2-631-478-11 (1)
Digitalni kamkorder
Upute za uporabu
HDR-HC1E
© 2005 Sony Corporation
Slike visoke
definicije
8
Početak
10
Snimanje/
22
reprodukcija
Uporaba izbornika
38
Presnimavanje/editiranje
62
Uporaba računala
72
U slučaju problema
80
Dodatne informacije
99
Brzi vodič
112
Prvo pročitajte
Prije uporabe u cijelosti pročitajte ovaj priručnik i
zadržite ga za buduću uporabu.
"Memory Stick"
UPOZORENJE
Za sprečavanje požara ili električkog udara,
ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
ZA KORISNIKE U EUROPI
PAŽNJA
Elektromagnetska polja određenih frekvencija mogu
utjecati na zvuk i sliku ovoga digitalnog kamkordera.
Ovaj proizvod je ispitan i dokazano usklađen s
ograničenjima prema direktivi EMC o uporabi spojnih
kabela kraćih od 3 m.
Napomena
Ako dođe do prekida prijenosa podataka uslijed statičkog
elektriciteta ili elektromagnetizma, ponovno pokrenite
aplikaciju ili odspojite i ponovno spojite USB kabel.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u Europskoj uniji i
ostalim europskim zemljama s
posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se
ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On
treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za
reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Primjenjivi pribor:
"Memory Stick Duo" i daljinski upravljač
2
Napomene o uporabi
O vrstama kaseta koje možete koristiti s
kamkorderom
• Možete koristiti mini DV kasete označene s
7 (mini DV kasete s kasetnom memorijom
nisu kompatibilne) (str. 100).
O vrstama Memory Sticka koje možete koristiti s
kamkorderom
• Postoje dvije veličine Memory Sticka. Možete
koristiti Memory Stick Duo s oznakom
ili
(str. 102).
"Memory Stick Duo"
(Veličina koja se koristi s ovim rekorderom)
"Memory Stick"
(Ne možete koristiti s ovim kamkorderom.)
• Ne možete koristiti nijednu vrstu memorijske
kartice osim "Memory Stick Duo".
• "Memory Stick PRO" i "Memory Stick PRO
Duo" mogu se koristiti samo s "Memory Stick
PRO” kompatibilnom opremom.
Kad koristite "Memory Stick Duo" s "Memory
Stick" kompatibilnom opremom
Napomene o opcijama izbornika, LCD zaslonu,
tražilu i leći
Umetnite "Memory Stick Duo" u isporučeni
adapter za Memory Stick Duo.
• Zasjenjena opcija u izborniku nije raspoloživa u
uvjetima snimanja ili reprodukcije koje
upotrebljavate u tom trenutku.
• LCD zaslon i tražilo su proizvedeni visoko
preciznom tehnologijom, tako da postotak
efektivne uporabe piksela iznosi više od 99,99%.
Ipak, mogu se trajno pojaviti sitne crne i/ili
svijetle točkice u boji (bijele, crvene, plave ili
zelene). To je normalno u procesu proizvodnje i
ni na koji način ne utječe na snimljeni materijal.
Adapter za Memory Stick Duo
Napomene o uporabi kamkordera
• Nemojte držati kamkorder za sljedeće dijelove:
LCD zaslon
Tražilo
Crna točkica
Bijela, crvena, plava
ili zelena točkica
• Dugotrajno izlaganje LCD zaslona, tražila ili leće
izravnom suncu može prouzročiti kvarove.
• Nemojte usmjeravati kamkorder prema suncu. To
može prouzročiti kvarove. Želite li snimati sunce,
učinite to pri niskom stupnju osvjetljenja,
primjerice u suton.
Bljeskalica
Baterija
• Kamkorder nije otporan na prašinu i vodu.
Pogledajte "Održavanje i mjere opreza" na str.
106.
• Prije spajanja kamkordera na drugi uređaj
komponentnim video kabelom, USB ili i.LINK
kabelom, utaknite priključak kabela u pravilnom
smjeru. Ako silom utaknete kabel u suprotnom
smjeru, može se oštetiti priključnica ili možete
uzrokovati kvar kamkordera.
nastavlja se ,
3
Prvo pročitajte (nastavak)
Napomene o snimanju
Leća Carl Zeiss
• Prije snimanja ispitajte funkciju snimanja kako
biste bili sigurni da su slika i zvuk snimljeni bez
problema.
• Ako uslijed kvara na kamkorderu niste snimili
željeno ili ako reprodukcija nije moguća, Sony
ne preuzima odgovornost i nije dužan
kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala.
• TV sustavi boja razlikuju se, ovisno o zemlji/
području. Za gledanje snimaka na TV zaslonu
potreban Vam je TV prijemnik s PAL sustavom.
• TV programi, video zapisi, video vrpce i drugi
materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima.
Neovlašteno snimanje takvih materijala može biti
u suprotnosti sa zakonima o autorskim pravima.
Vaš kamkorder je opremljen Carl Zeiss lećom za
reprodukciju odličnih slika. Zajednički su je razvili
tvrtka Carl Zeiss iz Njemačke i Sony Corporation.
Primijenjen je MTF sustav mjerenja za video
kamere i nudi se kvaliteta tipična za Carl Zeiss
leće. Osim navedenog, leća vašeg kamkordera je
presvučena T*-slojem za sprečavanje neželjenih
refleksiju i vjernu reprodukciju boja.
MTF je skraćenica od “Modulation Transfer
Function”. Brojčana vrijednost označuje količinu
svjetla koje prodire u leću s objekta.
Reprodukcija HDV kaseta u drugim uređajima
Kaseta snimljena u HDV formatu ne može se
reproducirati u uređaju koji nije kompatibilan s
HDV formatom. U takvim slučajevima će se
umjesto slike vidjeti plavi zaslon. Prije
reprodukcije u drugim uređajima provjerite sadržaj
kaseta tako da ih reproducirate u ovom
kamkorderu.
Napomena o ovom priručniku
• Slike LCD zaslona i tražila snimljene su
digitalnim fotoaparatom i stoga ti dijelovi u
stvarnosti mogu izgledati nešto drugačije.
• Izbornici na zaslonu su dostupni u više jezika, a
služe za objašnjenje postupka rada. Po potrebi
promijenite jezik izbornika prije uporabe
kamkordera (str. 17).
4
Napomena o ikonama iz ovih uputa
Sadržaj
HDV1080i: Značajke raspoložive samo za HDV
format
DV: Značajke raspoložive samo za DV format
Prvo pročitajte ............................................................................................................ 2
Slike visoke definicije
Isprobajte novi HDV format!........................................................................... 8
Reprodukcija video zapisa u HDV formatu! ...................................................... 9
Početak
Korak 1: Provjera isporučenog pribora..................................................................... 10
Korak 2: Punjenje akumulatorske baterije................................................................ 11
Korak 3: Uključenje i pravilno držanje kamkordera .................................................. 14
Korak 4: Podešavanje LCD zaslona i tražila ............................................................ 16
Korak 5: Uporaba zaslona osjetljivog na dodir ......................................................... 17
Promjena jezične postavke.................................................................................................17
Provjera indikatora na zaslonu (Display guide)..................................................................17
Korak 6: Podešavanje datuma i točnog vremena..................................................... 18
Korak 7: Umetanje kasete ili kartice Memory Stick Duo........................................... 19
Snimanje/reprodukcija
Snimanje .................................................................................................................. 22
Reprodukcija ............................................................................................................ 23
Funkcije u uporabi tijekom snimanja/reprodukcije itd............................................... 24
Snimanje
Uporaba zuma
Za ručno podešavanje svjetline slike (ekspozicija)
Za snimanje u tamnim uvjetima (NigtShot)
Za jače isticanje objekata (TELE MACRO)
Za korištenje preklopke AUTO LOCK
Za ručno izoštravanje
Za uvećanje i izoštravanje slike (prošireno izoštravanje)
Podešavanje ekspozicije za objekte s osvjetljenjem u pozadini
Snimanje u zrcalnom načinu
Uporaba bljeskalice
Uporaba tronošca
Reprodukcija
Uporaba PB zuma
Podešavanje glasnoće video zapisa
nastavlja se ,
5
Snimanje/reprodukcija
Provjera kapaciteta baterije (Battery Info)
Za isključenje zvučnog signala potvrde postupka
Za vraćanje postavki na početne vrijednosti
Ostali dijelovi i funkcije
Indikatori koji se prikazuju tijekom snimanja/reprodukcije ......................................... 28
Traženje mjesta početka snimanja........................................................................... 31
Traženje posljednjeg snimljenog prizora (END SEARCH) ................................................31
Pregled posljednjih snimljenih prizora (Rec review) ..........................................................31
Daljinski upravljač .................................................................................................... 32
Brzo nalaženje željenog prizora (Zero set memory) ..........................................................32
Traženje prizora prema datumu snimanja (Date search) ..................................................33
Priključenje na TV prijemnik radi reprodukcije ......................................................... 34
Uporaba izbornika
Uporaba opcija izbornika .................................................................................... 38
Opcije izbornika........................................................................................................ 40
Izbornik CAMERA SET ....................................................................................... 42
Postavke za podešavanje opcija snimanja kamkordera (SPOT METER/WHITE BAL./
STEADYSHOT, itd.)
42
Izbornik MEMORY SET ..................................................................................... 47
Postavke za Memory Stick Duo (BURST/QUALITY/ IMAGE SIZE/ALL ERASE/
NEW FOLDER, itd.)
47
Izbornik PICT.APPLI......................................................................................... 50
Specijalni efekti na slikama i dodatne funkcije za snimanje/reprodukciju (SLIDE
SHOW/PICT. EFFECT, itd.)
50
Izbornik EDIT/PLAY ......................................................................................... 53
Postavke za editiranje ili reprodukciju u različitim načinima (VAR.SPD PB/END
SEARCH, itd).
53
Izbornik STANDARD SET................................................................................. 54
Postavke tijekom snimanja na kasetu i druge osnovne postavke (REC MODE/
MULTI-SOUND/ LCD/VF SET/DISP OUTPUT, itd.)
54
Izbornik TIME/LANGU....................................................................................... 59
(CLOCK SET/WORLD TIME/LANGUAGE)
59
Podešavanje izbornika Personal .............................................................................. 60
Presnimavanje/editiranje
Presnimavanje na drugi uređaj, npr. videorekorder, DVD rekorder, itd.................... 62
Snimanje slika s videorekordera .............................................................................. 65
Presnimavanje s kasete na Memory Stick Duo........................................................ 67
Brisanje snimaka s Memory Sticka Duo................................................................... 67
6
Označavanje slika snimljenih na Memory Stick Duo informacijama
(Zaštita slike/oznaka za ispis) .......................................................................... 68
Ispis snimljenih slika (na PictBridge pisaču) ............................................................ 69
Priključnice za spajanje vanjskih uređaja................................................................. 70
Uporaba računala
Spajanje na računalo ............................................................................................... 72
Kopiranje fotografija na računalo ............................................................................. 72
Kopiranje video zapisa s kasete na računalo ........................................................... 75
Snimanje DVD-a (funkcija Direct Access to "Click to DVD") .................................... 77
U slučaju problema
U slučaju problema .................................................................................................. 80
Indikatori i poruke upozorenja .................................................................................. 95
Dodatne informacije
Korištenje kamkordera u stranim zemljama ............................................................. 99
HDV format i snimanje/reprodukcija....................................................................... 100
O Memory Sticku.................................................................................................... 102
O "InfoLITHIUM" bateriji ......................................................................................... 104
O sustavu i.LINK .................................................................................................... 105
Održavanje i mjere opreza ..................................................................................... 106
Tehnički podaci ...................................................................................................... 109
Brzi vodič
Položaj dijelova i kontrola....................................................................................... 112
7
Slike visoke definicije
Isprobajte novi HDV format!
Snimanje u HDV formatu
Slika visoke kvalitete
HDV format ima otprilike dvostruko veću vodoravnu razlučivost od standardnih TV prijemnika te
time otprilike četiri puta veći broj piksela, dajući tako visokokvalitetnu sliku. Budući da vaš
kamkorder podržava HDV format, može snimati kristalno jasne slike visoke definicije.
Što je HDV format?
HDV format je novi video format za snimanje i reprodukciju slike visoke definicije na popularnim
standardnim DV kasetama.
• Vaš kamkorder je usklađen s HDV1080i
formatom koji koristi 1080 efektivnih linija,
unutar HDV standarda, i snima slike s bit rateom
od oko 25 Mbps.
1080 efektivnih
linija
• U ovim uputama se format HDV1080i naziva HDV formatom ukoliko to nije potrebno posebno napomenuti.
Zašto snimati u HDV formatu?
Prelaskom na digitalni video, poput ostatka svijeta, moći ćete zabilježiti važne trenutke svog života
uporabom HDV formata, a visokokvalitetne slike će vam omogućiti da ih ponovno proživite.
Konverzijska funkcija vašeg kamkordera pretvara slike u HDV formatu u slike kvalitete SD
(standardna definicija) za gledanje na TV prijemnicima sa širokim ili 4:3 zaslonom ako nemate TV
prijemnik visoke definicije pomoću kojeg biste video zapis mogli gledati u HDV formatu.
• Konverzijska funkcija pretvara HDV format video zapisa u DV format za reprodukciju ili editiranje kad je
vaš kamkorder spojen na TV prijemnik ili videorekorder koji ne podržava HDV1080i standard. Tada je slika
kvalitete SD (standardna definicija).
8
Reprodukcija video zapisa u HDV formatu!
Reprodukcija na TV prijemniku visoke definicije (str. 34)
Slika snimljena u HDV formatu može se reproducirati kao jasna slika visoke definicije (HD) na TV
prijemniku visoke definicije.
• Za detalje o TV prijemnicima usklađenima s HDV1080i formatom, pogledajte str. 101.
Reprodukcija na 16:9/4:3 TV prijemniku (str. 34)
Vaš kamkorder može konvertirati video zapis snimljen u HDV formatu u kvalitetu standardne
definicije (SD) radi reprodukcije na konvencionalnom TV prijemniku.
Presnimavanje na drugu video opremu (str. 62)
Spajanje na HDV1080i uređaj
Dodatno nabavljivi i.LINK kabel omogućuje kopiranje slika s visokom definicijom (HD).
Spajanje na uređaj koji ne podržava HDV1080i format
Kamkorderom konvertirajte video zapis HDV formata na standardnu definiciju (SD) kako biste ga
mogli kopirati.
Spajanje na računalo (str. 72)
Kopiranje fotografija s Memory Sticka Duo na računalo
Pogledajte str. 72.
Kopiranje video zapisa s kasete na računalo
Računalo ćete trebati podesiti različito, ovisno o tome hoćete li kopirati video zapis u HDV ili DV
formatu. Za detalje pogledajte str. 75.
9
Korak 1: Provjera isporučenog pribora
Provjerite da li je s Vašim kamkorderom isporučen
sljedeći pribor.
Brojevi u zagradama označuju broj komada.
Bežični daljinski upravljač (1) (str. 32)
Memory Stick Duo 16 MB (1) (str. 20, 102)
S ugrađenom okruglom litijevom baterijom.
A/V spojni kabel (1) (str. 34, 62)
Adapter za Memory Stick Duo (1) (str. 103)
Komponentni video kabel (1) (str. 34, 35)
AC adapter (1) (str. 11)
USB kabel (1) (str. 72)
Remen (1) (str. 113)
Mrežni kabel (1) (str. 11)
Akumulatorska baterija NP-FM50 (1) (str. 11, 104)
Upute za uporabu kamkordera (ovaj priručnik) (1)
Pokrov leće (1)
Pričvršćen na kamkorder.
Sjenilo leće (1) (str. 114)
Sjenilo leće koristite za snimanje pri jakom svjetlu,
primjerice za sunčana dana.
10
Korak 2: Punjenje akumulatorske baterije
InfoLITHIUM akumulatorsku bateriju (M serije)
(str. 104) možete puniti u kamkorderu.
Preklopka
POWER
2 Pomaknite preklopku POWER na OFF
(CHG) (tvorničko podešenje).
DC IN priključnica
DC utikač
Na zidnu utičnicu
Mrežni kabel
Žaruljica CHG (punjenje)
AC adapter
3 Spojite AC adapter na DC IN priključnicu
kamkordera. Oznaka v na DC utikaču
treba biti okrenuta prema gore
1 Stavite bateriju pomicanjem u smjeru
strelice dok ne klikne.
Otvorite pokrov
priključnice DC IN.
S oznakom v prema gore.
nastavlja se ,
11
Korak 2: Punjenje baterije (nastavak)
4 Spojite mrežni kabel na AC adapter i na
Vrijeme punjenja
zidnu utičnicu.
Približno vrijeme u minutama potrebno za punjenje
prazne akumulatorske baterije.
Zasvijetli žaruljica CHG (punjenje) i punjenje
počinje.
Akumulatorska baterija
5 Žaruljica CHG (punjenje) se isključi kad
Vrijeme punjenja
NP-FM50 (isporučena)
150
NP-QM71D
260
NP-QM91D
360
se baterija sasvim napuni. Odspojite AC
adapter iz priključnice DC IN na
kamkorderu.
Vrijeme snimanja
Odspojite AC adapter s priključnice DC IN
pridržavajući kamkorder i DC utikač.
Približan broj minuta kod uporabe sasvim
napunjene baterije.
Snimanje u HDV formatu
Neprekidno
snimanje*
Tipično
snimanje*
Vađenje baterije
Akumulatorska baterija
Pomaknite preklopku POWER na OFF (CHG).
Pomaknite polugicu BATT i izvadite bateriju.
NP-FM50
(isporučena)
80
90
85
40
50
45
NP-QM71D
205
225
215
110
120
115
NP-QM91D
315
345
325
170
190
175
Snimanje u DV formatu
Polugica BATT
Akumulatorska baterija
Neprekidno
snimanje*
Tipično
snimanje*
Pohrana baterije
NP-FM50
(isporučena)
Potpuno ispraznite bateriju prije pohrane na duže
vrijeme (str. 104).
90
100
95
50
55
50
NP-QM71D
225
250
235
120
135
130
NP-QM91D
345
380
360
190
205
195
Korištenje vanjskog izvora napajanja
Kamkorder može raditi koristeći mrežno napajanje.
Spojite ga jednako kao za punjenje baterije. U tom
slučaju se baterija neće prazniti.
* Gornji broj: S uključenim pozadinskim osvjetljenjem
LCD zaslona.
Srednji broj: S isključenim pozadinskim osvjetljenjem
LCD zaslona.
Donji broj: Snimanje s tražilom dok je LCD zaslon
zatvoren.
12
• Tipično vrijeme snimanja predstavlja vrijeme kad
pokrenete/prekinete snimanje, uključite ili isključite
uređaj i zumirate.
• Kad priključujete dodatno nabavljivo video svjetlo,
preporuča se korištenje baterije ND-QM71D ili NDQM91D.
Vrijeme reprodukcije
O vremenu punjenja/snimanja/reprodukcije
• Izmjereno vrijeme se odnosi na temperaturu od 25 °C.
(Preporučena temperatura je od 10 do 30 °C.)
Približan broj minuta kod uporabe sasvim
napunjene baterije.
• Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće ako
koristite kamkorder pri niskim temperaturama.
Slika HDV formata
LCD zaslon
otvoren*
LCD zaslon
zatvoren
NP-FM50
(isporučena)
105
115
NP-QM71D
255
285
NP-QM91D
390
430
Akumulatorska baterija
Slika DV formata
LCD zaslon
otvoren*
LCD zaslon
zatvoren
NP-FM50
(isporučena)
125
145
NP-QM71D
305
355
NP-QM91D
465
535
Akumulatorska baterija
• Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće, ovisno o
uvjetima uporabe kamkordera.
O AC adapteru
• Pri uporabi AC adaptera koristite obližnju utičnicu.
Odmah ga odspojite u slučaju neispravnog rada.
• AC adapter ne koristite u uskom prostoru, primjerice
između zida i pokućstva.
• DC utikač AC adaptera i priključke baterije nemojte
kratko spajati metalnim predmetima jer možete
uzrokovati kvar.
OPREZ
• Čak i ako je kamkorder isključen, AC napajanje
(utičnica) je i dalje aktivno preko AC adaptera.
* Kad se uključi pozadinsko osvjetljenje LCD zaslona.
O bateriji
• Prije promjene baterije preklopku POWER pomaknite
na OFF (CHG).
• Tijekom punjenja trepće žaruljica CHG ili informacije o
bateriji (str. 27) neće biti točne u sljedećim slučajevima.
− Akumulatorska baterija nije ispravno stavljena.
− Akumulatorska baterija je oštećena.
− Baterija je sasvim prazna (samo informacije o
bateriji).
• Baterija ne napaja kamkorder sve dok je AC adapter
spojen na DC IN priključnicu kamkordera, čak i ako je
mrežni kabel izvučen iz zidne utičnice.
• Koristite isporučenu ili dodatno nabavljivu Sony
"InfoLITHIUM" bateriju (M serije). S ovim
kamkorderom ne možete koristiti bateriju NP-FM30.
13
Korak 3: Uključenje i pravilno držanje kamkordera
Potrebno je više puta pomaknuti preklopku
POWER za odabir željenog načina snimanja ili
reprodukcije.
Prilikom prve uporabe, pojavi se izbornik [CLOCK
SET] (str. 18).
Kad svijetli žaruljica:
CAMERA-TAPE: Snimate na kasetu.
CAMERA-MEMORY: Snimate na Memory
Stick Duo.
PLAY/EDIT: Reproducirate ili editirate slike.
• Kad preklopku POWER podesite s OFF (CHG) na
CAMERA-TAPE ili CAMERA-MEMORY
žaruljice, na LCD zaslonu će se oko 5 sekundi
vidjeti tekući datum i vrijeme.
3 Kamkorder držite na način prikazan
slikom.
Preklopka
POWER
1 Skinite pokrov leće. Povucite vezicu
pokrova prema dolje i pričvrstite je na
remen.
2 Pomaknite preklopku POWER više puta
u smjeru strelice za uključenje
odgovarajuće žaruljice.
Dok držite
pritisnutom zelenu
tipku, pomaknite
preklopku POWER
prema dolje ako je
podešena na OFF
(CHG).
14
4 Čvrsto uhvatite kamkorder, zatim
zategnite remen.
Isključenje kamkordera
Pomaknite preklopku POWER na OFF (CHG) dok
pritišćete zelenu tipku.
• Kamkorder je tvornički postavljen na automatsko isključenje u slučaju da ne pritisnete nijednu tipku oko 5
minuta kako bi se štedjela baterija. ([A. SHUT OFF],
str. 59).
15
Korak 4: Podešavanje LCD zaslona i tražila
Podešavanje LCD zaslona
Otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva prema kamkorderu (1), zatim ga zakrenite u željeni položaj
(2).
Zatamnjenje LCD zaslona kako bi baterija trajala
duže
Pritisnite i zadržite DISPLAY/BATT INFO na
nekoliko sekundi dok se ne pojavi >.
Ova postavka je praktična kad kamkorder koristite
u uvjetima jakog svjetla ili kad želite štedjeti
bateriju. Postavka neće imati utjecaja na snimljenu
sliku. Za uključenje pozadinskog osvjetljenja LCD
zaslona pritisnite i na nekoliko sekundi zadržite
DISPLAY/BATT INFO dok ne nestane >.
• Za podešavanje svjetline LCD zaslona pogledajte [LCD
BRIGHT] (str. 56).
1 90 stupnjeva
2 180 stupnjeva
(maks.)
Podešavanje tražila
Snimke možete vidjeti uporabom tražila dok je
LCD zaslon zatvoren. Baterija će tada trajati duže
nego uz uporabu LCD zaslona.
Odignite tražilo.
2 90 stupnjeva
(maks.)
DISPLAY/BATT INFO
• Pazite da pri otvaranju ili podešavanju slučajno ne
pritisnete tipke na LCD zaslonu.
• Ako zakrenete LCD zaslon za 180 stupnjeva prema leći
iz položaja 1, možete ga zatvoriti tako da bude okrenut
prema van. To je prikladno kod reprodukcije.
• Kad zatvarate LCD zaslon, zakrenite ga kao u slučaju
1, zatim ga zatvorite tako da bude okrenut prema
unutra.
16
Polugica za podešavanje leće tražila
Pomaknite je dok slika
ne postane jasna.
• Svjetlinu tražila možete podesiti odabirom opcija
[LCD/VF SET] – [VF B.LIGHT] (str. 56).
Korak 5: Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
Pomoću zaslona osjetljivog na dodir možete
reproducirati snimljene slike (str. 23) ili mijenjati
postavke (str. 38).
Stavite ruku na poleđinu LCD zaslona kako
biste ga pridržali, zatim dodirnite tipke
prikazane na zaslonu.
Provjera indikatora na zaslonu
(Display guide)
Možete jednostavno provjeriti značenje svakog
indikatora koji se pojavi na LCD zaslonu.
1 Dodirnite g.
Dodirnite tipke na zaslonu.
2 Dodirnite [DISP GUIDE].
DISPLAY/BATT INFO
• Isti postupak primjenjujte kad pritišćete tipke na okviru
LCD zaslona.
• Pazite da pri uporabi zaslona osjetljivog na dodir
nehotice ne pritisnete tipke na okviru zaslona.
Indikatori se mijenjaju ovisno o postavci.
3 Dodirnite dio s indikatorom kojeg želite
provjeriti.
Sakrivanje indikatora na zaslonu
Pritisnite DISPLAY/BATT INFO za uključenje/
isključenje indikatora na zaslonu (primjerice
vremenskog koda itd.)
Značenja indikatora su izlistana na zaslonu.
Ako ne možete naći indikator koji želite
provjeriti, dodirnite h/i za izmjenu.
Kad dodirnete p, na zaslon se vraća prikaz za
odabir.
Promjena jezične postavke
Možete mijenjati prikaze na zaslonu za prikaz
poruka u određenom jeziku. Odaberite jezik
izbornika u opciji [LANGUAGE] izborniku
(TIME/LANGU.) (str. 59).
Za dovršetak postupka
Dodirnite [END].
17
Korak 6: Podešavanje datuma i točnog vremena
Prije prve uporabe kamkordera podesite datum i
točno vrijeme. Ako ne podesite datum i vrijeme,
nakon svakog uključenja kamkordera ili promjene
položaja preklopke POWER pojavi se izbornik
[CLOCK SET].
3 Tipkama m/n odaberite [CLOCK SET]
i dodirnite j.
• Ako ne koristite kamkorder približno tri mjeseca,
podešenja datuma i točnog vremena mogu se obrisati
zbog pražnjenja ugrađene akumulatorske baterije. U tom
slučaju je napunite, i zatim iznova podesite datum i
vrijeme (str. 108)
4 Tipkama m/n podesite [Y] (godina) i
dodirnite j.
Moguće je podesiti bilo koju godinu do 2079.
Preklopka POWER
Prijeđite na korak 4 kad prvi put podešavate točno
vrijeme.
1 Dodirnite g t [MENU].
2 Odaberite
(TIME/LANGU.) tipkama
m/n i dodirnite j.
18
5 Podesite [M] (mjesec), [D] (dan), sate i
minute i dodirnite j.
Uključili ste sat.
Korak 7: Umetanje kasete ili kartice Memory Stick Duo
Stavljanje kasete
2 Umetnite kasetu s prozorčićem
Moguće je koristiti samo mini DV 7 kasete
(str. 100).
• Vrijeme snimanja se razlikuje ovisno o [
MODE] (str. 54). DV
okrenutim prema gore i pritisnite 3.
REC
1 Pomaknite polugicu OPEN/EJECT & u
smjeru strelice i otvorite pokrov.
Pokrov
Prozorčić
Lagano pritisnite
središte stražnjeg
dijela kasete
Kasetni pretinac se automatski uvlači. Ne
gurajte silom kasetu u pretinac jer možete
uzrokovati kvar.
3 Zatvorite pokrov.
Polugica OPEN/EJECT &
Pretinac kasete automatski izlazi i otvara se.
Vađenje kasete
Otvorite pokrov primjenom postupka iz koraka 1 i
izvadite kasetu.
nastavlja se ,
19
Korak 7: Umetanje kasete ili kartice Memory Stick Duo (nastavak)
Stavljanje Memory Sticka Duo
Možete koristiti samo Memory Stick Duo označen
s
ili
(str. 102).
• Broj snimaka koje je moguće izvesti ovisi o kvaliteti ili
veličini slike. Detalje potražite na str. 47.
Umetnite Memory Stick Duo u pripadajući
utor u odgovarajućem smjeru dok ne
klikne.
Žaruljica pristupa
• Ako silom pritisnete Memory Stick Duo u
pogrešnom smjeru, utor ili sam Memory Stick Duo i
slike se mogu oštetiti.
Vađenje Memory Sticka Duo
Jednom lagano pritisnite Memory Stick Duo.
• Kad žaruljica pristupa trepće ili svijetli, to znači da je u
tijeku čitanje/upis podataka. U toj fazi nemojte tresti ili
udarati kamkorder, isključiti ga, vaditi Memory Stick
Duo ili akumulatorsku bateriju jer se podaci mogu
uništiti.
• Pazite na Memory Stick Duo ne ispadne kod ulaganja ili
vađenja iz kamkordera.
20
21
Snimanje
Otvaranje pokrova leće.
PHOTO
Preklopka POWER
REC START/
STOP B
REC START/STOP A
1 Preklopku POWER više puta pomaknite u smjeru strelice za uključenje odgovarajuće
žaruljice kako biste odabrali medij za snimanje.
, Video zapisi na kasetu: Uključi se žaruljica
CAMERA-TAPE.
: Fotografije na Memory Stick Duo: Uključi se
žaruljica CAMERA-MEMORY.*
* Format slike je tvornički podešen na 4:3.
Ako je preklopka
POWER podešena na
OFF (CHG), pomaknite
je prema dolje dok
pritišćete zelenu tipku.
2 Pokrenite snimanje.
Video zapisi ,
Pritisnite REC START/STOP A (ili B).
Fotografije :
Pritisnite i zadržite PHOTO za podešavanje
fokusa (A) i pritisnite dokraja (B).
Zvučni signal
[STBY] t [REC]
Za zaustavljanje snimanja video zapisa,
ponovno pritisnite REC START/STOP.
• Video zapisi se tvorničkim podešenjem snimaju u
HDV formatu (str. 54).
• Možete snimiti fotografiju na Memory Stick Duo dok
snimate video zapis na kasetu ili u pripravnom stanju
dubljim pritiskom tipke PHOTO. Fotografije se podešavaju na veličinu [1440 T 810] u HDV formatu, [1080 T
810] (4:3) ili [1440 T 810] (16:9) u DV formatu.
Klik zatvarača
Trepće t Svijetli
Čuje se zvuk zatvarača. Kad nestane oznaka :,
slika je snimljena.
Za provjeru posljednje snimke na Memory Sticku
Duo
Dodirnite o. Za brisanje slike dodirnite q
t [YES]. Dodirnite p za povratak u pripravno
stanje.
• Za veličinu slike pogledajte str. 47.
22
Reprodukcija
1 Preklopku POWER više puta pomaknite u smjeru strelice za
uključenje žaruljice PLAY/EDIT.
2 Pokrenite reprodukciju.
Video zapisi ,
Fotografije :
Dodirnite {, a zatim } za početak
reprodukcije.
Dodirnite [.
Prikazuje se posljednja snimljena slika.
A Stop
B Reprodukcija/pauza se izmjenjuju na dodir.*
C Premotavanje unatrag/unaprijed
A Reprodukcija vrpce
B Prethodni/sljedeći
C Prikaz indeksnog izbornika
* Reprodukcija se automatski zaustavlja ako je pauza
uključena duže od 3 minute.
Podešavanje glasnoće
• Oznaka [ nije prikazana kad Memory Stick Duo
nije uložen ili ne sadrži slikovne datoteke.
Indeksni prikaz
Pomaknite polugicu EXPOSURE/VOL prema gore
ili dolje kako biste podesili glasnoću (str. 27).
Traženje prizora tijekom reprodukcije
Tijekom reprodukcije dodirnite i zadržite
|/{ (pretraživanje slike) ili |/{
tijekom premotavanja vrpce u bilo kojem smjeru
(Skip Scan).
• Reprodukcija je moguća u više načina ([, VAR.SPD
PB], str. 53).
A Prethodnih/sljedećih 6 slika
B Slika prikazana prije prebacivanja na indeksni
izbornik.
Za prikaz slika s Memory Sticka Duo u indeksnom
izborniku
Dodirnite w. Dodirnite sliku koju želite prikazati
samostalno. Za pregled slika iz drugih mapa, dodirnite w t y t [PB FOLDER], odaberite
mapu pomoću m/n i pritisnite j (str. 49).
23
Funkcije u uporabi tijekom snimanja/reprodukcije itd.
• Minimalna potrebna udaljenost između kamkordera i
objekta uz izoštrenu sliku je oko 1 cm za širokokutno i
oko 80 cm za telefoto snimanje.
• Možete podesiti [DIGITAL ZOOM] ako želite veća
podešenja zuma od 10 T (str. 46).
• Zumiranje možda neće stići brzinu zakretanja prstena
ako to činite brzo.
Za ručno podešavanje svjetline slike
(ekspozicija)........................................... 5 6
Polugica EXPOSURE/VOL
Tipka EXPOSURE
Svjetlinu slike možete podesiti ručno. Kod
snimanja u zatvorenom za vedra dana, primjerice,
možete izbjeći sjene od pozadinskog osvjetljenja
na osobama pored prozora tako da ekspoziciju
zadržite na vrijednosti za zid prostorije. Prije toga
podesite preklopku AUTO LOCK na OFF (str. 25).
1 Pritisnite EXPOSURE 5.
Snimanje
Uporaba zuma ................................1 2 3 !b
Polugicu zuma 2 lagano pomaknite za sporije
zumiranje, a malo više za brže zumiranje.
Za širi kut snimanja:
(Wide angle)
2 Podesite svjetlinu pomakom polugice
EXPOSURE/VOL 6 prema gore ili dolje.
. Pomaknite polugicu prema
Pojavi se
gore za svjetliju sliku ili prema dolje za tamniju
sliku.
• Za povratak na automatski mod, ponovno pritisnite
EXPOSURE.
• Izvedeno podešenje će se vratiti na standardnu
vrijednost ako podesite preklopku POWER na OFF
(CHG) duže od 12 sati.
Za snimanje u tamnim uvjetima (NigtShot) ..... 9
Postavite preklopku NIGHTSHOT 9 na ON.
(Pojave se oznake ; i ["NIGHTSHOT"].)
Za prividno približavanje objekta: (Telefoto)
• Kad koristite prsten zuma 1, podesite preklopku
FOCUS/ZOOM 3 na ZOOM i zakrenite ga na željenu
brzinu (pojavi se g).
• Ne možete mijenjati brzinu zuma tipkama zuma !b na
okviru LCD zaslona.
24
• Funkciju Super NIGHTSHOT koristite za snimanje
svjetlije slike (str. 45). Za snimanje slike s bojama
vjernijim originalu koristite funkciju Color Slow Shutter
(str. 45).
• Funkcije NightShot i Super NightShot koriste
infracrveno svjetlo. Stoga ne prekrivajte prstima ili
drugim predmetima infracrveni senzor !a i uklonite
konverzijsku leću (opcija).
Za ručno izoštravanje ............................... 1 3
• Ako je automatsko izoštravanje otežano, ručno izoštrite
sliku (str. 25).
2 Izoštrite sliku zakretanjem prstena za
izoštravanje 1.
• Ne koristite ove funkcije na svijetlim mjestima. To
može uzrokovati nepravilnosti u radu kamkordera.
Za jače isticanje objekata (TELE MACRO) ....... 8
Pritisnite TEME MACRO 8. Pojavi se T\ i zum
se automatski pomiče u gornji dio strane T
(telefoto) te omogućuje snimanje objekata izbliza,
do oko 48 cm. Ova funkcija je korisna za snimanje
malih objekata, primjerice cvijeća ili insekata.
Za isključenje pritisnite ponovno TELE MACRO,
ili zumirajte prema strani W (široki kut).
• Kad snimate udaljeni objekt, možda će ga biti teže
izoštriti i za to će trebati neko vrijeme.
• Ručno podesite fokus (str. 25) kada ne možete
automatski.
Za korištenje preklopke AUTO LOCK ............... !c
S preklopkom AUTO LOCK na OFF !c možete
podesiti sljedeće opcije. Podešenja se vrate na
automatski mod kad je preklopka na ON.
1 Podesite preklopku FOCUS/ZOOM 3 na
MANUAL (pojavi se 9).
Za automatsko izoštravanje podesite preklopku
FOCUS/ZOOM na AUTO.
• Ovu funkciju možete također koristiti kod namjerne
promjene objekta.
• 9 se promijeni u R kad ne možete više izoštriti objekt
u daljini. 9 se promijeni u m kad ne možete više
izoštriti objekt u blizini.
• Izoštravanje objekta se lakše izvodi pomakom polugice
zuma 2 prema T (telefoto) za izoštravanje i zatim
prema W (široki kut) za podešavanje zuma pri snimanju.
Kad želite snimiti objekt izbliza, pomaknite polugicu
zuma prema W (široki kut) i zatim je izoštrite.
Za uvećanje i izoštravanje slike (prošireno
izoštravanje) ........................................... 3 7
1 Podesite preklopku FOCUS/ZOOM 3 na
MANUAL u pripravnom stanju.
2 Pritisnite EXPANDED FOCUS 7 za
dvostruko uvećanje slike. Kad dovršite
izoštravanje, zaslon se automatski vrati na
normalan prikaz.
Za isključenje proširenog izoštravanja, ponovno
pritisnite EXPANDED FOCUS.
− ekspozicija
• Pritisnite [SET] na LCD zaslonu kamkordera tijekom
proširenog izoštravanja kako biste podesili funkciju
peaking. Pritisnite [ON] za naglašavanje obrisa objekta
radi lakšeg izoštravanja.
− [PROGRAM AE]
• Podešenje peakinga nije snimljeno na kasetu.
− [SPOT METER]
− [WHITE BAL.]
− [SHUTTR SPEED]
• Podešenja izvedena dok je preklopka AUTO LOCK na
OFF sačuvaju se kad je podesite na ON i ponovno će se
aktivirati kad preklopku opet podesite na OFF.
• Podesite preklopku AUTO LOCK na ON kad koristite
vanjsku bljeskalicu (opcija).
Podešavanje ekspozicije za objekte s
osvjetljenjem u pozadini................................ 4
Za podešavanje ekspozicije objekata s
osvjetljenjem u pozadini pritisnite BACK LIGHT
4 za prikaz oznake .. Za isključenje ove funkcije
ponovo pritisnite BACK LIGHT.
• Izvedeno podešenje će se vratiti na standardno ako
ostavite preklopku POWER na OFF (CHG) duže od 12
sati.
nastavlja se ,
25
Funkcije u uporabi tijekom snimanja/reprodukcije itd. (nastavak)
Uporaba bljeskalice...................................... !d
Pritisnite ( (bljeskalica) više puta za odabir
podešenja.
Bez indikatora: Bljeskalica se aktivira automatski
kad na mjestu snimanja nema dovoljno svjetla.
r
( (aktivna bljeskalica): Bljeskalica se koristi za
svako snimanje, bez obzira na uvjete osvjetljenja.
r
, (bez bljeskalice): Snimanje bez bljeskalice.
• Preporučena udaljenost od objekta kod korištenja
ugrađene bljeskalice iznosi 0,5 do 2,5 m.
• Uklonite prašinu s površine bljeskalice prije korištenja.
Prašina ili promjene boje površine uslijed zagrijavanja
mogu oslabiti svjetlo bljeskalice.
• Žaruljica punjenja bljeskalice trepće dok se bljeskalica
puni, a ostane svijetliti po dovršetku punjenja baterije.
• Bljeskalicu možete koristiti samo u CAMERA-MEMORY
modu.
• Ako koristite bljeskalicu na svijetlim mjestima,
primjerice kod snimanja objekta s osvijetljenom
pozadinom, možda neće biti učinkovita.
• Svjetlinu bljeskalice možete promijeniti podešavanjem
opcije [FLASH LEVEL], ili možete spriječiti efekt
crvenih očiju tako da podesite [REDEYE REDUC] u
[FLASH SET] (str. 44).
Uporaba tronošca......................................... "d
Tronožac (opcija: vijka mora biti kraći od 5,5 mm)
pričvrstite na postolje "d pomoću vijka.
Snimanje u zrcalnom načinu .......................... "c
Otvorite LCD zaslon "c 90 stupnjeva prema
kamkorderu (1), zatim ga rotirajte 180 stupnjeva
prema leći (2).
Reprodukcija
Uporaba PB zuma .................................... 2 !b
Slike možete uvećati od 1,5 do 5 puta u odnosu na
izvornu veličinu.
Uvećavanje je moguće izvesti polugicom zuma 2
ili tipkama zuma !b na okviru LCD zaslona.
1 Reproducirajte sliku koju želite uvećati.
• Na zaslonu se pojavljuje zrcalna slika objekta, no slika
će izgledati normalno kad je snimite.
26
2 Sliku uvećajte pomoću opcije T (telefoto).
Za isključenje zvučnog signala potvrde postupka"b
3 Dodirnite zaslon na mjestu koje želite uvećati
unutar prikazanog okvira.
Pogledajte poglavlje [BEEP] na str. 58 za
podešavanje zvučnog signala.
4 Uvećanje podesite s W (široki kut)/T (telefoto).
Za vraćanje postavki na početne vrijednosti .... !j
Za brisanje dodirnite [END].
Pritisnite RESET !j za vraćanje svih postavki,
uključujući i postavke vremena i datuma, na
početne vrijednosti.
(To se ne odnosi na opcije izbornika Personal.)
• Ne možete promijeniti brzinu zuma tipkama zuma na
okviru LCD zaslona.
Podešavanje glasnoće video zapisa ................ !h
Pomaknite polugicu EXPOSURE/VOL !h prema
gore ili dolje za podešavanje glasnoće. Pomaknite
polugicu prema gore za povećanje glasnoće ili
prema dolje za smanjenje.
• Glasnoću možete također podesiti dodirom na
(STANDARD SET) t [VOLUME] (str. 55).
Snimanje/reprodukcija
Provjera kapaciteta baterije (Battery Info)...... "a
Preklopku POWER podesite na OFF (CHG), zatim
pritisnite DISPLAY/BATT INFO "a. Informacije o
bateriji se pojavljuju na oko 7 sekundi. Zadržite
tipku pritisnutom za prikaz informacija u trajanju
oko 20 sekundi.
Ostali dijelovi i funkcije
N Ugrađeni stereo mikrofon
Kad priključite vanjski mikrofon, audio signal
iz vanjskog mikrofona ima prednost pred
ostalim ulaznim audio signalima.
O REC žaruljica
Žaruljica REC svijetli crveno tijekom snimanje
(str. 58).
P Senzor daljinskog upravljača
Prema senzoru usmjerite daljinski upravljač
(str. 32) kako bi upravljali kamkorderom.
!i Zvučnik
Iz zvučnika se čuje zvuk.
• Za ugađanje glasnoće pogledajte str. 23.
Preostali kapacitet baterije (otprilike)
Kapacitet snimanja (otprilike)
27
Indikatori koji se prikazuju tijekom snimanja/reprodukcije
Snimanje video zapisa
Snimanje fotografija
U CAMERA-TAPE modu
A Format snimanja (HDV1080i ili DV) (54)
U DV formatu je također prikazan mod snimanja (SP
ili LP).
B Preostali kapacitet baterije (pribl.)
C Status snimanja ([STBY] (pripravno stanje) ili
[REC] (snimanje))
D Oznaka vremena (sati: minute: sekunde: okvir)
ili brojač vrpce (sati: minute: sekunde)
E Vrijeme snimanja na kasetu (pribl.) (58)
F Tipka END SEARCH/Rec review (str. 31)
G Tipka Personal Menu (str. 38)
28
H Mapa za snimanje (49)
I Veličina slike (47)
J Kvaliteta ([FINE] ili [STD]) (47)
K Indikator Memory Sticka Duo i broj slika koje
možete snimiti (pribl.)
L Tipka za pregled (22)
Podaci o snimanju
Vrijeme i datum snimanja te podaci o podešenjima
kamkordera automatski se snimaju. Ne vide se na
zaslonu ali ih možete provjeriti tijekom reprodukcije pritiskom tipke [DATA CODE] (str. 58).
( ) označava stranicu na kojoj možete vidjeti detalje o pojedinoj funkciji.
Indikatori koji se pojavljuju tijekom snimanja se neće snimiti.
Reprodukcija video zapisa
Reprodukcija fotografija
Kaseta
M Indikator prijenosa kasete
O Naziv datoteke
N Tipke za upravljanje videom (23)
P Broj slike/ukupan broj snimljenih slika u
trenutnoj mapi za reprodukciju
• Pri reprodukciji kasete snimljene u HDV i DV
formatima, i kad signal prelazi iz jednog formata u
drugi, privremeno može nestati slika i zvuk.
• Kasetu snimljenu u HDV formatu ne možete
reproducirati na videokamerama DV formata ili miniDV uređajima.
Q Mapa za reprodukciju (49)
R Ikona prethodne/sljedeće mape
Sljedeći indikatori se pojavljuju kad se prikaže prva
ili zadnja slika tekuće mape i kad je na istom
Memory Sticku Duo više mapa.
B: Dodirnite [ za pomak na prethodnu mapu.
C: Dodirnite \ za pomak na sljedeću mapu.
D: Dodirnite [/\ za pomak na prethodne i
sljedeće mape.
S Tipka za brisanje slike (67)
T Tipka za odabir reprodukcije kasete (23)
U Tipka za prikaz prethodne/sljedeće slike (23)
V Tipka za uključenje indeksnog izbornika (23)
W Oznaka zaštite slike (68)
X Oznaka za tiskanje (68)
nastavlja se ,
29
Indikatori koji se prikazuju tijekom snimanja/reprodukcije (nastavak)
>
Indikatori koji se pojavljuju kad
promijenite opcije
Možete koristiti [DISP GUIDE] (str. 17) za
provjeru funkcije svakog indikatora koji se
pojavljuje na LCD zaslonu.
Gornji lijevi
Gornji desni
Osvjetljenje LCD zaslona je
isključeno (16)
Središnji
Indikator
Značenje
;
NightShot (24)
S;
Super NightShot (45)
k
Color Slow Shutter (45)
L
Veza s Pictbridge pisačem (69)
EZh
Indikator upozorenja (95)
Donji
Donji
Središnji
Gornji lijevi
Indikator
Značenje
0
AE SHIFT (44)
u
WB SHIFT (44)
Indikator
Značenje
)
Efekt slike (51)
HDV1080i DV
Format snimanja (54)
'
Digitalni efekt (50)
]
EXT SUR MIC (56)
9Rm
Ručno izoštravanje (25)
^16b
AUDIO MODE (55)*
PROGRAM AE (42)
q+
Neprekidno snimanje
fotografija (47)
5Y
684
L
Oštrina (43)
12
Način snimanja (54)*
.
Stražnje osvjetljenje (25)
2
Self-timer snimanje (46)
^n&
Ravnoteža bijele boje (43)
:
WIDE SELECT (55)*
i
0
Snimanje fotografija u
intervalima (52)
Funkcija SteadyShot isključena
(46)
/
Zebra (45)
( / (+ (– ,
Bljeskalica (44)
T\
TELE MACRO (25)
Skala razine snimanja (56)
5
CAMERA COLOR (44)
g
Prsten za zumiranje (24)
S
Brzina zatvarača(43)
45
CONV. LENS (46)
Gornji desni
Indikator
Značenje
HDVIN DVIN
HDV ulaz/DV ulaz (65)
HDVOUT DVOUT
HDV izlaz/DV izlaz (34, 64)
t
i.LINK veza (34, 64, 65)
:
Podešavanje brojača na 0 (32)
,-|
Slide show (51)
30
* Ta podešavanja je moguće izvesti samo za slike u DV
formatu.
Traženje mjesta početka snimanja
Provjerite da li svijetli žaruljica CAMERA-TAPE
(str. 22).
Traženje posljednjeg snimljenog prizora
(END SEARCH)
Funkcija [END SEARCH] ne radi nakon
izbacivanja kasete na koju ste snimali.
Pregled posljednjih snimljenih prizora
(Rec review)
Moguće je pregledati dvije sekunde prizora
snimljenog neposredno prije zaustavljanja kasete.
Dodirnite , t o.
Dodirnite , t r.
Dodirnite ovdje za
brisanje postupka.
Reproducira se posljednjih nekoliko sekundi (oko 2)
zadnjeg snimljenog prizora. Zatim se kamkorder
isključuje u pripravno stanje.
Posljednji kadar posljednjeg snimljenog zapisa
reproducira se oko pet sekundi i kamkorder se
isključuje u pripravno stanje na završnom dijelu
posljednjeg snimljenog zapisa.
• Funkcija [END SEARCH] neće raditi kako treba ako
između snimljenih dijelova na kaseti ima praznina.
• Možete odabrati [END SEARCH] u izborniku. Kad
se uključi žaruljica PLAY/EDIT, odaberite [END
SEARCH] u izborniku Personal Menu (str. 38).
31
Daljinski upravljač
Prije uporabe daljinskog upravljača skinite
izolaciju.
Izolacija
• Za promjenu baterije pogledajte str. 109.
Brzo nalaženje željenog prizora
(Zero set memory)
1 Tijekom reprodukcije pritisnite ZERO
SET MEMORY 5 na dijelu koji želite
kasnije pronaći.
Brojač vrpce pokazuje “0:00:00” i na zaslonu se
pojavi oznaka :.
Ako se indikatori ne pojave, pritisnite
DISPLAY 9.
2 Pritisnite STOP 4 kad želite zaustaviti
reprodukciju
3 Pritisnite mREW 4.
A Tipka PHOTO (str. 22)
Slika na zaslonu će se pritiskom na ovu tipku snimiti
kao fotografija.
B Tipka SEARCH M. (str. 33)
C Tipke . >
D Kontrolne video tipke (premotavanje unatrag,
reprodukcija, premotavanje prema naprijed,
pauza, stop, usporena reprodukcija) (str. 23)
E Tipka ZERO SET MEMORY
F Predajnik
G Tipka REC START/STOP (str. 22)
H Tipka zuma (str. 24)
I Tipka DISPLAY (str. 17)
J Memorijske tipke (indeks, –/+, memorijska
reprodukcija) (str. 23)
• Daljinski upravljač usmjerite senzoru za upravljanje
kamkorderom (str. 27).
32
Vrpca se automatski zaustavlja kad brojač
dosegne “0:00:00”.
4 Pritisnite PLAY 4.
Reprodukcija počinje od mjesta na kojem je
brojač postavljen na “0:00:00”.
• Može doći do odstupanja u trajanju od nekoliko sekundi
od vremenske oznake.
• Kad je između prizora na vrpci prazan prostor, funkcija
“Zero set memory” možda neće ispravno raditi.
Poništenje postupka
Ponovo pritisnite ZERO SET MEMORY 5.
Traženje prizora prema datumu snimanja
(Date search)
Možete pronaći dio na kojem se datum snimanja
mijenja.
1 Više puta pomaknite preklopku POWER
prema dolje za uključenje žaruljice
PLAY/EDIT.
2 Više puta pritisnite SEARCH M. 2.
3 Pritisnite . (prethodni) ili >
(sljedeći) 3 za odabir datuma snimanja.
Za poništenje postupka
Pritisnite STOP 4.
• Kad je između prizora na vrpci prazan prostor, funkcija
“Date search” možda neće ispravno raditi.
33
Priključenje na TV prijemnik radi reprodukcije
Način povezivanja i kvaliteta slike razlikovat će se ovisno o tome koji TV prijemnik će spojiti i koje ćete
priključnice koristiti.
Koristite isporučeni mrežni adapter kao izvor napajanja (str. 11).
Pogledajte "Napomene o povezivanju" na str. 37 te upute za uporabu isporučene s uređajem koji želite
priključiti.
Odaberite način povezivanja ovisno o TV prijemniku koji ćete spojiti i njegovim priključcima.
TV prijemnik visoke
definicije
tHD (visoka definicija)
kvaliteta slike *
Pogledajte str. 35 za načine
povezivanja.
Pogledajte str. 37 za napomene
o povezivanju.
16:9 TV ili 4:3 TV
tSD (standardna definicija) kvaliteta slike *
Pogledajte str. 35 za povezivanje C i 36 za
povezivanje D, E i F.
Pogledajte str. 37 za napomene o povezivanju.
• Podesite izbornik kamkordera prije povezivanja. TV prijemnik možda neće pravilno prepoznati video signal kod
promjene [VCR HDV/DV] i [i.LINK CONV] podešenja nakon povezivanja i.LINK kabelom (opcija).
* Slike snimljene u DV formatu reproduciraju se kao SD (standardna definicija) slike bez obzira na povezivanje.
Priključnice na kamkorderu
Otvorite pokrov priključnice i spojite kabel.
34
{ : Tok signala
Vrsta Kamkorder
Kabel
TV
Podešenje izbornika
i.LINK kabel (opcija)
Komponentni video kabel
(isporučen)
(Zeleni) Y
(Plavi) PB/CB
(Crveni) PR/CR
A/V spojni kabel (isporučen)
(Crveni)
(Bijeli)
(Žuti)
Ne spajajte video priključak (žuti).
i.LINK kabel (opcija)
* Promijenite podešenja ovisno o spojenom TV prijemniku.
nastavlja se ,
35
Priključenje na TV prijemnik radi reprodukcije (nastavlja se)
{ : Tok signala
Vrsta Kamkorder
Kabel
TV
Komponentni video kabel
(isporučen)
(Zeleni) Y
(Plavi) PB/CB
(Crveni) PR/CR
A/V spojni kabel (isporučen)
(Crveni)
(Bijeli)
(Žuti)
Ne spajajte video priključak (žuti).
A/V spojni kabel sa S VIDEO
priključkom (opcija)
(Crveni)
(Bijeli)
(Žuti)
Ne spajajte video priključak (žuti).
A/V spojni kabel (isporučen)
(Crveni)
(Bijeli)
(Žuti)
* Promijenite podešenja ovisno o spojenom TV prijemniku.
36
Podešenje izbornika
Napomene o povezivanju
Vrsta
Napomene
A
• Zahtijeva HDV 1080i priključnice. Za detalje se obratite proizvođaču TV prijemnika. Pogledajte na str. 101
listu podržanih uređaja.
• TV prijemnik treba biti tako podešen da prepozna kad je spojen kamkorder. Pogledajte upute isporučene
s TV prijemnikom.
B
• Kad povezivanje izvodite samo komponentnim video kabelom (isporučen), nema izlaza audio signala. Za
izlaz audio signala spojite bijeli i crveni priključak (žuti) A/V spojnog kabela (isporučen) na audio ulaze
TV prijemnika.
• Izlaz za sliku u DV formatu ne ostvaruje se putem priključnice COMPONENT OUT ako slika sadrži
signal za sprečavanje kopiranja.
C
• TV prijemnik treba biti tako podešen da prepozna kad je spojen kamkorder. Pogledajte upute isporučene
s TV prijemnikom.
D
• Kad povezivanje izvodite samo komponentnim video kabelom (isporučen), nema izlaza audio signala. Za
izlaz audio signala spojite bijeli i crveni priključak (žuti) A/V spojnog kabela (isporučen) na audio ulaze
TV prijemnika.
• Izlaz za sliku u DV formatu ne ostvaruje se putem priključnice COMPONENT OUT ako slika sadrži
signal za sprečavanje kopiranja.
E
• Kad spajate samo S VIDEO priključak, nema izlaza audio signala. Za izlaz audio signala spojite bijeli i
crveni priključak (žuti) A/V spojnog kabela sa S VIDEO kabelom (opcija) na audio ulaze TV prijemnika.
• Ovaj način povezivanja daje slike visoke rezolucije za razliku od A/V spojnog kabela (tip F).
F
––––––
• Spojite li kamkorder na TV prijemnik s više od jedne vrste kabela za izlaz video signala iz priključnice koji nije i.LINK,
redoslijed prioriteta izlaznih signala će biti sljedeći: komponentni video t S video t audio/video.
• Pogledajte str. 105 za detalje o i.LINK povezivanju.
Podešavanje formata slike prema spojenom TV prijemniku (16:9/4:3)
Promijenite [TV TYPE] podešenje prema formatu zaslona vašeg TV prijemnika (str. 57).
• Kad reproducirate kasetu snimljenu u DV formatu na 4:3 TV prijemniku koji ne podržava 16:9 signal, podesite [
WIDE SELECT] na 4:3 na kamkorderu kod snimanja slike (str. 55).
Kad je TV prijemnik spojen na videorekorder
Odaberite način povezivanja na str. 62 ovisno o ulaznoj priključnici videorekordera. Spojite kamkorder na
LINE IN ulaz videorekordera uporabom A/V spojnog kabela (isporučen). Podesite izbornik ulaznog
signala videorekordera na LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, itd.).
Ako je vaš TV prijemnik mono (ako ima samo jedan audio ulaz)
Spojite žuti priključak A/V spojnog kabela (isporučen) na video ulaz, a bijeli ili crveni priključak na audio
ulaz TV prijemnika ili videorekordera. Kad želite reproducirati zvuk u mono modu, koristite spojni kabel
(opcija) za tu namjenu.
Ako vaš TV prijemnik/videorekorder ima 21-pinsku priključnicu (EUROPRIKLJUČNICU)
Koristite 21-pinski adapter (opcija) kako biste mogli reproducirati sliku.
TV/VCR
37
Uporaba opcija izbornika
Slijedite donje upute za uporabu opcija iz izbornika opisanih na sljedećim stranicama.
1 Preklopku POWER pomaknite prema dolje za uključenje odgovarajuće žaruljice.
Žaruljica [CAMERA-TAPE]: , postavke na kaseti
Žaruljica [CAMERA-MEMORY]:
: postavke na Memory Sticku Duo
Žaruljica [PLAY/EDIT]: postavke za pregled/editiranje
2 Dodirnite LCD zaslon za odabir opcije iz izbornika.
Nedostupne opcije bit će zasjenjene.
x Uporaba skraćenica izbornika Personal
Moguće je podesiti skraćenice za opcije izbornika koje najčešće koristite.
• Izbornik Personal možete podesiti po želji (str. 60).
1 Dodirnite g.
2 Dodirnite ikonu željene opcije.
Ukoliko željena opcija nije prikazana na zaslonu, dodirnite h/i dok se ne prikaže opcija.
3 Odaberite željeno podešenje i dodirnite j.
x Uporaba opcija iz izbornika
Možete podesiti po želji opcije iz izbornika koje nisu dodane u izbornik Personal.
1 Dodirnite g t [MENU].
Pojavljuje se indeksni izbornik na zaslonu.
2 Odaberite željeni izbornik.
Dodirnite m/n za odabir opcije i dodirnite j. (Nakon toga je postupak u koraku 3 isti kao u koraku 2.)
38
3 Odaberite željenu opciju.
• Također možete izravno pritisnuti opciju kako bi je odabrali.
4 Podesite opciju po želji.
Kad završite s podešavanjem, dodirnite j t t (zatvaranje) za isključenje prikaza izbornika.
Ukoliko ne budete htjeli promijeniti postavku, dodirnite p za povratak na prethodni prikaz.
39
Opcije izbornika
• Opcije dostupne u izborniku (z) se razlikuju ovisno o položaju žaruljice.
Položaj žaruljice:
Izbornik CAMERA SET (str. 42)
Izbornik MEMORY SET (str. 47)
Izbornik PICT.APPLI. (str. 50)
40
Položaj žaruljice:
Izbornik EDIT/PLAY (str. 53)
Izbornik STANDARD SET (str. 54)
Izbornik TIME/LANGU. (str. 59)
41
Izbornik CAMERA SET
Postavke za podešavanje opcija snimanja kamkordera
(SPOT METER/WHITE BAL./STEADYSHOT, itd.)
Tvornička podešenja označena su simbolom B.
Indikatori u zagradama se pojave kad je opcija
odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte str. 38.
PROGRAM AE
Odabirom sljedećih podešenja moguće je
jednostavno snimati u situacijama koje zahtijevaju
razne tehnike. Najprije podesite preklopku AUTO
LOCK na OFF (str. 25).
B AUTO
Odaberite za automatsko snimanje kad ne koristite
funkciju [PROGRAM AE].
SPOTLIGHT* (pod reflektorom) (5)
Za objekte koji se nalaze pod reflektorom. Ova
funkcija sprečava učinak upadljive bjeline lica.
PORTRAIT (mekani portreti) (Y)
Stvara mekanu pozadinu za objekte poput ljudi ili
cvijeća, istodobno ih ističući.
SUNSET&MOON (zalazak sunca i mjesečina)**
(8)
Za postizanje atmosfere pri snimanju objekata u
tamnoj okolini, primjerice pri zalasku sunca ili
vatrometu te općenito pri noćnom snimanju.
LANDSCAPE** (krajolik) (4)
Za jasno snimanje udaljenih objekata. Ova funkcija
sprečava fokusiranje na staklo ili metalnu površinu
između kamkordera ili objekta
• Opcije s jednom zvjezdicom (*) se mogu podesiti za
izoštravanje objekata na maloj udaljenosti. Opcije s
dvije zvjezdice (**) se mogu podešavati za izoštravanje
udaljenih objekata.
• Podešenje se vrati na [AUTO] kad ostavite preklopku
POWER na OFF (CHG) duže od 12 sati.
SPOT METER (podešavanje fiksne
ekspozicije)
Možete podesiti fiksnu ekspoziciju za objekt tako
da se snimi s odgovarajućom svjetlinom čak i kad
je zamjetan snažan kontrast u odnosu na pozadinu
(poput objekata na pozornici). Najprije podesite
preklopku AUTO LOCK na OFF (str. 25).
BEACH & SKI* (morska obala i skijanje) (6)
Odaberite kako bi spriječili da ljudska lica
izgledaju tamna kad su obasjana jakom ili
reflektirajućom svjetlošću, primjerice, na morskoj
obali ljeti ili na skijanju zimi.
A Dodirnite točku na kojoj želite fiksirati i podesiti
ekspoziciju na zaslonu.
Pojavljuje se
.
B Dodirnite [END].
Za povratak na automatsko podešavanje
ekspozicije
dodirnite [AUTO] t [END].
42
• Ako podesite [SPOT METER], opcija [EXPOSURE] se
automatski podesi na [MANUAL].
WHITE BAL. (ravnoteža bijele boje)
Moguće je podesiti tonove boja u skladu sa
svjetlinom okoliša. Najprije podesite preklopku
AUTO LOCK na OFF (str. 25).
B AUTO
Odaberite ako želite snimati s automatski
podešenom ravnotežom bijele boje.
• Kad izvadite bateriju radi zamjene, a odabrana je opcija
[AUTO], odaberite [AUTO] i usmjerite kamkorder na
obližnji bijeli objekt otprilike 10 sekundi za postizanje
boljeg balansa boje.
• Ponovite postupak [ONE PUSH] ako promijenite
postavku [PROGRAM AE] ili unesete kamkorder iz
zatvorenog u otvoreni prostor ili obrnuto.
• Kad snimate pod bijelim ili hladnim bijelim
fluorescentnim svjetlom, podesite [WHITE BAL] na
[AUTO] ili primijenite postupak uz uporabu tipke [ONE
PUSH].
• Postavka se vraća na [AUTO] kad ostavite preklopku
POWER na OFF (CHG) duže od 12 sati.
OUTDOOR (^)
Ravnoteža bijele boje se podešava na odgovarajuću
vrijednost za sljedeće uvjete snimanja:
− na otvorenom
− za noćne vizure, neonske znakove i vatromete
− u zoru ili sumrak
− pod fluorescentnom svjetlošću
SHARPNESS
Možete podesiti oštrinu obrisa likova u slici s
[/\. Kad nije odabrano tvorničko podešenje
oštrine, prikazan je indikator L.
INDOOR (n)
Ravnoteža bijele boje se podešava na odgovarajuću
vrijednost za sljedeće uvjete snimanja:
− u zatvorenom prostoru
− na zabavama ili u studijima gdje se brzo
mijenjaju svjetlosni uvjeti
− pod video svjetlima poput onih u studiju ili pod
natrijevim svjetlom ili svjetlom običnih žarulja u
boji
ONE PUSH (&)
Odaberite kad želite da bijela boja bude u skladu sa
svjetlom okoliša.
1 Dodirnite [ONE PUSH].
2 Kadrirajte objekt poput komada papira tako da
ispuni kadar, pod istim osvjetljenjem kakvo
ćete koristiti za stvarno snimanje.
3 Dodirnite [&].
Oznaka & ubrzano trepće.
Kad podešenje bijele boje bude podešeno i
pohranjeno u memoriju, indikator prestaje
treptati.
Mekše
Oštrije
SHUTTR SPEED (brzina zatvarača)
Možete ručno podesiti brzinu zatvarača po potrebi.
Ovisno o brzini zatvarača, snimljeni objekt može
izgledati miran ili s naglašenim kretanjem. Najprije
podesite preklopku AUTO LOCK na OFF (str. 25).
B AUTO
Odaberite za automatsko podešavanje brzine
zatvarača.
MANUAL S
Podesite brzinu zatvarača koristeći [/\.
Brzinu zatvarača možete podesiti između 1/10000
sekunde i 1/3 sekunde.
Sporije
Brže
• Zadržite bijeli predmet u kadru dok oznaka &
ubrzano trepće.
• Kad oznaka & polagano trepće, ravnoteža
bijele boje se ne može podesiti.
• Ako oznaka & trepće nakon dodira tipke j,
podesite opciju [WHITE BAL.] na [AUTO].
nastavlja se ,
43
Izbornik CAMERA SET (nastavak)
• Primjerice, odaberete li 1/100 sekunde, na zaslonu se
pojavi [100].
• Kod snimanja svijetlog objekta preporučljivo je podesiti
brzinu zatvarača na što bržu vrijednost.
• Pri maloj brzini zatvarača možda neće uspijevati
automatsko izoštravanje. Koristite tronožac i ručno
izoštravanje.
• Kod snimanja pod rasvjetom fluorescentnih, natrijevih
ili živinih svjetiljaka, na zaslonu se mogu pojaviti
vodoravne linije ili nepravilnosti boja ovisno o brzini
zatvarača.
• Kad je ravnoteža bijele boje podešena na nižu
vrijednost, slike imaju plavkasti ton, dok viša vrijednost
rezultira crvenkastim tonovima.
SPOT FOCUS (izoštravanje objekta izvan
središta kadra)
Moguće je odabrati i izoštriti točku izvan središta
kadra.
• Izvedeno podešenje će se vratiti na standardnu
vrijednost ako ostavite preklopku POWER na OFF
(CHG) duže od 12 sati.
AUTO SHUTTER (automatski zatvarač)
Odaberite [ON] (tvorničko podešenje) za
automatsko aktiviranje elektroničkog zatvarača i
njegovo podešavanje pri snimanju uz jako svjetlo.
Za automatsko izoštravanje podesite preklopku
FOCUS/ZOOM na AUTO.
AE SHIFT
Kad se ekspozicija (str. 24) podešava automatski,
možete je dodatno podešavati s [ (tamno)/\
(svijetlo). Kad opcija [AE SHIFT] nije podešena na
standardnu vrijednost, prikazan je indikator 0 i
podešena vrijednost.
Možete podesiti intenzitet boja pomoću [/\.
Kad opcija [CAMERA COLOR] nije podešena na
standardnu vrijednost, prikazan je indikator 5.
Jači intenzitet
boja
WB SHIFT (White Balance Shift)
Kad podesite [WB SHIFT] na [ON], možete
podesiti bijelu boju s [/\. Kad opcija [WB
SHIFT] nije podešena na standardnu vrijednost,
prikazan je indikator u i podešena vrijednost.
44
FLASH SET (podešavanje bljeskalice)
x FLASH LEVEL
HIGH (( +)
Odaberite za jači intenzitet bljeskalice.
B NORMAL (()
CAMERA COLOR
Slabiji intenzitet
boja
A Podesite preklopku FOCUS/ZOOM na MANUAL
(str. 24).
B Dodirnite točku koju želite izoštriti.
C Dodirnite [END].
LOW (( –)
Odaberite za slabiji intenzitet bljeskalice.
x REDEYE REDUC
Možete spriječiti efekt crvenih očiju aktiviranjem
bljeskalice prije snimanja.
Podesite [REDEYE REDUC] na [ON], zatim više
puta pritisnite ( (bljeskalica) (str. 26) za odabir
podešenja.
/ (automatsko smanjenje efekta): Prije glavnog
bljeska automatski se aktivira predbljesak kad na
mjestu snimanja nema dovoljno svjetla.
r
/( (aktivna bljeskalica): Bljeskalica i
predbljesak se koriste za svako snimanje, bez
obzira na uvjete osvjetljenja.
r
, (bez bljeskalice): Snimanje bez bljeskalice.
• Funkcija REDEYE REDUC neće proizvesti željeni
učinak kod određenih uvjeta snimanja.
SUPER NS (Super NIGHTSHOT)
Slika se snima uz 16 puta veću osjetljivost u
odnosu na NIGHTSHOT snimanje ako opciju
[SUPER NS] podesite na [ON] dok je preklopka
NIGHTSHOT (str. 24) također na ON.
S; i ["SUPER NIGHTSHOT"] se pojavljuju na
zaslonu.
Za povratak na uobičajenu postavku podesite
preklopku NIGHTSHOT na OFF.
• Ne koristite funkciju NightShot/[SUPER NS] na
svijetlim mjestima. To može uzrokovati nepravilnosti u
radu kamkordera.
• Nemojte prekrivati infracrveni senzor prstima ili drugim
predmetima.
• Skinite konverzijsku leću (opcija).
• Ako je automatsko izoštravanje otežano, ručno izoštrite
sliku (str. 25).
• Brzina zatvarača kamkordera se mijenja ovisno o
svjetlini. Pokretljivost slike se također može smanjiti.
NS LIGHT (NightShot Light)
Kad snimate uz uporabu funkcija NightShot (str. 24)
ili [SUPER NS] (str. 45), možete snimiti jasnije
slike ako [NS LIGHT], koji emitira (nevidljive)
infracrvene zrake, podesite na [ON] (tvorničko
podešenje).
• Nemojte prekrivati infracrveni senzor prstima ili drugim
predmetima.
• Skinite konverzijsku leću (opcija).
• Maksimalna udaljenost snimanja pomoću [NS LIGHT]
je oko 3 m.
Za isključenje funkcije [COLOR SLOW S]
dodirnite [OFF].
• Ako je automatsko izoštravanje otežano, ručno izoštrite
sliku (str. 25).
• Brzina zatvarača kamkordera se mijenja, ovisno o
svjetlini. U toj fazi pokretni dijelovi slike mogu se
doimati usporeno.
ZEBRA
Ova funkcija je korisna kao orijentir kod
podešavanja svjetline. Kad promijenite tvorničko
podešenje, prikazan je indikator /. Zebrasti
uzorak se ne snima.
B OFF
Zebrasti uzorak nije prikazan.
70
Zebrasti uzorak se pojavi na zaslonu sa svjetlinom
od otprilike 70 IRE.
100
Zebrasti uzorak se pojavi na zaslonu sa svjetlinom
od otprilike 100 IRE ili višom.
• Dio slike gdje je svjetlina oko 100 IRE ili viša može
ispasti preeksponiran.
• Zebrasti uzorak sačinjavaju dijagonalne linije koje se
pojave u dijelu zaslona gdje je razina svjetline jednaka
podešenoj.
HISTOGRAM
Kad podesite [HISTOGRAM] na [ON], na zaslonu
se pojavi [HISTOGRAM] (grafički prikaz
distribucije tonova na slici).
Ova je opcija korisna prilikom podešavanja
ekspozicije. Možete podesiti [EXPOSURE] ili [AE
SHIFT] dok provjeravate [HISTOGRAM], koji se
ne snima na kasetu ili Memory Stick Duo.
COLOR SLOW S (Color Slow Shutter)
Ova funkcija omogućuje snimanje slike na kojoj su
boje vjernije izvornom prikazu ([COLOR SLOW
S] mora biti podešen na [ON]).
Na zaslonu se pojavljuje k i [COLOR SLOW
SHUTTER].
nastavlja se ,
45
Izbornik CAMERA SET (nastavak)
20 (
Pikseli
Zum do 10 T se izvodi optički, a do 20 T digitalno.
120 (
Zum do 10 T se izvodi optički, a do 120 T
digitalno.
Tamnije
Svjetlije
Svjetlina
• Lijeva strana grafičkog prikaza pokazuje tamnije, a
desna strana svjetlije dijelove slike.
SELF-TIMER
Pomoću ove funkcije možete snimiti fotografiju s
odgodom od oko 10 sekundi.
A Dodirnite g t [SELF-TIMER] t [ON] t
j.
Pojavi se 2.
B Pritisnite REC START/STOP za snimanje video
zapisa, ili PHOTO za snimanje fotografija. Za
poništenje odbrojavanja dodirnite [RESET].
Za isključenje self-timera odaberite [OFF] u
koraku 1.
• Također možete koristiti self-timer s daljinskim
upravljačem (str. 32).
DIGITAL ZOOM (digitalni zum)
Želite li tijekom snimanja na kasetu uvećati sliku
više od 10 T (tvorničko podešenje), možete
odabrati maksimalnu razinu zuma. Imajte na umu
da se kvaliteta slike smanjuje kad koristite digitalni
zum.
Desna strana skale pokazuje područje digitalnog
zumiranja. Područje zumiranja se pojavi kad
odaberete razinu zuma.
B OFF
Zum do 10 T se izvodi optički.
46
STEADYSHOT
Ova funkcija je korisna kad želite ublažiti vibracije
kamkordera. (standardno podešenje je [ON]). Opciju
[STEADYSHOT] podesite na [OFF] (i) kad
koristite tronožac (opcija) ili konverzijsku leću
(opcija).
CONV. LENS
Kad koristite dodatno nabavljivu konverzijsku
leću, primijenite ovu funkciju za snimanje uz
optimalnu kompenzaciju tresenja kamere za svaku
leću.
B OFF
Odaberite ovo podešenje kad ne koristite
konverzijsku leću (opcija).
WIDE CONV. (4)
Odaberite pri uporabi širokokutne konverzijske
leće (opcija).
TELE CONV. (5)
Odaberite pri uporabi telefoto konverzijske leće
(opcija).
Izbornik MEMORY SET
Postavke za Memory Stick Duo (BURST/QUALITY/
IMAGE SIZE/ALL ERASE/NEW FOLDER, itd.)
Tvornička podešenja označena su simbolom B.
Indikatori u zagradama se pojave kad je opcija
odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte str. 38.
STILL SET
x \ BURST
Možete snimiti nekoliko fotografija jednu za
drugom pritiskom tipke PHOTO.
B OFF
Odaberite ako ne želite snimati kontinuirano.
NORMAL (q)
Odaberite za snimanje od 3 (veličina slike 1920 T
1440), 5 (veličina slike 1440 T 1080) do 25
(veličina slike 640 T 480) slike redom u
intervalima od približno 0,5 sekundi.
Maksimalni broj slika možete snimiti kad pritisnete
i zadržite tipku PHOTO.
STANDARD (STD)
Odaberite za snimanje fotografija standardne
kvalitete.
x \ IMAGE SIZE
B 1920 T 1440 (v)
Odaberite za jasno snimanje fotografije.
1920 T 1080 (x)
Odaberite za jasno snimanje fotografije u širokom
(16:9) formatu.
1440 T 1080 (
640 T 480 (&)
Odaberite za snimanje maksimalnog broja
fotografija.
Kapacitet Memory Sticka Duo (MB) i broj slika
koje možete snimiti
Kad je preklopka POWER podešena na CAMERAMEMORY.
1920 T
1440
v
EXP. BRKTG (+)
Odaberite za snimanje tri slike za redom u
intervalima od približno 0,5 sekundi s različitim
ekspozicijama. Zatim je moguće usporediti tri slike
i odabrati onu s najboljom ekspozicijom.
)
Odaberite za snimanje relativno jasnih fotografija.
1920 T
1080
1440 T
1080
x
640 T
480
&
16 MB
(isporučen)
11
26
14
34
19
43
96
240
32 MB
22
54
29
69
39
88
190
485
• Maksimalni broj slika snima se u self-timer načinu ili
kad koristite daljinski upravljač.
64 MB
45
105
59
135
78
175
390
980
• [EXP. BRKTG] ne radi ako na Memory Sticku ima
mjesta za manje od tri slike.
128 MB
91
215
115
280
155
355
780
1970
• Kad odaberete široki (16:9) format zaslona, možete
kontinuirano snimati 3 slike (veličina slike 1920 T 1080).
256 MB
165
395
215
500
280
640
1400
3550
x \ QUALITY
512 MB
335
800
435
1000
570
1300
2850
7200
1 GB
680
1600
890
2100
1150
2650
5900
14500
2 GB
1400
3350
1800
4300
2400
5500
12000
30000
• Bljeskalica (opcija) ne radi tijekom neprekidnog
snimanja [BURST].
B FINE (FINE)
Odaberite za snimanje fotografija bolje kvalitete.
nastavlja se ,
47
Izbornik MEMORY SET (nastavak)
Kad je preklopka POWER podešena na CAMERA-TAPE
ili PLAY/EDIT*.
1440 T
810
16 MB
(isporučen)
1080 T
810
640 T
480
&
640 T
360
Z
25
60
34
80
96
240
115
240
32 MB
51
120
69
160
190
485
240
485
64 MB
100
240
135
325
390
980
490
980
128 MB
205
490
280
650
780
1970
980
1970
256 MB
370
890
500
1150
1400
3550
1750
3550
512 MB
760
1800
1000
2400
2850
7200
3600
7200
1 GB
1550
3650
2100
4900
5900
1450
7300
14500
2 GB
3150
7500
4300
10000
12000
30000
15000
30000
Približna veličina slike (kB)
4:3 slika
1920 T
1440
1440 T
1080
1080 T
810
800
350
450
190
1380
580
640 T
480
150
60
16:9 slika
1920 T
1080
1440 T
810
640 T
360
1060
450
600
260
130
60
• Tablica prikazuje približan broj fotografija koje je
moguće snimiti sa svakom veličinom slike. Gornji broj
je za [FINE], a donji za [STANDARD] kvalitetu slike.
: ALL ERASE
Briše sve slike s Memory Sticka Duo koje nisu
zaštićene od brisanja ili sve slike iz mape.
− Slike snimljene s preklopkom POWER na CAMERATAPE su veličine 1440 T 810 kad su u HDV formatu
ili DV formatu (16:9), a 1080 T 810 kad su u DV
formatu (4:3).
A Odaberite [ALL FILES] ili [CURRENT
FOLDER].
[ALL FILES]: Odaberite za brisanje svih slika na
Memory Sticku Duo.
[CURRENT FOLDER]: Odaberite za brisanje svih
slika u odabranoj mapi.
B Dva puta dodirnite [YES] t t.
− Slike snimljene s preklopkom POWER na
PLAY/EDIT su veličine 1440 T 810 kad su u HDV
formatu, 640 T 360 kad su u DV formatu (16:9) i 640
T 480 kad su u DV formatu (4:3).
• Pomoću graničnika (str. 102) poništite zaštitu slika na
Memory Sticku Duo prije uporabe Memory Sticka.
Čak i ako obrišete sve slike u mapi, mapa se ne briše.
* Veličina slike je nepromjenjiva u sljedećim slučajevima:
• Broj slika koje je moguće snimiti prikazan je u tablici.
Gornji broj je za [FINE] kvalitetu slike, a donji za
[STANDARD] kvalitetu slike.
• Kad koristite Memory Stick Duo tvrtke Sony
Corporation, broj snimljenih slika ovisit će o uvjetima
snimanja.
48
• Dok je na zaslonu prikazana poruka [: Erasing all
data...] nemojte:
− pomicati preklopku POWER ili pritisnuti neku od
tipaka.
− vaditi Memory Stick Duo.
: FORMAT
REC FOLDER (mapa za snimanje)
Isporučeni Memory Stick Duo već je tvornički
formatiran i nije ga potrebno ponovo formatirati.
Odaberite mapu za snimanje tipkama m/n i
dodirnite j.
Dva puta dodirnite [YES] t t.
Formatiranje je gotovo. Brišu se sve slike.
• Tvornički podešena mapa za snimanje jest 101MSDCF.
• Dok je na zaslonu prikazana poruka [: Formatting...],
nemojte učiniti nešto od sljedećeg:
− pomaknuti preklopku POWER ili pritisnuti neku od
tipaka.
− vaditi Memory Stick Duo.
• Formatiranjem se brišu svi podaci s Memory Sticka
Duo, uključujući zaštićene slike i novonačinjene mape.
• Kad snimite sliku u mapu ista mapa će postati
standardna mapa za reprodukciju.
PB FOLDER (mapa za reprodukciju)
Odaberite mapu za reprodukciju tipkama m/n i
dodirnite j.
FILE NO.
B SERIES
Odaberite za nastavak pridjeljivanja brojeva
datoteka redom čak i nakon zamjene Memory
Sticka. Pridjeljivanje brojeva datotekama počinje
iznova nakon izrade nove mape ili zamjene mape
za snimanje drugom.
RESET
Odaberite za resetiranje broja datoteke na 0001
nakon svake izmjene Memory Sticka Duo.
NEW FOLDER
Na Memory Sticku Duo je moguće načiniti novu
mapu (102MSDCF do 999MSDCF). Kad se mapa
popuni (maksimalno 9999 slika), automatski se
načini nova.
Dodirnite [YES] t t.
• Načinjene mape nije moguće obrisati u kamkorderu.
Potrebno je formatirati Memory Stick Duo (str. 49) ili ih
obrisati na računalu.
• Broj slika koje možete snimiti na Memory Stick Duo se
može smanjiti s povećanjem mapa.
49
Izbornik PICT.APPLI.
Specijalni efekti na slikama i dodatne funkcije za
snimanje/reprodukciju (SLIDE SHOW/PICT. EFFECT,
itd.)
Možete dodati digitalni efekt snimkama.
Tvornička podešenja označena su simbolom B.
Indikatori u zagradama se pojave kad je opcija
odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte str. 38.
A Dodirnite željeni efekt.
B Podesite efekt dodirom tipaka [/\ i
dodirnite j.
Kada dodirnete [STILL] i j, slika vidljiva na
zaslonu pohranjuje se kao fotografija.
D. EFFECT (digitalni efekt)
Efekt
FADER
Parametri za podešavanje
CINEMA EFECT* Nije potrebno podešavanje.
Trenutno snimljenim slikama možete dodati
sljedeće efekte:
A Odaberite željeni efekt i dodirnite j.
B Pritisnite REC START/STOP.
Indikator zatamnjenja/odtamnjenja prestane treptati
i nestaje kad završi postupak.
Za poništenje postupka u koraku 1 dodirnite
[OFF].
STILL
Stupanj prozirnosti
fotografija koje dodajete
video zapisima
FLASH
Vremenski razmak između
fotografija
TRAIL
Vrijeme nestajanja sporedne
slike.
OLD MOVIE*
Nije potrebno podešavati.
* Dostupno samo tijekom snimanja.
zatamnjenje
odtamnjenje
WHITE FADER]
C Dodirnite j.
Pojavi se oznaka '.
Za isključenje [D. EFFECT] (digitalnog efekta)
odaberite [OFF] u koraku 1.
BLACK FADER
MOSAIC FADER
MONOTONE
Kod odtamnjenja slika se postupno mijenja iz crno
bijele u sliku u boji.
Kod zatamnjenja slika se mijenja iz slike u boji u
crno bijelu.
50
CINEMA EFFECT (cinematic efekt)
Slikama možete dodati kinematografski ugođaj
tako da im podesite kvalitetu.
STILL
U video zapis možete umetnuti fotografiju.
FLASH (flash motion)
Možete snimati video zapise objekta koji se brzo
kreće (efekt stroboskopa).
TRAIL
Možete snimati sliku tako da sporedna slika
postepeno nestaje u obliku traga.
OLD MOVIE
Zapisima se dodaje smeđa nijansa tako da izgledaju
kao stari filmovi.
• Ne možete promijeniti u drugi digitalni efekt tijekom
snimanja slika na kasetu s odabranim [CINEMA EFECT].
PASTEL
Slika izgleda kao blijedi pastelni crtež.*
MOSAIC
• Na kasetu u kamkorderu ne možete snimiti slike
editirane uporabom specijalnih efekata.
• Nije moguće dodati efekt slikama ubačenim s vanjskih
izvora. Reproducirane slike editirane s digitalnim
efektima prenose se putem a HDV/DV (i.LINK)
priključnice bez kontrole efekta.
• Slike editirane uporabom specijalnih efekata možete
pohraniti na Memory Stick Duo (str. 67) ili ih snimiti na
drugu kasetu (str. 62).
PICT. EFFECT (efekti slike)
Prije ili nakon snimanja slici je moguće dodati
posebne efekte. Kad odaberete efekt, pojavi se
simbol ).
Slika je zrnata (mozaična).*
* Ovaj efekt je raspoloživ samo tijekom snimanja.
• Kad koristite funkciju BACK LIGHT, ne možete
odabrati [SKINTONE], a kad je koristite u kombinaciji
sa značajkom [PICT.EFFECT] podešenom na
[SKINTONE], podešenje [SKINTONE] se poništava.
• Nije moguće dodati efekt slikama ubačenim s vanjskih
izvora. Reproducirane slike editirane s digitalnim
efektima prenose se putem a HDV/DV (i.LINK)
priključnice bez kontrole efekta.
• Slike kojima ste dodali efekt možete kopirati na drugu
kasetu (str. 62).
B OFF
Odaberite ako ne želite koristiti efekte.
SKINTONE
Za postizanje toplih tonova kože.
NEG.ART
Slika je kao na negativu.
SEPIA
Slika je smeđe tonirana.
B&W
Slika je crno-bijela.
SOLARIZE
SLIDE SHOW
Slike pohranjene na Memory Stick Duo (ili u
odabranu mapu) je moguće reproducirati u obliku
prezentacije (slide show).
A Dodirnite y t [PB FOLDER].
B Odaberite [ALL FILES (,)] ili [CURRNT
FOLDER (-)] i dodirnite j.
Odaberete li [CURRNT FOLDER (-)], sve slike
u mapi za reprodukciju (koju ste odabrali u opciji
[PB FOLDER] (str. 49) se reproduciraju redom.
C Dodirnite [REPEAT].
D Odaberite [ON] ili [OFF] i zatim j.
Za ponavljanje prezentacije odaberite [ON (|)].
Odaberite OFF za samo jednu prezentaciju.
E Dodirnite [END] t [START].
Za isključenje prezentacije dodirnite [END]. Za
pauzu reprodukcije dodirnite [PAUSE].
• Moguće je odabrati prvu sliku za prezentaciju tako da
prije dodira tipke [START] dodirnete [/\.
Slika izgleda poput crteža sa snažnim kontrastom.
nastavlja se ,
51
Izbornik PICT.APPLI. (nastavak)
INT. REC-STL (snimanje slika u intervalu)
Kamkorder snima fotografije u odabranim
intervalima i pohranjuje ih na Memory Stick Duo.
Ova funkcija je korisna ako želite zabilježiti
kretanje oblaka ili promjene dnevnog svjetla.
• Podešenje ne možete pohraniti tijekom snimanja.
• Za promjenu pohranjenog podešenja potrebne su
otprilike 4 sekunde.
• Pohranite li [SHOT TRANS], istovremeno će se također
pohraniti podešenje za [WHITE BAL.].
• Kut snimanja tijekom primjene funkcije [SHOT
TRANS] se razlikuje.
• Koristite tronožac jer funkcija [STEADYSHOT] ne radi.
DEMO način
[a]: Snimanje
[b]: Interval
A Dodirnite y t željeni vremenski interval (1,5
ili 10 minuta) t j t [ON] t j t t.
B Pritisnite PHOTO dokraja.
Oznaka 0 prestaje treptati i počinje snimanje u
intervalima.
Za isključenje snimanja u intervalima u koraku 1
odaberite [OFF].
SHOT TRANS
Možete pohraniti podešenja izoštravanja i zuma te
zatim promijeniti podešenje snimanja s tekućeg na
pohranjeno čime ćete dobiti blagi prijelaz između
scena (Shot transition).
STORE
Podesite zum (str. 24) i izoštravanje (str. 25) na
željeni način i pritisnite [STORE-A]. [SHOT-A]
trepće i pohrani se. Također pohranite [STORE-B].
EXEC
Dodirnite [NEXT] t [EXEC-A] ili [EXEC-B] i
podešenje snimanja će prijeći na pohranjeno.
Dodirnite [BACK] za ponovnu pohranu ili
dodirnite [END] za dovršetak postupka.
52
Tvorničko podešenje je [ON] i omogućuje Vam
demo prikaz u trajanju oko 10 minuta nakon
vađenja kasete i Memory Sticka Duo iz
kamkordera i pomicanja preklopke POWER prema
dolje za uključenje žaruljice CAMERA-TAPE.
• Prikaz mogućnosti se prekida u dolje navedenim
slučajevima.
− Kad tijekom prikaza mogućnosti dodirnete zaslon.
(Prikaz mogućnosti se pokreće ponovo za približno
deset minuta.)
− Kad uložite kasetu ili Memory Stick Duo.
− Kad je odabran neki drugi način rada osim CAMERATAPE.
PictBridge PRINT
Pogledajte str. 69.
Izbornik EDIT/PLAY
Postavke za editiranje ili reprodukciju u različitim
načinima (VAR.SPD PB/END SEARCH, itd).
Tvornička podešenja označena su simbolom B.
Indikatori u zagradama se pojave kad je opcija
odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte str. 38.
• Slika u HDV formatu može ispasti izobličena tijekom:
− pretraživanja slike
− reprodukcije unatrag.
, REC CTRL (kontrola za snimanje video
zapisa)
Pogledajte str. 65.
, VAR.SPD PB (brzine reprodukcije)
Dok gledate video zapise možete odabrati brzinu
reprodukcije.
A Tijekom reprodukcije dodirnite sljedeće tipke:
Za
Dodirnite
promjenu smjera
reprodukcije*
: (okvir)
usporenu
reprodukciju**
}
Za obrnuti smjer:
: (okvir) t
} DV.
reprodukciju sliku
po sliku
= (okvir) u pauzi
reprodukcije.
Za obrnuti smjer ponovo
dodirnite : tijekom
reprodukcije sliku po sliku.
DV.
* U sredini, pri vrhu ili dnu zaslona se pojavljuju
vodoravne linije. To nije kvar.
** Kod izlaznog signala iz a HDV/DV (i.LINK)
priključnice usporena reprodukcija se neće odvijati
ravnomjerno.
BURN DVD
Kad je kamkorder spojen na osobno računalo Sony
serije VAIO, pomoću ove funkcije je moguće
jednostavno snimiti sliku s kasete na DVD. (Direct
Access to "Click to DVD"). Detalje potražite u
poglavlju "Snimanje DVD-a" (Direct Access to
"Click to DVD" (str. 77).
• Slika će se na DVD kopirati u SD (standardna
definicija) kvaliteti.
END SEARCH
EXEC
Posljednja snimljena slika reproducira se oko pet
sekundi i zatim se reprodukcija automatski
zaustavlja.
CANCEL
Odaberite za isključenje funkcije [END
SEARCH].
B Dodirnite p i zatim t.
Za povratak na normalnu reprodukciju, dva puta
dodirnite } (reprodukcija/pauza) (jednom
tijekom reprodukcije sliku po sliku).
• Snimljeni zvuk se ne čuje. Također je moguća pojava
mozaičkih uzoraka prethodnih slika.
• Izlaznog video signala u HDV formatu koji se prenosi
putem a HDV/DV (i.LINK) priključnice neće biti u
pauzi ili u nekom od načina osim normalne
reprodukcije.
53
Izbornik STANDARD SET
Postavke tijekom snimanja na kasetu i druge osnovne
postavke (REC MODE/MULTI-SOUND/
LCD/VF SET/DISP OUTPUT, itd.)
Tvornička podešenja označena su simbolom B.
Indikatori u zagradama se pojave kad je opcija
odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte str. 38.
VCR HDV/DV
Odaberite signal reprodukcije. Standardni odabir je
[AUTO].
Kad je kamkorder spojen na drugi uređaj i.LINK
kabelom (opcija), odaberite ulazni/izlazni signal s a
HDV/DV (i.LINK) priključnice. Odabrani signal se
snima ili reproducira.
• Kad odaberete [AUTO] i signal se mijenja između HDV
i DV, slika i zvuk nakratko nestaju.
• Kad je [i.LINK CONV] podešen na [ON], slike se
reproduciraju na sljedeći način:
− [AUTO]: HDV signal se pretvara u DV format a DV
signal se reproducira u izvornom obliku.
− [HDV]: HDV signal se pretvara u DV format a DV
signal se ne reproducira.
− [DV]: DV signal se reproducira u izvornom obliku, a
HDV signal se ne reproducira.
REC FORMAT
Odabir formata snimanja kad je preklopka POWER
podešena na CAMERA. Tijekom snimanja svijetli
žaruljica odabranog formata.
B HDV1080i (HDV1080i)
Odaberite za snimanje u HDV1080i standardu.
B AUTO
Odaberite za reprodukciju signala automatskom
promjenom formata između HDV i DV.
Ako ste uređaje povezali putem i.LINK
priključnice, odaberite za snimanje/reprodukciju
ulaznih/izlaznih signala s a HDV/DV (i.LINK)
priključnice uz automatsku promjenu formata
između HDV i DV.
HDV
Odaberite za reprodukciju signala samo u HDV
formatu.
Ako ste uređaje povezali putem i.LINK priključnice,
odaberite za snimanje/reprodukciju
ulaznih/izlaznih signala samo u HDV formatu.
Odaberite ovo podešenje kad spajate kamkorder na
računalo, itd.
DV
Odaberite za reprodukciju signala samo u HDV
formatu.
Ako ste uređaje povezali putem i.LINK
priključnice, odaberite za snimanje/reprodukciju
ulaznih/izlaznih signala samo u DV formatu.
Odaberite ovo podešenje kad spajate kamkorder na
računalo, itd.
• Odspojite i.LINK kabel prije podešavanja parametra
[VCR HDV/DV]. U suprotnom, spojeni TV prijemnik
možda neće moći prepoznati video signal s kamkordera.
54
DV (DV)
Odaberite za snimanje u DV formatu.
• Kad istovremeno gledate sliku i snimate na uređaj
spojen pomoću i.LINK kabela (opcija), također podesite
parametar [i.LINK CONV] u skladu s tim.
DV SET DV
x
REC MODE (način snimanja)
B SP (1)
Odaberite za snimanje u SP (standardna
reprodukcija) načinu na kasetu.
LP (2)
Odaberite za produženje vremena snimanja do 1,5
puta u odnosu na SP način (Long Play).
• Prilikom reprodukcije zapisa snimljenih u LP načinu na
drugom kamkorderu ili videorekorderu mogu se pojaviti
mozaične smetnje i zvuk može biti isprekidan.
• Ako na jednu kasetu snimate u SP i LP načinu, slika pri
reprodukciji može biti izobličena ili vremenska oznaka
između zapisa neće biti točna.
x
WIDE SELECT
AVUDIO MIX
x
Na kasetu je moguće snimati u formatu koji se
prilagođava zaslonu na kojem će slika biti
prikazana.
Možete provjeriti zvuk snimljen na kasetu
uporabom drugog uređaja s audio presnimavanjem
tijekom reprodukcije.
B 16:9 WIDE
Snimanje slika za reprodukciju na TV prijemniku
formata 16:9.
4:3 (:)
Snimanje slika za reprodukciju na TV prijemniku
formata 4:3.
Kod gledanja slike na LCD zaslonu/u tražilu dok je
odabrana opcija [16:9 WIDE].
Dodirnite z/{ za podešavanje balansa
između izvornog (ST1) i naknadno snimljenog
zvuka (ST2). Zatim dodirnite j.
• Čuje se izvorni zvuk (ST1) kao tvorničko podešenje.
Na 4:3 TV-prijemniku*
• Izvedeno podešenje će se vratiti na standardnu
vrijednost ako ostavite preklopku POWER na OFF
(CHG) duže od 12 sati.
VOLUME
Za podešavanje glasnoće dodirnite tipkama
[/\.
Na 16:9 wide screen TVprijemniku
* Reproducirana slika će možda izgledati drukčije, ovisno
o spojenom TV prijemniku.
• Snimljena [16:9 WIDE] slika reproducirana na 4:3 TV
prijemniku ima istu širinu kao i izvorna, no "orezana" je
vodoravno. Za bolji prikaz na 4:3 TV prijemniku,
podesite [
WIDE SELECT] NA [4:3] na kamkorderu
pri snimanju slike.
x
AUDIO MODE
B 12BIT
Odaberite za snimanje u 12-bitnom načinu (dva
stereo zvuka).
MULTI-SOUND
Moguće je odabrati način reprodukcije zvuka
snimljenog pomoću drugih uređaja s dvostrukim
zvučnim zapisom ili stereo zvukom.
B STEREO
Reprodukcija zapisa s glavnim i sporednim
zvukom (ili stereo zvukom).
1
Reprodukcija s glavnim ili zvukom u lijevom
kanalu.
2
Reprodukcija sa sporednim ili zvukom u desnom
kanalu.
16BIT (^16b)
• U ovom kamkorderu je moguća reprodukcija kasete s
dvostrukim zvukom, ali takav zvuk nije moguće snimati.
Odaberite za snimanje u 16-bitnom načinu (jedan
stereo zvuk visoke kvalitete).
• Podešenje se vraća na [STEREO] ako ostavite
preklopku POWER na OFF (CHG) duže od 12 sati.
• Kod snimanja u HDV formatu, zvuk se automatski
snima u [16BIT] modu.
nastavlja se ,
55
Izbornik STANDARD SET (nastavak)
MIC LEVEL (razina mikrofona)
Možete ručno podesiti razinu zvuka koji se snima.
B AUTO
LCD/VF SET
Ovaj postupak neće utjecati na snimljenu sliku.
x LCD BRIGHT
Odaberite za automatsko podešavanje razine zvuka
koji se snima.
Možete podesiti svjetlinu LCD zaslona.
MANUAL
A Svjetlinu podesite tipkama [/\.
B Dodirnite j.
Dodirnite [/\ za podešavanje razine zvuka
tijekom snimanja ili u pripravnom stanju. Na
zaslonu se pojavi skala podešenja razine zvuka.
Razina zvuka za snimanje povećava se kako se
skala pomiče desno. Kad promijenite standardno
podešenje, pojavi se indikator razine zvuka koji će
se snimati.
• Pri podešavanju zvuka koristite slušalice kako biste ga
mogli čuti.
• Podešenje se vrati na [AUTO] kad ostavite preklopku
POWER na OFF (CHG) duže od 12 sati.
• Limitator u kamkorderu omogućuje snimanje sa smanjenim izobličenjem, čak i ako podesite previsoku razinu
snimanja u [MANUAL] modu. Za najbolje rezultate
podesite razinu snimanja tako da ne prelazi 0 dB.
EXT SUR MIC
(vanjski surround mikrofon)
• Možete također isključiti pozadinsko osvjetljenje (str. 16).
x LCD BL LEVEL
Moguće je podesiti svjetlinu LCD zaslona.
B NORMAL
Standardna svjetlina.
BRIGHT
Odaberite za svjetliji LCD zaslon.
• Kad spojite kamkorder na vanjske izvore napajanja,
automatski se bira [BRIGHT].
• Kad odaberete [BRIGHT], vijek trajanja baterije se
smanjuje za oko 10% tijekom snimanja.
x LCD COLOR
Dodirnite [/\ za podešavanje boje na LCD
zaslonu.
B WIDE STEREO (])
Snima dvokanalni zvuk koji je intenzivniji ukoliko
spojite mikrofon (opcija).
STEREO
Snima uobičajen stereo zvuk.
• Za snimanje [WIDE STEREO] zvuka trebate
kompatibilan dodatni pribor, primjerice ECM-HQP1
mikrofon (opcija).
• Zvuk se snima kao [STEREO] ako niste spojili
mikrofon, čak i ako odaberete drugu postavku.
Slabiji intenzitet
Jači intenzitet
x VF B.LIGHT
Moguće je podesiti svjetlinu tražila.
B NORMAL
Standardna svjetlina.
BRIGHT
Odaberite za svjetlije tražilo.
• Kad spojite kamkorder na vanjske izvore napajanja,
automatski se bira [BRIGHT].
• Kad odaberete [BRIGHT], vijek trajanja baterije se
malo smanji tijekom snimanja.
56
COMPONENT
Odaberite [COMPONENT] kad kamkorder spajate
na TV prijemnik putem komponentnog ulaznog
priključnice.
B 16:9
Odaberite za gledanje zapisa na 16:9 wide TV
prijemniku.
Snimke HDV formata
Snimke DV formata
576i
Odaberite ako ste spojili kamkorder na TV
prijemnik s komponentnim ulazom.
B 1080i/576i
Odaberite ako ste spojili kamkorder na TV
prijemnik s komponentnim ulazom putem kojeg je
moguće prenositi 1080i signal.
4:3
Odaberite za gledanje zapisa na 4:3 standardnom
TV prijemniku.
Snimke HDV
formata
Snimke DV
formata
i.LINK CONV
Kad je preklopka POWER podešena na CAMERA,
ovo je podešenje učinkovito samo kad je u opciji
[REC FORMAT] odabran [HDV1080i].
Kad je preklopka POWER podešena na VCR, ovo
je podešenje učinkovito samo kad je u opciji [VCR
HDV/DV] odabran [AUTO] ili [HDV].
B OFF
Odaberite za prijenos signala slike putem a
HDV/DV priključnice u skladu s podešenjima
parametara [REC FORMAT] i [VCR HDV/DV].
USB SELECT
Odaberite [USB SELECT] za prikaz slike na
računalu putem USB kabela (isporučen) (str. 72),
ili spojite kamkorder na PictBridge-kompatibilan
pisač.
B MEMORY STICK
ON (HDV t DV)
Odaberite za gledanje snimaka s Memory Sticka
Duo.
Odaberite ako želite da se putem a HDV/DV
priključnice uvijek prenose signali slike DV
formata.
PictBridge PRINT
• Detalje o prijenosu signala putem i.LINK povezivanja
(str. 54) potražite u opisu parametra [VCR HDV/DV].
• Prije podešavanja [i.LINK CONV], odspojite i.LINK
kabel jer u suprotnom spojeni video uređaj neće moći
prepoznati video signal s ovog kamkordera.
Pogledajte str. 69.
DISP GUIDE
Pogledajte str. 17.
STATUS CHECK
TV TYPE
Potrebno je odabrati format slike u skladu sa
spojenim TV prijemnikom. Snimke će se
reproducirati kao na sljedećim ilustracijama.
Možete provjeriti podešenja sljedećih opcija:
− [COMPONENT] (str. 57)
− [i.LINK CONV] (str. 57)
− [TV TYPE] (str. 57)
− [VCR HDV/DV] (kad podesite preklopku POWER na
PLAY/EDIT) (str. 54)
nastavlja se ,
57
Izbornik STANDARD SET (nastavak)
GUIDEFRAME
Moguć je prikaz okvira za provjeru je li objekt u
kadru vodoravno ili okomito. Podesite
[GUIDEFRAME] na [ON]. Okvir se ne snima. Za
isključenje okvira pritisnite DISPLAY/BATT INFO.
• Postavite križić u sredini okvira na objekt kako bi
postigli skladnu kompoziciju.
COLOR BAR
Možete prikazati skalu boja ili je snimiti na kasetu
tako da podesite [COLOR BAR] na [ON]. Ova
mogućnost je korisna za podešavanje boje na
priključenom monitoru.
• Kod slike snimljene s bljeskalicom pojavi se oznaka (.
• Kod prikaza podataka DATE/TIME, datum i vrijeme su
prikazani na istom mjestu. Ako snimite sliku bez
podešavanja sata, pojavit će se [-- -- ----] i [--:--:--].
, REMAINING
B AUTO
Odaberite za prikaz preostalog kapaciteta kasete na
8 sekundi u sljedećim slučajevima:
• Kad preklopku POWER podesite na PLAY/EDIT ili
CAMERA-TAPE dok je uložena kaseta.
• Kad dodirnete } (reprodukcija/pauza).
ON
Odaberite za trajni prikaz indikatora preostale
kasete.
DATA CODE
Prikaz informacija koje se automatski pohranjuju
tijekom snimanja.
B OFF
Odaberite za isključenje prikaza podataka o snimanju.
DATE/TIME
Prikaz datuma i vremena.
CAMERA DATA (ispod)
Odaberite za prikaz podataka o podešenju
kamkordera.
REMOTE CTRL (daljinski upravljač)
Tvorničko podešenje je [ON] i omogućuje uporabu
daljinskog upravljača (str. 32).
• Odaberite [OFF] za isključenje daljinskog upravljača za
sprečavanje reakcije kamkordera na naredbe daljinskog
upravljača drugog videorekordera.
REC LAMP (žaruljica snimanja)
Ova se žaruljica neće uključivati tijekom snimanja
kad opciju podesite na [OFF]. (Tvorničko
podešenje je [ON].)
BEEP
B ON
Melodija se oglašava kad pokrenete/prekinete
snimanje ili dodirujete zaslon.
A
B
C
D
E
F
Funkcija SteadyShot isključena*
Ekspozicija*
Ravnoteža bijele boje*
Glasnoća*
Brzina zatvarača
Otvor blende
* Pojavljuje se samo tijekom reprodukcije kasete.
• Vrijednosti podešenja ekspozicije (0EV), brzine
zatvarača i otvora blende se pojavljuju tijekom
reprodukcije slike s Memory Sticka Duo.
58
OFF
Isključenje melodije.
DISP OUTPUT
B LCD PANEL
Izbornik TIME/LANGU.
(CLOCK SET/WORLD TIME/LANGUAGE)
Odaberite za prikaz informacija poput vremenske
oznake na LCD zaslonu i u tražilu.
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte str. 38.
V-OUT/PANEL
Odaberite za prikaz informacija poput vremenske
oznake na TV zaslonu, LCD zaslonu i u tražilu.
MENU ROTATE
B NORMAL
Odaberite za listanje opcija izbornika prema dolje
dodirom na m.
OPPOSITE
Odaberite za listanje opcija izbornika prema gore
dodirom na m.
CLOCK SET
Pogledajte str. 18.
WORLD TIME
Kad koristite kamkorder u inozemstvu, moguće je
podesiti vremensku razliku dodirom tipaka
[/\ i uskladiti točno vrijeme s razlikom.
Podesite li razliku na 0, sat se vraća na izvorno
podešeno vrijeme.
LANGUAGE
A.SHUT OFF (automatsko isključenje)
B 5 min
Protekne li približno pet minuta bez pokretanja
neke od funkcija, kamkorder se automatski
isključuje.
NEVER
Odaberite za isključenje funkcije automatskog
isključenja.
Moguće je odabrati jezik izbornika na zaslonu.
Raspoloživi su sljedeći jezici: engleski,
pojednostavljeni engleski, tradicionalni kineski,
pojednostavljeni kineski, francuski, španjolski,
portugalski, njemački, nizozemski, talijanski, grčki,
ruski, arapski, perzijski ili tajlandski.
• Kamkorder nudi opciju [ENG[SIMP]] (pojednostavljeni
engleski) ukoliko ne možete pronaći svoj materinji
jezik.
• Kad spojite kamkorder na mrežno napajanje, opcija
[A.SHUT OFF] se automatski podesi na [NEVER].
CALIBRATION
Pogledajte str. 108.
59
Podešavanje izbornika Personal
U ovaj izbornik možete dodati često korištene
opcije ili ih razvrstati željenim slijedom za svaki
položaj preklopke POWER. To je vrlo korisno za
naredbe koje najčešće koristite.
Dodavanje opcija izbornika
Moguće je dodati do 28 opcija izbornika za svaki
od načina rada (položaj preklopke POWER).
Želite li ih dodati još, potrebno je obrisati manje
važne opcije izbornika.
Brisanje opcija izbornika
1 Dodirnite g t [P-MENU SET UP] t
[DELETE].
Ako željeni izbornik nije prikazan na zaslonu,
dodirnite h/i.
1 Dodirnite g t [P-MENU SET UP] t
[ADD].
Ako željeni izbornik nije prikazan na zaslonu,
dodirnite h/i.
2 Dodirnite m/n za odabir kategorije
izbornika i dodirnite j.
3 Dodirnite m/n za odabir opcije
izbornika i dodirnite j t [YES] t t.
Izbornik se dodaje na kraj liste.
60
2 Dodirnite opciju izbornika koju želite
obrisati.
3 Dodirnite [YES] t t.
• Nije moguće obrisati [MENU] i [P-MENU SET UP].
Podešavanje slijeda opcija unutar
izbornika Personal
1 Dodirnite g t [P-MENU SET UP] t
[SORT].
Ako željeni izbornik nije prikazan na zaslonu,
dodirnite h/i.
2 Dodirnite opciju izbornika koju želite
premjestiti.
3 Dodirnite m/n za pomicanje opcije
izbornika na željeno mjesto.
4 Dodirnite j.
Želite li razvrstati još opcija, ponovite korake
od 2 do 4.
5 Dodirnite [END] t t.
• Nije moguće pomaknuti [P-MENU SET UP].
Inicijaliziranje podešenja izbornika
Personal (Reset)
Dodirnite g t [P-MENU SET UP] t
[RESET] t [YES] t [YES] t t.
Ako željeni izbornik nije prikazan na zaslonu,
dodirnite h/i.
61
Presnimavanje na drugi uređaj, npr. videorekorder, DVD
rekorder, itd.
Spojite kamkorder na zidnu utičnicu pomoću isporučenog AC adaptera (str. 11).
Također pogledajte upute za uporabu uređaja koje namjeravate spojiti.
Spajanje na vanjske uređaje
Način spajanja i kvaliteta slike će se razlikovati ovisno o korištenoj video opremi i priključcima.
{: Tok signala
Kamkorder
Kabel
Vanjski uređaj
HDV1080i-kompatibilan
uređaj
i.LINK kabel (opcija)
tHD kvaliteta *1
Potrebno je koristiti .LINK priključnicu
kompatibilnu s HDV1080i standardom.
i.LINK kabel (opcija)
AV uređaj s i.LINK
priključnicom
i.LINK kabel (opcija)
tSD kvaliteta *1
AV uređaj sa S VIDEO priključnicom
A/V spojni kabel sa S VIDEO
priključkom (opcija)
tSD kvaliteta *1
(crveni)
(bijeli)
(žuti)
Ne spajajte video priključak
(žuti).
AV uređaj s audio/video priključcima *2
A/V spojni kabel (isporučen)
(crveni)
(bijeli)
(žuti)
tSD kvaliteta *1
*1 Snimke u DV formatu reproduciraju se u SD (standardna definicija) kvaliteti bez obzira na povezivanje.
*2 Kad spajate kamkorder na mono uređaj, spojite žuti priključak A/V spojnog kabela na video priključnicu uređaja, a
bijeli i crveni priključak u audio priključnicu uređaj.
Priključnice na kamkorderu
Otvorite pokrov priključnica i spojite kabel.
62
Uporaba i.LINK kabel (opcija)
Format kopirane snimke razlikuje se ovisno o formatu izvorne snimke ili opreme za snimanje. Odaberite
potrebno podešenje iz tablice kako biste podesili izbornik.
• Odspojite i.LINK kabel (opcija) prije promjene ovih podešenja izbornika, u protivnom video oprema možda neće
pravilno prepoznati video signal.
Format kopiranja
Format
snimanja na
kamkorderu
Format opreme za snimanje
HDV
format*1
DV format
Kopiranje HDV u
HDV
HDV
HDV
–*3
Kopiranje HDV u
DV
HDV
DV
DV
DV
DV
DV
HDV/DV
DV
DV
Kopiranje samo
dijelova snimljenih
u HDV formatu
HDV
HDV
–*3
DV
–*2
–*3
Kopiranje samo
dijelova snimljenih
u DV formatu
HDV
–*2
–*2
DV
DV
DV
Kopiranje DV u DV
Podešenja izbornika
[VCR HDV/DV]
(str. 54)
[i.LINK CONV]
(str. 57)
[OFF]
[AUTO]
[ON HDV
t DV]
[OFF]
Kad je kaseta snimljena i u HDV i DV formatu.
Kopiranje HDV i
DV formata u DV
[AUTO]
[ON HDV
t DV]
[HDV]
[OFF]
[DV]
[OFF]
*1 Oprema usklađena s HDV1080i standardom.
*2 Ne kopira se ni slika ni zvuk.
*3 Uređaj ne prepozna snimku pa nije moguće presnimavanje.
• Kad je opcija [VCR HDV/DV] podešena na [AUTO] i signal se prebacuje između HDV i DV, privremeno nestane slika
i zvuk.
• Kad presnimavate na HDR-HC1E, na uređaju za snimanje također podesite [VCR HDV/DV] na [AUTO] (str. 54).
• Ako i za reprodukciju i za snimanje koristite HDR-HC1E te ih povežete i.LINK kabelom (opcija), snimke se ne
nastavljaju glatko nakon pauze snimanja ili zaustavljanja.
Kod povezivanja A/V spojnim kabelom sa S VIDEO priključkom (opcija)
Povežite S video priključkom umjesto video priključka (žuti). Takvo povezivanje omogućuje vjerniju
sliku. Ovo povezivanje daje DV sliku veće kvalitete. Spojite li samo S video priključak, neće se čuti zvuk.
nastavlja se ,
63
Presnimavanje na drugi uređaj, npr. videorekorder, DVD rekorder, itd.
Presnimavanje na drugi uređaj
1 Spojite na kamkorder videorekorder na
koji želite snimati.
Za detalje pogledajte str. 62.
• Podesite [DISP OUTPUT] na [LCD PANEL]
(standardno podešenje) kod povezivanja A/V
spojnim kabelom (isporučen) (str. 58).
2 Pripremite videorekorder za snimanje.
Kad presnimavate na videorekorder, stavite
kasetu za snimanje.
Kad snimate na DVD rekorder, stavite DVD za
snimanje.
Ako videorekorder ima preklopku za odabir
ulaza, postavite je na ulaz (primjerice video ulaz
1, video ulaz 2, itd.).
3 Pripremite kamkorder za reprodukciju.
Stavite snimljenu kasetu.
Pomaknite preklopku POWER prema dolje za
uključenje žaruljice PLAY/EDIT.
Podesite [TV TYPE] (str. 57) u skladu s
uređajem za reprodukciju (TV, itd.).
4 Pokrenite reprodukciju na kamkorderu i
snimanje na videorekorderu.
Pogledajte upute za uporabu videorekordera.
5 Po završetku, zaustavite snimanje na
kamkorderu i videorekorderu.
64
• Putem a HDV/DV (i.LINK) priključnice ne možete
snimiti:
− indikatore;
− snimke editirane s [PICT. EFFECT] (str. 51) ili
[D. EFFECT] (str. 50);
− naslove snimljene drugim kamkorderom.
• Za snimanje datuma/vremena i podataka o podešenju
kamkordera kod povezivanja A/V spojnim kabelom
(isporučen), uključite njihov prikaz na zaslonu (str. 58).
• Signal slika snimljenih u HDV formatu ne prolazi kroz a
HDV/DV (i.LINK) priključnicu u pauzi reprodukcije ili
prilikom nestandardne reprodukcije.
• Koristite li i.LINK kabel (opcija):
− snimljena slika u pauzi može imati smetnje tijekom
snimanja na videorekorder;
− informacije o snimanju (datum/vrijeme/podešenja
kamkordera) možda neće biti prikazane ili snimljene,
što ovisi o uređaju ili aplikaciji;
− zvuk i sliku ne možete snimati odvojeno.
• Kad koristite i.LINK kabel (opcija), signali zvuka i slike
prenose se digitalno, a rezultat su visokokvalitetne slike.
• Kad je spojen i.LINK kabel (opcija), na LCD zaslonu se
pojavi oznaka formata izlaznog signala (HDVOUT
t ili DVOUT t).
Snimanje slika s
videorekordera X
Moguće je snimati slike s videorekordera na kasetu
ili na Memory Stick Duo uložen u kamkorder.
Također možete snimiti prizor kao fotografiju na
Memory Stick Duo. Stavite kasetu ili Memory
Stick Duo za snimanje u kamkorder.
• Za ovaj postupak potrebno je koristiti i.LINK kabel
(opcija). Za snimanje slike možete koristiti samo
priključnicu a HDV/DV (i.LINK).
• Kamkorder može snimati samo s PAL izvora.
Primjerice, francuski video ili TV programi (SECAM)
neće se snimiti ispravno. Detalje o TV sustavima
potražite na str. 99.
• Koristite li 21-pinski adapter za PAL izvor, potreban
Vam je dvosmjerni 21-pinski adapter (opcija).
HDV1080ikompatibilan uređaj
AV uređaj s i.LINK
priključnicom
Snimanje video zapisa
1 Pomaknite preklopku POWER prema
dolje za uključenje žaruljice PLAY/EDIT.
2 Podesite ulazni signal kamkordera.
Podesite [VCR HDV/DV] na [AUTO] kad
snimate s uređaja koji podržava HDV format.
Podesite [VCR HDV/DV] na [DV] ili [AUTO]
kad snimate s uređaja koji podržava DV format
(str. 54).
3 Spojite videorekorder na kamkorder.
• Kad je spojen i.LINK kabel (opcija), na LCD
zaslonu se pojavi oznaka formata ulaznog signala
(HDVIN t ili DVIN t). (Ta oznaka se
može pojaviti na ekranu uređaja za reprodukciju, no
neće se snimiti.)
tHD kvaliteta
tSD kvaliteta
na i.LINK (IEEE1394)
priključnicu
4 Stavite kasetu u videorekorder.
5 Podesite kamkorder na snimanje.
Dodirnite g t [, REC CTRL] t
[REC PAUSE].
6 Pokrenite reprodukciju kasete u
i.LINK kabel
(opcija)
videorekorderu.
Slika koja se reproducira na spojenom uređaju
pojavi se na LCD zaslonu kamkordera.
na a HDV/DV
(i.LINK)
priključnicu
{: Tok signala
* Potrebno je koristiti i.LINK priključnicu kompatibilnu s
HDV1080i standardom.
nastavlja se ,
65
Snimanje slika s videorekordera ili TV-a (nastavak)
7 Dodirnite [REC START] na dijelu od
kojeg želite početi snimanje.
8 Zaustavite snimanje.
Kad snimate na kasetu, dodirnite ] (STOP)
ili [REC PAUSE].
9 Dodirnite p t t.
• Putem a HDV/DV (i.LINK) priključnice ne možete
snimati TV programe.
• Slike s DV uređaja možete snimati samo u DV formatu.
• Koristite li i.LINK kabel (opcija):
− snimljena slika će imati smetnje aktivirate li pauzu na
kamkorderu tijekom snimanja na videorekorder;
− zvuk i sliku ne možete snimati odvojeno;
− pauzirate li snimanje ili ga zaustavite i ponovno
počnete, slika se možda neće snimiti bez smetnji.
• Pri ulaznom 4:3 video signalu, slika se pojavi s crnim
linijama na desnoj i lijevoj strani zaslona kamkordera.
Snimanje fotografija
1 Izvedite korake od 1 do 4 iz opisa
"Snimanje video zapisa".
2 Pokrenite reprodukciju video zapisa.
Slika s videorekordera se pojavi na LCD
zaslonu kamkordera.
3 Lagano pritisnite tipku PHOTO dok je u
kadru prizoru koji želite snimiti.
Provjerite sliku i pritisnite tipku dokraja.
66
Presnimavanje s kasete na
Memory Stick Duo
Brisanje snimaka s Memory
Sticka Duo
Na Memory Stick Duo je moguće snimati video
zapise ili fotografije. Prije postupka stavite
snimljenu kasetu i Memory Stick Duo u
kamkorder.
1 Pomaknite preklopku POWER prema
1 Pomaknite preklopku POWER dok se ne
dolje za uključenje žaruljice PLAY/EDIT.
2 Dodirnite [.
uključi žaruljica PLAY/EDIT.
2 Potražite prizor koji želite snimiti.
Dodirnite } (reprodukcija) za pokretanje
reprodukcije kasete i lagano pritisnite PHOTO
na prizoru kojeg želite snimiti. Provjerite sliku i
pritisnite tipku dokraja.
• Podaci o snimanju (Data code) ne mogu se snimiti na
Memory Stick Duo. Vrijeme i datum snimanja se
kopiraju na Memory Stick Duo.
• Fotografija će biti veličine [1440 T 810] pri reprodukciji
u HDV formatu, ili veličine [640 T 360] (16:9) ili [640
T 480] (4:3) pri reprodukciji u DV formatu.
3 Dodirnite [/\ za odabir slike koju
želite obrisati.
• Za brisanje svih slika odjednom odaberite [: ALL
ERASE] (str. 48).
4 Dodirnite q t [YES].
• Kad obrišete sliku, ne možete je vratiti.
• U indeksnom prikazu (str. 23) moguće je jednostavno
pronaći sliku koju želite obrisati zbog istodobnog
prikaza šest slika.
Dodirnite y t [B DELETE] t sliku koju želite
obrisati t j t [YES].
• Brisanje slika nije moguće ako je zaštitni graničnik na
Memory Sticku Duo pomaknut u položaj zaštite od brisanja (str. 102) ili kad je odabrana slika zaštićena (str. 68).
67
Označavanje slika
snimljenih na Memory Stick
Duo informacijama (Zaštita
slike/oznaka za ispis)
Kad koristite Memory Stick Duo sa zaštitnim
graničnikom, taj graničnik na Memory Sticku Duo
mora biti u položaju koji omogućuje snimanje
(str. 102).
Sprečavanje slučajnog brisanja
(zaštita slike)
Moguće je odabrati i zaštititi slike od slučajnog
brisanja.
Odabir fotografija za ispis
(upis oznake za ispis)
Za odabir slika za ispis na kamkorderu koristi se
DPOF (Digital Print Order Format) standard.
Moguće je označiti slike za ispis. (Nije moguće
odrediti broj otisaka.)
1 Pomaknite preklopku POWER prema
dolje za uključenje žaruljice PLAY/EDIT.
2 Dodirnite [ t Y t y t [PRINT
MARK].
1 Pomaknite preklopku POWER prema
dolje za uključenje žaruljice PLAY/EDIT.
3 Dodirnite sliku koju kasnije želite
otisnuti.
2 Dodirnite [ t Y t y t
Pojavi se
I.
[PROTECT].
3 Dodirnite sliku koju želite zaštititi.
Pojavi se
H.
4 Dodirnite j t [END].
• Za isključenje oznake za ispis ponovno dodirnite sliku
za brisanje oznake u koraku 3.
4 Dodirnite j t [END].
• U koraku 3 dodirnite sliku kojoj želite isključiti zaštitu.
68
• Nemojte označavati slike na kamkorderu ako Memory
Stick Duo već sadrži neke slike označene u drugim
uređajima. Na taj ćete način iste podatke možda
nehotice promijeniti.
Ispis snimljenih slika
(na PictBridge pisaču)
Fotografije snimljene ovim kamkorderom možete
jednostavno otisnuti na pisaču kompatibilnom sa
sustavom PictBridge bez spajanja kamkordera na
računalo.
Ispis
1 Odaberite sliku za ispis tipkama
[/\.
Isporučeni AC adapter spojite na zidnu utičnicu za
početak napajanja.
Uložite Memory Stick Duo na kojem su pohranjene
slike.
Spajanje kamkordera na pisač
1 Pomaknite preklopku POWER prema
dolje za uključenje žaruljice PLAY/EDIT.
2 Dodirnite g t [MENU] t
(STANDARD SET) t [USB SELECT] t
[PictBridge] t j t p.
3 Povežite + USB priključnicu kamkordera
s pisačem pomoću USB kabela
(isporučen).
4 Dodirnite
(PICT. APPLI.) t
[PictBridge PRINT].
Nakon uspješnog povezivanja
kamkordera i pisača, na zaslonu
se pojavi indikator PictBridge L.
2 Dodirnite y t [COPIES].
3 Tipkama [/\ odaberite broj
primjeraka.
Moguće je podesiti ispis najviše 20 primjeraka
jedne slike.
4 Dodirnite j t [END].
Za ispis datuma na slici dodirnite y t
[DATE/TIME] t [DATE] ili [DAY & TIME]
t j.
5 Dodirnite [EXEC] t [YES].
Po završetku ispisa poruka [Printing...] nestaje i
ponovo se pojavi prozor za odabir slike.
Kad ispis završi dotaknite [END].
• Također pogledajte upute za uporabu pisača.
• Kad je na zaslonu prikazan indikator L, nemojte
izvoditi sljedeće postupke jer se rad pisača neće odvijati
pravilno.
− Pomaknuti preklopku POWER za odabir drugih
načina rada.
− Odspojiti USB kabel (isporučen) s pisača.
− Izvaditi Memory Stick Duo iz kamkordera.
• Ako pisač prestane raditi, odspojite USB kabel
(isporučen), isključite i ponovno uključite pisač te
počnite postupak iznova.
Pojavi se jedna od slika s Memory Sticka Duo.
• Pravilan rad nije zajamčen kod modela koji nisu
kompatibilni sa standardom PictBridge.
nastavlja se ,
69
Ispis snimljenih slika (na PictBridge pisaču)
(nastavak)
• Kod ispisa fotografije snimljene u formatu 16:9, lijevi i
desni kraj slike će možda biti odrezan.
Priključnice za spajanje
vanjskih uređaja
• Neki modeli pisača nemaju funkciju ispisa datuma.
Detalje potražite u uputama za uporabu pisača.
• Ne možemo jamčiti ispis slika snimljenih drugim
uređajima.
• PictBridge je industrijski standard koji je utemeljilo
udruženje CIPA (Camera & Imaging Products
Association). Taj standard omogućuje ispis fotografija
bez računala, odnosno izravnim spajanjem pisača na
digitalnu video kameru ili fotoaparat, bez obzira na
model i proizvođača.
A...Otvorite pokrov priključnice za pribor.
B – I...Otvorite pokrov priključnica.
A Active Interface Shoe
- ova
priključnica napaja dodatni pribor, primjerice
video svjetlo, bljeskalicu ili mikrofon. Pribor
možete isključiti ili uključiti preklopkom
POWER na kamkorderu. Pogledajte
pripadajuće upute za uporabu za detalje.
• Kad koristite pribor, skinite pokrov.
• Inteligentni pribor i dodatni pribor imaju sigurnosnu
sklopku za dobro pričvršćenje. Za spajanje pribora
pritisnite i gurnite dokraja te pričvrstite vijak. Za
skidanje pribora olabavite vijak, pritisnite i povucite
pribor prema sebi.
70
• Kad su spojeni vanjski uređaji, baterija se brže troši.
• Ne možete istovremeno koristiti vanjsku bljeskalicu
(opcija) i ugrađenu bljeskalicu.
• Kad je spojen vanjski mikrofon (opcija), on ima
prednost pred ugrađenim mikrofonom (str. 27).
B i priključnica za slušalice (zelena)
• Kad koristite slušalice, zvučnik kamkordera je
isključen.
C Priključnica MIC (PLUG IN POWER) (crvena)
• Ova priključnica funkcionira kao ulaz za vanjski
mikrofon te kao priključnica za napajanje plug-inpower mikrofona. Kad je spojen vanjski mikrofon
(opcija), on ima prednost pred ugrađenim
mikrofonom (str. 27).
• Za pričvršćenje vanjskog mikrofona preporuča se
uporaba dodatno nabavljivog adaptera VCT-55L.
Skinite taj adapter kod ulaganja i vađenja kasete.
D Priključnica a HDV/DV (i.LINK) (str. 62, 77)
E Priključnica + (USB) (str. 69, 72)
F Priključnica COMPONENT OUT (str. 34)
G Priključnica A/V (audio/video) OUT (str. 34, 62)
H Priključnica DC IN (str. 11)
I Priključnica ` LANC (plava)
• Priključnica LANC se koristi za upravljanje
prijenosom kasete video uređaja i dodatnih spojenih
uređaja.
71
Spajanje na računalo
Kad spojite kamkorder na računalo, možete
izvoditi sljedeće postupke:
Kopiranje fotografija na
računalo
Sistemski zahtjevi
Za Windows operativni sustav
Kopiranje fotografija s Memory Sticka Duo na
računalo
t str. 72
Kopiranje video zapisa u HDV formatu s kasete
na računalo
t str. 75
Kopiranje video zapisa u DV formatu s kasete
na računalo
t str. 75
O povezivanju
Moguća su 2 načina povezivanja kamkordera s
računalom.
− USB kabelom (isporučen)
Pri kopiranju snimaka s Memory Sticka Duo.
− i.LINK kabelom (opcija)
Pri kopiranju snimaka s kasete.
Napomene o povezivanju s računalom
• Kad koristite USB kabel (isporučen) ili i.LINK kabel
(opcija) za povezivanje kamkordera s računalom,
svakako umetnite priključak u pravilnom smjeru.
Umetnete li ga silom u pogrešnom smjeru, priključak se
može oštetiti ili to može izazvati kvar kamkordera.
• Ne možete izvoditi sljedeće postupke:
− kopirati snimke s kasete na računalo uporabom USB
kabela (isporučen);
− kopirati snimke s Memory Sticka Duo na računalo
uporabom i.LINK kabela (opcija).
• Uklonite USB kabel na odgovarajući način kad ga
odspajate s računala (str. 74).
72
• OS: Windows 2000 Professional/Windows Millennium
Edition/Windows XP Home Edition/Windows XP
Professional
Potrebna je standardna instalacija. Ispravan rad nije
zajamčen kod nadogradnje gore spomenutih sustava.
• CPU: MMX Pentium 200 MHz ili brži
• Ostalo: USB priključnica (standardna)
Za Macintosh operativni sustav
• OS: Mac OS 9.1/9.2 or Mac OS X (v10.1/ v10.2/v10.3)
• Ostalo: USB priključnica (standardna)
Uporaba USB kabela (isporučen)
• Za povezivanje pomoću USB kabela dovoljni su
upravljački programi računala. Nije potrebno instalirati
dodatni softver.
• Ako vaše računalo ima utor za Memory Stick, umetnite
Memory Stick Duo koji sadrži snimke u pripadajući
adapter (isporučen), zatim ga umetnite u utor za
Memory Stick na računalu kako biste kopirali
fotografije na računalo.
• Kad koristite Memory Stick Duo i vaše računalo ga ne
podržava, spojite kamkorder pomoću USB kabela
(isporučen) umjesto uporabe Memory Stick utora na
računalu.
Kao izvor napajanja koristite isporučeni AC
adapter (str. 11).
4 Pomaknite preklopku POWER prema
dolje za uključenje žaruljice PLAY/EDIT.
Na USB priključnicu
5 Na LCD zaslonu dodirnite g t
USB kabel
(isporučen)
[MENU] t
(STANDARD SET) t
[USB SELECT] t [MEMORY STICK] t
j.
6 Spojite USB kabel (isporučen) na USB
priključnicu kamkorder.
Na USB priključnicu
7 Spojite drugi kraj USB kabela na USB
priključnicu računala.
• Još ne spajajte kamkorder na računalo.
Na LCD zaslonu kamkordera se pojavi [USB
CONNECT].
• Spojite li kamkorder USB kabelom (isporučen) na
računalo, ono ga možda neće prepoznati sve dok ga ne
uključite.
Kad spojite USB kabel prvi puta, računalu će
možda trebati neko vrijeme da prepozna
kamkorder.
• Za preporučene načine povezivanja pogledajte str. 75.
1 Uključite računalo.
Zatvorite sve aktivne aplikacije na računalu.
Za Windows 2000/Windows XP
Logirajte se kao administrator.
2 Umetnite Memory Stick Duo u
Kopiranje snimaka
Za Windows operativni sustav
Dvaput kliknite na ikonu [Removable Disk]
prikazanu u [My Computer]. Odvucite zatim
snimku u direktorij na tvrdom disku vašeg
računala.
kamkorder.
3 Pripremite izvor napajanja za kamkorder.
nastavlja se ,
73
Kopiranje fotografija na računalo
Odspajanje USB kabela (isporučen)
Za Windows operativni sustav
Ako se na LCD zaslonu pojavi [USB CONNECT],
odspojite USB kabel na sljedeći način.
A Kliknite na ikonu [Unplug or eject hardware] u
traku zadataka.
Kliknite na ovu ikonu.
A Direktorij koji sadrži slikovne datoteke
snimljene drugim kamkorderima bez funkcije
izrade direktorija (samo za reprodukciju).
B Direktorij koji sadrži slikovne datoteke
snimljene ovim kamkorderom. Ako nisu
načinjeni novi direktoriji, preostaje vam
"101MSDCF".
trak zadataka
B Kliknite na [Safely remove USB Mass Storage
Device-Drive].
Kliknite ovdje.
C Direktorij koji sadrži datoteke video zapisa i sl.
snimljene drugim kamkorderima bez funkcije
izrade direktorija (samo za reprodukciju).
Direktorij
Datoteka
Značenje
100MSDCF (do
999MSDCF)
DSC0sss Fotografija
s.JPG
ssss označuje bilo koji broj između 0001 do
9999.
Za Macintosh operativni sustav
Dvaput kliknite na ikonu pogona, zatim odvucite i
pustite željenu slikovnu datoteku na tvrdi disk
računala.
74
C Kliknite na [OK].
D Odspojite USB kabel iz kamkordera i računala.
Ako se na LCD zaslonu ne pojavi [USB
CONNECT], izvedite samo korak D.
• Uklonite USB kabel na odgovarajući način jer se u
protivnom datoteke na Memory Sticku Duo neće možda
pravilno ažurirati. To također može uzrokovati
nepravilnosti u radu Memory Sticka Duo.
Kopiranje video zapisa s
kasete na računalo
Za Macintosh operativni sustav
A Zatvorite sve aktivne aplikacije na računalu.
B Odvucite i pustite ikonu pogona na desktopu na
ikonu [Trash].
C Odspojite USB kabel (isporučen) iz kamkordera i
računala.
• Ako koristite Mac OS X, isključite računalo prije
odspajanja USB kabela i vađenja Memory Sticka Duo.
• Ne odspajajte USB kabel (isporučen) dok svijetli
žaruljica pristupa.
• Odspojite USB kabel (isporučen) prije isključenja
kamkordera.
Spojite kamkorder na računalo i.LINK kabelom
(opcija). Računalo treba imati i.LINK priključnicu
i softver za editiranje koji omogućuje kopiranje
HDV signala. Potreban softver ovisi o formatu
snimaka i formatu za kopiranje na računalu (HDV
ili DV), kao što je prikazano u sljedećoj tablici.
Format za
kopiranje na
računalo
Snimljeni
format
Potreban softver
HDV
HDV
Softver za editiranje koji
omogućuje kopiranje
HDV signala
DV
HDV
Softver za editiranje koji
omogućuje kopiranje DV
signala
DV
DV
Softver za editiranje koji
omogućuje kopiranje DV
signala
Preporučeno povezivanje
Za pravilno rukovanje kamkorderom izvedite
sljedeća povezivanja.
• Spojite kamkorder na računalo USB kabelom
(isporučen). Na računalo u tom trenutku ne smiju biti
priključeni drugi uređaji.
• Ako vaše računalo ima USB tipkovnicu i USB miša kao
standardnu opremu, ostavite ih spojene te spojite
kamkorder na raspoloživu USB priključnicu USB
kabelom (isporučen).
• Pravilno funkcioniranje nije zajamčeno ako su na
računalo spojene dvije ili više komponenata.
• Pravilno funkcioniranje nije zajamčeno ako USB kabel
spojite na USB priključnicu na računalu ili na USB hub.
• Za detalje o kopiranju snimaka pogledajte upute
isporučene sa softverom.
• Za preporučeno povezivanje pogledajte upute
isporučene sa softverom za editiranje.
• Neke aplikacije za editiranje možda neće raditi pravilno
na vašem računalu.
• Spojite kabel na USB priključnicu računala.
• Čak ni u svim preporučenim načinima povezivanja nije
zajamčeno pravilno funkcioniranje.
Priključnica a HDV/DV
(i.LINK)
i.LINK kabel (opcija)
Napomene o priključenju na računalo
• Spojite i.LINK kabel (opcija) najprije na računalo, zatim
na kamkorder.
nastavlja se ,
75
Kopiranje video zapisa s kasete na računalo (nastavak)
Spajanjem obrnutim redoslijedom možete uzrokovati
nakupljanje statičkog elektriciteta uslijed kojeg
kamkorder neće raditi pravilno.
• Računalo može prekinuti vezu ili možda neće
prepoznati signal iz kamkordera u sljedećim
situacijama.
− ukoliko izvedete sljedeće podešavanje za povezivanje
kamkordera na računalo koje ne podržava formate
video signala prikazane na LCD zaslonu vašeg
kamkordera (HDV ili DV);
− ako promijenite [VCR HDV/DV] i [i.LINK CONV]
podešenja u izborniku
(STANDARD SET) kod
povezivanja i.LINK kabelom (opcija);
− ako promijenite [REC FORMAT] podešenje u
(STANDARD SET) kod povezivanja
izborniku
i.LINK kabelom (opcija) dok je preklopka POWER u
položaju CAMERA-TAPE;
− ako promijenite položaj preklopke POWER kod
povezivanja i.LINK kabelom (opcija).
• Format (HDV ili DV) ulaznog/izlaznog signala
prikazan je na LCD zaslonu kamkordera kod
povezivanja i.LINK kabelom (opcija).
Pri podešavanju kamkordera
Potrebna podešavanja u izborniku ovise o formatu
snimaka i formatu za kopiranje.
Format kopiran
na računalo
Podešenje izbornika*1
Snimljeni
format
HDV
[VCR HDV/DV]
t[HDV]
[i.LINK CONV]
t[OFF]
HDV
DV
[VCR HDV/DV]
t[HDV]
[i.LINK CONV]
t[ON HDVt
DV]
HDV
DV
[VCR HDV/DV]
t[DV]
[i.LINK CONV]
t[OFF]
DV
*1 Pogledajte str. 54 za [VCR HDV/DV] i str. 57 za
[i.LINK CONV].
76
• Kaseta snimljena u DV formatu ne može se kopirati u
HDV formatu na računalo.
• Spajanjem kamkordera na Sony VAIO računalo koje
podržava "Click to DVD Ver.2.3" putem ili noviji (str. 77),
moguće je jednostavno kopirati zapise na DVD. Slika se
kopira na DVD u SD (standardna definicija) kvaliteti.
Pri kopiranju video zapisa u HDV formatu s
računala na vaš kamkorder
• Podesite [VCR HDV/DV] na [ON HDVtDV] u
izborniku
(STANDARD SET) kako biste kopirali
kasetu HDV formata u DV format (str. 54, 57).
Pri kopiranju video zapisa u DV formatu s
računala na vaš kamkorder
• Podesite [VCR HDV/DV] na [DV] u izborniku
(STANDARD SET) (str. 54).
Snimanje DVD-a (funkcija
Direct Access to "Click to
DVD") X
Spajanjem kamkordera na Sony VAIO osobno
računalo* koje podržava "Click to DVD" putem
i.LINK kabela (opcija), moguće je jednostavno
kopirati zapise na DVD. Slike se automatski
kopiraju i snimaju na DVD.
Sljedeći postupci opisuju snimanje s kasete na
DVD. Detalje o kompatibilnim modelima računala,
odgovarajućoj konfiguraciji, "Click to DVD"
softveru i nadogradnji na "Click to DVD Ver.2.3"
potražite na sljedećim internetskim stranicama:
− Europa
http://www.vaio-link.com/
* Potrebno Vam je Sony VAIO računalo koje ima DVD
uređaj za snimanje na DVD i "Click to DVD Ver.2.3"
(Sonyjev originalni softver) ili noviji.
Prva uporaba funkcije Direct Access to "Click to
DVD"
Izravni pristup funkciji Direct Access to "Click to
DVD" omogućuje jednostavno snimanje DVD-a
ako je kamkorder spojen na računalo. Prije toga
slijedite donje korake za pokretanje "Click To
DVD Automatic Mode Launcher."
A Uključite računalo.
B Kliknite Start i odaberite [All Programs].
C S popisa prikazanih programa odaberite [Click to
DVD] i kliknite [Click to DVD Automatic Mode
Launcher].
Pokreće se [Click to DVD Automatic Mode
Launcher].
• Nakon prvog pokretanja [Click to DVD Automatic
Mode Launcher], on se pokreće svaki sljedeći put kad
uključite računalo.
• [Click to DVD Automatic Mode Launcher] se može
podesiti za svakog korisnika Windows XP sustava.
na i.LINK (IEEE1394)
priključnicu
: Tok
signala
i.LINK kabel
(opcija)
na a HDV/DV (i.LINK)
priključnicu
• Kod kopiranja na DVD, snimke u HDV formatu se
konvertiraju u SD (standardna definicija) kvalitetu. (Ne
kopiraju se u HD (visoka definicija) kvaliteti.)
• Za ovaj postupak ne može se koristiti USB kabel
(isporučen), već samo i.LINK kabel (opcija).
nastavlja se ,
77
Snimanje DVD-a (funkcija Direct Access to "Click to DVD") (nastavak)
1 Uključite računalo.
Zatvorite sve programe koji koriste i.LINK.
9 Dodirnite [EXEC] na zaslonu
kamkordera.
2 Pripremite izvor napajanja za kamkorder.
Kao izvor napajanja koristite isporučeni AC
adapter, budući da snimanje DVD-a traje
nekoliko sati.
3 Pomaknite preklopku POWER prema
dolje za uključenje žaruljice PLAY/EDIT.
4 Dodirnite g t [MENU] t
(STANDARD SET) t [i.LINK CONV] t
[ON HDV t DV] t j.
5 Stavite snimljenu kasetu u kamkorder.
6 Povežite kamkorder i računalo i.LINK
kabelom (opcija) (str. 77).
• Kad povezujete kamkorder i računalo, obratite
pozornost na pravilno umetanje priključaka. Ako
silom utaknete priključak, on se može oštetiti i tako
prouzročiti kvarove kamkordera.
Status računala vidljiv je na LCD zaslonu
kamkordera.
CAPTURING: Slika s kasete kopira se na
računalo.
CONVERTING: Slika se pretvara u MPEG2
format.
WRITING: Slika se snima na DVD.
• Koristite li DVD-RW/+RW na kojem već ima
snimljenih podataka, na LCD zaslonu kamkordera se
pojavi poruka [This is a recorded disc. Delete and
overwrite?]. Kada dodirnete [EXEC], postojeći
podaci se brišu i snimaju se novi.
10 Po završetku snimanja DVD-a dodirnite
[NO].
7 Dodirnite g t [MENU] t
(EDIT/PLAY) t [BURN DVD] t j.
Pokreće se "Click to DVD" i na zaslonu
računala se pojave upute.
8 Stavite DVD za snimanje u računalo.
78
Uložnica diska automatski izlazi.
Za snimanje drugog DVD-a istog sadržaja,
dodirnite [YES]. Uložnica diska izlazi. Stavite
novi DVD za snimanje. Zatim ponovite korake
9 i 10.
Za prekid postupka
Dodirnite [CANCEL] na LCD zaslonu
kamkordera.
• Nije moguće zaustaviti postupak nakon što se na LCD
zaslonu kamkordera pojavi poruka [Finalizing DVD].
• Nemojte odspojiti i.LINK kabel ili postaviti preklopku
POWER u drugi položaj dok se slika ne kopira u
cijelosti.
• Kad se na zaslonu prikaže [CONVERTING] ili
[WRITING], završeno je snimanje slika. Čak i kad
odspojite i.LINK kabel (opcija) ili isključite kamkorder,
nastavit će se snimanje DVD-a.
• Kopiranje se prekida u bilo kojem od sljedećih
slučajeva. Na DVD se snimaju podaci do trenutka u
kojem je postupak prekinut.
Detalje potražite u help datotekama "Click to DVD
Automatic Mode Launcher".
− Ako je na kaseti praznina od 10 sekundi ili više.
− Ako podaci na kaseti sadrže datum raniji od datuma
snimanja kasnijih slika.
− Ako su na istoj kaseti slike normalne veličine i slike
širokog ("wide") formata.
• Nije moguće pokrenuti nijednu funkciju na kamkorderu
u sljedećim slučajevima:
− Tijekom reprodukcije kasete
− Tijekom snimanja na Memory Stick Duo
− Kad pokrenete "Click to DVD" s računala.
79
U slučaju problema
Ako u radu s kamkorderom naiđete na bilo kakav problem, pomoću sljedeće tablice provjerite mogući
kvar. Ako problem ustraje, isključite kamkorder iz napajanja i obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Općenito
Kamkorder se ne uključuje.
• Akumulatorska baterija je prazna, slaba ili nije stavljena na kamkorder.
• Stavite napunjenu akumulatorsku bateriju na kamkorder (str. 11).
• Koristite AC adapter za spajanje na zidnu utičnicu (str. 11).
Kamkorder ne radi čak i kad je uključen.
• Odspojite AC adapter iz zidne utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju i zatim spojite ponovo nakon
jedne minute. Ako funkcije i dalje ne rade, šiljatim predmetom pritisnite tipku RESET (str. 27). (Pritisnete li
tipku RESET, sva podešenja, zajedno s točnim vremenom (osim opcija izbornika Personal) se vraćaju na
početne vrijednosti.)
[DEMO MODE] se ne pokreće.
• Izvadite kasetu i Memory Stick Duo iz kamkordera (str. 19, 20).
Kamkorder se zagrijava.
• Kamkorder je uključen duže vrijeme i zagrijavanje je uobičajena pojava.
Baterije/izvori napajanja
Napajanje se iznenada isključuje.
• Kad prođe otprilike 5 minuta, a Vi ne dodirnete nijednu tipku kamkordera, on se automatski isključuje
(A.SHUT OFF). Promijenite postavku [A.SHUT OFF] (str. 59) ili ponovno uključite napajanje (str. 14) ili
koristite AC adapter.
• Napunite bateriju (str. 11).
Žaruljica CHG (punjenje) ne svijetli tijekom punjenja baterije.
• Preklopku POWER postavite na OFF (CHG) (str. 11).
• Ispravno uložite bateriju u kamkorder (str. 11).
• Nema napajanja iz zidne utičnice (str. 11).
• Punjenje je dovršeno (str. 11).
Žaruljica CHG (punjenje) trepće tijekom punjenja baterije.
• Pravilno stavite bateriju na kamkorder (str. 11). Ako to ne rješava problem, odspojite AC adapter iz utičnice
i obratite se Sonyjevom prodavatelju. Baterija je možda oštećena.
80
Često dolazi do prekida napajanja iako indikator kapaciteta baterije pokazuje da je
dovoljno napunjena.
• Došlo je do problema u prikazu indikatora kapaciteta ili baterija nije dovoljno napunjena. Potpuno je
napunite kako bi se promijenio prikaz indikatora (str. 11).
Indikator preostalog kapaciteta baterije nije točan.
• Temperatura okoliša je preniska ili previsoka ili baterija nije dovoljno napunjena. To nije kvar.
• Ponovo napunite bateriju dokraja. Ako to ne rješava problem, zamijenite bateriju novom jer je možda
oštećena (str. 11, 104).
• Prikazani kapacitet možda nije točan ovisno o mjestu uporabe. Kad otvorite ili zatvorite LCD zaslon,
potrebna je otprilike jedna minuta za točan prikaz kapaciteta baterije.
Baterija se brzo prazni.
• Temperatura okoliša je preniska ili previsoka ili baterija nije dovoljno napunjena. To nije kvar.
• Ponovo napunite bateriju dokraja. Ako to ne rješava problem, zamijenite bateriju novom jer je možda
oštećena (str. 11, 104).
Problemi u radu kad je kamkorder spojen na AC adapter.
• Isključite kamkorder i odspojite AC adapter iz zidne utičnice, te ga zatim ponovo spojite.
LCD zaslon/tražilo
Na zaslonu ili tražilu je vidljiva nepoznata slika.
• Kamkorder je u [DEMO MODE] načinu rada (str. 52). Dodirnite LCD zaslon ili stavite kasetu ili Memory
Stick Duo za isključenje [DEMO MODE].
Na zaslonu je vidljiv nepoznati indikator.
Pogledajte tablicu s indikatorima (str. 95).
Slika ostaje na LCD zaslonu.
• To se događa ako odspojite AC adapter ili izvadite bateriju bez prethodnog isključenja kamkordera, no u
tom slučaju je to uobičajena pojava.
Na zaslonu osjetljivom na dodir se ne pojavljuju tipke.
• Lagano dodirnite LCD zaslon.
• Pritisnite DISPLAY/BATT INFO na kamkorderu (ili DISPLAY na daljinskom upravljaču) (str. 17).
nastavlja se ,
81
U slučaju problema (nastavak)
Tipke na zaslonu osjetljivom na dodir ne rade ispravno ili uopće ne rade.
• Podesite zaslon ([CALIBRATION]) (str. 108).
Slika u tražilu je nejasna.
• Izoštrite sliku u tražilu pomoću polugice za podešavanje leće (str. 16).
Slika u tražilu je nestala.
• Zatvorite LCD zaslon. Slika se ne vidi u tražilu kad je LCD zaslon otvoren (str. 16).
Kasete
Kaseta se ne može izbaciti iz pretinca.
• Provjerite da li je izvor napajanja (baterija ili AC adapter) ispravno spojen (str. 11).
• Odvojite i zatim ponovo stavite bateriju na kamkorder (str. 12).
• Stavite napunjenu akumulatorsku bateriju na kamkorder (str. 11).
Kaseta se ne izbacuje čak i kad je pokrov pretinca otvoren.
• Unutar kamkordera se kondenzirala vlaga (str. 107).
Kad koristite kasetu s memorijom, nije vidljiv indikator kasetne memorije.
• Kamkorder ne podržava kasetnu memoriju te se, s skladu s time, ne pojavljuje indikator.
Ne vidi se indikator preostale kasete.
• Podesite opciju [, REMAINING] na [ON] za trajni prikaz indikatora preostale kasete (str. 58).
Slika s kasete je prikazana sa smetnjama kod premotavanja.
• Kad koristite AC adapter, brzina premotavanja prema naprijed/natrag je veća u odnosu na brzinu kod
baterijskog napajanja te su stoga prisutne smetnje.
Memory Stick Duo
Memory Stick Duo ne radi.
• Pomaknite preklopku POWER prema dolje za uključenje žaruljice CAMERA-MEMORY ili PLAY/EDIT
(str. 14).
• Stavite Memory Stick Duo u kamkorder (str. 20).
• Ako koristite Memory Stick Duo formatiran na računalu, formatirajte ga na kamkorderu (str. 49).
82
Slike se ne mogu brisati.
• Pomaknite zaštitni graničnik u položaj za snimanje (str. 102).
• Isključite zaštitu slike (str. 68).
• Moguće je obrisati najviše 100 slika odjednom.
Nije moguće obrisati sve slike odjednom.
• Pomaknite zaštitni graničnik u položaj za snimanje (str. 102).
• Obrišite zaštitu na slikama (str. 68).
Formatiranje Memory Sticka Duo nije moguće.
• Pomaknite zaštitni graničnik u položaj za snimanje (str. 102).
Ne možete primijeniti zaštitu slike.
• Pomaknite zaštitni graničnik u položaj za snimanje (str. 102).
• Ponovite postupak u indeksnom izborniku (str. 68).
Ne možete označiti slike za ispis.
• Pomaknite zaštitni graničnik u položaj za snimanje (str. 102).
• Ponovite postupak u indeksnom izborniku (str. 68).
• Maksimalan broj slika koje možete označiti za ispis je 999.
Naziv datoteke nije ispravno prikazan.
• Ukoliko struktura mape ne podliježe univerzalnom standardu, prikazan je samo naziv datoteke.
• Datoteka je oštećena.
• Kamkorder ne podržava format datoteke (str. 102).
Trepće naziv datoteke.
• Datoteka je oštećena.
• Kamkorder ne podržava format datoteke (str. 102).
Snimanje
Također pogledajte "Podešavanje slike tijekom snimanja" (str. 85) i "Memory Stick Duo" (str. 82).
Vrpca se ne pokreće kad pritisnete REC START/STOP.
• Pomaknite preklopku POWER prema dolje za uključenje žaruljice CAMERA-TAPE (str. 22).
• Kaseta je došla dokraja. Premotajte je ili stavite novu.
nastavlja se ,
83
U slučaju problema (nastavak)
• Postavite zaštitni graničnik u položaj REC ili stavite novu kasetu (str. 100).
• Vrpca je zapela za glavu (kondenzacija vlage). Izvadite kasetu i ostavite kamkorder najmanje jedan sat i
zatim ponovo stavite kasetu (str. 107).
Zumiranje ne radi.
• Zumiranje ne možete izvoditi kod primjene funkcije [SHOT TRANS].
Ne možete snimati na Memory Stick Duo.
• Pomaknite zaštitni graničnik u položaj za snimanje (str. 102).
• Kapacitet Memory Sticka je već popunjen. Obrišite nepotrebne slike (str. 67).
• Formatirajte Memory Stick Duo u kamkorderu ili koristite drugi Memory Stick Duo (str. 49).
• S ovim uređajem ne možete snimati video zapise na Memory Stick Duo.
• Kad je preklopka POWER podešena na CAMERA-TAPE, ne možete snimati fotografije na Memory Stick
Duo sa sljedećim podešenjima:
− [PICT. EFFECT]
− [D. EFFECT]
− [COLOR SLOW S]
− [SUPER NS]
− Kad je opcija [SHUTTR SPEED] podešena na manje od 1/25.
− Kod primjene funkcije [FADER]
− [COLOR BAR]
Kut snimanja se razlikuje ovisno o položaju preklopke POWER.
• Kad je preklopka POWER podešena na CAMERA-MEMORY, kut snimanja je širi u odnosu na postavku
CAMERA-TAPE.
Ne možete koristiti funkciju snimanja u intervalima od posljednjeg prizora do sljedećeg
• Obratite pažnju na sljedeće:
− Izvedite postupak END SEARCH (str. 31).
− Nemojte vaditi kasetu. (Slika će se snimati bez prestanka i pauza čak i kad isključite napajanje.)
− Na istu vrpcu nemojte snimati slike u HDV i DV formatu.
− Na istu vrpcu nemojte snimati slike u SP i LP načinu. DV
− U LP načinu izbjegavajte prekid, a zatim snimanje video zapisa. DV
Ne čuje se zvuk zatvarača kad snimite fotografiju.
• Podesite opciju [BEEP] na [ON] (str. 58).
Ugrađena bljeskalica ne radi.
• Vanjsku bljeskalicu ne možete koristiti sa sljedećim funkcijama:
− [BURST]
− Kad je preklopka POWER podešena na CAMERA-TAPE.
− Kad je pričvršćen dodatno nabavljivi mikrofon (ECM-HST1 ili ECM-HQP1).
84
• Čak i kad je odabrana automatska bljeskalica ili / (automatsko smanjenje efekta crvenih očiju), ne možete
koristiti ugrađenu bljeskalicu s funkcijama:
− [SPOTLIGHT], [SUNSET&MOON] i [LANDSCAPE] za [PROGRAM AE]
− [SPOT METER]
Vanjska bljeskalica (opcija) ne radi.
• Nije uključeno napajanje bljeskalice ili bljeskalica nije pravilno pričvršćena.
• Vanjska bljeskalica (opcija) ne radi kad je preklopka POWER podešena na CAMERA-TAPE.
Funkcija [END SEARCH] ne radi.
• Kaseta s memorijom je izbačena nakon snimanja (str. 31).
• Kaseta je prazna.
Funkcija [END SEARCH] ne radi ispravno.
• Na početku ili u sredini kasete ima praznih dijelova. To je u tom slučaju uobičajena pojava.
Podešavanje slike tijekom snimanja
Također pogledajte "Izbornik" (str. 89).
Nije moguće ručno podesiti ekspoziciju.
• Ekspoziciju ne možete podesiti ručno sa sljedećim funkcijama i podešenjima:
− NightShot
− [COLOR SLOW S]
− [CINEMA EFECT] za [D. EFFECT]
− [COLOR BAR]
− Kad je preklopka AUTO LOCK podešena na ON (str. 25).
• Ako podesite [PROGRAM AE], ekspozicija se poništi.
Tipka TELE MACRO ne radi.
• Funkciju TELE MACRO ne možete koristiti sa sljedećim funkcijama i podešenjima:
− [PROGRAM AE]
− Pri snimanju video zapisa na kasetu.
Automatsko izoštravanje ne radi.
• Podesite preklopku FOCUS/ZOOM na [AUTO] kako biste omogućili automatsko izoštravanje (str. 25).
• Uvjeti snimanja nisu pogodni za automatsko izoštravanje. Izoštrite sliku ručno (str. 25).
nastavlja se ,
85
U slučaju problema (nastavak)
Izoštravanje ne radi.
• Izoštravanje ne možete izvoditi kod primjene funkcije [SHOT TRANS].
Funkcija [STEADYSHOT] ne radi.
• Podesite opciju [STEADYSHOT] na [ON] (str. 46).
• [STEADYSHOT] ne radi kod primjene funkcije [SHOT TRANS] (str. 52).
Ne radi funkcija pozadinskog osvjetljenja.
• Funkcija BACK LIGHT se poništava kad odaberete [SPOT METER] (str. 42).
• Funkciju BACK LIGHT ne možete koristiti kad se ekspozicija ne podešava automatski.
Funkcija [DIGITAL ZOOM] ne radi.
• Funkcija [DIGITAL ZOOM] ne radi sa sljedećim funkcijama i podešenjima:
− TELE MACRO
− Kad je podešenje pohranjeno u [SHOT TRANS].
Na LCD zaslonu se pojavljuju male bijele, crvene, plave ili zelene točkice.
• Aktivirane su funkcije [SUPER NS] ili [COLOR SLOW S]. To nije neispravnost.
Objekti koji prelaze preko okvira izgledaju izobličeno.
• Posrijedi je tzv. efekt žarišne plohe i to ne predstavlja nepravilnost. Zbog načina na koji osjetilo slike
(CMOS senzor) očitava signale slike, objekti koji brzo prelaze preko okvira mogu se doimati izobličenima,
ovisno o uvjetima snimanja.
Slika je snimljena u pogrešnoj boji.
• Isključite funkciju NightShot (str. 24).
Slika je previše tamna i objekt se ne pojavljuje na LCD zaslonu.
• Osvjetljenje LCD zaslona je isključeno. Pritisnite i zadržite DISPLAY/BATT INFO na nekoliko sekundi za
uključenje pozadinskog osvjetljenja (str. 16).
Slika je previše svijetla, zamjetne su vodoravne tamne pruge ili dolazi do promjene boja.
• To se događa kod snimanja pod rasvjetom fluorescentnih, natrijevih ili živinih svjetiljaka, i normalna je
pojava. U tom slučaju isključite funkciju [PROGRAM AE] (str. 42) kako bi ublažili simptom.
86
Kod snimanja TV ili računalnog zaslona pojavljuju se okomite pruge.
• Podesite opciju [STEADYSHOT] na [OFF] (str. 46).
Na zaslonu se pojavljuju male bijele mrlje.
• Mrlje se pojavljuju pri manjim brzinama zatvarača. To je normalno.
Slika je previše svijetla i objekt se ne pojavljuje na LCD zaslonu.
• Isključite funkciju BACK LIGHT (str. 25).
Reprodukcija
Koristite li Memory Stick Duo, također pogledajte poglavlje o Memory Sticku Duo (str. 82).
Reprodukcija nije moguća.
• Preklopku POWER pomaknite prema dolje za uključenje žaruljice PLAY/EDIT.
• Premotajte kasetu (str. 23).
Nije moguća reprodukcija unatrag.
• Reprodukcija unatrag nije moguća za kasete snimljene u HDV formatu.
Slike pohranjene na Memory Stick Duo se ne reproduciraju u stvarnoj veličini ili formatu.
• Slike snimljene na drugim uređajima možda se neće pojaviti u stvarnoj veličini. To nije kvar.
Nije moguća reprodukcija slikovnih podataka pohranjenih na Memory Stick Duo
• Ne možete reproducirati video zapise snimljene drugim kamkorderom na Memory Stick Duo.
• Slikovni podaci se ne mogu reproducirati ako ste promijenili zapise ili mape ili ako ste editirali podatke na
računalu. (U tom slučaju trepće naziv zapisa.) Ne radi se o kvaru (str. 103).
• Možda se neće moći reproducirati slike snimljene na drugim uređajima. To nije kvar (str. 103.)
Na slici se pojavljuju vodoravne pruge ili slika pri reprodukciji nije jasna ili se ne pojavljuje.
• Očistite glavu kasetom za čišćenje (opcija) (str. 107).
Ne možete čuti zvuk snimljen funkcijom 4CH MIC REC na drugom kamkorderu. DV
• Podesite [
AUDIO MIX] (str. 55).
nastavlja se ,
87
U slučaju problema (nastavak)
Sitni uzorci titraju, a dijagonalne linije izgledaju nazubljene.
• Podesite [SHARPNESS] na [ (mekše) (str. 43).
Pri reprodukciji se ne čuje zvuk ili je utišan.
• Podesite opciju [MULTI-SOUND] na [STEREO] (str. 55).
• Pojačajte glasnoću (str. 23).
• Podesite [ AUDIO MIX] sa [ST2] (dodatni zvuk) strane dok se zvuk ne začuje kako treba (str. 55).
• Kad koristite S-VIDEO priključak ili komponentni video kabel (isporučen), provjerite je li također spojen
crveni i bijeli priključak A/V kabela (str. 34).
Slika ili zvuk se prekida.
• Kaseta je snimljena i u HDV i u DV formatu. To nije kvar.
Zvuk je isprekidan.
• Očistite glavu kasetom za čišćenje (opcija) (str. 107).
Na zaslonu je vidljiva oznaka "---".
• Kaseta koju reproducirate snimljena je bez podešenog datuma i vremena.
• Reproducira se prazan dio vrpce.
• Podaci na dijelu vrpce koji su ogrebeni ili imaju smetnje ne mogu se reproducirati.
Zamjetne su smetnje u slici i na zaslonu je vidljiv indikator 4 ili 6.
• Kaseta je snimljena u sustavu različitom od sustava kamkordera (PAL) i u tom slučaju je to uobičajena
pojava (str. 99).
Pretraživanje podataka ne radi ispravno.
• Ukoliko snimate dnevno manje od dvije minute, kamkorder možda neće točno naći mjesto na kojem se
mijenja datum snimanja.
• Na početku ili sredini kasete je možda prazan dio. To nije kvar.
Slika se ne vidi na zaslonu tijekom uporabe funkcije END SEARCH ili Rec Review.
• Snimali ste na kasetu u HDV i DV formatima. To je tom slučaju uobičajena pojava.
Ne možete vidjeti sliku na TV prijemniku spojenom i.LINK kabelom (opcija).
• Ne možete vidjeti sliku u HD (visoka definicija) kvaliteti na TV prijemniku koji nije kompatibilan s
HDV1080i standardom (str. 34). Pogledajte upute isporučene s TV prijemnikom.
88
Slika se ne vidi i zvuk se ne čuje na TV prijemniku spojenom komponentnim video
kabelom (isporučen).
• Podesite opciju [COMPONENT] u izborniku
(STANDARD SET) u skladu sa spojenim uređajem (str. 57).
• Kad koristite komponentni video kabel (isporučen), provjerite je li spojen crveni i bijeli priključak A/V
kabela (str. 34).
Slika na 4:3 TV prijemniku izgleda izobličeno.
• To se događa kad na 4:3 TV prijemniku gledate zapise snimljene u 16:9 formatu. Za reprodukciju slike,
podesite [TV TYPE] u izborniku
(STANDARD SET) (str. 57) i reproducirajte snimku.
• Prije snimanja, odaberite [DV SET] u izborniku
(STANDARD SET) i podesite [ WIDE SELECT]
na [4:3] (str. 55).
Na LCD zaslonu se pojavio indikator (4ch-12b.
• To se događa kad reproducirate kasetu snimljenu na drugoj opremi pomoću 4-kanalnog mikrofona (4CH
MIC REC). Ovaj kamkorder nije usklađen sa standardom 4-kanalnog mikrofona.
Daljinski upravljač
Isporučeni daljinski upravljač ne radi.
• Opciju [REMOTE CTRL] na [ON] (str. 58).
• Uklonite prepreke između daljinskog upravljača i senzora.
• Senzor ne usmjeravajte prema izvorima jake svjetlosti, primjerice izravnoj sunčevoj svjetlosti ili osvjetljenju
u prostoriji, jer daljinski upravljač možda neće raditi ispravno.
• Uložite novu bateriju. Umetnite bateriju u pretinac pazeći na ispravan položaj polariteta +/– (str. 109).
• Uklonite konverzijsku leću (opcija) jer može blokirati senzor.
Ostali problemi u radu videorekordera kod uporabe daljinskog upravljača.
• Za videorekorder odaberite način upravljanja koji nije VTR2 ili prekrijte senzor videorekordera crnim
papirom.
Izbornik
Zasjenjene su opcije iz izbornika.
• Ne možete odabrati zasjenjene opcije u trenutnim uvjetima snimanja/reprodukcije.
Ne možete koristiti [PROGRAM AE].
• Ne možete koristiti [PROGRAM AE] zajedno s:
− NightShot
− [COLOR BAR]
nastavlja se ,
89
U slučaju problema (nastavak)
− [OLD MOVIE] ili [CINEMA EFECT] za [D. EFFECT]
− TELE MACRO
− [COLOR SLOW S]
− Kad je preklopka AUTO LOCK podešena na ON (str. 25)
Ne možete koristiti [SPOT METER].
• Ne možete koristiti [SPOT METER] zajedno s:
− NightShot
− [COLOR BAR]
− [CINEMA EFECT] za [D. EFFECT]
− [COLOR SLOW S]
− Kad je preklopka AUTO LOCK podešena na ON (str. 25)
• Ako podesite [PROGRAM AE], [SPOT METER] se automatski podešava na [AUTO].
Ne možete koristiti [WHITE BAL.].
• Ne možete koristiti [WHITE BAL.] zajedno s:
− NightShot
− [COLOR BAR]
− Kad je preklopka AUTO LOCK podešena na ON (str. 25)
Ne možete podesiti [SHARPNESS].
• Ne možete podesiti [SHARPNESS] zajedno s:
− [COLOR BAR]
− CINEMA EFECT] za [D. EFFECT]
[SHUTTR SPEED] nije moguće podesiti ručno.
• Ne možete podesiti [SHUTTR SPEED] zajedno s:
− NightShot
− [PROGRAM AE]
− [COLOR BAR]
− [COLOR SLOW S]
− [OLD MOVIE] ili [CINEMA EFECT] za [D. EFFECT]
− [SPOT METER]
− Kad ekspozicija nije podešena automatski.
− Kad je preklopka POWER podešena na CAMERA-MEMORY.
− Kad je preklopka AUTO LOCK podešena na ON (str. 25)
• Ako podesite [PROGRAM AE], [SHUTTR SPEED] se automatski podešava na [AUTO].
Nije moguće koristiti [AE SHIFT].
• Ne možete koristiti [AE SHIFT] zajedno s:
− [COLOR BAR]
− [CINEMA EFECT] za [D. EFFECT]
− Kad ekspozicija nije podešena automatski.
90
Ne možete koristiti [SPOT FOCUS].
• Ne možete koristiti [SPOT FOCUS] zajedno s:
− [PROGRAM AE]
− [COLOR BAR]
− Kad je preklopka FOCUS/ZOOM podešena na AUTO.
[COLOR SLOW S] ne radi ispravno.
• Ne možete koristiti [COLOR SLOW S] zajedno s:
− [FADER]
− [D. EFFECT]
− [PROGRAM AE]
− [SHUTTR SPEED]
− [COLOR BAR]
− NightShot
− [SPOT METER]
− Kad ekspozicija nije podešena automatski.
Nije prikazan [HISTOGRAM].
• [HISTOGRAM] se ne vidi u sljedećim slučajevima:
− Kad koristite prošireno izoštravanje.
− Kad su prikazani datum i vrijeme
• U sljedećim slučajevima se pojavi indikator I i [HISTOGRAM] se ne vidi.
− Kad koristite [DIGITAL ZOOM]
− Kad koristite [D.EFFECT]
− Kad koristite [COLOR BAR]
Ne možete koristiti [FADER].
• Ne možete koristiti [FADER] zajedno s:
− [SELF-TIMER]
− [COLOR SLOW S]
− [D. EFFECT]
− [COLOR BAR]
− [SUPER NS]
Ne možete koristiti [D. EFFECT].
• Ne možete koristiti [D. EFFECT] zajedno s:
− [COLOR SLOW S]
− [FADER]
− Kad je opcija [SHUTTR SPEED] podešena na manje od 1/25.
− [COLOR BAR]
− [SUPER NS]
• Ne možete koristiti [OLD MOVIE] zajedno s:
− [PICT. EFFECT]
− Kad je opcija [SHUTTR SPEED] podešena na [MANUAL].
− [PROGRAM AE]
− Kad je opcija [ WIDE SELECT] za [DV SET] podešena na [4:3].
nastavlja se ,
91
U slučaju problema (nastavak)
• Ne možete koristiti [CINEMA EFECT] zajedno s:
− Kad ekspozicija nije podešena automatski.
− Kad opcija [AE SHIFT] nije podešena na 0.
− [PICT. EFFECT]
− Kad je opcija [ WIDE SELECT] za [DV SET] podešena na [4:3].
− [PROGRAM AE]
− [SPOT METER]
− Kad je opcija [SHUTTR SPEED] podešena na [MANUAL].
Ne možete koristiti [PICT. EFFECT].
• Ne možete koristiti [PICT. EFECT] zajedno s:
− [COLOR BAR]
− [OLD MOVIE] ili [CINEMA EFECT] za [D. EFFECT]
• [PICT. EFFECT] nije moguće podesiti na [SKINTONE] dok koristite funkciju BACK LIGHT.
Ne možete koristiti [SHOT TRANS].
• Ne možete koristiti [SHOT TRANS] zajedno s:
− NightShot
− [COLOR BAR]
Naknadno snimanje zvuka/snimanje na druge uređaje/editiranje
Slike sa spojenih uređaja ne vide se na LCD zaslonu ili u tražilu.
• Podesite opciju [DISP OUTPUT] na [LCD PANEL] (str. 58).
• Nije moguć prijenos signala na kamkorder ako pritisnete DISPLAY/BATT INFO dok je [DISP OUTPUT]
podešen na [V-OUT/PANEL] (str. 58).
Slike sa spojenih uređaja se ne mogu uvećati.
• Ne možete uvećati slike s uređaja spojenih na kamkorder (str. 26).
Vremenski kôd i ostale informacije se pojavljuju na zaslonu spojenog uređaja.
• Podesite [DISP OUTPUT] na [LCD PANEL] dok je spojen A/V kabel (str. 58).
Ne možete ispravno naknadno snimiti zvuk pomoću A/V priključnog kabela.
• Nije moguć ulaz vanjskog signala s uređaja spojenog pomoću A/V kabela.
• A/V spojni kabel nije ispravno priključen. Provjerite da li je spojen u ispravnu utičnicu, npr. na ulaznu
priključnicu drugog uređaja za snimanje slike s vašeg kamkordera.
92
Kod spajanja i.LINK kabelom (opcija), na zaslonu se ne pojavljuje slika tijekom
presnimavanja.
• Podesite [VCR HDV/DV] u izborniku
(STANDARD SET) prema zahtjevima priključenog uređaja (str. 54).
Nije moguće naknadno snimanje zvuka na snimljenu kasetu.
• Na ovom uređaju nije moguće naknadno snimanje zvuka na snimljenu kasetu.
Naknadno snimljeni zvuk na kasetu se ne čuje.
• Podesite [
AUDIO MIX] sa [ST1] (izvorni zvuk) strane dok se zvuk ne čuje kako treba (str. 55).
Fotografije se ne mogu snimati s kasete na Memory Stick Duo.
• Snimanje nije moguće ili snimljena slika može biti izobličena ako je kaseta učestalo korištena za snimanje.
Nije moguć prijenos slika.
• Nije moguć prijenos slika dok je opcija [DISP OUTPUT] podešena na [V-OUT/PANEL] (str. 58).
• Nije moguć prijenos slika ako pritisnete tipku DISPLAY/BATT INFO.
Spajanje na računalo
Računalo ne prepoznaje kamkorder. W X
• Odspojite kabel iz računala i kamkordera i zatim ga ponovo čvrsto spojite.
• Odspojite sve USB uređaje s računala osim tipkovnice, miša i kamkordera s priključnice + (USB) na
računalu.
• Odspojite kabel s računala i kamkordera, restartajte računalo i ponovo pravilno spojite.
Na računalu se ne vide slike koje snima kamkorder. X
• Odspojite kabel s računala, uključite kamkorder i zatim ga ponovo spojite.
Na računalu se ne vide video snimke s kasete. X
• Odspojite kabel s računala, uključite kamkorder i zatim ga ponovo spojite.
• Spojite i.LINK kabel (opcija) jer snimke ne možete kopirati USB kabelom (isporučen).
Nije moguće gledati slike snimljene na Memory Stick Duo na računalu. W
• Čvrsto i ispravno utaknite Memory Stick Duo.
• Nije moguće koristiti i.LINK kabel (opcija). Povežite kamkorder i računalo USB kabelom (isporučen).
nastavlja se ,
93
U slučaju problema (nastavak)
• Računalo ne prepoznaje Memory Stick tijekom reprodukcije kasete ili obrade slike. Prije povezivanja
kamkordera i računala dovršite funkcije na kamkorderu.
• Pomaknite preklopku POWER prema dolje za uključenje žaruljice PLAY/EDIT i podesite [USB SELECT]
na [MEMORY STICK].
Ikona Memory Sticka Duo ([Removable Disk] se ne vidi na računalnom zaslonu. W
• Pomaknite preklopku POWER prema dolje za uključenje žaruljice PLAY/EDIT i podesite [USB SELECT]
na [MEMORY STICK].
• Stavite Memory Stick u kamkorder.
• Odspojite sve USB uređaje s računala osim tipkovnice, miša i kamkordera s priključnice + (USB) na
računalu.
• Računalo ne prepoznaje Memory Stick Duo tijekom reprodukcije kasete ili obrade slike. Prije povezivanja
kamkordera i računala dovršite funkcije na kamkorderu.
Nije moguće kopirati slike na Windows računalo. W
• Slike snimljene na Memory Stick možete pogledati i na sljedeći način.
1 Dva puta kliknite na [My Computer].
2 Dva puta kliknite ikonu novog drivea [Removable Disk]. Možda će proteći neko vrijeme dok računalo ne
prepozna novi drive.
3 Dva puta kliknite datoteku željene slike.
Datoteka kopirana s računala nije kopirana na Memory Stick Duo.
• USB kabel (isporučen) nije pravilno uklonjen. Spojite kamkorder na računalo i prenesite podatke (str. 72).
94
Indikatori i poruke upozorenja
Dijagnostički pokazivač/indikatori
upozorenja
Ako se na zaslonu ili u tražilu pojave indikatori,
provjerite sljedeću tablicu. Neke probleme možete
sami riješiti. Ako ne uspijete, obratite se
prodavatelju ili ovlaštenom Sonyjevom servisu.
C: (ili E:) kk:kk (dijagnostički pokazivač)
C:04:kk
101-0001 (indikator upozorenja za datoteke)
• Datoteka je oštećena.
• Datoteka je nečitljiva (str. 102).
E (indikator upozorenja za bateriju)
• Baterija je gotovo prazna.
• Ovisno o uvjetima ili stanju baterije, može
treptati indikator E, čak i ako je bateriji ostalo
5 do 10 minuta.
• Koristili ste akumulatorsku bateriju koja nije
“InfoLITHIUM”. Koristite “InfoLITHIUM”
bateriju (str. 104).
• Čvrsto spojite DC utikač AC adaptera na DC
IN priključnicu vašeg kamkordera (str. 11).
% (došlo je do kondenzacije vlage)*
C:21:kk
e (indikator upozorenja za Memory Stick
Duo)
• Došlo je do kondenzacije vlage. Izvadite kasetu
i ostavite kamkorder bar jedan sat te ponovno
uložite kasetu (str. 107).
C:22:kk
• Očistite glavu pomoću kasete za čišćenje (nije
isporučena) (str. 107).
C:31:kk/C:32:kk
• Kvar koji se može popraviti, a nije gore
spomenut. Izvadite i ponovo stavite kasetu i
tada rukujte kamkorderom. Nemojte izvoditi
ovaj postupak ako se počne kondenzirati vlaga
(str. 107).
• Odspojite izvor napajanja. Nakon ponovnog
uključenja rukujte kamkorderom.
• Zamijenite kasetu. Pritisnite tipku RESET (str. 27)
i ponovo rukujte kamkorderom.
E:61:kk/E:62:kk/E:91:kk
• Obratite se Sonyjevom ovlaštenom servisu i
navedite svih pet znakova koda koji počinje
slovom "E".
• Izvadite kasetu i ostavite kamkorder oko sat
vremena s otvorenim pretincem za kasete
(str. 107).
• Nije uložen Memory Stick Duo (str. 20).
c (indikator upozorenja za formatiranje
Memory Sticka Duo)*
• Memory Stick Duo je oštećen.
• Memory Stick Duo nije ispravno formatiran
(str. 49).
f (indikator upozorenja na nekompatibilan
Memory Stick Duo)*
• Uložen je nekompatibilan Memory Stick Duo
(str. 102).
Q (indikator upozorenja za kasetu)
Sporo treptanje:
• Do kraja kasete ostalo je manje od pet minuta.
• Kaseta nije uložena.*
• Zaštitni graničnik na kaseti je pomaknut na
LOCK (str. 100)*
nastavlja se ,
95
Indikatori i poruke upozorenja (nastavak)
Brzo treptanje:
• Vrpca je došla do kraja.*
Z (Indikator upozorenja za izbacivanje
kasete)*
Sporo treptanje:
* Kad se na zaslonu pojavi indikator upozorenja, čuje se
melodija ili zvučni signal (str. 58).
Poruke upozorenja
Ako se na zaslonu pojave poruke, slijedite upute.
• Zaštitni graničnik na kaseti je pomaknut na
LOCK (str. 100).
x Baterija
Brzo treptanje:
Use the "InfoLITHIUM" battery pack (str. 104).
• Došlo je do kondenzacije vlage (str. 107).
• Aktivirana je funkcija dijagnostičkog
pokazivača (str. 95).
Battery level is low.
- (indikator upozorenja za brisanje slike)*
• Fotografija je zaštićena (str. 68).
: - (indikator upozorenja za zaštitu od
snimanja na Memory Stick Duo)*
• Zaštitni graničnik na Memory Sticku Duo je
pomaknut u položaj zaštite od snimanja (str. 102).
( (Indikator upozorenja za bljeskalicu)
Sporo treptanje:
• Tijekom punjenja.
• Napunite bateriju (str. 11, 104).
Old battery. Use a new one (str. 104).
Z Re-attach the power source (str. 11).
x Kondenzacija vlage
% Z Moisture condensation. Eject the
casette (str. 107).
% Moisture condensation. Turn off for 1H
(str. 107).
Brzo treptanje:
• Aktivirana je funkcija dijagnostičkog
pokazivača (str. 95).*
• Nešto nije u redu s bljeskalicom.
1 (indikator upozorenja za nestabilno
kretanje kamkordera)
• Nije dovoljna količina svjetla pa će se
kamkorder lakše početi tresti.
• Kamkorder je nestabilan i lakše će se početi
tresti. Držite ga objema rukama i snimite sliku.
No indikator neće nestati.
96
x Kaseta/vrpca
Q Insert a casette (str. 19).
Z Reinsert the cassette.
• Provjerite da li je kaseta možda oštećena.
QZ The tape is locked - check the tab
(str. 100).
Cannot record. Reinsert the Memory Stick
(str. 20).
Q The tape has reached the end.
No file.
• Premotajte ili promijenite kasetu.
x Memory Stick Duo
e Insert a Memory Stick (str. 20).
c Reinsert the Memory Stick.
• Izvadite Memory Stick Duo i ponovo ga stavite
nekoliko puta. Ako indikator čak i tada trepće,
Memory Stick Duo je možda oštećen.
Pokušajte koristiti drugi.
This is a read-only Memory Stick.
• Umetnite Memory Stick Duo na koji se može
snimati.
f Incompatible type of Memory Stick.
• Uložen je Memory Stick Duo nekompatibilan s
kamkorderom (str. 102).
c This Memory Stick is not formatted
correctly.
• Provjerite format i zatim formatirajte Memory
Stick Duo ako je potrebno (str. 49, 102).
Cannot record. The Memory Stick is full.
• Obrišite nepotrebne slike (str. 67).
:- The Memory Stick is locked. Check
the tab (str. 102).
Cannot playback. Reinsert the Memory
Stick (str. 20).
• Na Memory Sticku Duo nema datoteka ili nisu
čitljive.
Memory Stick folders are full.
• Nije moguće načiniti mape koje prelaze
999MSDCF. Načinjene mape nije moguće
obrisati u ovom kamkorderu.
• Potrebno je formatirati Memory Stick Duo
(str. 49) ili ih obrisati na računalu.
Cannot record still images on Memory
Stick (str. 84).
x Pisač kompatibilan sa standardom
PictBridge
Check the connected device.
• Isključite pisač i ponovo ga uključite, zatim
odspojite i ponovo spojite USB kabel
(isporučen).
Connect the camcorder to a PictBridge
compatible printer.
• Isključite pisač i ponovo ga uključite, zatim
odspojite i ponovo spojite USB kabel
(isporučen).
Error. Cancel the task.
• Provjerite pisač.
Cannot print. Check the printer.
• Isključite pisač i ponovo ga uključite, zatim
odspojite i ponovo spojite USB kabel
(isporučen).
nastavlja se ,
97
Indikatori i poruke upozorenja (nastavak)
x Bljeskalica
Charging… Cannot record still images.
• Pokušali ste snimati fotografiju tijekom
punjenja bljeskalice (opcija).
Microphone attached. Cannot use flash.
x Ostalo
Cannot record due to copyright protection
(str. 100).
Change to correct tape format.
• Snimke nije moguće reproducirati jer nisu
odgovarajućeg formata.
No output image in "VCR HDV/DV". Change
format.
• Zaustavite reprodukciju ili ulazni signal, ili
promijenite [VCR HDV/DV] podešenje (str. 54).
xL Dirty video head. Use a cleaning
cassette (str. 107).
Invalid in AUTO LOCK mode (str. 25).
98
Korištenje kamkordera u stranim zemljama
Napajanje
DV reprodukcija snimaka izrađenih u DV formatu
Svoj kamkorder možete koristiti u bilo kojoj zemlji
ili području s isporučenim AC mrežnim adapterom
pri 100 V do 240 V izmjenične struje, 50/60 Hz.
DV
O TV sustavima
Jednostavno podešavanje sata prema vremenskoj
razlici
Ovaj kamkorder je baziran na PAL sustavu. Želite
li reproducirati sliku na TV prijemniku, on također
mora imati PAL sustav (pogledajte donji popis) i
AUDIO/VIDEO ulaznu priključnicu.
Sustav
Koristi se u sljedećim zemljama
PAL
Australija, Austrija, Belgija, Kina,
Češka, Danska, Finska, Njemačka,
Nizozemska, Hong Kong,
Mađarska, Italija, Kuvajt, Malezija,
Novi Zeland, Norveška, Poljska,
Portugal, Singapur, Slovačka,
Španjolska, Švedska, Švicarska,
Tajland, Velika Britanija itd.
PAL - M
Brazil
PAL - N
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM
Bugarska, Francuska, Gvajana,
Iran, Irak, Monako, Rusija,
Ukrajina, itd.
NTSC
Bahamsko otočje, Bolivija,
Kanada, Srednja Amerika, Čile,
Kolumbija, Ekvador, Gvajana,
Jamajka, Japan, Koreja, Meksiko,
Peru, Surinam, Tajvan, Filipini,
SAD, Venezuela, itd.
TV prijemnik treba imati AUDIO/VIDEO ulazne
priključnice.
Moguće je jednostavno podesiti sat prema
vremenskoj razlici. Odaberite [WORLD TIME] u
(TIME/LANGU) izborniku i podesite razliku
(str. 59).
HDV reprodukcija snimaka izrađenih u HDV
formatu HDV1080i
Potreban vam je HDV1080i-kompatibilan TV
prijemnik (ili monitor) s komponentnom
priključnicom i AUDIO/VIDEO ulazima.
99
HDV format i snimanje/reprodukcija
S ovim kamkorderom možete koristiti samo kasete
mini DV formata. Koristiti kasete s oznakom
7.
je zaštićeni znak.
Vaš kamkorder ne podržava kasete s kasetnom
memorijom.
Što je HDV (9) format?
HDV format je video format razvijen za snimanje i
reprodukciju digitalnih video signala visoke
definicije (HD) na DV kasetu.
Ovaj kamkorder je kompatibilan s Interlace
načinom koji podrazumijeva 1080 efektivnih linija
skeniranja na zaslonu (1080i, broj piksela 1440 T
1080). Snimanje se odvija pri brzini bita od oko 25
Mbps.
i.LINK priključnica služi za digitalno povezivanje
s TV prijemnicima i računalima kompatibilnim s
HDV formatom.
• HDV signali se komprimiraju u MPEG2 format
koji je prihvaćen kod BS (broadcast satellite)
digitalnog i zemaljskog digitalnog HDTV
emitiranja te Blu-ray disk rekordera.
Signal za zaštitu autorskih prava
x Kod reprodukcije
Ako kaseta koju reproducirate na ovom
kamkorderu sadrži signale za zaštitu autorskih
prava, nije je moguće kopirati na kasetu u drugoj
kameri spojenoj na ovaj kamkorder.
x Kod snimanja
Na ovom kamkorderu nije moguće snimati softver
koji sadrži kontrolne signale za zaštitu autorskih
prava. U tom slučaju se na LCD zaslonu ili u
tražilu pojavi poruka [Cannot record due to
copyright protection]. Ti signali ne snimaju se na
kasetu.
Napomene o uporabi
x Kada duže vrijeme nećete koristiti kamkorder
Izvadite kasetu i spremite je.
x Sprečavanje slučajnog presnimavanja
Pomaknite zaštitni graničnik na kaseti u položaj
SAVE.
Reprodukcija
• Ovaj kamkorder može reproducirati zapise u DV
formatu i usklađene s HDV1080i standardom.
• Ovaj kamkorder može reproducirati snimke
izrađene u HDV 720/30p formatu, no ne
omogućuje njezin prijenos putem priključnice a
HDV/DV (i.LINK).
Izbjegavanje praznina na kaseti
Prijeđite na kraj snimljenog dijela pomoću funkcije
[END SEARCH] (str. 31) prije nego ponovno
počnete snimati kad ste reproducirali kasetu.
100
REC: Može se snimati na kasetu.
SAVE: Snimanje na kasetu nije
moguće (zaštićena je od
presnimavanja).
x Kad stavljate naljepnicu na kasetu
Naljepnicu uvijek stavite na za to predviđeno
mjesto na kaseti, kao na donjoj slici, kako bi
spriječili kvarove kamkordera.
Ne stavljajte naljepnicu
na ovo mjesto.
O TV prijemnicima koji podržavaju HDV1080i
standard HDV1080i
Mjesto za naljepnicu
Za reprodukciju snimaka HDV formata potrebno je
koristiti TV prijemnik koji podržava taj format te
ima komponentne ulazne priključnice. Sljedeća
tablica sadrži glavne kompatibilne modele 2004/05
godine.
x Nakon uporabe kasete
Premotajte kasetu na početak kako bi spriječili
pojavu izobličenja slike ili zvuka, stavite je u kutiju
i postavite u uspravni položaj.
x Čišćenje pozlaćenog konektora
Čistite pozlaćeni konektor vatiranim štapićem
nakon svakih 10 izbacivanja kasete.
Ako je pozlaćeni konektor kasete zaprljan ili
prašnjav, indikator preostale vrpce možda neće
prikazivati ispravnu vrijednost.
Pozlaćeni konektor
Modeli Sony TV prijemnika
KDL-L42MRX1, KLV-L42MRX1,
KDL-L32MRX1, KLV-L32MRX1,
KLV-L32M1, KLV-L32M1, KDE-P42MRX1,
KE-P42MRX1, KDE-P42XS1, KE-P42XS1,
KDE-P37XS1, KE-P37XS1, KE-P42M1,
KE-P37M1, KDS-R60A10, KDS-R50A10,
KDF-E50A10, KDF-E42A10, KDL32XBR950,
KLV-L32MRX1, KLV-32M1, KE-MX42N1,
KE-MX42K1, KE-MX42S1, KE-MX42A1,
KE-MX42M1, KE-MX32N1, KE-MX32K1,
KE-MX32S1, KE-MX32A1, KE-MX32M1,
KE-P42M1, KE-MV42A1, KE-MV42M1,
KV-DA32M84, KV-DA32M94, KV-DA32M86,
KV-DA32M66, KV-DA32M64, KV-DA32M36,
KV-DA32K94L, KV-DA32K94B,
KV-DA34M80, KV-DA34X80, KV-DA34N90,
KV-DA34M81, KV-DA34M86, KV-DA34M61,
KV-DA34M80, KV-DA34M50, KV-DA29M80,
KV-DA29MX80, KV-DA29N90,
KV-DA29M90, KV-DA29M81, KV-DA29M86,
KV-DA29M61, KV-DA29M60, KV-DA29M80,
KV-DA29M50, KV-DA29M31,
KV-DA29K90L, KV-DA29K90B,
KP-FW51M90A, KP-FW46M90A,
KP-FW46X90A, KP-FX43M90A,
KDF-60WE610K, KDF-50WE610K,
KDF-42WE610K, KF-WS60M90,
KF-WE50M90, KF-WE42M90,
KDF-60WF655K, KDF-55WF655K,
KS-R60A10, KS-R50A10, KF-E50A10,
KF-E42A10, KDS-R60A10, KDS-R50A10,
KDF-E50A10, KDF-E42A10
Stanje od 1. lipnja, 2005 (uključujući modele koji
će biti u prodaji u bližoj budućnosti)
• Pojedini modeli nisu raspoloživi u nekim zemljama ili
regijama.
101
O Memory Sticku
Memory Stick je kompaktan, prijenosni IC medij
za snimanje koji usprkos veličini može pohraniti
više podataka od floppy diska.
S ovim kamkorderom možete koristiti samo
Memory Stick Duo, koji je otprilike upola manji od
standardnog Memory Sticka. Ipak morate znati da
svi navedeni tipovi Memory Sticka Duo možda
neće pravilno raditi s ovim kamkorderom.
Vrste Memory Sticka
Memory Stick (bez MagicGatea)
Snimanje/
reprodukcija
–
Memory Stick Duo (bez MagicGatea)*1
a
MagicGate Memory Stick
–
Memory Stick Duo (s MagicGateom)*1
a*2 *3
MagicGate Memory Stick Duo*1
a *3
Memory Stick PRO
–
Memory Stick PRO Duo*1
a *2 *3
1
* Memory Stick Duo je približno upola manji od
standardnog Memory Sticka.
*2 Vrste Memory Sticka koji podržavaju brzi prijenos
podataka. Ta brzina ovisi o uređaju koji koristite.
*3 "MagicGate" je tehnologija zaštite od neovlaštenog
kopiranja koja koristi sustav enkripcije podataka.
Kamkorder ne može reproducirati ili snimati podatke
kojima je potrebna funkcija MagicGate.
• Format fotografije: Kamkorder komprimira i snima
podatke o slici u JPEG (Joint Photographic Experts
Group) formatu. Ekstenzija datoteke je .JPG.
• Nazivi datoteka fotografija:
− 101-0001: Ovaj naziv datoteke se pojavi na LCD
zaslonu kamkordera.
− DSC00001.JPG: Ovaj naziv datoteke se pojavi na
zaslonu PC-a.
• O Memory Sticku Duo formatiranom na računalu:
Memory Stick Duo formatiran u računalu s Windows ili
Macintosh operativnim sustavom nije zajamčeno
kompatibilan s ovim kamkorderom.
• Brzina očitavanja/upisivanja podataka može se
razlikovati, ovisno o kompatibilnosti Memory Sticka i
uređaja koji koristite.
102
Memory Stick Duo sa zaštitom od brisanja slika
Možete spriječiti slučajno brisanje slika ako zaštitni
graničnik na Memory Sticku Duo šiljatim
predmetom pomaknite u položaj zaštite od
snimanja.
Memory Stick Duo nema zaštitni graničnik.
Napomene o uporabi
Podaci se mogu uništiti u sljedećim slučajevima.
Oštećeni podaci ne mogu se vratiti.
• Ako izvadite Memory Stick Duo, isključite kamkorder
ili odvojite akumulatorsku bateriju tijekom snimanja ili
učitavanja podataka (žaruljica pristupa trepće ili
svijetli).
• Ako koristite Memory Stick Duo u blizini magneta ili
magnetskih polja.
Savjetujemo pohranjivanje važnih podataka na
tvrdi disk računala.
x O rukovanju Memory Stickom
Prilikom rukovanja obratite pažnju na sljedeće:
• Nemojte primjenjivati silu prilikom upisivanja podataka
na za to namijenjeno mjesto.
• Na Memory Stick Duo ili njegov adapter nemojte
stavljati naljepnice ili slično.
• Uvijek spremajte Memory Stick Duo u isporučenu
kutiju.
• Nemojte dodirivati priključke Memory Sticka Duo
prstima ili metalnim predmetima.
• Nemojte savijati Memory Stick Duo ili ga izlagati jakim
udarcima.
• Nemojte rastavljati ili mijenjati tehničke značajke
Memory Sticka Duo.
• Pazite da se Memory Stick Duo ne smoči.
• Memory Stick Duo držite dalje od dohvata male djece
kako ga ne bi progutala.
x O mjestu uporabe
Ne ostavljajte i ne koristite Memory Stick Duo na
mjestima koja su:
• Jako topla, poput automobila parkiranog na suncu.
• U ovom kamkorderu možda neće biti moguće
reproducirati sljedeće:
− Slike obrađene na računalu
− Slike snimljene drugom opremom.
• Pod izravnim sunčevom svjetlom.
• Vrlo vlažna ili izložena korozivnim plinovima.
x Napomene o uporabi adaptera za Memory Stick
Duo (isporučen)
Nakon ulaganja Memory Sticka Duo u adapter
možete ga koristiti sa standardnim uređajem koji
podržava Memory Stick.
• Kad koristite Memory Stick Duo s uređajem
kompatibilnim s Memory Stickom, uvijek ga umetnite u
Memory Stick Duo adapter.
• Uvijek umetnite Memory Stick Duo u adapter pravilno i
dokraja. Nepravilna uporaba može oštetiti uređaj.
Također, pokušate li nasilno ugurati pogrešno okrenut
Memory Stick Duo u pripadajući utor, možete oštetiti
utor.
• U utor za Memory Stick Duo nemojte stavljati nikakve
predmete osim kompatibilnog Memory Sticka Duo jer to
može prouzročiti kvarove.
• U uređaj nemojte stavljati prazan adapter za Memory
Stick Duo jer to može oštetiti uređaj.
x Napomena o uporabi medija Memory Sticka PRO
Duo
• Maksimalni kapacitet medija Memory Sticka PRO Duo
koji možete koristiti s ovim kamkorderom je 2 GB.
• Ovaj uređaj ne podržava brzi prijenos podataka.
Napomene o kompatibilnosti podataka o slici
• Datoteke slika snimljene na Memory Stick Duo Vašeg
kamkordera usklađene su s pravilima dizajna (“Design
Rules“) “Camera File Systems“ univerzalnog standarda
koje je utemeljilo udruženje JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Association).
• Na ovom kamkorderu nije moguće reproducirati
fotografije snimljene na drugoj opremi (DCR TRV900E
ili DSC-D700/D770) koja nije usklađena s ovim
univerzalnim standardom. (Ti modeli se ne prodaju u
nekim područjima.)
• Ako ne možete koristiti Memory Stick Duo koji se inače
može koristiti na nekoj drugoj opremi, formatirajte ga u
ovom kamkorderu (str. 49). Obratite pozornost da će sve
slike biti obrisane ako formatirate Memory Stick Duo.
103
O "InfoLITHIUM" bateriji
Ovaj uređaj je kompatibilan s "InfoLITHIUM"
akumulatorskom baterijom (M serije) i radi samo s
"InfoLITHIUM" baterijom.
"InfoLITHIUM" baterije serije M imaju oznaku
.
Što je "InfoLITHIUM" baterija?
"InfoLITHIUM" baterija je litij-ionska baterija koja
izmjenjuje informacije o komunikaciji između
kamkordera i AC adaptera.
"InfoLITHIUM" baterija računa potrošnju energije
u skladu s radom kamkordera i prikazuje preostalo
vrijeme rada u minutama. Kad koristite AC
adapter/punjač (opcija), pojavi se preostalo vrijeme
rada baterije i vrijeme punjenja.
Punjenje baterije
• Prije uporabe kamkordera uvijek napunite bateriju.
• Savjetujemo punjenje pri temperaturama između 10 i
30 °C, dok se CHG indikator ne isključi u znak da je
baterija sasvim napunjena. Punite li bateriju van ovoga
temperaturnog opsega, ona možda neće biti učinkovito
napunjena.
• Po završetku punjenja, odspojite kabel iz priključnice
DC IN na kamkorderu ili izvadite bateriju.
Učinkovita uporaba baterije
• Pri niskim temperaturama (10 ºC ili manje) učinkovitost
baterije je smanjena. Stoga je u takvim uvjetima vrijeme
njezine uporabe skraćeno. Za bezbrižnu i dulju uporabu
savjetujemo sljedeće:
− Stavite je u džep blizu tijela kako bi je zagrijali i
stavite je u kamkorder neposredno prije snimanja.
− Koristite bateriju velikoga kapaciteta: NP-QM71D/
QM91D (opcija).
104
• Česta uporaba LCD zaslona ili pokretanje reprodukcije,
te premotavanje vrpce skraćuju radni vijek baterije.
Savjetujemo uporabu baterije velikoga kapaciteta: NPQM71D/QM91D (opcija).
• Kad ne snimate ili reproducirate, uvijek postavite
preklopku POWER na OFF (CHG). Baterija se troši kad
je kamkorder u pripravnom stanju ili u pauzi
reprodukcije.
• Pri ruci uvijek imajte rezervne baterije dostatne za dva
do tri puta duže snimanje od očekivanog i prije stvarnog
snimanja načinite pokusne snimke.
• Ne izlažite bateriju vodi jer nije vodootporna.
Indikator preostalog trajanja baterije
• Ako se kamkorder isključuje iako indikator pokazuje da
je ostalo dovoljno vremena za snimanje, ponovo
napunite bateriju dokraja tako da indikatori budu točni.
Ipak, točan prikaz neće biti moguć ako dulje vrijeme
koristite kamkorder pri visokim temperaturama ili ako
učestalo koristite bateriju. Indikatori pokazuju približno
vrijeme snimanja.
• Oznaka E ponekad trepće, ovisno o uvjetima snimanja
ili temperaturi okoliša čak i ako je preostalo vrijeme
snimanja pet do deset minuta.
Pohranjivanje baterije
• Čak i ako bateriju ne koristite dulje vrijeme, jednom
godišnje je sasvim napunite, ispraznite je u kamkorderu.
izvadite i pohranite je na suhom i hladnome mjestu.
• Bateriju ispraznite tako da podesite [A.SHUT OFF] u
izborniku
(STANDARD SET) na [NEVER] i
pokrenete snimanje bez uložene kasete, dok se baterija
sasvim ne isprazni (str. 59).
O sustavu i.LINK
Vijek trajanja baterije
• Vijek trajanja baterije je ograničen. Njezin kapacitet s
vremenom pomalo opada. Kad primijetite značajno
smanjenje vremena uporabe, vjerojatno je potrebno
kupiti novu bateriju.
• Vijek trajanja baterije varira ovisno o načinu
pohranjivanja i radnim uvjetima, te okolišu.
HDV/DV priključnica na ovom kamkorderu
usklađena je s i.LINK priključkom. Ovo poglavlje
opisuje i.LINK standard i njegove značajke.
Što je "i.LINK"?
i.LINK je digitalni serijski protokol za prijenos
digitalnih video, digitalnih audio i ostalih podataka
u dva smjera između uređaja koji imaju i.LINK
priključnicu te za kontrolu uređaja.
Uređaj s i.LINK-om može se spojiti jednim i.LINK
kabelom (opcija). Moguće primjene su različite
funkcije i razmjene podataka između različitih
digitalnih AV uređaja.
Kad su dva ili više uređaja s i.LINK spojena u
seriju s kamkorderom, funkcije i prijenos podataka
su mogući ne samo sa uređajem koji je izravno
spojen s kamkorderom već i s ostalim uređajima
preko izravno spojenog uređaja.
Međutim, obratite pozornost da se način rada
ponekad razlikuje ovisno o značajkama i tehničkim
podacima uređaja koji ima dva ili više i.LINK
priključnice te je ponekad nemoguće izvesti neke
funkcije ili prenijeti neke podatke.
• Inače se na ovaj kamkorder može spojiti samo jedan
uređaj pomoću i.LINK kabela (opcija). Pri spajanju
ovog kamkordera uređaj kompatibilan s i.LINK-om i
dva ili više HDV/DV priključnice, pogledajte upute za
uporabu uređaja koji spajate.
• i.LINK je poznatiji naziv za IEEE 1394 sabirnicu
podataka koju je predložio Sony i zaštićeni je naziv koje
su odobrile brojne korporacije.
• IEEE 1394 je međunarodni standard kojeg je uveo
Institute of Electrical and Electronic Engineers.
i.LINK brzina prijenosa podataka – Baud rate
Najveća brzina prijenosa podatka putem i.LINK-a
ovisi od uređaja. Najveće brzine prijenosa
podataka su sljedeće:
S100 (približno 100 Mbps*)
S200 (približno 200 Mbps)
S400 (približno 400 Mbps)
nastavlja se ,
105
O sustavu i-LINK (nastavak)
Održavanje i mjere opreza
"Baud rate" je naveden u tehničkim podacima u
uputama za uporabu svakog uređaja.
Kod nekih uređaja je također naveden i pokraj
i.LINK priključnice.
Kad su uređaji spojeni na opremu koja ima
drugačiju brzinu prijenosa podataka, ona se
ponekad razlikuje od navedene.
O uporabi i održavanju
* "Što je Mbps"?
Mbps je oznaka za megabite u sekundi, odnosno
količinu podataka koji se mogu poslati ili primiti u
jednoj sekundi. Primjerice, "baud rate" od 100
Mbps znači da se u jednoj sekundi može prenijeti
100 megabita.
i.LINK funkcije na ovom kamkorderu
Podrobnije podatke o presnimavanju kad je ovaj
kamkorder spojen na drugi video uređaj s DV
priključcima potražite na str. 62. Ovaj kamkorder
može se također spojiti na drugi Sonyjev uređaj s
i.LINK-om (primjerice, osobno računalo serije
VAIO) kao i na video uređaje.
Prije spajanja ovog kamkordera na osobno
računalo, provjerite da li je na računalo već
instaliran program (softver) za podršku ovog
kamkordera.
Neki video uređaji poput digitalnog TV-a, DVD,
MICROMV ili HDV rekordera/playera možda
neće biti kompatibilni s HDV/DV priključkom čak
i ako imaju i.LINK priključnicu. Prije spajanja
provjerite kompatibilnost. Podrobnije podatke o
mjerama opreza pri spajanju ovog kamkordera
potražite u uputama za uporabu uređaja kojeg
spajate.
• Nemojte koristiti ili pohranjivati kamkorder na
sljedećim mjestima.
− Mjestima koja su izuzetno vruća ili hladna. Nikad ne
izlažite kamkorder temperaturama iznad 60 ºC,
primjerice, blizu grijaćih tijela ili u vozilu parkiranom
na suncu jer to može izazvati kvarove ili deformacije.
− Blizu snažnih magnetskih polja ili pod utjecajem
mehaničkih vibracija. To može izazvati kvarove.
− Blizu snažnih radio valova ili zračenja. U tom slučaju
normalno snimanje možda neće biti moguće.
− Blizu AM prijemnika i video opreme jer može doći do
smetnji.
− Na pješčanoj plaži i prašnjavim mjestima. Ako u
kamkorder dospije pijesak ili prašina, može doći do
nepopravljivih kvarova.
− Blizu prozora ili na otvorenom, gdje LCD zaslon,
tražilo ili leća mogu biti izloženi izravnom suncu. Na
taj se način oštećuje unutrašnjost tražila ili LCD
zaslona.
− Na vlažnim mjestima.
• S kamkorderom možete raditi pri napajanju od 7,2 V
(akumulatorska baterija) ili 8,4 V (AC mrežni adapter).
• Pri uporabi istosmjernog (DC) ili izmjeničnog (AC)
napajanja, koristite samo dodatke koji se preporučuju u
ovom priručniku.
• Pazite da se kamkorder ne smoči, primjerice, na kiši ili
od morske vode jer u tom slučaju može doći do
nepopravljivih kvarova.
• Ako u kućište dospije bilo kakav strani predmet ili
tekućina, isključite kamkorder i prije ponovne uporabe
odnesite na provjeru u Sonyjev servis.
• Izbjegavajte grubo rukovanje i mehaničke udarce.
Budite posebno pažljivi s lećom.
Potreban i.LINK kabel
• Kad ne koristite kamkorder, podesite preklopku
POWER na OFF (CHG).
Koristite Sony i.LINK 4-pinski-na-4-pinski kabel
(tijekom HDV/DV presnimavanja).
• Nemojte umotavati kamkorder, primjerice, u ručnik i
tako ga koristiti jer se unutrašnjost može zagrijati.
• Prilikom odspajanja mrežnog kabela prihvatite utikač,
nemojte povlačiti sam kabel.
• Nemojte stavljati teške predmete na mrežni kabel jer se
tako može oštetiti.
• Metalne kontakte uvijek držite čistima.
106
• Držite daljinski upravljač i bateriju izvan dohvata djece.
Dođe li do slučajnog gutanja baterije, odmah se obratite
liječniku.
• U slučaju istjecanja elektrolita baterije
− Obratite se ovlaštenom servisu.
− Obrišite tekućinu s kože.
− Ako tekućina dospije u oči, isperite ih s mnogo vode i
obratite se liječniku.
x Ako nećete koristiti kamkorder duže vrijeme
• Povremeno ga uključite i reproducirajte kasetu oko tri
minute.
x Napomene o kondenzaciji vlage
Vlaga se može kondenzirati kad unesete kamkorder
s hladnog na toplo mjesto (ili obrnuto) ili kad
koristite kamkorder na toplim mjestima u sljedećim
slučajevima:
• Kamkorder je unesen sa skijališta u umjetno zagrijani
prostor.
• Kamkorder je iznesen iz klimatiziranog automobila na
otvoreni topli prostor.
• Kamkorder se koristi nakon olujnog nevremena ili
pljuska.
• Prije pohrane potpuni ispraznite bateriju.
• Kamkorder se koristi na vlažnom mjestu sa visokom
temperaturom.
Kondenzacija vlage
x Kako spriječiti kondenzaciju vlage
Pri prenošenju kamkordera s hladnog na toplo
mjesto, stavite ga u plastičnu vrećicu i čvrsto je
zatvorite. Uklonite vrećicu kad temperatura zraka u
unutrašnjosti dosegne temperaturu okoline
(približno nakon jednog sata).
Ako se kamkorder unese izravno iz hladnog u topli
prostor, unutar njega, na površini vrpce ili na leći
se može kondenzirati vlaga. U tom slučaju vrpca se
može zalijepiti za video glavu i uzrokovati
oštećenja ili nepravilnosti u radu. Ako se unutar
kamkordera nakupi vlaga, pojavi se poruka [%Z
Moisture condensation. Eject the cassette] ili [%
Moisture condensation. Turn off for 1H]. Ako se
vlaga kondenzira na leći, poruka se neće pojaviti.
x Ako se kondenzirala vlaga
Nijedna funkcija osim izbacivanja kasete neće
raditi. Izbacite kasetu, isključite kamkorder i
ostavite ga oko sat vremena s otvorenim pretincem.
Kamkorder se može ponovo koristiti ako se pri
ponovnom uključenju ne pojavi oznaka % ili Z.
Ponekad kamkorder ne može prepoznati
kondenzaciju. U tom slučaju kaseta se ponekad
neće izbaciti deset sekundi nakon otvaranja
pretinca. To ne predstavlja kvar. Nemojte zatvarati
pretinac dok se kaseta ne izbaci.
Video glava
• Kad se video glava zaprlja, nije moguće pravilno
snimanje ili su slika i zvuk tijekom reprodukcije
izobličeni.
• Pojave li se sljedeći problemi, očistite video glave
(pokrenite reprodukciju u trajanju 10 sekundi) Sony
DVM-12CLD kasetom za čišćenje (opcija).
− Na slici se tijekom reprodukcije pojavljuju mozaične
smetnje ili je zaslon plave boje.
− Dio slike se tijekom reprodukcije ne pomiče.
− Slika se tijekom reprodukcije ne pomiče.
− Slika se uopće ne pojavljuje za reprodukciju ili je zvuk
isprekidan.
− Tijekom snimanja se na zaslonu pojavi poruka [xL
Dirty video head. Use a cleaning cassette].
• Video glava se troši nakon duže uporabe kamkordera.
Ako slika ne postaje jasnija nakon uporabe kasete za
čišćenje, video glava je možda istrošena. U tom slučaju
potrebno je zamijeniti video glavu. Za detalje se obratite
Sonyjevom prodavatelju ili ovlaštenom servisu.
nastavlja se ,
107
Održavanje i mjere opreza (nastavak)
LCD zaslon
Čišćenje kućišta
• Nemojte suviše pritiskati LCD zaslon jer se tako može
oštetiti.
• Ako je kućište zaprljano, očistite ga mekom krpom
lagano navlaženom u vodi.
• Koristite li kamkorder na hladnome mjestu, na LCD
zaslonu se može pojaviti zaostala slika. To nije kvar.
• Izbjegavajte sljedeće jer tako se može oštetiti kućište.
− Otapala poput razrjeđivača, benzina, alkohola,
kemijskih krpa i hlapljivih sredstava poput insekticida.
− Dodirivanje navedenih sredstava rukama.
− Ne ostavljajte kućište u dugotrajnom kontaktu s
gumenim ili vinilnim predmetima.
• Tijekom uporabe kamkordera, poleđina LCD zaslona se
može zagrijati, no to je uobičajeno.
x Čišćenje LCD zaslona
Ako se LCD zaslon zaprlja od otisaka prstiju ili
prašine, očistite ga isporučenom krpom. Koristite li
pribor za čišćenje LCD zaslona (opcija), ne
nanosite sredstvo za čišćenje izravno na zaslon.
Čistite ga papirom za čišćenje navlaženim u
tekućini za čišćenje.
x Podešavanje LCD zaslona (CALIBRATION)
Tipke na zaslonu možda neće raditi ispravno. U
tom slučaju slijedite niže opisani postupak.
Savjetujemo da tom prilikom koristite mrežno
napajanje putem isporučenog AC adaptera.
A Postavite preklopku POWER na PLAY/EDIT.
B Odspojite sve kabele osim kabela AC adaptera iz
kamkordera, zatim izvadite kasetu i Memory Stick
Duo.
C Dodirnite g t [MENU] t
(STANDARD SET) t [CALIBRATION] t
j.
D Uglom isporučenog Memory Sticka Duo ili sličnim
predmetom dodirnite oznaku "T" na zaslonu.
Dodirnite [CANCEL] za brisanje.
Položaj oznake "T" se mijenja. Ako niste pritisnuli
pravu točku, počnite iznova od koraka 4.
• Nije moguće kalibrirati LCD zaslon ako je okrenut
prema van.
108
Briga o leći i njezino pohranjivanje
• Obrišite površinu leće mekom krpom u sljedećim
slučajevima.
− Kad su na leći otisci prstiju.
− Na vrućim ili vlažnim mjestima.
− Kod uporabe leće, primjerice, na plaži.
• Spremite leću na dobro prozračeno mjesto na kojem
neće biti izložena nečistoći ili prašini.
• Za sprečavanje nastanka plijesni, redovito izvodite gore
opisane postupke. Savjetujemo uključivanje i rukovanje
kamkorderom približno jednom mjesečno za dugotrajni
optimalni rad.
Punjenje ugrađene baterije za čuvanje podataka
Vaš kamkorder je opremljen ugrađenom akumulatorskom baterijom koja služi pohranjivanju datuma
i vremena itd., čak i ako je preklopka POWER
podešena na OFF (CHG). Baterija se puni tijekom
svake uporabe kamkordera. Ipak, ona se postupno
prazni kad ne koristite kamkorder, a potpuno se
isprazni ako približno tri mjeseca uopće ne koristite kamkorder. Čak i ako akumulatorska baterija
nije napunjena, to ne utječe na rad kamkordera. Za
održavanje pohranjenih podešenja datuma i
vremena, itd., napunite bateriju ako je prazna.
Tehnički podaci
x Postupci
Spojite kamkorder na napajanje pomoću
isporučenog AC adaptera i ostavite ga dulje od 24
sata s preklopkom POWER postavljenom na OFF
(CHG).
Sustav
Sustav snimanja
video zapisa (DV)
2 rotirajuće glave, helikalni sustav
skeniranja
Zamjena baterije daljinskog upravljača
Sustav snimanja
fotografija
Exif Ver. 2.2*1
Sustav snimanja
zvuka (HDV)
Rotirajuće glave, MPEG-1 Audio
Layer-2, Kvantizacija: 16-bitna
(Fs 48 kHz, stereo), brzina
prijenosa: 384 kbps
Sustav snimanja
zvuka (DV)
Rotirajuće glave, PCM sustav
Kvantizacija: 12-bitna (Fs 32 kHz,
stereo 1, stereo 2), 16 bita (Fs 48
kHz, stereo)
Video signal
PAL sustav boja, CCIR standardi
1080/50i
A Dok pritišćete graničnik, noktom izvadite baterijski
pretinac.
B Uložite novu bateriju s oznakom + prema gore.
C Vratite baterijski pretinac u daljinski upravljač dok
ne klikne na mjesto.
Graničnik
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati ako se njome ne rukuje
ispravno.
Upozorenje
Opasnost eksplozije u slučaju nepravilnog
ulaganja baterije. Bateriju zamijenite istom ili
ekvivalentnom vrstom u skladu s uputama
proizvođača.
• Kad litijska baterija oslabi, može se smanjiti radni
domet daljinskog upravljača ili isti možda neće raditi
pravilno. U tom slučaju zamijenite bateriju Sonyjevom
litijskom baterijom CR2025. Uporaba druge baterije
može uzrokovati opasnost od požara ili eksplozije.
Sustav snimanja
2 rotirajuće glave, helikalni sustav
video zapisa (HDV) skeniranja
Preporučljive kasete Mini DV kasete s oznakom 7
Brzina vrpce (HDV) Približno 18,81 mm/s
Brzina vrpce (DV)
SP: Približno 18,81 mm/s
LP: Približno 12,56 mm/s
Vrijeme snimanja/ 60 min (uz uporabu kasete DVM60)
reprodukcije (HDV)
Vrijeme snimanja/
reprodukcije (DV)
SP: oko 60 min (uz uporabu kasete
DVM60)
LP: oko 90 min (uz uporabu kasete
DVM60)
Vrijeme
premotavanja
Oko 2 minute i 40 sekundi
(uz uporabu kasete DVM60 i
akumulatorske baterije)
Oko 1 minute i 45 sekundi
(uz uporabu kasete DVM60 i AC
adaptera)
Tražilo
Elektronsko tražilo u boji
Osjetilo slike
5,9 mm (1/3 tip) CMOS
Ukupno: oko 2 969 000 piksela
Efektivno (video zapis, 4:3):
1 486 000 piksela
Efektivno (video zapis, 16:9):
1 983 000 piksela
Efektivno (fotografije, 4:3):
2 764 800 piksela
Efektivno (fotografije, 16:9):
2 073 600 piksela
Leća
Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
10 T (optički), 120 T (digitalni)
nastavlja se ,
109
Tehnički podaci (nastavak)
Žarišna duljina
f=5,1 ~ 51 mm
Nakon pretvorbe na format
fotografije 35 mm
U CAMERA-TAPE*2 načinu:
41 ~ 480 mm (16:9)
50 ~ 590 mm (4:3)
U CAMERA-MEMORY načinu
37 ~ 370 mm (4:3)
40 ~ 400 mm (16:9)
F1,8 ~ 2,1
Promjer filtera: 37 mm
Temperatura boje
[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR
(3 200K), [OUTDOOR] (5 800K)
Najmanje
osvjetljenje
7 luksa (F1,8)
0 luksa (u NightShot načinu)*3
*1 Exif: Exif je format datoteke fotografija koji je
utemeljio udruženje Japan Electric and Information
Technology Industries Association (JEITA). Datoteke
ovog formata mogu sadržavati dodatne informacije
poput onih o podešenjima kamkordera i vremenu
snimanja.
*2 vrijednosti žarišne duljine su stvarne vrijednosti
širokokutnog očitanja piksela.
*3 Objekti nevidljivi u mraku mogu se snimiti
infracrvenim zrakama.
Izlazni priključci
Audio/Video izlaz
10-pinska priključnica
Video signal: 1 Vp-p, 75 ohma,
nesimetrični
Signal sjajnosti: 1 Vp-p, 75 ohma,
nesimetrični
Signal boje: 0,3 Vp-p, 75 ohma,
nesimetrični
Audio signal: 327 mV (pri izlaznoj
impedanciji većoj od 47 kiloohma),
izlazna impedancija manja od 2,2
kiloohma
Priključnica
COMPONENT
OUT
Y:1 Vp-p, 75 ohma, nesimetrična
PB/PR, CB/CR: +/- 350 mVp-p
Priključnica za
slušalice
Stereo minipriključnica (promjer
3,5 mm)
Ulazni/izlazni priključci
MIC priključnica
Minipriključnica; 0,388 mV niske
impedancije s 2,5 do 3,0 V DC,
izlazna impedancija 6,8 kiloohma
(promjer 3,5 mm), stereo tip
LANC priključnica
Stereo minipriključnica (promjer
2,5 mm)
USB priključnica
mini-B
a HDV/DV
priključnica
i.LINK sučelje (IEEE1394, 4-pinska
priključnica S100)
LCD zaslon
Slika
6,9 cm (tip 2,7; format slike 16:9)
Ukupan broj točaka 123 200 (560 T 220)
Općenito
Napajanje
DC 7,2 V (akumulatorska baterija)
DC 8,4 V (AC mrežni adapter)
Prosječna potrošnja Tijekom snimanja s tražilom uz
energije (pri uporabi normalnu svjetlinu:
HDV snimanje 5,5 W
baterije)
DV snimanje 5 W
Tijekom snimanja s LCD zaslonom
uz normalnu svjetlinu:
HDV snimanje 5,7 W
DV snimanje 5,2 W
Radna temperatura
110
od 0 °C do 40 °C
Temperatura
pohranjivanja
od -20 °C do +60 °C
Dimenzije
(približno)
71 T 94 T 188 mm (š/v/d) bez
dijelova koji strše
Masa (približno)
680 g samo glavni uređaj
780 g uključujući akumulatorsku
bateriju NP-FM50, kasetu DVM60 i
pokrov leće.
Isporučeni pribor
Pogledajte str. 10.
AC mrežni adapter AC-L15A/L15B
Napajanje
100 – 240 V izmj. struje (AC),
50/60 Hz
Potrošnja struje
0,35 – 0,18 A
Potrošnja energije
18 W
Izlazni napon
DC 8,4 V*
Radna temperatura
od 0 °C do 40 °C
Temperatura
pohranjivanja
od -20 °C do +60 °C
Dimenzije
(približno)
56 x 31 T 100 mm (š/v/d), bez
dijelova koji strše
Masa (približno)
190 g bez mrežnog kabela
* Za ostale podatke pogledajte naljepnicu na AC adapteru.
Akumulatorska baterija NP-FM50
Maksimalni izlazni
napon
8,4 V istosmjerne struje (DC)
Izlazni napon
7,2 V istosmjerne struje (DC)
Kapacitet
8,5 Wh (1180 mAh)
Dimenzije
(približno)
38,2 T 20,5 T 55,6 mm (š/v/d)
Masa (približno)
76 g
Radna temperatura
od 0 °C do 40 °C
Tip
Litij-ionska
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
prethodnog upozorenja.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
111
Položaj dijelova i kontrola
A Polugica zuma (24)
B Tipka PHOTO (22)
C Žaruljice CAMERA-TAPE, CAMERAMEMORY, PLAY/EDIT moda (14)
D Preklopka POWER (14)
E Utor za Memory Stick Duo (20)
F Žaruljica pristupa (20, 102)
G Active Interface Shoe
(70)
H Bljeskalica
I Tipka ( (bljeskalica) (26)
J Preklopka NIGHTSHOT (24)
K Priključnica MIC (PLUG IN POWER) (71)
L i priključnica za slušalice (71)
112
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Pokrov leće (14, 22)
Tipke zuma (24)
Tipka REC START/STOP (22)
LCD zaslon/zaslon osjetljiv na dodir (3, 17)
Priključnica a HDV/DV Interface (i.LINK)
(70)
Priključnica + (USB) (70)
Tipka DISPLAY/BATT INFO (27)
Priključnica COMPONENT OUT (70)
Priključnica A/V OUT (70)
Tipka RESET (27)
Okular
Tražilo (16)
Polugica za podešavanje leće tražila (16)
Priključnica ` LANC (70)
Žaruljica CHG (punjenje) (11)
Zvučnik (27)
Preklopka AUTO LOCK (25)
Baterija (11)
Priključnica DC IN (70)
Stavljanje remena za nošenje kamkordera na
ramenu
Provucite isporučeni remen kroz omče na
kamkorderu.
nastavlja se ,
113
Položaj dijelova i kontrola (nastavak)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
Mikrofon (27)
Prsten za zumiranje/izoštravanje (24, 25)
Otvori za sjenilo leće
Leća (Carl Zeiss) (4)
Tipka TELE MACRO (25)
Signalna žaruljica snimanja (27)
Senzor daljinskog upravljača (27)
Preklopka FOCUS/ZOOM (24, 25)
Tipka BACK LIGHT (25)
Tipka EXPANDED FOCUS (25)
Tipka EXPOSURE (24)
Polugica EXPOSURE/VOL (24)
Kopče za pričvršćenje remena (113)
Polugica BATT (otpuštanje baterije) (12)
Remen (14)
Pokrov pretinca za kasetu (19)
Polugica OPEN/EJECT & (19)
Navoj za tronožac (26)
114
Stavljanje sjenila leće
Umetnite kukice na sjenilu leće u pripadajuće
otvore na kamkorderu i zakrenite učvrsni vijak
sjenila u smjeru strelice.
Skidanje sjenila leće
Otpustite učvrsni vijak sjenila leće zakretanjem u
smjeru obrnutom od strelice sa slike.
• Kad je postavljeno sjenilo leće (opcija), ne možete
pričvrstiti filter (opcija).
O zaštitnim znakovima
• Memory Stick,
, "Memory Stick Duo" i
, "Memory Stick PRO Duo" i
, "MagicGate" i
, "MagicGate Memory Stick" i
"MagicGate Memory Stick Duo" su zaštićeni znakovi
tvrtke Sony Corporation.
• "InfoLITHIUM" je zaštićeni naziv tvrtke Sony
Corporation.
• i.LINK je zaštićeni naziv a a je zaštićena oznaka tvrtke
Sony Corporation.
•
je zaštićena oznaka.
• Microsoft, Windows i Windows Media su zaštićeni
nazivi ili registrirane nazivi tvrtke Microsoft
Corporation u SAD-u i drugim državama.
• Macintosh i Mac OS su zaštićeni nazivi tvrtke Apple
Computer, Inc registrirane u SAD-u i drugim državama.
• HDV i HDV logo su zaštićeni znaci tvrtki Sony i JVC.
• Pentium je zaštićeni naziv ili registrirani zaštićeni naziv
tvrtke Intel Corporation.
Nazivi svih drugih proizvoda koji se spominju u ovom
priručniku su zaštićeni nazivi odgovarajućih tvrtki.
Nadalje, oznake ™ i "®" nisu uvijek navedene u ovom
priručniku.
115
Download PDF

advertising