2-661-364-11(1)
Uporaba DVD
Handycama 12
Početak 18
Digitalni kamkorder
Upute za uporabu
Easy
31
Handycam
Snimanje/
38
Reprodukcija
Reprodukcija na DVD
52
uređajima
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E
Uporaba snimljenih
59
diskova
Uporaba podešenja 62
Editiranje na DVD
Handycamu 82
Presnimavanje/Ispis 90
Uporaba računala 97
U slučaju problema 103
Dodatne informacije 126
© 2006 Sony Corporation
Prvo pročitajte
Prije uporabe u cijelosti pročitajte ovaj
priručnik i zadržite ga za buduću uporabu.
Za korisnike u Europi
UPOZORENJE
Za spreavanje poara ili elektrikog
udara ne izlaite ureaj kiši ili vlazi.
OPREZ
Uporaba optičkih instrumenata s ovim
proizvodom će povećati opasnost od ozljede
oka. Primjenom kontrola, ugađanja, načina
rada ili postupaka koji nisu navedeni u ovim
uputama možete se izložiti opasnom
zračenju.
Bateriju zamijenite isključivo baterijom
odgovarajućeg tipa. U protivnom postoji
opasnost od požara ili ozljeda.
PA!NJA
Elektromagnetska polja određenih
frekvencija mogu utjecati na zvuk i sliku
ovoga digitalnog kamkordera.
Ovaj proizvod je ispitan i dokazano usklađen
s ograničenjima prema smjernici EMC o
uporabi spojnih kabela kraćih od 3 m.
Napomena
Ako dođe do prekida prijenosa podataka
uslijed statičkog elektriciteta ili
elektromagnetizma, ponovno pokrenite
aplikaciju ili odspojite i ponovno spojite
komunikacijski kabel (USB, itd.).
Zbrinjavanje starih
elektrinih i elektronikih
ureaja (primjenjuje se u
Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s
posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviđenom
mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih
bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora.
2
Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu
lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač
OPREZ
Upozoravamo da bilo kakve izmjene i
prerade uređaja koje nije izričito odobrio
proizvođač imaju za posljedicu gubitak
jamstva.
3
Prvo pročitajte (nastavak)
Napomene o uporabi
Kamkorder je isporuen s dva
prirunika za uporabu
– "Upute za uporabu" (ovaj priručnik).
– "First Step Guide" – priručnik za uporabu
isporučenog softvera (na isporučenom CDROM-u).*
* DCR-DVD404E ne sadrže "First Step Guide"
jer se ne mogu priključiti na računalo.
Kad koristite Memory Stick Duo s
opremom koja podrava Memory Stick
Uložite Memory Stick Duo u Memory Stick
Duo adapter.
Memory Stick Duo adapter
Napomene o uporabi kamkordera
Napomene o uporabi kamkordera
Možete koristiti samo DVD-R, DVD-RW i
DVD+RW diskove promjera 8 cm. Koristite
diskove sa sljedećim oznakama. Za detalje
pogledajte str. 14.
●
Nemojte držati kamkorder za sljedeće dijelove:
Tražilo
LCD zaslon
Vrste Memory Sticka koje moete
koristiti u kamkorderu
Postoje dvije veličine Memory Sticka.
Možete koristiti Memory Stick Duo označen
s
ili
(str. 129).
Memory Stick Duo (ovu veliinu moete koristiti sa
svojim kamkorderom)
Memory Stick
(Ne moete koristiti sa svojim kamkorderom.)
● Ne možete koristiti nijednu drugu vrstu
memorijske kartice osim Memory Sticka
Duo.
● Memory Stick PRO i Memory Stick PRO
Duo mogu se koristiti samo s Memory
Stick PRO-kompatibilnom opremom.
4
Baterija
● Ovaj kamkorder nije nepropustan za
prašinu, vlagu i vodu. Pogledajte
"Održavanje i mjere opreza" (str. 133).
● Kako bi spriječili oštećivanje diskova ili
gubitak snimljenog materijala, nemojte
učiniti nešto od sljedećeg kad svijetle
žaruljice preklopke POWER (str. 22) ili
žaruljica ACCESS (str. 26):
– vaditi akumulatorsku bateriju ili AC
adapter iz kamkordera.
– izlagati kamkorder mehaničkim
udarcima ili vibracijama.
● Prije spajanja kamkordera na drugi uređaj
uporabom USB kabela, utaknite priključak
kabela u pravilnom smjeru. Ako silom
utaknete kabel u pogrešnom smjeru,
priključak se može oštetiti ili možete
uzrokovati kvar kamkordera.
Napomene o opcijama izbornika, LCD
zaslonu i le1i
Napomene o snimanju
● Zasjenjena opcija u izborniku nije
kako biste bili sigurni da su slika i zvuk
snimljeni bez problema. Ne možete
obrisati slike kad ih jednom snimite na
DVD-R. Za probno snimanje koristite
DVD-RW/DVD+RW (str. 14).
● Ako uslijed kvara na kamkorderu ili
mediju za pohranu niste snimili željeno ili
ako reprodukcija nije moguća, Sony ne
preuzima odgovornost i nije dužan
kompenzirati gubitak nesnimljenog
materijala.
● TV sustavi boja razlikuju se, ovisno o
zemlji/području. Za gledanje snimaka na
TV zaslonu potreban vam je TV prijemnik
s PAL sustavom.
● TV programi, videozapisi, videovrpce i
drugi materijali mogu biti zaštićeni
autorskim pravima. Neovlašteno snimanje
takvih materijala može biti u suprotnosti
sa zakonima o autorskim pravima.
Kamkorderom ne možete presnimavati
materijale zaštićene od kopiranja.
raspoloživa u uvjetima snimanja ili
reprodukcije koje upotrebljavate u tom
trenutku.
● LCD zaslon je proizveden visoko
preciznom tehnologijom, tako da postotak
efektivne uporabe piksela iznosi više od
99,99%. Ipak, na LCD zaslonu ili u tražilu
mogu trajno biti vidljive sitne crne i/ili
svijetle točkice (bijele, crvene, plave ili
zelene boje). To je normalno.
Crna točkica
Bijela, crvena, plava
ili zelena točkica
● Dugotrajno izlaganje LCD zaslona, tražila
ili leće izravnom suncu može prouzročiti
kvarove. Budite pažljivi kad kamkorder
stavljate pored prozora ili u vanjskom
prostoru.
● Nemojte usmjeravati kamkorder prema
suncu. To može prouzročiti kvarove.
Želite li snimati sunce, učinite to pri
niskom stupnju osvjetljenja, primjerice u
suton.
● Prije snimanja ispitajte funkciju snimanja
Napomena o ovom priruniku
● Slike LCD zaslona i tražila u ovim
uputama snimljene su digitalnim
fotoaparatom, stoga ti dijelovi u stvarnosti
mogu izgledati nešto drugačije.
● Dizajn i tehnički podaci medija za
snimanje i pribora podložni su promjeni
bez prethodne najave.
● Ilustracije u ovom priručniku temelje se
na modelu DCR-DVD405E.
● Riječ disk u ovim uputama označava
DVD disk promjera 8 cm.
● Raspoložive opcije ovise o tome koji disk
koristite. Za različite DVD formate koriste
se sljedeće oznake.
● Izbornici na zaslonu su dostupni u više
jezika, a služe za objašnjenje postupka
rada. Po potrebi promijenite jezik izbornika
prije uporabe kamkordera (str. 79).
5
Prvo pročitajte (nastavak)
Le1a Carl Zeiss
Kamkorder je opremljen Carl Zeiss lećom
za visokokvalitetnu reprodukciju slika. Leću
ovoga kamkordera zajednički su razvili
tvrtka Carl Zeiss iz Njemačke i Sony
Corporation. Primijenjen je MTF* sustav
mjerenja za videokamere i nudi kvalitetu
tipičnu za Carl Zeiss leće.
* MTF je skraćenica od “Modulation
Transfer Function”. Broj vrijednosti
označuje količinu svjetla koje prodire u
leću.
6
7
Sadržaj
Uporaba DVD Handycama
Što sve možete ovim kamkorderom ....................................................... 12
Odabir diska............................................................................................ 14
Uporaba DVD Handycama ..................................................................... 16
Poetak
Korak 1: Provjera isporučenog pribora ................................................... 18
Korak 2: Punjenje akumulatorske baterije .............................................. 19
Korak 3: Uključenje i pravilno držanje kamkordera................................. 22
Korak 4: Podešavanje LCD zaslona i tražila........................................... 23
Korak 5: Uporaba zaslona osjetljivog na dodir ....................................... 24
Korak 6: Podešavanje datuma i točnog vremena ................................... 25
Korak 7: Umetanje diska ili Memory Sticka Duo..................................... 26
Korak 8: Odabir formata slike (16:9 ili 4:3) za snimanje ......................... 29
Easy Handycam – uporaba automatskih podešenja
kamkordera
Jednostavno rukovanje kamkorderom.................................................... 31
Jednostavno snimanje ............................................................................ 32
Jednostavna reprodukcija....................................................................... 34
Priprema za reprodukciju na DVD uređaju (finaliziranje)........................ 36
Snimanje/Reprodukcija
Snimanje................................................................................................. 38
Reprodukcija........................................................................................... 40
Funkcije tijekom snimanja/reprodukcije itd. ............................................ 42
Snimanje
Uporaba zuma
Snimanje surround zvuka (5.1-kanalno surround snimanje)
Uporaba bljeskalice
Snimanje na tamnim mjestima (NightShot)
Podešavanje ekspozicije za objekte s pozadinskim osvjetljenjem
(BACK LIGHT)
8
Izoštravanje objekta izvan središta kadra
Zadržavanje ekspozicije za odabrani objekt
Snimanje u zrcalnom načinu
Dodavanje posebnih efekata
Uporaba stativa
Stavljanje remena
Reprodukcija
Uporaba zuma pri reprodukciji
Reprodukcija slika u nizu (slide show)
Snimanje/Reprodukcija
Provjera kapaciteta baterije
Isključenje zvučnog signala potvrde postupka
Vraćanje podešenja na početne vrijednosti
Ostali dijelovi i funkcije
Provjera/brisanje zadnje snimljene scene .............................................. 46
Indikatori vidljivi tijekom snimanja/reprodukcije ...................................... 47
Daljinski upravljač ................................................................................... 49
Gledanje slike na TV prijemniku ............................................................. 50
Reprodukcija na DVD ureajima
Finaliziranje diska za reprodukciju na drugim DVD uređajima ili u
računalu .................................................................................................. 52
Reprodukcija diska na DVD uređajima, itd. ............................................ 56
Reprodukcija diska na računalu s DVD pogonom .................................. 57
Uporaba snimljenog diska (DVD-RW/DVD+RW)
Snimanje dodatnih scena nakon finaliziranja ......................................... 59
Brisanje svih scena na disku (formatiranje) ............................................ 60
Uporaba opcija iz izbornika
Uporaba opcija iz izbornika .................................................................... 62
Opcije izbornika ...................................................................................... 64
Izbornik CAMERA SET ..................................................................... 66
Podešavanje kamkordera u skladu s uvjetima snimanja
(EXPOSURE/WHITE BAL./ STEADYSHOT, itd.)
Izbornik STILL SET ........................................................................... 70
Podešenja za fotografije (BURST/QUALITY/IMAGE SIZE, itd.)
9
Sadržaj (nastavak)
Izbornik PICT.APPLI. ...................................................................... 72
Specijalni efekti na slikama i dodatne funkcije za snimanje/reprodukciju
(PICT.EFFECT/D.EFFECT, itd.)
MEDIA SET ....................................................................................... 74
Podešenja za diskove i Memory Stick Duo
(FORMAT/FINALIZE/UNFINALIZE, itd.)
Izbornik STANDARD SET............................................................... 75
Postavke tijekom snimanja na disk i druge osnovne postavke
(REC MODE/LCD/VF SET/USB SPEED, itd.)
Izbornik TIME/ LANGU.................................................................... 79
(CLOCK SET/AREA SET/LANGUAGE, itd.)
Podešavanje izbornika Personal ............................................................ 80
Editiranje na DVD Handycamu
Kopiranje fotografija................................................................................ 82
Brisanje fotografija s Memory Sticka Duo............................................... 84
Editiranje izvornih podataka ................................................................... 85
Izrada Playliste ....................................................................................... 86
Reprodukcija Playliste ............................................................................ 89
Presnimavanje/Ispis
Presnimavanje na videorekorder/DVD rekorder ..................................... 90
Snimanje s TV prijemnika ili videorekordera/DVD uređaja
(za DCR-DVD405E/DVD805E)............................................................... 92
Ispis snimljenih fotografija (PictBridge-kompatibilan pisač)
(DCR-DVD405E/DVD805E) ................................................................... 94
Priključci za spajanje vanjskih uređaja ................................................... 96
Uporaba raunala (DCR-DVD405E/DVD805E)
Prije konzultiranja uputa "First Step Guide" na računalu ........................ 97
Instalacija softvera i uputa "First Step Guide"......................................... 99
Pregled uputa "First Step Guide".......................................................... 102
10
U sluaju problema
U slučaju problema ............................................................................... 103
Indikatori i poruke upozorenja .............................................................. 121
Dodatne informacije
Korištenje kamkordera u inozemstvu.................................................... 126
O disku.................................................................................................. 128
O Memory Stick kartici.......................................................................... 129
O "InfoLITHIUM" bateriji ....................................................................... 131
Održavanje i mjere opreza.................................................................... 133
Tehnički podaci..................................................................................... 137
Rjenik
Rječnik .................................................................................................. 139
11
Uporaba DVD Handycama
Što sve možete ovim kamkorderom
Vaš DVD Handycam snima na DVD* diskove promjera 8 cm.
DVD je prikladniji od videokasete i omogućuje daleko naprednije načine uporabe.
Jednostavno dobivanje lijepih snimaka
Poetak snimanja bez premotavanja
(str. 32, 38)
Snimke se pohranjuju na prazne dijelove diska pa
nema opasnosti da će se slučajno izbrisati dragocjeni
materijali.
Budući da nije potrebno premotavanje prije
snimanja, možete započeti snimanje kad god želite.
Na disk je moguće pohraniti i videozapis i
fotografije.
●
Fotografije možete snimati na disk ili na Memory Stick
Duo.
Brzo pronalaenje scene pomo1u VISUAL
INDEX prikaza. (str. 34, 40)
VISUAL INDEX prikaz omogućuje brzu promjenu
sadržaja diska. Trebate jednostavno dotaknuti scenu
koju želite pogledati.
Disk se ne troši bez obzira na to koliko puta ga
reproducirate. Dragocjeni trenuci koje zabilježite na
disku traju zauvijek.
Snimanje widescreen slike i 5.1-kanalnog
surround zvuka (str. 29, 42)
Možete snimati visokokvalitetne widescreen slike na
širokom LCD zaslonu koji prikazuje isti 16:9 kut
gledanja kao TV sa širokim zaslonom. Na disk se
također može izravno snimiti 5.1-kanalni surround
zvuk.
* DVD (Digital Versatile Disc) je optički disk visokog kapaciteta.
12
Snimljeni disk moete reproducirati na mnoštvu ureaja
Reprodukcija u DVD ureaju ili raunalu (str. 36, 52)
Finaliziran** disk možete reproducirati na DVD uređaju,
DVD rekorderu ili u DVD pogonu računala koji podržava
diskove promjera 8 cm.
Kad finalizirate disk, možete izraditi slide show s
fotografijama i DVD izbornike koji omogućuju brzi pristup
scenama koje želite pogledati.
Reprodukcija na widescreen TV prijemniku i
ku1nom kinu (str. 42, 50)
Slike snimljene u widescreen formatu mogu se reproducirati
na TV prijemniku širokog zaslona s potpunim panoramskim
efektom. Diskovi se također snimaju s 5.1-kanalnim surround
zvukom kako biste dobili cjeloviti zvuk pri reprodukciji na
kućnom kinu.
Spajanje DVD Handycama na raunalo
●
Neki modeli ne omogućuju povezivanje s računalom.
Brzi prijenos slikovnih podataka (str. 97)
Slikovne podatke možete brzo i bez reprodukcije prenijeti
na računalo.
Računala s brzom USB priključnicom (USB 2.0)
omogućuju još brži prijenos slike.
Uporaba isporuenog softvera za editiranje i
kopiranje (str. 97)
Picture Package softver isporučen s vašim kamkorderom
omogućuje dodavanje glazbe i efekata snimkama kako
biste izradili svoj izvorni DVD. Kopiranje diskova ne
može biti jednostavnije, omogućujući vam da podijelite
svoje dragocjene trenutke s obitelji i prijateljima.
** Finaliziranje je postupak koji omogućuje reprodukciju snimljenog DVD diska u drugim DVD
uređajima (pogledajte str. 36 i 52).
13
Odabir diska
Vaš DVD Handycam je kompatibilan s 8-centimetarskim DVD-R, DVD-RW i DVD+RW
diskovima. Ne podržava 12-centimetarske diskove.
Format snimanja za DVD-RW
Kad koristite DVD-RW, možete odabrati VIDEO ili VR format snimanja. U ovim uputama,
VIDEO mod je označen s
, a VR mod s
.
Format snimanja kompatibilan s većinom DVD uređaja, osobito nakon
finaliziranja.
U VIDEO modu moguće je izbrisati samo zadnju snimku.
Format snimanja koji omogućuje editiranje uporabom DVD kamkordera
(brisanje i promjena redoslijeda snimaka).
Finalizirani disk je moguće reproducirati u DVD uređajima koji podržavaju VR
mod*1.
Diskovi i formati snimanja 1 "Rječnik" (str. 139, 140)
Znaajke diskova
Brojevi u zagradama () označuju stranicu s podrobnostima.
DVD-R
DVD-RW
DVD+RW
Vrsta diska i oznake
Oznake koje se koriste u ovim uputama
Na isti disk moete snimiti videozapis i u
16:9 (widescreen) i u 4:3 formatu*2
(29)
z
z
z
–
Neposredno brisanje zadnje snimke
(46)
–
z
z
z
Slobodno brisanje snimaka
(85)
–
–
z
–
Editiranje snimaka na kamkorderu
(85)
–
–
z
–
Ponovna uporaba diska nakon
formatiranja*3 ak i kad se napuni
(60)
–
z
z
z
Reprodukcija snimaka diska na drugim
DVD ure/ajima ako ga finalizirate
(36, 52)
z
z
z*1
z
Reprodukcija snimaka diska na drugim
DVD ure/ajima ak i ako ga ne finalizirate
(52)
–
–
–
z*4
Izrada DVD izbornika kad finalizirate disk
(55)
z
z
–
z
*1 Pogledajte u uputama DVD uređaja podržava li VR mod DVD-RW diska.
*2 Fotografije možete snimati na sve vrste diskova.
*3 Formatiranjem se brišu sve snimke i medij za snimanje vraća se u izvorno stanje (str. 60). Čak i kad
koristite novi disk, formatirajte ga u svom DVD Handycamu (str. 26).
*4 Nemojte koristiti DVD+RW prije no što ga finalizirate u računalu jer može uzrokovati smetnje u
radu.
14
Vrijeme snimanja
Vrijeme snimanja na jednu stranu diska
Minimalno vrijeme snimanja navedeno je u
zagradama.
u minutama
Akumulatorska baterija
Vrijeme punjenja
HQ (High Quality)
oko 20 (18)
SP (Standard Play)
oko 30 (18)
LP (Long Play)
oko 60 (44)
●
Vaš DVD Handycam koristi VBR (Variable Bit
Rate) format za automatsko podešavanje kvalitete
slike u skladu sa snimanom scenom. Ova
tehnologija uzrokuje promjenjivo vrijeme
snimanja diska. Videozapis koji sadrži složene
scene s brzim pokretima snima se s većom
brzinom bitova, smanjujući raspoloživo vrijeme
snimanja.
VBR 1 "Rječnik" (str. 140).
Vrijeme snimanja za videozapis smanji se kad disk također sadrži fotografije.
Uporaba diska
Za pouzdano i trajno snimanje/reprodukciju preporučamo da s DVD Handycam kamkorderom
* (for VIDEO CAMERA).
koristite Sonyjeve diskove ili diskove s oznakom
Primjena drugih diskova može rezultirati nezadovoljavajućim snimanjem/reprodukcijom ili ponekad
nećete moći izvaditi disk iz DVD Handycama.
* Ovisno o mjestu kupnje, disk može imati oznaku
.
●
Uporaba dvostranih diskova
Dvostrani diskovi omogućuju snimanje na obje strane diska.
Snimanje na stranu A
Stavite disk u DVD Handycam tako da klikne, stranom s oznakom | u sredini okrenutom
prema van.
Oznaka |
Oznaka | treba biti
okrenuta prema van.
Snima se na stražnju
stranu diska.
Kad koristite dvostrani disk, pazite da mu ne zaprljate površinu prstima.
Kad u DVD Handycamu koristite dvostrani disk, snimanje/reprodukcija se izvode samo na toj strani. Ne
možete prebaciti snimanje ili reprodukciju na drugu stranu bez vađenja diska. Kad završi
snimanje/reprodukcija na jednoj strani, izvadite disk i okrenite ga na drugu stranu.
● Sljedeći postupci izvode se za svaku stranu dvostranog diska posebno:
– finaliziranje (str. 52),
– poništenje finaliziranja (DVD-RW: VIDEO mod) (str. 59),
– formatiranje (str. 60).
●
●
15
Uporaba DVD Handycama
1 Priprema
(Pogledajte
str. 18 – 29.)
Odaberite disk koji najbolje odgovara vašim potrebama.
Ako disk želite koristiti više puta
Za pohranu
snimaka
Za korištenje
jednog diska
više puta
Što želite učiniti s diskom
nakon snimanja na njega?
Brisanje i editiranje Reprodukcija
diska na
snimaka u DVD
različitim DVD
Handycamu
uređajima
Disk možete reproducirati u raznim
DVD uređajima
Disk možete
reproducirati čak
i bez finaliziranja
* Odaberite mod na svom
DVD Handycamu i
formatirajte (str. 26).
2 Snimanje, brisanje i editiranje
(Pogledajte str. 32,
38, 46 i 85.)
Ne možete
izbrisati
snimku.
Možete izbrisati ili
editirati snimku bilo
kad (str. 85).
3 Gledanje snimaka s DVD Handycama
(Pogledajte str. 34 i 40.)
Za gledanje možete kamkorder također priključiti
na TV (str. 50).
Nastavlja se na sljedećoj stranici
16
Možete izbrisati samo
upravo snimljene
sadržaje (str. 46).
4 Reprodukcija na drugom DVD ureaju
(Pogledajte str. 52 i 56.)
Da biste disk snimljen u svom DVD Handycamu mogli reproducirati u drugim DVD
uređajima, trebate ga najprije finalizirati.
Finalizirajte
DVD pogon
DVD uređaj /
DVD rekorder
● Što
je manja količina snimljenog materijala, disku će trebati duže za finaliziranje.
Značajke finaliziranog diska ovise o vrsti diska.
Finalizirajte
Finalizirajte
Finalizirajte
Poput komercijalnih DVD
diskova, ovaj disk se
može reproducirati u
većini DVD uređaja
nakon finaliziranja.
Disk je moguće reproducirati
u uređaju kompatibilnom s
DVD-RW VR modom.
Nije moguće dodavati
snimke čak i kad na disku
ima slobodnog mjesta.
Poništenje finaliziranja
omogućuje dodavanje
snimaka (str. 59).
Snimke je moguće
dodavati bez poništenja
finaliziranja.
Disk je moguće reproducirati bez finaliziranja.
Finaliziranje je ipak potrebno u nekim slučajevima.
Za detalje pogledajte str. 52.
Mogu1nost reprodukcije
Nije zajamčeno da ćete snimljeni disk moći reproducirati u svim DVD uređajima.
Pogledajte upute isporučene s DVD uređajem ili se obratite prodavaču.
17
Poetak
Korak 1: Provjera isporučenog pribora
Provjerite da li je s vašim kamkorderom
isporučen sljedeći pribor.
Ako neki od sljedećih predmeta nedostaje,
obratite se prodavaču.
● Diskovi i Memory Stick Duo nisu
isporučeni.
AC adapter (1) (str. 19)
Akumulatorska baterija
NP-FP60 (1) (str. 20)
Krpa za čišćenje (1)
CD-ROM "Picture Package Ver.1.8.1" (1)
(str. 97) (Za DCR-DVD405E/DVD805E)
CD-ROM "Nero Express 6" (1) (str. 97)
(Za DCR-DVD404E)
Mrežni kabel (1) (str. 19)
Koristite kako biste disk snimljen kamkorderom kopirali na DVD promjera 12 cm.
Upute za uporabu kamkordera (ovaj
priručnik) (1)
A/V spojni kabel (1) (str. 50, 90, 92, 96)
USB kabel (1) (str. 94, 96)
(Za DCR-DVD405E/DVD805E)
Bežični daljinski upravljač (1) (str. 49)
S ugrađenom okruglom litijevom baterijom.
18
Korak 2: Punjenje akumulatorske baterije
InfoLITHIUM akumulatorsku bateriju
(serije P) (str. 131) možete puniti u
kamkorderu.
●
S ovim kamkorderom ne možete koristiti bateriju
NP-FP30. (Broj modela pogledajte na poleđini
baterije.) Primjenom sile kod pričvršćivanja
baterije možete uzrokovati smetnje u radu
kamkordera poput smanjene učinkovitosti
baterije, ili poteškoće u uklanjanju baterije.
2 Pomaknite preklopku POWER u
smjeru strelice kako biste je
podesili na OFF (CHG) (početno
podešenje).
Preklopka
POWER
Žaruljica CHG
DC IN
priključak
Baterija
Pokrov priključka
AC adapter
DC utikač
Mrežni kabel
3 Spojite AC adapter na DC IN
priključak kamkordera.
Otvorite pokrov DC IN priključka kako
biste spojili AC adapter.
Oznaka v na DC
utikaču treba biti u
ravnini s oznakom
v na kamkorderu.
U zidnu utičnicu
Pokrov priključka
1 Pomaknite bateriju u smjeru
strelice dok ne klikne.
4 Spojite adapter na zidnu utičnicu
putem mrežnog kabela.
Svijetli žaruljica CHG (punjenje) i
počne punjenje.
19
Korak 2: Punjenje akumulatorske baterije (nastavak)
5 Žaruljica CHG (punjenje) se isključi
kad je baterija sasvim napunjena.
Odspojite AC adapter iz priključka
DC IN na kamkorderu.
●
Približan broj minuta kod uporabe sasvim
napunjene baterije.
Akumulatorska baterija
Odspojite AC adapter držeći i kamkorder i
DC utikač.
Vaenje baterije
Pomaknite preklopku POWER na OFF
(CHG). Pomaknite preklopku za otpuštanje
baterije (BATT) u smjeru strelice i izvadite
bateriju.
Preklopka
BATT
●
Vrijeme snimanja
Pri uklanjanju baterije pazite da ne svijetli
nijedna žaruljica preklopke POWER (str. 22).
Spremanje baterije
Istrošite bateriju dokraja kad je nećete
koristiti duže vrijeme (str. 131).
Korištenje vanjskog izvora napajanja
Primijenite ista povezivanja kao kod punjenja
baterije. U tom slučaju se baterija neće
prazniti.
Vrijeme punjenja (dokraja)
Približno vrijeme u minutama potrebno da
bi se sasvim napunila skroz prazna
akumulatorska baterija.
Neprekidno Tipino
snimanje
snimanje*
NP-FP50
55
60
60
25
30
30
NP-FP60
(isporučena)
85
90
95
40
45
45
NP-FP70
125
135
140
60
65
70
NP-FP71
145
155
160
70
75
80
NP-FP90
230
250
255
115
125
125
* Tipično vrijeme snimanja pokazuje vrijeme uz
ponavljano započinjanje/zaustavljanje snimanja,
uključivanje/isključivanje kamkordera i
zumiranje.
● Navedena vremena snimanja se odnose na
sljedeće uvjete:
– Gornji broj: kad se uključi osvjetljenje LCD
zaslona.
– Srednji broj: kad se isključi osvjetljenje LCD
zaslona.
– Donji broj: vrijeme kod snimanja s tražilom
dok je LCD zaslon zatvoren.
Vrijeme reprodukcije
Približan broj minuta kod uporabe sasvim
napunjene baterije.
Akumulatorska baterija
LCD zaslon LCD zaslon
otvoren*
zatvoren
NP-FP50
90
110
125
NP-FP60 (isporučena)
110
120
NP-FP60 (isporučena)
135
NP-FP70
200
235
NP-FP70
155
NP-FP71
235
280
NP-FP71
170
NP-FP90
345
415
NP-FP90
220
Akumulatorska baterija
NP-FP50
20
Vrijeme punjenja
* Kad se uključi osvjetljenje LCD zaslona.
O bateriji
● Prije promjene baterije preklopku POWER
pomaknite na OFF (CHG).
● Tijekom punjenja trepće žaruljica CHG ili
informacije o bateriji (BATTERY INFO, str. 45)
neće biti točne u sljedećim slučajevima.
– Baterija nije ispravno stavljena.
– Baterija je oštećena.
– Baterija je sasvim prazna (samo informacije o
bateriji (BATTERY INFO)).
● Baterija ne napaja kamkorder sve dok je AC
adapter spojen na DC IN priključak kamkordera,
čak i ako je mrežni kabel izvučen iz zidne
utičnice.
● Kad je priključeno video svjetlo (opcija),
preporučamo uporabu baterije NP-FP70, NPFP71 ili NP-FP90.
O vremenu punjenja/snimanja/reprodukcije
Izmjereno vrijeme se odnosi na temperaturu od
25 °C. (Preporučena temperatura je od 10 do
30 °C.)
● Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće
ako koristite kamkorder pri niskim temperaturama.
● Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće,
ovisno o uvjetima uporabe kamkordera.
●
O AC adapteru
Pri uporabi AC adaptera koristite obližnju
utičnicu. Odmah ga odspojite u slučaju
neispravnog rada.
● AC adapter ne koristite u uskom prostoru,
primjerice između zida i pokućstva.
● DC utikač AC adaptera i priključke baterije
nemojte kratko spajati metalnim predmetima jer
možete uzrokovati kvar.
●
OPREZ
Čak i ako je kamkorder isključen, AC napajanje
(utičnica) je i dalje aktivno preko AC adaptera.
●
21
Korak 3: Uključenje i pravilno držanje kamkordera
Za snimanje pomaknite preklopku POWER
više puta kako biste uključili odgovarajuću
žaruljicu.
Prilikom prve uporabe pojavi se izbornik
[CLOCK SET] (str. 25).
2 Držite kamkorder pravilno.
Preklopka POWER
Pokrov leće
3 Čvrsto uhvatite kamkorder, zatim
zategnite remen.
1 Uključite kamkorder pomakom
preklopke POWER u smjeru
strelice držeći pritisnutom zelenu
tipku u sredini.
Za snimanje ili reprodukciju pomaknite
preklopku POWER u smjeru strelice
dok ne počne svijetliti odgovarajuća
žaruljica.
Zelena tipka
Iskljuenje kamkordera
Pomaknite preklopku POWER na OFF
(CHG).
●
u (videozapisi): Za snimanje videozapisa
v (fotografije): Za snimanje fotografija
Kad uključite kamkorder, automatski se otvori
pokrov leće.
● Podesite li datum i vrijeme ([CLOCK SET], str.
25), kod sljedećeg uključenja kamkordera će na
LCD zaslonu biti prikazan tekući datum i
vrijeme nekoliko sekundi.
●
22
Kamkorder je tvornički podešen na automatsko
isključenje u slučaju da ne pritisnete nijednu
tipku oko 5 minuta kako bi se štedjela baterija.
([A.SHUT OFF], str. 78).
Korak 4: Podešavanje LCD zaslona i tražila
Podešavanje LCD zaslona
Otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva prema
kamkorderu (1) i zakrenite ga u željeni
položaj (2) za snimanje ili reprodukciju.
2 Maks. 180
stupnjeva
Podešavanje traila
Kod snimanja možete koristiti tražilo kako
biste smanjili trošenje baterije ili kad je slika
na LCD zaslonu loša.
DISP/BATT INFO
2 Maksimalno 1 90 stupnjeva prema
kamkorderu
90 stupnjeva
Pazite da pri otvaranju ili podešavanju slučajno
ne pritisnete tipke na LCD zaslonu.
● Ako otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva i
zatim ga zakrenete 180 stupnjeva prema leći,
možete ga zatvoriti tako da bude okrenut prema
van. To je prikladno kod reprodukcije.
●
Zatamnjenje LCD zaslona radi dueg
trajanja baterije
Tražilo
Preklopka za
podešavanje leće
tražila
Odignite tražilo i
pomaknite je dok slika
ne postane jasna.
Možete podesiti svjetlinu tražila odabirom opcije
[LCD/VF SET] - [VF B.LIGHT.] (str. 76).
Ovo podešenje ne utječe na snimljenu sliku.
● Možete podesiti opcije [FADER] i
[EXPOSURE] uporabom tražila (str. 67, 73).
●
Pritisnite i zadržite DISP/BATT INFO na
nekoliko sekundi dok se ne pojavi >.
Ova postavka je praktična kad kamkorder
koristite dok ima svjetlosti ili kad želite
uštedjeti bateriju. Postavka neće imati
utjecaja na snimljenu sliku. Za uključenje
pozadinskog osvjetljenja LCD zaslona
pritisnite i na nekoliko sekundi zadržite
DISP/BATT INFO dok ne nestane oznaka
>.
●
Pogledajte [LCD/VF SET] - [LCD BRIGHT]
(str. 76) za podešavanje svjetline LCD zaslona.
23
Korak 5: Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
Pomoću zaslona osjetljivog na dodir možete
reproducirati snimljene slike (str. 34, 40) ili
mijenjati podešenja (str. 62).
Dodirnite tipke prikazane na zaslonu.
Dlanom lijeve ruke poduprite
poleđinu LCD zaslona, zatim
dodirnite tipke prikazane na zaslonu.
Dodirnite tipku na LCD zaslonu.
DISP/BATT INFO
Kad pritišćete tipke na okviru LCD zaslona
izvedite iste radnje koje su opisane gore.
● Pazite da pri uporabi zaslona osjetljivog na
dodir ne pritisnete tipke na okviru zaslona.
● Ako tipke ne reagiraju pravilno na dodir,
podesite LCD zaslon (CALIBRATION) (str.
134).
●
Iskljuenje indikatora na zaslonu
Pritisnite DISP/BATT INFO za uključenje/
isključenje indikatora na zaslonu (primjerice
brojača itd.)
24
Odabir jezika izbornika
Možete mijenjati izbornike na zaslonu za
prikaz poruka u određenom jeziku. Odaberite
jezik izbornika u opciji [LANGUAGE]
TIME/LANGU. (str. 79).
izborniku
Korak 6: Podešavanje datuma i točnog vremena
Prije prve uporabe kamkordera podesite
datum i točno vrijeme. Ako ne podesite
datum i vrijeme, nakon svakog uključenja
kamkordera ili promjene položaja preklopke
POWER pojavi se izbornik [CLOCK SET].
●
4 Tipkama m/n odaberite željeno
zemljopisno područje, zatim
dodirnite j.
Ako ne koristite kamkorder približno 3
mjeseca, postavke datuma i točnog vremena
mogu se obrisati zbog pražnjenja ugrađene
akumulatorske baterije. U tom slučaju je
napunite i zatim iznova podesite datum i vrijeme
(str. 135).
Preklopka POWER
5 Ako je potrebno, tipkama m/n
podesite [SUMMERTIME] na [ON],
zatim dodirnite j.
6 Tipkama m/n podesite [Y]
(godina) i dodirnite j.
Prijeđite na korak 4 kad prvi put podešavate
točno vrijeme.
●
1 Dodirnite g t [SETUP].
Moguće je podesiti bilo koju godinu do
2079.
7 Podesite [M] (mjesec), [D] (dan),
sate i minute i dodirnite j.
Uključili ste sat.
2 Odaberite
(TIME/LANGU.)
tipkama m/n i dodirnite j.
Za informacije o vremenskim zonama pogledajte
str. 127.
● Datum i vrijeme nisu prikazani tijekom snimanja,
no oni se automatski snimaju kako biste ih
mogli prikazati pri reprodukciji tako da
podesite [DATA CODE] na [DATE/TIME] (str.
76).
●
3 Tipkama m/n odaberite
[CLOCK SET], zatim dodirnite j.
25
Korak 7: Umetanje diska ili Memory Sticka Duo
Preklopka za
otvaranje
pokrova diska
Umetanje diska
Za snimanje je potrebno uložiti u kamkorder
novi DVD-R, DVD-RW ili DVD+RW disk
promjera 8 cm (str. 14).
●
Leća lasera
Prije ulaganja uklonite prašinu ili otiske
prstiju s diska krpom isporučenom s
kamkorderom (str. 128).
Preklopka
POWER
Žaruljica
ACCESS (disk)
Kad se pokrov
diska malo
otvori, otvorite
ga dokraja.
Pazite da ne ometate otvaranje ili zatvaranje
pokrova uložnice diska rukom ili drugim
predmetima. Pomaknite remen na donju stranu
kamkordera, zatim otvorite ili zatvorite pokrov
diska.
● Zahvatite li remen kod zatvaranja pokrova
diska, to može uzrokovati kvar kamkordera.
●
1 Provjerite je li kamkorder uključen.
●
Disk možete izvaditi kad je izvor napajanja
spojen na kamkorder čak i kad je
kamkorder isključen. Međutim, neće početi
postupak prepoznavanja diska (korak 4).
3 Umetnite disk stranom za
snimanje okrenutom prema
kamkorderu, zatim pritisnite
središte diska dok ne klikne.
2 Pomaknite preklopku za otvaranje
pokrova diska u smjeru strelice
(OPEN B).
Na LCD zaslonu se pojavi
[PREPAIRING TO OPEN]. Tad se
jednom čuje melodija otvaranja i
kamkorder se oglasi zvučnim signalom.
Kad se zvučni signal prekine, pokrov
uložnice diska se automatski otvara.
Kad koristite jednostrani disk, strana s
naljepnicom treba biti okrenuta prema van.
Ne dirajte stranu za snimanje na disku ili leću
lasera (str. 135).
Kad koristite dvostrani disk, pazite da mu ne
zaprljate površinu otiscima prstiju.
● Zatvorite li pokrov kad je disk uložen
nepravilno, možete uzrokovati kvar uređaja.
●
26
4 Zatvorite pokrov diska.
6 Odaberite format slike za
snimanje ([16:9 WIDE] ili [4:3]) za
DVD+RW, zatim dodirnite j.
Pojavi se prikaz [DISC ACCESS].
Ovisno o vrsti i stanju diska, uređaju će
možda trebati neko vrijeme kako bi
prepoznao disk.
x DVD-R
Snimanje možete početi čim [DISC
ACCESS] nestane s LCD zaslona. Nije
potrebno nastaviti s postupcima iza
koraka 5.
x 16:9 WIDE
Možete snimati širokokutnu sliku visoke
razlučivosti. Odabir ove opcije se
preporuča ako snimke namjeravate
gledati na widescreen TV prijemnicima.
x DVD-RW
Odaberite format snimanja, zatim
formatirajte disk. Prijeđite na korak 5.
x 4:3
Odabirom ove opcije snima se slika
prikladna za prikaz na standardnom 4:3
TV ekranu.
x DVD+RW
Odaberite format slike za snimku, zatim
formatirajte disk. Nastavite s korakom 6.
●
Tijekom Easy Handycam postupaka (str. 31)
pojavi se [Format the disc? If not, remove
the disc.]. Dodirnite j i prijeđite na
korak 8.
5 Odaberite format snimanja za
7 Dodirnite [YES] t [YES].
8 Dodirnite j kad se pojavi
[Completed.].
DVD-RW i dodirnite j, zatim
prijeđite na korak 7.
Po dovršetku formatiranja možete početi
snimanje na DVD-RW ili DVD+RW.
●
Tijekom formatiranja nemojte odspajati
bateriju ili AC adapter s kamkordera.
Vaenje diska
x VIDEO mod
Disk možete reproducirati na većini
DVD uređaja ako ga finalizirate.
x VR mod
Možete editirati, brisati slike ili dijeliti
videozapise na kamkorderu (str. 85).
Međutim, disk možete reproducirati
samo na DVD uređajima koji
podržavaju VR mod kad ga finalizirate.
Izvedite korake 1 i 2 za otvaranje pokrova
diska, zatim izvadite disk.
Ne izlažite kamkorder vibracijama ili udarcima
dok svijetli ili trepće žaruljica ACCESS ili dok
je na LCD zaslonu prikazano [DISC ACCESS]
ili [PREPARING TO OPEN].
● Za vađenje diska će vam ponekad trebati neko
vrijeme, ovisno o stanju diska ili snimljenim
materijalima.
● Za vađenje diska će možda trebati proći i do 10
minuta ako je disk oštećen ili zaprljan otiscima
prstiju, itd. U tom slučaju disk može biti
oštećen.
●
27
Korak 7: Umetanje diska ili Memory Sticka Duo (nastavak)
Kad kamkorder prepozna disk, oko 8 sekundi
će biti prikazane informacije o disku, primjerice
datum kad ste ga počeli koristiti i informacije o
prethodno snimljenim dijelovima. Informacije o
prethodno snimljenim dijelovima ponekad neće
biti prikazane pravilno, što ovisi o stanju diska.
● Za brisanje svih prethodno snimljenih slika s
DVD-RW/DVD+RW-a i za ponovno snimanje
na njega, pogledajte "Brisanje svih scena na
disku (formatiranje)" na str. 60.
●
3 Umetnite Memory Stick Duo u
pripadajući utor u pravom smjeru
dok ne klikne.
Ulaganje Memory Sticka Duo
Možete koristiti samo Memory Stick Duo
označen s
ili
(str. 129).
●
Žaruljica ACCESS
("Memory Stick Duo")
Broj mogućih snimaka ovisi o kvaliteti i
veličini slike. Za detalje pogledajte str. 71.
●
1 Podignite tražilo.
2 Otvorite pokrov Memory Sticka
Utiskivanjem pogrešno okrenutog Memory
Sticka Duo u utor silom možete oštetiti utor
ili snimljene podatke.
4 Zatvorite pokrov Memory Sticka
Duo.
Duo.
Vaenje Memory Sticka Duo
Pokrov Memory
Sticka Duo
28
Lagano pritisnite Memory Stick Duo nakon
koraka 1 i 2.
Dok žaruljica ACCESS svijetli ili trepće, vaš
kamkorder očitava/upisuje podatke. Tada
nemojte tresti kamkorder, isključivati ga, vaditi
Memory Stick Duo ili odspajati bateriju jer time
možete oštetiti slikovne podatke.
● Pazite da Memory Stick Duo ne iskoči ili
ispadne kod vađenja ili ulaganja u kamkorder.
●
Korak 8: Odabir formata slike (16:9 ili 4:3) za
snimanje
* Kod prikaza na LCD zaslonu. U tražilu
može izgledati drukčije.
● Format slike ne možete mijenjati u sljedećim
slučajevima:
– kad koristite DVD+RW
– tijekom snimanja videozapisa,
– kad je opcija [D.EFFECT] podešena na
[OLD MOVIE] (str. 73).
● Razlike u kutu gledanja između 4:3 i 16:9
se mijenjaju ovisno o položaju zuma.
● Raspoloživo vrijeme snimanja može biti
kraće u sljedećim situacijama:
– kad snimate slike uz izmjenjivanje
formata 16:9 i 4:3 pri snimanju na DVD-R/
DVD-RW (VIDEO mod)
– kad pri snimanju na DVD-R/DVD-RW
(VIDEO mod)/DVD+RW mijenjate
[REC MODE] (str. 75) tijekom primjene
4:3 formata.
Snimanje u 16:9 (wide) modu omogućuje
širokokutnu sliku visoke razlučivosti.
●
Namjeravate li snimke gledati na widescreen
TV prijemniku, preporuča se snimanje u 16:9
(wide) modu.
Preklopka POWER
Tipka WIDE SELECT
Videozapisi
1 Pomaknite preklopku POWER u
smjeru strelice za uključenje
žaruljice u (videozapisi).
Reprodukcija snimaka nakon spajanja
kamkordera na TV prijemnik
Podesite [TV TYPE] na [16:9] ili [4:3]
ovisno o formatu zaslona vašeg TV
prijemnika (16:9/4:3) (str. 50).
●
Kod prikaza slike formata 16:9 s opcijom [TV
TYPE] podešenom na [4:3], objekt može ispasti
neproporcionalan.
Reprodukcija snimaka na DVD
ureaju ili DVD rekorderu
Način prikaza slike na zaslonu TV
prijemnika može se razlikovati ovisno o
uređaju za reprodukciju. Detalje potražite u
priručnicima isporučenim s uređajima koje
koristite.
2 Pritisnite WIDE SELECT više puta
za odabir željenog formata slike.
29
Korak 8: Odabir formata slike (16:9 ili 4:3) za snimanje (nastavak)
Fotografije
1 Pomakom preklopke POWER
uključite žaruljicu v (fotografije).
Format slike promijeni se u 4:3.
2 Odaberite medij za snimanje
fotografija.
A Dodirnite g t [STILL MEDIA].
B Odaberite medij za snimanje fotografija
i dodirnite j.
●
Tvornički je odabran [MEMORY STICK].
3 Pritisnite WIDE SELECT više puta
za odabir željenog podešenja.
Veličina slike je [& 2.3M] (y) kad je
podešeno 16:9 i maksimalno [3.0M] (z) kad
je podešeno 4:3.
● Broj fotografija koje je moguće snimiti
razlikuje se ovisno o kvaliteti i veličini slike. Za
detalje pogledajte str. 71.
●
30
Easy Handycam – uporaba automatskih podešenja kamkordera
Jednostavno rukovanje kamkorderom
Funkcija Easy Handycam je funkcija za automatsko
podešavanje gotovo svih parametara kamkordera
samo jednim pritiskom tipke EASY. Vaš kamkorder
se automatski podesi na optimalne vrijednosti pa nije
potrebno detaljno podešavanje. Budući da su
raspoložive samo osnovne funkcije i poveća se
veličina znakova radi lakšeg gledanja, ove postupke
mogu koristiti čak i novi korisnici.
Tipka EASY
Podešavanje kamkordera tijekom Easy Handycam postupka
Dodirnite [SETUP] za prikaz raspoloživih podešenja.
Za detalje o podešenjima pogledajte str. 62.
Gotovo svi parametri se automatski podešavanju Easy Handycam postupkom.
g nije prikazano tijekom Easy Handycam postupka.
● Za izvođenje postupaka poput ručnog izoštravanja i dodavanja posebnih efekata, isključite funkciju
Easy Handycam.
●
●
Tipke koje nije mogu1e koristiti tijekom Easy Handycam postupka
Sljedeće tipke ili funkcije ne možete koristiti jer se podešavaju automatski. Pokušate li
izvesti nedopušteni postupak, pojavit će se poruka [Invalid during Easy Handycam operation].
●
●
●
BACK LIGHT (str. 43)
Pritisnite i zadržite DISP BATT/INFO (str. 45)
Provjera/brisanje zadnje scene (str. 46)
Iskljuenje funkcije Easy Handycam
Ponovno pritisnite EASY. u nestane sa zaslona.
●
Ako kamkorder isključite bez isključenja funkcije Easy Handycam, ona će i dalje biti aktivna kad
ponovno uključite kamkorder.
Sad pokušajte snimati , str. 32
Prije uporabe uređaja izvršite pripreme opisane u koracima od 1 do 8 (str. 18 do 29).
●
●
Kad uložite novi DVD-RW, formatira se u VIDEO modu.
Kad koristite DVD-RW disk formatiran u VR modu, ne možete izvoditi editiranje u kamkorderu (str. 85).
Ako ne namjeravate koristiti funkciju Easy Handycam, prijeđite na str. 38.
31
Jednostavno snimanje
Preklopku POWER
pomaknite u smjeru
strelice uz pritisak
zelene tipke samo kad
je preklopka POWER u
položaju OFF (CHG).
Za snimanje videozapisa
Za snimanje fotografija
Videozapisi
1 Preklopku POWER A više puta pomaknite u smjeru strelice za uključenje
žaruljice u (videozapisi).
2 Pritisnite START/STOP B (ili C).
●
Početno podešenje je [SP] (str. 75).
[STBY]
[REC]
Za zaustavljanje snimanja ponovno pritisnite START/STOP.
Za snimanje sljede1eg videozapisa
Izvedite korak 2.
●
Ako disk niste finalizirali (str. 52) i ako na njemu ima slobodnog mjesta, možete nastaviti snimanje kad:
– isključite kamkorder i ponovno ga uključite,
– izvadite disk iz kamkordera te ga ponovno uložite.
32
Prije Easy Handycam postupka
Uključite kamkorder i pritisnite EASY za uključenje Easy Handycam postupka
(str. 31).
Na LCD zaslonu se pojavi [Easy Handycam operation ON.], zatim u.
Fotografije
1 Preklopku POWER A više puta pomaknite u smjeru strelice za uključenje
žaruljice v (fotografije).
2 Odaberite odredište snimanja za fotografije.
A Dodirnite [SETUP] t [STILL MEDIA].
B Odaberite medij za snimanje fotografija i dodirnite j.
Izbornik postavki snimanja pojavi se ponovno s odabranim medijem za snimanje prikazanim u
gornjem desnom uglu.
Broj mogućih
fotografija i medij
za snimanje
●
Početno podešenje je [MEMORY STICK].
3 Lagano pritisnite PHOTO D za izoštravanje (A), zatim pritisnite dokraja (B).
●
Početno podešenje je [FINE] (str. 71).
Zvučni signal
Klik zatvarača
Trepće b Svijetli
Čuje se zvuk zatvarača. Kad nestane oznaka *, slika je snimljena.
33
Jednostavna reprodukcija
Preklopku POWER
pomaknite u smjeru strelice
uz pritisak zelene tipke samo
kad je preklopka POWER u
položaju OFF (CHG).
1 Pritisnite x PLAY/EDIT A (ili B).
Na LCD zaslonu pojavi se VISUAL INDEX.
Vrsta diska
Format snimanja DVD-RW-a
Prethodnih
6 slika
Sljedećih 6
slika
Pojavi se sa svakom
snimkom koja se zadnji
put reproducirala/snimila.
Za povratak na
prikaz snimanja
A Kartica
B Kartica
C Kartica
●
●
:
Prikazuje videozapise.
: Prikazuje fotografije na disku.
: Prikazuje fotografije na Memory Sticku Duo.
Kamkorderu ponekad treba neko vrijeme za prikaz izbornika VISUAL INDEX.
Odaberite karticu
za reprodukciju prvih 5 sekundi svakog videozapisa u izborniku VISUAL
INDEX.
2 Pokrenite reprodukciju.
Videozapisi
Dodirnite karticu
i zatim videozapis koji želite reproducirati.
Odabir pauze
ili reprodukcije
Početak tekuće/
prethodne scene
Zaustavljanje (povratak
u VISUAL INDEX)
34
Sljedeća scena
Datum/vrijeme
snimanja
Naprijed/natrag
Prije Easy Handycam postupka
Uključite kamkorder i pritisnite EASY za uključenje Easy Handycam postupka
(str. 31).
Na LCD zaslonu se pojavi [Easy Handycam operation ON.], zatim u.
Kad se odabrani videozapis reproducira dokraja, na zaslonu se ponovno pojavi VISUAL INDEX.
Dodirnite '/( u pauzi za usporenu reprodukciju videozapisa.
● Kada dodirnete videozapis s oznakom i, možete ga reproducirati od dijela na kojem je bio zaustavljen.
● Dodirnite [SETUP] t [VOLUME], zatim podesite glasnoću s [/\.
●
●
Fotografije
Disk:
Dodirnite karticu
i fotografiju koju želite reproducirati.
Tipka slide showa
(str. 44)
Vrsta medija
Datum/vrijeme snimanja
Prelazak na VISUAL INDEX
Prethodna/sljedeća
Memory Stick Duo:
Dodirnite karticu
i fotografiju koju želite reproducirati.
Tipka slide showa
(str. 44)
Vrsta medija
Datum/vrijeme snimanja
Prelazak na VISUAL INDEX
Prethodna/sljedeća
●
●
Dodirnite + za reprodukciju niza fotografija (str. 44).
Tijekom EASY Handycam reprodukcije ne možete koristiti sljedeće funkcije:
– Zumiranje (str. 44)
– Isključenje osvjetljenja LCD zaslona (str. 23).
35
Priprema za reprodukciju na DVD uređaju
(finaliziranje)
Finaliziranje omogućuje reprodukciju snimljenog DVD-a u DVD uređajima i DVD pogonima
računala.
Funkcija Easy Handycam omogućuje automatsko podešavanje sljedećih opcija kako biste
mogli jednostavno finalizirati disk:
– izrada DVD izbornika za prikaz naslovnih sličica snimaka na DVD uređaju i sličnoj opremi,
– izrada fotofilma za reprodukciju fotografija na DVD uređaju i sličnoj opremi.
DVD izbornik i fotofilm 1 "Rječnik" (str. 139, 140)
● Na DVD-R nije moguće snimati kad ga finalizirate, čak i ako ima slobodnog
mjesta na njemu.
● Ako finalizirate DVD-RW (VIDEO mod/DVD+RW, ne možete snimati dodatne
materijale na disk uporabom funkcije Easy Handycam. Isključite Easy
Handycam te slijedite korake navedene na str. 59.
Priprema za finaliziranje diska
1 Smjestite kamkorder u stabilan položaj. Spojite AC adapter na priključak
DC IN na kamkorderu.
Preklopka POWER
Priključak DC IN
AC adapter
u zidnu utičnicu
●
Koristite AC adapter kako biste spriječili prekid napajanja tijekom finaliziranja.
2 Uključite kamkorder i pritisnite EASY za uključenje funkcije Easy
Handycam (str. 31).
Na LCD zaslonu se pojavi [Easy Handycam operation ON.], zatim u.
3 Uložite disk koji želite finalizirati.
36
Finaliziranje diska
Dodirnite LCD zaslon u sljedećim koracima.
Dodirnite
Dodirnite
●
●
Dodirnite
Dodirnite
Dodirnite
Dodirnite
Tijekom finaliziranja ne izlažite kamkorder udarcima ili vibracijama i ne odspajajte AC adapter.
Što je manja količina snimljenog materijala, disku će trebati duže za finaliziranje.
Kad je disk dovršen
Izvadite disk iz kamkordera.
Reproducirajte snimke na DVD uređaju i sličnoj opremi.
Također pogledajte upute za uporabu isporučene s opremom za DVD reprodukciju.
Brisanje svih scena nakon reprodukcije (formatiranje)
Ako formatirate disk, ponovno se uspostavlja prvobitni kapacitet i možete ga koristiti za
daljnje snimanje.
Želite li DVD-RW ponovno koristiti za snimanje u VR modu, isključite funkciju Easy
Handycam i formatirajte disk (str. 60).
●
Obrisane sadržaje nije moguće obnoviti kad ih izbrišete.
Dodirnite LCD zaslon u sljedećim koracima.
A [SETUP]
B [% FORMAT]
C [YES]
D [YES]
Ej
37
Snimanje/Reprodukcija
Snimanje
Pokrov leće
PHOTO
Preklopka POWER
Otvorite ga u skladu s
podešenjem preklopke
POWER.
START/STOP A
START/STOP B
Videozapisi
1 Pomaknite preklopku POWER u smjeru
Pomaknite preklopku
POWER u smjeru strelice
držeći pritisnutom zelenu
tipku samo kad je
preklopka POWER u
položaju OFF (CHG).
strelice za uključenje žaruljice
u (videozapisi).
2 Pritisnite START/STOP A (ili B).
[STBY]
[REC]
Za zaustavljanje snimanja ponovno pritisnite START/STOP.
38
Fotografije
1 Pomaknite preklopku POWER za uključenje žaruljice v (fotografije).
2 Odaberite odredište snimanja za fotografije.
A Dodirnite g t [STILL MEDIA].
B Odaberite medij za snimanje fotografija i dodirnite j.
Izbornik postavki snimanja pojavi se ponovno s odabranim medijem za snimanje prikazanim
u gornjem desnom uglu.
●
●
Početno podešenje je [MEMORY STICK].
Odaberite opciju [STILL MEDIA] u [SETUP] kad je ne možete pronaći u g (str. 62).
Broj mogućih fotografija
i medij za snimanje
3 Lagano pritisnite PHOTO za izoštravanje (A), zatim pritisnite dokraja (B).
Zvučni signal
Klik zatvarača
Trepće b Svijetli
Čuje se zvuk zatvarača. Kad nestane oznaka :, slika je snimljena.
Provjera ili brisanje zadnje snimke
Pogledajte str. 46.
●
Ako je žaruljica ACCESS uključena po
završetku snimanja, vaš kamkorder još uvijek
očitava/upisuje podatke na disk ili na Memory
Stick Duo. Tada nemojte tresti kamkorder ili
odspajati bateriju ili AC adapter.
39
Reprodukcija
Pokrov leće
Preklopka zuma
Preklopka POWER
Zatvara se u skladu
s x PLAY/EDIT.
PLAY/EDIT B
x PLAY/EDIT A
1 Pomaknite preklopku POWER za uključenje kamkordera.
2 Pritisnite x PLAY/EDIT A (ili B).
Na LCD zaslonu pojavi se VISUAL INDEX.
Prethodnih
6 slika
Sljedećih 6
slika
Vrsta diska
Format snimanja
DVD-RW-a
Pojavi se sa svakom
snimkom koja se zadnji
put reproducirala/snimila.
Za povratak na
prikaz snimanja
A Kartica
B Kartica
C Kartica
●
: Prikazuje videozapise.
: Prikazuje fotografije na disku.
: Prikazuje fotografije na Memory Sticku Duo .
Kamkorderu ponekad treba neko vrijeme za prikaz izbornika VISUAL INDEX.
Korisne funkcije u izborniku VISUAL INDEX
Pomakom preklopke zuma mijenja se prikaz u izborniku VISUAL INDEX sa 6 do 12 ili više slika
prikazanih istovremeno. Dodirnite [Y DISPLAY] u
STANDARD SET kako biste podesili broj
sličica koje se pojavljuju u izborniku VISUAL INDEX (str. 77).
● Odaberite
za reprodukciju prvih 5 sekundi svakog videozapisa u izborniku VISUAL INDEX
kako biste provjerili snimke. Podesite [Y MOVIE PB] na [OFF] u
STANDARD SET kako se
videozapisi ne bi reproducirali te da baterija traje duže (str. 77).
●
40
3 Pokrenite reprodukciju.
Videozapisi
Fotografije
Dodirnite karticu
želite reproducirati.
Početak tekuće/
prethodne scene
Odabir pauze
ili reprodukcije
Zaustavljanje (povratak
u VISUAL INDEX)
●
●
●
*
●
te film koji
Disk:
Dodirnite karticu
želite reproducirati.
i fotografiju koju
Sljedeća
scena
Tipka slide
showa
(str. 44)
Natrag/brzo naprijed
Kad se odabrani videozapis reproducira
dokraja, na zaslonu se ponovno pojavi VISUAL
INDEX.
Dodirnite '/( u pauzi za usporenu
reprodukciju videozapisa.
Jednim dodirom tipke za ubrzanu reprodukciju,
brzina se poveća oko 5 puta, a s dva dodira oko
10 puta*.
Ubrza se oko 8 puta kad koristite DVD+RW.
Kada dodirnete videozapis s oznakom i,
možete ga reproducirati od dijela na kojem je
bio zaustavljen.
Prelazak na
VISUAL
INDEX
Prethodna/
sljedeća
Memory Stick Duo:
Dodirnite karticu
i fotografiju koju
želite reproducirati.
Tipka slide
showa
(str. 44)
Prelazak na
VISUAL
INDEX
Ugaanje glasno1e
Dodirnite g t [VOLUME], a zatim
[/\ za ugađanje glasnoće.
●
Prethodna/
sljedeća
Reprodukcija diska na drugim DVD
ureajima
Pogledajte str. 52.
Ako ne možete pronaći [VOLUME] u g,
dodirnite [SETUP] (str. 62).
41
Funkcije tijekom snimanja/reprodukcije itd.
Ne skidajte prst s preklopke zuma 2 kad je
koristite jer će se u protivnom snimiti zvuk
pomicanja preklopke.
● Ne možete promijeniti brzinu zuma tipkama 6
na okviru LCD zaslona.
● Minimalna potrebna udaljenost između
kamkordera i objekta uz izoštrenu sliku je oko 1
cm za širokokutno i 80 cm za telefoto snimanje.
● Možete podesiti [DIGITAL ZOOM] (str. 70)
ako želite veća podešenja zuma od 10 T.
●
Snimanje surround zvuka (5.1kanalno surround snimanje).......3 4
Uporabom kamkordera i Dolby Digital 5.1
Creatora možete snimanjem dobiti 5.1kanalni surround zvuk. Kad disk
reproducirate na opremi koja podržava 5.1kanalni surround zvuk, možete uživati u
iznenađujuće realističnom zvuku.
●
Snimanje
Uporaba zuma............................ 2 6
Preklopku zuma 2 lagano pomaknite za
sporije zumiranje, a malo više za brže
zumiranje.
Širi kut:
(širokokutni – W)
Približavanje
objekta: (telefoto – T)
42
Pri snimanju/reprodukciji u 5.1-kanalnom modu
prikazana je oznaka ^5.1ch. 5.1-kanalni
surround zvuk će se konvertirati u 2-kanalni
izlazni audio signal pri reprodukciji na vašem
kamkorderu.
Dolby Digital 5.1 Creator i 5.1-kanalni
surround zvuk 1 "Rječnik" (str. 139).
Zvuk sniman uporabom ugrađenog 4kanalnog mikrofona 4 konvertira se pri
snimanju u 5.1-kanalni surround zvuk.
Snimanje bežičnim mikrofonom
Možete koristiti bežični mikrofon (opcija)* za
snimanje zvuka iz daljine bežično.
Tako snimljen zvuk raspoređuje se u prednji
središnji dio 5.1-kanalnog surround zvuka i
miješa se sa zvukom snimljenim ugrađenim
mikrofonom. Zvuk će biti realističniji reproducirate
li disk na uređaju koji podržava 5.1-kanalni
surround. Pričvrstite bežični mikrofon na
priključak za pribor 3 (str. 96) u smjeru strelice.
Detalje potražite u uputama za uporabu bežičnog
mikrofona.
* Dodatno nabavljiv bežični mikrofon nije
dostupan u svim zemljama/regijama.
Uporaba bljeskalice .........................8
Pritisnite ( (bljeskalica) 8 više puta za
odabir podešenja.
Bez indikatora: Bljeskalica se aktivira
automatski kad u prostoru nema dovoljno
svjetla.
r
( (aktivna bljeskalica): Bljeskalica se aktivira
uvijek, bez obzira na svjetlinu prostora.
r
, Bljeskalica isključena: Snima se bez
bljeskalice.
●
●
●
●
●
●
Kod snimanja s uporabom ugrađene bljeskalice
preporuča se udaljenost od 0,3 do 2,5 m između
kamkordera i objekta.
Uklonite prašinu s površine bljeskalice prije
uporabe. Promjene boje uslijed zagrijavanja ili
prašina mogu smanjiti učinkovitost bljeskalice.
Signalna žaruljica punjenja bljeskalice trepće
tijekom punjenja i ostane svijetliti kad se
baterija sasvim napuni.
Bljeskalica možda neće biti učinkovita ako je
koristite na svijetlim mjestima, primjerice kod
snimanja objekta sa svjetlom u pozadini.
Bljeskalica ne radi kad je pričvršćena
konverzijska leća (opcija) ili filter (opcija).
Možete promijeniti svjetlinu bljeskalice
podešavanjem opcije [FLASH LEVEL], ili
možete spriječiti efekt crvenih očiju podešavanjem
opcije [REDEYE REDUC] (str. 68).
Podešavanje ekspozicije za objekte s
pozadinskim osvjetljenjem
(BACK LIGHT) ..................................9
Za podešavanje ekspozicije kod snimanja
objekata pozadinskim osvjetljenjem,
pritisnite BACK LIGHT 9 za prikaz
oznake .. Za isključenje ove funkcije,
ponovno pritisnite BACK LIGHT.
Izoštravanje objekta izvan središta
kadra................................................7
Pogledajte [SPOT FOCUS] na str. 68.
Zadravanje ekspozicije za odabrani
objekt...............................................7
Pogledajte [SPOT METER] na str. 66.
Snimanje na tamnim mjestima
(NightShot) ......................................1
Podesite preklopku NIGHTSHOT 1 na
ON. (Pojavi se o i [“NIGHTSHOT”].)
●
●
●
●
●
Za snimanje svjetlije slike koristite funkciju
Super NightShot (str. 69). Za snimanje svjetlije
slike pri prigušenom svjetlu, koristite funkciju
Color Slow Shutter (str. 69).
NightShot i Super NightShot koriste
infracrveno svjetlo. Stoga nemojte prekrivati
infracrveni emiter 5 prstima ili drugim
predmetima.
Uklonite konverzijsku leću (opcija).
Kad je automatsko izoštravanje otežano, sliku
izoštrite ručno ([FOCUS], str. 68).
Nemojte koristiti ove funkcije na svijetlim
mjestima jer tako možete uzrokovati kvarove.
43
Funkcije tijekom snimanja/reprodukcije itd. (nastavak)
Dodavanje posebnih efekata...........7
Pogledajte
PICT. APPLI. na str. 72.
Uporaba stativa ...............................!h
Stativ (opcija: vijak mora biti kraći od 5,5
mm) pričvrstite na priključak !h pomoću
vijka.
Stavljanje remena............................!g
Pričvrstite remen (opcija) na pripadajuću
kopču na kamkorderu.
Reprodukcija
Uporaba zuma pri reprodukciji ...2 6
Slike možete uvećati od 1,1 do 5 puta u
odnosu na izvornu veličinu.
Slike uvećavate pomoću ručice zuma 2 ili
tipaka zuma 6 na okviru LCD zaslona.
A Pokrenite reprodukciju slike koju želite
uvećati.
B Sliku uvećajte pomoću opcije T
(telefoto). Na LCD zaslonu se pojavi
okvir.
C Dodirnite dio koji želite prikazati u
središtu LCD zaslona.
D Uvećanje podesite s W (široki kut)/T
(telefoto).
Snimanje u zrcalnom nainu ...........!d
Otvorite LCD zaslon !d za 90 stupnjeva u
odnosu na kamkorder (1), zatim ga
rotirajte 180 stupnjeva prema leći (2).
Za poništenje dodirnite [END].
●
Brzinu zumiranja ne možete promijeniti
tipkama zuma 6 na okviru LCD zaslona.
Reprodukcija slika u nizu
(slide show).....................................7
Dodirnite - na prikazu za reprodukciju
fotografije.
Slide show počinje od odabrane slike.
Dodirnite - za zaustavljanje slide
showa. Za nastavak ponovno dodirnite
-.
●
Na zaslonu se pojavljuje zrcalna slika objekta,
no slika će izgledati normalno kad je snimite.
44
Možete dodirnuti | za podešavanje
kontinuirane reprodukcije slide showa. Početno
podešenje je [ON] (kontinuirana reprodukcija).
● Tijekom reprodukcije slide showa ne možete
koristiti zum.
●
Snimanje/Reprodukcija
Provjera kapaciteta baterije ............!e
Preklopku POWER podesite na OFF (CHG),
zatim pritisnite DISP/BATT INFO !e.
Pritisnete li tipku jednom, informacije o
bateriji (BATTERY INFO) se pojavljuju na
oko 7 sekundi. Zadržite li tipku pritisnutom
tijekom BATTERY INFO prikaza, on će
ostati vidljiv najviše 20 sekundi.
Preostali kapacitet
baterije (otprilike)
Kapacitet snimanja
(otprilike)
Iskljuenje zvunog signala potvrde
postupka ..........................................7
Pogledajte poglavlje [BEEP] na str. 78.
Vra1anje podešenja na poetne
vrijednosti ........................................!f
Pritisnite RESET !f za vraćanje svih
postavki, uključujući i postavke vremena i
datuma, na početne vrijednosti. (To se ne
odnosi na opcije izbornika Personal.)
Ostali dijelovi i funkcije
D Ugrađen 4-kanalni mikrofon
Kad je spojen vanjski mikrofon (opcija), ima
prednost pred ugrađenim mikrofonom (str. 96).
J Senzor daljinskog upravljača
Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru
(str. 49) kako bi upravljali kamkorderom.
K Žaruljica REC
Žaruljica REC svijetli crveno tijekom
snimanja (str. 78).
Žaruljica trepće kad je preostali kapacitet
baterije ili diska nizak.
L Zvučnik
Tijekom reprodukcije se iz zvučnika čuje zvuk.
Za ugađanje glasnoće pogledajte str. 41.
●
45
Provjera/brisanje zadnje snimljene scene
Moguće je provjeriti ili izbrisati zadnju
snimljenu scenu.
Međutim, ne možete je izbrisati ako
ste:
− izvadili disk,
− snimili nove videozapise ili
fotografije.
Provjera zadnje scene (Review)
1 Pomaknite preklopku POWER u
smjeru strelice za uključenje
žaruljice u (videozapisi) ili v
(fotografije), zatim dodirnite o.
Počinje reprodukcija zadnje snimljene
scene.
Brisanje zadnje snimljene scene
(Review Delete)
Ukoliko je provjerena scena nepotrebna,
možete je smjesta obrisati.
Na isti način možete brisati fotografije
snimljene na Memory Stick Duo sve do
isključenja kamkordera po završetku
snimanja.
Podatke koje snimite na DVD-R nije
moguće izbrisati.
1 Pritisnite q tijekom pregleda
slike.
Videozapis
Dodirnite za prikaz ispod funkcijskih
tipaka.
w: Povratak na početak reprodukcije
videozapisa.
|/=: Podešavanje glasnoće.
Fotografija
Povratak na snimanje
Dodirnite p.
Podaci o snimanju (datum snimanja, uvjeti, itd.)
nisu prikazani.
● Kod provjere fotografija snimljenih u nizu
(str. 70), možete ih pregledavati prema naprijed/
natrag pomoću {/|.
●
46
2 Dodirnite [YES].
●
●
Izbrisanu scenu nije moguće vratiti.
Možete izbrisati samo zadnju snimljenu scenu.
Kad je oznaka q siva, ne možete izbrisati scenu
zbog sljedećih razloga:
– već ste izbrisali zadnju snimljenu scenu,
– neposredno prije scene koja se trenutno
reproducira snimljen je videozapis ili
fotografija.
● Kad brišete fotografije snimane u nizu (str. 70),
sve će se izbrisati istovremeno.
Možete izbrisati određenu fotografiju kad snimate
na DVD-RW (VR mod) i na Memory Stick Duo
(str. 84, 85).
Indikatori vidljivi tijekom snimanja/reprodukcije
( ) je stranica s opisom.
Indikatori prikazani tijekom snimanja neće se snimiti.
Snimanje videozapisa
A Preostali kapacitet baterije (približno)
(45)
B Način snimanja (y, 1 ili 2) (75)
C Status snimanja ([STBY] (pripravno
stanje) ili [REC] (snimanje))
D Brojač (sati: minute: sekunde)
E Vrsta diska (14)
F Format snimanja za DVD-RW (14)
G Preostalo vrijeme snimanja videozapisa
(približno) (77)
H Tipka funkcije pregleda (46)
I Tipka Personal Menu (62)
Gledanje videozapisa
O Reprodukcija
P Tipka za odabir prethodnog/sljedećeg
zapisa (34, 41)
Q Broj scene
R Funkcijske tipke video reprodukcije
(34, 41)
Snimanje fotografija
J Tipka PLAY/EDIT
K Veličina slike (71)
L Kvaliteta ([FINE] ili [STD]) (71)
M Broj fotografija koje je moguće snimiti i
medij za snimanje
N Direktorij za snimanje (samo za Memory
Stick Duo)*
* Kako se broj fotografija snimljenih na Memory
Stick Duo povećava, automatski se stvaraju
novi direktoriji za njihovu pohranu.
Gledanje fotografija
S Broj prikazanih fotografija/ukupan broj
snimljenih fotografija
T Reproducirani direktorij (samo za
Memory Stick Duo)
U Naziv datoteke
V Tipka VISUAL INDEX (35, 41)
W Tipka slide showa (44)
X Tipka za odabir prethodne/sljedeće
fotografije (35, 41)
47
Indikatori vidljivi tijekom snimanja/reprodukcije (nastavak)
( ) je stranica s opisom.
Indikatori na LCD zaslonu i u
trailu
Sljedeći indikatori su prikazani kod
promjene opcija ili tijekom snimanja i
reprodukcije.
Gornji lijevi
Gornji središnji
Gornji desni
Središnji
Indikator
Znaenje
o
NightShot (43)
So
Super NightShot (69)
k
Color Slow Shutter (69)
L
PictBridge veza (94)
E z e
Indikator upozorenja (121)
Donji
Donji
Središnji
Gornji lijevi
Indikator
Znaenje
^5.1ch
5.1-kanalno surround
snimanje/reprodukcija (42)
2
Snimanje pomoću timera
(69)
q+
Kontinuirano snimanje
fotografija/bracket snimanje
(70)
(/(+(–,
Bljeskalica (68)
#
Niska MICREF LEVEL
razina (75)
)
LCD zaslon isključen (73)
Gornji središnji
Indikator
Znaenje
|
Ponavljanje slide showa
(44)
Gornji desni
Indikator
Znaenje
Zatamnjivanje (72)
>
48
Osvjetljenje LCD zaslona je
isključeno (23)
Indikator
Znaenje
)
Efekt slike (73)
'
Digitalni efekt (73)
9 R m
Ručno izoštravanje (68)
5 Y 7
6 8 4
PROGRAM AE (66)
.
Pozadinsko osvjetljenje
(43)
^ n &
Ravnoteža bijele boje (67)
*
WIDE SELECT (29)
i
Funkcija SteadyShot
isključena (70)
w
Mjerenje svjetla u točki
(66)/Ekspozicija (67)
Podaci o snimanju (DATA CODE)
Vrijeme i datum snimanja te podaci o
podešenjima kamkordera automatski se
snimaju na disk i Memory Stick Duo. Ne
vide se na zaslonu ali ih možete provjeriti
tijekom reprodukcije odabirom opcije
[DATA CODE] (str. 76). Možete vidjeti
datum i vrijeme snimanja na DVD uređaju,
itd. (str. 56, [SUB-T DATE], str. 78).
Daljinski upravljač
Prije uporabe daljinskog upravljača skinite
izolaciju.
A Tipka DATA CODE (str. 76)
Prikazuje datum i vrijeme ili podešenje
izrađenih snimaka (str. 76) kad pritisnite
tijekom reprodukcije.
Izolacija
B Tipka PHOTO (str. 33, 38)
Slika na zaslonu će se pritiskom na ovu tipku
snimiti kao fotografija.
C Tipka SCAN/SLOW (str. 34, 41)
D Tipke . > (prethodni/sljedeći)
(str. 34, 35, 41)
E Tipka PLAY (str. 34, 41)
F Tipka STOP (str. 34, 41)
G Tipka DISPLAY (str. 24)
H Predajnik
I Tipka START/STOP (str. 32, 38)
J Tipke zuma (str. 42, 44)
K Tipka PAUSE (str. 34, 41)
L Tipka VISUAL INDEX (str. 34, 41)
Uključi VISUAL INDEX kad je pritisnete
tijekom reprodukcije.
M Tipke b/B/v/V/ENTER
Kad pritisnete jednu od tih tipaka, na LCD
zaslonu se pojavi narančasti okvir. Odaberite
željenu tipku ili opciju s b/B/v/V, zatim
pritisnite ENTER radi potvrde.
Daljinski upravljač usmjerite prema senzoru za
upravljanje kamkorderom (str. 45).
● Kad daljinski upravljač ne šalje nikakav signal
neko vrijeme, narančasti okvir nestane. Kad
ponovno pritisnete neku od tipaka b/B/v/V ili
ENTER, okvir se pojavi na mjestu gdje je bio
zadnje prikazan.
● Za promjenu baterije pogledajte str. 135.
●
49
Gledanje slike na TV prijemniku
Kamkorder možete spojiti na ulaznu priključnicu TV prijemnika ili videorekordera uporabom
A/V kabela (A) ili A/V kabela sa S VIDEO (B) priključkom. Za ovaj postupak spojite
kamkorder na zidnu utičnicu uporabom AC adaptera (str. 19). Pogledajte upute za uporabu
opreme koju spajate.
(žuti)
(bijeli) (crveni)
A/V priključak
Videorekorderi
ili TV prijemnici
l: Tok signala
A A/V spojni kabel (isporuen)
Spojite na ulazni priključak drugog uređaja.
B A/V spojni kabel sa S-VIDEO prikljukom
(opcija)
Kad spajate drugi uređaj putem S VIDEO
priključka, koristeći A/V spojni kabel sa S
VIDEO kabelom (opcija), slike će se
reproducirati vjernije nego kod povezivanja
isporučenim A/V kabelom.
Spojite bijeli i crveni priključak (lijevi/desni
audio) i S-VIDEO priključak (S VIDEO kanal)
A/V kabela (opcija). U tom slučaju nije
potreban žuti (standardni video) utikač.
Spojite li samo S VIDEO utikač, zvuk se neće
čuti.
Kad je TV prijemnik spojen s
videorekorderom
Spojite kamkorder na LINE IN ulaz
videorekordera. Pomaknite izbornik ulaznog
signala videorekordera na LINE (VIDEO 1,
VIDEO 2, itd.), ako videorekorder ima
takav izbornik.
50
Podešavanje formata slike prema
spojenom TV prijemniku (16:9/4:3)
Promijenite podešenje ovisno o formatu
zaslona TV prijemnika na kojem ćete
gledati snimke.
A Pomaknite preklopku POWER u smjeru
strelice za uključenje žaruljice x
PLAY/EDIT.
B Dodirnite g t [SETUP] t
STANDARD SET t [TV TYPE] t
[16:9] ili [4:3] t j.
Kad podesite [TV TYPE] na [4:3], kvaliteta
slike se može smanjiti. Također, kad se format
snimljene slike mijenja između 16:9 i 4:3, slika
može zatreperiti.
● Kad reproducirate sliku snimljenu u 16:9
formatu na 4:3 TV prijemniku koji ne podržava
16:9 signal, podesite [TV TYPE] na [4:3].
●
Ako je TV prijemnik mono (ako ima
samo jedan audio ulaz)
Spojite žuti utikač A/V kabela na video
ulaz, a bijeli (lijevi kanal) ili crveni (desni
kanal) utikač na audio ulaz TV prijemnika
ili videorekordera.
●
Podatke o vremenu snimanja možete prikazati
na TV zaslonu tako da opciju [DISP OUTPUT]
podesite na [V-OUT/PANEL] (str. 78).
Ako vaš TV prijemnik/videorekorder
ima 21-pinski prikljuak
(EUROPRIKLJUKAK)
Za spajanje kamkordera na TV prijemnik
radi gledanja snimljenih slika, koristite 21pinski adapter (opcija).
TV/Videorekorder
51
Reprodukcija na DVD ure!ajima
Finaliziranje diska za reprodukciju na drugim
DVD uređajima ili u računalu
Finaliziranje omogućuje reprodukciju snimljenih diskova u DVD uređajima, DVD
rekorderima, DVD pogonu računala i drugoj opremi. Postupak finaliziranja razlikuje se ovisno
o vrsti diska.
● Postupkom finaliziranja nije zajamčena kompatibilnost sa svim uređajima za
reprodukciju.
Prije finaliziranja raspoloživa su sljedeća podešavanja.
– Odaberite vrstu DVD izbornika kako biste vidjeli sadržaj diska (pogledajte str. 55)*
– Izradite fotofilm za gledanje fotografija (pogledajte str. 55)*
– Promijenite naslove diskova (pogledajte str. 55)
Značajke finaliziranja ovise o vrsti DVD diska.
Diskovi koje je potrebno finalizirati ...
Diskovi koje nije potrebno finalizirati ...
Diskove
je potrebno finalizirati u sljedećim slučajevima:
A Za izradu DVD izbornika ili fotofilma.
B Za reprodukciju u DVD pogonima računala.
C Kad je snimljeno samo malo materijala
5 minuta ili manje u HQ modu, 8 minuta ili manje u SP modu ili 15 minuta ili manje u LP modu.
Tijek postupaka
Za prvu reprodukciju diska u DVD ureaju (str. 54)
Reprodukcija
na drugom DVD
ureaju
Finalizirajte
U slučaju 1,
2 ili 3.
52
Izvedite željena
podešavanja.
B DVD izbornik*
B Fotofilm*
B Naslov diska
Za dodavanje snimaka na finalizirani disk (str. 59)
Nije moguće dodavanje
snimaka.
Izradite novu
snimku
Poništite
finaliziranje diska.
Snimke je moguće dodavati kao i obično.
Kad se izradi DVD izbornik ili fotofilm, u
potvrdnom izborniku možete odabrati da
želite dodati snimku.
Za reprodukciju diska na DVD ureaju nakon dodavanja snimke (str. 54)
Reprodukcija
na drugom DVD
ureaju
Finalizirajte
Samo u slučaju 1.
* Nije moguće za
Izvedite željena
podešavanja.
B DVD izbornik*
B Fotofilm*
B Naslov diska
(str. 55).
53
Finaliziranje diska za reprodukciju na drugim DVD uređajima ili u računalu
(nastavak)
Finaliziranje diska
5 Dodirnite j t [YES] t [YES].
Postupak finaliziranja traje od jedne
minute do nekoliko sati. Što je manje
snimljenog materijala na disku, to će
finaliziranje trajati duže.
● Tijekom finaliziranja koristite AC adapter
da kamkorder ne bi ostao bez napajanja.
● Na dvostranim diskovima trebate finalizirati
svaku stranu zasebno.
●
Počne finaliziranje.
●
1 Stavite kamkorder u stabilan
položaj. Spojite AC adapter u
priključak DC IN na kamkorderu.
2 Uključite kamkorder pomakom
6 Dodirnite j kad se pojavi
[Completed].
preklopke POWER.
3 Uložite disk za finaliziranje.
4 Dodirnite g t [FINALIZE].
Dodir tipke [SET] omogućuje izvođenje
sljedećih postupaka:
− odabir vrste DVD izbornika (str. 55)
− promjenu podešenja fotofilma (str. 55)
− promjenu naslova diska (str. 55)
Tijekom finaliziranja ne izlažite kamkorder
udarcima ili vibracijama i ne odspajajte AC
adapter.
Kad trebate odspojiti AC adapter, najprije
isključite kamkorder i pričekajte da se
isključi žaruljica CHG (punjenje).
Finaliziranje počne ponovno kad opet
spojite AC adapter i uključite kamkorder.
Disk ne možete izvaditi dok se postupak
finaliziranja ne dovrši.
Kad koristite DVD-R/DVD-RW (VIDEO mod)/
DVD+RW, po dovršetku finaliziranja trepće u
pripravnom stanju kamkordera na zaslonu z Z
Izvadite disk iz kamkordera.
● Kad izvedete podešavanje koje omogućuje
izradu DVD izbornika na DVD-R-u/DVD-RWu (VIDEO mod)/DVD+RW-u te zatim
finalizirate disk, DVD izbornik će se tijekom
finaliziranja diska pojaviti na nekoliko sekundi.
● S DVD-R/DVD-RW (VIDEO mod) diskovima
ne možete gledati fotofilm na kamkorderu.
● Nakon finaliziranja diska vidjet će se indikator
diska i format snimanja na sljedeći način:
●
DVD-R
DVD-RW (VIDEO mod)
DVD-RW (VR mod)
Prijeđite na korak 5 ako želite
finalizirati disk uporabom sljedećih
tvorničkih podešenja:
− DVD izbornik: Style 1
− Fotofilm: Create Photomovie (izrada
fotofilma)
− Naslov diska: Datum prve uporabe diska
DVD izbornik; Fotofilm; Naslov diska 1
"Rječnik" (str. 139, 140)
54
DVD+RW
Odabir vrste DVD izbornika
Promjena naslova diska
A Dodirnite [DISC TITLE].
A Dodirnite [DVD MENU].
B Odaberite željeni stil među jednom od 4
vrste uzoraka pomoću m/n.
B Izbrišite neželjene znakove dodirom na
[T].
Žuti kursor se pomiče i znakovi se brišu
od kraja.
C Odaberite vrstu znaka, zatim dodirnite
željeni znak.
Odaberite [NO MENU] ako ne želite
izraditi DVD izbornik.
C Dodirnite j t [END].
Promjena podešenja fotofilma
Za brisanje znaka: dodirnite [T].
Za unos razmaka: dodirnite [t].
D Dodirnite [t] po unosu znaka kako
biste prešli na sljedeće mjesto za unos.
A Dodirnite [PHOTOMOVIE].
B Dodirnite [YES].
Odaberite [NO] ako ne želite izraditi
fotofilm.
C Dodirnite j t [END].
Finaliziranje uz izradu fotofilma može trajati
duže, jer što je više fotografija snimljeno na
disk, kamkorderu treba duže vrijeme za izradu
fotofilma.
● Fotografije u JPEG formatu možete vidjeti
uporabom DVD pogona računala bez izrade
fotofilma (str. 57).
● U ovom koraku ne možete izraditi fotofilm na
DVD-RW-u (VR mod). Izradite ga pomoću
izbornika EDIT (str. 88).
●
●
Moguće je unijeti najviše 20 znakova.
E Kad završite unos znakova, dodirnite j.
Disku je pridijeljen uneseni naslov.
F Dodirnite [END].
Za naslov diska možete unijeti najviše 20
znakova.
● Kad promijenite naziv diska unesen uporabom
drugog uređaja, 21. i sljedeći znakovi se brišu.
●
55
Reprodukcija diska na DVD uređajima, itd.
Finaliziran disk snimljen ovim
kamkorderom možete reproducirati na DVD
uređajima i sl. (str. 52). DVD+RW diskove
je moguće reproducirati bez finaliziranja.
S DVD-om promjera 8 cm nemojte
koristiti 8-centimetarski CD adapter jer
može uzrokovati kvar.
● Okomito postavljen DVD uređaj treba
biti u takvom položaj da se disk može
staviti vodoravno.
●
1 Uložite disk u DVD uređaj.
2 Započnite reprodukciju diska.
Postupak reprodukcije ovisi o DVD
uređaju. Za detalje pogledajte priručnik
isporučen s vašim DVD uređajem.
Ako ste izradili DVD izbornik
Možete izabrati željenu scenu u izborniku.
Fotofilm je naveden nakon svih videozapisa
u izborniku.
Fotofilm
Na nekim DVD uređajima nije moguća
reprodukcija diska, disk se "zamrzava" na
trenutak između scena ili neke funkcije nisu
raspoložive.
● Fotografije se reproduciraju kao fotofilm s
izmjenom slika svake 3 sekunde.
● DVD uređaji koji podržavaju titlove mogu
prikazati datum i vrijeme snimanja tamo gdje se
obično pojavljuju titlovi (str. 78). Također
pogledajte upute svog DVD uređaja.
●
56
Mogu1nost reprodukcije
Nije zajamčeno da ćete snimljeni disk moći
reproducirati u svim DVD uređajima.
Pogledajte upute isporučene s DVD uređajem
ili se obratite prodavaču.
Reprodukcija diska na računalu s DVD pogonom
S DVD-om promjera 8 cm nemojte
koristiti 8-centimetarski CD adapter jer
može uzrokovati kvar.
● Disk morate finalizirati (str. 52) čak i kad
koristite DVD+RW. U protivnom može
uzrokovati smetnje.
●
Reprodukcija videozapisa
Koristite DVD pogon za diskove promjera 8
cm. Na računalu treba biti instalirana
aplikacija za reprodukciju DVD-a.
1 Uložite finaliziran disk u DVD
pogon računala.
Reprodukcija fotografija
Fotografije pohranjene na disk prikazane su
u JPEG formatu.
Imajte na umu da je moguće slučajno
brisanje ili mijenjanje izvornih podataka
tijekom ovog postupka jer koristite izvorne
podatke na disku.
1 Uložite finalizirani disk u DVD
pogon računala.
2 Kliknite na [Start] t [My
Computer].
2 Započnite reprodukciju diska
uporabom odgovarajuće
aplikacije.
Ili dvaput kliknite na ikonicu [My
Computer] na desktopu.
3 Desnom tipkom miša kliknite na
Snimljeni disk možda nećete moći reproducirati
na nekim računalima. Za detalje pogledajte
korisnički priručnik računala.
● Ne možete reproducirati ili editirati videozapise
kopirane s DVD-a na tvrdi disk računala. Za
detalje pogledajte "First Step Guide" na
isporučenom CD-ROM-u (za DCR-DVD405E/
DVD805E).
●
ikonicu DVD pogona s uloženim
diskom, zatim kliknite na [Open].
4 Dvaput kliknite na [DCIM] t
[100MSDCF].
5 Dvaput kliknite na datoteku koju
želite reproducirati.
Na za slonu se pojavi odabrana
fotografija.
57
Reprodukcija diska na računalu s DVD pogonom (nastavak)
Oznaka medija sadrži datum prve
uporabe diska.
<npr.>
Ako se disk prvi put upotrijebio u 6:00 poslije
podne 1. siječnja 2006:
2006_01_01_06H00M_PM
Oznaka
medija
Snimke su pohranjene u sljedeće
direktorije na disku.
x Videozapisi
DVD-R/DVD-RW(VIDEO mod)/DVD+RW:
Direktorij VIDEO_TS
DVD-RW (VR mode):
Direktorij DVD_RTAV
x Fotografije
Direktorij DCIM\100MSDCF
<npr.>
Direktorij za podatke DVD-R-ova/DVD-RW-ova
(VIDEO mod)/DVD+RW-ova
Kad koristite Windows XP:
Direktorij s
fotografijama
58
Uporaba snimljenog diska (DVD-RW/DVD+RW)
Snimanje dodatnih scena nakon finaliziranja
Na finalizirane DVD-RW-ove (VIDEO mod)/
DVD+RW-ove možete snimati dodatne
materijale prema sljedećim uputama ako na
disku ima dovoljno slobodnog mjesta.
Kad koristite finalizirani DVD-RW (VR
mod), novi materijal možete snimati
na disk bez dodatnih koraka.
Tijekom ovog postupka koristite AC adapter da
kamkorder ne ostane bez napajanja.
● Tijekom postupka ne izlažite kamkorder
udarcima ili vibracijama i ne odspajajte AC
adapter.
● Briše se DVD izbornik i fotofilm izrađeni
tijekom finaliziranja.
● Na dvostranom disku je sljedeće postupke
potrebno izvršiti za svaku stranu zasebno.
●
Kad koristite DVD-RW (VIDEO
mod) (poništenje finaliziranja)
1 Spojite AC adapter u priključak
DC IN na kamkorderu, zatim
spojite mrežni kabel u zidnu
utičnicu.
2 Uključite kamkorder pomakom
6 Dodirnite [YES] t [YES], zatim
dodirnite j kad se pojavi
[Completed.].
Kad koristite DVD+RW
Ako ste izradili fotofilm ili DVD izbornik
tijekom finaliziranja (str. 55), potrebno je
izvesti sljedeće korake.
1 Spojite AC adapter u priključak
DC IN na kamkorderu, zatim
spojite mrežni kabel u zidnu
utičnicu.
2 Pomaknite preklopku POWER za
uključenje kamkordera.
3 Uložite finaliziran disk u
kamkorder.
Pojavi se dijaloški okvir s upitom želite
li snimati dodatne scene.
preklopke POWER.
3 Uložite finaliziran disk u kamkorder.
4 Dodirnite g t [SETUP].
5 Dodirnite
MEDIA SET t
[UNFINALIZE].
4 Dodirnite [YES] t [YES].
Pojavi se [Completed.], zatim ponovno
prikaz za snimanje.
59
Brisanje svih scena na disku (formatiranje)
Formatiranje je postupak kojim se brišu svi podaci snimljeni na disk kako bi se na njega moglo
ponovno snimati. Tim postupkom vraća se puni kapacitet diska.
● DVD-R disk nije moguće formatirati. Zamijenite ga novim diskom.
Formatiranje finaliziranog diska
Poništi se finaliziranje te disk trebate ponovno finalizirati radi reprodukcije u DVD
uređaju.
Formatiranje briše sve snimke s finaliziranog diska. Na zaslonu se pojavi ikona
, no nije potrebno finalizirati disk prije gledanja u DVD uređaju.*
ili
* Za uporabu DVD izbornika ili fotofilma na DVD+RW disku, disk treba biti finaliziran (str. 52).
●
●
●
Tijekom formatiranja koristite AC adapter da kamkorder ne ostane bez napajanja.
Tijekom formatiranja ne izlažite kamkorder udarcima ili vibracijama i ne odspajajte AC adapter.
Na dvostranom disku je formatiranje potrebno izvršiti za svaku stranu zasebno.
1 Spojite AC adapter u priključak
5 Odaberite format snimanja za
DVD-RW, dodirnite j i zatim
nastavite s korakom 7.
DC IN na kamkorderu, zatim
spojite mrežni kabel u zidnu
utičnicu.
2 Uključite kamkorder pomakom
preklopke POWER.
●
3 Uložite disk koji će se finalizirati u
Za detalje o formatu snimanja pogledajte
str. 14.
kamkorder.
4 Dodirnite g t [% FORMAT].
x DVD-RW
Odaberite format snimanja, zatim format
diska. Nastavite s korakom 5.
x DVD+RW
Odaberite format slike za snimanje,
zatim formatirajte disk. Nastavite s
korakom 6.
6 Odaberite format slike za
snimanje ([16:9 WIDE] ili [4:3]) za
DVD+RW, zatim dodirnite j.
●
7 Dodirnite [YES] t [YES], zatim
dodirnite j kad se pojavi
[Completed.].
●
60
Za detalje o formatu slike videozapisa
pogledajte str. 27.
Ne možete promijeniti format slike videozapisa
podešen u koraku 6 za DVD+RW. Za promjenu
formata slike trebate ponovno formatirati disk.
Tijekom Easy Handycam postupaka (str. 31),
izbornik iz koraka 5 se ne pojavi čak i kad je u
kamkorder uložen DVD-RW. Nastavite s
korakom 7.
● Ne možete formatirati disk kojem je podešena
zaštita na drugoj opremi. Isključite zaštitu diska
na izvornoj opremi, zatim ga formatirajte.
●
61
Uporaba opcija iz izbornika
Uporaba opcija iz izbornika
1 Preklopku POWER pomaknite u smjeru strelice za uključenje odgovarajuće
žaruljice.
Pomaknite preklopku POWER u smjeru strelice držeći pritisnutom
zelenu tipku samo kad je preklopka POWER u položaju OFF (CHG).
u : Za snimanje videozapisa
v : Za snimanje fotografija
Kod podešavanja za reprodukciju pritisnite x PLAY/EDIT za prelazak na reprodukcijski
prikaz.
2 Dodirnite LCD zaslon za odabir opcije iz izbornika.
Nedostupne opcije bit će zasjenjene.
x Uporaba preaca izbornika Personal
U izborniku Personal možete izraditi prečace za često korištene opcije izbornika.
●
Izbornik Personal možete podesiti po želji (str. 80).
A Dodirnite g.
B Dodirnite ikonu željene opcije.
Ukoliko željena opcija nije prikazana na zaslonu, dodirnite h/i dok se ne prikaže opcija.
C Odaberite željeno podešenje i dodirnite j.
x Uporaba opcija iz izbornika
Možete podesiti po želji opcije iz izbornika koje nisu dodane u izbornik Personal.
62
A Dodirnite g t [MENU].
B Odaberite željenu opciju izbornika.
Dodirnite m/n za odabir opcije i dodirnite j. (Postupak u koraku 3 je isti kao u
koraku 2.)
C Odaberite željenu opciju.
●
Također možete izravno pritisnuti opciju kako bi je odabrali.
D Podesite opciju po želji.
Kad završite s podešavanjem, dodirnite j t t (zatvaranje) za isključenje prikaza
izbornika.
Ukoliko ne budete htjeli promijeniti podešenje, dodirnite p za povratak na prethodni
prikaz.
x Uporaba opcija iz izbornika tijekom Easy Handycam postupka
g se ne pojavljuje tijekom Easy Handycam postupka (str. 31).
A Dodirnite [SETUP].
Pojave se raspoložive opcije izbornika.
B Odaberite željenu opciju.
C Podesite opciju po želji.
Kad završite s podešavanjem, dodirnite j (zatvaranje) za isključenje prikaza izbornika.
Ukoliko ne budete htjeli promijeniti podešenje, dodirnite p.
●
Isključite funkciju Easy Handycam (str. 31) kako biste normalno koristili izbornik.
63
Opcije izbornika
Opcije dostupne u izborniku (z) se razlikuju ovisno o
radnom modu. Sljedeća podešavanja se izvode
automatski tijekom Easy Handycam postupka (str. 31).
u Video zapis v Fotografije
x PLAY/EDIT
Easy Handycam
Izbornik CAMERA SET (str. 66)
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
AUTO SHUTTER
SPOT FOCUS
FOCUS
FLASH SET
SUPER NS
NS LIGHT
COLOR SLOW S
z
z
–
AUTO
z
z
–
AUTO
z
z
–
AUTO
z
–
AUTO
z
z
–
–
ON
z
z
–
AUTO
u SELF-TIMER
\ SELF-TIMER
DIGITAL ZOOM
STEADYSHOT
z
–
z
–
AUTO
z
–
–
( *1/OFF
–
OFF
–
ON
z
z
–
–
OFF
z
–
–
OFF
–
z
–
–
OFF
z
–
OFF
z
–
–
ON
z
z
Izbornik STILL SET (str. 70)
\ BURST
–
z
–
OFF
\ QUALITY
–
z
–
FINE
\ IMAGE SIZE
FILE NO.
–
z
–
–
z
–
z
–*1
z
–
–
OFF
z
–
–
OFF
–
OFF
REC CTRL *
z
–
–
–
z
–
USB SELECT *2
–
–
–*3
DEMO MODE
z
–
z
–
ON
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
–
z
z
–
z
z
z
Izbornik PICT.APPLI. (str. 72)
FADER
D. EFFECT
PICT. EFFECT
2
Izbornik MEDIA SET (str. 74)
% FORMAT
FINALIZE
UNFINALIZE
DISC TITLE
b FORMAT
64
u Video zapis v Fotografije
x PLAY/EDIT
Easy Handycam
Izbornik STANDARD SET (str. 75)
REC MODE
STILL MEDIA
z
–
–
–
SP
z
–
z*1
VOLUME
–
–
z
z*1
MULTI-SOUND
MICREF LEVEL
SUR MONITOR
–
–
z
–
z
–
NORMAL
z
–
–
–
OFF
LCD/VF SET
z
z
z
–/NORMAL/–/
NORMAL/–*1
TV TYPE
z
–
z
–
z
–*1
z
AUTO
DATA CODE
Y DISPLAY
–
–
z
DATE/TIME
–
–
z
–*1
Y MOVIE PB
–
–
z
–*1
u REMAINING
z
–
–
AUTO
REMOTE CTRL
REC LAMP
BEEP
z
z
ON
z
z
z
–
z
z
z
z*1
DISP OUTPUT
SETUP ROTATE
A.SHUT OFF
SUB-T DATE
CALIBRATION
z
z
z
LCD PANEL
z
z
z
–*1
z
z
–
z
–
5 min
–
z
–
USB SPEED *2
z
–
ON
–*1
Izbornik TIME/LANGU. (str. 79)
CLOCK SET
z
z
z
z*1
AREA SET
z
z
z
–*1
SUMMERTIME
z
z
z
–*1
LANGUAGE
z
z
z
–*1
*1 Podešenja izvedena prije Easy Handycam postupka ostanu nepromijenjena.
*2 DCR-DVD405E/DVD805E
*3 [USB SELECT] se pojavi automatski kad je kamkorder spojen na računalo ili drugi uređaj USB
kabelom.
65
Izbornik CAMERA
SET
SUNSET&MOON (zalazak sunca i
mjeseina)** (8)
Podešavanje kamkordera u skladu s
uvjetima snimanja (EXPOSURE/WHITE
BAL./ STEADYSHOT, itd.)
Tvorničke postavke označene su simbolom
B. Indikatori u zagradama se pojave kad je
opcija odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz
izbornika pogledajte str. 62.
Za postizanje atmosfere pri snimanju
objekata u tamnoj okolini, primjerice pri
zalasku sunca ili vatrometu te općenito pri
noćnom snimanju.
LANDSCAPE** (krajolik) (4)
PROGRAM AE
Uporabom funkcije PROGRAM AE možete
učinkoviti snimati u različitim situacijama.
Za jasno snimanje udaljenih objekata. Ova
funkcija sprečava fokusiranje na staklo ili
metalnu površinu između kamkordera ili
objekta.
B AUTO
Odaberite za automatsko snimanje kad ne
koristite funkciju [PROGRAM AE].
SPOTLIGHT* (pod reflektorom) (5)
Opcije s jednom zvjezdicom (*) se mogu podesiti
za izoštravanje objekata na maloj udaljenosti.
Opcije s dvije zvjezdice (**) se mogu
podešavati za izoštravanje udaljenih objekata.
● Podešenje se vrati na [AUTO] kad je preklopka
POWER podešena na OFF (CHG) duže od 12 sati.
●
Za objekte koji se nalaze pod reflektorom.
Ova funkcija sprečava učinak upadljive
bjeline lica.
PORTRAIT (mekani portreti) (Y)
Stvara mekanu pozadinu za objekte poput
ljudi ili cvijeća, istodobno ih ističući.
SPOT METER (mjerenje svjetla u
toki)
Možete podesiti i zadržati ekspoziciju za
objekt tako da se snimi s odgovarajućom
svjetlinom čak i kad je zamjetan snažan
kontrast u odnosu na pozadinu (poput
objekata na pozornici).
SPORTS* (sportski dogaaji) (7)
Za snimanje objekata koji se brzo kreću.
Funkcija smanjuje trešnju aparata.
BEACH&SKI* (morska obala i skijanje) (6)
A Dodirnite točku na kojoj želite fiksirati i
podesiti ekspoziciju na zaslonu.
Pojavljuje se w.
B Dodirnite [END].
Za povratak na automatsko podešavanje
ekspozicije dodirnite [AUTO] t [END].
Odaberite kako biste spriječili da ljudska
lica izgledaju tamna kad su obasjana jakom
ili reflektirajućom svjetlošću, primjerice, na
morskoj obali ljeti ili na skijanju zimi.
66
Ako podesite [SPOT METER], opcija
[EXPOSURE] se automatski podesi na
[MANUAL].
● Podešenje se vrati na [AUTO] kad je preklopka
POWER podešena na OFF (CHG) duže od 12 sati.
●
INDOOR (n)
EXPOSURE (ekspozicija)
Ravnoteža bijele boje se podešava na
odgovarajuću vrijednost za snimanje:
− u zatvorenim prostorima,
− na zabavama ili u studijima gdje se
svjetlosni uvjeti brzo mijenjaju,
− ispod video svjetla u studiju, ili ispod
natrijeve svjetiljke ili klasične rasvjete.
Moguće je ručno podesiti ekspoziciju za
postizanje najravnomjernije svjetline
objekta. Primjerice, prilikom snimanja u
zatvorenom prostoru za sunčanog dana,
možete izbjeći pojavu sjena iza osoba koje
stoje pokraj prozora ručnim podešavanjem
ekspozicije u skladu sa zidom prostorije.
ONE PUSH (&)
Odaberite kad želite da bijela boja bude u
skladu sa svjetlom okoliša.
A Dotaknite [ONE PUSH].
B Kadrirajte objekt poput komada papira
tako da ispuni kadar pod istim
osvjetljenjem kakvo ćete koristiti za
stvarno snimanje.
C Dodirnite [&].
Oznaka & ubrzano trepće. Kad
podešenje bijele boje bude podešeno i
pohranjeno u memoriju, indikator
prestaje treptati.
A Dodirnite [MANUAL].
Pojavljuje se w.
B Podesite ekspoziciju dodirom na
[/\.
C Dodirnite j.
Za povratak na automatsko podešavanje
ekspozicije dodirnite [AUTO] t j.
● Nemojte
tresti kamkorder dok oznaka
& ubrzano trepće.
● Kad oznaka & polagano trepće,
ravnoteža bijele boje se ne može
podesiti.
● Ako oznaka & trepće nakon dodira
tipke j, podesite opciju [WHITE
BAL.] na [AUTO].
Možete podesiti [EXPOSURE] i [FADER] dok
koristite tražilo (str. 73), a LCD zaslon je
zakrenut za 180 stupnjeva i zatvoren tako da je
okrenut prema van.
● Podešenje se vrati na [AUTO] kad je preklopka
POWER podešena na OFF (CHG) duže od 12
sati.
●
Kad izvadite bateriju radi zamjene, a odabrana
je opcija [AUTO], ili kad prenesete kamkorder
iz otvorenog u zatvoreni prostor ili obrnuto, a
podešena je fiksna ekspozicija, odaberite
[AUTO] i usmjerite kamkorder na obližnji bijeli
objekt otprilike 10 sekundi za postizanje boljeg
balansa boje.
● Ponovite postupak [ONE PUSH] ako
promijenite postavku [PROGRAM AE] ili
unesete kamkorder iz zatvorenog u otvoreni
prostor ili obrnuto tijekom postupka [ONE
PUSH].
● Podesite [WHITE BAL] na [AUTO] ili [ONE
PUSH] kad snimate pod bijelim ili hladnim
bijelim fluorescentnim svjetlom.
● Podešenje se vrati na [AUTO] kad je preklopka
POWER podešena na OFF (CHG) duže od 12
sati.
●
WHITE BAL. (ravnotea bijele
boje)
Moguće je podesiti tonove boja u skladu sa
svjetlinom okoliša.
B AUTO
Odaberite ako želite snimati s automatski
podešenom ravnotežom bijele boje.
OUTDOOR (^)
Ravnoteža bijele boje se podešava na
odgovarajuću vrijednost za snimanje:
− na otvorenom,
− noću, za neonske znakove i vatromete,
− izlaska ili zalaska sunca,
− pod fluorescentnim svjetlom.
67
Izbornik CAMERA SET (nastavak)
AUTO SHUTTER
Odaberite [ON] (tvornička postavka) za
automatsko aktiviranje elektroničkog
zatvarača radi podešavanja njegove brzine
pri snimanju uz jako svjetlo.
SPOT FOCUS
Moguće je odabrati i izoštriti točku izvan
središta kadra.
Za lakše izoštravanje objekta pomaknite
preklopku zuma prema T (telefoto) dok ne
izoštrite, i zatim prema W (široki kut) za
podešavanje zuma za snimanje. Želite li objekt
snimiti izbliza, pomaknite preklopku zuma
prema W (široki kut), zatim izoštrite sliku.
● Minimalna potrebna udaljenost između
kamkordera i objekta uz izoštrenu sliku je oko 1
cm za širokokutno i oko 80 cm za telefoto
snimanje.
● Podešenje se vrati na [AUTO] kad je preklopka
POWER podešena na OFF (CHG) duže od 12
sati.
●
FLASH SET
A Dodirnite točku koju želite izoštriti.
Pojavi se oznaka 9.
B Dodirnite [END].
Za automatsko izoštravanje dodirnite
[AUTO] t [END] u koraku 1.
Ako podesite [SPOT FOCUS], opcija [FOCUS]
se automatski podesi na [MANUAL].
● Podešenje se vrati na [AUTO] kad je preklopka
POWER podešena na OFF (CHG) duže od 12
sati.
Ovu funkciju možete koristiti samo pri
uporabi ugrađene bljeskalice ili vanjske
bljeskalice (opcija) kompatibilne s vašim
kamkorderom.
x FLASH LEVEL
HIGH (( +)
●
FOCUS
Sliku je moguće izoštriti ručno u skladu s
uvjetima snimanja. Koristite ovu funkciju
kad želite izoštriti određeni objekt.
A Dodirnite [MANUAL].
Pojavi se oznaka 9.
B Dodirnite \ (izoštravanje bliskih
objekata)/] (izoštravanje udaljenih
objekata) za postizanje oštrijeg fokusa.
Oznaka m se pojavljuje kad ne možete više
izoštriti objekt u blizini, a oznaka R kad ne
možete više izoštriti objekt u daljini.
C Dodirnite j.
Za automatsko izoštravanje dodirnite
[AUTO] t j u koraku 1.
68
Odaberite za jači intenzitet bljeskalice.
B NORMAL (()
LOW (( –)
Odaberite za slabiji intenzitet bljeskalice.
●
Podešenje se vrati na [NORMAL] kad je
preklopka POWER podešena na OFF (CHG)
duže od 12 sati.
x REDEYE REDUC
Možete spriječiti efekt crvenih očiju tako što
će se bljeskalica aktivirati prije snimanja.
Podesite [REDEYE REDUC] na [ON],
zatim pritisnite ( (bljeskalica) (str. 43) više
puta za odabir podešenja.
/ (automatsko smanjenje efekta): Prije
automatskog aktiviranja bljeskalice kad u
prostoru nema dovoljno svjetla aktivira se
predbljesak.
r
/ ( (aktivno smanjenje efekta): Bljeskalica i
predbljesak za smanjenje efekta crvenih očiju
se aktiviraju uvijek.
r
, (isključena bljeskalica): Snima se bez
bljeskalice.
Funkcijom REDEYE REDUC ponekad se neće
postići željeni učinak, što ovisi o individualnim
razlikama i drugim uvjetima.
● Podešenje se vrati na [OFF] kad je preklopka
POWER podešena na OFF (CHG) duže od 12
sati.
●
Podesite [COLOR SLOW S] na [ON]. Na
zaslonu se pojavljuje k i [COLOR SLOW
SHUTTER].
Za isključenje funkcije [COLOR SLOW S]
dodirnite [OFF].
Ako je automatsko izoštravanje otežano, ručno
izoštrite sliku ([FOCUS], str. 68).
● Brzina zatvarača kamkordera se mijenja, ovisno
o svjetlini. U toj fazi pokretni dijelovi slike
mogu se doimati usporeno.
●
SUPER NS (Super NightShot)
Slika će se snimati s osjetljivošću do 16 puta
većom od NightShot na tamnim mjestima.
Podesite [SUPER NS] na [ON] dok je
preklopka NIGHTSHOT također podešena
na ON. Na zaslonu trepće So i [“SUPER
NS”].
Za isključenje ove funkcije podesite
[SUPER NS] na [OFF].
●
●
●
●
●
Nemojte koristiti NightShot i [SUPER NS] na
svijetlim mjestima jer tako možete izazvati kvar.
Ne prekrivajte infracrveni emiter prstima ili
drugim predmetima (str. 43).
Uklonite konverzijsku leću (opcija).
Kad je automatsko izoštravanje otežano, sliku
izoštrite ručno ([FOCUS], str. 68).
Brzina zatvarača kamkordera mijenja se ovisno
o svjetlini. U tom trenutku može se usporiti
kretanje slike.
NS LIGHT (NightShot Light)
Kad za snimanje koristite funkciju
NightShot, možete snimati jasnije slike
podesite li funkciju [NS LIGHT], koja
emitira (nevidljivo) infracrveno svjetlo, na
[ON] (početno podešenje).
u SELF-TIMER
Timer počne snimanje videozapisa s
odgodom od oko 10 sekundi.
Pritisnite START/STOP kad je opcija [u
SELFTIMER] podešena na [ON](2). Za
poništenje odbrojavanja dodirnite [RESET].
Za isključenje self-timera odaberite [OFF].
●
Timer također možete koristiti s tipkom START/
STOP na daljinskom upravljaču (str. 49).
\ SELF-TIMER
Timer počne snimanje fotografije s
odgodom od oko 10 sekundi.
Pritisnite PHOTO kad je opcija [\ SELFTIMER] podešena na [ON](2).
Za poništenje odbrojavanja dodirnite
[RESET]. Za isključenje self-timera
odaberite [OFF].
●
Timer također možete koristiti s tipkom
PHOTO na daljinskom upravljaču (str. 49).
Ne prekrivajte infracrveni emiter prstima ili
drugim predmetima (str. 43).
● Uklonite konverzijsku leću (opcija).
● Maksimalna udaljenost od objekta pri snimanju
s uporabom funkcije [NS LIGHT] iznosi
otprilike 3 m.
●
COLOR SLOW S
(Color Slow Shutter)
Ova funkcija omogućuje snimanje slike na
kojoj su boje vjernije izvornom prikazu, čak
i na tamnim mjestima.
69
Izbornik CAMERA SET
(nastavak)
DIGITAL ZOOM (digitalni zum)
Možete odabrati maksimalnu razinu zuma
ukoliko želite primijeniti faktor zuma veći
od 10T (početno podešenje) pri snimanju na
disk ili Memory Stick Duo. Tijekom
snimanja na disk imajte na umu da se
kvaliteta slike smanjuje kad koristite
digitalni zum.
Izbornik STILL SET
Podešenja za fotografije
(BURST/QUALITY/IMAGE SIZE, itd.)
Tvorničke postavke označene su simbolom
B. Indikatori u zagradama se pojave kad je
opcija odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz
izbornika pogledajte str. 62.
\ BURST
Moguće je snimiti nekoliko fotografija
zaredom pritiskom tipke PHOTO.
B OFF
Odaberite kad ne želite koristiti
kontinuirano snimanje.
Desna strana skale pokazuje područje
digitalnog zumiranja. Područje zumiranja se
pojavi kad odaberete razinu zuma.
NORMAL (q)
Zum do 10 T se izvodi optički, a do 20 T
digitalno.
Fotografije se snimaju redom u intervalima
od oko 0,5 sekunde. Odaberite za snimanje
fotografija standardne kvalitete.
3.0M (z) : 3 snimke
1.9M (~) : 4 snimke
VGA (0.3M) (}) : 21 snimka
& 2.3M (y) : 3 snimke
120 T
EXP. BRKTG (+)
Zum do 10 T se izvodi optički, a do 120 T
digitalno.
Snima 3 fotografije zaredom s različitim
ekspozicijama u intervalu od oko 0,5
sekunde. Možete usporediti te 3 fotografije
i odabrati onu s najboljom ekspozicijom.
B OFF
Zum do 10 T se izvodi optički.
20 T
STEADYSHOT
●
Ova funkcija je korisna kad želite ublažiti
vibracije kamkordera (standardno podešenje
je [ON]). Opciju [STEADYSHOT] podesite
na [OFF] (i) kad koristite stativ ili
konverzijsku leću (opcija).
●
●
●
●
70
Bljeskalica neće raditi tijekom kontinuiranog
snimanja.
Maksimalan broj fotografija će se snimiti kod
uporabe timera ili daljinskog upravljača.
Ponekad nećete moći snimati kontinuirano do
maksimalnog broja, što ovisi o veličini slike i
preostalom kapacitetu diska ili Memory Sticka
Duo.
[EXP.BRKTG] neće funkcionirati kad na disku
ili Memory Sticku Duo preostane mjesta za
manje od 3 snimke.
Snimanje kontinuiranih slika na disk traje duže
od normalnog snimanja. Sljedeću fotografiju
snimite kad se isključi indikator skale (:) i
žaruljica ACCESS.
\ QUALITY
Broj fotografija koje je mogu1e snimiti
na Memory Stick Duo (otprilike)
B FINE (FINE)
3.0M
&
2.3M
1.9M
VGA
(0.3M)
z
(y)
(~)
}
16MB
10
24
13
32
16
37
96
240
32MB
20
48
27
65
32
75
190
485
Odaberite za snimanje fotografija bolje
kvalitete.
STANDARD (STD)
Odaberite za snimanje fotografija
standardne kvalitete.
Veliina fotografija (otprilike kB)
3.0M
&
2.3M
1.9M
VGA
(0.3M)
64MB
40
98
54
130
65
150
390
980
z
(y)
(~)
}
128MB
82
195
105
260
130
300
780
1970
FINE
(FINE)
1540
1150
960
150
256MB
145
355
195
470
235
540
1400
3550
STANDARD
(STD)
640
480
420
60
512MB
300
720
400
960
480
1100
2850
7200
1GB
610
1450
820
1950
980
2250
5900
14500
2GB
1250
3000
1650
4000
2000
4650
12000
30000
\ IMAGE SIZE
B 3.0M (z)
Snima jasne fotografije.
1.9M (~)
Omogućuje snimanje većeg broja
fotografija relativno dobre kvalitete.
VGA (0.3M) (})
Omogućuje snimanje maksimalnog broja
fotografija.
Kad format slike promijenite na 16:9, veličina
slike promijeni se u [& 2.3M] (y) (str. 30).
● Za svaku veličinu slike bit će sljedeći broj
piksela:
3.0M : 2016T1512
1.9M : 1600T1200
VGA (0.3M) : 640T480
& 2.3M : 2016T1134
●
Gornji broj: [FINE] / Donji broj: [STANDARD]
● Pri uporabi Memory Sticka Duo koji je proizvela
tvrtka Sony. Broj fotografija koje je moguće
snimiti mijenja se ovisno o uvjetima snimanja.
Broj fotografija koje je mogu1e
snimiti na disk (otprilike)
3.0M
&
2.3M
1.9M
VGA
(0.3M)
z
(y)
(~)
}
810
1750
1050
2250
1250
2550
5100
8100
850
1850
1100
2400
1300
2700
5400
8600
850
1850
1100
2400
1300
2700
5400
8600
740
1450
930
1750
1050
1850
2950
3800
Gornji broj: [FINE] / Donji broj: [STANDARD]
● Tablica pokazuje približan broj fotografija koje
je moguće snimiti i te vrijednosti se odnose na
jednostrani disk, a dvostruko su veće za
dvostrane diskove.
71
Izbornik STILL SET (nastavak)
FILE NO.
B SERIES
Redom pridjeljuje brojeve datotekama čak i
nakon izmjene diska ili Memory Sticka
Duo.
RESET
Odaberite za resetiranje broja datoteke na
0001 nakon svake izmjene diska ili
Memory Sticka Duo.
Izbornik
PICT.APPLI.
Specijalni efekti na slikama i dodatne
funkcije za snimanje/reprodukciju
(PICT.EFFECT/D.EFFECT, itd.)
Tvorničke postavke označene su simbolom
B. Indikatori u zagradama se pojave kad je
opcija odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz
izbornika pogledajte str. 62.
FADER
Trenutno snimljenim slikama možete dodati
sljedeće efekte:
A Odaberite željeni efekt tijekom pripravnog
stanja (odtamnjenje) ili snimanja
(zatamnjenje) i dodirnite j.
Kad odaberete [OVERLAP] ili [WIPE], slika
se pohranjuje kao fotografija. (Tijekom
pohrane slike zaslon postane plav.)
B Pritisnite START/STOP.
Indikator zatamnjenja/odtamnjenja prestane
treptati i nestaje kad završi postupak.
Za poništenje postupka u koraku 1
dodirnite [OFF].
●
Podešenje će se poništiti kod ponovnog pritiska
tipke START/STOP.
zatamnjenje
odtamnjenje
WHITE FADER
BLACK FADER
OVERLAP (samo odtamnjenje)
WIPE (samo odtamnjenje)
72
Uporaba traila
Slika se snima u formatu 16:9 (wide).
Možete podesiti [EXPOSURE] i [FADER]
tijekom uporabe tražila dok je LCD zaslon
zakrenut za 180 stupnjeva i zatvoren
okrenut prema van.
●
A Provjerite da li svijetli žaruljica u
(videozapisi).
B Zatvorite LCD zaslon tako da bude okrenut
prema van.
Pojavi se k.
C Dodirnite k.
Na zaslonu se pojavi [Set LCD off?].
D Dodirnite [YES].
LCD zaslon je isključen.
E Dodirnite LCD zaslon uz provjeru prikaza u
tražilu.
Prikazano je [EXPOSURE], itd.
F Dodirnite ikonicu koju želite podesiti.
[EXPOSURE]: Podesite s [/\ i dodirnite
j.
[FADER]: Dodirnite više puta za odabir
željenog efekta.
l: LCD zaslon svijetli.
Za isključenje prikaza tipaka dodirnite j.
Kad je odabrana opcija [OLD MOVIE], nije
moguće promijeniti format slike videozapisa.
PICT. EFFECT (efekt slike)
Slici je moguće dodati posebne efekte
tijekom snimanja. Pojavi se simbol ).
B OFF
Odaberite ako ne želite koristiti efekte.
SEPIA
Slika je smeđe tonirana.
B&W
Slika je crno-bijela.
PASTEL
Slika izgleda kao blijedi pastelni crtež.
MOSAIC
D. EFFECT (digitalni efekt)
Možete dodati digitalni efekt snimkama.
Pojavi se '.
A Dodirnite željeni efekt.
B Kad odaberete [LUMI. KEY], podesite efekt
dodirom tipaka [/\ i dodirnite j.
Slika vidljiva na zaslonu pohranjuje se kao
fotografija.
C Dodirnite j.
Pojavi se oznaka '.
Za isključenje [D. EFFECT] (digitalnog
efekta) odaberite [OFF] u koraku 1.
LUMI. KEY (luminance key)
Svjetliji dio prethodno snimljene fotografije,
poput pozadine iza osobe, zamjenjuje se
videozapisom.
Slika je zrnata (mozaična).
REC CTRL (DCR-DVD405E/
DVD805E)
Pogledajte str. 92.
USB SELECT (DCR-DVD405E/
DVD805E)
Možete gledati slike na računalu tako da
spojite kamkorder na njega pomoću USB
kabela, ili možete spojiti PictBridgekompatibilan pisač (str. 94).
% COMPUTER
OLD MOVIE
Videozapisi izgledaju kao stari filmovi.
Odaberite za gledanje snimaka s diska na
Windows računalu i za kopiranje na
računalo uporabom isporučenog softvera.
73
Izbornik PICT.APPLI.
(nastavak)
b COMPUTER
Za kopiranje fotografija s Memory Sticka
Duo.
% PRINT
Za ispis fotografija s diska uporabom
PictBridge-kompatibilnog pisača.
MEDIA SET
Podešenja za diskove i Memory Stick
Duo (FORMAT/FINALIZE/UNFINALIZE,
itd.)
Za detalje o odabiru opcija iz
izbornika pogledajte str. 62.
% FORMAT
b PRINT
Za ispis fotografija s Memory Sticka Duo
uporabom PictBridge-kompatibilnog
pisača.
[USB SELECT] se automatski pojavi na
zaslonu u sljedećim situacijama:
– kad pritisnete x PLAY/EDIT dok spajate
kamkorder na drugi uređaj USB kabelom,
– kad spajate kamkorder s uključenim
reprodukcijskim modom na drugi uređaj USB
kabelom.
● Za detalje o spajanju na računalo pogledajte
"First Step Guide" na isporučenom CD-ROM-u.
Pogledajte str. 60.
FINALIZE
●
DEMO MODE
Tvornička postavka je [ON] i omogućuje
vam demo prikaz u trajanju oko 10 minuta
nakon podešavanja preklopke POWER na
u (videozapisi) bez ulaganja diska ili
Memory Sticka Duo.
●
Prikaz mogućnosti se prekida u dolje
navedenim slučajevima:
– Kad tijekom prikaza mogućnosti dodirnete
zaslon. (Prikaz mogućnosti se pokreće
ponovo za približno deset minuta.)
– Kad pomaknete preklopku OPEN na pokrovu
diska.
– Kad je umetnut Memory Stick Duo.
– Kad preklopka POWER nije podešena na v
(fotografije).
– Kad je preklopka NIGHTSHOT na ON
(str. 43).
Pogledajte str. 52.
UNFINALIZE
Pogledajte str. 59.
DISC TITLE
Svakom disku možete pridijeliti naslov.
Tvorničkim podešenjem se taj naslov sastoji
od datuma prve uporabe diska.
Unesite naslov diska. Slijedite korake od 2
do 5 iz odjeljka "Promjena naslova diska" iz
poglavlja "Finaliziranje diska za reprodukciju
na drugim DVD uređajima" (str. 55). Za
odustajanje od promjene naslova, dodirnite
[CANCEL].
b FORMAT
Formatiranjem Memory Sticka Duo brišu se
svi podaci na njemu.
A Formatirajte Memory Stick Duo dodirom
na [YES] t [YES].
B Dodirnite j kad se pojavi [Completed.].
Brišu se čak i fotografije za koje je u drugom
uređaj bila podešena zaštita od brisanja.
● Ne pokušavajte izvesti sljedeće postupke kad je
na zaslonu prikazano [Executing...]:
– koristiti preklopku POWER ili tipke,
– vaditi Memory Stick Duo.
●
74
Izbornik
STANDARD SET
Postavke tijekom snimanja na disk i
druge osnovne postavke
(REC MODE/LCD/VF SET/USB SPEED,
itd.)
Tvorničke postavke označene su simbolom
B. Indikatori u zagradama se pojave kad je
opcija odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz
izbornika pogledajte str. 62.
VOLUME
Pogledajte str. 41.
MULTI-SOUND
Moguće je odabrati način reprodukcije
zvuka snimljenog pomoću drugih uređaja s
dvostrukim zvučnim zapisom ili stereo
zvukom.
B STEREO
Reprodukcija zapisa s glavnim i sporednim
zvukom (ili stereo zvukom).
1
Reprodukcija s glavnim ili zvukom u
lijevom kanalu.
REC MODE (kvaliteta snimanja)
2
Možete odabrati jednu od tri razine kvalitete
slike videozapisa.
HQ (y)
Reprodukcija sa sporednim ili zvukom u
desnom kanalu.
●
Snima u visokoj kvaliteti (približno
raspoloživo vrijeme snimanja iznosi do 20
minuta).
B SP (1
1)
Snima u standardnoj kvaliteti (približno
raspoloživo vrijeme snimanja iznosi do 30
minuta).
LP (2)
Produžuje vrijeme snimanja (Long Play)
(približno raspoloživo vrijeme snimanja
iznosi do 60 minuta).
U zagradama je približno raspoloživo
vrijeme kad se snima samo jedan
videozapis na jednostrani disk. Kod
snimanja na dvostrani disk, navedena
vrijednost se primjenjuje na obje strane.
● Vaš kamkorder ima VBR sustav
kodiranja (str. 15), stoga se raspoloživo
vrijeme može skratiti kad snimate objekt
koji se kreće brzo.
MICREF LEVEL
Možete odabrati razinu mikrofona za
snimanje zvuka.
Odaberite [LOW] kad želite snimati žestok i
snažan zvuk u koncertnoj dvorani, itd.
B NORMAL
Snima različite zvukove iz okoline,
konvertirajući ih u zvuk jednake razine
glasnoće.
●
VBR 1 "Rječnik" (str. 140)
●
Ako snimate u LP načinu, slika može biti
slabije kvalitete ili su scene s brzim pokretima
prikazane sa smetnjama kod reprodukcije diska.
STIL MEDIA
Podešenje se vrati na [STEREO] kad je
preklopka POWER podešena na OFF (CHG)
duže od 12 sati.
LOW (#)
Vjerno snima zvukove u prostoru. Ovo
podešenje nije prikladno za snimanje
razgovora.
●
Podešenje se vrati na [NORMAL] kad je
preklopka POWER podešena na OFF (CHG)
duže od 12 sati..
SUR MONITOR
Moguć je prikaz smjera iz kojeg dolazi zvuk
koji se snima u 5.1-kanalnom modu.
Pogledajte str. 33, 39.
75
Izbornik STANDARD SET (nastavak)
x VF WIDE DISP
LCD/VF SET
Ovaj postupak neće utjecati na snimljenu
sliku.
x LCD BRIGHT
Možete odabrati kako će slika formata 16:9
izgledati u tražilu.
B LETTER BOX
Uobičajena postavka (za standardni zaslon)
Možete podesiti svjetlinu LCD zaslona.
SQUEZE
A Svjetlinu podesite tipkama [/\.
B Dodirnite j.
x LCD BL LEVEL
Vertikalno proširuje sliku tako da se u
gornjem i donjem dijelu zaslona pojavljuju
crne linije kod formata 16:9.
●
Moguće je podesiti svjetlinu LCD zaslona.
B NORMAL
Standardna svjetlina.
Kad možete podesiti preklopku POWER na v
(fotografije), [VF WIDE DISPLAY] se ne
pojavljuje.
TV TYPE
BRIGHT
Odaberite za svjetliji LCD zaslon.
Kad kamkorder spojite na mrežni napon putem
AC adaptera, automatski se bira [BRIGHT].
● Kad odaberete [BRIGHT], vijek trajanja
baterije se smanji tijekom snimanja.
Pogledajte str. 50.
●
x LCD COLOR
Dodirnite [/\ za podešavanje boje na
LCD zaslonu.
Slabiji intenzitet
Jači intenzitet
USB SPEED (DCR-DVD405E/
DVD805E)
Možete odabrati brzinu prijenosa podataka
koja će se koristiti kod prijenosa na računalo.
B AUTO
Šalje podatke automatskom izmjenom
između Hi-Speed USB (USB2.0) i brzine
koja odgovara standardu USB1.1 (puna
brzina prijenosa).
x VF B.LIGHT
FULL-SPEED
Moguće je podesiti svjetlinu tražila.
Šalje podatke brzinom koja odgovara
standardu USB1.1 (puna brzina prijenosa).
B NORMAL
Standardna svjetlina.
BRIGHT
Odaberite za svjetlije tražilo.
Kad kamkorder spojite na mrežni napon putem
AC adaptera, automatski se bira [BRIGHT].
● Kad odaberete [BRIGHT], vijek trajanja
baterije se smanji tijekom snimanja.
●
DATA CODE
Prikaz informacija koje se automatski
pohranjuju tijekom snimanja (data code).
B OFF
Za isključenje prikaza podataka o snimanju.
DATE/TIME
Prikaz datuma i vremena snimaka.
CAMERA DATA
Odaberite za prikaz podataka o podešenju
kamkordera.
76
DATE/TIME
Y DISPLAY
Možete odabrati broj sličica koje se
pojavljuju u izborniku VISUAL INDEX.
Sličica 1 "Rječnik" (str. 140)
A Datum
B Vrijeme
B ZOOM LINK
Promijenite broj sličica (6 ili 12) preklopkom
zuma na kamkorderu.*
CAMERA DATA
6IMAGES
Videozapis
Za prikaz 6 sličica u izborniku.
12IMAGES
Za prikaz 12 sličica u izborniku.
* Možete koristiti tipke zuma na okviru LCD
zaslona ili daljinskog upravljača.
Fotografija
C Funkcija SteadyShot isključena
D Ekspozicija
E Ravnoteža bijele boje
F Glasnoća
G Brzina zatvarača
H Otvor blende
I Vrijednost ekspozicije
Za fotografiju snimljenu uporabom bljeskalice
trepće (.
● Ako spojite kamkorder na TV prijemnik, na
zaslonu TV prijemnika su prikazane
informacije o snimanju.
● Kod pritiska tipke DATA CODE na daljinskom
upravljaču sljedeći indikatori izmjenjuju se
navedenim redom: DATE/TIME t CAMERA
DATA t OFF (bez oznake).
● Ovisno o stanju diska, pojavi se oznaka [--:--:--].
● Podešenje se vrati na [OFF] kad je preklopka
POWER podešena na OFF (CHG) duže od 12
sati.
●
Y MOVIE PB
Budući da je ova funkcija početnim
podešenjem uključena ([ON]), reproducirat
će se prvih 5 sekundi svakog videozapisa
kad odaberete karticu
u izborniku
VISUAL INDEX.
●
●
Podesite na [OFF] za smanjeno trošenje baterija.
Reprodukcija videozapisa zaustavi se nakon 5
ponavljanja.
u REMAINING
B AUTO
Prikazuje otprilike 8 sekundi indikator
preostalog vremena diska u sljedećim
situacijama:
− Kad provjeravate preostali kapacitet diska
pomakom preklopke POWER na u
(videozapisi).
− Kad podesite POWER na u
(videozapisi), zatim pritisnete
DISP/BATT INFO za uključenje
indikatora.
− Kad je preostalo vrijeme za snimanje
videozapisa manje od 5 minuta.
− Kad počnete snimati s linijskog ulaza (za
DCR-DVD405E/DVD805E).
ON
Indikator preostalog kapaciteta diska će
uvijek biti vidljiv.
77
Izbornik STANDARD SET (nastavak)
REMOTE CTRL (daljinski
upravlja)
Opcija je tvorničkim podešenjem uključena
([ON]) kako biste mogli koristiti daljinski
upravljač (str. 49).
Podesite opciju na [OFF] kako biste spriječili
kamkorder da reagira na naredbe poslane
daljinskim upravljačem druge opreme.
● Podešenje se vrati na [ON] kad je preklopka
POWER podešena na OFF (CHG) duže od 12
sati.
A. SHUT OFF (automatsko
iskljuenje)
B 5 min
Protekne li približno pet minuta bez
pokretanja neke od funkcija, kamkorder se
automatski isključuje.
●
REC LAMP (indikator snimanja)
Signalna žaruljica snimanja neće se uključiti
tijekom snimanja kad je ova opcija
podešena na [OFF]. (Opcija je tvorničkim
podešenjem uključena, tj. [ON].)
BEEP
NEVER
Odaberite za isključenje funkcije
automatskog isključenja.
●
Kad spojite kamkorder na mrežno napajanje,
opcija [A.SHUT OFF] se automatski podesi na
[NEVER].
SUB-T DATE
Podesite na [ON] (početno podešenje) za
prikaz datuma i vremena snimanja pri
reprodukciji diska na DVD uređaju s
funkcijom prikaza titla. Pogledajte također
upute za uporabu DVD uređaja.
B ON
Melodija se oglašava kad pokrenete/
prekinete snimanje ili dodirujete zaslon.
OFF
Isključenje melodije.
DISP OUTPUT
B LCD PANEL
Odaberite za prikaz informacija poput
vremenske oznake na LCD zaslonu i u
tražilu.
V-OUT/PANEL
Prikazuje informacije i na TV zaslonu.
SETUP ROTATE
B NORMAL
Odaberite za listanje opcija izbornika prema
dolje dodirom na m.
OPPOSITE
Odaberite za listanje opcija izbornika prema
gore dodirom na m.
78
CALIBRATION
Pogledajte str. 134.
Izbornik TIME/
LANGU.
(CLOCK SET/AREA SET/LANGUAGE,
itd.)
Za detalje o odabiru opcija iz
izbornika pogledajte str. 62.
CLOCK SET
Pogledajte str. 25.
AREA SET
Možete podesiti vremensku razliku bez
zaustavljanja sata.
Podesite lokalno područje tipkama v/V kad
kamkorder koristite u drugoj vremenskoj
zoni.
Za vremensku zonu pogledajte str. 127.
SUMMERTIME
Možete promijeniti podešenje bez
zaustavljanja sata.
Podesite na [ON] za pomak vremena jedan
sat unaprijed.
LANGUAGE
Moguće je odabrati jezik izbornika na
zaslonu.
●
Kamkorder nudi opciju [ENG[SIMP]]
(pojednostavljen engleski) ukoliko ne možete
pronaći svoj materinji jezik.
79
Podešavanje izbornika Personal
U ovaj izbornik možete dodati željene
opcije i razvrstati ih željenim slijedom. To je
vrlo korisno za naredbe koje najčešće
koristite.
Dodavanje opcija izbornika
Moguće je dodati do 27 opcija izbornika za
u (videozapisi), v (fotografije) ili x
PLAY/EDIT. Želite li ih dodati još,
potrebno je obrisati manje važne opcije
izbornika.
Brisanje opcija izbornika
1 Dodirnite g t [P-MENU SET
UP] t [DELETE].
Ako željeni izbornik nije prikazan na
zaslonu, dodirnite h/i.
1 Dodirnite g t [P-MENU SET
UP] t [ADD].
2 Dodirnite opciju izbornika koju
želite obrisati.
2 Dodirnite m/n za odabir
kategorije izbornika i dodirnite
j.
3 Dodirnite [YES] t t.
●
3 Dodirnite m/n za odabir opcije
izbornika i dodirnite j t [YES]
t t.
Izbornik se dodaje na kraj liste.
80
Nije moguće obrisati [SETUP],
[FINALIZE] i [P-MENU SET UP].
Podešavanje slijeda opcija
unutar izbornika Personal
1 Dodirnite g t [P-MENU SET
UP] t [SORT].
Ako željena opcija izbornika nije
prikazana na zaslonu, dodirnite h/i.
2 Dodirnite opciju izbornika koju
želite premjestiti.
3 Dodirnite m/n za pomicanje
opcije izbornika na željeno
mjesto.
4 Dodirnite j.
Želite li razvrstati još opcija, ponovite
korake od 2 do 4.
5 Dodirnite [END] t t.
●
Nije moguće pomaknuti [P-MENU SET UP].
Inicijaliziranje podešenja
izbornika Personal (Reset)
Dodirnite g t [P-MENU SET UP]
t [RESET] t [YES] t [YES] t t.
81
Editiranje na DVD Handycamu
Kopiranje fotografija
Snimljene fotografije možete kopirati s
Memory Sticka Duo na disk ili s diska na
Memory Stick Duo.
● Koristite AC adapter kao izvor napajanja
kako biste spriječili prekid napajanja
tijekom kopiranja.
● Tijekom kopiranja ne izlažite kamkorder
vibracijama ili udarcima i ne odspajajte
AC adapter.
Dodirnite p za povratak na prethodni
prikaz.
●
Možete odabrati do 100 snimaka odjednom.
5 Dodirnite j t [YES].
Počinje kopiranje snimaka.
Kopiranje fotografija s Memory
Sticka Duo na DVD
Stavite u kamkorder snimljeni Memory
Stick Duo i disk.
6 Dodirnite j kad se pojavi
[Completed.].
1 Pomaknite preklopku POWER za
U izborniku VISUAL INDEX pojavi se
kartica
.
uključenje kamkordera i pritisnite
x PLAY/EDIT.
2 Dodirnite karticu
, zatim
dodirnite [EDIT].
Kopiranje svih fotografija s Memory
Sticka Duo
Dodirnite [COPY ALL W %] u koraku 3.
Fotografije nije moguće kopirati na finalizirani
DVD-R/DVD-RW (VIDEO mod)/DVD+RW.
● Kopiranje većeg broja fotografija može trajati
duže vrijeme.
● Kad se pojavi [Not enough memory space.],
izbrišite nepotrebne snimke (str. 85) na disku
prije ponovne uporabe kamkordera.
● Nije moguće kopirati sljedeće fotografije:
– fotografije snimljene drugim kamkorderom,
– fotografije editirane računalom.
●
3 Dodirnite [COPY W %].
4 Dodirnite fotografiju koju želite
kopirati.
Odabrana snimka je označena s -.
Pritisnite i zadržite sliku snimke na LCD
zaslon radi potvrde odabira.
82
Kopiranje fotografija s DVD-a na
Memory Stick Duo
6 Dodirnite j kad se pojavi
[Completed.].
Stavite u kamkorder snimljeni DVD i
Memory Stick Duo.
1 Pomaknite preklopku POWER za
uključenje kamkordera i pritisnite
x PLAY/EDIT.
U izborniku VISUAL INDEX pojavi se
kartica
.
Kopiranje svih fotografija s DVD-a
Dodirnite [COPY ALL W b] u koraku 3.
Kopiranje većeg broja fotografija može trajati
duže vrijeme.
● Kad se pojavi [Not enough memory space.],
izbrišite nepotrebne snimke (str. 84) na
Memory Sticku Duo prije ponovne uporabe
kamkordera.
● Nije moguće kopirati sljedeće fotografije:
– fotografije snimljene drugim kamkorderom,
– fotografije editirane računalom.
●
2 Dodirnite karticu
, zatim
dodirnite [EDIT].
3 Dodirnite [COPY W b].
4 Dodirnite fotografiju koju želite
kopirati.
Odabrana snimka je označena s -.
Pritisnite i zadržite sliku snimke na LCD
zaslon radi potvrde odabira.
Dodirnite p za povratak na prethodni
prikaz.
●
Možete odabrati do 100 snimaka odjednom.
5 Dodirnite j t [YES].
Počinje kopiranje snimaka.
83
Brisanje fotografija s Memory Sticka Duo
Stavite u kamkorder snimljeni Memory
Stick Duo.
1 Pomaknite preklopku POWER za
uključenje kamkordera i pritisnite
x PLAY/EDIT.
2 Dodirnite karticu
.
3 Dodirnite [EDIT].
4 Dodirnite [DELETE].
5 Dodirnite fotografiju koju želite
izbrisati.
Odabrana snimka je označena s -.
Pritisnite i zadržite sliku snimke na LCD
zaslon radi potvrde odabira.
Dodirnite p za povratak na prethodni
prikaz.
●
Možete odabrati do 100 snimaka
odjednom.
6 Dodirnite j t [YES].
●
84
Izbrisane snimke više ne možete vratiti.
Kopiranje svih fotografija s Memory
Sticka Duo
Dodirnite [DELETE ALL] u koraku 4.
Brisanje nije moguće u sljedećim slučajevima:
– kad je graničnik za zaštitu Memory Sticka
Duo u položaju za sprečavanje pisanja (str. 129),
– kad je za fotografije podešena zaštita drugim
uređajem.
● Za brisanje svih fotografija na Memory Sticku
Duo možete ga formatirati (str. 74).
●
Editiranje izvornih podataka
Pri uporabi DVD-RW-a snimljenog u VR
modu, možete brisati snimke ili dijeliti
videozapise s diska koristeći kamkorder.
Uložite snimljeni disk u kamkorder.
Original 1 "Rječnik" (str. 140)
Brisanje snimaka
1 Pomaknite preklopku POWER za
uključenje kamkordera i pritisnite
x PLAY/EDIT.
Brisanje svih videozapisa ili
fotografija na disku istovremeno
Dodirnite [DELETE ALL] u koraku 3.
Izbrišete li izvorni videozapis koji je naveden u
Playlisti (str. 86), on se također briše u Playlisti.
● Brisanjem scena ponekad se neće dobiti
dovoljno prostora za snimanje dodatnih
videozapisa ili fotografija.
● Za brisanje svih snimka s diska i obnavljanje
izvornog kapaciteta snimanja, formatirajte disk
(str. 60).
●
Dijeljenje videozapisa
2 Odaberite karticu
ili
koja
sadrži snimku koju želite izbrisati,
zatim dodirnite [EDIT].
1 Pomaknite preklopku POWER za
uključenje kamkordera i pritisnite
x PLAY/EDIT.
2 Dodirnite karticu
t [EDIT].
3 Dodirnite [DELETE].
3 Dodirnite [DIVIDE].
4 Odaberite snimku koju ćete
4 Dodirnite videozapis koji želite
izbrisati.
podijeliti.
Počne reprodukcija odabranog
videozapisa.
5 Dodirnite } na mjestu gdje
Odabrana snimka je označena s -.
Pritisnite i zadržite sliku snimke na LCD
zaslon radi potvrde odabira. Dodirnite
p za povratak na prethodni prikaz.
želite podijeliti videozapis na dva
dijela.
Kamkorder pauzira videozapis.
5 Dodirnite j t [YES].
●
Snimku nije moguće vratiti kad je jednom
izbrišete.
85
Editiranje izvornih podataka
(nastavak)
Izrada Playliste
Kad dodirnete }, promijeni se u
~ i ispod se pojave funkcijske tipke.
Povratak na početak odabranog
videozapisa.
Podešavanje
glasnoće
Playlista je popis naslovnih sličica
fotografija i videozapisa koje ste odabrali.
Izvorne snimke se ne mijenjaju editiranjem
ili brisanjem snimaka u Playlisti.
Playlista 1 "Rječnik" (str. 140)
Uložite snimljeni disk u kamkorder.
Precizno podešavanje mjesta dijeljenja nakon
odabira mjesta dijeljenja s }.
Ne odspajajte bateriju ili AC adapter s
kamkordera tijekom editiranja Playliste jer time
možete oštetiti disk.
● U Playlistu možete dodati do 999 snimaka.
Za isključenje prikaza tipaka dodirnite
~.
1 Pomaknite preklopku POWER za
●
Reprodukcija i pauza izmjenjuju se
pritiskom na }.
● Moguća je blaga razlika između mjesta na
kojem ste dodirnuli } i stvarnog mjesta
dijeljenja zapisa jer ga kamkorder odabire
u koracima od pola sekunde.
●
uključenje kamkordera i pritisnite
x PLAY/EDIT.
2 Odaberite karticu
ili
koja
sadrži snimku koju želite dodati u
Playlistu, zatim dodirnite [EDIT].
6 Dodirnite j t [YES].
●
Kad jednom podijelite videozapis, ne
možete ga vratiti na stanje u kojem je bio
prije dijeljenja.
3 Dodirnite [| ADD].
●
Ako je videozapis dodan Playlisti, dijeljenje
izvornog videozapisa ne utječe na videozapis u
Playlisti.
●
Dodirnite h/i za prikaz ikonice [|
ADD] kad nije prikazana.
4 Odaberite snimku koju ćete dodati
u Playlistu.
Odabrana snimka je označena s -.
Pritisnite i zadržite sliku snimke na LCD
zaslon radi potvrde odabira. Dodirnite
p za povratak na prethodni prikaz.
86
5 Dodirnite j t [YES].
3 Dodirnite [ERASE].
4 Odaberite snimku koju ćete
izbrisati iz liste.
6 Dodirnite [YES] za prikaz Playliste
ili [NO] za povratak u karticu
ili
.
Odabrana snimka je označena s -.
Pritisnite i zadržite sliku snimke na LCD
zaslon radi potvrde odabira. Dodirnite
p za povratak na prethodni prikaz.
Dodavanje svih videozapisa na disku
u Playlistu istovremeno
Dodirnite [| ADD ALL] u koraku 3.
Dodavanje svih fotografija na disku u
Playlistu
Savjetujemo da najprije izradite fotofilm
(str. 88) i zatim ga dodate u Playlistu.
●
Kad u Playlistu dodajete fotografije, one se
automatski konvertiraju u videozapis i dodaju
se u karticu
. Videozapis nastao od
fotografija je prikazan s {. Izvorne fotografije
ostaju na disku. Razlučivost videozapisa
nastalog konvertiranjem fotografija može biti
niža od razlučivosti izvornih fotografija.
Brisanje neeljenih snimaka iz
Playliste
1 Pomaknite preklopku POWER za
uključenje kamkordera i pritisnite
x PLAY/EDIT.
2 Dodirnite , t [EDIT].
5 Dodirnite j t [YES].
Brisanje svih snimaka istovremeno
Dodirnite [ERASE ALL] u koraku 3 t
[YES].
●
Izvorne snimke se ne mijenjaju brisanjem iz
Playliste.
Promjena redoslijeda unutar
Playliste
1 Pomaknite preklopku POWER za
uključenje kamkordera i pritisnite
x PLAY/EDIT.
2 Dodirnite , t [EDIT].
3 Dodirnite [MOVE].
87
Izrada Playliste (nastavak)
4 Odaberite snimku koju ćete
3 Dodirnite [DIVIDE].
premjestiti.
4 Dodirnite videozapis koji želite
podijeliti.
Počne reprodukcija odabranog
videozapisa.
Odabrana snimka je označena s -.
Pritisnite i zadržite sliku snimke na LCD
zaslon radi potvrde odabira.
Dodirnite p za povratak na prethodni
prikaz.
5 Dodirnite } na mjestu gdje želite
podijeliti videozapis na dva dijela.
Kamkorder pauzira videozapis.
5 Dodirnite j.
6 Odaberite željeno mjesto s
[T]/[t].
Dodirnite za prikaz funkcijskih
tipaka. Pogledajte str. 85 za detalje.
Reprodukcija i pauza izmjenjuju se
pritiskom na }.
● Moguća je blaga razlika između mjesta na
kojem ste dodirnuli } i stvarnog mjesta
dijeljenja zapisa jer ga kamkorder odabire
u koracima od pola sekunde.
●
Skala pomaka
7 Dodirnite j t [YES].
●
Kad odaberete više snimaka, one se
premještaju redoslijedom prikazanim u
Playlisti.
Dijeljenje videozapisa unutar
Playliste
1 Pomaknite preklopku POWER za
uključenje kamkordera i pritisnite
x PLAY/EDIT.
2 Dodirnite , t [EDIT].
88
6 Dodirnite j t [YES].
●
Dijeljenje videozapisa unutar Playliste ne utječe
na izvorni videozapis.
Konvertiranje svih fotografija na
disku u videozapis (fotofilm)
Fotofilm razvrstava fotografije kao videozapis,
pa možete dodati više snimaka u Playlistu.
Fotofilm 1 "Rječnik" (str. 140)
1 Pomaknite preklopku POWER za
uključenje kamkordera i pritisnite
x PLAY/EDIT.
Reprodukcija Playliste
2 Dodirnite karticu
t [EDIT] t
[PHOTOMOVIE].
3 Dodirnite [YES].
Sve fotografije na disku su konvertirane
u jedan videozapis i dodane su u karticu
. Videozapis nastao konverzijom
fotografija ima oznaku { u gornjem
desnom uglu.
Uložite u kamkorder disk sa snimkama
dodanim u Playlistu.
1 Pomaknite preklopku POWER za
uključenje kamkordera i pritisnite
x PLAY/EDIT.
2 Dodirnite ,.
Pojavi se popis snimaka dodanih u
Playlistu.
Što je više fotografija snimljeno da disk, to će
kamkorderu trebati više vremena da izradi
fotofilm.
● Fotografije koje nisu kompatibilne s vašim
kamkorderom, primjerice one koje su snimljene
digitalnim fotoaparatom te zatim kopirane na
računalo, ne mogu se konvertirati u fotofilm.
●
3 Dodirnite snimku od koje želite
početi reprodukciju.
Kad se Playlista reproducira od
odabrane snimke dokraja, na zaslon se
vrati VISUAL INDEX.
89
Presnimavanje/Ispis
Presnimavanje na videorekorder/DVD rekorder
Možete kopirati sliku s kamkordera na drugi uređaj za snimanje (videorekorder, DVD
rekorder, itd.).
Presnimite li ih na tvrdi disk videorekordera, moći ćete ih pogledati kad god zaželite.
Spojite kamkorder na zidnu utičnicu pomoću isporučenog AC adaptera (str. 19). Također
pogledajte upute za uporabu uređaja koje namjeravate spojiti.
(žuti)
(bijeli) (crveni)
A/V priključak
Videorekorderi
ili DVD
rekorderi
l: Tok signala
A A/V prikljuni kabel (isporuen)
Spojite ga na ulazni priključak drugog
uređaja..
B A/V prikljuni kabel sa S VIDEO
prikljukom (opcija)
Kad spajate drugi uređaj putem S VIDEO
priključka, koristeći A/V spojni kabel sa S
VIDEO kabelom (opcija), slike će se
reproducirati vjernije nego kod povezivanja
isporučenim A/V kabelom. Spojite bijeli i
crveni priključak (lijevi/desni audio) i S
VIDEO priključak (S VIDEO kanal) A/V
kabela (opcija). U tom slučaju nije potreban
žuti (standardni video) utikač. Spojite li samo
S VIDEO utikač, zvuk se neće čuti.
90
Za isključenje prikaza indikatora (poput brojača
vrpce, itd.) na zaslonu spojenog uređaja,
podesite [DISP OUTPUT] na [LCD PANEL]
(tvorničko podešenje, str. 78).
● Za snimanje datuma/vremena i podataka o
podešenju kamkordera, uključite njihov prikaz
na zaslonu (str. 76).
● Kad spajate kamkorder na mono uređaj, spojite
žuti utikač A/V kabela na ulazni video
priključak, a crveni (desni kanal) ili bijeli (lijevi
kanal) utikač na ulazni audio priključak
videorekordera ili TV prijemnika.
●
1 Uložite snimljeni disk u
kamkorder.
2 Pomaknite preklopku POWER za
uključenje kamkordera i pritisnite
x PLAY/EDIT.
Podesite [TV TYPE] (str. 50) u skladu s
uređajem za reprodukciju (TV, itd.).
3 Uložite medij za snimanje u
videorekorder ili DVD rekorder.
Ako uređaj za snimanje ima preklopku
za odabir ulaza, postavite je na ulaz.
4 Spojite kamkorder na
videorekorder ili DVD rekorder
A/V spojnim kabelom (isporučen)
A ili A/V spojnim kabelom sa S
VIDEO priključkom (opcija) B.
●
Spojite kamkorder na ulazne priključke
videorekordera ili DVD rekordera.
5 Pokrenite reprodukciju na
kamkorderu i snimanje na
videorekorderu/DVD rekorderu.
Pogledajte upute za uporabu uređaja
koji snima.
6 Po završetku, zaustavite
kamkorder i uređaj koji snima.
91
Snimanje s TV prijemnika ili videorekordera/
DVD uređaja (za DCR-DVD405E/DVD805E)
Moguće je snimati televizijske programe s TV prijemnika ili videorekordera/DVD uređaja na
disk uporabom kamkordera.
Za ovaj postupak spojite kamkorder na zidnu utičnicu uporabom AC adaptera (str. 19).
Pogledajte također upute isporučene s uređajima koje želite priključiti.
(žuti)
(bijeli) (crveni)
A/V priključak
Videorekorderi,
DVD uređaji ili
TV prijemnici
l: Tok signala
A A/V prikljuni kabel (isporuen)
●
Spojite ga na ulazni priključak drugog uređaja.
B A/V prikljuni kabel sa S VIDEO
prikljukom (opcija)
Kad spajate drugi uređaj putem S VIDEO
priključka, koristeći A/V spojni kabel sa S
VIDEO kabelom (opcija), slike će se
reproducirati vjernije nego kod povezivanja
isporučenim A/V kabelom. Spojite bijeli i
crveni priključak (lijevi/desni audio) i S
VIDEO priključak (S VIDEO kanal) A/V
kabela sa S VIDEO priključkom (opcija). U
tom slučaju nije potreban žuti (standardni
video) utikač. Spojite li samo S VIDEO
utikač, zvuk se neće čuti jer S VIDEO kabel
ne prenosi signal zvuka.
92
●
●
●
●
Ne možete snimati s TV prijemnika koji nema
izlazne priključnice.
Nije moguće snimati TV programe koji
omogućuju samo jednu snimku ili su zaštićeni
tehnologijom za sprječavanje kopiranja.
Kad spajate kamkorder na mono uređaj, spojite
žuti utikač A/V kabela na izlazni video
priključak, a crveni (desni kanal) ili bijeli (lijevi
kanal) utikač na izlazni audio priključak
videorekordera ili TV prijemnika.
Kamkorder može snimati samo s PAL izvora.
Primjerice, francuski video ili TV programi
(SECAM) neće se snimiti ispravno. Detalje o
TV sustavima potražite na str. 126.
Koristite li s PAL izvorom 21-pinski adapter,
on treba biti dvosmjeran (opcija).
1 Spojite kamkorder na TV
prijemnik ili videorekorder/DVD
uređaj A/V spojnim kabelom
(isporučen) A ili A/V spojnim
kabelom sa S VIDEO priključkom
(opcija) B.
●
Spojite kamkorder na ulazne priključke TV
prijemnika ili videorekordera/DVD
rekordera.
2 Ako snimate s videorekordera/
DVD uređaja, uložite kasetu ili
DVD disk u uređaj za reprodukciju.
7 Dodirnite [REC] na dijelu od kojeg
želite početi snimanje.
8 Dodirnite ] na dijelu gdje želite
zaustaviti snimanje.
9 Dodirnite [END].
Može doći do razlike između dijela na kojem
ste pritisnuli [REC] i stvarnog mjesta početka/
zaustavljanja snimanja.
● Sliku ne možete snimiti kao fotografiju čak i
ako pritisnete tipku PHOTO tijekom snimanja.
●
3 Pomaknite preklopku POWER za
uključenje kamkordera i pritisnite
x PLAY/EDIT.
4 Dodirnite g t [REC CTRL].
Ako ste kamkorder spojili na uređaj sa
S VIDEO priključkom, dodirnite [SET]
t [VIDEO INPUT] t [S VIDEO]
t j.
Dodirnite [SET] za promjenu moda
snimanja ili podešavanje glasnoće.
● Dodirnite [SET] t [u REMAIN] t
[ON] za prikaz preostalog vremena na
disku u tom trenutku.
●
5 Uložite prazan disk u kamkorder.
Formatirajte disk ako koristite novi
DVD-RW/DVD+RW (str. 60).
6 Započnite reprodukciju kasete ili
diska na uređaju za reprodukciju
ili odaberite TV program.
Slika koja se reproducira na spojenom
uređaju pojavi se na LCD zaslonu vašeg
kamkordera.
93
Ispis snimljenih fotografija
(PictBridge-kompatibilan pisač) (DCR-DVD405E/DVD805E)
Fotografije možete bez uporabe računala
jednostavno otisnuti izravnim spajanjem
kamkordera na pisač koji podržava funkciju
PictBridge.
Za ovaj postupak spojite kamkorder u zidnu
utičnicu putem AC adaptera.
Uložite u kamkorder disk ili "Memory Stick
Duo" na koji su snimljene fotografije i
uključite pisač.
Spajanje kamkordera na pisa
1 Pomaknite preklopku POWER za
uključenje kamkordera i pritisnite
x PLAY/EDIT.
2 Spojite pisač na + (USB)
priključnicu kamkordera
uporabom USB kabela
(isporučen).
Na LCD zaslonu se pojavi [USB
SELECT].
3 Dodirnite [% PRINT] za ispis
fotografija s diska ili [b PRINT]
za ispis fotografija s Memory
Sticka Duo.
Kad je uspostavljena veza, na zaslonu se
pojavi L (PictBridge veza).
Možete također otvoriti izbornik [USB
SELECT] dodirom g t [SETUP] t
PICT.APPLI. t [USB SELECT].
● Nije zajamčeno da će svi modeli biti
PictBridge-kompatibilni.
●
Ispis
1 Odaberite fotografije za ispis
pomoću {/|.
2 Dodirnite y t [COPIES].
3 Odaberite broj primjeraka pomoću
[/\.
Za ispis jedne fotografije možete
podesiti najviše 20 primjeraka.
4 Dodirnite j t [END].
Za ispis datuma na slici, dodirnite y
t [DATE/TIME] t [DATE] ili
[DAY&TIME] t j.
5 Dodirnite [EXEC] t [YES].
Kad je ispis dovršen, nestane
[Printing...] i ponovno se pojavi izbornik
snimaka. Možete prijeći na ispis druge
fotografije.
6 Kad ispis završi, dodirnite [END]
t [END].
●
Pojavi se fotografija.
94
Za ispis fotografije s drugog medija,
dodirnite [FUNC. SELECT] i počnite od
koraka 3 iz "Spajanje kamkordera na pisač".
●
●
●
●
●
●
●
●
Pogledajte također upute za uporabu pisača koji
ćete koristiti.
Kad je na zaslonu vidljiv indikator L, ne
pokušavajte izvoditi sljedeće postupke:
– koristiti preklopku POWER,
– odspajati USB kabel (isporučen) s pisača,
– pomicati preklopku OPEN pokrova diska,
– vaditi Memory Stick Duo iz kamkordera.
Ako pisač prestane raditi, odspojite USB kabel
(isporučen), isključite i ponovno uključite pisač
te opet započnite postupak otpočetka.
Pri ispisu fotografije snimljene u formatu 16:9
(wide) nedostajat će lijevi i desni kraj slike.
Neki modeli pisača možda neće podržavati
funkciju ispisa datuma. Za detalje pogledajte
upute za uporabu pisača.
Nije zajamčen ispis fotografija snimljenih
drugim uređajem.
Nije moguć ispis fotografija snimljene drugim
uređajima koje su velike 2 MB ili veće, ili
imaju više od 2304 T 1728 piksela.
PictBridge se temelji na standardu CIPA
(Camera & Imaging Products Association).
Ispis fotografija možete izvoditi bez uporabe
računala, izravnim spajanjem digitalne
videokamere ili digitalnog fotoaparata, bez
obzira na model ili proizvođača.
95
Priključci za spajanje vanjskih uređaja
A Active Interface Shoe
Priključak Active Interface Shoe napaja
dodatni pribor, primjerice video svjetlo,
bljeskalicu ili mikrofon. Pribor možete
isključiti ili uključiti preklopkom
POWER na kamkorderu. Pogledajte
pripadajuće upute za uporabu za detalje.
Priključak Active Interface Shoe ima
sigurnosni sklop za dobro pričvršćenje
pribora. Za spajanje pribora potisnite ga
dolje i gurnite dokraja te zategnite vijak. Za
skidanje pribora olabavite vijak, zatim
potisnite pribor prema dolje i izvucite ga.
● Kad snimate koristeći vanjsku bljeskalicu
(opcija), isključite je kako biste spriječili
snimanje zvuka punjenja.
● Ne možete koristiti vanjsku bljeskalicu
(opcija) i ugrađenu bljeskalicu istovremeno.
● Kad je spojen vanjski mikrofon (isporučen
ili dodatno nabavljiv), ima prednost pred
ugrađenim (str. 42).
●
DCR-DVD405E/
DVD805E:
B Pokrov priključka za pribor
C + (USB) priključak (str. 94, 97)
(Za DCR-DVD405E/DVD805E)
D Priključak REMOTE
●
DCR-DVD404E:
Za spajanje drugog dodatnog pribora.
E A/V (audio/video) priključak
(str. 50, 90, 92)
F DC IN priključak (str. 19)
1...Otvorite pokrov priključka za pribor.
3 4 5 6...Otvorite pokrov priključaka.
96
Uporaba raunala (DCR-DVD405E/DVD805E)
Prije konzultiranja uputa "First Step Guide" na
računalu
Kad instalirate softver Picture Package ili
Nero Express 6 s isporučenog CD-ROM-a
na Windows računalo, možete spojiti
kamkorder na računalo i koristiti sljedeće
značajke.
Macintosh računala ne podržavaju Picture
Package i Nero Express 6 softver.
● Modele DCR-DVD404E nije moguće
spojiti na računalo. Pogledajte upute u
"Reprodukcija diska na DVD uređajima,
itd." (str. 57) kako biste reproducirali
slike na vašem računalu.
● Kad spojite kamkorder na Macintosh računalo
USB kabelom, možete kopirati fotografije.
Najprije pogledajte "First Step Guide" na
isporučenom CD-ROM-u (str. 102).
●
Možete izbrisati nepotrebne scene videozapisa
ili izraditi 8-centimetarske DVD-ove s
izbornicima.
x Izrada glazbenih spotova/
prezentacija
t Picture Package Producer2
Možete odabrati najdraže videozapise i
fotografije s računala te jednostavno načiniti
kratki video ili originalnu prezentaciju.
x Kopiranje 8-centimetarskog DVD
diska
t Picture Package Duplicator
Možete kopirati disk snimljen kamkorderom
na 8-centimetarski DVD.
Mogu1nosti Nero Express 6
softvera
x Kopiranje diska na 12centimetarski DVD
Možete kopirati disk snimljen kamkorderom
na 12-centimetarski DVD.
O uputama "First Step Guide"
●
CD-ROM (isporučen) sadrži sljedeći
softver.
–
–
–
–
USB driver
Picture Package Ver.1.8.1
Nero Express 6
"First Step Guide"
Mogu1nosti Picture Package
softvera
x Gledanje i rukovanje snimkama
t Picture Package DVD Viewer
Možete vidjeti naslovne sličice snimaka
kopiranih s kamkordera. Fotografije i
videozapisi se pohranjuju u mape prema
datumu.
"First Step Guide" je uputa koju možete
pročitati na računalu. Ovdje opisujemo
osnovne funkcije, od prvog povezivanja
kamkordera i računala preko podešavanja
do općih postupaka prilikom uporabe
softvera s isporučenog CD-ROM-a. Nakon
stavljanja CD-ROM-a u računalo i čitanja
poglavlja "Instalacija softvera i uputa "First
Step Guide"" (str. 99), pokrenite "First Step
Guide" i slijedite upute.
●
Proučite isporučene upute za Nero Express 6.
O Help datotekama softvera
Help datoteke sadrže objašnjenja svih funkcija
svih aplikacija softvera. Pojedinosti potražite
u Help datotekama nakon što pažljivo
pročitate "First Step Guide". Za otvaranje
Help datoteka kliknite na simbol [?] na
zaslonu.
97
Prije konzultiranja uputa "First Step Guide" na računalu (nastavak)
Sistemski zahtjevi
x Za Windows raunalo
Za uporabu Picture Package softvera
na računalu
OS: Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition ili Windows
XP Professional
Potrebna je standardna instalacija. Ispravan
rad nije zajamčen kod nadogradnje gore
spomenutih sustava.
CPU: Intel Pentium III 600 MHz ili brži
(preporuča se Pentium III 1 GHz ili brži)
Aplikacija: DirectX 9.0c ili noviji (ovaj
proizvod je baziran na DirectX tehnologiji,
stoga je nužno imati instaliran DirectX.)/
Windows Media Player 7.0 ili noviji/
Macromedia Flash Player 6.0 ili noviji
Zvučni sustav: 16-bitna stereo zvučna
kartica i stereo zvučnici
Memorija: 128 MB ili više (preporuča se 256
MB ili više)
Tvrdi disk:
Potrebna memorija za instalaciju:
250 MB ili više (2 GB ili više kad koristite
Picture Package Duplicator.)/
Potreban slobodan prostor na disku: 6 GB
ili više (ovisno o veličini obrađenih
datoteka)
Video: 4 MB VRAM video kartica,
minimalno 800 T 600 točaka High color
(16-bitna boja, 65 000 boja), DirectDraw
driver (ovaj proizvod neće raditi ispravno
pri razlučivosti od 800 T 600 točaka ili
manjoj te s 256 ili manje boja.)
Ostalo: + (USB) priključak (standardni)
Za reprodukciju fotografija snimljenih
na Memory Stick Duo na računalu
OS: Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition ili Windows
XP Professional
Potrebna je standardna instalacija. Ispravan
rad nije zajamčen kod nadogradnje gore
spomenutih sustava.
CPU: MMX Pentium 200 MHz ili brži
98
Ostalo: + (USB) priključak (standardni)
x Za Macintosh raunalo
●
Možete samo kopirati fotografije s Memory
Sticka Duo.
OS: Mac OS 9.1/9.2 ili Mac OS X
(v10.1/v10.2/v10.3/v10.4)
Ostalo: + (USB) priključak (standardni)
Vaš kamkorder je kompatibilan s Hi-Speed
USB (USB 2.0) priključkom. Možete brže
prenositi podatke uporabom Hi-Speed USB
priključka kompatibilnog s računalom. Kad
kamkorder spojite na USB priključak koji nije
kompatibilan s Hi-Speed USB standardom,
primijenit će se brzina prijenosa za USB 1.1
(USB full speed) standard.
● S nekim od spomenutih konfiguracija nije
zajamčen pravilan rad.
● Ako vaše računalo ima utor za Memory Stick,
stavite Memory Stick Duo na koji su snimljene
fotografije u Memory Stick Duo adapter
(opcija), zatim stavite u utor računala kako biste
kopirali fotografije na tvrdi disk.
● Kad koristite Memory Stick PRO Duo i vaše
računalo ga ne podržava, ne koristite utor za
Memory Stick na računalu već spojite
kamkorder USB kabelom.
●
Instalacija softvera i uputa "First Step Guide"
Softver s isporučenog CD-ROM-a je
potrebno instalirati na Windows računalo
prije spajanja kamkordera na
računalo. Nakon toga više nije potrebna
instalacija. Softver koji ćete koristiti ovisi o
operativnom sustavu.
4 Kliknite na [Install].
Uporaba Windows raunala
●
1 Provjerite da kamkorder nije
spojen na računalo.
2 Uključite računalo.
●
●
Za instalaciju se logirajte kao Administrator.
Prije instalacije softvera zatvorite sve
aktivne programe.
Ovisno o operativnom sustavu računala,
može se pojaviti poruka da se "First Step
Guide" ne može instalirati automatski
pomoću InstallShield Wizarda. U tom
slučaju ručno kopirajte "First Step Guide"
na računalo u skladu s uputama iz poruke.
5 Odaberite jezik za aplikaciju koja
će se instalirati i kliknite na [Next].
3 Stavite isporučeni CD-ROM u
diskovni pogon računala.
Pojavi se instalacijski izbornik.
6 Kliknite na [Next].
●
Ako se instalacijski izbornik ne pojavi
A Dva puta kliknite na [My Computer].
(Ako koristite Windows XP, kliknite na
[Start], zatim na [My Computer].)
B Dva puta kliknite na
[PICTUREPACKAGE] (diskovni
pogon)*.
* Nazivi diskovnog pogona (poput
(E:)), mogu se razlikovati, ovisno o
računalu.
99
Instalacija softvera i uputa "First Step Guide" (nastavak)
7 Pročitajte [Licence Agreement] i
označite kvadratić pokraj poruke
[I accept the terms of the licence
agreement] i kliknite na [Next].
11 Kliknite na [Next], zatim slijedite
upute na zaslonu kako biste
instalirali "First Step Guide".
Ovaj prozor se neće pojaviti na nekim
računalima. U tom slučaju prijeđite na
korak 12.
8 Odaberite mapu za instalaciju i
kliknite na [Next].
12 Kliknite na [Next] i slijedite upute
na zaslonu kako biste instalirali
"ImageMixer Easy Step DVD".
9 Odaberite [PAL], zatim kliknite na
[Install].
13 Ako se pojavi prozor [Installing
Microsoft (R) DirectX(R)], slijedite
donje korake za instalaciju
DirectX 9.0c. Ako ne, prijeđite na
korak 14.
10 U prozoru [Ready to Install the
Program] kliknite na [Install].
Počinje instalacija Picture Packagea.
100
A Pročitajte [Licence Agreement] i
kliknite na [Next].
B Kliknite na [Next].
15 Izvadite CD-ROM iz računala.
Za spajanje kamkordera na računalo pogledajte
"First Step Gide" na isporučenom CD-ROM-u.
● Imate li pitanja o softveru Picture Package,
pogledajte odjeljak "Detalji o softveru" (str.
102).
●
C Kliknite na [Finish].
Instalacija na Macintosh
raunalo
Na Macintosh računalo možete kopirati
fotografije s Memory Sticka Duo.
Instalirajte "First Step Guide" na
isporučenom CD-ROM-u.
14 Označite kvadratić pokraj poruke
[Yes, I want to restart my
computer now.] i kliknite na
[Finish].
●
Pogledajte "First Step Guide" za detalje o
spajanju kamkordera na računalo i kopiranje
fotografija.
1 Provjerite da kamkorder nije
spojen na računalo.
2 Uključite računalo.
Računalo se jednom isključuje i zatim
ponovo automatski uključuje (Restart).
Na desktopu se pojave ikone programa
[Picture Package Menu] i [Picture
Package Menu destination Folder] (i
"First Step Guide", ako ste ga instalirali u
koraku 11).
Prije instalacije softvera zatvorite sve
aktivne programe.
3 Stavite isporučeni CD-ROM u
diskovni pogon računala.
4 Dva puta kliknite ikonu CD-ROM-a.
5 Kopirajte na računalo
"FirstStepGuide.pdf" na željenom
jeziku iz mape [FirstStepGuide].
101
Pregled uputa "First Step Guide"
Pregled datoteke "First Step
Guide"
Za gledanje "First Step Guide" uputa
preporučujemo uporabu Microsoft Internet
Explorera Ver.6.0 ili novijeg.
Dva puta kliknite ikonu
na desktopu.
Detalji o softveru
Podrška za korisnike Pixela softvera
Pixela Home Page
Windows: http://www.ppackage.com/
− Europa (VB) telefon:
+44-1489-564-764
O autorskim pravima
Također možete kliknuti na [Start], [Programs]
([All Programs] kod Windows XP), [Picture
Package] i [First Step Guide] te zatim pokrenuti
[First Step Guide].
● Kad pregledavate "First Step Guide" u HTML
formatu na računalu bez automatske instalacije,
kopirajte mapu željenog jezika iz mape
[FirstStepGuide] na CD-ROM-u na računalo.
"First Step Guide" možete otvoriti i dvostrukim
klikom na [Index.html].
● Pogledajte "FirstStepGuide.pdf" u sljedećim
slučajevima:
– Kod ispisa uputa "First Step Guide".
– Kad upute "First Step Guide" nisu ispravno
prikazane zbog postavki pretraživača bez
obzira na ispravan sustav.
– Kad se HTML verzija uputa "First Step
Guide" ne instalira automatski.
●
Pokretanje na Macintosh raunalu
Dva puta kliknite na "FirstStepGude.pdf".
Za pregled PDF datoteka potreban vam
je Adobe Reader. Ako ga nemate, možete
ga prenijeti s adrese
http://www.adobe.com/
102
Glazbeni i zvučni zapisi, te glazbeni sadržaji
treće strane do kojih se može doći s CD-a,
Interneta ili drugih izvora ("Glazbeni
sadržaji") su u posjedu odgovarajućih
vlasnika i stoga su zaštićeni zakonom o
autorskim pravima i drugim važećim
zakonima pojedine zemlje. Osim ako to nije
izričito zakonski dopušteno, zabranjeno je
koristiti bilo koji od glazbenih sadržaja bez
dozvole vlasnika autorskih prava (to
uključuje neograničeno kopiranje, izmjene,
reprodukciju, uporabu na web stranicama, te
distribuciju u obliku posudbe, prodaje ili
objavljivanja materijala). Licenca za softver
Picture Package tvrtke Sony ne
podrazumijeva neovlaštenu uporabu gore
spomenutih glazbenih sadržaja.
U sluaju problema
U slučaju problema
Ako u radu s kamkorderom naiđete na bilo kakav problem, pomoću sljedeće
tablice provjerite mogući kvar. Ako problem postoji i dalje, odspojite izvor
napajanja kamkordera i obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Op1enito/Easy Handycam
Kamkorder ne radi čak i kad je uključen.
• Odspojite AC adapter iz zidne utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju i zatim spojite
ponovo nakon jedne minute. Ako funkcije i dalje ne rade, šiljatim predmetom pritisnite tipku
RESET (str. 45). (Pritisnete li tipku RESET, sva podešenja, zajedno s točnim vremenom
(osim opcija izbornika Personal) se vraćaju na početne vrijednosti.)
• Kamkorder se jako zagrijao. Isključite ga i ostavite neko vrijeme na hladnom mjestu.
Tipke ne rade.
• Tijekom Easy Handycam postupaka nisu raspoložive sve tipke. Isključite funkciju Easy
Handycam (str. 31).
Ne možete isključiti ili uključiti Easy Handycam mod.
• Tijekom snimanja ili komunikacije s drugim uređajem putem USB kabela (za DCRDVD405E/DVD805E) ne možete uključiti ili isključiti Easy Handycam mod. Isključite
funkciju Easy Handycam (str. 31).
Postavke se mijenjaju kad uključite Easy Handycam mod.
• Neka podešenja kamkordera se vraćaju na tvorničke vrijednosti kad uključite Easy
Handycam mod (str. 31).
[DEMO MODE] se ne pokreće.
• Prikaz mogućnosti nije moguć kad je preklopka NIGHTSHOT uključena (ON). Podesite
preklopku NIGHTSHOT na OFF (str. 43).
• Izvadite disk i Memory Stick Duo iz kamkordera (str. 27, 28).
• Podesite preklopku POWER na u (videozapis).
Kamkorder vibrira.
• Vibracije može uzrokovati disk i to je normalno.
Tijekom rukovanja kamkorderom osjetite vibraciju u ruci ili čujete slab zvuk.
• To je normalno.
Iz kamkordera se povremeno čuje zvuk motora.
• To je normalno.
Iz kamkordera se čuje zvuk motora kad je pokrov diska zatvoren a nije uložen
disk.
• Kamkorder pokušava prepoznati disk. To je normalno.
103
U slučaju problema (nastavak)
Kamkorder se zagrije.
• To je stoga što je kamkorder bio uključen dugo vrijeme. To nije kvar. Isključite kamkorder i
ostavite ga neko vrijeme na hladnom mjestu.
Baterije/Izvori napajanja
Nije moguće uključiti kamkorder.
• Akumulatorska baterija nije pričvršćena na kamkorder. Pričvrstite je (str. 19).
• Akumulatorska baterija je ispražnjena ili slaba. Napunite je (str. 19).
• Utikač AC adaptera je odspojen iz zidne utičnice. Spojite ga u zidnu utičnicu (str. 19).
Napajanje se iznenada isključuje.
• Kad prođe otprilike 5 minuta, a vi ne dodirnete nijednu tipku kamkordera, on se automatski
isključuje (A.SHUT OFF). Promijenite postavku [A.SHUT OFF] (str. 78) ili ponovno
uključite kamkorder ili koristite AC adapter.
• Baterija je ispražnjena ili slaba. Napunite je (str. 19).
Žaruljica CHG (punjenje) ne svijetli tijekom punjenja baterije.
•
•
•
•
Preklopku POWER postavite na OFF (CHG) (str. 19).
Ispravno uložite bateriju u kamkorder (str. 19).
Pravilno spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
Punjenje je dovršeno (str. 19).
Žaruljica CHG (punjenje) trepće tijekom punjenja baterije.
• Pravilno stavite bateriju na kamkorder (str. 19). Ako to ne rješava problem, odspojite AC adapter iz
utičnice i obratite se Sonyjevom prodavatelju. Baterija je možda oštećena.
Često dolazi do prekida napajanja iako indikator kapaciteta baterije pokazuje da
je dovoljno napunjena.
• Došlo je do problema u prikazu indikatora kapaciteta ili baterija nije dovoljno napunjena.
Potpuno je napunite kako bi se promijenio prikaz indikatora (str. 19).
Indikator preostalog kapaciteta baterije nije točan.
• Temperatura okoliša je preniska ili previsoka ili baterija nije dovoljno napunjena. To nije kvar.
• Baterija se nije dovoljno napunila. Ponovo napunite bateriju dokraja. Ako to ne rješava
problem, zamijenite bateriju novom jer je možda oštećena (str. 19).
• Prikazani kapacitet možda nije točan ovisno o mjestu uporabe. Kad otvorite ili zatvorite LCD
zaslon, potrebna je otprilike jedna minuta za točan prikaz kapaciteta baterije.
Baterija se brzo prazni.
• Temperatura okoliša je preniska ili previsoka ili baterija nije dovoljno napunjena. To nije kvar.
• Ponovo napunite bateriju u potpunosti. Ako to ne rješava problem, zamijenite bateriju
novom jer je možda oštećena (str. 19).
104
Problemi u radu kad je kamkorder spojen na AC adapter.
• Isključite kamkorder i odspojite AC adapter iz zidne utičnice te ga zatim ponovo spojite.
LCD zaslon/Trailo
Na zaslonu je nepoznata slika.
• Kamkorder je u [DEMO MODE] načinu rada (str. 74). Dodirnite LCD zaslon ili uložite disk
ili Memory Stick Duo kako biste isključili [DEMO MODE].
Na zaslonu je nepoznat indikator.
• Pogledajte tablicu s indikatorima i porukama upozorenja (str. 121).
Slika ostaje na LCD zaslonu.
• To se događa ako odspojite AC adapter iz zidne utičnice ili izvadite bateriju bez prethodnog
isključenja kamkordera, no u tom slučaju je to uobičajena pojava.
Ne možete isključiti pozadinsko osvjetljenje LCD zaslona.
• Kad je uključen Easy Handycam mod (str. 31), ne možete uključiti/isključiti pozadinsko
osvjetljenje zaslona tipkom DISP/BATT INFO.
Na zaslonu osjetljivom na dodir se ne pojavljuju tipke.
• Lagano dodirnite LCD zaslon.
• Pritisnite DISP/BATT INFO (ili DISPLAY na daljinskom upravljaču) (str. 24, 49).
Tipke na zaslonu osjetljivom na dodir ne rade ispravno ili uopće ne rade.
• Podesite zaslon ([CALIBRATION]) (str. 134).
Slika u tražilu je nejasna.
• Podesite leću tražila pomoću preklopke za podešavanje leće (str. 23).
Slika u tražilu je nestala.
• Slika se ne vidi u tražilu kad je LCD zaslon otvoren. Zatvorite LCD zaslon. (str. 23).
105
U slučaju problema (nastavak)
Disk
Nije moguće izvaditi disk.
Pravilno spojite izvor napajanja (bateriju ili AC adapter) (str. 19).
Odspojite bateriju s kamkordera, zatim je ponovno spojite (str. 20).
Spojite napunjenu bateriju na kamkorder (str. 19).
Disk je oštećen ili je zaprljan otiscima prstiju, itd. U tom slučaju vađenje diska može
potrajati do 10 minuta.
• Kamkorder se jako zagrijao. Isključite ga i ostavite neko vrijeme na hladnom mjestu.
• Na disku se kondenzirala vlaga. Isključite kamkorder i ostavite ga otprilike 1 sat (str. 133).
• Finaliziranje je prekinuto isključivanjem kamkordera. Uključite kamkorder i izbacite disk po
završetku finaliziranja (str. 52).
•
•
•
•
Nije prikazan indikator preostalog kapaciteta diska.
• Podesite [u REMAINING] na [ON] kako bi indikator preostalog kapaciteta diska bio
uvijek vidljiv (str. 77).
Indikatori vrste diska i formata snimanja na LCD zaslonu su sivi.
• Disk je možda snimljen drugim uređajem. Možete ga reproducirati u kamkorderu, no ne
možete na njega snimati dodatne scene.
Memory Stick Duo
Ne možete upravljati funkcijama pri uporabi Memory Sticka Duo.
• Pomaknite preklopku POWER kako bi se uključila žaruljica v (fotografije) ili x
PLAY/EDIT dok je kamkorder uključen (str. 22).
• Uložite Memory Stick Duo u kamkorder (str. 28).
• Koristite li Memory Stick Duo formatiran na računalu, formatirajte ga u kamkorderu (str. 74).
Nije moguće izbrisati fotografije.
•
•
•
•
Zaštitni graničnik na Memory Stick Duo kartici postavite u položaj za snimanje (str. 129).
U Review prikazu možete izbrisati samo najnoviju snimku (str. 46).
U izborniku Edit je moguće odabrati odjednom samo do 100 fotografija za brisanje.
Nije moguće izbrisati snimke zaštićene drugim uređajem. Koristite izvorni uređaj kako biste
poništili zaštitu.
Ne možete izbrisati sve fotografije odjednom.
• Zaštitni graničnik na Memory Stick Duo kartici postavite u položaj za snimanje (str. 129).
Ne možete formatirati Memory Stick Duo.
• Zaštitni graničnik na Memory Stick Duo kartici postavite u položaj za snimanje (str. 129).
106
Naziv datoteke s podacima je prikazan nepravilno.
• Prikazan je samo naziv datoteke ako struktura direktorija nije usklađena s univerzalnim
standardom.
• Datoteka je oštećena.
• Kamkorder ne podržava format datoteke (str. 129).
Naziv datoteke s podacima trepće.
• Datoteka je oštećena.
• Kamkorder ne podržava format datoteke (str. 129).
Snimanje
Također pogledajte "Podešavanje slike tijekom snimanja" (str. 109).
Kad pritisnete START/STOP ili PHOTO, ne počne snimanje
videozapisa/fotografija.
• Pojavi se reprodukcijski izbornik. Pritisnite x PLAY/EDIT ili dodirnite
na LCD
zaslonu za prikaz snimanja (str. 34, 40).
• Kamkorder pohranjuje na disk scenu koju ste upravo snimili. Ne možete pritisnuti PHOTO
dok je na LCD zaslonu vidljiva oznaka [CAPTURE] ili : (str. 33, 39).
• Na disku nema više mjesta. Koristite novi disk ili formatirajte uloženi (samo DVDRW/DVD+RW, str. 60). Umjesto toga možete izbrisati nepotrebne snimke (str. 85).
• DVD-RW (VIDEO mod)/DVD+RW je finaliziran. Poništite finaliziranje kako biste mogli
snimiti dodatne scene (str. 59).
• Kamkorder se jako zagrijao. Isključite ga i ostavite neko vrijeme na hladnom mjestu.
• Na disku se kondenzirala vlaga. Isključite kamkorder i ostavite ga otprilike 1 sat (str. 133).
Ne možete snimati na Memory Stick Duo.
• Zaštitni graničnik na Memory Stick Duo kartici postavite u položaj za snimanje (str. 129).
• Na Memory Sticku Duo nema više mjesta. Koristite novi Memory Stick Duo ili formatirajte
uloženi (str. 74). Ili izbrišite nepotrebne snimke (str. 84).
Žaruljica ACCESS svijetli čak i kad prestanete snimati.
• Kamkorder pohranjuje na disk scenu koju ste upravo snimili.
Kut snimanja razlikuje se ovisno o podešenju preklopke POWER.
• Kut snimanja za fotografije je širi od kuta za videozapise.
Kod snimanja fotografije ne čuje se zvuk zatvarača.
• Podesite [BEEP] na [ON] (str. 78).
107
U slučaju problema (nastavak)
Vanjska bljeskalica (opcija) ne radi.
• Vanjska bljeskalica je isključena ili nije ispravno spojena.
• Snimanje s bljeskalicom nije moguće uz uporabu sljedećih funkcija:
− tijekom snimanja videozapisa
− [SUPER NS]
− [COLOR SLOW S]
− [D. EFFECT]
− [\ BURST]
− s pričvršćenom konverzijskom lećom (opcija)
• Bljeskalica se ne aktivira u sljedećim slučajevima čak i ako ste odabrali automatsku
aktivaciju bljeskalice ili / (automatsko smanjenje efekta crvenih očiju):
− NightShot
− [SPOTLIGHT], [SUNSET&MOON] ili [LANDSCAPE] u [PROGRAM AE]
− [EXPOSURE]
− [SPOT METER]
Vanjska bljeskalica (opcija) ne radi.
• Nije uključeno napajanje bljeskalice ili bljeskalica nije pravilno priključena.
Stvarno vrijeme snimanja videozapisa je manje od očekivanog približnog
vremena snimanja.
• Kad snimate objekt koji se brzo kreće, vrijeme raspoloživo za snimanje može se skratiti
(str. 15, 75).
Snimanje se zaustavi.
• Kamkorder se jako zagrijao. Isključite ga i ostavite neko vrijeme na hladnom mjestu.
• Na disku se kondenzirala vlaga. Isključite kamkorder i ostavite ga otprilike 1 sat (str. 133).
Postoji vremenska razlika između pritiska na tipku START/STOP i mjesta na
kojem počne/završava snimanje videozapisa.
• Pri uporabi kamkordera može postojati blaga razlika između mjesta na kojem ste pritisnuli
tipku START/STOP i stvarnog mjesta početka/završetka snimanja videozapisa. To nije kvar.
Nije moguće promijeniti format slike videozapisa.
• Nije moguće promijeniti format slike DVD+RW diska. Formatirajte disk ponovno kako biste
promijenili format slike videozapisa.
108
Podešavanje slike tijekom snimanja
Također pogledajte "Izbornik" (str. 111).
Automatsko izoštravanje ne radi.
• Podesite [FOCUS] na [AUTO] (str. 68).
• Uvjeti snimanja nisu pogodni za automatsko izoštravanje. Izoštrite sliku ručno (str. 68).
Funkcija [STEADYSHOT] ne radi.
• Podesite opciju [STEADYSHOT] na [ON] (str. 70).
• Funkcija [STEADYSHOT] ponekad ne radi uslijed prevelikog potresanja kamkordera čak i
kad je podešena na [ON].
Ne radi funkcija pozadinskog osvjetljenja.
• Funkcija BACK LIGHT se poništava kad [EXPOSURE] podesite na [MANUAL] (str. 67) ili
odaberete [SPOT METER] (str. 66).
• Funkcija BACK LIGHT ne radi u Easy Handycam modu. Isključite Easy Handycam mod
(str. 31).
Tijekom snimanja svijetlih objekata (poput svijeća) na tamnoj pozadini
pojavljuju se okomite pruge.
• Preveliki kontrast između objekta i pozadine. To nije neispravnost.
Tijekom snimanja jako svijetlih objekata pojavljuju se okomite pruge.
• Pojava fenomena "razmazivanja". To nije neispravnost.
Na LCD zaslonu se pojavljuju male bijele, crvene, plave ili zelene točkice.
• Točkice se pojavljuju kod snimanja u [SUPER NS] ili [COLOR SLOW S] modu. To nije
neispravnost.
Boje slike nisu prikazane pravilno.
• Podesite preklopku NIGHTSLOT PLUS na OFF (str. 43).
Slika je previše svijetla i objekt se ne pojavljuje na LCD zaslonu.
• Podesite preklopku NIGHTSLOT PLUS na OFF (str. 43).
Slika je pretamna i objekt se ne pojavljuje na LCD zaslonu.
• Osvjetljenje LCD zaslona je isključeno. Pritisnite i zadržite DISP/BATT INFO na nekoliko
sekundi za uključenje pozadinskog osvjetljenja (str. 23).
Slika titra ili su zamjetne promjene boja.
• To se događa kod snimanja pod umjetnom rasvjetom uz funkcije [PORTRAIT] ili [SPORTS].
U tom slučaju isključite funkciju [PROGRAM AE] (str. 66).
109
U slučaju problema (nastavak)
Kod snimanja TV ili računalnog zaslona pojavljuju se crne pruge.
• Podesite opciju [STEADYSHOT] na [OFF] (str. 70).
Daljinski upravlja
Isporučeni daljinski upravljač ne radi.
Opciju [REMOTE CTRL] na [ON] (str. 78).
Uložite bateriju u nosač tako da polariteti +/– budu usklađeni s oznakama +/– (str. 135).
Uklonite prepreke između daljinskog upravljača i senzora.
Senzor ne usmjeravajte prema izvorima jake svjetlosti, primjerice izravnoj sunčevoj
svjetlosti ili osvjetljenju u prostoriji, jer daljinski upravljač možda neće raditi ispravno.
• Uklonite konverzijsku leću (opcija) jer može blokirati senzor daljinskog upravljača.
•
•
•
•
Ostali problemi u radu DVD uređaja kod uporabe isporučenog daljinskog
upravljača.
• Za DVD uređaj odaberite način upravljanja koji nije DVD 2 ili prekrijte senzor DVD uređaja
crnim papirom.
Reprodukcija diska na kamkorderu
Reprodukcija diska nije moguća.
•
•
•
•
Preklopku POWER pomaknite u smjeru strelice za uključenje žarulje x PLAY/EDIT.
Provjerite kompatibilnost diska (str. 14).
Uložite disk stranom za snimanje okrenutom prema kamkorderu (str. 26).
Disk snimljen u drugom uređaju možda se neće moći reproducirati u vašem kamkorderu.
Reproducirana slika je izobličena.
• Očistite disk isporučenom krpicom (str. 128).
Fotografije pohranjene na Memory Stick Duo nisu prikazane u točnoj veličini.
• Fotografije snimljene drugim uređajem možda neće biti prikazane u točnoj veličini. To je
normalno.
Nije moguća reprodukcija fotografija pohranjenih na Memory Stick Duo.
• Fotografije nije moguće reproducirati ako ste izmijenili datoteke ili direktorije, ili ste
podatke obrađivali na računalu. (U tom slučaju trepće naziv datoteke.) To je normalno
(str. 130).
• Možda neće biti moguća reprodukcija fotografija snimljenih drugim uređajima. To je
normalno (str. 130).
Na slici u VISUAL INDEX prikazu je vidljiva oznaka "!".
• Očistite disk isporučenom krpicom (str. 128).
• Možda nije uspjelo učitavanje podataka. Pokušajte isključiti i ponovno uključiti kamkorder
ili izvaditi te ponovno uložiti disk.
• Može se pojaviti na fotografijama snimljenim drugim uređajima, editiranim na računalu, itd.
110
Tijekom reprodukcije ne čuje se zvuk ili je zvuk tih.
•
•
•
•
Podesite [MULTI-SOUND] na [STEREO] (str. 75)
Pojačajte glasnoću (str. 41).
Zvuk se ne čuje kad je zatvoren LCD zaslon. Otvorite LCD zaslon.
Kad snimate zvuk s opcijom [MICREF LEVEL] (str. 75) podešenom na [LOW], teško će se
čuti snimljeni zvuk.
Reprodukcija diska na drugim ureajima
Ne možete reproducirati disk ili ga uređaj ne može prepoznati.
• Očistite disk isporučenom krpicom (str. 128).
• Finalizirajte disk (str. 52).
• Disk snimljen u VR modu ne može se reproducirati na uređaju koji ne podržava VR mod.
Provjerite kompatibilnost u korisničkom priručniku uređaja za reprodukciju.
Reproducirana slika je izobličena.
• Očistite disk isporučenom krpicom (str. 128).
Na slici u DVD izborniku je vidljiva oznaka "!".
• Kod finaliziranja diska ponekad ne uspije učitavanje podataka. DVD izbornik može biti
pravilno prikazan za DVD-RW (VIDEO mod)/DVD+RW nakon poništenja finaliziranja
(str. 59) i ponovne izrade novim finaliziranjem (str. 55). DVD izbornik može biti prikazan
pravilno.
Reprodukcija se nakratko zaustavlja između scena.
• Kod nekih DVD uređaja se reprodukcija može nakratko zaustavljati između scena. To je
normalno.
Reprodukcija ne prelazi na prethodnu scenu kod pritiska tipke ..
• Ako reprodukcija prelazi 2 naslova koja je automatski izradio kamkorder kod pritiska tipke
., neće biti prijelaza na prethodnu scenu. Odaberite željenu scenu u izborniku. Za
dodatne informacije pogledajte korisnički priručnik uređaja za reprodukciju.
Izbornik
Zasjenjene su opcije iz izbornika.
• Ne možete odabrati zasjenjene opcije u trenutnim uvjetima snimanja/reprodukcije.
Prikazan je indikator g.
• Tijekom Easy Handycam postupka je upravljanje kamkorderom ograničeno. Isključite
funkciju Easy Handycam (str. 31).
111
U slučaju problema (nastavak)
Ne možete koristiti [PROGRAM AE].
• Ne možete koristiti [PROGRAM AE] s funkcijama:
− NightShot
− [SUPER NS]
− [COLOR SLOW S]
− [OLD MOVIE]
• [SPORTS] ne radi kad je preklopka POWER podešena na v (fotografije).
Ne možete koristiti [SPOT METER].
• Ne možete koristiti [SPOT METER] s funkcijama:
− NightShot
− [SUPER NS]
− [COLOR SLOW S]
• Ako podesite [PROGRAM AE], [SPOT METER] se automatski podešava na [AUTO].
Ne možete koristiti [EXPOSURE].
• Ne možete koristiti [EXPOSURE] s funkcijama:
− NightShot
− [SUPER NS]
− [COLOR SLOW S]
• Ako podesite [PROGRAM AE], [EXPOSURE] se automatski podešava na [AUTO].
Ne možete koristiti [WHITE BAL.].
• Ne možete koristiti [WHITE BAL.] s funkcijama:
− NightShot
− [SUPER NS]
Ne možete koristiti [SPOT FOCUS].
• Ne možete koristiti [SPOT FOCUS] zajedno s [PROGRAM AE].
Ne možete koristiti [SUPER NS].
• Preklopka NIGHTSHOT je podešena na ON.
• Ne možete koristiti [SUPER NS] s funkcijama:
− [FADER]
− [D. EFFECT]
112
[COLOR SLOW S] ne radi ispravno.
• Funkcija [COLOR SLOW S] možda neće raditi ispravno u uvjetima potpune tame. Koristite
NightShot ili [SUPER NS].
• Ne možete koristiti [COLOR SLOW S] s funkcijama:
− [FADER]
− [D. EFFECT]
− [PROGRAM AE]
− [EXPOSURE]
− [SPOT METER]
Ne možete koristiti [u SELF-TIMER].
• Ne možete koristiti [u SELF-TIMER] zajedno s funkcijom [FADER].
Ne možete koristiti [FADER].
• Ne možete koristiti [FADER] s funkcijama:
− [SUPER NS]
− [COLOR SLOW S]
− [D. EFFECT]
Ne možete koristiti [D. EFFECT].
• Ne možete koristiti [D. EFFECT] zajedno s:
− [SUPER NS]
− [COLOR SLOW S]
− [FADER]
• Ne možete koristiti [OLD MOVIE] zajedno s:
− [PROGRAM AE]
− [PICT. EFFECT]
Ne možete koristiti [PICT.EFFECT].
• Ne možete koristiti [PICT.EFFECT] zajedno s [OLD MOVIE].
Ne možete vidjeti [SUR MONITOR]
• Ne možete vidjeti [SUR MONITOR] ili ne snimate u 5.1 surround modu, ili zajedno s
funkcijom [FADER].
Ne možete podesiti [LCD BL LEVEL].
• Ne možete podesiti [LCD BL LEVEL] kad se kamkorder napaja putem AC adaptera ili kad
zakrenete LCD zaslon prema van na kamkorderu dok je preklopka POWER podešena na u
(videozapisi) ili v (fotografije).
113
U slučaju problema (nastavak)
Editiranje videozapisa i fotografija na disku (DVD-RW: VR mod)
Nije moguće editiranje DVD-R/DVD-RW (VIDEO mod)/DVD+RW diska u
kamkorderu.
Nije moguće editiranje.
• Na disku nema snimaka.
• Editiranje nije moguće zbog stanja u kojem su snimke.
• Ne možete editirati snimku za koju je podešena zaštita uporabom drugog uređaja.
Snimke nije moguće dodati u Playlistu.
• Disk je pun ili je Playlisti već dodano 999 snimaka. Izbrišite neželjene snimke ili dodajte sve
fotografije tako da ih konvertirate u videozapis (fotofilm, str. 88).
Nije moguće podijeliti videozapis.
• Videozapis je prekratak za dijeljenje.
• Videozapis s oznakom { ne može se dijeliti (str. 85, 88).
• Videozapis za koji je podešena zaštita uporabom drugog uređaja ne može se dijeliti.
Nije moguće izbrisati scenu.
• Nije moguće izbrisati scenu za koju je podešena zaštita uporabom drugog uređaja.
Naknadno snimanje zvuka/spajanje na druge ureaje
Format reproducirane slike nije pravilan kad je kamkorder spojen na TV
prijemnik.
• Podesite [TV TYPE] ovisno o TV prijemniku (str. 50).
Slike sa spojenih uređaja ne vide se na LCD zaslonu ili u tražilu (za DCRDVD405E/DVD805E).
• Dodirnite g t [REC CTRL] (str. 92).
Slike sa spojenih uređaja se ne mogu uvećati (za DCR-DVD405E/DVD805E).
• Ne možete uvećati slike s uređaja spojenih na kamkorder.
Kod reprodukcije diska ne čuje se zvuk.
• Kad je uređaj spojen samo putem S VIDEO kabela, ne čuje se zvuk. Spojite također bijeli i
crveni utikač priključnog A/V kabela (str. 92).
Ne možete ispravno naknadno snimiti zvuk pomoću A/V priključnog kabela.
• A/V spojni kabel nije ispravno priključen. Provjerite da li je spojen u ispravnu utičnicu, npr.
na izlaz uređaja s kojeg snimate sliku ili na ulazni priključak drugog uređaja za snimanje
slike s kamkordera (str. 90, 92).
114
Ne možete kopirati disk na 12-centimetarski DVD
• Koristite isporučeni softver (Nero Express 6). Za detalje pogledajte upute isporučene sa
softverom Nero Express 6.
Nije moguć ispis fotografija uporabom PictBridge pisača (za DCR-DVD405E/
DVD805E).
• Vaš pisač možda neće moći ispisivati fotografije snimljene drugim uređajima. To je
normalno.
Ostalo
Ne možete izbrisati snimku.
• Ne možete brisati snimke s DVD-R-a.
• Na DVD-RW (VIDEO mod)/DVD+RW disku možete brisati samo zadnju snimku (str. 46).
• Ne možete izbrisati snimke s Memory Sticka Duo koji je zaštićen u drugom uređaju.
Ne možete kopirati fotografije.
• Ne možete kopirati fotografije na finaliziran DVD-R/DVD-RW (VIDEO mod)/DVD+RW.
Slijedite upute za dodavanje dodatnog materijala na DVD-RW (VIDEO mod)/DVD+RW
(str. 59).
• Nema dovoljno kapaciteta za kopiranje s diska ili Memory Sticka Duo. Izbrišite neželjene
snimke (str. 84, 85).
• Kad je odredište snimanja Memory Stick Duo sa zatvorenim zaštitnim graničnikom, otvorite
ga (str. 129).
• Ne možete kopirati fotografije snimljene/editirane uporabom drugih uređaja.
Nije moguće izvesti finaliziranje.
• Tijekom finaliziranja se istrošila baterija. Koristite AC adapter.
• Disk je već finaliziran. Koristite li DVD-RW (VIDEO mod)/DVD+RW, poništite
finaliziranje kako biste mogli snimiti dodatne scene (str. 59).
Ne možete editirati ili snimati dodatni materijal na disk uporabom drugog
uređaja.
• Ponekad nećete na drugom uređaju moći editirati disk snimljen vašim kamkorderom.
Nije moguće promijeniti naslov diska.
• Naslov nije moguće snimiti na finalizirani DVD-R.
• Disk je već finaliziran. Koristite li DVD-RW (VIDEO mod)/DVD+RW, poništite
finaliziranje kako biste mogli snimiti dodatne scene (str. 59).
• Promjenu naslova diska nije moguće izvesti na kamkorderu ako je taj naslov pridijeljen
uporabom drugog uređaja.
Nije moguće izraditi fotofilm.
• Na disku nema fotografija.
• Na disku je mnogo fotografija, a na disku nema dovoljno preostalog mjesta. Izbrišite
nepotrebne fotografije s diska (str. 85).
115
U slučaju problema (nastavak)
5 sekundi se čuje zvučni signal.
• Kamkorder se jako zagrijao. Isključite ga i ostavite neko vrijeme na hladnom mjestu.
• Na disku se kondenzirala vlaga. Isključite kamkorder i ostavite ga otprilike 1 sat (str. 133).
• Pojavili su se problemi u radu kamkordera. Izvadite disk i opet ga uložite, zatim nastavite
rukovati kamkorderom.
Nije moguće poništiti finaliziranje.
• Ne možete poništiti finaliziranje za DVD-R/DVD-RW (VR mod)/DVD+RW (str. 59).
• Vaš kamkorder je u Easy Handycam modu. Isključite funkciju Easy Handycam (str. 31) kako
biste poništili finaliziranje diska (str. 59).
Spajanje na raunalo (za DCR-DVD405E/DVD805E)
Računalo ne prepoznaje kamkorder.
• Odspojite kabel iz računala i kamkordera i zatim ga ponovo čvrsto spojite.
• Odspojite sve USB uređaje s računala osim tipkovnice, miša i kamkordera.
• Odspojite kabel s računala i kamkordera, restartajte računalo i ponovo pravilno spojite.
Pri obradi snimaka na disku, računalo ne prepoznaje kamkorder.
• Instalirajte Picture Package softver (str. 99).
• Pravilno instalirajte USB driver tijekom sljedećih postupaka.
Windows XP
1 Kliknite na [Start], zatim [Control Panel].
2 Kliknite na [Performance and Maitenance], zatim na [System].
Pojavi se prozor [System Properties].
3 Kliknite na karticu [Hardware].
4 Kliknite na [Device Manager].
Pojavi se prozor [Device Manager].
5 U retku [DVD/CD-ROM drives] treba se pojaviti [SONY DDX-C1002 USB Device],
[Generic volume] u [Storage volumes], i [USB Mass Storage Device] u [Universal Serial
Bus controllers].
Kad se pojave sve komponente, USB driver je pravilno instaliran. Ako neka od
komponenata nije prikazana, instalirajte USB driver.
A Stavite isporučeni CD-ROM u diskovni pogon računala.
B Dva puta kliknite na [My Computer].
C Desnom tipkom miša kliknite na [PICTUREPACKAGE] (diskovni pogon)*, zatim kliknite
na [Open].
* Nazivi diskova (poput (E:)) mogu se razlikovati, ovisno o računalu.
116
D Dva puta kliknite na [Driver] t [Setup.exe].
Za Windows 2000
1 Kliknite na [Start], [Settings], zatim [Control Panel].
2 Kliknite na [System].
Pojavi se prozor [System Properties].
3 Kliknite na karticu [Hardware].
4 Kliknite na [Device Manager].
Pojavi se prozor [Device Manager].
5 U retku [DVD/CD-ROM drives] treba se pojaviti [SONY DDX-C1002 USB Device],
[Generic volume] u [Storage volumes], i [USB Mass Storage Device] u [Universal Serial
Bus controllers].
Kad se pojave sve komponente, USB driver je pravilno instaliran. Ako neka od
komponenata nije prikazana, instalirajte USB driver.
A Stavite isporučeni CD-ROM u diskovni pogon računala.
B Dva puta kliknite na [My Computer].
C Desnom tipkom miša kliknite na [PICTUREPACKAGE] (diskovni pogon)*, zatim kliknite
na [Open].
* Nazivi diskova (poput (E:)) mogu se razlikovati, ovisno o računalu.
117
U slučaju problema (nastavak)
D Dva puta kliknite na [Driver] t [Setup.exe].
Kad stavite isporučeni CD-ROM u računalo, pojavi se poruka pogreške.
• Podesite razlučivost računala na sljedeći način:
− Windows: 800 T 600 točaka ili više, High Color (16-bitna, 65 000 boja) ili više
Isporučeni CD-ROM nije moguće koristiti na Macintosh računalu.
• Isporučeni Picture Package softver nije kompatibilan s Macintosh računalom.
Ne možete pogledati snimke izrađene kamkorderom.
• Pravilno spojite utikač u priključnicu, zatim čvrsto spojite USB kabel na + (USB)
priključnicu kamkordera.
• Uključite kamkorder i pritisnite x PLAY/EDIT.
• Odaberite [USB SELECT] t [% COMPUTER] u izborniku kamkordera (str. 73).
• Odspojite sve USB uređaje s računala osim tipkovnice, miša i kamkordera.
Na računalu ne možete pogledati fotografije snimljene na Memory Stick Duo.
• Čvrsto uložite Memory Stick Duo u pravilnom smjeru.
• Odaberite [USB SELECT] t [b COMPUTER] u izborniku kamkordera (str. 73).
• Računalo ne prepoznaje Memory Stick Duo pri uporabi kamkorderovih funkcija poput
reproduciranja diska ili editiranja. Dovršite postupak na kamkorderu prije ponovnog spajanja
na računalo.
Na računalu se ne pojavljuje ikona Memory Sticka (uklonjivog diska).
•
•
•
•
118
Uključite kamkorder i pritisnite x PLAY/EDIT.
Uložite Memory Stick Duo u kamkorder.
Odspojite s računala sve USB uređaje osim tipkovnice, miša i kamkordera.
Odaberite [USB SELECT] t [b COMPUTER] u izborniku kamkordera (str. 73).
• Računalo ne prepoznaje Memory Stick Duo pri uporabi kamkorderovih funkcija poput
reproduciranja diska ili editiranja. Dovršite postupak na kamkorderu prije ponovnog spajanja
na računalo.
Na zaslonu kamkordera se pojavi poruka [Cannot start Easy Handycam with
USB connected] ili [Cannot cancel Easy Handycam with USB connected].
• Nije moguće uključiti ili isključiti Easy Handycam mod dok je spojen USB kabel. Prvo
odspojite USB kabel iz kamkordera.
Ne možete prenositi slikovne podatke s kamkordera na računalo.
• Podesite [USB SPEED] na [FULL SPEED] u izborniku (str. 76).
Slika i zvuk s kamkordera ne mogu se reproducirati pravilno.
• Kad spojite kamkorder na računalo koje nema Hi-Speed USB (USB 2.0), reprodukcija se
možda neće moći odvijati pravilno. Međutim, to ne utječe na sliku i zvuk prenesene na
računalo.
• Kad podesite [USB SPEED] na [FULL SPEED] (str. 76), reprodukcija se možda neće moći
odvijati pravilno. Međutim, to ne utječe na sliku i zvuk prenesene na računalo.
• Ovisno o računalu koje koristite, reproducirana slika ili zvuk mogu se povremeno zaustaviti,
no to ne utječe na sliku i zvuk prenesene na računalo.
Ne možete prenijeti podatke s računala na disk u kamkorderu uporabom USB
kabela.
• Disk nije kompatibilan s vašim kamkorderom. Koristite kompatibilan disk (str. 14).
• Na disk u kamkorderu nije moguće snimati podatke koji nisu od Picture Package softvera.
Datoteka prenesena s računala nije snimljena na Memory Stick Duo u
kamkorderu.
• Niste pravilno odspojili USB kabel. Ponovno spojite kamkorder na računalo i prenesite
podatke.
Picture Package ne radi kako treba.
• Zatvorite Picture Package i restartajte računalo.
• Provjerite podržava li operativni sustav vašeg računala uporabu Picture Package softvera
(str. 98).
Tijekom uporabe Picture Package pojavi se poruka pogreške.
• Prvo zatvorite Picture Package i postavite preklopku POWER na kamkorderu u drugi položaj.
Ne možete kopirati disk na 12-centimetarski DVD uporabom Picture Package
softvera.
• Koristite isporučeni softver (Nero Express 6). Za detalje pogledajte upute isporučene sa
softverom Nero Express 6.
119
U slučaju problema (nastavak)
"First Step Guide" nije prikazan pravilno.
• Slijedite naredni postupak i pogledajte PDF datoteku "First Step Guide" (FirstStepGuide.pdf).
1 Stavite isporučeni CD-ROM u diskovni pogon računala.
2 Dva puta kliknite na [My Computer].
3 Desnom tipkom miša kliknite na [PICTUREPACKAGE] (diskovni pogon)*.
* Nazivi diskova (poput (E:)) mogu se razlikovati, ovisno o računalu.
4
5
6
7
120
Kliknite na [Explorer].
Dva puta kliknite na [FirstStepGuide].
Dva puta kliknite na direktorij željenog jezika.
Dva puta kliknite na "FirstStepGuide.pdf".
Indikatori i poruke upozorenja
Dijagnostiki pokaziva/
indikatori upozorenja
Ako se na zaslonu pojave indikatori,
provjerite sljedeću tablicu. Neke probleme
možete sami riješiti. Ako ne uspijete,
obratite se prodavatelju ili ovlaštenom
Sonyjevom servisu.
E:20:kk/
/E:31:kk/
/E:40:ss/
/
E:61:ss/
/E:62:ss/
/E:91:ss/
/
E:94:ss
• Obratite se Sonyjevom ovlaštenom
servisu i navedite svih pet znakova
koda koji počinje slovom "E".
100-0001 (indikator upozorenja za
datoteke)
Sporo trepće
• Datoteka je oštećena.
• Datoteka je nečitljiva.
C: (ili E:) kk:kk (dijagnostički
pokazivač)
C:04:kk
• Koristili ste akumulatorsku bateriju
koja nije “InfoLITHIUM”. Koristite
“InfoLITHIUM” bateriju (str. 131).
• Čvrsto spojite DC utikač AC adaptera u
DC IN priključnicu kamkordera (str. 19).
C:13:kk
• Uložen je pogrešan disk. Koristite disk
kompatibilan s kamkorderom (str. 14).
• Disk je zaprljan ili ima ogrebotine na
sebi. Očistite disk isporučenom
krpicom (str. 128).
C:21:kk
• Došlo je do kondenzacije vlage.
Izvadite disk i ostavite kamkorder bar 1
sat (str. 133).
C:32:kk
• Pojavili su se simptomi koji nisu opisani
gore. Izvadite i ponovo stavite disk te
nastavite koristiti kamkorder.
• Odspojite izvor napajanja. Nakon
ponovnog uključenja nastavite koristiti
kamkorder.
z (Indikatori upozorenja za diskove)
Sporo trepće
• Disk nije uložen.*
• Za snimanje videozapisa preostalo je
manje od pet minuta.
• U preostali prostor na disku može stati
manje od 30 snimaka.
Brzo trepće
• Uložen je nekompatibilan disk.*
• U kamkorder je uložen finaliziran
DVD-RW (VIDEO mod) ili DVD+RW
i preklopkom POWER ste odabrali u
(videozapisi) ili v (fotografije)*.
• Disk je pun.*
• Uložen je disk koji se ne može čitati ili
reproducirati, primjerice pogrešno
okrenut jednostrani disk.
• Kad je odabrana funkcija u
(videozapisi), uložen je disk snimljen u
TV sustavu različitom od onog koji
koristi kamkorder.*
Z Potrebno je izbaciti disk*
Brzo trepće
• Uložen je disk koji kamkorder ne može
prepoznati.
• Disk je pun.
• Možda se javila greška u diskovnom
pogonu kamkordera.
121
Indikatori i poruke upozorenja (nastavak)
E (indikator upozorenja za bateriju)
Sporo trepće
• Baterija je gotovo prazna.
• Ovisno o uvjetima ili stanju baterije,
indikator E može treptati čak i ako je
bateriji ostalo otprilike 20 minuta.
% (upozorenje na kondenzaciju)*
Brzo trepće
• Kondenzacija vlage na disku. Isključite
kamkorder i ostavite ga oko 1 sat
(str. 133).
- (upozorenje na porast temperature)
Brzo trepće
• Temperatura u kamkorderu raste.
Sporo trepće
• Kamkorder se jako zagrijao.* Isključite
ga i ostavite neko vrijeme na hladnom
mjestu.
e (indikator upozorenja za Memory
Stick Duo)
• Nije uložen Memory Stick Duo (str. 28).
c (indikator upozorenja za Memory
Stick Duo)*
• Memory Stick Duo je oštećen.
• Memory Stick Duo nije pravilno
formatiran (str. 75, 129).
f (indikator upozorenja za
nekompatibilni Memory Stick Duo)*
• Uložen je nekompatibilan Memory
Stick Duo (str. 129).
b H (indikator upozorenja za
zaštićen Memory Stick Duo)*
• Zaštitni graničnik na Memory Sticku
Duo podešen je u položaj LOCK
(str. 129).
122
( (indikator upozorenja za
bljeskalicu)*
Sporo trepće
• Tijekom punjenja.
Brzo trepće
• Nešto nije u redu s bljeskalicom.
h (indikator koji upozorava na
vibracije)
• Osvjetljenje je nedovoljno pa je
kamkorder osjetljiv na vibracije.
Koristite bljeskalicu.
• Kamkorder može vibrirati ako količina
svjetla nije dostatna. Držite ga mirno
obadvjema rukama i snimajte. Međutim,
imajte na umu na indikator upozorenja
na vibracije ne nestaje.
* Kajd se na zaslonu pojavi indikator upozorenja,
čuje se melodija (str. 78).
Poruke upozorenja
Ako se na zaslonu pojave poruke, slijedite
upute.
x Baterija
Use "InfoLITHIUM" battery pack.
(str. 131)
Battery level is low. (str. 19, 131)
Old Battery. Use a new one. (str. 131)
x Diskovni pogon
Z Drive error. Turn on power again.
• Mogući su problemi s diskovnim
pogonom. Isključite i ponovno
uključite uređaj.
x Kondenzacija vlage
% Moisture condensation. Turn off
for 1H. (str. 133)
% Condensation. Cannot open.
Remove disc later. (str. 133)
x Disk
z Z Disc finalized. Cannot record on
disc.
• Nije moguće snimati na finaliziran
DVD-R. Koristite novi disk.
z Z Need to unfinalize disc.
• Za snimanje na finalizirani DVD-RW
(VIDEO mod), poništite finaliziranje
(str. 59).
- Overheated. Recording on disc
disabled.
Cannot change movie aspect ratio on
DVD+RW. (str. 60)
- Overheated. Cannot open. Try
later.
Records movies in 16:9. Format to
set. (str. 60)
z Z Recording on disc disabled.
Records movies in 4:3. Format to set.
(str. 60)
• Dogodila se greška na disku i nije ga
moguće koristiti.
z Disc movie area full. Cannot record
movies.
z Insert a disc or change STILL MEDIA
to Memory Stick. (str. 26, 33, 39)
Unknown disc. Cannot record.
• Izbrišite nepotrebne scene (str. 85).
z Scene number on disc is full.
• Izbrišite nepotrebne scene (str. 85).
z Z Disc full. Cannot record.
• Izbrišite nepotrebne scene (str. 85).
z Movie recording disabled.
• Videozapise nije moguće snimati zbog
nekih ograničenja diska. Međutim,
možda možete snimati fotografije.
z Still recording on disc disabled.
• Fotografije nije moguće snimati zbog
nekih ograničenja diska. Međutim,
možda možete snimati videozapise.
Playback prohibited.
• U kamkorderu pokušate reproducirati
nekompatibilan disk.
Cannot recover data. Please format
disc.
. Z Disc error. Remove disc.
• Uložen je disk koji nije kompatibilan s
vašim kamkorderom. Vaš kamkorder
ne može prepoznati disk zbog grešaka
poput ogrebotina ili zato što disk nije
uložen pravilno.
z Z Disc error. Unsupported format.
• Disk je snimljen s kodom formatiranja
različitim od kamkorderovog. Možda
ćete ga moći koristiti u kamkorderu
nakon formatiranja u njemu (samo
DVD-RW/DVD+RW) (str. 60).
Data error.
• Tijekom čitanja ili snimanja diska
pojavila se greška.
Access error.
• Tijekom čitanja ili snimanja diska
pojavila se greška.
123
Indikatori i poruke upozorenja (nastavak)
x Memory Stick Duo
c Reinsert the Memory Stick.
• Ponovno uložite Memory Stick Duo
nekoliko puta. Ako indikator i dalje
trepće, Memory Stick Duo je možda
oštećen. Pokušajte koristiti drugi
Memory Stick Duo.
• Trebat ćete formatirati Memory Stick
Duo (str. 74), ili izbrisati snimke
uporabom računala.
Do not eject the Memory Stick during
writing.
e Insert a Memory Stick or change
STILL MEDIA to DVD. (str. 28, 33, 39)
This is a read-only Memory Stick.
• Uložite Memory Stick Duo na koji je
moguće snimati.
f Incompatible type of Memory Stick.
• Uložen je Memory Stick Duo nekompatibilan s vašim kamkorderom (str. 129).
c This Memory Stick is not
formatted correctly.
• Provjerite format, zatim formatirajte
Memory Stick Duo u kamkorderu ako
je potrebno (str. 74, 129).
Cannot record. The Memory Stick is
full.
• Izbrišite nepotrebne snimke (str. 84).
Cannot record still images on
Memory Stick. (str. 129)
b H The Memory Stick is locked.
Check the tab. (str. 129)
Cannot playback. Reinsert the
Memory Stick. (str. 28)
Cannot record. Reinsert the Memory
Stick. (str. 28)
Memory Stick has been removed.
Process canceled.
Memory Stick folders are full.
• Ne možete izrađivati direktorije koji
prelaze broj 999MSDCF. Ne možete
stvarati ili brisati direktorije uporabom
ovog kamkordera.
124
x PictBridge compliant printer
Check the connected device.
• Isključite pisač i ponovno ga uključite,
zatim odspojite USB kabel (isporučen)
i ponovno ga spojite.
Not connected to PictBridge
compatible printer.
• Isključite pisač i ponovno ga uključite,
zatim odspojite USB kabel (isporučen)
i ponovno ga spojite.
Error. Cancel the task.
• Provjerite pisač.
Cannot print. Check the printer.
• Isključite pisač i ponovno ga uključite,
zatim odspojite USB kabel (isporučen)
i ponovno ga spojite.
x Bljeskalica
Charging… Cannot record still
images.
• Pokušate snimati fotografiju dok se
bljeskalica još puni.
Flash cannot charge. Not available.
• Pojavila se greška na bljeskalici i nije
ju moguće puniti.
Lens accessory attached. Cannot use
flash.
x Pokrov le1e
Lens cover not fully open. Turn
power off then on. (str. 22)
Lens cover is not closed. Turn the
power off once. (str. 22)
Cannot divide.
• Ne možete podijeliti fotografije
konvertirane u videozapis s {.
• Ne možete podijeliti jako kratak
videozapis.
Data protected.
• Disk je zaštićen u drugom uređaju.
x Easy Handycam
Cannot start Easy Handycam. (str. 31)
Copy inhibit.
• Ne možete kopirati scene sa signalom
zaštite od kopiranja.
Cannot cancel Easy Handycam. (str. 31)
Cannot start Easy Handycam with
USB connected. (str. 31)
Cannot cancel Easy Handycam with
USB connected. (str. 31)
Invalid during Easy Handycam
operation. (str. 31)
No recording in Easy Handycam
operation. (str. 31)
• DVD+RW je finaliziran. Poništite
finaliziranje prije snimanja dodatnih
scena (str. 59).
x Ostalo
E Please connect AC adaptor.
• Pokušavate finalizirati ili formatirati
disk ili poništiti finaliziranje, dok je
baterija slaba. Koristite AC adapter kao
izvor napajanja kako biste spriječili
prekid napajanja tijekom spomenutih
postupaka.
Use new AC adapter or reinsert. (str. 19)
Playlist full.
• U Playlistu ne možete dodati više od
999 snimaka.
• Nema dovoljno prostora na disku ili na
Memory Sticku Duo.
Not enough memory space.
(str. 82, 83)
This file cannot be copied.
(str. 82, 83)
Cannot select any more files.
(str. 82, 83)
Disc cover open, accidentally. Turn
on power again.
Recovering data. " Avoid any
vibration.
• Kamkorder pokušava automatski
obnoviti podatke ako upisivanje
podataka nije izvedeno pravilno.
Cannot recover data on disc.
• Nije uspjelo upisivanje podataka na
disk. Kamkorder je pokušao obnoviti
podatke, no nije uspio.
Please wait.
• Poruka je prikazana ako uređaj treba
duže vrijeme kod vađenja diska.
Ostavite kamkorder da miruje oko 10
minuta kako be bi bio izložen
vibracijama.
Possibility of problem with disc.
• Nije uspjelo vađenje diska. Možda
nešto nije u redu s diskom.
125
Dodatne informacije
Korištenje kamkordera u inozemstvu
Napajanje
Svoj kamkorder možete koristiti u bilo kojoj
zemlji ili području s isporučenim AC
adapterom pri 100 V do 240 V izmjenične
struje, 50/60 Hz.
O TV sustavima
Ovaj kamkorder je baziran na PAL sustavu.
Želite li reproducirati sliku na TV
prijemniku, on također mora imati PAL
sustav i AUDIO/VIDEO ulazni priključak.
Sustav
Koristi se u sljedeIim zemljama
PAL
Australija, Austrija, Belgija,
Kina, Češka, Danska, Finska,
Njemačka, Nizozemska,
Hong Kong, Mađarska,
Italija, Kuvajt, Malezija,
Novi Zeland, Norveška,
Poljska, Portugal, Singapur,
Slovačka, Španjolska,
Švedska, Švicarska, Tajland,
Velika Britanija itd.
PAL - M
Brazil
PAL - N
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
NTSC
Bahamsko otočje, Bolivija,
Kanada, Srednja Amerika,
Čile, Kolumbija, Ekvador,
Gvajana, Jamajka, Japan,
Koreja, Meksiko, Peru,
Surinam, Tajvan, Filipini,
SAD, Venezuela, itd.
SECAM
Bugarska, Francuska,
Gvajana, Iran, Irak, Monako,
Rusija, Ukrajina, itd.
126
Jednostavno podešavanje sata prema vremenskoj zoni
Kad kamkorder koristite u inozemstvu, možete jednostavno podesiti sat na lokalno vrijeme
podešavanjem vremenske zone. Podesite [AREA SET] i [SUMMERTIME] u
TIME/LANGU (str. 25).
Vremenske zone
Oznaka
Vremenska
podruja razlika
Podruje
Oznaka
Vremenska
podruja razlika
Podruje
1
GMT
Lisabon, London
17
+11:00
Solomonski otoci
2
+01:00
Berlin, Pariz
18
+12:00
Fiji, Wellington
3
+02:00
Helsinki, Kairo
19
-12:00
Eniwetok, Kwajalein
4
+03:00
Moskva, Nairobi
20
-11:00
Midway Is., Samoa
5
+03:30
Teheran
21
-10:00
Havaji
6
+04:00
Abu Dabi, Baku
22
-09:00
Aljaska
7
+04:30
Kabul
23
-08:00
Los Angeles, Tijuana
8
+05:00
Karachi, Islamabad
24
-07:00
Denver, Arizona
9
+05:30
Kalkuta, New Delhi
25
-06:00
Chicago, Mexico City
10
+06:00
Almaty, Dhaka
26
-05:00
New York, Bogota
11
+06:30
Rangoon
27
-04:00
Santiago
12
+07:00
Bangkok, Jakarta
28
-03:30
St. John's
13
+08:00
HongKong, Singapur
29
-03:00
Brazilija, Montevideo
14
+09:00
Seul, Tokio
30
-02:00
Fernando de Noronha
15
+09:30
Adelaide, Darwin
31
-01:00
Azori
16
+10:00
Melbourne, Sidney
127
O disku
Pogledajte str. 14 za detalje o
diskovima koje možete koristiti s
ovim kamkorderom.
Napomene o rukovanju diskovima
● Držite disk za rub i središnji otvor.
Nemojte dodirivati stranu za snimanje
(suprotna od strane s naljepnicom kad
koristite jednostrani disk).
● Nemojte izlagati disk izravnom suncu i ne
ostavljajte ga na vlažnome mjestu.
● Kad nisu u uporabi, diskove uvijek
spremite u pripadne kutije.
● Kad želite pisati po jednostranom disku,
● Prije snimanja očistite prašinu i otiske
prstiju s diska isporučenom krpom.
U suprotnom, u nekim situacijama neće
biti moguća normalna reprodukcija ili
snimanje.
● Kad stavljate disk u kamkorder, čvrsto ga
pritisnite dok ne klikne. Kad se na LCD
zaslonu pojavi poruka [C:13:ss],
otvorite uložnicu i ponovo stavite disk.
● Nemojte ništa lijepiti na površinu diska jer
to može prouzročiti neravnomjernu
rotaciju, te ujedno i kvarove kamkordera.
Briga o diskovima i pohranjivanje
● Držite disk čistim jer se u suprotnom
može umanjiti kvaliteta slike i zvuka.
● Čistite disk isporučenom krpom.
Brišite disk od središta prema rubu. Ako
je zaprljan, koristite krpu lagano
navlaženu u vodi i zatim ga prebrišite
mekanom i suhom krpom. Za čišćenje
nemojte koristiti otapala poput benzina,
sredstava za čišćenje vinilnih LP ploča ili
antistatičke raspršivače jer to može oštetiti
disk.
128
pišite samo na površini za naljepnicu. Za
to koristite mekani flomaster i ne dodirujte
tintu dok se ne osuši. Nemojte zagrijavati
disk ili koristiti oštre predmete poput
kemijske olovke. Nemojte sušiti površinu
diska zagrijavanjem. Ne možete pisati po
dvostranim diskovima.
O Memory Stick kartici
Memory Stick je novi kompaktni, prenosivi
IC medij za snimanje kapaciteta većeg od
floppy diska. U ovom kamkorderu možete
koristiti samo Memory Stick Duo koji je
velik otprilike kao pola standardne Memory
Stick kartice. Međutim, ne možemo jamčiti
ispravan rad svih vrsta Memory Stick Duo
kartica u vašem kamkorderu.
Snimanje/
reprodukcija
Vrsta Memory Stick kartice
Memory Stick (nekompatibilan s
MagicGate)
–
*1
Memory Stick Duo
(nekompatibilan s MagicGate)
a
MagicGate Memory Stick
–
*
Memory Stick Duo 1
(MagicGate kompatibilan)
MagicGate Memory Stick Duo
Memory Stick PRO
*2
*3
*
a3
–
*
Memory Stick PRO Duo 1
*1
a
*1
*2 *3
* *
a23
Memory Stick Duo koji je velik otprilike kao
pola standardne Memory Stick kartice.
Memory Stick koji podržava brzi prijenos
podataka. Brzina prijenosa podataka ovisi o
uređaju koji koristite.
MagicGate je tehnologiju zaštite od
neovlaštenog kopiranja koja koristi sustav
enkripcije podataka. Ovaj kamkorder ne
podržava snimanje/reprodukciju koja zahtijeva
MagicGate standarde.
●
O Memory Sticku Duo sa zaštitnim
graninikom
Možete spriječiti slučajno brisanje snimaka
tako da pomaknete zaštitni graničnik na
Memory Sticku Duo malim šiljatim
predmetom.
Napomene o uporabi
Slikovni podaci mogu se uništiti u sljedećim
situacijama. Sony ne preuzima odgovornosti
i nije dužan kompenzirati gubitak
nesnimljenog materijala:
Ako izvadite Memory Stick Duo ili isključite
kamkorder, ili izvadite bateriju radi zamjene,
dok kamkorder očitava ili upisuje slikovne
podatke na Memory Stick Duo (dok žaruljica
ACCESS svijetli ili trepće).
● Ako koristite Memory Stick Duo u blizini
magneta ili magnetskih polja.
●
Preporučamo izradu sigurnosnih kopija
važnih podataka na tvrdom disku računala.
x O rukovanju Memory Stickom
Pri rukovanju Memory Stickom Duo pazite
na sljedeće:
●
●
●
Format fotografija: Vaš kamkorder komprimira
i snima slikovne podatke u JPEG (Joint
Photographic Experts Group) formatu.
Ekstenzija datoteke je ".JPG".
● Nazivi datoteka fotografija:
– 101-0001: Ovaj naziv datoteke pojavljuje se
na zaslonu vašeg kamkordera.
– DSC00001.JPG: Ovaj naziv datoteke
pojavljuje se na zaslonu vašeg računala.
● Memory Stick Duo formatiran u računalu
(Windows OS/Mac OS) neće zajamčeno raditi s
vašim kamkorderom.
Brzina čitanja/pisanja može se razlikovati
ovisno o kombinaciji Memory Sticka i uređaja
koji koristite s njim.
●
●
●
●
●
●
●
Ne pritišćite jako kad pišete na naljepnicu
Memory Sticka Duo.
Ne lijepite naljepnicu izravno na Memory Stick
Duo ili na adapter.
Memory Stick Duo nosite i spremajte u
isporučenu kutiju.
Ne dodirujte priključke Memory Sticka Duo
rukom i pazite da ne dođe u dodir s metalnim
predmetima.
Nemojte udarati, savijati Memory Stick Duo i
pazite da vam ne ispadne.
Nemojte rastavljati ili prerađivati Memory Stick
Duo.
Pazite da se Memory Stick Duo ne smoči.
Nemojte držati Memory Stick Duo na dohvatu
male djece. Mogli bi ga slučajno progutati.
Ne stavljajte ništa osim Memory Sticka Duo u
Memory Stick Duo utor. U protivnom možete
uzrokovati kvar.
129
O Memory Stick kartici (nastavak)
x O mjestu uporabe
Nemojte koristiti ili držati Memory Stick
Duo na sljedećim mjestima:
Vrućim mjestima, poput vozila parkiranog na
suncu.
● Mjestima izloženim izravnom suncu.
● Vlažnim mjestima ili mjestima s korozivnim
tvarima.
●
x O uporabi Memory Stick Duo
adaptera
Kad uložite Memory Stick Duo u Memory
Stick Duo adapter, možete je koristiti u
Memory Stick-kompatibilnom uređaju.
Kad s ovim kamkorderom koristite Memory
Stick Duo, obvezno ga uložite u Memory Stick
Duo adapter.
● Memory Stick Duo ulažite u Memory Stick
Duo adapter u ispravnom smjeru i dokraja.
Nepravilnim ulaganjem možete uzrokovati kvar
uređaja. Također, uložite li Memory Stick Duo
nasilu u Memory Stick Duo utor u pogrešnom
smjeru, možete oštetiti utor.
● Nemojte Memory Stick Duo adapter umetati
bez Memory Stick Duo kartice u uređaj jer to
može prouzročiti kvarove.
●
x Napomene o uporabi Memory
Sticka PRO Duo
●
S ovim kamkorderom možete koristiti Memory
Stick PRO Duo kapaciteta do 2 GB.
O kompatibilnosti podataka
Slikovni podaci snimljeni na Memory Stick
Duo ovim kamkorderom usklađeni s pravilima
dizajna (Design rule for Camera File system
universal standard) univerzalnog standarda koje
je utemeljilo udruženje JEITA (Japan Electric
and Information Technology Industries).
● U rekorderu ne možete reproducirati fotografije
snimljene drugim uređajima (DCR-TRV900E
ili DSC-D700/D770) koji nisu usklađeni s
univerzalnim standardom. (Ti modeli se ne
prodaju u nekim područjima.)
● Koristite li Memory Stick Duo koji ste koristili
u drugom uređaju, formatirajte ga svojim
kamkorderom (str. 75). Ne zaboravite da
formatiranje briše sve informacije s Memory
Sticka Duo.
●
130
●
U svom kamkorderu možda nećete moći
reproducirati materijale:
– obrađene računalom,
– snimljene drugim uređajima.
O "InfoLITHIUM" bateriji
Ovaj uređaj je kompatibilan s
"InfoLITHIUM" akumulatorskom baterijom
(serije P) i radi samo s "InfoLITHIUM"
baterijom.
"InfoLITHIUM" baterije serije P imaju
oznaku
.
Što je "InfoLITHIUM" baterija?
"InfoLITHIUM" baterija je litij-ionska
baterija koja izmjenjuje informacije o
komunikaciji između kamkordera i
dodatnog AC adaptera/punjača.
"InfoLITHIUM" baterija računa potrošnju
energije u skladu s radom kamkordera i
prikazuje preostalo vrijeme rada u
minutama.
Punjenje baterije
Prije uporabe kamkordera uvijek napunite
bateriju.
● Savjetujemo punjenje pri temperaturama
između 10 i 30°C, dok se CHG indikator ne
ugasi u znak da je baterija sasvim napunjena.
Punite li bateriju van ovoga temperaturnog
opsega, ona možda neće biti učinkovito
napunjena.
● Po završetku punjenja, odspojite kabel iz DC
IN priključka na kamkorderu ili izvadite
bateriju.
●
Uinkovita uporaba baterije
Kad ne snimate ili reproducirate, uvijek
postavite preklopku POWER na OFF (CHG).
Baterija se troši kad je kamkorder u pripravnom
stanju ili u pauzi reprodukcije.
● Pri ruci uvijek imajte rezervne baterije dostatne
za dva do tri puta duže snimanje od očekivanog
i prije stvarnog snimanja načinite pokusne
snimke na DVD-RW/DVD+RW disku.
● Ne izlažite bateriju vodi jer nije vodootporna.
●
Indikator preostalog trajanja baterije
Ako se kamkorder isključuje iako indikator
pokazuje da je ostalo dovoljno vremena za
snimanje, ponovo napunite bateriju u
potpunosti tako da indikatori budu točni. Ipak,
točan prikaz neće biti moguć ako dulje vrijeme
koristite kamkorder pri visokim temperaturama
ili ako učestalo koristite bateriju. Indikatori
pokazuju približno vrijeme snimanja.
● Oznaka E ponekad trepće, ovisno o uvjetima
snimanja ili temperaturi okoliša čak i ako je
preostalo vrijeme snimanja približno 20 minuta.
●
Pohranjivanje baterije
Čak i ako bateriju ne koristite dulje vrijeme,
jednom godišnje je sasvim napunite, ispraznite
je u kamkorderu. Izvadite i pohranite je na
suhom i hladnome mjestu.
● Bateriju ispraznite tako da podesite [A. SHUT
STANDARD SET na
OFF] u izborniku
[NEVER] i ostavite kamkorder u pripravnom
stanju snimanja bez uloženog diska dok se ne
isključi (str. 78).
●
Pri niskim temperaturama (10 ºC ili manje)
učinkovitost baterije je smanjena. Stoga je u
takvim uvjetima vrijeme njezine uporabe
skraćeno. Za bezbrižnu i dulju uporabu
savjetujemo sljedeće:
– Stavite je u džep blizu tijela kako bi je
zagrijali i stavite je u kamkorder neposredno
prije snimanja.
– Koristite bateriju velikoga kapaciteta:
NP-FP71/NP-FP90.
● Česta uporaba LCD zaslona ili pokretanje
reprodukcije, te pretraživanje diska brže troše
bateriju. Preporuča se korištenje baterije
velikoga kapaciteta: NP-FP71/NP-FP90.
●
131
O "InfoLITHIUM" bateriji (nastavak)
Vijek trajanja baterije
Vijek trajanja baterije je ograničen. Njezin
kapacitet s vremenom pomalo opada. Kad
primijetite značajno smanjenje vremena
uporabe, vjerojatno je potrebno kupiti novu
bateriju.
● Vijek trajanja baterije varira ovisno o načinu
pohranjivanja i radnim uvjetima, te okolišu.
●
132
Održavanje i mjere opreza
O uporabi i odravanju
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Nemojte koristiti ili pohranjivati kamkorder na
sljedećim mjestima.
– Mjestima koja su izuzetno vruća ili hladna.
Nikad ne izlažite kamkorder temperaturama
iznad 60 ºC, primjerice, blizu grijaćih tijela ili
u vozilu parkiranom na suncu jer to može
izazvati kvarove ili deformacije.
– Blizu snažnih magnetskih polja ili pod
utjecajem mehaničkih vibracija. To može
izazvati kvarove.
– Blizu snažnih radio valova ili zračenja. Tada
možda neće biti moguće normalno snimanje.
– Blizu AM prijemnika i video opreme jer
može doći do smetnji.
– Na pješčanoj plaži i prašnjavim mjestima.
Ako u kamkorder dospije pijesak ili prašina,
može doći do nepopravljivih kvarova.
– Blizu prozora ili na otvorenom, gdje LCD
zaslon ili leća mogu biti izloženi izravnom
suncu. Na taj se način oštećuje unutrašnjost
LCD zaslona.
– Na vlažnim mjestima.
S kamkorderom možete raditi pri napajanju od
7,2 V (akumulatorska baterija) ili 8,4 V (AC
adapter).
Pri uporabi istosmjernog (DC) ili izmjeničnog
(AC) napajanja, koristite samo dodatke koji se
preporučuju u ovom priručniku.
Pazite da se kamkorder ne smoči, primjerice, na
kiši ili u morskoj vodi jer u tom slučaju može
doći do nepopravljivih kvarova.
Ako u kućište dospije bilo kakav strani predmet
ili tekućina, isključite kamkorder i prije
ponovne uporabe odnesite na provjeru u
Sonyjev servis.
Izbjegavajte grubo rukovanje i mehaničke
udarce. Pazite da vam uređaj ne ispadne i da ne
stanete na njega. Budite posebno pažljivi s
lećom.
Kad ne koristite kamkorder, prebacite
preklopku POWER u položaj OFF (CHG).
Nemojte umotavati kamkorder, primjerice, u
ručnik i tako ga koristiti jer se unutrašnjost
može zagrijati.
Prilikom odspajanja mrežnog kabela prihvatite
utikač, nemojte povlačiti sam kabel.
Nemojte stavljati teške predmete na mrežni
kabel jer se tako može oštetiti.
Metalne kontakte uvijek držite čistima.
Držite daljinski upravljač i bateriju izvan
dohvata djece. Dođe li do slučajnog gutanja
baterije, odmah se obratite liječniku.
● U slučaju istjecanja elektrolita baterije:
– Obratite se ovlaštenom servisu.
– Obrišite tekućinu s kože.
– Ako tekućina dospije u oči, isperite ih s
mnogo vode i obratite se liječniku.
●
x Ako ne1ete koristiti kamkorder due
vrijeme
Povremeno ga uključite i reproducirajte disk
oko tri minute.
● Izvadite disk iz kamkordera.
● Prije pohrane potpuno ispraznite bateriju.
●
Kondenzacija vlage
Ako se kamkorder unese izravno iz hladnog
u topli prostor, unutar njega, na površini
diska ili na leći se može kondenzirati vlaga.
U tom slučaju može doći do nepravilnosti u
radu. Ako se unutar kamkordera nakupi
vlaga, pojavi se poruka [% Moisture
condensation. Turn off for 1H.] ili [%
Condensation. Cannot open. Try later.].
Ako se vlaga kondenzira na leći objektiva,
poruka se neće pojaviti.
x Ako se kondenzirala vlaga
Isključite kamkorder i ostavite ga otprilike 1
sat.
x Napomene o kondenzaciji vlage
Vlaga se može kondenzirati kad unesete
kamkorder s hladnog na toplo mjesto (ili
obrnuto) ili kad koristite kamkorder na
toplim mjestima u sljedećim slučajevima:
Kamkorder je unesen sa skijališta u umjetno
zagrijani prostor.
● Kamkorder je iznesen iz klimatiziranog
automobila u otvoreni topli prostor.
● Kamkorder se koristi nakon olujnog nevremena
ili pljuska.
● Kamkorder se koristi na vlažnom mjestu sa
visokom temperaturom.
●
133
Održavanje i mjere opreza (nastavak)
x Kako sprijeiti kondenzaciju vlage
Pri prenošenju kamkordera s hladnog na
toplo mjesto, stavite ga u plastičnu vrećicu i
čvrsto je zatvorite. Uklonite vrećicu kad
temperatura zraka u unutrašnjosti dosegne
temperaturu okoline (približno nakon
jednog sata).
C Dodirnite g t [SETUP] t
STANDARD SET t [CALIBRATION].
LCD zaslon
D Dodirnite oznaku "T" na zaslonu tankim
predmetom.
Položaj oznake "T" se mijenja.
Dodirnite [CANCEL] za poništenje.
Nemojte suviše pritiskati LCD zaslon jer se
tako može oštetiti.
● Koristite li kamkorder na hladnome mjestu, na
LCD zaslonu se može pojaviti zaostala slika.
To nije kvar.
● Tijekom uporabe kamkordera, poleđina LCD
zaslona se može zagrijati, no to je uobičajeno.
●
x Kiš1enje LCD zaslona
Ako se LCD zaslon zaprlja od otisaka
prstiju ili prašine, očistite ga isporučenom
krpom. Koristite li pribor za čišćenje LCD
zaslona (opcija), ne nanosite sredstvo za
čišćenje izravno na zaslon. Čistite ga
papirom za čišćenje navlaženim u tekućini
za čišćenje.
x Podešavanje LCD zaslona
(CALIBRATION)
Tipke na zaslonu možda neće raditi
ispravno. U tom slučaju slijedite niže
opisani postupak. Savjetujemo da tom
prilikom koristite mrežno napajanje putem
isporučenog AC adaptera.
A Pomaknite preklopku POWER u smjeru
strelice za uključenje žaruljice x
PLAY/EDIT.
B Odspojite sve kabele osim kabela AC
adaptera s kamkordera, zatim izvadite disk i
Memory Stick Duo iz kamkordera.
134
Ako niste pritisnuli pravu točku, ponovno
pokušajte izvesti kalibriranje.
Za kalibriranje LCD zaslona ne koristite šiljati
predmet. Tako možete oštetiti površinu zaslona.
● Nije moguće kalibrirati LCD zaslon ako je ste
ga zakrenuli ili namjestili prema van.
●
Kiš1enje ku1išta
Ako je kućište zaprljano, očistite ga mekom
krpom lagano navlaženom u vodi, a zatim ga
posušite mekom suhom krpom.
● Izbjegavajte sljedeće jer tako se može oštetiti
kućište:
– Otapala poput razrjeđivača, benzina,
alkohola, kemijskih krpa i hlapljivih
sredstava poput insekticida.
– Dodirivanje navedenih sredstava rukama.
– Ne ostavljajte kućište u dugotrajnom
kontaktu s gumenim ili vinilnim predmetima.
●
O laserskoj le1i
Nemojte dodirivati leću ispod pokrova uložnice
diska. Držite uložnicu zatvorenom, osim kad
stavljate ili vadite disk, kako bi spriječili
nakupljanje prašine.
● Ako kamkorder ne radi jer je leća zaprljana,
očistite je puhaljkom za leće fotoaparata
(opcija). Nemojte izravno dodirivati leću
tijekom čišćenja jer to može prouzročiti kvar
kamkordera.
●
Leća lasera
Punjenje ugraene baterije za uvanje
podataka
Vaš kamkorder je opremljen ugrađenom
akumulatorskom baterijom koja služi
pohranjivanju datuma i vremena itd., čak i
ako je preklopka POWER postavljena na
OFF (CHG). Baterija se puni tijekom svake
uporabe kamkordera. Ipak, ona se postupno
prazni kad ne koristite kamkorder, a
potpuno se isprazni ako približno tri
mjeseca uopće ne koristite kamkorder.
Čak i ako akumulatorska baterija nije
napunjena, to ne utječe na rad kamkordera.
Za održavanje pohranjenih podešenja
datuma i vremena, itd., napunite bateriju ako
je prazna.
x Postupci
Leća lasera 1 "Rječnik" (str. 140)
Briga o le1i i njezino pohranjivanje
Obrišite površinu leće mekom krpom u
sljedećim slučajevima.
– Kad su na leći otisci prstiju.
– Na vrućim ili vlažnim mjestima.
– Kod uporabe leće, primjerice, na plaži.
● Spremite leću na dobro prozračeno mjesto na
kojem neće biti izložena nečistoći ili prašini.
● Za sprečavanje nastanka plijesni, redovito
izvodite gore opisane postupke. Savjetujemo
uključivanje i rukovanje kamkorderom
približno jednom mjesečno za dugotrajni
optimalni rad.
●
Spojite kamkorder na napajanje pomoću
isporučenog AC adaptera i ostavite ga dulje
od 24 sata s preklopkom POWER
postavljenom na OFF (CHG).
Zamjena baterije daljinskog
upravljaa
A Dok pritišćete graničnik, noktom izvadite
baterijski pretinac.
B Uložite novu bateriju s oznakom + prema
gore.
C Vratite baterijski pretinac u daljinski
upravljač dok ne klikne na mjesto.
Graničnik
135
Održavanje i mjere opreza (nastavak)
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati ako se njome ne
rukuje ispravno. Nemojte je puniti,
rastavljati ili baciti u vatru.
Okrugla litijska baterija (CR2025) služi za
daljinski upravljač. Ne koristite druge baterije.
● Kad litijska baterija oslabi, može se smanjiti
radni domet daljinskog upravljača ili isti možda
neće raditi pravilno. U tom slučaju zamijenite
bateriju Sonyjevom litijskom baterijom
CR2025. Uporaba druge baterije može
uzrokovati opasnost od požara ili eksplozije.
●
136
Tehnički podaci
Format video kompresije
MPEG2/JPEG (fotografije)
Temperatura boje
[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR (3 200K),
[OUTDOOR] (5 800K)
Format audio kompresije
Dolby Digital 2/5.1ch
Dolby Digital 5.1 Creator
Najmanje osvjetljenje
5 1x (luks) (F1.8)
*
0 lx (luks) (u funkciji NightShot) 3
Sustav
Video signal
PAL sustav boja, CCIR standardi
*1
Preporuljivi diskovi
8cm DVD-R/DVD-RW/DVD+RW
Format snimanja
Videozapisi
DVD-R: DVD-VIDEO
DVD-RW: DVD-VIDEO (VIDEO mod),
DVD-VideoRecording (VR mod)
DVD+RW: DVD+RW Video
Fotografije
*
Exif 1 Ver.2.2
Vrijeme snimanja/reprodukcije
HQ: oko 20 min
SP: oko 30 min
LP: oko 60 min
Trailo
Elektronsko tražilo u boji
Osjetilo slike
5,9 mm (1/3 tip) CCD (Charge Coupled Device)
Ukupno: Otprilike 3 310 000 piksela
Efektivno (Videozapisi, 4:3):
Otprilike 2 050 000 piksela
Efektivno (Videozapisi, 16:9):
Otprilike 2 060 000 piksela
Efektivno (Fotografije, 4:3):
Otprilike 3 050 000 piksela
Efektivno (Fotografije, 16:9):
Otprilike 2 290 000 piksela
Le1a
Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
Promjer filtera: 30 mm
Optički: 10T, Digitalni: 20T, 120T
F = 1,8 – 2,9
!arišna duljina
f = 5,1 – 51 mm
Nakon pretvorbe na format fotografije 35 mm
Za videozapise:
*
42,8 – 495 mm (16:9 mod) 2
45 – 450 mm (4:3 mod)
Za fotografije:
37 – 370 mm (4:3)
40,6 – 406 mm (16:9)
*2
*3
●
Exif: Exif je format datoteke fotografija koji je
utemeljio udruženje Japan Electric and
Information Technology Industries Association
(JEITA). Datoteke ovog formata mogu
sadržavati dodatne informacije poput onih o
podešenjima kamkordera i vremenu snimanja.
U 16:9 modu su vrijednosti žarišne duljine
stvarne vrijednosti koje se dobivaju
širokokutnim očitavanjem piksela.
Objekti koji se ne mogu vidjeti zbog tame
mogu se snimati uz infracrveno osvjetljenje.
Proizvedeno uz dopuštenje tvrtke Dolby
Laboratories.
Ulazni/izlazni prikljuci
DCR-DVD404E
Audio/video izlazi
10-pinski priključak
Video signal: 1 Vp-p, 75 Ω, nesimetrični
Signal svjetline: 1 Vp-p, 75 Ω, nesimetrični
Signal sjajnosti boje: 0,3 Vp-p, 75 Ω,
nesimetrični
Audio signal: 327 mV (s izlaznom
impedancijom od 47 kΩ), Izlazna
impedancija manja od 2,2 kΩ
Prikljuak REMOTE
Stereo minipriključak (Ø 2,5 mm)
DCR-DVD405E/DVD805E
Audio/Video ulaz/izlaz
10-pinski priključak
Automatski odabir ulaza/izlaza
Video signal: 1 Vp-p, 75 Ω, nesimetrični
Signal sjajnosti: 1 Vp-p, 75 Ω, nesimetrični
Signal sjajnosti boje: 0,3 Vp-p, Ω, nesimetrični
Audio signal: 327 mV (pri izlaznoj
impedanciji od 47 kΩ (kilooma)); Ulazna
impedancija veća od 47 kΩ; Izlazna
impedancija manja od 2,2 kΩ
USB prikljuak
mini-B
Prikljuak REMOTE
Stereo minipriključak (Ø 2,5 mm)
137
Tehnički podaci (nastavak)
LCD zaslon
Akumulatorska baterija NP-FP60:
Slika
6,9 cm (2,7 tip, format slike 16:9)
Maksimalni izlazni napon
8,4 V istosmjerne struje
Ukupan broj toaka
123 200 (560 T 220)
Izlazni napon
7,2 V istosmjerne struje
Op1enito
Kapacitet
7,2 Wh (1 000 mAh)
Napajanje
7,2 V (akumulatorska baterija)
8,4 V (AC adapter)
Prosjena potrošnja energije (pri uporabi baterije)
Kod snimanja koristeći LCD zaslon
4,4 W
Tražilo
4W
Radna temperatura
od 0 °C do 40 °C
Temperatura pohranjivanja
od -20 °C do +60 °C
Dimenzije (priblino)
66 T 90 T 143 mm (šTvTd)
Masa (priblino)
510 g samo glavni uređaj
590 g uključujući akumulatorsku bateriju
NP-FP60 i disk
Isporueni pribor
Pogledajte str. 18.
AC adapter AC-L200
Napajanje
100 – 240 V izmjenične struje, 50/60 Hz
Potrošnja struje
0,35 – 0,18 A
Potrošnja snage
18 W
Izlazni napon
istosmjerna struja; 8,4 V*
Radna temperatura
od 0 °C do 40 °C
Temperatura pohranjivanja
od -20 °C do +60 °C
Dimenzije (priblino)
48 T 29 T 81 mm (š/v/d), bez dijelova koji strše
Masa (priblino)
170 g bez mrežnog kabela
* Za ostale podatke pogledajte naljepnicu na AC
adapteru.
138
Dimenzije (priblino)
31,8 T 33,3 T 45 mm (šTvTd)
Masa (priblino)
80 g
Radna temperatura
od 0 °C do 40 °C
Tip
Litij-ionska
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
prethodnog upozorenja.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
Rjenik
Rječnik
x 12-centimetarski disk
Disk promjera 12 cm. U ovom DVD
Handycamu ne možete koristiti 12centimetarske diskove.
x 5.1ch surround zvuk
Sustav koji reproducira zvuk na 6 zvučnika:
3 sprijeda (lijevi, desni i središnji) i 2 straga
(desni i lijevi) s dodatnim niskopropusnim
subwooferom koji se računa kao 0.1 kanal
za frekvencije od 120 Hz ili niže.
Subwoofer se računa samo kao 0.1 kanal jer
je njegovo reprodukcijsko područje usko.
Sveukupna reprodukcija zvuka je
realističnija od stereo zvuka koji stvara
samo kretanje s jedne na drugu stranu.
x 8-centimetarski disk
Disk promjera 8 cm. U ovom DVD
Handycamu ne možete koristiti 8centimetarske diskove.
x Dolby Digital
Sustav komprimiranja digitalnog zvuka koji
je razvila korporacija Dolby Laboratories.
Zvuk je moguće snimiti u različitim
formatima, od 5.1-kanalnog surround zvuka
do 2-kanalnog sterea ili mono zvuka.
x Dolby Digital 5.1 Creator
Tehnologija komprimiranja zvuka koju je
razvila korporacija Dolby Laboratories.
Učinkovito sažima zvukovne podatke uz
očuvanje visoke kvalitete zvuka. Diskove
izrađene Dolby Digital 5.1 Creatorom
moguće je reproducirati na DVD rekorderu
ili uređaju kompatibilnom s diskom iz DVD
Handycama. Ukoliko imate 5.1-kanalni
sustav (poput kućnog kina) moći ćete
iskusiti snagu ovakvog zvuka.
x DVD izbornik
Izbornik koji omogućuje odabir određene
snimke s diska koji se reproducira u DVD
uređaju ili drugoj komponenti. DVD
izbornik možete izraditi u DVD
Handycamu tako da omogućuje prikaz
svake snimke s datumom snimanja.
x DVD-R
DVD format koji ne omogućuje ponovno
snimanje. Uglavnom se koristi za pohranu
podataka koje nije potrebno obrađivati.
Prikladan je stoga što je odlično kompatibilan
s drugim DVD uređajima. Prije finaliziranja
možete snimati dok ne popunite kapacitet
diska. Međutim, kad je disk finaliziran, ne
možete više snimati na njega čak i ako je
preostalo nešto slobodnog mjesta.
x DVD-RW
DVD format koji omogućuje ponovno
snimanje. Možete odabrati dva načina
snimanja: VIDEO mod, čija je prednost
visoka kompatibilnost s drugim DVD
uređajima za reprodukciju, i VR mod, koji
omogućuje različita editiranja u DVD
Handycamu nakon snimanja.
x DVD+RW
Format DVD diska koji omogućuje
ponovno snimanje uz visoku kompatibilnost
s drugim DVD uređajima za reprodukciju.
Diskove nije potrebno finalizirati pa je na
njih moguće snimati u bilo koje vrijeme.
x Dvostrani disk
Disk kojemu je moguće snimati na obje
strane.
x Finaliziranje
Postupak kojim se diskovima snimljenim u
DVD Handycamu omogućuje kompatibilnost
s drugim DVD uređajima. DVD-R/DVDRW diskove je potrebno finalizirati prije
reprodukcije na drugom DVD uređaju.
x Formatiranje
Postupak brisanja svih snimljenih videozapisa
s diska i uspostavljanja izvornog kapaciteta
pohrane kako bi se moglo ponovno snimati
na disk.
139
Rječnik
x Fotofilm (Photomovie)
Fotofilm (Photomovie) označava konverziju
fotografija JPEG formata u filmove MPEG
formata kako bi se mogle reproducirati u
drugim DVD uređajima ili na vašem
računalu. Izradite fotofilm kako biste mogli
reproducirati fotografije na DVD uređajima
koji ne podržavaju JPEG reprodukciju.
Konvertirane fotografije se reproduciraju u
nizu poput projekcije dijapozitiva.
Razlučivost konvertiranih fotografija je
malo niža u usporedbi s izvornima.
x JPEG
JPEG je kratica za Joint Photographic
Experts Group, tj. standard formata
kompresije (smanjenja kapaciteta podataka)
fotografija. DVD Handycam snima
fotografije u JPEG formatu.
x Laserska le1a
Komponenta koja optički očitava signale sa
snimljenog diska.
x MPEG2
MPEG je kratica za Moving Picture Experts
Group, skupinu standarda za kodiranje
(kompresiju slike) videozapisa (filma) i
zvuka. Postoje formati MPEG1 (standardna
razlučivost) i MPEG2 (visoka razlučivost).
DVD Handycam snima videozapise u
MPEG2 formatu.
x Naslov diska
Naslov (naziv) pridijeljen snimljenom disku.
x Original
Videozapis ili fotografija snimljeni DVD
Handycamom na disk nazivaju se
"original".
x Playlist (reprodukcijska lista)
Lista u koju možete uvrstiti svoje omiljene
izvorne videozapise ili fotografije. U njoj
možete izvoditi jednostavno editiranje
izvorno snimljenih sadržaja, poput brisanja
snimaka, dijeljenja videozapisa ili
mijenjanja redoslijeda reprodukcije.
140
x Poništenje finaliziranja
Postupak kojim se na finaliziranom disku
na kojem ima slobodnog mjesta omogućuje
ponovno snimanje.
x REC MODE (kvaliteta snimanja)
Podešavanjem ove opcije prije snimanja
možete odabrati kvalitetu slike. Postoje 3
kvalitete: HQ (visoka kvaliteta), SP
(standardna kvaliteta) i LP (duže snimanje).
Što je kvaliteta snimanja viša, vrijeme
snimanja je kraće.
x Sliica (thumbnail)
Umanjene slike koje omogućuju prikaz više
snimaka istovremeno. "VISUAL INDEX" i
"DVD izbornik" DVD Handycama koriste
sustav prikaza sa sličicama.
x VBR
VBR je kratica za Variable Bit Rate
(promjenjiva brzina bitova). Ta funkcija
omogućuje DVD Handycamu da automatski
podesi brzinu bitova (tj. količinu podataka
snimljenih u jedinici vremena) u skladu sa
svakom snimljenom scenom. Za videozapis
koji sadrži scene s brzim kretanjem, koristi
se mnogo prostora na disku kako bi se dobila
jasna slika pa je vrijeme snimanja kratko.
x VIDEO mod
Jedan od formata snimanja koje možete
odabrati kad koristite DVD-RW. VIDEO
mod pruža odličnu kompatibilnost s drugim
DVD uređajima.
x VISUAL INDEX
Ova funkcija prikazuje sličice snimljenih
videozapisa i fotografija kako biste mogli
odabrati scene koje želite reproducirati.
x VR mod
Jedan od formata snimanja koje možete
odabrati kad koristite DVD-RW. VR mod
omogućuje editiranje (brisanje ili
preraspodjelu sekvenca) uporabom DVD
Handycama. Finaliziranje diska omogućuje
reprodukciju na DVD uređaju koji
podržava VR mod.
O zaštitnim znakovima
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
"Handycam" i
su zaštitni
znaci Sony Corporation.
"Memory Stick",
, "Memory Stick Duo",
,"Memory Stick PRO Duo",
,"MagicGate",
, "MagicGate Memory
Stick" i "MagicGate Memory Stick Duo" su
zaštićeni znakovi Sony Corporation.
"InfoLITHIUM" je zaštićeni naziv tvrtke Sony
Corporation.
Picture Package je zaštićeni naziv tvrtke Sony
Corporation.
DVD-R, DVD-RW i DVD+RW logo su zaštitni
znaci.
Dolby i simbol dvostrukog D su zaštitni znaci
tvrtke Dolby Laboratories.
Dolby Digital 5.1 Creator je zaštićen naziv
tvrtke Dolby Laboratories.
Microsoft, Windows i Windows Media su
zaštićeni nazivi ili registrirane nazivi tvrtke
Microsoft Corporation u SAD-u i drugim
državama.
Windows Media Player je zaštićeni naziv tvrtke
Microsoft Corporation.
iMac, iBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook i
PowerMac su zaštićeni nazivi tvrtke Apple
Computer u SAD-u i drugim državama.
Macromedia i Macromedia Flash Player su
zaštićeni nazivi tvrtke Macromedia, Inc u SADu i/ili drugim državama.
Pentium je zaštićeni naziv ili registrirani
zaštićeni naziv tvrtke Intel Corporation.
Nero 6 i drugi softverski proizvodi koje je
razvila tvrtka Nero AG su zaštićeni nazivi
tvrtke Nero AG i njezinih podružnica.
Copyright © Nero AG i njezini davatelji
licencije 1996 – 2005.
Napomene o licenciji
BILO KAKVA UPORABA OVOG
PROIZVODA OSIM ZA OSOBNU UPORABU
U SKLADU S MPEG-2 STANDARDOM ZA
KODIRANJE VIDEOINFORMACIJA ZA
PAKIRANE MEDIJE IZRIČITO JE
ZABRANJENA BEZ LICENCIJE PREMA
PRIMJENJIVIM PATENTIMA U MPEG-2
PATENTNOM RESORU. TA LICENCIJA JE
RASPOLOŽIVA KOD MPEG LA, L.L.C., 250
STEELE STREET, SUITE 300, DENVER,
COLORADO 80206.
Nazivi svih drugih proizvoda koji se spominju u
ovom priručniku su zaštićeni nazivi
odgovarajućih tvrtki. Nadalje, oznake ™ i "®"
nisu uvijek navedene u ovom priručniku.
Dodatne informacije o ovom proizvodu i
odgovore na često postavljana pitanja
(FAQ) možete pronaći na našim web
stranicama za korisničku podršku.
http://www.sony.net/
141
Download PDF