2-190-186-11 (1)
Prije početka
Digitalni foto
pisač
Priprema
Tiskanje preko
PictBridge fotoaparata
(PictBridge mod)
Tiskanje preko
računala (PC mod)
Uklanjanje smetnji
Dodatne informacije
DPP-FP30
Upute za uporabu
Prije uporabe pisača, temeljito pročitajte upute
i sačuvajte ih za buduću uporabu.
© 2004 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste spriječili opasnost od požara
i električnog udara, nemojte izlagati
uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste izbjegli opasnost od
električnog udara, nemojte otvarati
kućište. Popravke prepustite isključivo
stručnom osoblju.
Bilješka vlasnika
Model i serijski broj nalaze se na donjoj strani uređaja.
Zabilježite serijski broj na crtu dolje. Te brojeve
upotrijebite kad kontaktirate Sony prodavatelja u
svezi s ovim uređajem.
Broj modela: DPP-FP30
Serijski broj: ______________________
UPOZORENJE
Uređaj priključite u lako dostupnu zidnu utičnicu.
(Na taj način se lako može isključiti iz napajanja u
slučaju potrebe)
Na znanje korisniku u Europi
Ovaj uređaj je testiran i utvrđeno je da je izrađen u skladu
s ograničenjima koja propisuje EMC odrednica o uporabi
priključnog kabela kraćeg od 3 metra.
2
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj proizvod
ne smije zbrinjavati kao kućni otpad.
On treba biti zbrinut na za tu namjenu
predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate
okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih.
Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu
gdje ste kupili proizvod.
Umnožavanje, uređivanje ili tiskanje sadržaja CD
diskova, TV programa, materijala sa zaštićenim
autorskim pravima, poput slika i publikacija, ili bilo
kojih drugih materijala, osim osobnih snimaka i
uradaka, ograničeno je samo za osobne potrebe. Osim
u slučaju posjedovanja autorskog prava ili dozvole
vlasnika autorskog prava za materijal koji će se
umnožavati, uporaba ovih materijala suprotno ovim
ograničenjima može značiti prekršaj zakona o zaštiti
autorskih prava i tako vlasniku autorskih prava daje
pravo na naknadu pretrpljene štete.
Kod izrade fotografija na ovom pisaču, pripazite da ne
povrijedite autorska prava. Uporaba ili mijenjanje
tuđeg portreta bez dopuštenja također može značiti
povredu navedenog zakona.
Kod nekih demonstracija, izvedbi ili izložbi, uporaba
fotografije nije dozvoljena.
Zaštitni znakovi i autorska prava
• VAIO je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
• Microsoft i Windows® su registrirani zaštitni znakovi
ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u
SAD-u i drugim državama.
• IBM i PC/AT su registrirani zaštitni znakovi tvrtke
International Business Machines Corporation.
• MMX i Pentium su registrirani zaštitni znakovi tvrtke
Intel Corporation.
• Ovaj softver djelomično se temelji na radu neovisne
JPEG grupe.
• Libtiff
Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
• Lib png
Copyright © 1995, 1996 Guy Eric Schalnat,
Group 42, Inc.
Copyright © 1996, 1997 Andreas Dilger
Copyright © 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson
• Zlib
© 1995-2002 Jean-loup Gailly i Mark Adler
• Ovaj proizvod upotrebljava "Exif Toolkit For Windows
Ver.2.4 (Copyright © 1998 FUJI PHOTO FILM CO.,
LTD. Sva prava zadržana)". Exif je format slikovnih
datoteka za razmjenu za digitalne fotoaparate određen
od JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Sve ostale tvrtke i nazivi proizvoda ovdje spomenuti
mogu biti zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi odgovarajućih tvrtki. Nadalje, oznake "™" i
"®" ne navode se svugdje u ovom priručniku.
Napomene korisnicima
Program © 2004 Sony Corporation
Dokumentacija © 2004 Sony Corporation
Sva prava zadržana. Ovaj priručnik i dolje opisani
softver, u cijelosti ili djelomično, ne smije se
reproducirati, prevoditi ili pretvarati u bilo koji strojno
čitljiv oblik bez prethodne dozvole tvrtke Sony
Corporation.
NI U KOM SLUČAJU SONY CORPORATION NE
PREUZIMA ODGOVORNOST ZA BILO KAKVU
SPOREDNU, POSLJEDIČNU ILI POSEBNU ŠTETU,
BEZ OBZIRA AKO JE NASTALA KAO POSLJEDICA
DELIKTA, KONTAKTA ILI NA NEKI DRUGI
NAČIN, VEZANO UZ ILI ZBOG OVOG
PRIRUČNIKA, SOFTVERA ILI OSTALIH
INFORMACIJA SADRŽANIH OVDJE ILI ZBOG
NJIHOVE UPORABE.
Kidanjem pečata na omotnici CD-ROM paketa
označavate da prihvaćate sve uvjete ovog ugovora. Ako
ne prihvaćate ove uvjete, molimo Vas da odmah vratite
omotnicu s diskom neotvorenu, uz ostali sadržaj paketa,
svom prodavatelju kod kojeg ste je nabavili.
Sony Corporation zadržava pravo na bilo kakve promjene
u ovom priručniku ili ovdje sadržanim informacijama u
bilo koje doba i bez najave. Ovdje opisani softver može
također biti podložan uvjetima iz posebnog ugovora za
korisnika.
Registracija korisnika
Ako želite koristiti usluge službu za korisnike, ispunite i
pošaljite registracijsku karticu koja se nalazi u paketu.
Podaci koji su dio aplikacije, poput uzoraka fotografija u
softveru, ne smiju se mijenjati ni umnožavati, osim za
osobnu uporabu. Svako neovlašteno kopiranje ovog
softvera zabranjeno je zakonom o zaštiti autorskih prava.
Obratite pažnju da neovlašteno umnožavanje ili
promjene portreta drugih osoba ili uradaka sa
zaštićenim autorskim pravima može predstavljati
povredu autorskih prava.
3
Sadržaj
Uklanjanje smetnji
U slučaju problema........................................ 33
Ako papir zaglavi ........................................... 41
Prije početka
Pregled.............................................................5
Što sve možete pomoću ovog pisača ................ 5
Značajke............................................................. 6
Priprema
1 Provjera sadržaja isporuke.........................7
2 Priprema paketa za tiskanje
(nije isporučen)...........................................8
Formati papira za tiskanje.................................. 8
Dodatni paketi za tiskanje .................................. 8
3 Umetanje patrone za tiskanje.....................9
4 Umetanje papira za tiskanje .....................10
Tiskanje preko PictBridge
fotoaparata (PictBridge mod)
Tiskanje fotografija iz digitalnog
fotoaparata ...............................................13
Tiskanje s računala (PC mod)
Instaliranje softvera........................................15
Konfiguracija računala...................................... 15
Instaliranje drivera pisača ................................ 16
Deinstalacija drivera pisača ............................. 20
Instalacija PictureGear Studio.......................... 22
Deinstalacija PictureGear Studio softvera ....... 24
Tiskanje fotografija pomoću PictureGear
Studio softvera .........................................25
Tiskanje pomoću drugog aplikacijskog
softvera ............................................................ 32
4
Dodatne informacije
Mjere opreza ................................................. 42
Tehnički podaci ............................................. 44
Raspon tiskanja ................................................45
Rječnik........................................................... 46
Opis dijelova.................................................. 47
Prije početka
Pregled
Što sve možete pomoću ovog pisača
Digitalni foto pisač DPP-FP30 može raditi u dva moda, ovisno o uređaju kojeg upotrebljavate za tiskanje.
Tiskanje preko PictBridge
fotoaparata (PictBridge mod) c Str. 13
Tiskanje iz računala
Priključite PictBridge kompatibilan digitalan
fotoaparat na pisač za tiskanje fotografija iz
fotoaparata.
Priključite računalo na pisač za tiskanje
fotografija iz računala.
(PC mod c Str. 15)
Ovisno o odabranom modu, slijedite dolje navedene upute:
PictBridge mod
PC mod
Pripremite pisač za tiskanje
• Pripremite paket za tiskanje (nije isporučen) (str. 8)
• Umetnite patronu za tiskanje (str. 9)
• Umetnite papir za tiskanje (str. 10)
Instalirajte isporučeni softver
na računalo (str. 15)
Priključite u zidnu utičnicu
Priključite na fotoaparat (str. 13)
Priključite na računalo (str. 19)
Tiskajte fotografiju pomoću
fotoaparata (str. 13)
Tiskajte fotografiju pomoću
računala (str. 25)
5
Značajke
PictBridge
kompatibilan* (str. 13)
Pisač podržava PictBridge standard tako da
fotografije možete jednostavno tiskati preko
digitalnog PictBridge kompatibilnog
fotoaparata.
Windows PC podrška s praktičnim
USB priključkom (str. 15)
Fotografije možete tiskati spajanjem pisača na
računalo preko USB priključnice i instaliranjem
isporučenog drivera.
Super Coat 2
Super Coat 2 značajka omogućuje veliku
izdržljivost i otpornost na vlagu i otiske prstiju.
Tako Vaše fotografije zadržavaju dobar izgled
dulje vrijeme.
Smanjivanje efekta crvenih očiju i
ostala podešavanja (samo PC mod,
str. 29)
Sliku možete podesiti tako da smanjite efekt
crvenih očiju koji se može pojaviti kod
fotografiranja osoba uz uporabu bljeskalice.
Moguće je podešavanje svjetline, tona i ostalih
elemenata kvalitete slike.
Pretinac za papir omogućuje tiskanje
20 slika odjednom (str. 10)
Isporučeni pretinac za papir omogućuje tiskanje
20 slika odjednom.
Odabir formata za tiskanje (str. 8)
Možete odabrati format razglednice (Post Card)
ili 3,5 x 5 inča (89 x 127 mm).
Napomena
U nekim područjima se papir formata 3,5 x 5 inča
(89 x 127 mm) ne prodaje.
Auto Fine Print 3
Auto Fine Print 3 analizira informaciju slike,
uključujući i Exif podatke, i ispravlja konačnu
sliku kako bi slika izgledala prirodnije i ljepše.
Exif 2.21** (Exif Print)
podrška (str. 46)
Pri uporabi isporučenog PictureGear Studio
softvera za tiskanje fotografije iz računala,
možete odabrati Exif Print ispravljanje slike uz
standardno OS ispravljanje slike. Pri Exif Print
ispravljanju, isporučeni driver pisača
upotrebljava Exif podatke slike i obradu boje
pisača kako bi prilagodio i reproducirao sliku uz
najveću kvalitetu.
6
* PictBridge je standard koji omogućuje izravno
priključivanje digitalnog fotoaparata na pisač bez
računala. Tako omogućuje izravno tiskanje
fotografija na licu mjesta.
** Exif (Razmjenjivi slikovni format za digitalne
fotoaparate) Print je globalni standard za tiskanje
digitalnih fotografija. Digitalni fotoaparat koji
podržava Exif Print pohranjuje podatke o uvjetima
snimanja pri snimanju svake fotografije. Pisač
upotrebljava Exif Print podatke pohranjene u
svakoj slikovnoj datoteci kako bi se osiguralo da
rezultati tiskanja što je moguće bolje odgovaraju
izvornoj fotografiji.
Priprema
Ovaj dio objašnjava kako pripremiti pisač.
Slijedite upute u ovom dijelu kako biste
pripremili pisač za tiskanje.
Provjera sadržaja
isporuke (ova stranica)
1 Provjera sadržaja
isporuke
Provjerite jeste li uz pisač dobili i sljedeći
pribor.
Ladica za papir (1)
Priprema paketa za
tiskanje (nije isporučen)
(str. 8)
Umetanje patrone za
tiskanje (str. 9)
CD-ROM (1)
− Sony DPP-FP30 driver pisača
Softver za Windows® XP
Professional/Windows® XP Home
Edition/Windows® 2000
Professional/Windows®
Millennium Edition/Windows® 98
Second Edition
− PictureGear Studio V.2.0
AC mrežni adapter (1)
Umetanje papira za
tiskanje (str. 10)
AC mrežni kabel* (1)
Nakon što dovršite pripreme, pročitajte
objašnjenja o svakom od modova uporabe
(stranica 5 i 6) za tiskanje fotografija.
•
•
•
•
Paket za tiskanje u boji (1)
Upute za uporabu (ova knjižica, 1)
Jamstvo (1)
Sony ugovor za krajnjeg korisnika softvera (1)
* Na slici je prikazan mrežni kabel za spajanje samo
na napon od 120V. Oblik mrežnog priključka i
tehnički podaci mrežnog kabela ovise o regiji u
kojoj ste kupili pisač.
7
2 Priprema paketa za
tiskanje (nije
isporučen)
Za tiskanje fotografije potreban
Vam je prikladan paket za tiskanje
koji je napravljen za ovaj pisač.
Paket sadrži papir za tiskanje i
patronu.
Formati papira za tiskanje
Možete odabrati između dva formata papira za
tiskanje:
• Post card (format razglednice) (4 x 6 inča)
(101,6 x 152,4 mm)
• 3,5 x 5 inča (89 x 127 mm)*
Dodatni paketi za tiskanje
Paket za tiskanje odaberite u skladu s vrstom
tiskanja koje namjeravate izvršiti.
Post card (format razglednice)
SVM-F40P
• Dva paketa sa po 20 listova foto-papira
formata razglednice
• Patrona za 40 fotografija
SVM-F80P
• Četiri paketa sa po 20 listova foto-papira
formata razglednice
• Dvije patrone, svaka za 40 fotografija
Format 3,5 x 5 inča 3 SVM-F40L*
• Dva paketa sa po 20 listova foto-papira
formata 3,5 x 5 inča (89 x 127 mm)
• Patrona za 40 fotografija
*Napomena
U nekim područjima se papir formata 3,5 x 5 inča
(89 x 127 mm) ne prodaje.
8
Za naručivanje paketa za tiskanje, posjetite
sljedeću web-stranicu:
www.sony.com/printers
Napomene o uporabi paketa za tiskanje
• Uvijek upotrebljavajte patronu i papir za tiskanje iz
iste kutije u kompletu. Ako pomiješate patrone i
papir različitog tipa, tiskanje možda neće biti
moguće.
• Str. bez otiska služi za tiskanje. Rezultati tiskanja
mogu biti loši ako je strana za tiskanje zaprljana
prašinom ili otiscima prstiju. Pripazite da ne
dotaknete stranu za tiskanje.
• Nemojte savijati papir niti ga kidati po
perforacijama prije tiskanja.
• Nemojte tiskati fotografije na već
upotrijebljene listove ili pokušavati
premotavati vrpcu u patroni pisača. Takav
pokušaj može oštetiti pisač.
• Molimo da ne rastavljate patronu pisača.
Napomene o pohranjivanju paketa za
tiskanje (zbog kvalitete tiskanja)
• Ako namjeravate pohraniti djelomično upotrijebljen
paket za tiskanje i papira za tiskanje na dulje
vrijeme, pohranite ga u originalnoj vrećici ili
sličnom omotu.
• Izbjegavajte pohranjivanje paketa za tiskanje na
mjestima izloženim povišenoj temperaturi, vlazi,
prašini ili izravnom utjecaju sunca.
• Paket za tiskanje upotrijebite u roku od dvije godine
od datuma proizvodnje.
Napomene o pohranjivanju fotografija
• Na tiskane fotografije nemojte stavljati celofansku
vrpcu ili plastične gumice za brisanje. Također
izbjegavajte ostavljanje fotografija ispod plastičnih
podložaka za stolove.
Upozorenje
• TV programi, filmovi, video vrpce i ostali
materijali mogu imati zaštićena autorska prava.
Neovlašteno tiskanje video materijala može značiti
kršenje zakona o zaštiti autorskih prava.
3 Umetanje patrone za
tiskanje
1
Vađenje patrone za tiskanje
Nakon što se potroši patrona, indikator ERROR
počne polako treptati.
Otvorite poklopac pretinca patrone, podignite
polugu za vađenje patrone i izvadite patronu.
Povucite i otvorite poklopac pretinca
patrone.
Poluga za vađenje
patrone
2
Umetnite patronu u smjeru strelice
dok čujno ne sjedne na mjesto.
Indikator ERROR
Napomene
• Upotrijebite patronu za tiskanje koja se nalazi u
istoj kutiji kao i papir za tiskanje.
• Nemojte dodirivati vrpcu s tintom niti ostavljati
patronu na prašnjavom mjestu. Otisak može biti
lošije kvalitete zbog otisaka prstiju ili prašine na
vrpci s tintom.
Strelica
3
Vrpca s
tintom
Zatvorite poklopac pretinca patrone.
Nastavlja se
9
• Nikada nemojte stavljati ruku u pretinac za patronu.
Termička glava može biti vruća, naročito nakon
nekoliko uzastopnih tiskanja.
4 Umetanje papira za
tiskanje
1
• Nemojte premotavati vrpcu s tintom i upotrebljavati
patronu s premotanom vrpcom za tiskanje. Pri tome
će rezultati tiskanja biti loši i može doći do kvara.
• Ako patrona čujno ne sjedne na svoje mjesto,
izvadite je i ponovno umetnite. Ako je vrpca s
tintom previše olabavljena za ispravno umetanje,
zategnite je prematanjem u smjeru strelice.
2
Otvorite izlaznu ladicu za papir.
Poklopac ladice za papir pomaknite
u smjeru suprotnom od smjera uvlačenja papira (1) i otvorite ga (2).
• Nemojte vaditi patronu dok je tiskanje u tijeku.
Napomene o pohranjivanju patrone
• Izbjegavajte postavljanje patrone na mjesto
izloženo povišenoj temperaturi, vlažnosti i prašini
te izravnom utjecaju sunca.
• Ako namjeravate pohraniti djelomično
upotrijebljenu patronu, čuvajte je u originalnoj
vrećici.
3
Adapter u ladici za papir prilagodite
formatu papira kojeg želite koristiti.
Napomena
U nekim područjima se papir formata 3,5 x 5 inča
(89 x 127 mm) ne prodaje.
10
x Uporaba formata Post Card (format
razglednice) (4 x 6 inča)
(101,6 x 152,4 mm)
Pritisnite ladicu i stražnju stranu adaptera za
oslobađanje zapora adaptera (1) te izvadite i
podignite adapter ladice za papir iz zapornih
otvora (2).
4
Oslobodite zapor
Umetnite papir za tiskanje u ladicu.
Prelistajte papir i umetnite ga u ladicu tako
da str. za tiskanje bude okrenuta prema gore
(strana bez otiska).
• Kod stavljanja papira formata Post Card
(format razglednice), oznaku za poštansku
marku okrenite u smjeru uvlačenja papira.
• Kod stavljanje papira formata 3,5 x 5 inča
(89 x 127 mm), oznaku u obliku strelice
okrenite u smjeru uvlačenja papira.
Zaštitni list umetnite zajedno s papirom.
Možete umetnuti do 20 listova papira za
tiskanje.
Strana za tiskanje
Adapter ladice za papir
Umetanje adaptera u ladicu
U zaporne otvore umetnite krajeve adaptera (1) i
spustite adapter tako da zapori čujno sjednu na
mjesto (2).
Smjer uvlačenja
papira
Okrenite oznaku
poštanske marke
(format Post Card) ili
strelicu (format 3,5 x 5
inča) u smjeru uvlačenja
papira.
Napomena
Nemojte dodirivati stranu za tiskanje. Otisci
prstiju na strani za tiskanje mogu uzrokovati lošu
kvalitetu otiska.
5
Izvadite zaštitni list.
x Uporaba papira formata 3,5 x 5 inča
(89 x 127 mm)
Ostavite adapter u ladici.
Adapter
Nastavlja se
11
6
Zatvorite poklopac ladice (1) i
pomaknite ga u smjeru uvlačenja
papira (2).
Ostavite izlaznu ladicu za papir otvorenom.
Napomene
• Nemojte vaditi ladicu za papir dok je tiskanje u
tijeku.
• Kako biste izbjegli zaglavljivanje papira i kvar
pisača, prije tiskanja provjerite sljedeće:
− Nemojte pisati ili štampati po papiru za tiskanje.
Za pisanje po papiru nakon tiskanja upotrijebite
olovku s uljanom tintom. Po papiru se ne može
štampati.
− Nemojte stavljati naljepnice ili poštanske marke
na papir za tiskanje.
− Nemojte držati ili presavijati papir za tiskanje.
− Ako dodajete papir u ladicu koja nije prazna,
pripazite da ne umetnete ukupno više od 20
listova papira za tiskanje.
− Nemojte upotrebljavati već upotrijebljen papir za
tiskanje.
Tiskanje iste slike dva puta na isti papir neće
učiniti sliku debljom.
− Papir za tiskanje upotrebljavajte samo za ovaj
pisač.
− Nemojte ponovno upotrijebiti papir koji je izašao
iz pisača bez otiska.
Napomene o pohranjivanju papira za
tiskanje
7
8
12
Pritisnite i otvorite poklopac pretinca
ladice za papir.
Umetnite ladicu za papir u pisač.
Čvrsto umetnite ladicu tako da čujno sjedne
na mjesto.
• Izbjegavajte pohranjivanje papira tako da se strane
za tiskanje dodiruju ili su u duljem kontaktu s
gumenim ili plastičnim proizvodima, uključujući
vinil-klorid i plastifikator, jer može doći do
promjene boje ili propadanja otisnute slike.
• Izbjegavajte stavljati papir za tiskanje na mjesta
izložena povišenoj temperaturi, vlažnosti ili prašini
te izravnom utjecaju sunca.
• Ako namjeravate pohraniti djelomično upotrijebljen
paket papira za tiskanje, pohranite ga u originalnu
vrećicu.
Tiskanje preko PictBridge fotoaparata (PictBridge mod)
Tiskanje fotografija iz
digitalnog fotoaparata
Možete priključiti PictBridge kompatibilni
digitalni fotoaparat i tiskati fotografije izravno
iz digitalnog fotoaparata.
1
Pripremite digitalni fotoaparat za
tiskanje pomoću PictBridge
kompatibilnog pisača.
Podešenja i postupci razlikuju se od aparata
do aparata. Za podrobnosti pogledajte upute
za uporabu digitalnog fotoaparata kojeg
upotrebljavate.
2
Priključite pisač na mrežno
napajanje.
A Priključak mrežnog kabela spojite na
isporučeni AC mrežni adapter.
B Drugi priključak mrežnog kabela spojite
u zidnu utičnicu.
C Priključak AC mrežnog adaptera
priključite u DC IN priključnicu na
pisaču.
Indikator STANDBY svijetli crveno.
Napomene
• Priključite AC mrežni adapter u obližnju i lako
dostupnu zidnu utičnicu. Ako dođe do problema pri
uporabi adaptera, odmah odspojite mrežni
priključak iz zidne utičnice.
• Nakon što dovršite korištenje AC mrežnog
adaptera, odspojite ga iz DC IN priključnice na
pisaču i iz zidne utičnice.
• Uređaj nije odspojen od mrežnog napajanja sve dok
je priključen u zidnu utičnicu, čak i ako je
isključen.
• Na slici je prikazan mrežni kabel samo za napon od
120V. Oblik mrežnog priključka i tehnički podaci
mrežnog kabela razlikuju se ovisno o regiji u kojoj
ste kupili pisač.
• Papir za tiskanje izlazi iz otvora na pisaču nekoliko
puta tijekom tiskanja. Nemojte blokirati izlazni
otvor pisača AC mrežnim adapterom ili mrežnim
kabelom.
3
Uključite pisač.
Indikator STANDBY na pisaču svijetli
zeleno.
Isključivanje pisača
AC mrežni
adapter
(isporučen)
U zidnu utičnicu
Mrežni kabel
(isporučen)
Tipku STANDBY držite pritisnutu dulje od
jedne sekunde dok indikator STANDBY ne
zasvijetli crveno.
4
Priključite PictBridge kompatibilan
fotoaparat na pisač.
Upotrijebite USB spojni kabel isporučen uz
digitalni fotoaparat.
Nastavlja se
13
Na USB priključnicu (USB A tipa)
5
Upravljajući digitalnim fotoaparatom
možete tiskati fotografije.
Pisač podržava sljedeće načine tiskanja:
• Tiskanje pojedinačnih fotografija.
• Tiskanje svih fotografija (ALL)
Napomene
Na
PictBridge
priključnicu
(USB)
PictBridge
kompatibilan
digitalni fotoaparat
Napomene
• Nije moguće u isto vrijeme spojiti PictBridge
kompatibilan digitalni fotoaparat i računalo na
pisač. Dok tiskate preko digitalnog fotoaparata,
odspojite računalo od pisača.
• Priključnica je oblikovana samo za spajanje
PictBridge. Nikada nemojte pokušavati priključiti
neki drugi uređaj koji nije PictBridge kompatibilan
fotoaparat.
• Vrsta USB priključnog kabela koju trebate ovisi o
vrsti digitalnog fotoaparata. Upotrijebite USB
priključni kabel s priključnicom A tipa za pisač i
odgovarajući za digitalni fotoaparat.
• Upotrijebite komercijalno nabavljivi USB kabel
kraći od 3 metra.
Kada priključite PictBridge kompatibilan digitalni fotoaparat na pisač
Pisač automatski prelazi u PictBridge mod.
Indikator PICTBRIDGE svijetli zeleno.
Indikator PICTBRIDGE
14
• Ako zamijenite patronu pisača dok je pisač spojen s
digitalnim fotoaparatom, fotografija možda neće
biti ispravno tiskana. Ako se to dogodi, ponovno
podesite format papira na digitalnom fotoaparatu ili
odspojite i ponovno spojite digitalni fotoaparat.
• Nikada nemojte pomicati ili isključivati pisač dok
je tiskanje u tijeku. Patrona ili papir se mogu
zaglaviti. Ako se to dogodi, isključite i ponovno
uključite pisač te ponovno pokrenite tiskanje.
• Papir tijekom tiskanja može više puta izaći iz
pisača. Nemojte dodirivati ili izvlačiti papir, već
pričekajte dok papir ne izađe potpuno kad završi
tiskanje.
• Ostavite dovoljno slobodnog prostora iza pisača
tijekom tiskanja.
• Ako tijekom tiskanja nestane papira ili ste
pokrenuli tiskanje bez papira u ladici, uključuje se
indikator ERROR. Umetnite papir bez isključivanja
pisača i nastavite s tiskanjem.
O PICTBRIDGE indikatoru
Indikator PICTBRIDGE prikazuje trenutni
status veze između pisača i digitalnog
fotoaparata na sljedeći način:
• Ako indikator svijetli: Uspostavljena je veza
između pisača i PictBridge kompatibilnog
fotoaparata.
• Ako indikator trepće: Priključen je uređaj koji
ne podržava PictBridge ili je fotografija koja
se treba tiskati oštećena.
Tiskanje s računala (PC mod)
Kako biste mogli tiskati fotografije s računala,
morate instalirati isporučeni softver na svoje
računalo.
Ovaj dio opisuje kako instalirati isporučeni
softver na računalo i kako upotrebljavati
isporučeni PictureGear Studio softver za
tiskanje fotografija.
Također pogledajte upute za uporabu računala.
Zaštitni znakovi i autorska prava
PictureGear Studio softvera
• Autorska prava dizajniranih materijala
Vlasnik autorskih prava na dizajnirane materijale
sadržane u ovom softveru su Sony Corporation ili
Sony Music Communications Corporation. Svaka
komercijalna uporaba je zabranjena zakonima o
zaštiti autorskih prava.
• Umnožavanje materijala sa zaštićenim autorskim
pravima, poput fotografija, je zabranjeno, osim za
privatnu i kućnu uporabu.
• Sve ostale tvrtke i nazivi proizvoda spomenuti
ovdje mogu biti zaštitni znakovi ili registrirani
zaštitni znakovi odgovarajućih tvrtki. Također,
oznake "™" i "®" se ne navode svaki put u ovom
priručniku.
Instaliranje softvera
Konfiguracija računala
Za uporabu isporučenog drivera pisača i
PictureGear Studio softvera, računalo mora
imati sljedeću minimalnu konfiguraciju:
Operacijski sustav:
Microsoft Windows® XP
Professional/Windows® XP Home
Edition/Windows® 2000
Professional/Windows®
Millennium Edition/Windows® 98
Second Edition, prethodno instaliran
(IBM PC/AT kompatibilan)
(Windows 95, Windows 98 Gold
Edition, Windows NT, ostale verzije
(osim Server, Personal)
Windows 2000 nisu podržani.)
Procesor:
Pentium III 500 MHz ili brži
(preporučuje se Pentium III 800 MHz ili
brži)
RAM:
128 MB ili više (preporučuje se 256 MB
ili više)
Prostor na tvrdom disku:
200 MB ili više (Ovisno o verziji Windowsa koje upotrebljavate, možda će trebati više
prostora. Za rukovanje slikovnim podacima,
potrebno je još prostora na disku.)
Zaslon:
Površina zaslona: 800 x 600 piksela ili više
Boje: High Color (16-bit) ili više
Nastavlja se
15
O isporučenom CD-ROM disku
Na isporučenom CD-ROM disku nalazi se
sljedeći softver:
• Driver pisača DPP-FP30: Softver opisuje
zahtjeve pisača i omogućuje tiskanje preko
računala.
• PictureGear Studio: Originalna Sony
softverska aplikacija koja omogućuje obradu
fotografija - snimanje, organizaciju, obradu i
tiskanje.
Instaliranje drivera pisača
1
Napomena
Ako spojite pisač na računalo u ovoj fazi, prikazat
će se jedna od sljedećih prozora:
• Uz Windows 98SE/Me:
Add New Hardware Wizard
• Uz Windows 2000/XP:
Found New Hardware Wizard
Napomene
• Ako uz računalo upotrebljavate hub ili ako su na
računalo spojena dva ili više USB uređaja,
uključujući ostale pisače, može doći do problema.
Ako se to dogodi, pojednostavite vezu između
računala i pisača.
• Pisačem se ne možete služiti ako se u isto vrijeme
upotrebljava drugi USB uređaj.
• Nemojte odspajati USB kabel ili ga priključivati
tijekom prijenosa podataka ili tiskanja. Pisač možda
neće dobro raditi.
• Pisač ne podržava pripravno stanje računala
(standby/hibernate). Nemojte računalo stavljati u
pripravno stanje/hibernate dok je u tijeku tiskanje.
• Nije moguće jamčiti ispravan rad sa svim
računalima, unatoč tome što računalo može
zadovoljavati minimalnu konfiguraciju ili čak biti
jače konfiguracije.
Provjerite je li pisač odspojen od
računala.
Ako se to dogodi, odspojite pisač od računala i
kliknite "Cancel" u prikazanom prozoru.
2
Uključite računalo i pokrenite
Windows.
• Ako instalirate ili deinstalirate softver u
Windows® 2000 Professional, prijavite se
u Windows kao "Administrator" ili
"Power user".
• Ako instalirate ili deinstalirate softver u
Windows® XP Professional/Home
Edition, prijavite se kao "Computer
administrator".
Napomena
• Prije instaliranja softvera, isključite sve
programe.
• Prozori prikazani u ovom dijelu odnose se na
Windows XP Professional, osim ako nije
drugačije navedeno. Postupak instalacije i
prozori se razlikuju ovisno o operacijskom
sustavu.
16
3
Umetnite isporučeni CD-ROM u
CD-ROM pogon računala.
6
Postupak instalacije pokreće se automatski i
prikazuje se instalacijski prozor.
Označite "I accept the terms of the
license agreement" i kliknite "Next".
Ako označite "I do not accept the terms of
the license agreement", nećete moći prijeći
na sljedeći korak.
Napomena
Ako se instalacijski prozor ne prikaže automatski,
dva puta kliknite "Setup.exe" na CD-ROM disku.
4
Kliknite "Installing Printer Driver".
Prikazuje se dijaloški prozor "Ready to
install program".
7
Kliknite "Install".
Prikazuje se dijaloški prozor "Sony DPPFP30 - InstallShieldWizard".
5
Kliknite "Next"
Prikazuje se dijaloški prozor "Printer
connection".
Prikazuje se dijaloški prozor s ugovorom za
korisnika.
Nastavlja se
17
8
Priključite pisač na mrežno
napajanje.
A Priključak mrežnog kabela spojite na
isporučeni AC mrežni adapter.
B Drugi priključak mrežnog kabela spojite
u zidnu utičnicu.
C Priključak AC mrežnog adaptera
priključite u DC IN priključnicu na
pisaču.
Indikator STANDBY svijetli crveno.
• Na slici je prikazan mrežni kabel samo za napon od
120V. Oblik mrežnog priključka i tehnički podaci
mrežnog kabela razlikuju se ovisno o regiji u kojoj
ste kupili pisač.
• Papir za tiskanje izlazi iz otvora na pisaču nekoliko
puta tijekom tiskanja. Nemojte blokirati izlazni
otvor pisača AC mrežnim adapterom ili mrežnim
kabelom.
9
Uključite pisač.
Indikator STANDBY svijetli zeleno.
AC mrežni adapter
(isporučen)
U zidnu utičnicu
Mrežni kabel (isporučen)
Napomene
• Priključite AC mrežni adapter u obližnju i lako
dostupnu zidnu utičnicu. Ako dođe do problema pri
uporabi adaptera, odmah odspojite mrežni
priključak iz zidne utičnice.
• Nakon što dovršite korištenje AC mrežnog
adaptera, odspojite ga iz DC IN priključnice na
pisaču i iz zidne utičnice.
• Uređaj nije odspojen od mrežnog napajanja sve dok
je priključen u zidnu utičnicu, čak i ako je uređaj
isključen.
18
Isključivanje pisača
Tipku STANDBY držite pritisnutu dulje od
jedne sekunde dok indikator STANDBY ne
zasvijetli crveno.
10 Kliknite "Next"
11 Spojite USB priključnice pisača i
računala.
12 Kliknite "Finish"
Upotrijebite komercijalno nabavljivi USB
priključni kabel.
Na USB
priključnicu
(B tipa)
Na USB
priključnicu
Instalacija drivera pisača je dovršena.
Nakon prikaza odgovarajuće poruke,
ponovno pokrenite računalo.
13 • Za dovršenje instalacije, kliknite
Windows računalo
Napomena
• Nije moguće istovremeno spojiti PictBridge
kompatibilan digitalni fotoaparat i računalo s
pisačem. Kod tiskanja s računala, odspojite
digitalni fotoaparat od pisača.
• Upotrijebite komercijalno nabavljivi spojni
USB kabel A-B tipa kraći od 3 metra. Vrsta
kabela može se razlikovati, ovisno o računalu.
Za podrobnosti pogledajte upute za uporabu
računala.
"Complete" i izvadite CD-ROM iz
računala. Sačuvajte CD-ROM za
buduću uporabu.
• Ako želite nastaviti s instalacijom
PictureGear Studio softvera,
kliknite "Installing the
PictureGear Studio" i slijedite
postupak na stranici 22.
Nakon spajanja računala
Pisač automatski ulazi u PC mod i
automatski se pokreće podešavanje pisača.
Nakon što se dovrši podešavanje pisača,
prikazuje se dijaloški prozor "Setup
Complete".
Nastavlja se
19
Napomene
• Ako je tijekom instalacije potrebno definirati gdje
se nalazi driver pisača, navedite sljedeći direktorij:
− Kod Windows 98SE/Me:
D\Driver\Win98.me
− Kod Windows 2000/XP:
D\Driver\Win2000.me
"D" označava CD-ROM pogon računala. Oznaka
pogona na Vašem računalu može biti drugačija.
• Isporučeni CD-ROM bit će Vam potreban pri
deinstalaciji i ponovnoj instalaciji drivera. Zato ga
čuvajte za moguću buduću uporabu.
• Ako instalacija ne uspije, odspojite pisač od
računala, ponovno pokrenite računalo i ponovite
instalaciju od koraka 3.
• Nakon instalacije, pisač "Sony DPP-FP30" nije
podešen kao primarni (default) pisač. Podesite koji
pisač upotrebljavate uz koju aplikaciju.
• Prije uporabe pisača, pročitajte Readme datoteku
(Readme mapa na CD-ROM c English mapa c
Readme.txt).
Deinstalacija drivera pisača
Ako više ne trebate driver pisača, uklonite ga s
tvrdog diska računala na sljedeći način:
1
2
Odspojite USB kabel od pisača i
računala.
Umetnite isporučeni CD-ROM u
CD-ROM pogon računala.
Instalacija se pokreće automatski i prikazuje
se instalacijski prozor.
Napomena
Ako se instalacijski prozor ne prikaže automatski,
dva puta kliknite "Setup.exe" na CD-ROM disku.
3
Kliknite "Installing Printer Driver".
Provjera instalacije
Otvorite "Printers and Faxes" (samo Windows
XP Home Edition /XP Professional) ili
"Printers" u "Control Panel". Ako je u prozoru
"Printers and Faxes" ili "Printers" prikazan
"Sony DPP-FP30", instalacija drivera pisača
bila je uspješna.
Prikazuje se dijaloški prozor "Sony DPPFP30 - InstallShield Wizard".
20
4
Prikazuje se dijaloški prozor koji
obavještava o ponovnom pokretanju
računala.
Kliknite "Next".
7
Označite "Yes, I want to restart my
computer now" i kliknite "OK".
Prikazuje se dijaloški prozor s ugovorom za
krajnjeg korisnika.
5
Označite "I accept the terms of the
license agreement" i kliknite "Next".
Ako označite "I do not accept the terms of
the license agreement", nije moguće
nastaviti postupak deinstalacije.
Nakon ponovnog pokretanja računala,
obrisat će se odgovarajuće datoteke i dovršit
će se postupak deinstalacije.
Provjera deinstalacije
Otvorite "Printers and Faxes" (samo Windows
XP Home Edition /XP Professional) ili
"Printers" u "Control Panel". Ako u prozoru
"Printers and Faxes" ili "Printers" nije prikazan
"Sony DPP-FP30", pisača je uspješno uklonjen.
Prikazuje se dijaloški prozor za
potvrđivanje deinstalacije.
6
Kliknite "Yes".
Nastavlja se
21
Napomena
Instalacija PictureGear Studio
• Ako se instalacijski prozor ne prikaže
automatski, dva puta kliknite "Setup.exe" na
CD-ROM disku.
• Ovisno o okruženju računala, tijekom
instalacije PictureGear Studio softvera, treba
instalirati i Microsoft Data Access Component
2.7 i Jet 1.0. U tom slučaju, automatski će se
pojaviti dijaloški prozor za instalaciju ovih
programa. Slijedite upute na zaslonu za
instalaciju.
Instalirajte PictureGear Studio na svoje
računalo.
1
Uključite računalo i pokrenite
Windows.
• Pri instalaciji i deinstalaciji softvera u
Windows® 2000 Professional, prijavite se
u Windows pod korisničkim imenom
(user name) "Administrator" ili "Power
user".
• Pri instalaciji i deinstalaciji softvera u
Windows® XP Professional/Home
Edition, prijavite se pod korisničkim
imenom (user name) "Computer
administrator".
3
Kliknite "Installing PictureGear
Studio"
Napomena
• Prije instalacije softvera isključite sve ostale
programe.
• Ovdje su prikazani dijaloški prozori kako se
pojavljuju u Windows XP Professional, osim
ako nije drugačije navedeno. Postupak
instalacije i izgled dijaloških prozora razlikuju
se ovisno o operacijskom sustavu.
2
Umetnite isporučeni CD-ROM u
CD-ROM pogon računala.
Instalacija se pokreće automatski i prikazuje
se prozor za instalaciju.
22
Pojavljuje se "PictureGear Studio" dijaloški
prozor.
4
Kliknite "Next"
Prikazuje se dijaloški prozor za odabir
mjesta pohranjivanja programa.
5
Što je "PictureGear Studio Media
Watcher"?
PictureGear Studio Media Watcher otkriva
umetanje uređaja ili medija koji sadrži
fotografije ako je instaliran PictureGear
Studio u operacijskom sustavu koji nije
Windows XP.
Za promjenu podešenja tijekom instalacije,
slijedite ovaj postupak:
1 Nakon instaliranja PictureGear Studio
softvera, kliknite "Start", "Programs",
"PictureGear Studio", "Tools" i nakon
toga "Media Watcher".
PictureGear Studio Media Watcher se
pokreće.
2 Kliknite PictureGear Studio Media
Watcher ikonu na programskoj traci
desnom tipkom miša te kliknite
"Settings" u prikazanom izborniku.
3 Stavite ili uklonite oznaku za opciju
"Start the Media Watcher when you log
on Windows" (Pokreni Media Watcher
kod pokretanja Windows-a).
Za registraciju, označite opciju. Za
preskakanje registracije, uklonite oznaku
iz kvadratića.
Označite željeno mjesto i kliknite
"Next"
Ako želite odabrati drugo mjesto, kliknite
"Browse".
Prikazuje se dijaloški prozor "PictureGear
Studio Media Watcher".
6
Za registraciju Media Watcher-a,
kliknite "Register the PictureGear
Studio Media Watcher in the startup
folder" i kliknite "OK".
7
Za prikaz Readme datoteke,
označite "View Readme File" i
kliknite "Finish".
Nakon završetka instalacije, prikazuje se
dijaloški prozor koji potvrđuje završetak.
Nastavlja se
23
• Nakon što kliknete "View Readme File",
prikazuje se Readme datoteka. Nakon što
zatvorite Readme datoteku, zatvara se i
PictureGear Studio Setup dijaloški prozor.
• Ako ne označite "View Readme File",
PictureGear Studio Setup dijaloški prozor
se zatvara.
8
Izvadite CD-ROM iz računala i
sačuvajte ga za buduću uporabu.
Deinstalacija PictureGear Studio
softvera
Ako više ne trebate softver, uklonite ga s tvrdog
diska računala na sljedeći način:
1
2
Napomene
• Ako instalacija ne uspije, ponovite postupak od
koraka 2.
• Isporučeni CD-ROM bit će Vam potreban za
deinstalaciju i ponovnu instalaciju PictureGear
Studio softvera. Sačuvajte ga za buduću uporabu.
• Isporučeni PictureGear Studio uz DPP-FP30 ima
sljedeća ograničenja:
− U PhotoCollection, nije moguće odabrati drugu
vrstu papira osim "Sony".
− PrintStudio ne omogućuje izradu i tiskanje etiketa
("Label").
− PrintStudio ne omogućuje izradu i tiskanje
naljepnica, posjetnica ili kartica ("Sticker, name
card or card").
− PrintStudio ne omogućuje tiskanje nekih oblika
razglednica ("Postcard").
Ako želite ukloniti navedena ograničenja i
nadograditi softver tako da bude jednak softveru
isporučenom uz VAIO računala i CLIE dlanovnike,
pokrenite "Setup.exe" u mapi "pgs.add".
Odspojite USB kabel između pisača
i računala.
Umetnite isporučeni CD-ROM u
CD-ROM pogon računala.
Instalacija se pokreće automatski i prikazuje
se prozor za instalaciju.
Napomena
Ako se prozor za instalaciju ne prikaže
automatski, kliknite dva puta "Setup.exe" na CDROM disku.
3
Kliknite "Installing PictureGear
Studio"
Prikazuje se dijaloški prozor za potvrdu
brisanja programa.
24
4
5
Kliknite "Yes".
Tiskanje fotografija
pomoću PictureGear
Studio softvera
Prikazuje se dijaloški prozor za potvrdu
brisanja.
PictureGear Studio omogućuje niz radnji s
fotografijama: prikupljanje, rukovanje, obradu i
dovršavanje. Softver možete upotrijebiti za
tiskanje slike iz računala na papir veličine
razglednice ili papir formata 3,5 x 5 inča (89 x
127 mm).
Kliknite "Finish".
Brišu se odgovarajuće datoteke.
Napomena
U nekim područjima se papir formata 3,5 x 5 inča
(89 x 127 mm) ne prodaje.
1
Pokrenite PictureGear Studio.
2
Kliknite "Photo Collection".
Prikazuje se PictureGear Studio prozor.
Savjeti
Softver možete također obrisati preko Control Panel
prozora. Odaberite "Add/Remove Programs" iz
"Control Panel". Odaberite nakon toga PictureGear
Studio i kliknite "Remove".
Prikazuje se prozor "Photo Collection".
3
Kliknite mapu sa željenom
kategorijom fotografija.
Za objašnjavanje u ovim primjerima,
označena je mapa "Sample".
Nastavlja se
25
4
Kliknite "Print".
6
Kliknite "Sony" i odaberite željeni
format papira.
Odaberite jedan od sljedećih formata papira
za DPP-F seriju pisača:
Prikazuje se dijaloški prozor za tiskanje.
5
Odaberite fotografije koje želite
tiskati, upišite broj kopija svake
fotografije i kliknite "Apply".
• DPP-F serija pisača 4 x 6 inča (101,6 x
152,4 mm) (veličina razglednice) SVMF40P/F80P
• DPP-F serija pisača 3,5 x 5 inča (89 x
127 mm) SVM-F40L
Napomena
• U nekim područjima se papir formata 3,5 x 5
inča (89 x 127 mm) ne prodaje (SVM-F40L,
DPP-F serija pisača).
• Ako odaberete format papira koji nije podržan
od pisača serije DPP-F, rezultati tiskanja neće
biti zadovoljavajući.
Prikazuje se dijaloški prozor za odabir
formata papira.
Napomena
Provjerite jeste li upisali broj kopija fotografije u
dijaloškom prozoru. Čak i ako ste podesili broj
kopija u "Paper/Output" kartici "Sony DPPFP30" dijaloškog prozora, podešenje neće utjecati
na broj kopija.
26
Nakon što odaberete format papira, prikazuje se
dijaloški prozor.
7
Odaberite "Sony DPP-FP30" u
padajućem izborniku "Printer" i
kliknite "Properties".
U padajućem izborniku "Printer" odaberite
pisač kojeg upotrebljavate.
Opcija
Funkcije
Print All
Tiskanje svih fotografija
odabranih u "Select Photo"
prozoru.
Print the selected page only
Tiska se samo slika prikazana u
"Print Preview"
Printer
Odaberite "Sony DPP-FP30"
Border Free Print
• Ako označite opciju, tiska se
fotografija bez obruba.
• Ako opcija nije označena, tiska
se fotografija s obrubom.
Exif print • Ako je opcija označena,
fotografija snimljena Exif Print
(Exif 2.21) kompatibilnim
digitalnim fotoaparatom
prilagodit će se i tiskati uz
optimalnu kvalitetu slike.
Napomena
Fotografija prikazana na zaslonu
neće se prilagoditi.
• Ako opcija nije označena,
fotografija se tiska bez
prilagođavanja.
Properties Omogućuje određivanje
orijentacije, kvalitete slike i ostalih
podrobnosti.
Ako kliknete "Properties", prikazuje se
dijaloški prozor za podešavanje osobina
dokumenta.
8
Pomoću kartice "Paper/Output"
odredite format papira.
Opcija
Funkcije
Paper size U padajućem izborniku označite
format papira kojeg
upotrebljavate za tiskanje:
• Post card (format razglednice)
• 3,5 x 5 inča (89 x 127 mm)
Napomena
U nekim područjima se papir
formata 3,5 x 5 inča (89 x 127 mm)
ne prodaje.
Nakon toga odaberite jednu od
opcija obruba fotografije:
• With border: fotografija se tiska
s obrubom.
• Borderless: fotografija se tiska
bez obruba.
Orientation Odaberite orijentaciju slike pri
tiskanju:
• Portrait (portret)
• Landscape (pejzaž)
• Rotates 180 degrees (rotacija za
180º)
Napomena
Ovisno o softveru kojeg
upotrebljavate, možda nećete
moći promijeniti orijentaciju čak i
ako promijenite podešenje
Portrait i Landscape.
Nastavlja se
27
Opcija
Funkcije
Copies
Upišite broj kopija koje želite
tiskati.
9
Pomoću kartice "Graphics" podesite
reprodukciju boje i kvalitetu
fotografije.
Napomena
Ovisno o softveru kojeg
upotrebljavate, broj kopija
definiran u tom programu može
imati prioritet nad brojem
upisanim ovdje.
Enlarge/
Unesite postotak uvećavanja ili
Reduce
smanjivanja fotografije pri
tiskanju.
Možete provjeriti referentnu točku
pri povećavanju ili smanjivanju
slike provjerom opcije "Upper left
reference".
• Ako opcija nije označena, slika
se smanjuje ili povećava tako da
joj je referentna točka središte.
Normalno odaberite ovu opciju.
• Ako je opcija označena, slika se
smanjuje ili povećava tako da
joj je referentna točka gornji
lijevi kut.
Ovu referencu morate
upotrijebiti kod nekih vrsta
aplikacija. Ako otisak nije
zadovoljavajući dok ova opcija
nije označena, označite opciju.
Print preview
Označite ovu opciju za pregled
fotografije prije tiskanja.
28
Opcija
Funkcije
Color reproduction/Picture quality
Odaberite podešenje iz padajućeg
izbornika:
• Off: Fotografija se tiska bez
podešavanja.
• Auto Fine Print 3: u padajućem
izborniku "Settings" odaberite
jedan od sljedećih načina
korigiranja:
− Photographical: Slika se
prilagođuje automatski i tiska
kao prirodna i lijepa fotografija
(preporučena opcija)
− Vivid: Slika se prilagođuje
automatski i tiska kao
fotografija snažnijih obrisa. (Pri
ovom podešenju jače se
naglašava oštrina i tako slika
djeluje življe.)
Opcija
Funkcije
• ICM (sustav): U padajućem
izborniku "Settings" odaberite
jedan od sljedećih načina
korekcije:
− Graphics: ako upotrebljavate
grafike ili žive boje.
− Match: ako želite uskladiti
boje.
− Pictures: pri tiskanju fotografija
i slika.
Napomena
ICM podešenje funkcionira
samo ako upotrebljavate
aplikacijski softver kompatibilan s ICM sustavom. Ako
tiskate pomoću softvera koji ne
podržava ICM sustav, slika se
može otisnuti s neispravnim
bojama.
Exif Print
Označite opciju ako želite
prilagoditi i tiskati sliku snimljenu
pomoću Exif Print (Exif 2.21)
kompatibilnog digitalnog
fotoaparata. Driver pisača
upotrebljava podatke o konverziji
boja i Exif snimanju za prilagođivanje slike. Ova opcija aktivna je
samo u PictureGear Studio programu.
Red-eye reduction
Označite opciju ako želite
automatski smanjiti efekt crvenih
očiju kod osoba snimljenih uz
uporabu bljeskalice.
Napomene
• Ako označite ovu opciju, svakako
odaberite i opciju "Preview" kako
biste pogledali sliku prije tiskanja
i provjerili je li postupak
smanjivanja efekta crvenih očiju
uspio.
• Efekt crvenih očiju se automatski
prepoznaje, ali se nužno ne
uklanja.
Ako efekt nije ispravljen,
upotrijebite PictureGear Studio
funkciju ispravljanja.
• Uklanjanje efekta crvenih očiju je
aktivno samo ako ste softver
instalirali iz "Setup.exe" s
isporučenog CD-ROM diska. Za
podrobnosti pogledajte
Readme.txt.
Nastavlja se
29
Opcija
Funkcije
Print settings
Podešavanje elemenata boje i
oštrine.
R: Podešavanje količine crvene i
plave boje. Povećavanjem
podešenja slika postaje crvenija,
kao da dodajete crvenu svjetlost.
Smanjivanjem podešenja slika
postaje tamnija, kao da dodajete
svijetlo plavu boju.
G: Podešavanje količine zelene i
ljubičaste boje. Povećavanjem
podešenja slika postaje zelenija,
kao da dodajete zelenu svjetlost.
Smanjivanjem podešenja slika
postaje tamnija, kao da dodajete
crveno-ljubičastu boju.
B: Podešavanje količine plave i
žute boje. Povećavanjem
podešenja slika postaje plavija,
kao da dodajete plavu svjetlost.
Smanjivanjem podešenja slika
postaje tamnija, kao da dodajete
žutu boju.
Sharp (sharpness): Povećavanjem
podešenja oštrine, pojačavaju se
obrisi objekata na slici.
10 Kliknite "OK".
Prikazuje se dijaloški prozor za tiskanje.
30
11 Kliknite "Print All" ili "Print the
seleced page only".
Pojavljuje se dijaloški prozor za potvrdu
tiskanja.
12 Provjerite je li u pisač stavljen
papir željenog formata i odgovarajuća patrona te kliknite "OK".
Tiskanje započinje.
Ako je označena opcija "Print
preview" u koraku 8
Prikazuje se prozor za pregled slike.
Provjerite podešenja i nakon toga kliknite
"Print".
Prekidanje tiskanja
1
2
Otvorite "Print" dijaloški prozor na
radnoj površini.
Kliknite naziv dokumenta kojemu
želite prekinuti tiskanje i nakon toga
kliknite "Cancel" u izborniku
"Document".
Prikazuje se dijaloški prozor za potvrdu
prekida tiskanja.
3
Kliknite "Yes".
Tiskanje se nastavlja.
Napomene
• Nikada nemojte pomicati ili isključivati pisač dok
je tiskanje u tijeku. Patrona ili papir se mogu
zaglaviti. Ako se to dogodi, isključite i ponovno
uključite pisač te ponovno pokrenite tiskanje.
• Papir tijekom tiskanja može više puta izaći iz
pisača. Nemojte dodirivati ili izvlačiti papir, već
pričekajte dok papir ne izađe potpuno kad završi
tiskanje.
• Ostavite dovoljno slobodnog prostora iza pisača
tijekom tiskanja.
• Ako tijekom tiskanja nestane papira ili ste
pokrenuli tiskanje bez papira u ladici, uključuje se
indikator ERROR. Umetnite papir bez isključivanja
pisača i nastavite s tiskanjem.
Tiskanje se prekida.
Napomena
Nemojte prekidati tiskanje u trenutku kada bi to
moglo uzrokovati zaglavljivanje papira.
Nastavlja se
31
Tiskanje pomoću drugog
aplikacijskog softvera
Pomoću pisača DPP-FP30 možete tiskati slike
uz uporabu komercijalno nabavljivog
aplikacijskog softvera. Odaberite "DPP-FP30" u
dijaloškom prozoru i odaberite format papira za
tiskanje u dijaloškom prozoru za podešavanje
postavki stranice. Za podrobnosti o
podešenjima za tiskanje pogledajte korake 8 i 9
na stranicama 27 do 30.
Opcija "Borderless" u odjeljku "Paper
size"
Ako za tiskanje upotrijebite aplikaciju koja nije
PictureGear Studio, slika se može otisnuti s
obrubima čak i ako ste odabrali tiskanje bez
obruba u odjeljku "Paper size", kartice
"Paper/Output" u dijaloškom prozoru "Sony
DPP-FP30 Properties".
Kad odaberete opciju tiskanja bez obruba,
informacija o rasponu tiskanja bez obruba
prosljeđuje se u aplikaciju. Ipak, neke aplikacije
mogu posložiti i tiskati sliku s obrubom unutar
zadanog raspona.
Ako se to dogodi, možete pokušati jednu od
sljedećih opcija za tiskanje slika bez obruba:
• Ako raspon tiskanja možete podesiti u
aplikaciji, stavite sliku koju želite tiskati
unutar raspona tiskanja. Primjerice, odaberite
opciju "Full page photo print" ili slično.
• Podesite veću vrijednost u tekstualnom
prozoru "Enlarge/Reduce" na kartici
"Paper/Output" u dijaloškom okviru "Sony
DPP-FP30 Properties".
Ako obrubi ostanu na desnoj ili donjoj strani
fotografije čak i nakon podešavanja veće
vrijednosti, provjerite opciju "Upper left
reference".
32
U svakom slučaju, prikažite na zaslonu i
pregledajte sliku prije tiskanja.
Podešavanje orijentacije
Ovisno o aplikacijskom softveru kojeg
upotrebljavate, orijentacija se možda neće
promijeniti čak i ako promijenite Portrait ili
Landscape podešenje.
Podešenje drivera pisača za tiskanje sa i
bez obruba
Ako aplikacijski softver kojeg koristite ima
mogućnost podešavanja tiskanje sa ili bez
obruba, preporučujemo da odaberete opciju
tiskanja bez ruba kao podešenje drivera pisača.
Podešenje broja otisaka u dijaloškom
prozoru Properties
Ovisno o aplikacijskom softveru kojeg
upotrebljavate, podešenje broja otisaka u
aplikaciji može imati prioritet nad podešenjem
u dijaloškom prozoru drivera pisača.
Exif Print Settings na kartici "Grafics"
Exif Print podešenje u odjeljku "Color
reproduction/Picture quality" podržava samo
PictureGear Studio. Ako upotrebljavate druge
aplikacije za tiskanje slike s označenom ovom
opcijom, slika će se možda otisnuti s pogrešnim
bojama. Ako se to dogodi, uklonite oznaku.
Uklanjanje smetnji
U slučaju problema
Ako se tijekom uporabe pisača pojave problemi, pokušajte ih riješiti pomoću sljedećih savjeta. Ako
ne uspijete riješiti problem, obratite se Sony prodavatelju.
Napajanje
Pojava
Provjerite
Uzrok/Rješenje
Pisač se ne može
uključiti.
• Je li mrežni kabel ispravno
priključen?
• Je li AC mrežni adapter
ispravno priključen?
c Jedan priključak isporučenog mrežnog kabela
priključite na isporučeni AC mrežni adapter, a
drugi priključak u zidnu utičnicu. Nakon toga
priključak AC mrežnog adaptera priključite u DC
IN priključnicu na pisaču. (. str. 13, 18)
c Tipku STANDBY držite pritisnutu dulje od jedne
sekunde dok indikator STANDBY ne zasvijetli
crveno.
Pisač se ne može
isključiti.
Spajanje s digitalnim fotoaparatom
Pojava
Provjerite
Uzrok/Rješenje
Indikator
PICTBRIDGE na
pisaču se ne
uključuje.
• Je li digitalni fotoaparat
ispravno priključen?
c Ispravno priključite kabel.
• Je li pisač uključen?
c Pritisnite STANDBY za uključivanje kako bi
indikator STANDBY zasvijetlio zeleno.
• Jesu li digitalni fotoaparat i
pisač kompatibilni?
c Posjetite web stranice fotoaparata kojeg
upotrebljavate.
• Trepće li indikator
PICTBRIDGE?
c Ako je na USB priključnicu spojen USB miš ili
neki drugi uređaj koji nije PictBridge
kompatibilan, odspojite ih i priključite PictBridge
kompatibilan uređaj.
c Odspojite digitalni fotoaparat i pisač te ih
ponovno spojite. Ili isključite i ponovno uključite
pisač i digitalni fotoaparat.
• Je li tiskanje u tijeku?
c Ponovno spojite kabel nakon što tiskanje završi.
• Je li pisač spojen na
računalo?
c Nije moguće istovremeno spojiti PictBridge
kompatibilni digitalni fotoaparat i računalo s
pisačem. Odspojite USB kabel od računala i
ponovno priključite digitalni fotoaparat na pisač.
33
Pojava
Provjerite
Uzrok/Rješenje
Pojavljuje se
pogreška na digitalnom fotoaparatu i
tiskanje nije moguće.
• Upotrebljavate li
odgovarajuću patronu uz
odgovarajući papir?
c Umetnite papir za tiskanje koji odgovara patroni
koja je umetnuta u pisač. Ako trebate zamijeniti
patronu, odgodite tiskanje, zamijenite patronu i
nastavite s tiskanjem.
DPOF tiskanje nije
moguće.
c Neki digitalni fotoaparati ne podržavaju DPOF
tiskanje. Upotrijebite drugi način tiskanja.
Nije moguće
tiskanje datuma.
c Pisač ne podržava tiskanje datuma. Kod nekih
digitalnih fotoaparata može se podesiti tiskanje
datuma. Čak i u tom slučaju datum se neće
otisnuti.
Spajanje s računalom
Pojava
Provjerite
Nije moguće
instalirati driver
pisača.
34
Uzrok/Rješenje
c Učitajte driver s web stranice za korisničku
podršku (. str. 41) ili se obratite Sony
prodavatelju.
Isporučeni CDROM se izgubio i
treba nabaviti novi.
• Jeste li ispravno slijedili
postupak instalacije?
c Slijedite postupak opisan u uputama za
instalaciju drivera (. str. 16). Ako dođe do
pogreške, ponovno pokrenite računalo i ponovite
instalaciju.
• Je li uključena neka druga
aplikacija?
c Isključite sve ostale aplikacije i ponovno
instalirajte driver.
• Jeste li ispravno definirali
CD-ROM kao instalacijski
CD-ROM?
c Dva puta kliknite My Computer i nakon toga
ikonu CD-ROM pogona u otvorenom prozoru.
Slijedite upute iz priručnika za instalaciju drivera.
• Je li instaliran USB driver?
c USB driver možda nije ispravno instaliran.
Slijedite upute za ponovnu instalaciju USB
drivera.
Pojava
Provjerite
Uzrok/Rješenje
Nije moguće
instalirati driver
pisača.
• Možete li očitati CD-ROM
u Explorer-u?
c Ako je na CD-ROM disku pogreška, nije ga
moguće očitati. Ako se pojavi dojava pogreške na
računalu, provjerite sadržaj i uklonite uzrok
problema. Nakon toga ponovno instalirajte
driver. Za podrobnosti o sadržaju pogreške,
pogledajte upute uz računalo.
• Je li aktiviran protuvirusni
program ili neki drugi
program?
c Ako je aktiviran protuvirusni program ili neki
drugi program, isključite ih i pokrenite instalaciju
drivera.
• Jeste li se prijavili u
Windows XP/2000
Professional kao
administrator?
c Za instalaciju drivera u Windows XP/2000
Professional, prijavite se kao administrator.
c Provjerite trepće li ili svijetli indikator ERROR.
Ako da, pokušajte sljedeći postupak kojim
možete riješiti problem:
Pisač ne reagira na
naredbu za tiskanje
iz računala.
1 Isključite i uključite pisač.
2 Odspojite AC mrežni adapter od pisača.
3 Pričekajte 5 do 10 sekundi i nakon toga
ponovno spojite AC mrežni adapter.
4 Ponovno pokrenite računalo.
Ako na ovaj način ne uspijete riješiti problem,
nazovite Sony prodavatelja ili servis.
• Je li se pojavila poruka koja
kaže da je otkrivena
pogreška u izlazu signala
preko USB priključnice?
c Odspojite i ponovno spojite USB kabel.
• Je li PictBridge
kompatibilan fotoaparat
priključen na pisač?
c Nije moguće spojiti PictBridge kompatibilan
digitalni fotoaparat i računalo s pisačem u isto
vrijeme. Odspojite kabel iz PICTBRIDGE
priključnice i spojite ponovno računalo i pisač.
35
Pojava
Provjerite
Uzrok/Rješenje
Slika je tiskana s
obrubima iako je
odabrana opcija
tiskanja bez obruba.
• Upotrebljavate li neki drugi
aplikacijski softver osim
PictureGear Studio?
c Ako upotrebljavate neku drugu aplikaciju osim
PictureGear Studio, slika se može tiskati s
obrubima čak i ako ste odabrali tiskanje bez
obruba. Ako se to dogodi, pokušajte jednu od
ovih mogućnosti za tiskanje slike bez obruba:
− Ako u aplikaciji možete podesiti opseg
tiskanja, podesiti raspon tako da se slika
tiska preko cijelog raspona čak i ako to znači
tiskanje izvan raspona.
