Sony | HDR-AS50 | Sony HDR-AS50 Action Cam HDR-AS50 Vodič za jednostavno postavljanje i kratke upute

4-586-868-11(1) (HR)
Provjera povezanih stavki
Umetanje memorijske kartice
Broj u zagradi označava količinu artikala u pakiranju.
• Kamera (1) / podvodno kućište (MPK-UWH1) (1)
Kamera je smještena u podvodnom kućištu. Otvorite poklopac kućišta kao što je
prikazano u nastavku.
• Mikro USB kabel (1)
• Komplet baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja (NP-BX1) (1)
• Kopča za pričvršćivanje (1)
• Vodič za početak
(ovaj dokument) (1)
• Referentni priručnik (1)
Digitalni HD kamkorder
Vodič za početak
Strana
s terminalom
Otisnuta strana
microSD kartica/
microSDHC kartica/
microSDXC kartica
Mediji Memory Stick
Micro™ (Mark2)
Memorijske kartice koje se mogu upotrebljavati u kameri
Ovaj vodič opisuje pripreme potrebne za početak upotrebe kamere,
osnovne radnje i slično. Pojedinosti potražite u „Vodiču za pomoć”
(mrežnom priručniku).
http://rd1.sony.net/help/cam/1640/h_zz/
Za detaljne informacije o upotrebi kamere i softvera posjetite sljedeće
web-mjesto.
http://www.sony.net/actioncam/support/
Nazivi glavnih dijelova
 Gumb (uključeno/pripravnost)
 Gumb MENU
 Ploča zaslona
 Gumbi UP/DOWN
 Žaruljica REC
 Gumb REC (videozapis/fotografija) /
gumb ENTER (otvara izbornik)
 Žaruljica REC/LIVE
 Objektiv
 Zvučnik
 Mikrofoni
 Poklopac baterije
 Poklopac priključnice (multi/mikro
USB terminal)
 Žaruljica REC
 Ručica za zaključavanje
 Poklopac memorijske kartice
Početak rada
Punjenje kompleta baterija
Prvo ovo pročitajte
Što je potrebno za snimanje privlačnog
videozapisa kamerom
Početak rada
MP4
XAVC S
 (samo Mark2)
–
microSD memorijska kartica
*
–
microSDHC memorijska kartica
*
*2
microSDXC memorijska kartica
*
*2
1
1
1
1
* SD Speed Class 4 (
) ili brža ili pak UHS Speed Class 1 ( ) ili brža
*2 Memorijska kartica koja ispunjava sve sljedeće specifikacije:
– 4 GB ili više memorije
) ili UHS Speed Class 1 ( ) ili brža
– SD Speed Class 10 (
Napomene
• Nije zajamčen rad sa svim memorijskim karticama. Za dodatne informacije
o memorijskim karticama koje nije proizvela tvrtka Sony obratite se
odgovarajućim proizvođačima.
• Provjerite je li memorijska kartica pravilno umetnuta. Ako nasilu umetnete
memorijsku karticu u pogrešnom smjeru, možete oštetiti karticu, njezin utor
ili slikovne podatke.
• Formatirajte memorijsku karticu u kameri prije upotrebe.
• Prije upotrebe provjerite jesu li poklopac priključnice i poklopac kompleta
baterija/memorijske kartice čvrsto zatvoreni te ima li stranih tijela u poklopcu.
U protivnom može doći do prodiranja vode.
Postavljanje sata
HDR-AS50
1
Memorijska kartica
Mediji Memory Stick Micro™ (Mark2)
2
1
Klizno pomaknite ručicu za zaključavanje prema dolje da
biste otvorili poklopac baterije, a zatim umetnite komplet
baterija.
Snimanje
Kada prvi put uključite kameru pritiskom na gumb
(uključeno/pripravnost) pojavit će se zaslon za postavljanje područja/
ljetnog računanja vremena (ljetno vrijeme)/datuma i vremena.
Pritisnite gumb UP ili DOWN za odabir stavke, a zatim pritisnite gumb
ENTER za njezino izvršavanje.
Savjeti
• Zaslon za postavljanje datuma i vremena/područja/ljetnog računanja vremena
(ljetno vrijeme) prikazuje se i nakon vraćanja postavki na izvorne.
• Regije se određuju prema vremenskoj razlici između srednjeg vremena po
Greenwichu (GMT) i standardnog vremena za vaše područje. Za pojedinosti
o vremenskoj razlici pogledajte „Popis vremenskih razlika za najveće svjetske
gradove” u „Vodiču za pomoć” (mrežnom priručniku).
Snimanje
Poravnajte smjer strelica na kameri
i na kompletu baterija.
3
Postavljanje
4
Ručica za zaključavanje
Povezivanje s pametnim
telefonom
2
Postavljanje načina snimanja
 način snimanja.
Pritisnite tipku MENU, a zatim odaberite
Čvrsto zatvorite poklopac, a zatim pomaknite ručicu za
zaključavanje prema gore da biste ga zaključali.
Uvjerite se da se žuta oznaka na ručici za zaključavanje ne vidi.
Popis načina rada
5
3
Stvaranje videozapisa
Videozapise možete uređivati pomoću aplikacijskog softvera tvrtke Sony.
• Action Cam App
(za pametni telefon / tablet)
http://www.sony.net/acap/
• Action Cam Movie Creator
(za osobno računalo)
http://www.sony.net/acmc/
Otvorite poklopac priključnice, a zatim spojite isključenu
kameru s uključenim računalom pomoću mikro USB kabela
(priloženo).
Ikone
Načini snimanja
Način snimanja videozapisa
Način snimanja fotografija
Način snimanja proteklog vremena
Žaruljica CHG (punjenje)
svijetli žućkasto tijekom
punjenja
Način emitiranja uživo
Način kontinuiranog snimanja
Poklopac
priključnice
Postavljanje formata videozapisa
Pritisnite tipku MENU, a zatim odaberite
format videozapisa (zadano:
).
©2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Mikro USB kabel
(Postavke snimanja) 
Snimanje
Povezivanje s pametnim telefonom
Pritisnite gumb REC za početak snimanja.
Ponovno pritisnite gumb za zaustavljanje snimanja.
* Ako pritisnite gumb REC dok je postavka „Snimanje
jednim dodirom” na „ON” (uključeno), snimanje započinje
s posljednjim načinom snimanja postavljenim prije nego
što je kamera isključena.
Postupak instalacije aplikacije
PlayMemories Mobile™ na
pametni telefon
Napomena
• Tijekom razdoblja dužeg snimanja temperatura kamere može se povećati do
točke na kojoj će se snimanje automatski zaustaviti.
Postavljanje
Zaslon za snimanje
 Kada se na pametnom telefonu prikaže [Poveži s kamerom?],
odaberite [OK] (U redu).
iPhone/iPad
 Instalirajte profil (informacije o postavkama) na pametni telefon
prema uputama na zaslonu.
 Na početnom zaslonu odaberite [Settings] (Postavke)  [Wi-Fi].
 Odaberite SSID.
 Vratite se na početni zaslon, a zatim pokrenite aplikaciju
PlayMemories Mobile.

Android OS
Pritisnite gumb MENU, pritisnite gumb UP ili DOWN za odabir stavke,
a zatim pritisnite gumb ENTER da biste je izvršili.
Android



Potražite aplikaciju PlayMemories Mobile na web-mjestu Google Play,
a zatim je instalirajte.
Zaslon MENU
iOS
Potražite aplikaciju PlayMemories Mobile na web-mjestu App Store,
a zatim je instalirajte.
Gumb
MENU
Zaslon s postavkama
snimanja
Gumb
ENTER
Gumb
ENTER
Postavke snimanja*1
Ikone
Zaslon s postavkama
Stavke za postavljanje
Postavke kamere
Ikone
Stavke za postavljanje
Postavka kvalitete slike
Način rada
u zrakoplovu
Format videozapisa
Postavka Wi-Fi veze
Veličina slike pri
snimanju proteklog
vremena
Postavka Wi-Fi Hi
Power*2
Vrijeme kontinuiranog
snimanja
Prebacivanje na način
snimanja fotografija
Interval snimanja
fotografija
Napomene
• Ažurirajte aplikaciju PlayMemories Mobile na najnoviju verziju ako je već
instalirana na pametnom telefonu.
• Rad Wi-Fi funkcije opisane u ovom priručniku nije zajamčen na svim pametnim
telefonima i tabletima.
• Načini rada i zasloni za aplikaciju podložni su promjenama u budućim
nadogradnjama bez prethodne obavijesti.
• Više informacija o aplikaciji PlayMemories Mobile potražite na sljedećem
web-mjestu.
(http://www.sony.net/pmm/)
• Usluga Google play možda neće biti podržana, ovisno o državi ili regiji. U tom
slučaju potražite aplikaciju “PlayMemories Mobile” na internetu te je instalirajte.
Upotreba QR koda za povezivanje
s pametnim telefonom putem Wi-Fija
Pozadinska glazba*2
 Uključite kameru i postavite Wi-Fi na kameri na ON.
 Odaberite način snimanja:
, , ,
.
 Na pametnom telefonu pokrenite program PlayMemories Mobile.
 Odaberite [Scan QR Code of the Camera] (Skeniraj QR kod kamere)
na zaslonu aplikacije PlayMemories Mobile.
 Odaberite [OK] (U redu) (ako se pojavi poruka, ponovno odaberite
[OK] (U redu)).
 Očitajte QR kod koji je otisnut na naljepnici na poleđini poklopca
kompleta baterija za kameru.
USB napajanje

Postavka Bluetootha
Postavka napajanja
Bluetooth daljinskog
upravljača
Format
Pozivanje korisničkog ID-a i lozinke bez naljepnice
Ako se naljepnica odlijepila ili je nečitljiva, možete doći do svojega
korisničkog ID-a i lozinke pomoću sljedećeg postupka.
 Umetnite dostatno napunjen komplet baterija u kameru.
 Spojite kameru s računalom pomoću mikro USB kabela (priloženo).
 Pritisnite gumb (uključeno/pripravnost) kako biste uključili kameru.
 Prikažite [Computer]  [PMHOME]  [INFO]  [WIFI_INF.TXT]
na računalu, a zatim potvrdite svoj ID i lozinku.
Stvaranje videozapisa
Uređivanje videozapisa pomoću
aplikacije Action Cam App
Aplikacija Action Cam App omogućuje vam
uvoz videozapisa na pametni telefon radi
jednostavnog uređivanja.
Osim toga, možete stvoriti videozapise
proteklog vremena.
Više informacija o aplikaciji Action Cam App
potražite na sljedećem web-mjestu.
http://www.sony.net/acap/
Instalirajte aplikaciju Action Cam App koja je kompatibilna s vašim
pametnim telefonom.
Samookidač
Interval snimanja
proteklog vremena
Jačina zvuka zvučnog
signala
SteadyShot (videozapis)
Postavka žaruljice
Postavka kuta
Snimanje jednim
dodirom
Prebacivanje
AE prebacivanje
AE način snimanja
proteklog vremena
Prizor
Postavka datuma
i vremena
Podešavanje bijele boje
Postavka područja
Način boje
Postavka ljetnog
računanja vremena
(ljetno vrijeme)
Postavka snimanja
zvuka
Smanjenje šuma vjetra
Uređivanje videozapisa pomoću
aplikacije Action Cam Movie Creator
Automatsko
isključivanje
Prebacivanje
NTSC/PAL
Verzija
Resetiranje postavki
1
* Mogućnost postavljanja stavki ovisi o načinu snimanja.
*2 Ova je postavka dostupna samo u nekim državama i regijama.
Pojedinosti o stavkama za postavljanje potražite u poglavlju
„Promjena postavki” u „Vodiču za pomoć” (mrežnom priručniku).

Napomena
• Usluga Google play možda neće biti podržana, ovisno o državi ili regiji.
Zvučni signal
Broj snimke u snimanju
proteklog vremena
Postavka zumiranja


Aplikacija Action Cam Movie Creator omogućuje vam uvoz videozapisa
i fotografija na računalo i uređivanje videozapisa.
Osim toga, možete dodavati efekte (kao što su Multi View, reprodukcija
različite brzine itd.) i stvarati videozapise proteklog vremena.
Više informacija o aplikaciji Action Cam Movie
Creator potražite na sljedećem web-mjestu.
http://www.sony.net/acmc/
Download PDF

advertising