Sony | SRS-HG1 | Sony SRS-HG1 Prijenosni BLUETOOTH® zvučnik HG1 h.ear go Upute za upotrebu

2. KORAK: Povezivanje na Wi-Fi mrežu
3. KORAK: Slušanje glazbe putem Wi-Fi
mreže
Wi-Fi mreža omogućuje slušanje glazbe pohranjene na bežičnim uređajima u vašem domu.
Osobni audio sustav
Pomoću Wi-Fi mreže možete reproducirati glazbu
putem usluga za emitiranja glazbe na mreži ili
reproducirati glazbu pohranjenu na vašem računalu ili
pametnom telefonu, sve s visokom kvalitetom zvuka.
Isto tako, možete uživati u glazbi u više prostorija
istodobno.
Upute za upotrebu
Ostali načini slušanja glazbe putem Wi-Fi mreže
Preporučuje se upotreba aplikacije SongPal za slušanje glazbe putem Wi-Fi mreže na pametnom telefonu ili
uređaju iPhone.
Vodič za pomoć sadrži opis ostalih načina reprodukcije glazbe.
Instaliranje aplikacije SongPal na pametni
telefon/iPhone
Glazbu spremljenu na uređaju Xperia možete slušati pomoću glazbene
aplikacije, a glazbu pohranjenu na računalu pomoću besplatnog
softvera MediaGo.
Ako je aplikacija SongPal već instalirana, nemojte je instalirati. Pogledajte odjeljak „Slušanje glazbe
pomoću jedinice”.
Odaberite jedan od sljedećih načina povezivanja jedinice s Wi-Fi mrežom:
• Povezivanje pomoću aplikacije SongPal
Postavite jedinicu s pametnog telefona/uređaja iPhone koji je instaliran s aplikacijom SongPal.
• Povezivanje pomoću funkcije Wi-Fi Protected Setup™ (WPS-a)
Postavite jedinicu pritiskom na gumb WPS na bežičnom usmjerivaču.
4-589-722-41(2) (HR)
©2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Ostali načini
• Povezivanje pomoću računala
Možete se povezati i putem računala. Pojedinosti potražite u Vodiču za pomoć.
1
Instalirajte SongPal na pametni telefon/iPhone.
Potražite aplikaciju SongPal u trgovini Google Play (trgovina Play) ili App Store
2
Dodirnite [SongPal] na pametnom telefonu/uređaju iPhone za pokretanje aplikacije
i zatim slijedite upute na zaslonu.
3
Kada se prikaže zaslon s desne strane, dodirnite [h.ear go (SRS-HG1)].
SongPal Link
Slušajte svoju omiljenu glazbu u različitim stilovima pomoću kombinacija bežičnih zvučnika.
SRS-HG1
Vodič za pomoć
(web-dokument za osobno računalo/pametni telefon)
U njemu su navedene pojedinosti o jedinici, postupak povezivanja s mrežom i BLUETOOTH® uređajem pomoću
različitih uređaja, način reprodukcije zvuka visoke rezolucije itd.
Povezivanje pomoću aplikacije SongPal
Ispunite svoje prostorije glazbom istodobnom upotrebom skupine zvučnika.
Potrebne stavke: pametni telefon sa sustavom Android ili uređaj iPhone/iPod touch, bežični usmjerivač
Uživajte u još boljem surround zvuku s dodatnim Sound BAR-om tvrtke Sony
(nije uključen).*
Upotrijebite pametni telefon sa sustavom Android ili uređaj iPhone s instaliranom aplikacijom SongPal
da biste konfigurirali Wi-Fi postavke jedinice.
* Kompatibilni Sound BAR ili AV prijemnik tvrtke Sony potražite na sljedećem
URL-u. http://sony.net/nasite/
Instalirajte SongPal na pametni telefon ili iPhone. Slijedite upute na zaslonu aplikacije da biste jedinicu
povezali s Wi-Fi mrežom.
Uparite dva zvučnika da biste imali širi stereo zvuk.
Potražite aplikaciju SongPal u trgovini Google Play™ (trgovina Play) ili App Store.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-hg1/h_zz/
• Povežite pametni telefon ili iPhone s jedinicom putem BLUETOOTH veze. Prije povezivanja postavite
BLUETOOTH značajku na svojem pametnom telefonu ili uređaju iPhone.
