Sony | FDR-AX53 | Sony FDR-AX53 4K Handycam® AX53 s Exmor R® CMOS senzorom Upute za upotrebu

4-586-523-11(1) (HR)
Digitalni 4K
kamkorder
Početak rada
Snimanje/reprodukcija
Spremanje slika
Upute za upotrebu
Prilagođavanje kamkordera
„Priručnik” (mrežni priručnik)
U „Priručniku” potražite detaljne
upute o mnogim funkcijama
kamkordera.
http://rd1.sony.net/help/cam/1630/h_zz/
FDR-AX40/AX53/AX55/AXP55
Ostalo
Prvo ovo pročitajte
VAŽNE
SIGURNOSNE
UPUTE
Prije rukovanja jedinicom pažljivo
pročitajte ovaj priručnik i zadržite
ga za buduću upotrebu.
Vlasnikova evidencija
Broj modela i serijski brojevi nalaze se
na dnu. Upišite serijski broj na mjesto
u nastavku. Ti će vam brojevi trebati
prilikom kontaktiranja s prodavačem
proizvoda tvrtke Sony u vezi s ovim
proizvodom.
Broj modela FDR- __________________
Serijski broj ________________________
UPOZORENJE
Da biste smanjili rizik od
požara ili strujnog udara:
1) Jedinicu ne izlažite kiši
ili vlazi.
2) Na uređaj ne postavljajte
predmete napunjene
tekućinom, kao što su vaze.
Ne izlažite baterije izvoru
prekomjerne topline, kao
što je sunčeva svjetlost,
vatra ili slično.
SAČUVAJTE OVE
UPUTE.
OPASNOST – DA
BISTE SMANJILI
RIZIK OD POŽARA ILI
STRUJNOG UDARA,
PAŽLJIVO SLIJEDITE
OVE UPUTE.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HR
2
Pročitajte ove upute.
Sačuvajte ove upute.
Obratite pažnju na sva upozorenja.
Pridržavajte se svih uputa.
Uređaj nemojte upotrebljavati
u blizini vode.
Uređaj čistite samo suhom krpom.
Nemojte blokirati ventilacijske
otvore. Instalaciju provedite
u skladu s uputama proizvođača.
Uređaj nemojte postavljati blizu
izvora topline, primjerice radijatora,
odzračnika, peći ili drugih uređaja
(uključujući pojačala) koji proizvode
toplinu.
Ne zanemarujte sigurnosnu svrhu
polariziranih utikača ili utikača
s uzemljenjem. Polarizirani utikač
ima dva kontakta, jedan širi od
drugog. Utikač s uzemljenjem ima
dva kontakta i treći za uzemljenje.
Širi ili treći kontakt služi za vašu
sigurnost. Ako utikač ne odgovara
vašoj utičnici, posavjetujte se
s električarom u vezi sa zamjenom
utičnice.
• Zaštitite kabel za napajanje tako da
se po njemu ne hoda i da ga ništa
ne pritišće, osobito blizu utikača,
utičnica i mjesta na kojem izlazi
iz uređaja.
• Upotrebljavajte samo pribor/
dodatnu opremu koju je odredio
proizvođač.
• Upotrebljavajte samo na kolicima,
postolju, tronošcu, nosaču ili stolu
koje je odredio proizvođač ili koji
se isporučuju s uređajem. Kada
upotrebljavate kolica, budite
pažljivi prilikom pomicanja kolica
s uređajem da biste izbjegli moguće
ozljede u slučaju prevrtanja.
• Uređaj isključite iz struje tijekom
grmljavinskog nevremena ili ako
se dulje vrijeme ne koristi.
• Servisiranje uređaja prepustite
stručnom osoblju. Servisiranje je
potrebno u slučaju bilo kakvog
oštećenja uređaja, primjerice,
oštećenja kabela za napajanje ili
utikača, prolijevanja tekućine ili
pada nekih predmeta na uređaj,
izlaganja uređaja kiši ili vlazi,
neispravnog rada ili pada uređaja.
• Ako oblik utikača ne odgovara
strujnoj utičnici, upotrijebite
dodatni adapter za utikač čija
je konfiguracija odgovarajuća
za strujnu utičnicu.
HR
3
Primjer utikača kabela za napajanje u zemljama/
regijama diljem svijeta.
Tip A
(američki)
Tip B
(britanski)
Tip BF
(britanski)
Tip B3
(britanski)
Tip C
(države
CEE-a)
Tip SE
(države
CEE-a)
Tip O
(oceanijski)
U ovoj su tablici opisani primjeri napona i vrste utikača.
Ovisno o području, upotrebljavaju se različite vrste utikača i različiti naponi.
Pažnja: moraju se upotrebljavati kabeli za napajanje koji ispunjavaju
zahtjeve svake pojedine zemlje.
– Samo za Sjedinjene Američke Države
Upotrebljavajte isporučeni kabel za napajanje.
Europa
Države/regije
HR
4
Austrija
Belgija
Češka
Danska
Finska
Francuska
Grčka
Irska
Island
Italija
Luksemburg
Mađarska
Nizozemska
Njemačka
Norveška
Poljska
Portugal
Rumunjska
Rusija
Slovačka
Španjolska
Švedska
Švicarska
Ujedinjeno Kraljevstvo
Napon
Frekvencija
(Hz)
Vrsta utikača
230
230
220
230
230
230
220
230
230
220
230
220
230
230
230
220
230
220
220
220
127/230
230
230
240
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
C
C
C
C
C
C
C
C/BF
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
BF
Azija
Države/regije
Filipini
Hong Kong
Indija
Indonezija
Japan
Kina
Koreja (Rep.)
Malezija
Singapur
Tajland
Tajvan
Vijetnam
Napon
Frekvencija
(Hz)
Vrsta utikača
220/230
200/220
230/240
127/230
100
220
220
240
230
220
110
220
60
50
50
50
50/60
50
60
50
50
50
60
50
A/C
BF
C
C
A
A
C
BF
BF
C/BF
A
A/C
Napon
Frekvencija
(Hz)
Vrsta utikača
240
230/240
50
50
O
O
Napon
Frekvencija
(Hz)
Vrsta utikača
120
120
60
60
A
A
Napon
Frekvencija
(Hz)
Vrsta utikača
120/240
110
60
60
A
A
120
110
110
110
110/220
120/127
120/240
110/220
110
60
60
50
60
60
60
60
60
60
A
A
A
A
A/C
A
A
A
A
Oceanija
Države/regije
Australija
Novi Zeland
Sjeverna Amerika
Države/regije
Kanada
SAD
Srednja Amerika
Države/regije
Bahami
Dominikanska
Republika
Gvatemala
Honduras
Jamajka
Kostarika
Kuba
Meksiko
Nikaragva
Panama
Salvador
HR
5
Južna Amerika
Države/regije
Argentina
Brazil
Čile
Kolumbija
Peru
Venezuela
Napon
Frekvencija
(Hz)
Vrsta utikača
220
127/220
220
120
220
120
50
60
50
60
60
60
C/BF/O
A/C
C
A
A/C
A
Napon
Frekvencija
(Hz)
Vrsta utikača
220
220
230
127/220
220
240
50
50
50
50
50
50
C/BF
C/BF
C
A/C/BF
C
C/BF
Napon
Frekvencija
(Hz)
Vrsta utikača
127/220
127/220
220
220
220/230
50
50
50
50
50
C
C
C
C
C/BF
240
220
230
230
220
50
50
50
50
50
C/BF
C
C/BF
C/BF
C
Bliski istok
Države/regije
Irak
Iran
Izrael
Saudijska Arabija
Turska
UAE
Afrika
Države/regije
Alžir
Alžir
Egipat
Etiopija
Južnoafrička
Republika
Kenija
Kongo (Dem. Rep.)
Nigerija
Tanzanija
Tunis
HR
6
OPREZ
 Komplet baterija
Ako se kompletom baterija pogrešno
rukuje, može eksplodirati, izazvati
požar ili čak kemijske opekline.
Pridržavajte se sljedećih mjera opreza.
• Ne rastavljajte.
• Ne razbijajte i ne izlažite komplet
baterija udarcima ili sili, na primjer
udarcima čekića te pazite da vam
ne ispadne i da ga ne nagazite.
• Nemojte izazivati kratki spoj
i nemojte dopustiti da metalni
predmeti dođu u dodir
s priključcima baterije.
• Ne izlažite visokim temperaturama
iznad 60 °C, na primjer ostavljanjem
na izravnom sunčevom svjetlu ili u
automobilu parkiranom na suncu.
• Nemojte spaljivati ili bacati u vatru.
• Nemojte rukovati litij-ionskom
baterijom ako je oštećena ili curi.
• Obavezno punite komplet baterija
originalnim punjačem baterija
Sony ili uređajem koji služi za
punjenje kompleta baterija.
• Držite komplet baterija izvan
dohvata male djece.
• Držite komplet baterija na suhom.
• Zamijenite samo jednakom ili
odgovarajućom vrstom proizvoda
koju preporučuje tvrtka Sony.
• Upotrijebljeni komplet baterija
pravovremeno zbrinite na način
opisan u uputama.
 Adapter za izmjeničnu struju
Ne upotrebljavajte adapter za
izmjeničnu struju u skučenom prostoru,
na primjer između zida i pokućstva.
Pri upotrebi adaptera za izmjeničnu
struju služite se zidnom utičnicom
u blizini. Odmah isključite adapter za
izmjeničnu struju iz zidne utičnice ako
dođe do ikakvih smetnji pri upotrebi
uređaja.
 Napomena o kabelu za
napajanje
Kabel za napajanje posebno je
dizajniran za upotrebu s ovim
modelom kamkordera i ne smije
se upotrebljavati s drugom
električnom opremom.
Čak i ako je kamkorder isključen,
sve dok je priključen u zidnu strujnu
utičnicu (zidna utičnica) putem
adaptera za izmjeničnu struju i dalje
je pod naponom.
Za korisnike u Europi
 Napomena za kupce
u državama u kojima se
primjenjuju direktive EU
Proizvođač: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan
Za informacije o usklađenosti
proizvoda sa zakonodavstvom EU-a:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija
Ovime tvrtka Sony Corporation
izjavljuje da je ova oprema u skladu
s osnovnim zahtjevima i relevantnim
odredbama Direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na
sljedećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
HR
7
 Napomena
Ako se zbog statičkog elektriciteta ili
elektromagnetskih smetnji prijenos
podataka ne dovrši do kraja
(neuspješan prijenos), ponovno
pokrenite aplikaciju ili isključite
i ponovno priključite komunikacijski
kabel (USB itd.).
Ovaj je proizvod ispitan i usklađen
s ograničenjima propisanima
odredbom EMC za upotrebu kabela
za povezivanje kraćih od 3 metra.
Elektromagnetska polja na
određenim frekvencijama mogu
utjecati na sliku i zvuk ove jedinice.
 Zbrinjavanje iskorištenih
baterija te električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i drugim europskim
državama s odvojenim
sustavima za prikupljanje
otpada)
Ovaj simbol na
proizvodu, bateriji ili
na pakiranju označava
da se proizvod
i baterija ne smiju
odlagati kao kućanski
otpad. Na određenim baterijama ovaj
se simbol može pojaviti u kombinaciji
s kemijskim simbolom.
Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo
(Pb) dodan je ako baterija sadrži više
od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem proizvoda
i baterija pridonosite sprječavanju
mogućih negativnih posljedica za
okoliš i ljudsko zdravlje do kojih
bi moglo doći neispravnim
zbrinjavanjem otpada. Recikliranje
materijala pomaže u očuvanju
prirodnih resursa.
HR
8
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih,
izvedbenih ili razloga integriteta
podataka zahtijevaju trajno
povezivanje s baterijom, tu bateriju
može zamijeniti samo ovlašteno
servisno osoblje. Da biste omogućili
pravilno postupanje s baterijom
te električnom i elektroničkom
opremom, proizvode po isteku vijeka
trajanja odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme. Za sve ostale
baterije pogledajte odjeljak o tome
kako sigurno ukloniti bateriju iz
proizvoda. Bateriju odložite na
odgovarajuće odlagalište za
recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju
ovog proizvoda ili baterije zatražite
od lokalne gradske uprave,
komunalne službe za zbrinjavanje
otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili
proizvod ili bateriju.
U priručniku su opisani uređaji
kompatibilni s formatom
1080 60ii uređaji kompatibilni
s formatom 1080 50i.
Da biste provjerili je li vaša
kamera kompatibilna s
formatom 1080 60i ili formatom
1080 50i, provjerite sljedeće
oznake na dnu kamere.
Uređaj kompatibilan s formatom
1080 60i: 60i
Uređaj kompatibilan s formatom
1080 50i: 50i
Saznajte više
o kamkorderu
(Priručnik)
Priručnik je mrežni priručnik. U njemu
potražite detaljne upute o mnogim
funkcijama kamkordera.
Posjetite stranicu podrške
tvrtke Sony.
http://rd1.sony.net/help/cam/
1630/h_zz/
Sadržaj
Prvo ovo pročitajte .................... 2
Saznajte više o kamkorderu
(Priručnik) ............................. 9
Odabir formata snimanja
videozapisa .........................10
Početak rada .............. 12
Priložene stavke ....................... 12
Punjenje kompleta baterija ..... 13
Uključivanje napajanja .............16
Umetanje memorijske
kartice .................................. 17
Snimanje/
reprodukcija ............... 20
Snimanje .................................. 20
Upotreba značajki ručnog
prilagođavanja ................... 23
Reprodukcija ........................... 24
Prikaz slika na TV-u ..................27
Prikaz slika pomoću ugrađenog
projektora (FDR-AXP55) ..... 31
Spremanje slika ......... 32
Uvoz slika na računalo ............ 32
Spremanje slika na vanjskom
medijskom uređaju ........... 33
Upotreba funkcije Wi-Fi .......... 35
Prilagođavanje
kamkordera ...............40
Upotreba izbornika ................. 40
U priručniku ćete pronaći dodatne
informacije poput sljedećih funkcija.
• Time-lapse Capture
• TC/UB (vremenski kod/korisnička
informacija)
• Highlight Movie Maker
• Live Streaming
• Multi Camera Control
• Trimming Playback
Ostalo ........................ 43
Mjere opreza ........................... 43
Specifikacije ............................. 45
Dijelovi i kontrole .................... 50
Kazalo ...................................... 53
HR
9
Odabir formata snimanja videozapisa
Kamkorder je kompatibilan s formatom XAVC S.
 Što je XAVC S?
XAVC S je format snimanja koji omogućuje da se slike visoke
rezolucije, na primjer 4K, komprimiraju formatom visoke kompresije
MPEG-4 AVC/H.264 i snime u formatu datoteke MP4. Time se postiže
visoka kvaliteta slike i istodobno zadržava veličina datoteke unutar
određene razine.
Dostupni formati snimanja i njihove značajke
XAVC S 4K
XAVC S HD
AVCHD
3840 × 2160
1920 × 1080
1920 × 1080
Pikseli
60 Mbps/
Brzina
prijenosa u 100 Mbps
*1
bitovima
50 Mbps
Maks. 28 Mbps
Značajke
Količina informacija
veća je u odnosu
na format AVCHD,
što omogućuje
snimanje jasnijih
slika.
Postiže se dobra
kompatibilnost
s uređajima za
snimanje koji
nisu računala.
*1
*2
HR
10
*2
Snima slike
u rezoluciji 4K.
Snimanje u ovom
formatu
preporučuje se čak
i ako trenutačno
nemate 4K TV,
jer ćete tako
moći uživati
u pogodnostima
rezolucije 4K
u budućnosti.
Brzina prijenosa u bitovima označava količinu podataka snimljenu
u određenom razdoblju.
Kada snimate upotrebljavajući funkciju snimanja brzinom, odaberite
od 60 Mbps ili 100 Mbps.
Format snimanja i dostupan način snimanja
Format
snimanja
XAVC S 4K
XAVC S HD
AVCHD
Način snimanja
Videozapis
Videozapis
Snim. velik.
brzinom
Videozapis
Glatko sporo
SNIMANJE
Golf snimanje
• Format snimanja možete promijeniti odabirom
veličina slike]  [ Format datoteke].
 [Kvaliteta/
Način pohrane
Format snimanja Način pohrane
Kvaliteta slike
pohranjene pri
XAVC S 4K
Računalo koje
upotrebljava softver
PlayMemories Home™
• Vanjski medijski uređaj
XAVC S 4K
32
XAVC S HD
32
Računalo koje
upotrebljava softver
PlayMemories Home
AVCHD
32
Vanjski medijski uređaj
AVCHD
33
XAVC S HD
AVCHD
Stranica
• Informacije o najnovijim okruženjima za pohranu potražite na sljedećem
web-mjestu.
http://www.sony.net/
• Slike možete pohraniti povezivanjem na snimač pomoću analognog AV
kabela (prodaje se zasebno). Videozapisi se kopiraju s kvalitetom slike
u standardnoj rezoluciji (str. 34).
• Slike možete izravno kopirati na vanjski medijski uređaj pomoću
VMC-UAM2 USB adapterskog kabela (prodaje se zasebno).
 Postupak prijenosa slika na pametni telefon
Možete prenijeti MP4 slike na pametni telefon povezan s kamkorderom
putem Wi-Fi (str. 35) veze. MP4 format dobar je za prijenos na internet.
Kada se [Dvostr. snim. videoz.] postavi na [On], kamkorder snima
videozapise u formatu XAVC S 4K, formatu XAVC S HD ili u formatu AVCHD
i istodobno snima videozapise u formatu MP4.
HR
11
Početak rada
Priložene stavke
Broj u () označava isporučenu
količinu.
Svi modeli
• Kamkorder (1)
• AC adapter (1)
• Kabel za napajanje (1)
• Mikro USB kabel (1)
• HDMI kabel (1)
• „Upute za upotrebu” (ovaj
priručnik) (1)
• Komplet baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja NP-FV70 (1)
HR
12
Punjenje kompleta baterija
1
Isključite kamkorder zatvaranjem LCD zaslona,
uvucite tražilo* i pričvrstite komplet baterija.
Početak rada
Komplet baterija
* Samo modeli s tražilom (FDR-AX53/AX55/AXP55)
adapter za izmjeničnu struju i kabel za
2 Priključite
napajanje u kamkorder i zidnu utičnicu.
Adapter za izmjeničnu struju
DC IN priključak
Utikač za
istosmjerni
napon*
Kabel za
napajanje
Zidna utičnica
* Poravnajte oznaku  na utikaču za istosmjerni napon s oznakom na
priključku DC IN.
• Žaruljica POWER/CHG (punjenje) svijetli narančasto.
• Žaruljica POWER/CHG (punjenje) isključuje se kada se komplet
baterija napuni do kraja. Isključite adapter za izmjeničnu struju
iz priključka DC IN na kamkorderu.
HR
13
 Punjenje kompleta baterija pomoću računala
Isključite kamkorder i priključite multi/mikro USB terminal kamkordera
(str. 50) na USB ulaz računala pomoću mikro USB kabela.
• Prije punjenja kamkordera promijenite postavku računala kako ne bi ušlo
u stanje mirovanja (hibernacije).
 Procijenjeno vrijeme punjenja priloženog kompleta
baterija (u minutama)
Komplet baterija
Adapter za izmjeničnu
Računalo
struju (priložen)
NP-FV70
205
555
• Vrijeme punjenja izmjereno je tijekom punjenja ispražnjenog kompleta
baterija do punog kapaciteta baterija pri temperaturi od 25 °C.
 Procijenjeno vrijeme snimanja i reprodukcije pri
upotrebi priloženog kompleta baterija (u minutama)
Komplet
baterija
Vrijeme snimanja
Neprekidno
Prosječno
Vrijeme
reprodukcije
NP-FV70
150
75
250
• Vrijeme snimanja i reprodukcije izmjereno je korištenjem kamkordera
na 25 °C.
