Sony RM-V402T User's manual
3-264-076-11(1)
RM-V402T
Daljinski upravljač
Upute za uporabu
+
© 2004 Sony Corporation
Napomene o baterijama
Podešavanje daljinskog upravljača
● Nemojte miješati nove i stare baterije ili baterije različitog tipa.
● Ako dođe do istjecanja elektrolita iz baterija, obrišite krpicom
O podešavanju daljinskog upravljača
zaprljani dio pretinca za baterije i zamijenite stare baterije
novima. Kako biste izbjegli istjecanje elektrolita, izvadite
baterije iz daljinskog upravljača ako upravljač nećete koristiti
dulje vrijeme.
Daljinski upravljač tvornički je podešen tako da se njime može
rukovati uređajima marke Sony.
Ako ćete koristiti daljinski upravljač za upravljanje Sony
uređajima, podešavanje nije potrebno. Ako želite koristiti
daljinski upravljač za upravljanje uređajima koji nisu Sony
proizvodnje ili nisu tvornički podešeni, trebat ćete slijediti upute u
ovom priručniku za podešavanje ispravnog kodnog broja za
upravljanje komponentom/komponentama. (Pogledajte također
priloženu tablicu kodnih brojeva.)
Slijedite korake 1 i 2 za svaki uređaj kojim želite upravljati ovim
daljinskim upravljačem.
Izbor uređaja
Tvorničko podešenje
Korak 1: Unos kodnog broja
Sony TV prijemnik
Sony videorekorder (VTR3)
Sony satelitski prijemnik
Sony DVD uređaj
Sony pojačalo
Sony CD uređaj
Sony kasetofon
1 Pogledajte priloženu tablicu kodnih i pronađite troznamenkasti
kodni broj za željeni uređaj.
Ako je u tablici navedeno više kodnih brojeva, za dolje
navedene korake upotrijebite broj koji je naveden prvi.
Na primjer, ako podešavate Philips TV prijemnik, odaberite
kodni broj 086.
Ako željeni uređaj nije naveden, pogledajte poglavlje "Traženje
ispravnog koda".
2 Dok držite tipku S (SET), pritisnite
tipku 1.
3 Pritisnite tipku uređaja kojeg želite
podesiti.
Tipka
TV
TV prijemnik
Videorekorder, satelitski VCR
prijemnik, pojačalo (ili
SAT
prijemnik), CD, kasetofon,
DVD
MD uređaj, DAT uređaj,
AMP
DVD, TV
CD
TAPE
Podešavanje koda
Napomene
● Daljinski upravljač može se podesiti samo tako da se jednom
tipkom upravlja jednim uređajem, osim u slučaju kad su kodni
brojevi uređaja jednaki. Na primjer, nije moguće podesiti
daljinski upravljač tako da se njime može u isto vrijeme
upravljati Sony i Panasonic TV prijemnikom (jer koriste
različite kodne brojeve).
● Ponekad nije moguće uz tvornička podešenja upravljati ni Sony
uređajima. U tom slučaju pogledajte postupak opisan u
poglavlju "Podešavanje koda"
Napomena
Na tipke VCR, SAT, AMP, CD, TAPE i DVD tvornički su
podešeni videorekorder, satelitski prijemnik, pojačalo, CD
uređaj, kasetofon i DVD uređaj navedenim redom. No, moguće
je na iste tipke podesiti druge uređaje. Za podrobnosti
pogledajte poglavlje "Promjena vrste uređaja na tipkama VCR,
SAT, AMP, CD, TAPE i DVD".
4 Unesite kodni broj uređaja. Na primjer,
ako želite kôd Philips TV prijemnika,
Vaš kodni broj
pritisnite 0 8 6.
5 Pritisnite i otpustite tipku t za
pohranjivanje kodnog broja u memoriju
daljinskog upravljača.
6 Prijeđite na "Korak 2: Provjera rada kodnog broja" kako biste
dovršili podešavanje.
Umetanje baterija
Prije zamjene baterija, nabavite nove baterije.
Otvorite pretinac za baterije i umetnite dvije baterije veličine AA
(R6) (nisu isporučene).
Provjerite poklapaju li se oznake + i - na baterijama s oznakama +
i - u pretincu za baterije.
Ako pritisnete pogrešnu tipku u koraku 4
Pritisnite tipku 1 dok držite pritisnutu tipku S (SET) i vratite se
na korak 2.
Kada zamijeniti baterije
U normalnim uvjetima, baterije će trajati oko šest mjeseci. Ako
upravljač ne radi ispravno, možda su istrošene baterije.
Zamijenite baterije
Napomene
● Zamijenite obje baterije novima.
● Zamjena baterija ne smije trajati dulje od tri minute jer će se u
protivnom obrisati podešenje kodnog broja.
-1-
Korak 2: Provjera rada kodnog broja
Promjena vrste uređaja na tipkama VCR,
SAT, AMP, CD, TAPE i DVD
1 Uključite uređaj kojeg želite podesiti.
2 Usmjerite daljinski upravljač prema uređaju i pritisnite tipku
kako biste provjerili ako tipka funkcionira.
Na primjer, pritisnite tipku 1 kako biste provjerili funkcionira
li na uređaju.
3 Provjerite ako funkcioniraju i ostale tipke kojima se upravlja
funkcijama uređaja.
Tvornički je tipka VCR dodijeljena video rekorderu, tipka SAT
satelitskom prijemniku, tipka AMP pojačalu, tipka CD CD uređaju,
tipka TAPE kasetofonu, a tipka DVD DVD uređaju. Slijedeći ove
upute možete ovim tipkama dodijeliti uređaje po želji.
1 Dok držite tipku S (SET) i pritisnite tipku 1.
2 Pritisnite tipku VCR, SAT, AMP, CD, TAPE ili DVD.
3 Pritisnite i otpustite tipku x (stop).
4 Pritisnite i otpustite jednu od tipaka:
1 odabir videorekordera
3 odabir satelitskog prijemnika
4 odabir pojačala
5 odabir CD uređaja
6 odabir kasetofona
7 odabir MD ili DAT uređaja
8 odabir TV prijemnika
0 odabir DVD uređaja
5 Pritisnite i otpustite tipku t
6 Unesite kodni broj željenog uređaja slijedeći korake 2 do 6 iz
poglavlja "Unos kodnog broja" ili korake 1 do 6 iz poglavlja
"Traženje ispravnog koda".
Kodni broj možete zapisati na naljepnicu na unutrašnjoj strani
poklopca pretinca za baterije.
Ako se čini da daljinski upravljač ne radi...
● Prvo pokušajte ponoviti podešavanje koristeći druge kodove
navedene uz željeni uređaj (pogledajte priloženu tablicu kodnih
brojeva).
● Ako ni nakon unošenja svih kodova navedenih uz željeni uređaj
daljinski upravljač još uvijek ne radi ispravno, pokušajte izvršiti
pretraživanje opisano u poglavlju "Traženje ispravnog koda".
Traženje ispravnog koda
Ako ste pokušali unijeti sve navedene kodne brojeve za željeni
uređaj a daljinski upravljač i dalje ne radi (ili ako uređaj nije
naveden u tablici), pokušajte proći ove korake.
Podešavanje glasnoće video
uređaja spojenog na audio sustav
Prije pokretanja pretraživanja
Svaki uređaj uključite u navedeno stanje kako bi se pretraživanje
moglo izvršiti.
TV prijemnik i pojačalo: uključiti
CD i MD uređaj, kasetofon, DAT uređaj: uključiti s izvorom
reprodukcije (disk, kaseta itd.)
Ostali uređaji: isključiti
1 Dok držite tipku S (SET) i pritisnite tipku 1.
2 Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku za željeni uređaj.
3 Pritisnite i otpustite tipku PROGR+. Nakon toga pritisnite i
otpustite tipku 1.
4 Ponovite korak 3 dok se ne pronađe ispravan kodni broj.
Svaki put kad pritisnete tipku PROGR+ i 1, emitira se drugi
kôd.
Nastavite postupak sve dok uređaj ne reagira ovako:
● TV prijemnik, pojačalo: isključuje se
● CD i MD uređaj, kasetofon, DAT uređaj: isključuje se ili
zaustavlja reprodukcija
● Ostali uređaji: uključuje se
● TV bez tipke za uključivanje: tipka Channel + radi
Budite strpljivi jer možda će trebati do 120 pokušaja prije
pronalaženja ispravnog koda.
5 Nakon što se pronađe ispravan kodni broj, pritisnite tipku t
za pohranjivanje kodnog broja u memoriju daljinskog
upravljača.
