2-588-610-11 (1)
Integrirani daljinski
upravljač
Upute za uporabu
RM-AV2500T
© 2005 Sony Corporation
2
Značajke
Daljinski upravljač RM-AV2500T pruža
centraliziranu kontrolu svih vaših AV
komponenata s jednog mjesta i olakšava
uporabu jer ne morate koristiti različite
daljinske upravljače za različite AV
komponente. Ovdje su navedene glavne
značajke daljinskog upravljača.
Centralizirana kontrola Sony AV
komponenata pomoću jednog daljinskog
upravljača
Daljinski upravljač je tvornički podešen za
uporabu sa Sony komponentama, tako da ga
možete koristiti čim ga izvadite iz kutije kao
kontrolni centar za vaše Sony AV komponente.
Također su podešeni i signali daljinskog
upravljača za komponente drugih
proizvođača
Daljinski upravljač takoñer prepoznaje podešene kodove komponenata većine proizvoñača,
jednako kao i kodove Sony komponenata.
Komponentama možete upravljati odabirom
tipa i koda svake od komponenata (str. 8).
Funkcija učenja za programiranje
različitih drugih kontrolnih signala
daljinskog upravljača
Ovaj daljinski upravljač ima funkciju učenja,
za "učenje" kontrolnih signala potrebnih za
upravljanje ostalim komponentama ili funkcijama koje nisu tvornički podešene (str. 15).
Osim toga, daljinski upravljač može naučiti
kontrolne signale (samo infracrvene signale) i
drugih komponenata koje nisu audio-vizualne,
primjerice, klima-ureñaja, svjetla,… (neki
specifični aparati ili funkcije možda neće biti
dostupne) (str. 35).
Više komponenata u jednom izborniku
Kad rukujete većim brojem ureñaja
istovremeno, nije potrebno mijenjati izbornik.
Kad gledate DVD, tipka za pokretanje DVD
diska, uključivanje TV prijemnika i
prijemnika ili promjenu ulaza, prikazuju se u
jednom izborniku i može ih se upotrebljavati
bez promjene izbornika.
Alias funkcija
Tipke memorirane u jednom izborniku mogu
se povezati i nije ih potrebno ponovno učiti.
Primjerice, korisno je prikazati tipku za
uključivanje TV prijemnika ili promjenu
ulaza u izborniku CABLE (str. 43).
Funkcija Channel macro omogućuje
odabir kanala pomoću jedne tipke
Do 4 koraka se mogu programirati na makro
tipke. Ako podesite tipke za unos brojeva
kanala na makro tipke, možete odabrati kanal
pritiskom na makro tipku (str. 41).
LCD zaslon osjetljiv na dodir jednostavan
za uporabu s plavim osvjetljenjem
Ovaj daljinski upravljač ima LCD zaslon
osjetljiv na dodir na kojem se prikazuju tipke
ovisno o komponenti. Daljinskim upravljačem
se jednostavno rukuje jer se prikazuju samo
tipke potrebne za rukovanje odabranom
komponentom. Osvjetljenje zaslona
omogućuje uporabu u mraku.
Podešavanje do 24 makro naredbe s
najviše 32 koraka u nizu
Možete podesiti do 24 makro naredbe s
najviše 32 koraka u nizu pritiskom na jednu
tipku (12 makro naredbi za kontrolu sustava i
12 makro naredbi za komponente).
Brzina izvršavanja makro naredbi se može
promijeniti. Sve makro naredbe za uključivanje
i isključivanje Sony komponenata su
tvornički podešene.
3
Sadržaj
Kako započeti s radom
Umetanje baterija ......................................................................................................................... 6
Kada zamijeniti baterije ........................................................................................................... 6
Položaj funkcija i kontrola............................................................................................................ 7
Osnovne funkcije
Podešavanje pohranjenog koda za audio i video komponente .............................................. 8
Podešavanje koda komponente ................................................................................................ 8
Provjera radi li kôd komponente ............................................................................................ 10
Podešavanje koda komponente pomoću funkcije Search ...................................................... 11
Rukovanje komponentama pomoću daljinskog upravljača ....................................................13
Podešavanje glasnoće............................................................................................................. 14
Napomene o uporabi komponenata ......................................................................................... 14
Programiranje signala drugog daljinskog upravljača ............................................................15
Za točnije učenje .................................................................................................................... 19
Promjena ili brisanje funkcije "naučene" tipke ...................................................................... 19
Napredne funkcije
Podešavanje glasnoće vizualnih komponenata spojenih na audio sustav ..........................21
Izvršavanje niza naredaba .........................................................................................................22
Programiranje niza naredbi na tipke SYSTEM CONTROL.................................................. 23
Napomene o System Control funkcijama .............................................................................. 27
Programiranje niza naredaba na tipke za odabir komponenata.............................................. 27
Promjena intervala izmeñu koraka......................................................................................... 29
Dodjeljivanje drugih funkcija tipkama za odabir komponenata...........................................30
Programiranje naredbe za uključivanje za odabranu komponentu
(samo za Sony komponente)................................................................................................ 30
Dodavanje potrebne naredbe kod odabira komponente ......................................................... 32
Kopiranje postavki tipke za odabir komponente na drugu tipku .........................................34
Programiranje funkcije često korištene tipke za SYSTEM CONTROL tipke...........................35
Napomene o programiranju signala za klima-ureñaj ............................................................. 37
Prijenos podataka između daljinskih upravljača.....................................................................37
Prijenos podataka ................................................................................................................... 37
Prijem podataka...................................................................................................................... 40
Odabir kanala jednim pritiskom na tipku ................................................................................41
Kreiranje Alias Component tipke (ALIAS).................................................................................43
4
Uporaba ostalih funkcija
Zaključavanje kontrola .............................................................................................................. 46
Zaštita postavki........................................................................................................................... 46
Promjena vremena automatskog isključivanja daljinskog upravljača................................. 47
Podešavanje pozadinskog osvjetljenja zaslona...................................................................... 48
Podešavanje zvuka tipaka ......................................................................................................... 50
Podešavanje intervala zrake za sprječavanje pogrešaka u radu........................................... 51
Dodatne informacije
Mjere opreza ............................................................................................................................... 54
Održavanje .................................................................................................................................. 54
Tehnički podaci ........................................................................................................................... 54
U slučaju problema..................................................................................................................... 55
Dodaci
Tablica dodijeljenih funkcija ..................................................................................................... 59
TV........................................................................................................................................... 59
SAT (satelitski prijemnik) ...................................................................................................... 60
VCR (videorekorder).............................................................................................................. 61
DVD ....................................................................................................................................... 61
CBL (analogni kabelski prijemnik) ........................................................................................ 62
AMP (pojačalo) ...................................................................................................................... 63
CD........................................................................................................................................... 64
MD.......................................................................................................................................... 64
TAPE (kasetofon) ................................................................................................................... 65
Kratak prikaz postupaka ............................................................................................................ 66
5
Kako započeti s radom
Umetanje baterija
Otvorite pokrov baterijskog pretinca te
umetnite četiri baterije R6 (veličina AA)
(nisu isporučene). Obratite pažnju na pravilan
položaj + i – polova na bateriji i u pretincu.
Kada zamijeniti baterije
Baterije za daljinski upravljač i
pozadinsko osvjetljenje (četiri baterije
R6 (veličine AA))
U normalnim uvjetima, alkalne baterije će
trajati do 5 mjeseci. Ako daljinski upravljač
ne radi ispravno, baterije su možda oslabile i
na LCD zaslonu se prikazuje E. Kad je
prikaz na zaslonu bljeñi ili osvjetljenje oslabi,
zamijenite alkalne baterije novima.
Napomena
Nemojte mijenjati baterije nakon više od jednog
dana, jer će se u tom slučaju obrisati podešeni
kodni brojevi (str. 8) i "naučeni" signali daljinskog
upravljača (str. 15).
Napomene o baterijama
• Nemojte upotrebljavati nove i stare baterije
zajedno ili baterije različitih vrsta.
• Ako doñe do istjecanje elektrolita u baterijskom
pretincu, krpicom obrišite tekućinu i zamijenite
stare baterije novima. Kako biste spriječili
istjecanje elektrolita, kod dulje neuporabe
daljinskog upravljača izvadite baterije.
6
Položaj funkcija i kontrola
H Tipka LIGHT (str. 49)
Služi za osvjetljivanje LCD zaslona u
mraku. Pritisnite jednom za uključivanje
osvjetljenja i ponovno za isključivanje.
Takoñer možete podesiti osvjetljenje tako
da se automatski isključi nakon odreñenog
vremena.
I Tipke za odabir komponenata
Odabir komponente kojom želite
upravljati.
J Tipka MORE (str. 23)
Prikaz SYSTEM CONTROL tipaka i
brojčanih tipaka.
K Tipke SYSTEM CONTROL (str. 22, 23)
Možete programirati do 32 koraka na
svaku od tri SYSTEM CONTROL tipke.
Pritiskom na jednu tipku, možete
automatski izvršiti čitav program.
L Tipka MENU
A Područje za prikaz komponente
Prikaz naziva odabrane komponente.
B LCD zaslon osjetljiv na dodir (str. 9)
Prikazuju se tipke za rukovanje
odabranom komponentom.
Napomena
Nemojte pritiskivati tipke na zaslonu oštrim
predmetima kao što su igle ili kemijske olovke.
C Tipke w +/–* (str. 14, 22)
Podešavanje glasnoće.
D Tipke PROGRAM +/–
Odabir programa.
E Tipka RECALL (str. 44)
F Tipka MUTING* (str. 14, 22)
Isključivanje zvuka. Ponovno pritisnite
tipku za vraćanje na prethodnu glasnoću.
G Tipka COMMANDER OFF
Isključivanje napajanja daljinskog
upravljača.
Prikaz izbornika tipaka ili tipaka koje
imaju funkciju izbornika.
M Tipka OK i kursorske tipke (str. 15)
N Tipka EXIT
Pritisnite za izlaz iz podešavanja
izbornika.
* Napomena o tipkama VOLUME +/– i
MUTING
Kad odaberete vizualnu komponentu, upravlja se
jačinom zvuka TV prijemnika ili se zvuk isključuje.
Kad odaberete audio komponentu, upravlja se
jačinom zvuka pojačala.
Postavku takoñer možete promijeniti (str. 21).
Napomena o isključivanju i uključivanju
daljinskog upravljača
Za uključivanje, pritisnite bilo koju tipku osim
COMMANDER OFF ili dodirnite LCD zaslon.
Za isključivanje, pritisnite COMMANDER OFF.
Daljinski upravljač se takoñer automatski isključuje
ako se njime ne rukuje 10 minuta. Ovo vrijeme se
može promijeniti (str. 47).
7
Osnovne funkcije
Podešavanje pohranjenog
koda za audio i video
komponente
Za funkcije tipaka uz svaku od komponenata,
pogledajte "Tablica dodijeljenih funkcija"
(str. 59).
Podešavanje koda komponente
Daljinski upravljač je tvornički podešen za
upravljanje Sony AV komponentama
(pogledajte tablicu dolje). Ako upotrebljavate
daljinski upravljač s tvornički podešenim
Sony komponentama, preskočite sljedeći
postupak.
Daljinski upravljač možete upotrebljavati
takoñer i s drugim AV ureñajima. Za uporabu
s drugim AV komponentama, slijedite u
nastavku opisan postupak za podešavanje
pravilnih kodova za svaku od komponenata.
Tipka za
Dodijeljene Tvornička
odabir kom- komponente postavka
ponente
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
TV
Satelitski
prijemnik
Videorekorder
M2
DVD ureñaj
Kabelski
prijemnik
Pojačalo
CD ureñaj
MD ureñaj
Kasetofon*
TV/
videorekorder
TV/DVD
M3
TV/SAT
AMP
CD
MD
TAPE
M1
Sony TV
Sony satelitski
prijemnik
Sony VHS videorekorder (VTR3)
Sony DVD ureñaj
Sony pojačalo
Sony CD ureñaj
Sony MD ureñaj
Sony kasetofon
Sony TV/Sony
VHS videorekorder
Sony TV/Sony
DVD ureñaj
Sony TV/Sony
satelitski prijemnik
* Kompaktni analogni audio kasetofon
8
Primjer: Podešavanje za Philips TV
prijemnik
1 Pogledajte tablicu u dodatnim
uputama "Kodovi komponenata" i
pronañite četveroznamenkasti kôd
željene komponente.
Ako je navedeno više od jednog koda,
upotrijebite prvi navedeni kôd.
Primjerice, za podešavanje Philips TV
prijemnika, odabrat ćete broj 8086. Prva
znamenka koda označava kategoriju
komponente (TV, videorekorder itd.).
Podrobnosti potražite u dodatnim uputama
"Kodovi komponenata".
2 Dok držite tipku COMMANDER
OFF, pritisnite tipku MUTING.
5 Ako želite podesiti kôd za drugu
komponentu, ponovite korake 3 i 4.
6 Pritisnite tipku COMMANDER
OFF.
Na zaslonu trepću nazivi svih
komponenata.
Napomene
3 Pritisnite tipku za odabir
komponente za odabir željene
komponente.
Naziv odabrane komponente ostaje
svijetliti te trepću tipke 0 – 9, ENTER i
DISPLAY.
• Ako unesete kôd komponente koji nije naveden u
tablici u dodatku "Kodovi komponenata", daljinski
upravljač se oglašava zvukom i "NG" trepće nakon
pritiska na tipku ENTER. Ako se to dogodi,
provjerite kôd komponente i pokušajte ponovno.
• Ako ne unesete broj u daljinski upravljač unutar
dvije minute izmeñu koraka podešavanja, postupak
podešavanja se prekida. Za podešavanje koda,
morate ponovno pritisnuti MUTING dok držite
tipku COMMANDER OFF.
• Prva znamenka koda označava kategoriju komponente (TV, videorekorder itd.). Komponenta koja
odgovara četveroznamenkastom kodu je podešena
u koraku 4.
Za provjeru podešenog koda
Pritisnite tipku DISPLAY u koracima 3 do 5.
Kôd i "ENTER" se prikazuju dvaput.
4 Unesite četveroznamenkasti kôd
komponente i zatim pritisnite tipku
ENTER na zaslonu.
Čuje se zvučni signal, a kôd i "ENTER"
se prikazuju dvaput.
Nastavlja se
9
Podešavanje pohranjenog koda za
audio i video komponente (nastavak)
Provjera radi li kôd komponente
1 Pritisnite odgovarajuću tipku za
odabir podešene komponente.
4 Kako biste vidjeli jeste li uspjeli,
provjerite reagiraju li druge funkcije
(odabir programa, podešavanje
glasnoće) komponente na naredbe
iz daljinskog upravljača.
Podrobnosti potražite na str. 13.
5 Pritisnite tipku COMMANDER
OFF.
Daljinski upravljač se uključuje i na
zaslonu se prikazuju tipke.
Ako izgleda da daljinski upravljač ne radi
Pokušajte ponoviti postupak podešavanja koristeći
drugi kôd naveden u popisu za željenu komponentu
(str. 8).
2 Uključite komponentu pomoću
tipke za njezino uključivanje.
3 Usmjerite daljinski upravljač prema
komponenti i pritisnite 1 na
zaslonu.
Napomena o tipkama koje su već
"naučile" signale daljinskog upravljača
Ako je na tipku programiran drugi signal
pomoću funkcije učenja (str. 15), "naučeni"
signal će nastaviti funkcionirati čak i nakon
podešavanja koda komponente. Kako biste
tipku mogli upotrebljavati u skladu s njezinom
inače dodijeljenom funkcijom, prvo morate
obrisati "naučeni" signal (str. 19).
Napomene o tipkama na zaslonu
Kad se odašalje signal za upravljanje, na
zaslonu se prikazuje U.
Ureñaj se treba isključiti.
10
Kad podesite kôd komponente, prikazat će se
samo tipke koje su podešene za signale uz
željenu komponentu. Podešeni signali za
svaku od tipaka ovise o marki ureñaja.
Uporabom funkcije učenja, možete
programirati daljinski upravljač tako da
možete upotrebljavati prikazane tipke, kao i
tipke koje nisu prikazane (str. 15).
Podešavanje koda komponente
pomoću funkcije Search
2 Pritisnite tipku za odabir željene
komponente.
Možete pronaći dostupan kôd komponente za
komponentu koja nije navedena u priloženom
popisu "Kodovi komponenata".
Prije pokretanja Search funkcije
Svaku od komponenata prebacite u sljedeći
status tako da funkcija Search može pravilno
funkcionirati.
TV: Uključeno
VCR, DVD, SAT, CBL, AMP: Isključeno
CD, MD, TAPE: Uključeno s odabranim
izvorom reprodukcije (disk, kaseta i sl.)
3 Pritisnite PROGRAM + ili
PROGRAM – za pretraživanje koda
jednake kategorije (u ovom slučaju,
kodovi koji započinju znamenkom
"8").
Pritisnite PROGRAM + za prijelaz na
sljedeći kôd.
Pritisnite PROGRAM – za povratak na
prethodni kôd.
1 Dok držite tipku COMMANDER
OFF, pritisnite tipku MUTING.
Napomena
Za traženje koda u drugoj kategoriji, vratite se
na korak 3 ili unesite drugi četveroznamenkasti
kôd za drugu kategoriju (primjerice, kodovi
koji započinju znamenkama "3", "4" i sl.) prije
koraka 4.
Trepću nazivi svih komponenata na
zaslonu.
Nastavlja se
11
Podešavanje koda komponente
pomoću funkcije Search (nastavak)
4 Usmjerite daljinski upravljač prema
komponenti i pritisnite tipku 1.
Kad se odašalje signal za upravljanje, na
zaslonu se prikazuje U.
Ako je postupak uspio (isključivanje za
TV, uključivanje za VCR, DVD, SAT,
CBL, AMP i reprodukcija za CD, MD,
TAPE), prijeñite na korak 5.
Ako nije uspio, ponovite korake 3 i 4.
5 Pritisnite tipku ENTER.
Oglašava se zvučni signal i dvaput se
prikazuju kôd i "ENTER".
Napomena
Savjetujemo da zapišete kôd komponente.
6 Pritisnite tipku COMMANDER
OFF.
12
Provjera podešenog koda
komponente
Pritisnite tipku DISPLAY u koraku 2 i 5. Kôd
komponente i "ENTER" se prikazuju dvaput.
Obavezno pritisnite tipku DISPLAY nakon
pritiska na tipku ENTER za podešavanje koda
komponente. Ako pritisnete tipku DISPLAY
prije podešavanja koda, postavka se vraća na
prvi broj od prije početka pretraživanja.
Rukovanje komponentama
pomoću daljinskog
upravljača
Prije rukovanja komponentom koja nije marke
Sony, potrebno je podesiti kôd komponente
(str. 8).
2 Pritisnite željenu tipku na zaslonu.
Kad se odašalje signal za upravljanje, na
zaslonu se prikazuje U.
Takoñer možete pritisnuti tipke w +/–,
tipku MUTING i tipke PROGRAM +/–
ako je potrebno. Pogledajte "Tablicu
dodijeljenih funkcija" (str. 59) za opis
funkcija tipaka za svaku od komponenata.
3 Kad završite uporabu daljinskog
upravljača, pritisnite tipku
COMMANDER OFF za njegovo
isključivanje.
Napomena
Primjer: Rukovanje CD uređajem
1 Pritisnite željenu tipku za odabir
Signali daljinskog upravljača mogu se razlikovati
kod nekih komponenata ili funkcija. U tom slučaju,
programirajte daljinski upravljač pomoću funkcije
učenja (str. 15). Imajte na umu da komponente i
funkcije koje nisu podržane pomoću daljinskog
upravljača s infracrvenim signalom, neće raditi ni s
ovim daljinskim upravljačem.
komponente.
Daljinski upravljač se uključuje i
prikazuju se tipke za upravljanje
odabranom komponentom.
Nastavlja se
13
Rukovanje komponentama pomoću
daljinskog upravljača (nastavak)
Napomene o uporabi komponenata
Odabir ulaza za TV prijemnik
Podešavanje glasnoće
Pritisnite tipke w +/– za podešavanje
glasnoće. Pritisnite tipku MUTING za
privremeno isključenje zvuka. Kad odaberete
vizualnu komponentu, upravlja se glasnoćom
zvuka TV prijemnika. Kad odaberete audio
komponentu, upravlja se glasnoćom zvuka
pojačala. Postavku takoñer možete
promijeniti (str. 21).
Napomene
• Ako ste upotrijebili funkciju učenja (str. 15) za
programiranje tipaka w +/– ili MUTING za slanje
signala u bilo koju drugu komponentu, taj signal
će se emitirati umjesto signala za podešavanje
glasnoće ili isključivanje zvuka na TV prijemniku
ili pojačalu kad odaberete ovu komponentu.
• Ako ste upotrijebili funkciju učenja za
programiranje tipaka w +/– ili MUTING za TV
prijemnik ili pojačalo za signale neke druge
komponente, signal će se emitirati samo ako
odaberete TV ili AMP. Ako odaberete drugu
komponentu, emitirat će se pohranjeni signali za
podešavanje glasnoće TV prijemnika ili pojačala.
• Ako ste tipkama TV ili AMP dodijelili drugu
komponentu, glasnoćom TV prijemnika ili
pojačala ne može se upravljati čak i ako odaberete
drugu komponentu.
14
Kôd komponente "8132" je podešen za odabir
ulaza kod Sony TV prijemnika. Ovaj kôd
možete podesiti za rjeñe upotrebljavaju tipku
za odabir komponente.
Slijedite postupak na str. 8 za odabir ulaza.
"0" : TV prijemnik
"1" : VIDEO1
"2" : VIDEO2
"3" : VIDEO3
"4" : VIDEO4
"5" : VIDEO5
"6" : VIDEO6
"7" : HD1
"8" : HD2
"9" : HD3
Ovaj način podešavanja može se
upotrebljavati za programiranje tipaka
SYSTEM CONTROL (str. 41).
Programiranje signala
drugog daljinskog
upravljača
— Funkcija učenja
Za rukovanje komponentama ili funkcijama
koje nisu pohranjene, upotrijebite sljedeći
postupak "učenja" kako biste "naučili" tipke
ovog daljinskog upravljača upravljati
funkcijama drugog daljinskog upravljača.
Funkciju učenja takoñer možete upotrijebiti
za promjenu signala individualnih tipaka
nakon podešavanja koda komponente (str. 8).
Preporučuje se zabilježiti "naučene" funkcije
tipaka na LCD zaslonu u tablicu na str. 68.
Napomena
Neki odreñeni signali daljinskog upravljača se ne
mogu "naučiti".
Primjer: Programiranje signala N
(reprodukcija) videorekordera na
tipku VCR N (reprodukcija) na ovom
daljinskom upravljaču
1 Postavite RM-AV2500T nasuprot
daljinskom upravljaču komponente.
Daljinski upravljač komponente
približno 5 – 10 cm
RM-AV2500T
2 Dok držite pritisnutu tipku
COMMANDER OFF, pritisnite
tipku za odabir komponente čije
signale želite "naučiti".
Prikazuje se indikator "LEARN" i trepću
sve tipke koje se mogu naučiti.
Prikaz tipaka CHANNEL, VOLUME, MUTING,
RECALL, MENU, OK, EXIT i kursorskih tipaka
Nastavlja se
15
Programiranje signala drugog
daljinskog upravljača
— Funkcija učenja (nastavak)
Prikaz "C+ C- V+ MUTE RECALL MENU
OK EXIT R r T t" označava ako se
PROGRAM +/–, w +/–, MUTING,
RECALL, MENU, OK, EXIT i kursorske
tipke (T t R r) mogu naučiti ili ne.
4 Pritisnite i zadržite tipku na drugom
daljinskom upravljaču dok se ne
oglasi zvučni signal.
(Ako otpustite tipku prije oglašavanja
zvučnog signala, signal se možda neće
točno naučiti.)
Napomene o prikazima koji trepću
Tipke koje su već podešene za komponente
trepću dvaput, dok one koje nisu podešene,
trepću jednom.
3 Pritisnite tipku za odabir komponente
čije signale želite "naučiti".
"LEARN" prestaje treptati i ostaje svijetliti.
Kad daljinski upravljač uspješno nauči
funkciju, naučena tipka ostaje svijetliti, a
ostale tipke koje se mogu naučiti trepću.
Ako indikator "NG" zatrepće na
zaslonu
Znači da "učenje" nije uspjelo. Ponovite korake
3 i 4.
5 Ponovite korake 3 i 4 za "učenje"
Trepće "LEARN" i na zaslonu ostaje
jedina pritisnuta tipka.
Za učenje tipaka PROGRAM +/–, w
+/–, MUTING, RECALL, MENU, OK, EXIT
i kursorskih tipaka
Pritisnite odgovarajuću tipku. Trepće
"LEARN" i na zaslonu se prikazuje samo
pritisnuta tipka ("C+", "C–", "V+", "V–",
"MUTE", "RECALL", "MENU", "OK",
"EXIT" ili " R r T t ").
Primjer: Ako pritisnete tipku w +/–
Za promjenu prikazane funkcije tipke
Slijedite postupak na str. 18.
16
funkcija ostalih tipaka.
Za "učenje" signala daljinskog
upravljača druge komponente
Nakon postavljanja dva daljinska upravljača kao
u koraku 1 na str. 15, pritisnite odgovarajuću
tipku za odabir komponente i zatim slijedite
koraka 3 i 4 za učenje funkcije.
6 Pritisnite tipku COMMANDER
OFF.
Napomene
• Ako ne nastavite s učenjem u roku od dvije
minute, mod učenja se prekida.
• Ako ne izvršite korak 4 unutar 10 sekundi nakon
koraka 3, postupak učenja se vraća na korak 2
(trepću sve tipke koje se mogu naučiti). Ponovite
korak 3 dok trepću indikatori.
• Ako se tijekom učenja prikaže "NG", memorija je
puna. Kako biste je oslobodili, obrišite funkcije
tipaka koje ne upotrebljavate često (str. 19).
Nakon toga nastavite s učenjem.
• Ako pritisnete pogrešnu tipku u koraku 4 dok
držite tipku LIGHT, ponovno pritisnite pogrešnu
tipku. Nakon toga ponovite postupak učenja od
koraka 3.
Ako izgleda da daljinski upravljač ne radi
Ako "naučena" tipka ne radi ispravno, ponovite
postupak "učenja". (Primjerice, ako se nakon samo
jednog pritiska na tipku w + zvuk jako pojača,
možda je tijekom programiranja došlo do smetnji.)
Ako podesite kôd komponente nakon
"učenja" signala
Ako ste na tipku programirali bilo kakav signal
pomoću funkcije učenja, signal će raditi čak i ako
podesite kôd komponente.
Kod učenja signala za tipke w ili
MUTING
• Ako ste upotrijebili funkciju učenja za
programiranje tipaka w ili MUTING za
slanje signala u bilo koju drugu komponentu
osim TV prijemnika i pojačala, signal će se
prenositi samo ako odaberete ovu
komponentu.
• Ako ste upotrijebili funkciju učenja za
programiranje tipaka w ili MUTING za
TV prijemnik ili pojačalo za signale neke
druge komponente, signal će se emitirati
samo ako odaberete TV ili AMP (za razliku
izmeñu vizualnih i audio komponenata,
pogledajte str. 21). Za uporabu naučenih
signala, potrebno je programirati tipku w
ili MUTING za svaku od komponenata
pomoću funkcije učenja.
"Učenje" signala za klima-uređaj
Pogledajte napomene na str. 37.
Nastavlja se
17
Programiranje signala drugog
daljinskog upravljača
— Funkcija učenja (nastavak)
Svakim pritiskom na tipku, prikaz se
mijenja na sljedeći način.
Za prikaz samo tipaka koje se najčešće
upotrebljavaju
Možete sakriti tipke koje ne upotrebljavate.
Na taj način je rukovanje još jednostavnije,
posebno kod komponenata koje imaju mnogo
tipaka.
Nakon koraka 2 (str. 15), dok držite pritisnutu
tipku LIGHT, pritisnite tipku koju želite sakriti
(trepće). Pritisnuta tipka počinje treptati sporije
i više se neće prikazivati tijekom uporabe
daljinskog upravljača.
Za ponovni prikaz tipke, ponovite jednak
postupak.
Napomena
Nije moguće sakriti tipku na koju je "naučen" signal.
2 Kad se prikaže željeni prikaz,
otpustite tipku za odabir
komponente.
3 Nakon toga slijedite korake 4 do 6
(str. 16).
Promjena prikazane funkcije tipke
Kad se programira signal na tipku, možete
odabrati najprikladniju funkciju prikazanu
izmeñu svih prikazanih funkcija za tipku.
1 Nakon koraka 2 (str. 15), dok držite
tipku za odabir komponente (VCR),
više puta pritisnite tipku koju želite
naučiti.
18
Napomene
• Prikaz funkcije tipke možete promijeniti samo kod
tipaka koje ste programirali funkcijom učenja.
Ako želite promijeniti prikaz funkcije tipaka koje
su naučile signal, prvo obrišite signal (str. 19).
Nakon toga ponovno naučite tipku slijedeći gore
opisan postupak za promjenu prikaza.
• Ako ne promijenite prikazanu funkciju tipke,
upotrebljava se standardna postavka.
• Nije moguće promijeniti prikazanu funkciju tipaka
koje nemaju okvir 0 (brojčane tipke 0 do 9, +10
i ENTER).
Za točnije učenje
• Nemojte pomicati daljinski upravljač
tijekom postupka učenja.
• Obavezno pritisnite i zadržite tipku drugog
daljinskog upravljača dok ovaj daljinski
upravljač ne reagira zvučnim signalom
• Koristite nove baterije na oba daljinska
upravljača.
• Izbjegavajte postupak učenja na mjestima
koja su pod izravnim utjecajem sunčevih
zraka ili snažnog fluorescentnog svjetla.
• Smjer signala daljinskog upravljača može
se razlikovati ovisno o samom daljinskom
upravljaču. Ako postupak učenja nije
uspješan, pokušajte promijeniti položaj
daljinskog upravljača.
• Kad programirate daljinski upravljač s
jedinice daljinskog upravljača sa sustavom
interaktivne razmjene signala (isporučuje se
zajedno s nekim Sony pojačalima), signal
odziva komponente može smetati postupku
učenja daljinskog upravljača. U tom
slučaju, premjestite se u drugu prostoriju
gdje signal neće smetati postupku učenja.
VAŽNO
Obavezno spremite daljinski upravljač
tako da ga djeca ili kućni ljubimci ne
mogu dohvatiti te zaključajte kontrole
pomoću funkcije Hold (str. 46). Klima
ureñaji, grijači, električno aparati i
električne zavjese koje koriste signale
daljinskog upravljača mogu biti opasni
ako se nepravilno koriste.
Promjena ili brisanje funkcije
"naučene" tipke
Za promjenu "naučene" funkcije, obrišite
prvo funkciju i ponovite postupak učenja.
Za brisanje "naučene" funkcije s jedne
tipke
1 Nakon koraka 2 (str. 15), dok držite
tipku LIGHT, pritisnite tipku koju
želite obrisati.
Obrisana tipka trepće zajedno s ostalim
tipkama koje je moguće naučiti.
2 Pritisnite tipku COMMANDER
OFF.
Za brisanje svih naučenih tipaka
odjednom
Dok držite pritisnutu tipku LIGHT, pritisnite tipku
za odabir komponente.
Nastavlja se
19
Programiranje signala drugog
daljinskog upravljača
— Funkcija učenja (nastavak)
Brisanje svih "naučenih" signala na
određenoj tipku za odabir komponente
1 Dok držite pritisnutu tipku
COMMANDER OFF, pritisnite
odgovarajuću tipku za odabir
komponente.
2 Dok držite tipku LIGHT, ponovno
pritisnite tipku za odabir
komponente.
Naučeni signali se brišu. Tipke komponenata se vraćaju na svoje tvorničke
postavke prije učenja.
20
3 Pritisnite tipku COMMANDER
OFF.
Napredne funkcije
Podešavanje glasnoće
vizualnih komponenata
spojenih na audio sustav
Daljinski upravljač je tvornički podešen uz
pretpostavku da slušate zvuk iz vizualne
komponente preko zvučnika TV prijemnika i
da slušate zvuk audio komponenata iz
zvučnika spojenih na pojačalo.
Ipak, ako su vaše vizualne komponente
spojene na audio sustav, možda ćete željeti
slušati zvuk iz TV prijemnika ili
videorekordera preko zvučnika i pojačala, a
ne iz zvučnika TV prijemnika. U tom slučaju,
potrebno je promijeniti tvorničke postavke
tako da možete podešavati glasnoću vizualnih
komponenata bez potrebe za prebacivanjem
na pojačalo.
Promjena tvorničkih postavki
podešavanja glasnoće
Ova funkcija omogućuje podešavanje
glasnoće TV prijemnika ili pojačala bez
potrebe da se svaki put odabere TV ili AMP
kad želite podesiti glasnoću.
Primjerice, za podešavanje glasnoće dok
upotrebljavate videorekorder, ne morate
pritisnuti tipku TV kako biste podesili
glasnoću zvuka na TV prijemniku.
U sljedećoj tablici prikazane su tvorničke
postavke načina koja komponenta kontrolira
glasnoću na kojoj komponenti.
Tipka za odabir
komponente
Podešava glasnoću na
TV
TV prijemniku
SAT
TV prijemniku
VCR
TV prijemniku
DVD
TV prijemniku
CBL
TV prijemniku
M1
TV prijemniku
M2
TV prijemniku
M3
TV prijemniku
AMP
pojačalu
CD
pojačalu
MD
pojačalu
TAPE
pojačalu
Nastavlja se
21
Podešavanje glasnoće vizualnih
komponenata spojenih na audio sustav
(nastavak)
1 Dok držite pritisnutu tipku
COMMANDER OFF, pritisnite w
+ i w –.
Podešavanje glasnoće vizualnih komponenata (TV, VCR, CBL, SAT i DVD)
mijenja se na prikazanu komponentu.
Kod podešavanja
glasnoće pojačala
Kod podešavanja
glasnoće TV
prijemnika
Napomene
• Ako ste upotrijebili funkciju učenja za
programiranje tipaka w ili MUTING za slanje
signala u komponentu, gore opisani postupak
neće promijeniti funkciju tipaka w i MUTING.
• Ako ste programirali podešavanje glasnoće na tipke
w ili MUTING za TV prijemnik ili pojačalo,
možete upotrebljavati samo taj signal kad odaberete TV ili AMP. Za ostale komponente, emitiraju
se prethodno podešeni signali kontrole glasnoće za
TV ili AMP (ovisno o gornjem postupku podešavanja). Za uporabu novih signala, potrebno je
programirati svaku tipku za svaku od komponenata
postupkom učenja (str. 15).
22
Izvršavanje niza naredaba
— Funkcije System Control
System Control funkcija omogućuje programiranje niza naredaba i njihovo izvršavanje
pritiskom na samo jednu tipku.
Primjerice, dok gledate video, možete
podesiti niz funkcija na sljedeći način.
Primjer:
1 Uključivanje TV prijemnika.
2 Uključivanje videorekordera (VCR).
3 Uključivanje pojačala.
4 Podešavanje ulaza na pojačalu na VIDEO 1.
5 Podešavanje ulaznog moda TV prijemnika
na VIDEO 1.
6 Pokretanje reprodukcije videa.
Možete programirati do 32 uzastopna koraka
na svaku od tipaka SYSTEM CONTROL
(A – C).
Ako ste podesili funkciju System Control na
tipke za odabir komponenata (str. 27),
izvršavanje programiranih naredaba započinje
nakon pritiska na tipku za odabir komponente
duljeg od 2 sekunde.
Kod izvršavanja programiranih naredaba, kad
se emitira svaki od signala, prikazuje se
odgovarajuća tipka.
Pohranjivanje programa na SYSTEM
CONTROL tipke A i C
Primjer: Programiranje gore opisanog
postupka na tipku SYSTEM CONTROL B
Tipke SYSTEM CONTROL A i C tvornički
su podešene za izvršavanje sljedećih programa.
1 Dok držite pritisnutu tipku
Tipka SYSTEM CONTROL A:
Isključivanje svih Sony komponenata koje
mogu istovremeno primiti signal iz daljinskog
upravljača.
COMMANDER OFF, pritisnite
tipku MORE.
Tipka SYSTEM CONTROL C:
Uključivanje svih Sony komponenata koje
mogu istovremeno primiti signal iz daljinskog
upravljača.
Tipke SYSTEM CONTROL (A – C) i
brojčane tipke (1 9) trepću dok tipka koju
programirate svijetli.
Programiranje niza naredbi na
tipke SYSTEM CONTROL
2 Odaberite broj sustava pritiskom na
SYSTEM CONTROL tipku (u ovom
slučaju, SYSTEM CONTROL B)
ili brojčanu tipku.
Trepću svi nazivi komponenata.
Nastavlja se
23
Izvršavanje niza naredbi
— Funkcije System Control (nastavak)
4 Pritisnite tipku(e) za željenu(e)
naredbu(e).
Programiranje novog niza naredbi na
tipke na kojima su već programirani
Tipka SYSTEM CONTROL A ili C:
Brisanje tvorničkih programa (str. 26).
Ostale tipke:
Brisanje programa (str. 25).
3 Pritisnite tipku za odabir komponente
(u ovom slučaju TV prijemnik) za
rukovanje komponentom.
Ako želite uključiti TV prijemnik,
pritisnite tipku 1.
5 Ponovite korake 3 i 4 te programirajte
tipke za niz naredaba.
U ovom primjeru, pritisnite sljedeće tipke.
Trepću tipke za odabranu komponentu.
Ako komponenta prima signale za
uključivanje i isključivanje.
Prikazuju se tipke ON i OFF te možete odabrati
bilo koju od njih za programiranje.
Korisno je podesiti točnu naredbu za
uključivanje ili isključivanje komponente, bez
obzira na status ureñaja (uključen/isključen).
24
6 Kad ste programirali sve tipke,
pritisnite COMMANDER OFF.
Napomene
Redoslijed radnih koraka
• Ako prekinete programiranje u bilo kojem trenutku
na dulje od dvije minute, postupak se prekida i
snimaju se naredbe unesene do tog trenutka. U
tom slučaju, obrišite program (str. 25) i započnite
ponovno s cijelim programom od početka.
Programiranje ne možete nastaviti nakon što se
isključi mod podešavanja.
• Ako je na SYSTEM CONTROL tipki već "naučen"
signal daljinskog upravljača (str. 35), trepće "NG"
i ne možete programirati ovu tipku. Prvo obrišite
naučeni sadržaj (str. 36).
• Ako promijenite kôd komponente (str. 8) ili
programirate novi signal pomoću funkcije učenja
(str. 15) na tipku ili tipku na koju je programiran
niz naredaba pomoću funkcije System Control,
novi signal će se emitirati kad pritisnete
odgovarajuću SYSTEM CONTROL tipku.
• Dok je daljinski upravljač u modu podešavanja,
ne može se obrisati programirani korak. Ako ste
slučajno programirali pogrešan korak, počnite
ponovno od koraka 1.
• Ako pokušate programirati više od 32 koraka,
mod podešavanja System Control se prekida i
snima se do tada unesenih 32 koraka. Ako želite
ponoviti programiranje, obrišite program (str. 25)
i počnite od koraka 1.
• Neke komponente ne primaju nizove signala iz
daljinskog upravljača. Primjerice, neki TV
prijemnici općenito ne reagiraju na sljedeći signal
odmah nakon signala za uključivanje. Zato niz
naredaba kao što je signal za uključivanje TV
prijemnika i odabir izvora, možda neće raditi
pravilno. U tom slučaju, umetnite druge signale
za ostale komponente kao u sljedećem primjeru:
Uključivanje TV prijemnika t Uključivanje
videorekordera t Pokretanje reprodukcije na
videorekorderu t Odabir ulaza na TV prijemniku
• Nakon izvršavanja niza naredaba, daljinski
upravljač prikazuje tipke komponenata u zadnjem
koraku. Ako se kao zadnji korak programira
naredba komponente koja se često koristi, možete
uštedjeti korak pritiskom na tipku za odabir
komponente kad započnete rukovati
komponentom. (U primjeru na str. 24, prikazuju
se tipke za rukovanje videorekorderom.)
Brisanje programiranih naredbi
1 Dok držite tipku COMMANDER
OFF, pritisnite tipku MORE.
Savjeti za programiranje System
Control funkcija
Sljedeće napomene pomoći će vam
programirati nizove naredaba.
Interval između radnih koraka
Možete promijeniti interval izmeñu koraka
(str. 29).
Trepću tipke SYSTEM CONTROL (A – C)
i brojčane tipke (1 – 9) dok podešene
tipke ostaju svijetliti.
Nastavlja se
25
Izvršavanje niza naredbi
— Funkcije System Control (nastavak)
2 Dok držite pritisnutom tipku
LIGHT, pritisnite tipku SYSTEM
CONTROL (A, B ili C) ili brojčanu
tipku (1 – 9) s koje želite obrisati
programirane naredbe.
Brisanje tipaka SYSTEM CONTROL A ili C
Tvornički je tipka SYSTEM CONTROL A
podešena nizom signala za isključivanje Sony
komponenata, a tipka SYSTEM CONTROL C
nizom signala za uključivanje Sony komponenta. Za brisanje programiranih naredbi za
svaku oda tipaka, slijedite korake u nastavku.
1 Dok držite tipku COMMANDER OFF,
pritisnite tipku MORE.
2 Dok držite tipku LIGHT, pritisnite tipku
SYSTEM CONTROL (A ili C).
Briše se program s odabrane tipke.
Briše se program s odabrane tipke.
Vraćanje tipke SYSTEM CONTROL A ili
C na tvorničke postavke
Za resetiranje na tvorničke postavke, slijedite
korake u nastavku.
1 Dok držite tipku COMMANDER OFF,
pritisnite tipku MORE.
2 Dok držite tipku LIGHT, pritisnite tipku
SYSTEM CONTROL (A ili C).
Ako želite pohraniti novi program na ovu
SYSTEM CONTROL tipku, slijedite
korake 2 do 6 na str. 23 i 24.
26
Napomena
Interval (str. 29) se ne resetira na tvorničke
postavke čak i ako izvedete ove korake.
Napomene o System Control
funkcijama
Programiranje niza naredaba na
tipke za odabir komponenata
• Ako daljinski upravljač prepozna da su
komponente previše udaljene ili ako postoji
prepreka, neke komponente možda se neće
aktivirati čak i ako pritisnete tipku SYSTEM
CONTROL.
• Ako neke od komponenata nisu reagirale
zbog gore spomenutih ili zbog nekog
drugog razloga, uvijek vratite komponente
u prethodno stanje pritiskom na tipku
SYSTEM MENU. Ako to ne učinite, može
doći do nepravilnosti u radu nakon što
ponovno pritisnete SYSTEM CONTROL.
• Neke komponente se ne mogu uvijek
uključiti pomoću funkcije System Control.
To je stoga jer se komponenta uključuje ili
isključuje kad primi signal za uključivanje/
isključivanje. U tom slučaju, provjerite status
uključenosti ili isključenosti komponente
prije uporabe System Control funkcije.
• Ako funkcija System Control ne radi pravilno,
takoñer pogledajte "Savjeti za programiranje
System Control funkcija" na str. 25.
Kao i kod SYSTEM CONTROL tipaka,
takoñer možete programirati nizove naredbi na
tipke za odabir komponenata (do 32 koraka).
Za izvršavanje naredaba pohranjenih na tipke
za odabir komponenata pomoću funkcije
System Control, pritisnite tipku dulje od 2
sekunde.
Napomene
• Programirana naredba se izvršava ako pritisnete
tipku za odabir komponente dulje od 2 sekunde.
Kad pritisnete tipku kraće od 2 sekunde, funkcionira kao normalna tipka za odabir komponente i
prikazuje se odgovarajuća tipka.
• Takoñer pogledajte "Savjeti za programiranje
System Control funkcija" na str. 25 i "Napomene
o System Control funkcijama" na str. 27.
Nastavlja se
27
Izvršavanje niza naredbi
— Funkcije System Control (nastavak)
Primjer: Programiranje postupka
opisanog na str. 22 na tipku za odabir
komponente VCR.
1 Dok držite pritisnutom tipku
COMMANDER OFF, pritisnite w
+ i VCR.
Ostaje svijetliti indikator odabrane
komponente dok ostali indikatori trepću.
Ako je na tipku već programiran niz
naredbi
Programirani koraci se prikazuju redom. Za
programiranje ovog niza naredbi, prvo obrišite
program (str. 25).
2 Slijedite korak od 3 do 6 na str. 24.
28
Napomene
• Možete programirati funkciju System Control na
tipke za odabir komponente na koje je programirana funkcija uključivanja (str. 30). U tom slučaju,
funkcija uključivanja se poništava i ne može se
upotrijebiti. Ako obrišete funkciju System Control
s tipke, funkcija uključivanja se ponovno može
uključiti.
• Nije moguće programirati System Control
funkcije na tipke za odabir komponenata na koje
su programirani signali pomoću funkcije "učenja"
(str. 32). (Na zaslonu trepće "NG".)
• Možete programirati signal na tipku za odabir
komponente pomoću funkcije "učenja" (str. 32) na
kojoj su programirane System Control funkcije. U
tom slučaju, funkcija System Control se briše i ne
može se upotrebljavati. Ako obrišete "naučenu"
funkciju s tipke, System Control funkcija se
ponovno može upotrebljavati.
• Možete programirati funkciju uključivanja (str. 30)
na tipku za odabir komponente na koju je programirana System Control funkcija, ali funkcija
uključivanja se ne može upotrebljavati. Ako
obrišete funkciju System Control s tipke, možete
upotrebljavati funkciju uključivanja.
• Ako prekinete programiranje u bilo kojem trenutku
na dulje od dvije minute, postupak se prekida i
snimaju se naredbe unesene do tog trenutka. U tom
slučaju, obrišite program i započnite ponovno s
cijelim programom od koraka 1. Programiranje ne
možete nastaviti nakon što se isključi mod
podešavanja.
• Ako promijenite kôd komponente (str. 8) ili
programirate novi signal pomoću funkcije učenja
(str. 15) na tipku na koju je programiran niz
naredbi funkcije System Control, novi signal se
emitira kad pritisnete odgovarajuću tipku za
odabir komponente.
Brisanje System Control funkcije
programirane na tipku za odabir
komponente
Promjena intervala između koraka
Možete podesiti interval izmeñu 100 i 900 ms
u koracima od 100 ms.
1 Dok držite pritisnutu tipku
COMMANDER OFF, pritisnite w
+ i VCR.
2 Dok držite tipku LIGHT, pritisnite
VCR.
Briše se program s odabrane tipke.
Ako želite pohraniti novi program na
tipku za odabir komponente, slijedite
korake 1 i 2 na str. 28.
1 Dok držite tipku COMMANDER
OFF, pritisnite PROGRAM + i
PROGRAM –.
Tipke SYSTEM CONTROL koje se mogu
programirati i brojčane tipke trepću na
zaslonu.
Nastavlja se
29
Izvršavanje niza naredbi
— Funkcije System Control (nastavak)
2 Pritisnite jednu od tipaka SYSTEM
CONTROL (A, B ili C), brojčanu
tipku ili tipku za odabir komponente
kojoj želite promijeniti interval.
Broj trenutne postavke ostaje svijetliti dok
ostali brojevi trepću.
3 Pritisnite jednu od brojčanih tipaka
(1 – 9) za odabir intervala).
1: približno 100 ms (tvornička postavka)
2: približno 200 ms
...
9: približno 900 ms
(ms: 1/1000 sekunde)
Odabrani broj ostaje svijetliti dok ostali
brojevi trepću.
4 Pritisnite tipku COMMANDER
OFF.
30
Dodjeljivanje drugih
funkcija tipkama za
odabir komponenata
Programiranje naredbe za uključivanje za odabranu komponentu
(samo za Sony komponente)
Kod uporabe Sony komponenata, možete
programirati signal za uključivanje za svaku od
komponenata na tipku za odabir komponente.
Možete odabrati željenu komponentu i
uključiti je jednostavnim pritiskom na tipku
za odabir komponente.
Primjer: Programiranje tipke TV
1 Dok držite tipku COMMANDER
OFF, pritisnite w – i željenu tipku
za odabir komponente.
Kad se programira naredba za uključivanje,
čuje se zvučni signal i na zaslonu se
prikazuje "1 ON". (Prikaz nestaje kad
otpustite tipke.)
Brisanje naredbe za isključivanje
Napomene
• Ako je na tipku za odabir komponente podešen
kôd komponente koja nije marke Sony, na nju
nije moguće programirati funkciju uključivanja.
• Čak i ako ste programirali signal pomoću funkcije
"učenja" (pogledajte "Dodavanje potrebne naredbe
kod odabira komponente" na str. 32) ili funkcije
System Control (str. 27) na tipku za odabir komponente, funkciju uključivanja se može programirati,
ali ne i upotrebljavati. Ako obrišete "naučeni"
signal ili funkciju System Control s tipke, možete
upotrebljavati funkciju uključivanja.
• Možete programirati signal pomoću funkcije
"učenja" (str. 32) ili funkcije System Control
(str. 27) na tipku za odabir komponente na koju je
programirana funkcija uključivanja. U tom slučaju,
funkcija uključivanja se poništava i ne može se
upotrebljavati. Ako obrišete "naučene" signale ili
funkciju System Control s tipke, funkcija uključivanja se vraća i opet se može upotrebljavati. Ako
ste programirali signal "učenjem" i pomoću
System Control funkcije na tipku, "naučeni"
signal se poništava funkcijom System Control.
Ponovite gore opisani postupak.
Prikazuje se sljedeći indikator.
Nastavlja se
31
Dodjeljivanje drugih funkcija tipkama
za odabir komponenata (nastavak)
Primjer: Programiranje signala
odabira ulaza pojačala na tipku CD
Dodavanje potrebne naredbe kod
odabira komponente
1 Postavite RM-AV2500T nasuprot
Osim originalne funkcije odabira funkcijskih
tipaka željene komponente, tipka za odabir
komponente može "naučiti" signal drugog
daljinskog upravljača.
Primjerice, ako uvijek morate promijeniti ulaz
pojačala na CD kad slušate CD ureñaj, programirajte signal "promjena ulaza pojačala" na
tipku CD ovog daljinskog upravljača. Na taj
način, svaki put kad pritisnete tipku CD,
automatski reagira kao originalna tipka za
odabir CD komponente i takoñer mijenja ulaz
pojačala na CD. (U tom slučaju, pojačalo
treba prethodno uključiti.)
Napomena
Neki odreñeni signali daljinskog upravljača se ne
mogu naučiti.
daljinskom upravljaču željene
komponente.
Daljinski upravljač komponente
približno 5 – 10 cm
RM-AV2500T
2 Dok držite pritisnutom tipku
COMMANDER OFF, pritisnite
PROGRAM + i w +.
Na zaslonu trepću SYSTEM CONTROL i
brojčane tipke koje se mogu naučiti.
Napomena
Naziv tipke za odabir komponente na koju je
već naučen signal ostaje svijetliti. Ako želite
novi signal na tu tipku pomoću funkcije učenja,
prvo obrišite naučeni signal (str. 33).
32
3 Pritisnite željenu tipku za odabir
komponente.
Brisanje naučene funkcije s tipke za
odabir komponente
1 Dok držite COMMANDER OFF, pritisnite
PROGRAM + i w +.
2 Dok držite tipku LIGHT, pritisnite tipku za
Naziv odabrane komponente ostaje
svijetliti i trepće "LEARN".
4 Pritisnite i zadržite tipku na
daljinskom upravljaču komponente
(pojačalo u ovom primjeru) dok se
ne oglasi zvučni signal.
(Ako otpustite tipku prije oglašavanja
zvučnog signala, učenje možda neće
pravilno uspjeti.)
odabir komponente koju želite obrisati.
Napomene
• Možete programirati signal funkcijom "učenja"
tipke za odabir komponente s podešenom
funkcijom System Control (str. 27) ili funkcijom
uključivanja (str. 30). U tom slučaju, funkcija
System Control ili funkcija uključivanja se poništavaju i ne mogu se upotrebljavati. Ako obrišete
"naučeni" signal s tipke, vraća se funkcija System
Control ili funkcija uključivanja te se može
ponovno upotrebljavati.
• Nije moguće programirati funkciju System Control
(str. 27) na tipku za odabir komponente na koju je
programiran signal funkcijom "učenja".
• Možete programirati funkciju uključivanja na tipku
za odabir komponente na koju je "naučena" signal,
ali funkcija uključivanja se ne može upotrebljavati.
Ako obrišete "naučeni" signal s tipke, možete
upotrebljavati funkciju uključivanja.
"LEARN" prestaje treptati i svijetli stalno.
Ako na zaslonu trepće "NG"
Učenje nije uspjelo. Ponovite korake 3 i 4.
5 Pritisnite tipku COMMANDER
OFF.
33
Kopiranje postavki tipke
za odabir komponente na
drugu tipku
Možete kopirati kompletne postavke tipaka za
odabir komponente na drugu tipku za odabir
komponente. Postavke koda komponente (str.
8), makro funkcija kanala (str. 41) i naučena
funkcija (str. 15) se kopiraju na novu tipku.
Primjer: Kopiranje postavki tipke CD
na tipku VCR
1 Dok držite tipku COMMANDER
OFF, pritisnite tipku VCR.
Trepću tipke za odabranu komponentu
(VCR).
Napomena
Nije moguće kopirati postavke s tipke za odabir
komponente na koju je naučena druga funkcija ili
makro funkcija kanala. (Trepće "NG".)
2 Dok držite tipku VCR, pritisnite
tipku CD.
Trepću tipke za CD.
3 Pritisnite tipku COMMANDER
OFF.
34
Programiranje funkcije
često korištene tipke za
SYSTEM CONTROL tipke
Osim za originalne funkcije, System Control
(str. 22), SYSTEM CONTROL 1 – 9, A, B ili
C tipke se mogu programirati tako da "nauče"
bilo koji signal daljinskog upravljača.
S obzirom da rade neovisno od ostalih tipaka,
tipke SYSTEM CONTROL 1 – 9, A, B ili C
mogu funkcionirati kao samostalno kao pojedinačne tipke, bez potrebe za nekim drugim
prethodnim postupkom (kao što je pritisak na
tipke za odabir komponente).
Funkcija je korisna ako želite imati SYSTEM
CONTROL tipke kao "one-touch" tipke za
pojedinačne funkcije umjesto za izvršavanje
niza postupaka.
Primjer: Pohranjivanje signala za
uključivanje i isključivanje klimauređaja na tipku SYSTEM CONTROL B
1 Postavite daljinski upravljač
nasuprot daljinskom upravljaču
klima-ureñaja.
Daljinski upravljač klima-uređaja
približno 5 – 10 cm
RM-AV2500T
2 Dok držite tipku COMMANDER
OFF, pritisnite PROGRAM + i w +.
Napomena
Neki signali daljinskog upravljača se ne mogu
naučiti. Takoñer pogledajte upute za uporabu
dotičnog daljinskog upravljača.
SYSTEM CONTROL tipke za učenje i
brojčane tipke trepću na zaslonu.
Ako je na odreñenu tipku naučen signal,
naziv tipke ostaje svijetliti. Ako želite
programirati tu tipku, prethodno obrišite
na nju naučeni signal (str. 36).
Nastavlja se
35
Programiranje funkcije često korištene
tipke za SYSTEM CONTROL tipke
(nastavak)
3 Pritisnite SYSTEM CONTROL
tipku koju želite programirati.
Trepće "LEARN" i ostaje svijetliti
pritisnuta SYSTEM CONTROL tipka.
Napomena
Možete programirati signal daljinskog upravljača
na SYSTEM CONTROL tipku pomoću funkcije
"učenja" na koju su programirane funkcije System
Control. U tom slučaju, funkcije System Control se
poništavaju i ne mogu se upotrebljavati. Ako obrišete
"naučeni" signal s tipke, System Control funkcije se
vraćaju i mogu se ponovno upotrebljavati.
Brisanje naučenog signala daljinskog
upravljača
1 Dok držite tipku COMMANDER OFF,
pritisnite PROGRAM + i w +.
2 Dok držite tipku LIGHT, pritisnite tipku
SYSTEM CONTROL (1 – 9, A, B ili C).
3 Pritisnite COMMANDER OFF.
Trepće odabrana tipka.
4 Pritisnite i zadržite tipku na
daljinskom upravljaču dok se ne
oglasi zvučni signal.
(Ako otpustite tipku prije oglašavanja
zvučnog signala, učenje možda neće
uspjeti pravilno.)
"LEARN" prestaje treptati i ostaje
svijetliti.
Ako na zaslonu trepće "NG"
Učenje nije uspjelo. Ponovite korake 3 i 4.
5 Pritisnite tipku COMMANDER
OFF.
36
Ako želite programirati novi signal na ovu
tipku, slijedite korake 3 do 5.
Napomene o programiranju
signala za klima-uređaj
Prilagođavanje godišnjem dobu
Prijenos podataka između
daljinskih upravljača
Ako mijenjate postavke klima-ureñaja prema
godišnjem dobu, morate programirati
daljinski upravljač na nove postavke.
Možete prenijeti različite podatke, kao što su
naučeni signali i kodovi komponenata, s ovog
daljinskog upravljača na drugi RM-AV2500T.
Ako funkcija uključivanja/isključivanja
ne radi pravilno
Prijenos podataka
Klima-ureñaj možda se neće moći pravilno
uključiti ili isključiti pomoću tipke ovog
daljinskog upravljača na koju je programiran
signal za uključivanje/isključivanje.
Ako se pomoću ovog daljinskog upravljača
može ureñaj samo uključiti jednom tipkom i
samo isključiti drugom, dok se to postiže
jednom tipkom na originalnom daljinskom
upravljaču, programirajte signal na dvije tipke
ovog daljinskog upravljača na sljedeći način.
Možete prenijeti sve podatke s ovog daljinskog
upravljača ili podatke iz tipaka za odabir
komponenata na drugi Sony RM-AV2500T.
Prijenos svih podataka iz daljinskog
upravljača
1 Obrišite "naučeni" signal za uključivanje/
isključivanje. (U primjeru na str. 36,
obrišite naučeni signal s tipke SYSTEM
CONTROL B.)
2 Ponovno programirajte signal (emitiran
nakon pritiska na tipku za uključivanje/
isključivanje klima-ureñaja na daljinskom
upravljaču) na tipku SYSTEM
CONTROL B.
3 Programirajte signal s iste tipke daljinskog
upravljača na drugu tipku (primjerice,
SYSTEM CONTROL C).
Dvije tipke ovog daljinskog upravljača
programirane su za signale uključivanje i
isključivanja klima-ureñaja. Tako pomoću
ovog daljinskog možete upravljača rukovati
klima-ureñajem.
Nastavlja se
37
Prijenos podataka između daljinskih
upravljača (nastavak)
4 Pritisnite tipku 1.
1 Postavite RM-AV2500T nasuprot
drugom daljinskom upravljaču.
1: Svi podaci iz daljinskog upravljača.
2: Podaci iz tipke za odabir komponente.
Drugi daljinski upravljač
5 Provjerite je li prijemni daljinski
upravljač spreman za prijem
podataka.
približno 5 – 10 cm
RM-AV2500T
2 Dok držite tipku COMMANDER
(Za pripremu daljinskog upravljača,
slijedite postupak na str. 40.)
6 Pritisnite tipku "ENTER".
OFF, pritisnite PROGRAM – i w –.
Dok je u tijeku prijenos podataka, naziv
odgovarajuće komponente se isključuje.
Ako je uspio prijenos svih podataka,
isključuje se pozadinsko osvjetljenje
zaslona.
Napomena
Ako se kod prijenosa podataka prikaže "NG",
vratite se na korak 5 i nastavite postupak ili
pritisnite COMMANDER OFF za prekidanje
postupka.
3 Pritisnite tipku R.
Napomena
Provjerite je li prijemni daljinski upravljač spreman
za prijem podataka.
R: Prijenos podataka
r: Prijem podataka
38
Prijenos podataka iz tipke za odabir
komponente
Podaci iz tipke za odabir komponente iz ovog
daljinskog upravljača (postavke i naučeni
signali programirani na tipke) mogu se
prenijeti na tipku za odabir komponente na
drugom Sony RM-AV2500T.
1~3 Izvedite korake 1 do 3 na str. 38.
4 Pritisnite tipku 2.
7 Pritisnite tipku "ENTER".
Kad je završen prijenos podataka, isključuju se "TV" i "R". Ako je uspio prijenos
svih podataka, isključuje se pozadinsko
osvjetljenje zaslona.
Napomena
Ako se kod prijenosa podataka prikaže "NG",
vratite se na korak 6 i nastavite postupak ili
pritisnite COMMANDER OFF za prekidanje
postupka.
5 Pritisnite tipku za odabir komponente čije podatke želite prenijeti.
6 Provjerite je li prijemni daljinski
upravljač spreman za prijem
podataka.
Napomene
• Nije moguć prijenos podataka o "naučenim" signalima i System Control funkcijama programiranim
na tipke za odabir komponenata.
Možete upotrijebiti funkciju učenja (str. 32) za
programiranje "naučenih" signala i programiranih
System Control funkcija s tipke za odabir komponente na drugi daljinski upravljač.
• Provjerite je li prijemni daljinski upravljač
spreman za prijem podataka.
(Za pripremu daljinskog upravljača,
slijedite postupak na str. 40.)
Nastavlja se
39
Prijenos podataka između daljinskih
upravljača (nastavak)
2 Pritisnite tipku r.
Prijem podataka
Ovaj daljinski upravljač može primiti podatke
iz drugog Sony RM-AV2500T.
Prijem svih podataka iz drugog
daljinskog upravljača
R: Prijenos podataka
r: Prijem podataka
3 Pritisnite tipku 1.
1: Svi podaci iz daljinskog upravljača.
2: Podaci iz tipke za odabir komponente.
4 Pritisnite tipku ENTER.
1 Dok držite tipku COMMANDER
OFF, pritisnite PROGRAM – i w –.
40
Za vrijeme prijenosa podataka, prikazuje
se naziv odgovarajuće komponente. Ako
se svi podaci uspješno prime, isključuje se
pozadinsko osvjetljenje zaslona.
Napomene
• Ako daljinski upravljač nije spreman za prijem
podataka, pritisnite tipku CLEAR i zatim OK za
brisanje naučenih signala sa svih ili jedne tipke za
odabir komponente.
• Ako se kod prijenosa podataka prikaže "NG", vratite
se na korak 3 i nastavite postupak ili pritisnite
COMMANDER OFF za prekidanje postupka. Ako
nastavite postupak, morat ćete ponoviti odašiljanje
podataka iz polaznog daljinskog upravljača.
Prijem podataka iz tipaka za odabir
komponente iz drugog daljinskog
upravljača
1~2 Izvedite korake 1 i 2 na str. 40.
3 Pritisnite tipku 2.
4 Pritisnite tipku za odabir komponente
na koju želite prebaciti podatke.
5 Pritisnite tipku ENTER.
Odabir kanala jednim
pritiskom na tipku
— Funkcija Channel Macro
Možete programirati funkciju Channel Macro
na tipke navedene u nastavku (makro tipke).
Ako programirate funkciju unosom 1, 2, 3 i
ENTER za makro tipke, možete odabrati
kanal 123 pritiskom na jednu tipku.
Komponenta Makro tipka
TV:
PIP STILL, PIP TEXT, PIP
CH+, PIP MOVE, PIP SWAP,
PIP CHCBL:
m, N, M, REC*, x, X
SAT:
m, N, M, REC*, x, X
* Možete programirati ovu funkciju samo na tipku
REC (ne na REC + B kod uporabe dviju tipaka).
Kad je završen prijem podataka, isključuju
se "TV" i "r". Ako je uspio prijem svih
podataka, isključuje se pozadinsko
osvjetljenje zaslona.
Napomene
• Ako daljinski upravljač nije spreman za prijem
podataka, pritisnite tipku CLEAR i zatim OK za
brisanje naučenih signala sa svih ili jedne tipke za
odabir komponente.
• Ako se kod prijema podataka prikaže "NG", vratite
se na korak 3 i nastavite postupak ili pritisnite
COMMANDER OFF za prekidanje postupka. Ako
nastavite postupak, morat ćete ponoviti odašiljanje
podataka iz polaznog daljinskog upravljača.
Nastavlja se
41
Odabir kanala jednim pritiskom na
tipku (nastavak)
Primjer: Programiranje TV kanala 123
na tipku PIP TEXT
1 Dok držite tipku COMMANDER
OFF, pritisnite MUTING.
4 Pritisnite tipke za postupak
odgovarajućim redom (1 t 2 t 3
t ENTER).
Napomena
Ako unesete više od četiri tipke, zadnje četiri
tipke se programiraju na makro tipku.
5 Pritisnite tipku EXIT za potvrñivanje
funkcije Channel Macro.
Dvaput se prikazuju "1", "2", "3" i
"ENTER".
2 Dok držite tipku PROGRAM +, pritisnite tipku za odabir komponente
(TV).
Napomena
Ako unesete više od četiri tipke, zadnje četiri
tipke se programiraju na makro tipku.
6 Pritisnite tipku COMMANDER
OFF.
Napomene
3 Pritisnite makro tipku (u ovom
slučaju, PIP TEXT).
Svijetli odabrana makro tipka. Trepću
brojčane tipke i tipka "ENTER".
42
• Nije moguće programirati funkciju Channel
Macro na tipke na koje su pohranjeni "naučeni"
signali. Pokušajte ponovno s drugom makro
tipkom ili obrišite "naučeni" signal (str. 19) s
tipke te na nju programirajte funkciju Channel
Macro.
• Ako promijenite kôd komponente za tipku na
koju je programirana Channel Macro funkcija,
emitirat će se novi signal kad pritisnete
odgovarajuću makro tipku.
Brisanje funkcije Channel Macro
1 Dok držite tipku COMMANDER OFF,
pritisnite MUTING.
2 Dok držite tipku PROGRAM +, pritisnite
tipku za odabir komponente (TV).
3 Dok držite tipku LIGHT, pritisnite makro
tipku.
Napomena
Opisanim postupkom se briše samo funkcija
Channel Macro s tipke. Njime se ne brišu naučeni
signali s dotične tipke.
Kreiranje Alias Component
tipke (ALIAS)
Alias Component tipka, čije kreiranje je
opisano u ovom poglavlju, je tipka za odabir
komponente koja se odnosi na podešenja
druge tipke za odabir komponente i radi na
jednak način kao i izvorna tipka. Ako kreirate
Alias Component tipku, funkcijske tipke
(alias funkcijske tipke) koje imaju jednake
funkcije kao i referentna funkcijska tipka,
takoñer se kreiraju. Uporabom Alias
Component funkcije, možete dodijeliti
funkcijske tipke različitih AV komponenata
(alias tipke) jednom izborniku komponente.
Tipka za odabir komponente koja ima ovakvu
funkciju naziva se Multi Component tipka.
M1 tipka je već podešena višekomponentna
tipka za TV i videorekorder, tipka M2 za TV i
DVD ureñaj i tipka M3 za TV i satelitski
prijemnik (SAT).
Nastavlja se
43
Kreiranje Alias Component tipke (ALIAS)
(nastavak)
3 Pritisnite tipku komponente na koju
se alias odnosi.
1 Dok držite tipku COMMANDER
OFF, pritisnite RECALL i tipku
komponente za koju želite kreirati
alias tipku.
Trepću tipke odabrane komponente.
4 Pritisnite tipku na koju želite da se
alias odnosi.
2 Pritisnite tipku koju želite podesiti.
Napomena
Nije moguće odabrati već podešenu alias tipku.
5 Ponovite korake 2 i 4 za kreiranje
ostalih alias tipaka.
6 Pritisnite tipku COMMANDER
OFF.
Promjena prikazane funkcije tipke
Napomena o oznakama koje trepću
Tipke koje su već dodijeljene komponentama
trepću dvaput dok one koje nisu dodijeljene,
trepću jednom.
44
Kad programirate signal na tipku, možete
odabrati najprikladniju funkciju koja će se
prikazivati izmeñu svih funkcija koje tipka
ima.
1 Nakon koraka 1 (str. 44), dok držite
Brisanje alias tipke
tipku za odabir komponente (VCR),
više puta pritisnite tipku koju želite
naučiti.
Svakim pritiskom na tipku, prikaz se
mijenja na sljedeći način.
1 Nakon koraka 1 (str. 44), dok držite
tipku LIGHT, pritisnite tipku koju
želite obrisati.
Obrisana tipka trepće zajedno s ostalim
tipkama koje se mogu podesiti kao alias.
2 Kad se prikaže željeni prikaz, otpustite tipku za odabir komponente.
2 Pritisnite tipku COMMANDER
OFF.
Brisanje svih tipaka odjednom
Dok držite tipku LIGHT, pritisnite tipku za
odabir komponente.
3 Slijedite korake 3 do 6 (str. 44).
Napomene
• Ako ne promijenite prikazanu funkciju tipke,
upotrebljava se standardna.
• Nije moguće promijeniti prikazanu funkciju tipaka
koje nemaju okvir 0 (brojčane tipke 0 do 9, +10
i ENTER).
Napomena
Tipke M1, M2 i M3 su tvornički podešene
kao alias tipke. Ako obrišete sve alias tipke,
obrisat će se takoñer i tipke M1, M2 i M3.
Vraćanje na tvorničke postavke
1 Dok držite tipku COMMANDER OFF,
pritisnite tipku M1, M2 ili M3.
2 Pritisnite M1, M2 ili M3 dvaput dok držite
tipku LIGHT.
45
Uporaba ostalih funkcija
Zaključavanje kontrola
Zaštita postavki
— Funkcija Hold
— Funkcija Preset Lock
Kako biste spriječili slučajno uključivanje,
možete zaključati sve tipke pomoću funkcije
Hold.
Možete zaključati daljinski upravljač tako da
nije moguće mijenjati, dodavati ili brisati
postavki kodova komponenti (str. 8).
1 Dok držite tipku COMMANDER
1 Dok držite tipku COMMANDER
OFF, dodirnite zaslon.
OFF, pritisnite MUTING.
Prikazuje se "OFF".
Otključavanje kontrola
Ponovite gore opisani postupak.
Sa zaslona nestaje natpis "OFF".
46
Trepću tipke za odabir komponente i prikazuje se "OFF" (alias tipke komponenata
M1, M2 i M3 ostaju svijetliti).
2 Pritisnite tipku OFF.
Nazivi svih komponenata prestaju treptati
i ostaju svijetliti dok trepće "ON".
3 Pritisnite tipku COMMANDER
OFF.
Promjena vremena
automatskog isključivanja
daljinskog upravljača
Daljinski upravljač je tvornički podešen tako
da se automatski isključi ako se ne upotrebljava 10 minuta (Auto Power-Off). Za promjenu
vremena isključivanja, provedite sljedeći
postupak.
Vrijeme isključivanja može se podesiti do 90
minuta u koracima od 10 minuta ili se funkcija
automatskog isključivanja može potpuno
isključiti.
Napomena
Funkcija Auto Power-Off isključuje napajanje
daljinskog upravljača, ali ne i komponente.
Dok je aktivirana funkcija zaštite
postavki
Ako pokušate promijeniti kôd komponente
(str. 8) ili pokušate naučiti funkciju na tipke
za odabir komponente (str. 32), trepće "NG"
na zaslonu.
Otključavanje zaštite postavki
Za otključavanje zaštite, slijedite gore opisani
postupak i pritisnite tipku 1 ON u koraku 2.
"1 OFF" prikazuje se na zaslonu.
Nastavlja se
47
Promjena vremena automatskog
isključivanja daljinskog upravljača
(nastavak)
1 Dok držite tipku COMMANDER
OFF, pritisnite PROGRAM + i w –.
Svijetli broj koji pokazuje trenutno
podešeno vrijeme isključivanja dok ostali
brojevi trepću.
2 Pritisnite jednu od tipaka 1 – 9 za
odabir vremena isključivanja ili
pritisnite tipku 0 za isključivanje
funkcije Auto Power-Off.
Primjerice, ako želite podesiti vrijeme
isključivanja od 20 minuta, pritisnite
tipku 2.
"2" prestaje treptati i ostaje svijetliti.
3 Pritisnite tipku COMMANDER
OFF.
48
Podešavanje pozadinskog
osvjetljenja zaslona
Daljinski upravljač je tvornički podešen na
najjače pozadinsko osvjetljenje i njegovo automatsko isključivanje ako se ne upotrebljava 10
sekundi. Za promjenu ove postavke, provedite
sljedeći postupak. Možete podesiti vrijeme
automatskog isključivanja pozadinskog
osvjetljenja (od 10 sekundi do 90 sekundi u
koracima od 10 sekundi) te svjetlinu zaslona
(svijetlo ili tamnije).
1 Dok držite tipku COMMANDER
4 Pritisnite tipku 1.
OFF, pritisnite LIGHT.
Svijetle broj koji pokazuje trenutno
podešeno vrijeme automatskog
isključivanja i strelica. Ostali brojevi i
strelica drugog smjera trepću.
1: Pozadinsko osvjetljenje se uključuje samo
kad pritisnete tipku LIGHT:
2: Pozadinsko osvjetljenje se uključuje kad
pritisnete bilo koju tipku osim w +/–,
MUTING, PROGRAM +/–, RECALL i
COMMANDER OFF.
5 Pritisnite tipka COMMANDER
OFF.
2 Pritisnite jednu od tipaka 1 – 9 za
odabir vremena isključivanja.
Primjerice, za podešavanje automatskog
isključivanja nakon 20 sekundi, pritisnite
tipku 2.
"2" prestaje treptati i ostaje svijetliti.
3 Pritisnite tipku R ili r za odabir
svjetline.
Za povećanje svjetline pritisnite R, a za
smanjivanje r.
Odabrana strelica ostaje svijetliti.
49
Podešavanje zvuka tipaka
3 Pritisnite tipku COMMANDER
OFF.
Možete uključiti ili isključiti zvuk tipaka.
Isključivanje zvuka tipaka
U koraku 2, dok držite tipku MUTING,
pritisnite w –.
"OFF" se prikazuje na zaslonu.
Uključivanje zvuka tipaka
1 Dok držite tipku COMMANDER
OFF, pritisnite MUTING.
2 Dok držite tipku MUTING,
pritisnite w +.
"ON" se prikazuje na zaslonu.
50
Podešavanje intervala
zrake za sprječavanje
pogrešaka u radu
Možete podesiti interval zrake daljinskog
upravljača. Na taj način se sprječava pojava
neočekivanih reakcija u slučaju pritiska na
pogrešne tipke. Tvornička postavka je 0
sekundi.
Podešavanje tipaka za odabir
komponente
Tipke odabrane komponente prikazuju se
kako su podešene tvornički.
0 sekundi: Svijetli
1 sekunda: Trepće
2 sekunde: Polako trepće
2 Pritisnite tipku koju želite podesiti.
Vrijeme emitiranja se mijenja svakim
pritiskom na tipku (od 0 do 2 sekunde).
3 Pritisnite tipku COMMANDER
OFF.
1 Dok držite pritisnutu tipku
COMMANDER OFF, pritisnite
PROGRAM – i zatim tipku za
odabir komponente.
Nastavlja se
51
Podešavanje intervala zrake za
sprječavanje pogrešaka u radu
(nastavak)
2 Pritisnite tipku koju želite podesiti.
Podešavanje tipaka SYSTEM CONTROL
Vrijeme emitiranja se mijenja svakim
pritiskom na tipku (od 0 do 2 sekunde).
0 sekundi: Svijetli
1 sekunda: Trepće
2 sekunde: Polako trepće
3 Pritisnite tipku COMMANDER
OFF.
1 Dok držite tipku COMMANDER
OFF, pritisnite PROGRAM + i
MORE.
Svijetle sve SYSTEM CONTROL tipke.
52
Podešavanje tipaka za odabir
komponenata
1 Dok držite tipku COMMANDER
OFF, pritisnite PROGRAM + i
tipku za odabir komponente.
Tipke odabrane komponente prikazuju se
kako su podešene tvornički.
0 sekundi: Svijetli
1 sekunda: Trepće
2 sekunde: Polako trepće
2 Pritisnite tipku COMMANDER
OFF.
53
Dodatne informacije
Mjere opreza
Tehnički podaci
• Nemojte dozvoliti da vam daljinski upravljač
ispadne iz ruke jer bi se mogao oštetiti.
• Nemojte ostavljati daljinski upravljač na
mjestima blizu izvora topline, na mjestima
koja su pod izravnim utjecajem sunčevih
zraka, prašine, pijeska, vlage, kiše ili
mehaničkih udara.
• Nemojte u daljinski upravljač gurati strane
predmete. Ako se na daljinski upravljač
prolije tekućina, prije daljnje uporabe
obratite se ovlaštenom servisu.
• Nemojte izlagati senzore daljinskog upravljača na vašim komponentama izravnom
utjecaju sunčevih zraka ili jakog osvjetljenja.
Suviše snažno svjetlo može negativno
utjecati na rad daljinskog upravljača.
• Spremite daljinski upravljač tako da ga ne
mogu dohvatiti djeca ili kućni ljubimci.
Komponente kao što su klima ureñaji, grijači,
električki aparati i električke zavjese koje
primaju infracrvene signale mogu predstavljati opasnost ako se ne koriste ispravno.
Domet
Održavanje
Površinu očistite mekom krpom lagano
natopljenom otopinom blagog deterdženta.
Nemojte upotrebljavati otapala, poput
alkohola, benzina ili razrjeñivača, jer mogu
oštetiti površinu.
54
Približno 10 metara (ovisno o komponentama
različitih proizvoñača)
Napajanje
Daljinski upravljač i pozadinsko osvjetljenje:
Četiri R6 (veličina AA) baterije
Vijek trajanja baterija
Približno 5 mjeseci (ovisno o učestalosti uporabe)
Dimenzije
Približno 112 T 177 T 38 mm (š T v T d)
Masa
Približno 245 g (bez baterija)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama
bez prethodnog upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
Oznaka CE na ureñaju vrijedi samo
za proizvode koju su označeni u
Europskoj uniji.
U slučaju problema
Ako tijekom uporabe daljinskog upravljača naiñete na problem, najprije provjerite baterije (str. 6) i
zatim provjerite daljinski upravljač prema sljedećoj tablici.
Problem
Rješenje
Nije moguće upravljanje
komponentama.
• Približite se komponenti. Najveći radni domet je približno 10 m.
• Provjerite je li daljinski upravljač izravno usmjeren prema komponenti i da
izmeñu daljinskog upravljača i komponente nema prepreka.
• Ako je potrebno, najprije uključite komponentu.
• Provjerite ima li komponenta mogućnost prijema infracrvenih komandi.
Primjerice, ako se uz vašu komponentu ne isporučuje daljinski upravljač, ona
vjerojatno nema ovu mogućnost.
• Dodijelili ste drugu komponentu tipki za odabir komponente. Provjerite koja
komponenta je dodijeljena tipki i kôd komponente.
• Ako ne upotrebljavate daljinski upravljač dulje vrijeme, reakcije LCD zaslona
mogu postati nepouzdane. U tom slučaju, postupite na sljedeći način:
1 Dok držite tipku COMMANDER OFF, pritisnite MENU i EXIT.
Dolje lijevo na LCD zaslonu se prikazuje točka.
2 Pritisnite sljedeću točku koja se prikaže gore desno na LCD zaslonu.
3 Pritisnite kvadrat koji se prikaže na sredini LCD zaslona.
Zvučni signal potvrñuje podešavanje.
Nastavlja se
55
U slučaju problema (nastavak)
Problem
Rješenje
Nije moguće upravljanje
komponentama, čak ni
nakon podešavanja koda
komponente.
• Pravilno podesite kôd komponente. Ako ne radi prvi navedeni kôd, iskušajte
sve navedene kodove u odgovarajućoj tablici kodova.
• Neke funkcije možda nisu programirane. Ako neke ili sve tipke ne rade
pravilno čak i nakon podešavanja koda komponente, upotrijebite funkciju
učenja za programiranje signala daljinskog upravljača (str. 15).
• Komponentom se upravlja pomoću koda koji nije naveden u listi kodova.
Pogledajte "Podešavanje koda komponente pomoću funkcije Search" (str. 11)
i ponovno pokušajte odabrati kôd.
Nije moguća kontrola
glasnoće.
• Ako su vaše vizualne komponente spojene na audio sustav, provjerite je li
daljinski upravljač podešen prema opisu "Podešavanje glasnoće vizualnih
komponenata spojenih na audio sustav" (str. 21).
• Dodijelili ste druge komponente na tipke TV ili AMP (str. 32). U tom slučaju,
glasnoća se ne može podešavati kad odaberete komponentu koja nije TV ili
AMP.
Daljinski upravljač ne može • Kad programirate daljinski upravljač sa jedinice daljinskog upravljača sa
naučiti kontrolne signale.
sustavom interaktivne razmjene signala (isporučuje se zajedno s nekim Sony
pojačalima), signal odziva komponente može smetati postupku učenja
daljinskog upravljača. U tom slučaju, premjestite se u drugu prostoriju gdje
signal neće smetati postupku učenja.
Nije moguće upravljanje
• Provjerite je li daljinski upravljač "naučio" ispravne signale. Ako nije,
komponentom, čak niti
pogledajte "Za točnije učenje" (str. 19) i pokušajte ponoviti postupak učenja
nakon programiranja signala (str. 15).
pomoću funkcije "učenja".
56
Problem
Rješenje
Čuju se zvučni signali
("pip, pip") i trepće "NG".
• Aktivirana je funkcija zaštite od promjene postavki. Isključite funkciju Preset
Lock (str. 46) i ponovite podešavanje koda komponente ili učenje funkcije.
• Signali su na tipke za odabir komponenata ili SYSTEM CONTROL programirani pomoću funkcije učenja. Obrišite naučene signale (str. 25 i 43) i
ponovno programirajte funkciju System Control.
• Signal je programiran na tipku pomoću funkcije učenja. Obrišite signal (str. 19 i
20) i pokušajte programirati funkciju, ponovno prikazati istu tipku ili pokušajte s
drugom tipkom za odabir komponente.
• Signali su programirani na makro tipke pomoću funkcije učenja. Obrišite
naučene signale (str. 19) i ponovno pokušajte programirati Channel Macro
funkciju na istu tipku ili pokušajte s drugom makro tipkom.
• Kod nekih tipaka, kod kojima su signali programirani, prikazane funkcije tipaka
za odabir komponente se prikazuju kod prijema podataka iz drugog daljinskog
upravljača. Obrišite signale (str. 20, 21 i "Napomene" na str. 43) te ponovite
prijem podataka.
Čuju se zvučni signali ("pip, • Učenje nije uspjelo. Pogledajte "Za točnije učenje" (str. 19) i pokušajte
pip, pip, pip, pip") i trepće
ponoviti postupak (str. 15).
"NG".
• Kodovi komponenata se ne mogu podesiti. Pogledajte priloženi popis kodova
i ponovno pokušajte podesiti kodove (str. 8).
• Podaci nisu preneseni. Pogledajte "Prijenos podataka" (str. 37) i pokušajte
ponoviti prijenos podataka.
• Podaci nisu primljeni. Pogledajte "Prijem podataka" (str. 40) i pokušajte
ponoviti prijem podataka.
Tijekom učenja se prikazuje • Obrišite tipke koje se rjeñe upotrebljavaju (str. 19) i nastavite s postupkom
"NG".
učenja.
Nastavlja se
57
U slučaju problema (nastavak)
Problem
Rješenje
System Control program ne • Provjerite jeste li programirali naredbe pravilnim redom (str. 22).
radi pravilno.
• Pokušajte promijeniti položaj daljinskog upravljača. Ako to ne pomogne,
pokušajte približiti komponente jedne drugima što je više moguće.
• Provjerite status komponenata i provjerite jeste li pravilno podesili
komponente za prijem naredbi (str. 27).
• Kodovi komponenata su promijenjeni ili su naučeni novi signali na tipku na
koju je programiran niz naredbi. U tom slučaju, novi signali se emitiraju
nakon izvršavanja niza naredbi.
• Interval je možda prekratak. Pogledajte "Promjena intervala izmeñu koraka"
(str. 29) i podesite dulji interval.
Napajanje daljinskog upra- • Ovaj daljinski upravljač je tvornički podešen tako da se automatski isključi
vljača se samo isključuje.
ako se ne upotrebljava 10 minuta. (Auto Power-Off, str. 47) Vrijeme
isključivanja može se podesiti izmeñu 10 i 90 minuta ili se daljinski upravljač
može podesiti tako da se uopće ne isključuje automatski.
58
Napajanje daljinskog
upravljača se ne uključuje
kad pritisnete tipku.
• Aktivirana je funkcija Hold (na zaslonu se prikazuje "OFF"). Isključite
funkciju HOLD (str. 46).
Daljinski upravljač ne radi
na očekivan način nakon
prijenosa podataka.
• Prijenos podataka na ili s pojedinačne tipke ne omogućuje prijenos funkcija
System Control naučenih na tipke za odabir komponente. Ponovite podešavanje daljinskog upravljača koji prima podatke ili ponovite prijenos podataka.
Dodaci
Tablica dodijeljenih
funkcija
Napomena
Nekim komponentama ili funkcijama ne može se
rukovati pomoću ovog daljinskog upravljača.
TIPKA
FUNKCIJA
PROGRAM +/– Sljedeći kanal: +
Prethodni kanal: –
TV
TIPKA
RECALL
Rukovanje funkcijama JUMP,
FLASHBACK ili CHANNEL
RETURN na TV prijemniku,
ovisno o postavkama proizvoñača
TV prijemnika
w +/–
Povećanje glasnoće: +
MUTING
Isključivanje zvuka TV prijemnika.
Ponovno pritisnite za uključivanje
zvuka.
ANT/SW
Promjena multiplex antenskog
ulaza
16 : 9
Odabir WIDE format slike
TELETEXT
Odabir teleteksta
TV
Uključivanje
Vraćanje na TV nakon teleteksta
RED, GREEN,
YELLOW,
BLUE
Fastext tipke
EXIT
Isključivanje moda
FUNKCIJA
Uključivanje i isključivanje.
1
1 – 9, 0, 1-, -/--, Promjena kanala
ENTER
Primjerice, za odabir kanala 5,
pritisnite 0 i 5 (ili pritisnite 5 i
ENTER)
INPUT
Promjena ulaznog moda
DISPLAY
Prikaz trenutno odabranog kanala
na TV prijemniku
MENU
Prikaz izbornika MENU
R
Pomicanje kursora gore
r
Pomicanje kursora dolje
t
Pomicanje kursora desno
T
Pomicanje kursora lijevo
OK
Potvrñivanje odabrane opcije u
izborniku MENU
PIP ON/OFF
Uključivanje/isključivanje slike u
slici
PIP OFF
Isključivanje slike u slici
PIP CH+/–
Promjena kanala slike u slici
PIP TEXT
Prikaz teleteksta u slici u slici
PIP MOVE
Promjena položaja slike u slici
PIP STILL
Zaustavljanje pokreta slike u slici
PIP SWAP
Promjena slike u slici
Smanjenje glasnoće: –
Uporaba Fastext usluge
Pomoću usluge Fastext možete pristupiti stranicama
jednim pritiskom na tipku.
Kad se emitira Fastext stranica, prikazuje se izbornik
s opcijama u boji na dnu zaslona.
Boje ovih opcija odgovaraju crvenoj, zelenoj, žutoj
i plavoj tipki na daljinskom upravljaču.
Pritisnite tipku koja odgovara željenom izborniku u
boji.
Stranica će se prikazati nakon nekoliko sekundi.
Nastavlja se
59
Tablica dodijeljenih funkcija
(nastavak)
SAT (satelitski prijemnik)
FUNKCIJA
TIPKA
FUNKCIJA
Uključivanje i isključivanje.
