2-639-395-25(1)
Pripreme
Vanjski tvrdi
disk za
fotografije
Upute za uporabu
Prije uporabe ureñaja, molimo, pročitajte priručnik u
cijelosti te ga sačuvate za buduću uporabu.
HDPS-M10
© 2005 Sony Corporation
Kopiranje podataka na
ureñaj
Spajanje na računalo
Dodatne informacije
Sigurnosne napomene
OPREZ
Ureñaj čuvajte izvan dosega djece. Ukoliko dijete proguta neki dio, odmah
potražite liječničku pomoć.
Kako bi smanjili opasnost požara ili električnog udara, ne izlažite ureñaj kiši
ili vlazi.
Kako bi spriječili električni udar, ne otvarajte kućište. Popravke prepustite
isključivo kvalificiranom osoblju.
Za uporabu s napajanjem SONY, Model HDAC-M1.
Izjava
Tvrtka Sony nije odgovorna za gubitak podataka pohranjenih na tvrdom disku ureñaja,
ili informacije prenesene na Memory Stick i/ili CompactFlash karticu preko računala.
, "MagicGate Memory Stick" su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni
• Memory Stick",
znakovi tvrtke Sony COrporation.
• "Memory Stick Duo" i "
" su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
tvrtke Sony Corporation.
• "MagicGate Memory Stick Duo" je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
" su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
• "Memory Stick PRO" i "
tvrtke Sony Corporation.
• "Memory Stick PRO Duo" i "
" su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi tvrtke Sony Corporation.
• "MagicGate" i "
" su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke
Sony Corporation.
• Microsoft i Windows su zaštićeni trgovački nazivi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i
drugim zemljama.
• Mac i Macintosh su zaštićeni trgovački nazivi tvrtke Apple Computer, Inc. registrirani u SADu i drugim zemljama.
• CompactFlash je zaštitni trgovački naziv tvrtke SanDisk Corporation i licenciran je u
CompactFlash Association.
• Microdrive je registrirani trgovački naziv tvrtke Hitachi Global Storage Technologies.
• Ostali sustavi i nazivi proizvoda korišteni u ovom priručniku su zaštićeni trgovački nazivi ili
trgovački nazivi njihovih proizvoñača, iako ™ i ® znakovi nisu korišteni u tekstu.
U ovom priručniku Microsoft® Windows® XP Professional i Microsoft® XP Home Edition su
označeni kao Windows XP.
U ovom priručniku Microsoft® Windows® 2000 Professional su označeni kao Windows 2000.
U ovom priručniku Microsoft® Windows® Milennium Edition su označeni kao Windows Me.
2
Sadržaj
Sigurnosne napomene ......................2
Što omogućuje ovaj ureñaj.............. 4
Mediji za korištenje na ureñaju ....... 6
O Memory Sticku.......................... 7
Preporučeno računalno okružje....... 8
Sadržaj isporuke .............................. 9
Dijelovi i kontrole ......................... 10
Priprema
Uključenje ureñaja......................... 14
Punjenje baterije.......................... 14
Uporaba ureñaja s AC mrežnim
adapterom.................................... 16
Funkcija štednje energije ............ 16
Uporaba ureñaja u inozemstvu.... 16
Podešavanje jezika ........................ 17
Prijenos podataka na ureñaj
Ulaganje i vañenje Memory
Sticka ............................................. 19
Ulaganje i vañenje CompactFlash
kartice ............................................ 21
Kopiranje podataka na ureñaj........ 23
Spajanje na računalo
Priprema HDD Photo Storage i
računala ......................................... 26
Kopiranje podataka na računalo.... 28
S Windows 2000 ili
Windows Me ............................... 28
Windows XP ............................... 35
Macintosh računalo ..................... 39
Mjesto spremanja podataka i
nazivi mapa ................................... 41
Uporaba ureñaja kao vanjskog
tvrdog diska ili čitača kartice ........ 43
Dodatne informacije
U slučaju problema........................ 44
Mjere opreza.................................. 46
Održavanje .................................... 47
Odlaganje istrošenog ureñaja ........ 48
Tehnički podaci ............................. 49
Poruke pogreške.......................... 50
3
Što omogućuje ovaj ureñaj
Spremite mnoštvo fotografija s digitalne
kamere!
Jednostavno snimajte i nakon toga
uložite medij u ureñaj za prijenos
podataka na ugrañeni tvrdi disk.
Nakon prijenosa medij možete
odmah dalje koristiti. 40 GB memorije na tvrdom disku ureñaja može
pohraniti odgovarajuću vrijednost
od 620 jedinica medija od 64 MB.
Kopirajte!
HDD Photo Storage (ovaj ureñaj)
Spojite ureñaj na računalo!
Uporabom isporučenog USB
kabela, možete jednostavno
prenositi podatke s uloženog medija
ili sa tvrdog diska ureñaja na
računalo. Nema potreba instalirati
poseban softver ili provoditi
postupak podešavanja.
USB kabel
Na sljedećoj stranici
potražite korak-pokorak vodič.
Koristite ureñaj kao vanjski tvrdi disk!
Ureñaj možete koristiti kao 2.0
USB-kompatibilni vanjski tvrdi
disk, što omogućuje prijenos i
spremanje podataka na računalo.
Nema potrebe instalacije drivera,
što je korisno kod brzog prijenosa
podataka u privremenom
podešavanju.
Ureñaj možete koristiti i kao čitač kartica.
Nosite ga uvijek sa sobom!
Zahvaljujući iznimnim dimenzijama i masi od samo 300 g, ureñaj možete ponijeti
sa sobom na kraća i dulja putovanja.
4
Prijenos slika na računalo
Pripremite ureñaj i
računalo (str. 26).
Prenesite datoteke na
računalo (str. 28).
Pogledajte slike
na računalu.
5
Mediji za korištenje na ureñaju
S ovim ureñajem je moguće koristiti sljedeće medije.
Memory Stick
Memory Stick
Memory Stick
Memory Stick (s Memory Select funkcijom)
Memory Stick Duo
Spremanje/očitavanje
na ureñaju
Da
Memory Stick
(MagicGate/High-speed kompatibilan prijenos)
Memory Stick Duo
(MagicGate/High-speed kompatibilan prijenos)
Da*1
MagicGate Memory Stick
MagicGate Memory Stick Duo
Da*1
Memory Stick PRO
Memory Stick PRO Duo
Da*1
*1
Spremanje/očitavanje podataka s medija koji zahtijeva MagicGate funkciju nije
moguće.
CompactFlash kartice (CF kartice)
• Vrsta I, II
• Microdrive
Ostalo
• Secure Digital (SD) kartica*1
• MultiMediaCard (MMC)*1
*1
Medij je podržan kroz uporabu CF na SD/MMC adapteru. Meñutim, nema jamstva
da će ureñaj podržavati sve Secure Digital kartice ili MultiMediaCards kartice.
Napomene
• Nije zajamčeno da će na ureñaju raditi svi Memory Stick mediji, CompactFlash
kartice, Microdrive mediji, Secure Digital kartice ili MultiMediaCards mediji.
• Ureñaj podržava Memory Stick, CompactFlash i Microdrive medije do 4 GB. Uporaba
Memory Stick PRO, CompactFlash kartice ili Microdrive medija većih kapaciteta nije
zajamčena.
• Ne ulažite medije ili ureñaje osim onih koji su istaknuti na ureñaju.
6
O Memory Sticku
Memory Stick je malen, lagan IC medij za pohranu puno većeg kapaciteta
od uobičajenog floppy diska. Osim što omogućuje razmjenu podataka
izmeñu dva ureñaja s Memory Stick utorima, služi i kao prijenosni medij
za pohranu.
Memory Stick je dostupan u dva formata: Memory Stick standardne
veličine i manji, Memory Stick DUO. Ovaj ureñaj je kompatibilan s oba
formata.
Vrste Memory Sticka
Postoji šest različitih vrsta Memory Sticka namijenjenih raznim aplikacijama.
Memory Stick PRO
Ovaj Memory Stick je moguće koristiti jedino u opremi kompatibilnoj s
Memory Stickom PRO. Sadrži MagicGate tehnologiju zaštite od kopiranja.
Memory Stick
Ovo je uobičajen Memory Stick. Na njega je moguće spremiti sve vrste
podataka, osim podataka koji zahtijevaju MagicGate zaštitu.
Memory Stick (MagicGate/High-speed prijenos)
Ovaj Memory Stick uključuje MagicGate tehnologiju zaštite od kopiranja i
podržava visoke brzine prijenosa. Može se koristiti u svim ureñajima koji
podržavanju Memory Stick.
MagicGate Memory Stick
Ovaj Memory Stick uključuje MagicGate tehnologiju zaštite od kopiranja.
Memory Stick-ROM
Ova vrsta Memory Sticka je namijenjena isključivo pohrani podataka koja
sadrži snimljeni sadržaj koji se ne može obrisati ili presnimiti.
Memory stick (s uključenom Memory Select funkcijom)
Ovaj Memory Stick ima podijeljenu memoriju (segmenti 128 MB).
Memory Select preklopka na stražnjoj strani ureñaja omogućuje odabir
željenog segmenta memorije. Nije moguće istovremeno korištenje više
segmenata.
Što je MagicGate?
MagicGate je tehnologija zaštite koje treba biti sadržana u Memory Sticku i na korištenom
ureñaju. MagicGate uključuje dvije sigurnosne značajke: kodiranje zaštićenih podataka i
obostranu kontrolu Memory Sticka i korištenog ureñaja. Time se sprječava neautorizirano
kopiranje i reprodukcija zaštićenog materijala. Budući da ovaj ureñaj ne uključuje
MagicGate, nije moguće korištenje podataka šifriranih MagicGate tehnologijom.
Kod pokušaja kopiranja glazbenih datoteka s MagicGate ureñaja na Memory Stick,
provjerite da li je drugi ureñaj MagicGate kompatibilan. Glazbene datoteke se šifriraju i
kopiraju ukoliko je meñusobna verifikacija uspješna. Sukladno tome, kod pokušaja
reprodukcije šifriranih datoteka s Memory Sticka, i reprodukcija je moguća samo
ukoliko je meñusobna verifikacija uspješna.
7
Preporučeno računalno okružje
Ureñaj je moguće koristiti s računalima sa sljedećim instaliranim
operativnim sustavima i opremljenim USB priključnicama.
Windows
• Windows XP Professional
• Windows XP Home Edition
• Windows 2000 Professional (Service Pack 4 ili kasniji)
• Windows ME
Napomene
• Čak i kad operativan sustav računala nije jedan od navedenih, uporaba nije zajamčena
na okruženju s više operativnih sustava ili ukoliko je operativni sustav nadograñena
verzija.
• Uporaba nije zajamčena kod korištenja USB kartica ili USB CardBus kartica
naknadno dodanih.
Macintosh
• Mac OS X (10.3 ili kasniji)
8
Sadržaj isporuke
Raspakirajte ureñaj i provjerite da li su isporučeni svi dijelovi s donjeg
popisa. Ukoliko sadržaj isporuke nije potpun, obratite se svojem prodavaču
ili najbližem ovlaštenom servisu.
• HDD Photo storage ureñaj (1)
• USB kabel (1)
• AC mrežni adapter (1)
(SONY, Model HDAC-M1)
• Mrežni kabel (1)
• Zaštitna torbica (1)
• Vrpca za nošenje oko ruke (1)
• Upute za uporabu (ovaj priručnik)
• PhotoDiary softver (na tvrdom disku)
• Kratki vodič "Prvo pročitajte" (Read Me First) (1)
• Jamstveni list (1)
9
Dijelovi i kontrole
A LCD pokazivač (str. 11)
Prikaz informacija poput indikatora baterije, indikatora mrežnog
adaptera, indikatora CompactFlash/Microdrive, Memory Stick
indikatora, indikatora HDD kapaciteta i prikaz informacija o
znakovima.
B Tipka CANCEL (str. 24)
Prekid kopiranja i preostalog kapaciteta tvrdog diska.
C Tipka COPY (str. 23)
Kopiranje podataka s Memory Sticka ili CompactFlash kartice na
ugrañeni tvrdi disk.
Kad je ureñaj spreman za kopiranje podataka, na pokazivaču se pojavi
poruka "READY".
D & (USB) priključnica (str. 26)
Za spajanje isporučenog USB kabela.
E Pokrov priključnica (str. 12)
F I (DC In) priključnica (str. 14)
Za spajanje isporučenog mrežnog adaptera.
G Omča za vrpcu za ruku
Za pričvršćenje vrpce za nošenje oko ruke.
10
H Tipka Eject (str. 21)
Tipka za izbacivanje CompactFlash kartice.
I Utor CompactFlash kartice (str. 21)
Za ulaganje CompactFlash kartice.
J Pokrov priključnica (str. 12)
K Memory Stick utor (str. 19)
Za ulaganje Memory Sticka.
L Preklopka HOLD (str. 12)
Blokiranje kontrola kako bi se spriječilo slučajno pritiskanje tipaka
prilikom nošenja.
M Tipka ! (POWER) (str. 23)
Uključenje i isključenje ureñaja.
LCD pokazivač
A Indikator baterije (str. 14)
B Indikator AC mrežnog indikatora (str. 16)
C CompactFlash/Microdrive indikator (str. 21)
D Memory Stick indikator (str. 19)
E Indikator HDD kapaciteta (str. 25)
F Prikaz informacija o znakovima
11
Blokiranje kontrola (HOLD)
Moguće je blokirati kontrole kako bi se spriječilo slučajno pritiskanje
tipaka prilikom nošenja ureñaja.
Pomaknite preklopku HOLD u smjeru strelice za blokiranje kontrola.
Pomaknite preklopku
HOLD u smjeru strelice.
Odblokiranje kontrola
Pomaknite preklopku HOLD u suprotnom smjeru strelice.
Otvaranje/zatvaranje pokrova
Moguće je otvoriti/zatvoriti pokrove priključnica i utora na jednak način.
Za otvaranje pokrova
Lagano pritisnite gornji dio pokrova za otvaranje, kao što je prikazano na
slici.
Zatvaranje pokrova
Pritisnite pokrov, koji je u potpuno otvorenom položaju, dok jezičac
pokrova ne sjedne u udubljenje kućišta. Zatim, pažljivo pritisnite pokrov
dok ne osjetite da je "sjeo" na mjesto. Nakon toga je pokrov zatvoren.
12
Napomene
• Zatvorite pokrove ukoliko ureñaj nije u uporabi.
• Ukoliko je pokrov otvoren samo do položaja koji je prikazan na slici, neće biti moguće
zatvoriti ga.
Kako bi riješili problem, pritisnite središnji dio pokrova kao što je
prikazano dok se potpuno ne otvori, i nakon toga ga pokušajte zatvoriti.
13
B Priprema
Uključenje ureñaja
Za napajanje ureñaja možete koristiti ugrañenu bateriju ili AC mrežni
adapter.
Punjenje baterije
Ukoliko želite koristiti ureñaj bez uporabe AC mrežnog adaptera, potrebno
je najprije napuniti bateriju u ureñaju. Spojite AC mrežni adapter kao što je
prikazano na slici.
U I (DC In) priključnicu
U AC mrežnu utičnicu
Kad spojite AC mrežni adapter na ureñaj, unutarnja baterija se počne
puniti. Za vrijeme punjenja baterije na pokazivaču je prikazan indikator
punjenja baterije. Kad je baterija do kraja napunjena, na LCD pokazivaču
se prikaže poruka "FULL CHARGE" prije nego se isključi. Postupak
punjenja traje približno 4 sata na sobnoj temperaturi.
Postupak punjenja baterije
Baterija je puna
Potvrda napunjene baterije
Nakon punjenja, uključite ureñaj dok je AC mreži adapter još spojen, i
provjerite da li se na pokazivaču pojavila ikona
.
Ikona baterije
14
Savjeti
• Unutarnja baterija se puni i tijekom uporabe ureñaja, sve dok je AC mrežni adapter
spojen. Meñutim, tada punjenje traje dulje.
• Ukoliko ureñaj nije punjen dulje vrijeme, baterija se možda ispraznila. Nakon
uključenja, zbog niskog kapaciteta baterije neće se možda u gornjem lijevom kutu
LCD zaslona pojaviti ikona.
Nema ikone
Za obnavljanje, do kraja napunite bateriju uporabom AC mrežnog adaptera. Ne
odvajajte adapter tijekom punjenja.
Napomene
• Koristite samo isporučeni AC mrežni adapter. Ostali adapteri neće raditi.
• Ukoliko koristite ureñaj s baterijskim napajanjem pri temperaturi od 10 °C ili niže,
ureñaj neće biti moguće koristiti kao obično. Normalan rad ureñaja s baterijskim
napajanjem nije zajamčen pri niskim temperaturama; stoga savjetujemo da spojite AC
mrežni adapter.
• Kako bi održali učinkovitost baterije, povremeno je u potpunosti napunite spajanjem
AC mrežnog adaptera.
Provjera kapaciteta baterije
Preostali kapacitet baterije je označen na pokazivaču. Kapacitet baterije se
smanjuje sukladno s brojem crtica na indikatoru baterije.
Indikator
Kapacitet baterije
Opis
75% ~ 100%
Kapacitet baterije je dovoljan za
korištenje ureñaja bez spajanja AC
mrežnog adaptera.
50% ~ 75%
25% ~ 50%
10% ~ 25%
0% ~ 10%
Preostali kapacitet baterije se smanjuje,
no dovoljan je za prijenos još podataka.
Spojite AC mrežni adapter kako bi
napunili bateriju.
Napomena
Prikazane ikone kapaciteta baterije označavaju približne vrijednosti. Stvarne vrijednosti
ovise o radnom okruženju, broju punjenja baterije, itd.
15
Uporaba ureñaja s AC mrežnim adapterom
Ureñaj možete koristiti bez brige o kapacitetu baterije spajanjem AC
mrežnog adaptera. Spojite AC mrežni adapter na ureñaj kao što je opisano
u odjeljku "Punjenje baterije" (str. 14).
Funkcija štednje energije
U stanju mirovanja, ureñaj se automatski isključuje nakon približno 5
minuta, bez obzira napaja li se baterijom ili putem AC adaptera. Za
nastavak rada jednostavno ponovo pokrenite ureñaj.
Uporaba ureñaja u inozemstvu
Napajanje
Moguće je korištenje ureñaja u bilo kojoj zemlji uz AC mrežni adapter
unutar 100 V do 240 V AC, 50/60 Hz. Koristite komercijalno nabavljiv
AC adapter za utikač [a], ukoliko je potrebno, ovisno o vrsti zidne
utičnice [b].
• Ne koristite elektronički transformator (putni konverter), kako ne bi
izazvali kvar ureñaja.
16
Podešavanje jezika
Moguće je promijeniti jezik izbornika i poruka na pokazivaču.
1
Uključite ureñaj.
Pritisnite tipku ! (napajanje).
Poruka "Welcome to SONY HDPS" se pojavi na pokazivaču.
Pomaknite preklopku
HOLD u suprotnom
smjeru od strelice.
Tipka ! (napajanje)
Nakon uvodnog prikaza, na pokazivaču se pojavi indikator preostalog
kapaciteta tvrdog diska, ukoliko u ureñaj nije umetnut nijedan medij.
Prikaz preostalog kapaciteta
tvrdog diska
2
U ovom načinu, pritisnite i zadržite tipku CANCEL dok se ne
pojavi prikaz postavke jezika.
Trenutno podešen jezik
Ukupan broj jezika
3
Pritisnite tipku CANCEL za biranje s popisa jezika.
17
4
Pritisnite COPY za odabir jezika. Nakon toga, pritisnite
COPY još jednom za potvrdu.
Ureñaj se isključuje nakon odabira.
Jezik za odabir
5
Uključite ureñaj za početak s novim jezikom izbornika i
poruka na pokazivaču.
Jezik je uspješno odabran
18
B Prijenos podataka na uređaj
Ulaganje i vañenje Memory Sticka
Memory Stick utor na ureñaju prikladan je za Memory Stick standardne
veličine, kao i za Memory Stick DUO. Ureñaj automatski prepoznaje
veličinu uloženog Memory Sticka. Za korištenje Memory Sticka DUO nije
potreban adapter.
Savjet
Podrobnije informacije o otvaranju i zatvaranju pokrova utora potražite u odjeljku
"Otvaranje/zatvaranje pokrova" (str. 12).
Ulaganje Memory Sticka
Uložite Memory Stick kao što je prikazano, dok ne čujete da je
kliknuo na mjesto.
Naljepnica treba biti okrenuta prema gore.
Uložite je u smjeru v dok ne čujete "klik".
Kad je ureñaj uključen, indikator Memory Sticka se pojavi na LCD
pokazivaču, nakon što ga ureñaj prepozna.
Napomene
• Ne pokušavajte umetnuti više od jednog Memory Sticka odjednom. U suprotnom bi
mogli oštetiti ureñaj ili Memory Stickove.
• Prije uporabe, obavezno provjerite da li je Memory Stick pravilno uložen. U
suprotnom bi mogli oštetiti ureñaj ili Memory Stick.
19
Vañenje Memory Sticka
Napomena
Ne vadite Memory Stick tijekom kopiranja podataka. U suprotnom bi mogli oštetiti
podatke.
Utisnite Memory Stick do kraja, lagano ga otpustite i izvucite ga
van.
Nakon utiskivanja Memory Sticka do kraja, on se malo izvuče van.
Utisnite
Kratko otpustite i izvucite van
20
Ulaganje i vañenje CompactFlash
kartice
Savjet
Podrobnije informacije o otvaranju i zatvaranju pokrova priključnica potražite u odjeljku
"Otvaranje/zatvaranje pokrova" (str. 12).
Ulaganje CompactFlash kartice
Uložite CompactFlash do kraja u utor, kao što je prikazano na
slici.
Naljepnica treba biti okrenuta prema gore.
Uložite je u smjeru v do kraja u uložnicu.
Kad je ureñaj uključen, indikator CompactFlash kartice se pojavi na LCD
pokazivaču, nakon što ga ureñaj prepozna.
Napomena
Prije uporabe, obavezno provjerite da li je CompactFlash kartica pravilno uložena. U
suprotnom bi mogli oštetiti ureñaj ili CompactFlash karticu.
Vañenje CompactFlash kartice
Napomena
Ne vadite CompactFlash tijekom kopiranja podataka. U suprotnom bi moglo doći do
oštećenja podataka.
1
Pritisnite tipku za izbacivanje (eject).
Tipka se izbacuje.
Pritisnite
Tipka se
izbacuje
21
2
Pritisnite tipku za izbacivanje do kraja, otpustite je i zatim
izvucite CompactFlash karticu.
Nakon utiskivanja tipke do kraja, CompactFlash kartica se malo izvuče
van.
Utisnite do kraja
Napomena
Ne zatvarajte pokrov kad je tipka za izbacivanje izvučena.
22
Izvucite
Kopiranje podataka na ureñaj
U ovom odjeljku je objašnjeno kako koristiti tipku COPY na ureñaju za
kopiranje podataka s Memory Sticka ili CompactFlash kartice na unutarnji
disk ureñaja.
Savjet
Podrobnije informacije o spajanju ureñaja na računalo za kopiranje potražite u odjeljku
"Spajanje na računalo" (str. 26).
Napomene
• Brzina kopiranja podataka ovisi o kombinaciji Memory Sticka i računala.
• Podaci s Memory Sticka koji su podvrgnuti kontroli pristupa na drugom ureñaju se ne
mogu očitati ili kopirati na ureñaj. Kako bi omogućili očitavanje/kopiranje takvih
podataka, potrebno je isključiti kontrolu pristupa na drugom ureñaju.
• MagicGate kompatibilni podaci se mogu kopirati, no nije moguća njihova
reprodukcija na ureñaju. Sukladno tome, nakon kopiranja MagicGate kompatibilnih
podataka na ureñaj, nije ih moguće kopirati natrag na Memory Stick.
1
Uključite ureñaj.
Pritisnite tipku ! (napajanje).
Na pokazivaču ureñaja se pojavi poruka "Welcome to SONY HDPS".
Pomaknite
preklopku HOLD u
smjeru suprotnom
od strelice.
Tipka ! (uključenje)
Nakon uvodnog prikaza, na pokazivaču se pojavi indikator preostalog
kapaciteta tvrdog diska, ukoliko u ureñaj nije umetnut nijedan medij.
Preostali kapacitet diska
23
2
Uložite Memory Stick ili CompactFlash karticu u ureñaj.
Poruka "READY" (spremno za kopiranje) se pojavi na pokazivaču
ureñaja.
Broj datoteka za
kopiranje
Broj mapa za
kopiranje
Napomena
Ukoliko doñe do greške u radu, na pokazivaču se pojavi poruka greške. Podrobnije
informacije potražite u odjeljku "Poruke pogrešaka" (str. 50).
3
Pritisnite COPY.
Na disku se automatski kreira mapa u koju se kopiraju podaci. Proces
kopiranja je prikazan statusnom trakom na pokazivaču. Nakon
kopiranja, na pokazivaču se pojavi poruka "COMPLETED" (kopiranje
dovršeno).
Statusna traka
Broj kopiranih
mapa
Broj kopiranih
datoteka
Broj mapa za
kopiranje
Broj datoteka za
kopiranje
Napomena
Poruka pogreške "HDD Disk Full" na pokazivaču znači da preostali kapacitet diska
nije dovoljan za kopiranje podataka. Spojite ureñaj na računalo i obrišite podatke
koje više ne trebate s diska ureñaja. Podrobnije informacije potražite u odjeljku
"Brisanje nepotrebnih podataka i mapa" (str. 41).
Savjet
Ukoliko želite prekinuti postupak kopiranja, pritisnite tipku CANCEL. Na
pokazivaču se pojavi poruka "Paused". Za prekid kopiranja, pritisnite tipku
CANCEL još jednom. Za nastavak kopiranja, pritisnite tipku COPY. Čak i kad
prekinete kopiranje, preostali kapacitet diska se malo smanji, jer su prilikom
pokretanja kopiranja kreirane mape za kopiranje.
24
Provjera preostalog kapaciteta unutarnjeg dika
Ukoliko u ureñaj nisu umetnuti mediji, na pokazivaču je prikazan preostali
kapacitet diska.
Preostali kapacitet diska
Preostali kapacitet diska je prikazan kako slijedi:
Indikator
Iskorišten
kapacitet
Indikator
Iskorišten
kapacitet
0
21-25 GB
1-5 GB
26-30 GB
6-10 GB
31-35 GB
11-15 GB
36-40 GB
16-20 GB
Isključenje ureñaja
Pritisnite tipku POWER. LCD pokazivač se isključi s ureñajem. Kod
punjenja baterije, na pokazivaču se pojavi indikator punjenja baterije.
25
B Spajanje na računalo
Priprema HDD Photo Storage i
računala
U ovom odjeljku je opisano kako spojiti ureñaj na računalo putem USB
kabela za prijenos podataka izmeñu dvaju ureñaja.
Savjeti
• Kad je ureñaj spojen na računalo, možete istovremeno uložiti Memory Stick i
CompactFlash karticu te pristupiti podacima s oba medija.
• Kad se ureñaj spoji na računalo prvi put, potrebni programi se automatski instaliraju.
1
Uključite računalo.
2
Uključite ureñaj.
Pritisnite tipku ! (uključenje).
Na pokazivaču se pojavi poruka "Welcome to SONY HDPS".
3
Otvorite pokrov priključnica na desnoj strani ureñaja i spojite
isporučeni USB kabel u & USB priključnicu. Spojite drugi
kraj kabela u USB priključnicu na računalu.
U & (USB) priključnicu
U USB priključnicu na računalu
U AC mrežnu
utičnicu
Napomena
Ispravan rad ureñaja nije zajamčen kod spajanja na USB hub. Uspostavite izravnu
USB vezu.
26
Nakon spajanja ureñaja na računalo, na pokazivaču se pojavi sljedeći
prikaz:
4
Prema potrebi, uložite Memory Stick ili CompactFlash karticu
u ureñaj.
Savjet
Kako bi osigurali baterijsko napajanje, povremeno do kraja napunite ureñaj
spajanjem AC mrežnog adaptera.
27
Kopiranje podataka na računalo
Kad je ureñaj spojen na računalo putem USB kabela, podacima na
unutarnjem disku ureñaja, kao i onima na uloženom Memory Sticku ili
CompactFlash kartici, možete upravljati s računala.
Kao primjer, u ovom odjeljku je objašnjeno kako kopirati podatke s
ureñaja u "My Documents" mapu na računalu s Windows OS. Sličan je
postupak za kopiranje podataka s računala na ureñaj.
Napomena
Kad je ureñaj spojen na računalo putem USB kabela, tipke COPY i CANCEL nemaju
funkciju.
S Windows 2000 ili Windows Me
1
Dva puta kliknite [My Computer].
Otvori se prozor "My Computer".
28
U "My Computer" prozoru, pojave se ikone Memory Sticka,
CompactFlash kartice i tvrdog diska ureñaja.
CompactFlash kartica
Memory Stick
Unutarnji disk ureñaja
Savjeti
• Memory Stick i CompactFlash pogoni ureñaja se pojavljuju kao prijenosni
diskovi, dok se tvrdi disk ureñaja pojavljuje kao lokalni disk. Slova pogona
(primjerice "E:") se razlikuju, ovisno o sustavu računala.
• Ukoliko se ne pojave prijenosni diskovi ili tvrdi disk ureñaja, pogledajte odjeljak
"Ukoliko se pogoni ureñaja ne pojave na računalu" (str. 32).
2
Dva puta kliknite [Local Disk (E:)].
Prikazan je sadržaj s tvrdog diska ureñaja.
29
3
Dva puta kliknite [STORE.IPS].
Pojave se datoteke i mape tvrdog diska ureñaja. Podrobnije informacije
o nazivima potražite u odjeljku "Mjesto spremanja podataka i nazivi
mapa" (str. 41).
30
4
Dva puta kliknite na mapu koja sadrži datoteke koje želite
kopirati na računalo.
5
Desnom tipkom miša kliknite na datoteku koju želite kopirati i
kliknite [Copy] na prečacu izbornika koji se pojavi.
6
Dva puta kliknite [My Documents] na desktopu.
7
Desnom tipkom miša kliknite bilo gdje u "My Documents"
prozoru i kliknite [Paste] na prečacu izbornika koji se pojavi.
Odabrana datoteka se kopira u "My Documents".
Ukoliko datoteka s istim nazivom već postoji u odredišnoj
mapi
Pojavi se poruka kojom trebate potvrditi želite li presnimiti postojeću
datoteku. Ukoliko presnimite postojeću datoteku, više je neće biti
moguće vratiti i zamijenit će se novom. Za kopiranje nove datoteke bez
presnimavanja postojeće s istim nazivom, spremite novu pod drugim
nazivom.
Odspajanje USB kabela s računala i uklanjanje medija
1
Kliknite
2
Kliknite [Stop USB mass storage device - drive (X:)].
3
Provjerite slovo pogona i kliknite [OK].
4
Kliknite [OK].
5
Odspojite USB kabel.
Uklonite Memory Stick ili CompactFlash karticu.
na Windows alatnoj traci.
31
Ukoliko se pogoni ureñaja ne pojave na računalu
Windows 2000
1
Desnom tipkom miša kliknite [My Computer] i kliknite
[Properties] na izborniku prečaca koji se pojavi.
Pojavi se "System Properties" dijaloški prozorčić.
2
32
Na kartici [Hardware] kliknite [Device Manager].
3
Provjerite da li je "USB Mass Storage Device" prikazan kao
ikona . Ukoliko jest, desnom tipkom miša kliknite na nju i
kliknite [Remove] na izborniku prečaca koji se pojavi.
Pojavi se dijaloški prozorčić "Confirm Device Removal".
4
Kliknite [OK].
Ureñaj je odspojen.
Nakon uklanjanja ureñaja, odspojite USB kabel i nakon toga ga
ponovo spojite.
Windows Me
1
Desnom tipkom miša kliknite na [My Computer] i kliknite
[Properties] na izborniku prečaca koji se pojavi.
Pojavi se "System Properties" dijaloški prozorčić.
33
2
Na [Device Manager] kartici, provjerite da li je "USB Mass
Storage Device" prikazan kao . Ukoliko jest, desnim tipkom
miša kliknite na njega i kliknite [Remove] na izborniku
prečaca koji se pojavi.
Pojavi se dijaloški prozorčić "Confirm Device Removal".
3
Kliknite [OK].
Ureñaj je odspojen.
Nakon uklanjanja ureñaja, odspojite USB kabel i nakon toga ga
ponovo spojite.
Savjet
Ukoliko ureñaj i dalje nije prepoznat, restartajte računalo i pokušajte ponovo.
34
Windows XP
Kod spajanja ureñaja USB kabelom na računalo s OS Windows XP, pojavi
se AutoPlay wizard (čarobnjak).
1
Kliknite [Cancel].
2
Na [Start] izborniku, kliknite [My Computer].
Pojavi se "My Computer" prozorčić.
35
U "My Computer" prozoru pojave se ikone Memory Sticka,
CompactFlash kartice i tvrdog diska ureñaja.
CompactFlash kartica
Tvrdi disk ureñaja
Memory Stick
Savjet
Memory Stick i CompactFlash pogoni ureñaja se pojavljuju kao uklonjivi diskovi,
dok se tvrdi disk ureñaja pojavljuje kao lokalni disk.
36
3
Dva puta kliknite [Local Disk (G:)].
Prikazan je sadržaj s tvrdoga diska ureñaja.
4
Dva puta kliknite [STORE.IPS].
Pojave se datoteke i mape s tvrdog diska. Podrobnije informacije o
nazivima potražite u odjeljku "Mjesto spremanja podataka i nazivi
mapa" (str. 41).
5
Dva puta kliknite na mapu koja sadrži datoteke koje želite
kopirati na računalo.
6
Desnom tipkom miša kliknite na mapu koju želite kopirati i
kliknite [Copy], na izborniku prečaca koji se pojavi.
7
Na [Start] izborniku, kliknite [My Documents].
8
Desnim tipkom miša kliknite bilo gdje u "My Documents"
prozoru i kliknite [Paste] na izborniku prečaca koji se pojavi.
Odabrana datoteka se kopira u "My Documents".
37
Ukoliko mapa s istim nazivom već postoji u odredišnoj mapi
Pojavi se poruka kojom trebate potvrditi želite li presnimiti postojeću
datoteku. Ukoliko presnimite postojeću datoteku, više je neće biti
moguće vratiti i zamijenit će se novom. Za kopiranje nove datoteke bez
presnimavanja postojeće s istim nazivom, spremite novu pod drugim
nazivom.
Odspajanje USB kabela s računala i uklanjanje medija
1
Kliknite
2
Kliknite [Safely remove USB mass storage device - drive
(X:)].
3
Provjerite slovo pogona i kliknite [OK].
4
Odspojite USB kabel.
Uklonite Memory Stick ili CompactFlash karticu.
na Windows alatnoj traci.
Ukoliko se pogoni ureñaja ne pojave na računalu
Ukoliko se pogoni ureñaja ne pojave na računalu, pogledajte odjeljak
"Windows 2000" (str. 32).
38
Macintosh računalo
Kad je ureñaj spojen na Macintosh računalo USB kabelom, ikone
unutarnjeg diska ureñaja i medija se pojave na desktopu. Ikone medija se
pojave nakon ulaganja Memory Sticka ili CompactFlash kartice u ureñaj.
1
Dva puta kliknite na nove ikone na desktopu.
Tvrdi disk ureñaja
CompactFlash kartica
Memory Stick
Pojavi se sadržaj odabranih pogona.
2
Dva puta kliknite [Store.IPS].
Pojave se datoteke i mape tvrdog diska. Podrobnije informacije o nazivima
potražite u odjeljku "Mjesto spremanja podataka i nazivi mapa" (str. 41).
39
3
Dva puta kliknite na mapu koju želite kopirati na računalo.
4
Povucite mapu na ikonu tvrdog diska.
Mapa se kopira na tvrdi disk.
Uklanjanje medija
Povucite ikonu Memory Sticka ili CompactFlash kartice u smeće.
Odspajanje USB kabela
40
1
Povucite ikone svih medija i tvrdog diska u smeće.
2
Odspojite USB kabel s računala.
Mjesto spremanja podataka i nazivi
mapa
Kopirani podaci s tvrdog diska se spremaju prema sljedećim pravilima.
Tvrdi disk
Naziv mape je datum posljednje kopirane datoteke
Datoteke i mape
Naziv mape je datum posljednje kopirane datoteke
Datoteke i mape
Savjeti
• Prilikom svakog kopiranja kreira se nova mapa. Naziv mape je uvijek datum
posljednje kopirane mape s medija. Primjerice, ako je najnovija datoteka kopirana s
medija kreirana 2005/03/01, naziv mape će biti "20050303.001". Ako kopirate i druge
podatke s istim nazivom kao na tvrdom disku, ekstenzija naziva mape se sukladno
povećava; ".002", ".003", itd.
• Ukoliko datoteka nije označena datumom, spremit će se pod nazivom mape
"19800000.001".
Brisanje nepotrebnih mapa i datoteka
Windows
Desnom tipkom miša kliknite na mapu koju želite obrisati i nakon toga
kliknite [Delete] na prečacu izbornika koji se pojavi. Ili, možete odvući
mapu u smeće.
Kako bi oslobodili prostor tvrdog diska ureñaja, desnom tipkom miša
kliknite na ikonu kante za smeće i kliknite [Empty Recycle Bin] na
izborniku prečaca koji se pojavi.
Ukoliko želite isključiti ureñaj ili ga odspojiti s računala, provjerite
postupak u odjeljku "Odspajanje USB kabela s računala ili uklanjanje
medija" (str. 31). Imajte na umu da ne odspajate ureñaj prije dovršetka
postupka brisanja.
Macintosh
Povucite datoteku ili mapu koju želite obrisati u smeće.
Kako bi oslobodili prostor tvrdog diska ureñaja, ispraznite smeće.
Ukoliko želite isključiti ureñaj ili ga odspojiti s računala, provjerite
postupak u odjeljku "Odspajanje USB kabela" (str. 40) i "Uklanjanje
medija" (str. 40). Imajte na umu da ne odspajate ureñaj prije dovršetka
postupka brisanja.
41
Savjeti
Ukoliko se ne pridržavate gore opisanog postupka, preostali kapacitet tvrdog diska
prikazan na LCD pokazivaču možda neće odgovarati očekivanjima.
• Ukoliko ne obrišete sadržaj smeća (Recycle Bin), datoteka ili mapa će i dalje biti
prisutna na tvrdom disku. Stoga, preostali kapacitet tvrdog diska prikazan na LCD
pokazivaču tvrdog diska će biti jednak onome prije brisanja.
• Ukoliko ureñaj odspojite s računala prije dovršetka postupka brisanja, preostali
kapacitet tvrdog diska prikazan na LCD pokazivaču neće biti ispravan.
Za ispravljanje prikaza, spojite ureñaj na računalo s Windows XP i pokrenite Check
Disc.
Check Disk postupak za Windows XP
1
Na [Start] izborniku kliknite [My Computer]. Desnom tipkom
miša pritisnite ikonu tvrdog diska ureñaja i odaberite
[Properties].
2
Kliknite na karticu [Tools].
3
Kliknite na tipku [Check Now] pod "Error-checking", odaberite
[Automatically fix file system errors] i kliknite [Start].
4
Kopirajte bilo koju datoteku na tvrdom disku koristeći
računalo.
Ovo će ispraviti pogreške sistemskih datoteka nastalih prilikom
nepravilnog odspajanja diska.
42
Uporaba ureñaja kao vanjskog tvrdog
diska ili čitača kartice
Ureñaj je moguće koristiti kao USB kompatibilan tvrdi disk, koji radi kao
prijenosni medij za čuvanje podataka. Ureñaj se takoñer može koristiti i s
Memory Stickom ili CompactFlash karticama.
Napomene
• Kad koristite ureñaj kao vanjski tvrdi disk, prostor potreban za kopiranje podataka s
Memory Sticka ili CompactFlash kartice se smanjuje prema količini podataka
sadržanih na disku. Ukoliko nema dovoljno prostora za kopiranje datoteka, obrišite
nepotrebne podatke.
• Ne formatirajte tvrdi disk ureñaja s Windows ili Macintosh računalom. Posebice,
ukoliko ga formatirate na Windows NTFS, neće biti moguće više koristiti ureñaj.
Ukoliko tvrdi disk ureñaja podijelite na particije, imajte na umu da je prva sistemska
datoteka FAT32.
• Ukoliko je tvrdi disk formatiran preko računala ili NTSC formata, na LCD pokazivaču
će biti prikazana poruka Error Code F20 nakon uključenja ili kad nije spojen na
računalo. Ponovo formatirajte tvrdi disk. Podrobnije informacije potražite "Ukoliko se
pojavi HDD Format Error (error code: F20) (str. 53).
• Ukoliko obrañujete slike, promijenite njihove nazive ili promijenite nazive mapa na
Memory Sticku ili CompactFlash kartici putem računala, možda ih nećete moći više
vidjeti na fotoaparatu.
Savjet
Kad je ureñaj spojen na računalo, ureñaj se koristi za izmjenu podataka s računalom, kao
i izmeñu Memory Sticka i CompactFlash kartice.
Napomene o formatiranju Memory Sticka
Ukoliko želite formatirati Memory Stick putem Windowsa, preuzmite
Memory Stick Formatter na sljedećoj web adresi:
http://www.sony.net/Products/mssupport/
43
B Dodatne informacije
U slučaju problema
U ovom poglavlju se nalaze informacije o najčešćim problemima i
njihovim rješenjima. Provjerite dolje opisane stavke prije pozivanja
prodavača ili servisa. Takoñer provjerite dokumentaciju priloženu uz
računalo.
Savjet
Ukoliko je potrebno napuniti bateriju ili ukoliko doñe do pogreške prilikom korištenja
ureñaja, na zaslonu se pojavi poruka s trenutnim stanjem ureñaja. Podrobnije informacije
o porukama pogreške potražite u odjeljku "Error Messages" (str. 50).
Baterija/mrežno napajanje
44
Greška
Uzrok/popravak
Ureñaj se ne uključuje.
c Unutarnja baterija je možda prazna. Spojite AC
mrežni adapter i napunite bateriju (str. 14).
Ureñaj se kratko uključi, a
nakon toga se ponovo
isključi.
c Čak i kad je unutarnja baterija napunjena do
kraja, postupno se prazni ukoliko se ne koristi
dulje vrijeme. Ukoliko niste koristili ureñaj
dulje vrijeme, napunite je do kraja prije
korištenja (str. 14).
c Tvornički baterija nije napunjena do kraja, pa
se do vremena preuzimanja ureñaja možda
potpuno ispraznila.
c Kod uporabe ureñaja na unutarnjem napajanju
pri niskim temperaturama, vrijeme korištenja je
kraće (str. 14).
c Radni vijek baterije se postepeno smanjuje,
ovisno o broju punjenja, trajanju uporabe i
trajanju čuvanja. Stoga, radni opseg baterije
može biti smanjen i kad je baterija potpuno
napunjena. Ovo može značiti da je bateriju
potrebno zamijeniti. Obratite se svojem
prodavatelju ili autoriziranom servisu radi
zamjene baterije.
Ureñaj se neočekivano
isključi.
c Kad samostalno koristite ureñaj, automatski se
isključi nakon 5 minuta mirovanja, bez obzira
na baterijsko ili mrežno napajanje. Obratite se
svojem prodavaču ili ovlaštenom servisu u vezi
zamjene baterije.
Kad je ureñaj uključen,
nema ikone baterije u
gornjem lijevom uglu
LCD pokazivača.
c Spojite AC mrežni adapter i do kraja napunite
bateriju (str. 14).
Greška
Uzrok/popravak
Ureñaj ne reagira nakon
uključenja
c Pričekajte nekoliko trenutaka. Ukoliko se status
pogona ne promijeni, pritisnite tipku !
(POWER) dok držite pritisnutom tipku COPY i
CANCEL. Ovo će resetirati ureñaj. Ukoliko je
do RESETIRANJA došlo tijekom kopiranja
podataka, podaci možda neće biti potpuni.
Ponovo ih kopirajte.
Kopiranje podataka na HDD Photo Storage
Greška
Uzrok/popravak
Nije moguće kopiranje.
c Provjerite da li je Memory Stick ili
CompactFlash kartica pravilno uložena i da li ju
je ureñaj prepoznao. Nakon očitavanja, "Ready"
(spreman) status kopiranja se pojavi na
pokazivaču ureñaja.
c Provjerite nisu li Memory Stick ili
CompactFlash kartica istovremeno uloženi u
ureñaj. Ukoliko jesu, izvadite jedan medij.
c Provjerite ima li dovoljno slobodnog mjesta na
unutarnjem disku. Ukoliko je potrebno obrišite
nepotrebne datoteke (str. 41).
c Provjerite kapacitet baterije (str. 15).
c Provjerite jesu li tipke blokirane. Pomaknite
preklopku HOLD kako bi ih odblokirali (str. 12).
Na LCD pokazivaču je
prikazano: HDD Format
Error (error code: F20
c Ponovo formatirajte tvrdi disk ureñaja (str. 53).
Uporaba HDD Photo Storage s računalom
Greška
Uzrok/popravak
Nije moguće kopiranje.
c Provjerite da li je ureñaj pravilno spojen na
računalo USB kabelom. Ukoliko jest, pogon
ureñaja će biti prikazan na zaslonu računala
(str. 26).
Nije moguće koristiti
tipku COPY.
c Kad je ureñaj spojen na računalo, tipka COPY
nema funkciju.
Nije moguće kopiranje
podataka sa računala na
Memory Stick ili na
CompactFlash karticu.
c Provjerite da li Memory Stick ima zaštitu.
c Provjerite ima li dovoljno memorije ma
Memory Sticku ili na CompactFlash kartici, ili
jesu li formatirani.
45
Mjere opreza
Uporaba i čuvanje
• Koristite samo navedeni AC mrežni
adapter.
• Nemojte kratko spajati priključke
metalnim predmetima, primjerice
privjescima.
• Ne ostavljajte ureñaj na mjestima gdje
temperatura može doseći preko 60°C,
primjerice u automobilu parkiranom na
izravnom suncu.
• Zaštitite ureñaj od vode i vlage.
• Ureñaj koristite na ravnoj i stabilnoj
površini.
• Isključite ureñaj prilikom premještanja.
• Tvrdi disk može sadržavati veliku
količinu podataka, no oštećenje ili kvar
mogu prouzročiti nagli i nenadoknadiv
gubitak podataka. Savjetujemo da
redovito napravite sigurnosne kopije
podataka s tvrdog diska. Tvrtka Sony
Corporation ne prihvaća odgovornost za
štetu nastalu gubitkom podataka.
Memory Stick
Napomene o korištenju Memory
Sticka
• Kad na Memory Sticku podesite
sigurnosnu preklopku u položaj
"LOCK", nije moguće snimanje,
ureñivanje ni brisanje podataka.
Priključak
Pregrijavanje
Ukoliko se ureñaj tijekom uporabe zagrije
više nego je uobičajeno, isključite ureñaj,
odspojite AC mrežni adapter i nakon toga
se obratite ovlaštenom servisu.
Kondenzacija
Ukoliko je ureñaj premješten iz hladnog
na toplo mjesto, ili sobna temperatura
naglo poraste, vlaga se može formirati na
vanjskog površini kao i u unutrašnjosti
ureñaja. U tom slučaju ne koristite ureñaj,
kako ne bi prouzročili kvar. Ukoliko doñe
do kondenzacije, ne uključujte ureñaj
barem sat vremena.
Tvrdi disk
• Ne odspajajte kabel i ne isključujte
ureñaj tijekom prijenosa podataka. U
suprotnom bi moglo doći do uništenja
ili gubitka podataka. Tvrtka Sony
Corporation nije odgovorna za štetu
nastalu gubitkom podataka.
46
Sigurnosna
preklopka
Područja naljepnice
Položaj i oblik zaštitne preklopke se
može razlikovati ovisno o vrsti Memory
Sticka.
• Ne uklanjajte Memory Stick tijekom
očitanja ili kopiranja podataka.
• Podaci se mogu oštetiti ako:
– uklonite Memory Stick ili isključite
ureñaj tijekom očitavanja ili kopiranja
podataka.
– koristite Memory Stick na mjestima
koja su izložena statičkom
elektricitetu ili električkim šumovima.
• Savjetujemo da napravite sigurnosnu
kopiju podataka snimljenih na Memory
Sticku.
• Ne lijepite nikakve naljepnice osim
isporučene na Memory Stick.
• Pažljivo nalijepite naljepnicu, kako ne
bi prelazila predviñeno područje na
Memory Sticku.
• Memory Stick čuvajte i prenosite u
zaštitnoj kutiji.
• Ne dodirujte priključak Memory Sticka,
primjerice prstima ili metalnim
predmetima.
• Ne izlažite Memory Stick mehaničkim
udarcima.
• Ne rastavljajte i ne modificirajte
Memory Stick.
• Ne dozvolite da se Memory Stick
smoči.
• Ne koristite i ne čuvajte Memory Stick
na mjestima koja su pod utjecajem:
– iznimne topline, primjerice u vozilu
parkiranom na suncu.
– izravnog sunca,
– vlage ili korozivnih sredstva.
• Provjerite je li Memory Select
preklopka u pravilnom položaju. U
suprotnom može doći do štete ili kvara
ureñaja.
• Prije ulaganja Memory Sticka u ureñaj,
provjerite da li je memorija koju želite
koristiti već odabrana.
• Memory Stick s Memory Select
funkcijom omogućuje odabir segmenta
memorije Memory Sticka. Potrebno je
uzeti u obzir sljedeće, jer podržani
ureñaji očitavaju samo odabranu
memoriju:
– Formatira se samo odabrani segment
memorije.
– Kapacitet preostale memorije je
označen samo za odabranu memoriju.
– Prikaz pogreške se odnosi samo na
odabranu memoriju. Očitava se
neovisno od neodabrane memorije.
Napomene o korištenju
Memory Sticka Duo
• Šiljatim predmetom, poput vrha olovke,
pomaknite zaštitnu preklopku Memory
Sticka Duo.
• Ne pritišćite prejako prilikom
zapisivanja napomena na predviñeno
područje.
Priključak
Zaštitna
preklopka
Održavanje
Čišćenje kućišta
Obrišite vanjski dio ureñaja mekom,
suhom tkaninom. Za uklanjanje
tvrdokorne prljavštine, umočite tkaninu u
nježan, neutralan deterdžent. Ne koristite
otapala, alkohol, benzin i ostale tvari koje
mogu oštetiti površinu ureñaja.
Predviñeno mjesto za
zapisivanje napomena
Napomene o korištenju Memory
Select funkcije
• Nije moguće korištenje više
memorijskih blokova odjednom.
• Ne koristite Memory Select preklopku
kad je Memory Stick u utoru ureñaja
kako ne bi uzrokovali štetu. Tvrtka
Sony Corporation ne jamči za štetu
nastalu takvim postupkom.
47
Odlaganje istrošenog ureñaja
Prije odlaganja ureñaja, unutarnju bateriju
je potrebno odvojiti na niže opisani način.
Ukoliko želite zamijeniti bateriju, obratite
se svojem prodavaču ili ovlaštenom
servisu. U tom slučaju bateriju ne morate
odvojiti.
Kako bi spriječili opasnost oštećenja i/ili
ozljede, ne koristite drugu bateriju osim
ugrañene.
Ne skidajte bočnu stranicu ili unutarnju
bateriju ureñaja osim ukoliko ne
namjeravate više koristiti ureñaj.
3
Izduženim predmetom izvucite
vrpcu iz ureñaja, kako je
prikazano.
4
Uhvatite vrpcu i djelomično
izvucite bateriju iz ureñaja.
5
Odspojite kabel baterije.
Odvajanje unutarnje baterije
1
Odspojite mrežni adapter i USB
kabel iz ureñaja.
2
Odvijačem skinite vijak sa bočne
strane ureñaja.
Na bočnoj strani baterije je vidljiva
vrpca.
48
6
Izvadite unutarnju bateriju.
Priključak
USB (mini-B) T 1
Napajanje
Litij-ionska punjiva baterije (ugrañena)
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja
7,5 W najviše
Napomene
• Unutrašnjost ureñaja se tijekom rada može jako
zagrijati. Prije odvajanja baterije pričekajte da
se ureñaj ohladi.
• Pripazite da u unutrašnjost ureñaja ne dospiju
nikakvi predmeti dok je baterija odvojena.
• Jednom odvojenu bateriju ne ugrañujte ponovo
na ureñaj.
• Prilikom odlaganja baterije poštujte lokalne
regulative.
Tehnički podaci
HDPS-M10
Kapacitet memorije
40 GB
(Formatirano s FAT32. 1 GB iznosi
1.000.000.000 bajtova.)
Utori za medije
Utor za Memory Stick T 1
Utor za CompactFlash karticu T 1
Uvjeti radne okoline
Radna temperatura: 5 °C do 40 °C
(temperaturni gradijent manji od 10 °C/sat)
Vlaga: 20% do 80% (bez kondenzacije)
Dimenzije
Približno 135 T 30 T 92 mm (Š T V T D)
Masa
Približno 300 g
Isporučeni pribor
Mrežni adapter
(SONY, model HDAC-M1) (1)
Zaštitna kutija (1)
Vrpca za nošenje oko ruke (1)
Upute za uporabu (ovaj priručnik)
PhotoDiary softver (na tvrdom disku)
Mrežni kabel (1)
Kratki vodič "Prvo pročitajte" (1)
USB kabel
Jamstvo (1)
Dizajn i tehnički podaci su podložni
promjenama bez prethodne najave.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
Podržani mediji
Pogledajte str. 6.
Sučelje
USB 2.0 (Hi-Speed/Full-Speed)*
* Ukoliko spojeno računalo ne podržava USB
2.0, brzina prijenosa će biti prema Full-speed
USB (12 Mbps).
49
Poruke pogreške
Ukoliko se na pokazivaču pojavi poruka pogreške, slijedite donje upute.
Pogreška baterije
Kôd
Poruka
pogreške
—
Značenje
Popravak
Kapacitet baterije Spojite mrežni
je skoro istrošen. adapter i napunite
do kraja.
Podrobnije informacije potražite
u odjeljku
"Punjenje baterije"
(str. 14).
Pogreška medija
Kôd
Poruka
pogreške
M11
M21
M31
M12
M22
50
Značenje
Popravak
Nije moguće
pristupiti Memory
Sticku prilikom
kopiranja.
Pritisnite tipku
COPY još jednom
za ponovni
početak
kopiranja.
Pogreška
formatiranja
Memory Sticka
Formatirajte
Memory Stick.
Pogreška Memory Memory Stick je
Sticka
možda oštećen.
Upotrijebite
drugi.
Nije moguće
pristupiti
CompactFlash
kartici prilikom
kopiranja.
Pritisnite tipku
COPY još jednom
za ponovni
početak
kopiranja.
Pogreška
formatiranja
CompactFlash
kartice
Formatirajte
CompactFlash
karticu
Kôd
Poruka
pogreške
M32
Značenje
Popravak
Pogreška
CompactFlash
kartice
CompactFlash
kartica je možda
oštećena.
Upotrijebite drugu.
Značenje
Popravak
Pogreška medija
Kôd
Poruka
pogreške
W10
Tvrdi disk ureñaja Nema dovoljno
je pun.
slobodnog mjesta
na unutarnjem
tvrdom disku.
Obrišite nepotrebne podatke.
W11
Broj mapa istog
Obrišite neke
naziva je dosegao datoteke istog
maksimum (999). naziva.
W01
Napajanje baterije Spojite AC
nije dovoljno za
mrežni adapter.
kopiranje.
W02
Memory Stick i
CompactFlash
kartica su oboje
uloženi
Izvadite ili
Memory Stick ili
CompactFlash
karticu.
51
Opća pogreška
Kôd
Poruka
pogreške
Značenje
Popravak
Nije moguće
pristupiti tvrdom
disku.
Obratite se
svojem prodavaču
ili autoriziranom
servisu.
Pogreška
formatiranja
tvrdog diska.
Ponovo formatirajte tvrdi disk.
Podrobnije informacije potražite
u poglavlju "U
slučaju pogreške
HDD Format
Error (error code:
F20) (str. 53).
Ukoliko ureñaj i
dalje ne radi,
obratite se prodavaču ili ovlaštenom servisu.
F30
Nije moguće
pristupiti tvrdom
disku.
Obratite se
prodavaču ili
ovlaštenom
servisu.
F01
Pogreška
kopiranja
Memory Sticka.
Ponovo uložite
Memory Stick. U
slučaju pogreške,
upotrijebite drugi
Memory Stick.
F02
Pogreška
kopiranja
CompactFlash
kartice.
Ponovo uložite
CompactFlash
karticu. U slučaju
pogreške,
upotrijebite drugu
CompactFlash
karticu.
F10
F20
52
U slučaju pogreške HDD Format Error (error code: F20)
Izvedite sljedeće korake za formatiranje unutarnjeg tvrdog diska.
1
Na početku, spojite ureñaj na računalo i napravite sigurnosne
kopije svojih podataka.
Pogreška kôda F20 će biti prikazana na LCD pokazivaču.
Upozorenje
Sljedećim postupkom obrisati će se svi podaci na vašem
tvrdom disku.
2
3
Pritisnite tipku CANCEL 5 puta dok držite pritisnutom tipku
COPY.
Na zaslonu će biti sljedeći prikaz.
Pritisnite tipku COPY.
Na zaslonu će biti sljedeći prikaz.
4
Pritisnite tipku COPY još jednom za početak formatiranja.
Na zaslonu će biti sljedeći prikaz. Podaci na tvrdom disku će se
obrisati.
Nakon formatiranja na zaslonu će biti sljedeći prikaz.
53
5
Pritisnite COPY zadnji put.
Obratite se ovlaštenom servisu kako bi pohranili sve aplikacije originalno
isporučene na tvrdom disku ureñaja.
54
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising