Sony | SAL28F28 | Sony SAL20F28 20 mm F2,8 Upute za upotrebu

2-685-159-11(1)
Objektiv za DSLR fotoaparat
A Pregled dijelova
1···Ljestvica udaljenosti 2···Ljestvica dubinske oštrine
3···Kontakti objektiva 4···Oznaka za pričvršćivanje
5···Oznaka udaljenosti 6···Prsten za fokusiranje
7···Sjenilo objektiva*
* Samo 28mm F2.8
Upute za uporabu
20mm F2.8
28mm F2.8
B Pričvršćivanje/uklanjanje objektiva
Pričvršćivanje objektiva
SAL20F28/28F28
1
Uklonite prednji i stražnji poklopac objektiva i poklopac fotoaparata.
➆ Možete pričvrstiti/ukloniti prednji poklopac objektiva na dva načina, (1) i (2). Ako
pričvršćujte/uklanjate poklopac objektiva s pričvršćenim sjenilom objektiva, upotrijebite način (2).
© 2006 Sony Corporation
http://www.sony.net/
2
Ovaj priručnik isporučen je uz više modela objektiva.
Ovaj objektiv dizajniran je za Sony µ fotoaparate.
UPOZORENJE
Poravnajte narančastu oznaku na cijevi objektiva s narančastom oznakom na
fotoaparatu (oznaka za pričvršćivanje), zatim umetnite objektiv u fotoaparat i
zakrenite ga u smjeru kazaljke sata dok se ne uglavi.
➆ Ne pritišćite tipku za otpuštanje objektiva na fotoaparatu kad pričvršćujete objektiv.
➆ Ne pričvršćujte objektiv pod kutom.
Uklanjanje objektiva
Kako biste umanjili rizik požara ili strujnog udara, ne izlažite ureñaj kiši ili vlazi.
Ne gledajte izravno u sunce koristeći ovaj objektiv.
U suprotnom, može doći do oštećenja ili gubitka vida.
Objektiv držite dalje od male djece.
Postoji rizik od nezgoda ili ozljede.
Odlaganje stare električne i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj Uniji i ostalim europskim
državama s posebnim sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namjenu predviñenom mjestu za reciklažu električne i
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
OPREZ
Pritisnite i zadržite tipku za otpuštanje objektiva na fotoaparatu, zakrenite objektiv u
smjeru suprotnom od kazaljke sata sve dok se ne zaustavi, zatim odspojite objektiv.
C Pričvršćivanje sjenila objektiva
Preporučamo uporabu sjenila objektiva radi smanjenja odbljesaka i postizanja bolje kvalitete
fotografije.
20mm F2.8:
Poravnajte crvenu liniju na sjenilu objektiva s crvenom točkom na objektivu, zatim
zakrenite sjenilo dok se ne uglavi.
Sve promjene ili preinake koje nisu izričito navedene u ovim uputama mogu
poništiti vaše pravo na uporabu ove opreme.
28mm F2.8:
Fokusirajte nešto što se nalazi pri bližem dometu i produžite sjenilo iz objektiva.
Napomene o uporabi
➆ Kad koristite fotoaparat s ugrañenom bljeskalicom, uklonite sjenilo objektiva kako ne biste zapriječili
svjetlo bljeskalice. Za objektive s ugrañenim sjenilom, uvucite sjenilo natrag u objektiv.
➆ Ako je dostupna oznaka (crvena linija, crvena točka i sl.), pravilno pričvrstite sjenilo objektiva. U
suprotnom, sjenilo može ometati željeni efekt ili se može pojaviti na fotografijama.
➆ Kod pohrane, okrenite sjenilo objektiva i sa druge strane ga naslonite na objektiv. (Samo 20mm F2.8)
➆ Ne ostavljajte objektiv na izravnom sunčevom svjetlu. Ako se sunčeva svjetlost
fokusira na obližnji predmet, može doći do požara. Ako zbog okolnosti morate
ostaviti objektiv na izravnom sunčevom svjetlu, poklopite objektiv poklopcem.
➆ Pripazite da ne izložite objektiv mehaničkim udarcima prilikom pričvršćivanja.
➆ Uvijek poklopite objektiv pripadajućim poklopcem, prije pohrane objektiva.
➆ Ne držite objektiv na veoma vlažnom mjestu duži vremenski period jer može doći do
nakupljanja plijesni.
➆ Ne držite fotoaparat za produžni dio objektiva koji služi za fokusiranje i slično.
➆ Ne dirajte kontakte objektiva. Ako se na kontaktima objektiva nakupi prljavština i
slično, to može prouzročiti smetnje ili prekid slanja i primanja signala izmeñu
objektiva i fotoaparata, te može prouzročiti nepravilnosti u radu.
Mjere opreza kod uporabe bljeskalice
Kod odreñenih kombinacija objektiva i bljeskalice, objektiv može djelomično
zakloniti svjetlo bljeskalice, što može rezultirati sjenom pri dnu fotografije. Kad
koristite ugrañenu bljeskalicu, uklonite poklopac objektiva i fotografirajte s
najmanje 1 m udaljenosti od objekta snimanja.
Vinjetiranje
D Fokusiranje
Kod uporabe auto fokusa, fotoaparat automatski fokusira objektiv.
Kad fokusirate ručno, podesite fotoaparat na ručno fokusiranje i zakrećite prsten za fokusiranje, pritom gledajući kroz tražilo na
fotoaparatu. Signal fokusa na tražilu označava trenutan stupanj fokusa.
Ljestvica dubinske oštrine
Kad se fokus podesi u odnosu na objekt, sve što se nalazi na istoj udaljenosti pojavit će se izoštreno, a sve što je udaljeno s prednje i stražnje strane objekta takoñer će biti
fokusirano; to se naziva dubinskom oštrinom. Dubinska oštrina ovisi o udaljenosti objekta i odabranom otvoru a označena je linijama na ljestvici dubinske oštrine koje
odgovaraju otvoru objektiva.
➆ Ljestvica i tablica dubinske oštrine odnose se na fotoaparate formata 35mm. Dubinska oštrina je plića kad koristite DSLR fotoaparate koji su opremljeni slikovnim senzorom veličine
APS-C.
Tehnički podaci
Kod uporabe objektiva, kutovi zaslona postaju tamniji od središta. Kako biste
umanjili ovaj fenomen (nazvan vinjetiranje), zatvorite otvor za 1 do 2 zastoja.
Kondenzacija
Kad unesete objektiv izravno s hladnog na toplo mjesto, na objektivu se može
pojaviti kondenzirana vlaga. Kako biste to spriječili, smjestite objektiv u plastičnu
vrećicu ili slično. Kad temperatura zraka unutar vrećice dosegne temperaturu
okruženja, izvadite objektiv iz vrećice.
Čišćenje objektiva
➆ Ne dirajte izravno površinu objektiva.
➆ Ako se objektiv zaprlja, očistite prljavštinu pomoću puhaljke za objektive i obrišite
objektiv mekom, čistom krpom (preporučamo krpu za čišćenje KK-CA (dodatno
nabavljiva)).
➆ Za čišćenje objektiva i fotoaparata ne koristite organska otapala, primjerice,
razrjeñivač ili benzin.
Naziv
(Naziv modela)
Žarišna duljina*1
(mm)
ekvivalentna
35mm formatu
Skupine
objektiva elementi
20mm F2.8
(SAL20F28)
30
9-10
94°
70°
0,25
28mm F2.8
(SAL28F28)
42
5-5
75°
54°
0,3
Najmanji
otvor
blende (f)
Promjer
filtra (mm)
Dimenzije
(maksimalan promjer
T visina) (mm)
Masa (g)
0,13
f/22
72
Približno 78T53,5
Približno 285
0,13
f/22
49
Približno 65,5T42,5
Približno 185
Najveće
Kut
Kut
Najmanji
gledanja 1*2 gledanja 2*2 fokus*3 (m) uvećanje (T)
*1 Vrijednost za žarišnu duljinu ekvivalentnu 35mm formatu bazirana je na DSLRC opremi sa slikovnim senzorom veličine APS-C.
*2 Vrijednost kuta gledanja 1 bazirana je na fotoaparatima formata 35mm, a vrijednost kuta gledanja 2 je bazirana na DSLR fotoaparatima koji su opremljeni slikovnim senzorom
veličine APS-C.
*3 Najmanji fokus je najkraća udaljenost od slikovnog senzora do objekta.
➆ Ovisno o mehanizmu objektiva, žarišna duljina može se promijeniti sa svakom promjenom udaljenosti fotografiranja. Žarišna duljina pretpostavlja da je objektiv fokusiran na položaj
beskonačno.
Isporučeni pribor: objektiv (1), prednji poklopac objektiva (1), stražnji poklopac objektiva (1), sjenilo objektiva* (1), set ispisanih dokumenata
* Sjenilo objektiva 28mm F2.8 je ugrañeno, stoga nije posebno isporučeno.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
µ je registrirani zaštićeni znak tvrtke Sony Corporation.
Download PDF

advertising