Sony | RM-LVR2 | Sony RM-LVR2 Daljinski upravljač s prikazom uživo s funkcijom Wi-Fi® za Action Cam Vodič za jednostavno postavljanje i kratke upute

4-566-657-11(1) (HR)
Daljinski upravljač za prikaz uživo
Vodič za početak
U ovom su priručniku opisane osnovne radnje na daljinskom upravljaču
za prikaz uživo RM-LVR2.
Prije upotrebe potrebno je povezivanje s kamerom putem
Wi-Fi veze kako je opisano u ovom priručniku.
Pojedinosti potražite u mrežnom priručniku.
http://rd1.sony.net/help/cam/1530/h_zz/
Zaslonski prikaz
 Ikona zaključavanja tipki
 Prikaz sata
 Indikator napunjenosti baterije
daljinskog upravljača
 Ikona Airplane mode (Zrakoplovni način)
Prikazuje se kada se daljinski upravljač
nalazi u zrakoplovnom načinu rada.
 Način snimanja
 Indikator promjene načina snimanja
 REC ikona
 Indikator upozorenja za memorijsku
karticu
 Indikator napunjenosti baterije kamere
Prikaz sata
2
3
Postavite datum i vrijeme/područje.
• Pritisnite gumb UP ili DOWN za odabir željene stavke, a zatim
pritisnite gumb REC/ENTER.
• Zaslon za postavljanje datuma i vremena/područja mijenja se ovim
redom.
Postavka područja
Postavka ljetnog
računanja vremena
ili
Promjena načina snimanja
Postavka
godina–mjesec–dan
Postavka vremena
Poklopac
priključnice
Potvrda postavljanja
datuma i vremena/
područja
4
Svijetli žućkasto
tijekom punjenja
Hrvatski
Mikro USB kabel
Žaruljica CHG (Punjenje) ugasit će se nakon završetka punjenja.
Model broj RM-LVR2
Serijski broj
Mjere opreza
Pločica s nazivom smještena je s vanjske strane na dnu uređaja.
Ako je želite provjeriti, otkopčajte remen.
Napomene
• Daljinski upravljač možete puniti čak i ako nije potpuno prazan. Isto tako, čak
i kada daljinski upravljač nije u potpunosti napunjen, možete upotrebljavati
djelomično napunjen komplet baterija.
• Kada je napajanje daljinskog upravljača uključeno, on se napaja strujom ali se
ne puni.
• Kada je daljinski upravljač potpuno napunjen, žaruljica CHG (Punjenje) odmah
se gasi.
• Ako nemate računalo, koristite adapter za izmjeničnu struju AC-UD10 (prodaje
se zasebno).
Povezivanje daljinskog upravljača
s jednom kamerom (jedna veza)
© 2015 Sony Corporation
http://www.sony.net/


1
Uključite daljinski upravljač.
Prilikom aktiviranja daljinskog upravljača prikazat će se zaslon
za Wi-Fi na čekanju.
Snimanje
Kada snimate videozapise
Pojedinosti o sljedećim radnjama potražite u mrežnom priručniku ili
u uputama za upotrebu fotoaparata.
• Fotografije
• Fotografije u intervalima
• Kontinuirano snimanje
Ako pritisnete tipku REC/ENTER u stanju prikazanom na ilustraciji
, daljinski upravljač izaći će iz stanja pripravnosti. U tom slučaju
ponovno izaberite SSID kamere.
5
Spojite daljinski upravljač s kamerom.
Action Cam (akcijske kamere) bez HDR-AZ1
Ako je na zaslonu kamere prikazano [ACPT?], pritisnite gumb
ENTER na kameri.
1
2
Pritisnite gumb REC/ENTER za početak snimanja.
Žaruljica REC/Wi-Fi promijenit će se iz plave u crvenu.
Ponovno pritisnite gumb REC/ENTER za zaustavljanje
snimanja.
Žaruljica REC/Wi-Fi promijenit će se iz crvene u plavu.
Napomene o pričvršćivanju remena na daljinski
upravljač
Pojedinosti o sljedećim radnjama potražite u mrežnom priručniku ili
u uputama za upotrebu kamere.
• Više kamera (više veza)
• Kamere koje nisu Action Cam (Akcijske kamere)
Dijelovi i kontrole
 Gumb MENU
 Gumb DISP
 Gumb REC/ENTER
 Žaruljica REC/Wi-Fi
 LCD zaslon
 Gumb DOWN
 Gumb UP
 Žaruljica CHG (Punjenje)
 Gumb RESET (Resetiranje)
 Multi/Mikro USB terminal
 Ručica za zaključavanje
 Poklopac priključnice
 Gumb ON/OFF
 Omča za remen

Napomene
• Regije se određuju prema vremenskoj razlici između srednjeg vremena po
Greenwichu (GMT) i standardnog vremena za vaše područje. Za pojedinosti
o vremenskoj razlici pogledajte „Popis vremenskih razlika za najveće svjetske
gradove” u mrežnom priručniku.
• Da biste ponovno postavili datum i vrijeme, pritisnite gumb MENU na
daljinskom upravljaču kako biste odabrali „Postavljanje datuma i vremena/
(postavka
područja/ljetnog računanja vremena (ljetno vrijeme)” pod
daljinskog upravljača).
Povezivanje daljinskog upravljača s kamerom
putem Wi-Fi veze
Način snimanja možete promijeniti pritiskanjem gumba UP/DOWN
na zaslonu prikazu uživo daljinskog upravljača.
Ikona načina snimanja prikazuje se u gornjem lijevom kutu zaslona.
Odaberite kameru koju želite povezati s daljinskim
upravljačem.
 Odaberite SSID-a (odredište) s popisa odredišta veze.
 Pritisnite gumb REC/ENTER.
 Kada je daljinski upravljač u stanju pripravnosti, u roku
od 2 minute nastavite s 5. korakom.
• Pritisnite gumb REC/ENTER na zaslonu potvrde postavljanja
datuma i vremena/područja da biste potvrdili željenu stavku
i zatim će se prikazati zaslon za Wi-Fi na čekanju.
RM-LVR2
Broj modela i serijski brojevi nalaze se na dnu. Upišite serijski broj na
mjesto u nastavku. Ti će vam brojevi trebati prilikom kontaktiranja
s prodavačem tvrtke Sony u vezi s ovim proizvodom.
Napomene
• Ako je način povezivanja kamere postavljen na više veza, odaberite opciju
jedna veza.
• Kod HDR-AS15/AS30V umetnite u kameru memorijsku karticu.
Provjerite je li napajanje daljinskog upravljača
u isključenom položaju OFF.
Spojite daljinski upravljač s uključenim računalom pomoću
mikro USB kabela (priloženo).
Napomene
• Ako povezivanje s kamerom nije dovšeno, signal je možda slab. U takvom
slučaju promijenite lokaciju i pokušajte ponovno.
Format datuma
Punjenje daljinskog upravljača
Vlasnikova evidencija
Provjerite je li na zaslonu kamere prikazana oznaka Wi-Fi.
Action Cam (akcijske
HDR-AZ1
kamere) bez HDR-AZ1
Zaslon prikaza uživo
Napomene
• Prikaz se razlikuje ovisno o tome koji je
fotoaparat spojen.
1
2
Žaruljica REC/Wi-Fi svijetli plavo, LCD zaslon daljinskog upravljača
prebacit će se na prikaz uživo i veza je uspostavljena.
Provjerite postavke kamere.
Napomene
• Kada [ACPT?] nije prikazan na zaslonu kamere, ponovno pokrenite kameru
i pokušajte ponovno od 3. koraka.
• Duljinu remena možete prilagođavati sukladno položaju nošenja
 i .
• Kako biste pričvrstili daljinski upravljač na ruku, stavite ga na gornji
dio ruke. Zatim provucite remen kroz , pri čemu gumb REC/ENTER
treba biti bliže prstima, a LCD zaslon bliže laktu.
Nakon pričvršćivanja , pomaknite  tako da prekriva kraj .
HDR-AZ1
Kada začujete zvučni signal potvrde veze, pritisnite i držite gumb
Wi-Fi na kameri dok ne čujete zvučni signal uspostavljanja veze.
Uključivanje daljinskog upravljača
1
Pritisnite gumb ON/OFF za uključivanje daljinskog
upravljača.
Napomene
(više veza), pritisnite gumb MENU na daljinskom
• Ako je prikazana ikona
(Način povezivanja) pod
(postavka
upravljaču, odaberite
(jedna veza).
daljinskog upravljača) i postavite na
2
Kada prvi put uključite daljinski upravljač, pojavit će se zaslon
za postavljanje datuma i vremena/područja.
Uključite kameru.
Action Cam (akcijske kamere)
bez HDR-AZ1
Pritisnite tipku NEXT ili PREV.
FDR-X1000V je prikazan na slici gore.
HDR-AZ1
Pritisnite gumb ON/OFF.
Napomene
• Kod HDR-AZ1 zvučni signal potvrde veze neće se oglasiti ako je
(Zvučni signal) postavljen na OFF.
• Ako se zvučni signal potvrde veze ne oglasi, ponovno pokrenite kameru
i pokušajte ponovno od 3. koraka.
• Nepravilno pričvršćivanje remena može uzrokovati ozljedu.
• Ako želite daljinski upravljač pričvrstiti na desnu ruku, u postavkama
daljinskog upravljača postavite rotiranje zaslona u uključen
položaj ON.
• Kada daljinski upravljač upotrebljavate pričvršćen na ruku, uvijek
pravilno pričvrstite priloženu osnovnu ploču i remen.
• Pazite da vam daljinski upravljač ne ispadne dok skidate remen.
• Pojedinosti o pričvršćivanju remena na daljinski upravljač potražite
u Vodiču za pomoć.
UPOZORENJE
Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara:
1) Jedinicu ne izlažite kiši ili vlazi.
2) Na uređaj ne postavljajte predmete napunjene tekućinom,
kao što su vaze.
OPREZ
Pridržavajte se sljedećih mjera opreza jer postoji opasnost od
pregrijavanja, požara ili eksplozije.
* U proizvod je ugrađena litij-ionska baterija.
• Punite proizvod propisanim načinom punjenja.
• Ne stavljajte proizvod blizu vatre ili u mikrovalnu pećnicu.
• Ne ostavljajte proizvod u automobilu po vrućem vremenu.
• Nemojte čuvati ili upotrebljavati proizvod na vrućem i vlažnom mjestu,
na primjer u sauni.
• Nemojte rastavljati, razbijati ili bušiti proizvod.
• Nemojte izlagati proizvod snažnim udarima, na primjer padu s visine.
• Nemojte izlagati proizvod temperaturama višim od 60 °C.
• Držite proizvod na suhom.
Odložite proizvod na odgovarajući način.
Proizvod punite na način punjenja koji je opisan u uputama za rad.
Za korisnike u Europi
Napomena za kupce u državama u kojima se primjenjuju
direktive EU.
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japan
Za informacije o usklađenosti proizvoda sa zakonodavstvom EU-a:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka
Ovime tvrtka Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema u skladu
s osnovnim zahtjevima i relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Pojedinosti potražite na sljedećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Napomena
Ako se zbog statičkog elektriciteta ili elektromagnetskih smetnji
prijenos podataka ne dovrši do kraja (neuspješan prijenos), ponovno
pokrenite aplikaciju ili isključite i ponovno priključite komunikacijski
kabel (USB itd.).
Proizvod je ispitan i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima
propisanima odredbom EMC za upotrebu kabela za povezivanje kraćih
od 3 metra.
Elektromagnetska polja na određenim frekvencijama mogu utjecati
na sliku i zvuk ove jedinice.
Zbrinjavanje iskorištenih baterija te električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim
državama s odvojenim sustavima za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju označava
da se proizvod i baterija ne smiju odlagati kao kućanski
otpad. Na određenim baterijama ovaj se simbol može
pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom.
Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim
zbrinjavanjem proizvoda i baterija pridonosite sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći
neispravnim zbrinjavanjem otpada. Recikliranje materijala pomaže
u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga integriteta
podataka zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom, tu bateriju može
zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje. Da biste omogućili pravilno
postupanje s baterijom te električnom i elektroničkom opremom,
proizvode po isteku vijeka trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište
za recikliranje električne i elektroničke opreme. Za sve ostale baterije
pogledajte odjeljak o tome kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda.
Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje iskorištenih
baterija. Za podrobnije informacije o recikliranju ovog proizvoda ili
baterije obratite se lokalnom gradskom uredu, komunalnom poduzeću
ili trgovini gdje ste kupili proizvod ili bateriju.
Napomene o upotrebi
[Daljinski upravljač Live-View]
Ne upotrebljavajte/pohranjujte daljinski upravljač na sljedećim
mjestima
• Na iznimno toplom mjestu
Na mjestima kao što je automobil parkiran na suncu kućište
daljinskog upravljača može se deformirati te to može uzrokovati kvar.
• Na izravnom sunčevom svjetlu ili pored uređaja za grijanje
Ako daljinski upravljač pohranite na izravnom sunčevom svjetlu ili
pored uređaja za grijanje, daljinski upravljač može izgubiti boju ili
se deformirati te to može uzrokovati kvar.
• Na mjestima podložnim jakim vibracijama.
• Blizu jakih magnetskih polja.
• Na pjeskovitim ili prašnjavim mjestima
Pripazite da pijesak ili prašina ne uđu u daljinski upravljač. To može
uzrokovati kvar daljinskog upravljača koji u nekim slučajevima može
biti nepopravljiv.
Wi-Fi funkcija
• Upotrebljavajte daljinski upravljač u skladu s propisima u području
u kojem se upotrebljava.
• Wi-Fi funkciju daljinskog upravljača ne možete upotrebljavati pod
vodom.
Sigurnost pri upotrebi bežičnih LAN uređaja
• Da biste spriječili hakiranje, upade zlonamjerne treće strane ili druge
ranjive točke, provjerite je li bežični LAN zaštićen.
• Vrlo je važno postaviti zaštitu na bežičnom LAN-u.
• Ako se pojavi problem zbog neodgovarajućih sigurnosnih mjera ili
predvidivih okolnosti, tvrtka Sony ne odgovara za nastale štete.
O kondenzaciji vlage
Ako daljinski upravljač unesete iz hladnog na toplo mjesto, izvana ili
unutar njega može doći do kondenzacije vlage. Kondenzacija vlage
može uzrokovati kvar daljinskog upravljača.
Ako dođe do kondenzacije vlage
Isključite daljinski upravljač i pričekajte približno sat vremena da vlaga
ispari.
Radna temperatura
• Daljinski je upravljač namijenjen za upotrebu pri temperaturama
između -10 °C i +40 °C. Ne preporučuje se upotreba na iznimno
hladnim ili vrućim mjestima izvan tog temperaturnog raspona.
• LCD zaslon i kućište tijekom rada postaju topli. Ne radi se o kvaru.
Rukovanje LCD zaslonom
• Ne ostavljajte LCD zaslon okrenut prema suncu jer se tako može
oštetiti. Budite oprezni kada stavljate daljinski upravljač pored
prozora.
• Ako daljinski upravljač upotrebljavate na hladnom mjestu, na LCD
zaslonu mogu se prikazati vodoravne crte ili zaostale slike. Ne radi
se o kvaru. LCD zaslon će ponovno normalno raditi kada se daljinski
upravljač zagrije.
O vodonepropusnim svojstvima daljinskog upravljača
Daljinski je upravljač izrađen tako da bude vodonepropustan.
Šteta uzrokovana nepravilnim rukovanjem, pogrešnom upotrebom
ili neodgovarajućim održavanjem nije pokrivena ograničenim
jamstvom.
• Ne izlažite daljinski upravljač utjecaju vode pod tlakom, npr. vodi iz
slavine.
• Ne upotrebljavajte ga u termalnim izvorima.
• Daljinski upravljač upotrebljavajte u vodi temperaturnog raspona
od 0 °C do 40 °C.
Napomene o mjerama koje treba poduzeti prije upotrebe daljinskog
upravljača pod vodom/blizu vode
• Pazite da u poklopac priključnice ne dospiju strana tijela kao što su
pijesak, dlake ili prljavština. Čak i mala količina stranih tijela može
uzrokovati ulazak vode u daljinski upravljač.
• Provjerite ima li na brtvi i njezinim spojnim površinama ogrebotina.
Čak i mala ogrebotina može uzrokovati ulazak vode u daljinski
upravljač. Ako se na brtvi ili na njezinim spojnim površinama pojave
ogrebotine, obratite se najbližem prodavaču tvrtke Sony ili lokalnom
ovlaštenom servisu tvrtke Sony.
• Ako se na brtvi ili njezinim spojnim površinama pojavi prljavština,
očistite to područje nekom krpom koja ne pušta dlačice.
• Nemojte otvarati/zatvarati poklopac priključnice ako su vam ruke
vlažne ili na njima ima pijeska, kao ni u blizini vode. Postoji opasnost
da voda uđe u unutrašnjost proizvoda. Prije otvaranja poklopca
priključnice provedite postupak opisan u poglavlju „Čišćenje nakon
upotrebe daljinskog upravljača pod vodom/blizu vode”.
• Poklopac terminala otvorite tek kada se daljinski upravljač osuši
do kraja.
• Uvijek provjerite je li poklopac priključnice čvrsto uglavljen.
Napomene
Pri uklanjanju kompleta baterija pazite na sljedeće.
• Maknite vijke i sl. dalje od male djece kako biste spriječili slučajno gutanje.
• Pazite da ne ozlijedite nokte ili prste.
Važne informacije
Vijke uklonite samo ako ćete daljinski upravljač odložiti na otpad.
Ako ocijenimo da je provedeno neopravdano rastavljanje, odbit
ćemo zahtjev za popravak ili zamjenu.
1 Pritisnite gumb ON/OFF da biste isključili napajanje daljinskog
upravljača.
2
3
4
5
Odspojite priključene kabele.
Uklonite vijke odvijačem s glavom Phillips. (4 vijka)
Uklonite poklopac.
Gurnite kukicu prema van i izvadite komplet baterija.
Napomene o upotrebi daljinskog upravljača pod vodom/blizu vode
• Ne izlažite daljinski upravljač udarcima, na primjer skakanjem u vodu.
• Nemojte otvarati i zatvarati poklopac priključnice dok ste u vodi/
blizu vode.
• Daljinski upravljač tone u vodi. Da biste spriječili da daljinski upravljač
potone u vodi, upotrijebite priloženi remen.
Čišćenje nakon upotrebe daljinskog upravljača pod vodom/
blizu vode
• Uvijek očistite daljinski upravljač vodom u roku od 60 minuta nakon
upotrebe i nemojte otvarati poklopac priključnice dok ne završite
čišćenje. U unutrašnjost mogu ući pijesak ili voda koje nećete moći
vidjeti, što će oslabiti vodonepropusna svojstva ako ih ne isperete.
• Ostavite daljinski upravljač otprilike 5 minuta u posudi za pranje
u koju ste ulili čistu vodu. Zatim blago protresite daljinski upravljač
i pod vodom pritisnite svaki gumb kako biste očistili sol, pijesak ili
druge tvari koje su se možda nakupile oko gumba.
• Nakon ispiranja obrišite kapljice vode mekom krpom. Pustite da se
daljinski upravljač potpuno osuši na sjenovitom mjestu s dobrom
ventilacijom. Nemojte sušiti sušilom za kosu jer postoji opasnost
od deformacije i/ili slabljenja vodonepropusnih svojstava.
• Mekom, suhom krpom obrišite kapljice vode ili prašinu s poklopca
priključnice.
• Kada stavite daljinski upravljač pod vodu, mogu se pojaviti mjehurići.
Ne radi se o kvaru.
• Kućište daljinskog upravljača može promijeniti boju ako dođe u dodir
s kremom ili uljem za sunčanje.
Ako daljinski upravljač dođe u dodir s kremom ili uljem za sunčanje,
brzo ga očistite.
• Ne ostavljajte daljinski upravljač ako u njegovoj unutrašnjosti ili na
površini ima soli. To može dovesti do korozije ili promjene boje te
slabljenja vodonepropusnih svojstava.
Odlaganje
Prije odlaganja daljinskog upravljača na otpad izvadite komplet
baterija.
Izvadite komplet baterija
Ugrađeni komplet baterija može se reciklirati.
Pri odlaganju daljinskog upravljača na otpad izvadite ugrađeni komplet
baterija.
Specifikacije
Preduvjeti napajanja: Komplet baterija s mogućnošću ponovnog
punjenja: 3,6 V (unutarnja baterija)
Multi/Mikro USB terminal: 5,0 V
USB punjenje:
DC 5,0 V, 500 mA/800 mA
Vrijeme punjenja:
Preko računala: pribl. 4 h i 5 min.
Preko adaptera AC-UD10 (prodaje se zasebno):
pribl. 2 h i 55 min.
Vodonepropusna svojstva:
Dubina vode 3 m, 30 minuta neprekidno
(vodonepropusnost nije zajamčena u svim
okolnostima)
Radna temperatura: Od -10 °C do +40 °C
Temperatura pohrane:
Od -20 °C do +60 °C
Dimenzije (pribl.):
72,3 mm × 50,2 mm × 20,8 mm
(Š/V/D, isključujući izbočine)
Težina:
pribl. 64 g (samo glavno kućište)
Ukupna težina (u upotrebi):
pribl. 95 g
(uključujući priloženi remen i osnovnu ploču)
Uključene stavke:
daljinski upravljač za prikaz uživo (1),
mikro USB kabel (1)*, remen (1), osnovna ploča (1),
komplet tiskane dokumentacije
* Čak i ako se daljinski upravljač isporučuje s kamerom, priložen je samo jedan
mikro USB kabel.
• Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave
za buduću nadogradnju.
• Dodatne specifikacije potražite u mrežnom priručniku.
O zaštitnim znacima
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi i Wi-Fi PROTECTED SET-UP registrirani su zaštitni znaci
tvrtke Wi-Fi Alliance.
• Adobe, logotip Adobe i Adobe Acrobat registrirani su zaštitni znaci ili zaštitni
znaci tvrtke Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama
i/ili drugim državama.
Osim toga, nazivi sustava i proizvoda upotrijebljeni u ovom priručniku
općenito su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
odgovarajućih razvojnih programera ili proizvođača. Međutim, oznake
™ ili  ne upotrebljavaju se nužno u ovom priručniku.
Download PDF

advertising