2-548-308-11 (1)
Digitalni kamkorder
Upute za uporabu
DCR-HC90E
Početak
7
Snimanje/
18
reprodukcija
Uporaba izbornika
34
Snimanje/editiranje
58
Uporaba računala
68
U slučaju problema
80
Dodatne informacije 102
© 2005 Sony Corporation
Prvo pročitajte
Prije uporabe u cijelosti pročitajte ovaj priručnik i
zadržite ga za buduću uporabu.
UPOZORENJE
Za sprečavanje požara ili električkog udara,
ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
"Memory Stick"
Napomene o uporabi
Vaš kamkorder je isporučen s dva priručnika za
uporabu
– "Upute za uporabu" (ovaj priručnik).
– "First Step Guide" – priručnik za uporabu isporučenog softvera (na isporučenom CD-ROM-u).
Napomena o vrsti medija koje možete koristiti s
kamkorderom
PAŽNJA
● Mini DV kasete označene s 7 (mini DV
kasete s kasetnom memorijom nisu kompatibilne)
(str. 103).
● Memory Stick Duo s oznakom
,
(str. 104).
Elektromagnetska polja određenih frekvencija mogu
utjecati na zvuk i sliku ovoga digitalnog kamkordera.
Napomene o uporabi kamkordera
ZA KORISNIKE U EUROPI
● Nemojte držati kamkorder za sljedeće dijelove:
Ovaj proizvod je ispitan i dokazano usklađen s
ograničenjima prema direktivi EMC o uporabi spojnih
kabela kraćih od 3 m.
Napomena
Ako dođe do prekida prijenosa podataka uslijed statičkog
elektriciteta ili elektromagnetizma, ponovno pokrenite
aplikaciju ili odspojite i ponovno spojite komunikacijski
kabel (USB, itd.).
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj proizvod
ne smije zbrinjavati kao kućni otpad.
On treba biti zbrinut na za tu namjenu
predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate
okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih.
Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu
gdje ste kupili proizvod.
2
LCD zaslon
Pokrov baterije/
Memory Sticka Duo
Pokrov priključka za pribor
● Prije spajanja kamkordera na drugi uređaj poput
videorekordera ili računala s USB ili i.LINK
priključkom, utaknite priključak kabela u
pravilnom smjeru. Ako silom utaknete kabel u
suprotnom smjeru, priključak se može oštetiti ili
može doći do kvara kamkordera.
Napomene o opcijama izbornika, LCD zaslonu,
tražilu i leći
● Zasjenjena opcija u izborniku nije raspoloživa u
uvjetima snimanja ili reprodukcije koje
upotrebljavate u tom trenutku.
● LCD zaslon i tražilo su proizvedeni visoko
preciznom tehnologijom, tako da postotak
efektivne uporabe piksela iznosi više od 99,99%.
Ipak, mogu se trajno pojaviti sitne crne i/ili
svijetle točkice u boji (bijele, crvene, plave ili
zelene). To je normalno u procesu proizvodnje i
ni na koji način ne utječe na snimljeni materijal.
● Dugotrajno izlaganje LCD zaslona, tražila ili leće
izravnom suncu može prouzročiti kvarove.
● Nemojte usmjeravati kamkorder prema suncu. To
može prouzročiti kvarove. Želite li snimati sunce,
učinite to pri niskom stupnju osvjetljenja,
primjerice u suton.
Leća Carl Zeiss
Vaš kamkorder je opremljen Carl Zeiss lećom za
reprodukciju odličnih slika. Zajednički su je razvili
tvrtka Carl Zeiss iz Njemačke i Sony Corporation.
Primijenjen je MTF sustav mjerenja za video
kamere i nudi se kvaliteta tipična za Carl Zeiss leće.
Osim navedenog, leća vašeg kamkordera je
presvučena T*-slojem za sprečavanje neželjenih
refleksiju i vjernu reprodukciju boja.
MTF je skraćenica od “Modulation Transfer
Function”. Brojčana vrijednost označuje količinu
svjetla koje prodire u leću s objekta.
Napomene o snimanju
● Prije snimanja ispitajte funkciju snimanja kako
biste bili sigurni da su slika i zvuk snimljeni bez
problema.
● Ako uslijed kvara na kamkorderu niste snimili
željeno ili ako reprodukcija nije moguća, Sony ne
preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati
gubitak nesnimljenog materijala.
● TV sustavi boja razlikuju se, ovisno o zemlji/
području. Za gledanje snimaka na TV zaslonu
potreban vam je TV prijemnik s PAL sustavom.
● TV programi, video zapisi, video vrpce i drugi
materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima.
Neovlašteno snimanje takvih materijala može biti
u suprotnosti sa zakonima o autorskim pravima.
Napomena o ovom priručniku
● Slike LCD zaslona i tražila snimljene su
digitalnim fotoaparatom i stoga ti dijelovi u
stvarnosti mogu izgledati nešto drugačije.
● Izbornici na zaslonu su dostupni u više jezika, a
služe za objašnjenje postupka rada. Po potrebi
promijenite jezik izbornika prije uporabe
kamkordera (str. 13).
3
Sadržaj
Početak
Korak 1: Provjera isporučenog pribora .........................................................................7
Korak 2: Punjenje akumulatorske baterije ....................................................................8
Korak 3: Uključenje i pravilno držanje kamkordera.....................................................11
Korak 4: Podešavanje LCD zaslona i tražila...............................................................12
Korak 5: Uporaba zaslona osjetljivog na dodir ...........................................................13
Promjena jezične postavke ...............................................................................................13
Provjera indikatora na zaslonu (Display guide) .................................................................13
Korak 6: Podešavanje datuma i točnog vremena .......................................................14
Korak 7: Umetanje kasete ili kartice Memory Stick Duo .............................................15
Korak 8: Odabir formata slike (16:9 ili 4:3) za snimanje .............................................17
Snimanje/Reprodukcija
Jednostavno snimanje/reprodukcija (Easy Handycam)..............................................18
Snimanje .....................................................................................................................20
Reprodukcija...............................................................................................................21
Funkcije u uporabi tijekom snimanja/reprodukcije itd. ................................................22
Snimanje
Uporaba zuma
Za snimanje potpunijeg zvuka (4CH MIC REC snimanje)
Za snimanje u tamnim uvjetima (NightShot)
Za korištenje bljeskalice
Podešavanje ekspozicije za objekte s osvjetljenjem u pozadini
Izoštravanje objekta izvan središta kadra (SPOT FOCUS)
Podešavanje fiksne ekspozicije za odabrani objekt (Flexible spot meter)
Snimanje u zrcalnom načinu
Uporaba tronošca
Reprodukcija
Za prezentaciju slika
Uporaba PB zuma
Snimanje/reprodukcija
Provjera kapaciteta baterije (Battery Info)
Za isključenje zvučnog signala potvrde postupka
Za uporabu posebnih efekata
Za vraćanje postavki na početne vrijednosti
Ostali dijelovi i funkcije
Indikatori koji se prikazuju tijekom snimanja/reprodukcije ..........................................26
4
Traženje mjesta početka snimanja .............................................................................29
Traženje posljednjeg snimljenog prizora (END SEARCH) ................................................29
Ručno traženje (EDIT SEARCH).......................................................................................29
Pregled posljednjih snimljenih prizora (Rec review) ..........................................................29
Daljinski upravljač .......................................................................................................30
Brzo nalaženje željenog prizora (Zero set memory)..........................................................30
Traženje prizora prema datumu snimanja (Date search) ..................................................31
Gledanje slike na TV prijemniku .................................................................................32
Uporaba izbornika
Uporaba opcija iz izbornika.....................................................................34
Opcije izbornika ..........................................................................................................36
Izbornik CAMERA SET
Postavke za podešavanje opcija snimanja kamkordera
(EXPOSURE/WHITE BAL./STEADYSHOT, itd.) ........................................................38
Izbornik MEMORY SET
Postavke za Memory Stick Duo
(QUALITY/IMAGE SIZE/BURST/ALL ERASE/NEW FOLDER, itd.) ..............................43
Izbornik PICT.APPLI.
Specijalni efekti na slikama i dodatne funkcije za snimanje/reprodukciju
(PICT. EFFECT/SLIDE SHOW/SMTH INT.REC/INT. REC-STL, itd..............................46
Izbornik EDIT/PLAY
Postavke za editiranje ili reprodukciju u različitim načinima
(VAR.SPD PB/END SEARCH, itd). ..........................................................................50
Izbornik STANDARD SET
Postavke tijekom snimanja na kasetu i druge osnovne postavke
(REC MODE/MULTI-SOUND/LCD/ VF SET/DISP OUTPUT/USB, itd.) .........................51
Izbornik TIME/LANGU.
(CLOCK SET/WORLD TIME/LANGUAGE) ...............................................................55
Podešavanje izbornika Personal ................................................................................56
Snimanje/Editiranje
Spajanje na videorekorder ili TV prijemnik .................................................................58
Snimanje na druge uređaje, npr. videorekorder, DVD rekorder, itd............................59
Snimanje slika s videorekordera ili TV-a.....................................................................60
Snimanje s kasete na Memory Stick Duo ...................................................................61
Naknadno snimanje zvuka na kasetu .........................................................................62
Brisanje snimljenih slika s Memory Sticka Duo ..........................................................64
Označavanje slika snimljenih na Memory Stick Duo određenim informacijama
(Zaštita slike/oznaka za ispis) ............................................................................64
Ispis snimljenih slika (na pisaču kompatibilnom sa sustavom PictBridge)..................65
Priključci za spajanje vanjskih uređaja .......................................................................67
nastavlja se ,
5
Uporaba računala
Prije konzultiranja uputa "First Step Guide" na računalu ............................................68
Instalacija softvera i "First Step Guide".......................................................................70
Pregled uputa "First Step Guide" ................................................................................74
Snimanje DVD-a (funkcija Direct Access to "Click to DVD") ......................................75
Spajanje analognog videorekordera na računalo putem kamkordera
(funkcija pretvaranja signala) .............................................................................78
U slučaju problema
U slučaju problema .....................................................................................................80
Indikatori i poruke upozorenja.....................................................................................98
Dodatne informacije
Korištenje kamkordera u stranim zemljama..............................................................102
Kasete koje možete koristiti ......................................................................................103
O Memory Sticku ......................................................................................................104
O "InfoLITHIUM" bateriji ...........................................................................................106
O sustavu i.LINK.......................................................................................................107
Održavanje i mjere opreza........................................................................................108
Učvršćenje remena oko šake ...................................................................................112
Stavljanje remena za nošenje oko ramena...............................................................112
Tehnički podaci.........................................................................................................113
6
Korak 1: Provjera isporučenog pribora
Provjerite da li je s vašim kamkorderom isporučen
sljedeći pribor.
Brojevi u zagradama označuju broj komada.
Remen (1) (str. 112)
Memory Stick Duo 16 MB (1) (str. 16, 104)
Akumulatorska baterija NP-FA50 (1) (str. 8, 106)
CD-ROM "Picture Package Ver.1.5" (1) (str. 70)
Adapter za Memory Stick Duo (1) (str. 105)
Upute za uporabu kamkordera (ovaj priručnik) (1)
AC adapter (1) (str. 8)
Mrežni kabel (1) (str. 8)
Bežični daljinski upravljač (1) (str. 30)
S ugrađenom okruglom litijevom baterijom.
A/V spojni kabel (1) (str. 32, 58)
USB kabel (1) (str. 68)
7
Korak 2: Punjenje akumulatorske baterije
InfoLITHIUM akumulatorsku bateriju (P serije)
(str. 106) možete puniti u kamkorderu.
2 Umetnite bateriju tako da poravnate vrh
oznake v na bateriji s vrhom oznake v
na kamkorderu dok ne kliknete.
DC IN priključak
DC utikač
Preklopka POWER
Na zidnu utičnicu
Mrežni kabel
1 Pomaknite pokrov baterije/Memory
Sticka Duo u smjeru strelice kako biste
ga otvorili.
Potpuno otvorite pokrov.
8
Polugica za otpuštanje baterije
AC adapter
Bateriju je lakše umetnuti ako njenim rubom
pritisnete polugicu za otpuštanje.
3 Zatvorite pokrov baterije/Memory Sticka
Duo.
Potpuno zatvorite pokrov.
4 Pomaknite preklopku POWER na OFF
(CHG) (tvornička postavka).
Vađenje baterije
Isključite kamkorder. Otvorite pokrov baterije/
Memory Sticka Duo, zatim pritisnite polugicu za
otpuštanje baterije u smjeru strelice 1 kako biste
izvadili bateriju.
Preklopka POWER
Žaruljica (/CHG
(punjenje)
Polugica za otpuštanje baterije
5 Spojite AC adapter na DC IN priključak
kamkordera.
Pohrana baterije
Potpuno ispraznite bateriju prije pohrane na duže
vrijeme (str. 106).
Korištenje vanjskog izvora napajanja
Kamkorder može raditi koristeći mrežno napajanje
spojite li ga na isti način kao i kod punjenja
baterije. U tom slučaju se baterija neće prazniti.
S oznakom v prema desno
6 Spojite mrežni kabel na AC adapter i na
zidnu utičnicu.
Zasvijetli žaruljica CHG (punjenje) i punjenje
počinje.
7 Žaruljica CHG (punjenje) se isključi kad
se baterija sasvim napuni. Odspojite AC
adapter iz DC IN priključka kamkordera.
Odspojite AC adapter s DC IN priključka
pridržavajući i DC IN utikač i kamkorder.
nastavlja se ,
9
Korak 2: Punjenje baterije (nastavak)
Vrijeme punjenja
Približno vrijeme (u minutama) potrebno za
maksimalno punjenje sasvim prazne akumulatorske
baterije.
Akumulatorska baterija
Vrijeme punjenja
NP-FA50 (isporučena)
125
NP-FA70
155
Vrijeme snimanja
Približno vrijeme (u minutama) raspoloživo kod
uporabe sasvim napunjene baterije.
Akumulatorska baterija
NP-FA50
(isporučena)
NP-FA70
Neprekidno
snimanje*
Tipično
snimanje*
85
45
95
50
100
55
165
90
175
95
180
95
* Sva vremena snimanja se odnose na sljedeće uvjete:
Gornji broj u tablici: Uključeno pozadinsko osvjetljenje
LCD zaslona.
Srednji broj u tablici: Isključeno pozadinsko osvjetljenje
LCD zaslona.
Donji broj u tablici: Snimanje s tražilom dok je LCD
zaslon zatvoren.
• Tipično vrijeme snimanja predstavlja vrijeme kod
ponavljanog pokretanja/prekidanja snimanja,
uključivanja ili isključivanja uređaja i zumiranja.
Vrijeme reprodukcije
Približno vrijeme (u minutama) raspoloživo kod
uporabe sasvim napunjene baterije.
LCD zaslon
otvoren*
LCD zaslon
zatvoren
NP-FA50
(isporučena)
125
150
NP-FA70
235
275
Akumulatorska baterija
* Kad se uključi pozadinsko osvjetljenje LCD zaslona.
10
O bateriji
• Prije promjene baterije preklopku POWER pomaknite
na OFF (CHG).
• Tijekom punjenja trepće žaruljica CHG ili informacije o
bateriji (str. 24) neće biti točne u sljedećim slučajevima.
− Akumulatorska baterija nije ispravno stavljena.
− Akumulatorska baterija je oštećena.
− Baterija je sasvim prazna (samo informacije o bateriji).
• Baterija ne napaja kamkorder sve dok je AC adapter
spojen na DC IN priključak kamkordera, čak i ako je
mrežni kabel izvučen iz zidne utičnice.
O vremenu punjenja/snimanja/reprodukcije
• Izmjereno vrijeme se odnosi na temperaturu od 25 °C.
(Preporučena temperatura je od 10 do 30 °C.)
• Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće ako
koristite kamkorder pri niskim temperaturama.
• Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće, ovisno o
uvjetima uporabe kamkordera.
O AC adapteru
• Pri uporabi AC adaptera koristite obližnju utičnicu.
Odmah ga odspojite u slučaju neispravnog rada.
• AC adapter ne koristite u uskom prostoru, primjerice
između zida i pokućstva.
• DC utikač AC adaptera i priključke baterije nemojte
kratko spajati metalnim predmetima jer možete
uzrokovati kvar.
OPREZ
• Čak i ako je kamkorder isključen, AC napajanje
(utičnica) je i dalje aktivno preko AC adaptera.
Korak 3: Uključenje i pravilno držanje kamkordera
Potrebno je više puta pomaknuti preklopku
POWER za odabir željenog načina snimanja ili
reprodukcije.
Prilikom prve uporabe, pojavi se izbornik [CLOCK
SET] (str. 14).
Preklopka POWER
2 Kamkorder držite na prikazani način.
3 Čvrsto uhvatite kamkorder, zatim
zategnite remen.
1 Pomičite preklopku POWER u smjeru
strelice za uključenje odgovarajuće
žaruljice.
Pokrov leće se otvori automatski kad preklopku
POWER podesite na CAMERA-TAPE ili
CAMERA-MEMORY.
Pomaknite jastučić do kopče.
Dok držite pritisnutom
zelenu tipku, pomaknite
preklopku POWER prema
dolje ako je podešena na
OFF.
Kad svijetli žaruljica:
CAMERA-TAPE: Snimate na kasetu.
CAMERA-MEMORY: Snimate na Memory
Stick Duo.
PLAY/EDIT: Reproducirate ili editirate
slike.
Isključenje kamkordera
Pomaknite preklopku POWER na OFF (CHG) dok
pritišćete zelenu tipku.
• Radi smanjenog trošenja baterije, kamkorder je tvornički
podešen na automatsko isključenje u slučaju da ne
pritisnete nijednu tipku oko 5 minuta. ([A. SHUT OFF],
str. 55).
• Kad preklopku POWER pomaknete s OFF (CHG)
na CAMERA-TAPE ili CAMERA-MEMORY, na
LCD zaslonu se oko 5 sekundi prikaže tekući datum
i vrijeme.
11
Korak 4: Podešavanje LCD zaslona i tražila
Podešavanje LCD zaslona
Otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva prema kamkorderu (1) i zakrenite ga u željeni položaj (2).
Podešavanje tražila
Snimate li sa zatvorenim LCD zaslonom, provjerite
sliku tražilom da ne bi trošili bateriju itd.
DISP/BATT INFO
Maksimalno 180
stupnjeva
Preklopka za podešavanje leće tražila
Pomaknite je dok slika
ne postane jasna.
90 stupnjeva prema
kamkorderu
Maksimalno 90 stupnjeva
• Pazite da pri otvaranju ili podešavanju slučajno ne
pritisnete tipke na LCD zaslonu.
• Ako zakrenete LCD zaslon za 180 stupnjeva prema leći,
možete ga zatvoriti tako da bude okrenut prema van. To
je prikladno kod reprodukcije.
• LCD zaslon možete zakrenuti za 180 stupnjeva prema
leći kako bi vidjeli sliku u tražilu.
Za zatamnjenje LCD zaslona
Pritisnite i zadržite DISP/BATT INFO na nekoliko
sekundi dok se ne pojavi >.
Ova postavka je praktična kad kamkorder koristite
dok ima svjetlosti ili kad želite štedjeti bateriju.
Postavka neće imati utjecaja na snimljenu sliku. Za
uključenje pozadinskog osvjetljenja LCD zaslona
pritisnite i na nekoliko sekundi zadržite
DISP/BATT INFO dok ne nestane >.
• Pogledajte [LCD BRIGHT] (str. 52) za podešavanje
svjetline LCD zaslona.
12
• Možete podesiti svjetlinu tražila odabirom [LCD/VF
SET] - [VF B.LIGHT] (str. 52).
• Pomoću tražila možete podesiti opcije [FADER] i
[EXPOSURE] (str.46).
Korak 5: Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
Pomoću zaslona osjetljivog na dodir možete
reproducirati snimljene slike (str. 21) ili mijenjati
postavke (str. 34).
Provjera indikatora na zaslonu
(Display guide)
Možete jednostavno provjeriti značenje svakog
indikatora koji se pojavi na LCD zaslonu.
Stavite ruku na stražnji dio LCD zaslona
kako bi ga pridržali. Zatim dodirnite tipke
prikazane na zaslonu.
Dodirnite tipke na LCD zaslonu.
DISP/BATT INFO
• Kad pritišćete tipke na okviru LCD zaslona izvedite iste
radnje koje su gore opisane.
• Pazite da pri uporabi zaslona osjetljivog na dodir ne
pritisnete tipke na okviru zaslona.
1 Dodirnite g.
Tijekom Easy Handycam postupaka dodirnite
[MENU] (str. 18).
2 Dodirnite [DISP GUIDE].
Indikatori se mijenjaju ovisno o postavci.
Sakrivanje indikatora na zaslonu
Pritisnite DISP/BATT INFO za uključenje/
isključenje indikatora na zaslonu (primjerice
vremenskog koda itd.)
Promjena jezične postavke
Možete mijenjati prikaze na zaslonu za prikaz
poruka u određenom jeziku. Odaberite jezik
izbornika u opciji [LANGUAGE] izborniku
(TIME/LANGU.) (str. 34, 55).
3 Dodirnite dio s indikatorom kojeg želite
provjeriti.
Značenja indikatora su izlistana na zaslonu. Ako
ne možete naći indikator kojeg želite provjeriti,
dodirnite h/i za izmjenu.
Kad dodirnete p, na zaslon se vraća prikaz za
odabir.
4 Dodirnite [END].
13
Korak 6: Podešavanje datuma i točnog vremena
Prije prve uporabe kamkordera podesite datum i
točno vrijeme. Ako ne podesite datum i vrijeme,
nakon svakog uključenja kamkordera ili promjene
položaja preklopke POWER pojavi se izbornik
[CLOCK SET].
3 Tipkama m/n odaberite [CLOCK SET]
i dodirnite j.
• Ako ne koristite kamkorder približno tri mjeseca,
podešenja datuma i točnog vremena mogu se obrisati
zbog pražnjenja ugrađene akumulatorske baterije. U tom
slučaju je napunite, i zatim iznova podesite datum i
vrijeme (str. 111)
4 Tipkama m/n podesite [Y] (godina) i
dodirnite j.
Moguće je podesiti bilo koju godinu do 2079.
Preklopka POWER
Prijeđite na korak 4 kad prvi put podešavate točno
vrijeme.
5 Podesite [M] (mjesec), [D] (dan), sate i
minute i dodirnite j.
Uključili ste sat.
1 Dodirnite g t [MENU].
2 Odaberite
(TIME/LANGU.) tipkama
m/n i dodirnite j.
14
Korak 7: Umetanje kasete ili kartice Memory Stick Duo
Stavljanje kasete
2 Umetnite kasetu s prozorčićem
Moguće je koristiti samo mini DV 7 kasete
(str. 103).
• Vrijeme snimanja se razlikuje ovisno o [REC MODE]
(str. 51).
okrenutim prema van i pritisnite 3.
Lagano pritisnite
središte stražnjeg
dijela kasete
Prozorčić
1 Pomaknite preklopku * OPEN/EJECT u
smjeru strelice i otvorite pokrov.
Preklopka * OPEN/EJECT
Pokrov
Pretinac kasete automatski izlazi i otvara se.
Kasetni pretinac se automatski uvlači. Ne
gurajte silom kasetu u pretinac jer možete
uzrokovati kvar.
3 Zatvorite pokrov.
Izbacivanje kasete
Postupite na isti način kao i kod ulaganja kasete.
nastavlja se ,
15
Korak 7: Umetanje kasete ili kartice Memory Stick Duo (nastavak)
Vrijeme Stavljanje Memory Sticka Duo
Možete koristiti samo Memory Stick Duo označen s
ili
(str. 104).
3 Zatvorite pokrov baterije/Memory Sticka
Duo.
• Broj i vrijeme snimljenih slika ovisi o kvaliteti ili
veličini slike. Podrobnosti potražite na str. 43.
1 Pomaknite pokrov baterije/Memory
Sticka Duo u smjeru strelice kako biste
ga otvorili.
Potpuno zatvorite pokrov.
Izbacivanje Memory Sticka Duo
Otvorite pokrov baterije/Memory Sticka Duo.
Jednom lagano utisnite Memory Stick Duo.
• Kad žaruljica pristupa trepće ili svijetli, to znači da je u
tijeku čitanje/upis podataka. U toj fazi nemojte tresti ili
udarati kamkorder, isključiti ga, vaditi Memory Stick
Duo ili akumulatorsku bateriju jer se podaci mogu
uništiti.
Potpuno otvorite pokrov.
2 Umetnite Memory Stick Duo u
pripadajući utor u odgovarajućem
smjeru dok ne klikne.
Žaruljica pristupa
S oznakom v na
lijevoj strani
• Ako silom pritisnete Memory Stick Duo u
pogrešnom smjeru, utor ili sâm Memory Stick Duo i
slikovni podaci se mogu oštetiti.
16
Korak 8: Odabir formata slike (16:9 ili 4:3) za snimanje
Snimanjem u formatu 16:9 (wide) možete uživati u
širokokutnim slikama visoke rezolucije.
• Ukoliko namjeravate gledati slike na TV prijemniku sa
slikom širokog formata, preporučujemo snimanje u
formatu 16:9 (wide).
Snimanje video zapisa ili fotografije na Memory
Stick Duo :
1 Podesite preklopku POWER na [CAMERAMEMORY].
Format slike se prebacuje na 4:3.
2 Pritisnite WIDE SELECT više puta za odabir
željenog formata slike.
• Fotografije će se podesiti na veličinu 2016 T 1134
(n) u načinu rada 16:9. U načinu 4:3 možete
odabrati do 2016 T 1512 (%).
• Ako video zapise (MPEG MOVIE EX) snimite u
formatu 16:9 (wide), u gornjem i donjem dijelu slike se
pojavljuju crne pruge.
• Za broj slika koje možete snimiti pogledajte str. 43.
Tipka WIDE SELECT
Preklopka POWER
Odabir formata slike za snimanje video
zapisa na kasetu ,
Preklopku POWER podesite na CAMERA-TAPE.
Više puta pritisnite WIDE SELECT za odabir
željenog formata slike.
* Kad gledate LCD zaslon. Slika u tražilu može
izgledati drugačije.
• Razlike u kutu gledanja između 4:3 i 16:9 se razlikuju
ovisno o položaju zuma.
• Ukoliko reproducirate sliku na TV prijemniku, podesite
[TV TYPE] za podešavanje formata slike za
reprodukciju u skladu s TV prijemnikom (str. 32).
• Kad gledate slike snimljene u formatu 16:9 s opcijom
[TV TYPE] podešenom na [4:3], slike mogu ispasti
grublje ovisno o objektu snimanja (str. 32).
17
Jednostavno snimanje/reprodukcija
(Easy Handycam)
Odabirom funkcije Easy Handycam, većina postavki
kamkordera se automatski podešava na optimalnu vrijednost
što vas rasterećuje od detaljnog podešavanja.
Budući da samo osnovne funkcije postaju dostupne i
povećava se prikaz na zaslonu za lakše gledanje, čak i
neiskusni korisnici mogu uživati i jednostavnom rukovanju.
Prije početka ponovite postupak opisan u koracima od 1 do 8
(str. 7 do 17).
Jednostavno snimanje
1 Preklopku POWER A više puta pomaknite u smjeru strelice za uključenje odgovarajuće
žaruljice kako biste odabrali medij za snimanje.
Snimanje video zapisa ,: Uključi se žaruljica
CAMERA-TAPE.
Ako je preklopka
POWER A podešena
na OFF, pomaknite je
prema dolje dok
pritišćete zelenu tipku.
Snimanje fotografija :: Uključi se žaruljica
CAMERA-MEMORY.
2 Pritisnite EASY B.
EASY svijetli plavo.
3 Počnite sa snimanjem.
Video zapisi ,
Pritisnite REC START/STOP C (ili D).
Fotografije (4:3) :
Pritisnite PHOTO E.
Zvučni signal
Indikator (A) promijeni se iz [STBY] u [REC].
Za zaustavljanje snimanja ponovno pritisnite C
(ili D).
18
Klik zatvarača
Trepće t Svijetli
Pritisnite i malo zadržite
za podešavanje fokusa.
Pritisnite do kraja za
snimanje
Jednostavna reprodukcija
1 Preklopku POWER A više puta pomaknite u smjeru strelice za uključenje žaruljice
PLAY/EDIT.
2 Pritisnite EASY B.
EASY svijetli plavo.
3 Pokrenite reprodukciju.
Video zapisi ,
Dodirnite { a zatim } za početak
reprodukcije.
Na daljinskom upravljaču je dostupna funkcija
usporene reprodukcije }.
A Stop
B Reprodukcija/pauza se izmjenjuje na dodir
C Premotavanje unatrag/unaprijed
Isključenje funkcije Easy Handycam
Ponovo pritisnite EASY B.
Žaruljica EASY se isključi i sve postavke se
vraćaju na početne.
• Način snimanja za kasetu i veličina te kvaliteta slike
Memory Sticka Duo vraćaju se na početne vrijednosti.
• Radnje koje možete izvesti kad je uključena funkcija
Easy Handycam:
− Podesiti neke opcije izbornika (str. 36).
Ako dodirnete [MENU], prikazat će se podesive
opcije. Opcije koje nisu prikazane vraćaju se na
tvorničke.
− Zumirati (tijekom snimanja) (str. 22)
− Koristiti funkciju noćnog snimanja (NightShot) (str. 22)
Fotografije :
Dodirnite [ t [/\ za odabir
slike.
A Reprodukcija vrpce
B Prethodni/sljedeći
C Brisanje (str. 64)
− Uključiti/isključiti indikatore (str. 13)
− "Reprodukcija slike na TV prijemniku" (str. 32)
− "Snimanje na druge uređaje, npr. videorekorder, DVD
rekorder, itd." (str. 59)
• Poruka [Invalid during Easy Handycam operation] se
pojavljuje ukoliko pokušate izvesti postupke koji nisu
dostupni dok je uključena funkcija Easy Handycam.
19
Snimanje
Pokrov leće
Otvori se ovisno o podešenju preklopke
POWER.
PHOTO
Preklopka POWER
REC START/STOP A
REC START/
STOP B
1 Preklopku POWER više puta pomaknite u smjeru strelice za uključenje odgovarajuće
žaruljice kako biste odabrali medij za snimanje.
, Za snimanje na kasetu, svijetli žaruljica
CAMERA-TAPE.
: Za snimanje na Memory Stick Duo, svijetli
žaruljica CAMERA-MEMORY.
Ako je preklopka POWER
podešena na OFF,
pomaknite je prema dolje
dok pritišćete zelenu tipku.
2 Pokrenite snimanje.
Video zapisi , :
Pritisnite REC START/STOP A (ili B).
Fotografije :
Pritisnite i zadržite PHOTO za
podešavanje fokusa (A) i pritisnite
dokraja (B).
Zvučni signal
Klik zatvarača
Indikator (A) promijeni se iz [STBY] (samo
kaseta) u [REC].
• Zvuk video zapisa (MPEG MOVIE EX) snimljenog
na Memory Stick Duo će biti mono.
Trepće t Svijetli
Čuje se zvuk zatvarača. Kad nestane oznaka :,
slika je snimljena.
Za prekid snimanja video zapisa
Ponovno pritisnite REC START/STOP.
• Možete snimiti fotografiju na Memory Stick Duo dok
snimate video zapis na kasetu ili u pripravnom stanju.
Fotografije se podešavaju na veličinu [640 T 360] za
slike formata 16:9 te na [640 T 480] za slike formata
4:3.
20
Za provjeru posljednje snimke na Memory
Sticku Duo
Dodirnite o. Za brisanje slike dodirnite q t
[YES]. Dodirnite p za povratak u pripravno
stanje.
Reprodukcija
1 Preklopku POWER više puta pomaknite u smjeru strelice za uključenje žaruljice
PLAY/EDIT.
2 Pokrenite reprodukciju.
Video zapisi , :
Na kaseti:
Dodirnite {, a zatim } za početak
reprodukcije.
A Stop
B Reprodukcija/pauza se izmjenjuje na dodir
C Premotavanje unatrag/unaprijed
• Reprodukcija se automatski zaustavlja ako je pauza
uključena duže od 3 minute.
Fotografije :
Dodirnite [.
Prikazuje se posljednja snimljena slika.
A Reprodukcija vrpce
B Prethodni/sljedeći
C Prikaz indeksnog izbornika
• Možete obrisati nepotrebne slike s Memory Sticka
Duo (str. 64).
Na Memory Stick Duo:
Dodirnite [ t [/\ za odabir
slike s !, zatim dodirnite ~.
Ugađanje glasnoće
Dodirnite g t [VOLUME], a zatim
[/\ za ugađanje glasnoće.
• Ako ne možete pronaći [VOLUME] u g, dodirnite
[MENU].
Za prikaz slika s Memory Sticka Duo u
indeksnom izborniku
Dodirnite w. Dodirnite sliku koju želite prikazati
samostalno. Za pregled slika iz drugih mapa
dodirnite w t y t [PB FOLDER], odaberite
mapu tipkama m/n i pritisnite j (str. 45).
Traženje prizora tijekom reprodukcije
Tijekom reprodukcije držite pritisnutom tipku
|/{ (traženje slike) ili |/{ tijekom
premotavanja vrpce u bilo kojem smjeru (Skip Scan).
• Reprodukcija je moguća u više načina ([VAR.SPD PB],
str. 50).
A Prethodnih/sljedećih 6 slika
B Slika prikazana prije prebacivanja na indeksni
izbornik.
C Ikona video zapisa
21
Funkcije u uporabi tijekom snimanja/reprodukcije itd.
• Minimalna potrebna udaljenost između kamkordera i
objekta uz izoštrenu sliku je oko 1 cm za širokokutno i
oko 80 cm za telefoto snimanje.
• Možete podesiti [DIGITAL ZOOM] ako želite
podešenja zuma veća od 10 puta.
Za snimanje potpunijeg zvuka
(4CH MIC REC snimanje) ..................................7
Spojite dodatno nabavljivi mikrofon (ECM-HQP1)
na priključak za pribor 1 (str. 67).
Za detalje pogledajte [EXT SUR MIC] na str. 52.
Za snimanje u tamnim uvjetima
(NightShot) .........................................................3
Postavite preklopku NIGHTSHOT 3 na ON.
(Pojave se oznake ; i ["NIGHTSHOT"].
• Funkciju Super NightShot koristite za snimanje svjetlije
slike (str. 41).
Za snimanje slike s bojama vjernijim originalu koristite
funkciju Color Slow Shutter (str. 41).
• Funkcije NightShot i Super NightShot koriste
infracrveno svjetlo. Stoga ne prekrivajte prstima ili
drugim predmetima infracrveni senzor 4. Skinite
konverzijsku leću (opcija) ako je pričvršćena.
• Ako je automatsko izoštravanje otežano, ručno izoštrite
sliku ([FOCUS], str. 40).
• Ne koristite ove funkcije na svijetlim mjestima. To može
uzrokovati nepravilnosti u radu kamkordera.
Za korištenje bljeskalice ...................................9
Snimanje
Uporaba zuma.............................................. 2 6
Preklopku zuma 2 lagano pomaknite za sporije
zumiranje, a malo više za brže zumiranje.
Za širi kut snimanja: (Wide angle)
Pritisnite ( (bljeskalica) više puta za odabir
podešenja.
Bez indikatora: Bljeskalica se aktivira automatski
kad na mjestu snimanja nema dovoljno svjetla.
r
( (aktivna bljeskalica): Bljeskalica se koristi za
svako snimanje, bez obzira na uvjete osvjetljenja.
r
, (bez bljeskalice): Snimanje bez bljeskalice.
• Preporučena udaljenost od objekta kod korištenja
ugrađene bljeskalice iznosi 0,3 do 2,5 m.
• Uklonite prašinu s površine bljeskalice prije korištenja.
Prašina ili promjene boje površine uslijed zagrijavanja
mogu oslabiti svjetlo bljeskalice.
Za prividno približavanje objekta:
(Telefoto)
• Ne možete mijenjati brzinu zuma tipkama zuma 6 na
okviru LCD zaslona.
22
• Žaruljica punjenja bljeskalice trepće dok se bljeskalica
puni, a ostane svijetliti po dovršetku punjenja baterije.
(U CAMERA-TAPE modu je potrebno neko vrijeme da
se bljeskalica sasvim napuni jer puni svoju bateriju s
otvorenom bljeskalicom.)
• Ako koristite bljeskalicu na svijetlim mjestima,
primjerice kod snimanja objekta s osvijetljenom
pozadinom, možda neće biti učinkovita.
• Pričvršćene konverzijske leće (opcija) mogu uzrokovati
pojavu sjene.
• Svjetlinu bljeskalice možete promijeniti podešavanjem
opcije [FLASH LEVEL], ili možete spriječiti efekt
crvenih očiju tako da podesite [REDEYE REDUC] u
[FLASH SET] (str. 41).
Podešavanje ekspozicije za objekte s
osvjetljenjem u pozadini...................................8
Za podešavanje ekspozicije objekata s
osvjetljenjem u pozadini pritisnite BACK LIGHT
8 za prikaz oznake .. Za isključenje ove funkcije
ponovo pritisnite BACK LIGHT.
Izoštravanje objekta izvan središta kadra
(SPOT FOCUS)...................................................7
Pogledajte poglavlje [SPOT FOCUS] na str. 40.
Uporaba tronošca.............................................. !a
Tronožac (opcija: vijka mora biti kraći od 5,5 mm)
pričvrstite na pripadajući navoj !a pomoću vijka.
Reprodukcija
Za prezentaciju slika .........................................7
Pogledajte poglavlje [SLIDE SHOW] na str. 46.
Uporaba PB zuma........................................ 2 6
Slike možete uvećati od 1,1 do 5 puta u odnosu na
izvornu veličinu.
Faktor uvećanja možete podesiti preklopkom zuma
2 ili tipkama zuma 6 na okviru LCD zaslona.
1 Pokrenite reprodukciju slike koju želite uvećati.
2 Sliku uvećajte pomoću opcije T (telefoto).
3 Dodirnite zaslon na mjestu kojeg želite uvećati
unutar prikazanog okvira.
4 Uvećanje podesite s W (široki kut/T (telefoto).
Za brisanje dodirnite [END].
• Ne možete promijeniti brzinu zuma tipkama zuma 6 na
okviru LCD zaslona.
Podešavanje fiksne ekspozicije za odabrani
objekt (Flexible spot meter)..............................7
Pogledajte poglavlje [SPOT METER] na str. 38.
Snimanje u zrcalnom načinu............................5
Otvorite LCD zaslon 5 90 stupnjeva prema
kamkorderu (1), zatim ga rotirajte 180 stupnjeva
prema leći (2).
• Na zaslonu se pojavljuje zrcalna slika objekta, no slika
će izgledati normalno kad je snimite.
nastavlja se ,
23
Funkcije u uporabi tijekom snimanja/reprodukcije itd. (nastavak)
Za isključenje zvučnog signala potvrde
postupka.............................................................7
Pogledajte [BEEP] (str. 54) za podešavanje
zvučnog signala.
Za uporabu posebnih efekata ..........................7
Pogledajte izbornik
(PICT.APPLI.) (str. 46).
Za vraćanje postavki na početne vrijednosti..!b
Pritisnite RESET !b za vraćanje svih postavki,
uključujući i postavke vremena i datuma, na
početne vrijednosti.
(To se ne odnosi na opcije izbornika Personal.)
Ostali dijelovi i funkcije
!f Zvučnik
Iz zvučnika se čuje zvuk.
• Za ugađanje glasnoće pogledajte str. 21.
!e REC žaruljica
Žaruljica REC svijetli crveno tijekom snimanje
(str. 54).
!d Senzor daljinskog upravljača
Prema senzoru usmjerite daljinski upravljač
(str. 30) kako bi upravljali kamkorderom.
Snimanje/reprodukcija
Provjera kapaciteta baterije (Battery Info) ......!g
Preklopku POWER podesite na OFF (CHG), zatim
pritisnite DISP/BATT INFO !g. Informacije o
bateriji se pojavljuju na oko 7 sekundi. Zadržite
tipku pritisnutom za prikaz informacija u trajanju
oko 20 sekundi.
Preostali kapacitet baterije (otprilike)
Kapacitet snimanja (otprilike)
24
!c Unutrašnji stereo mikrofon
Kad priključite vanjski mikrofon, audio ulaz
vanjskog mikrofona ima prednost pred
ostalima.
25
Indikatori koji se prikazuju tijekom snimanja/reprodukcije
Snimanje video zapisa
Snimanje fotografija
Kaseta
A Preostali kapacitet baterije (pribl.)
H Mapa za snimanje (45)
B Način snimanja (1 ili 2) (51)
I Veličina slike (17, 43)
C Status snimanja ([STBY] (pripravno stanje) ili
[REC] (snimanje))
J Kvaliteta ([FINE] ili [STD]) (43)
D Oznaka vremena (sati: minute: sekunde: okvir)
ili brojač vrpce (sati: minute: sekunde)
K Indikator Memory Sticka Duo i broj slika koje
možete snimiti (pribl.)
L Tipka za pregled (20)
E Vrijeme snimanja na kasetu (pribl.) (str. 54)
F Tipka END SEARCH/EDIT SEARCH/
Rec review (str. 29)
G Tipka Personal Menu (str. 34)
Memory Stick Duo
A
B
C
D
Mapa za snimanje (45)
Kapacitet snimanja (pribl.)
Veličina video zapisa (44)
Indikator početka snimanja
(pojavljuje se na oko 5 sekundi)
E Tipka za pregled (20)
26
Podaci o snimanju
Vrijeme i datum snimanja te podaci o podešenjima
kamkordera automatski se snimaju. Ne vide se na
zaslonu ali ih možete provjeriti tijekom reprodukcije
pritiskom tipke [DATA CODE] (str. 54).
( ) označava stranicu na kojoj možete vidjeti podrobnosti o pojedinoj funkciji.
Indikatori koji se pojavljuju tijekom snimanja se neće snimiti.
Gledanje video zapisa
Gledanje fotografija
Kaseta
M Indikator prijenosa kasete
O Naziv datoteke
N Tipke za upravljanje video zapisom (21)
P Broj slike/ukupan broj snimljenih slika u
trenutnoj mapi za reprodukciju
Kad je u kamkorder umetnut Memory Stick Duo,
] (STOP) se mijenja u [ (reprodukcija
Memory Sticka Duo) ako za reprodukciju ne koristite
kasetu.
Memory Stick Duo
Q Mapa za reprodukciju (45)
R Ikona prethodne/sljedeće mape
Sljedeći indikatori se pojavljuju kad se prikaže prva
ili zadnja slika tekuće mape i kad je na istom Memory
Sticku Duo više mapa.
B: Dodirnite [ za pomak na prethodnu mapu.
C: Dodirnite \ za pomak na sljedeću mapu.
D: Dodirnite [/\ za pomak na prethodne i
sljedeće mape.
S Tipka za brisanje slike (64)
T Tipka za odabir reprodukcije kasete (21)
U Tipka za prikaz prethodne/sljedeće slike (21)
V Tipka za uključenje indeksnog izbornika (21)
A
B
C
D
E
F
Naziv datoteke
Tipka za reprodukciju/pauzu (21)
Tipka za prethodnu/sljedeću sliku (21)
Veličina slike (44)
Vrijeme reprodukcije
Tipka za prethodni/sljedeći prizor
W Oznaka zaštite slike (64)
X Oznaka za tiskanje (65)
Video zapis je moguće podijeliti na maksimalno 60
prizora. Broj prizora ovisi o dužini video zapisa.
Nakon odabira prizora od kojeg želite otpočeti
reprodukciju dodirnite ~ za reprodukciju.
nastavlja se ,
27
( ) označava stranicu na kojoj možete vidjeti
podrobnosti o pojedinoj funkciji.
Indikatori koji se prikazuju tijekom
snimanja/reprodukcije (nastavak)
Indikatori koji se pojavljuju kad
promijenite opcije
Možete koristiti [DISP GUIDE] (str. 13) za
provjeru funkcije svakog indikatora koji se
pojavljuje na LCD zaslonu.
Gornji lijevi
Gornji desni
Središnji
Indikator
Značenje
;
NightShot (22)
S;
Super NightShot (41)
k
Color Slow Shutter (41)
L
Veza s PictBridge pisačem (65)
EZ1
Indikator upozorenja (98)
Donji
Donji
Središnji
Gornji lijevi
Indikator
Značenje
0
AE SHIFT (40)
)
Efekt slike (48)
'
Digitalni efekt (47)
9Rm
Ručno izoštravanje (40)
Indikator
Značenje
EXT SUR MIC (52)
5Y7
684
PROGRAM AE (38)
o]
^4ch-12b
4CH MIC REC snimanje (52)
L
Oštrina (39)
^16b
AUDIO MODE (51)
.
Stražnje osvjetljenje (23)
qp+
Neprekidno snimanje
fotografija (43)
^n&
Ravnoteža bijele boje (39)
*
WIDE SELECT (17)
2
Snimanje sa self-timerom (42)
i
0
Snimanje fotografija u
intervalima (49)
Funkcija SteadyShot isključena
(42)
25p
Progresivno snimanje (42)
( / (+ (– ,
Bljeskalica (41)
/
Zebra (41)
"07
Snimanje sliku po sliku (48)
T\
Funkcija Tele Macro (40)
Gornji desni
Indikator
Značenje
3
A/V t DV OUT (53)
DV IN
DV ulaz (60)
:
Podešavanje brojača na 0 (30)
,-
Slide show (46)
>
Osvjetljenje LCD zaslona je
isključeno (12)
28
Traženje mjesta početka snimanja
Provjerite da li se uključila žaruljica CAMERATAPE.
Traženje posljednjeg snimljenog prizora
(END SEARCH)
Funkcija [END SEARCH] ne radi nakon
izbacivanja kasete na koju ste snimali.
Ručno traženje (EDIT SEARCH)
Možete tražiti početnu točku snimanja dok gledate
slike na zaslonu. Tijekom pretraživanja ne čuje se
zvuk.
1 Dodirnite ,.
Dodirnite , t r.
Dodirnite ovdje za
brisanje postupka.
Posljednji kadar posljednjeg snimljenog zapisa
reproducira se oko pet sekundi i kamkorder se
isključuje u pripravno stanje na završnom dijelu
posljednjeg snimljenog zapisa.
• Funkcija [END SEARCH] neće raditi kako treba ako
između snimljenih dijelova na kaseti ima praznina.
• Možete odabrati [END SEARCH] u izborniku. Kad
se uključi žaruljica PLAY/EDIT, odaberite [END
SEARCH] u izborniku Personal Menu (str. 34).
2 Nastavite dodirivati s (prema
natrag)/\ (prema naprijed) i otpustite
na dijelu od kojeg želite započeti
snimanje.
Pregled posljednjih snimljenih prizora
(Rec review)
Moguće je pregledati dvije sekunde prizora
snimljenog neposredno prije zaustavljanja kasete.
Dodirnite , t s.
Reproducira se posljednjih nekoliko sekundi (oko
2) zadnjeg snimljenog prizora. Zatim se kamkorder
isključuje u pripravno stanje.
29
Daljinski upravljač
Prije uporabe daljinskog upravljača skinite
izolaciju.
• Daljinski upravljač usmjerite senzoru za upravljanje
kamkorderom (str. 24).
• Za promjenu baterije pogledajte stranu 111.
Izolacija
Brzo nalaženje željenog prizora
(Zero set memory)
1 Tijekom reprodukcije pritisnite ZERO
SET MEMORY 5 na dijelu koji želite
kasnije pronaći.
Brojač vrpce pokazuje “0:00:00” i na zaslonu se
pojavi oznaka :.
Ako se indikatori ne pojave, pritisnite
DISPLAY 9.
2 Pritisnite STOP 4 kad želite zaustaviti
reprodukciju
A Tipka PHOTO (str. 20)
Slika na zaslonu će se pritiskom na ovu tipku snimiti
kao fotografija.
B Tipka SEARCH M. (str. 29)*
C Tipke . >*
D Kontrolne video tipke (premotavanje prema
natrag, reprodukcija, premotavanje prema
naprijed, pauza, stop, usporena reprodukcija)
(str. 21)
E Tipka ZERO SET MEMORY*
F Predajnik
G Tipka REC START/STOP (str. 20)
H Tipka zuma (str. 22)
I Tipka DISPLAY (str. 13)
J Memorijske tipke (indeks*, –/+, memorijska
reprodukcija) (str. 21)
* Te tipke ne rade tijekom Easy Handycam postupaka.
30
3 Pritisnite mREW 4.
Vrpca se automatski zaustavlja kad brojač
dosegne “0:00:00”.
4 Pritisnite PLAY 4.
Reprodukcija počinje od mjesta na kojem je
brojač postavljen na “0:00:00”.
• Može doći do odstupanja u trajanju od nekoliko sekundi
od vremenske oznake.
• Kad je između prizora na vrpci prazan prostor, funkcija
“Zero set memory” možda neće ispravno raditi.
Poništenje postupka
Ponovo pritisnite ZERO SET MEMORY 5.
Traženje prizora prema datumu
snimanja (Date search)
Možete pronaći dio na kojem se datum snimanja
mijenja.
1 Više puta pomaknite preklopku POWER
prema dolje za uključenje žaruljice
PLAY/EDIT.
2 Više puta pritisnite SEARCH M. 2.
3 Pritisnite . (prethodni) ili >
(sljedeći) 3 za odabir datuma za
snimanje.
Za poništenje postupka
Pritisnite STOP 4.
• Kad je između prizora na vrpci prazan prostor, funkcija
“Date search” možda neće ispravno raditi.
31
Gledanje slike na TV prijemniku
Kod gledanja slike na TV zaslonu, savjetujemo priključenje kamkordera na mrežno napajanje pomoću AC
mrežnog adaptera (str. 8). Pogledajte upute za uporabu opreme koju spajate.
A/V priključak
(žuti)
(bijeli)
(crveni)
Videorekorderi ili
TV prijemnici
{ : Tok signala
A A/V spojni kabel (isporučen)
Spojite na ulaz drugog uređaja.
B A/V spojni kabel sa S VIDEO priključkom
(opcija)
Kad spajate drugi uređaj putem S VIDEO priključka,
koristeći A/V spojni kabel sa S VIDEO kabelom
(opcija), slike će se reproducirati vjernije nego kod
povezivanja isporučenim A/V kabelom.
Spojite bijeli i crveni priključak (lijevi/desni audio) i S
VIDEO priključak (S VIDEO kanal) A/V kabela
(opcija). U tom slučaju nije potreban žuti (standardni
video) utikač. Spojite li samo S VIDEO utikač, zvuk
se neće čuti.
Kad je TV prijemnik već spojen s
videorekorderom
Spojite kamkorder na LINE IN ulaz
videorekordera. Pomaknite izbornik ulaznog
signala videorekordera na LINE.
32
Podešavanje formata slike prema spojenom TV
prijemniku (16:9/4:3)
Promijenite postavku prema formatu slike TV
prijemnika na kojem ćete gledati slike.
A Preklopku POWER pomaknite prema dolje za
uključenje žaruljice PLAY/EDIT.
B Dodirnite g t [MENU] t
(STANDARD SET) t [TV TYPE] t [16:9] ili
[4:3] t j.
• Kad [TV TYPE] podesite na [4:3] ili kad se format slike
promijeni sa 16:9 na 4:3 ili obrnuto, slika može
podrhtavati.
• Na pojedinim TV prijemnicima formata slike 4:3,
fotografija snimljena u formatu 4:3 se možda neće
pojaviti u punom zaslonu. Ne radi se o kvaru.
• Kad sliku snimljenu u formatu 16:9 reproducirate na TV
prijemniku formata 4:3 koji ne podržava format 16:9,
opciju [TV TYPE] podesite na [4:3].
Ako je vaš TV prijemnik mono (ako ima samo
jedan audio ulaz)
Spojite žuti utikač A/V kabela na video ulaz, a
bijeli (lijevi kanal) ili crveni (desni kanal) utikač na
audio ulaz TV prijemnika ili videorekordera.
• Podatke o vremenu snimanja možete prikazati na TV
zaslonu tako da opciju [DISP OUTPUT] postavite na
[V-OUT/PANEL] (str. 55).
Ako vaš TV prijemnik/videorekorder ima 21pinski priključak (EUROPRIKLJUČAK)
Koristite 21-pinski adapter (opcija) s kamkorderom.
TV/VCR
33
Uporaba opcija iz izbornika
Slijedite donje upute za uporabu opcija iz izbornika opisanih na sljedećim stranicama.
1 Preklopku POWER pomaknite prema dolje za uključenje odgovarajuće žaruljice.
Žaruljica [CAMERA-TAPE]: , postavke na kaseti
Žaruljica [CAMERA-MEMORY]: : postavke na Memory Sticku Duo
Žaruljica [PLAY/EDIT]: postavke za pregled/editiranje
2 Dodirnite LCD zaslon za odabir opcije iz izbornika.
Nedostupne opcije bit će zasjenjene.
x Uporaba skraćenica izbornika Personal
Moguće je podesiti skraćenice za opcije izbornika koje najčešće koristite.
• Izbornik Personal možete podesiti po želji (str. 56).
A Dodirnite g.
B Dodirnite ikonu željene opcije.
Ukoliko željena opcija nije prikazana na zaslonu, dodirnite h/i dok se ne prikaže opcija.
C Odaberite željeno podešenje i dodirnite j.
x Uporaba opcija iz izbornika
Možete podesiti po želji opcije iz izbornika koje nisu dodane u izbornik Personal.
A Dodirnite g t [MENU].
Pojavljuje se indeksni izbornik na zaslonu.
B Odaberite željeni izbornik.
Dodirnite m/n za odabir opcije i dodirnite j. (Nakon toga je postupak u koraku 3 isti kao u koraku
2.)
C Odaberite željenu opciju.
• Također možete izravno pritisnuti opciju kako bi je odabrali.
D Podesite opciju po želji.
34
Kad završite s podešavanjem, dodirnite j t t (zatvaranje) za isključenje prikaza izbornika.
Ukoliko ne budete htjeli promijeniti postavku, dodirnite p za povratak na prethodni prikaz.
35
Opcije izbornika
Položaj žaruljice:
Izbornik CAMERA SET (str. 38)
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
SHARPNESS
AUTO SHUTTER
AE SHIFT
SPOT FOCUS
FOCUS
TELE MACRO
FLASH SET
SUPER NS
NS LIGHT
COLOR SLOW S
ZEBRA
SELF-TIMER
DIGITAL ZOOM
STEADYSHOT
PROGRES.REC
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
T
z
z
z
z
z
T
z
T
z
z*
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
z
z
T
z
z
z
z
T
z
z
z
z
z
z
z
z
z
T
z
z
z
z
T
z
T
T
T
T
T
T
z
T
T
z
z
z
T
T
T
T
Izbornik MEMORY SET (str. 43)
STILL SET
MOVIE SET
: ALL ERASE
: FORMAT
FILE NO.
NEW FOLDER
REC FOLDER
PB FOLDER
Izbornik PICT.APPLI. (str. 46)
FADER
SLIDE SHOW
D. EFFECT
PICT. EFFECT
FRAME REC
SMTH INT.REC
INT.REC-STL
DEMO MODE
36
Opcije dostupne u izborniku (z) se razlikuju ovisno o položaju žaruljice.
* Ove funkcije su dostupne tijekom rukovanja Easy Handycam.
Položaj žaruljice:
PRINT
T
T
z
T
T
T
T
T
T
z
T
T
T
T
T
T
T
z
z
z
z
z
z
z
z
z
T
T
T
z
z
T
T
z
z
T
z
z
T
z
z
z
z
z
z
z
T
T
T
T
T
T
T
z
T
T
z
T
T
z
z
T
T
z
z
z
z
z
z
T
z
z
z
z
z
T
z
z
z
z
T
z
z
T
z
z
z
T
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Izbornik EDIT/PLAY (str. 50)
, VAR. SPD PB
, REC CTRL
AUD DUB CTRL
: REC MOVIE
BURN DVD
BURN VCD
END SEARCH
Izbornik STANDARD SET (str. 51)
, REC MODE
AUDIO MODE
VOLUME*
MULTI-SOUND
AUDIO MIX
EXT SUR MIC
LCD/VF SET
A/V t DV OUT
VIDEO INPUT
TV TYPE
USB-CAMERA
USB-PLY/EDT
DISP CODE*
GUIDEFRAME
DATA CODE*
, REMAINING
REMOTE CTRL
REC LAMP
BEEP*
DISP OUTPUT
MENU ROTATE
A.SHUT OFF
CALIBRATION
Izbornik TIME/LANGU. (str. 55)
CLOCK SET*
WORLD TIME
LANGUAGE
37
Izbornik CAMERA SET
Postavke za podešavanje opcija snimanja kamkordera (EXPOSURE/WHITE BAL./STEADYSHOT, itd.)
Tvornička podešenja označena su simbolom B.
Indikatori u zagradama se pojave kad je opcija
odabrana.
Za podrobnosti o odabiru opcija iz
izbornika pogledajte stranu 34.
PROGRAM AE
Odabirom sljedećih podešenja moguće je
jednostavno snimati u situacijama koje zahtijevaju
razne tehnike.
SUNSET&MOON (zalazak sunca i mjesečina)**
(8)
Za postizanje atmosfere pri snimanju objekata u
tamnoj okolini, primjerice pri zalasku sunca ili
vatrometu te općenito pri noćnom snimanju.
LANDSCAPE** (krajolik) (4)
B AUTO
Odaberite za automatsko snimanje kad ne koristite
funkciju [PROGRAM AE].
SPOTLIGHT* (pod reflektorom) (5)
Za objekte koji se nalaze pod reflektorom. Ova
funkcija sprečava učinak upadljive bjeline lica.
PORTRAIT (mekani portreti) (Y)
Stvara mekanu pozadinu za objekte poput ljudi ili
cvijeća, istodobno ih ističući.
