Sony | FDR-AX1E | Sony FDR-AX1E FDR-AX1E 4K Ultra HD kamkorder s 4K kvalitetom slike Upute za upotrebu

4-484-004-11(1) (HR)
Digitalni
kamkorder 4K
FDR-AX1/AX1E
Upute za upotrebu
Prije rukovanja jedinicom pažljivo pročitajte ovaj priručnik
i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
© 2013 Sony Corporation
Vlasnikova evidencija
Broj modela i serijski brojevi nalaze se na dnu.
Upišite serijski broj na mjesto u nastavku.
Ti će vam brojevi trebati prilikom kontaktiranja
s prodavačem proizvoda tvrtke Sony u vezi s ovim
proizvodom.
Broj modela FDRSerijski broj
Broj modela ACSerijski broj
UPOZORENJE
Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara,
1) jedinicu ne izlažite kiši ili vlazi.
2) na uređaj ne postavljajte predmete napunjene
tekućinom, kao što su vaze.
Ne izlažite baterije izvoru prekomjerne topline, kao što je
sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
Ovaj simbol služi kao
upozorenje korisniku na
prisutnost neizoliranih dijelova
pod „opasnim naponom”
unutar kućišta proizvoda koji
može biti dovoljno visok da
prouzroči strujni udar.
Ovaj simbol služi kao
upozorenje korisniku da
se u dokumentaciji uređaja
nalaze važne upute za upotrebu
i održavanje (servisiranje).
HR
2
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE
SAČUVAJTE OVE UPUTE.
OPASNOST – DA BISTE SMANJILI RIZIK OD
POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, PAŽLJIVO
SLIJEDITE OVE UPUTE.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pročitajte ove upute.
Sačuvajte ove upute.
Obratite pažnju na sva upozorenja.
Pridržavajte se svih uputa.
Uređaj nemojte upotrebljavati u blizini vode.
Uređaj čistite samo suhom krpom.
Nemojte blokirati ventilacijske otvore. Instalaciju provedite u skladu s uputama proizvođača.
Uređaj nemojte instalirati blizu izvora topline, primjerice radijatora, odzračnika, peći ili drugih uređaja
(uključujući pojačala) koji proizvode toplinu.
Ne zanemarujte sigurnosnu svrhu polariziranih utikača ili utikača s uzemljenjem. Polarizirani utikač
ima dva kontakta, jedan širi od drugog. Utikač s uzemljenjem ima dva kontakta i treći za uzemljenje.
Širi ili treći kontakt služi za vašu sigurnost. Ako utikač ne odgovara vašoj utičnici, posavjetujte se
s električarom u vezi sa zamjenom utičnice.
Zaštitite kabel za napajanje tako da se po njemu ne hoda i da ga ništa ne pritišće, osobito blizu utikača,
utičnica i mjesta na kojem izlazi iz uređaja.
Upotrebljavajte samo pribor/dodatnu opremu koju je odredio proizvođač.
Upotrebljavajte samo na kolicima, postolju, tronošcu, nosaču ili stolu koje je odredio proizvođač ili
koji se isporučuju s uređajem. Kada upotrebljavate kolica, budite pažljivi prilikom pomicanja kolica
s uređajem da biste izbjegli moguće ozljede u slučaju prevrtanja.
• Uređaj isključite iz struje tijekom grmljavinskog nevremena ili ako se dulje vrijeme ne koristi.
• Servisiranje uređaja prepustite stručnom osoblju. Servisiranje je potrebno u slučaju bilo kakvog
oštećenja uređaja, primjerice, oštećenja kabela za napajanje ili utikača, prolijevanja tekućine ili
pada nekih predmeta na uređaj, izlaganja uređaja kiši ili vlazi, neispravnog rada ili pada uređaja.
• Ako oblik utikača ne odgovara strujnoj utičnici, upotrijebite dodatni adapter za utikač čija je
konfiguracija odgovarajuća za strujnu utičnicu.
HR
3
Uobičajeni utikač za kabele za napajanje u državama/regijama diljem svijeta.
Vrsta A
(američka
vrsta)
Vrsta B
(britanska
vrsta)
Vrsta BF
(britanska
vrsta)
Vrsta B3
(britanska
vrsta)
Vrsta C
(srednje
i istočnoeuropska vrsta)
Vrsta SE
(srednje
i istočnoeuropska vrsta)
Vrsta O
(oceanijska
vrsta)
U ovoj tablici opisane su uobičajene vrijednosti napona i vrsta utikača.
Ovisno o području, upotrebljavaju se različite vrste utikača i vrijednosti napona.
Oprez: upotrebljavajte kabel za napajanje u skladu sa zahtjevima za pojedinu državu.
—Samo za Sjedinjene Američke Države
Upotrijebite isporučeni kabel za napajanje.
Europa
Države/regije
Napon
Frekvencija (Hz)
Vrsta utikača
Austrija
Belgija
Češka
Danska
Finska
Francuska
Grčka
Irska
Island
Italija
Luksemburg
Mađarska
Nizozemska
Njemačka
Norveška
Poljska
Portugal
Rumunjska
Rusija
Slovačka
Španjolska
Švedska
Švicarska
UK
230
230
220
230
230
230
220
230
230
220
230
220
230
230
230
220
230
220
220
220
127/230
230
230
240
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
C
C
C
C
C
C
C
C/BF
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
BF
Azija
HR
4
Države/regije
Napon
Frekvencija (Hz)
Vrsta utikača
Filipini
Hong Kong
Indija
Indonezija
Japan
Kina
Koreja (Južna)
Malezija
Singapur
Tajland
Tajvan
Vijetnam
220/230
200/220
230/240
127/230
100
220
220
240
230
220
110
220
60
50
50
50
50/60
50
60
50
50
50
60
50
A/C
BF
C
C
A
A
C
BF
BF
C/BF
A
A/C
Oceanija
Države/regije
Napon
Frekvencija (Hz)
Vrsta utikača
Australija
Novi Zeland
240
230/240
50
50
O
O
Sjeverna Amerika
Države/regije
Napon
Frekvencija (Hz)
Vrsta utikača
Kanada
SAD
120
120
60
60
A
A
Centralna Amerika
Države/regije
Napon
Frekvencija (Hz)
Vrsta utikača
Bahami
Dominikanska Republika
Gvatemala
Honduras
Jamajka
Kostarika
Kuba
Meksiko
Nikaragva
Panama
Salvador
120/240
110
120
110
110
110
110/220
120/127
120/240
110/220
110
60
60
60
60
50
60
60
60
60
60
60
A
A
A
A
A
A
A/C
A
A
A
A
Južna Amerika
Države/regije
Napon
Frekvencija (Hz)
Vrsta utikača
Argentina
Brazil
Čile
Kolumbija
Peru
Venezuela
220
127/220
220
120
220
120
50
60
50
60
60
60
C/BF/O
A/C
C
A
A/C
A
Bliski istok
Države/regije
Napon
Frekvencija (Hz)
Vrsta utikača
Irak
Iran
Izrael
Saudijska Arabija
Turska
UAE
220
220
230
127/220
220
240
50
50
50
50
50
50
C/BF
C/BF
C
A/C/BF
C
C/BF
Afrika
Države/regije
Napon
Frekvencija (Hz)
Vrsta utikača
Alžir
Demokratska Republika Kongo
Egipat
Etiopija
Južnoafrička Republika
Kenija
Nigerija
Tanzanija
Tunis
127/220
220
220
220
220/230
240
230
230
220
50
50
50
50
50
50
50
50
50
C
C
C
C
C/BF
C/BF
C/BF
C/BF
C
HR
5
OPREZ
Komplet baterija
Ako se kompletom baterija pogrešno rukuje,
može eksplodirati, izazvati požar ili čak kemijske
opekline. Pridržavajte se sljedećih mjera opreza.
• Ne rastavljajte.
• Ne razbijajte i ne izlažite komplet baterija
udarcima ili sili, na primjer udarcima čekića
te pazite da vam ne ispadne i da ga ne nagazite.
• Nemojte izazivati kratki spoj i nemojte
dopustiti da metalni predmeti dođu
u dodir s priključcima baterije.
• Ne izlažite visokim temperaturama iznad
60°C (140°F), na primjer ostavljanjem na
izravnom sunčevom svjetlu ili u automobilu
parkiranom na suncu.
• Nemojte spaljivati ili bacati u vatru.
• Nemojte rukovati litij-ionskom baterijom ako
je oštećena ili curi.
• Obavezno punite komplet baterija originalnim
punjačem baterija Sony ili uređajem koji služi
za punjenje kompleta baterija.
• Držite komplet baterija izvan dohvata
male djece.
• Držite komplet baterija na suhom.
• Zamijenite samo jednakom ili odgovarajućom
vrstom proizvoda koju preporučuje
tvrtka Sony.
• Upotrijebljeni komplet baterija pravovremeno
odložite, kao što je opisano u uputama.
Bateriju zamijenite isključivo navedenom vrstom
baterije. U protivnom može doći do požara ili
ozljeđivanja.
Adapter za izmjeničnu struju
Ne upotrebljavajte adapter za izmjeničnu struju
u skučenom prostoru, na primjer između zida
i pokućstva.
Pri upotrebi adaptera za izmjeničnu struju služite
se zidnom utičnicom u blizini. Odmah isključite
adapter za izmjeničnu struju iz zidne utičnice ako
dođe do ikakvih smetnji pri upotrebi uređaja.
Punjač
Pri upotrebi punjača služite se zidnom utičnicom
u blizini. Odmah isključite punjač iz zidne
utičnice ako dođe do ikakvih smetnji pri
upotrebi uređaja.
HR
6
Napomena o kabelu za napajanje
Kabel za napajanje (mrežni vod) posebno
je dizajniran za upotrebu s ovim modelom
kamkordera i ne smije se upotrebljavati
s drugom električnom opremom.
Čak i ako je vaš kamkorder isključen, izvor
napajanja i dalje je pod naponom, sve dok je
priključen u zidnu utičnicu putem adaptera
za izmjeničnu struju.
Izlaganje previsokoj razini glasnoće zvuka
u slušalicama izaziva gubitak sluha.
Za korisnike u EUROPI
Napomena za korisnike u državama koje
primjenjuju direktive EU-a
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan
Za informacije o usklađenosti proizvoda
sa zakonodavstvom EU-a: Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka
Napomena
Ako se uslijed statičkog elektriciteta ili
elektromagnetskih smetnji prijenos podataka ne
dovrši do kraja (neuspješan prijenos), ponovno
pokrenite aplikaciju ili isključite i ponovno
priključite komunikacijski kabel (USB itd.).
Ovaj je proizvod ispitan i utvrđeno je da
je u skladu s ograničenjima propisanima
direktivom EMC za upotrebu kabela za
povezivanje kraćih od 3 metra (9,8 stopa).
Pažnja
Elektromagnetska polja na određenim
frekvencijama mogu utjecati na sliku
i zvuk ove jedinice.
Odlaganje stare električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i drugim europskim
državama sa sustavima za
odvojeno prikupljanje
otpada)
Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome
kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda.
Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište
za recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog
proizvoda ili baterije zatražite od lokalne gradske
uprave, komunalne službe za zbrinjavanje otpada
ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Simbol na proizvodu ili njegovom pakiranju
označava da se proizvod ne smije odlagati kao
kućanski otpad. Umjesto toga mora se odložiti na
odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme.
Ispravnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete
u sprječavanju mogućih negativnih posljedica
za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo
doći neispravnim odlaganjem ovog proizvoda.
Recikliranje materijala pomaže u očuvanju
prirodnih resursa.
Dodatne informacije o recikliranju ovog
proizvoda zatražite od lokalne gradske uprave,
komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili
u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Odlaganje iskorištenih
baterija (primjenjivo
u Europskoj uniji i drugim
europskim državama sa
sustavima za odvojeno
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na pakiranju označava
da se baterija priložena s proizvodom ne smije
odlagati kao kućanski otpad.
Na određenim baterijama ovaj se simbol može
pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom.
Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan
je ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova.
Ispravnim odlaganjem baterija pomažete
u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za
okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći
neispravnim odlaganjem baterije. Recikliranje
materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih
ili razloga integriteta podataka zahtijevaju trajno
povezivanje s baterijom, tu bateriju može
zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje.
Da biste osigurali da se s baterijom ispravno
postupa, proizvod nakon isteka trajanja odložite
na odgovarajuće odlagalište za recikliranje
električne i elektroničke opreme.
HR
7
Sadržaj
Pregled
Položaj i funkcija dijelova .......................................................11
Prikazi na zaslonu ...................................................................18
LCD zaslon/tražilo ............................................................. 18
Priprema
Izvor napajanja ........................................................................20
Punjenje kompleta baterija ............................................... 20
Postavljanje sata ......................................................................22
Pričvršćivanje uređaja .............................................................23
Pričvršćivanje sjenila za objektiv
s poklopcem objektiva ................................................ 23
Podešavanje LCD zaslona i tražila ................................... 23
Upotreba memorijske kartice XQD ........................................24
O memorijskim karticama XQD ...................................... 24
Umetanje memorijske kartice XQD ................................ 24
Vađenje memorijske kartice XQD ................................... 25
Odabir utora memorijske kartice koji
će se upotrebljavati za snimanje ................................ 25
Formatiranje memorijske kartice XQD .......................... 25
Provjera preostalog raspoloživog vremena
za snimanje ................................................................... 26
Snimanje
Postupak osnovnih radnji .......................................................27
Promjena osnovnih postavki ..................................................30
Format snimanja ................................................................ 30
Prilagodba svjetline slike ................................................... 30
Prilagodba na prirodnu boju
(podešavanje bijele boje) ............................................ 32
Postavljanje zvuka .............................................................. 33
Korisne funkcije ......................................................................35
Gumbi kojima se mogu dodijeliti funkcije ..................... 35
HR
8
Sadržaj
Zasloni sličica
Zasloni sličica ..........................................................................36
Konfiguracija zaslona ........................................................ 36
Reprodukcija isječaka ..............................................................37
Reprodukcija odabranih i narednih
isječaka po redu ........................................................... 37
Radnje dostupne s isječcima ...................................................37
Radnje dostupne u izborniku sličica ................................ 37
Prikaz detaljnih informacija o isječku ............................. 38
Brisanje isječaka .................................................................. 39
Promjena informacija na zaslonu sličica ........................ 39
Postavke
Radnje dostupne u izborniku za postavljanje ........................40
Popis izbornika za postavljanje ..............................................41
Izbornik Camera ................................................................ 41
Izbornik Paint ..................................................................... 42
Izbornik Audio .................................................................. 44
Izbornik Video ................................................................... 44
Izbornik LCD/VF ............................................................... 45
Izbornik Media ................................................................... 46
Izbornik System .................................................................. 46
Izbornik Thumbnail ........................................................... 48
Priključivanje vanjskih uređaja
Priključivanje vanjskih monitora i uređaja za snimanje .......49
Upravljanje isječcima pomoću računala .................................50
Priključivanje pomoću USB kabela ................................. 50
Reproduciranje slika na računalu ...........................................51
Evo što možete činiti pomoću softvera
„PlayMemories Home” (Windows) ......................... 51
Softver za Mac ..................................................................... 51
Provjera računalnog sustava ............................................. 51
Postupak za instalaciju softvera
„PlayMemories Home” na računalo ......................... 51
Uređivanje slika na računalu ............................................ 52
HR
Sadržaj
9
Dodaci
Važne napomene o radu ..........................................................53
Vrijeme snimanja filmova ................................................. 53
Upotreba kamkordera u inozemstvu ............................... 55
Formati i ograničenja izlaza ....................................................60
Video formati i izlazni signali ........................................... 60
Poruke o pogreškama/upozorenja ..........................................62
Poruke o pogreškama ........................................................ 62
Upozorenja .......................................................................... 62
Licence .....................................................................................64
Pristupanje softveru koji podliježe
regulativi GPL/LGPL .................................................. 64
Licence za otvoreni softver ............................................... 64
Specifikacije .............................................................................64
Sastav pakiranja .................................................................. 66
Kazalo ......................................................................................67
HR
10
Sadržaj
Pregled
Pregled
Položaj i funkcija dijelova
Informacije o funkcijama i upotrebi potražite na stranicama u zagradama.
1. Kukica za traku za nošenje na ramenu (14)
2. Gumb ASSIGN 7/FOCUS
MAGNIFIER (35)
3. Držač mikrofona*
4. Gumb IRIS PUSH AUTO
5. Ručica električnog zuma (27)
* Kada upotrebljavate mikrofon, pročitajte
upute za rad koje ste dobili s mikrofonom.
HR
Položaj i funkcija dijelova
11
Pregled
1. Objektiv (23)
2. Sjenilo za objektiv s poklopcem
objektiva (23)
3. Unutarnji mikrofon (33)
4. Prednja žaruljica snimanja (47)
Žaruljica snimanja bljeska ako su preostali
kapacitet medija za snimanje ili razina
napunjenosti baterije niski.
5. Gumb ASSIGN 4/ZEBRA
6. Gumb ASSIGN 1
7. Gumb ASSIGN 2*
8. Gumb ASSIGN 3
9. Gumb ASSIGN 6/THUMBNAIL
10. Prekidač CH1 (INT MIC/INPUT1/
INPUT2)
11. Prekidač AUTO/MAN (CH1) (34)
12. Kotačić AUDIO LEVEL(CH1) (34)
13. Gumb STATUS CHECK (15)
14. Gumb CANCEL/BACK (40)
15. Gumb MENU** (40)
16. Kotačić AUDIO LEVEL(CH2) (34)
17. Prekidač AUTO/MAN (CH2) (34)
18. Prekidač CH2 (INT MIC/INPUT1/
INPUT2) (34)
19. Gumb PUSH AUTO (28)
20. Prekidač FOCUS (28)
HR
12
Položaj i funkcija dijelova
21. Prekidač ND FILTER (31)
22. Prekidač ASSIGN 5/PEAKING*
* Gumbi ASSIGN 5/PEAKING i ASSIGN 2 imaju
ispupčene točke, što olakšava njihovo pronalaženje.
** Gumb MENU ima ispupčenu točku, što olakšava
njegovo pronalaženje.
Pregled
1. Priključnice AUDIO OUT/VIDEO OUT
(49, 61)
2. Priključnica HDMI OUT (49)
3. Utor UTILITY SD
(bit će podržano u budućoj nadogradnji).
4. Ručica zuma na ručki (27)
5. Gumb START/STOP
Kada se ručica postavi u položaj HOLD,
gumb START/STOP ne radi.
6. Priključnica INPUT2
7. Priključnica INPUT1
8. Držač kabela
Predviđeno za učvršćivanje kabela za
mikrofon i sl.
