Sony | SRS-X77 | Sony SRS-X77 Prijenosni bežični zvučnik s tehnologijama BLUETOOTH®/Wi-Fi Priručnik za Wi-Fi vezu/funkciju povezivanja jednim dodirom

4-570-616-12(1) (HR)
U ovom je dokumentu navedeno kako se reproducira glazba nakon povezivanja jedinice na Wi-Fi mrežu.
Priloženi dokumenti
Wi-Fi mreža vam omogućuje jednostavno uživanje u glazbi pohranjenoj na bežičnim uređajima u vašem domu poput osobnih računala ili pametnog telefona/uređaja iPhone. Ostale načine povezivanja ili slušanja glazbe potražite u Vodiču za pomoć (navedeno s desne strane).
Vodič za početak za Wi-Fi (ovaj dokument)
Odaberite način povezivanja na Wi-Fi mrežu sukladno uređaju
pa u nastavku pročitajte odjeljak „ Povezivanje jedinice na
Wi-Fi mrežu”.
Prvo Jedinicu postavite na sljedeći način.
Osobni audio sustav
Vodič za početak
za Wi-Fi
1
Postavite prekidač
NETWORK OFF/ON
u položaj ON.
3
Odaberite uređaj ili softver za reprodukciju glazbe i idite na odjeljak
„ Slušanje glazbe pomoću jedinice” na sljedećoj stranici.
Postavite antenu u uspravan položaj.
Slušanje glazbe putem Wi-Fi mreže
Osobno računalo (Media Go)
Xperia
Upotrijebite pametni telefon sa sustavom Android
s instaliranom aplikacijom SongPal (koja je besplatna)
da biste konfigurirali Wi-Fi postavke jedinice.
iPhone
Upotrijebite uređaj iPhone/iPad/iPod touch s instaliranom
aplikacijom SongPal (koja je besplatna) da biste konfigurirali
Wi-Fi postavke jedinice.
Priključite jedinicu u utičnicu
pomoću adaptera za
izmjeničnu struju da
biste je napunili.
Provjerite da LAN kabel nije
priključen. Žičana i bežična veza ne
mogu se upotrebljavati istodobno.
WPS
Upotrijebite bežični usmjerivač s gumbom WPS (AOSS) da
biste konfigurirali Wi-Fi postavke jedinice pritiskom gumba.
Osobno računalo
Konfigurirajte Wi-Fi postavke putem preglednika na osobnom
računalu. Pogledajte odjeljak „Slušanje glazbe putem Wi-Fi mreže”
u zasebnim Uputama za upotrebu.
Postavite glazbu pohranjenu na osobnom
računalu za dijeljenje putem opcije Media Go
i upravljajte značajkom putem aplikacije
SongPal*1 instalirane na pametnom telefonu.
Upute za upotrebu (zasebni dokument)
U njemu su navedene važne sigurnosne informacije, postupak za
BLUETOOTH povezivanje, informacije za rješavanje problema itd.
Osobno računalo (iTunes)
Osobno računalo (Windows Media Player)
Push
2
U njemu je objašnjeno kako se sluša glazba pohranjena na osobnom
računalu ili drugom uređaju putem Wi-Fi mreže.
Pametni telefon (aplikacija SongPal)
Vodič za pomoć (web-dokument za osobno računalo/
pametni telefon)
Slušajte glazbu na pametnom telefonu/
uređaju iPhone/iPad/iPod touch putem
aplikacije SongPal.
U njemu su navedene pojedinosti o jedinici, postupak za povezivanje
s mrežom i BLUETOOTH uređajem za razne uređaje itd.
Xperia (aplikacija WALKMAN®)
Uređaj iPhone/iPad/iPod touch
SRS-X77
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/
*1 Ako pokrenete funkciju Media Go izravno na osobnom računalu bez pametnog telefona, morat ćete se povezati na neki
drugi način (npr. putem BLUETOOTH veze).
 Povezivanje uređaja na Wi-Fi mrežu
Xperia
Upotrijebite pametni telefon sa sustavom
Android kao što je Xperia s instaliranom
aplikacijom SongPal (koja je besplatna) da
biste konfigurirali Wi-Fi postavke jedinice.
Za ovaj vam je postupak potrebna Wi-Fi
veza s pametnim telefonom i BLUETOOTH
veza između pametnog telefona i jedinice.
Informacije o Wi-Fi postavkama šalju se
s pametnog telefona na jedinicu putem
BLUETOOTH veze.
Potrebne stavke: Xperia™ ili drugi pametni telefon sa sustavom Android, bežični usmjerivač
1
2
3
Uvodni koraci:
Pritisnite gumb / (uključeno/
pripravnost) kako biste uključili jedinicu.
Uspostavite BLUETOOTH vezu između
jedinice i pametnog telefona.
 Povežite pametni telefon s Wi-Fi mrežom.
Ako vaš pametni telefon ne podržava funkciju NFC,
pogledajte  do  s desne strane.
 Upišite SSID i lozinku usmjerivača s kojim se vaš
pametni telefon povezuje na sljedeća mjesta.
 Dodirnite i pokrenite [SongPal]
na pametnom telefonu.
Pojedinosti potražite u uputama za upotrebu
usmjerivača.
Treperi
SSID:
• Neki bežični usmjerivači imaju više SSID-ova.
Spojite jedinicu i pametni telefon sa sustavom
Android na isti SSID.
Polako
treperi
Slijedite upute na zaslonu.
Pametni telefoni koji nisu kompatibilni s funkcijom NFC
 Uključite BLUETOOTH funkciju na
pametnom telefonu.
 Dodirnite i pokrenite
SongPal pa zatim
dodirnite [Open the
Bluetooth setting
screen].
 Jednom dodirnite gumb
PAIRING na jedinici.
 Instalirajte SongPal na pametni telefon.
Indikator / (uključeno/pripravnost) uključuje se
i svijetli zeleno.
Prijeđite na sljedeći korak kada indikator LINK
počne polako treperiti (jednom svake 3 sekunde).
Sporo treperenje počinje za otprilike 2 minute.
Uparivanje traje otprilike 1 minutu.
6
Konfigurirajte Wi-Fi postavke pomoću
uputa za aplikaciju SongPal.
Provjerite svijetli li indikator LINK
narančasto.
Ako na zaslonu morate unijeti
lozinku, odaberite SSID i unesite
lozinku zabilježenu u 1. koraku – .
(BLUETOOTH)
Svijetli
Treperi
Svijetli
*2 Kada prvi put dodirnete gumb (BLUETOOTH)
PAIRING nakon kupnje ove jedinice, indikator
(BLUETOOTH) brzo treperi. Za uparivanje s drugim
uređajem dodirnite i držite gumb (BLUETOOTH)
PAIRING dok ne začujete zvučni signal bip.
Prikazuje se zaslon s desne strane.
Pritisnite i držite dok
pametni telefon
ne reagira.
Potražite aplikaciju SongPal
u trgovini Google Play™
5
Provjerite svijetli li indikator
(BLUETOOTH).
Treperi
 Pametnim telefonom dodirnite oznaku N-Mark
na jedinici.
Lozinka:
 Dodirnite [SRS-X77] na
pametnom telefonu.
4
Kada indikator nastavi svijetliti, Wi-Fi veza je
uspostavljena. Ovisno o okolini, može potrajati
do 1 minute.
Kada se uspostavi BLUETOOTH veza, indikator
(BLUETOOTH) prestaje treperiti i nastavlja svijetliti.
Indikator (BLUETOOTH) počinje
brzo treperiti.*2
Pojedinosti o reprodukciji potražite na drugoj strani
iPhone
Upotrijebite iPhone s instaliranom aplikacijom
SongPal (koja je besplatna) da biste
konfigurirali Wi-Fi postavke jedinice.
Za ovaj vam je postupak potrebna Wi-Fi veza
s uređajem iPhone i BLUETOOTH veza između
uređaja iPhone i jedinice. Informacije o Wi-Fi
postavkama šalju se s uređaja iPhone na
jedinicu putem BLUETOOTH veze.
Potrebne stavke: iPhone/iPad/iPod touch, bežični usmjerivač
1
2
3
4
5
6
Uvodni koraci:
Pritisnite gumb / (uključeno/
pripravnost) kako biste uključili jedinicu.
Uspostavite BLUETOOTH vezu između jedinice i uređaja iPhone.
Provjerite svijetli li indikator
(BLUETOOTH).
Konfigurirajte Wi-Fi postavke pomoću uputa za aplikaciju SongPal.
Provjerite svijetli li indikator LINK
narančasto.
 Provjerite je li vaš iPhone
povezan s Wi-Fi mrežom.
 Jednom dodirnite gumb
PAIRING na jedinici.
(BLUETOOTH)
 Potražite jedinicu na uređaju iPhone.
 Dodirnite i pokrenite [SongPal]
na uređaju iPhone.
 Ako se prikaže [Share Wi-Fi settings?],
dodirnite [Allow].
Slijedite upute na zaslonu.
Prikazuje se zaslon s desne strane.
• Neki bežični usmjerivači imaju više SSID-ova.
Spojite jedinicu i iPhone na isti SSID.
Treperi
Dodirnite [Settings] 
[Bluetooth].
Polako
treperi
Indikator
 Instalirajte SongPal na iPhone.
Potražite aplikaciju SongPal
u trgovini App Store
Indikator / (uključeno/pripravnost) uključuje se
i svijetli zeleno.
Prijeđite na sljedeći korak kada indikator LINK
počne polako treperiti (jednom svake 3 sekunde).
Sporo treperenje počinje za otprilike 2 minute.
(BLUETOOTH) počinje brzo treperiti.*3
Treperi
 Kada se prikaže zaslon
s desne strane, dodirnite [OK].
Svijetli
Treperi
Svijetli
Uključite BLUETOOTH.
*3 Kada prvi put dodirnete gumb (BLUETOOTH) PAIRING
nakon kupnje ove jedinice, indikator (BLUETOOTH) brzo
treperi. Za uparivanje s drugim uređajem dodirnite i držite
gumb (BLUETOOTH) PAIRING dok ne začujete zvučni
signal bip.
Kada indikator nastavi svijetliti, Wi-Fi veza je
uspostavljena. Ovisno o okolini, može potrajati
do 1 minute.
Kada se uspostavi BLUETOOTH veza, indikator
(BLUETOOTH) prestaje treperiti i nastavlja svijetliti.
Dodirnite [SRS-X77].
Pojedinosti o reprodukciji potražite na drugoj strani
WPS
Konfigurirajte Wi-Fi postavke pritiskom
gumba WPS (AOSS) na bežičnom
usmjerivaču i jedinici.
• Pogledajte upute za upotrebu bežičnog
usmjerivača kako biste provjerili je li
usmjerivač kompatibilan sa značajkom
WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
Potrebna stavka: bežični usmjerivač s gumbom WPS (AOSS)
1
2
3
4
5
Postavite jedinicu u blizinu
bežičnog usmjerivača.
Pritisnite gumb / (uključeno/
pripravnost) kako biste uključili jedinicu.
Pritisnite i držite gumb WPS jedinice
dok ne začujete zvučni signal bip
(otprilike 2 sekunde).
U roku od 90 sekundi pritisnite
gumb WPS*4 na usmjerivaču.
Provjerite svijetli li indikator LINK
narančasto.
Treperi
Ako Wi-Fi veza nije uspješno uspostavljena
Možete upotrijebiti preglednik na osobnom računalu za konfiguriranje Wi-Fi postavki jedinice.
Povežite jedinicu s osobnim računalom mrežnim (LAN) kabelom dostupnim u prodaji.
Polako
treperi
Treperi
Svijetli
Pojedinosti potražite u odjeljku „Slušanje glazbe putem Wi-Fi mreže” u Uputama za upotrebu.
Gumb WPS nalazi se na stražnjoj strani jedinice.
Indikator / (uključeno/pripravnost) uključuje se
i svijetli zeleno.
Prijeđite na sljedeći korak kada indikator LINK
počne polako treperiti (jednom svake 3 sekunde).
Sporo treperenje počinje za otprilike 2 minute.
Ovisno o bežičnom usmjerivaču, pritisnite i držite gumb
WPS nekoliko sekundi. Pojedinosti potražite u uputama
za upotrebu usmjerivača.
*4 Gumb WPS može se zvati i „gumb AOSS”, ovisno
o bežičnom usmjerivaču.
Kada indikator nastavi svijetliti, Wi-Fi veza je
uspostavljena. Ovisno o okolini, može potrajati
do 1 minute.
Pojedinosti o reprodukciji potražite na drugoj strani
Nastavak: „ Slušanje glazbe pomoću jedinice” na drugoj strani
 Slušanje glazbe pomoću jedinice
Moguća je naplata naknade za podatkovnu komunikaciju za preuzimanje aplikacije ili pregledavanje Vodiča za pomoć. Dizajn i izgled aplikacije mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti.
©2015 Sony Corporation
Glazba pohranjena na osobnom računalu
Osobno računalo (Media Go)
Glazbu pohranjenu na osobnom računalu
možete slušati pomoću jedinice upotrebom
softvera Media Go. Aplikaciji Media Go
potreban je pametni telefon/iPhone
s instaliranom aplikacijom SongPal (koja je
besplatna) koji će poslužiti kao kontroler.
Glazba pohranjena na pametnom telefonu/uređaju iPhone
Potrebne stavke: aplikacija Media Go instalirana na osobno računalo, aplikacija SongPal instalirana na pametni telefon/
uređaj iPhone/iPad/iPod touch
1
2
3
Povežite jedinicu, osobno računalo
i pametni telefon/iPhone s Wi-Fi mrežom.
Dodirnite gumb NETWORK na jedinici.
Pripremite aplikaciju Media Go.
 Pokrenite aplikaciju [Media Go] na osobnom računalu.
 Odaberite [Preferences...] u izborniku [Tools].
Pametni telefon (aplikacija SongPal)
Potrebna stavka: aplikacija SongPal instalirana na pametni telefon/uređaj iPhone/iPad/iPod touch
Glazbu pohranjenu na pametnom telefonu/
uređaju iPhone možete slušati pomoću
aplikacije SongPal (koja je besplatna).
• Pojedinosti o aplikaciji SongPal potražite
u odjeljku „O aplikaciji SongPal” u Uputama
za upotrebu.
1
2
3
Povežite jedinicu i pametni telefon/iPhone
s Wi-Fi mrežom.
Postavite jedinicu na SongPal.
Reproducirajte glazbu na pametnom
telefonu/uređaju iPhone pomoću
aplikacije SongPal.
 Instalirajte SongPal na pametni telefon/iPhone.
Ako je aplikacija SongPal već instalirana, preskočite
taj korak i idite na .
• Idite na sljedeću URL adresu i instalirajte
Media Go (besplatni softver) na osobno računalo.
Za korisnike u Europi:
http://www.sony.eu/support
Potražite aplikaciju SongPal u trgovini
Google Play ili App Store.
 Dodirnite pametni
telefon/iPhone.
 Dodirnite i pokrenite aplikaciju [SongPal].
Slijedite upute na zaslonu.
 Kada se prikaže zaslon s desne
strane, dodirnite [SRS-X77].
Postavke
Spojite jedinicu i sve uređaje na isti SSID usmjerivač.
Na drugoj strani potražite informacije o povezivanju jedinice
s Wi-Fi mrežom i provjerite svijetli li indikator LINK narančasto.
Indikator NETWORK zasvijetli bijelo i jedinica se prebacuje
u način NETWORK.
Spojite jedinicu i pametni telefon/iPhone na isti SSID
usmjerivač.
Na drugoj strani potražite informacije o povezivanju jedinice
s Wi-Fi mrežom i provjerite svijetli li indikator LINK narančasto.
 Odaberite pjesmu za reprodukciju i prilagodite
jačinu zvuka.
Glazba se reproducira.
4
5
Postavite Media Go na osobnom računalu
kao poslužitelj.
Reproducirajte glazbu na osobnom računalu pomoću pametnog telefona/uređaja iPhone.
 Instalirajte SongPal na pametni telefon/iPhone.
 Odaberite [Media Sharing] i zatim kliknite
[Library name].
Ako je aplikacija SongPal već instalirana, preskočite
taj korak i idite na .
[Library name] možete izmijeniti prema vlastitim željama.
Xperia (aplikacija WALKMAN®)
 Kada se prikaže zaslon s desne
strane, dodirnite [SRS-X77].
 Odaberite stavku [Library name]
označenu u 4. koraku – .
Library name
 Dodirnite i pokrenite aplikaciju [SongPal].
 Dodirnite [Music].
Slijedite upute na zaslonu.
Glazbu pohranjenu na uređaju Xperia
možete slušati pomoću unaprijed
instalirane aplikacije WALKMAN®.
• Ovisno o modelu uređaja Xperia, aplikacija
WALKMAN® možda nije unaprijed instalirana.
U tom se slučaju ta funkcija ne može
upotrebljavati.
• Prije toga ažurirajte Android OS uređaja Xperia
na najnoviju verziju.
• Možda ćete morati onemogućiti opciju
[Auto-select wireless option] pod [Throw settings]
na uređaju Xperia. Pojedinosti potražite
u korisničkom priručniku uređaja Xperia.
Potražite aplikaciju SongPal u trgovini
Google Play ili App Store.
Dijeljenje medija
Potrebna stavka: aplikacija WALKMAN® i kompatibilan uređaj Xperia
Reprodukcija videozapisa
i fotografija nije moguća.
 Dodirnite [Home Network].
1
2
Povežite jedinicu i uređaj Xperia
s Wi-Fi mrežom.
Reproducirajte glazbu na uređaju Xperia pomoću aplikacije WALKMAN®.
 Dodirnite i pokrenite
aplikaciju
([WALKMAN®])
na uređaju Xperia.
 Reproducirajte glazbu i prilagodite jačinu zvuka.
 Dodirnite i zatim
dodirnite [SRS-X77].
Provjerite jesu li označene sve tri stavke pod
[Media Sharing].
 Nakon potvrđivanja zaslona odaberite [OK].
Spojite jedinicu i uređaj Xperia na isti SSID usmjerivač.
Na drugoj strani potražite informacije o povezivanju jedinice
s Wi-Fi mrežom i provjerite svijetli li indikator LINK narančasto.
 Odaberite pjesmu s popisa i reproducirajte je.
Prilagodite jačinu zvuka pomoću aplikacije SongPal.
Glazba se reproducira.
Glazba se reproducira.
Osobno računalo (iTunes)
Glazbu iz aplikacije iTunes možete slušati
na osobnom računalu pomoću jedinice
i značajke AirPlay.
• Prije toga aplikaciju iTunes ažurirajte na
najnoviju verziju.
Potrebna stavka: osobno računalo s instaliranom aplikacijom iTunes
iPhone/iPad/iPod touch
1
2
Povežite jedinicu i osobno računalo
s Wi-Fi mrežom.
Reproducirajte glazbu pokretanjem aplikacije iTunes na osobnom računalu.
 Pokrenite aplikaciju iTunes na osobnom računalu.
 Odaberite
(AirPlay) u prozoru iTunes.
 Odaberite [SRS-X77] u izborniku AirPlay
aplikacije iTunes.
Potrebna stavka: iPhone/iPad/iPod touch
Glazbu pohranjenu na uređaju iPhone/
iPad/iPod touch možete slušati pomoću
značaje AirPlay.
• Prije toga ažurirajte softver uređaja iPhone/
iPad/iPod touch na najnoviju verziju.
• Na zaslonu su prikazani primjeri upotrebe
sustava iOS 8.
1
2
Povežite jedinicu i uređaj iPhone/iPod touch
s Wi-Fi mrežom.
Reproducirajte glazbu pomoću uređaja iPhone/iPad/iPod touch.
 Prevucite prstom od dna
zaslona prema gore
kako biste prikazali
Kontrolni centar.
 Dodirnite [SRS-X77].
 Odaberite pjesmu za reprodukciju i prilagodite
jačinu zvuka.
 Reproducirajte glazbu i prilagodite jačinu zvuka.
Spojite jedinicu i osobno računalo na isti SSID usmjerivač.
Na drugoj strani potražite informacije o povezivanju jedinice
s Wi-Fi mrežom i provjerite svijetli li indikator LINK narančasto.
 Dodirnite
(AirPlay).
Spojite jedinicu i uređaj iPhone/iPad/iPod touch na isti
SSID usmjerivač.
Na drugoj strani potražite informacije o povezivanju jedinice
s Wi-Fi mrežom i provjerite svijetli li indikator LINK narančasto.
Glazba se reproducira.
Glazba se reproducira.
Osobno računalo (Windows Media Player)
Glazbu pomoću aplikacije Windows Media Player možete slušati
na osobnom računalu pomoću jedinice.
• Pojedinosti potražite u Vodiču za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/
SongPal Link:
Pojedinosti o jedinici potražite u ostalim dokumentima
Uživajte u glazbi u svim prostorijama putem Wi-Fi mreže.
Možete slušati omiljenu glazbu pohranjenu na osobnim računalima
ili mobilnim telefonima te glazbu servisa za emitiranje u različitim
prostorijama uz vrhunsku kvalitetu zvuka.
Upute za upotrebu (zasebni dokument)
Za upravljanje funkcijom upotrijebite aplikaciju SongPal instaliranu
na pametni telefon/iPhone.
Ako upotrebljavate više uređaja kompatibilnih s funkcijom
SongPal Link, svi uređaji moraju biti povezani s istom Wi-Fi mrežom.
Pojedinosti potražite u Vodiču za pomoć navedenom s desne strane
ili Vodiču za početak za Wi-Fi priloženom uz svaki uređaj.
•
•
•
•
Sigurnosne informacije
Dijelovi i kontrole
Povezivanje s Wi-Fi mrežom pomoću osobnog računala
Način povezivanja/reprodukcije s BLUETOOTH ili
drugim uređajima
• O funkciji NFC
• Rješavanje problema
• Specifikacije itd.
Vodič za pomoć (web-dokument za osobno računalo/pametni telefon)
• Pojedinosti o povezivanju s Wi-Fi mrežom
• Povezivanje s aplikacijom SongPal
• Način povezivanja s mrežom i reprodukcije za svaki operacijski
sustav/uređaj
• BLUETOOTH veza i način reprodukcije s raznim uređajima
• Ažuriranje softvera itd.
URL adresa Vodiča za pomoć:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/
Download PDF

advertising