Sony | SRS-BTS50 | Sony SRS-BTS50 Prijenosni bežični zvučnik s tehnologijom BLUETOOTH® Vodič za jednostavno postavljanje i kratke upute

4-466-339-21(1)
IIK7
Prijenosni audio
sustav
Kratke upute
HRV
Uparivanje s drugim i više Bluetooth
ureüaja (ruùno uparivanje)
1 Ukljuúite ovaj ureüaj.
Pritisnite i zadržite tipku PAIRING oko 2 sekunde sve
2 dok
indikator ¬(BLUETOOTH) (plavi) ne poúne treperiti
Pozivanje/primanje poziva
Profil: HSP, HFP
Mikrofon
brzo.
Telefonirajte pomoúu svog mobitela.
Treperi brzo (plavo)
Za završetak poziva pritisnite tipku
Pritisnite tipku
na ureüaju.
na ureüaju kad stigne dolazni poziv.
Postupite na isti naùin kad dolazni poziv stigne dok slušate glazbu.
Izvedite korake 2 i 3 pod "Prvo uparivanje s Bluetooth
3 ureüajem
(automatsko uparivanje)".
Povezivanje s uparenim ureüajem
• Bluetooth® rijeù i logotip u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka
uporaba od strane tvrtke Sony Corporation je licencirana.
• N Mark je zaštiúeni znak ili registrirani zaštiúeni znak tvrtke NFC Forum, Inc. u
SAD-u i drugim zemljama.
• Android je zaštiúeni znak tvrtke Google Inc.
• Ostali zaštiúeni nazivi i trgovaùki nazivi u vlasništvu su odgovarajuúih tvrtki.
1 Ukljuúite ovaj ureüaj.
Ako je indikator ¬(BLUETOOTH) (plavi) iskljuúen, pritisnite
2 tipku
INPUT kako bi indikator ¬(BLUETOOTH) (plavi)
poúeo treperiti.
3 Uspostavite Bluetooth vezu s vanjskog Bluetooth ureüaja.
Povezivanje s pametnim telefonom jednim
dodirom
Dodirnete li ovaj ureüaj pametnim telefonom, ureüaj úe se automatski
ukljuùiti, provesti uparivanje te uspostaviti BLUETOOTH vezu.
SRS-BTS50
© 2013 Sony Corporation
Hrvatski
NFC
NFC (Near Field Communication) je tehnologija koja omoguúava
kratkodometnu bežiùnu komunikaciju izmeüu raznih ureüaja, primjerice
mobilnih telefona i IC senzora. Zahvaljujuúi NFC funkciji, komunikacija
podataka može se postiúi jednostavnim dodirom pripadajuúe oznake ili
oznaùenog dijela na NFC ureüajima.
1 Ukljuúite funkciju NFC na pametnom telefonu.
Isporuúene upute za uporabu
Za detalje pogledajte upute za uporabu isporuùene s pametnim
telefonom.
Kratke upute (ovaj dokument)
Sadrže upute o tome kako spojiti ovaj ureüaj s drugim Bluetooth
ureüajima te opisuje osnovne funkcije.
Referentne upute
Sadrže mjere opreza i tehniùke podatke proizvoda.
Help vodiú
÷itajte Help vodiù na raùunalu ili pametnom telefonu kad želite
detaljnije upute o korištenju ureüaja. Help vodiù sadrži i savjete za
rješavanje problema na koje biste mogli naiúi.
URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-bts50/zz/
• Ako je OS vašeg pametnog telefona Android 2.3.3 ili noviji od Android
4.1, prijeüite na korak 2.
• Ako je OS vašeg pametnog telefona Android 4.1, prijeüite na korak 4.
Preuzmite s interneta i instalirajte aplikaciju "NFC Easy
2 Connect".
"NFC Easy Connect" je besplatna aplikacija za sustav Android koju
možete preuzeti s trgovine Google Play.
Preuzmite aplikaciju tražeúi "NFC Easy Connect" ili joj pristupite
pomoúu sljedeúeg dvodimenzionalnog koda. Za preuzimanje aplikacije
úe se možda naplatiti podatkovni promet.
Uz pomoú dvodimenzionalnog koda:
Upotrijebite aplikaciju za oùitavanje
dvodimenzionalnih kodova.
Dvodimenzionalni kôd:
Napomena
• Aplikacija možda nije dostupna u nekim zemljama i/ili podruùjima.
Otvorite aplikaciju "NFC Easy Connect" na pametnom
3 telefonu.
Provjerite je li prikazan izbornik aplikacije.
4 Dodirnite ureüaj pametnim telefonom.
Punjenje ureüaja
Prije toga otkljuùajte zaslon.
Dodirnite pametnim telefonom oznaku N na ovom ureüaju.
Ovaj ureüaj ima ugraüenu litij-ionsku bateriju. Pri uporabe ureüaja napunite
bateriju pomoúu isporuùenog AC adaptera.
Zadržite pametni telefon prislonjenim na ovaj ureüaj sve dok telefon ne
poùne reagirati.
AC adapter (isporuùen)
Svijetli
(naranùasto)
DC ulaz
Punjenje zapoùinje kad ureüaj spojite na elektriùnu utiùnicu pomoúu
AC adaptera i poùne svijetliti indikator CHARGE (naranùasti). Punjenje
završi za oko 3 sata i indikator se iskljuùi.
Uparivanje i povezivanje s Bluetooth ureüajem
Dovršite povezivanje slijedeúi upute na zaslonu.
Kad indikator ¬(BLUETOOTH) (plavi) prestane treperiti i ostane svijetliti,
ureüaji su povezani.
Za odspajanje ovog ureüaja, ponovno ga dodirnite pametnim
telefonom.
Odaberite odgovarajuúi sluùaj izmeüu 4 vrste uparivanja u nastavku.
Savjeti
Prvo uparivanje s Bluetooth ureüajem
(automatsko uparivanje)
Ako ne možete povezati ovaj ureüaj, pokušajte sljedeúe.
• Pokrenite aplikaciju na pametnom telefonu i pomaknite telefon polako
preko oznake N na ovom ureüaju.
• Ako je pametni telefon u navlaci, izvadite ga iz nje.
ureüaj tako što ùete pomaknuti i zadržati
1 Ukljuúite
preklopku POWER/HOLD na POWER ON/OFF dok
indikator napajanja ne poúne svijetliti zeleno.
Svijetli
(zeleno)
Slušanje i pozivanje
Rukujte ovim ureüajem nakon uspostavljanja Bluetooth veze s drugim Bluetooth
ureüajem.
Slušanje glazbe
Profil: A2DP, AVRCP
Treperi brzo (plavo)
Zapoùnite reprodukciju na Bluetooth ureüaju i podesite glasnoúu.
Podesite odgovarajuúu glasnoúu na spojenom ureüaju i podesite je tipkama
VOL +/– na ovom ureüaju.
postupak uparivanja na Bluetooth ureüaju kako
2 Izvedite
bi otkrio ovaj ureüaj.
Kad se na zaslonu Bluetooth ureüaja pojavi popis prepoznatih ureüaja,
odaberite "SONY:SRS-BTS50".
Ako Bluetooth ureüaj zahtijeva unos zaporke, upišite "0000".
3 Uspostavite Bluetooth vezu s vanjskog Bluetooth ureüaja.
VOL ð
VOL +
Tipka VOL + ima
ispupùenje.
Kad je ovaj ureüaj povezan s vanjskim Bluetooth ureüajem, indikator
¬(BLUETOOTH) (plavi) prestane treperiti i poùne svijetliti.
SONY - SRS-BTS50 QSG Prijenosni audio sustav_kratke upute.indd 1
10/11/2013 10:04:40 AM
4-466-340-21(1)
4-485-920-11(1)
Mjere opreza
Napomene o uporabi s mobilnim telefonom
8 Pojedinosti o uporabi mobilnog telefona tijekom odgovaranja na poziv dok se zvuk prenosi
putem BLUETOOTH veze potražite u uputama za uporabu telefona.
Sigurnost
Prijenosni
audio sustav
Ploúica s oznakom "Sony", brojem modela i podacima o naponu nalazi se na dnu sustava.
8 Prije uporabe sustava, provjerite je li napon vašeg mrežnog napajanja pogodan za rad
ureüaja.
Referentne upute
HRV
Hrvatski
Napomene o znaúajci otpornosti na prskanje tekuùina
Zemlja kupnje
Radni napon
Sve zemlje/regije
100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Napomene o AC adapteru
8 Prije spajanja ili odspajanja AC adaptera iskljuúite sustav. U suprotnome može doùi do kvara.
8 Upotrebljavajte samo isporuúeni AC adapter. Kako ne biste oštetili sustav, nemojte upotrebljavati nijedan drugi AC adapter.
• Sustav ima znaùajku otpornosti na prskanje tekuúina u skladu sa standardom
IPX2. Sustav je zaštiúen od odreüene koliùine kiše, snijega ili prskanja tekuúina,
ali nije posve vodonepropustan. Primjerice, uranjanje sustava u vodu ili
ostavljanje u vlažnoj kupaonici može prouzroùiti kvar sustava.
• Poduzmite sljedeúe mjere opreza prilikom uporabe sustava:
—
—
—
Polaritet prikljuúka
8 Spojite AC adapter na obližnju zidnu utiúnicu. U sluúaju problema odmah odspojite sustav
iz utiúnice.
8 Ne postavljajte AC adapter u uski prostor, poput police za knjige ili ugradbenog ormariùa.
8 Kako biste sprijeúili požar ili elektriúki udar, ne izlažite AC adapter kapanju ili prskanju i ne
stavljajte na njega posude s tekuùinom, npr. vaze.
—
—
O postavljanju
8 Ne postavljajte zvuúnik u nagnut položaj.
8 Nemojte postavljati sustav u blizini izvora topline, nemojte ga izlagati izravnom utjecaju
sunúevih zraka, jake prašine ili mehaniúkih udara.
—
O radu
—
8 U ventilacijske otvore na poleüini sustava nemojte umetati nikakve malene predmete i sliúno.
Može doùi do kratkog spoja ili kvara.
Nemojte ga prskati veúom koliùinom vode.
Nemojte ga uranjati u vodu.
Ako se sustav izloži veúoj koliùini vode, odmah ga premjestite na suho
mjesto i pažljivo prebrišite suhom mekanom krpom.
Sustav úe izbaciti vodu koja dospije u otvore na kuúištu. Ako se sustav
poprska vodom, stavite ga na mekanu suhu krpu neko vrijeme kako bi
voda istekla.
Pazite da sustav ne padne u slanu vodu ili se njome smoùi. To može
prouzroùiti koroziju, gubitak boje i smanjenje otpornosti na prskanje
tekuúina.
Ako se sustav izloži jakom mehaniùkom udaru, npr. ako padne na pod,
otpornost na prskanje tekuúina nije zajamùena.
Imajte na umu da kvarovi prouzroùeni pogrešnom uporabom u
kombinaciji s izloženošúu vodi nisu pokriveni jamstvom.
O úišùenju
8 Za úišùenje kuùišta nemojte upotrebljavati alkohol, benzin ili razrjeüivaú.
Ostale informacije
8 Imate li pitanja ili problema vezanih uz sustav koji nisu obuhvaùeni ovim priruúnikom, molimo
da se obratite najbližem Sonyjevom prodavatelju.
O zaštiti autorskih prava
8 Rijeú i logotip BLUETOOTH® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka uporaba od
strane tvrtke Sony Corporation je licencirana.
8 N Mark je zaštiùeni znak ili registrirani zaštiùeni znak tvrtke NFC Forum, Inc. u SAD-u i
drugim zemljama.
8 MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti imaju licencu tvrtke Fraunhofer IIS i
Thomson.
8 Ostali zaštiùeni nazivi i trgovaúki nazivi u vlasništvu su odgovarajuùih tvrtki.
© 2013 Sony Corporation
Što je bežiúna tehnologija BLUETOOTH?
SRS-BTS50
©2013 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Hrvatski
Prijenosni audio sustav
Molimo da prije rukovanja sustavom pažljivo proúitate ovaj priruúnik i zadržite ga za buduùu
uporabu.
UPOZORENJE
Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite ovaj ureüaj
kiši niti vlazi.
Kako biste sprijeúili požar, ne prekrivajte ventilacijske otvore ureüaja novinama, stolnjacima,
zavjesama, itd. Ne stavljajte izvore otvorenog plamena na ureüaj, kao što su upaljene svijeùe.
Kako biste sprijeúili požar ili elektriúki udar, ne izlažite ureüaj kapanju ili prskanju i ne stavljajte
na ureüaj posude s tekuùinom, npr. vaze.
Ne postavljajte ureüaj u uski prostor, poput police za knjige ili ugradbenog ormariùa.
Baterije ili ureüaji s uloženim baterijama ne smiju se izlagati visokim temperaturama, primjerice
sunúevom svjetlu, vatri i sl.
Buduùi da se odspajanje ureüaja s mrežnog napona izvodi putem mrežnog kabela, spojite ureüaj
na lako dostupnu utiúnicu. Ako se pojave nepravilnosti u radu ureüaja, odmah ga odspojite
iz zidne utiúnice.
Ovaj ureüaj nije odspojen od napajanja sve dok je utikaú spojen u utiúnicu, úak i ako je ureüaj
iskljuúen.
OPREZ
Upozoravamo vas da bilo kakve promjene ili preinake koje nisu izriúito odobrene u ovom
priruúniku mogu uzrokovati gubitak prava na uporabu ureüaja.
Napomena za korisnike: sljedeùa informacija vrijedi samo za ureüaje koji
se prodaju u državama u kojima se primjenjuju EU smjernice
Proizvoüaú ovog ureüaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.
Upiti vezani uz sukladnost proizvoda na temelju zakonodavstvu Europske unije upuùivat ùe se
ovlaštenom zastupniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemaúka. Za pitanja servisa i jamstva pogledajte adresu na jamstvenom listu.
Valjanost oznaúavanja simbolom CE se ograniúava samo na zemlje u kojima je propisano
zakonom, tj. uglavnom na zemlje u Europskom ekonomskom podruúju (EEA).
Ovime Sony Corp. izjavljuje da je ovaj ureüaj usklaüen s osnovnim zahtjevima i drugim važeùim
propisima Direktive 1999/5/EC.
Više informacija potražite na sljedeùoj internetskoj stranici:
http://www.compliance.sony.de/
Odlaganje stare elektriúne i elektroniúke opreme (primjenjivo
u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži oznaúava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kuùni otpad. Umjesto toga, opremu za odlaganje odnesite u
vama najbliže mjesto za skupljanje i recikliranje elektriúnog i elektroniúkog
otpada. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda sprijeúit ùete potencijalne
negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje inaúe mogu imati utjecaja
ukoliko se ureüaj ne odloži na pravilan naúin. Reciklažom materijala pomažete
u oúuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda, obratite se
lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini gdje ste kupili ureüaj.
Odlaganje starih baterija (primjenjivo u Europskoj uniji i
ostalim europskim državama s posebnim sustavima za
odlaganje)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se baterija isporuúena s ovim
proizvodom ne smije odlagati s kuùim otpadom.
Na nekim baterijama ovaj simbol može biti istaknut zajedno s kemijskim
simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaje se ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete u sprjeúavanju moguùih negativnih posljedica na
okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može doùi nepravilnim zbrinjavanjem baterija. Reciklažom
materijala pomažete u oúuvanju prirodnih izvora.
U sluúaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva
stalnu vezu s ugraüenom baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti iskljuúivo ovlaštenom
servisu.
Kako bi se zajamúilo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njezina radnog vijeka je odnesite
na odlagalište za recikliranje elektriúne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz
ureüaja. Odnesite je na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
BEŽIøNA TEHNOLOGIJA BLUETOOTH je bežiúna tehnologija kratkog dometa koja omoguùuje
bežiúni prijenos podataka izmeüu digitalnih ureüaja, kao što su raúunala i digitalni fotoaparati
BLUETOOTH bežiúna tehnologija funkcionira u dometu od oko 10 metara.
Povezivanje dvaju ureüaja je uobiúajeno, ali neki ureüaji se mogu spojiti na više ureüaja
istodobno.
Za povezivanje ne morate koristiti kabel niti je nužno da ureüaji budu okrenuti jedan prema
drugome, kao što je to sluúaj s infracrvenom tehnologijom. Primjerice, takav ureüaj možete
SONY - SRS-BTS50 Prijenosni audio sustav_flyer.indd 1
upotrebljavati u vreùici ili džepu.
BLUETOOTH je meüunarodni standard koji koriste tisuùe tvrtki diljem svijeta.
Maksimalan komunikacijski domet
Maksimalan komunikacijski domet može se smanjiti u sljedeùim uvjetima.
– Ako izmeüu ovog i BLUETOOTH ureüaja postoji prepreka, npr. neka osoba, metal ili zid.
– Ako se u blizini sustava koristi bežiúni LAN ureüaj.
– Ako se u blizini sustava koristi mikrovalna peùnica.
– Ako se u blizini sustava koristi ureüaj koji emitira elektromagnetsko znaúenje.
U sluúaju smetnji s drugih ureüaja.
Buduùi da BLUETOOTH i bežiúni LAN (IEEE802.11b/g/n) ureüaji koriste istu frekvenciju, može
doùi do mikrovalne interferencije koja usporava brzinu komunikacije, uzrokuje smetnje ili
nemoguùnost povezivanja ukoliko ovaj ureüaj postavite blizu bežiúnih LAN ureüaja. U takvim
situacijama, uúinite sljedeùe.
– Koristite sustav barem 10 m od bežiúnih LAN ureüaja.
– Koristite li sustav unutar 10 m od bežiúnih LAN ureüaja, iskljuúite bežiúni LAN ureüaj.
Smetnje za druge ureüaje
Mikrovalovi emitirani s BLUETOOTH ureüaja mogu utjecati na rad elektroniúke medicinske
opreme. Iskljuúite napajanje ovog i BLUETOOTH ureüaja na sljedeùim mjestima, buduùi da
mogu dovesti do nesreùe.
– na mjestima sa zapaljivim plinom, u bolnicama, vlaku, zrakoplovu ili na benzinskoj postaji
– blizu automatskih vrata ili požarnog alarma
Napomene
8 Kako biste mogli koristiti funkciju BLUETOOTH, BLUETOOTH ureüaj koji spajate mora imati
isti profil kao i sustav.
Obratite pozornost da úak i ako postoji isti profil, funkcije ureüaja mogu varirati, ovisno o
specifikacijama.
8 Zbog karakteristika BLUETOOTH bežiúne tehnologije, zvuk sa sustava ùe malo kasniti za
zvukom s BLUETOOTH ureüaja tijekom telefonskog razgovora ili slušanja glazbe.
8 Ovaj ureüaj podržava sigurnosne znaúajke usklaüene s BLUETOOTH standardima kako bi zajamúio sigurnu vezu pri korištenju BLUETOOTH bežiúne tehnologije, ali zaštita ùe možda biti
nedovoljna, što ovisi o postavkama. Budite oprezni pri komunikaciji uporabom BLUETOOTH
bežiúne tehnologije.
8 Ne preuzimamo odgovornost za curenje podataka tijekom BLUETOOTH komunikacije.
8 Ureüaj koji upotrebljava BLUETOOTH funkciju treba biti usklaüen s BLUETOOTH standardom
kako ga definira Bluetooth SIG i treba biti provjeren. øak i ako spojeni ureüaj podržava gore
spomenuti BLUETOOTH standard, neki ureüaji možda neùe se pravilno spajati ili funkcionirati,
ovisno o znaúajkama ili tehniúkim podacima ureüaja.
8 Ovisno o BLUETOOTH ureüaju spojenom na sustav, komunikacijsko okruženje ili mjesto
uporabe, mogu se pojaviti šumovi ili zvuk može preskakati.
Tehniúki podaci
Zvuúnici
Sustav zvuúnika: 39 mm, širokopojasni
Tip kuùišta: Ugraüeni pasivni radijator
Pojaúalo
Referentna izlazna snaga: 2,5 W + 2,5 W (10% T.H.D., 1 kHz; 3,2 Ÿ)
Ulaz: Stereo miniprikljuúnica × 1
Izlaz: Stereo miniprikljuúnica × 1
BLUETOOTH
Komunikacijski sustav: BLUETOOTH specifikacija verzije 3.0
Izlaz: BLUETOOTH Specification Power Class 2
Maksimalan komunikacijski domet: Domet vidljivosti do približno 10 m*1
Frekvencijski pojas: 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Naúin modulacije: FHSS
Kompatibilni BLUETOOTH profili*2: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP
(Audio Video Remote Control Profile), HFP (Hands-free Profile), HSP (Headset Profile), SPP
(Serial Port Profile)
Podržani kodek*3 SBC*4, AAC*5
Domet prijenosa (A2DP): 20¬Hz - 20.000¬Hz (frekvencija uzorkovanja 44,1¬kHz)
*1 Stvarni domet ovisi o úimbenicima kao što su prepreke izmeüu ureüaja, magnetska polja
oko mikrovalne peùnice, statiúki elektricitet, osjetljivost prijema, rad antene, operativni
sustav, aplikacijski softver itd.
*2 Standardni BLUETOOTH profili odreüuju BLUETOOTH komunikaciju izmeüu ureüaja.
*3 Kodek: Format kompresije i konverzije audio signala
*4 Kodek podpojasa
*5 Napredno kodiranje zvuka
Mikrofon
Tip: Elektret kondenzatorski
Usmjerivost: Višesmjerni
Opùenito
Napajanje: DC 3,7¬V ugraüena litij-ionska baterija, DC 5,2¬V (pri uporabi isporuúenog AC
adaptera spojenog na izvor napajanja AC 100¬V - 240¬V)
AC adapter: Ulaz AC 100¬V – 240¬V 10¬W 50¬Hz/60¬Hz, izlaz DC 5.2¬V 1,25¬A
Nazivna potrošnja energije: 6,4¬W (pri uporabi isporuúenog AC adaptera ), oko 0,4¬W
(u pripravnom stanju, pri uporabi isporuúenog AC adaptera)
Trajanje baterije: Oko 10¬sati*6 (pri BLUETOOTH povezivanju)
Vrijeme punjenja: Oko 3 sata*6
Radna temperatura: 5 °C do 35 °C
Dimenzije: Približno 175 mm × 70 mm × 65 mm (š/v/d)
Masa: Oko 400 g, s punjivom baterijom
Isporuúeni pribor: AC adapter AC-E5212 (1), kratke upute (1), referentne upute (ovaj dokument)
(1)
*6 Vrijeme može varirati, ovisno o temperaturi ili uvjetima uporabe.
Preporuúeni pribor
Audio spojni kabel dužine 3 m ili manje, sa stereo miniprikljuúkom
Dizajn i tehniúki podaci podložni su promjeni bez prethodne najave. Proizvoüaú ne preuzima
odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
SONY - SRS-BTS50 OI Prijenosni audio sustav_referentne upute.indd 1
2.10.2013. 12:12:26
2/10/13 4:33 PM
Download PDF

advertising