9. Prekidač INPUT2 (33)
10. Prekidač INPUT1 (33)
11. Priključnica REMOTE
Priključnica REMOTE upotrebljava se za
kontrolu pokretanja/zaustavljanja snimanja
i sl. na video uređaju i priključenim
perifernim uređajima.
12. Ručni remen
13. Prekidač POWER (27)
14. Gumb za snimanje (27)
15. Izlaz zraka
Napomene
• Područja oko ispušnih otvora mogu postati vruća.
• Ne pokrivajte ispušne otvore.
16. Priključnica DC IN (21)
17. Držač kabela
Predviđeno za učvršćivanje DC kabela i sl.
HR
Položaj i funkcija dijelova
13
Pregled
1. Kukica za traku za nošenje na ramenu
2. Prsten za fokusiranje (28)
3. Ručica poklopca objektiva (23)
4. Prsten za zumiranje (28)
5. Prsten za blendu (30)
6. Gumb GAIN (30)
7. Gumb WHT BAL* (32)
8. Gumb SHUTTER SPEED (31)
9. Prekidač AUTO/MANUAL (30)
10. Priključnica i (slušalice)
Za stereo slušalice s mini utikačem
11. Gumb BATT RELEASE (20)
12. Komplet baterija (20)
13. Utor za „Memory Stick” mediji/
SD karticu C/pristupna žaruljica
(bit će podržano u budućoj nadogradnji).
14. Utor za memorijsku karticu XQD A/
gumb za odabir/pristupna žaruljica (25)
15. Utor za memorijsku karticu XQD B/
gumb za odabir/pristupna žaruljica (25)
16. Priključnica USB (vrste mini B) (50)
17. Priključnica USB (vrste A)
(bit će podržano u budućoj nadogradnji).
18. Gumb
(jedan pritisak) (32)
19. Prekidač memorije podešavanja bijele
boje (32)
HR
14
Položaj i funkcija dijelova
20. Prekidač pojačavanja (30)
21. Gumb IRIS* (30)
* Gumbi WHT BAL i IRIS imaju ispupčene točke,
što olakšava njihovo pronalaženje.
Pričvršćivanje trake za nošenje na ramenu
Pričvrstite traku za nošenje na ramenu
(prodaje se zasebno) za kukice za traku
za nošenje na ramenu.
Pregled
1. Gumb OPTION (37)
2. Gumb THUMBNAIL (36)
3. Upravljački gumbi za reprodukciju (PREV,
Dno
PLAY/PAUSE*, NEXT, STOP, F REV,
F FWD) (29)
4. Gumb DATA CODE
(bit će podržano u budućoj nadogradnji).
5. Gumb DISPLAY (18)
6. LCD zaslon (23)
7. Prekidač ručnog zuma (27)
8. Tražilo (23)
9. Veliki okular
10. Ručica za podešavanje leće tražila (23)
11. Ručica za otpuštanje tražila (59)
12. Prekidač HEADPHONE MONITOR (34)
13. Stražnja žaruljica snimanja (47)
14. Gumbi-kotačići SEL/SET (40)
15. Gumbi* VOLUME
16. Gumb STATUS CHECK
17. Gumb CANCEL/BACK (40)
18. Gumbi V/v/B/b/SET (40)
19. Gumb MENU (40)
* Gumbi VOLUME+ i PLAY/PAUSE imaju ispupčene
točke, što olakšava njihovo pronalaženje.
1. Navoj za tronožac (1/4 inča)
Kompatibilno s vijkom 1/4-20UNC.
Pričvrstite tronožac (prodaje se zasebno) na
navoj za tronožac pomoću vijka za tronožac
(prodaje se zasebno: duljina vijka mora biti
manja od 5,5 mm (7/32 inča)).
Zaslon stanja
Prikazivanje zaslona stanja
• Pritisnite gumb STATUS CHECK.
Promjena zaslona stanja
• Okrenite kotačić SEL/SET.
Skrivanje zaslona stanja
• Pritisnite gumb STATUS CHECK.
HR
Položaj i funkcija dijelova
15
Pregled
Zaslon stanja kamere
Zaslon stanja sustava
Prikazuje postavke elektronskog otvora blende
ili stanje objektiva.
Prikazuje postavke video signala.
Gain<H>
Gain<M>
Gain<L>
Preset White
Gamma
AE Level
AE Speed
AGC Limit
A.SHT Limit
Postavljanje razine
pojačanja <H>
Postavljanje razine
pojačanja <M>
Postavljanje razine
pojačanja <L>
Unaprijed postavljena
vrijednost podešavanja
bijele boje
Gama kategorija i krivulja
Postavljanje vrijednosti
razine AE-a
Postavljanje vrijednosti
kontrole brzine AE-a
Postavljanje vrijednost
najvećeg pojačanja AGC-a
Najveća brzina okidanja
funkcije automatskog
okidanja
Zaslon stanja zvuka
Prikazuje postavke ulaza za svaki kanal, mjerač
razine zvuka i postavku filtra vjetra.
CH 1 level meter Mjerač razine za CH 1
CH 1 Source
Izvor ulaznog signala za CH 1
CH 1 Ref. / Sens. Osjetljivost ulaznog signala iz
unutarnjeg mikrofona u CH 1,
odnosno referentna razina
audio ulaza
CH 1 Wind Filter Postavljanje statusa filtra
vjetra za ulazni signal iz
mikrofona u CH1
CH 2 level meter Mjerač razine za CH 2
CH 2 Source
Izvor ulaznog signala za CH 2
CH 2 Ref. / Sens. Osjetljivost ulaznog signala iz
unutarnjeg mikrofona u CH 2,
odnosno referentna razina
audio ulaza
CH 2 Wind Filter Postavljanje statusa filtra
vjetra za ulazni signal iz
mikrofona u CH 2
Audio Format
Postavka audio formata
Headphone Out Postavka izlaza za slušalice
Country
Rec Format
Picture Size
Frame Rate
Postavljanje statusa regije,
NTSC regije ili PAL regije
Format snimanja koji je
snimljen na memorijskoj
kartici XQD
Veličina slike koja je snimljena
na memorijskoj kartici XQD
Brzina prijenosa koja je
snimljena na memorijskoj
kartici XQD
Zaslon stanja video izlaza
Prikazuje postavke za HDMI i video izlaz.
HDMI
Video
Veličina izlazne slike
Uključen/isključen izlaz
Veličina izlazne slike
Zaslon stanja gumba kojima se može
dodijeliti funkcija
Prikazuje funkciju dodijeljenu svakom
gumbu ASSIGN.
1
2
3
4
5
6
7
Funkcija dodijeljena
gumbu Assign 1.
Funkcija dodijeljena
gumbu Assign 2.
Funkcija dodijeljena
gumbu Assign 3.
Funkcija dodijeljena
gumbu Assign 4.
Funkcija dodijeljena
gumbu Assign 5.
Funkcija dodijeljena
gumbu Assign 6.
Funkcija dodijeljena
gumbu Assign 7.
Zaslon stanja medija
Prikazuje preostali slobodni prostor na mediju
za snimanje (memorijska kartica XQD A/
memorijska kartica XQD B).
Podaci
o medijima
za medij A
Podaci o zaštiti
za medij A
Ikona medija koja se prikazuje
kada je medij za snimanje
umetnut u utor A
Pojavljuje se ikona zaštite kada
medij za snimanje umetnut
u utor A ima zaštitu od pisanja
Napomene
• Ne možete zaštititi
memorijsku karticu XQD
na kamkorderu.
HR
16
Položaj i funkcija dijelova
Mjerač
preostalog
kapaciteta
medija B
Preostali
kapacitet
medija B
Podaci
o medijima
za karticu
UTILITY SD
Podaci o zaštiti
za karticu
UTILITY SD
Mjerač
preostalog
kapaciteta kartice
UTILITY SD
Preostali
kapacitet kartice
UTILITY SD
Preostali kapacitet medija za
snimanje umetnutog u utor A,
izražen indikatorom u obliku
crtice
Preostali kapacitet medija za
snimanje umetnutog u utor A,
izražen u GB
Ikona medija koja se prikazuje
kada je medij za snimanje
umetnut u utor B
Pojavljuje se ikona zaštite kada
medij za snimanje umetnut
u utor B ima zaštitu od pisanja
Preostali kapacitet medija za
snimanje umetnutog u utor B,
izražen indikatorom u obliku
crtice
Preostali kapacitet medija za
snimanje umetnutog u utor B,
izražen u GB
Ikona medija koja se prikazuje
kada je medij za snimanje
umetnut u utor UTILITY SD
Pregled
Mjerač
preostalog
kapaciteta
medija A
Preostali
kapacitet
medija A
Podaci
o medijima
za medij B
Podaci o zaštiti
za medij B
Ikona zaštite koja se prikazuje
kada utor UTILITY SD ima
zaštitu od pisanja
Preostali kapacitet medija
za snimanje umetnutog
u utor UTILITY SD, izražen
indikatorom u obliku crtice
Preostali kapacitet medija za
snimanje umetnutog u utor
UTILITY SD, izražen u GB
HR
Položaj i funkcija dijelova
17
Pregled
Prikazi na zaslonu
LCD zaslon/tražilo
Tijekom snimanja, stanja pripravnosti za snimanje ili reprodukcije, statusi i postavke ove jedinice
prikazuju se na LCD zaslonu/zaslonu tražila.
Statusi i postavke ove jedinice mogu se uključiti/isključiti pomoću gumba DISPLAY.
Informacije prikazane na zaslonu tijekom snimanja
1. Oznaka načina otvora blende/
2. Oznaka filtra ND (str. 31)
3. Oznaka pojačanja (str. 30)
4. Posebna oznaka statusa snimanja/rada
zRec
Stby
Snimanje u tijeku
Stanje pripravnosti
za snimanje
5. Oznaka topline boje (str. 32)
6. Oznaka preostalog kapaciteta baterije
(str. 56)
7. Oznaka položaja fokusa
Prikazuje položaj fokusa.
8. Oznaka položaja zuma
9. Oznaka SteadyShot
10. Oznaka načina fokusa
11. Oznaka automatskog okidanja
12. Oznaka AGC
13. Oznaka automatske blende
14. Oznaka položaja blende
Prikazuje položaj blende.
HR
18
Prikazi na zaslonu
15. Oznaka načina podešavanja bijele boje
(str. 32)
brzine okidanja
ATW
PWB
Memory A
Memory B
n
Automatski način
Unaprijed postavljen način
Način memorije A
Način memorije B
Unaprijed postavljen način
(u zatvorenom prostoru)
Unaprijed postavljen način
(na otvorenom prostoru)
16. Oznaka statusa medija u utoru
UTILITY SD
17. Oznaka vremenskih podataka
18. Mjerač razine zvuka
19. Oznaka statusa/preostalog prostora medija
u utoru A/B (str. 26)
Kada je lijeva strana ikone narančasta, snimanje
je moguće.
Kada svijetli zelena žaruljica u gornjem desnom
dijelu ikone, reprodukcija je moguća.
20. Oznaka gama vrijednosti (str. 42)
Prikazuje vrijednost gama postavke.
21. Oznaka formata snimanja (kodek) (str. 30)
Pregled
Prikazuje format koji je snimljen na
memorijskoj kartici XQD.
22. Oznaka frekvencije sustava i načina
skeniranja
23. Oznaka formata snimanja (veličina slike)
(str. 30)
Prikazuje veličinu slike koja je snimljena
na memorijskoj kartici XQD.
Podaci prikazani na zaslonu reprodukcije.
Na reproduciranoj slici prikazuju se
sljedeći podaci.
1. Br. isječka/ukupan broj isječaka
2. Način reprodukcije
3. Format reprodukcije (veličina slike)
4. Preostali kapacitet baterije
5. Format reprodukcije (brzina prijenosa)
6. Vremenski podaci
Prikazuje se trajanje filma.
7. Razine zvuka
Prikazuju se razine zvuka za snimku.
8. Mediji
Ako memorijska kartica ima zaštitu od
snimanja, slijeva se prikazuje znak A .
9. Format reprodukcije (kodek)
HR
Prikazi na zaslonu
19
Priprema
Izvor napajanja
Punjenje kompleta baterija
Priprema
Komplet baterija „InfoLITHIUM” (serija L)
možete puniti isporučenim punjačem.
Napomene
• Sa svojim kamkorderom možete upotrebljavati
komplet baterija velikog kapaciteta NP-F970
(isporučeno). Ne možete upotrebljavati NP-F570/F770
(prodaje se zasebno).
Kabel za napajanje
(mrežni vod)
Nakon punjenja baterije
Žaruljica punjenja isključuje se (uobičajeno
punjenje). Ako nastavite s punjenjem sat vremena
ili duže nakon što se žaruljica punjenja isključi,
bateriju možete upotrebljavati malo dulje
(potpuna napunjenost).
Kada se punjenje završi, izvadite komplet
baterija iz punjača.
Priključivanje kompleta baterija
Pritisnite komplet baterija uz stražnju stranu
kamkordera i gurnite ga prema dolje.
U zidnu
utičnicu
Žaruljica punjenja
Prekidač načina rada
Punjač AC-VL1
Napomene
• Punjač AC-VL1 ne smijete upotrebljavati za
priključivanje kamkordera na vanjski izvor napajanja.
Kada priključujete kamkorder na zidnu utičnicu,
upotrijebite isporučeni adapter za izmjeničnu struju.
1
Prekidač načina rada postavite
na CHARGE.
2
Priključite kabel za napajanje (mrežni
vod) na punjač i u zidnu utičnicu.
3
Stavite komplet baterija u utor punjača,
pritisnite ga i gurnite u smjeru strelice.
Vađenje kompleta baterija
Klizno pomaknite prekidač POWER u isključen
položaj OFF. Pritisnite gumb BATT RELEASE
(za otpuštanje baterije) i izvadite komplet
baterija.
Pali se žaruljica punjenja i punjenje
započinje.
Gumb BATT RELEASE
(za otpuštanje baterije)
HR
20
Izvor napajanja
Napomene
Upotreba zidne utičnice kao izvora napajanja
Za dobivanje izmjenične struje možete
upotrijebiti adapter za izmjeničnu struju.
Priprema
• Postavke izbornika ili postavke podešene prekidačem
AUTO/MANUAL moguće je spremiti kada se
prekidač POWER postavi u isključen položaj OFF.
Izvadite komplet baterija kada prikaz s LCD zaslona/
zaslona tražila potpuno nestane. U protivnom se
promijenjene postavke neće moći spremiti.
• Ako izvadite komplet baterija ili adapter za izmjeničnu
struju dok je prekidač POWER u uključenom položaju
ON, nećete moći uključiti kamkorder čak i ako
ponovno priključite komplet baterija ili adapter
za izmjeničnu struju.
Privremeno pomaknite prekidač POWER u isključen
položaj OFF, a zatim u uključen položaj ON.
Pohrana kompleta baterija
Ako komplet baterija nećete upotrebljavati
duže vrijeme, pustite da se baterija isprazni
i pohranite je. Pojedinosti o pohranjivanju
kompleta baterija potražite na str. 56.
Priključnica
DC IN
Vrijeme punjenja
Približno vrijeme (minute) potrebno za punjenje
potpuno ispražnjenog kompleta baterija.
Komplet baterija
Adapter za
izmjeničnu
struju
(AC-NB12A)
Vrijeme potrebno za Vrijeme potrebno za
obično punjenje
potpuno punjenje
NP-F970
365
425
Napomene
U zidnu utičnicu
• Sa svojim kamkorderom ne možete upotrebljavati
komplet baterija NP-F570/NP-F770.
O kompletu baterija
• Prije punjenja kompleta baterija pomaknite prekidač
POWER u isključeni položaj OFF.
Kabel za
napajanje
(mrežni
vod)
1. Povežite kabel za napajanje (mrežni vod)
s adapterom za izmjeničnu struju.
2. Priključite adapter za izmjeničnu struju
u priključnicu DC IN na kamkorderu.
3. Priključite kabel za napajanje (mrežni vod)
u zidnu utičnicu.
HR
Izvor napajanja
21
O adapteru za izmjeničnu struju
Priprema
• Pri upotrebi adaptera za izmjeničnu struju
služite se zidnom utičnicom u blizini. Odmah
isključite adapter za izmjeničnu struju iz zidne
utičnice ako dođe do ikakvih smetnji pri
upotrebi kamkordera.
• Ne upotrebljavajte adapter za izmjeničnu struju
u skučenom prostoru, na primjer između zida
i pokućstva.
• Pazite da utikač adaptera za izmjeničnu struju
ne dodiruje bilo kakve metalne predmete kako
ne bi došlo do kratkog spoja. To može
uzrokovati kvar.
• Čak i ako je vaš kamkorder isključen, još uvijek
je pod naponom (iz kućne mreže), sve dok je
priključen u zidnu utičnicu putem adaptera
za izmjeničnu struju.
• Ne možete puniti kamkorder uključivanjem
u adapter za izmjeničnu struju.
Postavljanje sata
Kada prvi put uključite kamkorder nakon
kupnje ili nakon što se komplet baterija
potpuno isprazni, na zaslonu tražila i LCD
zaslonu prikazuje se zaslon Početno postavljanje.
Pomoću tog zaslona namjestite datum i vrijeme
ugrađenog sata.
Vremenska zona
Vrijednost prikazuje razliku u odnosu na UTC
(koordinirano svjetsko vrijeme).
Po potrebi promijenite postavku.
Postavljanje vremena i datuma
Sat se pokreće kada okrenete kotačić SEL/SET
(str. 15) kako biste odabrali stavke izbornika ili
vrijednost, a zatim pritisnete kotačić SEL/SET
za odabir.
Kada zaslon postavki nestane, pomoću stavke
„Clock Set” (str. 47) u izborniku System možete
postaviti „Time Zone” te datum/vrijeme.
Napomene
• Ako se postavka sata izbriše zato što se rezervna
baterija potpuno ispraznila tijekom prekida napajanja
(nije priključen komplet baterija i ne postoji DC IN
veza), kada sljedeći put uključite kamkorder pojavit
će se zaslon Početno postavljanje.
• Kada se prikaže zaslon Početno postavljanje, sve dok
ne dovršite postavljanje za taj zaslon nije dopuštena
nijedna druga radnja osim isključivanja napajanja.
HR
22
Postavljanje sata
Pričvršćivanje uređaja
Podešavanje LCD zaslona i tražila
LCD zaslon
Pričvršćivanje sjenila za objektiv
s poklopcem objektiva
1Otvorite za 180 stupnjeva.
Priprema
Otvorite LCD zaslon za 180 stupnjeva (1),
a zatim ga okrenite u najbolji kut za snimanje
ili reprodukciju (2).