• Neki bežični usmjerivači imaju više SSID-ova. Spojite jedinicu i pametni telefon ili iPhone na isti SSID.
Slušanje glazbe pomoću jedinice
Potrebna stavka: pametni telefon sa sustavom Android ili uređaj iPhone/iPod touch
1
Vodič za pomoć sadrži sljedeće:
• Pojedinosti o povezivanju s Wi-Fi mrežom
• Postupak povezivanja s aplikacijom SongPal
• Načini povezivanja s mrežom i reprodukcije za pojedinačne operacijske sustave računala
• Načini povezivanja s BLUETOOTH uređajem i reprodukcije za različite uređaje
• Reprodukcija audio datoteka visoke rezolucije
• Ažuriranja softvera
• Postupak povezivanja s drugim uređajem i uređajima nakon toga putem Wi-Fi mreže itd.
Funkcije bežičnog zvuka i bežičnog stereo zvuka mogu se upotrebljavati nakon što ažurirate softver jedinice.
Informacije o ažuriranju potražite u Vodiču za pomoć.
Dodirnite pametni telefon/iPhone da biste pokrenuli reprodukciju glazbe
na pametnom telefonu/uređaju iPhone pomoću aplikacije SongPal.
SRS-X99
SRS-X99
Više pojedinosti o sljedećim vrstama povezivanja, načinima reprodukcije i druge informacije potražite u Vodiču
za pomoć.
Idite na 3. KORAK za reprodukciju glazbe
BLUETOOTH
Povezivanje pomoću funkcije Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS-a)
2
Nakon što odaberete glazbu, započnite reprodukciju i prilagodite
jačinu zvuka.
Glazbu na BLUETOOTH uređaju možete slušati putem bežične veze.
Prije upotrebe BLUETOOTH funkcije izvršite uparivanje kako biste registrirali svoj BLUETOOTH uređaj.
Potrebna stavka: bežični usmjerivač s gumbom za Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
1
1. KORAK: Punjenje baterije
• Ovu jedinicu nije moguće uključiti ako baterija nije napunjena.
• Ako je baterija slaba, jedinica se ne može odmah uključiti, čak ni kada je priključena na priloženi USB adapter
za izmjeničnu struju. Upotrijebite jedinicu tek nakon sat vremena punjenja baterije.
• Ako se jedinica ne bude punila 30 sati nakon što se isključi, prebacuje se u način rada za uštedu energije.
U tom je slučaju potrebno 15 do 30 sekundi da se jedinica uključi, a pokretanje jedinice pomoću funkcije NFC
ne povezuje jedinicu s BLUETOOTH uređajem. Uređajem ponovno dodirnite oznaku N-Mark na jedinici.
Postavite jedinicu blizu bežičnog
usmjerivača i zatim pritisnite gumb
 (napajanje) da biste uključili jedinicu.
Prije nego što uključite jedinicu, priključite je
u priloženi USB adapter za izmjeničnu struju.
Indikator  (napajanje) počinje treperiti.
Pričekajte dok indikator ne prestane
treperiti. To može potrajati otprilike
30 sekundi.
Reprodukcija glazbe na usluzi Google Cast
Flashing
Lighting
1. Postavite Google Cast.
Ako je već instalirana aplikacija koja odgovara usluzi Google Cast,
idite na 2. korak.
a Dodirnite [Settings].
b Dodirnite [Google Cast].
c Dodirnite [Learn how to cast].
d Provjerite kako se služiti tom uslugom i koja aplikacija odgovara usluzi
Google Cast, a zatim odaberite aplikaciju da biste je instalirali.
2. Pokrenite instaliranu aplikaciju koja odgovara usluzi Google Cast.
2
Priključene komponente
Pritisnite i držite gumb UPDATE/WPS na
jedinici dok ne začujete zvučni signal
(otprilike dvije sekunde).
Dok indikator UPDATE/WPS treperi, taj
gumb ne radi za WPS.
3. Dodirnite ikonu Cast i zatim odaberite [h.ear go (SRS-HG1)].
Da biste slušali glazbu sa svojeg računala ili pametnog telefona, priključite ga u USB ulaz ove jedinice. Ako želite
slušati glazbu sa prijenosnog uređaja za reprodukciju glazbe, priključite ga u AUDIO IN priključak ove jedinice.
USB
4. Pokrenite reprodukciju u aplikaciji i prilagodite jačinu zvuka.
3
U roku od 90 sekundi pritisnite gumb za
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) usmjerivača.
AUDIO IN
Da biste napunili bateriju, priključite jedinicu u strujnu utičnicu pomoću priloženog USB adaptera za
izmjeničnu struju i micro-USB kabela.
Flashing
Lighting
Idite na 2. KORAK za bežičnu vezu
Ovisno o bežičnom usmjerivaču, pritisnite i držite gumb za Wi-Fi Protected Setup (WPS) nekoliko sekundi.
Pojedinosti potražite u uputama za upotrebu usmjerivača.
Kada indikator LINK zasvijetli narančasto, uspostavljena je veza s Wi-Fi mrežom.
Idite na 3. KORAK za reprodukciju glazbe
Ovaj proizvod namijenjen je upotrebi u sljedećim
zemljama:
IE/IT/GB/EE/AT/NL/CY/GR/HR/SE/ES/SK/SI/CZ/
DK/DE/HU/FI/FR/BG/BE/PL/PT/MT/LV/LT/RO/LU/
IS/NO/LI/CH/TR/AL/BA/MK/MD/RS/ME/Kosovo
Dijelovi i kontrole
Obavijest za korisnike u Europi
Ovime tvrtka Sony Corp. izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima
i relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećem URL-u:
http://www.compliance.sony.de/
Napomene vezane uz USB adapter za
izmjeničnu struju
• Prije priključivanja ili isključivanja USB adaptera
za izmjeničnu struju isključite jedinicu.
U protivnom može doći do kvara.
• Upotrebljavajte isključivo priloženi strujni kabel
za napajanje, USB adapter za izmjeničnu struju
i micro-USB kabel. Da ne biste oštetili jedinicu,
nemojte upotrebljavati neki drugi USB adapter
za izmjeničnu struju.
Napomene o licenci
Ovaj proizvod sadrži softver koji tvrtka Sony
koristi na temelju ugovora o licenciranju
s vlasnikom autorskih prava. Dužni smo objaviti
sadržaj ugovora korisnicima u okviru zahtjeva
vlasnika autorskih prava za softver.
Pristupite sljedećoj URL adresi i pročitajte
sadržaj licence.
http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/16/
Pojas od 5150 MHz – 5350 MHz ograničen je samo
za upotrebu u zatvorenom prostoru.
Ova oprema s kabelom za povezivanje kraćim od
3 metra ispitana je i u skladu je s ograničenjima
navedenima u regulativi o elektromagnetskoj
kompatibilnosti (EMC).
Odlaganje otpadnih baterija te
električne i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji
i drugim europskim državama
s odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
 Indikator LINK
 Indikator NETWORK
 Indikator BLUETOOTH
 USB indikator
 Indikator AUDIO IN
(poziv)*3
 Gumb
 Gumb/indikator EXTRA BASS
 Gumb VOLUME –
 Gumb VOLUME +*3
 Indikator CHARGE
 Gumb/indikator  (napajanje)/ PAIRING
 N-Mark
 Gumb/indikator UPDATE, gumb WPS
 Gumb SET UP*1
 Gumb STEREO PAIR*1
 Indikator L*1
 Indikator R*1
 Priključak AUDIO IN
 USB ulaz
 Priključak DC IN 5V*2
 Gumb RESET
 Alat za odvajanje rešetke
 Gumb FUNCTION
 Mikrofon
*1 Dostupno nakon ažuriranja softvera na jedinici. Pojedinosti potražite u Vodiču za pomoć.
*2 Za punjenje jedinice priključite USB adapter za izmjeničnu struju u taj priključak.
*3 Gumbi
(poziv) i VOLUME + imaju ispupčenje.
Kada indikator svijetli ili treperi
Boja indikatora koji svijetle/trepere pokazuje stanje odgovarajućih postavki. Pojedinosti potražite u Vodiču
za pomoć.
Provjera jačine Wi-Fi signala (osjetljivost prijema)
Pritisnite i držite gumb VOLUME – i gumb SET UP. Ovisno o jačini signala, indikatori  do  svijetle. Broj
upaljenih indikatora odgovara jačini signala. Ako je signal slab, ni jedan indikator ne svijetli. Pojedinosti
potražite u Vodiču za pomoć.
Kada indikator svijetli ili treperi
Indikator  (napajanje)
Status indikatora
(boja)
Status jedinice
Svijetli (zeleno)
Jedinica je uključena.
Svijetli (narančasto)
Jedinica je u stanju
pripravnosti za BLUETOOTH/
mrežu.
Svijetli (crveno)
Jedinica je u stanju
pripravnosti.
Isključena svjetla
Jedinica je u načinu rada
za uštedu energije.
Treperi (zeleno)
• Kada uključite jedinicu,
indikator polako treperi
zeleno, a zatim zasvijetli.
• Kada pritisnete gumbe
VOLUME –/+, indikator
treperi jednom ili tri puta
u skladu s prilagodbom
jačine zvuka.
Treperi (crveno)
Ažuriranje softvera nije uspjelo
ili je jedinica u zaštitnom
načinu rada.
Indikator LINK
Status indikatora
(boja)
Status jedinice
Svijetli (narančasto)
Jedinica je povezana na Wi-Fi
mrežu.
Treperi (narančasto)
Jedinica je u postupku
povezivanja na Wi-Fi mrežu.
Treperi (crveno)
Povezivanje s mrežom nije
uspjelo.
Svijetli (crveno)
Povezivanje s mrežom nije
uspjelo ili je veza prekinuta
iako je postavka mreže
dovršena.
Indikator NETWORK
Status indikatora
(boja)
Status jedinice
Svijetli (bijelo)
Jedinica je u načinu rada
NETWORK.
Boja indikatora koji svijetli/treperi mijenja se
ovisno o povezanoj glazbenoj usluzi. Pojedinosti
potražite u Vodiču za pomoć.
Indikator UPDATE
Status indikatora
(boja)
Status jedinice
Svijetli (narančasto)
Jedinica je otkrila najnoviji
softver dok je povezana na
internet.
Treperi (narančasto)
Jedinica ažurira softver.
Tijekom ažuriranja ne možete
upotrebljavati jedinicu.
Prije upotrebe jedinice temeljito pročitajte ovaj
vodič i zadržite ga za buduću referencu.
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju
označava da se proizvod i baterija ne smiju
odlagati kao kućanski otpad. Na određenim
baterijama ovaj se simbol može pojaviti
u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski
simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je
ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem proizvoda
i baterija pridonosite sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje
do kojih bi moglo doći neispravnim zbrinjavanjem
otpada. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju
prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih
ili razloga integriteta podataka zahtijevaju trajno
povezivanje s baterijom, tu bateriju može
zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje.
Da biste omogućili pravilno postupanje s baterijom
te električnom i elektroničkom opremom,
proizvode po isteku vijeka trajanja odložite na
odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme. Za sve ostale baterije
pogledajte odjeljak o tome kako sigurno
ukloniti bateriju iz proizvoda. Bateriju odložite
na odgovarajuće odlagalište za recikliranje
iskorištenih baterija. Dodatne informacije
o recikliranju ovog proizvoda ili baterije zatražite
od lokalne gradske uprave, komunalne službe za
zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili
proizvod ili bateriju.
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, ne izlažite uređaj kiši
ili vlazi.
Kako biste smanjili rizik od požara, ne prekrivajte
ventilacijski otvor uređaja novinama, stolnjacima,
zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima vatre (na
primjer, upaljene svijeće).
Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni prostor kao
što je polica za knjige ili ugrađena vitrina.
Ne izlažite baterije ili uređaj s ugrađenim
baterijama prekomjernoj toplini, kao što je sunčeva
svjetlost, vatra ili slično.
USB adapter za izmjeničnu struju nije isključen iz
struje sve dok je priključen u strujnu utičnicu, čak
i ako je sama jedinica isključena.
Napominjemo da ne polijevate vodom. Proizvod
nema specifikaciju za vodootpornost.
• Pojedinosti o upotrebi mobilnog telefona
prilikom primanja poziva tijekom prijenosa
zvuka BLUETOOTH vezom potražite u uputama
za upotrebu koje su isporučene s mobilnim
telefonom.
Valjanost CE oznake ograničena je samo na države
gdje se zakonski primjenjuje, prvenstveno države
EEZ (Europska ekonomska zajednica).
MAC adresa Wi-Fi mreže nalazi se na donjem
vanjskom dijelu ove jedinice.
• Prije uključivanja jedinice, provjerite odgovara li
radni napon jedinice naponu lokalne električne
mreže.
O postavljanju
• Jedinicu nemojte postavljati u nagnuti položaj.
• Ne ostavljajte jedinicu u blizini izvora topline ili
na mjestima izloženim izravnoj sunčevoj
svjetlosti, prekomjernoj prašini, vlazi, kiši ili
mehaničkim udarima.
O radu uređaja
• Ne stavljajte male predmete i sl. u priključke ili
ventilacijski otvor na stražnjoj strani jedinice.
Jedinica može prestati raditi ili se može pokvariti.
O čišćenju
• Kućište nemojte čistiti alkoholom, benzinom
ni razrjeđivačem.
Ostalo
• Ako imate pitanja ili problema u vezi s ovom
jedinicom koja nisu obrađena u ovom
dokumentu, obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
• Prilikom odlaganja ili poklanjanja ove jedinice
početno je prilagodite kako biste vratili sve
tvorničke postavke. Pojedinosti potražite
u Vodiču za pomoć.
• Ovaj proizvod zaštićen je određenim pravima
intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft
Corporation. Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan proizvoda zabranjena je bez
odgovarajuće licence koju je izdala tvrtka
Microsoft ili ovlaštena podružnica tvrtke
Microsoft.
• iPhone i iPod touch zaštitni su znaci tvrtke Apple
Inc. registrirani u SAD-u i drugim državama.
Oznake „Made for iPod”, „Made for iPhone”
i „Made for iPad” znače da je elektronička
oprema osmišljena za povezivanje s uređajem
iPod, iPhone, odnosno iPad te da razvojni
inženjer potvrđuje da oprema zadovoljava
Appleove standarde rada. Apple ne odgovara za
rad ove jedinice ni za njegovu usklađenost sa
sigurnosnim i regulatornim standardima. Imajte
na umu da upotreba ovog pribora s uređajima
iPod ili iPhone može utjecati na performanse
bežične veze.
App Store servisna je oznaka tvrtke Apple Inc.
•„
” znak je udruženja Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® i Wi-Fi Alliance®
registrirani su znaci udruženja Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ i Wi-Fi
Protected Setup™ znaci su udruženja Wi-Fi
Alliance.
• Tehnologija kodiranja zvuka MPEG Layer-3
i patenti imaju licencu tvrtki Fraunhofer IIS
i Thomson.
• N-Mark zaštitni je znak ili registrirani zaštitni znak
tvrtke NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
• Riječ i logotipi BLUETOOTH® u vlasništvu su tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i sva je upotreba ovih znakova
od strane tvrtke Sony Corporation licencirana.
Ostali zaštitni znaci i zaštitni nazivi u vlasništvu
su svojih vlasnika.
• Google Play i Android zaštitni su znaci tvrtke
Google Inc.
• Google Cast i Google Cast Badge zaštitni su
znaci tvrtke Google Inc.
• „Xperia” i „Xperia Tablet” zaštitni su znaci tvrtke
Sony Mobile Communications AB.
• LDAC™ i logotip LDAC zaštitni su znaci tvrtke
Sony Corporation.
• DLNA™, logotip DLNA i DLNA CERTIFIED™ zaštitni
su znaci, oznake usluge ili oznake certifikata
udruženja Digital Living Network Alliance.
• U ovaj je proizvod uključen softver Spotify koji
podliježe licencama treće strane koju možete
pronaći ovdje:
https://developer.spotify.com/
esdkthird-party-licenses/
• Spotify i logotipi Spotify zaštitni su znaci
grupacije Spotify.
• Nazivi jedinica i proizvoda koji se pojavljuju
u ovom dokumentu općenito su registrirani
zaštitni znaci ili zaštitni znaci pripadajućih
proizvođača.
Oznake ™ i ® izostavljene su u ovom dokumentu.
Mjere opreza
Obavijest za korisnike: sljedeće informacije
primjenjive su samo na opremu koja se prodaje
u državama koje primjenjuju direktive EU.
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili ga je
proizvela tvrtka Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan. Upiti koji se
odnose na usklađenost proizvoda sa
zakonodavstvom Europske unije trebaju se uputiti
ovlaštenom predstavniku, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgija. Ako imate pitanja
vezana uz servis ili jamstvo, obratite se na adrese
navedene u zasebnim dokumentima o servisu
i jamstvu.
• Uključite strujni kabel za napajanje (mrežni vod)
povezan s USB adapterom za izmjeničnu struju
u najbližu strujnu utičnicu. U slučaju poteškoća
odmah ga isključite iz strujne utičnice.
• Nemojte postavljati USB adapter za izmjeničnu
struju u zatvoreni prostor, kao što je polica za
knjige ili ugrađena vitrina.
Autorska prava
Budući da se uređaj isključuje iz električne mreže
izvlačenjem utikača, uređaj priključite
u pristupačnu utičnicu. Ako primijetite
neuobičajeno funkcioniranje jedinice, odmah
isključite glavni utikač iz strujne utičnice.
OPREZ
USB ulaz
Polaritet priključka
Ako se za vrijeme upotrebe jedinice pojavi
problem, provjerite sljedeće da biste riješili
problem prije obraćanja najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
• Provjerite u Vodiču za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-hg1/h_zz/
• Informacije o problemu potražite na web-mjestu
korisničke podrške.
http://www.sony.eu/support
• Pomoću USB adaptera za izmjeničnu struju
jedinicu priključite u utičnicu kako biste napunili
bateriju. Možda možete riješiti neke probleme
punjenjem baterije.
• Na stražnjem dijelu jedinice pritisnite gumb
RESET šiljastim predmetom, kao što je pribadača.
Kada pritisnete gumb RESET bez USB adaptera
za izmjeničnu struju, jedinica se uključuje tako
da pritisnete i držite gumb  (napajanje) ili
priključivanjem u USB adapter za izmjeničnu
struju.
Ako je problem i dalje prisutan, obratite se
najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Imajte na umu prilikom upotrebe
s mobilnim telefonom
O sigurnosti
Pločica s nazivom i važnim informacijama
o sigurnosti smještena je na donjem vanjskom
dijelu glavne jedinice i na površini USB adaptera
za izmjeničnu struju.
• Prije uključivanja jedinice, provjerite odgovara
li radni napon jedinice naponu lokalne
električne mreže.
Mjesto kupnje
Radni napon
Sve države/regije
AC 100 V – 240 V,
50 Hz/60 Hz
*1 Kada se upotrebljava naznačeni izvor glazbe i jačina zvuka
jedinice postavljena je na 33. Ako je razina jačine zvuka
jedinice postavljena na maksimum, vijek trajanja iznosit će
otprilike 4 sata. Ovisno o temperaturi ili uvjetima upotrebe,
trajanje se može razlikovati.
*2 Kada se upotrebljava naznačeni izvor glazbe i jačina zvuka
jedinice postavljena je na 33. Ako je razina jačine zvuka
jedinice postavljena na maksimum, vijek trajanja iznosit će
otprilike 4 sata. Ovisno o temperaturi ili uvjetima upotrebe,
trajanje se može razlikovati.
Odjeljak za USB ulaz
Rješavanje problema
UPOZORENJE
Strujni kabel za napajanje (B) ne isporučuje se za
korisnike u Hong Kongu.
Obavijest o softveru na koji se
primjenjuje GNU GPL/LGPL
Ovaj proizvod sadrži softver koji podliježe
sljedećoj GNU općoj javnoj licenci (u daljnjem
tekstu „GPL”) ili nižoj općoj javnoj licenci
(u daljnjem tekstu „LGPL”). To znači da korisnici
imaju pravo na dobivanje, izmjenu
i redistribuciju izvornog koda ovog softvera
u skladu s isporučenim odredbama GPL-a ili
LGPL-a. Izvorni kod gore navedenog softvera
dostupan je na mreži.
Za preuzimanje pristupite sljedećoj URL adresi
i zatim odaberite naziv modela „h.ear go
(SRS-HG1)”.
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Napominjemo da tvrtka Sony ne može
odgovoriti ili reagirati ni na kakve upite vezane
uz sadržaj izvornog koda.
Napomene vezane uz ažuriranje
Ako jedinicu koristite dok je spojena na internet
putem Wi-Fi mreže, jedinica može automatski
ažurirati softver na najnoviju verziju.
Ažuriranjem softvera dodaju se nove značajke
koje omogućuju praktičniju i stabilniju upotrebu.
Ako ne želite automatski ažurirati softver,
možete onemogućiti tu funkciju upotrebom
aplikacije SongPal instalirane na pametnom
telefonu/uređaju iPhone.
Međutim, softver se može automatski ažurirati
za stabilnu upotrebu itd., čak i ako onemogućite
tu funkciju. Također, ako tu funkciju
onemogućite, možete i dalje ručno ažurirati
softver.
Pojedinosti o postavljanju i radu potražite
u Vodiču za pomoć.
Jedinica možda neće biti spremna za rad
tijekom ažuriranja.
Izjava o odricanju odgovornosti za
usluge koje pruža treća strana
Usluge koje pružaju treće strane mogu se
promijeniti, ukinuti ili poništiti bez prethodne
obavijesti. Tvrtka Sony ne snosi odgovornost
u takvim slučajevima.
Specifikacije
Općenito
Napajanje
DC 5 V 1,5 A (ako se upotrebljava priloženi USB adapter
za izmjeničnu struju koji je uključen u izmjenični izvor
napajanja od 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz) ili ugrađena
litij-ionska baterija
Potrošnja energije
12 W
Potrošnja energije (u stanju pripravnosti)
manje od 0,2 W
Potrošnja energije (u BLUETOOTH stanju
pripravnosti/stanju pripravnosti mreže)
manje od 0,2 W
Vijek trajanja litij-ionske baterije za BLUETOOTH
vezu (ako nema Wi-Fi veze)
Približno 12 sati*1
Vijek trajanja litij-ionske baterije za Wi-Fi vezu
Približno 8 sati*2
Vrijeme punjenja litij-ionske baterije
Približno 5 sati
Dimenzije (uključujući ispupčene dijelove
i kontrole)
Približno 204 mm x 62 mm x 60 mm (š/v/d)
Težina
Približno 790 g
Isporučena dodatna oprema
USB adapter za izmjeničnu struju (1)
Micro-USB kabel (1)
Strujni kabel za napajanje (mrežni vod) (2)
Upute za upotrebu (ovaj dokument)
Jamstveni list (1)
Za korisnike u Ujedinjenom Kraljevstvu, Irskoj, Malti,
Cipru i Hong Kongu:
Upotrijebite kabel za napajanje (A).
Iz sigurnosnih razloga, kabel za napajanje (B) nije
namijenjen za gore navedene države/regije i tamo se
neće upotrebljavati.
Za korisnike u drugim državama/regijama:
Upotrijebite strujni kabel za napajanje (B).
(A)
(B)
Na jedinicu možete priključiti kompatibilni uređaj
poput osobnog računala pomoću USB kabela
dostupnog u prodaji.
Podržani format*3
PCM: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz (16/24/32-bitno)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8/5,6 MHz (1-bitni)
*3 Nije zajamčena kompatibilnost sa svim verzijama softvera
za kodiranje/pisanje, uređajima za snimanje i medijima
za snimanje.
Kompatibilni modeli uređaja iPhone/
iPod
Tehnologija Bluetooth radi s uređajima
iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6,
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s,
iPhone 4, iPod touch (6. generacija) i iPod touch
(5. generacija).
Napomena
Sony ne može preuzeti odgovornost za gubitak ili
oštećenje podataka snimljenih na uređaj iPhone ili
iPod tijekom upotrebe uređaja spojenog na jedinicu.
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez
prethodne najave.
Download PDF