Sony | RM-L1AM | Sony RM-L1AM Daljinski upravljač Upute za upotrebu

Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviñenom
mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem
starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš
i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu
gdje ste kupili proizvod.
2-687-958-02(1)
Daljinski
upravljač
Upute za uporabu
RM-S1AM
RM-L1AM
©2006 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Za tiskanje na ambalaži korištena je
biljna uljana boja koja ne sadrži VOC
(Volatile Organic Compound)
Značajke
• Daljinski upravljač se koristi s digitalnim SLR
fotoaparatima (u daljnjem tekstu "fotoaparat") s
REMOTE priključnicom (za daljinsko okidanje).
• Tipka za okidanje na daljinskom upravljaču radi kao
okidač na fotoaparatu. Pritisnite tipku dopola za
automatsko izoštravanje i fotometrijsku oznaku
vidnog polja.
• Kako biste zadržali tipku pritisnutom, upotrijebite
funkciju za blokiranje okidača.
Napomene
• Nemojte ostavljati daljinski upravljač na izravnom
sunčevom svjetlu, pored grijača ili na mjestima s
velikom vlažnošću.
• Kod stavljanja i skidanja priključka daljinskog
upravljača, obratite pozornost da ga povučete ravno.
Ako pokušate na silu staviti ili skinuti priključak,
može doći do njegovog oštećenja ili oštećenja
spojenog ureñaja.
• Kad koristite funkciju za blokiranje okidača,
otpustite blokadu nakon snimanja.
Dijelovi daljinskog upravljača (slika A)
1 Priključak
2 Vodilice
3 Tipka za okidanje
A Pričvršćenje daljinskog upravljača
(slika B)
1 Otvorite REMOTE pokrov priključnica (za
daljinski upravljač) na digitalnom fotoaparatu.
2 Poravnajte priključak na vodilicama fotoaparata
i nakon toga uložite priključak u REMOTE (za
daljinski upravljač) priključnicu u fotoaparatu.
B Podešavanje digitalnog fotoaparata
za snimanje
Više informacija potražite u uputama za uporabu
ureñaja uz kojeg koristite daljinski upravljač.
C Uporaba daljinskog upravljača za
snimanje
1 Pritisnite tipku za okidanje dopola za
automatsko izoštravanje.
2 Nakon provjere indikatora izoštravanja u
tražilu, pritisnite tipku za okidanje do kraja.
• Kod snimanja tamnog objekta ili kad je
otežano izoštravanje, podesite ručni način
izoštravanja "MF (Manual Focus) na
fotoaparatu i prstenom izoštrite objekt.
Daljinski upravljač
Uporabom daljinskog upravljača ne možete znati je li
objekt kojeg želite snimati izoštren. Kako biste
provjerili je li objekt izoštren, učinite sljedeće:
1 Izoštrite objekt.
2 Podesite preklopku načina na ručno izoštravanje
"MF (Manual Focus)".
• Fokus je blokiran.
3 Ustanovite kompoziciju slike.
4 Pritisnite tipku za okidanje do kraja za snimanje slike.
• Pokrovom i sl. spriječite ulazak svjetlosti u tražilo.
Funkcija blokiranja okidača (slika C)
Ovu funkciju koristite kod snimanja uz pomoć
bljeskalice ili kod uzastopnog snimanja za blokiranje
fokusa.
Pritišćite tipku za okidanje dok se ne zaustavi i
pomaknite je u smjeru strelice.
• Okidač ostaje otvoren u modu snimanja s
bljeskalicom.
• Okidač se otvara i zatvara tijekom uzastopnog
snimanja.
Tehnički podaci
RM-S1AM
Dimenzije:
Približno 24 T 16 T 84 mm
(Š T V T D)
Kabel:
Približno 0,5 m
Masa:
Približno 30 g
Isporučeni pribor: Daljinski upravljač (1), Upute za
uporabu (1)
RM-L1AM
Dimenzije:
Približno 24 T 16 T 84 mm
(Š T V T D)
Kabel:
Približno 5 m
Masa:
Približno 90 g
Isporučeni pribor: Daljinski upravljač (1), Upute za
uporabu (1)
Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni bez
prethodne najave. Proizvoñač ne preuzima
odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
Download PDF