290 stupnjeva
(maks.)
2180 stupnjeva
(maks.)
Gumb PUSH (otpuštanje sjenila za objektiv)
Poravnajte oznake na sjenilu za objektiv
s onima na kamkorderu i okrećite sjenilo
za objektiv u smjeru strelice 2 dok ne
sjedne na mjesto.
Otvaranje ili zatvaranje zatvarača sjenila
za objektiv s poklopcem objektiva
Pomaknite ručicu poklopca objektiva u položaj
OPEN kako biste otvorili poklopca objektiva ili je
pomaknite u položaj CLOSE kako biste zatvorili
poklopac objektiva.
• Slike se na LCD zaslonu prikazuju kao odrazi
u zrcalu, no snimaju se kao normalne slike.
• Svjetlinu pozadinskog osvjetljenja LCD zaslona
možete promijeniti pomoću mogućnosti
„LCD Backlight” odjeljka „LCD Setting”
u izborniku LCD/VF (str. 45).
Tražilo
Ručica za podešavanje
leće tražila
Pomičite dok slika ne
postane oštra.
Uklanjanje sjenila za objektiv s poklopcem
objektiva
Okrećite sjenilo za objektiv u obrnutom smjeru
od strelice 2 prikazane na slici te istodobno
pritisnite gumb PUSH (otpuštanje sjenila
za objektiv).
Napomene
• Uklonite sjenilo za objektiv s poklopcem objektiva
kada postavljate/skidate zaštitni ili polarizirajući
filtar od
72 mm.
HR
Pričvršćivanje uređaja
23
Napomene
• Možda ćete u tražilu primijetiti svjetlucanje primarnih
boja dok mijenjate vidokrug. Ne radi se o kvaru.
Na mediju za snimanje podataka boje neće biti
snimljene kao svjetlucave.
Priprema
Svjetlinu pozadinskog osvjetljenja tražila možete
promijeniti pomoću mogućnosti „VF Backlight”
u odjeljku „VF Setting” izbornika LCD/VF
(str. 45).
Upotreba memorijske
kartice XQD
Ovaj kamkorder snima audio i video zapise na
memorijske kartice XQD umetnute u utore za
memorijske kartice.
O memorijskim karticama XQD
Upotrebljavajte sljedeće memorijske kartice
Sony XQD.
Memorijska kartica XQD serije S
Memorijska kartica XQD serije H
Memorijska kartica XQD serije N
Ne možemo jamčiti ispravan rad s drugim
memorijskim karticama.
Pojedinosti o memorijskim karticama XQD
i o mjerama opreza u vezi s njihovim korištenjem
potražite u priručniku s uputama za memorijsku
karticu XQD.
Umetanje memorijske kartice XQD
1
Otvorite poklopac bloka s utorima za
memorijske kartice.
2
Umetnite memorijsku karticu XQD tako
da sjedne na mjesto pazeći pri tome da
naljepnica XQD bude okrenuta na
lijevu stranu.
Pristupna žaruljica (str. 14) svijetli crveno,
a zatim zeleno kada memorijska kartica
postane spremna za upotrebu.
3
Zatvorite poklopac.
Napomene
• Ako memorijsku karticu umetnete u utor u pogrešnom
smjeru, možete oštetiti memorijsku karticu, utor
memorijske kartice ili slikovne podatke.
HR
24
Upotreba memorijske kartice XQD
Vađenje memorijske kartice XQD
Otvorite poklopac bloka s utorima za
memorijske kartice i izvadite memorijsku
karticu XQD laganim pritiskom na
memorijsku karticu XQD.
• U slučaju isključivanja napajanja ili vađenja
memorijske kartice dok je u tijeku pristupanje
memorijskoj kartici, ne možemo jamčiti integritet
podataka. Podaci na kartici mogu biti uništeni. Kada
isključujete napajanje ili vadite memorijsku karticu,
pazite da njena pristupna žaruljica svijetli zeleno ili
je isključena.
• Nakon završetka snimanja memorijska kartica XQD
izvađena iz kamkordera može biti vruća. Ne radi se
o kvaru.
Odabir utora memorijske kartice koji
će se upotrebljavati za snimanje
Pritisnite gumb A ili B utora memorijske kartice
u koji je umetnuta memorijska kartica na koju
želite snimati. Žaruljica odabranog utora
zasvijetlit će zeleno.
• Ako je memorijska kartica umetnuta samo
u jedan utor, automatski se odabire onaj
utor koji sadrži memorijsku karticu.
• Ako se tijekom snimanja potroši cijela
memorijska kartica, kamkorder će automatski
nastaviti snimanje na memorijsku karticu
umetnutu u drugi utor.
Priprema
Napomene
Napomene
• Možete odabrati samo utor u koji je već umetnuta
memorijska kartica.
• Dok je u tijeku snimanje filmova na memorijsku
karticu, ne možete promijeniti utor čak ni ako
pritisnete gumbe utora memorijske kartice A/B.
Formatiranje memorijske kartice XQD
Ako memorijska kartica XQD nije formatirana,
ili je formatirana za drugi sustav, na LCD
zaslonu/zaslonu tražila prikazuje se poruka
„Media Needs to be Formatted”.
Formatirajte karticu na sljedeći način.
Pomoću stavke „Format Media” (str. 46)
u izborniku Media odredite „Media(A)”
(utor A) ili „Media(B)” (utor B), a zatim
odaberite „Execute”. Kada dobijete poruku
da potvrdite odabir, ponovno odaberite
„Execute”.
Prikazuju se se poruka „u tijeku” i traka statusa,
a pristupna žaruljica svijetli crveno.
Kada se formatiranje završi, prikazuje se poruka
„dovršeno”. Pritisnite kotačić SEL/SET kako biste
sakrili poruku.
Gumb utora memorijske kartice A
Gumb utora memorijske kartice B
Ako formatiranje ne uspije
Memorijska kartica XQD koja ima zaštitu od
pisanja ili memorijska kartica koja se ne može
upotrebljavati s ovim kamkorderom neće
se formatirati.
Kada se prikaže poruka upozorenja, zamijenite
karticu odgovarajućom memorijskom karticom
XQD, u skladu s uputama u poruci.
Napomene
• Formatiranjem memorijske kartice svi podaci,
uključujući snimljene slike i instalacijske datoteke,
brišu se.
HR
Upotreba memorijske kartice XQD
25
Provjera preostalog raspoloživog
vremena za snimanje
Priprema
Tijekom snimanja (ili u stanju pripravnosti
za snimanje) preostali prostor na memorijskoj
kartici XQD umetnutoj u utor kartice možete
provjeriti na oznaci statusa medija/preostalog
prostora utora A/B na LCD zaslonu/zaslonu
tražila (str. 18).
Raspoloživo vrijeme snimanja s trenutačnim
video formatom (brzina prijenosa u bitovima
za snimku) izračunava se prema preostalom
prostoru na svakoj kartici i prikazuje se
u minutama.
Napomene
• Ako memorijska kartica ima zaštitu od snimanja,
pojavljuje se ikona
.
Zamjena memorijske kartice XQD
• Ako na obje kartice preostane ukupno manje
od 5 minuta vremena za snimanje, prikazuje se
poruka upozorenja „Media Near Full”, žaruljica
snimanja bljeska, a u slušalicama se čuje zvučni
signal bip. Zamijenite kartice novima na kojima
ima dovoljno prostora.
• Ako nastavite snimati sve dok ukupno preostalo
vrijeme ne dosegne nulu, poruka će se
promijeniti u: „Media Full” i snimanje
će se zaustaviti.
Napomene
• Na jednoj memorijskoj kartici XQD moguće je
snimiti do otprilike 9.999 isječaka.
Ako broj snimljenih isječaka dosegne tu granicu,
oznaka preostalog vremena mijenja se u „0”
i prikazuje se poruka „Media Full”.
HR
26
Upotreba memorijske kartice XQD
Snimanje
Postupak osnovnih radnji
Osnovno snimanje može se provoditi sljedećim
postupcima.
1
Provjerite jesu li potrebni uređaji
spojeni s kamkorderom i jesu li
uključeni u napajanje.
2
Umetnite memorijsku(e) karticu(e).
Postupak za upotrebu ručice električnog zuma
Lagano pomaknite ručicu električnog zuma D
za sporiji zum. Pomaknite je dalje za brži zum.
Široki prikaz: (Široki kut)
Snimanje
Ako umetnete dvije kartice, snimanje se
nastavlja automatskim prebacivanjem na
drugu karticu kada prva postane puna.
3
4
Otvorite otvor blende sjenila za objektiv
pomoću poklopca objektiva.
Pomaknite prekidač POWER
u uključeni položaj ON dok
držite pritisnut zeleni gumb.
Zaslon snimanja prikazuje se na LCD
zaslonu/zaslonu tražila.
5
Pritisnite gumb za snimanje (str. 13).
Žaruljica snimanja svijetli i snimanje
započinje.
6
Za zaustavljanje snimanja ponovno
pritisnite gumb za snimanje.
Snimanje se zaustavlja i kamkorder ulazi
u način STBY (stanje pripravnosti za
snimanje).
Prilagodba zuma
Prikaz izbliza: (Telefoto)
• Minimalna udaljenost potrebna između
kamkordera i objekta za fokusiranje jest
približno 1 cm (približno 13/32 in.) za široki
kut i približno 80 cm (približno 2 5/8 stopa)
za telefoto.
• Fokus neće biti prilagođen na određenim
položajima zuma ako se objekt nalazi unutar
80 cm (približno 2 5/8 stopa) od kamkordera.
• Obavezno držite prst na ručici električnog
zuma D. Ako maknete prst s ručice električnog
zuma D, zvuk rada ručice električnog zuma D
može također biti snimljen.
Postupak za upotrebu zuma na ručki
1. Postavite prekidač zuma na ručki B
u položaj VAR ili FIX.
• Kada postavite prekidač zuma na ručki B
u položaj VAR, možete povećavati ili
smanjivati pri varijabilnoj brzini.
• Kada postavite prekidač zuma na ručki B
u položaj FIX, možete povećavati ili
smanjivati pri fiksnoj brzini, kako je
postavljeno u „Setting” pod „Handle
Zoom” u izborniku Camera (str. 41).
2. Pritisnite ručicu zuma na ručki A
za povećavanje ili smanjivanje.
Napomene
• Ne možete upotrebljavati ručicu zuma na ručki A
kada je prekidač zuma na ručki B postavljen u
isključen položaj OFF.
• Ne možete mijenjati brzinu zuma ručice električnog
zuma D pomoću prekidača zuma na ručki B.
HR
Postupak osnovnih radnji
27
Upotreba prstena za zumiranje
Možete zumirati pri željenoj brzini tako da
okrećete prsten za zumiranje C. Precizna
prilagodba također je moguća.
Napomene
• Okrećite prsten za zumiranje C umjerenom brzinom.
Ako ga okrećete prebrzo, brzina zuma može zaostati za
brzinom okretanja prstena za zumiranje ili zvuk rada
zuma također može biti snimljen.
Ručna prilagodba fokusa
1
Tijekom snimanja ili u stanju
pripravnosti, postavite prekidač
FOCUS B u položaj MAN.
Oznaka načina fokusa mijenja se u „MF.”
2
Okrenite prsten za fokusiranje A
i prilagodite fokus.
Snimanje
Postupak za ručno fokusiranje
• Lakše je fokusirati objekt kada upotrebljavate
funkciju zuma. Pomaknite električni zum
prema T (telefoto) i prilagodite fokus, zatim
prema W (široki kut) za prilagodbu zuma
za snimanje.
• Kada želite snimiti sliku objekta u krupnom
planu, pomaknite ručicu električnog zuma
prema W (široki kut) za potpuno povećanje
slike, zatim prilagodite fokus.
Postupak za vraćanje automatske prilagodbe
Postavite prekidač FOCUS B u položaj AUTO.
Oznaka načina fokusa mijenja se u „AF”
i prilagodba automatskog fokusa se vraća.
Fokus možete ručno prilagoditi za različite uvjete
snimanja.
Upotrijebite ovu funkciju u sljedećim
slučajevima.
—Za snimanje objekta iza prozora
prekrivenog kišnim kapima.
—Za snimanje vodoravnih traka.
—Za snimanje objekta s malim kontrastom
između objekta i pozadine.
—Kada želite fokusirati objekt u pozadini.
—Za snimanje statičnog objekta pomoću
tronošca.
Postupak za privremenu upotrebu automatskog fokusa
(Automatski fokus pritiskom)
Snimite objekt dok držite pritisnut gumb
PUSH AUTO C.
Ako pustite gumb, postavka se vraća na
ručno fokusiranje.
Upotrijebite ovu funkciju za prebacivanje
fokusa s jednog objekta na drugi. Scene će
se lagano prebacivati.
• Informacija o fokalnoj udaljenosti (kada je
mračno i teško prilagoditi fokus) prikazuju se
na približno 3 sekunde u sljedećim slučajevima.
(Neće se prikazati ispravno ako upotrebljavate
konverterski objektiv (prodaje se zasebno)).
—Kada okrećete prsten za fokusiranje, na
zaslonu se prikazuje „MF”
Postupak za upotrebu proširenog fokusa (prošireni fokus)
Prema zadnim je postavkama funkcija
„Focus Magnifier” dodijeljena gumbu
ASSIGN 7 (str. 35).
Pritisnite gumb ASSIGN 7.
Prikazat će se zaslon povećanja fokusa i sredina
zaslona povećat će se približno 2 puta. Postavku
fokusa bit će lakše potvrditi tijekom ručnog
fokusiranja. Zaslon se vraća na originalnu
veličinu kada ponovo pritisnete gumb.
Napomene
• Čak i ako se slika pojavljuje proširena na zaslonu,
snimljena slika neće biti proširena.
HR
28
Postupak osnovnih radnji
Reprodukcija snimljenog isječka
Prebacivanje memorijskih kartica XQD
Možete reproducirati snimljeni isječak dok je
kamkorder u stanju pripravnosti.
Kada su umetnute dvije memorijske kartice,
pritisnite gumb za odabir (str. 14) za prebacivanje
memorijskih kartica.
Umetnite memorijsku karticu XQD.
2
Pritisnite gumb PLAY/PAUSE među
upravljačkim gumbima za reprodukciju.
3
Potražite željeni isječak pritiskom na
gumb PREV ili NEXT.
4
Pritisnite gumb PLAY/PAUSE.
Slika reprodukcije prikazuje se u tražilu.
Reprodukcija se odvija na sljedeći način.
Gumb PLAY/PAUSE: pauzira reprodukciju.
Za nastavak reprodukcije ponovno
pritisnite gumb.
Gumb F FWD/F REV: reproducira brzo.
Za povratak na uobičajenu reprodukciju
pritisnite gumb PLAY/PAUSE.
Gumb STOP: zaustavlja reprodukciju ili
snimanje.
Napomene
• Ne možete prebacivati memorijske kartice XQD
tijekom reprodukcije.
Neprekidna redprodukcija kartica u utorima A i B
nije moguća.
Isječak (podaci snimanja)
Kada zaustavite snimanje, video, audio
i pomoćni podaci od početka do kraja snimke
snimaju se kao jedan isječak na memorijsku
karticu XQD.
Snimanje
1
Maksimalno trajanje isječka
Maksimalna duljina isječka je 13 sati.
Maksimalno vrijeme kontinuiranog snimanja
za film iznosi približno 13 sati. Ako vrijeme
snimanja dosegne približno 13 sati, snimanje
će se zaustaviti.
Nadziranje zvuka
U načinu uobičajene reprodukcije možete
nadzirati snimljene audio signale preko
spojenih slušalica.
Možete odabrati audio kanal za nadzor
i prilagoditi glasnoću zvuka pomoću
„Audio Output” (str. 44) u izborniku Audio.
Postavljanje reda
Za pokretanje reprodukcije od vrha isječka
Pritisnite gumb PREV ili gumb NEXT među
upravljačkim gumbima za reprodukciju (str. 15).
Na početak željenog isječka možete preskočiti
uzastopnim pritiskanjem bilo kojeg gumba.
HR
Postupak osnovnih radnji
29
Promjena osnovnih postavki
F vrijednost). Trenutačna vrijednost F prikazuje
se na zaslonu.
1. Tijekom snimanja ili u stanju pripravnosti,
Postavke možete mijenjati sukladno namjeni
snimljenog videozapisa ili promjenama uvjeta
snimanja.
Format snimanja
Snimanje
Format koji se može odabrati ovisi o postavci
regije u kojoj se kamkorder upotrebljava
(Country).
Za promjenu formata upotrijebite „Video
Format” pod „Rec Format” (str. 46)
u izborniku System.
Prilagodba svjetline slike
postavite prekidač AUTO/MANUAL H
u položaj MANUAL.
2. Kada se blenda automatski prilagodi,
pritisnite gumb IRIS E.
Pojavljuje se vrijednost blende. Kada se
vrijednost blende automatski prilagodi,
prikazuje se „A.Iris”.
3. Prilagodite blendu prstenom za blendu A.
• Vrijednost F približava se F3.4 kako se položaj
zuma mijenja s W na T čak i kada otvorite otvor
blende postavljanjem vrijednosti F niže od F3.4,
kao što je F1.6.
• Raspon fokusa, važan efekt otvora blende,
naziva se dubina polja. Dubina polja postaje
plića kako se otvor blende otvara, a dublja kako
se otvor blende zatvara. Upotrebljavajte otvor
blende kreativno kako biste dobili željeni efekt
na fotografiji.
• To je praktično za zamućivanje ili izoštravanje
pozadine.
Postupak za automatsku prilagodbu blende
Pritisnite gumb IRIS E ili postavite prekidač
AUTO/MANUAL H u položaj AUTO.
„A.Iris” prikazuje se pored vrijednosti blende.
Napomene
• Kada prekidač AUTO/MANUAL H postavite
u položaj AUTO, ostale ručno prilagođene stavke
(pojačanje, brzina okidanja, podešavanje bijele boje)
također postaju automatske.
Prilagodba pojačanja
Svjetlimu slike možete prilagoditi prilagodbom
blende, pojačanja ili brzine otvora blende ili
smanjenjem količine svjetla pomoću prekidača
ND FILTER B.
Prilagodba blende
Blendu za upravljanje količinom svjetla koje ulazi
u objektiv možete prilagoditi ručno. Prilagodbom
blende možete promijeniti ili zatvoriti (
)
otvor blende objektiva koji je izražen vrijednošću
F između F1.6 i F11. Količina svjetla povećava
se što više otvorite otvor blende (smanjujuća
F vrijednost). Količina svjetla smanjuje se što
više zatvorite otvor blende (povećavajuća
HR
30
Promjena osnovnih postavki
Pojačanje možete prilagoditi ručno kada ne
želite upotrijebiti AGC (automatsku kontrolu
pojačanja).
1. Tijekom snimanja ili u stanju pripravnosti,
postavite prekidač AUTO/MANUAL H
u položaj MANUAL.
2. Kada se pojačanje automatski prilagodi,
pritisnite gumb GAIN C.
Prikazuje se AGC.
3. Postavite prekidač pojačanja F u položaj H,
M ili L. Vrijednost pojačanja postavljena
za odabrani položaj prekidača pojačanja
prikazuje se na zaslonu. Vrijednost pojačanja
možete postaviti za H/M/L pod „Gain”
u izborniku Camera (str. 41).
Postupak za automatsku prilagodbu pojačanja
Pritisnite gumb GAIN C ili postavite prekidač
AUTO/MANUAL H u položaj AUTO.
Vrijednost pojačanja nestaje. „AGC” prikazuje se
pored vrijednosti pojačanja.
Napomene
• Kada prekidač AUTO/MANUAL H postavite
u položaj AUTO, ostale ručno prilagođene stavke
(blenda, brzina okidanja, podešavanje bijele boje)
također postaju automatske.
Prilagodba brzine okidanja
1. Tijekom snimanja ili u stanju pripravnosti,
postavite prekidač AUTO/MANUAL H
u položaj MANUAL.
2. Pritisnite gumb SHUTTER SPEED D
Napomene
• Kada prekidač AUTO/MANUAL H postavite
u položaj AUTO, ostale ručno prilagođene stavke
(blenda, pojačanje, podešavanje bijele boje) također
postaju automatske.
Prilagodba količine svjetla (ND filtar)
Objekt možete snimiti jasno pomoću prekidača
ND FILTER B kada snimate okolinu koja
je presvijetla.
OFF: Filtar ND se ne upotrebljava.
1: Smanjite količinu svjetla na 1/4.
2: Smanjite količinu svjetla na 1/16.
3: Smanjite količinu svjetla na 1/64.
Snimanje
Brzinu okidanja možete ručno prilagoditi
i popraviti. Možete učiniti da objekt u pokretu
izgleda mirno ili naglasiti kretanje objekta
u pokretu prilagodbom brzine okidanja.
Postupak za automatsku prilagodbu brzine okidanja
Dvaput pritisnite gumb SHUTTER SPEED D
ili postavite prekidač AUTO/MANUAL H
u položaj AUTO.
Vrijednost otvora blende nestaje. Kada se brzina
okidanja automatski prilagodi, prikazuje se
„A.SHT”.
za prikaz vrijednosti otvora blende.
3. Promijenite vrijednost otvora blende
prikazanu na zaslonu okretanjem kotačića
SEL/SET G.
Brzinu okidanja možete prilagoditi
u rasponu od 1/4 sekunde do 1/9000 sekundi
(NTSC Area) i od 1/3 sekunde do
1/9000 sekundi (PAL Area).
Postavljena Vrijednost otvora blende
prikazuje se na zaslonu. Primjerice, „1/100”
se prikazuje na zaslonu kada postavite brzinu
okidanja na 1/100 sekundi. Što je veća
vrijednost nazivnika na zaslonu, to je
brža brzina okidanja.
4. Pritisnite kotačić SEL/SET G za
zaključavanje Vrijednosti otvora blende.
Za ponovnu prilagodbu brzine okidanja
izvršite korake od 2 do 4.
Kada se blenda automatski prilagođava, prikazuje
se „Video Level Warning”.
Ako treperi ND OFF, postavite prekidač ND
FILTER u položaj OFF. Ikona filtra ND nestat
će sa zaslona.
Napomene
• Ako promijenite prekidač ND FILTER B tijekom
snimanja, film i zvuk mogu biti izobličeni.
• Kada blendu prilagođavate ručno, „Video Level
Warning” se ne prikazuje čak i ako količina svjetla
treba biti prilagođena pomoću prekidača ND FILTER.
Dok snimate svijetao objekt može doći do
difrakcije ako dodatno zatvorite otvor blende,
što će rezultirati mutnim fokusom (to je
uobičajena pojava s video kamerama). Prekidač
ND FILTER B suzbija tu pojavu i omogućuje
bolje rezultate snimanja.
• Raspon brzine okidanja koji se može postaviti
ovisi o brzini prijenosa.
• Teško je automatski fokusirati pri nižoj brzini
okidanja. Preporučujemo ručno fokusiranje
s kamkorderom spojenim na tronožac.
• Kada snimate ispod fluorescentne lampe,
natrijeve lampe ili živine lampe, slika može
titrati ili mijenjati boje ili imati vodoravne
pojaseve šuma. Situaciju možete poboljšati
prilagodbom brzine okidanja.
HR
Promjena osnovnih postavki
31
Prilagodba na prirodnu boju
(podešavanje bijele boje)
Indikator
Uvjeti snimanja
A
(Memorija A)
• Vrijednosti podešavanja bijele
boje prilagođene za izbore
svjetlosti mogu se pohraniti
u memoriji A i memoriji B.
Slijedite korake u „Postupak
za spremanje prilagođene
vrijednosti podešavanja bijele
boje u memoriji A ili B” (str. 32).
• Snimanje neonskih znakova ili
vatrometa
• Snimanje zalaska/izlaska sunca,
odmah nakon zalaska ili odmah
prije izlaska
• Pod fluorescentnim lampama
boje dnevne svjetlosti
• U uvjetima osvjetljenja koji
se na mnoge načine mijenjaju,
primjerice dvorana za zabave
• Pod jakim svjetlom, primjerice
u studiju za fotografije
• Pod natrijevim ili živinim
lampama
• Temperatura boje može se
postaviti između 2300 K
i 15000 K (zadana postavka
je 3200 K).
B
(Memorija B)
Outdoor
Snimanje
n
Indoor
Podešavanje bijele boje možete prilagoditi
i popraviti u skladu s uvjetima osvjetljenja
okoline u kojoj snimate.
Vrijednosti podešavanja bijele boje možete
pohraniti u memoriji A (
A) i memoriji B
(
B), prema potrebi. Osim ako podešavanje
bijele boje nije ponovo prilagođeno, vrijednosti
će ostati čak i nakon isključenja napajanja.
Kada odaberete PRESET, „Outdoor”, „Indoor” ili
je postavljeno „Color Temp.”, u skladu s onim što
ste prethodno odabrali pomoću „Preset White”
pod „White” u izborniku Paint.
1
Tijekom snimanja ili u stanju
pripravnosti, postavite prekidač
AUTO/MANUAL D u položaj
MANUAL.
2
Pritisnite gumb WHT BAL A.
3
Postavite memorijski prekidač
podešavanja bijele boje B u bilo
koji od položaja PRESET/A/B.
Odaberite A ili B za snimanje
s podešavanjem bijele boje
pohranjenim u memoriji A ili B.
Temperatura boje
(„Color Temp.”)
• Temperaturu boje možete promijeniti.
Postavite „Color Temp.” u „Preset White”
pod „White” u izborniku Paint, a memorijski
prekidač podešavanja bijele boje B u položaj
PRESET, a zatim pritisnite gumb
(jedan
pritisak) C. Okrećite kotačić SEL/SET E dok
se željena temperatura ne pojavi na zaslonu,
a zatim pritisnite kotačić da biste postavili
temperaturu. Temperaturu boje možete
postaviti i pritiskom na gumb WHT BAL A +
gumb
(jedan pritisak) C.
Postupak za spremanje prilagođene vrijednosti
podešavanja bijele boje u memoriji A ili B
1. Postavite memorijski prekidač podešavanja
bijele boje u položaj A (
A) ili B (
B)
u koraku 3 u odjeljku „Prilagodba na
prirodnu boju (podešavanje bijele boje)”.
2. Snimite bijeli objekt, primjerice bijeli papir,
u punom zaslonu u jednakom osvjetljenju
kao ono u kojem se nalazi objekt.
3. Pritisnite gumb
(jedan pritisak) C.
A ili
B počinje brzo treperiti. Ostat
će uključeno kada se prilagodba podešavanja
bijele boje dovrši i prilagođena vrijednost
pohrani u
A ili
B.
HR
32
Promjena osnovnih postavki
Napomene
• Ovisno o uvjetima snimanja, može potrajati duže dok
se ne prilagodi podešavanje bijele boje. Ako želite
provesti drugu radnju prije dovršavanja prilagodbe,
postavite memorijski prekidač podešavanja bijele
boje B u drugi položaj da biste privremeno
ukinuli prilagodbu podešavanja bijele boje.
Postupak za automatsku prilagodbu podešavanja
bijele boje
Pritisnite gumb WHT BAL A ili postavite
prekidač AUTO/MANUAL D u položaj AUTO.
Napomene
Postavljanje zvuka
Sljedeće priključnice, prekidači i kotačići
omogućuju postavljanje zvuka koji će se snimati.
Kontrole razine zvuka
Prekidač CH1 (AUTO/MAN) F
Prekidač CH2 (AUTO/MAN) I
Kotačić AUDIO LEVEL (CH1) G
Kotačić AUDIO LEVEL (CH2) H
Upotreba unutarnjeg mikrofona
Kada upotrebljavate unutarnji mikrofon zvuk će
biti snimljen u stereo efektu.
Postavite prekidače CH1 (INT MIC/
INPUT 1/INPUT 2) i CH2 (INT MIC/
INPUT 1/INPUT 2) u položaj INT MIC.
Snimanje
• Kada prekidač AUTO/MANUAL D postavite
u položaj AUTO, ostale ručno prilagođene stavke
(blenda, pojačanje i brzina okidanja) također
postaju automatske.
Prekidači izvora zvuka
Prekidač CH1 (INT MIC/INPUT 1/INPUT 2) E
Prekidač CH2 (INT MIC/INPUT 1/INPUT 2) J
• Ako je razina snimanja niska, postavite
„INT MIC Sensitivity” pod „Audio Input”
u izborniku Audio na „High” (str. 44).
• Za smanjenje buke vjetra postavite „INT MIC
Wind Filter” pod „Audio Input” u izborniku
Audio na „On” (str. 44).
Zvuk snimanja iz vanjskog audio uređaja
Za upotrebu vanjskog audio uređaja ili mikrofona
(prodaje se zasebno) promijenite postavke
kako slijedi.
1. Odaberite izvor ulaza.
Postavite prekidače INPUT 1/INPUT 2
u skladu s uređajima spojenim na priključke
INPUT 1/INPUT 2.
Audio uređaji
Položaj
prekidača
Vanjski priključci i prekidači audio ulaza
Priključak INPUT 1 B
Priključak INPUT 2 A
Prekidač INPUT 1 C
Prekidač INPUT 2 D
Vanjski audio uređaj
(mikser itd.)
LINE
Dinamički mikrofoni ili
mikrofoni s ugrađenom
baterijom
MIC
Napajanje +48 V
(fantomsko napajanje)
mikrofona
MIC+48V
• Ako spojite uređaj koji ne podržava
fantomsko napajanje +48 V, može doći
do kvara postavljanjem tog prekidača
u položaj MIC+48V. Provjerite prije
spajanja uređaja.
• Kada audio uređaj nije spojen na priključak
INPUT, postavite prekidač INPUT
tog priključka u položaj LINE za
sprječavanje šuma.
HR
Promjena osnovnih postavki
33
2. Postavite razinu ulaza mikrofona.
• Postavite razinu ulaza mikrofona prema
„INPUT1 Reference/INPUT2 Reference”
pod „Audio Input” u izborniku Audio
(str. 44). Prilagodite u skladu s osjetljivošću
mikrofona.
3. Odaberite kanal koji želite snimiti.
Pomoću prekidača CH1/CH2 odaberite
izvor za snimanje na svakom kanalu.
• Kada se prekidač CH1 postavi u položaj
INPUT 2, INPUT 2 izvor snima se na CH1.
• Kada upotrebljavate stereo mikrofon (2 utikača
XLR), spojite utikač L (lijevog) kanala na
priključak INPUT 1, a utikač R (desnog) kanala
na priključak INPUT 2. Postavite prekidač CH1
u položaj INPUT 1, a prekidač CH2 u položaj
INPUT 2.
Prilagodba jačine zvuka
Snimanje
Kada se prekidač CH1 postavi u položaj
INT MIC
Izvor ulaza i snimljeni kanal Postavka
prekidača
CH2
INT MIC (L)
INT MIC (R)
CH1
CH2
Kada su oba prekidača CH1/CH2 postavljena
u položaj INT MIC, lijevi i desni kanali povezani
su s prekidačem CH1 i kotačićem.
1. Postavite prekidač AUTO/MAN (F ili I)
kanala koji treba prilagoditi u položaj MAN.
prikazuje se na LCD zaslonu.
2. Tijekom snimanja ili u stanju pripravnosti,
okrenite kotačić AUDIO LEVEL (G ili H)
kanala koji treba prilagoditi.
INT MIC (mono)
INPUT 1
CH1
CH2
INT MIC (mono)
INPUT 2
CH1
CH2
Postupak za vraćanje automatske prilagodbe
Postavite prekidač AUTO/MAN (F ili I)
ručno prilagođenog kanala u položaj AUTO.
Postavka zvuka za slušalice
Kada se prekidač CH1 postavi u položaj
INPUT 1
Izvor ulaza i snimljeni kanal Postavka
prekidača
CH2
INPUT 1
INT MIC (mono)
INPUT 1
CH1
CH2
INPUT 1
INPUT 2
CH1
CH2
HR
34
CH1
CH2
Promjena osnovnih postavki
Kanal možete odabrati postavljanjem prekidača
u položaj CH1 ili CH2 za izlaz iz slušalica.
Pogledajte „Headphone Out” pod „Audio
Output” u izborniku Audio o zvuku na
STEREO MIX (str. 44).
Korisne funkcije
Gumbi kojima se mogu dodijeliti
funkcije
Kamkorder ima sedam gumba kojima se mogu
dodijeliti funkcije (stranice 11, 12) kojima možete
dodijeliti razne funkcije za veću praktičnost.
Snimanje
Mijenjanje funkcija
Upotrijebite „Assignable Button” (str. 46)
u izborniku System.
Dodijeljene funkcije mogu se pregledati
na zaslonu statusa gumba kojem se može
dodijeliti funkcija (str. 16).
Funkcije dodijeljene prema zadanim funkcijama
Gumb 1 Off
Gumb 2 Off
Gumb 3 Off
Gumb 4 Zebra
Gumb 5 Peaking
Gumb 6 Thumbnail
Gumb 7 Focus Magnifier
Funkcije koje se mogu dodijeliti
• Off
• Marker (str. 45)
• Zebra (str. 45)
• Peaking (str. 45)
• Focus Magnifier (str. 28)
• Auto Exposure Level (str. 41)
• SteadyShot (str. 41)
• Color Bars (str. 41)
• Rec Lamp[F] (str. 47)
• Rec Lamp[R] (str. 47)
• Thumbnail (str. 48)
HR
Korisne funkcije
35
Zasloni sličica
Zasloni sličica
Kada pritisnete gumb THUMBNAIL (str. 15), isječci snimljeni na memorijskoj kartici XQD prikazuju se
kao sličice na zaslonu.
Reprodukciju možete započeti od isječka odabranog na zaslonu sličica. Sliku za reprodukciju možete
vidjeti na LCD zaslonu/zaslonu tražila i vanjskim monitorima.
Pritisnite gumb THUMBNAIL za zatvaranje zaslona sličica i povratak na zaslon snimanja.
Konfiguracija zaslona
Informacije o isječku odabranom pokazivačem prikazuju se na dnu zaslona.
Ikona trenutačne memorijske kartice XQD je označena, dok je ona koja nije odabrana
zasjenčana. (Ako je kartica zaštićena za pisanje, ikona lokota prikazuje se s desne strane).
Zasloni sličica
Br. trenutačnog isječka/ukupan broj isječaka
Pokazivač
(žuto)
1. Sličica
Sličica za svaki isječak je pokazni kadar iz
isječka. Prilikom snimanja prvi se kadar isječka
automatski postavlja kao pokazni kadar.
Ispod svake sličice prikazuju se informacije
o isječku/kadru. Prikazanu stavku možete
promijeniti pod „Thumbnail Caption”
u „Customize View” (str. 37) izbornika sličica.
2. Naziv isječka
Prikazuje se naziv odabranog isječka.
HR
36
Zasloni sličica
3. Video format snimanja
Prikazuje se format datoteke odabranog isječka.
4. Trajanje isječka
5. Datum i vrijeme stvaranja
Reprodukcija isječaka
Reprodukcija odabranih i narednih
isječaka po redu
1
Okrenite kotačić SEL/SET (str. 15)
za pomicanje pokazivača na sličicu
isječka koji želite reproducirati.
2
Pritisnite kotačić SEL/SET.
Reprodukcija započinje od početka
odabranog isječka.
Napomene
Na zaslonu sličica možete upravljati isječcima
ili potvrditi pomoćne podatke za isječke putem
izbornika sličica. Izbornik sličica prikazuje se
nakon pritiskanja gumba OPTION (str. 15)
na zaslonu sličica.
Radnje dostupne u izborniku sličica
Okrenite kotačić SEL/SET (str. 15) za odabir
stavke izbornika, a zatim pritisnite kotačić
SEL/SET.
Pritiskanjem gumba CANCEL/BACK (str. 15)
vraća se prethodno stanje.
Ako pritisnete gumb OPTION dok je prikazan
izbornik sličica, on će se isključiti.
Napomene
• Ako je memorijska kartica XQD zaštićena za pisanje,
neke su radnje nedostupne.
• Neke se stavke možda neće moći odabrati, ovisno
o njihovom statusu prilikom prikaza izbornika.
Zasloni sličica
• Slika koja se reproducira može se trenutačno izobličiti
ili zamrznuti između isječaka. U tom slučaju ne možete
upravljati kamkorderom.
• Kada odaberete isječak na zaslonu sličica i pokrenete
reprodukciju, slika koja se reproducira na početku
isječka može biti izobličena. Za pokretanje
reprodukcije bez izobličenja pauzirajte reprodukciju
nakon pokretanja, pritisnite gumb PREV među
upravljačkim gumbima za reprodukciju za povratak na
vrh isječka i zatim ponovno pokrenite reprodukciju.
Radnje dostupne s isječcima
Izbornik za upravljanje isječcima
Display Clip Properties
Prikazuje detaljne informacije o zaslonu isječka
(str. 38).
Delete Clip
Select Clip: briše odabrani isječak (str. 39).
Customize View
Thumbnail Caption: mijenja stavke prikazane
na sličici (str. 39).
HR
Reprodukcija isječaka / Radnje dostupne s isječcima
37
Prikaz detaljnih informacija o isječku
Odaberite „Display Clip Properties” u izborniku sličica.
Zasloni sličica
1. Slika trenutačnog isječka
2. Vremenski kod
Trajanje: trajanje isječka
3. Datum snimanja/promjene
4. Trenutačno odabrana memorijska kartica
5. Ikona zaštite medija
6. Broj isječka/ukupan broj isječaka
7. Ikona baterije
8. Naziv isječka
9. Naslov isječka 1/2
HR
38
Radnje dostupne s isječcima
10. Format snimanja
Video Codec: Video codec
Size: Veličina slike
FPS: Brzina prijenosa/brzina prijenosa
u bitovima
Audio Codec: Audio codec
Ch/Bit: Broj snimljenih audiokanala/
bitova zvuka
11. Posebne informacije o snimanju
12. Naziv uređaja za snimanje
Brisanje isječaka
Isječke možete brisati s memorijske kartice XQD.
Odaberite „Select Clip” pod „Delete Clip”
u izborniku sličica.
Možete odabrati više isječaka za brisanje.
Pritisnite gumb OPTION (str. 15) nakon
odabira isječka koji želite izbrisati.
Promjena informacija na zaslonu sličica
Zasloni sličica
Možete promijeniti informacije o isječku/kadru
koje se prikazuju ispod sličice.
Odaberite prikazanu stavku pomoću značajke
„Thumbnail Caption” pod „Customize View”
u izborniku sličica.
Date Time: datum stvaranja ili promjene
Time Code: vremenski kod
Duration: trajanje
Sequential Number: broj sličice
HR
Radnje dostupne s isječcima
39
Postavke
Radnje dostupne u izborniku
za postavljanje
Izbornik za postavljanje omogućuje vam
prilagodbu različitih postavki potrebnih za
snimanje i reprodukciju, a prikazuje se na LCD
zaslonu/zaslonu tražila pritiskom na gumb
MENU. (Izbornik za postavljanje možete
prikazati na vanjskom video monitoru).
Kontrole izbornika
Gumb MENU (str. 15)
Služi za promjenu načina izbornika i upotrebu
izbornika za postavljanje za uključivanje/
isključivanje.
Postavke
Kotačić SEL/SET (str. 15)
Kada okrenete kotačić, pokazivač se pomiče
prema gore ili dolje i omogućuje vam odabir
stavki izbornika ili postavljanje vrijednosti.
Pritisnite kotačić SEL/SET za odabir
označene stavke.
Gumb CANCEL/BACK (str. 15)
Služi za povratak u prethodni izbornik.
Nedovršena se promjena poništava.
Gumb V/v/B/b SET
Kada pritisnete gumb V/v/B/b, pokazivač se
pomiče u odgovarajućem smjeru i omogućuje
vam odabir stavke izbornika ili postavljanje
vrijednosti.
Pritisnite gumb SET za ulazak u označenu stavku.
Napomene
• Izbornik za postavljanje ne može se upotrebljavati
u načinu Focus Magnifier (str. 28).
Postavljanje izbornika za postavljanje
Okrenite kotačić SEL/SET kako biste pokazivač
postavili na stavku izbornika koju želite
prilagoditi, a zatim pritisnite kotačić SEL/SET
za odabir te stavke.
• U području za odabir stavke izbornika može se
prikazati najviše 9 redaka. Ako istodobni prikaz
svih stavaka koje se mogu odabrati nije moguć,
po izborniku se gore i dolje možete kretati
pomoću pokazivača.
HR
40
Radnje dostupne u izborniku za postavljanje
• Za stavke sa širokim rasponom dostupnih
vrijednosti (primjer: –99 do +99) dostupno se
područje vrijednosti ne prikazuje. Umjesto toga
označava se trenutačna postavka, ukazujući
tako da je postavka spremna za promjenu.
• Ako odaberete „Execute” za izvršnu stavku,
izvršava se dotična funkcija.
• Ako odaberete stavku koju morate potvrditi
prije izvršenja, zaslon izbornika privremeno
nestaje i prikazuje se poruka za potvrdu.
Slijedite upute iz poruke i navedite želite
li izvršiti ili otkazati radnju.
Popis izbornika za postavljanje
Dolje su navedene funkcije i dostupne postavke izbornika.
Zadane postavke postavljene u tvornici masno su otisnute (primjer: 18 dB).
Izbornik Camera
Camera
Podstavke i vrijednosti
postavke
Sadržaj
Gain
Gain<H>
0 dB / 3 dB / 6 dB / 9 dB /
12 dB / 15 dB / 18 dB / 21 dB
Postavlja unaprijed postavljenje vrijednosti <H> za pojačanje.
Gain<M>
0 dB / 3 dB / 6 dB / 9 dB /
12 dB / 15 dB / 18 dB / 21 dB
Postavlja unaprijed postavljenje vrijednosti <M> za pojačanje.
Gain<L>
0 dB / 3 dB / 6 dB / 9 dB /
12 dB / 15 dB / 18 dB / 21 dB
Postavlja unaprijed postavljenje vrijednosti <L> za pojačanje.
Level
–2.0 / –1.75 / –1.5 / –1.25 /
–1.0 / –0.75 / –0.5 / –0.25 / 0 /
+0.25 / +0.5 / +0.75 / +1.0 /
+1.25 / +1.5 / +1.75 / +2.0
Postavlja TLCS razinu.
Speed
–99 do +99 (±0)
Postavlja kontrolnu razinu za TLCS.
AGC Limit
3 dB / 6 dB / 9 dB / 12 dB /
15 dB / 18 dB / 21 dB / 24 dB
Postavlja najveću razinu pojačanja za funkciju AGC.
A.SHT Limit
Off / 1/100 / 1/150 / 1/200 /
1/250
Postavlja najbrži otvor blende za funkciju brzine okidanja.
Setting
On / Off
Uključuje/isključuje trake boje.
Type
ARIB / SMPTE / 75% / 100%
Odabire vrstu trake boje.
Mode
Auto / On / Off
Postavlja način ispravljanja treperenja.
Frequency
50 Hz / 60 Hz
Postavlja frekvenciju svjetala koja uzrokuju treperenje.
Setting
On / Off
Uključuje/isključuje funkciju SteadyShot.
SteadyShot Type
Hard / Standard / Soft / Wide
Conversion
Odabire vrstu funkcije SteadyShot.
Setting
1 do 8 (3)
Postavlja brzinu zuma na ručki.
(Ova je postavka dostupna samo kada je prekidač zuma
na ručki postavljen u položaj „FIX.”)
Postavka za
pojačanje
Auto Exposure
Postavka za
ukupnu razinu
sustava kontrole
Color Bars
Postavka za
trake boje
Flicker Reduce
Postavka za
ispravljanje
treperenja
SteadyShot
Postavka
za funkciju
SteadyShot
Handle Zoom
Postavka za brzinu
zuma na ručki
Postavke
Stavke
izbornika
HR
Popis izbornika za postavljanje
41
Izbornik Paint
Paint
Stavke
izbornika
Podstavke i vrijednosti
postavke
White
Odabire vrstu koja će biti upotrijebljena kao unaprijed
Preset White
Outdoor / Indoor / Color Temp. postavljena vrijednost.
Postavka za
podešavanje
bijele boje
Offset White
Postavka za
odstupanje
podešavanja
bijele boje
Postavke
Gamma
Prilagodba gama
kompenzacije
Sadržaj
Color Temp. <Preset>
2300K do 15000K (3200K)
Prikazuje i postavlja temperaturu boje za podešavanje bijele
boja koja je pohranjena u memoriju za bijelu boju.
Shockless White
Off / 1 / 2 / 3
Postavlja brzinu promjene za podešavanje bijele boje kada
je uključen način za podešavanje bijele boje.
Off: vrijednost se odmah mijenja.
1 do 3: odaberite veću vrijednost za sporiju promjenu
podešavanja bijele boje zahvaljujući interpolaciji.
ATW Speed
1/2/3/4/5
Postavlja brzinu reagiranja u načinu ATW.
1: najveća brzina reagiranja
Setting
On / Off
Uključuje/isključuje značajku „Offset White” za automatsko
podešavanje bijele boje (jedan pritisak) i funkcije ATW.
Offset<A>
–99 do +99 (±0)
Prilagođava jačinu zvuka odstupanja podešavanja bijele boje
za memoriju bijele boje (A).
Offset<B>
–99 do +99 (±0)
Prilagođava jačinu zvuka odstupanja podešavanja bijele boje
za memoriju bijele boje (B).
Offset<ATW>
–99 do +99 (±0)
Prilagođava jačinu zvuka odstupanja podešavanja bijele boje
za ATW.
Gamma Category
STD / CINE
Odaberite između „STD” (standardna gama vrijednost),
„CINE.”
Gamma Select
Odabire tablicu gama vrijednosti koja se upotrebljava za gama
kompenzaciju.
Kada je „Gamma Category”
postavljen na „STD”.
STD1 DVW / STD2 ×4.5 /
STD3 ×3.5 / STD4 240M /
STD5 R709 / STD6 ×5.0
Kada je „Gamma Category”
postavljen na „CINE”.
Cinematone1 / Cinematone2
Detail
Postavka
za preciznu
prilagodbu
Manual Setting
On / Off
Uključuje/isključuje funkciju precizne prilagodbe.
Level
–99 do +99 (±0)
Služi za namještanje razine preciznosti.
HR
42
Popis izbornika za postavljanje
Paint
Podstavke i vrijednosti
postavke
Sadržaj
Skin Detail
Setting
On / Off
Uključuje/isključuje funkciju kompenzacije detalja kože.
Area Detection
Execute/Cancel
Prilagođava boju za kompenzaciju detalja kože.
Execute: izvršava tu funkciju.
Area Indication
On / Off
Uključuje/isključuje funkciju koja prikazuje zebrasti uzorak
na ciljnom području za kompenzaciju detalja kože.
Level
–99 do +99 (±0)
Namješta razinu detalja kože.
Saturation
–99 do +99 (±0)
Prilagođava razinu boje (zasićenje) za kompenzaciju
detalja kože.
Hue
0 do 359
Prilagođava nijansu boje za kompenzaciju detalja kože.
Width
0 do 90 (40)
Prilagođava širinu raspona nijanse boje za kompenzaciju
detalja kože.
Setting
On / Off
Uključuje/isključuje funkciju ispravljanja matrice.
Preset Matrix
On / Off
Uključuje/isključuje unaprijed postavljene funkcije
ispravljanja matrice.
Preset Select
Standard / High Saturation /
FL Light / Cinema
Odabire unaprijed postavljene matrice.
User Matrix
On / Off
Uključuje/isključuje funkciju ispravljanja korisničke matrice.
Level
–99 do +99 (±0)
Prilagođava zasićenje boje za čitavo područje slike.
Phase
–99 do +99 (±0)
Prilagođava fazu boje za čitavo područje slike.
Prilagodba
kompenzacije
detalja kože
Matrix
Postavka za
ispravljanje
matrice
Postavke
Stavke
izbornika
HR
Popis izbornika za postavljanje
43
Izbornik Audio
Audio
Stavke
izbornika
Podstavke i vrijednosti
postavke
Sadržaj
Audio Input
INPUT1 Reference
–60 dB / –50 dB / –40 dB
Odabire referentnu razinu ulaza kada je prekidač INPUT1
postavljen u položaj MIC.
INPUT2 Reference
–60 dB / –50 dB / –40 dB
Odabire referentnu razinu ulaza kada je prekidač INPUT2
postavljen u položaj MIC.
INT MIC Sensitivity
Normal / High
Odabire osjetljivost unutarnjeg mikrofona.
INPUT1 Wind Filter
On / Off
Uključuje/isključuje filtar vjetra za CH1.
INPUT2 Wind Filter
On / Off
Uključuje/isključuje filtar vjetra za CH2.
INT MIC Wind Filter
On / Off
Uključuje/isključuje filtar vjetra za unutarnji stereo mikrofon.
Limiter Mode
On / Off
Uključuje/isključuje ograničivač tijekom prijema glasnog
signala s ručnim postavljanjem razine audio ulaza.
AGC Mode
Mono / Stereo
Odabire međukanalne veze funkcije AGC.
1KHz Tone
On / Off
Uključuje/isključuje signal referentnog tona od 1 kHz.
Headphone Out
Mono / Stereo
Odabire izlaz za slušalice, „Mono” ili „Stereo.”
Podstavke i vrijednosti
postavke
Sadržaj
Postavka za
audio ulaze
Postavke
Audio Output
Postavka za
audio izlaze
Izbornik Video
Video
Stavke
izbornika
Postavlja rezoluciju HDMI izlaza.
SET: izvršava tu funkciju.
Vrijednost postavke mijenja
se ovisno o postavci za „Video
Format” značajke „Rec Format”
u izborniku System. Zadane
opcije su sljedeće.
Output Format HDMI
Postavka za
format izlaza
Model NTSC:
3840×2160P / 1920×1080P /
1920×1080i / 720×480P
Model PAL:
3840×2160P / 1920×1080P /
1920×1080i / 720×576P
VIDEO
Output Display HDMI
On / Off
Postavka za izlazni
signal
VIDEO
On / Off
HR
44
Popis izbornika za postavljanje
Prikazuje rezoluciju i način traženja. (samo prikaz)
Pomoću nje možete odabrati dodavanje ili ne izbornika ili
statusa HDMI izlaznom signalu.
Pomoću nje možete odabrati dodavanje ili ne izbornika ili
statusa izlaznom video signalu.
Izbornik LCD/VF
LCD/VF
Podstavke i vrijednosti
postavke
Sadržaj
LCD Setting
Color
–99 do +99 (±0)
Prilagođava zasićenje boje LCD zaslona.
Brightness
–99 do +99 (±0)
Prilagođava svjetlinu LCD zaslona.
LCD Backlight
Normal / Bright
Prilagođava razinu pozadinskog osvjetljenja LCD zaslona.
VF Backlight
Normal / Bright
Prilagođava svjetlinu slika u tražilu.
Power Mode
Auto / On
Postavlja način osvjetljenja sukladno LCD zaslonu.
Auto: pali se kada je LCD zaslon zatvoren ili okrenut.
On: uvijek svijetli
Setting
On / Off
Uključuje/isključuje funkciju za prilagodbu obrisa boje.
Color
White / Red / Yellow / Blue
Odabire boju signala za prilagodbu obrisa boje.
Color Peaking Level
0 do 99 (50)
Postavlja razinu prilagodbe obrisa boje.
Setting
On / Off
Uključuje/isključuje sve prikaze označivača u tražilu.
Center Marker
On / Off
Uključuje/isključuje središnji označivač.
Guide Frame
On / Off
Uključuje/isključuje prikaz vodećeg kadra.
Setting
On / Off
Uključuje/isključuje funkciju zebrastog uzorka.
Zebra Select
1 / 2 / Both
Omogućuje odabir prikaza zebrastih uzoraka (Zebra 1,
Zebra 2 ili Zebra 1 i Zebra 2).
Zebra1 Level
50% do 107% (70%)
Postavlja razinu prikaza zebrastog uzorka 1.
Zebra1 Aperture Level
1% do 20% (10%)
Postavlja razinu otvora blende za zebrasti uzorak 1.
Zebra2 Level
52% do 109% (100%)
Postavlja razinu prikaza zebrastog uzorka 2.
Postavka za
LCD zaslon
VF Setting
Postavka za tražilo
Peaking
Postavka za
funkciju za
prilagodbu
obrisa boje
Marker
Postavka za
funkciju za
prikaze
označivača
Zebra
Postavka za
zebrasti uzorak
Postavke
Stavke
izbornika
HR
Popis izbornika za postavljanje
45
Izbornik Media
Ovaj izbornik nije dostupan ako nema medija u uređaju.
Media
Stavke
izbornika
Podstavke i vrijednosti
postavke
Sadržaj
Format Media
Media(A)
Execute / Cancel
Formatira memorijsku karticu XQD u utoru A.
Execute: izvršava formatiranje.
Media(B)
Execute / Cancel
Formatira memorijsku karticu XQD u utoru B.
Execute: izvršava formatiranje.
SD card
Execute / Cancel
Formatira UTILITY SD karticu
Execute: izvršava formatiranje.
Formatiranje
memorije
Izbornik System
System
Stavke
izbornika
Podstavke i vrijednosti
postavke
Sadržaj
Rec Format
Video Format
NTSC Area:
3840×2160 59,94P 150
3840×2160 29,97P 100
3840×2160 29,97P 60
3840×2160 23,98P 100
3840×2160 23,98P 60
1920×1080 59,94P 50
1920×1080 29,97P 50
1920×1080 23,98P 50
PAL Area:
3840×2160 50P 150
3840×2160 25P 100
3840×2160 25P 60
1920×1080 50P 50
1920×1080 25P 50
Postavlja format snimanja.
SET: izvršava tu funkciju.
Postavke
Postavka za format
snimanja
<1> do <7>
Off / Marker / Zebra /
Peaking / Focus Magnifier /
Dodjeljivanje
Auto Exposure Level /
funkcija gumbima
SteadyShot / Color Bars /
kojima se mogu
Rec Lamp[F] / Rec Lamp[R] /
dodijeliti funkcije
Thumbnail
Assignable
Button
HR
46
Popis izbornika za postavljanje
Dodjeljivanje funkcije gumbima kojima se mogu
dodijeliti funkcije.
Marker: uključuje/isključuje označivač.
Zebra: uključuje/isključuje funkciju zebrastog uzorka.
Peaking: uključuje/isključuje funkciju za prilagodbu
obrisa boje.
Focus Magnifier: uključuje/isključuje funkciju
povećanja fokusa.
Auto Exposure Level: uključuje/isključuje funkciju
prilagodbe razine automatske ekspozicije.
SteadyShot: uključuje/isključuje funkciju SteadyShot.
Color Bars: uključuje/isključuje prikaz traka boje.
Rec Lamp[F]: uključuje/isključuje prednju žaruljicu
za snimanje.
Rec Lamp[R]: uključuje/isključuje stražnju žaruljicu
za snimanje.
Thumbnail: uključuje/isključuje prikaz sličice.
System
Stavke
izbornika
Podstavke i vrijednosti
postavke
Sadržaj
Rec Lamp
Rec Lamp[R]
On / Off
Uključuje/isključuje stražnju žaruljicu za snimanje.
Language
Select
Postavlja jezik prikaza.
SET: izvršava tu funkciju.
Time Zone
UTC –12:00 Kwajalein do
UTC +14:00
Postavlja vremensku razliku od UTC-a (univerzalno
svjetsko vrijeme) u rasponima od po 30 minuta.
Date Mode
YYMMDD / MMDDYY /
DDMMYY
Odabire način prikaza datuma.
YYMMDD: redoslijedom godina, mjesec, dan
MMDDYY: redoslijedom mjesec, dan, godina
DDMMYY: redoslijedom dan, mjesec, godina
12H/24H
12H / 24H
Odabire način prikaza vremena.
12H: 12-satni prikaz
24H: 24-satni prikaz
Date
Postavlja tekući datum.
SET: postavlja datum.
Time
Postavlja aktualno vrijeme.
SET: postavlja vrijeme.
NTSC/PAL Area
Postavlja regiju u kojoj upotrebljavate kamkorder.
Execute: izvršava tu funkciju.
Hours Meter
Hours(System)
Prikazuje ukupno vrijeme upotrebe koje se ne može resetirati.
Prikazuje brojač
sati rada
Hours(Reset)
Prikazuje ukupno vrijeme upotrebe koje se može resetirati.
Reset
Execute / Cancel
Vraća vrijednost „Hours(Reset)” na 0.
Execute: izvršava resetiranje.
All Reset
Reset
Execute / Cancel
Vraća sve postavke kamkordera na tvorničke.
Execute: izvršava resetiranje.
Number
Vx.xx
Prikazuje trenutačnu verziju softvera kamkordera.
Version Up
Execute / Cancel
Nadograđuje kamkorder* na noviju verziju.
Execute: izvršava funkciju.
* Nadogradnja je funkcija za ažuriranje softvera kamkordera.
Postavljanje jezika
Clock Set
Postavljanje
ugrađenog sata
Country
Postavljanje regije
Vraćanje na
tvorničke postavke
Version
Prikaz verzije
kamkordera
Postavke
Rec Lamp[F]
On / Off
Uključuje/isključuje prednju žaruljicu za snimanje.
Postavka za
žaruljicu za
snimanje
HR
Popis izbornika za postavljanje
47
Izbornik Thumbnail
Thumbnail
Stavke
izbornika
Podstavke i vrijednosti
postavke
Sadržaj
Otvara zaslon s detaljnim informacijama o isječku.
Display Clip
Properties
Prikaz zaslona
s detaljnim
informacijama
o isječku
Delete Clip
Execute / Cancel
Brisanje isječka
Postavke
HR
48
Popis izbornika za postavljanje
Briše odabrani isječak (moguć je odabir jednog ili
više isječaka).
Execute: izvršava tu funkciju.
Priključivanje vanjskih uređaja
Priključivanje vanjskih monitora i uređaja za snimanje
Za prikaz slika koje se snimaju/reproduciraju
na vanjskom monitoru odaberite izlazni signal
i upotrijebite odgovarajući kabel za monitor
koji priključujete.
Izlazni signal kamkordera može se snimiti dok
je priključen uređaj za snimanje. Na vanjskom
se monitoru mogu prikazati iste statusne
informacije i izbornici kao oni na zaslonu tražila.
Ovisno o signalu koji prima monitor, postavite
„Output Display” (str. 44) u izborniku Video
na „On.”
Priključnica HDMI OUT (priključnica vrste A)
Namjestite postavku uključivanja/isključivanja
izlaza i format izlaza u izborniku Video (str. 44).
Za priključivanje upotrijebite isporučeni
HDMI kabel.
Ako koristite komercijalno dostupan HDMI
kabel, upotrijebite HDMI kabel velike brzine.
Priključnica VIDEO OUT (priključnica s pinovima)
Priključivanje vanjskih uređaja
Za priključivanje upotrijebite isporučeni spojni
kabel A/V.
Detalje potražite u odjeljku „Video formati
i izlazni signali” (str. 60).
HR
Priključivanje vanjskih monitora i uređaja za snimanje
49
3
Upravljanje isječcima
pomoću računala
Priključivanje pomoću USB kabela
Postupak za korištenje čitača kartice XQD
(prodaje se zasebno)
Prilikom priključivanja čitača kartice
MRW-E80 XQD (prodaje se zasebno) pomoću
USB kabela računalo memorijsku karticu
u utoru prepoznaje kao proširenu particiju.
Ako se u kamkorderu nalaze dvije memorijske
kartice, računalo ih prepoznaje kao dvije neovisne
proširene particije.
Napomene
• MRW-E80 ne koristi napajanje sabirnice s računala.
Za rad mu je potrebno zasebno napajanje.
Postupak za upotrebu načina masovne pohrane
kamkordera
1
Postavite glavni prekidač u uključeni
položaj ON na kamkorderu.
Priključivanje vanjskih uređaja
Na LCD zaslonu/zaslonu tražila prikazat će
se poruka u kojoj će od vas biti zatraženo
da potvrdite želite li omogućiti USB
povezivanje.
Napomene
• Ta se poruka neće prikazati ako je na zaslonu
prikazana neka druga poruka za potvrdu
ili poruka o radnji u tijeku (primjerice,
poruka o formatiranju ili vraćanju podataka
s memorijske kartice XQD). Prikazat će se
tek po dovršetku formatiranja ili vraćanja
podataka. Poruka se također neće prikazati
dok je na zaslonu prikazan zaslon s detaljnim
informacijama o isječku. Prikazat će se po
dovršenju radnju na zaslonu za prikaz
detaljnih informacija o isječku ili po
povratku na zaslon sličica.
2
Odaberite „Execute” okretanjem
kotačića SEL/SET.
HR
50
Upravljanje isječcima pomoću računala
Ako koristite operativni sustav
Windows, provjerite je li memorijska
kartica prikazana kao izmjenjivi
disk pod Moje računalo.
Ako koristite operativni sustav
Macintosh, provjerite je li mapa
„NO NAME” ili „Untitled” stvorena
na radnoj površini. (Naziv mape za
Macintosh može se promijeniti).
Napomene
• Ako pristupna žaruljica svijetli crveno, morate
izbjegavati sljedeće radnje.
—Isključivanje napajanja ili odvajanje kabela
za napajanje (mrežnog voda)
—Uklanjanje memorijske kartice XQD
—Isključivanje USB kabela
• Prilikom vađenja memorijske kartice XQD iz računala
Macintosh nemojte odabrati „Card Power Off” na
ikoni memorijske kartice XQD koja je prikazana
u traci izbornika.
• Ne možemo jamčiti ispravan rad na svim računalima.
Reproduciranje slika
na računalu
Provjera računalnog sustava
OS*1
Windows Vista SP2*2/Windows 7 SP1/Windows 8
Softver „PlayMemories Home” omogućuje vam
uvoz filmova i fotografija na računalo gdje ih
možete upotrijebiti na više različitih načina.
CPU
Intel Core i3/i5/i7
GPU
Grafička kartica Intel HD (4.000 ili više)
Memorija
Evo što možete činiti pomoću softvera
„PlayMemories Home” (Windows)
• Uvoziti slike s kamkordera
• Izvoziti slike pohranjene na računalu na
kamkorder
• Prikazivati slike u kalendaru
„PlayMemories Home” možete preuzeti na
sljedećoj URL adresi.
http://www.sony.net/pm
Napomene
• Za instalaciju softvera „PlayMemories Home”
potrebna vam je internetska veza.
• Za upotrebu softvera „PlayMemories Online” i drugih
online usluga potrebna vam je internetska veza.
Usluge nisu dostupne u svim državama/regijama.
Softver za Mac
Napomene
• Ovaj kamkorder ne podržava XAVC format.
Tvrdi disk:
Slobodna memorija diska potrebna za instalaciju:
približno 600 MB
Zaslon
Minimalno 1.024 × 768 točaka
*1 Potrebna je standardna instalacija. Ne možemo
jamčiti ispravan rad ako OS nije nadograđen ili se ne
nalazi u okruženju s višestrukim podizanjem sustava.
*2 Inačica Starter (Edition) nije podržana.
Napomene
• Ne možemo jamčiti ispravan rad u svim računalnim
okruženjima.
Postupak za instalaciju softvera
„PlayMemories Home” na računalo
1
Pomoću internetskog preglednika
pristupite sljedećem web-mjestu
za preuzimanje na svom računalu,
a zatim kliknite „Install” t „Run”.
www.sony.net/pm
2
Instalirajte prema uputama na zaslonu.
Kada se na računalnom zaslonu prikaže
uputa u kojoj je od vas zatraženo da spojite
kamkorder, spojite kamkorder na računalo
pomoću isporučenog USB kabela.
Kada instalacija završi, pokrenut će se softver
„PlayMemories Home”.
Priključivanje vanjskih uređaja
Za uvoz slika s kamkordera na Mac računalo
i njihovu reprodukciju upotrijebite odgovarajući
softver za Mac.
Pojedinosti potražite na sljedećoj URL adresi.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
2 GB ili više
HR
Reproduciranje slika na računalu
51
Napomene o instalaciji
• Ako je softver „PlayMemories Home”
već instaliran na vašem računalu, spojite
kamkorder na računalo. Funkcije koje možete
koristiti s kamkorderom bit će vam dostupne.
• Ako je na vašem računalu instaliran softver
„PMB (Picture Motion Browser)”, preko njega
će se instalirati softver „PlayMemories Home”.
U tom slučaju nećete moći koristiti neke
funkcije dostupne u softveru „PMB” sa
softverom „PlayMemories Home”.
Postupak za odspajanje kamkordera s računala
1. Kliknite ikonu
dolje desno na radnoj
površini računala t „Safely remove USB
Mass Storage Device”.
2. Odaberite
t „Da” na zaslonu
kamkordera.
3. Odspojite USB kabel.
Ako koristite operativni sustav Windows 7
ili Windows 8, kliknite
i zatim
.
Priključivanje vanjskih uređaja
Napomene
• Za pristupanje kamkorderu s računala upotrebljavajte
softver „PlayMemories Home”. Ne možemo jamčiti
ispravan rad ako podacima upravljate pomoću nekog
drugog softvera, a ne „PlayMemories Home”, ili ako
izravno upravljate datotekama i mapama s računala.
• Kamkorder automatski dijeli slikovnu datoteku,
ovisno o vremenu snimanja, tijekom snimanja
u načinu XAVC S. Sve se slikovne datoteke mogu
prikazati kao zasebne datoteke na računalu, međutim,
datotekama će se ispravno rukovati putem funkcije
uvoza i reprodukcije na kamkorderu ili u softveru
„PlayMemories Home”.
HR
52
Reproduciranje slika na računalu
Uređivanje slika na računalu
Upotreba nelinearnog sustava za uređivanje
Za nelinearni sustav za uređivanje potreban vam
je softver za uređivanje usklađen s formatima
snimanja koje koristi kamkorder (prodaje
se zasebno).
Isječke koje želite uređivati prethodno pohranite
na HDD računala pomoću posebnog
aplikacijskog softvera.
Dodaci
Važne napomene o radu
Vrijeme snimanja filmova
Procijenjeno trajanje snimanja i reprodukcije
Vrijeme snimanja
Približno dostupno vrijeme prilikom upotrebe do kraja napunjenog kompleta baterija.
(mjerna jedinica: minuta)
Vrijeme
kontinuiranog
snimanja
4K
HD
LCD zaslon
Tražilo
165 (30P)
175 (25P)
170 (30P)
180 (25P)
Uobičajeno
vrijeme snimanja
155 (60P)
160 (50P)
160 (60P)
165 (50P)
4K
HD
75 (30P)
80 (25P)
80 (30P)
85 (25P)
70 (60P)
70 (50P)
75 (60P)
75 (50P)
Napomene
• Uobičajeno vrijeme snimanja prikazuje vrijeme kada ponavljate snimanje s pokretanjem/zaustavljanjem,
zumiranjem itd.
• Preporučujemo vremena izmjerena pri upotrebi kamkordera pri temperaturi od 25 °C (77 °F) (10 °C do 30 °C
(50 °F do 86 °F)).
• Vrijeme snimanja i reprodukcije bit će kraće ako kamkorder upotrebljavate na niskim temperaturama.
• Vrijeme snimanja i reprodukcije bit će kraće, ovisno o uvjetima u kojima upotrebljavate kamkorder.
Vrijeme reprodukcije
Približno dostupno vrijeme prilikom upotrebe do kraja napunjenog kompleta baterija.
(mjerna jedinica: minuta)
LCD zaslon
Tražilo
HD
230 (30P)
235 (25P)
240 (30P)
245 (25P)
230 (60P)
245 (50P)
240 (60P)
245 (50P)
Dodaci
4K
Procijenjeno vrijeme snimanja filmova
(mjerna jedinica: minuta)
Format
Rezolucija
Brzina prijenosa
Brzina
prijenosa
u bitovima
(pribl.)
Vrijeme
snimanja
32 GB
(pribl.)
Vrijeme
snimanja
64 GB
(pribl.)
XAVC S [4K]
Long 420 8 bit
3840×2160
XAVC S [HD]
Long 420 8 bit
1920×1080
59,94P/50P
29,97P/25P/23,98P
29,97P/25P/23,98P
59,94P/50P/29,97P/
25P/23,98P
150 Mb/s
100 Mb/s
60 Mb/s
50 Mb/s
25
35
60
70
50
75
125
150
HR
Važne napomene o radu
53
Napomene
• Dostupno vrijeme snimanja je promjenjivo i ovisi o uvjetima snimanja, uvjetima objekta itd.
• Možete snimati filmove do najviše ukupno 9.999 scena.
• Maksimalno vrijeme kontinuiranog snimanja filmova iznosi približno 13 sati.
• Vaš kamkorder upotrebljava format VBR (Variable Bit Rate) za automatsku prilagodbu kvalitete slike
sceni koja se snima. Ta tehnologija uzrokuje promjene vremena snimanja medija. Filmovi sadrže brzo
krećuće i složene slike koje se snimaju pri većoj brzini, što smanjuje ukupno vrijeme snimanja.
Dodaci
HR
54
Važne napomene o radu
Upotreba kamkordera u inozemstvu
Izvor napajanja
Kamkorder možete upotrebljavati u svim
zemljama/regijama upotrebom adaptera za
izmjeničnu struju ili punjača isporučenog
s kamkorderom, a u rasponu od 100 do
240 V AC i 50 /60 Hz.
Gledanje na TV-u
Prije snimanja filma koji za gledanje na TV-u
kamkorderom, postavite „NTSC/PAL Area” pod
„Country” u izborniku System odgovarajućeg
TV sustava za zemlju/regiju u kojoj namjeravate
gledati film. U nastavku je navedeno u kojim
je zemljama i regijama potrebna postavka
„NTSC Area” ili „PAL Area”.
NTSC Area:
Bahami, Bolivija, Čile, Ekvador, Filipini, Gvajana,
Jamajka, Japan, Kanada, Kolumbija, Koreja,
Meksiko, Peru, SAD, Središnja Amerika, Surinam,
Tajvan, Venezuela itd.
PAL Area:
Argentina, Australija, Austrija, Belgija, Brazil,
Bugarska, Danska, Finska, Francuska, Gvajana,
Hong Kong, Italija, Irak, Iran, Kina, Kuvajt,
Mađarska, Malezija, Monako, Nizozemska,
Njemačka, Norveška, Novi Zeland, Paragvaj,
Poljska, Portugal, Republika Češka, Republika
Slovačka, Rusija, Singapur, Španjolska, Švedska,
Švicarska, Tajland, Ujedinjeno Kraljevstvo,
Ukrajina, Urugvaj itd.
Jednostavno postavljanje sata zbog vremenske razlike
Kada ste u inozemstvu, postavite „Time Zone”
značajke „Clock Set” u izborniku System (str. 47).
Transport
• Uklonite memorijske uređaje prije
transportiranja uređaja.
• Prilikom transporta uređaja kamionom,
brodom, avionom ili na drugi način, zapakirajte
ga u posebnu ambalažu za transport.
Njega uređaja
Ako je kućište jedinice prljavo, očistite ga mekom
i suhom krpom. U slučaju jačeg zaprljanja,
upotrijebite krpu natopljenu s malo neutralnog
deterdženta i nakon toga dobro obrišite do suha.
Ne upotrebljavajte organska otapala poput
alkohola ili razrjeđivača jer oni mogu uzrokovati
mrlje i druga oštećenja na završnom pokrovu
jedinice.
O kompletu baterija „InfoLITHIUM”
Kamkorder radi samo s kompletom baterija
„InfoLITHIUM” serije L velikog kapaciteta,
NP-F970 (isporučuje se s uređajem).
Ne smijete upotrebljavati NP-F570/F770
(prodaje se zasebno).
Kompleti baterija „InfoLITHIUM” serije L
imaju oznaku
.
Što je to komplet baterija „InfoLITHIUM”?
Komplet baterija „InfoLITHIUM” je komplet
litij-ionskih baterija čija je zadaća prenositi
informacije povezane s uvjetima rada između
kamkordera i isporučenog adaptera za
izmjeničnu struju ili punjača.
Uređaj ne izlažite snažnim udarcima
Može doći do oštećenja unutarnjeg mehanizma
ili kućišta.
Postupak za punjenje kompleta baterija
• Obavezno napunite komplet baterija prije
početka upotrebe kamkordera.
Ne prekrivajte uređaj tijekom rada
Stavljanje, primjerice, krpe preko uređaja može
uzrokovati njegovo prekomjerno zagrijavanje.
Savjeti za učinkovit rad kompleta baterija
• Radna se svojstva kompleta baterija smanjuju
kada je temperatura okoline 10 °C (50 °F)
ili niža, a vrijeme upotrebe kompleta baterija
postaje kraće. U tom slučaju, učinite nešto od
sljedećeg kako biste mogli dulje upotrebljavati
komplet baterija.
—Stavite komplet baterija u džep kako biste
ga ugrijali pa ga umetnite u kamkorder
neposredno pred početak snimanja.
Nakon upotrebe
Prekidač napajanja uvijek stavite u isključen
položaj OFF.
Prije duže pohrane uređaja
Izvadite komplet baterija.
Dodaci
Upotreba i pohrana
Ne ostavljajte kamkorder s lećama okrenutim
prema suncu
Izravno sunčevo svjetlo može prodrijeti kroz
leće u kamkorder i uzrokovati požar.
HR
Važne napomene o radu
55
• Obavezno postavite prekidač napajanja
POWER u isključen položaj OFF kada
ne snimate i ne reproducirate ništa na
kamkorderu. Komplet baterija troši se
i kada je kamkorder u stanju pripravnosti za
snimanje ili dok je pauzirana reprodukcija.
• Uvijek u pripravnosti imajte komplete baterija
za 2 ili 3 puta većeg kapaciteta od očekivanog
vremena snimanja i izradite probne snimke.
• Držite komplet baterija dalje od vode. Komplet
baterija nije vodootporan.
O indikatoru preostalog kapaciteta baterije
• Razinu provjerite putem sljedećih indikatora
koji se prikazuju na LCD zaslonu.
Indikator preostalog Očitana vrijednost
kapaciteta baterije
napona
7.4 –
7.2 – 7.3
7.0 – 7.1
6.8 – 6.9
6.6 – 6.7
– 6.5
Dodaci
• Prikazana razina u nekim okolnostima možda
neće biti ispravna.
• Kada nestane napajanja, čak i kada indikator
preostalog dosega rada baterije prikazuje da je
preostali kapacitet kompleta baterija dostatan
za rad, ponovno do kraja napunite komplet
baterija. Preostali doseg rada baterije bit će
ispravno prikazan. Međutim, napominjemo
da se prikaz razine napunjenosti baterije neće
promijeniti puniti ako se komplet baterija
dulje vrijeme upotrebljava pri visokim
temperaturama, ako se ostavi u potpuno
napunjenom stanju ili kada se često koristi.
Prikazani doseg rada baterije smatrajte
približnom procijenjenom vrijednošću.
O pohrani kompleta baterija
• Ako komplet baterija nećete upotrebljavati duže
vrijeme, do kraja ga napunite i upotrijebite
u kamkorderu najmanje jednom godišnje
za ispravan rad. Prilikom pohrane, komplet
baterija izvadite iz kamkordera i odložite
na suho i hladno mjesto.
• Da biste komplet baterija u kamkorderu
ispraznili do kraja, ostavite kamkorder
u stanju pripravnosti za snimanje sve
dok se napajanje ne isključi (str. 18).
HR
56
Važne napomene o radu
O trajanju baterije
• Kapacitet baterije se s vremenom i uslijed
opetovane upotrebe smanjuje. Ako se vrijeme
upotrebe između punjenja značajno smanji,
vjerojatno je vrijeme da zamijenite bateriju.
• Na trajanje baterije značajno utječu uvjeti
pohrane, rada i oni koji vladaju u njenom
neposrednom okruženju.
O punjenju kompleta baterija
• Za punjenje baterija uređaja upotrebljavajte
isključivo isporučeni punjač. Ako njime
punite druge vrste baterija, one mogu iscuriti,
pregrijati se, pregorjeti ili uzrokovati strujni
udar koji može dovesti do opeklina ili ozljeda.
• Izvadite napunjenu bateriju iz punjača.
• Žaruljica punjenja isporučenog punjača
treperi na sljedeća 2 načina:
Brzo...Brzo se uključuje i isključuje
u intervalima od otprilike 0,15 sekundi.
Sporo...Naizmjenično se uključuje i isključuje
na otprilike 1,5 sekundu, a zatim se
u potpunosti isključuje na otprilike
1,5 sekundu. Žaruljica opetovano treperi
na jedan od dva navedena načina.
• Ako žaruljica punjenja brzo treperi, izvadite
bateriju koju punite i ponovno je čvrsto
umetnite. Ako žaruljica punjenja nastavi brzo
treperiti, moguće je da je baterija oštećena ili
nije ispravne vrste. Provjerite je li baterija
ispravne vrste. Ako je baterija ispravne vrste,
prvo je uklonite, a zatim umetnite potpuno
novu bateriju ili neku drugu za koju znate da
je ispravna kako biste provjerili radi li punjač
ispravno. Ako punjač radi ispravno, moguće je
da je baterija oštećena.
• Ako žaruljica punjenja sporo treperi,
punjač je u stanju pripravnosti i punjenje
je prekinuto. Ako je temperatura okoline
izvan odgovarajućeg raspona temperature
za punjenje, punjač automatski prekida
punjenje i ulazi u stanje pripravnosti. Kada
se temperatura okoline vrati na odgovarajuću
vrijednost za punjenje, punjač ponovno
počinje puniti i pali se žaruljica punjenja.
Preporučujemo vam da komplet baterija punite
pri temperaturi okoline od 10 °C do 30 °C
(50 °F to 86 °F).
O rukovanju kamkorderom
Ako kamkorder ne upotrebljavate duže vrijeme
• Uključite kamkorder i snimite i reproducirajte
slike otprilike jednom mjesečno kako biste ga
zadržali u optimalnom stanju dulje vrijeme.
• Do kraja ispraznite komplet baterija prije
pohrane.
Kondenzacija vlage
Ako kamkorder prenesete izravno s hladnog na
toplo mjesto, u njemu može doći do kondenzacije
vlage, što uzrokuje kvar.
Ako dođe do kondenzacije vlage
Ne uključujte kamkorder otprilike 1 sat.
Napomena za kondenzaciju vlage
Do kondenzacije vlage može doći ako kamkorder
prenesete s hladnog na toplo mjesto (ili obrnuto)
ili ako ga upotrebljavate na vlažnom mjestu kao
što je dolje prikazano.
• Kada kamkorder sa skijaške staze donesete
u grijanu prostoriju.
• Kada kamkorder iz klimatiziranog automobila
ili prostorije iznesete van na vrućinu.
• Kada kamkorder upotrebljavate nakon bure
ili pljuska.
• Kada kamkorder upotrebljavate na vrućem
i vlažnom mjestu.
Dodaci
O upotrebi i njezi
• Ne upotrebljavajte i ne pohranjujte kamkorder
i njegovu dodatnu opremu na sljedećim
mjestima.
—Na jako vrućim ili hladnim mjestima.
Nikada ih ne izlažite temperaturama višim
od 60 °C (140 °F), primjerice, na izravnom
sunčevom svjetlu, pored grijača ili
u automobilima parkiranim na suncu.
Mogu se pokvariti ili izobličiti.
—Pored snažnih magnetskih polja ili u blizini
mehaničkih vibracija. To može uzrokovati
kvar kamkordera.
—Pored snažnih radijskih valova ili zračenja.
U tom slučaju kamkorder možda neće
ispravno snimati.
—Pored AM prijemnika i video opreme.
Može doći do stvaranja šuma.
—Na pješčanim plažama i tamo gdje ima puno
prašine. Ako u kamkorder uđu pijesak ili
prašina, može se pokvariti. U nekim se
slučajevima taj kvar ne može popraviti.
—Pored prozora ili na otvorenom gdje LCD
zaslon, tražilo ili objektiv mogu biti izloženi
izravnoj sunčevoj svjetlosti. Tako se može
oštetiti unutrašnjost tražila ili LCD zaslona.
—Na vlažnim mjestima.
• Neka kamkorder radi na istosmjernu struju
od 7,2 V (komplet baterija) ili 8,4 V (adapter
za izmjeničnu struju).
• Za rad na istosmjernu ili izmjeničnu struju
upotrebljavajte dodatnu opremu preporučenu
u ovim uputama za upotrebu.
• Pazite da se kamkorder ne smoči, primjerice,
na kiši ili od morske vode. Ako se kamkorder
smoči, može se pokvariti. U nekim se
slučajevima taj kvar ne može popraviti.
• Ako u kućište uređaja dospije neki predmet
ili tekućina, isključite kamkorder i odnesite
ga na provjeru kod dobavljača tvrtke Sony.
• Izbjegavajte grubo rukovanje, rastavljanje,
vršenje preinaka, fizičke udarce ili udarce,
primjerice, čekićem te pazite da vam proizvod
ne ispadne i da ga ne nagazite. Budite posebno
oprezni s objektivom.
• Ne upotrebljavajte izobličen ili oštećen
komplet baterija.
• Prekidač napajanja POWER obavezno držite
u isključenom položaju OFF kada ne
upotrebljavate kamkorder.
• Tijekom rukovanja ne omatajte kamkorder,
primjerice, ručnikom. Tako možete uzrokovati
njegovo pregrijavanje.
• Prilikom odspajanja kabela za napajanje
(mrežnog voda) primite utikač, a nemojte
povlačiti kabel.
• Pazite da ne oštetite kabel za napajanje (mrežni
vod) postavljanjem nečeg teškog na njega.
• Metalni kontakti uvijek moraju biti čisti.
• Držite bežični daljinski upravljač i gumbastu
bateriju izvan dohvata djece. Ako slučajno
progutate bateriju, odmah zatražite savjet
liječnika.
• Ako dođe do curenja elektrolitske tekućine
iz baterije,
—obratite se lokalnom ovlaštenom servisu
tvrtke Sony;
—isperite svu tekućinu koja je došla u doticaj
s vašom kožom;
—ako vam tekućina uđe u oči, isperite je
s puno vode i obratite se liječniku.
HR
Važne napomene o radu
57
Kako izbjeći kondenzaciju vlage
Kada kamkorder prenosite s hladnog na toplo
mjesto, stavite ga u plastičnu vrećicu koju ćete
dobro zatvoriti. Izvadite ga iz vrećice kada
temperatura u plastičnoj vrećici dosegne
vrijednost temperature okoline (nakon
otprilike 1 sata).
LCD zaslon
• Ne pritišćite previše LCD zaslon jer se može
oštetiti.
• Ako kamkorder upotrebljavate na hladnom
mjestu, na LCD zaslonu mogu se prikazati
zaostale slike. Ne radi se o kvaru.
• Prilikom upotrebe kamkordera može doći do
zagrijavanja stražnjeg dijela LCD zaslona.
Ne radi se o kvaru.
Postupak za čišćenje LCD zaslona
Površina LCD zaslona presvučena je zaštitnim
slojem. Ako ogrebete površinu, može doći do
opadanja tog zaštitnog sloj. Prilikom čišćenja
i rukovanja zaslonom imajte na umu sljedeće.
• Ako na zaslonu ostanu masni tragovi prstiju
ili kreme zaruke, zaštitni sloj lakše opada.
Obrišite zaslon na vrijeme,
• Zaštitni se sloj može ogrebati ako zaslon brišete
maramicom i sličnim.
• Prije brisanja prljavštine prašinu ili pijesak
uklonite puhaljkom ili sličnim.
• Lagano mekom krpom (krpom za stakla itd.)
očistite prljavštinu.
Dodaci
Rukovanje kućištem
• Ako se kućište zaprlja, očistite ga mekom
krpom malo navlaženom vodom i zatim
ga obrišite suhom mekom krpom.
• Izbjegavajte sljedeće kako ne biste oštetili
završni sloj.
—Upotrebu kemikalija poput razrjeđivača,
benzina, alkohola, kemijskih krpa, otapala,
repelenta, insekticida i sredstava za zaštitu
od sunca.
—Rukovanje kamkorderom s nekim od
gore navedenih supstanca na rukama.
—Ostavljanje kućišta dulje vrijeme
u izravnom kontaktu s gumenim ili
vinilnim predmetima.
HR
58
Važne napomene o radu
O njezi i pohrani objektiva
• Obrišite površinu objektiva mekom krpom
u sljedećim slučajevima:
—Ako ostanu otisci prstiju na površini
objektiva.
—Na vrućim ili vlažnim mjestima.
—Ako je objektiv izložen slanom zraku,
primjerice, na moru.
• Objektiv pohranite na mjesto s dobrim
prozračivanjem i malo prljavštine ili prašine.
• Kako biste spriječili stvaranje plijesni, objektiv
redovito čistite na gore opisan način.
O punjenju ugrađene baterije s mogućnošću
ponovnog punjenja
U vaš je kamkorder ugrađena baterija
s mogućnošću ponovnog punjenja kako bi
se održali datum, vrijeme i druge postavke
čak i kada je prekidač napajanja POWER
u isključenom položaju OFF. Ugrađena se
baterija s mogućnošću ponovnog punjenja uvijek
puni dok je kamkorder priključen u strujnu
utičnicu putem adaptera za izmjeničnu struju,
ili dok je umetnut komplet baterija. Ugrađena
će se baterija s mogućnošću ponovnog punjenja
do kraja isprazniti nakon otprilike 3 mjeseca
ako uopće ne upotrebljavate kamkorder, ako
nije priključen adapter za izmjeničnu struju
i nije umetnut komplet baterija. Kamkorder
upotrebljavajte tek nakon što napunite ugrađenu
bateriju s mogućnošću ponovnog punjenja.
Međutim, čak i ako ugrađena baterija
s mogućnošću ponovnog punjenja nije
napunjena, to neće utjecati na rad
kamkordera ako ne snimate datum.
Uklanjanje prašine iz tražila
1
Skinite okular tražila.
Klizno pomaknite ručicu za otpuštanje
tražila prema dolje i zadržite je u tom
položaju (1), a nakon toga podignite
okular tražila kao što je prikazano
strelicom na slici (2).
O LCD zaslonu
• Ne ostavljajte LCD zaslon okrenut prema
izravnoj sunčevoj svjetlosti jer se tako
može oštetiti.
• Ne pritišćite/brišite snažno LCD zaslon i ne
ostavljajte predmete na njemu jer to može
uzrokovati kvar, primjerice, iskrivljenost
slike itd.
• LCD zaslon može se zagrijati tijekom upotrebe.
Ne radi se o kvaru.
O zaglavljenim pikselima
2
Puhaljkom uklonite prašinu iz okulara
i tražila.
LCD zaslon na ovom uređaju proizveden
je upotrebom vrlo precizne tehnologije,
omogućujući radni omjer piksela od najmanje
99,99 %. Tako se vrlo mali broj piksela može
„zaglaviti”, odnosno ostati zauvijek isključen
(crn), zauvijek uključen (crven, zelen ili plav)
ili treperiti. Osim toga, zaglavljeni se pikseli,
tijekom dulje upotrebe i zbog fizičkih svojstava
zaslona s tekućim kristalima, mogu spontano
pojaviti. Ti problemi ne predstavljaju kvar i neće
ih zabilježiti mediji za snimanje podataka.
Napomena o zaslonu
Upotreba prijenosnih telefona, bežičnih uređaja
itd. pored jedinice može uzrokovati kvar
i smetnje na audio i video signalima.
Preporučujemo da takvu opremu u blizini
ove jedinice držite isključenom.
Dodaci
Postupak za sprječavanje elektromagnetskih
smetnji od prijenosnih telefona, bežičnih
uređaja itd.
• Slike na LCD zaslonu i zaslonu tražila mogu
se iskriviti u sljedećim situacijama:
—Prilikom promjene video formata
—Prilikom pokretanja reprodukcije sa
zaslona sličica
—Prilikom okretanja LCD zaslona
• Kada promijenite smjer oka u tražilu, možda
ćete vidjeti primarne boje, crvenu, zelenu
i plavu, ali to ne znači da je kamkorder u kvaru.
Te primarne boje neće zabilježiti nijedan medij
za snimanje podataka.
Fragmentacija
Ako nije moguće pravilno snimanje/reprodukcija
slika, pokušajte formatirati medij za snimanje.
Tijekom opetovanog snimanja/reprodukcije slika
s određenim medijem za snimanje kroz dulje
vremensko razdoblje, datoteke na mediju mogu
se fragmentirati i tako onemogućiti ispravno
snimanje/pohranu. U tim slučajevima izradite
sigurnosne kopije isječaka na mediju i nakon toga
provedite formatiranje medija putem značajke
„Format Media” (str. 46) u izborniku Media.
HR
Važne napomene o radu
59
Formati i ograničenja izlaza
Video formati i izlazni signali
Izlazni formati s HDMI OUT priključnice
Postavljanje regije
Postavka HDMI izlaza
„NTSC/PAL Area”
pod „Country”
u izborniku System
Postavka za format
snimanja
„Video Format”
pod „Rec Format”
u izborniku System
NTSC Area
3840×2160 59,94P 150
3840×2160P
1920×1080P
1920×1080i
720×480P
3840×2160P
1920×1080P
1920×1080i
720×480P
3840×2160P
1920×1080P
1920×1080i
720×480P
1920×1080P
1920×1080i
720×480P
1920×1080P
1920×1080i
720×480P
1920×1080P
1920×1080i
720×480P
3840×2160P
1920×1080P
1920×1080i
720×576P
3840×2160P
1920×1080P
1920×1080i
720×576P
1920×1080P
1920×1080i
720×576P
1920×1080P
1920×1080i
720×576P
3840×2160 29,97P 100
3840×2160 29,97P 60
3840×2160 23,98P 100
3840×2160 23,98P 60
1920×1080 59,94P 50
1920×1080 29,97P 50
1920×1080 23,98P 50
Dodaci
PAL Area
3840×2160 50P 150
3840×2160 25P 100
3840×2160 25P 60
1920×1080 50P 50
1920×1080 25P 50
„HDMI” pod
„Output Format”
u izborniku Video
* Kompatibilno sa sustavom prijenosa Sony.
Kamkorder možete priključiti na televizor Sony 4K ili monitor 4K.
Rezolucija slike je Y:Cb:Cr=4:2:0.
HR
60
Formati i ograničenja izlaza
Izlazni signal/
način pretvaranja
Izlazni signal
3840×2160 59,94P*
1920×1080 59,94P
1920×1080 59,94i
720×480 59,94P
3840×2160 29,97P
1920×1080 59,94P
1920×1080 59,94i
720×480 59,94P
3840×2160 23,98P
1920×1080 23,98P
1920×1080 59,94i
720×480 59,94P
1920×1080 59,94P
1920×1080 59,94i
720×480 59,94P
1920×1080 59,94P
1920×1080 59,94i
720×480 59,94P
1920×1080 23,98P
1920×1080 59,94i
720×480 59,94P
3840×2160 50P*
1920×1080 50P
1920×1080 50i
720×576 50P
3840×2160 25P
1920×1080 50P
1920×1080 50i
720×576 50P
1920×1080 50P
1920×1080 50i
720×576 50P
1920×1080 50P
1920×1080 50i
720×576 50P
Izlazni formati s VIDEO OUT priključnice
Emitiranje signala iz priključnice VIDEO OUT nije moguće kada je „HDMI” pod „Output Format”
u izborniku Video postavljeno na „3840×2160P.”
Izlazni video signal
Postavljanje regije u kojoj se upotrebljava kamkorder
„NTSC/PAL Area” pod „Country” u izborniku System
VIDEO izlaz
NTSC Area
PAL Area
720×486 59,94i
720×576 50i
Dodaci
HR
Formati i ograničenja izlaza
61
Poruke o pogreškama/upozorenja
Kamkorder vas obavještava o situacijama u kojima je potrebno upozorenje, oprez ili provjera rada
putem poruka na LCD zaslonu/zaslonu tražila, žaruljice snimanja i zvučnog upozoritelja.
Zvučni se upozoritelj emitira u slušalice spojene putem priključnice za slušalice.
Poruke o pogreškama
Kamkorder prekida rad ako se prikažu sljedeće poruke.
Poruka o pogrešci
na LCD zaslonu/
zaslonu tražila
Zvučni
Žaruljica
upozoritelj snimanja
C:04:ss
Uzrok i mjere
Komplet baterija nije komplet baterija „InfoLITHIUM”.
Upotrijebite komplet baterija „InfoLITHIUM” (str. 55).
Temperatura kompleta baterija je visoka. Zamijenite komplet
baterija ili ga odložite na hladno mjesto.
Isključite izvor napajanja. Ponovno priključite i pokrenite
kamkorder.
Izvedite sljedeće korake.
1 Provjerite popis i pregledajte kamkorder.
2 Isključite izvor napajanja, ponovno ga priključite nakon
otprilike 1 minute i uključite kamkorder.
3 Obratite se distributeru ili ovlaštenom lokalnom servisu
tvrtke Sony.
C:06:ss
C:32:ss
E:20:ss/E:40:ss/
E:41:ss/E:50:ss/
E:51:ss/E:61:ss/
E:62:ss/E:92:ss/
E:94:ss/E:95:ss
Upozorenja
Ako se prikaže neko od sljedećih upozorenja, slijedite upute iz poruke kako biste riješili problem.
Dodaci
Prikaz upozorenja
na LCD zaslonu/
zaslonu tražila
Zvučni
Žaruljica
upozoritelj snimanja
Uzrok i mjere
Media Near Full
Isprekidan
Treperi
Media Full
Stalno je
uključen
Brzo treperi
Battery Near End
Isprekidan
Treperi
Battery End
Stalno je
uključen
Brzo treperi
Isprekidan
Treperi
Nema dovoljno slobodnog prostora na memorijskoj
kartici XQD.
Što prije je zamijenite novom.
Nema više slobodnog prostora na memorijskoj kartici XQD.
Nije moguće snimanje, kopiranje isječaka i njihova podjela.
Zamijenite karticu novom.
Uskoro će se isprazniti baterija.
Što prije napunite komplet baterija.
Komplet baterija se ispraznio. Snimanje nije moguće.
Prekinite s radom i zamijenite komplet baterija.
Temperatura kompleta baterija popela se iznad sigurne
granične vrijednosti za rad.
Kamkorder se automatski isključuje.
Unutarnja temperatura popela se iznad sigurne granične
vrijednosti za rad.
Prekinite s radom, isključite napajanje i pričekajte da se
temperatura spusti.
Battery Temperature
High
Turn Power Off
Temperature High
HR
62
Poruke o pogreškama/upozorenja
Prikaz upozorenja
na LCD zaslonu/
zaslonu tražila
Zvučni
Žaruljica
upozoritelj snimanja
Battery Error
Please Change Battery
Unknown Media(A)*
Please Change
Media Error
Cannot Use Media(A)*
Will Switch Slots Soon
Cannot Use Media(A)*
Unsupported File
System
Media Error
Playback Halted
Media(A) Error*
Media Reached
Rewriting Limit
Change Media(A)*
Pojedinosti potražite u uputama za rad memorijske kartice.
Umetnuta je kartica s drugačijim datotečnim sustavom.
Zamijenite karticu i formatirajte je za ovaj kamkorder.
Isprekidan
Treperi
Dodaci
Otkrivena je pogreška na kompletu baterija.
Zamijenite komplet baterija ispravnom baterijom.
Umetnuta je segmentirana memorijska kartica ili kartica
na koju je snimljen broj isječaka koji premašuje najveći
dopušteni broj za ovaj kamkorder.
Tu karticu ne možete upotrijebiti u kamkorderu. Izvadite je
i umetnite kompatibilnu karticu.
Došlo je do pogreške na memorijskoj kartici. Potrebno je
vratiti podatke s kartice.
Izvadite karticu, ponovno je umetnite i vratite podatke.
Snimanje nije moguće jer je memorijska kartica neispravna.
Budući da je reprodukcija moguća, preporučujemo vam da je,
po potrebi, zamijenite drugom karticom nakon kopiranja
isječaka.
Nije moguće snimanje ni reprodukcija jer je memorijska
kartica neispravna.
Ta kartica neće raditi u kamkorderu. Zamijenite je drugom
karticom.
Ovo je poruka koja vas obavještava da će se kamkorder
prebaciti s trenutačne memorijske kartice na drugu
memorijsku karticu za kontinuirano snimanje.
Umetnuta je kartica s drugačijim datotečnim sustavom ili
neformatirana kartica. Ta se kartica ne može upotrijebiti
u ovom kamkorderu.
Zamijenite je ili je formatirajte za ovaj kamkorder.
Došlo je do pogreške prilikom čitanja podataka s memorijske
kartice i nastavak reprodukcije nije moguć.
Ako se to često događa, po potrebi zamijenite memorijsku
karticu nakon kopiranja isječaka.
Snimanje nije moguće jer je došlo do pogreške na
memorijskoj kartici.
Ako se to često događa, zamijenite memorijsku karticu.
Memorijska je kartica došla do kraja svog vijeka trajanja.
Izradite sigurnosnu kopiju i što prije je zamijenite drugom
karticom. Ako nastavite upotrebljavati ovu karticu, pravilno
snimanje/reprodukcija neće biti mogući.
Media Error
Media(A) Needs to be
Restored*
Media Error
Cannot Record to
Media(A)*
Cannot Use Media(A)*
Unsupported File
System
Battery Temperature
High
Uzrok i mjere
Temperatura kompleta baterija raste.
Isključite napajanje i zamijenite komplet baterija drugim ili
pričekajte da se temperatura spusti.
* „Media(B)” za karticu u utoru B.
HR
Poruke o pogreškama/upozorenja
63
Licence
Pristupanje softveru koji podliježe
regulativi GPL/LGPL
Ovaj proizvod upotrebljava softver koji podliježe
regulativi GPL/LGPL. To znači da imate pravo
pristupa, izmjene i redistribucije izvornog koda
ovih softverskih programa sukladno uvjetima
regulative GPL/LGPL.
Izvorni se kod nalazi se na internetu. Upotrijebite
sljedeću URL adresu i slijedite upute za
preuzimanje.
http://www.sony.net/Products/Linux/common/
search.html
Ako je to ikako moguće, nemojte nas kontaktirati
vezano uz sadržaj izvornog koda.
Sadržaj licenci potražite u datoteci „License1.pdf”
u mapi „License” na priloženom CD-ROM-u.
Za pregledavanje PDF datoteka na vašem
računalu mora biti instaliran Adobe Reader.
Ako na računalu nemate instaliran Adobe
Reader, možete ga preuzeti na sljedećoj
URL adresi.
http://get.adobe.com/reader/
Licence za otvoreni softver
Dodaci
Sukladno licenčnim ugovorima između tvrtke
Sony i vlasnika autorskih prava za softver,
ovaj proizvod upotrebljava otvoreni softver.
Kako bi udovoljila zahtjevima vlasnika autorskih
prava za softver, tvrtka Sony obvezna vas je
informirati o sadržaju tih licenci.
Sadržaj licenci potražite u datoteci „License1.pdf”
u mapi „License” na isporučenom CD-ROM-u.
Specifikacije
Sustav
Video signal
Kvaliteta slike 4K (3840×2160): UHDTV
Kvaliteta slike HD: HDTV
Sustav za snimanje videozapisa
Kvaliteta slike 4K (3840×2160):
kompatibilno s formatom MPEG-4 AVC/
H.264 XAVC S ver.1.0
Kvaliteta slike HD: kompatibilno s formatom
MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S ver.1.0
Sustav za snimanje zvuka
Linear PCM 2 kanala (48 kHz 16-bitno)
Mediji za snimanje
Memorijska kartica XQD
Uređaj za slike
CMOS senzor od 7,82 mm (vrsta 1/2,3)
Ukupno: pribl. 18 900 000 piksela
Efektivna vrijednost (film, 16:9):
pribl. 8 300 000 piksela
Objektiv
Objektiv G
20  (optički)
Žarišna duljina
f=4,1 mm – 82,0 mm (3/16 in. – 3 1/4 in.)
Nakon pretvaranja u 35- milimetarski
fotoaparat
31,5 mm – 630 mm (1 1/4 in. – 24 7/8 in.)
(16:9)
F1.6 – F3.4
Promjer filtra: 72 mm (2 7/8 in.)
Temperatura boje
„Indoor” (3 200 K)
„Outdoor” (5 600 K)
„Color Temp.” (2 300 – 15 000 K)
Minimalno osvjetljenje
60P (NTSC Area):
4 lx (luksa) (fiksna brzina okidanja 1/30,
ručno pojačanje (27 dB), automatske
blende (F1.6))
50P (PAL Area):
3 lx (luksa) (fiksna brzina okidanja 1/25,
ručno pojačanje (27 dB), automatske
blende (F1.6))
Ulazne/izlazne priključnice
Priključnica VIDEO OUT
Priključnica s pinovima
1 Vp-p, 75  (oma) ujednačeno, negativna
sinkronizacija
HR
64
Licence / Specifikacije
Priključnice AUDIO OUT
Priključnice s pinovima
-10 dBu (pri impedanciji opterećenja od
47 k (kilooma)), izlazna impedancija
s manje od 2,2 k (kilooma)
(0 dBu = 0,775 Vrms)
Priključnica HDMI OUT
Priključnica HDMI (vrste A)
Priključnica i (za slušalice)
Stereo mini utikač (Ø 3,5 mm)
Priključnice INPUT1/INPUT2
XLR s 3 pina, ženska
MIC: -50 dBu: 3 k(kilooma)
LINE: +4 dBu: 10 k(kilooma)
(0 dBu = 0,775 Vrms)
Priključnica USB
Masovna pohrana: mini-B
Domaćin: vrsta A
Daljinska priključnica
Stereo mini utikač (Ø 2,5 mm)
LCD zaslon
Slika
8,8 cm (vrsta 3,5 omjer širine i visine 16:9)
Ukupan broj točaka
1 229 000 (854 × 480 × 3 [RGB])
Tražilo
Slika
Vrsta 0,45, omjer širine i visine 16:9
Ukupan broj točaka
Pribl. 1 226 880
Adapter za izmjeničnu struju AC-NB12A
Preduvjeti napajanja
100 – 240 V izmjenične struje, 50/60 Hz
Potrošnja struje
0,65 A – 0,35 A
Potrošnja energije
30 W
Izlazni napon
12 V istosmjerne struje*
Radna temperatura
0 °C do 45 °C (32 °F do 113 °F)
Temperatura pohrane
-20 °C do +60 °C (-4 °F do +140 °F)
Dimenzije (pribl.)
49,5 mm × 28 mm × 99,5 mm
(1 31/32 in. × 1 1/8 in. × 3 15/16 in.) (š/v/d)
isključujući ispupčene dijelove
Masa (pribl.)
200 g (7,1 oz) bez kabela za napajanje
(mrežnog voda)
Dodaci
Općenito
Preduvjeti napajanja
7,2 V istosmjerne struje (komplet baterija)
12 V 2,5 A istosmjerne struje (adapter za
izmjeničnu struju)
Prosječna potrošnja energije
Tijekom snimanja kamerom, prilikom
upotrebe unutarnjeg mikrofona s
normalnom svjetlinom LCD zaslona
NTSC Area:
4K: 14,5 W (29,97P, 60 Mb/s)
HD: 15,7 W (59,94P, 50 Mb/s)
PAL Area:
4K: 13,8 W (25P, 60 Mb/s)
HD: 14,9 W (50P, 50 Mb/s)
Radna temperatura
0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
Temperatura pohrane
-20 °C do +60 °C (-4 °F do +140 °F)
Dimenzije (pribl.)
Samo kućište kamkordera (uključujući
ispupčene dijelove):
189 mm × 193 mm × 362 mm
(7 1/2 in. × 7 5/8 in. × 14 3/8 in.) (š/v/d)
Tijekom snimanja (uključujući ispupčene
dijelove):
189 mm × 193 mm × 413 mm
(7 1/2 in. × 7 5/8 in. × 16 3/8 in.) (š/v/d)
(S priključenom dodatnom opremom
(komplet baterija (NP-F970), veliki okular)).
Masa (pribl.)
Samo kućište kamkordera:
2 440 g (87 oz)
Tijekom snimanja:
2 770 g (98 oz) (S priključenom dodatnom
opremom (komplet baterija (NP-F970),
veliki okular)).
* Ostale specifikacije potražite na naljepnici adaptera
za izmjeničnu struju
Punjač AC-VL1
Preduvjeti napajanja
100 V – 240 V izmjenične struje, 50 /60 Hz
Potrošnja struje
0,35 A – 0,18 A
Potrošnja energije
22 W
Izlazni napon
8,4 Vistosmjerne struje*
Radna temperatura
0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
HR
Specifikacije
65
Temperatura pohrane
-20 °C do +60 °C (-4 °F do +140 °F)
Dimenzije (pribl.)
136 mm × 51 mm × 90 mm
(5 3/8 in. × 2 1/8 in. × 3 5/8 in.) (š/v/d)
isključujući ispupčene dijelove
Masa (pribl.)
270 g (9,6 oz) bez kabela za napajanje
(mrežnog voda)
* Ostale specifikacije potražite na naljepnici punjača
Paket baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-F970
Maksimalan izlazni napon
8,4 V istosmjerne struje
Izlazni napon
7,2 V istosmjerne struje
Maksimalan napon punjenja
8,4 V istosmjerne struje
Maksimalna jakost struje pri punjenju
3,0 A
Kapacitet
Prosječno: 47,5 Wh (6 600 mAh)
Minimalno: 45 Wh (6 300 mAh)
Vrsta
Litij-ionska
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez
prethodne najave.
• Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories.
Sastav pakiranja
Dodaci
Punjač (1) (AC-VL1)
Komplet baterija s mogućnošću ponovnog
punjenja NP-F970 (1)
Adapter za izmjeničnu struju (1) (AC-NB12A)
Kabel za napajanje (mrežni vod) (2)
Spojni kabel A/V (1)
HDMI kabel (1)
USB kabel (1)
Sjenilo za objektiv (1)
Veliki okular (1)
CD-ROM „License” (1)
Upute za upotrebu (2)
HR
66
Specifikacije
O zaštitnim znakovima
• „Handycam” i
registrirani
su zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.
• „XAVC S” i
zaštitni su znaci tvrtke
Sony Corporation.
• XQD i
zaštitni su znaci tvrtke
Sony Corporation.
• „InfoLITHIUM” je zaštitni znak tvrtke
Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Vista
i Windows Media zaštitni su znaci
ili registrirani zaštitni znaci tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim državama.
• Mac i Mac OS registrirani su zaštitni znaci
tvrtke Apple Inc. u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
• HDMI, logotip HDMI i High-Definition
Multimedia Interface registrirani su
zaštitni znaci tvrtke HDMI Licensing LLC
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
• Intel, Intel Core i Pentium zaštitni su
znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke
Intel Corporation ili njenih podružnica
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
• Adobe, logotip Adobe i Adobe Acrobat
registrirani su zaštitni znaci ili zaštitni
znaci tvrtke Adobe Systems Incorporated
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
Svi drugi ovdje navedeni nazivi proizvoda mogu
biti zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci
drugih tvrtki. Osim toga, ™ i „®” nisu spomenuti
svaki put u ovom priručniku.
G
Kazalo
A
Adapter za izmjeničnu struju 22
All Reset 47
Assignable Button 35, 46
Audio 29
Audio Input 44
Audio Output 44
Auto Exposure 41
Automatski fokus pritiskom 28
B
Gain 30, 41
Gamma 42
Gumb GAIN 30
Gumb IRIS 30
Gumb MENU 40
Gumb na jedan pritisak 32
Gumb OPTION 37
Gumb PUSH (otpuštanje sjenila
za objektiv) 23
Gumb PUSH AUTO 28
Gumb SHUTTER SPEED 31
Gumb WHT BAL 32
Gumb za snimanje 27
Brzina okidanja 31
H
C
Handle Zoom 41
Handle zoom 27
Hours Meter 47
Clock Set 47
Color Bars 41
Country 47
D
Datum i vrijeme 22
Delete Clip 48
Detail 42
Display Clip Properties 38
F
Indoor 32
Isječak 29, 37
Izbornik Audio 44
Izbornik Camera 41
Izbornik LCD/VF 45
Izbornik Media 46
Izbornik Paint 42
Izbornik sličica 37
Izbornik System 46
Izbornik Video 44
Izbornik za postavljanje 40, 41
Izlazni signal 60
Dodaci
Filtar ND 31
Flicker Reduce 41
Fokus 28
Format 25
Format Media 46
I
K
Kabel za napajanje (mrežni vod) 20
Komplet baterija „InfoLITHIUM” 55
Kondenzacija vlage 57
Kotačić SEL/SET 40
Kukica za traku za nošenje na ramenu 14
L
Language 47
LCD Setting 45
LCD zaslon 18, 23
HR
Kazalo
67
M
S
Marker 45
Matrix 43
Media Full 26
Media Near Full 26
Memorijske kartice XQD 24
Memorijski prekidač podešavanja
bijele boje 32
MIC+48V 33
MRW-E80 50
Sat 22
Sjenilo za objektiv s poklopcem
objektiva 23
Skin Detail 43
SteadyShot 41
N
Telefoto 27
Traka za nošenje na ramenu 14
Tražilo 18, 23
Nelinearno uređivanje 52
O
Objektiv 58
Offset White 42
Outdoor 32
Output Display 44
Output Format 44
P
Dodaci
Peaking 45
Podešavanje bijele boje 32
Poruke o pogreškama 62
Postavljanje reda 29
Prekidač AUTO/MANUAL 30
Prekidač FOCUS 28
Prekidač pojačanja 30
Prekidač zuma na ručki 27
Priključnica HDMI OUT 49, 60
Priključnica VIDEO OUT 49, 61
Priključnica za slušalice 14
Prošireni fokus 28
Prsten za blendu 30
Prsten za fokusiranje 28
Prsten za zumiranje 28
R
Rec Format 46
Rec Lamp 47
Ručica električnog zuma 27
Ručica poklopca objektiva 23
Ručica za otpuštanje tražila 59
Ručica za podešavanje leće tražila 23
Ručica zuma na ručki 27
HR
68
Kazalo
Š
Široki kut 27
T
U
Ugrađena baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja 58
Upotreba kamkordera u inozemstvu 55
Upozorenja 62
USB kabel 50
UTC 22
V
Vanjski monitor 49
Version 47
VF Setting 45
Video format 60
Vremenska zona 22
Vrijeme punjenja 21
W
White 42
Z
Zaslon sličica 36
Zebra 45
Zidna utičnica 21
Zum 27
Dodatne informacije o ovom proizvodu
i odgovore na često postavljena pitanja potražite
na našem web-mjestu za korisničku podršku.
Download PDF

advertising