Sony | RM-LVR3 | Sony RM-LVR3 Help Guide

Vodič za pomoć
Daljinski upravljač s prikazom uživo
RM-LVR3
Prvo ovo pročitajte
Identifikacija dijelova [1]
Zaslonski prikaz prilikom jedne veze [2]
Zaslonski prikaz prilikom više veza [3]
Početak rada
Punjenje daljinskog upravljača [4]
Pričvršćivanje daljinskog upravljača na remen [5]
Pričvršćivanje daljinskog upravljača na adapter za montiranje [6]
Uključivanje/isključivanje napajanja daljinskog upravljača [7]
Postavljanje datuma i vremena [8]
Povezivanje daljinskog upravljača s fotoaparatom/kamkorderom putem WiFi veze (jedna veza)
Provjera načina povezivanja [9]
Povezivanje daljinskog upravljača s jednim fotoaparatom/kamkorderom putem WiFi veze [10]
Povezivanje daljinskog upravljača s više fotoaparata/kamkordera putem
Wi-Fi veze (više veza)
Povezivanje daljinskog upravljača s više fotoaparata/kamkordera putem Wi-Fi
veze [11]
Ponovno postavljanje podataka o vezi registrirane kamere [12]
Snimanje
Snimanje videozapisa i fotografija
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
Promjena načina snimanja [13]
Snimanje [14]
Upotreba zumiranja [15]
Upravljanje većim brojem kamera [16]
Funkcija zaključavanja tipki [17]
Promjena postavki
Popis stavki za postavljanje
Popis stavki postavljanja [18]
Postavljanje stavki [19]
Postavke snimanja
Postavka kvalitete slike [20]
Format filma [21]
Veličina slike pri snimanju proteklog vremena [22]
Vrijeme kontinuiranog snimanja [23]
Prebacivanje na način snimanja fotografija [24]
Interval snimanja fotografija [25]
Samookidač [26]
Interval snimanja proteklog vremena [27]
Broj snimke u snimanju proteklog vremena [28]
SteadyShot (videozapis) [29]
SteadyShot (fotografija) (FDR-X3000/HDR-AS300) [30]
Postavka kuta [31]
Postavka zumiranja [32]
Preokretanje [33]
AE prebacivanje [34]
AE način snimanja proteklog vremena [35]
Prizor [36]
Podešavanje bijele boje [37]
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
Način boje [38]
Postavka snimanja zvuka [39]
Smanjenje šuma vjetra [40]
Postavke kamere
Postavka napajanja Bluetooth daljinskog upravljača [41]
Format [42]
Vremenski kod / korisnički bit [43]
Infracrveni daljinski upravljač [44]
Zvučni signal [45]
Jačina zvuka zvučnog signala [46]
Postavka žaruljice [47]
Snimanje jednim dodirom [48]
Automatsko isključivanje [49]
Prebacivanje NTSC/PAL [50]
Verzija (kamera) [51]
Postavke daljinskog upravljača
Zrakoplovni način [52]
Način povezivanja [53]
Bluetooth postavka [54]
Postavke vraćanja mreže na izvorno [55]
Automatsko isključivanje monitora prilikom snimanja [56]
Zrcalni način [57]
Rotacija zaslona [58]
Svjetlina monitora [59]
Postavka datuma i vremena [60]
Postavka područja [61]
Postavka ljetnog računanja vremena (ljetno vrijeme) [62]
Format datuma [63]
Verzija [64]
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
Vraćanje postavki na izvorno [65]
Pregled
Reprodukcija slika [66]
Brisanje slika [67]
Informacije
Previdnostni ukrepi
Rukovanje [68]
O kondenzaciji vlage [69]
O nošenju [70]
O radnim temperaturama [71]
Rukovanje LCD zaslonom [72]
Vodonepropusna svojstva [73]
Popis vremenskih razlika za najveće svjetske gradove [74]
Specifikacije [75]
Zaštitni znaci [76]
Napomene o licenci [77]
Održavanje i pohrana
Održavanje i pohrana [78]
Održavanje LCD zaslona [79]
Održavanje daljinskog upravljača u vodi ili na obali [80]
Komplet baterija
Komplet baterija [81]
Smanjenje potrošnje baterije daljinskog upravljača 82
Odlaganje daljinskog upravljača [83]
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
Rješavanje problema
Daljinski upravljač ne može se povezati s fotoaparatom/kamkorderom
putem Wi-Fi veze. [84]
Daljinski upravljač ne može se uključiti. [85]
Napajanje daljinskog upravljača neočekivano se isključuje. [86]
Daljinski upravljač ne može se napuniti. [87]
Indikator preostale napunjenosti nije ispravan. [88]
Indikatori upozorenja i poruke o pogreškama
Pogreška u prikazu na daljinskom upravljaču za prikaz uživo [89]
[1] Prvo ovo pročitajte
Identifikacija dijelova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Odjeljak terminala
Gumb (uključeno/pripravnost)
Žaruljica CHG (punjenje)
LCD zaslon
Gumb UP/DOWN
Gumb REC/ENTER
Žaruljica REC/Wi-Fi
Gumb MENU
[2] Prvo ovo pročitajte
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
Zaslonski prikaz prilikom jedne veze
Dolje opisani indikatori prikazani su na LCD zaslonu prilikom jedne veze.
Indikatori se razlikuju ovisno o spojenoj kameri.
Na slici u nastavku prikazan je primjer u načinu snimanja filmova.
Indikatori u zagradama prikazuju se prilikom snimanja fotografija.
Ikone se razlikuju ovisno o postavkama.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Postavka Wi-Fi veze
Status Bluetooth veze
Status primanja GPS signala na fotoaparat/kamkorder
Vrijeme sata
Indikator preostale napunjenosti baterije kamere
Indikator napunjenosti baterije daljinskog upravljača
Kada se napunjenost baterije počne smanjivati, indikator napunjenosti baterije promijenit
će se u smjeru strelice.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Ikona zaključavanja tipki
Gumb UP/DOWN za pomicanje po vodiču za rad
Omjer zumiranja
Postavka kuta
Postavka za SteadyShot
Postavka snimanja
format filma
, brzina prijenosa
, način snimanja fotografija
, samookidač
, interval snimanja proteklog vremena
, broj snimke u snimanju proteklog
vremena
13. Ikona upozorenja za vrijeme snimanja / memorijsku karticu
(broj snimaka koje se mogu snimiti)
14. Indikator načina snimanja
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
Tijekom snimanja filmova pojavit će se
. Tijekom snimanja fotografija pojavit će se
. Tijekom snimanja proteklog vremena pojavit će se
. Tijekom kontinuiranog
snimanja pojavit će se
.
„ ” se prikazuje u gornjem desnom kutu ikone tijekom snimanja.
15. Postavka snimanja zvuka
16. Indikator povećanja temperature
se prikazuje kada se poveća temperatura spojenog fotoaparata/kamkordera.
Ostavite isključeno napajanje i dopustite da se temperatura kamere ili baterije smanji.
17. Postavka zrcalnog načina
[3] Prvo ovo pročitajte
Zaslonski prikaz prilikom više veza
Dolje opisani indikatori prikazani su na LCD zaslonu prilikom više veza.
1.
2.
3.
4.
Postavka Wi-Fi veze
Status Bluetooth veze
Vrijeme sata
Indikator napunjenosti baterije daljinskog upravljača
Kada se napunjenost baterije počne smanjivati, indikator napunjenosti baterije promijenit
će se u smjeru strelice.
5. Gumb UP/DOWN za pomicanje po vodiču za rad
Izmjenjuju se spojeni fotoaparati/kamkorderi.
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
6. Indikator načina snimanja/ikona REC
Prikazuju se način snimanja i status snimanja spojenog fotoaparata. Položaj
narančastog pokazivača pokazuje na kojem je fotoaparatu/kamkorderu trenutačno
prikaz uživo.
„ ” se prikazuje u gornjem desnom kutu ikone tijekom snimanja.
7. Indikator povećanja temperature
se prikazuje kada se poveća temperatura spojenog fotoaparata/kamkordera.
Ostavite isključeno napajanje i dopustite da se temperatura kamere ili baterije smanji.
[4] Početak rada
Punjenje daljinskog upravljača
Daljinski upravljač napunite napajanjem iz računala.
1
Provjerite je li napajanje daljinskog upravljača isključeno.
2
Pričvrstite daljinski upravljač na postolje (priloženo).
Ako je odjeljak terminala daljinskog upravljača mokar ili nečist, prije pričvršćivanja obrišite
vlagu ili prašinu.
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
3
Spojite daljinski upravljač s uključenim računalom pomoću mikro USB kabela
(priloženo).
Žaruljica CHG (Punjenje) zasvijetlit će žućkasto i punjenje će početi.
Žaruljica CHG (Punjenje) ugasit će se nakon završetka punjenja.
Vrijeme punjenja baterije*1 u nastavku.
Preko računala: otprilike 2 sata 25 minuta*2
*1
2*
Vrijeme potrebno za punjenje potpuno ispražnjenog kompleta baterija pri temperaturi od 25°C (77°F). U
određenim okolnostima punjenje može potrajati duže.
Upotreba adaptera za izmjeničnu struju (prodaje se zasebno) omogućuje brzo punjenje. Da biste priključili
adapter za izmjeničnu struju, upotrijebite mikro USB kabel (priložen).
Savjet
Indikator preostale napunjenosti prikazuje se u gornjem desnom kutu na LCD zaslonu.
Prikazani indikator preostale napunjenosti možda neće biti ispravan u određenim okolnostima.
Potrebno je približno 30 sekundi dok se ne pojavi ispravan indikator preostale napunjenosti.
Ako se komplet baterija brzo isprazni iako je indikator preostale napunjenosti visok, ponovo do
kraja napunite daljinski upravljač. Tada će se indikator preostale napunjenosti ispravno prikazati.
Imajte na umu da se možda neće ispravno prikazivati u sljedećim situacijama:
Daljinski upravljač duže je vrijeme korišten na visokoj temperaturi okoline.
Daljinski upravljač ostavljen je potpuno napunjen.
Daljinski upravljač intenzivno se upotrebljava.
Ako nemate računalo, za punjenje upotrijebite adapter za izmjeničnu struju (prodaje se zasebno).
Daljinski upravljač možete puniti čak i ako nije potpuno prazan. Isto tako, čak i kada daljinski
upravljač nije u potpunosti napunjen, možete upotrebljavati djelomično napunjen komplet baterija.
Kada je daljinski upravljač potpuno napunjen, žaruljica CHG (Punjenje) odmah se gasi.
Napomena
Kada je napajanje daljinskog upravljača uključeno, on se napaja strujom, ali se ne puni.
Pazite da ne izazovete kratki spoj odjeljka terminala postolja upotrebom materijala kao što je metal.
Kako biste osigurali rad daljinskog upravljača, potpuno ga napunite najmanje svakih šest mjeseci do
godinu dana tijekom pohrane. Čuvajte je na hladnom, suhom mjestu.
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
[5] Početak rada
Pričvršćivanje daljinskog upravljača na remen
Pričvrstite daljinski upravljač na remen.
1
Poravnajte izbočeni dio daljinskog upravljača s udubljenim dijelom remena i
istovremeno prstom povucite ručicu za otpuštanje sa stražnje strane remena prema
suprotnoj strani.
2
Provjerite je li daljinski upravljač dobro sjeo u remen, a zatim pomaknite prst s
ručice za otpuštanje.
3
Kako biste daljinski upravljač pričvrstili za ruku, provucite jedan kraj remena kroz
rupu na drugom kraju remena i pričvrstite remen pomoću . Zatim povucite kako
bi čvrsto stisnuli remen.
Napomena
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
Nepravilno pričvršćivanje remena može uzrokovati ozljedu.
Pazite da vam daljinski upravljač ne ispadne dok skidate remen.
[6] Početak rada
Pričvršćivanje daljinskog upravljača na adapter za
montiranje
Daljinski upravljač postavljen na adapter za montiranje (priloženo) može se upotrebljavati s
tronošcem.
1
Poravnajte izbočeni dio daljinskog upravljača s udubljenim dijelom adaptera za
montiranje i istovremeno prstom povucite ručicu za otpuštanje sa stražnje strane
adaptera za montiranje prema suprotnoj strani.
2
Provjerite je li daljinski upravljač dobro sjeo u adapter za montiranje, a zatim
pomaknite prst s ručice za otpuštanje.
Ručica za otpuštanje vraća se u početni položaj, a daljinski upravljač ostaje pričvršćen
na adapter za montiranje.
[7] Početak rada
Uključivanje/isključivanje napajanja daljinskog
upravljača.
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
Uključivanje/isključivanje napajanja daljinskog upravljača.
1
Pritisnite gumb
(uključeno/pripravnost).
Kada prvi put uključite daljinski upravljač, pojavit će se zaslon za postavljanje područja
/ ljetnog računanja vremena (ljetnog vremena) / datuma i vremena.
Isključenje napajanja
Kako biste isključili daljinski upravljač, ponovno pritisnite gumb
(uključeno/pripravnost).
Savjet
Istodobno s daljinskim upravljačem može se uključiti i isključiti kompatibilni fotoaparat (kompatibilno s
napajanjem Bluetooth daljinskog upravljača) (samo kada je Bluetooth veza postavljena na ON (Uklj.)
na daljinskom upravljaču i fotoaparatu te je na fotoaparatu napajanje Bluetooth daljinskog upravljača
postavljeno na
).
[8] Početak rada
Postavljanje datuma i vremena
Kada po prvi put upotrijebite daljinski upravljač, prikazat će se zasloni za postavljanje datuma i
vremena i formata datuma. Postavite datum i vrijeme prije upotrebe daljinskog upravljača.
1
Pritisnite gumb UP ili DOWN za odabir željene stavke, a zatim pritisnite gumb
REC/ENTER.
Na LCD zaslonu počet će se naizmjence prikazivati sljedeće stavke.
: Postavka područja
: Postavka ljetnog računanja vremena (ljetno vrijeme)
/
/
/
: Format datuma
Postavka godina–mjesec–dan
Postavka sata
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
2
Provjerite postavke na prikazanom zaslonu, a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
Savjet
Regije se određuju prema vremenskoj razlici između srednjeg vremena po Greenwichu (GMT) i
standardnog vremena za vaše područje. Više o vremenskoj razlici potražite u odjeljku „Popis
vremenskih razlika za najveće svjetske gradove”.
Prethodno navedeno možete postaviti u postavkama daljinskog upravljača. Saznajte više u
odjeljcima „Postavljanje datuma i vremena”, „Postavljanje područja”, „Postavljanje ljetnog računanja
vremena (ljetno vrijeme)” i „Format datuma”.
[9] Početak rada
Povezivanje daljinskog upravljača s fotoaparatom/kamkorderom putem WiFi veze (jedna veza)
Provjera načina povezivanja
Prije povezivanja daljinskog upravljača i fotoaparata/kamkordera putem Wi-Fi veze provjerite je
li način povezivanja daljinskog upravljača postavljen na jednu vezu.
Informacije o tome kako provjeriti način povezivanja fotoaparata/kamkordera potražite u
Vodiču za pomoć fotoaparata/kamkordera na web-mjestu.
1
Uključite napajanje.
2
Pritisnite gumb MENU.
3
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(Postavke daljinskog
upravljača) –
(Način povezivanja), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
4
Provjerite je li odabrano
(Jedna veza), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
Ako je način povezivanja postavljen na
(Jedna veza).
(Više veza), odaberite
[10] Početak rada
Povezivanje daljinskog upravljača s fotoaparatom/kamkorderom putem
Wi-Fi veze (jedna veza)
Povezivanje daljinskog upravljača s jednim
fotoaparatom/kamkorderom putem Wi-Fi veze
Kada je daljinski upravljač povezan s fotoaparatom/kamkorderom putem Wi-Fi veze,
fotoaparatom/kamkorderom možete upravljati daljinski.
Pojedinosti o radu fotoaparata/kamkordera potražite u uputama za upotrebu
fotoaparata/kamkordera.
1
Uključite daljinski upravljač.
Nakon uključivanja daljinskog upravljača prikazuje se zaslon Wi-Fi veze u pripravnosti.
2
Uključite fotoaparat.
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50
Pritisnite gumb
(uključeno/pripravnost).
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
Kamkorderi osim modela FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50/HDR-AZ1
Pritisnite gumb NEXT ili PREV.
HDR-AZ1 kamkorder/Lens-Style fotoaparat (serija QX)
Pritisnite gumb ON/OFF (napajanje).
3
Provjerite postavke kamere.
Kamkorderi osim modela HDR-AZ1
HDR-AZ1/fotoaparat Lens-Style (serija QX)
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
Provjerite je li na zaslonu kamere prikazana oznaka Wi-Fi.
Oznaka Wi-Fi ne prikazuje se na zaslonu fotoaparata DSC-QX100/QX10.
Ako je način povezivanja fotoaparata/kamkordera postavljen na više veza, odaberite
opciju jedna veza.
Kod HDR-AS15/AS30V umetnite u kameru memorijsku karticu.
4
Odaberite kameru koju želite povezati s daljinskim upravljačem.
1. Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali naziv modela
fotoaparata/kamkordera koji želite povezati s daljinskim upravljačem.
2. Pritisnite gumb REC/ENTER.
3. Kada je daljinski upravljač u stanju pripravnosti, nastavite s korakom
.
Ako u stanju pripravnosti pritisnete tipku REC/ENTER, daljinski upravljač izaći će iz
stanja pripravnosti. U tom slučaju ponovno odaberite naziv modela
fotoaparata/kamkordera.
Ako se ne prikazuje naziv modela, provjerite je li fotoaparat/kamkorder postavljen na
način jedne veze. Informacije o tome kako provjeriti način povezivanja
fotoaparata/kamkordera potražite u Vodiču za pomoć na web-mjestu.
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
5
Registrirajte daljinski upravljač na fotoaparatu/kamkorderu.
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50
Kada se na zaslonu kamkordera prikazuje
, na kamkorderu odaberite
(izvršavanje), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER na kamkorderu.
Kada se
ne prikazuje na zaslonu kamkordera, ponovno pokrenite
kamkorder i pokušajte ponovno od koraka
.
Kamkorderi osim modela FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50/HDR-AZ1
Kada se [ACPT?] (Prihvati?) prikazuje na zaslonu kamkordera, pritisnite gumb
REC/ENTER na kamkorderu.
Kada se [ACPT?] (Prihvati) ne prikazuje na zaslonu kamkordera, ponovno
pokrenite kamkordera i pokušajte ponovno od koraka
.
HDR-AZ1/fotoaparat Lens-Style (serija QX)
Kada začujete zvučni signal potvrde veze, pritisnite i držite gumb za Wi-Fi na
fotoaparatu/kamkorderu (gumb okidača na modelima DSC-QX100/QX10) sve dok ne
čujete zvučni signal veze.
Ako se zvučni signal potvrde veze ne oglasi, ponovno pokrenite
.
fotoaparat/kamkorder i pokušajte ponovno od koraka
Ako je zvučni signal postavljen na OFF, zvučni signal potvrde veze neće se
oglasiti.
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
Nakon uspostave veze, prikaz na LCD zaslonu daljinskog upravljača prebacit će se na
prikaz uživo, a žaruljica REC/Wi-Fi zasvijetlit će plavo.
Napomena
Nakon što obavite sve postupke do koraka
, daljinski upravljač i fotoaparat/kamkorder
automatski će se povezati svaki put kada uključite napajanje.
Na daljinskom se upravljaču prikazuje niz znakova fotoaparata/kamkordera pri čemu se tekst
„DIRECT-” briše iz naziva SSID-a.
Slike snimljene kamerom ne možete kopirati na daljinski upravljač.
Ako daljinski upravljač ne možete povezati s fotoaparatom/kamkorderom
putem Wi-Fi veze / ako veza nije uspostavljena
Ako daljinski upravljač ne možete povezati s fotoaparatom/kamkorderom putem Wi-Fi veze,
provjerite je li fotoaparat/kamkorder postavljen na način jedne veze. Ako
fotoaparat/kamkorder nije postavljen na način jedne veze, promijenite način povezivanja i
pokušajte ponovno.
Ako se ne uspostavi veza s fotoaparatom/kamkorderom, signal je možda slab. U takvom
slučaju promijenite lokaciju i pokušajte ponovno.
Povezivanje daljinskog upravljača s više fotoaparata/kamkordera putem
[11] Početak rada
Wi-Fi veze (više veza)
Povezivanje daljinskog upravljača s više
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
fotoaparata/kamkordera putem Wi-Fi veze
Daljinski upravljač možete povezati s najviše pet fotoaparata/kamkordera kojima tada možete
istodobno upravljati.
1
Uključite daljinski upravljač.
2
Pritisnite gumb MENU.
3
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
upravljača) –
(Način povezivanja) –
gumb REC/ENTER.
4
Pritisnite tipku MENU.
5
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
6
Uključite fotoaparat.
7
Registrirajte daljinski upravljač na fotoaparatu/kamkorderu.
(Postavke daljinskog
(Više veza), a zatim pritisnite
(Registracija uređaja), a
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50
Na kamkorderu pritisnite gumb MENU, a zatim gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(Postavke fotoaparata/kamkordera) (Postavke Wi-Fi veze) (Više
veza) , a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
Kamkorderi osim modela FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50/HDR-AZ1
Odaberite [MULTI] (Više veza) - [NEW] (Nova) u postavkama Wi-Fi veze.
HDR-AZ1/fotoaparat Lens-Style (serija QX)
Pritisnite tipku Wi-Fi na kameri i promijenite način povezivanja kamere u način više
veza, a zatim pritisnite i držite tipku Wi-Fi na kameri.
Informacije o tome kako promijeniti način povezivanja kamere potražite u Priručniku za
kameru na web-mjestu.
8
Na daljinskom upravljaču odaberite
REC/ENTER.
(Izvrši), a zatim pritisnite gumb
Zahtijevana veza bit će prihvaćena, a prikaz na LCD zaslonu daljinskog upravljača
prebacit će se na prikaz uživo.
9
Za nastavak povezivanja više kamera ponovite postupak od koraka br. 4.
Napomena
Registrirajte fotoaparate/kamkordere prije otkazivanja stanja pripravnosti veze daljinskog upravljača.
Funkcija upravljanja većim brojem kamera dostupna je samo kod kompatibilnih kamera.
Ako fotoaparat/kamkorder kojim rukujete ne podržava funkciju upravljanja većim brojem
fotoaparata/kamkordera, postavite način povezivanja na
(jedna veza).
Slike snimljene kamerom ne možete kopirati na daljinski upravljač.
Metoda WPS upotrebljava se za povezivanje daljinskog upravljača s više fotoaparata/kamkordera.
Ako postoji drugi uređaj koji koristi postupak WPS u blizini kamera, registracija možda neće uspjeti.
Ako registracija ne uspije, ponovno uspostavite vezu slijedeći sve korake.
[12] Početak rada
Povezivanje daljinskog upravljača s više fotoaparata/kamkordera putem
Wi-Fi veze (više veza)
Ponovno postavljanje podataka o vezi registriranog
fotoaparata/kamkordera
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
Ova funkcija dostupna je samo kada kamera radi u načinu više veza.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(Postavke daljinskog
upravljača) –
(Vraćanje mrežnih postavki na izvorne vrijednosti), a zatim
pritisnite gumb REC/ENTER.
3
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
pritisnite gumb REC/ENTER.
[13] Snimanje
(Izvrši) ili
(Otkaži), a zatim
Snimanje filmova i fotografija
Prebacivanje načina snimanja
Način snimanja možete prebaciti tijekom jedne veze pritiskom gumba UP ili DOWN na prikazu
uživo daljinskog upravljača.
Pojedini načini snimanja ne mogu se postaviti ovisno o povezanoj kameri. Pogledajte
priručnik s uputama za povezanu kameru.
Ikona načina snimanja prikazuje se u donjem lijevom kutu zaslona.
Načini snimanja koji se mogu mijenjati jesu sljedeći.
Način za gledanje videozapisa: snima filmove.
Način za snimanje fotografija: Snima fotografije.
Način snimanja proteklog vremena: snima fotografije u redovitim intervalima.
Način kontinuiranog snimanja: snima filmove prema postavljenom vremenu.
Savjet
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
Način snimanja možete promijeniti i putem stavki MENU na daljinskom upravljaču. Postupak za
prebacivanje putem opcija u stavci MENU (Izbornik) opisan je u nastavku.
Pritisnite gumb MENU (Izbornik) kako biste u stavkama za postavljanje odabrali
(Način
snimanja). Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali način snimanja, a zatim pritisnite gumb
REC/ENTER.
Ako uspostavite vezu s fotoaparatom/kamkorderom s kompatibilnom funkcijom zumiranja dok je zum
fotoaparata/kamkordera postavljen na ON (Uklj.), pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste upravljali
zumom fotoaparata/kamkordera na prikazu uživo.
Ako se povežete s Lens-Style fotoaparatom (serija QX), pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste na
prikazu uživo upravljali zumiranjem fotoaparata/kamkordera.
[14] Snimanje
Snimanje filmova i fotografija
Snimanje
Snimanje videozapisa ili fotografija i zvuka.
Prije snimanja provjerite način snimanja.
Pojedine stavke za postavljanje ne mogu se postaviti ovisno o povezanom
fotoaparatu/kamkorderu. Pogledajte priručnik s uputama za kameru.
1
Pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskom upravljaču kako biste pokrenuli
snimanje.
Žaruljica REC/Wi-Fi promijenit će se iz plave u crvenu.
2
Ponovno pritisnite tipku REC/ENTER za zaustavljanje snimanja.
Žaruljica REC/Wi-Fi promijenit će se iz crvene u plavu.
Napomena
Fotografiju možete snimiti pritiskom na tipku REC/ENTER u načinu snimanja fotografija.
Žaruljica REC/Wi-Fi neće zasvijetliti crveno.
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
[15] Snimanje
Snimanje filmova i fotografija
Zumiranje
Kada je zumiranje na fotoaparatu/kamkorderu postavljeno na ON (Uklj.) u načinu jedne veze,
daljinskim upravljačem možete povećati ili smanjiti zumiranje na fotoaparatu/kamkorderu.
1
Provjerite prikazuje li se
(Uklj.).
Ako se
2
na LCD zaslonu i je li zumiranje postavljeno na ON
ne prikazuje, provjerite stavku „Zoom setting” (Postavka zumiranja).
Pritisnite gumb UP ili DOWN za promjenu povećanja zumom.
Gumb UP: Telefoto
Gumb DOWN: široki kut
Napomena
Kada je daljinski upravljač povezan s više fotoaparata/kamkordera, pritisnite gumb UP ili DOWN
kako biste prikaz uživo s povezanog fotoaparata/kamkordera prebacili na daljinski upravljač.
Neki fotoaparati/kamkorderi nisu kompatibilni s ovom funkcijom.
[16] Snimanje
Snimanje filmova i fotografija
Upravljanje većim brojem fotoaparata/kamkordera
Daljinskim upravljačem možete upravljati većim brojem fotoaparata/kamkordera pomoću više
veza.
Više veza omogućuje istodobno povezivanje do 5 fotoaparata/kamkordera.
Pojedine stavke za postavljanje ne mogu se postaviti ovisno o povezanom
fotoaparatu/kamkorderu. Pogledajte priručnik s uputama za kameru.
Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste pomaknuli pokazivač i
prebacite prikaz uživo s LCD zaslona daljinskog upravljača na zaslon bilo kojeg povezanog
fotoaparata/kamkordera.
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb REC/ENTER kako biste pokrenuli snimanje na svim
povezanim fotoaparatima/kamkorderima.
Daljinski upravljač radi u skladu s načinom snimanja povezanog fotoaparata/kamkordera.
Kako biste zaustavili snimanje u načinu snimanja filmova, načinu snimanja proteklog
vremena ili načinu kontinuiranog snimanja, na daljinskom upravljaču ponovno pritisnite
gumb REC/ENTER.
Napomena
Naredba za radnju s daljinskog upravljača s funkcijom upravljanja većim brojem
fotoaparata/kamkordera šalje se na sve povezane fotoaparate/kamkordere.
Na daljinskom su upravljaču dostupne sljedeće radnje fotoaparata/kamkordera. Ostale postavke
fotoaparata/kamkordera, poput kvalitete slike itd. treba promijeniti na fotoaparatu/kamkorderu.
Promjena načina snimanja
Pokretanje/zaustavljanje snimanja u načinu snimanja filmova, načinu snimanja proteklog vremena
ili načinu kontinuiranog snimanja
Rad otvora blende pri snimanju fotografija
Vrijeme reakcije povezanih fotoaparata/kamkordera može se razlikovati ovisno o stanju
pojedinačnog fotoaparata/kamkordera. Kod povezanih kamera može se pojaviti zakašnjenje prilikom
početka snimanja itd.
Ako jedan ili više povezanih fotoaparata/kamkordera snimaju, žaruljica REC/Wi-Fi svijetli crvenom
bojom.
Ako u tom trenutku pritisnete gumb REC/ENTER na daljinskom upravljaču, naredba za zaustavljanje
snimanja šalje se svim povezanim fotoaparatima/kamkorderima.
[17] Snimanje
Snimanje filmova i fotografija
Blokada gumba
Ova funkcija blokira radnje gumba daljinskog upravljača ako ih slučajno pritisnete dok ga nosite.
Pritisnite tipku MENU i držite je 2 ili više sekundi kako biste postavili funkciju zaključavanja tipki.
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
Dok su gumbi blokirani, na LCD zaslonu daljinskog upravljača prikazuje se
. Na
daljinskom upravljaču onemogućeni su gumbi REC/ENTER, MENU, UP i DOWN.
Kako biste otkazali blokadu gumba, pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču i držite
ga 2 sekunde ili dulje, ili pritisnite gumb
(uključeno/pripravnost) kako biste isključili
napajanje daljinskog upravljača.
Napomena
Blokada gumba dostupna je samo kada je daljinski upravljač povezan s fotoaparatom/kamkorderom
putem Wi-Fi veze. Kada nije povezana, upotreba funkcije zaključavanja tipki ne može se koristiti.
Funkcija zaključavanja tipki ne može se koristiti dok su prikazane stavke MENU.
Kada se prekine Wi-Fi veza između daljinskog upravljača i fotoaparata/kamkordera, otkazuje se
blokada gumba.
[18] Promjena postavki
Popis stavki za postavljanje
Popis stavki za postavljanje
Dok su kamera i daljinski upravljač povezani putem Wi-Fi veze, postavke možete prikazati i
promijeniti pritiskom na tipku MENU.
Pojedine stavke za postavljanje ne mogu se postaviti ovisno o povezanom
fotoaparatu/kamkorderu ili odabranom načinu snimanja. Pogledajte priručnik s uputama za
kameru.
Načini snimanja
: Način snimanja filmova
: način snimanja fotografija
: Način snimanja proteklog vremena
: način emitiranja uživo
/
/
/
Postavke snimanja*1
Stavke za postavljanje
–
postavka kvalitete slike
print.html[2016-08-31 13:46:09]
–
Vodič za pomoć
–
–
Filmski format
–
–
–
–
–
Veličina slike pri snimanju proteklog vremena
–
vrijeme kontinuiranog snimanja
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Prebacivanje na način snimanja fotografija
*2
/
interval snimanja fotografija
Self-timer (Samookidač)
–
–
–
–
–
–
Interval snimanja proteklog vremena
Broj snimke u snimanju proteklog vremena
/
*2
–
–
SteadyShot (videozapis)
(FDR-X3000/HDR-AS300)
–
SteadyShot (fotografija)
Postavka kuta
Postavka zumiranja
Prebacivanje
print.html[2016-08-31 13:46:09]
–
–
Vodič za pomoć
AE prebacivanje
–
–
–
AE način snimanja proteklog vremena
Prizor
White balance (Podešavanje bijele boje)
–
–
–
–
–
–
način boje
Postavka snimanja zvuka
smanjenje šuma vjetra
Način reprodukcije*1
Reprodukcija i brisanje filmova/slika pomoću daljinskog upravljača.
Postavke fotoaparata/kamkordera*1
: Postavka napajanja Bluetooth daljinskog upravljača
: Format*3
: Vremenski kod / korisnički bit*4
: Infracrveni daljinski upravljač
: Zvučni signal
: Jačina zvuka zvučnog signala
: Postavka žaruljice
: Snimanje jednim dodirom
: Automatsko isključivanje
: prebacivanje NTSC/PAL
Postavke daljinskog upravljača
: Zrakoplovni način *5
: Način povezivanja*5, *6
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
: Postavka Bluetooth veze*5, *6
: Vraćanje na izvorne mrežne postavke*6, *7
: Automatsko isključivanje monitora prilikom snimanja
: Zrcalni način
: Rotacija zaslona
: Svjetlina monitora
: Postavka datuma i vremena
: Postavka područja
: Postavka ljetnog računanja vremena (ljetnog vremena)
/
/
: Verzija
: resetiranje postavki
/
: Format datuma*8
Disconnect
Prekid Wi-Fi veze i povratak na zaslon za odabir Wi-Fi uređaja.
Registracija uređaja*7
Registracija fotoaparata/kamkordera radi povezivanja s daljinskim upravljačem s
mogućnosti uspostavljanja više veza.
*1
2*
*3
*4
*5
*6
*7
*8
Prikazuje se samo u načinu jedne veze.
Ikona će se razlikovati ovisno o povezanom fotoaparatu/kamkorderu.
Prikazuje se samo kada je u fotoaparat/kamkorder umetnuta memorijska kartica.
Prikazuje se samo kada je postavljen način snimanja filmova / kontinuiranog snimanja.
Ne prikazuje se dok su fotoaparat/kamkorder i daljinski upravljač povezani putem Wi-Fi veze.
Ne prikazuje se dok je zrakoplovni način postavljen na ON (Uklj.).
Prikazuje se samo u načinu više veza.
Prikaz će se razlikovati ovisno o zemlji ili regiji u kojoj ste kupili daljinski upravljač.
Napomena
Stavke za postavljanje prikazuju se samo kada su fotoaparat/kamkorder i daljinski upravljač
povezani putem Wi-Fi veze (to se ne odnosi na postavke daljinskog upravljača).
[19] Promjena postavki
Popis stavki za postavljanje
Postavljanje stavki
Stavke možete postaviti pomoću sljedeća 4 gumba na daljinskom upravljaču.
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
: Gumb MENU (Izbornik)
Prikazuje izbornik
: Gumb UP
prelazak na prethodni izbornik
: Gumb DOWN
prelazak na sljedeći izbornik
: Gumb REC/ENTER
otvaranje izbornika
1
Pritisnite gumb
(uključeno/pripravnost) kako biste uključili napajanje.
2
Pritisnite gumb MENU (Izbornik).
3
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali ikonu stavke, a zatim pritisnite
gumb REC/ENTER.
Kako biste pokušali ponovno, odaberite
[20] Promjena postavki
(Otkaži), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
Postavke snimanja
Postavka kvalitete slike
Ovdje možete postaviti rezoluciju slike i brzinu prijenosa za snimanje filmova ili kontinuirano
snimanje.
1
Pritisnite gumb MENU (Izbornik).
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali vrijednost postavke u
print.html[2016-08-31 13:46:09]
/
Vodič za pomoć
(Postavke snimanja) –
REC/ENTER.
(Postavka kvalitete slike), a zatim pritisnite gumb
(Kada je format snimanja filmova postavljen na XAVC S 4K)*1
/
/
XAVC S 4K 100Mbps
XAVC S 4K 60Mbps
XAVC S 4K 100Mbps*2
XAVC S 4K 60Mbps*2
(Kada je format snimanja filmova postavljen na XAVC S HD)*1
/
/
XAVC S HD 50Mbps
XAVC S HD 50Mbps
XAVC S HD 50Mbps*2
/
XAVC S HD 100Mbps
/
XAVC S HD 60Mbps
/
XAVC S HD 100Mbps
/
XAVC S HD 60Mbps
(Kada je format snimanja filmova postavljen na MP4)*1
/
Najviša rezolucija (oštra slika snimljena pri dvostrukoj brzini
prijenosa)
/
Najviša rezolucija
/
Visoka rezolucija
/
Snimanje velike brzine (oštra slika snimljena pri
četverostrukoj brzini prijenosa)
/
Snimanje velike brzine (oštra slika snimljena pri
osmerostrukoj brzini prijenosa)
Sporo snimanje (usporena snimka snimljena pri dvostrukoj brzini kadra)
Iznimno sporo snimanje (usporena snimka snimljena pri četverostrukoj brzini
kadra)
Standardna rezolucija
*1 Brzina prijenosa mijenja se ovisno o postavci NTSC/PAL.
*2 Ova postavka dostupna je samo kada je postavka NTSC/PAL postavljena na NTSC.
Napomena
Brzina prijenosa prilikom reprodukcije slike koja se prikazuje na LCD zaslonu mijenja se sukladno
statusu komunikacije putem Wi-Fi veze između fotoaparata/kamkordera i daljinskog upravljača (i
razlikuje se od brzine prijenosa koja se upotrebljava prilikom snimanja).
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
[21] Promjena postavki
Postavke snimanja
Format filma
Ovdje možete odabrati format filma za snimanje filmova ili kontinuirano snimanje.
1
Pritisnite gumb MENU (Izbornik).
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali vrijednost postavke u
/
(Postavke snimanja) –
(Format filma), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
: Snima se film u 4K rezoluciji (XAVC S).
odaberite željenu kvalitetu slike.
: snima HD (XAVC S) videozapis.
odaberite željenu kvalitetu slike.
: Snima se film u formatu MP4.
Taj format odaberite ako želite prenijeti slike na pametni telefon ili web-mjesto.
Napomena
Nakon odabira formata postavite kvalitetu slike.
[22] Promjena postavki
Postavke snimanja
Veličina slike pri snimanju proteklog vremena
Možete postaviti veličinu slike fotografija snimljenih tijekom snimanja proteklog vremena.
1
Pritisnite gumb MENU (Izbornik).
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali vrijednost postavke u
(Postavka načina snimanja proteklog vremena) –
(Veličina slike pri snimanju
proteklog vremena), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
(snimaju se fotografije u 4K rezoluciji (3840 x 2160) (veličina slike 8,3 M))
(snimaju se fotografije u HD rezoluciji (1920 x 1080) (veličina slike 2,1 M))
[23] Promjena postavki
Postavke snimanja
Vrijeme kontinuiranog snimanja
Postavite vremenski raspon (područje medija) za kontinuirano snimanje.
1
Pritisnite gumb MENU (Izbornik).
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali vrijednost postavke u
(Postavka načina kontinuiranog snimanja) –
(Vrijeme kontinuiranog
snimanja), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
(Postavlja vrijeme kontinuiranog snimanja na 5 minuta. Veličina stvorenog
videozapisa iznosi jednu minutu po datoteci.)
(Postavlja vrijeme kontinuiranog snimanja na 20 minuta. Veličina stvorenog
videozapisa iznosi pet minuta po datoteci.)
(Postavlja vrijeme kontinuiranog snimanja na 60 minuta. Veličina stvorenog
videozapisa iznosi petnaest minuta po datoteci.)
(Postavlja vrijeme kontinuiranog snimanja na 120 minuta. Veličina
stvorenog videozapisa iznosi petnaest minuta po datoteci.)
(Nastavlja kontinuirano snimanje do granice slobodnog prostora memorije.
Veličina stvorenog videozapisa iznosi petnaest minuta po datoteci.)
[24] Promjena postavki
Postavke snimanja
Prebacivanje između različitih načina snimanja
fotografija
Prilikom snimanja fotografija možete odabrati pojedinačno snimanje ili neprekidno snimanje.
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
Pojedinačno snimanje i neprekidno snimanje mogu se postaviti samo prilikom snimanja
fotografija.
1
Pritisnite gumb MENU (Izbornik).
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali vrijednost postavke u
(Postavka snimanja fotografije) –
(Prebacivanje između različitih načina
snimanja fotografija), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
: Pojedinačno snimanje
Snima pojedinačnu fotografiju.
: Snimanje niza fotografija
Snima u intervalu postavljenom u izborniku
fotografija)
/
*
(Interval snimanja
: Motion Shot LE
Stvara fotografiju iz niza fotografija snimljenih neprekidnim snimanjem u intervalu
* (Interval snimanja fotografija).
postavljenom u izborniku
/
*
Ikona će se razlikovati ovisno o povezanom fotoaparatu/kamkorderu.
Napomena
Nakon snimanja u načinu uzastopnog snimanja niza fotografija ili u načinu snimke kretanja LE
potrebno je vrijeme za obradu slike tijekom kojega nije moguće provođenje idućeg postupka.
[25] Promjena postavki
Postavke snimanja
Interval snimanja fotografija
Možete odabrati postavku neprekidnog snimanja za upotrebu funkcije uzastopnog snimanja
niza fotografija ili snimka kretanja LE.
1
Pritisnite gumb MENU (Izbornik).
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali vrijednost postavke u
*
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
(Postavka snimanja fotografije) –
zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
*
/
Interval snimanja fotografija), a
Ikona će se razlikovati ovisno o povezanom fotoaparatu/kamkorderu.
(snima ukupno 10 fotografija u 1 sekundi pri brzini od 10 fotografija u
sekundi)
Pogodno za snimanje objekata koji se brzo kreću.
(snima ukupno 10 fotografija u 1,25 sekunde pri brzini od 8 fotografija u
sekundi)
Pogodno za snimanje objekata koji se brzo kreću.
(snima ukupno 10 fotografija u 2 sekunde pri brzini od 5 fotografija u
sekundi)
Pogodno za snimanje slika objekata u akciji.
(snima ukupno 10 fotografija u 5 sekunde pri brzini od 2 fotografija u
sekundi)
Pogodno za snimanje objekata koji se sporo kreću.
Napomena
„10f1s”, „8f1s”, „5f2s” i „2f5s” procijenjene su maksimalne brzine. Postizanje maksimalne brzine
možda neće biti moguće ovisno o uvjetima snimanja.
[26] Promjena postavki
Postavke snimanja
Samookidač
Prilikom snimanja fotografija možete upotrijebiti samookidač.
1
Pritisnite gumb MENU (Izbornik).
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali vrijednost postavke u
(Postavka snimanja fotografije) –
(Samookidač), a zatim pritisnite gumb
REC/ENTER.
(ne upotrebljava samookidač)
(postavlja samookidač na 2 sekunde)
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
(postavlja samookidač na 10 sekundi)
Napomena
Ne možete upotrebljavati samookidač tijekom snimanja videozapisa.
Funkcija samookidača uključena je dok se ne poništi. Kada završite s upotrebom samookidača,
postavite ga na
.
[27] Promjena postavki
Postavke snimanja
Interval snimanja proteklog vremena
Možete postaviti interval snimanja proteklog vremena.
1
Pritisnite gumb MENU (Izbornik).
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali vrijednost postavke u
(Postavka načina snimanja proteklog vremena) –
(Interval snimanja proteklog
vremena), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
(nastavlja snimati fotografije u intervalima od približno 1 sekunde)
(nastavlja snimati fotografije u intervalima od približno 2 sekunde)
(nastavlja snimati fotografije u intervalima od približno 5 sekundi)
(nastavlja snimati fotografije u intervalima od približno 10 sekunde)
(nastavlja snimati fotografije u intervalima od približno 30 sekunde)
(nastavlja snimati fotografije u intervalima od približno 60 sekunde)
Napomena
Prva fotografija snima se odmah nakon pokretanja snimanja, bez čekanja na istek postavljenog
intervala. Druga fotografija i sljedeće fotografije snimaju se u postavljenim intervalima.
Ovisno o uvjetima snimanja, postizanje postavljene brzine možda neće biti moguće.
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
[28] Promjena postavki
Postavke snimanja
Broj snimke u snimanju proteklog vremena
Možete postaviti broj fotografija snimljenih tijekom snimanja proteklog vremena.
1
Pritisnite gumb MENU (Izbornik).
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali vrijednost postavke u
(Postavka načina snimanja proteklog vremena) –
(Broj snimke u snimanju
proteklog vremena), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
(snima 300 fotografija)
(snima 600 fotografija)
(snima 900 fotografija)
(nastavlja snimati fotografije dok ne zaustavite snimanje)
[29] Promjena postavki
Postavke snimanja
SteadyShot (film)
Tijekom snimanja videozapisa možete aktivirati smanjenje trešnje kamere.
1
Pritisnite gumb MENU (Izbornik).
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali vrijednost postavke u
/
(Postavke snimanja) –
(FDR-X3000/HDR-AS300)/
(osim za modele FDRX3000/HDR-AS300) (SteadyShot (film)), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
FDR-X3000/HDR-AS300
(sveobuhvatna funkcija SteadyShot upotrebljava se prilikom snimanja filmova)
(funkcija SteadyShot upotrebljava se prilikom snimanja filmova)
(funkcija SteadyShot ne upotrebljava se prilikom snimanja filmova)
Osim kod modela FDR-X3000/HDR-AS300
(funkcija SteadyShot upotrebljava se prilikom snimanja filmova)
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
(funkcija SteadyShot ne upotrebljava se prilikom snimanja filmova)
[30] Promjena postavki
Postavke snimanja
SteadyShot (fotografija) (FDR-X3000/HDR-AS300)
Tijekom snimanja filmova možete aktivirati smanjenje trešnje fotoaparata/kamkordera.
1
Pritisnite gumb MENU (Izbornik).
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali vrijednost postavke u
(Postavka snimanja fotografije) –
(SteadyShot (fotografija)), a zatim pritisnite
gumb REC/ENTER.
(funkcija SteadyShot upotrebljava se prilikom snimanja fotografija)
(funkcija SteadyShot ne upotrebljava se prilikom snimanja fotografija)
Napomena
Ova se funkcija ne može upotrebljavati u načinu snimanja proteklog vremena.
[31] Promjena postavki
Postavke snimanja
Postavka kuta
Možete konfigurirati kut gledanja fotoaparata/kamkordera.
1
Pritisnite gumb MENU (Izbornik).
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali vrijednost postavke u
/
/
/
(Postavke snimanja) –
(Postavka kuta), a zatim pritisnite gumb
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
REC/ENTER.
: Široko (snima sa širokim kutom prikaza)
: Srednje (snima sa standardnim kutom gledanja) (FDR-X3000/HDR-AS300)
: Usko (snima s uskim kutom prikaza)
[32] Promjena postavki
Postavke snimanja
Postavka zumiranja
Možete odabrati želite li upotrebljavati digitalno zumiranje.
1
Pritisnite gumb MENU (Izbornik).
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali vrijednost postavke u
/
/
/
(Postavke snimanja) –
(Postavka zumiranja), a zatim pritisnite
gumb REC/ENTER.
(koristi funkciju digitalnog zumiranja)
(ne upotrebljava se funkcija digitalnog zumiranja)
[33] Promjena postavki
Postavke snimanja
Preokretanje
Možete snimati slike okrenute naopako. Ta je funkcija korisna kada je kamera pričvršćena
naopako.
1
Pritisnite gumb MENU (Izbornik).
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali vrijednost postavke u
/
/
/
(Postavke snimanja) –
(Preokretanje), a zatim pritisnite gumb
REC/ENTER.
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
(preokreće sliku okomito i mijenja lijevi i desni kanal zvuka)
(ne preokreće sliku)
[34] Promjena postavki
Postavke snimanja
AE prebacivanje
Ekspoziciju možete prilagoditi prema svojim željama.
1
Pritisnite gumb MENU (Izbornik).
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali vrijednost postavke u
/
/
/
(Postavke snimanja) –
(AE prebacivanje), a zatim pritisnite gumb
REC/ENTER.
(ne upotrebljava AE prebacivanje)
(upotrebljava AE prebacivanje (na primjer, postavite +0,3EV))
[35] Promjena postavki
Postavke snimanja
AE način snimanja proteklog vremena
Postavite način prilagodbe automatske ekspozicije (AE) tijekom snimanja proteklog vremena.
1
Pritisnite gumb MENU (Izbornik).
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali vrijednost postavke u
(Postavka načina snimanja proteklog vremena) –
(AE način snimanja
proteklog vremena), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
(Prilagođava ekspoziciju svake snimke. Lagano prati promjene svjetline)
(postavlja fiksiranu ekspoziciju kada snimanje počne)
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
[36] Promjena postavki
Postavke snimanja
Prizor
Možete namjestiti snimanje prizora.
1
Pritisnite gumb MENU (Izbornik).
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali vrijednost postavke u
/
(Postavke snimanja) –
(Prizor), a zatim pritisnite gumb
REC/ENTER.
/
/
(snima slike u standardnoj kvaliteti)
(snima slike u kvaliteti prikladnoj za podvodno snimanje)
[37] Promjena postavki
Postavke snimanja
Podešavanje bijele boje
Balans boje možete prilagoditi okruženju snimanja.
1
Pritisnite gumb MENU (Izbornik).
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali vrijednost postavke u
/
/
/
(Postavke snimanja) –
(Podešavanje bijele boje), a zatim pritisnite
gumb REC/ENTER.
(automatski prilagođava balans bijele boje kako bi boje izgledale prirodno)
(prilagođava temperaturu boje prema izvoru svjetlosti (od 2500K do 9900K)
(upotrebljava postavku odabranu u stavci
)
(postiže osnovnu bijelu boju za snimanje pod izvorom svjetla)*
*
Postavite referentni bijeli predmet u iste uvjete osvjetljenja kao što su oni u kojima se nalazi objekt i
pritisnite gumb REC/ENTER.
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
[38] Promjena postavki
Postavke snimanja
Način boje
Nijansu boje slike možete promijeniti tijekom snimanja filmova ili kontinuiranog snimanja.
1
Pritisnite gumb MENU (Izbornik).
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali vrijednost postavke u
/
(Postavke snimanja) –
(Način boje), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
(snima u prirodnim bojama)
(snima u živim bojama)
[39] Promjena postavki
Postavke snimanja
Postavka snimanja zvuka
Postavite hoće li se snimati zvuk prilikom snimanja filmova.
1
Pritisnite gumb MENU (Izbornik).
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali vrijednost postavke u
/
(Postavke snimanja) –
(Postavka snimanja zvuka), a zatim pritisnite gumb
REC/ENTER.
(snima zvuk prilikom snimanja videozapisa)
(ne snima zvuk prilikom snimanja videozapisa)
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
[40] Promjena postavki
Postavke snimanja
Smanjenje šuma vjetra
Ta funkcija automatski smanjuje šum vjetra niskog raspona tonova prilikom snimanja zvuka
pomoću ugrađenog mikrofona fotoaparata/kamkordera.
1
Pritisnite gumb MENU (Izbornik).
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali vrijednost postavke u
/
(Postavke snimanja) –
(Smanjenje šuma vjetra), a zatim pritisnite gumb
REC/ENTER.
(smanjuje raspon niskih tonova radi smanjenja šuma vjetra)
(ne smanjuje šum vjetra)
[41] Promjena postavki
Postavke fotoaparata/kamkordera
Postavka napajanja Bluetooth daljinskog upravljača
Daljinskim se upravljačem mogu uključiti/isključiti fotoaparati/kamkorderi koji su već upareni s
njime pomoću Bluetooth veze.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali vrijednost postavke u
(Postavke fotoaparata/kamkordera) –
(Postavka napajanja Bluetooth
daljinskog upravljača), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
(omogućeno je uključivanje/isključivanje fotoaparata/kamkordera pomoću
daljinskog upravljača)
(onemogućeno je uključivanje/isključivanje fotoaparata/kamkordera pomoću
daljinskog upravljača)
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
Da biste omogućili tu funkciju, gornju postavku morate unaprijed postaviti na
,a
postavku Bluetooth veze daljinskog upravljača i fotoaparata/kamkordera na ON (Uklj.).
Savjet
Kada fotoaparat/kamkorder ima više veza s daljinskim upravljačem, istodobno se može uključiti do
pet fotoaparata/kamkordera dok je uključen daljinski upravljač.
Napomena
Ova funkcija ne može se koristiti kada je zrakoplovni način postavljen na ON (Uklj.).
Napajanjem daljinskog upravljača i fotoaparata/kamkordera možete istodobno upravljati sve dok je
daljinski upravljač povezan s fotoaparatom/kamkorderom.
Napajanjem fotoaparata/kamkordera možda se neće moći upravljati daljinskim upravljačem ovisno o
okolini u kojoj ga upotrebljavate. U tom slučaju isključite i ponovno uključite daljinski upravljač.
[42] Promjena postavki
Postavke fotoaparata/kamkordera
Formatiranje
Izbrišite sve filmove i fotografije s fotoaparata/kamkordera kako biste vratili medije u izvorno
stanje.
1
Pritisnite gumb MENU (Izbornik).
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(Postavke
fotoaparata/kamkordera) –
(Formatiranje), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
(Izvrši), a zatim pritisnete gumb
Formatiranje započinje kada odaberete
REC/ENTER.
Formatiranje se poništava kada odaberete
(Otkaži), a zatim pritisnete gumb
REC/ENTER.
Formatiranje završava kada se prikaže zaslon s potvrdnom oznakom. Pritisnite gumb
REC/ENTER kako biste se vratili na prethodni zaslon MENU (Izbornik).
Napomena
Prije formatiranja važne slike spremite na uređaje kao što je računalo.
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
Fotoaparat/kamkorder ne možete formatirati daljinskim upravljačem kada daljinski upravljač nije
povezan s fotoaparatom/kamkorderom putem Wi-Fi veze.
[43] Promjena postavki
Postavke fotoaparata/kamkorderom
Vremenski kod / korisnički bit
Funkciju vremenskog koda/korisničkog bita možete upotrebljavati kada je način snimanja
postavljen na snimanje videozapisa, a format snimanja videozapisa na XAVC S.
1
Pritisnite gumb MENU (Izbornik).
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali vrijednost postavke u
(Postavke fotoaparata/kamkordera) –
(Vremenski kod / korisnički bit), a
zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
U nastavku su navedene postavljene stavke i popratne pojedinosti.
(postavlja vremenski kod)
1. Pritisnite tipku UP ili DOWN kako biste odabrali dvoznamenkaste brojeve, a zatim
pritisnite tipku REC/ENTER.
2. Ponavljajte 1. korak sve dok ne postavite četiri dvoznamenkasta broja, a zatim se vratite
na prethodni zaslon MENU (Izbornik).
Vremenski kod možete odabrati unutar sljedećeg raspona.
Kada odaberete 30p ili 60p
00:00:00:00 – 23:59:59:29
Kada odaberete 25p ili 50p
00:00:00:00 – 23:59:59:24
Kod odabira 24p možete postaviti posljednje 2 znamenke vremenskog koda u
kadrovima u višekratnicima broja 4, između 0 i 23.
(vraća vremenski kod na izvornu vrijednost)
Izvorna se vrijednost vraća kada odaberete
REC/ENTER.
, a zatim pritisnete gumb
(odabire način snimanja vremenskog koda)
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
: snima vremenski kod u formatu ispuštenih sličica.
: snima vremenski kod u formatu bez ispuštenih sličica.*
*
U sljedećim situacijama vremenski je kod fiksiran na
.
Kada je kvaliteta slike postavljena na 24p
Kada je prebacivanje između NTSC/PAL postavljeno
(postavlja se format brojača za vremenski kod)
: vremenski kod pomiče se samo tijekom snimanja XAVC S videozapisa.
Snima se u nastavku na vremenski kod prethodne snimke.
: Vremenski kod nastavlja se sekvencijalno, neovisno o radu kamere.
(postavlja vremenski kod koji će se bilježiti)
: novopostavljeni vremenski kod bilježi se na medij za snimanje.
: Posljednji vremenski kod prethodne snimke čita se s medija za snimanje te
se novi kod sekvencijalno nastavlja i snima za prošlim kodom.
(postavlja korisnički bit)
1. Pritisnite tipku UP ili DOWN kako biste odabrali dvoznamenkaste brojeve, a zatim
pritisnite tipku REC/ENTER.
2. Ponavljajte 1. korak sve dok ne postavite četiri dvoznamenkasta broja, a zatim se vratite
na prethodni zaslon MENU (Izbornik).
Možete odabrati korisničku informaciju unutar sljedećeg raspona.
00 00 00 00 – FF FF FF FF
(pokreće korisnički bit)
Izvorna se vrijednost vraća kada odaberete
REC/ENTER.
, a zatim pritisnete gumb
(postavlja vrijeme snimanja kao korisničkog bita)
: Ne snima vrijeme kao korisnički bit.
: Snima vrijeme kao korisnički bit.
Napomena
Postavljanje vremenskog koda/korisničkog bita moguće je samo u načinu za snimanje videozapisa.
Ako daljinski upravljač nije povezan s fotoaparatom/kamkorderom putem Wi-Fi veze, postavke
fotoaparata/kamkordera ne mogu se mijenjati.
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
Savjet
O vremenskom kodu
Vremenski kod korisna je funkcija za napredno uređivanje slika koja bilježi
sate/minute/sekunde/sličice u slikovnim podacima.
Kada je TV sustav postavljen na NTSC i brzina prijenosa iznosi 30p ili 60p, nastaju razmaci između
stvarnog vremena i vremenskog koda tijekom duljih snimanja jer postoje male razlike između broja
kadrova u sekundi vremenskog koda i stvarne brzine prijenosa NTSC slikovnog signala. Padajući
kadar ispravlja taj razmak kako bi se osiguralo da se vremenski kod podudara sa stvarnim
vremenom. Brojevi prvog kadra (prva 2 broja kadra za 30p ili prva 4 za 60p) uklanjaju se svake
minute osim u svakoj desetoj minuti. Vremenski kod bez ovog ispravljanja zove se nepadajući kadar.
O korisničkoj informaciji
Korisnički but je funkcija koja može zabilježiti podatke poput datuma/vremena/broja prizora
(osmeroznamenkasti heksadecimalni broj). Ta je funkcija korisna za uređivanje videozapisa
stvorenih pomoću dviju ili više kamera.
[44] Promjena postavki
Postavke fotoaparata/kamkordera
Infracrveni daljinski upravljač
Možete vratiti vremenski kod fotoaparata/kamkordera na izvornu vrijednost te
pokrenuti/zaustaviti snimanje pomoću infracrvenog daljinskog upravljača (prodaje se zasebno).
1
Pritisnite gumb MENU (Izbornik).
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali vrijednost postavke u
(Postavke fotoaparata/kamkordera) –
(Infracrveni daljinski upravljač), a zatim
pritisnite gumb REC/ENTER.
(omogućuje upravljanje fotoaparatom/kamkorderom pomoću infracrvenog
daljinskog upravljača)
(onemogućuje upravljanje fotoaparatom/kamkorderom pomoću infracrvenog
daljinskog upravljača)
Napomena
Komplet običnog i infracrvenog daljinskog upravljača RMT-VP1K i infracrveni daljinski upravljač
RMT-845 (prodaje se zasebno) moraju upotrebljavati ovu funkciju.
Kupite RMT-845 u servisnom centru tvrtke Sony.
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
Pomoću daljinskog upravljača RMT-845 (prodaje se zasebno) možete upravljati samo sljedećim
postavkama. Drugim postavkama ne možete upravljati.
Ponovno postavljanje vremenskog koda.
Pokretanje/zaustavljanje snimanja
[45] Promjena postavki
Postavke fotoaparata/kamkordera
Zvučni signal
Možete postaviti zvučna upozorenja u vezi s radom kamere.
1
Pritisnite gumb MENU (Izbornik).
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali vrijednost postavke u
(Postavke fotoaparata/kamkordera) –
(Zvučni signal), a zatim pritisnite gumb
REC/ENTER.
(svi su zvukovi rada omogućeni)
(zvukovi rada uključuju se samo kod sljedećih radnji)*
Uključenje napajanja
Pokretanje snimanja
Zaustavljanje snimanja
Pritiskanje zatvarača
Odabrana je onemogućena radnja ili je došlo do pogreške
Zvučni signal potvrde veze
Isključenje napajanja (FDR-X3000/HDR-AS300)
(svi su zvukovi rada onemogućeni)
*
se prikazuje umjesto
ovisno o povezanom fotoaparatu/kamkorderu.
Napomena
Ako daljinski upravljač nije povezan s fotoaparatom/kamkorderom putem Wi-Fi veze, postavke
fotoaparata/kamkordera ne mogu se mijenjati.
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
[46] Promjena postavki
Postavke fotoaparata/kamkordera
Jačina zvuka zvučnog signala
Možete postaviti jačinu zvuka fotoaparata/kamkordera kada njome upravljate pomoću
daljinskog upravljača.
1
Pritisnite gumb MENU (Izbornik).
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali vrijednost postavke u
(Postavke fotoaparata/kamkordera) –
(Jačina zvuka zvučnog signala), a zatim
pritisnite gumb REC/ENTER.
(velika jačina zvuka zvučnog signala)
(mala jačina zvuka zvučnog signala)
Napomena
Kada je zvučni signal postavljen na OFF (Isklj.), ova se funkcija ne može postavljati.
[47] Promjena postavki
Postavke fotoaparata/kamkordera
Postavka žaruljice
Da biste spriječili reflektiranje svjetla žaruljice s predmeta, možete ograničiti broj žaruljica REC
koje se uključuju prilikom snimanja.
1
Pritisnite gumb MENU (Izbornik).
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali vrijednost postavke u
(Postavke fotoaparata/kamkordera) –
(Postavka žaruljice), a zatim pritisnite
gumb REC/ENTER.
(pale se sve žaruljice REC fotoaparata/kamkordera)
(pali se samo REC žaruljica na poklopcu priključnice fotoaparata/kamkordera)
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
(ne pale se REC žaruljice fotoaparata/kamkordera)
Savjet
Ako postoji mogućnost reflektiranja predmeta poput stakla u smjeru snimanja, promijenite postavku
žaruljice za kameru.
[48] Promjena postavki
Postavke fotoaparata/kamkordera
Snimanje jednim dodirom
Pritisnite gumb REC/ENTER fotoaparata/kamkordera dok je fotoaparat/kamkorder isključen i
fotoaparat/kamkorder uključit će se i početi snimati.
Ta funkcija dostupna je kada je način snimanja postavljen na snimanje filmova, snimanje
proteklog vremena, usmjeravanje uživo ili kontinuirano snimanje.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali vrijednost postavke u
(Postavke fotoaparata/kamkordera) –
(Snimanje jednim dodirom), a zatim
pritisnite gumb REC/ENTER.
(snimanje jednim dodirom je omogućeno)
(snimanje jednim dodirom je onemogućeno)
Napomena
Uz snimanje jednim dodirom snimanje će početi u načinu snimanja koji je postavljen neposredno
pred isključivanje napajanja.
Ako daljinski upravljač nije povezan s fotoaparatom/kamkorderom putem Wi-Fi veze, postavke
fotoaparata/kamkordera ne mogu se mijenjati.
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
[49] Promjena postavki
Postavke fotoaparata/kamkordera
Automatsko isključivanje
Možete postaviti automatsko isključivanje kamere s obzirom na vrijeme postavljanja.
1
Pritisnite gumb MENU (Izbornik).
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali vrijednost postavke u
(Postavke fotoaparata/kamkordera) –
(Automatsko isključivanje), a zatim
pritisnite gumb REC/ENTER.
(isključuje napajanje kamere nakon približno 20 sekundi)
(isključuje napajanje kamere nakon približno 60 sekundi)
(ne isključuje se automatski)
Napomena
Automatsko isključivanje nije moguće kada je daljinski upravljač povezan s
fotoaparatom/kamkorderom putem Wi-Fi veze.
Ako daljinski upravljač nije povezan s fotoaparatom/kamkorderom putem Wi-Fi veze, postavke
fotoaparata/kamkordera ne mogu se mijenjati.
[50] Promjena postavki
Postavke fotoaparata/kamkordera
Prebacivanje NTSC/PAL
Postavku NTSC/PAL možete odabrati ovisno o TV sustavu države ili regije u kojoj
upotrebljavate kameru.
1
Pritisnite gumb MENU (Izbornik).
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
fotoaparata/kamkordera –
/
zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
(Postavke
(Prebacivanje NTSC/PAL), a
(TV sustav fotoaparata/kamkordera prebacuje se s NTSC-a na PAL)
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
(TV sustav fotoaparata/kamkordera prebacuje se s PAL-a na NTSC)
Ako pokušate promijeniti trenutačnu postavku, prikazuje se zaslon za potvrdu. Idite na
3. korak.
3
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
gumb REC/ENTER.
(Izvrši), a zatim pritisnite
Napomena
Kada na daljinskom upravljaču promijenit postavku NTSC/PAL, prekida se Wi-Fi veza s
fotoaparatom/kamkorderom koji se tada automatski ponovno pokreće. Nakon toga će se daljinski
upravljač automatski ponovno povezati s fotoaparatom/kamkorderom.
[51] Promjena postavki
Postavke fotoaparata/kamkordera
Verzija (fotoaparat/kamkorder)
Prikaz verzije softvera kamere.
1
Pritisnite gumb MENU (Izbornik).
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(Postavke
fotoaparata/kamkordera) –
(Verzija), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
Napomena
Ova je funkcija dostupna samo u načinu jedne veze.
[52] Promjena postavki
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Postavke daljinskog upravljača
Vodič za pomoć
Zrakoplovni način
Možete konfigurirati daljinski upravljač tako da su onemogućene sve Wi-Fi/Bluetooth funkcije.
Kada ste u zrakoplovu ili na drugim ograničenim područjima, zrakoplovni način daljinskog
upravljača i fotoaparata/kamkordera postavite na ON (Uklj.).
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali vrijednost postavke u
(Postavke daljinskog upravljača) –
(Zrakoplovni način), a zatim pritisnite
gumb REC/ENTER.
(onemogućena je Wi-Fi/Bluetooth funkcija)
(zadano) (omogućena je Wi-Fi/Bluetooth funkcija)
Napomena
Zrakoplovni način ne može se uključiti kada je daljinski upravljač povezan s
fotoaparatom/kamkorderom putem jedne veze.
[53] Promjena postavki
Postavke daljinskog upravljača
Način povezivanja
Postavite broj fotoaparata/kamkordera („jedan” ili „više” fotoaparata/kamkordera) koji su
povezan s daljinskim upravljačem.
Napomena
Način povezivanje ne može se postaviti kada je daljinski upravljač povezan s
fotoaparatom/kamkorderom putem Wi-Fi mreže.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali vrijednost postavke u
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
(Postavke daljinskog upravljača) –
gumb REC/ENTER.
(Način povezivanja), a zatim pritisnite
(zadano) (jedna veza)
(više veza)
[54] Promjena postavki
Postavke daljinskog upravljača
Postavke Bluetooth veze
Daljinski upravljač može komunicirati s fotoaparatom/kamkorderom putem Bluetooth veze.
Postupak obostrane registracije koji omogućuje uređajima (daljinskom upravljaču i
fotoaparatu/kamkorderu) da međusobno komuniciraju putem Bluetooth veze naziva se
„uparivanje”. Nakon uparivanja uređaji mogu automatski komunicirati putem Bluetooth veze
kada se ponovno povežu.
1
Pritisnite gumb MENU (Izbornik).
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali vrijednost postavke u
(Postavke daljinskog upravljača) –
(Postavka Bluetooth veze), a zatim
pritisnite gumb REC/ENTER.
(zadano) (Omogućena je komunikacija Bluetooth vezom. Ikona Bluetooth veze (
ili
) prikazuje se na LCD zaslonu.)
(Nema Bluetooth komunikacije. Ikona Bluetooth veze ne prikazuje se na LCD
zaslonu.)
Savjet
Zadana postavka Bluetooth veze za daljinski upravljač jest ON (Uklj.). Kada se fotoaparat/kamkorder
kompatibilan s Bluetooth povezivanjem po prvi puta poveže putem Wi-Fi veze, automatski se uparuje
putem Bluetooth veze s daljinskim upravljačem, a ikona
prikazana na LCD zaslonu mijenja se u
.
Napomena
Kada je zrakoplovni način postavljen na ON (Uklj.), ikona Bluetooth veze ne prikazuje se na LCD
zaslonu i onemogućena je komunikacija putem Bluetooth veze, čak i kada je postavka Bluetooth
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
veze postavljena na ON (Uklj.).
Daljinski upravljač može se upariti s najviše 15 uređaja s Bluetooth vezom. Ako se šesnaesti uređaj
upari s daljinskim upravljačem, brišu se informacije o uparivanju prvog registriranog uređaja.
Kada daljinski upravljač komunicira putem Bluetooth veze, uparivanje drugog uređaja nije moguće.
Kada daljinski upravljač vratite na izvorne vrijednosti, također se brišu informacije o uparivanju.
Ponovno provedite uparivanje.
[55] Promjena postavki
Postavke daljinskog upravljača
Postavke vraćanja mreže na izvorno
Mrežne postavke za više veza mogu se vratiti na izvorno.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite tipku UP ili DOWN kako biste odabrali
(Postavke daljinskog
upravljača) –
(Postavke vraćanja mreže na izvorno), a zatim pritisnite
tipku REC/ENTER.
Prikazuje se zaslon potvrde.
Ako na zaslonu potvrde odaberete
postavke.
3
(Otkaži), otkazuje se vraćanje na izvorne
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
REC/ENTER.
, a zatim pritisnite gumb
Mrežne se postavke vraćaju na izvorne vrijednosti.
Napomena
Mrežne postavke ne možete vratiti na izvorne vrijednosti u načinu jedne veze.
Ako se nakon vraćanja izvornih mrežnih postavki uspostavi više veza, ponovno registrirajte uređaje
čak i ako ste ih već prije registrirali.
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
[56] Promjena postavki
Postavke daljinskog upravljača
Automatsko isključivanje monitora prilikom snimanja
Ako se daljinski upravljač ne koristi duže od 10 sekundi prilikom snimanja filmova, snimanja
proteklog vremena ili kontinuiranog snimanja, prikaz na LCD zaslonu daljinskog upravljača
automatski se isključuje radi smanjenja potrošnje baterije. Upotrijebite daljinski upravljač kao
biste ponovno uključili prikaz na LCD zaslonu.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali vrijednost postavke u
(Postavke daljinskog upravljača) –
(Automatsko isključivanje monitora
prilikom snimanja), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
(zadano) (Prikaz na LCD zaslonu automatski se isključuje ako se daljinski
upravljač ne koristi duže od 10 sekundi tijekom snimanja.)
(Prikaz na LCD zaslonu uključen je tijekom snimanja.)
Savjet
Nakon određenog vremena Wi-Fi funkcija fotoaparata/kamkordera automatski se isključuje (održava
se Bluetooth veza), a prestaje se prikazivati i vrijeme snimanja.
Kako biste ponovno uključili prikaz na LCD zaslonu, upotrijebite daljinski upravljač dok je LCD zaslon
isključen ili zaustavite snimanje na fotoaparatu/kamkorderu.
Napomena
Ako upotrijebite daljinski upravljač 1 minutu nakon isključivanja prikaza na LCD zaslonu, potrebno je
5 – 6 sekundi da se prikaz na LCD zaslonu uključi.
Ova je funkcija dostupna samo kada je daljinski upravljač s fotoaparatom/kamkorderom putem jedne
veze.
[57] Promjena postavki
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Postavke daljinskog upravljača
Vodič za pomoć
Zrcalni način
Slike na LCD zaslonu prikazuju se kao u zrcalu. To je korisno kada se snimaju autoportreti
fotoaparatom/kamkorderom koji je postavljen na dodatnu opremu, primjerice na dršku za
snimanje. Snimke koje su zapravo snimljene nisu snimljene kao u zrcalu.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali vrijednost postavke u
(Postavke daljinskog upravljača) –
(Zrcalni način), a zatim pritisnite gumb
REC/ENTER.
(slike se prikazuju kao u zrcalu)
(zadano) (slike se ne prikazuju kao u zrcalu)
[58] Promjena postavki
Postavke daljinskog upravljača
Rotacija zaslona
Možete rotirati prikaz na LCD zaslonu i mijenjati orijentaciju gumb UP/DOWN na daljinskom
upravljaču.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali vrijednost postavke u
(Postavke daljinskog upravljača) –
(Rotacija zaslona), a zatim pritisnite
gumb REC/ENTER.
(rotira zaslon)
(zadano) (ne rotira zaslon)
[59] Promjena postavki
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Postavke daljinskog upravljača
Vodič za pomoć
Svjetlina monitora
Postavite svjetlinu LCD zaslona.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali vrijednost postavke u
(Postavke daljinskog upravljača) –
(Svjetlina monitora), a zatim pritisnite tipku
REC/ENTER.
(zadano) (svijetlo)
(tamno)
Napomena
Svjetlinu monitora ne možete postavljati dok se uređaj napaja putem mikro USB terminala. Postavka
je postavljena na „Bright” (Svijetlo).
[60] Promjena postavki
Postavke daljinskog upravljača
Postavka datuma i vremena
Postavite datum i vrijeme.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(Postavke daljinskog
upravljača) –
(Postavka datuma i vremena), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
3
Postavite godinu/mjesec/dan.
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste postavili godinu, a zatim pritisnite gumb
REC/ENTER. Pokazivač se premješta na mjesec pa ponovite istu radnju za postavljanje
mjeseca i dana.
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
(Redoslijed u kojem se prikazuje datum ovisi o formatu datuma)
Prikazat će se zaslon za postavljanje vremena.
4
Postavite vrijeme ponavljanjem istog postupka kao u 3. koraku.
5
Provjerite datum i vrijeme na prikazanom zaslonu, a zatim pritisnite gumb
REC/ENTER.
Vrijeme je postavljeno i zaslon se vraća na prethodni izbornik.
Savjet
Za povratak na zaslon za odabir stavke za postavljanje sa zaslona za odabir vrijednosti postavke
pritisnite tipku MENU.
Ako je daljinski upravljač povezan s Lens-Style fotoaparatom (serija QX) ili kamkorderom HDR-AZ1,
postavka datuma i vremena daljinskog upravljača automatski se primjenjuje i na
fotoaparatu/kamkorderu.
[61] Promjena postavki
Postavke daljinskog upravljača
Postavka područja
Sat na daljinskom upravljaču možete namjestiti tako da odgovara vremenu u vašem području
bez zaustavljanja sata. Područje se određuje prema vremenskoj razlici od srednjeg vremena po
Greenwichu (GMT). Više saznajte u „Popisu vremenskih razlika za najveće svjetske gradove”.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN za kako biste odabrali vremensku razliku u
(Postavke daljinskog upravljača) –
(Postavka područja), a zatim pritisnite
gumb REC/ENTER.
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
3
Potvrdite vrijeme na prikazanom zaslonu, a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
[62] Promjena postavki
Postavke daljinskog upravljača
Postavka ljetnog računanja vremena (ljetno vrijeme)
Postavite hoće li se vidjeti ljetno računanje vremena (ljetno vrijeme) u postavkama datuma i
vremena.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali vrijednost postavke u
(Postavke daljinskog upravljača) –
(Postavka ljetnog računanja vremena
(ljetno vrijeme)), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
(postavlja ljetno računanje vremena (ljetnog vremena)
(zadano) (ne postavlja ljetno računanje vremena (ljetno vrijeme))
[63] Promjena postavki
Postavke daljinskog upravljača
Format datuma
Postavite redoslijed prikaza datuma koji se prikazuje na daljinskom upravljaču.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali vrijednost postavke u
(Postavke daljinskog upravljača) –
/
/
/
datuma), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
(dan-mjesec-godina)
(mjesec-dan-godina)
(mjesec (na engleskom)-dan-godina)
(godina-mjesec-dan)
print.html[2016-08-31 13:46:09]
(Format
Vodič za pomoć
[64] Promjena postavki
Postavke daljinskog upravljača
Verzija
Može se prikazati verzija softvera daljinskog upravljača.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite tipku UP ili DOWN kako biste odabrali
(Postavke daljinskog
upravljača) –
(Verzija), a zatim pritisnite tipku REC/ENTER.
[65] Promjena postavki
Postavke daljinskog upravljača
Vraćanje postavki na izvorno
Vratite sve postavke daljinskog upravljača na njihove izvorne vrijednosti.
Postavke fotoaparata/kamkordera ne vraćaju se na izvorne vrijednosti, čak i ako se na njih
vrate postavke daljinskog upravljača.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN kako biste odabrali
(Postavke daljinskog
upravljača) –
(Vraćanje postavki na izvorno), a zatim pritisnite gumb
REC/ENTER.
3
Pritisnite tipku UP ili DOWN za odabir postavke, a zatim pritisnite tipku REC/ENTER.
Odaberite
upravljača.
Odaberite
print.html[2016-08-31 13:46:09]
(Otkaži) kako biste se vratili na zaslon s izbornikom postavki daljinskog
(Izvrši) kako biste postavke daljinskog upravljača vratili na izvorne
Vodič za pomoć
vrijednosti.
[66] Pregled
Reprodukcija slika
Na daljinskom upravljaču reproducirajte filmove/slike snimljene fotoaparatom/kamkorderom.
U postupku u nastavku objašnjeno je kako se reproduciraju videozapisi.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite tipku UP ili DOWN kako biste odabrali
upravljaču), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
3
Pritisnite tipku UP ili DOWN za odabir slike, a zatim pritisnite tipku REC/ENTER.
(Reprodukcija na daljinskom
Reprodukcija počinje.
Povratak na način snimanja
Pritisnite gumb MENU, UP ili DOWN kako biste odabrali
snimanja), a zatim pritisnite tipku REC/ENTER.
(Prebacivanje na način
Napomena
Nije moguće reproducirati zvuk.
Brzina prijenosa koja se na LCD zaslonu prikazuje tijekom reprodukcije razlikuje se ovisno o statusu
komunikacije putem Wi-Fi veze između daljinskog upravljača i fotoaparata/kamkordera. Ta se brzina
razlikuje od one prikazane tijekom snimanja.
Savjet
Tijekom reprodukcije filma možete upotrebljavati sljedeće radnje.
Premotavanje unatrag: pritisnite tipku UP.
Premotavanje unaprijed: pritisnite tipku DOWN.
Pauziranje: Pritisnite gumb REC/ENTER.
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
[67] Pregled
Brisanje slika
Izbrišite nepotrebne slike spremljene na memorijsku karticu kamere.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite tipku UP ili DOWN kako biste odabrali
upravljaču), a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
3
Pritisnite tipku UP ili DOWN kako biste odabrali sliku, a zatim pritisnite gumb MENU.
4
Odaberite
5
Odaberite
(Reprodukcija na daljinskom
(Izbriši) i pritisnite gumb REC/ENTER.
(Izvrši) na zaslonu potvrde, a zatim pritisnite tipku REC/ENTER.
Izbrisat će se odabrana slika.
Napomena
Slike možete brisati samo u načinu povezivanja s jednom vezom.
Odjednom možete izbrisati samo jednu sliku. Odjednom ne možete izbrisati više slika.
Ako želite izbrisati sve slike, formatirajte memorijsku karticu.
[68] Informacije
Rukovanje
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Mjere opreza
Vodič za pomoć
Ne upotrebljavajte/pohranjujte daljinski upravljač na sljedećim mjestima
Na iznimno toplom, hladnom ili vlažnom mjestu
Na mjestima kao što je automobil parkiran na suncu jer bi se kućište daljinskog upravljača
moglo deformirati što može uzrokovati kvar.
Na izravnom sunčevom svjetlu ili blizu grijača
Kućište daljinskog upravljača moglo bi izgubiti boju ili se deformirati što može uzrokovati
kvar.
Na mjestima podložnim jakim vibracijama.
Blizu jakih magnetskih polja.
Blizu mjesta koje proizvodi jake radiovalove ili emitira zračenje
Na pjeskovitim ili prašnjavim mjestima
Pripazite da pijesak ili prašina ne uđu u daljinski upravljač. To može uzrokovati kvar
daljinskog upravljača koji u nekim slučajevima može biti nepopravljiv.
[69] Informacije
Mjere opreza
O kondenzaciji vlage
Ako daljinski upravljač unesete iz hladnog na toplo mjesto, izvana ili unutar njega može doći do
kondenzacije vlage. Kondenzacija vlage može uzrokovati kvar daljinskog upravljača.
Ako dođe do kondenzacije vlage
Isključite daljinski upravljač i pričekajte približno sat vremena da vlaga ispari.
Napomene o kondenzaciji vlage
Do kondenzacije vlage može doći ako daljinski upravljač prenesete s hladnog na toplo mjesto
(ili obrnuto) ili ako ga upotrebljavate na vlažnom mjestu kao što je prikazano u nastavku.
Kada daljinski upravljač donesete sa skijaške staze u toplu prostoriju
Kada daljinski upravljač iz klimatiziranog automobila ili prostorije iznesete van na vrućinu
Kada daljinski upravljač upotrebljavate nakon oluje ili pljuska
Kada daljinski upravljač upotrebljavate na vrućim i vlažnim mjestima kao što je kupaonica
Kako izbjeći kondenzaciju vlage
Kada daljinski upravljač unesete s hladnog na toplo mjesto, stavite ga u plastičnu torbu i dobro
zatvorite. Izvadite je iz vrećice kada temperatura u plastičnoj vrećici dosegne temperaturu
okoline (nakon otprilike 1 sat).
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
[70] Informacije
Mjere opreza
O nošenju
Nemojte sjediti na stolcu ili drugom mjestu s daljinskim upravljačem u stražnjem džepu
hlača ili suknje jer to može uzrokovati kvar ili oštetiti daljinski upravljač.
[71] Informacije
Mjere opreza
O radnim temperaturama
Daljinski upravljač osmišljen je za upotrebu na temperaturama između –10 °C i +40 °C (od
14 °F do 104 °F). Ne preporučuje se snimanje na iznimno hladnim ili vrućim mjestima koja
premašuju navedeni temperaturni raspon.
LCD zaslon i kućište mogu se tijekom rada zagrijati. To je normalno.
[72] Informacije
Mjere opreza
Rukovanje LCD zaslonom
O LCD zaslonu
Ne ostavljajte LCD zaslon okrenut prema suncu jer se tako može oštetiti. Budite oprezni
kada stavljate daljinski upravljač pored prozora.
Ako daljinski upravljač upotrebljavate na hladnom mjestu, na LCD zaslonu mogu se
prikazati vodoravne crte ili zaostale slike. Ne radi se o kvaru. LCD zaslon će ponovno
normalno raditi kada se daljinski upravljač zagrije.
Ako se fotografija ili kadar na zaslonu prikazuju duže vrijeme, slika se može zadržati na LCD
zaslonu kao dvostruka slika.
Jarka točka na LCD zaslonu i točka koja nestaje
LCD zaslon postavljen na daljinski upravljač proizveden je visokopreciznom tehnologijom, ali
veoma mali broj piksela može se „zaglaviti”, tako da su ili uvijek isključeni (crni), uvijek uključeni
(crveni, zeleni ili plavi) ili bljeskaju. Osim toga, takvi se „zaglavljeni” pikseli, zbog fizičkih
svojstava zaslona s tekućim kristalima, mogu spontano pojaviti nakon dugotrajne upotrebe.
Takvi problemi nisu kvar.
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
[73] Informacije
Mjere opreza
Vodonepropusna svojstva
Napomene o vodonepropusnim svojstvima
Daljinski je upravljač izrađen tako da bude vodonepropustan. Šteta uzrokovana nepravilnim
rukovanjem, pogrešnom upotrebom ili neodgovarajućim održavanjem nije pokrivena
ograničenim jamstvom.
Ne izlažite daljinski upravljač utjecaju vode pod tlakom, npr. vodi iz slavine.
Ne upotrebljavajte ga u termalnim izvorima.
Daljinski upravljač upotrebljavajte u vodi preporučenog temperaturnog raspona od 0 °C do
40 °C (od 32 °F do 104 °F).
Daljinski upravljač zadržava vodonepropusna svojstva u vodi dubine do 3 m (10 stopa) u
trajanju od 30 minuta.
Napomene o mjerama koje treba poduzeti prije upotrebe daljinskog upravljača
pod vodom/blizu vode
Ako se prljavština ili pijesak uhvati na odjeljak terminala daljinskog upravljača (gdje se spaja
na postolje), očistite to područje mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice.
Ako ste daljinski upravljač upotrebljavali u blizini vode ili mokrim rukama ili rukama na
kojima je pijesak, obavite postupak opisan u odjeljku „Održavanje daljinskog upravljača u
vodi ili na obali” prije punjenja daljinskog upravljača pomoću postolja.
Napomene o upotrebi daljinskog upravljača pod vodom/blizu vode
Ne izlažite daljinski upravljač udarcima, na primjer skakanjem u vodu.
Daljinski upravljač tone u vodi. Da biste spriječili da daljinski upravljač potone u vodi,
upotrijebite priloženi remen.
Kada stavite daljinski upravljač pod vodu, mogu se pojaviti mjehurići. Ne radi se o kvaru.
Wi-Fi/Bluetooth funkciju daljinskog upravljača ne možete upotrebljavati pod vodom.
[74] Informacije
Popis vremenskih razlika za najveće svjetske gradove
Vremenske razlike sa standardnim vremenima za svjetske gradove (vrijedi od 2016.)
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
Grad
Vremenska razlika
Lisabon
GMT
London
Berlin
+01:00
Pariz
Helsinki
Kairo
+02:00
Istanbul
Moskva
+03:00
Nairobi
Teheran
+03:30
Abu Dhabi
+04:00
Baku
Kabul
+04:30
Karači
+05:00
Islamabad
Kolkata
+05:30
New Delhi
Alma Ata
+06:00
Dhaka
Yangon
+06:30
Bangkok
+07:00
Džakarta
Hong Kong
Singapur
Peking
Tokio
print.html[2016-08-31 13:46:09]
+08:00
Vodič za pomoć
+09:00
Seul
Adelaide
+09:30
Darwin
Melbourne
+10:00
Sydney
Nova Kaledonija
+11:00
Fidži
+12:00
Wellington
Midway
-11:00
Havaji
-10:00
Aljaska
-09:00
San Francisco
-08:00
Tijuana
Denver
-07:00
Arizona
Chicago
-06:00
Mexico City
New York
-05:00
Bogota
Santiago
-04:00
St.John's
-03:30
Brasilia
-03:00
Montevideo
Fernando de Noronha
-02:00
Azori
-01:00
Zelenortski Otoci
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
[75] Informacije
Specifikacije
[Ulazni terminal]
Mikro USB terminal: mikro-B/USB
(za punjenje)
[Napajanje]
Preduvjeti napajanja:
Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja: 3,7 V (unutarnja baterija)
Mikro USB terminal: 5,0 V
Način punjenja:
USB punjenje: 5,0 V istosmjerne struje, 500 mA
Vrijeme punjenja:
Preko računala
unutarnja baterija: otprilike 2 h 25 min
Način napajanja:
USB napajanje (preporučljivo od 1,5 A ili više)
Potrošnja energije:
0,8 W (uz povezivanje Wi-Fi vezom ili tijekom prikaza uživo)
Neprekidno vrijeme rada:
155 min*1
Baterija:
Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja: Unutarnja baterija
Maksimalni izlazni napon: DC 4,2 V
Izlazni napon: DC 3,7 V
Maksimalan napon za punjenje: DC 4,2 V
Maksimalna struja za punjenje: 975 mA
Kapacitet: 2,4 Wh (640 mAh)
Vrsta: Litij-ionska
[Općenito]
Vodonepropusna svojstva:
Na dubini od 3 m (10 stopa), 30 minuta neprekidno*2
Radna temperatura: -10°C do +40°C (14°F do 104°F)
Temperatura pohrane: -20°C do +60°C (-4°F do +140°F)
Dimenzije (približno): 47,8 mm × 52,6 mm × 19,0 mm (1 15/16 in. × 2 in. × 3/4 in.)(Š/V/D,
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
isključujući izbočine)
Masa: pribl. 46 g (1,6 oz) (samo glavno kućište)
Ukupna masa u upotrebi: Pribl. 83 g (2,9 oz) (uključujući priloženi remen)
*1
*2
Vrijeme neprekidnog rada predstavlja približno raspoloživo vrijeme kada upotrebljavate potpuno napunjen
komplet baterija i neprestano prikaz uživo.
Vodonepropusna svojstva nisu zajamčena u svim okolnostima.
Dizajn i specifikacije mogu se promijeniti bez obavijesti.
[76] Informacije
Zaštitni znakovi
Wi-Fi, logotip Wi-Fi i Wi-Fi PROTECTED SET-UP zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.
Adobe, logotip Adobe i Adobe Acrobat registrirani su zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke
Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
Zaštitna riječ Bluetooth® i logotipi registrirani su zaštitni znaci tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i
svako korištenje takvih oznaka od strane tvrtke Sony Corporation izvodi se u skladu s
licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi vlasništvo su odgovarajućih tvrtki.
Osim toga, nazivi sustava i proizvoda upotrijebljeni u ovom priručniku općenito su zaštitni
znakovi ili registrirani zaštitni znakovi odgovarajućih razvojnih programera ili proizvođača.
Međutim, oznake ™ ili ® ne upotrebljavaju se nužno u ovom priručniku.
[77] Informacije
Napomene o licenci
O primijenjenom softveru GNU GPL/LGPL
Softver koji ispunjava uvjete za sljedeću GNU-ovu opću javnu licencu (u daljnjem tekstu „GPL”)
ili nižu opću javnu licencu (u daljnjem tekstu „LGPL”) uključen je u daljinski upravljač. To znači
da imate pravo pristupa, izmjene i redistribucije izvornog koda ovih softverskih programa
sukladno uvjetima koje određuju priloženi GPL/LGPL.
Izvorni kôd nalazi se na mreži. Da biste ga preuzeli, upotrijebite sljedeći URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Molimo vas da nam se ne obraćate u vezi sa sadržajem izvornog koda.
Kopije licenci (na engleskom) pohranjene su u unutarnjoj memoriji daljinskog upravljača.
Daljinski upravljač i računalo spojite USB kabelom, a zatim pročitajte datoteke u mapi
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
„LICENSE” (Licenca) pod „PMHOME”.
[78] Informacije
Održavanje i pohrana
Održavanje i pohrana
Brisanje površine
Očistite površinu daljinskog upravljača mekom krpom lagano navlaženom vodom, a zatim
obrišite površinu suhom krpom. Ne upotrebljavajte sljedeća sredstva koja mogu oštetiti završni
sloj ili kućište:
Kemijske proizvode poput razrjeđivača, benzina, alkohola, jednokratnih krpa, repelenta,
sredstava za zaštitu od sunca ili insekticida itd.
Ne dodirujte daljinski upravljač ako na rukama imate tragove nekih od prethodno navedenih
tvari.
Ne ostavljajte daljinski upravljač duže vrijeme u kontaktu s gumom ili vinilom.
Izvadite komplet baterija kada jedinicu ne upotrebljavate dulje vrijeme
Izvadite USB kabel iz postolja kada ga ne upotrebljavate dulje vrijeme i pohranite ga. U
protivnom može izazvati požar.
[79] Informacije
Održavanje i pohrana
Održavanje LCD zaslona
Površina LCD zaslona posebno je obrađena kako bi se smanjio odsjaj svjetlosti.
Nepravilno održavanje može naštetiti radu LCD zaslona, pa pripazite na sljedeće:
Lagano brišite LCD zaslon mekom krpom, na primjer krpom za čišćenje ili tkaninom za
brisanje naočala.
Tvrdokorne mrlje mogu se odstraniti mekom krpom, na primjer krpom za čišćenje ili
tkaninom za brisanje naočala navlaženom vodom.
Nipošto ne upotrebljavajte otapala poput alkohola, benzina ili razrjeđivača, lužnate ili
abrazivne deterdžente ili krpe za čišćenje koje sadrže kemikalije jer će to oštetiti površinu
LCD zaslona.
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
[80] Informacije
Održavanje i pohrana
Održavanje daljinskog upravljača u vodi ili na obali
Uvijek očistite daljinski upravljač vodom u roku od 60 minuta nakon upotrebe i nemojte
uklanjati remen dok ne završite čišćenje. U unutrašnjost mogu ući pijesak ili voda koje
nećete moći vidjeti, što će oslabiti vodonepropusna svojstva ako ih ne isperete.
Ostavite daljinski upravljač otprilike 5 minuta u posudi za pranje u koju ste ulili čistu vodu.
Zatim blago protresite daljinski upravljač i pod vodom pritisnite svaki gumb kako biste očistili
sol, pijesak ili druge tvari koje su se možda nakupile oko gumba.
Nakon ispiranja obrišite kapljice vode mekom krpom. Pustite da se daljinski upravljač
potpuno osuši na sjenovitom mjestu s dobrom ventilacijom. Nemojte sušiti fenom za kosu jer
postoji opasnost od deformacije i/ili slabljenja vodonepropusnih svojstava.
Mekom, suhom krpom obrišite kapljice vode ili prašinu.
Daljinski upravljač pričvrstite na postolje kada je daljinski upravljač potpuno suh.
Kućište daljinskog upravljača može promijeniti boju ako dođe u dodir s kremom ili uljem za
sunčanje. Ako daljinski upravljač dođe u dodir s kremom ili uljem za sunčanje, brzo ga
obrišite.
Ne ostavljajte daljinski upravljač ako u njegovoj unutrašnjosti ili na površini ima soli. To
može dovesti do korozije ili promjene boje te slabljenja vodonepropusnih svojstava.
[81] Informacije
Komplet baterija
Komplet baterija
O punjenju kompleta baterija
Prije upotrebe daljinskog upravljača napunite komplet baterija.
Preporučujemo punjenje kompleta baterija na temperaturi okoline između 10°C i 30°C dok
se žaruljica CHG (punjenje) ne isključi. Punjenje kompleta baterija pri temperaturama izvan
ovog raspona nije učinkovito.
Žaruljica CHG (punjenje) može zatreperiti tijekom punjenja u sljedećoj situaciji:
Komplet baterija je oštećen.
Niska je temperatura daljinskog upravljača. Stavite je na toplo mjesto;
Visoka je temperatura daljinskog upravljača. stavite je na hladno mjesto.
Učinkovita upotreba kompleta baterija
Performanse kompleta baterija smanjuju se pri niskim temperaturama okoline, nižim od
10°C (50°F). Zato je na hladnim mjestima radno vrijeme kompleta baterija kraće.
Preostala napunjenost baterije
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
Ako se komplet baterija brzo isprazni iako je indikator preostale napunjenosti visok, ponovo
do kraja napunite daljinski upravljač. Tada će se indikator preostale napunjenosti ispravno
prikazati. Imajte na umu da se možda neće ispravno prikazivati u sljedećim situacijama:
Daljinski upravljač duže je vrijeme korišten na visokoj temperaturi okoline.
Daljinski upravljač ostavljen je potpuno napunjen.
Daljinski upravljač intenzivno se upotrebljava.
O vijeku trajanju kompleta baterija
Komplet baterija ima ograničen vijek trajanja. Kapacitet baterije s vremenom se i zbog
opetovane upotrebe smanjuje. Ako se značajno smanji vrijeme korištenja između punjenja,
vijek trajanja kompleta baterija možda se smanjio. U tim se slučajevima obratite prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
Trajanje kompleta baterija razlikuje se ovisno o načinu na koji se pohranjuje ili upotrebljava.
[82] Informacije
Komplet baterija
Smanjenje potrošnje baterije daljinskog upravljača
Sljedeće postavke omogućuju smanjenje potrošnje baterije prilikom upotrebe.
Automatsko isključivanje monitora prilikom snimanja:
Svjetlina monitora:
(primjer)
Ako se prikaz uživo prikazuje 5 minuta i snimaju se filmovi 55 minuta nakon postavljanja
prethodnih postavki, daljinski upravljač možete upotrebljavati dva puta duže nego prije.
Kada upotrebljavate modele FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50, postavite napajanje
Bluetooth daljinskog upravljača na
i često isključujte napajanje
fotoaparata/kamkordera pomoću daljinskog upravljača tijekom stanja pripravnosti za
snimanje. To omogućuje dodatno smanjenje potrošnje baterije fotoaparata/kamkordera i
daljinskog upravljača.
[83] Informacije
Odlaganje daljinskog upravljača
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
Prije odlaganja daljinskog upravljača izvadite ugrađeni komplet baterija.
Vijke uklonite samo ako ćete daljinski upravljač odložiti na otpad. Ako ocijenimo da je
provedeno neopravdano rastavljanje, odbit ćemo zahtjev za popravak ili zamjenu.
Ugrađeni komplet baterija daljinskog upravljača može se reciklirati. Pri odlaganju daljinskog
upravljača na otpad izvadite ugrađeni komplet baterija i odnesite ga svom prodavaču.
1
Pritisnite gumb
upravljača.
(uključeno/pripravnost) kako biste isključili napajanje daljinskog
2
Uklonite vijke odvijačem s glavom Phillips (4 vijka).
3
Uklonite poklopac.
4
Vađenje kompleta baterija.
Napomena
Pri uklanjanju ugrađenog kompleta baterija daljinskog upravljača pripazite na sljedeće.
Maknite vijke i sl. dalje od male djece kako biste spriječili slučajno gutanje.
Pazite da ne ozlijedite nokte ili prste.
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
[84] Rješavanje problema
Daljinski upravljač ne može se povezati s
fotoaparatom/kamkorderom putem Wi-Fi veze.
Ako ne možete ispravno povezati fotoaparat/kamkorder s daljinskim upravljačem, pokušajte
sljedeće.
Provjerite je li način povezivanja fotoaparata/kamkordera i daljinskog upravljača postavljen
na jednu vezu. Ako nije, promijenite način povezivanja i ponovno uspostavite vezu.
[85] Rješavanje problema
Daljinski upravljač ne može se uključiti.
Dovoljno napunite komplet baterija.
[86] Rješavanje problema
Napajanje daljinskog upravljača neočekivano se
isključuje.
Dovoljno napunite komplet baterija.
Ako daljinski upravljač ne upotrebljavate dulje vrijeme, učinkovitost baterije možete popraviti
uzastopnim punjenjem i pražnjenjem.
[87] Rješavanje problema
Daljinski upravljač ne može se napuniti.
Isključite daljinski upravljač i uspostavite USB vezu.
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
Isključite, a zatim ponovno priključite mikro USB kabel (priloženo).
Upotrijebite mikro USB kabel (priloženo).
Komplet baterija punite pri temperaturi okoline od 10°C do 30°C (50°F do 86°F).
Uključite računalo i zatim ga spojite s postoljem na kojem je priključen daljinski upravljač.
Isključite računalo iz stanja mirovanja ili hibernacije.
Priključite mikro USB kabel (priložen) izravno u USB priključnicu računala.
[88] Rješavanje problema
Indikator preostale napunjenosti nije ispravan.
Do toga dolazi kada upotrebljavate daljinski upravljač na iznimno toplom ili hladnom mjestu.
Postoji odstupanje između indikatora preostale napunjenosti i stvarne preostale
napunjenosti baterije. Jednom do kraja ispraznite komplet baterija pa ga ponovno napunite
do ispravne vrijednosti.
Ponovno do kraja napunite komplet baterija. Ako problem i dalje postoji, komplet baterija je
istrošen. Obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
[89] Indikatori upozorenja i poruke o pogreškama
Prikaz pogrešaka na daljinskom upravljaču za prikaz
uživo
Ako se prikažu sljedeće poruke, slijedite upute.
01-01/02-02
Povezivanje fotoaparata/kamkordera s daljinskim upravljačem nije uspjelo.
Signal je možda slab ili je možda daljinski upravljač predaleko od pristupne točke.
01-02
Povezivanje fotoaparata/kamkordera s daljinskim upravljačem nije uspjelo.
Slijedite korake navedene u odjeljku „Povezivanje daljinskog upravljača s jednim
fotoaparatom/kamkorderom putem Wi-Fi veze” ili odjeljku „Povezivanje daljinskog upravljača
s više fotoaparata/kamkordera putem Wi-Fi veze.”
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
01-03/01-04
Povezivanje fotoaparata/kamkordera s daljinskim upravljačem nije uspjelo.
Kamera nije kompatibilna.
02-01
U fotoaparat/kamkorder nije umetnuta memorijska kartica.
Memorijska kartica umetnuta je u pogrešnom smjeru.
Umetnite memorijsku karticu u ispravnom smjeru i zatim uključite fotoaparat/kamkorder.
02-03
Pogreška kamere
Potvrdite pristupnu kameru ili memorijsku karticu.
03-01
Signal je slab.
Nije uspjelo povezivanje daljinskog upravljača s fotoaparatom/kamkorderom.
Promijenite uvjete i ponovite postupak povezivanja.
Provjerite postupak povezivanja.
03-02
Povezivanje fotoaparata/kamkordera s daljinskim upravljačem nije uspjelo.
Kamera nije prepoznata. Slijedite korake navedene u odjeljku „Povezivanje daljinskog
upravljača s jednim fotoaparatom/kamkorderom putem Wi-Fi veze” ili odjeljku „Povezivanje
daljinskog upravljača s više fotoaparata/kamkordera putem Wi-Fi veze.”
Signal je možda slab ili je možda daljinski upravljač predaleko od pristupne točke.
03-03/03-04
Povezivanje fotoaparata/kamkordera s daljinskim upravljačem nije uspjelo.
Kamera nije prepoznata. Morate provesti neku radnju na kameri koju želite povezati.
Signal je možda slab ili je možda daljinski upravljač predaleko od pristupne točke.
03-05
Spajanje s kamerom nije moguće.
Daljinski upravljač već je povezan s maksimalnim brojem fotoaparata/kamkordera s kojima
se može povezati.
Provjerite broj kamera koje povezujete.
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
04-03
Neuspjelo slanje zahtjeva kameri.
Provjerite kameru.
04-04
Kamera ne reagira.
Provjerite kameru.
Signal je možda slab ili je možda daljinski upravljač predaleko od pristupne točke.
05-01
Snimanje fotografija nije uspjelo.
Provjerite kameru.
05-02
Snimanje dok je memorijska kartica umetnuta u pogrešnom smjeru.
U fotoaparat/kamkorder nije umetnuta memorijska kartica.
Na memorijskog kartici nema slobodnog memorijskog prostora.
Provjerite orijentaciju memorijske kartice.
Provjerite je li memorijska kartica potpuno umetnuta u fotoaparat/kamkorder.
Upotrijebite memorijska kartica na kojoj ima slobodnog memorijskog prostora.
05-03
Zaustavljanje snimanja nije moguće.
Provjerite kameru.
05-04
Pokretanje kontinuiranog snimanja nije uspjelo.
Provjerite preostali slobodni prostor na memorijskoj kartici.
06-01
Postupak formatiranja medija za snimanje nije uspio.
06-02
Memorijska kartica ne podržava snimanje XAVC S videozapisa.
Prilikom snimanja filmova u formatu XAVC S upotrebljavajte SDHC ili SDXC memorijsku
karticu bržu od klase 10.
Format filma postavite na MP4.
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Vodič za pomoć
06-03
Postavka NTSC/PAL medija razlikuje se od postavke NTSC/PAL fotoaparata/kamkordera.
Promijenite postavku NTSC/PAL fotoaparata/kamkordera ili formatirajte medij.
06-04
Memorijska kartica ne podržava snimanje XAVC S 100 Mb/s videozapisa.
Upotrijebite memorijsku karticu koja podržava standard UHS-I U3 prilikom snimanja u
formatu XAVC S 100 Mbps.
07-01/07-02/07-03
Reprodukcija nije uspjela.
Medij za snimanje neobično se ponaša.
Signal je možda slab ili je možda daljinski upravljač predaleko od pristupne točke.
07-04
Brisanje datoteke nije uspjelo.
Signal je možda slab ili je možda daljinski upravljač predaleko od pristupne točke.
10-01
Povećala se temperatura kamere. Isključite napajanje kamere i ostavite je da miruje 10 minuta
ili duže.
Kod koji počinje slovom E ili C (na primjer: E41:00)
Ako se na monitoru prikaže kod koji počinje slovom, uključena je funkcija samodijagnostike
daljinskog upravljača.
Istodobno pritisnite gumb MENU, REC/ENTER i DOWN kako biste vratili daljinski upravljač na
izvorne vrijednosti.
Ako se problem i dalje pojavljuje, mogli bi biti potrebni popravci. Obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony i obavijestite ga o svim kodovima koji počinju slovom E ili C.
print.html[2016-08-31 13:46:09]
Download PDF

advertising