Za jasno snimanje udaljenih objekata. Ova funkcija
sprečava fokusiranje na staklo ili metalnu površinu
između kamkordera ili objekta
• Opcije s jednom zvjezdicom (*) se mogu podesiti za
izoštravanje objekata na maloj udaljenosti. Opcije s
dvije zvjezdice (**) se mogu podešavati za
izoštravanje udaljenih objekata.
SPOT METER (Flexible spot meter)
Možete podesiti fiksnu ekspoziciju za objekt tako
da se snimi s odgovarajućom svjetlinom čak i kad
je zamjetan snažan kontrast u odnosu na pozadinu
(poput objekata na pozornici).
SPORTS* (sportski događaji) (7)
Za snimanje objekata koji se brzo kreću. Funkcija
smanjuje tresenje aparata.
BEACH&SKI* (morska obala i skijanje) (6)
A Dodirnite točku na kojoj želite fiksirati i podesiti
ekspoziciju na zaslonu.
.
Pojavljuje se
B Dodirnite [END].
Za povratak na automatsko podešavanje ekspozicije
dodirnite [AUTO] t [END].
Odaberite kako bi spriječili da ljudska lica
izgledaju tamna kad su obasjana jakom ili
reflektirajućom svjetlošću, primjerice, na morskoj
obali ljeti ili na skijanju zimi.
38
• Ako podesite [SPOT METER], opcija [EXPOSURE] se
automatski podesi na [MANUAL].
EXPOSURE
Moguće je ručno podesiti ekspoziciju za postizanje
najravnomjernije svjetline objekta. Primjerice, prilikom snimanja u zatvorenom prostoru za sunčanog
dana, možete izbjeći pojavu sjena iza osoba koje
stoje pokraj prozora ručnim podešavanjem ekspozicije u skladu sa zidom prostorije.
A Dodirnite [MANUAL].
B Podesite ekspoziciju dodirom na [/\.
C Dodirnite j.
Pojavljuje se
.
Za povratak na automatsko podešavanje ekspozicije
dodirnite [AUTO] t j.
• Možete podesiti [EXPOSURE] i [FADER] dok koristite
tražilo, a LCD zaslon je zakrenut za 180 stupnjeva i
zatvoren tako da je okrenut prema van (str. 46).
WHITE BAL. (White balance)
Moguće je podesiti tonove boja u skladu sa
svjetlinom okoliša.
B AUTO
Odaberite ako želite snimati s automatski
podešenom ravnotežom bijele boje.
B Kadrirajte objekt poput komada papira tako da
ispuni kadar, pod istim osvjetljenjem kakvo
ćete koristiti za stvarno snimanje.
C Dodirnite [&].
Oznaka & ubrzano trepće.
Kad podešenje bijele boje bude podešeno i
pohranjeno u memoriju, indikator prestaje
treptati.
• Nemojte tresti kamkorder dok oznaka &
ubrzano trepće.
• Kad oznaka & polagano trepće, ravnoteža
bijele boje se ne može podesiti.
• Ako oznaka & trepće nakon dodira tipke j,
podesite opciju [WHITE BAL.] na [AUTO].
• Kad izvadite bateriju radi zamjene, a odabrana je opcija
[AUTO], ili kad prenesete kamkorder iz otvorenog u
zatvoreni prostor ili obrnuto, a podešena je fiksna
ekspozicija, odaberite [AUTO] i usmjerite kamkorder na
obližnji bijeli objekt otprilike 10 sekundi za postizanje
boljeg balansa boje.
• Ponovite postupak [ONE PUSH] ako promijenite
postavku [PROGRAM AE] ili unesete kamkorder iz
zatvorenog u otvoreni prostor ili obrnuto.
• Podesite [WHITE BAL.] na [AUTO] ili [ONE PUSH]
kad snimate pod bijelim ili hladnim bijelim
fluorescentnim svjetlom.
• Postavka se vraća na [AUTO] kad odspojite izvor
napajanja s kamkordera duže od 5 minuta.
SHARPNESS
Možete podesiti oštrinu obrisa likova u slici s
[/\. Kad nije odabrano tvorničko podešenje
oštrine, prikazan je indikator L.
OUTDOOR (^)
Ravnoteža bijele boje se podešava na odgovarajuću
vrijednost kod snimanja na otvorenom ili pod
fluorescentnom svjetlošću.
INDOOR (n)
Ravnoteža bijele boje se podešava na svjetlinu
tople bijele fluorescentne svjetiljke.
Mekše
Oštrije
AUTO SHUTTER
Odaberite [ON] (tvornička postavka) za automatsko
aktiviranje elektroničkog zatvarača i njegovo
podešavanje pri snimanju uz jako svjetlo.
ONE PUSH (&)
Odaberite kad želite da bijela boja bude u skladu sa
svjetlom okoliša.
A Dotaknite [ONE PUSH].
nastavlja se ,
39
Izbornik CAMERA SET (nastavak)
AE SHIFT
Možete podesiti ekspoziciju s [/\. Kad nije
odabrano tvorničko podešenje ekspozicije, prikazan
je indikator 0 i podešena vrijednost.
• Dodirnite \ ako je objekt bijel ili je pozadinsko
osvjetljenje jako sjajno, ili dodirnite [ ako je objekt
crn ili slabo osvijetljen.
• Možete odabrati automatsko podešavanje razine
ekspozicije tako da za opciju [EXPOSURE] odaberete
[AUTO].
SPOT FOCUS
Moguće je odabrati i izoštriti točku izvan središta
kadra.
A Dodirnite točku koju želite izoštriti.
Pojavi se oznaka 9.
B Dodirnite [END].
C Dodirnite j.
Za automatsko izoštravanje dodirnite [AUTO] t
j u koraku 1.
• Izoštravanje objekta je lakše kad koristite funkciju zuma.
Pomaknite preklopku zuma prema T (telefoto) za
izoštravanje i zatim prema W (široki kut) za podešavanje
zuma pri snimanju. Kad želite snimiti objekt izbliza,
pomaknite preklopku zuma prema W (široki kut) za
potpuno povećanje slike i zatim je izoštrite.
• Minimalna potrebna udaljenost između kamkordera i
objekta uz izoštrenu sliku je oko 1 cm za širokokutno i
oko 80 cm za telefoto snimanje.
TELE MACRO
Ova funkcija je korisna za snimanje malih objekata,
primjerice cvijeća ili insekata. Budući da možete
snimiti izbliza udaljene objekte, vaša sjena ne smeta
slici i objekt je jasniji.
Kad opciju [TELE MACRO] podesite na [ON]
T\, zum (str. 22) se automatski pomjera u gornji
dio strane T (telefoto) te omogućuje snimanje
objekata izbliza, do oko 37 cm.
Za automatsko izoštravanje dodirnite [AUTO] t
[END].
• Ako podesite [SPOT FOCUS], opcija [FOCUS] se
automatski podesi na [MANUAL].
FOCUS
Sliku je moguće izoštriti ručno u skladu s uvjetima
snimanja. Koristite ovu funkciju kad želite izoštriti
određeni objekt.
A Dodirnite [MANUAL].
Pojavi se oznaka 9.
B Dodirnite \ (izoštravanje bliskih objekata)/]
(izoštravanje udaljenih objekata) za postizanje
oštrijeg fokusa. Oznaka m se pojavljuje kad ne
možete više izoštriti objekt u blizini, a oznaka R
kad ne možete više izoštriti objekt u daljini.
40
Za isključenje dodirnite [OFF] ili zum na strani W
(široki kut).
• Kad snimate udaljeni objekt, možda će ga biti teže
izoštriti i za to će trebati neko vrijeme.
• Ručno podesite fokus ([FOCUS] str. 40) kada ne možete
automatski.
FLASH SET
Ove postavke ne rade ukoliko koristite vanjske
bljeskalice (opcija) koje ne podržavaju sljedeća
podešenja.
x FLASH LEVEL
HIGH (( +)
Odaberite za jači intenzitet bljeskalice.
B NORMAL (()
LOW (( –)
Odaberite za slabiji intenzitet bljeskalice.
• Ovo podešenje vraća se na [NORMAL] ako odspojite
izvor napajanja na duže od pet minuta.
x REDEYE REDUC
Možete spriječiti efekt crvenih očiju aktiviranjem
bljeskalice prije snimanja.
Podesite [REDEYE REDUC] na [ON], zatim
pritisnite ( (bljeskalica) (str. 22) više puta za odabir
podešenja.
/ (automatsko smanjenje efekta): Prije glavnog
bljeska automatski se aktivira predbljesak kad na
mjestu snimanja nema dovoljno svjetla.
r
/( (aktivna bljeskalica): Bljeskalica i
predbljesak se koriste za svako snimanje, bez
obzira na uvjete osvjetljenja.
r
, (bez bljeskalice): Snimanje bez bljeskalice.
• Funkcija REDEYE REDUC neće proizvesti željeni
učinak kod određenih uvjeta snimanja.
SUPER NS (Super NightShot)
Slika se snima uz 16 puta veću osjetljivost u
odnosu na NightShot snimanje ako opciju [SUPER
NS] podesite na [ON] dok je preklopka
NIGHTSHOT (str. 22) također na ON.
S; i ["SUPER NIGHTSHOT"] se pojavljuju na
zaslonu.
Za povratak na uobičajenu postavku podesite
preklopku NIGHTSHOT na OFF.
• Ne koristite funkciju NightShot/[SUPER NS] na
svijetlim mjestima. To može uzrokovati nepravilnosti u
radu kamkordera.
• Nemojte prekrivati infracrveni senzor prstima ili drugim
predmetima. Uklonite konverzijsku leću (opcija) ako je
pričvršćena.
• Ako je automatsko izoštravanje otežano, ručno izoštrite
sliku ([FOCUS], str. 40).
• Brzina zatvarača kamkordera se mijenja ovisno o
svjetlini. Pokretljivost slike se također može smanjiti.
NS LIGHT (NightShot Light)
Kad snimate uz uporabu funkcija NightShot (str. 22)
ili [SUPER NS] (str. 41), možete snimiti jasnije
slike ako [NS LIGHT], koji emitira (nevidljive)
infracrvene zrake, podesite na [ON] (tvornička
postavka).
• Nemojte prekrivati infracrveni senzor prstima ili drugim
predmetima.
• Uklonite konverzijsku leću (opcija) ako je pričvršćena.
• Maksimalna udaljenost snimanja pomoću [NS LIGHT]
je oko 3 m.
COLOR SLOW S (Color Slow Shutter)
Ova funkcija omogućuje snimanje slike na kojoj su
boje vjernije izvornom prikazu ([COLOR SLOW S]
mora biti podešen na [ON]).
Na zaslonu se pojavljuje k i [COLOR SLOW
SHUTTER].
Za isključenje funkcije [COLOR SLOW S]
dodirnite [OFF].
• Brzina zatvarača kamkordera se mijenja, ovisno o
svjetlini. U toj fazi pokretni dijelovi slike mogu se
doimati usporeno.
• Ako je automatsko izoštravanje otežano, ručno izoštrite
sliku ([FOCUS], str. 40).
ZEBRA
Ova funkcija je korisna kao orijentir kod
podešavanja svjetline. Kad promijenite tvorničko
podešenje, prikazan je indikator /. Zebrasti
uzorak se ne snima.
nastavlja se ,
41
Izbornik CAMERA SET (nastavak)
B OFF
Zum do 10 T se izvodi optički.
70
20 (
Zebrasti uzorak se pojavi na zaslonu sa svjetlinom
od otprilike 70 IRE.
Zum do 10 T se izvodi optički, a do 20 T digitalno.
100
Zum do 10 T se izvodi optički, a do 120 x
digitalno.
Zebrasti uzorak se pojavi na zaslonu sa svjetlinom
od otprilike 100 IRE ili višom.
• Dio slike gdje je svjetlina oko 100 IRE ili viša može
ispasti preeksponiran.
• Zebrasti uzorak sačinjavaju dijagonalne linije koje se
pojave u dijelu zaslona gdje je razina svjetline jednaka
podešenoj.
SELF-TIMER
Self-timer počne snimati nakon otprilike 10
sekundi.
A Dodirnite g t [SELF-TIMER] t [ON] t
j.
Pojavi se 2.
B Pritisnite REC START/STOP za snimanje video
zapisa, ili PHOTO za snimanje slika. Za poništenje
odbrojavanja dodirnite [RESET].
Za isključenje self-timera odaberite [OFF] u
koraku 1.
• Također možete koristiti self-timer s daljinskim
upravljačem (str. 30).
DIGITAL ZOOM (digitalni zum)
Želite li tijekom snimanja na kasetu uvećati sliku
više od deset puta (tvorničko podešenje), možete
odabrati maksimalnu razinu zuma. Imajte na umu
da se kvaliteta slike smanjuje kad koristite digitalni
zum.
Desna strana skale pokazuje područje digitalnog
zumiranja. Područje zumiranja se pojavi kad
odaberete razinu zuma.
42
B OFF
Zebrasti uzorak nije prikazan.
120 (
STEADYSHOT
Ova funkcija je korisna kad želite ublažiti vibracije
kamkordera. (standardno podešenje je [ON]).
Opciju [STEADYSHOT] podesite na [OFF] (i)
kad koristite tronožac (opcija) ili konverzijsku leću
(opcija).
PROGRES.REC
Možete smanjiti zamućenje slike kad na kasete
snimate video zapise koje kanite prenijeti na
računalo kao fotografije. Podesite
[PROGRES.REC] na [ON] (25p). To je naročito
korisno za analiziranje snimaka brzih pokreta,
primjerice sportskih prizora. Za isključenje ovog
načina snimanja dodirnite [OFF].
Napomena o progresivnom snimanju
Kod normalnog TV emitiranja, zaslon je podijeljen
na 2 polja koja se prikazuju naizmjence, svaku 1/50
sekunde. Tako je u svakom trenutku prikazano
samo pola stvarne površine slike. Kod progresivnog
snimanja je slika u potpunosti prikazana u svim
pikselima. Slika snimljena u tom modu je jasnija,
no pokretni objekti mogu izgledati čudno.
• Pri snimanju pod fluorescentnom rasvjetom ili običnom
žaruljom, slika može titrati. Dodirnite [OFF] za povratak
na normalno snimanje.
Izbornik MEMORY SET
Postavke za Memory Stick Duo (QUALITY/IMAGE
SIZE/BURST/ALL ERASE/NEW FOLDER, itd.)
Tvornička podešenja označena su simbolom B.
Indikatori u zagradama se pojave kad je opcija
odabrana.
Za podrobnosti o odabiru opcija iz
izbornika pogledajte str. 34.
STILL SET
x \ BURST
Možete snimiti nekoliko fotografija za redom
pritiskom tipke PHOTO.
B OFF
Odaberite ako ne želite snimati kontinuirano.
NORMAL (q)
Odaberite za snimanje od 3 (veličina slike 2016 T
1512), 4 (veličina slike 1600 T 1200) do 21
(veličina slike 640 T 480) slike redom u
intervalima od približno 0,5 sekundi. Maksimalni
broj slika možete snimiti kad pritisnete i zadržite
tipku PHOTO.
HIGH SPEED (p)
Odaberite za snimanje do 32 slike (veličina slike
640 T 480) redom u intervalima od približno 0,07
sekundi.
x \ QUALITY
B FINE (FINE)
Odaberite za snimanje fotografija bolje kvalitete.
STANDARD (STD)
Odaberite za snimanje fotografija standardne
kvalitete.
x \ IMAGE SIZE
B 2016 ( 1512 (%)
Odaberite za jasno snimanje fotografije.
1600 ( 1200 (!)
Omogućuje snimanje većeg broja fotografija
razmjerno dobre kvalitete.
640 ( 480 (&)
Odaberite za snimanje maksimalnog broja
fotografija.
• Ako podesite 16:9 (wide) format slike, [IMAGE SIZE]
se automatski podešava na [2016 T 1134] (str. 17).
Kapacitet Memory Sticka Duo (MB) i broj slika
koje možete snimiti
Format slike 4:3
2016 T
1512*
%
1600 T
1200*
!
8MB
5
12
8
18
50
120
16MB
(isporučena)
10
24
16
37
96
240
32MB
20
48
32
75
190
485
64MB
40
98
65
150
390
980
128MB
82
195
130
300
780
1970
256MB
145
355
235
540
1400
3550
EXP. BRKTG (+)
Odaberite za snimanje tri slike za redom u
intervalima od približno 0,5 sekundi s različitim
ekspozicijama. Zatim je moguće usporediti tri slike
i odabrati onu s najboljom ekspozicijom.
• Bljeskalica ne radi tijekom neprekidnog snimanja
[BURST].
• Maksimalni broj slika snima se u self-timer načinu ili
kad koristite daljinski upravljač.
• Kad je odabrana opcija [HIGH SPEED], slike mogu
treptati ili gubiti boju.
• [EXP. BRKTG] ne radi ako na Memory Sticku ima
mjesta za manje od tri slike.
• Možete odabrati samo [NORMAL] i [EXP. BRKTG]
kad odaberete WIDE (16:9) format prikaza. Pri tome se
redom snimaju samo 3 slike (veličina slike 2016 T
1134).
640 T
480*
&
nastavlja se ,
43
Izbornik MEMORY SET (nastavak)
512 MB
1 GB
2016 T
1512*
%
1600 T
1200*
!
640 T
480*
&
300
720
480
1100
2850
7200
610
1450
980
2250
5900
14500
Format slike 16:9
2016 T 1134*
n
640 T 360*
Z
− Opcija [STANDARD] je odabrana za veličinu slike
[640 T 480] - oko 60 kB.
• Veličina slike za format 16:9 je:
− Opcija [FINE] je odabrana za veličinu slike
[2016 T 1134] - oko 1150 kB.
− Opcija [FINE] je odabrana za veličinu slike
[640 T 360] - oko 130 kB.
− Opcija [STANDARD] je odabrana za veličinu slike
[2016 T 1134] - oko 480 kB.
− Opcija [STANDARD] je odabrana za veličinu slike
[640 T 360] - oko 60 kB.
8MB
6
12
60
120
16MB
(isporučena)
13
32
115
240
32MB
27
65
240
485
64MB
54
130
490
980
128MB
105
260
980
1970
256MB
195
470
1750
3550
Kapacitet Memory Sticka Duo (MB) i vrijeme
snimanja (sati: minute: sekunde)
512MB
400
960
3600
7200
Format slike 4:3 ili 16:9
820
1950
7300
14500
1GB
* Gornji broj: Za kvalitetu slike je odabrana opcija
[FINE].
Donji broj: Za kvalitetu slike je odabrana opcija
[STANDARD].
• Kad koristite Memory Stick Duo tvrtke Sony
Corporation, broj snimljenih slika ovisit će o uvjetima
snimanja.
• Veličina slike za format 4:3 je:
− Opcija [FINE] je odabrana za veličinu slike
[2016 T 1512] - oko 1540 kB.
− Opcija [FINE] je odabrana za veličinu slike
[1600 T 1200] - oko 960 kB.
− Opcija [FINE] je odabrana za veličinu slike
[640 T 480] - oko 150 kB.
− Opcija [STANDARD] je odabrana za veličinu slike
[2016 T 1512] - oko 640 kB.
− Opcija [STANDARD] je odabrana za veličinu slike
[1600 T 1200] - oko 420 kB.
44
MOVIE SET
x ! IMAGE SIZE
B 320 ( 240 (#)
Odaberite za snimanje video zapisa visoke
rezolucije.
160 ( 112 ($)
Odaberite za duže vrijeme snimanja.
320 T 240
#
160 T 112
$
8MB
00:01:20
00:05:20
16MB
(isporučena)
00:02:40
00:10:40
32MB
00:05:20
00:21:20
64MB
00:10:40
00:42:40
128MB
00:21:20
01:25:20
256MB
00:42:40
02:50:40
512MB
01:25:20
05:41:20
1GB
02:50:40
11:22:40
• Kad koristite Memory Stick Duo tvrtke Sony
Corporation. Vrijeme snimanja ovisit će o uvjetima
snimanja.
: ALL ERASE
Briše sve slike s Memory Sticka Duo koje nisu
zaštićene od brisanja ili sve slike iz mape.
A Odaberite [ALL FILES] ili [CURRENT FOLDER].
[ALL FILES]: Odaberite za brisanje svih slika na
Memory Sticku Duo.
[CURRENT FOLDER]: Odaberite za brisanje svih
slika u odabranoj mapi.
B Dva puta dodirnite [YES] t t.
• Prije uporabe Memory Sticka Duo isključite zaštitu slika
pomoću graničnika na njemu (str. 104).
• Čak i ako obrišete sve slike u mapi, mapa se ne briše.
• Dok je na zaslonu prikazana poruka [: Erasing all
data...] nemojte:
− pomicati preklopku POWER ili pritisnuti neku od
tipaka.
− izbacivati Memory Stick Duo.
: FORMAT
Isporučeni Memory Stick Duo već je tvornički
formatiran i nije ga potrebno ponovo formatirati.
Dva puta dodirnite [YES] t t.
Formatiranje je gotovo. Brišu se sve slike.
• Dok je na zaslonu prikazana poruka [: Formatting...],
nemojte učiniti nešto od sljedećeg:
− pomaknuti preklopku POWER ili pritisnuti neku od
tipaka.
− izbaciti Memory Stick Duo.
• Formatiranjem se brišu svi podaci s Memory Sticka
Duo, uključujući zaštićene slike i novonačinjene mape.
FILE NO.
B SERIES
Odaberite za nastavak pridjeljivanja brojeva
datoteka redom čak i nakon zamjene Memory
Sticka. Pridjeljivanje brojeva datotekama počinje
iznova nakon izrade nove mape ili zamjene mape
za snimanje drugom.
RESET
Odaberite za resetiranje broja datoteke na 0001
nakon svake izmjene Memory Sticka Duo.
NEW FOLDER
Na Memory Sticku Duo je moguće načiniti novu
mapu (102MSDCF do 999MSDCF). Kad se mapa
popuni (maksimalno 9999 slika), automatski se
načini nova.
Dodirnite [YES] t t.
• Načinjene mape nije moguće obrisati u kamkorderu.
Potrebno je formatirati Memory Stick Duo (str. 45) ili ih
obrisati na računalu.
• Broj slika koje možete snimiti na Memory Stick Duo se
može smanjiti s povećanjem mapa.
REC FOLDER (mapa za snimanje)
Odaberite mapu za snimanje tipkama m/n i
dodirnite j.
• Tvornički podešena mapa za snimanje jest 101MSDCF.
• Kad snimite sliku u mapu ista mapa će postati
standardna mapa za reprodukciju.
PB FOLDER (mapa za reprodukciju)
Odaberite mapu za reprodukciju tipkama m/n i
dodirnite j.
45
Izbornik PICT.APPLI.
Specijalni efekti na slikama i dodatne funkcije za
snimanje/reprodukciju (PICT. EFFECT/SLIDE
SHOW/SMTH INT.REC/INT. REC-STL, itd.
Tvornička podešenja označena su simbolom B.
Indikatori u zagradama se pojave kad je opcija
odabrana.
Za podrobnosti o odabiru opcija iz
izbornika pogledajte stranu 34.
FADER
OVERLAP (samo odtamnjenje)
WIPE (samo odtamnjenje)
DOT FADER (samo odtamnjenje)
Trenutno snimljenim slikama možete dodati
sljedeće efekte:
A Odaberite željeni efekt i dodirnite j. Kad
odaberete [OVERLAP], [WIPE] ili [DOT FADER],
slika na kaseti se pohranjuje kao fotografija.
(Tijekom pohrane slike zaslon postane plav.)
B Pritisnite REC START/STOP.
Indikator zatamnjenja/odtamnjenja prestane treptati
i nestaje kad završi postupak.
Za poništenje postupka u koraku 1 dodirnite
[OFF].
zatamnjenje
odtamnjenje
WHITE FADER
BLACK FADER
MOSAIC FADER
Uporaba tražila
Možete podesiti [EXPOSURE] i [FADER] dok
koristite tražilo, a LCD zaslon je zakrenut za 180
stupnjeva i zatvoren tako da je okrenut prema van.
A Provjerite da li se uključila žaruljica CAMERATAPE ili CAMERA-MEMORY.
B Zatvorite LCD ploču dok je zaslon okrenut prema
vani.
Pojavi se k.
C Dodirnite k.
Na zaslonu se pojavi [Set LCD off?].
D Dodirnite [YES].
LCD zaslon je isključen.
E Dodirnite LCD zaslon dok provjeravate prikaz u
tražilu.
Prikazuje se [EXPOSURE] itd.
F Dodirnite tipku koju želite podesiti.
[EXPOSURE]: Podesite tipkama [/\ i
dodirnite j.
[FADER]: Dodirnite više puta za odabir efekta
(samo svijetli žaruljica CAMERA-TAPE).
l: Uključuje se LCD zaslon.
Za sakrivanje tipaka dodirnite j.
MONOTONE
Kod odtamnjenja slika se postupno mijenja iz crno
bijele u sliku u boji.
Kod zatamnjenja slika se mijenja iz slike u boji u
crno bijelu.
SLIDE SHOW
Slike pohranjene na Memory Stick Duo (ili u
odabranu mapu) je moguće reproducirati u obliku
prezentacije (slide show).
A Dodirnite y t [PB FOLDER].
46
B Odaberite [ALL FILES (,)] ili [CURRENT
FOLDER (-)], zatim dodirnite j.
Ako odaberete [CURRENT FOLDER (-)], sve
slike u mapi za reprodukciju (koju ste odabrali u
opciji [PB FOLDER] (str. 45) se reproduciraju
redom.
C Dodirnite [REPEAT].
D Odaberite [ON] ili [OFF] i zatim j.
Za ponavljanje prezentacije odaberite [ON (|)].
Odaberite OFF za samo jednu prezentaciju.
E Dodirnite [END] t [START].
Za isključenje prezentacije dodirnite [END]. Za
pauzu reprodukcije dodirnite [PAUSE].
• Moguće je odabrati prvu sliku za prezentaciju tako da
prije dodira tipke [START] dodirnete [/\.
• Ako za prezentaciju odaberete video zapise, možete
ugoditi njihovu glasnoću dodirom na |
(smanjenje)/= (pojačavanje).
SLOW SHUTTR* Brzina zatvarača (1 je 1/25, 2
je 1/12, 3 je 1/6, 4 je 1/3).
OLD MOVIE*
Nije potrebno podešavati.
* Dostupno samo tijekom snimanja.
C Dodirnite j.
Pojavi se oznaka '.
Za isključenje [D. EFFECT] (digitalnog efekta)
odaberite [OFF] u koraku 1.
CINEMA EFFECT (cinematic effect)
Slikama možete dodati kinematografski ugođaj tako
da ih podesite u format 16:9 i progresivni mod.
DELAY MOTION (delay motion)
Možete snimati video zapis s efektom ponavljanja.
STILL
U video zapis možete umetnuti fotografiju.
D. EFFECT (digitalni efekt)
Možete dodati digitalni efekt snimkama.
A Dodirnite željeni efekt .
B Podesite efekt dodirom tipaka [/\ i
dodirnite j.
Kada dodirnete [STILL] ili [LUMI. KEY] i j,
slika vidljiva na zaslonu pohranjuje se kao
fotografija.
Efekt
FLASH (flash motion)
Možete snimati video zapise objekta koji se brzo
kreće (efekt stroboskopa).
LUMI. KEY (luminance key)
Svjetliji dio prethodno snimljene fotografije,
primjerice pozadina iza osobe, zamjenjuje se video
zapisom.
Parametri za podešavanje
CINEMA EFECT* Nije potrebno podešavanje.
DELAY MOTION Brzina ponavljanja
STILL
Stupanj prozirnosti
fotografija koje dodajete
video zapisima.
FLASH
Interval reprodukcije sliku po
sliku.
LUMI. KEY
Sastav boje područja
fotografije koje se zamjenjuje
video zapisom.
TRAIL
Vrijeme nestajanja sporedne
slike.
TRAIL
Možete snimati sliku tako da sporedna slika
postepeno nestaje u obliku traga.
nastavlja se ,
47
Izbornik PICT.APPLI. (nastavak)
SLOW SHUTTR (slow shutter)
Možete smanjiti brzinu zatvarača. Ovaj način je
pogodan za osvjetljenje tamnih slika.
• Ručno izoštrite sliku pomoću tronošca budući da je
automatsko izoštravanje otežano kad odaberete [SLOW
SHUTTR]. ([FOCUS], str. 40).
OLD MOVIE
Zapisi izgledaju kao stari video zapisi.
• Ne možete promijeniti u drugi digitalni efekt tijekom
snimanja slika na kasetu s odabranim [CINEMA
EFECT].
• Funkcija digitalnog efekta nije raspoloživa prilikom
uporabe zuma s odabranom opcijom [DELAY
MOTION].
• Preporuča se da s funkcijom [DELAY MOTION]
koristite tronožac.
• Ne možete odabrati format slike 16:9/4:3 za [OLD
MOVIE].
• Na kasetu u kamkorderu ne možete snimiti slike
editirane uporabom specijalnih efekata.
• Nije moguće dodati efekt ubačenim slikama. Također
nije moguće gledati slike editirane putem a DV
priključka.
• Slike editirane uporabom specijalnih efekata možete
pohraniti na Memory Stick Duo (str. 61) ili ih snimiti na
drugu kasetu (str. 59).
PICT. EFFECT (efekti slike)
Prije ili nakon snimanja slici je moguće dodati
posebne efekte. Kad odaberete efekt, pojavi se
simbol ).
B OFF
Odaberite ako ne želite koristiti efekte.
NEG.ART
Slika je kao na negativu.
SEPIA
Slika je prikazana u smeđim tonovima.
B&W
Slika je crno-bijela.
48
SOLARIZE
Slika izgleda poput crteža sa snažnim kontrastom.
PASTEL
Slika izgleda kao blijedi pastelni crtež.*
MOSAIC
Slika je mozaična.*
* Ovaj efekt je raspoloživ samo tijekom snimanja.
• Nije moguće dodati efekte slikama ubačenim s vanjskih
izvora. Također nije moguća reprodukcija slika kojima
ste dodali efekte slike putem a DV priključka.
• Slike kojima ste dodali efekt možete kopirati na Memory
Stick Duo (str. 61) ili na drugu kasetu (str. 59).
FRAME REC (snimanje sliku po sliku)
Slike možete snimati s animiranim efektom
zaustavljenih pokreta, snimajući kadrove
naizmjenično i malo pomičući objekt. Kako biste
spriječili potresanje kamkordera, upravljajte njime
uporabom daljinskog upravljača.
A Dodirnite [ON] (") t j t t.
B Pritisnite REC START/STOP.
Snima se slika (otprilike 6 kadrova) i kamkorder
uđe u pripravno stanje.
D Pomaknite objekt i ponovite korak 2.
• Preostalo vrijeme vrpce neće biti prikazano točno.
• Posljednja scena će biti duža od ostalih.
SMTH INT. REC (snimanje u intervalima)
Kamkorder snima po jedan okvir slike u odabranim
intervalima i pohranjuje ih u memoriju dok ih ne
bude nekoliko. Ova funkcija je korisna ako želite
zabilježiti kretanje oblaka ili promjene dnevnog
svjetla. Zatim se ti okviri snimaju na kasetu
odjednom i kod reprodukcije se postiže efekt pretapanja. Tijekom ovog postupka spojite kamkorder na
napajanje pomoću isporučenog AC adaptera.
INT. REC-STL
(snimanje slika u intervalu)
Kamkorder snima fotografije u odabranim
intervalima i pohranjuje ih na Memory Stick Duo.
Ova funkcija je korisna ako želite zabilježiti
kretanje oblaka ili promjene dnevnog svjetla.
[a]: Snimanje
[b]: Interval
[a]: Snimanje
[b]: Interval
A Dodirnite y t [/\ za odabir željenog
intervala (od 1 do 120 sekundi) t j.
B Dodirnite [REC START].
Snimanje počinje i indikator z mijenja boju u
crvenu.
Za prekid snimanja u intervalima u koraku 2
dodirnite [REC STOP].
Za nastavak dodirnite [REC START].
Za zaustavljanje snimanja u intervalima dodirnite
[REC STOP] a zatim [END].
• Nekoliko snimljenih okvira se pohranjuje na kasetu
nakon uporabe funkcije END SEARCH, ovisno o dužini
intervala.
• Nemojte isključivati kamkorder ili odspajati izvor
napajanja dok je na zaslonu prikazana poruka.
• Kamkorder snima nekoliko okvira za prve ili posljednje
snimke.
• Snimanje u intervalima se zaustavlja nakon približno 12
sati od početka snimanja.
• Zvuk se ne snima.
• Ako se baterija istroši, možda se neće snimiti posljednjih
nekoliko okvira.
• U intervalima može doći do odstupanja.
• Ako ručno izoštrite sliku, možete snimati jasne slike čak
i kod promjene svjetla ([FOCUS], str. 40).
• Tijekom snimanja je moguće isključiti zvučne signale.
A Dodirnite y t željeni vremenski interval (1,5
ili 10 minuta) t j t [ON] t j t t.
B Pritisnite PHOTO do kraja.
Oznaka 0 prestaje treptati i počinje snimanje u
intervalima.
Za isključenje snimanja u intervalima u koraku 1
odaberite [OFF].
DEMO MODE
Tvornička postavka je [ON] i omogućuje vam
demo prikaz u trajanju oko 10 minuta nakon
vađenja kasete i Memory Sticka Duo iz kamkordera
i pomaka preklopke POWER prema dolje za
uključenje žaruljice CAMERA-TAPE.
• Prikaz mogućnosti se prekida u dolje navedenim
slučajevima.
− Kad tijekom prikaza mogućnosti dodirnete zaslon.
(Prikaz mogućnosti se pokreće ponovo za približno
deset minuta.)
− Kad uložite kasetu ili Memory Stick.
− Kad je odabran neki drugi način rada osim CAMERATAPE.
− Kad je preklopka NIGHTSHOT podešena na ON.
PRINT
Pogledajte str. 65.
49
Izbornik EDIT/PLAY
Postavke za editiranje ili reprodukciju u različitim
načinima (VAR.SPD PB/END SEARCH, itd).
Tvornička podešenja označena su simbolom B.
Indikatori u zagradama se pojave kad je opcija
odabrana.
Za podrobnosti o odabiru opcija iz
izbornika pogledajte stranu 34.
, VAR.SPD PB (brzine reprodukcije)
Dok gledate video zapise možete odabrati brzinu
reprodukcije.
A Tijekom reprodukcije dodirnite sljedeće tipke:
Za
Dodirnite
promjenu smjera
reprodukcije*
: (okvir)
usporenu
reprodukciju**
}
Za obrnuti smjer:
: (okvir) t
}.
dvostruko bržu
reprodukciju
< (dvostruko brže)
Za obrnuti smjer:
: (okvir) t
< (dvostruko brže)
reprodukciju sliku
po sliku
= (okvir) u pauzi
reprodukcije.
Za obrnuti smjer:
: (okvir) tijekom
reprodukcije sliku po sliku.
* U sredini, pri vrhu ili dnu zaslona se pojavljuju
vodoravne linije. To nije kvar.
** Kod izlaznog signala iz a DV priključka usporena
reprodukcija se neće odvijati ravnomjerno.
B Dodirnite p i zatim t.
Za povratak na normalnu reprodukciju, dva puta
dodirnite } (reprodukcija/pauza) (jednom
tijekom reprodukcije sliku po sliku).
• Snimljeni zvuk se ne čuje. Također je moguća pojava
mozaičkih uzoraka prethodnih slika.
50
, REC CTRL (kontrola za snimanje
video zapisa)
Pogledajte str. 60.
AUD DUB CTRL (snimanje zvuka)
Pogledajte str. 63.
: REC MOVIE (kontrola za snimanje)
Pogledajte str. 61.
BURN DVD
Kad je kamkorder spojen na osobno računalo Sony
serije VAIO, pomoću ove funkcije je moguće
jednostavno snimiti sliku s kasete na DVD. (Direct
Access to "Click to DVD"). Podrobnosti potražite u
poglavlju "Snimanje DVD-a" (Direct Access to
"Click to DVD" (str. 75).
BURN VCD
Kad je kamkorder spojen na osobno računalo,
pomoću ove funkcije je moguće jednostavno
snimiti sliku s kasete na CD-R-disk (izravni pristup
značajci Video CD Burn). Podrobnosti potražite u
isporučenim uputama za rad s računalom.
END SEARCH
EXEC
Posljednja snimljena slika reproducira se oko pet
sekundi i zatim se reprodukcija automatski
zaustavlja.
CANCEL
Odaberite za isključenje funkcije [END SEARCH].
Izbornik STANDARD SET
Postavke tijekom snimanja na kasetu i druge
osnovne postavke (REC MODE/MULTI-SOUND/LCD/
VF SET/DISP OUTPUT/USB, itd.)
Tvornička podešenja označena su simbolom B.
Indikatori u zagradama se pojave kad je opcija
odabrana.
Za podrobnosti o odabiru opcija iz
izbornika pogledajte stranu 34.
,REC MODE (način snimanja)
B SP (1)
Odaberite za snimanje u SP (standardna
reprodukcija) načinu na kasetu.
LP (2)
Odaberite za produženje vremena snimanja do 1,5
puta u odnosu na SP način (Long Play).
• Prilikom reprodukcije zapisa snimljenih u LP načinu na
drugom kamkorderu ili videorekorderu mogu se pojaviti
mozaične smetnje i zvuk može biti isprekidan.
• Ako na jednu kasetu snimate u SP i LP načinu, slika pri
reprodukciji može biti izobličena ili vremenska oznaka
između zapisa neće biti točna.
1
Reprodukcija s glavnim ili zvukom u lijevom
kanalu.
2
Reprodukcija sa sporednim ili zvukom u desnom
kanalu.
• U ovom kamkorderu je moguća reprodukcija kasete s
dvostrukim zvukom, ali takav zvuk nije moguće snimati.
• Odspojite li izvor napajanja na duže od pet minuta,
podešenje se vraća na [STEREO].
AUDIO MIX
Tijekom reprodukcije možete nadzirati zvuk
snimljen na kasetu s drugog uređaja ili funkcijom
4CH MIC.
Kod reprodukcije dosnimljenog zvuka
Pogledajte str. 63.
Kod reprodukcije 4CH MIC snimke
AUDIO MODE
B 12BIT
Odaberite za snimanje u 12-bitnom načinu (dva
stereo zvuka).
16BIT (^16b)
Odaberite za snimanje u 16-bitnom načinu (jedan
stereo zvuk visoke kvalitete).
VOLUME
Pogledajte str. 21.
MULTI-SOUND
Moguće je odabrati način reprodukcije zvuka
snimljenog pomoću drugih uređaja s dvostrukim
zvučnim zapisom ili stereo zvukom.
Dodirnite +/, za podešavanje balansa između
zvuka prednjih i stražnjih kanala. Zatim dodirnite
j. Možete nadzirati zvuk prednjeg kanala na
strani +, a zvuk stražnjeg kanala na strani ,. Vaš
kamkorder ne može reproducirati 4-kanala zvuka
istovremeno jer podržava samo 2-kanalni izlaz
zvuka. Kad podesite skalu balansa zvuka u sredinu,
razina zvuka prednjih i stražnjih kanala je jednaka.
Podešeni balans zvuka vrati se na početnu
vrijednost otprilike 5 minuta nakon odspajanja
baterije ili drugog izvora napajanja.
B STEREO
Reprodukcija zapisa s glavnim i sporednim
zvukom (ili stereo zvukom).
nastavlja se ,
51
Izbornik STANDARD SET (nastavak)
EXT SUR MIC
(vanjski surround mikrofon)
Primjenom sljedećeg postupka možete postići 5.1kanalni surround zvuk. Pri tome vam treba dodatno
nabavljivi mikrofon i Sony VAIO računalo.
Snimanje
Spojite mikrofon ECM-HQP1 (opcija) na
kamkorder i započnite snimanje.
Snimite istovremeno četiri audio kanala (prednji
lijevi, prednji desni, stražnji lijevi i stražnji desni).
r
Izrada DVD-a
Izradite DVD s 5.1-kanalnim surround zvukom na
Sony VAIO računalu uporabom funkcije "Click to
DVD" (Ver.2.0 ili novija).
r
Reprodukcija
Reproducirajte izrađeni DVD na 5.1-kanalnom
kućnom kinu.
A Spojite ECM-HQP1 mikrofon (opcija) na
priključak za pribor. Za podrobnosti pogledajte
upute priložene uz mikrofon.
B Odaberite podešenje zvuka.
B 4CH MIC (o ^4ch-12b)
LCD/VF SET
Ovaj postupak neće utjecati na snimljenu sliku.
x LCD BRIGHT
Možete podesiti svjetlinu LCD zaslona.
Sa spojenim mikrofonom (opcija) snima se 4kanalni zvuk, tj. prednji lijevi/desni kanal i stražnji
lijevi/desni kanal istovremeno.
A Svjetlinu podesite tipkama [/\.
B Dodirnite j.
WIDE STEREO (])
x LCD BL LEVEL
Snima dvokanalni zvuk koji je intenzivniji ukoliko
spojite mikrofon (opcija).
Moguće je podesiti svjetlinu LCD zaslona.
STEREO
Snima uobičajen stereo zvuk.
• Ovaj priručnik opisuje postupak snimanja. Za
podrobnosti o izradi DVD-a (funkcija "Click to DVD")
pogledajte str. 68 ili pogledajte "First Step Guide" na
isporučenom CD-ROM-u (str. 75).
52
• Za snimanje [4CH MIC] ili [WIDE STEREO] zvuka
trebate kompatibilan dodatni pribor, primjerice ECMHQP1 mikrofon (opcija).
• Zvuk se snima kao [STEREO] ako niste spojili
mikrofon, čak i ako odaberete drugo podešenje.
• Zvuk se snima u 12-bitnom modu u [4CH MIC]. Ako je
opcija [AUDIO MODE] podešena na [16BIT(^
^16b)],
automatski se prebacuje u 12-bitni mod. Podešenje audio
moda se vrati na prethodne vrijednosti ako ga
promijenite iz [4CH MIC] na [WIDE STEREO] ili
[STEREO].
• Snimljeni zvuk prednjih i stražnjih kanala možete
provjeriti nakon snimanja ([AUDIO MIX], str. 51).
• Kamkorder ne može reproducirati 5.1-kanalni surround
zvuk.
• Za izradu DVD-a s 5.1-kanalnim surround zvukom,
trebate softver i uređaj koji podržava tu funkciju. U
slučaju Sonyjevih proizvoda, računala serije VAIO s
instaliranim softverom "Click to DVD" (Ver.2.0 ili
novija) podržava tu funkciju.
• Neki aplikacijski softver isporučen s VAIO računalom
ne omogućuje signal 4CH MIC REC snimanja.
B NORMAL
Standardna svjetlina.
BRIGHT
Odaberite za svjetliji LCD zaslon.
• Kad spojite kamkorder na vanjske izvore napajanja,
automatski se bira [BRIGHT].
• Kad odaberete [BRIGHT], vijek trajanja baterije se
smanjuje za oko 10% tijekom snimanja.
x LCD COLOR
Dodirnite [/\ za podešavanje boje na LCD
zaslonu.
VIDEO INPUT
Kad spojite kamkorder na drugi uređaj pomoću
isporučenog A/V kabela, odaberite vrstu utikača
koji ćete koristiti.
B VIDEO
Spajanje preko video priključka A/V kabela
(isporučen).
Slabiji intenzitet
Jači intenzitet
x VF B.LIGHT
Moguće je podesiti svjetlinu tražila.
B NORMAL
Standardna svjetlina.
BRIGHT
Odaberite za svjetlije tražilo.
• Kad spojite kamkorder na vanjske izvore napajanja,
automatski se bira [BRIGHT].
• Kad odaberete [BRIGHT], vijek trajanja baterije se
smanjuje za oko 10% tijekom snimanja.
x VF WIDE DISP
Možete odabrati kako će slika izgledati u tražilu
kad je odabran format 16:9.
B LETTER BOX
Uobičajeno podešenje (standardni format slike)
SQUEZE
Vertikalno proširuje sliku tako da se u gornjem i
donjem dijelu zaslona pojavljuju crne linije kod
formata 16:9.
A/V t DV OUT
Kad [AV t DV OUT] (3)podesite na
[ON], na kamkorder je moguće spojiti digitalni
uređaj i pretvoriti signal sa spojenih uređaja u
odgovarajući signal na kamkorderu. Za podrobnosti
pogledajte str. 78.
S VIDEO
Spajanje preko S VIDEO priključka A/V kabela i S
VIDEO kabela(isporučen).
TV TYPE
Pogledajte str. 32.
USB-CAMERA
Moguće je spojiti USB kabel na kamkorder i
gledati sliku na zaslonu kamkordera ili računala
(USB Streaming). Podrobnosti potražite u uputama
na isporučenom CD-ROM-u (str. 68).
USB-PLY/EDT (USB-Play/Edit)
Odaberite ovu opciju kad gledate slike pohranjene
na računalu (str. 68) ili kamkorderu ili kad spojite
kamkorder na pisač kompatibilan sa PictBridge
tehnologijom pomoću USB kabela (isporučen)
(str. 65).
B STD-USB
Odaberite za gledanje slike s Memory Sticka.
PictBridge
Pogledajte str. 65.
USB STREAM
Odaberite za gledanje slike s kasete.
DISP GUIDE
Pogledajte str. 13.
nastavlja se ,
53
Izbornik STANDARD SET (nastavak)
GUIDEFRAME
Moguć je prikaz okvira za provjeru je li objekt u
kadru vodoravno ili okomito. Podesite
[GUIDEFRAME] na [ON]. Okvir se ne snima. Za
isključenje okvira pritisnite DISP/BATT INFO.
DATA CODE
Prikaz informacija koje se automatski pohranjuju
tijekom snimanja (data code).
, REMAINING
B AUTO
Odaberite za prikaz preostalog kapaciteta kasete na
8 sekundi u sljedećim slučajevima:
• Kad preklopku POWER podesite na PLAY/EDIT ili
CAMERA-TAPE dok je uložena kaseta.
• Kad dodirnete } (reprodukcija/pauza).
ON
Odaberite za trajni prikaz indikatora preostale
kasete.
B OFF
Odaberite za isključenje prikaza podataka o
snimanju.
DATE/TIME
Prikaz datuma i vremena.
CAMERA DATA (ispod)
Odaberite za prikaz podataka o podešenju
kamkordera. Ovu opciju ne možete odabrati
tijekom uporabe funkcije Easy Handycam.
REMOTE CTRL (daljinski upravljač)
Tvornička postavka je [ON] i omogućuje uporabu
daljinskog upravljača (str. 30).
• Odaberite [OFF] za isključenje daljinskog upravljača za
sprečavanje reakcije kamkordera na naredbe daljinskog
upravljača drugog videorekordera.
• Podešenje se vraća na [ON] ako odspojite izvor
napajanja na duže od pet minuta.
REC LAMP (žaruljica snimanja)
Ova se žaruljica neće uključiti tijekom snimanja
kad opciju podesite na [OFF]. (Tvornička postavka
je [ON].)
A
B
C
D
E
F
Funkcija SteadyShot isključena*
Ekspozicija*
Ravnoteža bijele boje*
Glasnoća*
Brzina zatvarača
Otvor blende
* Pojavljuje se samo tijekom reprodukcije kasete.
• Podaci o podešenju kamkordera nisu vidljivi tijekom
reprodukcije video zapisa na Memory Sticku Duo.
• Vrijednosti podešenja ekspozicije (0EV), brzine
zatvarača i otvora blende se pojavljuju tijekom
reprodukcije slike s Memory Sticka Duo.
• Kod slike snimljene s bljeskalicom (opcija) pojavi se
oznaka (.
• Kod prikaza slike DATE/TIME datum i vrijeme su
prikazani na istom mjestu. Ako snimite sliku bez
podešavanja sata, pojavit će se [-- -- ----] i [--:--:--].
54
BEEP
B ON
Melodija se oglašava kad pokrenete/prekinete
snimanje ili dodirujete zaslon.
OFF
Isključenje melodije.
Izbornik TIME/LANGU.
(CLOCK SET/WORLD TIME/LANGUAGE)
DISP OUTPUT
Za podrobnosti o odabiru opcija iz
izbornika pogledajte stranu 34.
B LCD PANEL
Odaberite za prikaz informacija poput vremenske
oznake na LCD zaslonu i u tražilu.
CLOCK SET
Pogledajte str. 14.
V-OUT/PANEL
Odaberite za prikaz informacija poput vremenske
oznake na TV zaslonu, LCD zaslonu i u tražilu.
MENU ROTATE
B NORMAL
Odaberite za listanje opcija izbornika prema dolje
dodirom na m.
OPPOSITE
Odaberite za listanje opcija izbornika prema gore
dodirom na m.
A.SHUT OFF (automatsko isključenje)
B 5 min
Protekne li približno pet minuta bez pokretanja
neke od funkcija, kamkorder se automatski
isključuje.
WORLD TIME
Kad koristite kamkorder u inozemstvu, moguće je
podesiti vremensku razliku dodirom tipaka
[/\ i uskladiti točno vrijeme s razlikom.
Podesite li razliku na 0, sat se vraća na izvorno
podešeno vrijeme.
LANGUAGE
Moguće je odabrati jezik izbornika na zaslonu.
Raspoloživi su sljedeći jezici: engleski,
pojednostavljeni engleski, tradicionalni kineski,
pojednostavljeni kineski, francuski, španjolski,
portugalski, njemački, nizozemski, talijanski, grčki,
ruski, arapski, perzijski ili tajlandski.
• Kamkorder nudi opciju [ENG[SIMP]] (pojednostavljeni
engleski) ukoliko ne možete pronaći svoj materinji jezik.
NEVER
Odaberite za isključenje funkcije automatskog
isključenja.
• Kad spojite kamkorder na mrežno napajanje, opcija
[A.SHUT OFF] se automatski podesi na [NEVER].
CALIBRATION
Pogledajte str. 110.
55
Podešavanje izbornika
Personal
U ovaj izbornik možete dodati često korištene
opcije ili ih razvrstati željenim slijedom za svaki
položaj preklopke POWER. To je vrlo korisno za
naredbe koje najčešće koristite.
Brisanje opcija izbornika
1 Dodirnite g t [P-MENU SET UP] t
[DELETE].
Dodavanje opcija izbornika
Moguće je dodati do 28 opcija izbornika za svaki
od načina rada (položaj preklopke POWER).
Želite li ih dodati još, potrebno je obrisati manje
važne opcije izbornika.
Ako željeni izbornik nije prikazan na zaslonu,
dodirnite h/i.
1 Dodirnite g t [P-MENU SET UP] t
[ADD].
Ako željeni izbornik nije prikazan na zaslonu,
dodirnite h/i.
2 Dodirnite opciju izbornika koju želite
obrisati.
2 Dodirnite m/n za odabir kategorije
izbornika i dodirnite j.
3 Dodirnite [YES] t t.
• Nije moguće obrisati [MENU] i [P-MENU SET
UP].
3 Dodirnite m/n za odabir opcije
izbornika i dodirnite j t [YES] t t.
Izbornik se dodaje na kraj liste.
56
Podešavanje slijeda opcija unutar
izbornika Personal
1 Dodirnite g t [P-MENU SET UP] t
[SORT].
Ako željeni izbornik nije prikazan na zaslonu,
dodirnite h/i.
2 Dodirnite opciju izbornika koju želite
premjestiti.
3 Dodirnite m/n za pomicanje opcije
izbornika na željeno mjesto.
4 Dodirnite j.
Želite li razvrstati još opcija, ponovite korake od
2 do 4.
5 Dodirnite [END] t t.
• Nije moguće pomaknuti [P-MENU SET UP].
Inicijaliziranje podešenja izbornika
Personal (Reset)
Dodirnite g t [P-MENU SET UP] t
[RESET] t [YES] t [YES] t t.
Ako željeni izbornik nije prikazan na zaslonu,
dodirnite h/i.
57
Spajanje na videorekorder ili TV prijemnik
Spojite kamkorder na zidnu utičnicu pomoću isporučenog AC adaptera (str. 8). Također pogledajte upute za
uporabu uređaja koje namjeravate spojiti.
A/V priključak
AUDIO/VIDEO
priključci
(žuti)
(bijeli)
(crveni)
Videorekorderi ili
TV prijemnici
Na S VIDEO priključak
Na i.LINK
(IEEE1394)
priključak
Uređaj kompatibilan
s funkcijom i-LINK
Na a DV priključak
{: Tok signala
A A/V spojni kabel (isporučen)
Isporučeni A/V kabel spojite na kamkorder. A/V
priključak je istovremeno ulaz i izlaz, ovisno o načinu
rada.
B A/V spojni kabel sa S VIDEO priključkom
(opcija)
Kad spajate drugi uređaj putem S VIDEO priključka,
koristeći A/V spojni kabel sa S VIDEO kabelom
(opcija), slike će se reproducirati vjernije nego kod
povezivanja isporučenim A/V kabelom.
Spojite bijeli i crveni priključak (lijevi/desni audio) i S
VIDEO priključak (S VIDEO kanal) A/V kabela
(opcija). U tom slučaju nije potreban žuti (standardni
video) utikač. Spojite li samo S VIDEO utikač, neće se
čuti zvuk.
58
C i.LINK kabel (opcija)
Za spajanje kamkordera s drugim uređajem koristite
i.LINK kabel (opcija). Signali zvuka i slike prenose se
digitalno, a rezultat su visokokvalitetne slike. Obratite
pozornost da nije moguće zasebno snimati sliku i
zvuk.
• Spojite A/V kabel na izlazni priključak uređaja s kojeg
snimate ili na ulazni priključak uređaja na koji snimate s
kamkordera.
• Kad spajate kamkorder na mono uređaj, spojite žuti
utikač A/V kabela na video priključak, a crveni (desni
kanal) ili bijeli (lijevi kanal) utikač na audio priključak
videorekordera ili TV prijemnika.
• Kad uređaj spojite pomoću A/V kabela (isporučenog),
podesite [DISP OUTPUT] na [LCD PANEL] (tvornička
postavka) (str. 55) kako se prikaz na zaslonu ne bi
miješao sa slikama.
Snimanje na druge uređaje,
npr. videorekorder, DVD
rekorder, itd.
Moguće je kopirati i editirati sliku s kamkordera na
druge uređaje za snimanje (poput videorekordera ili
DVD rekordera).
1 Spojite videorekorder/DVD rekorder na
kamkorder.
Za podrobnosti pogledajte str. 58.
2 Pripremite videorekorder/DVD rekorder
za snimanje.
• Putem a DV priključka ne možete snimiti:
− indikatore;
− [PICT. EFFECT] (str. 48), [D. EFFECT] (str. 47) ili
PB zum (str. 23);
− naslove snimljene u kamkorderu.
• Za snimanje datuma/vremena i podataka o podešenju
kamkordera kod povezivanja A/V spojnim kabelom
(isporučen), uključite njihov prikaz na zaslonu (str. 54).
• Koristite li i.LINK kabel (opcija), informacije o
snimanju (datum/vrijeme/podešenja kamkordera) možda
neće biti prikazane ili snimljene, što ovisi o uređaju ili
aplikaciji.
• Koristite li i.LINK kabel (opcija), snimljena slika u
pauzi može imati smetnje tijekom snimanja na
videorekorder.
Kad snimate na videorekorder, stavite kasetu za
snimanje.
Kad snimate na DVD rekorder, stavite DVD za
snimanje.
Ako videorekorder ima preklopku za odabir
ulaza, odaberite njome odgovarajući na ulaz
(primjerice video 1, video 2, itd.).
3 Pripremite kamkorder za reprodukciju.
Stavite snimljenu kasetu.
Podesite [TV TYPE] (str. 32) u skladu s
uređajem za reprodukciju (TV, itd.).
4 Pokrenite reprodukciju na kamkorderu i
snimanje na videorekorderu/DVD
rekorder.
Pogledajte upute za uporabu priključenog
uređaja za snimanje.
5 Po završetku, zaustavite snimanje na
kamkorderu i videorekorderu/DVD
rekorderu.
59
Snimanje slika s
videorekordera ili TV-a
Moguće je snimati slike ili TV programe s
videorekordera ili TV prijemnika na kasetu ili na
Memory Stick Duo uložen u kamkorder. Također
možete snimiti prizor kao fotografiju na Memory
Stick Duo.
Stavite kasetu ili Memory Stick Duo za snimanje u
kamkorder.
• Kamkorder može snimati samo s PAL izvora.
Primjerice, francuski video ili TV programi (SECAM)
neće se snimiti ispravno. Detalje o TV sustavima
potražite na str. 102.
• Koristite li 21-pinski adapter za PAL izvor, potreban
vam je dvosmjerni 21-pinski adapter (opcija).
• Nije moguće snimati s TV prijemnika koji nema izlazni
priključak.
Snimanje video zapisa
1 Spojite TV prijemnik ili videorekorder na
5 Pokrenite reprodukciju kasete u
videorekorderu ili odaberite TV program.
Slika koja se reproducira na spojenom uređaju
pojavi se na LCD zaslonu kamkordera.
6 Dodirnite [REC START] na dijelu od
kojeg želite početi snimanje.
7 Zaustavite snimanje.
Kad snimate na kasetu, dodirnite ] (STOP)
ili [REC PAUSE].
Kad snimate na kasetu Memory Stick Duo,
dodirnite [REC STOP].
8 Dodirnite p t t.
kamkorder.
Za podrobnosti o spajanju pogledajte str. 58.
• Kad koristite A/V spojni kabel (isporučen), spojite
ga na izlazni priključak drugog uređaja.
• Kad spojite kamkorder i druge uređaje i.LINK
kabelom, pojavi se indikator DVIN. (Taj se indikator
može pojaviti i na TV zaslonu.)
2 Ako snimate s videorekordera, stavite
kasetu.
3 Pomaknite preklopku POWER u položaj
PLAY/EDIT.
4 Podesite kamkorder za snimanje video
zapisa.
Kad snimate na kasetu, dodirnite g t
[,REC CTRL] t [REC PAUSE].
Kod snimanja na Memory Stick Duo dodirnite
g t [MENU] t
(EDIT/PLAY) t
[:REC MOVIE].
60
Snimanje fotografija
1 Izvedite korake od 1 do 3 iz opisa
"Snimanje video zapisa".
2 Pokrenite reprodukciju video zapisa ili
odaberite željeni TV program.
Slika s videorekordera ili TV-a se pojavi na
LCD zaslonu kamkordera.
3 Lagano pritisnite tipku PHOTO na
prizoru kojeg želite snimiti. Provjerite
sliku i pritisnite tipku do kraja.
Snimanje s kasete na
Memory Stick Duo
Na Memory Stick Duo je moguće snimati video
zapise ili fotografije. Prije postupka stavite
snimljenu kasetu i Memory Stick Duo u kamkorder.
1 Pomaknite preklopku POWER dok se ne
uključi žaruljica PLAY/EDIT.
2 Potražite prizor koji želite snimiti.
Snimanje fotografije
Dodirnite } (reprodukcija) za pokretanje
reprodukcije kasete i lagano pritisnite PHOTO
na prizoru kojeg želite snimiti. Provjerite sliku i
pritisnite tipku do kraja.
Snimanje slika kao video zapisa
Dodirnite g t [MENU] t
(EDIT/PLAY) t [:REC MOVIE] t }
(reprodukcija) za pokretanje reprodukcije kasete
i dodirnite [REC START] na dijelu od kojeg
želite započeti reprodukciju.
Kad budete htjeli prekinuti reprodukciju,
dodirnite [REC STOP] t ] (STOP) t p
t t.
• Snimanje slika na Memory Stick Duo nije moguće kod
reprodukcije pri kojoj je odabrana opcija [DELAY
MOTION] u [D.EFFECT].
• Podaci o snimanju (data code) ne mogu se snimiti na
Memory Stick Duo. Vrijeme i datum snimanja se
kopiraju na Memory Stick Duo.
• Snimljeni zvuk je mono, 32 kHz.
• Detalje o vremenu snimanja video zapisa potražite na
str. 44.
• Možete snimati fotografije fiksne veličine [640 T 360]
pri reprodukciji slike formata 16:9 ili [640 T 480] pri
reprodukciji slike formata 4:3.
61
Naknadno snimanje zvuka na kasetu
Možete dodati zvuk na već snimljenu kasetu u 12-bitnom načinu bez brisanja izvornog zvuka (str. 51).
Priključci
A Priključak
za pribor
C Ugrađeni
mikrofon
A/V spojni kabel (isporučen)
(bijeli)
Nemojte spajati
video utikač (žuti)
B A/V priključak
(crveni)
AUDIO OUT
{: Tok signala
Audio uređaj (poput CD/MDuređaja)
Snimite zvuk na jedan od sljedećih načina.
A Spajanjem vanjskog mikrofona (opcija) na
priključak za pribor.
B Spajanjem audio uređaja na kamkorder pomoću
A/V kabela.
C Pomoću ugrađenog mikrofona (nije potrebno
povezivanje).
Audio ulaz za snimanje ima prednost pred ostalima
i to na sljedeći način: A t B t C.
Snimanje zvuka nije moguće:
62
− Na kasetu snimljenu u 16-bitnom načinu (str. 51)
− Na kasetu snimljenu u LP načinu
− Kad je kamkorder spojen i.LINK kabelom
− Kad je kaseta snimljena u 4CH MIC REC načinu na
drugom uređaju
− Kad je kaseta snimljena u sustavu boje drugačijem od
sustava boje kamkordera
− Na praznim dijelovima kasete
− Kad je zaštitni graničnik na kaseti postavljen na SAVE.
• Kad koristite A/V priključak ili ugrađeni mikrofon,
signal slike se ne prenosi iz A/V priključka. Provjerite
sliku na LCD zaslonu ili tražilu.
• Kad vanjski mikrofon (opcija) spojite na priključak za
pribor, možete provjeriti sliku i zvuk tako da spojite
kamkorder na TV prijemnik pomoću A/V kabela. Ipak,
naknadno snimljeni zvuk ne čuje se iz kamkordera.
Provjerite zvuk u slušalicama ili na TV prijemniku.
Snimanje zvuka
Stavite snimljenu kasetu u kamkorder.
1 Pomaknite preklopku POWER prema
dolje za uključenje žaruljice PLAY/EDIT
načina rada.
2 Dodirnite } (reprodukcija/pauza) za
pokretanje reprodukcije kasete, zatim
ponovno dodirnite za početak snimanja
zvuka.
5 Dodirnite ] (stop) kad želite zaustaviti
snimanje.
Za snimanje ostalih prizora ponovite korak 2 i
dodirnite [AUDIO DUB].
6 Dodirnite p t t.
• Tijekom reprodukcije, kod prizora na kojem želite
završiti snimanje zvuka pritisnite ZERO SET
MEMORY na daljinskom upravljaču. Nakon koraka 2
do 4 snimanje se automatski zaustavlja kod odabranog
prizora.
• Naknadno snimanje zvuka je moguće samo na kasetu
snimljenu ovim kamkorderom. Ako dodate zvuk kaseti
snimljenoj drugim kamkorderom (uključujući drugi
DCR-HC90E) kvaliteta zvuka će se možda pogoršati.
Provjera snimljenog zvuka
3 Dodirnite g t [MENU] t
(EDIT/PLAY) t [AUD DUB CTRL] t j
t [AUDIO DUB].
Pojavi se =X
4 Ponovo dodirnite } i istodobno
pokrenite reprodukciju zvuka koji želite
snimiti.
Tijekom snimanja zvuka na LCD zaslonu se
pojavi oznaka =. Novi zvuk se snima kao stereo
2 (ST2).
A Pokrenite reprodukciju kasete na koju ste snimili
zvuk (str. 21).
B Dodirnite g t [MENU] t
(STANDARD SET) t j t [AUDIO MIX]
t j.
C Dodirnite +/, za podešavanje balansa između
izvornog (ST1) i naknadno snimljenog zvuka
(ST2). Zatim dodirnite j.
• Čuje se izvorni zvuk (ST1) kao tvorničko podešenje.
• Podešeni balans vraća se na početno podešenje približno
pet minuta nakon odvajanja akumulatorske baterije ili
odspajanja drugih izvora napajanja.
63
Brisanje snimljenih slika s
Memory Sticka Duo
Označavanje slika snimljenih
na Memory Stick Duo
određenim informacijama
1 Pomaknite preklopku POWER prema
(Zaštita slike/oznaka za ispis)
dolje za uključenje žaruljice PLAY/EDIT
načina rada.
2 Dodirnite [.
Zaštitni graničnik na Memory Sticku mora biti u
položaju koji omogućuje snimanje (str. 104).
Sprečavanje slučajnog brisanja
(zaštita slike)
Moguće je odabrati i zaštititi slike od slučajnog
brisanja.
1 Pomaknite preklopku POWER prema
dolje za uključenje žaruljice PLAY/EDIT.
3 Dodirnite [/\ za odabir slike koju
želite obrisati.
• Za brisanje svih slika odjednom odaberite [ALL
ERASE] (str. 45).
2 Dodirnite [ t Y t y t
[PROTECT].
3 Dodirnite sliku koju želite zaštititi.
4 Dodirnite q t [YES].
pojavi se
H
• Kad obrišete sliku, ne možete je vratiti.
• U indeksnom prikazu (str. 21) moguće je jednostavno
pronaći sliku koju želite obrisati zbog istodobnog
prikaza šest slika.
Dodirnite y t [B DELETE] t sliku koju želite
obrisati t j t [YES].
• Brisanje slika nije moguće ako je zaštitni graničnik na
Memory Sticku Duo pomaknut u položaj zaštite od brisanja (str. 104) ili kad je odabrana slika zaštićena (str. 64).
64
4 Dodirnite j t [END].
• U koraku 3 dodirnite sliku kojoj želite isključiti zaštitu.
Ispis snimljenih slika
(na pisaču kompatibilnom sa
sustavom PictBridge)
Odabir fotografija za ispis
(upis oznake za ispis)
Za odabir slika za ispis na kamkorderu koristi se
DPOF (Digital Print Order Format) standard.
Označite li slike za ispis, nećete ih trebati ponovno
odabirati kod ispisa. (Nije moguće odrediti broj
otisaka.)
1 Pomaknite preklopku POWER prema
dolje za uključenje žaruljice PLAY/EDIT.
2 Dodirnite [ t Y t y t [PRINT
MARK].
Fotografije snimljene ovim kamkorderom možete
jednostavno otisnuti na pisaču kompatibilnom sa
sustavom PictBridge bez spajanja kamkordera na
računalo.
Isporučeni AC adapter spojite na zidnu utičnicu za
početak napajanja.
Uložite Memory Stick Duo na kojem su pohranjene
slike.
Spajanje kamkordera na pisač
1 Pomaknite preklopku POWER prema
3 Dodirnite sliku koju kasnije želite
otisnuti.
Pojavi se
I
dolje za uključenje žaruljice PLAY/EDIT.
2 Dodirnite g t [MENU] t
(STANDARD SET) t [USB-PLY/EDT] t
[PictBridge] t j t p.
3 Povežite USB priključak (str. 67)
4 Dodirnite j t [END].
kamkordera s pisačem pomoću USB
kabela.
4 Dodirnite
• Za isključenje oznake za ispis ponovno dodirnite sliku
za brisanje oznake u koraku 3.
• Nemojte označavati slike na kamkorderu ako Memory
Stick Duo već sadrži neke slike označene u drugim
uređajima. Na taj ćete način iste podatke možda nehotice
promijeniti.
(PICT. APPLI.) t [PRINT].
Nakon uspješnog povezivanja kamkordera i
pisača, na zaslonu se pojavi indikator
PictBridge L.
Pojavi se jedna od slika s Memory Sticka Duo.
nastavlja se ,
65
Ispis snimljenih slika (na pisaču kompatibilnom sa sustavom PictBridge) (nastavak)
• Pravilan rad nije zajamčen kod modela koji nisu
kompatibilni sa standardom PictBridge.
Ispis
1 Odaberite sliku za ispis tipkama
[/\.
2 Dodirnite y t [COPIES].
3 Tipkama [/\ odaberite broj kopija.
Moguće je podesiti ispis najviše 20 kopija jedne
slike.
4 Dodirnite j t [END].
Za ispis datuma na slici dodirnite y t
[DATE/TIME] t [DATE] ili [DAY & TIME]
t j.
5 Dodirnite [EXEC] t [YES].
Po završetku ispisa poruka [Printing...] nestaje i
ponovo se pojavi prozor za odabir slike.
Kad ispis završi dotaknite [END].
• Također pogledajte upute za uporabu pisača.
• Kad je na zaslonu prikazan indikator L, nemojte
izvoditi sljedeće postupke jer se rad pisača neće odvijati
pravilno.
− Pomaknuti preklopku POWER za odabir drugih načina
rada.
− Odspojiti USB kabel iz kamkordera ili pisača.
− Izvaditi Memory Stick Duo iz kamkordera.
• Ako pisač prestane raditi, odspojite USB kabel i počnite
postupak iznova.
66
• Kod ispisa fotografije snimljene u formatu 16:9, lijevi i
desni kraj slike će možda biti odrezan.
• Neki modeli pisača nemaju funkciju ispisa datuma.
Detalje potražite u uputama za uporabu pisača.
• Ne možemo jamčiti ispis slika snimljenih drugim
uređajima.
• PictBridge je industrijski standard koji je utemeljilo
udruženje CIPA (Camera & Imaging Products
Association). Taj standard omogućuje ispis fotografija
bez računala, odnosno izravnim spajanjem pisača na
digitalnu video kameru ili fotoaparat, bez obzira na
model i proizvođača.
Priključci za spajanje vanjskih uređaja
C A/V (audio/video) priključak (str. 32, 58, 78)
D DC IN priključak (str. 8)
E + (USB) priključak (str. 68)
F a DV Interface priključak (str. 58, 75)
A Active Interface Shoe
(str. 62)
priključak za pričvršćenje i napajanje dodatnog
pribora, primjerice video svjetla, bljeskalice ili
mikrofona. Pribor možete isključiti ili uključiti
preklopkom POWER na kamkorderu. Pogledajte
pripadajuće upute za uporabu za podrobnosti.
• Kad koristite pribor, otvorite pokrov priključka tako
da ga povučete prema gore i zakrenete u smjeru
strelice.
• Priključak za dodatni pribor ima sigurnosni sklop za
dobro pričvršćenje pribora. Za spajanje pribora
potisnite ga dolje i gurnite do kraja te zategnite
vijak. Za skidanje pribora olabavite vijak, zatim
potisnite pribor prema dolje i izvucite ga.
• Kad snimate na Memory Stick Duo i pri tome
upotrebljavate bljeskalicu (opcija) priključenu na
dodatni pribor, isključite napajanje vanjske
bljeskalice kako bi spriječili snimanje buke kod
punjenja.
• Ne možete istovremeno koristiti ugrađenu i vanjsku
bljeskalicu (opcija).
• Kad je spojen vanjski mikrofon (opcija), ima
prednost pred ugrađenim (str. 24).
B ` LANC priključak (plavi)
• Priključak LANC se koristi za upravljanje prijenosa
kasete video uređaja i dodatnih spojenih uređaja.
67
Prije konzultiranja uputa "First Step Guide" na računalu
Kad instalirate softver Picture Package s
isporučenog CD-ROM-a na Windows računalo,
možete spojiti kamkorder na računalo i koristiti
sljedeće značajke.
• Softver i značajke za Macintosh računala razlikuju se od
onih za Windows sustav. Detalje potražite u poglavlju 6
upute "First Step Guide" na CD-ROM-u. Pojedinosti o
uputama "First Step Guide" potražite u sljedećem
poglavlju.
• Postoje dva načina spajanja kamkordera na računalo:
− USB kabelom
Ovaj način je dobar za kopiranje slike i zvuka s kasete
na računalo, kopiranje datoteka s Memory Sticka na
računalo i kopiranje datoteka na Memory Stick.
− i.LINK kabelom
Ovaj način je pogodan za kopiranje slike i zvuka na
kasetu. Podaci o slici se prenose jasnije u odnosu na
USB vezu.
Detalje o povezivanju potražite u uputama "First
Step Guide".
Automatska izrada glazbenog videa
Jednostavno možete načiniti kratki originalni video
s glazbom i slikama s kasete.
Kopiranje s kasete na Video CD
Čitav sadržaj kasete može se kopirati na video CD.
Pohranjivanje slika na CD-R
Slike koje ste kopirali na računalo možete snimiti
na CD-R.
Izrada Video CD-a
Možete izraditi video CD s izbornikom video
zapisa i prezentacija. ImageMixer VCD2 je
kompatibilan s fotografijama visoke razlučivosti.
USB Streaming Tool
Na zaslonu računala možete gledati ono što se
upravo snima.
Video Capturing Tool
Čitav sadržaj kasete može se kopirati na računalo.
• CD-ROM (isporučen) sadrži sljedeći softver
− USB driver
− Picture Package Ver.1.5
− ImageMixer VCD2
− "First Step Guide"
Gledanje video zapisa i slika na računalu
Možete odabrati umanjeni prikaz ("thumbnail")
slika kopiranih s kamkordera i tako ih pregledati na
računalu. Fotografije i video zapisi se pohranjuju u
mape prema datumu.
Izrada glazbenih spotova/prezentacija
Možete odabrati najdraže video zapise i slike s
računala te jednostavno načiniti kratki video ili
originalnu prezentaciju s glazbom i efektima.
68
O uputama "First Step Guide"
"First Step Guide" je uputa koju možete pročitati na
računalu.
Ovdje opisujemo osnovne funkcije, od prvog
povezivanja kamkordera i računala preko
podešavanja do općih postupaka prilikom uporabe
softvera s isporučenog CD-ROM-a. Nakon
stavljanja CD-ROM-a u računalo i čitanja poglavlja
"Instalacija softvera i "First Step Guide" (str. 70),
pokrenite "First Step Guide" i slijedite upute.
O Help datotekama softvera
Help datoteke sadrže objašnjenja svih funkcija svih
aplikacija softvera. Pojedinosti potražite u Help
datotekama nakon što pažljivo pročitate "First Step
Guide". Za otvaranje Help datoteka kliknite na
simbol [?] na zaslonu.
Sistemski zahtjevi
x Za Windows operativni sustav
Za uporabu Picture Package
OS: Microsoft Windows 98, Windows 98SE,
Windows 2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP Home
Edition ili Windows XP Professional
Potrebna je standardna instalacija.
Ispravan rad nije zajamčen kod nadogradnje
gore spomenutih sustava.
Windows 98 ne podržava funkciju USB
Streaming.
Windows 98 i Windows 98SE ne podržavaju
funkciju "DV capturing".
CPU: Intel Pentium III 500 MHz ili brži
(preporuča se 800 MHz ili više)
(Za uporabu programa ImageMixer VCD2
preporuča se Intel Pentium II 800 MHz ili brži)
Aplikacija: DirectX 9.0c ili noviji (Ovaj proizvod
je baziran na DirectX tehnologiji, stoga je nužno
imati instaliran DirectX.)
Windows Media Player 7.0 ili noviji
Macromedia Flash Player 6.0 ili noviji
Zvučni sustav: 16-bitna stereo zvučna kartica i
stereo zvučnici
Memorija: 64 MB ili više
Tvrdi disk: 500 MB ili više slobodnog prostora na
disku za instalaciju.
6 GB prostora na disku ili više za radno
područje (ovisno o veličini datoteke obrađenih
slika)
Video: 4 MB VRAM video kartica, minimalno
800 T 600 točaka High color (16-bitna boja,
65000 boja), Direct Draw driver (Pri
razlučivosti od 800 T 600 točaka ili manje, 256
boja i manje ovaj proizvod neće raditi ispravno.)
Ostalo: USB priključak (standardni), DV
priključak (IEEE1394, i.LINK) (za spajanje
i.LINK kabelom), CD-R diskovni pogon
(potreban za snimanje Video CD-a).
Detalje o kompatibilnom diskovnom pogonu
potražite na http://www.ppackage.com.
Za reprodukciju slika s Memory Sticka Duo na
računalu
OS: Microsoft Windows 98, Windows 98SE,
Windows 2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP Home
Edition ili Windows XP Professional. Potrebna
je standardna instalacija. Ispravan rad nije
zajamčen kod nadogradnje gore spomenutih
sustava.
CPU: MMX Pentium 200 MHz ili brži
Aplikacija: Windows Media Player (za
reprodukciju video zapisa.)
nastavlja se ,
69
Prije konzultiranja uputa "First Step Guide"
na računalu (nastavak)
Instalacija softvera i "First
Step Guide"
Ostalo: USB priključak (standardni), diskovni
pogon
Softver s isporučenog CD-ROM-a je potrebno
instalirati softver i ostalo prije spajanja
kamkordera na računalo. Nakon toga više nije
potrebna instalacija. Softver koji ćete koristiti ovisi
o operativnom sustavu.
Windows računalo: Picture Package (uključujući
ImageMixer VCD2)
Macintosh računalo: ImageMixer VCD2
Detalje o softveru potražite u uputi "First Step
Guide".
x Za Macintosh operativni sustav
Kad koristite ImageMixer VCD2
OS: Mac OS X (v10.1.5 ili noviji)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook, PowerMac
serije G3/G4/G5
Memorija: 128 MB ili više
Tvrdi disk: 250 MB ili više slobodnog prostora za
instalaciju
Preporučen raspoloživi prostor na disku: 4 GB
ili više (ovisno o veličini datoteke obrađenih slika)
Za Windows 2000/Windows XP - logirajte se kao
Administrator.
Video: minimalno 1024 T 768 točaka, 32000 boja
(Pri razlučivosti manjoj od 1024 T 768 točaka ili
256 boja ovaj proizvod neće raditi ispravno.)
1 Provjerite da kamkorder nije spojen na
Aplikacija: QuickTime 4 ili noviji (preporuča se
QuickTime 5)
Ostalo: Diskovni pogon
Za kopiranje slika s Memory Sticka Duo na računalo
OS: Mac OS 9.1/9.2 ili Mac OS X (v 10.0/v 10.1/v
10.2/v 10.3)
Aplikacija: QuickTime 3.0 ili noviji (za
reprodukciju video zapisa)
Instalacija na Windows računalo
računalo.
2 Uključite računalo.
Prije instalacije USB drivera zatvorite sve
aktivne programe.
3 Stavite isporučeni CD-ROM u diskovni
pogon računala.
Pojavi se uvodna slika.
Ostalo: USB priključak (standardni)
• Kad povežete kamkorder i Macintosh računalo USB
kabelom, nije moguće kopirati slike s kasete na
računalo. Za kopiranje snimaka s kasete, povežite
kamkorder s računalom putem i.LINK kabela i koristite
standardni softver operativnog sustava.
Ako se uvodna slika ne pojavi
A Dva puta kliknite na [My Computer].
B Dva puta kliknite na [PICTUREPACKAGE]
(diskovni pogon)*.
* Nazivi diskovnog pogona (poput (E:)), mogu se
razlikovati, ovisno o računalu.
70
4 Kliknite na [Install].
7 Pročitajte [Licence Agreement], označite
opciju [I accept the terms of the licence
agreement] i kliknite na [Next].
Ovisno o operativnom sustavu računala, može
se pojaviti poruka da se "First Step Guide" ne
može instalirati automatski pomoću
InstallShield Wizarda. U tom slučaju ručno
kopirajte "First Step Guide" na računalo u
skladu s uputama iz poruke.
8 Odaberite mapu za instalaciju i kliknite
na [Next].
5 Odaberite jezik instalacije i kliknite na
[Next].
9 U prozoru [Ready to Install the Program]
kliknite na [Install].
Počinje instalacija Picture Package-a.
6 Kliknite na [Next].
nastavlja se ,
71
Instalacija softvera i uputa "First Step Guide" na računalu (nastavak)
10 Odaberite jezik instalacije za "First
Step Guide" i kliknite na [Next].
Ovisno o računalu, ovaj prozor se možda neće
pojaviti. U tom slučaju prijeđite na korak 12.
13 Ako se pojavi prozor [Installing
Microsoft (R) DirectX(R)], slijedite donje
korake za instalaciju DirectX 9.0c. Ako
ne, prijeđite na korak 14.
A Pročitajte [Licence Agreement] kliknite [Next].
11 Kliknite na [Next] za instalaciju "First
B Kliknite na [Next].
Step Guide".
C Kliknite na [Finish].
12 Kliknite na [Next] i slijedite upute na
zaslonu za instalaciju ImageMixer VCD2.
72
14 Označite [Yes, I want to restart my
computer now.] i kliknite na [Finish].
3 Stavite isporučeni CD-ROM u diskovni
pogon računala.
4 Dva puta kliknite ikonu CD-ROM-a.
5 Kopirajte "FirstStepGuide.pdf" na
željenom jeziku iz mape [FirstStepGuide]
na računalo.
Računalo se jednom isključi i zatim ponovo
automatski uključuje (Restart). Na desktopu se
pojave ikone programa [Picture Package Menu]
i [Picture Package Menu destination Folder] (i
"First Step Guide", ako ste izvršili instalaciju u
koracima 11 i 12).
6 Kopirajte [IMXINST.SIT] iz mape [MAC]
na CD-ROM-u u mapu po izboru.
7 Dva puta kliknite na [IMXINST.SIT] u
mapi u koju je kopiran.
8 Dva puta kliknite na raspakiranu
datoteku [ImageMixerVCD2_Install].
9 Kad se pojavi poruka o suglasnosti
15 Izvadite CD-ROM iz računala.
• Imate li pitanja o softveru Picture Package, potražite
informacije na str. 74.
korisnika, unesite ime i zaporku.
Počinje instalacija programa ImageMixer
VCD2.
• Detalje o uporabi ImageMixer VCD2 potražite u on-line
Help dokumentaciji.
Instalacija na Macintosh računalo
1 Provjerite da kamkorder nije spojen na
računalo.
2 Uključite računalo.
Prije instalacije USB drivera zatvorite sve
aktivne programe.
73
Pregled uputa "First Step Guide"
Pregled datoteke "First Step Guide"
Detalji o softveru
Pokretanje na Windows računalu
Podrška za korisnike Pixela softvera
Preporučujemo uporabu Microsoft Internet
Explorer Ver.6.0 ili novijeg.
Dva puta kliknite ikonu
na desktopu.
Pixela Home Page
Windows: http://www.ppackage.com/
Macintosh: http://www.ImageMixer.com/
– Europa (VB) telefon:
+44-1489-564-764
O autorskim pravima
Također možete kliknuti na [Start], [Programs]
([All Programs] kod Windows XP), [Picture
Package] i [First Step Guide] te zatim pokrenuti
[First Step Guide].
• Kad pregledavate "First Step Guide" u HTML
formatu na računalu bez automatske instalacije,
kopirajte mapu željenog jezika iz mape
[FirstStepGuide] na CD-ROM-u na računalo. "First
Step Guide" možete otvoriti i dvostrukim klikom na
index.html.
• Pogledajte "First StepGuide.pdf" u sljedećim
slučajevima:
– Kod ispisa uputa "First Step Guide".
– Kad upute "First Step Guide" nisu ispravno
prikazane zbog postavki pretraživača bez obzira na
ispravan sustav.
– Kad se HTML verzija uputa "First Step Guide" ne
instalira automatski.
Pokretanje na Macintosh računalu
Dva puta kliknite na "FirstStepGuide.pdf".
Za pregled PDF datoteka potreban vam je
Adobe Reader. Ako ga nemate, možete ga
preuzeti s adrese http://www.adobe.com/
74
Glazbeni i zvučni zapisi, te glazbeni sadržaji treće
strane do kojih se može doći s CD-a, Interneta ili
drugih izvora ("Glazbeni sadržaji") su vlasništvo
odgovarajućih vlasnika i stoga su zaštićeni
zakonom o autorskim pravima i drugim važećim
zakonima pojedine zemlje. Osim ako to nije izričito
zakonski dopušteno, zabranjeno je koristiti bilo koji
od glazbenih sadržaja bez dozvole vlasnika
autorskih prava (to uključuje neograničeno
kopiranje, izmjene, reprodukciju, uporabu na web
stranicama, te distribuciju u obliku posudbe,
prodaje ili objavljivanja materijala). Licenca za
softver Picture Package tvrtke Sony ne
podrazumijeva neovlaštenu uporabu gore
spomenutih glazbenih sadržaja.
Snimanje DVD-a (funkcija
Direct Access to "Click to
DVD")
Spajanjem kamkordera na Sony VAIO osobno
računalo* koje podržava "Click to DVD" putem
i.LINK kabela (opcija), moguće je jednostavno
kopirati zapise na DVD. Slike se automatski
kopiraju i snimaju na DVD.
Sljedeći postupci opisuju snimanje s kasete na
DVD. Detalje o kompatibilnim modelima računala
ili potrebnom sustavu potražite na sljedećoj web
stranici:
– Europa
http://www.vaio-link.com/
na i.LINK (IEEE1394)
priključak
i.LINK kabel
(opcija)
Prva uporaba funkcije Direct Access to "Click
to DVD"
Izravni pristup funkciji Direct Access to "Click to
DVD" omogućuje jednostavno snimanje DVD-a
ako je kamkorder spojen na računalo. Prije toga
slijedite donje korake za pokretanje "Click to DVD
Automatic Mode Launcher."
A Uključite računalo.
B Kliknite Start i odaberite [All Programs].
C S popisa prikazanih programa odaberite [Click to
DVD] i kliknite [Click to DVD Automatic Mode
Launcher].
Pokreće se [Click to DVD Automatic Mode
Launcher].
● Nakon prvog pokretanja [Click to DVD
Automatic Mode Launcher], on se pokreće svaki
sljedeći put kad uključite računalo.
● [Click to DVD Automatic Mode Launcher] se
može podesiti za svakog korisnika Windows XP
sustava.
na a DV priključak
● Za ovaj postupak ne može se koristiti USB, već
samo i.LINK kabel.
* Potrebno vam je Sony VAIO računalo koje mora
imati DVD-R pogon za snimanje DVD-a. Također
vam je potrebno računalo s "Click to DVD
Ver.1.2" (Sonyjev originalni softver) ili novijim.
nastavlja se ,
75
Snimanje DVD-a (funkcija Direct Access to "Click to DVD") (nastavak)
1 Uključite računalo.
Zatvorite sve programe koji koriste i.LINK.
7 Dodirnite [EXEC] na zaslonu
kamkordera.
2 Pripremite izvor napajanja za kamkorder
i pomaknite preklopku POWER prema
dolje za uključenje žaruljice PLAY/EDIT.
Kao izvor napajanja koristite isporučeni AC
adapter, budući da snimanje DVD-a traje
nekoliko sati.
3 Stavite snimljenu kasetu u kamkorder.
4 Povežite kamkorder i računalo i.LINK
kabelom (opcija) (str. 75).
• Kad povezujete kamkorder i računalo, obratite
pozornost na pravilno umetanje priključaka. Ako
silom utaknete priključak, on se može oštetiti i tako
prouzročiti kvarove kamkordera.
• Za podrobnosti pogledajte "First Step Guide".
5 Dodirnite g t [MENU] t
Status računala vidljiv je na LCD zaslonu
kamkordera.
CAPTURING: Slika s kasete kopira se na
računalo.
CONVERTING: Slika se pretvara u MPEG2
format.
WRITING: Slika se snima na DVD.
• Koristite li DVD-RW/+RW na kojem već ima
snimljenih podataka, na LCD zaslonu kamkordera se
pojavi poruka [This is a recorded disc. Delete and
overwrite?]. Kada dodirnete [EXEC], postojeći
podaci se brišu i snimaju se novi.
8 Po završetku snimanja DVD-a dodirnite
[NO].
(EDIT/PLAY) t [BURN DVD] t j.
Pokreće se "Click to DVD" i na zaslonu
računala se pojave upute.
6 Stavite DVD za snimanje u računalo.
Uložnica diska automatski izlazi.
Za snimanje drugog DVD-a istog sadržaja,
dodirnite [YES].
Uložnica diska izlazi. Stavite novi DVD za
snimanje. Zatim ponovite korake 7 i 8.
76
Za prekid postupka
Dodirnite [CANCEL] na LCD zaslonu kamkordera.
• Nije moguće zaustaviti postupak nakon što se na LCD
zaslonu kamkordera pojavi poruka [Finalizing DVD].
• Nemojte odspojiti i.LINK kabel ili postaviti preklopku
POWER u drugi položaj dok se slika ne kopira u
cijelosti.
• Kad se na zaslonu prikaže [CONVERTING] ili
[WRITING], završeno je snimanje slika. Čak i kad
odspojite i.LINK kabel (opcija) ili isključite kamkorder,
nastavit će se snimanje DVD-a.
• Kopiranje se prekida u bilo kojem od sljedećih
slučajeva. Na DVD se snimaju podaci do trenutka u
kojem je postupak prekinut. Detalje potražite u help
datotekama "Click to DVD Automatic Mode Launcher".
− Ako je na kaseti praznina od 10 sekundi ili više.
− Ako podaci na kaseti sadrže datum raniji od datuma
snimanja kasnijih slika.
− Ako su na istoj kaseti slike normalne veličine i slike
širokog (wide) formata.
• Nije moguće pokrenuti nijednu funkciju na kamkorderu
u sljedećim slučajevima:
− Tijekom reprodukcije kasete
− Tijekom snimanja na Memory Stick Duo
− Kad pokrenete "Click to DVD" s računala.
− Kad je opcija [A/VtDV OUT] u izborniku
kamkordera podešena na [ON].
77
Spajanje analognog videorekordera na računalo putem
kamkordera (funkcija pretvaranja signala)
Uporabom A/V spojnog kabela (isporučen) i i.LINK kabela (opcija), analogni izlazni signal s analognog
uređaja poput videorekordera možete pretvoriti u digitalni signal i kopirati ga na digitalni uređaj, poput
računala, putem kamkordera.
Prije toga softver koji snima video signal mora biti instaliran na računalo.
A/V priključak
(žuti)
(bijeli)
(crveni)
Videorekorder
Računalo
S VIDEO priključak
Na i.LINK (IEE1394)
priključak
i.LINK kabel (opcija)
i.Link priključak
a DV priključak
{: Tok signala
A A/V spojni kabel (isporučen)
Spojite A/V kabel na kamkorder. A/V priključak
prihvaća analogne signale.
B A/V spojni kabel sa S VIDEO priključkom
(opcija)
Kad spajate drugi uređaj putem S VIDEO priključka,
koristeći A/V spojni kabel sa S VIDEO kabelom
(opcija), slike će se reproducirati vjernije nego kod
povezivanja isporučenim A/V kabelom.
Spojite bijeli i crveni priključak (lijevi/desni audio) i S
VIDEO priključak (S VIDEO kanal) A/V kabela
(opcija). U tom slučaju nije potreban žuti (standardni
video) utikač. Spojite li samo S VIDEO utikač, neće se
čuti zvuk.
78
Prije toga podesite [DISP OUTPUT] na [LCD
PANEL] u izborniku (str. 55). (Tvornička postavka
je [LCD PANEL].)
1 Uključite analogni video uređaj.
2 Pomaknite preklopku POWER prema
dolje za uključenje žaruljice PLAY/EDIT.
Kao izvor napajanja koristite isporučeni AC
adapter.
3 Na LCD zaslonu dodirnite g t
[MENU] t
(STANDARD SET) t
[A/V t DV OUT] t [ON] t j.
4 Uključite reprodukciju na analognom
video uređaju.
5 Pokrenite kopiranje na računalu.
Detalje o postupku potražite u uputama za
uporabu softvera ili on-line Help dokumentaciji.
Nakon kopiranja slika i zvuka zaustavite
kopiranje na računalu i reprodukciju na
analognom video uređaju.
• Isporučeni softver Picture Package ili ImageMixer
VCD2 ne podržava funkciju pretvorbe signala.
• Ovisno o stanju analognog ulaznog signala, slike možda
neće biti prikazane pravilno.
• Na računalo se ne mogu prenijeti slike sa signalima za
zaštitu autorskih prava.
• Za prijenos slika na računalo umjesto i.LINK kabela
(opcija) možete koristiti USB kabel, no u tom slučaju
reprodukcija se možda neće odvijati besprijekorno.
• Kad za povezivanje kamkordera na računalo koristite
USB ili i.LINK kabel, obratite pozornost na pravilan
smjer umetanja priključaka. Ako silom utaknete
priključak, on se može oštetiti i tako prouzročiti kvarove
kamkordera.
79
U slučaju problema
Ako u radu s kamkorderom naiđete na bilo kakav problem, pomoću sljedeće tablice provjerite mogući kvar.
Ako problem ustraje, isključite kamkorder iz napajanja i obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Općenito/Easy Handycam
Kamkorder se ne uključuje.
• Akumulatorska baterija je prazna, slaba ili nije stavljena na kamkorder.
• Stavite napunjenu akumulatorsku bateriju na kamkorder (str. 8).
• Koristite AC adapter za spajanje na zidnu utičnicu (str. 8).
Kamkorder ne radi čak i kad je uključen.
• Odspojite AC adapter iz zidne utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju i zatim spojite ponovo nakon
jedne minute. Ako funkcije i dalje ne rade, šiljatim predmetom pritisnite tipku RESET (str. 24). (Pritisnete li
tipku RESET, sva podešenja, zajedno s točnim vremenom (osim opcija izbornika Personal) se vraćaju na
početne vrijednosti.)
Tipke ne rade.
• Tijekom rada Easy Handycam dostupnost tipaka je ograničena (str. 18).
Ne možete isključiti ili uključiti način Easy Handycam.
• Tijekom snimanja ili komunikacije s drugim uređajem putem USB kabela ne možete uključiti ili isključiti
način Easy Handycam.
Postavke se mijenjaju kad uključite način Easy Handycam.
• Kad je uključen način Easy Handycam, postavke funkcija koje nisu prikazane na zaslonu se vraćaju na
tvorničke vrijednosti. Prethodno promijenjene postavke se vraćaju kad uključite ili isključite način Easy
Handycam.
[DEMO MODE] se ne pokreće.
• Ne možete vidjeti demo prikaz kad je funkcija NIGHTSHOT podešena na ON.
• Izvadite kasetu i Memory Stick Duo iz kamkordera (str. 15).
Kamkorder se zagrijava.
• Kamkorder je uključen duže vrijeme i zagrijavanje je uobičajena pojava.
Baterije/izvori napajanja
Napajanje se iznenada isključuje.
• Kad prođe otprilike 5 minuta, a vi ne dodirnete nijednu tipku kamkordera, on se automatski isključuje
(A.SHUT OFF). Promijenite postavku [A.SHUT OFF] (str. 55) ili ponovno uključite napajanje (str. 11) ili
koristite AC adapter.
• Napunite bateriju (str. 8).
80
Žaruljica CHG (punjenje) ne svijetli tijekom punjenja baterije.
• Preklopku POWER postavite na OFF (CHG) (str. 8).
• Ispravno uložite bateriju u kamkorder (str. 8).
• Nema napajanja iz zidne utičnice (str. 8).
• Punjenje je dovršeno (str. 8).
Žaruljica CHG (punjenje) trepće tijekom punjenja baterije.
• Pravilno stavite bateriju na kamkorder. Ako to ne rješava problem, odspojite AC adapter iz utičnice i
obratite se Sonyjevom prodavatelju. Baterija je možda oštećena.
Često dolazi do prekida napajanja iako indikator kapaciteta baterije pokazuje da je
dovoljno napunjena.
• Došlo je do problema u prikazu indikatora kapaciteta ili baterija nije dovoljno napunjena. Potpuno je
napunite kako bi se promijenio prikaz indikatora (str. 8).
Indikator preostalog kapaciteta baterije nije točan.
• Temperatura okoliša je preniska ili previsoka ili baterija nije dovoljno napunjena. To nije kvar.
• Ponovo napunite bateriju do kraja. Ako to ne rješava problem, zamijenite bateriju novom jer je možda
oštećena (str. 8, 106).
• Prikazani kapacitet možda nije točan ovisno o mjestu uporabe. Kad otvorite ili zatvorite LCD zaslon,
potrebna je otprilike jedna minuta za točan prikaz kapaciteta baterije.
Baterija se brzo prazni.
• Temperatura okoliša je preniska ili previsoka ili baterija nije dovoljno napunjena. To nije kvar.
• Ponovo napunite bateriju do kraja. Ako to ne rješava problem, zamijenite bateriju novom jer je možda
oštećena (str. 8, 106).
Problemi u radu kad je kamkorder spojen na AC adapter.
• Isključite kamkorder i odspojite AC adapter iz zidne utičnice, te ga zatim ponovo spojite.
nastavlja se ,
81
U slučaju problema (nastavak)
LCD zaslon/tražilo
Na zaslonu ili tražilu je vidljiva nepoznata slika.
• Kamkorder je u [DEMO MODE] načinu rada (str. 49). Dodirnite LCD zaslon ili stavite kasetu ili Memory
Stick Duo za isključenje [DEMO MODE].
Na zaslonu je vidljiv nepoznati indikator.
• Pogledajte tablicu s indikatorima (str. 98).
Slika ostaje na LCD zaslonu.
• To se događa ako odspojite AC adapter ili izvadite bateriju bez prethodnog isključenja kamkordera, no u
tom slučaju je to uobičajena pojava.
Ne možete isključiti pozadinsko osvjetljenje.
• Kad je uključen način Easy Handycam (str. 18), ne možete uključiti/isključiti pozadinsko osvjetljenje
zaslona pomoću DISP/BATT INFO.
Na zaslonu osjetljivom na dodir se ne pojavljuju tipke.
• Lagano dodirnite LCD zaslon.
• Pritisnite DSPL/BATT INFO (ili DISPLAY na daljinskom upravljaču) (str. 13).
Tipke na zaslonu osjetljivom na dodir ne rade ispravno ili uopće ne rade.
• Podesite zaslon ([CALIBRATION]) (str. 110).
• Promijenite li format prikaza slike, tipke za odabir formata na dodirnom zaslonu i indikatori će se prebaciti
na odabrani (str. 17).
Slika u tražilu je nejasna.
• Podesite leću pomoću preklopke za podešavanje leće (str. 12).
Slika u tražilu je nestala.
• Zatvorite LCD zaslon. Slika se ne vidi u tražilu kad je LCD zaslon otvoren (str. 12).
Kasete
Kaseta se ne može izbaciti iz pretinca.
• Provjerite da li je izvor napajanja (baterija ili AC adapter) ispravno spojen (str. 8).
• Odvojite i zatim ponovo stavite bateriju na kamkorder (str. 9).
• Stavite napunjenu akumulatorsku bateriju na kamkorder (str. 8).
82
Kaseta se ne izbacuje čak i kad je pokrov pretinca otvoren.
• Unutar kamkordera se kondenzirala vlaga (str. 109).
Kad koristite kasetu s memorijom, nije vidljiv indikator kasetne memorije.
• Kamkorder ne podržava kasetnu memoriju te se, s skladu s time, ne pojavljuje indikator.
Ne vidi se indikator preostale kasete.
• Podesite opciju [, REMAINING] na [ON] za trajni prikaz indikatora preostale kasete (str. 54).
Slika s kasete je prikazana sa smetnjama kod premotavanja.
• Kad koristite AC adapter, brzina premotavanja prema naprijed/natrag je veća u odnosu na brzinu kod
baterijskog napajanja te su stoga prisutne smetnje.
Memory Stick Duo
Memory Stick Duo ne radi.
• Pomaknite preklopku POWER prema dolje za uključenje žaruljice CAMERA-MEMORY ili PLAY/EDIT
(str. 11).
• Stavite Memory Stick Duo u kamkorder (str. 16).
• Ako koristite Memory Stick Duo formatiran na računalu, formatirajte ga na kamkorderu (str. 104).
Slike se ne mogu brisati.
• Pomaknite zaštitni graničnik u položaj za snimanje (str. 104).
• Isključite zaštitu slike (str. 64).
• Moguće je obrisati najviše 100 slika odjednom.
Nije moguće obrisati sve slike odjednom.
• Pomaknite zaštitni graničnik u položaj za snimanje (str. 104).
• Obrišite zaštitu na slikama (str. 64).
Formatiranje Memory Sticka Duo nije moguće.
• Pomaknite zaštitni graničnik u položaj za snimanje (str. 104).
Ne možete primijeniti zaštitu slike.
• Pomaknite zaštitni graničnik u položaj za snimanje (str. 104).
• Ponovite postupak u indeksnom izborniku (str. 64).
nastavlja se ,
83
U slučaju problema (nastavak)
Ne možete označiti slike za ispis.
• Pomaknite zaštitni graničnik u položaj za snimanje (str. 104).
• Ponovite postupak u indeksnom izborniku (str. 65).
• Maksimalan broj slika koje možete označiti za ispis je 999.
• Video zapise ne možete označiti za ispis.
Naziv datoteke nije ispravno prikazan.
• Ukoliko struktura mape ne podliježe univerzalnom standardu, prikazan je samo naziv datoteke.
• Datoteka je oštećena.
• Kamkorder ne podržava format datoteke (str. 104).
Trepće naziv datoteke.
• Datoteka je oštećena.
• Kamkorder ne podržava format datoteke (str. 104).
Snimanje
Također pogledajte "Podešavanje slike tijekom snimanja" (str. 86) i "Memory Stick Duo" (str. 83).
Vrpca se ne pokreće kad pritisnete REC START/STOP.
• Pomaknite preklopku POWER prema dolje za uključenje žaruljice CAMERA-TAPE (str. 20).
• Kaseta je došla do kraja. Premotajte je ili stavite novu.
• Postavite zaštitni graničnik u položaj REC ili stavite novu kasetu (str. 103).
• Vrpca je zapela za glavu (kondenzacija vlage). Izvadite kasetu i ostavite kamkorder najmanje jedan sat i
zatim ponovo stavite kasetu (str. 109).
Ne možete snimati na Memory Stick Duo.
• Pomaknite zaštitni graničnik u položaj za snimanje (str. 104).
• Kapacitet Memory Sticka je već popunjen. Obrišite nepotrebne slike (str. 64).
• Formatirajte Memory Stick Duo u kamkorderu ili koristite drugi Memory Stick Duo (str. 45).
• Sa sljedećim podešenjima ne možete snimati fotografije na Memory Stick Duo kod snimanja na kasetu:
− [PROGRES.REC]
− [SMTH INT.REC]
Kut snimanja se razlikuje ovisno o položaju preklopke POWER.
• Kad je preklopka POWER podešena na CAMERA-MEMORY, kut snimanja je širi u odnosu na postavku
CAMERA-TAPE.
84
Ne možete koristiti funkciju snimanja u intervalima od posljednjeg prizora do sljedećeg
• Obratite pažnju na sljedeće:
− Izvedite postupak END SEARCH (str. 29).
− Nemojte vaditi kasetu. (Slika će se snimati bez prestanka i pauza čak i kad isključite napajanje.)
− Na istu vrpcu nemojte snimati slike u SP i LP načinu.
− U LP načinu izbjegavajte prekid, a zatim snimanje video zapisa.
Ne čuje se zvuk zatvarača kad snimite fotografiju.
• Podesite opciju [BEEP] na [ON] (str. 54).
Ugrađena bljeskalica ne radi.
• Vanjsku bljeskalicu ne možete koristiti sa sljedećim funkcijama:
− [SUPER NS]
− [COLOR SLOW S]
− [D. EFFECT]
− [PROGRES.REC]
− [BURST]
− Snimanje na kasetu
• Čak i kad je odabrana automatska bljeskalica ili / (automatsko smanjenje efekta crvenih očiju), ne možete
koristiti ugrađenu bljeskalicu s funkcijama:
− NightShot
− [SPOTLIGHT], [SUNSET&MOON] i [LANDSCAPE] za [PROGRAM AE]
− [EXPOSURE]
− [SPOT METER]
Vanjska bljeskalica (opcija) ne radi
• Nije uključeno napajanje bljeskalice ili bljeskalica nije pravilno pričvršćena.
Funkcija [END SEARCH] ne radi.
• Kaseta s memorijom je izbačena nakon snimanja (str. 29).
• Kaseta je prazna.
Funkcija [END SEARCH] ne radi ispravno.
• Na početku ili u sredini kasete ima praznih dijelova. To je u tom slučaju uobičajena pojava.
Zaustavlja se snimanje u intervalima/pojavljuje se poruka [Smooth interval rec
discontinued due to error.] i snimanje se zaustavlja.
• Možda je zaprljana video glava. Upotrijebite kasetu za čišćenje (opcija).
• Pokušajte ponovno ispočetka.
• Koristite Sonyjevu mini DV kasetu.
nastavlja se ,
85
U slučaju problema (nastavak)
Podešavanje slike tijekom snimanja
Također pogledajte "Izbornik" (str. 89).
Automatsko izoštravanje ne radi.
• Podesite [FOCUS] na [AUTO] (str. 40).
• Uvjeti snimanja nisu pogodni za automatsko izoštravanje. Izoštrite sliku ručno (str. 40).
Funkcija [STEADYSHOT] ne radi.
• Podesite opciju [STEADYSHOT] na [ON] (str. 42).
Ne radi funkcija pozadinskog osvjetljenja.
• Funkcija BACK LIGHT se poništava kad [EXPOSURE] podesite na [MANUAL] (str. 39) ili odaberete
[SPOT METER] (str. 38).
• Funkcija BACK LIGHT ne radi u načinu Easy Handycam.
Nije moguće promijeniti jačinu bljeskalice ([FLASH LEVEL]).
• [FLASH LEVEL] nije moguće promijeniti tijekom Easy Handycam postupaka (str. 41).
Funkcija [DIGITAL ZOOM] ne radi.
• Funkcija [DIGITAL ZOOM] ne radi kad [TELE MACRO] podesite na [ON].
Tijekom snimanja svijetlih objekata (poput svijeća) na tamnoj pozadini pojavljuju se
okomite pruge.
• Preveliki kontrast između objekta i pozadine. To nije neispravnost.
Tijekom snimanja jako svijetlih objekata pojavljuju se okomite pruge.
• Pojava fenomena "razmazivanja". To nije neispravnost.
Na LCD zaslonu se pojavljuju male bijele, crvene, plave ili zelene točkice.
• Aktivirane su funkcije [SLOW SHUTTR], [SUPER NS] ili [COLOR SLOW S]. To nije neispravnost.
Slika je snimljena u pogrešnoj boji.
• Isključite funkciju NightShot (str. 22).
Slika je previše svijetla i objekt se ne pojavljuje na LCD zaslonu.
• Isključite funkciju NightShot (str. 22).
• Isključite funkciju BACK LIGHT (str. 23).
86
Slika je previše tamna i objekt se ne pojavljuje na LCD zaslonu.
• Osvjetljenje LCD zaslona je isključeno. Pritisnite i zadržite DISP/BATT INFO na nekoliko sekundi za
uključenje pozadinskog osvjetljenja (str. 12).
Slika titra ili su zamjetne promjene boja.
• To se događa kod snimanja pod umjetnom rasvjetom uz funkcije [PORTRAIT] ili [SPORTS]. U tom slučaju
isključite funkciju [PROGRAM AE] (str. 38).
Kod snimanja TV ili računalnog zaslona pojavljuju se okomite pruge.
• Podesite opciju [STEADYSHOT] na [OFF] (str. 42).
Reprodukcija
Koristite li Memory Stick Duo, također pogledajte poglavlje o Memory Sticku Duo (str. 83).
Reprodukcija nije moguća.
• Preklopku POWER pomaknite prema dolje za uključenje žaruljice PLAY/EDIT.
• Premotajte kasetu (str. 21).
Slike pohranjene na Memory Stick Duo se ne reproduciraju u stvarnoj veličini ili formatu.
• Slike snimljene na drugim uređajima možda se neće pojaviti u stvarnoj veličini. To nije kvar.
• Kod reprodukcije video zapisa snimljenog na Memory Stick Duo u formatu 16:9, crne pruge se pojavljuju u
gornjem i donjem dijelu zaslona. To nije kvar.
Nije moguća reprodukcija slikovnih podataka pohranjenih na Memory Stick Duo.
• Slikovni podaci se ne mogu reproducirati ako ste promijenili zapise ili mape ili ako ste editirali podatke na
računalu. (U tom slučaju trepće naziv zapisa.) Ne radi se o kvaru (str. 105).
• Možda se neće moći reproducirati slike snimljene na drugim uređajima. To nije kvar (str. 105.)
• Možda se neće reproducirati slike editirane na računalu ili snimljene na drugim uređajima.
Na slici se pojavljuju vodoravne pruge ili slika pri reprodukciji nije jasna ili se ne pojavljuje.
• Očistite glavu kasetom za čišćenje (opcija) (str. 109).
Ne možete čuti zvuk snimljen s 4CH MIC REC.
• Podesite [AUDIO MIX] (str. 51).
nastavlja se ,
87
U slučaju problema (nastavak)
Sitni uzorci titraju, a dijagonalne linije izgledaju nazubljene.
• Podesite [SHARPNESS] na [ (mekše) (str. 39).
Pri reprodukciji se ne čuje zvuk ili je utišan.
• Podesite opciju [MULTI-SOUND] na [STEREO] (str. 51).
• Pojačajte glasnoću (str. 21).
• Podesite [AUDIO MIX] sa [ST2/REAR] (dodatni zvuk) strane dok se zvuk ne začuje kako treba (str. 63).
• Kad koristite S VIDEO priključak, provjerite jesu li spojeni i crveni i bijeli utikači A/V kabela (str. 32).
Zvuk je isprekidan.
• Očistite glavu kasetom za čišćenje (opcija) (str. 109).
Na zaslonu je vidljiva oznaka "---".
• Kaseta koju reproducirate snimljena je bez podešenog datuma i vremena.
• Reproducira se prazan dio vrpce.
• Podaci na dijelu vrpce koji su ogrebeni ili imaju smetnje ne mogu se reproducirati.
Zamjetne su smetnje u slici i na zaslonu je vidljiv indikator 4.
• Kaseta je snimljena u sustavu različitom od sustava kamkordera (PAL) i u tom slučaju je to uobičajena
pojava (str. 102).
Pretraživanje podataka ne radi ispravno.
• Ukoliko snimate dnevno manje od dvije minute, kamkorder možda neće točno naći mjesto na kojem se
mijenja datum snimanja.
• Na početku ili sredini kasete je možda prazan dio. To nije kvar.
88
Daljinski upravljač
Isporučeni daljinski upravljač ne radi
• Opciju [REMOTE CTRL] na [ON] (str. 54).
• Uklonite prepreke između daljinskog upravljača i senzora.
• Senzor ne usmjeravajte prema izvorima jake svjetlosti, primjerice izravnoj sunčevoj svjetlosti ili osvjetljenju
u prostoriji, jer daljinski upravljač možda neće raditi ispravno.
• Uložite novu bateriju. Umetnite bateriju u pretinac pazeći na ispravan položaj polariteta +/– (str. 111).
• Uklonite konverzijsku leću (opcija) jer može blokirati senzor daljinskog upravljača.
Ostali problemi u radu videorekordera kod uporabe daljinskog upravljača.
• Za videorekorder odaberite način upravljanja koji nije VTR2 ili prekrijte senzor videorekordera crnim
papirom.
Izbornik
Zasjenjene su opcije iz izbornika
• Ne možete odabrati zasjenjene opcije u trenutnim uvjetima snimanja/reprodukcije.
Ne možete koristiti [PROGRAM AE].
• Ne možete koristiti [PROGRAM AE] s funkcijama:
− NightShot
− [SUPER NS]
− [COLOR SLOW S]
− [TELE MACRO]
• [SPORTS] ne radi kad je preklopka POWER podešena na CAMERA-MEMORY.
Ne možete koristiti [SPOT METER].
• Ne možete koristiti [SPOT METER] s funkcijama:
− NightShot
− [SUPER NS]
− [COLOR SLOW S]
• Ako podesite [PROGRAM AE], [SPOT METER] se automatski podešava na [AUTO].
Ne možete koristiti [EXPOSURE].
• Ne možete koristiti [EXPOSURE] s funkcijama:
− NightShot
− [SUPER NS]
− [COLOR SLOW S]
− [CINEMA EFECT] u [D.EFFECT]
• Ako podesite [PROGRAM AE], [EXPOSURE] se automatski podešava na [AUTO].
nastavlja se ,
89
U slučaju problema (nastavak)
Ne možete koristiti [WHITE BAL.].
• Ne možete koristiti [WHITE BAL.] ako koristite NightShot ili [SUPER NS].
Ne možete podesiti [SHARPNESS].
• Ne možete podesiti [SHARPNESS] zajedno s podešenjem[CINEMA EFECT] za [D. EFECT].
Ne možete koristiti [SPOT FOCUS].
• Ne možete koristiti [SPOT FOCUS] zajedno s [PROGRAM AE].
Ne možete koristiti [TELE MACRO].
• Ne možete koristiti [TELE MACRO] s funkcijama:
− [PROGRAM AE]
− Snimanje video zapisa na kasetu ili Memory Stick Duo.
Ne možete koristiti [SUPER NS].
• Ne možete koristiti [SUPER NS] s funkcijama:
− [FADER]
− [D. EFFECT]
− [PROGRAM AE]
[COLOR SLOW S] ne radi ispravno.
• Funkcija [COLOR SLOW S] možda neće raditi ispravno u uvjetima potpune tame. Koristite NightShot ili
[SUPER NS].
• Ne možete koristiti [COLOR SLOW S] s funkcijama:
− [FADER]
− [D. EFFECT]
− [PROGRAM AE]
− [EXPOSURE]
− [SPOT METER]
Ne možete koristiti [PROGRES.REC].
• Ne možete koristiti [PROGRES.REC] zajedno s podešenjem [CINEMA EFECT] za [D. EFECT].
Ne možete koristiti [FADER].
• Ne možete koristiti [FADER] s funkcijama:
− [SELF-TIMER]
− [SUPER NS]
− [COLOR SLOW S]
− [D. EFFECT]
− [FRAME REC]
− [SMTH INT. REC]
90
Ne možete koristiti [D. EFFECT].
• Ne možete koristiti [D. EFFECT] zajedno s:
− [SUPER NS]
− [COLOR SLOW S]
− [FADER]
• Ne možete koristiti [CINEMA EFECT], [SLOW SHUTTR] i [OLD MOVIE] zajedno s [PROGRAM AE]
(osim [AUTO]).
• Ne možete koristiti [OLD MOVIE] zajedno s:
− [PICT. EFFECT]
• Ne možete koristiti [CINEMA EFECT] zajedno s:
− opcijom [EXPOSURE] podešenom na [MANUAL]
− Kad opcija [AE SHIFT] nije podešena na 0
− [PROGRES.REC]
− [PICT. EFFECT]
Ne možete koristiti [SMTH INT.REC].
• Ne možete koristiti [SMTH INT.REC] zajedno s podešenjem [CINEMA EFECT] ili [DELAY MOTION] za
[D. EFECT].
Naknadno snimanje zvuka/snimanje na druge uređaje/editiranje
Slike sa spojenih uređaja ne vide se na LCD zaslonu ili u tražilu.
• Podesite opciju [DISP OUTPUT] na [LCD PANEL] (str. 55).
• Nije moguć prijenos signala na kamkorder ako pritisnete DISP/BATT INFO dok je [DISP OUTPUT]
podešen na [V-OUT/PANEL] (str. 55).
Slike sa spojenih uređaja se ne mogu uvećati.
• Ne možete uvećati slike s uređaja spojenih na kamkorder (str. 23).
Vremenski kôd i ostale informacije se pojavljuju na zaslonu spojenog uređaja.
• Podesite [DISP OUTPUT] na [LCD PANEL] dok je spojen A/V kabel (str. 55).
Ne možete ispravno naknadno snimiti zvuk pomoću A/V spojnog kabela.
• Podesite [DISP OUTPUT] na [LCD PANEL] (str. 55).
• A/V spojni kabel nije ispravno priključen. Provjerite da li je spojen u ispravnu utičnicu, npr. na izlaz uređaja
s kojeg snimate sliku ili na ulazni priključak drugog uređaja za snimanje slike s kamkordera.
nastavlja se ,
91
U slučaju problema (nastavak)
Naknadno snimljeni zvuk na kasetu se ne čuje.
• Podesite [AUDIO MIX] sa [ST1/FRONT] (izvorni zvuk) strane dok se zvuk ne začuje kako treba (str. 63).
Fotografije se ne mogu snimati s kasete na Memory Stick Duo.
• Snimanje nije moguće ili snimljena slika može biti izobličena ako je kaseta učestalo korištena za snimanje.
Video zapisi se ne mogu snimati s kasete na Memory Stick Duo.
• Snimanje nije moguće ili snimljena slika može biti izobličena u sljedećim slučajevima:
− Na kaseti je prazan dio.
− Kaseta je učestalo korištena za snimanje.
− Ulazni signal je prekinut.
Nije moguć prijenos slika.
• Nije moguć prijenos slika dok je opcija [DISP OUTPUT] podešena na [V-OUT/PANEL] (str. 55).
• Nije moguć prijenos slika ako pritisnete tipku DISP/BATT INFO.
Spajanje na računalo
Računalo ne prepoznaje kamkorder. W X
• Odspojite kabel iz računala i kamkordera i zatim ga ponovo čvrsto spojite.
• Odspojite sve USB uređaje s računala osim tipkovnice, miša i kamkordera.
• Odspojite kabel s računala i kamkordera, restartajte računalo i ponovo pravilno spojite.
Kad stavite isporučeni CD-ROM u računalo, pojavi se poruka pogreške.
• Podesite razlučivost računala na sljedeći način:
− Windows: 800 T 600 točaka ili više, High Color (16 bits, 65000 boja) ili više
− Macintosh: 1024 T 768 točaka ili više, 32000 boja ili više
Na računalu se ne vide slike koje snima kamkorder. W X
• Pomaknite preklopku POWER prema dolje za uključenje žaruljice CAMERA-TAPE na kamkorderu i
podesite [USB-CAMERA] na [USB STREAM] (str. 53) (Samo ako ste kamkorder spojili na Windows
računalo USB kabelom).
• Odspojite kabel s računala, uključite kamkorder i zatim ga ponovo spojite.
92
Na računalu se ne vide slike s kasete. W X
• Pomaknite preklopku POWER prema dolje za uključenje žaruljice PLAY/EDIT i podesite [USB-PLY/EDT]
na [USB STREAM] (str. 53) (Samo ako ste kamkorder spojili na Windows računalo USB kabelom).
• Odspojite kabel s računala, uključite kamkorder i zatim ga ponovo spojite.
Na Macintosh računalu nije moguće gledati slike snimljene na kasetu. W
• Ako ste spojili kamkorder na Macintosh računalo USB kabelom, ne možete kopirati slike s kasete na
računalo. Za tu namjenu, spojite kamkorder na računalo i.LINK kabelom i koristite standardni softver za
operativni sustav.
Nije moguće gledati slike snimljene na Memory Stick Duo na računalu. W
• Čvrsto i ispravno utaknite Memory Stick Duo.
• Nije moguće koristiti i.LINK kabel. Povežite kamkorder i računalo USB kabelom.
• Pomaknite preklopku POWER prema dolje za uključenje žaruljice PLAY/EDIT i podesite [USB-PLY/EDT]
na [STD-USB] (str. 53).
• Računalo ne prepoznaje Memory Stick tijekom reprodukcije kasete ili obrade slike. Prije povezivanja
kamkordera i računala dovršite funkcije na kamkorderu.
Ikona Memory Stick Duo ([Removable Disk] ili [Sony MemoryStick]) se ne vidi na
računalnom zaslonu. W
• Stavite Memory Stick u kamkorder.
• Odspojite sve USB uređaje s računala osim tipkovnice, miša i kamkordera.
• Pomaknite preklopku POWER prema dolje za uključenje žaruljice PLAY/EDIT i podesite [USB-PLY/EDT]
na [STD-USB] (str. 53).
• Računalo ne prepoznaje Memory Stick Duo tijekom reprodukcije kasete ili obrade slike. Prije povezivanja
kamkordera i računala dovršite funkcije na kamkorderu.
Slika se ne pojavljuje na zaslonu Windows računala kad koristite USB kabel. W
• USB driver je nepravilno registriran jer je kamkorder spojen na računalo prije instalacije USB drivera.
Slijedite niže opisani postupak za pravilnu instalaciju USB drivera.
nastavlja se ,
93
U slučaju problema (nastavak)
x Windows 98/Windows 98SE/Windows Me
Pravilno kopiranje ili reprodukcija slika s kasete na računalu nije zajamčeno u sustavu Windows 98.
1 Provjerite je li kamkorder spojen na računalo.
2 Desnom tipkom miša kliknite na [My Computer] i kliknite na [Properties].
Pojavi se prozor [System Properties].
3 Kliknite na [Device Manager].
4 Ako su već instalirani niže navedeni uređaji, kliknite ih desnom tipkom miša i kliknite na [Remove] za
njihovo brisanje.
Za kopiranje i gledanje slika snimljenih na kasetu
− [USB Audio Device] u mapi [Sound, video and game controllers]
− [USB Device] u mapi [Other devices]
− [USB Composite Device] u mapi [Universal Serial Bus Controller]
Za kopiranje i gledanje slika snimljenih na Memory Stick Duo
− [? Sony Handycam] ili [? Sony DSC] s oznakom "?" u mapi [Other devices]
5 Kad se pojavi prozor s porukom [Confirm Device Removal], kliknite na [OK].
6 Isključite kamkorder, odspojite USB kabel i restartajte računalo.
7 Stavite isporučeni CD-ROM u računalo.
8 Slijedite donje korake i pokušajte ponovo instalirati USB driver.
1 Dva puta kliknite na [My Computer].
2 Desnom tipkom miša kliknite na [PICTUREPACKAGE] (diskovni pogon)*.
* Nazivi diskovnog pogona (poput (E:)) mogu se razlikovati, ovisno o računalu.
3 Kliknite na [Open].
4 Dva puta kliknite na [Driver].
5 Dva puta kliknite na [Setup.exe].
• Brisanje bilo kojih parametara osim [USB Audio Device], [USB Device], [USB Composite Device], [?
Sony Handycam] ili [? Sony DSC] može prouzročiti nepravilnosti u radu računala.
x Windows 2000
Logirajte se kao Administrator.
1 Provjerite je li kamkorder spojen na računalo.
2 Desnom tipkom miša kliknite na [My Computer] i kliknite na [Properties].
Pojavi se prozor [System Properties].
3 Kliknite na [Hardware] t [Device Manager] t [View] t [Devices by type].
4 Ako su već instalirani niže navedeni uređaji, kliknite ih desnom tipkom miša i kliknite na [Uninstall] za
njihovo brisanje.
Za kopiranje i gledanje slika snimljenih na kasetu
− [USB Composite Device] u mapi [Universal Serial Bus Controller]
− [USB Audio Device] u mapi [Sound, video and game controller]
− [Composite USB Device] u mapi [Other devices]
94
5
6
7
8
Za kopiranje i gledanje slika snimljenih na Memory Stick
− [? Sony Handycam] ili [? Sony DSC] s oznakom "?" u mapi [Other devices]
Kad se pojavi prozor s porukom [Confirm Device Removal], kliknite na [OK].
Isključite kamkorder, odspojite USB kabel i restartajte računalo.
Stavite isporučeni CD-ROM u računalo.
Slijedite donje korake i pokušajte ponovo instalirati USB driver.
1 Dva puta kliknite na [My Computer].
2 Desnom tipkom miša kliknite na [PICTUREPACKAGE] (diskovni pogon)*.
* Nazivi diskovnog pogona (poput (E:)) mogu se razlikovati, ovisno o računalu.
3 Kliknite na [Open].
4 Dva puta kliknite na [Driver].
5 Dva puta kliknite na [Setup.exe].
• Brisanje bilo kojih parametara osim [USB Composite Device], [USB Audio Device], [Composite USB
Device], [? Sony Handycam] ili [? Sony DSC] može prouzročiti nepravilnosti u radu računala.
x Windows XP
Logirajte se kao Administrator.
1 Provjerite je li kamkorder spojen na računalo.
2 Kliknite na [Start].
3 Desnom tipkom miša kliknite na [My Computer] i kliknite na [Properties].
Pojavi se prozor [System Properties].
4 Kliknite na [Hardware] t [Device Manager] t [View] t [Devices by type].
5 Ako su već instalirani niže navedeni uređaji, kliknite ih desnom tipkom miša i kliknite na [Uninstall] za
njihovo brisanje.
Za kopiranje i gledanje slika snimljenih na kasetu
− [USB Composite Device] u mapi [Universal Serial Bus Controller]
− [USB Audio Device] u mapi [Sound, video and game controller]
− [USB Device] u mapi [Other devices]
6
7
8
9
Za kopiranje i gledanje slika snimljenih na Memory Stick Duo
− [? Sony Handycam] ili [? Sony DSC] s oznakom "?" u mapi [Other devices]
Kad se pojavi prozor s porukom [Confirm Device Removal], kliknite na [OK].
Isključite kamkorder, odspojite USB kabel i restartajte računalo.
Stavite isporučeni CD-ROM u računalo.
Slijedite donje korake i pokušajte ponovo instalirati USB driver.
1 Dva puta kliknite na [My Computer].
2 Desnom tipkom miša kliknite [PICTUREPACKAGE] (diskovni pogon)*.
* Nazivi diskovnog pogona (poput (E:)) mogu se razlikovati, ovisno o računalu.
3 Kliknite na [Open].
4 Dva puta kliknite na [Driver].
nastavlja se ,
95
U slučaju problema (nastavak)
5 Dva puta kliknite na [Setup.exe].
• Brisanje bilo kojih parametara osim [USB Composite Device], [USB Audio Device], [USB Device], [?
Sony Handycam] ili [? Sony DSC] može prouzročiti nepravilnosti u radu računala.
Nije moguće kopirati slike na Windows računalo. W
• Slike snimljene na Memory Stick možete pogledati i na sljedeći način.
1 Dva puta kliknite na [My Computer].
2 Dva puta kliknite ikonu novog diskovnog pogona [Removable Disk (F:)] (For Windows XP, [Sony
Memory Stick]). Možda će proteći neko vrijeme dok računalo ne prepozna novi diskovni pogon. Ako ga
ne prepozna, možda je USB driver nepravilno instaliran.
3 Dva puta kliknite datoteku željene slike.
Na zaslonu kamkordera se pojavi poruka [Cannot start Easy Handycam with USB
connected] ili [Cannot cancel Easy Handycam with USB connected]. W
• Nije moguće podešavati ili prekinuti funkciju Easy Handycam dok je spojen USB kabel. Prvo odspojite
USB kabel iz kamkordera.
Kad je kamkorder spojen na Windows računalo USB kabelom, ne čuje se zvuk. W
• Promijenite podešenja računala na sljedeći način:
1 Odaberite [Start] t [Programs] ([All Programs] u sustavu Windows XP) t [Picture Package] t
[Handycam Tools] t [USB Streaming Tool].
2 U izborniku [Select audio device] odaberite drugi uređaj.
3 Slijedite upute na zaslonu, kliknite na [Next] i kliknite na [Done].
• Windows 98 ne podržava zvuk.
Reprodukcija video zapisa ne odvija se besprijekorno tijekom uporabe funkcije USB
streaming. W
• Promijenite podešenja na sljedeći način:
1 Odaberite [Start] t [Programs] ([All Programs] u sustavu Windows XP) t [Picture Package] t
[Handycam Tools] t [USB Streaming Tool].
2 Pomaknite kliznik u smjeru (-) unutar [Select video quality].
3 Slijedite upute na zaslonu, kliknite na [Next] i kliknite na [Done].
Picture Package ne radi kako treba.
• Zatvorite Picture Package i restartajte Windows računalo.
Tijekom uporabe Picture Package pojavi se poruka pogreške.
• Prvo zatvorite Picture Package i postavite preklopku POWER na kamkorderu u drugi položaj.
96
CD-R diskovni pogon nije prepoznat ili se podaci ne mogu kopirati na CD-R pomoću
aplikacija Picture Package Auto Video, Producer, CD Backup ili VCD Maker.
• Pronađite kompatibilni uređaj na:
http://www.ppackage.com/.
Na zaslonu kamkordera pojavi se poruka [USB Streaming... This function is not available.]
W.
• Pokrenite snimanje ili reprodukciju slika s Memory Sticka Duo po završetku rada funkcije USB Streaming.
"First Step Guide" nije prikazan pravilno.
• Slijedite donji postupak i pogledajte "First Step Guide" (FirstStepGuide.pdf).
1 Stavite isporučeni CD-ROM u uložnicu računala.
2 Dva puta kliknite na [My Computer].
3 Desnom tipkom miša kliknite [PICTUREPACKAGE] (diskovni pogon)*.
* Nazivi diskovnog pogona (poput (E:)) mogu se razlikovati, ovisno o računalu.
4 Kliknite na [Explorer].
5 Dva puta kliknite na [First Step Guide].
6 Dva puta kliknite na mapu željenog jezika.
7 Dva puta kliknite na "FirstStepGuide.pdf".
97
Indikatori i poruke upozorenja
Dijagnostički pokazivač/indikatori
upozorenja
Ako se na zaslonu ili u tražilu pojave indikatori,
provjerite sljedeću tablicu. Neke probleme možete
sami riješiti. Ako ne uspijete, obratite se
prodavatelju ili ovlaštenom Sonyjevom servisu.
E (indikator upozorenja za bateriju)
• Baterija je gotovo prazna.
• Ovisno o uvjetima ili stanju baterije, može
treptati indikator E, čak i ako je bateriji ostalo
5 do 10 minuta.
% (došlo je do kondenzacije vlage)*
C: (ili E:) kk:kk (dijagnostički pokazivač)
C:04:kk
• Koristili ste akumulatorsku bateriju koja nije
“InfoLITHIUM”. Koristite “InfoLITHIUM”
bateriju (str. 106).
C:21:kk
• Došlo je do kondenzacije vlage. Izvadite kasetu i
ostavite kamkorder bar jedan sat te ponovno
uložite kasetu (str. 109).
C:22:kk
• Očistite glavu pomoću kasete za čišćenje (nije
isporučena) (str. 109).
C:31:kk/C:32:kk
• Kvar koji se može popraviti, a nije gore
spomenut. Izvadite i ponovo stavite kasetu i tada
rukujte kamkorderom. Nemojte izvoditi ovaj
postupak ako se počne kondenzirati vlaga
(str. 109).
• Odspojite izvor napajanja. Nakon ponovnog
uključenja rukujte kamkorderom.
• Zamijenite kasetu. Pritisnite tipku RESET (str.
24) i ponovo rukujte kamkorderom.
E:61:kk/E:62:kk/E:91:kk
• Obratite se Sonyjevom ovlaštenom servisu i
navedite svih pet znakova koda koji počinje
slovom "E".
101-0001 (indikator upozorenja za datoteke)
• Datoteka je oštećena.
• Datoteka je nečitljiva (str. 105).
98
• Izvadite kasetu i ostavite kamkorder oko sat vremena s otvorenim pretincem za kasete (str. 109).
e (indikator upozorenja za Memory Stick
Duo)
• Nije uložen Memory Stick Duo (str. 16).
c (indikator upozorenja za formatiranje
Memory Sticka Duo)*
• Memory Stick Duo je oštećen.
• Memory Stick Duo nije ispravno formatiran
(str. 45).
f (indikator upozorenja na nekompatibilan
Memory Stick Duo)*
• Uložen je nekompatibilan Memory Stick Duo
(str. 104).
Q (indikator upozorenja za kasetu)
Sporo treptanje:
• Do kraja kasete ostalo je manje od pet minuta.
• Kaseta nije uložena.*
• Zaštitni graničnik na kaseti je pomaknut u
položaj za sprječavanje snimanja (str. 103)*
Brzo treptanje:
• Vrpca je došla do kraja.*
Z (indikator upozorenja za izbacivanje
kasete)*
Sporo treptanje:
Poruke upozorenja
Ako se na zaslonu pojave poruke, slijedite upute.
• Zaštitni graničnik na kaseti je pomaknut u
položaj za sprječavanje snimanja (str. 103)
x Baterija
Brzo treptanje:
Use the "InfoLITHIUM" battery pack (str. 106).
• Došlo je do kondenzacije vlage (str. 109).
• Aktivirana je funkcija dijagnostičkog
pokazivača (str. 98).
Battery level is low.
- (indikator upozorenja za brisanje slike)*
• Napunite bateriju (str. 8, 106).
Old battery. Use a new one (str. 106).
• Fotografija je zaštićena (str. 64).
Z Re-attach the power source (str. 8).
: - (indikator upozorenja za zaštitu od
snimanja na Memory Stick Duo)*
• Zaštitni graničnik na Memory Sticku Duo je
pomaknut u položaj zaštite od snimanja (str. 104).
( (indikator upozorenja za bljeskalicu)
Sporo treptanje:
• Tijekom punjenja.
x Kondenzacija vlage
%Z Moisture condensation. Eject the
casette (str. 109).
% Moisture condensation. Turn off for 1H
(str. 109).
Brzo treptanje:
• Prikazan je dijagnostički kôd (str. 98).*
• Nešto nije u redu s bljeskalicom.
1 (indikator upozorenja za nestabilno
kretanje kamkordera)
• Nije dovoljna količina svjetla pa će se
kamkorder lakše početi tresti.
• Kamkorder je nestabilan i lakše će se početi
tresti. Držite ga objema rukama i snimite sliku.
No indikator neće nestati.
x Kaseta/vrpca
Q Insert a casette (str. 15).
Z Reinsert the cassette.
• Provjerite da li je kaseta možda oštećena.
QZ The tape is locked - check the tab
(str. 103).
* Kad se na zaslonu pojavi indikator upozorenja, čuje se
melodija (str. 54).
nastavlja se ,
99
Indikatori i poruke upozorenja (nastavak)
Q The tape has reached the end.
• Premotajte ili promijenite kasetu.
No file.
• Na Memory Sticku Duo nema datoteka ili nisu
čitljive.
x Memory Stick Duo
e Insert a Memory Stick (str. 16).
c Reinsert the Memory Stick.
• Izvadite Memory Stick Duo i ponovo ga stavite
nekoliko puta. Ako indikator čak i tada trepće,
Memory Stick Duo je možda oštećen. Pokušajte
koristiti drugi.
This is a read-only Memory Stick.
• Umetnite Memory Stick Duo na koji se može
snimati.
f Incompatible type of Memory Stick.
• Uložen je Memory Stick Duo nekompatibilan s
kamkorderom (str. 104).
c This Memory Stick is not formatted
correctly.
• Provjerite format i zatim formatirajte Memory
Stick Duo ako je potrebno (str. 45, 104).
Cannot record. The Memory Stick is full.
• Obrišite nepotrebne slike (str. 64).
:- The Memory Stick is locked. Check
the tab (str. 104).
Cannot playback. Reinsert the Memory
Stick (str. 16).
USB streaming... This function is not
available.
• Pokušali ste reproducirati ili snimati na Memory
Stick Duo tijekom uporabe funkcije USB
Streaming.
Memory Stick folders are full.
• Nije moguće načiniti mape koje prelaze
999MSDCF. Načinjene mape nije moguće
obrisati u ovom kamkorderu.
• Potrebno je formatirati Memory Stick Duo
(str. 45) ili ih obrisati na računalu.
Cannot record still images on Memory Stick
(str. 104).
Cannot record movies on Memory Stick
(str. 104).
x Pisač kompatibilan sa standardom
PictBridge
Check the connected device.
• Isključite pisač i ponovo ga uključite, zatim
odspojite i ponovo spojite USB kabel.
Connect the camcorder to a PictBridge
compatible printer.
• Isključite pisač i ponovo ga uključite, zatim
odspojite i ponovo spojite USB kabel.
Error-Cancel the task.
Cannot record. Reinsert the Memory Stick
(str. 16).
100
• Provjerite pisač.
Cannot print. Check the printer.
• Isključite pisač i ponovo ga uključite, zatim
odspojite i ponovo spojite USB kabel.
x Bljeskalica
Charging… Cannot record still images.
• Pokušali ste snimati fotografiju tijekom punjenja
bljeskalice (opcija).
Cannot add audio (str. 63).
• Ne možete dodati zvuk kaseti snimljenoj s 4CH
MIC REC.
Cannot use 4CH MIC REC(str. 52).
• Odspojite jednom vanjski 4CH mikrofon
(opcija), zatim ga spojite ponovno.
xL Dirty video head. Use a cleaning
cassette (str. 109).
x Pokrov leće
Pokrov leće nije otvoren do kraja. Isključite
te ponovno uključite uređaj. (str. 20).
Pokrov leće nije zatvoren. Jednom
isključite uređaj. (str. 11).
x Ostalo
Cannot record due to copyright protection
(str. 103).
Cannot add audio. Disconnect the i.LINK
cable (str. 62).
Not recorded in SP mode. Cannot add
audio (str. 62).
Cannot start Easy Handycam
Can not cancel Easy Handycam (str. 18).
USB is invalid in this mode during Easy
Handycam
• Dok je aktivna funkcija Easy Handycam, možete
odabrati [STD-USB] u PLAY/EDIT načinu, ali
ne i [PictBridge] ili [USB STREAM]. (Poruka
nestaje kada dodirnete j.)
HDV recorded tape. Cannot playback.
• Kamkorder ne može reproducirati taj format.
Koristite takvu kasetu s uređajem koji je
podržava.
HDV recorded tape. Cannot add audio.
• Kamkorder ne dozvoljava dodavanje zvuka na
dio kasete snimljene u HDV formatu.
Not recorded in 12-bit audio. Cannot add
audio (str. 62).
Cannot add audio on the blank portion of a
tape (str. 62).
101
Korištenje kamkordera u
stranim zemljama
Napajanje
Svoj kamkorder možete koristiti u bilo kojoj zemlji
ili području s isporučenim AC mrežnim adapterom
pri 100 V do 240 V izmjenične struje, 50/60 Hz.
O TV sustavima
Ovaj kamkorder je baziran na PAL sustavu. Želite
li reproducirati sliku na TV prijemniku, on također
mora imati PAL sustav (pogledajte donji popis) i
AUDIO/VIDEO ulazni priključak.
Sustav
Koristi se u sljedećim zemljama
NTSC
Bahamsko otočje, Bolivija,
Kanada, Srednja Amerika, Čile,
Kolumbija, Ekvador, Gvajana,
Jamajka, Japan, Koreja, Meksiko,
Peru, Surinam, Tajvan, Filipini,
SAD, Venezuela, itd.
PAL
Australija, Austrija, Belgija, Kina,
Češka, Danska, Finska, Njemačka,
Nizozemska, Hong Kong,
Mađarska, Italija, Kuvajt, Malezija,
Novi Zeland, Norveška, Poljska,
Portugal, Singapur, Slovačka,
Španjolska, Švedska, Švicarska,
Tajland, Velika Britanija itd.
PAL - M
Brazil
PAL - N
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM
Bugarska, Francuska, Gvajana,
Iran, Irak, Monako, Rusija,
Ukrajina, itd.
Jednostavno podešavanje sata prema
vremenskoj razlici
Moguće je jednostavno podesiti sat prema
vremenskoj razlici. Odaberite [WORLD TIME] u
(TIME/LANGU) izborniku i podesite razliku
(str. 55).
102
Kasete koje možete koristiti
S ovim kamkorderom možete koristiti samo kasete
mini DV formata. Koristiti kasete s oznakom
7.
je zaštićeni znak.
Vaš kamkorder ne podržava kasete s kasetnom
memorijom.
REC: Može se snimati na kasetu.
SAVE: Snimanje na kasetu nije
moguće (zaštićena je od
presnimavanja).
Izbjegavanje praznina na kaseti
Prijeđite na kraj snimljenog dijela pomoću funkcije
[END SEARCH] (str. 29) prije nego ponovno
počnete snimati u sljedećim slučajevima:
● Reproducirali ste kasetu.
● Koristili ste funkciju [EDIT SEARCH].
x Kad stavljate naljepnicu na kasetu
Naljepnicu uvijek stavite na za to predviđeno
mjesto na kaseti, kao na donjoj slici, kako bi
spriječili kvarove kamkordera.
Signal za zaštitu autorskih prava
Ne stavljajte naljepnicu
na ovo mjesto.
x Kod reprodukcije
Ako kaseta koju reproducirate na ovom
kamkorderu sadrži signale za zaštitu autorskih
prava, nije je moguće kopirati na kasetu u drugoj
kameri spojenoj na ovaj kamkorder.
Mjesto za naljepnicu
x Kod snimanja
Na ovom kamkorderu nije moguće snimati softver
koji sadrži kontrolne signale za zaštitu autorskih
prava. U tom slučaju se na LCD zaslonu ili u tražilu
pojavi poruka [Cannot record due to copyright
protection]. Ti signali ne snimaju se na kasetu.
Napomene o uporabi
x Kada duže vrijeme nećete koristiti kamkorder
Izvadite kasetu i spremite je.
x Nakon uporabe kasete
Premotajte kasetu na početak kako bi spriječili
pojavu izobličenja slike ili zvuka, stavite je u kutiju
i postavite u uspravni položaj.
x Čišćenje pozlaćenog konektora
Čistite pozlaćeni konektor vatiranim štapićem
nakon svakih 10 izbacivanja kasete.
Ako je pozlaćeni konektor kasete zaprljan ili
prašnjav, indikator preostale vrpce možda neće
prikazivati ispravnu vrijednost.
x Sprečavanje slučajnog presnimavanja
Pomaknite zaštitni graničnik na kaseti u položaj
SAVE.
Pozlaćeni konektor
103
O Memory Sticku
Memory Stick je kompaktan, prijenosni IC medij za
snimanje koji usprkos veličini može pohraniti više
podataka od floppy diska.
S ovim kamkorderom možete koristiti samo
Memory Stick Duo, koji je otprilike upola manji od
standardnog Memory Sticka. Ipak morate znati da
svi navedeni tipovi Memory Sticka Duo možda
neće pravilno raditi s ovim kamkorderom.
Snimanje/
reprodukcija
Vrste Memory Sticka
Memory Stick
–
*
a
MagicGate Memory Stick
–
Memory Stick Duo
*
(MagicGate/Parallel Transfer) 1
a
*
a
Memory Stick PRO
a
*2*3
*3
*2*3
*1
Memory Stick Duo je približno upola manji od
standardnog Memory Sticka.
*2
Vrste Memory Sticka koji podržavaju brzi prijenos
podataka. Ta brzina ovisi o uređaju koji koristite.
*3
"MagicGate" je tehnologija zaštite od neovlaštenog
kopiranja koja koristi sustav enkripcije podataka.
Kamkorder ne može reproducirati ili snimati podatke
kojima je potrebna funkcija MagicGate.
• Format fotografije: Kamkorder komprimira i snima
podatke o slici u JPEG (Joint Photographic Experts
Group) formatu. Ekstenzija datoteke je .JPG.
• Format video zapisa: Vaš kamkorder komprimira sliku u
MPEG (Moving Picture Experts Group) formatu.
Ekstenzija datoteke je .MPG.
• Nazivi datoteka fotografija:
− 101-0001: Ovaj naziv datoteke se pojavi na LCD
zaslonu kamkordera.
− DSC00001.JPG: Ovaj naziv datoteke se pojavi na
zaslonu PC-a.
• Nazivi datoteka video zapisa:
− MOV00001: Ovaj naziv datoteke se pojavi na LCD
zaslonu kamkordera.
− MOV00001.MPG: Ovaj naziv datoteke se pojavi na
zaslonu PC-a.
• Memory Stick Duo formatiran na računalu (Windows
OS/Mac OS) nije zajamčeno kompatibilan s ovim
kamkorderom.
104
Možete spriječiti slučajno brisanje slika ako zaštitni
graničnik na Memory Sticku Duo šiljatim
predmetom pomaknite u položaj zaštite od
snimanja.
Isporučeni Memory Stick Duo nema zaštitni
graničnik.
Podaci se mogu uništiti u sljedećim slučajevima.
Oštećeni podaci ne mogu se vratiti.
–
*
Memory Stick PRO Duo 1
Memory Stick Duo sa zaštitom od brisanja slika
Napomene o uporabi
Memory Stick Duo 1
MagicGate Memory Stick Duo 1
• Brzina očitavanja/upisivanja podataka može se
razlikovati, ovisno o kompatibilnosti Memory Sticka i
uređaja koji koristite.
• Ako izvadite Memory Stick Duo, isključite kamkorder
ili odvojite akumulatorsku bateriju tijekom snimanja ili
učitavanja podataka (žaruljica pristupa trepće ili svijetli).
• Ako koristite Memory Stick Duo u blizini magneta ili
magnetskih polja.
Savjetujemo pohranjivanje važnih podataka na
tvrdi disk računala.
x O rukovanju Memory Stickom
Prilikom rukovanja obratite pažnju na sljedeće:
• Nemojte primjenjivati silu prilikom upisivanja podataka
na za to namijenjeno mjesto.
• Na Memory Stick Duo ili njegov adapter nemojte
stavljati naljepnice ili slično.
• Uvijek spremajte Memory Stick Duo u isporučenu
kutiju.
• Nemojte dodirivati priključke Memory Sticka Duo
prstima ili metalnim predmetima.
• Nemojte savijati Memory Stick Duo ili ga izlagati jakim
udarcima.
• Nemojte rastavljati ili mijenjati tehničke značajke
Memory Sticka Duo.
• Pazite da se Memory Stick Duo ne smoči.
• Memory Stick Duo držite dalje od dohvata male djece
kako ga ne bi progutala.
• U utor za Memory Stick Duo nemojte stavljati nikakve
predmete osim kompatibilnog Memory Sticka Duo jer to
može prouzročiti kvarove.
Napomene o kompatibilnosti podataka o slici
• Datoteke slika snimljene na Memory Stick Duo vašeg
kamkordera usklađene su s pravilima dizajna (“Design
Rules“) “Camera File Systems“ univerzalnog standarda
koje je utemeljilo udruženje JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Association).
• Na ovom kamkorderu nije moguće reproducirati
fotografije snimljene na drugoj opremi (DCR TRV900E
ili DSC-D700/D770) koja nije usklađena s ovim
univerzalnim standardom. (Ti modeli se ne prodaju u
nekim područjima.)
• Ako ne možete koristiti Memory Stick Duo koji se inače
može koristiti na nekoj drugoj opremi, formatirajte ga u
ovom kamkorderu (str. 45). Obratite pozornost da će sve
slike biti obrisane ako formatirate Memory Stick Duo.
• U ovom kamkorderu možda neće biti moguće
reproducirati sljedeće:
− Slike obrađene na računalu
− Slike snimljene drugom opremom.
x O mjestu uporabe
Ne ostavljajte i ne koristite Memory Stick Duo na
mjestima koja su:
• Jako topla, poput automobila parkiranog na suncu.
• Pod izravnim sunčevom svjetlom.
• Vrlo vlažna ili izložena korozivnim plinovima.
x Napomene o uporabi adaptera za Memory Stick
Duo (isporučen)
Nakon ulaganja Memory Sticka Duo u adapter
možete ga koristiti sa standardnim uređajem koji
podržava Memory Stick.
• Kad koristite Memory Stick Duo s uređajem
kompatibilnim s Memory Stickom, uvijek ga umetnite u
Memory Stick Duo adapter.
• Uvijek umetnite pravilno okrenut Memory Stick Duo u
adapter do kraja. Nepravilna uporaba može oštetiti
uređaj. Utisnete li na silu Memory Stick Duo u
pripadajući utor u pogrešnom smjeru, možete oštetiti
utor.
• U uređaj nemojte stavljati prazan adapter za Memory
Stick Duo jer to može oštetiti uređaj.
x Napomena o uporabi medija Memory Sticka PRO
Duo
• Maksimalni kapacitet medija Memory Sticka PRO Duo
koji možete koristiti s ovim kamkorderom je 1 GB.
• Ovaj uređaj ne podržava brzi prijenos podataka.
105
O "InfoLITHIUM" bateriji
Ovaj uređaj je kompatibilan s "InfoLITHIUM"
akumulatorskom baterijom (P serije) i radi samo s
"InfoLITHIUM" baterijom.
"InfoLITHIUM" baterije serije P imaju oznaku
.
Što je "InfoLITHIUM" baterija?
"InfoLITHIUM" baterija je litij-ionska baterija koja
izmjenjuje informacije o komunikaciji između
kamkordera i AC adaptera.
"InfoLITHIUM" baterija računa potrošnju energije
u skladu s radom kamkordera i prikazuje preostalo
vrijeme rada u minutama. Kad koristite AC
adapter/punjač (opcija), pojavi se preostalo vrijeme
rada baterije i vrijeme punjenja.
Punjenje baterije
• Prije uporabe kamkordera uvijek napunite bateriju.
• Savjetujemo punjenje pri temperaturama između 10 i 30 °C,
dok se CHG indikator ne isključi u znak da je baterija
sasvim napunjena. Punite li bateriju van ovoga
temperaturnog opsega, ona možda neće biti učinkovito
napunjena.
• Po završetku punjenja, odspojite kabel iz DC IN
priključka na kamkorderu, odvojite Handycam Station
od kamkordera ili izvadite bateriju.
Učinkovita uporaba baterije
• Pri niskim temperaturama (10ºC ili manje) učinkovitost
baterije je smanjena. Stoga je u takvim uvjetima vrijeme
njezine uporabe skraćeno. Za bezbrižnu i dulju uporabu
savjetujemo sljedeće:
− Stavite je u džep blizu tijela kako bi je zagrijali i
stavite je u kamkorder neposredno prije snimanja.
− Koristite bateriju velikoga kapaciteta: NP-FA70
(opcija).
• Česta uporaba LCD zaslona ili pokretanje reprodukcije,
te premotavanje vrpce skraćuju radni vijek baterije.
Savjetujemo uporabu baterije velikoga kapaciteta: NPFA70 (opcija).
• Kad ne snimate ili reproducirate, uvijek postavite
preklopku POWER na OFF (CHG). Baterija se troši kad
je kamkorder u pripravnom stanju ili u pauzi
reprodukcije.
• Pri ruci uvijek imajte rezervne baterije dostatne za dva
do tri puta duže snimanje od očekivanog i prije stvarnog
snimanja načinite pokusne snimke.
• Ne izlažite bateriju vodi jer nije vodootporna.
106
Indikator preostalog trajanja baterije
• Ako se kamkorder isključuje iako indikator pokazuje da
je ostalo dovoljno vremena za snimanje, ponovo
napunite bateriju do kraja tako da indikatori budu točni.
Ipak, točan prikaz neće biti moguć ako dulje vrijeme
koristite kamkorder pri visokim temperaturama ili ako
učestalo koristite bateriju. Indikatori pokazuju približno
vrijeme snimanja.
• Oznaka E ponekad trepće, ovisno o uvjetima snimanja
ili temperaturi okoliša čak i ako je preostalo vrijeme
snimanja pet do deset minuta.
Pohranjivanje baterije
• Čak i ako bateriju ne koristite dulje vrijeme, jednom
godišnje je sasvim napunite, ispraznite je u kamkorderu.
izvadite i pohranite je na suhom i hladnome mjestu.
• Bateriju ispraznite tako da podesite [A.SHUT OFF] u
izborniku
(STANDARD SET) na [NEVER] i
pokrenete snimanje bez uložene kasete, dok se baterija
sasvim ne isprazni (str. 55).
O sustavu i.LINK
Vijek trajanja baterije
• Vijek trajanja baterije je ograničen. Njezin kapacitet s
vremenom pomalo opada. Kad primijetite značajno
smanjenje vremena uporabe, vjerojatno je potrebno
kupiti novu bateriju.
• Vijek trajanja baterije varira ovisno o načinu
pohranjivanja i radnim uvjetima, te okolišu.
DV priključak na ovom kamkorderu usklađen je s
i.LINK DV priključkom. Ovo poglavlje opisuje
i.LINK standard i njegove značajke.
Što je "i.LINK"?
i.LINK je digitalni serijski protokol za prijenos
digitalnih video, digitalnih audio i ostalih podataka
u dva smjera između uređaja koji imaju i.LINK
priključak te za kontrolu uređaja.
Uređaj s i.LINK-om može se spojiti jednim i.LINK
kabelom. Moguće primjene su različite funkcije i
razmjene podataka između različitih digitalnih AV
uređaja.
Kad su dva ili više uređaja s i.LINK spojena u
seriju s kamkorderom, funkcije i prijenos podataka
su mogući ne samo sa uređajem koji je izravno
spojen s kamkorderom već i s ostalim uređajima
preko izravno spojenog uređaja.
Međutim, obratite pozornost da se način rada
ponekad razlikuje ovisno o značajkama i tehničkim
podacima uređaja koji ima dva ili više i.LINK
priključka te je ponekad nemoguće izvesti neke
funkcije ili prenijeti neke podatke.
• Inače se na ovaj kamkorder može spojiti samo jedan
uređaj pomoću i.LINK kabela. Pri spajanju ovog
kamkordera uređaj kompatibilan s i.LINK-om i dva ili
više DV priključka, pogledajte upute za uporabu uređaja
koji spajate.
• i.LINK je poznatiji naziv za IEEE 1394 sabirnicu
podataka koju je predložio Sony i zaštićeni je naziv koje
su odobrile brojne korporacije.
• IEEE 1394 je međunarodni standard kojeg je uveo
Institute of Electrical and Electronic Engineers.
i.LINK brzina prijenosa podataka – Baud rate
Najveća brzina prijenosa podatka putem i.LINK-a
ovisi od uređaja. Najveće brzine prijenosa podataka
su sljedeće:
S100 (približno 100Mbps*)
S200 (približno 200Mbps)
S400 (približno 400Mbps)
nastavlja se ,
107
O sustavu i-LINK (nastavak)
Održavanje i mjere opreza
"Baud rate" je naveden u tehničkim podacima u
uputama za uporabu svakog uređaja.
Kod nekih uređaja je također naveden i pokraj
i.LINK priključka. Najveća brzina prijenosa
podataka na uređaju kod kojeg nema oznake iznosi
"S100".
Kad su uređaji spojeni na opremu koja ima
drugačiju brzinu prijenosa podataka, ona se
ponekad razlikuje od navedene.
O uporabi i održavanju
* "Što je Mbps"?
Mbps je oznaka za megabite u sekundi, odnosno
količinu podataka koji se mogu poslati ili primiti u
jednoj sekundi. Primjerice, "baud rate" od 100Mbps
znači da se u jednoj sekundi može prenijeti 100
megabita.
i.LINK funkcije na ovom kamkorderu
Podrobnije podatke o presnimavanju kad je ovaj
kamkorder spojen na drugi video uređaj s DV
priključcima potražite na str. 58.
Ovaj kamkorder može se također spojiti na drugi
Sonyjev uređaj s i.LINK-om (DV-om) (primjerice,
osobno računalo serije VAIO) kao i na video
uređaje.
Prije spajanja ovog kamkordera na osobno
računalo, provjerite da li je na računalo već
instaliran program (softver) za podršku ovog
kamkordera.
Neki video uređaji poput digitalnog TV-a, DVD,
MICROMV ili HDV rekordera/playera možda neće
biti kompatibilni s DV priključkom čak i ako imaju
i.LINK priključak. Prije spajanja provjerite
kompatibilnost. Podrobnije podatke o mjerama
opreza pri spajanju ovog kamkordera potražite u
uputama za uporabu uređaja kojeg spajate.
Potreban i.LINK kabel
Koristite Sony i.LINK 4-pinski-na-4-pinski kabel
(tijekom DV presnimavanja).
108
• Nemojte koristiti ili pohranjivati kamkorder na sljedećim
mjestima.
− Mjestima koja su izuzetno vruća ili hladna. Nikad ne
izlažite kamkorder temperaturama iznad 60ºC,
primjerice, blizu grijaćih tijela ili u vozilu parkiranom
na suncu jer to može izazvati kvarove ili deformacije.
− Blizu snažnih magnetskih polja ili pod utjecajem
mehaničkih vibracija. To može izazvati kvarove.
− Blizu snažnih radio valova ili zračenja. U tom slučaju
normalno snimanje možda neće biti moguće.
− Blizu AM prijemnika i video opreme jer može doći do
smetnji.
− Na pješčanoj plaži i prašnjavim mjestima. Ako u
kamkorder dospije pijesak ili prašina, može doći do
nepopravljivih kvarova.
− Blizu prozora ili na otvorenom, gdje LCD zaslon,
tražilo ili leća mogu biti izloženi izravnom suncu. Na
taj se način oštećuje unutrašnjost tražila ili LCD
zaslona.
− Na vlažnim mjestima.
• S kamkorderom možete raditi pri napajanju od 7,2 V
(akumulatorska baterija) ili 8,4 V (AC mrežni adapter).
• Pri uporabi istosmjernog (DC) ili izmjeničnog (AC)
napajanja, koristite samo dodatke koji se preporučuju u
ovom priručniku.
• Pazite da se kamkorder ne smoči, primjerice, na kiši ili
od morske vode jer u tom slučaju može doći do
nepopravljivih kvarova.
• Ako u kućište dospije bilo kakav strani predmet ili
tekućina, isključite kamkorder i prije ponovne uporabe
odnesite na provjeru u Sonyjev servis.
• Izbjegavajte grubo rukovanje i mehaničke udarce.
Budite posebno pažljivi s lećom.
• Kad ne koristite kamkorder, prebacite preklopku
POWER u položaj OFF (CHG).
• Nemojte umotavati kamkorder, primjerice, u ručnik i
tako ga koristiti jer se unutrašnjost može zagrijati.
• Prilikom odspajanja mrežnog kabela prihvatite utikač,
nemojte povlačiti sam kabel.
• Nemojte stavljati teške predmete na mrežni kabel jer se
tako može oštetiti.
• Metalne kontakte uvijek držite čistima.
• Držite daljinski upravljač i bateriju izvan dohvata djece.
Dođe li do slučajnog gutanja baterije, odmah se obratite
liječniku.
• U slučaju istjecanja elektrolita baterije
− Obratite se ovlaštenom servisu.
− Obrišite tekućinu s kože.
− Ako tekućina dospije u oči, isperite ih s mnogo vode i
obratite se liječniku.
x Ako nećete koristiti kamkorder duže vrijeme
• Povremeno ga uključite i reproducirajte kasetu oko tri
minute.
• Prije pohrane potpuni ispraznite bateriju.
Kondenzacija vlage
Ako se kamkorder unese izravno iz hladnog u topli
prostor, unutar njega, na površini vrpce ili na leći se
može kondenzirati vlaga. U tom slučaju vrpca se
može zalijepiti za video glavu i uzrokovati
oštećenja ili nepravilnosti u radu. Ako se unutar
kamkordera nakupi vlaga, pojavi se poruka [%Z
Moisture condensation. Eject the cassette] ili [%
Moisture condensation. Turn off for 1H]. Ako se
vlaga kondenzira na leći, poruka se neće pojaviti.
x Ako se kondenzirala vlaga
Nijedna funkcija osim izbacivanja kasete neće
raditi. Izbacite kasetu, isključite kamkorder i
ostavite ga oko sat vremena s otvorenim pretincem.
Kamkorder se može ponovo koristiti ako se pri
ponovnom uključenju ne pojavi oznaka % ili Z.
Ponekad kamkorder ne može prepoznati
kondenzaciju. U tom slučaju kaseta se ponekad
neće izbaciti deset sekundi nakon otvaranja
pretinca. To ne predstavlja kvar. Nemojte zatvarati
pretinac dok se kaseta ne izbaci.
x Napomene o kondenzaciji vlage
Vlaga se može kondenzirati kad unesete kamkorder
s hladnog na toplo mjesto (ili obrnuto) ili kad
koristite kamkorder na toplim mjestima u sljedećim
slučajevima:
• Kamkorder je unesen sa skijališta u umjetno zagrijani
prostor.
• Kamkorder je iznesen iz klimatiziranog automobila na
otvoreni topli prostor.
• Kamkorder se koristi nakon olujnog nevremena ili
pljuska.
• Kamkorder se koristi na vlažnom mjestu sa visokom
temperaturom.
x Kako spriječiti kondenzaciju vlage
Pri prenošenju kamkordera s hladnog na toplo
mjesto, stavite ga u plastičnu vrećicu i čvrsto je
zatvorite. Uklonite vrećicu kad temperatura zraka u
unutrašnjosti dosegne temperaturu okoline
(približno nakon jednog sata).
Video glava
• Kad se video glava zaprlja, nije moguće pravilno
snimanje ili su slika i zvuk tijekom reprodukcije
izobličeni.
• Pojave li se sljedeći problemi, očistite video glave
(pokrenite reprodukciju u trajanju 10 sekundi) Sony
DVM-12CLD kasetom za čišćenje (opcija).
− Na slici se tijekom reprodukcije pojavljuju mozaične
smetnje ili je zaslon plave boje.
− Slika se tijekom reprodukcije ne pomiče.
− Slika se uopće ne pojavljuje za reprodukciju ili je zvuk
isprekidan.
− Tijekom snimanja se na zaslonu pojavi poruka [xL
Dirty video head. Use a cleaning cassette].
− Tijekom reprodukcije se na zaslonu pojavi poruka
[xL Dirty video head. Use a cleaning cassette].
nastavlja se ,
109
Održavanje i mjere opreza (nastavak)
• Video glava se troši nakon duže uporabe kamkordera.
Ako slika ne postaje jasnija nakon uporabe kasete za
čišćenje, video glava je možda istrošena. U tom slučaju
potrebno je zamijeniti video glavu. Za podrobnosti se
obratite Sonyjevom prodavatelju ili ovlaštenom servisu.
LCD zaslon
• Nemojte suviše pritiskati LCD zaslon jer se tako može
oštetiti.
• Koristite li kamkorder na hladnome mjestu, na LCD
zaslonu se može pojaviti zaostala slika. To nije kvar.
• Tijekom uporabe kamkordera, poleđina LCD zaslona se
može zagrijati, no to je uobičajeno.
x Čišćenje LCD zaslona
Ako se LCD zaslon zaprlja od otisaka prstiju ili
prašine, očistite ga isporučenom krpom. Koristite li
pribor za čišćenje LCD zaslona (opcija), ne
nanosite sredstvo za čišćenje izravno na zaslon.
Čistite ga papirom za čišćenje navlaženim u
tekućini za čišćenje.
x Podešavanje LCD zaslona (CALIBRATION)
Tipke na zaslonu možda neće raditi ispravno. U
tom slučaju slijedite niže opisani postupak.
Savjetujemo da tom prilikom koristite mrežno
napajanje putem isporučenog AC adaptera.
A Postavite preklopku POWER na PLAY/EDIT.
B Izvadite kasetu i Memory Stick Duo iz kamkordera,
zatim odspojite sve kabele osim kabela AC adaptera
iz kamkordera ili postolja Handycam Station.
C Dodirnite g t [MENU] t
(STANDARD SET) t [CALIBRATION] t j.
D Uglom isporučenog Memory Sticka Duo dodirnite
oznaku "T" na zaslonu.
Položaj oznake "T" se mijenja.
Dodirnite [CANCEL] za brisanje.
Ako niste pritisnuli pravu točku, počnite iznova od
koraka 4.
• Nije moguće kalibrirati LCD zaslon ako je okrenut
prema van.
110
Čišćenje kućišta
• Ako je kućište zaprljano, očistite ga mekom krpom
lagano navlaženom u vodi.
• Izbjegavajte sljedeće jer tako se može oštetiti kućište.
− Otapala poput razrjeđivača, benzina, alkohola,
kemijskih krpa i hlapljivih sredstava poput insekticida.
− Dodirivanje navedenih sredstava rukama.
− Ne ostavljajte kućište u dugotrajnom kontaktu s
gumenim ili vinilnim predmetima.
Briga o leći i njezino pohranjivanje
• Obrišite površinu leće mekom krpom u sljedećim
slučajevima.
− Kad su na leći otisci prstiju.
− Na vrućim ili vlažnim mjestima.
− Kod uporabe leće, primjerice, na plaži.
• Spremite leću na dobro prozračeno mjesto na kojem
neće biti izložena nečistoći ili prašini.
• Za sprečavanje nastanka plijesni, redovito izvodite gore
opisane postupke. Savjetujemo uključivanje i rukovanje
kamkorderom približno jednom mjesečno za dugotrajni
optimalni rad.
Punjenje ugrađene baterije za čuvanje
podataka
Vaš kamkorder je opremljen ugrađenom akumulatorskom baterijom koja služi pohranjivanju datuma
i vremena itd., čak i ako je preklopka POWER
postavljena na OFF (CHG). Baterija se puni
tijekom svake uporabe kamkordera. Ipak, ona se
postupno prazni kad ne koristite kamkorder, a
potpuno se isprazni ako približno tri mjeseca
uopće ne koristite kamkorder. Čak i ako
akumulatorska baterija nije napunjena, to ne utječe
na rad kamkordera. Za održavanje pohranjenih
podešenja datuma i vremena, itd., napunite bateriju
ako je prazna.
UPOZORENJE
Materija može eksplodirati ako se njome ne rukuje
ispravno.
Upozorenje
Opasnost eksplozije u slučaju nepravilnog
ulaganja baterije. Bateriju zamijenite istom ili
ekvivalentnom vrstom u skladu s uputama
proizvođača.
• Okrugla litijska baterija (CR2025) služi za daljinski
upravljač. Ne koristite druge baterije.
• Kad litijska baterija oslabi, može se smanjiti radni domet
daljinskog upravljača ili isti možda neće raditi pravilno.
U tom slučaju zamijenite bateriju Sonyjevom litijskom
baterijom CR2025. Uporaba druge baterije može
uzrokovati opasnost od požara ili eksplozije.
x Postupci
Spojite kamkorder na napajanje pomoću
isporučenog AC adaptera i ostavite ga dulje od 24
sata s preklopkom POWER postavljenom na OFF
(CHG).
Zamjena baterije daljinskog upravljača
A Dok pritišćete graničnik, noktom izvadite baterijski
pretinac.
B Uložite novu bateriju s oznakom + prema gore.
C Vratite baterijski pretinac u daljinski upravljač dok
ne klikne na mjesto.
Graničnik
111
Učvršćenje remena oko
šake
Stavljanje remena za
nošenje oko ramena
Ovakvo učvršćenje je korisno za nošenje
kamkordera.
Remen možete zakačiti na držač kako bi kamkorder
mogli nositi na ramenu.
1 Otvorite držač i kopču jastučića remena
(1) i izvucite ga iz kopče (2).
Jastučić ručnog remena
2 Pomaknite jastučić sasvim udesno (1) i
zatim zatvorite držač i kopču (2).
3 Koristite remen kao na donjoj slici.
112
Tehnički podaci
Sustav
Sustav snimanja
video zapisa
2 rotirajuće glave, helikalni sustav
skeniranja
Sustav snimanja
fotografija
Exif Ver. 2.2*1
Sustav snimanja
zvuka
Rotirajuće glave, PCM sustav
Kvantizacija: 12-bitna (Fs 32 kHz,
stereo 1, stereo 2), 16 bita (Fs 48
kHz, stereo)
Video signal
PAL sustav boja, CCIR standardi
*1 Exif: Exif je format datoteke fotografija koji je
utemeljio udruženje Japan Electric and Information
Technology Industries Association (JEITA). Datoteke
ovog formata mogu sadržavati dodatne informacije
poput onih o podešenjima kamkordera i vremenu
snimanja.
*2 U načinu 16:9, vrijednosti žarišne duljine su stvarne
vrijednosti širokokutnog očitanja piksela.
*3 Objekti nevidljivi u mraku mogu se snimiti infracrvenim
zrakama.
Preporučljive kasete Mini DV kasete s oznakom 7
Ulazni/izlazni priključci
Brzina vrpce
SP: Približno 18,81 mm/s
LP: Približno 12,56 mm/s
Audio/Video
ulaz/izlaz
Vrijeme snimanja/
reprodukcije
SP: oko 60 min (uz uporabu kasete
DVM60)
LP: oko 90 min (uz uporabu kasete
DVM60)
Vrijeme
premotavanja
Oko 2 minute i 40 sekundi
(uz uporabu kasete DVM60 i
punjive baterije)
Oko 1 minutu i 45 sekundi
(uz uporabu kasete DVM60 i
mrežnog adaptera)
10-pinski priključak
Automatski odabir ulaza/izlaza
Video signal: 1 Vp-p, 75 ohma,
nesimetrični
Signal sjajnosti: 1 Vp-p, 75 ohma,
nesimetrični
Signal boje: 0,3 Vp-p, 75 ohma,
nesimetrični
Audio signal: 327 mV (pri izlaznoj
impedanciji većoj od 47 kiloohma),
ulazna impedancija veća od 47
kiloohma, izlazna impedancija
manja od 2,2 kiloohma
Tražilo
Elektronsko tražilo u boji
USB priključak
mini-B
Osjetilo slike
5,9 mm (1/3 tip) CCD (Charge
Coupled Device)
Ukupno: oko 3 310 000 piksela
Efektivno (fotografije): oko
3 050 000 piksela
Efektivno (video zapisi):
oko 2 050 000 piksela
LANC priključak
Stereo mini-minipriključak (promjer
2,5 mm)
DV priključak
4-pinski priključak, S100
Leća
Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
10 T (optički), 120 x (digitalni)
Žarišna duljina
f = 5,1 – 51 mm
Nakon pretvorbe u format
fotografije 35 mm
U CAMERA-TAPE načinu:
42,8 – 495 mm (16:9)*2,
45 – 450 mm (4:3),
U CAMERA-MEMORY načinu
37 – 370 mm (4:3),
40,6 – 406 mm (16:9)
F 1,8 – 2,9
Promjer filtra: 30 mm
Temperatura boje
[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR
(3 200K), [OUTDOOR] (5 800K)
Najmanje
osvjetljenje
5 luxa (F1,8)
0 luxa (pri uporabi funkcije
NightShot)*3
LCD zaslon
Slika
6,9 cm (tip 2,7; format 16:9)
Ukupan broj točaka 123 200 (560 T 220)
Općenito
Napajanje
DC 7,2 V (akumulatorska baterija)
DC 8,4 V (AC mrežni adapter)
nastavlja se ,
113
Tehnički podaci (nastavak)
Prosječna potrošnja Tijekom snimanja s tražilom
2,8 W
energije
(kad koristite baterijsko napajanje)
Tijekom snimanja s LCD zaslonom
3,1 W
(kad koristite baterijsko napajanje)
Akumulatorska baterija (NP-FA50)
Kapacitet
4,9 Wh (680 mAh)
Radna temperatura
od 0 °C do 40 °C
47,2 T 6,8 T 75,5 mm (š/v/d)
Temperatura
pohranjivanja
od –20 °C do +60 °C
Dimenzije
(približno)
Masa (približno)
50 g
Dimenzije
(približno)
66 T 91 T 110 mm (š/v/d)
Radna temperatura
od 0 °C do 40 °C
Tip
Litij ionska
Masa (približno)
440 g samo glavni uređaj
540 g uključujući akumulatorsku
bateriju NP-FA50, kasetu DVM60 i
remen za nošenje na ramenu.
Isporučeni pribor
Pogledajte str. 7.
AC mrežni adapter AC-L200
Napajanje
AC 100 – 240 V izmjenične struje
(AC), 50/60 Hz
Potrošnja struje
0,35 – 0,18 A
Potrošnja energije
18 W
Izlazni napon
DC 8,4 V*
Radna temperatura
od 0 °C do 40 °C
Temperatura
pohranjivanja
od –20 °C do +60 °C
Dimenzije
(približno)
48 T 29 T 81 mm (š/v/d), bez
dijelova koji strše
Masa (približno)
170 g bez mrežnog kabela
* Za ostale podatke pogledajte naljepnicu na AC adapteru.
114
Maksimalni izlazni
napon
8,4 V istosmjerne struje (DC)
Izlazni napon
7,2 V istosmjerne struje (DC)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
prethodnog upozorenja.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
O zaštitnim znakovima
• Memory Stick,
, "Memory Stick Duo" i
, "Memory Stick PRO Duo" i
, "MagicGate" i
, "MagicGate Memory Stick" i
"MagicGate Memory Stick Duo" su zaštićeni znakovi
tvrtke Sony Corporation.
• "InfoLITHIUM" je zaštićeni naziv tvrtke Sony
Corporation.
• i.LINK je zaštićeni naziv a a je zaštićena oznaka tvrtke
Sony Corporation.
• Picture Package je zaštićeni naziv tvrtke Sony
Corporation.
•
je zaštićena oznaka.
• Microsoft, Windows i Windows Media su zaštićeni
nazivi ili registrirane nazivi tvrtke Microsoft
Corporation u SAD-u i drugim državama.
• iMac, iBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook i
PowerMac su zaštićeni nazivi tvrtke Apple Computer,
Inc registrirane u SAD-u i drugim državama.
• eMac je zaštićeni naziv tvrtke Apple Computer, Inc.
• QuickTime i logo QuickTime su zaštićeni nazivi tvrtke
Apple Computer, Inc.
• Roxio je zaštićeni naziv tvrtke Roxio, Inc.
• Toast je zaštićeni naziv tvrtke Roxio, Inc.
• Windows Media Player je zaštićeni naziv tvrtke
Microsoft Corporation.
• Macromedia i Macromedia Flash Player su zaštićeni
nazivi tvrtke Macromedia, Inc u SAD-u i/ili drugim
državama.
• Pentium je zaštićeni naziv ili registrirani zaštićeni naziv
tvrtke Intel Corporation.
Nazivi svih drugih proizvoda koji se spominju u ovom
priručniku su zaštićeni nazivi odgovarajućih tvrtki.
Nadalje, oznake ™ i "®" nisu uvijek navedene u ovom
priručniku.
115
Download PDF

advertising