Sony RM-EZ2T User's manual

Sony RM-EZ2T User's manual
3-255-607-11(1)
O daljinskom upravljaču
Daljinski upravljač možete podesiti tako da se njime
može rukovati sljedećim uređajima gotovo svih većih
proizvođača, uključujući Sony.
Daljinski upravljač
Izbor
Tvorničko podešenje Uređaj
TV prijemnik
TV prijemnik Sony TV prijemnik
Upute za uporabu
Umetanje baterija
Prije zamjene baterija, nabavite nove baterije.
Otvorite pretinac za baterije i umetnite dvije baterije
veličine AA (R6) (nisu isporučene).
Provjerite poklapaju li se oznake + i - na baterijama s
oznakama + i - u pretincu za baterije.
RM-EZ2T
© 2003 Sony Corporation
Kada zamijeniti baterije
U normalnim uvjetima, baterije će trajati oko šest
mjeseci. Ako upravljač ne radi ispravno, možda su
istrošene baterije. Zamijenite baterije
Napomene
● Zamijenite obje baterije novima.
● Zamjena baterija ne smije trajati dulje od tri minute jer
će se u protivnom obrisati podešenje kodnog broja.
Napomene o baterijama
● Nemojte miješati nove i stare baterije ili baterije
različitog tipa.
● Ako dođe do istjecanja elektrolita iz baterija, obrišite
krpicom zaprljani dio pretinca za baterije i zamijenite
stare baterije novima. Kako biste izbjegli istjecanje
elektrolita, izvadite baterije iz daljinskog upravljača
ako upravljač nećete koristiti dulje vrijeme.
Podešavanje kodova uređaja
Ako ćete daljinski upravljač koristiti uz Sony uređaj,
možete preskočiti podešavanje jer je daljinski upravljač
tvornički podešen.
Ako koristite uređaj drugog proizvođača ili ako imate
problema s uporabom Sony uređaja, slijedite opisani
postupak.
6
Podešavanje unosom kodnog broja
Pogledajte priloženu tablicu kodnih brojeva uređaja i
pronađite kôd za svoj uređaj.
1
2
Dok držite tipku
, pritisnite tipku
Ponovno uključite uređaj i provjerite može li se
daljinskim upravljačem rukovati i ostalim funkcijama
uređaja, npr. mijenjati kanale i podešavati glasnoća.
Ako uređaj ne radi ispravno, ponovite korake 1 do 5 i
potražite drugi kôd.
.
Unesite troznamenkasti kodni broj uređaja
naveden u tablici kodova.
Na primjer, ako želite unijeti kôd Philips TV
prijemnika, pritisnite 086.
Ako i dalje ne možete podesiti daljinski upravljač,
pogledajte poglavlje "Uklanjanje smetnji".
Napomena
Svaki gore navedeni korak morate završiti u roku od 10
sekundi. U protivnom će se isključiti mod podešavanja.
Vaš kodni broj
3
4
Pritisnite tipku t.
Rukovanje uređajem
Usmjerite daljinski upravljač prema uređaju i
pritisnite tipku za željenu funkciju.
Pogledajte "Opis tipaka daljinskog upravljača".
Usmjerite daljinski upravljač prema uređaju i
provjerite možete li rukovati uređajem
pomoću daljinskog upravljača.
Napomene o uporabi daljinskog upravljača
Uporabom ovog daljinskog upravljača neće se povećati broj
funkcija uređaja. Funkcije daljinskog upravljača ograničene su
funkcijama uređaja. Npr. ako TV prijemnik nema funkciju
isključivanja zvuka, tipka % na daljinskom upravljaču neće
funkcionirati.
Kodni broj možete zapisati na naljepnicu na unutrašnjoj
strani poklopca pretinca za baterije.
Ako ne možete upravljati svojim uređajem...
● Prvo pokušajte ponoviti podešavanje koristeći druge
kodove navedene uz željeni uređaj (pogledajte
priloženu tablicu kodnih brojeva).
● Ako ni nakon unošenja svih kodova navedenih uz
željeni uređaj daljinski upravljač još uvijek ne radi
ispravno, pokušajte izvršiti pretraživanje opisano u
poglavlju "Podešavanje traženjem ispravnog koda".
Uklanjanje smetnji
Ako imate problema pri podešavanju ili uporabi
daljinskog upravljača
● Kod podešavanja daljinskog upravljača, pažljivo
slijedite korake opisane u poglavlju "Podešavanje
kodova uređaja". Ako prvi navedeni kôd ne odgovara,
pokušajte unijeti sljedeći s popisa. Ako nijedan kôd ne
funkcionira (ili uređaj nije naveden u popisu), pokušajte
postupak "Podešavanje traženjem ispravnog koda".
● Provjerite jeste li usmjerili daljinski upravljač izravno
prema uređaju i da između upravljača i uređaja nema
prepreke.
● Provjerite da niste uložili istrošene baterije i da su
baterije ispravno uložene.
● Provjerite može li se uređajem upravljati pomoću
infracrvenog daljinskog upravljača. Npr. ako uz uređaj
nije isporučen daljinski upravljač, vjerojatno se njime
ne može upravljati daljinskim upravljačem.
● Ako neki problem ne možete ukloniti, resetirajte
daljinski upravljač na tvornička podešenja pritiskom na
tipke , t i 2- u isto vrijeme.
Napomena
Svaki gore navedeni korak morate završiti u roku od 10
sekundi. U protivnom će se isključiti mod podešavanja.
Podešavanje traženjem ispravnog koda
Ako ste pokušali unijeti sve navedene kodne brojeve za
željeni uređaj a daljinski upravljač i dalje ne radi (ili ako
uređaj nije naveden u tablici), pokušajte proći ove korake.
1
Uključite uređaj kojim želite upravljati pomoću
prekidača na uređaju.
2
Dok držite tipku
3
Usmjerite daljinski upravljač prema uređaju i
pritisnite i otpustite tipku PROGR+. Nakon toga
pritisnite i otpustite tipku .
4
Ponovite korak 3 dok se ne pronađe ispravan kodni broj.
Svaki put kad pritisnete tipku PROGR+ i , emitira
se drugi kôd.
Nastavite postupak sve dok uređaj ne reagira ovako:
● TV prijemnik: isključuje se
, pritisnite tipku
.
Ako imate pitanja ili problema s uporabom daljinskog
upravljača koji nisu objašnjeni u ovim uputama, nazovite
telefonski broj naveden u jamstvu.
Budite strpljivi jer možda će trebati do 120 pokušaja
prije pronalaženja ispravnog koda.
5
Nakon što se pronađe ispravan kodni broj, pritisnite
tipku t.
-2-
Kodni brojevi uređaja
Opis tipaka daljinskog
upravljača
Tablica kodnih brojeva nalazi se sa stražnje strane.
Lijevi stupac tablice sadrži naziv proizvođača, a desni
stupac sadrži kodni broj.
A Promjena ulaznog moda.
B Isključivanje zvuka TV
prijemnika.
C Povećavanje glasnoće: +
Smanjivanje glasnoće: D Odabir dvoznamenkastih
brojeva, na jednak način
kao kod daljinskog
upravljača TV-a.
E Fastext tipke
F Poziv teleteksta.
G Uključivanje.
Povratak na TV iz
teleteksta.
H Uključivanje i isključivanje.
I Program gore: +
Program dolje: z Brojčana tipka 5 i
J Promjena programa.
tipka PROGR+
Uključivanje uređaja.
imaju izbočinu koja
K Odabir broja između 20 i 29.
olakšava uporabu.
Podešavanje koda uređaja (za podrobnosti
pogledajte upute za uporabu)
Dok držite tipku
, pritisnite tipku
x
Kodni broj
x
Tehnički podaci
Radni domet
Otprilike 7 m (ovisno uređajima raznih proizvođača)
Napajanje
Dvije baterije AA (R6) (nisu isporučene)
Trajanje baterije
Oko 6 mjeseci (ovisno o uporabi)
Dimenzije
Otprilike 66 x 149 x 31 mm (š/v/d)
Masa
Otprilike 91 g (bez baterija)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez
prethodne najave.
-3-
.
TV prijemnik
Proizvođač
Kodni broj
Proizvođač
Kodni broj
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje se u
Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu
za reciklažu električke ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog
proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje
svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement