Sony | SAL24105 | Sony SAL24105 Upute za upotrebu

2-686-120-04(1)
Ovaj priručnik opisuje nekoliko modela objektiva.
Ovaj objektiv dizajniran je za Sony µ fotoaparate.
UPOZORENJE
Objektiv za DSLR fotoaparat
Upute za uporabu
24-105mm F3.5-4.5
75-300mm F4.5- 5.6
50mm F1.4
SAL24105/75300/50F14
©2006 Sony Corporation
http://www.sony.net
A
Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne
izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Ne gledajte izravno u sunce koristeći ovaj objektiv.
U suprotnom, može doći do oštećenja ili gubitka vida.
Objektiv držite dalje od male djece.
Postoji rizik od nezgoda ili ozljede.
Odlaganje stare električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u Europskoj Uniji i
ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili ambalaži označava
da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu
namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne i elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
pomažete u sprječavanju mogućih štetnih posljedica za
okoliš i zdravlje ljudi, do kojih može doći ukoliko se ovaj
proizvod ne zbrine pravilno. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije informacije
o recikliranju ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu
lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste
kupili proizvod.
Napomene o uporabi
&& Ne ostavljajte objektiv na izravnom sunčevom svjetlu. Ako se
sunčeva svjetlost fokusira na obližnji objekt, može doći do požara. Ako zbog okolnosti morate ostaviti objektiv na izravnom
sunčevom svjetlu, poklopite objektiv poklopcem.
&& Pripazite da ne izložite objektiv mehaničkim udarcima prilikom
pričvršćivanja.
&& Uvijek poklopite objektiv pripadajućim poklopcem, prije
pohrane.
&& Ne držite objektiv na veoma vlažnom mjestu duži vremenski
period jer može doći do nakupljanja plijesni.
&& Ne pridržavajte fotoaparat za dijelove objektiva koji se produžuju radi fokusiranja i sl.
&& Ne dirajte kontakte objektiva. Ako se na kontaktima objektiva
nakupi prljavština i slično, to može prouzročiti smetnje ili
prekid slanja i primanja signala između objektiva i fotoaparata,
te može prouzročiti nepravilnosti u radu.
Mjere opreza kod uporabe bljeskalice
B
Kod određenih kombinacija objektiva i bljeskalice, objektiv
može djelomično zakloniti svjetlo bljeskalice, što može
rezultirati sjenom pri dnu fotografije. Kad koristite ugrađenu
bljeskalicu, uklonite poklopac objektiva i fotografirajte s
najmanje 1 m udaljenosti od objekta snimanja.
Vinjetiranje
&& Kod uporabe objektiva, kutovi zaslona postaju tamniji od središta. Kako biste umanjili ovaj fenomen (nazvan vinjetiranje),
zatvorite otvor za 1 do 2 zastoja.
&& Kod određenih kombinacija objektiva i filtra, okvir filtra
može blokirati slučajno zračenje, što može značajno umanjiti
intenzitet svjetlosti. Napravite testne fotografije pri različitim
podešenjima otvora blende dok ne dobijete najbolje rezultate.
(Samo 24-105mm F3.5-4.5)
Kondenzacija
Kad unesete objektiv izravno s hladnog na toplo mjesto, na
objektivu se može pojaviti kondenzirana vlaga. Kako biste
to spriječili, smjestite objektiv u plastičnu vrećicu ili slično.
Kad temperatura zraka unutar vrećice dosegne temperaturu
okruženja, izvadite objektiv iz vrećice.
Čišćenje objektiva
&& Ne dirajte izravno površinu objektiva.
&& Ako se objektiv zaprlja, očistite prljavštinu pomoću puhaljke za
objektive i obrišite objektiv mekom, čistom krpom (preporučamo krpu za čišćenje KK-CA (dodatno nabavljiva)).
&& Za čišćenje objektiva i fotoaparata ne koristite organska otapala,
primjerice, razrjeđivač ili benzin.
B Pričvršćivanje/uklanjanje objektiva
Pričvršćivanje objektiva
(Pogledajte sliku B–1.)
1 Uklonite prednji i stražnji poklopac objektiva i
poklopac fotoaparata.
&& Možete pričvrstiti/ukloniti prednji poklopac objektiva na
dva načina, (1) i (2). Ako pričvršćujte/uklanjate poklopac
objektiva s pričvršćenim sjenilom objektiva, upotrijebite
način (2).
2 Poravnajte narančastu oznaku na cijevi objektiva s narančastom oznakom na fotoaparatu
(oznaka za pričvršćivanje), zatim umetnite
objektiv u fotoaparat i zakrenite ga u smjeru
kazaljke sata dok se ne uglavi.
&& Ne pritišćite tipku za otpuštanje objektiva na fotoaparatu
kad pričvršćujete objektiv.
&& Ne pričvršćujte objektiv pod kutom.
Uklanjanje objektiva (Pogledajte sliku B–2.)
Pritisnite i zadržite tipku za otpuštanje objektiva na
fotoaparatu, zakrenite objektiv u smjeru suprotnom
od kazaljke sata sve dok se ne zaustavi, zatim
odspojite objektiv.
C Pričvršćivanje sjenila objektiva
Preporučamo uporabu sjenila objektiva radi smanjenja
odbljesaka i postizanja bolje kvalitete fotografije.
75-300mm F4.5-5.6, 50mm F1.4:
Pričvrstite sjenilo na okvir na kraju cijevi objektiva
i zakrenite sjenilo u smjeru kazaljke sata dok se ne
uglavi, te se začuje ‘klik’.
24-105mm F3.5-4.5:
Poravnajte crvenu liniju na sjenilu objektiva s onom
na objektivu. Zakrenite sjenilo u smjeru kazaljke
sata sve dok se crvena linija na objektivu ne poravna s crvenom točkom na sjenilu, te se začuje ‘klik’.
&& Kad koristite fotoaparat s ugrađenom bljeskalicom, uklonite
sjenilo objektiva kako ne biste zapriječili svjetlo bljeskalice.
&& Ako je dostupna oznaka (crvena linija, crvena točka i sl.),
pravilno pričvrstite sjenilo objektiva. U protivnom, sjenilo
objektiva može ometati željeni efekt ili se može pojaviti na
fotografijama.
&& Kod pohrane, okrenite sjenilo objektiva i sa druge strane ga
naslonite na objektiv.
D Zumiranje (75-300mm F4.5-5.6,
24-105mm F3.5-4.5)
Zakrenite prsten za zumiranje na željenu žarišnu
duljinu.
E Fokusiranje
Kad koristite auto fokus, fotoaparat automatski fokusira
objektiv.
Kad fokusirate ručno, podesite fotoaparat na ručno fokusiranje i zakrećite prsten za fokusiranje, pritom gledajući kroz
tražilo na fotoaparatu. Signal fokusa na tražilu označava
trenutan stupanj fokusa.
Ljestvica dubinske oštrine (50mm F1.4)
Kad se fokus podesi u odnosu na objekt, sve što se nalazi na
istoj udaljenosti pojavit će se izoštreno, a sve što je udaljeno
s prednje i stražnje strane objekta također će biti fokusirano;
to se naziva dubinskom oštrinom. Dubinska oštrina ovisi
o udaljenosti objekta i odabranom otvoru a označena je
linijama na ljestvici dubinske oštrine koje odgovaraju otvoru
objektiva.
&& Ljestvica dubinske oštrine odnosi se na fotoaparate formata
35mm. Dubinska oštrina je plića kad koristite DSLR fotoaparate koji su opremljeni slikovnim senzorom veličine APS-C.
A Pregled dijelova
C
D
E
75-300mm F4.5-5.6, 24-105mm F3.5-4.5:
1···Prsten za zumiranje 2···Oznaka žarišne duljine
3···Kontakti objektiva 4···Oznaka za pričvršćivanje
5···Ljestvica žarišne duljine 6···Prsten za fokusiranje
7···Oznaka udaljenosti* 8···Ljestvica udaljenosti*
50mm F1.4:
3···Kontakti objektiva 4···Oznaka za pričvršćivanje 6···Prsten
za fokusiranje 7···Oznaka udaljenosti 8···Ljestvica udaljenosti 9···Ljestvica dubinske oštrine
Tehnički podaci
Naziv (Naziv
modela)
Žarišna duljina*1
(mm) ekvivalentna 35mm
formatu
Skupine
objektivaelement
Kut
gledanja
1*2
Kut
gledanja
2*2
Najmanji
fokus*3
(m)
24-105mm
F3.5-4.5
(SAL24105)
36-157.5
11-12
84°-23°
61°-15°
0.5
0.18
75-300mm
F4.5-5.6
(SAL75300)
112.5-450
10-13
32°8°10
21°5°20’
1.5 (4.9)
50mm F1.4
(SAL50F14))
75
6-7
47°
32°
0.45 (0.15)
Najveće Najmanji
uvećanje
otvor
()
blende (f)
Promjer
filtra
(mm)
Dimenzije
(najveći promjer
 visina) (mm)
Masa (g)
f/22-27
62
Približno
7169
Približno
395
0.25
f/32-38
55
Približno
71122
Približno
460
0,15
f/22
55
Približno
65,543
Približno
220
*1Vrijednost za žarišnu duljinu ekvivalentnu 35mm formatu bazirane su na DSLR fotoaparatima koji su opremljeni slikovnim senzorom
veličine APS-C.
*2Vrijednost kuta gledanja 1 bazirana je na fotoaparatima formata 35mm, a vrijednost kuta gledanja 2 je bazirana na DSLR fotoaparatima
koji su opremljeni slikovnim senzorom veličine APS-C.
*3Najmanji fokus je najkraća udaljenost od slikovnog senzora do objekta.
&& Ovaj objektiv opremljen je koderom udaljenosti. Koder udaljenosti omogućava točnije mjerenje (ADI) pomoću bljeskalice za ADI.
&& Ovisno o mehanizmu objektiva, žarišna duljina može se promijeniti sa svakom promjenom udaljenosti fotografiranja. Žarišna duljina
pretpostavlja da je objektiv fokusiran na položaj beskonačno.
Isporučeni pribor: Objektiv (1), prednji poklopac objektiva (1), stražnji poklopac objektiva (1), sjenilo objektiva (1), set ispisanih
dokumenata
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
µ je registrirani zaštićeni znak tvrtke Sony Corporation.
Download PDF

advertising