− Podesite veću vrijednost u tekstualnom
prozoru "Enlarge/Reduce" na kartici
"Paper/Output" u "Sony DPP-FP30
Properties" dijaloškom prozoru (. str. 28)
− Ako obrubi ostanu na desnoj i donjoj strani
fotografije čak i nakon podešavanja veće
vrijednosti, provjerite vrijednost "Upper left
reference".
Slika nije otisnuta u
ispravnim bojama.
• Je li označena opcija "Exif
Print" na "Graphics" kartici
u "Sony DPP-FP30
Properties" dijaloškom
prozoru?
c Exif Print podešenje u odjeljku "Color
reproduction/Picture quality" podržava samo
PictureGear Studio. Za tiskanje pomoću drugih
aplikacijskih softvera, opcija "Exif Print" ne
smije biti označena.
• Je li odabrana opcija "ICM"
na "Graphics" kartici u
"Sony DPP-FP30
Properties" dijaloškom
prozoru?
c ICM podešenje vrijedi samo ako upotrebljavate
ICM kompatibilnu aplikaciju. Provjerite ako
aplikacija koja upotrebljavate podržava ICM.
c Podešenje tiskanja omogućuje podešavanja
pisača i ne utječe na sliku koju pregledavate.
Slika tijekom
pregleda ne odgovara podešenjima
za tiskanje na
kartici "Graphics" u
dijaloškom prozoru
"Sony DPP-FP30
Properties".
Broj kopija unesen
u kartici "Paper/
Output" u dijaloškom prozoru
"Sony DPP-FP30
Properties" nema
učinka.
36
• Upotrebljavate li
PictureGear Studio?
c Unesite broj kopija u "Print" dijaloškom prozoru
PictBridge Studio aplikacije. Podešenje broja
kopija na kartici "Paper/ Output" drivera pisača
nema utjecaja.
c Ovisno o aplikacijskom softveru kojeg
upotrebljavate, podešenje broja kopija u
aplikacijskom softveru može imati prioritet nad
brojem kopija određenim u dijaloškom prozoru
drivera pisača.
Tiskanje
Nakon što umetnete papir za tiskanje u ladicu i pokrenete tiskanje, može doći do problema s
uvlačenjem papira: pisač ne uvlači papir, pisač uvlači više papira, pisač uvlači papir dijagonalno.
Ako se to dogodi, provjerite mogućnosti navedene uz pojavu "Pisač ne uvlači papir".
Pojava
Provjerite
Uzrok/Rješenje
Pisač ne uvlači
papir.
• Je li papir ispravno umetnut
u ladicu za papir?
c Ako papir nije ispravno uložen, može doći do
problema. Provjerite sljedeće:
• Jeste li uložili odgovarajući papir i patronu u
pisač? (. str. 8)
• Jeste li uložili previše papira u ladicu?
(. str. 10)
• Jeste li podesili adapter ladice papira u
skladu s formatom papira kojeg
upotrebljavate (. str. 10)
• Jeste li temeljito prelistali papir za tiskanje?
• Jeste li presavili papir prije tiskanja?
c Ako nestane papira tijekom tiskanja ili ako
pokrenete tiskanje bez papira u ladici, uključuje
se indikator ERROR. Umetnite papir bez
isključivanja pisača i nastavite s tiskanjem.
Papir izlazi iz
pisača tijekom
tiskanja.
• Upotrebljavate li papir za
tiskanje koji nije
namijenjen za ovaj pisač?
c Upotrebljavajte papir namijenjen za ovaj pisač.
Ako upotrijebite nekompatibilan papir za
tiskanje, mogu se pojaviti problemi s pisačem.
(. str. 8)
• Je li se papir za tiskanje
zaglavio?
c Ako pisač ne može uvući papir, indikator
ERROR brzo trepće. Izvadite ladicu za papir i
provjerite je li se papir zaglavio. (. str. 41)
• Je li u tijeku tiskanje?
c Papir može nekoliko puta izaći iz pisača tijekom
tiskanja. Nemojte pri tome dodirivati ili povlačiti
papir. Pričekajte dok papir ne izađe do kraja iz
pisača nakon dovršetka tiskanja. Pripazite da sa
stražnje strane pisača ostane dovoljno prostora
tijekom tiskanja.
37
Rezultati tiskanja
Pojava
Provjerite
Uzrok/Rješenje
Tiskane fotografije
su loše kvalitete.
• Jeste li tiskali podatke iz
pregleda slike?
c Kad digitalni fotoaparat pohranjuje sliku, uz
primarnu fotografiju može se pohraniti i slika za
pregled. Slika za pregled je manje kvalitete.
Obratite pažnju da se brisanjem slike za pregled
može oštetiti primarna slika.
• Je li došlo do nakupljanja
prašine na patroni za
tiskanje?
c Obrišite plastični dio patrone za tiskanje i
uklonite prašinu.
• Nalaze li se prašina i otisci
prstiju na površini za
tiskanje?
c Nemojte dodirivati površinu za tiskanje (sjajna
strana bez otiska). Otisci prstiju mogu uzrokovati
nezadovoljavajuće rezultate tiskanja.
• Jeste li upotrijebili već
upotrijebljeni papir?
c Nemojte tiskati na već upotrijebljenom papiru.
Tiskanje iste slike dva puta na isti papir neće
sliku učiniti debljom. Pri tome se može oštetiti
pisač.
• Jeste li upotrijebili
AdobeRGB kompatibilni
digitalni fotoaparat koji nije
kompatibilan s DCF 2.0 za
snimanje slike u
AdobeRGB modu?
c Na AdobeRGB slikovnoj datoteci koja podržava
DCF 2.0 izvršit će se korekcija boja, ali slikovna
datoteka koja ne podržava DCF 2.0 tiskat će se s
nejasnim bojama bez korekcije.
38
Što je AdobeRGB
AdobeRGB je prostor boje kojeg upotrebljava
tvrtka Adobe Systems Incorporated kao
standardno podešenje softvera za obradu slika,
uključujući Adobe Photoshop. AdobeRGB,
dodatni prostor boje proširen pomoću DCF
2.0, određuje raspone boje koje su u širokoj
uporabi u tiskarskoj industriji.
Podržava li digitalni fotoaparat ili ne
AdobeRGB, pogledajte upute uz fotoaparat.
Pojava
Provjerite
Uzrok/Rješenje
c Zbog razlika koje nastaju uslijed fosfornog
prikaza i podešenja zaslona ili LCD zaslona,
sliku na zaslonu smatrajte samo orijentacijskom.
Kvaliteta slike i
boje slike koja je
prikazana na
zaslonu razlikuju se
od boja na tiskanoj
fotografiji.
Nije moguće tiskati
sliku u cijelom
rasponu tiskanja.
• Je li podešen ispravan
format slike?
c Ovisno o vrsti digitalnog fotoaparata kojeg
upotrebljavate, format slike će se razlikovati.
Zato se slika možda neće tiskati u cijelom
rasponu tiskanja.
Slika je razvučena
vodoravno pri
tiskanju.
• Jeste li rotirali sliku ili je na
neki drugi način obradili?
c Ovisno o vrsti digitalnog fotoaparata kojeg
upotrebljavate, slika će možda biti razvučena
okomito ako je rotirana ili obrađena dok je još u
fotoaparatu. Problem nije u pisaču, nego nastaje
zbog obrade slike u digitalnom fotoaparatu.
39
Ostalo
Pojava
Provjerite
Uzrok/Rješenje
Patrona se ne može
lako umetnuti u
pisač.
c Ako patrona čujno ne sjedne na svoje mjesto,
izvadite je i ponovno umetnite. Ako je vrpca s
tintom previše labava, premotajte je u smjeru
strelice samo toliko da je ponovno napnete.
(. str. 10)
Ne može se izvaditi
patrona iz pisača.
c Isključite pisač tipkom STANDBY i ponovno ga
uključite. Nakon što prestanu zvukovi pokretanja
pisača, ponovno pokušajte izvaditi patronu. Ako
na ovaj način ne riješite problem, obratite se
Sony servisu ili prodavatelju.
Papir za tiskanje
nije izšao iz pisača.
Tiskanje je
prekinuto usred
postupka.
40
• Trepće li ubrzano indikator
ERROR?
c Papir se zaglavio. Pogledajte "Ako papir zaglavi"
(. str. 41) i izvadite zaglavljeni papir iz
pisača. Ako ne možete izvaditi zaglavljeni papir,
obratite se Sony servisu.
• Je li uključen indikator
ERROR?
c Izvadite papir za tiskanje i nastavite s tiskanjem.
Ako ne možete izvaditi papir za tiskanje, slijedite
postupak opisan u poglavlju "Ako papir zaglavi"
(. str. 41) i izvadite zaglavljeni papir iz
pisača.
• Trepće li ubrzano indikator
ERROR?
c Papir je zaglavio. Pogledajte "Ako papir zaglavi"
(. str. 41) i izvadite zaglavljeni papir iz
pisača. Ako ne možete izvaditi zaglavljeni papir,
obratite se Sony servisu.
Ako papir zaglavi
Ako zaglavi papir za tiskanje, indikator ERROR
se uključuje ili trepće ubrzano, a tiskanje se
prekida.
Ako se uključi indikator ERROR, izvadite papir
za tiskanje i nastavite s tiskanjem.
Ako indikator ERROR trepće ubrzano,
isključite pisač dok su patrona i papir još u
njemu. Nakon toga ponovno uključite pisač.
Kad prestanu zvukovi karakteristični za
pokretanje pisača, izvadite ladicu za papir.
Provjerite nema li zaglavljenog papira u
ulaznom ili izlaznom otvoru pisača i izvadite
zaglavljeni papir ako ga ima.
Web stranica podrške za korisnike
Najnovije informacije za korisnike možete
pronaći na sljedećim web stranicama:
Za korisnike u Europi:
http://www.sonydigitallink.com/index/
index.asp
Izvadite ladicu za
papir kako biste
izvadili zaglavljeni
papir.
Polako izvucite
zaglavljeni
papir.
Napomena
Ako ne možete izvaditi zaglavljeni papir, obratite se
Sony prodavatelju ili servisu.
Isključivanje pisača
Pritisnite tipku STANDBY dulje od jedne
sekunde dok indikator STANDBY ne zasvijetli
crveno.
41
Dodatne informacije
Mjere opreza
Sigurnost
• Pripazite da na mrežni kabel ne postavite ili
ispustite bilo kakav teški predmet ili na bilo
koji način oštetite mrežni kabel. Nikada
nemojte upotrebljavati ovaj pisač s oštećenim
mrežnim kabelom.
• Ako u pisač upadne bilo kakav čvrsti predmet
ili se prolije tekućina, odspojite pisač od
napajanja i odnesite na provjeru u servis prije
nego što ga ponovno upotrijebite.
• Nikada nemojte rastavljati pisač.
• Kod odspajanja mrežnog kabela, povlačite
mrežni priključak. Nikada nemojte povlačite
kabel.
• Ako pisač nećete upotrebljavati dulje vrijeme,
odspojite ga iz zidne utičnice.
• Nemojte grubo rukovati pisačem.
• Kako biste smanjili opasnost od električnog
udara, uvijek odspojite pisač iz zidne utičnice
prije čišćenja i servisiranja.
42
Postavljanje
• Izbjegavajte postavljanje pisača na mjesta
izložena:
− vibracijama,
− povećanoj vlažnosti
− prašini
− izravnom utjecaju sunca
− visokim i niskim temperaturama
• Nemojte upotrebljavati električne uređaje u
blizini pisača. Pisač neće raditi ispravno ako
se nalazi u elektromagnetskom polju.
• Nemojte stavljati teške predmete na pisač.
• Ostavite dovoljno prostora oko pisača tako da
se ne blokiraju otvori za ventilaciju. Ako se
otvori blokiraju, u uređaju će se nakupiti
suvišna toplina.
• Ostavite dovoljno prostora iza pisača. Ako
nema dovoljno prostora iza pisača, tiskanje će
se prekinuti ili će se pojaviti problemi.
AC mrežni adapter
• Obavezno upotrijebite isporučeni AC mrežni
adapter uz ovaj pisač. Nemojte upotrebljavati
ostale AC mrežne adaptere jer može doći do
problema.
• Nemojte upotrebljavati električni
transformator (putni pretvarač) jer može doći
do pregrijavanja ili kvara.
• Ako je mrežni kabel AC mrežnog adaptera
odspojen ili oštećen, nemojte ga više
upotrebljavati jer je to opasno.
Kondenzacija vlage
Ograničenje umnožavanja
Ako pisač izravno prenesete iz hladnog u topliji
prostor ili ako ga postavite u vrlo toplu ili
vlažnu prostoriju, može doći do kondenzacije
vlage u uređaju. U tom slučaju pisač vjerojatno
neće raditi ispravno i može se pokvariti ako ga
uporno pokušavate upotrebljavati. Ako dođe do
kondenzacije vlage, odspojite mrežni kabel
pisača i nemojte upotrebljavati pisač barem sat
vremena.
Ako umnožavate dokumente pomoću ovog
pisača, pripazite na sljedeće:
• Umnožavanje novčanica, kovanica ili
novčanih papira je protuzakonito.
• Umnožavanje praznih certifikata, licenci,
putovnica, osobnih jamstava ili
neupotrijebljenih poštanskih marki također je
protuzakonito.
• TV programi, filmovi, video vrpce i portreti
drugih osoba mogu imati zaštićena autorska
prava. Neovlašteno umnožavanje takvih
materijala može značiti povredu autorskih
prava.
Transport
Pri transportu pisača, izvadite patronu, ladicu za
papir i odspojite AC mrežni adapter iz pisača te
stavite pisač i sav pribor u originalnu kutiju sa
zaštitnim umecima.
Ako više nemate originalnu kutiju, upotrijebite
sličan materijal za pakiranje kako se pisač ne bi
oštetio tijekom transporta.
Čišćenje
Kućište, poklopac i kontrole čistite mekom
suhom krpom ili mekom krpom blago
natopljenom otopinom blagog deterdženta.
Nemojte upotrebljavati otapala, poput alkohola
ili benzina, jer mogu oštetiti površinu.
43
Tehnički podaci
x Pisač
Metoda tiskanja
Tiskanje pomoću sublimacije boje
(žuta/grimizna/cijan, tri prolaza)
Rezolucija
300 dpi x 300 dpi
Obrada slike po točki
256 razina (8 bita za žutu, grimiznu i cijan),
otprilike 16 770 000 boja.
Formati tiskanja
Post Card (4 x 6 inča):
101,6 x 152,4 mm (maksimalno, bez obruba)
3,5 x 5 inča*1:
89 x 127 mm (maksimalno, bez obruba)
Vrijeme tiskanja (po listu)
Post Card (4 x 6 inča): otprilike 90 sekundi
3,5 x 5 inča*1: otprilike 80 sekundi (ne
uključujući vrijeme obrade podataka i
prijenosa podataka iz računala ili digitalnog
fotoaparata).
Ulazno-izlane priključnice
USB priključnica (1)
PICTBRIDGE priključnica (1)
Kompatibilni formati slikovnih
datoteka*2
JPEG: DCF*3 2.0 kompatibilan, Exif*4 2.21
kompatibilan
Maksimalan broj piksela za obradu
JPEG: 10 000 (V) x 7 500 (O) točaka
Patrona za tiskanje/papri za tiskanje
Pogledajte "Priprema paketa za tiskanje (nije
isporučen)" na strani 8.
Napajanje
DC IN priključnica, DC 24V
(u stanju pripravnosti, manje od 1 W)
44
Radna temperatura
5 ºC do 35 ºC
Dimenzije
Otprilike 175 x 60,5 x 137 mm
(š/v/d, bez dijelova koji strše)
(400 mm dubine ako je umetnuta ladica za papir.)
Masa
Oko 950 g
(bez 100 g ladice za papir)
Isporučeni pribor
Pogledajte "Provjera sadržaja isporuke" na str. 7.
x AC mrežni adapter
Napajanje
AC 100 do 240 V, 50/60 Hz, 1,5 do 0,75 A
Nazivni izlazni napon
DC 24V, 2,2 A
Radna temperatura
5 ºC do 35 ºC
Dimenzije
Otprilike 60 x 30,5 x 122 mm
(š/v/d, bez dijelova koji strše)
Masa
Otprilike 305 g
Dizajn i tehnički podaci podložni promjenama bez
prethodne najave.
*1: U nekim područjima se papir formata 3,5 x 5 inča
(89 x 127 mm) ne prodaje.
*2: Neki posebni formati datoteka nisu kompatibilni.
*3: "DCF" znači Design rule for Camera File system.
*4: "Exif" je format slikovne datoteke koji sadrži
slikovnu datoteku s umanjenom slikom za
pregled, datum snimanja i podatke o uvjetima
snimanja.
Raspon tiskanja
Post Card
152,4 mm (1 800 točaka)
95,5 mm
(1 128 točaka)
101,6 mm
(1 200 točaka)
146,3 mm (1 728 točaka)
3,5 x 5 inča
127 mm (1 500 točaka)
83,9 mm
(990 točaka)
89 mm
(1 050 točaka)
122 mm (1 450 točaka)
Raspon tiskanja
s obrubom
Raspon tiskanja
bez obruba
Perforacija
Na ilustracijama su prikazane slike tiskane u formatu 2:3.
Raspon tiskanja različit je za slike s obrubom i bez obruba.
Napomena
U nekim područjima se papir formata 3,5 x 5 inča (89 x 127 mm) ne prodaje.
45
Rječnik
Auto Fine Print 3
Funkcija automatski ispravlja kvalitetu slike
tako da se slika može tiskati kao življa,
bistrija i ljepša fotografija. Posebno je
učinkovita za tamnije slike s niskim
kontrastom. Slike se korigiraju tako da se
reproduciraju prirodne boje kože, živa
zelena boja lišća ili bistro plavetnilo neba.
DCF (Design rule for Camera File
system)
Standard kojeg je definirala JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association) kako bi se osigurala
mogućnost razmjene datoteka i
kompatibilnost između digitalnih
fotoaparata i sličnih uređaja.
Exif 2.21 (Exif Print)
Exif (Exchangeable image file format for
digital cameras) Print je globalni standard
za tiskanje digitalnih fotografija. Digitalni
fotoaparat koji podržava Exif Print
pohranjuje podatke vezane uz uvjete
snimanja pri snimanju svake fotografije.
Pisač upotrebljava Exif Print podatke
pohranjene u svaku slikovnu datoteku kako
bi se osiguralo da rezultati tiskanja što bolje
odgovaraju originalnoj snimci*1.
*1 Ako je uključena opcija "Auto Fine Print 3" i
slika (JPEG datoteka) je snimljena pomoću
Exif Print (Exif 2.21) kompatibilnog
digitalnog fotoaparata, slika se automatski
prilagođuje na najbolju kvalitetu i tiska.
46
PictBridge
Standard kojeg je definirala Camera &
Imaging Products Association koji
omogućuje izravno spajanje PictBridge
kompatibilnog digitalnog fotoaparata s
pisačem bez posredovanja računala. Tako je
omogućeno izravno tiskanje slika na licu
mjesta.
Opis dijelova
Za podrobnosti pogledajte stranice navedene u
zagradama.
Pisač
A Poklopac pretinca ladice za papir (str. 12)
B Tipka STANDBY (str. 13, 18)
• Za uključivanje pisača, pritisnite STANDBY dok
indikator STANDBY ne zasvijetli zeleno.
• Za isključivanje pisača, pritisnite STANDBY dulje
od jedne sekunde dok indikator STANDBY ne
zasvijetli crveno.
C Indikator STANDBY (str. 13, 18)
• Svijetli crveno: Pisač je u stanju pripravnosti.
• Svijetli zeleno: Pisač je uključen.
• Trepće zeleno: Tiskanje je u tijeku.
D Indikator PICTBRIDGE (str. 14)
• Svijetli: Pisač je spojen s PictBridge
kompatibilnim digitalnim fotoaparatom.
• Trepće: Priključen je uređaj koji ne podržava
PictBridge ili je slika koja se želi tiskati oštećena.
E Indikator ERROR (str. 9, 35, 37, 41)
• Svijetli: Nije umetnuta ladica za papir.
Nema papira u ladici za papir.
Papir ostaje u pisaču. Nema više papira za tiskanje.
• Trepće polako: Patrona je potrošena. Patrona nije
umetnuta.
• Trepće ubrzano: Papir je zaglavio. Pisač je
pokvaren.
F Poklopac pretinca patrone (str. 9)
G Poluga za vađenje patrone (str. 9)
H Patrona za tiskanje (nije isporučena)
Nastavlja se
47
I Ventilacijski otvori
J + USB priključnica (str. 19)
Spajanje s USB priključnicom na računalu.
K DC IN priključnica (str. 13, 18)
Ovdje priključite isporučeni AC mrežni adapter i
nakon toga spojite mrežni adapter u zidnu
utičnicu pomoću isporučenog mrežnog kabela.
L PICTBRIDGE priključnica (str. 14)
Priključite PictBridge kompatibilan digitalni
fotoaparat.
Ladica za papir
A Adapter ladice za papir (str. 11)
Adapter je potreban samo ako uložite papir
formata 3,5 x 5 inča (89 x 127 mm).
Napomena
U nekim područjima se papir formata 3,5 x 5 inča
(89 x 127 mm) ne prodaje.
B Izlazna ladica za papir (str. 10)
C Poklopac ladice za papir (str. 10)
Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising