Sony | SRS-D21 | Sony SRS-D21 Upute za upotrebu

2-639-674-21(1)
Sustav aktivnih zvučnika
Upute za uporabu
OPERATE indikator
OPERATE indikator
SRS-D21
Lijevi satelitski zvučnik
VOLUME: Kontrola glasnoće.
i (slušalice): priključnica za slušanje
http://www.sony.net/
© 2005 Sony Corporation
Prije uporabe uređaja, molimo, pažljivo pročitajte upute za uporabu i
pohranite ih za buduću uporabu.
Za sprječavanje požara ili električkog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Za sprječavanje električnog udara, nemojte otvarati kućište. Popravke
prepustite isključivo stručnom osoblju.
Za sprječavanje požara, nemojte prekrivati ventilacijske otvore uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama, itd.
Nemojte na uređaj stavljati upaljene svijeće. Kako biste spriječili požar ili
električki udar, nemojte na uređaj stavljati posude s vodom, primjerice
vaze.
Sadržaj isporuke
Nemojte postavljati uređaj u skučeni prostor, primjerice na policu s
knjigama ili ugradni ormarić.
Spojite uređaj u lako dostupnu mrežnu utičnicu. Ukoliko primijetite bilo
što neobičnu u radu uređaja, odmah odspojite mrežni kabel iz
napajanja.
OPREZ
Upozoravamo vas da bilo kakve promjene ili prerađivanja koja nisu
izričito odobrena u ovom priručniku mogu uzrokovati gubitak prava
na uporabu uređaja.
Instalacija sustava (pogledajte sliku A)
1
Spojite kontrolni kabel lijevog satelitskog zvučnika u
Din priključnicu subwoofera, pazeći na oznake.
2
Spojite ulazni kabel lijevog satelitskog zvučnika u izvor.
Računalo, CD/MC Walkman, itd.:
Spojite lijevi satelitski zvučnik i LINE OUT ili priključnicu slušalica
na računalu, CD/MD Walkmanu, itd. ulaznim kabelom. Podrobnije
informacije potražite u uputama za uporabu priloženu u
komponentu izvora.
3
4
Satelitski zvučnik (2)
Subwoofer (1)
A
Desni zvučnik
Lijevi zvučnik
Ulazni kabel
U LINE OUT ili
priključnicu za
slušalice (stereo
mini-priključnicu)
Najprije, stišajte glasnoću na lijevom zvučniku. Prije reprodukcije,
glasnoću podesite na minimum.
1
Kontrolni kabel
CD/MD Walkman*, itd.
Subwoofer
(stražnja strana)
AC preklopka
Računalo, itd.
U zidnu utičnicu
* "WALKMAN" je registrirana
trgovačka marka tvrtke Sony
Corporation koja označava
proizvode sa stereo slušalicama.
B
Radni napon
120 V AC, 60 Hz
220 – 230 V AC, 50 Hz
C 120 V AC, 60 Hz
C 220 – 230 V AC, 50 Hz
C Uređaj nije odspojen s mrežnog napona dokle god je priključen u
zidnu utičnicu, čak i kad je isključen.
C Odspojite uređaj iz zidne utičnice ukoliko ga ne planirate koristiti
duže vrijeme. Za odspajanje kabela uvijek povucite utikač. Nikad
nemojte povlačiti sâm kabel.
C Ukoliko u uređaj dospije tekućina ili čvrsti predmet, odspojite mrežni
kabel i odnesite uređaj na provjeru u ovlašteni servis prije daljnje
uporabe.
C Mrežni kabel je potrebno zamijeniti isključivo u ovlaštenom servisu.
C Za učinkovito hlađenje sustava, osigurajte dovoljno prostora sa
stražnje strane subwoofera. Također, nemojte stavljati predmete na
uređaj.
C Ne gurajte prste ili ruku u otvor na subwooferu.
O rukovanju
3
Podesite kontrolu VOLUME na lijevom satelitskom
zvučniku.
Kod spajanja na izlaz za slušalice, također se podešava glasnoća
na spojenoj komponenti.
Po završetku slušanja, pomaknite preklopku OPERATE na OFF.
Indikator OPERATE se isključi.
Uporaba slušalica
Spojite slušalice na priključnicu i (slušalice) na lijevom satelitskom
zvučniku.
U slučaju problema
Naiđete li tijekom uporabe ovog sustava zvučnika na neki problem,
provjerite donju listu i poduzmite naznačene mjere. Ako to ne riješi
problem, obratite se najbližem Sony servisu.
Iz sustava se ne čuje zvuk.
C Provjerite jesu li sva povezivanja pravilno izvedena.
C Provjerite kontrolu glasnoće na lijevom satelitskom zvučniku, kao i
na spojenoj komponenti.
C Provjerite jesu li spojene slušalice. Ako jesu, odspojite ih.
Zvuk je izobličen.
C Smanjite glasnoću na izvoru. Ukoliko je izvor opremljen funkcijom
BASS BOOST, isključite je.
C Zakrenite regulator VOLUME na ovom uređaju kako biste smanjili
glasnoću.
Iz zvučnika se čuje brujanje ili šum.
C Provjerite jesu li sva povezivanja izvedena pravilno.
C Niti jedna audio komponenta ne smije biti postavljena preblizu TV
prijemniku.
Zvuk se naglo isključio.
Provjerite jesu li sva povezivanja izvedena pravilno.
Tehnički podaci
Zvučnici
O postavljanju
C Ne stavljajte zvučnik na kosu površinu.
C Ne ostavljajte sustav na mjestima blizu izvora topline, ili na mjestima
izloženima izravnom suncu, pretjeranoj prašini, vlazi, kiši ili mehaničkim udarcima.
O čišćenju
Ne koristite alkohol, benzin ili razrjeđivač za čišćenje uređaja.
Stražnji zvučnik
(desni)
Uključite željenu komponentu spojenu na lijevi
satelitski zvučnik.
Ako slika na TV zaslonu ili monitoru računala ima smetnje
Iako je sustav magnetski oklopljen, u određenim slučajevima slika na
nekim TV prijemnicima/računalima može biti izobličena. U takvim
situacijama isključite TV prijemnik/računalo i uključite ga nakon 15 do
30 minuta. Prije isključivanja računala pohranite sve važne podatke.
Ako nema poboljšanja, odmaknite sustav od TV prijemnika/računala.
Nadalje, blizu TV prijemnika/računala nemojte postavljati predmete s
magnetima (primjerice audio uređaje, stalke za TV, igračke, itd.) jer
mogu prouzročiti magnetske smetnje.
Subwoofer
2
C Sustav zvučnika nemojte koristiti kontinuirano s opterećenjem koje
prelazi njegovu maksimalnu ulaznu snagu.
C Prije spajanja, isključite ovaj sustav zvučnika, računalo i audio komponentu kako biste spriječili oštećenje sustav zvučnika.
C Razina glasnoće ne smije se povećavati do točke izobličenja.
C Iako je sustav magnetski oklopljen, nemojte ostavljati ispred njega
duže vrijeme snimljene kasete, satove, kreditne kartice ili diskete s
magnetskim zapisom.
Računalo, CD ili MD Walkman, itd.
Stražnji zvučnik
(lijevi)
Indikator OPERATE svijetli zeleno.
Sustav se napaja preko subwoofera. Ukoliko je isključen, ni
uređaj ne radi, iako je preklopka OPERATE podešena na ON.
Isključite MEGA BASS ili BASS BOOST (Walkman, itd.) funkciju kako bi
spriječili smetnje zvuka.
C Pločica s podacima o radnom naponu, potrošnji, itd., smještena je
na stražnjoj strani kućišta.
C Prije rukovanja sustavom provjerite odgovara li napon mreže
radnom naponu sustava.
Mjesto kupnje
SAD/Kanada
Europske zemlje
Druge zemlje
Podesite AC preklopku na subwooferu (na stražnjoj
strani) na ON, a nakon toga podesite preklopku
OPERATE na lijevom satelitskom zvučniku na ON.
Napomena
Mjere opreza
O sigurnosti
U Din priključnicu
Postavite zvučnike (pogledajte sliku B).
Slušanje zvuka (pogledajte sliku C)
CE oznaka je primjenjiva samo na one države gdje zakonski regulirana,
većinom u državama europskog ekonomskog područja (EEA).
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se
u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na
za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu
električke ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš
i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i
zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje
ste kupili proizvod.
Spojite subwoofer u zidnu utičnicu.
Imate li pitanja ili problema koji nisu spomenuti u ovom priručniku,
obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Svjetlina indikatore OPERATE nije stabilna.
Svjetlina OPERATE indikatora može biti nestabilna kod podešavanja
glasnoće. Ovo nije kvar.
Satelitski zvučnici
Sustav zvučnika
Zvučnici
Vrsta kućišta
Impedancija
Duljina kabela
Full range, magnetski oklopljen
5,7 cm, konusni
Bass Reflex
8Ω
1,5 m (od lijevog do desnog satelitskog
zvučnika)
Subwoofer
Sustav zvučnika
Zvučnici
Vrsta kućišta
Impedancija
niskotonac
10 cm, konusni
ASW (Acoustic Super Woofer Type)
4Ω
Pojačalo
Nazivna snaga
Ulaz
Impedancija ulaza
Izlaz
2 W (10 % T.H.D., 1 kHz, 8 Ω) (Satelitski zvučnik)
16 W (10 % T.H.D., 100 Hz, 4 Ω) (Subwoofer)
Ulazni kabel sa stereo minipriključnicom (1,8) T 1
4,7 kΩ (na 1 kHz)
Stereo minipriključnica T 1 (i (slušalice))
Općenito
Dimenzije (š/v/d)
Masa
Duljina kabela
Potrošnja
Oko 76 T 163 T 80 mm (satelitski zvučnik)
Oko 154 T 241 T 176 mm (Subwoofer)
Oko 286 g (lijevi satelitski zvučnik)
Oko 180 g (desni satelitski zvučnik)
Oko 2,5 kg (subwoofer)
1,8 m (kontrolni kabel)
2 m (mrežni kabel)
22 W
Dodatna oprema
Priključni adapter
PC-236MS
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Download PDF

advertising