Sony | SRS-BTM30 | Sony SRS-BTM30 Upute za upotrebu

2-695-065-12(1)
Bežični zvučnici
Upute za uporabu
SRS-BTM30
©2006 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako bi smanjili opasnost od požara ili
električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili
vlazi.
Kako bi smanjili opasnost od električnog
udara, ne otvarajte kućište. Sve popravke
prepustite ovlaštenom serviseru.
Ne ugrañujte ureñaj u zatvoreni prostor kao
što je polica s knjigama ili vitrina.
Kako bi smanjili rizik od požara, ne blokirajte
ventilaciju ureñaja novinama, krpama, zavjesama
itd. Na ureñaj ne stavljajte upaljene svijeće.
Kako bi smanjili rizik od električnog udara, na
ureñaj ne stavljajte predmete ispunjene vodom kao
što su vaze.
AC mrežni adapter spojite na lako dostupnu
mrežnu utičnicu. Ukoliko primijetite nepravilnosti
u radu adaptera, odspojite ga odmah s mrežnog
napajanja.
2
Zbrinjavanje starih
električnih i elektroničkih
uređaja (primjenjuje se u
Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s
posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava
da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni
otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu
predviñenom mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem
starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje
svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu
gdje ste kupili proizvod.
+
Bluetooth oznaka i logotip su vlasništvo Bluetooth
SIG, Inc., te je nije dozvoljena neovlaštena uporaba
tih oznaka.
Ostale trgovačke oznake i nazivi pripadaju
njihovim vlasnicima.
Sony Corp. izjavljuje da je ovaj ureñaj sukladan
osnovnim zahtjevima i ostalim propisima Direktive
1999/5/EZ. Za detaljnije informacije pogledajte
sljedeći URL: http://www.compliance.sony.de/
MPEG Layer-3 tehnologija kodiranja zvuka i
patenti licencija su tvrtki Fraunhofer IIS i
Thomson.
Sadržaj
Značajke ......................................4
BLUETOOTH povezivanje..................... 5
Provjera isporučenog pribora ...6
Položaj i funkcije dijelova ..........7
Izvori napajanja...........................8
Mrežno napajanje .................................... 8
Baterijsko napajanje ................................ 8
Postavljanje zvučnika.................9
BLUETOOTH veza ....................10
O postupku uparivanja........................... 10
O indikatorima....................................... 10
Uparivanje s izvorom zvuka .................. 11
Slušanje zvuka ....................................... 12
Povezivanje kabelom ...............14
Spajanje zvučnika .................................. 14
Slušanje zvuka ....................................... 15
Mjere opreza .............................16
Što je BLUETOOTH
tehnologija? ...........................18
U slučaju problema ..................19
Općenito ................................................ 19
BLUETOOTH veza............................... 19
Povratak na tvorničke
postavke ................................20
Tehnički podaci ........................21
3
Značajke
Ovo je sustav bežičnih zvučnika koji koriste BLUETOOTH™ bežičnu tehnologiju. To znači da
svoju glazbu možete slušati bežično, i to s mobilnog telefona, računala, prijenosnog audio
ureñaja ili drugog ureñaja koji podržava BLUETOOTH.*
* BLUETOOTH ureñaji na koje ćete spojiti ove zvučnike moraju podržavati A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Moćni bežični zvuk
• Podržava BLUETOOTH bežičnu tehnologiju
• Ugrañeno snažno (6 W) pojačalo
• Superosjetljivi neodimijski magneti omogućuju visokokvalitetan zvuk
Svestrana uporaba na raznim mjestima
•
•
•
•
Dva načina napajanja: AC mrežni adapter (isporučen) ili baterije (opcija).
Kompaktan dizajn, jedna kutija za jednostavnu prenosivost.
Magnetski oklopljeni za uporabu u blizini TV prijemnika bez štetnog utjecaja na zaslon.
Analogni ulaz za spajanje na audio ureñaj koji ne podržava BLUETOOTH bežičnu
tehnologiju.
BLUETOOTH povezivanje
Ovaj ureñaj može primati stereo audio signal s BLUETOOTH stereo audio izvora (mobilni
telefon, digitalni audio ureñaj itd.) koji podržava A2DP protokol.
Pretvaranjem bežičnog stereo audio signala (digitalnog) u analogni, možete uživati u zvuku
putem ovih zvučnika.
BLUETOOTH
stereo audio izvor
Ovaj uređaj
Povezivanje kabelom
Možete slušati i zvuk s ureñaja spojenog na priključak INPUT.
Prijenosni audio uređaj, CD/MD uređaj,
računalo itd.
4
BLUETOOTH povezivanje
U donjem primjeru objašnjeno je kako slušati zvuk s BLUETOOTH mobilnog telefona putem
ovih zvučnika.
Uparivanje
Omogućuje meñusobno prepoznavanje BLUETOOTH mobilnog telefona i ovog
ureñaja.
BLUETOOTH
mobilni telefon
Uparivanje
Ovaj uređaj
Više detalja potražite na str. 10 i 11.
BLUETOOTH veza
Aktivirajte BLUETOOTH vezu na mobilnom telefonu.
Veza
Slušanje zvuka
Uživajte u zvuku s BLUETOOTH mobilnog telefona putem ovih zvučnika.
Stereo audio signal
(Streaming)
Više detalja potražite na str. 12.
5
POČETAK
Provjera isporučenog pribora
Provjerite nalazi li se u ambalaži sljedeće:
• Bežični zvučnici (1)
• AC mrežni adapter (1)
• Mrežni kabel (1)
• Upute za uporabu (1)
6
Položaj i funkcije dijelova
A Tipka/indikator 1
Pritisnite za uključenje ureñaja. Pritisnite
i zadržite za isključenje.
Ikona 1 na tipki zasvijetli, trepće ili se
isključi (str. 10).
B Tipka ID SET
Služi uparivanju s drugim BLUETOOTH
ureñajem.
C Tipke VOLUME +/–
Za ugañanje glasnoće.
Kad je glasnoća podešena na minimum
ili maksimum, začuje se zvučni signal.
E Priključak DC IN 5.2 V
Za spajanje isporučenog AC mrežnog
adaptera.
F Priključak INPUT (audio ulaz)
Za spajanje na LINE OUT ili priključak
za slušalice računala, prijenosnog audio
ureñaja itd.
G Baterijski pretinac
Ovdje umetnite tri R6 (AA) baterije
(opcija).
D Indikator b (komunikacijski
status)
7
Izvori napajanja
Mrežno napajanje
(stražnja strana)
na zidnu utičnicu
AC mrežni adapter
(isporučen)
na priključak DC IN 5.2 V
Kad je spojen AC mrežni adapter, baterijsko napajanje se automatski prekida.
Napomena
Prije spajanja ili odspajanja mrežnog adaptera, isključite ureñaj jer u suprotnom može doći do kvara.
Napomena o AC mrežnom adapteru
Koristite samo isporučeni adapter. Uporaba drugih adaptera može izazvati oštećenja zvučnika.
Polaritet priključka
Baterijsko napajanje
Umetanje baterija
1
Otvorite baterijski pretinac.
(stražnja strana)
8
2
Umetnite tri R6 (AA) baterije (opcija). Pazite na usklađivanje + i – oznaka na
baterijama i u pretincu.
Zamjena baterija
Kad baterije oslabe, indikator 1 počinje treptati i postepeno se gasi ili zvuk postaje izobličen i
neravnomjeran. U tom slučaju zamijenite sve baterije novima.
Vijek trajanja baterija
(izlazna snaga 5 mW + 5 mW)
Vrsta baterije
Vrijeme uporabe
Sony alkalna
baterija LR6 (SG)
Oko 15 sati*
Sony manganska
baterija R6
Oko 5 sati*
* Navedeno vrijeme može varirati, ovisno o temperaturi okoliša i uvjetima uporabe.
Postavljanje zvučnika
Postavite ureñaj na ravnu podlogu kao na donjoj slici.
Može se koristiti položen vodoravno ili okomito.
Vodoravno
Okomito
9
UPORABA
BLUETOOTH veza
Putem BLUETOOTH veze možete bežično slušati zvuk s BLUETOOTH stereo audio ureñaja
putem ovih zvučnika.
Primjer
BLUETOOTH mobilni telefon
ili drugi BLUETOOTH stereo
audio uređaj
Ovaj uređaj
Napomena
Pojedinosti o uporabi ureñaja koji spajate potražite u njegovim uputama.
O postupku uparivanja
Što je uparivanje?
BLUETOOTH ureñaji se moraju unaprijed "upariti".
Jednom kad ste izvršili uparivanje, postupak nije potrebno ponavljati, osim u sljedećim
slučajevima:
• Podaci o uparivanju su izbrisani, primjerice nakon popravka itd.
• Ureñaj je uparen s 9 ili više drugih ureñaja.
Ovaj ureñaj se može upariti s maksimalno 8 stereo audio izvora. Ako želite upariti novi
ureñaj nakon što u memoriji već postoji 8 uparenih ureñaja, ureñaj koji je najstariji u
memoriji bit će izbrisan i zamijenjen novim.
• Ako je izvršen povratak na početne (tvorničke) postavke ovog ureñaja.
Svi podaci o uparivanju su izbrisani (str. 20).
Informacije o uparivanju potražite na str. 11.
O indikatorima
Status
Ureñaj je uključen
Uparivanje
Povezivanje ili
komunikacija
10
Indikator 1 (zeleni)
Svijetli
Trepće
Svijetli
Indikator b (plavi)
Isključen
Trepće
Svijetli
Uparivanje s izvorom zvuka
Prije uporabe ureñaja provjerite sljedeće.
− Ureñaj mora biti spojen na izvor napajanja i indikator 1 (zeleni) mora biti ugašen.
1
Pritisnite i zadržite tipku ID SET na 7 sekundi ili duže.
Kad indikator 1 (zeleni) i indikator b (plavi) počnu treptati istodobno, otpustite tipku.
Ureñaj je u modu uparivanja.
Napomena
Uparivanje se prekida i ovaj ureñaj se isključuje nakon oko 5 minuta. Ako se isključi tijekom postupka,
počnite iznova od koraka 1.
2
Izvedite postupak uparivanja na BLUETOOTH stereo audio uređaju kako bi
prepoznao zvučnike.
Na zaslonu BLUETOOTH stereo audio ureñaja se pojavi lista prepoznatih ureñaja.
Ovaj ureñaj je prikazan kao "SRS-BTM30".
Ako "SRS-BTM30" nije prikazan, počnite iznova od koraka 1.
Napomene
• Prilikom uparivanja, BLUETOOTH ureñaji moraju biti meñusobno udaljeni 1 m.
• Neki ureñaji ne mogu prikazati listu prepoznatih ureñaja.
3
Odaberite "SRS-BTM30" prikazan na zaslonu BLUETOOTH stereo audio
uređaja.
4
Ako je potrebno unijeti zaporku* na zaslonu BLUETOOTH stereo audio
uređaja, unesite "0000".
* Zaporka može biti prikazana kao "Passkey", "PIN code", "PIN number" ili "Password".
5
Pokrenite BLUETOOTH vezu na vanjskom BLUETOOTH uređaju.
Neke vrste BLUETOOTH ureñaja se automatski povezuju s ovim ureñajem nakon uparivanja.
Kad je BLUETOOTH povezivanje izvedeno pravilno, indikator 1 (zeleni) i indikator b (plavi)
svijetle u znak da je uparivanje dovršeno i ta se informacija pohranjuje na ovom ureñaju.
Napomena
Isključite li ovaj ureñaj ili BLUETOOTH stereo audio ureñaj prije dovršavanja BLUETOOTH povezivanja,
informacija u uparivanju se ne memorira i uparivanje se neće dovršiti.
Nastavlja se
11
Kod uparivanja s BLUETOOTH stereo audio izvorom koji ne može prikazati listu
prepoznatih uređaja ili nema zaslon
Možete izvesti uparivanje tako da ovaj ureñaj i BLUETOOTH stereo audio izvor postavite u mod
uparivanja. Detalje potražite u uputama za uporabu drugog ureñaja.
Ako uparivanje nije dovršeno
Počnite iznova od koraka 1.
Savjet
Za uparivanje s drugim BLUETOOTH ureñajima ponovite korake 1 do 5 za svaki ureñaj.
Napomena
Zaporka ovog ureñaja je "0000". Ovaj ureñaj se ne može upariti s BLUETOOTH stereo audio izvorom čija
zaporka nije "0000".
Slušanje zvuka
Prije uporabe zvučnika provjerite sljedeće.
− Je li BLUETOOTH funkcija BLUETOOTH stereo audio izvora uključena.
− Je li uparivanje ovog ureñaja i BLUETOOTH stereo audio izvora dovršeno.
− Ako ste slušali zvuk s ureñaja spojenog na priključak INPUT, zaustavite reprodukciju ili isključite ureñaj.
1
Pritisnite tipku 1 za uključenje zvučnika.
2
Pokrenite BLUETOOTH vezu na BLUETOOTH stereo audio izvoru.
3
Pokrenite reprodukciju na BLUETOOTH stereo audio izvoru.
Napomena
Ako ureñaj s kojeg slušate zvuk ima funkciju naglašavanja basova ili ekvilizator, isključite ih. Ako su
te funkcije uključene, zvuk može biti izobličen.
4
Ugodite glasnoću
Ugodite glasnoću BLUETOOTH stereo audio izvora na umjerenu razinu i pritisnite tipke
VOLUME +/– na zvučnicima.
Napomena
Kad je glasnoća podešena na minimum ili maksimum, začuje se zvučni signal.
Napomene
• U sljedećim slučajevima potrebno je ponovno uspostaviti BLUETOOTH vezu.
− Zvučnici se ne uključuju.
− BLUETOOTH stereo audio izvor se ne uključuje ili je BLUETOOTH funkcija isključena.
− BLUETOOTH funkcija zvučnika ili BLUETOOTH stereo audio izvora je u sleep modu.
− Nije uspostavljena BLUETOOTH veza.
• Ako istodobno slušate BLUETOOTH ureñaj i ureñaj spojen na priključak INPUT, čuju se oba zvuka.
12
Prekid reprodukcije
Prekinite BLUETOOTH vezu na jedan od sljedećih načina.
− Prekinite BLUETOOTH vezu na BLUETOOTH stereo audio izvoru. Detalje potražite u njegovim
uputama za uporabu.
− Isključite BLUETOOTH stereo audio izvor.
− Isključite zvučnike.
Savjet
Glasnoću zvučnika možete ugañati i tipkama na BLUETOOTH stereo audio izvoru koji podržava profil
AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile). Detalje potražite u njegovim uputama za uporabu.
Napomena
Glasnoća zvučnika možda se neće moći podešavati kako treba, ovisno o drugom ureñaju.
13
Povezivanje kabelom
Možete slušati zvuk s ureñaja spojenog na priključak INPUT.
Primjer
Ovaj uređaj
Prijenosni audio uređaj,
CD/MD uređaj, računalo itd.
Napomena
Pojedinosti o uporabi ureñaja koji spajate potražite u njegovim uputama.
Spajanje zvučnika
RK-G136 spojni kabel (opcija)
(stražnja
strana)
Na LINE OUT ili
priključak za
slušalice (stereo
minipriključak)
na priključak INPUT
Prijenosni audio uređaj,
CD/MD uređaj, računalo itd.
Spojite zvučnike na ureñaj za reprodukciju zvuka.
Kad su zvučnici spojeni na mono priključak vanjskog uređaja
Zvuk se možda neće čuti iz desnog zvučnika. U takvom slučaju koristite dodatno nabavljivi*
adapter priključka PC-236MS.
Za spajanje slušalica sa stereo phone priključkom
Koristite dodatno nabavljivi kabel RK-G136 i adapter priključka PC-234S ili dodatno
nabavljive kabele RK-G136 i RK-G138.*
* Gore spomenuti pribor nije dostupan u nekim regijama.
14
Slušanje zvuka
Tipka 1
Tipke VOLUME +/-
Prije uporabe zvučnika provjerite sljedeće.
− Ako ste slušali zvuk s BLUETOOTH stereo audio izvora, zaustavite reprodukciju ili prekinite
BLUETOOTH vezu.
1
Pritisnite tipku 1 za uključenje zvučnika.
Zasvijetli indikator 1.
2
Pokrenite reprodukciju na vanjskom uređaju.
3
Ugodite glasnoću.
Ugodite glasnoću BLUETOOTH stereo audio izvora na umjerenu razinu i pritisnite tipke
VOLUME +/– na zvučnicima.
Napomena
Kad je glasnoća podešena na minimum ili maksimum, začuje se zvučni signal.
4
Po završetku slušanja pritisnite i zadržite tipku 1.
Indikator 1 se gasi.
Napomene
• Spajate li zvučnike s ureñajem koji ima ugrañeni tuner, neće se moći ostvariti radijski prijem ili
osjetljivost može biti značajno umanjena.
• Ako ureñaj s kojeg slušate zvuk ima funkciju naglašavanja basova ili ekvilizator, isključite ih. Ako su te
funkcije uključene, zvuk može biti izobličen.
• Ako izlaz za slušalice vanjskog ureñaja ima linijsku preklopku, zvuk će biti bolji ako je ona u položaju
"on". Pogledajte upute za uporabu vanjskog ureñaja.
• Ako istodobno slušate BLUETOOTH ureñaj i ureñaj spojen na priključak INPUT, čuju se oba zvuka.
15
DODATNE INFORMACIJE
Mjere opreza
O BLUET OOTH komunikaciji
• BLUETOOTH bežična komunikacija ostvariva
je u krugu od približno 10 metara.
Maksimalni domet ovisi o preprekama (ljudi,
metalni predmeti, zidovi itd.) ili o
elektromagnetskom polju u okruženju.
Ovaj uređaj
Čelični ormarić
Optimalni rad
Ograničeni rad
• Sljedeći uvjeti mogu utjecati na osjetljivost
BLUETOOTH veze:
− Izmeñu BLUETOOTH ureñaja stoji prepreka
(ljudi, metalni predmeti ili zid).
− U blizini ovog ureñaja nalazi se ureñaj koji
koristi frekvenciju od 2,4 GHz , kao što je
bežični LAN ureñaj, bežični telefon ili
mikrovalna pećnica.
− Ovaj ureñaj se nalazi na polici načinjenoj od
čelika.
• Budući da BLUETOOTH ureñaji i bežični LAN
ureñaji (IEEE802.11b/g) koriste istu frekvenciju,
ako se ovaj ureñaj koristi u blizini bežičnog
LAN ureñaja, može doći do mikrovalne
interferencije koja može uzrokovati smetnje u
brzini prijenosa, šum ili neuspješno povezivanje.
U tom slučaju učinite sljedeće:
− Udaljite ovaj ureñaj bar 10 metara od
bežičnog LAN ureñaja.
− Ako se ureñaj nalazi unutar 10 metara od
bežičnog LAN ureñaja, isključite bežični
LAN ureñaj.
− Ovaj ureñaj i vanjski BLUETOOTH ureñaj
koji povezujete postavite što bliže jednog
drugom.
16
• Mikrovalovi koje odašilje BLUETOOTH ureñaj
mogu utjecati na rad elektroničkih medicinskih
ureñaja. Isključite ovaj i druge BLUETOOTH
ureñaje na sljedećim mjestima kako bi izbjegli
moguće nezgode:
− na mjestima gdje je prisutan zapaljivi plin, u
bolnicama, vlakovima, zrakoplovima ili na
benzinskoj postaji.
− u blizini automatskih vrata ili protupožarnog
alarma.
• Ovaj ureñaj podržava sigurnosne zahtjeve koji
su sukladni BLUETOOTH standardima, kako bi
se prilikom uporabe BLUETOOTH bežične
tehnologije osigurala stabilna i sigurna veza.
Ipak, sigurnosne mjere možda neće biti
dovoljne, ovisno o podešenjima. Budite pažljivi
prilikom korištenja BLUETOOTH bežične
tehnologije.
• Proizvoñač se odriče odgovornosti u slučaju
"curenja" informacija prilikom uporabe
BLUETOOTH veze.
• Ne jamčimo mogućnost povezivanja sa svim
BLUETOOTH ureñajima.
− Ureñaj s BLUETOOTH funkcijom mora
odgovarati BLUETOOTH standardima koje je
propisala tvrtka BLUETOOTH SIG te mora
biti izvoran.
− Čak i ako povezujete ureñaj koji odgovara
gore navedenim BLUETOOTH standardima,
neki ureñaji se možda neće moći spojiti ili
pravilno raditi. To ovisi o značajkama ili
specifikacijama samog ureñaja.
• Ovisno u ureñaju kojeg povezujete, možda će
trebati više vremena da se ostvari veza.
Napomene o uporabi mobilnog
telefona
• Ovi zvučnici se ne mogu koristiti za razgovore
mobilnim telefonom, čak i ako je uspostavljena
BLUETOOTH veza.
• Detalje o rukovanju mobilnim telefonom kod
dolaznih poziva dok slušate zvuk s ovih
zvučnika potražite u uputama za uporabu
telefona.
O sigurnosti
O čišćenju
Pločica s podacima o radnom naponu,
potrošnji itd. se nalazi na stražnjoj strani
ureñaja.
• Prije uporabe zvučnika provjerite je li
napon mreže istovjetan njihovu naponu.
Za čišćenje vanjskih dijelova nemojte
koristiti alkohol, benzin ili razrjeñivač.
Mjesto kupnje
Radni napon
Sve zemlje/regije
100–240 V AC, 50/60 Hz
• Koristite samo isporučeni AC mrežni
adapter.
• Nakon uporabe zvučnika s AC mrežnim
adapterom, odspojite adapter iz zidne
utičnice ako nećete koristiti zvučnike duže
vrijeme. Isključivanje pritiskom na tipku
1 ne prekida napajanje.
O smještaju
• Ne postavljajte zvučnike u nagnuti položaj.
• Ne ostavljajte zvučnike u blizini izvora
topline ili na mjestima izloženima
izravnom suncu, prekomjernoj prašini,
vlazi, kiši ili mehaničkim udarcima.
O radu
• Ne otvarajte kućište. Povjerite popravke
isključivo stručnim osobama.
• Ako u ureñaj dospije strani predmet ili
tekućina, prije daljnje uporabe ga odnesite
na provjeru u ovlašteni servis.
• Iako su ovi zvučnici magnetski oklopljeni,
u njihovoj blizini nemojte na duže vrijeme
ostavljati snimljene kasete, satove, kreditne
kartice ili floppy diskove s magnetskim
kodom.
Ako je slika na TV-u ili monitoru
magnetski izobličena
Ovi su zvučnici magnetski oklopljeni ako u
nekim slučajevima mogu prouzročiti
magnetsko izobličenje slike na zaslonima
nekih TV prijemnika/računala. U tom slučaju
isključite TV ili računalo i ponovo ih
uključite nakon 15 do 30 minuta. Prije
isključenja računala poduzmite odgovarajuće
mjere za zaštitu podataka.
Ako nema poboljšanja, odmaknite zvučnike
od TV-a/računala.
Osim toga, u blizinu TV-a/računala ne
postavljajte predmete koji sadrže ili koriste
magnete, primjerice police za audio pribor,
TV-postolja, igračke itd. Oni mogu izazvati
magnetska izobličenja slike zbog interakcije s
ovim zvučnicima.
Ostalo
• Imate li pitanja ili problema koji nisu
obuhvaćeni ovim uputama, molimo da se
obratite najbližem Sonyjevom prodavatelju.
• Ako ne možete riješiti problem, obratite se
najbližem Sonyjevom prodavatelju.
17
Što je BLUETOOTH tehnologija?
BLUETOOTH je bežična tehnologija kratkog dometa koja omogućuje bežični prijenos
podataka izmeñu digitalnih ureñaja, kao što su osobno računalo ili digitalna kamera.
BLUETOOTH bežična tehnologija radi u dometu od oko 10 metara. Povezivanje dvaju ureñaja
je uobičajeno, a u nekim slučajevima je moguće povezati i više ureñaja istovremeno.*
Budući da je BLUETOOTH tehnologija bežična, nije potrebna uporaba kabela, a nije potrebno
niti da se ureñaji nalaze okrenuti jedan prema drugome jer se ne radi o infracrvenoj tehnologiji
prijenosa. Primjerice, ureñaj možete držati u torbi ili džepu. BLUETOOTH tehnologija je
meñunarodni standard koji podržavaju milijuni tvrtki diljem svijeta, te je isto tako
upotrebljavaju tvrtke raznih profila.
* Ovi zvučnici se ne mogu istodobno povezati s više ureñaja.
Sustav komunikacije i podržani BLUETOOTH profili
Profil je standardizacija funkcija za tehničke uvjete svakog BLUETOOTH ureñaja. Ovaj ureñaj
podržava sljedeće BLUETOOTH verzije i profile:
Sustav komunikacije: BLUETOOTH verzija 2.0
Kompatibilni BLUETOOTH profili:
− A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
− AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): ugañanje glasnoće
18
U slučaju problema
Ako tijekom uporabe naiñete na problem, pogledajte sljedeći popis.
Ako ne možete riješiti problem, obratite se najbližem Sonyjevom prodavatelju.
Općenito
BLUETOOTH veza
Nema zvuka
Nema zvuka
, Provjerite jesu li zvučnici i vanjski ureñaj
uključeni.
, Pojačajte glasnoću zvučnika.
, Koristite li baterijsko napajanje, zamijenite
baterije novima.
, Pojačajte glasnoću vanjskog ureñaja na što višu
razinu, ali tako da se zvuk ne izobliči.
Pojedinosti o ugañanju glasnoće potražite u
uputama za uporabu vanjskog ureñaja.
, Provjerite jeste li pravilno izvršili sva
povezivanja.
, Provjerite nije li ureñaj predaleko od
BLUETOOTH stereo audio izvora ili možda
prima smetnje od bežičnog LAN-a, drugih 2,4
GHz bežičnih ureñaja ili mikrovalne pećnice.
, Provjerite je li BLUETOOTH veza izmeñu
ovog ureñaja i BLUETOOTH stereo audio
izvora uspostavljena pravilno.
, Ponovo uparite ovaj ureñaj i BLUETOOTH
stereo audio izvor.
Niska razina glasnoće
, Pojačajte glasnoću vanjskog ureñaja na što višu
razinu, ali tako da se zvuk ne izobliči.
Pojedinosti o ugañanju glasnoće potražite u
uputama za uporabu vanjskog ureñaja.
, Pojačajte glasnoću zvučnika.
, Koristite li baterijsko napajanje, zamijenite
baterije novima.
Izobličen zvuk
, Pojačajte glasnoću vanjskog ureñaja na što višu
razinu, ali tako da se zvuk ne izobliči.
Pojedinosti o ugañanju glasnoće potražite u
uputama za uporabu vanjskog ureñaja.
, Ako vanjski ureñaj ima funkciju naglašavanja
basova, isključite je.
, Smanjite glasnoću zvučnika.
, Koristite li baterijsko napajanje, zamijenite
baterije novima.
Zvuk preskače ili je komunikacijska
udaljenost prekratka
, Ako ureñaj u blizini generira elektromagnetsko
zračenje (kao što su bežični LAN, drugi
BLUETOOTH ureñaj(i) ili mikrovalna
pećnica) udaljite ureñaj od takvih izvora.
, Uklonite sve prepreke izmeñu ovog i drugog
BLUETOOTH ureñaja ili odmaknite ureñaje
od prepreka.
, Meñusobno približite ovaj i drugi
BLUETOOTH ureñaj što je više moguće.
, Premjestite ovaj ureñaj.
, Premjestite drugi BLUETOOTH ureñaj.
Uparivanje nije moguće
, Meñusobno približite ovaj i drugi
BLUETOOTH ureñaj.
Zvuk se reproducira s odgodom
, Slušate li zvuk s TV-a ili DVD-a putem ovih
zvučnika, zvuk može kasniti u odnosu na sliku.
Šum ili smetnje zvuka
, Provjerite jeste li pravilno izvršili sva
povezivanja.
, Provjerite da nijedan audio ureñaj nije
postavljen preblizu TV prijemniku.
Svjetlina indikatora 1 je
nestabilna
, Svjetlina indikatora 1 može postati nestabilna
kad je glasnoća pojačana, ali to je normalna
pojava.
19
Povratak na tvorničke postavke
Zvučnike možete resetirati i obrisati sve podatke o uparivanju.
20
1
Ako su zvučnici uključeni, pritisnite i zadržite tipku 1 za njihovo
isključenje.
2
Dok držite pritisnutom tipku 1, pritisnite tipku ID SET na 7 sekundi ili duže.
Indikator 1 (zeleni) i indikator b (plavi) zatrepću četiri puta i time se ureñaj vraća na
tvorničke postavke. Svi podaci o uparivanju su izbrisani.
Tehnički podaci
Zvučnici
Zvučnici
48 mm, širokopojasni, magnetski oklopljeni
Tip kućišta
Bas refleks
Frekvencijsko područje
2,4 GHz (24000 GHz - 24835 GHz)
Metoda modulacije
FHSS
Impedancija
4Ω
Kompatibilni BLUETOOTH profili*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio/Visual Remote Controle Profile)
Podešavanje glasnoće
Nazivna ulazna snaga
3W
Podržani kodeci*2
SBC*4, MP3
Maksimalna ulazna snaga
6W
Pojačalo
Nazivna izlazna snaga
3 W + 3 W (10% T.H.D., 1 kHz, 4 Ω)
Naglašavanje basova
MEGA BASS
Audio ulaz
Jedan stereo minipriključak
Ulazna impedancija
4,7 kΩ (pri 1 kHz)
Općenito
Napajanje
Tri R6 (AA) baterije, DC 5,2 V (isporučeni AC
mrežni adapter)
*1 Stvarni domet može varirati zbog raznih faktora
kao što su prepreke izmeñu ureñaja, magnetsko
polje oko mikrovalne pećnice, statički
elektricitet, osjetljivost prijema, snaga antene,
operativni sustav, korisnički program itd.
*2 BLUETOOTH profil označava namjenu
BLUETOOTH veze izmeñu ureñaja.
*3 Kodek: Kompresija audio signala i format
konverzije.
*4 Podpojasni kodek
Isporučeni pribor
Mrežni kabel (1)
AC mrežni adapter (1)
Upute za uporabu (1)
Dodatno nabavljivi pribor
Dimenzije (š/v/d)
Oko 280 T 111 T 140 mm
Spojni kabel RK-G136, RK-G138
Adapter priključka PC-234S, PC-236MS
Spomenuti pribor nije dostupan u nekim
područjima.
Masa
Oko 750 g s baterijama
Dizajn i tehničke značajke ureñaja su podložni
promjenama bez prethodne obavijesti.
Sustav komunikacije
BLUETOOTH Specification verzija 2.0
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
Izlaz
BLUETOOTH Specification razred snage 2
Maksimalni domet veze
Približno 10 m vidljivog polja*1
21
http://www.sony.net/
Download PDF