Sony | HDR-AS50 | Sony HDR-AS50 Action Cam HDR-AS50 Help Guide

Digitalni HD kamkorder
HDR-AS50
Najprije pročitajte ovo
Identifikacija dijelova [1]
Zaslonski prikaz [2]
Početak rada
Provjera artikala u pakiranju [3]
Umetanje kompleta baterija [4]
Punjenje kompleta baterija [5]
Umetanje memorijske kartice
Umetanje memorijske kartice [6]
Memorijske kartice koje se mogu upotrebljavati u kameri [7]
Postavljanje datuma i vremena [8]
Upotreba podvodnog kućišta
Identifikacija dijelova (podvodno kućište) [9]
Upotreba podvodnog kućišta [10]
O vodonepropusnim svojstvima podvodnog kućišta [11]
Napomene o upotrebi podvodnog kućišta [12]
Curenje vode [13]
Vodonepropusna brtva [14]
Provjera curenja vode [15]
Održavanje [16]
Upotreba dodatne opreme
Upotreba kopče za pričvršćivanje [17]
Napomene o upotrebi ljepljivog postolja (prodaje se zasebno) [18]
Snimanje
Snimanje videozapisa i fotografija
Snimanje videozapisa (način snimanja videozapisa) [19]
Snimanje fotografija (način snimanja fotografija) [20]
Način kontinuiranog snimanja [21]
Način snimanja proteklog vremena [22]
Upotreba zumiranja [23]
Napomene o dugotrajnom snimanju [24]
Promjena postavki
Popis stavki za postavljanje
Popis stavki za postavljanje [25]
Postavljanje stavki [26]
Postavke snimanja
Postavka kvalitete slike [27]
Format videozapisa [28]
Veličina slike pri snimanju proteklog vremena [29]
Vrijeme kontinuiranog snimanja [30]
Prebacivanje na način snimanja fotografija [31]
Interval snimanja fotografija [32]
Samookidač [33]
Interval snimanja proteklog vremena [34]
Broj snimke u snimanju proteklog vremena [35]
SteadyShot [36]
Postavka kuta [37]
Postavka zumiranja [38]
Preokretanje [39]
AE prebacivanje [40]
AE način snimanja proteklog vremena [41]
Prizor [42]
Podešavanje bijele boje [43]
Način boje [44]
Postavka snimanja zvuka [45]
Smanjenje šuma vjetra [46]
Postavke kamere
Zrakoplovni način [47]
Postavka Wi-Fi veze [48]
Postavka napajanja Wi-Fi Hi [49]
Bluetooth postavka [50]
Postavka napajanja Bluetooth daljinskog upravljača [51]
Format [52]
USB napajanje [53]
Zvučni signal [54]
Jačina zvuka zvučnog signala [55]
Postavka žaruljice [56]
Snimanje jednim dodirom [57]
Automatsko isključivanje [58]
Prebacivanje NTSC/PAL [59]
Postavka datuma i vremena [60]
Postavka područja [61]
Postavka ljetnog računanja vremena (ljetno vrijeme) [62]
Verzija [63]
Vraćanje postavki na izvorno [64]
Pregledavanje
Pregledavanje pomoću daljinskog upravljača za prikaz uživo [65]
Brisanje [66]
Stvaranje videozapisa
Highlight Movie Maker
Stvaranje videozapisa s najzanimljivijim snimkama [67]
Uvoz pozadinske glazbe za dijaprojekcije (BGM) [68]
Emitiranje videozapisa u stvarnom vremenu putem web-mjesta za
emitiranje videozapisa
Emitiranje uživo pomoću kamere (emitiranje videozapisa u stvarnom
vremenu)
Emitiranje uživo [69]
Priprema za emitiranje uživo [70]
Izvedba emitiranja uživo [71]
Ograničenja [72]
Upotreba kamere povezane s drugim uređajima putem Wi-Fi veze
Povezivanje s pametnim telefonom
Priprema za povezivanje s pametnim telefonom [73]
Primjer zaslonskog prikaza pametnog telefona [74]
Povezivanje pametnog telefona s Wi-Fi-jem pomoću QR koda (uređaj Android)
[75]
Postavljanje Wi-Fi mreže na pametnom telefonu pomoću QR koda (iPhone/iPad)
[76]
Povezivanje s pametnim telefonom pomoću ID-a/lozinke (uređaj Android) [77]
Povezivanje s pametnim telefonom pomoću ID-a/lozinke (iPhone/iPad) [78]
Povezivanje s daljinskim upravljačem za prikaz uživo
Povezivanje daljinskog upravljača za prikaz uživo s jednom kamerom (jedna veza)
[79]
Povezivanje daljinskog upravljača za prikaz uživo s više kamera (više veza) [80]
Povezivanje s Handycamom
Povezivanje jedne kamere s Handycamom (jedna veza) [81]
Povezivanje više kamera s Handycamom (više veza) [82]
Uređivanje slika uvezenih na računalo
Upotreba aplikacije Action Cam Movie Creator
Korisne funkcije aplikacije Action Cam Movie Creator [83]
Instalacija aplikacije Action Cam Movie Creator na računalo [84]
Uređivanje slika uvezenih na pametni telefon ili tablet
Upotreba aplikacije Action Cam App
Korisne funkcije aplikacije Action Cam App [85]
Instalacija aplikacije Action Cam App [86]
Informacije
Vrijeme snimanja
Procijenjeno trajanje snimanja i reprodukcije za priloženi komplet baterija [87]
Procijenjeno vrijeme snimanja videozapisa [88]
Procijenjeni broj fotografija koje je moguće snimiti [89]
Komplet baterija
O punjenju kompleta baterija [90]
Učinkovita upotreba kompleta baterija [91]
O preostaloj napunjenosti baterije [92]
Pohranjivanje kompleta baterija [93]
O trajanju kompleta baterija [94]
Smanjenje potrošnje baterije [95]
Upotreba kamere u inozemstvu
Države i regije u kojima se koristi NTSC TV [96]
Države i regije u kojima se koristi PAL TV [97]
Popis vremenskih razlika za najveće svjetske gradove [98]
Mjere opreza
Ne upotrebljavajte/pohranjujte kameru na sljedećim mjestima [99]
O nošenju [100]
Održavanje i pohrana objektiva [101]
O čišćenju [102]
O radnim temperaturama [103]
O kondenzaciji vlage [104]
Napomene o dodatnoj opremi [105]
Napomena o odlaganju/prijenosu memorijske kartice [106]
Specifikacije [107]
Zaštitni znaci [108]
Napomene o licenci
O primijenjenom softveru GNU GPL/LGPL [109]
Popis zadanih postavki [110]
Rješavanje problema
Rješavanje problema [111]
Komplet baterija i napajanje
Uključivanje kamere nije moguće. [112]
Napajanje se neočekivano isključuje. [113]
Trajanje baterije je kratko. [114]
Punjenje baterije kamere nije moguće. [115]
Indikator preostale napunjenosti nije ispravan. [116]
Memorijska kartica
Izvođenje operacija s memorijskom karticom nije moguće. [117]
Snimanje slika
Snimanje slika nije moguće. [118]
Umetanje datuma na slike nije moguće. [119]
Prikaz slika
Reproduciranje slika nije moguće. [120]
Računala
Računalo ne prepoznaje kameru. [121]
Uvoz slika nije moguć. [122]
Instalacija aplikacije Action Cam Movie Creator nije moguća. [123]
Aplikacija Action Cam Movie Creator ne radi ispravno. [124]
Reproduciranje slika na računalu nije moguće. [125]
Wi-Fi
Prijenos slike predugo traje. [126]
Ostalo
Objektiv se zamagljuje. [127]
Kamera se zagrijava kada je upotrebljavate duže vrijeme. [128]
Datum ili vrijeme nisu ispravni. [129]
Indikatori upozorenja i poruke o pogreškama [130]
[1] Prvo ovo pročitajte
Identifikacija dijelova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Gumb
(uključeno/pripravnost)
Gumb MENU
Ploča zaslona
Gumb UP/DOWN
Žaruljica REC
Gumb REC (videozapis/fotografija) / gumb ENTER (otvara izbornik)
Žaruljica REC/LIVE
Objektiv
Zvučnik
Mikrofoni
Multi/mikro USB terminal
Žaruljica CHG (Punjenje)
Poklopac baterije
Kućište baterije
Ručica za izbacivanje baterije
Poklopac priključnice (multi/mikro USB terminala)
Žaruljica REC
Ručica za zaključavanje
Rupa za vijak tronošca*
Pristupna žaruljica
21. Utor za umetanje memorijske kartice
22. Poklopac memorijske kartice
*
Duljina odgovarajućeg vijka tronošca mora biti manja od 5,5 mm.
[2] Prvo ovo pročitajte
Zaslonski prikaz
Na kameri se prikazuju indikatori opisani u nastavku. Ovaj zaslonski prikaz primjer je snimanja
videozapisa.
Ikone na zaslonu 1
: Postavka Wi-Fi veze (jedna veza)
: Postavka Wi-Fi veze (više veza)
: Bluetooth je povezan
: Temperatura kamere je povećana
: Indikator napunjenosti baterije kamere
: Omogućen je zrakoplovni način
Ikone i vrijednost na zaslonu 2
: Format videozapisa
: Brzina prijenosa tijekom snimanja videozapisa
: SteadyShot
: Broj snimke u snimanju proteklog vremena
: Gledatelji emitiranja
Brojevi gledatelja emitiranja
: Način za fotografije
: Samookidač
Stavke na zaslonu 3
: Snimanje zvuka postavljeno je na OFF
Vrijeme snimanja, vrijeme kontinuiranog snimanja
Broj fotografija koje se mogu snimiti, broj snimke u snimanju proteklog vremena
ON AIR: Pokretanje emitiranja
Poruka upozorenja/pogreške
Ikone na zaslonu 4
: Način snimanja videozapisa
: Način snimanja fotografija
: Način snimanja proteklog vremena
: Način emitiranja uživo
: Način kontinuiranog snimanja
: Postavka kuta
: Omjer zumiranja
: Vodič za upotrebu gumba UP/DOWN (promjena zumiranja, promjena načina snimanja,
radnja nije valjana)
[3] Početak rada
Provjera stavki u pakiranju
Provjerite nalaze li se sljedeće stavke u pakiranju.
Broj u zagradi označava količinu stavki u pakiranju.
Kamera (1)
Kamera je smještena u podvodnom kućištu. Otvorite poklopac kućišta kao što je prikazano u
nastavku.
Mikro USB kabel (1)
Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja (NP-BX1) (1)
Podvodno kućište (1)
Kopča za pričvršćivanje (1)
Vodič za početak (1)
Referentni priručnik (1)
[4] Početak rada
Umetanje kompleta baterija
1
Klizno pomaknite ručicu za zaključavanje kako biste otvorili poklopac baterije.
2
Umetnite komplet baterija.
Poravnajte strelice na kameri i na kompletu baterija.
3
Zatvorite poklopac baterije i pomaknite ručicu za zaključavanje prema gore kako
biste ga zaključali.
Provjerite da se žuta oznaka na ručici za zaključavanje ne vidi.
Uklanjanje kompleta baterija
Otvorite poklopac te klizno pomaknite ručicu za izbacivanje baterije i izvadite komplet baterija.
Postavljanje funkcije automatskog isključivanja
Preporučujemo vam da postavite automatsko isključivanje kamere kako bi se smanjila potrošnja
baterije.
Pritisnite gumb MENU, zatim pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(postavke
kamere) –
(automatsko isključivanje) – vrijeme dok se ne isključi napajanje, zatim
pritisnite gumb REC/ENTER.
Zadana je postavka
(60 sekundi). Po potrebi promijenite postavku. Pojedinosti potražite
u odlomku „Automatsko isključivanje”.
[5] Početak rada
Punjenje kompleta baterija
1
Isključite napajanje kamere.
Punjenje nije moguće kada je kamera uključena.
2
Otvorite poklopac priključnice, povežite kameru s uključenim računalom pomoću
mikro USB kabela (priložen).
Žaruljica CHG (punjenje) svijetli žućkasto.
: Poklopac priključnice
: Mikro USB kabel
: Žaruljica CHG (punjenje)
3
Kada se punjenje dovrši, isključite mikro USB kabel između kamere i računala.
Punjenje je dovršeno kada se žaruljica CHG (punjenje) isključi (napunjeno).
Potrebno vrijeme punjenja
Priložen komplet baterija (NP-BX1)
Preko računala: Pribl. 265 minuta
*
Vrijeme potrebno za punjenje potpuno ispražnjenog kompleta baterija pri temperaturi od 25°C. U određenim
okolnostima punjenje može duže potrajati.
Provjera preostale napunjenosti baterije
Indikator preostale napunjenosti prikazuje se u gornjem desnom kutu zaslona.
Prikazani indikator preostale napunjenosti možda neće biti ispravan u određenim okolnostima.
Za prikaz ispravnog indikatora preostale napunjenosti potrebna je otprilike jedna minuta.
Napomena
S ovom kamerom možete upotrebljavati samo bateriju vrste X.
Isključite kameru dok punite bateriju. Punjenje se prekida kada uključite kameru tijekom punjenja.
Pri povezivanju kamere s računalom ne primjenjujte silu. To može izazvati oštećenje kamere ili
računala.
Kada povežete kameru s prijenosnim računalom koje nije spojeno s izvorom izmjenične struje, razina
napunjenosti baterije prijenosnog računala može se brzo smanjiti. Ne ostavljajte kameru duže
vrijeme povezanu s računalom.
Uspješnost punjenja kompleta baterija ili veze s prilagođenim ili ručno izrađenim računalima nije
zajamčena. Funkcija možda neće ispravno raditi, ovisno o vrsti upotrijebljenog USB uređaja.
Nije zajamčen rad sa svim računalima.
Ako ne namjeravate upotrebljavati kameru duže vrijeme, napunite bateriju do punog kapaciteta
svakih 6 do 12 mjeseci ili uklonite komplet baterija iz kamere kako biste očuvali njenu učinkovitost.
Upotreba adaptera za izmjeničnu struju (prodaje se zasebno) omogućuje brzo punjenje. Da biste
priključili adapter za izmjeničnu struju, upotrijebite mikro USB kabel (priložen).
[6] Početak rada
Umetanje memorijske kartice
Umetanje memorijske kartice
1
Otvorite poklopac memorijske kartice.
2
Umetnite memorijsku karticu tako da škljocne.
microSD kartica microSDHC kartica/microSDXC kartica: umetnite u smjeru
Memory Stick Micro (M2) mediji: umetnite u smjeru .
.
: Otisnuta strana
: Strana s terminalom
3
Zatvorite poklopac memorijske kartice.
Izbacivanje memorijske kartice
Otvorite poklopac, a zatim lagano gurnite memorijsku karticu.
Napomena
Ispravno umetnite memorijsku karticu i provjerite jesu li stranice okrenute u odgovarajućem smjeru.
Provjerite je li memorijska kartica pravilno umetnuta. Ako na silu umetnete memorijsku karticu u
pogrešnom smjeru, možete oštetiti memorijsku karticu, utor memorijske kartice ili slikovne podatke.
Prije upotrebe formatirajte memorijsku karticu u kameri.
Prije formatiranja memorijske kartice spremite važne podatke s memorijske kartice na druge medije,
primjerice na računalo.
U utor memorijske kartice nemojte umetati ništa osim memorijske kartice kompatibilne veličine. U
protivnom može doći do kvara.
Kada umećete ili izbacujete memorijsku karticu, pripazite da memorijska kartica ne iskoči ili ne
ispadne.
[7] Početak rada
Umetanje memorijske kartice
Vrste memorijskih kartica koje se mogu upotrebljavati
s kamerom
Vrste memorijskih kartica koje se mogu upotrebljavati s kamerom navedene su u nastavku.
Memorijska kartica
MP4
XAVC S
Memory Stick Micro (M2)
○ (samo Mark2)
—
mikroSD memorijska kartica
○*1
—
microSDHC memorijska kartica
○*1
○*2
microSDXC memorijska kartica
○*1
○*2
*1
*2
SD klasa brzine 4:
ili brža ili UHS klasa brzine 1:
Memorijska kartica koja ispunjava sve uvjete u nastavku.
4 GB ili više kapaciteta.
ili brža ili UHS klasa brzine 1:
SD klasa brzine 10:
ili brža.
ili brža.
Napomena
Kada snimate duže vrijeme u formatu XAVC S ili MP4 na SDHC memorijsku karticu, datoteka će se
podijeliti u više datoteka veličine 4 GB. Upotrebom aplikacije Action Cam Movie Creator možete
objediniti podatke i tretirati ih kao jednu datoteku.
Nije zajamčen rad sa svim memorijskim karticama. Pojedinosti o memorijskim karticama koje nije
proizvela tvrtka Sony zatražite od proizvođača dotičnih kartica.
Provjerite je li memorijska kartica pravilno umetnuta. Ako na silu umetnete memorijsku karticu u
pogrešnom smjeru, možete oštetiti memorijsku karticu, utor memorijske kartice ili slikovne podatke.
Prije upotrebe formatirajte memorijsku karticu u kameri.
Prije upotrebe provjerite jesu li poklopac priključnice i poklopac kompleta baterija/memorijske kartice
čvrsto zatvoreni te ima li stranih tijela u poklopcu.
[8] Početak rada
Postavljanje datuma i vremena
Pritisnite gumb
(uključeno/pripravnost) za prvo uključivanje kamere i postavka za
područje/ljetno računanje vremena/datum i vrijeme prikazat će se na zaslonu. Datum i vrijeme
postavite prije prve upotrebe kamere.
1
Pritisnite gumb UP ili DOWN za odabir postavke, a zatim pritisnite gumb
REC/ENTER.
Na zaslonu će se redom prikazati sljedeće stavke.
: Postavka područja
: Postavka ljetnog računanja vremena
Godina/mjesec/dan
Postavka vremena
2
Kada se prikaže zaslon potvrde datuma i vremena/područja, pritisnite gumb
REC/ENTER.
Savjet
Područje se određuje prema vremenskoj razlici područja u kojem se nalazite od srednjeg vremena
po Greenwichu (GMT). Za vremensku razliku pogledajte odlomak „Popis vremenskih razlika za
najveće svjetske gradove”.
Te postavke možete postaviti u postavkama kamere. Pogledajte „Postavljanje datuma i vremena“,
„Postavljanje područja“ i „Postavljanje ljetnog računanja vremena (ljetno vrijeme)“.
[9] Početak rada
Upotreba podvodnog kućišta
Identifikacija dijelova (podvodno kućište)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Gumb
(uključeno/pripravnost)
Tijelo kućišta
Rupa za pričvršćivanje vezice
Prekidač
(uključeno/pripravnost)/REC HOLD
Gumb REC (videozapis/fotografija) / gumb ENTER (otvara izbornik)
Poklopac kućišta
Gumb MENU
Rupa za vijak tronošca
Gumb UP
Gumb DOWN
Bravica kopče
Kopča
Olovo
Adapter
Vodonepropusna brtva
[10] Početak rada
Upotreba podvodnog kućišta
Upotreba podvodnog kućišta
Umetanjem kamere u podvodno kućište možete snimati slike ispod vode do dubine od najviše
60 m na 30 minuta neprekidno.
1
Pomaknite bravicu kopče u smjeru
izvucite kopču u smjeru .
i držite je, a zatim držite zaokružene dijelove i
2
Otvorite poklopac kućišta.
3
Umetnite kameru u kućište.
4
Umetnite jezičac tijela kućišta u utor na poklopcu kućišta.
5
Zakvačite kopču preko jezičca na donjem dijelu poklopca kućišta
zatvorite kopču u smjeru .
, a zatim
Provjerite jesu li kopča i bravica kopče čvrsto zaključane. (Ako ih čvrsto ne zaključate,
voda može procuriti ili kamera može ispasti.)
Napomena
Ne možete rukovati gumbima
(uključeno/pripravnost) i REC/ENTER dok je ručica REC HOLD u
zaključanom položaju. Prije rada otpustite bravicu u smjeru strelice prikazane u nastavku.
Možete snimati zvuk dok je kamera u podvodnom kućištu, ali razina zvuka je smanjena.
Provucite odgovarajući kabel kroz rupu za pričvršćivanje vezice na podvodnom kućištu, a zatim
pričvrstite kabel na predmet koji namjeravate upotrijebiti s kamerom.
[11] Početak rada
Upotreba podvodnog kućišta
O vodonepropusnim svojstvima podvodnog kućišta
Kada je kamera umetnuta u priloženo podvodno kućište, kamera može snimati u vodi
dubine do 60 m na 30 minuta neprekidno.
Ocjena vodonepropusnih svojstava temelji se na standardima testiranja naše tvrtke.
Ne izlažite podvodno kućište utjecaju vode pod tlakom, npr. vodi iz slavine.
Nemojte upotrebljavati podvodno kućište u termalnim izvorima.
Koristite podvodno kućište u vodi temperature niže od 40°C.
Svojstvo vodonepropusnosti može se izgubiti pod utjecajem jakog udarca, primjerice ako
podvodno kućište padne na pod. Preporučujemo da podvodno kućište date ispitati u
ovlaštenom servisu (naplaćuje se).
Vodonepropusnost nije zajamčena u svim situacijama.
Folija protiv zamagljivanja (AKA-AF1 (prodaje se zasebno))
Foliju protiv zamagljivanja umetnite u zatvorenom prostoru u kojem nema vlage.
Foliju protiv zamagljivanja umetnite u kameru nekoliko sati prije snimanja.
Ako ne upotrebljavate foliju protiv zamagljivanja, stavite je u vrećicu i držite vrh čvrsto
zatvoren.
Uz dobro sušenje foliju protiv zamagljivanja moći ćete upotrebljavati približno 200 puta.
Napomena
Kada umećete foliju protiv zamagljivanja (AKA-AF1), postavite kameru u podvodno kućište, zatim
stavite foliju protiv zamagljivanja u utor na dnu kamere i podvodnog kućišta.
Ako stavite foliju protiv zamagljivanja prije postavljanja kamere, folija protiv zamagljivanja može se
stisnuti i otežati vađenje kamere.
: Folija protiv zamagljivanja
[12] Početak rada
Upotreba podvodnog kućišta
Napomene o upotrebi podvodnog kućišta
Nemojte bacati podvodno kućište u vodu.
Izbjegavajte upotrebu podvodnog kućišta u sljedećim situacijama. U tim situacijama može
doći do kondenzacije vlage ili curenja vode, što može oštetiti kameru.
Na vrlo vrućim i vlažnim mjestima.
U vodi toplijoj od 40°C.
Na temperaturama nižim od -10°C.
Nemojte podvodno kućište dulje vrijeme ostaviti na izravnom sunčevom svjetlu ili na vrlo
vrućem i vlažnom mjestu. Ako ne možete izbjeći izlaganje podvodnog kućišta izravnom
sunčevom svjetlu, obavezno ga prekrijte ručnikom ili drugom zaštitom.
Kada se kamera pregrije, može se automatski isključiti ili snimanje može biti neispravno. Za
ponovnu upotrebu kameru neko vrijeme ostavite na hladnom mjestu da se ohladi.
Ako na podvodnom kućištu ima ulje za sunčanje, obavezno ga temeljito isperite mlakom
vodom. Ako na podvodnom kućištu ostane ulje za sunčanje, podvodno kućište može
izgubiti boju ili se oštetiti (primjerice mogu nastati pukotine na površini).
[13] Početak rada
Upotreba podvodnog kućišta
Curenje vode
U malo vjerojatnom slučaju kvara na podvodnom kućištu uzrokovanog curenjem vode, Sony ne
jamči odštetu za oštećene dijelove opreme (kamera, komplet baterija, itd.), snimljeni sadržaj niti
za troškove fotografiranja.
[14] Početak rada
Upotreba podvodnog kućišta
Vodonepropusna brtva
Kamera upotrebljava vodonepropusnu brtvu za održavanje otpornosti na vodu. Održavanje
vodonepropusne brtve vrlo je važno. Nepoštivanje uputa za održavanje vodonepropusne brtve
može dovesti do curenja vode i uzrokovati potapanje kamere.
Pregledavanje vodonepropusne brtve
Pažljivo provjerite ima li nečistoće, pijeska, dlaka, soli, vlakana itd. na vodonepropusnoj
brtvi. Ako pronađete nečistoću, obrišite je mekom krpom.
Lagano prijeđite prstom oko vodonepropusne brtve kako biste provjerili ima li nevidljivih
nečistoća.
Pripazite da na vodonepropusnoj brtvi nakon čišćenja ne ostanu dlačice s krpe.
Provjerite ima li na vodonepropusnoj brtvi pukotina, kosina, izobličenja, razdvajanja,
ogrebotina, umetnutog pijeska itd.
Isto tako, provjerite dodirnu površinu vodonepropusne brtve na kućištu.
[15] Početak rada
Upotreba podvodnog kućišta
Kako provjeriti curenja vode
Prije umetanja kamere uvijek zatvorite podvodno kućište i uronite ga u vodu kako biste provjerili
ulazi li u njega voda.
Pronalaženje kvarova na podvodnom kućištu
Ako pregledom vodonepropusne brtve ili provjerom curenja vode utvrdite kvar, prestanite
upotrebljavati kameru i odnesite je najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
[16] Početak rada
Upotreba podvodnog kućišta
Održavanje
Nakon snimanja na mjestu s morskim povjetarcem temeljito operite kameru u svježoj vodi
sa zategnutom kopčom kako biste uklonili sol i pijesak, a zatim obrišite mekom suhom
krpom. Preporučujemo da podvodno kućište uronite u slatku vodu na približno 30 minuta.
Ako ostane soli, metalni dijelovi mogu se oštetiti ili se može stvoriti hrđa i uzrokovati curenje
vode.
Ako na podvodnom kućištu ima ulje za sunčanje, obavezno ga temeljito isperite mlakom
vodom.
Očistite unutrašnjost podvodnog kućišta mekom suhom krpom. Nemojte ga prati vodom.
Obavezno provedite gore navedeno održavanje svaki put kada upotrebljavate podvodno
kućište. Nemojte upotrebljavati otopine kao što su alkohol, benzin, ili razrjeđivač za čišćenje jer
se tako može oštetiti površinski sloj podvodnog kućišta.
Upute za pohranu podvodnog kućišta
Radi sprječavanja trošenja podvodnog kućišta, pohranite ga na hladno, dobro prozračeno
mjesto. Nemojte zatezati kopču.
Spriječite skupljanje prašine na vodonepropusnoj brtvi.
Izbjegavajte pohranu podvodnog kućišta na hladnom, vrlo vrućem ili vlažnom mjestu, ili
zajedno s naftalinom ili kamforom jer ti uvjeti mogu oštetiti podvodno kućište.
[17] Početak rada
Upotreba dodatne opreme
Upotreba kopče za pričvršćivanje
Kopča za pričvršćivanje služi za učvršćivanje kamere ili podvodnog kućišta za dodatnu opremu
koju namjeravate upotrebljavati.
Postupak za pričvršćivanje kopče za pričvršćivanje za podvodno kućište objašnjena je ovdje.
1
Poravnajte rupu za vijak tronošca na dnu podvodnog kućišta s vijkom tronošca na
kopči za pričvršćivanje i dobro ih učvrstite vijkom tronošca.
2
Pričvrstite kopču za pričvršćivanje na dodatnu opremu klizno je pomičući sve dok
ne sjedne na svoje mjesto.
Postupak odvajanja kopče za pričvršćivanje s dodatne opreme
Pritisnite i držite zaokružene dijelove kopče za pričvršćivanje da biste odvojili kopču, a zatim je
pomaknite u smjeru suprotnom od onoga u 2 koraku.
Primjer pričvršćivanja dodatne opreme
Univerzalni komplet za naglavnu montažu
BLT-UHM1
Postolje na naprtnjači
VCT-BPM1
Napomena
Provucite odgovarajuću vezicu kroz rupu za pričvršćivanje vezice na podvodnom kućištu, a zatim
pričvrstite vezicu na predmet koji namjeravate upotrijebiti s kamerom.
Prije upotrebe provjerite je li vijak na kopči za pričvršćivanje labav.
[18] Početak rada
Upotreba dodatne opreme
Napomene o upotrebi ljepljivog postolja (prodaje se
zasebno)
Ljepljivo postolje služi za učvršćivanje kamere na predmet koji namjeravate upotrebljavati.
Ljepljivo postolje općeniti je izraz za kopču za pričvršćivanje, ravni ljepljivi nosač i zakrivljeni
ljepljivi nosač.
Čvrsto pritisnite ljepljivi dio.
Jačina ljepila najveća je 24 sata nakon postavljanja stavke.
Ravno i zakrivljeno ljepljivo postolje ne mogu se ponovo upotrijebiti kada se odvoje od
površine.
Pri odvajanju polagano odljepljujte. Naglim odljepljivanjem možete oštetiti površinu na koji je
postolje pričvršćeno.
Prije pričvršćivanja provjerite površinu predmeta koji namjeravate upotrijebiti. Ako je prljava,
prašnjava, vlažna ili masna, jačina ljepila može biti oslabljena i predmet se može lako
odvojiti.
Upotrijebite odgovarajuće ljepljivo postolje (ravno ili zakrivljeno) za površinu na kojoj će se
nalaziti kamera. Ako postolje nije prikladno za površinu, može se lako odvojiti.
Prije upotrebe provjerite je li rupa vijka na kopči za pričvršćenje labava i je li ravno ili
zakrivljeno ljepljivo postolje sigurno pričvršćeno na površinu.
[19] Snimanje
Snimanje videozapisa i fotografija
Snimanje videozapisa (način snimanja videozapisa)
Snimanje videozapisa.
1
Pritisnite gumb
2
Pritisnite gumb MENU.
3
* (način snimanja) –
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
za snimanje videozapisa), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
*
4
(uključeno/pripravnost) kako biste uključili napajanje.
(način
Prikazuje se ikona trenutačno odabranog načina snimanja.
Pritisnite gumb REC/ENTER za početak snimanja.
Prekidanje snimanja
Pritisnite gumb REC/ENTER tijekom snimanja.
Savjet
Dok je postavka snimanja jednim dodirom postavljena na ON (uključeno), ako pritisnete gumb
REC/ENTER kada je napajanje isključeno, snimanje se pokreće u prethodno odabranom načinu
snimanja.
[20] Snimanje
Snimanje videozapisa i fotografija
Snimanje fotografija (način za snimanje fotografija)
Snimanje fotografija.
1
Pritisnite gumb
(uključeno/pripravnost) kako biste uključili napajanje.
2
Pritisnite gumb MENU.
3
* (način snimanja) –
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
snimanja fotografija), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
*
4
(način
Prikazuje se ikona trenutačno odabranog načina snimanja.
Pritisnite gumb REC/ENTER za snimanje.
[21] Snimanje
Snimanje videozapisa i fotografija
Način kontinuiranog snimanja
Način za kontinuirano snimanje nastavlja snimati prema određenom vremenu. Kamera
neprekidno snima tijekom razdoblja snimanja postavljenog vremenom kontinuiranog snimanja.
1
Pritisnite gumb
2
Pritisnite gumb MENU.
3
* (način snimanja) –
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
kontinuiranog snimanja), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
*
4
(uključeno/pripravnost) kako biste uključili napajanje.
Prikazuje se ikona trenutačno odabranog načina snimanja.
Pritisnite gumb REC/ENTER za početak snimanja.
Prekidanje snimanja
Pritisnite gumb REC/ENTER tijekom snimanja.
Savjet
Videozapisi i fotografije snimljeni prije početka kontinuiranog snimanja ne mogu se izbrisati.
(način
O trajanju medija za snimanje i vremenu zapisivanja.
Ako snimate dulje vrijeme uz visoku brzinu prijenosa u bitovima u načinu kontinuiranog snimanja,
trajanje memorijske kartice može se značajno skratiti.
Ako smanjite brzinu prijenosa u bitovima tijekom dugotrajnog snimanja, možete smanjiti negativne
posljedice za memorijsku karticu.
Ako dulje vrijeme snimate videozapis u načinu kontinuiranog snimanja, može doći do
fragmentacije podataka u memorijskoj kartici. Kameri može biti potrebno dulje vrijeme za
zapisivanje podataka i automatsko prekidanje snimanja.
Formatiranjem memorijske kartice uvjeti snimanja mogu se poboljšati.
Isto tako, negativne posljedice fragmentacije podataka možete umanjiti ako unaprijed formatirate
memorijsku karticu kako biste povećali slobodan prostor memorije.
Kontinuirano snimanje nije moguće pokrenuti ako se ne može osigurati slobodan prostor medija. U
tom se slučaju na zaslonu prikazuje upozorenje [05-04].
[22] Snimanje
Snimanje videozapisa i fotografija
Način snimanja proteklog vremena
Kamera neprekidno snima fotografije u pravilnim intervalima i prestaje snimati kada dosegne
određeni broj.
1
Pritisnite gumb
2
Pritisnite gumb MENU.
3
* (način snimanja) –
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
snimanja proteklog vremena), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
*
4
(uključeno/pripravnost) kako biste uključili napajanje.
(način
Prikazuje se ikona trenutačno odabranog načina snimanja.
Pritisnite gumb REC/ENTER za početak snimanja.
Prekidanje snimanja
Snimanje se prekida kada se dosegne broj postavljen u odlomku „Broj snimke u snimanju
proteklog vremena“.
Ako odaberete
u odlomku „Broj snimke u snimanju proteklog vremena“, pritisnite
gumb REC/ENTER tijekom snimanja.
Savjet
Za promjenu veličine slike pogledajte odlomak „Veličina slike pri snimanju proteklog vremena“.
Za promjenu intervala snimanja pogledajte odlomak „Interval snimanja proteklog vremena“.
Za promjenu broja snimki pogledajte odlomak „Broj snimke u snimanju proteklog vremena“.
Kada je broj snimke u snimanju proteklog vremena postavljen na
ne pritisnete gumb REC/ENTER za zaustavljanje snimanja.
, snimanje se nastavlja dok
Snimljene fotografije možete preuzeti na računalo pomoću aplikacije „Action Cam Movie Creator“ i
možete stvoriti videozapis proteklog vremena. Videozapis proteklog vremena možete stvoriti i
preuzimanjem fotografija na pametni telefon itd. pomoću aplikacije „Action Cam App“ na pametnom
telefonu/tabletu.
[23] Snimanje
Snimanje videozapisa i fotografija
Upotreba zuma
Kada je digitalno zumiranje postavljeno na ON (uključeno), kamera može uvećati prikaz do 3
puta za snimanje. Bez obzira na postavku kuta, možete uvijek uvećati do 3 puta. Kvaliteta slike
pogoršava se zbog digitalne obrade.
Zumiranjem nije moguće upravljati pomoću kamere tijekom snimanja videozapisa,
kontinuiranog snimanja, emitiranja uživo ili snimanja proteklog vremena.
Upravljajte zumiranjem s pametnog telefona povezanog s kamerom ili daljinskim
upravljačem za prikaz uživo.
1
Provjerite prikazuje li se
ON (uključeno).
Ako se
2
na zaslonu i je li digitalno zumiranje postavljeno na
ne prikazuje, provjerite stavku [Zoom setting].
Pritisnite gumb UP ili DOWN za promjenu povećanja zumom.
Gumb UP: Telefoto
Gumb DOWN: Široki kut
Zvučni signal čuje se ako je stavka postavljena na ON (uključeno).
Napomena
Ako postoji više veza između kamere i daljinskog upravljača za prikaz uživo, pritiskom na gumb UP
ili DOWN upravljate sljedećim radnjama.
Rad s kamerom
Kada je
, mijenja povećanje zumom
Kada je
, mijenja način snimanja
Rad s daljinskim upravljačem za prikaz uživo
Mijenja zaslon prikaza uživo povezane kamere
Kada se koristi zum, mijenja se kut prikaza.
Prije snimanja provjerite kut prikaza u aplikaciji PlayMemories Mobile, a zatim počnite snimati.
[24] Snimanje
Snimanje videozapisa i fotografija
Napomene o dugotrajnom snimanju
Opis dugotrajnog snimanja
Ako nastavite snimati duže vrijeme, temperatura kamere će se povećati. Ako temperatura
prijeđe određenu razinu, snimanje se automatski prekida.
Ostavite kameru 10 minuta ili duže da bi se temperatura u njezinoj unutrašnjosti smanjila na
sigurnu razinu.
Pri visokim temperaturama okoline temperatura kamere brzo se povećava.
Kada se temperatura fotoaparata povećava, kvaliteta slike može se pokvariti.
Preporučujemo da pričekate dok temperatura kamere ne padne prije nego što nastavite sa
snimanjem.
Kućište kamere može se zagrijati prilikom upotrebe. To je normalno.
[25] Promjena postavki
Popis stavki za postavljanje
Popis stavki za postavljanje
Stavke koje se mogu postavljati različite su ovisno o načinu snimanja.
Stavke koje možete postaviti u izborniku
: Način snimanja videozapisa
: Način snimanja fotografija
: Način snimanja proteklog vremena
: Način emitiranja uživo
: Kontinuirano snimanje
* (način snimanja)
*
Prikazuje se ikona trenutačno odabranog načina snimanja.
Stavke koje možete postaviti u izborniku
snimanja)
/
/
/
/
(postavke
Stavke za postavljanje
–
–
–
–
–
–
Postavka kvalitete slike
Format videozapisa
–
–
–
–
–
–
Veličina slike pri snimanju proteklog vremena
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Vrijeme kontinuiranog snimanja
Prebacivanje na način za snimanje fotografija
Interval snimanja fotografija
Samookidač
–
–
–
–
–
–
–
–
Interval snimanja proteklog vremena
Broj snimke u snimanju proteklog vremena
–
SteadyShot
Postavka kuta
Postavka zumiranja
–
Preokretanje
AE prebacivanje
–
–
–
AE način snimanja proteklog vremena
Prizor
Balans bijele boje
–
–
–
–
–
–
Način boje
Postavka snimanja zvuka
Smanjenje šuma vjetra
Stavke koje možete postaviti u izborniku
(postavke kamere)
: zrakoplovni način
: Postavka Wi-Fi veze
: Postavka napajanja Wi-Fi Hi*
: Bluetooth postavka
: Postavka napajanja Bluetooth daljinskog upravljača
: Formatiraj
: Pozadinska glazba*
: USB napajanje
: Zvučni signal
: Jačina zvuka zvučnog signala
: Postavka žaruljice
: Snimanje jednim dodirom
: Automatsko isključivanje
: Prebacivanje NTSC/PAL
: Postavka datuma i vremena
: Postavka područja
–
: Postavka ljetnog računanja vremena (ljetno vrijeme)
: Verzija
: Vraćanje postavki na izvorno
Ova je postavka dostupna samo u nekim državama i regijama.
*
[26] Promjena postavki
Popis stavki za postavljanje
Postavljanje stavki
Stavke možete postaviti pomoću sljedeća 4 gumba na kameri.
:Gumb MENU
Prikazuje izbornik
:Gumb REC/ENTER
Otvaranje izbornika
: Gumb UP
Vraćanje na prethodni izbornik
: Gumb DOWN
Prelazak na sljedeći izbornik
1
Pritisnite gumb
(uključeno/pripravnost) kako biste uključili napajanje.
Za isključivanje ponovno pritisnite gumb
(uključeno/pripravnost).
2
Pritisnite gumb MENU.
3
Pritisnite gumb UP ili DOWN za odabir ikone stavke, a zatim pritisnite gumb
REC/ENTER.
Da biste ponovno pokušali, pritisnite
[27] Promjena postavki
, a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
Postavke snimanja
Postavka kvalitete slike
Možete postaviti rezoluciju slike i brzinu slike za snimanje videozapisa i kontinuirano snimanje.
Vrste kvalitete slike koje se mogu postaviti ovise o postavci „format videozapisa“.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
/
(postavke snimanja) –
(kvaliteta slike), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
Savjet
Vrijednost postavke
Zaslon se mijenja u skladu s postavkom prebacivanja NTSC/PAL.
Kada je odabrana stavka NTSC, prikazuje se lijeva strana stavke /. Kada je odabrana stavka
PAL, prikazuje se desna strana stavke /.
(Primjer) 1080 60p PS (NTSC)/1080 50p PS (PAL)
Kada je format videozapisa postavljen na
(snimanje u MP4 formatu)
/
Snimljena slika: Najviša rezolucija (oštra slika snimljena pri dvostrukoj brzini kadra)
Rezolucija: 1920×1080
Brzina obrade slike*1: 60p/50p
Brzina slike tijekom reprodukcije*1: 60p/50p
/
Snimljena slika: najviša rezolucija
Rezolucija: 1920×1080
Brzina obrade slike*1: 30p/25p
Brzina slike tijekom reprodukcije*1: 30p/25p
/
Snimljena slika: visoka rezolucija
Rezolucija: 1280×720
Brzina obrade slike*1: 30p/25p
Brzina slike tijekom reprodukcije*1: 30p/25p
*2,*4
/
Snimljena slika: Snimanje velike brzine (oštra slika snimljena pri četverostrukoj brzini
kadra) *3
Rezolucija: 1280×720
Brzina obrade slike*1: 120p/100p
Brzina slike tijekom reprodukcije*1: 120p/100p*5
Kada je format videozapisa postavljen na
formatu)
(snimanje u XAVC S
/
Snimljena slika: XAVC S 50 Mb/s
Rezolucija: 1920×1080
Brzina obrade slike*1: 60p/50p
Brzina slike tijekom reprodukcije*1: 60p/50p
/
Snimljena slika: XAVC S 50 Mb/s
Rezolucija: 1920×1080
Brzina obrade slike*1: 30p/25p
Brzina slike tijekom reprodukcije*1: 30p/25p
(samo kada je značajka NTSC/PAL postavljena na NTSC)
Snimljena slika: XAVC S 50 Mb/s
Rezolucija: 1920×1080
Brzina obrade slike: 24p
Brzina slike tijekom reprodukcije: 24p
*1
*2
*3
*4
*5
Brzina slike ovisi o postavci NTSC/PAL.
SteadyShot je onemogućen.
Action Cam Movie Creator pretvara brzinu kadra u 60p/50p i reproducira slike pri standardnoj brzini. Isto
tako, omogućuje određivanje odjeljka ujednačene usporene reprodukcije za uređivanje.
Kut prikaza fiksiran je na
.
Ovisno o uređaju i softveru, snimke se reproduciraju brzinom od 60p/50p.
Napomena
Vrijeme za kontinuirano snimanje videozapisa iznosi približno 13 sati.
Kada reproducirate slike snimljene velikom brzinom, brzina slike bit će 60p/50p, a reprodukcija će se
odvijati standardnom brzinom.
[28] Promjena postavki
Postavke snimanja
Format videozapisa
Odaberite format videozapisa za snimanje videozapisa ili kontinuirano snimanje.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
/
(postavke snimanja) –
(format videozapisa), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
: snima HD (XAVC S) videozapis.
Odaberite željenu kvalitetu slike u postavci kvalitete slike.
: snima MP4 videozapis.
Taj format odaberite ako želite prenijeti slike na pametni telefon ili na web-mjesto.
[29] Promjena postavki
Postavke snimanja
Veličina slike pri snimanju proteklog vremena
Možete postaviti veličinu slike fotografija snimljenih tijekom snimanja proteklog vremena.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(postavka načina snimanja
proteklog vremena) –
(veličina slike pri snimanju proteklog vremena), a zatim
pritisnite gumb REC/ENTER.
(snima fotografije u 4K rezoluciji (3840 x 2160) (veličina slike 8,3 M))
(snima fotografije u HD-u (1920 x 1080) (veličina slike 2,1 M))
[30] Promjena postavki
Postavke snimanja
Vrijeme kontinuiranog snimanja
Postavite vremenski raspon (područje medija) za kontinuirano snimanje. Raspon se može
postaviti nakon postavljanja kamere u način za kontinuirano snimanje.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(postavka kontinuiranog
snimanja) –
(vrijeme kontinuiranog snimanja), a zatim pritisnite gumb
REC/ENTER.
(Postavlja vrijeme kontinuiranog snimanja na 5 minuta. Veličina stvorenog
videozapisa iznosi jednu minutu po datoteci.)
(Postavlja vrijeme kontinuiranog snimanja na 20 minuta. Veličina stvorenog
videozapisa iznosi pet minuta po datoteci.)
(Postavlja vrijeme kontinuiranog snimanja na 60 minuta. Veličina stvorenog
videozapisa iznosi petnaest minuta po datoteci.)
(Postavlja vrijeme kontinuiranog snimanja na 120 minuta. Veličina
stvorenog videozapisa iznosi petnaest minuta po datoteci.)
(Nastavlja kontinuirano snimanje do granice slobodnog prostora memorije.
Veličina stvorenog videozapisa iznosi petnaest minuta po datoteci.)
Savjet
Kada je vrijeme kontinuiranog snimanja postavljeno na 5 minuta
Jedna za drugom, stvaraju se datoteke s videozapisima u trajanju od jedne minute po datoteci.
Kada vrijeme snimanja nadmaši pet minuta, stvara se šesta datoteka s videozapisom ( ).
Prije stvaranja sedme datoteke ( ), kamera briše prvu datoteku s videozapisom ( ) i nastavlja
snimati.
Procijenjeno vrijeme snimanja potrebno za kontinuirano snimanje (slobodan prostor memorije)
Osim postavljenog vremena kontinuiranog snimanja trebate procijenjeno vrijeme snimanja
(slobodan prostor memorije) za dvije datoteke.
(primjer)
je postavljeno
20 min. + 5 min. + 5 min. = 30 min. ili više je potrebno.
*
*
Možete provjeriti procijenjeno vrijeme snimanja postavljanjem načina snimanja na „Način za snimanje videozapisa“.
Čak i ako imate slobodan prostor memorijske kartice u skladu s gore procijenjenim vremenom, na zaslonu se može prikazati
upozorenje [05-04] zbog postavke kvalitete slike ili postavke formata videozapisa.
U tom slučaju povećajte slobodan prostor memorijske kartice ili promijenite postavku kvalitete slike ili postavku formata
videozapisa.
[31] Promjena postavki
Postavke snimanja
Prebacivanje na način za snimanje fotografija
Možete postaviti način za snimanje fotografija.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(postavka snimanja
fotografije) –
(prebacivanje na način snimanja fotografija), a zatim pritisnite
gumb REC/ENTER.
: Pojedinačno snimanje (veličina slike 11.9M (postavka kuta:
kuta:
)
Snima pojedinačnu fotografiju.
)/7.0M (postavka
: Uzastopno snimanje niza fotografija (veličina slike 11.9M (postavka kuta:
)/7.0M (postavka kuta:
)
Snima u intervalu postavljenom u izborniku
(interval snimanja fotografija)
: snimka kretanja LE (veličina slike 3.0M)
Snima fotografiju iz niza fotografija snimljenih neprekidnim snimanjem u intervalu
postavljenom u izborniku
(interval snimanja fotografija).
Za uspješno snimanje u načinu snimke kretanja LE
Isprobajte sljedeće načine snimanja.
Stabilizirajte kameru kako biste spriječili trešnju.
Za bolje rezultate, upotrijebite funkciju daljinskog upravljanja putem pametnog telefona ili
daljinskog upravljača za prikaz uživo, ili funkciju samookidača kako biste spriječili trešnju
kamere.
Pripazite da objekti u pokretu nisu preveliki ili previše brojni.
Snimajte na svijetlom mjestu i izbjegavajte promjene osvjetljenja.
Za uspješno snimanje u načinu uzastopnog snimanja niza fotografija
Isprobajte sljedeće načine snimanja.
Stabilizirajte kameru kako biste spriječili trešnju.
Za bolje rezultate upotrijebite funkciju daljinskog upravljanja putem pametnog telefona ili
daljinskog upravljača za prikaz uživo, ili funkciju samookidača kako biste spriječili trešnju
kamere.
Napomena
Ako automatsko stvaranje slike u načinu snimke kretanja LE ne uspije, na zaslonu se prikazuje
poruka [05-06]. Ovisno o trenutku prikaza poruke [05-06], slika se možda neće spremiti.
Nakon snimanja u načinu uzastopnog snimanja niza fotografija ili u načinu snimke kretanja LE
potrebno je vrijeme za obradu slike tijekom kojega nije moguće provođenje idućeg postupka.
Na pametni telefon može se prenijeti samo jedna fotografija.
(U načinu uzastopnog snimanja niza fotografija može se prenijeti posljednja snimljena fotografija. (U
načinu snimke kretanja LE može se prenijeti stvorena fotografija.)
[32] Promjena postavki
Postavke snimanja
Interval snimanja fotografija
Možete odabrati postavku neprekidnog snimanja za upotrebu funkcije uzastopnog snimanja
niza fotografija ili snimka kretanja LE.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(postavka snimanja
fotografije) –
, a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
(snima ukupno 10 fotografija u 1,25 sekundi pri brzini od 8 fotografija u sekundi)
Pogodno za snimanje objekata koji se brzo kreću.
(snima ukupno 10 fotografija u 2 sekunde pri brzini od 5 fotografija u sekundi)
Pogodno za snimanje slika objekata u akciji.
(snima ukupno 10 fotografija u 5 sekunde pri brzini od 2 fotografija u sekundi)
Pogodno za snimanje objekata koji se sporo kreću.
Napomena
„8f1s“, „5f2s” i „2f5s“ procijenjene su maksimalne brzine. Postizanje maksimalne brzine možda neće
biti moguće ovisno o uvjetima snimanja.
[33] Promjena postavki
Postavke snimanja
Samookidač
Prilikom snimanja fotografija možete upotrijebiti samookidač.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(postavka snimanja
fotografije) –
(samookidač), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
(ne upotrebljava samookidač)
(postavlja samookidač na 2 sekunde)
(postavlja samookidač na 10 sekundi)
Napomena
Ne možete upotrebljavati samookidač tijekom snimanja videozapisa.
Funkcija samookidača uključena je dok se ne poništi. Kada završite s upotrebom samookidača,
postavite ga na [
.
[34] Promjena postavki
Postavke snimanja
Interval snimanja proteklog vremena
Možete postaviti interval snimanja proteklog vremena.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(postavka načina snimanja
proteklog vremena) –
(interval snimanja proteklog vremena), a zatim
pritisnite gumb REC/ENTER.
(nastavlja snimati fotografije u intervalima od približno 1 sekunde)
(nastavlja snimati fotografije u intervalima od približno 2 sekunde)
(nastavlja snimati fotografije u intervalima od približno 5 sekundi)
(nastavlja snimati fotografije u intervalima od približno 10 sekundi)
(nastavlja snimati fotografije u intervalima od približno 30 sekundi)
(nastavlja snimati fotografije u intervalima od približno 60 sekundi)
Napomena
Prva fotografija snimit će se odmah nakon pokretanja snimanja, bez čekanja na istek postavljenog
intervala. Druga fotografija i sljedeće fotografije snimit će se u postavljenim intervalima.
Ovisno o uvjetima snimanja, postizanje postavljene brzine možda neće biti moguće.
[35] Promjena postavki
Postavke snimanja
Broj snimke u snimanju proteklog vremena
Možete postaviti broj fotografija snimljenih tijekom snimanja proteklog vremena.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(postavka načina snimanja
proteklog vremena) –
(broj snimke u snimanju proteklog vremena), a zatim
pritisnite gumb REC/ENTER.
(snima 300 fotografija)
(snima 600 fotografija)
(snima 900 fotografija)
(nastavlja snimati fotografije dok ne prekinete snimanje)
Savjet
Maksimalan broj neprekidnih snimki je 40.000.
[36] Promjena postavki
Postavke snimanja
SteadyShot
Tijekom snimanja videozapisa možete aktivirati smanjenje trešnje kamere.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
/
/
(postavke
snimanja) –
(SteadyShot), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
(koristi SteadyShot za snimanje)
(ne koristi funkciju SteadyShot)
Napomena
Ova funkcija ne radi u sljedećim postavkama.
Kada je način za postavljanje kvalitete slike postavljen na kvalitetu snimanja velike brzine (brzina
prijenosa veća je od 120p)
U načinu za snimanje fotografija
U načinu snimanja proteklog vremena
[37] Promjena postavki
Postavke snimanja
Postavka kuta
Možete konfigurirati kut gledanja kamere za snimanje.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
/
/
/
/
(postavke
snimanja) –
(postavka kuta), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
: Široko (snima sa širokim kutom prikaza)
: Usko (snima s uskim kutom prikaza)
Napomena
Kut prikaza fiksiran je na
kada je postavljeno na snimanje velike brzine.
[38] Promjena postavki
Postavke snimanja
Postavka zumiranja
Možete odabrati želite li upotrebljavati digitalno zumiranje.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
/
/
/
/
(postavke
snimanja) –
(postavka zumiranja), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
(koristi funkciju digitalnog zumiranja)
(ne koristi funkciju digitalnog zumiranja)
[39] Promjena postavki
Postavke snimanja
Preokretanje
Možete snimati slike okrenute naopako. Ova je funkcija korisna kada je kamera pričvršćena
naopako.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
/
/
/
/
(postavke
snimanja) –
(preokretanje), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
(preokreće sliku okomito i mijenja lijevi i desni kanal zvuka)
(ne preokreće sliku)
[40] Promjena postavki
Postavke snimanja
AE prebacivanje
Ekspoziciju možete prilagoditi prema svojim željama.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
/
/
/
/
snimanja) –
(AE shift), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
(postavke
(ne upotrebljava AE prebacivanje)
(upotrebljava AE prebacivanje (na primjer, postavite +0,3EV))
[41] Promjena postavki
Postavke snimanja
AE način snimanja proteklog vremena
Postavite način prilagodbe automatske ekspozicije (AE) tijekom snimanja proteklog vremena.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(postavka načina snimanja
proteklog vremena) –
(AE način snimanja proteklog vremena), a zatim
pritisnite gumb REC/ENTER.
(Prilagođava ekspoziciju svake snimke. Lagano prati promjene svjetline)
(postavlja fiksiranu ekspoziciju kada snimanje počne)
[42] Promjena postavki
Postavke snimanja
Prizor
Možete odabrati prikladnu kvalitetu slike ovisno o prizoru koji snimate.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
/
/
/
snimanja) –
(prizor), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
/
(postavke
(snima slike u standardnoj kvaliteti)
(snima slike u kvaliteti prikladnoj za podvodno snimanje)
Napomena
Ako odaberete
, ne možete odabrati balans bijele boje.
Za podvodno snimanje upotrijebite priloženo podvodno kućište.
[43] Promjena postavki
Postavke snimanja
Balans bijele boje
Balans boje možete prilagoditi okruženju snimanja.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
/
/
/
/
(postavke
snimanja) –
(balans bijele boje), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
(automatski prilagođava balans bijele boje kako bi boje izgledale prirodno)
(prilagođava temperaturu boje prema izvoru svjetlosti (od 2500K do 9900K))
(upotrebljava postavku balansa bijele boje postignutu u izborniku
)
(postiže osnovnu bijelu boju za snimanje pod izvorom svjetla)*
*
Postavite referentni bijeli predmet u iste uvjete osvjetljenja kao što su oni u kojima se nalazi objekt i
pritisnite gumb REC/ENTER.
Napomena
Ako je prizor postavljen na
, ne možete odabrati balans bijele boje.
[44] Promjena postavki
Postavke snimanja
Način boje
Za snimanje videozapisa, kontinuirano snimanje/emitiranje uživo možete promijeniti nijansu
slike.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
/
/
–
(način boje), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
(postavke snimanja)
(snima u prirodnim bojama)
(snima u živim bojama)
Napomena
Ako snimate uz postavku
[45] Promjena postavki
, kontrast na slici možda će se činiti niskim. Ne radi se o kvaru.
Postavke snimanja
Postavka snimanja zvuka
Postavku snimanja zvuka možete postaviti na ON/OFF.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
/
/
(postavke snimanja)
–
(snimanje zvuka), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
(snima zvuk prilikom snimanja videozapisa)
(ne snima zvuk prilikom snimanja videozapisa)
[46] Promjena postavki
Postavke snimanja
Smanjenje šuma vjetra
Ta funkcija automatski smanjuje šum vjetra niskog raspona tonova prilikom snimanja zvuka
pomoću ugrađenog mikrofona.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
/
/
(postavke snimanja)
–
(smanjenje šuma vjetra), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
(smanjuje raspon niskih tonova radi smanjenja šuma vjetra)
(ne smanjuje šum vjetra)
[47] Promjena postavki
Postavke kamere
Zrakoplovni način
Kada ste u zrakoplovu ili u drugim ograničenim prostorima, možete postaviti kameru tako da
sve funkcije povezane s bežičnim aplikacijama kao što su Wi-Fi/Bluetooth i sl. budu privremeno
ograničene. Ako uključite zrakoplovni način, na zaslonu će se prikazati oznaka zrakoplova.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(postavke kamere) –
(zrakoplovni način), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
(Funkcija Wi-Fi/Bluetooth je onemogućena. Ovu opciju odaberite prilikom
ukrcavanja u zrakoplov)
(Funkcija Wi-Fi/Bluetooth je omogućena)
[48] Promjena postavki
Postavke kamere
Postavka Wi-Fi veze
Kamerom možete upravljati pomoću kompatibilnih uređaja (daljinskog upravljača za prikaz
uživo, pametnog telefona itd.) priključenih na kameru putem Wi-Fi veze.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(postavke kamere) –
(postavka Wi-Fi veze), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
(upravlja pojedinačnom kamerom putem kompatibilnog uređaja)
(ne upravlja kamerom putem kompatibilnog uređaja)
(upravlja s više kamera putem kompatibilnog uređaja)
3
Odaberite način za snimanje (
/
/
/
).
4
Povežite kameru i kompatibilni uređaj putem Wi-Fi veze.
5
Upravljajte kamerom putem kompatibilnog uređaja.
Napomena
Baterija se brže prazni ako upravljate kamerom putem kompatibilnog uređaja.
Kamera se smije povezivati samo s uređajima opisanim u odlomku „Upotreba kamere povezane s
drugim uređajima putem Wi-Fi veze” i ne smije se povezivati s drugim pristupnim točkama Wi-Fi
veze. Ako odaberete povezivanje kamere s drugim Wi-Fi pristupnim točkama, to će biti na vaš rizik.
U takvim slučajevima moguć je neovlašten pristup kameri i presretanje komunikacije.
[49] Promjena postavki
Postavke kamere
Postavka napajanja Wi-Fi Hi
Kada promijenite postavku napajanja Wi-Fi-ja, komunikacijska udaljenost između kamere i
daljinskog upravljača za prikaz uživo* povezanih putem Wi-Fi veze može se produljiti oko dva
puta, tako da možete daljinski upravljati kamerom pomoću daljinskog upravljača za prikaz
uživo.
Ova je postavka dostupna samo u nekim državama i regijama.
Kada upotrebljavate RM-LVR3.
*
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(postavke kamere) –
(postavka napajanja Wi-Fi Hi), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
(način visokog napajanja. Komunikacijska udaljenost dulja je nego u standardnom
načinu)
(standardni način)
Napomena
Kada je postavljeno na ON, ovisno o fizičkoj okolini i udaljenosti između kamere i daljinskog
upravljača za prikaz uživo, možda nećete moći uključiti/isključiti kameru pomoću daljinskog
upravljača za prikaz uživo. U tim slučajevima upravljajte daljinskim upravljačem za prikaz uživo bliže
kameri dok se
na zaslonu ne promijeni na
.
Ovisno o fizičkoj okolini i povezanom uređaju, komunikacijska udaljenost se mijenja.
Kada je postavka napajanja Wi-Fi Hi postavljena na ON, baterija se troši brže nego kada je
postavljena na OFF.
Wi-Fi ikona možda se neće prikazati na zaslonu odmah nakon promjene postavke napajanja Wi-Fi
Hi, ali ikona promijenjene postavke prikazat će se istog trenutka.
Ova funkcija ne može se koristiti kada je Wi-Fi postavka postavljena na OFF ilii kada je zrakoplovni
način postavljen na ON.
[50] Promjena postavki
Postavke kamere
Bluetooth postavka
Kada kamera i odgovarajući uređaji imaju Wi-Fi vezu, kamera može komunicirati s
odgovarajućim uređajima putem Bluetooth funkcije. Proces obostrane registracije koji
omogućuje uređajima (kameri i odgovarajućem uređaju) da međusobno komuniciraju putem
Bluetooth funkcije naziva se „uparivanje”. Nakon dovršetka uparivanja ti uređaji mogu
automatski komunicirati putem Bluetooth funkcije kada se ponovno povežu.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(postavke kamere) –
(Bluetooth postavka), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
(Bluetooth komunikacija je omogućena.
ili
prikazan je na zaslonu.)
(Nema Bluetooth komunikacije. Bluetooth ikona ne prikazuje se na zaslonu.)
Uparivanje s pametnim telefonom
Izvršite sljedeće radnje s kamerom i pametnim telefonom koji je povezan putem Wi-Fi veze.
Za povezivanje kamere s pametnim telefonom pogledajte odlomak „Povezivanje s pametnim
telefonom”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Uključite Bluetooth postavku na pametnom telefonu.
Na pametnom telefonu pokrenite aplikaciju PlayMemories Mobile.
Upotrijebite aplikaciju da biste uključili funkciju daljinskog napajanja kamere.
Upotrijebite aplikaciju za odabir kamere s kojom se treba povezati.
Na prikazanom zaslonu aplikacije dopustite uparivanje za odabranu kameru.
Provjerite prikazani zaslon i zvuk koji zahtijeva dopuštenje za postavku uparivanja odabrane
kamere, a zatim pritisnite gumb REC/ENTER na kameri.
Po završetku uparivanja čuje se zvuk.
Savjet
Zadana Bluetooth postavka za kameru je ON. Kada je daljinski upravljač za prikaz uživo (RM-LVR3)
povezan s Wi-Fi-jem po prvi put, Bluetooth uparivanje s kamerom dovršava se automatski, a ikona
prikazana na zaslonu kamere mijenja se u
.
Napomena
Kada je zrakoplovni način postavljen na ON, Bluetooth ikona ne prikazuje se na zaslonu i Bluetooth
komunikacija je onemogućena, čak i kada je Bluetooth postavka postavljena na ON.
Kamera se može upariti s najviše 15 Bluetooth uređaja. Ako se šesnaesti uređaj upari s kamerom,
informacije o uparivanju prvog registriranog uređaja brišu se.
Kada kamera komunicira putem Bluetooth funkcije, uparivanje drugog uređaja nije moguće.
Prilikom ponovno početnog postavljanja kamere, ponovno se postavljaju i informacije o uparivanju.
Za ponovno uparivanje potrebno je izbrisati i informacije o uparivanju povezanog kompatibilnog
uređaja.
Ako se uparivanje provodi tijekom snimanja s kamerom, neće se čuti zvuk.
[51] Promjena postavki
Postavke kamere
Postavka napajanja Bluetooth daljinskog upravljača
Uređaj koji je već uparen s kamerom može uključiti i isključiti kameru.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(postavke kamere) –
(postavka napajanja Bluetooth daljinskog upravljača), a zatim pritisnite gumb
REC/ENTER.
(Mogućnost uključivanja/isključivanja kamere pomoću odgovarajućeg uređaja
omogućena je.)
(Mogućnost uključivanja/isključivanja kamere pomoću odgovarajućeg uređaja
onemogućena je.)
Da biste omogućili tu funkciju, potrebno je unaprijed uključiti gornju postavku i Bluetooth
postavku kamere i odgovarajućeg uređaja.
Za postavljanje i upravljanje daljinskim upravljačem za prikaz uživo (RM-LVR3) pogledajte
odlomak „Postavka napajanja Bluetooth daljinskog upravljača“ u vodiču za pomoć daljinskog
upravljača za prikaz uživo.
http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/
Informacije o postavljanju i upravljanju pametnim telefonom potražite u nastavku. Provjerite i
najnovije informacije i podatke o funkciji aplikacije PlayMemories Mobile.
http://www/sony.net pmm/
Postavka napajanja Bluetooth daljinskog upravljača za pametne telefone
Izvršite sljedeće radnje s kamerom i pametnim telefonom koji je povezan putem Wi-Fi veze.
Za povezivanje kamere s pametnim telefonom pogledajte odlomak „Povezivanje s pametnim
telefonom”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Uključite Bluetooth postavku na pametnom telefonu.
Na pametnom telefonu pokrenite aplikaciju PlayMemories Mobile.
Upotrijebite aplikaciju da biste uključili funkciju daljinskog napajanja kamere.
Upotrijebite aplikaciju za odabir kamere s kojom se treba povezati.
Na prikazanom zaslonu aplikacije dopustite uparivanje za odabranu kameru.
Provjerite prikazani zaslon i zvuk koji zahtijeva dopuštenje za postavku uparivanja odabrane
kamere, a zatim pritisnite gumb REC/ENTER na kameri.
Po završetku uparivanja čuje se zvuk i rad napajanja kamere omogućen je.
Upravljanje napajanjem kamere pomoću pametnog telefona
Da biste uključili/isključili kameru, pokrenite aplikaciju PlayMemories Mobile i dodirnite [Camera
Remote Power ON/OFF].
Savjet
Ako je kamera povezana s daljinskim upravljačem za prikaz uživo „RM-LVR3“, napajanje kamere
uključuje se prilikom uključivanja napajanja daljinskog upravljača za prikaz uživo. Kada kamera ima
više veza s daljinskim upravljačem za prikaz uživo „RM-LVR3“, moguće je uključiti do pet kamera
istodobno dok je uključen daljinski upravljač za prikaz uživo.
Napomena
Ova funkcija ne može se koristiti kada je zrakoplovni način postavljen na ON.
Čak i ako je kamera isključena, dotični će uređaj ostati uključen.
Dok je ta funkcija uključena, baterija se troši čak i ako je kamera isključena. Nakon upotrebe uklonite
bateriju iz kamere za pohranu.
[52] Promjena postavki
Postavke kamere
Formatiranje
Formatiranje je postupak brisanja svih slika na memorijskoj kartici i vraćanje memorijske kartice
u prvotno stanje.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(formatiraj), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
(postavke kamere) –
Formatiranje započinje kada odaberete
, a zatim pritisnete gumb REC/ENTER.
Prikazuje se traka napretka.
Formatiranje se poništava odabirom mogućnosti
i nakon toga pritiskanja gumba
REC/ENTER.
Formatiranje završava kada se prikaže zaslon s potvrdnom oznakom. Pritisnite gumb
REC/ENTER za povratak na prethodni zaslon MENU.
Napomena
Prije formatiranja spremite važne slike. Ponovno se postavljaju i zaštićeni podaci.
Ne obavljajte sljedeće radnje tijekom formatiranja.
Pritiskanje gumba.
Izbacivanje memorijske kartice.
Spajanje/isključivanje kabela.
Umetanje/vađenje kompleta baterija.
[53] Promjena postavki
Postavke kamere
USB napajanje
Prilikom povezivanja kamere s računalom ili USB uređajem pomoću mikro USB kabela
(priložen), kamera se napaja putem povezanog uređaja.
USB napajanje može postati dostupno ako odaberete ON iz sljedeće radnje.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(postavke kamere) –
(USB napajanje), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
(napajanje je uključeno dok je proizvod priključen mikro USB kabelom)
(napajanje je uključeno dok je proizvod priključen mikro USB kabelom)
Upotreba kamere s vanjskim izvorom napajanja
Kamera je kompatibilna sa sljedećim vanjskim izvorom napajanja.
Vanjski izvor napajanja od 1,5 A
USB napajanje s povezanog uređaja
Napomena
Ako promijenite postavku USB izvora napajanja dok je priključen mikro USB kabel, isključite kabel pa
ga zatim ponovo priključite.
Ako uključite kameru dok se komplet baterija puni, punjenje se prekida, a kamera se napaja putem
uređaja povezanog putem USB-a.
Tijekom upotrebe USB napajanja možete snimati slike. Međutim, komplet baterija ne puni se
istodobno.
Kada koristite kameru s vanjskim izvorom napajanja, provjerite prikazuje li se na zaslonu ikona (
) koja označava da je uključeno USB napajanje.
Dok je uključeno USB napajanje, vrijeme neprekidnog snimanja videozapisa može se skratiti zbog
zagrijavanja kamere.
Čak i ako je adapter za izmjeničnu struju povezan s kamerom, baterija se neće puniti ako je kamera
uključena.
[54] Promjena postavki
Postavke kamere
Zvučni signal
Zvučnu obavijest o radnji možete postaviti na ON/OFF.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(postavke kamere) –
(zvučni signal), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
(svi su zvukovi rada omogućeni)
(zvukovi rada uključuju se samo kod sljedećih operacija)
Uključenje napajanja
Pokretanje snimanja
Zaustavljanje snimanja
Pritiskanje zatvarača
Odabrana je onemogućena operacija ili je došlo do pogreške
Zvučni signal potvrde veze
(svi su zvukovi rada onemogućeni)
[55] Promjena postavki
Postavke kamere
Jačina zvuka zvučnog signala
Jačinu zvuka zvučnog signala možete postaviti prilikom rukovanja kamerom.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN za postavljanje vrijednosti postavke
(postavke
kamere) –
(jačina zvuka zvučnog signala), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
(velika jačina zvučnog signala)
(mala jačina zvučnog signala)
Savjet
Kada je zvučni signal postavljen na OFF, ova se funkcija ne može postavljati.
[56] Promjena postavki
Postavke kamere
Postavka žaruljice
Da biste spriječili reflektiranje svjetla žaruljice s predmeta, možete ograničiti broj žaruljica REC
koje se uključuju prilikom snimanja.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN za postavljanje vrijednosti postavke
(postavke
kamere) –
(postavka žaruljice), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
(pale se sve žaruljice REC)
(pali se samo žaruljica REC poklopca priključnice)
(žaruljice REC se ne pale)
Savjet
Ako postoji mogućnost reflektiranja predmeta poput stakla u smjeru snimanja, promijenite
postavku žaruljice za kameru.
[57] Promjena postavki
Postavke kamere
Snimanje jednim dodirom
Pritisnite gumb REC/ENTER kamere dok je kamera isključena i kamera će se uključiti i početi
snimati.
Ta funkcija dostupna je kada je način snimanja postavljen na snimanje videozapisa, snimanje
proteklog vremena, kontinuirano snimanje ili emitiranje uživo.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN za postavljanje vrijednosti postavke
(postavke
kamere) –
(snimanje jednim dodirom), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
(snimanje jednim dodirom je omogućeno)
(snimanje jednim dodirom je onemogućeno)
Napomena
Uz snimanje jednim dodirom snimanje će početi u načinu snimanja koji je postavljen neposredno
pred isključivanje napajanja.
[58] Promjena postavki
Postavke kamere
Automatsko isključivanje
Postavku funkcije automatskog isključivanja možete promijeniti.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(postavke kamere) –
(automatsko isključivanje), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
(isključuje napajanje kamere nakon približno 20 sekundi)
(isključuje napajanje kamere nakon približno 60 sekundi)
(ne isključuje se automatski)
Napomena
Automatsko isključivanje nije dostupno u sljedećim situacijama.
Prilikom snimanja podataka na medij
Prilikom snimanja videozapisa ili u načinu snimanja proteklog vremena
Tijekom reprodukcije videozapisa
Prilikom uspostavljanja Wi-Fi veze, dok je povezan Wi-Fi daljinski upravljač, prilikom prijenosa
slike na pametni telefon ili emitiranja uživo
Dok traje napajanje s povezanog USB uređaja
Prilikom spajanja na uređaj za masovnu pohranu
U sljedećim slučajevima, čak i ako ste odabrali
ili
u funkciji automatskog
isključivanja, vrijeme proteklo prije isključivanja napajanja produžit će se.
Tijekom prilagodbi izbornika.
Prilikom reprodukcije fotografija
[59] Promjena postavki
Postavke kamere
Prebacivanje NTSC/PAL
Postavku NTSC/PAL možete odabrati ovisno o TV sustavu države ili regije u kojoj
upotrebljavate kameru.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(postavke kamere) –
/
(prebacivanje NTSC/PAL), a zatim pritisnite gumb
REC/ENTER.
(kamera se s NTSC-a prebacuje na PAL)
(kamera se s PAL-a prebacuje na NTSC)
Ako pokušate promijeniti trenutačnu postavku, prikazuje se zaslon za potvrdu. Idite na
3. korak.
3
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
REC/ENTER.
, a zatim pritisnite gumb
Kada se dovrši promjena postavke, kamera se automatski ponovno pokreće.
[60] Promjena postavki
Postavke kamere
Postavka datuma i vremena
Možete postaviti godinu/mjesec/dan.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(postavke kamere) –
(postavka datuma i vremena), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
Prikazat će se zaslon za postavljanje godine/mjeseca/dana.
3
Postavite godinu/mjesec/dan.
Pritisnite gumb UP ili DOWN za postavljanje godine, a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
Pokazivač se premješta na mjesec pa ponovite istu radnju za postavljanje mjeseca i
dana.
Prikazat će se zaslon za postavljanje vremena.
4
Postavite vrijeme ponavljanjem istog postupka kao u 3. koraku.
5
Pritisnite gumb REC/ENTER.
Vrijeme je postavljeno i zaslon se vraća na prethodni izbornik.
Napomena
Odaberite 0:00 za ponoć, 12:00 za podne
Redoslijed prikaza godine/mjeseca/dana ne možete promijeniti.
[61] Promjena postavki
Postavke kamere
Postavka područja
Sat na kameri možete namjestiti tako da odgovara vremenu u vašem području bez
zaustavljanja sata.
Područje se određuje prema vremenskoj razlici od srednjeg vremena po Greenwichu (GMT).
Pogledajte „Popis vremenskih razlika za najveće svjetske gradove”.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN za postavljanje
(postavke kamere) –
(postavka područja) – vremenske razlike, a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
3
Potvrdite vrijeme na prikazanom zaslonu, a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
[62] Promjena postavki
Postavke kamere
Postavka ljetnog računanja vremena (ljetno vrijeme)
Određuje hoće li se vidjeti ljetno računanje vremena (ljetno vrijeme) u postavkama datuma i
vremena.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(postavke kamere) –
(postavljanje ljetnog računanja vremena (ljetnog vremena), a zatim pritisnite gumb
REC/ENTER.
(postavlja ljetno računanje vremena (ljetno vrijeme))
(ne postavlja ljetno računanje vremena (ljetno vrijeme))
[63] Promjena postavki
Postavke kamere
Verzija
Može se prikazati verzija softvera kamere.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(verzija), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
[64] Promjena postavki
(postavke kamere) –
Postavke kamere
Vraćanje postavki na izvorno
Postavke možete vratiti na njihove zadane vrijednosti.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(postavke kamere) –
(vraćanje postavki na izvorno), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
3
Odaberite
, a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
, a zatim pritisnite gumb
Za poništavanje vraćanja izvornih postavki odaberite
REC/ENTER.
Kamera se automatski ponovo pokreće nakon završetka vraćanja izvornih postavki.
Napomena
Kada vratite izvorne postavke informacije o Bluetooth uparivanju također će se ponovno postaviti. Za
ponovno povezivanje izbrišite informacije o uparivanju povezanog uređaja prije povezivanja.
[65] Pregledavanje
Pregledavanje pomoću daljinskog upravljača za prikaz
uživo
Reproducirajte slike snimljene kamerom pomoću daljinskog upravljača za prikaz uživo.
U postupku u nastavku objašnjeno je kako se reproduciraju videozapisi pomoću daljinskog
upravljača za prikaz uživo „RM-LVR3“. Zaslon se razlikuje ovisno o daljinskom upravljaču za
prikaz uživo koji koristite.
1
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču dok je kamera u načinu snimanja.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN na daljinskom upravljaču kako biste odabrali
(reprodukcija pomoću daljinskog upravljača), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER
na daljinskom upravljaču.
3
Odaberite željenu sliku pritiskanjem gumba UP ili DOWN.
4
Za pokretanje reprodukcije pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskom upravljaču.
Ponovno pritisnite gumb REC/ENTER za pauziranje reprodukcije.
Povratak na način snimanja
Za povratak na način snimanja provedite bilo koju radnju.
Pritisnite gumb UP ili MENU na daljinskom upravljaču za prikaz uživo kako biste odabrali
(način snimanja), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskom upravljaču.
Pritisnite gumb REC/ENTER na kameri.
Napomena
Kamera ne može reproducirati zvuk.
Brzina kadra slike koja se prikazuje na LCD zaslonu prilikom upotrebe daljinskog upravljača za
reprodukciju mijenja se sukladno statusu komunikacije putem Wi-Fi veze između kamere i
daljinskog upravljača. Ta se brzina kadra razlikuje od one korištene prilikom snimanja.
Savjet
Za brzo premotavanje unaprijed upotrijebite gumb UP na daljinskom upravljaču, a za brzo
premotavanje unatrag gumb DOWN.
[66] Pregledavanje
Brisanje
Neželjene slike na memorijskoj kartici brišu se pomoću pametnog telefona na kojem je
instalirana aplikacija PlayMemories Mobile ili daljinski upravljač za prikaz uživo.
Informacije o rukovanju programom PlayMemories Mobile ili daljinskim upravljačem za prikaz
uživo potražite u priručniku s uputama na web-mjestu.
Napomena
Ako želite izbrisati sve slike s memorijske kartice, formatirajte memorijsku karticu u kameri.
[67] Stvaranje videozapisa
Program za stvaranje videozapisa s najzanimljivijim snimkama
Stvaranje videozapisa s najzanimljivijim snimkama
Kamera prepoznaje karakteristične prizore iz videozapisa koji su njome snimljeni i automatski
stvara videozapis sastavljen od tih snimki (videozapis s najzanimljivijim snimkama).
Videozapise s najzanimljivijim snimkama možete kopirati pametnim telefonom. Pomoću
pametnog telefona možete pokrenuti stvaranje videozapisa s najzanimljivijim snimkama i
izraditi postavke djela.
1
Otvorite aplikaciju PlayMemories Mobile na pametnom telefonu i povežite ga s
kamerom putem Wi-Fi veze.
Upute za povezivanje kamere s pametnim telefonom potražite u odlomku „Povezivanje s
pametnim telefonom”.
2
Odaberite „Program za stvaranje videozapisa s najzanimljivijim snimkama” u
odjeljku „In-Camera Application Setting” izbornika „Settings” u aplikaciji
PlayMemories Mobile.
3
Pritisnite ikonu
za odabir formata sadržaja koji želite dodati videozapisu s
najzanimljivijim snimkama.
4
Odaberite videozapis koji želite dodati videozapisu s najzanimljivijim snimkama
pomoću datuma ili popisa sadržaja i pritisnite gumb „Next”.
Započinje stvaranje videozapisa s najzanimljivijim snimkama.
Ne možete istodobno odabrati MP4 i XAVC S sadržaje.
Možete odabrati najviše 100 videozapisa prema datumu ili datoteci.
Isključite li Wi-Fi vezu kamere i pametnog telefona dok stvarate videozapis s
najzanimljivijim snimkama, kamera će nastaviti stvarati videozapis.
Pritisnite gumb REC/ENTER na kameri kako biste završili stvaranje videozapisa s
najzanimljivijim snimkama.
Savjet
Upotrijebite izbornik „Settings” za promjenu duljine videozapisa, pozadinske glazbe za
dijaprojekcije* i kombinacije zvuka.
*
5
Ova je postavka dostupna samo u nekim državama i regijama.
Kada dovršite stvaranje videozapisa s najzanimljivijim snimkama, možete ga
pomoću mogućnosti „Copy” kopirati na pametni telefon.
Savjet
Za reprodukciju videozapisa s najzanimljivijim snimkama upotrijebite aplikaciju uređaja za
reprodukciju na pametnom telefonu.
Napomena
Unaprijed nadogradite aplikaciju PlayMemories Mobile na najnoviju verziju.
Format stvorenog videozapisa s najzanimljivijim snimkama je MP4.
Sljedeći sadržaji nisu kompatibilni s videozapisom s najzanimljivijim snimkama.
XAVC S HD 24p
Snimanje velikom brzinom
Načini rada i zasloni za aplikaciju podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
Više informacija o aplikaciji „PlayMemories Mobile” potražite na sljedećem web-mjestu.
(http://www.sony.net/pmm/)
Pozadinska glazba koja je unaprijed instalirana na proizvod službeno je ugovorena između tvrtke
Sony i davatelja licence. Osobna upotreba, umnožavanje, distribucija ili javni prijenos videozapisa
koji sadrže navedenu pozadinsku glazbu dopušten je samo ako se navedeni videozapisi
upotrebljavaju u nekomercijalne svrhe i ako ne postoje naknade od osoba kojima su ti videozapisi
prikazani.
[68] Stvaranje videozapisa
Program za stvaranje videozapisa s najzanimljivijim snimkama
Uvoz pozadinske glazbe za dijaprojekcije (BGM)
Prema zadanim postavkama kamera sadrži osam pjesama koje možete upotrijebiti kao
pozadinsku glazbu prilikom reproduciranja videozapisa s najzanimljivijim snimkama.
Kada upotrebljavate aplikaciju Action Cam Movie Creator za povezivanje kamere s računalom,
možete zamijeniti pozadinsku glazbu kamere glazbom računala.
Unaprijed instalirajte aplikaciju Action Cam Movie Creator na računalo.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(postavke kamere) –
(BGM) –
, a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
3
Spojite kameru na računalo pomoću isporučenog mikro USB kabela.
Funkcija prijenosa glazbe u aplikaciji Action Cam Movie Creator automatski se pokreće.
4
Upotrijebite funkciju prijenosa glazbe programa Action Cam Movie Creator za
zamjenu pozadinske glazbe za dijaprojekcije.
Pregledavanje pozadinske glazbe za dijaprojekcije
Informacije o pregledavanju unaprijed instalirane pozadinske glazbe u kameri potražite na
sljedećem web-mjestu.
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mt_bgm/index.html
Postupak brisanja cjelokupne pozadinske glazbe za dijaprojekcije
1. Pritisnite gumb MENU.
2. Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(postavke kamere) –
(formatiraj), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
prikazuje se po završetku brisanja.
(BGM) –
Savjet
Ako ne možete povezati kameru s aplikacijom Action Cam Movie Creator, provedite postupak iz
odlomka „Postupak brisanja cjelokupne pozadinske glazbe za dijaprojekcije“.
Napomena
Ova je postavka dostupna samo u nekim državama i regijama.
Pozadinska glazba koja je unaprijed instalirana na proizvod službeno je ugovorena između tvrtke
Sony i davatelja licence. Osobna upotreba, umnožavanje, distribucija ili javni prijenos videozapisa
koji sadrže navedenu pozadinsku glazbu dopušten je samo ako se navedeni videozapisi
upotrebljavaju u nekomercijalne svrhe i ako ne postoje naknade od osoba kojima su ti videozapisi
prikazani.
[69] Emitiranje videozapisa u stvarnom vremenu putem web-mjesta za emitiranje
videozapisa
Emitiranje uživo pomoću kamere (emitiranje videozapisa u stvarnom vremenu)
Emitiranje uživo
Pomoću Wi-Fi usmjerivača ili pametnog telefona koji se može povezati s kamerom možete
prikazivati videozapise u stvarnom vremenu putem web-mjesta za dijeljenje videozapisa kao
što je Ustream. Osim toga, putem svoje registrirane društvene mreže (SNS) možete poslati
poruku da ste pokrenuli emitiranje videozapisa uživo*.
*
Registracija na web-mjestu za emitiranje videozapisa ili na SNS-u obavezna je.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wi-Fi
3G/LTE
Način rada s povezivanjem
Ustream
Gledatelji
Komentari gledatelja
Za emitiranje uživo potrebno je konfigurirati sljedeće postavke.
Postavite sljedeće postavke za distribuciju u postavkama kamere za emitiranja uživo:
Registracija korisnika za Ustream
Pametni telefon (s mogućnošću povezivanja) ili okruženje Wi-Fi mreže
*
Pojedinosti o postavkama povezivanja pametnog telefona ili o postavkama Wi-Fi mreže potražite u uputama za
rad priloženim uz pametni telefon ili mrežnu uslugu. Pojedinosti o mrežnom okruženju zatražite od svog
pružatelja internetskih usluga.
Značajka emitiranja uživo ovisi o usluzi pružatelja internetskih usluga i o uvjetima u vašoj regiji. Značajka možda
neće biti dostupna zbog ograničenja širokopojasne mreže i internetske usluge u vašoj regiji.
[70] Emitiranje videozapisa u stvarnom vremenu putem web-mjesta za emitiranje
Emitiranje uživo pomoću kamere (emitiranje videozapisa u stvarnom vremenu)
videozapisa
Priprema za emitiranje uživo
1. Prije početka emitiranja uživo otvorite Ustream račun i instalirajte aplikaciju namijenjenu
isključivo za računalo, „Action Cam Movie Creator”.
Aplikaciju „Action Cam Movie Creator” preuzmite sa sljedećeg web-mjesta.
http://www.sony.net/acmc/
2. Spojite kameru na računalo pomoću priloženog mikro USB kabela.
3. Konfigurirajte mrežne postavke, registrirajte račun na web-mjestu za distribuciju videozapisa
i u postavkama kamere za aplikaciju „Action Cam Movie Creator” konfigurirajte SNS
postavke pomoću izbornika „Postavke kamere za emitiranje uživo”.
Možete postaviti postavke u izborniku „Postavke kamere za emitiranje uživo”.
O upravljanju aplikacijom Action Cam Movie Creator pročitajte na sljedećem web-mjestu.
http://www.sony.net/guide/nst/
Postavke kamere za emitiranje uživo
Mrežne postavke
Možete postaviti Wi-Fi mrežu na koju će se kamera povezivati.
Mrežni SSID, lozinka, način sigurnosti
Postavke emitiranja
Možete postaviti način emitiranja.
Web-mjesto za emitiranje, kvaliteta slike i spremanje postavki web-mjesta za emitiranje
Naslov i opis videozapisa koji se emitira
SNS postavke
Ako konfigurirate ovu postavku, možete objaviti komentar na servisu društvenih mreža kada
pokrenete emitiranje videozapisa.
Postavke povezivanja za mrežne usluge
Komentari koje objavljujete
O web-mjestu Ustream
Ustream je web-mjesto za dijeljenje videozapisa putem kojeg možete emitirati i pregledavati
videozapise pomoću funkcije emitiranja uživo na kameri. Pojedinosti o web-mjestu Ustream
potražite na sljedećem web-mjestu:
http://www.ustream.tv/
Napomena
Osobni podaci (potrebni za prijavu na društvenu mrežu) postavljaju se na kameri.
Ako odlučite baciti ili pokloniti kameru, pritisnite gumb MENU, a zatim pritisnite gumb UP ili DOWN
za odabir
(postavke kamere) –
(vraćanje postavki na izvorno) –
i izbrišite
postavke.
[71] Emitiranje videozapisa u stvarnom vremenu putem web-mjesta za emitiranje
videozapisa
Emitiranje uživo pomoću kamere (emitiranje videozapisa u stvarnom vremenu)
Izvedba emitiranja uživo
Emitiranje uživo možete pokrenuti kada završite pripremu. Za prvu distribuciju uživo
preporučujemo da probno emitirate sadržaj u pripremljenom okruženju nakon što unaprijed
namjestite postavke na računalu.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
* (način snimanja) –
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(emitiranje uživo), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
*
3
Prikazuje se ikona trenutačno odabranog načina snimanja.
Pritisnite gumb REC/ENTER za početak emitiranja.
Žaruljica REC na vrhu kamere svijetli plavo.
Zaslon tijekom emitiranja uživo
Priprema za povezivanje na web-mjesto za mrežnu distribuciju
1 Prisutna je publika. Prikazani broj su gledatelji.
2 Pokreće emitiranje
Napomena
Početak emitiranja videozapisa na web-mjestu za emitiranje videozapisa može kasniti 10 do 20
sekundi u odnosu na početak emitiranja uživo na kameri.
Videozapise koji se distribuiraju uživo možete snimiti na memorijsku karticu kamere. Ako je
memorijska kartica već umetnuta, videozapisi se snimaju u isto vrijeme kada se odvija distribucija*.
Kada se kapacitet memorijske kartice napuni, prekida se samo snimanje videozapisa, distribucija se
nastavlja. Ako memorijska kartica nije umetnuta, izvršit će se samo distribucija videozapisa.
*
Istodobno snimljeni videozapisi obrađuju se u načinu MP4/HQ.
Žaruljica REC/LIVE tijekom emitiranja uživo
Ako odaberete način emitiranja uživo, stanje emitiranja uživo možete provjeriti putem žaruljice
REC/LIVE na kameri.
1: Žaruljica REC/LIVE
OFF: prije distribucije
Svijetli plavo: distribucija je u tijeku
Treperi plavo: distribucija je u tijeku (prisutna je publika)
Treperi crveno: došlo je do pogreške pri distribuciji
Postupak za zaustavljanje distribucije uživo
Ponovno pritisnite gumb REC/ENTER.
[72] Emitiranje videozapisa u stvarnom vremenu putem web-mjesta za emitiranje
Emitiranje uživo pomoću kamere (emitiranje videozapisa u stvarnom vremenu)
videozapisa
Ograničenja
Obavijest o ograničenju prilikom upotrebe funkcije emitiranja uživo.
Ograničenja za Ustream
Za emitiranje videozapisa na web-mjestu Ustream postoje neka ograničenja. Više
pojedinosti potražite na web-mjestu Ustream.
Wi-Fi funkcije tijekom emitiranja uživo
Tijekom emitiranja uživo ne možete pratiti slike pomoću pametnog telefona ili daljinskog
upravljača za prikaz uživo.
Mrežna veza
Za emitiranje uživo upotrijebite pametni telefon s mogućnošću povezivanja ili Wi-Fi
usmjerivač. Međutim, ne možemo jamčiti ispravan rad za sve vrste pametnih telefona ili WiFi usmjerivača. Javne LAN mreže ne mogu se koristiti za povezivanje radi emitiranja uživo.
Istodobno emitiranje uživo s više kamera
Ne možete istodobno emitirati videozapise uživo upotrebom istog računa na više od jedne
kamere. Morate se povezati pomoću drugog računa.
Utjecaj uvjeta bežične komunikacije
Ako se povežete pomoću funkcije povezivanja na pametnom telefonu ili putem Wi-Fi
usmjerivača, slike i zvukovi mogu biti isprekidani ili može doći do prekida komunikacije
zbog uvjeta bežične komunikacije.
Povezivanje za emitiranje uživo
Vrijeme komunikacije koje možete iskoristiti za emitiranje uživo ograničeno je ugovorom za
vaš pametni telefon ili Wi-Fi usmjerivač. Unaprijed ga provjerite.
Vrijeme neprekidnog emitiranja
Vrijeme neprekidnog emitiranja uživo pomoću kamere ograničeno je na približno 13 sati.
Ograničenja mrežnih veza
U nekim državama ili regijama nije moguće povezivanje s web-mjestima putem funkcije za
emitiranje uživo. Ovu funkciju upotrebljavajte u skladu s propisima u pojedinoj državi ili
regiji.
[73] Upotreba kamere povezane s drugim uređajima putem Wi-Fi veze
pametnim telefonom
Povezivanje s
Priprema za povezivanje s pametnim telefonom
Instalacija aplikacije na pametni telefon
Instalirajte aplikaciju PlayMemories Mobile na pametnom telefonu. Nadogradite aplikaciju
PlayMemories Mobile na najnoviju verziju ako je već instalirana na pametnom telefonu.
Najnovije informacije i pojedinosti o funkcijama aplikacije PlayMemories Mobile potražite na
web-mjestu u nastavku.
http://www.sony.net/pmm/
Potražite aplikaciju PlayMemories Mobile na web-mjestu Google Play, a zatim je instalirajte.
Potražite aplikaciju PlayMemories Mobile na web-mjestu App Store, a zatim je instalirajte.
Ako izgubite lozinku
1. Spojite kameru s računalom pomoću mikro USB kabela (priložen).
2. Uključite kameru.
3. Prikažite [Computer] – [PMHOME] – [INFO] – [WIFI_INF.TXT] na računalu, a zatim provjerite
korisnički ID i lozinku.
Napomena
Usluga Google play možda neće biti podržana, ovisno o državi ili regiji. U tom slučaju potražite
aplikaciju „PlayMemories Mobile” na internetu te je instalirajte.
Ne jamčimo da će ovdje opisane Wi-Fi i Bluetooth funkcije raditi sa svim pametnim telefonima i
tabletima.
[74] Upotreba kamere povezane s drugim uređajima putem Wi-Fi veze
pametnim telefonom
Povezivanje s
Primjer zaslonskog prikaza pametnog telefona
: Značajke funkcije Wi-Fi daljinskog upravljača
Provjera vidnog polja prije i za vrijeme snimanja
Gledanje slika tijekom snimanja
: Razne postavke
: Postavke načina snimanja
[Movie]
[Photo]
[Time-lapse capture]
[Loop recording]
: Pokretanje/prekidanje snimanja
Napomena
Kada je zrakoplovni način postavljen na ON, Wi-Fi i Bluetooth funkcije nisu dostupne.
Ovisno o lokalnim elektromagnetskim smetnjama ili mogućnostima pametnog telefona, slike prikaza
uživo možda se neće prikazivati bez poteškoća.
[75] Upotreba kamere povezane s drugim uređajima putem Wi-Fi veze
pametnim telefonom
Povezivanje s
Povezivanje pametnog telefona s Wi-Fi-jem pomoću
QR koda (uređaj Android)
Prije povezivanja na pametni telefon izvršite pripremu.
1
Pritisnite gumb MENU na kameri.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(postavke kamere) –
(postavka Wi-Fi veze) , a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
3
Odaberite način snimanja (
4
Na pametnom telefonu pokrenite aplikaciju PlayMemories Mobile.
/
/
/
).
5
Odaberite [Scan QR Code of the Camera] na zaslonu aplikacije PlayMemories
Mobile.
6
Odaberite [OK] (ponovno odaberite [OK] kada se prikaže poruka).
7
Skenirajte QR kod koji je otisnut na naljepnici na poleđini poklopca kompleta
baterija za kameru.
8
Kada se na pametnom telefonu prikaže [Connect with the camera?], odaberite [OK].
Napomena
Kada je zrakoplovni način postavljen na ON, Wi-Fi funkcija nije dostupna.
Ovisno o lokalnim elektromagnetskim smetnjama ili mogućnostima pametnog telefona, slike prikaza
uživo možda se neće prikazivati bez poteškoća.
Kada upotrebljavate više kamera s povezanim uređajem, ne možete povezati pametni telefon s WiFi-jem pomoću QR koda.
[76] Upotreba kamere povezane s drugim uređajima putem Wi-Fi veze
pametnim telefonom
Povezivanje s
Postavljanje Wi-Fi mreže na pametnom telefonu
pomoću QR koda (iPhone/iPad)
Prije povezivanja na pametni telefon izvršite pripremu.
1
Pritisnite gumb MENU na kameri.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(postavke kamere) –
(postavka Wi-Fi veze) , a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
3
Odaberite način snimanja (
/
/
/
).
4
Na pametnom telefonu pokrenite aplikaciju PlayMemories Mobile.
5
Odaberite [Scan QR Code of the Camera] na zaslonu aplikacije PlayMemories
Mobile.
6
Odaberite [OK] (ponovno odaberite [OK] kada se prikaže poruka).
7
Skenirajte QR kod koji je otisnut na naljepnici na poleđini poklopca kompleta
baterija za kameru.
8
Prema uputama na zaslonu dovršite instalaciju profila (informacije o postavkama).
9
Na početnom zaslonu odaberite [Settings] – [Wi-Fi].
10 Odaberite SSID koji je otisnut na naljepnici na poleđini poklopca kompleta baterija
za kameru.
11 Vratite se na početni zaslon, a zatim pokrenite aplikaciju PlayMemories Mobile.
Napomena
Kada je zrakoplovni način postavljen na ON, Wi-Fi funkcija nije dostupna.
Ovisno o lokalnim elektromagnetskim smetnjama ili mogućnostima pametnog telefona, slike prikaza
uživo možda se neće prikazivati bez poteškoća.
Kada upotrebljavate više kamera s povezanim uređajem, ne možete postaviti Wi-Fi na pametnom
telefonu pomoću QR koda.
[77] Upotreba kamere povezane s drugim uređajima putem Wi-Fi veze
pametnim telefonom
Povezivanje s
Povezivanje s pametnim telefonom pomoću IDa/lozinke (uređaj Android)
Prije povezivanja na pametni telefon izvršite pripremu.
1
Pritisnite gumb MENU na kameri.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(postavke kamere) –
(postavka Wi-Fi veze) –
, a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
3
Odaberite način snimanja (
4
Na pametnom telefonu pokrenite aplikaciju PlayMemories Mobile.
5
Odaberite SSID koji je otisnut na naljepnici na poleđini poklopca kompleta baterija
za kameru.
6
Unesite lozinku otisnutu na naljepnici pričvršćenoj na stražnjem dijelu poklopca
kompleta baterija (samo prvi put).
/
/
/
).
Napomena
Kada je zrakoplovni način postavljen na ON, Wi-Fi funkcija nije dostupna.
Ovisno o lokalnim elektromagnetskim smetnjama ili mogućnostima pametnog telefona, slike prikaza
uživo možda se neće prikazivati bez poteškoća.
[78] Upotreba kamere povezane s drugim uređajima putem Wi-Fi veze
pametnim telefonom
Povezivanje s
Povezivanje s pametnim telefonom pomoću IDa/lozinke (iPhone/iPad)
Prije povezivanja na pametni telefon izvršite pripremu.
1
Pritisnite gumb MENU na kameri.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(postavke kamere) –
(postavka Wi-Fi veze) –
, a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
3
Odaberite način snimanja (
4
Na početnom zaslonu na pametnom telefonu odaberite [Settings] – [Wi-Fi].
/
/
/
).
5
Odaberite SSID koji je otisnut na naljepnici na poleđini poklopca kompleta baterija
za kameru.
6
Unesite lozinku otisnutu na naljepnici pričvršćenoj na stražnjem dijelu poklopca
kompleta baterija (samo prvi put).
7
Potvrdite da je SSID koji je otisnut na naljepnici na poleđini poklopca kompleta
baterija za kameru povezan.
8
Vratite se na početni zaslon, a zatim pokrenite aplikaciju PlayMemories Mobile.
Napomena
Kada je zrakoplovni način postavljen na ON, Wi-Fi funkcija nije dostupna.
Ovisno o lokalnim elektromagnetskim smetnjama ili mogućnostima pametnog telefona, slike prikaza
uživo možda se neće prikazivati bez poteškoća.
[79] Upotreba kamere povezane s drugim uređajima putem Wi-Fi veze
daljinskim upravljačem za prikaz uživo
Povezivanje s
Povezivanje daljinskog upravljača za prikaz uživo s
jednom kamerom (jedna veza)
U ovom poglavlju objašnjeno je povezivanje s daljinskim upravljačem za prikaz uživo „RMLVR3“. Ako upotrebljavate drugi daljinski upravljač za prikaz uživo, pogledajte vodič za pomoć
dotičnog daljinskog upravljača.
1
Uključite daljinski upravljač za prikaz uživo.
Pojedinosti potražite u odlomku „Povezivanje daljinskog upravljača s jednom kamerom
putem Wi-Fi veze” u Vodiču za pomoć daljinskog upravljača za prikaz uživo (RM-LVR3).
http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/
2
Postavite način povezivanja kamere.
Pritisnite gumb MENU, zatim pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(postavke kamere) –
(postavka Wi-Fi veze) –
, a zatim pritisnite gumb
REC/ENTER.
3
Odaberite SSID koji je otisnut na naljepnici na poleđini poklopca kompleta baterija
za kameru s daljinskim upravljačem za prikaz uživo.
Uključuje se zvučni signal povezivanje i
4
se prikazuje na ploči zaslona.
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
REC/ENTER.
, a zatim pritisnite gumb
Napomena
Kada je zvučni signal postavljen na OFF, zvučni signal potvrde veze neće se uključiti.
Ako se veza ne uspostavi, uzrok može biti blokiranje radijskih valova. Promijenite mjesto i pokušajte
ponovno uspostaviti vezu.
[80] Upotreba kamere povezane s drugim uređajima putem Wi-Fi veze
daljinskim upravljačem za prikaz uživo
Povezivanje s
Povezivanje daljinskog upravljača za prikaz uživo s
više kamera (više veza)
U ovom poglavlju objašnjeno je povezivanje s daljinskim upravljačem za prikaz uživo „RMLVR3“. Ako upotrebljavate drugi daljinski upravljač za prikaz uživo, pogledajte vodič za pomoć
dotičnog daljinskog upravljača.
1
Uključite daljinski upravljač za prikaz uživo.
Pojedinosti potražite u odlomku „Povezivanje daljinskog upravljača s više kamera putem
Wi-Fi veze” u priručniku daljinskog upravljača za prikaz uživo (RM-LVR3).
http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/
2
Postavite kameru.
Prilikom prvog spajanja kamere s daljinskim upravljačem za prikaz uživo
Pritisnite gumb MENU, zatim pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(postavke kamere) –
(postavka Wi-Fi veze) –
(više veza) –
,a
zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
Kada se uključi zvučni signal veze i
se prikaže na ploči zaslona, registrirajte
kameru pomoću daljinskog upravljača za prikaz uživo.
se prikazuje na ploči zaslona kamere kada se povezivanje završi. Pritisnite
gumb REC/ENTER.
Prilikom drugog spajanja kamere s daljinskim upravljačem za prikaz uživo
Pritisnite gumb MENU, zatim pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(postavke kamere) –
(postavka Wi-Fi veze) –
(više veza) –
zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
3
,a
Za nastavak povezivanja više kamera ponovite postupak od koraka br. 2.
Napomena
Kada je zvučni signal postavljen na OFF, zvučni signal potvrde veze neće se uključiti.
[81] Upotreba kamere povezane s drugim uređajima putem Wi-Fi veze
Handycamom
Povezivanje s
Povezivanje jedne kamere s Handycamom (jedna veza)
Kamerom možete upravljati pomoću Handycama koji podržava funkciju upravljanja većim
brojem kamera.
1
Uključite Handycam.
Pojedinosti potražite u odlomku „Povezivanje ovog proizvoda s jednom kamerom pomoću
funkcije upravljanja većim brojem kamera (jedna veza)” u priručniku za Handycam.
Primjer: Priručnik za model FDR-AX40/AX53/AX55/AXP55
http://rd1.sony.net/help/cam/1630/h_zz/
2
Postavite način povezivanja kamere.
Pritisnite gumb MENU, zatim pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(postavke kamere) –
(postavka Wi-Fi veze) –
, a zatim pritisnite gumb
REC/ENTER.
3
Odaberite SSID koji je otisnut na naljepnici na poleđini poklopca kompleta baterija
za kameru s Handycamom.
Uključuje se zvučni signal povezivanja i
4
se prikazuje na ploči zaslona.
Pritisnite gumb REC/ENTER.
Napomena
Kada je zvučni signal postavljen na OFF, zvučni signal potvrde veze neće se uključiti.
[82] Upotreba kamere povezane s drugim uređajima putem Wi-Fi veze
Handycamom
Povezivanje s
Povezivanje više kamera s Handycamom (više veza)
Kamerom možete upravljati pomoću Handycama koji podržava funkciju upravljanja većim
brojem kamera.
1
Uključite Handycam.
Pojedinosti potražite u odlomku „Povezivanje ovog proizvoda s više kamera pomoću
funkcije upravljanja većim brojem kamera (više veza)” u priručniku za Handycam.
Primjer: Priručnik za model FDR-AX40/AX53/AX55/AXP55
http://rd1.sony.net/help/cam/1630/h_zz/
2
Postavite način povezivanja kamere.
Prilikom prvog povezivanja kamere s Handycamom
Pritisnite gumb MENU, zatim pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(postavke kamere) –
(postavka Wi-Fi veze) –
(više veza) –
,a
zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
Kada se uključi zvučni signal veze i
se prikaže na ploči zaslona kamere,
registrirajte kameru pomoću Handycama.
se prikazuje na ploči zaslona kamere kada se povezivanje završi.
Prilikom drugog povezivanja kamere s Handycamom
Pritisnite gumb MENU, zatim pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(postavke kamere) –
(postavka Wi-Fi veze) –
(više veza) –
zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
3
,a
Za nastavak povezivanja više kamera ponovite postupak od koraka br. 2.
Napomena
Kada je zvučni signal postavljen na OFF, zvučni signal potvrde veze neće se uključiti.
[83] Uređivanje slika uvezenih na računalo
Upotreba aplikacije Action Cam Movie Creator
Korisne funkcije aplikacije Action Cam Movie Creator
Aplikacija Action Cam Movie CreatorTM omogućuje vam uvoz videozapisa na računalo i
uređivanje slika, gdje ih možete uređivati i upotrebljavati na razne načine.
Posjetite sljedeću URL adresu da biste instalirali softver.
http://www.sony.net/acmc/
Aplikacija Action Cam Movie Creator za uvoz i uređivanje videozapisa i aplikacija PlayMemories
Home za reprodukciju instaliraju se istodobno.
Korisne funkcije aplikacije Action Cam Movie Creator
Uređivanje videozapisa i fotografija, njihovo prikazivanje s informacijama o praćenju i brzini
kretanja.
Korisne funkcije aplikacije PlayMemories Home
Reprodukcija videozapisa i fotografija
Napomena
Prilikom uvoza videozapisa na računalo upotrijebite aplikaciju Action Cam Movie Creator.
Prilikom povezivanja kamere s računalom upotrijebite mikro USB kabel (priložen).
[84] Uređivanje slika uvezenih na računalo
Upotreba aplikacije Action Cam Movie Creator
Instalacija aplikacije Action Cam Movie Creator na
računalo
Instalirajte aplikaciju Action Cam Movie Creator na računalo. Slijedite korake u nastavku.
1
Uključite računalo.
Prijavite se kao administrator.
Prije instalacije softvera zatvorite sve aplikacije koje rade na računalu.
2
Pomoću internetskog preglednika na računalu posjetite sljedeću URL adresu i
instalirajte aplikaciju Action Cam Movie Creator
http://www.sony.net/acmc/
Po dovršetku instalacije pokreće se aplikacija Action Cam Movie Creator.
3
Spojite kameru na računalo pomoću isporučenog mikro USB kabela.
Aplikaciji Action Cam Movie Creator mogu se dodati nove funkcije. Čak i ako je
aplikacija Action Cam Movie Creator već instalirana na računalo, povežite kameru s
računalom.
Napomena
Nemojte isključivati mikro USB kabel (priložen) iz kamere dok je na zaslonu računala prikazan
indikator rada ili pristupa kameri. To može uzrokovati oštećenje podataka.
Da biste prekinuli vezu kamere i računala, na traci zadataka kliknite , a zatim kliknite (ikona za
uklanjanje). Ako upotrebljavate operacijski sustav Windows Vista, kliknite na traci zadataka.
[85] Uređivanje slika uvezenih na pametni telefon/tablet
Upotreba aplikacije Action Cam App
Korisne funkcije aplikacije Action Cam App
Uz aplikaciju Action Cam App za pametni telefon/tablet možete snimiti videozapis snimljen
pomoću pametnog telefona i jednostavno ga urediti.
Možete dodavati i efekte kao što su višekutni prikaz i reprodukcija različite brzine, a možete i
stvoriti videozapis proteklog vremena.
Najnovije informacije i pojedinosti o funkcijama aplikacije Action Cam App potražite na webmjestu u nastavku.
http://www.sony.net/acap/
[86] Uređivanje slika uvezenih na pametni telefon/tablet
Upotreba aplikacije Action Cam App
Instalacija aplikacije Action Cam App
Instalirajte aplikaciju Action Cam App na kompatibilni pametni telefon/tablet.
Najnovije informacije i podatke o funkciji aplikacije Action Cam App potražite na sljedećem webmjestu.
http://www.sony.net/acap/
Potražite aplikaciju Action Cam App na usluzi Google play, a zatim je instalirajte.
Usluga Google play možda neće biti podržana, ovisno o državi ili regiji.
Potražite aplikaciju Action Cam App na web-mjestu App Store, a zatim je instalirajte.
[87] Informacije
Vrijeme snimanja
Procijenjeno trajanje snimanja i reprodukcije za
priloženi komplet baterija
Vrijeme snimanja
Približno dostupno vrijeme prilikom upotrebe do kraja napunjenog kompleta baterija.
Kvaliteta slike: HQ
Vrijeme neprekidnog snimanja: 165 minuta (195 minuta)
Uobičajeno vrijeme snimanja: 110 minuta (130 minuta)
Vrijeme snimanja izmjereno tijekom upotrebe do kraja napunjenog kompleta baterija.
Vrijeme snimanja može biti kraće, ovisno o uvjetima snimanja.
() prikazuje vrijeme snimanja kada je funkcija Wi-Fi daljinskog upravljača postavljena na
OFF.
Ako se postavka za Wi-Fi postavi na OFF, vrijeme snimanja može biti dulje.
Vrijeme reprodukcije
Približno dostupno vrijeme prilikom upotrebe do kraja napunjenog kompleta baterija.
Kvaliteta slike je HQ: 210 minuta
[88] Informacije
Vrijeme snimanja
Procijenjeno vrijeme snimanja videozapisa
XAVC S HD
Brzina prijenosa u bitovima
Memorijska kartica
Prosječno vrijeme snimanja
64 GB
155 minuta
128 GB
310 minuta
50 Mbps
MP4
Kvaliteta slike
PS
Memorijska kartica
Prosječno vrijeme snimanja
8 GB
35 minuta
16 GB
75 minuta
32 GB
155 minuta
64 GB
320 minuta
HQ
STD
HS120/HS100*
*
128 GB
640 minuta
8 GB
60 minuta
16 GB
120 minuta
32 GB
250 minuta
64 GB
505 minuta
128 GB
1015 minuta
8 GB
155 minuta
16 GB
320 minuta
32 GB
655 minuta
64 GB
1320 minuta
128 GB
2650 minuta
8 GB
35 minuta
16 GB
75 minuta
32 GB
155 minuta
64 GB
320 minuta
128 GB
640 minuta
Brzina prijenosa je promjenjiva, ovisno o prebacivanju NTSC/PAL.
Prilikom upotrebe memorijske kartice Sony.
Napomena
Vrijeme snimanja može se razlikovati ovisno o uvjetima snimanja, objektima i postavki kvalitete slike.
Vrijeme za kontinuirano snimanje videozapisa iznosi približno 13 sati.
[89] Informacije
Vrijeme snimanja
Procijenjeni broj fotografija koje je moguće snimiti
Broj piksela: 8.3M (snimanje proteklog vremena) (16:9)
Tijekom upotrebe memorijske kartice od 8 GB: 2500 slika
Tijekom upotrebe memorijske kartice od 16 GB: 5000 slika
Tijekom upotrebe memorijske kartice od 32 GB: 10000 slika
Tijekom upotrebe memorijske kartice od 64 GB: 20000 slika
Tijekom upotrebe memorijske kartice od 128 GB: 40000 slika
Broj piksela: 11.9M (fotografije)
Tijekom upotrebe memorijske kartice od 8 GB: 1250 slika
Tijekom upotrebe memorijske kartice od 16 GB: 2500 slika
Tijekom upotrebe memorijske kartice od 32 GB: 5100 slika
Tijekom upotrebe memorijske kartice od 64 GB: 10000 slika
Tijekom upotrebe memorijske kartice od 128 GB: 20000 slika
[90] Informacije
Komplet baterija
O punjenju kompleta baterija
Napunite komplet baterija prije prve upotrebe kamere.
Preporučujemo punjenje kompleta baterija na temperaturi okoline između 10°C i 30°C dok
se žaruljica CHG (punjenje) ne isključi. Punjenje kompleta baterija pri temperaturama izvan
ovog raspona nije učinkovito.
Žaruljica CHG (punjenje) može zatreperiti tijekom punjenja u sljedećoj situaciji:
Komplet baterija nije ispravno pričvršćen.
Komplet baterija je oštećen.
Kada je temperatura kompleta baterija je visoka ili niska.
[91] Informacije
Komplet baterija
Učinkovita upotreba kompleta baterija
Učinak kompleta baterija smanjuje se na mjestima s niskom temperaturom (manje od 10°C).
Tako je na hladnim mjestima radno vrijeme kompleta baterija kraće. Preporučujemo
sljedeće kako bi se osigurala duža upotreba kompleta baterija: Stavite komplet baterija u
džep u blizini tijela kako biste ga ugrijali pa ga umetnite u kameru neposredno pred početak
snimanja.
Komplet baterija brzo će se isprazniti ako često upotrebljavate reprodukciju, brzo
premotavanje unaprijed i brzo premotavanje unatrag.
Isključite kameru svaki put kada ne upravljate kamerom. Komplet baterija troši se dok je
snimanje na čekanju.
Preporučujemo da imate spremne rezervne komplete baterija dva ili tri puta većeg
kapaciteta od očekivanog vremena snimanja i izradite probne snimke prije snimanja
stvarnih snimki.
Ako je odjeljak terminala kompleta baterija prljav, nećete moći uključiti kameru ili se komplet
baterija neće učinkovito puniti. U tom slučaju očistite komplet baterija laganim brisanjem
mekom krpom.
Držite komplet baterija dalje od vode. Komplet baterija nije vodootporan.
Čak i ako je napajanje isključeno, baterija će se trošiti. Prije pohrane bateriju izvadite iz
kamere.
[92] Informacije
Komplet baterija
O preostaloj napunjenosti baterije
Ako se komplet baterija brzo isprazni iako je indikator preostale napunjenosti visok, ponovo ga
do kraja napunite. Indikator preostale napunjenosti tada će se ispravno prikazati. Imajte na
umu da se možda neće ispravno prikazivati u sljedećim situacijama:
Dugotrajna upotreba kamere na visokoj temperaturi.
Ostavljanje do kraja napunjene baterije u kameri
Upotreba jako istrošenog kompleta baterija
[93] Informacije
Komplet baterija
Kako pohraniti komplet baterija
Da biste zadržali funkciju kompleta baterija, napunite ga do kraja, a zatim ga potpuno
ispraznite u kameri najmanje jednom godišnje tijekom pohrane. Izvadite komplet baterija iz
kamere prije pohrane te ga pohranite na hladnom i suhom mjestu.
Da biste spriječili nečistoću na terminalu, kratke spojeve itd., obavezno upotrebljavajte
plastičnu vrećicu i sl. kako biste ga držali dalje od metalnih materijala tijekom nošenja ili
pohrane.
[94] Informacije
Komplet baterija
O vijeku trajanju kompleta baterija
Trajanje kompleta baterija je ograničeno. Kapacitet baterije s vremenom se i zbog
uzastopne upotrebe smanjuje. Ako se vrijeme upotrebe između punjenja značajno smanji,
vjerojatno je vrijeme da zamijenite komplet baterija.
Trajanje kompleta baterija razlikuje se ovisno o načinu na koji se pohranjuje ili upotrebljava.
[95] Informacije
Komplet baterija
Smanjenje potrošnje baterije
Ako je postavka kamere sljedeća, možete smanjiti potrošnju baterije u vrijeme upotrebe s
početne postavke stanja oko 30%.
Wi-Fi postavka:
Format videozapisa:
Postavka kvalitete slike:
Postavka žaruljice:
/
Redovno isključujte napajanje kamere u stanju stanja pripravnosti za snimanje. To omogućuje
dodatno smanjenje potrošnje baterije kamere.
[96] Informacije
Upotreba kamere u inozemstvu
Države i regije u kojima se koristi NTSC TV
Barbados, Bermuda, Bolivija, Kanada, Čile, Kolumbija, Kostarika, Kuba, Dominika, Ekvador, El
Salvador, Guam, Gvatemala, Gvajana, Haiti, Honduras, Japan, Meksiko, Mikronezija, Mjanmar,
Nikaragva, Panama, Peru, Filipini, Portoriko, Republika Korea, Sveta Lucija, Samoa, Surinam,
Tajvan, Trinidad i Tobago, Sjedinjene Američke Države, Venezuela itd.
[97] Informacije
Upotreba kamere u inozemstvu
Države i regije u kojima se koristi PAL TV
Argentina, Australija, Austrija, Belgija, Brazil, Bugarska, Kina, Češka Republika, Danska,
Finska, Francuska, Njemačka, Francuska Gvajana, Hrvatska, Nizozemska, Hong Kong,
Mađarska, Iran, Irak, Italija, Indonezija, Kuvajt, Malezija, Monako, Novi Zeland, Norveška,
Paragvaj, Poljska, Portugal, Rusija, Rumunjska, Singapur, Slovačka Republika, Španjolska,
Švedska, Švicarska, Tajland, Turska, Ukrajina, Ujedinjeno Kraljevstvo, Urugvaj, Vijetnam itd.
[98] Informacije
Upotreba kamere u inozemstvu
Popis vremenskih razlika za najveće svjetske gradove
Vremenske razlike sa standardnim vremenima za svjetske gradove (vrijedi od 2016.)
Grad
Vremenska razlika
Lisabon
GMT
London
Berlin
+01:00
Pariz
Helsinki
Kairo
+02:00
Istanbul
Moskva
+03:00
Nairobi
Teheran
+03:30
Abu Dhabi
+04:00
Baku
Kabul
+04:30
Karači
+05:00
Islamabad
Kolkata
+05:30
New Delhi
Alma Ata
+06:00
Dhaka
Yangon
+06:30
Bangkok
+07:00
Džakarta
Hong Kong
Singapur
+08:00
Peking
Tokio
+09:00
Seul
Adelaide
+09:30
Darwin
Melbourne
+10:00
Sydney
Nova Kaledonija
+11:00
Fidži
+12:00
Wellington
Midway
-11:00
Havaji
-10:00
Aljaska
-09:00
San Francisco
-08:00
Tijuana
Denver
-07:00
Arizona
Chicago
-06:00
Mexico City
New York
-05:00
Bogota
Santiago
-04:00
St.John's
-03:30
Brasilia
-03:00
Montevideo
Fernando de Noronha
-02:00
Azori
-01:00
Zelenortski Otoci
[99] Informacije
Mjere opreza
Ne upotrebljavajte/pohranjujte kameru na sljedećim
mjestima
Na iznimno vrućem, hladnom ili vlažnom mjestu
Na mjestima kao što je automobil parkiran na suncu kućište kamere može se deformirati, a
to može uzrokovati kvar.
Izravno sunčevo svjetlo ili blizina grijača nisu prikladna mjesta za pohranu.
Kućište kamere može izgubiti boju ili se deformirati te to može uzrokovati kvar.
Na mjestima podložnim jakim vibracijama.
Blizu jakih magnetskih polja.
Na pješčanim ili prašnjavim mjestima
Pripazite da pijesak ili prašina ne uđu u kameru. To može uzrokovati kvar kamere koji u
nekim slučajevima može biti nepopravljiv.
[100] Informacije
Mjere opreza
O nošenju
Nemojte sjediti na stolici ili drugom mjestu s kamerom u stražnjem džepu hlača ili suknje jer to
može uzrokovati kvar ili oštetiti kameru.
[101] Informacije
Mjere opreza
Održavanje i pohrana objektiva
Mekom krpom obrišite površinu objektiva u sljedećim slučajevima:
Ako ima otisaka prstiju na površini objektiva.
Na vrućim i vlažnim mjestima.
Ako je objektiv izložen slanom zraku, primjerice na morskoj obali.
Pohranite na dobro prozračeno mjesto na kojemu nema puno prljavštine ili prašine.
Kako biste spriječili nastanak plijesni, objektiv redovno čistite na gore opisan način.
[102] Informacije
Mjere opreza
O čišćenju
Očistite površinu kamere mekom krpom lagano navlaženom vodom, a zatim površinu obrišite
suhom krpom. Ne upotrebljavajte sljedeća sredstva koja mogu oštetiti završni sloj ili kućište.
Kemijske proizvode poput razrjeđivača, benzina, alkohola, jednokratnih krpa, repelenta,
sredstava za zaštitu od sunca ili insekticida itd.
Ne dodirujte kameru ako na rukama imate tragove nekih od gore navedenih tvari.
Ne ostavljajte kameru duže vrijeme u kontaktu s gumom ili vinilom.
[103] Informacije
Mjere opreza
O radnim temperaturama
Kamera je osmišljena za upotrebu na temperaturama između –10°C i +40°C. Snimanje na
iznimno hladnim ili vrućim mjestima koja premašuju ovaj temperaturni raspon nije preporučeno.
[104] Informacije
Mjere opreza
O kondenzaciji vlage
Ako kameru unesete iz hladnog na toplo mjesto, izvana ili unutar njega može doći do
kondenzacije vlage. Kondenzacija vlage može uzrokovati kvar kamere.
Ako dođe do kondenzacije vlage
Isključite kameru i pričekajte približno 1 sat da vlaga ispari.
Napomene o kondenzaciji vlage
Do kondenzacije vlage može doći ako kameru prenesete s hladnog na toplo mjesto (ili obrnuto)
ili ako je upotrebljavate na vlažnom mjestu kao što je dolje prikazano.
Kada kameru donesete sa skijaške staze u grijanu prostoriju.
Kada kameru iz klimatiziranog automobila ili prostorije iznesete van na vrućinu.
Kada kameru upotrebljavate nakon oluje ili pljuska.
Kada kameru upotrebljavate na vrućem i vlažnom mjestu.
Kako izbjeći kondenzaciju vlage
Kada kameru unesete s hladnog na toplo mjesto, stavite je u plastičnu vrećicu i dobro zatvorite.
Izvadite je iz vrećice kada temperatura u plastičnoj vrećici dosegne temperaturu okoline (nakon
otprilike sat vremena).
[105] Informacije
Mjere opreza
Napomene o dodatnoj opremi
Originalna dodatna oprema tvrtke Sony nije dostupna u svim državama/regijama.
[106] Informacije
Mjere opreza
Napomena o odlaganju/prijenosu memorijske kartice
Čak i ako izbrišete podatke s memorijske kartice ili formatirate memorijsku karticu na kameri ili
računalu, ne možete u potpunosti izbrisati podatke s memorijske kartice. Ako nekome dajete
memorijsku karticu, preporučujemo vam brisanje podataka u cijelosti pomoću softvera za
brisanje podataka na računalu. Isto tako, preporučujemo da prilikom odlaganja memorijske
kartice u otpad uništite kućište memorijske kartice.
[107] Informacije
Specifikacije
[Sustav]
Video signal
HDTV
NTSC boja, EIA standardi
PAL poja, CCIR standardi
Uređaj za slike:
Vrsta 1/2.3 (7,77 mm) Exmor R CMOS senzor
Bruto vrijednost piksela: pribl. 16,8 megapiksela
Efektivna rezolucija slike (videozapis): pribl. 11,1 megapiksela (16:9) (SteadyShot je
postavljen na OFF)
Efektivna rezolucija slike (fotografija): pribl. 11,1 megapiksela (16:9)
Najveća efektivna vrijednost za fotografiju: pribl. 11,9 megapiksela (16:9)
Način za snimanje fotografija proteklog vremena: pribl. 2,07 megapiksela (16:9) HD (1920 ×
1080), pribl. 8,29 megapiksela (16:9) 4K (3840 × 2160)
Objektiv:
Objektiv ZEISS Tessar
Otvor blende: F2.8
Žarišna udaljenost: f = 2,8 mm
Žarišna duljina (ekvivalentna 35-milimetarskom formatu) (način za snimanje videozapisa): f
: širok”), f = 21,8 mm (postavka kuta: “
:usko”)
= 18,4 mm (postavka kuta: “
Kamera
Kontrola ekspozicije: Automatska ekspozicija
Minimalno osvjetljenje: 6 lx (luks)
Stabilizacija slike: elektronička stabilizacija slike SteadyShot
Minimalna udaljenost pri snimanju: pribl. 30 cm
Format datoteke:
Videozapisi: MP4: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2-kanalno (prilikom snimanja videozapisa MP4), LPCM 2-kanalno
(prilikom snimanja videozapisa XAVC S)
Fotografije: JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF Baseline)
Mediji za snimanje:
Prilikom snimanja MP4 videozapisa:
Mediji Memory Stick Mikro (Mark2)
microSD/SDHC/SDXC kartica (klasa 4 ili brža)
Prilikom snimanja videozapisa XAVC S (50 Mbps): microSDHC/SDXC kartica (klasa 10 ili
brža)
[Ulazne i izlazne priključnice]
Multi/Mikro USB terminal*: micro-B/USB2.0 Hi-Speed
(Podržava uređaje kompatibilne s Micro USB uređajima.)
*
USB veza namijenjena je samo za izlaz. (Za korisnike u nekim državama/regijama.)
[Napajanje]
Preduvjeti napajanja:
Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja: 3,6 V (NP-BX1 (priloženo))
Multi/Mikro USB terminal: 5,0 V
Način punjenja:
USB punjenje: 5,0 V istosmjerne struje, 500 mA/800 mA
Vrijeme punjenja:
Preko računala
NP-BX1 (priloženo): pribl. 4 h 25 min.
Način napajanja:
USB napajanje (preporučuje se od 1,5 A ili više)
Potrošnja energije:
Pribl. 1,6 W (kada je kvaliteta slike „MP4 HQ 1920 × 1080 30p”)
Baterija:
Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja: NP-BX1 (priloženo)
Maksimalan izlazni napon: 4,2 V istosmjerne struje
Izlazni napon: 3,6 V istosmjerne struje
Maksimalan napon punjenja: 4,2 V istosmjerne struje
Maksimalna jakost struje pri punjenju: 1,89 A
Kapacitet: 4,5 Wh (1240 mAh)
Vrsta: litij-ionska
[Općenito]
Vodonepropusna svojstva: Kamera je otporna na prašinu i vodu na dubini od 60 m (197
stopa), 30 minuta bez prekida (kada se upotrebljava s podvodnim kućištem (MPK-UWH1)
Radna temperatura: -10°C do +40°C
Temperatura pohrane: -20°C do +60°C
Dimenzije: pribl. 24,2 mm × 47,0 mm × 83,0 mm (Š/V/D, uključujući izbočine i isključujući
podvodno kućište)
Težina: pribl. 58 g (samo kamera)
Težina (tijekom snimanja): pribl. 83 g (uključujući NP-BX1 (priloženo), isključujući priloženo
podvodno kućište)
Mikrofon: Stereo
Zvučnik: Monaural
[Bežični LAN]
Odgovarajući standard: IEEE 802.11b/g/n
Frekvencija: 2,4 GHz
Podržani sigurnosni protokoli: WPA-PSK/WPA2-PSK
Način konfiguracije: WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Način pristupa: infrastrukturni način
[Bluetooth komunikacija]
Bluetooth standards Ver. 4.1 (Bluetooth® Smart uređaj)
Koristi frekvencijski pojas: 2,4 GHz
Dodatna oprema
Podvodno kućište (MPK-UWH1)
Dimenzije: pribl. 46,1 mm × 69,2 mm × 89,1 mm (Š/V/D, uključujući izbočine)
Težina: Pribl. 81 g (bez adaptera), pribl. 82 g (uključujući adapter)
Otpornost na pritisak: moguće je kontinuirano podvodno snimanje na dubini od 60 m u
trajanju od 30 minuta.*
*
Kada je kamera umetnuta.
Kopča za pričvršćivanje:
Dimenzije: pribl. 47,0 mm × 14,0 mm × 58,5 mm (Š/V/D, uključujući izbočine)
Težina: pribl. 15 g
Dizajn i specifikacije podložni su izmjenama bez prethodne najave.
[108] Informacije
Zaštitni znaci
Memory Stick i
zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.
Microsoft, Windows i Windows Vista registrirani su zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
Mac je registrirani zaštitni znak tvrtke Apple Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i
drugim državama.
Intel, Pentium i Intel Core zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Intel Corporation
u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
Adobe, logotip Adobe i Adobe Acrobat registrirani su zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke
Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
microSDXC logotip zaštitni je znak tvrtke SD-3C, LLC.
iPad je zaštitni znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim državama.
Android i Google Play zaštitni su znaci tvrtke Google Inc.
Wi-Fi, logotip Wi-Fi i Wi-Fi PROTECTED SET-UP registrirani su zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi
Alliance.
„ ” i „PlayStation” registrirani su zaštitni znaci tvrtke Sony Computer Entertainment Inc.
Zaštitna riječ Bluetooth® i logotipi registrirani su zaštitni znaci tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i
svaka upotreba takvih oznaka od strane tvrtke Sony Corporation u skladu je s licencom.
Ostali zaštitni znaci i zaštitni nazivi u vlasništvu su svojih vlasnika.
QR kod registrirani je zaštitni znak tvrtke DENSO WAVE INCORPORATED.
Osim toga, nazivi sustava i proizvoda upotrijebljeni u ovom priručniku općenito su zaštitni
znaci ili registrirani zaštitni znaci odgovarajućih razvojnih programera ili proizvođača.
Međutim, oznake ™ ili ® ne upotrebljavaju se nužno u ovom priručniku.
[109] Informacije
Napomene o licenci
O primijenjenom softveru GNU GPL/LGPL
Softver koji je pogodan za sljedeću licencu GNU General Public License (u nastavku „GPL”) ili
GNU Lesse General Public License (u nastavku „LGPL”) uključen je u kameru.
To znači da imate pravo pristupa, izmjene i redistribucije izvornog koda ovih softverskih
programa sukladno uvjetima koje određuju GPL/LGPL.
Izvorni se kôd nalazi na internetu. Upotrijebite sljedeću URL adresu za preuzimanje.
http://oss.sony.net/Products/Linux
Ako je moguće, nemojte nas kontaktirati u vezi sa sadržajem izvornog koda.
Kopije licence (na engleskom) pohranjene su u unutarnjoj memoriji kamere.
Uspostavite vezu pomoću USB kabela između kamere i računala te pročitajte datoteke u mapi
„LICENSE” u „PMHOME”.
Popis zadanih postavki
Zadana vrijednost svake postavke navedena je u nastavku.
Postavka kvalitete slike
Format videozapisa je MP4:
/
Format videozapisa je HD:
/
Format videozapisa:
Veličina slike pri snimanju proteklog vremena:
Vrijeme kontinuiranog snimanja:
Prebacivanje na način snimanja fotografija:
Interval snimanja fotografija:
Samookidač:
Interval snimanja proteklog vremena:
Broj snimke u snimanju proteklog vremena:
SteadyShot:
Postavka kuta:
Postavka zumiranja:
Preokretanje:
AE prebacivanje:
AE način snimanja proteklog vremena:
Prizor:
Balans bijele boje:
Način boje:
Postavka snimanja zvuka:
Smanjenje šuma vjetra:
Zrakoplovni način:
Postavka Wi-Fi veze:
Postavka napajanja Wi-Fi Hi:
Bluetooth postavka:
Postavka napajanja Bluetooth daljinskog upravljača:
USB napajanje:
Zvučni signal:
Jačina zvuka zvučnog signala:
Postavka žaruljice:
Snimanje jednim dodirom:
Automatsko isključivanje:
Prebacivanje NTSC/PAL: NTSC (ovisno o regijama)
Postavka ljetnog računanja vremena (ljetno vrijeme):
[111] Rješavanje problema
Rješavanje problema
Ako imate problema s kamerom, pokušajte sa sljedećim rješenjima.
1
Provjerite stavke rješavanja problema i pregledajte kameru.
2
Isključite napajanje kamere, a zatim ga uključite 1 minutu poslije.
3
Telefonski zatražite savjet od prodavača proizvoda tvrtke Sony ili u ovlaštenom
lokalnom servisu tvrtke Sony.
[112] Rješavanje problema
Komplet baterija i napajanje
Uključivanje kamere nije moguće.
Stavite napunjeni komplet baterija.
Provjerite je li komplet baterija pravilno umetnut.
[113] Rješavanje problema
Komplet baterija i napajanje
Napajanje se neočekivano isključuje.
Ovisno o temperaturi kamere i baterije, napajanje se može automatski isključiti kako bi se
kamera zaštitila. U tom će se slučaju na zaslonu prikazati poruka prije nego što se kamera
isključi.
Ako ne radite s kamerom određeno vrijeme dok je napajanje uključeno, kamera se
automatski isključuje kako bi se spriječilo trošenje kompleta baterija. Ponovo uključite
kameru.
Ako je funkcija automatskog isključivanja postavljena na
, napajanje kamere neće
se automatski isključiti.
[114] Rješavanje problema
Komplet baterija i napajanje kamere
Baterija kratko traje.
Ako kameru upotrebljavate na jako toplim ili hladnim mjestima, ili ako je niste dovoljno
napunili. Ne radi se o kvaru.
Ako kameru ne upotrebljavate dulje vrijeme, učinkovitost baterije možete popraviti
uzastopnim punjenje i pražnjenjem.
Kada se trajanje baterije skrati za otprilike pola uobičajenog trajanja, čak i nakon potpunog
punjenja baterije, potrebno je zamijeniti komplet baterija. Obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
[115] Rješavanje problema
Komplet baterija i napajanje
Punjenje baterije kamere nije moguće.
Isključite kameru i uspostavite USB vezu.
Isključite, a zatim ponovno priključite mikro USB kabel (priloženo).
Upotrijebite mikro USB kabel (priložen).
Komplet baterija punite pri temperaturi okoline od 10°C do 30°C (50°F do 86°F).
Uključite računalo i povežite kameru.
Isključite računalo iz stanja mirovanja ili hibernacije.
Povežite kameru izravno s računalom pomoću mikro USB kabela (priloženo).
Kameru povežite s računalom opremljenim operacijskim sustavom koji kamera podržava.
[116] Rješavanje problema
Komplet baterija i napajanje
Indikator preostale napunjenosti baterije nije ispravan.
Do toga dolazi kada upotrebljavate kameru na iznimno toplom ili hladnom mjestu.
Nastaje odstupanje između indikatora preostale napunjenosti i stvarne preostale
napunjenosti baterije. Jednom do kraja ispraznite komplet baterija pa ga ponovno napunite
do ispravne vrijednosti.
Ponovno do kraja napunite komplet baterija. Ako je problem i dalje prisutan, komplet baterija
je neispravan. Zamijenite ga novim.
[117] Rješavanje problema
Memorijska kartica
Izvođenje operacija s memorijskom karticom nije
moguće.
Ako upotrebljavate memorijsku karticu formatiranu na računalu, formatirajte je ponovo na
kameri.
[118] Rješavanje problema
Snimanje slika
Snimanje slika nije moguće.
Provjerite slobodan kapacitet memorijske kartice.
[119] Rješavanje problema
Snimanje slika
Umetanje datuma na slike nije moguće.
Kamera nema značajku za postavljanje datuma na slike.
[120] Rješavanje problema
Prikaz slika
Reproduciranje slika nije moguće.
Naziv mape/datoteke kamere promijenjen je povezivanjem s računalom.
[121] Rješavanje problema
Računala
Računalo ne prepoznaje kameru.
Kada je razina napunjenosti baterije niska, napunite kameru.
Uključite kameru i povežite je s računalom.
Upotrijebite mikro USB kabel (priložen).
Isključite mikro USB kabel (priloženo) iz računala i kamere i ponovnog ga čvrsto priključite.
Isključite svu opremu osim kamere, tipkovnice i miša iz USB priključnica na računalu.
Spojite kameru izravno na računalo bez upotrebe USB koncentratora ili drugog uređaja.
[122] Rješavanje problema
Računala
Uvoz slika nije moguć.
Pravilno povežite kameru i računalo uspostavljajući USB vezu.
[123] Rješavanje problema
Računala
Instalacija aplikacije Action Cam Movie Creator nije
moguća.
Provjerite okruženje računala ili instalacijski postupak potreban za instalaciju aplikacije
Action Cam Movie Creator.
[124] Rješavanje problema
Računala
Aplikacija Action Cam Movie Creator ne radi ispravno.
Zatvorite aplikaciju Action Cam Movie Creator i ponovno pokrenite računalo.
[125] Rješavanje problema
Računala
Reprodukcija slika na računalu nije moguća.
Obratite se proizvođaču računala ili softvera.
[126] Rješavanje problema
Wi-Fi
Prijenos slike predugo traje.
Mikrovalne pećnice i drugi Bluetooth uređaji koji rade na valnoj duljini od 2,4 GHz mogu
ometati komunikaciju. Ako postoje takvi uređaji u blizini, odmaknite kameru od njih ili ih
isključite.
[127] Rješavanje problema
Ostalo
Objektiv se zamagljuje.
Došlo je do kondenzacije vlage. Isključite kameru i pričekajte približno sat vremena da vlaga
ispari.
[128] Rješavanje problema
Ostalo
Kamera se zagrijava kada je upotrebljavate duže
vrijeme.
To je normalno.
[129] Rješavanje problema
Ostalo
Datum ili vrijeme nisu točni.
Ponovno postavite datum i vrijeme.
Indikatori upozorenja i poruke o pogreškama
Indikator baterije (razina preostale napunjenosti je niska)
Kada je razina napunjenosti baterije niska, prikazuje se
baterija.
. Odmah napunite komplet
03-06
Uspostavljanje više veza nije uspjelo.
05-04
Preostali kapacitet memorijske kartice nedovoljan je za kontinuirano snimanje.
05-05
Baterija potrebna za snimanje nije umetnuta.
Umetnite napunjenu bateriju.
05-06
Nije uspjelo sintetiziranje snimke kretanja LE.
05-07
Snimanje slika nije uspjelo.
06-01
Postupak formatiranja medija za snimanje nije uspio.
06-02
Memorijska kartica ne podržava snimanje XAVC S 100 Mb/s videozapisa.
Upotrijebite microSDHC/SDXC memorijsku karticu klase 10 ili bržu prilikom snimanja u
XAVC S formatu.
06-05
Oporavak memorijske kartice nije uspio.
06-06
Memorijska kartica nije pravilno umetnuta
Memorijska kartica je oštećena.
06-09
Nije umetnuta memorijska kartica.
07-02
Reprodukcija nije uspjela.
Medij za snimanje neobično se ponaša.
07-07
Stvaranje videozapisa s najzanimljivijim snimkama nije uspjelo
08-01
U postavkama kamere za aplikaciju Action Cam Movie Creator postavite potrebne postavke
za Ustream pomoću izbornika „Postavke kamere za emitiranje uživo”.
08-02
Ponovno se prijavite na Ustream i u postavkama kamere za aplikaciju Action Cam Movie
Creator potvrdite postavke pomoću izbornika „Postavke kamere za emitiranje uživo”.
08-03
Kanal postavljen u postavkama kamere za aplikaciju Action Cam Movie Creator pomoću
izbornika „Postavke kamere za emitiranje uživo” nije ispravan.
Ta se poruka prikazuje i ako na istom kanalu započne emitiranje s drugih medija dok je u
tijeku emitiranje s kamere.
Ponovno postavite kanal.
08-04
Ukupno trajanje videozapisa spremljenog na web-mjestu Ustream dosegnulo je granicu.
Prekinite emitiranje videozapisa.
08-05
Postavke pohranjivanja videopodataka ne mogu se spremiti na Ustream jer je došlo do
pogreške na mreži.
Došlo je do neke druge pogreške mreže.
U postavkama kamere za aplikaciju Action Cam Movie Creator potvrdite postavku pristupne
točke ili sigurnosti pristupne točke pomoću izbornika „Postavke kamere za emitiranje uživo”.
08-06
Pristupna točka je pronađena, ali veza nije uspostavljena. Provjerite lozinku pristupne točke
i ponovno uspostavite vezu.
08-07
Pristupna točka nije pronađena. U postavkama kamere za aplikaciju Action Cam Movie
Creator potvrdite postavku pristupne točke pomoću izbornika „Postavke kamere za
emitiranje uživo”.
08-08
Ponovno postavite datum i vrijeme na kameri.
08-09
Prilikom upotrebe funkcije emitiranja uživo pojavila se nepoznata pogreška na web-mjestu
Ustream. Pričekajte trenutak, a zatim pokušajte ponovo provjeriti vezu.
10-02
Isključite i ponovo uključite napajanje.
10-03
Jakost struje kompleta baterija premašuje maksimalnu dopuštenu razinu.
Tijekom punjenja u kameri je otkriven drugi komplet baterija.
Otkrivena je istrošenost kompleta baterija.
Baterija nije dovoljno napunjena za rad.
10-04
Nije moguće snimanje slika jer je temperatura kamere narasla.
Memorijska kartica ne sadrži podatke koji se mogu reproducirati.
Oporavak memorijske kartice.
Baterija se ispraznila.
Kamera se zagrijala. Napajanje se automatski isključuje ili ne možete snimati slike.
Ostavite kameru na hladnom mjestu dok se temperatura ne spusti.
Kada duže vrijeme snimate slike, temperatura kamere se povećava. U tom slučaju
prestanite snimati slike.
Preostali kapacitet memorijske kartice nedovoljan je za snimanje.
Dosegnut je maksimalan broj datoteka koje se mogu snimiti.
Nije umetnuta memorijska kartica.
Memorijska kartica nije pravilno umetnuta.
Memorijska kartica je oštećena.
Došlo je do pogreške objavljivanja na Twitteru.
Provjerite mrežu ili se ponovno prijavite na Twitter.
Došlo je do pogreške objavljivanja na Facebooku.
Provjerite mrežu ili se ponovno prijavite na Facebook.
Download PDF

advertising