1
1 – 9, 0, 1-, -/--, Promjena kanala
ENTER
Primjerice, za odabir kanala 5,
pritisnite 0 i 5 (ili pritisnite 5 i
ENTER)
INFO
Za prikaz informacija o programu
TELETEXT
Odabir teleteksta
EPG
Prikaz ili zatvaranje EPG
izbornika
RED, GREEN,
YELLOW,
BLUE
Fastext tipke
TIPKA
INPUT
Promjena izlaza SAT prijemnika
na TV (Kod spajanja TV
kabelskog sustava ili antene na
prijemnik, izlaz se mijenja
izmeñu TV i SAT)
RECALL
Za uporabu "FAVORITE"
funkcije
GUIDE
Prikaz Master Guide vodiča
EXIT
Isključivanje moda
MENU
Prikaz izbornika MENU
R
Pomicanje kursora gore
r
Pomicanje kursora dolje
t
Pomicanje kursora desno
T
Pomicanje kursora lijevo
OK
Prikaz Station Index vodiča kad
se ne prikazuje programski vodič
Za odabir označenog kanala
PROGRAM +/– Sljedeći kanal: +
Prethodni kanal: –
60
Uporaba Fastext usluge
Pomoću usluge Fastext možete pristupiti stranicama
jednim pritiskom na tipku.
Kad se emitira Fastext stranica, prikazuje se izbornik
s opcijama u boji na dnu zaslona.
Boje ovih opcija odgovaraju crvenoj, zelenoj, žutoj
i plavoj tipki na daljinskom upravljaču.
Pritisnite tipku koja odgovara željenom izborniku u
boji.
Stranica će se prikazati nakon nekoliko sekundi.
VCR (videorekorder)
DVD
TIPKA
FUNKCIJA
TIPKA
FUNKCIJA
Uključivanje i isključivanje.
1
1 – 9, 0, 1-, -/--, Promjena kanala
2-, ENTER
Primjerice, za odabir kanala 5,
pritisnite 0 i 5 (ili pritisnite 5 i
ENTER)
1
1 – 9, 0
Uključivanje i isključivanje.
Brojčane tipke: Odabir opcija
prikazanih na zaslonu
+10
Odabir brojeva većih od 10
ENTER
Unos postavke ili potvrñivanje
opcije izbornika
INPUT
Promjena ulaznog moda
DISPLAY
Prikaz izbornika na zaslonu
AUDIO
Odabir zvučnog zapisa
ANT/SW
Promjena antenskog ulaza
DISPLAY
MENU
Prikaz izbornika MENU
Prikaz trenutnog statusa
reprodukcije na zaslonu
R
Pomicanje kursora gore
CLEAR
r
Pomicanje kursora dolje
Brisanje odabranog znaka sa
zaslona
t
Pomicanje kursora desno
REPEAT
Aktiviranje moda ponavljanja
T
Pomicanje kursora lijevo
TITLE
Prikaz izbornika naslova
SUB TITLE
Promjena titlova
OK
Potvrñivanje odabrane opcije u
izborniku MENU
MENU
Prikaz izbornika MENU
S
Premotavanje unatrag
R
Pomicanje kursora gore
4
Reprodukcija
r
Pomicanje kursora dolje
T
Premotavanje naprijed
t
Pomicanje kursora desno
REC*
2
Snimanje
T
Pomicanje kursora lijevo
Zaustavljanje
OK
X
Pauza
Potvrñivanje odabrane opcije na
zaslonu
S
Prijelaz unatrag
4
Reprodukcija
T
Prijelaz naprijed
2
Zaustavljanje
X
Pauza
Z
REC*
Izbacivanje diska
MODE
Promjena moda reprodukcije
Izbacivanje kasete
Z
PROGRAM +/– Sljedeći kanal: +
Prethodni kanal: –
EXIT
Isključivanje moda
* Kako bi se izbjeglo slučajno snimanje, tipka REC
se ne aktivira ako se ne pritisne dulje od 1 sekunde
(tvornička postavka). Za promjenu postavke,
pogledajte "Podešavanje intervala zrake za
sprječavanje pogrešaka u radu" na str. 51.
Snimanje
Nastavlja se
61
Tablica dodijeljenih funkcija
(nastavak)
CBL (analogni kabelski prijemnik)
TIPKA
FUNKCIJA
C
Prijelaz na sljedeće mjesto ili
(PROGRAM +) pjesmu
Sljedeći kanal
B
Prijelaz na prethodno mjesto ili
(PROGRAM –) pjesmu
Prethodi kanal
A/B
* Kako bi se izbjeglo slučajno snimanje, tipka REC
se ne aktivira ako se ne pritisne dulje od 1 sekunde
(tvornička postavka). Za promjenu postavke,
pogledajte "Podešavanje intervala zrake za
sprječavanje pogrešaka u radu" na str. 51.
FUNKCIJA
Uključivanje i isključivanje.
1
1 – 9, 0, ENTER Promjena kanala
Primjerice, za odabir kanala 5,
pritisnite 0 i 5 (ili pritisnite 5 i
ENTER)
PROGRAM +/– Sljedeći kanal: +
Prethodni kanal: –
Odabir trajanja odlomaka A i B
Odabir uložnice
62
TIPKA
RECALL
Rukovanje funkcijama JUMP,
FLASHBACK ili CHANNEL
RETURN
AMP (pojačalo)
TIPKA
FUNKCIJA
TIPKA
FUNKCIJA
1
INPUT
Uključivanje i isključivanje.
RECALL
VIDEO 1
Odabir ulaznog izvora: VIDEO 1
Promjena frekvencijskog
područja ili odabir pohranjene
postaje
VIDEO 2
Odabir ulaznog izvora: VIDEO 2
EXIT
Povratak u osnovni MENU
izbornik
VIDEO 3
Odabir ulaznog izvora: VIDEO 3
AUX
Odabir ulaznog izvora: AUX
DVD
Odabir ulaznog izvora: DVD
TV
Odabir ulaznog izvora: TV
CD
Odabir ulaznog izvora: CD
MD/DAT
Odabir ulaznog izvora: MD
TUNER
Odabir ulaznog izvora: TUNER
TAPE
Odabir ulaznog izvora: TAPE
PHONO
5.1 INPUT
PROGRAM +/– Pohranjivanje ili ugañanje više
frekvencije: +
Pohranjivanje ili ugañanje niže
frekvencije: –
w +/–
Povećavanje glasnoće: +
Smanjivanje glasnoće: –
MUTING
Isključivanje zvuka AMP izvora
Ponovno pritisnite za
uključivanje zvuka
Odabir ulaznog izvora: PHONO
S.FIELD
Promjena višekanalnog zvuka od
5.1 kanala na više
Uključivanje i isključivanje
zvučnih efekata
MODE
Odabir zvučnog efekta
MENU
Prikaz izbornika MENU
T.TONE
Reprodukcija testnog tona
R
Pomicanje kursora gore
CENTER .
r
Pomicanje kursora dolje
Podešavanje glasnoće središnjeg
zvučnika: +
t
Pomicanje kursora desno
CENTER /
Podešavanje glasnoće središnjeg
zvučnika: –
T
Pomicanje kursora lijevo
REAR .
OK
Potvrñivanje odabrane opcije u
izborniku MENU
Podešavanje glasnoće stražnjeg
zvučnika: +
REAR /
Podešavanje glasnoće stražnjeg
zvučnika: –
SUB
WOOFER .
Podešavanje glasnoće
subwoofera: +
SUB
WOOFER /
Podešavanje glasnoće
subwoofera: –
FRONT BAL ,- Balans prednjih zvučnika
REAR BAL ,-
Balans stražnjih zvučnika
EFFECT K
Podešavanje efekta
Nastavlja se
63
Tablica dodijeljenih funkcija
(nastavak)
CD
MD
TIPKA
FUNKCIJA
TIPKA
FUNKCIJA
1
1 – 9, 0
Uključivanje i isključivanje.
Odabir broja zapisa (0 odabire
zapis 10)
Za odabir zapisa iznad 10,
pogledajte uputu uz +10 dolje
Odabir brojeva 10 i dalje
Unos postavke
Odabir sljedećeg diska
Odabir moda ponavljanja
reprodukcije
Odabir moda kontinuirane
reprodukcije
Reprodukcija slučajnim
redoslijedom
Programirana reprodukcija
Uključivanje i isključivanje
pokazivača CD ureñaja
Odabir moda snimanja
Odabir uložnice diska
Brisanje postavke
Prijelaz unatrag
Reprodukcija
Prijelaz naprijed
Zaustavljanje
Pauza
Otvaranje/zatvaranje
Odabir sljedećeg zapisa
Odabir prethodnog zapisa
1
1 – 9, 0
Uključivanje i isključivanje.
Odabir broja zapisa (0 odabire
zapis 10)
Za odabir zapisa iznad 10,
pogledajte uputu uz +10 dolje
Odabir brojeva 10 i dalje
Unos postavke
Odabir sljedećeg diska
Odabir načina prikaza
Odabir moda kontinuirane
reprodukcije
Reprodukcija slučajnim
redoslijedom
Programirana reprodukcija
Brisanje postavke
Odabir moda ponavljanja
reprodukcije
Prijelaz unatrag
Reprodukcija
Prijelaz naprijed
Snimanje
Zaustavljanje
Pauza
Otvaranje/zatvaranje
Odabir sljedećeg zapisa
Odabir prethodnog zapisa
Odabir moda snimanja
Odabir uložnice diska
+10
ENTER
RECALL
REPEAT
CONTINUE
SHUFFLE
PROGRAM
DISPLAY
MODE
A/B
CLEAR
S
4
T
2
X
Z
C
B
+10
ENTER
RECALL
DISPLAY
CONTINUE
SHUFFLE
PROGRAM
CLEAR
REPEAT
S
4
T
REC*
2
X
Z
C
B
MODE
A/B
* Kako bi se izbjeglo slučajno snimanje, tipka REC
se ne aktivira ako se ne pritisne dulje od 1 sekunde
(tvornička postavka). Za promjenu postavke,
pogledajte "Podešavanje intervala zrake za
sprječavanje pogrešaka u radu" na str. 51.
64
TAPE (kasetofon)
TIPKA
FUNKCIJA
S*1
Premotavanje unatrag
4*1
Reprodukcija
T*1
Premotavanje naprijed
1 3
REC* *
Snimanje
2*1
Zaustavljanje
X*1
Pauza
A/B
Odabir pretinca kasete: Pretinac
A ili B (samo kod dvostrukih
kasetofona)
PROGRAM +*1 Prijelaz unatrag
T*2
Premotavanje unatrag
R*
Reprodukcija
2
t*2
Premotavanje naprijed
2 3
MENU* *
Snimanje
r*2
Zaustavljanje
EXIT*2
Pauza
PROGRAM –*2 Prijelaz unatrag
*1 Tipke za rukovanje kasetom. Kod dvostrukog
kasetofona, tipke za rukovanje pretincem A (kod
Sony dvostrukih kasetofona, pretincem B)
*2 Tipke za rukovanje pretincem B (kod Sony
dvostrukih kasetofona, pretincem A).
*3 Kako bi se izbjeglo slučajno snimanje, tipka REC
se ne aktivira ako se ne pritisne dulje od 1 sekunde
(tvornička postavka). Za promjenu postavke,
pogledajte "Podešavanje intervala zrake za
sprječavanje pogrešaka u radu" na str. 51.
65
Kratak prikaz postupaka
Postupak
66
Pritisnite
Podrobnosti
potražite na
Podešavanje koda
komponente
str. 8
Programiranje tipaka
za komponentu
(funkcija učenja)
str. 15
Podešavanje postavke
podešavanja glasnoće
str. 22
Dodjeljivanje System
Control funkcije
tipkama SYSTEM
CONTROL
str. 23
Programiranje signala
uključivanja na tipke
za odabir komponenata
str. 31
Programiranje naredbe na SYSTEM
CONTROL tipke ili
tipke za odabir
komponenata
str. 32, 36
Kopiranje postavki
jedne tipke za odabir
komponente na drugu
str. 34
Programiranje funkcija
System Control na
tipke za odabir
komponenata
str. 28
Podešavanje intervala
funkcija System
Control
str. 29
Prijenos podataka
str. 38
Postupak
Pritisnite
Podrobnosti
potražite na
Programiranje
Program Macro
funkcije
str. 42
Uključivanje i
isključivanje zvuka
tipaka
str. 50
Podešavanje vremena
automatskog
isključivanja
str. 48
Podešavanje vremena
automatskog isključivanja osvjetljenja i
podešavanje svjetline
str. 49
Zaključavanje
daljinskog upravljača
str. 46
Zaštita postavki
str. 46
Kreiranje alias tipke
komponente
str. 44
Podešavanje intervala
zrake (tipke na svim
tipkama za odabir
komponenata)
str. 51
Podešavanje intervala
zrake (SYSTEM
CONTROL tipke)
str. 52
Podešavanje intervala
zrake (tipke
komponenata)
str. 53
67
http://www.sony.net/
Download PDF