6 Provjerite može li se daljinskim upravljačem rukovati i ostalim
funkcijama uređaja tako da pritisnete odgovarajuće tipke na
daljinskom upravljaču. Ako izgleda da rade ispravno,
podešavanje daljinskog upravljača je dovršeno.
Ako uređaj ne radi ispravno, ponovite korake 1 do 5 i potražite
drugi kôd.
Ako i dalje ne možete podesiti daljinski upravljač, pogledajte
poglavlje "Uklanjanje smetnji".
Daljinski upravljač tvornički je podešen uz pretpostavku da se
zvuk video uređaja sluša preko TV zvučnika, a zvuk iz audio
uređaja preko zvučnika spojenih na pojačalo (ili prijemnik).
Tvorničko podešenje:
Tipka
TV
VCR, SAT*, DVD*
AMP
CD*, TAPE*
Podešava glasnoću
TV prijemnika
TV prijemnika
Pojačala
Pojačala na tipki AMP
* Ako tipkama VCR, SAT, CD, TAPE ili DVD dodijelite neki audio
uređaj, glasnoću pojačala možete podešavati tipkom AMP. Ako ovim
tipkama dodijelite neki video uređaj, glasnoću možete podešavati na
TV prijemniku.
Na ovaj način možete podešavati glasnoću TV prijemnika ili
pojačala dok rukujete video ili audio uređajem bez pritiska na
tipku TV ili AMP. Na primjer, za podešavanje glasnoće kanala
videorekordera nije potrebno pritisnuti tipku TV. Ipak, ako su
video uređaji spojeni na audio sustav, vjerojatno čujete zvuk TV
prijemnika ili videorekordera preko zvučnika spojenih na
pojačalo (ili prijemnik), a ne iz TV prijemnika. U tom slučaju,
trebate promijeniti tvornička podešenja tako da možete podešavati
glasnoću video uređaja bez prethodnog prebacivanje na pojačalo
(ili prijemnik). Za promjenu tvorničkih podešenja, slijedite dolje
opisani postupak.
Napomena
Ova značajka funkcionira samo ako je tipka AMP dodijeljena
pojačalu (ili prijemniku). Glasnoću pojačala (ili prijemnika)
postavljenog na tipku VCR, SAT, CD, TAPE ili DVD nije
moguće podešavati tijekom upravljanja uređajem postavljenim na
drugu tipku.
Napomena
Svaki gore navedeni korak morate završiti u roku od 10 sekundi.
U protivnom će se isključiti mod podešavanja.
-2-
Programiranje niza postupaka
Promjena tvorničkih podešenja
promjene glasnoće
1 Pritisnite tipku za odabir željenog uređaja.
2 Dok držite željenu makro tipku, pritisnite tipke potrebne za
određeni postupak ispravnim redom.
Na primjer, ako želite programirati 1 t 2 t ENT na tipku
N, držite tipku N, pritisnite 1, 2 i ENT ovim redom i
nakon toga otpustite tipku N.
1 Držite tipku S (SET) i pritisnite tipku 1.
2 Pritisnite tipku AMP.
3 Pritisnite tipku 2+.
4 Pritisnite tipku t.
Podešenje promjene glasnoće promijenjeno je na "pojačalo".
Glasnoću pojačala možete podešavati tipkom AMP dok je
odabran bilo koji uređaj.
Napomene
● Ako pokušate unijeti više od četiri operacije u koraku 2 gore,
programirat će se samo prve četiri tipke.
● Ako pokušate programirati samo jednu operaciju na makro
Napomene
tipku, programiranje će se prekinuti.
● Ako imate više od jednog pojačala i postavili ste ga na tipku
● Channel Macro funkciju možete programirati za najviše tri
VCR, SAT, CD, TAPE ili DVD, odabirom jedne od tih tipaka
ne možete podešavati glasnoću pojačala na tipki AMP.
● Ako tipku AMP dodijelite uređaju koji nije pojačalo ili
prijemnik, podešenje promjene glasnoće vraća se na "TV
prijemnik" čak i ako ste promijenili tvornička podešenja. U tom
slučaju, nećete biti u mogućnosti podešavati glasnoću audio
uređaja, osim prijemnika ili pojačala.
uređaja. Ako želite programirati četvrti uređaj, prvo obrišite
makro podešenja za taj uređaj.
● Ako ste programirali Channel Macro funkciju za TV i
satelitski prijemnik, tipka koju ste odabrali za makro funkciju
ne može se upotrebljavati kao Fastext tipka.
Promjena ili brisanje programa
Ako želite promijenite podešenje ili više ne želite koristiti
programirane funkcije, slijedite dolje opisani postupak za
promjenu ili brisanje programa.
1 Držite makro tipku kojoj želite promijeniti funkciju ili obrisati.
2 Nakon otprilike tri sekunde, pritisnite novi niz tipaka. Za
brisanje, pritisnite i otpustite 0 i nakon toga pritisnite i
otpustite ENT.
3 Otpustite makro tipku.
Povratak na tvornička podešenja
U gore opisanom koraku 3, pritisnite tipku 2-.
Rukovanje uređajem
1 Na daljinskom upravljaču pritisnite
tipku željenog uređaja.
2 Usmjerite daljinski upravljač izravno
prema uređaju.
3 Pritisnite tipku za željenu funkciju.
Pogledajte "Opis tipaka daljinskog upravljača" za cjelovit opis
tipaka daljinskog upravljača.
Napomena
Svakako pričekajte oko tri sekunde u koraku 2 gore. Dok držite
makro tipku i čekate, emitiraju se programirani signali. Zato, ako
je daljinski upravljač usmjeren prema uređaju, može se aktivirati
programirana funkcija prije nego što nastavite s postupkom.
Napomene o uporabi daljinskog upravljača
U načelu, daljinski upravljač upotrebljavate kao i originalni
upravljač isporučen uz uređaj.
● Uporabom ovog daljinskog upravljača neće se povećati broj
funkcija uređaja. Funkcije daljinskog upravljača ograničene su
funkcijama uređaja. Npr. ako uređaj nema funkciju MUTING,
tipka % na daljinskom upravljaču neće funkcionirati.
● Nekim od funkcija uređaja nećete moći upravljati pomoću ovog
daljinskog upravljača.
Uklanjanje smetnji
Ako imate problema pri podešavanju ili uporabi daljinskog upravljača
● Kod podešavanja daljinskog upravljača, pažljivo slijedite korake
opisane u poglavlju "Podešavanje koda". Ako prvi navedeni kôd ne
odgovara, pokušajte unijeti sljedeći s popisa. Ako nijedan kôd ne
funkcionira (ili uređaj nije naveden u popisu), pokušajte postupak
"Traženje ispravnog koda".
● Provjerite jeste li usmjerili daljinski upravljač izravno prema uređaju i
da između upravljača i uređaja nema prepreke.
● Provjerite da niste uložili istrošene baterije i da su baterije ispravno
uložene.
● Provjerite jeste li pritisnuli tipku TV, VCR, SAT, AMP, CD, TAPE ili
DVD za željeni uređaj.
● Provjerite može li se uređajem upravljati pomoću infracrvenog
daljinskog upravljača. Npr. ako uz uređaj nije isporučen daljinski
upravljač, vjerojatno se njime ne može upravljati daljinskim
upravljačem.
● Ako ste spojili video uređaje na audio sustav, provjerite jeste li podesili
daljinski upravljač na način opisan u poglavlju "Podešavanje glasnoće
video uređaja spojenog na audio sustav".
● Ako neki problem ne možete ukloniti, resetirajte daljinski upravljač na
tvornička podešenja pritiskom na tipke 1, t i 2 - u isto vrijeme.
Podešavanje kanala jednom
tipkom (makro funkcija)
Funkciju Channel Macro možete podesiti na jednu od dolje
navedenih tipaka (makro tipke).
Na primjer, umjesto pritiska na tipke 1, 2, i ENT za promjenu
kanala, možete koristiti samo tipku N.
Makro tipke su:
N, m, M, x, X i zREC.
(Samo tijekom rukovanja TV prijemnikom i satelitskim
prijemnikom)
Niz postupaka koji se mogu programirati mora se sastojati od dva
ili četiri uzastopna pritiska na tipke 0 do 9 ili ENT.
Služba za korisnike
Ako imate pitanja ili se pojave problemi koji nisu
pokriveni ovim uputama, molimo kontaktirajte
službu za korisnike. Broj telefona pronaći ćete u
jamstvu.
Napomena
Kod nekih uređaja Channel Macro funkcija neće ispravno
raditi.
-3-
Rukovanje satelitskim prijemnikom
Opis tipaka daljinskog upravljača
B Promjena programa.
C Odabir dvoznamenkastih
brojeva, na jednak način kao
kod daljinskog upravljača
satelitskog prijemnika.
D Promjena ulaznog moda
(H/V).
H Pomicanje kursora prema
gore, dolje, desno i lijevo.
I Poziv MENU izbornika.
M Odabir broja između 20 i 29.
Općenito
I Za podešavanje daljinskog
upravljača, pritisnite S
(SET) dok držite tipku 1.
E 2+: Povećavanje glasnoće.*1
2-: Smanjivanje glasnoće
G Isključivanje zvuka na TV
prijemniku ili pojačalu.*1
K Uključivanje ili isključivanje
odabranog uređaja.
L Tipke za odabir uređaja. Za
prebacivanje na rukovanje
željenim uređajem, pritisnite
tipku dodijeljenu tom uređaju.
Rukovanje DVD uređajem
B Brojčane tipke: Podešavanje
opcija izabranih na zaslonu.
C Odabir brojeva od 10 naviše.
D Promjena zvuka.
F Prikaz trenutnog moda
reprodukcije na zaslonu.
H Pomicanje kursora prema
gore, dolje, desno i lijevo.
I Poziv DVD izbornika.
J Za snimanje pritisnite N
dok držite tipku zREC.
Prvo otpustite tipku N i
nakon toga zREC.
M Unos izbora. Podešavanje
opcija izabranih na zaslonu.
*1 Ovim tipkama se podešava
glasnoća TV prijemnika ili
pojačala. Pogledajte
"Podešavanje glasnoće video
uređaja spojenog na audio
sustav" za podrobnosti.
z Brojčana tipka 5 i tipka
PROGR+ imaju izbočenje
koje olakšava uporabu.
Rukovanje TV prijemnikom
B Promjena programa i
uključivanje uređaja.
C Odabir dvoznamenkastih brojeva, na jednak način kao kod
daljinskog upravljača TV-a.
D Promjena ulaznog moda.
F Poziv teleteksta.
H Pomicanje kursora prema
gore, dolje, desno i lijevo.
I Poziv MENU izbornika.
M Odabir broja između 20 i 29.
N PROGR+: Sljedeći program
PROGR-: Prethodni program
O Uključivanje
Povratak iz teleteksta na TV
P Funkcije JUMP,
FLASHBACK i CHANNEL
na TV prijemniku, ovisno o
podešenjima proizvođača.
R Unos izbora.
S Fastext tipke.
N PROGR+:
Prijelaz na sljedeće
mjesto ili zapis,
sljedeći program.
PROGR-:
Prijelaz na prethodno
mjesto ili zapis,
prethodni program.
O Uključivanje titlova.
P Prikaz izbornika naslova.
Q Brisanje odabranog znaka sa
zaslona.
R Izvršenje opcije odabrane na
zaslonu.
S N: Reprodukcija.
m: Premotavanje unatrag.
M: Premotavanje naprijed.
x: Stop.
T X: Pauza.
Rukovanje pojačalom (ili prijemnikom)
B Odabir ulaznog izvora:
1 VIDEO 1
2 VIDEO 2
3 AUX
4 TUNER
5 CD
6 TAPE
7 MD
8 TV
9 PHONO
0 DVD
D Promjena ulaznog izvora
svakim pritiskom.
Rukovanje videorekorderom
B Promjena programa
C Odabir dvoznamenkastih
brojeva, na jednak način kao
kod daljinskog upravljača
videorekordera.
D Promjena signala koje prima
TV prijemnik.
F Poziv prikaza na zaslonu.
H Pomicanje kursora prema
gore, dolje, desno i lijevo.
I Poziv MENU izbornika.
N PROGR+: Sljedeći program
PROGR-: Prethodni program
P Funkcije JUMP,
FLASHBACK i CHANNEL
na satelitskom prijemniku,
ovisno o podešenjima
proizvođača.
Q Poziv izbornika Master Guide.
R Unos izbora.
S Fastext tipke.
J, S i T
N: Reprodukcija.
x: Stop.
m: Premotavanje unatrag.
M: Premotavanje naprijed.
zREC:
Za snimanje, pritisnite
N i zREC.
X: Pauza.
M Odabir brojeva između
20 i 29.
N PROGR+: Sljedeći program.
PROGR-: Prethodni program.
O Promjena ulaznog moda.
R Unos izbora.
N PROGR+:
Odabir viših
frekvencija.
PROGR-:
Odabir nižih
frekvencija.
P Promjena frekvencijskog
područja.
J, S i T
Kao tipke N, M, m, x,
X i zna CD uređaju. (Ako
je CD uređaj podešen na
tipku CD.)
Rukovanje CD uređajem
B Odabir broja zapisa.
C Odabir brojeva od 10 naviše.
D Promjena ulaznog izvora.
F Uključivanje i isključivanje
pokazivača CD uređaja.
J Za snimanje pritisnite N
dok držite tipku zREC.
Prvo otpustite tipku N i
nakon toga zREC.
M Odabir podešenja.
-4-
N PROGR+:
Odabir sljedećeg
zapisa.
PROGR-:
Odabir prethodnog
zapisa.
O Brisanje izbora.
P Odabir sljedećeg diska.
Q Odabir uređaja ili rekordera.
S N: Reprodukcija.
m: Premotavanje unatrag.
M: Premotavanje naprijed.
x: Stop.
T X: Pauza.
Rukovanje MD uređajem
B Odabir broja zapisa.
C Odabir brojeva od 10 naviše.
F Promjena moda pokazivača
ili uključivanje i
isključivanje pokazivača.
J Za snimanje pritisnite N
dok držite tipku zREC.
Prvo otpustite tipku N i
nakon toga zREC.
M Odabir podešenja.
N PROGR+:
Odabir sljedećeg
zapisa.
PROGR-:
Odabir prethodnog
zapisa.
O Brisanje izbora.
P Odabir sljedećeg diska.
S N: Reprodukcija.
m: Premotavanje unatrag.
M: Premotavanje naprijed.
x: Stop.
T X: Pauza.
Rukovanje DAT uređajem
N PROGR+:
B Odabir broja zapisa.
Odabir sljedećeg
C Odabir brojeva od 10 naviše.
zapisa.
F Promjena moda pokazivača
PROGR-:
ili uključivanje i
Odabir prethodnog
isključivanje pokazivača.
zapisa.
J Za snimanje pritisnite N
S N: Reprodukcija.
dok držite tipku zREC.
m: Premotavanje unatrag.
Prvo otpustite tipku N i
M: Premotavanje naprijed.
nakon toga zREC.
x: Stop.
T X: Pauza.
Rukovanje kasetofonom
C , J, S i T
Tipke za rukovanje
kasetofonom.
Kod kasetofona s dva
pretinca, tipkama se upravlja
pretincem A (kod Sony
kasetofona, pretincem B).
-/--: Promjena smjera vrpce.
N: Reprodukcija.
m: Premotavanje unatrag.
M: Premotavanje naprijed.
zREC:
Za snimanje pritisnite
N dok držite tipku
zREC.
Prvo otpustite tipku
N i nakon toga
zREC.
x: Stop.
X: Pauza.
H , I, M i R
Tipke za rukovanje
pretincem B (kod Sony
kasetofona, pretincem A).
ENT: Promjena smjera vrpce.
^: Reprodukcija.
]: Premotavanje unatrag.
\: Premotavanje naprijed.
_: Stop.
MENU:
Za snimanje, pritisnite
^ dok držite tipku
MENU. Prvo otpustite
tipku ^ i nakon toga
MENU.
OK: Pauza.
P Odabir pretinca A ili B
(samo kod kasetofona s dva
pretinca).
Ako kasetofon ima samo jedan
komplet tipaka i tipku za odabir A
ili B pretinca, tipkom _ odaberite
pretinac A ili B.
Tehnički podaci
Radni domet
Napajanje
Trajanje baterije
Dimenzije
Masa
Otprilike 7 m (ovisno uređajima raznih proizvođača)
Dvije baterije AA (R6) (nisu isporučene)
Oko 6 mjeseci (ovisno o uporabi)
Otprilike 55 x 200 x 32 mm (š/v/d)
Otprilike 95 g (bez baterija)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.
Oznaka CE vrijedi samo u zemljama gdje se zakonski provodi, uglavnom
u zemljama Europske Unije.
-5-
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement