Sony | DCR-DVD7E | Sony DCR-DVD7E Upute za upotrebu

2-597-463-11 (1)
Uporaba DVD
Handycama 10
Početak 16
Digitalni kamkorder
Upute za uporabu
Easy
25
Handycam
Snimanje/
30
reprodukcija
Reprodukcija na DVD
40
uređajima
Uporaba snimljenih
46
diskova
Uporaba podešenja 48
Editiranje na DVD
66
Handycamu
Presnimavanje 72
Uporaba računala 75
U slučaju problema 80
DCR-DVD7E
© 2005 Sony Corporation
Dodatne informacije 97
Prvo pročitajte
Prije uporabe u cijelosti pročitajte ovaj priručnik i
zadržite ga za buduću uporabu.
ZA KORISNIKE U EUROPI
UPOZORENJE
Za sprečavanje požara ili električkog udara
ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
UPOZORENJE
Uporaba optičkih instrumenata s ovim proizvodom
će povećati opasnost od ozljede oka. Primjenom
kontrola, ugađanja, načina rada ili postupaka koji
nisu navedeni u ovim uputama možete se izložiti
opasnom zračenju.
PAŽNJA
Elektromagnetska polja određenih frekvencija mogu
utjecati na zvuk i sliku ovoga digitalnog kamkordera.
Ovaj proizvod je ispitan i dokazano usklađen s
ograničenjima prema smjernici EMC o uporabi spojnih
kabela kraćih od 3 m.
Napomena
Ako dođe do prekida prijenosa podataka uslijed statičkog
elektriciteta ili elektromagnetizma, ponovno pokrenite
aplikaciju ili odspojite i ponovno spojite USB kabel.
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih
uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i
ostalim europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava
da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni
otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu
predviđenom mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem
starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje
svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste
kupili proizvod.
Primjenjivi pribor: daljinski upravljač.
2
Napomene o uporabi
Kamkorder je isporučen s dva priručnika za
uporabu
− "Upute za uporabu" (ovaj priručnik).
− "First Step Guide" – priručnik za uporabu isporučenog softvera (na isporučenom CD-ROM-u)
Napomene o uporabi kamkordera
• Nemojte držati kamkorder za sljedeće dijelove:
Pokrov baterijskog pretinca
Pokrov pretinca diska
3
Prvo pročitajte (nastavak)
• Kad koristite kamkorder položen na stol i sličnu
površinu, provjerite je li stabilan tako da ne
padne. Savjetujemo uporabu isporučenog postolja
(str. 16).
• Kako bi spriječili oštećivanje diskova ili gubitak
snimljenog materijala, nemojte učiniti nešto od
sljedećeg kad svijetle žaruljice preklopke
POWER (str. 20) ili žaruljica ACCESS (str. 23):
− vaditi akumulatorsku bateriju ili mrežni
adapter iz kamkordera.
− izlagati kamkorder mehaničkim udarcima ili
vibracijama.
• Prije spajanja kamkordera na drugi uređaj
uporabom USB kabela itd., utaknite priključak
kabela u pravilnom smjeru. Ako silom utaknete
kabel u pogrešnom smjeru, priključak se može
oštetiti ili možete uzrokovati kvar kamkordera.
Napomene o opcijama izbornika, LCD zaslonu i
leći
• Zasjenjena opcija u izborniku nije raspoloživa u
uvjetima snimanja ili reprodukcije koje
upotrebljavate u tom trenutku.
• LCD zaslon je proizveden visoko preciznom
tehnologijom, tako da postotak efektivne uporabe
piksela iznosi više od 99,99%. Ipak, na LCD
zaslonu mogu trajno biti vidljive sitne crne i/ili
svijetle točkice (bijele, crvene, plave ili zelene
boje). To je normalno.
• Dugotrajno izlaganje LCD zaslona ili leće
izravnom suncu može prouzročiti kvarove.
Budite pažljivi kad kamkorder stavljate pored
prozora ili u vanjskom prostoru.
• Ako je dio kamkordera u blizini leće izložen
mehaničkom udarcu ili pomičete kamkorder
naprijed i natrag, slika se nakratko može
izobličiti.
• Nemojte usmjeravati kamkorder prema suncu. To
može prouzročiti kvarove. Želite li snimati sunce,
učinite to pri niskom stupnju osvjetljenja,
primjerice u suton.
4
Napomene o snimanju
• Prije snimanja ispitajte funkciju snimanja kako
biste bili sigurni da su slika i zvuk snimljeni bez
problema. Ne možete obrisati slike kad ih jednom
snimite na DVD-R. Za probno snimanje koristite
DVD-RW/DVD+RW (nije isporučen) (str. 13).
• Ako uslijed kvara na kamkorderu ili mediju za
pohranu itd. niste snimili željeno ili ako
reprodukcija nije moguća, Sony ne preuzima
odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak
nesnimljenog materijala.
• TV sustavi boja razlikuju se, ovisno o zemlji/
području. Za gledanje snimaka na TV zaslonu
potreban vam je TV prijemnik s PAL sustavom.
• TV programi, video zapisi, video vrpce i drugi
materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima.
Neovlašteno snimanje takvih materijala može biti
u suprotnosti sa zakonima o autorskim pravima.
Kamkorderom ne možete presnimavati materijale
zaštićene od kopiranja.
Napomena o ovom priručniku
• Slike LCD zaslona u ovim uputama snimljene su
digitalnim fotoaparatom, stoga ti dijelovi u
stvarnosti mogu izgledati nešto drugačije.
• Izbornici na zaslonu su dostupni u više jezika, a
služe za objašnjenje postupka rada. Po potrebi
promijenite jezik izbornika prije uporabe
kamkordera (str. 63).
Leća Carl Zeiss
Kamkorder je opremljen Carl Zeiss lećom za
visokokvalitetnu reprodukciju slika. Leću ovoga
kamkordera zajednički su razvili tvrtka Carl Zeiss
iz Njemačke i Sony Corporation. Primijenjen je
MTF* sustav mjerenja za video kamere i nudi
kvalitetu Carl Zeiss leća.
* MTF je skraćenica od “Modulation Transfer
Function”. Broj vrijednosti označuje količinu
svjetla koje prodire u leću.
O disku
• Možete koristiti samo DVD+R, DVD-RW i
DVD+RW diskove promjera 8 cm. Koristite
diskove sa sljedećim oznakama.
• Za pouzdano i trajno snimanje/reprodukciju
preporučamo da s DVD Handycam kamkorderom
koristite Sonyjeve diskove ili diskove s oznakom
* "for VIDEO CAMERA". Primjena
drugih diskova može rezultirati
nezadovoljavajućim snimanjem/reprodukcijom ili
ponekad nećete moći izvaditi disk iz DVD
Handycama.
Briga o diskovima i pohranjivanje
• Držite disk čistim jer se u suprotnom može
umanjiti kvaliteta slike i zvuka.
• Čistite disk isporučenom krpom.
Brišite disk od središta prema rubu. Ako je
zaprljan, koristite krpu lagano navlaženu u vodi i
zatim ga prebrišite mekanom i suhom krpom. Za
čišćenje nemojte koristiti otapala poput benzina,
sredstava za čišćenje vinilnih LP ploča ili
antistatičke raspršivače jer to može oštetiti disk.
* Ovisno o mjestu kupnje, disk može imati oznaku
.
Napomene o rukovanju diskovima
• Držite disk za rub i središnji otvor. Nemojte
dodirivati stranu za snimanje (suprotna od strane
s naljepnicom kad koristite jednostrani disk).
• Prije snimanja očistite prašinu i otiske prstiju s
diska isporučenom krpom.
U suprotnom, u nekim situacijama neće biti
moguća normalna reprodukcija ili snimanje.
• Kad stavljate disk u kamkorder, čvrsto ga
pritisnite dok ne klikne. Kad se na LCD zaslonu
pojavi poruka [C:13:ss], otvorite uložnicu i
ponovo stavite disk.
• Nemojte ništa lijepiti na površinu diska jer to
može prouzročiti neravnomjernu rotaciju, te
ujedno i kvarove kamkordera.
• Nemojte izlagati disk izravnom suncu i ne
ostavljajte ga na vlažnome mjestu.
• Kad nisu u uporabi, diskove uvijek spremite u
pripadne kutije.
• Kad želite pisati po jednostranom disku, pišite
samo na površini za naljepnicu. Za to koristite
mekani flomaster i ne dodirujte tintu dok se ne
osuši. Nemojte zagrijavati disk ili koristiti oštre
predmete poput kemijske olovke. Nemojte sušiti
površinu diska zagrijavanjem. Ne možete pisati
po dvostranim diskovima.
5
Sadržaj
Uporaba DVD Handycama
Što sve možete ovim kamkorderom ...........................................................................10
Odabir diska................................................................................................................13
Početak
Korak 1: Provjera isporučenog pribora .......................................................................16
Korak 2: Punjenje akumulatorske baterije ..................................................................17
Korak 3: Uključenje i pravilno držanje kamkordera.....................................................20
Korak 4: Uporaba zaslona osjetljivog na dodir ...........................................................21
Korak 5: Podešavanje datuma i točnog vremena .......................................................22
Korak 6: Umetanje diska.............................................................................................23
Easy Handycam
- korištenje kamkordera sa automatskim podešavanjima
Jednostavno rukovanje kamkorderom........................................................................25
Jednostavno snimanje ................................................................................................26
Jednostavna reprodukcija...........................................................................................27
Priprema za reprodukciju na DVD uređaju (finaliziranje)............................................28
Snimanje/reprodukcija
Snimanje .....................................................................................................................30
Reprodukcija...............................................................................................................31
Funkcije tijekom snimanja/reprodukcije itd. ................................................................32
Snimanje
Uporaba zuma
Podešavanje ekspozicije za objekte s pozadinskim osvjetljenjem
Izoštravanje objekta izvan središta kadra
Zadržavanje ekspozicije za odabrani objekt
Dodavanje posebnih efekata
Uporaba tronošca
Reprodukcija
Reprodukcija slika u nizu
PB ZOOM
6
Snimanje/reprodukcija
Provjera kapaciteta baterije
Isključenje zvučnog signala potvrde postupka
Vraćanje podešenja na početne vrijednosti
Ostali dijelovi i funkcije
Provjera/brisanje zadnje snimljene scene (Review/Review deleting).........................34
Indikatori vidljivi tijekom snimanja/reprodukcije ..........................................................35
Daljinski upravljač .......................................................................................................37
Gledanje slike na TV prijemniku .................................................................................38
Reprodukcija na DVD uređajima
Finaliziranje diska za reprodukciju na drugim DVD uređajima .....................................40
Reprodukcija diska na DVD uređajima, itd. ................................................................44
Reprodukcija diska na računalu s DVD pogonom ......................................................44
Uporaba snimljenih diskova (DVD-RW/DVD+RW)
Snimanje dodatnih scena nakon finaliziranja..............................................................46
Brisanje svih scena na disku (formatiranje) ................................................................47
Uporaba podešenja
Uporaba opcija iz izbornika.......................................................................48
Opcije izbornika ..........................................................................................................50
Izbornik CAMERA SET .........................................................................................52
Podešavanje kamkordera u skladu s uvjetima snimanja
(EXPOSURE/WHITE BAL./ STEADYSHOT, itd.)
Izbornik STILL SET...............................................................................................56
Podešenja za fotografije
(QUALITY/FILE NO.)
Izbornik PICT.APPLI...........................................................................................57
Specijalni efekti na slikama i dodatne funkcije za snimanje/reprodukciju
(D.EFFECT/PICT.EFFECT/ /SLIDE SHOW, itd.)
Izbornik DISC SET ................................................................................................59
Podešenja za diskove
(FORMAT/FINALIZE/UNFINALIZE, itd.)
7
Sadržaj (nastavak)
Izbornik STANDARD SET....................................................................................59
Postavke tijekom snimanja na disk i druge osnovne postavke
(REC MODE/LCD SET/USB SPEED, itd.)
Izbornik TIME/LANGU. .......................................................................................63
(CLOCK SET/AREA SET/LANGUAGE itd.)
Podešavanje izbornika Personal ................................................................................64
Editiranje na DVD Handycamu (DVD-RW: VR mod)
Editiranje izvornih podataka........................................................................................66
Izrada Playliste ...........................................................................................................68
Reprodukcija Playliste ................................................................................................71
Presnimavanje
Spajanje na videorekorder ili TV-prijemnik .................................................................72
Priključci za spajanje vanjskih uređaja
Presnimavanje na videorekorder/DVD rekorder .........................................................73
Snimanje s TV prijemnika ili videorekordera/DVD uređaja .........................................74
Uporaba računala
Prije konzultiranja uputa "First Step Guide" na računalu ............................................75
Instalacija softvera ......................................................................................................76
Pregled uputa "First Step Guide" ................................................................................79
8
U slučaju problema
U slučaju problema .....................................................................................................80
Indikatori i poruke upozorenja.....................................................................................93
Dodatne informacije
Korištenje kamkordera u inozemstvu..........................................................................97
O "InfoLITHIUM" bateriji .............................................................................................99
Održavanje i mjere opreza........................................................................................101
Tehnički podaci.........................................................................................................105
9
Uporaba DVD Handycama
Što sve možete ovim kamkorderom
Vaš DVD Handycam snima na DVD* diskove promjera 8 cm.
U njemu možete uživati na nove i različite načine u odnosu na kamkorder koji za snimanje koristi kasetu.
Uporaba DVD-a olakšava snimanje i pregled slika.
Brzo pronalaženje sadržaja pomoću
VISUAL INDEX prikaza
Video zapisi i fotografije se snimaju na isti disk. Pomoću
ovog praktičnog indeksnog prikaza (str. 27, 31) možete
brzo pronaći željeni prizor.
Reprodukcija fotografija jedne za drugom
Na vašem DVD Handycamu je moguće automatski
reproducirati fotografije jednu za drugom. Ako finalizirate**
disk, automatska reprodukcija fotografija je moguća i na
DVD uređaju (str. 28, 40).
Načini uporabe DVD Handycama
Priprema
Snimanje
(str. 16)
10
Reprodukcija na
DVD Handycamu
(str. 26, 30)
(str. 27, 31)
Reprodukcija na
DVD uređajima
(Finalizirajte** disk)
(str. 28, 40)
Reprodukcija snimljenih diskova na drugim
DVD uređajima
Finalizirani** disk možete reproducirati na drugim DVD
uređajima ili u DVD pogonu računala. Možete također
izraditi DVD izbornik koji vam pomaže da brzo pronađete
željenu sliku na listi s naslovnim sličicama (str. 28, 40).
Editiranje diska uporabom isporučenog
softvera
Možete izraditi vlastite DVD diskove dodajući posebne
efekte ili glazbu uporabom Picture Package softvera
isporučenog s kamkorderom (str. 75).
* DVD (Digital Versatile Disc) je optički disk visokog kapaciteta koji omogućuje snimanje slika. U ovim uputama DVD
disk promjera 8 cm naziva se jednostavno "disk".
** Finaliziranje je postupak kojim se snimljen disk formatira tako da ga je moguće reproducirati u drugim uređajima za
reprodukciju DVD-a (str. 28, 40). Nakon finaliziranja diska možda nećete moći ponovno snimati na njega uporabom
DVD Handycama. To ovisi o vrsti diska i formatu snimanja (str. 13).
11
Što sve možete ovim kamkorderom (nastavak)
DVD funkcije koje nisu primjenjive na kamkorderu s kasetom
Jednostavno snimanje, zatim reprodukcija
bez premotavanja
Možete započeti snimanje i provjeriti snimljene slike
bez premotavanja. Slike se automatski pohranjuju na
slobodan prostor na disku, stoga nećete moći izbrisati
važne snimke.
Brzi prijenos podataka na računalo
Snimljene podatke možete prenijeti na računalo brže od
stvarnog vremena snimanja. Ako vaše računalo ima Hi-Speed
USB (USB 2.0) priključak, prijenos podataka će biti još brži.
Podešavanje kvalitete slike prilagođeno
svakoj sceni
Možete snimati slike na disk učinkovitijom uporabom
kapaciteta diska zahvaljujući VBR* sustavu kodiranja koji
automatski podešava kvalitetu slike sceni koja se snima.
Kod snimanja objekata koji se brzo kreću zauzima se više
prostora na disku kako bi se dobila jasna slika. Stoga
raspoloživo vrijeme snimanja može biti kraće od
normalnog.
* VBR je kratica za Variable Bit Rate (promjenjiva brzina bitova). Ta funkcija omogućuje DVD Handycamu da automatski
podesi brzinu bitova (tj. količinu podataka snimljenih u jedinici vremena) u skladu sa svakom snimljenom scenom.
12
Uporaba DVD Handycama
Odabir diska
Koje vrste diskova mogu koristiti?
U DVD Handycamu možete koristiti sljedeće vrste diskova.
Kad koristite DVD-RW, možete odabrati VIDEO ili VR format snimanja.
Vrsta diska i format snimanja
DVD-R (8 cm)
DVD-RW (8 cm)
VIDEO mod
DVD+RW (8 cm)
VR mod
Oznake u ovim uputama
Značajke
Na ovaj disk
možete snimati
samo jedanput.
• Koristite Sonyjeve diskove ili diskove s oznakom
.
Razlike u formatima snimanja na
DVD-RW-ove
je kompatibilan s mnoštvom drugih
uređaja za reprodukciju.
(Video Recording mod) omogućuje
editiranje, primjerice brisanje ili dijeljenje scena,
materijala snimljenog na DVD Handycam. Kad
finalizirate disk, možete ga reproducirati u DVD
uređaju koji podržava VR mod.
• Za dodatne informacije o kompatibilnosti pogledajte
upute za uporabu vašeg uređaja za reprodukciju.
Na ove diskove je moguće snimati više puta, čak i kad je
disk pun, ako ga formatirate*.
*. Ovisno o mjestu kupnje, disk može imati oznaku
Napomena o DVD+RW disku
Reproducirate li DVD+RW disk snimljen u
[16:9WIDE] načinu (str. 55) na DVD uređaju
spojenom na 4:3 TV prijemnik koji ne podržava
16:9 format, slika će biti sužena po dužini. Ako je
DVD+RW snimljen uz tvorničke postavke, slika će
pri reprodukciji u gornjim uvjetima biti prikazana u
4:3 formatu.
• Pogledajte upute za uporabu TV prijemnika.
Primjer nekompatibilnih diskova
• 12cm DVD-R
• 12cm DVD-RW
• 12cm DVD+RW
• DVD+R
• DVD-RAM
• DVD-ROM
• CD
• CD-R
• CD-ROM
• CD-RW
* Formatiranje priprema disk za snimanje. Ono također uklanja sve slikovne podatke sa snimljenog diska, čime se
ponovno postiže puni kapacitet tog diska. Tako disk možete koristiti više puta (str. 51).
13
Odabir diska (nastavak)
Razlikuju li se raspoložive funkcije ovisno o disku?
Raspoložive funkcije diska razlikuju se ovisno o korištenoj vrsti diska i formatu snimanja.
Brojevi u zagradama označuju stranicu s podrobnijim informacijama.
Vrsta diska
1)
2)
3)
4)
Snimanje video zapisa i fotografija
(26, 30)
z
z
z
z
Trenutna reprodukcija zadnje scene
(34)
z
z
z
z
Trenutno brisanje zadnje scene
(34)
–
z
z
z
Reprodukcija snimaka na drugim DVD uređajima
ako finalizirate disk1)
(28, 40)
z
z
z
z
Reprodukcija snimaka na drugim DVD uređajima
čak i ako ne finalizirate disk1)
(40)
–
–
–
z2)
Izrada DVD izbornika kad finalizirate disk
(41)
z
z
–
z
Snimanje dodatnih scena nakon finaliziranja
diska
(46)
–
z3)
z
z4)
Ponovna uporaba diska nakon formatiranja
(47)
–
z
z
z
Editiranje slika na vašem DVD Handycamu
(66)
–
–
z
–
Prijenos snimljenih scena na vaše računalo i
njihovo editiranje
(75)
z
z
z
z
DVD diskovi snimljeni Sony DVD Handycamom su namijenjeni za reprodukciju na kućnim DVD uređajima, DVD
rekorderima i DVD pogonima računala. DVD-RW-ovi snimljeni u VR modu trebaju se reproducirati na opremi za
DVD reprodukciju koja podržava VR mod. Nije zajamčena mogućnost reprodukcije na svim kućnim DVD uređajima,
DVD rekorderima i DVD pogonima računala. Dodatne informacije o kompatibilnosti potražite u uputama opreme za
reprodukciju.
Ne pokušavajte reproducirati ove diskove u DVD-ROM pogonu računala jer možete uzrokovati kvar.
Potrebno je poništiti finaliziranje (str. 46).
Pojavi se dijaloški okvir s pitanjem želite li snimiti dodatni materijal (str. 46).
14
Kako odabrati disk
Sljedeći dijagram pokazuje vam kako da odaberete najbolji disk za odgovarajuću svrhu.
Želite li disk koristiti više puta?
Ne. Ne želim brisati slike kad
ih jednom snimim.
Da. Želim koristiti jedan disk
više puta.
Što želite učiniti s diskom nakon snimanja?
Želim editirati disk, primjerice
razdijeliti ili izbrisati slike.
Možete reproducirati
disk na različitim
uređajima za
reprodukciju DVD-a.
Želim reproducirati disk na
različitim uređajima za
reprodukciju DVD-a.
Možete reproducirati
disk a da ga ne
finalizirate.
Jeste li pronašli odgovarajuću vrstu diska?
Uživajte koristeći DVD Handycam.
15
Korak 1: Provjera isporučenog pribora
Provjerite da li je s vašim kamkorderom isporučen
sljedeći pribor.
Ako neki od sljedećih predmeta nedostaje, obratite
se prodavaču.
Ručna vrpca (1)
Stavljanje
ručne vrpce
DVD-R DMR30 (8 cm) (1) (str. 13)
AC adapter (1) (str. 17)
Postolje (1)
Stavljanje kamkordera
na postolje
Mrežni kabel (1) (str. 17)
A/V spojni kabel (1) (str. 38, 72)
USB kabel (1) (str. 75)
Bežični daljinski upravljač (1) (str. 37)
Krpa za čišćenje (1)
Zaštitna folija za LCD zaslon (2) (str. 102)
S ugrađenom okruglom litijevom baterijom.
Akumulatorska baterija NP-FA50 (1) (str. 17)
CD-ROM "Picture Package Ver.1.8" (1) (str. 75)
Upute za uporabu kamkordera (ovaj priručnik) (1)
16
Korak 2: Punjenje akumulatorske baterije
InfoLITHIUM akumulatorsku bateriju (serije A)
(str. 99) možete puniti u kamkorderu.
2 Umetnite bateriju do kraja tako da je
oznaka v okrenuta prema van.
Pokrov DC
IN priključka
DC IN
priključak
3 Zatvorite pokrov pretinca baterije.
DC utikač
Preklopka
POWER
Zatvorite ga do kraja.
4 Pomaknite preklopku POWER u smjeru
strelice u položaj OFF (CHG) (početno
podešenje).
AC adapter
Mrežni kabel
U zidnu utičnicu
1 Dok pomičete preklopku OPEN za
otvaranje pretinca baterije u smjeru
strelice 1, pomaknite pokrov u smjeru
strelice 2. Zatim otvorite pokrov 3.
5 Spojite AC adapter na DC IN priključak
kamkordera.
Otvorite pokrov DC IN priključka kako biste
spojili mrežni adapter.
Preklopka OPEN
na pokrovu
pretinca baterije
Oznaka v treba biti u
ravnini s oznakom v
na kamkorderu.
Pokrov DC IN
priključka
Pokrov pretinca
baterije
17
Korak 2: Punjenje akumulatorske baterije (nastavak)
6 Spojite adapter na zidnu utičnicu putem
Korištenje vanjskog izvora napajanja
mrežnog kabela.
Primijenite ista povezivanja kao kod punjenja
baterije. U tom slučaju se baterija neće prazniti.
Svijetli žaruljica CHG (punjenje) i počne
punjenje.
Vrijeme punjenja (potpuno punjenje)
Približno vrijeme u minutama potrebno da bi se
sasvim napunila sasvim prazna akumulatorska
baterija.
7 Žaruljica CHG (punjenje) se isključi kad
Akumulatorska baterija
Vrijeme punjenja
je baterija sasvim napunjena. Odspojite
AC adapter iz priključka DC IN na
kamkorderu.
NP-FA50 (isporučena)
125
NP-FA70
155
Odspojite AC adapter držeći i kamkorder i DC
utikač.
Vrijeme snimanja
Približan broj minuta kod uporabe sasvim
napunjene baterije.
Neprekidno
snimanje
Tipično
snimanje
Vađenje baterije
Akumulatorska baterija
Pomaknite preklopku OPEN na isti način kao i kod
stavljanja akumulatorske baterije. Nakon otvaranja
baterijskog pretinca, izvucite bateriju.
NP-FA50
(isporučena)
90
100
40
45
• Kad vadite akumulatorsku bateriju, sve žaruljice
preklopke POWER moraju biti isključene (str. 20).
NP-FA70
170
190
80
90
Sva vremena snimanja se odnose na sljedeće uvjete:
Gornji broj: kad se uključi osvjetljenje LCD zaslona.
Srednji broj: kad se isključi osvjetljenje LCD zaslona.
Vrijeme reprodukcije
Približan broj minuta kod uporabe sasvim
napunjene baterije.
Akumulatorska baterija
Spremanje baterije
Istrošite bateriju dokraja kad je nećete koristiti duže
vrijeme (str. 99).
18
Osvjetljenje
LCD zaslona
uključeno
Osvjetljenje
LCD zaslona
isključeno
NP-FA50
(isporučena)
100
115
NP-FA70
190
215
O bateriji
• Prije promjene baterije preklopku POWER pomaknite
na OFF (CHG).
• Tijekom punjenja trepće žaruljica CHG ili informacije o
bateriji (BATTERY INFO, str. 33) neće biti točne u
sljedećim slučajevima.
− Baterija nije ispravno stavljena.
− Baterija je oštećena.
− Baterija je sasvim prazna (samo informacije o bateriji
(BATTERY INFO)).
• Baterija ne napaja kamkorder sve dok je AC adapter
spojen na DC IN priključak kamkordera, čak i ako je
mrežni kabel izvučen iz zidne utičnice.
O vremenu punjenja/snimanja/reprodukcije
• Izmjereno vrijeme se odnosi na temperaturu od 25°C.
(Preporučena temperatura je od 10 do 30°C.)
• Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće ako
koristite kamkorder pri niskim temperaturama.
• Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće, ovisno o
uvjetima uporabe kamkordera.
O AC adapteru
• Pri uporabi AC adaptera koristite lako dostupnu
utičnicu. Odmah ga odspojite u slučaju neispravnog
rada.
• AC adapter ne koristite u uskom prostoru, primjerice
između zida i pokućstva.
• DC utikač AC adaptera i priključke baterije nemojte
kratko spajati metalnim predmetima jer možete
uzrokovati kvar.
OPREZ
• Čak i ako je kamkorder isključen, AC napajanje
(utičnica) je i dalje aktivno preko AC adaptera.
19
Korak 3: Uključenje i pravilno držanje kamkordera
Potrebno je više puta pomaknuti preklopku POWER
za odabir reprodukcije ili snimanja i uključenje
odgovarajuće žaruljice.
Prilikom prve uporabe pojavi se izbornik [CLOCK
SET] (str. 22).
u (Video zapisi): Za snimanje video zapisa
v (Fotografije): Za snimanje fotografija
x (Reprodukcija/Editiranje): Za reprodukciju ili
editiranje snimljenih scena na kamkorderu (samo
DVD-RW: u VR modu).
• Podesite li datum i vrijeme ([CLOCK SET], str. 22),
kod sljedećeg uključenja kamkordera će na LCD
zaslonu biti prikazan tekući datum i vrijeme
nekoliko sekundi.
Preklopka
POWER
3 Držite kamkorder pravilno.
1 Otvorite pokrov leće.
Pomaknite
u smjeru
strelice.
2 Uključite kamkorder pomakom
preklopke POWER u smjeru strelice
držeći pritisnutom zelenu tipku u sredini.
Za snimanje ili reprodukciju pomaknite
preklopku POWER u smjeru strelice dok ne
počne svijetliti odgovarajuća žaruljica.
Zelena tipka
20
Isključenje kamkordera
Pomaknite preklopku POWER na OFF (CHG).
• Kamkorder je tvornički podešen na automatsko isključenje u slučaju da ne pritisnete nijednu tipku oko 5 minuta
kako bi se štedjela baterija. ([A. SHUT OFF], str. 62).
Korak 4: Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
Pomoću zaslona osjetljivog na dodir možete
reproducirati snimljene slike (str. 27, 31) ili
mijenjati podešenja (str. 48).
Dodirnite tipke prikazane na zaslonu.
Odabir jezika izbornika
Možete mijenjati izbornike na zaslonu za prikaz
poruka u određenom jeziku. Odaberite jezik
izbornika u opciji [LANGUAGE] izborniku
TIME/LANGU. (str. 63).
Dodirnite tipku na
LCD zaslonu.
Sakrivanje indikatora na zaslonu
Pritisnite DISP/BATT INFO za uključenje/
isključenje indikatora na zaslonu (primjerice
brojača itd.)
Za zatamnjenje LCD zaslona
Pritisnite i zadržite DISP/BATT INFO na nekoliko
sekundi dok se ne pojavi indikator >.
Ovo podešenje je praktično kad koristite kamkorder
na svijetlim mjestima ili želite uštedjeti bateriju te
ne utječe na snimljenu sliku. Za isključenje ove
funkcije, pritisnite i zadržite DISP/BATT INFO
dok indikator > ne nestane.
• Pogledajte [LCD SET] - [LCD BRIGHT] (str. 60) za
podešavanje svjetline LCD zaslona.
21
Korak 5: Podešavanje datuma i točnog vremena
Prije prve uporabe kamkordera podesite datum i
točno vrijeme. Ako ne podesite datum i vrijeme,
nakon svakog uključenja kamkordera ili promjene
položaja preklopke POWER pojavi se izbornik
[CLOCK SET].
4 Tipkama m/n odaberite željeno
zemljopisno područje, zatim dodirnite
j.
• Ako ne koristite kamkorder približno 2 mjeseca,
postavke datuma i točnog vremena mogu se obrisati
zbog pražnjenja ugrađene akumulatorske baterije. U tom
slučaju je napunite i zatim iznova podesite datum i
vrijeme (str. 103).
5 Ako je potrebno, tipkama m/n
podesite [SUMMERTIME] na [ON], zatim
dodirnite j.
Preklopka POWER
Prijeđite na korak 4 kad prvi put podešavate točno
vrijeme.
1 Dodirnite g t [SETUP].
2 Odaberite
TIME/LANGU. tipkama
m/n i dodirnite j.
6 Tipkama m/n podesite [Y] (godina) i
dodirnite j.
Moguće je podesiti bilo koju godinu do 2079.
7 Podesite [M] (mjesec), [D] (dan), sate i
minute i dodirnite j.
Uključili ste sat.
• Za informacije o vremenskim zonama pogledajte str. 98.
3 Tipkama m/n odaberite [CLOCK SET]
i dodirnite j.
22
Korak 6: Umetanje diska
Za snimanje je u kamkorder potrebno uložiti novi
DVD-R, DVD-RW ili DVD+RW disk promjera 8
cm (str. 13).
Preklopka za
otvaranje
pokrova diska
• Prije ulaganja uklonite prašinu ili otiske prstiju
s diska krpom isporučenom s kamkorderom
(str. 5).
Žaruljica ACCESS
Preklopka OPEN na
pokrovu uložnice diska
Leća
Kad se pokrov diska malo
otvori, otvorite ga dokraja.
Preklopka POWER
1 Uključite kamkorder.
• Disk možete izvaditi kad je izvor napajanja spojen
na kamkorder čak i kad je kamkorder isključen.
Međutim, postupak prepoznavanja diska neće početi
(korak 4).
• Pazite da rukom ili drugim predmetima ne
zapriječite otvaranje ili zatvaranje pokrova diska.
• Uhvatite li remen ili vezicu pokrova leće* kod
zatvaranja pokrova diska, to može uzrokovati kvar
kamkordera.
3 Umetnite disk stranom za snimanje
okrenutom prema kamkorderu, zatim
pritisnite središte diska dok ne klikne.
2 Pomaknite preklopku za otvaranje pokrova
diska u smjeru strelice (bOPEN).
Na LCD zaslonu se pojavi [PREPARING TO
OPEN]. Tad se jednom čuje melodija otvaranja i
kamkorder se oglasi zvučnim signalom. Kad se
zvučni signal prekine, pokrov uložnice diska se
automatski otvara.
Kad koristite disk, strana s
naljepnicom treba biti
okrenuta prema van.
• Ne dirajte stranu za snimanje na disku ili leću. Za
detalje o leći pogledajte str. 103.
23
Korak 6: Umetanje diska (nastavak)
4 Zatvorite pokrov.
Vaš kamkorder počne prepoznavati uloženi
disk.
Ovisno o vrsti i stanju diska, uređaju će možda
trebati neko vrijeme da bi prepoznao disk.
x DVD-R
Snimanje možete početi čim [DISC ACCESS]
nestane s LCD zaslona. Nije potrebno nastaviti s
postupcima iza koraka 5.
x DVD-RW
Odaberite format snimanja, zatim formatirajte
disk. Prijeđite na korak 5.
x DVD+RW
Pojavi se izbornik FORMAT. Nastavite s
korakom 6.
• Tijekom Easy Handycam postupaka (str. 25) pojavi
se [Format the disc? If not, remove the disc.].
Dodirnite j i prijeđite na korak 7.
5 Odaberite format snimanja za DVD-RW i
dodirnite j.
x VIDEO mod
Disk možete reproducirati na većini DVD
uređaja ako ga finalizirate.
x VR mod
Možete editirati, brisati slike ili dijeliti video
zapise na kamkorderu (str. 66). Međutim, disk
možete reproducirati samo na DVD uređajima
koji podržavaju VR mod kad ga finalizirate.
6 Dodirnite [YES] t [YES].
24
7 Dodirnite j kad se pojavi [Completed.].
Po dovršetku formatiranja možete početi
snimanje na DVD-RW ili DVD+RW.
• Tijekom formatiranja nemojte odspajati bateriju ili
AC adapter s kamkordera.
Vađenje diska
Izvedite korake 1 i 2 za otvaranje pokrova diska,
zatim izvadite disk.
Za vađenje diska će vam ponekad trebati neko
vrijeme, ovisno o stanju diska ili snimljenim
materijalima.
• Ne izlažite kamkorder vibracijama ili udarcima dok
svijetli ili trepće žaruljica ACCESS ili dok je na LCD
zaslonu prikazano [DISC ACCESS] ili [PREPARING
TO OPEN].
• Zatvorite li pokrov kad je disk uložen nepravilno,
možete uzrokovati kvar uređaja.
• Kad kamkorder prepozna disk, oko 8 sekundi će biti
prikazane informacije o disku, primjerice datum kad ste
ga počeli koristiti i informacije o prethodno snimljenim
dijelovima. Informacije o prethodno snimljenim
dijelovima ponekad neće biti prikazane pravilno, što
ovisi o stanju diska.
• Za brisanje svih prethodno snimljenih slika s DVDRW/DVD+RW-a i za ponovno snimanje na njega,
pogledajte "Brisanje svih scena na disku (formatiranje)"
na str. 47.
Easy Handycam – uporaba automatskih podešenja kamkordera
Jednostavno rukovanje kamkorderom
Primjenom funkcije Easy Handycam, većina podešenja kamkordera se automatski podesi na optimalne
vrijednosti pa nije potrebno detaljno podešavanje.
Budući da su raspoložive samo osnovne funkcije i poveća se veličina znakova radi lakšeg pregleda, ove
postupke mogu koristiti čak i početnici.
Prije uporabe uređaja izvršite pripreme opisane u koracima od 1 do 6 (str. 16 do 23).
• Kad uložite novi DVD-RW, formatira se u VIDEO modu.
• Kad koristite DVD-RW disk formatiran u VR modu, ne možete izvoditi editiranje (str. 66).
Ako ne namjeravate koristiti funkciju Easy Handycam, prijeđite na str. 30.
1 Uključite uređaj pomakom preklopke POWER u smjeru strelice držeći pritisnutom
zelenu tipku u sredini.
Tipka EASY
Preklopka POWER
Zelena tipka
Preklopka POWER
2 Pritisnite EASY.
Pokušajte snimati
Isključenje funkcije Easy Handycam
Tijekom Easy Handycam postupaka
Ponovno pritisnite EASY.
Žaruljica EASY se isključi.
• Ne možete koristiti neke tipke ili preklopke (str. 26, 27)
i neke opcije izbornika (str. 50).
• Izvedete li pogrešni postupak, pojavi se [Invalid during
Easy Handycam operation].
• Ako kamkorder isključite bez poništenja funkcije Easy
Handycam, ona će i dalje biti aktivna kad uključite
kamkorder.
25
Easy Handycam – uporaba automatskih podešenja kamkordera (nastavak)
Jednostavno snimanje
Tijekom EASY Handycam snimanja koriste se tvornička podešenja (str. 56, 59) opcije [REC MODE] za
video zapise te [QUALITY] i [IMAGE SIZE] za fotografije.
1 Preklopku POWER A više puta pomaknite prema dolje za uključenje žaruljice u (Video
zapisi) ili v (Fotografije).
Žaruljica EASY B treba svijetliti plavo. Ako ne svijetli, pritisnite EASY da biste je uključili (str. 25).
Za snimanje
fotografija
Za snimanje
video zapisa
2 Počnite sa snimanjem.
Za snimanje video zapisa ili fotografija, pritisnite tipku REC START/STOP (PHOTO) C za oba postupka.
u
Video zapisi
Pritisnite REC START/STOP (PHOTO) C
Fotografije
Lagano pritisnite REC START/STOP
(PHOTO) C za izoštravanje (A), zatim
pritisnite dokraja (B).
Klik zatvarača
Zvučni signal
[STBY] b [REC]
Za prekid snimanja ponovno pritisnite tipku.
Snimanje sljedeće slike
Izvedite korak 2.
• Ako disk niste finalizirali (str. 28) i ako na njemu ima
slobodnog mjesta, možete nastaviti snimanje kad:
− isključite kamkorder i ponovno ga uključite,
− izvadite disk iz kamkordera te ga ponovno uložite.
26
v
Trepće b Svijetli
Čuje se zvuk zatvarača. Kad nestane oznaka
:, slika je snimljena.
• Kod Easy Handycam snimanja ne možete koristiti
sljedeće funkcije:
− BACK LIGHT (str.32)
− Isključenje osvjetljenja LCD zaslona (str. 21)
− Provjera/brisanje zadnje scene (str. 34)
Jednostavna reprodukcija
1 Preklopku POWER A više puta pomaknite prema dolje za uključenje žaruljice x
(Reprodukcija/Editiranje).
Na LCD zaslonu pojavi se VISUAL INDEX.
Žaruljica EASY B treba svijetliti plavo. Ako ne svijetli, pritisnite EASY da biste je uključili (str. 25).
VISUAL INDEX
Za reprodukciju
Prethodnih
6 slika
Sljedećih
6 slika
Video zapisi
Fotografije
Pojavi se sa svakom
snimkom koja se zadnji
put reproducirala.
2 Pokrenite reprodukciju.
u
Video zapisi
Dodirnite karticu video zapisa te film koji
želite reproducirati.
Početak tekuće/
prethodne scene
Fotografije
v
Dodirnite karticu fotografija te fotografiju
koju želite reproducirati.
Odabir pauze ili
reprodukcije
Sljedeća scena
Datum/vrijeme
snimanja
Zaustavljanje
(povratak u
VISUAL INDEX)
Naprijed/
natrag
Datum/vrijeme
snimanja
Prethodna/sljedeća
Prelazak na VISUAL INDEX
Kad se odabrani video zapis reproducira dokraja,
na zaslonu se ponovno pojavi VISUAL INDEX.
• Dodirnite ^3/4y u pauzi za usporenu
reprodukciju video zapisa.
• Kada dodirnete video zapis s oznakom i,
možete ga reproducirati od dijela na kojem je bio
zaustavljen.
Kad novog snimanja, sa zadnjom snimkom se
pojavi i.
• Tijekom EASY Handycam reprodukcije ne
možete koristiti sljedeće funkcije:
− PB ZOOM (str. 33)
− Isključenje osvjetljenja LCD zaslona (str. 21).
27
Easy Handycam – uporaba automatskih podešenja kamkordera (nastavak)
Priprema za reprodukciju na DVD uređaju (finaliziranje)
Funkcija Easy Handycam omogućuje automatsko podešavanje sljedećih opcija kako biste mogli
jednostavno finalizirati disk:
− izrada DVD izbornika za prikaz naslovnih sličica snimaka na DVD uređaju i sličnoj opremi (str. 41),
− izrada slide showa za reprodukciju fotografija na DVD uređaju i sličnoj opremi (str. 42).
Želite li ručno podesiti gornje opcije i finalizirati disk, isključite funkciju Easy Handycam te finalizirajte
disk na standardni način (str. 40).
• Na DVD-R nije moguće snimati kad ga finalizirate, čak i ako na njemu ima slobodnog mjesta.
• Ako finalizirate DVD-RW (VIDEO mod/DVD+RW, ne možete snimati dodatne materijale na disk
uporabom funkcije Easy Handycam. Isključite Easy Handycam te slijedite korake navedene na
str. 46.
1 Smjestite kamkorder u stabilan položaj. Spojite AC adapter na priključak DC IN na
kamkorderu.
Tipka EASY
Priključak DC IN
AC adapter
Preklopka POWER
u zidnu utičnicu
• Koristite mrežni adapter kako biste spriječili prekid napajanja tijekom finaliziranja.
2 Uključite kamkorder i provjerite da li svijetli žaruljica EASY.
Kad se žaruljica EASY isključi, pritisnite EASY za uključenje funkcije Easy Handycam.
3 Uložite disk koji želite finalizirati.
Pogledajte "Korak 6: Umetanje diska" na str. 23 za detalje.
28
4 Dodirnite LCD zaslon u sljedećim koracima.
Dodirnite
Dodirnite
Dodirnite
Dodirnite
Dodirnite
Dodirnite
• Tijekom finaliziranja ne izlažite kamkorder udarcima ili vibracijama i ne odspajajte AC adapter.
• Što je količina snimljenog materijala manja, disku će trebati duže za finaliziranje.
5 Izvadite disk iz kamkordera.
Reproducirajte snimke na DVD uređaju i sličnoj opremi.
Također pogledajte upute za uporabu isporučene s opremom za DVD reprodukciju.
Brisanje svih scena nakon reprodukcije (formatiranje)
(DVD-RW: VIDEO mod/DVD+RW)
Ako formatirate disk, ponovno se uspostavlja prvobitni kapacitet i možete ga koristiti za daljnje snimanje.
Želite li DVD-RW ponovno koristiti za snimanje u VR modu, isključite funkciju Easy Handycam i
formatirajte disk (str. 47).
• Obrisane sadržaje nije moguće obnoviti kad ih izbrišete.
Dodirnite LCD zaslon u sljedećim koracima.
A [SETUP]
B [FORMAT]
C [YES]
D [YES]
Ej
29
Snimanje
Otvorite pokrov leće
pomicanjem preklopke
u smjeru strelice.
Preklopka POWER
1 Preklopku POWER više puta pomaknite prema dolje za uključenje odgovarajuće žaruljice.
x : Za reprodukciju ili editiranje
v : Za snimanje fotografija
u : Za snimanje video zapisa
Pomaknite preklopku
POWER u smjeru strelice
držeći pritisnutom zelenu
tipku samo kad je
preklopka POWER u
položaju OFF (CHG).
2 Pokrenite snimanje.
Za snimanje video zapisa ili fotografija, pritisnite REC START/STOP (PHOTO) A za oba postupka.
u
Video zapisi
Pritisnite REC START/STOP (PHOTO) A.
Fotografije
Zvučni signal
[STBY] b [REC]
Za zaustavljanje snimanja ponovno pritisnite tipku.
v
Lagano pritisnite REC START/STOP (PHOTO)
A za izoštravanje (A) i pritisnite dokraja (B).
Klik zatvarača
Trepće b Svijetli
Čuje se zvuk zatvarača. Kad nestane oznaka :,
slika je snimljena.
Provjera ili brisanje zadnje snimke
Snimanje novog video zapisa/fotografije
Pogledajte str. 34.
I kad izvadite disk, možete nastaviti snimati na
njega ako ima slobodnog mjesta.
Izvedite korak 2.
30
Reprodukcija
1 Preklopku POWER više puta pomaknite prema dolje za uključenje žaruljice x
(Reprodukcija/Editiranje).
Na LCD zaslonu se pojavi VISUAL INDEX.
Vrsta diska
Prethodnih
6 slika
Pojavi se sa svakom
snimkom koja se
zadnji put
reproducirala.
Sljedećih
6 slika
Video zapisi
Fotografije
2 Pokrenite reprodukciju.
u
Video zapisi
Dodirnite karticu video zapisa te film koji
želite reproducirati.
Početak tekuće/
prethodne scene
Odabir pauze ili
reprodukcije
Zaustavljanje (povratak
u VISUAL INDEX)
v
Fotografije
Dodirnite karticu fotografija te fotografiju
koju želite reproducirati.
Sljedeća
scena
Natrag/brzo naprijed
Prethodna/sljedeća
Prelazak na VISUAL
INDEX
Kad se odabrani video zapis reproducira dokraja,
na zaslonu se ponovno pojavi VISUAL INDEX.
• Dodirnite ^3/4y u pauzi za usporenu
reprodukciju video zapisa.
• Jednim pritiskom tipke za ubrzanu reprodukciju, brzina
se poveća oko 5 puta, a s dva dodira oko 10 puta*.
* Oko 8 puta za DVD+RW.
• Kad dodirnete video zapis s oznakom i, možete ga
reproducirati od dijela na kojem je bio zaustavljen.
Kod novog snimanja, sa zadnjom snimkom se pojavi
i.
Ugađanje glasnoće
Dodirnite g t [VOLUME], a zatim
[/\ za ugađanje glasnoće.
• Ako ne možete pronaći [VOLUME] u g, dodirnite
[SETUP] (str. 59).
Reprodukcija diska na drugim DVD uređajima
Pogledajte str. 40.
31
Funkcije tijekom snimanja/reprodukcije itd.
Snimanje
Uporaba zuma....................................................1
Preklopku zuma 1 lagano pomaknite za sporije
zumiranje, a malo više za brže zumiranje.
Širi kut:
(Širokokutni – W)
Približavanje
objekta: (Telefoto – T)
• Ne skidajte prst s preklopke zuma kad je koristite jer će
se u protivnom snimiti zvuk pomicanja preklopke.
• Minimalna potrebna udaljenost između kamkordera i
objekta uz izoštrenu sliku je oko 1 cm za širokokutno i
80 cm za telefoto snimanje.
• Možete podesiti [DIGITAL ZOOM] (str. 55) ako želite
veća podešenja zuma od 10 T.
Podešavanje ekspozicije za objekte s
pozadinskim osvjetljenjem ...............................2
Za podešavanje ekspozicije kod snimanja objekata
pozadinskim osvjetljenjem, pritisnite BACK
LIGHT 9 za prikaz oznake .. Za isključenje ove
funkcije, ponovno pritisnite BACK LIGHT.
Izoštravanje objekta izvan središta kadra.......3
Pogledajte [SPOT FOCUS] na str. 54.
Zadržavanje ekspozicije za odabrani
objekt ..................................................................3
Pogledajte [SPOT METER] na str. 53.
Dodavanje posebnih efekata............................3
Pogledajte izbornik
PICT. APPLI. na str. 63.
Uporaba tronošca..............................................4
Tronožac (opcija: vijak mora biti kraći od 5,5 mm)
pričvrstite na priključak 4 pomoću vijka.
32
Reprodukcija
Reprodukcija slika u nizu .................................3
Pogledajte [SLIDE SHOW] na str. 58.
PB ZOOM............................................................1
Slike možete uvećati od 1,1 do 5 puta u odnosu na
izvornu veličinu.
Slike uvećavate pomoću ručice zuma 1.
A Pokrenite reprodukciju slike koju želite uvećati.
B Sliku uvećajte pomoću opcije T (telefoto). Na
LCD zaslonu se pojavi okvir.
C Dodirnite dio koji želite prikazati u središtu
LCD zaslona.
D Uvećanje podesite s W (široki kut)/T (telefoto).
Za isključenje funkcije PB ZOOM dodirnite
[END].
Vraćanje podešenja na početne
vrijednosti........................................................... !a
Pritisnite RESET !a za vraćanje svih postavki,
uključujući i postavke vremena i datuma, na
početne vrijednosti. (To se ne odnosi na opcije
izbornika Personal.)
Ostali dijelovi i funkcije
6 Ugrađen stereo mikrofon
7 Senzor daljinskog upravljača
Usmjerite daljinski upravljač (str. 37) prema
senzoru kako bi upravljali kamkorderom.
8 Žaruljica snimanja
Ova žaruljica svijetli crveno tijekom snimanja
(str. 62).
9 Zvučnik
Iz zvučnika se čuje zvuk.
• Za ugađanje glasnoće pogledajte str. 31.
Snimanje/reprodukcija
Provjera kapaciteta baterije..............................5
Preklopku POWER podesite na OFF (CHG), zatim
pritisnite DISP/BATT INFO 5. Informacije o
bateriji se pojavljuju na oko 7 sekundi. Zadržite
tipku pritisnutom za prikaz informacija u trajanju
oko 20 sekundi (maksimalno).
Preostali
kapacitet
baterije
(otprilike)
Kapacitet
snimanja
(otprilike)
Isključenje zvučnog signala potvrde
postupka.............................................................3
Pogledajte poglavlje [BEEP] na str. 62 za
podešavanje zvučnog signala.
33
Provjera/brisanje zadnje snimljene scene
(Review/Review deleting)
Moguće je provjeriti ili izbrisati zadnju snimljenu
scenu.
Međutim, ne možete je izbrisati ako ste:
− izvadili disk,
− snimili nove scene.
Brisanje zadnje snimljene scene (Review
deleting) (samo DVD-RW/DVD+RW)
Nepotrebne scene možete izbrisati odmah nakon
snimanja.
Podaci snimljeni na DVD-R ne mogu se izbrisati.
Provjera zadnje scene (Review)
1 Pritisnite q tijekom pregleda slike.
1 Pomaknite preklopku POWER za
uključenje žaruljice u (Video zapisi) ili
v (Fotografije), zatim dodirnite o.
Počinje reprodukcija zadnje snimljene scene.
Video zapis
2 Dodirnite [YES].
• Izbrisanu scenu nije moguće vratiti.
Dodirnite za prikaz ispod funkcijskih
tipaka.
w: Povratak na početak reprodukcije
video zapisa.
|/=: Podešavanje glasnoće.
Fotografije
Povratak na snimanje
Dodirnite p.
• Podaci o snimanju (DATA CODE) nisu vidljivi u
Review prikazu.
34
• Možete izbrisati samo zadnju snimljenu scenu.
Kad je oznaka q siva, ne možete izbrisati scenu zbog
sljedećih razloga:
− već ste izbrisali zadnju snimljenu scenu,
− neposredno prije scene koja se trenutno reproducira
snimljen je video zapis ili fotografija.
Indikatori vidljivi tijekom snimanja/reprodukcije
U zagradama ( ) je naveden broj stranice s opisom.
Indikatori vidljivi tijekom snimanja se ne snimaju na disk.
Snimanje video zapisa
Snimanje fotografija
A Preostali kapacitet baterije (približno) (33)
J Kvaliteta ([FINE] ili [STD]) (56)
B Način snimanja (y, 1 ili 2) (59)
K Broj snimljenih fotografija
C Status snimanja ([STBY] (pripravno stanje) ili
[REC] (snimanje))
L Broj fotografija koje je još moguće snimiti
(približno) (61)
D Brojač (sati: minute: sekunde)
E Vrsta diska (13)
F Format snimanja za DVD-RW (13)
G Preostalo vrijeme diska (približno) (61)
H Tipka funkcije pregleda (34)
Prikazuje najnovije snimke. Dodirnite p za
povratak u pripravno stanje.
I Tipka Personal Menu (64)
Gledanje video zapisa
M Reprodukcija
N Tipka za odabir prethodnog/sljedećeg zapisa
(27, 31)
Gledanje fotografija
Q Broj prikazanih fotografija/ukupan broj
snimljenih fotografija
R Naziv datoteke
O Broj scene
S Tipka VISUAL INDEX (27, 31)
P Funkcijske tipke video reprodukcije (27, 31)
T Tipka za odabir prethodne/sljedeće fotografije
(27, 31)
35
Indikatori vidljivi tijekom snimanja/reprodukcije (nastavak)
( ) je stranica s opisom
Središnji
Indikatori na LCD zaslonu
Sljedeći indikatori su prikazani kod promjene
opcija ili tijekom snimanja i reprodukcije.
Gornji lijevi
Gornji središnji
Gornji desni
Indikator
Značenje
k
Color Slow Shutter (54)
E Z %
- z .
Indikator upozorenja (93)
Donji
Donji
Središnji
Gornji lijevi
Indikator
Značenje
)
Efekt slike (58)
'
Digitalni efekt (58)
9 R m
Ručno izoštravanje (54)
5 Y 7
6 8 4
PROGRAM AE (52)
.
Pozadinsko osvjetljenje (32)
Indikator
Značenje
^ n &
Ravnoteža bijele boje (53)
2
Snimanje pomoću timera (55)
*
WIDE SELECT (55)
#
Niska MICROREF razina (60)
i
Gornji središnji
Indikator
Značenje
|
Ponavljanje Slide showa (58)
Gornji desni
Indikator
Značenje
Zatamnjivanje (57)
>
36
Funkcija SteadyShot isključena (56)
Mjerenje svjetla u točki (53)/
Ekspozicija (53)
Osvjetljenje LCD zaslona je
isključeno (21)
Podaci o snimanju (DATA CODE)
Vrijeme i datum snimanja te podaci o podešenjima
kamkordera automatski se snimaju na disk. Ne vide
se na zaslonu ali ih možete provjeriti tijekom reprodukcije odabirom opcije [DATA CODE] (str. 61).
Daljinski upravljač
Prije uporabe daljinskog upravljača skinite
izolaciju.
A Tipka DATA CODE (str. 61)
B Tipka PHOTO (str. 26, 30)
Slika na zaslonu će se pritiskom na ovu tipku snimiti
kao fotografija.
Izolacija
C Tipka SCAN/SLOW (str. 27, 31)
D Tipke . > (prethodni/sljedeći) (str. 27, 31)
E Tipka PLAY (str. 27, 31)
F Tipka STOP (str. 27, 31)
G Tipka DISPLAY (str. 21)
H Predajnik
I Tipka START/STOP (str. 26, 30)
J Tipke zuma (str. 32, 33)
K Tipka PAUSE (str. 27, 31)
L Tipka VISUAL INDEX (str. 27, 31)
Uključi VISUAL INDEX kad je pritisnete tijekom
reprodukcije.
M Tipke b/B/v/V/ENTER
Kad pritisnete jednu od tih tipaka, na LCD zaslonu se
pojavi narančasti okvir. Odaberite željenu tipku ili
opciju s b/B/v/V, zatim pritisnite ENTER radi
potvrde.
Kad daljinski upravljač ne šalje nikakav signal neko
vrijeme, narančasti okvir nestane. Kad ponovno
pritisnete neku od tipaka b/B/v/V ili ENTER, okvir
se pojavi na mjestu gdje je bio zadnje prikazan.
• Daljinski upravljač usmjerite prema senzoru za
upravljanje kamkorderom (str. 33).
• Za promjenu baterije pogledajte str. 104.
37
Gledanje slike na TV prijemniku
Kod gledanja slike na TV zaslonu, savjetujemo priključenje kamkordera na mrežno napajanje pomoću AC
mrežnog adaptera (str. 17). Pogledajte upute za uporabu opreme koju spajate.
(žuti)
(bijeli)
(crveni)
A/V priključak
Videorekorderi ili
TV prijemnici
{: Tok signala
A A/V spojni kabel (isporučen)
Spojite na ulazni priključak drugog uređaja.
B A/V spojni kabel sa S-VIDEO priključkom (opcija)
Ovakvim načinom spajanja postižu se bolje slike u
usporedbi s A/V spojnim kabelom.
Spojite bijeli i crveni priključak (lijevi/desni audio) i
S-VIDEO priključak (S-VIDEO kanal) A/V kabela
(opcija). U tom slučaju nije potreban žuti utikač.
Kad je TV prijemnik spojen s videorekorderom
Spojite kamkorder na LINE IN ulaz
videorekordera. Podesite izbornik ulaznog signala
videorekordera na LINE.
Ako je TV prijemnik mono (ako ima samo jedan
audio ulaz)
Spojite žuti utikač A/V kabela na video ulaz, a
bijeli (lijevi kanal) ili crveni (desni kanal) utikač na
audio ulaz TV prijemnika ili videorekordera.
• Podatke o vremenu snimanja možete prikazati na TV
zaslonu tako da opciju [DISP OUTPUT] podesite na
[V-OUT/PANEL] (str. 62).
Ako TV/videorekorder ima 21-pinski adapter
(EUROPRIKLJUČAK)
Koristite 21-pinski adapter (opcija) za reprodukciju
slike.
TV/videorekorder
38
39
Finaliziranje diska za reprodukciju na drugim DVD
uređajima
Finaliziranje omogućuje reprodukciju snimljenih diskova u DVD uređajima, DVD rekorderima, DVD
pogonu računala i drugoj opremi. Postupak finaliziranja razlikuje se ovisno o vrsti diska.
• Postupkom finaliziranja nije zajamčena kompatibilnost sa svim uređajima za reprodukciju.
Finaliziranje je potrebno.
Na disk nije moguće snimati kad ga finalizirate, čak i ako na njemu ima slobodnog mjesta.
Finaliziranje je potrebno.
Nakon finaliziranja je moguće i dalje snimati na disk kad poništite finaliziranje (str. 46).
Disk je potrebno ponovno finalizirati prije reprodukcije na drugim DVD uređajima.
Finaliziranje je potrebno.
Kad finalizirate disk, možete ga reproducirati u DVD uređajima koji podržavaju VR mod.
Nakon finaliziranja možete dalje snimati na disk kad zaželite. Nije ga potrebno ponovno
finalizirati za novo snimanje.
Disk možete bez finaliziranja reproducirati na DVD uređajima. Međutim, trebate ga
finalizirati u sljedećim slučajevima:
− kad želite izraditi DVD izbornik (str. 41),
− kad želite izraditi fotofilm (str. 42),
− kad želite reproducirati snimke u DVD pogonu računala,
− kad je vrijeme snimanja sljedeće:
HQ mod: manje od 5 minuta
SP mod: manje od 8 minuta
LP mod: manje od 10 minuta
Kad izradite DVD izbornik/fotofilm, kod snimanja dodatnog materijala pojavi se dijaloški
okvir za potvrdu. DVD izbornik/fotofilm se zatim brišu. Kad želite izraditi DVD
izbornik/fotofilm nakon snimanja dodatnog materijala, trebate ponovno finalizirati disk.
40
Koraci pri finalizaciji
Korak 1: Priprema za finaliziranje
Slijedite donje korake.
• Postupak finaliziranja traje od jedne minute do
nekoliko sati. Što je manje snimljenog
materijala na disku, to će finaliziranje trajati
duže.
• Tijekom finaliziranja koristite AC adapter da
kamkorder ne bi ostao bez napajanja.
• Na dvostranim diskovima trebate finalizirati svaku
stranu zasebno.
Korak 1: Priprema za finaliziranje
(str. 41)
Korak 2: Podešavanje DVD izbornika*
(str. 41)
1 Stavite kamkorder u stabilan položaj.
Spojite AC adapter u priključak DC IN na
kamkorderu.
2 Uključite kamkorder pomakom
preklopke POWER.
3 Uložite disk za finaliziranje.
4 Dodirnite g t [FINALIZE] t [SET].
Ako ste podesili parametre DVD
izbornika, možete izraditi izbornik za
prikaz naslovnih sličica kao liste kod
reprodukcije diska u DVD uređajima.
Korak 3: Podešavanje fotofilma*
(str. 42)
Ako ste podesili parametre fotofilma,
možete izraditi fotofilm kako biste vidjeli
fotografije na drugim DVD uređajima.
Korak 4: Promjena naslova diska
(str. 42)
Svakom disku možete pridijeliti naslov.
Tvorničkim podešenjem se disku kao
naslov pridjeljuje datum prve uporabe
diska.
Korak 5: Finaliziranje diska
(str. 43)
Korak 2: Podešavanje DVD izbornika
Što je DVD izbornik?
DVD izbornik je izbornik koji omogućuje prikaz
kazala kako biste provjerili sadržaj diska ili lakše
odabrali željenu scenu. Kad izradite DVD izbornik
uporabom kamkordera, prva scena svakog video
zapisa je prikazana s datumom kao naslovna sličica.
• DVD izbornik ne možete izraditi na DVD-RW-u
(VR mod).
* Opcija nije primjenjiva na DVD-RW-u (VR mod).
41
Finaliziranje diska za reprodukciju na drugim DVD uređajima (nastavak)
1 Dodirnite [DVD MENU].
1 Dodirnite [PHOTOMOVIE].
2 Odaberite jedan od 4 uzoraka tipkama
2 Dodirnite [YES].
m/n.
Odaberite [NO] ako ne želite izraditi fotofilm.
3 Dodirnite j.
Korak 4: Promjena naslova diska
Odaberite [NO MENU] ako ne želite izraditi
DVD izbornik.
3 Dodirnite j.
Korak 3: Podešavanje fotofilma
Što je fotofilm?
Fotofilm (Photomovie) označava konverziju
fotografija JPEG formata u filmove MPEG formata
kako bi se mogle reproducirati u drugim DVD
uređajima ili na vašem računalu. Izvorne fotografije
ostaju na disku u JPEG formatu.
Konvertirane fotografije se reproduciraju u nizu
poput projekcije dijapozitiva. Razlučivost (pikseli)
fotografija konvertiranih u fotofilm je niža u
usporedbi s izvornim fotografijama.
• Finaliziranje uz izradu fotofilma može trajati duže, jer
što je na disk snimljeno više fotografija, kamkorderu
treba duže vrijeme za izradu fotofilma.
• Fotografije u JPEG formatu možete vidjeti uporabom
DVD pogona računala bez izrade fotofilma (str. 44).
• U ovom koraku ne možete izraditi fotofilm na DVDRW-u (VR mod). Izradite ga pomoću izbornika EDIT
(str. 70).
Ako ne želite promijeniti naslov diska, prijeđite na
"Korak 5: Finaliziranje diska (str. 43)".
1 Dodirnite [DISC TITLE].
2 Izbrišite neželjene znakove dodirom na
[T].
Žuti kursor se pomiče i znakovi se brišu od
kraja.
3 Odaberite vrstu znaka, zatim dodirnite
željeni znak.
Za brisanje znaka: dodirnite [T].
Za unos razmaka: dodirnite [t].
4 Dodirnite [t] po unosu znaka kako
biste prešli na sljedeće mjesto za unos.
• Moguće je unijeti najviše 20 znakova.
42
5 Kad završite unos znakova, dodirnite j. 4 Dodirnite j kad se pojavi [Completed].
Disku je pridijeljen uneseni naslov.
6 Dodirnite [END].
• Kad promijenite naziv diska unesen uporabom drugog
uređaja, 21. i sljedeći znakovi se brišu.
Korak 5: Finaliziranje diska
1 Na LCD zaslonu provjerite podešenja
izvedena u koracima od 2 do 4 iz
odjeljka "Koraci pri finaliziranju".
Kad koristite DVD-R/DVD-RW (VIDEO
mod)/DVD+RW, z Z trepće po dovršetku
finaliziranja kad je preklopka POWER podešena
na u (Video zapisi) ili v (Fotografije).
Izvadite disk iz kamkordera.
• Kad izvedete podešavanje koje omogućuje izradu DVD
izbornika na DVD-R-u/DVD-RW-u (VIDEO
mod)/DVD+RW-u te zatim finalizirate disk, DVD
izbornik će se tijekom finaliziranja diska pojaviti na
nekoliko sekundi.
• S DVD-R/DVD-RW (VIDEO mod) diskovima ne
možete gledati fotofilm na kamkorderu.
• Nakon finaliziranja diska vidjet će se indikator diska i
format snimanja na sljedeći način:
DVD-R
DVD-RW (VIDEO mod)
DVD-RW (VR mod)
DVD+RW
2 Dodirnite j.
3 Dodirnite [YES] t [YES].
Počinje finaliziranje.
• Tijekom finaliziranja ne izlažite kamkorder
udarcima ili vibracijama i ne odspajajte AC adapter.
Kad trebate odspojiti AC adapter, najprije isključite
kamkorder i pričekajte da se isključi žaruljica CHG
(punjenje). Finaliziranje počinje ponovno kad opet
spojite mrežni adapter i uključite kamkorder.
Disk ne možete izvaditi dok se postupak finaliziranja
ne dovrši.
43
Reprodukcija diska na DVD
uređajima, itd.
Reprodukcija diska na
računalu s DVD pogonom
• S DVD-om promjera 8 cm nemojte koristiti
8-centimetarski CD adapter jer može uzrokovati
kvar.
• Okomito postavljen DVD uređaj treba biti u
takvom položaj da se disk može staviti
vodoravno.
• S DVD-om promjera 8 cm nemojte koristiti 8centimetarski CD adapter jer može uzrokovati
kvar.
• Disk morate finalizirati čak i kad koristite
DVD+RW. U protivnom može uzrokovati
smetnje.
1 Uložite disk u DVD uređaj.
2 Započnite reprodukciju diska.
Postupak reprodukcije ovisi o DVD uređaju. Za
detalje pogledajte priručnik isporučen s vašim
DVD uređajem.
Reprodukcija video zapisa
Koristite DVD pogon za diskove promjera 8 cm.
Na računalu treba biti instalirana aplikacija za
reprodukciju DVD-a.
1 Uložite finalizirani disk u DVD pogon
računala.
Ako ste izradili DVD izbornik (DVD-R/DVD-RW:
VIDEO mod/DVD+RW)
Možete izabrati željenu scenu u izborniku.
fotofilm je naveden nakon svih video zapisa u
izborniku.
Fotofilm
• Na nekim DVD uređajima nije moguća reprodukcija
diska, disk se "zamrzava" na trenutak između scena ili
neke funkcije nisu raspoložive.
• Fotografije se reproduciraju kao fotofilm s izmjenom
slika svake 3 sekunde.
44
2 Započnite reprodukciju diska uporabom
odgovarajuće aplikacije.
• Snimljeni disk možda nećete moći reproducirati na
nekim računalima. Za detalje pogledajte korisnički
priručnik računala.
• Ne možete reproducirati ili editirati video zapise
kopirane s DVD-a na tvrdi disk računala. Za detalje
pogledajte "First Step Guide" na isporučenom CDROM-u.
Reprodukcija fotografija
Fotografije pohranjene na disk prikazane su u JPEG
formatu. Imajte na umu da je moguće slučajno
brisanje ili mijenjanje izvornih podataka tijekom
ovog postupka jer koristite izvorne podatke na
disku.
Oznaka medija sadrži datum prve uporabe
diska.
<npr.>
Ako se disk prvi put upotrijebio u 18:00, 1. siječnja 2005:
2005_01_01_06H00M_PM
1 Uložite finalizirani disk u DVD pogon
računala.
Oznaka
medija
2 Kliknite na [Start] t [My Computer].
Ili dvaput kliknite na ikonicu [My Computer] na
desktopu.
3 Desnom tipkom miša kliknite na ikonicu
DVD pogona s uloženim diskom, zatim
kliknite na [Open].
Snimke su pohranjene u sljedeće
direktorije na disku.
x Video zapisi
DVD-R/DVD-RW(VIDEO mod)/DVD+RW:
Direktorij VIDEO_TS
DVD-RW (VR mode):
Direktorij DVD_RTAV
4 Dvaput kliknite na [DCIM] t
[100MSDCF].
5 Dvaput kliknite na datoteku koju želite
reproducirati.
x Fotografije
Direktorij DCIM\100MSDCF
<npr.>
Direktorij za podatke DVD-R-ova/DVD-RW-ova (VIDEO
mod)/DVD+RW-ova
Kad koristite Windows XP:
Na zaslonu se pojavi odabrana fotografija.
Direktorij s
fotografijama
45
Snimanje dodatnih scena nakon finaliziranja
Na finalizirane DVD-RW-ove (VIDEO mod)/
DVD+RW-ove možete snimati dodatne materijale
prema sljedećim uputama ako na disku ima
dovoljno slobodnog mjesta. Kad koristite
finalizirani DVD-RW (VIDEO mod), novi materijal
možete snimati na disk bez dodatnih koraka.
• Tijekom ovog postupka koristite AC adapter da
kamkorder ne ostane bez napajanja.
• Tijekom postupka ne izlažite kamkorder udarcima ili
vibracijama i ne odspajajte AC adapter.
• Brišu se DVD izbornik i fotofilm izrađeni tijekom
finaliziranja.
• Na dvostranom disku je sljedeće postupke potrebno
izvršiti za svaku stranu zasebno.
Kad koristite DVD-RW (VIDEO mod)
(poništenje finaliziranja)
1 Spojite AC adapter u priključak DC IN na
kamkorderu, zatim spojite mrežni kabel
u zidnu utičnicu.
Kad koristite DVD+RW
Ako ste izradili fotofilm ili DVD izbornik tijekom
finaliziranja (str. 40), potrebno je izvesti sljedeće
korake.
1 Spojite AC adapter u priključak DC IN na
kamkorderu, zatim spojite mrežni kabel
u zidnu utičnicu.
2 Pomaknite preklopku POWER za
uključenje žaruljice u (Video zapisi) ili
v (Fotografije).
3 Uložite finaliziran disk u kamkorder.
Pojavi se dijaloški okvir s upitom želite li
snimati dodatne scene.
2 Uključite kamkorder pomakom
preklopke POWER prema dolje.
3 Uložite finaliziran disk u kamkorder.
4 Dodirnite g t [SETUP].
5 Dodirnite
DISC SET t [UNFINALIZE].
6 Dodirnite [YES] t [YES], zatim dodirnite
j kad se pojavi [Completed.].
46
4 Dodirnite [YES] t [YES].
Pojavi se [Completed.], zatim ponovno prikaz za
snimanje.
Brisanje svih scena na disku (formatiranje)
Formatiranje je postupak kojim se brišu svi podaci
snimljeni na disk kako bi se na njega moglo
ponovno snimati. Tim postupkom vraća se puni
kapacitet diska.
Postupak formatiranja razlikuje se ovisno o vrsti
diska.
Nije moguće formatirati ovu vrstu
diska. Kad je disk pun ili
finaliziran, počnite koristiti novi.
Ovu vrstu diska je moguće
formatirati i ponovno koristiti.
Ako ste disk finalizirali,
finaliziranje se poništi.
Ovu vrstu diska je moguće
formatirati i ponovno koristiti.
Ako ste disk finalizirali, podaci o
finaliziranju ostanu na disku.
Ovu vrstu diska je moguće
formatirati i ponovno koristiti.
2 Uključite kamkorder pomakom
preklopke POWER prema dolje.
3 Uložite disk koji će se formatirati u
kamkorder.
4 Dodirnite g t [FORMAT].
x DVD-RW
Odaberite format snimanja, zatim format diska.
Nastavite s korakom 5.
x DVD+RW
Pojavi se izbornik [FORMAT]. Nastavite s
korakom 6.
5 Odaberite format snimanja za DVD-RW,
zatim dodirnite j.
Za detalje o formatu snimanja pogledajte str. 13.
Ako ste disk finalizirali, podaci o
finaliziranju ostanu na disku.
• Tijekom formatiranja koristite AC adapter da
kamkorder ne ostane bez napajanja.
• Tijekom formatiranja ne izlažite kamkorder
udarcima ili vibracijama i ne odspajajte AC
adapter.
• Na dvostranom disku je formatiranje potrebno
izvršiti za svaku stranu zasebno.
1 Spojite AC adapter u priključak DC IN na
kamkorderu, zatim spojite mrežni kabel
u zidnu utičnicu.
6 Dodirnite [YES] t [YES], zatim dodirnite
j kad se pojavi [Completed.].
• Tijekom Easy Handycam postupaka (str. 25), izbornik iz
koraka 5 se ne pojavi čak i kad je u kamkorder uložen
DVD-RW. Nastavite s korakom 6.
• Ne možete formatirati disk kojem je podešena zaštita na
drugoj opremi. Isključite zaštitu diska na izvornoj
opremi, zatim ga formatirajte.
47
Uporaba opcija iz izbornika
1 Pomaknite preklopku POWER za uključenje odgovarajuće žaruljice.
x : Za reprodukciju ili editiranje
v : Za snimanje fotografija
u : Za snimanje video zapisa
Pomaknite preklopku POWER
držeći pritisnutom zelenu tipku
samo kad je preklopka
POWER u položaju OFF
(CHG).
2 Dodirnite LCD zaslon za odabir opcije iz izbornika.
Nedostupne opcije bit će zasjenjene.
x Uporaba prečaca izbornika Personal
U izborniku Personal možete izraditi prečace za često korištene opcije izbornika.
• Izbornik Personal možete podesiti po želji (str. 64).
A Dodirnite g.
B Dodirnite ikonu željene opcije.
Ukoliko željena opcija nije prikazana na zaslonu, dodirnite h/i dok se ne prikaže opcija.
C Odaberite željeno podešenje i dodirnite j.
x Uporaba opcija iz izbornika
Možete podesiti po želji opcije iz izbornika koje nisu dodane u izbornik Personal.
48
A Dodirnite g t [SETUP].
B Odaberite željenu opciju izbornika.
Dodirnite m/n za odabir opcije i dodirnite j.
C Odaberite željenu opciju.
Dodirnite m/n za odabir opcije i dodirnite j.
• Također možete izravno pritisnuti opciju kako bi je odabrali.
D Podesite opciju po želji.
Kad završite s podešavanjem, dodirnite j t t (zatvaranje) za isključenje prikaza izbornika.
Ukoliko ne budete htjeli promijeniti podešenje, dodirnite p za povratak na prethodni prikaz.
• Tijekom Easy Handycam postupaka (str. 25), raspoložive opcije izbornika se pojave na LCD zaslonu kad dodirnete
[SETUP].
49
Opcije izbornika
Aktivna žaruljica:
Izbornik CAMERA SET (str. 52)
PROGRAM AE
z
z
–
AUTO
SPOT METER
z
z
–
AUTO
EXPOSURE
z
z
–
AUTO
WHITE BAL.
z
–
AUTO
AUTO SHUTTER
z
z
–
–
ON
SPOT FOCUS
z
z
–
AUTO
FOCUS
z
AUTO
z
z
–
–
COLOR SLOW S
–
OFF
SELF-TIMER
z
–
OFF
DIGITAL ZOOM
z
z
–
–
OFF
WIDE SELECT
z
–
–
4:3
STEADYSHOT
z
–
–
ON
\ QUALITY
–
z
–
FINE
FILE NO.
–
z
–
–*
FADER
z
–
–
OFF
D. EFFECT
z
–
–
OFF
PICT.EFFECT
–
–
OFF
REC CTRL
z
–
–
z
–
SLIDE SHOW
–
–
DEMO MODE
z
–
z
–
ON
FORMAT
z
z
z
z
FINALIZE
z
z
z
UNFINALIZE
z
z
z
z
–
DISC TITLE
z
z
z
–
Izbornik STILL SET (str. 56)
Izbornik PICT.APPLI. (str. 57)
–
Izbornik DISC SET (str. 59)
50
Opcije dostupne u izborniku (z) se razlikuju ovisno o žaruljici koja svijetli.
* Ove funkcije su dostupne tijekom Easy Handycam postupaka.
Aktivna žaruljica:
Izbornik STANDARD SET (str. 59)
z
–
–
–
VOLUME
–
z
z*
MULTI-SOUND
–
–
STEREO
MICREF LEVEL
z
–
z
–
LCD SET
z
z
z
–/
NORMAL/
–/–*
USB SPEED
–
–
z
–*
DATA CODE
–
–
DISC REMAIN
z
z
z
–
AUTO
REMOTE CTRL
z
z
REC LAMP
z
z
z
–
BEEP
z
z
z
z*
DISP OUTPUT
z
z
z
LCD PANEL
SETUP ROTATE
z
z
z
–
A.SHUT OFF
z
–
z
–
z
5min
z
–
CLOCK SET
z
z
z
z*
AREA SET
z
z
z
–*
SUMMERTIME
z
z
z
–*
LANGUAGE
z
z
z
z*
REC MODE
CALIBRATION
SP
NORMAL
–
ON
ON
Izbornik TIME/LANGU. (str. 63)
51
Izbornik CAMERA SET
Podešavanje kamkordera u skladu s uvjetima
snimanja (EXPOSURE/WHITE BAL./
STEADYSHOT, itd.)
Tvorničke postavke označene su simbolom B.
Indikatori u zagradama se pojave kad je opcija
odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte str. 48.
PROGRAM AE
Uporabom funkcije PROGRAM AE možete
učinkovito snimati u različitim situacijama.
BEACH&SKI* (morska obala i skijanje) (6)
Odaberite kako biste spriječili da ljudska lica
izgledaju tamna kad su obasjana jakom ili
reflektirajućom svjetlošću, primjerice, na morskoj
obali ljeti ili na skijanju zimi.
SUNSET&MOON (zalazak sunca i mjesečina)**
(8)
B AUTO
Odaberite za automatsko snimanje kad ne koristite
funkciju [PROGRAM AE].
SPOTLIGHT* (pod reflektorom) (5)
Za postizanje atmosfere pri snimanju objekata u
tamnoj okolini, primjerice pri zalasku sunca ili
vatrometu te općenito pri noćnom snimanju.
LANDSCAPE** (krajolik) (4)
Za objekte koji se nalaze pod reflektorom. Ova
funkcija sprečava učinak upadljive bjeline lica.
PORTRAIT (mekani portreti) (Y)
Za jasno snimanje udaljenih objekata. Ova funkcija
sprečava fokusiranje na staklo ili metalnu površinu
između kamkordera ili objekta.
Stvara mekanu pozadinu za objekte poput ljudi ili
cvijeća, istodobno ih ističući.
SPORTS* (sportski događaji) (7)
Za snimanje objekata koji se brzo kreću. Funkcija
smanjuje trešnju aparata.
52
• Opcije s jednom zvjezdicom (*) se mogu podesiti za
izoštravanje objekata na maloj udaljenosti. Opcije s
dvije zvjezdice (**) se mogu podešavati za
izoštravanje udaljenih objekata.
• Podešenje se vrati na [AUTO] kad izvor napajanja
odspojite s kamkordera na duže od 5 minuta.
SPOT METER (mjerenje svjetla u točki)
• Podešenje se vrati na [AUTO] kad izvor napajanja
odspojite s kamkordera na duže od 5 minuta.
Možete podesiti i zadržati ekspoziciju za objekt
tako da se snimi s odgovarajućom svjetlinom čak i
kad je zamjetan snažan kontrast u odnosu na
pozadinu (poput objekata na pozornici).
WHITE BAL. (ravnoteža bijele boje)
Moguće je podesiti tonove boja u skladu sa
svjetlinom okoliša.
B AUTO
Odaberite ako želite snimati s automatski
podešenom ravnotežom bijele boje.
OUTDOOR (^)
A Dodirnite točku na kojoj želite fiksirati i podesiti
ekspoziciju na zaslonu.
Pojavljuje se
.
B Dodirnite [END].
Za povratak na automatsko podešavanje ekspozicije
dodirnite [AUTO] t [END].
• Ako podesite [SPOT METER], opcija [EXPOSURE] se
automatski podesi na [MANUAL].
• Podešenje se vrati na [AUTO] kad izvor napajanja
odspojite s kamkordera na duže od 5 minuta.
EXPOSURE (ekspozicija)
Moguće je ručno podesiti ekspoziciju za postizanje
najravnomjernije svjetline objekta. Primjerice, prilikom snimanja u zatvorenom prostoru za sunčanog
dana, možete izbjeći pojavu sjena iza osoba koje
stoje pokraj prozora ručnim podešavanjem ekspozicije u skladu sa zidom prostorije.
A Dodirnite [MANUAL].
Pojavljuje se
.
Ravnoteža bijele boje se podešava na odgovarajuću
vrijednost kod snimanja na otvorenom ili pod
fluorescentnom svjetlošću.
INDOOR (n)
Ravnoteža bijele boje se podešava na svjetlinu
tople bijele fluorescentne svjetiljke.
ONE PUSH (&)
Odaberite kad želite da bijela boja bude u skladu sa
svjetlom okoliša.
A Dotaknite [ONE PUSH].
B Kadrirajte objekt poput komada papira tako da
ispuni kadar pod istim osvjetljenjem kakvo ćete
koristiti za stvarno snimanje.
C Dodirnite [&].
Oznaka & ubrzano trepće. Kad podešenje
bijele boje bude podešeno i pohranjeno u
memoriju, indikator prestaje treptati.
• Nemojte tresti kamkorder dok oznaka &
ubrzano trepće.
• Kad oznaka & polagano trepće, ravnoteža
bijele boje se ne može podesiti.
• Ako oznaka & trepće i nakon dodira tipke j,
podesite opciju [WHITE BAL.] na [AUTO].
• Kad izvadite bateriju radi zamjene, a odabrana je opcija
[AUTO], ili kad prenesete kamkorder iz otvorenog u
zatvoreni prostor ili obrnuto, a podešena je fiksna
ekspozicija, odaberite [AUTO] i usmjerite kamkorder na
obližnji bijeli objekt otprilike 10 sekundi za postizanje
boljeg balansa boje.
B Podesite ekspoziciju dodirom na [/\.
C Dodirnite j.
Za povratak na automatsko podešavanje ekspozicije
dodirnite [AUTO] t j.
53
Izbornik CAMERA SET (nastavak)
• Ponovite postupak [ONE PUSH] ako promijenite
postavku [PROGRAM AE]ili unesete kamkorder iz
zatvorenog u otvoreni prostor ili obrnuto tijekom
postupka [ONE PUSH].
• Podesite [WHITE BAL] na [AUTO] ili [ONE PUSH]
kad snimate pod bijelim ili hladnim bijelim
fluorescentnim svjetlom.
• Podešenje se vrati na [AUTO] kad izvor napajanja
odspojite s kamkordera na duže od 5 minuta.
AUTO SHUTTER (automatski zatvarač)
Odaberite [ON] (tvornička postavka) za automatsko
aktiviranje elektroničkog zatvarača radi
podešavanja njegove brzine pri snimanju uz jako
svjetlo.
SPOT FOCUS (izoštravanje objekta
izvan središta kadra)
Moguće je odabrati i izoštriti točku izvan središta
kadra.
A Dodirnite točku koju želite izoštriti.
Pojavi se oznaka 9.
B Dodirnite [END].
Za automatsko izoštravanje dodirnite [AUTO] t
[END].
• Ako podesite [SPOT FOCUS], opcija [FOCUS] se
automatski podesi na [MANUAL].
• Podešenje se vrati na [AUTO] kad izvor napajanja
odspojite s kamkordera na duže od 5 minuta.
FOCUS (izoštravanje)
Sliku je moguće izoštriti ručno u skladu s uvjetima
snimanja. Koristite ovu funkciju kad želite izoštriti
određeni objekt.
A Dodirnite [MANUAL].
Pojavi se oznaka 9.
B Dodirnite \ (izoštravanje bliskih objekata)/]
(izoštravanje udaljenih objekata) za postizanje
oštrijeg fokusa. Oznaka m se pojavljuje kad ne
možete više izoštriti objekt u blizini, a oznaka R
kad ne možete više izoštriti objekt u daljini.
C Dodirnite j.
Za automatsko izoštravanje dodirnite [AUTO] t
j u koraku 2.
• Izoštravanje objekta je lakše kad koristite funkciju zuma.
Pomaknite preklopku zuma prema T (telefoto) za
izoštravanje i zatim prema W (široki kut) za
podešavanje zuma pri snimanju. Kad želite snimiti
objekt izbliza, pomaknite preklopku zuma prema W
(široki kut) za potpuno povećanje slike i zatim je
izoštrite.
• Minimalna potrebna udaljenost između kamkordera i
objekta uz izoštrenu sliku je oko 1 cm za širokokutno i
oko 80 cm za telefoto snimanje.
• Podešenje se vrati na [AUTO] kad izvor napajanja
odspojite s kamkordera na duže od 5 minuta.
COLOR SLOW S (Color Slow Shutter)
Ova funkcija omogućuje snimanje slike na kojoj su
boje vjernije izvornom prikazu ([COLOR SLOW S]
mora biti podešen na [ON]).
Na zaslonu se pojavljuje k i [COLOR SLOW
SHUTTER].
Za isključenje funkcije [COLOR SLOW S]
dodirnite [OFF].
54
120 T
• Ako je automatsko izoštravanje otežano, ručno izoštrite
sliku ([FOCUS], str. 54).
• Brzina zatvarača kamkordera se mijenja, ovisno o
svjetlini. U toj fazi pokretni dijelovi slike mogu se
doimati usporeno.
Zum do 10 T se izvodi optički, a do 120 T
digitalno.
WIDE SELECT
SELF-TIMER
Timer počne snimanje s odgodom od oko 10
sekundi.
Moguće je snimati sliku u formatu prikladnom za
zaslon na kojem će biti prikazana.
B 4:3
A Dodirnite g t [SETUP] t
CAMERA
SET t [SELF-TIMER] t [ON] t j.
Pojavi se 2.
Standardna postavka (za snimanje slika za
reprodukciju na TV prijemniku formata 4:3).
B Pritisnite REC START/STOP (PHOTO) za
snimanje video zapisa ili fotografija. Za poništenje
odbrojavanja dodirnite [RESET].
Snima slike za reprodukciju na TV prijemniku
formata 16:9.
Za isključenje self-timera odaberite [OFF] u
koraku 1.
16:9WIDE
Kod gledanja slike na LCD zaslonu dok je
odabrana opcija [16:9WIDE].
Slika na 16:9 wide screen
TV prijemniku*1
• Timer također možete koristiti s daljinskim upravljačem
(str. 37).
DIGITAL ZOOM (digitalni zum)
Slika na standardnom TV prijemniku
(4:3 ekran)*2
Možete odabrati maksimalnu razinu zuma ukoliko
želite primijeniti faktor zuma veći od 10 T.
Tijekom snimanja na disk imajte na umu da se
kvaliteta slike smanjuje kad koristite digitalni zum.
*1
Desna strana skale pokazuje područje digitalnog
zumiranja. Područje zumiranja se pojavi kad
odaberete razinu zuma.
B OFF
Zum do 10 T se izvodi optički.
20 T
Zum do 10 T se izvodi optički, a do 20 T digitalno.
U full screen modu TV prijemnika sa 16:9 zaslonom,
slika je prikazana u pravilnom formatu.
*2
Kod reprodukcije na TV prijemniku s 4:3 zaslonom,
slika može biti komprimirana. Kod reprodukcije u
widescreen modu, slika je prikazana onako kako se vidi
na LCD zaslonu.
• Format slike ne možete promijeniti u sljedećim
slučajevima:
− tijekom snimanja video zapisa,
− kad je opcija [D.EFFECT] podešena na [OLD
MOVIE] (str. 64).
• Kod snimanja na DVD-R/DVD-RW (VIDEO mod)/
DVD+RW, raspoloživo vrijeme snimanja može se
skratiti u sljedećim slučajevima:
− kod promjene između [16:9WIDE] i [4:3],
− kad promijenite [REC MODE] tijekom [4:3] moda
(str. 59).
55
Izbornik CAMERA SET (nastavak)
Izbornik STILL SET
Podešenja za fotografije (QUALITY/FILE NO.)
Reprodukcija slika na TV prijemniku spojenom
na DVD uređaj
Kod reprodukcije na DVD uređaju ili DVD
rekorderu, prikaz slike na zaslonu TV prijemnika
ovisi o uređaju. Za detalje pogledajte korisnički
priručnik uređaja koji koristite.
• Kad u DVD uređaju ili DVD rekorderu reproducirate
snimke izvedene u [16:9WIDE] modu na DVD+RW-u,
slika može izgledati zbijena po širini.
STEADYSHOT
Ova funkcija je korisna kad želite ublažiti vibracije
kamkordera (standardno podešenje je [ON]).
Opciju [STEADYSHOT] podesite na [OFF] (i)
kad koristite tronožac (opcija).
Tvorničke postavke označene su simbolom B. Indikatori u
zagradama se pojave kad je opcija odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte str. 48.
\ QUALITY
B FINE (FINE)
Odaberite za snimanje fotografija bolje kvalitete.
STANDARD (STD)
Odaberite za snimanje fotografija standardne
kvalitete.
Veličina fotografija
[FINE] : oko 150KB
[STANDARD] : oko 60KB
Broj fotografija koje je moguće snimiti na disk
(otprilike)
DVD-R
DVD-RW (VIDEO mod)
DVD-RW (VR mod)
DVD+RW
5100
8100
5400
8600
5400
8600
2950
3800
Gornji broj: [FINE]
Donji broj: [STANDARD]
• Fotografije se snimaju u razlučivosti od 640 ( 480.
• Tablica pokazuje približan broj fotografija koje je
moguće snimiti i te vrijednosti se odnose na jednostrani
disk, a dvostruko su veće za dvostrane diskove.
56
Izbornik PICT.APPLI.
FILE NO.
B SERIES
Redom pridjeljuje brojeve datotekama čak i nakon
izmjene diska.
RESET
Odaberite za resetiranje broja datoteke na 0001
nakon svake izmjene diska.
Specijalni efekti na slikama i dodatne funkcije
za snimanje/reprodukciju
(D.EFFECT/PICT.EFFECT/ /SLIDE SHOW, itd.)
Tvorničke postavke označene su simbolom B.
Indikatori u zagradama se pojave kad je opcija
odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte str. 48.
FADER
Trenutno snimljenim slikama možete dodati
sljedeće efekte:
A Odaberite željeni efekt i dodirnite j. Kad
odaberete [OVERLAP] ili [WIPE], slika se
pohranjuje kao fotografija. (Tijekom pohrane slike
zaslon postane plav.)
B Pritisnite REC START/STOP (PHOTO).
Indikator zatamnjenja/odtamnjenja prestane treptati
i nestaje kad završi postupak.
Za poništenje postupka u koraku 1 dodirnite
[OFF].
Zatamnjenje
Odtamnjenje
WHITE FADER
BLACK FADER
OVERLAP (samo odtamnjenje)
WIPE (samo odtamnjenje)
57
Izbornik PICT.APPLI. (nastavak)
D.EFFECT (digitalni efekt)
MOSAIC
Možete dodati digitalni efekt snimkama. Pojavi
se '.
A Dodirnite željeni efekt.
B Kad odaberete [LUMI. KEY], podesite efekt
dodirom tipaka [/\ i dodirnite j.
Slika vidljiva na zaslonu pohranjuje se kao
fotografija.
C Dodirnite j.
Pojavi se oznaka '.
Za isključenje [D. EFFECT] (digitalnog efekta)
odaberite [OFF] u koraku 1.
LUMI. KEY (luminance key)
Svjetliji dio prethodno snimljene fotografije, poput
pozadine iza osobe, zamjenjuje se video zapisom.
OLD MOVIE
Zapisi izgledaju kao stari filmovi.
Slika je zrnata (mozaična).
REC CTRL
Pogledajte str. 74.
SLIDE SHOW
Reproducira redom sve slike pohranjene na disk.
Fotografije se počnu izmjenjivati redom kad dodirnete
[START]. Za isključenje funkcije [SLIDE SHOW]
dodirnite [END]. Za pauzu dodirnite [PAUSE]. Za
ponovno pokretanje slide showa opet dodirnite
[START].
• Možete odabrati prvu fotografiju za slide show s
{/| prije no što dodirnete [START].
• Za ponavljanje slide showa dodirnite |. Ova opcija je
tvorničkim podešenjem uključena [ON] (ponavljanje
slide showa).
PICT.EFFECT (efekt slike)
Prije ili nakon snimanja slici je moguće dodati
posebne efekte. Kad odaberete efekt, pojavi se
simbol ).
B OFF
Odaberite ako ne želite koristiti efekte.
SEPIA
Slika je smeđe tonirana.
B&W
Slika je crno-bijela.
PASTEL
Slika izgleda kao blijedi pastelni crtež.
58
DEMO način
Tvornička postavka je [ON] i omogućuje vam
demo prikaz u trajanju oko 10 minuta nakon
podešavanja preklopke POWER na u (Video
zapisi) bez ulaganja diska.
• Prikaz mogućnosti se prekida u dolje navedenim
slučajevima:
− Kad tijekom prikaza mogućnosti dodirnete zaslon.
(Prikaz mogućnosti se pokreće ponovo za približno
deset minuta.)
− Kad pomaknete preklopku OPEN na pokrovu diska.
− Kad preklopka POWER nije podešena na u (Video
zapisi).
Izbornik DISC SET
Izbornik STANDARD SET
Podešenja za diskove
(FORMAT/FINALIZE/UNFINALIZE, itd.)
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte str. 48.
FORMAT
Pogledajte str. 47.
FINALIZE
Tvorničke postavke označene su simbolom B.
Indikatori u zagradama se pojave kad je opcija
odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte str. 48.
REC MODE (način snimanja)
Pogledajte str. 40.
Možete odabrati jednu od tri razine kvalitete slike
video zapisa.
UNFINALIZE
HQ (y)
Snima u visokoj kvaliteti (približno raspoloživo
vrijeme snimanja iznosi do 20 minuta).
Pogledajte str. 46.
B SP (1)
DISC TITLE
Svakom disku možete pridijeliti naslov.
Tvorničkim podešenjem se taj naslov sastoji od
datuma prve uporabe diska.
A Dodirnite g t [SETUP] t
t [DISC TITLE] t j.
Postavke tijekom snimanja na disk i druge
osnovne postavke
(REC MODE/LCD SET/USB SPEED, itd.)
DISC SET
B Unesite naslov diska.
Slijedite korake od 2 do 5 u odjeljku "Korak 4:
Promjena naslova diska" iz poglavlja "Finaliziranje
diska za reprodukciju na drugim DVD uređajima"
(str. 42).
Za odustajanje od promjene naslova, dodirnite
[ESC] u koraku 2.
Snima u standardnoj kvaliteti (približno
raspoloživo vrijeme snimanja iznosi do 30 minuta).
LP (2)
Produžuje vrijeme snimanja (Long Play) (približno
raspoloživo vrijeme snimanja iznosi do 60 minuta).
• Vrijeme u zagradama označuje približno
raspoloživo vrijeme kad se snima samo jedan
video zapis na jednostrani disk. Kod snimanja
na dvostrani disk, navedena vrijednost se
primjenjuje na obje strane.
• Vaš kamkorder ima VBR sustav kodiranja (str. 12),
stoga se raspoloživo vrijeme može skratiti kad
snimate objekt koji se kreće brzo.
• Ako snimate u LP načinu, slika može biti slabije
kvalitete ili su scene s brzim pokretima prikazane sa
smetnjama kod reprodukcije diska.
VOLUME
Pogledajte str. 31.
59
Izbornik STANDARD SET (nastavak)
MULTI-SOUND
Moguće je odabrati način reprodukcije zvuka
snimljenog pomoću drugih uređaja s dvostrukim
zvučnim zapisom ili stereo zvukom.
B STEREO
Reprodukcija zapisa s glavnim i sporednim
zvukom (ili stereo zvukom).
x LCD BL LEVEL
Moguće je podesiti svjetlinu LCD zaslona.
B NORMAL
Standardna svjetlina.
BRIGHT
Odaberite za svjetliji LCD zaslon.
Reprodukcija s glavnim ili zvukom u lijevom
kanalu.
• Kad kamkorder spojite na mrežni napon putem AC
adaptera, automatski se bira [BRIGHT].
• Kad odaberete [BRIGHT], vijek trajanja baterije se
smanji tijekom snimanja.
2
x LCD COLOR
Reprodukcija sa sporednim ili zvukom u desnom
kanalu.
Dodirnite [/\ za podešavanje boje na LCD
zaslonu.
1
• Odspojite li izvor napajanja na duže od pet minuta,
postavka se vraća na [STEREO].
MICREF LEVEL
Možete odabrati razinu mikrofona za snimanje
zvuka.
Odaberite [LOW] kad želite snimati žestok i snažan
zvuk u koncertnoj dvorani, itd.
B NORMAL
Snima različite zvukove iz okoline, konvertirajući
ih u zvuk jednake razine glasnoće.
LOW
Vjerno snima zvukove u prostoru.
Ovo podešenje nije prikladno za snimanje
razgovora.
• Podešenje se vrati na [NORMAL] kad izvor napajanja
odspojite s kamkordera na duže od 5 minuta.
Slabiji intenzitet
Jači intenzitet
x WIDE DISPLAY
Možete odabrati kako će slika formata 16:9
izgledati na LCD zaslonu.
B LETTER BOX
Uobičajena postavka (standardni format slike)
SQUEZE
Vertikalno proširuje sliku tako da se u gornjem i
donjem dijelu zaslona pojavljuju crne linije kod
formata 16:9.
• Kad možete podesiti preklopku POWER na v
(Fotografije), [WIDE DISPLAY] se ne pojavljuje.
USB SPEED
LCD SET
Ovaj postupak neće utjecati na snimljenu sliku.
x LCD BRIGHT
Možete podesiti svjetlinu LCD zaslona.
A Svjetlinu podesite tipkama [/\.
B Dodirnite j.
Možete odabrati brzinu prijenosa podataka koja će
se koristiti kod prijenosa na računalo.
B AUTO
Šalje podatke automatskom izmjenom između HiSpeed USB (USB2.0) i brzine koja odgovara
standardu USB1.1 (puna brzina prijenosa).
FULL-SPEED
Šalje podatke brzinom koja odgovara standardu
USB1.1 (puna brzina prijenosa).
60
DATA CODE
Prikaz informacija koje se automatski pohranjuju
tijekom snimanja (DATA CODE).
B OFF
Odaberite za isključenje prikaza podataka o
snimanju.
CAMERA DATA
Odaberite za prikaz podataka o podešenju
kamkordera.
DATE/TIME
Prikaz datuma i vremena snimaka.
CAMERA DATA
Video zapis
• Ako spojite kamkorder na TV prijemnik, na zaslonu TV
prijemnika su prikazane informacije o snimanju.
• Izmjenjuju se sljedeći indikatori navedenim redom:
DATE/TIME t CAMERA DATA t OFF (bez oznake).
• Ovisno o stanju diska, pojavi se oznaka [--:--:--].
• Kad je izvor napajanja odspojen s kamkordera duže od 5
minuta, podešenje se vrati na [OFF].
DISC REMAIN
B AUTO
Prikazuje otprilike 8 sekundi indikator preostalog
vremena diska u sljedećim situacijama:
• Kad provjeravate preostali kapacitet diska pomakom
preklopke POWER prema dolje na u (Video
zapisi) ili v (Fotografije).
• Kad podesite POWER na u (Video zapisi) ili v
(Fotografije), zatim pritisnete DISP/BATT INFO za
uključenje indikatora.
• Kad je preostali kapacitet diska manji od 5 minuta za
u (Video zapisi) ili od 30 fotografija za v
(Fotografije).
• Kad počnete snimati s linijskog ulaza.
ON
Fotografija
Indikator preostalog kapaciteta diska će uvijek biti
vidljiv.
REMOTE CTRL (daljinski upravljač)
A
B
C
D
E
F
G
Funkcija SteadyShot isključena
Ekspozicija
Ravnoteža bijele boje
Gain
Brzina zatvarača
Otvor blende
Ekspozicija
Ova opcija je tvorničkim podešenjem uključena
([ON]) kako biste mogli koristiti daljinski upravljač
(str. 37).
• Podesite opciju na [OFF] kako biste spriječili kamkorder
da reagira na naredbe poslane daljinskim upravljačem
druge opreme.
• Kad je izvor napajanja odspojen s kamkordera duže od 5
minuta, podešenje se vrati na [ON].
DATE/TIME
H Datum
I Vrijeme
61
Izbornik STANDARD SET (nastavak)
REC LAMP (signalna žaruljica snimanja)
Signalna žaruljica snimanja neće se uključiti
tijekom snimanja kad je ova opcija podešena na
[OFF]. (Opcija je tvorničkim podešenjem
uključena, tj. [ON].)
BEEP
B ON
Melodija se oglašava kad pokrenete/prekinete
snimanje ili dodirujete zaslon.
OFF
Isključenje melodije.
DISP OUTPUT
B LCD PANEL
Odaberite za prikaz informacija poput vremenske
oznake na LCD zaslonu.
V-OUT/PANEL
Odaberite za prikaz informacija poput vremenske
oznake na TV zaslonu, LCD zaslonu.
SETUP ROTATE
B NORMAL
Odaberite za listanje opcija izbornika prema dolje
dodirom na m.
OPPOSITE
Odaberite za listanje opcija izbornika prema gore
dodirom na m.
A. SHUT OFF (automatsko isključenje)
B 5 min
Protekne li približno pet minuta bez pokretanja
neke od funkcija, kamkorder se automatski
isključuje.
NEVER
Odaberite za isključenje funkcije automatskog
isključenja.
• Kad spojite kamkorder na mrežno napajanje, opcija
[A.SHUT OFF] se automatski podesi na [NEVER].
62
CALIBRATION
Pogledajte str. 102.
Izbornik TIME/LANGU.
(CLOCK SET/AREA SET/LANGUAGE itd.)
Tvorničke postavke označene su simbolom B.
Indikatori u zagradama se pojave kad je opcija
odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte str. 48.
CLOCK SET
Pogledajte str. 22.
AREA SET
Podesite lokalno područje tipkama v/V kad
kamkorder koristite u drugoj vremenskoj zoni.
Za vremensku zonu pogledajte str. 98.
SUMMERTIME
B OFF
Neće se podesiti ljetno vrijeme.
ON
Određenog datuma će se podesiti ljetno vrijeme.
Vremensku zonu opcije [AREA SET] i
[SUMMERTIME] možete podesiti bez
zaustavljanja sata.
LANGUAGE
Moguće je odabrati jezik izbornika na zaslonu.
Raspoloživi su sljedeći jezici: engleski,
pojednostavljeni engleski, tradicionalni kineski,
pojednostavljeni kineski, francuski, španjolski,
portugalski, njemački, nizozemski, talijanski, grčki,
ruski, arapski, perzijski ili tai.
• Kamkorder nudi opciju [ENG[SIMP]]
(pojednostavljeni engleski) ukoliko ne možete
pronaći svoj materinji jezik.
63
Podešavanje izbornika Personal
U ovaj izbornik možete dodati često korištene
opcije ili ih razvrstati željenim slijedom za svaki
položaj preklopke POWER. To je vrlo korisno za
naredbe koje najčešće koristite.
Brisanje opcija izbornika
1 Dodirnite g t [P-MENU SET UP] t
[DELETE].
Dodavanje opcija izbornika
Moguće je dodati do 27 opcija izbornika za svaki
od načina rada (položaj preklopke POWER).
Želite li ih dodati još, potrebno je obrisati manje
važne opcije izbornika.
Ako željeni izbornik nije prikazan na zaslonu,
dodirnite h/i.
1 Dodirnite g t [P-MENU SET UP] t
[ADD].
2 Dodirnite opciju izbornika koju želite
obrisati.
2 Dodirnite m/n za odabir kategorije
izbornika i dodirnite j.
3 Dodirnite [YES] t t.
• Nije moguće obrisati [SETUP], [FINALIZE] i [PMENU SET UP].
3 Dodirnite m/n za odabir opcije
izbornika i dodirnite j t [YES] t t.
Izbornik se dodaje na kraj liste.
64
Podešavanje slijeda opcija unutar
izbornika Personal
1 Dodirnite g t [P-MENU SET UP] t
[SORT].
Ako željena opcija izbornika nije prikazana na
zaslonu, dodirnite h/i.
2 Dodirnite opciju izbornika koju želite
premjestiti.
3 Dodirnite m/n za pomicanje opcije
izbornika na željeno mjesto.
4 Dodirnite j.
Želite li razvrstati još opcija, ponovite korake
od 2 do 4.
5 Dodirnite [END] t t.
• Nije moguće pomaknuti [P-MENU SET UP].
Inicijaliziranje podešenja izbornika
Personal (Reset)
Dodirnite g t [P-MENU SET UP] t
[RESET] t [YES] t [YES] t t.
65
Editiranje izvornih podataka
Ova funkcija je raspoloživa samo za DVD-RW diskove
(VR mod).
Izvorni podaci su video zapisi i fotografije
snimljeni na disk. Pri uporabi DVD-RW-a
snimljenog u VR modu, možete editirati izvorne
snimke na kamkorderu.
Brisanje snimaka
Odabrana snimka je označena s -. Pritisnite i
zadržite sliku snimke na LCD zaslonu radi
potvrde odabira. Dodirnite p za povratak na
prethodni prikaz.
• Možete odabrati nekoliko video zapisa i fotografija
istovremeno.
6 Dodirnite j t [YES].
• Snimku nije moguće vratiti kad je jednom izbrišete.
1 Pomaknite preklopku POWER više puta
za uključenje žaruljice x
(Reprodukcija/Editiranje).
2 Uložite snimljeni disk u kamkorder.
3 Odaberite karticu u (Video zapisi) ili v
(Fotografije) koja sadrži snimku koju
želite izbrisati, zatim dodirnite [EDIT].
Brisanje svih video zapisa ili fotografija na
disku istovremeno
Dodirnite [DELETE ALL] u koraku 4.
• Izbrišete li izvorni video zapis koji je naveden u Playlisti
(str. 68), on se također briše u Playlisti.
• Brisanjem scena ponekad se neće dobiti dovoljno
prostora za snimanje dodatnih video zapisa ili
fotografija.
• Za brisanje svih snimka s diska i obnavljanje izvornog
kapaciteta snimanja, formatirajte disk (str. 47).
Dijeljenje video zapisa
1 Pomaknite preklopku POWER više puta
4 Dodirnite [DELETE].
5 Odaberite snimku koju ćete izbrisati.
za uključenje žaruljice x
(Reprodukcija/Editiranje).
2 Uložite disk sa snimljenim video
zapisima u kamkorder.
3 Dodirnite karticu u (Video zapisi) t
[EDIT].
4 Dodirnite [DIVIDE].
66
5 Dodirnite video zapis koji želite
• Ako je video zapis dodan Playlisti, dijeljenje izvornog
video zapisa ne utječe na video zapis u Playlisti.
podijeliti.
Počne reprodukcija odabranog video zapisa.
6 Dodirnite } na mjestu gdje želite
podijeliti video zapis na dva dijela.
Kamkorder pauzira video zapis.
Kada dodirnete }, ispod se pojave
funkcijske tipke.
Povratak na početak odabranog
video zapisa.
Podešavanje
glasnoće
Precizno podešavanje mjesta
dijeljenja nakon odabira mjesta
dijeljenja.
Za isključenje prikaza tipaka dodirnite ~.
• Reprodukcija i pauza izmjenjuju se pritiskom na }.
• Moguća je blaga razlika između mjesta na kojem ste
dodirnuli } i stvarnog mjesta dijeljenja zapisa jer ga
kamkorder bira u koracima od pola sekunde.
7 Dodirnite j t [YES].
• Kad jednom podijelite video zapis, ne možete ga
vratiti na stanje u kojem je bio prije dijeljenja.
67
Izrada Playliste
Ova funkcija je raspoloživa samo za DVD-RW diskove
(VR mod).
Playlista je popis naslovnih sličica fotografija i
video zapisa koje ste odabrali. Izvorne snimke se ne
mijenjaju editiranjem ili brisanjem snimaka u
Playlisti.
• U Playlistu možete dodati do 999 snimaka.
• Ne odspajajte bateriju ili mrežni adapter s kamkordera
tijekom editiranja Playliste jer time možete oštetiti disk.
1 Pomaknite preklopku POWER više puta
za uključenje žaruljice x (Reprodukcija/
Editiranje).
Odabrana snimka je označena s -. Pritisnite i
zadržite sliku snimke na LCD zaslonu radi
potvrde odabira. Dodirnite p za povratak na
prethodni prikaz.
• Možete odabrati nekoliko video zapisa i fotografija
istovremeno.
6 Dodirnite j t [YES].
• Kad u Playlistu dodajete fotografije, one se
automatski konvertiraju u video zapis i dodaju se u
karticu Movie.
Video zapis nastao od fotografija je prikazan s {.
Izvorne fotografije ostaju na disku. Razlučivost
video zapisa nastalog konvertiranjem fotografija
može biti niža od razlučivosti izvornih fotografija.
2 Uložite snimljeni disk u kamkorder.
3 Odaberite karticu u (Video zapisi) ili v
(Fotografije) koja sadrži snimku koju
želite dodati u Playlistu, zatim dodirnite
[EDIT].
Istovremeno dodavanje svih video zapisa na
disku u Playlistu
Dodirnite [| ADD ALL] u koraku 4.
Dodavanje svih fotografija na disku u Playlistu
Savjetujemo da najprije izradite fotofilm (str. 70) i
zatim ga dodate u Playlistu.
Brisanje neželjenih snimaka iz Playliste
4 Dodirnite [| ADD].
Dodirnite h/i za prikaz ikonice [| ADD]
kad nije prikazana.
5 Odaberite snimku koju ćete dodati u
Playlistu.
68
1 Pomaknite preklopku POWER više puta
za uključenje žaruljice x
(Reprodukcija/Editiranje).
2 Uložite disk sa snimkama dodanim u
Playlistu.
3 Dodirnite karticu | (Playlist) t [EDIT].
2 Uložite disk s video zapisima dodanim u
Playlistu.
3 Dodirnite karticu | (Playlist) t [EDIT].
4 Dodirnite [MOVE].
4 Dodirnite [ERASE].
5 Odaberite snimku koju ćete premjestiti.
5 Odaberite snimku za brisanje s Playliste.
Odabrana snimka je označena s -. Pritisnite i
zadržite sliku snimke na LCD zaslonu radi
potvrde odabira. Dodirnite p za povratak na
prethodni prikaz.
• Možete odabrati nekoliko video zapisa i fotografija
istovremeno.
6 Dodirnite j t [YES].
Odabrana snimka je označena s -. Pritisnite i
zadržite sliku snimke na LCD zaslonu radi
potvrde odabira. Dodirnite p za povratak na
prethodni prikaz.
• Možete odabrati nekoliko video zapisa i fotografija
istovremeno.
6 Dodirnite j.
7 Odaberite željeno mjesto s [T]/[t].
Brisanje svih snimaka istovremeno
Dodirnite [ERASE ALL] u koraku 4 t [YES].
• Izvorne snimke se ne mijenjaju brisanjem iz Playliste.
Promjena redoslijeda unutar Playliste
1 Pomaknite preklopku POWER više puta
za uključenje žaruljice x (Reprodukcija/
Editiranje).
Skala pomaka
8 Dodirnite j t [YES].
• Kad odaberete više snimaka, one se premještaju
redoslijedom prikazanim u Playlisti.
69
Izrada Playliste (nastavak)
Dijeljenje video zapisa unutar Playliste
1 Pomaknite preklopku POWER više puta
za uključenje žaruljice x (Reprodukcija/
Editiranje).
2 Uložite disk s video zapisima dodanim u
Playlistu.
3 Dodirnite karticu | (Playlist) t [EDIT].
4 Dodirnite [DIVIDE].
5 Dodirnite video zapis koji želite
Konvertiranje svih fotografija na disku u
video zapis (fotofilm)
Fotofilm konvertira fotografije na disku (JPEG
format) u video zapis (MPEG format) radi
reprodukcije na drugim DVD uređajima ili na
vašem računalu, i pohranjuje ih kao fotofilm na
disk. Konvertirane fotografije se reproduciraju
redom, poput projekcije dijapozitiva. Međutim,
razlučivost (pikseli) fotofilma dobivenog
konverzijom može biti manja od razlučivosti
izvornih fotografija.
Fotofilm razvrstava fotografije kao video zapis, pa
možete dodati više snimaka u Playlistu.
1 Pomaknite preklopku POWER više puta
za uključenje žaruljice x (Reprodukcija/
Editiranje).
podijeliti.
Počne reprodukcija odabranog video zapisa.
6 Dodirnite } na mjestu gdje želite
podijeliti video zapis na dva dijela.
Kamkorder pauzira video zapis.
2 Uložite disk s fotografijama u
kamkorder.
3 Dodirnite karticu v (Fotografije) t
[EDIT] t [PHOTOMOVIE].
4 Dodirnite j.
Dodirnite za prikaz funkcijskih tipaka.
Pogledajte str. 67 za detalje.
• Reprodukcija i pauza izmjenjuju se pritiskom na
}.
• Moguća je blaga razlika između mjesta na kojem ste
dodirnuli } i stvarnog mjesta dijeljenja zapisa jer
ga kamkorder bira u koracima od pola sekunde.
7 Dodirnite j t [YES].
• Dijeljenje video zapisa unutar Playliste ne utječe na
izvorni video zapis.
70
Sve fotografije na disku su konvertirane u jedan
video zapis. Video zapis nastao konverzijom
fotografija ima oznaku { u gornjem desnom
uglu.
• Što je više fotografija snimljeno na disk, to će
kamkorderu trebati više vremena da izradi fotofilm.
• Fotografije koje nisu kompatibilne s vašim
kamkorderom, primjerice one koje su snimljene
digitalnim fotoaparatom te zatim kopirane na računalo,
ne mogu se konvertirati u fotofilm.
Reprodukcija Playliste
Ova funkcija je raspoloživa samo za DVD-RW diskove
(VR mod).
1 Pomaknite preklopku POWER više puta
za uključenje žaruljice x (Reprodukcija/
Editiranje).
2 Uložite disk sa snimkama dodanim u
Playlistu.
3 Dodirnite karticu | (Playlist).
Pojavi se popis snimaka dodanih u Playlistu.
4 Dodirnite snimku od koje želite početi
reprodukciju.
Kad se Playlista reproducira od odabrane
snimke dokraja, na zaslon se vrati VISUAL
INDEX.
71
Spajanje na videorekorder ili TV-prijemnik
Spojite kamkorder na zidnu utičnicu pomoću isporučenog AC adaptera (str. 17). Također pogledajte upute
za uporabu uređaja koje namjeravate spojiti.
(žuti)
(bijeli)
(crveni)
A/V priključak
Videorekorderi ili
TV prijemnici
{: Tok signala
A A/V priključni kabel (isporučen)
Spojite ga na ulazni priključak drugog uređaja..
Priključci za spajanje vanjskih uređaja
B A/V priključni kabel sa S-VIDEO priključkom
(opcija)
Kod spajanja na drugi uređaj pomoću S-VIDEO
priključka i uporabe A/V spojnog kabela (opcija)
postići ćete bolje slike. Spojite bijeli i crveni
priključak (lijevi/desni audio) i S-VIDEO priključak
(S-VIDEO kanal) A/V priključnog kabela (opcija). U
tom slučaju žuti priključak nije potreban.
• Spojite A/V kabel na izlazni priključak uređaja s kojeg
snimate ili na ulazni priključak uređaja na koji snimate s
kamkordera.
• Kad spajate kamkorder na mono uređaj, spojite žuti
utikač A/V kabela na video priključak, a crveni (desni
kanal) ili bijeli (lijevi kanal) utikač na audio priključak
videorekordera ili TV prijemnika.
A DC IN priključak (str. 17)
B A/V (audio/video) priključak (str. 72)
C + (USB) priključak (str. 75)
72
Presnimavanje na videorekorder/DVD rekorder
Moguće je snimku koja se reproducira u
kamkorderu kopirati na druge uređaje, primjerice
videorekorder ili DVD rekorder.
Nakon kopiranja snimke na tvrdi disk rekordera,
možete je reproducirati s njega.
• Za isključenje indikatora (primjerice brojača, itd.) na
zaslonu TV prijemnika spojenog isporučenim A/V
priključnim kabelom, podesite [DISP OUTPUT] na
[LCD PANEL] (tvorničko podešenje, str. 62).
6 Po završetku, zaustavite kamkorder i
videorekorder/DVD rekorder.
• Za snimanje datuma/vremena i podataka o
podešenju kamkordera, uključite njihov prikaz na
zaslonu (str. 61).
1 Spojite kamkorder na videorekorder
uporabom priključnog A/V kabela
(isporučen).
Spojite kamkorder na ulazne priključke
videorekordera ili DVD rekordera. Za detalje o
povezivanju pogledajte str. 72.
2 Uložite medij za snimanje u
videorekorder ili DVD rekorder.
Ako uređaj za snimanje ima preklopku za odabir
ulaza, postavite je na ulaz.
3 Pomaknite preklopku POWER više puta
za uključenje žaruljice x (Reprodukcija/
Editiranje).
4 Uložite snimljeni disk u kamkorder.
5 Pokrenite reprodukciju na kamkorderu i
snimanje na videorekorderu/DVD
rekorderu.
Pogledajte upute za uporabu videorekordera/
DVD rekordera.
73
Snimanje s TV prijemnika ili videorekordera/DVD uređaja
Moguće je snimati slike ili TV programe s
videorekordera ili TV-prijemnika na disk uložen u
kamkorder.
• Nije moguće snimati TV programe koji omogućuju
samo jednu snimku ili su zaštićeni tehnologijom za
sprječavanje kopiranja.
• Kamkorder može snimati samo s PAL izvora.
Primjerice, francuski video ili TV programi (SECAM)
neće se snimiti ispravno. Detalje o TV sustavima
potražite na str. 97.
• Koristite li 21-pinski adapter za ulaz PAL signala,
potreban vam je dvosmjerni 21-pinski adapter (opcija).
1 Spojite kamkorder na TV prijemnik ili
videorekorder/DVD uređaj uporabom
priključnog A/V kabela (isporučen).
Spojite kamkorder na izlazne priključke TV
prijemnika ili videorekordera/DVD uređaja.
Detalje o pravilnom povezivanju potražite na
str. 72.
5 Uložite prazan disk u kamkorder.
Formatirajte disk ako koristite novi DVDRW/DVD+RW (str. 47).
6 Započnite reprodukciju kasete ili diska
na uređaju za reprodukciju ili odaberite
TV program.
Slika koja se reproducira na spojenom uređaju
pojavi se na LCD zaslonu vašeg kamkordera.
7 Dodirnite [REC] na dijelu od kojeg želite
početi snimanje.
8 Dodirnite ] na dijelu gdje želite
zaustaviti snimanje.
9 Dodirnite [END].
2 Ako snimate s videorekordera/DVD
uređaja, uložite kasetu ili DVD disk u
uređaj za reprodukciju.
3 Pomaknite preklopku POWER više puta
za uključenje žaruljice x (Reprodukcija/
Editiranje).
4 Dodirnite g t [REC CTRL].
Ako ste kamkorder spojili na uređaj sa S
VIDEO priključkom, dodirnite [SET] t
[VIDEO INPUT] t [S VIDEO] t j.
• Dodirnite [SET] za promjenu moda snimanja ili
podešavanje glasnoće.
• Dodirnite [SET] t [DISC REMAIN] t [ON] za
prikaz preostalog vremena na disku u tom trenutku.
74
• Može doći do razlike između dijela na kojem ste
pritisnuli [REC] i stvarnog mjesta početka/zaustavljanja
snimanja.
• Sliku ne možete snimiti kao fotografiju čak i ako
pritisnete tipku REC START/STOP (PHOTO) tijekom
snimanja.
• Ne možete snimati sliku s TV prijemnika koji nema
izlazne priključke.
Prije konzultiranja uputa "First Step Guide" na računalu
Kad instalirate softver Picture Package s
isporučenog CD-ROM-a na Windows računalo,
možete spojiti kamkorder na računalo i koristiti
sljedeće značajke.
• Picture Package softver ne podržava Macintosh
računala.
• CD-ROM (isporučen) sadrži sljedeći softver
− USB driver
− Picture Package Ver.1.8
− "First Step Guide"
O uputama "First Step Guide"
"First Step Guide" je uputa koju možete pročitati na
računalu. Ovdje opisujemo osnovne funkcije, od
prvog povezivanja kamkordera i računala preko
podešavanja do općih postupaka prilikom uporabe
softvera s isporučenog CD-ROM-a. Nakon
stavljanja CD-ROM-a u računalo i čitanja poglavlja
"Instalacija softvera" (str. 76), pokrenite "First Step
Guide" i slijedite upute.
O Help datotekama softvera
x Gledanje i rukovanje snimkama
t Picture Package DVD viewer
Možete vidjeti naslovne sličice snimaka
kopiranih s kamkordera. Fotografije i video
zapisi se pohranjuju u mape prema datumu.
Možete izbrisati nepotrebne scene video zapisa
ili izraditi DVD-ove s izbornicima.
x Izrada glazbenih spotova/prezentacija
t Picture Package Producer2
Možete odabrati najdraže video zapise i
fotografije s računala te jednostavno načiniti
kratki video ili originalnu prezentaciju s
glazbom i efektima.
x Kopiranje diska
t Picture Package Duplicator
Možete kopirati disk snimljen kamkorderom.
Help datoteke sadrže objašnjenja svih funkcija svih
aplikacija softvera. Pojedinosti potražite u Help
datotekama nakon što pažljivo pročitate "First Step
Guide". Za otvaranje Help datoteka kliknite na
simbol [?] na zaslonu.
Sistemski zahtjevi
OS: Microsoft Windows 2000 Professional, Windows
XP Home Edition ili Windows XP Professional
Potrebna je standardna instalacija. Ispravan rad nije
zajamčen kod nadogradnje gore spomenutih
sustava.
CPU: Intel Pentium III 600 MHz ili brži (preporuča se
Pentium III 1GHz ili brži)
Aplikacija: DirectX 9.0c ili noviji (ovaj proizvod je
baziran na DirectX tehnologiji, stoga je nužno
imati instaliran DirectX.)
Windows Media Player 7.0 ili noviji
Macromedia Flash Player 6.0 ili noviji
Zvučni sustav: 16-bitna stereo zvučna kartica i stereo
zvučnici
75
Prije konzultiranja uputa "First Step Guide"
na računalu (nastavak)
Instalacija softvera
Memorija: 128 MB ili više (preporuča se 256 MB
ili više)
Tvrdi disk: Potrebna memorija za instalaciju: 250 MB
ili više (2 GB ili više kad koristite Picture Package
Duplicator.)
Potreban slobodan prostor na disku: 6 GB ili više
(ovisno o veličini obrađenih datoteka)
Video: 4 MB VRAM video kartica, minimalno
800 T 600 točaka High color (16-bitna boja, 65000
boja), DirectDraw driver (ovaj proizvod neće raditi
ispravno pri razlučivosti od 800 T 600 točaka ili
manjoj te s 256 ili manje boja.)
Ostalo: USB priključak (standardni)
Softver s isporučenog CD-ROM-a je potrebno
instalirati na računalo kako biste mogli editirati
snimljene video zapise i fotografije. Instalaciju je
potrebno izvršiti samo prvi put.
• Vaš kamkorder je kompatibilan s Hi-Speed USB
(USB 2.0) priključkom.
Možete brže prenositi podatke uporabom Hi-Speed USB
priključka kompatibilnog s računalom. Kad kamkorder
spojite na USB priključak koji nije kompatibilan s HiSpeed USB standardom, primijenit će se brzina
prijenosa za USB 1.1 (USB full speed) standard.
• S nekim od spomenutih konfiguracija nije zajamčen
pravilan rad.
1 Provjerite da kamkorder nije spojen na
računalo.
2 Uključite računalo.
Za instalaciju se logirajte kao Administrator.
Prije instalacije softvera zatvorite sve aktivne
programe.
3 Stavite isporučeni CD-ROM u diskovni
pogon računala.
Pojavi se instalacijski izbornik.
Ako se instalacijski izbornik ne pojavi
A Dva puta kliknite na [My Computer]. (ako
koristite Windows XP, kliknite na [Start], zatim
na [My Computer].)
B Dva puta kliknite na [PICTUREPACKAGE]
(diskovni pogon)*.
* Nazivi diskovnog pogona (poput (E:)), mogu se
razlikovati, ovisno o računalu.
76
4 Kliknite na [Install].
8 Odaberite mapu za instalaciju i kliknite
Ovisno o operativnom sustavu računala, može
se pojaviti poruka da se "First Step Guide" ne
može instalirati automatski pomoću
InstallShield Wizarda. U tom slučaju ručno
kopirajte "First Step Guide" na računalo u
skladu s uputama iz poruke.
na [Next].
5 Odaberite jezik instalacije i kliknite na
[Next].
9 Odaberite [PAL] i zatim kliknite [Install].
6 Kliknite na [Next].
10 U prozoru [Ready to Install the
Program] kliknite na [Install].
Počinje instalacija Picture Packagea.
7 Pročitajte [Licence Agreement] i
označite kvadratić pokraj poruke [I
accept the terms of the licence
agreement] i kliknite na [Next].
11 Kliknite na [Next], zatim slijedite upute
na zaslonu kako biste instalirali "First
Step Guide".
77
Instalacija softvera (nastavak)
Ovaj prozor se neće pojaviti na nekim
računalima. U tom slučaju prijeđite na korak 12.
12 Kliknite na [Next] i slijedite upute na
zaslonu kako biste instalirali
"ImageMixer EasyStepDVD".
13 Ako se pojavi prozor [Installing
Microsoft (R) DirectX(R)], slijedite donje
korake za instalaciju DirectX 9.0c. Ako
ne, prijeđite na korak 14.
C Kliknite na [Finish].
14 Označite kvadratić pokraj poruke [Yes,
I want to restart my computer now.] i
kliknite na [Finish].
Računalo se jednom isključuje i zatim ponovo
automatski uključuje (Restart). Na desktopu se
pojave ikone programa [Picture Package Menu]
i [Picture Package Menu destination Folder] (i
"First Step Guide", ako ste ga instalirali u
koraku 11).
A Pročitajte [Licence Agreement] i kliknite na
[Next].
15 Izvadite CD-ROM iz računala.
B Kliknite na [Next].
• Imate li pitanja o softveru Picture Package, pogledajte
odjeljak "Detalji o softveru" (str. 79).
78
Pregled uputa "First Step Guide"
Pregled datoteke "First Step Guide"
Preporučujemo uporabu Microsoft Internet
Explorera Ver.6.0 ili novijeg.
Dva puta kliknite ikonu
na desktopu.
Detalji o softveru
Podrška za korisnike Pixela softvera
Pixela Home Page
http://www.ppackage.com/
− Europa (Velika Britanija) telefon:
+44-1489-564-764
O autorskim pravima
Također možete kliknuti na [Start], [Programs]
([All Programs] kod Windows XP), [Picture
Package] i [First Step Guide] te zatim pokrenuti
[First Step Guide].
• Kad pregledavate "First Step Guide" u HTML formatu
na računalu bez automatske instalacije, kopirajte mapu
željenog jezika iz mape [FirstStepGuide] na CD-ROM-u
na računalo. "First Step Guide" možete otvoriti i
dvostrukim klikom na [Index.html].
• Pogledajte "FirstStepGuide.pdf" u sljedećim
slučajevima:
− Kod ispisa uputa "First Step Guide".
− Kad upute "First Step Guide" nisu ispravno prikazane
zbog postavki pretraživača bez obzira na ispravan
sustav.
− Kad se HTML verzija uputa "First Step Guide" ne
instalira automatski.
Glazbeni i zvučni zapisi, te glazbeni sadržaji treće
strane do kojih se može doći s CD-a, Interneta ili
drugih izvora ("Glazbeni sadržaji") su u posjedu
odgovarajućih vlasnika i stoga su zaštićeni
zakonom o autorskim pravima i drugim važećim
zakonima pojedine zemlje. Osim ako to nije izričito
zakonski dopušteno, zabranjeno je koristiti bilo koji
od glazbenih sadržaja bez dozvole vlasnika
autorskih prava (to uključuje neograničeno
kopiranje, izmjene, reprodukciju, uporabu na web
stranicama, te distribuciju u obliku posudbe,
prodaje ili objavljivanja materijala). Licenca za
softver Picture Package tvrtke Sony ne
podrazumijeva neovlaštenu uporabu gore
spomenutih glazbenih sadržaja.
79
U slučaju problema
Ako u radu s kamkorderom naiđete na bilo kakav problem, pomoću sljedeće tablice provjerite mogući kvar.
Ako problem ustraje, isključite kamkorder iz napajanja i obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Općenito/Easy Handycam
Kamkorder ne radi čak i kad je uključen.
• Odspojite AC adapter iz zidne utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju i zatim spojite ponovo nakon
jedne minute. Ako funkcije i dalje ne rade, šiljatim predmetom pritisnite tipku RESET (str. 33). (Pritisnete
li tipku RESET, sva podešenja, zajedno s točnim vremenom (osim opcija izbornika Personal) se vraćaju na
početne vrijednosti.)
• Kamkorder se jako zagrijao. Isključite ga i ostavite neko vrijeme na hladnom mjestu.
Tipke ne rade.
• Tijekom Easy Handycam postupaka nisu raspoložive sve tipke. Isključite funkciju Easy Handycam (str. 25).
Ne možete isključiti ili uključiti Easy Handycam mod.
• Tijekom snimanja ili komunikacije s drugim uređajem putem USB kabela ne možete uključiti ili isključiti
Easy Handycam mod. Isključite funkciju Easy Handycam (str. 25).
Postavke se mijenjaju kad uključite Easy Handycam mod.
• Neka podešenja kamkordera se vraćaju na tvorničke vrijednosti kad uključite Easy Handycam mod (str. 25).
[DEMO MODE] se ne pokreće.
• Izvadite disk iz kamkordera (str. 58).
Kamkorder vibrira.
• Vibracije može uzrokovati disk i to je normalno.
Tijekom rukovanja kamkorderom osjetite vibraciju u ruci ili čujete slab zvuk.
• To je normalno.
Iz kamkordera se povremeno čuje zvuk motora.
• To je normalno.
Iz kamkordera se čuje zvuk motora kad zatvorite pokrov diska bez umetanja diska.
• Kamkorder provjerava je li disk umetnut ili ne. To je u tom slučaju normalna pojava.
80
Kamkorder se zagrije tijekom duže uporabe.
• To je normalno. Isključite ga i ostavite neko vrijeme na hladnom mjestu.
Baterije/izvori napajanja
Nije moguće uključiti kamkorder.
• Akumulatorska baterija nije pričvršćena na kamkorder. Pričvrstite je (str. 17).
• Akumulatorska baterija je prazna ili slaba. Napunite je (str. 17).
• Utikač AC adaptera je odspojen iz zidne utičnice. Spojite ga u zidnu utičnicu (str. 17).
Napajanje se iznenada isključuje.
• Kad prođe otprilike 5 minuta, a vi ne dodirnete nijednu tipku kamkordera, on se automatski isključuje
(A.SHUT OFF). Promijenite postavku [A.SHUT OFF] (str. 62) ili ponovno uključite kamkorder ili koristite
AC adapter.
• Baterija je ispražnjena ili slaba. Napunite je (str. 17).
Žaruljica CHG (punjenje) ne svijetli tijekom punjenja baterije.
• Preklopku POWER postavite na OFF (CHG) (str. 17).
• Ispravno uložite bateriju u kamkorder (str. 17).
• Nema napajanja iz zidne utičnice (str. 17).
• Punjenje je dovršeno (str. 17).
Žaruljica CHG (punjenje) trepće tijekom punjenja baterije.
• Pravilno stavite bateriju na kamkorder (str. 17). Ako to ne rješava problem, odspojite AC adapter iz utičnice
i obratite se Sonyjevom prodavatelju. Baterija je možda oštećena.
Često dolazi do prekida napajanja iako indikator kapaciteta baterije pokazuje da je
dovoljno napunjena.
• Došlo je do problema u prikazu indikatora kapaciteta ili baterija nije dovoljno napunjena. Potpuno je
napunite kako bi se promijenio prikaz indikatora (str. 17).
Indikator preostalog kapaciteta baterije nije točan.
• Temperatura okoliša je preniska ili previsoka ili baterija nije dovoljno napunjena. To nije kvar.
• Ponovo napunite bateriju u potpunosti. Ako to ne rješava problem, zamijenite bateriju novom jer je možda
oštećena (str. 17).
• Prikazani kapacitet možda neće biti točan, ovisno o mjestu uporabe.
Baterija se brzo prazni.
• Temperatura okoliša je preniska ili previsoka ili baterija nije dovoljno napunjena. To nije kvar.
• Ponovo napunite bateriju u potpunosti. Ako to ne rješava problem, zamijenite bateriju novom jer je možda
oštećena (str. 17).
81
U slučaju problema (nastavak)
Problemi u radu kad je kamkorder spojen na AC adapter.
• Isključite kamkorder i odspojite AC adapter iz zidne utičnice te ga zatim ponovo spojite.
LCD zaslon
Na zaslonu je nepoznata slika.
• Kamkorder je u [DEMO MODE] načinu rada (str. 58). Dodirnite LCD zaslon ili uložite disk kako biste
isključili [DEMO MODE].
Na zaslonu je nepoznat indikator.
• Pogledajte tablicu s indikatorima i porukama upozorenja (str. 93).
Slika ostaje na LCD zaslonu.
• To se događa ako odspojite AC adapter iz zidne utičnice ili izvadite bateriju bez prethodnog isključenja
kamkordera, no u tom slučaju je to uobičajena pojava.
Ne možete isključiti pozadinsko osvjetljenje LCD zaslona.
• Kad je uključen Easy Handycam mod, ne možete uključiti/isključiti pozadinsko osvjetljenje zaslona tipkom
DISP/BATT INFO. Isključite Easy Handycam mod (str. 25).
Na zaslonu osjetljivom na dodir se ne pojavljuju tipke.
• Lagano dodirnite LCD zaslon.
• Pritisnite DISP/BATT INFO (ili DISPLAY na daljinskom upravljaču) (str. 21, 37).
Tipke na zaslonu osjetljivom na dodir ne rade ispravno ili uopće ne rade.
• Podesite zaslon ([CALIBRATION]) (str. 102).
• Promijenite li format slike, također će se promijeniti format tipaka i indikatora na zaslonu (str. 55).
Disk
Nije moguće izvaditi disk.
• Pravilno spojite izvor napajanja (bateriju ili AC adapter) (str. 17).
• Odspojite bateriju s kamkordera, zatim je ponovno spojite (str. 17).
• Spojite napunjenu bateriju na kamkorder (str. 17).
• Kamkorder se jako zagrijao. Isključite ga i ostavite neko vrijeme na hladnom mjestu.
• Na disku se kondenzirala vlaga. Isključite kamkorder i ostavite ga otprilike 1 sat (str. 101).
• Finaliziranje je prekinuto isključivanjem kamkordera. Uključite kamkorder i izbacite disk po završetku
finaliziranja.
82
Nije prikazan indikator preostalog kapaciteta diska.
• Podesite [DISC REMAIN] na [ON] kako bi indikator preostalog kapaciteta diska bio uvijek vidljiv (str. 61).
Indikatori vrste diska i formata snimanja na LCD zaslonu su sivi.
• Disk je možda snimljen drugim uređajem. Možete ga reproducirati u kamkorderu, no ne možete na njega
snimati dodatne scene.
Snimanje
Također pogledajte "Podešavanje slike tijekom snimanja" (str. 84).
Kad pritisnete REC START/STOP (PHOTO), ne počne snimanje video zapisa/fotografija.
• Pomaknite preklopku POWER prema dolje za uključenje žaruljice u (Video zapisi) ili v (Fotografije).
• Kamkorder pohranjuje na disk scenu koju ste upravo snimili. Ne možete pritisnuti REC START/STOP
(PHOTO) dok je na LCD zaslonu vidljiva oznaka [CAPTURE] ili : (str. 26, 30).
• Na disku više nema mjesta. Koristite novi disk ili formatirajte uloženi (samo DVD-RW/DVD+RW, str. 47).
• DVD-RW (VIDEO mod)/DVD+RW je finaliziran. Poništite finaliziranje kako biste mogli snimiti dodatne
scene (str. 46).
• Kamkorder se jako zagrijao. Isključite ga i ostavite neko vrijeme na hladnom mjestu.
• Na disku se kondenzirala vlaga. Isključite kamkorder i ostavite ga otprilike 1 sat (str. 101).
Žaruljica ACCESS svijetli čak i kad prestanete snimati.
• Kamkorder pohranjuje na disk scenu koju ste upravo snimili.
Kod snimanja fotografije ne čuje se zvuk zatvarača.
• Podesite [BEEP] na [ON] (str. 62).
Stvarno vrijeme snimanja video zapisa je manje od očekivanog približnog vremena
snimanja.
• Kad snimate objekt koji se brzo kreće, vrijeme raspoloživo za snimanje može se skratiti (str. 12, 59).
Snimanje se zaustavlja.
• Kamkorder se jako zagrijao. Isključite ga i ostavite neko vrijeme na hladnom mjestu.
• Na disku se kondenzirala vlaga. Isključite kamkorder i ostavite ga otprilike 1 sat (str. 101).
83
U slučaju problema (nastavak)
Postoji vremenska razlika između pritiska na tipku REC START/STOP (PHOTO) i mjesta na
kojem počne/završava snimanje video zapisa.
• Pri uporabi kamkordera može postojati blaga razlika između mjesta na kojem ste pritisnuli tipku REC
START/STOP (PHOTO) i stvarnog mjesta početka/završetka snimanja video zapisa. To nije kvar.
Podešavanje slike tijekom snimanja
Također pogledajte "Izbornik" (str. 86).
Automatsko izoštravanje ne radi.
• Podesite [FOCUS] na [AUTO] (str. 54).
• Uvjeti snimanja nisu pogodni za automatsko izoštravanje. Izoštrite sliku ručno (str. 54).
Funkcija [STEADYSHOT] ne radi.
• Podesite opciju [STEADYSHOT] na [ON] (str. 56).
• Funkcija [STEADYSHOT] ponekad ne radi uslijed prevelikog potresanja kamkordera čak i kad je podešena
na [ON].
Ne radi funkcija pozadinskog osvjetljenja.
• Funkcija BACK LIGHT se poništava kad [EXPOSURE] podesite na [MANUAL] (str. 53) ili odaberete
[SPOT METER] (str. 53).
• Funkcija BACK LIGHT ne radi u Easy Handycam modu. Isključite Easy Handycam mod (str. 25).
Tijekom snimanja svijetlih objekata (poput svijeća ili električne rasvjete) na tamnoj
pozadini pojavljuju se okomite pruge.
• Preveliki kontrast između objekta i pozadine. To nije neispravnost.
Tijekom snimanja jako svijetlih objekata pojavljuju se okomite pruge.
• Pojava fenomena "razmazivanja". To nije neispravnost.
Na LCD zaslonu se pojavljuju male bijele, crvene, plave ili zelene točkice.
• Točkice se pojavljuju kod snimanja u [COLOR SLOW S] modu. To nije neispravnost.
Zaslon je taman i slike se ne mogu vidjeti.
• Pozadinsko osvjetljenje LCD zaslona je isključeno. Uključite ga tako da pritisnete i zadržite tipku
DISP/BATT INFO (str. 21).
Slika titra ili su zamjetne promjene boja.
• To se događa kod snimanja pod umjetnom rasvjetom uz funkcije [PORTRAIT] ili [SPORTS]. U tom
slučaju isključite funkciju [PROGRAM AE] (str. 52).
84
Kod snimanja TV ili računalnog zaslona pojavljuju se crne pruge.
• Podesite opciju [STEADYSHOT] na [OFF] (str. 56).
Daljinski upravljač
Isporučeni daljinski upravljač ne radi.
• Podesite opciju [REMOTE CTRL] na [ON] (str. 61).
• Uložite bateriju u pripadajući nosač tako da polariteti +/– budu usklađeni s oznakama +/– (str. 104).
• Uklonite prepreke između daljinskog upravljača i senzora.
• Senzor ne usmjeravajte prema izvorima jake svjetlosti, primjerice izravnoj sunčevoj svjetlosti ili
osvjetljenju u prostoriji, jer daljinski upravljač možda neće raditi ispravno.
• Uklonite konverzijsku leću (opcija) jer može blokirati senzor daljinskog upravljača.
Ostali problemi u radu videorekordera kod uporabe isporučenog daljinskog upravljača.
• Za DVD uređaj odaberite način upravljanja koji nije DVD 2 ili prekrijte senzor DVD uređaja crnim
papirom.
Reprodukcija diska na kamkorderu
Reprodukcija diska nije moguća.
• Preklopku POWER pomaknite više puta za uključenje žaruljice x (Reprodukcija/Editiranje).
• Provjerite kompatibilnost diska (str. 13).
• Uložite disk stranom za snimanje okrenutom prema kamkorderu (str. 23).
• Disk snimljen u drugom uređaju možda se neće moći reproducirati u vašem kamkorderu.
Reproducirana slika je izobličena.
• Očistite disk isporučenom krpicom (str. 5).
Na slici u VISUAL INDEX prikazu je vidljiva oznaka "!".
• Očistite disk isporučenom krpicom (str. 5).
• Možda nije uspjelo učitavanje podataka. Pokušajte isključiti i ponovno uključiti kamkorder ili izvaditi te
ponovno uložiti disk.
Na LCD zaslonu je vidljiva oznaka ^ 5.1ch.
• Na disk je u drugom uređaju snimljen 5.1ch surround zvuk s kojim ovaj kamkorder nije kompatibilan.
Tijekom reprodukcije ne čuje se zvuk ili je zvuk tih.
• Podesite [MULTI-SOUND] na [STEREO] (str. 60).
• Pojačajte glasnoću (str. 31).
• Kad snimate zvuk s opcijom [MICREF LEVEL] (str. 60) podešenom na [LOW], teško će se čuti snimljeni
zvuk.
85
U slučaju problema (nastavak)
Reprodukcija diska na drugim uređajima
Ne možete reproducirati disk ili ga uređaj ne može prepoznati.
• Očistite disk isporučenom krpicom (str. 5).
• Finalizirajte disk (str. 40).
• Disk snimljen u VR modu ne može se reproducirati na uređaju koji ne podržava VR mod. Provjerite
kompatibilnost u korisničkom priručniku uređaja za reprodukciju.
Reproducirana slika je izobličena.
• Očistite disk isporučenom krpicom (str. 5).
Na slici u DVD izborniku je vidljiva oznaka "!".
• Kod finaliziranja diska ponekad ne uspije učitavanje podataka. DVD izbornik može biti pravilno prikazan
za DVD-RW (VIDEO mod)/DVD+RW nakon poništenja finaliziranja (str. 46) i ponovne izrade novim
finaliziranjem.
Reprodukcija se nakratko zaustavlja između scena.
• Kod nekih DVD uređaja se reprodukcija može nakratko zaustavljati između scena.
Reprodukcija ne prelazi na prethodnu scenu kod pritiska tipke ..
• Ako reprodukcija prelazi 2 naslova koja je automatski izradio kamkorder kod pritiska tipke ., neće biti
prijelaza na prethodnu scenu. Odaberite željenu scenu u izborniku. Za dodatne informacije pogledajte
korisnički priručnik uređaja za reprodukciju.
Izbornik
Zasjenjene su opcije iz izbornika.
• Ne možete odabrati zasjenjene opcije u trenutnim uvjetima snimanja/reprodukcije.
Ne možete koristiti [PROGRAM AE].
• Ne možete koristiti [PROGRAM AE] s funkcijama:
− [COLOR SLOW S]
− [OLD MOVIE]
• [SPORTS] ne radi kad je preklopka POWER podešena na v (Fotografije).
Ne možete koristiti [SPOT METER].
• Ne možete koristiti [SPOT METER] s funkcijom [COLOR SLOW S].
• Ako podesite [PROGRAM AE], [SPOT METER] se automatski podešava na [AUTO].
86
Ne možete koristiti [EXPOSURE].
• Ne možete koristiti [EXPOSURE] s funkcijom [COLOR SLOW S].
• Ako podesite [PROGRAM AE], [EXPOSURE] se automatski podešava na [AUTO].
Ne možete koristiti [SPOT FOCUS].
• Ne možete koristiti [SPOT FOCUS] zajedno s [PROGRAM AE].
[COLOR SLOW S] ne radi ispravno.
• Funkcija [COLOR SLOW S] možda neće raditi ispravno u uvjetima potpune tame.
• Ne možete koristiti [COLOR SLOW S] s funkcijama:
− [FADER]
− [D. EFFECT]
− [PROGRAM AE]
− [EXPOSURE]
− [SPOT METER]
Ne možete koristiti [SELF TIMER].
• Ne možete koristiti [SELF TIMER] zajedno s funkcijom [FADER].
Ne možete koristiti [FADER].
• Ne možete koristiti [FADER] s funkcijama:
− [COLOR SLOW S]
− [D. EFFECT]
Ne možete koristiti [D. EFFECT].
• Ne možete koristiti [D. EFFECT] zajedno s:
− [COLOR SLOW S]
− [FADER]
• Ne možete koristiti [OLD MOVIE] zajedno s:
− [PROGRAM AE]
− [PICT.EFFECT]
− [WIDE SELECT]
Ne možete koristiti [PICT.EFFECT].
• Ne možete koristiti [PICT.EFFECT] zajedno s [OLD MOVIE].
Ne možete podesiti [LCD BL LEVEL].
• Ne možete podesiti [LCD BL LEVEL] kad se kamkorder napaja putem AC adaptera.
87
U slučaju problema (nastavak)
Editiranje (DVD-RW: VR mod)
Nije moguće editiranje.
• Na disku nema snimaka.
• Editiranje nije moguće zbog stanja u kojem su snimke.
• Ne možete editirati snimku za koju je podešena zaštita uporabom drugog uređaja.
Snimke nije moguće dodati u Playlistu.
• Disk je pun ili je Playlisti već dodano 999 snimaka. Izbrišite neželjene snimke ili dodajte sve fotografije
tako da ih konvertirate u video zapis (str. 70).
Nije moguće podijeliti video zapis.
• Video zapis je prekratak za dijeljenje.
• Video zapis s oznakom { ne može se dijeliti (str. 66, 70).
• Video zapis za koji je podešena zaštita uporabom drugog uređaja ne može se dijeliti.
Nije moguće izbrisati scenu.
• Nije moguće izbrisati scenu za koju je podešena zaštita uporabom drugog uređaja.
Naknadno snimanje zvuka/spajanje na druge uređaje
Slike sa spojenih uređaja ne vide se na LCD zaslonu.
• Dodirnite g t [REC CTRL].
Slike sa spojenih uređaja se ne mogu uvećati.
• Ne možete uvećati slike s uređaja spojenih na kamkorder.
Kod reprodukcije diska ne čuje se zvuk.
• Kad je uređaj spojen sapo putem S Video kabela, ne čuje se zvuk. Spojite također bijeli i crveni utikač
priključnog A/V kabela (str. 72).
Ne možete ispravno naknadno snimiti zvuk pomoću A/V priključnog kabela.
• Podesite [DISP OUTPUT] na [LCD PANEL] (str. 62).
• A/V spojni kabel nije ispravno priključen. Provjerite da li je spojen u ispravnu utičnicu, npr. na izlaz
uređaja s kojeg snimate sliku ili na ulazni priključak drugog uređaja za snimanje slike s kamkordera (str. 72).
88
Ostalo
Nije moguće izvesti finaliziranje.
• Tijekom finaliziranja se istrošila baterija. Koristite AC adapter.
• Disk je već finaliziran. Koristite li DVD-RW (VIDEO mod)/DVD+RW, poništite finaliziranje kako biste
mogli snimiti dodatne scene (str. 46).
Ne možete editirati ili snimati dodatni materijal na disk uporabom drugog uređaja.
• Ponekad nećete na drugom uređaju moći editirati disk snimljen vašim kamkorderom.
Nije moguće promijeniti naslov diska.
• Naslov nije moguće snimiti na finalizirani DVD-R.
• Disk je već finaliziran. Koristite li DVD-RW (VIDEO mod)/DVD+RW, poništite finaliziranje kako biste
mogli snimiti dodatne scene (str. 46).
• Promjenu naslova diska nije moguće izvesti na kamkorderu ako je taj naslov pridijeljen uporabom drugog
uređaja.
Nije moguće izraditi fotofilm.
• Na disku nema fotografija.
• Na disku je mnogo fotografija, a na disku nema dovoljno preostalog mjesta. Izbrišite nepotrebne fotografije
s diska (str. 66).
5 sekundi se čuje zvučni signal.
• Kamkorder se jako zagrijao. Isključite ga i ostavite neko vrijeme na hladnom mjestu.
• Na disku se kondenzirala vlaga. Isključite kamkorder i ostavite ga otprilike 1 sat (str. 101).
• Pojavili su se problemi u radu kamkordera. Izvadite disk i opet ga uložite, zatim nastavite rukovati
kamkorderom.
89
U slučaju problema (nastavak)
Spajanje na računalo
Računalo ne prepoznaje kamkorder.
• Instalirajte Picture Package softver (str. 76).
• Odspojite kabel iz računala i kamkordera i zatim ga ponovo čvrsto spojite.
• Odspojite sve USB uređaje s računala osim tipkovnice, miša i kamkordera.
• Odspojite kabel s računala i kamkordera, restartajte računalo i ponovo pravilno spojite.
• Pravilno instalirajte USB driver tijekom sljedećih postupaka.
Windows XP
1 Kliknite na [Start], zatim [Control Panel].
2 Kliknite na [Performance and Maitenance], zatim na [System].
Pojavi se prozor [System Properties].
3 Kliknite na karticu [Hardware].
4 Kliknite na [Device Manager].
Pojavi se prozor [Device Manager].
5 U retku [DVD/CD-ROM drives] treba se pojaviti [SONY DDX-C1000 USB Device], [Generic volume]
u [Storage volumes], i [USB Mass Storage Device] u [Universal Serial Bus controllers].
Kad se pojave sve komponente, USB driver je pravilno instaliran. Ako neka od komponenata nije
prikazana, instalirajte USB driver.
A Stavite isporučeni CD-ROM u diskovni pogon računala.
B Dva puta kliknite na [My Computer].
C Desnom tipkom miša kliknite na [PICTUREPACKAGE] (diskovni pogon)*, zatim kliknite na [Open].
* Nazivi diskova (poput (E:)) mogu se razlikovati, ovisno o računalu.
D Dva puta kliknite na [Driver] t [Setup.exe].
90
Za Windows 2000
1 Kliknite na [Start], [Settings], zatim [Control Panel].
2 Kliknite na [System].
Pojavi se prozor [System Properties].
3 Kliknite na karticu [Hardware].
4 Kliknite na [Device Manager].
Pojavi se prozor [Device Manager].
5 U retku [DVD/CD-ROM drives] treba se pojaviti [SONY DDX-C1000 USB Device], [Generic volume]
u [Storage volumes], i [USB Mass Storage Device] u [Universal Serial Bus controllers].
Kad se pojave sve komponente, USB driver je pravilno instaliran. Ako neka od komponenata nije
prikazana, instalirajte USB driver.
A Stavite isporučeni CD-ROM u diskovni pogon računala.
B Dva puta kliknite na [My Computer].
C Desnom tipkom miša kliknite na [PICTUREPACKAGE] (diskovni pogon)*, zatim kliknite na [Open].
* Nazivi diskova (poput (E:)) mogu se razlikovati, ovisno o računalu.
D Dva puta kliknite na [Driver] t [Setup.exe].
Kad stavite isporučeni CD-ROM u računalo, pojavi se poruka pogreške.
• Podesite razlučivost računala na sljedeći način:
− Windows: 800 T 600 točaka ili više, High Color (16-bitna, 65 000 boja) ili više
Isporučeni CD-ROM nije moguće koristiti na Macintosh računalu.
• Isporučeni CD-ROM nije kompatibilan s Macintosh računalom.
91
U slučaju problema (nastavak)
Na zaslonu kamkordera se pojavi poruka [Cannot start Easy Handycam with USB
connected] ili [Cannot cancel Easy Handycam with USB connected].
• Nije moguće uključiti ili isključiti Easy Handycam mod dok je spojen USB kabel. Prvo odspojite USB
kabel iz kamkordera.
Ne možete prenositi slikovne podatke s kamkordera na računalo.
• Podesite [USB SPEED] na [FULL SPEED] (str. 60).
Slika i zvuk s kamkordera ne mogu se reproducirati pravilno.
• Kad spojite kamkorder na računalo koje nema Hi-Speed USB (USB 2.0), reprodukcija se možda neće moći
odvijati pravilno. Međutim, to ne utječe na sliku i zvuk prenesene na računalo.
• Kad podesite [USB SPEED] na [FULL SPEED], reprodukcija se možda neće moći odvijati pravilno.
Međutim, to ne utječe na sliku i zvuk prenesene na računalo.
• Ovisno o računalu koje koristite, reproducirana slika ili zvuk mogu se povremeno zaustaviti, no to ne utječe
na sliku i zvuk prenesene na računalo.
Ne možete prenijeti podatke s računala na disk u kamkorderu uporabom USB kabela.
• Disk nije kompatibilan s vašim kamkorderom. Koristite kompatibilan disk (str. 13).
• Na disk u kamkorderu nije moguće snimati podatke koji nisu od Picture Package softvera.
Picture Package ne radi kako treba.
• Zatvorite Picture Package i restartajte računalo.
Tijekom uporabe Picture Package pojavi se poruka pogreške.
• Prvo zatvorite Picture Package i postavite preklopku POWER na kamkorderu u drugi položaj.
"First Step Guide" nije prikazan pravilno.
• Pogledajte PDF datoteku "First Step Guide" (FirstStepGuide.pdf). Za detalje o kopiranju pdf datoteke
pogledajte str. 79.
92
Indikatori i poruke upozorenja
Dijagnostički pokazivač/indikatori
upozorenja
Ako se na zaslonu pojave indikatori, provjerite
sljedeću tablicu. Neke probleme možete sami
riješiti. Ako ne uspijete, obratite se prodavatelju ili
ovlaštenom Sonyjevom servisu.
E:20:kk/E:31:kk/E:40:ss/
E:61:ss/E:62:ss/E:91:ss/
E:94:ss
• Došlo je do kvara koji ne možete sami otkloniti.
Obratite se Sonyjevom ovlaštenom servisu i
navedite svih pet znakova koda koji počinje
slovom "E".
101-0001 (indikator upozorenja za datoteke)
Sporo trepće
• Datoteka je oštećena.
• Datoteka je nečitljiva.
C: (ili E:) kk:kk (dijagnostički pokazivač)
C:04:kk
• Koristili ste akumulatorsku bateriju koja nije
“InfoLITHIUM”. Koristite “InfoLITHIUM”
bateriju (str. 99).
C:13:kk
• Uložen je pogrešan disk. Koristite disk
kompatibilan s kamkorderom (str. 13).
• Disk je zaprljan ili ima ogrebotine na sebi.
Očistite disk isporučenom krpicom.
C:21:kk
• Došlo je do kondenzacije vlage. Izvadite disk i
ostavite kamkorder bar 1 sat (str. 101).
C:32:kk
• Kvar koji se može popraviti, a nije gore
spomenut. Izvadite i ponovo stavite disk te
nastavite koristiti kamkorder.
• Odspojite izvor napajanja. Nakon ponovnog
uključenja nastavite koristiti kamkorder.
z (Indikator upozorenja za diskove)
Sporo trepće
• Disk nije uložen.*
• Za snimanje video zapisa preostalo je manje od
pet minuta.
• U preostali prostor na disku može stati manje
od 30 snimaka.
Brzo trepće
• Uložen je nekompatibilan disk.*
• U kamkorder je uložen finalizirani DVD-RW
(VIDEO mod) ili DVD+RW dok je odabran u
(video zapisi) ili v (fotografije).
• Disk je pun.*
• Uložen je disk koji se ne može čitati ili
reproducirati, primjerice pogrešno okrenut
jednostrani disk.
• Uložen je disk snimljen u TV sustavu
različitom od onog koji koristi kamkorder dok
je odabran u (video zapisi).*
93
Indikatori i poruke upozorenja (nastavak)
Z Potrebno je izbaciti disk*
Brzo trepće
• Uložen je disk koji kamkorder ne može
prepoznati.
• Disk je pun.
• Možda se javila greška u diskovnom pogonu
kamkordera.
E (indikator upozorenja za bateriju)
Poruke upozorenja
Ako se na zaslonu pojave poruke, slijedite upute.
x Baterija
FOR "info LITHIUM" BATTERY ONLY
(str. 99)
Battery level is low (str. 17, 99)
Sporo trepće
• Baterija je gotovo prazna.
• Ovisno o uvjetima ili stanju baterije, indikator
E može treptati čak i ako je bateriji ostalo
otprilike 20 minuta.
Old Battery Use a new one (str. 99)
x Diskovni pogon
Z Drive error Turn on power again
% (upozorenje na kondenzaciju)*
Brzo trepće
• Kondenzacija vlage na disku. Isključite
kamkorder i ostavite ga oko 1 sat.
- Indikator upozorenja porasta
temperature
• Mogući su problemi s diskovnim pogonom.
Isključite i ponovno uključite uređaj.
x Kondenzacija vlage
% Moisture condensation Turn off for 1H
(str. 101)
Brzo trepće
• Kamkorder se pregrijao.*
Sporo trepće
% Condensation Cannot open Try later
(str. 101)
• Kamkorder se jako zagrijao.* Isključite ga i
ostavite neko vrijeme na hladnom mjestu.
x Disk
- Overheated Recording disabled
* Kad se na zaslonu pojavi indikator upozorenja, čuje se
melodija (str. 62).
94
- Overheated Cannot open Try later
z Z Recording disabled
• Dogodila se greška na disku i nije ga moguće
koristiti.
z Disc movie area full Cannot record
movies
• Izbrišite nepotrebne scene (str. 66).
z Scene number full
• Izbrišite nepotrebne scene (str. 66).
z Z Disc full Cannot record
• Izbrišite nepotrebne scene (str. 66).
. Z Disc error Remove disc
• Uložen je disk koji nije kompatibilan s vašim
kamkorderom. Vaš kamkorder ne može
prepoznati disk zbog grešaka poput ogrebotina
ili zato što disk nije uložen pravilno.
z Z Format error
• Disk je snimljen s kodom formatiranja
različitim od kamkorderovog. Možda ćete ga
moći koristiti u kamkorderu nakon formatiranja
u njemu (samo DVD-RW/DVD+RW) (str. 47).
Access error
• Tijekom čitanja ili snimanja diska pojavila se
greška.
z Movie recording disabled
• Video zapise nije moguće snimati zbog nekih
ograničenja diska. Međutim, možda možete
snimati fotografije.
z Still recording disabled
• Fotografije nije moguće snimati zbog nekih
ograničenja diska. Međutim, možda možete
snimati video zapise.
Playback prohibited
• U kamkorderu pokušate reproducirati
nekompatibilan disk.
z Z Disc finalized Cannot record on disc
• Nije moguće snimati na finalizirani DVD-R.
Koristite novi disk.
Data error
• Tijekom čitanja ili snimanja diska pojavila se
greška.
x Pokrov leće
Cover is not open (str. 20)
x Easy Handycam
Cannot start Easy Handycam (str. 25)
Cannot cancel Easy Handycam (str. 25)
Cannot start Easy Handycam with USB
connected (str. 25)
z Z Need to unfinalize
• Za snimanje na finalizirani DVD-RW (VIDEO
mode), poništite finaliziranje (str. 46).
95
Indikatori i poruke upozorenja (nastavak)
Cannot cancel Easy Handycam with USB
connected (str. 25)
Invalid during Easy Handycam operation
(str. 25)
No recording in Easy Handycam operation
(str. 25)
• DVD+RW je finaliziran. Poništite finaliziranje
prije snimanja dodatnih scena (str. 46).
x Ostalo
E Please connect AC adaptor
• Pokušavate finalizirati ili formatirati disk ili
poništiti finaliziranje, dok je baterija slaba.
Koristite AC adapter kao izvor napajanja kako
biste spriječili prekid napajanja tijekom
spomenutih postupaka.
Playlist full
• U Playlistu ne možete dodati više od 999
snimaka.
• U Playlistu ne možete dodati fotografije jer na
disku nema dovoljno prostora.
Cannot divide
• Ne možete podijeliti fotografije konvertirane u
video zapis.
• Ne možete podijeliti jako kratak video zapis.
Data protected
• Disk je zaštićen u drugom uređaju.
96
Copy inhibit
• Ne možete kopirati scene sa signalom zaštite od
kopiranja.
Disc cover open, accidentally Turn on
power again (str. 20)
Recovering data " Avoid any vibration
• Kamkorder pokušava automatski obnoviti
podatke ako upisivanje podataka nije izvedeno
pravilno.
Cannot recover data
• Nije uspjelo upisivanje podataka na disk.
Kamkorder je pokušao obnoviti podatke, no
nije uspio.
Korištenje kamkordera u inozemstvu
Napajanje
Sustav
Koristi se u sljedećim zemljama
Svoj kamkorder možete koristiti u bilo kojoj zemlji
ili području s isporučenim AC mrežnim adapterom
pri 100 V do 240 V izmjenične struje, 50/60 Hz.
NTSC
Bahamsko otočje, Bolivija,
Kanada, Srednja Amerika, Čile,
Kolumbija, Ekvador, Gvajana,
Jamajka, Japan, Koreja, Meksiko,
Peru, Surinam, Tajvan, Filipini,
SAD, Venezuela, itd.
PAL
Australija, Austrija, Belgija, Kina,
Češka, Danska, Finska, Njemačka,
Nizozemska, Hong Kong,
Mađarska, Italija, Kuvajt, Malezija,
Novi Zeland, Norveška, Poljska,
Portugal, Singapur, Slovačka,
Španjolska, Švedska, Švicarska,
Tajland, Velika Britanija itd.
PAL - M
Brazil
PAL - N
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM
Bugarska, Francuska, Gvajana,
Iran, Irak, Monako, Rusija,
Ukrajina, itd.
O TV sustavima
Ovaj kamkorder je baziran na PAL sustavu. Želite
li reproducirati sliku na TV prijemniku, on također
mora imati PAL sustav i AUDIO/VIDEO ulazni
priključak.
97
Korištenje kamkordera u inozemstvu (nastavak)
Jednostavno podešavanje sata prema vremenskoj zoni
Kad kamkorder koristite u inozemstvu, možete jednostavno podesiti sat na lokalno vrijeme podešavanjem
vremenske zone. Podesite [AREA SET] i [SUMMERTIME] u
TIME/LANGU (str. 63).
Vremenske zone
Oznaka
područja
Vremenska
razlika
Područje
Oznaka
područja
Vremenska
razlika
Područje
1
GMT
Lisabon, London
17
+11:00
Solomonski otoci
2
+01:00
Berlin, Pariz
18
+12:00
Fiji, Wellington
3
+02:00
Helsinki, Kairo
19
-12:00
Eniwetok, Kwajalein
4
+03:00
Moskva, Nairobi
20
-11:00
Midway Is., Samoa
5
+03:30
Teheran
21
-10:00
Havaji
6
+04:00
Abu Dabi, Baku
22
-09:00
Aljaska
7
+04:30
Kabul
23
-08:00
Los Angeles, Tijuana
8
+05:00
Karachi, Islamabad
24
-07:00
Denver, Arizona
9
+05:30
Kalkuta, New Delhi
25
-06:00
Chicago, Mexico City
10
+06:00
Almaty, Dhaka
26
-05:00
New York, Bogota
11
+06:30
Rangoon
27
-04:00
Santiago
12
+07:00
Bangkok, Jakarta
28
-03:30
St. John's
13
+08:00
HongKong, Singapur
29
-03:00
Brazilija, Montevideo
14
+09:00
Seul, Tokio
30
-02:00
Fernando de Noronha
15
+09:30
Adelaide, Darwin
31
-01:00
Azori
16
+10:00
Melbourne, Sidney
98
O "InfoLITHIUM" bateriji
Ovaj uređaj je kompatibilan s "InfoLITHIUM"
akumulatorskom baterijom (serije A) i radi samo s
"InfoLITHIUM" baterijom.
"InfoLITHIUM" baterije serije A imaju oznaku
.
Što je "InfoLITHIUM" baterija?
"InfoLITHIUM" baterija je litij-ionska baterija koja
izmjenjuje informacije o komunikaciji između
kamkordera i dodatnog AC adaptera/punjača.
"InfoLITHIUM" baterija računa potrošnju energije
u skladu s radom kamkordera i prikazuje preostalo
vrijeme rada u minutama.
Punjenje baterije
• Prije uporabe kamkordera uvijek napunite bateriju.
• Savjetujemo punjenje pri temperaturama između 10 i
30°C, dok se CHG indikator ne ugasi u znak da je
baterija sasvim napunjena. Punite li bateriju van ovoga
temperaturnog opsega, ona možda neće biti učinkovito
napunjena.
• Po završetku punjenja, odspojite kabel iz DC IN
priključka na kamkorderu ili izvadite bateriju.
Učinkovita uporaba baterije
• Pri niskim temperaturama (10ºC ili manje) učinkovitost
baterije je smanjena. Stoga je u takvim uvjetima vrijeme
njezine uporabe skraćeno. Za bezbrižnu i dulju uporabu
savjetujemo sljedeće:
− Stavite je u džep blizu tijela kako bi je zagrijali i
stavite je u kamkorder neposredno prije snimanja.
− Koristite bateriju velikoga kapaciteta: NP-FA70
(opcija)
• Često pokretanje reprodukcije i pretraživanje diska brže
troše bateriju. Preporuča se korištenje baterije velikoga
kapaciteta: NP-FA70 (opcija).
• Kad ne snimate ili reproducirate, uvijek postavite
preklopku POWER na OFF (CHG). Baterija se troši kad
je kamkorder u pripravnom stanju ili u pauzi
reprodukcije.
• Pri ruci uvijek imajte rezervne baterije dostatne za dva
do tri puta duže snimanje od očekivanog i prije stvarnog
snimanja načinite pokusne snimke na DVDRW/DVD+RW (opcija).
• Ne izlažite bateriju vodi jer nije vodootporna.
Indikator preostalog trajanja baterije
• Ako se kamkorder isključuje iako indikator pokazuje da
je ostalo dovoljno vremena za snimanje, ponovo
napunite bateriju u potpunosti tako da indikatori budu
točni. Ipak, točan prikaz neće biti moguć ako dulje
vrijeme koristite kamkorder pri visokim temperaturama
ili ako učestalo koristite bateriju. Indikatori pokazuju
približno vrijeme snimanja.
• Oznaka E ponekad trepće, ovisno o uvjetima snimanja
ili temperaturi okoliša čak i ako je preostalo vrijeme
snimanja približno 20 minuta.
Pohranjivanje baterije
• Čak i ako bateriju ne koristite dulje vrijeme, jednom
godišnje je sasvim napunite, ispraznite je u kamkorderu.
Izvadite i pohranite je na suhom i hladnome mjestu.
• Bateriju ispraznite tako da podesite [A. SHUT OFF] u
izborniku
STANDARD SET izbornika [SETUP
]na [NEVER] i ostavite kamkorder u pripravnom stanju
snimanja bez uloženog diska dok se ne isključi (str. 62).
99
O "InfoLITHIUM" bateriji (nastavak)
Vijek trajanja baterije
• Vijek trajanja baterije je ograničen. Njezin kapacitet s
vremenom pomalo opada. Kad primijetite značajno
smanjenje vremena uporabe, vjerojatno je potrebno
kupiti novu bateriju.
• Vijek trajanja baterije varira ovisno o načinu
pohranjivanja i radnim uvjetima, te okolišu.
100
Održavanje i mjere opreza
O uporabi i održavanju
• Nemojte koristiti ili pohranjivati kamkorder na sljedećim
mjestima.
− Mjestima koja su izuzetno vruća ili hladna. Nikad ne
izlažite kamkorder temperaturama iznad 60ºC,
primjerice, blizu grijaćih tijela ili u vozilu parkiranom
na suncu jer to može izazvati kvarove ili deformacije.
− Blizu snažnih magnetskih polja ili pod utjecajem
mehaničkih vibracija. To može izazvati kvarove.
− Blizu snažnih radio valova ili zračenja. U tom slučaju
normalno snimanje možda neće biti moguće.
− Blizu AM prijemnika i video opreme jer može doći do
smetnji.
− Na pješčanoj plaži i prašnjavim mjestima. Ako u
kamkorder dospije pijesak ili prašina, može doći do
nepopravljivih kvarova.
− Blizu prozora ili na otvorenom, gdje LCD zaslon ili
leća mogu biti izloženi izravnom suncu. Na taj se
način oštećuje unutrašnjost LCD zaslona.
− Na vlažnim mjestima.
• S kamkorderom možete raditi pri napajanju od 7,2 V
(akumulatorska baterija) ili 8,4 V (AC mrežni adapter).
• Pri uporabi istosmjernog (DC) ili izmjeničnog (AC)
napajanja, koristite samo dodatke koji se preporučuju u
ovom priručniku.
• Pazite da se kamkorder ne smoči, primjerice, na kiši ili u
morskoj vodi jer u tom slučaju može doći do
nepopravljivih kvarova.
• Ako u kućište dospije bilo kakav strani predmet ili
tekućina, isključite kamkorder i prije ponovne uporabe
odnesite na provjeru u Sonyjev servis.
• Izbjegavajte grubo rukovanje i mehaničke udarce. Pazite
da vam uređaj ne ispadne i da ne stanete na njega.
Budite posebno pažljivi s lećom.
• Kad ne koristite kamkorder, prebacite preklopku
POWER u položaj OFF (CHG).
• Nemojte umotavati kamkorder, primjerice, u ručnik i
tako ga koristiti jer se unutrašnjost može zagrijati.
• Prilikom odspajanja mrežnog kabela prihvatite utikač,
nemojte povlačiti sam kabel.
• Nemojte stavljati teške predmete na mrežni kabel jer se
tako može oštetiti.
• Metalne kontakte uvijek držite čistima.
• Držite daljinski upravljač i bateriju izvan dohvata djece.
Dođe li do slučajnog gutanja baterije, odmah se obratite
liječniku.
• U slučaju istjecanja elektrolita baterije:
− Obratite se ovlaštenom servisu.
− Obrišite tekućinu s kože.
− Ako tekućina dospije u oči, isperite ih s mnogo vode i
obratite se liječniku.
x Ako nećete koristiti kamkorder duže vrijeme
• Povremeno ga uključite i reproducirajte disk oko tri
minute.
• Izvadite disk iz kamkordera.
• Prije pohrane potpuno ispraznite bateriju.
Kondenzacija vlage
Ako se kamkorder unese izravno iz hladnog u topli
prostor, unutar njega, na površini diska ili na leći se
može kondenzirati vlaga. U tom slučaju može doći
do nepravilnosti u radu. Ako se unutar kamkordera
nakupi vlaga, pojavi se poruka [% Moisture
condensation Turn off for 1H] ili [% Cannot open
Try later]. Ako se vlaga kondenzira na leći
objektiva, poruka se neće pojaviti.
x Ako se kondenzirala vlaga
Isključite kamkorder i ostavite ga otprilike 1 sat.
x Napomene o kondenzaciji vlage
Vlaga se može kondenzirati kad unesete kamkorder
s hladnog na toplo mjesto (ili obrnuto) ili kad
koristite kamkorder na toplim mjestima u sljedećim
slučajevima:
• Kamkorder je unesen sa skijališta u umjetno zagrijani
prostor.
• Kamkorder je iznesen iz klimatiziranog automobila u
otvoreni topli prostor.
101
Održavanje i mjere opreza (nastavak)
• Kamkorder se koristi nakon olujnog nevremena ili
pljuska.
• Kamkorder se koristi na vlažnom mjestu sa visokom
temperaturom.
x Kako spriječiti kondenzaciju vlage
Pri prenošenju kamkordera s hladnog na toplo
mjesto, stavite ga u plastičnu vrećicu i čvrsto je
zatvorite. Uklonite vrećicu kad temperatura zraka u
unutrašnjosti dosegne temperaturu okoline
(približno nakon jednog sata).
• Prilikom stavljanja folije provjerite da na LCD zaslonu
nema prašine ili nečistoće te da se između folije i
zaslona nisu stvorili mjehurići.
• Ova folija štiti LCD zaslon od nečistoće i prašine, ali ne
i od prekomjernih pritisaka.
LCD zaslon
x Čišćenje LCD zaslona
Ako se LCD zaslon zaprlja od otisaka prstiju ili
prašine, očistite ga isporučenom krpom. Koristite li
pribor za čišćenje LCD zaslona (opcija), ne
nanosite sredstvo za čišćenje izravno na zaslon.
Čistite ga papirom za čišćenje navlaženim u
tekućini za čišćenje.
• Nemojte suviše pritiskati LCD zaslon jer se tako može
oštetiti.
• Koristite li kamkorder na hladnome mjestu, na LCD
zaslonu se može pojaviti zaostala slika. To nije kvar.
• Tijekom uporabe kamkordera, poleđina LCD zaslona se
može zagrijati, no to je uobičajeno.
x Podešavanje LCD zaslona (CALIBRATION)
Tipke na zaslonu možda neće raditi ispravno. U
tom slučaju slijedite niže opisani postupak.
Savjetujemo da tom prilikom koristite mrežno
napajanje putem isporučenog AC adaptera.
x Stavljanje zaštitne folije na LCD zaslon
Prije uporabe kamkordera, savjetujemo da na LCD
zaslon stavite isporučenu zaštitnu foliju kako bi ga
zaštitili od ogrebotina ili prljanja.
A Isporučenom krpom očistite eventualnu prašinu
i nečistoću s LCD zaslona.
B Odvojite film sa zaštitne folije.
C Stavite zaštitnu foliju na LCD zaslon.
A Pomaknite preklopku POWER prema dolje za
uključenje žaruljice x (Reprodukcija/Editiranje).
B Odspojite sve kabele osim kabela AC adaptera s
kamkordera, zatim izvadite disk iz kamkordera.
C Dodirnite g t [SETUP] t
STANDARD SET t [CALIBRATION].
D Dodirnite oznaku "T" na zaslonu tankim
predmetom.
Položaj oznake "T" se mijenja.
Dodirnite [CANCEL] za poništenje.
Ako niste pritisnuli pravu točku, ponovno pokušajte
izvesti kalibriranje.
• Za kalibriranje LCD zaslona ne koristite šiljati predmet.
Tako možete oštetiti površinu zaslona.
102
Čišćenje kućišta
Briga o leći i njezino pohranjivanje
• Ako je kućište zaprljano, očistite ga mekom krpom
lagano navlaženom u vodi, a zatim ga posušite mekom
suhom krpom.
• Izbjegavajte sljedeće jer tako se može oštetiti kućište:
− Otapala poput razrjeđivača, benzina, alkohola,
kemijskih krpa i hlapljivih sredstava poput insekticida.
− Dodirivanje navedenih sredstava rukama.
− Ne ostavljajte kućište u dugotrajnom kontaktu s
gumenim ili vinilnim predmetima.
• Obrišite površinu leće mekom krpom u sljedećim
slučajevima.
− Kad su na leći otisci prstiju.
− Na vrućim ili vlažnim mjestima.
− Kod uporabe leće, primjerice, na plaži.
• Spremite leću na dobro prozračeno mjesto na kojem
neće biti izložena nečistoći ili prašini.
• Za sprečavanje nastanka plijesni, redovito izvodite gore
opisane postupke. Savjetujemo uključivanje i rukovanje
kamkorderom približno jednom mjesečno za dugotrajni
optimalni rad.
O laserskoj leći
• Nemojte dodirivati leću unutar pokrova uložnice diska.
Držite uložnicu zatvorenom, osim kad stavljate ili vadite
disk, kako bi spriječili nakupljanje prašine.
• Ako kamkorder ne radi jer je leća zaprljana, očistite je
puhaljkom za leće fotoaparata (opcija). Nemojte izravno
dodirivati leću tijekom čišćenja jer to može prouzročiti
kvar kamkordera.
Leća
Punjenje ugrađene baterije za čuvanje podataka
Vaš kamkorder je opremljen ugrađenom akumulatorskom baterijom koja služi pohranjivanju datuma
i vremena itd., čak i ako je preklopka POWER
postavljena na OFF (CHG). Baterija se puni tijekom
svake uporabe kamkordera. Ipak, ona se postupno
prazni kad ne koristite kamkorder, a potpuno se
isprazni ako približno dva mjeseca uopće ne
koristite kamkorder. Čak i ako akumulatorska
baterija nije napunjena, to ne utječe na rad
kamkordera. Za održavanje pohranjenih podešenja
datuma i vremena, itd., napunite bateriju ako je
prazna.
x Postupci
Spojite kamkorder na napajanje pomoću isporučenog
AC adaptera i ostavite ga dulje od 24 sata s
preklopkom POWER postavljenom na OFF (CHG).
103
Održavanje i mjere opreza (nastavak)
Zamjena baterije daljinskog upravljača
A Dok pritišćete graničnik, noktom izvadite baterijski
pretinac.
B Uložite novu bateriju s oznakom + prema gore.
C Vratite baterijski pretinac u daljinski upravljač dok
ne klikne na mjesto.
Graničnik
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati ako se njome ne rukuje
ispravno.
Upozorenje
Opasnost od eksplozije u slučaju nepravilnog
ulaganja baterije. Bateriju zamijenite istom ili
ekvivalentnom vrstom u skladu s uputama
proizvođača. Baterije odlažite u skladu s uputama
proizvođača.
• Okrugla litijska baterija (CR2025) služi za daljinski
upravljač. Ne koristite druge baterije.
• Kad litijska baterija oslabi, može se smanjiti radni domet
daljinskog upravljača ili isti možda neće raditi pravilno.
U tom slučaju zamijenite bateriju Sonyjevom litijskom
baterijom CR2025. Uporaba druge baterije može
uzrokovati opasnost od požara ili eksplozije.
104
Tehnički podaci
Sustav
Format video
kompresije
MPEG2/JPEG (fotografije)
Format audio
kompresije
Dolby Digital 2ch
Dolby Digital Stereo Creator
Video signal
PAL sustav boja, CCIR standardi
* Exif: Exif je format datoteke fotografija koji je utemeljio
udruženje Japan Electric and Information Technology
Industries Association (JEITA). Datoteke ovog formata
mogu sadržavati dodatne informacije poput onih o
podešenjima kamkordera i vremenu snimanja.
• Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories.
Kompatibilni diskovi 8cm DVD-R/DVD-RW/DVD+RW
Ulazni/izlazni priključci
Format snimanja
Audio/Video
ulaz/izlaz
10-pinski priključak
Automatski odabir ulaza/izlaza
Video signal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohma),
nesimetrični
Signal sjajnosti: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohma), nesimetrični
Signal sjajnosti boje: 0,3 Vp-p, Ω
(ohma), nesimetrični
Audio signal: 327 mV (pri izlaznoj
impedanciji od 47 kΩ (kiloohma)),
Ulazna impedancija veća od 47 kΩ
(kiloohma), izlazna impedancija
manja od 2,2 kΩ (kiloohma)
USB priključak
mini-B
Video zapisi
DVD-R: DVD-VIDEO
DVD-RW: DVD-VIDEO (VIDEO
mod), DVD-VideoRecording (VR
mod)
DVD+RW: DVD+RW Video
Fotografije
Exif* Ver.2.2
Vrijeme snimanja/
reprodukcije
HQ: oko 20 min
SP: oko 30 min
LP: oko 60 min
Osjetilo slike
3 mm (1/6 tip) CCD (Charge
Coupled Device)
Ukupno: Otprilike 800 000 piksela
Efektivno
Video zapisi
Otprilike 400 000 piksela
Fotografije
Otprilike 400 000 piksela
Leća
Žarišna duljina
LCD zaslon
Slika
6,2 cm (2,5 tip)
Ukupan broj točaka 123 200 (560 T 220)
Carl Zeiss Vario-Tessar
kombinirana power zoom-leća
Optički: 10T, Digitalni: 20T, 120T
F=1,7 – 2,2
Općenito
f=2,3 – 23 mm
Nakon pretvorbe na format
fotografije 35 mm:
Za video zapise
44 – 440 mm
Za fotografije
44 – 440 mm
Prosječna potrošnja 3 W
energije (pri uporabi
baterije)
Temperatura boje
[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR
(3 200K), [OUTDOOR] (5 800K)
Najmanje
osvjetljenje
5 1x (luksa) (F1.7)
Napajanje
7,2 V (akumulatorska baterija)
8,4 V (AC mrežni adapter)
Radna temperatura
od 0°C do 40°C
Temperatura
pohranjivanja
od -20°C do +60°C
Dimenzije
(približno)
127 T 101 T 49 mm (š/v/d)
Masa (približno)
360 g samo glavni uređaj
420 g uključujući akumulatorsku
bateriju NP-FA50 i disk
Isporučeni pribor
Pogledajte str. 16.
105
Tehnički podaci (nastavak)
AC mrežni adapter AC-L200
Napajanje
100 – 240 V izmjenične struje (AC),
50/60 Hz
Potrošnja struje
0,35 – 0,18 A
Potrošnja energije
18 W
Izlazni napon
istosmjerna struja (DC); 8,4 V*
Radna temperatura
od 0°C do 40°C
Temperatura
pohranjivanja
od -20°C do +60°C
Dimenzije
(približno)
48 T 29 T 81 mm (š/v/d), bez
dijelova koji strše
Masa (približno)
170 g bez mrežnog kabela
* Za ostale podatke pogledajte naljepnicu na AC adapteru.
Akumulatorska baterija (NP-FA50)
Maksimalni izlazni
napon
8,4 V istosmjerne struje (DC)
Izlazni napon
7,2 V istosmjerne struje (AC)
Kapacitet
4,9 Wh (680 mAh)
Dimenzije
(približno)
47,2 T 6,8 T 75,5 mm (š/v/d)
Masa (približno)
50 g
Radna temperatura
od 0°C do 40°C
Tip
Litij-ionska
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
prethodnog upozorenja.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
106
O zaštitnim znakovima
• Dolby i simbol dvostrukog D su zaštitni znaci tvrtke
Dolby Laboratories.
• Dolby Digital Stereo Creator je zaštićeni naziv tvrtke
Dolby Laboratories.
• DVD-R, DVD-RW i DVD+RW logo su zaštitni znaci.
• "InfoLITHIUM" je zaštićeni naziv tvrtke Sony
Corporation.
• Picture Package je zaštićeni naziv tvrtke Sony
Corporation.
• Microsoft, Windows i Windows Media su zaštićeni
nazivi ili registrirane nazivi tvrtke Microsoft
Corporation u SAD-u i drugim državama.
• Macintosh je zaštićeni naziv tvrtke Apple Computer,
Inc.
• Macromedia i Macromedia Flash Player su zaštićeni
nazivi tvrtke Macromedia, Inc u SAD-u i/ili drugim
državama.
• Pentium je zaštićeni naziv ili registrirani zaštićeni naziv
tvrtke Intel Corporation.
Nazivi svih drugih proizvoda koji se spominju u ovom
priručniku su zaštićeni nazivi odgovarajućih tvrtki.
Nadalje, oznake ™ i ® nisu uvijek navedene u ovom
priručniku.
107
Download PDF

advertising