Sony | HDR-AS100V | Sony HDR-AS100V Upute za upotrebu

4-532-707-11(1) (HR)
Sadržaj
Digitalni HD kamkorder
Priručnik
Traženje
radnje
Traženje
postavki
Kazalo
HR
© 2014 Sony Corporation
HDR-AS100V
Kako upotrebljavati ovaj priručnik
Kliknite na gumb na desnoj strani za prijelaz na odgovarajuću stranicu.
To je praktično kada tražite funkciju koju želite pregledati.
4-532-707-11(1) (HR)
Digitalni HD kamkorder
Potražite informacije prema radnji.
Sadržaj
Potražite informacije prema funkciji.
Traženje
radnje
Traženje
radnje
Sadržaj
Sadržaj
Priručnik
Traženje
Traženje
postavki
postavki
Potražite informacije na popisu
stavki Postavke.
Traženje
radnje
Kazalo
Kazalo
Potražite informacije prema
ključnoj riječi.
Oznake i bilješke upotrijebljene u ovom priručniku
Postavljanje
zaslona
Traženje
postavki
Preokrenuto
t
Možete preokrenuto snimati slike. Ta je funkcija korisna kada je kamera pričvršćena naopako.
Za postavljanje prvo odaberite [SETUP].
1 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [SETUP], a zatim pritisnite gumb ENTER.
2 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [FLIP] (Preokrenuto), a zatim pritisnite
gumb ENTER.
3 Pritisnite gumb NEXT za odabir postavke, a zatim pritisnite gumb ENTER.
Postavlja mjesec.
Preokreće sliku okomito i mijenja lijevi i desni kanal zvuka.
01
Postavlja datum.
Ne preokreće sliku.
00
Postavlja sat.
Vraća na izbornik [FLIP].
00
Postavlja minute.
GMT+0
Zadana postavka je označena kao
Kazalo
01
.
Postavlja regiju u kojoj upotrebljavate kameru. (Regije se određuju
prema vremenskoj razlici prema srednjem vremenu po Greenwichu
(GMT)).
Napomene
• Kada postavite GPS zapisnik na [ON], kamera automatski postavlja datum, vrijeme i regiju tijekom
načina snimanja.
Označava mjere opreza i ograničenja
važna za ispravan rad kamere.
zPostavljanje regije
Možete postaviti sat na lokalno vrijeme zemlje koju posjećujete odabirom regije. Regije se
određuju prema vremenskoj razlici prema srednjem vremenu po Greenwichu (GMT).
Pogledajte također „Vremenske razlike u svijetu” (str. 75).
z Označava informacije koje je
korisno znati.
2HR
Napomene o upotrebi kamere
O zaštiti od pregrijavanja
O prikazanom jeziku
Ploča zaslona prikazuje se samo na
engleskom, francuskom i brazilskom
portugalskom. Drugi jezici nisu dostupni.
Napomene o snimanju/reprodukciji i vezi
Napomene o kompletu baterija
Sadržaj
• Napunite komplet baterija prije prve upotrebe.
• Komplet baterija možete napuniti čak i ako nije
potpuno prazan. Osim toga, čak i ako komplet
baterija nije u potpunosti napunjen, možete
upotrijebiti komplet baterija s djelomičnim
kapacitetom punjenja koji posjeduje.
• Za pojedinosti o kompletima baterija
pogledajte str. 74.
Napomene o ploči zaslona i objektivu
• Izlaganje ploče zaslona ili objektiva izravnom
sunčevom svjetlu duže vrijeme može uzrokovati
kvarove. Budite oprezni kada stavljate kameru
blizu prozora ili na otvorenom prostoru.
• Nemojte pritiskati ploču zaslona. To može
uzrokovati kvar.
Kazalo
• Ova kamera podržava „MP4 format” za filmove.
Međutim, nije zajamčeno da će svi uređaji koji
su kompatibilni s MP4 formatom moći
reproducirati slike snimljene ovom kamerom.
• Kamera je usklađena s DCF (Design rule for
Camera File system), univerzalnim standardom
koji je uspostavila tvrtka JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
Traženje
postavki
O kompatibilnosti slikovnih podataka
Traženje
radnje
• Prije početka snimanja obavite probno snimanje
kako biste bili sigurni da kamera radi ispravno.
• Za reprodukciju slika spojite kameru s drugim
uređajem pomoću mikro HDMI kabela (prodaje
se zasebno).
• Kamera nije otporna na prašinu ni vodu.
Pročitajte „Mjere opreza” (str. 76) prije rada
s kamerom.
• Izbjegavajte izlaganje kamere vlazi dok je
otvoren poklopac priključnice, kompleta
baterija/memorijske kartice. Ako se
unutrašnjost kamere navlaži, može doći
do kvara. U nekim slučajevima kamera
se ne može popraviti.
• Ne usmjeravajte kameru prema suncu ili
drugom jarkom svjetlu. To može uzrokovati
kvarove.
• Ne upotrebljavajte kameru blizu mjesta koje
proizvodi jake radiovalove ili emitira zračenje.
U suprotnom, kamera neće moći ispravno
snimati ili reproducirati slike.
• Upotreba kamere u pjeskovitim ili prašnjavim
lokacijama može uzrokovati kvarove.
• Ako dođe do kondenzacije vlage, uklonite je
prije upotrebe kamere (str. 76).
• Nemojte tresti ni udarati fotoaparat. To može
uzrokovati kvar te nećete moći snimati slike.
Osim toga, memorijska kartica može postati
neupotrebljiva ili se slikovni podaci mogu
oštetiti.
• Kada spajate kameru s drugim uređajem
pomoću kabela, obavezno umetnite utikač
priključnice na ispravan način. Guranje utikača
u terminal na silu oštetit će terminal te može
rezultirati kvarom kamere.
• Reprodukcija filmova koji nisu snimljeni,
uređeni ili sastavljeni na ovoj kameri nije
zajamčena.
• Kada prebacite između NTSC/PAL, u skladu
s time mijenjaju se i vrijednosti postavke koje
se mogu odabrati u načinu za postavljanje
kvalitete. Vrijednosti postavki za [NTSC]
i [PAL] prikazane su u ovom priručniku.
Ovisno o temperaturi kamere i baterije, možda
nećete moći snimati filmove ili će se napajanje
automatski isključiti kako bi se zaštitila kamera.
Prikazat će se poruka na ploči zaslona prije
nego što se isključi napajanje ili više nećete
moći snimati filmove.
Upozorenje za autorska prava
Televizijski programi, filmovi, videovrpce i drugi
materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima.
Neovlašteno snimanje takvih materijala može
značiti kršenje zakonskih propisa zakona
o autorskim pravima.
Nema kompenzacije za oštećen sadržaj
ili kvar u snimanju
Sony ne može kompenzirati kvar u snimanju ili
gubitak ili oštećenje snimljenog sadržaja zbog
kvara kamere ili memorijske kartice itd.
O temperaturi kamere
Kamera se može zagrijati neprekidnom
upotrebom, no ne radi se o kvaru.
3HR
Nastavak r
Ilustracije i slike upotrijebljene u ovom
priručniku
• Slike upotrijebljene kao primjeri u ovom
priručniku reproducirane su slike i nisu stvarne
snimke snimljene ovom kamerom.
• U ovom priručniku, Memory Stick Micro™
mediji i memorijska kartica microSD nazivaju
se „memorijska kartica”.
• Dizajn i specifikacije podložni su promjenama
bez prethodne najave.
O funkciji bežične mreže
• Upotrebljavajte GPS u skladu sa zakonom
države/regije u kojoj ga koristite.
• Ako ne snimate informaciju o lokaciji,
postavite GPS zapisnik na [OFF] (str. 35).
• Ako snimate fotografije s GPS zapisnikom
postavljenim na [ON] i postavite te slike na
internet, mjesto snimanja može biti dostupno
trećoj strani. Kako biste to spriječili, prije
snimanja postavite GPS zapisnik na [OFF]
(str. 35).
Otpornost od prskanja
Kazalo
Kućište kamere ima svojstva otpornosti na
prskanje IPX4 (na temelju naših ispitivanja).
• Kamera je zaštićena od prskanja vodom iz bilo
kojeg smjera. Međutim, nije zaštićena od vode
pod tlakom, poput vode iz tuša ili slavine.
• Kamera nije otporna na prskanje kad je spojen
USB ili HDMI kabel.
• Kamera može izgubiti svojstvo otpornosti na
prskanje uslijed snažnog udarca, primjerice, ako
padne na pod. Preporučamo da kameru date
ispitati svojem najbližem prodavaču proizvoda
tvrtke Sony (naplaćuje se).
• Kvar uzrokovan nepravilnim rukovanjem
nije pokriven ograničenim jamstvom.
– Ne upotrebljavajte kameru u vodi (kamera
nije vodonepropusna).
– Čvrsto zatvorite poklopac priključnice
i poklopac kompleta baterija/memorijske
kartice. (Ako poklopac nije u potpunosti
zatvoren, voda može procuriti u kameru.
Ne otvarajte/zatvarajte poklopac dok su
vam ruke mokre).
Traženje
postavki
• Funkcija bežične mreže ugrađena u ovu kameru
potvrđena je kao usklađena s Wi-Fi
specifikacijama koje je postavila organizacija
Wi-Fi Alliance (WFA).
• Ovisno o regiji, pristup bežičnom LAN-u možda
neće biti dostupan, može zahtijevati zasebnu
doplatu za uslugu ili komunikacije mogu biti
blokirane ili ne funkcionirati zbog isprekidanog
rada. Pojedinosti provjerite s administratorom
za bežični LAN i/ili davateljem usluga.
• Sony ne daje nikakva jamstva za pružanje
mrežne usluge. Sony ne snosi apsolutno nikakvu
odgovornost za oštećenja do kojih može doći
upotrebom mrežne usluge, čak i u slučaju da
tužbu podigne treća strana.
• Ako izgubite fotoaparat ili vam ga ukradu,
ne snosimo nikakvu odgovornost za gubitak
ili štetu uzrokovanu ilegalnim pristupom ili
upotrebom pristupne točke registrirane
na fotoaparatu.
GPS-kompatibilni uređaji
Traženje
radnje
• Kamera je kompatibilna s MPEG-4 AVC/H.264
Main Profile za HD (visoka rezolucija) kvalitetu
snimanja. Stoga ne možete reproducirati slike
snimljene s HD (visoka rezolucija) kvalitetom
slike na kameri pomoću uređaja koji nisu
kompatibilni s MPEG-4 AVC/H.264.
• Filmovi snimljeni ovom kamerom možda
se neće normalno reproducirati na drugim
uređajima. Isto tako, filmovi snimljeni na
drugim uređajima možda se neće ispravno
reproducirati na ovoj kameri.
Kamera je opremljena objektivom ZEISS koji
može reproducirati oštre slike s izvrsnim
kontrastom.
Objektiv za fotoaparat proizveden je unutar
sustava zajamčene kvalitete koji je certificirala
tvrtka Carl Zeiss u skladu sa standardima
kvalitete tvrtke Carl Zeiss u Njemačkoj.
Sadržaj
Napomene o reprodukciji na drugim
uređajima
Objektiv ZEISS
O sigurnosti upotrebe bežičnih
LAN proizvoda
Važno je postaviti sigurnost tijekom upotrebe
funkcije bežične mreže. Sony ne jamči te nije
odgovoran za bilo kakvo oštećenje do kojeg može
doći zbog neodgovarajuće sigurnosti ili upotrebe
funkcije bežične mreže.
4HR
Sadržaj
Napomene o upotrebi kamere
Sadržaj
Kako upotrebljavati ovaj priručnik ······································2
Napomene o upotrebi kamere··············································3
Traženje radnje ···········································································8
Traženje postavki ·······································································9
Identifikacija dijelova····························································· 11
Početak rada
Traženje
radnje
Traženje
postavki
Kazalo
Provjera povezanih stavki ···················································· 12
Umetanje kompleta baterija··············································· 13
Umetanje memorijske kartice ············································ 16
Postavka datuma i vremena················································ 18
Postavka ljetnog računanja vremena ······························ 20
Način za postavljanje kvalitete slike································· 21
SteadyShot ················································································ 23
Preokrenuto ·············································································· 24
Prizor···························································································· 25
Snimanje fotografija u intervalima ··································· 26
Postavke boje ··········································································· 27
XAVC S························································································· 28
Vremenski kod/korisnički bit ·············································· 29
IR-Daljinski upravljač······························································ 31
Konfiguracijske postavke ····················································· 32
Wi-Fi Daljinski upravljač························································ 33
······································································································· 34
GPS Zapisnik ············································································· 35
Zrakoplovni način ··································································· 37
USB Izvor napajanja································································ 38
Automatsko isključivanje ····················································· 39
Zvučni signal············································································· 40
Postavka jezika········································································· 41
Prebacivanje NTSC/PAL ························································ 42
5HR
Resetiranje postavki ······························································· 43
Format························································································· 44
Upotreba dodatne opreme ················································· 45
Snimanje
Snimanje ···················································································· 52
Sadržaj
Pregledavanje
Prikaz slika na TV-u ································································· 54
Priprema za povezivanje na pametni telefon··············· 56
Povezivanje na pametni telefon········································ 57
Povezivanje s daljinskim upravljačem Live-View ········ 61
Traženje
radnje
Bežična mreža (Wi-Fi)
Traženje
postavki
Računalo
Korisne funkcije tijekom spajanja
kamere s računalom······························································· 63
Priprema računala··································································· 64
Kazalo
Rješavanje problema
Rješavanje problema ····························································· 66
Indikatori i poruke upozorenja··········································· 70
6HR
Ostalo
Vrijeme snimanja····································································· 72
Komplet baterija······································································ 74
Upotreba kamere u inozemstvu········································ 75
Mjere opreza············································································· 76
Specifikacije ·············································································· 78
Sadržaj
Kazalo
Kazalo ·························································································· 81
Traženje
radnje
Traženje
postavki
Kazalo
7HR
Traženje radnje
Snimanje fotografija
visoke brzine prijenosa
XAVC S ······························································································ 28
Promjena veličine
datoteke filma
Način za postavljanje kvalitete slike··························· 21
Snimanje informacije
o lokaciji
GPS Zapisnik ················································································ 35
Brisanje slika
Format ······························································································ 44
Promjena datuma,
vremena i regije
Postavka datuma i vremena············································· 18
Prikaz slika na TV-u·································································· 54
Rad pomoću pametnog
telefona ili tableta
Priprema za povezivanje na pametni telefon ····· 56
Povezivanje na pametni telefon ··································· 57
Kazalo
Pregledavanje
na televizorima
Traženje
postavki
Početno prilagođavanje Resetiranje postavki ······························································· 43
postavki
Traženje
radnje
Snimanje ························································································· 52
Sadržaj
Snimanje filmova
i fotografija
Kopiranje slika s kamere Kopiranje ························································································ 34
na pametni telefon
Rad s uređajem pomoću Povezivanje s daljinskim
upravljačem Live-View ························································· 61
daljinskog upravljača
Live-View
8HR
Traženje postavki
Postavljanje stavki
Kliknite svaku stavku za prijelaz na odgovarajuću stranicu.
Popis načina rada
Zaslon
Načini rada
Način za snimanje filmova
PHOTO
Način za snimanje fotografija
INTVL
Način za snimanje fotografija u intervalima
VMODE
Način za postavljanje kvalitete slike
SETUP
Način za postavljanje
PLAY
Način za reprodukciju
PwOFF
Isključeno
Stavke koje možete postaviti
pod CONFG
Zaslon
Stavke
Zaslon
Stavke
STEDY
SteadyShot
Wi-Fi
Wi-Fi Daljinski upravljač
GPS
GPS Zapisnik
Prizor
PLANE
Zrakoplovni način
LAPSE
Snimanje fotografija
u intervalima
Postavke boje
USBPw
USB Izvor napajanja
A.OFF
Automatsko isključivanje
PRO
XAVC S™
BEEP
Zvučni signal
TC/UB
Vremenski kod/korisnički bit
DATE
Postavka datuma i vremena
IR-RC
IR-Daljinski upravljač
DST
CONFG
Konfiguracijske postavke
LANG
Postavka ljetnog računanja
vremena
Postavka jezika
V.SYS
Prebacivanje NTSC/PAL
RESET
Resetiranje postavki
FORMT
Format
COLOR
Kazalo
Preokrenuto
SCENE
Traženje
postavki
FLIP
Traženje
radnje
Stavke koje možete postaviti
pod SETUP
Sadržaj
MOVIE
Napomene
• Ploča zaslona prikazuje se samo na engleskom, francuskom i brazilskom portugalskom. Drugi jezici
nisu dostupni.
9HR
Nastavak r
Kako postaviti stavke
Stavke možete postaviti pomoću sljedeća 3 gumba
na kameri.
NEXT*: Prelazak na sljedeći izbornik
PREV*: Prelazak na prethodni izbornik
ENTER: Otvara izbornik
* Gumbi NEXT i PREV upotrebljavaju se za promjenu
izbornika. U ovom priručniku obično upotrebljavamo gumb
NEXT za opis. Kada upotrebljavamo samo gumb PREV,
opisujemo ga kao gumb PREV.
Gumb REC/
gumb ENTER
Gumb PREV
Gumb NEXT
Za isključivanje odaberite [PwOFF] i pritisnite gumb ENTER.
2 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [SETUP], a zatim pritisnite gumb ENTER.
Sadržaj
1 Pritisnite gumb NEXT ili PREV za uključivanje napajanja.
3 Pritisnite gumb NEXT za prikaz stavke postavke, a zatim pritisnite gumb ENTER.
Za povratak u izbornik [SETUP] odaberite [BACK] i pritisnite gumb ENTER.
Traženje
radnje
Traženje
postavki
Kazalo
10HR
Identifikacija dijelova
Traženje
radnje
Traženje
postavki
Kazalo
*1 Žaruljica svijetli crveno dok snima filmove/
pristupa mediju za snimanje ili žuto tijekom
CHG (punjenje).
*2 Upotrebljava se za sprječavanje slučajnog rada.
Klizno pomaknite u smjeru strelice označene
na kameri kako biste zaključali gumb REC.
Klizno pomaknite u suprotnom smjeru
za otpuštanje.
*3 Dodirnite ovu oznaku kada spajate kameru
s pametnim telefonom koji je opremljen
funkcijom NFC.
NFC (Near Field Communication)
je međunarodni standard tehnologije za
bežičnu komunikaciju kratkog dometa.
*4 Kada je spojen vanjski mikrofon (prodaje se
zasebno), zvuk se ne može snimati preko
ugrađenog mikrofona.
*5 Upotrebljava se za spajanje dodatne opreme.
*6 Podržava uređaje kompatibilne s mikro USB
priključkom.
Sadržaj
A GPS senzor
B Žaruljica REC/pristup/CHG (punjenje)*1
C Prekidač REC HOLD (za zaključavanje)*2
D Gumb REC (za snimanje filma/fotografije)
Gumb ENTER (za otvaranje izbornika)
E Ručica za zaključavanje
F Daljinski prijemnik IR
G (N oznaka)*3
H Ploča zaslona
I Zvučnik
J Gumb PREV
K Gumb NEXT
L Mikrofoni
M Objektiv
N Žaruljica REC
O Poklopac priključnice
P Rupa za pričvršćivanje prilagodnika
za tronožac
Q Priključak m (mikrofon)*4
R Priključnica za dodatnu opremu*5
S HDMI OUT priključak
T Poklopac priključnice (USB)
U Terminal Multi/Mikro USB*6
V Komplet baterija/poklopac memorijske
kartice
W Utor za umetanje memorijske kartice
X Ručica za izbacivanje baterije
Y Utor za umetanje baterije
11HR
Provjera povezanih stavki
Provjerite imate li sljedeće povezane stavke.
Broj u zagradi označava količinu povezane stavke.
• Kamera (1)
• Mikro USB kabel (1)
• Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja (NP-BX1) (1)
Traženje
radnje
• Ljepljivo postolje (VCT-AM1)
Kopča za pričvršćivanje (1)
Sadržaj
• Vodonepropusno kućište (SPK-AS2) (1)
Ravno ljepljivo postolje (1)
Traženje
postavki
Zakrivljeno ljepljivo postolje (1)
• Prilagodnik za tronožac (1)
Kazalo
• Priručnik (ovaj priručnik)
Uključeno u unutarnju memoriju ove kamere.
• Komplet tiskane dokumentacije
12HR
Umetanje kompleta baterija
1 Klizno pomaknite ručicu za
zaključavanje tako da žuta oznaka
postane vidljiva te otvorite poklopac.
2 Umetnite komplet baterija.
Ručica za
izbacivanje
baterije
Sadržaj
Provjerite je li komplet baterija okrenut u ispravnom
smjeru i umetnite ga gurajući ručicu za izbacivanje
baterije dok se ručica za zaključavanje ne zaključa.
Ručica za
zaključavanje
3 Zatvorite poklopac.
Dobro zatvorite poklopac tako da se ne vidi žuta
oznaka na ručici za zaključavanje.
Traženje
radnje
z Uklanjanje kompleta baterija
Otvorite poklopac te klizno pomaknite ručicu za izbacivanje baterije i uklonite komplet
baterija.
Traženje
postavki
z Postupak za postavljanje funkcije automatskog
isključivanja
Odaberite [A.OFF] na zaslonu [SETUP] t [CONFG], a zatim postavite funkciju
automatskog isključivanja. Zadana je postavka [60 s]. Po potrebi promijenite postavku.
Pojedinosti potražite u odjeljku „Automatsko isključivanje” (str. 39).
Kazalo
13HR
Nastavak r
Punjenje kompleta baterija
1 Isključite napajanje kamere.
Punjenje nije moguće kada je kamera uključena.
Žaruljica REC/
pristup/
CHG (punjenje)
2 Spojite kameru s računalom koje je
uključeno pomoću mikro USB kabela
(priloženo).
Žaruljica REC/access/CHG (punjenje) svijetli
žućkasto.
Sadržaj
Mikro USB
kabel
(priloženo)
Umetnite dok u potpunosti
ne sjedne na mjesto
Traženje
radnje
3 Kada punjenje završi, izbrišite USB vezu
između kamere i računala.
Punjenje je dovršeno kada se žaruljica REC/pristup/CHG (punjenje) isključi
(napunjeno) (str. 74).
Napomene
S ovom kamerom možete upotrebljavati samo bateriju X.
Isključite kameru dok punite bateriju.
Nemojte na silu spajati kameru s računalom. To može oštetiti kameru ili računalo.
Kada spojite kameru s prijenosnim računalom koje nije spojeno na struju, baterija prijenosnog računala
može se brzo isprazniti. Nemojte ostaviti kameru spojenu s računalom duže vrijeme.
• Punjenje kompleta baterija ili veza s prilagođenim ili ručno složenim računalima nisu zajamčeni.
Ovisno o vrsti USB uređaja koji se upotrebljava, punjenje možda neće ispravno funkcionirati.
• Nije zajamčen rad sa svim računalima.
• Ako ne namjeravate upotrebljavati kameru duže vrijeme, napunite kameru jednom svakih
6 do 12 mjeseci kako biste održavali ispravnost baterije.
Kazalo
z Koliko vremena je potrebno za punjenje kamere?
Traženje
postavki
•
•
•
•
Vrijeme punjenja
Komplet baterija
Preko računala
Preko AC-UD20* (prodaje se zasebno)
NP-BX1 (priloženo)
Pribl. 245 min.
Pribl. 175 min.
• Vrijeme potrebno za punjenje potpuno ispražnjenog kompleta baterija pri temperaturi od 25 °C.
Punjenje može potrajati duže u određenim okolnostima ili uvjetima.
* Brzo punjenje moguće je pomoću USB punjača AC-UD20 (prodaje se zasebno). Za spajanje punjača
upotrijebite mikro USB kabel (priloženo).
14HR
Nastavak r
zProvjera preostale napunjenosti baterije
Indikator preostale napunjenosti prikazuje se u gornjem desnom kutu ploče zaslona.
Visoko
Nisko
• Indikator preostale napunjenosti možda neće biti ispravan u određenim okolnostima.
• Potrebna je jedna minuta dok se ne pojavi indikator ispravne preostale napunjenosti.
Sadržaj
Traženje
radnje
Traženje
postavki
Kazalo
15HR
Umetanje memorijske kartice
1 Klizno pomaknite ručicu za
zaključavanje tako da žuta oznaka
postane vidljiva te otvorite poklopac.
Ručica za
zaključavanje
2 Umetnite memorijsku karticu tako
da klikne.
• Kada se [WAIT] prikaže na zaslonu, pričekajte
dok poruka ne nestane.
• Umetnite memorijsku karticu izravno u ispravnom
smjeru; u protivnom je kamera neće prepoznati.
B Strana s
terminalom
microSD kartica
Memory Stick Micro
(Mark2) media
3 Zatvorite poklopac.
Traženje
radnje
A Otisnuta strana
Sadržaj
microSD kartica: Umetnite u smjeru A.
Mediji Memory Stick Micro (M2): Umetnite
u smjeru B.
Dobro zatvorite poklopac tako da se ne vidi žuta
oznaka na ručici za zaključavanje.
Traženje
postavki
z Postupak za izbacivanje memorijske kartice
Otvorite poklopac, a zatim jednom lagano gurnite memorijsku karticu.
Kazalo
16HR
Nastavak r
z Koje vrste memorijskih kartica možete upotrebljavati
s ovom kamerom?
Tijekom snimanja MP4
Vrste memorijskih kartica
SD brze klase
Izraz u ovom priručniku
Memory Stick Micro (Mark2) media
—
Memory Stick Micro media
Klasa 4 ili brža
microSD kartica
Vrste memorijskih kartica
SD brze klase
Izraz u ovom priručniku
microSDXC memorijska kartica
Klasa 10 ili brža
microSD kartica
microSD memorijska kartica
microSDHC memorijska kartica
Tijekom snimanja XAVC S
Sadržaj
microSDXC memorijska kartica
• Nije zajamčen rad sa svim memorijskim karticama.
• Potrebna je exFAT kompatibilna memorijska kartica tijekom snimanja XAVC S.
Traženje
radnje
Napomene
Traženje
postavki
Kazalo
• Kako biste stabilizirali rad memorijske kartice, preporučeno je formatirati memorijsku karticu
kada je upotrebljavate s kamerom prvi put. (str. 44).
Svi podaci snimljeni na memorijskoj kartici bit će izbrisani formatiranjem te se ne mogu oporaviti.
• Spremite važne podatke na memorijsku karticu ili druge medije poput računala prije formatiranja
memorijske kartice.
• Ako memorijsku karticu umetnete u utor u pogrešnom smjeru, možete oštetiti memorijsku karticu,
utor memorijske kartice ili slikovne podatke.
• U utor memorijske kartice nemojte umetati ništa osim memorijske kartice kompatibilne veličine.
U protivnom može doći do kvara.
• Kada umećete ili izbacujete memorijsku karticu, pripazite da memorijska kartica ne iskoči ili ne ispadne.
• Zajamčena radna temperatura kamere jest između -10 °C i 40 °C. Međutim, ovisno o vrstama
memorijskih kartica, zajamčena radna temperatura varira.
Pojedinosti potražite u uputama za rad priloženim uz memorijsku karticu.
• Fotografije snimljene na microSDXC memorijsku karticu ne mogu se prebaciti i reproducirati
na računalu ili AV uređajima koji nisu kompatibilni sa sustavom exFAT* (preko USB veze).
Prije spajanja, provjerite je li uređaj kompatibilan sa sustavom exFAT. Ako je kamera spojena na uređaj
koji nije kompatibilan sa sustavom exFAT, pojavit će se upozorenje da je potrebno formatirati karticu.
U tom slučaju nemojte formatirati memorijsku karticu jer ćete tako izgubiti sve podatke koji su na
nju spremljeni.
* exFAT exFAT je datotečni sustav koji upotrebljavaju microSDXC memorijske kartice.
17HR
Postavka datuma
i vremena
Postavljanje
zaslona
t
t
Možete postaviti godinu/mjesec/dan i regiju.
Za postavljanje prvo odaberite [SETUP] t [CONFG].
1 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [SETUP], a zatim pritisnite gumb ENTER.
2 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [CONFG], a zatim pritisnite gumb ENTER.
4 Pritisnite gumb NEXT za odabir željenog datuma, vremena i regije, a zatim
pritisnite gumb ENTER za potvrdu.
Sadržaj
3 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [DATE] (datum i vrijeme), a zatim
pritisnite gumb ENTER.
Odaberite 00:00 za ponoć, 12:00 za podne.
Zaslon
Zadana postavka
Postavlja mjesec.
01
Postavlja datum.
00
Postavlja sat.
00
Postavlja minute.
GMT+0
Postavlja regiju u kojoj upotrebljavate kameru. (Regije se određuju
prema vremenskoj razlici prema srednjem vremenu po Greenwichu
(GMT)).
Kazalo
01
Traženje
postavki
Postavlja godinu.
Traženje
radnje
2014
Napomene
• Kada postavite GPS zapisnik na [ON], kamera automatski postavlja datum, vrijeme i regiju tijekom
načina snimanja.
18HR
Nastavak r
zPostavljanje regije
Možete postaviti sat na lokalno vrijeme zemlje koju posjećujete odabirom regije. Regije se
određuju prema vremenskoj razlici prema srednjem vremenu po Greenwichu (GMT).
Pogledajte također „Vremenske razlike u svijetu” (str. 75).
Sadržaj
Traženje
radnje
Traženje
postavki
Kazalo
19HR
Postavka ljetnog
računanja
vremena
Postavljanje
zaslona
t
t
Možete postaviti sat kamere na ljetno računanje vremena.
Za postavljanje prvo odaberite [SETUP] t [CONFG].
2 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [CONFG], a zatim pritisnite gumb ENTER.
3 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [DST] (ljetno računanje vremena), a zatim
pritisnite gumb ENTER.
Sadržaj
1 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [SETUP], a zatim pritisnite gumb ENTER.
4 Pritisnite gumb NEXT za odabir postavke, a zatim pritisnite gumb ENTER.
Traženje
radnje
Postavlja ljetno računanje vremena.
Ne postavlja ljetno računanje vremena.
Traženje
postavki
Vraća na izbornik [DST].
Kazalo
20HR
Način za postavljanje
kvalitete slike
Postavljanje
zaslona
Možete postaviti rezoluciju slike i brzinu prijenosa za snimanje filmova.
Vrste kvalitete slike koje se mogu postaviti ovise o postavci [PRO] (str. 28).
1 Pritisnite gumb NEXT za prikaz [VMODE], a zatim pritisnite gumb ENTER.
Kada je [PRO] postavljeno na [OFF] (snimanje u MP4)
Zaslon
Brzina
obrade
slika*1
Sadržaj
2 Pritisnite gumb NEXT za odabir kvalitete slike, a zatim pritisnite gumb ENTER.
Brzina slike
tijekom
reprodukcije*1
1920×1080
60p/50p
60p/50p
Najviša rezolucija
1920×1080
30p/25p
30p/25p
Visoka rezolucija
1280×720
30p/25p
30p/25p
Snimanje velikom brzinom
(glatka snimka snimljena pri
četverostrukoj brzini slike)*2
1280×720
120p/100p
120p/100p*3
Snimanje velikom brzinom
(glatka snimka snimljena pri
osmerostrukoj brzini slike)*2
800×480
240p/200p
240p/200p*3
Iznimno sporo snimanje
(Iznimno spora snimka slike snimljena
pri četverostrukoj brzini slike)
1280×720
120p/100p
30p/25p
Standardna rezolucija
640×480
30p/25p
30p/25p
Kazalo
Najviša rezolucija
(glatka snimka snimljena
pri dvostrukoj brzini slike)
Traženje
postavki
Rezolucija
Traženje
radnje
Snimljena slika
Vraća na izbornik [VMODE].
*1
Brzina slike ovisi o postavci NTSC/PAL(str. 42).
PlayMemories Home™ prebacuje brzinu slike na 60p/50p i reproducira slike u standardnoj brzini.
Također vam omogućuje paralelnu reprodukciju snimki i njihovo uređivanje tijekom usporene
reprodukcije (str. 63).
*3
Ovisno o vašem uređaju i softveru, snimke se reproduciraju brzinom 60p/50p.
*2
21HR
Nastavak r
Kada je [PRO] postavljeno na [ON] (snimanje u XAVC S)
Kada je [V.SYS] postavljen na [NTSC]
Zaslon
Snimljena slika
Rezolucija
Brzina
prijenosa
obrade slika
Brzina slike
tijekom
reprodukcije
1920×1080
60p
60p
XAVC S 50 Mbps
1920×1080
30p
30p
XAVC S 50 Mbps
1920×1080
24p
24p
Brzina
prijenosa
obrade slika
Brzina slike
tijekom
reprodukcije
Sadržaj
XAVC S 50 Mbps
Kada je [V.SYS] postavljen na [PAL]
Snimljena slika
Rezolucija
1920×1080
50p
50p
XAVC S 50 Mbps
1920×1080
25p
25p
Napomene
Kazalo
• Vrijeme za kontinuirano snimanje filmova iznosi približno 13 sati.
U načinu [SSLOW] vrijeme iznosi približno 3 sata.
• Tijekom snimanja u načinu [SSLOW] ne snima se zvuk.
• Kut polja mijenja se kada je način za postavljanje kvalitete slike postavljen na [HS120]/[HS100], [HS240]/
[HS200], [SSLOW], ili [VGA].
• SteadyShot nije djelatan ako je način za postavljanje kvalitete slike postavljen na [HS120]/[HS100],
[HS240]/[HS200] ili [SSLOW].
• Kada reproducirate slike snimljene u [HS120]/[HS100] ili [HS240]/[HS200], brzina slike bit će 60p/50p,
a reprodukcija će se odvijati standardnom brzinom.
Traženje
postavki
XAVC S 50 Mbps
Traženje
radnje
Zaslon
22HR
SteadyShot
Postavljanje
zaslona
t
Tijekom snimanja možete aktivirati smanjenje trešnje kamere.
Za postavljanje prvo odaberite [SETUP].
1 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [SETUP], a zatim pritisnite gumb ENTER.
2 Pritisnite gumb NEXT za prikaz [STEDY] (SteadyShot), a zatim pritisnite
gumb ENTER.
Upotrebljava SteadyShot. (Kut polja: 120°)
Sadržaj
3 Pritisnite gumb NEXT za odabir postavke, a zatim pritisnite gumb ENTER.
Ne upotrebljava SteadyShot. (Kut polja: 170°)
Traženje
radnje
Vraća na izbornik [STEDY].
Napomene
Traženje
postavki
• Kut polja iznosi 120° na zadanoj postavci. Za širi kut polja postavite [STEDY] na [OFF].
• Kut polja mijenja se kada je način za postavljanje kvalitete slike postavljen na [HS120]/[HS100], [HS240]/
[HS200], [SSLOW] ili [VGA].
• SteadyShot nije djelatan u sljedećim postavkama.
– Kada je postavka kvalitete slike postavljena na [HS120]/[HS100], [HS240]/[HS200] ili [SSLOW]
– U načinu za snimanje fotografija
– U načinu za snimanje fotografija u intervalima
Kazalo
23HR
Preokrenuto
Postavljanje
zaslona
t
Možete preokrenuto snimati slike. Ta je funkcija korisna kada je kamera pričvršćena naopako.
Za postavljanje prvo odaberite [SETUP].
1 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [SETUP], a zatim pritisnite gumb ENTER.
2 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [FLIP] (Preokrenuto), a zatim pritisnite
gumb ENTER.
Preokreće sliku okomito i mijenja lijevi i desni kanal zvuka.
Sadržaj
3 Pritisnite gumb NEXT za odabir postavke, a zatim pritisnite gumb ENTER.
Ne preokreće sliku.
Traženje
radnje
Vraća na izbornik [FLIP].
Traženje
postavki
Kazalo
24HR
Prizor
Postavljanje
zaslona
t
Možete odabrati prikladnu kvalitetu slike ovisno o prizoru koji snimate.
Za postavljanje prvo odaberite [SETUP].
1 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [SETUP], a zatim pritisnite gumb ENTER.
2 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [SCENE] (prizor), a zatim pritisnite
gumb ENTER.
Snima slike u standardnoj kvaliteti.
Sadržaj
3 Pritisnite gumb NEXT za odabir postavke, a zatim pritisnite gumb ENTER.
Snima slike u kvaliteti prikladnoj za podvodno snimanje.
Traženje
radnje
Vraća na izbornik [SCENE].
Napomene
• Pričvrstite vodonepropusno kućište na kameru kada ju koristite u vodi (str. 46).
Traženje
postavki
Kazalo
25HR
Snimanje fotografija
u intervalima
Postavljanje
zaslona
t
Možete postaviti vrijeme intervala snimanja fotografija u intervalima.
Za postavljanje prvo odaberite [SETUP].
1 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [SETUP], a zatim pritisnite gumb ENTER.
3 Pritisnite gumb NEXT za odabir postavke, a zatim pritisnite gumb ENTER.
Sadržaj
2 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [LAPSE] (interval), a zatim pritisnite
gumb ENTER.
Nastavlja snimati fotografije u intervalima od 1 sekunde.
Traženje
radnje
Nastavlja snimati fotografije u intervalima od 2 sekunde.
Nastavlja snimati fotografije u intervalima od 5 sekundi.
Nastavlja snimati fotografije u intervalima od 30 sekundi.
Traženje
postavki
Nastavlja snimati fotografije u intervalima od 10 sekundi.
Nastavlja snimati fotografije u intervalima od 60 sekundi.
Kazalo
Vraća na izbornik [LAPSE].
Napomene
• Prva fotografija bit će snimljena odmah nakon pokretanja snimanja, bez čekanja na dovršavanje
postavljenog intervala. Od druge se fotografije fotografije snimaju u postavljenim intervalima.
• Maksimalan broj datoteka koje se mogu snimiti je ukupno 40.000, uključujući filmske.
26HR
Postavke boje
Postavljanje
zaslona
t
Tijekom snimanja možete promijeniti ton boje slike.
Za postavljanje prvo odaberite [SETUP].
1 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [SETUP], a zatim pritisnite gumb ENTER.
2 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [COLOR] (boja), a zatim pritisnite
gumb ENTER.
Snima u prirodnim bojama.
Sadržaj
3 Pritisnite gumb NEXT za odabir postavke, a zatim pritisnite gumb ENTER.
Snima u živim bojama.
Traženje
radnje
Vraća na izbornik [COLOR].
Traženje
postavki
Kazalo
27HR
XAVC S
Postavljanje
zaslona
t
Ova je postavka pogodna za profesionalno snimanje filma. Tijekom snimanja filmova koristit
će se format XAVC S i možete snimati fotografije visoke kvalitete pri velikoj brzini prijenosa
od otprilike 50 Mbps. Možete promijeniti vremenski kod/postavku korisničke brzine kada
je [PRO] postavljen na [ON].
Za postavljanje prvo odaberite [SETUP].
1 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [SETUP], a zatim pritisnite gumb ENTER.
3 Pritisnite gumb NEXT da biste odabrali postavku.
Sadržaj
2 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [PRO] (Pro), a zatim pritisnite
gumb ENTER.
Snima u XAVC S.
Odaberite kvalitetu slike u načinu za postavljanje kvalitete slike (str. 21).
Traženje
radnje
Snima u MP4.
Tu značajku odaberite prilikom kopiranja slika na svoj pametni telefon ili prebacivanja
na web-mjesto.
Vraća na izbornik [PRO].
• Tijekom snimanja XAVC S (str. 17) potrebna vam je kompatibilna memorijska kartica.
Traženje
postavki
Napomene
Kazalo
28HR
Vremenski kod/
korisnički bit
Postavljanje
zaslona
t
Možete koristiti vremenski kod/korisnički bit kada je [PRO] postavljen na [ON].
Sljedeće postavke možete postaviti pod [TC/UB].
Za postavljanje prvo odaberite [SETUP].
1 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [SETUP], a zatim pritisnite gumb ENTER.
3 Pritisnite gumb NEXT za odabir [TCSET] ili [UBSET], a zatim pritisnite
gumb ENTER.
Sadržaj
2 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [TC/UB], a zatim pritisnite gumb ENTER.
4 Pritisnite gumb NEXT za odabir postavke, a zatim pritisnite gumb ENTER.
Postavlja kako napreduje vremenski kod.
REC
Vremenski kod pomiče se samo tijekom snimanja XAVC S
filmova. Snima se u nastavku na vremenski kod prethodne
snimke (zadano).
FREE
Vremenski kod nastavlja se sekvencijalno, neovisno o radu
kamere.
Kazalo
Odabire način snimanja vremenskog koda.
DF
Snima vremenski kod u formatu s ispuštenim sličicama
(zadano).
NDF
Snima vremenski kod u formatu bez ispuštenih sličica (zadano).
• U sljedećim se situacijama vremenski kod snimljen u formatima [NDF]
i [FORMT] neće prikazati.
– Kada je [VMODE] postavljen na 24p
– Kada je [V.SYS] postavljen na [PAL]
Traženje
postavki
Pokreće vremenski kod.
• Pritisnite gumb ENTER za prikaz [SURE?] dok je prikazano [OK],
a zatim ponovno pritisnite gumb ENTER.
Traženje
radnje
Postavlja vremenski kod.
• Postavite četiri dvoznamenkasta broja, a zatim pritisnite gumb ENTER.
• Vremenski kod možete odabrati unutar sljedećeg raspona.
– Kod odabira 30p ili 60p
00:00:00:00 (zadano) – 23:59:59:29
– Kod odabira 25p ili 50p
00:00:00:00 (zadano) – 23:59:59:24
• Kod odabira 24p možete postaviti posljednje 2 znamenke vremenskog
koda okvira u višekratnicima broja 4, između 0 i 23.
Postavlja vremenski kod snimanja.
PRSET Novopostavljen vremenski kod snima se na medij za snimanje
(zadano).
REGEN Posljednji vremenski kod prethodne snimke čita se s medija
za snimanje te se novi kod sekvencijalno nastavlja i snima
za prošlim kodom.
• Vremenski kod nastavlja u načinu [REC] neovisno
o postavkama [RUN].
Vraća na izbornik [TCSET].
29HR
Nastavak r
Postavlja korisnički bit.
• Postavite četiri dvoznamenkasta broja, a zatim pritisnite gumb ENTER.
• Možete odabrati korisnički bit unutar sljedećeg raspona.
00:00:00:00 (zadano) – FF:FF:FF:FF
Pokreće korisnički bit.
• Pritisnite gumb ENTER za prikaz [SURE?] dok je prikazano [OK],
a zatim ponovno pritisnite gumb ENTER.
Postavlja vrijeme snimanja korisničkog bita.
OFF
Ne snima vrijeme kao korisnički bit (zadano).
ON
Snima vrijeme kao korisnički bit.
Sadržaj
Vraća na izbornik [UBSET].
Napomene
• Kada je [PRO] postavljeno na [OFF], [TC/UB] se ne prikazuje (str. 28).
Traženje
postavki
Vremenski kod je korisna funkcija za napredno uređivanje slika snimanjem sati/minuta/
sekunda/sličica u slikovne podatke.
Kada je [V.SYS] postavljen na [NTSC] i brzina zapisa je 30p ili 60p, nastaju razmaci
u stvarnom vremenu tijekom dužih snimanja jer postoje male razlike između broja sličica
vremenskog koda i stvarne frekvencije brzine slike NTSC slikovnog signala po sekundi.
Ispuštena sličica popravlja ovaj razmak i čini vremenski kod i stvarno vrijeme jednakima.
Brojevi za prve dvije sličice (za 30p ili brojevi za prve 4 sličice 60p) uklanjaju se svake minute
osim u svakoj desetoj minuti. Vremenski kod bez ovog ispravljanja zove se bez ispuštene
sličice.
Traženje
radnje
z O vremenskom kodu
zO korisničkom bitu.
Kazalo
Korisnički bit je funkcija koja može snimati informaciju kao što je datum/vrijeme/broj
prizora (osmeroznamenkasti heksadecimalni broj). Ta je funkcija korisna za uređivanje
filmova stvorenih pomoću dvije ili više kamera.
30HR
IR-Daljinski
upravljač
Postavljanje
zaslona
t
Možete započeti/zaustaviti snimanje i pokrenuti vremenski kod uz pomoć infracrvenog
daljinskog upravljača (RMT-845 (prodaje se zasebno)).
Za postavljanje prvo odaberite [SETUP].
1 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [SETUP], a zatim pritisnite gumb ENTER.
3 Pritisnite gumb NEXT za odabir postavke, a zatim pritisnite gumb ENTER.
Sadržaj
2 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [IR-RC] (IR daljinski upravljač), a zatim
pritisnite gumb ENTER.
Omogućuje upravljanje kamerom putem infracrvenog daljinskog upravljača.
Traženje
radnje
Sprječava upravljanje kamerom putem infracrvenog daljinskog upravljača.
Vraća na izbornik [IR-RC].
Traženje
postavki
Napomene
• Za upotrebu ove funkcije potreban vam je infracrveni daljinski upravljač RMT-845 (prodaje se zasebno).
Kupite ga u servisnom centru tvrtke Sony.
• Pomoću RMT-845 (prodaje se zasebno) možete upravljati samo sljedećim postavkama. Drugim
postavkama ne možete upravljati.
– Pokretanje vremenskog koda.
– Pokretanje/zaustavljanje snimanja.
Kazalo
31HR
Konfiguracijske
postavke
Postavljanje
zaslona
t
Sljedeće postavke možete postaviti pod [CONFG].
Kliknite svaku stavku za prijelaz na odgovarajuću stranicu.
Pogledajte str. 9 za hijerarhijsku strukturu izbornika kamere.
Wi-Fi Daljinski upravljač
Wi-Fi
GPS Zapisnik
GPS
Zrakoplovni način
PLANE
USB Izvor napajanja
USBPw
Automatsko isključivanje
A.OFF
Zvučni signal
BEEP
Postavka datuma i vremena
DATE
Postavka ljetnog računanja vremena
DST
Postavka jezika
LANG
Prebacivanje NTSC/PAL
V.SYS
Resetiranje postavki
RESET
Format
FORMT
Traženje
radnje
Zaslon
Sadržaj
Stavke
Traženje
postavki
Kazalo
32HR
Wi-Fi Daljinski
upravljač
Postavljanje
zaslona
t
t
Spajanjem kamere i daljinskog upravljača Live-View ili pametnog telefona putem značajke Wi-Fi
možete upravljati kamerom putem daljinskog upravljača Live-View ili pametnog telefona.
Za postavljanje prvo odaberite [SETUP] t [CONFG].
1 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [SETUP], a zatim pritisnite gumb ENTER.
3 Pritisnite gumb NEXT za prikaz [Wi-Fi] (Wi-Fi], a zatim pritisnite gumb ENTER.
4 Pritisnite gumb NEXT za odabir postavke, a zatim pritisnite gumb ENTER.
Sadržaj
2 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [CONFG], a zatim pritisnite gumb ENTER.
Upravlja kamerom putem daljinskog upravljača Live-View ili pametnog telefona.
Vraća na izbornik [Wi-Fi].
Traženje
postavki
Upravlja s više kamera putem daljinskog upravljača Live-View.
NEW
Ovu opciju odaberite prilikom prvog spajanja kamere na daljinski
upravljač Live-View.
CRRNT Ovu opciju odaberite nakon što ste kameru prethodno spojili na daljinski
upravljač Live-View.
Traženje
radnje
Ne upravlja kamerom putem daljinskog upravljača Live-View ili pametnog telefona.
5 Zaslon [MOVIE], [PHOTO] ili [INTVL].
Pojedinosti o spajanju potražite na stranici 61 za daljinski upravljač Live-View, a za pametni
telefon na stranici 56.
7 Upravljanje kamerom putem daljinskog upravljača Live-View ili pametnog
telefona.
Kazalo
6 Spojite kameru na daljinski upravljač Live-View ili pametni telefon putem
značajke Wi-Fi.
Napomene
• Baterija kamere može se brzo istrošiti ako kamerom upravljate putem daljinskog upravljača Live-View
ili pametnog telefona.
• [CRRNT] u [MULTI] nije prikazan na zaslonu kamere kada kameru prvi put spojite na daljinski
upravljač Live-View.
33HR
Postavljanje
zaslona
g
/
g
/
g
Copy
Pomoću pametnog telefona možete kopirati filmove i fotografije snimljene kamerom.
1 Uključite kameru, a zatim pritisnite gumb NEXT i odaberite način snimanja.
2 Pokrenite „PlayMemories Mobile” na pametnom telefonu i uspostavite
Wi-Fi vezu.
Sadržaj
MOVIE: Način za snimanje filmova
PHOTO: Način za snimanje fotografija
INTVL: Način za snimanje fotografija u intervalima
Pojedinosti o postavci pametnog telefona potražite pod „Povezivanje na pametni telefon”
na str. 57.
4 Odaberite slike koje želite kopirati.
Traženje
radnje
3 Promijenite način rada kamere u način za kopiranje na zaslonu
PlayMemories Mobile.
Napomene
Traženje
postavki
• Prije uključivanja funkcije Wi-Fi na daljinskom upravljaču ažurirajte softver PlayMemories Mobile.
• Slike možete kopirati na pametni telefon kada je kamera u načinu rada za snimanje (način za snimanje
filma/fotografija/slika u intervalima).
• Način možete promijeniti samo dok je snimanje u stanju pripravnosti.
• Ne možete kopirati filmove snimljene u XAVC S formatu kada je [PRO] postavljen na [ON].
Kazalo
34HR
GPS Zapisnik
Postavljanje
zaslona
t
t
Informacije o lokaciji i brzini snimanja tijekom snimanja filmova možete snimiti pomoću
funkcije GPS.
PlayMemories Home vam omogućuje da na računalo uvezete filmove snimljene
s GPS zapisnikom i pregledate ih s kartom koja prikazuje informaciju o lokaciji (str. 63).
1 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [SETUP], a zatim pritisnite gumb ENTER.
2 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [CONFG], a zatim pritisnite gumb ENTER.
4 Pritisnite gumb NEXT za odabir postavke, a zatim pritisnite gumb ENTER.
Sadržaj
3 Pritisnite gumb NEXT za prikaz [GPS] (GPS], a zatim pritisnite gumb ENTER.
Snima filmove s GPS zapisnikom i fotografije s informacijom o lokaciji.
Traženje
radnje
Ne upotrebljava GPS zapisnik.
Vraća na izbornik [GPS].
Napomene
•
•
•
•
Kazalo
•
•
GPS zapisnik se snima samo kod snimanja filmova.
Ako ne snimate informaciju o lokaciji, postavite GPS zapisnik na [OFF].
Tijekom polijetanja i slijetanja zrakoplova, postavite zrakoplovni način rada na [ON] (str. 37).
Koristite GPS u skladu s propisima u području ili situaciji.
Kada prvi put ili nakon dugo vremena koristite GPS, snimanje informacija o lokaciji može potrajati
nekoliko desetaka sekundi do nekoliko minuta. Vrijeme triangulacije može se skratiti prikupljanjem
dodatnih GPS podataka (str. 36).
Ne pokrivajte GPS senzor prstima dok tražite GPS satelite ili prilikom triangulacije. Tako ćete smanjiti
osjetljivost GPS senzora i triangulacija možda neće uspjeti (str. 11).
Tvrtka Sony ne prikuplja informacije o lokaciji i kretanju.
Da biste prikazali informacije o lokaciji i kretanju kao kartu na računalu, tvrtka Sony omogućuje podatke
s informacijama o lokaciji i kretanju tvrtke Google Inc.
Premda kamera nema funkciju brisanja datoteke zapisnika, možete ih obrisati formatiranjem medija.
Kada snimate fotografije s GPS zapisnikom postavljenim na [ON], snimit će se samo informacije
o lokaciji.
Maksimalan broj datoteka zapisnika koje se mogu snimiti je 256 po danu. Nakon dosezanja maksimalnog
broja snimljenih datoteka zapisnika možete nastaviti snimati fotografije, no datoteke zapisnika neće
biti snimljene.
Traženje
postavki
•
•
•
•
•
35HR
Nastavak r
Provjerite status triangulacije
Indikator se mijenja ovisno o jačini prijema GPS signala kada je GPS uključen.
GPS
indikatori
Nema
indikatora
Status triangulacije
OFF
Triangulacija
GPS zapisnik postavljen je na [OFF] ili je došlo do pogreške.
Traženje GPS satelita. (Možda će trebati nekoliko minuta
da započne triangulacija.)
Vaša kamera prima GPS signal. (Vaša kamera može snimati
informacije o lokaciji.)
Vrijeme potrebno da GPS prikupi informacije o lokaciji može se skratiti upotrebom
dodatnih GPS podataka. Ako uspostavite internetsku vezu pomoću softvera
PlayMemories Home, možete automatski ažurirati dodatne GPS podatke.
Upotreba GPS alata za podršku
Dodatne GPS podatke možete ažurirati i umetanjem memorijske kartice u računalo.
Otvorite početni zaslon aplikacije PlayMemories Home i odaberite ime povezanog
modela t [GPS Support Tool] t memorijske kartice koju želite instalirati s računala
te ažurirajte dodatne GPS podatke. Ako umetnete ovu memorijsku karticu, dodatni
GPS podaci prikazat će se na kameri.
Traženje
postavki
• Ako postavke datuma i vremena nisu postavljene ili je vrijeme znatno pomaknuto, vrijeme
prikupljanja informacija o lokaciji za GPS ne može se skratiti.
• Ako su uvjeti važenja dodatnih GPS podataka istekli, vrijeme snimanja informacija o lokaciji
ne može se skratiti.
Traženje
radnje
z O dodatnim GPS podacima
Sadržaj
Traženje/poteškoće
Status GPS prijema
Kazalo
36HR
Zrakoplovni
način
Postavljanje
zaslona
t
t
Kada ste u zrakoplovu ili na drugom ograničenom mjestu, možete postaviti kameru tako
da sve funkcije kao što su Wi-Fi/GPS i sl. budu ograničene. Ako postavite zrakoplovni način
na [ON], prikazat će se oznaka zrakoplova na zaslonu.
1 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [SETUP], a zatim pritisnite gumb ENTER.
3 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [PLANE] (Zrakoplovni način), a zatim
pritisnite gumb ENTER.
Sadržaj
2 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [CONFG], a zatim pritisnite gumb ENTER.
4 Pritisnite gumb NEXT za odabir postavke, a zatim pritisnite gumb ENTER.
Odaberite ovo za uobičajenu upotrebu.
(Wi-Fi/GPS funkcija je omogućena.)
Traženje
radnje
Odaberite ovu opciju kada se ukrcavate u zrakoplov.
(Wi-Fi/GPS funkcija je onemogućena.)
Vraća na izbornik [PLANE].
Traženje
postavki
Kazalo
37HR
USB Izvor
napajanja
Postavljanje
zaslona
t
t
Kada spajate kameru na računalo ili USB uređaj pomoću mikro USB kabela (priloženo),
kamera se može postaviti tako da je spojeni uređaj napaja.
Za postavljanje, prvo odaberite [SETUP] t [CONFG].
1 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [SETUP], a zatim pritisnite gumb ENTER.
3 Pritisnite gumb NEXT za prikaz [USBPw] (USB napajanje), a zatim pritisnite
gumb ENTER.
Sadržaj
2 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [CONFG], a zatim pritisnite gumb ENTER.
4 Pritisnite gumb NEXT za odabir postavke, a zatim pritisnite gumb ENTER.
Napaja se iz spojenog uređaja, preko mikro USB kabela.
Traženje
radnje
Ne napaja se iz spojenog uređaja, preko mikro USB kabela.
Vraća na izbornik [USBPw].
• Ako promijenite postavku USB izvora napajanja dok je mikro USB kabel spojen, isključite kabel,
a zatim ga ponovo spojite.
• Napajanje neće biti ispravno s USB uređaja s kapacitetom izvora napajanja manjim od 1,5 A.
• Ako uključite kameru dok se komplet baterija puni, punjenje se prekida i napajanje se preusmjerava
na kameru iz uređaja koji je spojen na USB.
Kazalo
zKako priključiti napajanje iz zidne utičnice (zidni priključak).
Traženje
postavki
Napomene
Upotrijebite USB punjač AC-UD20 (prodaje se zasebno). Za spajanje punjača na kameru,
upotrijebite mikro USB kabel (priloženo).
38HR
Automatsko
isključivanje
Postavljanje
zaslona
t
t
Postavku funkcije automatskog isključivanja možete promijeniti.
Za postavljanje, prvo odaberite [SETUP] t [CONFG].
1 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [SETUP], a zatim pritisnite gumb ENTER.
2 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [CONFG], a zatim pritisnite gumb ENTER.
4 Pritisnite gumb NEXT za odabir postavke, a zatim pritisnite gumb ENTER.
Sadržaj
3 Pritisnite gumb NEXT za prikaz [A.OFF] (automatsko isključivanje), a zatim
pritisnite gumb ENTER.
Isključuje napajanje nakon približno 10 sekundi.
Traženje
radnje
Isključuje napajanje nakon približno 60 sekundi.
Ne isključuje automatski.
Traženje
postavki
Vraća na izbornik [A.OFF].
Napomene
Kazalo
• Ta funkcija nije dostupna u sljedećim situacijama.
– Tijekom snimanja podataka na medije
– Tijekom snimanja filmova ili snimanja u načinu snimanja fotografija u intervalima
– Tijekom reprodukcije filma ili dijaprojekcije
– Uspostavljanje Wi-Fi veze je u tijeku, Wi-Fi daljinski upravljač se spaja ili se slika prenosi na pametni
telefon
– Tijekom uspostavljanja HDMI veze
– Tijekom napajanja sa spojenog USB uređaja
– Tijekom spajanja na uređaj za masovnu pohranu
• U sljedećim slučajevima, čak i ako ste odabrali [10 s] ili [60 s] u funkciji automatskog isključivanja,
vrijeme proteklo prije isključivanja napajanja bit će produženo.
– Tijekom prilagodbi [SETUP] postavki
– Tijekom reprodukcije fotografija
– Kada je [Wi-Fi] postavljeno na [ON] i prikazana je ikona Wi-Fi.
39HR
Zvučni signal
Postavljanje
zaslona
t
t
Zvučne upozoritelje radnji možete postaviti na ON/OFF.
Za postavljanje prvo odaberite [SETUP] t [CONFG].
1 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [SETUP], a zatim pritisnite gumb ENTER.
2 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [CONFG], a zatim pritisnite gumb ENTER.
4 Pritisnite gumb NEXT za odabir postavke, a zatim pritisnite gumb ENTER.
Sadržaj
3 Pritisnite gumb NEXT za prikaz [BEEP] (zvučni signal), a zatim pritisnite
gumb ENTER.
Svi zvukovi radnji su omogućeni.
Traženje
radnje
Zvukovi radnji uključuju se samo za sljedeće radnje.
• Uključenje napajanja
• Pokretanje snimanja
• Zaustavljanje snimanja
• Pritiskanje zatvarača
• Odabrana je onemogućena radnja ili je došlo do pogreške
Svi zvukovi radnji su onemogućeni.
Traženje
postavki
Vraća na izbornik [BEEP].
Kazalo
40HR
Postavka jezika
Postavljanje
zaslona
t
t
Možete postaviti prikazani jezik.
Za postavljanje prvo odaberite [SETUP] t [CONFG].
1 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [SETUP], a zatim pritisnite gumb ENTER.
2 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [CONFG], a zatim pritisnite gumb ENTER.
4 Pritisnite gumb NEXT za odabir postavke, a zatim pritisnite gumb ENTER.
Sadržaj
3 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [LANG] (jezik), a zatim pritisnite
gumb ENTER.
Postavlja engleski.
Postavlja brazilski portugalski.
Traženje
radnje
Postavlja francuski.
Vraća na izbornik [LANG].
Traženje
postavki
Kazalo
41HR
Prebacivanje
NTSC/PAL
Postavljanje
zaslona
t
t
Možete odabrati NTSC/PAL, ovisno o TV sustavu države ili regije gdje upotrebljavate kameru.
Za postavljanje prvo odaberite [SETUP] t [CONFG].
1 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [SETUP], a zatim pritisnite gumb ENTER.
2 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [CONFG], a zatim pritisnite gumb ENTER.
4 Pritisnite gumb NEXT za odabir postavke, a zatim pritisnite gumb ENTER.
Sadržaj
3 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [V.SYS] (video sustav), a zatim pritisnite
gumb ENTER.
Dok je TV sustav NTSC.
Traženje
radnje
Dok je TV sustav PAL.
Vraća na izbornik [V.SYS].
Za poništavanje postavke NTSC/PAL pritisnite gumb NEXT dok je prikazano [OK],
odaberite [CANCL], a zatim pritisnite gumb ENTER.
Traženje
postavki
5 Pritisnite gumb NEXT te pritisnite gumb ENTER dok je [OK] prikazano
na zaslonu.
Napomene
Kazalo
• Kada promijenite postavku NTSC/PAL kamera će se automatski ponovno pokrenuti.
• Medij za snimanje formatiran ili snimljen u NTSC ne može snimati ili reproducirati u formatu PAL
i obrnuto. Ako se na zaslonu prikaže [FORMT] nakon prebacivanja postavke NTSC/PAL, idite
na zaslon za potvrđivanje i odaberite [OK], a zatim formatirajte trenutačni medij za snimanje ili
upotrijebite drugi medij za snimanje (str. 44).
42HR
Resetiranje
postavki
Postavljanje
zaslona
t
t
Postavke možete vratiti na njihove zadane vrijednosti.
Ako uključite [RESET], slike se ne brišu.
1 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [SETUP], a zatim pritisnite gumb ENTER.
2 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [CONFG], a zatim pritisnite gumb ENTER.
4 Pritisnite gumb ENTER za prikaz [SURE?] dok je prikazano [OK], a zatim
ponovno pritisnite gumb ENTER.
Traženje
radnje
Kamera se automatski ponovo pokreće kada resetiranje završi.
Za otkazivanje resetiranja pritisnite gumb NEXT dok je prikazano [SURE?] ili [OK]
odaberite [CANCL], a zatim pritisnite gumb ENTER.
Sadržaj
3 Pritisnite gumb NEXT za prikaz [RESET] (resetiranje), a zatim pritisnite
gumb ENTER.
Traženje
postavki
Kazalo
43HR
Format
Postavljanje
zaslona
t
t
Formatiranje je postupak brisanja svih slika na memorijskoj kartici i vraćanje memorijske kartice
u prvotno stanje.
Za postavljanje prvo odaberite [SETUP] t [CONFG].
1 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [SETUP], a zatim pritisnite gumb ENTER.
2 Pritisnite gumb NEXT za prikaz opcije [CONFG], a zatim pritisnite gumb ENTER.
4 Pritisnite gumb ENTER za prikaz [SURE?] dok je prikazano [OK], a zatim
ponovno pritisnite gumb ENTER.
Sadržaj
3 Pritisnite gumb NEXT za prikaz [FORMT] (formatiranje), a zatim pritisnite
gumb ENTER.
Formatiranje započinje i prikazuje se [DONE] kada se završi.
Za otkazivanje formatiranja pritisnite gumb NEXT dok je prikazano [SURE?] ili [OK]
te odaberite [CANCL], a zatim pritisnite gumb ENTER.
• Spremite važne slike prije formatiranja.
• Nemojte izvoditi ni jednu od sljedećih radnji tijekom formatiranja.
– Pritiskanje gumba.
– Izbacivanje memorijske kartice.
– Spajanje/isključivanje kabela.
– Umetanje/vađenje memorijske kartice.
Traženje
radnje
Napomene
Traženje
postavki
Kazalo
44HR
Upotreba dodatne opreme
Najnovije informacije o dodatnoj opremi potražite na web-mjestu kamere.
Prilagodnik za tronožac
Sadržaj
Spajanjem prilagodnika za tronožac na kameru možete spojiti dodatnu opremu
bez korištenja vodonepropusnog kućišta. Također je moguće otvaranje/zatvaranje
poklopca priključnice Multi/Mikro USB terminala. Tako kameru možete spojiti
na računalo ili USB uređaj dok je pričvršćen prilagodnik tronošca.
Način pričvršćivanja
1 Stavite vijak prilagodnika za tronožac u rupu za pričvršćivanje kamere.
2 Pridržite prilagodnik za tronožac uz dno kamere i zategnite vijak
u smjeru strelice.
Traženje
radnje
Traženje
postavki
Način uklanjanja
1 Otpustite vijak prilagodnika za tronožac u smjeru strelice.
Kazalo
2 Skinite prilagodnik za tronožac s kamere.
Napomene
• Pričvrstite vodonepropusno kućište na kameru kada ju koristite u vodi (str. 46).
45HR
Nastavak r
Vodonepropusno kućište (SPK-AS2)
Umetanjem kamere u vodonepropusno kućište možete snimati filmove na plaži.
Ručica HOLD
Kućište futrole
Gumb REC
Gumb NEXT
Gumb PREV
Poklopac
kućišta
Rupa za vijke
za tronožac
Sadržaj
Rupa za
pričvršćivanje
kabela
Utor kopče
Kopča
Način pričvršćivanja
Traženje
radnje
1 Klizno pomaknite utor kopče u smjeru 1 i držite je,
a zatim držite okrugle dijelove i savijte kopču
u smjeru 2.
Traženje
postavki
2 Otvorite poklopac kućišta.
Kabel poklopca
kućišta
3 Umetnite kameru u kućište.
Kazalo
• Otpustite prekidač REC HOLD (zaključavanje) na kameri.
4 Umetnite jezičac tijela kućišta u utor
na poklopcu kućišta.
46HR
Nastavak r
5 Zakvačite kopču preko jezičca na donji dio poklopca
kućišta 1, a zatim zatvorite kopču u smjeru 2 tako
da sjedne na mjesto.
• Zatvorite kopču dok se utor kopče ne vrati u originalni položaj.
O vodonepropusnim svojstvima
vodonepropusnog kućišta
Traženje
postavki
• Ne možete raditi s gumbom REC dok je ručica HOLD u zaključanom
položaju. Otpustite bravu prije rada.
• Tijekom snimanja slika ispod vode pomoću kamere
u vodonepropusnom kućištu, snimljene slike izgledaju manje
jasne od onih uobičajeno snimljenih. Ne radi se o kvaru.
• Možete snimati zvuk dok je kamera u vodonepropusnom kućištu,
ali je razina zvuka smanjena.
• Provucite odgovarajući kabel kroz rupu za pričvršćivanje na
vodonepropusnom kućištu, a zatim pričvrstite kabel na stavku koju
namjeravate upotrijebiti s kamerom.
Traženje
radnje
Napomene
Sadržaj
• Kada je umetnuta u vodonepropusno kućište, kamera se može koristiti 30 minuta u vodi na dubini
od 5 metara.
• Vodonepropusna svojstva temelje se na standardima testiranja naše tvrtke.
• Nemojte izlagati vodonepropusno kućište utjecaju vode pod tlakom, npr. vodi iz slavine.
• Nemojte upotrebljavati vodonepropusno kućište u termalnim izvorima.
• Upotrebljavajte vodonepropusno kućište samo unutar preporučenog radnog raspona temperature
vode od 0 °C do 40 °C.
• Svojstvo vodonepropusnosti može se izgubiti ako na kućište djeluje jaki udarac, poput pada na pod.
Preporučujemo vam da vodonepropusno kućište date ispitati autoriziranoj radionici za popravke
(naplaćuje se).
• Ako koristite kameru na dubini od 5 m ili dublje ili u vodenim sportovima, koristite vodonepropusno
kućište (SPK-AS1) (prodaje se zasebno).
Kazalo
47HR
Nastavak r
Napomene o upotrebi
Sadržaj
• Nemojte bacati vodonepropusno kućište u vodu.
• Izbjegavajte korištenje vodonepropusnog kućišta u sljedećim situacijama:
– Na vrlo vrućim i vlažnim mjestima.
– U vodi toplijoj od 40 °C.
– Na temperaturama nižim od -10 °C.
U tim situacijama može doći do kondenzacije vlage ili curenja vode, što može oštetiti kameru.
• Nemojte ostavljati vodonepropusno kućište na izravnom sunčevom svjetlu ili na vrlo vrućem i vlažnom
mjestu duže vrijeme. Ako ne možete izbjeći izlaganje vodonepropusnog kućišta izravnom sunčevom
svjetlu, obavezno ga prekrijte ručnikom ili drugom zaštitom.
• Kada se kamera pregrije, može se automatski isključiti ili snimanje može biti neispravno. Za ponovnu
upotrebu kamere, ostavite je neko vrijeme na hladnom mjestu da se ohladi.
• Ako se na vodonepropusnom kućištu nalazi ulje za sunčanje, obavezno ga temeljito isperite mlakom
vodom. Ako se vodonepropusno kućište ostavi s uljem za sunčanje na kućištu, vodonepropusno kućište
može izgubiti boju ili se oštetiti (primjerice, pukotine na površini).
Curenje vode
U malo vjerojatnom slučaju kada je kvar kućišta uzrokovan curenjem vode, Sony ne daje jamstvo
za oštećenja opreme koja je unutra sadržana (kamera, komplet baterija, itd.) te snimljenog sadržaja,
kao ni za troškove fotografiranja.
Vodonepropusno kućište upotrebljava O-prsten za održavanje otpornosti na vodu.
Održavanje O-prstena vrlo je važno. Nepoštivanje uputa za održavanje O-prstena može dovesti do curenja
vode i uzrokovati potapanje vodonepropusnog kućišta.
Traženje
radnje
O-prsten
Pregledavanje O-prstena
Traženje
postavki
• Pažljivo provjerite ima li nečistoće, pijeska, kose, soli, dlačica itd. na O-prstenu. Ako pronađete nečistoću,
obrišite je mekom krpom.
• Lagano prijeđite prstom oko O-prstena da biste provjerili ima li nevidljive nečistoće.
• Pripazite da na O-prstenu nakon čišćenja ne ostanu dlačice s krpe.
• Provjerite ima li na O-prstenu pukotina, kosina, izobličenja, razdvajanja, ogrebotina, umetnutog pijeska
itd. Zamijenite O-prsten ako nađete nešto od toga.
• Kontaktnu površinu O-prstena na kućištu futrole pregledajte na isti način.
Kako provjeriti curenja vode
Kazalo
Prije umetanja kamere uvijek zatvorite vodonepropusno kućište i uronite ga u vodu kako biste
osigurali da voda ne ulazi unutra.
Vijek trajanja O-prstena
Vijek trajanja O-prstena razlikuje se s obzirom na učestalost i uvjete upotrebe vodonepropusnog kućišta.
Općenito traje približno godinu dana.
48HR
Nastavak r
Održavanje
• Nakon snimanja na mjestu s morskim povjetarcem, temeljito operite jedinicu u svježoj vodi sa
zategnutom kopčom kako biste uklonili sol i pijesak, a zatim obrišite mekom suhom krpom.
Preporučujemo da vodonepropusno kućište uronite u svježu vodu na približno 30 minuta.
Ako se ostavi sol, metalni dijelovi mogu se oštetiti ili se može stvoriti hrđa i uzrokovati curenje vode.
• Ako se na vodonepropusnom kućištu nalazi ulje za sunčanje, obavezno ga temeljito isperite mlakom
vodom.
• Očistite unutrašnjost vodonepropusnog kućišta mekom suhom krpom. Nemojte ga prati vodom.
Obavezno provodite gore navedeno održavanje svaki put kada upotrebljavate vodonepropusno kućište.
Nemojte upotrebljavati nikakve otopine kao što su alkohol, benzin, ili razrjeđivač za čišćenje jer se tako
može oštetiti površinski sloj vodonepropusnog kućišta.
• Za sprječavanje trošenja O-prstena, vodonepropusno kućište pohranite na hladno, dobro prozračeno
mjesto. Nemojte zatezati kopču.
• Spriječite skupljanje prašine na O-prstenu.
• Izbjegavajte pohranu vodonepropusnog kućišta na hladnom, vrlo vrućem ili vlažnom mjestu ili zajedno
s naftalinom ili kamforom jer ti uvjeti mogu oštetiti vodonepropusno kućište.
Sadržaj
Upute za pohranu vodonepropusnog kućišta
Traženje
radnje
Traženje
postavki
Kazalo
49HR
Nastavak r
Ljepljivo postolje (VCT-AM1)
Ljepljivo postolje koristi se za učvršćivanje vodonepropusnog kućišta ili prilagodnika za tronožac
na stavku koju mislite koristiti. Ljepljivo postolje je općeniti izraz za kopču za pričvršćivanje,
ravni ljepljivi nosač i zakrivljeni ljepljivi nosač. Prije pričvršćivanja kameru umetnite
u vodonepropusno kućište ili pričvrstite prilagodnik za tronožac.
Kopča za pričvršćivanje
Vijak
tronošca
Ravno ljepljivo postolje
Zakrivljeno ljepljivo postolje
Pin za namještanje
Sadržaj
Način pričvršćivanja
Traženje
radnje
Dolje je opisan postupak za pričrvšćivanje vodonepropusnog kućišta.
1 Poravnajte rupu za vijke tronošca na dnu
vodonepropusnog kućišta s rupom za vijak
tronošca kopče za pričvršćivanje i učvrstite
s vijkom tronošca.
• Provjerite je li sklop sigurno pričvršćen.
Traženje
postavki
2 Pričvrstite kopču za pričvršćivanje
(s vodonepropusnim kućištem u 1. koraku) na ravni
ljepljivi nosač ili zakrivljeni ljepljivi nosač klizno
je pomičući sve dok ne sjedne na svoje mjesto.
Kazalo
3 U potpunosti uklonite prašinu, vlagu i uljne tvari
s površine na koju će se pričvrstiti ljepljivo postolje.
4 Odvojite zaštitni papir na poleđini i pričvrstite ljepljivo postolje
na željeno mjesto.
• Snaga ljepila dobiva maksimalnu jačinu 24 sata nakon što se ljepljivo postolje pričvrsti
na željeno mjesto.
zZa pričvršćivanje ili odvajanje kopče za pričvršćivanje
Pritisnite i držite okrugli dio za otključavanje, a zatim
ga pomaknite u suprotnom smjeru od 2. koraka.
50HR
Nastavak r
Napomene
Sadržaj
• Ravno i zakrivljeno ljepljivo postolje ne mogu se ponovo upotrijebiti kada se odvoje od površine.
• Pri odvajanju polagano skidajte. Ako se skida na silu, može se oštetiti površina na kojoj je postolje
pričvršćeno.
• Prije pričvršćivanja provjerite površinu stavke koju ćete upotrijebiti. Ako je prljava, prašnjava, vlažna
ili masna, jačina ljepila može biti oslabljena i stavka se može lako odvojiti.
• Upotrijebite odgovarajuće ljepljivo postolje (ravno ili zakrivljeno) za površinu na kojoj će se nalaziti
kamera. Ako postolje nije prikladno za površinu, može se lako odvojiti.
• Provucite odgovarajući kabel kroz rupu za pričvršćivanje na vodonepropusnom kućištu, a zatim
pričvrstite kabel na stavku koju namjeravate upotrijebiti s kamerom.
• Prije upotrebe provjerite je li rupa vijka na kopči za pričvršćenje labava i je li zakrivljeno ljepljivo postolje
sigurno pričvršćeno na površinu.
Traženje
radnje
Traženje
postavki
Kazalo
51HR
Snimanje
Zaslon
O prekidaču REC HOLD
(zaključavanje)
Prekidač REC HOLD (zaključavanje) može spriječiti slučajan rad. Pomaknite REC HOLD
(zaključavanje) u smjeru strelice označene na kameri kako biste zaključali gumb REC.
Za otključavanje ga klizno pomaknite u smjeru suprotnom od strelice.
Prije snimanja otključajte.
Ako zaključate kameru tijekom snimanja, stanje snimanja bit će zadržano*.
Ako zaključate kameru nakon što zaustavite snimanje, zaustavljeno stanje bit će zadržano*.
Otključajte za promjenu postavke.
Sadržaj
•
•
•
*
Žaruljica REC/pristup/CHG (punjenje)
Prekidač REC HOLD (zaključavanje)
Traženje
radnje
Gumb REC
Način za snimanje filmova
2 Pritisnite gumb REC za početak snimanja.
3 Ponovno pritisnite gumb REC za zaustavljanje snimanja.
Traženje
postavki
1 Uključite napajanje, a zatim pritisnite gumb NEXT da biste prikazali [MOVIE].
Način za snimanje fotografija
1 Uključite napajanje, a zatim pritisnite gumb NEXT da biste prikazali [PHOTO].
Kazalo
2 Pritisnite gumb REC za snimanje.
Način za snimanje fotografija u intervalima
Kada započnete snimanje, kamera neprekidno snima fotografije u pravilnim intervalima dok
ne zaustavite snimanje.
1 Uključite napajanje, a zatim pritisnite gumb NEXT da biste prikazali [INTVL].
2 Pritisnite gumb REC za početak snimanja.
3 Ponovno pritisnite gumb REC za zaustavljanje snimanja.
Napomene
• Način snimanja postavljen kod isključene kamere ostat će nepromijenjen prilikom sljedećeg
uključenja kamere.
52HR
Nastavak r
zNapomene o dugotrajnom snimanju
• Ako nastavite snimati duže vrijeme, temperatura kamere će se povećati. Ako se temperatura poveća
iznad određene granice, snimanje se automatski zaustavlja.
Ostavite kameru 10 minuta ili duže kako bi se temperatura unutar kamere smanjila na sigurnu
razinu.
• Pod visokim se temperaturama okoline temperatura kamere brzo povećava.
• Kada se temperatura kamere povećava, kvaliteta slike može se pokvariti. Preporučujemo da
pričekate dok temperatura kamere ne padne prije nego što nastavite sa snimanjem.
• Površina kamere može postati vruća. Ne radi se o kvaru.
Sadržaj
Traženje
radnje
Traženje
postavki
Kazalo
53HR
Prikaz slika na TV-u
Zaslon
Spojite kameru na TV koji ima HDMI terminal pomoću mikro HDMI kabela
(prodaje se zasebno).
Također pogledajte upute za rad za TV.
1 Isključite kameru i TV.
2 Otvorite poklopac priključnice i spojite kameru na TV pomoću mikro HDMI
kabela (prodaje se zasebno).
Sadržaj
HDMI priključak
1 Na HDMI priključak
Traženje
radnje
Mikro HDMI kabel
(prodaje se zasebno)
2 Na HDMI OUT priključak
3 Postavite ulaz TV-a na [HDMI ulaz].
4 Pritisnite gumb NEXT na kameri za uključivanje.
5 Pritisnite gumb NEXT za prikaz [PLAY], a zatim pritisnite gumb ENTER.
Odaberite [MP4] da biste reproducirali filmove snimljene u MP4 formatu, [PHOTO] da biste
pregledali slike ili [PRO] da biste reproducirali slike snimljene u formatu XAVC S.
Ponovno pritisnite gumb ENTER za zaustavljanje reprodukcije.
Traženje
postavki
6 Pritisnite gumb NEXT za prikaz [MP4], [PHOTO] ili [PRO], a zatim pritisnite
gumb ENTER.
Napomene
Kazalo
• Spojite mikro HDMI priključak mikro HDMI kabela (prodaje se zasebno) na HDMI OUT
priključak kamere.
• Nemojte spajati izlazni terminal kamere na izlaz drugih uređaja. To može uzrokovati kvar.
• Neki uređaji neće raditi ispravno. Slika i zvuk neće biti reproducirani.
• Upotrijebite mikro HDMI kabel (prodaje se zasebno) s logotipom HDMI.
• Preporučujemo upotrebu odobrenog kabela s logotipom HDMI ili Sony HDMI kabel.
54HR
Nastavak r
z Postupak za upravljanje sadržajem koji se reproducira
Gumb PREV
Gumb NEXT
Sadržaj
• Prikaz prethodne/sljedeće slike: Pritisnite gumb PREV/NEXT.
• Brzo premotavanje unaprijed/unatrag (samo filmovi): Pritisnite
i držite gumb PREV/NEXT.
• Pauza (samo filmovi): Istodobno pritisnite gumbe PREV i NEXT.
Ako pritisnete i držite gumb PREV ili NEXT tijekom pauze, može se
provesti polagano premotavanje unaprijed/unatrag.
• Prilagodba jačine zvuka (samo filmovi): Istodobno pritisnite i držite
gumbe PREV i NEXT.
• Pokretanje prikaza slajdova (samo fotografije): Istodobno pritisnite
gumbe PREV i NEXT.
• Završavanje reprodukcije: Pritisnite gumb ENTER.
Traženje
radnje
Traženje
postavki
Kazalo
55HR
Priprema za povezivanje
na pametni telefon
Postupak za instalaciju softvera PlayMemories
Mobile™ na pametni telefon
Sadržaj
Instalirajte PlayMemories Mobile na pametni telefon. Ažurirajte PlayMemories Mobile
na najnoviju verziju ako je već instalirana na pametnom telefonu.
Najnovije informacije i pojedinosti o aplikaciji PlayMemories Mobile potražite
na sljedećem web-mjestu.
http://www.sony.net/pmm/
Potražite PlayMemories Mobile u trgovini Google Play te je instalirajte.
Traženje
radnje
• Kod upotrebe funkcija jednim dodirom (NFC), potreban je Android 4.0 ili noviji.
Potražite PlayMemories Mobile u trgovini App Store te je instalirajte.
Traženje
postavki
• Kod upotrebe iOS, funkcije jednim dodirom (NFC) nisu dostupne.
Napomene
Kazalo
• Za korištenje funkcija jednim dodirom (NFC), potreban je pametni telefon koji omogućuje NFC.
• Ne jamčimo da će ovdje opisana funkcija Wi-Fi raditi na svim pametnim telefonima i tabletima.
Priprema ID-a/lozinke
• Pripremite naljepnicu priloženu uz vodič za korištenje, na kojoj je otisnut ID/lozinka.
• ID/lozinka nisu nužni kod povezivanja s pametnim telefonom jednim dodirom.
zAko izgubite lozinku
1
2
3
Spojite kameru izravno s računalom pomoću mikro USB kabela (priloženo).
Uključite napajanje.
Prikažite [Computer] t [PMHOME] t [INFO] t [WIFI_INF.TXT] na računalu, a zatim
provjerite korisnički ID i lozinku.
56HR
Povezivanje na
pametni telefon
Postavljanje
zaslona
Prije povezivanja na pametni telefon izvršite pripremu (str. 56).
Android podržava NFC
Sadržaj
1 Odaberite [SETUP] t [CONFG] t [Wi-Fi] t [ON] na kameri (str. 33).
2 Provjerite je li kamera u načinu za snimanje (str. 52).
MOVIE: Način za snimanje filmova
PHOTO: Način za snimanje fotografija
INTVL: Način za snimanje fotografija u intervalima
Traženje
radnje
3 Odaberite [Settings] na pametnom
telefonu, a zatim odaberite [More...]
i provjerite je li omogućen [NFC].
Kazalo
• Prije toga otkažite način mirovanja
i otključajte zaslon na pametnom telefonu.
• Nastavite dodirivati bez pomicanja sve dok
se ne pokrene softver PlayMemories Mobile
(1 do 2 sekunde).
• Dodirnite
(N oznaku) pametnog telefona
i
(N oznaku) kamere. Ako nema oznake
(N oznaka) na pametnom telefonu,
dodirnu površinu potražite u priručniku
pametnog telefona.
• Ako se kamera ne može spojiti s pametnim
telefonom putem značajke NFC, pogledajte „Android/iPhone ne podržava NFC” i spojite ih.
Traženje
postavki
4 Dodirnite kameru pametnim
telefonom.
Napomene
• Kad je zrakoplovni način postavljen na [ON], funkcija Wi-Fi nije dostupna.
zO funkciji NFC
NFC je tehnologija koja omogućuje bežičnu komunikaciju kratkog dometa između različitih
uređaja, kao što su mobilni telefoni ili IC oznake itd. Podatkovna komunikacija ostvaruje
se samo dodirom na određenoj točki uređaja.
NFC (Near Field Communication) je međunarodni standard tehnologije za bežičnu
komunikaciju kratkog dometa.
57HR
Nastavak r
Android/iPhone ne podržava NFC
1 Odaberite [SETUP] t [CONFG] t [Wi-Fi] t [ON] na kameri (str. 33).
2 Provjerite je li kamera u načinu za snimanje (str. 52).
MOVIE: Način za snimanje filmova
PHOTO: Način za snimanje fotografija
INTVL: Način za snimanje fotografija u intervalima
Android
Sadržaj
1 Pokrenite PlayMemories Mobile.
Traženje
radnje
2 Odaberite SSID kako je otisnuto na naljepnici
priloženoj uz priručnik za korištenje.
Traženje
postavki
3 Unesite lozinku koja je otisnuta na naljepnici
priloženoj uz vodič za korištenje (samo prvi put).
Kazalo
58HR
Nastavak r
iPhone/iPad
1 Odaberite [Settings] na pametnom telefonu
te odaberite [Wi-Fi] i SSID kamere.
Sadržaj
2 Unesite lozinku koja je otisnuta na naljepnici
priloženoj uz vodič za korištenje (samo prvi put).
Traženje
radnje
3 Potvrdite vezu s SSID kako je otisnuto
na naljepnici priloženoj uz priručnik za korištenje.
Traženje
postavki
4 Vratite se na početni zaslon i pokrenite
PlayMemories Mobile.
Kazalo
59HR
Nastavak r
Primjer zaslonskog prikaza pametnog telefona
Mogućnosti funkcije Wi-Fi
daljinskog upravljanja
• Da biste provjerili vidno polje
prije i za vrijeme snimanja
• Da biste gledali slike tijekom
snimanja
Postavke načina snimanja
•
[MOVIE]
•
[PHOTO]/[INTVL]
Sadržaj
Razne postavke
• [SHARE]
• [VMODE]
• [STEDY]
Pokretanje/zaustavljanje snimanja
Napomene
Traženje
radnje
• Ne možete istodobno spajati pametni telefon s dvije ili više kamere.
• Ovisno o lokalnim elektromagnetskim smetnjama ili mogućnostima pametnog telefona, slike prikaza
uživo možda se neće prikazivati bez poteškoća.
Traženje
postavki
Kazalo
60HR
Povezivanje s daljinskim
upravljačem Live-View
Pomoću daljinskog upravljača Live-View (RM-LVR1) možete upravljati kamerom, pregledavati
kut polja ili započeti/prekinuti snimanje na zaslonu daljinskog upravljača Live-View dok
je kamera smještena na vašu glavu ili na veću udaljenost. Na daljinski upravljač Live-View
možete spojiti više kamera i njima upravljati.
Napomene
Povezivanje daljinskog upravljača Live-View
s kamerom
Sadržaj
• Ažurirajte daljinski upravljač Live-View najnovijom verzijom ugrađenom softvera prije upotrebe.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu ovdje dolje.
www.sony.net/SonyInfo/Support/
1 Uključite napajanje daljinskog upravljača Live-View.
2 Odaberite [SETUP] t [CONFG] t [Wi-Fi] t [ON] na kameri (str. 33).
3 Odaberite SSID kamere na daljinskom upravljaču Live-View.
Traženje
radnje
Pojedinosti o upotrebi potražite u uputama za upotrebu daljinskog upravljača Live-View.
4 Dok je na zaslonu prikazano [ACPT?], pritisnite gumb ENTER na kameri.
Traženje
postavki
Povezivanje daljinskog upravljača Live-View
s jednom ili više kamera
S daljinskim upravljačem Live-View istodobno možete spojiti, i njima upravljati,
najviše 5 kamera. To je korisno kada snimate iz više kutova.
Kazalo
1 Uključite napajanje daljinskog upravljača Live-View.
Pojedinosti o upotrebi potražite u uputama za upotrebu daljinskog upravljača Live-View.
2 Odaberite [SETUP] t [CONFG] t [Wi-Fi] t [MULTI] i odaberite postavku
na kameri.
Odaberite [NEW] kod prvog spajanja s kamerom putem daljinskog upravljača Live-View
i odaberite [CRRNT] kada se spajate drugi put i svaki idući (str. 33).
61HR
Nastavak r
3 Kada se na zaslonu prikaže [AWAIT], registrirajte kameru na daljinskom
upravljaču Live-View.
Kada spajanje završi, na zaslonu se prikazuje [DONE].
Spojite svaku kameru pomoću koraka 2 i 3.
Napomene
• Slike snimljene kamerom ne možete kopirati na daljinski upravljač Live-View.
• Metoda WPS upotrebljava se za povezivanje daljinskog upravljača Live-View s više kamera. Ako postoji
drugi uređaj koji koristi metodu WPS u blizini kamera, registracija možda neće uspjeti. Ako registracija
ne uspije, ponovno ju spojite slijedeći sve korake.
Sadržaj
zPostupak za jednostavan prikaz izbornika [Wi-Fi]
Istodobno pritisnite gumbe PREV i NEXT dok je kamera u načinu
za snimanje. To je korisno kada snimate s više kamera.
Gumb NEXT
Traženje
radnje
Gumb PREV
zKako uživati u snimkama snimljenim s više kamera
Napomene
Traženje
postavki
Možete izvesti višekutno uređivanje koje prikazuje filmove snimljene s više kamera
na jednom zaslonu pomoću aplikacije PlayMemories Home.
• Kamera se smije povezivati na pametni telefon ili daljinski upravljač Live-View isključivo putem Wi-Fi,
a ne druge Wi-Fi pristupne točke. Ako odaberete povezati kameru s drugim Wi-Fi pristupnim točkama,
tada to radite na vlastitu odgovornost jer će u tom slučaju biti omogućen neovlašten pristup kameri uz
mogućnost presretanja prenesenog sadržaja.
Kazalo
62HR
Korisne funkcije tijekom spajanja
kamere s računalom
Softver PlayMemories Home omogućuje vam uvoz filmova i fotografija na računalo gdje
ih možete upotrijebiti na više različitih načina.
Posjetite sljedeći URL da biste instalirali softver.
www.sony.net/pm/
Reprodukcija
Uređivanje
Prikazuje filmove
s informacijama
o praćenju i brzinom
kretanja.
Sadržaj
Uvoz slika
Traženje
radnje
Postupak za provjeru računalnog okruženja
Traženje
postavki
• Upotrijebite mikro USB kabel (priloženo) tijekom spajanja kamere s računalom.
• Funkcije PlayMemories Home koje se mogu koristiti razlikuju se za platforme Windows i Mac.
• Pojedinosti o drugim aplikacijama potražite na sljedećoj URL adresi.
Windows: http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Informacije o računalnom okruženju za softver potražite na sljedećoj web-stranici.
www.sony.net/pcenv/
Upute za upotrebu PlayMemories Home
Kazalo
Pogledajte pomoć za PlayMemories Home.
63HR
Priprema računala
Instaliranje aplikacije PlayMemories Home
1 Uključite računalo.
• Prijavite se kao administrator.
• Prije instaliranja softvera zatvorite sve aplikacije koje rade na računalu.
2 Pomoću internetskog preglednika na računalu posjetite sljedeći URL
i instalirajte aplikaciju PlayMemories Home.
Sadržaj
www.sony.net/pm/
• Pojedinosti o instalaciji potražite na stranici za podršku PlayMemories Home.
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
• Kada instalacija završi, pokrenut će se PlayMemories Home.
3 Spojite kameru na računalo pomoću
isporučenog mikro USB kabela.
Napomene
2 Na Multi/Mikro USB
terminal
1 Na USB
priključak
Traženje
postavki
• Nemojte isključivati mikro USB kabel (isporučeno)
iz kamere dok je na zaslonu računala prikazan indikator
rada ili pristupa kameri. To može uzrokovati oštećenje
podataka.
• Da biste prekinuli vezu kamere i računala, na traci zadataka kliknite
, a zatim kliknite
(ikona prekida veze). Ako koristite operativni sustav Windows Vista kliknite
na traci zadataka.
Traženje
radnje
• Aplikaciji PlayMemories Home možete dodati nova
funkcija. Čak i ako je softver PlayMemories Home već
instaliran na računalu, priključite kameru na računalo.
Kazalo
64HR
Nastavak r
Postupak za brisanje USB veze
Windows 7/Windows 8
1 Kliknite
na traci zadataka.
2 Kliknite ikonu prekida veze u odjeljku
prilagođavanja.
3 Kliknite uređaj koji želite ukloniti.
Ikona prekida veze
• Isključivanje mikro USB kabela (isporučeno).
• Isključivanje kamere.
Sadržaj
Windows Vista
Prije toga provedite postupak iz koraka od 1 do 3 u nastavku:
1 Dvaput kliknite ikonu prekida veze na traci zadataka.
2 Kliknite
(USB uređaj za masovnu pohranu) t [Stop].
Napomene
Traženje
postavki
• Nemojte formatirati memorijsku karticu pomoću računala. Ako to učinite, kamera neće ispravno raditi.
• Za pristupanje kameri s računala upotrebljavajte softver PlayMemories Home. Nemojte izravno
s računala izmjenjivati datoteke ili mape na kameri. Slikovne datoteke mogu se oštetiti ili se neće
reproducirati.
• Rad ne može biti zajamčen ako s računala radite s podacima na memorijskoj kartici kamere.
• Upotrijebite PlayMemories Home kada uvozite duge filmove ili uređene slike s kamere na računalo.
Ako upotrebljavate drugi softver, slike se neće uvoziti ispravno.
• Povucite i ispustite ikonu pogona u ikonu „Smeće” kada upotrebljavate računalo Mac i kamera
će prekinuti vezu s računalom.
Traženje
radnje
3 Potvrdite uređaj u prozoru za potvrdu, a zatim kliknite [OK].
Kazalo
65HR
Rješavanje problema
Ako imate problema s kamerom, pokušajte sa sljedećim rješenjima.
1 Provjerite stavke na stranicama od 67 do 71.
2 Isključite i ponovo uključite napajanje.
Sadržaj
3 Obratite se prodavaču proizvoda tvrtke Sony ili lokalnom ovlaštenom
servisu tvrtke Sony.
Traženje
radnje
Traženje
postavki
Kazalo
66HR
Nastavak r
Komplet baterija i napajanje
Uključivanje kamere nije moguće.
• Pričvrstite napunjeni komplet baterija.
• Provjerite je li komplet baterija pravilno umetnut (str. 13).
Napajanje se neočekivano isključuje.
Trajanje baterije je kratko.
Punjenje kamere nije moguće.
Traženje
postavki
• Isključite kameru i uspostavite USB vezu.
• Isključite mikro USB kabel (priloženo), a zatim ga ponovo spojite.
• Upotrijebite mikro USB kabel (priloženo).
• Komplet baterija punite pri temperaturi okoline od 10°C do 30°C.
• Uključite računalo i spojite kameru.
• Isključite računalo iz stanja mirovanja ili hibernacije.
• Spojite kameru izravno s računalom pomoću mikro USB kabela (priloženo).
• Spojite kameru s računalom koje ima operacijski sustav koji kamera podržava.
Traženje
radnje
• Upotrebljavate kameru na iznimno toplom ili hladnom mjestu ili je napunjenost nedovoljna.
Ne radi se o kvaru.
• Ako niste upotrebljavali kameru duže vrijeme, učinkovitost baterije bit će poboljšana uzastopnim
punjenjem i pražnjenjem.
• Kada se iskoristivo trajanje baterije prepolovi, čak i nakon potpunog punjenja kompleta baterija,
komplet baterija trebao bi se zamijeniti. Obratite se najbližem dobavljaču tvrtke Sony.
Sadržaj
• Ovisno o temperaturi kamere i baterije, napajanje se može automatski isključiti kako bi se zaštitila
kamera. U tom će se slučaju prikazati poruka na ploči zaslona prije nego što se isključi napajanje.
• Ako ne radite s kamerom određeno vrijeme dok je napajanje uključeno, kamera se automatski
isključuje kako bi se spriječilo trošenje kompleta baterija. Ponovo uključite kameru.
• Ako ste odabrali [OFF] u funkciji Automatsko isključivanje, napajanje se ne isključuje automatski.
Indikator preostale napunjenosti nije ispravan.
Kazalo
• Do toga dolazi kada upotrebljavate kameru na iznimno toplom ili hladnom mjestu.
• Došlo je do odstupanja između indikatora preostale napunjenosti i stvarne preostale napunjenosti
baterije. U potpunosti ispraznite komplet baterija, a zatim ga napunite kako biste ispravili oznaku.
• Ponovo u potpunosti napunite komplet baterija. Ako problem i dalje postoji, komplet baterija je
neispravan. Zamijenite komplet baterija novim.
Memorijska kartica
Radnje s memorijskom karticom ne mogu se provoditi.
• Ako upotrebljavate memorijsku karticu formatiranu na računalu, formatirajte je ponovo na kameri
(str. 44).
Snimanje slika
Snimanje slika nije moguće.
• Provjerite slobodan kapacitet memorijske kartice.
67HR
Nastavak r
Umetanje datuma na slike nije moguće.
• Kamera nema značajku za postavljanje datuma na slike.
Prikaz slika
Reproduciranje slika nije moguće.
• Naziv mape/datoteke promijenjen je na računalu.
• Spojite mikro HDMI kabel (prodaje se zasebno).
Sadržaj
Slika se ne pojavljuje na TV-u.
• Provjerite je li veza ispravna (str. 54).
GPS
Kamera ne prima GPS signal.
Traženje
radnje
• Postavite GPS zapisnik na [ON].
• Kamera ne može primati radijske signale s GPS satelita zbog prepreka.
• Da biste ispravno obavili triangulaciju informacije o lokaciji, stavite kameru na otvoreni prostor
i ponovno ju uključite.
Ima previše pogrešaka u informaciji o lokaciji.
• Doseg pogreške može biti i do nekoliko stotina metara, ovisno o okolnim zgradama, slabom
GPS signalu itd.
Kazalo
• Postavka datuma i vremena nije postavljena ili je vrijeme znatno pomaknuto. Ispravno postavite
datum i vrijeme.
• Uvjeti važenja dodatnih GPS podataka su istekli. Ažurirajte dodatne GPS podatke.
• Budući da se položaji GPS satelita konstantno mijenjaju, određivanje lokacije može potrajati
ili prijemnik uopće neće odrediti lokaciju, ovisno o lokaciji i vremenu kada koristite kameru.
• „GPS” je sustav za određivanje geografske lokacije triangulacijom radijskog signala s GPS satelita.
Izbjegavajte korištenje kamere na mjestima gdje su radijski signali blokirani ili se odbijaju, kao što
su sjenovita mjesta okružena zgradama ili drvećem itd. Koristite kameru u okolini pod otvorenim
nebom.
Traženje
postavki
Triangulacija dugo traje premda su primljeni dodatni GPS podaci.
Nisu snimljene informacije o lokaciji.
• Upotrijebite aplikaciju PlayMemories Home za uvoz filmova s GPS informacijom o lokaciji
na računalo.
Računala
Računalo ne prepoznaje kameru.
• Kada je razina baterija niska, napunite kameru.
• Uključite kameru i spojite je s računalom.
• Upotrijebite mikro USB kabel (priloženo).
• Isključite mikro USB kabel (priloženo) iz računala i kamere te ga ponovo čvrsto uključite.
• Isključite svu opremu osim kamere, tipkovnice i miša iz USB priključnica na računalu.
• Spojite kameru izravno na računalo bez upotrebe USB koncentratora ili drugog uređaja.
Nastavak r
68HR
Uvoz slika nije moguć.
• Spojite kameru i računalo ispravno uspostavljajući USB vezu (str. 64).
Instalacija aplikacije PlayMemories Home nije moguća.
• Provjerite okruženje računala ili instalacijski postupak potreban za instalaciju aplikacije
PlayMemories Home.
PlayMemories Home ne radi ispravno.
• Zatvorite PlayMemories Home i ponovo pokrenite računalo.
• Obratite se proizvođaču računala ili softvera.
Sadržaj
Reproduciranje slika na računalu nije moguće.
Wi-Fi
Potrebno je previše vremena za prijenos slike.
Traženje
radnje
• Mikrovalne pećnice ili uređaji s omogućenim Bluetoothom upotrebljavaju 2,4 GHz valne dužine
i mogu ometati komunikaciju. Ako su takvi uređaji u blizini, premjestite kameru dalje od tih uređaja
ili ih isključite.
Ostalo
Objektiv se zamagljuje.
Kamera se zagrijava kada je upotrebljavate duže vrijeme.
• Ne radi se o kvaru.
Traženje
postavki
• Došlo je do kondenzacije vlage. Isključite kameru i pričekajte približno sat vremena da vlaga ispari.
Datum ili vrijeme nisu ispravni.
• Ponovno postavite datum i vrijeme (str. 18).
Kazalo
69HR
Indikatori i poruke upozorenja
Ako se sljedeća poruka pojavi, slijedite upute.
• Razina baterije je niska. Odmah napunite komplet baterija.
ERROR
• Isključite i ponovo uključite napajanje.
• Temperatura kamere se povećala. Napajanje se može automatski isključiti ili nećete moći
snimati slike. Ostavite kameru na hladnom mjestu dok se temperatura ne spusti.
• Ako snimate slike duže vrijeme, temperature se povećava. U tom slučaju prekinite sa snimanjem slika.
Sadržaj
HEAT
NoIMG
Traženje
radnje
• Memorijska kartica ne sadrži slike koje se mogu reproducirati.
LowPw
• Baterija se ispraznila.
BATT
Traženje
postavki
• Napunjenost baterije nije dovoljna za rad.
• Komplet baterija isporučuje struju koja premašuje maksimalnu struju pražnjenja (izvan koje ispravan
rad kamere ne može biti osiguran kada je spojen vanjski mikrofon itd.).
• Prilikom uključenja kamere otkriven je drugačiji komplet baterija.
• Otkrivena je istrošenost kompleta baterija.
FULL
• Preostali kapacitet memorijske kartice nije dovoljan za snimanje.
Kazalo
MAX
• Dosegnut je maksimalan broj datoteka koje se mogu snimiti.
MEDIA
• Memorijska kartica nije ispravno umetnuta.
• Memorijska kartica je oštećena.
• Format memorijske kartice nije kompatibilan s ovom kamerom.
• Memorijska kartica ne podržava snimanje XAVC S filmova (str. 17).
NoCRD
• Nije umetnuta memorijska kartica.
NoDSP
• Kamera nije spojena s TV-om kada je pokrenuta reprodukcija.
70HR
Nastavak r
PLANE
• Kad je zrakoplovni način postavljen na [ON], GPS i Wi-Fi ne mogu se koristiti (str. 37).
Sadržaj
Traženje
radnje
Traženje
postavki
Kazalo
71HR
Vrijeme snimanja
Procijenjeno trajanje snimanja i reprodukcije
za svaki komplet baterija
Vrijeme snimanja
Približno dostupno vrijeme prilikom upotrebe do kraja napunjenog kompleta baterija.
(Mjerne jedinice: minute)
Vrijeme kontinuiranog snimanja
HQ
VGA
120 (130)
140 (150)
Uobičajeno vrijeme snimanja
HQ
VGA
60 (65)
85 (90)
Vrijeme reprodukcije
Približno dostupno vrijeme prilikom upotrebe do kraja napunjenog kompleta baterija.
Približno vrijeme kada se slike reproduciraju na TV-u spojenom pomoću mikro HDMI kabela
(prodaje se zasebno).
Traženje
radnje
• Vremena izmjerena tijekom upotrebe kamere pri 25 °C. Preporučujemo upotrebu kamere
pri temperaturama od 10 °C do 30 °C.
• Vrijeme snimanja i reprodukcije bit će kraće ako kameru upotrebljavate na niskim temperaturama.
• Vrijeme snimanja i reprodukcije može biti kraće, ovisno o uvjetima snimanja.
• () prikazuje vrijeme snimanja kada je funkcija Wi-Fi daljinskog upravljanja postavljena na [OFF].
Sadržaj
Komplet baterija
Kvaliteta slike
NP-BX1 (priloženo)
(Mjerne jedinice: minute)
Vrijeme reprodukcije
HQ
VGA
205
210
Traženje
postavki
Komplet baterija
Kvaliteta slike
NP-BX1 (priloženo)
Procijenjeno vrijeme snimanja filmova
MP4 Prosječno
(Mjerne jedinice: minute)
8 GB
35
35
60
40
160
295
Kazalo
Kvaliteta slike
PS
HS120/HS100/HS240/HS200
HQ
SSLOW
STD
VGA
16 GB
32 GB
64 GB
80
160
320
80
160
320
125
250
505
80
165
335
320
650
1305
595
1200
2410
XAVC S Prosječno
(Mjerne jedinice: minute)
Brzina prijenosa
60p/50p/30p/25p/24p
64 GB
155
• U postavci [SSLOW], gornja brojka prikazuje vrijeme snimanja i razlikuje se od onoga tijekom
reprodukcije.
• Tijekom upotrebe memorijske kartice Sony.
72HR
Nastavak r
Napomene
• Vrijeme snimanja može se razlikovati ovisno o uvjetima snimanja, objektima i postavki kvalitete slike
(str. 21).
• Vrijeme za kontinuirano snimanje filmova iznosi približno 13 sati.
U načinu [SSLOW] vrijeme iznosi približno 3 sata.
Procijenjeni broj fotografija koje se mogu snimiti
(mjerna jedinica: slika)
8 GB
1450
3000
6000
12.000
Traženje
radnje
• Tijekom upotrebe memorijske kartice Sony.
• Broj fotografija koje se mogu snimiti za memorijsku karticu prikazan je za maksimalnu veličinu slike
za kameru. Stvaran broj fotografija koje se mogu snimiti prikazan je na LCD zaslonu tijekom snimanja.
• Broj fotografija koje se mogu snimiti za memorijsku karticu može se razlikovati ovisno o uvjetima
snimanja.
Sadržaj
2M (Snimanje fotografija
u intervalima) (16:9)
13.5M (Fotografije)
16 GB
32 GB
64 GB
7700
15.500
31.000
40.000
Traženje
postavki
Kazalo
73HR
Komplet baterija
O punjenju kompleta baterija
Učinkovita upotreba kompleta baterija
• Ako se komplet baterija brzo isprazni iako je indikator preostale napunjenosti visok, ponovo
u potpunosti napunite komplet baterija. Indikator preostale napunjenosti bit će ispravno prikazan.
Imajte na umu da se možda neće ispravno prikazivati u sljedećim situacijama:
– Upotreba kamere duže vrijeme na visokoj temperaturi
– Ostavljanje kamere s potpunom napunjenim kompletom baterija
– Upotreba vrlo istrošenog kompleta baterija
• Komplet baterija u potpunosti ispraznite prije pohrane te ga pohranite na hladnom i suhom mjestu.
Da biste zadržali funkciju kompleta baterija, potpuno ga napunite, a zatim ga potpuno ispraznite na
kameri najmanje jednom godišnje tijekom pohrane.
• Da biste spriječili nečistoću na terminalu, kratke spojeve itd. obavezno upotrebljavajte plastičnu vrećicu
kako biste ga držali dalje od metalnih materijala tijekom nošenja ili pohrane.
Kazalo
Kako pohraniti komplet baterija
Traženje
postavki
O preostaloj napunjenosti baterije
Traženje
radnje
• Radna se svojstva kompleta baterija smanjuju na mjestima s niskom temperaturom (manje od 10 °C).
Tako je na hladnim mjestima radno vrijeme kompleta baterija kraće. Preporučujemo sljedeće kako bi se
osigurala duža upotreba kompleta baterija: Stavite komplet baterija u džep u blizini tijela kako biste ga
ugrijali pa ga umetnite u kameru neposredno pred početak snimanja.
• Komplet baterija brzo će se isprazniti ako često upotrebljavate reprodukciju, brzo premotavanje
unaprijed/unatrag.
• Isključite kameru svaki put kada ne snimate ili ne reproducirate na njoj. Komplet baterija troši se kada
je snimanje u pripravnosti.
• Preporučujemo da imate spremne rezervne komplete baterija dva ili tri puta većeg kapaciteta od
očekivanog vremena snimanja i izradite probne snimke prije snimanja stvarnih snimki.
• Ako je odjeljak terminala kompleta baterija prljav, nećete moći uključiti kameru ili se komplet baterija
neće učinkovito puniti. U tom slučaju obrišite prašinu mekom krpom kako biste očistili komplet baterija.
• Držite komplet baterija dalje od vode. Komplet baterija nije vodootporan.
Sadržaj
• Napunite komplet baterija prije prve upotrebe kamere.
• Preporučujemo punjenje kompleta baterija na temperaturi okoline između 10 °C i 30 °C dok se žaruljica
REC/pristup/CHG (punjenje) ne isključi. Komplet baterija neće se učinkovito puniti na temperaturama
izvan ovog raspona.
• Žaruljica REC/pristup/CHG (punjenje) može zatreperiti u sljedećoj situaciji:
– Komplet baterija nije ispravno pričvršćen.
– Komplet baterija je oštećen.
• Kada je temperatura kompleta baterija niska, izvadite ga i stavite na toplo mjesto.
• Kada je temperatura kompleta baterija visoka, izvadite ga i stavite na hladno mjesto.
O trajanju kompleta baterija
• Trajanje kompleta baterija je ograničeno. Kapacitet baterije se s vremenom i zbog uzastopne upotrebe
smanjuje. Ako se vrijeme upotrebe između punjenja značajno smanji, vjerojatno je vrijeme da zamijenite
komplet baterija.
• Trajanje kompleta baterija razlikuje se ovisno o načinu na koji se upotrebljava.
74HR
Upotreba kamere u inozemstvu
O sustavima u boji na TV-u
Za prikaz slika snimljenih kamerom na TV-u, potreban vam je TV (ili monitor) s HDMI
priključkom i mikro HDMI kabel (prodaje se zasebno).
Prije snimanja, postavite [V.SYS] na TV sustav države i regije gdje ćete reproducirati snimke.
U nastavku je navedeno u kojim državama i regijama možete pregledavati [NTSC] ili [PAL]
snimke.
Barbados, Bermuda, Bolivija, Kanada, Čile, Kolumbija, Kostarika, Kuba, Dominika, Ekvador,
El Salvador, Guam, Gvatemala, Gvajana, Haiti, Honduras, Japan, Meksiko, Mikronezija,
Mjanmar, Nikaragva, Panama, Peru, Filipini, Portoriko, Republika Korea, Sveta Lucija, Samoa,
Surinam, Tajvan, Trinidad i Tobago, Sjedinjene Američke Države, Venezuela itd.
Argentina, Australija, Austrija, Belgija, Brazil, Bugarska, Kina, Republika Češka, Danska, Finska,
Francuska, Njemačka, Francuska Gvajana, Hrvatska, Nizozemska, Hong Kong, Mađarska, Iran,
Irak, Italija, Indonezija, Kuvajt, Malezija, Monako, Novi Zeland, Norveška, Paragvaj, Poljska,
Portugal, Rusija, Rumunjska, Singapur, Republika Slovačka, Španjolska, Švedska, Švicarska,
Tajland, Turska, Ukrajina, Ujedinjeno Kraljevstvo, Urugvaj, Vijetnam itd.
Postavka područja
Razlike
vremenskih
zona
Postavka područja
GMT
Lisabon, London
+10:00
Melbourne, Sydney
+01:00
Berlin, Pariz
+11:00
Solomonski otoci
+02:00
Helsinki, Kairo, Istanbul
+12:00
+03:00
Nairobi
Fidži, Wellington, Eniwetok,
Kwajalein
+03:30
Teheran
-11:00
Samoa
+04:00
Abu Dabi, Baku, Moskva
-10:00
Havaji
+04:30
Kabul
-9:00
Aljaska
+05:00
Karachi, Islamabad
-8:00
Los Angeles, Tijuana
+05:30
Kolkata, New Delhi
-7:00
Denver, Arizona
+06:00
Almaty, Dhaka
-6:00
Chicago, Mexico City
+06:30
Yangon
-5:00
New York, Bogota
+07:00
Bangkok, Jakarta
-4:00
Santiago
+08:00
Hong Kong, Singapur, Peking
-3:30
St.John’s
+09:00
Seul, Tokio
-3:00
Brasilia, Montevideo
+09:30
Adelaide, Darwin
-2:00
Fernando de Noronha
-1:00
Azori, Zelenortski otoci
Kazalo
Razlike
vremenskih
zona
Traženje
postavki
Vremenske razlike u svijetu
Traženje
radnje
Države i regije u kojima možete gledati slike kada je [V.SYS]
postavljeno na [PAL]
Sadržaj
Države i regije u kojima možete pregledavati snimke kada je
[V.SYS] postavljeno na [NTSC]
75HR
Mjere opreza
Ne upotrebljavajte/pohranjujte kameru na sljedećim mjestima
Sadržaj
• Na iznimno vrućem, hladnom ili vlažnom mjestu
Na mjestima kao što je automobil parkiran na suncu kućište kamere može se deformirati te to može
uzrokovati kvar.
• Izravno sunčevo svjetlo ili blizina grijača nisu prikladna mjesta za pohranu.
Kućište kamere može izgubiti boju ili se deformirati te to može uzrokovati kvar.
• Na mjestima podložnim jakim vibracijama
• Blizu jakih magnetskih polja
• Na pješčanim ili prašnjavim mjestima
Pripazite da pijesak ili prašina ne uđu kameru. To može uzrokovati kvar kamere te u nekim slučajevima
može biti nepopravljiva.
O nošenju
Nemojte sjediti na stolcu ili drugom mjestu s kamerom u stražnjem džepu hlača ili suknje jer to može
uzrokovati kvar ili oštetiti kameru.
Traženje
radnje
Održavanje i pohrana objektiva
• Obrišite površinu objektiva mekom krpom u sljedećim slučajevima:
– Ako ostanu otisci prstiju na površini objektiva.
– Na vrućim ili vlažnim mjestima.
– Ako je objektiv izložen slanom zraku, primjerice, na moru.
• Objektiv pohranite na mjesto s dobrim prozračivanjem i malo prljavštine ili prašine.
• Kako biste spriječili stvaranje plijesni, objektiv redovito čistite na gore opisan način.
Očistite površinu kamere mekom krpom lagano navlaženom vodom, a zatim obrišite površinu suhom
krpom. Ne upotrebljavajte ni jedno od sljedećeg jer to može oštetiti završni sloj ili kućište.
– Kemijske proizvode poput razrjeđivača, benzina, alkohola, jednokratnih krpa, repelenta, sredstva
za zaštitu od sunca ili insekticida itd.
– Ne dodirujte kameru ako na rukama imate tragove nekih od gore navedenih tvari.
– Ne ostavljajte kameru duže vrijeme u kontaktu s gumom ili vinilom.
Kamera je oblikovana za upotrebu na temperaturama između –10 °C i 40 °C. Snimanje na iznimno hladnim
ili vrućim mjestima koja premašuju ovaj temperaturni raspon nije preporučeno.
Kazalo
O radnim temperaturama
Traženje
postavki
O čišćenju
O kondenzaciji vlage
Ako kameru unesete iz hladnog na toplo mjesto, izvana ili unutar nje može doći do kondenzacije vlage.
Kondenzacija vlage može uzrokovati kvar kamere.
Ako dođe do kondenzacije vlage
Isključite kameru i pričekajte približno sat vremena da vlaga ispari.
Napomena za kondenzaciju vlage
Do kondenzacije vlage može doći ako kameru prenesete s hladnog na toplo mjesto (ili obrnuto) ili
ako je upotrebljavate na vlažnom mjestu kao što je dolje prikazano.
– Kada kameru sa skijaške staze donesete u grijanu prostoriju.
– Kada kameru iz klimatiziranog automobila ili prostorije iznesete van na vrućinu.
– Kada kameru upotrebljavate nakon bure ili pljuska.
– Kada kameru upotrebljavate na vrućem i vlažnom mjestu.
Nastavak r
76HR
Kako izbjeći kondenzaciju vlage
Kada kameru prenosite s hladnog na toplo mjesto, stavite je u plastičnu vrećicu koju ćete dobro zatvoriti.
Izvadite je iz vrećice kada temperatura u plastičnoj vrećici dosegne vrijednost temperature okoline (nakon
otprilike 1 sata).
Napomene o izbornoj dodatnoj opremi
• Originalna dodatna oprema tvrtke Sony nije dostupna u nekim državama/regijama.
Napomena o odlaganju/prijenosu memorijske kartice
O GPS-u
Traženje
radnje
Traženje
postavki
• Budući da se položaji GPS satelita konstantno mijenjaju, određivanje lokacije može potrajati ili prijemnik
uopće neće odrediti lokaciju, ovisno o lokaciji i vremenu kada koristite kameru.
• GPS je sustav za određivanje geografske lokacije triangulacijom radio signala sa satelita. Izbjegavajte
korištenje funkcije GPS kamere na mjestima gdje su radijski signali blokirani ili se odbijaju, kao što
su sjenovita mjesta okružena zgradama ili drvećem itd. Koristite kameru u okolini pod otvorenim
nebom.
• Možda nećete moći snimiti informaciju o lokaciji na lokacijama ili u situacijama gdje radijski valovi
sa GPS satelita ne mogu doseći kameru.
– U tunelima, u zatvorenim prostorima ili pod sjenom zgrada.
– Između visokih zgrada ili u uskim ulicama okruženim zgradama.
– U podzemnim lokacijama, lokacijama okruženih gustim drvećem, pod mostovima ili na lokacijama
gdje se stvaraju magnetska polja, primjerice, u blizini visokonaponskih vodova.
– Blizu uređaja koji emitiraju radijske signale istog frekvencijskog raspona kao i kamera: u blizini
mobilnih telefona raspona 1,5 GHz itd.
• Ako snimate fotografije s GPS zapisnikom postavljenim na [ON] i postavite te slike na internet,
mjesto snimanja može biti dostupno trećoj strani. Kako biste to spriječili, postavite GPS zapisnik
na [OFF] prije snimanja.
Sadržaj
Čak i ako izbrišete podatke na memorijskoj kartici ili formatirate memorijsku karticu na kameri ili
računalu, ne možete u potpunosti izbrisati podatke s nje. Kada nekome date memorijsku karticu,
preporučujemo da u potpunosti izbrišete podatke pomoću softvera za brisanje podataka na računalu.
Isto tako, preporučujemo da prilikom odlaganja memorijske kartice uništite kućište memorijske kartice.
O pogreškama triangulacije
Kazalo
• Ako se pomaknete na drugu lokaciju odmah nakon što uključite kameru, moguće je da će triangulacija
duže trajati nego da stojite na mjestu.
• Pogreška uzrokovana položajem GPS satelita.
Kamera automatski triangulira trenutačnu lokaciju kada prima radijske signale s 3 ili više GPS satelita.
Triangulacijska pogreška dopuštena od strane GPS satelita je oko 10 m. Ovisno o okruženju lokacije,
triangulacijska pogreška može biti veća. U tom slučaju vaša trenutačna lokacija možda neće odgovarati
lokaciji na mapi, ovisno o GPS informaciji. Istodobno, GPS satelite kontrolira Ministarstvo obrane
Sjedinjenih Američkih Država pa može doći do namjerne promjene razine preciznosti.
• Pogreška tijekom postupka triangulacije.
Kamera periodički dohvaća informacije o lokaciji tijekom triangulacije. Postoji malo vremensko
kašnjenje između toga kad je informacija o lokaciji dohvaćena i snimljena na sliku pa stvarna lokacija
snimanja možda neće odgovarati točnoj lokaciji na mapi, ovisno o GPS informaciji.
O ograničenjima upotrebe GPS-a
• Upotrebljavajte GPS u skladu sa situacijom i zakonima države/regije u kojoj koristite kameru.
77HR
Specifikacije
Kamera
[Sustav]
Traženje
postavki
[Bežični LAN]
Odgovarajući standard: IEEE 802.11b/g/n
Frekvencija: 2,4 GHz
Podržani sigurnosni protokoli: WPA-PSK/
WPA2-PSK
Metoda konfiguracije WPS (Wi-Fi Protected
Setup)
Način pristupa: infrastrukturni način
NFC: NFC Forum vrste 3, usklađeno s oznakom
Kazalo
Priključak HDMI OUT: HDMI mikro priključnica
USB priključak: Terminal Multi/Mikro USB*:
micro-B/USB2.0 Hi-Speed (masovna pohrana)
* Podržava uređaje kompatibilne s Mikro USB.
Priključak za mikrofon (stereo)
• USB veza namijenjena je samo za izlaz.
(Za korisnike u Europi)
Traženje
radnje
[Ulazne i izlazne priključnice]
Zahtjevi napajanja:
Komplet baterija s mogućnošću ponovnog
punjenja: 3,6 V (NP-BX1 (priloženo))
Terminal Multi/Mikro USB: 5,0 V
USB punjenje: Istosmjerna struja 5,0 V, 500 mA/
800 mA
Vrijeme punjenja:
Preko računala
NP-BX1 (priloženo): Pribl. 245 min
Preko AC-UD20 (prodaje se zasebno)
NP-BX1 (priloženo): Pribl. 175 min
Potrošnja energije: 1,9 W (kada je veličina filmske
slike [1920×1080/30p])
Radna temperatura: –10 °C do 40 °C
Temperatura pohrane: –20°C do +60°C
Dimenzije: Pribl. 24,2 mm × 46,5 mm × 81,5 mm
(Š/V/D, isključujući izbočine)
Težina: Pribl. 67 g (samo kamera)
Težina (tijekom snimanja):
Pribl. 92 g (uključujući NP-BX1 (priloženo))
Mikrofon: Stereo
Zvučnik: Monaural
Komplet baterija s mogućnošću ponovnog
punjenja:
NP-BX1 (priloženo)
Maksimalan izlazni napon: 4,2 V istosmjerne
struje
Izlazni napon: 3,6 V istosmjerne struje
Kapacitet (minimalno): 4,5 Wh (1 240 mAh)
Vrsta: Litij-ionska
Sadržaj
Video signal
NTSC boja, EIA standardi
HDTV 1080/60i, 1080/60p specifikacija
PAL boja, CCIR standardi
HDTV 1080/50i, 1080/50p specifikacija
Uređaj za slike:
7,76 mm (vrsta 1/2.3)
Exmor R ™ CMOS senzor
Pikseli snimanja (16:9):
Način za snimanje fotografija u intervalima:
Maks. ekvivalent 2 000 000 piksela
Način za snimanje fotografija: Maks. ekvivalent
13 500 000 piksela
Ukupno: Pribl. 18 900 000 piksela
Efektivna vrijednost (film, 16:9):
Pribl. 13 500 000 piksela
Efektivna vrijednost (fotografija, 16:9):
Pribl. 13 500 000 piksela
Objektiv: Objektiv ZEISS Tessar
F2.8
f = 2,8 mm
Nakon pretvaranja u 35 milimetarski fotoaparat
Za filmove: 17,1 mm (16:9)*
Kontrola ekspozicije: Automatska ekspozicija
Format datoteke:
Fotografije: Podržava JPEG (DCF Ver. 2.0,
Exif Ver. 2.3, MPF Baseline) usklađen
Filmovi: MP4: MPEG-4 AVC/H.264,
XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG AAC (Prilikom snimanja
MP4 filmova), LPCM (Prilikom snimanja
XAVC S filmova)
Mediji za snimanje:
Kada snimate MP4 filmove:
Mediji Memory Stick Mikro (Mark2)
microSD kartica (klasa 4 ili brža)
Kada snimate filmove u formatu XAVC S:
microSD kartica (Klasa 10 ili brža)
Minimalno osvjetljenje: 6 lx (luks)
* SteadyShot postavljeno na [OFF]
[Napajanje, općenito]
[Dodatna oprema]
Prilagodnik za tronožac
Dimenzije: Pribl. 23,0 mm × 14,0 mm ×
48,7 mm (Š/V/D, isključujući izbočenja)
Težina: Pribl. 12 g
78HR
Nastavak r
Traženje
radnje
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama
bez prethodne najave.
Sadržaj
Vodonepropusno kućište (SPK-AS2)
Dimenzije: Pribl. 35,5 mm × 62,0 mm ×
96,0 mm (Š/V/D, isključujući izbočine)
Težina: Pribl. 55 g
Otpor na pritisak: Moguće je kontinuirano
podvodno snimanje na dubini od 5 m u trajanju
od 30 minuta. *
*Kada je kamera umetnuta.
Ljepljivo postolje (VCT-AM1)
Kopča za pričvršćivanje
Dimenzije: Pribl. 43,5 mm × 14,0 mm ×
58,5 mm (Š/V/D, isključujući izbočine)
Težina: Pribl. 15 g
Ravno ljepljivo postolje
Dimenzije: Pribl. 50,0 mm × 12,5 mm ×
58,5 mm (Š/V/D, isključujući izbočine)
Težina: Pribl. 14 g
Zakrivljeno ljepljivo postolje
Dimenzije: Pribl. 50,0 mm × 16,0 mm ×
58,5 mm (Š/V/D, isključujući izbočine)
Težina: Pribl. 16 g
Traženje
postavki
Kazalo
79HR
Zaštitni znaci
Traženje
radnje
Traženje
postavki
• Uživajte još više u korištenju uređaja PlayStation 3 preuzimanjem aplikacije za PlayStation 3 iz trgovine
PlayStation Store (tamo gdje je dostupno).
• Aplikacija za PlayStation 3 zahtijeva račun za PlayStation Network i preuzimanje aplikacije. Dostupno
u područjima u kojima je dostupna trgovina PlayStation Store.
Osim toga, nazivi sustava i proizvoda upotrijebljeni u ovom priručniku općenito su zaštitni znaci ili
registrirani zaštitni znaci odgovarajućih razvojnih programera ili proizvođača. Međutim, oznake ™ ili ®
ne upotrebljavaju se nužno u ovom priručniku.
Sadržaj
• Memory Stick i
zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.
• Pojam HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface te logotip HDMI zaštitni su znaci ili
registrirani zaštitni znaci tvrtke HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim
državama.
• Microsoft, Windows i Windows Vista registrirani su zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim državama.
• Mac je registrirani zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Apple Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
• Intel, Pentium i Intel Core zaštitni su znakovi tvrtke Intel Corporation u SAD-u i/ili drugim državama.
• Adobe, logotip Adobe i Adobe Acrobat registrirani su zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Adobe
Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
• Logotip microSDXC zaštitni je znak tvrtke SD-3C, LLC.
• N oznaka je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
• iPhone i iPad registrirani su zaštitni znaci tvrtke Apple Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
• iOS registrirani je zaštitni znak tvrtke Cisco Systems, Inc.
• Android i Google Play zaštitni su znaci tvrtke Google Inc.
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi i Wi-Fi PROTECTED SET-UP registrirani su zaštitni znaci udruženja Wi-Fi
Alliance.
• „ ” i „PlayStation” registrirani su zaštitni znaci tvrtke Sony Computer Entertainment Inc.
O primijenjenom softveru GNU GPL/LGPL
Kazalo
Softver koji je pogodan za sljedeću GNU General Public License (u nastavku „GPL”) ili GNU Lesser
General Public License (u nastavku „LGPL”) uključen je u kameru.
To znači da imate pravo pristupa, izmjene i redistribucije izvornog koda ovih softverskih programa
sukladno uvjetima koje određuju GPL/LGPL.
Izvorni se kod nalazi na internetu. Upotrijebite sljedeći URL za preuzimanje. Pri preuzimanju
izvornog koda, kao model svoje kamere odaberite HDR-AS100V.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Ako je moguće, nemojte nas kontaktirati vezano uz sadržaj izvornog koda.
Kopije licence (na engleskom) pohranjene su u unutarnjoj memoriji kamere.
Uspostavite vezu masovne pohrane između kamere i računala i pročitajte datoteke u mapi „Licenca”
u „PMHOME”.
80HR
Kazalo
A.OFF ............................................................................................ 39
LANG ............................................................................................ 41
Automatsko isključivanje .................................................. 39
LAPSE ........................................................................................... 26
B
M
BEEP............................................................................................... 40
MOVIE ......................................................................................... 52
Broj fotografija koje se mogu snimiti ......................... 73
Multi/Mikro USB terminal .............................................. 64
C
N
COLOR ......................................................................................... 27
Način za postavljanje kvalitete slike ........................... 21
CONFG ........................................................................................ 32
Način za snimanje fotografija u intervalima ......... 52
Copy ............................................................................................... 34
NFC ................................................................................................ 58
D
P
Daljinski upravljač Live-View ........................................ 61
Pametni telefon ................................................................. 56, 57
DATE ............................................................................................. 18
PHOTO ........................................................................................ 52
DST ................................................................................................. 20
PLANE .......................................................................................... 37
Traženje
radnje
L
Sadržaj
A
PLAY.............................................................................................. 54
Poruke upozorenja ................................................................ 70
FLIP ................................................................................................ 24
Postavka datuma i vremena ............................................. 18
Format ........................................................................................... 44
Postavka jezika ......................................................................... 41
FORMT ........................................................................................ 44
Postavka ljetnog računanja vremena ......................... 20
G
Postavke ..........................................................................................9
Postavke boje ............................................................................ 27
GPS.................................................................................................. 35
Prebacivanje NTSC/PAL ................................................... 42
GPS zapisnik.............................................................................. 35
Pregledavanje
Filmovi .................................................................................. 54
Gumb NEXT ............................................................................. 10
Fotografija........................................................................... 54
Gumb PREV .............................................................................. 10
Prekidač REC HOLD (zaključavanje) ....................... 52
Gumb REC ................................................................................. 52
Preokrenuto ............................................................................... 24
I
Priključak HDMI OUT ...................................................... 54
Kazalo
Gumb ENTER (otvara izbornik) .................................. 10
Traženje
postavki
F
Prizor ............................................................................................. 25
Identifikacija dijelova........................................................... 11
PRO ................................................................................................ 28
INTVL ........................................................................................... 52
Punjenje ....................................................................................... 14
IR daljinski upravljač ........................................................... 31
IR-RC ............................................................................................. 31
K
Komplet baterija ..................................................................... 74
R
RESET ........................................................................................... 43
Resetiranje postavki .............................................................. 43
Rješavanje problema ............................................................ 66
Konfiguracijske postavke................................................... 32
81HR
Nastavak r
S
SCENE .......................................................................................... 25
Snimanje
Filmovi .................................................................................. 52
Fotografija ........................................................................... 52
Snimanje fotografija u intervalima .............................. 26
SteadyShot .................................................................................. 23
STEDY .......................................................................................... 23
T
U
Sadržaj
TC/UB ........................................................................................... 29
USB ................................................................................................. 14
USB izvor napajanja ............................................................. 38
USBPw .......................................................................................... 38
V.SYS ............................................................................................. 42
VMODE ....................................................................................... 21
Traženje
radnje
V
Vremenski kod/korisnički bit ......................................... 29
Vrijeme snimanja filmova................................................. 72
Wi-Fi .............................................................................................. 57
Wi-Fi daljinski upravljač ................................................... 33
Traženje
postavki
W
Z
Zrakoplovni način.................................................................. 37
Zvučni signal ............................................................................. 40
Žaruljica REC/pristup/CHG (punjenje) ............ 14, 52
Kazalo
Ž
XAVC S ........................................................................................ 28
82HR
Download PDF

advertising