• Vrijeme snimanja izmjereno je tijekom snimanja videozapisa uz zadane
postavke ([ Format datoteke]: [
XAVC S 4K], [ Način SNIMANJA]:
[60 Mbps
], [Dvostr. snim. videoz.]: [Off]).
• Uobičajeno vrijeme snimanja prikazuje vrijeme kada pritisnete uključivanje/
zaustavljanje snimanja, prebacujete [Režim snimanja] i zumirate.
• Vrijeme snimanja prikazuje vrijeme pri snimanju s otvorenim LCD zaslonom.
 Postupak upotrebe kamkordera priključenog u zidnu
utičnicu
Priključite kamkorder u zidnu utičnicu na isti način kao za „Punjenje
kompleta baterija”.
HR
14
 Uklanjanje kompleta baterija
Isključite kamkorder. Klizno pomaknite ručicu BATT (baterija) za
izbacivanje baterije () i izvadite komplet baterija ().
Početak rada
 Postupak punjenja kompleta baterija u inozemstvu
Pomoću adaptera za izmjeničnu struju isporučenog s kamkorderom
komplet baterija možete puniti u svim zemljama/regijama unutar
raspona izmjenične struje od 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz.
• Nemojte upotrebljavati elektronički pretvarač napona.
HR
15
Uključivanje napajanja
1
Otvorite LCD zaslon kamkordera i uključite napajanje.
• Kamkorder možete uključiti i tako da izvučete tražilo (samo modeli
s tražilom (FDR-AX53/AX55/AXP55)).
upute na LCD zaslonu odaberite jezik,
2 Slijedeći
geografsko područje, Daylight Savings ili Ljetno
vrijeme, format datuma te datum i vrijeme.
Dodirnite gumb na LCD zaslonu.
• Da biste prešli na sljedeću stranicu, dodirnite [Sled.].
• Da biste isključili uređaj, zatvorite LCD zaslon. Ako je tražilo izvučeno,
uvucite ga (samo modeli s tražilom (FDR-AX53/AX55/AXP55)).
• Da biste ponovno postavili datum i vrijeme, odaberite

[Postavke]  [
Postavke sata]  [Postav. dat. i vrem.]
(ako kamkorder niste koristili nekoliko mjeseci).
• Da biste isključili zvuk rada, odaberite
 [Postavke] 
[
Opće postavke]  [Zvučni signal]  [Off].
HR
16
Umetanje memorijske kartice
1
Otvorite poklopac i umetnite memorijsku karticu tako
da klikne.
Pristupna žaruljica
Početak rada
Umetnite memorijsku karticu tako da kosi kut
bude okrenut u smjeru prikazanom na slici.
• Ako umetnete novu memorijsku karticu, prikazat će se zaslon
[Priprema datoteke slikovne baze podataka. Molimo pričekajte.].
Pričekajte dok zaslon ne nestane.
• Za odabir memorijske kartice kao medija za snimanje odaberite
 [Postavke]  [
Postavke medije]  [Odabir medije] 
[Memorijska kartica] (FDR-AX40/AX55/AXP55).
• Da biste izbacili memorijsku karticu, otvorite poklopac i lagano pritisnite
memorijsku karticu.
 Vrste memorijskih kartica koje možete
upotrebljavati s ovim kamkorderom
Pomoću sljedeće tablice odaberite vrstu memorijske kartice koju
možete upotrebljavati s ovim kamkorderom.
Memorijska kartica
AVCHD
XAVC S
Medij memory Stick PRO Duo

(samo Mark 2)
–
Memory Stick PRO-HG Duo™
mediji

–

(samo Mark 2)
–
Memory Stick Micro™ (M2)
mediji
HR
17
Memorijska kartica
SD memorijska kartica
AVCHD
XAVC S
*1
–

*1
*2
SDXC memorijska kartica

*1
*2
Memorijska kartica mikroSD
*1
–
Memorijska kartica
microSDHC
*1
*2
Memorijska kartica microSDXC
*1
*2
SDHC memorijska kartica
*1
*2
SD klasa brzine 4:
ili brža ili UHS klasa brzine 1:
ili brža
Memorijske kartice koje ispunjavaju sljedeće uvjete
– Kapacitet od 4 GB ili veći
– SD klasa brzine 10:
ili UHS klasa brzine 1:
ili brža
Prilikom snimanja brzinom od 100 Mbps ili brže, kartica UHS klasa
brzine 3:
obvezna je.
Napomene
• Kada se SDHC memorijska kartica upotrebljava za snimanje XAVC S
videozapisa tijekom duljih vremenskih razdoblja, snimljeni videozapisi
bit će razdijeljeni u datoteke veličine 4 GB.
Prilikom reprodukcije na kamkorderu razdijeljene datoteke reproduciraju
se bez prekida.
Pomoću aplikacije PlayMemories Home razdijeljene datoteke mogu se
integrirati u jednu datoteku.
• Nije zajamčen ispravan rad sa svim memorijskim karticama. U slučaju
memorijskih kartica koje nije proizvela tvrtka Sony obratite se proizvođaču
memorijske kartice.
• Kada s kamkorderom upotrebljavate Memory Stick Micro ili microSD
memorijsku karticu, obavezno ih umetnite u odgovarajući adapter.
• Videozapisi spremljeni na SDXC memorijske kartice ne mogu se uvoziti
niti reproducirati na računalima ili AV uređajima koji ne podržavaju
datotečni sustav exFAT(*) povezivanjem ovog proizvoda na te uređaje
pomoću micro USB kabela. Provjerite unaprijed podržavaju li uređaji koje
želite priključiti sustav exFAT. Ako priključite uređaje koji ne podržavaju
sustav exFAT i pojavi se poruka koja predlaže formatiranje, nemojte
izvršiti formatiranje. Svi će podaci biti izgubljeni.
* exFAT je datotečni sustav koji se upotrebljava za SDXC memorijske kartice.
HR
18
 Postupak formatiranja medija za snimanje
• Kako biste osigurali stabilan rad memorijske kartice, preporučujemo
da formatirate memorijsku karticu koju prvi put upotrebljavate
s kamkorderom.
• Za formatiranje memorijske kartice odaberite
 [Postavke] 
[
Postavke medije]  [Format]  željeni medij za snimanje 
.
• Formatiranje memorijske kartice obrisat će sve podatke pohranjene na
njoj i ti se podaci neće moći vratiti. Spremite važne podatke na svoje
računalo itd.
Početak rada
HR
19
Snimanje/reprodukcija
Snimanje
Snimanje videozapisa
1
Otvorite LCD zaslon i pritisnite START/STOP da biste
započeli snimanje.
Ručica električnog zuma
• Da biste zaustavili snimanje, ponovno pritisnite START/STOP.
• Stavke na LCD zaslonu nestaju ako nekoliko sekundi ne upravljate
kamkorderom. Da biste ponovno prikazali stavke, dodirnite LCD
zaslon bilo gdje osim na gumbe.
Napomene
• Pri snimanju videozapisa u formatu XAVC S 4K 100Mbps ili XAVC S 4K
60Mbps, video signali (izlazni signal HDMI/izlazni signal AV kabela)
neće se odašiljati u vanjske medije.
 Postupak istodobnog snimanja MP4 videozapisa
(Dvostr. snim. videoz.)
Kada se [Dvostr. snim. videoz.] postavi na [On], kamkorder snima
videozapise u MP4 formatu i istodobno snima videozapise
u XAVC S 4K, XAVC S HD ili AVCHD formatu.
Odaberite
 [Kvaliteta/veličina slike]  [Dvostr. snim.
videoz.]  željena postavka.
• MP4 format jednostavan je za reprodukciju videozapisa na pametnom
telefonu, prijenos na mrežu ili internet.
HR
20
 Snimanje fotografija tijekom snimanja videozapisa
(dvostruko snimanje)
Možete snimati fotografije tijekom snimanja videozapisa pritiskom
na PHOTO.
Napomene
• Ovisno o postavci u izborniku [ Način snimanja] i [ Frekvencija
okvira], možda nećete moći snimati fotografije.
• Ne možete zadati zasebno odredište za pohranu (unutarnja memorija/
memorijska kartica) fotografija i videozapisa (FDR-AX40/AX55/AXP55).
Snimanje/reprodukcija
 Postupak za stišavanje glasa osobe koja snima
videozapis (Utišav. glasa snimat.)
Pritisnite
(Utišav. glasa snimat.) (str. 51). Glas osobe koja snima
videozapis bit će stišan.
 Približno raspoloživo vrijeme snimanja
Format videozapisa
Unutarnja
memorija*1
Memorijska kartica*2
XAVC S 4K
2 h 10 min.
64 GB: 2 h 05 min.*3
XAVC S HD
2 h 35 min.
64 GB: 2 h 35 min.*4
AVCHD
8 h 15 min.
16 GB: 2 h 00 min.*5
*1
Ako želite snimati do maksimalnog vremena snimanja, trebate obrisati
pokazni videozapis na ovom proizvodu (FDR-AX40/AX55/AXP55).
*2
Tijekom upotrebe memorijske kartice Sony.
*3 Tijekom snimanja uz upotrebu zadane postavke:
[ Format datoteke]: [
XAVC S 4K], [ Način snimanja]:
[60 Mbps
], [Dvostr. snim. videoz.]: [Off]
*4 Približno vrijeme snimanja prilikom snimanja sa sljedećim postavkama.
[Format datoteke]: [
XAVC S HD], [ Brzina prijenosa]: [60p]
*5
Približno vrijeme snimanja prilikom snimanja sa sljedećim postavkama.
[Format datoteke]: [
AVCHD], [ Način snimanja]:
[Visoka kvaliteta
]
• Tijekom snimanja na LCD zaslonu se prikazuje stvarno vrijeme snimanja
ili broj fotografija koje se mogu snimiti.
HR
21
Snimanje fotografija
1
Otvorite LCD zaslon i odaberite [MODE] 
(Fotografija).
• Možete se i prebacivati između stavki
i
(Fotografija) pritiskom na gumb
(FDR-AX53/AX55/AXP55).
(Videozapis)
/ (Režim snimanja)
pritisnite PHOTO da biste prilagodili
2 Lagano
izoštravanje, a zatim pritisnite do kraja.
Ručica električnog zuma
• Kada je pravilno izoštreno, na LCD zaslonu prikazuje se indikator
zaključanosti AE/AF.
HR
22
Upotreba značajki ručnog prilagođavanja
Dodjeljivanje stavke izbornika MANUAL prstenu
(FDR-AX53/AX55/AXP55)
1
Pritisnite i držite gumb MANUAL (str. 51) nekoliko
sekundi.
• Stavke izbornika kojima možete upravljati pomoću prstena MANUAL
pojavit će se na zaslonu [Manual Ring Setting].
Snimanje/reprodukcija
prsten MANUAL (str. 51) da biste odabrali
2 Okrećite
stavku koju je potrebno dodijeliti, a zatim pritisnite
gumb MANUAL.
 Ručno prilagođavanje pomoću prstena MANUAL
 Pritisnite gumb MANUAL da biste se prebacili u način ručnog
prilagođavanja.
 Okrećite prsten MANUAL da biste izveli prilagođavanje.
• Za povratak u način automatskog prilagođavanja ponovno pritisnite
gumb MANUAL.
• Ako je dodijeljena funkcija zumiranja, izvedite prilagođavanje okrećući
samo prsten MANUAL.
HR
23
Reprodukcija
1
Otvorite LCD zaslon i pritisnite gumb
(Pregled slika)
na kamkorderu da biste ušli u način za reprodukciju.
• Nakon nekoliko sekundi prikazuje se zaslon prikaza događaja.
/
da biste pomaknuli željeni događaj
2 Odaberite
u sredinu, a zatim odaberite zaokruženi dio ()
na slici.
Gumb za
promjenu
formata
videozapisa*1
(4K/MP4)
Događaji
Na zaslon
MENU
Naziv
događaja
Na prethodni
događaj
Promjena
načina
snimanja
videozapisa/
fotografija
*1
*2
HR
24
Highlight Movie
Maker*2
Na sljedeći
događaj
Traka
vremenske
linije
Gumb za promjenu skale
događaja
Ikona će se razlikovati ovisno o postavci [ Format datoteke] (str. 26).
Prikazat će se Highlight Movie Maker kada se format videozapisa
postavi na AVCHD.
• Fotografije i videozapisi pohranjuju se na istom mediju za snimanje
(unutarnja memorija/memorijska kartica). (FDR-AX40/AX55/AXP55)
• Za odabir XAVC S videozapisa ili AVCHD videozapisa koje želite
reproducirati, uređivati ili kopirati na druge uređaje, odaberite
 [Kvaliteta/veličina slike]  [ Format datoteke].
• Možete reproducirati videozapise odabrane brzine prijenosa samo
ako su u XAVC S 4K formatu. Odaberite brzinu prijenosa u skladu
s videozapisima koje želite reproducirati.
3 Odaberite sliku.
Povratak na
zaslon prikaza
događaja
Vrijeme
snimanja/broj
Naziv događaja fotografija
Prethodno
Gumb za
promjenu
vrste slike
(vizualno
kazalo)
Videozapis
Snimanje/reprodukcija
Sljedeće
Promjena
načina
snimanja
videozapisa/
fotografija
Fotografija
Zadnja pregledana
slika
 Postupak za prebacivanje između videozapisa
i fotografija (vizualno kazalo)
Odaberite željenu vrstu slike.
 Radnje reprodukcije
Jačina zvuka
/
Prethodno/sljedeće
Brisanje
/
Premotavanje unatrag/
unaprijed
Kontekst
/
Reprodukcija/pauza
Zaustavljanje
Pokretanje/zaustavljanje
dijaprojekcije
Snimka kretanja
Pod. traj. traga kret.
HR
25
 Postupak za brisanje slika
 Odaberite
 [Kvaliteta/veličina slike]  [ Format
datoteke]  format slika koje je potrebno izbrisati.
• Dostupni format razlikuje se ovisno o postavci [
Format datoteke].
 Odaberite [Izmjeni/Kopiraj]  [Brisanje]  [Višestruke slike] 
vrsta slike koju je potrebno izbrisati.
 Dodirnite i prikažite oznaku
na slikama koje je potrebno
izbrisati, a zatim odaberite
.
 Prebacivanje na MP4
 Odaberite „Gumb za promjenu formata videozapisa”.
Gumb za
promjenu
formata
videozapisa
• Pojavljuje se zaslon za odabir formata videozapisa.
 Odaberite format videozapisa.
 Postupak za kopiranje slika s unutarnje memorije
na memorijsku karticu (FDR-AX40/AX55/AXP55)
 Odaberite
 [Izmjeni/Kopiraj]  [Kopiranje] 
[Unutrašnja memorija  Memorijska kartica]  [Višestruke slike].
 Odaberite vrstu slike koju želite kopirati.
 Dodirnite i prikažite oznaku
na slikama koje je potrebno
kopirati, a zatim odaberite
.
 Odaberite
.
Napomene
• XAVC S videozapisi spremljeni u unutarnjoj memoriji ne mogu se kopirati
na SDHC memorijske kartice ili vanjske medije pomoću datotečnog
sustava FAT.
HR
26
Prikaz slika na TV-u
Reprodukcija slika
Mogućnost reprodukcije slika može biti ograničena, ovisno
o kombinaciji formata videozapisa u vrijeme snimanja, vrsti slika za
reprodukciju odabranoj na zaslonu prikaza događaja i postavkama
HDMI izlaza.
1
Spojite HDMI OUT priključak kamkordera na HDMI IN
priključak TV-a pomoću priloženog HDMI kabela.
Snimanje/reprodukcija
Protok signala
2 Postavite ulaz TV-a na HDMI IN.
3 Reproducirajte snimljene slike na kamkorderu.
HR
27
 Postavljanje slika za reprodukciju
Format
videozapisa
TV
XAVC S 4K
4K TV
Vizualno
kazalo
(str. 25)
Kvaliteta
slike za
reprodukciju
[Autom.],
[2160p/1080p]
MOVIE
PHOTO
MOVIE/
PHOTO
4K kvaliteta
slike
[1080p],
[1080i], [720p]
MOVIE
MOVIE/
PHOTO
Kvaliteta slike
u visokoj
rezoluciji (HD)
[HDMI
razlučivost]
PHOTO
TV visoke
rezolucije
XAVC S HD 4K TV ili TV
visoke
AVCHD
rezolucije
MOVIE
PHOTO
MOVIE/
PHOTO
Kvaliteta slike
u visokoj
rezoluciji (HD)
MOVIE
[Autom.],
MOVIE/
[2160p/1080p],
PHOTO
[1080p],
[1080i], [720p]
PHOTO
Kvaliteta slike
u visokoj
rezoluciji (HD)
[Autom.],
[1080p],
[1080i], [720p]
4K kvaliteta
slike (pri
povezivanju
na 4K TV)*
* Rezolucija će biti HDMI rezolucija koju ste postavili na kamkorderu.
• Slike će se reproducirati kada se [HDMI razlučivost] postavi na [Autom.]
(zadana postavka).
• Ako se slike ne reproduciraju pravilno uz postavku [Autom.], promijenite
postavku [HDMI razlučivost]. Odaberite
 [Postavke] 
[
Veza]  [HDMI razlučivost]  željena postavka.
• Ako vaš TV nema HDMI priključak, priključite multi/mikro USB terminal na
kamkorderu na video/audio ulazni priključak na TV-u pomoću AV kabela
(prodaje se zasebno).
HR
28
 Spajanje kamkordera na TV kompatibilan s mrežom
Povežite kamkorder na pristupnu točku koja ima sigurnosnu postavku
(str. 39). Pritisnite
(Pregled slika) na kamkorderu, a zatim
odaberite
 [Wireless]  [ Function]  [Prikaži na TV-u]
 vrsta slike koju treba reproducirati.
• Možete prikazivati samo AVCHD videozapise, MP4 videozapise
i fotografije.
Reproduciranje podrezanih videozapisa (Trimming
Playback) snimljenih u formatu XAVC S 4K
Snimanje/reprodukcija
Možete reproducirati videozapise snimljene u formatu datoteke
XAVC S 4K i istodobno uvećavati i podrezivati dio koji želite gledati te
zumirati prizor do pune kvalitete slike u visokoj rezoluciji.
1
Promijenite postavku HDMI izlaza za emitiranje 4K
videozapisa.
Odaberite
 [Postavke]  [
Veza] 
[HDMI razlučivost]  željena postavka.
HDMI OUT priključak kamkordera na HDMI IN
2 Spojite
priključak TV-a pomoću priloženog HDMI kabela.
Protok signala
HR
29
TV
[HDMI razlučivost]
4K TV
[Autom.]*, [2160p/1080p]*, [1080p],
[1080i], [720p]
TV visoke rezolucije
[Autom.], [1080p], [1080i], [720p]
* Sa zaslona nakratko nestaje slika kada uključite ili isključite funkciju
reproduciranja podrezanih videozapisa.
(podrezivanje uključeno) na LCD
3 Dodirnite
zaslonu tijekom reprodukcije, a zatim odaberite
dio koji treba podrezati dodirnuvši ga.
• Slika za reprodukciju podrezuje se u kvaliteti slike visoke
rezolucije (HD).
Napomene
• Reprodukcija podrezanih videozapisa nije dostupna na LCD zaslonu
kamkordera.
HR
30
Prikaz slika pomoću ugrađenog
projektora (FDR-AXP55)
1 Pritisnite gumb PROJECTOR (str. 51).
2 Odaberite [Image Shot on This Device].
upute s LCD zaslona i zatim odaberite
3 Slijedite
[Projektiraj].
Snimanje/reprodukcija
Ručica električnog zuma/PHOTO*2
Ručica PROJECTOR FOCUS *1
*1
*2
Prilagodite izoštravanje projicirane slike.
Upotrijebite ručicu električnog zuma da biste pomaknuli okvir
za odabir koji se pojavljuje na projiciranoj slici, a zatim pritisnite
gumb PHOTO.
 Upotreba ugrađenog projektora s računalom/
pametnim telefonom
 Spojite priključak PROJECTOR IN (str. 51) na ovom proizvodu
s HDMI izlaznim terminalom na uređaju koji želite povezati
pomoću HDMI kabela (priložen).
• Upotrijebite adapterski utikač dostupan u slobodnoj prodaji ako HDMI
kabel (priložen) ne odgovara terminalu uređaja koji želite povezati.
Pojedinosti potražite u priručnicima s uputama uređaja koji želite
povezati.
 Odaberite [Image from External Device] u 2. koraku iznad.
HR
31
Spremanje slika
Uvoz slika na računalo
Što sve možete s programom PlayMemories Home™
Program PlayMemories Home omogućuje vam uvoz videozapisa
i fotografija na računalo gdje ih možete upotrijebiti na više različitih
načina.
• Nadogradite program PlayMemories Home na najnoviju verziju prije
upotrebe.
Reprodukcija
uvezenih slika
Uvoz slika s kamkordera.
Za sustav Windows dostupne su i sljedeće
funkcije.
Prikaz slika
u kalendaru
Dijeljenje slika na
servisu PlayMemories
Online™
Stvaranje dis- Prijenos slika
kova s video- na mrežne
zapisima
usluge
 Postupak preuzimanja programa PlayMemories Home
PlayMemories Home možete preuzeti na sljedećoj URL adresi.
http://www.sony.net/pm/
 Postupak za provjeru računalnog sustava
Računalne zahtjeve sustava za softver možete
provjeriti na sljedećoj URL adresi.
http://www.sony.net/pcenv/
HR
32
Spremanje slika na vanjskom
medijskom uređaju
Ovdje je objašnjeno kako pohraniti videozapise i fotografije na vanjski
medijski uređaj. Pročitajte i priručnik s uputama isporučen uz vanjski
medijski uređaj.
Pohranjivanje videozapise na računalo pomoću softvera
PlayMemories Home (str. 32).
Postupak za pohranjivanje videozapisa
Kabel
Kamkorder bez
USB priključka
AV kabel (prodaje
se zasebno)
Kvaliteta slike/
format snimanja
Kvaliteta slike
u standardnoj
rezoluciji
Mediji
DVD
Vanjski medijski VMC-UAM2 USB
uređaj
adapterski kabel
(prodaje se
zasebno)
Vanjski mediji
4K/kvaliteta slike
u visokoj rezoluciji
(HD)
• XAVC S
• AVCHD
Računalo
Računalo
4K/kvaliteta slike
u visokoj rezoluciji i priključeni
vanjski mediji
(HD)
• XAVC S
• AVCHD
Mikro USB kabel
Spremanje slika
Uređaj
• Informacije o najnovijim okruženjima za pohranu potražite na sljedećem
web-mjestu.
http://www.sony.net/
• Slike možete pohraniti povezivanjem na snimač pomoću analognog AV
kabela (prodaje se zasebno). Videozapisi se kopiraju s kvalitetom slike
u standardnoj rezoluciji (str. 34).
• Slike možete izravno kopirati na vanjski medijski uređaj pomoću USB
adapterskog kabela VMC-UAM2 (prodaje se zasebno).
HR
33
Priključivanje uređaja
 Snimač bez USB priključka
Spojite snimač na multi/mikro USB terminal kamkordera pomoću AV
kabela (prodaje se zasebno).
Protok signala
• Informacije o spremanju slika potražite u priručniku s uputama
priloženom uz uređaj za snimanje.
• Videozapisi se kopiraju s kvalitetom slike u standardnoj rezoluciji.
 USB vanjski tvrdi disk
Spojite vanjski medijski uređaj na multi/mikro USB terminal kamkordera
pomoću VMC-UAM2 USB adapterskog kabela (prodaje se zasebno).
Protok signala
• Videozapisi se kopiraju s 4K/kvalitetom slike u visokoj rezoluciji (HD).
HR
34
Upotreba funkcije
Wi-Fi
Instalacija programa
PlayMemories Mobile™
na pametni telefon
Ažurirane i detaljne informacije
o funkcijama programa
PlayMemories Mobile potražite
na sljedećoj URL adresi.
 Android OS
Instalirajte PlayMemories Mobile
iz trgovine Google Play.
Napomene
• Ovisno o državi ili području,
možda nećete moći preuzeti
aplikaciju PlayMemories Mobile
iz trgovine Google play ili
App Store. U tom slučaju
potražite „PlayMemories Mobile”.
• Ako je PlayMemories Mobile već
instaliran na vašem pametnom
telefonu, ažurirajte softver na
najnoviju verziju.
• Ne jamčimo da će ovdje opisana
funkcija Wi-Fi raditi na svim
pametnim telefonima i tabletima.
• Funkcija Wi-Fi kamkordera ne
može se koristiti za povezivanje
na javnu bežičnu LAN mrežu.
• Za upotrebu funkcija jednog
dodira (NFC) na kamkorderu
potreban je pametni telefon ili
tablet koji podržava funkciju NFC.
• Načini rada i zasloni za aplikaciju
podložni su promjenama
u budućim nadogradnjama
bez prethodne obavijesti.
Spremanje slika
http://www.sony.net/pmm/
• Funkcije jednog dodira (NFC) nisu
dostupne sa sustavom iOS.
• Potreban je Android 4.0 ili novija
verzija za upotrebu funkcija
jednog dodira (NFC).
 iOS
Instalirajte PlayMemories Mobile
iz trgovine App Store.
HR
35
Prijenos MP4
videozapisa i fotografija
na pametni telefon
kamkorder
3 Dodirnite
pametnim telefonom.
 Spajanje jednim dodirom
sa sustavom Android koji
podržava NFC
1
Na pametnom telefonu
odaberite [Postavke],
a zatim odaberite [More...]
i provjerite je li omogućen
[NFC].
kamkorderu reproducirajte
2 Na
slike koje želite poslati na
pametni telefon.
• Možete prenijeti samo MP4
videozapise i fotografije.
Napomene
• Prije toga otkažite način
mirovanja ili otključajte zaslon
na pametnom telefonu.
• Provjerite je li funkcija
prikazana na LCD zaslonu
kamkordera i pametnom
telefonu.
• Nastavite dodirivati kamkorder
i pametni telefon bez pomicanja
sve dok se ne pokrene aplikacija
PlayMemories Mobile (1 do 2 s.).
• Ako se kamkorder ne može
povezati s pametnim telefonom
putem funkcije NFC, pogledajte
„Spajanje na Wi-Fi mrežu
pomoću QR koda” (str. 36).
• Pojedinosti o odabiru MP4
videozapisa pri reprodukciji
videozapisa potražite u odjeljku
„Prebacivanje na MP4” (str. 26).
 Spajanje na Wi-Fi mrežu
pomoću QR koda
1
HR
36
Pritisnite gumb
(Prikaz
slika), zatim odaberite vrstu
slike
 [Wireless]
(bežično)  [ funkcija] 
[Pošalji na smartphone] 
[Odaberi na ovom uređaju] .
sliku koju želite
2 Odaberite
prenijeti, dodajte
i odaberite

• Prikazuju se QR kod, SSID
[OK] (U redu). (Ako
5 Odaberite
se pojavi poruka, ponovno
.
odaberite [OK] (U redu).)
i lozinka.
pametnog telefona
6 Pomoću
pročitajte QR kod prikazan
na LCD zaslonu kamkordera.
Spremanje slika
program
3 Pokrenite
PlayMemories Mobile.
Android
Učinite sljedeće.
 Kada je prikazano [Poveži
s fotoaparatom?], odaberite
[Poveži].
iPhone/iPad
[Scan QR Code
4 Odaberite
of the Camera] (Skeniraj QR
kod fotoaparata) na zaslonu
aplikacije PlayMemories
Mobile.
Učinite sljedeće.
 Slijedite upute na zaslonu
da biste instalirali profil
(informacije o postavkama).
HR
37
 Na početnom zaslonu
odaberite [Postavke] 
[Wi-Fi].
 Odaberite SSID kamkordera.
• Ako ne možete povezati
kamkorder i pametni telefon
pomoću NFC-a i očitavanjem
QR koda, povežite ih putem
SSID-a i lozinke.
Dodatne informacije naći ćete
u „Priručniku”.
Upotreba pametnog
telefona kao bežičnog
daljinskog upravljača
Kamkorderom možete snimati
upotrebom pametnog telefona
kao bežičnog daljinskog
upravljača.
1
 Vratite se na početni zaslon
i pokrenite PlayMemories
Mobile.
Na kamkorderu odaberite
 [Wireless] 
[ Function]  [Ctrl sa
Smartphone].
pametnom telefonu
2 Na
izvršite sve radnje iz 6.
koraka u „Spajanje na Wi-Fi
mrežu pomoću QR koda”
(str. 36).
Kada upotrebljavate funkciju NFC,
prikažite zaslon za snimanje na
kamkorderu i dodirnite oznakom
na kamkorderu oznaku
na pametnom telefonu.
HR
38
• Nakon što je QR kod očitan i veza
uspostavljena, na pametnom
telefonu registriraju se SSID
(DIRECT-xxxx) i lozinka
kamkordera. Uspostavljena
WiFi veza između kamkordera
i pametnog telefona zahtijeva
samo odabir SSID-a kamkordera
registriranog na pametnom
telefonu.
kamkorderom
3 Upravljajte
s pametnog telefona.
Napomene
• Ovisno o lokalnim
elektromagnetskim smetnjama
ili mogućnostima pametnog
telefona, slike prikaza uživo
možda se neće prikazivati bez
poteškoća.
Spremanje videozapisa
i fotografija na računalo
putem Wi-Fi veze
Unaprijed spojite računalo na
bežičnu pristupnu točku ili
bežični usmjerivač.
1
Instalirajte namjenski softver
na računalo (samo prvi put).
Ako znate SSID i lozinku
bežične pristupne točke
 Na kamkorderu odaberite
 [Wireless] 
[
Setting]  [Post. pristup.
točke].
 Odaberite pristupnu točku
koju želite registrirati,
unesite lozinku, a zatim
odaberite [Sled.].
Windows: PlayMemories Home
http://www.sony.net/pm/
kamkorder na
2 Spojite
pristupnu točku kako
slijedi (samo prvi put).
Ako ne možete registrirati,
pogledajte priručnik s uputama
za bežičnu pristupnu točku ili se
obratite osobi koja je postavila
pristupnu točku.
Ako bežična pristupna
točka ima WPS gumb
 Na kamkorderu odaberite
 [Wireless] 
[ Setting]  [WPS dugme].
 Pritisnite tipku WPS na
pristupnoj točki koju
želite registrirati.
Spremanje slika
Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/
Mac/
• Ako je softver već instaliran na
vašem računalu, ažurirajte
softver na najnoviju verziju.
računalo ne radi,
3 Ako
uključite ga.
slanje slika
4 Započnite
s kamkordera na računalo.
 Pritisnite gumb
(Pregled slika) na
kamkorderu.
 Odaberite

[Wireless]  [ Function]
 [Pošalji na računalo].
• Slike se automatski prenose
i spremaju na računalo.
• Prenose se samo
novosnimljene slike. Uvoz
videozapisa i više fotografija
može potrajati.
HR
39
Prilagođavanje kamkordera
Upotreba izbornika
1
Odaberite
.
Popisi izbornika
Režim snimanja
Videozapis
Fotografija
Time-lapse Capture
Glatko sporo SNIMANJE*1
Golf snimanje*1
2 Odaberite kategoriju.
Snim. velik. brzinom*2
Fotoaparat/Mikrofon
Ručno podešavanje
Balans bijele boje
Spot mjerenje/fokus
Svjetlomjer
Spot fokus
željenu
3 Odaberite
stavku izbornika.
Ekspozicija
Izoštravanje
IRIS
Brzina zatvarača
Limit AGC-a
Promjena auto. ekspozicije
Pomak bijele boje
Low Lux
Postavke fotoaparata
Odabir scene
Pomičite se po stavkama
izbornika gore ili dolje.
• Odaberite
da biste završili
postavljanje izbornika ili se vratili
na prethodni zaslon izbornika.
Foto efekat
Cinematone
Umjereno pojavlj/gubitak
Samookidač
SteadyShot
SteadyShot
Digitalni zum
Filtar/Protector
HR
40
Auto. pozad. osvjet.
Manual Ring Setting*3
Live Streaming
NIGHTSHOT svjetlo*3
Poš. na Smartphone
Face
Otkrivanje lica
Pošalji na računalo
Prikaži na TV-u
Snimanje osmjeha
Setting
Osjet. otkr. osmijeha
Zrakoplovni mod
Bljeskalica*4
Multi Camera Ctrl Set
Bljeskalica
Vid REC during strm.*5
Razina bljeskalice
WPS dugme
Smanj. ef. crv. očiju
Post. pristup. točke
Mikrofon
Uredi naziv uređaja
Utišav. glasa snimat.
Prikaži MAC adresu
Ugr. zum mikrofon
Vrati izv. SSID/loz.
Prilagođavanje kamkordera
Auto Wind NR
Vra. izv. info. mreži
Audio režim
Audio Rec Level
Pomoć pri snimanju
Moje dugme
Funkcija reprodukcije
Pregled događaja
Izmjeni/Kopira
Povećalo za izoštr.*3
Brisanje
Mreža
Zaštita
Postavljanje prikaza
Kopiranje
Zebra
Direktno kopiranje*6
Maksimum
Razina zvuka
Kvaliteta/veličina slike
Postavke
Postavke medije
Odabir medije*7
Način snimanja
Informacije o mediji
Brzina prijenosa
Format
Dvostr. snim. videoz.
Format datoteke
Veličina slike
Wireless
Function
Ctrl sa Smartphone
Multi Camera Control
Popravak baze slika
Broj datoteke
Postavke reprod.
Zapisani podaci
Jačina zvuka
Pod. traj. traga kret.
Preuzimanje glazbe*8
Isprazni glazbu*8
HR
41
TC/UB
Post. TC/UB
TC Preset
UB Preset
TC Format*9
TC Run
TC Make
UB Time Rec
Veza
TV tip
HDMI razlučivost
KON. ZA HDMI
USB Povezivanje
Postav. USB povez.
USB LUN Podešav.
Opće postavke
Zvučni signal
Svjetlina monitora
Aut. podeš. trapez. sl.*10
Lampica snimanja
Daljinska kontrola
UKLJ. s monitorom*11
Language Setting
24p Mode*12
Cancel 24p Mode*12
Informacije o bateriji
Ušteda energije
Pokretanje
Pokazni način rada
Verzija
Postavke sata
Postav. dat. i vrem.
Postavka područja
HR
42
*1
Kada je veličina slike postavljena
na [AVCHD]
*2 Kada je veličina slike postavljena
na [XAVC S HD]
*3
FDR-AX53/AX55/AXP55
*4 Ovu stavku možete postaviti
kada upotrebljavate bljeskalicu
(prodaje se zasebno).
*5 Značajka Live Streaming ovisi
o usluzi i uvjetima treće strane,
odnosno davatelja internetske
usluge u vašoj regiji. Značajka
možda neće biti dostupna zbog
ograničenja širokopojasne
mreže i internetske usluge
u vašoj regiji.
*6
Ovu stavku možete postaviti
kada upotrebljavate vanjski
medijski uređaj (prodaje se
zasebno).
*7
FDR+AX40/AX55/AXP55
*8 Značajka možda neće biti
dostupna ovisno o državama/
regijama.
*9 1080 60i kompatibilni modeli
*10
FDR-AXP55
*11
FDR-AX40
*12Modeli kompatibilni sa
standardom 1080 50i
Ostalo
Mjere opreza
Adapter za izmjeničnu struju
Nemojte izazivati kratki spoj
metalnih predmeta i priključaka
baterije. To može uzrokovati kvar.
Reprodukcija slika na drugim
uređajima
Slike snimljene kamkorderom
možda nećete moći reproducirati
na drugim uređajima. Isto tako,
slike snimljene drugim uređajima
možda nećete moći reproducirati
na kamkorderu.
Snimanje i reprodukcija
Ostalo
• Izbjegavajte grubo rukovanje,
rastavljanje, preinake, fizičke
udarce ili udaranje, ispadanje
ili gaženje proizvoda. Budite
posebno oprezni s objektivom.
• Kako biste osigurali stabilan rad
memorijske kartice,
preporučujemo da formatirate
memorijsku karticu koju prvi put
upotrebljavate s kamkorderom.
Formatiranje memorijske
kartice obrisat će sve podatke
pohranjene na njoj i ti se podaci
neće moći vratiti. Spremite važne
podatke na svoje računalo itd.
• Provjerite je li memorijska kartica
pravilno umetnuta. Ako na silu
umetnete memorijsku karticu
u pogrešnom smjeru, možete
oštetiti memorijsku karticu, utor
memorijske kartice ili slikovne
podatke.
• Prije snimanja isprobajte funkciju
snimanja kako biste provjerili
snimaju li se slika i zvuk bez
problema.
• Televizijski programi, filmovi,
videovrpce i drugi materijali
mogu biti zaštićeni autorskim
pravima. Neovlašteno snimanje
takvih materijala može značiti
kršenje zakona o autorskim
pravima.
• Ne postoji naknada za sadržaj
snimaka, čak i ako snimanje ili
reprodukcija nisu mogući zbog
kvara kamkordera, medija za
snimanje itd.
• Kamkorder nije otporan na
prašinu, prskanje ni vodu.
• Nemojte izlagati kamkorder vlazi,
npr. kiši ili morskoj vodi. Ako
kamkorder dođe u doticaj
s vodom, može doći do kvara.
U nekim slučajevima takve
kvarove nije moguće popraviti.
• Ne usmjeravajte kamkorder
prema suncu ili jakom svjetlu.
To može uzrokovati kvar
kamkordera.
• Ne upotrebljavajte kamkorder
u blizini jakih radijskih valova
ili zračenja. Kamkorder možda
neće moći ispravno snimati ili
reproducirati slike.
• Nemojte upotrebljavati kamkorder
na pješčanim plažama ili
prašnjavim mjestima. To može
uzrokovati kvar kamkordera.
• Ako dođe do kondenzacije vlage,
prestanite koristiti kamkorder dok
vlaga ne ishlapi.
• Nemojte izlagati kamkorder
mehaničkim vibracijama ili
trešnji. Kamkorder zbog toga
može neispravno raditi ili prestati
snimati slike. Osim toga, mogu
se oštetiti medij za snimanje ili
snimljeni podaci.
HR
43
LCD zaslon
Bežični LAN
LCD zaslon proizveden je pomoću
visokoprecizne tehnologije i više
od 99,99% piksela je ispravno
i spremno za upotrebu. Međutim,
moguća je pojava sitnih crnih i/ili
svijetlih točaka (bijele, crvene,
plave ili zelene boje) koje su stalno
prisutne na LCD zaslonu. Te točke
uobičajen su rezultat proizvodnog
postupka i ni na koji način ne
utječu na snimke.
Ako izgubite kamkorder ili vam
ga ukradu, ne snosimo nikakvu
odgovornost za gubitak ili štetu
uzrokovanu ilegalnim pristupom
ili upotrebom pristupne točke
registrirane na kamkorderu.
Temperatura kamkordera
Kamkorder i komplet baterija
tijekom rada postaju topli.
Ne radi se o kvaru.
Zaštita od pregrijavanja
Ovisno o temperaturi kamkordera
i baterije, snimanje videozapisa
možda neće biti moguće ili će se
napajanje automatski isključiti
radi zaštite kamkordera. Na LCD
zaslonu će se prikazati poruka
prije isključenja napajanja ili više
nećete moći snimati videozapise.
U tom slučaju ostavite napajanje
isključeno i pričekajte da se
temperatura kamkordera i baterije
smanji. Ako uključite napajanje
prije nego se kamkorder i baterija
dovoljno ohlade, napajanje će se
možda ponovno isključiti ili neće
biti moguće snimanje videozapisa.
Privremeno deaktiviranje
bežične LAN veze (Wi-Fi,
NFC, itd.)
Kada se ukrcate na zrakoplov,
možete privremeno isključiti
funkciju Wi-Fi. Odaberite
 [Wireless]  [
Postavke] 
[Zrakoplovni mod]  [On].
HR
44
O sigurnosti pri korištenju
proizvoda koji koriste
bežičnu LAN mrežu
• Provjerite koristite li uvijek na
svojim uređajima sigurnu
bežičnu mrežu, kako biste
spriječili hakiranje, neovlaštene
upade treće strane ili druge
ranjive točke.
• Kada koristite funkciju bežične
mreže, važno je postaviti zaštitu.
• Tvrtka Sony ne jamči niti
odgovara za štete nastale zbog
neodgovarajuće zaštite ili
korištenja funkcije bežične
mreže.
Rješavanje problema
Ako dođe do poteškoća prilikom
korištenja kamkordera:
• Provjerite svoj kamkorder prema
navodima iz priručnika (str. 9).
• Isključite napajanje pa nakon
1 minute ponovno uključite
napajanje nakon i uključite
kamkorder.
• Ponovno podesite postavke
kamkordera (str. 42).
Sve postavke, uključujući
postavke sata, vraćaju se na
izvorne postavke.
• Obratite se prodavaču proizvoda
tvrtke Sony ili lokalnom
ovlaštenom servisu tvrtke Sony.
Specifikacije
Sustav
Ostalo
Format signala:
UHDTV
HDTV
NTSC boja, EIA standardi
(modeli kompatibilni sa
standardom 1080 60i)
PAL boja, CCIR standardi
(modeli kompatibilni sa
standardom 1080 50i)
Format snimanja videozapisa:
XAVC S (XAVC S format)
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 Linear PCM 2kanalni
(48 kHz/16 bit)
AVCHD (kompatibilno s
formatom AVCHD ver. 2.0)
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2-kanalni/
5.1-kanalni Dolby Digital 5.1
Creator*1
MP4
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
*1
Proizvedeno pod licencom
tvrtke Dolby Laboratories.
Format fotografija:
DCF Ver.2.0 kompatibilno
Exif Ver.2.3 kompatibilno
MPF Baseline kompatibilno
Tražilo (FDR-AX53/AX55/AXP55):
0,6 cm (tip 0.24) boja 1 555;
ekvivalent za 200 točaka
Mediji za snimanje (videozapis/
fotografije):
Unutarnja memorija
(FDR-AX40/AX55/AXP55):
64 GB*2
XAVC S 4K (100Mbps), XAVC S
HD snimanje velikom brzinom
(100Mbps), videozapis:
SDHC memorijska kartica
(UHS klasa brzine 3 ili brža)*3
SDXC memorijska kartica
(UHS klasa brzine 3 ili brža)*3
mikroSDHC memorijska kartica
(UHS klasa brzine 3 ili brža)*3
mikroSDXC memorijska kartica
(UHS klasa brzine 3 ili brža)*3
XAVC S HD, XAVC S 4K
(60Mbps), videozapis:
SDHC memorijska kartica
(klasa 10 ili UHS klasa brzine 1
ili brža)*3
SDXC memorijska kartica
(klasa 10 ili UHS klasa brzine 1
ili brža)*3
mikroSDHC memorijska kartica
(klasa 10 ili UHS klasa brzine 1
ili brža)*3
mikroSDXC memorijska kartica
(klasa 10 ili UHS klasa brzine 1
ili brža)*3
AVCHD, fotografije:
Memory Stick Micro (Mark2)
Memory Stick PRO-HD Duo
SD kartica (klasa 4 ili brža ili
UHS klasa brzine 1 brža)
mikroSD kartica (klase 4 ili brža
ili UHS klasa brzine 1 ili brža)
*2
Kapacitet koji korisnik može
koristiti (pribl.): 62,4 GB
1 GB iznosi 1 milijardu
bajtova, od kojih se dio
koristi za upravljanje
sustavom i/ili datotekama
aplikacije. Može se obrisati
samo unaprijed instaliran
pokazni videozapis.
*3
Potreban je kapacitet 4 GB
ili više.
Uređaj za slike:
1/2.5-tipa (7,20 mm) -senzor
sa stražnjim osvjetljenjem
Exmor R™ CMOS
HR
45
Pikseli snimanja (fotografija,
16:9):
Maks. 16,6 mega piksela
(5 440 × 3 056)*4
Ukupno: pribl. 8,57
megapiksela
Efektivna vrijednost
(videozapis, 16:9)*5:
pribl. 8,29 megapiksela
Efektivna vrijednost
(fotografija, 16:9):
pribl. 8,29 megapiksela
Efektivna vrijednost
(fotografija, 4:3):
pribl. 6,22 megapiksela
Objektiv:
ZEISS Vario-Sonnar T Objektiv
20× (optički)*5, 4K: 30× (zum za
jasnu sliku, tijekom snimanja
videozapisa)*6 HD: 40× (zum za
jasnu sliku, tijekom snimanja
videozapisa)*6, 250× (digitalni)
Promjer filtra: 55 mm
F2.0 - F3.8
Žarišna duljina:
f= 4,4 mm – 88 mm
Nakon pretvaranja
u 35 milimetarski format
fotoaparata
Za videozapise*5:
f=26,8 mm - 536 mm (16:9)
Za fotografije:
f=26,8 mm - 536 mm (16:9)
Temperatura boje: [Auto], [Jedan
dodir], [Unutra], [Vanjsko]
Minimalno osvjetljenje:
4K: 9 lx (luksa), HD: 6 lx (luksa)
(u zadanoj postavci, brzina
okidanja 1/60 sekundi)
4K: 1.8 lx (luksa), HD: 1.2 lx
(luksa) ([Low Lux] postavljeno
je na [On], brzina okidanja
1/30 sekundi)
HR
46
NightShot (FDR-AX53/AX55/
AXP55): 0 lx (luksa) (brzina
okidanja 1/60 sekundi)
*4 Jedinstveni
sustav obrade
slike tvrtke Sony, BIONZ-X
omogućuje rezoluciju slike
jednaku opisanim
veličinama.
*5
Opcija [ SteadyShot] je
postavljena na [Standardno]
ili [Off].
*6
Opcija [ SteadyShot]
postavljena je na [Aktivno].
Ulazne i izlazne priključnice
Priključak HDMI OUT: HDMI mikro
priključnica
PROJECTOR IN priključak
(FDR-AXP55): HDMI mikro
priključnica
MIC ulazni priključak: Stereo mini
utikač (3,5 mm)
Priključak za slušalice: Stereo mini
utikač (3,5 mm)
USB priključak: Multi/mikro USB
terminal*
* Podržava uređaje kompatibilne
s Micro USB uređajem.
USB veza namijenjena je samo
za izlaz
(za korisnike u Europi).
LCD zaslon
Slika: 7,5 cm (vrsta 3,0, omjer širine
i visine 16:9)
Ukupan broj piksela:
FDR-AX40:
460 800 (960 × 480)
FDR-AX53/AX55/AXP55:
921 600 (1 440 × 640)
Projektor (FDR-AXP55)
Vrsta projekcije: DLP
Izvor svjetla: LED (R/G/B)
Izoštravanje: ručno
Domet: 0,5 m ili više
Rezolucija (izlaz): 854 × 480
Neprekidno vrijeme projekcije (pri
upotrebi priloženog kompleta
baterija):
pribl. 2 h 25 min
Bežični LAN
Općenito
Preduvjeti napajanja:
6,8 V istosmjerne struje/7,4 V
(komplet baterija), 8,4 V
istosmjerne struje (Adapter za
izmjeničnu struju)
USB punjenje: 5 V istosmjerne
struje 1 500 mA
Prosječna potrošnja energije:
Tijekom snimanja
fotoaparatom pomoću tražila
(FDR-AX53/AX55/AXP55):
4K: 4,9 W, HD: 3,6 W*
Tijekom snimanja
fotoaparatom pomoću LCD
zaslona na normalnoj svjetlini:
4K: 4,9 W, HD: 3,6 W*
* u načinu AVCHD FH
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
Temperatura pohrane: –
20 °C do +60 °C
Ostalo
Podržani standard:
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencija: 2,4 GHz
Podržani sigurnosni protokoli:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Način konfiguracije: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/ručno
Način pristupa: infrastrukturni
način
NFC: NFC Forum vrste 3, usklađeno
s oznakom
Dimenzije (otprilike):
FDR-AX40:
73 mm × 80,5 mm × 142,5 mm
(š/v/d) uključujući ispupčene
dijelove
73 mm × 80,5 mm × 166,5 mm
(š/v/d) uključujući ispupčene
dijelove i umetnuti priloženi
komplet baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja
FDR-AX53/AX55:
73 mm × 80,5 mm × 161,0 mm
(š/v/d) uključujući ispupčene
dijelove
73 mm × 80,5 mm × 166,5 mm
(š/v/d) uključujući ispupčene
dijelove i umetnuti priloženi
komplet baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja
FDR-AXP55:
77 mm × 80,5 mm × 161,0 mm
(š/v/d) uključujući ispupčene
dijelove
77 mm × 80,5 mm × 166,5 mm
(š/v/d) uključujući ispupčene
dijelove i umetnuti priloženi
komplet baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja
Masa (pribl.):
FDR-AX40:
510 g, samo glavna jedinica
610 g uključujući priloženi
komplet baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja NP-FV70
FDR-AX53/AX55:
535 g, samo glavna jedinica
635 g uključujući priloženi
komplet baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja NP-FV70
FDR-AXP55:
565 g, samo glavna jedinica
660 g uključujući priloženi
komplet baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja NP-FV70
HR
47
 Adapter za izmjeničnu
struju AC-L200D
Preduvjeti napajanja: AC 100 V –
240 V, 50 Hz/60 Hz
Potrošnja energije: 18 W
Izlazni napon: 8,4 V* istosmjerne
struje
* Druge specifikacije potražite
na naljepnici adaptera za
izmjeničnu struju.
 Komplet baterija s
mogućnošću ponovnog
punjenja NP-FV70
Maksimalan izlazni napon: 8,4 V
istosmjerne struje
Izlazni napon: 6,8 V istosmjerne
struje
Maksimalan napon punjenja: 8,4 V
istosmjerne struje
Maksimalna jakost struje pri
punjenju: 3,0 A
Kapacitet
Prosječno: 14,0 Wh (2 060 mAh)
Minimalno: 13,3 Wh (1 960 mAh)
Vrsta: litij-ionska
 Zaštitni znaci
HR
48
• AVCHD, AVCHD Progressive,
AVCHD logotip i AVCHD
Progressive logotip zaštitni su
znaci tvrtkiPanasonic Corporation
i Sony Corporation.
• XAVC S i
registrirani su
zaštitni znaci tvrtke
Sony Corporation.
• Memory Stick i
zaštitni su
znaci ili registrirani zaštitni znaci
tvrtke Sony Corporation.
• Blu-ray Disc™ i Blu-ray™ zaštitni
su znaci udruženja Blu-ray Disc
Association.
• Dolby i simbol dvostrukog D
zaštitni su znaci tvrtke
Dolby Laboratories.
• Pojam HDMI i HDMI HighDefinition Multimedia Interface te
logotip HDMI zaštitni su znaci ili
registrirani zaštitni znaci tvrtke
HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
državama.
• Windows je registrirani zaštitni
znak ili zaštitni znak tvrtke
Microsoft Corporation
u Sjedinjenim Državama i/ili
drugim državama.
• Mac je registrirani zaštitni znak ili
zaštitni znak tvrtke Apple Inc.
u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
• Intel, Pentium i Intel Core zaštitni
su znaci tvrtke Intel Corporation
u SAD-u i/ili drugim državama.
• Logotip SDXC zaštitni je znak
tvrtke SD-3C, LLC.
• Android i Google Play zaštitni
su znaci tvrtke Google Inc.
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi, Wi-Fi
PROTECTED SET-UP registrirani
su zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi
Alliance.
• N Mark zaštitni je znak ili
registrirani zaštitni znak tvrtke
NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
državama.
• Facebook i logotip „f” zaštitni
su znaci ili registrirani zaštitni
znaci tvrtke Facebook, Inc.
• YouTube i logotip YouTube
zaštitni su znaci ili registrirani
zaštitni znaci tvrtke Google Inc.
• iPhone i iPad registrirani su
zaštitni znaci tvrtke Apple Inc.
u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
• QR kod registrirani je zaštitni
znak tvrtke DENSO WAVE
INCORPORATED.
Svi drugi ovdje spomenuti
proizvodi mogu biti zaštitni znaci
ili registrirani zaštitni znaci
odgovarajućih tvrtki. Nadalje,
oznaka ™ i ® ne navode se uvijek
u ovom priručniku.
 O GNU GPL/LGPL
primijenjenom softveru
Ostalo
Softver koji ispunjava uvjete za
sljedeću licencu GNU General
Public License (u nastavku „GPL”) ili
GNU Lesser General Public License
(u nastavku „LGPL”) uključen je
u ovaj proizvod.
To znači da imate pravo pristupa,
izmjene i redistribucije izvornog
koda tih softverskih programa
sukladno uvjetima koje određuju
GPL/LGPL.
Izvorni se kod nalazi na internetu.
Upotrijebite sljedeću URL adresu
za preuzimanje.
http://oss.sony.net/Products/
Linux
Ako je moguće, nemojte nas
kontaktirati u vezi sa sadržajem
izvornog koda.
Kopije licence (na engleskom)
pohranjene su u unutarnjoj
memoriji ovog proizvoda.
Uspostavite vezu masovne
pohrane između ovog proizvoda
i računala te pročitajte datoteke
u mapi „LICENSE” u „PMHOME”.
HR
49
Dijelovi i kontrole
Brojke u ( ) označavaju stranice
za referencu.
Ne možemo jamčiti ispravan
rad s dodatnom opremom
drugih proizvođača.
Ako koristite uređaj za
priključivanje svjetla i mikrofona
(prodaje se zasebno), možete
također koristiti opremu
kompatibilnu s adapterom
Active Interface Shoe.
Da biste spriječili kvar, nemojte
upotrebljavati komercijalno
dostupne bljeskalice
s visokonaponskim
sinkronizacijskim terminalima
ili obrnutim polaritetom.
 N mark (36)
 Gumb PHOTO (20, 22)
 Ručica električnog zuma (22)
 Multi/mikro USB terminal

Podržava uređaje kompatibilne
s Micro USB uređajem.
Ovaj priključak ne podržava
VMC-AVM1 kabel adaptera
(prodaje se zasebno). Ne
možete upotrebljavati dodatnu
opremu pomoću daljinskog
priključka A/V.
priključak (za mikrofon)
(PLUG IN POWER)
 Omča za remen za nošenje
na ramenu
 Remen za držanje
  (slušalice) priključak
 Nosač za više sučelja
Pojedinosti o dodatnoj opremi
kompatibilnoj s nosačem
za više sučelja potražite na
web-mjestu tvrtke Sony na
svom području ili se obratite
svom prodavaču proizvoda
tvrtke Sony ili ovlaštenom
lokalnom servisu tvrtke Sony.
HR
50
NFC: Near Field
Communication
 Žaruljica snimanja
fotoaparata
 Senzor daljinskog upravljača
 NIGHTSHOT svjetlo
(FDR-AX53/AX55/AXP55)
 Ručica za PROJECTOR FOCUS
(31) (FDR-AXP55)
 LCD zaslon/zaslon osjetljiv
na dodir
 Objektiv projektora
(FDR-AXP55)
 Ugrađeni mikrofon
 MANUAL prsten (FDR-AX53/
AX55/AXP55) (23)
Ručne funkcije mogu se
dodijeliti gumbu i prstenu
za upravljanje.
 Objektiv (ZEISS objektiv)
 MANUAL gumb (FDR-AX53/
AX55/AXP55)
 Zvučnik

/
(Režim snimanja)
gumb (22) (FDR-AX53/AX55/
AXP55)

(Utišav. glasa snimat.)
gumb
Ostalo
Stišava glas osobe koja snima
videozapis.
 PROJECTOR gumb (31)
(FDR-AXP55)

(Pregled slika) gumb (24)
 NIGHTSHOT gumb
(FDR-AX53/AX55/AXP55)
  (ON/STANDBY) gumb
(uključeno/pripravnost)
 Žaruljica pristupa
memorijskoj kartici (17)
 Utor memorijske kartice (17)
 Priključak HDMI OUT
 Priključak PROJECTOR IN (31)
(FDR-AXP55)
HR
51
 Pritezanje remena
za držanje
 Tražilo (FDR-AX53/AX55/
AXP55)
Kamkorder se uključuje kada
se izvuče tražilo.
 Birač za prilagodbu leće
tražila (FDR-AX53/AX55/
AXP55)
Ako se oznake na tražilu čine
zamućenima, okrenite birač
za prilagodbu leće tražila.
 Gumb START/STOP (20)
 Žaruljica POWER/CHG
(punjenje) (13)
 DC IN priključak
 Navoj za tronožac
Pričvrstite tronožac (prodaje se
zasebno: duljina vijka mora biti
manja od 5,5 mm). Proizvod
se možda ne može pričvrstiti
u ispravnom smjeru, ovisno
o specifikacijama tronošca.
HR
52
 BATT Ručica za otpuštanje
(baterije)
 Komplet baterija (13)
Kazalo
A
Adapter za izmjeničnu struju 13
Android 35
App Store 35
AVCHD 10, 11
B
Bežična pristupna točka 39
Brisanje 26
D
Datum i vrijeme 16
Dodjeljivanje stavke izbornika 23
Dual Video REC 20
F
G
Google play 35
H
HDMI kabel 27
I
Instaliranje 35
iOS 35
Izbornici 40
K
Komplet baterija 13
L
LCD zaslon 50
Mediji za snimanje 19
Memorijska kartica 17
Memorijska kartica mikroSD 18
Memory Stick Micro™ (M2)
mediji 17
Mikro USB kabel 14
Mjere opreza 43
MP4 36
Mreža 29
My Voice Canceling 21
N
NFC 36
P
PlayMemories Home 32
PlayMemories Online 32
Popisi izbornika 40
Potpuna napunjenost 14
Priložene stavke 12
Priručnik 9
Projektor 31
Punjenje kompleta baterija 13
Punjenje kompleta baterija
pomoću računala 14
Ostalo
Format 19
Fotografije 22
Funkcije jednog dodira (NFC) 35
M
R
Računalni sustav 32
Računalo 32
Remen za držanje 52
Reprodukcija 24
Reprodukcija s
podrezivanjem 29
Rješavanje problema 44
Ručno snimanje 23
HR
53
S
Smartphone 35
Snimanje 20
Softver 32
Specifikacije 45
T
Tronožac 52
TV 27
U
Uključeno 16
Uređivanje 24
Uvoz slika na računalo 32
V
Videozapisi 20
Vrijeme punjenja 14
Vrijeme snimanja 21
Vrijeme snimanja/
reprodukcije 14
W
Wi-Fi 35
Windows 32
Z
Zaslon osjetljiv na dodir 50
Zidna utičnica 14
Zum 20
Zvučni signal 16
Ž
XAVC S 4K 10, 11
XAVC S HD 10, 11
HR
54
HR
Dodatne informacije o ovom proizvodu i
odgovore na najčešće postavljana pitanja
možete naći na našem web-mjestu za
korisničku podršku.
http://www.sony.net/
© 2016 Sony Corporation
Download PDF

advertising