Sony | MHS-CM5 | Sony MHS-CM5 bloggie™ CM5 Prijenosni HD fotoaparat Upute za upotrebu

4-172-850-41(1)
Ulaganje memorijske kartice
MHS-CM5
Džepna HD kamera/Upute za uporabu
Uključivanje
Višesmjerni selektor
90 stupnjeva (maks.)
© 2010 Sony Corporation
Punjenje baterije
Pregled dijelova
Indikator napajanja/
punjenja
Preklopka zuma
Ы (fotografija)
Preklopka za
vađenje baterije
 (videozapis)
 (reprodukcija)
Indikator napajanja/punjenja
MENU
Višesmjerni selektor
Pokrov priključaka
Prikazan izbornik: ///
Zatvoren izbornik: DISP/
USB priključni kabel
(isporučen)
Gledanje snimaka (pogledajte sliku ).
Provjera isporučenog pribora
88 Punjiva baterija NP-BK1 (1)
88 A/V spojni kabel (Sony Corporation 1-823-156-) (1)
88 USB priključni kabel (Sony Corporation 1-836-378-) (1)
88 Uzica za nošenje oko ruke (1)
88 Pokrov objektiva (1)
88 CD-ROM (1)
–– "PMB" (softver, uključujući "PMB Help")
–– bloggie Handbook (PDF)
88 Upute za uporabu
88 Važna napomena
1Pritisnite tipku  (reprodukcija).
Pojavi se indeksni prikaz.
2Odaberite željenu sliku pomicanjem višesmjernog selektora na ///.
3Pritisnite višesmjerni selektor za prikaz fotografije.
88 Pri reprodukciji videozapisa:
Pritisnite višesmjerni selektor za reprodukciju videozapisa.
Pomaknite na  za prijelaz unaprijed ili  za prijelaz unatrag. (Pritisnite višesmjerni
selektor za povratak na normalnu reprodukciju.)
Pomaknite na  za prikaz izbornika za podešavanje glasnoće i zatim pritisnite
/ za podešavanje.
Tehnički podaci
Brisanje snimaka (pogledajte sliku ).
–– Efektivni broj piksela: Oko 5 megapiksela (fotografije), oko 2 megapiksela (1080 30P)
–– Optički zum
–– Format
Fotografija: JPEG Exif ver. 2.21, DCF kompatibilnost
Videozapis: MPEG-4 AVC/H.264 kompatibilan (.MP4)
–– Napajanje
Punjiva baterija NP-BK1; 3,6 V
Potrošnja energije 1,9 W [1280  720 30P]
–– Radna temperatura
0 °C – 40 °C
1Pritisnite tipku  (reprodukcija) i odaberite snimku koju želite izbrisati.
2Odaberite tipku MENU i odaberite  (Delete) tipkama /.
3Odaberite [This Image] tipkama / i pritisnite višesmjerni selektor.
4Odaberite [OK] s višesmjernim selektorom pomaknutim na  zatim pritisnite
višesmjerni selektor.
Podrobnosti u priručniku za bloggie ("bloggie Handbook" na
isporučenom CD-ROM disku)
Informacije navedene u nastavku dovoljne su za osnovnu uporabu uređaja. Želite
li detaljnije informacije, potražite ih u priručniku za bloggie ("bloggie Handbook"
na isporučenom CD-ROM disku). Priručnik "bloggie Handbook" je korisnički
priručnik koji možete čitati na zaslonu računala.
Početak
1 Punjenje baterije (pogledajte sliku ).
1Otvorite pokrov pretinca za bateriju/memorijsku karticu.
2Pritisnite i zadržite preklopku za izbacivanje baterije i umetnite bateriju,
zatim zatvorite pokrov.
3Otvorite pokrov priključaka i spojite kameru na računalo USB priključnim
kabelom.
Indikator napajanja/punjenja svijetli narančasto pri punjenju baterije i isključi se
po dovršetku punjenja.
Punjenje baterije dokraja traje oko 300 minuta.
Savjetujemo vam da prije početka punjenja spojite računalo na mrežni napon.
Dostupno vrijeme snimanja/reprodukcije (u minutama)
Vrijeme kontinuiranog snimanja
105
Tipično vrijeme snimanja
50
Vrijeme reprodukcije
150
88 Veličina slike: [1280  720 30P]
88 Tipično vrijeme snimanja označava vrijeme uz ponavljanje pokretanja/zaustavljanja
snimanja, uključivanje/isključivanje kamere i zumiranje.
88 Uvjeti za snimanje i reprodukciju:
–– Kad kameru koristite na 25 °C.
–– Kad je baterija sasvim puna.
88 Nemojte upotrebljavati deformiranu ili oštećenu bateriju.
2 Ulaganje memorijske kartice (opcija) (pogledajte sliku ).
1Otvorite pokrov pretinca za bateriju/memorijsku karticu.
2Umetnite memorijsku karticu (opcija) u utor dokraja kao na slici dok ne
klikne.
3Zatvorite pokrov pretinca za bateriju/memorijsku karticu.
3 Uključivanje kamere/podešavanje jezika i sata (pogledajte sliku ).
1Otvorite LCD zaslon za uključivanje kamere.
Indikator napajanja/punjenja svijetli zeleno.
2Podesite jezik i sat višesmjernim selektorom.
Osnovni postupci
Snimanje (pogledajte sliku ).
88 Pri snimanju fotografija:
Pritisnite tipku Ы (fotografija).
88 Pri snimanju videozapisa:
Pritisnite tipku  (videozapis).
Za prekid snimanja videozapisa, ponovo pritisnite tipku  (videozapis).
Uporaba s računalom
Uporaba programa "PMB Portable"
U kameru je ugrađena aplikacija "PMB Portable". Tu aplikaciju možete koristiti za
jednostavno prebacivanje snimaka na blog ili druge medijske servise.
Za detalje o programu "PMB Portable", pogledajte "PMB Portable" pomoć.
1Uključite kameru i zatim je spojite na računalo USB priključnim kabelom. I
zatim se pojavi Autoplay Wizard. Kliknite [] za zatvaranje AutoPlay Wizard za
pogone koje ne upotrebljavate.
Ako se AutoPlay Wizard ne prikaže, kliknite [Computer] (u Windows XP/2000,
[My Computer])  [PMBPORTABLE], zatim dvaput kliknite [PMBP_Win.exe].
2Kliknite [PMB Portable] (u Windows XP, [PMB Portable]  [OK]).
Prikazuje se izbornik Language Selection.
3Nakon odabira željenog jezika prikaže se izbornik Region Selection.
4Odaberite odgovarajuće područje [Region] i državu [Country/Area] te kliknite
[OK]. Prikazuje se zaslon "User Agreement".
5Pažljivo pročitajte ugovor o licenci. Ako se slažete s uvjetima, kliknite [I Agree].
"PMB Portable" se pokreće.
Zaštićeni znakovi
88 "bloggie" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
88 "Memory Stick", "
", "Memory Stick Duo", "
", "Memory
Stick PRO Duo", "
", "Memory Stick PRO-HG Duo",
"
", "MagicGate", "
", "MagicGate Memory
Stick" i "MagicGate Memory Stick Duo" su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi tvrtke Sony Corporation.
88 Microsoft, Windows, Windows Media, Windows Vista i DirectX su registrirani
zaštićeni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili
drugim zemljama.
88 SDHC logo je zaštitni znak.
88 HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface su zaštićeni znakovi
ili registrirani zaštićeni znakovi tvrtke HDMI Licencing LLC.
88 Osim toga, nazivi sustava i proizvoda u ovom priručniku su zaštićeni ili registrirani
znakovi odgovarajućih proizvođača. Ipak, oznake ™ ili ® nisu navedene u svakom
slučaju u ovom priručniku.
88 Proizvođač ne odgovara za eventualne tiskarske pogreške.
Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo
108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Central and Southeast Europe Kft.,
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim
zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici www.sukladnost-sony.com.hr
Download PDF