Sony | RM-X7BT | Sony RM-X7BT Upravljač pametnog telefona u automobilu s bežičnom tehnologijom BLUETOOTH® Upute za upotrebu

4-594-376-21(1) (HR)
Bluetooth®
daljinski upravljač
za automobil
RM-X7BT
Upute za upotrebu
HR
Sadržaj
Značajke
Značajke . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Vodič kroz dijelove
i kontrole . . . . . . . . . . . . . . . 3
Pametnim telefonom jednostavno
upravljajte pozivima, glazbom
i brojnim drugim funkcijama.
Ovaj Bluetooth® daljinski upravljač
za automobil za pametni telefon
sadrži tehnologiju glasovne
aktivacije tvrtke Sony i ima
intuitivnu tipkovnicu zahvaljujući
kojoj pametni telefon možete
nastaviti upotrebljavati bez
skidanja pogleda s ceste.
Sve što vam je potrebno je AUX
ulaz i USB napajanje.
Povezivanje/postavljanje
Upozorenja . . . . . . . . . . . . . . . .
Popis dijelova za
postavljanje. . . . . . . . . . . . .
Povezivanje . . . . . . . . . . . . . . . .
Postavljanje . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
6
7
Početak rada
Uključivanje napajanja . . . . . . . 9
Postavljanje audio jedinice
u automobilu . . . . . . . . . . . 9
Priprema BLUETOOTH
uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . 10
Reprodukcija
Reprodukcija s BLUETOOTH
uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . 12
Upotreba načina rada
slobodne ruke putem
BLUETOOTH funkcije
Odgovaranje na poziv . . . . . . 13
Upotreba prepoznavanja
glasa . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Dodatne informacije
Rješavanje problema . . . . . . . 16
2HR
Vodič kroz dijelove i kontrole
Adapter
 MODE
Služi za prebacivanje između
načina glasnoće i zuma.
PAIRING
Pritisnite i držite 2 sekunde
za postavljanje uparivanja.
Pritisnite i držite dulje od
7 sekundi kako biste resetirali
povijest uparivanja i postavku
MODE adaptera.
 Indikator ZOOM/VOL
(glasnoća) (bijeli)
Svijetli kada je odabran način
zuma.
Zatreperi 4 puta kada završi
resetiranje adaptera.
 Prijemnik daljinskog
upravljača

indikator (plavi)
Brzo treperi u stanju
pripravnosti za uparivanje.
Sporo treperi u BLUETOOTH
stanju pripravnosti.
Ostaje upaljen dok je
uspostavljena BLUETOOTH
veza.
 MIC (mikrofon)
Ugrađeni mikrofon.
Nije dostupno kada je
postavljen vanjski mikrofon.
 Priključak AUDIO OUT
Služi za povezivanje audio
jedinice automobila pomoću
AUX kabela.
 USB ulaz
Služi za priključivanje adaptera
na napajanje.
 Priključak MIC-IN (ulaz za
mikrofon)
Služi za postavljanje vanjskog
mikrofona.
3HR
Daljinski upravljač RM-X7S
 /
Služi za premotavanje
unaprijed/unatrag pjesme
u glazbenoj aplikaciji.
 Oznaka N
Dodirnite je Android
pametnim telefon kako biste
uspostavili BLUETOOTH vezu.
VOICE
Uključivanje funkcije Assistant
for RM-X7BT (samo za
Android pametne telefone
s instaliranom aplikacijom) ili
funkcije Siri (samo iPhone).
Pritisnite i držite 2 sekunde
kako biste uključili glasovno
biranje (samo Android
pametni telefoni).
(poziv)
Odgovaranje na poziv/
prekidanje poziva.
4HR
 
