Sony | MHS-PM5 | Sony MHS-PM5 bloggie™ PM5 Prijenosni HD fotoaparat Upute za upotrebu

4-172-852-41(1)
Ulaganje memorijske kartice
MHS-PM5/PM5K
Džepna HD kamera/Upute za uporabu
Uključivanje
© 2010 Sony Corporation
Punjenje baterije
Pregled dijelova
Indikator napajanja/
punjenja
ON/OFF (napajanje)
Preklopka za
vađenje baterije
Ы (fotografija)
Preklopka zuma
Indikator napajanja/punjenja
 (videozapis)
Višesmjerni selektor
MENU
Pokrov priključaka
 (reprodukcija)
Prikazan izbornik: ///
Zatvoren izbornik:
 (indikatori na zaslonu)/
 (Self-timer)
USB priključni kabel
(isporučen)
Gledanje snimaka (pogledajte sliku ).
Provjera isporučenog pribora
88 Punjiva baterija NP-BK1 (1)
88 AV spojni kabel (1) (Sony Corporation 1-823-156-)
88 USB priključni kabel (1) (Sony Corporation 1-836-378-)
88 360 Video objektiv VCL-BPP1 (1) (samo za MHS-PM5K)
88 Torbica za 360 Video objektiv (1) (samo za MHS-PM5K)
88 Memorijska kartica ("Memory Stick PRO Duo" medij od 4 GB*/Samo za MHS-PM5K)
(1)
88 Uzica za nošenje oko ruke (1)
88 CD-ROM (1)
–– "PMB" (softver, uključujući "PMB Help")
–– bloggie Handbook (PDF)
88 Upute za uporabu
88 Važna napomena
** Kod mjerenja kapaciteta medija, 1 GB označava 1 milijardu bajtova, od čega se dio upotrebljava za
upravljanje sustavom i/ili aplikacijske datoteke. Kapacitet dostupan korisniku je približno 3.6 GB.
Tehnički podaci
–– Efektivni broj piksela: Oko 5 megapiksela (fotografije), oko 2 megapiksela (1080 30P)
–– Format
Fotografija: JPEG Exif ver. 2.21, DCF kompatibilnost
Videozapis: MPEG4-AVC/H.264 (.MP4) kompatibilnost
–– Napajanje
Punjiva baterija NP-BK1; 3,6 V
Potrošnja energije 1,9 W [1280  720 30P]
–– Radna temperatura
0 °C – 40 °C
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave. Proizvođač ne odgovara
za eventualne tiskarske pogreške.
Podrobnosti u priručniku za bloggie ("bloggie Handbook" na
isporučenom CD-ROM disku)
Informacije navedene u nastavku dovoljne su za osnovnu uporabu uređaja. Želite li
detaljnije informacije, potražite ih u priručniku za bloggie ("bloggie Handbook"
na isporučenom CD-ROM disku). Priručnik "bloggie Handbook" je korisnički
priručnik koji možete čitati na zaslonu računala.
Početak
1 Punjenje baterije (pogledajte sliku ).
1Otvorite pokrov pretinca za bateriju/memorijsku karticu.
2Pritisnite i zadržite preklopku za izbacivanje baterije i umetnite bateriju.
3Zatvorite pokrov pretinca za bateriju/memorijsku karticu.
4Spojite kameru na računalo USB priključnim kabelom.
Indikator napajanja/punjenja svijetli narančasto pri punjenju baterije i isključi se
po dovršetku punjenja.
Punjenje baterije dokraja traje oko 300 minuta.
Savjetujemo vam da prije početka punjenja spojite računalo na mrežni napon.
Dostupno vrijeme snimanja/reprodukcije (u minutama)
Vrijeme kontinuiranog snimanja
95
Tipično vrijeme snimanja
60
Vrijeme reprodukcije
130
88 Veličina slike: [1280  720 30P]
88 Tipično vrijeme snimanja označava vrijeme uz ponavljanje pokretanja/zaustavljanja
snimanja, uključivanje/isključivanje kamere i zumiranje.
88 Uvjeti za snimanje i reprodukciju:
–– Kad kameru koristite na 25 °C.
–– Kad je baterija sasvim puna.
88 Nemojte upotrebljavati deformiranu ili oštećenu bateriju.
2 Ulaganje memorijske kartice (pogledajte sliku ).
1Otvorite pokrov pretinca za bateriju/memorijsku karticu.
2Umetnite memorijsku karticu u utor dokraja kao na slici dok ne klikne.
3Zatvorite pokrov pretinca za bateriju/memorijsku karticu.
3 Uključivanje kamere/podešavanje jezika i sata (pogledajte sliku ).
1Zakrenite objektiv za uključenje kamere.
Indikator napajanja/punjenja svijetli zeleno.
2Zakrenite kameru 90 stupnjeva (držite je vodoravno).
3Podesite jezik i sat višesmjernim selektorom.
Osnovni postupci
Snimanje (pogledajte sliku ).
88 Pri snimanju fotografija:
Pritisnite tipku Ы (fotografija).
88 Pri snimanju videozapisa:
Pritisnite tipku  (videozapis).
Za prekid snimanja videozapisa, ponovo pritisnite tipku  (videozapis).
1Pritisnite tipku  (reprodukcija).
Pojavi se indeksni prikaz. Zakrenite kameru 90 stupnjeva (držite je vodoravno),
zatim pogledajte željenu snimku.
2Odaberite željenu sliku pomicanjem višesmjernog selektora na ///.
3Pritisnite višesmjerni selektor za prikaz fotografije.
88 Pri reprodukciji videozapisa:
Pritisnite višesmjerni selektor za reprodukciju videozapisa.
Pomaknite na  za prijelaz unaprijed ili  za prijelaz unatrag. (Pritisnite višesmjerni
selektor za povratak na normalnu reprodukciju.)
Pomaknite na  za prikaz izbornika za podešavanje glasnoće i zatim pritisnite
/ za podešavanje.
Brisanje snimaka (pogledajte sliku ).
1Pritisnite tipku  (reprodukcija) i odaberite snimku koju želite izbrisati.
2Odaberite tipku MENU i odaberite  (Delete) tipkama /.
3Odaberite [This Image] tipkama / i pritisnite višesmjerni selektor.
4Odaberite [OK] s višesmjernim selektorom pomaknutim na  zatim pritisnite
višesmjerni selektor.
Uporaba s računalom
Uporaba programa "PMB Portable"
U kameru je ugrađena aplikacija "PMB Portable". Tu aplikaciju možete koristiti za
jednostavno prebacivanje snimaka na blog ili druge medijske servise.
Za detalje o programu "PMB Portable", pogledajte "PMB Portable" pomoć.
1Uključite kameru i zatim je spojite na računalo USB priključnim kabelom. I
zatim se pojavi Autoplay Wizard. Kliknite [] za zatvaranje AutoPlay Wizard za
pogone koje ne upotrebljavate.
Ako se AutoPlay Wizard ne prikaže, kliknite [Computer] (u Windows XP/2000,
[My Computer])  [PMBPORTABLE], zatim dvaput kliknite [PMBP_Win. exe].
2Kliknite na [PMB Portable] (u Windows XP, [PMB Portable]  [OK]).
Prikazuje se izbornik Language Selection.
3Nakon odabira željenog jezika prikaže se izbornik Region Selection.
4Odaberite odgovarajuće područje [Region] i državu [Country/Area] te kliknite
[OK]. Prikazuje se zaslon "User Agreement".
5Pažljivo pročitajte ugovor o licenci. Ako se slažete s uvjetima, kliknite [I Agree].
"PMB Portable" se pokreće.
Zaštićeni znakovi
88 "bloggie" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
88 "Memory Stick", "
", "Memory Stick Duo", "
", "Memory
Stick PRO Duo", "
", "Memory Stick PRO-HG Duo",
"
", "MagicGate", "
", "MagicGate Memory
Stick" i "MagicGate Memory Stick Duo" su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi tvrtke Sony Corporation.
88 360 Video je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
88 Microsoft, Windows, Windows Media, Windows Vista i DirectX su registrirani
zaštićeni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili
drugim zemljama.
88 SDHC logo je zaštitni znak.
88 Osim toga, nazivi sustava i proizvoda u ovom priručniku su zaštićeni ili registrirani
znakovi odgovarajućih proizvođača. Ipak, oznake ™ ili ® nisu navedene u svakom
slučaju u ovom priručniku.
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama
s posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne
smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu
predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo
108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Central and Southeast Europe Kft. ,
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim
zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici www.sukladnost-sony.com.hr
Download PDF

advertising