2-586-501-11 (1)
Digitalni kamkorder
Upute za uporabu
DCR-HC17E/HC19E/
HC21E/HC22E
© 2005 Sony Corporation
Početak
8
Snimanje/
18
reprodukcija
Uporaba izbornika
32
Snimanje/editiranje
47
Uporaba računala
53
U slučaju problema
63
Dodatne informacije
77
Prvo pročitajte
Prije uporabe u cijelosti pročitajte ovaj priručnik i
zadržite ga za buduću uporabu.
UPOZORENJE
Za sprečavanje požara ili električkog udara,
ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
ZA KORISNIKE U EUROPI
PAŽNJA
Elektromagnetska polja određenih frekvencija mogu
utjecati na zvuk i sliku ovoga digitalnog kamkordera.
Ovaj proizvod je ispitan i dokazano usklađen s
ograničenjima prema direktivi EMC o uporabi spojnih
kabela kraćih od 3 m.
Napomene o uporabi
Vaš kamkorder je isporučen s dva priručnika za
uporabu
– "Upute za uporabu" (ovaj priručnik).
– "First Step Guide" – priručnik za uporabu isporučenog softvera (na isporučenom CD-ROM-u).
Napomena o vrsti medija koje možete koristiti s
kamkorderom
Mini DV kasete označene s 7 (mini DV kasete
s kasetnom memorijom nisu kompatibilne) (str. 77).
Napomene o uporabi kamkordera
● Nemojte držati
kamkorder za sljedeće dijelove:
Napomena
Ako dođe do prekida prijenosa podataka uslijed statičkog
elektriciteta ili elektromagnetizma, ponovno pokrenite
aplikaciju ili odspojite i ponovno spojite komunikacijski
kabel (USB, itd.).
Tražilo
LCD zaslon
Akumulatorska baterija
● Prije spajanja kamkordera
na drugi uređaj putem
USB ili i.LINK kabela, utaknite priključak kabela
u pravilnom smjeru. Ako silom utaknete kabel u
suprotnom smjeru, priključak se može oštetiti ili
možete uzrokovati kvar kamkordera.
2
Napomene o opcijama izbornika, LCD zaslonu,
tražilu i leći
● Zasjenjena opcija
u izborniku nije raspoloživa u
uvjetima snimanja ili reprodukcije koje
upotrebljavate u tom trenutku.
● LCD zaslon i tražilo su proizvedeni visoko
preciznom tehnologijom, tako da postotak
efektivne uporabe piksela iznosi više od 99,99%.
Ipak, mogu se trajno pojaviti sitne crne i/ili
svijetle točkice u boji (bijele, crvene, plave ili
zelene). To je normalno u procesu proizvodnje i
ni na koji način ne utječe na snimljeni materijal.
● Dugotrajno izlaganje LCD zaslona, tražila ili leće
izravnom suncu može prouzročiti kvarove.
● Nemojte usmjeravati kamkorder prema suncu. To
može prouzročiti kvarove. Želite li snimati sunce,
učinite to pri niskom stupnju osvjetljenja,
primjerice u suton.
● Izbornici
na zaslonu su dostupni u više jezika, a
služe za objašnjenje postupka rada. Po potrebi
promijenite jezik izbornika prije uporabe
kamkordera (str. 45).
● Ilustracije u ovom priručniku se odnose na model
DCR-HC22E.
Leća Carl Zeiss
Vaš kamkorder je opremljen Carl Zeiss lećom za
reprodukciju odličnih slika. Leću ovoga
kamkordera zajednički su razvili tvrtka Carl Zeiss
iz Njemačke i Sony Corporation. Primijenjen je
MTF* sustav mjerenja za video kamere i nudi
kvalitetu Carl Zeiss leća.
* MTF je skraćenica od “Modulation Transfer
Function”. Broj vrijednosti označuje količinu svjetla
koje prodire u leću.
Napomene o snimanju
● Prije
snimanja ispitajte funkciju snimanja kako
biste bili sigurni da su slika i zvuk snimljeni bez
problema.
● Ako uslijed kvara na kamkorderu niste snimili
željeno ili ako reprodukcija nije moguća, Sony ne
preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati
gubitak nesnimljenog materijala.
● TV sustavi boja razlikuju se, ovisno o zemlji/
području. Za gledanje snimaka na TV zaslonu
potreban vam je TV prijemnik s PAL sustavom.
● TV programi, video zapisi, video vrpce i drugi
materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima.
Neovlašteno snimanje takvih materijala može biti
u suprotnosti sa zakonima o autorskim pravima.
Napomena o ovom priručniku
● Slike
LCD zaslona i tražila snimljene su
digitalnim fotoaparatom i stoga ti dijelovi u
stvarnosti mogu izgledati nešto drugačije.
3
4
Sadržaj
Početak
Korak 1: Provjera isporučenog pribora .........................................................................8
Korak 2: Punjenje akumulatorske baterije ....................................................................9
Korak 3: Uključenje i pravilno držanje kamkordera.....................................................13
Korak 4: Podešavanje LCD zaslona i tražila...............................................................14
Korak 5: Uporaba zaslona osjetljivog na dodir ...........................................................15
Promjena odabranog jezika...............................................................................................15
Provjera indikatora na zaslonu (Display Guide) ................................................................15
Korak 6: Podešavanje datuma i točnog vremena .......................................................16
Korak 7: Umetanje kasete ..........................................................................................17
Snimanje/Reprodukcija
Jednostavno snimanje/reprodukcija (Easy Handycam)...................................................18
Snimanje .....................................................................................................................20
Reprodukcija...............................................................................................................21
Funkcije u uporabi tijekom snimanja/reprodukcije itd. ................................................22
Snimanje
Uporaba zuma
Za snimanje u tamnim uvjetima (NigtShot plus)
Podešavanje ekspozicije za objekte s osvjetljenjem u pozadini
Izoštravanje objekta izvan središta kadra (SPOT FOCUS)
Podešavanje fiksne ekspozicije za odabrani objekt (fleksibilni spot meter)
Snimanje u zrcalnom načinu
Uporaba tronošca
Reprodukcija
Za uporabu posebnih efekata
Snimanje/reprodukcija
Provjera kapaciteta baterije (Battery Info)
Za isključenje zvučnog signala potvrde postupka
Za vraćanje podešenja na početne vrijednosti
Ostali dijelovi i funkcije
Indikatori koji se prikazuju tijekom snimanja/reprodukcije ..........................................24
Traženje mjesta početka snimanja .............................................................................26
Traženje posljednjeg snimljenog prizora (END SEARCH) ................................................26
Ručno traženje (EDIT SEARCH).......................................................................................26
Pregled posljednjih snimljenih prizora (Rec review) ..........................................................26
nastavlja se ,
5
Daljinski upravljač (DCR-HC19E/HC21E/HC22E)......................................................28
Brzo nalaženje željenog prizora (Zero set memory)..........................................................28
Traženje prizora prema datumu snimanja (Date search) ..................................................29
Traženje fotografije (Photo search) ...................................................................................29
Slijedna reprodukcija fotografija (Photo scan) ...................................................................29
Gledanje slike na TV prijemniku .................................................................................30
Uporaba izbornika
Uporaba opcija iz izbornika.....................................................................32
Funkcijske tipke ..........................................................................................................33
Opcije izbornika ..........................................................................................................38
| Izbornik MANUAL SET
– PROGRAM AE/P EFFECT, itd..............................................................................40
{ Izbornik CAMERA SET
– D ZOOM/WIDE SEL/STEADYSHOT, itd. ...............................................................42
4 Izbornik PLAYER SET/ } VCR SET
– HiFi SOUND/AUDIO MIX .....................................................................................43
...............................................................................................................................
~ Izbornik LCD/VF SET
– LCD B.L./LCD COLOR/VF B.L., itd. ......................................................................44
v Izbornik TAPE SET
– REC MODE/AUDIO MODE/REMAIN.....................................................................45
w Izbornik SETUP MENU
– CLOCK SET/USB STREAM/LANGUAGE, itd. ........................................................45
u Izbornik OTHERS
– WORLD TIME/BEEP, itd. .....................................................................................46
Snimanje/Editiranje
Spajanje na videorekorder ili TV prijemnik .................................................................47
Snimanje na druge uređaje.........................................................................................48
Snimanje slika s videorekordera (DCR-HC21E/HC22E) ............................................49
Naknadno snimanje zvuka na kasetu .........................................................................50
Priključci za spajanje vanjskih uređaja .......................................................................52
Uporaba računala
Prije konzultiranja uputa "First Step Guide" na računalu ............................................53
Instalacija softvera i "First Step Guide".......................................................................55
Pregled uputa "First Step Guide" ................................................................................59
Snimanje DVD-a (funkcija Direct Access to "Click to DVD") ...........................................60
6
U slučaju problema
U slučaju problema .....................................................................................................63
Indikatori i poruke upozorenja.....................................................................................74
Dodatne informacije
Korištenje kamkordera u inozemstvu..........................................................................77
Kasete koje možete koristiti ........................................................................................77
O "InfoLITHIUM" bateriji .............................................................................................78
O sustavu i.LINK.........................................................................................................80
Održavanje i mjere opreza..........................................................................................81
Učvršćenje remena oko šake .....................................................................................84
Stavljanje remena za nošenje oko ramena (DCR-HC19E/HC21E/HC22E) ...............84
Tehnički podaci...........................................................................................................85
7
Korak 1: Provjera isporučenog pribora
Provjerite je li s vašim kamkorderom isporučen
sljedeći pribor.
Brojevi u zagradama označuju broj komada.
AC adapter (1) (str. 9)
USB kabel (1) (str. 53)
(DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
• USB kabel nije isporučen s modelom DCR-HC17E. Ako
je potrebno, kupite USB 2.0 kabel (Type A do Type Bmini). Preporuča se Sonyjev proizvod.
Remen (1) (str. 84)
(DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
Mrežni kabel (1) (str. 9)
Akumulatorska baterija NP-FP30 (1) (str. 9, 78)
CD-ROM "Picture Package Ver.1.5" (1) (str. 53)
Postolje Handycam Station (1) (str. 9)
(DCR-HC22E)
21-pinski adapter (1) (str. 30)
(DCR-HC22E)
Samo modeli koji na dnu imaju otisnutu oznaku +.
Pokrov priključka za dodatni pribor (1)
Pričvršćen za kamkorder.
Upute za uporabu kamkordera (ovaj priručnik) (1)
Bežični daljinski upravljač (1) (str. 28)
(DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
S ugrađenom okruglom litijevom baterijom.
A/V spojni kabel (1) (str. 30, 47)
8
Korak 2: Punjenje akumulatorske baterije
InfoLITHIUM akumulatorsku bateriju (P serije)
(str. 78) možete puniti u kamkorderu.
1 Stavite bateriju pomicanjem u smjeru
strelice dok ne klikne.
Za DCR-HC22E:
Preklopka
POWER
2 Pomaknite preklopku POWER na OFF
DC utikač
Handycam
Station
Na zidnu utičnicu
(CHG) (tvorničko podešenje).
DC IN priključak
AC adapter
Za DCR-HC17E/HC19E/HC21E:
Preklopka POWER
3 Spojite AC adapter na DC IN priključak
na postolju Handycam Station za DCRHC22E ili na kamkorderu za DCRHC17E/HC19E/HC21E.
Za DCR-HC22E:
S oznakom v
prema gore
DC IN priključak
Za DCR-HC17E/HC19E/HC21E:
DC IN priključak
DC utikač
DC IN priključak
AC adapter
Na zidnu utičnicu
S oznakom v
prema dolje
nastavlja se ,
9
4 Za DCR-HC22E:
5 Žaruljica CHG (punjenje) se isključi kad
Spojite mrežni kabel na AC adapter i na
zidnu utičnicu. Kamkorder ispravno
spojite na postolje Handycam Station i
pritisnite do kraja.
Žaruljica CHG (punjenje)
se baterija sasvim napuni. Odspojite AC
adapter iz DC IN priključka.
Za DCR-HC22E:
Odspojite AC adapter s DC IN priključka
pridržavajući i postolje Handycam Station.
Vađenje baterije
Isključite kamkorder, zatim pritisnite tipku PUSH i
odvojite bateriju.
Tipka PUSH
Preklopka POWER
Zasvijetli žaruljica CHG (punjenje) i punjenje
počinje.
• Kad kamkorder postavite na Handycam Station,
zatvorite pokrov DC IN priključka.
Za DCR-HC17E/HC19E/HC21E:
Spojite mrežni kabel na AC adapter i na
zidnu utičnicu.
Žaruljica CHG (punjenje)
Pohrana baterije
Potpuno ispraznite bateriju prije pohrane na duže
vrijeme (str. 79).
Za DCR-HC22E:
Punjenje baterije samo uz uporabu AC
adaptera
Isključite napajanje i AC adapter spojite na DC IN
priključak kamkordera.
● Kamkorderom možete upravljati dok je spojen na
izvor napajanja, poput zidne utičnice kao na slici.
U tom slučaju se baterija neće prazniti.
Zasvijetli žaruljica CHG (punjenje) i punjenje
počinje.
10
Vrijeme punjenja
Približno vrijeme (u minutama) potrebno za
maksimalno punjenje sasvim prazne akumulatorske
baterije.
Akumulatorska baterija
DC IN priključak
S oznakom v prema
dolje
Vrijeme punjenja
NP-FP30 (isporučena)
115
NP-FP50
125
NP-FP70
155
NP-FP90
220
Vrijeme snimanja
Na zidnu utičnicu
AC adapter
Za DCR-HC22E:
Skidanje kamkordera s postolja Handycam
Station
Isključite napajanje i skinite kamkorder s postolja
Handycam Station pridržavajući kamkorder i
Handycam Station.
Približno vrijeme (u minutama) raspoloživo kod
uporabe sasvim napunjene baterije.
Neprekidno
snimanje
Tipično
snimanje*
NP-FP30
(isporučena)
80
105
40
50
NP-FP50
115
150
55
75
NP-FP70
240
310
120
155
NP-FP90
435
550
215
275
Akumulatorska baterija
• Sva vremena snimanja se odnose na sljedeće uvjete:
Gornji broj u tablici: Snimanje s LCD zaslonom.
Donji broj u tablici: Snimanje s tražilom dok je LCD
zaslon zatvoren.
* Tipično vrijeme snimanja predstavlja vrijeme kod
ponavljanog pokretanja/prekidanja snimanja,
uključivanja ili isključivanja uređaja i zumiranja.
Vrijeme reprodukcije
Za DCR-HC17E/HC19E/HC21E:
Korištenje vanjskog izvora napajanja
Približno vrijeme (u minutama) raspoloživo kod
uporabe sasvim napunjene baterije.
Kamkorder može raditi koristeći mrežno napajanje
spojite li ga na isti način kao i kod punjenja
baterije. U tom slučaju se baterija neće prazniti.
Akumulatorska baterija
LCD zaslon
otvoren
LCD zaslon
zatvoren
NP-FP30
(isporučena)
95
120
NP-FP50
135
170
NP-FP70
280
350
nastavlja se ,
11
Akumulatorska baterija
NP-FP90
LCD zaslon
otvoren
LCD zaslon
zatvoren
500
620
O bateriji
• Prije promjene baterije preklopku POWER pomaknite
na OFF (CHG).
• Tijekom punjenja trepće žaruljica CHG ili informacije o
bateriji (str. 23) neće biti točne u sljedećim slučajevima.
– Akumulatorska baterija nije ispravno stavljena.
– Akumulatorska baterija je oštećena.
– Baterija je sasvim prazna (samo informacije o
bateriji).
• Baterija ne napaja kamkorder sve dok je AC adapter
spojen na DC IN priključak kamkordera ili postolje
Handycam Station isporučeno s DCR-HC22E, čak i ako
je mrežni kabel izvučen iz zidne utičnice.
O vremenu punjenja/snimanja/reprodukcije
• Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće ako
koristite kamkorder pri niskim temperaturama.
• Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće, ovisno o
uvjetima uporabe kamkordera.
• Izmjereno vrijeme se odnosi na temperaturu od 25 °C.
(Preporučena temperatura je od 10 do 30 °C.)
O AC adapteru
• Pri uporabi AC adaptera koristite obližnju utičnicu.
Odmah ga odspojite u slučaju neispravnog rada.
• AC adapter ne koristite u uskom prostoru, primjerice
između zida i pokućstva.
• DC utikač AC adaptera i priključke baterije nemojte
kratko spajati metalnim predmetima jer možete
uzrokovati kvar.
OPREZ
• Čak i ako je kamkorder isključen, u njemu ima napona
dok je spojen u mrežnu utičnicu putem AC adaptera.
12
Korak 3: Uključenje i pravilno držanje kamkordera
Potrebno je više puta pomaknuti preklopku POWER
za odabir željenog načina snimanja ili reprodukcije.
Prilikom prve uporabe pojavi se izbornik CLOCK
SET (str. 16).
3 Provucite ruku kroz remen.
Preklopka LENS COVER
Možete podesiti dužinu remena.
4 Kamkorder držite na način prikazan na
Preklopka POWER
slici.
1 Pomaknite preklopku LENS COVER na
OPEN.
2 Pomičite preklopku POWER u smjeru
strelice za uključenje odgovarajuće
žaruljice.
Isključenje kamkordera
A Pomaknite preklopku POWER na OFF (CHG) dok
pritišćete zelenu tipku.
B Pomaknite preklopku LENS COVER na CLOSE.
Dok držite pritisnutom zelenu tipku, pomaknite
preklopku POWER prema dolje ako je podešena
na OFF (CHG).
• Radi smanjenog trošenja baterije, kamkorder je tvornički
podešen na automatsko isključenje u slučaju da ne
pritisnete nijednu tipku oko 5 minuta. ([A. SHUT OFF],
str. 46).
Kad svijetli žaruljica:
CAMERA: Snimate na kasetu.
PLAY/EDIT: Reproducirate ili editirate slike.
• Kad preklopkom POWER uključite žaruljicu CAMERA,
na LCD zaslonu je oko 5 sekundi vidljiv tekući datum i
vrijeme.
13
Korak 4: Podešavanje LCD zaslona i tražila
Podešavanje LCD zaslona
Otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva prema kamkorderu (1) i zakrenite ga u željeni položaj (2).
Maksimalno 180
stupnjeva
Maksimalno 90 stupnjeva
Podešavanje tražila
Snimate li sa zatvorenim LCD zaslonom, provjerite
sliku tražilom da ne bi trošili bateriju itd.
Tražilo
90 stupnjeva prema
kamkorderu
Preklopka za podešavanje leće tražila
• Pazite da pri otvaranju ili podešavanju slučajno ne
pritisnete tipke na LCD zaslonu.
• Ako zakrenete LCD zaslon za 180 stupnjeva prema leći,
možete ga zatvoriti tako da bude okrenut prema van. To
je prikladno kod reprodukcije. Kad je preklopka
POWER podešena na CAMERA, na LCD zaslonu se
pojavi k.
• LCD zaslon možete zakrenuti za 180 stupnjeva prema
leći kako bi vidjeli sliku u tražilu.
• Pogledajte [LCD BRT] (str. 35) za podešavanje svjetline
LCD zaslona.
14
Pomaknite je dok slika ne postane jasna.
• Možete podesiti svjetlinu tražila odabirom opcije ~
[LCD/VF SET] – [LCD B.L.] (str. 44).
Korak 5: Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
Pomoću zaslona osjetljivog na dodir možete
reproducirati snimljene slike (str. 21) ili mijenjati
podešenja (str. 32).
1 Dodirnite W.
Stavite ruku na stražnji dio LCD zaslona
kako bi ga pridržali. Zatim dodirnite tipke
prikazane na zaslonu.
DISP/BATT INFO
2 Dodirnite [DISP GUIDE].
Dodirnite tipke na zaslonu.
• Kad pritišćete tipke na okviru LCD zaslona izvedite iste
radnje koje su gore opisane.
• Pazite da pri uporabi zaslona osjetljivog na dodir ne
pritisnete tipke na okviru zaslona.
Indikatori se mijenjaju ovisno o podešenju.
3 Dodirnite dio s indikatorom kojeg želite
provjeriti.
Sakrivanje indikatora na zaslonu
Pritisnite DISP/BATT INFO za uključenje/
isključenje indikatora na zaslonu (primjerice
vremenskog koda itd.)
Promjena odabranog jezika
Možete mijenjati prikaze na zaslonu za prikaz
poruka u određenom jeziku. Odaberite jezik
izbornika u [O LANGUAGE] unutar izbornika w
(SETUP MENU) (str. 32, 45).
Provjera indikatora na zaslonu
(Display Guide)
Značenja indikatora su izlistana na zaslonu. Ako
ne možete naći indikator kojeg želite provjeriti,
dodirnite [PAGE r]/[PAGE R] za izmjenu.
Kad dodirnete [\ RET.], na zaslon se vraća
prikaz za odabir.
Za dovršetak postupka
Dodirnite [END].
Možete jednostavno provjeriti značenje svakog
indikatora koji se pojavi na LCD zaslonu.
15
Korak 6: Podešavanje datuma i točnog vremena
Prije prve uporabe kamkordera podesite datum i
točno vrijeme. Ako ne podesite datum i vrijeme,
nakon svakog uključenja kamkordera pojavi se
izbornik CLOCK SET.
3 Tipkama {/| odaberite [CLOCK
SET], zatim dodirnite [EXEC].
• Ako ne koristite kamkorder približno 3 mjeseca,
podešenja datuma i točnog vremena mogu se obrisati
zbog pražnjenja ugrađene akumulatorske baterije. U tom
slučaju je napunite, i zatim iznova podesite datum i
vrijeme (str. 83)
4 Tipkama {/| podesite [Y]
(godina), zatim dodirnite z.
Moguće je podesiti bilo koju godinu do 2079.
Preklopka POWER
Prijeđite na korak 4 kad prvi put podešavate točno
vrijeme.
1 Dodirnite W t [MENU].
5 Podesite [M] (mjesec), [D] (dan), [H]
(sate) i [M] minute, zatim dodirnite z.
Uključili ste sat.
2 Odaberite w (SETUP MENU) tipkama
{/| i dodirnite [EXEC].
16
Korak 7: Umetanje kasete
Moguće je koristiti samo mini DV 7 kasete
(str. 77).
• Vrijeme snimanja se razlikuje ovisno o podešenju opcije
[REC MODE] (str. 45).
Izbacivanje kasete
Postupite na isti način kao i kod ulaganja kasete.
1 Pomaknite preklopku OPEN/EJECT & i
otvorite pokrov.
Preklopka
OPEN/EJECT &
Pokrov
Pretinac kasete automatski izlazi i otvara se.
2 Umetnite kasetu s prozorčićem
okrenutim prema gore i pritisnite 3.
Strana s prozorčićem
Lagano pritisnite središte stražnjeg dijela kasete.
Kasetni pretinac se automatski uvlači. Ne
gurajte silom kasetu u pretinac jer možete
uzrokovati kvar.
3 Zatvorite pokrov.
17
Jednostavno snimanje/reprodukcija
(Easy Handycam)
Odabirom funkcije Easy Handycam, većina parametara
kamkordera se automatski podešava na optimalnu
vrijednost što vas rasterećuje od detaljnog podešavanja.
Budući da samo osnovne funkcije postaju dostupne i
povećava se prikaz na zaslonu za lakše gledanje, čak i
neiskusni korisnici mogu uživati i jednostavnom
rukovanju.
Prije početka ponovite postupak opisan u koracima od 1
do 7 (str. 8 do 17).
Otvorite pokrov leće.
Jednostavno snimanje
1 Preklopku POWER A više puta pomaknite u smjeru strelice za uključenje odgovarajuće
žaruljice za odabir medija za snimanje.
Ako je preklopka POWER A podešena na
OFF (CHG), pomaknite je prema dolje dok
pritišćete zelenu tipku.
2 Pritisnite EASY B.
Žaruljica EASY
svijetli plavo.
3 Počnite sa snimanjem.
Pritisnite REC START/STOP C (ili D).
Indikator (A) mijenja se u [STBY] ili [REC]. Za
zaustavljanje snimanja ponovno pritisnite C (ili D).
Slika se snima u SP modu (str. 45).
18
Pojavi se ova poruka.
Jednostavna reprodukcija
1 Preklopku POWER A više puta pomaknite u smjeru strelice
za uključenje žaruljice PLAY/EDIT.
2 Pritisnite EASY B.
Žaruljica EASY
svijetli plavo.
Pojavi se ova poruka.
3 Pokrenite reprodukciju.
Dodirnite { i zatim } za početak reprodukcije.
A Stop
B Reprodukcija/pauza se izmjenjuju na dodir
C Premotavanje unatrag/unaprijed
Isključenje funkcije Easy Handycam
Ponovo pritisnite EASY B.
Žaruljica EASY se isključi i sva podešenja se vraćaju na početne vrijednosti.
• Kad dodirnete W i MENU tijekom primjene Easy Handycam postupka, na zaslonu su prikazane samo raspoložive
funkcije, a za funkcije koje nisu prikazane vraćaju se tvornička podešenja (str. 33, 38)
• Radnje koje možete izvesti kad je uključena funkcija Easy Handycam:
– "Reprodukcija slike na TV prijemniku" (str. 30)
– "Snimanje na ostale uređaje za snimanje" (str. 48)
• Tipke koje nisu raspoložive kad je uključena funkcija Easy Handycam:
– BACK LIGHT
– PHOTO
• Poruka [Invalid during Easy Handycam operation] se pojavljuje ukoliko pokušate izvesti postupke koji nisu dostupni
dok je uključena funkcija Easy Handycam.
19
Snimanje
PHOTO
LENS COVER
Pomaknite preklopku LENS
COVER na OPEN.
Preklopka POWER
REC START/STOP A
REC START/
STOP B
1 Preklopku POWER više puta pomaknite u smjeru strelice za uključenje žaruljice
CAMERA kako biste odabrali medij za snimanje.
Ako je preklopka POWER podešena na OFF
(CHG), pomaknite je prema dolje dok
pritišćete zelenu tipku.
2 Pokrenite snimanje.
Video zapisi
Pritisnite REC START/STOP A (ili B).
Fotografije
Lagano pritisnite i zadržite PHOTO za
podešavanje fokusa (A) i pritisnite dokraja
(B).
Pojavi se indikator
Zvučni signal
Klik zatvarača
Indikator (A) se promijeni iz [STBY] u [REC].
Čuje se zvuk zatvarača i slika se snimi sa zvukom
za 7 sekundi.
Za prekid snimanja video zapisa
Ponovno pritisnite REC START/STOP.
• Kad ne funkcionira snimanje fotografije na kasetu,
pojavi se `.
20
Reprodukcija
1 Preklopku POWER više puta pomaknite u smjeru
strelice kako biste uključili žaruljicu PLAY/EDIT.
2 Pokrenite reprodukciju.
Dodirnite {, a zatim } za početak reprodukcije.
A Stop
B Reprodukcija/pauza se izmjenjuje na dodir
C Premotavanje unatrag/unaprijed
• Reprodukcija se automatski zaustavlja ako je pauza uključena duže od 3 minute.
Ugađanje glasnoće
Dodirnite W t [PAGE1] t [VOL], a zatim [/\ za ugađanje glasnoće.
Traženje prizora tijekom reprodukcije
Tijekom reprodukcije držite pritisnutom tipku |/{ (traženje slike) ili |/{ tijekom premotavanja
vrpce u bilo kojem smjeru (Skip Scan).
• Reprodukcija je moguća u više načina ([V SPD PLAY], str. 36).
21
Funkcije u uporabi tijekom snimanja/reprodukcije itd.
• Minimalna potrebna udaljenost između kamkordera i
objekta uz izoštrenu sliku je oko 1 cm za širokokutno i
oko 80 cm za telefoto snimanje.
• Možete podesiti [D ZOOM] ako želite veća podešenja
zuma od 20 puta (str. 42).
Za snimanje u tamnim uvjetima
(NigtShot plus)...................................................2
Postavite preklopku NIGHTSHOT PLUS 2 na
ON. (Pojave se oznake ; i ["NIGHTSHOT PLUS"].
• Funkcija NightShot Plus koristi infracrveno svjetlo.
Stoga ne prekrivajte prstima ili drugim predmetima
infracrveni senzor 6.
• Ako je automatsko izoštravanje otežano, ručno izoštrite
sliku ([FOCUS], str. 33).
• Ne koristite ove funkcije na svijetlim mjestima. To može
uzrokovati nepravilnosti u radu kamkordera.
Podešavanje ekspozicije za objekte s
osvjetljenjem u pozadini ...................................!b
Za podešavanje ekspozicije objekata s
osvjetljenjem u pozadini pritisnite BACK LIGHT
!b za prikaz oznake .. Za isključenje ove funkcije
ponovo pritisnite BACK LIGHT.
Izoštravanje objekta izvan središta kadra
(SPOT FOCUS)...................................................!a
Pogledajte poglavlje [SPOT FOCUS] na str. 33.
Podešavanje fiksne ekspozicije za odabrani
objekt (fleksibilni spot meter)...........................!a
Snimanje
Uporaba zuma............................................. 1, 9
Preklopku zuma 1 lagano pomaknite za sporije
zumiranje, a malo više za brže zumiranje.
Za širi kut snimanja: (Wide angle)
Za prividno približavanje objekta: (Telefoto)
• Ne možete mijenjati brzinu zuma tipkama zuma 9 na
okviru LCD zaslona.
22
Pogledajte poglavlje [SPOT METER] na str. 33.
Snimanje u zrcalnom načinu............................8
Otvorite LCD zaslon 8 90 stupnjeva prema
kamkorderu (1), zatim ga rotirajte 180 stupnjeva
prema leći (2).
• Na zaslonu se pojavljuje zrcalna slika objekta, no slika
će izgledati normalno kad je snimite.
Uporaba tronošca..............................................!d
Tronožac (opcija: vijka mora biti kraći od 5,5 mm)
pričvrstite na pripadajući priključak !d pomoću
vijka.
Reprodukcija
Za uporabu posebnih efekata ..........................!a
Pogledajte izbornik [P EFFECT] (str. 40).
Ostali dijelovi i funkcije
3 Zvučnik
Iz zvučnika se čuje zvuk.
• Za ugađanje glasnoće pogledajte str. 21.
7 REC žaruljica
Žaruljica REC svijetli crveno tijekom snimanje
(str. 46).
6 Senzor daljinskog upravljača (DCR-HC19E/
HC21E/HC22E)
Usmjerite daljinski upravljač (str. 28) prema
senzoru kako biste upravljali kamkorderom.
5 Unutrašnji stereo mikrofon
Snimanje/reprodukcija
Provjera kapaciteta baterije (Battery Info) ......!c
Preklopku POWER podesite na OFF (CHG), zatim
pritisnite DISP/BATT INFO !c. Informacije o
bateriji se pojavljuju na oko 7 sekundi. Zadržite
tipku pritisnutom za prikaz informacija u trajanju
oko 20 sekundi.
Preostali kapacitet baterije (otprilike)
Kapacitet snimanja (otprilike)
Za isključenje zvučnog signala potvrde
postupka.............................................................!a
Pogledajte poglavlje [BEEP] na str. 46.
Za vraćanje podešenja na početne
vrijednosti...........................................................4
Pritisnite RESET 4 za vraćanje svih podešenja,
uključujući i podešenja vremena i datuma, na
početne vrijednosti.
23
Indikatori koji se prikazuju tijekom snimanja/reprodukcije
Snimanje
A Preostali kapacitet baterije (otprilike)
B Način snimanja (1 ili 2) (45)
C Status snimanja ([STBY] (pripravno stanje) ili
[REC] (snimanje))
D Oznaka vremena (sati: minute: sekunde: okvir)/
Brojač vrpce (sati: minute: sekunde)/Snimanje
fotografija na kasetu (20)
E Vrijeme snimanja na kasetu (otprilike) (str. 45)
F Tipka Function (str. 32)
Podaci o snimanju
Vrijeme i datum snimanja te podaci o podešenjima
kamkordera automatski se snimaju. Ne vide se na
LCD zaslonu ili u tražilu tijekom snimanja, ali ih
možete provjeriti kao [DATA CODE] tijekom
reprodukcije (str. 36).
24
Gledanje
G Indikator prijenosa kasete
H Tipke za upravljanje videom (19, 21)
( ) označava stranicu na kojoj možete vidjeti detalje o pojedinoj funkciji.
Indikatori koji se pojavljuju tijekom snimanja se neće snimiti.
Indikatori koji se pojavljuju kad
promijenite opcije
Sljedeći indikator se pojavi ako promijenite
podešenje tijekom snimanja ili reprodukcije.
Gornji lijevi
Gornji desni
Indikator
Značenje
5Y7
684
PROGRAM AE (40)
)
Efekt slike (40)
^n&
Ravnoteža bijele boje (34)
*
Odabir opcije WIDE (42)
i
Funkcija SteadyShot isključena
(42)
k
LCD zaslon isključen (34)
• Možete koristiti [DISP GUIDE] (str. 15) za provjeru
funkcije svakog indikatora koji se pojavi na LCD
zaslonu.
Donji
Središnji
Gornji lijevi
Indikator
Značenje
^16b
AUDIO MODE (45)
(+ (–
FLASH MODE (41)/
FLASH LVL (41)
Gornji desni
Indikator
Značenje
DV IN
DV ulaz (49)
:
Podešavanje brojača na 0 (28)
Središnji
Indikator
Značenje
2
Snimanje sa self-timerom (35)
;
NightShot plus (22)
%Z
Indikator upozorenja (74)
Donji
Indikator
Značenje
d
Podešavanje fleksibilne
ekspozicije (33)/Ručno
podešavanje ekspozicije (34)
9Rm
Ručno izoštravanje (33)
.
Pozadinsko osvjetljenje (22)
25
Traženje mjesta početka snimanja
Provjerite je li se uključila žaruljica CAMERA.
Traženje posljednjeg snimljenog prizora
(END SEARCH)
Funkcija [END SCH] (END SEARCH) ne radi
nakon izbacivanja kasete na koju ste snimali.
3 Odaberite [EDITSEARCH] s {/|,
zatim dodirnite [EXEC].
4 Odaberite [ON] s {/|, zatim
dodirnite [EXEC] t a.
Dodirnite W t [PAGE1], zatim dodirnite
[END SCH].
5 Dodirnite i zadržite s (prema
Dodirnite ovdje za brisanje postupka.
Posljednji kadar posljednjeg snimljenog zapisa
reproducira se oko pet sekundi i kamkorder se
isključuje u pripravno stanje na završnom dijelu
posljednjeg snimljenog zapisa.
• Funkcija [END SCH] neće raditi kako treba ako
između snimljenih dijelova na kaseti ima praznina.
• Kad počne svijetliti žaruljica PLAY/EDIT, možete
izvesti ovaj postupak.
natrag)/\ (prema naprijed) i otpustite
na dijelu od kojeg želite započeti
snimanje.
Pregled posljednjih snimljenih prizora
(Rec review)
Moguće je pregledati dvije sekunde prizora
snimljenog neposredno prije zaustavljanja kasete.
1 Dodirnite W t [PAGE1], zatim
dodirnite [MENU].
Ručno traženje (EDIT SEARCH)
Možete tražiti početnu točku snimanja dok gledate
slike na zaslonu. Tijekom pretraživanja ne čuje se
zvuk.
2 Odaberite { (CAMERA SET) s
1 Dodirnite W t [PAGE1], zatim
3 Odaberite [EDITSEARCH] s {/|,
dodirnite [MENU].
2 Odaberite { (CAMERA SET) s
{/|, zatim dodirnite [EXEC].
26
{/|, zatim dodirnite [EXEC].
zatim dodirnite [EXEC].
4 Odaberite [ON] s {/|, zatim
dodirnite [EXEC] t a.
5 Dodirnite s.
Reproducira se posljednjih nekoliko sekundi
zadnjeg snimljenog prizora. Zatim se kamkorder
isključuje u pripravno stanje.
27
Daljinski upravljač (DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
Prije uporabe daljinskog upravljača skinite izolaciju.
Izolacija
* Te tipke nisu raspoložive tijekom uporabe funkcije Easy
Handycam.
• Daljinski upravljač usmjerite senzoru za upravljanje
kamkorderom (str. 23).
• Za promjenu baterije pogledajte str. 83.
Brzo nalaženje željenog prizora
(Zero set memory)
1 Tijekom reprodukcije pritisnite ZERO
SET MEMORY 5 na dijelu koji želite
kasnije pronaći.
Brojač vrpce pokazuje “0:00:00” i na zaslonu se
pojavi oznaka :.
Ako se indikatori ne pojave, pritisnite
DISPLAY 9.
2 Pritisnite STOP 4 kad želite zaustaviti
reprodukciju.
A Tipka PHOTO* (str. 20)
Slika na zaslonu će se pritiskom na ovu tipku snimiti
kao fotografija.
B Tipka SEARCH M.*
C Tipke . >*
D Kontrolne video tipke (premotavanje prema
natrag, reprodukcija, premotavanje prema
naprijed, pauza, stop, usporena reprodukcija)
(str. 19, 21)
E
F
G
H
I
3 Pritisnite mREW 4.
Vrpca se automatski zaustavlja kad brojač
dosegne “0:00:00”.
4 Pritisnite PLAY 4.
Reprodukcija počinje od mjesta na kojem je
brojač postavljen na “0:00:00”.
Tipka ZERO SET MEMORY*
Predajnik
Tipka zuma (str. 22)
• Može doći do odstupanja u trajanju od nekoliko sekundi
od vremenske oznake.
• Kad je između prizora na vrpci prazan prostor, funkcija
“Zero set memory” možda neće ispravno raditi.
Tipka DISPLAY (str. 15)
Pritiskom ove tipke isključujete indikatore.
Poništenje postupka
Tipka REC START/STOP (str. 18, 20)
Ponovo pritisnite ZERO SET MEMORY 5.
28
Traženje prizora prema datumu
snimanja (Date search)
Možete pronaći dio na kojem se datum snimanja
mijenja.
1 Više puta pomaknite preklopku POWER
prema dolje za uključenje žaruljice
PLAY/EDIT.
2 Više puta pritisnite SEARCH M. 2 za
odabir opcije [DATE SEARCH].
3 Pritisnite . (prethodni) ili >
(sljedeći) 3 za odabir datuma za
snimanje.
Pri svakom pritisku na . ili > kamkorder
traži prethodni ili sljedeći datum u odnosu na
tekuće mjesto na vrpci.
2 Pritisnite SEARCH M. 2. za odabir
opcije [PHOTO SEARCH].
3 Pritisnite . (prethodna) ili >
(sljedeća) 3 za odabir fotografije.
Pri svakom pritisku na . ili > kamkorder
traži fotografiju prije ili poslije tekućeg mjesta
na vrpci.
Za poništenje postupka
Pritisnite STOP 4.
• Ako je na kaseti između snimljenih dijelova praznina,
funkcija traženja slike možda neće raditi ispravno.
Slijedna reprodukcija fotografija
(Photo scan)
Rekorder može automatski pronaći fotografije
jednu za drugom i prikazati svaku od njih u trajanju
5 sekundi.
1 Više puta pomaknite preklopku POWER
prema dolje za uključenje žaruljice
PLAY/EDIT.
Za poništenje postupka
2 Pritisnite SEARCH M. 2. za odabir
opcije [PHOTO SCAN].
Pritisnite STOP 4.
• Kad je između prizora na vrpci prazan prostor, funkcija
“Date search” možda neće ispravno raditi.
3 Pritisnite . (prethodna) ili >
(sljedeća) 3.
Traženje fotografije (Photo search)
Kamkorder može automatski tražiti fotografiju, bez
obzira na datuma snimanja.
1 Više puta pomaknite preklopku POWER
prema dolje za uključenje žaruljice
PLAY/EDIT.
Za poništenje postupka
Pritisnite STOP 4.
• Ako je na kaseti između snimljenih dijelova praznina,
funkcija slijedne reprodukcije fotografija možda neće
raditi ispravno.
29
Gledanje slike na TV prijemniku
Kod gledanja slike na TV zaslonu, savjetujemo priključenje kamkordera na mrežno napajanje pomoću AC
mrežnog adaptera (str. 9). Pogledajte upute za uporabu opreme koju spajate.
A/V OUT priključak
(žuti)
(bijeli)
(crveni)
Videorekorderi ili
TV prijemnici
{ : Tok signala
A A/V spojni kabel (isporučen)
Spojite na ulaz drugog uređaja.
B A/V spojni kabel sa S VIDEO priključkom
(opcija)
Kad spajate drugi uređaj putem S VIDEO priključka,
koristeći A/V spojni kabel sa S VIDEO kabelom
(opcija), slike će se reproducirati vjernije nego kod
povezivanja isporučenim A/V kabelom.
Spojite bijeli i crveni priključak (lijevi/desni audio) i
S-VIDEO priključak (S VIDEO kanal) A/V kabela
(opcija). U tom slučaju nije potreban žuti (standardni
video) utikač.
Spojite li samo S VIDEO utikač, zvuk se neće čuti.
Kad je TV prijemnik spojen s videorekorderom
Spojite kamkorder na LINE IN ulaz
videorekordera. Pomaknite izbornik ulaznog
signala videorekordera na LINE.
30
Ako je vaš TV prijemnik mono (ako ima samo
jedan audio ulaz)
Spojite žuti utikač A/V kabela na video ulaz, a
bijeli (lijevi kanal) ili crveni (desni kanal) utikač na
audio ulaz TV prijemnika ili videorekordera.
Ako VAŠ TV prijemnik/videorekorder ima 21pinski priključak (EUROPRIKLJUČAK)
Za spajanje kamkordera na TV prijemnik radi
gledanja snimljenih slika, koristite 21-pinski
adapter. Taj isključivo izlazni adapter isporučen je s
modelom DCR-HC22E koji ima na dnu otisnutu
oznaku +. Nije isporučen s modelima DCRHC17E/HC19E/HC21E.
TV/VCR
• Za DCR-HC22E:
Možete također spojiti A/V spojni kabel na priključak
A/V OUT na kamkorderu (str. 52), no nemojte
priključivati A/V spojne kabele i na kamkorder i na
Handycam Station istovremeno. Može se izobličiti slika.
• Podatke o vremenu snimanja možete prikazati na TV
zaslonu tako da opciju [DISP OUT] postavite na
[V-OUT/LCD] (str. 46).
31
Uporaba opcija iz izbornika
Slijedite donje upute za uporabu opcija iz izbornika opisanih na sljedećim stranicama.
1 Preklopku POWER pomaknite prema dolje za uključenje odgovarajuće
žaruljice.
Žaruljica [CAMERA]: podešenja za snimanje na kasetu
Žaruljica [PLAY/EDIT]: podešenja za pregled/editiranje
2 Dodirnite LCD zaslon za odabir opcije iz izbornika.
Nedostupne opcije bit će zasjenjene.
x Uporaba funkcijskih tipaka PAGE1/PAGE2/PAGE3
Detalje o tipkama potražite na str. 33.
A Dodirnite W.
B Dodirnite željenu stranicu.
C Dodirnite željenu tipku.
D Odaberite željeno podešenje, zatim dodirnite z t a (zatvaranje).
● Kod nekih podešenja ne trebate dodirnuti z.
x Uporaba opcija iz izbornika
Detalje o opcijama potražite na str. 40.
A Dodirnite W t [MENU] na PAGE1.
Pojavljuje se indeksni izbornik na zaslonu.
B Odaberite željeni izbornik.
Dodirnite {/| za odabir opcije, zatim dodirnite [EXEC]. (Nakon toga je postupak u koraku 3 i 4 isti
kao u koraku 2.)
C Odaberite željenu opciju.
D Podesite opciju po želji.
Kad završite s podešavanjem, dodirnite a (zatvaranje) za isključenje prikaza izbornika.
Svakim dodirom tipke [\RET.] vraćate se na prethodni prikaz.
32
Funkcijske tipke
Raspoložive funkcijske tipke ovise o položaju
kursora u izborniku (PAGE).
Tvornička podešenja označena su simbolom B.
Indikatori u zagradama se pojave kad je opcija
odabrana.
Funkcije raspoložive tijekom Easy Handycam
postupaka označene su sa *.
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte str. 32.
Kad se uključi žaruljica CAMERA
[PAGE1]
SPOT FOCUS
Moguće je odabrati i izoštriti točku izvan središta
kadra.
B Dodirnite b (izoštravanje bliskih objekata)/c
(izoštravanje udaljenih objekata) za postizanje
oštrijeg fokusa. Oznaka m se pojavljuje kad ne
možete više izoštriti objekt u blizini, a oznaka R
kad ne možete više izoštriti objekt u daljini.
Za automatsko izoštravanje dodirnite [\AUTO].
• Izoštravanje objekta je lakše kad koristite funkciju zuma.
Pomaknite preklopku zuma prema T (telefoto) za
izoštravanje i zatim prema W (široki kut) za podešavanje
zuma pri snimanju. Kad želite snimiti objekt izbliza,
pomaknite preklopku zuma prema W (široki kut) za
potpuno povećanje slike i zatim je izoštrite.
SPOT METER (fleksibilni spot meter)
Možete podesiti fiksnu ekspoziciju za objekt tako
da se snimi s odgovarajućom svjetlinom čak i kad
je zamjetan snažan kontrast u odnosu na pozadinu
(poput objekata obasjanih reflektorom na
pozornici).
Dodirnite ovdje
Dodirnite ovdje
Dodirnite točku koju želite izoštriti.
Pojavi se oznaka 9.
Za automatsko izoštravanje dodirnite [\AUTO] ili
podesite [FOCUS] na [\AUTO].
• Ako podesite [SPOT FOCUS], opcija [FOCUS] se
automatski podesi na [MANUAL].
FOCUS
Sliku je moguće izoštriti ručno. Koristite ovu
funkciju kad želite izoštriti određeni objekt.
Dodirnite točku na kojoj želite fiksirati i podesiti
ekspoziciju na zaslonu.
Pojavljuje se skala.
Za povratak na automatsko podešavanje ekspozicije
dodirnite [\AUTO] ili podesite [EXPOSURE] na
[\AUTO].
• Ako podesite [SPOT METER], opcija [EXPOSURE] se
automatski podesi na [MANUAL].
DISP GUIDE (indikatori na zaslonu)*
Pogledajte str. 15.
A Dodirnite [MANUAL].
Pojavi se oznaka 9.
MENU*
Pogledajte str. 38.
nastavlja se ,
33
FADER
Trenutno snimljenim slikama možete dodati
sljedeće efekte:
A Odaberite željeni efekt.
B Pritisnite REC START/STOP.
Indikator zatamnjenja/odtamnjenja prestane treptati
i nestaje kad završi postupak.
5 Dodirnite LCD zaslon dok provjeravate prikaz u
tražilu.
Prikazuje se [EXPOSURE] itd.
6 Dodirnite tipku koju želite podesiti.
[EXPOSURE]: Podesite tipkama [/\ i dodirnite
z.
[FADER]: Dodirnite više puta za odabir efekta.
l: Uključuje se LCD zaslon.
Za sakrivanje tipaka dodirnite z.
Za poništenje postupka dodirnite [\ OFF].
END SCH (END SEARCH)
Pogledajte str. 26.
zatamnjenje
odtamnjenje
WHITE FADER
BLACK FADER
EXPOSURE
Moguće je ručno podesiti ekspoziciju za postizanje
najravnomjernije svjetline objekta. Primjerice, prilikom snimanja u zatvorenom prostoru za sunčanog
dana, možete izbjeći pojavu sjena iza osoba koje
stoje pokraj prozora ručnim podešavanjem ekspozicije u skladu sa zidom prostorije.
MOSAIC FADER
MONOTONE FADER
Kod odtamnjenja slika se postupno mijenja iz crno
bijele u sliku u boji.
Kod zatamnjenja slika se mijenja iz slike u boji u
crno bijelu.
• Možete podesiti [EXPOSURE] i [FADER] dok koristite
tražilo, a LCD zaslon je zakrenut za 180 stupnjeva i
zatvoren tako da je okrenut prema van.
1 Provjerite da li se uključila žaruljica CAMERA.
2 Zatvorite LCD ploču dok je zaslon okrenut prema
vani.
Pojavi se k.
3 Dodirnite k.
4 Dodirnite j.
LCD zaslon je isključen.
34
A Dodirnite [MANUAL].
Pojavljuje se skala.
B Podesite ekspoziciju dodirom na [/\.
Za povratak na automatsko podešavanje ekspozicije
dodirnite [\AUTO].
[PAGE2]
WHT BAL (ravnoteža bijele boje)
Moguće je podesiti tonove boja u skladu sa
svjetlinom okoliša.
B \AUTO
Odaberite ako želite snimati s automatski
podešenom ravnotežom bijele boje.
OUTDOOR (^)
A Dodirnite W t [PAGE2] t [SELF
Ravnoteža bijele boje se podešava na odgovarajuću
vrijednost kod snimanja na otvorenom ili pod
fluorescentnom svjetlošću.
TIMER].
Pojavi se 2.
B Dodirnite a.
C Pritisnite REC START/STOP za snimanje video
zapisa, ili PHOTO za snimanje slika. Za poništenje
odbrojavanja tijekom snimanja video zapisa,
pritisnite REC START/STOP.
INDOOR (n)
Ravnoteža bijele boje se podešava na svjetlinu
tople bijele fluorescentne svjetiljke.
ONE PUSH (&)
Odaberite kad želite da bijela boja bude u skladu sa
svjetlom okoliša.
A Dotaknite [ONE PUSH].
B Kadrirajte objekt poput komada papira tako da
ispuni kadar, pod istim osvjetljenjem kakvo
ćete koristiti za stvarno snimanje.
C Dodirnite e.
Oznaka & ubrzano trepće. Kad podešenje
bijele boje bude podešeno i pohranjeno u
memoriju, indikator prestaje treptati.
● Nemojte tresti kamkorder dok oznaka &
ubrzano trepće.
Za isključenje self-timera ponovite korak 1.
• Za DCR-HC19E/HC21E/HC22E:
Također možete koristiti self-timer s daljinskim
upravljačem (str. 28).
LCD BRT (svjetlina zaslona)
Možete podesiti svjetlinu LCD zaslona. Ovo
podešavanje neće utjecati na snimljenu sliku.
Podesite ekspoziciju dodirom na [/\.
● Kad oznaka & polagano trepće, ravnoteža
bijele boje se ne može podesiti.
● Ako oznaka & trepće nakon dodira tipke
z, podesite opciju [WHT BAL] na
[\AUTO].
• Kad izvadite bateriju radi zamjene, a odabrana je opcija
[\AUTO], ili kad prenesete kamkorder iz otvorenog u
zatvoreni prostor ili obrnuto, a podešena je fiksna
ekspozicija, odaberite [\AUTO] i usmjerite kamkorder
na obližnji bijeli objekt za postizanje boljeg balansa
boje.
• Ponovite postupak [ONE PUSH] ako promijenite
postavku [PROGRAM AE] ili unesete kamkorder iz
zatvorenog u otvoreni prostor ili obrnuto.
• Podesite [WHITE BAL] na [\AUTO] ili [ONE PUSH]
kad snimate pod bijelim ili hladnim bijelim
fluorescentnim svjetlom.
• Postavka se vraća na [\AUTO] kad odspojite izvor
napajanja s kamkordera duže od 5 minuta.
Kad se uključi žaruljica PLAY/EDIT
Tipke video funkcija (]/{/}/|)
možete koristiti u svakom PAGE izborniku.
[PAGE1]
MENU*
Pogledajte str. 38.
VOL* (glasnoća)
Pogledajte str. 21.
Tijekom primjene Easy Handycam postupaka
prikazano je [VOLUME].
END SCH (END SEARCH)
SELF TIMER
Pomoću ove funkcije možete snimiti fotografiju s
odgodom od oko 10 sekundi.
Pogledajte str. 26.
DISP GUIDE (indikatori na zaslonu)*
Pogledajte str. 15.
nastavlja se ,
35
[PAGE2]
DATA CODE*
Prikaz informacija koje se automatski pohranjuju
tijekom snimanja (data code).
B \ OFF
BURN VCD
Kad je kamkorder spojen na osobno računalo,
pomoću ove funkcije je moguće jednostavno
snimiti sliku s kasete na CD-R-disk (izravni pristup
značajci Video CD Burn). Detalje potražite u
isporučenim uputama za rad s računalom.
Isključenje prikaza podataka o snimanju.
DATE/TIME
Prikaz datuma i vremena.
CAM DATA (ispod)
Prikaz podataka o podešenju kamkordera.
[PAGE3]
V SPD PLAY (brzine reprodukcije)
Dok gledate video zapise možete odabrati brzinu
reprodukcije.
A Tijekom reprodukcije dodirnite sljedeće tipke:
A
B
C
D
E
F
Funkcija SteadyShot isključena
Ekspozicija
Ravnoteža bijele boje
Glasnoća
Brzina zatvarača
Otvor blende
• Kod prikaza podataka DATE/TIME, datum i vrijeme su
prikazani na istom mjestu. Ako snimite sliku bez
podešavanja sata, pojavit će se [-- -- ----] i [--:--:--].
LCD BRT (svjetlina zaslona)
Možete podesiti svjetlinu LCD zaslona. Ovo
podešavanje neće utjecati na snimljenu sliku.
Podesite ekspoziciju dodirom na [/\.
BURN DVD
Kad je kamkorder spojen na osobno računalo Sony
serije VAIO, pomoću ove funkcije je moguće
jednostavno snimiti sliku s kasete na DVD. (Direct
Access to "Click to DVD"). (str. 60)
36
Za
Dodirnite
promjenu smjera
reprodukcije*
: (okvir)
usporenu
reprodukciju**
[T SLOW]
Za obrnuti smjer:
: (okvir) t
[T SLOW].
dvostruko bržu
reprodukciju
< (dvostruko brže)
Za obrnuti smjer:
: (okvir) t
< (dvostruko brže)
reprodukciju sliku
po sliku
= (okvir) u pauzi
reprodukcije.
Za obrnuti smjer:
: tijekom reprodukcije
sliku po sliku.
* U sredini, pri vrhu ili dnu zaslona se pojavljuju
vodoravne linije. To nije kvar.
** Kod izlaznog signala iz a DV priključka usporena
reprodukcija se neće odvijati ravnomjerno.
B Dodirnite [\RET.] t a.
Za povratak na normalnu reprodukciju, dva puta
dodirnite } (reprodukcija/pauza) (jednom
tijekom reprodukcije sliku po sliku).
• Snimljeni zvuk se ne čuje. Također je moguća pojava
mozaičkih uzoraka prethodnih slika.
A DUB CTRL (dosnimavanje zvuka)
Pogledajte str. 50.
REC CTRL (kontrola snimanja)
Pogledajte str. 49.
37
Opcije izbornika
Položaj žaruljice:
| Izbornik MANUAL SET (str. 40)
{ Izbornik CAMERA SET (str. 42)
4 Izbornik PLAYER SET (DCR-HC17E/CH19E)/
} VCR SET (DCR-HC21E/CH22E) (str. 43)
~ Izbornik LCD/VF SET (str. 44)
v Izbornik TAPE SET (str. 45)
w Izbornik SETUP MENU (str. 45)
38
Opcije dostupne u izborniku (z) se razlikuju ovisno o položaju žaruljice.
* Ove funkcije su dostupne tijekom primjene Easy Handcam postupaka.
Položaj žaruljice:
u Izbornik OTHERS (str. 46)
39
| Izbornik MANUAL SET
– PROGRAM AE/P EFFECT, itd.
Tvornička podešenja označena su simbolom B.
Indikatori u zagradama se pojave kad je opcija
odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte str. 32.
SUNSETMOON (zalazak sunca i mjesečina)**
(8)
PROGRAM AE
Odabirom sljedećih podešenja moguće je
jednostavno snimati u situacijama koje zahtijevaju
razne tehnike.
B AUTO
Za postizanje atmosfere pri snimanju objekata u
tamnoj okolini, primjerice pri zalasku sunca ili
vatrometu te općenito pri noćnom snimanju.
LANDSCAPE** (krajolik) (4)
Odaberite za automatsko snimanje kad ne koristite
funkciju [PROGRAM AE].
SPOTLIGHT* (pod reflektorom) (5)
Za jasno snimanje udaljenih objekata. Ova funkcija
sprečava fokusiranje na staklo ili metalnu rešetku
prozora između kamkordera ili objekta
Za objekte koji se nalaze pod reflektorom. Ova
funkcija sprečava učinak upadljive bjeline lica.
PORTRAIT (mekani portreti) (Y)
• Opcije s jednom zvjezdicom (*) se mogu podesiti za
izoštravanje objekata na maloj udaljenosti. Opcije s
dvije zvjezdice (**) se mogu podešavati za
izoštravanje udaljenih objekata.
P EFFECT (efekti slike)
Stvara mekanu pozadinu za objekte poput ljudi ili
cvijeća, istodobno ih ističući.
SPORTS* (sportski događaji) (7)
Prije ili nakon snimanja slici je moguće dodati
posebne efekte. Kad odaberete efekt, pojavi se
simbol ).
B OFF
Odaberite ako ne želite koristiti efekte.
NEG.ART
Za snimanje objekata koji se brzo kreću. Funkcija
smanjuje tresenje aparata.
BEACH&SKI* (morska obala i skijanje) (6)
Slika je kao na negativu.
SEPIA
Slika je crvenosmeđe boje.
B&W
Slika je crno-bijela.
Odaberite kako bi spriječili da ljudska lica izgledaju
tamna kad su obasjana jakom ili reflektirajućom
svjetlošću, primjerice, na morskoj obali ljeti ili na
skijanju zimi.
40
SOLARIZE
LOW
Odaberite za slabiji intenzitet bljeskalice.
• Ovo podešenje vraća se na [NORMAL] ako odspojite
izvor napajanja na duže od pet minuta.
Slika izgleda poput crteža sa snažnim kontrastom.
PASTEL
AUTO SHTR (automatski zatvarač)
Odaberite [ON] (tvorničko podešenje) za
automatsko aktiviranje elektroničkog zatvarača i
njegovo podešavanje pri snimanju uz jako svjetlo.
Slika izgleda kao blijedi pastelni crtež.*
MOSAIC
Slika je zrnata (mozaična).*
* Ovaj efekt je raspoloživ samo tijekom snimanja.
• DCR-HC21E/CH22E:
Nije moguće dodati efekte slikama ubačenim s vanjskih
izvora. Također nije moguća reprodukcija slika kojima
ste dodali efekte slike putem a DV priključka.
• Slike kojima ste dodali efekt možete kopirati na drugu
kasetu (str. 48).
FLASH MODE
Imajte na umu da ova podešenja neće funkcionirati
s neodgovarajućim bljeskalicama.
B ON
Trepće svaki put.
AUTO
Trepće automatski.
FLASH LVL (jačina bljeskalice)
Imajte na umu da ova podešenja neće funkcionirati
s neodgovarajućim bljeskalicama.
HIGH
Odaberite za jači intenzitet bljeskalice.
B NORMAL
41
{ Izbornik CAMERA SET
– D ZOOM/WIDE SEL/STEADYSHOT, itd.
Tvornička podešenja označena su simbolom B.
Indikatori u zagradama se pojave kad je opcija
odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte str. 32.
16:9 WIDE (*)
Snima slike za reprodukciju na TV prijemniku
formata 16:9.
Kod gledanja slike na LCD zaslonu/u tražilu dok je
odabrana opcija [16:9 WIDE (*)].
D ZOOM (digitalni zum)
Želite li tijekom snimanja na kasetu uvećati sliku
više od dvadeset puta (tvorničko podešenje),
možete koristiti maksimalnu razinu zuma. Obratite
pozornost da se kvaliteta slike smanjuje kad
koristite digitalni zum.
Slika na 16:9 wide screen
TV prijemniku*
Slika na standardnom
TV prijemniku**
Desna strana skale pokazuje područje digitalnog
zumiranja. Područje zumiranja se pojavi kad odaberete
razinu zuma.
B OFF
Zum do 20 T se izvodi optički.
40 (
Zum do 20 T se izvodi optički, a do 40 T digitalno.
640 ( (DCR-HC17)
Zum do 20 T se izvodi optički, a do 640 T
digitalno.
800 ( (DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
Zum do 20 T se izvodi optički, a do 800 T
digitalno.
WIDE SEL (odabir wide formata)
Na kasetu je moguće snimati u formatu koji se
prilagođava zaslonu na kojem će slika biti
prikazana.
B 4:3
Standardno podešenje (za snimanje slika za
reprodukciju na TV prijemniku formata 4:3).
42
* Slika je prikazana preko čitavog zaslona.
** Slika u 4:3 formatu. Kad gledate sliku u širokom
formatu, ona izgleda kao na LCD zaslonu ili u tražilu.
STEADYSHOT
Ova funkcija je korisna kad želite ublažiti vibracije
kamkordera. (standardno podešenje je [ON]).
Opciju [STEADYSHOT] podesite na [OFF] (i)
kad koristite tronožac (opcija) ili konverzijsku leću
(opcija).
EDITSEARCH
B OFF
Neće se pojaviti y/ – ili + na LCD zaslonu.
ON
Na LCD zaslonu će se pojaviti y/ – ili + i moći
ćete koristiti funkciju EDIT SEARCH i Rec review
(str. 26).
N.S.LIGHT (NightShot Light)
Kad snimate uz uporabu funkcija NightShot plus
(str. 22), možete snimiti jasnije slike ako
[N.S.LIGHT], koji emitira (nevidljive) infracrvene
zrake, podesite na [ON] (tvorničko podešenje).
4 Izbornik PLAYER SET/
} VCR SET
• Nemojte prekrivati infracrveni senzor prstima ili drugim
predmetima.
• Maksimalna udaljenost snimanja pomoću [N.S.LIGHT]
je oko 3 m. Ako snimate objekte u tamnim uvjetima,
primjerice noćne prizore ili slike uz sjaj mjesečine,
[N.S.LIGHT] podesite na [OFF]. Na ovaj su način boje
slike dublje.
– HiFi SOUND/AUDIO MIX
Izbornik PLAYER SET je za DCR-HC17E/CH19E,
a VCR SET za DCR-HC21E/CH22E.
Tvornička podešenja označena su simbolom B.
Indikatori u zagradama se pojave kad je opcija
odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte str. 32.
Hifi SOUND
Moguće je odabrati način reprodukcije zvuka
snimljenog pomoću drugih uređaja s dvostrukim
zvučnim zapisom ili stereo zvukom.
B STEREO
Reprodukcija zapisa s glavnim i sporednim
zvukom (ili stereo zvukom).
1
Reprodukcija s glavnim ili zvukom u lijevom
kanalu.
2
Reprodukcija sa sporednim ili zvukom u desnom
kanalu.
• U ovom kamkorderu je moguća reprodukcija kasete s
dvostrukim zvukom, ali takav zvuk nije moguće snimati.
• Odspojite li izvor napajanja na duže od pet minuta,
podešenje se vraća na [STEREO].
AUDIO MIX
Pogledajte str. 51.
43
~ Izbornik LCD/VF SET
– LCD B.L./LCD COLOR/VF B.L., itd.
Tvornička podešenja označena su simbolom B.
Indikatori u zagradama se pojave kad je opcija
odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte str. 32.
LCD B.L. (pozadinsko osvjetljenje)
Moguće je podesiti svjetlinu LCD zaslona.
Standardna svjetlina.
BRIGHT
Odaberite za svjetliji LCD zaslon.
• Kad spojite kamkorder na vanjske izvore napajanja,
automatski se bira [BRIGHT].
• Kad odaberete [BRIGHT], vijek trajanja baterije se
smanjuje za oko 10% tijekom snimanja.
LCD COLOR
Dodirnite {/| za podešavanje boje na LCD
zaslonu. Ovo podešavanje neće utjecati na
snimljenu sliku.
Jači intenzitet
VF B.L. (svjetlina tražila)
Moguće je podesiti svjetlinu tražila.
B BRT NORMAL
Standardna svjetlina.
BRIGHT
Odaberite za svjetlije tražilo.
• Kad spojite kamkorder na vanjske izvore napajanja,
automatski se bira [BRIGHT].
• Kad odaberete [BRIGHT], vijek trajanja baterije se
smanjuje za oko 10% tijekom snimanja.
44
Možete odabrati kako će slika izgledati u tražilu i
na LCD zaslonu kad je [WIDE SEL] podešen na
[16:9 WIDE (*)].
B LETTER BOX
Uobičajeno podešenje (standardni format slike)
SQUEEZE
Vertikalno proširuje sliku tako da se u gornjem i
donjem dijelu zaslona pojavljuju crne linije kod
formata 16:9.
B BRT NORMAL
Slabiji intenzitet
WIDE DISP (wide prikaz)
v Izbornik TAPE SET
w Izbornik SETUP MENU
– REC MODE/AUDIO MODE/REMAIN
– CLOCK SET/USB STREAM/LANGUAGE, itd.
Tvornička podešenja označena su simbolom B.
Indikatori u zagradama se pojave kad je opcija
odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte str. 32.
Tvornička podešenja označena su simbolom B.
Indikatori u zagradama se pojave kad je opcija
odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte str. 32.
REC MODE (način snimanja)
B SP (1)
Odaberite za snimanje u SP (standardna
reprodukcija) načinu na kasetu.
LP (2)
Odaberite za produženje vremena snimanja do 1,5
puta u odnosu na SP način (Long Play).
• Na 60-minutne kasete možete snimiti oko 510 slika u SP
načinu, a oko 765 slika u LP načinu.
• Prilikom reprodukcije zapisa snimljenih u LP načinu na
drugom kamkorderu ili videorekorderu mogu se pojaviti
mozaične smetnje i zvuk može biti isprekidan.
• Ako na jednu kasetu snimate u SP i LP načinu, slika pri
reprodukciji može biti izobličena ili vremenska oznaka
između zapisa neće biti točna.
AUDIO MODE
B 12BIT
Odaberite za snimanje u 12-bitnom načinu (dva
stereo zvuka).
16BIT (^16b)
Odaberite za snimanje u 16-bitnom načinu (jedan
stereo zvuk visoke kvalitete).
, REMAIN
B AUTO
Odaberite za prikaz preostalog kapaciteta kasete na
8 sekundi u sljedećim slučajevima:
• Kad preklopku POWER podesite na PLAY/EDIT ili
CAMERA dok je uložena kaseta.
• Kad dodirnete } (reprodukcija/pauza).
ON
CLOCK SET
Pogledajte str. 16.
USB STREAM
Moguće je spojiti USB kabel (isporučen) na
kamkorder i gledati sliku na zaslonu kamkordera ili
računala (USB Streaming). Pogledajte str. 59.
O LANGUAGE
Moguće je odabrati jezik izbornika na LCD
zaslonu. Raspoloživi su sljedeći jezici: engleski,
pojednostavljeni engleski, tradicionalni kineski,
pojednostavljeni kineski, francuski, španjolski,
portugalski, njemački, nizozemski, talijanski, grčki,
ruski, arapski ili perzijski.
• Kamkorder nudi opciju [ENG[SIMP]] (pojednostavljeni
engleski) ukoliko ne možete pronaći svoj materinji jezik.
DEMO MODE
Tvorničko podešenje je [ON] i omogućuje vam
demo prikaz u trajanju oko 10 minuta nakon
vađenja kasete iz kamkordera i pomicanja
preklopke POWER prema dolje za uključenje
žaruljice CAMERA.
• Prikaz mogućnosti se prekida u dolje navedenim
slučajevima.
– Kad tijekom prikaza mogućnosti dodirnete zaslon.
(Prikaz mogućnosti se pokreće ponovo za približno
deset minuta.)
– Kad uložite kasetu.
– Kad je odabran neki drugi način rada osim CAMERA.
– Kad je preklopka NIGHTSHOT PLUS podešena na
ON.
Odaberite za trajni prikaz indikatora preostale
kasete.
45
u Izbornik OTHERS
– WORLD TIME/BEEP, itd.
Tvornička podešenja označena su simbolom B.
Indikatori u zagradama se pojave kad je opcija
odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte str. 32.
DISP OUT
B LCD
Odaberite za prikaz informacija poput vremenske
oznake na LCD zaslonu i u tražilu.
V-OUT/LCD
WORLD TIME
Kad koristite kamkorder u inozemstvu, moguće je
podesiti vremensku razliku dodirom tipaka
{/| i uskladiti točno vrijeme s razlikom.
Podesite li razliku na 0, sat se vraća na izvorno
podešeno vrijeme.
BEEP
B ON
Melodija se oglašava kad pokrenete/prekinete
snimanje ili dodirujete zaslon.
OFF
Isključenje melodije.
A. SHUT OFF (automatsko isključenje)
B 5 min
Protekne li približno pet minuta bez pokretanja
neke od funkcija, kamkorder se automatski
isključuje.
NEVER
Odaberite za isključenje funkcije automatskog
isključenja.
• Kad spojite kamkorder na mrežno napajanje, opcija
[A.SHUT OFF] se automatski podesi na [NEVER].
COMMANDER (daljinski upravljač)
(DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
Tvorničko podešenje je [ON] i omogućuje uporabu
daljinskog upravljača (str. 28).
• Odaberite [OFF] za isključenje daljinskog upravljača za
sprečavanje reakcije kamkordera na naredbe daljinskog
upravljača drugog videorekordera.
• Podešenje se vraća na [ON] ako odspojite izvor
napajanja na duže od pet minuta.
46
Odaberite za prikaz informacija poput vremenske
oznake na TV zaslonu, LCD zaslonu i u tražilu.
REC LAMP (žaruljica snimanja)
Ova se žaruljica neće upaliti tijekom snimanja kad
opciju podesite na [OFF]. (Tvorničko podešenje je
[ON].)
Spajanje na videorekorder ili TV prijemnik
Primijenite jedan od načina povezivanja prikazanih na slici. Spojite kamkorder na zidnu utičnicu pomoću
isporučenog AC adaptera (str. 9). Također pogledajte upute za uporabu uređaja koje namjeravate spojiti.
A/V OUT priključak
(žuti)
(bijeli)
(crveni)
Videorekorderi ili
TV prijemnici
Na i.LINK (IEEE1394)
priključak
Uređaj kompatibilan
s funkcijom i-LINK
a DV priključak
{: Tok signala
* Za DCR-HC21E/HC22E:
A A/V priključni kabel (isporučen)
B A/V priključni kabel sa S VIDEO
priključkom (opcija)
Kad spajate drugi uređaj putem S VIDEO priključka,
koristeći A/V spojni kabel sa S VIDEO kabelom
(opcija), slike će se reproducirati vjernije nego kod
povezivanja isporučenim A/V kabelom.
Spojite bijeli i crveni priključak (lijevi/desni audio) i
S VIDEO priključak (S VIDEO kanal) A/V kabela
(opcija). U tom slučaju nije potreban žuti (standardni
video) utikač. Spojite li samo S VIDEO utikač, neće
se čuti zvuk.
C i.LINK kabel (opcija)
Za spajanje kamkordera s drugim uređajem koristite
i.LINK kabel (opcija). Signali zvuka i slike prenose
se digitalno, a rezultat su visokokvalitetne slike.
Imajte na umu da nije moguć odvojen izlaz signala
slike i zvuka.
• Za DCR-HC17E/HC19E:
a DV priključak kamkordera je namijenjen samo za
izlaz signala. Vaš kamkorder ne prihvaća ulazne
signale sa spojenog uređaja.
nastavlja se ,
47
Snimanje na druge uređaje
• Za DCR-HC21E/HC22E:
a DV priključak kamkordera je namijenjen za
ulaz/izlaz signala.
Ako je vaš TV prijemnik mono (ako ima samo
jedan audio ulaz)
Spojite žuti utikač A/V kabela na video ulaz, a
bijeli (lijevi kanal) ili crveni (desni kanal) utikač na
audio ulaz TV prijemnika ili videorekordera.
• Kad spojite drugi uređaj putem A/V spojnog kabela
(isporučen), podesite [DISP OUT] na [LCD] (tvorničko
podešenje) (str. 46) kako biste spriječili prikaz
snimljenih slika na TV zaslonu.
• Za DCR-HC22E:
Možete također spojiti A/V priključni kabel na A/V
OUT priključak računala (str. 52), no nemojte A/V
priključni kabel istovremeno spajati na kamkorder i
Handycam Station jer može uzrokovati izobličenja slike.
Moguće je kopirati i editirati sliku s kamkordera na
druge uređaje za snimanje (poput videorekordera).
1 Spojite videorekorder na kamkorder.
Za detalje pogledajte str. 47.
• Kad koristite A/V kabel, spojite ga na ulazni
priključak drugog uređaja.
2 Pripremite videorekorder za snimanje.
Kad snimate na videorekorder, stavite kasetu za
snimanje.
Kad snimate na DVD rekorder, stavite DVD za
snimanje.
Ako videorekorder ima preklopku za odabir
ulaza, postavite je na ulaz.
3 Pripremite kamkorder za reprodukciju.
Stavite snimljenu kasetu.
Pomaknite preklopku POWER prema dolje za
uključenje žaruljice PLAY/EDIT.
4 Pokrenite reprodukciju na kamkorderu i
snimanje na videorekorderu.
Pogledajte upute za uporabu videorekordera.
5 Po završetku snimanja zaustavite
kamkorder i videorekorder.
• Kad uređaj spojite pomoću A/V kabela (isporučenog),
podesite [DISP OUT] na [LCD] (tvorničko podešenje)
(str. 46) kako biste spriječili prikaz snimljenih slika na
TV zaslonu.
48
• Za snimanje datuma/vremena i podataka o podešenju
kamkordera koristeći A/V spojni kabel, uključite njihov
prikaz na zaslonu (str. 36).
• Putem a DV priključka ne možete snimiti:
– naslove snimljene u kamkorderu;
– indikatore;
– [P EFFECT].
• Koristite li i.LINK kabel, snimljena slika u pauzi može
imati smetnje tijekom snimanja na videorekorder.
Snimanje slika s videorekordera (DCR-HC21E/
HC22E)
Moguće je snimati slike s videorekordera na kasetu.
Prije toga stavite kasetu za snimanje u kamkorder.
1 Spojite videorekorder na kamkorder.
Za spajanje koristite i.LINK kabel.
Detalje o spajanju potražite na str. 47.
• Kad spojite kamkorder i druge uređaje i.LINK
kabelom, pojavi se indikator DVIN.
2 Pomaknite preklopku POWER u položaj
PLAY/EDIT.
3 Podesite kamkorder u pauzu snimanja.
Dodirnite W t [PAGE3] t [REC CTRL]
t [REC PAUSE].
4 Pokrenite reprodukciju kasete u
videorekorderu.
Slika koja se reproducira na spojenom uređaju
pojavi se na LCD zaslonu kamkordera.
5 Dodirnite [REC START] na dijelu od
kojeg želite početi snimanje.
6 Dodirnite ] (stop).
7 Dodirnite [\RET.] t a.
49
Naknadno snimanje zvuka
na kasetu
Možete dodati zvuk na već snimljenu kasetu u 12bitnom načinu bez brisanja izvornog zvuka (str. 45).
3 Dodirnite W t [PAGE3] t [A DUB
CTRL] t [AUDIO DUB].
Ugrađeni mikrofon
Zvuk možete snimati uporabom ugrađenog
mikrofona.
• Zvuk možete naknadno snimiti:
– Na kasetu snimljenu u 16-bitnom načinu (str. 45)
– Na kasetu snimljenu u LP načinu
– Kad je kaseta snimljena u 4CH MIC REC načinu na
drugom uređaju
– Kad je kaseta snimljena u sustavu boje drugačijem od
sustava boje kamkordera
– Kad je kamkorder spojen i.LINK kabelom
– Na praznim dijelovima kasete
– Kad je zaštitni graničnik na kaseti postavljen na
SAVE.
• Kad koristite A/V priključak za naknadno snimanje
zvuka, signal slike se ne prenosi. Provjerite sliku na
LCD zaslonu ili tražilu.
• Za DCR-HC22E:
A/V kabele ne priključujte istovremeno na kamkorder i
na Handycam Station, jer može doći do izobličenja
zvuka.
Snimanje zvuka
Stavite snimljenu kasetu u kamkorder.
1 Pomaknite preklopku POWER prema
dolje za uključenje žaruljice PLAY/EDIT.
2 Dodirnite } (reprodukcija/pauza) za
pokretanje reprodukcije kasete, zatim
ponovno dodirnite na mjestu gdje želite
početi snimati zvuk.
50
Pojavi se =X
4 Dodirnite } i istodobno pokrenite
reprodukciju zvuka koji želite snimiti.
Tijekom snimanja zvuka, na LCD zaslonu se
pojavi oznaka =. Novi zvuk se snima kao stereo
2 (ST2).
5 Dodirnite ] (stop) kad želite zaustaviti
snimanje.
Za snimanje ostalih prizora ponovite korak 2 i
dodirnite [AUDIO DUB].
6 Dodirnite [\ RET.] t a.
• Za DCR-HC19E/HC21E/HC22E:
Tijekom reprodukcije, kod prizora na kojem želite
završiti snimanje zvuka pritisnite ZERO SET
MEMORY na daljinskom upravljaču. Nakon koraka 2
do 4 snimanje se automatski zaustavlja kod odabranog
prizora.
• Naknadno snimanje zvuka je moguće samo na kasetu
snimljenu ovim kamkorderom. Ako dodate zvuk kaseti
snimljenoj drugim kamkorderom (uključujući drugi
DCR-HC17E/HC19E/HC21E/HC22E) kvaliteta zvuka
će se možda pogoršati.
Provjera snimljenog zvuka
A Pokrenite reprodukciju kasete na koju ste snimili
zvuk (str. 21).
B Dodirnite W t [PAGE1] t [MENU].
C Odaberite 4 (PLAYER SET) za DCRHC17E/HC19E, ili } (VCR SET) za DCRHC21E/HC22E, zatim dodirnite {/| za
odabir opcije [AUDIO MIX], zatim dodirnite
[EXEC].
D Dodirnite {/| za podešavanje balansa
između izvornog (ST1) i naknadno snimljenog
zvuka (ST2), zatim dodirnite [EXEC].
• Čuje se izvorni zvuk (ST1) kao tvorničko podešenje.
• Podešeni balans vraća se na početno podešenje približno
pet minuta nakon odvajanja akumulatorske baterije ili
odspajanja drugih izvora napajanja.
51
Priključci za spajanje vanjskih uređaja
Kamkorder
A Priključak za pribor
• Kad koristite pribor, skinite poklopac.
• Priključak za pribor ima sigurnosni sklop za dobro
pričvršćenje pribora. Za spajanje pribora pritisnite i
gurnite do kraja te pričvrstite vijak. Za skidanje
pribora olabavite vijak, pritisnite i povucite pribor
prema sebi.
B + (USB) priključak (str. 53)
C Za DCR-HC17E/HC19E:
a DV OUT Interface priključak (str. 47, 60)
Za DCR-HC21E/HC22E:
a DV Interface priključak (str. 47, 60)
D A/V (audio/video) OUT priključak (str. 30, 47)
E ` LANC priključak (plavi)
• Priključak LANC se koristi za upravljanje prijenosa
kasete video uređaja i dodatnih spojenih uređaja.
F Za DCR-HC22E:
Priključak za sučelje
G DC IN priključak (str. 9)
H + (USB) preklopka ON/OFF
• Podesite na ON za uporabu USB priključka.
Donja strana kamkordera
Handycam Station (DCR-HC22E)
52
Prije konzultiranja uputa "First Step Guide" na računalu
Kad instalirate softver Picture Package s
isporučenog CD-ROM-a na Windows računalo,
možete spojiti kamkorder na računalo i koristiti
sljedeće značajke.
• Softver i značajke za Macintosh računala razlikuju se od
onih za Windows sustav. Detalje potražite u poglavlju 6
upute "First Step Guide" na CD-ROM-u. Pojedinosti o
uputama "First Step Guide" potražite u sljedećem
poglavlju.
• Postoje dva načina spajanja kamkordera na računalo:
– USB kabelom
Ovaj način je dobar za kopiranje slike i zvuka s kasete
na računalo.
USB kabel nije isporučen s modelom DCR-HC17E.
Ako je potrebno, kupite USB 2.0 kabel (Type A do
Type B-mini). Preporuča se Sonyjev proizvod.
– i.LINK kabelom
Ovaj način je pogodan za kopiranje slike i zvuka na
kasetu. Slikovni podaci se prenose jasnije u odnosu na
USB vezu.
Detalje o povezivanju potražite u uputama "First
Step Guide".
Izrada glazbenih spotova/prezentacija
Možete odabrati najdraže video zapise i slike s
računala te jednostavno načiniti kratki video ili
originalnu prezentaciju s glazbom i vizualnim
efektima.
Automatska izrada glazbenog videa
Jednostavno možete načiniti kratki izvorni video
zapis s glazbom i slikama s kasete.
Kopiranje s kasete na Video CD
Čitav sadržaj kasete može se kopirati na video CD.
Pohranjivanje slika na CD-R
Slike koje ste kopirali na računalo možete snimiti
na CD-R.
Izrada Video CD-a
Možete izraditi video CD s izbornikom video
zapisa i prezentacija. ImageMixer VCD2 je
kompatibilan s fotografijama visoke razlučivosti.
USB Streaming Tool
Na zaslonu računala možete gledati ono što se
upravo snima.
Video Capturing Tool
Čitav sadržaj kasete može se kopirati na računalo.
• CD-ROM (isporučen) sadrži sljedeći softver
– USB driver
– "First Step Guide"
– ImageMixer VCD2
– Picture Package Ver.1.5
Gledanje video zapisa i slika na računalu
Možete odabrati umanjeni prikaz ("thumbnail")
slika kopiranih s kamkordera i tako ih pregledati na
računalu. Fotografije i video zapisi se pohranjuju u
mape prema datumu.
nastavlja se ,
53
O uputama "First Step Guide"
"First Step Guide" je uputa koju možete pročitati na
računalu.
Ovdje opisujemo osnovne funkcije, od prvog
povezivanja kamkordera i računala preko
podešavanja do općih postupaka prilikom uporabe
softvera s isporučenog CD-ROM-a. Nakon
stavljanja CD-ROM-a u računalo i čitanja poglavlja
"Instalacija softvera i "First Step Guide" (str. 55),
pokrenite "First Step Guide" i slijedite upute.
O Help datotekama softvera
Help datoteke sadrže objašnjenja svih funkcija svih
aplikacija softvera. Pojedinosti potražite u Help
datotekama nakon što pažljivo pročitate "First Step
Guide". Za otvaranje Help datoteka kliknite na
simbol [?] na zaslonu.
Sistemski zahtjevi
x Za Windows operativni sustav
Za uporabu Picture Package
OS: Microsoft Windows 98, Windows 98SE,
Windows 2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP Home
Edition ili Windows XP Professional
Potrebna je standardna instalacija.
Ispravan rad nije zajamčen kod nadogradnje
gore spomenutih sustava.
Windows 98 ne podržava funkciju USB
Streaming.
Windows 98 i Windows 98SE ne podržavaju
funkciju "DV capturing".
CPU: Intel Pentium III 500 MHz ili brži
(preporuča se 800 MHz ili više) (Za uporabu
programa ImageMixer VCD2 preporuča se Intel
Pentium II 800 MHz ili brži)
54
Aplikacija: DirectX 9.0c ili noviji (Ovaj proizvod
je baziran na DirectX tehnologiji, stoga je nužno
imati instaliran DirectX.)
Windows Media Player 7.0 ili noviji
Macromedia Flash Player 6.0 ili noviji
Zvučni sustav: 16-bitna stereo zvučna kartica i
stereo zvučnici
Memorija: 64 MB ili više
Tvrdi disk: 500 MB ili više slobodnog prostora na
disku za instalaciju.
Preporučeni slobodan prostor na tvrdom disku: 6
GB ili više (ovisno o veličini datoteke obrađenih
slika)
Video: 4 MB VRAM video kartica, minimalno 800
T 600 točaka High color (16-bitna boja, 65000
boja), DirectDraw driver (Pri razlučivosti
manjoj od 800 T 600 točaka i s manje od 256
boja, ovaj proizvod neće raditi ispravno.)
Ostalo: USB priključak (standardni), DV
priključak (IEEE1394, i.LINK) (za spajanje
i.LINK kabelom), CD-R uređaj (potreban za
snimanje Video CD-a).
Detalje o kompatibilnom CD-R uređaju
potražite na http://www.ppackage.com.
x Za Macintosh operativni sustav
Kad koristite ImageMixer VCD2
OS: Mac OS X (v10.1.5 ili noviji)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook, PowerMac
serije G3/G4/G5
Memorija: 128 MB ili više
Tvrdi disk: 250 MB ili više slobodnog prostora za
instalaciju
4 GB prostora na disku ili više za radno područje
(ovisno o veličini datoteke obrađenih slika)
Video: minimalno 1024 T 768 točaka, 32000 boja
(Pri razlučivosti manjoj od 1024 T 768 točaka ili
256 boja ovaj proizvod neće raditi ispravno.)
Instalacija softvera i "First
Step Guide"
Aplikacija: QuickTime 4 ili noviji (preporuča se
QuickTime 5)
Ostalo: Diskovni pogon
• Kad povežete kamkorder i Macintosh računalo USB
kabelom, nije moguće kopirati slike s kasete na
računalo. Povežite i.LINK kabelom i koristite standardni
softver operativnog sustava.
Softver s isporučenog CD-ROM-a je potrebno
instalirati softver i ostalo prije spajanja
kamkordera na računalo. Nakon toga više nije
potrebna instalacija. Softver koji ćete koristiti ovisi
o operativnom sustavu.
Windows računalo: Picture Package (uključujući
ImageMixer VCD2)
Macintosh računalo: ImageMixer VCD2
Detalje o softveru potražite u uputi "First Step
Guide".
Instalacija na Windows računalo
Za Windows 2000/Windows XP logirajte se kao
Administrator.
1 Provjerite da kamkorder nije spojen na
računalo.
2 Uključite računalo.
Prije instalacije softvera zatvorite sve aktivne
programe.
3 Stavite isporučeni CD-ROM u diskovni
pogon računala.
Pojavi se uvodna slika.
Ako se uvodna slika ne pojavi
A Dva puta kliknite na [My Computer].
B Dva puta kliknite na [PICTUREPACKAGE]
(diskovni pogon)*.
* Nazivi diskovnog pogona (poput (E:)), mogu se
razlikovati, ovisno o računalu.
nastavlja se ,
55
4 Kliknite na [Install].
7 Pročitajte [Licence Agreement] i
označite [I accept the terms of the
licence agreement] te kliknite na [Next].
Ovisno o operativnom sustavu računala, može
se pojaviti poruka da se "First Step Guide" ne
može instalirati automatski pomoću
InstallShield Wizarda. U tom slučaju ručno
kopirajte "First Step Guide" na računalo u
skladu s uputama iz poruke.
8 Odaberite mapu za instalaciju i kliknite
na [Next].
5 Odaberite jezik instalacije i kliknite na
[Next].
9 U prozoru [Ready to Install the Program]
kliknite na [Install].
Počinje instalacija Picture Package-a.
6 Kliknite na [Next].
10 Odaberite jezik instalacije za "First
Step Guide" i kliknite na [Next].
Ovisno o računalu, ovaj prozor se možda neće
pojaviti. U tom slučaju prijeđite na korak 12.
56
C Kliknite na [Finish].
11 Kliknite na [Next] za instalaciju uputa
"First Step Guide".
14 Označite kvadratić pokraj poruke [Yes,
12 Kliknite na [Next] i slijedite upute na
I want to restart my computer now.] i
kliknite na [Finish].
zaslonu za instalaciju ImageMixer VCD2.
13 Ako se pojavi prozor [Installing
Microsoft (R) DirectX(R)], slijedite donje
korake za instalaciju DirectX 9.0c. Ako
ne, prijeđite na korak 14.
Računalo se jednom isključi i zatim ponovo
automatski uključuje (Restart). Na desktopu se
pojave ikone za [Picture Package Menu] i
[Picture Package Menu destination Folder] (i
"First Step Guide", ako je instaliran u koracima
11 i 12).
A Pročitajte [Licence Agreement], zatim kliknite
na [Next].
15 Izvadite CD-ROM iz računala.
B Kliknite na [Next].
• Imate li pitanja o softveru Picture Package, potražite
informacije na str. 59.
nastavlja se ,
57
Instalacija na Macintosh računalo
10 Kad se pojavi poruka o suglasnosti
korisnika, unesite ime i zaporku.
1 Provjerite da kamkorder nije spojen na
računalo.
2 Uključite računalo.
Prije instalacije softvera zatvorite sve aktivne
programe.
3 Stavite isporučeni CD-ROM u diskovni
pogon računala.
4 Dva puta kliknite ikonu CD-ROM-a.
5 Kopirajte [FirstStepGuide.pdf] na
željenom jeziku iz mape [FirstStepGuide]
na računalo.
6 Nakon toga instalirajte ImageMixer
VCD2.
7 Kopirajte [IMXINST.SIT] iz mape [MAC]
na CD-ROM-u u mapu po izboru.
8 Dva puta kliknite na [IMXINST.SIT] u
mapi u koju je kopiran.
9 Dva puta kliknite na raspakiranu
datoteku [ImageMixerVCD2_Install].
58
Počinje instalacija programa ImageMixer
VCD2.
• Detalje o uporabi ImageMixer VCD2 potražite u on-line
Help dokumentaciji.
Pregled uputa "First Step Guide"
Pregled datoteke "First Step Guide"
Detalji o softveru
Pokretanje na Windows računalu
Podrška za korisnike Pixela softvera
Preporučujemo uporabu Microsoft Internet
Explorer Ver.6.0 ili novijeg.
Dva puta kliknite ikonu
na desktopu.
Pixela Home Page
Windows: http://www.ppackage.com/
Macintosh: http://www.ImageMixer.com/
– Europa (VB) telefon:
+44-1489-564-764
O autorskim pravima
Također možete kliknuti na [Start],
[Programs] ([All Programs] kod Windows
XP), [Picture Package] i [First Step Guide] te
zatim pokrenuti [First Step Guide].
• Kad pregledavate "First Step Guide" u HTML
formatu na računalu bez automatske instalacije,
kopirajte mapu željenog jezika iz mape
[FirstStepGuide] na CD-ROM-u na računalo. "First
Step Guide" možete otvoriti i dvostrukim klikom na
"index.html".
• Pogledajte "FirstStepGuide.pdf" u sljedećim
slučajevima:
– Kod ispisa uputa "First Step Guide".
– Kad upute "First Step Guide" nisu ispravno
prikazane zbog postavki pretraživača bez obzira na
ispravan sustav.
– Kad se HTML verzija uputa "First Step Guide" ne
instalira automatski.
Glazbeni i zvučni zapisi, te glazbeni sadržaji treće
strane do kojih se može doći s CD-a, Interneta ili
drugih izvora ("Glazbeni sadržaji") su vlasništvo
odgovarajućih vlasnika i stoga su zaštićeni
zakonom o autorskim pravima i drugim važećim
zakonima pojedine zemlje. Osim ako to nije izričito
zakonski dopušteno, zabranjeno je koristiti bilo koji
od glazbenih sadržaja bez dozvole vlasnika
autorskih prava (to uključuje neograničeno
kopiranje, izmjene, reprodukciju, uporabu na web
stranicama, te distribuciju u obliku posudbe,
prodaje ili objavljivanja materijala). Licenca za
softver Picture Package tvrtke Sony ne
podrazumijeva neovlaštenu uporabu gore
spomenutih glazbenih sadržaja.
Pokretanje na Macintosh računalu
Dva puta kliknite na "FirstStepGude.pdf".
Za pregled PDF datoteka potreban vam je
Adobe Reader. Ako ga nemate, možete ga
prenijeti s adrese http://www.adobe.com/
59
Snimanje DVD-a (funkcija Direct Access to "Click to DVD")
Spajanjem kamkordera na Sony VAIO osobno
računalo* koje podržava "Click to DVD" putem
i.LINK kabela (opcija), moguće je jednostavno
kopirati zapise na DVD. Slike se automatski
kopiraju i snimaju na DVD.
Sljedeći postupci opisuju snimanje s kasete na
DVD. Detalje o kompatibilnim modelima računala
ili potrebnom sustavu potražite na sljedećim web
stranicama:
– Europa
http://www.vaio-link.com/
Prva uporaba funkcije Direct Access to "Click
to DVD"
Izravni pristup funkciji Direct Access to "Click to
DVD" omogućuje jednostavno snimanje DVD-a
ako je kamkorder spojen na računalo. Prije toga
slijedite donje korake za pokretanje "Click To DVD
Automatic Mode Launcher."
A Uključite računalo.
B Kliknite Start i odaberite [All Programs].
C S popisa prikazanih programa odaberite [Click to
DVD] i kliknite na [Click to DVD Automatic
Mode Launcher].
Pokreće se [Click to DVD Automatic Mode
Launcher].
● Nakon
na i.LINK (IEEE1394)
priključak
i.LINK kabel
(opcija)
na a DV priključak
prvog pokretanja [Click to DVD
Automatic Mode Launcher], on se pokreće svaki
sljedeći put kad uključite računalo.
● [Click to DVD Automatic Mode Launcher] se
može podesiti za svakog korisnika Windows XP
sustava.
1 Uključite računalo.
Zatvorite sve programe koji koriste i.LINK.
2 Pripremite izvor napajanja za kamkorder
i pomaknite preklopku POWER prema
dolje za uključenje žaruljice PLAY/EDIT.
● Za ovaj
postupak ne može se koristiti USB, već
samo i.LINK kabel.
* Potrebno vam je Sony VAIO računalo koje mora
imati DVD-R uređaj za snimanje DVD-a. Također
vam je potrebno računalo s "Click to DVD
Ver.1.2" (Sonyjev originalni softver) ili novijim.
60
Kao izvor napajanja koristite isporučeni AC
adapter, budući da snimanje DVD-a traje
nekoliko sati.
3 Stavite snimljenu kasetu u kamkorder.
8 Dodirnite [\ END] za dovršetak izrade
DVD-a.
4 Povežite kamkorder i računalo i.LINK
kabelom (opcija) (str. 52, 60).
• Kad povezujete kamkorder i računalo, obratite
pozornost na pravilno umetanje priključaka. Ako
silom utaknete priključak, on se može oštetiti i tako
prouzročiti kvarove kamkordera.
• Za detalje pogledajte "First Step Guide".
5 Dodirnite W t [PAGE2] t [BURN
DVD] t j.
Pokreće se "Click to DVD" i na zaslonu
računala se pojave upute.
6 Stavite DVD za snimanje u računalo.
7 Dodirnite [EXEC] na zaslonu
kamkordera.
Uložnica diska automatski izlazi.
Za snimanje drugog DVD-a istog sadržaja,
dodirnite [YES].
Uložnica diska izlazi. Stavite novi DVD za
snimanje. Zatim ponovite korake 7 i 8.
Za prekid postupka
Dodirnite [CANCEL] na LCD zaslonu kamkordera.
• Nije moguće zaustaviti postupak nakon što se na LCD
zaslonu kamkordera pojavi poruka [Finalizing DVD].
• Nemojte odspojiti i.LINK kabel ili postaviti preklopku
POWER u drugi položaj dok se slika ne kopira u
cijelosti.
• Kad se na zaslonu prikaže [CONVERTING] ili
[WRITING], završeno je snimanje slika. Čak i kad
odspojite i.LINK kabel (opcija) ili isključite kamkorder,
nastavit će se snimanje DVD-a.
Status postupka vidljiv je na LCD zaslonu
kamkordera.
CAPTURING: Slika s kasete kopira se na
računalo.
CONVERTING: Slika se pretvara u MPEG2
format.
WRITING: Slika se snima na DVD.
• Koristite li DVD-RW/+RW na kojem već ima
snimljenih podataka, na LCD zaslonu kamkordera se
pojavi poruka [This is a recorded disc. Delete and
overwrite?]. Kada dodirnete [EXEC], postojeći
podaci se brišu i snimaju se novi.
nastavlja se ,
61
• Kopiranje se prekida u bilo kojem od sljedećih
slučajeva. Na DVD se snimaju podaci do trenutka u
kojem je postupak prekinut.
Detalje potražite u help datotekama "Click to DVD
Automatic Mode Launcher".
– Ako je na kaseti praznina od 10 sekundi ili više.
– Ako podaci na kaseti sadrže datum raniji od datuma
snimanja kasnijih slika.
– Ako su na istoj kaseti slike normalne veličine i slike
širokog ("wide") formata.
• Nije moguće pokrenuti nijednu funkciju na kamkorderu
u sljedećim slučajevima:
– Tijekom reprodukcije kasete
– Kad pokrenete "Click to DVD" s računala.
62
U slučaju problema
Ako u radu s kamkorderom naiđete na bilo kakav problem, pomoću sljedeće tablice provjerite mogući kvar.
Ako problem ustraje, isključite kamkorder iz napajanja i obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Općenito/Easy Handycam
Kamkorder se ne uključuje.
• Akumulatorska baterija je prazna, slaba ili nije stavljena na kamkorder.
• Stavite napunjenu akumulatorsku bateriju na kamkorder.
• Koristite AC adapter za spajanje na zidnu utičnicu (str. 9).
• Za DCR-HC22E:
Kamkorder ispravno umetnite u postolje Handycam Station (str. 9).
Kamkorder ne radi čak i kad je uključen.
• Odspojite AC adapter iz zidne utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju i zatim spojite ponovo nakon
jedne minute. Ako funkcije i dalje ne rade, šiljatim predmetom pritisnite tipku RESET (str. 23). (Pritisnete li
tipku RESET, sva podešenja, zajedno s točnim vremenom (osim opcija izbornika PAGE1/PAGE2/PAGE3)
se vraćaju na početne vrijednosti.)
Ne možete isključiti ili uključiti način Easy Handycam.
• Tijekom snimanja ili komunikacije s drugim uređajem putem USB kabela ne možete uključiti ili isključiti
način Easy Handycam.
Podešenja se mijenjaju kad uključite način Easy Handycam.
• Kad je uključen način Easy Handycam, podešenja funkcija koje nisu prikazane na zaslonu se vraćaju na
tvorničke vrijednosti. Prethodno promijenjena podešenja se vraćaju kad uključite ili isključite funkciju Easy
Handycam.
[DEMO MODE] se ne pokreće.
• Ne možete vidjeti demo prikaz kad je funkcija NIGHTSHOT PLUS podešena na ON.
• Izvadite kasetu iz kamkordera (str. 17).
Kamkorder se zagrijava.
• Kamkorder je uključen duže vrijeme i zagrijavanje je uobičajena pojava.
Baterije/izvori napajanja
Napajanje se iznenada isključuje.
• Kad prođe otprilike 5 minuta, a Vi ne dodirnete nijednu tipku kamkordera, on se automatski isključuje
(A.SHUT OFF). Promijenite postavku [A.SHUT OFF] (str. 46) ili ponovno uključite napajanje ili koristite
AC adapter.
• Napunite bateriju (str. 9).
nastavlja se ,
63
Žaruljica CHG (punjenje) ne svijetli tijekom punjenja baterije.
• Preklopku POWER postavite na OFF (CHG) (str. 9).
• Ispravno uložite bateriju u kamkorder (str. 9).
• Nema napajanja iz zidne utičnice (str. 9).
• Za DCR-HC22E:
Kamkorder ispravno umetnite u postolje Handycam Station (str. 9).
• Punjenje je dovršeno (str. 9).
Žaruljica CHG (punjenje) trepće tijekom punjenja baterije.
• Pravilno stavite bateriju na kamkorder. Ako to ne rješava problem, odspojite AC adapter iz utičnice i
obratite se Sonyjevom prodavatelju. Baterija je možda oštećena.
Često dolazi do prekida napajanja iako indikator kapaciteta baterije pokazuje da je dovoljno
napunjena.
• Došlo je do problema u prikazu indikatora kapaciteta ili baterija nije dovoljno napunjena. Potpuno je
napunite kako bi se promijenio prikaz indikatora (str. 9).
Indikator preostalog kapaciteta baterije nije točan.
• Temperatura okoliša je preniska ili previsoka ili baterija nije dovoljno napunjena. To nije kvar.
• Ponovo napunite bateriju do kraja. Ako to ne rješava problem, zamijenite bateriju novom jer je možda
oštećena (str. 9, 78).
• Prikazani kapacitet možda nije točan ovisno o mjestu uporabe. Kad otvorite ili zatvorite LCD zaslon,
potrebna je otprilike jedna minuta za točan prikaz kapaciteta baterije.
Baterija se brzo prazni.
• Temperatura okoliša je preniska ili previsoka ili baterija nije dovoljno napunjena. To nije kvar.
• Ponovo napunite bateriju do kraja. Ako to ne rješava problem, zamijenite bateriju novom jer je možda
oštećena (str. 9, 78).
Problemi u radu kad je kamkorder spojen na AC adapter.
• Isključite kamkorder i odspojite AC adapter iz zidne utičnice, te ga zatim ponovo spojite.
LCD zaslon/tražilo
Kad pritisnete LCD zaslon, pojavljuje se mutni uzorak.
• Ne radi se o kvaru. Nemojte jako pritiskati LCD zaslon.
64
Na zaslonu ili tražilu je vidljiva nepoznata slika.
• Kamkorder je u [DEMO MODE] načinu rada (str. 45). Dodirnite LCD zaslon ili stavite kasetu za isključenje
[DEMO MODE].
Na zaslonu je vidljiv nepoznati indikator.
• Pogledajte tablicu s indikatorima (str. 74).
Slika ostaje na LCD zaslonu.
• To se događa ako odspojite AC adapter ili izvadite bateriju bez prethodnog isključenja kamkordera, no u
tom slučaju je to uobičajena pojava.
Na zaslonu osjetljivom na dodir se ne pojavljuju tipke.
• Lagano dodirnite LCD zaslon.
• Pritisnite DSPL/BATT INFO (ili DISPLAY na daljinskom upravljaču isporučenom s modelima DCR-HC19E/
HC21E/HC22E) (str. 15).
Tipke na zaslonu osjetljivom na dodir ne rade ispravno ili uopće ne rade.
• Podesite zaslon ([CALIBRATION]) (str. 82).
Slika u tražilu je nejasna.
• Podesite leću pomoću preklopke za podešavanje leće (str. 14).
Slika u tražilu je nestala.
• Zatvorite LCD zaslon. Slika se ne vidi u tražilu kad je LCD zaslon otvoren (str. 14).
Kasete
Kaseta se ne može izbaciti iz pretinca.
• Provjerite je li izvor napajanja (baterija ili AC adapter) ispravno spojen (str. 9).
• Odvojite i zatim ponovo stavite bateriju na kamkorder (str. 10).
• Stavite napunjenu akumulatorsku bateriju na kamkorder (str. 9).
Kaseta se ne izbacuje čak i kad je pokrov pretinca otvoren.
• Unutar kamkordera se kondenzirala vlaga (str. 81).
Kad koristite kasetu s memorijom, nije vidljiv indikator kasetne memorije.
• Kamkorder ne podržava kasetnu memoriju te se, s skladu s time, ne pojavljuje indikator.
nastavlja se ,
65
Ne vidi se indikator preostale kasete.
• Podesite opciju [, REMAIN] na [ON] za trajni prikaz indikatora preostale vrpce (str. 45).
Snimanje
Također pogledajte "Podešavanje slike tijekom snimanja" (str. 66).
Vrpca se ne pokreće kad pritisnete REC START/STOP.
• Pomaknite preklopku POWER prema dolje za uključenje žaruljice CAMERA (str. 18, 20).
• Vrpca je došla do kraja. Premotajte je ili stavite novu kasetu.
• Postavite zaštitni graničnik u položaj REC ili stavite novu kasetu (str. 77).
• Vrpca je zapela za glavu (kondenzacija vlage). Izvadite kasetu i ostavite kamkorder najmanje jedan sat i
zatim ponovo stavite kasetu (str. 81).
Ne možete koristiti funkciju snimanja u intervalima od posljednjeg prizora do sljedećeg
• Obratite pažnju na sljedeće:
– Izvedite postupak END SEARCH (str. 26).
– Nemojte vaditi kasetu. (Slika će se snimati bez prestanka i pauza čak i kad isključite napajanje.)
– Na istu vrpcu nemojte snimati slike u SP i LP načinu.
– U LP načinu izbjegavajte prekid, a zatim snimanje video zapisa.
Prilikom snimanja fotografije se ne čuje zvuk zatvarača.
• Podesite opciju [BEEP] na [ON] (str. 46).
Vanjska bljeskalica (opcija) ne radi.
• Vanjska bljeskalica je isključena ili nije ispravno spojena.
• Pričvršćene su dvije ili više bljeskalica. Moguće je priključiti samo jednu vanjsku bljeskalicu.
Funkcija [END SCH] ne radi.
• Kaseta s memorijom je izbačena nakon snimanja (str. 26).
• Kaseta je prazna.
Funkcija [END SCH] ne radi ispravno.
• Na početku ili u sredini kasete ima praznih dijelova. To je u tom slučaju uobičajena pojava.
Podešavanje slike tijekom snimanja
Također pogledajte "Izbornik" (str. 69).
66
Automatsko izoštravanje ne radi.
• Podesite [FOCUS] na [\ AUTO] (str. 33).
• Uvjeti snimanja nisu pogodni za automatsko izoštravanje. Izoštrite sliku ručno (str. 33).
Funkcija [STEADYSHOT] ne radi.
• Podesite opciju [STEADYSHOT] na [ON] (str. 42).
Ne radi funkcija pozadinskog osvjetljenja.
• Funkcija BACK LIGHT se poništava kad [EXPOSURE] podesite na [MANUAL] (str. 34) ili odaberete
[SPOT METER] (str. 33).
• Funkcija BACK LIGHT ne radi u načinu Easy Handycam.
Tijekom snimanja svijeće ili električnog svjetla u tamnom prostoru pojavljuje se okomita
pruga.
• Preveliki kontrast između objekta i pozadine. To nije neispravnost.
Tijekom snimanja svijetlog objekata pojavljuje se okomita pruga.
• Pojava fenomena "razmazivanja". To nije neispravnost.
Boja slike nije prikazana pravilno.
• Isključite funkciju NightShot plus (str. 22).
Slika je previše svijetla i objekt se ne pojavljuje na LCD zaslonu.
• Isključite funkciju NightShot plus (str. 22).
• Isključite funkciju BACK LIGHT (str. 22).
Slika titra ili su zamjetne promjene boja.
• To se događa kod snimanja pod umjetnom rasvjetom uz funkcije [PORTRAIT] ili [SPORTS]. U tom slučaju
isključite funkciju [PROGRAM AE] (str. 40).
Kod snimanja zaslona televizora ili monitora računala pojavljuju se okomite pruge.
• Podesite opciju [STEADYSHOT] na [OFF] (str. 42).
Reprodukcija
Reprodukcija nije moguća.
• Preklopku POWER pomaknite prema dolje za uključenje žaruljice PLAY/EDIT.
• Premotajte kasetu (str. 21).
nastavlja se ,
67
Na slici se pojavljuju vodoravne linije ili slika pri reprodukciji nije jasna ili se ne pojavljuje.
• Očistite glavu kasetom za čišćenje (opcija) (str. 82).
Pri reprodukciji se ne čuje zvuk ili je utišan.
• Podesite opciju [HiFi SOUND] na [STEREO] (str. 43).
• Pojačajte glasnoću (str. 21).
• Podesite [AUDIO MIX] sa [ST2] (dodatni zvuk) strane dok se zvuk ne začuje kako treba (str. 51).
• Kad koristite S VIDEO priključak, provjerite jesu li spojeni i crveni i bijeli utikači A/V kabela (str. 30).
Zvuk je isprekidan.
• Očistite glavu kasetom za čišćenje (opcija) (str. 82).
Na zaslonu je vidljiva oznaka "---".
• Kaseta koju reproducirate snimljena je bez podešenog datuma i vremena.
• Reproducira se prazan dio vrpce.
• Podaci na dijelu vrpce koji su ogrebeni ili imaju smetnje ne mogu se reproducirati.
Zamjetne su smetnje u slici i na zaslonu je vidljiv indikator 4.
• Kaseta je snimljena u sustavu različitom od sustava kamkordera (PAL) i u tom slučaju je to uobičajena
pojava (str. 77).
Na zaslonu je prikazano ^ 4ch-12b
• Kaseta koju reproducirate je snimljena na drugom uređaju s 4-kanalnim mikrofonom (4CH MIC REC). Vaš
kamkorder ne podržava 4-kanalno snimanje putem mikrofona.
Pretraživanje podataka ne radi ispravno. (DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
• Ukoliko snimate dnevno manje od dvije minute, kamkorder možda neće točno naći mjesto na kojem se
mijenja datum snimanja.
• Na početku ili sredini kasete je možda prazan dio. To nije kvar.
Daljinski upravljač (DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
Isporučeni daljinski upravljač ne radi
• Opciju [COMMANDER] na [ON] (str. 46).
• Uklonite prepreke između daljinskog upravljača i senzora.
• Senzor ne usmjeravajte prema izvorima jake svjetlosti, primjerice izravnoj sunčevoj svjetlosti ili osvjetljenju
u prostoriji, jer daljinski upravljač možda neće raditi ispravno.
• Uložite novu bateriju. Umetnite bateriju u pretinac pazeći na ispravan položaj polariteta +/– (str. 83).
68
Ostali problemi u radu videorekordera kod uporabe daljinskog upravljača.
• Za videorekorder odaberite način upravljanja koji nije VTR2 ili prekrijte senzor videorekordera crnim
papirom.
Izbornik
Zasjenjene su opcije iz izbornika
• Ne možete odabrati zasjenjene opcije u trenutnim uvjetima snimanja/reprodukcije.
Ne možete koristiti [SPOT METER].
• Ne možete koristiti [SPOT METER] s funkcijom NightShot plus.
• Ako podesite [PROGRAM AE], [SPOT METER] se automatski podešava na [\ AUTO].
Ne možete koristiti [EXPOSURE].
• Ne možete koristiti [EXPOSURE] s funkcijom NightShot plus.
Ne možete koristiti [WHT BAL].
• Ne možete koristiti [WHT BAL] ako koristite NightShot plus.
Ne možete koristiti [SPOT FOCUS].
• Ne možete koristiti [SPOT FOCUS] zajedno s [PROGRAM AE].
Ne možete koristiti [PROGRAM AE].
• Ne možete koristiti [PROGRAM AE] kad je preklopka NIGHTSHOT PLUS podešena na ON.
Naknadno snimanje zvuka/editiranje/spajanje na druge uređaje
Slika s kamkordera se ne pojavljuje na zaslonu spojenog uređaja.
• Kad kamkorder postavite na Handycam Station, zatvorite pokrov DC IN priključka i potpuno umetnite
kamkorder na Handycam Station u ispravnom smjeru (str. 10).
Vremenski kôd i ostale informacije se pojavljuju na zaslonu spojenog uređaja.
• Podesite [DISP OUT] na [LCD] dok je spojen A/V kabel (str. 46).
Ne možete ispravno naknadno snimiti zvuk pomoću A/V priključnog kabela.
• Podesite [DISP OUT] na [LCD] (str. 46).
• A/V spojni kabel nije ispravno priključen. Provjerite je li spojen u ispravnu utičnicu, npr. na izlaz uređaja s
kojeg snimate sliku ili na ulazni priključak drugog uređaja za snimanje slike s kamkordera.
nastavlja se ,
69
Naknadno snimljeni zvuk na kasetu se ne čuje.
• Podesite [AUDIO MIX] sa [ST1] (izvorni zvuk) strane dok se zvuk ne začuje kako treba (str. 51).
Slika s priključenog uređaja nije prikazana pravilno. (DCR-HC21E/HC22E)
• Ulazni signal nije PAL.
Slika je izobličena ili tamna. (DCR-HC22E)
• A/V spojni kabeli su priključeni na kamkorder i Handycam Station. Odspojite jedan od A/V kabela.
Spajanje na računalo
Računalo ne prepoznaje kamkorder. W X
• Odspojite kabel iz računala i kamkordera i zatim ga ponovo čvrsto spojite.
• Za DCR-HC22E:
Preklopku + (USB) ON/OFF na postolju Handycam Station podesite na ON.
• Za DCR-HC22E:
Handycam Station dobro pričvrstite na kamkorder.
• Odspojite sve USB uređaje s računala osim tipkovnice, miša i kamkordera.
• Odspojite kabel s računala i kamkordera, restartajte računalo i ponovo pravilno spojite.
Kad stavite isporučeni CD-ROM u računalo, pojavi se poruka pogreške.
• Podesite razlučivost računala na sljedeći način:
– Windows: 800 T 600 točaka ili više, High Color (16 bits, 65 000 boja) ili više
– Macintosh: 1024 T 768 točaka ili više, 32 000 boja ili više
Na računalu se ne vide slike koje snima kamkorder. W X
• Odspojite kabel s računala, uključite kamkorder i zatim ga ponovo spojite.
• Pomaknite preklopku POWER prema dolje za uključenje žaruljice CAMERA na kamkorderu i podesite
[USB STREAM] na [ON] (str. 45) (Samo ako ste kamkorder spojili na Windows računalo USB kabelom).
Na računalu se ne vide slike s kasete. W X
• Odspojite kabel s računala, uključite kamkorder i zatim ga ponovo spojite.
• Pomaknite preklopku POWER prema dolje za uključenje žaruljice PLAY/EDIT i podesite [USB STREAM]
na [ON] (str. 45) (Samo ako ste kamkorder spojili na Windows računalo USB kabelom).
70
Slika se ne pojavljuje na zaslonu Windows računala kad koristite USB kabel. W
• USB driver je nepravilno registriran jer je kamkorder spojen na računalo prije instalacije USB drivera.
Slijedite niže opisani postupak za pravilnu instalaciju USB drivera.
x Windows 98/Windows 98SE/Windows Me
Pravilno kopiranje ili reprodukcija slika s kasete na računalu nije zajamčeno u sustavu Windows 98.
1 Provjerite je li kamkorder spojen na računalo.
2 Desnom tipkom miša kliknite na [My Computer] i kliknite na [Properties].
Pojavi se prozor [System Properties].
3 Kliknite na [Device Manager].
4 Ako su već instalirani niže navedeni uređaji, kliknite ih desnom tipkom miša i kliknite na [Remove] za
njihovo brisanje.
Za kopiranje i gledanje slika snimljenih na kasetu
− [USB Audio Device] u mapi [Sound, video and game controllers]
− [USB Device] u mapi [Other devices]
− [USB Composite Device] u mapi [Universal Serial Bus Controller]
5
6
7
8
Kad se pojavi prozor s porukom [Confirm Device Removal], kliknite na [OK].
Isključite kamkorder, odspojite USB kabel i restartajte računalo.
Stavite isporučeni CD-ROM u računalo.
Slijedite donje korake i pokušajte ponovo instalirati USB driver.
1 Dva puta kliknite na [My Computer].
2 Desnom tipkom miša kliknite na [PICTUREPACKAGE] (diskovni pogon)*.
* Nazivi diskovnog pogona (poput (E:)) mogu se razlikovati, ovisno o računalu.
3
4
5
•
Kliknite na [Open].
Dva puta kliknite na [Driver].
Dva puta kliknite na [Setup.exe].
Brisanje bilo kojih parametara osim [USB Audio Device], [USB Device] i [USB Composite Device]
može prouzročiti nepravilnosti u radu računala.
x Windows 2000
Logirajte se kao Administrator.
1 Provjerite je li kamkorder spojen na računalo.
2 Desnom tipkom miša kliknite na [My Computer] i kliknite na [Properties].
Pojavi se prozor [System Properties].
3 Kliknite na [Hardware] t [Device Manager] t [View] t [Devices by type].
4 Ako su već instalirani niže navedeni uređaji, kliknite ih desnom tipkom miša i kliknite na [Uninstall] za
njihovo brisanje.
nastavlja se ,
71
Za kopiranje i gledanje slika snimljenih na kasetu
− [USB Composite Device] u mapi [Universal Serial Bus Controller]
− [USB Audio Device] u mapi [Sound, video and game controller]
− [Composite USB Device] u mapi [Other devices]
5
6
7
8
Kad se pojavi prozor s porukom [Confirm Device Removal], kliknite na [OK].
Isključite kamkorder, odspojite USB kabel i restartajte računalo.
Stavite isporučeni CD-ROM u računalo.
Slijedite donje korake i pokušajte ponovo instalirati USB driver.
1 Dva puta kliknite na [My Computer].
2 Desnom tipkom miša kliknite na [PICTUREPACKAGE] (diskovni pogon)*.
* Nazivi diskovnog pogona (poput (E:)) mogu se razlikovati, ovisno o računalu.
3
4
5
•
Kliknite na [Open].
Dva puta kliknite na [Driver].
Dva puta kliknite na [Setup.exe].
Brisanje bilo kojih parametara osim [USB Composite Device], [USB Audio Device] ili [Composite
USB Device] može prouzročiti nepravilnosti u radu računala.
x Windows XP
Logirajte se kao Administrator.
1 Provjerite je li kamkorder spojen na računalo.
2 Kliknite na [Start].
3 Desnom tipkom miša kliknite na [My Computer], zatim kliknite na [Properties].
Pojavi se prozor [System Properties].
4 Kliknite na [Hardware] t [Device Manager] t [View] t [Devices by type].
5 Ako su već instalirani niže navedeni uređaji, kliknite ih desnom tipkom miša i kliknite na [Uninstall] za
njihovo brisanje.
Za kopiranje i gledanje slika snimljenih na kasetu
− [USB Composite Device] u mapi [Universal Serial Bus Controller]
− [USB Audio Device] u mapi [Sound, video and game controller]
− [USB Device] u mapi [Other devices]
6
7
8
9
Kad se pojavi prozor s porukom [Confirm Device Removal], kliknite na [OK].
Isključite kamkorder, odspojite USB kabel i restartajte računalo.
Stavite isporučeni CD-ROM u računalo.
Slijedite donje korake i pokušajte ponovo instalirati USB driver.
1 Dva puta kliknite na [My Computer].
2 Desnom tipkom miša kliknite [PICTUREPACKAGE] (diskovni pogon)*.
* Nazivi diskova (poput (E:)) mogu se razlikovati, ovisno o računalu.
3 Kliknite na [Open].
4 Dva puta kliknite na [Driver].
5 Dva puta kliknite na [Setup.exe].
72
• Brisanje bilo kojih parametara osim [USB Composite Device], [USB Audio Device] ili [USB Device]
može prouzročiti nepravilnosti u radu računala.
Kad je kamkorder spojen na Windows računalo USB kabelom, ne čuje se zvuk. W
• Promijenite podešenja računala na sljedeći način:
1 Odaberite [Start] t [Programs] ([All Programs] u sustavu Windows XP) t [Picture Package] t
[Handycam Tools] t [USB Streaming Tool].
2 U izborniku [Select audio device] odaberite drugi uređaj.
3 Slijedite upute na zaslonu, kliknite na [Next] i kliknite na [Done].
• Windows 98 ne podržava zvuk.
Reprodukcija video zapisa ne odvija se besprijekorno tijekom uporabe funkcije USB
streaming. W
• Promijenite podešenja na sljedeći način:
1 Odaberite [Start] t [Programs] ([All Programs] u sustavu Windows XP) t [Picture Package] t
[Handycam Tools] t [USB Streaming Tool].
2 Pomaknite kliznik u smjeru (-) unutar [Select video quality].
3 Slijedite upute na zaslonu, kliknite na [Next] i kliknite na [Done].
Picture Package ne radi kako treba.
• Zatvorite Picture Package i restartajte Windows računalo.
Tijekom uporabe Picture Package pojavi se poruka pogreške.
• Prvo zatvorite Picture Package i postavite preklopku POWER na kamkorderu u drugi položaj.
CD-R uređaj nije prepoznat ili se podaci ne mogu kopirati na CD-R pomoću aplikacija
Picture Package Auto Video, Producer, CD Backup ili VCD Maker.
• Pronađite kompatibilni CD-R uređaj na http://www.ppackage.com/.
"First Step Guide" nije prikazan pravilno.
• Slijedite donji postupak i pogledajte "First Step Guide" (FirstStepGuide.pdf).
1
2
3
*
Stavite isporučeni CD-ROM u uložnicu računala.
Dva puta kliknite na [My Computer].
Desnom tipkom miša kliknite [PICTUREPACKAGE] (diskovni pogon)*.
Nazivi diskova (poput (E:)) mogu se razlikovati, ovisno o računalu.
4
5
6
7
Kliknite na [Explorer].
Dva puta kliknite na [FirstStepGuide].
Dva puta kliknite na mapu željenog jezika.
Dva puta kliknite na "FirstStepGuide.pdf".
73
Indikatori i poruke upozorenja
Dijagnostički pokazivač/indikatori
upozorenja
Ako se na zaslonu ili u tražilu pojave indikatori,
provjerite sljedeću tablicu. Neke probleme možete
sami riješiti. Ako ne uspijete, obratite se
prodavatelju ili ovlaštenom Sonyjevom servisu.
C: (ili E:) kk:kk (dijagnostički pokazivač)
C:04:kk
• Koristili ste akumulatorsku bateriju koja nije
“InfoLITHIUM”. Koristite “InfoLITHIUM”
bateriju (str. 78).
% (indikator upozorenja na kondenzaciju)*
• Izvadite kasetu i ostavite kamkorder oko sat vremena s otvorenim pretincem za kasete (str. 81).
Q (indikator upozorenja za kasetu)
Sporo treptanje:
• Do kraja kasete ostalo je manje od pet minuta.
• Kaseta nije uložena.*
• Zaštitni graničnik na kaseti je pomaknut na
LOCK (str. 77)*
Brzo treptanje:
• Vrpca je došla do kraja.*
C:21:kk
• Došlo je do kondenzacije vlage. Izvadite kasetu i
ostavite kamkorder bar jedan sat te ponovno
uložite kasetu (str. 81).
C:22:kk
• Očistite glavu pomoću kasete za čišćenje (nije
isporučena) (str. 82).
C:31:kk/C:32:kk
• Kvar koji se može popraviti, a nije gore
spomenut. Izvadite i ponovo stavite kasetu i tada
rukujte kamkorderom. Nemojte izvoditi ovaj
postupak ako se počne kondenzirati vlaga (str.
81).
• Odspojite izvor napajanja. Nakon ponovnog
uključenja rukujte kamkorderom.
• Zamijenite kasetu. Pritisnite tipku RESET (str.
23) i ponovo rukujte kamkorderom.
E:61:kk/E:62:kk
• Obratite se Sonyjevom ovlaštenom servisu i
navedite svih pet znakova koda koji počinje
slovom "E".
E (indikator upozorenja za bateriju)
• Baterija je gotovo prazna.
• Ovisno o uvjetima ili stanju baterije, može
treptati indikator E, čak i ako je bateriji ostalo
5 do 10 minuta.
74
Z (indikator upozorenja za izbacivanje
kasete)*
Sporo treptanje:
• Zaštitni graničnik na kaseti je pomaknut u
položaj za sprječavanje snimanja (str. 77).
Brzo treptanje:
• U uređaju se kondenzirala vlaga (str. 81).
• Aktivirana je funkcija dijagnostičkog
pokazivača (str. 74).
( (indikator upozorenja za bljeskalicu)
Sporo treptanje:
• Tijekom punjenja.
Brzo treptanje:
• Aktivirana je funkcija dijagnostičkog
pokazivača (str. 74).*
• Nešto nije u redu s bljeskalicom.
* Kad se na zaslonu pojavi indikator upozorenja, čuje se
melodija (str. 46).
Q The tape has reached the end.
• Premotajte ili promijenite kasetu.
Poruke upozorenja
Ako se na zaslonu pojave poruke, slijedite upute.
x Baterija
Use the "InfoLITHIUM" battery pack. (str. 78)
Battery level is low.
• Napunite bateriju (str. 9, 78).
Old battery. Use a new one. (str. 78)
Z Re-attach the power source. (str. 9)
x Bljeskalica
Charging… Cannot record still images.
• Pokušali ste snimati fotografiju tijekom punjenja
bljeskalice (opcija).
x Ostalo
Cannot record due to copyright protection.
(str. 77)
Cannot add audio. (str. 50)
x Kondenzacija vlage
Cannot add audio. Disconnect the i.LINK
cable. (str. 50)
%Z Moisture condensation. Eject the
casette. (str. 81)
Not recorded in SP mode. Cannot add
audio. (str. 50)
% Moisture condensation. Turn off for 1H.
(str. 81)
Not recorded in 12-bit audio. Cannot add
audio. (str. 50)
x Kaseta/vrpca
Q Insert a casette. (str. 17)
Z Reinsert the cassette.
• Provjerite je li kaseta možda oštećena.
QZ The tape is locked - check the tab.
(str. 77).
Cannot add audio on the blank portion of a
tape. (str. 50)
xL Dirty video head. Use a cleaning
cassette (str. 82)
Cannot start Easy Handycam
Cannot cancel Easy Handycam. (str. 63)
Cannot start Easy Handycam with USB
connected.
nastavlja se ,
75
• Funkciju Easy Handycam ne možete pokrenuti
dok je spojen USB kabel. Najprije odspojite
USB kabel iz kamkordera.
USB invalid during Easy Handycam.
• Ne možete spojiti USB kabel dok je aktivna
funkcija Easy Handycam. Dodirnite j.
HDV recorded tape. Cannot playback.
• Kamkorder ne može reproducirati taj format.
Koristite takvu kasetu s uređajem koji je
podržava.
HDV recorded tape. Cannot add audio.
• Kamkorder ne dozvoljava dodavanje zvuka na
dio kasete snimljene u HDV formatu.
Odspojite jedan AV kabel.
• A/V spojni kabeli su priključeni na kamkorder i
na Handycam Station. Odspojite jedan od
kabela.
• Kad je A/V spojni kabel priključen samo na
kamkorder, kamkorder nije ispravno spojen na
Handycam Station. Ispravno spojite Handycam
Station.
76
Korištenje kamkordera u
inozemstvu
Kasete koje možete koristiti
Napajanje
S ovim kamkorderom možete koristiti samo kasete
mini DV formata. Koristiti kasete s oznakom
7.
Svoj kamkorder možete koristiti u bilo kojoj zemlji
ili području s isporučenim AC mrežnim adapterom
pri 100 V do 240 V izmjenične struje, 50/60 Hz.
O TV sustavima
Ovaj kamkorder je baziran na PAL sustavu. Želite
li reproducirati sliku na TV prijemniku, on također
mora imati PAL sustav (pogledajte donji popis) i
AUDIO/VIDEO ulazni priključak.
Sustav
Koristi se u sljedećim zemljama
NTSC
Bahamsko otočje, Bolivija,
Kanada, Središnja Amerika, Čile,
Kolumbija, Ekvador, Gvajana,
Jamajka, Japan, Koreja, Meksiko,
Peru, Surinam, Tajvan, Filipini,
SAD, Venezuela, itd.
PAL
Australija, Austrija, Belgija, Kina,
Češka, Danska, Finska, Njemačka,
Nizozemska, Hong Kong,
Mađarska, Italija, Kuvajt, Malezija,
Novi Zeland, Norveška, Poljska,
Portugal, Singapur, Slovačka,
Španjolska, Švedska, Švicarska,
Tajland, Velika Britanija itd.
PAL - M
Brazil
PAL - N
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM
Bugarska, Francuska, Gvajana,
Iran, Irak, Monako, Rusija,
Ukrajina, itd.
Jednostavno podešavanje sata prema
vremenskoj razlici
Moguće je jednostavno podesiti sat prema
vremenskoj razlici. Odaberite [WORLD TIME] u
izborniku u (OTHERS) i podesite razliku (str. 46).
je zaštićeni znak.
Vaš kamkorder ne podržava kasete s kasetnom
memorijom.
Izbjegavanje praznina na kaseti
Prijeđite na kraj snimljenog dijela pomoću funkcije
END SEARCH (str. 26) prije nego ponovno
počnete snimati u sljedećim slučajevima:
● Reproducirali ste kasetu.
● Koristili ste funkciju EDIT SEARCH.
Signal za zaštitu autorskih prava
x Kod reprodukcije
Ako kaseta koju reproducirate na ovom
kamkorderu sadrži signale za zaštitu autorskih
prava, nije je moguće kopirati na kasetu u drugoj
kameri spojenoj na ovaj kamkorder.
x Za DCR-HC21E/HC22E:
Kod snimanja
Na ovom kamkorderu nije moguće snimati softver
koji sadrži kontrolne signale za zaštitu autorskih
prava. U tom slučaju se na LCD zaslonu ili u tražilu
pojavi poruka [Cannot record due to copyright
protection]. Ti signali ne snimaju se na kasetu.
Napomene o uporabi
x Kada duže vrijeme nećete koristiti kamkorder
Izvadite kasetu i spremite je.
x Sprečavanje slučajnog presnimavanja
Pomaknite zaštitni graničnik na kaseti u položaj
SAVE.
nastavlja se ,
77
O "InfoLITHIUM" bateriji
REC: Može se snimati na kasetu.
SAVE: Snimanje na kasetu nije
moguće (zaštićena je od
presnimavanja).
x Kad stavljate naljepnicu na kasetu
Naljepnicu uvijek stavite na za to predviđeno
mjesto na kaseti, kao na donjoj slici, kako bi
spriječili kvarove kamkordera.
Ne stavljajte naljepnicu
na ovo mjesto.
Ovaj uređaj je kompatibilan s "InfoLITHIUM"
akumulatorskom baterijom (P serije) i radi samo s
"InfoLITHIUM" baterijom.
"InfoLITHIUM" baterije serije P imaju oznaku
.
Što je "InfoLITHIUM" baterija?
"InfoLITHIUM" baterija je litij-ionska baterija koja
izmjenjuje informacije o komunikaciji između
kamkordera i AC adaptera.
"InfoLITHIUM" baterija računa potrošnju energije
u skladu s radom kamkordera i prikazuje preostalo
vrijeme rada u minutama.
Kad koristite AC adapter/punjač (opcija), pojavi se
preostalo vrijeme rada baterije i vrijeme punjenja.
Punjenje baterije
Mjesto za naljepnicu
x Nakon uporabe kasete
Premotajte kasetu na početak kako bi spriječili
pojavu izobličenja slike ili zvuka, stavite je u kutiju
i postavite u uspravni položaj.
x Čišćenje pozlaćenog konektora
Čistite pozlaćeni konektor vatiranim štapićem
nakon svakih 10 izbacivanja kasete.
Ako je pozlaćeni konektor kasete zaprljan ili
prašnjav, indikator preostale vrpce možda neće
prikazivati ispravnu vrijednost.
Pozlaćeni konektor
78
• Prije uporabe kamkordera uvijek napunite bateriju.
• Savjetujemo punjenje pri temperaturama između 10 i 30
°C, dok se CHG indikator ne isključi u znak da je
baterija sasvim napunjena. Punite li bateriju van ovoga
temperaturnog opsega, ona možda neće biti učinkovito
napunjena.
• Po završetku punjenja, odspojite kabel iz DC IN
priključka na kamkorderu, izvadite bateriju i odvojite
kamkorder se Handycam Station postolja isporučenog s
modelom DCR-HC22E.
Učinkovita uporaba baterije
• Pri niskim temperaturama (10 ºC ili manje) učinkovitost
baterije je smanjena. Stoga je u takvim uvjetima vrijeme
njezine uporabe skraćeno. Za bezbrižnu i dulju uporabu
savjetujemo sljedeće:
– Stavite je u džep blizu tijela kako bi je zagrijali i
stavite je u kamkorder neposredno prije snimanja.
– Koristite bateriju velikoga kapaciteta: NP-FP50/
NP-FP70/FP90 (opcija).
• Česta uporaba LCD zaslona ili pokretanje reprodukcije,
te premotavanje vrpce skraćuju radni vijek baterije.
Savjetujemo uporabu baterije velikoga kapaciteta:
NP-FP50/NP-FP70/FP90 (opcija).
• Kad ne snimate ili reproducirate, uvijek postavite
preklopku POWER na OFF (CHG). Baterija se troši kad
je kamkorder u pripravnom stanju snimanja ili u pauzi
reprodukcije.
• Pri ruci uvijek imajte rezervne baterije dostatne za dva
do tri puta duže snimanje od očekivanog i prije stvarnog
snimanja načinite pokusne snimke.
• Ne izlažite bateriju vodi jer nije vodootporna.
Vijek trajanja baterije
• Vijek trajanja baterije je ograničen. Njezin kapacitet s
vremenom pomalo opada. Kad primijetite značajno
smanjenje vremena uporabe, vjerojatno je potrebno
kupiti novu bateriju.
• Vijek trajanja baterije varira ovisno o načinu
pohranjivanja i radnim uvjetima, te okolišu.
Indikator preostalog trajanja baterije
• Ako se kamkorder isključuje iako indikator pokazuje da
je ostalo dovoljno vremena za snimanje, ponovo
napunite bateriju do kraja tako da indikatori budu točni.
Ipak, točan prikaz neće biti moguć ako dulje vrijeme
koristite kamkorder pri visokim temperaturama ili ako
učestalo koristite bateriju. Indikatori pokazuju približno
vrijeme snimanja.
• Oznaka E ponekad trepće, ovisno o uvjetima snimanja
ili temperaturi okoliša čak i ako je preostalo vrijeme
snimanja pet do deset minuta.
Pohranjivanje baterije
• Čak i ako bateriju ne koristite dulje vrijeme, jednom
godišnje je sasvim napunite, ispraznite je u kamkorderu,
izvadite i pohranite je na suhom i hladnome mjestu.
• Bateriju ispraznite do kraja tako da podesite [A.SHUT
OFF] na [NEVER] u izborniku u (OTHERS) i
pokrenete snimanje bez uložene kasete, dok se baterija
sasvim ne isprazni (str. 46).
79
O sustavu i.LINK
DV priključak na ovom kamkorderu usklađen je s
i.LINK DV priključkom. Ovo poglavlje opisuje
i.LINK standard i njegove značajke.
Što je "i.LINK"?
i.LINK je digitalni serijski protokol za prijenos
digitalnih video, digitalnih audio i ostalih podataka
u dva smjera između uređaja koji imaju i.LINK
priključak te za kontrolu uređaja.
Uređaj s i.LINK-om može se spojiti jednim i.LINK
kabelom. Moguće primjene su različite funkcije i
razmjene podataka između različitih digitalnih AV
uređaja.
Kad su dva ili više uređaja s i.LINK spojena u
seriju s kamkorderom, funkcije i prijenos podataka
su mogući ne samo sa uređajem koji je izravno
spojen s kamkorderom već i s ostalim uređajima
preko izravno spojenog uređaja.
Međutim, obratite pozornost da se način rada
ponekad razlikuje ovisno o značajkama i tehničkim
podacima uređaja koji ima dva ili više i.LINK
priključka te je ponekad nemoguće izvesti neke
funkcije ili prenijeti neke podatke.
• Inače se na ovaj kamkorder može spojiti samo jedan
uređaj pomoću i.LINK kabela. Pri spajanju ovog
kamkordera uređaj kompatibilan s i.LINK-om i dva ili
više DV priključka, pogledajte upute za uporabu uređaja
koji spajate.
• i.LINK je poznatiji naziv za IEEE 1394 sabirnicu
podataka koju je predložio Sony i zaštićeni je naziv koje
su odobrile brojne korporacije.
• IEEE 1394 je međunarodni standard kojeg je uveo
Institute of Electrical and Electronic Engineers.
i.LINK brzina prijenosa podataka – Baud rate
Najveća brzina prijenosa podatka putem i.LINK-a
ovisi od uređaja. Najveće brzine prijenosa podataka
su sljedeće:
S100 (približno 100Mbps*)
S200 (približno 200Mbps)
S400 (približno 400Mbps)
80
"Baud rate" je naveden u tehničkim podacima u
uputama za uporabu svakog uređaja.
Kod nekih uređaja je također naveden i pokraj
i.LINK priključka. Najveća brzina prijenosa
podataka na uređaju kod kojeg nema oznake iznosi
"S100".
Kad su uređaji spojeni na opremu koja ima
drugačiju brzinu prijenosa podataka, ona se
ponekad razlikuje od navedene.
* Što je Mbps?
Mbps je oznaka za megabite u sekundi, odnosno
količinu podataka koji se mogu poslati ili primiti u
jednoj sekundi. Primjerice, "baud rate" od 100Mbps
znači da se u jednoj sekundi može prenijeti 100
megabita.
i.LINK funkcije na ovom kamkorderu
Podrobnije podatke o presnimavanju kad je ovaj
kamkorder spojen na drugi video uređaj s DV
priključcima potražite na str. 48.
Ovaj kamkorder može se također spojiti na drugi
Sonyjev uređaj s i.LINK-om (DV-om) (primjerice,
osobno računalo serije VAIO) kao i na video
uređaje.
Prije spajanja ovog kamkordera na osobno
računalo, provjerite je li na računalo već instaliran
program (softver) za podršku ovog kamkordera.
Neki video uređaji poput digitalnog TV-a, DVD,
MICROMV ili HDV rekordera/playera možda neće
biti kompatibilni s DV priključkom čak i ako imaju
i.LINK priključak. Prije spajanja provjerite
kompatibilnost.
Podrobnije podatke o mjerama opreza pri spajanju
ovog kamkordera potražite u uputama za uporabu
uređaja kojeg spajate.
Potreban i.LINK kabel
Koristite Sony i.LINK 4-pinski-na-4-pinski kabel
(tijekom DV presnimavanja).
Održavanje i mjere opreza
O uporabi i održavanju
• Nemojte koristiti ili pohranjivati kamkorder na sljedećim
mjestima.
– Mjestima koja su izuzetno vruća ili hladna. Nikad ne
izlažite kamkorder temperaturama iznad 60 ºC,
primjerice, blizu grijaćih tijela ili u vozilu parkiranom
na suncu jer to može izazvati kvarove ili deformacije.
– Blizu snažnih magnetskih polja ili pod utjecajem
mehaničkih vibracija. To može izazvati kvarove.
– Blizu snažnih radio valova ili zračenja. U tom slučaju
normalno snimanje možda neće biti moguće.
– Blizu AM prijemnika i video opreme jer može doći do
smetnji.
– Na pješčanoj plaži i prašnjavim mjestima. Ako u
kamkorder dospije pijesak ili prašina, može doći do
nepopravljivih kvarova.
– Blizu prozora ili na otvorenom, gdje LCD zaslon,
tražilo ili leća mogu biti izloženi izravnom suncu. Na
taj se način oštećuje unutrašnjost tražila ili LCD
zaslona.
– Na vlažnim mjestima.
• S kamkorderom možete raditi pri napajanju od 7,2 V
(akumulatorska baterija) ili 8,4 V (AC mrežni adapter).
• Pri uporabi istosmjernog (DC) ili izmjeničnog (AC)
napajanja, koristite samo dodatke koji se preporučuju u
ovom priručniku.
• Pazite da se kamkorder ne smoči, primjerice, na kiši ili
od morske vode jer u tom slučaju može doći do
nepopravljivih kvarova.
• Ako u kućište dospije bilo kakav strani predmet ili
tekućina, isključite kamkorder i prije ponovne uporabe
odnesite na provjeru u Sonyjev servis.
• Izbjegavajte grubo rukovanje i mehaničke udarce.
Budite posebno pažljivi s lećom.
• Kad ne koristite kamkorder, prebacite preklopku
POWER u položaj OFF (CHG).
• Nemojte umotavati kamkorder, primjerice, u ručnik i
tako ga koristiti jer se unutrašnjost može zagrijati.
• Prilikom odspajanja mrežnog kabela prihvatite utikač,
nemojte povlačiti sam kabel.
• Nemojte stavljati teške predmete na mrežni kabel jer se
tako može oštetiti.
• Metalne kontakte uvijek držite čistima.
• Držite daljinski upravljač isporučen s modelima DCRHC19E/HC21E/HC22E i bateriju izvan dohvata djece.
Dođe li do slučajnog gutanja baterije, odmah se obratite
liječniku.
• U slučaju istjecanja elektrolita baterije
– Obratite se ovlaštenom servisu.
– Obrišite tekućinu s kože.
– Ako tekućina dospije u oči, isperite ih s mnogo vode i
obratite se liječniku.
x Ako nećete koristiti kamkorder duže vrijeme
• Povremeno ga uključite i reproducirajte kasetu oko tri
minute.
• Prije pohrane potpuni ispraznite bateriju.
Kondenzacija vlage
Ako se kamkorder unese izravno iz hladnog u topli
prostor, unutar njega, na površini vrpce ili na leći se
može kondenzirati vlaga. U tom slučaju vrpca se
može zalijepiti za video glavu i uzrokovati
oštećenja ili nepravilnosti u radu. Ako se unutar
kamkordera nakupi vlaga, pojavi se poruka [%Z
Moisture condensation. Eject the cassette] ili [%
Moisture condensation. Turn off for 1H]. Ako se
vlaga kondenzira na leći, poruka se neće pojaviti.
x Ako se kondenzirala vlaga
Nijedna funkcija osim izbacivanja kasete neće
raditi. Izbacite kasetu, isključite kamkorder i
ostavite ga oko sat vremena s otvorenim pretincem.
Kamkorder se može ponovo koristiti ako se pri
ponovnom uključenju ne pojavi oznaka % ili Z.
Ponekad kamkorder ne može prepoznati
kondenzaciju. U tom slučaju kaseta se ponekad
neće izbaciti deset sekundi nakon otvaranja
pretinca. To ne predstavlja kvar. Nemojte zatvarati
pretinac dok se kaseta ne izbaci.
nastavlja se ,
81
x Napomene o kondenzaciji vlage
Vlaga se može kondenzirati kad unesete kamkorder
s hladnog na toplo mjesto (ili obrnuto) ili kad
koristite kamkorder na toplim mjestima u sljedećim
slučajevima:
• Kamkorder je unesen sa skijališta u umjetno zagrijani
prostor.
• Kamkorder je iznesen iz klimatiziranog automobila na
otvoreni topli prostor.
• Kamkorder se koristi nakon olujnog nevremena ili
pljuska.
• Kamkorder se koristi na vlažnom mjestu sa visokom
temperaturom.
x Kako spriječiti kondenzaciju vlage
Pri prenošenju kamkordera s hladnog na toplo
mjesto, stavite ga u plastičnu vrećicu i čvrsto je
zatvorite. Uklonite vrećicu kad temperatura zraka u
unutrašnjosti dosegne temperaturu okoline
(približno nakon jednog sata).
Video glava
• Kad se video glava zaprlja, nije moguće pravilno
snimanje ili su slika i zvuk tijekom reprodukcije
izobličeni.
• Pojave li se sljedeći problemi, očistite video glave
(pokrenite reprodukciju u trajanju 10 sekundi) Sony
DVM-12CLD kasetom za čišćenje (opcija).
– Na slici se tijekom reprodukcije pojavljuju mozaične
smetnje ili je zaslon plave boje.
– Slika se tijekom reprodukcije ne pomiče.
– Slika se uopće ne pojavljuje za reprodukciju ili je
zvuk isprekidan.
– Tijekom snimanja se na zaslonu pojavi poruka [Dirty
video head. Use a cleaning cassette.]
– Tijekom reprodukcije se na zaslonu pojavi poruka
[Dirty video head. Use a cleaning cassette.]
• Video glava se troši nakon duže uporabe kamkordera.
Ako slika ne postaje jasnija nakon uporabe kasete za
čišćenje, video glava je možda istrošena. U tom slučaju
potrebno je zamijeniti video glavu. Za detalje se obratite
Sonyjevom prodavatelju ili ovlaštenom servisu.
82
LCD zaslon
• Nemojte suviše pritiskati LCD zaslon jer se tako može
oštetiti.
• Koristite li kamkorder na hladnome mjestu, na LCD
zaslonu se može pojaviti zaostala slika. To nije kvar.
• Tijekom uporabe kamkordera, poleđina LCD zaslona se
može zagrijati, no to je uobičajeno.
x Čišćenje LCD zaslona
Ako se LCD zaslon zaprlja od otisaka prstiju ili
prašine, očistite ga isporučenom krpom. Koristite li
pribor za čišćenje LCD zaslona (opcija), ne
nanosite sredstvo za čišćenje izravno na zaslon.
Čistite ga papirom za čišćenje navlaženim u
tekućini za čišćenje.
x Podešavanje LCD zaslona (CALIBRATION)
Tipke na zaslonu možda neće raditi ispravno. U
tom slučaju slijedite niže opisani postupak.
Savjetujemo da tom prilikom koristite mrežno
napajanje putem isporučenog AC adaptera.
A Postavite preklopku POWER na OFF (CHG).
B Izvadite kasetu iz kamkordera, zatim odspojite sve
kabele osim kabela AC adaptera iz kamkordera ili
postolja Handycam Station isporučenog s DCRHC22E.
C Pomaknite preklopku POWER prema dolje za
uključenje žaruljice PLAY/EDIT dok držite
DISP/BATT INFO na kamkorderu, zatim pritisnite
i zadržite DISP/BATT INFO otprilike 5 sekundi.
D Uglom Memory Sticka ili drugim predmetom
dodirnite oznaku "T" na zaslonu.
Položaj oznake "T" se mijenja. Ako niste pritisnuli
pravu točku, počnite iznova od koraka 4.
• Nije moguće kalibrirati LCD zaslon ako je okrenut
prema van.
Čišćenje kućišta
• Ako je kućište zaprljano, očistite ga mekom krpom
lagano navlaženom u vodi.
• Izbjegavajte sljedeće jer tako se može oštetiti kućište.
– Otapala poput razrjeđivača, benzina, alkohola,
kemijskih krpa i hlapljivih sredstava poput
insekticida.
– Dodirivanje navedenih sredstava rukama.
– Ne ostavljajte kućište u dugotrajnom kontaktu s
gumenim ili vinilnim predmetima.
x Postupci
Spojite kamkorder na napajanje pomoću
isporučenog AC adaptera i ostavite ga dulje od 24
sata s preklopkom POWER postavljenom na OFF
(CHG).
Zamjena baterije daljinskog upravljača
(DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
A Dok pritišćete graničnik, noktom izvadite baterijski
pretinac.
B Uložite novu bateriju s oznakom + prema gore.
C Vratite baterijski pretinac u daljinski upravljač dok
ne klikne na mjesto.
Briga o leći i njezino pohranjivanje
• Obrišite površinu leće mekom krpom u sljedećim
slučajevima.
– Kad su na leći otisci prstiju.
– Na vrućim ili vlažnim mjestima.
– Kod uporabe leće, primjerice, na plaži.
• Spremite leću na dobro prozračeno mjesto na kojem
neće biti izložena nečistoći ili prašini.
• Za sprečavanje nastanka plijesni, redovito izvodite gore
opisane postupke. Savjetujemo uključivanje i rukovanje
kamkorderom približno jednom mjesečno za dugotrajni
optimalni rad.
Punjenje ugrađene baterije za čuvanje
podataka
Vaš kamkorder je opremljen ugrađenom akumulatorskom baterijom koja služi pohranjivanju datuma
i vremena itd., čak i ako je preklopka POWER
postavljena na OFF (CHG). Baterija se puni tijekom
svake uporabe kamkordera. Ipak, ona se postupno
prazni kad ne koristite kamkorder, a potpuno se
isprazni ako približno 3 mjeseca uopće ne koristite
kamkorder. Čak i ako akumulatorska baterija nije
napunjena, to ne utječe na rad kamkordera. Za
održavanje pohranjenih podešenja datuma i
vremena, itd., napunite bateriju ako je prazna.
Graničnik
UPOZORENJE
Materija može eksplodirati ako se njome ne rukuje
ispravno.
Upozorenje
Opasnost eksplozije u slučaju nepravilnog
ulaganja baterije. Bateriju zamijenite istom ili
ekvivalentnom vrstom u skladu s uputama
proizvođača.
• Okrugla litijska baterija (CR2025) služi za daljinski
upravljač. Ne koristite druge baterije.
• Kad litijska baterija oslabi, može se smanjiti radni domet
daljinskog upravljača ili isti možda neće raditi pravilno.
U tom slučaju zamijenite bateriju Sonyjevom litijskom
baterijom CR2025. Uporaba druge baterije može
uzrokovati opasnost od požara ili eksplozije.
83
Učvršćenje remena oko
šake
Ovakvo učvršćenje je korisno za nošenje
kamkordera.
1 Otvorite držač i kopču jastučića remena
(1) i izvucite ga iz kopče (2).
Jastučić ručnog remena
2 Pomaknite jastučić sasvim udesno (1) i
zatim zatvorite držač i kopču (2).
3 Koristite remen kao na donjoj slici.
84
Stavljanje remena za
nošenje oko ramena (DCRHC19E/HC21E/HC22E)
Remen možete zakačiti na držač kako bi kamkorder
mogli nositi na ramenu.
Tehnički podaci
Sustav
Ulazni/izlazni priključci
Sustav snimanja
video zapisa
2 rotirajuće glave, helikalni sustav
skeniranja
Sustav snimanja
zvuka
Rotirajuće glave, PCM sustav
Kvantizacija: 12-bitna (Fs 32 kHz,
stereo 1, stereo 2), 16 bita (Fs 48
kHz, stereo)
Video signal
PAL sustav boja, CCIR standardi
Audio/Video
ulaz/izlaz
10-pinski priključak
Automatski odabir ulaza/izlaza
Video signal: 1 Vp-p, 75 ohma,
nesimetrični
Signal sjajnosti: 1 Vp-p, 75 ohma,
nesimetrični
Signal boje: 0,3 Vp-p, 75 ohma,
nesimetrični
Audio signal: 327 mV (pri izlaznoj
impedanciji većoj od 47 kiloohma),
ulazna impedancija veća od 47
kiloohma, izlazna impedancija
manja od 2,2 kiloohma
USB priključak
(DCR-HC17E/
HC19E/HC21E)
mini-B
LANC priključak
Stereo mini-minipriključak
(promjer 2,5 mm)
DV ulaz/izlaz
(DCR-HC21E)
4-pinski priključak
DV izlaz (DCRHC17E/HC19E)
4-pinski priključak
Preporučljive kasete Mini DV kasete s oznakom 7
Brzina vrpce
SP: Približno 18,81 mm/s
LP: Približno 12,56 mm/s
Vrijeme snimanja/
reprodukcije
SP: oko 60 min
LP: oko 90 min
(uz uporabu kasete DVM60)
Vrijeme
premotavanja
Oko 2 minute i 40 sekundi
(uz uporabu kasete DVM60)
Tražilo
Elektronsko tražilo (crno-bijelo)
Osjetilo slike
3 mm (1/6 tip) CCD (Charge
Coupled Device)
Ukupno: oko 800 000 piksela
Efektivno (video zapis):
oko 400 000 piksela
Leća
Carl Zeiss Vario Tessar
Kombinirani sustav leća
Promjer filtera: 25 mm
20 T (optički), 640 T (digitalni,
DCR-HC17E), 800 T (digitalni,
DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
F = 1,8 – 3,1
f = 2,3 – 46 mm
Nakon pretvorbe na format
fotografije 35 mm
U CAMERA načinu:
44 – 880 mm
Temperatura boje
[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR
(3 200K), [OUTDOOR] (5 800K)
Najmanje
osvjetljenje
5 luxa (F 1,8)
0 luxa (u NightShot plus načinu)*1
*1 Objekti nevidljivi u mraku mogu se snimiti infracrvenim
zrakama.
LCD zaslon
Slika
6,2 cm
Ukupan broj točaka 123 200 (560 T 220)
Općenito
Napajanje
DC 7,2 V (akumulatorska baterija)
DC 8,4 V (AC mrežni adapter)
Prosječna potrošnja Tijekom snimanja s tražilom 1,9 W
Tijekom snimanja s LCD zaslonom
energije
2,4 W
Radna temperatura
od 0 °C do 40 °C
Temperatura
pohranjivanja
od –20 °C do +60 °C
Dimenzije
(približno)
54,7 T 90 T 111,7 mm (š/v/d)
Masa (približno)
400 g samo glavni uređaj
460 g uključujući akumulatorsku
bateriju NP-FP30 i kasetu DVM60.
Isporučeni pribor
Pogledajte str. 8.
nastavlja se ,
85
Handycam Station DCRA-C122
(DCR-HC22E)
Audio/Video
ulaz/izlaz
10-pinski priključak
Automatski odabir ulaza/izlaza
Video signal: 1 Vp-p, 75 ohma,
nesimetrični
Signal sjajnosti: 1 Vp-p, 75 ohma,
nesimetrični
Signal boje: 0,3 Vp-p, 75 ohma,
nesimetrični
Audio signal: 327 mV (pri izlaznoj
impedanciji većoj od 47 kiloohma),
ulazna impedancija veća od 47
kiloohma, izlazna impedancija
manja od 2,2 kiloohma
USB priključak
mini-B
DV ulaz/izlaz
4-pinski priključak
AC mrežni adapter AC-L25A/L25B
Napajanje
AC 100 – 240 V izmjenične struje
(AC), 50/60 Hz
Potrošnja struje
0,35 – 0,18 A
Potrošnja energije
18 W
Izlazni napon
DC 8,4 V*2
Radna temperatura
od 0 °C do 40 °C
Temperatura
pohranjivanja
od –20 °C do +60 °C
Dimenzije
(približno)
56 T 31 T 100 mm (š/v/d), bez
dijelova koji strše
Masa (približno)
190 g bez mrežnog kabela
*2 Za ostale podatke pogledajte naljepnicu na AC
adapteru.
Akumulatorska baterija (NP-FP30)
Maksimalni izlazni
napon
8,4 V istosmjerne struje (DC)
Izlazni napon
7,2 V istosmjerne struje (DC)
Kapacitet
3,6 Wh (500 mAh)
Dimenzije
(približno)
31,8 T 18,5 T 45,0 mm (š/v/d)
Masa (približno)
40 g
Radna temperatura
od 0 °C do 40 °C
Tip
Litij ionska
86
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
prethodnog upozorenja.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
Razlike
DCR-HC
DV priključak
Daljinski upravljač
Handycam Station
17E
19E
OUT
OUT
DCR-HC
DV priključak
Daljinski upravljač
Handycam Station
21E
z Isporučeno
— Nije isporučeno
z
—
—
—
22E
IN/OUT
IN/OUT
z
—
z
z
O zaštitnim znakovima
• "InfoLITHIUM" je zaštićeni naziv tvrtke Sony
Corporation.
• i.LINK je zaštićeni naziv a a je zaštićena oznaka tvrtke
Sony Corporation.
• Picture Package je zaštićeni naziv tvrtke Sony
Corporation.
•
je zaštićena oznaka.
• Microsoft, Windows i Windows Media su zaštićeni
nazivi ili registrirani nazivi tvrtke Microsoft Corporation
u SAD-u i drugim državama.
• iMac, iBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook i
PowerMac su zaštićeni nazivi tvrtke Apple Computer,
Inc registrirane u SAD-u i drugim državama.
• eMac je zaštićeni naziv tvrtke Apple Computer, Inc.
• Adobe, logo Adobe i Adobe Acrobat su registrirani
nazivi ili zaštićeni nazivi tvrtke Adobe Systems
Incorporated u Sjedinjenim Državama i/ili drugim
zemljama.
• QuickTime i logo QuickTime su zaštićeni nazivi tvrtke
Apple Computer, Inc.
• Roxio je zaštićeni naziv tvrtke Roxio, Inc.
• Toast je zaštićeni naziv tvrtke Roxio, Inc.
• Windows Media Player je zaštićeni naziv tvrtke
Microsoft Corporation.
• Macromedia i Macromedia Flash Player su zaštićeni
nazivi tvrtke Macromedia, Inc u SAD-u i/ili drugim
državama.
• Pentium je zaštićeni naziv ili registrirani zaštićeni naziv
tvrtke Intel Corporation.
Nazivi svih drugih proizvoda koji se spominju u ovom
priručniku su zaštićeni nazivi odgovarajućih tvrtki.
Nadalje, oznake ™ i "®" nisu uvijek navedene u ovom
priručniku.
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u
Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati
kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu
električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i
brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i
zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
87
Download PDF

advertising