Sony SAL1680Z Vario-Sonnar® T*, DT 16 – 80 mm, F3,5 – 4,5 ZA Upute za upotrebu

Add to My manuals
1 Pages

advertisement

Sony SAL1680Z Vario-Sonnar® T*, DT 16 – 80 mm, F3,5 – 4,5 ZA Upute za upotrebu | Manualzz
2-685-147-03(1)
Objektiv za DSLR fotoaparat
Upute za uporabu
Ovaj objektiv dizajniran je za Sony µ fotoaparate (modele
opremljene slikovnim senzorom veličine APS-C). Ne možete
ga koristiti na fotoaparatima formata 35 mm.
Ovaj objektiv zajedno su razvile tvrtke Carl Zeiss i Sony
Corporation a namijenjen je uporabi uz Sony fotoaparate s
okvirom za objektiv. Ovaj objektiv proizveden je u skladu sa
strogim standardima i sustavima osiguranja kvalitete tvrtke
Carl Zeiss.
UPOZORENJE
Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne
izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Ne gledajte izravno u sunce koristeći ovaj objektiv.
U suprotnom, može doći do oštećenja ili gubitka vida.
Objektiv držite dalje od male djece.
Postoji rizik od nezgoda ili ozljede.
http://www.sony.net/
A
Kondenzacija
Kad unesete objektiv izravno s hladnog na toplo mjesto, na
objektivu se može pojaviti kondenzirana vlaga. Kako biste
to spriječili, smjestite objektiv u plastičnu vrećicu ili slično.
Kad temperatura zraka unutar vrećice dosegne temperaturu
okruženja, izvadite objektiv iz vrećice.
Čišćenje objektiva
&& Ne dirajte izravno površinu objektiva.
&& Ako se objektiv zaprlja, očistite prljavštinu pomoću puhaljke za
objektive i obrišite objektiv mekom, čistom krpom (preporučamo
krpu za čišćenje KK-CA (dodatno nabavljiva)).
&& Za čišćenje objektiva i fotoaparata ne koristite organska otapala,
primjerice, razrjeđivač ili benzin.
A Pregled dijelova
1···Prsten za fokusiranje 2···Oznaka udaljenosti 3···Kontakti
objektiva 4···Oznaka za pričvršćivanje 5···Prsten za zumiranje
6···Ljestvica udaljenosti
Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj
Uniji i ostalim europskim državama s
posebnim sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili ambalaži označava
da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu
namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne i elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
pomažete u sprječavanju mogućih štetnih posljedica za
okoliš i zdravlje ljudi, do kojih može doći ukoliko se ovaj
proizvod ne zbrine pravilno. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije informacije
o recikliranju ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu
lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste
kupili proizvod.
B Pričvršćivanje/uklanjanje objektiva
Pričvršćivanje objektiva
(Pogledajte sliku B–1.)
1 Uklonite prednji i stražnji poklopac objektiva i
poklopac fotoaparata.
&& Možete pričvrstiti/ukloniti prednji poklopac objektiva na
dva načina, (1) i (2). Ako pričvršćujte/uklanjate poklopac
objektiva s pričvršćenim sjenilom objektiva, upotrijebite
način (2).
2 Poravnajte narančastu oznaku na cijevi objektiva
s narančastom oznakom na fotoaparatu (oznaka
za pričvršćivanje), zatim umetnite objektiv u
fotoaparat i zakrenite ga u smjeru kazaljke sata
dok se ne uglavi.
Obavijest za potrošače u zemljama
koje primjenjuju direktive EU
B
&& Ne pritišćite tipku za otpuštanje objektiva na fotoaparatu
kad pričvršćujete objektiv.
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik
za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Za sva
pitanja koja se tiču servisa ili jamstva, molimo obratite se
na adrese koje su navedene u priloženim dokumentima o
servisu ili jamstvu.
&& Ne pričvršćujte objektiv pod kutom.
Uklanjanje objektiva (Pogledajte sliku B–2.)
Pritisnite i zadržite tipku za otpuštanje objektiva na
fotoaparatu, zakrenite objektiv u smjeru suprotnom
od kazaljke sata sve dok se ne zaustavi, zatim
odspojite objektiv.
Napomene o uporabi
&& Ne ostavljajte objektiv na izravnom sunčevom svjetlu. Ako se
sunčeva svjetlost fokusira na obližnji objekt, može doći do požara. Ako zbog okolnosti morate ostaviti objektiv na izravnom
sunčevom svjetlu, poklopite objektiv poklopcem.
&& Pripazite da ne izložite objektiv mehaničkim udarcima prilikom
pričvršćivanja.
&& Uvijek poklopite objektiv pripadajućim poklopcem, prije
pohrane.
&& Ne držite objektiv na veoma vlažnom mjestu duži vremenski
period jer može doći do nakupljanja plijesni.
&& Ne pridržavajte fotoaparat za objektiv, naročito za dijelove koji
se produžuju radi zumiranja i sl.
&& Ne dirajte kontakte objektiva. Ako se na kontaktima objektiva
nakupi prljavština i slično, to može prouzročiti smetnje ili prekid
slanja i primanja signala između objektiva i fotoaparata, te može
prouzročiti nepravilnosti u radu.
Mjere opreza kod uporabe bljeskalice
&& Kod određenih kombinacija objektiva i bljeskalice, objektiv
može djelomično zakloniti svjetlo bljeskalice, što može rezultirati sjenom pri dnu fotografije. Kad koristite ugrađenu bljeskalicu, uklonite poklopac objektiva i fotografirajte s najmanje
1 m udaljenosti od objekta snimanja.
&& Kad se koristi ugrađena bljeskalica, kutovi zaslona mogu biti
tamniji pri širokokutnom položaju. Uskladite žarišnu duljinu s
ugrađenom bljeskalicom vašeg fotoaparata.
Vinjetiranje
C
Kod uporabe objektiva, kutovi zaslona postaju tamniji od
središta.
Kako biste umanjili ovaj fenomen (nazvan vinjetiranje),
zatvorite otvor za 1 do 2 zastoja.
C Pričvršćivanje sjenila objektiva
Preporučamo uporabu sjenila objektiva radi smanjenja
odbljesaka i postizanja bolje kvalitete fotografije.
Poravnajte crvenu liniju na sjenilu objektiva s onom
na objektivu. Zakrenite sjenilo u smjeru kazaljke sata
sve dok se crvena linija na objektivu ne poravna s
crvenom točkom na sjenilu, te se začuje ‘klik’.
&& Kad koristite fotoaparat s ugrađenom bljeskalicom, uklonite
sjenilo objektiva kako ne biste zapriječili svjetlo bljeskalice.
&& Kod pohrane, okrenite sjenilo objektiva i sa druge strane ga
naslonite na objektiv.
D Zumiranje
Zakrenite prsten za zumiranje na željenu žarišnu
duljinu.
E Fokusiranje
Kad koristite auto fokus, fotoaparat automatski fokusira
objektiv.
&& Čak i kad je auto fokus podešen, prsten za fokusiranje može se
zakretati ako ga nenamjerno pomaknete. Prsten za fokusiranje
zakrećite ručno samo kad je fotoaparat podešen na izravno ručno
fokusiranje, u suprotnom može doći do nepravilnosti u radu
uređaja.
Kad fokusirate ručno, podesite fotoaparat na ručno fokusiranje i zakrećite prsten za fokusiranje, pritom gledajući kroz
tražilo na fotoaparatu. Signal fokusa na tražilu označava
trenutan stupanj fokusa.
Tehnički podaci
Naziv
(Naziv modela)
D
Vario-Sonnar T
DT 16-80mm
F3.5-4.5 ZA
(SAL1680Z)
Žarišna
Skupine
duljina*1 (mm)
Kut
objektivaekvivalentna
gledanja *1
elementi
35mm formatu
24-120
10-14
83°-20°
Najmanji
fokus*2
(m)
Najveće
uvećanje
()
Najmanji
otvor
blende (f)
0.35 (1.2)
0,24
f/22-29
Promjer
Dimenzije
filtra
(najveći promjer
(mm)
 visina) (mm)
62
Približno 7283
Masa (g)
Približno
445
*1Vrijednost za žarišnu duljinu ekvivalentnu 35mm formatu bazirane su na DSLR fotoaparatima koji su opremljeni slikovnim senzorom
veličine APS-C.
*2 Najmanji fokus je najkraća udaljenost od slikovnog senzora do objekta.
E
&& Ovaj objektiv opremljen je koderom udaljenosti. Koder udaljenosti omogućava točnije mjerenje (ADI) pomoću bljeskalice za ADI.
&& Ovisno o mehanizmu objektiva, žarišna duljina može se promijeniti sa svakom promjenom udaljenosti fotografiranja. Žarišna duljina
pretpostavlja da je objektiv fokusiran na položaj beskonačno.
Isporučeni pribor: Objektiv (1), prednji poklopac objektiva (1), stražnji poklopac objektiva (1), sjenilo objektiva (1), torbica za
prenošenje objektiva (1), set ispisanih dokumenata
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
je registrirani zaštićeni znak tvrtke Sony Corporation.
Nazivi tvrtki i njihovih proizvoda su zaštićeni znaci ili registrirani zaštićeni znaci tih tvrtki.

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement