3-245-133-12(1)
Integrirani daljinski
upravljač
Upute za uporabu
RM-AV3000T
© 2002 Sony Corporation
2
Značajke
Daljinski upravljač RM-AV3000T pruža
centraliziranu kontrolu svih vaših AV komponenata s jednog mjesta i olakšava uporabu jer
ne morate koristiti različite daljinske upravljače
za različite AV komponente. Ovdje su
navedene glavne značajke daljinskog upravljača.
Podešavanje 258 oznaka kontrolnih
tipaka
Dot matrix LCD zaslon omogućuje podešavanje
oznaka. Ukupno 258 oznaka na LCD-u, poput
oznaka komponenti, makro oznaka, itd., je
moguće podesiti. Moguće je unijeti i prikazati
oznake od 8 znakova.
Kontrola 18 komponenti
Moguća je kontrola do najviše 18 komponenti
(TV prijemnik, satelitski prijemnik, videorekorder, DVD ureñaj, CD ureñaj, pojačalo, itd.).
Često korištene komponente je moguće
odabrati putem 6 tipaka na daljinskom
upravljaču te putem 12 tipaka na LCD
zaslonu (prikazane pritiskom tipke OTHERS).
Tipke za odabir komponenti su jednostavne
za uporabu te su vidljive u mraku.
Podešavanje do 45 makro naredbi s
najviše 32 koraka u nizu
Možete podesiti do 45 makro naredbi s najviše
32 koraka u nizu pritiskom na jednu tipku (15
makro naredbi za kontrolu sustava, 18 makro
naredbi za komponente i 12 makro naredbi za
timer). Brzina izvršavanja makro naredbi se
može podesiti. Sve makro naredbe za uključenje
i isključenje Sony komponenata su tvornički
podešene.
Prikaz sata i funkcija timera
Moguća je uporaba najviše 12 makro naredbi
za timer, kontrolu timera za automatsko
uključenje/isključenje te ostale kontrole
(poput snimanja, zaustavljanja itd.) svake
komponente.
Centralizirana kontrola Sony AV
komponenata pomoću jednog
daljinskog upravljača
Daljinski upravljač je tvornički podešen za
uporabu sa Sony komponentama, tako da ga
možete koristiti čim ga izvadite iz kutije kao
kontrolni centar za vaše Sony AV komponente.
Takoñer, podešeni signali daljinskog
upravljača za komponente drugih
proizvoñača
Daljinski upravljač takoñer prepoznaje podešene kodove komponenata većine proizvoñača,
jednako kao i kodove Sony komponenata.
Komponentama možete upravljati odabirom
koda svake od komponenata (stranica 12).
Funkcija učenja za programiranje
različitih drugih kontrolnih signala
daljinskog upravljača
Ovaj daljinski upravljač ima funkciju učenja,
za "učenje" kontrolnih signala potrebnih za
upravljanje ostalim komponentama ili funkcijama koje nisu tvornički podešene (stranica 19).
Osim toga, daljinski upravljač može naučiti
kontrolne signale (samo infracrvene signale) i
drugih komponenata koje nisu audio-video,
primjerice, klima-ureñaja, svjetla,… (neki
specifični aparati ili funkcije možda neće biti
dostupni) (stranica 49).
Funkcija Channel macro omogućuje
odabir kanala pomoću jedne tipke
Do 4 koraka se mogu programirati na makro
tipke (tipke s oznakama). Ako podesite tipke
za unos brojeva kanala na makro tipke, možete
odabrati kanal pritiskom na makro tipku
(stranica 58).
LCD zaslon osjetljiv na dodir s
plavim osvjetljenjem, jednostavan
za uporabu
Ovaj daljinski upravljač ima LCD zaslon
osjetljiv na dodir na kojem se prikazuju tipke
ovisno o odabranoj komponenti. Daljinskim
upravljačem se jednostavno rukuje jer se
prikazuju samo tipke potrebne za rukovanje
odabranom komponentom. Osvjetljenje
zaslona omogućuje uporabu u mraku.
3
Sadržaj
Kako započeti s radom
Položaj i funkcija kontrola............................................................................................................ 6
Umetanje baterija ......................................................................................................................... 7
Kada zamijeniti baterije ........................................................................................................... 8
Podešavanje sata .......................................................................................................................... 8
Podešavanje sata po prvi put nakon ulaganja baterije.............................................................. 8
Podešavanje sata nakon prvog podešavanja........................................................................... 10
Osnovne funkcije
Podešavanje pohranjenog koda za audio i video komponente ............................................12
Podešavanje kôda komponente .............................................................................................. 12
Za provjeru podešenog koda .................................................................................................. 15
Pretraživanje koda komponente pomoću funkcije Search ..................................................... 16
Rukovanje komponentama pomoću daljinskog upravljača ..................................................18
Podešavanje glasnoće............................................................................................................. 19
Uporaba funkcija daljinskog upravljača koje nisu tvornički podešene ................................19
Za točnije učenje .................................................................................................................... 25
Promjena ili brisanje funkcije "naučene" tipke ...................................................................... 25
Napredne funkcije
Podešavanje glasnoće video komponenata spojenih na audio sustav...................................29
Izvršavanje niza naredaba .........................................................................................................31
Programiranje niza naredbi na tipke SYSTEM CONTROL ili tipke s oznakama................. 32
Napomene o System Control funkcijama .............................................................................. 37
Programiranje niza naredaba na tipke za odabir komponenata ili tipke s oznakama............. 38
Promjena intervala izmeñu koraka......................................................................................... 40
Promjena vremena izvršenja makro naredbe komponente....................................................... 42
Dodjeljivanje drugih funkcija tipkama za tipke odabira komponenata...............................43
Programiranje naredbe za uključivanje za odabranu komponentu
(samo za Sony komponente)................................................................................................ 43
Dodavanje potrebne naredbe kod odabira komponente ......................................................... 45
Pridjeljivanje ostalih komponenti na tipku za odabir komponente ili tipku s oznakom....47
Kopiranje postavki tipke za odabir komponente ili tipke s oznakom na drugu tipku............ 47
Programiranje funkcije često korištene tipke za SYSTEM CONTROL tipke ili tipke s
oznakom....................................................................................................................................49
Napomene o programiranju signala za klima-ureñaj ............................................................. 52
Prijenos podataka između daljinskih upravljača.....................................................................52
Prijenos podataka ................................................................................................................... 52
Prijem podataka...................................................................................................................... 56
4
Odabir kanala jednim pritiskom na tipku ................................................................................ 58
Podešavanje timera.................................................................................................................... 61
Podešavanje novog programiranog timera ............................................................................. 61
Promjena podešenih programa ili promjena drugog odabranog programa ............................ 65
Uporaba ostalih funkcija
Zaključavanje kontrola............................................................................................................... 71
Zaštita postavki........................................................................................................................... 72
Podešavanje vremena automatskog isključivanja zaslona daljinskog upravljača ................ 73
Podešavanje pozadinskog osvjetljenja zaslona...................................................................... 74
Podešavanje zvuka tipaka ......................................................................................................... 77
Podešavanje kontrasta zaslona................................................................................................. 78
Promjena naziva tipki s oznakom ili naziva komponenti na tipki prikaza načina............... 79
Brisanje svih postavki................................................................................................................. 81
Dodatne informacije
Mjere opreza................................................................................................................................ 83
Održavanje .................................................................................................................................. 83
Tehnički podaci ........................................................................................................................... 83
U slučaju problema..................................................................................................................... 84
Dodaci
Tablica dodijeljenih funkcija ..................................................................................................... 88
TV........................................................................................................................................... 88
STB (digitalni satelitski prijemnik, analogni satelitski prijemnik, digitalni
zemaljski prijemnik) ............................................................................................................ 89
VCR, VCR2, VCR3 (videorekorder) ..................................................................................... 90
DVD, DVD2, DVD3 .............................................................................................................. 91
CD........................................................................................................................................... 92
AMP (pojačalo) ...................................................................................................................... 93
MD.......................................................................................................................................... 94
TAPE A, TAPE B (kasetofon) ............................................................................................... 95
CABLE (analogni kabelski prijemnik)................................................................................... 95
LD (Laser disc ureñaj)............................................................................................................ 96
DAT (DAT ureñaj) ................................................................................................................. 96
Kratak prikaz postupaka ............................................................................................................ 97
Prikaz zaslona.............................................................................................................................. 99
5
Kako započeti s radom
Položaj i funkcija
kontrola
D Tipke s oznakama (stranica 8,
13, 20, 23, 30, 32, 40, 79)
Odabrani načini (do 8 znakova na svakoj
tipki s oznakom) su prikazani.
Oznake se mijenjaju redoslijedom od
prvog do trećeg stadija i vraćaju se na
prvi, i tako dalje, svakim pritiskom tipke
za prikaz načina, OTHER, MORE ili tipke
TIMER prema odabranom načinu.
E Tipke za odabir komponente
(stranica 12)
Odabir komponente kojom želite upravljati.
F Tipka OTHER (stranica 13)
Tipke s oznakama se mijenjaju u
redoslijedu od prvog stadija do trećeg
stadija te se vraćaju na prvi stadij, i tako
dalje, svakim pritiskom tipke OTHER kad
je naziv odabrane komponente prikazan
na tipkama s oznakama.
G Tipka TIMER (stranica 68)
Koristi se za podešavanja programiranog
timera te za uključenje/isključenje
programiranog timera.
A Tipka za prikaz sata (stranica 8)
Prikaz sata, oznaka prijenosa, oznaka
baterije i oznaka timera.
B Tipka načina prikaza (stranica 8,
13, 20, 30, 32, 40)
Prikaz statusa odabranog načina.
Funkcija tipke se mijenja prema
odabranom načinu.
C LCD zaslon osjetljiv na dodir
Prikazuju se tipke za rukovanje odabranom
komponentom i podešenjem daljinskog
upravljača.
Napomena
Nemojte pritiskati tipke na zaslonu oštrim
predmetima kao što su igle ili kemijske olovke.
H Tipka 8 (stranica 76)
Koristi za osvjetljavanje LCD zaslona u
mraku. Pritisnite tipku jednom za
uključenje osvjetljenja, te još jednom za
isključenje.
I Tipka COMMANDER OFF
Isključivanje napajanja daljinskog
upravljača. Nakon toga se isključuje i
zaslon.
J Tipke PROGRAM +/– (stranica
88, 89, 90, 91)
Odabir programa.
K Tipka T (stranica 88)
L Tipke 2 +/–* (stranica 19, 29)
Podešavanje glasnoće.
M Tipka %* (stranica 19, 31)
Isključenje zvuka. Pritisnite tipku još
jednom za uključenje zvuka na ranije
podešenu glasnoću.
6
N Tipka EXIT (stranica 89)
Pritisnite za izlaz iz podešavanja izbornika.
O Tipka MENU (stranica 88)
Prikaz izbornika tipaka na ureñaju ili na
zaslonu koje imaju funkciju izbornika.
P Tipka OK i kursorske tipke
(stranica 9, 64, 88)
Umetanje baterija
Otvorite pokrov baterijskog pretinca te
umetnite četiri baterije R6 (veličina AA)
(nisu isporučene). Obratite pažnju na pravilan
položaj + i – polova na bateriji i u pretincu.
Q Tipke SYSTEM CONTROL
(stranica 31)
Možete programirati do 32 koraka na
svaku od tri SYSTEM CONTROL tipke.
Pritiskom na jednu tipku, možete
automatski izvršiti čitav program.
R Tipka MORE (stranica 32)
Tipke s oznakama se mijenjaju u
redoslijedu od prvog stadija do trećeg
stadija te se vraćaju na prvi stadij, i tako
dalje, svakim pritiskom tipke MORE u
načinu sustava.
* Napomena o tipkama 2 +/– i %
Kad odaberete video komponentu, upravlja se
jačinom zvuka TV prijemnika ili se zvuk isključuje.
Kad odaberete audio komponentu, upravlja se
jačinom zvuka pojačala ili se zvuk isključuje.
Postavku takoñer možete promijeniti (stranica 29).
Napomena o isključivanju i uključivanju
zaslona daljinskog upravljača
Za uključivanje prikaza, pritisnite bilo koju tipku
osim COMMANDER OFF.
Za isključivanje prikaza, pritisnite COMMANDER
OFF. Daljinski upravljač se takoñer automatski
isključuje ako se njime ne rukuje 10 minuta. Ovo
vrijeme se može promijeniti (stranica 74).
Nastavlja se
7
Instaliranje baterija (nastavlja se)
Kada zamijeniti baterije
Baterije za daljinski upravljač i
pozadinsko osvjetljenje (četiri
baterije R6 (veličine AA))
U normalnim uvjetima, alkalne baterije će
trajati do 5 mjeseci. Ako daljinski upravljač
ne radi ispravno, baterije su možda oslabile i
na LCD zaslonu se prikazuje E. Kad je
prikaz na zaslonu bljeñi ili osvjetljenje oslabi,
zamijenite alkalne baterije novima.
Podešavanje sata
Podešavanje sata po prvi put nakon
ulaganja baterije
Prvi puta nakon ulaganja baterija, daljinski
upravljač se nalazi u modu podešavanja sata.
Na tipki načina prikaza je prikazana oznaka
"CLOCK" i "–:– –" trepće na tipki prikaza
sata. Trepću oznake "STD TIME" i "DS
TIME" na tipkama s oznakama.
Napomene o baterijama
• Nemojte upotrebljavati nove i stare baterije
zajedno ili baterije različitih vrsta.
• Ako doñe do istjecanje elektrolita u baterijskom
pretincu, krpicom obrišite tekućinu i zamijenite
stare baterije novima. Kako biste spriječili
istjecanje elektrolita, kod dulje neuporabe
daljinskog upravljača izvadite baterije.
• Nakon zamjene baterija, podesite sat (stranica 8).
1 Odaberite STD TIME (standardno
vrijeme) ili DS TIME (ljetno/
zimsko računanje vremena).
Ukoliko se u vašoj regiji koristi računanje
ljetnog/zimskog vremena pritisnite tipku
DS TIME ukoliko je ljetno vrijeme.
Ukoliko nije, pritisnite tipku STD TIME.
Ukoliko se ljetno računanje vremena ne
koristi u vašoj regiji, pritisnite tipku STD
TIME.
ili
Odabrana STD TIME ili SD TIME tipka
svijetli.
Oznake "SET" i "SU" trepću i "12:00
AM" svijetle na tipki prikaza sata.
8
2 Podesite dan u tjednu.
Tipkom 4 ili 5 odaberite dan u tjednu.
Odabrani dan u tjednu trepće.
SU :
MO :
TU :
WE :
TH :
FR :
SA :
3 Podesite sate i AM (ili PM) tipkama
4 ili 5.
Podešeni sat i AM (ili PM) trepću na
zaslonu.
nedjelja
ponedjeljak
utorak
srijeda
četvrtak
petak
subota
5 tipka
5 tipka
4 tipka
4 tipka
Nakon toga pritisnite tipku 7. Sati i AM
(ili PM) su podešeni.
"00" (minute) i "SET" trepću na zaslonu.
Nakon toga pritisnite tipku 7. Podešen je
dan u tjednu.
Trepću oznake "12", "AM" i "SET".
Napomena
Pritiskom tipke 6 podešavaju se sat i AM (ili
PM) i način podešavanja se vraća na korak 2.
Napomena
Pritiskom tipke 6 podešava se dan u tjednu, a način
podešavanja se vraća na korak 4.
Nastavlja se
9
Podešavanje sata (nastavak)
Podešavanje sata nakon prvog
podešavanja
4 Podesite minute pritiskom tipke 4
ili 5.
5 tipka
4 tipka
Podešene minute trepću.
1 Dok držite pritisnutom tipku
COMMANDER OFF, pritisnite %.
Napomene
• Pritiskom tipke 7, podešene su minute i način
podešavanja se vraća na korak 2.
• Pritiskom tipke 6, podešene su minute i način
podešavanja se vraća na korak 3.
• Ukoliko želite dovršiti podešavanje sata, prijeñite
na korak 5.
Na tipki načina prikaza se pojavljuje
oznaka "SET".
2 Dva puta pritisnite tipku načina
5 Pritisnite tipku SET.
Sat počinje od 0 sekundi.
Napomena
Ukoliko pritisnete tipku SET u nekom od gornjih
koraka, podešava se sat. Sat počinje od 0 sekundi.
10
prikaza (SET).
Svakim pritiskom tipke SET, tipka oznake
se mijenja na sljedeći način.
Pojavi se "CLOCK" i trepće na jednoj od
tipki oznaka na zaslonu.
Odabir STD TIME (standardno
vrijeme) ili DS TIME (ljetno/
zimsko računanje vremena)
Kad daljinski upravljač uñe u način podešavanja
sata, nakon što je već podešen, ranije podešeno
vrijeme (STD TIME ili DS TIME) ostaje
svijetliti, a drugi način vremena trepće. Način
podešavanja se vraća u korak 4.
Ako želite promijeniti način vremena, pritisnite
trepćuću tipku (STD TIME ili DS TIME).
Odabrana STD TIME ili DS TIME tipka
svijetli, a način podešavanja se vraća na korak 4.
Ako ne želite promijeniti način vremena,
pritisnite tipku 4 ili 5. Način podešavanja
se vraća na korak 4.
4 Za podešavanje sata, slijedite
korake 2 -5 na stranicama 9-10.
Napomena
3 Pritisnite tipku CLOCK.
Ako pritisnete tipku SET u koraku 3 ili 4, sat je
podešen. Sat počinje od 0 sekundi.
Daljinski upravljač ulazi u način
podešavanja sata.
Na tipki načina prikaza se pojavi
"CLOCK", i trepće točno vrijeme.
11
Osnovne funkcije
Podešavanje pohranjenog koda za audio i
video komponente
Daljinski upravljač je tvornički podešen za
upravljanje Sony AV komponentama
(pogledajte tablicu dolje). Ako upotrebljavate
daljinski upravljač s tvornički podešenim
Sony komponentama, preskočite sljedeće
postupke.
Daljinski upravljač možete upotrebljavati
takoñer i s AV ureñajima drugih proizvoñača.
Za uporabu s drugim AV komponentama,
slijedite u nastavku opisan postupak za
podešavanje odgovarajućih kôdova za svaku
od komponenata.
12
Tipka za odabir Dodijeljene
komponente komponente
Tvornička
postavka
TV
STB
VCR
TV
Satelitski
prijemnik
Videorekorder
DVD
DVD ureñaj
CD
AMP
CD ureñaj
Pojačalo
Sony TV
Sony satelitski
prijemnik
Sony VHS
videorekorder
(VTR3)
Sony DVD ureñaj
(DVD1)
Sony CD ureñaj
Sony pojačalo
Tipka s
oznakom
Dodijeljene
komponente
Tvornička
postavka
STB2
MD
TAPE A
TAPE B
VCR2
Analogni
satelitski
prijemnik
MD ureñaj
Kasetofon*
Kasetofon*
Videorekorder
VCR3
Videorekorder
STB3
Digitalni
zemaljski
prijemnik
LD ureñaj
Sony analogni
satelitski
prijemnik
Sony MD ureñaj
Sony kasetofon
Sony kasetofon
Sony 8 mm
videorekorder
(VTR2)
Sony Beta
videorekorder
(VCR1)
Sony digitalni
zemaljski
prijemnik
Sony LD ureñaj
LD
Tipka s
oznakom
Dodijeljene
komponente
Tvornička
postavka
DVD2
DVD ureñaj
DVD3
DVD ureñaj
DAT
CABLE
DAT ureñaj
Kabelski
prijemnik
Sony DVD
ureñaj (DVD2)
Sony prijenosni
DVD ureñaj
Sony DAT ureñaj
Sony kabelski
prijemnik
* Kompaktni analogni audio kasetofon
Za funkcije tipaka uz svaku od komponenata,
pogledajte "Tablica dodijeljenih funkcija"
(stranica 88).
Podešavanje kôda komponente
Primjer: Podešavanje za Philips TV
prijemnik
1 Pogledajte tablicu u dodatnim
uputama "Kodovi komponenata" i
pronañite četveroznamenkasti kôd
željene komponente.
Ako je navedeno više od jednog koda,
upotrijebite prvi navedeni kôd.
Primjerice, za podešavanje Philips TV
prijemnika, odabrat ćete broj 8086. Prva
znamenka kôda označava kategoriju
komponente (TV, videorekorder itd.).
Podrobnosti potražite u dodatnim uputama
"Kodovi komponenata".
4 Odaberite željenu komponentu
pritiskom tipke za odabir
komponente ili tipke s oznakom.
Za promjenu tipke s oznakom, nekoliko
puta pritisnite tipku OTHER. Svakim
pritiskom tipke OTHER, prikaz tipke s
oznakom se mijenja na sljedeći način.
2 Dok držite pritisnutom tipku
COMMANDER OFF, pritisnite %.
Na tipki načina prikaza se pojavi "SET".
Nakon odabira željene komponente, naziv
komponente ranije pohranjen pod tipkom
za odabir komponente ili tipke s oznakom
(u ovom slučaju TV) i četveroznamenkasti
kôd komponente ranije pridijeljen
komponenti su prikazani.
Oznake "0" - "9", "ENT", "CLEAR" i
"POWER1" trepću.
3 Pritisnite tipku PRESET.
Na tipki načina prikaza se pojavi
"PRESET".
Nastavlja se
13
Podešavanje koda za pohranjene
audio i video komponente (nastavak)
5 Unesite četveroznamenkasti kôd
komponente, a nakon toga tipke
ENT na zaslonu osjetljivom na
dodir.
6 Ukoliko želite podesiti kôd za drugu
komponentu, ponovite korake 4 i 5.
7 Pritisnite tipku COMMANDER
OFF.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom dulje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se isključi.
Primjer: za unos "8086"
Unesite "8", "0", "8", "6" i pritisnite tipku
"ENT".
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom manje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se vraća na ranije
podešeni način.
Napomene
Ukoliko pritisnete tipku CLEAR
tijekom unosa znamenki
Unos znamenki se prekida. Prikazan je
ranije podešen četveroznamenkasti kôd
komponente, a kursor se vraća na prvu
znamenku.
Kod uspješnog unosa koda
Odabrani naziv komponente, pohranjeni
četveroznamenkasti kôd komponente i
"OK" svijetle, i čuje se zvučni signal.
Prikaz na zaslonu se vraća na korak 3.
14
• Ako unesete kôd komponente koji nije naveden u
tablici u dodatku "Kodovi komponenata", daljinski
upravljač se oglašava 5 puta zvučnim signalom i
"NG" trepće nakon pritiska na tipku ENT. Podešenje
se vraća na prethodno. Ako se to dogodi,
provjerite kôd komponente i pokušajte ponovno.
• Ako ne unesete broj u daljinski upravljač unutar
dvije minute izmeñu koraka podešavanja, postupak
podešavanja se prekida. Za podešavanje koda,
potrebno je ponovno pritisnuti % dok držite tipku
COMMANDER OFF.
• Prva znamenka koda označava kategoriju komponente (TV, videorekorder itd.). Komponenta koja
odgovara četveroznamenkastom kodu je podešena
u koraku 5. Ukoliko pohranite komponentu čija se
kategorija razlikuje od ranije pohranjene pod
tipkom za odabir komponente ili pod tipkom s
oznakom, možete, ukoliko je potrebno, promijeniti
nazive komponenti na tipki načina prikaza ili na
tipkama s oznakama (pogledajte stranicu 79).
• Ukoliko pohranite kôd komponente nakon unosa
pod tipku načina prikaza (stranica 24) ili tipaka s
oznakom (stranica 23), one se brišu i vraćaju na
originalan prikaz. Editirajte znamenke nakon
potvrde komponente koju ćete koristiti
pohranjivanjem koda.
Za provjeru podešenog koda
1 Pritisnite odgovarajuću tipku za
odabir komponente ili tipku oznake
podešene komponente.
Za prikaz i promjenu tipaka oznaka,
nekoliko puta pritisnite tipku OTHERS.
4 Kako biste vidjeli jeste li uspjeli,
provjerite reagiraju li druge funkcije
(odabir programa, podešavanje
glasnoće) komponente na naredbe
iz daljinskog upravljača.
Podrobnosti potražite na stranici 18.
5 Pritisnite tipku COMMANDER
OFF.
Daljinski upravljač se uključuje i na
zaslonu se prikazuju tipke.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom dulje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se isključi.
2 Uključite komponentu pomoću
tipke za njezino uključivanje.
3 Usmjerite daljinski upravljač prema
komponenti i pritisnite POWER1
na zaslonu.
Kad se odašalje signal za upravljanje, na
zaslonu se prikazuje U.
Ureñaj se treba isključiti.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom manje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se vraća na ranije
podešeni način.
Ako izgleda da daljinski upravljač ne
radi
Pokušajte ponoviti postupak podešavanja koristeći
drugi kôd naveden u popisu za željenu komponentu
(stranica 12).
Napomena o tipkama koje su već
"naučile" signale daljinskog
upravljača
Ako je na tipku programiran drugi signal
pomoću funkcije učenja (stranica 19),
"naučeni" signal će nastaviti funkcionirati čak
i nakon podešavanja kôda komponente. Kako
biste tipku mogli upotrebljavati u skladu s njezinom inače dodijeljenom funkcijom, potrebno
je obrisati "naučeni" signal (stranica 25).
Nastavlja se
15
Podešavanje kôda za pohranjene
audio i video komponente (nastavak)
Na tipki načina prikaza se pojavi "SET".
Pretraživanje koda komponente
pomoću funkcije Search
Možete pronaći dostupan kôd komponente za
komponentu koja nije navedena u priloženom
popisu "Kodovi komponenata".
Prije pokretanja Search funkcije
Svaku od komponenata prebacite u sljedeći
status tako da funkcija Search može pravilno
funkcionirati.
TV, AMP: Uključeno
CD, MD, TAPE, DAT: Uključeno s odabranim
izvorom reprodukcije (disk, kaseta i sl.)
Ostale komponente: Isključeno
2 Pritisnite tipku PRESET.
Na tipki načina prikaza se pojavi "PRESET".
3 Odaberite željenu komponentu
pritiskom tipke odabira
komponente ili tipke s oznakom.
1 Dok držite tipku COMMANDER
OFF, pritisnite tipku %.
16
Za promjenu tipki s oznakom, nekoliko
puta pritisnite tipku OTHER. Svakim
pritiskom tipke OTHER, prikaz tipaka s
oznakom se mijenja kao u koraku 4 na
stranici 13.
Nakon odabira željene komponente
prikazuje se naziv komponente ranije
pohranjen pod tipkom za odabir
komponente ili pod tipkom s oznakom (u
ovom slučaju TV) i ranije podešen
četveroznamenkasti kôd komponente.
6 Pritisnite tipku ENT.
Oglašava se zvučni signal i odabrani naziv
komponente, pohranjeni
četveroznamenkasti kôd i "OK" svijetle 2
sekunde. Prikaz na zaslonu se vraća na
korak 2.
4 Pritisnite PROGRAM + ili
PROGRAM – za pretraživanje koda
jednake kategorije (u ovom slučaju,
kodovi koji započinju znamenkom
"8").
Pritisnite PROGRAM + za prijelaz na
sljedeći kôd.
Pritisnite PROGRAM – za povratak na
prethodni kôd.
Napomena
Savjetujemo da zapišete kôd komponente.
7 Pritisnite tipku COMMANDER
OFF.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom dulje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se isključi.
Napomena
Za traženje koda u drugoj kategoriji, vratite se
na korak 3 ili unesite drugi četveroznamenkasti
kôd za drugu kategoriju (primjerice, kodovi
koji započinju znamenkama "3", "4" i sl.) prije
koraka 4.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom manje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se vraća na ranije
podešeni način.
5 Usmjerite daljinski upravljač prema
komponenti i pritisnite tipku
POWER1.
Kad se odašalje signal za upravljanje, na
zaslonu se prikazuje U.
Ako je postupak uspio (isključenje za TV,
AMP, reprodukcija za CD, MD, DAT,
TAPE i uključenje za ostale komponente),
prijeñite na korak 6.
Ako nije uspio, ponovite korake 4 i 5.
17
Rukovanje komponentama pomoću
daljinskog upravljača
Za promjenu tipaka s oznakom, pritisnite
tipku načina prikaza (u ovom slučaju
DVD) nekoliko puta. Svakim pritiskom
tipke DVD, prikaz tipaka s oznakom se
mijenja na sljedeći način.
Prije rukovanja komponentom koja nije marke
Sony, potrebno je podesiti kôd komponente
(stranica 12).
2 Pritisnite željenu tipku na zaslonu.
Kad se odašalje signal za upravljanje, na
zaslonu se prikazuje U.
Primjer: Rukovanje DVD ureñajem
1 Pritisnite odgovarajuću tipku za
odabir komponente ili tipku s
oznakom za komponentu koju ste
podesili.
Za prikaz i promjenu tipaka s oznakom,
nekoliko puta pritisnite tipku načina
prikaza.
Daljinski upravljač se uključuje i
prikazuju se tipke za upravljanje
odabranom komponentom.
18
Osim tipaka na zaslonu, takoñer možete
koristiti tipke na ureñaju 2 +/–, tipku %
ili tipke PROGRAM +/–.
Pogledajte "Tablicu dodijeljenih funkcija"
(stranica 88) za opis funkcija tipaka za
svaku od komponenata.
3 Kad završite uporabu daljinskog
upravljača, pritisnite tipku
COMMANDER OFF za njegovo
isključivanje.
Napomena
Signali daljinskog upravljača mogu se razlikovati
kod nekih komponenata ili funkcija. U tom slučaju,
programirajte daljinski upravljač pomoću funkcije
učenja (stranica 19). Imajte na umu da komponente
i funkcije koje nisu podržane pomoću daljinskog
upravljača s infracrvenim signalom, neće raditi ni s
ovim daljinskim upravljačem.
Podešavanje glasnoće
Pritisnite tipke 2 +/– za podešavanje
glasnoće. Pritisnite tipku % za privremeno
isključenje zvuka.
Kad odaberete video komponentu, upravlja se
glasnoćom zvuka TV prijemnika. Kad
odaberete audio komponentu, upravlja se
glasnoćom zvuka pojačala. Postavku takoñer
možete promijeniti (stranica 29).
Napomene
• Ako ste upotrijebili funkciju učenja (stranica 19)
za programiranje tipaka 2 +/– ili % za slanje
signala u bilo koju drugu komponentu, taj signal
će se emitirati umjesto signala za podešavanje
glasnoće ili isključivanje zvuka na TV prijemniku
ili pojačalu kad odaberete ovu komponentu.
• Ako ste upotrijebili funkciju učenja za
programiranje signala za tipke 2 +/– ili % za
TV prijemnik ili pojačalo, signal će se emitirati i
ako odaberete drugu komponentu. Meñutim, ako
ste upotrijebili funkciju učenja za programiranje
signala za tipke 2 +/– ili % za neku drugu
komponentu, signal će se emitirati samo ako
odaberete tu komponentu.
• Ako ste tipkama TV ili AMP dodijelili drugu
komponentu, glasnoćom TV prijemnika ili
pojačala ne može se upravljati čak i ako odaberete
drugu komponentu.
Uporaba funkcija
daljinskog upravljača
koje nisu tvornički
podešene
— Funkcija učenja
Za rukovanje komponentama ili funkcijama
koje nisu pohranjene, upotrijebite sljedeći
postupak "učenja" kako biste "naučili" tipke
ovog daljinskog upravljača upravljati
funkcijama drugog daljinskog upravljača.
Funkciju učenja takoñer možete upotrijebiti
za promjenu signala pojedinih tipaka nakon
podešavanja koda komponente (stranica 12).
Kako bi "naučili" tipke za odabir komponente
ili tipke s oznakama, pogledajte stranicu 45.
Kako bi naučili SYSTEM CONTROL tipke
ili tipke s oznakom, pogledajte stranicu 49.
Napomena
Neki odreñeni signali daljinskog upravljača se ne
mogu "naučiti".
Nastavlja se
19
Uporaba funkcija daljinskog upravljača koje nisu tvornički podešene
— Funkcija učenja (nastavak)
Primjer: Programiranje signala N
(reprodukcija) komponente na
tipku VCR N (reprodukcija) na
ovom daljinskom upravljaču
3 Pritisnite tipku LEARN.
Prikazuje se indikator "LEARN" na tipki
načina prikaza.
1 Postavite RM-AV3000T nasuprot
daljinskom upravljaču komponente.
Daljinski upravljač
komponente
4 Odaberite željenu komponentu čije
približno 5 – 10 cm
RM-AV3000T
signale želite da daljinski upravljač
nauči pritiskom tipke za odabir
komponente ili tipke s oznakom.
2 Dok držite pritisnutu tipku
COMMANDER OFF, pritisnite
tipku %.
Za promjenu tipki s oznakom, nekoliko
puta pritisnite tipku OTHER. Svakim
pritiskom tipke OTHER, prikaz tipki s
oznakom se mijenja na sljedeći način.
Prikazuje se indikator "SET" na tipki
načina prikaza.
Sve tipke s funkcijom učenja trepću.
20
Za promjenu tipki s oznakom, pritisnite
tipku načina prikaza (u ovom slučaju
VCR) nekoliko puta. Svakim pritiskom
VCR tipke, prikaz tipke s oznakom se
mijenja na sljedeći način.
"Učenje" tipke na ureñaju
Trepće "LEARN"
6 Pritisnite i zadržite tipku na drugom
daljinskom upravljaču dok se ne
oglasi zvučni signal.
(Ako otpustite tipku prije zvučnog signala,
signal se možda neće točno naučiti.)
"LEARN" prestaje treptati i ostaje svijetliti.
Kad daljinski upravljač uspješno nauči
funkciju, naučena tipka ostaje svijetliti, a
ostale tipke koje se mogu naučiti trepću.
Napomene o trepćućem prikazu
Tipke na ureñaju ili na zaslonu koje su
pohranjene za ovu komponentu trepću dva
puta, dok one koje nisu pohranjene, trepnu
samo jednom.
Promjena naziva tipke s oznakom
Ako indikator "NG" trepće na
zaslonu
Znači da "učenje" nije uspjelo. Ponovite korake
5 i 6.
7 Ponovite korake 5 i 6 za "učenje"
Slijedite postupak na stranici 23.
funkcija ostalih tipaka.
Promjena naziva komponente na
tipki načina prikaza
Za "učenje" signala daljinskog
upravljača druge komponente
Pogledajte stranicu 24.
Odaberite komponentu u koraku 4, a zatim
slijedite korake 5 i 6 za "učenje".
Promjena prikaza funkcije tipke na
zaslonu
Slijedite postupak na stranici 23.
8 Pritisnite tipku COMMANDER
OFF.
5 Pritisnite tipku na ureñaju ili na
zaslonu koju želite "naučiti" funkciju.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom dulje od dvije
sekunde
Na zaslonu trepće "LEARN" i samo
pritisnuta tipka ostaje na zaslonu.
Daljinski upravljač se isključi.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom manje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se vraća na ranije
podešeni način.
Nastavlja se
21
Uporaba funkcija daljinskog upravljača koje nisu tvornički podešene
— Funkcija učenja (nastavak)
Napomene
• Ako ne nastavite s učenjem u roku od dvije
minute, mod učenja se prekida.
• Ako ne izvršite korak 6 unutar 10 sekundi nakon
koraka 5, postupak učenja se vraća na korak 4
(trepću sve tipke koje se mogu naučiti). Ponovite
korak 5 dok trepću indikatori.
• Ako pritisnete pogrešnu tipku u koraku 6 dok
držite tipku DEL, ponovno pritisnite pogrešnu
tipku. Nakon toga ponovite postupak učenja od
koraka 5.
Ako izgleda da daljinski upravljač ne
radi
Ako "naučena" tipka ne radi ispravno, ponovite
postupak "učenja". (Primjerice, ako se nakon samo
jednog pritiska na tipku 2 + zvuk jako pojača,
možda je tijekom programiranja došlo do smetnji.)
Ako podesite kôd komponente nakon
"učenja" signala
Ako ste na tipku programirali bilo kakav signal
pomoću funkcije učenja, signal će raditi čak i ako
podesite kôd komponente.
"Učenje" REC (snimanje) signala
Ukoliko istovremeno pritisnete dvije tipke
(primjerice z i B) za početak snimanja na
kasetofon ili videorekorder, naučite REC
signal na jedan od slijedećih načina.
Uporaba dviju tipaka na daljinskom
upravljaču
U koraku 5 (stranica 21), dok držite pritisnutom tipku
REC, pritisnite B za prikaz obiju tipaka. Zatim
pritisnite dvije tipke na daljinskom upravljaču
komponente u koraku 6.
Uporaba jedne tipke na daljinskom
upravljaču
U koraku 5 (stranica 21) pritisnite samo tipku REC.
Zatim pritisnite dvije tipke na daljinskom
upravljaču komponente u koraku 6.
22
Kod učenja signala za tipke 2 +/–
ili %
• Ako ste upotrijebili funkciju učenja za
programiranje signala za tipke 2 +/– ili %
za neku drugu komponentu osim TV
prijemnika i pojačala, signal će se emitirati
samo ako odaberete tu komponentu.
• Ako ste upotrijebili funkciju učenja za
programiranje tipaka 2 +/– ili % za TV
prijemnik ili pojačalo za signale neke druge
komponente, signal će se emitirati i kod
odabira druge komponente. Meñutim, ako
ste programirali bilo koji signal za tipke 2
+/– ili % druge komponente, taj signal će
se odašiljati tek nakon odabira komponente.
"Učenje" signala za klima-ureñaj
Pogledajte napomene na stranici 52.
Za prikaz samo tipaka koje se
najčešće upotrebljavaju
Možete sakriti tipke koje ne upotrebljavate.
Nakon koraka 4 (stranica 20), dok držite
pritisnutu tipku DEL, pritisnite tipku koju
želite sakriti (trepće). Pritisnuta tipka počinje
treptati sporije i više se neće prikazivati
tijekom uporabe daljinskog upravljača.
Za ponovni prikaz tipke, ponovite isti
postupak.
Napomena
Nije moguće sakriti tipku na koju je "naučen" signal.
Promjena prikazane funkcije tipke
Napomene
Kad se programira signal na tipku, možete
odabrati i prikazati najprikladniju funkciju
prikazanu izmeñu svih prikazanih funkcija za
tipku.
• Prikaz funkcije tipke možete promijeniti samo kod
tipaka koje ste programirali funkcijom učenja.
Ako želite promijeniti prikaz funkcije tipaka koje
su naučile signal, prvo obrišite signal (stranica 25).
Nakon toga ponovno naučite tipku slijedeći gore
opisan postupak za promjenu prikaza.
• Ako ne promijenite prikazanu funkciju tipke,
upotrebljava se standardna postavka.
• Nije moguće promijeniti prikaz područja brojčanih
tipaka 1 do 9.
1 Nakon koraka 4 (stranica 20), dok
držite tipku načina prikaza (u ovom
slučaju VCR), više puta pritisnite
tipku koju želite naučiti.
Promjena naziva tipke s oznakom
Možete promijeniti prikaz tipke s oznakom u
naziv koji vam najviše odgovara uporabom
do 8 slova ili brojeva.
Svakim pritiskom na tipku, prikaz se
mijenja na sljedeći način.
2 Kad se prikaže željeni prikaz,
1 Nakon koraka 4 (stranica 20),
zadržite tipku s oznakom koju želite
promijeniti (primjerice, COUNTER)
pritisnutom dulje od 2 sekunde.
Daljinski upravljač ulazi u način
dodjeljivanja oznaka.
otpustite tipku za odabir komponente.
3 Nakon toga slijedite korake 6 do 8
(stranica 21).
Nastavlja se
23
Uporaba funkcija daljinskog upravljača koje nisu tvornički podešene
— Funkcija učenja (nastavak)
2 Unesite brojeve ili slova na tipku s
oznakom pritiskom brojčanih tipaka
(0-9), tipke SYMBOL 1 ili
SYMBOL 2 na LCD zaslonu.
Kursor trepće u lijevom uglu tipke s
oznakom.
Unosite brojke ili slova počevši od lijeve
strane. Pritisnite tipku nekoliko puta, dok
se ne prikaže željeno slovo ili broj.
Brojevi ili slova su pridijeljeni tipkama na
sljedeći način.
1: 1
2: A t B t C t a t b t c t 2
3: D t E t F t d t e t f t 3
4: G t H t I t g t h t i t 4
5: J t K t L t j t k t l t 5
6: M t N t O t m t n t o t 6
7: P t Q t R t S t p t q t r t
st7
8: T t U t V t t t u t v t 8
9: W t X t Y t Z t w t x t y
tzt9
0: 0
SYMBOL 1 : !, &, /, ?, p, P, o, O, +, -, :,
,, ., ", ', ~, r, #, |, razmak
SYMBOL 2 : razmak, , , , , , ,
(, ), <, >, b, B, t, T, x,
W, X, T, $
Ukoliko pogriješite, pomaknite kursor na
brojku ili slovo koje želite ispravit
pritiskom tipke 6 ili 7, te ponovite unos.
Ukoliko pritisnete tipku CLEAR, tipka s
oznakom se vraća na prethodni prikaz.
24
3 Zaključite unos brojke ili slova
pritiskom tipke 7 ili druge brojčane
tipke.
Kursor se pomiče udesno. Nakon pritiska
tipke 6, kursor se pomiče ulijevo. Unesite
znamenku ili slovo na mjesto gdje trepće
kursor.
4 Ponovite korake 2 i 3 dok ne unesete
prikladan naziv tipki s oznakom.
Kad kursor dosegne desni kraj, ukoliko
pritisnete tipku 7 ili neku drugu brojčanu
tipku, kursor se vraća natrag na lijevi kraj.
5 Zaključite prikaz tipke s oznakom
pritiskom tipke RETURN.
Prikaz na LCD zaslonu se vraća na korak
5 na stranici 21.
Za promjenu naziva komponente
na tipki načina prikaza
Kad programirate signal za tipku s oznakom,
takoñer možete promijeniti naziv komponente
na tipki načina prikaza u najprikladniji naziv
uporabom 8 brojeva ili slova (stranica 79).
Za točnije učenje
• Nemojte pomicati daljinski upravljač
tijekom postupka učenja.
• Obavezno pritisnite i zadržite tipku drugog
daljinskog upravljača dok ovaj daljinski
upravljač ne reagira zvučnim signalom.
• Koristite nove baterije na oba daljinska
upravljača.
• Izbjegavajte postupak učenja na mjestima
koja su pod izravnim utjecajem sunčevih
zraka ili snažnog fluorescentnog svjetla.
• Smjer signala daljinskog upravljača može
se razlikovati ovisno o samom daljinskom
upravljaču. Ako postupak učenja nije
uspješan, pokušajte promijeniti položaje
daljinskih upravljača.
• Kad programirate daljinski upravljač s
jedinice daljinskog upravljača sa sustavom
interaktivne razmjene signala (isporučuje se
zajedno s nekim Sony pojačalima), signal
odziva komponente može smetati postupku
učenja daljinskog upravljača. U tom
slučaju, premjestite se u drugu prostoriju
gdje signal neće smetati postupku učenja.
Promjena ili brisanje funkcije
"naučene" tipke
Za promjenu "naučene" funkcije, obrišite
prvo funkciju i ponovite postupak učenja.
Za brisanje "naučene" funkcije s
jedne tipke na ureñaju ili zaslonu
1 Nakon koraka 4 (stranica 20), dok
držite tipku DEL, pritisnite tipku na
zaslonu ili ureñaju koju želite
obrisati.
Obrisana tipka trepće zajedno s ostalim
tipkama koje je moguće naučiti.
2 Pritisnite tipku COMMANDER
OFF.
VAŽNO
Obavezno spremite daljinski upravljač
tako da ga djeca ili kućni ljubimci ne mogu
dohvatiti te zaključajte kontrole pomoću
funkcije Hold (stranica 71). Klima ureñaji,
grijači, električno aparati i električne zavjese
koje koriste signale daljinskog upravljača
mogu biti opasni ako se nepravilno koriste.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom dulje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se isključi.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom manje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se vraća na ranije
podešeni način.
Nastavlja se
25
Uporaba funkcija daljinskog upravljača koje nisu tvornički podešene
— Funkcija učenja (nastavak)
Brisanje svih "naučenih" signala
na odreñenoj tipku za odabir
komponente
3 Pritisnite tipku RESET.
Na zaslonu se pojavi poruka "RESET".
1 Dok držite pritisnutu tipku
COMMANDER OFF, pritisnite %.
Na tipki načina prikaza se pojavljuje
poruka "SET".
4 Pritisnite tipku COMPO.
2 Pritisnite tipku načina prikaza
(SET) jednom.
Na tipki s oznakama se pojave nazivi
komponenti.
Pojavi se poruka "RESET" i trepće na
jednoj od tipaka s oznakama na zaslonu.
Za promjenu tipki s oznakama, nekoliko
puta pritisnite tipku OTHER. Svakim
pritiskom tipke, prikaz tipki s oznakama
se mijenja kao u koraku 4 na stranici 13.
26
5 Pritisnite tipku za odabir komponente
ili tipku za oznaku na koje želite
obrisati pohranjeno podešenje.
7 Pritisnite tipku COMMANDER
OFF.
Na tipki oznake je prikazan naziv
komponente.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom dulje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se isključi.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom manje od dvije
sekunde
6 Pritisnite tipku YES.
Tijekom brisanja, "c c" ostaje svijetliti.
Nakon brisanja, na zaslonu je prikazana
poruka "OK" i oglašava se zvučni signal.
Daljinski upravljač se vraća na ranije
podešeni način.
Za brisanje svih signala naučenih
za sve tipke za odabir komponente
ili odgovarajuće tipke s oznakom
1 Slijedite korake 1-3 na stranici 26.
Ukoliko pritisnete tipku NO
Na zaslon se vraća prikaz koraka 4.
Ukoliko želite obrisati naučene
signale za ostale tipke za odabir
komponenti ili s odgovarajućih
tipkama s oznakama
2 Dok držite pritisnutom tipku DEL,
pritisnite tipku COMPO.
Ponovite korake 5-6.
Nastavlja se
27
Uporaba funkcija daljinskog upravljača koje nisu tvornički podešene
— Funkcija učenja (nastavak)
3 Pritisnite tipku YES.
5 Pritisnite COMMANDER OFF.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom dulje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se isključi.
"REALLY?" ostaje svijetliti. Trepću
oznake "YES" i "NO".
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom manje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se vraća na ranije
podešeni način.
Ukoliko pritisnite tipku NO.
Prikaz na zaslonu se vraća na korak 1.
4 Pritisnite tipku YES.
Tijekom brisanja, "c c c c" ostaje
svijetliti. Nakon brisanja svih podešenja
programiranih za tipke za odabir
komponente i odgovarajućih tipki s
oznakom, na zaslonu je prikazana poruka
"OK" i oglašava se zvučni signal.
Ukoliko pritisnete tipku NO
Na zaslon se vraća prikaz koraka 1.
28
Napredne funkcije
Podešavanje glasnoće
video komponenata
spojenih na audio
sustav
Tipka s oznakom
Podešava glasnoću na
STB2
TV prijemniku
MD
pojačalu
TAPE A
pojačalu
TAPE B
pojačalu
VCR2
TV prijemniku
Daljinski upravljač je tvornički podešen uz
pretpostavku da slušate zvuk iz video
komponente preko zvučnika TV prijemnika i
da slušate zvuk audio komponenata iz
zvučnika spojenih na pojačalo.
VCR3
TV prijemniku
STB3
TV prijemniku
LD
TV prijemniku
DVD2
TV prijemniku
DVD3
TV prijemniku
Ova funkcija omogućuje podešavanje glasnoće
TV prijemnika ili pojačala bez potrebe da se
svaki put odabere TV ili AMP kad želite
podesiti glasnoću.
Primjerice, za podešavanje glasnoće dok
upotrebljavate videorekorder, ne morate
pritisnuti tipku TV kako biste podesili glasnoću
zvuka na TV prijemniku.
Možete promijeniti glasnoću na svim video
komponentama na pojačalu istovremeno.
DAT
pojačalu
CABLE
TV prijemniku
U sljedećoj tablici prikazane su tvorničke
postavke načina koja komponenta kontrolira
glasnoću na kojoj komponenti.
Tipka za odabir
komponente
Podešava glasnoću na
TV
TV prijemniku
STB
TV prijemniku
VCR
TV prijemniku
DVD
TV prijemniku
CD
pojačalu
AMP
pojačalu
Ipak, ako su vaše video komponente spojene
na audio sustav, možda ćete željeti slušati
zvuk iz TV prijemnika ili videorekordera
preko zvučnika i pojačala, a ne iz zvučnika
TV prijemnika. U tom slučaju, potrebno je
promijeniti tvorničke postavke tako da možete
podešavati glasnoću video komponenata bez
potrebe za prebacivanjem na pojačalo.
Promjena tvorničkih postavki
podešavanja glasnoće
Nastavlja se
29
Podešavanje glasnoće video komponenata spojenih na audio sustav
(nastavak)
Na tipki načina prikaza se pojavi
"MODE".
1 Dok držite pritisnutu tipku
COMMANDER OFF, pritisnite %.
Na tipki načina prikaza se pojavi "SET".
2 Pritisnite tipku načina prikaza
(SET) dva puta.
4 Pritisnite tipku VOLUME.
Na tipki načina prikaza se pojavi
"VOLUME" i "AMP" trepće na tipki s
oznakom.
Svakim pritiskom tipke SET, tipka s
oznakom se mijenja kao u koraku 2 na
stranici 11.
"MODE" se pojavi i trepće na jednoj od
tipki s oznakom.
5 Za promjenu podešenja glasnoće na
video komponentama (TV, STB,
STB2, STB3, VCR, VCR3, DVD,
DVD2, DVD3, LD i CABLE)
pritisnite tipku AMP.
3 Pritisnite tipku MODE.
Sa zvučnim signalom, kontrola glasnoće
video komponente se prebacuje na
pojačalo.
Za vraćanje kontrole glasnoće na "TV",
pritisnite tipku TV.
30
6 Držite tipku COMMANDER OFF
pritisnutom dulje od 2 sekunde za
isključenje daljinskog upravljača.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom kraće od 2 sekunde,
prikaz se vraća na prethodno podešenje.
Napomene
• Ako ste upotrijebili funkciju učenja za programiranje
tipaka 2 ili % za slanje signala u komponentu,
gore opisani postupak neće promijeniti funkciju
tipaka 2 ili %.
• Ako ste programirali podešavanje glasnoće na tipke
2 +/– ili % za TV prijemnik ili pojačalo, možete
upotrebljavati samo taj signal kad odaberete TV
ili AMP. Za ostale komponente, emitiraju se
prethodno podešeni signali kontrole glasnoće za
TV ili AMP (ovisno o gornjem postupku podešavanja). Za uporabu novih signala, potrebno je
programirati svaku tipku za svaku od komponenata
postupkom učenja (stranica 20).
Izvršavanje niza naredbi
— Funkcije System Control
System Control funkcija omogućuje programiranje niza naredaba i njihovo izvršavanje
pritiskom na samo jednu tipku.
Primjerice, dok gledate video, možete
podesiti niz funkcija na sljedeći način.
Primjer:
Uključivanje TV prijemnika.
Uključivanje videorekordera (VCR).
Uključivanje pojačala.
Podešavanje ulaza na pojačalu na VIDEO 1.
Podešavanje ulaznog moda TV prijemnika
na VIDEO.
6 Pokretanje reprodukcije videa.
1
2
3
4
5
Možete programirati do 32 uzastopna koraka
na svaku od tipaka SYSTEM CONTROL
(1 – 3) ili tipke s oznakama (SYSTEM 4-15).
Ako ste podesili funkciju System Control na
tipke za odabir komponenata ili tipku s oznakom
(stranica 38), izvršavanje programiranih
naredaba započinje nakon pritiska na tipku za
odabir komponente duljeg od 2 sekunde.
Vrijeme izvršavanja makro naredbi ovisi o
promjeni podešenja (stranica 42).
Kod izvršavanja programiranih naredaba, kad
se emitira svaki od signala, prikazuje se
odgovarajuća tipka.
Pohranjivanje programa na
SYSTEM CONTROL tipke 1 i 3
Tipke SYSTEM CONTROL 1 i 3 tvornički su
podešene za izvršavanje sljedećih programa.
Tipka SYSTEM CONTROL 1:
Isključivanje svih Sony komponenata koje
mogu istovremeno primiti signal iz daljinskog
upravljača.
Tipka SYSTEM CONTROL 2:
Uključivanje svih Sony komponenata koje
mogu istovremeno primiti signal iz daljinskog
upravljača.
Nastavlja se
31
Izvršavanje niza naredaba
— Funkcije System Control
(nastavak)
Programiranje niza naredbi na
tipke SYSTEM CONTROL ili tipke s
oznakama
2 Pritisnite tipku SYSTEM.
Na tipki načina prikaza se pojavi
"SYSTEM".
3 Odaberite broj sustava pritiskom na
SYSTEM CONTROL tipku (u ovom
slučaju, SYSTEM CONTROL 2) ili
tipku s oznakom.
Primjer: Programiranje gore
opisanog postupka na tipku
SYSTEM CONTROL 2
Za promjenu tipaka s oznakom, pritisnite
tipku MORE nekoliko puta dok se ne
prikaže željeni broj sustava.
Svaki puta kad pritisnete tipku MORE,
prikaz tipaka s oznakom se mijenja na
sljedeći način.
1 Dok držite pritisnutu tipku
COMMANDER OFF, pritisnite
tipku %.
Odabrani broj sustava je prikazan na tipki
načina prikaza.
Na tipki načina prikaza se pojavi "SET".
32
Programiranje novog niza naredbi
na tipke koje su već programirane
Tipka SYSTEM CONTROL 1 ili 3:
Brisanje tvorničkih programa. Pogledajte
stranicu 37.
6 Ponovite korake 4 i 5 te
programirajte tipke za niz naredaba.
U ovom primjeru, pritisnite sljedeće tipke.
Ostale tipke:
Brisanje programa. Pogledajte stranicu 35.
4 Pritisnite tipku za odabir komponente
ili tipke s oznakom (u ovom slučaju
TV prijemnik) za rukovanje
komponentom.
Za promjenu tipke s oznakom, pritisnite
tipku OTHERS nekoliko puta dok ne
dobijete željeni naziv komponente.
Naziv odabrane komponente je prikazan
na tipki načina prikaza, i tipke odabranih
komponenti trepću.
7 Kad ste programirali sve tipke,
pritisnite COMMANDER OFF.
Sa zvučnim signalom, serija funkcija se
registrira i prikazuje u slijedu. Kada se
pojavi prikaz tipke komponente koju ste
zadnju programirali, System Control
podešavanje je dovršeno.
5 Pritisnite tipku (tipke) na ureñaju ili
zaslonu za odabir željene funkcije.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom dulje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se isključi.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom manje od dvije
sekunde
Ukoliko želite uključiti TV prijemnik,
pritisnite tipku POWER1.
Brojevi tipaka na daljinskom upravljaču
koji nisu prikazani na LCD zaslonu
(VOLUME +/–, MUTING, PROGRAM
+/–, RECALL, MENU, OK, EXIT, 4,
5, 7 i 6) su prikazani na desnoj strani
tipke s oznakom.
Nastavlja se
33
Izvršavanje niza naredaba
— Funkcije System Control
(nastavak)
Napomene
• Ako prekinete programiranje u bilo kojem trenutku
na dulje od dvije minute, postupak se prekida i
snimaju se naredbe unesene do tog trenutka. U
tom slučaju, obrišite program (stranica 35) i
započnite ponovno s cijelim programom od početka.
Programiranje ne možete nastaviti nakon što se
isključi mod podešavanja.
• Ako je na SYSTEM CONTROL ili tipki s oznakom
već "naučen" signal daljinskog upravljača
(stranica 49), trepće "NG" i ne možete
programirati ovu tipku. Prvo obrišite naučeni
sadržaj (stranica 51).
• Ako promijenite kôd komponente (stranica 12) ili
programirate novi signal pomoću funkcije učenja
(stranica 19) na tipku ili tipku na koju je programiran
niz naredaba pomoću funkcije System Control ili
tipke s oznakom, novi signal će se emitirati kad
pritisnete odgovarajuću SYSTEM CONTROL
tipku ili tipku s oznakom.
• Dok je daljinski upravljač u modu programiranja
serija funkcija, nije prikazana tipka DEL i ne
može se obrisati programirani korak. Ako ste
slučajno programirali pogrešan korak, počnite
ponovno od koraka 1.
• Ukoliko pokušate programirati više od 32 koraka,
System Control podešenje se završava, i 32
koraka su pohranjena. Ukoliko želite ponovo
programirati, obrišite program (stranica 32) i
krenite ponovo od koraka 1.
• Kod programiranja naredbe uključenja funkcije
System Control, ako odaberete tipku za odabir
komponente ili tipke s oznakom, za koju ste
programirali funkciju uključenja (stranica 43),
funkcija uključenja je takoñer dostupna. Stoga,
napajanje odabrane komponente se isključi ako je
programirana tipka POWER1 komponente.
U tom slučaju, obrišite Power-on podešenje ili ne
programirajte tipku POWER1 komponente.
Interval izmeñu radnih koraka
• Možete promijeniti interval izmeñu koraka
(stranica 40).
• Ako ne možete primati nizove signale kod
uzastopnih koraka, programirajte interval izmeñu
koraka pritiskom tipke TIMER izmeñu koraka
postupka u koraku 6 na stranica 33. Ovaj
postupak programiranja intervala se takoñer
računa kao korak.
34
Promjena prikaza naziva
komponente na tipki načina prikaza
Kod programiranja niza funkcija, možete
promijeniti prikaz naziva komponente u
najprikladniji naziv, uporabom 8 brojeva ili
slova.
Nakon 3. koraka (stranica 32), držite tipku
načina prikaza pritisnutom dulje od dvije
sekunde. Nakon toga slijedite isti postupak
kao onaj za promjenu naziva tipke s oznakom
u odjeljku "Promjena prikaza tipke s
oznakom", koraci 2 - 5, na stranici 24.
Ukoliko pritisnete tipku CLEAR, tipka s
oznakom se vraća na prethodni prikaz.
Redoslijed radnih koraka
• Neke komponente ne primaju nizove signala iz
daljinskog upravljača. Primjerice, neki TV
prijemnici općenito ne reagiraju na sljedeći signal
odmah nakon signala za uključivanje. Zato niz
naredaba kao što je signal za uključivanje TV
prijemnika i odabir izvora, možda neće raditi
pravilno. U tom slučaju, umetnite druge signale
za ostale komponente kao u sljedećem primjeru:
Uključivanje TV prijemnika t Uključivanje
videorekordera t Odabir ulaza na TV prijemniku
• Nakon izvršavanja niza naredaba, daljinski upravljač
prikazuje tipke komponenata u zadnjem koraku.
Ako se kao zadnji korak programira naredba
komponente koja se često koristi, možete uštedjeti
korak pritiskom na tipku za odabir komponente ili
na tipku s oznakom kad započnete rukovati
komponentom. (U primjeru na stranici 33,
prikazuju se tipke za rukovanje TV prijemnikom.)
• Ako je niz naredbi programiran za tipku odabira
komponenti ili tipke s oznakom (stranica 38),
prikaz te komponente je prikazan nakon
dovršenja programiranja.
Brisanje programiranih naredbi za
odreñenu SYSTEM CONTROL tipku
ili odgovarajuću tipku s oznakom
Brojevi sustava se pojave na tipkama s
oznakom.
1 Dok držite tipku COMMANDER
OFF, pritisnite tipku %.
Na tipki načina prikaza se pojavi "SET".
2 Pritisnite tipku načina prikaza (SET)
jednom za prikaz "RESET" na jednoj
od tipaka s oznakom na zaslonu.
Za promjenu tipaka s oznakom, pritisnite
tipku MORE nekoliko puta dok ne dobijete
željeni broj sustava. Svakim pritiskom
tipke MORE, prikaz tipaka s oznakom se
mijenja kao u koraku 3 na stranici 32.
5 Pritisnite tipku SYSTEM CONTROL
(1, 2 ili 3) ili tipku s oznakom
(SYSTEM4 - SYSTEM15) čije
programirane naredbe želite obrisati.
Odabrani broj sustava je prikazan na tipki
s oznakom.
3 Pritisnite tipku RESET.
Na tipku načina prikaza se pojavi "RESET".
6 Pritisnite tipku YES.
4 Pritisnite tipku SYSTEM.
Nastavlja se
35
Izvršavanje niza naredbi
— Funkcije System Control
(nastavak)
2 Dok držite pritisnutom tipku DEL,
pritisnite tipku SYSTEM.
Ukoliko pritisnete tipku NO
Na zaslon se vraća prikaz koraka 4.
Tijekom brisanja "c c" svijetli zaslonu.
Nakon brisanja, "OK" je prikazano uz
zvučni signal.
3 Pritisnite tipku YES.
7 Pritisnite COMMANDER OFF.
"REALLY?" ostaje svijetliti, i "YES" i
"NO" trepću na zaslonu.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom dulje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se isključi.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom manje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se vraća na ranije
podešeni način.
Ako pritisnete tipku NO
Prikaz na zaslonu se vraća na korak 1.
4 Pritisnite tipku YES.
Za brisanje svih programiranih
naredbi za sve tipke SYSTEM
CONTROL i odgovarajuće tipke s
oznakom.
1 Slijedite korake 1 - 3 na lijevoj strani.
36
Tijekom brisanja, "c c c c" ostaje svijetliti.
Nakon brisanja svih programiranih podešenja tipaka za odabir komponente i odgovarajućih tipaka s znakom, na zaslonu se
prikaže "OK" i oglasi se zvučni signal.
Ukoliko pritisnete tipku NO
Prikaz na zaslonu se vraća na korak 1.
5 Pritisnite tipku COMMANDER
OFF.
2 Ponovo obrišite System Control funkciju
programiranu na tipku SYSTEM
CONTROL 1 ili 3 (stranica 35).
Odaberite tipku SYSTEM CONTROL 1 ili
3, u koraku 5 na stranici 35.
Napomena
Interval (stranica 40) se ne resetira na tvorničke
postavke čak i ako izvedete ove korake.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom dulje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se isključi.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom manje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se vraća na ranije
podešeni način.
Brisanje tipaka SYSTEM CONTROL
1 ili 3
Tvornički je tipka SYSTEM CONTROL 1
podešena nizom signala za isključivanje Sony
komponenata, a tipka SYSTEM CONTROL 3
nizom signala za uključivanje Sony
komponenta.
Za brisanje programiranih naredbi za svaku
oda tipaka, slijedite korake u nastavku.
1 Dok držite tipku COMMANDER OFF,
pritisnite tipku MUTING.
2 Pritisnite tipku SYSTEM na zaslonu.
3 Dok držite tipku DEL, pritisnite tipku
Napomene o System Control
funkcijama
• Ako daljinski upravljač prepozna da su
komponente previše udaljene ili ako postoji
prepreka, neke komponente možda se neće
aktivirati čak i ako pritisnete tipku SYSTEM
CONTROL ili tipku s oznakom.
• Ako neke od komponenata nisu reagirale
zbog gore spomenutih ili zbog nekog
drugog razloga, uvijek vratite komponente
u prethodno stanje pritiskom na tipku
SYSTEM CONTROL ili tipku s oznakom.
Ako to ne učinite, može doći do nepravilnosti
u radu nakon što ponovno pritisnete
SYSTEM CONTROL ili tipku s oznakom.
• Neke komponente se ne mogu uvijek
uključiti pomoću funkcije System Control.
To je stoga jer se komponenta uključuje ili
isključuje kad primi signal za uključivanje/
isključivanje. U tom slučaju, provjerite status
uključenosti ili isključenosti komponente
prije uporabe System Control funkcije.
SYSTEM CONTROL (1 ili 3).
Briše se program s odabrane tipke.
Vraćanje tipke SYSTEM CONTROL
1 ili 3 na tvorničke postavke
Za resetiranje na tvorničke postavke, slijedite
korake u nastavku.
1 Obrišite "naučenu" funkciju (pogledajte
"Brisanje naučene funkcije pojedine tipke",
na stranici 25) ili System Control funkciju
(Pogledajte "Brisanje programiranih
naredbi odreñene SYSTEM CONTROL
tipke ili odgovarajuće tipke s oznakom",
stranica 35) programirane na tipki
SYSTEM CONTROL 1 ili 3.
Nastavlja se
37
Izvršavanje niza naredbi
— Funkcije System Control
(nastavak)
Programiranje niza naredaba na
tipke za odabir komponenata ili
tipke s oznakama
Kao i kod SYSTEM CONTROL tipaka ili
tipaka s oznakama, takoñer možete
programirati nizove naredbi na tipke za odabir
komponenata (do 32 koraka).
Za izvršavanje naredaba pohranjenih na tipke
za odabir komponenata pomoću funkcije
System Control, pritisnite tipku dulje od 2
sekunde.
Vrijeme izvršenja macro naredbe komponente
ovisi o promjeni podešenja (stranica 42).
Napomene
• Programirana naredba se izvršava ako zadržite
tipku za odabir komponente ili tipku s oznakom
dulje od 2 sekunde. Ako pritisnete tipku za odabir
komponente ili tipku s oznakom kraće od 2
sekunde, tipka funkcionira kao normalna tipka za
odabir komponente i prikazuje se odgovarajuća
tipka na zaslonu.
• Takoñer pogledajte "Interval izmeñu radnih
koraka" na stranici 34 i "Napomene o System
Control funkcijama" na stranici 37.
Primjer: Programiranje postupka
opisanog na stranici 31 na tipku TV.
1 Slijedite korake 1 i 2 na stranici 32.
Ukoliko je niz naredbi već
programiran za ovu tipku
Programirane funkcije su slijedom
prikazane na zaslonu. Za programiranje
nove serije funkcija, prvo obrišite
programe (stranica 39).
2 Pritisnite tipku za odabir
komponente na koju želite
programirati niz naredbi.
Odabrani naziv komponente se pojavi na
tipki načina prikaza. Ostali nazivi
komponenti su prikazani na tipkama s
oznakama.
Možete odabrati tipku s oznakom za
programiranje niza naredbi pritiskom
željene tipke s oznakom. Za promjenu
naziva komponenti tipaka s oznakama,
nekoliko puta pritisnite tipku OTHER.
Prikaz tipaka s oznakom se mijenja kao u
koraku 4 na stranici 13.
3 Slijedite korake od 4 do 7 na
stranici 33.
38
Napomene
• Možete programirati funkciju System Control na
tipku za odabir komponente ili tipku s oznakom
na koje je programirana funkcija uključivanja
(stranica 43). U tom slučaju, funkcija uključivanja
se poništava i ne može se upotrijebiti. Ako obrišete
funkciju System Control s tipke, funkcija
uključivanja se ponovno može uključiti.
• Nije moguće programirati System Control
funkcije na tipke za odabir komponenata ili tipke
s oznakom na koje su programirani signali
pomoću funkcije "učenja" (stranica 45). (Na
zaslonu trepće "NG".)
• Možete programirati funkciju uključivanja (stranica
43) na tipku za odabir komponente ili na tipku s
oznakom na koju je programirana System Control
funkcija, ali funkcija uključivanja se ne može
upotrebljavati. Ako obrišete funkciju System
Control s tipke, možete upotrebljavati funkciju
uključivanja.
• Ako prekinete programiranje u bilo kojem trenutku
na dulje od dvije minute, postupak se prekida i
snimaju se naredbe unesene do tog trenutka. U tom
slučaju, obrišite program i započnite ponovno s
cijelim programom od koraka 1. Programiranje ne
možete nastaviti nakon što se isključi mod
podešavanja.
• Ako promijenite kôd komponente (stranica 12) ili
programirate novi signal pomoću funkcije učenja
(stranica 19) na tipku na koju je programiran niz
naredbi funkcije System Control, novi signal se
emitira kad pritisnete odgovarajuću tipku za
odabir komponente ili tipke s oznakom.
Brisanje System Control funkcije
programirane na tipke za odabir
komponente ili tipke s oznakom
1 Slijedite korake od 1 do 4 na
stranici 26.
2 Dok držite pritisnutu tipku DEL,
pritisnite tipku za odabir komponente
(ili tipke s oznakom) System Control
funkcije koju želite obrisati.
Za promjenu tipaka s oznakom, nekoliko
puta pritisnite tipku OTHER.
3 Pritisnite tipku COMMANDER
OFF.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom dulje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se isključi.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom manje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se vraća na ranije
podešeni način.
Nastavlja se
39
Izvršavanje niza naredbi
— Funkcije System Control
(nastavak)
3 Pritisnite tipku MODE.
Na tipku načina prikaza se pojavi
"MODE".
Promjena intervala između koraka
Možete podesiti interval izmeñu 100 i 900 ms
u koracima od 50 ms.
4 Pritisnite tipku SYSDELAY.
"SYSDELAY" je prikazan na tipku načina
prikaza.
1 Dok držite tipku COMMANDER
OFF, pritisnite tipku %.
5 Odaberite broj sustava, naziv
Na tipki načina prikaza se pojavi "SET".
2 Pritisnite tipku načina prikaza (SET)
dva puta za prikaz "MODE" na
jednoj od tipaka s oznakom na
zaslonu.
komponente ili broj timera intervala
kojeg želite promijeniti pritiskom
tipke SYSTEM CONTROL, tipke
za odabir komponente ili tipke s
oznakom.
Za promjenu tipke s oznakom za
brojeve sustava
Nekoliko puta pritisnite tipku MORE.
Za prikaz i promjenu tipki s oznakom
za nazive komponenti
Pritisnite tipku OTHER nekoliko puta.
40
Za prikaz i promjenu tipki s oznakom
za promjenu broja timera
Pritisnite tipku TIMER nekoliko puta. Za
podešenja timera, pogledajte stranicu 61.
Nakon odabir naziva komponente, prijeñite
na korak 6.
8 Pritisnite tipku COMMANDER
OFF.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom dulje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se isključi.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom manje od dvije
sekunde
Nakon odabira broja sustava ili broja timera,
prijeñite na korak 7.
Daljinski upravljač se vraća na ranije
podešeni način.
6 Pritisnite tipku INTERVAL.
Trenutno podešenje intervala ostaje
svijetliti, i (+) i (–) trepću.
7 Pritisnite tipku (+) ili (–) za promjenu
intervala. Možete podesiti interval
izmeñu 100 i 900 ms u koracima od
50 ms.
Svakim pritiskom tipke (+) interval se
povećava za 50 ms.
Svakim pritiskom tipke (–) interval se
smanjuje za 50 ms.
(ms: 1/1000 sekundi)
Nastavlja se
41
Izvršavanje niza naredbi
— Funkcije System Control
(nastavak)
4 Pritisnite tipku COMMANDER
OFF.
Promjena vremena izvršenja makro
naredbe komponente
1 Slijedite postupak na stranici 40 od
koraka 1 do 5.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom dulje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se isključi.
2 Pritisnite tipku TIME:
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom manje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se vraća na ranije
podešeni način.
Trenutno vrijeme makro naredbe komponente
svijetli, a (+) i (–) trepću.
3 Pritisnite tipke (+) i (–) za promjenu
vremena izvršenja makro naredbe
komponente. Vrijeme možete
podesiti od 0 do 2 sekunde u
jedinicama od 1 sekunde.
Svakim pritiskom tipke (+), vrijeme se
povećava za 1 sekundu.
Svakim pritiskom tipke (–), vrijeme se
smanjuje za 1 sekundu.
42
Dodjeljivanje drugih
funkcija tipkama za
tipke odabira
komponenata
Programiranje naredbe za uključivanje za odabranu komponentu
(samo za Sony komponente)
Kod uporabe Sony komponenata, možete
programirati signal za uključivanje za svake od
komponenata na tipku za odabir komponente
ili tipke s oznakom. Možete odabrati željenu
komponentu i uključiti je jednostavnim
pritiskom na tipku za odabir komponente ili
tipke s oznakom.
Primjer: Programiranje tipke TV
1 Dok držite tipku COMMANDER
OFF, pritisnite tipku %.
Na tipki načina prikaza se pojavi "SET".
2 Pritisnite tipku načina prikaza
(SET) dva puta za prikaz "MODE"
na jednoj od tipaka s oznakom na
zaslonu.
3 Pritisnite tipku MODE.
Na tipki načina prikaza se pojavi "MODE".
Nastavlja se
43
Dodjeljivanje drugih funkcija tipkama
za odabir komponenata (nastavak)
Za brisanje naredbe za uključenje
Ponovite gornji postupak.
Pojevi se sljedeći prikaz.
4 Pritisnite tipku PowerON.
"PowerON" je prikazano na tipki načina
prikaza.
6 Pritisnite tipku COMMANDER
OFF.
Prikaz naziva komponenti (pohranjeno u
Sonyju) za koju možete programirati
signal uključenja trepće. Prikaz ostalih
komponenti ostaje svijetliti.
5 Odaberite željenu komponentu
pritiskom tipke za odabir komponente ili tipke s oznakom. (za
promjenu tipke s oznakom, pritisnite
tipku OTHER nekoliko puta).
Odabrani naziv komponente se pojavi na
tipki načina prikaza i "POWER ON" se
pojavi na zaslonu uz zvučni signal.
44
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom dulje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se isključi.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom manje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se vraća na ranije
podešeni način.
Napomene
• Ako je na tipku za odabir komponente ili na tipku
s oznakom podešen kôd komponente koja nije
marke Sony, na nju nije moguće programirati
funkciju uključivanja.
• Čak i ako ste programirali signal pomoću funkcije
"učenja" (pogledajte "Dodavanje potrebne naredbe
kod odabira komponente" na stranici 45) ili
funkcije System Control (stranica 38) na tipku za
odabir komponente ili tipku s oznakom, funkciju
uključivanja za tu tipku možete programirati, ali ne
i upotrebljavati. Ako obrišete "naučeni" signal ili
funkciju System Control s tipke, možete
upotrebljavati funkciju uključivanja.
• Možete programirati signal funkcijom "učenja"
(stranica 45) ili funkcijom System Control
(stranica 38) za tipku odabira komponente za koju
je programirana funkcija uključenja. U tom
slučaju, funkcija uključenja je obrisana i ne može
se koristiti. Ukoliko obrišete "naučeni" signal ili
System Control funkciju s tipke, funkciju
uključenja možete ponovo koristiti.
• Možete programirati funkciju "učenja" (stranica
46) ili funkciju System Control (stranica 31) na
tipku za odabir komponente ili tipku s oznakom
na koju je programirana funkcija uključivanja. U
tom slučaju, funkcija uključivanja je dostupna i
može se upotrebljavati. Provjerite podešenje
signala uključivanja prije podešavanja funkcije
učenja ili funkcije System Control.
Dodavanje potrebne naredbe kod
odabira komponente
Osim originalne funkcije odabira funkcijskih
tipaka željene komponente, tipka za odabir
komponente ili tipka s oznakom može
"naučiti" signal drugog daljinskog upravljača.
Primjerice, ako uvijek morate promijeniti ulaz
pojačala na CD kad slušate CD ureñaj, programirajte signal "promjena ulaza pojačala" na
tipku CD ovog daljinskog upravljača. Na taj
način, svaki put kad pritisnete tipku CD,
automatski reagira kao originalna tipka za
odabir CD komponente i takoñer mijenja ulaz
pojačala na CD. (U tom slučaju, pojačalo
treba prethodno uključiti.)
Napomena
Neki odreñeni signali daljinskog upravljača se ne
mogu naučiti.
Nastavlja se
45
Dodjeljivanje drugih funkcija tipkama
za odabir komponenata (nastavak)
Primjer: Programiranje signala
odabira ulaza pojačala na tipku CD
1 Postavite RM-AV3000T nasuprot
daljinskom upravljaču željene
komponente.
Daljinski upravljač
komponente
3 Dok držite pritisnutom tipku načina
prikaza (LEARN), pritisnite tipku
za odabir komponente ili tipke s
oznakom koju želite "naučiti"
funkciju, i otpustite obje tipke.
(Za promjenu tipki s oznakom, nekoliko
puta pritisnite tipku OTHER.)
Naziv odabrane komponente se pojavljuje
na tipku načina prikaza, i "LEARN"
počinje treptati.
približno 5 – 10 cm
RM-AV3000T
2 Slijedite korake 2 i 3 na stranici 20
u odjeljku "Funkcija učenja".
4 Pritisnite i zadržite tipku na
daljinskom upravljaču komponente
(pojačalo u ovom primjeru) dok se
ne oglasi zvučni signal.
(Ako otpustite tipku prije oglašavanja
zvučnog signala, učenje možda neće
pravilno uspjeti.)
"LEARN" prestaje treptati i ostaje
svijetliti.
Ako na zaslonu trepće "NG"
Učenje nije uspjelo. Ponovite korake 3 i 4.
46
5 Pritisnite tipku COMMANDER
OFF.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom dulje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se isključi.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom manje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se vraća na ranije
podešeni način.
Brisanje naučene funkcije s tipke
za odabir komponente
1 Slijedite korake 2 i 3 na stranici 20 u
odjeljku "Učenje funkcija".
2 Dok držite tipku DEL, pritisnite tipku za
odabir komponente koju želite obrisati.
Napomene
• Možete programirati signal funkcijom "učenja"
tipke za odabir komponente ili tipke s oznakom s
podešenom funkcijom uključivanja (stranica 43).
U tom slučaju, funkcija uključivanja se poništava
i ne može se upotrijebiti. Ako obrišete "naučeni"
signal s tipke, vraća se funkcija uključivanja te se
može ponovno upotrebljavati.
• Nije moguće programirati funkciju System Control
(stranica 38) na tipku za odabir komponente ili
tipku s oznakom na koju je programiran signal
funkcijom "učenja".
• Možete programirati funkciju uključivanja na tipku
za odabir komponente na koju je programiran
signal funkcijom "učenja", ali funkcija uključivanja
se ne može upotrebljavati. Ako obrišete "naučeni"
signal s tipke, možete upotrebljavati funkciju
uključivanja.
Pridjeljivanje ostalih
komponenti na tipku za
odabir komponente ili
tipku s oznakom
Kopiranje postavki tipke za odabir
komponente ili tipke s oznakom na
drugu tipku
Možete kopirati kompletne postavke tipaka za
odabir komponente ili tipke s oznakom na
drugu tipku za odabir komponente ili tipku s
oznakom. Postavke kôda komponente (stranica
12), makro funkcija kanala (stranica 58) i
naučena funkcija (stranica 19) se kopiraju na
novu tipku.
Napomena
• Nije moguće kopirati postavke s tipke za odabir
komponente ili tipke s oznakom na koju je
naučena druga funkcija ili makro funkcija kanala.
(Trepće "NG".)
• Sadržaj znamenki je prepisan na drugu tipku na
ureñaju ili zaslonu.
Nastavlja se
47
Pridjeljivanje ostalih komponenti na
tipku za odabir komponente ili tipke
s oznakom (nastavak)
Primjer: Kopiranje postavki tipke
DVD na tipku VCR
4 Pritisnite tipku za odabir komponente
ili tipku s oznakom čiji sadržaj
želite obrisati.
(Za promjenu tipki s oznakom, pritisnite
tipku OTHER.)
1 Dok držite tipku COMMANDER
OFF, pritisnite tipku %.
Na tipki načina prikaza se pojavi "SET".
2 Pritisnite tipku načina prikaza (SET)
jednom za prikaz "COPY" na jednoj
od tipaka s oznakom na zaslonu.
Naziv komponenata čiji sadržaj želite
obrisati se pojavi na tipki načina prikaza.
5 Dok držite pritisnutom tipku načina
prikaza (u ovom slučaju DVD),
pritisnite tipku za odabir komponente
ili tipku s oznakom čiji sadržaj želite
obrisati (u ovom slučaju VCR).
3 Pritisnite tipku COPY.
Na tipki načina prikaza se pojavi "COPY".
48
(Za promjenu tipke s oznakom, pritisnite
tipku OTHER.)
Na tipku načina prikaza se pojavi
"COPY".
U ovom slučaju "DVD c c VCR" trepće
na tipkama s oznakom i krećući se završava
s zvučnim signalom. Pojave se tipke za
VCR.
6 Pritisnite tipku COMMANDER
OFF.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom dulje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se isključi.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom manje od dvije
sekunde
Programiranje funkcije
često korištene tipke za
SYSTEM CONTROL tipke
ili tipke s oznakom
Osim za originalne funkcije, System Control
(stranica 31), tipke SYSTEM CONTROL 1, 2
ili 3, ili SYSTEM 4 - 15 tipke s oznakama se
mogu programirati tako da "nauče" bilo koji
signal daljinskog upravljača.
S obzirom da rade neovisno od ostalih tipaka,
tipke SYSTEM CONTROL 1, 2 ili 3 mogu
funkcionirati kao "one-touch" tipke, bez
potrebe za nekim drugim prethodnim
postupkom (kao što je pritisak na tipke za
odabir komponente).
Funkcija je korisna ako želite imati SYSTEM
CONTROL tipke kao "one-touch" tipke za
pojedinačne funkcije umjesto za izvršavanje
niza postupaka.
Napomena
Neki signali daljinskog upravljača se ne mogu
naučiti. Takoñer pogledajte upute za uporabu
dotičnog daljinskog upravljača.
Daljinski upravljač se vraća na ranije
podešeni način.
Za povratak na originalne postavke
Slijedite korake iz odjeljka "Brisanje svih
"naučenih" signala na odreñenoj tipki za
odabir komponente", na stranici 26.
Nastavlja se
49
Programiranje funkcije često korištene tipke za SYSTEM CONTROL
tipke ili tipke s oznakom (nastavak)
Primjer: Pohranjivanje signala za
uključivanje i isključivanje klimaureñaja na tipku SYSTEM
CONTROL 2
3 Pritisnite tipku LEARN.
Na tipki načina prikaza se pojavi
"LEARN".
1 Postavite daljinski upravljač
nasuprot daljinskom upravljaču
klima-ureñaja.
Daljinski upravljač
klima-uređaja
Ako je na odreñenu tipku naučen signal,
naziv tipke ostaje svijetliti. Ako želite
programirati tu tipku, prethodno obrišite
na nju naučeni signal (stranica 51).
približno 5 – 10 cm
RM-AV3000T
2 Dok držite tipku COMMANDER
OFF, pritisnite tipku %.
4 Pritisnite SYSTEM CONTROL
tipku koju želite programirati (u
ovom slučaju 2).
Ili, pritisnite tipku MORE za prikaz
SYSTEM (4-15) tipki s oznakom. Za
promjenu tipki s nazivom, nekoliko puta
pritisnite tipku MORE. Nakon toga pritisnite
tipku s oznakom koju želite "naučiti".
Na tipki načina prikaza se pojavi "SET".
Prikaz pritisnute tipke SYSTEM
CONTROL ili tipke s oznakom se
pojavljuje na tipki načina prikaza.
Trepće "LEARN" 10 sekundi, a daljinski
upravljač ulazi u način prijema.
50
5 Pritisnite i zadržite tipku na daljinskom upravljaču dok se ne oglasi
zvučni signal.
(Ako otpustite tipku prije oglašavanja
zvučnog signala, učenje možda neće
uspjeti pravilno.)
Tijekom prijema signala, "LEARN" ostaje
svijetliti.
Ako na zaslonu trepće "NG" i 5
puta se oglasi "NG" signal
Učenje nije uspjelo. Ponovite korake 4 i 5.
6 Pritisnite tipku COMMANDER
OFF.
Brisanje naučenog signala
daljinskog upravljača
1 Dok držite tipku COMMANDER OFF,
pritisnite tipku %.
2 Pritisnite tipku LEARN.
"LEARN" se pojavi na tipki načina
prikaza.
3 Dok držite tipku DEL, pritisnite tipku
SYSTEM CONTROL ili tipku s oznakom
čiji se signali brišu.
Naučeni signali se brišu.
4 Pritisnite COMMANDER OFF.
Ako želite programirati novi signal na ovu
tipku, slijedite korake 4 do 6 u lijevoj koloni.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom dulje od dvije sekunde
Daljinski upravljač se isključi.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom manje od dvije sekunde
Daljinski upravljač se vraća na ranije
podešeni način.
Napomena
Možete programirati signal daljinskog upravljača
na SYSTEM CONTROL tipku ili tipku s oznakom
pomoću funkcije "učenja" na koju su programirane
funkcije System Control. Ako želite programirati
signal daljinskog upravljača za tu tipku, prvo
obrišite programirane naredbe (stranica 35).
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom dulje od dvije sekunde
Daljinski upravljač se isključi.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom manje od dvije sekunde
Daljinski upravljač se vraća na ranije
podešeni način.
Nastavlja se
51
Programiranje funkcije često
korištene tipke za SYSTEM CONTROL
tipke ili tipke s oznakom (nastavak)
Napomene o programiranju signala
za klima-uređaj
Prilagoñavanje godišnjem dobu
Možete prenijeti različite podatke, kao što su
naučeni signali i kodovi komponenata, s ovog
daljinskog upravljača na drugi RM-AV3000T.
Ako mijenjate postavke klima-ureñaja prema
godišnjem dobu, morate programirati
daljinski upravljač na nove postavke.
Prijenos podataka
Ako funkcija uključivanja/
isključivanja ne radi pravilno
Klima-ureñaj možda se neće moći pravilno
uključiti ili isključiti pomoću tipke ovog
daljinskog upravljača na koju je programiran
signal za uključivanje/isključivanje.
Ako se pomoću ovog daljinskog upravljača
može ureñaj samo uključiti jednom tipkom i
samo isključiti drugom, dok se to postiže
jednom tipkom na originalnom daljinskom
upravljaču, programirajte signal na dvije tipke
ovog daljinskog upravljača na sljedeći način.
1 Obrišite "naučeni" signal za uključivanje/
isključivanje. (U primjeru na stranica 51,
obrišite naučeni signal s tipke SYSTEM
CONTROL 2.)
2 Ponovno programirajte signal (emitiran
nakon pritiska na tipku za uključivanje/
isključivanje klima-ureñaja na daljinskom
upravljaču) na tipku SYSTEM
CONTROL 2.
3 Programirajte signal s iste tipke daljinskog
upravljača na drugu tipku (primjerice,
SYSTEM CONTROL 3).
Dvije tipke ovog daljinskog upravljača
programirane su za signale uključivanja i
isključivanja klima-ureñaja. Tako pomoću
ovog daljinskog upravljača možete rukovati
klima-ureñajem.
52
Prijenos podataka
između daljinskih
upravljača
Možete prenijeti sve podatke s ovog daljinskog
upravljača ili podatke iz tipaka za odabir
komponenata ili tipke s oznakom na drugi
Sony RM-AV3000T.
Prijenos svih podataka iz
daljinskog upravljača
1 Postavite RM-AV3000T nasuprot
drugom daljinskom upravljaču.
4 Pritisnite tipku MODE.
Na tipki načina prikaza se pojavi "MODE".
Drugi daljinski upravljač
približno 5 – 10 cm
RM-AV3000T
5 Pritisnite tipku "TRANSFER".
2 Dok držite tipku COMMANDER
OFF, pritisnite tipku %.
Na tipki načina prikaza se pojavi
"TRANSFER".
Na tipki načina prikaza se pojavi "SET".
3 Pritisnite tipku odabira načina (SET)
dva puta za prikaz "MODE" na
jednoj od tipki s oznakom na zaslonu.
6 Pritisnite tipku X.
X: Prijenos podataka
x: Prijem podataka
Nastavlja se
53
Prijenos podataka izmeñu daljinskih
upravljača (nastavak)
7 Pritisnite tipku ALL.
Napomena
Ako se kod prijenosa podataka prikaže "NG",
vratite se na korak 5 i nastavite postupak ili
pritisnite COMMANDER OFF za prekidanje
postupka.
10 Pritisnite COMMANDER OFF.
ALL:
Svi podaci u daljinskom
upravljaču
COMPO: Podaci tipke za odabir
komponente ili tipke s oznakom
"ALL X" se pojavi na tipku načina prikaza,
i "ALL" se pojavi na lijevoj tipki s oznakom.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom dulje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se isključi.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom manje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se vraća na ranije
podešeni način.
Napomena
Provjerite je li prijemni daljinski upravljač spreman
za prijem podataka.
8 Provjerite da li je prijemni daljinski
upravljač spreman za podatke.
(Za podešavanje prijemnog daljinskog
upravljača, slijedite postupak na stranici 56).
9 Pritisnite tipku "ENTER".
Prijenos podataka iz tipke za odabir
komponente ili tipke s oznakom
Podaci iz tipke za odabir komponente ili tipke
s oznakom iz ovog daljinskog upravljača
(postavke i naučeni signali programirani na
tipke) mogu se prenijeti na tipku za odabir
komponente na drugom Sony RM-AV3000T.
1 Izvedite korake 1 do 6 na stranici 53.
Dok je u tijeku prijenos podataka, "c c c
c c c c c" trepće na zaslonu.
Nakon uspješnog prijema svih podataka,
"END" se pojavi na desnoj tipki s oznakom.
2 Pritisnite tipku COMPO.
54
"COMPO X" se pojavljuje na tipki načina
prikaza, i odabrani naziv komponente se
pojavi na lijevoj tipki s oznakom.
5 Pritisnite tipku "ENTER".
Tijekom prijenosa podataka, "c c c c"
trepće.
Nakon uspješnog prijenosa podataka,
"END" se pojavi na desnoj tipki s oznakom.
3 Pritisnite tipku za odabir komponente čije podatke želite prenijeti.
Ili pritisnite tipku s oznakom čije podatke
želite prenijeti. (Za promjenu tipaka,
nekoliko puta pritisnite tipku OTHER.)
Naziv komponente čije podatke treba
prenijeti se pojavi na lijevoj tipki s oznakom.
Napomena
Ako se kod prijenosa podataka prikaže "NG",
vratite se na korak 6 i nastavite postupak ili
pritisnite COMMANDER OFF za prekidanje
postupka.
6 Pritisnite COMMANDER OFF.
4 Provjerite je li prijemni daljinski
upravljač spreman za prijem
podataka.
(Za pripremu daljinskog upravljača,
slijedite postupak na stranici 56.)
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom dulje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se isključi.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom manje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se vraća na ranije
podešeni način.
Napomene
• Podatke System Control funkcije programirane za
tipku za odabir komponente nije moguće
prenijeti.
• Provjerite je li prijemni daljinski upravljač
spreman za prijem podataka.
Nastavlja se
55
Prijenos podataka izmeñu daljinskih
upravljača (nastavak)
"ALL x" se pojavi na tipki načina
prikaza, i "ALL" se pojavi na lijevoj tipki
s oznakom.
Prijem podataka
Ovaj daljinski upravljač može primiti podatke
iz drugog Sony RM-AV3000T.
Prijem svih podataka iz drugog
daljinskog upravljača
1 Slijedite korake 1 do 5 na stranici 53.
2 Pritisnite tipku x.
4 Pritisnite tipku ENTER.
Tijekom prijema podataka, "c c c c c
c c c" trepće. Nakon prijenosa svih
podataka, "ALL" se prikazano na desnoj
tipki s oznakom.
X: Prijenos podataka
x: Prijem podataka
Napomene
• Ako daljinski upravljač nije spreman za prijem
podataka, pritisnite tipku CLEAR, te pritisnite tipku
RETURN za brisanje svih naučenih signala.
• Ako se kod prijenosa podataka prikaže "NG", vratite
se na korak 3 i nastavite postupak ili pritisnite
COMMANDER OFF za prekidanje postupka. Ako
nastavite postupak, morat ćete ponoviti odašiljanje
podataka iz polaznog daljinskog upravljača.
3 Pritisnite tipku ALL.
ALL:
Svi podaci iz daljinskog
upravljača
COMPO: Podaci tipke za odabir
komponente ili tipke s oznakom
56
5 Pritisnite COMMANDER OFF.
3 Pritisnite tipku za odabir komponente
kojoj želite pridijeliti podatke.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom dulje od dvije
sekunde
Ili pritisnite tipku s oznakom kojoj želite
pridijeliti podatke. Za promjenu tipaka s
oznakom, nekoliko puta pritisnite tipku
OTHER.
Daljinski upravljač se isključi.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom manje od dvije
sekunde
Naziv komponente čije podatke treba
prenijeti se pojavi na tipki s oznakom.
Daljinski upravljač se vraća na ranije
podešeni način.
Prijem podataka iz tipke za odabir
komponente ili tipke iz drugog
daljinskog upravljača
1 Izvedite korake 1 i 2 na stranici 56.
2 Pritisnite tipku COMPO.
4 Pritisnite tipku ENTER.
Tijekom prijenosa podataka, "c c c c"
trepće.
Nakon uspješnog prijenosa podataka,
naziv odabrane komponente se pojavi na
desnoj tipki s oznakom.
"COMPO x" se pojavljuje na tipki načina
prikaza.
Nastavlja se
57
Prijenos podataka izmeñu daljinskih
upravljača (nastavak)
Napomene
• Ako daljinski upravljač nije spreman za prijem
podataka, pritisnite tipku CLEAR, a zatim pritisnite
tipku RETURN za brisanje naučenih signala na
svim ili na jednoj tipki odabira komponenti.
• Ako se kod prijema podataka prikaže "NG", vratite
se na korak 3 i nastavite postupak ili pritisnite
COMMANDER OFF za prekidanje postupka. Ako
nastavite postupak, morat ćete ponoviti odašiljanje
podataka iz polaznog daljinskog upravljača.
5 Pritisnite COMMANDER OFF.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom dulje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se isključi.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom manje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se vraća na ranije
podešeni način.
58
Odabir kanala jednim
pritiskom na tipku
— Funkcija Channel Macro
Možete programirati funkciju Channel Macro
na tipke čija prva znamenka od četveroznamenkastog koda je broj 3 (STB), 8 (TV) ili 9
(CABLE).
Možete programirati funkciju Macro Channel
za macro tipke (tipke s oznakama) kad je
odabran naziv komponente prikazan na tipki
načina prikaza u koraku 4, stranica 59.
Ako programirate funkciju unosom 1, 2 i 3 za
makro tipke, možete odabrati program 123
pritiskom na jednu tipku.
Primjer: Programiranje TV kanala
123 na tipku BLUE
1 Dok držite tipku COMMANDER
4 Odaberite komponentu pritiskom
tipke za odabir komponente ili tipke
s oznakom.
OFF, pritisnite %.
"SET" se pojavi na tipki načina prikaza.
2 Pritisnite tipku načina prikaza (SET)
Odabrani naziv komponente se pojavi na
tipki načina prikaza. Macro tipke (tipke s
oznakom) trepću. Za promjenu tipki s
oznakom, pritisnite tipku načina prikaza
(u ovom slučaju TV).
jednom za prikaz "CHMACRO" na
jednoj od tipaka s oznakom.
Ako odaberete naziv komponente
za koju nije moguće programirati
funkciju Channel Macro
3 Pritisnite CHMACRO tipku.
"NG" dva puta zatrepće i oglasi se "NG"
zvučni signal.
5 Odaberite macro tipku pritiskom
tipke s oznakom.
"CHMACRO" se pojavi na tipki načina
prikaza.
Odabrana oznaka svijetli na tipki s
oznakom. Brojčane tipke trepću.
Nazivi komponenti na tipkama s oznakama
za koje funkcija Channel Macro može biti
programirana trepće. Za promjenu tipki s
nazivom, pritisnite tipku OTHER.
Nastavlja se
59
Odabir kanala jednim pritiskom na
tipku — Funkcija Channel Macro
(nastavak)
Ukoliko pritisnite tipku s oznakom
na koju nije moguće programirati
Channel Macro funkciju
"NG" dva puta zatrepće i oglasi se "NG"
zvučni signal.
Za promjenu naziva macro tipke
(tipke s oznakom)
Pritisnite i zadržite macro tipku (tipka s
oznakom) pritisnutom dulje od dvije
sekunde, i slijedite korake 2 - 5, na
stranici 24.
Napomena
Nije moguće programirati funkciju Channel Macro
na tipke na koje su pohranjeni "naučeni" signali.
Pokušajte ponovno s drugom makro tipkom ili
obrišite "naučeni" signal (stranica 25) s tipke te na
nju programirajte funkciju Channel Macro.
Brisanje Channel Macro funkcije
1 Dok držite pritisnutom tipku
COMMANDER OFF, pritisnite %.
2 Pritisnite tipku SET.
3 Pritisnite tipku CHMACRO.
4 Odaberite komponentu pritiskom tipke za
odabir komponente ili tipke s oznakom.
5 Dok držite pritisnutom tipku DEL,
pritisnite macro tipku
Napomena
6 Pritisnite tipke za funkciju u slijedu
(1 t 2 t 3).
Napomena
Ukoliko odaberete više od 5 tipki,
posljednjih 5 se programira za macro tipku.
7 Pritisnite tipku macro (u ovom
slučaju, BLUE).
"1", "2" i "3" se dva puta pojave na
zaslonu.
8 Pritisnite COMMANDER OFF.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom dulje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se isključi.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom manje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se vraća na ranije
podešeni način.
60
Unesen sadržaj možete obrisati i tako da nekoliko
puta ponovite gornji postupak.
Podešavanje timera
Na tipki načina prikaza se pojavi "SET".
Na daljinskom upravljaču je moguće
programirati do 12 podešenja timera. Moguće
je programirati podešenja timera dana, tjedna,
sata, minuta i sadržaja programa (Timer
Macro).
Možete podesiti aktivaciju/deaktivaciju
svakog timera.
2 Pritisnite tipku TIMER.
Postoje dva načina podešavanja timera.
− Podešavanje novog programiranog timera
− Promjena već podešenog programa ili
promjena drugog odabranog programa
(stranica 65)
Na tipki načina prikaza se pojavi
"TIMER".
Podešavanje novog programiranog
timera
Brojevi programa "PROG1" - "PROG4"
se pojavljuju na tipkama s oznakom. Za
promjenu tipaka s oznakom, pritisnite
tipku TIMER na daljinskom upravljaču
nekoliko puta.
Primjer: za podešavanje programa
timera u 7:30 sati u subotu na
tipku PROG4
Brojevi programa s podešenjima timera
koji će se aktivirati (pripravno stanje),
svijetle na zaslonu.
Brojevi programa s podešenjima timera
koji se neće aktivirati, trepću na zaslonu.
Brojevi programa bez podešenja timera
trepću.
1 Dok držite pritisnutom tipku
COMMANDER OFF, pritisnite
tipku %.
Nastavlja se
61
Podešavanje timera (nastavak)
4 Pritisnite tipku SETUP.
3 Odaberite broj programa koji želite
podesiti na timeru pritiskom tipke s
oznakom.
Odabrani broj programa se pojavi na tipki
načina prikaza. (Ukoliko pritisnuta tipka s
oznakom ima sadržaj koji ste unijeli, taj se
pojavi na tipki odabira načina.)
"ON/OFF", "TEST", "SETUP" i "COPY"
trepću na tipkama s oznakom.
"DAY", "TIME" i "MACRO" trepću na
tipkama s oznakom.
5 Pritisnite tipku DAY, i podesite
timer za dan (dane) u tjednu
tipkama 4 ili 5.
"SU" i "12:00 AM" su prikazani na tipki
prikaza sata.
Ukoliko su dan u tjednu i vrijeme
programiranog timera podešeni u ovom
načinu podešavanja, ili ako pokušavate
promijeniti već podešen program (stranica
65), podešeni sadržaj je prikazan na tipki
prikaza sata.
62
Svakim pritiskom tipke 4 ili 5, na
zaslonu se prikaz dana mijenja na sljedeći
način.
Tipka 5
6 Pritisnite tipku TIME.
Podesite vrijeme timera tipkom 4 ili 5.
Nakon toga pritisnite tipku 7 tako da
minute trepću.
(Možete promijeniti način izmeñu
podešavanja sati i minuta tipkama 6 i 7).
Podesite minute pritiskom tipke 4 ili 5.
Zatim pritisnite tipku ENTER.
Vrijeme podešenja timera je potvrñeno.
Tipka 4
Na zaslon se vraća prikaz koraka 4.
7 Pritisnite tipku MACRO.
Daljinski upravljač ulazi u način
podešavanja Timer Macro.
SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
:
:
:
:
:
:
:
nedjelja
ponedjeljak
utorak
srijeda
četvrtak
petak
subota
Nakon toga pritisnite tipku ENTER za
odabir dana u tjednu.
Na zaslon se vraća prikaz koraka 4.
Nastavlja se
63
Podešavanje timera (nastavak)
8 Pritisnite tipku za odabir
komponente, SYSTEM CONTROL
tipku ili tipku s oznakom za
programiranje informacije na tipku
na ureñaju ili na zaslonu kojom će
se izvršiti postupak timera.
Nakon odabira tipke s oznakom za naziv
komponente, pritisnite OTHER tipku za
promjenu tipki s nazivom.
Kod odabira tipke s nazivom za broj
sustava, pritisnite tipku MORE za
promjenu tipki s oznakom.
Ako odaberete naziv komponente
Prikazane su funkcijske tipke prikazane
komponente. Prijeñite na korak 9.
Ako odaberete broj sustava
Prijeñite na korak 10.
9 Pritisnite tipku na zaslonu ili na
ureñaju funkcije koju želite
programirati kao korak.
10 Ponovite korake 8 i 9.
Nakon unosa 32 koraka, programiranje
macro koraka se završava zvučnim
signalom, i niz macro naredbi je prikazano
na zaslonu.
Na zaslon se vraća prikaz koraka 3.
Napomene
• Moguće je unijeti do 32 koraka za jedan broj
programa timera.
• System Macro je moguće unijeti kao korak.
• Macro programiran za tipku odabira komponente
ili tipku s oznakom je dostupan kao jednako
podešenje kao i izlazno podešenje.
• Korak TIMER tipke ima interval 250 ms.
• Tipka načina prikaza, tipka OTHER, tipka 8 i
tipka MORE se ne broje kao koraci.
64
11 Nakon programiranja niza Timer
Macro podešenja, pritisnite
COMMANDER OFF.
Sa zvučnim signalom, niz Timer Macro
podešenja je pohranjeno i prikazano
slijedom.
Nakon programiranja tipaka na
daljinskom upravljaču
Nazivi tipka na daljinskom upravljaču koji
se ne nalaze na LCD zaslonu
(VOLUME+/–, MUTING, PROGRAM
+/–, RECALL, MENU, OK, EXIT, 4,
5, 6 i 7) su prikazani na desnoj tipki s
oznakom.
Na zaslon se vraća prikaz koraka 3.
Kad želite provjeriti izvršavanje
podešenja timera ili isključiti timer
u pripravno stanje
Pogledajte stranicu 67.
Ako zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom dulje od dvije
sekunde
Podešenje timera programa je potvrñeno i
daljinski upravljač se isključuje. U tom
slučaju, program timera nije podešen u
pripravno stanje.
Napomena
Neke programe nije moguće izvršiti u podešeno
vrijeme izvršavanja radnje podešeno na daljinskom
upravljaču jer se, ovisno o sadržaju, razlikuje od
vremena potrebnog za izvršenje timera. Ili, ako
vrijeme izvršenja timera počinje prije prethodnog
timera, program timera počinje nakon isteka
prethodnog. U tom slučaju, takoñer, program nije
moguće izvršiti u podešeno vrijeme. Stoga,
podesite timer prema sadržaju i trajanju timera.
Promjena naziva programa na
tipki načina prikaza
Nakon koraka 3, zadržite tipku načina prikaza
pritisnutom dulje od dvije sekunde. Daljinski
upravljač ulazi u način unosa oznake.
Nakon toga slijedite postupak kao za
promjenu naziva tipke oznake u koracima 2 5 na stranici 24.
Za promjenu intervala izmeñu
koraka funkcija intervala
Pogledajte stranicu 40.
Napomene
• Kod uporabe postavki timera na ovom daljinskom
upravljaču, samo jedno podešenje se može pridijeliti
jednom programu. Ukoliko želite podesiti timer
da se uključi u podešeno vrijeme te podesiti timer
da se isključi u podešeno vrijeme, programirajte
dva posebna podešenja.
• Ukoliko ima programa koji se trebaju izvršiti u
isto vrijeme, prioritet imaju oni s nižim brojem
programa.
• Prema statusu komponente kojom se upravlja
putem timera, sljedeći program možda neće raditi
pravilno. Kod podešavanja programa timera,
pažljivo provjerite podešenje ostalih programa.
Promjena podešenih
programa ili promjena
drugog odabranog
programa
1 Slijedite korake 1 – 3 na stranicama
61, 62.
2 Pritisnite tipku COPY.
Ukoliko želite promijeniti već podešen
program, prijeñite na korak 6 bez
pritiskanja tipke COPY.
Broj programa se pojavljuje na lijevoj
tipki s oznakom, a "COPY" trepće na
desnoj tipki s oznakom.
3 Nekoliko puta pritisnite tipku COPY
dok se broj programa čiji sadržaj
želite promijeniti ne pojavi.
(Svakim pritiskom tipke COPY broj
programa s podešenjem programa
timera se pojavi u slijedu.)
Nastavlja se
65
Podešavanje timera (nastavak)
6 Pritisnite tipku čiji sadržaj želite
promijeniti.
4 Kada se broj programa čiji sadržaj
želite promijeniti pojavi na lijevoj
tipki s oznakom, pritisnite tu tipku s
oznakom.
Sa zvučnim signalom, sadržaj odabranog
programa se kopira u broj programa na
tipki načina prikaza (u ovom slučaju
PROG4).
Dan u tjednu i vrijeme za kopirani
program timera su prikazani na tipki
prikaza sata, "ON/OFF", "TEST",
"SETUP" i "COPY" trepću na tipkama s
oznakom.
DAY: Pogledajte korak 5 na stranici 62.
TIME: pogledajte korak 6 na stranici 63.
MACRO: Na zaslonu je sljedeći prikaz.
7 Pritisnite tipku YES.
Sa zvučnim signalom, podešenje Timer
Macro se briše. Daljinski upravljač ulazi u
način podešavanja Timer Macro (korak 7
na stranici 63).
Ukoliko pritisnete tipku NO
Na zaslon se vraća prikaz koraka 5.
Napomena
5 Pritisnite tipku SETUP.
"DAY", "TIME" i "MACRO" trepću na
zaslonu.
66
Nije moguće djelomično promijeniti
Timer Macro podešenje. Ukoliko želite
promijeniti program bez brisanja često
korištenog postupka, upotrijebite System
Control funkciju (stranica 31).
Primjerice, ukoliko se koraci A do D često
koriste kad želite programirati korake A,
B, C, D i E, programirajte korake A do D
uporabom System Macro-a. Zatim
programirajte korak E u Timer Macro
dodavanjem u taj System Macro.
Provjera vremena izvršenja
programiranog timera ili
podešavanje programiranog
timera u pripravno stanje
1 Slijedite korake 1 – 3 na stranici
61, 62.
3 Pritisnite tipku COMMANDER
OFF.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom dulje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se isključi.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom manje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se vraća na ranije
podešeni način.
2 Pritisnite tipku TEST ili ON/OFF.
TEST: Možete provjeriti programirani
timer odašiljanjem Timer Macro signala.
ON/OFF: Na zaslonu se pojavljuje
sljedeći prikaz.
Nakon zvučnog signala, pojavi se "ON".
Daljinski upravljač se uključuje u
pripravno stanje. Na zaslon se vraća
prikaz koraka 2 na stranici 61.
Za resetiranje timera u pripravnom stanju,
pritisnite tipku ON/OFF još jednom.
Nastavlja se
67
Podešavanje timera (nastavak)
Brzo uključenje/isključenje timera
u pripravno stanje tipkom TIMER
1 Pritisnite tipku TIMER.
4 Zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom dulje od dvije
sekunde za isključenje daljinskog
upravljača.
Za vraćanje pripravnog stanja, ponovite
korake 1 – 3.
Napomena
Brojevi programa kojima su podešeni
programirani timeri u pripravno stanje
ostaju svijetliti, a ostali brojevi programa
trepću na tipkama s oznakama.
Za promjenu tipaka s oznakom, pritisnite
tipku TIMER nekoliko puta.
2 Odaberite broj programa čiji timer
u pripravnom stanju želite aktivirati
pritiskom tipke s oznakom.
• Ukoliko je tipka TEST ili tipka ON/OFF
pritisnuta dok program timera nije podešen,
oglasi se "NG" zvučni signal dva puta i "NG"
trepće na zaslonu.
• Nakon podeševenja timera poslije podešavanja
pripravnog stanja timera, oznaka "c" ostaje
svijetliti pokraj sata. Ovo znači da su jedan ili
više programa timera u pripravnom stanju.
• Sadržaj programiranog timera koji ste podesili
na daljinskom upravljaču se ponavljaju svaki
tjedan dok ne podesite pripravno stanje timera
u OFF (tjedni timer). Ukoliko samo jednom
želite izvršiti programirani timer, podesite
pripravno stanje timera u OFF nakon izvršenog
programiranog timera.
VAŽNO
Funkcija timer na ovom daljinskom
upravljaču je namijenjena funkcijama
timera na AV komponentama. Ne koristite
funkciju timera za upravljanje klimaureñajem ili električnim kućnim ureñajima.
Ovo je preventivna mjera slučaja požara ili
ozbiljne ozlijede.
Ako odaberete broj programa koji nema
programiranih podataka timera, oglasi se
"NG" zvučni signal i oznaka "NG" dva
puta trepće.
3 Pritisnite tipku ON OFF.
Nakon zvučnog signala, oznaka "c"
oznaka svijetli. Pripravno stanje odabranog
programiranog timera je aktivirano. Na
zaslon se vraća prikaz koraka 1.
68
Brisanje postavki timera
programiranih za odreñenu PROG
(1-12) tipku s oznakom
1 Dok držite tipku COMMANDER
OFF, pritisnite %.
"PROG1" – "PROG4" su prikazani. Za
promjenu tipaka s oznakom, pritisnite
tipku TIMER.
5 Pritisnite tipku s oznakom čije
postavke timera želite obrisati.
Odabrani broj programa je prikazan na
lijevoj tipki s oznakom.
2 Pritisnite tipku načina prikaza (SET)
jednom za prikaz "RESET" na jednoj
od tipki s oznakom na zaslonu.
6 Pritisnite tipku YES.
Tijekom brisanja, "c c" ostaje svijetliti.
Nakon brisanja, na zaslonu je prikazana
poruka "OK" i oglašava se zvučni signal.
3 Pritisnite tipku RESET.
"RESET" se pojavi na tipki načina
prikaza.
Ukoliko pritisnete tipku NO
Na zaslon se vraća prikaz koraka 4.
7 Pritisnite COMMANDER OFF.
4 Pritisnite tipku TIMER.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom dulje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se isključi.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom manje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se vraća na ranije
podešeni način.
Nastavlja se
69
Podešavanje timera (nastavak)
4 Pritisnite tipku YES.
Za brisanje svih postavki timera
programiranih za sve PROG (1-12)
tipke s oznakom
1 Ponovite korake 1 – 3 na stranici 69.
Ako pritisnete tipku NO
Prikaz na zaslonu se vraća na korak 1.
2 Dok držite pritisnutom tipku DEL,
pritisnite tipku TIMER.
Tijekom brisanja, "c c c c" ostaje svijetliti.
Nakon brisanja svih programiranih podešenja timera programiranih za sve tipke
PROG (1 -12) tipke s oznakom, na zaslonu
se prikaže "OK" i oglasi se zvučni signal.
5 Pritisnite tipku COMMANDER
OFF.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom dulje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se isključi.
3 Pritisnite tipku YES.
"REALLY?" ostaje svijetliti, a "YES" i
"NO" trepću na zaslonu.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom manje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se vraća na ranije
podešeni način.
Ako pritisnete tipku NO
Prikaz na zaslonu se vraća na korak 1.
70
Uporaba ostalih funkcija
Zaključavanje kontrola
— Funkcija Hold
Kako biste spriječili slučajno aktiviranje neke
funkcije, možete zaključati sve tipke pomoću
funkcije Hold. Meñutim, sve funkcije timera
ostaju aktivne, iako su kontrole zaključane.
Kad su kontrole zaključane
Kod pritiska tipke na daljinskom upravljaču,
dva puta se oglasi "NG" zvučni signal, a
"LOCK", prikaz sata i oznaka "c" (kada je
podešen timer) su prikazani na jednu
sekundu.
Za otključavanje kontrola
Zadržite tipku COMMANDER OFF
pritisnutom malo dulje od dvije sekunde.
S "key-touch" zvukom, na zaslon se vraća
prikaz u prijašnji status prije podešavanja
funkcije Hold.
1 Dok držite tipku načina prikaza,
pritisnite COMMANDER OFF.
Sa zvučnim signalom, oznaka "LOCK" se
pojavi na tipki načina prikaza. Svi prikazi
na LCD zaslonu nestaju osim sata i
oznake "LOCK".
Nakon jedne sekunde, svi prikazi na LCD
zaslonu nestaju.
71
Zaštita postavki
— Podešavanje funkcije Lock
Možete zaključati daljinski upravljač tako da
nije moguće mijenjati, dodavati ili brisati
podatke u bilo kojem od načina podešavanja.
2 Dok držite pritisnutom tipku
LOCK, pritisnite tipku s oznakom
na kojoj je prikazan način
podešavanja koji želite zaključati.
(Za promjenu tipki s oznakom,
pritisnite tipku SET.)
Odabrani način podešavanja je zaključan i
prikaz zaključanog načina podešavanja na
tipki s oznakom ostaje svijetliti.
Za zaključavanje ostalih načina
podešavanja, ponovite korak 2.
3 Pritisnite tipku COMMANDER
OFF.
1 Dok držite tipku COMMANDER
OFF, pritisnite %.
Dok je aktivirana funkcija zaštite
postavki
Ukoliko pokušate prikazati zaključan način
podešavanja pritiskom tipke s oznakom,
"NG" trepće na zaslonu i "NG" zvučni signal
se dva puta oglasi.
Na tipki prikaza načina se pojavi "SET".
Oznaka "LOCK" na zaslonu i načini
podešenja na tipkama s oznakom trepću.
72
Otključavanje zaštite postavki
Slijedite korake 1 i 2. Dok držite pritisnutom
tipku LOCK, pritisnite tipku s oznakom na
kojoj je prikazan način podešavanja koji želite
otključati. (Za promjenu tipki s oznakom,
pritisnite tipku SET.) Nakon otključavanja
postavke, prikaz načina podešavanja na tipki
s oznakom trepće.
Podešavanje vremena
automatskog isključivanja zaslona daljinskog
upravljača
Daljinski upravljač je tvornički podešen tako
da se automatski isključi LCD zaslon ako se
ne upotrebljava 10 minuta (Nakon toga je
isključen prikaz svih sadržaja na zaslonu). Za
promjenu vremena isključivanja, provedite
sljedeći postupak.
Možete podesiti vrijeme automatskog
isključenja (Automatic-Off) LCD zaslona (od
1 do 30 minuta u koracima od 1 minute).
1 Dok držite tipku COMMANDER
OFF, pritisnite tipku %.
Na tipki načina prikaza se pojavi "SET".
2 Pritisnite tipku načina prikaza (SET)
dva puta za prikaz "MODE" na
jednoj od tipaka s oznakom na
zaslonu.
3 Pritisnite tipku MODE.
Na tipki načina prikaza se pojavi "MODE".
4 Pritisnite tipku načina prikaza
(MODE) jednom za prikaz "DISPOFF" na jednoj od tipaka s
oznakom na zaslonu.
Svakim pritiskom tipke MODE, tipka
načina prikaza se mijenja na sljedeći način.
5 Pritisnite tipku DISP-OFF.
Na tipki načina prikaza se pojavi "DISPOFF".
Nastavlja se
73
Podešavanje vremena automatskog
isključivanja zaslona daljinskog
upravljača (nastavak)
6 Pritisnite (+) ili (–) za promjenu
automatskog vremena isključenja
LCD zaslona.
Možete podesiti od 1 do 30 minuta.
Svakim pritiskom tipke (+), minute se
povećavanju za jednu.
Svakim pritiskom tipke (–), minute se
smanjuju za jednu.
Primjerice, "2min" na tipki s oznakom
znači 2 minute.
Podešavanje pozadinskog osvjetljenja
zaslona
Daljinski upravljač je tvornički podešen na
najjače pozadinsko osvjetljenje i njegovo automatsko isključivanje ako se ne upotrebljava
dulje od 10 sekundi. Za promjenu ove postavke,
provedite sljedeći postupak.
Možete podesiti vrijeme automatskog
isključivanja pozadinskog osvjetljenja (od 1
sekundi do 60 sekundi u koracima od 1
sekunde) te svjetlinu zaslona (svijetlo ili
tamnije) i postavke tipki za osvjetljenje zaslona.
Napomena
Ako podesite automatsko vrijeme isključenja
LCD zaslona dulje od 10 minuta (tvornička
postavka), radni vijek baterije se može skratiti.
7 Pritisnite tipku COMMANDER
OFF.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom dulje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se isključi.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom manje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se vraća na ranije
podešeni način.
1 Dok držite tipku COMMANDER
OFF, pritisnite tipku %.
Na tipki načina prikaza se pojavi "SET".
74
2 Pritisnite tipku načina prikaza (SET)
dva puta za prikaz "LIGHT" na
jednoj od tipaka s oznakom na
zaslonu.
3 Pritisnite tipku LIGHT.
5 Pritisnite (+) ili (–) za promjenu automatskog vremena isključenja pozadinskog osvjetljenja. Zatim pritisnite tipku COMMANDER OFF za
odabir vremena automatskog isključenja pozadinskog osvjetljenja. Prikaz na zaslonu se vraća na korak 3.
Možete podesiti od 1 do 60 sekundi.
Svakim pritiskom tipke (+), sekunde se
povećavanju za jednu.
Svakim pritiskom tipke (–), sekunde se
smanjuju za jednu.
Primjerice, "20sec" na tipki s oznakom
znači 20 sekundi.
Na tipki načina prikaza se pojavi "LIGHT".
Napomena
Ako podesite automatsko vrijeme
isključenja osvjetljenja dulje od 10
sekundi (tvornička postavka), radni vijek
baterije se može skratiti.
Ako zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom dulje od 2 sekunde
4 Pritisnite tipku OFF TIME.
Na zaslonu je prikaza način podešavanja
automatskog isključenja pozadinskog
osvjetljenja.
Podešenje je potvrñeno i daljinski
upravljač se isključi.
6 Pritisnite tipku LEVEL.
Zaslon je u načinu podešavanja svjetline.
Trenutno podešenje (BRIGHT ili DIM)
ostaje svijetliti. Ostale postavke trepću.
Nastavlja se
75
Podešavanje pozadinskog
osvjetljenja zaslona (nastavak)
7 Pritisnite tipku BRIGHT ili DIM za
odabir svjetline. Nakon toga
pritisnite COMMANDER OFF za
potvrdu podešenja.
Na zaslon se vraća prikaz koraka 3.
BRIGHT: svijetlo
DIM: zatamnjeno
8 Pritisnite tipku ON MODE.
Daljinski upravljač ulazi u način odabira
tipki za osvjetljavanje zaslona. Trenutno
podešenje (LIGHT ili ALL) ostaju
svijetliti. Ostala podešenja trepću.
9 Pritisnite tipku LIGHT ili ALL za
odabir tipki na daljinskom
upravljaču za osvjetljenje zaslona.
Ako pritisnete COMMANDER OFF, na
zaslon se vraća prikaz koraka 3.
LIGHT: Zaslon je osvijetljen pritiskom
tipke LIGHT.
ALL:
Zaslon je osvijetljen pritiskom
bilo koje tipke na daljinskom
upravljaču osim 2 +/–, %,
PROGRAM +/–, T i
COMMANDER OFF..
Napomena
Ukoliko često koristite daljinski upravljač s
postavkom "ALL", radni vijek baterije se može
skratiti. U tom slučaju smanjite vrijeme
automatskog isključenja (stranica 73, 74).
10 Pritisnite COMMANDER OFF.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom dulje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se isključi.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom manje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se vraća na ranije
podešeni način.
76
Podešavanje zvuka
tipaka
Tvornička postavka daljinskog upravljača je
uključen zvuk tipaka. Možete uključiti ili
isključiti zvuk tipaka.
3 Pritisnite tipku MODE.
Na tipki načina prikaza se pojavi
"MODE".
4 Pritisnite tipku načina prikaza
(MODE) jednom za prikaz "BEEP"
na jednoj od tipaka s oznakom na
zaslonu.
5 Pritisnite tipku BEEP.
Na tipki načina prikaza se pojavi "BEEP".
6 Pritisnite tipku ON ili (OFF).
1 Dok držite tipku COMMANDER
OFF, pritisnite %.
Svakim pritiskom tipke na zaslonu
mijenja se prikaz "ON" ili "OFF"
popraćen zvučnim signalom. Prikaz
trenutnog podešenja trepće.
ON: Uključenje zvuka tipke.
OFF: Isključenje zvuka tipke.
Na tipki načina prikaza se pojavi "SET".
2 Pritisnite tipku načina prikaza
7 Pritisnite tipku COMMANDER
OFF.
(SET) dva puta za prikaz "MODE"
na jednoj od tipaka s oznakom na
zaslonu.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom dulje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se isključi.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom manje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se vraća na ranije
podešeni način.
77
Podešavanje kontrasta
zaslona
4 Pritisnite tipku načina prikaza
(MODE) jednom za prikaz
"CONTRAST" na jednoj od tipaka
s oznakom na zaslonu.
5 Pritisnite tipku "CONTRAST".
"CONTRAST" se pojavi na tipki načina
prikaza. "****" se pojavi na svakoj tipki s
oznakom. Prikaz DVD se pojavi na drugoj
strani zaslona.
6 Pritisnite tipku PROGRAM + ili
PROGRAM – za podešavanje
kontrasta zaslona.
Svakim pritiskom tipke, kontrast se
mijenja na sljedeći način.
1 Dok držite tipku COMMANDER
OFF, pritisnite %.
PROGRAM +: Veći kontrast od trenutne
postavke.
PROGRAM –: Manji kontrast od trenutne
postavke.
7 Pritisnite tipku COMMANDER
OFF.
Na tipki načina prikaza se pojavi "SET".
2 Pritisnite tipku načina prikaza (SET)
dva puta za prikaz "MODE" na
jednoj od tipaka s oznakom na
zaslonu.
3 Pritisnite tipku MODE.
Na tipki načina prikaza se pojavi "MODE".
78
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom dulje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se isključi.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom manje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se vraća na ranije
podešeni način.
Promjena naziva tipki s
oznakom ili naziva
komponenti na tipki
prikaza načina
Moguće je promijeniti naziv komponenata na
tipki prikaza načina ili na tipkama s oznakom,
prikaz funkcije komponente, SYSTEM4 –
SYSTEM15 i PROG1 – PROG12 na tipkama
s oznakom u najprikladniji naziv uporabom 8
znakova ili znamenki brojeva.
1 Dok držite tipku COMMANDER
OFF, pritisnite %.
Na tipki načina prikaza se pojavi "SET".
2 Pritisnite tipku načina prikaza (SET)
jednom za prikaz "LABEL" na
jednoj od tipaka s oznakom na
zaslonu.
3 Pritisnite tipku LABEL.
Na tipki načina prikaza se pojavi "LABEL".
Nastavlja se
79
Promjena naziva tipki s oznakom ili
naziva komponenti na tipki prikaza
načina (nastavak)
4 Odaberite vrstu oznake pritiskom
tipke COMPO, SYSTEM ili
TIMER.
5 Pritisnite tipku s oznakom kojoj
želite promijeniti naziv.
Daljinski upravljač ulazi u način promjene
naziva oznake.
COMPO: (Primjer: TV-GREEN)
COMPO: Prikaz naziva komponenti. Za
promjenu tipki s oznakama,
pritisnite tipku OTHER.
Pritisnite tipku za odabir
komponente ili tipku s oznakom
čiji naziv želite promijeniti.
Za promjenu naziva komponente
na tipki prikaza načina
SYSTEM: (Primjer: SYSTEM6)
Zadržite tipku prikaza načina na kojoj je
prikazan naziv komponente pritisnutom 2
sekunde. Daljinski upravljač ulazi u način
promjene naziva.
Unesite naziv na tipki prikaza načina.
Slijedite korake 2-5 na stranici 24.
SYSTEM: Prikaz SYSTEM4 –
SYSTEM7. Za promjenu tipki
s oznakom, pritisnite tipku
MORE.
TIMER:
80
Prikaz PROG1 – PROG4. Za
promjenu naziva tipki s
oznakom, pritisnite tipku
TIMER.
TIMER: (Primjer: PROG10)
6 Unesite naziv tipke s oznakom.
Slijedite korake 2 – 5 na stranici 24.
7 Pritisnite tipku COMMANDER
OFF.
Brisanje svih postavki
Moguće je obrisati sve postavke kako bi
resetirali daljinski upravljač na tvorničke
postavke.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom dulje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se isključi.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom manje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se vraća na ranije
podešeni način.
1 Dok držite tipku COMMANDER
OFF, pritisnite %.
Na tipki načina prikaza se pojavi "SET".
2 Pritisnite tipku načina prikaza
(SET) jednom za prikaz "RESET"
na jednoj od tipaka s oznakom na
zaslonu.
Nastavlja se
81
Brisanje svih postavki (nastavak)
3 Pritisnite tipku RESET.
Na tipki načina prikaza se pojavi
"RESET".
6 Pritisnite tipku YES.
Tijekom brisanja, "ALL c c c c c c c
c" ostaje svijetliti. Nakon brisanja svih
podešenja na daljinskom upravljaču, na
zaslonu je prikazana poruka "OK" i
oglašava se zvučni signal. Daljinski
upravljač je resetiran na tvorničke postavke.
Ukoliko pritisnete tipku NO
Na zaslon se vraća prikaz koraka 3.
7 Pritisnite COMMANDER OFF.
4 Pritisnite tipku ALL.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom dulje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se isključi.
"ALL RESET?" ostaje svijetliti, a "YES" i
"NO" trepću.
Ukoliko zadržite tipku COMMANDER
OFF pritisnutom manje od dvije
sekunde
Daljinski upravljač se vraća na ranije
podešeni način.
5 Pritisnite tipku YES.
"REALLY?" ostaje svijetliti, a "YES" i
"NO" trepću.
Ukoliko pritisnete tipku NO
Na zaslon se vraća prikaz koraka 3.
82
Dodatne informacije
Mjere opreza
Tehnički podaci
• Nemojte dozvoliti da vam daljinski upravljač
ispadne iz ruke ili pretrpi mehanički udarac
jer bi se mogao oštetiti.
• Nemojte ostavljati daljinski upravljač na
mjestima blizu izvora topline, na mjestima
koja su pod izravnim utjecajem sunčevih
zraka, prašine, pijeska, vlage, kiše ili
mehaničkih udara.
• Nemojte u daljinski upravljač gurati strane
predmete. Ako se na daljinski upravljač
prolije tekućina ili uñe neki predmet, prije
daljnje uporabe obratite se ovlaštenom
servisu.
• Nemojte izlagati senzore daljinskog upravljača na vašim komponentama izravnom
utjecaju sunčevih zraka ili jakog osvjetljenja.
Suviše snažno svjetlo može negativno
utjecati na rad daljinskog upravljača.
• Spremite daljinski upravljač tako da ga ne
mogu dohvatiti djeca ili kućni ljubimci.
Komponente kao što su klima ureñaji, grijači,
električki aparati i električke zavjese koje
primaju infracrvene signale mogu predstavljati opasnost ako se ne koriste ispravno.
Domet
Približno 10 metara (ovisno o komponentama
različitih proizvoñača)
Napajanje
Daljinski upravljač i pozadinsko osvjetljenje:
Četiri R6 (veličina AA) baterije
Vijek trajanja baterija
Približno 5 mjeseci (ovisno o učestalosti uporabe)
Dimenzije
Približno 120 T 175 T 38 mm (š T v T d)
Masa
Približno 380 g (bez baterija)
Signali s funkcijom "učenja"*
Kapacitet po signalu: do 300 bita
Raspon frekvencije signala: do 500 kHz
Interval signala: do 1 sekunde
* Neki signali daljinskog upravljača nemaju
funkciju učenja, iako odgovaraju tehničkim
podacima.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama
bez prethodnog upozorenja.
Održavanje
Površinu očistite mekom krpom lagano
natopljenom otopinom blagog deterdženta.
Nemojte upotrebljavati otapala, poput
alkohola, benzina ili razrjeñivača, jer mogu
oštetiti površinu.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
Oznaka CE na ureñaju vrijedi samo
za proizvode koju su označeni u
Europskoj uniji.
83
U slučaju problema
Ako tijekom uporabe daljinskog upravljača naiñete na problem, najprije provjerite baterije (stranica
7) i zatim provjerite daljinski upravljač prema sljedećoj tablici.
Problem
Rješenje
Nije moguće upravljanje
komponentama.
• Približite se komponenti. Najveći radni domet je približno 10 m.
• Provjerite je li daljinski upravljač izravno usmjeren prema komponenti i da
izmeñu daljinskog upravljača i komponente nema prepreka.
• Ako je potrebno, najprije uključite komponentu.
• Provjerite ima li komponenta mogućnost prijema infracrvenih komandi.
Primjerice, ako se uz vašu komponentu ne isporučuje daljinski upravljač, ona
vjerojatno nema ovu mogućnost.
• Dodijelili ste drugu komponentu tipki za odabir komponente ili tipki s
oznakom. Odgovarajuća komponenta ostaje nepromjenjiva pohranjivanjem
broja kôda komponenta. Stoga, naziv komponente koju ste pohranili se možda
razlikuje od one na tipki za odabir komponente ili tipke s oznakom. U tom
slučaju, savjetujemo da je ponovo pohranite (stranica 12) i promijenite naziv
komponente na tipki načina prikaza ili naziv tipke s oznakom (stranica 23, 24).
Nije moguće upravljanje
komponentama, čak ni
nakon podešavanja koda
komponente.
• Pravilno podesite kôd komponente. Ako ne radi prvi navedeni kôd, iskušajte
sve navedene kodove u odgovarajućoj tablici kodova.
• Neke funkcije možda nisu programirane. Ako neke ili sve tipke ne rade
pravilno čak i nakon podešavanja koda komponente, upotrijebite funkciju
učenja za programiranje signala daljinskog upravljača (stranica 19).
Nije moguća kontrola
glasnoće.
• Ako su vaše video komponente spojene na audio sustav, provjerite je li
daljinski upravljač podešen prema opisu "Podešavanje glasnoće video
komponenata spojenih na audio sustav" (stranica 29).
• Dodijelili ste druge komponente na tipke TV ili AMP (stranice 45, 46). U tom
slučaju, glasnoća se ne može podešavati kad odaberete komponentu koja nije
TV ili AMP.
Daljinski upravljač ne može • Kad programirate daljinski upravljač sa jedinice daljinskog upravljača sa
naučiti kontrolne signale.
sustavom interaktivne razmjene signala (isporučuje se zajedno s nekim Sony
pojačalima), signal odziva komponente može smetati postupku učenja
daljinskog upravljača. U tom slučaju, premjestite se u drugu prostoriju gdje
signal neće smetati postupku učenja.
Nije moguće upravljanje
• Provjerite je li daljinski upravljač "naučio" ispravne signale. Ako nije,
komponentom, čak niti
pogledajte "Za točnije učenje" (stranica 25) i pokušajte ponoviti postupak
nakon programiranja signala učenja (stranica 19).
pomoću funkcije "učenja".
84
Problem
Rješenje
"NG" trepće pet puta.
• Učenje nije uspjelo. Nakon provjere sljedećeg, pokušajte ponoviti postupak
učenja (stranica 19).
− Promijenite udaljenost izmeñu daljinskih upravljača.
− Pogledajte odjeljak "Za točnije učenje" (stranica 25).
• Kodovi komponenata se ne mogu podesiti. Pogledajte priloženi popis kodova
i ponovno pokušajte podesiti kodove (stranica 12).
• Podaci nisu preneseni. Pogledajte "Prijenos podataka" (stranica 52) i
pokušajte ponoviti prijenos podataka.
• Podaci nisu primljeni. Pogledajte "Prijem podataka" (stranica 56) i pokušajte
ponoviti prijem podataka.
"NG" trepće dva puta.
• Naučeni signali su programirani za tipku na ureñaju ili zaslonu koju ste
namjeravali podesiti za učenje, System Control ili Channel Macro funkciju.
Obrišite naučene signale (stranica 35, 60) i pokušajte podesiti ponovo.
• Naučeni signali Channel Macro funkcije su programirani za tipku odabira
komponente ili tipku s oznakom na koju ste htjeli kopirati postavke s druge
tipke odabira komponente ili tipke s oznakom uporabom funkcije kopiranja
(stranica 47). Obrišite sadržaj (stranica 25, 60) te pokušajte ponoviti postupak
kopiranja.
• Tipka na koju ste pokušali programirati Channel Macro funkciju nije Channel
Macro tipka. Channel Macro funkciju možete programirati samo za tipke s
oznakama.
• Možda ste pokušali obrisati naučene signale u Channel Macro načinu
podešavanja (stranica 60). U ovom načinu, samo Channel Macro postavka se
može obrisati pritiskom tipke macro, dok držite pritisnutom tipku DEL. Za
brisanje naučenih signala, pogledajte stranicu 46.
• Naučeni signali su programirani za tipku s oznakom na kojoj ste namjeravali
podesiti Macro Channel funkciju. Obrišite naučene signale (stranica 25) i
pokušajte podesiti ponovo. Ili podesite na drugu tipku s oznakom.
• Kod nekih tipaka, za koje su programirani naučeni signali, prikazane funkcije
tipaka za odabir komponente ili tipaka s oznakom se prikazuju kod prijema
podataka iz drugog daljinskog upravljača. Obrišite naučene signale uporabom
tipke CLEAR ili tipke RETURN na prikazu načina prijema (stranica 56). Ili,
pogledajte odjeljak "Promjena ili brisanje funkcije naučene tipke na ureñaju
ili zaslonu" (stranica 25), i obrišite naučene signale.
• Sadržaj programa koji želite promijeniti je podešen timerom. Podesite timer u
kojem je uključena deaktivacija tog programa (stranica 65), i editirajte sadržaj
programa.
• Možda ste pokušali programirati funkciju automatskog uključenja (stranica
43) za tipku odabira komponente ili tipku s oznakom na koju je podešen broj
kôda komponente ureñaja nekog drugog proizvoñača. Funkcija je namijenjena
isključivo Sony komponentama.
• Možda ste pokušali upotrijebiti funkciju pohranjivanja (stranica 12) nakon
uporabe funkcije učenja (stranica 19). Nije moguća uporaba funkcije
pohranjivanja nakon uporabe funkcije učenja. Pohranite podešenje nakon
brisanja naučenih signala (stranica 25), ili pohranite na drugu tipku odabira
komponente ili tipke s oznakom koja je slobodna.
Nastavlja se
85
U slučaju problema (nastavak)
Problem
Rješenje
Tijekom učenja se prikazuje • Memorija je popunjena. Obrišite tipke koje se rjeñe upotrebljavaju (stranica
"NG".
25) i nastavite s postupkom učenja.
"NG" trepće ukoliko
• Prikazane su tipke za koje su programirani naučeni signali ili Channel Macro
pokušate kopirati postavke
funkcija na tipki za odabir komponente ili tipki s oznakom. Kopirajte
tipke odabira komponente
postavke na drugu tipku za odabir komponente ili tipku s oznakom, ili obrišite
ili tipke s oznakom na drugu naučene signale (stranica 25) ili Channel Macro funkciju (stranica 60).
tipku odabira komponente
ili tipku s oznakom.
System Control program ne • Provjerite jeste li programirali naredbe pravilnim redom (stranica 31).
radi pravilno.
• Pokušajte promijeniti položaj daljinskog upravljača. Ako to ne pomogne,
pokušajte približiti komponente jedne drugima što je više moguće.
• Provjerite status komponenata i provjerite jeste li pravilno podesili
komponente za prijem naredbi (stranica 37).
• Kodovi komponenata su promijenjeni ili su naučeni novi signali na tipku na
koju je programiran niz naredbi. U tom slučaju, novi signali se emitiraju
nakon izvršavanja niza naredbi.
• Interval je možda prekratak. Pogledajte "Promjena intervala izmeñu koraka"
(stranica 40) i podesite dulji interval., ili podesite seriju naredbi promjenom
redoslijeda tipki na ureñaju ili zaslonu. (kod programiranja funkcije kontrole
sustava, možete podesiti interval pritiskom tipke TIMER.)
Daljinski upravljač ne radi
na očekivan način nakon
prijenosa podataka.
• Prijenos podataka na ili s pojedinačne tipke ne omogućuje prijenos System
Control funkcija naučenih na tipke za odabir komponente ili tipke s oznakom.
Ponovite podešavanje daljinskog upravljača koji prima podatke ili ponovite
prijenos podataka (stranica 52).
Komponenta za koju je
podešen timer na
daljinskom upravljaču ne
radi na očekivan način.
• Komponenta ne može primiti signal iz daljinskog upravljača. Kod uporabe
timera, provjerite sljedeće.
− Nakon programiranja timera, provjerite da li macro timer radi pravilno
pritiskom tipke TEST.
− Provjerite položaj daljinskog upravljača.
• Status svake komponente nije prikladan za funkciju. (Primjerice, programirali
ste automatsko uključenje pod pretpostavkom da će timer uključiti
komponentu kad je isključena. Meñutim, ako je komponenta uključena, po
prijemu signala, komponenta će se isključiti.)
Programirani timer je
• Sadržaj programiranog timera koji ste podesili na daljinskom upravljaču se
izvršen sljedeći tjedan, iako ponavlja svaki tjedan (tjedni timer). Ukoliko želite programiran timer izvršiti
je program već izvršen.
samo jednom, podesite pripravno stanje daljinskog upravljača u OFF nakon
provjere izvršavanja programiranog timera (stranica 67).
Unos znakova se vraća na
originalan prikaz.
• Ukoliko pohranite kôd komponente nakon unosa znakova, oni se brišu i
vraćaju se na originalan prikaz. Uredite znakove nakon potvrde komponente
za koju ćete koristiti pohranom koda.
Nije prikaza unos znakova. • Ukoliko unesete znakove na tipke s oznakama koje nemaju pohranjenih
podataka (prikaz "****"), uneseni znakovi se ne prikazuju. U tom slučaju,
prvo unesite podatke pod tipke s oznakama funkcijom učenja (stranica 19) i
unosom znakova. Meñutim, unos znakova je prikazan tijekom funkcije učenja.
86
Problem
Rješenje
Zaslon daljinskog upravljača se sam isključuje.
• Zaslon daljinskog upravljača je tvornički podešen tako da se automatski
isključi ako se ne upotrebljava dulje od 10 minuta. Vrijeme isključivanja
može se podesiti izmeñu 1 i 30 minuta (stranica 74)
E je prikazano samo kod
prijenosa podataka i
osvjetljenja LCD zaslona.
• Baterije su možda istrošene. Zamijenite baterije (stranica 7).
Daljinski upravljač sam
• Baterije su možda zamijenjene ili su možda istrošene. Zamijenite baterije
uključuje način podešavanja novima (stranica 7). Nakon zamjene baterija, sadržaj ureñaja ostaje
sata.
nepromijenjen. Za korištenje daljinskog upravljača s ranije podešenim
sadržajem, dovoljno je podesiti točno vrijeme (stranica 8).
"LOCK" je prikazano na
LCD zaslonu i prikaz
funkcije se ne pojavljuje
nakon pritiska tipke.
• Aktivirana je funkcija Hold. Isključite funkciju Hold (stranica 71).
Služba za korisnike
Ukoliko imate pitanja ili problem vezan uz daljinski upravljač koja
nisu obrañena u ovom priručniku, molimo, obratite se službi za
korisnike. Podatke o kontaktu službi za korisnike potražite na
jamstvenom listu.
Dostupna korisnička
podrška
87
Dodaci
Tablica dodijeljenih
funkcija
Napomena
TV
TIPKA
FUNKCIJA
POWER1
Uključivanje i isključivanje.
1 – 9, 0, 1-, -/--, Promjena kanala
2Uključenje
Odabir dvoznamenkastog broja
Radi na jednak način kao i
daljinski upravljač TV prijemnika
Za odabir broja izmeñu 20 i 29
88
FUNKCIJA
PIP CH +/–
Promjena kanala slike u slici
PIP SWAP
Promjena slike u slici
PROGRAM +/– Sljedeći kanal: +
Nekim komponentama ili funkcijama ne može se
rukovati pomoću ovog daljinskog upravljača.
INPUT
Promjena ulaznog moda
DISPLAY
Prikaz trenutno odabranog kanala
na TV prijemniku
SLEEP
TIPKA
Uporaba SLEEP funkcije na TV
prijemniku (radi samo na TV
prijemnu sa SLEEP funkcijom)
MAIN/SUB
Uključenje zvuka dvostrukog
prijenosa
TELETEXT
Uključenje teleteksta
TV ON
Uključenje
Uključenje TV prikaza iz prikaza
teleteksta
WIDE
Uključenje WIDE prikaza
EPG
Uključenje/isključenje
programskog vodiča
SHIFT
Odabir tipaka na zaslonu
MENU
Prikaz izbornika MENU
4
Pomicanje kursora gore
5
Pomicanje kursora dolje
7
Pomicanje kursora desno
6
Pomicanje kursora lijevo
OK
Potvrñivanje odabrane opcije u
izborniku MENU
PIP ON/OFF
Uključivanje/isključivanje slike u
slici
Prethodni kanal: –
T
Uporaba JUMP, FLASHBACK
ili CHANNEL RETURN
funkcije na TV prijemniku,
ovisno o podešenju proizvoñača
2 +/–
Povećanje glasnoće: +
Smanjenje glasnoće: –
%
Isključivanje zvuka TV prijemnika.
Ponovno pritisnite za uključivanje
zvuka.
RED, GREEN,
YELLOW,
BLUE
Fastext tipke
PIP TEXT
Prikaz teleteksta u slici u slici
PIP MOVE
Promjena položaja slike u slici
PIP STILL
Zaustavljanje pokreta slike u slici
PIP OFF
Isključenje slike u slici
ZOOM
Zumiranje slike
ZOOM+
Pomicanje prema gore na
zumiranoj slici
CENTER
Centriranje zumirane slike
ZOOM–
Pomicanje prema dolje na
zumiranoj slici
Uporaba Fastext usluge
Pomoću usluge Fastext možete pristupiti stranicama
jednim pritiskom na tipku.
Kad se emitira Fastext stranica, prikazuje se izbornik
s opcijama u boji na dnu zaslona.
Boje ovih opcija odgovaraju crvenoj, zelenoj, žutoj
i plavoj tipki na daljinskom upravljaču.
Pritisnite tipku koja odgovara željenom izborniku u
boji.
Stranica će se prikazati nakon nekoliko sekundi.
STB (digitalni satelitski prijemnik,
analogni satelitski prijemnik,
digitalni zemaljski prijemnik)
TIPKA
FUNKCIJA
TIPKA
FUNKCIJA
POWER1
Uključivanje i isključivanje.
T
1-9, 0, 1-, -/--
Promjena kanala
Uključenje
Odabir dvoznamenkastog broja
Radi kao daljinski upravljač TV
prijemnika
Uporaba JUMP, FLASHBACK
ili CHANNEL RETURN funkcije
na TV prijemniku, ovisno o
podešenju proizvoñača
PILOT
Uključenje/isključenje EPG prikaza
PERSONAL
Prikaz načina podešavanja
SERVICE
Usluge "PAY PER VIEW" ili
"programme download"
EPG
Prikaz ili zatvaranje EPG
izbornika
RED, GREEN,
YELLOW,
BLUE
Fastext tipke
INPUT
Promjena izlaza SAT prijemnika
na TV (Kod spajanja TV kabelskog
sustava ili antene na prijemnik,
izlaz se mijenja izmeñu TV i SAT)
GUIDE
Prikaz Master Guide vodiča
INFO
Uključenje/isključenje detaljnih
informacija GUI (Graphic User
Interface) prikaza u EPG modu
Uključenje/isključenje funkcije
odabira jezika za normalan prikaz
programa
TELETEXT
Odabir teleteksta
FAVORITE
Odabir gore/dolje iz popisa
omiljenih programa
A
Opcija A GUIDE načina
B
Opcija B GUIDE načina
C
Opcija C GUIDE načina
D
Opcija D GUIDE načina
E
Prikaz s uputama korištenja tipki
prikaza "A" do "D"
MENU
Prikaz izbornika MENU
4
Pomicanje kursora gore
5
Pomicanje kursora dolje
7
Pomicanje kursora desno
6
Pomicanje kursora lijevo
OK
Pristup odabiru stavke iz
izbornika MENU
PROGRAM +/– Sljedeći kanal: +
Prethodni kanal: –
Nastavlja se
89
Tablica dodijeljenih funkcija
(nastavak)
VCR, VCR2, VCR3 (videorekorder)
TIPKA
FUNKCIJA
TIPKA
FUNKCIJA
POWER1
Uključivanje i isključivanje.
SP/LP
Promjena brzine vrpce
1-9, 0, 1-, -/--, 2- Promjena kanala
Uključenje
Odabir dvoznamenkastog broja
Radi na jednak način kao i
daljinski upravljač TV prijemnika
Za odabir broja izmeñu 20 i 29
H.S.REW
Ubrzano premotavanje unatrag
PLAY x2
Dvostruko brža reprodukcija
LINE1
Odabir izvora: LINE1
LINE2
Odabir izvora: LINE2
DVin
Odabir izvora: DV
INPUT
Promjena ulaznog moda
TVTUNER
DISPLAY
Prikaz izbornika na zaslonu
Povratak na TV (resetiranje
vanjskog ulaza)
ANT/SW
Promjena antenskog ulaza
MENU
Prikaz izbornika MENU
4
Pomicanje kursora gore
5
Pomicanje kursora dolje
7
Pomicanje kursora desno
6
Pomicanje kursora lijevo
OK
Potvrñivanje odabrane opcije u
izborniku MENU
S
Premotavanje unatrag
4
Reprodukcija
T
Premotavanje naprijed
REC
Za snimanje, pritisnite 4 dok
držite pritisnutom tipku REC.*1
Otpustite 4, a zatim otpustite
REC.
2
Zaustavljanje
X
Pauza
Izbacivanje kasete
Z
PROGRAM +/– Sljedeći kanal: +
Prethodni kanal: –
90
COUNTER
Promjena prikaza brojača
Q.TIMER
Odabir vremena snimanja u 30
minuta i početak snimanja
TSEARCH
Pretraživanje zaustavljene
snimke unatrag
SEARCHt
Pretraživanje zaustavljene
snimke unaprijed
COMMERCL
Preskakanje reklama
*1 Kako bi se izbjeglo slučajno snimanje, funkcija
tipke REC se ne aktivira ako se pritisne sama.
Funkciju (snimanje) možete pridijeliti jednoj
tipki pomoću funkcije učenja (stranica 19).
DVD, DVD2, DVD3
TIPKA
FUNKCIJA
TIPKA
FUNKCIJA
POWER1
Uključivanje i isključivanje.
REW SLOW
Usporena reprodukcija unazad
1 – 9, 0
Brojčane tipke: Odabir opcija
prikazanih na zaslonu
FWD SLOW
Usporena reprodukcija unaprijed
REPEAT
Uključenje načina ponavljanja
+10
Odabir brojeva 10 i većih od 10
EDIT
ENTER
Unos postavke ili potvrñivanje
opcije izbornika
Uključenje/isključenje moda
editiranja
PLAYMODE
Promjena načina reprodukcije
AUDIO
Odabir zvučnog zapisa
DISC
Promjena diska
DISPLAY
Prikaz trenutnog statusa
reprodukcije na zaslonu
SEARCHt
Pretraživanje unaprijed
TSEARCH
Pretraživanje unatrag
DNR
Promjena razine funkcije Digital
Noise Reduction (digitalna
redukcija smetnji)
VES
Promjena načina Virtual
Enchanced Surround
ANGLE
Promjena kuta
CLEAR
Brisanje odabranog znaka sa
zaslona
RETURN
Povratak na prethodnu scenu
TITLE
Prikaz izbornika naslova
SUB TITLE
Promjena titlova
MENU
Prikaz DVD izbornika
4
Pomicanje kursora gore
5
Pomicanje kursora dolje
7
Pomicanje kursora desno
6
Pomicanje kursora lijevo
OK
Potvrñivanje odabrane opcije na
zaslonu
S
Prijelaz unatrag
4
Reprodukcija
T
Prijelaz naprijed
2
Zaustavljanje
Pauza
X
C
Prijelaz na sljedeće mjesto ili
(PROGRAM +) pjesmu
B
Prijelaz na prethodno mjesto ili
(PROGRAM –) pjesmu
Z
TIME
Otvaranje/zatvaranje uložnice
SET UP
Uključenje izbornika
podešavanja
Promjena prikaza vremena
Nastavlja se
91
Tablica dodijeljenih funkcija
(nastavak)
CD
TIPKA
POWER1
1 – 9, 0
+10
ENTER
D.SKIP
DISPLAY
CLEAR
S
4
T
2
FUNKCIJA
Uključivanje i isključivanje.
Odabir broja zapisa (0 odabire
zapis 10)
Za odabir zapisa iznad 10,
pogledajte uputu uz +10 dolje
Odabir brojeva 10 i dalje
Unos postavke
Odabir sljedećeg diska
Uključenje/isključenje prikaza
CD ureñaja
Brisanje podešenja
Prijelaz unatrag
Reprodukcija
Prijelaz naprijed
Zaustavljanje
Pauza
Otvaranje/zatvaranje uložnice
Prijelaz na sljedeći zapis
X
Z
C
(PROGRAM +)
B
Prijelaz na prethodni zapis
(PROGRAM –)
CONTINUE
Odabir načina reprodukcije
SHUFFLE
Reprodukcija slučajnim
redoslijedom
PROGRAM
Programirana reprodukcija
REPEAT
Ponavljanje reprodukcije
92
TIPKA
DISC
TRACK
GROUP
EDIT
DSP MODE
DSP OFF
FADER
PLAYMODE
FUNKCIJA
Odabir funkcije brojčane tipke
Odabir funkcije brojčane tipke
Odabir funkcije brojčane tipke
Odabir načina podešavanja
automatskog programa i vremena
zatamnjenja
Odabir načina DSP dodanog CD-u
Isključenje DSP
Uključenje/isključenje funkcije
zatamnjenja
Promjena načina reprodukcije
AMP (pojačalo)
TIPKA
FUNKCIJA
TIPKA
FUNKCIJA
POWER1
Uključivanje i isključivanje.
SHIFT
1-9, 0
Izravno upravljanje tunerom
Promjena frekvencijskog
područja ili odabir pohranjene
postaje
+10
Odabir broja 10 i dalje
BAND
Odabir AM/FM
ENTER
Odabir postavke
EXIT
Povratak na glavni izbornik
VIDEO 1
Odabir ulaznog izvora: VIDEO 1
VIDEO 2
Odabir ulaznog izvora: VIDEO 2
PROGRAM +/– Pohranjivanje ili ugañanje više
frekvencije: +
VIDEO 3
Odabir ulaznog izvora: VIDEO 3
AUX
Odabir ulaznog izvora: AUX
DVD
Odabir ulaznog izvora: DVD
TV
Odabir ulaznog izvora: TV
Pohranjivanje ili ugañanje niže
frekvencije: –
2 +/–
Povećavanje glasnoće: +
%
Isključivanje zvuka AMP izvora
Ponovno pritisnite za
uključivanje zvuka
S.FIELD
Uključivanje i isključivanje
zvučnih efekata
Smanjivanje glasnoće: –
CD
Odabir ulaznog izvora: CD
MD/DAT
Odabir ulaznog izvora: MD
TUNER
Odabir ulaznog izvora: TUNER
TAPE
Odabir ulaznog izvora: TAPE
PHONO
Odabir ulaznog izvora: PHONO
GENRE
Odabir žanra zvučnog efekta
5.1 INPUT
Promjena višekanalnog zvuka od
5.1 kanala na više
MODE
Odabir načina zvučnog efekta
T.TONE
Reprodukcija testnog tona
MENU
Prikaz izbornika MENU, ili
povratak na prethodni izbornik
MENU
CENTER+
Podešavanje glasnoće središnjeg
zvučnika: +
4
CENTER–
Pomicanje kursora gore
Podešavanje glasnoće središnjeg
zvučnika: –
5
Pomicanje kursora dolje
REAR+
7
Pomicanje kursora desno
Podešavanje glasnoće stražnjeg
zvučnika: +
6
Pomicanje kursora lijevo
REAR–
OK
Potvrñivanje odabrane opcije u
izborniku MENU
Podešavanje glasnoće stražnjeg
zvučnika: –
SUB
WOOFER+
Podešavanje glasnoće
subwoofera: +
SUB
WOOFER–
Podešavanje glasnoće
subwoofera: –
TD.INPUT
Odabir digitalnog ulaza: T
D.INPUTt
Odabir digitalnog ulaza: t
Nastavlja se
93
Tablica dodijeljenih funkcija
(nastavak)
MD
TIPKA
POWER1
1 – 9, 0
+10
ENTER
D.SKIP
DISPLAY
CLEAR
S
4
T
REC
2
X
Z
>
(PROGRAM +)
FUNKCIJA
Uključivanje i isključivanje.
Odabir broja zapisa (0 odabire
zapis 10)
Za odabir zapisa iznad 10,
pogledajte uputu uz +10 dolje
Odabir brojeva 10 i dalje
Unos postavke
Odabir sljedećeg diska
Odabir načina prikaza ili
uključenje/isključenje prikaza
Brisanje podešenja
Prijelaz unatrag
Reprodukcija
Prijelaz naprijed
Za snimanje, pritisnite 4 dok
držite pritisnutom tipku REC.
Otpustite 4, a zatim otpustite
REC.
Zaustavljanje
Pauza
Otvaranje/zatvaranje
Prijelaz na sljedeći zapis
Prijelaz na prethodni zapis
.
(PROGRAM –)
94
TIPKA
CONTINUE
SHUFFLE
PROGRAM
REPEAT
DECK A
DECK B
RECMODE
CD-SYNC
FADER
SCROLL
FUNKCIJA
Odabir načina kontinuirane
reprodukcije
Reprodukcija slučajnim
redoslijedom
Programirana reprodukcija
Uključenje/isključenje ponavljanja
reprodukcije jednog ili svih zapisa
Odabir glave dvostrukog MD
ureñaja: A
Odabir glave dvostrukog MD
ureñaja: B
Odabir načina snimanja
Sinkronizirano snimanje s CD-om
Uključenje/isključenje funkcije
Prikaz DISC NAME (naziva
diska) koji nisu prikazani
TAPE A, TAPE B (kasetofon)
CABLE (analogni kabelski prijemnik)
TIPKA
FUNKCIJA
TIPKA
FUNKCIJA
POWER1
Uključivanje i isključivanje.
POWER1
Uključivanje i isključivanje.
1 – 9, 0
Odabir broja zapisa
+10
Odabir broja 10 i dalje
ENTER
S
Odabir postavke
1 – 9, 0, ENTER Promjena kanala
Primjerice, za odabir kanala 5,
pritisnite 0 i 5 (ili pritisnite 5 i
ENTER)
Premotavanje unatrag
PROGRAM +/– Sljedeći kanal: +
3
Reprodukcija unatrag
4
Reprodukcija
T
Premotavanje naprijed
REC
Za snimanje, pritisnite 4 dok
držite pritisnutom tipku REC.
Otpustite 4, a zatim otpustite
REC.
2
Zaustavljanje
X
DISPLAY
Pauza
A/B
Odabir pretinca kasete: Pretinac
A ili B (samo kod dvostrukih
kasetofona)
REW AMS
Ubrzano pretraživanje početka
zapisa unatrag
FF AMS
Ubrzano pretraživanje početka
zapisa unaprijed
FADER
Zaustavljanje nakon utišavanja.
REC MUTE
Snimanje s isključenim zvukom
DOLBY NR
Odabir Dolby Noise Reduction
REC LEVEL+
Pojačavanje razine snimanja
REC LEVEL–
Smanjivanje razine snimanja
C.RESET
Resetiranje brojača vrpce
C.MEMORY
Uključenje/isključenje odabira
mjesta funkcije memorije ovisno
o brojaču vrpce
PROGRAM
Ulazak u programiranu
reprodukciju pritiskom te početak
programirane reprodukcije
drugim pritiskom
Prethodni kanal: –
T
Rukovanje funkcijama JUMP,
FLASHBACK ili CHANNEL
RETURN
Promjena načina prikaza
Nastavlja se
95
96
LD (Laser disc uređaj)
DAT (DAT uređaj)
TIPKA
FUNKCIJA
TIPKA
FUNKCIJA
POWER1
Uključivanje i isključivanje.
POWER1
Uključivanje i isključivanje.
1 – 9, 0
Odabir broja zapisa (0 odabire
zapis 10)
Za odabir zapisa iznad 10,
pogledajte uputu uz +10 dolje
1 – 9, 0
Odabir broja zapisa (0 odabire
zapis 10)
Za odabir zapisa iznad 10,
pogledajte uputu uz +10 dolje
+10
Odabir broja 10 i dalje
DISPLAY
ENTER
Pristup postavci
Uključenje/isključenje načina
prikaza
DISPLAY
Prikaz trenutnog statusa
reprodukcije
S
Premotavanje unatrag
4
Reprodukcija
Premotavanje naprijed
CLEAR
Brisanje odabranih znakova
T
ANT/SW
S
Odabir TV/video izvora
REC
4
Reprodukcija
Za snimanje, pritisnite 4 dok
držite pritisnutom tipku REC.
Otpustite 4, a zatim otpustite
REC.
T
Premotavanje naprijed
2
Zaustavljanje
2
Zaustavljanje
X
Pauza
X
Pauza
Z
Otvaranje/zatvaranje
Premotavanje unatrag
Prijelaz na sljedeće mjesto ili
>
(PROGRAM +) pjesmu
Odabir sljedećeg zapisa
>
(PROGRAM +)
Prijelaz na prethodno mjesto ili
.
(PROGRAM –) pjesmu
Odabir prethodnog zapisa
.
(PROGRAM –)
Z
SIDE A
Otvaranje/zatvaranje
HIGH REV
Ubrzano premotavanje unatrag
Odabir A strane diska, ukoliko je
dvostrani disk
HIGH CUE
Ubrzano premotavanje unaprijed
FADER
SIDE B
Odabir B strane diska, ukoliko je
dvostrani disk
Uključenje/isključenje funkcije
Fade
REC MUTE
Isključenje zvuka snimanja
x2/x3
Dvostruka ili trostruka brzina
reprodukcije
PROGRAM
Odabir programiranog načina
Kratak prikaz postupaka
Postupak
Pristup načinu
podešavanja
Pristup načinu učenja
Pritisnite
Podrobnosti
potražite na
stranica 12
(Ukoliko ne izvedete nijednu funkciju unutar dvije minute, način se
isključuje.)
stranica 19
Odabir komponente
Pristup načinu
podešavanja funkcije
System Control
stranica 32
Pristup načinu
podešavanja timera
stranica 61
Unos znakova za
nazive komponenti na
tipke s oznakom
stranica 79
Odabir komponente
Unos znakova za
kontrolu sustava na
tipke s oznakom
stranica 79
Unos znakova za
programiranje timera
na tipke s oznakom
stranica 79
Programiranje
funkcije automatskog
uključenja
stranica 43
Odabir komponente
(Za resetiranje postavke, ponovite postupak.)
Podešavanje Channel
Macro funkcije
Odabir komponente
stranica 58
Prijenos/prijem
podataka
stranica 52
Promjena podešenja
glasnoće
stranica 29
Kopiranje postavke
komponente
stranica 47
Nastavlja se
97
Kratak prikaz postupaka (nastavak)
Postupak
Podrobnosti
potražite na
Podešavanje intervala
izmeñu koraka
funkcije kontrole
sustava
Podešavanje vremena
izvršavanja macro
naredbe
stranica
40, 42
Podešavanje kontrasta
LCD zaslona
stranica 78
Uključenje/isključenj
e zvuka tipke
stranica 77
Podešavanje vremena
automatskog isključenja LCD zaslona
stranica 73
Podešavanje vremena
automatskog
isključenja
stranica 74
Podešavanje svjetline
pozadinskog
osvjetljenja
stranica 74
Odabir tipaka za
osvjetljenje LCD
zaslona
stranica 74
Podešavanje STD
(standardnog)
vremena
Prikaz sata
stranica
8, 11
Podešavanje DS
(ljetno/zimsko
računanje) vremena
Prikaz sata
stranica
8, 11
Podešavanje sata
Prikaz sata
stranica 10
Zaključavanje
daljinskog upravljača
Prikaz sata
stranica 23
Otključavanje
daljinskog upravljača
98
Pritisnite
stranica 71
(Zadržite tipku pritisnutom dulje od dvije sekunde.)
Prikaz zaslona
99
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising