Sony | HDR-MV1 | Sony HDR-MV1 MV1 snimač muzičkih videozapisa Upute za upotrebu

4-479-706-11(1) (HR)
Priložene stavke
Punjenje kompleta baterija
Snimanje
Prijenos filmova na pametni telefon
(Wi-Fi)
1
2
3
1
2
1
Brojevi u zagradama priložena su količina.
Digitalni HD
kamkorder
Upute za upotrebu
Kamkorder (1)
USB kabel (Mikro USB kabel) (1)
Komplet baterija s mogućnošću ponovnog
punjenja NP‑BX1 (1)
Poklopac objektiva (1)
Uzica poklopca (1)
„Upute za upotrebu” (ovaj priručnik) (1)
Vlasnikova evidencija
Isključite kamkorder pritiskom na gumb POWER.
Otvorite poklopac terminala kamkordera.
Broj modela i serijski brojevi nalaze se na dnu. Upišite serijski
broj na mjesto u nastavku. Ti će vam brojevi trebati prilikom
kontaktiranja s prodavačem proizvoda tvrtke Sony u vezi
s kamkorderom.
Spojite kamkorder s uključenim računalom
pomoću USB kabela.
Gumb POWER
Uključite kamkorder pritiskom na gumb POWER.
Uređaj Android:
1 Pokrenite PlayMemories Mobile, a zatim odaberite
SSID koji je prikazan na kamkorderu.
Instalirajte aplikaciju na pametni telefon.
Pritisnite START/STOP za početak snimanja.
Za zaustavljanje snimanja pritisnite ponovo
START/STOP.
Android 2.3 ili noviji
(Android 4.0 ili noviji ako se upotrebljava NFC)
Gumb POWER
Višestruki birač
Gumb
START/STOP
USB terminal
(računalo)
2Unesite lozinku koja je prikazana na kamkorderu
(samo prvi put).
Potražite i instalirajte PlayMemories Mobile sa stranice
Google play.
Broj modela HDRSerijski broj
Odaberite pomicanjem
višestrukog birača
u smjerovima prikazanim
strelicama, a zatim
dovrište pritiskanjem
sredine.
Na nekim modelima, nazivna pločica sa zaštitnim znakovima,
certifikacijskim oznakama i drugim podacima nalazi se pored
držača baterije.
Umetanje kompleta baterija
Žaruljica CHG
(punjenje)
USB kabel (priložen)
Uklonite poklopac baterije.
Umetnite komplet baterija u smjeru prikazanom
na slici.
HDR-MV1
Hrvatski
Prvo ovo pročitajte
Pričvrstite poklopac baterije.
Potpuno
napunjen komplet baterija traje približno 245 minuta kada
je spojen s računalom ili približno 155 minuta kada se upotrebljava
AC‑UD10 adapter za izmjeničnu struju (prodaje se zasebno).
Kada upotrebljavate potpuno napunjen komplet baterija, dostupno
vrijeme snimanja približno je 130 minuta (vrijeme kontinuiranog snimanja)
ili 75 minuta (uobičajeno vrijeme snimanja) ili je dostupno vrijeme
reprodukcije približno 210 minuta (pri zadanim postavkama).
Umetanje memorijske kartice
Poklopac baterije
Prije rukovanja jedinicom pažljivo pročitajte ovaj priručnik
i zadržite ga za buduću upotrebu.
1
2
3
Umetnite memorijsku karticu ravno u smjeru
prikazanom na slici dok ne klikne.
Saznajte više o kamkorderu
(Korisnički priručnik za glazbeni videosnimač)
Utori
Otvorite stranicu tvrtke Sony za podršku.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
Odaberite državu ili regiju.
Potražite naziv modela kamkordera
na stranici podrške.
Provjerite naziv modela na dnu
kamkordera.
Pojedinosti
o aplikaciji PlayMemories Mobile potražite na sljedećoj
URL adresi.
(http://www.sony.net/pmm/)
Ako je PlayMemories Mobile već instaliran na pametnom telefonu,
ažurirajte softver na najnoviju verziju.
Rad ove aplikacije nije zajamčen na svim pametnim telefonima
i tabletima.
Načini rada i zasloni za aplikaciju podložni su promjeni bez
prethodne obavijesti o budućim nadogradnjama.
Informacije o podržanim verzijama operacijskih sustava vrijede
od 1. rujna 2013.
Reprodukcija
1
2
3
Zatvorite poklopac memorijske kartice.
Pritisnite gumb
na kamkorderu za ulazak
u način reprodukcije.
Odaberite sadržaj koji želite reproducirati
pomoću višestrukog birača, a zatim pritisnite
sredinu birača.
Gumb POWER
Gumb
Poklopac memorijske
kartice
Višestruki birač
microSD memorijska
kartica
Terminal
„Memory Stick Micro”
medij
Tiskana
površina
Glavni gumbi za radnje reprodukcije
biste izvadili memorijsku karticu, jednom je lagano gurnite.
microSD memorijske kartice, microSDHC memorijske kartice, microSDXC
memorijske kartice i „Memory Stick Micro” (Mark2) mediji kompatibilni su
s kamkorderom.
Nije zajamčen rad sa svim memorijskim karticama.
Jačina zvuka
/
Prethodno/sljedeće
Brisanje
/
Brzo premotavanje natrag/naprijed
Zaustavljanje
/
Pauza/reprodukcija
2Unesite lozinku koja je prikazana na kamkorderu
(samo prvi put).
3Potvrdite da je SSID odabran.
4Pokrenite PlayMemories Mobile.
2
Odaberite film na kamkorderu koji želite
prenijeti, a zatim ga prenesite spajanjem
na pametni telefon.
Tijekom spajanja na uređaj Android kompatibilan
s NFC tehnologijom.
Reproducirajte film koji želite prenijeti na pametni
telefon na kamkorderu.
Pokrenite izbornik [Setting] i odaberite [Other
settings] na pametnom telefonu te potvrdite da
je [NFC] omogućen.
Dodirnite (oznaka N) na kamkorderu pomoću
(oznaka N) na pametnom telefonu.
Tijekom spajanja bez upotrebe NFC tehnologije.
Da
© 2013 Sony Corporation
uključite napajanje prvi put, prikazuje se zaslon za postavljanje
datuma i vremena. Konfigurirajte postavke pomoću višestrukog birača.
Kamkorder može snimati MP4 filmove.
Tijekom držanja kamkordera za vrijeme snimanja može biti snimljen
šum jer je kamkorder opremljen visokoosjetljivim mikrofonom.
LCD zaslon bit će taman tijekom snimanja (pri zadanim postavkama).
Uključite kamkorder pritiskom na gumb POWER.
Otvorite poklopac memorijske kartice.
Korisnički priručnik za glazbeni videosnimač mrežni je
priručnik. U njemu potražite detaljne upute o mnogim
funkcijama kamkordera.
Potražite i instalirajte PlayMemories Mobile na stranici
App Store.
Kada
Poklopac terminala
1
2
3
iPhone:
1 Na pametnom telefonu odaberite [Wi-Fi] u izborniku
postavki, a zatim odaberite SSID koji je prikazan na
kamkorderu.
iOS 4.3 ili noviji
(NFC nije dostupan)
Upotreba pametnog telefona kao
daljinskog upravljača (Wi-Fi)
1
Odaberite
kamkorderu.
Na kamkorderu se prikazuju SSID i lozinka i kamkorder
je spreman za spajanje s pametnim telefonom.
2
Na pametnom telefonu odaberite SSID koji
je prikazan na kamkorderu, a zatim unesite
lozinku.
Uđite u način reprodukcije na kamkorderu i odaberite
 [Edit/Copy]  [Send to Smartphone] 
[Select on This Device].
Provedite isti postupak kao u koraku  u odjeljku
„Prijenos filmova na pametni telefon (Wi-Fi)”/
„Tijekom spajanja bez upotrebe NFC tehnologije.”
Ako želite upotrijebiti NFC, uđite u zaslon snimanja,
a zatim dodirnite (oznaka N) na kamkorderu
pomoću (oznaka N) na pametnom telefonu.
Odaberite sliku koju želite prenijeti i dodajte

oznaku , a zatim odaberite
.
Prikazuju se SSID i lozinka, a kamkorder je spreman
za spajanje s pametnim telefonom.
Na pametnom telefonu odaberite SSID koji je
prikazan na kamkorderu, a zatim unesite lozinku.
na zaslonu snimanja na
3
Nastavite rukovati pametnim telefonom.
Dijelovi i kontrole
Pri
Preporučene funkcije
Postupak za prilagodbu razine zvuka snimanja
ugrađenih mikrofona
Odaberite
na zaslonu snimanja.
Postupak za smanjenje zvuka niske frekvencije
kao što je onaj koji dolazi od klimatizacijskih
uređaja
 [Camera/Audio]  [
Odaberite
[Low Cut Filter]  [On].
Audio] 
Postupak za praćenje zvukova
Uključite slušalice u priključak  (slušalice). Za prilagodbu
jačine zvuka odaberite na zaslonu snimanja.
Gumb START/STOP
Gumb POWER
Poklopac objektiva
Uzica poklopca
Objektiv
Žaruljica snimanja
Mikrofoni
Zvučnik
Petlja za uzicu/traku poklopca
Poklopac baterije
 (oznaka N)
NFC: Near Field Communication
Postupak za sinkronizaciju slike na LCD zaslonu
uz praćenje zvuka
 [Camera/Audio]  [
Odaberite
[Audio Output Timing]  [Lip Sync].
Audio] 
Postupak za upotrebu opcije MTR (Multi Track
Recorder) ili vanjskog mikrofona (prodaje
se zasebno)
Spojite MTR ili vanjski mikrofon na priključak LINE IN na
kamkorderu. Kada se prikaže zaslon [Ext. Audio Input Set],
odaberite uređaj koji želite spojiti.
Postupak za snimanje samo zvuka
Odaberite

[Recording Mode]  [Audio].
Postupak za promjenu formata za
snimanje zvuka
[Camera/Audio] [
Odaberite
[Audio Format], a zatim željeni format.


Audio]

Postupak za promjenu načina snimanja filma
 [Image Quality/Size]  [
Odaberite
a zatim odaberite [1080] (1920x1080 30p) ili
[720] (1280x720 30p).
REC Mode],
Postupak za snimanje bez opterećenja
s razinom baterije
Spojite adapter za izmjeničnu struju AC-UD10 (prodaje
se zasebno) s kamkorderom s umetnutom baterijom.
Napomene o upotrebi
LCD zaslon
Gumb
(reprodukcija)
Priključak  (za slušalice)
Žaruljica CHG (punjenje)
Multi/Micro USB terminal
Podržava uređaje kompatibilne s Micro USB-om.
Micro HDMI OUT priključak
LINE IN priključak/ (mikrofon) priključak
(PLUG IN POWER)
Višestruki birač
Navoj za tronožac
Utor memorijske kartice
Pristupna žaruljica memorijske kartice
Napomene o upotrebi kamkordera
Preporučujemo
formatiranje memorijske kartice s kamkorderom
prije prve upotrebe.
Provjerite je li memorijska kartica pravilno umetnuta. Ako na
silu umetnete memorijsku karticu u pogrešnom smjeru, možete
oštetiti memorijsku karticu, utor memorijske kartice ili podatke.
Nema kompenzacije za snimljeni sadržaj, čak i ako snimanje
ili reprodukcija nisu mogući zbog kvara kamkordera, medija
za snimanje itd.
Tijekom razdoblja dužeg snimanja, temperatura kamkordera
može se podići do točke na kojoj će se snimanje automatski
zaustaviti. Dok je napajanje isključeno, ostavite kamkorder
10 minuta ili duže da bi se temperatura u unutrašnjosti
smanjila na sigurnu razinu.
visokim se temperaturama okoline temperatura kamkordera
brzo povećava.
Kada se temperatura kamkordera poveća, kvaliteta slike može
se pokvariti. Preporučujemo da pričekate dok temperatura
kamkordera ne padne prije nego što nastavite sa snimanjem.
Površina kamkordera može postati vruća. Ne radi se o kvaru.
Na kamkorderu nije osigurana reprodukcija sadržaja snimljenih
drugim uređajima.
Upotrijebite obližnju zidnu utičnicu (zidni priključak) kada
upotrebljavate adapter za izmjeničnu struju AC-UD10 (prodaje
se zasebno). Ako dođe do nekih smetnji pri upotrebi uređaja,
odmah isključite adapter za izmjeničnu struju iz zidne utičnice.
Filmove formata MP4 snimljene uz mogućnost [Audio Format]
postavljenu na [Linear PCM] nije moguće reproducirati na nekoj
opremi ili u nekim uslugama, uključujući Blu-ray Disc uređaje za
reprodukciju (uključujući proizvode tvrtke Sony). Prije upotrebe
potražite dodatne informacije na stranici podrške za kamkorder.
O softveru
Softver
za upravljanje i uređivanje sadržaja može se preuzeti
na sljedećoj URL adresi:
www.sony.net/pm/mvr/
Obavijest za bežične mreže
Sony
ne snosi nikakvu odgovornost za gubitak ili štetu
uzrokovanu neovlaštenim pristupom ili upotrebom pristupne
točke registrirane na kamkorderu ako je izgubljen ili ukraden.
Specifikacije
Format snimanja filmova: Video: MPEG-4 AVC/H.264,
Audio: MPEG-4 Linear PCM 2ch, MPEG-4 AAC LC 2ch
Format snimanja zvuka: Linear PCM (WAV)
Zahtjevi napajanja: istosmjerni napon od 3,6 V (komplet baterija),
istosmjerni napon od 5 V 1 500 mA (adapter za izmjeničnu
struju)
USB punjenje (Multi/Micro USB terminal): istosmjerni napon
od 5 V, 800 mA
Prosječna potrošnja energije: 2,1 W (tijekom snimanja pri zadanim
postavkama)
Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-BX1:
Maksimalni napon punjenja: istosmjerni napon od 4,2 V
Maksimalna struja punjenja: 1,89 A
Za više specifikacija pogledajte „Specifikacije” u korisničkom
priručniku za glazbeni videosnimač.
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne
najave.
O zaštitnim znakovima
„Memory
Stick”, „
” i „Memory Stick Micro” zaštitni su znaci ili registrirani
zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.
microSDXC logotip zaštitni je znak tvrtke SD-3C, LLC.
Izrazi HDMI, logotip HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface zaštitni
su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim državama.
Mac, Mac OS i App Store registrirani su zaštitni znaci tvrtke Apple Inc.
Android i Google Play zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke
Google Inc.
iOS je registrirani zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Cisco Systems, Inc.
i/ili njezinih partnera u Sjedinjenim Američkim Državama i određenim
drugim državama.
iPhone je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Apple Inc.
Wi-Fi, logotip Wi-Fi i Wi-Fi PROTECTED SET-UP, Wi-Fi Direct, WPA i WPA2
registrirani su zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.
N mark je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
Svi drugi ovdje navedeni nazivi proizvoda mogu biti zaštitni znaci ili
registrirani zaštitni znaci drugih tvrtki. Osim toga, ™ i ® nisu spomenuti
u svakom slučaju u ovom priručniku.
UPOZORENJE
Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara:
1)Jedinicu ne izlažite kiši ili vlazi.
2)Na uređaj ne postavljajte predmete napunjene tekućinom,
kao što su vaze.
Ne izlažite baterije izvoru prekomjerne topline, kao što je sunčeva
svjetlost, vatra ili slično.
OPREZ
Komplet baterija
Ako se kompletom baterija pogrešno rukuje, može eksplodirati,
izazvati požar ili čak kemijske opekline. Pridržavajte se sljedećih
mjera opreza.
Ne
rastavljajte.
razbijajte i ne izlažite komplet baterija udarcima ili sili, na primjer
udarcima čekića te pazite da vam ne ispadne i da ga ne nagazite.
Nemojte izazivati kratki spoj i nemojte dopustiti da metalni predmeti
dođu u dodir s priključcima baterije.
Ne izlažite visokim temperaturama iznad 60°C (140°F), na primjer
ostavljanjem na izravnom sunčevom svjetlu ili u automobilu
parkiranom na suncu.
Nemojte spaljivati ili bacati u vatru.
Nemojte rukovati litij-ionskom baterijom ako je oštećena ili curi.
Obavezno punite komplet baterija originalnim punjačem baterija Sony
ili uređajem koji služi za punjenje kompleta baterija.
Držite komplet baterija izvan dohvata male djece.
Držite komplet baterija na suhom.
Zamijenite samo jednakom ili odgovarajućom vrstom proizvoda koju
preporučuje tvrtka Sony.
Upotrijebljeni komplet baterija pravovremeno odložite, kao što je
opisano u uputama.
Ne
Izlaganje previsokoj razini glasnoće zvuka u slušalicama izaziva
gubitak sluha.
ZA KORISNIKE U EUROPI
Ovime tvrtka Sony Corporation izjavljuje da je HDR-MV1 digitalni
kamkorder u skladu s osnovnim zahtjevima i relevantnim odredbama
direktive 1999/5/EZ. Dodatne informacije potražite na sljedećoj
URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Napomena za korisnike u državama koje primjenjuju
direktive EU-a
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108‑0075 Japan
Za informacije o usklađenosti proizvoda sa zakonodavstvom EU-a:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka
Ovaj je proizvod ispitan i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima
propisanima odredbom EMC za upotrebu kabela za povezivanje
kraćih od 3 metra (9,8 stopa).
Elektromagnetska polja na određenim frekvencijama mogu utjecati
na sliku i zvuk ove jedinice.
Napomena
Ako se uslijed statičkog elektriciteta ili elektromagnetskih smetnji
prijenos podataka ne dovrši do kraja (neuspješan prijenos), ponovno
pokrenite aplikaciju ili isključite i ponovno priključite komunikacijski
kabel (USB itd.).
Odlaganje stare električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u Europskoj uniji
i drugim europskim državama s odvojenim
sustavima za prikupljanje otpada)
Simbol na proizvodu ili njegovom pakiranju označava da se proizvod
ne smije odlagati kao kućanski otpad.
Umjesto toga mora se odložiti na odgovarajuće odlagalište za
recikliranje električne i elektroničke opreme.
Ispravnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprječavanju
mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih
bi moglo doći neispravnim odlaganjem ovog proizvoda. Recikliranje
materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa. Dodatne informacije
o recikliranju ovog proizvoda zatražite od lokalne gradske uprave,
komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste
kupili proizvod.
Odlaganje iskorištenih baterija (primjenjivo
u Europskoj uniji i drugim europskim državama
s odvojenim sustavima za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na pakiranju označava da se baterija
priložena s proizvodom ne smije odlagati kao kućanski otpad.
Na određenim baterijama ovaj se simbol može pojaviti u kombinaciji
s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb)
dodan je ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Ispravnim odlaganjem baterija pomažete u sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo
doći neispravnim odlaganjem baterije. Recikliranje materijala pomaže
u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga integriteta
podataka zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom, tu bateriju može
zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje.
Da biste osigurali da se s baterijom ispravno postupa, proizvod nakon
isteka trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje
električne i elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome kako sigurno ukloniti
bateriju iz proizvoda. Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište za
recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije zatražite
od lokalne gradske uprave, komunalne službe za zbrinjavanje otpada
ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Download PDF