2-584-907-11 (1)
Digitalni kamkorder
Upute za uporabu
DCR-HC32E/HC33E/
HC39E/HC42E/HC43E
© 2005 Sony Corporation
Početak
7
Snimanje/
reprodukcija
18
Uporaba izbornika
34
Snimanje/editiranje
57
Uporaba računala
68
U slučaju problema
80
Dodatne informacije
102
Prvo pročitajte
Prije uporabe u cijelosti pročitajte ovaj priručnik i
zadržite ga za buduću uporabu.
UPOZORENJE
Za sprečavanje požara ili električkog udara,
ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
ZA KORISNIKE U EUROPI
PAŽNJA
Napomene o uporabi
Vaš kamkorder je isporučen s dva priručnika za
uporabu
– "Upute za uporabu" (ovaj priručnik).
– "First Step Guide" – priručnik za uporabu isporučenog softvera (na isporučenom CD-ROM-u).
Napomena o vrsti medija koje možete koristiti s
kamkorderom
Ovaj proizvod je ispitan i dokazano usklađen s
ograničenjima prema direktivi EMC o uporabi spojnih
kabela kraćih od 3 m.
DV kasete označene s 7 (mini DV
kasete s kasetnom memorijom nisu kompatibilne)
(str. 103).
● Memory Stick Duo s oznakom
,
(str. 104).
Napomena
Napomene o uporabi kamkordera
Ako dođe do prekida prijenosa podataka uslijed statičkog
elektriciteta ili elektromagnetizma, ponovno pokrenite
aplikaciju ili odspojite i ponovno spojite USB kabel.
● Nemojte držati
● Mini
Elektromagnetska polja određenih frekvencija mogu
utjecati na zvuk i sliku ovoga digitalnog kamkordera.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviđenom
mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem
starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš
i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu
gdje ste kupili proizvod.
2
kamkorder za sljedeće dijelove:
Tražilo
LCD zaslon
Akumulatorska baterija
● Prije spajanja kamkordera
na drugi uređaj poput
videorekordera ili računala s USB ili i.LINK
priključkom, utaknite priključak kabela u
pravilnom smjeru. Ako silom utaknete kabel u
suprotnom smjeru, priključak se može oštetiti ili
može doći do kvara kamkordera.
Napomene o opcijama izbornika, LCD zaslonu,
tražilu i leći
● Zasjenjena opcija
u izborniku nije raspoloživa u
uvjetima snimanja ili reprodukcije koje
upotrebljavate u tom trenutku.
● LCD zaslon i tražilo su proizvedeni visoko
preciznom tehnologijom, tako da postotak
efektivne uporabe piksela iznosi više od 99,99%.
Ipak, mogu se trajno pojaviti sitne crne i/ili
svijetle točkice u boji (bijele, crvene, plave ili
zelene). To je normalno u procesu proizvodnje i
ni na koji način ne utječe na snimljeni materijal.
● Dugotrajno izlaganje LCD zaslona, tražila ili leće
izravnom suncu može prouzročiti kvarove.
● Nemojte usmjeravati kamkorder prema suncu. To
može prouzročiti kvarove. Želite li snimati sunce,
učinite to pri niskom stupnju osvjetljenja,
primjerice u suton.
Napomene o snimanju
● Prije
snimanja ispitajte funkciju snimanja kako
biste bili sigurni da su slika i zvuk snimljeni bez
problema.
● Ako uslijed kvara na kamkorderu niste snimili
željeno ili ako reprodukcija nije moguća, Sony ne
preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati
gubitak nesnimljenog materijala.
● TV sustavi boja razlikuju se, ovisno o zemlji/
području. Za gledanje snimaka na TV zaslonu
potreban Vam je TV prijemnik s PAL sustavom.
● TV programi, video zapisi, video vrpce i drugi
materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima.
Neovlašteno snimanje takvih materijala može biti
u suprotnosti sa zakonima o autorskim pravima.
Napomena o ovom priručniku
● Slike
LCD zaslona i tražila snimljene su
digitalnim fotoaparatom i stoga ti dijelovi u
stvarnosti mogu izgledati nešto drugačije.
● Izbornici na zaslonu su dostupni u više jezika, a
služe za objašnjenje postupka rada. Po potrebi
promijenite jezik izbornika prije uporabe
kamkordera (str. 14).
● Ilustracije u ovom priručniku se odnose na model
DCR-HC42E.
Leća Carl Zeiss
Vaš kamkorder je opremljen Carl Zeiss lećom za
reprodukciju odličnih slika. Leću ovoga
kamkordera zajednički su razvili tvrtka Carl Zeiss
iz Njemačke i Sony Corporation. Primijenjen je
MTF* sustav mjerenja za video kamere i nudi
kvalitetu Carl Zeiss leća.
* MTF je skraćenica od “Modulation Transfer Function”.
Broj vrijednosti označuje količinu svjetla koje prodire u
leću.
3
Sadržaj
Početak
Korak 1: Provjera isporučenog pribora ........................................................................ 7
Korak 2: Punjenje akumulatorske baterije ................................................................... 8
Korak 3: Uključenje i pravilno držanje kamkordera.................................................... 12
Korak 4: Podešavanje LCD zaslona i tražila.............................................................. 13
Korak 5: Uporaba zaslona osjetljivog na dodir .......................................................... 14
Promjena jezične postavke .............................................................................................. 14
Provjera indikatora na zaslonu (Display guide) ................................................................ 14
Korak 6: Podešavanje datuma i točnog vremena ...................................................... 15
Korak 7: Umetanje kasete ili kartice Memory Stick Duo ............................................ 16
Korak 8: Odabir formata slike (16:9 ili 4:3) za reprodukciju
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E) .......................................................................... 17
Snimanje/reprodukcija
Jednostavno snimanje/reprodukcija (Easy Handycam)............................................. 18
Snimanje .................................................................................................................... 20
Reprodukcija .............................................................................................................. 21
Funkcije u uporabi tijekom snimanja/reprodukcije itd. ............................................... 22
Snimanje
Uporaba zuma
Za snimanje u tamnim uvjetima (NigtShot plus)
Podešavanje ekspozicije za objekte s osvjetljenjem u pozadini
Izoštravanje objekta izvan središta kadra (SPOT FOCUS)
Podešavanje fiksne ekspozicije za odabrani objekt (Flexible spot meter)
Snimanje u zrcalnom načinu
Uporaba tronošca
Reprodukcija
Za prezentaciju slika
Uporaba PB zuma
Snimanje/reprodukcija
Provjera kapaciteta baterije (Battery Info)
Za isključenje zvučnog signala potvrde postupka
Za uporabu posebnih efekata
Za vraćanje postavki na početne vrijednosti
Ostali dijelovi i funkcije
Indikatori koji se prikazuju tijekom snimanja/reprodukcije ......................................... 26
4
Traženje mjesta početka snimanja ............................................................................ 29
Traženje posljednjeg snimljenog prizora (END SEARCH) ............................................... 29
Ručno traženje (EDIT SEARCH)...................................................................................... 29
Pregled posljednjih snimljenih prizora (Rec review) ......................................................... 29
Daljinski upravljač ...................................................................................................... 30
Brzo nalaženje željenog prizora (Zero set memory)......................................................... 30
Traženje prizora prema datumu snimanja (Date search) ................................................. 31
Gledanje slike na TV-prijemniku ................................................................................ 32
Uporaba izbornika
Uporaba opcija iz izbornika.................................................................... 34
Opcije izbornika ......................................................................................................... 36
Izbornik CAMERA SET ........................................................................................ 38
Postavke za podešavanje opcija snimanja kamkordera (EXPOSURE/WHITE BAL./
STEADYSHOT, itd.)
Izbornik MEMORY SET ...................................................................................... 43
Postavke za Memory Stick Duo (QUALITY/IMAGE SIZE/BURST/ALL ERASE/
NEW FOLDER, itd.)
Izbornik PICT.APPLI.......................................................................................... 46
Specijalni efekti na slikama i dodatne funkcije za snimanje/reprodukciju
(PICT. EFFECT/SLIDE SHOW/INT. REC-STL, itd.
Izbornik EDIT/PLAY .......................................................................................... 50
Postavke za editiranje ili reprodukciju u različitim načinima (VAR.SPD PB/
END SEARCH, itd).
Izbornik STANDARD SET.................................................................................. 51
Postavke tijekom snimanja na kasetu i druge osnovne postavke (REC MODE/
MULTI-SOUND/LCD/VF SET/DISP OUTPUT/USB, itd.)
Izbornik TIME/LANGU........................................................................................ 54
(CLOCK SET/WORLD TIME/LANGUAGE)
Podešavanje izbornika Personal ............................................................................... 55
Snimanje/editiranje
Spajanje na videorekorder ili TV-prijemnik ................................................................ 57
Snimanje na druge uređaje........................................................................................ 58
Snimanje slika s videorekordera ili TV-a (DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E)...... 59
Snimanje s kasete na Memory Stick Duo .................................................................. 60
Naknadno snimanje zvuka na kasetu ........................................................................ 61
Brisanje snimljenih slika s Memory Sticka Duo ......................................................... 63
5
Označavanje slika snimljenih na Memory Stick Duo određenim informacijama
(Zaštita slike/oznaka za ispis) ........................................................................... 64
Ispis snimljenih slika (na pisaču kompatibilnom sa sustavom PictBridge)................. 65
Priključci za spajanje vanjskih uređaja ...................................................................... 67
Uporaba računala
Prije konzultiranja uputa "First Step Guide" na računalu ........................................... 68
Instalacija softvera i "First Step Guide"...................................................................... 70
Pregled uputa "First Step Guide" ............................................................................... 74
Snimanje DVD-a (funkcija Direct Access to "Click to DVD") ..................................... 75
Spajanje analognog videorekordera na računalo putem kamkordera
(funkcija pretvaranja signala) (DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E)............... 78
U slučaju problema
U slučaju problema .................................................................................................... 80
Indikatori i poruke upozorenja.................................................................................... 97
Dodatne informacije
Korištenje kamkordera u stranim zemljama............................................................. 102
Kasete koje možete koristiti ..................................................................................... 103
O Memory Sticku ..................................................................................................... 104
O "InfoLITHIUM" bateriji........................................................................................... 106
O sustavu i.LINK ...................................................................................................... 107
Održavanje i mjere opreza....................................................................................... 108
Učvršćenje remena oko šake .................................................................................. 112
Stavljanje remena za nošenje oko ramena.............................................................. 112
Tehnički podaci........................................................................................................ 113
6
Korak 1: Provjera isporučenog pribora
Provjerite da li je s Vašim kamkorderom isporučen
sljedeći pribor.
Brojevi u zagradama označuju broj komada.
Memory Stick Duo 16 MB (1) (str. 16, 104)
(DCR-HC33E/HC43E)
A/V spojni kabel (1) (str. 32, 57)
USB kabel (1) (str. 68)
Remen (1) (str. 112)
Adapter za Memory Stick Duo (1) (str. 105)
(DCR-HC33E/HC43E)
Akumulatorska baterija (1) (str. 8, 106)
NP-FP30 (DCR-HC32E/HC33E)
NP-FP50 (DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
AC adapter (1) (str. 8)
CD-ROM "Picture Package Ver.1.5" (1) (str. 68)
21-pinski adapter (1)
Samo modeli koji na dnu imaju otisnutu oznaku +.
Pokrov priključka za dodatni pribor (1)
Pričvršćen za kamkorder.
Upute za uporabu kamkordera (ovaj priručnik) (1)
Mrežni kabel (1) (str. 8)
Postolje Handycam Station (1) (str. 8)
Bežični daljinski upravljač (1) (str. 30)
S ugrađenom okruglom litijevom baterijom.
7
Korak 2: Punjenje akumulatorske baterije
InfoLITHIUM akumulatorsku bateriju (P serije)
(str. 106) možete puniti u kamkorderu.
3 Spojite AC adapter na DC IN priključak
na postolju Handycam Station.
S oznakom v
prema gore
Preklopka
POWER
DC utikač
Handycam
Station
DC IN priključak
4 Spojite mrežni kabel na AC adapter i na
zidnu utičnicu.
DC IN
priključak
5 Kamkorder ispravno spojite na postolje
Handycam Station i pritisnite do kraja.
AC adapter
Žarulja CHG (punjenje)
Na zidnu utičnicu
1 Stavite bateriju pomicanjem u smjeru
strelice dok ne klikne.
Zasvijetli žaruljica CHG (punjenje) i punjenje
počinje.
2 Pomaknite preklopku POWER na OFF
(CHG) (tvornička postavka).
8
● Kad kamkorder postavite na Handycam Station,
zatvorite pokrov DC IN priključka.
6 Žarulja CHG (punjenje) se gasi kad se
baterija sasvim napuni. Odspojite AC
adapter iz DC IN priključka.
Odspojte AC adapter s DC IN priključka
pridržavajući i postolje Handycam Station.
Skidanje kamkordera s postolja Handycam
Station
Isključite napajanje i skinite kamkorder s postolja
Handycam Station pridržavajući kamkorder i
Handycam Station.
Punjenje baterije samo uz uporabu AC
adaptera
Isključite napajanje i AC adapter spojite na DC IN
priključak kamkordera.
● Kamkorderom možete upravljati dok je spojen na
izvor napajanja, poput zidne utičnice kao na slici.
U tom slučaju se baterija neće prazniti.
Vađenje baterije
Isključite napajanje i povucite bateriju u smjeru
strelice dok pritišćete tipku PUSH.
DC IN priključak
Tipka PUSH
Preklopka POWER
S oznakom v prema dolje
AC adapter
Na zidnu utičnicu
Pohrana baterije
Potpuno ispraznite bateriju prije pohrane na duže
vrijeme (str. 107).
nastavlja se ,
9
Korak 2: Punjenje baterije (nastavak)
Vrijeme punjenja
Približno vrijeme u minutama potrebno za punjenje
prazne akumulatorske baterije.
Akumulatorska baterija
Neprekidno
snimanje
Tipično
snimanje*
NP-FP70
200
235
235
110
130
130
NP-FP90
355
415
415
195
230
230
Akumulatorska baterija
Vrijeme punjenja
NP-FP30 (isporučena
s DCR-HC32E/HC33E)
115
NP-FP50 (isporučena s
DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
125
NP-FP70
155
NP-FP90
220
Vrijeme snimanja
Približan broj minuta kod uporabe sasvim
napunjene baterije.
Za DCR-HC32E/HC33E:
● Sva vremena snimanja se odnose na sljedeće uvjete:
Gornji broj u tablici: Uključeno pozadinsko osvjetljenje
LCD zaslona.
Srednji broj u tablici: Isključeno pozadinsko osvjetljenje
LCD zaslona.
Donji broj u tablici: Snimanje s tražilom dok je LCD
zaslon zatvoren.
* Tipično vrijeme snimanja predstavlja vrijeme kad
pokrenete/prekinete snimanje, uključite ili isključite
uređaj i zumirate.
Neprekidno
snimanje
Tipično
snimanje*
NP-FP30
(isporučena)
80
95
40
45
Približan broj minuta kod uporabe sasvim
napunjene baterije.
NP-FP50
110
135
55
65
Za DCR-HC32E/HC33E:
NP-FP70
235
280
115
140
NP-FP90
415
500
205
250
Akumulatorska baterija
● Sva vremena snimanja se odnose na sljedeće uvjete:
Gornji broj u tablici: Snimanje s LCD zaslonom.
Donji broj u tablici: Snimanje s tražilom dok je LCD
zaslon zatvoren.
DCR-HC39E/HC42E/HC43E
Akumulatorska baterija
NP-FP50
(isporučena)
Vrijeme reprodukcije
LCD zaslon
otvoren
LCD zaslon
zatvoren
NP-FP30
(isporučena)
85
105
NP-FP50
120
150
NP-FP70
255
310
NP-FP90
455
550
LCD zaslon
otvoren*
LCD zaslon
zatvoren
NP-FP50
(isporučena)
105
135
NP-FP70
225
280
NP-FP90
400
500
Akumulatorska baterija
DCR-HC39E/HC42E/HC43E
Akumulatorska baterija
Neprekidno
snimanje
Tipično
snimanje*
95
110
110
50
60
60
* Kad se uključi pozadinsko osvjetljenje LCD zaslona.
10
O bateriji
● Prije promjene baterije preklopku POWER pomjerite na
OFF (CHG).
● Tijekom punjenja trepće žaruljica CHG ili informacije o
bateriji (str. 24) neće biti točne u sljedećim slučajevima.
– Akumulatorska baterija nije ispravno stavljena.
– Akumulatorska baterija je oštećena.
– Baterija je sasvim prazna (samo informacije o bateriji).
● Baterija ne napaja kamkorder sve dok je AC adapter
spojen na DC IN priključak kamkordera ili postolje
Handycam Station, čak i ako je mrežni kabel izvučen iz
zidne utičnice.
O vremenu punjenja/snimanja/reprodukcije
● Izmjereno vrijeme se odnosi na temperaturu od 25°C.
(Preporučena temperatura je od 10 do 30°C.)
● Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće ako
koristite kamkorder pri niskim temperaturama.
● Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće, ovisno o
uvjetima uporabe kamkordera.
O AC adapteru
● Pri uporabi AC adaptera koristite obližnju utičnicu.
Odmah ga odspojite u slučaju neispravnog rada.
● AC adapter ne koristite u uskom prostoru, primjerice
između zida i pokućstva.
● DC utikač AC adaptera i priključke baterije nemojte
kratko spajati metalnim predmetima jer možete
uzrokovati kvar.
OPREZ
● Čak i ako je kamkorder isključen, AC napajanje
(utičnica) je i dalje aktivno preko AC adaptera.
11
Korak 3: Uključenje i pravilno držanje kamkordera
Potrebno je više puta pomaknuti preklopku POWER
za odabir željenog načina snimanja ili reprodukcije.
Prilikom prve uporabe, pojavi se izbornik [CLOCK
SET] (str. 15).
Preklopka LENS COVER
● Kad preklopku POWER podesite na uključenje
CAMERA-TAPE ili CAMERA-MEMORY žarulje,
na LCD zaslonu se oko 5 sekundi prikaže tekući
datum i vrijeme.
3 Provucite ruku kroz remen.
Možete podesiti dužinu remena.
Preklopka POWER
1 Pomaknite preklopku LENS COVER na
4 Kamkorder držite na način prikazan na
slici.
OPEN.
2 Pomjerajte preklopku POWER u smjeru
strelice za uključenje odgovarajuće
žarulje.
Isključenje kamkordera
A Pomaknite preklopku POWER na OFF (CHG) dok
pritišćete zelenu tipku.
B Pomaknite preklopku LENS COVER na CLOSE.
Dok držite pritisnutom zelenu
tipku, pomaknite preklopku
POWER prema dolje ako je
preklopka podešena na OFF.
Kad svijetli žarulja:
CAMERA-TAPE: Snimate na kasetu.
CAMERA-MEMORY: Snimate na Memory Stick
Duo.
PLAY/EDIT: Reproducirate ili editirate slike.
12
● Kamkorder je tvornički postavljen na automatsko isklju-
čenje u slučaju da ne pritisnete nijednu tipku oko 5 minuta
kako bi se štedjela baterija. ([A. SHUT OFF],
str. 54).
Korak 4: Podešavanje LCD zaslona i tražila
Podešavanje LCD zaslona
Otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva prema kamkorderu (1) i zakrenite ga u željeni položaj (2).
DISP/BATT INFO
Podešavanje tražila
Snimate li sa zatvorenim LCD zaslonom, provjerite
sliku tražilom da ne bi trošili bateriju itd.
Tražilo
Maksimalno 180
stupnjeva
Maksimalno 90
stupnjeva
90 stupnjeva prema
kamkorderu
Preklopka za podešavanje leće tražila
Pomjerite je dok slika ne postane jasna.
● Pazite da pri otvaranju ili podešavanju slučajno ne
pritisnete tipke na LCD zaslonu.
● Ako zakrenete LCD zaslon za 180 stupnjeva prema leći,
možete ga zatvoriti tako da bude okrenut prema van. To
je prikladno kod reprodukcije.
● LCD zaslon možete zakrenuti za 180 stupnjeva prema
leći kako bi vidjeli sliku u tražilu.
● Možete podesiti svjetlinu tražila odabirom [LCD/VF
SET] – [VF B.LIGHT] (str. 52).
● Pomoću tražila možete podesiti opcije [FADER] i
[EXPOSURE] (str.46).
Za DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Za zatamnjenje LCD zaslona
Pritisnite i zadržite DISP/BATT INFO na nekoliko
sekundi dok se ne pojavi >.
Ova postavka je praktična kad kamkorder koristite
dok ima svjetlosti ili kad želite štedjeti bateriju.
Postavka neće imati utjecaja na snimljenu sliku. Za
uključenje pozadinskog osvjetljenja LCD zaslona
pritisnite i na nekoliko sekundi zadržite >.
● Pogledajte [LCD BRIGHT] (str. 51) za podešavanje
svjetline LCD zaslona.
13
Korak 5: Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
Pomoću zaslona osjetljivog na dodir možete
reproducirati snimljene slike (str. 21) ili mijenjati
postavke (str. 34).
1 Dodirnite g.
Tijekom rukovanja postoljem Easy Handycam
dodirnite [MENU].
Stavite ruku na stražnji dio LCD zaslona
kako bi ga pridržali. Zatim dodirnite tipke
prikazane na zaslonu.
DISP/BATT INFO
2 Dodirnite [DISP GUIDE].
Indikatori se mijenjaju ovisno o postavci.
Dodirnite tipke na zaslonu.
● Kad pritišćete tipke na okviru LCD zaslona izvedite iste
radnje koje su gore opisane.
● Pazite da pri uporabi zaslona osjetljivog na dodir ne
pritisnete tipke na okviru zaslona.
Sakrivanje indikatora na zaslonu
Pritisnite DISP/BATT INFO za
uključenje/isključenje indikatora na zaslonu
(primjerice vremenskog koda itd.)
3 Dodirnite dio s indikatorom kojeg želite
provjeriti.
Značenja indikatora su izlistana na zaslonu. Ako
ne možete naći indikator kojeg želite provjeriti,
dodirnite h/i za izmjenu.
Kad dodirnete p, na zaslon se vraća prikaz za
odabir.
Promjena jezične postavke
Možete mijenjati prikaze na zaslonu za prikaz
poruka u određenom jeziku. Odaberite jezik
izbornika u opciji [LANGUAGE] izborniku
(TIME/LANGU.) (str. 34, 54).
4 Dodirnite [END].
Provjera indikatora na zaslonu
(Display guide)
Možete jednostavno provjeriti značenje svakog
indikatora koji se pojavi na LCD zaslonu.
14
Korak 6: Podešavanje datuma i točnog vremena
Prije prve uporabe kamkordera podesite datum i
točno vrijeme. Ako ne podesite datum i vrijeme,
nakon svakog uključenja kamkordera ili promjene
položaja preklopke POWER pojavi se izbornik
[CLOCK SET].
3 Tipkama m/n odaberite [CLOCK SET]
i dodirnite j.
● Ako ne koristite kamkorder približno tri mjeseca,
podešenja datuma i točnog vremena mogu se obrisati
zbog pražnjenja ugrađene akumulatorske baterije. U tom
slučaju je napunite, i zatim iznova podesite datum i
vrijeme (str. 111)
4 Tipkama m/n podesite [Y] (godina) i
dodirnite j.
Moguće je podesiti bilo koju godinu do 2079.
Preklopka POWER
Prijeđite na korak 4 kad prvi put podešavate točno
vrijeme.
1 Dodirnite g t [MENU].
5 Podesite [M] (mjesec), [D] (dan), sate i
minute i dodirnite j.
Uključili ste sat.
2 Odaberite
(TIME/LANGU.) tipkama
m/n i dodirnite j.
15
Korak 7: Umetanje kasete ili kartice Memory Stick Duo
Stavljanje kasete
Stavljanje Memory Sticka Duo
Moguće je koristiti samo mini DV 7 kasete
(str. 103).
● Vrijeme snimanja se razlikuje ovisno o [REC MODE]
(str. 51).
Možete koristiti samo Memory Stick Duo
označen s
ili
(str. 104).
● Broj i vrijeme snimljenih slika ovisi o kvaliteti ili
veličini slike. Detalje potražite na str. 43.
1 Pomaknite preklopku OPEN/EJECT & u
smjeru strelice i otvorite pokrov.
Preklopka OPEN/EJECT &
Pokrov
Umetnite Memory Stick Duo u pripadajući
utor u odgovarajućem smjeru dok ne klikne.
Žaruljica pristupa
Pretinac kasete automatski izlazi i otvara se.
2 Umetnite kasetu s prozorčićem
okrenutim prema gore i pritisnite 3.
b oznaka na
lijevoj strani
Strana s prozorčićem
● Ako silom pritisnete Memory Stick Duo u
pogrešnom smjeru, utor ili sam Memory Stick Duo i
slike se mogu oštetiti.
Lagano pritisnite središte
stražnjeg dijela kasete
Kasetni pretinac se automatski uvlači. Ne
gurajte silom kasetu u pretinac jer možete
uzrokovati kvar.
3 Zatvorite pokrov.
Izbacivanje kasete
Postupite na isti način kao i kod ulaganja kasete.
16
Izbacivanje Memory Sticka Duo
Jednom lagano pritisnite Memory Stick Duo.
● Kad žaruljica pristupa trepće ili svijetli, to znači da je u
tijeku čitanje/upis podataka. U toj fazi nemojte tresti ili
udarati kamkorder, isključiti ga, vaditi Memory Stick Duo
ili akumulatorsku bateriju jer se podaci mogu uništiti.
Korak 8: Odabir formata slike (16:9 ili 4:3) za reprodukciju
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Snimanjem u formatu16:9 (široki) možete uživati u
širokokutnim slikama visoke rezolucije.
● Ukoliko namjeravate gledati slike na TV-prijemniku sa
slikom širokog formata, preporučujemo snimanje u
formatu 16:9 (wide).
Snimanje video zapisa ili mirne slike na
Memory Stick Duo :
1 Podesite preklopku POWER na [CAMERAMEMORY].
Format slike se prebacuje na 4:3.
2 Pritisnite WIDE SELECT više puta za odabir
željenog formata slike.
● Mirne slike će se podesiti na veličinu 1152 x 648 (Y)
u načinu rada 16:9. U načinu 4:3 možete odabrati do
1152 x 864 ([).
● Ako video zapise (MPEG MOVIE EX) snimite u
formatu 16:9 (wide), u gornjem i donjem dijelu slike se
pojavljuju crne pruge.
● Za broj slika koje možete snimiti pogledajte str. 43.
Tipka WIDE SELECT
Preklopka POWER
Odabir formata slike za snimanje video
zapisa na kasetu ,
Preklopku POWER podesite na CAMERA-TAPE.
Više puta pritisnite WIDE SELECT za odabir
željenog formata slike.
16:9*
4:3*
* Kad gledate LCD zaslon. Slika u tražilu može
izgledati drugačije.
● Razlike u kutu gledanja između 4:3 i 16:9 se razlikuju
ovisno o položaju zuma.
● Ukoliko reproducirate sliku na TV-prijemniku, podesite
[TV TYPE] za podešavanje formata slike za
reprodukciju u skladu s TV prijemnikom (str. 32).
● Kad gledate slike snimljene u formatu 16:9 s opcijom
[TV TYPE] podešenom na [4:3], slike mogu ispasti
grublje ovisno o objektu snimanja (str. 32).
17
Jednostavno snimanje/reprodukcija (Easy Handycam)
Odabirom funkcije Easy Handycam, većina
postavki kamkordera se automatski podešava na
optimalnu vrijednost što Vas rasterećuje od
detaljnog podešavanja.
Budući da samo osnovne funkcije postaju dostupne
i povećava se prikaz na zaslonu za lakše gledanje,
čak i neiskusni korisnici mogu uživati i
jednostavnom rukovanju.
Prije početka ponovite postupak opisan u koracima
od 1 do 8 (str. 7 do 17).
Otvorite pokrov leće.
DCR-HC32E/
HC33E:
Jednostavno snimanje
1 Preklopku POWER A više puta pomjerite u smjeru strelice za uključenje odgovarajuće
žarulje za odabir medija za snimanje.
Ako je preklopka POWER
A podešena na OFF,
pomaknite je prema dolje
dok pritišćete zelenu tipku.
Snimanje video zapisa ,: Pali se žarulja
CAMERA - TAPE.
Snimanje mirnih slika :: Pali se žarulja
CAMERA - MEMORY.
2 Pritisnite EASY B.
EASY svijetli plavom bojom.
3 Počnite sa snimanjem.
Video zapisi ,
Pritisnite REC START/STOP C (ili D).
Mirne slike (4:3) :
Pritisnite PHOTO E.
Zvučni signal
[STBY] t [REC]
Za prekid snimanja ponovno pritisnite C (ili D).
18
Klik zatvarača
Trepće t Pali se
Pritisnite i malo zadržite Pritisnite do kraja za
za podešavanje fokusa.
snimanje
Jednostavna reprodukcija
1 Preklopku POWER A više puta pomjerite u smjeru strelice za uključenje žarulje
PLAY/EDIT.
2 Pritisnite EASY B.
EASY svijetli plavom bojom.
3 Pokrenite reprodukciju.
Video zapisi ,
Dodirnite { a zatim } za početak
reprodukcije.
Na daljinskom upravljaču je dostupna funkcija
usporene reprodukcije }.
A Stop
B Reprodukcija/pauza se izmjenjuje na dodir
C Premotavanje unatrag/unaprijed
Isključenje funkcije Easy Handycam
Ponovo pritisnite EASY B.
Žarulja EASY se gasi i sve postavke se vraćaju na
početne.
● Način snimanja za kasetu i veličina te kvaliteta slike
Mirne slike :
Dodirnite [ t [/\ za odabir slike.
A Reprodukcija vrpce
B Prethodni/sljedeći
C Brisanje (str. 63)
– Uključiti/isključiti indikatore (str. 14)
– "Reprodukcija slike na TV prijemniku" (str. 32)
– "Snimanje na ostale uređaje za snimanje" (str. 58)
● Poruka [Invalid during Easy Handycam operation] se
pojavljuje ukoliko pokušate izvesti postupke koji nisu
dostupni dok je uključena funkcija Easy Handycam.
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E) Memory Sticka Duo
vraćaju se na početne vrijednosti.
● Radnje koje možete izvesti kad je uključena funkcija
Easy Handycam:
– Podesiti neke opcije izbornika (str. 36). Ako dodirnete
[MENU], prikazat će se podesive opcije. Opcije koje
nisu prikazane vraćaju se na tvorničke.
– Zumirati (tijekom snimanja) (str. 22)
– Koristiti funkciju noćnog snimanja (NightShot plus)
(str. 22)
19
Snimanje
Otvaranje pokrova leće.
PHOTO
Preklopka POWER
DCR-HC32E/HC33E:
REC START/STOP A
REC START/
STOP B
1 Preklopku POWER više puta pomjerite u smjeru strelice za uključenje odgovarajuće
žarulje kako bi odabrali medij za snimanje.
, Na kasetu: Uključenje žarulje CAMERATAPE.
: Na Memory Stick Duo: Uključenje
žarulje CAMERA-MEMORY.
Ako je preklopka POWER
podešena na OFF, pomjerite
je prema dolje dok pritišćete
zelenu tipku.
2 Pokrenite snimanje.
Video zapisi , :
Pritisnite REC START/STOP A (ili B).
Mirne slike :
Pritisnite i zadržite PHOTO za podešavanje
fokusa (A) i pritisnite dokraja (B).
Zvučni signal
Klik zatvarača
[STBY] (samo kaseta) t [REC]
● Zvuk video zapisa (MPEG MOVIE EX) snimljenog
na Memory Stick Duo će biti mono.
Za prekid snimanja video zapisa
Ponovno pritisnite REC START/STOP.
● Možete snimiti mirnu sliku na Memory Stick Duo dok
snimate video zapis na kasetu ili u pripravnom stanju.
Za DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
tijekom snimanja u načinu CAMERA-TAPE mirne slike
se podešavaju na veličinu [640 x 360] za slike formata
16:9 te na [640 x 480] za slike formata 4:3.
20
Trepće t Pali se
Čuje se zvuk zatvarača. Kad nestane oznaka : :,
slika je snimljena.
Za provjeru posljednje snimke na Memory
Sticku Duo
Dodirnite o. Za brisanje slike dodirnite q t
[YES]. Dodirnite p za povratak u pripravno
stanje.
Reprodukcija
1 Preklopku POWER više puta pomjerite u smjeru strelice za uključenje žarulje
PLAY/EDIT.
2 Pokrenite reprodukciju.
Video zapisi , :
Na kaseti:
Dodirnite {, a zatim } za početak
reprodukcije.
A Stop
B Reprodukcija/pauza se izmjenjuje na dodir
C Premotavanje unatrag/unaprijed
● Reprodukcija se automatski zaustavlja ako je pauza
Mirne slike :
Dodirnite [.
Prikazuje se posljednja snimljena slika.
A Reprodukcija vrpce
B Prethodni/sljedeći
C Prikaz indeksnog izbornika
● Možete obrisati nepotrebne slike s Memory Sticka Duo
(str. 63).
uključena duže od 3 minute.
Na Memory Stick Duo:
Dodirnite [ t [/\ za odabir
slike s !, zatim dodirnite ~.
Ugađanje glasnoće
Dodirnite g t [VOLUME], a zatim
[/\ za ugađanje glasnoće.
● Ako ne možete pronaći [VOLUME] u g, dodirnite
Dodirnite w. Dodirnite sliku koju želite prikazati
samostalno. Za pregled slika iz drugih mapa dodirnite w t y t [PB FOLDER], odaberite
mapu tipkama m/n i pritisnite j (str. 45).
[MENU].
Traženje prizora tijekom reprodukcije
Tijekom reprodukcije držite pritisnutom tipku
|/{ (traženje slike) ili |/{ tijekom
premotavanja vrpce u bilo kojem smjeru (Skip Scan).
● Reprodukcija je moguća u više načina ([VAR.SPD PB],
str. 50).
Za prikaz slika s Memory Sticka Duo u
indeksnom izborniku
A Prethodnih/sljedećih 6 slika
B Slika prikazana prije prebacivanja na indeksni
izbornik.
C Ikona video zapisa
21
Funkcije u uporabi tijekom snimanja/reprodukcije itd.
Snimanje
Uporaba zuma.............................................. 1 5
Preklopku zuma 1 lagano pomjerite za sporije
zumiranje, a malo više za brže zumiranje.
Za širi kut snimanja: (Wide angle)
Za DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Za prividno približavanje objekta:
(Telefoto)
● Ne možete mijenjati brzinu zuma tipkama zuma 5 na
okviru LCD zaslona.
● Minimalna potrebna udaljenost između kamkordera i
objekta uz izoštrenu sliku je oko 1 cm za širokokutno i
oko 80 cm za telefoto snimanje.
● Možete podesiti [DIGITAL ZOOM] ako želite veća
podešenja zuma od sljedećih (str. 42):
– 20 puta (DCR-HC32E/HC33E)
– 12 puta (DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Za snimanje u tamnim uvjetima
(NigtShot plus)...................................................2
Za DCR-HC32E/HC33E
Postavite preklopku NIGHTSHOT PLUS 2 na ON.
(Pojave se oznake ; i ["NIGHTSHOT PLUS"].
● Funkciju Super NightShot plus koristite za snimanje
svjetlije slike (str. 41).
Za snimanje slike s bojama vjernijim originalu koristite
funkciju Color Slow Shutter (str. 41).
● Funkcije NightShot Plus/Super NightShot koriste
infracrveno svjetlo. Stoga ne prekrivajte prstima ili
drugim predmetima infracrveni senzor 3.
● Ako je automatsko izoštravanje otežano, ručno izoštrite
sliku ([FOCUS], str. 40).
● Ne koristite ove funkcije na svijetlim mjestima. To može
uzrokovati nepravilnosti u radu kamkordera.
22
Podešavanje ekspozicije za objekte s
osvjetljenjem u pozadini...................................7
Reprodukcija
Za podešavanje ekspozicije objekata s
osvjetljenjem u pozadini pritisnite BACK LIGHT
7 za prikaz oznake .. Za isključenje ove funkcije
ponovo pritisnite BACK LIGHT.
Za prezentaciju slika .........................................6
Izoštravanje objekta izvan središta kadra
(SPOT FOCUS)...................................................6
Slike možete uvećati od 1,1 do 5 puta u odnosu na
izvornu veličinu.
Pogledajte poglavlje [SPOT FOCUS] na str. 40.
Pogledajte poglavlje [SLIDE SHOW] na str. 47.
Uporaba PB zuma........................................ 1 5
1 Pokrenite reprodukciju slike koju želite uvećati.
2 Sliku uvećajte pomoću opcije T (telefoto).
Podešavanje fiksne ekspozicije za odabrani
objekt (Flexible spot meter)..............................6
3 Dodirnite zaslon na mjestu kojeg želite uvećati
unutar prikazanog okvira.
Pogledajte poglavlje [SPOT METER] na str. 38.
4 Uvećanje podesite s W (široki kut/T (telefoto).
Snimanje u zrcalnom načinu............................4
Otvorite LCD zaslon 4 90 stupnjeva prema
kamkorderu (1), zatim ga rotirajte 180
stupnjeva prema leći (2).
Za brisanje dodirnite [END].
● Ne možete promijeniti brzinu zuma tipkama zuma 5 na
okviru LCD zaslona.
● Na zaslonu se pojavljuje zrcalna slika objekta, no slika
će izgledati normalno kad je snimite.
Uporaba tronošca..............................................8
Tronožac (opcija: vijka mora biti kraći od 5,5 mm)
pričvrstite na postolje 8 pomoću vijka.
nastavlja se ,
23
Funkcije u uporabi tijekom snimanja/reprodukcije itd. (nastavak)
Za isključenje zvučnog signala potvrde
postupka.............................................................6
Pogledajte poglavlje [BEEP] na str. 54 za
podešavanje zvučnog signala.
Za uporabu posebnih efekata ..........................6
Pogledajte izbornik
(PICT. APPLI.) (str. 46).
Za vraćanje postavki na početne vrijednosti ...!a
Pritisnite RESET !a za vraćanje svih postavki,
uključujući i postavke vremena i datuma, na
početne vrijednosti.
(To se ne odnosi na opcije izbornika Personal.)
Ostali dijelovi i funkcije
9 Zvučnik
Iz zvučnika se čuje zvuk.
●
Za ugađanje glasnoće pogledajte str. 21.
!c REC žarulja
Žarulja REC svijetli crveno tijekom snimanje
(str. 53).
3 Senzor daljinskog upravljača
Prema senzoru usmjerite daljinski upravljač
(str. 30) kako bi upravljali kamkorderom.
Snimanje/reprodukcija
Provjera kapaciteta baterije (Battery Info) ......!d
Preklopku POWER podesite na OFF (CHG), zatim
pritisnite DISP/BATT INFO !d. Informacije o
bateriji se pojavljuju na oko 7 sekundi. Zadržite
tipku pritisnutom za prikaz informacija u trajanju
oko 20 sekundi.
Preostali kapacitet baterije (otprilike)
Kapacitet snimanja (otprilike)
24
!b Unutrašnji stereo mikrofon
Za DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Kad priključite vanjski mikrofon, audio ulaz
vanjskog mikrofona ima prednost pred ostalima.
25
Indikatori koji se prikazuju tijekom snimanja/reprodukcije
Snimanje video zapisa
Snimanje mirnih slika
Indikatori na zaslonu tijekom snimanja na kasetu
A Preostali kapacitet baterije (pribl.)
H Mapa za snimanje (45)
B Način snimanja (1 ili 2) (51)
I Veličina slike (20, 43)
C Status snimanja ([STBY] (pripravno stanje) ili
[REC] (snimanje))
J Kvaliteta ([FINE] ili [STD]) (43)
D Oznaka vremena (sati: minute: sekunde: okvir)
ili brojač vrpce (sati: minute: sekunde)
E Vrijeme snimanja na kasetu (pribl.) (str. 53)
F Tipka END SEARCH/EDIT SEARCH/
Rec review (str. 29)
G Tipka Personal Menu (str. 34)
Indikatori na zaslonu tijekom snimanja na
Memory Stick Duo
A
B
C
D
Mapa za snimanje (45)
Kapacitet snimanja (pribl.)
Veličina video zapisa (44)
Indikator početka snimanja (pojavljuje se na oko 5
sekundi)
E Tipka za pregled (20)
26
K Indikator Memory Sticka Duo i broj slika koje
možete snimiti (pribl.)
L Tipka za pregled (20)
Podaci o snimanju
Vrijeme i datum snimanja te podaci o podešenjima
kamkordera automatski se snimaju. Ne vide se na
zaslonu ali ih možete provjeriti tijekom reprodukcije
pritiskom tipke [DATA CODE] (str. 53).
( ) označava stranicu na kojoj možete vidjeti detalje o pojedinoj funkciji.
Indikatori koji se pojavljuju tijekom snimanja se neće snimiti.
Gledanje video zapisa
Gledanje mirnih slika
Kaseta
M Indikator prijenosa kasete
O Naziv datoteke
N Tipke za upravljanje videom (21)
P Broj slike/ukupan broj snimljenih slika u
trenutnoj mapi za reprodukciju
Kad je u kamkorder umetnut Memory Stick Duo,
] (STOP) se mijenja u [ (reprodukcija
Memory Sticka Duo) ako za reprodukciju ne koristite
kasetu.
Memory Stick Duo
Q Mapa za reprodukciju (45)
R Ikona prethodne/sljedeće mape
Sljedeći indikatori se pojavljuju kad se prikaže prva
ili zadnja slika tekuće mape i kad je na istom Memory
Sticku Duo više mapa.
B: Dodirnite [ za pomak na prethodnu mapu.
C: Dodirnite \ za pomak na sljedeću mapu.
D: Dodirnite [/\ za pomak na prethodne i
sljedeće mape.
S Tipka za brisanje slike (63)
T Tipka za odabir reprodukcije kasete (21)
U Tipka za prikaz prethodne /sljedeće slike (21)
V Tipka za uključenje indeksnog izbornika (21)
A
B
C
D
E
F
W Oznaka zaštite slike (64)
Naziv datoteke
Tipka za reprodukciju/pauzu (21)
Tipka za prethodnu/sljedeću sliku (21)
Veličina slike (44)
Vrijeme reprodukcije
Tipka za prethodni/sljedeći prizor
X Oznaka za tiskanje (64)
Video zapis je moguće podijeliti na maksimalno 60
prizora. Broj prizora ovisi o dužini video zapisa.
Nakon odabira prizora od kojeg želite otpočeti
reprodukciju dodirnite ~ za reprodukciju.
nastavlja se ,
27
Indikatori koji se prikazuju tijekom
snimanja/reprodukcije (nastavak)
Indikatori koji se pojavljuju kad
promijenite opcije
Možete koristiti [DISP GUIDE] (str. 14) za
provjeru funkcije svakog indikatora koji se
pojavljuje na LCD zaslonu.
Gornji lijevi
Gornji desni
( ) označava stranicu na kojoj možete vidjeti detalje
o pojedinoj funkciji.
Središnji
Indikator
Značenje
;
NightShot plus (22)
S;
Super NightShot plus (41)
k
Color Slow Shutter (41)
L
Veza s Pictbridge pisačem (65)
EZ1
Indikator upozorenja (97)
Donji
Donji
Središnji
Gornji lijevi
Indikator
Značenje
]
EXT SUR MIC (51)
^16b
AUDIO MODE (51)
q+
Neprekidno snimanje mirnih
slika (43)
2
Self-timer snimanje (41)
0
Snimanje mirnih slika u
intervalima (49)
(
Indikator se pojavljuje kad
koristite svjetlo bljeskalice
(opcija) (40)
Gornji desni
Indikator
Značenje
3
Pretvorba analognih signala
slike i zvuka u digitalni format
(52)
DV IN
DV ulaz (59)
:
Podešavanje brojača na 0 (30)
,-|
Slide show (47)
>
Osvjetljenje LCD zaslona je
isključeno (13)
28
Indikator
Značenje
)
Efekt slike (48)
'
Digitalni efekt (47)
9Rm
Ručno izoštravanje (40)
5Y7
684
PROGRAM AE (38)
.
Stražnje osvjetljenje (23)
^n&
Ravnoteža bijele boje (39)
*
Odabir opcije WIDE (17)
i
Funkcija SteadyShot isključena
(42)
T\
Tele macro (40)
Podešavanje fleksibilne
ekspozicije za odabrani objekt
(38)/EXPOSURE (39)
Traženje mjesta početka snimanja
Provjerite da li se upalila žarulja CAMERA-TAPE.
Traženje posljednjeg snimljenog prizora
(END SEARCH)
Funkcija [END SEARCH] ne radi nakon
izbacivanja kasete na koju ste snimali.
Ručno traženje (EDIT SEARCH)
Možete tražiti početnu točku snimanja dok gledate
slike na zaslonu. Tijekom pretraživanja ne čuje se
zvuk.
1 Dodirnite ,.
Dodirnite , t r.
Dodirnite ovdje za
brisanje postupka.
Posljednji kadar posljednjeg snimljenog zapisa
reproducira se oko pet sekundi i kamkorder se
isključuje u pripravno stanje na završnom dijelu
posljednjeg snimljenog zapisa.
2 Nastavite dodirivati s (prema
natrag)/\ (prema naprijed) i otpustite
na dijelu od kojeg želite započeti
snimanje.
● Funkcija [END SEARCH] neće raditi kako treba ako
između snimljenih dijelova na kaseti ima praznina.
● Možete odabrati [END SEARCH] u izborniku. Kad
se upali žarulja PLAY/EDIT, odaberite [END
SEARCH] u izborniku Personal Menu (str. 34).
Pregled posljednjih snimljenih prizora
(Rec review)
Moguće je pregledati dvije sekunde prizora
snimljenog neposredno prije zaustavljanja kasete.
Dodirnite , t s.
Reproducira se posljednjih nekoliko sekundi (oko 2)
zadnjeg snimljenog prizora. Zatim se kamkorder
isključuje u pripravno stanje.
29
Daljinski upravljač
Prije uporabe daljinskog upravljača skinite izolaciju.
Izolacija
● Za promjenu baterije pogledajte stranu 111.
Brzo nalaženje željenog prizora
(Zero set memory)
1 Tijekom reprodukcije pritisnite ZERO
SET MEMORY 5 na dijelu koji želite
kasnije pronaći.
Brojač vrpce pokazuje “0:00:00” i na zaslonu se
pojavi oznaka :.
Ako se indikatori ne pojave, pritisnite
DISPLAY 9.
2 Pritisnite STOP 4 kad želite zaustaviti
reprodukciju
A Tipka PHOTO (str. 20)
Slika na zaslonu će se pritiskom na ovu tipku snimiti
kao mirna slika.
B Tipka SEARCH M. (str. 29)
C Tipke . >
D Kontrolne video tipke (premotavanje prema
natrag, reprodukcija, premotavanje prema
naprijed, pauza, stop, usporena reprodukcija)
(str. 21)
E Tipka ZERO SET MEMORY
F Predajnik
G Tipka REC START/STOP (str. 20)
H Tipka zuma (str. 23)
I Tipka DISPLAY (str. 14)
J Memorijske tipke (indeks, –/+, memorijska
reprodukcija) (str. 21)
● Daljinski upravljač usmjerite senzoru za upravljanje
kamkorderom (str. 24).
30
3 Pritisnite mREW 4.
Vrpca se automatski zaustavlja kad brojač
dosegne “0:00:00”.
4 Pritisnite PLAY 4.
Reprodukcija počinje od mjesta na kojem je
brojač postavljen na “0:00:00”.
● Može doći do odstupanja u trajanju od nekoliko sekundi
od vremenske oznake.
● Kad je između prizora na vrpci prazan prostor, funkcija
“Zero set memory” možda neće ispravno raditi.
Poništenje postupka
Ponovo pritisnite ZERO SET MEMORY 5.
Traženje prizora prema datumu
snimanja (Date search)
Možete pronaći dio na kojem se datum snimanja
mijenja.
1 Više puta pomaknite preklopku POWER
prema dolje za uključenje žarulje
PLAY/EDIT.
2 Više puta pritisnite SEARCH M. 2.
3 Pritisnite . (prethodni) ili >
(sljedeći) 3 za odabir datuma za
snimanje.
Za poništenje postupka
Pritisnite STOP 4.
● Kad je između prizora na vrpci prazan prostor, funkcija
“Date search” možda neće ispravno raditi.
31
Gledanje slike na TV-prijemniku
Kod gledanja slike na TV zaslonu, savjetujemo priključenje kamkordera na mrežno napajanje pomoću AC
mrežnog adaptera (str. 8). Pogledajte upute za uporabu opreme koju spajate.
A/V ili A/V OUT priključak
(žuti)
(bijeli)
(crveni)
Videorekorderi ili
TV-prijemnici
{ : Tok signala
A A/V spojni kabel (isporučen)
Spojite na ulaz drugog uređaja.
B A/V spojni kabel sa S-VIDEO priključkom
(opcija)
Ovakvim načinom spajanja postižu se bolje slike u
usporedbi s A/V spojnim kabelom.
Spojite bijeli i crveni priključak (lijevi/desni audio)
i S-VIDEO priključak (S-VIDEO kanal) A/V
kabela (opcija). U tom slučaju nije potreban žuti
(standardni video) utikač.
Kad spojite samo S-VIDEO utikač, zvuk se neće
čuti.
Kad je TV prijemnik već spojen s
videorekorderom
Spojite kamkorder na LINE IN ulaz
videorekordera. Pomaknite izbornik ulaznog
signala videorekordera na LINE.
32
Za DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Podešavanje formata slike prema spojenom
TV-prijemniku (16:9/4:3)
Promijenite postavku prema formatu slike TVprijemnika na kojem ćete gledati slike.
A Preklopku POWER pomjerite prema dolje za
uključenje žarulje PLAY/EDIT.
B Dodirnite g t [MENU] t
(STANDARD SET) t [TV TYPE] t [16:9] ili
[4:3] t j.
● Kad [TV TYPE] podesite na [4:3] ili kad se format slike
promijeni sa 16:9 na 4:3 ili obrnuto, slika može
podrhtavati.
● Na pojedinim TV-prijemnicima formata slike 4:3, mirna
slika snimljena u formatu 4:3 se možda neće pojaviti u
punom zaslonu. Ne radi se o kvaru.
● Kad sliku snimljenu u formatu 16:9 reproducirate na
TV-prijemniku formata 4:3 koji ne podržava format
16:9, opciju [TV TYPE] podesite na [4:3].
Ako je Vaš TV-prijemnik mono (ako ima samo
jedan audio ulaz)
Spojite žuti utikač A/V kabela na video ulaz, a
bijeli (lijevi kanal) ili crveni (desni kanal) utikač na
audio ulaz TV-prijemnika ili videorekordera.
● A/V kabel ne spajajte istovremeno na kamkorder i
Handycam Station jer može doći do izobličenja slike i
zvuka.
● Podatke o vremenu snimanja možete prikazati na TV
zaslonu tako da opciju [DISP OUTPUT] postavite na
[V-OUT/PANEL] (str. 54).
Ako Vaš TV-prijemnik/videorekorder ima 21pinski konektor (EUROKONEKTOR)
Koristite 21-pinski adapter isporučen s
kamkorderom. (Samo modeli koji na dnu imaju
otisnutu oznaku +). Ovaj adapter služi isključivo
izlazu signala.
TV/VCR
33
Uporaba opcija iz izbornika
Slijedite donje upute za uporabu opcija iz izbornika opisanih na sljedećim stranicama.
1 Preklopku POWER pomjerite prema dolje za uključenje odgovarajuće žarulje.
Žarulja [CAMERA-TAPE]: , postavke na kaseti
Žarulja [CAMERA-MEMORY]: : postavke na Memory Sticku Duo
Žarulja [PLAY/EDIT]: postavke za pregled/editiranje
2 Dodirnite LCD zaslon za odabir opcije iz izbornika.
Nedostupne opcije bit će zasjenjene.
x Uporaba skraćenica izbornika Personal
Moguće je podesiti skraćenice za opcije izbornika koje najčešće koristite.
● Izbornik Personal možete podesiti po želji (str. 55).
A Dodirnite g.
B Dodirnite ikonu željene opcije.
Ukoliko željena opcija nije prikazana na zaslonu, dodirnite h/i dok se ne prikaže opcija.
C Odaberite željeno podešenje i dodirnite j.
x Uporaba opcija iz izbornika
Možete podesiti po želji opcije iz izbornika koje nisu dodane u izbornik Personal.
A Dodirnite g t [MENU].
Pojavljuje se indeksni izbornik na zaslonu.
B Odaberite željeni izbornik.
Dodirnite m/n za odabir opcije i dodirnite j. (Nakon toga je postupak u koraku 3 isti kao u koraku 2.)
C Odaberite željenu opciju.
● Također možete izravno pritisnuti opciju kako bi je odabrali.
D Podesite opciju po želji.
34
Kad završite s podešavanjem, dodirnite j t t (zatvaranje) za isključenje prikaza izbornika.
Ukoliko ne budete htjeli promijeniti postavku, dodirnite p za povratak na prethodni prikaz.
35
Opcije izbornika
*1 DCR-HC32E/HC33E
*2 DCR-HC39E/HC42E/HC43E
*3 DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E
Položaj žarulje:
Izbornik CAMERA SET (str. 38)
Izbornik MEMORY SET (str. 43)
Izbornik PICT.APPLI. (str. 46)
36
Opcije dostupne u izborniku (z) se razlikuju ovisno o položaju žarulje.
* Ove funkcije su dostupne tijekom rukovanja Easy Handcam.
Položaj žarulje:
Izbornik EDIT/PLAY (str. 50)
Izbornik STANDARD SET (str. 51)
Izbornik TIME/LANGU. (str. 54)
37
Izbornik CAMERA SET
Postavke za podešavanje opcija snimanja kamkordera
(EXPOSURE/WHITE BAL./STEADYSHOT, itd.)
Tvornička podešenja označena su simbolom B.
Indikatori u zagradama se pojave kad je opcija
odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte stranu 34.
PROGRAM AE
SUNSET&MOON (zalazak sunca i mjesečina)** (8)
Za postizanje atmosfere pri snimanju objekata u
tamnoj okolini, primjerice pri zalasku sunca ili
vatrometu te općenito pri noćnom snimanju.
LANDSCAPE** (krajolik) (4)
Odabirom sljedećih podešenja moguće je
jednostavno snimati u situacijama koje zahtijevaju
razne tehnike.
B AUTO
Odaberite za automatsko snimanje kad ne koristite
funkciju [PROGRAM AE].
SPOTLIGHT* (pod reflektorom) (5)
Za objekte koji se nalaze pod reflektorom. Ova
funkcija sprečava učinak upadljive bjeline lica.
PORTRAIT (mekani portreti) (Y)
Za jasno snimanje udaljenih objekata. Ova funkcija
sprečava fokusiranje na staklo ili metalnu površinu
između kamkordera ili objekta
● Opcije s jednom zvjezdicom (*) se mogu podesiti za
izoštravanje objekata na maloj udaljenosti. Opcije s
dvije zvjezdice (**) se mogu podešavati za
izoštravanje udaljenih objekata.
SPOT METER (podešavanje fiksne
ekspozicije)
Možete podesiti fiksnu ekspoziciju za objekt tako
da se snimi s odgovarajućom svjetlinom čak i kad
je zamjetan snažan kontrast u odnosu na pozadinu
(poput objekata na pozornici).
Stvara mekanu pozadinu za objekte poput ljudi ili
cvijeća, istodobno ih ističući.
SPORTS* (sportski događaji) (7)
Za snimanje objekata koji se brzo kreću. Funkcija
smanjuje tresenje aparata.
BEACH & SKI* (morska obala i skijanje) (6)
A Dodirnite točku na kojoj želite fiksirati i podesiti
ekspoziciju na zaslonu.
.
Pojavljuje se
B Dodirnite [END].
Za povratak na automatsko podešavanje ekspozicije
dodirnite [AUTO] t [END].
● Ako podesite [SPOT METER], opcija [EXPOSURE] se
automatski podesi na [MANUAL].
Odaberite kako bi spriječili da ljudska lica
izgledaju tamna kad su obasjana jakom ili
reflektirajućom svjetlošću, primjerice, na morskoj
obali ljeti ili na skijanju zimi.
38
EKSPOZICIJA
Moguće je ručno podesiti ekspoziciju za postizanje
najravnomjernije svjetline objekta. Primjerice, prilikom snimanja u zatvorenom prostoru za sunčanog
dana, možete izbjeći pojavu sjena iza osoba koje
stoje pokraj prozora ručnim podešavanjem ekspozicije u skladu sa zidom prostorije.
B Kadrirajte objekt poput komada papira tako da
ispuni kadar, pod istim osvjetljenjem kakvo
ćete koristiti za stvarno snimanje.
C Dodirnite [&].
Oznaka & ubrzano trepće.
Kad podešenje bijele boje bude podešeno i pohranjeno u memoriju, indikator prestaje treptati.
● Nemojte tresti kamkorder dok oznaka &
ubrzano trepće.
● Kad oznaka & polagano trepće, ravnoteža
bijele boje se ne može podesiti.
● Ako oznaka & trepće nakon dodira tipke j,
podesite opciju [WHITE BAL.] na [AUTO].
● Kad izvadite bateriju radi zamjene, a odabrana je opcija
A Dodirnite [MANUAL].
B Podesite ekspoziciju dodirom na [/\
C Dodirnite j.
Pojavljuje se
.
Za povratak na automatsko podešavanje ekspozicije
dodirnite [AUTO] t j.
● Možete podesiti [EXPOSURE] i [FADER] dok koristite
tražilo, a LCD zaslon je zakrenut za 180 stupnjeva i
zatvoren tako da je okrenut prema van (str. 46).
WHITE BAL. (ravnoteža bijele boje)
Moguće je podesiti tonove boja u skladu sa
svjetlinom okoliša.
[AUTO], ili kad prenesete kamkorder iz otvorenog u
zatvoreni prostor ili obrnuto, a podešena je fiksna
ekspozicija, odaberite [AUTO] i usmjerite kamkorder na
obližnji bijeli objekt za postizanje boljeg balansa boje.
● Ponovite postupak [ONE PUSH] ako promijenite
postavku [PROGRAM AE] ili unesete kamkorder iz
zatvorenog u otvoreni prostor ili obrnuto.
● Podesite [WHITE BAL] na [AUTO] ili [ONE PUSH]
kad snimate pod bijelim ili hladnim bijelim
fluorescentnim svjetlom.
● Postavka se vraća na [AUTO] kad odspojite izvor
napajanja s kamkordera duže od 5 minuta.
AUTO SHUTTER (automatski zatvarač)
Odaberite [ON] (tvornička postavka) za automatsko
aktiviranje elektroničkog zatvarača i njegovo
podešavanje pri snimanju uz jako svjetlo.
B AUTO
Odaberite ako želite snimati s automatski
podešenom ravnotežom bijele boje.
OUTDOOR (^)
Ravnoteža bijele boje se podešava na odgovarajuću
vrijednost kod snimanja na otvorenom ili pod
fluorescentnom svjetlošću.
INDOOR (n)
Ravnoteža bijele boje se podešava na svjetlinu
tople bijele fluorescentne svjetiljke.
ONE PUSH (&)
Odaberite kad želite da bijela boja bude u skladu sa
svjetlom okoliša.
A Dotaknite [ONE PUSH].
nastavlja se ,
39
Izbornik CAMERA SET (nastavak)
SPOT FOCUS (izoštravanje objekta
izvan središta kadra)
Moguće je odabrati i izoštriti točku izvan središta
kadra.
A Dodirnite točku koju želite izoštriti.
Pojavi se oznaka 9.
B Dodirnite [END].
TELE MACRO
Ova funkcija je korisna za snimanje malih objekata,
primjerice cvijeća ili insekata. Budući da možete
snimiti izbliza udaljene objekte, Vaša sjena ne
smeta slici i objekt je jasniji.
Kad opciju [TELE MACRO] podesite na [ON]
T\, zum (str. 22) se automatski pomjera u gornji
dio strane T (telefoto) te omogućuje snimanje
objekata izbliza:
Za model DCR-HC32E/HC33E: do oko 39 cm.
Za model DCR-HC39E/HC42E/HC43E: do oko
35 cm.
Za automatsko izoštravanje dodirnite [AUTO] t
[END].
● Ako podesite [SPOT FOCUS], opcija [FOCUS] se
automatski podesi na [MANUAL].
Za isključenje dodirnite [OFF] ili zum na strani W
(široki kut).
FOCUS (izoštravanje)
● Kad snimate udaljeni objekt, možda će ga biti teže
izoštriti i za to će trebati neko vrijeme.
Sliku je moguće izoštriti ručno u skladu s uvjetima
snimanja. Koristite ovu funkciju kad želite izoštriti
određeni objekt.
● Ručno podesite fokus ([FOCUS] str. 40) kada ne možete
automatski.
FLASH SET (podešavanje bljeskalice)
A Dodirnite [MANUAL].
Pojavi se oznaka 9.
B Dodirnite \ (izoštravanje bliskih objekata)/]
(izoštravanje udaljenih objekata) za postizanje
oštrijeg fokusa. Oznaka m se pojavljuje kad ne
možete više izoštriti objekt u blizini, a oznaka R
kad ne možete više izoštriti objekt u daljini.
C Dodirnite j.
Za automatsko izoštravanje dodirnite [AUTO] t
j u koraku 1.
● Izoštravanje objekta je lakše kad koristite funkciju zuma.
Pomaknite preklopku zuma prema T (telefoto) za
izoštravanje i zatim prema W (široki kut) za podešavanje
zuma pri snimanju. Kad želite snimiti objekt izbliza,
pomaknite preklopku zuma prema W (široki kut) za
potpuno povećanje slike i zatim je izoštrite.
● Minimalna potrebna udaljenost između kamkordera i
objekta uz izoštrenu sliku je oko 1 cm za širokokutno i
oko 80 cm za telefoto snimanje.
40
Ove postavke ne rade ukoliko koristite bljeskalice
koje ovaj kamkorder ne podržava.
x FLASH MODE
B ON
Trepće svaki put.
ON / (DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Trepće za smanjivanje efekta crvenih očiju.
AUTO
Trepće automatski.
AUTO / (DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Trepće automatski za smanjivanje efekta crvenih
očiju.
● Ako bljeskalica nema funkciju smanjenja efekta crvenih
očiju, možete odabrati samo [ON] ili [AUTO].
x FLASH LEVEL
HIGH (( +)
Odaberite za jači intenzitet bljeskalice.
B NORMAL (()
LOW (( –)
Odaberite za slabiji intenzitet bljeskalice.
● Ovo podešenje vraća se na [NORMAL] ako odspojite
izvor napajanja na duže od pet minuta.
SUPER NSPLUS (Super NightShot plus)
Slika se snima uz 16 puta veću osjetljivost u odnosu
na NightShot plus snimanje ako opciju [SUPER
NSPLUS] podesite na [ON] dok je preklopka
NIGHTSHOT PLUS (str. 22) također na ON.
S; i [SUPER NIGHTSHOT PLUS] se pojavljuju
na zaslonu.
Za povratak na uobičajenu postavku podesite
preklopku NIGHTSHOT PLUS na OFF.
● Ne koristite funkciju NightShot plus/[SUPER NSPLUS]
na svijetlim mjestima. To može uzrokovati nepravilnosti
u radu kamkordera.
● Nemojte prekrivati infracrveni senzor prstima ili drugim
predmetima.
● Ako je automatsko izoštravanje otežano, ručno izoštrite
sliku ([FOCUS], str. 40).
● Brzina zatvarača kamkordera se mijenja ovisno o
svjetlini. Pokretljivost slike se također može smanjiti.
NS LIGHT (NightShot Light)
Kad snimate uz uporabu funkcija NightShot plus
(str. 22) ili [SUPER NSPLUS] (str. 41), možete
snimiti jasnije slike ako [NS LIGHT], koji emitira
(nevidljive) infracrvene zrake, podesite na [ON]
(tvornička postavka).
● Nemojte prekrivati infracrveni senzor prstima ili drugim
predmetima.
● Maksimalna udaljenost snimanja pomoću [NS LIGHT]
je oko 3 m. Ako snimate objekte u tamnim uvjetima,
primjerice noćne prizore ili slike uz sjaj mjesečine, [NS
LIGHT] podesite na [OFF]. Na ovaj su način boje slike
dublje.
COLOR SLOW S (Color Slow Shutter)
Ova funkcija omogućuje snimanje slike na kojoj su
boje vjernije izvornom prikazu ([COLOR SLOW S]
mora biti podešen na [ON]).
Na zaslonu se pojavljuje k i [COLOR SLOW
SHUTTER].
Za isključenje funkcije [COLOR SLOW S]
dodirnite [OFF].
● Brzina zatvarača kamkordera se mijenja, ovisno o
svjetlini. U toj fazi pokretni dijelovi slike mogu se
doimati usporeno.
● Ako je automatsko izoštravanje otežano, ručno izoštrite
sliku ([FOCUS], str. 40).
SELF-TIMER
Pomoću ove funkcije možete snimiti mirnu sliku s
odgodom od oko 10 sekundi.
A Dodirnite g t [SELF-TIMER] t [ON] t
j.
Pojavi se 2.
B Pritisnite REC START/STOP za snimanje video
zapisa, ili PHOTO za snimanje slika. Za poništenje
odbrojavanja dodirnite [RESET].
Za isključenje self-timera odaberite [OFF] u
koraku 1.
● Također možete koristiti self-timer s daljinskim
upravljačem (str. 30).
nastavlja se ,
41
Izbornik CAMERA SET (nastavak)
DIGITAL ZOOM (digitalni zum)
Želite li tijekom snimanja na kasetu uvećati sliku
više od dvadeset puta (DCR-HC32E/HC33E) ili
dvanaest puta (DCR-HC39E/HC42E/HC43E),
možete koristiti maksimalnu razinu zuma. Obratite
pozornost da se kvaliteta slike smanjuje kad
koristite digitalni zum.
WIDE SELECT (DCR-HC32E/HC33E)
Na kasetu je moguće snimati u formatu koji se
prilagođava zaslonu na kojem će slika biti
prikazana.
B 4:3
Standardna postavka (za snimanje slika za
reprodukciju na TV-prijemniku formata 4:3).
16:9 WIDE (*)
Snima slike za reprodukciju na TV-prijemniku
formata 16:9.
Kod gledanja slike na LCD zaslonu/u tražilu dok je
odabrana opcija [16:9 WIDE (*)].
Desna strana skale pokazuje područje digitalnog
zumiranja. Područje zumiranja se pojavi kad
odaberete razinu zuma.
Slika na 16:9 wide screen
TV-prijemniku*
Za DCR-HC32E/HC33E:
B OFF
Zum do 20 x se izvodi optički.
40 x
Slika na standardnom
TV-prijemniku**
Zum do 20 x se izvodi optički, a do 40 x digitalno.
800 x
Zum do 20 x se izvodi optički, a do 800 x
digitalno.
Za DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
B OFF
Zum do 12 x se izvodi optički.
24 x
Zum do 12 x se izvodi optički, a do 24 x digitalno.
480 x
Zum do 12 x se izvodi optički, a do 480 x
digitalno.
42
* Slika je prikazana preko čitavog zaslona.
** Slika u 4:3 formatu. Kad gledate sliku u širokom
formatu, ona izgleda kao na LCD zaslonu ili u tražilu.
STEADYSHOT
Ova funkcija je korisna kad želite ublažiti vibracije
kamkordera. (standardno podešenje je [ON]). Opciju
[STEADYSHOT] podesite na [OFF] (i) kad koristite
tronožac (opcija) ili konverzijsku leću (opcija).
Izbornik MEMORY SET
Postavke za Memory Stick Duo (QUALITY/IMAGE
SIZE/BURST/ALL ERASE/NEW FOLDER, itd.)
Tvornička podešenja označena su simbolom B.
Indikatori u zagradama se pojave kad je opcija
odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte str. 34.
STILL SET
x Za DCR-HC39E/HC42E/HC43E: \ BURST
Možete snimiti nekoliko mirnih slika jednu za
drugom pritiskom tipke PHOTO.
B OFF
Odaberite ako ne želite snimati kontinuirano.
NORMAL (q)
Odaberite za snimanje od 4 (veličina slike 1152 x
864) do 13 (veličina slike 640 x 480) slike redom u
intervalima od približno 0,5 sekundi. Maksimalni
broj slika možete snimiti kad pritisnete i zadržite
tipku PHOTO.
STANDARD (STD)
Odaberite za snimanje mirnih slika standardne
kvalitete.
x Za DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
\ IMAGE SIZE
B 1152 x 864 ([)
Odaberite za jasno snimanje mirne slike.
640 x 480 (&)
Odaberite za snimanje maksimalnog broja mirnih
slika.
● Ako podesite 16:9 (wide) format slike, [IMAGE SIZE]
se automatski podešava na [1152 x 648] (str. 17).
Kapacitet Memory Sticka Duo (MB) i broj slika
koje možete snimiti
Format slike 4:3
1152 x 864
[*
8MB
15
37
50
120
30
74
96
240
32MB
61
150
190
485
64MB
120
300
390
980
128MB
245
600
780
1970
256 MB
445
1000
1400
3550
512 MB
900
2050
2850
7200
1 GB
1800
4200
5900
14500
EXP. BRKTG (+)
Odaberite za snimanje tri slike za redom u
intervalima od približno 0,5 sekundi s različitim
ekspozicijama. Zatim je moguće usporediti tri slike
i odabrati onu s najboljom ekspozicijom.
● Bljeskalica (opcija) ne radi tijekom neprekidnog
snimanja [BURST].
16MB (isporučen
s modelom DCRHC33E/HC43E)
● Maksimalni broj slika snima se u self-timer načinu ili
kad koristite daljinski upravljač.
● [EXP. BRKTG] ne radi ako na Memory Sticku ima
mjesta za manje od tri slike.
x \ QUALITY
B FINE (FINE)
Odaberite za snimanje mirnih slika bolje kvalitete.
640 x 480
&
* Veličina slike 1152 x 864 je dostupna samo za model
DCR-HC39E/HC42E/HC43E.
nastavlja se ,
43
Izbornik MEMORY SET (nastavak)
Format slike 16:9 (DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
1152 x 648
Y
8MB
640 x 360
Z
20
48
60
120
40
96
115
240
32MB
81
190
240
485
64MB
160
390
490
980
128MB
320
780
980
1970
256 MB
590
1400
1750
3550
512 MB
1200
2850
3600
7200
1 GB
2450
5900
7300
14500
16MB (isporučen
s modelom
DCR-HC43E)
MOVIE SET
x ! IMAGE SIZE
B 320 x 240 (#)
Odaberite za snimanje video zapisa visoke
rezolucije.
160 x 112 ($)
Odaberite za duže vrijeme snimanja.
Kapacitet Memory Sticka Duo (MB) i vrijeme
snimanja (sati: minute: sekunde)
320 x 240
#
160 x 112
$
8MB
00:01:20
00:05:20
16MB (isporučen
s modelom DCRHC33E/HC43E)
00:02:40
00:10:40
32MB
00:05:20
00:21:20
64MB
00:10:40
00:42:40
● Svi brojevi su izmjereni u sljedećim uvjetima:
128MB
00:21:20
01:25:20
Gornji broj: Za kvalitetu slike je odabrana opcija [FINE].
Donji broj: Za kvalitetu slike je odabrana opcija
[STANDARD].
● Kad koristite Memory Stick Duo tvrtke Sony Corporation.
Broj snimljenih slika ovisit će o uvjetima snimanja.
● Veličina slike za format 4:3 je:
– Opcija [FINE] je odabrana za veličinu slike [1152 x
864] - oko 500 kB.
– Opcija [FINE] je odabrana za veličinu slike [640 x
480] - oko 150 kB.
– Opcija [STANDARD] je odabrana za veličinu slike
[1152 x 864] - oko 200 kB.
– Opcija [STANDARD] je odabrana za veličinu slike
[640 x 480] - oko 60 kB.
● Veličina slike za format 16:9 je:
– Opcija [FINE] je odabrana za veličinu slike [1152 x
648] - oko 380 kB.
– Opcija [FINE] je odabrana za veličinu slike [640 x
360] - oko 120 kB.
– Opcija [STANDARD] je odabrana za veličinu slike
[1152 x 648] - oko 160 kB.
– Opcija [STANDARD] je odabrana za veličinu slike
[640 x 360] - oko 60 kB.
256 MB
00:42:40
02:50:40
512 MB
01:25:20
05:41:20
1 GB
02:50:40
11:22:40
44
● Kad koristite Memory Stick Duo tvrtke Sony Corporation.
Vrijeme snimanja ovisit će o uvjetima snimanja.
: ALL ERASE
Briše sve slike s Memory Sticka Duo koje nisu
zaštićene od brisanja ili sve slike iz mape.
A Odaberite [ALL FILES] ili [CURRNT FOLDER].
[ALL FILES]: Odaberite za brisanje svih slika na
Memory Sticku Duo.
[CURRNT FOLDER]: Odaberite za brisanje svih
slika u odabranoj mapi.
B Dva puta dodirnite [YES] t t.
FILE NO.
B SERIES
Odaberite za nastavak pridjeljivanja brojeva
datoteka redom čak i nakon zamjene Memory
Sticka. Pridjeljivanje brojeva datotekama počinje
iznova nakon izrade nove mape ili zamjene mape
za snimanje drugom.
RESET
Odaberite za resetiranje broja datoteke na 0001
nakon svake izmjene Memory Sticka Duo.
● Pomoću graničnika (str. 104) poništite zaštitu slika na
Memory Sticku Duo prije uporabe Memory Sticka.
● Čak i ako obrišete sve slike u mapi, mapa se ne briše.
● Dok je na zaslonu prikazana poruka [: Erasing all
data...] nemojte:
– pomicati preklopku POWER ili pritisnuti neku od
tipaka.
– izbacivati Memory Stick Duo.
: FORMAT
Isporučeni Memory Stick Duo već je tvornički
formatiran i nije ga potrebno ponovo formatirati.
Dva puta dodirnite [YES] t t.
Formatiranje je gotovo. Brišu se sve slike.
● Dok je na zaslonu prikazana poruka [: Formatting...],
nemojte učiniti nešto od sljedećeg:
– pomaknuti preklopku POWER ili pritisnuti neku od
tipaka.
– izbaciti Memory Stick Duo.
● Formatiranjem se brišu svi podaci s Memory Sticka
Duo, uključujući zaštićene slike i novonačinjene mape.
NEW FOLDER
Na Memory Sticku Duo je moguće načiniti novu
mapu (102MSDCF do 999MSDCF). Kad se mapa
popuni (maksimalno 9999 slika), automatski se
načini nova.
Dodirnite [YES] t t.
● Načinjene mape nije moguće obrisati u kamkorderu.
Potrebno je formatirati Memory Stick Duo (str. 45) ili ih
obrisati na računalu.
● Broj slika koje možete snimiti na Memory Stick Duo se
može smanjiti s povećanjem mapa.
REC FOLDER (mapa za snimanje)
Odaberite mapu za snimanje tipkama m/n i
dodirnite j.
● Tvornički podešena mapa za snimanje jest 101MSDCF.
● Kad snimite sliku u mapu ista mapa će postati
standardna mapa za reprodukciju.
PB FOLDER (mapa za reprodukciju)
Odaberite mapu za reprodukciju tipkama m/n i
dodirnite j.
45
Izbornik PICT.APPLI.
Specijalni efekti na slikama i dodatne funkcije za
snimanje/reprodukciju (PICT. EFFECT/SLIDE
SHOW/INT. REC-STL, itd.
OVERLAP (samo odtamnjenje)
Tvornička podešenja označena su simbolom B.
Indikatori u zagradama se pojave kad je opcija
odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte stranu 34.
WIPE (samo odtamnjenje)
DOT FADER (samo odtamnjenje)
FADER
Trenutno snimljenim slikama možete dodati
sljedeće efekte:
A Odaberite željeni efekt i dodirnite j. Kad
odaberete [OVERLAP], [WIPE] ili [DOT
FADER], slika na kaseti se pohranjuje kao mirna
slika. (Tijekom pohrane slike zaslon postane plav.)
B Pritisnite REC START/STOP.
Indikator zatamnjenja/odtamnjenja prestane treptati
i nestaje kad završi postupak.
Za poništenje postupka u koraku 1 dodirnite
[OFF].
zatamnjenje
odtamnjenje
WHITE FADER]
BLACK FADER
MOSAIC FADER
Uporaba tražila
Možete podesiti [EXPOSURE] i [FADER] dok
koristite tražilo, a LCD zaslon je zakrenut za 180
stupnjeva i zatvoren tako da je okrenut prema van
(str. 46).
A Provjerite da li se upalila žarulja CAMERA-TAPE
ili CAMERA-MEMORY.
B Zatvorite LCD ploču dok je zaslon okrenut prema
vani.
Pojavi se k.
C Dodirnite k.
Na zaslonu se pojavi [Set LCD off?].
D Dodirnite [YES].
LCD zaslon je isključen.
E Dodirnite LCD zaslon dok provjeravate prikaz u
tražilu.
Prikazuje se [EXPOSURE] itd.
F Dodirnite tipku koju želite podesiti.
[EXPOSURE]: Podesite tipkama [/\ i
dodirnite j.
[FADER]: Dodirnite više puta za odabir efekta
(samo dok je upaljena žarulja CAMERA-TAPE).
l: Uključuje se LCD zaslon.
Za sakrivanje tipaka dodirnite j.
MONOTONE
Kod odtamnjenja slika se postupno mijenja iz crno
bijele u sliku u boji.
Kod zatamnjenja slika se mijenja iz slike u boji u
crno bijelu.
46
SLIDE SHOW
Slike pohranjene na Memory Stick (ili u odabranu
mapu) je moguće reproducirati u obliku
prezentacije (slide show).
A Dodirnite y t [PB FOLDER].
B Odaberite [ALL FILES (,)] ili [CURRENT
FOLDER] i dodirnite j.
Ako odaberete [CURRNT FOLDER (-)], sve
slike u mapi za reprodukciju (koju ste odabrali u
opciji [PB FOLDER] (str. 45) se reproduciraju
redom.
C Dodirnite [REPEAT].
D Odaberite [ON] ili [OFF] i zatim j.
Za ponavljanje prezentacije odaberite [ON (|)].
Odaberite OFF za samo jednu prezentaciju.
E Dodirnite [END] t [START].
Za isključenje prezentacije dodirnite [END]. Za
pauzu reprodukcije dodirnite [PAUSE].
● Moguće je odabrati prvu sliku za prezentaciju tako da
Efekt
Parametri za podešavanje
FLASH
Vremenski razmak između
mirnih slika
LUMI. KEY
Sastav boje područja mirne
slike koje se zamjenjuje
pokretnom slikom.
TRAIL
Vrijeme nestajanja sporedne
slike.
SLOW SHUTTR* Brzina zatvarača (1 je 1/25, 2
je 1/12, 3 je 1/6, 4 je 1/3).
OLD MOVIE*
Nije potrebno podešavati.
* Dostupno samo tijekom snimanja.
C Dodirnite j.
Pojavi se oznaka '.
Za isključenje [D. EFFECT] (digitalnog efekta)
odaberite [OFF] u koraku 1.
STILL
U pokretnu sliku možete umetnuti mirnu sliku.
prije dodira tipke [START] dodirnete [/\.
● Ako za prezentaciju odaberete video zapise, možete
ugoditi njihovu glasnoću dodirom na |
(smanjenje)/= (pojačavanje).
D. EFFECT (digitalni efekt)
Možete dodati digitalni efekt snimkama.
A Dodirnite željeni efekt .
B Podesite efekt dodirom tipaka [/\ i
dodirnite j.
Kada dodirnete [STILL] ili [LUMI. KEY] i j,
slika vidljiva na zaslonu pohranjuje se kao mirna
slika.
Efekt
Parametri za podešavanje
STILL
Stupanj prozirnosti mirnih
slika koje dodajete pokretnim
slikama
FLASH (flash motion)
Možete snimati video zapise objekta koji se brzo
kreće (efekt stroboskopa).
LUMI. KEY (luminance key)
Svjetliji dio mirne slike, poput pozadine iza osobe
ili naslova napisanog na bijelom papiru se
zamjenjuje pokretnom slikom.
TRAIL
Možete snimati sliku tako da sporedna slika
postepeno nestaje u obliku traga.
SLOW SHUTTR (slow shutter)
Možete smanjiti brzinu zatvarača. Ovaj način je
pogodan za osvjetljenje tamnih slika.
nastavlja se ,
47
Izbornik PICT.APPLI. (nastavak)
● Ručno izoštrite sliku pomoću tronošca budući da je
PASTEL
automatsko izoštravanje otežano kad odaberete [SLOW
SHUTTR]. ([FOCUS], str. 40).
OLD MOVIE
Zapisi izgledaju kao stari video zapisi.
● Za DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Ne možete odabrati format slike 16:9/4:3 za [OLD
MOVIE].
● Na kasetu u kamkorderu ne možete snimiti slike
editirane uporabom specijalnih efekata.
● Ne možete dodati efekte slikama s vanjskog uređaja.
● Nije moguće dodati efekt ubačenim slikama. Također
nije moguće gledati slike editirane putem a DV
priključka.
● Slike editirane uporabom specijalnih efekata možete
pohraniti na Memory Stick Duo (str. 60) ili ih snimiti na
drugu kasetu (str. 58).
PICT. EFFECT (efekti slike)
Prije ili nakon snimanja slici je moguće dodati
posebne efekte. Kad odaberete efekt, pojavi se
simbol ).
B OFF
Odaberite ako ne želite koristiti efekte.
NEG.ART
Slika je kao na negativu.
Slika izgleda kao blijedi pastelni crtež.*
MOSAIC
Slika je zrnata (mozaična).*
* Ovaj efekt je raspoloživ samo tijekom snimanja.
● Nije moguće dodati efekte slikama ubačenim s vanjskih
izvora. Također nije moguća reprodukcija slika kojima
ste dodali efekte slike putem a DV priključka.
● Slike kojima ste dodali efekt možete kopirati na Memory
Stick Duo (str. 60) ili na drugu kasetu (str. 58).
SMTH INT. REC (snimanje u intervalima)
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Kamkorder snima po jedan okvir slike u odabranim
intervalima i pohranjuje ih u memoriju dok ih ne
bude nekoliko. Ova funkcija je korisna ako želite
zabilježiti kretanje oblaka ili promjene dnevnog
svjetla. Zatim se ti okviri snimaju na kasetu
odjednom i kod reprodukcije se postiže efekt pretapanja. Tijekom ovog postupka spojite kamkorder na
napajanje pomoću isporučenog AC adaptera.
SEPIA
Slika je crvenosmeđe boje.
B&W
Slika je crno/bijela.
SOLARIZE
Slika izgleda poput crteža sa snažnim kontrastom.
[a]: Snimanje
[b]: Interval
A Dodirnite y t [/\ za odabir željenog
intervala (od 1 do 120 sekundi) t j.
B Dodirnite [REC START].
Snimanje počinje i indikator z mijenja boju u
crvenu.
Za prekid snimanja u intervalima u koraku 2
dodirnite [REC STOP]. Za nastavak dodirnite [REC
START].
48
Za zaustavljanje snimanja u intervalima dodirnite
[REC STOP] a zatim [END].
● Nekoliko snimljenih okvira se pohranjuje na kasetu
nakon uporabe funkcije END SEARCH, ovisno o dužini
intervala.
● Nemojte isključivati kamkorder ili odspajati izvor
napajanja dok je na zaslonu prikazana poruka.
● Kamkorder snima nekoliko okvira za prve ili posljednje
snimke.
● Snimanje u intervalima se zaustavlja nakon približno 12
sati od početka snimanja.
● Zvuk se ne snima.
● Ako se baterija istroši, možda se neće snimiti posljednjih
nekoliko okvira.
● U intervalima može doći do odstupanja.
● Ako ručno izoštrite sliku, možete snimati jasne slike čak
i kod promjene svjetla ([FOCUS], str. 40).
● Tijekom snimanja je moguće isključiti zvučne signale.
INT. REC-STL (snimanje slika u
intervalu)
DEMO način
Tvornička postavka je [ON] i omogućuje Vam
demo prikaz u trajanju oko 10 minuta nakon
vađenja kasete i Memory Sticka Duo iz kamkordera
i pomjeranja preklopke POWER prema dolje za
uključenje žarulje CAMERA-TAPE.
● Prikaz mogućnosti se prekida u dolje navedenim
slučajevima.
– Kad tijekom prikaza mogućnosti dodirnete zaslon.
(Prikaz mogućnosti se pokreće ponovo za približno
deset minuta.)
– Kad uložite kasetu ili Memory Stick.
– Kad je odabran neki drugi način rada osim CAMERATAPE.
– Kad je preklopka NIGHTSHOT PLUS podešena na
ON.
PRINT
Pogledajte str. 65.
Kamkorder snima mirne slike u odabranim
intervalima i pohranjuje ih na Memory Stick Duo.
Ova funkcija je korisna ako želite zabilježiti
kretanje oblaka ili promjene dnevnog svjetla.
[a]: Snimanje
[b]: Interval
A Dodirnite y t željeni vremenski interval (1,5
ili 10 minuta) t j t [ON] t j t t.
B Pritisnite PHOTO do kraja.
Oznaka 0 prestaje treptati i počinje snimanje u
intervalima.
Za isključenje snimanja u intervalima u koraku 1
odaberite [OFF].
49
Izbornik EDIT/PLAY
Postavke za editiranje ili reprodukciju u različitim
načinima (VAR.SPD PB/END SEARCH, itd).
Tvornička podešenja označena su simbolom B.
Indikatori u zagradama se pojave kad je opcija
odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte stranu 34.
, VAR.SPD PB (brzine reprodukcije)
Dok gledate video zapise možete odabrati brzinu
reprodukcije.
A Tijekom reprodukcije dodirnite sljedeće tipke:
Za
Dodirnite
promjenu smjera
reprodukcije*
: (okvir)
usporenu
reprodukciju**
}
Za obrnuti smjer:
: (okvir) t
}.
dvostruko bržu
reprodukciju
< (dvostruko brže)
Za obrnuti smjer:
: (okvir) t
< (dvostruko brže)
reprodukciju sliku
po sliku
= (okvir) u pauzi
reprodukcije.
Za obrnuti smjer ponovo
dodirnite : tijekom
reprodukcije sliku po sliku.
* U sredini, pri vrhu ili dnu zaslona se pojavljuju
vodoravne linije. To nije kvar.
** Kod izlaznog signala iz a DV priključka usporena
reprodukcija se neće odvijati ravnomjerno.
B Dodirnite p i zatim t.
Za povratak na normalnu reprodukciju, dva puta
dodirnite } (reprodukcija/pauza) (jednom
tijekom reprodukcije sliku po sliku).
● Snimljeni zvuk se ne čuje. Također je moguća pojava
mozaičkih uzoraka prethodnih slika.
50
, REC CTRL (kontrola za snimanje
video zapisa)
Pogledajte str. 59.
AUD DUB CTRL (snimanje zvuka)
Pogledajte str. 62.
: REC MOVIE (kontrola za snimanje)
Pogledajte str. 60.
BURN DVD
Kad je kamkorder spojen na osobno računalo Sony
serije VAIO, pomoću ove funkcije je moguće
jednostavno snimiti sliku s kasete na DVD. (Direct
Access to "Click to DVD"). Detalje potražite u
poglavlju "Snimanje DVD-a" (Direct Access to
"Click to DVD" (str. 75).
BURN VCD
Kad je kamkorder spojen na osobno računalo,
pomoću ove funkcije je moguće jednostavno
snimiti sliku s kasete na CD-R-disk (izravni pristup
značajci Video CD Burn) Detalje potražite u
isporučenim uputama za rad s računalom.
END SEARCH
EXEC
Posljednja snimljena slika reproducira se oko pet
sekundi i zatim se reprodukcija automatski
zaustavlja.
CANCEL
Odaberite za isključenje funkcije [END SEARCH].
Izbornik STANDARD SET
Postavke tijekom snimanja na kasetu i druge
osnovne postavke (REC MODE/MULTI-SOUND/
LCD/VF SET/DISP OUTPUT/USB, itd.)
Tvornička podešenja označena su simbolom B.
Indikatori u zagradama se pojave kad je opcija
odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte stranu 34.
1
Reprodukcija s glavnim ili zvukom u lijevom
kanalu.
2
Reprodukcija sa sporednim ili zvukom u desnom
kanalu.
● U ovom kamkorderu je moguća reprodukcija kasete s
dvostrukim zvukom, ali takav zvuk nije moguće snimati.
,REC MODE (način snimanja)
B SP (1)
Odaberite za snimanje u SP (standardna
reprodukcija) načinu na kasetu.
● Odspojite li izvor napajanja na duže od pet minuta,
podešenje se vraća na [STEREO].
AUDIO MIX
Pogledajte str. 63.
LP (2)
Odaberite za produženje vremena snimanja do 1,5
puta u odnosu na SP način (Long Play).
● Prilikom reprodukcije zapisa snimljenih u LP načinu na
drugom kamkorderu ili videorekorderu mogu se pojaviti
mozaične smetnje i zvuk može biti isprekidan.
● Ako na jednu kasetu snimate u SP i LP načinu, slika pri
reprodukciji može biti izobličena ili vremenska oznaka
između zapisa neće biti točna.
EXT SUR MIC
(vanjski surround mikrofon)
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
B WIDE STEREO (])
Snima dvokanalni zvuk koji je intenzivniji ukoliko
spojite mikrofon (opcija).
STEREO
AUDIO MODE
B 12BIT
Odaberite za snimanje u 12-bitnom načinu (dva
stereo zvuka).
16BIT (^16b)
Odaberite za snimanje u 16-bitnom načinu (jedan
stereo zvuk visoke kvalitete).
VOLUME
Pogledajte str. 21.
MULTI-SOUND
Moguće je odabrati način reprodukcije zvuka
snimljenog pomoću drugih uređaja s dvostrukim
zvučnim zapisom ili stereo zvukom.
Snima uobičajen stereo zvuk.
● Za snimanje [WIDE STEREO] zvuka trebate
kompatibilan dodatni pribor, primjerice ECM-HQP1
mikrofon (opcija).
● Zvuk se snima kao [STEREO] ako niste spojili
mikrofon, čak i ako odaberete drugu postavku.
● Postavka [AUDIO MODE] se vraća na tvorničku ako
tijekom snimanja odspojite mikrofon ili promijenite
podešenje s [WIDE STEREO] na [STEREO].
LCD/VF SET
Ovaj postupak neće utjecati na snimljenu sliku.
x LCD BRIGHT
Možete podesiti svjetlinu LCD zaslona.
A Svjetlinu podesite tipkama [/\.
B Dodirnite j.
B STEREO
Reprodukcija zapisa s glavnim i sporednim
zvukom (ili stereo zvukom).
nastavlja se ,
51
Izbornik STANDARD SET (nastavak)
x LCD BL LEVEL
Moguće je podesiti svjetlinu LCD zaslona.
Možete odabrati način na koji će slika formata 16:9
izgledati u tražilu.
B NORMAL
Standardna svjetlina.
B LETTERBOX
BRIGHT
Odaberite za svjetliji LCD zaslon.
● Kad spojite kamkorder na vanjske izvore napajanja,
automatski se bira [BRIGHT].
● Kad odaberete [BRIGHT], vijek trajanja baterije se
smanjuje za oko 10% tijekom snimanja.
x LCD COLOR
Dodirnite [/\ za podešavanje boje na LCD
zaslonu.
Slabiji intenzitet
x Za DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
VF WIDE DISP
Jači intenzitet
x VF B.LIGHT
Moguće je podesiti svjetlinu tražila.
B NORMAL
Standardna svjetlina.
BRIGHT
Odaberite za svjetlije tražilo.
● Kad spojite kamkorder na vanjske izvore napajanja,
automatski se bira [BRIGHT].
● Kad odaberete [BRIGHT], vijek trajanja baterije se
smanjuje za oko 10% tijekom snimanja.
x Za DCR-HC32E/HC33E: WIDE DISP
Možete odabrati kako će slika izgledati u tražilu i
na LCD zaslonu kad je [WIDE SELECT] podešen
na [16:9 WIDE].
B LETTERBOX
Uobičajena postavka (standardni format slike)
Uobičajena postavka (standardni format slike)
SQUEZE
Vertikalno proširuje sliku tako da se u gornjem i
donjem dijelu zaslona pojavljuju crne linije kod
formata 16:9.
A/V t DV OUT
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Kad [AV t DV OUT] (3)podesite na
[ON], na kamkorder je moguće spojiti digitalni
uređaj i pretvoriti signal sa spojenih uređaja u
odgovarajući signal na kamkorderu. Za detalje
pogledajte str. 78.
VIDEO INPUT
(DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E)
Kad spojite kamkorder na drugi uređaj pomoću
isporučenog A/V kabela, odaberite vrstu utikača
koji ćete koristiti.
B VIDEO
Spajanje preko video priključka A/V kabela
(isporučen).
S-VIDEO
Spajanje preko S-VIDEO priključka A/V kabela i
S-VIDEO kabela(isporučen).
TV TYPE (DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Pogledajte str. 32.
SQUEZE
Vertikalno proširuje sliku tako da se u gornjem i
donjem dijelu zaslona pojavljuju crne linije kod
formata 16:9.
52
USB-CAMERA
Moguće je spojiti USB kabel na kamkorder i
gledati sliku na zaslonu kamkordera ili računala
(USB Streaming).
Detalje pogledajte u uputama na isporučenom CDROM-u (str. 68).
USB-PLY/EDIT (USB-Play/Edit)
Odaberite ovu opciju kad gledate slike pohranjene na
računalu (str. 68) ili kamkorderu ili kad spojite kamkorder na pisač kompatibilan sa PictBridge tehnologijom pomoću USB kabela (isporučen) (str. 65).
B STD-USB
Odaberite za gledanje slike s Memory Sticka.
PictBridge
Pogledajte str. 65.
USB STREAM
E Brzina zatvarača
F Otvor blende
* Pojavljuje se samo tijekom reprodukcije kasete.
● Podaci o podešenju kamkordera nisu vidljivi tijekom
reprodukcije video zapisa na Memory Sticku Duo.
● Vrijednosti podešenja ekspozicije (0EV), brzine
zatvarača i otvora blende se pojavljuju tijekom
reprodukcije slike s Memory Sticka Duo.
● Kod slike snimljene s bljeskalicom (opcija) pojavi se
oznaka (.
● Kod prikaza slike DATE/TIME datum i vrijeme su
prikazani na istom mjestu. Ako snimite sliku bez
podešavanja sata, pojavit će se [-- -- ----] i [--:--:--].
Odaberite za gledanje slike s kasete.
, REMAINING
DISP GUIDE
B AUTO
Pogledajte str. 14.
Odaberite za prikaz preostalog kapaciteta kasete na
8 sekundi u sljedećim slučajevima:
DATA CODE
● Kad preklopku POWER podesite na PLAY/EDIT ili
Prikaz informacija koje se automatski pohranjuju
tijekom snimanja (data code).
B OFF
Odaberite za isključenje prikaza podataka o
snimanju.
DATE/TIME
CAMERA-TAPE dok je uložena kaseta.
● Kad dodirnete } (reprodukcija/pauza).
ON
Odaberite za trajni prikaz indikatora preostale
kasete.
REMOTE CTRL (daljinski upravljač)
Prikaz datuma i vremena.
Tvornička postavka je [ON] i omogućuje uporabu
daljinskog upravljača (str. 30).
CAMERA DATA (ispod)
● Odaberite [OFF] za isključenje daljinskog upravljača za
Odaberite za prikaz podataka o podešenju
kamkordera. Ovu opciju ne možete odabrati
tijekom uporabe funkcije Easy Handycam.
sprečavanje reakcije kamkordera na naredbe daljinskog
upravljača drugog videorekordera.
● Podešenje se vraća na [ON] ako odspojite izvor
napajanja na duže od pet minuta.
REC LAMP (žarulja snimanja)
Ova se žarulja neće upaliti tijekom snimanja kad
opciju podesite na [OFF]. (Tvornička postavka je
[ON].)
A
B
C
D
Funkcija SteadyShot isključena*
Ekspozicija*
Ravnoteža bijele boje*
Glasnoća*
nastavlja se ,
53
Izbornik STANDARD SET (nastavak)
Izbornik TIME/LANGU.
(CLOCK SET/WORLD TIME/LANGUAGE)
BEEP
B ON
Melodija se oglašava kad pokrenete/prekinete
snimanje ili dodirujete zaslon.
OFF
Isključenje melodije.
DISP OUTPUT
B LCD PANEL
Odaberite za prikaz informacija poput vremenske
oznake na LCD zaslonu i u tražilu.
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte stranu 34.
CLOCK SET
Pogledajte str. 15.
WORLD TIME
Kad koristite kamkorder u inozemstvu, moguće je
podesiti vremensku razliku dodirom tipaka
[/\ i uskladiti točno vrijeme s razlikom.
Podesite li razliku na 0, sat se vraća na izvorno
podešeno vrijeme.
V-OUT/PANEL
Odaberite za prikaz informacija poput vremenske
oznake na TV zaslonu, LCD zaslonu i u tražilu.
MENU ROTATE
B NORMAL
Odaberite za listanje opcija izbornika prema dolje
dodirom na m.
LANGUAGE
Moguće je odabrati jezik izbornika na zaslonu.
Raspoloživi su sljedeći jezici: engleski,
pojednostavljeni engleski, tradicionalni kineski,
pojednostavljeni kineski, francuski, španjolski,
portugalski, njemački, nizozemski, talijanski, grčki,
ruski, arapski, perzijski ili tai.
● Kamkorder nudi opciju [ENG[SIMP]] (pojednostavljeni
OPPOSITE
Odaberite za listanje opcija izbornika prema gore
dodirom na m.
A. SHUT OFF (automatsko isključenje)
B 5 min
Protekne li približno pet minuta bez pokretanja
neke od funkcija, kamkorder se automatski
isključuje.
NEVER
Odaberite za isključenje funkcije automatskog
isključenja.
● Kad spojite kamkorder na mrežno napajanje, opcija
[A.SHUT OFF] se automatski podesi na [NEVER].
CALIBRATION
Pogledajte str. 110.
54
engleski) ukoliko ne možete pronaći svoj materinji jezik.
Podešavanje izbornika Personal
U ovaj izbornik možete dodati često korištene
opcije ili ih razvrstati željenim slijedom za svaki
položaj preklopke POWER. To je vrlo korisno za
naredbe koje najčešće koristite.
Brisanje opcija izbornika
1 Dodirnite g t [P-MENU SET UP] t
[DELETE].
Dodavanje opcija izbornika
Moguće je dodati do 28 opcija izbornika za svaki
od načina rada (položaj preklopke POWER).
Želite li ih dodati još, potrebno je obrisati manje
važne opcije izbornika.
Ako željeni izbornik nije prikazan na zaslonu,
dodirnite h/i.
1 Dodirnite g t [P-MENU SET UP] t
[ADD].
Ako željeni izbornik nije prikazan na zaslonu,
dodirnite h/i.
2 Dodirnite opciju izbornika koju želite
obrisati.
2 Dodirnite m/n za odabir kategorije
izbornika i dodirnite j.
3 Dodirnite [YES] t t.
● Nije moguće obrisati [MENU] i [P-MENU SET UP].
3 Dodirnite m/n za odabir opcije
izbornika i dodirnite j t [YES] t t.
Izbornik se dodaje na kraj liste.
nastavlja se ,
55
Podešavanje izbornika Personal (nastavak)
Podešavanje slijeda opcija unutar
izbornika Personal
1 Dodirnite g t [P-MENU SET UP] t
[SORT].
Ako željeni izbornik nije prikazan na zaslonu,
dodirnite h/i.
2 Dodirnite opciju izbornika koju želite
premjestiti.
3 Dodirnite m/n za pomicanje opcije
izbornika na željeno mjesto.
4 Dodirnite j.
Želite li razvrstati još opcija, ponovite korake od
2 do 4.
5 Dodirnite [END] t t.
● Nije moguće pomaknuti [P-MENU SET UP].
Inicijaliziranje podešenja izbornika
Personal (Reset)
Dodirnite g t [P-MENU SET UP] t
[RESET] t [YES] t [YES] t t.
Ako željeni izbornik nije prikazan na zaslonu,
dodirnite h/i.
56
Spajanje na videorekorder ili TV-prijemnik
Spojite kamkorder na zidnu utičnicu pomoću isporučenog AC adaptera (str. 8). Također pogledajte upute za
uporabu uređaja koje namjeravate spojiti.
A/V ili A/V OUT* priključak
(žuti)
(bijeli) (crveni)
Videorekorderi ili
TV-prijemnici
Na i.LINK
(IEEE1394)
priključak
Uređaj kompatibilan
s funkcijom i-LINK
a DV ili a DV OUT* priključak
{: Tok signala
* Za DCR-HC39E:
Priključak radi samo kao izlaz.
A A/V priključni kabel (isporučen)
Isporučeni A/V kabel spojite na kamkorder ili na
postolje Handycam Station.
Za DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E:
A/V priključak je istovremeno ulaz i izlaz, ovisno o
načinu rada.
B A/V priključni kabel sa S-VIDEO
priključkom (opcija)
Kod spajanja na drugi uređaj pomoću S-VIDEO
priključka i uporabe A/V spojnog kabela (opcija)
postići ćete bolje slike.
Spojite bijeli i crveni priključak (lijevi/desni audio) i
S-VIDEO priključak (S-VIDEO kanal) A/V
priključnog kabela (opcija). U tom slučaju žuti
priključak nije potreban. Spojite li samo S-VIDEO
utikač, neće se čuti zvuk.
C i.LINK kabel (opcija)
Za spajanje kamkordera s drugim uređajem koristite
i.LINK kabel (opcija). Signali zvuka i slike prenose se
digitalno, a rezultat su visokokvalitetne slike. Obratite
pozornost da nije moguće zasebno snimati sliku i zvuk.
● Spojite A/V kabel na izlazni priključak uređaja s kojeg
snimate (za DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E) ili na
ulazni priključak uređaja na koji snimate s kamkordera.
● Kad spajate kamkorder na mono uređaj, spojite žuti
utikač A/V kabela na video priključak, a crveni (desni
kanal) ili bijeli (lijevi kanal) utikač na audio priključak
videorekordera ili TV-prijemnika.
● Kad uređaj spojite pomoću A/V kabela (isporučenog),
podesite [DISP OUTPUT] na [LCD PANEL] (tvornička
postavka) (str. 54) kako se prikaz na zaslonu ne bi
miješao sa slikama.
nastavlja se ,
57
Spajanje na videorekorder ili TV-prijemnik
(nastavak)
Snimanje na druge uređaje
● Nemojte istovremeno spajati A/V priključni kabel na
Moguće je kopirati i editirati sliku s kamkordera na
druge uređaje za snimanje (poput videorekordera).
kamkorder i Handycam Station, jer može doći do
izobličenja slike i zvuka.
1 Spojite videorekorder na kamkorder.
Za detalje pogledajte str. 57.
2 Pripremite videorekorder za snimanje.
Kad snimate na videorekorder, stavite kasetu za
snimanje.
Kad snimate na DVD rekorder, stavite DVD za
snimanje.
Ako videorekorder ima preklopku za odabir
ulaza, postavite je na ulaz.
3 Pripremite kamkorder za reprodukciju.
Stavite snimljenu kasetu.
Za DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Podesite [TV TYPE] (str. 32) u skladu s
uređajem za reprodukciju (TV, itd.).
4 Pokrenite reprodukciju na kamkorderu i
snimanje na videorekorderu.
Pogledajte upute za uporabu videorekordera.
5 Po završetku, zaustavite snimanje na
kamkorderu i videorekorderu.
58
● Putem a DV priključka ne možete snimiti:
– indikatore;
– [PICT. EFFECT] (str. 48), [D. EFFECT] (str. 47) ili
PB zum (str. 23);
– naslove snimljene u kamkorderu.
● Za snimanje datuma/vremena i podataka o podešenju
kamkordera, uključite njihov prikaz na zaslonu (str. 53).
● Koristite li i.LINK kabel (opcija), snimljena slika u
pauzi može imati smetnje tijekom snimanja na
videorekorder.
Snimanje slika s
videorekordera ili TV-a
(DCR-HC32E/HC33E/
HC42E/HC43E)
Moguće je snimati slike ili TV programe s
videorekordera ili TV-prijemnika na kasetu ili na
Memory Stick Duo uložen u kamkorder. Također
možete snimiti prizor kao mirnu sliku na Memory
Stick Duo.
Stavite kasetu ili Memory Stick Duo za snimanje u
kamkorder.
● Kamkorder može snimati samo s PAL izvora.
Primjerice, francuski video ili TV programi (SECAM)
neće se snimiti ispravno. Detalje o TV sustavima
potražite na str. 102.
● Koristite li 21-pinski adapter za PAL izvor, potreban
Vam je dvosmjerni 21-pinski adapter (opcija).
Snimanje video zapisa
1 Spojite TV-prijemnik ili videorekorder na
kamkorder.
Za detalje o spajanju pogledajte str. 57.
● Kad spojite kamkorder i druge uređaje i.LINK
kabelom, pojavi se indikator DVIN. (Taj se indikator
može pojaviti i na TV zaslonu.)
2 Ako snimate s videorekordera, stavite
kasetu.
3 Pomaknite preklopku POWER u položaj
PLAY/EDIT.
4 Postavite kamkorder na snimanje.
Kad snimate na kasetu, dodirnite g t
[,REC CTRL] t [REC PAUSE].
Kod snimanja na Memory Stick Duo dodirnite
g t [MENU] t
(EDIT/PLAY)
t [:REC MOVIE].
59
Snimanje slika s videorekordera ili TV-a
(nastavak)
Snimanje s kasete na
Memory Stick Duo
5 Pokrenite reprodukciju kasete u
Na Memory Stick Duo je moguće snimati video
zapise ili mirne slike. Prije postupka stavite
snimljenu kasetu i Memory Stick Duo u kamkorder.
videorekorderu ili odaberite TV program.
Slika koja se reproducira na spojenom uređaju
pojavi se na LCD zaslonu kamkordera.
6 Dodirnite [REC START] na dijelu od
kojeg želite početi snimanje.
7 Zaustavite snimanje.
Kad snimate na kasetu, dodirnite ] (STOP)
ili [REC PAUSE].
Kad snimate na kasetu Memory Stick Duo,
dodirnite [REC STOP].
8 Dodirnite p t t.
Snimanje mirnih slika
1 Izvedite korake od 1 do 3 iz opisa
1 Pomaknite preklopku POWER dok se ne
upali žarulja PLAY/EDIT.
2 Potražite prizor koji želite snimiti.
Snimanje mirne slike
Dodirnite } (reprodukcija) za pokretanje
reprodukcije kasete i lagano pritisnite PHOTO
na prizoru kojeg želite snimiti. Provjerite sliku i
pritisnite tipku do kraja.
Snimanje mirne slike kao video zapisa
Dodirnite g t [MENU] t
(EDIT/PLAY) t [:REC MOVIE] t }
(reprodukcija) za pokretanje reprodukcije kasete
i dodirnite [REC START] na dijelu od kojeg
želite započeti reprodukciju.
Kad budete htjeli prekinuti reprodukciju,
dodirnite [REC STOP] t ] (STOP) t p
t t.
"Snimanje video zapisa".
● Podaci o snimanju (Data code) ne mogu se snimiti na
2 Pokrenite reprodukciju video zapisa ili
odaberite željeni TV program.
Slika s videorekordera ili TV-a se pojavi na
LCD zaslonu kamkordera.
3 Lagano pritisnite tipku PHOTO na
prizoru kojeg želite snimiti. Provjerite
sliku i pritisnite tipku do kraja.
60
Memory Stick Duo. Vrijeme i datum snimanja se
kopiraju na Memory Stick Duo.
● Snimljeni zvuk je mono, 32 kHz.
● Detalje o vremenu snimanja video zapisa potražite na
str. 44.
● DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Možete snimati mirne slike fiksne veličine [640 x 360]
pri reprodukciji slike formata 16:9 ili [640 x 480] pri
reprodukciji slike formata 4:3.
Naknadno snimanje zvuka na kasetu
Možete dodati zvuk na već snimljenu kasetu u 12-bitnom načinu bez brisanja izvornog zvuka (str. 51).
Priključci
Na priključak za
inteligentni pribor
Interni mikrofon
A/V kabel (isporučen)
(bijeli)
A/V priključak
Nemojte spajati
video utikač (žuti)
(crveni)
AUDIO OUT
{: Tok signala
Snimite zvuk na jedan od sljedećih načina.
A Za DCR-HC39E/HC42E/HC43E
Spajanjem vanjskog mikrofona (opcija) na
inteligentni pribor.
B Za DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E:
Spajanjem audio uređaja na Handycam Station
kamkordera pomoću A/V kabela.
C Pomoću ugrađenog mikrofona (nije potrebno
povezivanje).
Audio ulaz za snimanje ima prednost pred ostalima
i to na sljedeći način: A t B t C.
Snimanje zvuka nije moguće:
Audio uređaj (poput CD/MD-uređaja)
– Na kasetu snimljenu u 16-bitnom načinu (str. 51)
– Na kasetu snimljenu u LP načinu
– Kad je kamkorder spojen i.LINK kabelom
– Kad je kaseta snimljena u 4CH MIC REC načinu na
drugom uređaju
– Kad je kaseta snimljena u sustavu boje drugačijem od
sustava boje kamkordera
– Na praznim dijelovima kasete
– Kad je zaštitni graničnik na kaseti postavljen na SAVE.
● Kad koristite A/V priključak za naknadno snimanje
zvuka, signal slike se ne prenosi:
– ako koristite A/V priključak ovih modela: DCRHC32E/HC33E/HC42E/HC43E.
– s unutarnjim mikrofonom.
nastavlja se ,
61
Naknadno snimanje zvuka na kasetu (nastavak)
Provjerite sliku na LCD zaslonu ili tražilu.
● Za DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Kad vanjski mikrofon (opcija) spojite na inteligentni
pribor, možete provjeriti sliku i zvuk tako da spojite
kamkorder na TV prijemnik pomoću A/V kabela. Ipak,
naknadno snimljeni zvuk ne čuje se iz kamkordera.
Provjerite zvuk u slušalicama ili na TV prijemniku.
● A/V kabele ne priključujte istovremeno na kamkorder i
na Handycam Station, jer može doći do izobličenja
zvuka.
Snimanje zvuka
Stavite snimljenu kasetu u kamkorder.
1 Pomaknite preklopku POWER prema
dolje za uključenje žarulje PLAY/EDIT
načina rada.
2 Dodirnite } (reprodukcija/pauza) za
pokretanje reprodukcije kasete, zatim
ponovno dodirnite za početak snimanja
zvuka.
3 Dodirnite g t [MENU] t
(EDIT/PLAY) t [AUD DUB CTRL] t j
t [AUDIO DUB].
pojavi se =X
4 Ponovo dodirnite } i istodobno
pokrenite reprodukciju zvuka koji želite
snimiti.
Tijekom snimanja zvuka na LCD zaslonu se
pojavi oznaka =. Novi zvuk se snima kao stereo
2 (ST2).
5 Dodirnite ] (stop) kad želite zaustaviti
snimanje.
Za snimanje ostalih prizora ponovite korak 2 i
dodirnite [AUDIO DUB].
6 Dodirnite p t t.
62
Brisanje snimljenih slika s
Memory Sticka Duo
● Tijekom reprodukcije, kod prizora na kojem želite
završiti snimanje zvuka pritisnite ZERO SET
MEMORY na daljinskom upravljaču. Nakon koraka 2
do 4 snimanje se automatski zaustavlja kod odabranog
prizora.
● Naknadno snimanje zvuka je moguće samo na kasetu
snimljenu ovim kamkorderom. Ako dodate zvuk kaseti
snimljenoj drugim kamkorderom (uključujući drugi
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E) kvaliteta
zvuka će se možda pogoršati.
1 Pomaknite preklopku POWER prema
dolje za uključenje žarulje PLAY/EDIT
načina rada.
2 Dodirnite [.
Provjera snimljenog zvuka
A Pokrenite reprodukciju kasete na koju ste snimili
zvuk (str. 21).
B Dodirnite g t [MENU] t
(STANDARD SET) t j t [AUDIO MIX]
t j.
3 Dodirnite [/\ za odabir slike koju
želite obrisati.
● Za brisanje svih slika odjednom odaberite [ALL
ERASE] (str. 45).
4 Dodirnite q t [YES].
C Dodirnite z/{ za podešavanje balansa
između izvornog (ST1) i naknadno snimljenog
zvuka (ST2). Zatim dodirnite j.
● Čuje se izvorni zvuk (ST1) kao tvorničko podešenje.
● Podešeni balans vraća se na početno podešenje približno
pet minuta nakon odvajanja akumulatorske baterije ili
odspajanja drugih izvora napajanja.
● Kad obrišete sliku, ne možete je vratiti.
● U indeksnom prikazu (str. 21) moguće je jednostavno
pronaći sliku koju želite obrisati zbog istodobnog
prikaza šest slika.
Dodirnite y t [B DELETE] t sliku koju želite
obrisati t j t [YES].
● Brisanje slika nije moguće ako je zaštitni graničnik na
Memory Sticku Duo pomaknut u položaj zaštite od brisanja (str. 104) ili kad je odabrana slika zaštićena (str. 64).
63
Označavanje slika snimljenih na Memory Stick Duo
određenim informacijama (Zaštita slike/oznaka za ispis)
Zaštitni graničnik na Memory Sticku mora biti u
položaju koji omogućuje snimanje (str. 104).
Sprečavanje slučajnog brisanja
(zaštita slike)
Moguće je odabrati i zaštititi slike od slučajnog
brisanja.
1 Pomaknite preklopku POWER prema
Odabir mirnih slika za ispis
(upis oznake za ispis)
Za odabir slika za ispis na kamkorderu koristi se
DPOF (Digital Print Order Format) standard.
Moguće je označiti slike za ispis. (Nije moguće
odrediti broj otisaka.)
1 Pomaknite preklopku POWER prema
dolje za uključenje žarulje PLAY/EDIT.
dolje za uključenje žarulje PLAY/EDIT.
2 Dodirnite [ t Y t y t
2 Dodirnite [ t Y t y t [PRINT
MARK].
[PROTECT].
3 Dodirnite sliku koju želite zaštititi.
3 Dodirnite sliku koju kasnije želite
otisnuti.
pojavi se
I
pojavi se
H
4 Dodirnite j t [END].
4 Dodirnite j t [END].
● U koraku 3 dodirnite sliku kojoj želite isključiti zaštitu.
● Za isključenje oznake za ispis ponovno dodirnite sliku
za brisanje oznake u koraku 3.
● Nemojte označavati slike na kamkorderu ako Memory
Stick Duo već sadrži neke slike označene u drugim
uređajima. Na taj ćete način iste podatke možda nehotice
promijeniti.
64
Ispis snimljenih slika
(na pisaču kompatibilnom sa sustavom PictBridge)
Mirne slike snimljene ovim kamkorderom možete
jednostavno otisnuti na pisaču kompatibilnom sa
sustavom PictBridge bez spajanja kamkordera na
računalo.
Isporučeni AC adapter spojite na zidnu utičnicu za
početak napajanja.
Uložite Memory Stick Duo na kojem su pohranjene
slike.
● Pravilan rad nije zajamčen kod modela koji nisu
kompatibilni sa standardom PictBridge.
Ispis
1 Odaberite sliku za ispis tipkama
[/\.
2 Dodirnite y t [COPIES].
Spajanje kamkordera na pisač
3 Tipkama [/\ odaberite broj kopija.
1 Pomaknite preklopku POWER prema
dolje za uključenje žarulje PLAY/EDIT.
2 Dodirnite g t [MENU] t
(STANDARD SET) t [USB-PLY/EDT] t
[PictBridge] t j t p.
3 Povežite USB priključak (str. 67) postolja
Handycam Station na pisač pomoću
USB kabela.
4 Preklopku + (USB) ON/OFF na postolju
Handycam Station podesite na ON
(str. 67).
5 Dodirnite
(PICT. APPLI.) t [PRINT].
Nakon uspješnog povezivanja kamkordera i
pisača, na zaslonu se pojavi indikator
PictBridge L.
Moguće je podesiti ispis najviše 20 kopija jedne
slike.
4 Dodirnite j t [END].
Za ispis datuma na slici dodirnite y t
[DATE/TIME] t [DATE] ili [DAY & TIME]
t j.
5 Dodirnite [EXEC] t [YES].
Po završetku ispisa poruka [Printing...] nestaje i
ponovo se pojavi prozor za odabir slike.
Kad ispis završi dotaknite [END].
● Također pogledajte upute za uporabu pisača.
● Kad je na zaslonu prikazan indikator L, nemojte
izvoditi sljedeće postupke jer se rad pisača neće odvijati
pravilno.
– Pomaknuti preklopku POWER za odabir drugih načina
rada.
– Odspojiti USB kabel s postolja Handycam Station ili
pisača.
– Izvaditi Memory Stick Duo iz kamkordera.
Pojavi se jedna od slika s Memory Sticka Duo.
nastavlja se ,
65
Ispis snimljenih slika (na pisaču kompatibilnom sa sustavom PictBridge) (nastavak)
● Ako pisač prestane raditi, odspojite USB kabel i počnite
postupak iznova.
● Za DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Kod ispisa mirne slike snimljene u formatu 16:9, lijevi i
desni kraj slike će možda biti odrezan.
● Neki modeli pisača nemaju funkciju ispisa datuma.
Detalje potražite u uputama za uporabu pisača.
● Ne možemo jamčiti ispis slika snimljenih drugim
uređajima.
● PictBridge je industrijski standard koji je utemeljilo
udruženje CIPA (Camera & Imaging Products
Association). Taj standard omogućuje ispis fotografija
bez računala, odnosno izravnim spajanjem pisača na
digitalnu video kameru ili fotoaparat, bez obzira na
model i proizvođača.
66
Priključci za spajanje vanjskih uređaja
Kamkorder
Za DCR-HC32E/HC33E:
Inteligentni pribor
● Kad koristite pribor, skinite poklopac.
● Inteligentni pribor i dodatni pribor imaju sigurnosnu
sklopku za dobro pričvršćenje. Za spajanje pribora
pritisnite i gurnite do kraja te pričvrstite vijak. Za
skidanje pribora olabavite vijak, pritisnite i povucite
pribor prema sebi.
● Kad snimate na Memory Stick Duo i pri tome upotrebljavate bljeskalicu (opcija) priključenu na dodatni
pribor, isključite napajanje vanjske bljeskalice kako
bi spriječili snimanje buke kod punjenja.
B Za DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E:
A/V (audio/video) priključak (str. 32, 57, 78)
Dno kamkordera
Za DCR-HC39E:
A/V (audio/video) OUT priključak (str. 32, 57, 78)
C ` LANC priključak (plavi)
● Priključak LANC se koristi za upravljanje prijenosa
kasete video uređaja i dodatnih spojenih uređaja.
D Priključak za sučelje
E DC IN priključak (str. 8)
F Za DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E:
a DV Interface priključak (str. 57, 75, 78)
Handycam Station
Za DCR-HC39E:
a DV OUT Interface priključak (str. 57, 75)
G L+ (USB) priključak (str. 68)
H L+ (USB) preklopka ON/OFF
● Podesite na ON za uporabu USB priključka.
A Za DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Active Interface Shoe
(str. 61) - inteligentni pribor napaja dodatni pribor, primjerice
video svjetlo, bljeskalicu ili mikrofon. Pribor
možete isključiti ili uključiti preklopkom
POWER na kamkorderu. Pogledajte pripadajuće
upute za uporabu za detalje.
67
Prije konzultiranja uputa "First Step Guide" na računalu
Kad instalirate softver Picture Package s
isporučenog CD-ROM-a na Windows računalo,
možete spojiti kamkorder na računalo i koristiti
sljedeće značajke.
● Softver i značajke za Macintosh računala razlikuju se od
onih za Windows sustav. Detalje potražite u poglavlju 6
upute "First Step Guide" na CD-ROM-u. Pojedinosti o
uputama "First Step Guide" potražite u sljedećem
poglavlju.
● Postoje dva načina spajanja kamkordera na računalo:
– USB kabelom
Ovaj način je dobar za kopiranje slike i zvuka s kasete
na računalo, kopiranje datoteka s Memory Sticka na
računalo i kopiranje datoteka na Memory Stick.
– i.LINK kabelom (samo korisnici Windows sustava)
Ovaj način je pogodan za kopiranje slike i zvuka na
kasetu. Podaci o slici se prenose jasnije u odnosu na
USB vezu.
Automatska izrada glazbenog videa
Jednostavno možete načiniti kratki originalni video
s glazbom i slikama s kasete.
Kopiranje s kasete na Video CD
Čitav sadržaj kasete može se kopirati na video CD.
Pohranjivanje slika na CD-R
Slike koje ste kopirali na računalo možete snimiti
na CD-R.
Izrada Video CD-a
Možete izraditi video CD s izbornikom video
zapisa i prezentacija. ImageMixer VCD2 je
kompatibilan s mirnim slikama visoke razlučivosti.
USB Streaming Tool
Detalje o povezivanju potražite u uputama "First
Step Guide".
Na zaslonu računala možete gledati ono što se
upravo snima.
Video Capturing Tool
Čitav sadržaj kasete može se kopirati na računalo.
● CD-ROM (isporučen) sadrži sljedeći softver
– USB driver
– Picture Package Ver.1.5
– ImageMixer VCD2
– "First Step Guide"
Gledanje video zapisa i slika na računalu
Možete odabrati umanjeni prikaz ("thumbnail")
slika kopiranih s kamkordera i tako ih pregledati na
računalu. Mirne slike i video zapisi se pohranjuju u
mape prema datumu.
Izrada glazbenih spotova/prezentacija
Možete odabrati najdraže video zapise i slike s
računala te jednostavno načiniti kratki video ili
originalnu prezentaciju s glazbom i efektima.
68
O uputama "First Step Guide"
"First Step Guide" je uputa koju možete pročitati na
računalu.
Ovdje opisujemo osnovne funkcije, od prvog
povezivanja kamkordera i računala preko
podešavanja do općih postupaka prilikom uporabe
softvera s isporučenog CD-ROM-a. Nakon
stavljanja CD-ROM-a u računalo i čitanja poglavlja
"Instalacija softvera i "First Step Guide" (str. 70),
pokrenite "First Step Guide" i slijedite upute.
O Help datotekama softvera
Help datoteke sadrže objašnjenja svih funkcija svih
aplikacija softvera. Pojedinosti potražite u Help
datotekama nakon što pažljivo pročitate "First Step
Guide". Za otvaranje Help datoteka kliknite na
simbol [?] na zaslonu.
Sistemski zahtjevi
x Za Windows operativni sustav
Za uporabu Picture Package
OS: Microsoft Windows 98, Windows 98SE,
Windows 2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP Home
Edition ili Windows XP Professional
Potrebna je standardna instalacija.
Ispravan rad nije zajamčen kod nadogradnje
gore spomenutih sustava.
Windows 98 ne podržava funkciju USB
Streaming.
Windows 98 i Windows 98SE ne podržavaju
funkciju "DV capturing".
CPU: Intel Pentium III 500 MHz ili brži
(preporuča se 800 MHz ili više)
(Za uporabu programa ImageMixer VCD2
preporuča se Intel Pentium II 800 MHz ili brži)
Aplikacija: DirectX 9.0c ili noviji (Ovaj proizvod
je baziran na DirectX tehnologiji, stoga je nužno
imati instaliran DirectX.)
Windows Media Player 7.0 ili noviji
Macromedia Flash Player 6.0 ili noviji
Zvučni sustav: 16-bitna stereo zvučna kartica i
stereo zvučnici
Memorija: 64 MB ili više
Tvrdi disk: 500 MB ili više slobodnog prostora na
disku za instalaciju.
6 GB prostora na disku ili više za radno područje
(ovisno o veličini datoteke obrađenih slika)
Video: 4 MB VRAM video kartica, minimalno
800 x 600 točaka High color (16-bitna boja,
65000 boja), Direct Draw driver (Pri
razlučivosti od 800 x 600 točaka ili manje, 256
boja i manje ovaj proizvod neće raditi ispravno.)
Ostalo: USB priključak (standardni), DV
priključak (IEEE1394, i.LINK) (za spajanje
i.LINK kabelom), CD-R drive (potreban za
snimanje Video CD-a).
Detalje o kompatibilnom driveu potražite na
http://www.ppackage.com.
Za reprodukciju slika s Memory Sticka na računalu
OS: Microsoft Windows 98, Windows 98SE,
Windows 2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP Home
Edition ili Windows XP Professional. Potrebna
je standardna instalacija. Ispravan rad nije
zajamčen kod nadogradnje gore spomenutih
sustava.
CPU: MMX Pentium 200 MHz ili brži
Aplikacija: Windows Media Player (za
reprodukciju video zapisa.)
nastavlja se ,
69
Prije konzultiranja uputa "First Step
Guide" na računalu (nastavak)
Instalacija softvera i "First
Step Guide"
Ostalo: USB priključak (standardni), disk drive
Softver s isporučenog CD-ROM-a je potrebno
instalirati softver i ostalo prije spajanja
kamkordera na računalo. Nakon toga više nije
potrebna instalacija. Softver koji ćete koristiti ovisi
o operativnom sustavu.
Windows računalo: Picture Package (uključujući
ImageMixer VCD2)
Macintosh računalo: ImageMixer VCD2
Detalje o softveru potražite u uputi "First Step
Guide".
x Za Macintosh operativni sustav
Kad koristite ImageMixer VCD2
OS: Mac OS X (v10.1.5 ili noviji)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook, PowerMac
serije G3/G4/G5
Memorija: 128 MB ili više
Tvrdi disk: 250 MB ili više slobodnog prostora za
instalaciju
4 GB prostora na disku ili više za radno područje
(ovisno o veličini datoteke obrađenih slika)
Video: minimalno 1024 x 768 točaka, 32000 boja
(Pri razlučivosti manjoj od 1024 x 768 točaka ili
256 boja ovaj proizvod neće raditi ispravno.)
Aplikacija: QuickTime 4 ili noviji (preporuča se
QuickTime 5)
Ostalo: Disk drive
Za kopiranje slika s Memory Sticka na računalo
OS: Mac OS 9.1/9.2 ili Mac OS X (v10.0/v
10.1/v10.2/v 10.3)
Aplikacija: QuickTime 3.0 ili noviji (za gledanje
video zapisa)
Ostalo: USB priključak (standardni)
Instalacija na Windows računalo
Za Windows 2000/Windows XP - logirajte se kao
Administrator.
1 Provjerite da kamkorder nije spojen na
računalo.
2 Uključite računalo.
Prije instalacije USB drivera zatvorite sve
aktivne programe.
3 Stavite isporučeni CD-ROM u CD-ROM
drive računala.
Pojavi se uvodna slika.
● Kad povežete kamkorder i Macintosh računalo USB
kabelom, nije moguće kopirati slike s kasete na
računalo. Povežite i.LINK kabelom i koristite standardni
softver operativnog sustava.
Ako se uvodna slika ne pojavi
A Dva puta kliknite na [My Computer].
B Dva puta kliknite na [PICTUREPACKAGE]
(Disc drive)*.
* Nazivi drivea diska (poput (E:)), mogu se
razlikovati, ovisno o računalu.
70
4 Kliknite na [Install].
7 Pročitajte [Licence Agreement] i
označite kvadratić pokraj poruke [I
accept the terms of the licence
agreement] i kliknite na [Next].
Ovisno o operativnom sustavu računala, može
se pojaviti poruka da se "First Step Guide" ne
može instalirati automatski pomoću
InstallShield Wizarda. U tom slučaju ručno
kopirajte "First Step Guide" na računalo u
skladu s uputama iz poruke.
8 Odaberite mapu za instalaciju i kliknite
na [Next].
5 Odaberite jezik instalacije i kliknite na
[Next].
9 U prozoru [Ready to Install the Program]
kliknite na [Install].
Počinje instalacija Picture Package-a.
6 Kliknite na [Next].
nastavlja se ,
71
Instalacija softvera i uputa "First Step Guide" na računalu (nastavak)
10 Odaberite jezik instalacije za "First
Step Guide" i kliknite na [Next].
Ovisno o računalu, ovaj prozor se možda neće
pojaviti. U tom slučaju prijeđite na korak 12.
13 Ako se pojavi prozor [Installing
Microsoft (R) DirectX(R)], slijedite donje
korake za instalaciju DirectX 9.0c. Ako
ne, prijeđite na korak 14.
A Pročitajte [Licence Agreement] kliknite [Next].
11 Kliknite na [Next] za instalaciju "First
B Kliknite na [Next].
Step Guide".
C Kliknite na [Finish].
12 Kliknite na [Next] i slijedite upute na
zaslonu za instalaciju ImageMixer VCD2.
14 Označite kvadratić pokraj poruke [Yes,
I want to restart my computer now.] i
kliknite na [Finish].
72
Računalo se jednom isključi i zatim ponovo
automatski uključuje (Restart). Na desktopu se
pojave ikone programa [Picture Package Menu]
i [Picture Package Menu destination Folder] (i
"First Step Guide", ako ste izvršili instalaciju u
koracima 11-12).
5 Kopirajte [FirstStepGuide.pdf] na
željenom jeziku iz mape [FirstStepGuide]
na računalo.
6 Nakon toga instalirajte ImageMixer
VCD2.
7 Kopirajte [IMXINST.SIT] iz mape [MAC]
na CD-ROM-u u mapu po izboru.
8 Dva puta kliknite na [IMXINST.SIT] u
15 Izvadite CD-ROM iz računala.
mapi u koju je kopiran.
9 Dva puta kliknite na raspakiranu
● Imate li pitanja o softveru Picture Package, potražite
datoteku [ImageMixerVCD2_Install].
informacije na str. 74.
Instalacija na Macintosh računalo
1 Provjerite da kamkorder nije spojen na
10 Kad se pojavi poruka o suglasnosti
korisnika, unesite ime i zaporku.
Počinje instalacija programa ImageMixer
VCD2.
računalo.
2 Uključite računalo.
● Detalje o uporabi ImageMixer VCD2 potražite u on-line
Help datotekama.
Prije instalacije USB drivera zatvorite sve
aktivne programe.
3 Stavite isporučeni CD-ROM u CD-ROM
drive računala.
4 Dva puta kliknite ikonu CD-ROM-a.
73
Pregled uputa "First Step Guide"
Pregled datoteke "First Step Guide"
Detalji o softveru
Pokretanje na Windows računalu
Podrška za korisnike Pixela softvera
Preporučujemo uporabu Microsoft Internet
Explorer Ver.6.0 ili novijeg.
na desktopu.
Dva puta kliknite ikonu
Pixela Home Page
Windows: http://www.ppackage.com/
Macintosh: http://www.ImageMixer.com/
– Europa (VB) telefon:
+44-1489-564-764
O autorskim pravima
Također možete kliknuti na [Start], [Programs]
([All Programs] kod Windows XP), [Picture
Package] i [First Step Guide] te zatim pokrenuti
[First Step Guide].
● Kad pregledavate "First Step Guide" u HTML
formatu na računalu bez automatske instalacije,
kopirajte mapu željenog jezika iz mape
[FirstStepGuide] na CD-ROM-u na računalo. "First
Step Guide" možete otvoriti i dvostrukim klikom na
index.html.
● Pogledajte "First Step Guide pdf." u sljedećim
slučajevima:
– Kod ispisa uputa "First Step Guide".
– Kad upute "First Step Guide" nisu ispravno
prikazane zbog postavki pretraživača bez obzira na
ispravan sustav.
– Kad se HTML verzija uputa "First Step Guide" ne
instalira automatski.
Pokretanje na Macintosh računalu
Dva puta kliknite na "FirstStepGude.pdf."
Za pregled PDF datoteka potreban Vam je
Adobe Reader. Ako ga nemate, možete ga
prenijeti s adrese http://www.adobe.com/
74
Glazbeni i zvučni zapisi, te glazbeni sadržaji treće
strane do kojih se može doći s CD-a, Interneta ili
drugih izvora ("Glazbeni sadržaji") su vlasništvo
odgovarajućih vlasnika i stoga su zaštićeni
zakonom o autorskim pravima i drugim važećim
zakonima pojedine zemlje. Osim ako to nije izričito
zakonski dopušteno, zabranjeno je koristiti bilo koji
od glazbenih sadržaja bez dozvole vlasnika
autorskih prava (to uključuje neograničeno
kopiranje, izmjene, reprodukciju, uporabu na web
stranicama, te distribuciju u obliku posudbe,
prodaje ili objavljivanja materijala). Licenca za
softver Picture Package tvrtke Sony ne
podrazumijeva neovlaštenu uporabu gore
spomenutih glazbenih sadržaja.
Snimanje DVD-a (funkcija Direct Access to "Click to DVD")
Spajanjem kamkordera na Sony VAIO osobno
računalo* koje podržava "Click to DVD" putem
i.LINK kabela (opcija), moguće je jednostavno
kopirati zapise na DVD. Slike se automatski
kopiraju i snimaju na DVD.
Sljedeći postupci opisuju snimanje s kasete na
DVD. Detalje o kompatibilnim modelima računala
ili potrebnom sustavu potražite na sljedećim web
stranicama:
– Europa
http://www.vaio-link.com/
na i.LINK (IEEE1394)
priključak
i.LINK kabel
(opcija)
● Za
ovaj postupak ne može se koristiti USB, već
samo i.LINK kabel.
* Potrebno Vam je Sony VAIO računalo koje mora
imati DVD-R drive za snimanje DVD-a. Također
Vam je potrebno računalo s "Click to DVD
Ver.1.2" (Sonyjev originalni softver) ili novijim.
Prva uporaba funkcije Direct Access to "Click
to DVD"
Izravni pristup funkciji Direct Access to "Click to
DVD" omogućuje jednostavno snimanje DVD-a
ako je kamkorder spojen na računalo. Prije toga
slijedite donje korake za pokretanje "Click To DVD
Automatic Mode Launcher."
A Uključite računalo.
B Kliknite Start i odaberite [All Programs].
C S popisa prikazanih programa odaberite [Click to
DVD] i kliknite [Click To DVD Automatic Mode
Launcher].
Pokreće se [Click To DVD Automatic Mode
Launcher].
● Nakon
na a DV priključak
prvog pokretanja [Click to DVD
Automatic Mode Launcher], on se pokreće svaki
sljedeći put kad uključite računalo.
● [Click To DVD Automatic Mode Launcher] se
može podesiti za svakog korisnika Windows XP
sustava.
nastavlja se ,
75
Snimanje DVD-a (funkcija Direct Access to "Click to DVD") (nastavak)
1 Uključite računalo.
7 Dodirnite [EXEC] na zaslonu kamkordera.
Zatvorite sve programe koji koriste i.LINK.
2 Pripremite izvor napajanja za kamkorder
i pomjerite preklopku POWER prema
dolje za uključenje žarulje PLAY/EDIT.
Kao izvor napajanja koristite isporučeni AC
adapter, budući da snimanje DVD-a traje
nekoliko sati.
3 Stavite snimljenu kasetu u kamkorder.
4 Povežite kamkorder i računalo i.LINK
kabelom (opcija) (str. 75).
● Kad povezujete kamkorder i računalo, obratite
pozornost na pravilno umetanje priključaka. Ako
silom utaknete priključak, on se može oštetiti i tako
prouzročiti kvarove kamkordera.
● Za detalje pogledajte "First Step Guide".
5 Dodirnite g t [MENU] t
Status računala vidljiv je na LCD zaslonu
kamkordera.
CAPTURING: Slika s kasete kopira se na
računalo.
CONVERTING: Slika se pretvara u MPEG2
format.
WRITING: Slika se snima na DVD.
● Koristite li DVD-RW/+RW na kojem već ima
snimljenih podataka, na LCD zaslonu kamkordera se
pojavi poruka [This is a recorded disc. Delete and
overwrite?]. Kada dodirnete [EXEC], postojeći
podaci se brišu i snimaju se novi.
8 Po završetku snimanja DVD-a dodirnite
[NO].
(EDIT/PLAY) t [BURN DVD] t j.
Pokreće se "Click to DVD" i na zaslonu
računala se pojave upute.
6 Stavite DVD za snimanje u računalo.
Uložnica diska automatski izlazi.
Za snimanje drugog DVD-a istog sadržaja,
dodirnite [YES]. Uložnica diska izlazi. Stavite
novi DVD za snimanje. Zatim ponovite korake
7 i 8.
76
Za prekid postupka
Dodirnite [CANCEL] na LCD zaslonu kamkordera.
● Nije moguće zaustaviti postupak nakon što se na LCD
zaslonu kamkordera pojavi poruka [Finalizing DVD].
● Nemojte odspojiti i.LINK kabel ili postaviti preklopku
POWER u drugi položaj dok se slika ne kopira u
cijelosti.
● Kad se na zaslonu prikaže [CONVERTING] ili
[WRITING], završeno je snimanje slika. Čak i kad
odspojite i.LINK kabel (opcija) ili isključite kamkorder,
nastavit će se snimanje DVD-a.
● Kopiranje se prekida u bilo kojem od sljedećih
slučajeva. Na DVD se snimaju podaci do trenutka u
kojem je postupak prekinut.
Detalje potražite u help datotekama "Click to DVD
Automatic Mode Launcher".
– Ako je na kaseti praznina od 10 sekundi ili više.
– Ako podaci na kaseti sadrže datum raniji od datuma
snimanja kasnijih slika.
– Ako su na istoj kaseti slike normalne veličine i slike
širokog ("wide") formata.
● Nije moguće pokrenuti nijednu funkciju na kamkorderu
u sljedećim slučajevima:
– Tijekom reprodukcije kasete
– Tijekom snimanja na Memory Stick Duo
– Kad pokrenete "Click to DVD" s računala.
– Za DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E: Kad je
opcija [A/VtDV OUT] u izborniku kamkordera
podešena na [ON].
77
Spajanje analognog videorekordera na računalo putem
kamkordera (funkcija pretvaranja signala)
(DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E)
Uporabom A/V spojnog kabela (isporučen) i i.LINK kabela (opcija), analogni izlazni signal s analognog
uređaja poput videorekordera možete pretvoriti u digitalni signal i kopirati ga na digitalni uređaj, poput
računala, putem kamkordera.
Prije toga softver koji snima video signal mora biti instaliran na računalo.
A/V priključak
(žuti)
(bijeli) (crveni)
Videorekorder
Računalo
Na i.LINK (IEE1394)
priključak
a DV priključak
i.LINK kabel (opcija)
i.Link priključak
{: Tok signala
A A/V spojni kabel (isporučen)
Spojite A/V kabel na kamkorder ili Handycam Station.
A/V priključak prihvaća analogne signale.
B A/V spojni kabel sa S-VIDEO priključkom
(opcija)
Ovakvim načinom spajanja postižu se bolje slike u
usporedbi s A/V spojnim kabelom.
Spojite bijeli i crveni priključak (lijevi/desni audio) i
S-VIDEO priključak (S-VIDEO kanal) A/V kabela
(opcija). U tom slučaju nije potreban žuti (standardni
video) utikač.
Kad spojite samo S-VIDEO utikač, zvuk se neće čuti.
78
Prije toga podesite [DISP OUTPUT] na [LCD
PANEL] u izborniku (str. 54). (Tvornička postavka
je [LCD PANEL].)
1 Uključite analogni video uređaj.
2 Pomjerite preklopku POWER prema
dolje za uključenje žarulje PLAY/EDIT.
Kao izvor napajanja koristite isporučeni AC
adapter.
3 Na LCD zaslonu dodirnite g t
[MENU] t
(STANDARD SET) t
[A/V t DV OUT] t [ON] t j.
4 Uključite reprodukciju na analognom
video uređaju.
5 Pokrenite kopiranje na računalu.
Detalje o postupku potražite u uputama za
uporabu softvera ili on-line help datotekama.
Nakon kopiranja slika i zvuka zaustavite
kopiranje na računalu i reprodukciju na
analognom video uređaju.
● Isporučeni softver Picture Package ili ImageMixer
VCD2 ne podržava funkciju pretvorbe signala.
● Ovisno o stanju analognog ulaznog signala, slike možda
neće biti prikazane pravilno.
● Na računalo se ne mogu prenijeti slike sa signalima za
zaštitu autorskih prava.
● Za prijenos slika na računalo umjesto i.LINK kabela
(opcija) možete koristiti USB kabel, no u tom slučaju
reprodukcija se možda neće odvijati besprijekorno.
● Kad za povezivanje kamkordera na računalo koristite
USB ili i.LINK kabel, obratite pozornost na pravilan
smjer umetanja priključaka. Ako silom utaknete
priključak, on se može oštetiti i tako prouzročiti kvarove
kamkordera.
79
U slučaju problema
Ako u radu s kamkorderom naiđete na bilo kakav problem, pomoću sljedeće tablice provjerite mogući kvar.
Ako problem ustraje, isključite kamkorder iz napajanja i obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Općenito/Easy Handycam
Kamkorder se ne uključuje.
● Akumulatorska baterija je prazna, slaba ili nije stavljena na kamkorder.
● Stavite napunjenu akumulatorsku bateriju na kamkorder (str. 8).
● Koristite AC adapter za spajanje na zidnu utičnicu (str. 8).
● Kamkorder ispravno umetnite u postolje Handycam Station (str. 8).
Kamkorder ne radi čak i kad je uključen.
● Odspojite AC adapter iz zidne utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju i zatim spojite ponovo nakon
jedne minute. Ako funkcije i dalje ne rade, šiljatim predmetom pritisnite tipku RESET (str. 24). (Pritisnete li
tipku RESET, sva podešenja, zajedno s točnim vremenom (osim opcija izbornika Personal) se vraćaju na
početne vrijednosti.)
Tipke ne rade.
● Tijekom rada Easy Handycam dostupnost tipaka je ograničena (str. 18).
Ne možete isključiti ili uključiti način Easy Handycam.
● Tijekom snimanja ili komunikacije s drugim uređajem putem USB kabela ne možete uključiti ili isključiti
način Easy Handycam.
Postavke se mijenjaju kad uključite način Easy Handycam.
● Kad je uključen način Easy Handycam, postavke funkcija koje nisu prikazane na zaslonu se vraćaju na
tvorničke vrijednosti. Prethodno promijenjene postavke se vraćaju kad uključite ili isključite način Easy
Handycam.
[DEMO MODE] se ne pokreće.
● Ne možete vidjeti demo prikaz kad je funkcija NIGHTSHOT PLUS podešena na ON.
● Izvadite kasetu i Memory Stick Duo iz kamkordera (str. 16).
Kamkorder se zagrijava.
● Kamkorder je uključen duže vrijeme i zagrijavanje je uobičajena pojava.
80
Baterije/izvori napajanja
Napajanje se iznenada isključuje.
● Kad prođe otprilike 5 minuta, a Vi ne dodirnete nijednu tipku kamkordera, on se automatski isključuje
(A.SHUT OFF). Promijenite postavku [A.SHUT OFF] (str. 54) ili ponovno uključite napajanje (str. 12) ili
koristite AC adapter.
● Napunite bateriju (str. 8).
Žaruljica CHG (punjenje) ne svijetli tijekom punjenja baterije.
● Preklopku POWER postavite na OFF (CHG) (str. 8).
● Ispravno uložite bateriju u kamkorder (str. 8).
● Nema napajanja iz zidne utičnice (str. 8).
● Pravilno stavite kamkorder u Handycam Station (str. 8).
● Punjenje je dovršeno (str. 8).
Žaruljica CHG (punjenje) trepće tijekom punjenja baterije.
● Pravilno stavite bateriju na kamkorder. Ako to ne rješava problem, odspojite AC adapter iz utičnice i
obratite se Sonyjevom prodavatelju. Baterija je možda oštećena.
Često dolazi do prekida napajanja iako indikator kapaciteta baterije pokazuje da je
dovoljno napunjena.
● Došlo je do problema u prikazu indikatora kapaciteta ili baterija nije dovoljno napunjena. Potpuno je
napunite kako bi se promijenio prikaz indikatora (str. 8).
Indikator preostalog kapaciteta baterije nije točan.
● Temperatura okoliša je preniska ili previsoka ili baterija nije dovoljno napunjena. To nije kvar.
● Ponovo napunite bateriju do kraja. Ako to ne rješava problem, zamijenite bateriju novom jer je možda
oštećena (str. 8, 106).
● Prikazani kapacitet možda nije točan ovisno o mjestu uporabe. Kad otvorite ili zatvorite LCD zaslon,
potrebna je otprilike jedna minuta za točan prikaz kapaciteta baterije.
Baterija se brzo prazni.
● Temperatura okoliša je preniska ili previsoka ili baterija nije dovoljno napunjena. To nije kvar.
● Ponovo napunite bateriju do kraja. Ako to ne rješava problem, zamijenite bateriju novom jer je možda
oštećena (str. 8, 106).
Problemi u radu kad je kamkorder spojen na AC adapter.
● Isključite kamkorder i odspojite AC adapter iz zidne utičnice, te ga zatim ponovo spojite.
nastavlja se ,
81
U slučaju problema (nastavak)
LCD zaslon/tražilo
Kad pritisnete LCD zaslon, pojavljuje se efekt valova.
● Ne radi se o kvaru. Nemojte jako pritiskati LCD zaslon.
Na zaslonu ili tražilu je vidljiva nepoznata slika.
● Kamkorder je u [DEMO MODE] načinu rada (str. 49). Dodirnite LCD zaslon ili stavite kasetu ili Memory
Stick Duo za isključenje [DEMO MODE].
Na zaslonu je vidljiv nepoznati indikator.
● Pogledajte tablicu s indikatorima (str. 97).
Slika ostaje na LCD zaslonu.
● To se događa ako odspojite AC adapter ili izvadite bateriju bez prethodnog isključenja kamkordera, no u
tom slučaju je to uobičajena pojava.
Ne možete isključiti pozadinsko osvjetljenje (DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
● Kad je uključen način Easy Handycam (str. 18), ne možete uključiti/isključiti pozadinsko osvjetljenje
zaslona pomoću DISP/BATT INFO.
Na zaslonu osjetljivom na dodir se ne pojavljuju tipke.
● Lagano dodirnite LCD zaslon.
● Pritisnite DSPL/BATT INFO (ili DISPLAY na daljinskom upravljaču) (str. 14).
Tipke na zaslonu osjetljivom na dodir ne rade ispravno ili uopće ne rade.
● Podesite zaslon ([CALIBRATION]) (str. 110).
Slika u tražilu je nejasna.
● Podesite leću pomoću preklopke za podešavanje leće (str. 13).
Slika u tražilu je nestala.
● Zatvorite LCD zaslon. Slika se ne vidi u tražilu kad je LCD zaslon otvoren (str. 13).
82
Kasete
Kaseta se ne može izbaciti iz pretinca.
● Provjerite da li je izvor napajanja (baterija ili AC adapter) ispravno spojen (str. 8).
● Odvojite i zatim ponovo stavite bateriju na kamkorder (str. 9).
● Stavite napunjenu akumulatorsku bateriju na kamkorder (str. 8).
Kaseta se ne izbacuje čak i kad je pokrov pretinca otvoren.
● Unutar kamkordera se kondenzirala vlaga (str. 109).
Kad koristite kasetu s memorijom, nije vidljiv indikator kasetne memorije.
● Kamkorder ne podržava kasetnu memoriju te se, s skladu s time, ne pojavljuje indikator.
Ne vidi se indikator preostale kasete.
● Podesite opciju [, REMAINING] na [ON] za trajni prikaz indikatora preostale kasete (str. 53).
Memory Stick Duo
Memory Stick Duo ne radi.
● Pomjerite preklopku POWER prema dolje za uključenje žarulje CAMERA-MEMORY ili PLAY/EDIT (str. 12).
● Stavite Memory Stick Duo u kamkorder (str. 16).
● Ako koristite Memory Stick Duo formatiran na računalu, formatirajte ga na kamkorderu (str. 104).
Slike se ne mogu brisati.
● Pomaknite zaštitni graničnik u položaj za snimanje (str. 104).
● Isključite zaštitu slike (str. 64).
● Moguće je obrisati najviše 100 slika odjednom.
Nije moguće obrisati sve slike odjednom.
● Pomaknite zaštitni graničnik u položaj za snimanje (str. 104).
● Obrišite zaštitu na slikama (str. 64).
Formatiranje Memory Sticka Duo nije moguće.
● Pomaknite zaštitni graničnik u položaj za snimanje (str. 104).
nastavlja se ,
83
U slučaju problema (nastavak)
Ne možete primijeniti zaštitu slike.
● Pomaknite zaštitni graničnik u položaj za snimanje (str. 104).
● Ponovite postupak u indeksnom izborniku (str. 64).
Ne možete označiti slike za ispis.
● Pomaknite zaštitni graničnik u položaj za snimanje (str. 104).
● Ponovite postupak u indeksnom izborniku (str. 64).
● Maksimalan broj slika koje možete označiti za ispis je 999.
● Video zapise ne možete označiti za ispis.
Naziv datoteke nije ispravno prikazan.
● Ukoliko struktura mape ne podliježe univerzalnom standardu, prikazan je samo naziv datoteke.
● Datoteka je oštećena.
● Kamkorder ne podržava format datoteke (str. 104).
Trepće naziv datoteke.
● Datoteka je oštećena.
● Kamkorder ne podržava format datoteke (str. 104).
Snimanje
Također pogledajte "Podešavanje slike tijekom snimanja" (str. 86) i "Memory Stick Duo" (str. 83).
Vrpca se ne pokreće kad pritisnete REC START/STOP.
● Pomaknite preklopku POWER prema dolje za uključenje žaruljice CAMERA-TAPE (str. 20).
● Kaseta je došla do kraja. Premotajte je ili stavite novu.
● Postavite zaštitni graničnik u položaj REC ili stavite novu kasetu (str. 103).
● Vrpca je zapela za glavu (kondenzacija vlage). Izvadite kasetu i ostavite kamkorder najmanje jedan sat i
zatim ponovo stavite kasetu (str. 109).
Ne možete snimati na Memory Stick Duo.
● Pomaknite zaštitni graničnik u položaj za snimanje (str. 104).
● Kapacitet Memory Sticka je već popunjen. Obrišite nepotrebne slike (str. 63).
● Formatirajte Memory Stick Duo u kamkorderu ili koristite drugi Memory Stick Duo (str. 45).
84
● Za DCR-HC32E/HC33E:
Ne možete snimati mirne slike na Memory Stick Duo u načinu [WIDE SELECT] (str. 42).
● Za DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Kad je uključena funkcija [SMTH INT.REC], tijekom snimanja kasete ne možete snimati mirne slike na
Memory Stick Duo.
Kut snimanja se razlikuje ovisno o položaju preklopke POWER.
● Kad je preklopka POWER podešena na CAMERA-MEMORY, kut snimanja je širi u odnosu na postavku
CAMERA-TAPE.
Ne možete koristiti funkciju snimanja u intervalima od posljednjeg prizora do sljedećeg
● Obratite pažnju na sljedeće:
– Izvedite postupak END SEARCH (str. 29).
– Nemojte vaditi kasetu. (Slika će se snimati bez prestanka i pauza čak i kad isključite napajanje.)
– Na istu vrpcu nemojte snimati slike u SP i LP načinu.
– U LP načinu izbjegavajte prekid, a zatim snimanje video zapisa.
Ne čuje se zvuk zatvarača kad snimite mirnu sliku.
● Podesite opciju [BEEP] na [ON] (str. 54).
Vanjska bljeskalica (opcija) ne radi.
● Vanjska bljeskalica je isključena ili nije ispravno spojena.
Funkcija [END SEARCH] ne radi.
● Kaseta s memorijom je izbačena nakon snimanja (str. 29).
● Kaseta je prazna.
Funkcija [END SEARCH] ne radi ispravno.
● Na početku ili u sredini kasete ima praznih dijelova. To je u tom slučaju uobičajena pojava.
Zaustavlja se snimanje u intervalima/pojavljuje se poruka [Smooth interval rec
discontinued due to error.] i snimanje se zaustavlja. (DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
● Možda je zaprljana video glava. Upotrijebite kasetu za čišćenje (opcija).
● Pokušajte ponovno ispočetka.
● Koristite Sonyjevu mini DV kasetu.
nastavlja se ,
85
U slučaju problema (nastavak)
Podešavanje slike tijekom snimanja
Također pogledajte "Izbornik" (str. 89).
Automatsko izoštravanje ne radi.
● Podesite [FOCUS] na [AUTO] (str. 40).
● Uvjeti snimanja nisu pogodni za automatsko izoštravanje. Izoštrite sliku ručno (str. 40).
Funkcija [STEADYSHOT] ne radi.
● Podesite opciju [STEADYSHOT] na [ON] (str. 42).
Ne radi funkcija pozadinskog osvjetljenja.
● Funkcija BACK LIGHT se poništava kad [EXPOSURE] podesite na [MANUAL] (str. 39) ili odaberete
[SPOT METER] (str. 38).
● Funkcija BACK LIGHT ne radi u načinu Easy Handycam.
Funkcija [DIGITAL ZOOM] ne radi.
● Funkcija [DIGITAL ZOOM] ne radi kad [TELE MACRO] podesite na [ON].
Tijekom snimanja svijetlih objekata (poput svijeća) na tamnoj pozadini pojavljuju se
okomite pruge.
● Preveliki kontrast između objekta i pozadine. To nije neispravnost.
Tijekom snimanja jako svijetlih objekata pojavljuju se okomite pruge.
● Pojava fenomena "razmazivanja". To nije neispravnost.
Na LCD zaslonu se pojavljuju male bijele, crvene, plave ili zelene točkice.
● Aktivirane su funkcije [SLOW SHUTTR], [SUPER NSPLUS] ili [COLOR SLOW S]. To nije neispravnost.
Slika je snimljena u pogrešnoj boji.
● Isključite funkciju NightShot plus (str. 22).
Slika je previše svijetla i objekt se ne pojavljuje na LCD zaslonu.
● Isključite funkciju NightShot plus (str. 22).
● Isključite funkciju BACK LIGHT (str. 23).
86
Slika je previše tamna i objekt se ne pojavljuje na LCD zaslonu. (DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
● Osvjetljenje LCD zaslona je isključeno. Pritisnite i zadržite DISP/BATT INFO na nekoliko sekundi za
uključenje pozadinskog osvjetljenja (str. 13).
Slika titra ili su zamjetne promjene boja.
● To se događa kod snimanja pod umjetnom rasvjetom uz funkcije [PORTRAIT] ili [SPORTS]. U tom slučaju
isključite funkciju [PROGRAM AE] (str. 38).
Kod snimanja TV ili računalnog zaslona pojavljuju se okomite pruge.
● Podesite opciju [STEADYSHOT] na [OFF] (str. 42).
Reprodukcija
Koristite li Memory Stick Duo, također pogledajte poglavlje o Memory Sticku Duo (str. 83).
Reprodukcija nije moguća.
● Preklopku POWER pomjerite prema dolje za uključenje žarulje PLAY/EDIT.
● Premotajte kasetu (str. 21).
Slike pohranjene na Memory Stick Duo se ne reproduciraju u stvarnoj veličini ili formatu.
● Slike snimljene na drugim uređajima možda se neće pojaviti u stvarnoj veličini. To nije kvar.
● Kod reprodukcije video zapisa snimljenog na Memory Stick Duo u formatu 16:9, crne pruge se pojavljuju u
gornjem i donjem dijelu zaslona. To nije kvar.
Nije moguća reprodukcija slikovnih podataka pohranjenih na Memory Stick Duo
● Isključite funkciju USB Streaming na kamkorderu i podesite preklopku + ON/OFF (str. 67) na postolju
Handycam Station na OFF.
● Slikovni podaci se ne mogu reproducirati ako ste promijenili zapise ili mape ili ako ste editirali podatke na
računalu. (U tom slučaju trepće naziv zapisa.) Ne radi se o kvaru (str. 105).
● Možda se neće moći reproducirati slike snimljene na drugim uređajima. To nije kvar (str. 105.)
● Možda se neće reproducirati slike editirane na računalu ili snimljene na drugim uređajima.
Na slici se pojavljuju vodoravne pruge ili slika pri reprodukciji nije jasna ili se ne pojavljuje.
● Očistite glavu kasetom za čišćenje (opcija) (str. 109).
nastavlja se ,
87
U slučaju problema (nastavak)
Pri reprodukciji se ne čuje zvuk ili je utišan.
● Podesite opciju [MULTI-SOUND] na [STEREO] (str. 51).
● Pojačajte glasnoću (str. 21).
● Podesite [AUDIO MIX] sa [ST2] (dodatni zvuk) strane dok se zvuk ne začuje kako treba (str. 63).
● Kad koristite S-VIDEO priključak, provjerite jesu li spojeni i crveni i bijeli utikači A/V kabela (str. 32).
Zvuk je isprekidan.
● Očistite glavu kasetom za čišćenje (opcija) (str. 109).
Na zaslonu je vidljiva oznaka "---".
● Kaseta koju reproducirate snimljena je bez podešenog datuma i vremena.
● Reproducira se prazan dio vrpce.
● Podaci na dijelu vrpce koji su ogrebeni ili imaju smetnje ne mogu se reproducirati.
Zamjetne su smetnje u slici i na zaslonu je vidljiv indikator 4.
● Kaseta je snimljena u sustavu različitom od sustava kamkordera (PAL) i u tom slučaju je to uobičajena
pojava (str. 102).
Na zaslonu je prikazano ^ 4ch-12b
● Kaseta koju reproducirate je snimljena na drugom uređaju s 4-kanalnim mikrofonom (4CH MIC REC). Vaš
kamkorder ne podržava 4-kanalno snimanje putem mikrofona.
Pretraživanje podataka ne radi ispravno.
● Ukoliko snimate dnevno manje od dvije minute, kamkorder možda neće točno naći mjesto na kojem se
mijenja datum snimanja.
● Na početku ili sredini kasete je možda prazan dio. To nije kvar.
Daljinski upravljač
Isporučeni daljinski upravljač ne radi
● Opciju [REMOTE CTRL] na [ON] (str. 53).
● Uklonite prepreke između daljinskog upravljača i senzora.
● Senzor ne usmjeravajte prema izvorima jake svjetlosti, primjerice izravnoj sunčevoj svjetlosti ili osvjetljenju
u prostoriji, jer daljinski upravljač možda neće raditi ispravno.
● Uložite novu bateriju. Umetnite bateriju u pretinac pazeći na ispravan položaj polariteta +/– (str. 111).
88
Ostali problemi u radu videorekordera kod uporabe daljinskog upravljača.
● Za videorekorder odaberite način upravljanja koji nije VTR2 ili prekrijte senzor videorekordera crnim
papirom.
Izbornik
Zasjenjene su opcije iz izbornika
● Ne možete odabrati zasjenjene opcije u trenutnim uvjetima snimanja/reprodukcije.
Ne možete koristiti [PROGRAM AE].
● Ne možete koristiti [PROGRAM AE] s funkcijama:
– NightShot plus
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S]
– [TELE MACRO]
● [SPORTS] ne radi kad je preklopka POWER podešena na CAMERA-MEMORY.
Ne možete koristiti [SPOT METER].
● Ne možete koristiti [SPOT METER] s funkcijama:
– NightShot plus
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S]
● Ako podesite [PROGRAM AE], [SPOT METER] se automatski podešava na [AUTO].
Ne možete koristiti [EXPOSURE].
● Ne možete koristiti [EXPOSURE] s funkcijama:
– NightShot plus
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S]
● Ako podesite [PROGRAM AE], [EXPOSURE] se automatski podešava na [AUTO].
Ne možete koristiti [WHITE BAL.].
● Ne možete koristiti [WHITE BAL.] ako koristite NightShot plus ili [SUPER NSPLUS].
Ne možete koristiti [SPOT FOCUS].
● Ne možete koristiti [SPOT FOCUS] zajedno s [PROGRAM AE].
Ne možete koristiti [TELE MACRO].
● Ne možete koristiti [TELE MACRO] s funkcijama:
– [PROGRAM AE]
– Snimanje video zapisa na kasetu ili Memory Stick Duo.
nastavlja se ,
89
U slučaju problema (nastavak)
Ne možete koristiti [SUPER NSPLUS].
● Ne možete koristiti [SUPER NSPLUS] s funkcijama:
– [FADER]
– [D. EFFECT]
– [PROGRAM AE]
[COLOR SLOW S] ne radi ispravno.
● Funkcija [COLOR SLOW S] možda neće raditi ispravno u uvjetima potpune tame. Koristite NightShot plus
ili [SUPER NSPLUS].
● Ne možete koristiti [COLOR SLOW S] s funkcijama:
– [FADER]
– [D. EFFECT]
– [PROGRAM AE]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
Ne možete koristiti [FADER].
● Ne možete koristiti [FADER] s funkcijama:
– [SELF-TIMER]
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S]
– [D. EFFECT]
– [SMTH INT. REC] (DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Ne možete koristiti [D. EFFECT].
● Ne možete koristiti [D. EFFECT] zajedno s:
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S]
– [FADER]
● Ne možete koristiti [SLOW SHUTTR] i [OLD MOVIE] zajedno s [PROGRAM AE] (osim [AUTO]).
● Ne možete koristiti [OLD MOVIE] zajedno s:
– [WIDE SELECT] (DCR-HC32E/HC33E)
– [PICT. EFFECT]
Naknadno snimanje zvuka/snimanje na druge uređaje/editiranje
Slika s kamkordera se ne pojavljuje na zaslonu spojenog uređaja.
● Kad kamkorder postavite na Handycam Station, zatvorite pokrov DC IN priključka i potpuno umetnite
kamkorder na Handycam Station u ispravnom smjeru (str. 8).
90
Slike sa spojenih uređaja ne vide se na LCD zaslonu ili u tražilu.
● Podesite opciju [DISP OUTPUT] na [LCD PANEL] (str. 54).
● Nije moguć prijenos signala na kamkorder ako pritisnete DISP/BATT INFO dok je [DISP OUTPUT]
podešen na [V-OUT/PANEL] (str. 54).
Slike sa spojenih uređaja se ne mogu uvećati.
● Ne možete uvećati slike s uređaja spojenih na kamkorder (str. 23).
Vremenski kod i ostale informacije se pojavljuju na zaslonu spojenog uređaja.
● Podesite [DISP OUTPUT] na [LCD PANEL] dok je spojen A/V kabel (str. 54).
Ne možete ispravno naknadno snimiti zvuk pomoću A/V priključnog kabela.
● Podesite [DISP OUTPUT] na [LCD PANEL] (str. 54).
● A/V spojni kabel nije ispravno priključen. Provjerite da li je spojen u ispravnu utičnicu, npr. na izlaz uređaja
s kojeg snimate sliku (za DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E) ili na ulazni priključak drugog uređaja za
snimanje slike s kamkordera.
Naknadno snimljeni zvuk na kasetu se ne čuje.
● Podesite [AUDIO MIX] sa [ST1] (izvorni zvuk) strane dok se zvuk ne začuje kako treba (str. 63).
Mirne slike se ne mogu snimati s kasete na Memory Stick Duo.
● Snimanje nije moguće ili snimljena slika može biti izobličena ako je kaseta učestalo korištena za snimanje.
Video zapisi se ne mogu snimati s kasete na Memory Stick Duo.
● Snimanje nije moguće ili snimljena slika može biti izobličena u sljedećim slučajevima:
– Na kaseti je prazan dio.
– Kaseta je učestalo korištena za snimanje.
– Ulazni signal je prekinut.
Video zapisi se ne mogu snimati s kasete na Memory Stick Duo.
● Snimanje nije moguće ili snimljena slika može biti izobličena u sljedećim slučajevima:
– Na kaseti je prazan dio.
– Kaseta je učestalo korištena za snimanje.
– Ulazni signal je prekinut.
Nije moguć prijenos slika. (DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E)
● Nije moguć prijenos slika dok je opcija [DISP OUTPUT] podešena na [V-OUT/PANEL] (str. 54).
● Nije moguć prijenos slika ako pritisnete tipku DISP/BATT INFO.
Slika je izobličena ili tamna.
● A/V spojni kabeli su priključeni na kamkorder i Handycam Station. Odspojite jedan od A/V kabela.
nastavlja se ,
91
U slučaju problema (nastavak)
Spajanje na računalo
Računalo ne prepoznaje kamkorder. W X
● Odspojite kabel iz računala i kamkordera i zatim ga ponovo čvrsto spojite.
● Preklopku (USB) ON/OFF na postolju Handycam Station podesite na ON.
● Handycam Station dobro pričvrstite na kamkorder.
● Odspojite sve USB uređaje s računala osim tipkovnice, miša i kamkordera.
● Odspojite kabel s računala i kamkordera, restartajte računalo i ponovo pravilno spojite.
Kad stavite isporučeni CD-ROM u računalo, pojavi se poruka pogreške.
● Podesite razlučivost računala na sljedeći način:
– Windows: 800 T 600 točaka ili više, High Color (16 bits, 65000 boja) ili više
– Macintosh: 1024 T 768 točaka ili više, 32000 boja ili više
Na računalu se ne vide slike koje snima kamkorder. W X
● Pomjerite preklopku POWER prema dolje za uključenje žarulje CAMERA-TAPE na kamkorderu i podesite
[USB-CAMERA] na [USB STREAM] (str. 52) (Samo ako ste kamkorder spojili na Windows računalo USB
kabelom).
● Odspojite kabel s računala, uključite kamkorder i zatim ga ponovo spojite.
Na računalu se ne vide slike s kasete. W X
● Pomjerite preklopku POWER prema dolje za uključenje žarulje PLAY/EDIT i podesite [USB-PLY/EDT] na
[USB STREAM] (str. 52) (Samo ako ste kamkorder spojili na Windows računalo USB kabelom).
● Odspojite kabel s računala, uključite kamkorder i zatim ga ponovo spojite.
Na Macintosh računalu nije moguće gledati slike snimljene na kasetu. W
● Ako ste spojili kamkorder na Macintosh računalo USB kabelom, ne možete kopirati slike s kasete na
računalo. Za tu namjenu, spojite kamkorder na računalo i.LINK kabelom i koristite standardni softver za
operativni sustav.
Nije moguće gledati slike snimljene na Memory Stick Duo na računalu. W
● Čvrsto i ispravno utaknite Memory Stick Duo.
● Nije moguće koristiti i.LINK kabel. Povežite kamkorder i računalo USB kabelom.
● Pomjerite preklopku POWER prema dolje za uključenje žarulje PLAY/EDIT i podesite [USB-PLY/EDT] na
[STD-USB] (str. 53).
92
● Računalo ne prepoznaje Memory Stick tijekom reprodukcije kasete ili obrade slike. Prije povezivanja
kamkordera i računala dovršite funkcije na kamkorderu.
Ikona Memory Stick Duo ([Removable Disk] ili [Sony MemoryStick]) se ne vidi na
računalnom zaslonu. W
● Stavite Memory Stick u kamkorder.
● Odspojite sve USB uređaje s računala osim tipkovnice, miša i kamkordera.
● Pomjerite preklopku POWER prema dolje za uključenje žarulje PLAY/EDIT i podesite [USB-PLY/EDT] na
[STD-USB] (str. 53).
● Računalo ne prepoznaje Memory Stick Duo tijekom reprodukcije kasete ili obrade slike. Prije povezivanja
kamkordera i računala dovršite funkcije na kamkorderu.
Slika se ne pojavljuje na zaslonu Windows računala kad koristite USB kabel. W
● USB driver je nepravilno registriran jer je kamkorder spojen na računalo prije instalacije USB drivera.
Slijedite niže opisani postupak za pravilnu instalaciju USB drivera.
x Windows 98/Windows 98SE/Windows Me
Pravilno kopiranje ili reprodukcija slika s kasete na računalu nije zajamčeno u sustavu Windows 98.
1 Provjerite je li kamkorder spojen na računalo.
2 Desnom tipkom miša kliknite na [My Computer] i kliknite na [Properties].
Pojavi se prozor [System Properties].
3 Kliknite na [Device Manager].
4 Ako su već instalirani niže navedeni uređaji, kliknite ih desnom tipkom miša i kliknite na [Remove] za
njihovo brisanje.
Za kopiranje i gledanje slika snimljenih na kasetu
– [USB Audio Device] u mapi [Sound, video and game controllers]
– [USB Device] u mapi [Other devices]
– [USB Composite Device] u mapi [Universal Serial Bus Controller]
5
6
7
8
Za kopiranje i gledanje slika snimljenih na Memory Stick Duo
– [? Sony Handycam] ili [? Sony DSC] s oznakom "?" u mapi [Other devices]
Kad se pojavi prozor s porukom [Confirm Device Removal], kliknite na [OK].
Isključite kamkorder, odspojite USB kabel i restartajte računalo.
Stavite isporučeni CD-ROM u računalo.
Slijedite donje korake i pokušajte ponovo instalirati USB driver.
1 Dva puta kliknite na [My Computer].
2 Desnom tipkom miša kliknite na [PICTUREPACKAGE] (Disc Drive)*.
* Nazivi diskova (poput (E:)) mogu se razlikovati, ovisno o računalu.
nastavlja se ,
93
U slučaju problema (nastavak)
3 Kliknite na [Open].
4 Dva puta kliknite na [Driver].
5 Dva puta kliknite na [Setup.exe].
● Brisanje bilo kojih parametara osim [USB Audio Device], [USB Device], [USB Composite Device], [?
Sony Handycam] ili [? Sony DSC] može prouzročiti nepravilnosti u radu računala.
x Windows 2000
Logirajte se kao Administrator.
1 Provjerite je li kamkorder spojen na računalo.
2 Desnom tipkom miša kliknite na [My Computer] i kliknite na [Properties].
Pojavi se prozor [System Properties].
3 Kliknite na [Hardware] t [Device Manager] t [View] t [Devices by type].
4 Ako su već instalirani niže navedeni uređaji, kliknite ih desnom tipkom miša i kliknite na [Uninstall] za
njihovo brisanje.
Za kopiranje i gledanje slika snimljenih na kasetu
– [USB Composite Device] u mapi [Universal Serial Bus Controller]
– [USB Audio Device] u mapi [Sound, video and game controller]
– [Composite USB Device] u mapi [Other devices]
5
6
7
8
Za kopiranje i gledanje slika snimljenih na Memory Stick
– [? Sony Handycam] ili [? Sony DSC] s oznakom "?" u mapi [Other devices]
Kad se pojavi prozor s porukom [Confirm Device Removal], kliknite na [OK].
Isključite kamkorder, odspojite USB kabel i restartajte računalo.
Stavite isporučeni CD-ROM u računalo.
Slijedite donje korake i pokušajte ponovo instalirati USB driver.
1 Dva puta kliknite na [My Computer].
2 Desnom tipkom miša kliknite na [PICTUREPACKAGE] (Disc Drive)*.
* Nazivi diskova (poput (E:)) mogu se razlikovati, ovisno o računalu.
3 Kliknite na [Open].
4 Dva puta kliknite na [Driver].
5 Dva puta kliknite na [Setup.exe].
● Brisanje bilo kojih parametara osim [USB Composite Device], [USB Audio Device], [Composite USB
Device], [? Sony Handycam] ili [? Sony DSC] može prouzročiti nepravilnosti u radu računala.
x Windows XP
Logirajte se kao Administrator.
1 Provjerite je li kamkorder spojen na računalo.
2 Kliknite na [Start].
3 Desnom tipkom miša kliknite na [My Computer] i kliknite na [Properties].
Pojavi se prozor [System Properties].
4 Kliknite na [Hardware] t [Device Manager] t [View] t [Devices by type].
94
5 Ako su već instalirani niže navedeni uređaji, kliknite ih desnom tipkom miša i kliknite na [Uninstall] za
njihovo brisanje.
Za kopiranje i gledanje slika snimljenih na kasetu
– [USB Composite Device] u mapi [Universal Serial Bus Controller]
– [USB Audio Device] u mapi [Sound, video and game controller]
– [USB Device] u mapi [Other devices]
6
7
8
9
Za kopiranje i gledanje slika snimljenih na Memory Stick Duo
– [? Sony Handycam] ili [? Sony DSC] s oznakom "?" u mapi [Other devices]
Kad se pojavi prozor s porukom [Confirm Device Removal], kliknite na [OK].
Isključite kamkorder, odspojite USB kabel i restartajte računalo.
Stavite isporučeni CD-ROM u računalo.
Slijedite donje korake i pokušajte ponovo instalirati USB driver.
1 Dva puta kliknite na [My Computer].
2 Desnom tipkom miša kliknite [PICTUREPACKAGE] (Disc Drive)*.
* Nazivi diskova (poput (E:)) mogu se razlikovati, ovisno o računalu.
3 Kliknite na [Open].
4 Dva puta kliknite na [Driver].
5 Dva puta kliknite na [Setup.exe].
● Brisanje bilo kojih parametara osim [USB Composite Device], [USB Audio Device], [USB Device],
[? Sony Handycam] ili [? Sony DSC] može prouzročiti nepravilnosti u radu računala.
Nije moguće kopirati slike na Windows računalo. W
● Slike snimljene na Memory Stick možete pogledati i na sljedeći način.
1 Dva puta kliknite na [My Computer].
2 Dva puta kliknite ikonu novog drivea [Removable Disk (F:)] (For Windows XP, [Sony Memory Stick]).
Možda će proteći neko vrijeme dok računalo ne prepozna novi drive. Ako ga ne prepozna, možda je USB
driver nepravilno instaliran.
3 Dva puta kliknite datoteku željene slike.
Na zaslonu kamkordera se pojavi poruka [Cannot start Easy Handycam with USB
connected] ili [Cannot cancel Easy Handycam with USB connected]. W
● Nije moguće podešavati ili prekinuti funkciju Easy Handycam dok je spojen USB kabel. Prvo odspojite
USB kabel iz kamkordera.
Kad je kamkorder spojen na Windows računalo USB kabelom, ne čuje se zvuk. W
● Promijenite podešenja računala na sljedeći način:
1 Odaberite [Start] t [Programs] ([All Programs] u sustavu Windows XP) t [Picture Package] t
[Handycam Tools] t [USB Streaming Tool].
nastavlja se ,
95
U slučaju problema (nastavak)
2 U izborniku [Select audio device] odaberite drugi uređaj.
3 Slijedite upute na zaslonu, kliknite na [Next] i kliknite na [Done].
● Windows 98 ne podržava zvuk.
Reprodukcija video zapisa ne odvija se besprijekorno tijekom uporabe funkcije USB
streaming. W
● Promijenite podešenja na sljedeći način:
1 Odaberite [Start] t [Programs] ([All Programs] u sustavu Windows XP) t [Picture Package] t
[Handycam Tools] t [USB Streaming Tool].
2 Pomaknite kliznik u smjeru (-) unutar [Select video quality].
3 Slijedite upute na zaslonu, kliknite na [Next] i kliknite na [Done].
Picture Package ne radi kako treba.
● Zatvorite Picture Package i restartajte Windows računalo.
Tijekom uporabe Picture Package pojavi se poruka pogreške.
● Prvo zatvorite Picture Package i postavite preklopku POWER na kamkorderu u drugi položaj.
CD-R drive nije prepoznat ili se podaci ne mogu kopirati na CD-R pomoću aplikacija
Picture Package Auto Video, Producer, CD Backup ili VCD Maker.
● Pronađite kompatibilni drive na http://www.ppackage.com/.
Na zaslonu kamkordera pojavi se poruka [USB Streaming... This function is not available.]
W.
● Pokrenite snimanje ili reprodukciju slika s Memory Sticka Duo po završetku rada funkcije USB Streaming.
"First Step Guide" nije prikazan pravilno.
● Slijedite donji postupak i pogledajte "First Step Guide" (First Step Guide.pdf).
1 Stavite isporučeni CD-ROM u uložnicu računala.
2 Dva puta kliknite na [My Computer].
3 Desnom tipkom miša kliknite [PICTUREPACKAGE] (Disc Drive)*.
* Nazivi diskova (poput (E:)) mogu se razlikovati, ovisno o računalu.
4 Kliknite na na [Explorer].
5 Dva puta kliknite na [First Step Guide].
6 Dva puta kliknite na mapu željenog jezika.
7 Dva puta kliknite na "First Step Guide.pdf".
96
Indikatori i poruke upozorenja
Dijagnostički pokazivač/indikatori
upozorenja
Ako se na zaslonu ili u tražilu pojave indikatori,
provjerite sljedeću tablicu. Neke probleme možete
sami riješiti. Ako ne uspijete, obratite se
prodavatelju ili ovlaštenom Sonyjevom servisu.
C: (ili E:) kk:kk (dijagnostički pokazivač)
C:04:kk
● Koristili ste akumulatorsku bateriju koja nije
“InfoLITHIUM”. Koristite “InfoLITHIUM”
bateriju (str. 106).
101-0001 (indikator upozorenja za datoteke)
● Datoteka je oštećena.
● Datoteka je nečitljiva (str. 105).
E (indikator upozorenja za bateriju)
● Baterija je gotovo prazna.
● Ovisno o uvjetima ili stanju baterije, može
treptati indikator E, čak i ako je bateriji ostalo
5 do 10 minuta.
% (došlo je do kondenzacije vlage)*
● Izvadite kasetu i ostavite kamkorder oko sat vre-
mena s otvorenim pretincem za kasete (str. 109).
C:21:kk
● Došlo je do kondenzacije vlage. Izvadite kasetu i
ostavite kamkorder bar jedan sat te ponovno
uložite kasetu (str. 109).
e (indikator upozorenja za Memory Stick
Duo)
● Nije uložen Memory Stick Duo (str. 16).
C:22:kk
● Očistite glavu pomoću kasete za čišćenje (nije
isporučena) (str. 109).
C:31:kk/C:32:kk
● Kvar koji se može popraviti, a nije gore
spomenut. Izvadite i ponovo stavite kasetu i tada
rukujte kamkorderom. Nemojte izvoditi ovaj
postupak ako se počne kondenzirati vlaga (str.
109).
● Odspojite izvor napajanja. Nakon ponovnog
uključenja rukujte kamkorderom.
● Zamijenite kasetu. Pritisnite tipku RESET (str.
24) i ponovo rukujte kamkorderom.
c (indikator upozorenja za formatiranje
Memory Sticka Duo)*
● Memory Stick Duo je oštećen.
● Memory Stick Duo nije ispravno formatiran
(str. 45).
f (indikator upozorenja na nekompatibilan
Memory Stick Duo)*
● Uložen je nekompatibilan Memory Stick Duo
(str. 104).
E:61:kk/E:62:kk
● Obratite se Sonyjevom ovlaštenom servisu i
navedite svih pet znakova koda koji počinje
slovom "E".
nastavlja se ,
97
Indikatori i poruke upozorenja (nastavak)
Q (indikator upozorenja za kasetu)
Sporo treptanje:
● Do kraja kasete ostalo je manje od pet minuta.
● Kaseta nije uložena.*
● Zaštitni graničnik na kaseti je pomaknut na
LOCK (str. 103)*
Brzo treptanje:
1 (indikator upozorenja za nestabilno
kretanje kamkordera)
● Nije dovoljna količina svjetla pa će se
kamkorder lakše početi tresti.
● Kamkorder je nestabilan i lakše će se početi
tresti. Držite ga objema rukama i snimite sliku.
No indikator neće nestati.
● Vrpca je došla do kraja.*
Z (Indikator upozorenja za izbacivanje
kasete)*
Sporo treptanje:
● Zaštitni graničnik na kaseti je pomaknut na
LOCK (str. 103).
* Kad se na zaslonu pojavi indikator upozorenja, čuje se
melodija ili zvučni signal.
Poruke upozorenja
Ako se na zaslonu pojave poruke, slijedite upute.
Brzo treptanje:
x Baterija
● Došlo je do kondenzacije vlage (str. 109).
● Aktivirana je funkcija dijagnostičkog
Use the "InfoLITHIUM" battery pack (str. 106).
pokazivača (str. 97).
Battery level is low.
- (indikator upozorenja za brisanje slike)*
● Napunite bateriju (str. 8, 106).
● Mirna slika je zaštićena (str. 64).
Old battery. Use a new one (str. 106).
: - (indikator upozorenja za zaštitu od
snimanja na Memory Stick Duo)*
● Zaštitni graničnik na Memory Sticku Duo je
pomaknut u položaj zaštite od snimanja (str. 104).
( (Indikator upozorenja za bljeskalicu)
Sporo treptanje:
● Tijekom punjenja.
Brzo treptanje:
● Nešto nije u redu s bljeskalicom.
98
Z Re-attach the power source (str. 8).
x Kondenzacija vlage
% Z Moisture condensation. Eject the
casette (str. 109).
% Moisture condensation. Turn off for 1H
(str. 109).
x Kaseta/vrpca
Q Insert a casette (str. 16).
Z Reinsert the cassette.
Cannot record. The Memory Stick is full.
● Obrišite nepotrebne slike (str. 63).
:- The Memory Stick is locked - check
the tab (str. 104).
● Provjerite da li je kaseta možda oštećena.
QZ The tape is locked - check the tab
(str. 103).
Q The tape has reached the end.
● Premotajte ili promijenite kasetu.
x Memory Stick Duo
e Insert a Memory Stick (str. 16).
c Reinsert the Memory Stick.
● Izvadite Memory Stick Duo i ponovo ga stavite
nekoliko puta. Ako indikator čak i tada trepće,
Memory Stick Duo je možda oštećen. Pokušajte
koristiti drugi.
This is a read-only Memory Stick.
● Umetnite Memory Stick Duo na koji se može
snimati.
f Incompatible type of Memory Stick.
● Uložen je Memory Stick Duo nekompatibilan s
kamkorderom (str. 104).
c This Memory Stick is not formatted
correctly.
Cannot playback. Reinsert the Memory
Stick (str. 16).
Cannot record. Reinsert the Memory Stick
(str. 16).
No file.
● Na Memory Sticku Duo nema datoteka ili nisu
čitljive.
USB streaming... This function is not
available.
● Pokušali ste reproducirati ili snimati na Memory
Stick Duo tijekom uporabe funkcije USB
Streaming.
Memory Stick folders are full.
● Nije moguće načiniti mape koje prelaze
999MSDCF. Načinjene mape nije moguće
obrisati u ovom kamkorderu.
● Potrebno je formatirati Memory Stick Duo
(str. 45) ili ih obrisati na računalu.
Cannot record still images on Memory Stick
(str. 104).
Cannot record movies on Memory Stick
(str. 104).
● Provjerite format i zatim formatirajte Memory
Stick Duo ako je potrebno (str. 45, 104).
nastavlja se ,
99
Indikatori i poruke upozorenja (nastavak)
x Pisač kompatibilan sa standardom
PictBridge
Not recorded in 12-bit audio. Cannot add
audio (str. 61).
Check the connected device.
Cannot add audio on the blank portion of a
tape (str. 61).
● Isključite pisač i ponovo ga uključite, zatim
odspojite i ponovo spojite USB kabel.
Connect the camcorder to a PictBridge
compatible printer.
● Isključite pisač i ponovo ga uključite, zatim
odspojite i ponovo spojite USB kabel.
Error-Cancel the task.
● Provjerite pisač.
Cannot print. Check the printer.
● Isključite pisač i ponovo ga uključite, zatim
odspojite i ponovo spojite USB kabel.
Cannot add audio (str. 61).
xL Dirty video head. Use a cleaning
cassette (str. 109).
Cannot start Easy Handycam
Can not cancel Easy Handycam (str. 18).
USB is invalid in this mode during Easy
Handycam
● Dok je aktivna funkcija Easy Handycam, možete
odabrati [STD-USB] u PLAY/EDIT načinu, ali
ne i [PictBridge] ili [USB STREAM].
(Poruka nestaje kada dodirnete j.)
x Bljeskalica
HDV recorded tape. Cannot playback.
Charging… Cannot record still images.
● Pokušali ste snimati mirnu sliku tijekom
punjenja bljeskalice (opcija).
x Ostalo
● Kamkorder ne može reproducirati taj format.
Koristite takvu kasetu s uređajem koji je
podržava.
HDV recorded tape. Cannot add audio.
● Kamkorder ne dozvoljava dodavanje zvuka na
Cannot record due to copyright protection
(str. 103).
Cannot add audio. Disconnect the i.LINK
cable (str. 61).
Not recorded in SP mode. Cannot add
audio (str. 61).
100
dio kasete snimljene u HDV formatu.
Odspojite jedan AV kabel.
● A/V spojni kabeli su priključeni na kamkorder i
na Handycam Station. Odspojite jedan od
kabela.
● Kad je A/V spojni kabel priključen samo na
kamkorder, kamkorder nije ispravno spojen na
Handycam Station. Ispravno spojite Handycam
Station.
101
Korištenje kamkordera u stranim zemljama
Napajanje
Svoj kamkorder možete koristiti u bilo kojoj zemlji
ili području s isporučenim AC mrežnim adapterom
pri 100 V do 240 V izmjenične struje, 50/60 Hz.
O TV sustavima
Ovaj kamkorder je baziran na PAL sustavu. Želite
li reproducirati sliku na TV prijemniku, on također
mora imati PAL sustav (pogledajte donji popis) i
AUDIO/VIDEO ulazni priključak.
Sustav
Koristi se u sljedećim zemljama
NTSC
Bahamsko otočje, Bolivija,
Kanada, Srednja Amerika, Čile,
Kolumbija, Ekvador, Gvajana,
Jamajka, Japan, Koreja, Meksiko,
Peru, Surinam, Tajvan, Filipini,
SAD, Venezuela, itd.
PAL
Australija, Austrija, Belgija, Kina,
Češka, Danska, Finska, Njemačka,
Nizozemska, Hong Kong,
Mađarska, Italija, Kuvajt, Malezija,
Novi Zeland, Norveška, Poljska,
Portugal, Singapur, Slovačka,
Španjolska, Š]vedska, Švicarska,
Tajland, Velika Britanija itd.
PAL - M
Brazil
PAL - N
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM
Bugarska, Francuska, Gvajana,
Iran, Irak, Monako, Rusija,
Ukrajina, itd.
102
Jednostavno podešavanje sata prema
vremenskoj razlici
Moguće je jednostavno podesiti sat prema
vremenskoj razlici. Odaberite [WORLD TIME] u
(TIME/LANGU) izborniku i podesite razliku
(str. 54).
Kasete koje možete koristiti
S ovim kamkorderom možete koristiti samo kasete
mini DV formata. Koristiti kasete s oznakom
7.
je zaštićeni znak.
Vaš kamkorder ne podržava kasete s kasetnom
memorijom.
Izbjegavanje praznina na kaseti
Prijeđite na kraj snimljenog dijela pomoću funkcije
[END SEARCH] (str. 29) prije nego ponovno
počnete snimati u sljedećim slučajevima:
● Reproducirali ste kasetu.
● Koristili ste funkciju [EDIT SEARCH].
REC: Može se snimati na kasetu.
SAVE: Snimanje na kasetu nije
moguće (zaštićena je od
presnimavanja).
x Kad stavljate naljepnicu na kasetu
Naljepnicu uvijek stavite na za to predviđeno
mjesto na kaseti, kao na donjoj slici, kako bi
spriječili kvarove kamkordera.
Signal za zaštitu autorskih prava
Ne stavljajte naljepnicu
na ovo mjesto.
x Kod reprodukcije
Ako kaseta koju reproducirate na ovom
kamkorderu sadrži signale za zaštitu autorskih
prava, nije je moguće kopirati na kasetu u drugoj
kameri spojenoj na ovaj kamkorder.
Mjesto za naljepnicu
x Kod snimanja
(za DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E)
Na ovom kamkorderu nije moguće snimati softver
koji sadrži kontrolne signale za zaštitu autorskih
prava. U tom slučaju se na LCD zaslonu ili u tražilu
pojavi poruka [Cannot record due to copyright
protection]. Ti signali ne snimaju se na kasetu.
Napomene o uporabi
x Kada duže vrijeme nećete koristiti kamkorder
Izvadite kasetu i spremite je.
x Nakon uporabe kasete
Premotajte kasetu na početak kako bi spriječili
pojavu izobličenja slike ili zvuka, stavite je u kutiju
i postavite u uspravni položaj.
x Čišćenje pozlaćenog konektora
Čistite pozlaćeni konektor vatiranim štapićem
nakon svakih 10 izbacivanja kasete.
Ako je pozlaćeni konektor kasete zaprljan ili
prašnjav, indikator preostale vrpce možda neće
prikazivati ispravnu vrijednost.
x Sprečavanje slučajnog presnimavanja
Pomaknite zaštitni graničnik na kaseti u položaj
SAVE.
Pozlaćeni konektor
103
O Memory Sticku
Memory Stick je kompaktan, prijenosni IC medij za
snimanje koji usprkos veličini može pohraniti više
podataka od floppy diska.
S ovim kamkorderom možete koristiti samo
Memory Stick Duo, koji je otprilike upola manji od
standardnog Memory Sticka. Ipak morate znati da
svi navedeni tipovi Memory Sticka Duo možda
neće pravilno raditi s ovim kamkorderom.
Snimanje/
reprodukcija
Vrste Memory Sticka
Memory Stick
● Nazivi datoteka video zapisa:
– MOV00001: Ovaj naziv datoteke se pojavi na LCD
zaslonu kamkordera.
– MOV00001.MPG: Ovaj naziv datoteke se pojavi na
zaslonu PC-a.
● O Memory Sticku Duo formatiranom na računalu:
Memory Stick Duo formatiran u računalu s Windows ili
Macintosh operativnim sustavom nije zajamčeno
kompatibilan s ovim kamkorderom.
● Brzina očitavanja/upisivanja podataka može se
razlikovati, ovisno o kompatibilnosti Memory Sticka i
uređaja koji koristite.
–
Memory Stick Duo 1
Memory Stick Duo sa zaštitom od brisanja slika
a
MagicGate Memory Stick
–
Memory Stick Duo (MagicGate/Parallel
*
Transfer) 1
a23
Možete spriječiti slučajno brisanje slika ako zaštitni
graničnik na Memory Sticku Duo šiljatim
predmetom pomjerite u položaj zaštite od snimanja.
Memory Stick Duo isporučen s modelom DCRHC33E/HC43E nema zaštitni graničnik.
*
*
* *
MagicGate Memory Stick Duo 1
a
Memory Stick PRO
–
*
Memory Stick PRO Duo 1
*1
*2
*3
a
*3
Napomene o uporabi
*2*3
Memory Stick Duo je približno upola manji od
standardnog Memory Sticka.
Vrste Memory Sticka koji podržavaju brzi prijenos
podataka. Ta brzina ovisi o uređaju koji koristite.
"MagicGate" je tehnologija zaštite od neovlaštenog
kopiranja koja koristi sustav enkripcije podataka.
Kamkorder ne može reproducirati ili snimati podatke
kojima je potrebna funkcija MagicGate.
● Format mirne slike: Kamkorder komprimira i snima
podatke o slici u JPEG (Joint Photographic Experts
Group) formatu. Ekstenzija datoteke je .JPG.
● Format video zapisa: Vaš kamkorder komprimira sliku u
MPEG (Moving Picture Experts Group) formatu.
Ekstenzija datoteke je .MPG.
● Nazivi datoteka mirnih slika:
– 101-0001: Ovaj naziv datoteke se pojavi na LCD
zaslonu kamkordera.
– DSC00001.JPG: Ovaj naziv datoteke se pojavi na
zaslonu PC-a.
104
Podaci se mogu uništiti u sljedećim slučajevima.
Oštećeni podaci ne mogu se vratiti.
● Ako izvadite Memory Stick Duo, isključite kamkorder
ili odvojite akumulatorsku bateriju tijekom snimanja ili
učitavanja podataka (žaruljica pristupa trepće ili svijetli).
● Ako koristite Memory Stick Duo u blizini magneta ili
magnetskih polja.
Savjetujemo pohranjivanje važnih podataka na
tvrdi disk računala.
x O rukovanju Memory Stickom
Prilikom rukovanja obratite pažnju na sljedeće:
● Nemojte primjenjivati silu prilikom upisivanja podataka
na za to namijenjeno mjesto.
● Na Memory Stick Duo ili njegov adapter nemojte
stavljati naljepnice ili slično.
● Uvijek spremajte Memory Stick Duo u isporučenu
kutiju.
● Nemojte dodirivati priključke Memory Sticka Duo
prstima ili metalnim predmetima.
● Nemojte savijati Memory Stick Duo ili ga izlagati jakim
udarcima.
● Nemojte rastavljati ili mijenjati tehničke značajke
Memory Sticka Duo.
● Pazite da se Memory Stick Duo ne smoči.
● Memory Stick Duo držite dalje od dohvata male djece
kako ga ne bi progutala.
● U utor za Memory Stick Duo nemojte stavljati nikakve
predmete osim kompatibilnog Memory Sticka Duo jer to
može prouzročiti kvarove.
x O mjestu uporabe
Ne ostavljajte i ne koristite Memory Stick Duo na
mjestima koja su:
● Jako topla, poput automobila parkiranog na suncu.
● Pod izravnim sunčevom svjetlom.
● Vrlo vlažna ili izložena korozivnim plinovima.
x Napomene o uporabi adaptera za Memory Stick
Duo (isporučen s DCR-HC33E/HC43E)
Nakon ulaganja Memory Sticka Duo u adapter
možete ga koristiti sa standardnim uređajem koji
podržava Memory Stick.
Napomene o kompatibilnosti podataka o slici
● Datoteke slika snimljene na Memory Stick Duo Vašeg
kamkordera usklađene su s pravilima dizajna (“Design
Rules“) “Camera File Systems“ univerzalnog standarda
koje je utemeljilo udruženje JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Association).
● Na ovom kamkorderu nije moguće reproducirati mirne
slike snimljene na drugoj opremi (DCR TRV900E ili
DSC-D700/D770) koja nije usklađena s ovim
univerzalnim standardom. (Ti modeli se ne prodaju u
nekim područjima.)
● Ako ne možete koristiti Memory Stick Duo koji se inače
može koristiti na nekoj drugoj opremi, formatirajte ga u
ovom kamkorderu (str. 45). Obratite pozornost da će sve
slike biti obrisane ako formatirate Memory Stick Duo.
● U ovom kamkorderu možda neće biti moguće
reproducirati sljedeće:
– Slike obrađene na računalu
– Slike snimljene drugom opremom.
● Kad koristite Memory Stick Duo s uređajem
kompatibilnim s Memory Stickom, uvijek ga umetnite u
Memory Stick Duo adapter.
● Uvijek umetnite Memory Stick Duo u adapter pravilno i
do kraja. Nepravilna uporaba može oštetiti uređaj.
● U uređaj nemojte stavljati prazan adapter za Memory
Stick Duo jer to može oštetiti uređaj.
x Napomena o uporabi medija Memory Sticka PRO
Duo
● Maksimalni kapacitet medija Memory Sticka PRO Duo
koji možete koristiti s ovim kamkorderom je 1 GB.
● Ovaj uređaj ne podržava brzi prijenos podataka.
105
O "InfoLITHIUM" bateriji
Ovaj uređaj je kompatibilan s "InfoLITHIUM"
akumulatorskom baterijom (P serije) i radi samo s
"InfoLITHIUM" baterijom.
"InfoLITHIUM" baterije serije P imaju oznaku
.
Što je "InfoLITHIUM" baterija?
"InfoLITHIUM" baterija je litij-ionska baterija koja
izmjenjuje informacije o komunikaciji između
kamkordera i AC adaptera.
"InfoLITHIUM" baterija računa potrošnju energije
u skladu s radom kamkordera i prikazuje preostalo
vrijeme rada u minutama. Kad koristite AC
adapter/punjač (opcija), pojavi se preostalo vrijeme
rada baterije i vrijeme punjenja.
Punjenje baterije
● Prije uporabe kamkordera uvijek napunite bateriju.
● Savjetujemo punjenje pri temperaturama između 10 i
30°C, dok se CHG indikator ne ugasi u znak da je
baterija sasvim napunjena. Punite li bateriju van ovoga
temperaturnog opsega, ona možda neće biti učinkovito
napunjena.
● Po završetku punjenja, odspojite kabel iz DC IN
priključka na kamkorderu, odvojite Handycam Station
od kamkordera ili izvadite bateriju.
106
Učinkovita uporaba baterije
● Pri niskim temperaturama (10ºC ili manje) učinkovitost
baterije je smanjena. Stoga je u takvim uvjetima vrijeme
njezine uporabe skraćeno. Za bezbrižnu i dulju uporabu
savjetujemo sljedeće:
– Stavite je u džep blizu tijela kako bi je zagrijali i
stavite je u kamkorder neposredno prije snimanja.
– Koristite bateriju velikoga kapaciteta: NP-FP70/FP90
(opcija).
● Česta uporaba LCD zaslona ili pokretanje reprodukcije,
te premotavanje vrpce skraćuju radni vijek baterije.
Savjetujemo uporabu baterije velikoga kapaciteta: NPFP70/FP90 (opcija).
● Kad ne snimate ili reproducirate, uvijek postavite
preklopku POWER na OFF (CHG). Baterija se troši kad
je kamkorder u pripravnom stanju ili u pauzi
reprodukcije.
● Pri ruci uvijek imajte rezervne baterije dostatne za dva
do tri puta duže snimanje od očekivanog i prije stvarnog
snimanja načinite pokusne snimke.
● Ne izlažite bateriju vodi jer nije vodootporna.
Indikator preostalog trajanja baterije
● Ako se kamkorder isključuje iako indikator pokazuje da
je ostalo dovoljno vremena za snimanje, ponovo
napunite bateriju do kraja tako da indikatori budu točni.
Ipak, točan prikaz neće biti moguć ako dulje vrijeme
koristite kamkorder pri visokim temperaturama ili ako
učestalo koristite bateriju. Indikatori pokazuju približno
vrijeme snimanja.
● Oznaka E ponekad trepće, ovisno o uvjetima snimanja
ili temperaturi okoliša čak i ako je preostalo vrijeme
snimanja pet do deset minuta.
O sustavu i.LINK
Pohranjivanje baterije
● Čak i ako bateriju ne koristite dulje vrijeme, jednom
godišnje je sasvim napunite, ispraznite je u kamkorderu.
izvadite i pohranite je na suhom i hladnome mjestu.
● Bateriju ispraznite tako da podesite [A.SHUT OFF] u
izborniku
(STANDARD SET) na [NEVER] i
pokrenete snimanje bez uložene kasete, dok se baterija
sasvim ne isprazni (str. 54).
Vijek trajanja baterije
● Vijek trajanja baterije je ograničen. Njezin kapacitet s
vremenom pomalo opada. Kad primijetite značajno
smanjenje vremena uporabe, vjerojatno je potrebno
kupiti novu bateriju.
● Vijek trajanja baterije varira ovisno o načinu
pohranjivanja i radnim uvjetima, te okolišu.
DV priključak na ovom kamkorderu usklađen je s
i.LINK DV priključkom. Ovo poglavlje opisuje
i.LINK standard i njegove značajke.
Što je "i.LINK"?
i.LINK je digitalni serijski protokol za prijenos
digitalnih video, digitalnih audio i ostalih podataka
u dva smjera između uređaja koji imaju i.LINK
priključak te za kontrolu uređaja.
Uređaj s i.LINK-om može se spojiti jednim i.LINK
kabelom. Moguće primjene su različite funkcije i
razmjene podataka između različitih digitalnih AV
uređaja.
Kad su dva ili više uređaja s i.LINK spojena u
seriju s kamkorderom, funkcije i prijenos podataka
su mogući ne samo sa uređajem koji je izravno
spojen s kamkorderom već i s ostalim uređajima
preko izravno spojenog uređaja.
Međutim, obratite pozornost da se način rada
ponekad razlikuje ovisno o značajkama i tehničkim
podacima uređaja koji ima dva ili više i.LINK
priključka te je ponekad nemoguće izvesti neke
funkcije ili prenijeti neke podatke.
● Inače se na ovaj kamkorder može spojiti samo jedan
uređaj pomoću i.LINK kabela. Pri spajanju ovog
kamkordera uređaj kompatibilan s i.LINK-om i dva ili
više DV priključka, pogledajte upute za uporabu uređaja
koji spajate.
● i.LINK je poznatiji naziv za IEEE 1394 sabirnicu
podataka koju je predložio Sony i zaštićeni je naziv koje
su odobrile brojne korporacije.
● IEEE 1394 je međunarodni standard kojeg je uveo
Institute of Electrical and Electronic Engineers.
i.LINK brzina prijenosa podataka – Baud rate
Najveća brzina prijenosa podatka putem i.LINK-a
ovisi od uređaja. Najveće brzine prijenosa podataka
su sljedeće:
S100 (približno 100Mbps*)
S200 (približno 200Mbps)
S400 (približno 400Mbps)
nastavlja se ,
107
O sustavu i-LINK (nastavak)
Održavanje i mjere opreza
"Baud rate" je naveden u tehničkim podacima u
uputama za uporabu svakog uređaja.
Kod nekih uređaja je također naveden i pokraj
i.LINK priključka. Najveća brzina prijenosa
podataka na uređaju kod kojeg nema oznake iznosi
"S100".
Kad su uređaji spojeni na opremu koja ima
drugačiju brzinu prijenosa podataka, ona se
ponekad razlikuje od navedene.
O uporabi i održavanju
* "Što je Mbps"?
Mbps je oznaka za megabite u sekundi, odnosno
količinu podataka koji se mogu poslati ili primiti u
jednoj sekundi. Primjerice, "baud rate" od 100Mbps
znači da se u jednoj sekundi može prenijeti 100
megabita.
i.LINK funkcije na ovom kamkorderu
Podrobnije podatke o presnimavanju kad je ovaj
kamkorder spojen na drugi video uređaj s DV
priključcima potražite na str. 57. Ovaj kamkorder
može se također spojiti na drugi Sonyjev uređaj s
i.LINK-om (DV-om) (primjerice, osobno računalo
serije VAIO) kao i na video uređaje.
Prije spajanja ovog kamkordera na osobno
računalo, provjerite da li je na računalo već
instaliran program (softver) za podršku ovog
kamkordera.
Neki video uređaji poput digitalnog TV-a, DVD,
MICROMV ili HDV rekordera/playera možda neće
biti kompatibilni s DV priključkom čak i ako imaju
i.LINK priključak. Prije spajanja provjerite
kompatibilnost.
Podrobnije podatke o mjerama opreza pri spajanju
ovog kamkordera potražite u uputama za uporabu
uređaja kojeg spajate.
Potreban i.LINK kabel
Koristite Sony i.LINK 4-pinski-na-4-pinski kabel
(tijekom DV presnimavanja).
108
● Nemojte koristiti ili pohranjivati kamkorder na sljedećim
mjestima.
– Mjestima koja su izuzetno vruća ili hladna. Nikad ne
izlažite kamkorder temperaturama iznad 60ºC,
primjerice, blizu grijaćih tijela ili u vozilu parkiranom
na suncu jer to može izazvati kvarove ili deformacije.
– Blizu snažnih magnetskih polja ili pod utjecajem
mehaničkih vibracija. To može izazvati kvarove.
– Blizu snažnih radio valova ili zračenja. U tom slučaju
normalno snimanje možda neće biti moguće.
– Blizu AM prijemnika i video opreme jer može doći do
smetnji.
– Na pješčanoj plaži i prašnjavim mjestima. Ako u
kamkorder dospije pijesak ili prašina, može doći do
nepopravljivih kvarova.
– Blizu prozora ili na otvorenom, gdje LCD zaslon,
tražilo ili leća mogu biti izloženi izravnom suncu. Na
taj se način oštećuje unutrašnjost tražila ili LCD
zaslona.
– Na vlažnim mjestima.
● S kamkorderom možete raditi pri napajanju od 7,2 V
(akumulatorska baterija) ili 8,4 V (AC mrežni adapter).
● Pri uporabi istosmjernog (DC) ili izmjeničnog (AC)
napajanja, koristite samo dodatke koji se preporučuju u
ovom priručniku.
● Pazite da se kamkorder ne smoči, primjerice, na kiši ili
od morske vode jer u tom slučaju može doći do
nepopravljivih kvarova.
● Ako u kućište dospije bilo kakav strani predmet ili
tekućina, isključite kamkorder i prije ponovne uporabe
odnesite na provjeru u Sonyjev servis.
● Izbjegavajte grubo rukovanje i mehaničke udarce.
Budite posebno pažljivi s lećom.
● Kad ne koristite kamkorder, prebacite preklopku
POWER u položaj OFF (CHG).
● Nemojte umotavati kamkorder, primjerice, u ručnik i
tako ga koristiti jer se unutrašnjost može zagrijati.
● Prilikom odspajanja mrežnog kabela prihvatite utikač,
nemojte povlačiti sam kabel.
● Nemojte stavljati teške predmete na mrežni kabel jer se
tako može oštetiti.
● Metalne kontakte uvijek držite čistima.
● Držite daljinski upravljač i bateriju izvan dohvata djece.
Dođe li do slučajnog gutanja baterije, odmah se obratite
liječniku.
● U slučaju istjecanja elektrolita baterije
– Obratite se ovlaštenom servisu.
– Obrišite tekućinu s kože.
– Ako tekućina dospije u oči, isperite ih s mnogo vode i
obratite se liječniku.
x Ako nećete koristiti kamkorder duže vrijeme
● Povremeno ga uključite i reproducirajte kasetu oko tri
minute.
● Prije pohrane potpuni ispraznite bateriju.
x Napomene o kondenzaciji vlage
Vlaga se može kondenzirati kad unesete kamkorder
s hladnog na toplo mjesto (ili obrnuto) ili kad
koristite kamkorder na toplim mjestima u sljedećim
slučajevima:
● Kamkorder je unesen sa skijališta u umjetno zagrijani
prostor.
● Kamkorder je iznesen iz klimatiziranog automobila na
otvoreni topli prostor.
● Kamkorder se koristi nakon olujnog nevremena ili
pljuska.
● Kamkorder se koristi na vlažnom mjestu sa visokom
temperaturom.
Kondenzacija vlage
Ako se kamkorder unese izravno iz hladnog u topli
prostor, unutar njega, na površini vrpce ili na leći se
može kondenzirati vlaga. U tom slučaju vrpca se
može zalijepiti za video glavu i uzrokovati
oštećenja ili nepravilnosti u radu. Ako se unutar
kamkordera nakupi vlaga, pojavi se poruka [%Z
Moisture condensation. Eject the cassette] ili [%
Moisture condensation. Turn off for 1H]. Ako se
vlaga kondenzira na leći, poruka se neće pojaviti.
x Ako se kondenzirala vlaga
Nijedna funkcija osim izbacivanja kasete neće
raditi. Izbacite kasetu, isključite kamkorder i
ostavite ga oko sat vremena s otvorenim pretincem.
Kamkorder se može ponovo koristiti ako se pri
ponovnom uključenju ne pojavi oznaka % ili Z.
Ponekad kamkorder ne može prepoznati
kondenzaciju. U tom slučaju kaseta se ponekad
neće izbaciti deset sekundi nakon otvaranja
pretinca. To ne predstavlja kvar. Nemojte zatvarati
pretinac dok se kaseta ne izbaci.
x Kako spriječiti kondenzaciju vlage
Pri prenošenju kamkordera s hladnog na toplo
mjesto, stavite ga u plastičnu vrećicu i čvrsto je
zatvorite. Uklonite vrećicu kad temperatura zraka u
unutrašnjosti dosegne temperaturu okoline
(približno nakon jednog sata).
Video glava
● Kad se video glava zaprlja, nije moguće pravilno
snimanje ili su slika i zvuk tijekom reprodukcije
izobličeni.
● Pojave li se sljedeći problemi, očistite video glave
(pokrenite reprodukciju u trajanju 10 sekundi) Sony
DVM-12CLD kasetom za čišćenje (opcija).
– Na slici se tijekom reprodukcije pojavljuju mozaične
smetnje ili je zaslon plave boje.
– Slika se tijekom reprodukcije ne pomiče.
– Slika se uopće ne pojavljuje za reprodukciju ili je zvuk
isprekidan.
– Tijekom snimanja se na zaslonu pojavi poruka [xL
Dirty video head. Use a cleaning cassette].
nastavlja se ,
109
Održavanje i mjere opreza (nastavak)
● Video glava se troši nakon duže uporabe kamkordera.
Ako slika ne postaje jasnija nakon uporabe kasete za
čišćenje, video glava je možda istrošena. U tom slučaju
potrebno je zamijeniti video glavu. Za detalje se obratite
Sonyjevom prodavatelju ili ovlaštenom servisu.
D Uglom isporučenog Memory Sticka Duo dodirnite
oznaku "X" na zaslonu.
Položaj oznake "X" se mijenja.
Dodirnite [CANCEL] za brisanje.
LCD zaslon
Ako niste pritisnuli pravu točku, počnite iznova od
koraka 4.
● Nemojte suviše pritiskati LCD zaslon jer se tako može
● Nije moguće kalibrirati LCD zaslon ako je okrenut
oštetiti.
● Koristite li kamkorder na hladnome mjestu, na LCD
zaslonu se može pojaviti zaostala slika. To nije kvar.
● Tijekom uporabe kamkordera, poleđina LCD zaslona se
može zagrijati, no to je uobičajeno.
x Čišćenje LCD zaslona
Ako se LCD zaslon zaprlja od otisaka prstiju ili
prašine, očistite ga isporučenom krpom. Koristite li
pribor za čišćenje LCD zaslona (opcija), ne
nanosite sredstvo za čišćenje izravno na zaslon.
Čistite ga papirom za čišćenje navlaženim u
tekućini za čišćenje.
x Podešavanje LCD zaslona (KALIBRACIJA)
Tipke na zaslonu možda neće raditi ispravno. U
tom slučaju slijedite niže opisani postupak.
Savjetujemo da tom prilikom koristite mrežno
napajanje putem isporučenog AC adaptera.
A Postavite preklopku POWER na PLAY/EDIT.
B Izvadite kasetu i Memory Stick Duo iz
kamkordera, zatim odspojite sve kabele osim
kabela AC adaptera iz kamkordera ili postolja
Handycam Station.
C Dodirnite g t [MENU] t
(STANDARD SET) t [CALIBRATION] t j.
110
prema van.
● Zaslon možete kalibrirati i na sljedeći način:
1 Preklopku POWER pomjerite na OFF (CHG).
2 Izvedite korak 2.
3 Preklopku POWER pomjerite više puta dok ne
odaberete način PLAY/EDIT dok pritišćete tipku
DISP/BATT INFO oko 5 sekundi.
4 Izvedite korak 4.
Čišćenje kućišta
● Ako je kućište zaprljano, očistite ga mekom krpom
lagano navlaženom u vodi.
● Izbjegavajte sljedeće jer tako se može oštetiti kućište.
– Otapala poput razrjeđivača, benzina, alkohola,
kemijskih krpa i hlapljivih sredstava poput insekticida.
– Dodirivanje navedenih sredstava rukama.
– Ne ostavljajte kućište u dugotrajnom kontaktu s
gumenim ili vinilnim predmetima.
Briga o leći i njezino pohranjivanje
● Obrišite površinu leće mekom krpom u sljedećim
slučajevima.
– Kad su na leći otisci prstiju.
– Na vrućim ili vlažnim mjestima.
– Kod uporabe leće, primjerice, na plaži.
● Spremite leću na dobro prozračeno mjesto na kojem
neće biti izložena nečistoći ili prašini.
● Za sprečavanje nastanka plijesni, redovito izvodite gore
opisane postupke. Savjetujemo uključivanje i rukovanje
kamkorderom približno jednom mjesečno za dugotrajni
optimalni rad.
Punjenje ugrađene baterije za čuvanje
podataka
Vaš kamkorder je opremljen ugrađenom akumulatorskom baterijom koja služi pohranjivanju datuma
i vremena itd., čak i ako je preklopka POWER
postavljena na OFF (CHG). Baterija se puni tijekom
svake uporabe kamkordera. Ipak, ona se postupno
prazni kad ne koristite kamkorder, a potpuno se
isprazni ako približno tri mjeseca uopće ne koristite kamkorder. Čak i ako akumulatorska baterija
nije napunjena, to ne utječe na rad kamkordera. Za
održavanje pohranjenih podešenja datuma i
vremena, itd., napunite bateriju ako je prazna.
x Postupci
Spojite kamkorder na napajanje pomoću
isporučenog AC adaptera i ostavite ga dulje od 24
sata s preklopkom POWER postavljenom na OFF
(CHG).
B Uložite novu bateriju s oznakom + prema gore.
C Vratite baterijski pretinac u daljinski upravljač dok
ne klikne na mjesto.
Graničnik
UPOZORENJE
Materija može eksplodirati ako se njome ne rukuje
ispravno.
Upozorenje
Opasnost eksplozije u slučaju nepravilnog
ulaganja baterije. Bateriju zamijenite istom ili
ekvivalentnom vrstom u skladu s uputama
proizvođača.
● Okrugla litijska baterija (CR2025) služi za daljinski
upravljač. Ne koristite druge baterije.
● Kad litijska baterija oslabi, može se smanjiti radni domet
daljinskog upravljača ili isti možda neće raditi pravilno.
U tom slučaju zamijenite bateriju Sonyjevom litijskom
baterijom CR2025. Uporaba druge baterije može
uzrokovati opasnost od požara ili eksplozije.
Zamjena baterije daljinskog upravljača
A Dok pritišćete graničnik, noktom izvadite baterijski
pretinac.
111
Učvršćenje remena oko
šake
Stavljanje remena za
nošenje oko ramena
Ovakvo učvršćenje je korisno za nošenje
kamkordera.
Remen možete zakačiti na držač kako bi kamkorder
mogli nositi na ramenu.
1 Otvorite držač i kopču jastučića remena
(1) i izvucite ga iz kopče (2).
Jastučić ručnog remena
2 Pomaknite jastučić sasvim udesno (1) i
zatim zatvorite držač i kopču (2).
3 Koristite remen kao na donjoj slici.
112
Tehnički podaci
Sustav
Sustav snimanja
video zapisa
2 rotirajuće glave, helikalni sustav
skeniranja
Sustav snimanja
mirnih slika
Exif Ver. 2.2*1
Sustav snimanja
zvuka
Rotirajuće glave, PCM sustav
Kvantizacija: 12-bitna (Fs 32 kHz,
stereo 1, stereo 2), 16 bita (Fs 48
kHz, stereo)
Video signal
PAL sustav boja, CCIR standardi
Žarišna duljina
DCR-HC32E/HC33E:
f=2,3 - 46 mm
Nakon pretvorbe na format
fotografije 35 mm
U CAMERA-TAPE načinu:
44 - 880 mm
u CAMERA-MEMORY načinu
44 - 880 mm
DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
f=3,0 - 36 mm
Nakon pretvorbe na format
fotografije 35 mm
U CAMERA-TAPE načinu:
16:9*2: 46 - 628,5 mm
4:3: 40 - 480 mm
u CAMERA-MEMORY načinu
4:3: 48 - 576 mm
16:9: 43,6 - 523,2 mm
Temperatura boje
[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR
(3 200K), [OUTDOOR] (5 800K)
Najmanje
osvjetljenje
DCR-HC32E/HC33E:
5 luxa (F1,8)
0 luxa (u Nightshot plus načinu)*3
Preporučljive kasete Mini DV kasete s oznakom 7
Brzina vrpce
SP: Približno 18,81 mm/s
LP: Približno 12,56 mm/s
Vrijeme snimanja/
reprodukcije
SP: oko 60 min
LP: oko 90 min
(uz uporabu kasete DVM60)
Vrijeme
premotavanja
Oko 2 minute i 40 sekundi
(uz uporabu kasete DVM60)
Tražilo
Elektronsko tražilo
DCR-HC32E/HC33E/HC39E: crnobijelo
DCR-HC42E/HC43E: u boji
Osjetilo slike
DCR-HC32E/HC33E:
3 mm (1/6 tip) CCD (Charge
Coupled Device)
Ukupno: oko 800 000 piksela
Efektivno (mirne slike): oko 400
000 piksela
Efektivno (pokretne slike): oko 400
000 piksela
DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
3,27 mm (1/5.5 tip) CCD (Charge
Coupled Device)
Ukupno: oko 1 070 000 piksela
Efektivno (mirne slike): oko 1 000
000 piksela
Efektivno (pokretne slike): oko 690
000 piksela
Leća
DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
7 luxa (F1,8)
0 luxa (u Nightshot plus načinu)*3
*1 Exif: Exif je format datoteke mirnih slika koji je
utemeljio udruženje Japan Electric and Information
Technology Industries Association (JEITA). Datoteke
ovog formata mogu sadržavati dodatne informacije
poput onih o podešenjima kamkordera i vremenu
snimanja.
*2 U načinu 16:9, vrijednosti žarišne duljine su stvarne
vrijednosti širokokutnog očitanja piksela.
*3 Objekti nevidljivi u mraku mogu se snimiti infracrvenim
zrakama.
Carl Zeiss Vario Tessar
Kombinirani sustav leća
Promjer filtera: 25 mm
DCR-HC32E/HC33E:
20 x (optički), 800 x (digitalni)
F = 1,8 - 3,1
DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
12 x (optički), 480 x (digitalni)
F = 1,8 - 2,5
nastavlja se ,
113
Tehnički podaci (nastavak)
Ulazni/izlazni priključci
Općenito
DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E:
Napajanje
Audio/Video
ulaz/izlaz
LANC priključak
10-pinski priključak
Automatski odabir ulaza/izlaza
Video signal: 1 Vp-p, 75 ohma,
nesimetrični
Signal sjajnosti: 1 Vp-p, 75 ohma,
nesimetrični
Signal boje: 0,3 Vp-p, 75 ohma,
nesimetrični
Audio signal: 327 mV (pri izlaznoj
impedanciji većoj od 47 kiloohma),
ulazna impedancija veća od 47
kiloohma, izlazna impedancija
manja od 2,2 kiloohma
Prosječna potrošnja DCR-HC32E/HC33E:
Tijekom snimanja s tražilom
energije
2,1 W
Tijekom snimanja s LCD zaslonom
2,5 W
Tijekom snimanja s tražilom i LCD
zaslonom
2,6 W
HC39E/HC42E/HC43E:
Tijekom snimanja s tražilom
2,5 W
Tijekom snimanja s LCD zaslonom
2,9 W
Tijekom snimanja s tražilom i LCD
zaslonom
3,1 W
Stereo mini-mini priključak
(promjer 2,5 mm)
DCR-HC39E:
Audio/Video izlaz
LANC priključak
10-pinski priključak
Video signal: 1 Vp-p, 75 ohma,
nesimetrični
Signal sjajnosti: 1 Vp-p, 75 ohma,
nesimetrični
Signal boje: 0,3 Vp-p, 75 ohma,
nesimetrični
Audio signal: 327 mV (pri izlaznoj
impedanciji većoj od 47 kiloohma),
izlazna impedancija manja od 2,2
kiloohma
Slika
od 0°C do 40°C
Temperatura
pohranjivanja
od -20°C do +60°C
Dimenzije
(približno)
54,7 x 90 x 111,7 mm (š/v/d)
Masa (približno)
DCR-HC32E/HC33E:
400 g samo glavni uređaj
460 g uključujući akumulatorsku
bateriju NP-FP30 i kasetu DVM60.
DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
410 g samo glavni uređaj
470 g uključujući akumulatorsku
bateriju NP-FP50 i kasetu DVM60
Isporučeni pribor
DCR-HC32E/HC33E:
6,2 cm
DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
6,9 cm (format slike 16:9)
Ukupan broj točaka 123 200 (560 x 220)
114
Radna temperatura
Stereo mini-mini priključak
(promjer 2,5 mm)
LCD zaslon
DC 7,2 V (akumulatorska baterija)
DC 8,4 V (AC mrežni adapter)
Pogledajte str. 7.
Handycam Station DCRA-C121
(DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E)
Akumulatorska baterija NP-FP30
(DCR-HC32E/HC33E)
Audio/Video
ulaz/izlaz
Maksimalni izlazni
napon
8,4 V istosmjerne struje (DC)
Izlazni napon
7,2 V istosmjerne struje (DC)
10-pinski priključak
Automatski odabir ulaza/izlaza
Video signal: 1 Vp-p, 75 ohma,
nesimetrični
Signal sjajnosti: 1 Vp-p, 75 ohma,
nesimetrični
Signal boje: 0,3 Vp-p, 75 ohma,
nesimetrični
Audio signal: 327 mV (pri izlaznoj
impedanciji većoj od 47 kiloohma),
ulazna impedancija veća od 47
kiloohma, izlazna impedancija
manja od 2,2 kiloohma
USB priključak
mini B
DV ulaz/izlaz
4-pinski priključak
Kapacitet
3,6 Wh (500 mAh)
Dimenzije
(približno)
31,8 x 18,5 x 45,0 mm (š/v/d)
Masa (približno)
40 g
Radna temperatura
od 0°C do 40°C
Tip
Litij ionska
Akumulatorska baterija NP-FP50
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Maksimalni izlazni
napon
8,4 V istosmjerne struje (DC)
DCRA-C123 (DCR-HC39E)
Izlazni napon
7,2 V istosmjerne struje (DC)
Audio/Video izlaz
Kapacitet
4,9 Wh (680 mAh)
Dimenzije
(približno)
31,8 x 18,5 x 45,0 mm (š/v/d)
Masa (približno)
40 g
10-pinski priključak
Video signal: 1 Vp-p, 75 ohma,
nesimetrični
Signal sjajnosti: 1 Vp-p, 75 ohma,
nesimetrični
Signal boje: 0,3 Vp-p, 75 ohma,
nesimetrični
Audio signal: 327 mV (pri izlaznoj
impedanciji većoj od 47 kiloohma),
izlazna impedancija manja od 2,2
kiloohma
USB priključak
mini B
DV ulaz/izlaz
4-pinski priključak
Radna temperatura
od 0°C do 40°C
Tip
Litij ionska
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
prethodnog upozorenja.
Razlike
DCR-HC
32E/33E/42E/43E
39E
AC mrežni adapter AC-L25A/L25B
A/V priključak
IN/OUT
OUT
Napajanje
DV priključak
IN/OUT
OUT
AC 100 - 240 V izmjenične struje
(AC), 50/60 Hz
Potrošnja struje
0,35 - 0,18 A
Potrošnja energije
18 W
Izlazni napon
DC 8,4 V*
Radna temperatura
od 0°C do 40°C
Temperatura
pohranjivanja
od -20°C do +60°C
Dimenzije
(približno)
56 x 31 x 100 mm (š/v/d), bez
dijelova koji strše
Masa (približno)
190 g bez mrežnog kabela
* Za ostale podatke pogledajte naljepnicu na AC adapteru.
115
O zaštitnim znakovima
● QuickTime i logo QuickTime su zaštićeni nazivi tvrtke
● Memory Stick,
● Roxio je zaštićeni naziv tvrtke Roxio, Inc.
● Toast je zaštićeni naziv tvrtke Roxio, Inc.
● Windows Media Player je zaštićeni naziv tvrtke
, "Memory Stick Duo" i
, "Memory Stick PRO Duo" i
, "MagicGate" i
, "MagicGate Memory Stick" i
"MagicGate Memory Stick Duo" su zaštićeni znakovi
tvrtke Sony Corporation.
● "InfoLITHIUM" je zaštićeni naziv tvrtke Sony
Corporation.
● i.LINK je zaštićeni naziv a a je zaštićena oznaka tvrtke
Sony Corporation.
● Picture Package je zaštićeni naziv tvrtke Sony
Corporation.
●
je zaštićena oznaka.
● Microsoft, Windows i Windows Media su zaštićeni
nazivi ili registrirane nazivi tvrtke Microsoft
Corporation u SAD-u i drugim državama.
● iMac, iBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook i
PowerMac su zaštićeni nazivi tvrtke Apple Computer,
Inc registrirane u SAD-u i drugim državama.
● eMac je zaštićeni naziv tvrtke Apple Computer, Inc.
Apple Computer, Inc.
Microsoft Corporation.
● Macromedia i Macromedia Flash Player su zaštićeni
nazivi tvrtke Macromedia, Inc u SAD-u i/ili drugim
državama.
● Pentium je zaštićeni naziv ili registrirani zaštićeni naziv
tvrtke Intel Corporation.
Nazivi svih drugih proizvoda koji se spominju u ovom
priručniku su zaštićeni nazivi odgovarajućih tvrtki.
Nadalje, oznake ™ i "®" nisu uvijek navedene u ovom
priručniku.
Download PDF

advertising