Sony | RM-LVR3 | Sony RM-LVR3 Vodič za jednostavno postavljanje i kratke upute

4-588-898-11(1) (HR)
Daljinski upravljač za prikaz uživo
Omjer zumiranja
Kut
SteadyShot postavka
Kvaliteta slike (brzina prijelaza)
Format videozapisa
Raspoloživo vrijeme snimanja/
vrijeme snimanja
Režim snimanja
Snimanje zvuka ON/OFF
Upozorenje o povećanju
temperature kamere
Postavljanje
godine–
mjeseca–dana
U ovom su priručniku opisane osnovne radnje na daljinskom upravljaču
za prikaz uživo RM-LVR3.
Prije upotrebe potrebno je povezivanje s kamerom putem
Wi-Fi veze kako je opisano u ovom priručniku.
Napomena
•Prikaz se razlikuje ovisno o tome koja je kamera spojena.
1
2
Provjerite je li napajanje daljinskog upravljača
u isključenom položaju OFF.
Pričvrstite daljinski upravljač na postolje (priloženo).
Pojedinosti potražite u „Priručniku” (mrežnom priručniku).
http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/
Zapis vlasnika
Broj modela i serijski broj nalaze se na dnu. Upišite serijski broj na
mjesto u nastavku. Ti će vam brojevi trebati prilikom kontaktiranja
s prodavačem proizvoda tvrtke Sony u vezi s ovim proizvodom.
Savjeti
•Regije se određuju prema vremenskoj razlici između srednjeg vremena
po Greenwichu (GMT) i standardnog vremena za vaše područje. Za pojedinosti
o vremenskoj razlici pogledajte „Popis vremenskih razlika za najveće svjetske
gradove” u „Priručniku” (mrežnom priručniku).
•Da biste ponovno postavili datum i vrijeme, pritisnite gumb MENU na
(Postavljanje datuma i vremena)/
daljinskom upravljaču kako biste odabrali
(Postavljanje područja)/
(Postavljanje ljetnog računanja vremena
(Postavke daljinskog upravljača).
(ljetno vrijeme)) pod
Spajanje daljinskog upravljača s kamerom
3
Napomena
•Ako je terminalski odjeljak na daljinskom upravljaču vlažan ili prljav,
prije pričvršćivanja obrišite vlagu ili prašinu.
Spojite postolje s uključenim računalom pomoću mikro
USB kabela (priložen).
Svijetli žućkasto
tijekom punjenja
Ovaj priručnik opisuje postupak povezivanja daljinskog upravljača
s jednom kamerom.
Pojedinosti o povezivanju daljinskog upravljača s više kamera potražite
u „Priručniku” (mrežnom priručniku).
Pojedinosti o upravljanju kamerom potražite u uputama za upotrebu
kamere.
1
Uključite daljinski upravljač.
Prilikom aktiviranja daljinskog upravljača prikazat će se zaslon
za Wi-Fi na čekanju.
Mikro USB kabel
Mjere opreza
Dijelovi i kontrole
Uključite kameru, a zatim provjerite postavke kamere.
Žaruljica CHG (Punjenje) ugasit će se nakon završetka punjenja.
Nazivna pločica nalazi se na stražnjem dijelu daljinskog upravljača.
Ako je želite provjeriti, otkopčajte remen.
Napomene
•Daljinski upravljač možete puniti čak i ako nije potpuno prazan. Isto tako,
čak i kada daljinski upravljač nije u potpunosti napunjen, možete upotrebljavati
djelomično napunjen komplet baterija.
•Kada je napajanje daljinskog upravljača uključeno, on se napaja strujom ali
se ne puni.
•Kada je daljinski upravljač potpuno napunjen, žaruljica CHG (Punjenje) odmah
se gasi.
Terminalski odjeljak
Gumb (uključeno/
pripravnost)
Žaruljica CHG (Punjenje)
LCD zaslon
Gumb UP/DOWN
Gumb REC/ENTER
Žaruljica REC/Wi-Fi
Gumb MENU
Postavljanje datuma i vremena/područja
•Za vraćanje izvornih postavki na daljinskom upravljaču istodobno pritisnite
gumb MENU, gumb REC/ENTER i gumb DOWN.
Zaslonski prikaz
Zaslon prikaza uživo
2
Provjerite je li na zaslonu kamere prikazana oznaka Wi-Fi.
Napomena
•Ako se veza s kamerom ne uspostavi u potpunosti, signal je možda slab.
U takvom slučaju promijenite lokaciju i pokušajte ponovno.
Promjena načina snimanja
1
2
Pritisnite gumb MENU da biste odabrali
(Način snimanja) , a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
Pritisnite gumb UP ili DOWN za odabir načina snimanja,
a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
Ikona načina snimanja prikazuje se u donjem lijevom kutu zaslona.
Snimanje
3
Odaberite kameru koju želite povezati s daljinskim
upravljačem, a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
Pojedinosti o sljedećim radnjama potražite u „Priručniku”
(mrežnom priručniku) ili u uputama za upotrebu kamere.
•Fotografije
•Snimanje proteklog vremena
•Kontinuirano snimanje
Postavljanje
područja
Postavljanje ljetnog
računanja vremena
Format datuma
Žaruljica REC/Wi-Fi promijenit će se iz plave u crvenu.
Žaruljica REC/Wi-Fi promijenit će se iz crvene u plavu.
1
2
Pritisnite gumb UP ili DOWN za odabir stavke za snimanje,
a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
Stavke za postavljanje
Postavka kvalitete slike
Format videozapisa
4
Veličina slike pri
snimanju proteklog
vremena
Registrirajte daljinski upravljač za kameru.
Vrijeme kontinuiranog
snimanja
Ako je na zaslonu kamere prikazano
, odaberite [OK],
a zatim pritisnite gumb REC/ENTER na kameri.
Prebacivanje na način
snimanja fotografija
Ikone
Stavke za postavljanje
SteadyShot (fotografija)
Pričvrstite i upotrebljavajte daljinski upravljač u priloženoj dodatnoj
opremi.
Pričvršćivanje daljinskog upravljača
na remen
Poravnajte izbočeni dio daljinskog upravljača s udubljenim dijelom
remena dok ručicu za otpuštanje na stražnjoj strani remena prstom
povlačite na suprotnu stranu.
Uvjerite se da je daljinski upravljač postavljen na remenu, a zatim
uklonite prst s ručice za otpuštanje.
•Ručica za otpuštanje vraća se u izvorni položaj i daljinski upravljač pričvršćen
je na remen.


Preokretanje
AE prebacivanje
AE način snimanja
proteklog vremena
Prizor
Samookidač
Postavka snimanja
zvuka
Broj snimke u snimanju
proteklog vremena
Provucite jedan kraj remena kroz otvor na drugom kraju remena te
pričvrstite remen pomoću dijela . Zatim namjestite  za sigurno
držanje remena.
Postavka zumiranja
Balans bijele boje
Interval snimanja
proteklog vremena
Pričvršćivanje remena na ruku
Postavka kuta
Interval snimanja
fotografija
SteadyShot (videozapis)
© 2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Da biste smanjili potrošnju baterija, prikaz LCD zaslona automatski se
isključuje tijekom snimanja.
Za postavljanje te funkcije na OFF (isključeno), pritisnite gumb
MENU na kameri, a zatim pritisnite gumb UP ili DOWN da biste
odabrali (Postavke daljinskog upravljača) 
(Automatsko isključivanje monitora tijekom snimanja) 
.
Ponovno pritisnite gumb REC/ENTER za zaustavljanje
snimanja.
Ikone
Kada prvi put uključite daljinski upravljač, pojavit će se zaslon za
postavljanje datuma i vremena/područja.
Pritisnite gumb UP ili DOWN za odabir željene stavke, a zatim
pritisnite gumb REC/ENTER za aktivaciju. Zaslon za postavljanje
datuma i vremena/područja mijenja se ovim redom.
Automatsko isključivanje prikaza
LCD zaslona tijekom snimanja
Pričvršćivanje daljinskog upravljača
O snimanju videozapisa
1
2
Kada se daljinski upravljač uključi/isključi, odgovarajuća kamera
također se uključi/isključi.
Za postavljanje te funkcije na OFF (isključeno), pritisnite gumb MENU na
kameri, a zatim pritisnite gumb UP ili DOWN da biste odabrali
(Postavke kamere) 
(Postavka napajanja Bluetooth daljinskog
upravljača) 
.
Pritisnite gumb MENU da biste odabrali
(Postavke snimanja) , a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.
Pritisnite gumb (uključeno/pripravnost) za uključivanje
daljinskog upravljača.
2
Postavljanje daljinskog upravljača
Postavljanje kamere
1
Postavite datum i vrijeme/područje.
Napomena
•Mogućnost postavljanja stavki ovisi o načinu snimanja.
Uključivanje i isključivanje kamere zajedno
s napajanjem na daljinskom upravljaču
Pritisnite gumb REC/ENTER za početak snimanja.
RM-LVR3
Pojedinosti o stavkama za postavljanje potražite u „Priručniku”
(mrežnom priručniku).
http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/
, ponovno pokrenite
Pritisnite gumb REC/ENTER na zaslonu potvrde postavljanja
datuma i vremena/područja da biste potvrdili željenu stavku
i zatim će se prikazati zaslon za Wi-Fi na čekanju.
Model br. RM-LVR3
Serijski br.
Postavka Wi-Fi veze
Status Bluetooth veze
Status primanja GPS signala
na kameri
Sat
Napunjenost baterije kamere
Napunjenost baterije daljinskog
upravljača
Funkcija zaključavanja gumba
ON/OFF
Vodič za rad
Napomena
•Ako se na zaslonu kamere ne prikazuje
kameru i pokušajte ponovno od 2. koraka.
Povezivanje s kamerom dovršeno je kada se LCD zaslon na
daljinskom upravljaču prebaci na zaslon prikaza uživo.
Punjenje daljinskog upravljača
Vodič za početak
Postavljanje
vremena sata
Potvrda
postavljanja
datuma i vremena/
područja
Način boje
Smanjenje šuma vjetra

Pričvršćivanje daljinskog upravljača
na adapter za postavljanje
Poravnajte izbočeni dio daljinskog upravljača s udubljenim dijelom
adaptera za postavljanje dok ručicu za otpuštanje prstom povlačite
na suprotnu stranu.
Uvjerite se da je daljinski upravljač postavljen na adapteru za
postavljanje, a zatim uklonite prst s ručice za otpuštanje.
•Ručica za otpuštanje vraća se u izvorni položaj i daljinski upravljač pričvršćen
je na adapter za postavljanje.


UPOZORENJE
Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara:
1) Jedinicu ne izlažite kiši ili vlazi.
2) Na uređaj ne postavljajte predmete napunjene tekućinom,
kao što su vaze.
Ne izlažite baterije izvoru prekomjerne topline, kao što je sunčeva
svjetlost, vatra ili slično.
OPREZ
Pridržavajte se sljedećih mjera opreza jer postoji opasnost od
pregrijavanja, požara ili eksplozije.
*U proizvod je ugrađena litij-ionska baterija.
•Punite proizvod propisanim načinom punjenja.
•Ne stavljajte proizvod blizu vatre ili u mikrovalnu pećnicu.
•Ne ostavljajte proizvod u automobilu po vrućem vremenu.
•Nemojte čuvati ili upotrebljavati proizvod na vrućem i vlažnom mjestu,
na primjer u sauni.
•Nemojte rastavljati, razbijati ili bušiti proizvod.
•Nemojte izlagati proizvod snažnim udarima, na primjer padu s visine.
•Nemojte izlagati proizvod temperaturama višim od 60 °C.
•Držite proizvod na suhom.
Odložite proizvod na odgovarajući način.
Proizvod punite na način punjenja koji je opisan u uputama za rad.
Adapter za izmjeničnu struju (prodaje se zasebno)
Pri upotrebi adaptera za izmjeničnu struju (prodaje se zasebno) služite
se zidnom utičnicom u blizini. Ako dođe do nekih smetnji pri upotrebi
uređaja, odmah isključite adapter za izmjeničnu struju (prodaje se
zasebno) iz zidne utičnice.
Za korisnike u Europi
Napomena za kupce u državama u kojima se primjenjuju
direktive EU-a
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japan
Informacije o usklađenosti proizvoda sa zahtjevima EU-a:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija
Napomena
Ako se zbog statičkog elektriciteta ili elektromagnetskih smetnji
prijenos podataka ne dovrši do kraja (neuspješan prijenos), ponovno
pokrenite aplikaciju ili isključite i ponovno priključite komunikacijski
kabel (USB itd.).
Ovime tvrtka Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema u skladu
s osnovnim zahtjevima i relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ovaj je proizvod ispitan i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima
propisanima odredbom EMC za upotrebu kabela za povezivanje kraćih
od 3 metra.
Elektromagnetska polja na određenim frekvencijama mogu utjecati na
sliku i zvuk ove jedinice.
Zbrinjavanje iskorištenih baterija te električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim
državama s odvojenim sustavima za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju označava
da se proizvod i baterija ne smiju odlagati kao kućanski
otpad. Na određenim baterijama ovaj se simbol može
pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom.
Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je
ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim
zbrinjavanjem proizvoda i baterija pridonosite sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći
neispravnim zbrinjavanjem otpada. Recikliranje materijala pomaže
u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga integriteta
podataka zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom, tu bateriju može
zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje. Da biste omogućili pravilno
postupanje s baterijom te električnom i elektroničkom opremom,
proizvode po isteku vijeka trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište
za recikliranje električne i elektroničke opreme. Za sve ostale baterije
pogledajte odjeljak o tome kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda.
Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje iskorištenih
baterija. Za podrobnije informacije o recikliranju ovog proizvoda ili
baterije obratite se lokalnom gradskom uredu, komunalnom poduzeću
ili trgovini gdje ste kupili proizvod ili bateriju.
Napomene o upotrebi
[Daljinski upravljač za prikaz uživo]
Pričvršćivanje daljinskog upravljača
Sigurno pričvrstite daljinski upravljač na remen ili adapter za
postavljanje. U protivnom, on može pasti i prouzročiti ozljedu ili
oštećenje.
Ne upotrebljavajte/pohranjujte daljinski upravljač na sljedećim
mjestima
•Na iznimno toplom mjestu
Na mjestima kao što je automobil parkiran na suncu kućište
daljinskog upravljača može se deformirati te to može uzrokovati kvar.
•Na izravnom sunčevom svjetlu ili pored uređaja za grijanje
Ako daljinski upravljač pohranite na izravnom sunčevom svjetlu ili
pored uređaja za grijanje, daljinski upravljač može izgubiti boju ili se
deformirati te to može uzrokovati kvar.
•Na mjestima podložnim jakim vibracijama.
•Blizu jakih magnetskih polja.
•Na pjeskovitim ili prašnjavim mjestima
Pripazite da pijesak ili prašina ne uđu u daljinski upravljač. To može
uzrokovati kvar daljinskog upravljača koji u nekim slučajevima može
biti nepopravljiv.
Funkcija Wi-Fija/Bluetootha
•Upotrebljavajte daljinski upravljač u skladu s propisima u području
u kojem se upotrebljava.
•Wi-Fi/Bluetooth funkciju daljinskog upravljača ne možete
upotrebljavati pod vodom.
Sigurnost pri upotrebi bežičnih LAN uređaja
•Da biste spriječili hakiranje, upade zlonamjerne treće strane ili druge
ranjive točke, provjerite je li bežični LAN zaštićen.
•Vrlo je važno postaviti zaštitu na bežičnom LAN-u.
•Ako se zbog neodgovarajućih sigurnosnih mjera ili predvidivih
okolnosti pojavi problem, tvrtka Sony ne odgovara za nastale štete.
O kondenzaciji vlage
Ako daljinski upravljač unesete iz hladnog na toplo mjesto, izvana ili
unutar njega može doći do kondenzacije vlage. Kondenzacija vlage
može uzrokovati kvar daljinskog upravljača.
Ako dođe do kondenzacije vlage
Isključite daljinski upravljač i pričekajte približno sat vremena da
vlaga ispari.
Radna temperatura
•Daljinski upravljač namijenjen je za upotrebu pri temperaturama
između –10 °C i +40 °C. Ne preporučuje se upotreba na iznimno
hladnim ili vrućim mjestima izvan tog temperaturnog raspona.
•LCD zaslon i kućište tijekom rada postaju topli. To je normalno.
Rukovanje LCD zaslonom
•Ne ostavljajte LCD zaslon okrenut prema suncu jer se tako
može oštetiti. Budite oprezni kada stavljate daljinski upravljač
pored prozora.
•Ako daljinski upravljač upotrebljavate na hladnom mjestu, na LCD
zaslonu mogu se prikazati vodoravne crte ili zaostale slike. Ne radi
se o kvaru. LCD zaslon će ponovno normalno raditi kada se daljinski
upravljač zagrije.
O vodonepropusnim svojstvima daljinskog upravljača
Daljinski upravljač izrađen je tako da bude vodonepropustan.
Šteta uzrokovana nepravilnim rukovanjem, pogrešnom upotrebom
ili neodgovarajućim održavanjem nije pokrivena ograničenim
jamstvom.
•Ne izlažite daljinski upravljač utjecaju vode pod tlakom, npr. vodi
iz slavine.
•Ne upotrebljavajte ga u termalnim izvorima.
•Daljinski upravljač upotrebljavajte u vodi temperaturnog raspona
od 0 °C do 40 °C.
Izvadite komplet baterija
Ugrađeni komplet baterija može se reciklirati.
Pri odlaganju daljinskog upravljača na otpad izvadite ugrađeni komplet
baterija.
Napomene
Pri uklanjanju kompleta baterija pazite na sljedeće.
•Maknite vijke i sl. dalje od male djece kako biste spriječili slučajno gutanje.
•Pazite da ne ozlijedite nokte ili prste.
Važne informacije
Vijke uklonite samo ako ćete daljinski upravljač odložiti na otpad.
Ako ocijenimo da je provedeno neopravdano rastavljanje, odbit
ćemo zahtjev za popravak ili zamjenu.
1 Pritisnite gumb
(uključeno/pripravnost) da biste isključili napajanje
daljinskog upravljača.
2 Uklonite vijke odvijačem s glavom Phillips. (4 vijka)
3 Uklonite poklopac.
4 Uklonite komplet baterija.
Napomene o mjerama koje treba poduzeti prije upotrebe daljinskog
upravljača pod vodom/blizu vode
•Ako prljavština ili pijesak dospiju na terminalski odjeljak daljinskog
upravljača (tamo gdje se spaja na postolje), obrišite to područje
mekom krpom koja ne ostavlja dlačice.
•Ako ste daljinski upravljač upotrebljavali blizu vode ili s mokrim ili
prljavim rukama, prije punjenja daljinskog upravljača na postolju
obavite postupak opisan u odjeljku „Čišćenje nakon upotrebe
daljinskog upravljača pod vodom/blizu vode”.
Napomene o upotrebi daljinskog upravljača pod vodom/blizu vode
•Ne izlažite daljinski upravljač udarcima, na primjer skakanjem u vodu.
•Daljinski upravljač tone u vodi. Da biste spriječili da daljinski upravljač
potone u vodi, upotrijebite priloženi remen.
•Kada stavite daljinski upravljač pod vodu, mogu se pojaviti mjehurići.
Ne radi se o kvaru.
Čišćenje nakon upotrebe daljinskog upravljača pod
vodom/blizu vode
•Uvijek isperite daljinski upravljač vodom u roku od 60 minuta nakon
upotrebe. U unutrašnjost mogu ući pijesak ili voda koje nećete moći
vidjeti, što će oslabiti vodonepropusna svojstva ako ih ne isperete.
•Ostavite daljinski upravljač otprilike 5 minuta u posudi za pranje
u koju ste ulili čistu vodu. Zatim blago protresite daljinski upravljač
i pod vodom pritisnite svaki gumb kako biste očistili sol, pijesak ili
druge tvari koje su se možda nakupile oko gumba.
•Nakon ispiranja obrišite kapljice vode mekom krpom. Pustite da se
daljinski upravljač potpuno osuši na sjenovitom mjestu s dobrom
ventilacijom. Nemojte sušiti fenom za kosu jer postoji opasnost od
deformacije i/ili slabljenja vodonepropusnih svojstava.
•Suhom mekom krpom obrišite kapljice vode ili prašinu.
•Pričvrstite daljinski upravljač na postolje kada daljinski upravljač bude
potpuno suh.
•Kućište daljinskog upravljača može promijeniti boju ako dođe u dodir
s kremom ili uljem za sunčanje. Ako daljinski upravljač dođe u dodir
s kremom ili uljem za sunčanje, brzo je obrišite.
•Ne ostavljajte daljinski upravljač ako u njegovoj unutrašnjosti ili na
površini ima soli. To može dovesti do korozije ili promjene boje te
slabljenja vodonepropusnih svojstava.
Odlaganje
Prije odlaganja daljinskog upravljača na otpad izvadite komplet
baterija.
Specifikacije
Preduvjeti napajanja:
Komplet baterija s mogućnošću ponovnog
punjenja: 3,7 V (unutarnja baterija)
Mikro USB terminal: 5,0 V
USB punjenje:
5,0 V istosmjerne struje, 500 mA
Vodonepropusna
Dubina vode 3 m, 30 minuta neprekidno
svojstva:
(vodonepropusnost nije zajamčena u svim
okolnostima)
Radna temperatura:
Od –10 °C do +40 °C
Temperatura pohrane: Od –20 °C do +60 °C
Dimenzije (pribl.):
47,8 mm × 52,6 mm × 19,0 mm
(Š/V/D, isključujući izbočine)
Težina:
Pribl. 46 g (samo glavno kućište)
Ukupna težina (u
Pribl. 83 g
upotrebi):
(uključujući priloženi remen)
Priložene stavke:
Daljinski upravljač za prikaz uživo (1), mikro USB
kabel (1)*, remen (1), adapter za postavljanje (1),
postolje (1), komplet tiskane dokumentacije
Broj u zagradi označava količinu artikala
u pakiranju.
* Čak i ako se daljinski upravljač prodaje s kamerom, priložen je samo jedan mikro
USB kabel.
•Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave
za buduću nadogradnju.
•Dodatne specifikacije potražite u „Priručniku” (mrežnom priručniku).
O zaštitnim znacima
•Wi-Fi, logotip Wi-Fi i Wi-Fi PROTECTED SET-UP registrirani su zaštitni znaci tvrtke
Wi-Fi Alliance.
•Adobe, logotip Adobe i Adobe Acrobat registrirani su zaštitni znaci ili zaštitni
znaci tvrtke Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama
i/ili drugim državama.
•Zaštitna riječ Bluetooth® i logotipi registrirani su zaštitni znakovi tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba takvih oznaka od strane tvrtke
Sony Corporation u skladu je s licencom. Ostali zaštitni znaci i zaštitni nazivi
u vlasništvu su svojih vlasnika.
Osim toga, nazivi sustava i proizvoda upotrijebljeni u ovom
priručniku općenito su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
odgovarajućih razvojnih programera ili proizvođača. Međutim,
oznake ™ ili ® ne upotrebljavaju se nužno u ovom priručniku.
Download PDF

advertising