nije
neispravnost.
Boje slike nisu prikazane pravilno.
• Podesite preklopku NIGHTSHOT na OFF (str. 41).
Slika je previše svijetla i objekt se ne pojavljuje na LCD zaslonu.
• Podesite preklopku NIGHTSHOT na OFF (str. 41).
Slika je pretamna i objekt se ne pojavljuje na LCD zaslonu.
• Pritisnite i zadržite DISP/BATT INFO na nekoliko sekundi za uključenje pozadinskog
osvjetljenja (str. 30).
Slika je presvijetla, titra ili su zamjetne promjene boja.
• To se dogaña kod snimanja pod rasvjetom fluorescentnih, natrijevih ili živinih svjetiljaka, i
normalna je pojava. U tom slučaju isključite funkciju [PROGRAM AE] (str. 91) kako bi
ublažili simptom.
Kod snimanja TV ili računalnog zaslona pojavljuju se crne pruge.
• Podesite opciju [STEADYSHOT] na [OFF] (str. 79).
Nastavlja se ,
109
U sluaju problema (nastavak)
Daljinski upravlja
Isporučeni daljinski upravljač ne radi.
•
•
•
•
Opciju [REMOTE CTRL] na [ON] (str. 88).
Uložite bateriju u nosač tako da polariteti +/– budu usklañeni s oznakama +/– (str. 134).
Uklonite prepreke izmeñu daljinskog upravljača i senzora.
Senzor ne usmjeravajte prema izvorima jake svjetlosti, primjerice izravnoj sunčevoj
svjetlosti ili osvjetljenju u prostoriji, jer daljinski upravljač možda neće raditi ispravno.
• Uklonite konverzijsku leću (opcija) jer može blokirati senzor daljinskog upravljača.
Ostali problemi u radu DVD ureñaja kod uporabe isporučenog daljinskog
upravljača.
• Za DVD ureñaj odaberite način upravljanja koji nije DVD 2 ili prekrijte senzor DVD ureñaja
crnim papirom.
Reprodukcija diska na kamkorderu
Reprodukcija diska nije moguća.
•
•
•
•
•
Pomaknite preklopku POWER za uključenje kamkordera i pritisnite x (VIEW IMAGES).
U izborniku HOME dodirnite I (VIEW IMAGES), zatim [VISUAL INDEX].
Provjerite kompatibilnost diska (str. 16).
Uložite disk stranom za snimanje okrenutom prema kamkorderu (str. 33).
Disk snimljen u drugom ureñaju možda se neće moći reproducirati u vašem kamkorderu.
Reproducirana slika je izobličena.
• Očistite disk isporučenom krpicom (str. 126).
Fotografije pohranjene na Memory Stick Duo nisu prikazane u točnoj veličini.
• Fotografije snimljene drugim ureñajem možda neće biti prikazane u točnoj veličini. To je
normalno.
Nije moguća reprodukcija fotografija pohranjenih na Memory Stick Duo.
• Fotografije nije moguće reproducirati ako ste izmijenili datoteke ili direktorije, ili ste
podatke obrañivali na računalu. (U tom slučaju trepće naziv datoteke.) To je normalno
(str. 129).
• Možda neće biti moguća reprodukcija fotografija snimljenih drugim ureñajima. To je
normalno (str. 129).
110
Na slici u VISUAL INDEX prikazu je vidljiva oznaka "!".
• Možda nije uspjelo učitavanje podataka. Pokušajte isključiti i ponovno uključiti kamkorder
ili izvaditi te ponovno uložiti Memory Stick Duo.
• Može se pojaviti na fotografijama snimljenim drugim ureñajima, editiranim na računalu, itd.
Tijekom reprodukcije ne čuje se zvuk ili je zvuk tih.
• Pojačajte glasnoću (str. 45).
• Zvuk se ne čuje kad je zatvoren LCD zaslon. Otvorite LCD zaslon.
• Kad snimate zvuk s opcijom [MICREF LEVEL] (str. 94) podešenom na [LOW], teško će se
čuti snimljeni zvuk.
• Pri uporabi funkcije [SMTH SLW REC] ne snima se zvuk.
Gledanje snimaka na zaslonu TV prijemnika
Slika se ne vidi i zvuk se ne čuje na TV prijemniku spojenom komponentnim
videokabelom (isporučen).
• Podesite opciju [COMPONENT] u skladu sa spojenim ureñajem (str. 86).
• Kad koristite komponentni videokabel (isporučen), provjerite je li spojen crveni i bijeli
priključak A/V kabela (str. 49).
Ne može se vidjeti slika ili čuti zvuk na TV prijemniku spojenom HDMI kabelom.
• Videosignal ne izlazi iz priključnice HDMI OUT ako sadrži signale za sprečavanje kopiranja.
Ne čuje se zvuk.
• Kad koristite komponentni videokabel (isporučen), provjerite je li spojen crveni i bijeli
priključak A/V kabela (str. 49, 52).
• Kad je ureñaj spojen samo putem S VIDEO kabela, ne čuje se zvuk. Spojite takoñer bijeli i
crveni utikač priključnog A/V kabela (str. 52).
Format reproducirane slike nije pravilan kad je kamkorder spojen na TV
prijemnik.
• Podesite [TV TYPE] ovisno o TV prijemniku (str. 86).
Slika na 4:3 TV prijemniku izgleda izobličeno.
• To se dogaña kad na 4:3 TV prijemniku gledate zapise snimljene u 16:9 (wide) formatu. Za
reprodukciju slike, pravilno podesite [TV TYPE] (str. 86) i reproducirajte snimku.
Nastavlja se ,
111
U sluaju problema (nastavak)
Reprodukcija diska na drugim ure'ajima
Ne možete reproducirati disk ili ga ureñaj ne može prepoznati.
• Samo ureñaji koji podržavaju AVCHD format mogu reproducirati diskove snimljene s HD
(high definition) kvalitetom slike (str. 70).
• Očistite disk isporučenom krpicom (str. 126).
• Finalizirajte disk (str. 66).
• Disk snimljen u VR modu ne može se reproducirati na ureñaju koji ne podržava VR mod.
Provjerite kompatibilnost u korisničkom priručniku ureñaja za reprodukciju.
Reproducirana slika je izobličena.
• Očistite disk isporučenom krpicom (str. 126).
Na slici u izborniku diska/DVD izborniku je vidljiva oznaka "!".
• Kod finaliziranja diska ponekad ne uspije učitavanje podataka. Kad koristite sljedeće
diskove, definalizirajte ih (str. 74), zatim ponovno izradite izbornik diska novim
finaliziranjem (str. 68). Izbornik diska/DVD izbornik može biti prikazan pravilno.
− DVD+RW
− DVD-RW snimljen sa slikom HD (high definition) kvalitete
− DVD-RW (VIDEO mod) sa slikom SD (standard definition) kvalitete
Reprodukcija se nakratko zaustavlja izmeñu scena.
• Kod nekih DVD ureñaja se reprodukcija može nakratko zaustavljati izmeñu scena. To je
normalno.
• U slučaju DVD+R DL diska, slika se može zaustaviti nakratko kod promjene sloja pri
očitavanju. To je normalno.
Reprodukcija ne prelazi na prethodnu scenu kod pritiska tipke ..
• Ako reprodukcija prelazi 2 naslova koje je automatski izradio kamkorder kod pritiska tipke
., neće biti prijelaza na prethodnu scenu. Odaberite željenu scenu u izborniku. Za
dodatne informacije pogledajte korisnički priručnik ureñaja za reprodukciju.
Izbornik
Zasjenjene su opcije iz izbornika.
• Ne možete odabrati zasjenjene opcije u trenutnim uvjetima snimanja/reprodukcije.
• Postoje funkcije koje ne možete aktivirati zajedno. Sljedeća lista pokazuje primjere
neodgovarajućih kombinacija funkcija i opcija izbornika.
112
Ne moAete koristiti
Zbog sljedeCih podešenja
[PROGRAM AE]
NightShot, [SUPER NS], [COLOR SLOW S],
[OLD MOVIE], [TELE MACRO]
[SPOT METER]
NightShot, [SUPER NS]
Ne moAete koristiti
Zbog sljedeCih podešenja
[EXPOSURE]
NightShot, [SUPER NS]
[WHITE BAL.]
NightShot, [SUPER NS]
[ONE PUSH] u [WHITE BAL.]
[SMTH SLW REC]
[SPOT FOCUS]
[PROGRAM AE]
[SUPER NS]
[FADER], [D.EFFECT]
[COLOR SLOW S]
[FADER], [D.EFFECT], [PROGRAM AE]
[FADER]
[SUPER NS], [COLOR SLOW S], [D.EFFECT]
[D.EFFECT]
[SUPER NS], [COLOR SLOW S], [FADER]
[OLD MOVIE]
[PROGRAM AE], [PICT.EFFECT]
[PICT.EFFECT]
[OLD MOVIE]
[STEADYSHOT]
[SMTH SLW REC]
[EXP.FOCUS]
[SMTH SLW REC], [DIGITAL ZOOM]
[TELE MACRO]
[PROGRAM AE]
Ne možete koristiti [SUPER NS].
• Podesite preklopku NIGHTSHOT na ON.
[COLOR SLOW S] ne radi ispravno.
• Funkcija [COLOR SLOW S] možda neće raditi ispravno u uvjetima potpune tame. Koristite
NightShot ili [SUPER NS].
Ne možete podesiti [LCD BL LEVEL].
• [LCD BL LEVEL] ne možete podesiti:
− kad je LCD zaslon zatvoren uz kamkorder, sa stranom za prikaz okrenutom prema van,
− kad se za napajanje kamkordera koristi AC adapter.
Ne možete koristiti [WIDE SELECT].
• [WIDE SELECT] ne možete koristiti zajedno sa:
− slikom HD (high definition) kvalitete,
− slikom SD (standard definition) kvalitete na DVD+RW disku.
• U kamkorderu nema diska.
Nastavlja se ,
113
U sluaju problema (nastavak)
Editiranje videozapisa na disku
U kamkorderu ne možete editirati sljedeće diskove:
● DVD-RW/DVD+RW snimljen sa slikom HD (high definition) kvalitete
● DVD-RW (VR mod) sa slikom SD (standard definition) kvalitete
Nije moguće editiranje.
•
•
•
•
Na disku nema snimaka.
Editiranje nije moguće zbog stanja u kojem su snimke.
Ne možete editirati snimku za koju je podešena zaštita uporabom drugog ureñaja.
Ne možete kopirati snimke izmeñu diska i Memory Sticka Duo.
Snimke nije moguće dodati u Playlistu.
• Disk je pun ili je Playlisti već dodano 999 snimaka. Izbrišite neželjene snimke (str. 54).
• U Playlistu ne možete dodati fotografije.
Nije moguće podijeliti videozapis.
• Videozapis je prekratak za dijeljenje.
• Videozapis za koji je podešena zaštita uporabom drugog ureñaja ne može se dijeliti.
Nije moguće izbrisati scenu.
• Nije moguće izbrisati scenu za koju je podešena zaštita uporabom drugog ureñaja.
Presnimavanje/editiranje/spajanje na druge ure'aje
Pogledajte takoñer "Gledanje snimaka na zaslonu TV prijemnika" (str. 111).
Kod reprodukcije diska ne čuje se zvuk.
• Kad je ureñaj spojen samo putem S VIDEO kabela, ne čuje se zvuk. Spojite takoñer bijeli i
crveni utikač priključnog A/V kabela (str. 52).
Ne možete pravilno presnimavati pomoću HDMI kabela.
• Ne možete presnimavati snimke koristeći HDMI kabel.
Ne možete ispravno naknadno snimiti zvuk pomoću A/V priključnog kabela.
• A/V spojni kabel nije ispravno priključen. Provjerite da li je spojen u odgovarajuću
priključnicu, npr. na izlaz ureñaja s kojeg snimate sliku ili na ulaznu priključnicu drugog
ureñaja za snimanje slike s kamkordera (str. 62).
Nije moguć ispis fotografija uporabom PictBridge pisača.
114
• Vaš pisač možda neće moći ispisivati fotografije snimljene drugim ureñajima. To je
normalno.
Ostalo
Ne možete izbrisati snimku.
• Ne možete brisati snimke s DVD-R/DVD+R DL diska.
• Ne možete izbrisati snimke sa SD (standard definition) kvalitetom slike na DVD-RW
(VIDEO mod)/DVD+RW disku.
• Ne možete izbrisati snimke s Memory Sticka Duo koji je zaštićen u drugom ureñaju.
Ne možete kopirati snimke s diska na Memory Stick Duo.
• Ne možete kopirati videozapis s diska na Memory Stick Duo kao fotografiju tijekom
reprodukcije na kamkorderu.
Nije moguće izvesti finaliziranje.
• Tijekom finaliziranja se istrošila baterija. Koristite AC adapter.
• Disk je već finaliziran. Kad koristite sljedeće diskove, definalizirajte ih kako biste mogli
dalje snimati na njih (str. 74).
− DVD+RW
− DVD-RW snimljen sa slikom HD (high definition) kvalitete
− DVD-RW (VIDEO mod) sa slikom SD (standard definition) kvalitete
Ne možete editirati ili snimati dodatni materijal na disk uporabom drugog
ureñaja.
• Ponekad nećete na drugom ureñaju moći editirati disk snimljen vašim kamkorderom.
Nije moguće promijeniti naslov diska.
• Naslov diska nije moguće podesite na kamkorderu.
5 sekundi se čuje zvučni signal.
• Kamkorder se jako zagrijao. Isključite ga i ostavite neko vrijeme na hladnom mjestu.
• Na disku se kondenzirala vlaga. Isključite kamkorder i ostavite ga otprilike 1 sat (str. 132).
• Pojavili su se problemi u radu kamkordera. Izvadite disk i opet ga uložite, zatim nastavite
rukovati kamkorderom.
Nije moguće poništiti finaliziranje.
• Ne možete poništiti finaliziranje za
− DVD-R
− DVD+R DL
− DVD+RW snimljen sa slikom SD (standard definition) kvalitete
− DVD-RW (VR mod) sa slikom SD (standard definition) kvalitete
Nastavlja se ,
115
U sluaju problema (nastavak)
Spajanje na raunalo
Kad koristite videozapise na disku, računalo ne prepoznaje kamkorder.
• Instalirajte Picture Motion Browser (str. 98).
• Odspojite sve USB ureñaje s računala osim tipkovnice, miša i kamkordera.
• Odspojite kabel s računala i kamkordera, restartajte računalo i ponovo pravilno spojite.
Na Macintosh računalu ne možete koristiti isporučeni softver, Picture Motion
Browser.
• Picture Motion Browser ne možete koristiti na Macintosh računalu.
Reprodukcijom na kamkorderu ne možete pogledati videozapise na monitoru
računala.
• Pravilno spojite utikač u priključnicu, zatim čvrsto spojite USB kabel na + (USB)
priključnicu kamkordera.
• Odaberite [COMPUTER], zatim [% COMPUTER] u izborniku HOME (str. 61).
• Odspojite sve USB ureñaje s računala osim tipkovnice, miša i kamkordera.
Reprodukcijom na kamkorderu ne možete na monitoru računala pogledati
fotografije snimljene na Memory Stick Duo.
• Čvrsto uložite Memory Stick Duo.
• Odaberite [COMPUTER], zatim [b COMPUTER] u izborniku HOME (str. 61).
• Računalo ne prepoznaje Memory Stick Duo pri uporabi kamkorderovih funkcija poput
reproduciranja diska ili editiranja. Dovršite postupak na kamkorderu prije ponovnog spajanja
na računalo.
Na računalu se ne pojavljuje ikona Memory Sticka (uklonjivog diska).
•
•
•
•
Uložite Memory Stick Duo u kamkorder.
Odspojite s računala sve USB ureñaje osim tipkovnice, miša i kamkordera.
Odaberite [COMPUTER], zatim [b COMPUTER] u izborniku HOME (str. 61).
Računalo ne prepoznaje Memory Stick Duo pri uporabi kamkorderovih funkcija poput
reproduciranja diska ili editiranja. Dovršite postupak na kamkorderu prije ponovnog spajanja
na računalo.
Picture Motion Browser ne radi kako treba.
• Zatvorite Picture Motion Browser i restartajte Windows računalo.
116
Pri uporabi Picture Motion Browsera pojavljuje se poruka greške.
• Najprije zatvorite Picture Motion Browser na Windows računalu, zatim odaberite drugi mod
preklopkom POWER na kamkorderu.
Na računalu se ne reproducira pravilno videozapis, fotografija ili zvuk s
kamkordera.
• Ako je kamkorder spojen na računalo koje ne podržava Hi-speed USB (USB2.0), videozapis,
fotografija ili zvuk se možda neće reproducirati pravilno. To ne utječe na videozapis,
fotografiju ili zvuk koji su kopirani na računalo.
• Ovisno o računalu, može se nakratko zaustaviti reprodukcija videozapisa ili zvuka. To ne
utječe na videozapis ili zvuk koji su kopirani na računalo.
S računala nije moguće snimati na disk u kamkorderu.
• Koristite preporučene diskove. Za detalje pogledajte str. 16.
• Na DVD u kamkorderu možete snimati samo uporabom Picture Motion Browsera.
Datoteka prenesena s računala nije snimljena na Memory Stick Duo u
kamkorderu.
• Niste pravilno odspojili USB kabel (isporučen). Ponovno spojite kamkorder na računalo i
prenesite podatke.
Reprodukcijski prikaz je u pauzi ili izobličen.
• Ako snimljeni disk reproducirate u kamkorderu spojenom na računalo, slika se možda neće
reproducirati bez smetnji. To ovisi o brzini prijenosa. Za reprodukciju bez smetnji, uložite
disk u DVD pogon računala.
• Provjerite koji su sistemski zahtjevi potrebni za reprodukciju videozapisa (str. 96).
• Zatvorite na računalu sve aplikacije osim "Player for AVCHD".
Nije moguća reprodukcija diska.
• Za reprodukciju diska snimljenog s HD (high definition) kvalitetom slike koristite isporučeni
"Player for AVCHD" softver. Ne može se koristiti standardna aplikacija za reprodukciju
diska. Ako se aktivira druga reprodukcijska aplikacija kad je uložen disk snimljen s HD
(high definition) kvalitetom slike, zatvorite je.
Stvaran prikaz ili poruka razlikuju se od onih koji su prikazani u uputama "First
Step Guide".
• Prikaz ili poruke mogu se razlikovati.
117
Indikatori i poruke upozorenja
Dijagnostiki pokaziva/
indikatori upozorenja
Ako se na zaslonu pojave indikatori,
provjerite sljedeću tablicu. Neke probleme
možete sami riješiti. Ako ne uspijete,
obratite se prodavatelju ili ovlaštenom
Sonyjevom servisu.
C: (ili E:) kk:kk (dijagnostički
pokazivač)
C:04:kk
• Koristili ste akumulatorsku bateriju
koja nije “InfoLITHIUM”. Koristite
“InfoLITHIUM” bateriju (str. 130).
• Čvrsto spojite DC utikač AC adaptera u
DC IN priključnicu kamkordera (str. 26).
C:13:kk
• Uložen je pogrešan disk. Koristite disk
kompatibilan s kamkorderom (str. 16).
• Disk je zaprljan ili ima ogrebotine na
sebi. Očistite disk isporučenom
krpicom (str. 126).
C:21:kk
• Došlo je do kondenzacije vlage.
Isključite kamkorder i ostavite ga bar 1
sat (str. 132).
C:32:kk
• Pojavili su se simptomi koji nisu opisani
gore. Izvadite i ponovo stavite disk te
nastavite koristiti kamkorder.
• Odspojite izvor napajanja. Nakon
ponovnog uključenja nastavite koristiti
kamkorder.
• Ponovno uključite kamkorder.
E:20:kk/E:31:kk/E:40:ss/
E:61:ss/E:62:ss/E:91:ss/
E:94:ss
• Obratite se Sonyjevom ovlaštenom
servisu i navedite svih pet znakova
koda koji počinje slovom "E".
118
100-0001 (indikator upozorenja za
datoteke)
Sporo trepće
• Datoteka je oštećena.
• Datoteka je nečitljiva.
z (indikatori upozorenja za diskove)
Sporo trepće
• Disk nije uložen.*
• Za snimanje videozapisa preostalo je
manje od pet minuta.
Brzo trepće
• Uložen je nekompatibilan disk.*
• U kamkorder je uložen finaliziran disk
tijekom pripravnog stanja snimanja.
• Disk je pun.*
• Uložen je disk koji se ne može čitati ili
reproducirati, primjerice pogrešno
okrenut jednostrani disk.
• Kad je odabrana funkcija u
(videozapisi), uložen je disk snimljen u
TV sustavu različitom od onog koji
koristi kamkorder.*
Z (potrebno je izvaditi disk)*
Brzo trepće
• Uložen je disk koji kamkorder ne može
prepoznati.
• Disk je pun.
• Možda se javila greška u diskovnom
pogonu kamkordera.
• U kamkorder je uložen finaliziran disk
(str. 66).
E (indikator upozorenja za bateriju)
Sporo trepće
• Baterija je gotovo prazna.
• Ovisno o uvjetima ili stanju baterije,
indikator E može treptati čak i ako je
bateriji ostalo otprilike 20 minuta.
% (upozorenje na kondenzaciju)*
Brzo trepće
• Kondenzacija vlage na disku. Isključite
kamkorder i ostavite ga oko 1 sat
(str. 132).
- (upozorenje na porast temperature)
Sporo trepće
• Temperatura u kamkorderu raste.
Isključite kamkorder i ostavite ga neko
vrijeme na hladnom mjestu.
Brzo trepće*
• Kamkorder se jako zagrijao. Isključite
ga i ostavite neko vrijeme na hladnom
mjestu.
e (indikator upozorenja za Memory
Stick Duo)
• Nije uložen Memory Stick Duo (str. 35).
c (indikator upozorenja za
formatiranje Memory Sticka Duo)*
( (indikator upozorenja za bljeskalicu)
Sporo trepće
• Tijekom punjenja.
Brzo trepće
• Nešto nije u redu s bljeskalicom.
h (indikator koji upozorava na
vibracije)
• Osvjetljenje je nedovoljno pa je
kamkorder osjetljiv na vibracije.
Koristite bljeskalicu.
• Kamkorder može vibrirati ako količina
svjetla nije dostatna. Držite ga mirno
obadvjema rukama i snimajte. Meñutim,
imajte na umu na indikator upozorenja
na vibracije ne nestaje.
* Kad se na zaslonu pojavi indikator upozorenja,
čuje se melodija (str. 85).
Poruke upozorenja
• Memory Stick Duo je oštećen.
• Memory Stick Duo nije pravilno
formatiran (str. 73, 128).
Ako se na zaslonu pojave poruke, slijedite
upute.
f (indikator upozorenja za
nekompatibilni Memory Stick Duo)*
Z Drive error. Turn on power again.
• Uložen je nekompatibilan Memory
Stick Duo (str. 73, 128).
b H (indikator upozorenja za
zaštićen Memory Stick Duo)*
• Zaštitni graničnik na Memory Sticku
Duo podešen je u položaj LOCK
(str. 128).
• Pristup podacima na Memory Sticku
Duo je ograničen samo na drugi ureñaj.
x Diskovni pogon
• Mogući su problemi s diskovnim
pogonom. Isključite i ponovno
uključite ureñaj.
x Kondenzacija vlage
% Moisture condensation. Turn off
for 1H. (str. 132)
% Condensation. Cannot open.
Remove disc later. (str. 132)
Nastavlja se ,
119
Indikatori i poruke upozorenja (nastavak)
x Disk
- Overheated. Recording on disc
disabled.
- Overheated. Cannot open. Try
later.
- Overheated. Cannot activate
function. Wait a while and try again.
z Z Recording on disc disabled.
• Dogodila se greška na disku i nije ga
moguće koristiti.
z Scene number on disc is full.
• Izbrišite nepotrebne scene (str. 54).
z Z Disc full. Cannot record.
• Izbrišite nepotrebne scene (str. 54).
Playback prohibited.
• Pokušali ste reproducirati
nekompatibilan disk.
• Pokušavate reproducirati sliku
snimljenu sa signalom zaštite.
z Z Disc finalized. Cannot record on
disc.
• Nije moguće snimati na finaliziran
DVD-R/DVD+R DL. Koristite novi
disk.
z Z Disc finalized. Function is not
available.
z Z Need to unfinalize disc.
• Za snimanje na finalizirani
DVD+RW/DVD-RW (VIDEO mod sa
slikom SD (standard definition)
kvalitete), poništite finaliziranje (str. 74).
Records movies in 16:9. Format to
set. (str. 72)
Records movies in 4:3. Format to set.
(str. 72)
. Z Disc error. Remove disc.
• Uloženi je disk koji nije kompatibilan s
vašim kamkorderom. Vaš kamkorder
ne može prepoznati disk zbog grešaka
poput ogrebotina ili zato što disk nije
uložen pravilno.
z Z Disc error. Unsupported format.
• Disk je snimljen s kodom formatiranja
različitim od kamkorderovog. Možda
ćete ga moći koristiti u kamkorderu
nakon formatiranja u njemu (samo
DVD-RW/DVD+RW) (str. 72).
Data error.
• Tijekom čitanja ili snimanja diska
pojavila se greška.
Access error.
• Tijekom čitanja ili snimanja diska
pojavila se greška.
Cannot play back or edit playlist on
this disc.
x Memory Stick Duo
c Reinsert the Memory Stick.
• Ponovno uložite Memory Stick Duo
nekoliko puta. Ako indikator i dalje
trepće, Memory Stick Duo je možda
oštećen. Pokušajte koristiti drugi
Memory Stick Duo.
120
This is a read-only Memory Stick.
• Uložite Memory Stick Duo na koji je
moguće snimati.
f Incompatible type of Memory Stick.
• Uložen je Memory Stick Duo nekompatibilan s vašim kamkorderom (str. 128).
c This Memory Stick is not
formatted correctly.
• Provjerite format, zatim formatirajte
Memory Stick Duo u kamkorderu ako
je potrebno (str. 73, 128).
Cannot record. The Memory Stick is
full.
• Izbrišite nepotrebne snimke (str. 55).
Cannot record still pictures. (str. 107)
b H The Memory Stick is locked.
Check the tab. (str. 128)
Memory Stick has been removed.
Process canceled.
Memory Stick folders are full.
• Ne možete izrañivati direktorije koji
prelaze broj 999MSDCF. Ne možete
stvarati ili brisati direktorije uporabom
ovog kamkordera.
• Trebat ćete formatirati Memory Stick
Duo (str. 73), ili izbrisati snimke
uporabom računala.
Do not eject the Memory Stick during
writing.
Cannot save stil picture.
• Kad koristite funkciju Dual Rec,
nemojte iz kamkordera vaditi medij za
snimanje fotografija dok se ne završi
snimanje na disk i dok ne bude gotovo
snimanje fotografije (str. 40).
No more still pictures during movie
recording.
• Pokušavate snimiti više od 3 fotografije,
što je maksimalna količina koju je
moguće snimiti kod jednog snimanja
funkcijom Dual Rec (str. 40).
x PictBridge compliant printer
Check the connected device.
• Isključite pisač i ponovno ga uključite,
zatim odspojite USB kabel (isporučen)
i ponovno ga spojite.
Not connected to PictBridge
compatible printer.
• Isključite pisač i ponovno ga uključite,
zatim odspojite USB kabel (isporučen)
i ponovno ga spojite.
Error. Cancel the task.
• Provjerite pisač.
Cannot print. Check the printer.
• Isključite pisač i ponovno ga uključite,
zatim odspojite USB kabel (isporučen)
i ponovno ga spojite.
x Bljeskalica
Charging… Cannot record still
images.
• Pokušate snimati fotografiju dok se
bljeskalica (opcija) još puni.
Nastavlja se ,
121
Indikatori i poruke upozorenja (nastavak)
Flash cannot charge. Not available.
• Pojavila se greška na bljeskalici i nije
ju moguće puniti.
Lens accessory attached. Cannot use
flash. (str. 40)
x Ostalo
E Please connect AC adaptor.
• Pokušavate finalizirati ili formatirati
disk ili poništiti finaliziranje, dok je
baterija slaba. Koristite AC adapter kao
izvor napajanja kako biste spriječili
prekid napajanja tijekom spomenutih
postupaka.
Playlist full./No further selection is
possible.
• U Playlistu ne možete dodati više od
999 snimaka (str. 57).
• Možete odabrati do 100 snimaka za
Playlistu odjednom (str. 57).
Data protected.
• Disk je zaštićen u drugom ureñaju.
Cannot divide.
• Ne možete podijeliti jako kratak
videozapis.
Recovering data. " Avoid any
vibration.
• Kamkorder pokušava automatski
obnoviti podatke ako upisivanje
podataka nije izvedeno pravilno.
Cannot recover data on disc.
• Nije uspjelo upisivanje podataka na
disk. Kamkorder je pokušao obnoviti
podatke, no nije uspio.
122
Please wait.
• Poruka je prikazana ako ureñaj treba
duže vrijeme kod vañenja diska.
Ostavite kamkorder da miruje oko 10
minuta kako ne bi bio izložen
vibracijama.
Possibility of problem with disc.
• Nije uspjelo vañenje diska. Možda
nešto nije u redu s diskom.
Dodatne informacije
Korištenje kamkordera u inozemstvu
Napajanje
O TV sustavima
Svoj kamkorder možete koristiti u bilo kojoj
zemlji ili području s isporučenim AC
adapterom pri 100 V do 240 V izmjenične
struje, 50/60 Hz.
Ovaj kamkorder je baziran na PAL sustavu.
Želite li reproducirati sliku na TV
prijemniku, on takoñer mora imati PAL
sustav i AUDIO/VIDEO ulaznu
priključnicu.
Gledanje snimaka sa slikom HD (high
definition) kvalitete
U zemljama/regijama koje podržavaju
1080/50i standard možete gledati snimke s
istom HD (high definition) kvalitetom slike
kao kod snimaka. Treba vam TV prijemnik
(ili monitor) s PAL sustavom koji podržava
1080/50i standard te ima AUDIO/VIDEO
ulazne priključnice. Potrebno je spojiti i
komponentni videokabel i A/V spojni kabel.
Gledanje snimaka sa slikom SD
(standard definition) kvalitete
Za gledanje snimaka sa slikom SD (standard
definition) kvalitete, treba vam TV
prijemnik s PAL sustavom koji ima
AUDIO/VIDEO ulazne priključnice.
Potrebno je spojiti A/V spojni kabel.
Sustav
Koristi se u sljedeCim zemljama
PAL
Australija, Austrija, Belgija,
Kina, Češka, Danska, Finska,
Njemačka, Nizozemska,
Hong Kong, Mañarska,
Italija, Kuvajt, Malezija,
Novi Zeland, Norveška,
Poljska, Portugal, Singapur,
Slovačka, Španjolska,
Švedska, Švicarska, Tajland,
Velika Britanija itd.
PAL - M
Brazil
PAL - N
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
NTSC
Bahamsko otočje, Bolivija,
Kanada, Srednja Amerika,
Čile, Kolumbija, Ekvador,
Gvajana, Jamajka, Japan,
Koreja, Meksiko, Peru,
Surinam, Tajvan, Filipini,
SAD, Venezuela, itd.
SECAM
Bugarska, Francuska,
Gvajana, Iran, Irak, Monako,
Rusija, Ukrajina, itd.
Nastavlja se ,
123
Korištenje kamkordera u inozemstvu (nastavak)
Jednostavno podešavanje sata prema vremenskoj zoni
Kad kamkorder koristite u inozemstvu, možete jednostavno podesiti sat na lokalno vrijeme
podešavanjem vremenske zone. Podesite : (SETTINGS) t [CLOCK/LLANG] t [AREA
SET] i [SUMMERTIME] u izborniku HOME (str. 31).
Vremenske zone
Vremenska
razlika
Podru5je
Vremenska
razlika
Podru5je
GMT
Lisabon, London
+11:00
Solomonski otoci
+01:00
Berlin, Pariz
+12:00
Fiji, Wellington
+02:00
Helsinki, Kairo
-12:00
Eniwetok, Kwajalein
+03:00
Moskva, Nairobi
-11:00
Midway Is., Samoa
+03:30
Teheran
-10:00
Havaji
+04:00
Abu Dabi, Baku
-09:00
Aljaska
+04:30
Kabul
-08:00
Los Angeles, Tijuana
+05:00
Karachi, Islamabad
-07:00
Denver, Arizona
+05:30
Kalkuta, New Delhi
-06:00
Chicago, Mexico City
+06:00
Almaty, Dhaka
-05:00
New York, Bogota
+06:30
Rangoon
-04:00
Santiago
+07:00
Bangkok, Jakarta
-03:30
St. John's
+08:00
HongKong, Singapur
-03:00
Brazilija, Montevideo
+09:00
Seul, Tokio
-02:00
Fernando de Noronha
+09:30
Adelaide, Darwin
-01:00
Azori
+10:00
Melbourne, Sidney
124
O disku
Pogledajte str. 16 za detalje o
diskovima koje možete koristiti s
ovim kamkorderom.
Simbol |
Napomene o rukovanju diskovima
●
Držite disk za rub i središnji otvor.
Nemojte dodirivati stranu za snimanje
(suprotna od strane s naljepnicom kad
koristite jednostrani disk).
Prije snimanja očistite prašinu i otiske
prstiju s diska isporučenom krpom.
U suprotnom, u nekim situacijama neće
biti moguća normalna reprodukcija ili
snimanje.
● Kad stavljate disk u kamkorder, čvrsto ga
pritisnite dok ne klikne. Kad se na LCD
zaslonu pojavi poruka [C:13:ss],
otvorite uložnicu i ponovo stavite disk.
● Nemojte ništa lijepiti na površinu diska jer
to može prouzročiti neravnomjernu
rotaciju, te ujedno i kvarove kamkordera.
●
Stranu sa simbolom |
okrenite prema van.
Snimanje se izvodi na
unutrašnju stranu.
Kad koristite dvostrani disk, pazite da ne
zaprljate površinu otiscima prstiju.
● Kad u kamkorderu koristite dvostrani disk,
snimanje/reprodukcija se izvode samo na
jednoj strani. Ne možete prijeći na
snimanje ili reprodukciju druge strane dok
je disk u kamkorderu. Kad završi
snimanje/reprodukcija na jednoj strani,
izvadite disk i okrenite ga za pristup
drugoj strani.
● Sljedeće postupke izvedite na obje strane
dvostranog diska:
●
Uporaba dvostranih diskova
Dvostrani diskovi omogućuju snimanje na
obje njegove strane.
x Snimanje na A stranu
Stavite disk u kamkorder tako da strana sa
simbolom | u sredini bude okrenuta prema
van i da disk klikne na mjesto.
– Finaliziranje (str. 66)
– Definaliziranje (str. 74)
– Formatiranje (str. 72)
Nastavlja se ,
125
O disku (nastavak)
Briga o diskovima i pohranjivanje
Držite disk čistim jer se u suprotnom
može umanjiti kvaliteta slike i zvuka.
● Čistite disk isporučenom krpom.
Brišite disk od središta prema rubu. Ako je
zaprljan, koristite krpu lagano navlaženu u
vodi i zatim ga prebrišite mekanom i
suhom krpom. Za čišćenje nemojte
koristiti otapala poput benzina, sredstava
za čišćenje vinilnih LP ploča ili
antistatičke raspršivače jer to može oštetiti
disk.
●
Nemojte izlagati disk izravnom suncu i ne
ostavljajte ga na vlažnome mjestu.
● Kad nisu u uporabi, diskove uvijek
spremite u pripadne kutije.
● Kad želite pisati po jednostranom disku,
pišite samo na površini za naljepnicu. Za
to koristite mekani flomaster i ne dodirujte
tintu dok se ne osuši. Nemojte zagrijavati
disk ili koristiti oštre predmete poput
kemijske olovke. Nemojte sušiti površinu
diska zagrijavanjem. Ne možete pisati po
dvostranim diskovima.
●
126
O AVCHD formatu
Vaš digitalni kamkorder omogućuje
snimanje u AVCHD formatu i DVD
formatu.
Snimanje i reprodukcija na
kamkorderu
Što je AVCHD format?
Koristeći AVCHD format, vaš kamkorder
snima sliku HD (high definition) kvalitete sa
sljedećim značajkama.
AVCHD format je format za digitalne
videokamere visoke razlučivosti koji se
koristi za snimanje HD (high definition)
signala 1080i specifikacije*1 ili 720p
specifikacije*2, primjenjujući učinkovitu
tehnologiju kompresijskog kodiranja
podataka. Za sažimanje videopodataka
koristi se MPEG-4 AVC/H.264 format, a za
sažimanje audiopodataka koristi se Dolby
Digital ili Linear PCM sustav.
MPEG-4 AVC/H.264 format omogućuje
učinkovitije sažimanje slikovnih podataka
od konvencionalnog kompresijskog formata.
MPEG-4 AVC/H.264 format omogućuje
kamkorderu snimanje videosignala visoke
razlučivosti (HD) na DVD diskove promjera
8 cm.
Videosignal:
AVCHD format 1440 T 1080/50i
Audiosignal:
Dolby Digital 5.1 ch
Medij za snimanje:
8 cm DVD-RW, DVD-R, DVD+RW,
DVD+R DL diskovi
●
Vaš kamkorder ne može reproducirati DVD
diskove snimljene u AVCHD formatu koji nisu
ovdje spomenuti. 8 cm DVD-RAM diskovi ne
mogu se snimati ili reproducirati na vašem
kamkorderu.
Osim HD (high definition) kvalitete slike,
vaš kamkorder može snimati SD (standard
definition) signal u konvencionalnom DVD
formatu.
*1: 1080i specifikacija
Specifikacija visoke razlučivosti koja koristi 1080
efektivnih linija za prikaz slike i interlace sustav.
*2: 720p specifikacija
Specifikacija visoke razlučivosti koja koristi 720
efektivnih linija za prikaz slike i progressive
sustav.
127
O Memory Stick kartici
Memory Stick je novi kompaktni, prenosivi
IC medij za snimanje kapaciteta većeg od
floppy diska. U ovom kamkorderu možete
koristiti samo Memory Stick Duo koji je
velik otprilike kao pola standardne Memory
Stick kartice. Meñutim, ne možemo jamčiti
ispravan rad svih vrsta Memory Stick Duo
kartica u vašem kamkorderu.
Vrsta Memory Stick kartice
Snimanje/
reprodukcija
●
Brzina čitanja/pisanja može se razlikovati
ovisno o kombinaciji Memory Sticka i ureñaja
koji s njim koristite.
O Memory Sticku Duo sa zaštitnim
graninikom
Možete spriječiti slučajno brisanje snimaka
tako da pomaknete zaštitni graničnik na
Memory Sticku Duo malim šiljatim
predmetom.
–
Napomene o uporabi
Memory Stick Duo*1
(nekompatibilan s MagicGate)
a
MagicGate Memory Stick
–
Slikovni podaci mogu se uništiti u sljedećim
slučajevima. Sony ne preuzima odgovornost
i nije dužan kompenzirati gubitak
nesnimljenog materijala:
Memory Stick Duo *1
(MagicGate kompatibilan)
a*2*3
MagicGate Memory Stick Duo*1
a*3
Memory Stick (nekompatibilan s
MagicGate)
Memory Stick PRO
Memory Stick PRO Duo*1
*1
*2
*3
–
a*2*3
Memory Stick Duo koji je velik otprilike kao
pola standardne Memory Stick kartice.
Memory Stick koji podržava brzi prijenos
podataka. Brzina prijenosa podataka ovisi o
ureñaju koji koristite.
MagicGate je tehnologiju zaštite od
neovlaštenog kopiranja koja koristi sustav
enkripcije podataka. Ovaj kamkorder ne
podržava snimanje/reprodukciju koja zahtijeva
MagicGate standarde.
Ako izvadite Memory Stick Duo ili isključite
kamkorder, ili izvadite bateriju radi zamjene,
dok kamkorder očitava ili upisuje slikovne
podatke na Memory Stick Duo (dok žaruljica
ACCESS svijetli ili trepće).
● Ako koristite Memory Stick Duo u blizini
magneta ili magnetskih polja.
●
Preporučamo izradu sigurnosnih kopija
važnih podataka na tvrdom disku računala.
x O rukovanju Memory Stickom
Pri rukovanju Memory Stickom Duo pazite
na sljedeće:
●
●
●
Format fotografija: Vaš kamkorder komprimira
i snima slikovne podatke u JPEG (Joint
Photographic Experts Group) formatu.
Ekstenzija datoteke je ".JPG".
● Nazivi datoteka fotografija:
– 101-0001: Ovaj naziv datoteke pojavljuje se
na zaslonu vašeg kamkordera.
– DSC00001.JPG: Ovaj naziv datoteke
pojavljuje se na zaslonu vašeg računala.
● Memory Stick Duo formatiran u računalu
(Windows OS/Mac OS) neće zajamčeno raditi s
vašim kamkorderom.
●
128
●
●
●
●
●
●
Ne pritišćite jako kad pišete na naljepnicu
Memory Sticka Duo.
Ne lijepite naljepnicu izravno na Memory Stick
Duo ili na adapter.
Memory Stick Duo nosite i spremajte u
isporučenu kutiju.
Ne dodirujte priključke Memory Sticka Duo
rukom i pazite da ne doñe u dodir s metalnim
predmetima.
Nemojte udarati, savijati Memory Stick Duo i
pazite da vam ne ispadne.
Nemojte rastavljati ili prerañivati Memory
Stick Duo.
Pazite da se Memory Stick Duo ne smoči.
Nemojte držati Memory Stick Duo na dohvatu
male djece. Mogli bi ga slučajno progutati.
Ne stavljajte ništa osim Memory Sticka Duo u
Memory Stick Duo utor. U protivnom možete
uzrokovati kvar.
x O mjestu uporabe
O kompatibilnosti podataka
Nemojte koristiti ili držati Memory Stick
Duo na sljedećim mjestima:
●
Vrućim mjestima, poput vozila parkiranog na
suncu.
● Mjestima izloženim izravnom suncu.
● Vlažnim mjestima ili mjestima s korozivnim
tvarima.
●
x O uporabi Memory Stick Duo
adaptera
Kad uložite Memory Stick Duo u Memory
Stick Duo adapter, možete ga koristiti u
Memory Stick-kompatibilnom ureñaju.
Kad s ovim kamkorderom koristite Memory
Stick Duo, obvezno ga uložite u Memory Stick
Duo adapter.
● Memory Stick Duo ulažite u Memory Stick
Duo adapter u ispravnom smjeru i dokraja.
Nepravilnim ulaganjem možete uzrokovati kvar
ureñaja. Takoñer, uložite li Memory Stick Duo
u Memory Stick Duo utor silom u pogrešnom
smjeru, možete oštetiti utor.
● Nemojte Memory Stick Duo adapter umetati
bez Memory Stick Duo kartice u ureñaj jer to
može prouzročiti kvarove.
●
Slikovni podaci snimljeni na Memory Stick
Duo ovim kamkorderom usklañeni s pravilima
dizajna (Design rule for Camera File system
universal standard) univerzalnog standarda koje
je utemeljilo udruženje JEITA (Japan Electric
and Information Technology Industries).
● U rekorderu ne možete reproducirati fotografije
snimljene drugim ureñajima (DCR-TRV900E
ili DSC-D700/D770) koji nisu usklañeni s
univerzalnim standardom. (Ti modeli se ne
prodaju u nekim područjima.)
● Koristite li Memory Stick Duo koji ste koristili
u drugom ureñaju, formatirajte ga svojim
kamkorderom (str. 73). Ne zaboravite da
formatiranje briše sve informacije s Memory
Sticka Duo.
● U svom kamkorderu možda nećete moći
reproducirati materijale:
– obrañene računalom,
– snimljene drugim ureñajima.
x Napomene o uporabi Memory
Sticka PRO Duo
●
S ovim kamkorderom možete koristiti Memory
Stick PRO Duo kapaciteta do 2 GB.
129
O "InfoLITHIUM" bateriji
Ovaj ureñaj je kompatibilan s
"InfoLITHIUM" akumulatorskom baterijom
(serije M) i radi samo s "InfoLITHIUM"
baterijom.
"InfoLITHIUM" baterije serije M imaju
oznaku
.
Što je "InfoLITHIUM" baterija?
"InfoLITHIUM" baterija je litij-ionska
baterija koja izmjenjuje informacije o
komunikaciji izmeñu kamkordera i
dodatnog AC adaptera/punjača.
"InfoLITHIUM" baterija računa potrošnju
energije u skladu s radom kamkordera i
prikazuje preostalo vrijeme rada u minutama.
Kad je spojen AC adapter/punjač, prikazano
je preostalo vrijeme baterije i vrijeme
punjenja.
Punjenje baterije
Prije uporabe kamkordera uvijek napunite
bateriju.
● Savjetujemo punjenje pri temperaturama
izmeñu 10 i 30°C, dok se CHG indikator ne
ugasi u znak da je baterija sasvim napunjena.
Punite li bateriju van ovoga temperaturnog
opsega, ona možda neće biti učinkovito
napunjena.
● Po završetku punjenja, odspojite kabel iz DC
IN priključka na kamkorderu ili izvadite
bateriju.
●
Uinkovita uporaba baterije
Pri niskim temperaturama (10 ºC ili manje)
učinkovitost baterije je smanjena. Stoga je u
takvim uvjetima vrijeme njezine uporabe
skraćeno. Za bezbrižnu i dulju uporabu
savjetujemo sljedeće:
– Stavite je u džep blizu tijela kako bi je
zagrijali i stavite je u kamkorder neposredno
prije snimanja.
– Koristite bateriju velikoga kapaciteta:
NP-QM71/QM91D (opcija).
● Česta uporaba LCD zaslona ili pokretanje
reprodukcije, te pretraživanje diska brže troše
bateriju. Preporuča se korištenje baterije
velikoga kapaciteta: NP-QM71/QM91D.
●
130
Kad ne snimate ili reproducirate, uvijek
postavite preklopku POWER na OFF (CHG).
Baterija se troši kad je kamkorder u pripravnom
stanju ili u pauzi reprodukcije.
● Pri ruci uvijek imajte rezervne baterije dostatne
za dva do tri puta duže snimanje od očekivanog
i prije stvarnog snimanja načinite pokusne
snimke na DVD-RW/DVD+RW disku.
● Ne izlažite bateriju vodi jer nije vodootporna.
●
Indikator preostalog trajanja baterije
Ako se kamkorder isključuje iako indikator
pokazuje da je ostalo dovoljno vremena za
snimanje, ponovo napunite bateriju u
potpunosti tako da indikatori budu točni. Ipak,
točan prikaz neće biti moguć ako dulje vrijeme
koristite kamkorder pri visokim temperaturama
ili ako učestalo koristite bateriju. Indikatori
pokazuju približno vrijeme snimanja.
● Oznaka E koja ukazuje na praznu bateriju
trepće čak i ako se baterija može koristiti još 5
– 10 minuta, ovisno o uvjetima snimanja ili
temperaturi okoliša.
●
Pohranjivanje baterije
Čak i ako bateriju ne koristite dulje vrijeme,
jednom godišnje je sasvim napunite, ispraznite
je u kamkorderu. Izvadite je i pohranite na
suhom i hladnome mjestu.
● Bateriju skroz ispraznite tako da dodirnete :
(SETTINGS) t [GENERAL SET] t
[A.SHUT OFF] t [NEVER] u izborniku
HOME i ostavite kamkorder u pripravnom
stanju snimanja dok se ne isključi (str. 88).
●
Održavanje i mjere
opreza
O uporabi i odravanju
Vijek trajanja baterije
●
Vijek trajanja baterije je ograničen. Njezin
kapacitet s vremenom pomalo opada. Kad
primijetite značajno smanjenje vremena
uporabe, vjerojatno je potrebno kupiti novu
bateriju.
● Vijek trajanja baterije varira ovisno o načinu
pohranjivanja i radnim uvjetima, te okolišu.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Nemojte koristiti ili pohranjivati kamkorder na
sljedećim mjestima.
– Mjestima koja su izuzetno vruća ili hladna.
Nikad ne izlažite kamkorder temperaturama
iznad 60 ºC, primjerice, blizu grijaćih tijela
ili u vozilu parkiranom na suncu jer to može
izazvati kvarove ili deformacije.
– Blizu snažnih magnetskih polja ili pod
utjecajem mehaničkih vibracija. To može
izazvati kvarove.
– Blizu snažnih radio valova ili zračenja. Tada
možda neće biti moguće normalno snimanje.
– Blizu AM prijemnika i videoopreme jer može
doći do smetnji.
– Na pješčanoj plaži i prašnjavim mjestima.
Ako u kamkorder dospije pijesak ili prašina,
može doći do nepopravljivih kvarova.
– Blizu prozora ili na otvorenom, gdje LCD
zaslon ili objektiv mogu biti izloženi
izravnom suncu. Na taj se način oštećuje
unutrašnjost LCD zaslona.
– Na vlažnim mjestima.
S kamkorderom možete raditi pri napajanju od
7,2 V (akumulatorska baterija) ili 8,4 V (AC
adapter).
Pri uporabi istosmjernog (DC) ili izmjeničnog
(AC) napajanja, koristite samo dodatke koji se
preporučuju u ovom priručniku.
Pazite da se kamkorder ne smoči, primjerice, na
kiši ili u morskoj vodi jer u tom slučaju može
doći do nepopravljivih kvarova.
Ako u kućište dospije bilo kakav strani predmet
ili tekućina, isključite kamkorder i prije ponovne
uporabe odnesite na provjeru u Sonyjev servis.
Izbjegavajte grubo rukovanje i mehaničke
udarce. Pazite da vam ureñaj ne ispadne i da ne
stanete na njega. Budite posebno pažljivi s
objektivom.
Kad ne koristite kamkorder, prebacite
preklopku POWER u položaj OFF (CHG).
Nemojte umotavati kamkorder, primjerice, u
ručnik i tako ga koristiti jer se unutrašnjost
može zagrijati.
Prilikom odspajanja mrežnog kabela prihvatite
utikač, nemojte povlačiti sam kabel.
Nemojte stavljati teške predmete na mrežni
kabel jer se tako može oštetiti.
Metalne kontakte uvijek držite čistima.
Nastavlja se ,
131
Odravanje i mjere opreza (nastavak)
Držite daljinski upravljač i bateriju izvan
dohvata djece. Doñe li do slučajnog gutanja
baterije, odmah se obratite liječniku.
● U slučaju istjecanja elektrolita baterije:
– Obratite se ovlaštenom servisu.
– Obrišite tekućinu s kože.
– Ako tekućina dospije u oči, isperite ih s
mnogo vode i obratite se liječniku.
●
x Ako ne=ete koristiti kamkorder due
vrijeme
Povremeno ga uključite i reproducirajte disk
oko tri minute.
● Izvadite disk iz kamkordera.
● Prije pohrane potpuno ispraznite bateriju.
●
Kondenzacija vlage
Ako se kamkorder unese izravno iz hladnog
u topli prostor, unutar njega, na površini
diska ili na leći lasera se može kondenzirati
vlaga. U tom slučaju može doći do
nepravilnosti u radu. Ako se unutar
kamkordera nakupi vlaga, pojavi se poruka
[% Moisture condensation. Turn off for 1H.]
ili [% Condensation. Cannot open. Remove
disc later.]. Ako se vlaga kondenzira na leći
objektiva, poruka se neće pojaviti.
x Ako se kondenzirala vlaga
Isključite kamkorder i ostavite ga otprilike 1
sat.
x Napomene o kondenzaciji vlage
Vlaga se može kondenzirati kad unesete
kamkorder s hladnog na toplo mjesto (ili
obrnuto) ili kad koristite kamkorder na
toplim mjestima u sljedećim slučajevima:
● Kamkorder je unesen sa skijališta u
umjetno zagrijani prostor.
● Kamkorder je iznesen iz klimatiziranog
automobila u otvoreni topli prostor.
132
Kamkorder se koristi nakon olujnog
nevremena ili pljuska.
● Kamkorder se koristi na vlažnom mjestu
sa visokom temperaturom.
●
x Kako sprijeiti kondenzaciju vlage
Pri prenošenju kamkordera s hladnog na
toplo mjesto, stavite ga u plastičnu vrećicu i
čvrsto je zatvorite. Uklonite vrećicu kad
temperatura zraka u unutrašnjosti dosegne
temperaturu okoline (približno nakon jednog
sata).
LCD zaslon
Nemojte suviše pritiskati LCD zaslon jer se
tako može oštetiti.
● Koristite li kamkorder na hladnome mjestu, na
LCD zaslonu se može pojaviti zaostala slika.
To nije kvar.
● Tijekom uporabe kamkordera, poleñina LCD
zaslona se može zagrijati, no to je uobičajeno.
●
x Hiš=enje LCD zaslona
Ako se LCD zaslon zaprlja od otisaka
prstiju ili prašine, očistite ga isporučenom
krpom. Koristite li pribor za čišćenje LCD
zaslona (opcija), ne nanosite sredstvo za
čišćenje izravno na zaslon. Čistite ga
papirom za čišćenje navlaženim u tekućini
za čišćenje.
x Podešavanje LCD zaslona
(CALIBRATION)
Tipke na zaslonu možda neće raditi
ispravno. U tom slučaju slijedite niže
opisani postupak. Savjetujemo da tom
prilikom koristite mrežno napajanje putem
isporučenog AC adaptera.
A Uključite kamkorder, zatim pritisnite D
(HOME).
B Odspojite sve kabele osim kabela AC
adaptera s kamkordera, zatim izvadite disk i
Memory Stick Duo iz kamkordera.
C Dodirnite : (SETTINGS) t
[GENERAL SET] t [CALIBRATION].
Leća lasera
D Dodirnite oznaku "T" na zaslonu rubom
Memory Sticka Duo ili sličnim predmetom.
Položaj oznake "T" se mijenja.
Dodirnite [CANCEL] za poništenje.
Ako niste pritisnuli pravu točku, ponovno
pokušajte izvesti kalibriranje.
Leća lasera 1 "Rječnik" (str. 147)
b Napomene
Briga o objektivu i njegovo
pohranjivanje
Za kalibriranje LCD zaslona ne koristite šiljati
predmet. Tako možete oštetiti površinu zaslona.
● Nije moguće kalibrirati LCD zaslon ako ste ga
zakrenuli ili namjestili prema van.
●
Hiš=enje ku=išta
Ako je kućište zaprljano, očistite ga mekom
krpom lagano navlaženom u vodi, a zatim ga
posušite mekom suhom krpom.
● Izbjegavajte sljedeće jer se kućište tako može
oštetiti:
– Otapala poput razrjeñivača, benzina,
alkohola, kemijskih krpa i hlapljivih
sredstava poput insekticida.
– Dodirivanje navedenih sredstava rukama.
– Ne ostavljajte kućište u dugotrajnom
kontaktu s gumenim ili vinilnim predmetima.
●
O laserskoj le=i
Nemojte dodirivati leću ispod pokrova uložnice
diska. Držite uložnicu zatvorenom, osim kad
stavljate ili vadite disk, kako bi spriječili
nakupljanje prašine.
● Ako kamkorder ne radi jer je leća zaprljana,
očistite je puhaljkom za leće fotoaparata
(opcija). Nemojte izravno dodirivati leću
tijekom čišćenja jer to može prouzročiti kvar
kamkordera.
●
Obrišite površinu objektiva mekom krpom u
sljedećim slučajevima.
– Kad su na objektivu otisci prstiju.
– Na vrućim ili vlažnim mjestima.
– Kad je objektiv izložen slanom zraku,
primjerice uz more.
● Spremite objektiv na dobro prozračeno mjesto
na kojem neće biti izložen nečistoći ili prašini.
● Za sprečavanje nastanka plijesni, redovito
izvodite gore opisane postupke. Savjetujemo
uključivanje i rukovanje kamkorderom
približno jednom mjesečno za dugotrajni
optimalni rad.
●
Punjenje ugra'ene baterije za uvanje
podataka
Vaš kamkorder je opremljen ugrañenom
akumulatorskom baterijom koja služi
pohranjivanju datuma, vremena itd., čak i
ako je preklopka POWER postavljena na
OFF (CHG). Baterija se puni tijekom svake
uporabe kamkordera. Ipak, ona se postupno
prazni kad ne koristite kamkorder, a potpuno
se isprazni ako približno 4 mjeseca uopće
ne koristite kamkorder. Čak i ako
akumulatorska baterija nije napunjena, to ne
utječe na rad kamkordera. Za održavanje
pohranjenih podešenja datuma i vremena,
itd., napunite bateriju ako je prazna.
Nastavlja se ,
133
Odravanje i mjere opreza
(nastavak)
Tehnički podaci
x Postupci
Sustav
Spojite kamkorder na napajanje pomoću
isporučenog AC adaptera i ostavite ga dulje
od 24 sata s preklopkom POWER
postavljenom na OFF (CHG).
Format videokompresije
AVCHD (HD)/MPEG2 (SD)/JPEG
(fotografije)
Format audiokompresije
Dolby Digital 2/5.1ch
Dolby Digital 5.1 Creator
Videosignal
PAL sustav boja, CCIR standardi
1080/50i specifikacija
Preporučljivi diskovi
8cm DVD-R/DVD+R DL/DVDRW/DVD+RW
Format snimanja
Videozapisi
HD:
AVCHD 1080/50i
SD:
DVD-R/DVD+R DL: DVD-VIDEO
DVD-RW: DVD-VIDEO (VIDEO
mod), DVD-Video Recording (VR mod)
DVD+RW: DVD+RW Video
Zamjena baterije daljinskog
upravljaa
A Dok pritišćete graničnik, noktom izvadite
baterijski pretinac.
B Uložite novu bateriju s oznakom + prema
gore.
C Vratite baterijski pretinac u daljinski
upravljač dok ne klikne na mjesto.
Graničnik
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati ako se njome ne
rukuje ispravno. Nemojte je puniti,
rastavljati ili baciti u vatru.
●
Kad litijska baterija oslabi, može se smanjiti
radni domet daljinskog upravljača ili isti možda
neće raditi pravilno. U tom slučaju zamijenite
bateriju Sonyjevom litijskom baterijom
CR2025. Uporaba druge baterije može
uzrokovati opasnost od požara ili eksplozije.
Fotografija
*1
Exif Ver.2.2
Recording time
DVD-R/DVD-RW/DVD+RW:
AVC HD 12M (HQ+): Oko 15 min
AVC HD 9M (HQ): Oko 20 min
AVC HD 7M (SP): Oko 25 min
AVC HD 5M (LP): Oko 32 min
SD 9M (HQ): Oko 20 min
SD 6M (SP): Oko 30 min
SD 3M (LP): Oko 60 min
DVD+R DL:
AVC HD 12M (HQ+): Oko 27 min
AVC HD 9M (HQ): Oko 35 min
AVC HD 7M (SP): Oko 45 min
AVC HD 5M (LP): Oko 60 min
SD 9M (HQ): Oko 35 min
SD 6M (SP): Oko 55 min
134
SD 3M (LP): Oko 110 min
Tražilo
Elektronsko tražilo u boji
Osjetilo slike
CMOS: 5,9 mm (tip 1/3)
Razlučivost (fotografije, 4:3):
Maks. 4.0 mega (2 304 T 1 728)
piksela*2
Ukupno: Oko 2 100 000 piksela
Efektivno (videozapisi, 16:9):
1 430 000 piksela
Efektivno (videozapisi, 4:3):
1 080 000 piksela
Efektivno (fotografije, 16:9):
1 490 000 piksela
Efektivno (fotografije, 4:3):
1 990 000 piksela
Objektiv
Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
10T (Optički), 20T, 80T (Digitalni)
Promjer filtera: 30 mm
Žarišna duljina
F = 1,8 – 2,9
f = 5,1 – 51 mm
Nakon pretvorbe na format fotografije
35 mm
*3
Za videozapise : 41,3 ~ 485 mm (16:9),
50,5 ~ 594 mm (4:3)
Za fotografije: 40,4 ~ 404 mm (16:9), 37
~ 370 mm (4:3)
Temperatura boje
[AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR (3 200K),
[OUTDOOR] (5 800K)
Najmanje osvjetljenje
5 1x (luks) (F1.8)
0 lx (luks) (u funkciji NightShot)
*1
*2
Exif: Exif je format datoteke fotografija koji je
utemeljio udruženje Japan Electric and
Information Technology Industries Association
(JEITA). Datoteke ovog formata mogu
sadržavati dodatne informacije poput onih o
podešenjima kamkordera i vremenu snimanja.
Jedinstveni raspored piksela Sonyjevog
ClearVid CMOS senzora i sustav
procesuiranja slike (novi Enhanced Imaging
Processor) omogućuju razlučivost fotografije
ekvivalentnu dvostruko većoj od efektivnog
broja osjetila slike.
*3
U 16:9 modu su vrijednosti žarišne duljine stvarne
vrijednosti koje se dobivaju širokokutnim
očitavanjem piksela.
●
Proizvedeno uz dopuštenje tvrtke Dolby
Laboratories.
Ulazni/izlazni prikljuci
Audioizlazi/videoizlazi
10-pinska priključnica
Videosignal: 1 Vp-p, 75 Ω, nesimetrični
Signal svjetline: 1 Vp-p, 75 Ω,
nesimetrični
Signal sjajnosti boje: 0,3 Vp-p, 75 Ω,
nesimetrični
Audiosignal: 327 mV (s izlaznom
impedancijom od 47 kΩ), Izlazna
impedancija manja od 2,2 kΩ
Priključnica COMPONENT OUT
Y: 1 Vp-p, 75 ohma, nesimetrična
PB/PR, CB/CR: +/- 350 mVp-p
Priključnica HDMI OUT
Tip A (19-pinska)
Priključnica za slušalice
Stereo minipriključnica (Ø 3,5 mm)
USB priključnica
mini-B
Priključnica za mikrofon (MIC)
Stereo minipriključnica (Ø 3,5 mm)
Priključnica REMOTE
Stereo minipriključnica (Ø 2,5 mm)
Nastavlja se ,
135
Tehniki podaci (nastavak)
LCD zaslon
Slika
8,8 (3,5 tip, omjer širine i visine 16:9)
Ukupan broj točaka
211 200 (960 T 220)
Op=enito
Napajanje
7,2 V (akumulatorska baterija)
8,4 V (AC adapter)
Prosječna potrošnja energije
Tijekom snimanja koristeći tražilo pri
normalnoj svjetlini:
4,9 W
Tijekom snimanja koristeći LCD zaslon
pri normalnoj svjetlini:
5W
Radna temperatura
od 0 °C do 40 °C
Temperatura pohranjivanja
od -20 °C do +60 °C
Dimenzije (približno)
76 T 89 T 165 mm (š/v/d)
uključujući dijelove koji strše
76 T 89 T 165 mm (š/v/d)
uključujući dijelove koji strše i
akumulatorsku bateriju NPFM50
Masa (približno)
660 g samo glavni ureñaj
740 g uključujući akumulatorsku bateriju
NP-FM50 i disk
Isporučeni pribor
Pogledajte str. 25.
AC adapter AC-L15A
Napajanje
100 – 240 V izmjenične struje, 50/60 Hz
Potrošnja struje
0,35 – 0,18 A
136
Potrošnja snage
18 W
Izlazni napon
istosmjerna struja; 8,4 V*
Radna temperatura
od 0 °C do 40 °C
Temperatura pohranjivanja
od -20 °C do +60 °C
Dimenzije (približno)
56 T 31 T 100 mm (š/v/d), bez dijelova
koji strše
Masa (približno)
190 g bez mrežnog kabela
* Za ostale podatke pogledajte naljepnicu na AC
adapteru.
Akumulatorska baterija (NP-FM50):
Maksimalni izlazni napon
8,4 V istosmjerne struje
Izlazni napon
7,2 V istosmjerne struje
Kapacitet
8,5 Wh (1 180 mAh)
Dimenzije (približno)
38,2 T 20,5 T 55,6 mm (š/v/d)
Masa (približno)
76 g
Radna temperatura
od 0 °C do 40 °C
Tip
Litij-ionska
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
prethodnog upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
O zaštitnim znakovima
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
"Handycam" i
su zaštitni
znaci Sony Corporation.
"AVCHD" i logotip "AVCHD" su zaštitni znaci
tvrtke Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. i
Sony Corporation.
"Memory Stick",
, "Memory Stick Duo",
,"Memory Stick PRO Duo",
,"MagicGate",
, "MagicGate Memory
Stick" i "MagicGate Memory Stick Duo" su
zaštićeni znakovi Sony Corporation.
"InfoLITHIUM" je zaštićeni naziv tvrtke Sony
Corporation.
DVD-R, DVD+R DL, DVD-RW i DVD+RW
logo su zaštitni znaci.
Dolby i simbol dvostrukog D su zaštitni znaci
tvrtke Dolby Laboratories.
Dolby Digital 5.1 Creator je zaštićen naziv
tvrtke Dolby Laboratories.
Microsoft, Windows i Windows Media su
zaštićeni nazivi ili registrirane nazivi tvrtke
Microsoft Corporation u SAD-u i drugim
državama.
Macintosh i Mac OS su zaštićeni nazivi tvrtke
Apple Computer u SAD-u i drugim državama.
HDMI, logotip HDMI i High-Definition
Multimedia Interface su zaštićeni nazivi tvrtke
HDMI Licensing LLC.
Pentium je zaštićeni naziv ili registrirani
zaštićeni naziv tvrtke Intel Corporation.
Napomene o licenciji
BILO KAKVA UPORABA OVOG
PROIZVODA OSIM ZA OSOBNU UPORABU
U SKLADU S MPEG-2 STANDARDOM ZA
KODIRANJE VIDEOINFORMACIJA ZA
PAKIRANE MEDIJE IZRIČITO JE
ZABRANJENA BEZ LICENCIJE PREMA
PRIMJENJIVIM PATENTIMA U MPEG-2
PATENTNOM RESORU. TA LICENCIJA JE
RASPOLOŽIVA KOD MPEG LA, L.L.C., 250
STEELE STREET, SUITE 300, DENVER,
COLORADO 80206.
OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN ZA
KORISNIKE PREMA LICENCIJI AVC
PATENTA ZA OSOBNU I
NEKOMERCIJALNU UPORABU ZA
(i) ENKODIRANJE VIDEOMATERIJALA U
SKLADU S AVC STANDARDOM (“AVC
VIDEO”) I/ILI
(ii) DEKODIRANJE AVC
VIDEOMATERIJALA KOJI JE ENKODIRAO
KORISNIK TIJEKOM PRIVATNE I
NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI I/ILI KOJI
JE DOBIVEN OD VIDEOPROVIDERA
LICENCIRANOG ZA PRODAVANJE AVC
VIDEOMATERIJALA. NIKAKVA LICENCIJA
SE NE IZDAJE ILI ĆE BITI IMPLICIRANA ZA
BILO KAKVU DRUKČIJU UPORABU.
DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI
OD MPEG LA, L.L.C.
POGLEDAJTE <HTTP://MPEGLA.COM>
Nazivi svih drugih proizvoda koji se spominju u
ovom priručniku su zaštićeni nazivi
odgovarajućih tvrtki. Nadalje, oznake ™ i "®"
nisu uvijek navedene u ovom priručniku.
137
Sa"etak
Dijelovi i kontrole
Brojevi u ( ) označavaju stranice s informacijama o tom dijelu.
A Preklopka zuma (39, 47)
B Tipka PHOTO (38)
C Okular
D Tražilo (31)
E Preklopka za podešavanje tražila (31)
F Preklopka POWER (29)
G Žaruljice u (videozapisi)/v (fotografije) načina rada (29)
H Žaruljica CHG (punjenje) (26)
I Hvataljka remena za nošenje na ramenu
Pričvrstite remen za nošenje na ramenu (opcija).
J Akumulatorska baterija (26)
K Tipka START/STOP (37)
L Pokrov diska (33)
M i priključnica za slušalice
N Remen (36)
O Priključnica REMOTE
138
A Active Interface Shoe
(39)
Ova priključnica napaja dodatni pribor,
primjerice videosvjetlo, bljeskalicu ili
mikrofon. Pribor možete isključiti ili
uključiti preklopkom POWER na
kamkorderu. Pogledajte pripadajuće
upute za uporabu za detalje.
C Priključnica MIC (PLUG IN POWER)
Kad je spojen vanjski mikrofon (opcija),
on ima prednost pred ugrañenim
mikrofonom (str. 39).
Active Interface Shoe ima sigurnosnu
sklopku za dobro pričvršćenje. Za
spajanje pribora pritisnite i gurnite
dokraja te pričvrstite vijak. Za skidanje
pribora olabavite vijak, pritisnite i
povucite pribor prema sebi.
Kod snimanja videozapisa uporabom
vanjske bljeskalice (opcija) spojene na
priključnicu za pribor, isključite je kako
biste spriječili snimanje zvuka punjenja.
● Ne možete istovremeno koristiti vanjsku
bljeskalicu (opcija) i ugrañenu bljeskalicu.
● Kad je spojen vanjski mikrofon (opcija), on
ima prednost pred ugrañenim mikrofonom
(str. 39).
●
B Tipka ( (bljeskalica) (40)
Nastavlja se ,
139
Dijelovi i kontrole (nastavak)
A Tipka RESET
N Priključnica COMPONENT OUT (49)
Vraća početne vrijednosti svih podešenja,
uključujući podešenje datuma i vremena.
B Tipka DISP/BATT INFO (27)
O A/V OUT (52)
C LCD zaslon osjetljiv na dodir (18, 30)
D Tipka START/STOP (37)
E Tipke zuma (39, 47)
F Tipka D (HOME) (20, 76)
G Preklopka JACK COVER
OPEN/CLOSE
H Zvučnik
Za reprodukciju zvuka. Za podešavanje
glasnoće pogledajte str. 45.
I Priključnica +
 (USB) (63)
J Utor za Memory Stick Duo (35)
K Žaruljica pristupa (35)
L Priključnica DC IN (26)
M Priključnica HDMI OUT (50)
140
Za otvaranje pokrova prikljunica
A Preklopka OPEN za otvaranje pokrova /
Žaruljica ACCESS (33)
B Ugrañeni 4-kanalni mikrofon (39)
Active Interface Shoe-kompatibilan
mikrofon (opcija) će imati prednost kad
je spojen.
C Bljeskalica (40)
M Senzor daljinskog upravljača
Za upravljanje kamkorderom usmjerite
daljinski upravljač (str. 142) prema
senzoru.
D Objektiv (Carl Zeiss) (5)
E Kontrolni kotačić kamkordera (42)
F Signalna žaruljica snimanja (36)
Svijetli crveno tijekom snimanja.
Trepće kad je preostalo malo prostora na
disku ili je baterija slaba.
G Tipka x (VIEW IMAGES) (44)
H Tipka BACK LIGHT (41)
I Tipka MANUAL (42)
J Preklopka NIGHTSHOT (41)
K Preklopka BATT (otpuštanje baterije) (27)
L Navoj za stativ
Stativ (opcija: vijak mora biti kraći od
5,5 mm) pričvrstite u pripadajući navoj
pomoću vijka.
Nastavlja se ,
141
Dijelovi i kontrole (nastavak)
Daljinski upravlja
Izolacija
A Tipka DATA CODE (str. 84)
Prikazuje datum i vrijeme ili podešenje
izrañenih snimaka kad pritisnite tijekom
reprodukcije.
B Tipka PHOTO (str. 38)
b Napomene
●
●
●
Slika na zaslonu će se pritiskom na ovu tipku
snimiti kao fotografija.
C Tipke SCAN/SLOW (str. 45)
D Tipke . > (prethodni/sljedeći)
(str. 45)
E Tipka PLAY (str. 45)
F Tipka STOP (str. 45)
G Tipka DISPLAY (str. 27)
H Emiter infracrvenog signala
I Tipka START/STOP (str. 37)
J Tipke zuma (str. 39, 47)
K Tipka PAUSE (str. 45)
L Tipka VISUAL INDEX (str. 44)
Uključuje VISUAL INDEX kad je pritisnete
tijekom reprodukcije.
M Tipke b/B/v/V/ENTER
Kad pritisnete jednu od tih tipaka, na LCD
zaslonu se pojavi narančasti okvir. Odaberite
željenu tipku ili opciju s b/B/v/V, zatim
pritisnite ENTER radi potvrde.
142
●
●
Uklonite izolacijsku foliju prije uporabe
daljinskog upravljača.
Daljinski upravljač usmjerite prema senzoru za
upravljanje kamkorderom (str. 41).
Kad daljinski upravljač ne šalje nikakav signal
neko vrijeme, narančasti okvir nestane. Kad
ponovno pritisnete neku od tipaka b/B/v/V ili
ENTER, okvir se pojavi na mjestu gdje je bio
zadnje prikazan.
Tipkama b/B/v/V ne možete odabrati neke
tipke na LCD zaslonu.
Za promjenu baterije pogledajte str. 134.
Indikatori vidljivi tijekom snimanja/
reprodukcije
Snimanje videozapisa
A Format snimanja (HD/SD) (14) i način
snimanja (HQ+/HQ/SP/LP) (78)
B Tipka HOME (18)
C Preostali kapacitet baterije (približno)
(27)
D Status snimanja ([STBY] (pripravno
stanje) ili [REC] (snimanje))
E Brojač (sati: minute: sekunde)
F Vrsta diska (16)
G Mod snimanja (34)
Pojavljuje se samo za DVD-RW snimljen
sa SD (standard definition) kvalitetom
slike.
H Tipka OPTION (19)
I Dual Rec (40)
J Tipka VIEW IMAGES
K 5.1-kanalno surround snimanje (39)
Snimanje fotografija
L Kvaliteta ([FINE] ili [STD]) (83)
M Veličina slike (81)
N Pojavljuje se pri snimanju fotografije.
O Direktorij za snimanje
z Savjeti
Kad koristite funkciju Dual Rec, zajedno su
vidljivi prikazi snimanja videozapisa i
fotografije. Položaj na zaslonu se malo
razlikuje od položaja tijekom normalnog rada.
● Kako se broj fotografija snimljenih na Memory
Stick Duo povećava, automatski se stvaraju
novi direktoriji za njihovu pohranu.
●
Nastavlja se ,
143
Indikatori vidljivi tijekom snimanja/reprodukcije (nastavak)
Gledanje videozapisa
A Format snimanja (HD/SD) (14) i način
snimanja (HQ+/HQ/SP/LP) (78)
B Tipka za povratak
C Preostali kapacitet baterije (pribl.) (27)
D Reprodukcija
E Brojač (sati: minute: sekunde)
F Vrsta diska (16)
G Tipka za odabir prethodnog/sljedećeg
zapisa (45)
H Tipka OPTION (19)
I Funkcijske tipke videoreprodukcije (45)
J Broj scene
144
Gledanje fotografija
K Veličina slike (81)
L Broj prikazanih fotografija/ukupan broj
snimljenih fotografija
M Tipka slide showa (47)
N Tipka za odabir prethodne/sljedeće
fotografije (46)
O Naziv datoteke
P Tipka VISUAL INDEX (44)
Q Reproducirani direktorij
Indikatori kod promjene opcija
Sljedeći indikatori su prikazani kod promjene
opcija ili tijekom snimanja i reprodukcije.
Gornji lijevi
Gornji središnji
Indikator
Zna5enje
L
PictBridge veza (63)
EZzh
Indikator upozorenja (118)
Gornji desni
Donji
Donji
Središnji
Gornji lijevi
Indikator
Zna5enje
^5.1ch
5.1-kanalno surround
snimanje/reprodukcija (39)
2
Snimanje pomoću timera
(94)
(/(+(–,
Bljeskalica (40)
#
Niska MICREF LEVEL
razina (94)
Gornji središnji
Indikator
Zna5enje
)
Efekt slike (94)
'
Digitalni efekt (93)
9Rm
Ručno izoštravanje (90)
0.1m, 1.0m,
10m, ∞
Žarišna udaljenost (90)
5Y
684
PROGRAM AE (91)
.
Pozadinsko osvjetljenje
(41)
^n&
Ravnoteža bijele boje (92)
:
WIDE SELECT (79)
i
Funkcija SteadyShot
isključena (79)
w
Mjerenje svjetla u točki
(91)/Ekspozicija (91)
0
AE SHIFT (78)
Indikator
Zna5enje
u
WB SHIFT (78)
|
Ponavljanje slide showa
(47)
T\
Tele macro (90)
/
Zebra (80)
Gornji desni
Indikator
Zna5enje
Zatamnjivanje (93)
>
Osvjetljenje LCD zaslona
je isključeno (30)
Središnji
Indikator
Zna5enje
o
NightShot (41)
So
Super NightShot (93)
k
Color Slow Shutter (92)
Podaci o snimanju (DATA CODE)
Vrijeme i datum snimanja te podaci o
podešenjima kamkordera automatski se
snimaju na disk i Memory Stick Duo. Ne
vide se na zaslonu ali ih možete provjeriti
tijekom reprodukcije odabirom opcije
[DATA CODE] (str. 84). Možete vidjeti
datum i vrijeme snimanja na DVD ureñaju,
itd. ([SUB-T DATE], str. 80).
145
Rječnik
x 12-centimetarski disk
Disk promjera 12 cm. U ovom kamkorderu
ne možete koristiti 12-centimetarske
diskove.
x 5.1ch surround zvuk
Sustav koji reproducira zvuk na 6 zvučnika:
3 sprijeda (lijevi, desni i središnji) i 2 straga
(desni i lijevi) s dodatnim niskopropusnim
subwooferom koji se računa kao 0.1 kanal
za frekvencije od 120 Hz ili niže.
x 8-centimetarski disk
Disk promjera 8 cm. U ovom kamkorderu
ne možete koristiti 8-centimetarske
diskove.
x AVCHD format
Format za digitalne videokamere visoke
razlučivosti koji se koristi za snimanje HD
(high definition) signala uporabom MPEG4 AVC/H.264 formata.
x Dolby Digital
Sustav komprimiranja digitalnog zvuka koji
je razvila korporacija Dolby Laboratories.
x Dolby Digital 5.1 Creator
Tehnologija komprimiranja zvuka koju je
razvila korporacija Dolby Laboratories.
Učinkovito sažima zvukovne podatke uz
očuvanje visoke kvalitete zvuka.
Omogućuje snimanje 5.1-kanalnog
surround zvuka uz učinkovitiju uporabo
diskovnog prostora. Diskove izrañene
Dolby Digital 5.1 Creatorom moguće je
reproducirati na ureñaju kompatibilnom s
diskom snimljenim u kamkorderu.
x DVD format
Format koji se koristi za snimanje SD
(standard definition) signala na DVD
diskove promjera 8 cm.
x DVD-R
DVD format koji ne omogućuje ponovno
snimanje. Uglavnom se koristi za pohranu
podataka koje nije potrebno obrañivati. Kad
je disk finaliziran, ne možete više snimati
na njega čak i ako je preostalo nešto
slobodnog mjesta.
x DVD+R DL
Disk koji ne omogućuje ponovno snimanje.
DL je kratica za Double Layer (dvoslojni).
Postoje dva sloja za snimanje na jednoj
strani diska, čime se omogućuje dulje vrijeme
snimanja na disk. Za razliku od dvostranog
diska, DVD+R DL ne trebate okretati.
x DVD-RW
Disk koji omogućuje ponovno snimanje.
Ako je disk snimljen sa slikom HD (high
definition) kvalitete, nakon snimanja su na
kamkorderu raspoložive razne funkcije
editiranja.
U slučaju SD (standard definition) kvalitete
slike, trebate odabrati mod snimanja:
VIDEO mod ili VR mod. Potonji mod
omogućuje različita editiranja u
kamkorderu nakon snimanja.
x DVD+RW
Format DVD diska koji omogućuje ponovno
snimanje. Ako je disk snimljen sa slikom
HD (high definition) kvalitete, nakon snimanja
su na kamkorderu raspoložive razne
funkcije editiranja.
x Dvostrani disk
Disk na čije obje strane je moguće snimati.
x Finaliziranje
Postupak kojim se diskovima snimljenim u
kamkorderu omogućuje kompatibilnost s
drugim ureñajima.
x Formatiranje
Postupak brisanja svih snimljenih videozapisa
s diska i uspostavljanja izvornog kapaciteta
pohrane kako bi se moglo ponovno snimati
na disk.
146
x Izbornik HOME
Izbornik HOME se pojavljuje nakon
pritiska tipke D (HOME) i služi kao
polazište za pristup funkcijama
kamkordera.
x Izbornik diska
Izbornik koji omogućuje odabir odreñene
scene s diska koji se reproducira na drugom
ureñaju.
U slučaju SD (standard definition) kvalitete
slike prikazan je DVD izbornik.
x Izbornik OPTION
Izbornik OPTION se pojavljuje nakon
pritiska tipke E (OPTION) i omogućuje
brzi pristup funkcijama raspoloživima
prema statusu kamkordera u tom trenutku.
x JPEG
JPEG je kratica za Joint Photographic
Experts Group, tj. standard formata
kompresije (smanjenja kapaciteta podataka)
fotografija. Kamkorder snima fotografije u
JPEG formatu.
x Kvaliteta snimanja
Kvaliteta slike, HD (high definition) ili SD
(standard definition), odabire se za disk
prilikom podešavanja za formatiranje. Što
je kvaliteta snimanja viša, vrijeme snimanja
je kraće.
x Laserska le=a
Komponenta koja optički očitava signale sa
snimljenog diska.
x MPEG
MPEG je kratica za Moving Picture Experts
Group, skupinu standarda za kodiranje
(kompresiju slike) videozapisa (filma) i
zvuka. Postoje formati MPEG1 i MPEG2.
Vaš kamkorder snima videozapise sa
slikom SD (standard definition) kvalitete u
MPEG2 formatu.
x MPEG-4 AVC/H.264
Najnoviji format za kodiranje slike, koji su
2003. godine zajednički standardizirale
dvije meñunarodne organizacije za
standardizaciju, ISO-IEC i ITU-T. U
usporedbi s konvencionalnim MPEG2
formatom, MPEG-4 AVC/H.264 je više
nego dvostruko učinkovitiji. Vaš kamkorder
koristi MPEG-4 AVC/H.264 enkodiranje
videozapisa visoke razlučivosti.
x Naslov diska
Naslov (naziv) pridijeljen snimljenom disku.
x Original
Videozapis ili fotografija snimljeni DVD
Handycamom na disk nazivaju se "original".
x Playlist (reprodukcijska lista)
Lista u koju možete uvrstiti svoje omiljene
izvorne videozapise.
x Poništenje finaliziranja
Postupak kojim se na finaliziranom disku
na kojem ima slobodnog mjesta omogućuje
ponovno snimanje.
x Sliica (thumbnail)
Umanjene slike koje omogućuju prikaz više
snimaka istovremeno. "VISUAL INDEX" i
"izbornik diska" kamkordera koriste sustav
prikaza sa sličicama.
x VBR
VBR je kratica za Variable Bit Rate
(promjenjiva brzina bitova). Ta funkcija
omogućuje kamkorderu da automatski
podesi brzinu bitova (tj. količinu podataka
snimljenih u jedinici vremena) u skladu sa
svakom snimljenom scenom. Za videozapis
koji sadrži scene s brzim kretanjem, koristi
se mnogo prostora na disku kako bi se dobila
jasna slika pa je vrijeme snimanja kratko.
147
x VIDEO mod
Jedan od formata snimanja koje možete
odabrati kad koristite DVD-RW sa SD
(standard definition) kvalitetom slike.
VIDEO mod pruža odličnu kompatibilnost
s drugim DVD ureñajima.
x VISUAL INDEX
Ova funkcija prikazuje sličice snimljenih
videozapisa i fotografija kako biste mogli
odabrati scene koje želite reproducirati.
Dodatne informacije o ovom proizvodu i
odgovore na često postavljana pitanja
(FAQ) možete pronaći na našim web
stranicama za korisničku podršku.
http://www.sony.net/
x VR mod
Jedan od formata snimanja koje možete
odabrati kad koristite DVD-RW sa SD
(standard definition) kvalitetom slike. VR
mod omogućuje editiranje (brisanje ili
preraspodjelu sekvenca) uporabom
kamkordera. Finaliziranje diska omogućuje
reprodukciju na DVD ureñaju koji
podržava VR mod.
Download PDF

advertising