Reprodukcija/pauziranje
pjesme u glazbenoj aplikaciji.
 Infracrveni odašiljač
 Prsten
Ako odaberete VOL (glasnoća)
na adapteru, možete
namjestiti glasnoću na
pametnom telefonu.
Ako na adapteru odaberete
ZOOM, možete upotrijebiti
funkciju zuma u aplikaciji
„Waze” (samo Android™
pametni telefon).
Pojedinosti potražite u pomoći
za aplikaciju.
 Gumb za otpuštanje držača
 Držač
Povezivanje/postavljanje
Upozorenja
 Iznimno je opasno ako se kabel
zapetlja oko stupa upravljača ili
ručice mjenjača. Pobrinite se da
kabel i ostali dijelovi ne ometaju
osnovne radnje u vožnji.
 Izbjegavajte postavljanje
adaptera i daljinskog upravljača
na mjesta izložena prašini,
prljavštini, prekomjernim
vibracijama ili visokim
temperaturama poput mjesta na
izravnoj sunčevoj svjetlosti, ploči
s instrumentima ili u blizini
grijaćih cijevi.
 Adapterom se upravlja putem
infracrvenih zraka s daljinskog
upravljača. Adapter i daljinski
upravljač nisu povezani putem
BLUETOOTH veze.
 Ne postavljajte prepreke između
adaptera i daljinskog upravljača
jer to može prouzročiti smetnje
u komunikaciji putem
infracrvenih zraka.
 Ne prekrivajte prstima odašiljač
na daljinskom upravljaču.
 Preporučljivo je da se adapter
nalazi pored rukovatelja jer je
u njega ugrađen mikrofon.
 Ako prekidač paljenja na vašem
automobilu nema položaj za
kontakt za dodatnu opremu
ACC, isključite USB kabel
prilikom svakog isključenja
kontakta kako se ne bi ispraznio
akumulator automobila.
Popis dijelova za
postavljanje






Popis dijelova ne obuhvaća
cjelokupan sadržaj pakiranja.
5HR
Povezivanje
Priključivanje u AUX ulazni priključak/USB ulaz na kućištu
konzole


Priključivanje u AUX ulazni priključak/USB ispod konzolne ploče


Napomene
 Povežite adapter s AUX kabelom  i USB kabelom .
 Postavite adapter na mjesto na kojem može primati infracrveni signal
daljinskog upravljača.
6HR
Kada se baterija istroši, skraćuje se
radni domet daljinskog upravljača.
Postavljanje
OPREZ
Umetanje litijske baterije
1
2
Kovanicom i sl. otvorite
poklopac na dnu daljinskog
upravljača.
Umetnite priloženu litijsku
bateriju  u daljinski
upravljač.

strana + gore
Neispravna zamjena baterije može
prouzročiti eksploziju. Zamijenite
samo istom ili odgovarajućom
vrstom.
Napomene vezane uz litijsku
bateriju
 Držite litijsku bateriju izvan
dohvata djece. Ako netko proguta
bateriju, smjesta se obratite
liječniku.
 Obrišite bateriju suhom krpom
kako biste osigurali dobar kontakt.
 Svakako pripazite na odgovarajući
polaritet tijekom umetanja baterije.
 Bateriju ne držite metalnim
hvataljkama jer može doći do
kratkog spoja.
Postavljanje daljinskog
upravljača
Prije postavljanja
Postupak za zamjenu litijske
baterije
 Provjerite jesu li kut nagiba
na držaču  ili usmjerenost
daljinskog upravljača prikladni
za mjesto postavljanja.
Na daljinskom upravljaču su
4 utora, a na držaču 2 kukice 
pa, ovisno o situaciji, daljinski
upravljač možete postaviti na
četiri različita načina.
U normalnim uvjetima baterija
će trajati približno godinu dana.
(Radni vijek može biti kraći,
ovisno u uvjetima upotrebe.)
7HR
3
Postavite priložen vijak 
u rupu držača  i učvrstite
ga na mjestu postavljanja.

Utor
4
Kukice
 Kako ne biste morali nepotrebno
bušiti rupe ili pričvršćivati traku
na neprikladnim mjestima
u automobilu, daljinski upravljač
i adapter postavite na mjesto
na kojem mogu neometan
odašiljati i primati infracrveni
signal.
Postavite daljinski upravljač
s umetnutom litijskom
baterijom na držač .
Umetnite utor daljinskog
upravljača u kukicu držača 
i pritisnite daljinski upravljač
tako da sjedne na svoje mjesto
uz zvučni klik.
Napomena
Pazite da ne oštetite kabele i druge
predmete u automobilu prilikom
bušenja rupe ili zatezanja vijka.
1
Izbušite rupu promjera 2 mm
na mjestu u automobilu gdje
ćete uređaj postaviti.
2
Odlijepite traku na dnu
držača  i pričvrstite je
na mjestu postavljanja.
Fiksirajte rupu držača 
na rupu u automobilu.
8HR
Postupak za uklanjanje
daljinskog upravljača
1
Povucite daljinski upravljač
dok pritišćete gumbe za
otpuštanje držača s obje
strane držača  kako biste
daljinski upravljač uklonili
s držača .
Početak rada
Uključivanje
napajanja
1

Postavljanje adaptera
1
Pričvrstite adapter na mjesto
postavljanja pomoću
priložene obostrano ljepljive
trake .
Uključite kontakt ili okrenite
ključ u položaj kontakta za
dodatnu opremu ACC.
Adapter se uključuje.
Postupak za isključenje
napajanja
Isključite kontakt.
Adapter se isključuje.
Napomena
Ako prekidač paljenja na vašem
automobilu nema položaj za kontakt
za dodatnu opremu ACC, isključite
USB kabel prilikom svakog isključenja
kontakta kako se ne bi ispraznio
akumulator automobila.

Postavljanje audio
jedinice u automobilu
1
2
Priključite AUX i USB kabel.
Napomena
Prije pričvršćivanja trake mjesto na
koje ćete postaviti adapter i daljinski
upravljač očistite suhom krpom.
Prebacite izvor audio jedinice
u automobilu na AUX izvor.
Prilikom povezivanja
adaptera s audio jedinicom
u automobilu, zvuk uređaja
povezanog s adapterom
emitira se iz zvučnika audio
jedinice u automobilu.
9HR
Povezivanje s pametnim
telefonom pomoću
funkcije One touch (NFC)
Pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu
priloženim uz audio jedinicu
u automobilu.
Priprema BLUETOOTH
uređaja
Ovisno o tome je li vaš pametni
telefon, mobilni telefon ili audio
uređaj (u nastavku „BLUETOOTH
uređaj” ako nije drugačije
navedeno) kompatibilan
s BLUETOOTH funkcijom, možete
uživati u glazbi ili telefonirati
u načinu rada slobodne ruke.
Pojedinosti o povezivanju
potražite u uputama za upotrebu
priloženim uz uređaj.
Prije povezivanja uređaja smanjite
jačinu zvuka na audio jedinici
u automobilu jer u protivnom
zvuk može biti vrlo glasan.
10HR
Ako pametnim telefonom koji
podržava funkciju NFC* dodirnete
oznaku N-Mark na jedinici,
adapter će se automatski upariti
i povezati s kompatibilnim
pametnim telefonom.
* NFC (Near Field Communication)
tehnologija je koja omogućuje
bežičnu komunikaciju kratkog
dometa između različitih uređaja,
kao što su mobilni telefoni i IC
oznake. Zahvaljujući funkciji NFC
podatkovna se komunikacija
može jednostavno uspostaviti
dodirivanjem odgovarajućeg
simbola ili mjesta na
uređajima kompatibilnima
s tehnologijom NFC.
Za pametne telefone s instaliranim sustavom Android OS 4.0
ili starijim, potrebno je preuzeti
aplikaciju „NFC Easy Connect”
u trgovini Google Play™. Aplikacija nije dostupna za preuzimanje
u svim državama/regijama.
1
Uključite funkciju NFC na
pametnom telefonu.
Pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu
priloženim uz pametni telefon.
2
Ponovno dodirnite dio
s oznakom N-Mark na
daljinskom upravljaču
s oznakom N-Mark na
pametnom telefonu.
Provjerite svijetli li
adapteru.
na
Postupak za raskid veze pute
funkcije One touch
Ponovno dodirnite dio s oznakom
N-Mark na daljinskom upravljaču
s oznakom N-Mark na pametnom
telefonu.
Napomene
 Prilikom povezivanja pažljivo
rukujte pametnim telefonom
kako ga ne biste ogrebali.
 Povezivanje putem funkcije
One touch nije moguće kada je
adapter već povezan s nekim
uređajem koji podržava NFC. U tom
slučaju prekinite vezu s drugim
uređajem i ponovno uspostavite
vezu s pametnim telefonom.
Uparivanje i povezivanje
s BLUETOOTH uređajem
Kada BLUETOOTH uređaj
povezujete prvi put, potrebna je
obostrana registracija (koja se
naziva „uparivanje”). Uparivanje
omogućuje da se adapter i drugi
uređaji međusobno prepoznaju.
1
Postavite BLUETOOTH uređaj
na udaljenost od 1 m od
adaptera.
2
Pritisnite PAIRING i držite
2 sekunde.
brzo treperi dok je adapter
u stanju pripravnosti za
uparivanje.
3
Izvršite uparivanje na
BLUETOOTH uređaju kako
bi mogao otkriti adapter.
4
Odaberite [RM-X7BT] (naziv
vašeg modela) prikazan na
zaslonu BLUETOOTH uređaja.
Ako se naziv vašeg modela
ne prikaže, ponovite postupak
od 2. koraka.
5
Ako je potrebno unijeti
lozinku na BLUETOOTH
uređaju, unesite [0000].
Kada uparivanje završi,
treperi.
6
Odaberite ovaj adapter na
BLUETOOTH uređaju kako
biste uspostavili BLUETOOTH
vezu.
svijetli kada se uspostavi
veza.
Napomene
 Prilikom povezivanja s BLUETOOTH
uređajem, drugi uređaj ne može
prepoznati adapter. Unesite način
uparivanja i potražite adapter
s drugog uređaja kako biste
omogućili prepoznavanje.
 Ovisno o statusu BLUETOOTH
uređaja, prikaz naziva vašeg
modela možda neće biti moguć.
11HR
Postupak za pokretanje
reprodukcije
Pojedinosti potražite u odjeljku
„Reprodukcija s BLUETOOTH
uređaja” (str. 12).
Postupak za poništavanje
uparivanja
Da biste nakon uparivanja
adaptera s BLUETOOTH uređajem
poništili način uparivanja, izvršite
korak 2.
Reprodukcija
Reprodukcija
s BLUETOOTH uređaja
Adapter podržava razne
BLUETOOTH audio profile.
Možete reproducirati sadržaje na
povezanom uređaju koji podržava
BLUETOOTH A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile).
Povezivanje s uparenim
BLUETOOTH uređajem
Kako biste upotrebljavali upareni
uređaj, morate ga povezati
s adapterom. Neki se upareni
uređaji povezuju automatski.
Savjeti
 Adapter pamti 5 posljednjih
uparenih uređaja.
 Ako je prilikom uključenja kontakta
BLUETOOTH signal uključen,
adapter se automatski ponovno
povezuje s posljednjim povezanim
pametnim telefonom.
12HR
Napomene
 Adapter podržava kodek SBC/AAC.
Kodek se automatski mijenja
sukladno povezanom uređaju.
 Daljinski upravljač možda
neće ispravno raditi ovisno
o performansama povezanog
uređaja ili glazbene aplikacije.
 Budući da glazbena aplikacija
radi putem profila HID (Human
Interface Device Profile), povežite
pametni telefon koji podržava HID
ili AVRCP.
 Prilikom povezivanja putem profila
HID, softverska se tipkovnica na
pametnom telefonu ne prikazuje.
Ako upotrebljavajte softversku
tipkovnicu, isključite značajku HID
na pametnom telefonu.
1
Uspostavite BLUETOOTH vezu
s audio uređajem (str. 11).
2
Provjerite svijetli li
i dalje.
Ako veza nije uspostavljena,
odaberite [RM-X7BT] na
BLUETOOTH uređaju.
3
Pritisnite  na daljinskom
upravljaču.
Pokrenite audio reprodukciju
putem glazbene aplikacije
na povezanom BLUETOOTH
uređaju.
Napomena
Nakon povezivanja adaptera
i BLUETOOTH uređaja reprodukciju
možete kontrolirati pritiskanjem
 i /.
Upotreba načina rada
slobodne ruke putem
BLUETOOTH funkcije
Pametnim telefonom možete
upravljati u načinu rada slobodne
ruke jednostavnim govorenjem
u ugrađeni mikrofon, ili putem
vanjskog mikrofona postavljenog
na adapter. Postavljanje vanjskog
mikrofona pomaže da funkcija
prepoznavanje glasa bolje radi.
Da biste upotrijebili mobilni
telefon, povežite ga s adapterom.
Pojedinosti potražite u odjeljku
„Priprema BLUETOOTH uređaja”
(str. 10).
Odgovaranje na poziv
1
Pritisnite
za odgovaranje
na poziv sa zvukom zvona.
Telefonski poziv započinje.
Napomena
Zvuk zvona i glas osobe koja govori
emitiraju se samo iz zvučnika audio
jedinice u automobilu.
13HR
Odbijanje poziva
Pritisnite i držite
2 sekunde.
Završetak poziva
Ponovno pritisnite
.
Prebacivanje između načina
rada slobodne ruke i ručnog
načina
Tijekom poziva pritisnite i držite
kako biste zvuk telefonskog
poziva prebacili između adaptera
i pametnog telefona.
Upotreba
prepoznavanja glasa
Aplikacijom možete upravljati
pomoću glasovne naredbe.
Napomena
Iz sigurnosnih razloga, poštujte
lokalne prometne zakone i propise
i nemojte upravljati aplikacijom
tijekom vožnje.
Upotreba aplikacije
Assistant for RM-X7BT
s Android telefonom
Ako instalirate aplikaciju Assistant
for RM-X7BT, Android pametni
telefon možete upotrebljavati
u načinu rada slobodne ruke
jednostavnim govorenjem
u mikrofon.
Pojedinosti potražite u pomoći
za aplikaciju.
http://s-assistant.sony.net/
14HR
Napomena
Da biste iskoristili značajke aplikacije,
potražite pojedinosti na Android
pametnom telefonu.
1
Uključite funkciju aplikacije na
Android pametnom telefonu.
2
3
Pritisnite VOICE.
Kada na Android pametnom
telefonu začujete zvučni
signal, izgovorite poruku
u mikrofon.
Aplikacija će odgovoriti.
Postupak za isključivanje
aplikacije
Pritisnite VOICE.
Napomene
 Ovisno o uvjetima upotrebe,
Android pametni telefon možda
neće prepoznati vaš glas.
 Android pametni telefon možda
neće prepoznati vaš glas u bučnim
uvjetima, primjerice ako je glasan
zvuk audio uređaja u automobilu,
ako se čuje velika buka s ceste ili
uslijed buke od rada klima uređaja.
 Na mjestima na kojima je signal
mobilne mreže slab ili gdje je
njegov prijem otežan, aplikacija
možda neće ispravno raditi.
 Dok je aplikacija uključena, nema
zvuka.
Upotreba funkcije
Siri Eyes Free
Siri Eyes Free omogućuje
korištenje uređaja iPhone u načinu
rada slobodne ruke jednostavnim
govorenjem u mikrofon. Možete
registrirati sustav slobodne ruke
za uređaj iPhone koji podržava
funkciju Siri Eyes Free.
Raspoloživost je ograničena
na uređaje iPhone 4s ili novije.
Provjerite je li na uređaju iPhone
instalirana najnovija verzija
sustava iOS.
1
Uključite funkciju Siri na
uređaju iPhone.
Pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu
priloženim uz uređaj iPhone.
2
Pritisnite VOICE.
Prikazuje se zaslon glasovne
naredbe.
3
Kada na uređaju iPhone
začujete zvučni signal,
izgovorite poruku u mikrofon.
S uređaja iPhone ponovno će
se čuti zvučni signal i nakon
toga Siri započinje odgovarati.
Isključivanje funkcije
Siri Eyes Free
Pritisnite VOICE.
Napomene
 Ovisno o uvjetima upotrebe,
iPhone možda neće prepoznati
vaš glas.
 iPhone možda neće prepoznati vaš
glas u bučnim uvjetima, primjerice
ako je glasan zvuk audio uređaja
u automobilu, ako se čuje velika
buka s ceste ili uslijed buke od
rada klima uređaja.
 Na mjestima na kojima je prijem
signala uređaja iPhone loš, Siri
Eyes Free možda neće ispravno
raditi ili će odaziv funkcije biti
usporen.
 Dok je uključena funkcija Siri Eyes
Free, nema zvuka.
15HR
Dodatne informacije
Rješavanje problema
Pomoću sljedećeg kontrolnog
popisa možete ispraviti probleme
koji se mogu pojaviti s adapterom
i daljinskim upravljačem.
Prije upotrebe kontrolnog popisa
u nastavku, provjerite vezu
i upravljačke postupke.
Ako problem nije riješen,
posjetite web-mjesto podrške
iz referentnog priručnik
(zasebni dokument).
Općenito
Nema zvuka ili je zvuk slab.
 Jačina zvuka povezanog uređaja
iznimno je niska.
 Povećajte jačinu zvuka
povezanog uređaja.
 Provjerite je li adapter priključen
u audio jedinicu u automobilu
putem AUX kabela.
 Provjerite je li izvor audio
jedinice u automobilu
postavljen na AUX izvor.
16HR
Pametni telefon ne radi.
 Provjerite da niste prstima
prekrili odašiljač na daljinskom
upravljaču.
 Provjerite je li adapter
postavljen na mjesto na kojem
može primati infracrveni signal
daljinskog upravljača.
 Provjerite je li se baterija
daljinskog upravljača napunila
do kraja.
 Ako upotrebljavajte iPhone,
ažurirajte iOS na najnoviju
verziju.
Funkcija NFC
Povezivanje putem funkcije
One touch (NFC) nije moguće.
 Ako pametni telefon ne reagira
na dodirivanje.
 Provjerite je li na pametnom
telefonu uključena
funkcija NFC.
 Pomaknite oznaku N-Mark
na pametnom telefonu bliže
oznaci N-Mark na daljinskom
upravljaču.
 Ako je na pametnom telefonu
maska, skinite je.
 Osjetljivost NFC prijema ovisi
o uređaju.
Ako povezivanje putem funkcije
One touch s pametnim
telefonom ne uspije nekoliko
puta, ručno uspostavite
BLUETOOTH vezu.
BLUETOOTH funkcija
Uređaj koji povezujete ne
prepoznaje adapter.
 Prije uparivanja postavite
adapter u stanje pripravnosti
za uparivanje.
 Dok je povezan s BLUETOOTH
uređajem, adapter ne može
prepoznati drugi uređaj.
 Raskinite trenutačnu vezu
i potražite adapter s drugog
uređaja.
Ne čuje se zvuk zvona.
 Ovisno o uređaju koji
povezujete, zvuk zvona se
možda neće pravilno emitirati.
Nije moguće upravljanje
povezanim BLUETOOTH audio
uređajem.
 Provjerite podržava li povezani
BLUETOOTH audio uređaj HID
ili AVRCP.
Nehotično ste odgovorili na
poziv.
 Telefon koji povezujete
namješten je da automatski
odgovara na poziv.
Ako to ne pomogne u rješavanju
problema, obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Zvuk je isprekidan tijekom
reprodukcije s BLUETOOTH audio
uređaja.
 Smanjite udaljenost između
adaptera i BLUETOOTH audio
uređaja.
 Ako se BLUETOOTH audio uređaj
nalazi u futroli koja prekida
signal, izvadite ga iz futrole
tijekom upotrebe.
 Nekoliko BLUETOOTH uređaja
ili drugih uređaja koji emitiraju
radijske valove koristi se
u blizini.
 Isključite druge uređaje.
 Povećajte udaljenost od
drugih uređaja.
 Reprodukcija zvuka prekida
se odmah po povezivanju
adaptera i pametnog telefona.
Ne radi se o kvaru.
17HR
http://www.sony.net/
©2016 Sony Corporation
Download PDF

advertising